Vous êtes sur la page 1sur 3

Colind uitat

Vasile Voiculescu Nicolae BRÂNZEU

-œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ >-œ -œ ,
Andante A tempo

? b 47
dolce
∑ J J J J J J J J

{
Cân - tă lin co -lind Pe la porți o - ie - rii
-œ -œ -œ -œ œpocoœrit. œ -œ -œ -œ œœ œ œ œ
œ
3

7 œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ˙˙ œ œ œ
& b 4 œ œœ œ
œœ
pp
7
&b 4 w œ- œ œ ˙- œ-œ œ̇ œ œ œ̇ œ
- -
- -
? b -œJ œJ œJ -œJ -œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œJ œJ œ œJ œJ J œJ œ œ
3

{
J J J J J J
-œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ˙
3 zori bo - ie -
Se tre -zesc zâm -bind Dis din rii. Flori de cald ia - tac Dal -be ju - pâ - ni - țe

œ œ œœ œ œœ œ ˙˙œ ˙˙ œœœ ˙œœ œœ œœ ™œ œ œ


&b œ œ œ ˙ J

& b œœ œœœ œœœ œœœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ˙ œ œœœ ˙˙ ˙˙


œ œ ˙ ˙
? b œ œ œJ œJ œ œJ œ œ œj
5

œ œ ∑

{
J J J J
Ga - leș își des -fac A ge - ne - lor i - țe. espress.
- - -poco-rit. -
œ˙ œ œ œ œ œ œ̇ ˙ œ̇ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ
& b
Œ ˙ œ œ œ œ œ
ms. - - -
œ˙ œ œ œ œœ

œ œœ
œ œ
& b œœ œœ œœ ˙˙ &
- - - œ̇ œ
7
-
œ - -œ -œ
p A tempo
œ -œ -œ -œ -œ -œ >-œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ
?b J J J J J J JJ œ œ œ œ œ œ
J J J J J J J J

{
-œ -œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ
Scu -tu -rând din bărbi Smo -curi de nin -soa - re 3 Trec sme -ri - ții șărbi Pâ - nă
3 sub prid -voa - re.
-œ œœ œ œ œ œ ˙
œ œœ œ œ œœ œ˙˙ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ
&b œ ˙œ œ
p

& b ˙- œœ œœœ œœœ œœ œœ ˙


3

œ-œ œ̇ œ œ œ̇ œ œ œœœ˙ ˙˙
œ ˙
2

? b œ œ œ œ œ œJ œJ œJ œJ œ œ œ œJ œJ œJ œ œ œ œ ™ œr œ œ
9

J J J J J J J J

{
Scot de sub min -tean Clo pot d_a -cioa - ie Și me -nesc d_un an Pri -cop-sit în ploa - ie.

˙˙ œœœ ˙™œœ œœ ˙ œ nœ˙ ™ œ œ œ œ œ œ̇ œ ˙˙


&b ˙Ó™ ˙
˙˙
b
& ˙ œœœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙
œœ
˙ œ̇ œ

? b œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œJ œ Œ œ œ œJ œJ œJ œ œJ œJ œJ œ œ™
11
œŒ 7
p

J J J J J J J J J J J J J J J R 2

{
Rând pe rând îi chea -mă la_n -chi -nat stă -pâ - nii. Ei a -ting cu tea -mă ca -șul dul -ce_al mâi- nii.
j
-œœ œœ œ™ œ œ ˙œ œ 27
& b ˙˙- ˙˙
-
˙˙
˙-
˙˙
œ
œ
mf

&b œ™ œ œ œ œ™
j œ œ 7
œ œ œ ˙ œ ˙˙ 2
œ- œ- -

Œ Œ œj œj œj œj œ ™ œJÓ
-- -œ -œ -œ -œ -˙
? b 27 -œ -œ œ œ -˙ œ œ œ œ œ œ ∑
13 f espress. f mf

J J JJ

{
"Azi e pe pă - mânt" Sta -ros -te -le zi -ce "Le - roi Dom -nul Sfânt" și poc -nesc din bi - ce.

˙˙ œ œ œ œ ẇ ˙ -˙
7
&b 2 ˙ Ó Ó w
w w ˙˙ Ó Ó œœ œœ œœ œœ ẇ ˙
f f f f
7
& b 2 ˙˙ Ó Ó œ̇ ™ œ œ œœ w ˙˙ Ó Ó œœ œœœœœœ œœ ẇ ˙
˙™ w w
˙ ˙
15
?b ∑ ∑ 7
4

{
- - - - -˙ - ---- - - - - - --- - - - -
œ
b œ
w œ œœ˙ w œ œ ˙˙
œw ˙˙ nœw œ œ œ œ œœ j
œ ẇ œ™ œ #wẇ ˙ 7
4
&
f sempre ---- - - --∑
œ̇˙ œ œ̇ œ œ̇ œ 7
& b ww œ̇ œ w
w œ˙ œ œ̇ œ ˙ ˙ w
w 4
w ˙
espress.
3
-œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ >-œ -œ ,
A tempo
17 sotto voce
? b 47
(q =q)
∑ J J J J J J J J

{
- -poco-rit. -
Stau în sta - ul jos Boi văr -gați cu sân - ge
-œ -œ -œœ œœ œ œ œ
7 œ˙˙™™ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œœ
espress. 3

b œœ œœ œ œ œœ œ˙˙ œ œ œ
& 4
- - - -
7 - p
b
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ̇ œ
˙- œ-œ œ̇
˙™ œ œ- - -
19
-œ -œ -œ -œ -œ
ritard. molto ,morendo U
?b J J J J œ œ œ œ œ œ
J J J J

{
În - tre ei Cris - tos Des - mier - dân - du_i, plân - ge!
œ
3
œœ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ U
˙˙
œ œ œ œœ
&b œ
U
& b œœ œœ œœ œ̇
3

œ œœ œœ ˙˙ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ u

Vous aimerez peut-être aussi