Vous êtes sur la page 1sur 37

|| apr lq WU ||

|| Aj qscUhq ||
ahl iu

ahmia

WuqW Mu Mulqmquxiqq

| erUe

oh ohxmi

AlzzhuipxxS xSlq || qWalqir lq ||


miUal miUlSa WuqW miq uh miUl | mipa mwh ohxmi mixxqqi
Sa Wuq || miei paqaa W uq ur mqSir uki | ASk qlrqlxiUSe c pa
pirW || pa mhipa xirUk paq krqSuSS | pamh elr apUpamlplulixrq ||
EiSl paulixrqi mmiu Ei qkr Aq | EiSi qbuljxrxr ur Sula xqi xrq || pa Lu
paua Axi Suxil ur paulixrq | i iu pa xu CWuq xl pa mU Li puW ||
xqkuUrwxlqli Skuu zcr mSr | Aucl uxuS pa Ujquuel AuWli ||
Auiaqil Ewx uUuixxSqcNli pS | bi SWl ui mmlrr mi xuxipxxS l || r
qal pala xliqjpa cMwi | Apaqal i M qqal pal M ||
xr Su qwxa Ucqlqr | l rwqpri mi | rlU Surli ral | uilui
mipSr pSq || pS A WUi xrxr | c LSau Alqx | lqxrli Su A mqxj |
mUumjurli x || iixrxr Suiu ilqWiuq | qkrMiuiia xgepU | rSSr WUi xkxji
| ASuxxili xqxq || ilqxr uhxrpc | xr mhi mxj | AlliqlrSzSxrme |
MwhqlrUi xqpUli || ASu ESi xrxr | lUaWx mmi lUui | iq uh qqWliq |
ASi xlk mju Ei || Su Yq Ec ESi | SU AjxiUhpeql | ll el xrh mxi
| Arjl Mhumax || z pu cx z A | z pll zaWqW bhl | rj zqxq
zqxUh | iixr Suh kW cq || c SulqSaSlMq | cqxr uhxral | Amumju
AliUq | xr Aiq eaixixjw || zli zli zli ||
1

EqqW | AUWUlSuq | WSa qq xr | WUqh c lzr | zM zq WUqhq |


UmhM xSkqx | Aj WUSuw q | WUqh lSkqx | ESa SrqSir | ul xWx xW | wli qq
Ulkrl | q AW wj Ukq || c SulqSaSlMq | cqxr uhxral | A mu mju
AliUq | xr Aiq eaixixjw ||
ASir u Lw LilqhQs imi ii GcxiSc qhQsa x Gc sMj r Lw
LixqlqhQscSmri il xql x xql sMj r Lw LixqlqhQscw mwxil reaw x
rew qhQsa x rew sMxxrw rru u imi r LwliUSir WUhqr mw ||
ASir u ie Ae os rzzqiq ql qlrqlqirxxir q urUMz mh
sMms

ijxirqqqi

eu

Miqxxurqp

oiSqi

Lw

mw

Lw

pilqkmiohxxrera xsMiqmlirixqu Suila xrera xia xqlsMiqmli r


Lu uSirmlwi ||
bhxxr ASir l mp uirUq | qkUli iSxq | xir u iSxqm eri Uxqi
oppuxxuUq ||
ppu xu | iixuiuUhr pa Suxr kqW | kr rl mcSri ||
---|| Aj Smmeuslq ||
Aal lr xmj Ur Axql | ul Su urll ul | rrkrxqWUhql | prli lq
E ukq ||
eriwqi iu xSrq eriwMi iu xSrq eriuS iu xSrq pxui iu xSrq
eusli iu xSrq qsqs puli iu xSrq Smrql iu xSrq Ucql iu xSrqrex iu
xSrq oWeeriw iu xSrq okrli iu xSrq eai iu xSrq ||
2

Axi q xqr | iqx q eriaqr | qirq Aqiqr ||


Aal xmi ueqpU SSiraluU ir Mqlq | Aal USx u cUi xqgeallU
uUM mUlkq || AalUmlx xqSxi pSalqW USx A uuz | AalUM cSri xqixualuh
Srx mh || AalW ir eUi MhqualUSpr lUSWjq | AalU bq EUwrSliUallqk
merxei xq || AalSSSuh uUmz AalU-Gw r xWx xli | AalSu Wurq iilalkql
upi m || AalqYjU-Gwr u rlial lU rql okix | Aal ur AliU milial
xWx mU ri alq || Aal uz DVi qlwr Aal qlw lWw u ei | Aalalku
mjrqixralauribi A lw || Aalr o GpuxiiUal qWqucq xuq | Aal mu eUiU
rual qW Suhq rexu ||
----Ucqr | mhlrqr |
---|| Aj bhOmelq ||
xWxie eusqh W xuW Axr TO || (xrme)
a Axr TO || (ahzme)
Axr TO || (Same)
rq Axr TO || (zume)
xWxsMr xuW Axr TO || (uwhme)
erkulqlqi xuW
lSzoSqr bhO xuublmWUh | merSxqlh Suxr miMUhi ||
Aaqj i Sul aqlj i Ux | Mu bhOUu i SuilsgNlq ||
3

Lw UWU ql xuxUulzl | All bhOqprcr uSr qlWUq ||


---|| Aj Suimjl ||
xqZMSli MmsaeMhM | sqoSU uMO ublUe ahkm ||
kqMiahkr psclS aell | Szil lql r mPi zhrSm ||
uUqp uuW c muz laq ij | xXaq xuMrw ublxixr l eri ||
*****
mhqr zUx Su aUm ulrMq | pux xqUirq Ar Mqjxr ||
mjq uihQgc LMSli irM | iir Mwhm aeuY cijMq ||
sqoSU mgcqgc w uMOqu c | xmiq ublUegc kquh ijMq ||
luq psclSgc Szq i ulrMq | LMSz ahmi Sz i aellq ||
Szil lql xlkr r mPU | l c ublpr ixr xuxMU mp ||
uj spi u klj spi klq | mj spi m qj spi aiq ||
emi ahmixi wQpqx Ts spi | xuixUh xgc spi l xzr ||
Apr ohpr sZiu r xqmri | ixr u pui xu ahzxr mxSi ||
*****
xuqsqsr zu xujxkM | zUhr rqoM Su lUrh lqxii ||
*****
r zu lqmpr r Su xuqs | ir xxqUhi mx xui erqsq ||
*****

xuw

Msw

xqxiSzw

AzwMrw

ijUU

xuxum

paul

AlS

qqxi

qsrpur WU ||
---iSu sal xSl iSu iUos clSos iSu | uos Suos iSu sqmi iXbraq xqUq ||
sqlUrhpr lq | EqqWUpr lq | uhWUhrappr lq | xiUqpr lq |
Alkiuxpr

lq

zcmUlkUpr

lq

aqSSuipr

lq

MsSuipr

lq

qulMUmSzxjiuqiUljxuql lq | sqUljxuql lq ||
a apr lq Ci zUx || a ahmir lq Ci ShoWqs || S Sar lq Ci
uqoWqs || msr lq Ci ell || x xUxuir lq Ci lpUk || m mUqiql lq
Ci WSr || qipr lq || mipr lq || xupr Supr lq || xupr Suipr lq || xupr ohpr
lq ||
-----mUqpMs qWi xqWixi Ci puli ouli xqWixi
-----uwh uwh uwhUr muiqlxr A- ``oh irmUk WU iuUWMsm uuxiqluliU
ouiU Msra mjq mS eqom pUiZlQ pUiuw qWqU Sh m qSur Sh iU
ShQMUhr xmui zsuWlzMoS Axql uiqlMsxr uruWUM mpuS wxuixUh qkr''
---- lqxuixU, ----Arl, ---- Gi, ---- qx, ----m, ---- ij, ---uxU,
AxqM xMOqol q-xjr-uer-zp-Apr-Arwr-AllS-AUar Ci ArxSkrjq,
ASirSl lul aWh qkr r r aW AUxjlai iw zp-LMSzxjl-zp-Ts-Aumirjq,
ASirSluaWh r Sw xqel iwmUWUjq, iuaxjaimmmUWUjq, kl-MlM-qh-qMO-MrU5

Ar-Sauer-qWsqxqSkrjq,

pi-mi-mzc-oUx-r-rqSi-zMl-QMl-xm-

mS-ixMU-euUmSumbiluUhjq, kqjMqqciukmwjTsxSkrjq, Axql aq Axql


U q-QqU-Aalpr-Uepr-cUpr-zpr-xmpr-urbpr-UeShQ-xjlpz-Sp-AMsu
-zxmQSmUWUjq, xulSlS iOM xumuMmUmh-piu xu-xxr-xqSkrjq, MslUh
xumiSumelSkqMrmuilU

AclSMxuxliuxSkrjq,

uzwh

xqxiihihl

umUimuMxZxparxSkrj zlirj ukrjq AprSrjq, A zpmuh rjz rjl


MsmUir

mi

mgcqixllmuMwQzmcUme

...........................

mirjq

MsSui

........................... mirj c MUwr


-----|| Aj ahmimeUklq ||
AS melublixSkrj ahmimeUkl MUwr
ahl iu

ahmia

WuqW Mu Mulqmquxiqq

| erUe

oh ohxmi

AlzzhuipxxS xklq ||
p ahmiq Axql oqo AuWrq || pu ahmiq Axql oqo AuWrq || xu
ahmiq Axql oqo AuWrq || ppuxxu ahmiq Axql oqo AuWrq ||
uihQ qWMr MOxrxqmp | lubl M q Su xuMrw xuS ||
MhQsMilalS ZhQlSMizZU | mhQMiqWubl ShQUe lqxii ||
ApmxijxSkrj mei r xUUm | xuublcNS ixq ahkmir lq ||
luzme MUwr || iur lq | euslr lq | llSr lq | paSr lq |
Mqmhr lq | Ear lq | ieuir lq | xirr lq | ubllzlr lq | Ci
luzme xqmrq ||
6

xuzMqsxlr lq | xuhmP Msmrq | a ahmir lq | ahmiqir lq |


a ahmir lq | ahmipaul AacNacN AuWrq | AuWi pu | xWi pu |
x pu | xqqZMUh pu | xmx pu |
qi a WSrr lq | a zUx xuW | a zZr uwO | a Mucr W | a
lrr uwO | a Axr TO | qi xmwOu a ahmir lq (rjz emi) | LMSlir
uW uihQr kqW | i Sli mcSri ||
ku i Ue uh ku Su oWxmi | ku i ClSal U kUri kuq || Axl
xqmrq ||
WUhruh zcr muM rxei Mzrm rxulS | Aal r ap SkU umxil Am
zaxrl puli || m xqmrq ||
rxa Ue uh ri qkr xirli Aumzr ellq | qki zcr r muM xil Am
zaxrl puli || Abr xqmrq ||
rx Su Su Mhuli p r AliU oWk puli | r mju mrxlSli zxil Am
zaxrl puli || Acqlr xqmrq ||
AS qsmMwhxll xqmrq ||
Am W qr puxil Fe Skil | qWUhr cx | r uzzuiqUxxixr peri Wl |
EwiUu qiU | ixq AUqqu rxr rr eluj | Am elrj c l ||
xllliU mlUcqlr xqmrq | ublulrMr lq ||
zSMxll xqmrq |

lqxi ahmir | iuqu mir iuqx | iuqu Mus Mix | iuqu Mus kix | iuqu
Mus Wix | iuqu xu ZsuS ox | iu xSiqx lirq || Gi ucq | xir ucq || Au iu
qq | Au uUq | Au iUq | Au SiUq | Au kiUq | Aulclqu zwrq | Au mi | Au
mUxii | AuUi | Au Shi | Au ckui | AukUi | xui q mW mW xqlii || iu
urxiu clqr | iuqllSqrxiu oqr | iu xSllSirx | iu mir ox | iu lqr
ulqrx || xu eaSS iu eri | xu eaSS iuxii | xu eaSS iur srqwri | xu
eaSS iur miri | iu pqUmlsls lp | iu cicU uYmSl || iu ahrii | iquxjrii
| iu SWrii | iu Msrii | iu qskUxjix lirq | iu zriqM | iu ral krrli
lirq | iu o iu uwhxiu SxiuqlSxiuqalxiu urxiu xrxiu clSqxiu o ppu xuUq || ahS
muqr uhS xiSlliUq | AlxuU mUiU | AklSsxiq | iUh Gq | Liu qlxumq | aMU
mumq | AMU qkrqmq | AlxuUlirmq | olSUmq | lS xlklq | xaWi xlk | xw
ahzu | ahM Gw | lcrcNlS | ahmiSui | a ahmir lq || LMSlir uW uihQr
kqW | i Sli mcSri || LMSli ciWxi mzqzkUhq | US c uUS Wxioph qwMkueq |
U

sqoSU

zmMhM

Uuxxq

Ualklsmi

Umwm

xmeiq

plMqml

Su

eaiMUhqcriq | Aupi c xwS mMi mwimUq | Lu krri r lir x ra ral uU || lq


uimir | lq ahmir | lq mqjmir | lqxixi sqoSUrMSlir ubllzl zuxir uUuUSqir
lq ||
zSMxlllliU mlUcqlr xqmrq | ublulrMr lq |
uxraq xqmrq ||

ru uxh muxuxj | ruUcNSqliu W xa | AuiUiqlil u | Gil quh


xcj ||
uxraqxqmhlliU mlUcqlr xqmrq | ublulrMr lq ||
rmui xqmrq ||
rmui mUq mu memirixWe mUxii | Arwrqar miqgc zp rmui osqxi
ie ||
rmuixqmhlliU mlUcqlr xqmrq | ublulrMr lq ||
WUSchMMqchigc xqmrq ||
xc c cirliqxq c ciq urkq | clS Ur muU oWli clSclSpahi
ruxu ||
Arli mUrh Su UWli mwmh | WS mhQUMh xqSxr aW Cq ||
WUSch-Mqch-xqmhlliU mlUcqqlr xqmrq | ublulrMr lq ||
alk xqmrq ||
alkUlSUkw lirmwm MUwhq | DUa xupil iqWmr rq || alk xqmrq |
alkch-xqmhlliU mlUcqqlr xqmrq | ublulrMr lq ||
xuhmwm xqmrq ||
iixuha WUhrqpui | iixuhxr WUhrxr elq | r Lua xuhxr WUhrxr elq uS |
xuh Aiql pui ||
r Tslr ATs Amwmr mwmh | oWxmi mxixil qgcliuaWx ||
mwmui mxui TslUTs Ei | A Cu xeiuUuk mUrwhu ||

rm mwm uS | mwmul meul mzql pui | clSqu Am mwmq | mwmul meul mzql
pui | r Lu uS | rmqril uS | Arilul pui ||
xuhmwmxqmhlliU mlUcqqlr xqmrq | ublulrMr lq ||
Aj lqme ||
xqZr lq || LMSlir lq || Mmsr lq || aeMhMr lq ||
sqoSUr lq || uMOr lq || ublUer lq || ahkmr lq ||
kqMiu lq || ahkrr lq || psclSr lq || aellr lq ||
lqmexqmhlliU mlUcqlr xqmrq | ublulrMr lq ||
km xqmrq ||
ulxmiUxim alk xqlWU | Abr xuSul kmr miaiq ||
kUx ku kuli ku i rxql kui i kur ur kuq || kmqbmrq |
kmxqmhlliU mlUcqqlr xqmrq | ublulrMr lq ||
uiSm xqmrq ||
Aer uixr ul rei qr | aWh qs Su sYr iqUmW ||
rl rqreli Su | il kqh mjqlrxl | i W lM qWql xcli | r mu
xkrxxli Su ||
uiSmxqmhlliU mlUcqqlr xqmrq | ublulrMr lq ||
Aj luiqosxuhShgc xqmrq ||
uqw | xui Sui | ar NlS |
ppu xu | iixuiuUhr pa Suxr kqW | kr rl mcSri ||
AqimxiUhqx xuW | (qWlUrhmlwi mzri)
10

mhr xuW | Amlr xuW | urlr xuW | ESlr xuW | xqlr xuW | oh xuW ||
.............................luSrq ||
maTsxqr laussSsri | chMmUxr iqos miaiq ||
WUhrapapxj Wqoe upux | AllimhrTsSq Ai zli mrcN q ||
Aqimklqx xuW ||
xqmiluiqosxuhShgc uxerq ||
luiqosxuhShxqmhlliU mlUcqqlr xqmrq | ublulrMr lq ||
Aj qslUelq ||
lwxSahmi ahwiuqWumiq Mul | l Gi iuiri MgclU qWqM qbugcqc ||
ApZrl qbullkqllxZ ok uxmi xZlq | Uh Mk UhMixirzwqp cS pe Ur
Axql ||
qslUelxqmhlliU mlUcqlr xqmrq | ublulrMr lq ||
mShlqxMUl-mjlgc xqmrq || mxS-mxSl SW ||
All mell qWalmi xmi xmx uUS pui ||
---|| Aj pz ||
uUW Gw | Su ar NlS | pSu Sui ||
s oe | s z | s MsMq | qq SuiclkMUxSkrj mel ulra ||
s WSrr lq || s zUx xuW || s zZr uwO || s Mucr Wq || s
lrr uwO || s Axr TO ||
uwhzxqim zuh qWis | AlMUxqm pqSu lqxii || s mjur lq ||
11

pqpql uUhliU qWiu | Emxj i SurSialqSqrSk | Ar


mzlUqSxllqiU ml | miU c mrljxu | azq uUei uYmir zr | mirxr uW p |
Axr mhSmlirliUi Ucl | urZrl qWwxxu | ru mUumqlrl rSuir | xMsmqal iu
mlxiumrqx | r qlrmUmixr mju qlSkux | ASir uwu iu uxu xqpUl | ql
eriewiqer ucN ra xqq Ski | oWxmixiliqq l u Su CW qSrliq | xmi i Aal
xqk xmi e xmi Gwr xmi kq mrh | xmi W xmik iu reli xmi rlU mhxu bil |
mle l uixu mlUal Cwrw | mll mW ui | xW Urr l uixual mluxu kUr | umxlr
uixmU | sM xsM xsMxi l ASir Aer ewh urli Mi xMi xMixi l ASir
Aer ewh urli uuxua ASiSueixi l ASir Aer ewl urli || qSl Su uxlkU
xrxk Su uxu | oucx miha cql | Su WUhraph Su mxuU | xSl xirrl
xS | xqSui xuW l Su q | qWkUh qWurjzz z r r upwh | ClSm
urml xUxUSW | urqi eszrl r kUe xirlkmUqSl | mUk mUar | uwhm qW
Su qku qkumrq | sq mrxZ Su lqqrcriusspq | klkUr uW xuxSkr c
kqW | i kU mcSri | qW Su uwhmqerq | micqla Wuw req | k uwhar
ucq | qW Su mjuqliUq | icNhiu CcNql | mhraa zsM reqlr Mhui ||
pqriSuipr lq lq ||
-----|| Aj piixUhq ||
Amxmli r pi r pi pu xxji | r pi ublMiU i lzrli zur ||
Amqli pi xu i pqpUM | xuwquUkl meMqxqUp ||
pql ubll EixUrq || AliUl ubll EixUrq || Surl ubll EixUrq ||
----12

|| Aj Axlz ||
mjur qm Gw | xis NlS | ASMq Sui | Axl ulra ||
mju iur ki sM Su iu uwhlki | iugc kUr q Su mu M cxlq ||
Mqsxlr

lq ||

Allixlr

lq ||

raxlr

lq ||

uqsxlr

lq ||

Mqxlr lq || mUqxZxlr lq ||
pqklkUh sMkUh | Ekix uUWh Mwhl zioWl | qM Wl q mm rlqr SwMi
Miq | qM oSx Mzrmlpqli | qM SW q m iur xu miiq | qM mii xu
ilq lhS qM | ir Wil mml acNq mUq aiq ||
AxliSuipr lq lq ||
-----|| Aj SYmsMmjl ||
iUqlSquiUqlSa

WuWu

xWua

zUqlSq

Wul

mWiqlSa

xuxil

qbukiulS || ClSr lq ||
AalSSuh uUmz AalUw r xWx xli | AalSu Wurqiilalkql upi
m || Aalr lq ||
rq SkU mju rquqS eai | rqr xu qxj rimh r Uiq || rqr lq ||
AxluliqreqlqcNxilxri ixMUxrluw | AlrqxqScNxi Cir lq Su lUi
iprqxi || lUir lq ||
xkqS ql le Li Alp Amxrq uxl | mxirx c uh xSxjqma
zzqiiqxuli || uhr lq ||

13

Allr zilpUkuUa xWxhpmrW rq | ur Axql WuwqSrxu rr mi


xuxip xSl || uru lq ||
xq kla xq Auliqzq | xquU MqhrlSSi || xSlr uSjra xprq | mi uh
rSSzSxq || MoUr lq ||
xWxh xWxk oWuxiu Wir | ixqzl pau mUcl qZMk || Dzlr lq ||
ClSSYmsMpr lq lq ||
----|| Aj Mszclq ||
Mszxr qZ uwh MhP S xqi | qs i xji o qkr qiah xqi ||
M i xaU xu xmim uxlkU | GauSj reuS xquS juh ||
A xWi xu Msz i xqi | A ar xu zli mMU ij ||
Arli Sumej SUirMUM | xu xqS xUi ijl esS lS ||
a c rql cu aSuU xUxui | lqS xlk MuU Mqpxql xk M ||
Am u CSa xu upilrm mh u Am mzu AmqmqiqmxxqQm
uUQmxuUQmlSaxrm eriawrm reawrmxxirqmxxu Sui Am ppuxxuUm Aq ||
WUhrz uh mm ij q SW rci | rlqr pqxkl mmpr miaW | rlq qlx
uc Mqh u SwMi Miq | i ClS uh oWxmixxui c mlli ml ml | lqalrmxqi lq
ClSr lq uhr lq uhr lqSpr || rSm U rSqkr rSzli iSmacNii | AirzlSiml
Eai miaWi | i uh Ue mhluqwi | xWqmm uUe lq qMsow | lMxr
mq acNSoxsMiq | rmx uhxr mliubqwh | Cq q a rql xUxui ziS xiqa
xci mwhr | AxYlr qk uixireMr zh xwqr | Gi c xir cpmxkreri
14

| ii UUeri iixxqS Ahu || xqSShu Sk xujxU Aeri | AWUh uSkxr qwi


uz | xrclSqx ki rjmuqMsmri | Su c mju cliUqj xu | rimjura UexuqliU
uUSx | Cqa xiSm uh mliubqwh | mlli uxu mli uh mliubqwh | Lw pixr qkr
pulxr ami | Lw mhrMi sMlw qirU WUhqrq | umjurUWUhqra xaa ia xu ||
xlxxuxxazzk | AS eusi eriUWqxq | erieusi oWqxq | rWqxq oWqxq |
AWqxq oWqxq | AWquW q eWq xuW | AMrMruMh xil phW aisma |
uhmqbqwhxixqi mmimqcri | Uepqxiuqa USrxu muSli kU | AljxqS mjq
ukqgelrlme pulxr Ue | uw mu Akxl Aur oWjxq uuk xul ClS ||
Mszes arr SzuUq Apqlr
xiqMUlwhh zpuh h | MUkiMszi ximspirpq ||
ukWUWUm xlSMOUcQ | pxixiSMs eu i lqq ||
esiSuipr lq || uhr lq ||
-----|| Aj zmelq ||
a Axr TO urmMqhQsr lq ||
q uqhQsr kqmSSzMsiql lq - AkU lkr ||
Aq AMqhQsrjmSSzMsiql lq - iSmU z lkr ||
q xqqhQsr MqmSwQzMsiql lq - z esqmr ||
z clSMSuir qkr uhSui | m memi i Aa a xUxui ||
mgcelrr uW mapr kqW | i z mcSri ||

15

Ci qlh uU iiresq Apqlr | zSM MszSM lmr | memMUh xqmr | Suxr


qkl mr | Aiql xqmr ||
-----|| Aj Aiqclq ||
SW Susr mYr Su eu xlil | irei Allqsr xW pul meri ||
r uSS xuU m uSli c mii | ixr mMislxr r mU x qWU | ixr zZr
qkr mUqiq uruxji || x o x zuxx WUxxlSxxU mUqxxuUO ||
Aisr lq || uisr lq || xisr lq || isisr lq || Uxisr lq ||
qWisr lq || misr lq || psMr lq || pusMr lq || xusMr lq ||
qWsMr

lq ||

elsMr

lq ||

imsMr

lq ||

xirsMr

lq ||

ciSzpulkUr lq || Ci zwxjmwmq Aubr chQUr lq ||


----|| Aj qhQmclq ||
Ei-m-Tsilqusxi-UqppUsi | iqplMSsUxsuOm xuxui ||
UeqUxqmoqMUi Agci-ucllui | r mwmTsUsiqi krrlqWqhQmq ||
rpr lq || Upr lq || AnxUpr lq || alkupr lq || MUpr lq ||
apr lq || Suqipr lq ||
qhQmiSuipr lq ||
-----|| Aj Umsmelq ||
muU Ur lq | k lq | uk lq | ShU Ur lq | chQr lq
| mchQr lq | mqU U Ur lq | err lq | uerr lq | EUU Ur
16

lq | zlkr lq | mwmlkr lq | muxqSr lq | ShxqSr lq |


mqxqSr lq | EUxqSr lq | xmixqSpr lq | xmiurWipr lq |
xmimMipr lq | uxuMr lq | SaMr lq | misMr lq | AhqMr
lq | apr lq | mUqapr lq | mUqapr lq | xlMSrapr lq |
zUcUpr lq | lUSS-Gwpr lq | uxSqlpr lq | AmxUpr lq |
MUpr lq | a ahmir lq || UmsiSuipr lq lq ||
-------|| Aj msuxiwmimelq ||
xr mil ura Wilu erqx | aq mwru x l qQiSz || xr mi qkqliqu
klUu mr Axqx ku | qki biqu xmiqixr l mir qQrli || msr lq ||
uxiwmi mielxql xuuz Alqu pul | ruqWmi i ewxu z Lk mS
zgciwmS || uxiwmizaqrxaxSi xqWUhuraiqir | Au q Eira uU rr mi xuxip
xS l | AquWuxiwmi umhruzl | xZxzu Lk l || u uximwr lq ||
-------|| Aj mPmelq ||
AkUzYir lq || qsmMir lq || Mqr lq || Allir lq || uximwr
lq ||

mjur

llSlrlr

lq ||
lq ||

xkhur
MsmmSmpr

lq ||
lq ||

luUqrmr

lq ||

xuhmuir

lq ||

qhqhQmr

lq ||

UqlSUr

lq ||

xuhuSMr lq || UxWxlr lq || icNr lq || kuscqUr lq || kqr lq ||


lr lq || uUarr lq || Lrr lq || Akqr lq || Alr lq || AuUarr
lq || Alrr lq || AuruaWr lq || AllSMlSr lq || xusr lq ||
iuiqMmSr

lq ||

mMiqrmpr
17

lq ||

uMUqrMxUpr

lq ||

mgczhoexuiuxumr MhMr lq || Aq AMqhQsr SzMsiql lq || E


xqqhQsr wQzMsiql lq || q uqhQsr SzMsiql lq || x xur lq || U Uex
lq || i iqx lq || q qrr lq || u ur lq || Aq Aiql lq || Eq AliUiql
lq || q mUqiql lq || liql lq || mPiSuipr lq lq ||
------|| Aj luaWSuimjl ||
Axirl Uex uiql luzrqi qir c | WUhrrl xui UjlSu ripul umzrl |
Aal Si uhqW WiU uuSxq | Axr rxr xiq | rwqz mzmi mzl ciwmSqi cmSq |
lwir rr paqi Urxmw reqlxr xli || AkSui-mirkSui-xWir ASirr lq ||
Amrrxu xqi i uixxq uwhrq | pu uexr xaj | Amxq xq AouSliul
pwe | Aal uzqpuqm upwe | aU qqr xssl iirMmS mS x ciwmS |
AmS lumS opuw xWxU mUq urql || AkSui-mirkSui-xWir xqr lq ||
Aalq Su MMimi mjur Arq | AmaUiax elui | xrl mju pulU
luzl | rcNl zq xmj | xr mil uraWi lu erqx | aq mwru x l qQiSz||
AkSuimirkSuixWir AUMr lq ||
Ekrxual miealqmi xaxejqrgc | ml Mhuaaxiu miU rulqluiaxiur
iliqiq | CS uwhucq k lSk mSq | xqRqxrma xU | uwh UUOqx uwh mqx uwh
zlmxj uwh xrUx uwhkuqx uwhuqx uwhu iu || AkSuimirkSuixWir okr lq ||
oWxmi AirSr AWqpi iqlw | rSrcNuximei iSxqx SuhlkW cq |
ClSqiu CW mW xq rj zri Amo xixr | iu mhi iu zUzquuxli Mur xr |

18

oel mjq mUxixqi xc ul Au | xoklr Emq Axru xi rlqxi uu ||


AkSuimirkSuixWir oWxmir lq ||
mu zr plu pUkuq | Wur qi calr xmiq | r Surl qlw elaw | Aliul
u l eai | ClShqx lUw xmqWquq | l xr AmUgcl eUx qUi mi | ClS u
uixmU WuqW elpr | AxqMqxi Mus || AkSuimirkSuixWir zr lq ||
z SuUpr Am puli mir | zrUpxuli l | memi l iuSilrlr u eil
mUi opu | riMqxi eWqxi Axi uraaxrq mir Urhq | Cq rqmxiUqW xSUp
mip xuSl | Aiu ql Muzxi uWliul Uel Wuw qSrxu || AkSuimirkSuixWir
zlUr lq ||
Mr l ApuSi xSuk xZ | Mr zcr ui | Ar mzlUqSxllqiU ml
| miUgc mrlixu | r Su lUGiUoolk Sq auxuucirq | CSli iwrqrrw l qkrSjeu
miq mq || AkSuimirkSuixWir UWu lq ||
MihuMiu mz qr Amzx | xqwUerj | o Sul mSu Mulqwumh
qWw qahq | zrl akhaxukiulla xq muqiri Upl | xc c cirliqxq c
ciq urkq | clS Ur muU oWli clSclSpahi ruxu || AkSuimirkSuixWir Miu
lq ||
xr zrqjlSmSu xlqs qs | xgc ok a ai z xZ z zl ||
UWoWos MUi ums Mi Msxri | lir miMU puli pui xu mx aW ||
|| ASirSluaWSuipr lq lq ||
------19

|| Aj Suimimlq ||
|| Aj uwhme ||
Aj luzmelq || uqsr lq | EiMwhr lq | lr lq | rr lq |
rar lq | myur lq | xirr lq | Dzlr lq | AlaWr lq | Ci luzme ||
lq paui uwhu xupiiql uxSur xuiqxrarammPiql lq | xuhmP Msmrq |
lq lUrhr | uwhqir lq || lq lUrhr | uwhpaul AacNacN
AuWrq | AuWi pu | xWi pu | x pu | xqqZMUh pu |
xmx pu ||
qi MsMr xuW | WSrr lq | qWsMr xuW | zUx xuW | uUsMr xuW
| zZr uwO | sMr xuW | Mucr W | lsMr xuW | lpr uwO | xWxsMr
xuW | Axr TO || qi xmwOu lq lUrhr (rjz emi) || lUrhr uW uxSur
kqW | i uwh mcSri || Cirbr Siu ||
|| Aj Same ||
Aj luzmelq || A mpr lq | D qrr lq | F err lq | L xqr lq
| L uzr lq | A llSlr lq | A xmpr lq | A uerr lq | A
xuxSr lq | Ci luzme ||
uelZSrkr qWxWr W TO lq | xuhmP Msmrq | S Sar lq | Saqir
lq || S Sar lq | Sa paui AacNacN AuWrq | AuWi pu | xWi
pu | x pu | xqqZMUh pu | xmx pu ||

20

qi WSrr lq | zUx xuW | zZr uwO | Mucr W |


lrr uwO | Axr TO || qi xmwOu S Sar lq (rjz emi) | Mirrlrr
uW MlrMqU kqW | i Sa mcSri || Cirbr Siu ||
|| Aj zume ||
Aj luzmelq || uqr lq | err lq | U lq | Msr lq |
MsuMUhr lq | osuMUhr lq | osmqjlr lq | xupiSqlr lq | qllqlr
lq | Ci luzme || lq paui xMsahiqMzrr Allir ramPiql lq | xuhmP
Msmrq | lq zur | zuqir lq || lq zur | zupaul AacNacN
AuWrq | AuWi pu | xWi pu | x pu | xqqZMUh pu |
xmx pu ||
qi WSrr lq | l zUx xuW | q zZr uwO | z Mucr W | u
lrr uwO | r Axr TO || qi xmwOu lq zur (rjz emi) | iimwr uW
qWSur kqW | i S mcSri || Cirbr Siu ||
ku i Ue uh ku Su oWxmi | ku i ClSal U kUri kuq || Axl
xqmrq ||
WUhruh zcr muM rxei Mzrm rxulS | Aal r ap SkU umxil Am
zaxrl puli | m xqmrq ||
rxa Ue uh ri qkr xirli Aumzr ellq | qki zcr r muM xil
Am zaxrl puli || Abr xqmrq ||

21

rx Su Su Mhuli p r AliU oWk puli | r mju mrxlSli zxil Am


zaxrl puli || Acqlr xqmrq ||
|| Aj mgcqipwM ||
Aj mgcqipwMuk AUkrSuimirj mgcqipwM Mi mgcSurme MUwr || (qkr U
mupa Skl | Aer rqr uh u qkl | Lu xjl zMUcUu c | xxjmru Sui melr || )
Amrrxu xqi i ui xq uwhr | pu uexr xj || U xqr lq |
xqquWrq ||
Skuhh AMUw ewhUxr uel | xUpl qZ MUimh Araw iUwi | Skl
uru lq | urquWrq ||
zqx eriUx iex Su u xuiimliucNSh muh ux xrxr Uzqp || bi
Uur lq | UuquWrq |
qk ui Giri qk Uli xlku | qkul xliuwk | qkl qiwx qkqimjuaUe
| qk Uxi l mi | qkq ulxmiqkqa Axi xr | qkuau puli l || qkl upr
Supr lq | uxulSuluWrq ||
iixuiuUhr pa Suxr kqW | kr r l mcSri || zMUr xu lq |
xuiUquWrq | AuWiSuipr lq ||
qsmMwhxll MUwr ||
Am W qr puxil Fe Skil | qWUhr cx | r uzzuiqUxxixr peri Wl |
EwiUu qiU | ixq AUqqu rxr rr eluj | Am elrj c l ||
zSMxll xqmrq || Uh xlmrwr ||

22

Amrrxu xqi i ui xq uwhr | pu uexr xj || Uxll xqmrq |


UxlllliU zSMl xlmrwr | xei mmq xeir u lq lq | pupulipu puxu qq |
puur lq ||
zSMxll xqmrq || Skl xlmrwr ||
Skuhh AMUw ewhUxr uel | xUpl qZ MUimh Araw iUwi | Skxll
xqmrq | SkxllliU zSMl xlmrwr || uqSur lq err lqr lq Sr lq Msr lq
MsuMUhr lq osuMUhr lq osr lq osmqjlr lqxxupiSqlr lq qllqlr lq ||
zSMxll xqmrq || bil xlmrwr ||
zqx eriUx iex Su u xuiimliucNSh muh ux xrxr Uzqp ||
bixll

xqmrq ||

bixlllliU

zSMl

xlmrwr ||

AbUprj

bUpr

bUbUiUpr

xuprxxuzupr lqxi Axi Smpr ||


zSMxll xqmrq || qkl xlmrwr ||
qk ui Giri qk Uli xlku | qkul xliuwk | qkl qiwx qkqimjuaUe
| qk Uxi l mi | qkq ulxmiqkqa Axi xr | qkuau puli l || qkxll xqmrq ||
qkxlllliU zSMl xlmrwr || iimwr uW qWSur kqW | i S mcSri ||
zSMxll xqmrq || zMUr xlmrwr ||
iixuiuUhr pa Suxr kqW | kr r l mcSri || zMUxll xqmrq ||
zMUxlllliU zSMl xlmrwr || DzlxuulqUxxupil okmioUhkmio zu q
Axi xSzuq ||
zSMxll xqmrq || alkSMl xlmrwr ||
alkUlSUkw lirmwm MUwhq | DUa xupil iqWmr rq ||
23

alkSMxll xqmrq || AiSMl xlmrwr ||


Aci mci mrqkx Aci | Acli mM Ei mUkwhuci |
AiSMxll xqmrq || mwmSMl xlmrwr ||
mwmui mxui TslUTs Ei | A Cu xeiuUuk mUrwhu ||
mwmSMxll xqmrq || TsSMl xlmrwr ||
r Tslr ATs Amwmr mwmh | oWxmi mxixil qgcliuaWx ||
TsSMxll xqmrq || WUhrSMl xlmrwr ||
Aal UilSa WUhrq | ASprxqpiqqi mex | iixqpUUi lkr | Ai mrcN SUi
iUrq ||
WUhrSMxll xqmrq ||
U Sk bi cu qk zMUrlui | mgcqi aWhS eaj lqxi i ||
mgcqipwMxll xqmrq ||
|| espwM ||
xWxzw mw | xWx xWxmi | x pq ui uiu | Airizsq | mw LuSa
xuq | ri r purq | Eiqiiuirzl | rSliUWi | Liulxr qWq | Ai erra mw ||
mSxr u pil | mSxrqi Su | mSku ESimw | mSxrWpuiml | ii uXurqi |
xzllzl Ap | ixqUQeri | uUe Ak mw | x ei AirUcri | mqqj mU ||
rimwh Wuw | Su rqilui | uxli Axr xSerq | awq CkqzzUu | xmixrxllmUkr |
xxmixqk Mi | Su r ilul | Aokl mw mzq | i r oUWw ml | mw eiqai ||
il Su Areli | xkr Gwr r | ixqixuWi | xqpi mwSerq | mzaxia ururl |
AUhrlaqr r | ixqixuWi | Gcxxql eU | NlSax eU ixqi | rexixqSeri ||
24

ixqS Aerli | r M cprSi | au W eU ixqi | ixqi Aeur | rimw urSk |


Mik urMsmrl | qZ Mqxr M oW | Mu mSucri | ohxr qZqxi | oW Uelr Mi ||
F iSxr rzr | mSpra zS Aeri | clSq qlx ei | c xr Aeri | qZSlSal |
mhrUeri | lpr AxSliUq | zwh xquii | mSpr pqSz i | ij sMa
AMsmrl || uSWqi mw qWliq | ASiruh iqxximU | xuh mh ucir kU | lql
MiupuSl, rSxi | ki mUxiqSeWU | z mulmSzix | iqu ulqi CW pui | llr
mlj Arlr ui | rl rqreli Su | il kqh mjqlrxl | i W lM qWql xcli | r
mu xkr xli Su || ASpr xqpi mjur Ux | uMqh xquiik | ixr iu uSkSmqi |
iimwxr uqelqa | uSWqi mw qWliq | ASiruh iqx mUxii | iqu ulqi CW pui |
llr mlj uirlr | memiUi ap Ali | Aerql oWk ueri || ixr kU mUelli rlq
| qUcl mSqcNli ukx | r Supr Aimi | mu r Supr ei | lq cr or | c o
elrli | Su Aa iSoul | rxiuu oh ui | ixr Su Axluz || i sq mr | AWU
m | lh mq | Al urq | C qlwh | Aq qlwh | xu qlwh ||
WUhruh WUh xuhUeixeq | clS WUhqr sq eiuS q AuW || i q AuW
eiuS sqqlmaqlq | rxr WUhr ulSr aq mwlWq || Amu Ujqkr WxilSmoklq |
r Suqmr q Suewiq || M xxqi WUhrmMUqS eusli imi imrliq | m xji
muh iqWmr rq || clS mpx rzx eusli r sM SueqSUq | i mlq zUhqW
mmsqq lzri iu uh || ASiruh imxkei ulxmixiu uj osu | ixr Tsl imx
lSli qrliUr o Asq || Emi q SuxZ Mi qhl xW | mSpixq Uxql
Miq SSi q || immxqs erqsq lzrqrWq | Apiqxq cxu lhS q aWi ||
alkU SUkUw lirm MUwhq | DU xupil iqWmr rq || qlx MqqMi uc
25

xirqzqW | mzl mqxr qr ri rz || MSql mepi qr xqpu MSq | r uxr q


Ms qiU mqslq || Am xeli xlakl cYsi ux q aW | l c Su qiU r uxr q Ms
|| AS mwMUh m xuh Wqqslq | xr WUhqr sq eiuS q AuW || AS r MUh r
ms mqslq | clS WUhqr sq eiuS q AuW || i q AuW eiuS sqqlmaqlq |
rxr WUhr mpi auSxrl ulSr mwlWq ||
eiuSx xluq xq qUiri lSWi uS | x l mwSi Sah u luu xlk
SUiiral || iqaluh imx eusli uUcl MqTsw eq | Sa Sua zUhqW mm xiUx iUx
lq || Aal iu mUr lur AxqljxuxipUi Sah u | m mju oWs l Eu pu iMr ilrr
zr || uzl l SaW eiuS xlk lu SUiimw | Aal Aulqlx ahlxqM okrui
illq || mil eia xWqlqaqala Wuq mUqjxkxii | x l mwSi Sah u qu Ai
SUiiral || mw Mq AkuUw xl Wi lur xix | xugcal ilu mmrxuxqpr c
xpaqrexu || apeqre lw iulS uwhUlxgcUq | lMxr mqp xuxl uwhu sM CW
qSrliq || Mirrlr uW MlrMqU kqW | i Sa mcSri ||
xei mmq xeir u lq lq | pupulipu puxu qq | puur lq ||
uqSur lq err lqzr lq Sr lq Msr lq MsuMUhr lq osuMUhr lq osr
lq

osmqjlr

lqxxupiSqlr

lq

qllqlr

lq ||

AbUprj

bUpr

bUbUiUpr

xuprxxuzupr lqxi Axi Smpr || iimwr uW qWSur kqW | i S mcSri ||


lklmir lq | lklmiliMr lq | Fkur lq | Fkusr lq | WUhrr lq |
WUhrsr lq | xuhr lq | xuhsr lq | Surr lq | Sursr lq | pur lq |
pusr lq | zur lq | zusr lq | zur lq | zusr lq | eusr lq | eussr

26

lq | Aiqr lq | Aiqsr lq | mUqr lq | mUqsr lq | Lijxqxr xrxr xusaa


xjmri mhql muq ||
A i l ClS qli c ap x apr | qWWxi Shl || u W iu iuMq iuSwh
iuqbq | iuqqup || l W iu zU Su l qix Sixliq | pq l a uUrli || LiluS
xiuqzl uxu xuUeq | l Ukx qkw || m xiwSm axwcNuixq arqlq | ApUkx eaUi
|| A l pU Shlp xurl m qw | ClS ql uxlpM || Emqxu pU kwi kwh ellq |
ASzUxr uS || ClS r E l i Axi ue ump xliu | Axqp xi xlW || xeuxi ue
Axqpr ulS | uz q eUli || ahl iu ahmi WuqW Mu Mulqmquxiqq | erUe
oh ohxmi A l zhuip xS xSlq || l w xS ahmi ahw iuqWumiq Mulq | l Gi
iuiri M clU qWqM qbugcqc || ApZrl qbuSqllixZ ok uxmi xZlq | Uh
Mk UhMixirzwqp cS pe Ur Axql ||
xlllliU mlUcqlr xqmrq | sqUljxuql lq ||
Suxr

iu

xui

mxuloWpr

mwh

Wxiprqalxiex

xrxr

ucxlSxrlSrhpwgcq | osr r rzxr || pS l Amuir ql || AqipwM Axi ||


|| Aj mP Sumimlq ||
Lw u xmiSz memirqlu rr Lu uS mi rl ii l rSpazi r u
rxrmrh miq | muqM Uex uql | mli Sul pull u | xuerirz qWi |
AzqWajqi miq | ku i Ue uh ku Su oWxmi | ku i ClSal U kUri kuq ||
uxraq xqmrq ||

27

ru uxh muxuxj | ruUcNSqliu W xa | AuiUiqlil u | Gil quh


xcj | uxraqxqmhlliU mlUcqqlr xqmrq || sqUljxuql lq ||
rmui xqmrq ||
rmui mUq mu memirixWe mUxii | Arwrqar miqgc zp rmui osqxi
ie || rmui-xqmhlliU mlUcqqlr xqmrq || sqUljxuql lq ||
WUSchMMqchigc xqmrq ||
xc c cirliqxq c ciq urkq | clS Ur muU oWli clSclSpahi
ruxu ||
Arli mUrh Su UWli mwmh | WS mhQUMh xqSxr aW Cq |
WUSchMMqchi-xqmhlliU mlUcqqlr xqmrq || sqUljxuql lq ||
sqUljxuql lq ||
alk xqmrq ||
alkUlSUkw lirmwm MUwhq | DUa xupil iqWmr rq || alk xqmrq |
alkch-xqmhlliU mlUcqqlr xqmrq || sqUljxuql lq ||
xuhmwm xqmrq ||
iixuha WUhrqpui | iixuhxr WUhrxr elq | r Lua xuhxr WUhrxr elq uS |
xuh Aiql pui ||
r Tslr ATs Amwmr mwmh | oWxmi mxixil qgcliuaWx ||
mwmui mxui TslUTs Ei | A Cu xeiuUuk mUrwhu ||
rm mwm uS | mwmul meul mzql pui | clSqu Am mwmq | mwmul meul mzql
pui | r Lu uS | rmqril uS | Arilul pui ||
28

xuhmwmxqmhlliU mlUcqqlr xqmrq || sqUljxuql lq ||


|| Aj lqme ||
Mzur lq | lUrhr lq | qkur lq | aulSr lq | uwhu lq |
qkxSlr lq | uqr lq | uqlr lq | kUr lq | GwMzr lq |
mlpr lq | SqSUr lq | xwhr lq | uxSur lq | mqlr lq |
Alr lq | mwqr lq | Aker lq | lUxWr lq | Acrir lq |
elklr lq | EmlSr lq | WUr lq | Mwhr lq ||
Sar lq | zlir lq | zqpur lq | piSrlr lq | zUmrr lq |
lUrhr lq | pSMsr lq | zuSir lq | qWsqr lq | qWqrr lq |
ralSr lq | chQMr lq ||
qWSur lq | qWUr lq | zUr lq | uwpkuer lq | Muxx
lq | Mqlzlr lq | SuSuzr lq | MhPr lq | WUr lq | muimir
lq | Sr lq | zur lq |
lqmexqmhlliU mlUcqlr xqmrq | sqUljxuql lq ||
km xqmrq ||
ulxmiUxim alk xqlWU | Abr xuSul kmr miaiq ||
kUx ku kuli ku i rxql kui i kur ur kuq || kmqbmrq |
kmxqmhlliU mlUcqqlr xqmrq || sqUljxuql lq ||
uiSm xqmrq ||
Aer uixr ul rei qr | aWh qs Su sYr iqUmW ||

29

rl rqreli Su | il kqh mjqlrxl | i W lM qWql xcli | r mu


xkrxxli Su ||
ku i Ue uh ku Su oWxmi | ku i ClSal U kUri kuq ||
WUhrm qk mh Ski | qkur xli | LMk oh EmWUi | LMku reql Arxie
Ski ||
uii ui qZ ui Wxi Ei uixmi | xqoWpr lqi xqmiumju
elrlSu LM ||
sqUljxuql

lq ||

uiSmxqmhlliU

mlUcqqlr

xqmrq ||

sqUljxuql lq ||
qkr qkr mlr xqmrq || EUmzl xqmrq || Wximsl xqmrq || mSmsl xqmrq ||
qZmsl xqmrq || Acqlr xqmrq ||
|| Aj luq ||
ppu xu | iixuiuUhr pa Suxr kqW | kr rl mcSri ||
AqimxiUhqx xuW | (qWlUrhmlwi mzri)
mhr xuW | Amlr xuW | urlr xuW | ESlr xuW | xqlr xuW | oh xuW ||
.............................luSrq ||
maTsxqr laussSsri | chMmUxr iqos miaiq ||
WUhrapapxj Wqoe upux | AllimhrTsSq Ai zli mrcN q ||
AalUilSa WUhrq | ASpr xqpiqqi mex | iixqpUUi lkr | AimrcNSUi
iUrq ||
Aqimklqx xuW ||
30

luiqosxuhShxqmhlliU mlUcqqlr xqmrq | sqUljxuql lq ||


|| Aj Tsxqmhq ||
CS Ts qr Su xjmi mUixiu | il q xTs umi pui elql elql ||
TsxqmhlliU mlUcqqlr xqmrq | sqUljxuql lq ||
|| Aj qslUelq ||
Azxir reqlx | ArUzxi | xmexiuqzxi | xeiulxrqzxi | EU
Surerqzxi | pr WuwMUhqzxi | Sur kqzxi | u mrqzxi | rSll Wuwzxi |
iSxrSkri | iSxq SuUxliq | iSalSu Supr uli | urqalqlw | Cgc uigc | Ep c l
umju Aa Wxxmiq | CW aiuqxrSgc | lq Supr ||
qslUellliU mlUcqqlr xqmrq | sqUljxuql lq ||
|| Aj qlmwmq ||
ahM Gw | lcr NlS | qWahmiSui |
ahl iu

ahmia

WuqW Mu Mulqmquxiqq

| erUe

oh ohxmi

AlzzhuipxxS xSlq ||
iwh mUq mSa xS mzrli xUr | Suu cUiiq | imx umlru eaua
xxxqlki |
aUqqr xssl ii | LMmS mS x ciwmS | AmS lumS opuw | xWxU
mUq urql ||
oWau or oeuMr | oWuWrur oWqzisr | oWWUhrr oWWxiMr |
oWSxmwr Urqir mqir | oWUrxmwr Uexi ||

31

xq u Lixr UerqS | r Ue xler u xql rei | Suxuqil Wuaw puli |


Liuli u Sula xu | i Luxq xul mrcNli | i Ll mlxxuli Uerr | Sux Ue pui ||
Uekeer mxxWl | lq ur uuhr MqW | x q MqlMq Mqr qq | MqU
uuh SSi | MoUr uuhr | qWUer lq | mrmir AlliUrr xuxiqiU Eq qWpui
xuxrmir xuxr eir xuqu ilmli xu eri ||
r uSS xuU m uSli c mii | ixr mMislxr r mU x qWU ||
rm mwm uS | mwmul meul mzql pui | clSqu Am mwmq | mwmul meul mzql
pui | r Lu uS | rmqril uS | Arilul pui | Aalu Amqrilq | Arilul pui |
ralUril uS | Arilul pui | Am u AalUrilq | Arilul pui | r Lu uS | rmqril
uS | Arilul pui | uru Amqrilq | Arilul pui | r urUril uS | Arilul pui |
Am u urUrilq | Arilul pui | r Lu uS | rmqril uS | Arilul pui | Ax u
immqrilq | Arilul pui | rqwr imi Aril uS | Arilul pui | Am u Aqwr imi
Arilq | Arilul pui | r Lu uS | rmqril uS | Arilul pui | clSq u Amqrilq |
Arilul pui | rlSqx Aril uS | Arilul pui | Am u clSqx Arilq | Arilul
pui | r Lu uS | rmqril uS | Arilul pui | lh u Amqrilq | Arilul pui | r
lhqril uS | Arilul pui | Am u lhqrilq | Arilul pui | r Lu uS |
rmqril uS | Arilul pui | melr u Amqrilq | Arilul pui | r melrxrril uS |
Arilul pui | Am u melrxrrilq | Arilul pui | r Lu uS | rmqril uS | Arilul
pui | xujxU u Amqrilq | Arilul pui | rxxujxUxrril uS | Arilul pui | Am u
xujxUxrrilq | Arilul pui | r Lu uS | rmxlu mii uS | mru ii ||
mShlqxMUl xqmrq ||
32

rl Ml c mml elqliUMil c | il il ulzrli mSh mS mS ||


Alrj zUh lxi iuqu zUh qq | ixqiMhrpul U q eaSU ||
EUme - imhq
pur Sur lq || zur Sur lq || Dzlr Sur lq || mzmir Sur lq ||
Sr Sur lq || Ear Sur lq || pqr Sur lq || qWi Sur lq || pu Su
imrq || zu Su imrq || Dzl Su imrq || mzmi Su imrq || S Su imrq ||
Ea Su imrq || pq Su imrq || qWli Su imrq || Ci imriu ||
mxbr xqmrq
GhUaSSUmmmxqUqiru | przMqlxim lzrli qq xuS ||
ai xqmrq | u xqmrq | lir xqmrq | N xqmrq | cqU xqmrq | Smh xqmrq
| qgcM xqmrq | urelSxuUemcU xqmrq ||
mjl xqmrq ||
Alrxl qUh ul Slrl eul SW q Mmr Su iur pqcgcsq ||
xuxi qk rz m u o r osq | Arwr ie AUar SW q ahlrM ||
xuxi mepr mUmsrli lrrrl qal qW qWz |
aohpr zpqxi lir sM xqxi xZl puli ||
Aol

oh

oucx

eriqxql

Uelr

CwurzzU

qWUj

eri

Sak

kluRlQulzxxmi mUlkrw ewhUjxxpr ruxr reqlxr uU eri lMq lMq l


melr uwi Tslrl Awkr mcrli raq l Msmiq ||
mju zli xall zli xq zli zca zqri | AliUa zli irl zli ilq
zlia zca zqri | zzli xSirl zli xq zli zca zqri | mjuzliUliUa
33

zlizzliSzzzliUuliUSzzzliUalzzliurzzliUSirzzlilSqzzlilh
zliUmzzliUwkrzzliulxmirzzliazzliUe

zliUzzli

mwzzlio

zliohzzlizzliUuzlizzliq Axi zli | irWa zlir xuzlir q mS ciwmS c


zli MUq zliq Axi zli ||
LW ki im qk mi xir kqil qliqlli qqa
ki im qk mi xir kqil q q Wxw | ESrw xurwSwkla Uxlimelrxr
zwqhSxjqqia Al | iSuWi mUxicNqUi | mzrq zUSzzi euq zUSzzi llSq
zUSzzi qSq zUSzzi puq zUSzzi mouq zUSzziqeixrq zUSzzi erYc xr Sz | r
ESalqWihupeqlxxUUxr qkrjxq uwp sWixxr umlqlx mli ||
ohilrx oh Ahxj oh Aumlqx kUir mju oh qW kUiqll qWSliU
Su SkU mjua xSu rSW uS iSW kUrh qqSk uxxi | qkqlw quzia xqc pixr
purxrukr xuqrUrh xuqrUrh |
|| Aj qmUklq ||
AuWl l elq l elq iuclq | meukl l elq iu Sxxq xuS ||
qlWl rWl pWl elSl | rimei qr Su mUmh iSxi q ||
Al mqS uMsri xklxr u | rrlqiU c ii xu liqWx ||
rxr xqir c lqYir im merSw | lrl xqmhi ri x ulS iqcriq ||
Mrl uc qlxlSru oSkriql u mMi xupui | MUq ri xMs mUxq lUrhri xqmrq ||
MUcUhMi u Mre Mqe u uhlrle u qlx umUkq |
uWiquWi u xuqii qxu er er Mhok qWSuzqp ||

34

ApaprSil Flqmrrr WUu ukql | rS xiipr qW a ex pr pe Aki


xrq | o muSwq i qWxi ||
qkr ql-il-krl-lrq-xuU-uh-lrl-AiU-sm-Sw-mrj lqr-em MUwr |
Acrir lq | Allir lq | aulSr lq |
mxS-mxSl SW ||
z SumU pqriu ||
zqkr xji ir pqi MzumU | Asal qlwrh oWirri SWi ||
Ci Aiql xqmr ||
Su Su eaj WSr qq lqs | meSzi xqair lux M xuS ||
pS Mhpzzhrq Su | pS mzrqpre | xjUUxiuaxxilp | urzq SuWi
rSr || xuxi l ClS uu | xuxi l mw uuS | xuxi lxir AUlq | xuxi l
oWxmiSki || zli zli zli ||
lq oh lq Axiualr lq mjur lq Awkpr | lq uc lq ucxmir lq uwhu
oWi MUq || zli zli zli ||
lq uc rcSi rclSi ixr uc lq lq uc lq ucxmir lq Gwpr qlMSpr
qlmipr qqqwr qlMi qlmir mUSqWqwlqlMi qlmil mUS uSu ucqxa
zuqSxi e Supr zq q zzq mju zq uqS eai | zq clS xr zq omemi ||
pi uSwr pul uSwr ie uSwr rz uSwr im uSwr o uSwr xir uSwr ixq
AWqSqmxiUhqmxih EmxiUh q mer mzl prSmxiUhqW mer mzl prx mhml qirqmi

35

mhml q q Wx qk qlwr qk elwr qk urq qk uSwrq qkqi Supr ucqxa


zwhr qlwrprxi q Su Auli zpr miUlqSli || zli zli zli ||
z l q z uh | z l puiurq | z l ClS oWxmi | z l uwhq | lq
oh | lqxi ur | iuqu mir o uSwrq | Gi uSwrq | xir uSwrq | ilqqui | iUqui |
Aui qq | Aui uUq || zli zli zli ||
z l q z uh | z l puiurq | z l ClS oWxmi | z l uwhq | lq
oh | lqxi ur | iuqu mir ouSwq | GiquSwq | xirquSwq | ilqqui | iUqui |
Aulqq | AuUq || zli zli zli ||
icN rUuhqW | ai rr | ai rmir | Su xuxiUxi l | xuxiqlwpr | Fku
eai pweq | z l Axi mS | z ciwmS || zli zli zli ||
xW luui | xW l pl | xW ur MUuuW | iexulukiqxi q uwuW || zli
zli zli ||
u qlx mii ql q uc miiquUuq Lk uSxr q Ahxj i q q
mWxUllkilWUl xlkkqri uSwrq xir uSwrq ilqqui iUquiuui qqui uUqui
uUq || zli zli zli ||
mhqS mhqS mhi mhqScri | mhxr mhqSr mhqquzwri || zli zli
zli ||

36

Amrrli qql uYmh qj osqlSrh c xuh xu omlwS qW o


lUMr q q o lUMUSlUMUlqxiulUMUh q Axi | iSiql lUi r Emlwix kqxi qr xli i
qr xli || zli zli zli ||
|| Ci Mwhmhqxi ||

37

Centres d'intérêt liés