Vous êtes sur la page 1sur 108

1x

3.0

5M

.03

x 3

3/4

IT M
DU TNA
ON IE
CC -V
IM 242
1
UL

UL EM
79 T CO
7
- V NDU
IE IT
TN
AM

gid

l Ri

rica

ect

l El

tee

Hus
uit

ond

al C

Met
.03

x 3

3/4
L6

M-U

2017

- NHN HIU C CC K S C IN TIN DNG


TI FILE MM PDF CATALOGUE & XEM E-CATALOGUE TI WEBSITE:

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

NG THEP LUN DY IN G.I - STEEL CONDUIT

21

NG THEP LUN DY IN MM/NG RUT GA LOI THEP

27

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I

51

H TREO NG THEP LUN DY IN & TY REN

61

THANH CHNG A NNG - UNISTRUT & PHU KIN

71

PHU KIN TIP A VA CHNG SET C IN

81

MANG LI, THANG CAP, KHAY CAP, MANG CAP, MING GIO

93

PHU KIN NG THEP LUN DY IN - BNG GANG

99

NHNG CNG TRNH NHA MAY CNG NGHIP


VA TOA NHA A CUNG CP

105

KHACH HANG TIU BIU

Tt ca cac nhan hiu: CVL-VINACONDUIT-VL-EMT-IMC -RSC, hnh anh, kiu dang, ma san phm va
tiu chun ky thut trong Catalogue nay thuc ban quyn cua Cng Ty Thit B in Cng Nghip Cat Van Li. Moi s sao chep ma khng
co s ng y cua Cng Ty chung ti la vi pham Lut S Hu Tr Tu, se b kin ra toa an va x ly theo phap lut Vit Nam hin hanh.

2
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

CERTIFICATES OF COMPLIANCE

CHNG CH CHT LNG (CERTIFICATES OF COMPLIANCE)


CERTIFICATES OF COMPLIANCE

Tham khao tai: www.jetro.go.jp/world/asia/vn/company/pdf/south2014.pdf

ng lun dy
in UL 797

ng lun dy
in UL 1242

ng lun dy
in UL 6

ng lun dy
in BS 4568
CLASS 3

ng rut ga
BS 731

ng lun dy
in BS 4568
CLASS 4

ng rut ga
UL 360

ng lun dy
in BSEN 61386

ng lun dy
in IEC 61386

ng lun dy
in JISC 8305

ng rut ga
UL 1203

Phu kin ng
JISC 8330

Hp thep m
tng JISC 8336

Hp u dy
in JISC 8340

u ni ng rut
ga JISC 8350

Hp thep m
tng BS 4662

Hp ni ng in
BS 4568 PART 2

Hp ni ng in
BSEN/IEC 60670

Hp ni ng
LB, LL, LR, C, T
NEMA FB1

Ty ren ma in
Ty ren ma kem
nhung nong
JISB 1051

Th tai an
toan kep xa
g HB2

Th tai an
toan kep xa
g Gang

Th tai an toan
kep xa g
C1/C2/C3

Th tai an toan
kep xa g D

Th tai an toan
kep xa g K Clip

Th tai an toan
kep treo ng

Th tai an toan
kep gi ng U

Th tai theo chun


Unistrut 41x41 / 41x21(US)

Coc tip a
UL 467

Coc tip a
TCVN 9385

Kim thu set c in


TCVN 9385

Mang li BSEN
61537

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Th tai an toan
kep SKI

Thanh nhm
BSEN 755-5

Mang cap NEMA


Ver 1

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Thang cap
NEMA Ver 1

Th tai an toan
u gai lo xo

Thanh ng
IEC 62561-2

Phu kin chng set


va tip a TCVN 9385

Trunking
NEMA Ver 1

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

1
www.catvanloi.com

6 LY DO S DUNG SAN PHM

LY DO S DUNG SAN PHM CAT VAN LI


REASONS TO USE CAT VAN LOI PRODUCTS

. Cung cp tron goi vt t c in M&E: ng thep lun dy in - ng rut ga loi thep & phu kin,
Kep treo Gia , Ty ren, Thanh UNISTRUT & phu kin, Mang cap dang li, Phu kin h thng chng
set & ni t, Mang cap , Khay cap , Ming gio
(One - Stop M&E Material supplier: GI CONDUIT- FLEXIBLE CONDUIT & FITTINGS, HANGERS - SUPPORTS,
THREAD ROD, UNISTRUT & FITTINGS, WIRE MESH CABLE TRAY, LIGHTNING & EARTHING PROTECTION
ACCESSORIES, CABLE TRAY, TRUNKING, AIR GRILLE)

2. Tt ca san phm c san xut & giam sat nghim ngt bi H thng Quan Ly Cht Lng ISO 9001: 2008
(TUV-SUD) va at tiu chun UL, JIS, BS, IEC, ANSI, NEMA, TCVN and QUATEST No.3 vi CHT LNG N
NH va AN TOAN CAO.
(All products manufactured under strictly Quality Management Systems ISO 9001:2008 (TUV-SUD) and
certified by UL, JIS, BS, IEC, ANSI, NEMA, TCVN and QUATEST No.3 with SAFETY and QUALITY ASSURANCE.)
3. Cng ty CAT VAN LI a cung cp & khng nh cht lng tai nhiu cng trnh trong im Vit Nam
vi s TIN TNG t cac nha thu thi cng trong nc & quc t ni ting.
(CAT VAN LOI supplied & approved for many big projects in Vietnam with RELIABILITIES from Vietnamese
& International contractors.)
4. Doanh nghip c T chc Xuc tin Mu dch Nht Ban (JETRO) bnh chon la Doanh nghip Vit Nam xut
sc cac tnh pha Nam Vit Nam gii thiu cho doanh nghip Nht u t tai Vit Nam 2010 2014.
(CAT VAN LOI Co., Ltd was chosen by The Japan External Trade Organization in a one of the best Vietnamese
companies in Southern of Vietnam to introduce to Japanese FDI from 2010 2014 in Vietnam.)
5. CAT VAN LI sn sang san xut theo yu cu ban ve cua Khach hang (OEM, ODM) vi tin a cam kt.
(CAT VAN LOI canmanufacture as customers drawing request (OEM, ODM) with on-time delivery.)
6. Giai phap WIN-WIN vi muc tiu hng ti phat trin bn vng.
(WIN-WIN solutions for customers with sustainable development orientation.)

24
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

GII THIU

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh


i i ngu nhn vin nng ng va chuyn nghip, lun lun theo ui muc tiu kinh doanh :

- NHN HIU C CC K S C IN TIN DNG

Chung ti lun t muc tiu a Cng ty TNHH THIT B IN CNG NGHIP CAT VAN LI tr thanh
nha cung cp chuyn nghip trong lnh vc vt t c in (M&E).

INTRODUCTION

Vi mong mun ong gop phn nao vao s thay i nganh cng nghip phu tr nhm xy dng nn
kinh t Vit Nam T CNG, chung ti, Cng ty TNHH Thit B in Cng Nghip Cat Van Li la tp th ky
s & cng nhn ky thut tre lanh ngh vi s nhit quyt cng hin & chp nhn th thach a u t may
moc san xut phat trin cng nghip c kh phu tr thay th hang nhp khu phuc vu thi cng c in
(M&E). Thng hiu ng ngha vi s tin cy, hiu qua va cam kt cht lng trong tng d an.Trong
nhng nm va qua Chung ti a cung cp cho Quy khach hang nhng san phm mang thng hiu co
tin cy cao va cht lng tt c kim soat bi h thng cht lng ISO 9001 : 2008 vi gia ca hp
ly, phu hp vi kha nng tai chnh cua cac doanh nghip tai Vit Nam.Tht vy, san phm a c
nhiu nha thu c in tin cy s dung do cht lng n nh, am bao thay th hoan toan hang ngoai
nhp tai cac cng trnh trong im Vit Nam nh: Nha may chp in t INTEL, Nha may Panel
nng lng mt tri First Solar, ai s quan My (Ha Ni), Toa nha iu hanh Tp oan in Lc
Vit Nam (EVN Tower), Nha may cng nghip nng DOOSAN, Nha may san xut in thoai di ng
SAMSUNG, Toa thap tai chnh BITEXCO, Nha may thep POSCO, Nha may thit b ong ngt ABB, Toa
thap ngn hang BIDV, Cum toa thap EVERICH, Sn bay quc t Ni Bai T2, Siu th AEON - Bnh Tn,
Siu th Aeon Canary Bnh Dng, Siu th Lotte 1&2/ng Nai/ Bnh Dng/Vung Tau, Nha may
thit b y t BBraun, Sn bay Quc t Cn Th, Nha may san xut my phm P&G, Toa nha Sai Gon
M&C, Toa nha Times Square, Khach san 5 sao WJ Marriot - Ha Ni, Nha may Nestle, Nha may nc
khoang Lavie, Nha may in thoai Di ng NOKIA - Bc Ninh, Nha may Loc Du Nghi Sn - Thanh
Hoa, Nha may Nhit in Nghi Sn - Thanh Hoa, Nha may Thep Formosa - Ha Tnh, Nha may Nhit
in Vung Ang - Ha Tnh, nha may thc phm Amway Bnh Dng, nha may bt m CJ v.v.. y chnh
la phn thng v cung quy gia cho s nng ng, sang tao, mt tm nhn, mt chin lc kinh doanh
t pha chun b cho thi k hi nhp hoan toan cng ng Kinh t ASEAN (AEC) va Hip nh i tac
Xuyn Thai Bnh Dng (TPP) cung nh s phn u khng ngng cua Ban Giam c va tp th nhn
vin Cng ty.
Trong nm 2014, Cng ty Cat Van Li a c C quan Hp tac Quc t Nht Ban (JICA) chon la h
tr ao tao & ky thut phat trin nganh c kh cng nghip phu tr phuc vu cho nha thu c in Nht.
Bn canh o, Cng ty Cat Van Li a c T chc Xuc tin Thng mai Nht Ban (JETRO) bnh chon la
doanh nghip Vit Nam xut sc gii thiu cho doanh nghip Nht u t Vit Nam 2010- 2014.
Hn th na, s la chon s dung san phm thng hiu chnh la S UNG H & NG VIN
to ln va y y ngha V MT TINH THN DN TC VIT CHO SAN PHM VIT (MADE IN VIETNAM).
Hoc tp theo tinh thn TRNG CH TN cua ngi Nht, cung vi trit ly kinh doanh

WIN - WIN va CHNH SCH KINH DOANH LUN LUN LNG NGHE V
THU HIU KHCH HNG, tai cng ty CAT VAN LI moi li ha vi khach hang (du ln hay

nho) cung phai thc hin y u, nghim tuc. T o, chung ti tin tng se xy dng mt thng hiu
vng manh mang n s phat trin phn thnh cho Cng ty TNHH THIT B IN CNG NGHIP CAT VAN
LI trong tng lai ap ng nhu cu ngay cang cao cua khach hang. n vi Chung ti, Quy khach hang se
c i ngu nhn vin kinh doanh t vn, h tr a ra giai phap phu hp vi iu kin ky thut & tai chnh
thc t cua mi doanh nghip trong thi cng c in cho tng d an cu th.

Giam c
Th.S L MAI HU LM (MSc - Asian Institute of Technology - Thailand)
Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

3
www.catvanloi.com

CAM KT VI KHACH HANG

Tm nhn

VISION

CATVANLOIS VISION / MISSION / CORE VALUES / COMMITMENTS

Tr thanh thng hiu dn u trong san xut & cung cp vt t c in M&E tai Vit Nam.

S mnh MISSION

Mang n cho khach hang giai phap tron goi vt t c in M&E phu hp vi cht lng quc t.

Gia tr ct loi CORE

VALUES

CON NGI SANG TAO TIN CY CHT LNG CANH TRANH BN VNG

Cam kt vi khach hang COMMITMENTS


v Cac san phm vi gia ca canh tranh & dch vu khach hang vi cht lng tt nht.
v Lin tuc cai tin cht lng san phm
cang cao cua khach hang.

& dch vu nhm thoa man nhu cu ngay

v Giao hang trong thi gian ngn nht ap ng tt nht tin thi cng.
v Lun duy tr li th canh tranh thng qua nhng san phm
tr trong cht lng va dch vu.

c gia tng gia

v Lun lng nghe, thu hiu nhu cu cua khach hang a ra giai phap phu hp.

ISO 9001: 2008

v
Thch ng nhanh va sang tao la sc manh canh tranh cua Cng ty.

Vn hoa doanh nghip

CORPORATE CULTURE

Vn hoa doanh nghip lam nn s khac bit va la mt li th canh tranh


Nm 2016 c xac nh la nm cua s TAI CU TRUC & THAY I HI NHP tai Cng ty TNHH
Thit B in Cng Nghip CAT VAN LI theo phong cach quan tr va phng thc kinh doanh kiu Nht
Ban trn c s nh hng theo trit ly kinh doanh cua Matsushita Konosuke ngi sang lp ra Tp
oan Panasonic.
Chung ti khng ngng sang tao hng ti muc tiu Con ngi tinh hoa - San phm tinh hoa
- Cuc sng tinh hoa - Xa hi tinh hoa. Va mi ngay tri qua tai khp cac cng trnh nha may cng
nghip va toa nha trn t nc Vit Nam, bt k ngay m, nng ma, cac san phm mang thng
hiu vn vn cao mai. Tt ca vn ngay m n lc v mt CAT VAN LI phat trin bn vng, v mt
cuc sng tt ep hn cho th h tng lai vi quyt tm:

46
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

VN HOA DOANH NGHIP

XY DNG HM NAY CHO NGAY MAI TI SANG


(BUILD TODAY FOR TOMORROW)

CATVANLOIS CORPORATE CULTURE

Vi tinh thn thng tn ky lut, vn hoa CAT VAN LI, trc ht chnh la vn hoa cua s chuyn
nghip th hin qua 6 gia tr ct loi CON NGI - SANG TAO - TIN CY - CHT LNG - CANH TRANH
- BN VNG. Va quan im Mi nhn vin la mt khach hang ni b va la iu kin tin quyt cho
s phat trin sng con cua Cng ty trong tng lai, mi thanh vin cua CAT VAN LI lun chu ng,
phn u khng ngng HOC HOI hoan thin ban thn, lun ly Vn hoa Cng ty va 6 gia tr ct loi
cua Cng ty lam kim ch nam iu chnh moi hanh vi cua mnh.
Trong mi trng kinh doanh canh tranh khc lit khi Vit nam hi nhp, S THAY I va
THCH NG NHANH la hai tiu ch hang u ma c t ra va cung hng n i vi tng thanh
vin CAT VAN LI. Vn hoa lam vic tc cao, hiu qua va tun thu ky lut a thm nhun trong moi
hanh ng cua Can b nhn vin, tao nn sc manh tng hp a CAT VAN LI phat trin vt bc
trong moi lnh vc san xut cung cp vt t c in (M&E) tai Vit nam. S quyt lit, nhit huyt
khng ch la c im ni bt trong cng vic ma cung la net vn hoa c trng cua CAT VAN LI trong
cac hoat ng vn th va hoat ng v cng ng.
Vi tinh thn C th khoe manh - Tinh thn sang khoai - Tac phong nhanh nhen, tt ca nhn vin
vn phong nhay Flashmob gia gi lam vic mi ngay va thng xuyn tham gia cac lp ao tao ky
nng mm, lam vic nhom, phat trin ban thn, chm soc khach hang, xy dng KPI, quy trnh lam
vic. Ngoai ra, cac nhn vin CAT VAN LI lun c chm soc i sng tinh thn nh t chc sinh nht
cho nhn vin trong thang cung nh tham gia chng trnh chm soc sc khoe toan din. S MNH,
TM NHN, CHIN LC KINH DOANH - PHAT TRIN cua Cng ty lun c mi nhn vin hiu va chia
se, t o chung sc ong gop cho s phat trin vng chc cua Cng ty trong tng lai. S ng vin,
khuyn khch t Ban giam c giup tng nhn vin bit c vai tro cua mnh la ong gop va xy dng
tng lai doanh nghip.
Tai CAT VAN LI, mi thanh vin u xac nh va coi ni y la ngi nha th hai, ni mnh gn bo va
danh phn ln thi gian hang ngay sng va lam vic. bt c vai tro va v tr nao, chung tilun
t hao la Ngi CAT VAN LI.
Xy dng tinh thn ng i
TEAM BUILDING

T thin & hoat ng xa hi


CHARITY & SOCIAL RESPONSIBILITIES

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

ao tao ky nng
ON-THE-JOB TRAINING

Nhng hoat ng HORENSO


HORENSO ACTIVITIVES

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Chm soc sc khoe


EMPLOYEE HEALTH CARE

Tp th duc mi ngay
DAILY EXCERCISES

Chm soc i sng tinh thn


WORKPLACE SPIRITUALITY

Khen thng & khch l


REWARDS & ENCOURAGEMENT

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

5
www.catvanloi.com

LI CAM N

LI CAM N
v Ban Giam c xin chn thanh cam n s h tr to ln v kin thc va ky nng quan ly cua C

quan Hp tac Quc t Nht Ban (JICA), Cng ty Relo Panasonic Excel International, Hip hi phat
trin ngun nhn lc va Cng nghip hai ngoai (AOTS - HIDA) cho i ngu lanh ao Cng ty CAT VAN
LI trong nm 2014 - 2016 trong chng trnh ao tao i ngu doanh nhn lam chu cac

THANKS

nganh cng nghip Vit Nam va Quan ly doanh nghip theo phong cach Nht Ban

Japan International
Cooperation Agency

HIDA
Thai Binh Thermal Power Plant

The Overseas Human Resources and


Industry Development Association

RELO CROUP

Thanh qua sau khi nhn c s h tr t JICA (Nht Ban): Cng ty TNHH Thit B in Cng Nghip
CAT VAN LI c chon la nha cung cp chnh vt t c in cho Tp oan Cng Nghip TOSHIBA va
MARUBENI s dung cho h thng M&E cua nha may Nhit in Thai Bnh.

v Ban Giam c xin chn thanh cam n s h tr to ln v kin thc va ky nng quan ly cua B
Kinh t va Nng lng CHLB c, C quan hp tac va Phat trin quc t c (GIZ) va Hoc Vin TUV
Rheinland - Cologne cho i ngu lanh ao Cng ty CAT VAN LI trong nm 2013 - 2015.

Deutsches Haus Ho Chi Minh Stadt

Thanh qua sau khi nhn c s h tr t B Kinh t va nng lng CHLB c va C quan hp tac &
Phat trin quc t c (GIZ): Cng ty TNHH Thit B in Cng Nghip CAT VAN LI c chon la nha
cung cp chnh vt t M&E cho Toa nha c tai TP.HCM (German House - DEUTSCHES HAUS HO-CHIMINH-STADT).

6
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I

(San xut tai Vit Nam)


E19

IT M
DU
ON IETNA
CC
IM 2 - V
4
12
UL

1x

IT
M
DU
ON ETNA
I
TC
EM 7 - V
9
7
UL

3.05

66 M

x 3.

3M

x 3.0

3/4

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT


(Made in Vietnam)

San phm
at 5 huy chng vang cht lng tai
trin lam quc t VIETBUILD 2009
do B Xy dng trao tng

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

BS 4568 & JISC 8305


UL 797 & UL 1242 & UL 6

www.catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
ng thep lun dy in loai trn EMT

- VIETNAM (

Electrical Metallic Tubing)

Tiu chun(Standard): ANSI C 80.3/UL 797


Mau ng (Color ): Trng (White)
Vt liu (Material): Thep ma kem (Pre-Galvanized Steel)/Thep ma kem nhung nong (Hot dip Galvanized Steel)
CVL UL EMT CONDUIT
797 - VI

ETNAM

CVL UL EMT CONDUI


797 -

T
VIETNA

1/2x 3.05

WHITE STEEL CONDUITS

Ma san phm
Product Code
EMT12
EMT34
EMT100
EMT114
EMT112
EMT200
EMT212
EMT300
EMT400

3/4x 3.05

Kch thc
Size (inch)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

ng knh ngoai
OD (mm)
17.93
23.42
29.54
38.35
44.20
55.8
76.00
88.7
113.5

ng thep lun dy in loai ren IMC

day
Thickness (mm)
1.07
1.25
1.45
1.57
1.57
1.57
1.83
1.83
2.00

Chiu dai ng
Length (mm)
3050
3050
3050
3050
3050
3050
3000
3000
3000

- VIETNAM ( Intermediate Metal Conduit)

Tiu chun (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242


Mau ng (Color): Trng (White)
Vt liu (Material): Thep ma kem (Pre-Galvanized Steel)/Thep ma kem nhung nong (Hot dip Galvanized Steel)
IMC CONDUIT
CVL UL 1242
- VIETNAM 3/4x 3.03 M

IMC CONDUIT
CVL UL 124

2 - VIETNAM

1/2x 3.03 M

IMC12
IMC34
IMC100
IMC114
IMC112
IMC200
IMC212
IMC300
IMC312

Kch thc
Size
(inch)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
3 1/2

ng knh ngoai
OD
(mm)
20.70
26.14
32.77
41.59
47.81
59.93
72.56
88.29
100.86

day
Thickness
(mm)
1.79
1.90
2.16
2.16
2.29
2.41
3.25
3.25
3.25

Chiu dai ng
Length
(mm)
3030
3030
3025
3025
3025
3025
3010
3010
3005

IMC400

113.43

3.25

3005

Ma san phm
Product Code

EMT - IMC - RSC

BS 4568 & JISC 8305


UL 797 & UL 1242 & UL 6

VINACONDUIT

Ghi chu: Nhan hiu


va
a ng ky nhan
hiu c quyn hang hoa theo Giy Chng Nhn s: No.27113 - No.27114 do Cuc S Hu Tr Tu cp ngay 3/1/2014 cho
NG THEP LUN DY IN EMT/IMC & PHU KIN trong toan lanh th Vit Nam. Cac nhan hiu trn u thuc s hu &
ban quyn cua Cng ty TNHH Thit B in Cng Nghip Cat Van Li. Moi s sao chep, gn nhan hiu trn bao b hang hoa,
ng thep lun dy in & phu kin, giy t giao dch ma khng co s ng y cua Cng ty chung ti la vi pham Lut S Hu
Tr Tu & Cng c Berne, se b kin ra Toa an va x ly theo phap lut Vit Nam hin hanh.

8
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
ng thep lun dy in ren loai day RSC

- VIETNAM ( Rigid Steel Conduit)

Tiu chun (Standard): ANSI C80.1/UL 6


Vt liu (Material): Thep ma kem nhung nong bn trong & bn ngoai
(Hot dip galvanized Steel-Inside & Outside)

CONDUIT
1/2 x 3.03 M
CVL ULRSC
6 - VIETNAM

Kch thc
Size (inch)

ng knh ngoai
OD (mm)

day
Thickness (mm)

Chiu dai ng
Length (mm)

RSC12

1/2

21.34

2.64

3030

RSC34

3/4

26.67

2.72

3030

RSC100

33.4

3.2

3025

RSC114

1 1/4

42.16

3.38

3025

RSC112

1 1/2

48.26

3.51

3025

RSC200

60.33

3.71

3025

RSC212

2 1/2

73.03

4.9

3010

RSC300

88.9

5.21

3010

RSC400

114.3

5.72

3005

ng thep lun dy in loai ren BS31/BS4568 Class 3 & 4


( Steel Conduit BS31/BS4568 Class 3 & 4)

WHITE STEEL CONDUITS

Ma san phm
Product Code

- VIETNAM

Tiu chun (Standard): BS31:1940/BS4568: 1970 Class 3 & 4


Mau ng (Color): Trng (White)
Vt liu (Material): Thep ma kem (Pre-Galvanized Steel)/Thep ma kem nhung nong (Hot dip Galvanized Steel)

CVL

Ma san phm
BS4568
CLASS 4 (**)
Product Code

x
UIT 20MM
COND
STEEL VIETNAM
68 BS 45

Ma san phm
ng knh
Chiu
BS4568
Kch thc
day
ngoai
dai ng
CLASS 3/
Size
Thickness
OD
Length
BS31(*)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
Product Code

BS4568420

BS456820

20

19.85

1.6

3750

BS4568425

BS456825

25

24.80

1.6

3750

BS4568432

BS456832

32

31.80

1.6

3750

BS3138

38 (1 1/2)

37.9

1.8

3750

BS3150

50 (2)

50.6

2.0

3750

3.75 M

Tiu chun
Standard

BS4568: 1970
BS31: 1940

(*) ng thep lun dy in BS31/BS4568 Class3 c san xut bng thep ma kem bn trong va bn ngoai (Pre-Galvanized Steel)
(**) ng thep lun dy in BS4568 Class4 c san xut bng thep ma kem nhung nong bn trong va bn ngoai (Hot dip
Galvanized Steel)

EMT - IMC - RSC

BS 4568 & JISC 8305


UL 797 & UL 1242 & UL 6

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

VINACONDUIT

Ghi chu: Nhan hiu


va
a ng ky nhan hiu
c quyn hang hoa theo Giy Chng Nhn s: No.27113 - No.27114 do Cuc S Hu Tr Tu cp ngay 3/1/2014 cho NG
THEP LUN DY IN EMT/IMC & PHU KIN trong toan lanh th Vit Nam. Cac nhan hiu trn u thuc s hu & ban quyn
cua Cng ty TNHH Thit B in Cng Nghip Cat Van Li. Moi s sao chep, gn nhan hiu trn bao b hang hoa, ng thep lun
dy in & phu kin, giy t giao dch ma khng co s ng y cua Cng ty chung ti la vi pham Lut S Hu Tr Tu & Cng c
Berne, se b kin ra Toa an va x ly theo phap lut Vit Nam hin hanh.
Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

9
www.catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
ng thep lun dy in loai ren BS EN 61386
( Steel Conduit BS EN 61386)

- VIETNAM

Tiu chun (Standard): BS EN 61386


Mau ng (Color): Trng (White)
Vt liu (Material): Thep ma kem nhung nong (Hot dip Galvanized Steel)
x 3.75

WHITE STEEL CONDUITS

CVL

ng knh ngoai
OD
(mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size
(mm)

Min

Max

BSEN6138620

20

19.7

BSEN6138625

25

BSEN6138632

32

20MM
UIT
COND
M
STEEL 6 - VIETNA
8
3
1
6
BS EN

day
Thickness
(mm)

Chiu dai ng
Length
(mm)

20.0

1.6

3750

24.6

25.0

1.6

3750

31.6

32.0

1.6

3750

ng thep lun dy in loai ren IEC 61386


( Steel Conduit IEC 61386)

- VIETNAM

Tiu chun (Standard): IEC 61386 - 21 (International Electrotechnical Commission - IEC)


Mau ng (Color): Trng (White)
Vt liu (Material): Thep ma kem nhung nong (Hot dip Galvanized Steel)

CVL

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size
(mm)

IEC6138620

ng knh ngoai
OD
(mm)

x 3.75

day
Thickness
(mm)

Chiu dai ng
Length
(mm)

Min

Max

20

19.7

20.0

1.6

3750

IEC6138625

25

24.6

25.0

1.6

3750

IEC6138632

32

31.6

32.0

1.6

3750

EMT - IMC - RSC

BS 4568 & JISC 8305


UL 797 & UL 1242 & UL 6

M
UIT 20M
COND
STEEL VIETNAM
6
8
3
IEC 61

VINACONDUIT

Ghi chu: Nhan hiu


va
a ng ky nhan
hiu c quyn hang hoa theo Giy Chng Nhn s: No.27113 - No.27114 do Cuc S Hu Tr Tu cp ngay 3/1/2014 cho
NG THEP LUN DY IN EMT/IMC & PHU KIN trong toan lanh th Vit Nam. Cac nhan hiu trn u thuc s hu &
ban quyn cua Cng ty TNHH Thit B in Cng Nghip Cat Van Li. Moi s sao chep, gn nhan hiu trn bao b hang hoa,
ng thep lun dy in & phu kin, giy t giao dch ma khng co s ng y cua Cng ty chung ti la vi pham Lut S Hu
Tr Tu & Cng c Berne, se b kin ra Toa an va x ly theo phap lut Vit Nam hin hanh.

10
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
ng thep lun dy in loai trn JIS C 8305
(

Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type E)

- VIETNAM

Tiu chun (Standard): JIS C 8305: 1999


Mau ng (Color): Trng (White)
Vt liu (Material): Thep ma kem (Pre-Galvanized Steel)/Thep ma kem nhung nong (Hot dip Galvanized Steel)
CONDUIT
E31 x 3.66 M
CVL JISCSTEEL
8305 - VIETNAM

WHITE STEEL CONDUITS

CONDUIT
E25 x 3.66 M
CVL JISCSTEEL
8305 - VIETNAM

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

ng knh ngoai
OD (mm)

day
Thickness (mm)

Chiu dai ng
Length (mm)

E19

19

19.1

1.2

3660

E25

25

25.4

1.2

3660

E31

31

31.8

1.4

3660

E39

39

38.1

1.4

3660

E51

51

50.8

1.4

3660

ng Inox lun dy in loai trn - VIETNAM


3.0M
uit E 25 X
eel Cond
St
ss
le
n
( Stainless Steel Conduit - VIETNAM)

CVL Stai
Vt liu (Material): Inox 304 (Stainless steel SUS304)
Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

ng knh ngoai
OD (mm)

day
Thickness (mm)

Chiu dai ng
Length (mm)

IE19

19

19

1.2

3000

IE25

25

25

1.2

3000

IE31

31

31.8

1.5

3000

ng Inox lun dy in loai ren - VIETNAM


0M
uit 3/4 X 3.
s Steel Cond
es
nl
ai
St
( Stainless Steel Conduit - VIETNAM)
L
CV
Vt liu (Material): Inox 304 (Stainless steel SUS304)
Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

ng knh ngoai
OD (mm)

day
Thickness (mm)

Chiu dai ng
Length (mm)

IIMC12

1/2

21.2

2.0

3000

IIMC34

3/4

27.3

2.0

3000

IIMC100

34.0

2.5

3000

IIMC114

1 1/4

42.0

2.5

3000

IIMC112

1 1/2

49.0

2.5

3000

IIMC200

60.0

2.5

3000

IIMC212

2 1/2

76.2

3.0

3000

IIMC300

89.5

3.0

3000

IIMC400

114.5

3.0

3000

EMT - IMC - RSC

BS 4568 & JISC 8305


UL 797 & UL 1242 & UL 6

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

VINACONDUIT

Ghi chu: Nhan hiu


va
a ng ky nhan
hiu c quyn hang hoa theo Giy Chng Nhn s: No.27113 - No.27114 do Cuc S Hu Tr Tu cp ngay 3/1/2014 cho
NG THEP LUN DY IN EMT/IMC & PHU KIN trong toan lanh th Vit Nam. Cac nhan hiu trn u thuc s hu &
ban quyn cua Cng ty TNHH Thit B in Cng Nghip Cat Van Li. Moi s sao chep, gn nhan hiu trn bao b hang hoa,
ng thep lun dy in & phu kin, giy t giao dch ma khng co s ng y cua Cng ty chung ti la vi pham Lut S Hu
Tr Tu & Cng c Berne, se b kin ra Toa an va x ly theo phap lut Vit Nam hin hanh.
Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

11
www.catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I

Bang So Sanh ng Knh ng Thep Lun Dy in


Cua Cung Mt C ng ng Hang (Vd: 3/4, 25, 22)

TEMT

TIMC
Equivalent

Equivalent

EMT

WHITE STEEL CONDUITS

TRSC

RSC

IMC

Different

TE

Different

Equivalent

Equivalent

G
TG

TC
Equivalent

BS31/ BS4568
(*)

TBS31/ BS4568

Cac loai ren ph bin s dung cho ng thep lun dy in


Thread
size (inch)

NPT

O.D.

3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4

16.7
21.0
26.4
33.3
41.9
47.8
59.6
72.7
88.6
114.0

Thread
size (inch)

O.D.

Thread

I.D.

15.0
18.0
23.7
29.7
38.5
44.5
56.6
67.7
83.5
108.9

Pitch

Threads
inch

1.41
2.81
1.81
2.21
2.21
2.21
2.21
3.18
3.18
3.18

18
14
14
11.5
11.5
11.5
11.5
8
8
8

Pitch

Threads
inch

1.81
1.81
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31

14
14
11
11
11
11
11
11
11

Pitch

Threads
inch

1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

25.4
25.4
17
17
17
17
17
17
17
17

US taper seal pipe thread ANSI/ASME BI.20.1-1983 for IMC, RSC conduits

PT

R 1/2
R 3/4
R 1
R 1-1/4
R 1-1/2
R 2
R 2-1/2
R 3
R 4

21.0
26.4
33.3
41.9
47.8
59.6
75.2
87.9
113.0

Thread
size (inch)

O.D.

Thread

I.D.

18.6
24.1
30.3
39.0
44.8
56.7
72.2
84.9
110.1

Japanese JIS B0203 for JIS C 8305 conduits (C Type, G Type)

BS 4568 & JISC 8305


UL 797 & UL 1242 & UL 6

M10
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

METRIC

10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
75.0

Thread

I.D.

8.9
10.9
14.4
18.4
23.4
30.4
38.4
48.4
61.4
73.4

EN60423 & BS3643 for BS 31, BS 4568, BS EN 61386, IEC 61386 conduits

12
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I

Why Steel Conduit?


(Source: WWW.STEELTUBEINSTITUTE.ORG)
You can feel confident with steel conduit for many reasons. Not only does steel conduit protect conductors against a
wide range of physical risks, but it delivers a variety of business benefits, too.

I. Advantages of using steel conduit


Steel conduit provides the best physical protection you can
get. But this is only one of the many advantages of using steel
conduit. Additional benefits include:

Protection against impact at all temperatures


Deflects hand-driven nails and screws and doesnt
stretch or tear
Highest yield and tensile strengths
Doesnt burn, contribute to smoke volume, emit
potentially escape-inhibiting fire gases, or add to fuel
load or flame spread
Noncombustible and can be fire-stopped with common
building materials
Provides an excellent electrical path to ground,
eliminating the need for supplementary equipment grounding
Reduces EMF by up to 95% at power frequencies
Compatible coefficient of expansion with most construction materials
Adaptable and can easily accommodate wiring changes
Fully recyclable

The Cost Advantage of Steel Conduit:

The ability to future proof the electrical system by using steel conduit lowers the total cost of the system during its life
span. Today, the need to replace or upgrade power, data and communications circuits can happen overnight. Requirements
for more sophisticated electronic equipment, increased power requirements or new applications can cause owners and
tenants to demand changes in the wiring of their plants, retail complexes or buildings. Steel conduit is adaptable and can
accommodate these changes, making it easier to pull out old wiring and install new systems. Steel conduit also provides the
quickest and most efficient changeover or upgrading of electrical conductors. It all adds up to make steel conduit the most
cost-effective wiring method over time and this is only one of the many benefits steel conduit provides.

II. Steel Conduits Fire Resistance


When steel RMC, IMC or EMT raceways are used to penetrate a fire-resistance-rated assembly
of concrete or masonry, the International Building Code (IBC) allows the annular space to be
filled (sealed) with cement, mortar, or grout instead of having to use a listed firestop system. This
is an inexpensive and readily-available alternative that assures the fire-resistive-rating of the
penetrated assembly is not degraded.
In summary, because steel raceways withstand fire, it is the ideal choice for applications
in places of assembly:

Galvanized steel RMC, IMC and EMT are considered noncombustible by the
building codes.
Steel raceways were still intact after a UL four hour ASTM E119 test at near 10930C.
Does not add to fuel load or flame spread.

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

13
www.catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I


III. Durability of Steel Conduit
Todays buildings are designed for life spans of 50 to 80 years - and steel conduit lasts at least
that long, making it the essential component of modern electrical systems. Steel conduit resists all
common forms of wear, ensuring long-lasting performance.
Strength to Withstand Mechanical Injury
Steel provides superior protection from physical damage by forklifts or other plant equipment.
Superior Corrosion Protection

Unlike other types of metal conduit, galvanized steel conduit can be used in concrete, direct
burial and areas with severe corrosive influences.
Lifelong EMI Shielding

Because physical impact and corrosive elements dont compromise its integrity, steel conduit
retains its ability to protect against electromagnetic interference (EMI) over time. Thats why you
can rely on steel conduit for applications with highly sensitive computers and data - from banks
and casinos to housing complexes. In todays culture, where people often work remotely and pay
bills on their mobile devices, virtually every application benefits from steel conduits EMI-shielding
capabilities.

IV. Steel Conduit and Sustainability


Steel conduit supports green building practices by helping reduce
environmental impact throughout a buildings life cycle, and contributes to
sustainability through waste reduction, resource conservation and reusability.

Steel Conduit: Recycled and Recyclable

Steel is the worlds most recycled material, according to the Steel Recycling
Institute (SRI). For this reason, nearly all steel conduit contains recycled steel.
In fact, SRI reports that total recycled content of steel ranges from 32.7%
to 93.3%.According to SRI, steel conduit also has a high reclamation rate because
of its:

Long service life - some steel rigid conduit has been in use for
more than 60 years
Ability to accommodate new conductors and additional circuits
over time
Total recyclability

14
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I

(Hang nhp khu t Han Quc/Malaysia)

IT
DU
CONBS 31YSIA
be
LA
u
A
t
M
ar
Sm /4
3

IT
DU
COBNS 4568YSIA
e
A
b
L
MA
artu
Sm 5mm
2

el
uste

tric

Elec

eta

id M

ig
al R

uit

nd
l Co

3/4

-UL

3M

.0
x 3

COLORED/WHITE
G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS

(Made in Korea / Malaysia)

UL6

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

KSC8401

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

JISC8305

UL 797& UL 1242 BS31 & BS4568

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

www.catvanloi.com

SMARTUBE (MALAYSIA) / HUSTEEL (KOREA) WHITE STEEL CONDUITS

NG THEP LUN DY IN G.I

UL 797& UL 1242 BS31 & BS4568

16
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I

SMARTUBE (MALAYSIA) / HUSTEEL (KOREA) WHITE STEEL CONDUITS

UL 797& UL 1242 BS31 & BS4568

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

17
www.catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
ng thep lun dy in loai trn EMT - SMARTUBE (Malaysia)
(SMARTUBE Electrical Metallic Tubing)

SMARTUBE (MALAYSIA) / HUSTEEL (KOREA) WHITE STEEL CONDUITS

Tiu chun (Standard): ANSI C 80.3/UL 797


Mau ng (Color): Trng (White)
Vt liu (Material): Thep ma kem nhung nong bn ngoai (In-line hot dip galvanized coating steel)
Smartube
EMT
hern Steel Pipe
1/2 Sout
MALAYS
IA

Smartube
EMT
ern Steel Pipe
3/4 South
MALAYS
IA

Ma san phm
SMARTUBE
(MALAYSIA)
Product Code

Kch thc
Size
(inch)

ng knh ngoai
OD
(mm)

day
Thickness
(mm)

Chiu dai ng
Length
(mm)

SEMT12

1/2

17.93

1.07

3050

SEMT34

3/4

23.42

1.25

3050

SEMT100

29.54

1.45

3050

SEMT114

1 1/4

38.35

1.65

3050

SEMT112

1 1/2

44.20

1.65

3050

SEMT200

55.8

1.65

3050

ng thep lun dy in loai ren IMC - SMARTUBE (Malaysia)


(SMARTUBE Intermediate Metal Conduit)

Tiu chun (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242


Mau ng (Color): Trng (White)
Vt liu (Material): Thep ma kem nhung nong bn ngoai (In-line hot dip galvanized coating steel)


Smartube IMC
1/2


Smartube IMC
Southern Steel Pipe

MALAYSIA

3/4

Southern Steel Pipe

MALAYSIA

UL 797& UL 1242 BS31 & BS4568

18
www.catvanloi.com

Ma san phm
SMARTUBE
(MALAYSIA)
Product Code

Kch thc
Size
(inch)

ng knh ngoai
OD
(mm)

day
Thickness
(mm)

Chiu dai ng
Length
(mm)

SIMC12

1/2

20.70

1.79

3030

SIMC34

3/4

26.14

1.90

3030

SIMC100

32.77

2.16

3025

SIMC114

1 1/4

41.59

2.16

3025

SIMC112

1 1/2

47.81

2.29

3025

SIMC200

59.93

2.41

3025

SIMC212

2 1/2

72.56

3.56

3010

SIMC300

88.29

3.56

3010

SIMC312

3 1/2

100.86

3.56

3005

SIMC400

113.43

3.56

3005

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
ng thep lun dy in loai ren BS31 - SMARTUBE (Malaysia)
(SMARTUBE Steel Conduit BS31: 1940 Screwed)

CONBSD31UIT
Smartube
MALAYSIA

3/4

Ma san phm
SMARTUBE
(MALAYSIA)
Product Code

Kch thc
Size
mm (inch)

ng knh ngoai
OD
(mm)

day
Thickness
(mm)

Chiu dai ng
Length
(mm)

SBS3119

19 (3/4)

18.9

1.6

3750

SBS3125

25 (1)

25.2

1.6

3750

SBS3132

32 (1 1/4)

31.6

1.6

3750

SBS3138

38 (1 1/2)

37.9

1.8

3750

SBS3150

50 (2)

50.6

2.0

3750

ng thep lun dy in loai ren BS4568: 1970 - SMARTUBE (Malaysia)


(SMARTUBE Steel Conduit BS4568: 1970 Screwed)

Tiu chun (Standard): BS4568: 1970 Class 3


Mau ng (Color): Trng (White)
Vt liu (Material): Thep ma kem nhung nong bn ngoai (In-line hot dip galvanized coating steel)

IT

NDU
be COBS 4568
Smartu
IA
ALAYS
32mm M

SMARTUBE (MALAYSIA) / HUSTEEL (KOREA) WHITE STEEL CONDUITS

Tiu chun (Standard): BS31: 1940 Class 3


Mau ng (Color): Trng (White)
Vt liu (Material): Thep ma kem nhung nong bn ngoai (In-line hot dip galvanized coating steel)

NDUIT
be COBS 4568
Smartu
IA
MALAYS
25mm

Ma san phm
SMARTUBE
(MALAYSIA)
Product Code

Kch thc
Size
mm (inch)

ng knh ngoai
OD
(mm)

day
Thickness
(mm)

Chiu dai ng
Length
(mm)

SBS456820

20 (3/4)

19.85

1.6

3750

SBS456825

25 (1)

24.8

1.6

3750

SBS456832

32 (1 1/4)

31.8

1.6

3750

UL 797& UL 1242 BS31 & BS4568

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

19
www.catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
ng thep lun dy in loai trn E - JIS C 8305 - SMARTUBE (Malaysia)
(SMARTUBE Plain Steel Conduit - JIS C 8305 Type E)

SMARTUBE (MALAYSIA) / HUSTEEL (KOREA) WHITE STEEL CONDUITS

Tiu chun (Standard): JIS C 8305: 1999


Mau ng (Color): Trng (White)
Vt liu (Material): Thep ma kem nhung nong bn ngoai (In-line hot dip galvanized coating steel)

Smartube JISC
83

05 E25 Condui

Smartube JISC
83

05 E25 Cond
uit

Ma san phm
SMARTUBE
(MALAYSIA)
Product Code

Kch thc
Size
mm (inch)

ng knh ngoai
OD
(mm)

day
Thickness
(mm)

Chiu dai ng
Length
(mm)

SE19

19 (3/4)

19.1

1.2

3660

SE25

25 (1)

25.4

1.2

3660

ng thep lun dy in ren loai day RSC - HUSTEEL (Han Quc)


Husteel Electrical Rigid Metal Conduit 3/4x 3.03 M-UL6
(HUSTEEL Electrical Rigid Metal Conduit)
Tiu chun (Standard): ANSI C80.1/UL 6
Vt liu (Material): Thep ma kem nhung nong bn trong & bn ngoai

(Hot dip galvanized steel for both inside & outside)
Ma san phm

Kch thc
Size
(inch)

ng knh
ngoai
OD (mm)

day
Thickness
(mm)

Chiu dai ng
Length
(mm)

HRSC12

1/2

21.34

2.64

3030

HRSC34

3/4

26.67

2.72

3030

HRSC100

33.4

3.2

3030

HRSC114

1 1/4

42.16

3.38

3025

HRSC112

1 1/2

48.26

3.51

3025

HRSC200

60.33

3.71

3025

HRSC212

2 1/2

73.03

4.9

3010

HRSC300

88.9

5.21

3010

HRSC400

114.30

5.72

3005

(HAN QUC)
Product Code

UL6

KSC8401

JISC8305

20
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN MM
NG RUT GA LOI THEP

FLEXIBLE METALLIC CONDUIT


WATER - PROOF FLEXIBLE CONDUIT
LIQUID - TIGHT FLEXIBLE CONDUIT

BS 731 & UL 360

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

UL Listed

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

www.catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN MM
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
ng rut ga loi thep lun dy in (Vit Nam)/ KAIPHONE (ai Loan)
( (Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) Flexible Metallic Conduit)

(Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) FLEXIBLE METALLIC CONDUITS

Tiu chun (Standard): : UL Listed File E238089/E256570 & ISO 9001: BS 731
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 40
Nhit s dung (Temperature Range): -50 degC n +350 degC
Loai (Type): Squarelock
Vt liu (Material): Thep ma kem nhung nong (Hot-dip galvanized steel)

ng knh trong ng knh ngoai


Cun
Inside Diameter
Outside Diameter
Roll(*)
(mm)
(mm)
(m)
Min
Max
Min
Max

Ma san phm

Ma san phm

(Vit Nam)
Product Code

(ai Loan)
Product Code

Kch
thc
Size
(inch)

OMO12CVL

OMO12

1/2

15.88

16.38

19.20

19.70

50

OMO34CVL

OMO34

3/4

20.62

21.21

24.30

25.10

50

OMO100CVL

OMO100

25.40

26.42

30.00

31.00

50

OMO114CVL

OMO114

1 1/4

31.75

34.5

38.00

40.30

25

OMO112CVL

OMO112

1 1/2

38.10

40.01

45.00

48.80

25

OMO200CVL

OMO200

50.80

52.83

56.50

57.10

10

(*) dai tng cun co th thay i theo l hang

BS 731 & UL 360

22
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN MM
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
ng rut ga loi thep lun dy in (Vit Nam)/ KAIPHONE (ai Loan) boc nha PVC
( (Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) Water-Proof Flexible Conduit/PVC Coated Flexible Conduit)

ng knh trong
Inside Diameter
(mm)

Ma san phm

Ma san phm

(Vit Nam)
Product Code

(ai Loan)
Product Code

OMB12CVL

OMB12

1/2

15.80

OMB34CVL

OMB34

3/4

OMB100CVL

OMB100

OMB114CVL

ng knh ngoai
Outside Diameter
(mm)
Min

Max

Cun
Roll
(*)
(m)

16.30

20.20

20.70

50

20.70

21.20

25.50

26.10

50

26.00

26.60

31.60

32.20

50

OMB114

1 1/4

34.50

35.40

39.60

41.50

25

OMB112CVL

OMB112

1 1/2

40.00

40.60

46.60

47.20

25

OMB200CVL

OMB200

51.00

51.90

58.10

58.70

10

OMB212CVL

OMB212

2 1/2

63.00

63.60

71.80

72.50

10

OMB300CVL

OMB300

76.50

78.70

85.50

87.90

10

OMB400CVL

OMB400

101.60

102.60

111.20

112.50

10

Kch thc
Size
(inch)

Min

Max

(Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) FLEXIBLE METALLIC CONDUITS

Tiu chun (Standard): -


: UL Listed File E238089/E256570 & IEC EN 61386-1:2004

: BS 731
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 67
Nhit s dung (Temperature Range): -25 degC n +120 degC
Loai (Type): Squarelock
Vt liu (Material): Thep ma kem (Pre-galvanized steel)
Mau: en (Black)

(*) dai tng cun co th thay i theo l hang

BS 731 & UL 360

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

23
www.catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN MM

(Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) FLEXIBLE METALLIC CONDUITS

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh


ng rut ga loi thep lun dy in (Vit Nam)/ KAIPHONE (ai Loan)chng thm nc & du
( (Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) Liquid Tight Flexible Conduit)
Tiu chun (Standard): -
: UL Listed File E238089/E256570/E 318661 & ISO 9001

: UL 360/BS 731
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 67
Nhit s dung (Temperature Range): -25 degC n +150 degC
Vt liu (Material): Thep ma kem (Pre-galvanized steel)
Loai (Type): Interlock
Mau: en (Black)/ Xam (Grey)

ng knh trong
Inside Diameter
(mm)

ng knh ngoai
Outside Diameter
(mm)

Ma san phm

Ma san phm

(Vit Nam)
Product Code

(ai Loan)
Product Code

Min

Max

Min

Max

OMD12CVL

OMD12

1/2

15.80

16.31

20.80

21.30

50

OMD34CVL

OMD34

3/4

20.83

21.34

25.20

26.70

50

OMD100CVL

OMD100

26.44

27.08

32.80

33.40

50

OMD114CVL

OMD114

1 1/4

35.05

35.81

41.40

42.20

25

OMD112CVL

OMD112

1 1/2

40.01

40.64

47.40

48.30

25

OMD200CVL

OMD200

51.00

51.94

59.40

60.30

20

OMD212CVL

2 1/2

63.00

63.60

72.10

73.00

10

OMD300CVL

78.00

78.70

87.90

88.90

10

OMD400CVL

101.60

102.60

113.20

114.30

Kch thc
Size
(inch)

Cun
Roll (*)
(m)

(*) dai tng cun co th thay i theo l hang

BS 731 & UL 360

24
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN MM
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
ng rut ga loi thep boc Inox 304
(Vit Nam)
( (Vietnam) Water - Proof Flexible Metallic Conduit, Metal Wire Braided)

Ma san phm
(Vit Nam)
Product Code

Kch thc
Size
(inch)

ng knh trong
Inside Diameter
(mm)

ng knh ngoai
Outside Diameter
(mm)

Min

Max

Min

Max

Cun (**)
Roll
(m)

OMI12(*)

1/2

15.8

16.1

20.8

21.3

50

OMI34(*)

3/4

20.8

21.1

25.8

26.6

50

OMI100(*)

26.4

26.8

31.8

33.6

50

OMI114(*)

1 1/4

35.0

35.4

41.4

42.2

30

OMI112(*)

1 1/2

40.1

40.3

46.1

48.2

25

OMI200(*)

50.5

51.6

57.8

58.2

20

(Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) FLEXIBLE METALLIC CONDUITS

Tiu chun (Standard): BS 731 - UL 1203 / UL 2225


Cp bao v (Ingress Protection class): IP 67
Nhit s dung (Temperature Range): -25 degC n +150 degC
Loai (Type): Squarelock / Interlock
(*) Chiu dai (Length): 300 mm, 600 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm
Vt liu (Material):

- Thep khng g SUS 304 boc ngoai (Stainless steel SUS 304)

- Thep ma kem cho ng rut ga bn trong (Pre-galvanized steel)

(*) dai co th ct theo yu cu cua khach hang


(**) dai tng cun co th thay i theo l hang

BS 731 & UL 360

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

25
www.catvanloi.com

NG THEP LUN DY IN MM
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

(Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) FLEXIBLE METALLIC CONDUITS

Ingression Protection Class

(Ingress Protection class of enclosures according to IEC-529 standard)


Protection Degree for Solid Body

IP
0

Test

Not protected

Protection against
solid bodies bigger
than 50 mm

Protection against
solid bodies bigger
than 12 mm

Protection Degree for Liquid

IP

Test

Not protected

Protection against
vertical raindrops

Protection against
raindrops at an angle
of 15 degrees

Protection against
spray at angles up to
60 degrees

Protection against
spray at multi-angles

Protection against
water spray in every
direction at a low
pressure

Protection against
water spray in every
direction at a high
pressure

Protection against
solid bodies bigger
than 2.5 mm

Protection against
solid bodies bigger
than 1 mm

Protection against
dust

15Cm min
1m

Protection against
from dust

1m

Protection against a
submergence up to
15 cm~1m

Protection against a
water pressure under
submergence for a
long period of time

BS 731 & UL 360

26
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I

(San xut tai Vit Nam)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS


(Made in Vietnam)

San phm
at 5 huy chng vang cht lng tai
trin lam quc t VIETBUILD 2009
do B Xy dng trao tng

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp ni ng thep lun dy in ren 1 nga
( Circular Surface Box - 1 Outlet For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS C Type)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Tiu chun (Standard): BS 4568 : 1970


Cp bao v (Ingress Protection class): IP 30
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)

S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm

Kch thc

Ma san phm
Product Code(**)

Size (mm)(**)

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

HC119

19

BHC119/20

19/20

(*)AHC112

1/2

Product Code

HC1

San phm at huy chng vang


cht lng tai trin lam quc t
VIETBUILD 2009

Size (mm)

Product Code

Size (inch)

HC125

25

BHC125

25

(*)AHC134

3/4

HC131

31

BHC132

32

(*)AHC1100

HC139

39

BHC138

38

(*)AHC1114

1 1/4

Hp ni ng thep lun dy in ren 2 nga thng/vung


( Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS C Type)
Tiu chun (Standard): BS 4568 : 1970
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 30
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
San phm at huy chng vang
cht lng tai trin lam quc t
VIETBUILD 2009

S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)
Kch thc

Ma san phm
Product Code(**)

Size (mm)(**)

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

HCT219

19

BHCT219/20

19/20

(*)AHCT212

1/2

HCT225

25

BHCT225

25

(*)AHCT234

3/4

HCT231

31

BHCT232

32

(*)AHCT2100

HCT239

39

BHCT238

38

(*)AHCT2114

1 1/4

Size (mm)

S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)
HCV2

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm
Product Code

HCT2

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)

Product Code

Size (inch)

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm

Kch thc

Ma san phm
Product Code(**)

Size (mm)(**)

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

HCV219

19

BHCV219/20

19/20

(*)AHCV212

1/2

HCV225

25

BHCV225

25

(*)AHCV234

3/4

HCV231

31

BHCV232

32

(*)AHCV2100

HCV239

39

BHCV238

38

(*)AHCV2114

1 1/4

Product Code

Size (mm)

(**) Tiu chun BS31: Kch thc ng la 19mm


Tiu chun BS4568: Kch thc ng la 20mm

Product Code

Size (inch)

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng lun


dy in RSC thay A = R

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

28
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp ni ng thep lun dy in ren 3 nga
( Circular Surface Box - 3 Outlets For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS C Type)
Tiu chun (Standard): BS 4568 : 1970
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 30
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)

HC3

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm

Kch thc

Ma san phm
Product Code(**)

Size (mm)(**)

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

HC319

19

BHC319/20

19/20

(*)AHC312

1/2

HC325

25

BHC325

25

(*)AHC334

3/4

HC331

31

BHC332

32

(*)AHC3100

HC339

39

BHC338

38

(*)AHC3114

1 1/4

Product Code

Size (mm)

Product Code

Size (inch)

Hp ni ng thep lun dy in ren 4 nga


( Circular Surface Box - 4 Outlets For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS C Type)
Tiu chun (Standard): BS 4568 : 1970
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 30
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)

S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)
HC4

San phm at huy chng vang


cht lng tai trin lam quc t
VIETBUILD 2009

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm

Kch thc

Ma san phm
Product Code(**)

Size (mm)(**)

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

HC419

19

BHC419/20

19/20

(*)AHC412

1/2

HC425

25

BHC425

25

(*)AHC434

3/4

HC431

31

BHC432

32

(*)AHC4100

HC439

39

BHC438

38

(*)AHC4114

1 1/4

Product Code

Size (mm)

(**) Tiu chun BS31: Kch thc ng la 19mm


Tiu chun BS4568: Kch thc ng la 20mm

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)

San phm at huy chng vang


cht lng tai trin lam quc t
VIETBUILD 2009

Product Code

Size (inch)

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng lun


dy in RSC thay A = R

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

29
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp ni ng thep lun dy in trn 1 nga
( Circular Surface Box - 1 Outlet For EMT/JIS E Type)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Tiu chun (Standard): BS 4568 : 1970


Cp bao v (Ingress Protection class): IP 30
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
San phm at huy chng vang
cht lng tai trin lam quc t
VIETBUILD 2009

S dung ng trn
JIS C 8305 loai E (Japan)

HE1

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

HE119

19

AHE112

1/2

HE125

25

AHE134

3/4

HE131

31

AHE1100

HE139

39

AHE1114

1 1/4

Hp ni ng thep lun dy in trn 2 nga thng/vung


( Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For EMT/JIS E Type)
Tiu chun (Standard): BS 4568 : 1970
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 30
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)

S dung ng trn
JIS C 8305 loai E (Japan)

HET2

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

HET219

19

AHET212

1/2

HET225

25

AHET234

3/4

HET231

31

AHET2100

HET239

39

AHET2114

1 1/4

S dung ng trn
JIS C 8305 loai E (Japan)
HEV2

San phm at huy chng vang


cht lng tai trin lam quc t
VIETBUILD 2009

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

HEV219

19

AHEV212

1/2

HEV225

25

AHEV234

3/4

HEV231

31

AHEV2100

HEV239

39

AHEV2114

1 1/4

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

30
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp ni ng thep lun dy in trn 3 nga
( Circular Surface Box - 3 Outlets For EMT/JIS E Type)
Tiu chun (Standard): BS 4568 : 1970
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 30
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)

San phm at huy chng vang


cht lng tai trin lam quc t
VIETBUILD 2009

HE3

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

HE319

19

AHE312

1/2

HE325

25

AHE334

3/4

HE331

31

AHE3100

HE339

39

AHE3114

1 1/4

Hp ni ng thep lun dy in trn 4 nga


( Circular Surface Box - 4 Outlets For EMT/JIS E Type)
Tiu chun (Standard): BS 4568 : 1970
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 30
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)

San phm at huy chng vang


cht lng tai trin lam quc t
VIETBUILD 2009

S dung ng trn
JIS C 8305 loai E (Japan)

HE4

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

S dung ng trn
JIS C 8305 loai E (Japan)

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

HE419

19

AHE412

1/2

HE425

25

AHE434

3/4

HE431

31

AHE4100

HE439

39

AHE4114

1 1/4

Np hp ni ng thep lun dy in

Cover of Circular Surface Box)

Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy), Tn GI (G.I Steel)


Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

ng knh
Diameter (mm)

NH19

1/2

62

NH25

3/4

62

NH31

73

NH39

1 1/4

98

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

31
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Np hp ren/trn ni ng thep lun dy in 1 nga
(

Dome Cover of Circular Surface Box - 1 Threaded/Screwed Outlet)

Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

ADL/BDL

ADLE

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

BDL19/20

19/20

ADLE12

1/2

(*)ADL12

1/2

BDL25

25

ADLE34

3/4

(*)ADL34

3/4

Ma san phm
Product Code(**)

Size (mm)(**)

Product Code

Size (inch)

Product Code

Size (inch)

Hp ni ng thep lun dy in ren 1 nga


(

Circular Surface Box - 1 Outlet For IMC/RSC/JIS C Type)

SAN PHM DUNG THAY TH HP NI NG DF PANASONIC NHP KHU


Tiu chun (Standard): JIS C 8340
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
ng knh hp (Box diameter): 90 mm
S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)
Ma san phm

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

HC119L

19

(*)AHC112L

1/2

HC125L

25

(*)AHC134L

3/4

Product Code

HC119L
HC125L

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Size (mm)

Product Code

Size (inch)

Hp ni ng thep lun dy in ren 2 nga thng/vung


(

HCT219L
HCT225L

Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For IMC/RSC/JIS C Type)

SAN PHM DUNG THAY TH HP NI NG DF PANASONIC NHP KHU


Tiu chun (Standard): JIS C 8340
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
ng knh hp (Box diameter): 90 mm
S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)
Ma san phm

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

HCT219L

19

(*)AHCT212L

1/2

HCT225L

25

(*)AHCT234L

3/4

Product Code

HCV219L
HCV225L

Size (mm)

S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)

www.catvanloi.com

Size (inch)

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

HCV219L

19

(*)AHCV212L

1/2

HCV225L

25

(*)AHCV234L

3/4

Size (mm)

(**) Tiu chun BS31: Kch thc ng la 19mm


Tiu chun BS4568: Kch thc ng la 20mm

32

Product Code

Ma san phm
Product Code

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Product Code

Size (inch)

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng


lun dy in RSC thay A = R
Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp ni ng thep lun dy in ren 3 nga
(

Circular Surface Box - 3 Outlets For IMC/RSC/JIS C Type)

SAN PHM DUNG THAY TH HP NI NG DF PANASONIC NHP KHU


Tiu chun (Standard): JIS C 8340
San phm at huy chng vang
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
cht lng tai trin lam quc t
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
VIETBUILD 2009
ng knh hp (Box diameter): 90 mm

HC319L
HC325L

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

HC319L

19

(*)AHC312L

1/2

HC325L

25

(*)AHC334L

3/4

Product Code

Size (mm)

Product Code

Size (inch)

Hp ni ng thep lun dy in ren 4 nga


(

Circular Surface Box - 4 Outlets For IMC/RSC/JIS C Type)

SAN PHM DUNG THAY TH HP NI NG DF PANASONIC NHP KHU


Tiu chun (Standard): JIS C 8340
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
ng knh hp (Box diameter): 90 mm
HC419L
HC425L

S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

HC419L

19

(*)AHC412L

1/2

HC425L

25

(*)AHC434L

3/4

Product Code

Size (mm)

Product Code

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)

Size (inch)

Hp ni ng thep lun dy in trn 1 nga


(

HE119L
HE125L

Circular Surface Box - 1 Outlet For EMT/JIS E Type)

SAN PHM DUNG THAY TH HP NI NG DF PANASONIC NHP KHU


Tiu chun (Standard): JIS C 8340
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 30
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
ng knh hp (Box diameter): 90 mm
S dung ng trn
JIS C 8305 loai E (Japan)

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

HE119L

19

AHE112L

1/2

HE125L

25

AHE134L

3/4

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng lun dy in RSC thay A = R
JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

33
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp ni ng thep lun dy in trn 2 nga thng/vung

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

HET219L
HET225L

Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For EMT/JIS E Type)

SAN PHM DUNG THAY TH HP NI NG DF PANASONIC NHP KHU


Tiu chun (Standard): JIS C 8340
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 30
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
ng knh hp (Box diameter): 90 mm
S dung ng trn
JIS C 8305 loai E (Japan)

HEV219L
HEV225L

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

HET219L

19

AHET212L

1/2

HET225L

25

AHET234L

3/4

S dung ng trn
JIS C 8305 loai E (Japan)

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

HEV219L

19

AHEV212L

1/2

HEV225L

25

AHEV234L

3/4

Hp ni ng thep lun dy in trn 3 nga


( Circular Surface Box - 3 Outlets For EMT/JIS E Type)
SAN PHM DUNG THAY TH HP NI NG DF PANASONIC NHP KHU
Tiu chun (Standard): JIS C 8340
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 30
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
ng knh hp (Box diameter): 90 mm
S dung ng trn - JIS C 8305 loai E (Japan)

HE319L
HE325L

S dung ng trn EMT - UL 797 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

HE319L

19

AHE312L

1/2

HE325L

25

AHE334L

3/4

Hp ni ng thep lun dy in trn 4 nga


( Circular Surface Box - 4 Outlets For EMT/JIS E Type)
HE419L
HE425L

SAN PHM DUNG THAY TH HP NI NG DF PANASONIC NHP KHU


Tiu chun (Standard): JIS C 8340
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 30
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
ng knh hp (Box diameter): 90 mm
S dung ng trn - JIS C 8305 loai E (Japan)

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

34
www.catvanloi.com

S dung ng trn EMT - UL 797 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

HE419L

19

AHE412L

1/2

HE425L

25

AHE434L

3/4

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Dung cu be ng thep lun dy in

Conduit Bender)

Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy), Thep (Steel)

Hp kim nhm (Aluminum alloy)


ABOE/(*)ABO

Ma san phm
Product Code
S dung cho
ng IMC/RSC

ABOE12(T)

(*)ABO12(T)

ABOE34(T)

(*)ABO34(T)

Kch thc ng
BS31/BS4568/
JISC 8305
Size (mm)

1/2

BO19

19/20

3/4

BO25

25

BO31

31/32

EMT/IMC/RSC

Size (inch)

ABOE100(T)
Thep (Steel)
ABOE(T)/(*)ABO(T)

Ma san phm
Product Code
S dung cho
ng BS31/BS4568/
JISC8305

Kch thc ng

May be ng thep lun dy in

Conduit Bending Machine)

Kch thc be ng: MBO12114: EMT/IMC/RSC (1/2, 3/4, 1, 1 1/4)


MBO192532: JIS C 8305 (19, 25, 31), BS4568/BS31 (20, 25, 32)
u im: Be ng thep nhe khng tn sc nhiu, d thao tac, c ng, tit kim thi gian,
kinh t v s dung cho nhiu kch c ng thep va s dung nhiu cng trnh.

MBO12114

Kch thc be ng
Ma san phm
Conduit size of EMT/IMC/RSC
Product Code
(inch)

MBO12114

MBO192532

Ma san phm
Product Code

Kch thc be ng
Conduit size of
JIS C8305/BS31/BS4568
(mm)

1/2

19/20

3/4

25
MBO192532

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Hp kim nhm (Aluminum alloy)


BO

Ma san phm
Product Code
S dung cho
ng EMT

31/32

1 1/4

20mm Former 25mm Former 32mm Former 50mm Pipe Vice

Hp ni ng thep lun dy in ren/trn C


( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies C For IMC/RSC/EMT)
Tiu chun (Standard): UL 514B
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
Hoan thin (Finish): Nhm sn tnh in + Np & Ron cao su kn nc
(Powder coated Aluminum + Aluminum Cover & PVC Gasket)

AHCC

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)
AHEC

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

AHEC12

1/2

(*)AHCC12

1/2

AHEC34

3/4

(*)AHCC34

3/4

AHEC100

(*)AHCC100

AHEC114

1 1/4

(*)AHCC114

1 1/4

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng


lun dy in RSC thay A = R

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

35
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp ni ng thep lun dy in ren/trn LL

( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LL For IMC/RSC/EMT)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Tiu chun (Standard): UL 514B


Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
Hoan thin (Finish): Nhm sn tnh in + Np & Ron cao su kn nc

(Powder coated Aluminum + Aluminum Cover & PVC Gasket)
S dung ng trn EMT
UL 797 (USA)

AHCLL

AHELL

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

AHELL12

1/2

(*)AHCLL12

1/2

AHELL34

3/4

(*)AHCLL34

3/4

AHELL100

(*)AHCLL100

AHELL114

1 1/4

(*)AHCLL114

1 1/4

Hp ni ng thep lun dy in ren/trn LB


(

Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LB For IMC/RSC/EMT)

Tiu chun (Standard): UL 514B


Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
Hoan thin (Finish): Nhm sn tnh in + Np & Ron cao su kn nc
(Powder coated Aluminum + Aluminum Cover & PVC Gasket)
S dung ng trn EMT
UL 797 (USA)
AHCLB

AHELB

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

AHELB12

1/2

(*)AHCLB12

1/2

AHELB34

3/4

(*)AHCLB34

3/4

AHELB100

(*)AHCLB100

AHELB114

1 1/4

(*)AHCLB114

1 1/4

AHELB112

1 1/2

(*)AHCLB112

1 1/2

AHELB200

(*)AHCLB200

(*)AHCLB212

2 1/2

(*)AHCLB300

(*)AHCLB400

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng


lun dy in RSC thay A = R

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

36
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp ni ng thep lun dy in ren/trn LR
(

Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LR For IMC/RSC/EMT)

Tiu chun (Standard): UL 514B


Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
Hoan thin (Finish): Nhm sn tnh in + Np & Ron cao su kn nc
(Powder coated Aluminum + Aluminum Cover & PVC Gasket)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

AHELR12

1/2

(*)AHCLR12

1/2

AHELR34

3/4

(*)AHCLR34

3/4

AHELR100

(*)AHCLR100

AHELR114

1 1/4

(*)AHCLR114

1 1/4

Hp ni ng thep lun dy in ren/trn T


(

Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies T For IMC/RSC/EMT)

Tiu chun (Standard): UL 514B


Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
Hoan thin (Finish): Nhm sn tnh in + Np & Ron cao su kn nc
(Powder coated Aluminum + Aluminum Cover & PVC Gasket)
S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)
(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)

AHCT

AHET

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

AHET12

1/2

(*)AHCT12

1/2

AHET34

3/4

(*)AHCT34

3/4

AHET100

(*)AHCT100

AHET114

1 1/4

(*)AHCT114

1 1/4

AHET112

1 1/2

(*)AHCT112

1 1/2

AHET200

(*)AHCT200

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

AHCLR

AHELR

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)

u bt ng rut ga loi thep


( Metal Ferrule For Flexible Conduit)
Vt liu (Material): Thep (Steel)
Cng dung: S dung tranh try xc cap in khi keo dy vao ng rut ga loi thep
Ma san phm - Product Code

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Kch thc - Size (inch)

AMF12

1/2

AMF34

3/4

AMF100

AMF114

1 1/4

AMF112

1 1/2

AMF200

AMF212

2 1/2

AMF300

AMF400

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng


lun dy in RSC thay A = R
Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

37
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp nhm ni kn nc IP67

Water-Proof Aluminum box - IP67)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Tiu chun (Standard): IEC 60529: 2001


Vt liu (Material): Hp kim nhm sn tnh in + Ron cao su kn nc (Aluminum Alloy + Gasket)
Cp bao v (Ingression Protection Class): IP 67
Nhit s dung (Temperature range): -500C to 1300C
Ma san phm
Product Code

Kch thc
Dimension WxHxD (mm)

HNKN 80 75 59

80x75x59

HNKN 100 100 80

100x100x80

HNKN 115 65 55

115x65x55

HNKN 120 80 55

120x80x55

HNKN 120 120 80

120x120x80

HNKN 160 160 90

160x160x90

HNKN 220 147 80

220x147x80

Hp cng tc ni 3 l/5 l
(

Weather - Proof Surface Switch/Square Box For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS C Type)

Tiu chun (Standard): UL 514A


Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)

HN157

Ma san phm

Kch thc

HN15719

Product Code

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)
Ma san phm

Kch thc

19/20

(*)AHN15712

1/2

BHN15725

25

(*)AHN15734

3/4

19

BHN10219/20

19/20

(*)AHN10212

1/2

25

BHN10225

25

(*)AHN10234

3/4

Ma san phm Kch thc

Size (mm)

Product Code(**)

Size (mm)(**)

19

BHN15719/20

HN15725

25

HN10219
HN10225

Product Code

Size (inch)

HN102

Hp u dy tron ni 5 l
(

Weather-Proof Circular Surface Box - 1/2/3/4 Outlets For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS C Type)

Tiu chun (Standard): UL 514A


Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)
S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)

HNT

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Product Code(**)

Ma san phm

Kch thc
Size (mm)(**)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

HNT19

19

BHNT19/20

19/20

(*)AHNT12

1/2

HNT25

25

BHNT25

25

(*)AHNT34

3/4

(**) Tiu chun BS31: Kch thc ng la 19mm


Tiu chun BS4568: Kch thc ng la 20mm

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng


lun dy in RSC thay A = R

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

38
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp thep cng tc m tng
(

Switch Box/Extension Switch Box/Rain Tight Switch Box)

Tiu chun (Standard): JIS C 8336

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm
Kch thc: 100 x 50 x 40/44/47/54 mm vi 2 l 19 & 25 mm

(100 x 50 x 40/44/47/54 mm with knockouts 19 & 25 mm)

San phm at huy chng vang


cht lng tai trin lam quc t
VIETBUILD 2009

Kch thc l ch
Knockouts (mm)

HC157 (40/44/47/54)

19 & 25

HC157D (40/44/47/54)

19 & 25

HE157 (40/44/47/54)

Khng uc l - No punch

NH157 (40/44/47/54)

Khng uc l - No punch

NH157

HC157

HC157D

HE157

Hp thep vung m tng/Np hp


(

Square Box/Extension Square Box/Rain Tight Square Box/Cover For Square Box)

Tiu chun (Standard): JIS C 8336


Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 1.2 mm, 1.5 mm
Kch thc: 75 x 75 x 50/54; 102 x 102 x 44/54 mm;

(102 x 102 x 44/54 mm with knockouts 19 & 25mm )

HE757554


Loai
Type

Kch thc l ch
Knockouts (mm)

HE757554

4 vt (canh)

Khng uc l - No punch

HC757550

4 vt (canh)

19 & 25

HC102A

2 vt (canh)

19 & 25

HC102B

4 vt (canh)

19 & 25

HC102C

2 vt (goc)

19 & 25

HC102D

4 vt (canh)

19 & 25

HE102A

2 vt (canh)

Khng uc l - No punch

HE102B

4 vt (canh)

Khng uc l - No punch

HC102A

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

San phm at huy chng vang


cht lng tai trin lam quc t
VIETBUILD 2009

Ma san phm
Product Code

HC757550

NH102A
Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

HC102B

NH102B

HC102C

HC102D

NH102C

NH102A157

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Ma san phm
Product Code

HE102A

NH102B157

HE102B

NH102C157

39
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Hp thep bat giac m tng ( Octagon Box/Extension Octagon Box/Real


Octagon Box/Octagon Box For Concrete)
Tiu chun (Standard): JIS C 8336
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel) San phm at huy chng vang
day (Thickness): 1.2 mm, 1.5 mm
cht lng tai trin lam quc t
VIETBUILD 2009
Kch thc: 104 x 104 x 40 mm ; 95 x 95 x 40/54/75 mm ; 85 x 85 x 40 mm ;
85 x 85 x 90 mm vi 2 l 19 & 25 mm

NHBG95

NHBG85

HBG95

HBG95D

Ma san phm
Product Code

Kch thc l ch
Knockouts (mm)

HBG95

19 & 25

HBG95D

19 & 25

HBG85

19 & 25

HBG104

19 & 25

HBG85S

19 & 25

HBG85E

Khng uc l - No punch

NHBG95

Khng uc l - No punch

NHBG85

19 & 25/Khng uc l - No punch

HBG85

HBG104

HBG85E

HBG85S

Hp thep vung cng tc n/i/ba - ch nht m tng & c thau ni t


(

Single switch Box/ (1 +1) Gangs Box/(1+1+1) Gangs Box With Brass Pillar)

Tiu chun (Standard): BS 4662


Vt liu (Material): Tn G.I (G.I steel)
day (Thickness): 1 mm
Kch thc: 70 x 70 x 35/47 mm ; (1+1) 70 x 70 x 35; (1+1+1) 70 x 70 x 35;
130 x 70 x 35/47 mm ; 210 x 70 x 35/47 mm
HC707035
HC707047

HC2707047

Ma san phm
Product Code

Kch thc l ch
Knockouts (mm)

HC707035

19 & 25

HC2707035

19 & 25

HC3707035

19 & 25

HC707047

19 & 25

HC1307035

19 & 25

HC1307047

19 & 25

HC2107047

19 & 25

HC3707047

HC1307035
HC1307047

HC2107047

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

40
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp thep Pull Box

Pull Box)

Vt liu (Material): Tn G.I (G.I steel); Sn tnh in (Powder coated steel); Thep ma kem nhung nong
(Hot dip galvanized steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304)
day (Thickness): 1 mm, 1.2 mm,1.5 mm, 2.3 mm
Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

PB101010

100x100x100

PB252515

250x250x150

PB404025

400x400x250

PB151510

150x150x100

PB252520

250x250x200

PB404030

400x400x300

PB151515

150x150x150

PB303015

300x300x150

PB404040

400x400x400

PB202010

200x200x100

PB303020

300x300x200

PB505020

500x500x200

PB202015

200x200x150

PB303025

300x300x250

PB505025

500x500x250

PB202020

200x200x200

PB303030

300x300x300

PB505030

500x500x300

PB252510

250x250x100

PB404020

400x400x200

PB505040

500x500x400

Co cong ren/trn 450

Elbow 450)

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel), Thep ma kem nhung nong


(Hot dip galvanized steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304)
Kch thc
Size (inch)

Ma san phm ng trn


Product Code

Ma san phm ng ren


Product Code

JIS loai E

EMT UL 797

JIS loai C

BS31/BS4568(**)

IMC - UL 1242
(*)RSC - UL 6

1/2

COLE19

ACOLE12

COLC19

BCOLC19/20

(*)ACOLC12

3/4

COLE25

ACOLE34

COLC25

BCOLC25

(*)ACOLC34

COLE31

ACOLE100

COLC31

BCOLC32

(*)ACOLC100

1 - 1/4

COLE39

ACOLE114

COLC39

BCOLC38

(*)ACOLC114

1 - 1/2

COLE51

ACOLE112

COLC51

BCOLC50

(*)ACOLC112

COLE63

ACOLE200

COLC63

(*)ACOLC200

2 1/2

COLE75

COLC75

(*)ACOLC212

(*)ACOLC300

(*)ACOLC400

Co cong ren/trn 900

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Ma san phm
Product Code

Elbow 900)

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel), Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
Kch thc
Size (inch)

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Ma san phm ng trn


Product Code

Ma san phm ng ren


Product Code

JIS loai E

EMT UL 797

JIS loai C

BS31/BS4568(**)

IMC - UL 1242
(*)RSC - UL 6

1/2

COE19

ACOE12

COC19

BCOC19/20

(*)ACOC12

3/4

COE25

ACOE34

COC25

BCOC25

(*)ACOC34

COE31

ACOE100

COC31

BCOC32

(*)ACOC100

1 - 1/4

COE39

ACOE114

COC39

BCOC38

(*)ACOC114

1 - 1/2

COE51

ACOE112

COC51

BCOC50

(*)ACOC112

COE63

ACOE200

COC63

(*)ACOC200

2 1/2

COE75

ACOE212

COC75

(*)ACOC212

ACOE300

(*)ACOC300

ACOE400

(*)ACOC400

(**) Tiu chun BS31: Kch thc ng la 19mm


Tiu chun BS4568: Kch thc ng la 20mm
Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng


lun dy in RSC thay A = R

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

41
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Co uc ren 900

Inspection Threaded Elbow)

Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)
Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

CNC19
CNC25
CNC31
CNC39
CNC51

19
25
31
39
51

CNC63

63

Co uc trn 900

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)
Ma san phm
Product
Code(**)
BCNC19/20
BCNC25
BCNC32
BCNC38
BCNC50

Kch thc
Size (mm)(**)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

19/20
25
32
38
50

(*)ACNC12
(*)ACNC34
(*)ACNC100
(*)ACNC114
(*)ACNC112

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

(*)ACNC200

Inspection Screwed Elbow)

Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)


S dung ng trn
JIS C 8305 loai E (Japan)
Ma san phm
Kch thc
Product Code
Size (mm)

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)
Kch thc
Ma san phm
Size (inch)
Product Code

CNE19

19

ACNE12

1/2

CNE25

25

ACNE34

3/4

CNE31

31

ACNE100

CNE39

39

ACNE114

1 1/4

CNE51

51

ACNE112

1 1/2

CNE63

63

ACNE200

Co uc T ren

Inspection Threaded Tee)

Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)


S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)
Ma san phm Kch thc
Product Code

Size (mm)

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)
Ma san phm Kch thc

Product Code(**)

Size (mm)(**)

19/20

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)
Ma san phm Kch thc
Product Code

Size (inch)

(*)ATC12

1/2

TC19

19

BTC19/20

TC25

25

BTC25

25

(*)ATC34

3/4

TC31

31

BTC32

32

(*)ATC100

Co uc T trn

Inspection Screwed Tee)

Vt liu (Material): Hp kim nhm (Aluminum alloy)


S dung ng trn
JIS C 8305 loai E (Japan)
Ma san phm
Kch thc
Product Code
Size (mm)

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

TE19

19

TE25
TE31

ATE12

1/2

25

ATE34

3/4

31

ATE100

(**) Tiu chun BS31: Kch thc ng la 19mm


Tiu chun BS4568: Kch thc ng la 20mm

42
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

S dung ng trn EMT


UL 797 (USA)
Kch thc
Ma san phm
Size (inch)
Product Code

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng


lun dy in RSC thay A = R
Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
u ni ng rut ga vi hp in/thit b
(

Water - Proof Flexible Connector)

Tiu chun (Standard): JIS C 8350


Vt liu (Material): Antimon (Zinc Die cast), Nhm (Aluminum),

Thep (Steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304)
ADNC (Antimon)

DNCK(I) (Inox 304) - KN NC

Kch thc
Size (inch)

Ma san phm
Product Code

Ma san phm
Product Code

Ma san phm
Product Code

1/2

ADNC12

DNC19

DNCK12(I)

3/4

ADNC34

DNC25

DNCK34(I)

ADNC100

DNC31

DNCK100(I)

1 1/4

ADNC114

DNC39

DNCK114(I)

1 1/2

ADNC112

DNC51

DNCK112(I)

ADNC200

DNC63

DNCK200(I)

2 1/2

DNC75

DNCK212

DNC90

DNCK300

DNC114

DNCK400

DNCK (Thep) - KN NC

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

DNC (Nhm)

San phm at huy chng vang


cht lng tai trin lam quc t
VIETBUILD 2009

Hng dn cach lp t

u ni ng rut ga vung vi hp/thit b


(
DNCV

DNCVK (KN NC)

Angle Water - Proof Flexible Connector)

Tiu chun (Standard): JIS C 8350


Vt liu (Material): Antimon (Zinc Die cast), Thep (Steel)
Kch thc
Size (inch)

Ma san phm
Product Code

Ma san phm
Product Code

1/2

DNCV12

DNCVK12

3/4

DNCV34

DNCVK34

DNCV100

DNCVK100

1 1/4

DNCV114

DNCVK114

1 1/2

DNCV112

DNCVK112

DNCV200

DNCVK200

2 1/2

DNCVK212

DNCVK300

DNCVK400

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

43
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
u ni ng rut ga kn nc va ng thep lun dy in IMC/RSC/EMT/BS/JIS
(

Combination Coupling Flexible & IMC/RSC/EMT/BS/JIS Conduit Connector)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Tiu chun (Standard): UL 514B


Vt liu (Material): Antimon (Zinc Die cast), Thep (Steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304)
S dung
ng trn
EMT - UL 797
(USA)

S dung ng ren
IMC - UL 1242
(*)S dung ng ren
RSC - UL 6

Ma san phm
Product Code

Ma san phm
Product Code

ADNCE12(Z)

(*)ADNCC12(I)

ADNCE34(Z)
ADNCE100(Z)
ADNCE114
ADNCE112
ADNCE200
ADNCE212

(*)ADNCC34(I) 3/4
(*)ADNCC100(I)
1
(*)ADNCC114(I) 1 1/4
(*)ADNCC112(I) 1 1/2
(*)ADNCC200(I)
2
(*)ADNCC212 2 1/2

DNCE (KN NC)

DNCC (KN NC)


BDNCC (KN NC)

ADNCE(Z) (Antimon)

Kch
thc
Size
(inch)

S dung
ng trn
JIS loai E
(Japan)

(*)ADNCC300

ADNCE400

(*)ADNCC400

S dung
ng ren
JIS loai C
(Japan)

Ma san phm Ma san phm Ma san phm


Product Code Product Code(**) Product Code

1/2

ADNCE300

S dung
ng ren
BS31/BS4568
(England)

Kch
thc
Size
(mm)

DNCE19

BDNCC19/20

DNCC19

19/20

DNCE25
DNCE31
DNCE39
DNCE51
DNCE63
DNCE75

BDNCC25
BDNCC32
BDNCC38
BDNCC50

DNCC25
DNCC31
DNCC39
DNCC51

25
31/32
38
50/51

ADNCE (Thep)

ADNCC(I) (Inox 304)

ADNCC (Thep)

u ni ng thep lun dy in trn va hp in


( Box Connector For EMT/JIS Type E)
Tiu chun (Standard): JIS C 8330
Vt liu (Material): Antimon (Zinc Die cast), Thep (Steel)

DNE (Thep)

DNE(Z)(Antimon) ADNEQ(Z)(Antimon)

S dung ng trn
JIS C 8305 loai E (Japan)
Ma san phm Ma san phm Kch thc
Product Code Product Code Size (mm)
DNE19
DNE19(Z)
19
DNE25
DNE25(Z)
25
DNE31
DNE31(Z)
31
DNE39
DNE39(Z)
39
DNE51
DNE51(Z)
51
DNE63
DNE63(Z)
63
DNE75
DNE75(Z)
75

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

ADNE (Thep)

S dung cho ng trn


EMT - UL 797 (USA)
Ma san phm Ma san phm Kch thc
Product Code
Product Code Size (inch)
ADNE12(Z)
ADNEQ12(Z)
1/2
ADNE34(Z)
ADNEQ34(Z)
3/4
ADNE100(Z)
ADNEQ100(Z)
1
ADNE114(Z)
ADNEQ114(Z)
1 1/4
ADNE112(Z)
ADNEQ112(Z)
1 1/2
ADNE200(Z)
ADNEQ200(Z)
2
ADNE212
2 1/2
ADNE300
3
ADNE400
4

(**) Tiu chun BS31: Kch thc ng la 19mm


Tiu chun BS4568: Kch thc ng la 20mm

44

ADNE(Z) (Antimon)

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng


lun dy in RSC thay A = R
Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Khp ni ng thep lun dy in trn

( Conduit Coupling For EMT/JIS Type E)

Tiu chun (Standard): JIS C 8330


Vt liu (Material): Antimon (Zinc Die cast), Thep (Steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304)
AMCEQ(Z)
(Antimon)

S dung ng trn
EMT - UL 797 (USA)
Ma san phm
Product Code
AMCEQ12(Z)
AMCEQ34(Z)
AMCEQ100(Z)
AMCEQ114(Z)
AMCEQ112(Z)
AMCEQ200(Z)

Ma san phm
Product Code
AMCE12(Z)
AMCE34(Z)
AMCE100(Z)
AMCE114(Z)
AMCE112(Z)
AMCE200(Z)
AMCE212
AMCE300
AMCE400

Kch thc
Size (inch)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

AMCE(Z)
(Antimon)
AMCE
(Thep)

MCE/AMCE
(Thep)

Khp ni ng thep lun dy in ren


( Conduit Coupling/Socket For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS Type C)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

S dung ng trn
JIS C 8305 loai E (Japan)
Ma san phm
Kch thc
Product Code
Size (mm)
MCE19
19
MCE25
25
MCE31
31
MCE39
39
MCE51
51
MCE63
63
MCE75
75

Tiu chun (Standard): JIS C 8330


Vt liu (Material): Thep (Electro-galvanized / Hot dip galvanized Steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304)
S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)
Ma san phm

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Kch thc

Product Code(**)

Size (mm)(**)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

MCC19

19

BMCC19/20

19/20

(*)AMCC12

1/2

MCC25

25

BMCC25

25

(*)AMCC34

3/4

MCC31

31

BMCC32

32

(*)AMCC100

MCC39

39

BMCC38

38

(*)AMCC114

1 1/4

MCC51

51

BMCC50

50

(*)AMCC112

1 1/2

MCC63

63

(*)AMCC200

MCC75

75

(*)AMCC212

2 1/2

(*)AMCC300

(*)AMCC312

3 1/2

(*)AMCC400

(**) Tiu chun BS31: Kch thc ng la 19mm


Tiu chun BS4568: Kch thc ng la 20mm

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng


lun dy in RSC thay A = R

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

45
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Tan ren ngoai ( Brass Male Bushing/Conduit Nipples For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS Type C)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Tiu chun (Standard): JIS C 8330


Vt liu (Material): ng Thau (Brass), Hp Kim Nhm (Aluminum alloy)
S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)
Ma san phm Kch thc
Size (mm)

Product Code

Tan ren ngoai

TRN19
TRN25
TRN31
TRN39
TRN51
TRN63
TRN75

ai ni

19
25
31
39
51
63
75

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)
Ma san phm Kch thc

Product Code(**)

Size (mm)(**)

BTRN19/20
BTRN25
BTRN32
BTRN38
BTRN50

19/20
25
32
38
50

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)
Kch thc
Ma san phm
Product Code

Size (inch)

(*)ATRN12
(*)ATRN34
(*)ATRN100
(*)ATRN114
(*)ATRN112
(*)ATRN200
(*)ATRN212
(*)ATRN300
(*)ATRN400

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

Bushing For IMC/BS31/BS4568/JIS Type C)

Tiu chun (Standard): JIS C 8330


Vt liu (Material): Antimon (Zinc Die cast), Nha PP (Polypropylene), Hp Kim Nhm (Aluminum alloy)
S dung ng ren
JIS C 8305 loai C
(Japan)

Hp kim nhm
DN/BDN

Ma san
phm

Kch
thc

Ma san phm

DN19

19

BDN19/20

19/20

DN25

25

BDN25

DN31

31

BDN32

DN39

39

DN51

51

DN63
DN75

Product Code

Hp kim nhm
ADN

S dung ng ren
BS31/BS4568
(England)

Size (mm)

Product Code(**)

Product Code

Kch
thc

Size (inch)

1/2

25

ADN34(P)

3/4

32

ADN100(P)

BDN38

38

ADN114(P)

1 1/4

BDN50

50

ADN112(P)

1 1/2

63

ADN200(P)

75

ADN212(P)

2 1/2

ADN300(P)

ADN312(P)

3 1/2

ADN400(P)

Lp tan ren trong

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Size (mm)(**)

Ma san phm
ADN12(P)

Nha PP
ADN(P)
Hng dn s dung
TAN REN TRONG
va AI NI

Kch thc

S dung ng ren
IMC - UL 1242
(USA)

Lp vao hp in

Lp ai ni vao

(**) Tiu chun BS31: Kch thc ng la 19mm


Tiu chun BS4568: Kch thc ng la 20mm

46
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Tan ren trong

Locknut For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS Type C)

Tiu chun (Standard): JIS C 8330


Vt liu (Material): Thep (Steel), Antimon (Zinc Die Cast )
S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Kch thc

Ma san phm
Product Code(**)

Size (mm)(**)

Kch thc

Ma san phm

Kch thc

TRT19

19

BTRT19/20

19/20

(*)ATRT12(Z)

1/2

TRT25

25

BTRT25

25

(*)ATRT34(Z)

3/4

TRT31

31

BTRT32

32

(*)ATRT100(Z)

TRT39

39

BTRT38

38

(*)ATRT114(Z)

1 1/4

TRT51

51

BTRT50

50

(*)ATRT112(Z)

1 1/2

TRT63

63

(*)ATRT200(Z)

TRT75

75

(*)ATRT212(Z)

2 1/2

(*)ATRT300(Z)

(*)ATRT312(Z)

3 1/2

(*)ATRT400(Z)

Size (mm)

ATRT(Z)
(Antimon)

u giam

Product Code

Size (inch)

Reducer For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS Type C)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Ma san phm
Product Code

(Thep)

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)

Vt liu (Material): ng Thau (Brass), Thep (Steel), Hp Kim Nhm (Aluminum alloy)
S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)
Ma san phm

Kch thc

DG25

Product Code

Size (mm)

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)

S dung ng ren IMC - UL 1242 (USA)


(*)S dung ng ren RSC - UL 6 (USA)

Ma san phm Kch thc Ma san phm


Product Code

Kch thc
Size (inch)

Product Code(**)

Size (mm)(**)

25-19

BDG25

25-19/20

(*)ADG34

DG31

31- 25(19)

BDG32

32-25(19/20)

(*)ADG100

1 - ()

DG39

39-31(25-19)

(*)ADG114

1 - 1()

DG51

51-39(31-25)

(*)ADG112

1 - 1(1)

(**) Tiu chun BS31: Kch thc ng la 19mm


Tiu chun BS4568: Kch thc ng la 20mm

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng


lun dy in RSC thay A = R

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

47
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Khp ni lin kt cho ng thep lun dy in IMC/RSC
( Conduit Union Coupling/Erickson Coupling)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Tiu chun (Standard): UL 514B


Vt liu (Material): Antimon (Zinc Die cast), Thep (Steel)
Ma san phm
(Product Code)

Kch thc
Size (inch)

(*)AUCC12

1/2

(*)AUCC34

3/4

(*)AUCC100

(*)AUCC114

1 1/4

(*)AUCC112

1 1/2

(*)AUCC200

(*)AUCC212

2 1/2

(*)AUCC300

(*)AUCC400

B ren tay cho ng thep lun dy in

Vt liu (Material): Thep (Steel)

Ma san phm
Kch thc ng ren
B ren ng IMC/RSC
IMC/RSC
Product Code
Size (inch)

Conduit Threading Set)

Kch thc ng
Ren BS31/BS4568
Size (mm)

Ma san phm
B ren ng BS31/
BS4568
Product Code

(*)ABRO12

1/2

19/20

BRO19/20

(*)ABRO34

3/4

25

BRO25

ng ni cho ng thep lun dy in ren IMC/RSC


( Nipple Type A/Type B For IMC/RSC Conduit)

Tiu chun (Standard): UL 514B


Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)

LOAI A

LOAI B

Ma san phm
(Product Code)

Kch thc
Dimension(mm)

Kch thc ng ren


IMC/RSC
Conduit Size (Inch)

LOAI A

LOAI B

1/2

(*)AONA12

AONB12

15

40

20.7

3/4

(*)AONA34

AONB34

20

50

26.14

(*)AONA100

AONB100

20

65

32.77

1-1/4

(*)AONA114

AONB114

20

78

41.59

1-1/2
2
2-1/2
3
4

(*)AONA112
(*)AONA200
(*)AONA212
(*)AONA300
(*)AONA400

AONB112
AONB200
AONB212
AONB300
AONB400

24
24
35
40
40

78
78
102
102
125

47.81
59.93
72.56
88.29
113.43

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng lun dy in RSC thay A = R
JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

48
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Bt u ng thep lun dy in dung keo cap

( PVC Grommet For EMT & IMC/RSC Conduit)

Vt liu (Material): Nha PVC (PVC)

Ma san phm dung cho


ng trn EMT
Product Code for EMT conduit

Kch thc
Size (inch)

(*)ABDO12

ABDOE12

1/2

(*)ABDO34

ABDOE34

3/4

(*)ABDO100

ABDOE100

(*)ABDO114

ABDOE114

1 1/4

(*)ABDO112

ABDOE112

1 1/2

(*)ABDO200

ABDOE200

(*)ABDO300

ABDOE300

(*)ABDO400

ABDOE400

u ni ng thep lun dy in ren IMC/RSC va hp in kn nc

( Water Tight Hubs)

Tiu chun (Standard): UL 514B


Vt liu (Material): Antimon (Zinc Die cast)
Ma san phm (Product Code)

Kch thc - Size (inch)

(*)ADIMCK12

1/2

(*)ADIMCK34

3/4

(*)ADIMCK100

(*)ADIMCK114

1 1/4

(*)ADIMCK112

1 1/2

(*)ADIMCK200

(*)ADIMCK212

2 1/2

(*)ADIMCK300

(*)ADIMCK400

Kep ng thep lun dy in khng , 2 l

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Ma san phm dung cho


ng ren IMC/RSC
Product Code for IMC/RSC conduit

( Two Hole Trap/Saddle Without Base)

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel), Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
Inox 304 (Stainless steel SUS304)
day (Thickness): 0.8 mm, 1.2 mm
S dung ng ren
JIS C 8305 loai C (Japan)

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

S dung ng ren
BS31/BS4568 (England)

S dung ng trn
EMT - UL 797 (USA)

S dung ng ren IMC - UL 1242


(*)S dung ng ren RSC - UL 6

Ma san phm
Product Code

Kch thc

Kch thc

Size (mm)

Ma san phm
Product Code (**)

Size (mm)
(**)

Ma san phm
Product Code

Kch
thc
Size
(inch)

Ma san phm
Product Code

Kch
thc
Size
(inch)

MKO19

19

BMKO19/20

19/20

AMKOE12

1/2

(*)AMKO12

1/2

MKO25

25

BMKO25

25

AMKOE34

3/4

(*)AMKO34

3/4

MKO31

31

BMKO32

32

AMKOE100

(*)AMKO100

MKO39

39

BMKO38

38

AMKOE114 1 1/4

(*)AMKO114

1 1/4

MKO51

51

BMKO50

50

AMKOE112 1 1/2

(*)AMKO112

1 1/2

MKO63

63

(*)AMKO200

AMKOE200

(**) Tiu chun BS31: Kch thc ng la 19mm


Tiu chun BS4568: Kch thc ng la 20mm
Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng


lun dy in RSC thay A = R

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

49
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN G.I


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Khp ni ng rut ga vi ng rut ga kn nc
( Liquid Tight Self Set Coupling)

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

Vt liu (Material): Thep (Steel)


Kch thc
Size (inch)

Ma san phm
Product Code

1/2

MCK12

3/4

MCK34

MCK100

Kep ng thep lun dy in khng , 1 l

One Hole Trap)

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 0.8mm, 1.2 mm
S dung ng ren
JIS C 8305 loai C
(Japan)

S dung ng trn
EMT - UL 797
(USA)

S dung ng ren IMC - UL 1242


(*)S dung ng ren RSC - UL 6

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

MKOD19

19

AMKODE12

1/2

(*)AMKOD12

1/2

MKOD25

25

AMKODE34

3/4

(*)AMKOD34

3/4

MKOD31

31

AMKODE100

(*)AMKOD100

MKOD39

39

AMKODE114

1 1/4

(*)AMKOD114

1 1/4

MKOD51

51

AMKODE112

1 1/2

(*)AMKOD112

1 1/2

MKOD63

63

AMKODE200

(*)AMKOD200

MKOD75

75

Kep ng thep lun dy in co

Spacer Bar/Saddle With Base)

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 0.8mm, 1.2 mm
S dung ng ren
JIS C 8305 loai C
(Japan)
Ma san phm
Product Code

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Kch
thc
Size
(mm)

S dung ng ren
BS31/BS4568
(England)
Ma san phm
Product Code (**)

S dung ng trn
EMT - UL 797
(USA)

Kch
thc

Size
(mm) (**)

www.catvanloi.com

Ma san phm
Product Code

Kch
thc
Size
(inch)

Ma san phm
Product Code

Kch
thc
Size
(inch)

KO19

19

BKO19/20

19/20

AKOE12

1/2

(*)AKO12

1/2

KO25

25

BKO25

25

AKOE34

3/4

(*)AKO34

3/4

KO31

31

BKO32

32

AKOE100

(*)AKO100

KO39

39

BKO38

38

AKOE114

1 1/4

(*)AKO114

1 1/4

KO51

51

BKO50

50

AKOE112

1 1/2

(*)AKO112

1 1/2

KO63

63

AKOE200

(*)AKO200

KO75

75

(**) Tiu chun BS31: Kch thc ng la 19mm


Tiu chun BS4568: Kch thc ng la 20mm

50

S dung ng ren IMC - UL 1242


(*)S dung ng ren RSC - UL 6

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng


lun dy in RSC thay A = R
Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

H TREO NG THEP LUN DY IN


(San xut tai Vit Nam)

MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS


(Made in Vietnam)

San phm
at 5 huy chng vang cht lng tai
trin lam quc t VIETBUILD 2009
do B Xy dng trao tng

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

www.catvanloi.com

H TREO NG THEP LUN DY IN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Ty ren ma in cht lng cao/Bt u ty ren
( Electro-Galvanized Steel Threaded Rod/Plastic End Cap)

MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS

Tiu chun (Standard): JIS B 1051


Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-Galvanized Steel)
Ma san phm

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (mm)

dai
Length (mm)

TY6

BTY6

M6

1000/2000/3000

TY8

BTY8

M8

1000/2000/3000

TY10

BTY10

M10

1000/2000/3000

TY12

BTY12

M12

1000/2000/3000

TY 16

BTY 16

M16

1000/2000/3000

Product Code

TY

BTY

Ty ren ma kem nhung nong cht lng cao


( Hot dip galvanized Steel Threaded Rod )

Tiu chun (Standard): JIS B 1051


Vt liu (Material): Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized Steel)
N V DUY NHT TAI VIT NAM SAN XUT TY REN MA KEM NHUNG NONG CHT LNG CAO DAI 3M/ CY
Ma san phm

Kch thc
Size (mm)

Length (mm)

TY10NN

M10

1000/2000/3000

TY12NN

M12

1000/2000/3000

Product Code

dai

Ty ren Inox 304 cht lng cao


( Stainless steel 304 Threaded Rod)

Tiu chun (Standard): JIS B 1051


Vt liu (Material): Inox 304 (Stainless steel SUS304)
N V DUY NHT TAI VIT NAM SAN XUT TY REN INOX 304 CHT LNG CAO DAI 3M/ CY
Ma san phm

Kch thc
Size (mm)

Length (mm)

TY8I

M8

1000/2000/3000

TY10I

M10

1000/2000/3000

TY12I

M12

1000/2000/3000

Product Code

dai

Patte ng

Vt liu (Material): ng (Copper)


Ma san phm

Kch thc

PATTE7614

76 x 14

Product Code

52
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Size (mm)

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

H TREO NG THEP LUN DY IN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Khp ni ty ren dang tron / dang luc giac
( Round / Hexagon Thread Coupling Nut)
Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
dai
Length
(mm)

Kch thc ty ren


Thread rod size
(mm)

KNT8

35

KNT8LG

30

M8

KNT10

40

KNT10LG

40

M10

KNT12

45

KNT12LG

50

M12

KNT16

65

KNT16LG

60

M16

Tc - k an

Drop In Anchor)

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
Ma san phm (Product Code)

Kch thc ty ren (Thread rod size - mm)

TK6

M6

TK8

M8

TK10

M10

TK12

M12

TK16

M16

Tc - k tng

MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS

Ma san phm
dai
Ma san phm
Khp ni ty ren dang tron Length Khp ni ty ren dang luc giac
Product Code
(mm)
Product Code

Bolt Anchor)

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
Ma san phm (Product Code)

Kch thc (Size - mm)

TKT6

M6

TKT8

M8

TKT10

M10

TKT12

M12

TKT16

M16

Tc k chun dung cho b tng


( Heavy Duty Concrete Insert)

- Loai chu tai nng

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
Ma san phm (Product Code)

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Kch thc ty ren (Thread rod size -mm)

TKC8

M8

TKC10

M10

TKC12

M12

TKC16

M16

TKC20

M20

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

53
www.catvanloi.com

H TREO NG THEP LUN DY IN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Kep xa g HB2

Beam Clamp HB2)

MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 6 v tr(Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel), Gang (Malleable Iron),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm
PTT

PTT-T

Ma san phm PTT


Product Code

Ma san phm PTT-T


Product Code

Ma san phm PTTG


Product Code

Kch thc ty ren


Thread rod size (mm)

PTT8

PTT8-T

PTTG8

M8

PTT10

PTT10-T

PTTG10

M10

PTT12

PTT12-T

PTTG12

M12

PTT16

PTT16-T

2000NN
2000

950N
950
N

2000NN
2000

M16

2500NN
2500

700NN
700

800N
800
N

Cach lp t KEP XA G PTT va PTT-T

PTTG

Cach lp t KEP XA G PTTG

Kep xa g

dung tai nng (

Heavy Duty Beam Clamp)

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 3.0 mm; 5.0 mm; 6.0 mm

54
www.catvanloi.com

Ma san phm PTTN


Product Code

Kch thc ty ren


Thread rod size (mm)

PTTN10/12/16/20

M10/M12/M16/M20

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

H TREO NG THEP LUN DY IN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Kep xa g treo en

Suspending Beam Clamp)

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)

MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS

PTD6

Ma san phm PTD


Product Code

day thep xa g
(mm)

PTD6

20

Kep xa g C - Kep gi ng thep lun dy in CR


( Applicable Hanger/C-Clamp-CR Clamp)
Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
Ma san phm
Product Code
Khoang cach kep xa g
Gap for Beam clamp (mm)
Ghi chu (Note)
KC1

Ma san phm CR s
dung cho ng IMC/RSC/
BS4568/JISC 8305
Product Code
CR21
CR27
CR34
CR42
CR49
CR60

KC2

KC3
Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

KC4

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

KC1

KC2

KC3

KC4

25

20

45

14

1 l dung cho kep


CR treo ng

1 l s dung vi
kep CR treo ng
& 1 l treo ty ren

1 l s dung vi
kep CR treo ng
& 1 l treo ty ren

1 l dung cho
treo ty ren

Kch thc ng
Size inch (mm)

Ma san phm CR s
dung cho ng EMT
Product Code

1/2 (21)
3/4 (27)
1 (34)
1 1/4 (42)
1 1/2 (49)
2 (60)

CRE12
CRE34
CRE100
CRE114
CRE112
CRE200

CR
Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

55
www.catvanloi.com

H TREO NG THEP LUN DY IN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Kep xa g ch H

H Beam Clamp)

MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
Ma san phm PTTH
Product Code

Kch thc ty ren


Thread rod size (mm)

PTTH10

M10

PTTH12

M12

PTTH16

M16

Kep xa g D

Purlin Clamp)

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm
Ma san phm Kep D
Product Code

Goc nghing
Angle ()

D1

D2

15

D3

345 (-150)

D1

D2

D3

56
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

H TREO NG THEP LUN DY IN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Kep treo ng

Pipe Hanger/Macrofix Hanger )

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),
Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm
PTDN

PTDNC

PTDNM

Ma san phm
PTDNQ
Product Code

Ma san phm
PTDNC
Product Code

Ma san phm
Macrofix PTDNM
Product Code

Kch thc
ng
Size (mm)

PTDN15

PTDNQ15

PTDNC15

PTDNM15

21

PTDN20

PTDNQ20

PTDNC20

PTDNM20

27

PTDN25

PTDNQ25

PTDNC25

PTDNM25

34

PTDN32

PTDNQ32

PTDNC32

PTDNM32

42

PTDN40

PTDNQ40

PTDNC40

PTDNM40

49

PTDN50

PTDNQ50

PTDNC50

PTDNM50

60

PTDN65

PTDNQ65

PTDNC65

PTDNM65

76

PTDN80

PTDNQ80

PTDNC80

PTDNM80

90

PTDN100

PTDNQ100

PTDNC100

PTDNM100

114

PTDN125

PTDNQ125

PTDNC125

PTDNM125

140

PTDN150

PTDNQ150

PTDNC150

PTDNM150

168

PTDN200

PTDNQ200

PTDNC200

PTDNM200

216

Kep treo ng thep lun dy in dang K

MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS

PTDNQ

Ma san phm
PTDN
Product Code

K Clip)

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
Ma san phm Kep K Kch thc ng
Product Code
Size (mm)
KKC19

19

KKC25

25

KKC31

31

Kep gai xa g dung cho ng lun dy in PVC/cap in


( Cable/ PVC Conduit Snap Clip)

()

Vt liu (Material): Thep (Steel)

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Ma san phm
Kep gai ng lun
dy in PVC/ Cap
in vao xa g
Product Code

Kch thc
ng
Conduit Size
(mm)

KGXG19

19

KGXG25

25

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

day xa g
Thickness of
Beam
(mm)

5-8

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

57
www.catvanloi.com

H TREO NG THEP LUN DY IN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Kep ga mt phng K

Flange Clip)

MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)

Ma san phm KFC


Product Code

Kch thc kep


Size (mm)

KFC24

24

Kep treo ng thep lun dy in

Conduit Clamp / Conduit Hanger)

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),


Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm

Kep treo ng

Ma san phm
Product Code

Kch thc
ng lun dy in
Size (mm)

KTOD15

21

KTOD20

27

KTOD25

34

Swivel Loop Hanger)

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),


Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm, 3 mm

58
www.catvanloi.com

Ma san phm PBDN


Product Code

Kch thc ng
Size (mm)

Ma san phm PBDN


Product Code

Kch thc ng
Size (mm)

PBDN15

21

PBDN65

76

PBDN20

27

PBDN80

90

PBDN25

34

PBDN100

114

PBDN32

42

PBDN125

140

PBDN40

49

PBDN150

168

PBDN50

60

PBDN200

216

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

H TREO NG THEP LUN DY IN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Kep gi ng ch U

U Bolt)

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
Thep boc cach in PVC (Insulated PVC coating)
UB

Ma san phm UBB


Product Code

Ma san phm UB
Product Code

Kch thc ng
Size (mm)

UBL15

UBB15

UB15

21

UBL20

UBB20

UB20

27

UBL25

UBB25

UB25

34

UBL32

UBB32

UB32

42

UBL40

UBB40

UB40

49

UBL50

UBB50

UB50

60

UBL65

UBB65

UB65

76

UBL80

UBB80

UB80

90

UBL100

UBB100

UB100

114

UBL125

UBB125

UB125

140

UBL150

UBB150

UB150

168

UBL200

UBB200

UB200

216

MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS

UBB

Ma san phm UBL


Product Code

UBL

Kep gi ng Omega

Hole Trap)

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Ma san phm PODN


Product Code

Kch thc ng
Size (mm)

PODN15

21

PODN20

27

PODN25

34

PODN32

42

PODN40

49

PODN50

60

PODN65

76

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

PODN80

90

PODN100

114

PODN125

140

PODN150

168

PODN200

216

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

59
www.catvanloi.com

H TREO NG THEP LUN DY IN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Kep treo ng kiu Clevis

Clevis Pipe Hanger)

MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)


Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm
Ma san phm KCL
Product Code

Kch thc
Size (mm)

Ma san phm KCL


Product Code

Kch thc
Size (mm)

KCL15

21

KCL80

90

KCL20

27

KCL100

114

KCL25

34

KCL125

140

KCL32

42

KCL150

168

KCL40

49

KCL200

216

KCL50

60

KCL250

270

KCL65

76

Kep treo dung cho treo ng thep lun dy in va ty ren


( Conduit Clamps With Thread Rod)

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm
Ma san phm PTO
Product Code

Kch thc ng
Size (mm)

PTO19

19

PTO25

25

PTO31

31

PTO39

39

PTO51

51

PTO63

63

Kep gi 3 dy cap

Trefoil Clamp)

Vt liu (Material): Nhm (Aluminum), Inox 304 (Stainless steel SUS304)


Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
Ma san phm Kep gi 3 dy cap
Product Code

Kch thc 1 cap


Size (mm)

K3C4448

44 - 48

Gia thanh cai Busbar trong tu in

Busbar Support)

Vt liu (Material): Nha

60
www.catvanloi.com

Ma san phm SB
Product Code

Kch thc thanh ng


Copper tape size (mm)

SB02

5 x 50

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

THANH CHNG A NNG & PHU KIN


(San xut tai Vit Nam)

UNISTRUT/C-CHANNEL & FITTINGS


(Made in Vietnam)

San phm
at 5 huy chng vang cht lng tai
trin lam quc t VIETBUILD 2009
do B Xy dng trao tng

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

www.catvanloi.com

THANH CHNG A NNG & PHU KIN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Thanh chng a nng/u chup thanh chng a nng
( Slotted UniStrut/Double UniStrut/Universal Channel)

UNISTRUT & FITTINGS

Tiu chun (Standard): - Ma kem nhung nong: BS EN ISO 1461:1999- Ma in BS EN 10147: 1992

- Th tai an toan QUATEST No.3 theo bang tra tai trong ti a trang 63
Vt liu (Material): Thep ma in (Pre-galvanized Steel),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel),

Thep sn tnh in (Powder coated steel)
day (Thickness): 2.0mm, 2.5 mm
Ma san phm UCS
(Co uc l)
Product Code

Ma san phm UC
(Khng uc l)
Product Code

Kch thc
Size (mm)

UCS4141

UC4141

41 x 41 x 3000/6000/(*)

UCS4121

UC4121

41 x 21 x 3000/6000/(*)

DUCS4141

DUC4141

82 x 41 x 3000/6000/(*)

DUCS4121

DUC4121

42 x 41 x 3000/6000/(*)

BUCS4141

41 x 41

BUCS4121

41 x 21

UCS

UC

BUCS4121

BUCS4141
DUCS/DUC

(*) Chiu dai thanh Unistrut c ct theo yu cu cua khach hang vi khi lng t hang ln

62
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

THANH CHNG A NNG & PHU KIN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
BANG TRA TAI TRONG TI A CUA THANH CHNG A NNG UNISTRUT 41X41X2.5/ 41X21X2.5
BEAM LOADING DATA
SPAN (mm)
Max allowable
uniform load (KN)

Uniform load at
SPAN/200

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

3600

4200

4800

5400

6000

2.7

1.8

1.3

1.1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

DUC412125

7.6

5.1

3.8

3.0

2.5

2.2

1.9

1.7

1.5

UC414125

7.6

5.0

3.8

3.0

2.5

2.1

1.9

1.7

1.5

1.2

1.1

0.9

0.8

0.8

DUC414125

14.5

14.5

10.9

8.7

7.2

6.2

5.4

4.8

4.3

3.6

3.1

2.7

2.4

2.1

UC412125

10

16

22

31

40

50

57

DUC412125

11

15

20

25

30

UC414125

12

16

21

27

33

46

67

82

103

142

DUC414125

12

15

19

27

37

49

62

74

UC412125

2.7

1.5

0.8

0.5

0.4

0.3

0.2

0.2

0.1

DUC412125

7.6

5.1

3.8

2.6

1.8

1.4

1.0

0.8

0.7

UC414125

7.6

7.6

4.2

2.7

1.9

1.4

1.1

0.8

0.7

0.5

0.4

0.3

0.2

0.2

DUC414125

14.5

14.5

10.9

8.7

7.2

6.2

5.3

4.2

3.4

2.4

1.7

1.3

1.1

0.9

COLUMN LOADING DATA


UNBRACED HEIGHT (mm)
Max allowable
lateral load (KN)

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

UC412125

9.4

8.0

6.2

4.8

3.8

DUC412125

18.3

17.0

15.4

13.7

10.0

UC414125

15.1

13.3

11.4

9.9

8.8

7.8

7.0

6.4

5.7

DUC414125

28.3

27.5

26.6

25.3

23.8

22.1

20.1

17.9

16.1

Tay

UNISTRUT & FITTINGS

uniform load (KN)

600

UC412125

Cantilever Arm)

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 2.0 mm, 2.5mm

TD

41 x 21 x 2mm/2.5 mm

41 x 41 x 2mm/2.5 mm

41 x 21 x 2mm/2.5 mm

41 x 41 x 2mm/2.5 mm

Tay i
Product Code

dai
tay

(mm)

TD21150

TD41150

TDD21150

TDD41150

150

TD21200

TD41200

TDD21200

TDD41200

200

TD21250

TD41250

TDD21250

TDD41250

250

TD21300

TD41300

TDD21300

TDD41300

300

TD21400

TD41400

TDD21400

TDD41400

400

TD21450

TD41450

TDD21450

TDD41450

450

TD21550

TD41550

TDD21550

TDD41550

550

TD21600

TD41600

TDD21600

TDD41600

600

TD21650

TD41650

TDD21650

TDD41650

650

TD21700

TD41700

TDD21700

TDD41700

700

TD21750

TD41750

TDD21750

TDD41750

750

Ma san phm
(Loai co uc l)
Tay n
Product Code

TDD

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Ma san phm
(Loai co uc l)
Tay n
Product Code

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Ma san phm
(Loai co uc l)
Tay i
Product Code

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

Ma san phm
(Loai co uc l)

63
www.catvanloi.com

THANH CHNG A NNG & PHU KIN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Kep treo ng thep lun dy in SKI dung cho thanh chng a nng
( SKI Clip/Universal Clamp/Conduit Clamp)

UNISTRUT & FITTINGS

Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm
Ma san phm
s dung cho
ng ren IMC/
RSC/BS4568/
BS31/
JISC8305
Product Code
SKI15
SKI20
SKI25
SKI32
SKI40
SKI50
SKI65
SKI80
SKI100

Ma san phm
CR s dung
Kch thc ng
cho ng trn
Size inch (mm)
EMT
Product Code
1/2 (21)
3/4 (27)
1 (34)
1 1/4 (42)
1 1/2 (49)
2 (60)
2 1/2 (76)
3 (90)
4 (114)

SKE12
SKE34
SKE100
SKE114
SKE112
SKE200
SKE212
SKE300
SKE400

Kep treo ng thep lun dy in dung cho thanh chng a nng


( One Piece Strut Clamp)
Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
day (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm
Ma san phm
Product Code
PTU19
PTU25
PTU31
PTU39
PTU51
PTU63
PTU75
PTU90
PTU114

64
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Kch thc ng
Size (mm)
19
25
31
39
51
63
75
90
114

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

THANH CHNG A NNG & PHU KIN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
u gai lo xo dung cho thanh chng a nng
( Long Spring Nut)
Tiu chun (Standard): Th tai an toan QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel),

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized Steel)
Ma san phm
u gai lo xo ma kem nhung nong

DGLX6

DGLX6NN

M6

DGLX8

DGLX8NN

M8

DGLX10

DGLX10NN

M10

DGLX12

DGLX12NN

M12

DGLX16

DGLX16NN

M16

Product Code

Kch c ty ren

Thread rod size (mm)

Product Code

UNISTRUT & FITTINGS

Ma san phm
u gai lo xo thep ma in

Hng dn cach lp t u gai lo xo vao thanh chng a nng Unistrut

ai chn vnh

Spring Washer)

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel), Inox 304 (Stainless Steel SUS304)
Kch thc
Size

M6

M8

M10

M12

M16

Ma san phm
Product Code

LDV6

LDV8

LDV10

LDV12

LDV16

ai chn day

Fender Washer)

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel), Inox 304 (Stainless Steel SUS304)
Kch thc
Size

M6

M8

M10

M12

M16

Ma san phm
Product Code

LD6

LD8

LD10

LD12

LD16

ai c

Hex Nut)

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel), Inox 304 (Stainless Steel SUS304)

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Kch thc (Size)

M6

M8

M10

M12

M16

Ma san phm (Product Code)

TAN6

TAN8

TAN10

TAN12

TAN16

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

65
www.catvanloi.com

THANH CHNG A NNG & PHU KIN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
m vung - Phu kin thanh chng a nng
( Flat Plate Fittings)

UNISTRUT & FITTINGS

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
CVL1062
CVL1063
CVL1064

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Bolt Size

Kch thc l
Hole (mm)

Ma san phm
Product Code

CVL1062

M8

9 mm

CVL1069

CVL1063

M10

11 mm

CVL1010

CVL1064

M12

14 mm

CVL1011

CVL1069
CVL1010
CVL1011

m hnh - Phu kin thanh chng a nng


( Flat Plate Fittings)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
CVL1065

CVL1066

CVL1036

Ma san phm
Product Code

Kch thc l
Hole & Slot Width
(mm)

CVL1065

14

CVL1066

14

CVL1067

14

CVL1036

14

CVL1031

14

CVL1028

14

CVL1358

14

CVL1031

Khoang cach l
Hole Spacing
(mm)

20.5 mm
t u
48 mm
t gia

CVL1067

rng
Width
(mm)

day
Thickness
(mm)

40/41

56

40/41

56

40/41

56

40/41

56

40/41

56

40/41

56

40/41

56

CVL1028

CVL1358

m goc - Phu kin thanh chng a nng


( Angular Fittings)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)

66
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Ma san phm
Product Code

CVL1130

168 mm

102 mm

CVL1131

219 mm

152 mm

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

THANH CHNG A NNG & PHU KIN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
m goc - Phu kin thanh chng a nng
( Angular Fittings)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)

Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
CVL1068

Kch thc l
Hole & Slot Width
(mm)

CVL1068

14

CVL1026

14

CVL1326

14

CVL1325

14

CVL1749

14

CVL1747

14

CVL1359

14

CVL1026

Khoang cach l
Hole Spacing
(mm)

20.5 mm
t u
48 mm
t gia

CVL1326

CVL1749

rng
Width
(mm)

day
Thickness
(mm)

40 or 41

56

40 or 41

56

40 or 41

56

40 or 41

56

40 or 41

56

40 or 41

56

40 or 41

56

CVL1325

CVL1747

UNISTRUT & FITTINGS

Ma san phm
Product Code

CVL1359

m goc - Phu kin thanh chng a nng


( Angular Fittings)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)

CVL1713

CVL1186-450

CVL1546-450

Ma San Phm
Product Code

Kch thc l
Hole & Slot Width
(mm)

rng
Width
(mm)

day
Thickness
(mm)

CVL1713

14

40/41

56

CVL1186-450

14

40/41

56

CVL1546-45

14

40/41

56

CVL1033

14

20.5 mm
t u

40/41

56

CVL1035

14

40/41

56

CVL1034

14

48 mm
t gia

40/41

56

CVL1331

14

40/41

56

CVL1332

14

40/41

56

CVL1033
Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Khoang cach l
Hole Spacing
(mm)

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

CVL1035
Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

CVL1034

CVL1331

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

CVL1332

67
www.catvanloi.com

THANH CHNG A NNG & PHU KIN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
m ch U - Phu kin thanh chng a nng
( U Shape Fittings)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)

UNISTRUT & FITTINGS

Ma san phm
Product Code

CVL4376

Kch thc l
Hole & Slot Width
(mm)

Khoang cach l
Hole Spacing
(mm)

14

40/41

56

CVL4376-A

14

40/41

56

CVL4377

14

40/41

56

CVL1377

14

20.5 mm
t u

40/41

56

CVL4047

14

40/41

56

CVL1047

14

48 mm
t gia

40/41

56

CVL1737

14

40/41

56

CVL2346

14

40/41

56

CVL4377

CVL1377

CVL1047

www.catvanloi.com

day
Thickness
(mm)

CVL4376

CVL4376-A

68

rng
Width
(mm)

CVL4047

CVL1737

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

CVL2346

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

THANH CHNG A NNG & PHU KIN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
m ch Z - Phu kin thanh chng a nng
( Z Shape Fittings)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
Khoang cach l
Hole Spacing
(mm)

rng
Width
(mm)

day
Thickness
(mm)

CVLZB01

14

40/41

56

CVL4045

14

20.5 mm
t u

40/41

56

CVL1045

14

40/41

56

CVLZB04

14

40/41

56

Product Code

CVL1045

48 mm
t gia

CVL4045

CVLZB01

UNISTRUT & FITTINGS

Kch thc l
Hole & Slot Width
(mm)

Ma san phm

CVLZB04

Kep xa g - Phu kin thanh chng a nng


( Beam Clamps)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
Kch thc l
Hole & Slot Width
(mm)

Khoang cach l
Hole Spacing
(mm)

rng
Width
(mm)

day
Thickness
(mm)

CVL1272

14

40/41

56

CVL1271

14

40/41

56

CVL1796

14

20.5 mm
t u
48 mm
t gia

40/41

56

Ma san phm
Product Code

CVL1271

CVL1272

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

CVL1796

69
www.catvanloi.com

THANH CHNG A NNG & PHU KIN


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Kep xa g - Phu kin thanh chng a nng
( Beam Clamps)
CVL1379S

Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
Ma san phm

Kch thc l
Hole & Slot Width
(mm)

CVL1379S

14

CVL1386

14

CVL2785

14

CVL2786

14

UNISTRUT & FITTINGS

Product Code

CVL1386

Khoang cach l
Hole Spacing
(mm)
20.5 mm
t u
48 mm
t gia

rng
Width
(mm)

day
Thickness
(mm)

40/41

56

40/41

56

40/41

56

40/41

56

CVL2785

CVL2786

m - Phu kin thanh chng a nng


( Post Base Plates)
Vt liu (Material): Thep ma in (Electro-galvanized Steel)
Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
CVL2072

Ma san phm
Product Code

CVL2072
CVL2072A
CVL2073
CVL2073A

CVL2072A

CVL2073A

CVL2073

70
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN TIP A & CHNG SET


C IN
(San xut tai Vit Nam)

LIGHTNING PROTECTION &


GROUNDING ACCESSORIES
(Made in Vietnam)

San phm
at 5 huy chng vang cht lng tai
trin lam quc t VIETBUILD 2009
do B Xy dng trao tng

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

TCVN 9385
IEC 62561
BSEN 755-5

www.catvanloi.com

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES

TD253
(Bare Copper Tape)

LTD253TIN
(Tinned Copper Tape)

Thanh ng thoat set (Vit Nam) / Luvata (c - Malaysia) cho h thng chng set
( (Vietnam) / Luvata (Germany-Malaysia) Bare Copper Tape)
Tiu chun (Standard): - : IEC 62561-2:2002/ TCVN 9385: 2012

-
(Germany-Malaysia): BS EN 13601/IEC 62561-2:2002
Ma san phm
(Vit Nam)
Product Code

Ma san phm
(c-Malaysia)
Product Code

TD253

Kch thc
Size (A x B)
(mm)

Trong lng
Weight per Meter
(kg/m)

LTD253

25mm x 3mm

0.67

LTD253TIN

25mm x 3mm

0.67

25mm x 3mm

0.77

25mm x 6mm

1.34

TD253PVC
TD253PVC
(PVC Insulated Copper Tape)

TD256

LTD256

Thanh Nhm thoat set cho h thng chng set


( Bare Aluminum Tape)
Tiu chun (Standard): BS EN 755-5:2008/TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999)
Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (A X B) (mm)

Trong lng
Weight per Meter (kg/m)

TN253

25 x 3

0.2

Kim thu set c in Franklin (Vit Nam)/ Axis (n )


( (Vietnam)/Axis(India) Franklin Conventional Air Rod)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999)
Vt liu (Material): ng (Copper), Thep ma ng (Copper bonded steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304)
Ma san phm
(Vit Nam)
Product Code

Ma san phm
AXIS (n )
Product Code

ng knh
Outside Diameter (mm)

Chiu dai
Size (mm)

KCS16300

AKCS16300

16mm

300

KCS16600

AKCS16600

16mm

600

KCS161000

AKCS161000

16mm

1000

Khp coc tip a bng ng thau loai tron / luc giac


( Round / Hexagon Brass Coupler)

Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999)


Vt liu (Material): ng Thau (Brass)
Ma san phm
Khp coc tip a loai tron
Product Code

Ma san phm
Khp loai luc giac
Product Code

ng knh
Outside Diameter (mm)

K16

K16LG

16mm

u Coc tip a bng thep


( Driving Head)

Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999)


Vt liu (Material): Thep (Steel)

TCVN 9385
IEC 62561
BSEN 755-5

72
www.catvanloi.com

Ma san phm
Product Code

ng knh
Outside Diameter (mm)

DC16

16mm

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh


Coc tip a thep ma ng (Vit Nam)/ Axis (n ) - UL Listed
( (Vietnam)/Axis (India) Copper Bonded Grounding Rod)
Tiu chun (Standard): - : TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999)

- AXIS (n ): UL 467 ( day lp ma ng trung bnh 250 micron)
Vt liu (Material): Thep ma ng (Copper bonded steel)

ng knh
thn
Outside
Diamater
(mm)

ng knh
danh ngha
Outside Diamater
(mm)

Ma san phm
AXIS(n )
Product Code

ng
knh thn
Outside
Diamater
(mm)

Chiu
dai
Size
(mm)

CND162400

13.7/14.2

16

ACND162400

14.2

2400

ACND163000

14.2

3000

1.

2.

LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES

Ma san phm
(Vit Nam)
Product Code

3.

4.

TCVN 9385
IEC 62561
BSEN 755-5

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

73
www.catvanloi.com

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh


Kep cap ng cho h thng chng set
( Cable Support)

LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES

Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)
Ma san phm
Product Code

Tit din Cap


Cable Size (mm2)

KCD2535

25 - 35

KCD5070

50 - 70

KCD95120

95 - 120

Kep gi cap ng cho h thng chng set


( One Hole Cable Grip)

Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999)
Vt liu (Material): ng (Copper)
Ma san phm
Product Code

Tit din Cap


Cable Size (mm2)

KGCD2535

25 - 35

KGCD5070

50 - 70

KGCD95120

95 - 120

Kep gi cap ng nga 3 cho h thng chng set


( Tee Clamp)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999)
Vt liu (Material): ng (Copper)
Ma san phm
Product Code

Tit din Cap


Cable Size (mm2)

KGCT5070

50 - 70

KGCT95120

95 - 120

Kep gi cap cho h thng ni t


( Ground Clamp)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)
Ma san phm
Product Code

Tit din Cap


Cable Size (mm2)

KGC95180

95 - 180

KGC150185

150 - 185

TCVN 9385
IEC 62561
BSEN 755-5

74
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh


Kep cap ng 4 nga cho h thng chng set (4 vt)
( Copper Cable Cross Clamp - 4 Screwed)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)
Tit din Cap
Cable Size (mm2)

KCD35120

35 - 120

Kep gi 2 cap va thanh thng( Flat Bar Clamp)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)
Ma san phm
Product Code

Tit din Cap


Cable Size (mm2)

KGCC2550

25 - 50

KGCC70120

70 - 120

Kep C cho h thng chng set


( C - Clamp)

Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999)
Vt liu (Material): ng (Copper)
Tit din Cap
Cable Size (mm2)

Ma san phm
Product Code

Run

Tap

CC50-50

50

50 - 35

CC70-70

70 - 70

70 - 35

CC95-95

95

95 - 50

CC120-120

120

120 - 25

CC150-150

150

150 - 25

LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES

Ma san phm
Product Code

Kep ni kim tra thanh ng/thanh nhm (2 vt)


( Test Connector)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)/ Nhm (Aluminum)
Ma san phm
Kep Ni thanh ng
Product Code

Ma san phm
Kep Ni thanh Nhm
Product Code

Kch thc Thanh Max


Conductor Max
(mm)

KNTD256

KNTN256

26 x 8

TCVN 9385
IEC 62561
BSEN 755-5

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

75
www.catvanloi.com

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh


Kep ni kim tra thanh ng/thanh nhm dang tron
( Plate Test Clamp)

(4 vt)

LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES

Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)/ Nhm (Aluminum)
Ma san phm
Kep Ni thanh ng
Product Code

Kch thc Thanh Max


Conductor Max
(mm)

KNTDT256

25 x 8

Kep ni kim tra thanh ng/thanh nhm vi cap (1 vt)


( Cable - Tape Test Connector)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)/ Nhm (Aluminum)
Ma san phm
Kep Ni thanh ng
Product Code

Tit din Cap Max


Conductor Max
(mm2)

Kch thc Thanh Max


Conductor Max
(mm)

KNTDC70253

70

25 x 3

KNTDC90253

90

25 x 3

KNTDC120253

120

25 x 3

kim chng set dung cho thanh ng/Thanh nhm/Cap ng


( Tape Saddle)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)/Nhm (Aluminum)
Ma san phm
Product Code

Kch thc kim thu set


Thread Size

Tit din
Thanh ng/nhm/Cap ng
Tape/Cable Size

DKS58

5/8

25 x 3

DKS34

3/4

25 x 3

DKSC58

5/8

DKSC34

3/4

DKSC

35 - 70 mm2
35 - 70 mm2

DKS

TCVN 9385
IEC 62561
BSEN 755-5

76
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh


Kep thanh ng / thanh nhm & coc tip t

( Rod Copper Tape Clamp)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)
ng knh coc
Norminal Rod
(mm)

KTDC142-2612

5/8

13.7/14.2

26 x 12

KTDC142-302

5/8

13.7/14.2

30 x 2

KTDC142-4012

5/8

13.7/14.2

40 x 12

KTDC142-518

5/8

13.7/14.2

51 x 8

KTDC142-2618

5/8

13.7/14.2

26 x 18

Kep cap & coc tip t


( Rod Copper Clamp)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)
Ma san phm
Product Code
KCDC1470

ng knh coc
Norminal Rod
(Inches)

(mm)

Tit din Cap Max


Conductor range Max
(mm2)

5/8

13.7/14.2

16 - 70

Kep U cap & coc tip a( Ground Rod To Cable Clamp)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)
Ma san phm
Product Code

ng knh coc
Norminal Rod
(Inches)

(mm)

Tit din Cap Max


Conductor range Max
(mm2)

KUCC14295

5/8

13.7/14.2

16 - 95

KUCC142185

5/8

13.7/14.2

70 - 185

KUCC142300

5/8

13.7/14.2

150 - 300

LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES

(Inches)

Kch thc Thanh Max


Conductor Max
(mm)

Ma san phm
Product Code

Kep U thanh ng / thanh nhm & coc tip a


( Ground Rod To Copper Tape Clamp)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)
Ma san phm
Product Code

Kch thc coc


Norminal Rod (mm)

Kch thc thanh


Conductor Size (mm)

KUTC16

13.7/14.2

25 x 3

TCVN 9385
IEC 62561
BSEN 755-5

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

77
www.catvanloi.com

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh


Kep thanh ng /thanh nhm 2 nga cho h thng chng set (2 vt)
( Aluminum/Copper Tape Support - 2 Screwed)

LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES

Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)/Nhm (Aluminum)
Ma san phm
Kep ng

Ma san phm
Kep nhm
Product Code

Kch thc
Size (A X B)
(mm)

KTD2253

KTN2253

25 x 3

Product Code

KTN 2253

KTD 2253

Kep thanh ng /thanh nhm 4 nga cho h thng chng set (4 vt)
( Square Aluminum/Copper Tape Support - 4 Screwed)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)/Nhm (Aluminum)
Ma san phm
Kep ng

Ma san phm
Kep ng

Ma san phm
Kep nhm
Product Code

Kch thc
Size (A X B)
(mm)

KTD4253B

KTD4253

KTN4253

25 x 3

Product Code

Product Code

KTD4253B

KTD4253

KTN4253

Kep cap ng va thanh ng / thanh nhm cho h thng chng set (4 vt)
( Aluminum/Copper Tape To Cable - 4 Screwed)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)
Ma san phm
Product Code

Tit din thanh dn


Conductor Size (mm2)

KCDTD325-35120

35 - 120/3 x 25

TCVN 9385
IEC 62561
BSEN 755-5

78
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh


Ni lng kim ng - Nhm cho h thng chng set
( Bi - Metallic Connector)

Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999)
Vt liu (Material): ng (Copper) - Nhm (Aluminum)

Kch thc thanh


Conductor Size (mm)

KLK253

25 x 3

KLK254

25 x 4

KLK256

25 x 6

Hp kim tra bng Nhm


( Aluminum Test box)
Ma san phm
Product Code

Tit din Cap Max


Conductor range Max
(mm2)

HKT

50-120

Kch thc
Size (mm)
Dai
Lenght

Rng
Width

Cao
Height

263

153

70

im kt ni n
( Single Disconnecting Link)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999)
Ma san phm
Product Code

S im kt ni
No. of Terminals

DKN 41

Kch thc
Size (mm)
Dai
Lenght

Rng
Width

Cao
Height

375

90

90

DKN 61

475

90

90

DKN 81

575

90

90

DKN 101

10

725

90

90

LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES

Ma san phm
Product Code

u tip a 1/2/4 im cho h thng ni t


( Earth Point)
Tiu chun (Standard): TCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material): ng Thau (Brass)

TCVN 9385
IEC 62561
BSEN 755-5

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Ma san phm
Product Code

Tit din Cap


Cable Size (mm2)

DND120(1)

35 - 120

DND120(2)

35 - 120

DND120(4)

35 - 120

DND120(1)
Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

DND120(2)
Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

DND120(4)

79
www.catvanloi.com

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh


Kep song tn

Proof Clamp)

LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES

Vt liu (Material): Inox 304 (Stainless steel SUS304), Thep ma kem nhung nong (Hot dip galvanized steel)
Ma san phm Kep Song Tn
Product Code

Kch thc Song Tn


Size (mm)

KST1820

18 - 20

Kep song tn

Proof Clamp)

u tiMa
p a
i
mng Tn
cho h thng ni t
san1/2/4
phm Ke
p So
Vt Liu
Product
Code
Material
( Earth Point)
Tiu chun (Standard):
KST-ATCVN 9385: 2012 (BS 6651: 1999) - QTTN/KT3 041:2005
Vt liu (Material):
ng Thau (Brass)
KST-AA
KST-A1
Ma
san phm
Product
KST-CCode
DND120(1)
KST-D

Kch thc cap


Cable Size (mm2)
35 - 120
Inox 304 (Stainless
steel SUS304),
Thep ma ke35
m-nhu
120ng nong
(Hot dip galvanized steel)
35 - 120

DND120(2)
KST-E
DND120(4)
KST-N
KST-O
KST-Q
DD-A
DD-B

KST-A

KST-E

KST-D

TCVN 9385
IEC 62561
BSEN 755-5

80
www.catvanloi.com
www.catvanloi.com

KST-AA

KST-Q

DD-A

VnVn
PhoPho
ng ng
NhaNha
maymay
L5.24
c CityLand
L F1.2
ng sTr8ng A,
504Khu
L dn
Quang
nh, P.1Z751 - 50 Ty
Ln,
P. Bnh
KhuQ.Go
A, 02V
Nguy
n Oanh,
KCNTn,
C kh
t Ch
SAMCO,
p, TP.H
Ch Minh Q.Bnh
TP.H
Minh
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

KST-A1

KST-C

KST-N

KST-O

DD-B
Email: baogia@catvanloi.com
Tel:
Tel: 84-28-35886496
84-8-35886496 Email:
sales@catvanloi.com
84-28-22464699
sales@catvanloi.com
84-8-22464699
projectsales@catvanloi.com
Fax:
lemaihuulam@catvanloi.com
Fax: 84-28-35886505
84-8-35886505

THANG CAP, KHAY CAP, MANG CAP,


MANG CAP DANG LI, VA MING GIO
(San xut tai Vit Nam)

CABLE LADDER, CABLE TRAY, TRUNKING,


WIRE MESH CABLE TRAY AND AIR GRILLES
(Made in Vietnam)

San phm
at 5 huy chng vang cht lng tai
trin lam quc t VIETBUILD 2009
do B Xy dng trao tng

VnVn
PhoPho
ng ng
NhaNha
maymay
L5.24
c CityLand
L F1.2
ng sTr8 ng A,
504Khu
L dn
Quang
nh, P.1Z751 - 50 Ty
Ln,
P. Bnh
KhuQ.Go
A, 02V
Nguy
n Oanh,
KCN Tn,
C kh
t Ch
SAMCO,
p, TP.H
Ch Minh Q.Bnh
TP.H
Minh
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel:
Tel: 84-28-35886496
84-8-35886496
84-28-22464699
84-8-22464699
Fax:
Fax:84-28-35886505
84-8-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
Email:
sales@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com

NEMA/TCVN
BS EN 61537 - ISO 9227

83
www.catvanloi.com
www.catvanloi.com

THANG CAP, KHAY CAP, MANG CAP


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Mang cap

Cable Tray)

CABLE LADDER, CABLE TRAY, TRUNKING

Tiu chun (Standard): NEMA Ver. 1:1999


Vt liu (Material): Tn G.I (G.I Steel), Thep sn tnh in (Powder coated steel),

Thep ma kem nhung nong (Hot-dip galvanized steel)
day: 1 - 3 mm
Mau: Theo yu cu cu th cua khach hang
Kch thc
day
Kch thc
day
Kch thc
day
Size (mm) Thickness (mm) Size (mm) Thickness (mm) Size (mm) Thickness (mm)
100 x 50

0.8

300 x 50

1.2

250 x 100

1.2

150 x 50

1.0

400 x 50

1.5

300 x 100

1.2

200 x 50

1.2

150 x 100

1.0

400 x 100

1.5

250 x 50

1.2

200 x 100

1.2

Khay cap

Trunking)

Tiu chun (Standard): NEMA Ver. 1:1999


Vt liu (Material): Tn G.I (G.I Steel), Thep sn tnh in (Powder coated steel),

Thep ma kem nhung nong (Hot-dip galvanized steel)
day: 1 - 3 mm
Mau: Theo yu cu cu th cua khach hang
Kch thc
Size (mm)

day
Thickness (mm)

Kch thc
Size (mm)

day
Thickness (mm)

Kch thc
Size (mm)

day
Thickness

60 x 40

0.8

300 x 50

1.5

100 x 100

1.0

50 x 50

0.8

75 x 75

0.8

150 x 100

1.0

75 x 50

0.8

100 x 75

1.0

200 x 100

1.2

100 x 50

0.8

150 x 75

1.0

300 x 100

1.5

150 x 50

1.0

200 x 75

1.2

150 x 150

1.0

200 x 50

1.0

300 x 75

1.5

200 x 150

1.2

300 x 150

1.5

Thang cap

Cable Ladder)

Tiu chun (Standard): NEMA Ver. 1:1999


Vt liu (Material): Tn G.I (G.I Steel), Thep sn tnh in (Powder coated steel),
Thep ma kem nhung nong (Hot-dip galvanized steel)
day: 1 - 3 mm
Mau: Theo yu cu cu th cua khach hang
Kch thc
day
Kch thc
day
Kch thc
day
Size (mm) Thickness (mm) Size (mm) Thickness (mm) Size (mm) Thickness (mm)
200 x 50

1.2

300 x 100

1.2

800 x 100

2.0

300 x 50

1.2

400 x 100

1.5

900 x 100

2.0

400 x 50

1.5

500 x 100

1.5

1000 x 100

2.0

200 x 100

1.2

600 x 100

1.5

NEMA/TCVN
BS EN 61537 - ISO 9227

82
www.catvanloi.com
www.catvanloi.com

VnVn
PhoPho
ng ng
NhaNha
maymay
L5.24
c CityLand
L F1.2
ng sTr8ng A,
504Khu
L dn
Quang
nh, P.1Z751 - 50 Ty
Ln,
P. Bnh
KhuQ.Go
A, 02V
Nguy
n Oanh,
KCNTn,
C kh
t Ch
SAMCO,
p, TP.H
Ch Minh Q.Bnh
TP.H
Minh
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Email: baogia@catvanloi.com
Tel:
Tel: 84-28-35886496
84-8-35886496 Email:
sales@catvanloi.com
84-28-22464699
sales@catvanloi.com
84-8-22464699
projectsales@catvanloi.com
Fax:
lemaihuulam@catvanloi.com
Fax: 84-28-35886505
84-8-35886505

MANG LI
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Mang li CVL loai ML50/ML75/ML100 - San xut tai Vit Nam
(Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray - Made in Vietnam)

Ma san phm mang li


Product code
Wire mesh cable tray/Cable basket tray

Cao
Rng
Dai
Height Width Lenght

ng knh
thep li
Diameter

ML50/ML75/ML100-Rng-Dai-ng knh thep tron-Hoan thin


ML50/ML75/ML100-Width-Length-Diameter-Finish

mm

mm

mm

ML50/ML75/ML100-50-3000-5-EG/HDG/PC/SS304

50

50

3000

ML50/ML75/ML100-100-3000-5-EG/HDG/PC/SS304

50

100

3000

ML50/ML75/ML100-150-3000-5-EG/HDG/PC/SS304

50

150

3000

ML50/ML75/ML100-200-3000-5-EG/HDG/PC/SS304

50

200

3000

ML50/ML75/ML100-300-3000-5-EG/HDG/PC/SS304

50

300

3000

ML50/ML75/ML100-400-3000-5-EG/HDG/PC/SS304

50

400

3000

ML50/ML75/ML100-450-3000-5-EG/HDG/PC/SS304

50

450

3000

ML50/ML75/ML100-500-3000-5-EG/HDG/PC/SS304

50

500

3000

ML50/ML75/ML100-600-3000-5-EG/HDG/PC/SS304

50

600

3000

WIRE MESH CABLE TRAY

- Tiu chun (Standard): BS EN 61537: 2007 - ISO 9227: 2006


- Rng (Width): T 50mm n 600mm
- Dai (Lenght): T 300mm n 3000mm
- ng knh thep li (Diameter): 3.8mm 6mm
- Hoan Thin (Finish): EG, H.D.G, PC, SUS304 (EG = Ma in, H.D.G = Ma kem nhung nong,
PC = Sn tnh in, SUS304 = Inox 304)

Mang li ML50 (ML50 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray)


ML50:

NEMA/TCVN
BS EN 61537 - ISO 9227

VnVn
PhoPho
ng ng
NhaNha
maymay
L5.24
c CityLand
L F1.2
ng sTr8 ng A,
504Khu
L dn
Quang
nh, P.1Z751 - 50 Ty
Ln,
P. Bnh
KhuQ.Go
A, 02V
Nguy
n Oanh,
KCN Tn,
C kh
t Ch
SAMCO,
p, TP.H
Ch Minh Q.Bnh
TP.H
Minh
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel:
Tel: 84-28-35886496
84-8-35886496
84-28-22464699
84-8-22464699
Fax:
Fax:84-28-35886505
84-8-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
Email:
sales@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com

83
www.catvanloi.com
www.catvanloi.com

MANG LI
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

Mang li ML75 (ML75 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray)

WIRE MESH CABLE TRAY

ML75:

Mang li ML100 (ML100 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray)


ML100:

MANG LI
C SAN XUT THEO TIU CHUN CHT LNG BS EN 61537: 2007 - ISO
9227: 2006 (QUATEST No.3) VA KIM TRA NGHIM NGT BI H THNG QUAN LY CHT LNG
ISO 9001: 2008 (TUV-SUD) TRC KHI XUT XNG

I. KIM TRA BN MI HAN


(WELDING STRENGTH TESTS)
Test Condition:

2320C, 505% RH,


Hydraulic press speed: 5mm/min.
Result: Minimum breaking breaking
force=1166N.

II. KIM TRA TAI TRONG AN TOAN


CUA MANG LI
(SAFE WORK LOADING TESTS)
Test standard:

BS EN 61537:2007
Cable Management Clause 10.4

NEMA/TCVN
BS EN 61537 - ISO 9227

86
84
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

MANG LI
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

III. KIM TRA DAY LP KEM MA


IN/ NHUNG NONG
(THICKNESS OF FINISHING TESTS)
Electro zinc: Thickness 12 m
HDG: Thickness 60 m

WIRE MESH CABLE TRAY

IV. KIM TRA THI GIAN R SET


BNG PHNG PHAP PHUN MUI
(SALT SPRAY TEST)
Electro zinc plated products 24 hrs.
HDG products 720 hrs.

HNG DN THI CNG CO, NGA BA, NGA T S DUNG MANG LI VA PHU KIN
Chiu rng
Mang li
(Width)

Cach ct Mang li
(Cut)

Co Mang li co s dung Phu kin


(Bend)

50mm

100mm
150 mm

200mm

NEMA/TCVN
BS EN 61537 - ISO 9227

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

85
www.catvanloi.com

MANG LI

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

HNG DN THI CNG CO, NGA BA, NGA T S DUNG MANG LI VA PHU KIN

WIRE MESH CABLE TRAY

Chiu rng
Mang li
(Width)

Ct Mang li
(Cut)

Co Mang li co s dung Phu kin


(Bend)

300mm

400mm
450mm

500mm

600mm

Ni900
(900 Split joint)

Goc
(Angle joint)

Mang cong
(Radian bend)

Giao nga t
(Cross joint)
50
NEMA/TCVN
BS EN 61537 - ISO 9227

88
86
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

MANG LI
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

HNG DN THI CNG CO, NGA BA, NGA T S DUNG MANG LI VA PHU KIN
Chiu rng
Mang li
(Width)

Ct Mang li
(Cut)

Co Mang li co s dung Phu kin


(Bend)

WIRE MESH CABLE TRAY

Ni T
(T Connector)

Ni T
(T Connector)

Ni nga t
(Cross joint)


HNG DN THI CNG CO, NGA BA, NGA T S DUNG MANG LI VA PHU KIN
Chiu rng
Mang li
(Width)

Ct Mang li
(Cut)

Co Mang li co s dung Phu kin


(Bend)

Co trong
(Internal riser)

Co ngoai
(External riser)

Co zig zag
(Zigzag)

Co zig zag vi
thanh ni
(Zigzag
with bar)

Co giam
(Reducer)
50
NEMA/TCVN
BS EN 61537 - ISO 9227

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

87
www.catvanloi.com

MANG LI

giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

WIRE MESH CABLE TRAY

CO 900, NGA BA, NGA T MANG LI DANG HAN SN

Co han 900 -A
(Welded 900 bend-A)

Co han 900 -B
(Welded 900 bend-B)

Co T. han
(Welded T)

Co nga t han
(Welded Cross)

Co trong han
(Welded Internal Riser)

Co ngoai han
(Welded External Riser)


Phu kin va gia mang li (Wire Mesh Cable Tray Fittings And Support Systems)
(Xem hng dn lp t mang li tai: www.wirmeshtray.vn - www.wiremeshtray.net)
Ma san phm (Product Code)
KK34 (COUPLER)

Hng dn lp t
Guidelines for installation

M ta
Description
Ni mang li KK34:
Dung ni 2 mang li thng
vi nhau bng cach s dung t
nht 3 ni mang li KK34 va
bulong & tan M6

Ma san phm (Product Code)


KK28 (COUPLER)

Ni mang li KK28:
Dung ni 2 mang li thng
vi nhau bng cach s dung t
nht 3 ni mang li KK28 va
bulong & tan M6

Ma san phm (Product Code)


SPL (FAST FIX SPLICER)

Ni mang li dang
nhanh SPL:
Dung ni 2 mang li thng
vi nhau, ch s dung tai
trong nhe

Ma san phm (Product Code)


SBR (STRENGTHENING BAR)

Thanh gia c SBR:


Dung ni & gia c 2 mang li
vi nhau. Co th s dung cho
Co 90, co nga 3, co 4 nga, co
ln/ xung, co giam

NEMA/TCVN
BS EN 61537 - ISO 9227

90
88
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

MANG LI
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

Ma san phm (Product Code)


CSB (CONNER STRENGTH BAR)

Hng dn lp t
Guidelines for installation

M ta
Description
Thanh gia c goc CSB:
Dung gia c goc 900 cua 2
mang li

Khoa nhanh FLK:


S dung nh la ni mang li
tai cac v tr co cong. Chu yu
s dung cho mang li kch
thc nho.

Ma san phm (Product Code)


THR (50 TRAY HOLDER)

Kep treo THR mang


li ML50:
S dung cho treo mang li
kch thc rng 50mm trn
trn nha

Ma san phm (Product Code)


HKS (HANGING HOOKS)

WIRE MESH CABLE TRAY

Ma san phm (Product Code)


FLK (FASTLOCK)

Moc treo mang li HKS:


S dung treo mang li ln
trn nha. Khng s dung khi
tai nng

Ma san phm (Product Code)


HDC (HOLD DOWN CLIP FOR U-CHANNEL)

Kep gi mang li HDC


vi Unistrut:
S dung gi mang li vao
thanh Unistrut cung vi ai
c lo xo

Ma san phm (Product Code)


CHD (CENTRAL HOLD DOWN CLIP)

Kep gi mang li trung


tm CHD:
S dung gi mang li kch
thc nho

Ma san phm (Product Code)


BTC (BOLTLESS COUPLER)

Ni mang li khng bulng


BTC:
Dung ni 2 mang li thng
vi nhau khng cn bulng.
Thi cng nhanh

Ma san phm (Product Code)


MBR (100-900) (M SHAPE BAR)

Thanh treo hnh


ch M-MBR:
S dung treo mang li khi
treo ln trn nha hoc dung
cho gia san

NEMA/TCVN
BS EN 61537 - ISO 9227

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

89
www.catvanloi.com

MANG LI
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

WIRE MESH CABLE TRAY

Ma san phm (Product Code)


FHB (FLAG TYPE HANGING BRACKET)

Hng dn lp t
Guidelines for installation

M ta
Description

Tay mang li FHB:


S dung treo mang li ln
trn nha. Chiu rng & cao
theo yu cu cu th

Ma san phm (Product Code)


100FSD (100 FLOOR STAND)

Chn chng san mang


li 100-FSD:
S dung gi mang li trn
san, khng s dung
bulong & tan

Ma san phm (Product Code)


50FSD (50 FLOOR STAND)
Chn chng san mang
li 50-FSD:
S dung gi mang li trn san

Ma san phm (Product Code)


BFS (CABINET TOP STAND)
Chn chng mang li BFS:
S dung lam chn chng trn
tu in- san. Chiu rng & cao
theo yu cu cu th

Ma san phm (Product Code)


BR(100-900) (BAR)
Thanh Omega cho mang
li BR:
S dung treo mang li/gia
san

Ma san phm (Product Code)


CDH (PIPE BOARD)

Ming lp t ng lun dy
in CDH:
S dung ni ng lun dy in
phi 32mm, 25mm, 20mm.

NEMA/TCVN
BS EN 61537 - ISO 9227

90
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

MANG LI
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

Ma san phm (Product Code)


SPB (SPIDER BRACKET)

Hng dn lp t
Guidelines for installation

M ta
Description

Ma san phm (Product Code)


LWB (L-TYPE WALL BRACKET)

Tay treo tng kiu LWB:


S dung treo tng cho mang
li co kch thc nho
hn 300mm

Ma san phm (Product Code)


CWB (CANTILEVER WALL BRACKET)

WIRE MESH CABLE TRAY

Kep mang li kiu


nhn SPB:
S dung treo mang li trn
tng thch hp cho chiu
rng 50mm, 100mm. Co th s
dung lam gia trn san

Tay mang li CWB:


S dung treo mang li trn
tng nm ngang, co th s
dung tai nng.

Ma san phm (Product Code)


WBK (WALL BRACKET)

Tay mang li treo


tng WBK:
S dung treo mang li theo
phng nm ngang, co th
tai nng.

Ma san phm (Product Code)


CGD (CABLE GUIDER)

Ming dn hng mang


li CGD:
S dung ni gia mang li vi
thit b.

Ma san phm (Product Code)


DVR (DIVIDER)

Thanh chia cap dung cho mang


li DVR:
S dung chia mang li lam 2
ng dn cha cap in.

Ma san phm (Product Code)


CVR (COVER)

Np mang li CVR:
S dung y mang li.
(Vt liu: Tn GI/ Sn tnh in/
Thep ma kem nhung nong
/ Inox 304)

NEMA/TCVN
BS EN 61537 - ISO 9227

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

91
www.catvanloi.com

MING GIO
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Ming gio

Air Grilles)

AIR GRILLES

Vt liu (Material): Nhm nh hnh (Extruded aluminum)


day: 0.6 - 1.2 mm
Mau: Sn tnh in mau trng hoc theo la chon cua khach hang
(Powder coated finish in white or as customers request)

Ming gio khuch tan 4 hng


(Four ways air diffuser)

Ming gio tron khuch tan


(Round air diffuser)

Ming gio sot trng


(Eggcrate air grille)

Ming gio 1 lp
(Single deflection air grille)

Ming gio la sach


(Return air Louver)

Ming gio 2 lp
(Double deflection air grille)

Ming gio hep dai dang Slot


(Linear slot bar air grille)

Ming gio ly kh ti
(Weather proof air louver)
Ming gio hep dai
(Linear bar air grillle)

Ming gio hep dai ch T


(T Linear bar air grille)
NEMA/TCVN
BS EN 61537 - ISO 9227

92
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP LUN DY IN


- GANG MA KEM NHUNG NONG
(San xut tai Vit Nam/ai Loan)

MALLEABLE IRON CONDUIT


FITTINGS (Made in Viet Nam/Taiwan)

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP


LUN DY IN
- GANG H.D.G
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp ni ng lun dy in ren 1 nga + Np & Ron Cao Su
( Terminal Box - 1 Way for BS4568 Class 3 & Class 4 c/w Cover & Gasket)
Tiu chun (Standard): BS 4568 : Part 2 - BSEN/IEC 60670-1
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
S dung ng thep lun dy in ren BS4568 Class 3 & 4 / BSEN 61386 / IEC 61386-21
Ma san phm

Kch thc

BHC120G

20

BHC125G

25

MALLEABLE IRON CONDUIT FITTINGS

Product Code

Size (mm)

Hp ni ng lun dy in ren 2 nga thng + Np & Ron Cao Su


( Through Box - 2 Ways for BS4568 Class 3 & Class 4 c/w Cover & Gasket)
Tiu chun (Standard): BS 4568 : Part 2 - BSEN/IEC 60670-1
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
S dung ng thep lun dy in ren BS4568 Class 3 & 4 / BSEN 61386 / IEC 61386-21
Ma san phm

Kch thc

BHCT20G

20

BHCT25G

25

Product Code

Size (mm)

Hp ni ng lun dy in ren 2 nga vung


(

+ Np & Ron Cao Su

Angle Box - 2 Ways for BS4568 Class 3 & Class 4 c/w Cover & Gasket)

Tiu chun (Standard): BS 4568 : Part 2 - BSEN/IEC 60670-1


Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
S dung ng thep lun dy in ren BS4568 Class 3 & 4 / BSEN 61386 / IEC 61386-21
Ma san phm

Kch thc

BHCV20G

20

BHCV25G

25

Product Code

Size (mm)

Np hp ren
( Dome Lid)
Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
S dung ng thep lun dy in ren BS4568 Class 3 & 4 / BSEN 61386 / IEC 61386-21
Ma san phm

Kch thc

BDL20G

20

BDL25G

25

Product Code

Size (mm)

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

94
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP


LUN DY IN
- GANG H.D.G
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp ni ng lun dy in ren 3 nga + Np & Ron Cao Su
( Tee Box - 3 Ways for BS4568 Class 3 & Class 4 c/w Cover & Gasket)
Tiu chun (Standard): BS 4568 : Part 2 - BSEN/IEC 60670-1
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
S dung ng thep lun dy in ren
BS4568 Class 3 & 4 / BSEN 61386 / IEC 61386-21
Kch thc

BHC320G

20

BHC325G

25

Size (mm)

Product Code

Hp ni ng lun dy in ren 4 nga + Np & Ron Cao Su


( Cross Box - 4 Ways for BS4568 Class 3 & Class 4 c/w Cover & Gasket)
Tiu chun (Standard): BS 4568 : Part 2 - BSEN/IEC 60670-1
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
S dung ng thep lun dy in ren
BS4568 Class 3 & 4 / BSEN 61386 / IEC 61386-21
Ma san phm

Kch thc

BHC420G

20

BHC425G

25

Size (mm)

Product Code

Co ren 900

MALLEABLE IRON CONDUIT FITTINGS

Ma san phm

Inspection Elbow)

Tiu chun (Standard): BS 4568 : Part 2


Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
S dung ng thep lun dy in ren
BS4568 Class 3 & 4 / BSEN 61386 / IEC 61386-21
Ma san phm

Kch thc

BCNC20G

20

BCNC25G

25

Product Code

Co T ren

Size (mm)

Inspection Tee)

Tiu chun (Standard): BS 4568 : Part 2


Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
S dung ng thep lun dy in ren
BS4568 Class 3 & 4 / BSEN 61386 / IEC 61386-21
Ma san phm

Kch thc

BTC20G

20

BTC25G

25

Product Code

Size (mm)

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

95
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP


LUN DY IN
- GANG H.D.G
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Kep ng thep lun dy in co

H.D.G Distance Saddle)

Tiu chun (Standard): BS 4568/ BS EN / IEC 61386-21


Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)

MALLEABLE IRON CONDUIT FITTINGS

S dung cho ng thep lun dy in ren


BS4568 Class 3 & 4 / BSEN 61386 / IEC 61386-21
Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

BK020G

20

BK025G

25

BK032G

32

Co ch Y chng chay va n
( Explosion Proof Type Sealing Fittings - Vertical Type -SVF Series)
Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)

SVF Type
ELECTRICAL CABLE

COMPOUND

FIBER

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

SVF12G

1/2

SVF34G

3/4

SVF100G

SVF114G

1 1/4

SVF112G

1 1/2

SVF200G

SVF212G

2 1/2

SVF300G

SVF312G

3 1/2

SVF400G

ai ni cho ng thep lun dy in IMC/RSC


( Malleable Insulated Grounding Bushing for IMC/RSC Conduit)
Tiu chun (Standard): ANSI / NEMA FB 1
Vt liu (Material): Gang (Malleable Iron with PVC insulation )

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

(*)ADN12G

1/2

(*)ADN34G

3/4

(*)ADN100G

(*)ADN114G

1 1/4

(*)ADN112G

1 1/2

(*)ADN200G

(*)ADN212G

2 1/2

(*)ADN300G

(*)ADN312G

3 1/2

(*)ADN400G

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng lun dy in RSC thay A = R

96
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

PHU KIN NG THEP


LUN DY IN
- GANG H.D.G
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp ni ng thep lun dy in ren IMC/RSC chng chay n - nc
( Rigid Conduit Bodies for IMC/RSC Conduit c/w Cover & PVC Gasket)

(*)AHCLB(G)

(*)AHCLL(G)

S dung ng thep lun dy in ren


IMC - UL 1242 va RSC - UL6
Ma san phm
Product Code

Ma san phm
Product Code

Ma san phm
Product Code

Kch thc
Size (inch)

(*)AHCLB12G

(*)AHCLR12G

(*)AHCLL12G

1/2

(*)AHCLB34G

(*)AHCLR34G

(*)AHCLL34G

3/4

(*)AHCLB100G

(*)AHCLR100G

(*)AHCLL100G

(*)AHCLB114G

(*)AHCLR114G

(*)AHCLL114G

1 1/4

(*)AHCLB112G

(*)AHCLR112G

(*)AHCLL112G

1 1/2

(*)AHCLB200G

(*)AHCLR200G

(*)AHCLL200G

(*)AHCLB212G

(*)AHCLR212G

(*)AHCLL212G

2 1/2

(*)AHCLB300G

(*)AHCLR300G

(*)AHCLL300G

(*)AHCLB312G

(*)AHCLR312G

(*)AHCLL312G

3 1/2

(*)AHCLB400G

(*)AHCLR400G

(*)AHCLL400G

Hp ni ng thep lun dy in ren IMC/RSC - T chng chay n - nc


( Rigid Conduit Bodies T for IMC/RSC Conduit c/w Cover & PVC Gasket)

MALLEABLE IRON CONDUIT FITTINGS

(*)AHCLR(G)

Tiu chun (Standard): ANSI / NEMA FB 1


Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)

Tiu chun (Standard): ANSI / NEMA FB 1


Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
S dung ng thep lun dy in ren
IMC - UL 1242 va RSC - UL6

(*)AHCT(G)

Ma san phm

Kch thc

(*)AHCT12G

1/2

(*)AHCT34G

3/4

(*)AHCT100G

(*)AHCT114G

1 1/4

(*)AHCT112G

1 1/2

Product Code

Size (inch)

(*)AHCT200G

(*)AHCT212G

2 1/2

(*)AHCT300G

(*)AHCT312G

3 1/2

(*)AHCT400G

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng lun dy in RSC thay A = R

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

97
www.catvanloi.com

PHU KIN NG THEP


LUN DY IN
- GANG H.D.G
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Hp ni ng thep lun dy in ren IMC/RSC chng chay n - nc
( Explosion Proof Round Outlet Box + c/w Cover & PVC Gasket)
(*)AHC1(G)

(*)AHCT2(G)

Tiu chun (Standard): ANSI / NEMA FB 1


Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
S dung ng thep lun dy in ren
IMC - UL 1242 va RSC - UL6
Ma san phm

Ma san phm

Ma san phm

Ma san phm

Ma san phm

Kch
thc

(*)AHC112G

(*)AHCT212G

(*)AHCV212G

(*)AHC312G

(*)AHC412G

1/2

(*)AHC134G

(*)AHCT234G

(*)AHCV234G

(*)AHC334G

(*)AHC434G

3/4

(*)AHC1100G

(*)AHCT2100G

(*)AHCV2100G

(*)AHC3100G

(*)AHC4100G

(*)AHC1114G

(*)AHCT2114G

(*)AHCV2114G

(*)AHC3114G

(*)AHC4114G

1 1/4

(*)AHC1112G

(*)AHCT2112G

(*)AHCV2112G

(*)AHC3112G

(*)AHC4112G

1 1/2

(*)AHC1200G

(*)AHCT2200G

(*)AHCV2200G

(*)AHC3200G

(*)AHC4200G

Product Code

MALLEABLE IRON CONDUIT FITTINGS

(*)AHCV2(G)

(*)AHC3(G)

(*)AHC4(G)

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Size
(inch)

Hp u dy in tron ni 4 l chng chay n - nc


( Cast Outlet Box + c/w Cover & PVC Gasket)
Tiu chun (Standard): ANSI / NEMA FB 1
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
S dung ng thep lun dy in ren
IMC - UL 1242 va RSC - UL6
Ma san phm

Kch thc

(*)AHNT12G

1/2

(*)AHNT34G

3/4

(*)AHNT100G

Product Code

Size (inch)

Hp cng tc n
( Cast Device Box)
Tiu chun (Standard): ANSI / NEMA FB 1
Cp bao v (Ingress Protection class): IP 54
Vt liu (Material): Gang (Malleable cast iron) + Ma kem nhung nong (Hot dip galvanized)
S dung ng thep lun dy in ren
IMC - UL 1242 va RSC - UL6
Ma san phm

Kch thc

(*)AHN15712G

1/2

(*)AHN15734G

3/4

(*)AHN157100G

Product Code

JIS C 8330/8336/8340/8350
BS4568 / BS4662

Size (inch)

(*) Ma san phm phu kin s dung cho ng lun dy in RSC thay A = R

98
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NHNG CNG TRNH NHA MAY CNG


NGHIP VA TOA NHA A CUNG CP
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

MT S HNH ANH CNG TRNH TIU BIU

Toa nha tai chnh Bitexco

Toa nha tru s ngn hang Vietcombank - HCM

Khach san WJ Marriot - Ha Ni / Phu Quc

Sn bay Quc T Ni Bai - TERMINAL 2


Khu on tip chnh phu VIP

Toa nha Tru s VietinBank - Ha Ni

Sn bay Quc T Tn Sn Nht - TERMINAL 2

Chui siu th Han Quc - Lotte Mart


(TP.HCM / Bnh Dng / Vung Tau / Cn Th / Nha Trang)
Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Chui siu th Nht Ban - Aeon Mall


(Bnh Tn / Tn Phu / Bnh Dng)
Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

99
www.catvanloi.com

NHNG CNG TRNH NHA MAY CNG


NGHIP VA TOA NHA A CUNG CP
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

Nha may san xut chp in t Intel - HCM

Nha may Samsung CE Complex (SECC) - HCM

Nha may loc du Nghi Sn - Thanh Hoa

Nha may nhit in Vung Ang - Ha Tnh

Nha may in Mn - Cn Th

Nha may thc phm Amway - Bnh Dng

Nha may thep Vina Kyoel - Ba Ra Vung Tau

Nha may Procter & Gamble - Bnh Dng

100
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NHNG CNG TRNH NHA MAY CNG


NGHIP VA TOA NHA A CUNG CP
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

PROJECTS REFERENCE LIST IN VIETNAM & CAMBODIA


Projects in Vietnam
1

Posco Steel Mill - Phu My - Ba Ria Vung Tau Province

Olympus Camera Factory - Dong Nai Province

Bao Viet Tower - Ho Chi Minh City

The Everich Tower - Ho Chi Minh City

O - Mon Power Plant - Can Tho Province

BIDV Bank Tower - Ha Noi

Samsung Mobile Phone Factory - Yen Phong - Bac Ninh Province

Colgate Plant - My Phuoc 3 Iz - Binh Duong Province

Can Tho Internatinal Airport - Can Tho Province

10

Persi Brewery Factory - Can Tho Province

11

Guang Lian Steel Mill - Quang Ngai Province

12

Bitexco Financial Tower - Ho Chi Minh City

13

Saigon Nikko Hotel - Ho Chi Minh City

14

Hoa Phat Steel Factory (Phase No.2) - Hai Duong Province

15

Buon Kuop Hydro - Power Plant - Daklak Province

16 Intel Semi - Conductor Project - Ho Chi Minh City


17

ABB Factory - Tien Son - Bac Ninh Province

18

Phu My Bridge - Ho Chi Minh City

19

G.E Energy Equipment Factory - Hai Phong City

20

BBraunt Factory - Ha Noi City

21

Son La Hydro - Power - Son La Province

22

Estella Luxury Apartment - Ho Chi Minh City

23

Saigon Times Square - Ho Chi Minh City

24

First Solar Factory - Ho Chi Minh City

25

Sai Gon M&C Tower - Ho Chi Minh City

26

Le Meridien Saigon Hotel - Ho Chi Minh City

27

Indochina Plaza - Ha Noi

28

Saigon Nikko Hotel - Ho Chi Minh City

29

United Pharma Factory - Binh Duong Province

30

Procter & Gamble Factory - Binh Duong Province

31

Pepsico Factory - Bac Ninh Province

32

Tan Son Nhat Air - Cargo - Ho Chi Minh City

33

Uniliver Vietnam - Ho Chi Minh City

34

Intercontinential Hotel - Da Nang City

35

Da Nang International Airport - Da Nang City

36

Vung Ang Thermal Power Plant - Ha Tinh Province

37

Nhon Trach 2 Power Plant - Dong Nai Province

38

Xi Riverview Palace - Ho Chi Minh City

39

Imperia An Phu Apartment - Ho Chi Minh City

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

101
www.catvanloi.com

NHNG CNG TRNH NHA MAY CNG


NGHIP VA TOA NHA A CUNG CP
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

Projects in Vietnam
40

The Vista Apartment - Ho Chi Minh City

41

Crescent Mall - Phu My Hung - Ho Chi Minh City

42

Lotte Mart 2 (Everich 1) - Ho Chi Minh City

43

Binh Duong Metro Cash & Carry - Binh Duong Province

44

Long Xuyen Metro Cash & Carry - Kien Giang Province

45

Vung Tau Metro Cash & Carry - Ba Ria & Vung Tau Province

46

Posco Vina Steel Factory - Ba Ria & Vung Tau Province

47

Hyosung Factory - Dong Nai Province

48

Van Phong Oil Storage Terminal - Khanh Hoa Province

49

Cai Mep International Terminal - Ba Ria & Vung Tau Province

50

Akzo Nobel Paints - Dong Nai Province

51

DOW Chemical (Usa) Plant - Dong Nai Province

52

Thu Thiem Tunnel - Saigon River - Ho Chi Minh City

53

RMIT Campus - Phase 2&3 - Ho Chi Minh City

54

FV Hospital Phase 2 - Saigon - Ho Chi Minh City

55

Australian Consulate - Vincom - Ho Chi Minh City

56

Sappro Brewery - Long An Province

57

Ciputra New City - Ha Noi

58

Yen So Pumping Station - Ha Noi

59

Buon Me Thuot Airport - Dac Lak Province

60

Sunrise City - Ho Chi Minh City

61

Japan Gas Plant - Ba Ria & Vung Tau Province

62

Pomina Steel Plant - Ba Ria & Vung Tau Province

63

Vietnam Ministry Of Sercurity - Ha Noi

64

Novotel Que Huong - Ho Chi Minh City

65

Vietnam Brewery Phase 4 & 5 - Ho Chi Minh City

66

REE Tower - Ho Chi Minh City

67

Masan Factory - Binh Duong Province

68

Malaya Glass Factory - Ba Ria & Vung Tau Province

69

Hiepphuoc Clinke Grinding Plant - Ho Chi Minh City

70

Becamex Tower - Binh Duong Province

71

Kenton Residences - Ho Chi Minh City

72 Posco VST Phase 2 - Ba Ria & Vung Tau Province


73 Baria - Vung Tau Main Office - Ba Ria & Vung Tau Province
74

Kyocera Factory - Hai Phong City

75

Saigon Pavillon Apartment - Ho Chi Minh City

76

Ba Na Hills Resort - Da Nang - Da Nang City

77 Diamond Island - Ho Chi Minh City


78

Chanel & Cartier Luxury Store - Rex Hotel - Ho Chi Minh City

79

Bosch Vietnam Factory - Dong Nai Province

80

Cargrill Hung Yen Plant - Hung Yen Province

102
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

NHNG CNG TRNH NHA MAY CNG


NGHIP VA TOA NHA A CUNG CP
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

Projects in Vietnam
81

Viettel Data Center - Binh Duong Province

82

Lock & Lock Vina Factory - Dong Nai Province

83

Can Tho International Airport - Can Tho City

84

Syngenta Vietnam Factory - Dong Nai Province

85

JW Marriot Hotel - Ha Noi

86

Mong Duong 2 Thermal Power Plant - Hai Phong City

87

Binh Phuoc Bio - Ethanol Plant - Binh Phuoc Province

88

Dragon Hill Tower - Ho Chi Minh City

89

Nam A Bank Tower - Ho Chi Minh City

90

Grand Mgm Ho Tram Resort & Casino - Ba Ria & Vung Tau Province

91

Mien Dong International Hospital - Binh Duong Province

92

Crowne Plaza Nha Trang - Khanh Hoa Province

93

Coconut Processing Plant - Ben Tre Province

94

Jabil Vietnam Factory - Ho Chi Minh City

95

Vincom Plaza - Long Bien - Ha Noi

96

Tokyo Rope Vietnam Factory - Binh Duong Province

97

Holcim Cement Plant - Kien Giang Province

98

Samsung Mobile Phone Factory (Phase 2) - Bac Ninh Province

99

Megastar Cinema - Ho Chi Minh City/Ha Noi

100 Tan Rai Aluminum Plant - Daklak Province


101 Metropole Wedding & Convention Plaza - Ho Chi Minh City
102 Nghi Son Thermal Power Plant - Thanh Hoa Province
103 Vung Ang Thermal Power Plant - Ha Tinh Province
104 Nui Phao Mining Plant - Thai Nguyen Province
105 Phu Quoc Internationnal Airport - Kien Giang Province
106 Trang Tien Plaza - Ha Noi
107 Nokia Cell Phone Factory - Bac Ninh Province
108 Fomosa Steel Plant - Ha Tinh Province
109 Mong Duong Thermal Power Plant - Hai Phong Province
110 Mulberry Lane - Ha Noi
111 Vinamilk Factory - Binh Duong Province
112 Lotte Center Plaza - Ha Noi
113 Lotte Supermarket - Dong Nai Province
114 Sun Steel Factory - Binh Duong Province
115 La Vie Mineral Water Factory (Phase No.2) - Long An Province
116 Lotte Mart - Binh Duong Province
117 Lotte Mart - Dong Nai Province
118 Terumo Factory - Dong Nai Province
119 Tomoku Factory - Binh Duong Province
120 Paramount Bed Factory - Dong Nai Province
121 Lixil Global Vietnam Factory - Dong Nai Province
Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

103
www.catvanloi.com

NHNG CNG TRNH NHA MAY CNG


NGHIP VA TOA NHA A CUNG CP
giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh
Projects in Vietnam
122 Brigestone Tire Factory - Hai Phong City
123 Pullman Saigon Centre Hotel - Ho Chi Minh City
124 Vietcombank Tower - Ho Chi Minh City
125 Vietnam Parliament Building - Ha Noi
126 Sunrise City (Center Tower) - Ho Chi Minh City
127 Nestle Factory (Phase 2) - Dong Nai Province
128 Sataka Factory - Binh Duong Province
129 Nisshin Seifun Factory - Dong Nai Province
130 Ban Phuc Nickel Mining Plant - Dong Nai Province
131 Song Han Novotel Hotel - Da Nang City
132 MTS - VFM Grinding Flour Plant - Quang Ninh Province
133 Sanofi Vietnam Factory - Ho Chi Minh City
134 Samsung Cell Phone Factory - Thai Nguyen Province
135 LG Factory - Hai Phong Province
136 DAP - Vinachem Factory - Lao Cai Province
137 Petroleum Laboratory Institute - Ho Chi Minh City
138 Lacasa Luxury Apartment - Ho Chi Minh City
139 Tan Son Nhat Dosmetic Airport - Ho Chi Minh City
140 Mien Dong International Hostpital - Binh Duong Province
141 T2 Noibai International Airport - Ha Noi
142 O-Mon (Phase 2) Thermal Power Plant - Can Tho City
143 Fomosa Steel Mill - Ha Tinh Province
144 Dong A Metal Sheet Plant - Binh Duong Province
145 McDonald fast food store - Ho Chi Minh City

Projects In Cambodia
1

The Prime Ministers House At Monument Independence - Cambodia

Phnom Penh International Airport - Cambodia

Mondial Exhibition & Wedding Center - Cambodia

Norton University Phnom Penh - Cambodia

The Council Of Ministers Of Royal Government Of Cambodia - Cambodia

ISL Appartment, Tuol Kork, Phnom Penh - Cambodia

Vattanak Capita, Bank, Phnom Penh - Cambodia

Canadia Banks Teuk Tla Twin Mall, Phnom Penh - Cambodia

Canadia Banks Koh Pich, Diamond Island, Phnom Penh - Cambodia

10

Sokha Hotel 5 Star Resort, Sihanouk Province - Cambodia

11

German Embassy, Phnom Penh - Cambodia

12

Siem Reap International Airport - Cambodia

13

Ga Daikin Air - Condition Distributors Office Phnom Penh - Cambodia

14

Landmark 5 star hotel, Phnom Penh - Cambodia

15

Rosewood Hotel, Phnom Penh - Cambodia

16

Coca-cola factory, Phnom Penh - Cambodia

104
www.catvanloi.com

Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

KHACH HANG TIU BIU


giai phap tron goi vt t c in (M&E) cho moi cng trnh

CUSTOMERS PORFOLIO

BINTAI KINDENKO PTE LTD

LILAMA 3

LILAMA 7

SHIN RYO
Vn Phong
L5.24 Khu dn c CityLand Z751 Khu A, 02 Nguyn Oanh,
P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM

Nha may
L F1.2 ng s 8
KCN C kh t SAMCO,
X.Hoa Phu, H.Cu Chi, TP.HCM

Tel: 84-28-35886496
84-28-22464699
Fax: 84-28-35886505

Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com

www.catvanloi.com

Doanh nghip c c quan Hp tc Quc


t Nht Bn h tr pht trin cng nghip
ph tr phc v nh thu c in Nht Bn

nhn c CATALOGUE tt ca san phm


xin vui long gi yu cu hoc goi cho chung ti:

WWW.CATVANLOI.COM

QR CODE

chamsockhachhang@catvanloi.com

Doanh nghip c T chc Xc tin Mu dch


Nht Bn bnh chn l doanh nghip Vit Nam
xut sc cc tnh pha Nam Vit Nam 2010 - 2014

VPGD:L5.24KDCCityLandZ751-CityLandCenterHillsGoVp
Khu A, 02 Nguyn Oanh, P. 7, Q. Go Vp, TP.HCM
84-28-35886496/22464699 (6 lines)
84-28-35886505
KKD: 504 L Quang nh, P. 1, Q. Go Vp, TP. HCM
84-983 030 039 (Mr.Lm - Giam c)
84-918 206 039 (Mrs.Thuy - TP.Kinh Doanh)
84-943 353 039 (Mr.Tm - TP.D An)
baogia@catvanloi.com (P.KD)
sales@catvanloi.com (P.KD)
projectsales@catvanloi.com (P.DA)
lemaihuulam@catvanloi.com (G)