Vous êtes sur la page 1sur 4

ИзѝНотноãоѝсобранияѝМосêовсêойѝреãентсêо-певчесêойѝсеминарииѝ

´– ̇ÏË ¡Ó„...ª

«« «« «« «« ««j.ˆ« ««k «« p « « «
свящ.ѝВасилийѝЗиновьев
f
¬ c ˆ««Jœj. «« « ««j.ˆ«Jœ» . ««k «
ˆ «
ˆ
j.
ˆ«Kœ» œ»» Jœ»» . k «
ˆ
ˆ«Kœ» œ»» . « ˙
«
Jœ»» K̂œ»» ˙»» j «
«Ĵœ» j « « «
«
ˆ«Jœ» ˆ«œ»» j
«Ĵœ»» j
«
« «
«
«Ĵœ»» j
«Ĵœ»» k«
«
«K̂œ»» k«
«
«K̂œ»» j
«« ««
ˆ«Jœ» j ˆ«Jœ»
«
»
»
l & » » »» l »
œ
«

k
» «
œ
ˆ
»
«
“=========================== »
» » » » » » l » » » » »»
» » »» »» l » » » » » » » =
“l Сѝна - ми Боã, l сѝна - ми Боã, сѝна - ми Боã, l сѝна - ми Боã! Ра- зу- l мей - те я- зы -цы и по - êа-
“l ««j.ˆ«Jœ» . «« « l « « « « « « l ««j.ˆ« ˆ««k «« « « l « « «« « « « « «
ˆ
œ
k
K
«
» « « « « «
“l c »» »» «»ˆœ»» l «j.ˆ »˙»» ˆ«k «ˆ «j.ˆ ˙»»» «k «
ˆ «ˆ l »Jœ» . »Kœ» ˙˙«»» «Jj
« «
œ»ˆ«»» ˆ«Jj
«œ»ˆ«» Jj
œ»«»» l «»«œˆ»» Jj œ»ˆ«» «j
Ĵ«œ»» œ«k
K̂«»» «Kk
œ»«»ˆ ˆ«j «Jœ»» œ«j «Ĵ»»
l
L“===========================
l? l » » » l » » » » » » = »
Сѝнаѝѝ-ѝѝѝѝ-ѝѝѝѝ-ѝѝѝми

«« . «« « ««j ˆ «« ««ˆ«œ» ««ˆ«œ» «« ««j ««j ««k «« « « ««ˆ« « « «


¬ ˆ«œ» . j «
ˆ «
ˆ
« « ˆ
j
« œ
» ˆ
œ
j
J
«
» « « « ˆ«Kœ»
k «j «ˆ«
»
» Jœ»» œ»» Jœ»» œ»»» »» »» »» »» Ĵœ»» Ĵœ»» œ

»
» » «Ĵœ» «j
«
œ

» œ
» «j
«
œ

» «j
«
œ

» œ»» l
4

l& »
“===========================
» » l » » » » l »» »» »» »» »» = »
“l ряй - те - ся, я - êо l сѝна - ми Боã. У - слы - ши - те l до пос - лед - них зем - ли, l
“l «« . « « « «« ««ˆ« l _«««ˆ _«««ˆ «« « « « « l « « « « « « l
“l ˆ«œ . «j «Ĵœ»» ˆ«œ»«»» «Jj
œ»ˆ«» ˆ«Jœ»» l œ»» œ»» j
ˆ«Jœ» ˆ«Jj
» œ»«» œ«j
Ĵ«»» «Kk
œ»ˆ«» «k ˆ«œ»J «j
K̂«»»œ l «j ˆ«Jœ» «ˆ« «j ˆ«Jœ» «j
«Ĵ» «ˆ«œ» l
»
» »
L“=========================== » » » » » » » » » l » » » » œ
»
»» » œ » »» l
l? » l » » =
f
««Jj «
« « «
« « « « « ««˙« . ««j
ˆ ««
¬ «
j
œ»ˆ« Ĵœ» ˆ« #ˆ« «
« «
« «
ˆ
« j
« «
«
j
Ĵœ» «
ˆ
j
« «
«
ˆ «
ˆ
j
« «
« œ
J
» œ
K
» œ
K
» »
œ
J œ
J
» œ
K
» œ
K
» «
»
œ
J Ĵ«œ»»
j
l & »» »» œ»»» œ»»» œ»»» l Ĵœ»»» »» œ»»» œ»» ˆ« Jœ»»» Jœ»»» l »» »» »» Jœ»»» »» »» »» »» »» = » l
7

“=========================== »
“l я- êо сѝна - ми Боã, l я - êо сѝна - ми Боã. Мо l- ãу- щи -и по - êа - ряй - те - ся, я - êо l
“l «««j « «« « « l « « « « ««j ««j l «« «« «« « «« «« «« «« «« «« l
“l « « «
ˆJœ ˆ«œ»» «ˆœ» «ˆ«œ» l «j
ˆJœ» «j « «
ˆJœ» »«œˆ»
j
« «
ˆœ» œ»
»
« _ ˆ
« _ ˆ
« l ˆ«»˙ . k
j ˆ« k ˆ« _j
ˆ« «j «ˆ ˆ«j k ˆ« _j
ˆ« k «ˆ j «»Ĵœ l
œ

» » Jœ»» = »»
l ? »» »»» » »» »» l »» »» »
L“=========================== » »» l » » l

«
« « «« «« «« «« « « « « « «« «« ««
¬ «
ˆ«œ» ˆ«œ» Jœ» ˙
« ˙
« ˆ
«
œ
J
» .
. œ
K
» œ
J
» ˆ«Jœ» «j
j ˆ«Jœ» .. «k ˆ«Kœ» «j « «j
«
ˆ «
j
« ««j ˆ« k
j « k «K̂œ»»
œ
» œ
J
» œ
J
» œ

» œ
J
» ˆ
«
l & »» »» »» Jœ»»» Jœ»»» œJ»»» l »» »» »» »» »» »» »» l »» »» »» »» Ĵœ»»» Jœ»»» Jœ»»» K̂œ»»» =
10

“=========================== » l
“l сѝна - ми Боã. А - ще бо l па - êи воз -мо - жи - те и l па - êи по - беж - де - ни бу - ди - те, l
“l «««ˆ _««ˆœ «« « « « l « « « «« «« «« «« l «« «« « « « «« « « « l
_ œ»» «»»» jˆ«»Jœ œ««»j
»» Ĵ»» ˆ«»«Jj
œ» œ««»j ˆœ» œ««j
Ĵ» l ««ˆœ» J««j
“l j.ˆ«»Jœ . ˆk
«»Kœ j
ˆ«»Jœ œj «»Ĵ l j ˆ«Jœ .. k «K̂œ» ««j ««ˆ «Jj
j œ»ˆ«» Jj œ»ˆ«» «j
Ĵ«œ»» «Kk
œ»ˆ«» «Kk
œ»ˆ«» l
» » » » » »

» »
» »
» »
» »
» »
» » »
œ

» »
œ
J
» » » » » » l
L“===========================
l? l » » » l » » » » =

«« « «« _«««ˆ ««ˆ «« « « « « « « « « « « « « « « « « ««
¬ ˆ«Jœ» «j
j «Ĵœ» «ˆ« œ» #œ«» j ˆ«Jœ» «j « «j
« «j
ˆ«Jœ» «Jj
ˆ
œ
«
» «Kk
ˆ
œ
«
» «k
œ

»
« «j.ˆ«Jœ» . «k
ˆ
« «j
« «j
ˆ
« «j
ˆ«Jœ» «kˆ«Kœ» «k ˆ«Kœ» «Jj
ˆ
œ
«
» «Jj
ˆ
œ
«
» «ˆ«œ» ˆ«œ»»
& » » » » » » » »
œ
Ĵ »
œ
Ĵ » »
» » » »» l »» »» » » » »» »» »» »» l »» »» »» » » »» » =l » »
œ
K »
œ
Ĵ »
œ
J » »
13

“l===========================
“l - я êо сѝна - ми Боã. И l и - же а - ще со - вет со - ве - ща - l ва - е - те ра - зо - рит Гос - l
“l «« « «« «« «« « l « « « « « « « « « l « « « « « «« « «« l
“l ˆ«Jœ «j
j ˆ«Jœ» ˆ«œ»» ˆ«œ» j «Ĵœ» «j
ˆ«Jœ» l œ«j
« ˆ«Jœ» «ˆ«j
«j »
œ
J «k
ˆ«Kœ» «k
ˆ«Kœ» «j.ˆ« «k « «j
«
ˆ «j
«
ˆ l «j « «k
« ˆ«Kœ» «j
«k «Ĵœ»» «j
«Ĵœ»» ˆ«œ»» «œ̂«»» »œ̂«»» l
» » » Ĵ
» » » »
œ»»» »» »» l »» »» » » » Jœ»»» . K̂œ»»» Jœ»»» Jœ»»» l »» »» »» » » » » =l œ

» œ

»
? »» » »
L“l===========================
f «
«
« «j

« ««j «« «« « « « « «« «« «« ««ˆ «« ««
¬ #œˆ«»» Jœ»» Ĵœ»» « ˆ
«
œ»»» ˆ«œ» «
ˆ«œ»»» Œ «ˆ«œ» «j
ˆ«Jœ» j «
ˆ«Jœ» j.ˆ«Jœ» . k
ˆ«Kœ» ˆ«œ» «œ» ˆ«Jœ» j
j «Ĵœ»»
» » » » » »
16

» »
“===========================
l& » » l »
» »
» » l » » » » » » = » l
“l подь, я - êо сѝна - ми l Боã. Стра - ха же l ва - ше - ãо не - у - бо - l
“l «« «« «« «« ««ˆ l «« «« «« «« l ««j.ˆ« ««k « « « « l
“l »
œ
«
ˆ
»» «
ˆ
»
œ
j
»»» »»» «
ˆ
»
œ
j «
ˆ « l ˆ«œ» Œ œ»ˆ«» œ»ˆ«» ˆJj
Jj œ»»« l Jœ» . ˆ«Kœ» « «
ˆ«œ ˆ« j «
ˆ«Jœ œj«
«Ĵ» l
œ
J œ
J »
œ
» œ
» » » » » » » »
» œ
» »
» »» l
“L===========================
l? »»» »»» » »» l » l » » » »» » =

«« «« «« «« «« «« «« «« « « «« «« « «« «««ˆ «« «
¬ ˆ«œ» j «Ĵœ» j «Ĵœ» j «Ĵœ»» jˆ«Jœ» j «Ĵœ» j«Ĵœ» 3 ««j
« ˆ
j
«
œ
J
» «
ˆ
« #ˆ«
« c ˆ
« ˆ
j
« « «
ˆ
œ
» œ
» «
ˆ «
ˆ
« Œ
««ˆ« . ««j «Ĵœ»»
l & »» »» »» » »» »» »» l 4 #œĴ»»» »» œ»»» œ»»» l œ»»» Jœ»»» Jj œ»ˆ«»» »» »» l œ»» œ»»» . =
19

“=========================== » » l
“l им - ся ни - же сму - тим - ся, l я- êо сѝна - ми l Боã, я-êо сѝна - ми l Боã. Гос - по- l
“l «« «« «« ««Jj « « « l «« « l « « « «« « l l
“l ˆ«œ» j«Ĵœ»» j«Ĵœ»» œ»ˆ«»» ˆJj «
œ»«» ˆj«
«Jœ» œj« «
«Ĵ» l 3 «j «
«j «
«Ĵœ»» œ»ˆ«»» (n) œ»ˆ«»» l c «ˆ«œ»»» «j
Ĵ«œ»» «Jj « « «
œ»ˆ«» «ˆœ»» #ˆ«œ»» l «ˆ« Œ ««ˆ . «j «
«Ĵœ» l
» » 4 »
œ
«

» » » » » l œ»»
L“===========================
l? » » » »» »» l » » l » »
œ .
»» »» l
=

¬ ««j « « « «« . «« «« «« ««j «« «« «« «« « « «« «« «« «« ««
ˆ«œ» j
«Ĵœ» j «
«
œ
Ĵ «
«
j
œ
Ĵ «
«
j
œ
Ĵ ˆ«J . k
j ˆ«Kœ j «Ĵœ» j
ˆ«Jœ Ĵœ» k « ˆ«Kœ k «K̂œ» j «
œ
Ĵ «
j
œ
Ĵ «
«
ˆ
œ «
«
ˆ
œ ˆ«œ» #ˆ«œ» «Ĵœ» nˆj
«Jœ»»
» » » #œ » » » » » » » » » »» =
23

& »» »» »» »» »» »» »» »» l »» »» »» »» »» »» »» l »» »»
“l=========================== » » l
“l да же Бо- ãа на - ше - ãо, То - l ãо ос - вя - тим и Той бу - l дет нам вѝстрах, я - êо l
“l l « l « « « « « l
«
«j « « « « « « « « « « « « « « «
«œ»ˆ«» ˆ«œ»» l ˆ«œ» ˆ«œ» « « « «
“l «Ĵœ» «j
«Ĵœ» «j
ˆ«Jœ œ«j
«

«j.ˆ« . «k
œ
J
» ˆ«Kœ» «j
«

œ
»
«j
ˆ«Jœ» l «j
«
»
œ
Ĵ «k
ˆ«Kœ» «kˆ«Kœ» «j
ˆ«Jœ œ«j
«
Ĵ » » »
» »
»
#ˆ«œ»
»
ˆ«Jœ» œj
j
»
«Ĵ» l
»» l
? »» »» »»» »»» »» »» »» »» l »» »» »» »»» »»»
L“l=========================== l » » =

¬ «« «« ««ˆ«œ» ««j «« « « p
œ»ˆ«» #œ»ˆ«» » »
œ
«

» «
« ˆ
«
œ
» «
«
ˆ
œ «
ˆ
« ‰ «« «« . «« «« «« ««œˆ . ««
» œ

j
»
«
» »» l » » »
»» œ
» œ»ˆ«»» l œj
Jj ˆ«J»»» Kk œ»ˆ«»» j Ĵ«œ»»» j «
»
Ĵ«œ»»» »» Ĵ«œ»»=l
j
26

l& » »
“=========================== »» »
“l l l l
“l ««œ»ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «« «« l «« «« l l
сѝна - ми Боã, я - êо сѝна - ми Боã. И а - ще на Не - ãо на -

»œ»» «
ˆ
j «
j ˆ
« #ˆ«œ» « « « « « « «
« «
«
“l »» œ»»
»
Jœ»» œĴ»» l œ»»
» » » «ˆ« ‰ «j
œ «Ĵœ»» l ««ˆj.Jœ»» . œ«k «K̂»» «j «Ĵ»» ˆ«œ»» ..
ˆ«Jœ» œ«j ˆ«Jœ» l
j
L“===========================
l? l » » »
»» » l » » » » » » »» =l

« « « « « « « « «« « «« « « «
¬ ««ˆ«œ» «j « « «
«Jj «
«j «
«j
«Ĵœ» «j « « «
ˆ«Jœ» .. k
j « «
ˆ«Jœ» j
«Ĵœ» j
«K̂œ» j «
ˆ«Jœ» k« «
«K̂œ»» k «
ˆ«Kœ» j «
«Ĵœ»» «j _«ˆœ»» «ˆ«œ» «œ̂» «« «j
œ

»
«
» «
ˆ
œ
j
J
«
»
» ˆ
œ
«
»
» œ

»
«
» »
ˆ«Jœ»
» » » » » »
» » »
» » «
ˆ
œ
J
»
» » »
» »
» »»»œ̂ ˆ«Jœ»» «j ˆ«Jœ»
» » » »» l
29

» »
“===========================
l& » » » l » » » » » l » =
“l де - я - ся бу - ду, бу - дет l мне во ос - вя - ще - ни - е, я- êо l сѝна - ми Боã, я - êо l
“l ««ˆ« ««j « «« «« «« «« l «« . «« «« «« _««J»j ˆ
œ
«
«« «« «« «« l «« «« «
_
ˆœ
k
K
«
» _
œ

k
»
« _
ˆ
œ
j
J
«
» _
ˆ
œ
j
J
«
» _ ˆ
« _ ˆ
« « « « l
“l « ˆ
j
« ˆ
j
«
«Ĵœ»» Jœ»» Jœ»» Jj
«Ĵœ»» j œ»ˆ«» ˆJj ˆ
j
œ
J
«
» œ

k
»
« Ĵ
j
œ
»
« œ
œ»«» l »» »» »» »» » » » » » l œ»» Ĵ
j
»
« » » » » » «
ˆ
œ»» œ»» «
œ»ˆ«» œj
Jj «
Ĵ«»» l
œ
»
» » »
L“=========================== » » » » » » » » » l
l? » l l =
«« «« Œ F
¬ ˆ«œ» .. ««j «
Ĵœ»» ˆ«œ» ‰ »
œ
_∑ œ»
œ
J
» œ
K
» œ
J
»
_∑
Jœ»
»» »
œ
J » »
œ
J . » »
œ
J Jœ»»» . Kœ»»
» »» Jœ»» l Jœ»»» »» »»» œ»»» »» »» »» » l »» »» œ»»» »» Jœ»»»
32

“===========================
l& =
» l
“l » l l l
“l сѝна - ми Боã. И
l у - по -ва -
« «
я бу - ду
l на Не - ãо и спа - су - ся
l
« « « « « « « « « « « « « « «
“l «œ»ˆ«» . œ«j
»
«

» ««ˆ ‰ œ««j Ĵ
»
«
l «« «j
ˆ
j
« « ««œ̂» #ˆ««« #œ_ˆ«» «j ˆ«œ» «œ»j
» ˆ«» . «k ˆ« l ««j ˆ
« «j
ˆ
« ««œ «j
#ˆ » ˆ
«
œ
J
»
«j
ˆ
«
œ
J
»
«j
ˆ
«
œ
J
»
. «k
. «
ˆ
œ
K
»
l
? » »
“Ll=========================== œ»»» »» l Jœ»»» Ĵœ»» »» »»» #œ»»J »Jœ.»» Kœ»» l Jœ»» #œ»»J »» »» »» »» = »» l
_ »
œ
» »»» #œ J
»
»» »» » » » » » »
Œ «« «« «« ««j ««ˆ« ««j.ˆ« «« «« «« ## ««ˆ« . œ» .. ««j ««j ««j ««ˆ«
¬ «
j «
ˆ
j «
ˆ . «
ˆ «
ˆ
k «
ˆ
j «
ˆ
j # «
ˆ œ
» «
ˆ «
œ Ĵœ» Jœ» œ»» . Jœ»» l #œ»»» Œ Jœ»»» . Kœ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»» Jœ»» Jœ»»» Ĵœ»»» œ»»»=l
l & »»» »» »»
35

“=========================== » » ll » »
“l Им, Я - êо сѝна - ми l Боã. Я - êо от - ро - l l ро - ди - ся нам l
“l «« l ««œ»ˆ« ll ««ˆ«» l
ча
«« ««j ««j «« ««Jœ»j . ««Jk ««j ««jœ «« «« ««j ««Jj
“l #ˆ«
œ» «
ˆ «
ˆ ˆ
« . j
«
œ»» . œĴ»» l »» Œ »» »» «
ˆ «
ˆ
»
œ ˆ « »
Jœ ˆ « »
J # ˆ
« .
»» »» l l ## œ»» . Ĵœ»» »» »» »» l j
« »
œ
«
Ĵ «
ˆ
»
œ œ
l ? »» Jœ»»» Jœ»»»
L“=========================== » » l ll » » =l

¬ ### 3 c ? ‰ Jœ»»» Jœ»»» Kœ»»» Kœ»»» Jœ»» Jœ»» Jœ»» Jœ»»


4 » » » = » l
38

“l &
L=========================== l l
l Е -ãо же на - чаль - ство быст на

l
¬l ### ««ˆ«»œ «««j ««j
«
ˆ
«« «« ««
ˆ
j
« ˆ
j
« ˆ
«
««j
«
ˆ ««j
« «« « π
ˆJœ» »Jœ» Jœ»» Jœ»» œ»» 43 »Jœ» »Ĵœ» ˆ«œ»» ««ˆœ» c ww
»
» »» » » » » l » » » »» l
“===========================
l& =l
“l Сын, и да - де - ся нам, l я - êо сѝна - ми l Боã, l
“l «« «« «« «« «« «« l «« «« «« « l l
œ
ˆ
»
« œ

j
»
« ˆ
œ
j
J
«
» ˆ œ
j
J
«
» œ Ĵ
j
»
« ˆ
œ
»
« j
« j
«
“l ### »» »» »» »» »» »» l 43 Ĵœ»» Ĵœ»» »»œ ˆ«œ»» l c w ˆ
« « l
L“===========================
l? l » » » » l w =l

¬ # # œ»» Jœ»» Jœ»» œ»» ‰ Jœ»»» œ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»»» Jœ»» Jœ»» œJ»» Jœ»» Ó
# » » » » Œ » » » »
41

“l ?
L=========================== l l =l
l ра - ме Е - ãо, и ми - ра Е - ãо несть пре - де - ла.

l
¬l ### ««ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ
ˆ
« « w
««ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ
ˆ«œ» «œ»»
œ»» œ»» œ»» œ»»» l w œ»» œ»» »
“===========================
l & » » » l » » » » =l
“l сѝна - ми l Боã, l я - сѝна - ми l
“l l l « l
я - êо êо
«
« «
« « « « «
« « «
“l ### ˆ«œ»» ˆ«œ»» «œ»ˆ«» «ˆ«œ»» l w l ˆ«œ»» ˆ«œ»
» œ»»»«ˆ« «ˆ«œ»»» l
L“l===========================
? _»œ»» _»»œ» _»œ»» » _»»»œ l » w l _»œ» _»œ»» _»»œ» _»œ»» =l
»» »» » » »»» »» » »
¬ # # ‰ Jœ»» Jœ» «« œ»» Jœ»» Jœ»» œ»» Jœ»» Jœ» Jœ»»» Jœ»» œ»» Jœ»» Jœ»» Jœ» Jœ Jœ» Jœ» Œ
# » » ˆ
j
« » » » l » » »» » » l » » »» »»» »» »»
44

“l ? & »
L=========================== =l
l И на - ри - ца - ет - ся и - мя Е - ãо ве - ли - êа со - ве - тв ан -ãел.

¬l ### ẇ «« . ««ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ« «« ««


˙
« ˆ
« j
«Ĵœ» j
ˆ«Jœ»
»»»
“l===========================
& #˙»»» l Jœ»»» Jœ»»» ˙»»» œ»»» l #œ»»» œ»»
» nœ»»» »» = »» l
“l l l я - êо l
l“ «« ««˙« l «« «« l «« . « «
«ˆ« ««j ««j l
Боã,

# # «
˙ ˆ
« »
«
˙ . ˆ
« «j
«
»
œ
Ĵ « ˆ
«
“L“ll===========================
? # ˙»»» ˙»» ll œ»» »» Jœ»»» Jœ»» ll œ» Jœ»» »» œ»» Ĵœ»» =
»
Jœ»» ll
»
» » » »» » »

¬ ### 2 _»œ» Jœ»» œ» œ» 3 Jœ Jœ œ


J
» _J»œ» Jœ» Jœ» _J»œ» Jœ»»
∑ » » »
» »
» »
» »
» Ó c ‰ »
» » »
» ‰ »
» » » l
l4 ? l4 » »
47

“l &
L=========================== l =
l Чу - ден со - вет - ниê, Боã êре- поê, вла -сти - тель,

¬l ### ««ˆ« ««ˆ« ««˙« 2 ««˙« 3


«« «« «« ««
ˆ«»Jœ j
j «Ĵœ» ˆ«œ» ˆ«œ»» c ww
l& œ»» œ»»» ˙»» l 4 ˙»
» 4 »
“===========================
» » » l » »» »» » l =l
“l сѝна -ми Боã, l l я - êо сѝна -ми l Боã, l
l“ «« «« «« l 2 «« l «« «« «« «« l l
# #
l # » » ˙» l 4 ˆ
œ
«
» ˆ
œ
«
» ˙
« ˙
« 3 ˆ
j
« j
« œ
ˆ
»
« ˆ
œ
«
» w
“L“===========================
l? » » »» l ˙»» ll 4 Jœ»»» œĴ»»» »» »» ll c w =ll
»
¬ # # ‰ Jœ»» _Jœ»»» _J»œ»» Jœ»»» Jœ»»
“l ? # » » Œ l
51

L=========================== l l =l
l
«« « «« « «« U« «f «« ««ˆ« «« «« «« «« «« «« ««j
на- чаль -ниê ми-ра.

l¬ # # «« « ««j «« «« ««
# ˆ«»˙ «
«j « «
ˆ« œ̂» œ»» œj
j «
«Ĵ» «»Jœ ˆ«»œ «œ»» ˆ«»œ ««»ˆœ œ»» œ»»» »» »»» Jœ»» Ĵœ»» Jœ»» Ĵœ»» »»» Jœ»»» ˆ«œ»» «œ̂»» ˆ«
ˆ
j « ˆ « ˆ
« œ

j
»
« ˆ
j
« œ
J ˆ
j
« j
« ˆ
j
« j
« «
œ
Ĵ «
ˆ
l“===========================
& » ˆ
« »» » »» »» l »» » »» »» l » » » l » » » » =l
»
“l я- êо l сѝна -ми Боã. О - l тец бу-ду - ща -ãо l ве-êа, я- êо сѝна - ми l
“l « « « « « l « « « «« l _««ˆ _««ˆ _««j « «
ˆ
«
«« «« « l «« «« «« «« «« « l
“l ### ««ˆœ» «
«j
«
ˆ ««j
ˆJœ ««œ̂» œ» j «
«Ĵœ»» j«
ˆ«Jœ» l «»«œˆ» «»«œˆ» ««ˆ »» l »» «
ˆ
»
œ »
˙ »» j
»
œ
J «Ĵœ» j
»
ˆ«»Jœ œ«j
» «»Ĵ» l Jj œ»ˆ«»» ˆJj œ»«»» ˆj «Jœ» œ»j «Ĵ ˆ«œ» «ˆ«œ» l
L“l===========================
? »» Jœ»» »»» »» »» » »» l » » œ»»» l » » » l »» »» »» »» =l
» u
U
« ««j.ˆ« «« «« «« «« «« «j.ˆ« «k « « ««˙«
¬ ### ««ˆ« «« ««j «
ˆ
«
ˆ«Jœ» œ» Jœ»» . k
««j.ˆ« «« « « «
ˆ«Kœ» #˙«˙«» «j . nˆ«k «««œ» n Jœ»» . k n n ˆ«Kœ» ˆ«œ»» j.ˆ«Jœ»» . k ˆ«Kœ» ˆ«œ»» ˆ
«
Jœ»» . Kœ»» ˙»» Œ
#œ» ˆ
œ
j
J
«
»
» » » œ
J
ˆ
»
«
» »
œ
K
« nˆ » » l » » » =”
55

»
“===========================
l& » » » » » » » l » » » »» l l» » » » » » » »
“l Боã, сѝна -ми Боã, сѝна -ми l Боã.Сѝна-ми Боã, l l сѝна -ми Боã, сѝна -ми Боã, l сѝна -ми Боã! ”
“l «« «« «« «« «« . «« l «« ««j.ˆ«Jœ»» . K̂œ»««k ««œ»« l l n ««j.ˆ« ˙» ˆ««k ««« ««j.ˆ« ˙» ««k ««ˆ« l ««j.ˆ«Jœ . ««k ««˙« ”
#
“l ## »«œˆ»» «»j Ĵœ» œ«»j Ĵ» »«œ»ˆ «»j ˆJœ» «»k K̂œ» l ˙«»» » »» »» l l n n »» « nˆ « ˆ ˆ
« l »» »» ˙»»» Œ ”
» «
ˆ
œ
K
»
» » » » » » »»
L“===========================
l? l ll l u =”
Сѝнаѝѝ-ѝѝѝ-ѝѝѝ-ѝми
©ѝМРПС,ѝнотныйѝнабор,ѝоформление,ѝ2003.ѝѝ