Vous êtes sur la page 1sur 17

,

1'ria; net:'- -:' ·


á 4- Jiains: _fO'!

.?an4:Jláúgn G T.M.Il.il'f.D
Dllli.AND t S CRCENK\VEB.K. 8: C·¡_.,
J'u,cclM:YeW's,
4, :rlace de la-Nad.eleine, 4 .
.?rofl1'Ülz-'j tJUr bus fizy.r

~1AIS0'1: G. f'L,;XI.A~ID

OURANO,SGH~¡¡·- ·· _·.>,C~'
<k PLACt: Dt LA l,j,. :.lt.Lé li!J'"'
~"'fi¡<(~
' 1
SCENES D'ENFANTS

( BITTENDES EI ND.)

r aU. a~· ,....-::----... 1·ull.

cf r; tlf 1cJ u afil


r.\

~!y:j]21 :::::=-
tl~ 1@9 1-g i· 1 1 1 r 1
• PPP
PP
· DUII.AND S eHOENF.WEllK el e:·, p l ace~. ¡,. ~hulel•u••
P• •·ts. . .4 D.s. & e•~ 1714.

o.s.& c.\• ! 714.
1e.r VIOLON .

..._- - ·' ¡ í rall. a tempo.


PP ~
retU. pp

i& AllRTrlpf::;j\1@31L_ji¿]¿JIJJ ;lgg 1~ 1 ~~ ~ \;.)


(d=
. Viva ce. 60)
m t±j
LECH:~, DEBDIS~ 'rrrr 1 trff lx(ff L lx rert ll ?d lx ~~ 1
' ( >- ' ' ' r >-
7
SUR •·
( RITTER VOM STECKENPPERD) f

l dJJg• HJJ1 :O:d]4 1, etu 1l ood 1HmJ


~'W'F ldJJJ l liDa !•1JJJg l~;fflJ 1d Pa 1
~ .mJ 1d'Fj ,l m2 ,, m9 ,~ mJ ,~ m1 =11

6¡z:t±tr ffl F:U eJIte ¡:v:JUce iltlJ liJTh2


. o

-......... cn~sc. PP dun. .......___.,. PPP


1
, o.s. & ci.• t71 4.
¡
1
1i
1

D. S. & c!• 1714. <>


f'nris L. I'AREN 'f' G rov,lm p.t·ue llotlie•· 4\J ·
' 1
SCENES D'ENFANTS
1 1
1 ROBERT SCHUMANN
Op.IS.
·~
2~"VIOLON.

Tt·mpo di munuetto ~tlod'? e) =126)


~~7* ~ ~
áfr 1r-rrr 1rrr 1-=ww IJJJ
.
CRANOE :~,J VELLE 1:c;a11 1,JJ9jagJ 1
(wrcHnct stcEBF.NHr.•u mf T • • ·7 •

f6t J J 11=; 1~ fj
= 1~ ~ 1qJJJ
• •
lp:. 1JJ J \J JJ 1H .~ ~ 1
sf q ·

· l~~ 4BJJ.1n~ rr1rr r 1m u~ 1J JJ. bMJJ 1440 h 44 141 11


Anrlante . cJ-s2) _.--

.,:::,.
(TIIAUliiEREI)
~·n ".1:1]. ;fj:'di!QJ
p ........,_..-
1 J ljJ; I'J. lp J. 1@41)1
r . . . __.. ijzl J r:1
< ::::- '--"

6~ •1 I@FJ I@J4jj IJ.Jj' lrJ. lrlr' 1~@1 ~ S- -......_.; -===:::-


rall. a tempo. ,..--....._ dim. ralL r':\

~~UD lrtJ) ~@J r9111 ri SJJJll@tlD 1 ¿,1 1


1 · cresc. f >- PP -:'"#
All'~" <• ~ lOO)

Au co:•::m$JlllJ #I1J ~~lgg¡,J ;iljlJ lJ•J!b@hHI:'Jj 1


(.olM I AMII!) p
>- eres<'. >- dim rall. a t~mpo.
~ 5 l 05 l®. l~l~J.I·uti"@gJ tu; 1,u ;¡;@¡d ~
'-.:..) .

~ . a telllpO. _ . >- >- >- >- rall. . (.;"\

~ .~ l t/1 1d J hJ"JJu1 :IJ JJ WJiJh Jlj \JJJg:h u. ra J 1J 1


raU. "-----" -..._____:::: ~ ~
ViY<lce. ( J=60) ·
4
......__...

SU~ CH:V~~
LE DE BOIS
( lllTTf.R \'OM STECKI:ÑPFF.RD)
;~ f:tJ 1Jj~ rt{l [J 1•Jt t ?1~ JJJlraF 1f] ~
1

::!. -.. ~ E:h Sul G.

\5 F LIR ltil(f lpJI¿__J IJj ltg ILll[J IJJ ly :11


And'~ unpoco <'gitato .(~\as) ·

PEUT- ETRE ~oPSERIEUX


(FA<T ZU F.RI'IST) .
p ; lf@ 1; j11Uí 13):!> L1) Jll; §l!l ~Id)
p+ en. ~n. !:../ ~ ~: ~
1

DS & r,i~ t 7 14 .
,

~ ~

!J' I;;M I;J) I; @I;:UJ1' I"JJ I;JU I;@I


.

~ \JI' 1~ V 1; V 1; y I;JJ l; V 1; !! lq ttJ

' ..
· Adag~o.(J\~s)
""'A.::.:..,., th
(ltiND ~M EINSCBLUMMtRN) •
JnH JiJ E·l J nE·I JnE·I un!ll
p CQ'j:¡--Sorcline.
1
,.___.... ..___.... ,.___.... ..___....

1
c.. .
:r.:yn
....J • • r.-.

·-;o
r.-. r.-.

- ._,
r.-.
• - -..... • ~~~f..

. -
rall .
A _.. t:'l C\ t:'l 1

. tJ ~· Q • + -4 3 3 •
' r

jf. # a tempo.
~ J J J. J J J =- 1 0 1 qzLJ . 1 ~,LJ 1 r ~j Jijj
P ===== 1 1
PP~

R ;1 . 1
-rr
u
====~====~====~-- ~~
DS&Ci~l714 •


" f
SCENES D'ENFAN TS
ROBERT SCHUMANN .
Op: 15 .

....____.... ....____, ....____.... . ....____, 4 ....____, ...


. '-----"'
Tem po di m azUI•ka.( J= 112)

HISTOIRE~~RIEUSE. I ~ llld I Jj}~ ft~ JtJtt~~-~ UL9.~ tll_9 J8


(CUIIIOSE GESCIIICBTE.) mf

~~ l~~ l~~~,} I ,J•)I!~J I~J l;iq¡,tM 31


~ ¡iJuJ
11
Js~u~ 1Qlj ]¡ 1 Jl f, 1b ~ ll g ~ ~ l ' l l l l
-===========:t j' p f ~ p. f
Paris.~l!IUND SC HOEt~l:VVERKtl ci~ pi~ de la ~lwltltint.4.
J
ALTO.
3
ALTO.

1\ ~ l~ Violon. ,.;'\ --. ,.;'\ ..--.. r11fr1: ~~


1 .
~

v ¡,.¡~ "-'
r.all.
L f':\ f':\ a te1~1po .
' 1- '

.... '(_"frj ~ · , .. ~~
..
p cresc. 1
..
::::::=- p'-- ~- ·

O: S. & r,i~ 17 14~


.,

t .
SCENES D'ENFANTS
ROBERT SCHUMAN'N.
'\ Op : l5
VIOLONCELLE.
All110 non troppo ( J=88)

DES PAYS ~YSTERIEUX 5):# 111: r#l7r 1r;Q]fr F'Iflr ,-iJJ · :-11: r114@)
j 1
(rox FI\EJIIDEN ~DERN UND Mt:l'iSCHEN.) . PP
· rall. r.., ,
t>=: ~ 1@ 1J J l@j 1rifi?t 1rlf?r wmr l J 1 J =•
Tempo di mazurk a cJ=112)
HISTOIR:~URIEUSE . :>=; 1l f#J Eir•rrF~ ~~.
Qt JJ*tf ~ '1 ~
rrttgrt r zrr r 1
(CUBIOSE CESCHICHTE .) 1t!{ -e:::=::::

l'al'i•. DURAN O SCHIEI\'EWEI\K cl e!• ,,J..·e <lo !" Marleleine,4 , D. S. & ci• Wl4 ·

•,

~--~-~--
• 1

rall. a tempo .

O. S.& c,io li14.

·------~------------·-------,--~·
.,

VTULONCELLE.

~'s J J 1 ,J 1 ,J 1 ,J 1J 2 1i J 1J 1J ; 1Jij'1E r 1F F 1L F 1
. ?~ll
· a lt~ mpo . ?'etlt .

~~ b~~~
fl r r rrrrn ( frFI(EtOO~ I!J441d¡JJJI@!JI ~ 1
> >
th E
a tempo . >
> :- ~~
. ~a. •
Vivace<d~) ~ ~· (f ~ f' ,,
SURLECH :;. LDEDOIS 4"42JI: r [' IH IF [ 1
f
(RITTF.II VOll STECXENPI' ERD.} ,f
Ff'> 1J 1 r lf f l f :11 n IUJI
j C1 '1:S C. 1 2 3 4 5 G 7
21' rílíf 1@JLJJ.J glg ¡J 1JJ 1J 1! : 1f 1f 1:J 1rJ R 1 1 \! :1 1 1
..._, --1· --· 'f 4 -:¡¡. . ./.
-9- • -9
> >
4
>
.

An :l110 uu pocoagi tato cJ\sa) . .


PEUT-ETRE ~OP SÉRIEUX *i <j 1 # :p 1Jí•; ) 1)'q i 1,}<¡ 'j 1} <j j u)j'i l):p 1 ©j 1
( P1\ST ZO ERNST.) p1zz

~ J J1 ~
tr ./r; ; 1,l ., ' 1.r ; 1 ll ; ' ll ; 1 12 ; ' 1~ :; 1 1 ' , 1~ ; 1 1~ ; ' 1
~

t>: ~ ~ ' 11~ , 1 ., ' 1 J: ., ' 1•%q '


...
1; ., ., 1 J;' 1;. ; 1 1 J¡; ' 1J¡; H
s>: J ; ., 1&Ji s ~ 1 l 1 , >., , 1 ~
1 .. ., , 1 e., 1) :¡ ., 1 J¡., ., ¡;;~ , , J :¡ 'l 1

.· tJ: >., , 1 J :¡ '/ 1~ , , 1;


Q
, 1~ 1, 1p q ., 1pq , IJ·, ., 1., .,
~

o. s. & ri• tit'. .

..