Vous êtes sur la page 1sur 34

14~_pomme de terre esr sails con teste UD ~isum,~ de ,pretTI ier p~af:l.

Cuire au £011[9' 'r&t-~e"t £rite1, bouillii,e; sautee (1) en robe des. 'ch:Rmr,s,~, 1 a pomm e de terre peut @'tre servie en pla,t p~itllcipru O'U en ,ICC om pagnemenr i ellepeu t m@mu: ,~tre IJ [Hi se,s dans

.. . ~

eerrams .pams et gateluXo.

P()mn~e, deterre VOIUS invite a ~~ dk(n;rv,er[~' die ce' h~gu:me'

.. "':!' '1- ~I •

[n't.l,l~p ensame e'E Iqtml p~urll:ant ne

rf~OI~t ,pas route la re~QIm1,JI1a:is sanee 'qu"wl rner.rn'te ~ Ja:mais, plus vous

n' otib~ierez 'ViOS ponu:nts die. terre dans vou~,~ g;a.rde~mangelI' gtice - a n as W'e;ce,'t'te~ n,llJ,~rit.ive;s' et savoureuses!

ne Willson

F;LI:~ I~~

t~!'o 11I11~S\JI'{"~ mi I i~~,,;::'i< s,tm ~ les i\i:";)'illi I1rH~!:'i., I in;,tl ..... , ,COllin I ~~''C1''-':: ~ rnf~. oCuij Uil'res l '~(lI!1I pC' ~l, m (loin ~ C(1ii'n~llu~'II • .l,1:'S; 't~t~5 OLl, bols UiIllf t~"k"l(: ~~~ Ll,n h[~]. 1!,;X!\!I'~'I,t."U~, l 25:0 m~.

\rou pr~i;iI~:it :~roUVl!Cr II!Z' bel dn~y,r ,)!d":'~,l;',Ia,t d,;'UlS. le oon,.m~iN;e iOU, llJi[i~[S>l'1i' ~ la 'pl;'l!C~ llI11C ~.a~,!i'll' :l'n?e' ~l H .>COfl!i1HI'lJJ J ' 250 ml, :~ J:!''\: f1.~l!I f. ' uri I Li1r~ dans ] cs ,Ii'ct"e'~ lCS 1P~:se:l1l en '[(1Io}'il'I'IlIltf.:' 60' ~ '~ ("ijfmt'lll~ ,dc ... hl,}iu::-. de eonscrves ,~bli!:!i 11!i:.)l ~".nnnlC'r.cl!$ ~I,trio('" pr ~.l!iil:,L d,otllrt I til, lJinll.!' ~:!lIi

s ·.lI[!1pmr.;nll!' J~ ecHe ,q!llli ~1;1 'utili S~!il' dans 'lIl(lS Ntilt~:t"'.s, -

"Ut.Js~!:=I Bioi Cil~l ;\ ,\WJPt' - CI;i il .. i Cilf"6

10 ull 5rnl

Tows:; dro~I:s; rCserv~:!l. Alln:m~ P-" rtie de ce livre ne pt"ut' e-U"( r-cpOOdl1lifll;:' ~:a;U.llti, qud!!.IIi,!~ f6ffl~il! QU p~T Lltlldlq hJ~ m{),Y!l1:llL c.h:X';t.f,l1)l1Ltit'~U~ O~. fliloc~nique'ql'ii: U soir, 'lo' tTJoJIIlp:ris. il\t:!'l s:V~I{t:m~s de :5 [~~ .. ~'e d!'~ 1I1¥'OiEllI'lilLI tin Olli de recherche- d{llGUlm~"i!iIt'.a DR., :iaf1o~

I'" _. .. d 11't:.~I'

;l,I!JJ[~;L'i5:;IJrLUIl'! '~nt(,," .; ~ 1i.:'YHtlil.lr"

C{3~n:"ri~1U' tl2.o03 lH~ur 'l'bclid(J~ frnin~ai5e rl!ulbl~sh'~l1g 2000 _, 'fiureilirrilnts 5d

T~l, 4- 39' 06 30 3'1$ 2~: ,tl: I '~X. + 3,~ U6 JOo 36 ~ 4, ~ j ,~m;] II. p l:lMiS:hlan~1000@rin.irr

T:l'nllljjJl:l~(lH ~ llli~ rdQ LlI nri~1.;~'J _8riigitiifi COtlr.LI

l\dn prn'dolii '~n~1IiS;E ; R'():-'il:L1m.~' C3rffi~nUi!li~~''I' CQloElne' ]\itL~ en p.'l;&e ~ Ar,dUe;r '~ .. -lLll]j~{):r rR f:VOST" l>:ari~ IlL1~]ilagC' ~ D~:'i:'is']i C~~~o-g.n~

Chl;;d de' F~iuh:atiCln :' J),el'r£!"!" xlri~Fr

I n'llpl:~5'.s [\)11 !L"[ ~·diJLI~ ; ,~il RJI~ f.hCQIfII,fl:, P'.uiAl'ting, Ca'. l.rd.

In'llp~ilnc ,) lEioll]!!; Ku~~ Cbjn~

1,!H1N S8K7.jl.;1·O 11.~X It'I,~j!S:1ti.;)4l

,N, fAPONS ~

"R,E'PA,'R

L' - - OM"!. ,iI'II]'C" D"IIr.l" TEruD ~

._ HS p.' i.) Ji~~ .: IlII!.l't..I::. =.

La pommle' de rerre recele iW ~u~, seule de ,nOm~llJeuses 'q]uMirh, : pe:u oou~eu:sej, saine,

, ,al14m'[ ,avec tour, -simJpJe ~ pirle~r~ .f,acae' 3. conserver, bre~ elle esill Indjspffl~able ~ la ,cu]~ ne, :& q~,oi de' plus ~piP~~~,t quune porn,me Id.e ten-t' fallFcie. servie en enttt;e'~ en. accempagnemenr au comme pIau: phis subsrarn:i~t?

.po,mme.s de I~~ ;3iIUl foUl1£'

,ru~'~'R : 10 mmuteS"Itm}'J ,ir ?Ui~tJi7 : 50 mRlllJ:I!U:e.s. Pottr. ,2 ptfflimza

! P~edfuthlD lfer' ~£ foWla'

a. 200 !!Ie uvt:r let .prq.uer

les I ommu dl:' '!'CJ'lf,'e: avoc

une folJr:c1te~ :~ d6,P~M~1t" ·~irea~m;~.tllc :sur. la ,gnue dl~ f@.11I1 ~~ru~ au ~Jl1.Itre.. Fruire i;;Uihir~ au rOll!" 50 l:~'Q~UI'llIl[es~. jll!Qsqda. ~~ q'u'~~I1~ .s:oieC}[ WeHJ ,m~es"

1. P:~~r rU.R1iil d~ ~fJfblm.~ I.no;p~~ d101U~~ its:

-~ :--.~ -'-""'"". 'fFI;""",,"IAI'II[,~. pab~ mn'!if~l1ih."""" F·-IM.!I--- - -

1(~IWsO\l!il. dles pommes ocl,e tclT!!t" ,J" O~"'"]' Me ~'lo'tJte, sur cn,aq,II1r: p'Qimm1i ell!;: ~I¢ ~t· '~e5 evider Ill~rnli~~ nu [JlCcifllll:f

le d~w de dim'CllJoe dans k gM de' ~3, lC'11g~le;ulli,

~ IOju:vf~r ddUaliC<Jnolu et

'f ,~po~r ~~ ~l'~h~l~m. Om pcu.[ ;!ll!l$Si ~,i&t'!ir I~. pam mes d~ rum" rn-nela.rug,et: la dlW avee l:t ,gamin;am et d~Pl~ I~ t,OUIl" &:Ins 113: pbrnUjlloe' de'r~m,

CUIS~=lRUC

,~Uf '!l:un ft:: IltlS ,ponllml~

d~ 're~ mJ, f6UH:~. mkro-· Q,fiu:ies, ~~ piqi.li:er. ::t¥c"C 'IU\~ tbmcirem: er ]es dep_©~f diJ.reereiID_~t: ..sur hl: p~aN;t.-'a1Jli WIU'[lta!Elt. Faiu '(;i.i.Uoo~, puissance .flcve~ d:¢ 6, a

8 :il1i_b~!il't:eS. ~ ~po5t'r 1 .MhilL!JJ~. ,A difam' d'eu pla1.eilu [OWi.lliWI. '!I'OUf,:Iliie.r ~:es: '~ni~"'es de Ii~Fm' ~ ml."'CWSiClU.

1

2 ~'p(Jt~J'}l~ ~ tlmf (wi~

RiRI)'u'r'

:Ji -f!... .Jtl ,oj J~' ,/~. ' ,;I: ,roll. ~ ml~1t' a TJ1Ul'C if!jl' O,I/W.

2St) g if ,6'fiI:f( wihi ,~tlj'X"-'

.~ r ..... L".;;.... ... -di ,J! i(ilW1'O~~' .i::'If~';IIlI'1',j,.e.

2 go~ J'ml haJi16

iN b Cltil ,it r&tJj1 OL- p;m'til,~

tk 't2)~n,t'

114 de jlrirKm" ~N.,'tj rpfiiNi..

Jm~l~

"li ~J'.1, "rJ:l .. .J'~ Mi"M w.!f¥"d~

""" (tll.j:' iiI ffOl~,e ,"" .-!OO_ _. ~"'·~l.

2;'~' "J:d dr klfli611 ~ IJ'filt(

J'_ ~li..._.1 -

I.frJ1I.p.~~ ,8~ prJl.ltnffl mlifi~

;'lIiffl' 1a'p:mitr1rt

lltrtt1 jmi£ ,/JOtll' la' gsrlJitlfrt StI~'poim'

:Il~ D~lts: '~jJiLe lPoCl~ f~1!f: dt~~r ~l,~,ILIi~~ ~['Y cuih!

I II- __ ,0 ~ l' ,.'~;:.- '::., -n C I!;i!!i:euil~ :rI! ~I!!ru Vil,,. JtIS<Il1 ;o'!I ~

t~~~[::~~~::~=G~e

. - - - ~ -

~u(dum;e 'peficLmt, :nil_ cuissen,

ili;,='~ . !f

.;.~~ ~ ld'O'JrVM[.,

,2., AJ,Ullrur ~OoignDnj :?aiL,

Iii, ca~~~ k' ~OIVmJlLi L'H $lIUEe: wm1l!~' ct tee: ~ol1.dUon. Pbm::.r.' !!~lliidQn en ~l$I]iWJt., Rid.t1litt 'I~ rfe,u. el,

~aiss~ mijo:OO'ir~ saI~ l!JoIll:ViEi~ 2D ,lbllm1llJD~ ~ufier'

-- - --

I·~s.omemmli:~ Farcir

I~ IlO:nlm~ d~' ,~ftC (~p;t;~OMdI~~r. pDlU O:l~e ~reee[oo ii, falill~ 4; ~

6, g[Q~es ~mrn.es, de te:~,. ~~ p:nm de foolllItag,j.'l (J!~~ de ,PJ~ml] ~~ d~ ()Il:rsU-

J,'g J~ ,~ww:

2' ~.:'il, J mipt lir U(l~

M ,ctIjQU!J, It'" gw:r H~tRW!

"" ,t: ~~'.r __ A1~ ':~, ~;J' f.,"'~I. .. ff~ Q ';it/.t'lIMS t;NtGrlnlUra. ~NMI ~~~

P6iWt.

,fit) g'~ fomilgr ftm ,kmst

2 ~it~ ffJmma dt' {~n:r1' miU!J' lIJt- [Nlr

N~~' 41' ,mjo~' tn.r.i?rtt,/MtIF lil Jfwmtii;11.

GMni~,'our ra:mmes, ,die iterl1ei

a ]:.1. russe

.2 g"mti~ pommll J~ ,MM dlll"fotfr

60,1. dt' ~mmto-JJ fil~/t Ji,~~r# et~: rrtlii.Mes

.I ,mmr_Jn' J~ ttlMrl. roli$k e'I,deux.

2' (;(!iiI a rn/l' ,de C/jlli,w fJ,~1 4MJ~ ,dt: i,~p

11'.'-.' ,nlJ'Iitt

l. Fatcir.1~ pO~lQl.es; dti' eerre de IcXill<e' iaicltt" D6pooe:r Ie. ~nji,'!mJ ¢t: I~ ciWlli. :foi,'!IDi."Ji. 2. l~m1r d_,e ~,iu eu d'roe~di ,cte [lJI,mp' tl $tMJ~

C~b!WepOlU ,om:ma d~ 'wile aD.~PJ~

.2 gmtUt ~,f'lImn ail' t:~ tW.JIi'fij'

;f/,~fofIF

112 ~.rk dHdtlilr fon ~ 1 pJ~' ," mr.ucddt

2 ,rrufi (sqam- Ij' bA'1Jn£

,Jrfjrmni) &ldlf!iwt

2.1t· L ~'fo' unllJ (Uj ,pe.rtu . iji,it'$

J'" ,uwtr i6 pomm~ lie if.}'":eJJ I~.:s piq.f€e:r ttrx,t'

I#~~ flurrhfue: .

2. ~ts tlIIJl)~tt'!fJf 14 l!iflt dg; foUr' ~lJ.fairl' ",wn 50. ,m'lmiJ~f tn'lJ""r.~ .•

1l~ P:~dlaufk!lj" I~ (O'!!.IJl

~ :WO 'Ie. DOOO1.LllPeE le ~w d~ 1PruJiIliI];~,~ ~'f~" l~ evidler. en ]ai~u i~ pehuc :i!lrrn.ci!e'. Daas lim bel] ~t!~.Ilg~ I~ dh~ 2it1S pomm~ d~ ti'f~ I~ fm.I1Ii1;!1§CI b ~ti~1 '~~ j~ua d,!IlJ:~, ~u ;el'lP'(i(ill',~:r. M,elatIJ@I!f-

:2., FOIlWD:IDer.l~ blaaes (f~uJfs ]wcau'~,I,' Qble!~tbnli d.·IIJn1~ !!11~§~ ~rm.£" ~ ;unrorpo~u' dcakrutefiiL¢ftt[ ~UJ m~l_ge

""~ " . .1 .

,Pt wette1flIr.,

,., &!reir 'I~ pomm'tS de ~r«. niN:' Ol!!ire ,~,y, foUl 'I n ~~rl!ip-yres: au i~mi1l1,.1i~ GC:' qll~ 'I~ po:mm~ ,de tern:' sorem ~:on.O&s' er ,d.Q~- C2IIJ'lU de ~~iL

"II' ,_.: ' .i!'.JI ~- '" I

L.aI~1I." o.Et.iull: p1l!C5 3JP!!.I,M£, ~

fr.oLlll~~-

,1., Fareur J~ paiJIDln~ d~, I~r:re

dh!.uuies ~OW" que ,!e bm~e OOIlil!me]I.c~~, ,fOrnclre,

G~ituf.e suiA~

,om pObilfiOa de teere

2 _~'J' ic._ •

, j';lt'Il:1n!'~ «.~ JrmtJ,lJtJ:" ,r.m,~

milp! ~.1. litni~

.3 ~pqns wrt 1..17J'itJ0

III de lil~ de'fo.n.1.~,grt~~ ~fJtMJls

2 pofjl!j, ,Pot1},1mes tk' ~, efl.itrs tlr~ foiJil!;

15gdtkNnit

250 g *' ,r:~ n'li«F.

JklJlttifl«ls

,J ,li1/~ (./t' crrrcUffld

,1 piJ.ldit ti~ mnfJMH morilu;: ,&:1 ('(;,pohl."

2 ~tF. .fJO'mr.l~ ,ar ~'" lflJ.ifEj tIlt fo~'i'.

:1.. DaJ~~ '!itDte !loCie,,6m!e :53iLiiU!f :~es Ion,"'le[j~ da!~ ,Ie b-e~ i1Ir\"~ ~e CUI IDt;t~!l1iil eda mriMl;g.j le Gd e~ le ~ml~D:" 1. :Parci~' ~.es piln~]es de' t,~.

Gand:~.po_ p:0!--~ lcie, t~':rre. aID: . cbamp,i,pons; ~1t, ll:!l';w

451;' tit lmlmt

1.2, s dt',(lMIm-pigl~3J tin' ~}"iliJ1'irlS'

,} f1tmt 'ail kmdt

J n~il it cofJ'Ji"mil haJN jin(fi"J~~'

&1 €I,poitm'l

2. grtJ1fIlS /OJ1rm;rs. dr {tm' cmf.a ,t1j~'.fou'P.

~,~DaI.F.l's une ,po~e~ 'f.Jrim ,~mw'l~ dtamrplgnofiis ,et, fail, dims I~ btl1rre~

>'rII ,"' .......... - ']", ~~'nl 'n:..·, ' ..... '" a"~ "' .. ,nJ~'Il.h&r .... r~r:ill. ,lV.f'lf,I,'!oil;' ' .... .:

:m~~I~:r- ,~i;r i~s [pOmnl~ d~ ~t"D're,

Gttnli~ .ap~lit.m,c '01.ll ,omm,~s de 'tier"

2 f1DH~ }l1ml1Ufi, ~ 'MIX ,{;UirtJ,

aN fimr

T ,~... ..rl,[ -,_, _j~ ,j'

~. ~l,r. tl NJ'l~ ilII,nU~ura,(J·mJii

..2 tttmR:ltJ.. JM.~' ,11' €-ouples jiR~ .114 dr (tlit ,J: (&11 tf~J'igtJJ1 .ro,£VN

4' film tlit!1cimis. Imchl-s 2 oIiW$ ".mw:1 di'f1~l~'$

j, .lndSfr k d~!j'U'l d~ dm(itl~ p!mmu; .it _te~ ~t: ~iN'!,\'rlr J:;lit:'iIJ'elJ'Jeli.t:

fi..,W' ro·no. l'iW.. ' ' , .... J~ -i1~ L, -bmTi

+ ,Pf#i,' _ .'f~1ii ~'H~ MI~lNiW. ;F:';IJt:J'~ g; ",; ,._':fRf5.

d~ Ilne,~Jn -,~, "~. ,.L . .JI.r,ttm:,' · .. ,~j',-,..J-liIl~·'!".'

. ,. . !ii~L,. iliaW,UL IU '1O.ff!T~ ~ •• ,

, . ,.

;

~.. m~' . 'U • .'" d ... .;0.

L es Jjegul'Dl~ sonr :cmp' SCilLW.ve:nt ~ii1tISSr£:_ e cote

dans ~~ cuisIrne. D. .• tJ1!S ee ch apru we: , ~f)QUS

, i1.lVOftS VtO·!:du. ViOiUtS OOm·ontrer les

accommodemeets dUfv~.rs: ,dles IP(H11meS de' terre ;; cuiee an fu"U!!F~ rode'] frirel bouillie Q~. en py:~-6e-.,

I~We se marie avec succes :h lJll]'I~ :rowe d~.imgredle'Jlt.~., \10m ~a, d6xn.l¥r\~rez en sslade c!haude O,U) &o~de" ou encore en Jig1lU1U~' di~ a,ooo'm'P~grtel1leWi r, ,oo,nl]blr:uee

a la tomaee, au ffO~:i ~UlX pi,~om Ide pin,

,3. la pomme ,e'~ ~ !",utioo:aJU(.,

POIOlm,g d~ 'rer.fe ,~ru.&om.e

ll., n\ielu.uffer .Ie Four

~ l.ti\i'~ ~c· 1')~ ••. ..-.,. -- 1-,.. iiII 'C!!JJ! .'. IlM:;IlU.IL.......,: 'I1U1 II a ..

~roJb~~ ~'n_@__bl~ tli~ four ..

. 2., y !iu:p!Jpo~r :~~ l1omml.'S d~ f!~m~ if:f:IJ ~~Iil~ ru~U les oigwJorl,'S, ~tfU. ~1e]mger .b c~m~;. k bo:uallom. a

~. mojdif d". iol~~'- S~I'

'. ".JI'.. __ ~_ -I

!Z[ 'p~i'" vQ:~'lF. klm es

lPo:_mm~i: ,de' eerre,

~ 'Jr::'_.= • i!:"~

. .;;JI·~,r.iB.«:l' elure ~U. 'lIIj.lllf

50 miDmres O'Di ]u$qill~. ce qll"li!ll~ ~oie:l:Ii[, ~ien. ma~. S3B:po:licdh~ d~ ,~~ d!t:. fro:m~ er de I~. cib9ulc:~. :Po1.mil1l.ivlit h oui~~, au roUt

. ",},- I c.; .

j~1U ijl ~'q~e e noma,. mit

wndu.

,~ ~

5/fiilii'iUi dj ~ mlJjm~ j11lt$ n. Mflfiffl' tn .rmJNh~ p'ttts

4 opus vwt' tiJilim:~ "10 1)1[ it IM;!lt!,/fn:iratt 1 1i1Jt,t: J'e{fUj

} f;flh dt btmJlJiJII. di plJJt~

hnittri

1. /mil- m ~~F.fim mjil Sdupim

.2 rfwl, ,;f 'B1l~f}t.' ,~ ;&i(H)l;tim( jmfdJt hm:hh

,P;Oli:ll:lD " ,,' e 1£[,[1- uiamaifts

NpoM ie,,' : 30 ~'iinutes umiJ1 de twWoi~ : ] 0 mlnu.res

.. .

Pmi.]" 6 A' 8 pm-t}nn~!!

It'. __ ._ I.~_. ~, .. ,.::JIlfiWI,'ti ue....,.' #'14'1S4;.'

,6lJmI'd~u

2,r;ml a s"ll{lt de vh ~igrt

i~ tJin bJL1Bc 2'oJf1'ORl ~~ ImilU~

1I4 ,d~ alit. ,~ mfl d'tiSmtgIJtI ~

:::I! '.~ ;

.., gam! rtt,~fIt't

Stl

2 jnmtl tf~/ifi~ 1Ig~l'(lt1mt bsttw

ISO g it ~n!', f:'~/~ I?n JiJ

~!O RaJre Clifi._fe les po]flm~ de mrrc ~ ,I',.· n 'oouillintc ~ 'I~

. t" !t~1 '. ,

JU~u ~ 01;' qu eues 'SOfelllt a

pe.in~ '~tIJ~i' Deposer dan,s M pbu: d, -, '~M'OC. Y ~fiU

la santt bSanlah~ qui s1!,lh:~ j~'e :!~Jt ,d:e semr.

2., S~ b6m:iai£e

~'ii une ~role, m~an~r.

I~ ~.. I. -

'cro:U,. we YUilaJ,sre:~ tes. OJ,~o.ns

'\!\~t"$. Festrnj.1l!1. I~ ~ ,die po.iv.re e~ Ie, S@I, ~r l1i1ij:o.reJi'

~.,.. I

sans ~01iJ,-' - r J~1l4 ee que .I!

tiQ;Jaid~ SQit~uJt l :1 clilit j SOiUpe. ~ d~ un tamis ifli, gcurl~ maud aIJl b~-.rnruie.

:2, ll~ nt·· ..II, " -

~. 'i!:!!fO _tcf i!,e5: ~llln, ' ttl, ,-1;1 e[

.tinletn1' ,w~ d' une e.tQ mijotan~. Re[_ do Ifim.

1i'Ol1t ewI, folLlh1Unt., in;(XUlj'OIeIi JE: bai "~ par d~~ lRem~ d~ mtr¥ ~m: m bMI ~.mwie po,uir i~ qu~ l~ $I1lik d~m~e ,tp~ tt ollLCtu, me.

,Prlp«mt~n. : 15 ,i'fIliin:llIfi· 'Itm,p ,lk Q;'/sso:n. r 10 mimlJt~ Pou'1" 6/"r101 116

~, ~

. .' ' .

,

" ',grof!IS' pommes de lm't; ptlm

d Wliplts t7J dh 4 jtU:iJ/~ ,J (tllj.

11l de ,~ ,de a~m'C'.fo1l1'fil.e If. ik m.sst /4,parmNln "Pt I ruil A' cop d4 'liUJlJttm:l"

C-fi'g;mjW lbi~

1., ,~iluffer Je fm.ll["

• 2:0:0< VC. Beu..O'U WI~ ,p.i:lJ:~llA,e d' ~.nvi a'Gn ,33 x IS Qfi. ~ CWR: la pommes de tell'l!e a M'eUJ lmuillante sal6: ~LISqUra ee ,qu'eYes Mi~f Men, mQ:lll~ Spill [t'tt &" pjJ~.I;

l &tm I~, f:tlwe$ d~~ulSc L(Ii ,eremil" t frol~ J,mm:n:a;oot:: i:t.lsq.J~, ~ qui'.i.k

. rbi ~L_n&, if'_'ll

,mifillllI: "IeJi), 1lW.IaiIl115-" ~Ltll'

~E poiViJi'U.. Bi,eJ], m4lang "Ji

'repaf~filn ~'I" :~

les ";mDl~ de ~-m piJ6:s. .. 3", Fermer des ro~E"[C,5 !i!~II!"

L:a ,iaql!iC ~ I' bdc d· .. e eehe ~ dnu.ine. Uti is~ at ctlou.ak en 'rolilln'C d~ ~roi1e. '~ 10!I_jre at!! mlllJ" 20 ,~iI'ba~, 00 jusquta a , iii.;;: ce selr b. M dore ..

P mmu. de terre

'. i' ' .. iU. ,_'m:

pa'une' .. '; a l UaJ!j[£D!Qe

})"iptJmtiWl: hS mi.n IJ'[~ ~hnlg Jr. ,c:umon: 1. ]U'::UK 1 '; p,; f 6 ~I!IUJ

'groJSfJ poNr~ tIL ~~ (iJj kr)~ .p~lk; It ml/ph:! en tttmdHS fl~

2 IWl1 ,_ ptlItl ~1; ,'J}iif«S t/~

tmttiht.s jiR~

I· .. ~fi

o.wmn' nllla ''N:~m~Ij~:

I. gqM* (/:'t$it tcmdr

1 - ~J! • J 1 .. ~_·~'

nt'll~ ~ JOupe. ,ae 8lUIJJ,~ stt

1··,iI' .1"

",UJt. {/; lfJ.f'-}f' ,lJ b1':pn He

til} g dt! h41~m

Sti ,t~ .I4'iVl't,

,J 25 1}'Ji m' l4it,

"125 ml d, amll!,jlmrnt4' ..:}l}'%

1'2; mi tI., &n~illon d., l!(ml~t l' td;mr Jt:,gr'ft. • 'n ,OU' dit..lJtfY' mp:i

II Pr&kutrffulr ~,e' folltli"

~ I"'FII <#Jr£j; . ,- I

:iii, ,Q-U "'-....u uner un [p-

alI:-1 i,U foW'. 5t~pelp~[ l 'EF.dlld.h£-S de pommes de: lem en ~;~~:3!Jl;Oe avee ]~ l'Qlmil~

I" . .

.. I;' 0.&"0.11 - ,tC"fllli11.lt l!p"

les: pommes •. e '~fl~. SaupoudwE d.~-ail~ dIU b~ilk e.f.

.J !:. D'''' . .!I' •

ee !. orlpD., Lt"os.e.r ~,fl nom

de -'eLKiC' emm! c~ue [mllitu~'" pWI nl~ !tit ptJi,,",",r. 2., M61J!'IJger le 1-arL. la ~le ~ Ie 'DolliiUoo. V~CE ,$jJf

J~ ~,~ s, ... pcn.l.d,mw de

hrmilF. ~'cuin::i!lI ·l!I1r ], ~g~n£ 15. jU$qln~ ,~ q~ les pornmes de, rerte soiene rendres,

Pommes de iI!le[f~ primavera

I 'tili1t d.e rtmiflm (e1'ii!t~

((}1~kI ,n~' ik;t.IJ!."':

2 fJig»!11U WW4 ~Ji romi'tllu:

2' ttfil. a IQlijJ( b. pM Jt' c:itwJ;1 Poiu1l'

2'5 g dtJm.rm~rl rdpt 40 g if piglJQiIJ ,,';llh

2: a 1 minutes, en ~l1JrulL 3~ Ajoum t les po rkm-" de rrem~ 'I~ mm.r~~ j~ o~(!In .. vm a' J.~ jus, de clU·Oib. SaliM"' er pOl\'reL Couwrlr Itt c~

a kIlJl deux en irolll,3 nlrn)~

'I Ii.,. ..

(n:q,ysqu ( ee iflLW ee SOH.

chaud, Sal1lPCI:l{.b~[ -d,IJ], ~"l~1 ee des 1'11. ,nol1!S"

PWpam,:w.n ," 'I 5 lTniJ[lutcs 'JiIU'i fiI- miJl.u;~ : 10 minUlfi PailI' 6.puwnnes

~, ~

1., ~iJre 01lllil:~' t rubes

de ,pommes de Ie ,re 3, 1"1.'il11 bouiUiDl~ Sll~~ Egc~Ut

cr bisser ~flnidi[,

2. Dans IilI1LC f~1 ], fal~'

. I' " ,~ '1 ~1L_.

i'tb~lillr mgnon 4".:t ,~ ; I ,willS:

te -.. IJILJ'('- lijollirer la t(am~ l~ ~tiJI:s poa~ ~I!: 1.::1; Ulli11~tg, i:'aw.mli w I', ~UiSS(Hl1 d·

-4 grtJIii{';S pfJflJmtl 14' rm't.

pd«cJ,- «mpia ~n JIj 60 g' de limm

)' oigl'um Iml.ll i

1 gqltlK' d'idl.lnmit

1 C"tl1fJHe cQ.y.pit ,tn rmtJd~ ,I ,~aJljl' d~ pctitl pttil ermp

1 tCtU"tk, nnipk en rIw:ttdm

·~;lES PO:MlIES DlE T~ -

"P'

",!!/.if

fti!lm!D!l!~' de I£:IIIE ,a, .I' esrU'ag.O:D

~pl'rllli"(jn; : 20 niilur~ UNJ~ Jt. tffiJsbf1; 10 mhrIrl!!.re.~ .PQt~;' (; ~' lJ .Ptl'ffll,ll.l.~

500 g,de~nmt:l d? ,~~ ~~ ittNin

.2 jil'lliUJ dbfll/i 1~lIlmt

imttf;t""t. -

:2 cm! h' 51JHp~ .dt mint {mieN .2()(J' mJ. J.'h,fiilt- d~f/tIJw

2 ~ltiJ. ,a' loulJe .,~ Jli"IJt;~ 1/2 ctlil tl afI dti Jum

1 (,,,it it, Ilr# tl'mmgen,/mis JmrJd O~\f de- d~rk~ P,Qi~'

2 ,~IJ"l. ~l jD'll/M tk'pipf)R$ olUis

II ~-:~~ . I

,. Iltm~ Cti!I.tt le5 ·p.ommcs

~. I~Iei "l'eq-u, bal;1ii([am'~

.;.~-~ ~"" •• "'"(iF -.~. ~ «i1,.~·~'111- ....

:!Si:!lIi,.~ JWi!!1i1 <I, 'i!!" itJl .... a .:J<;.!\ ""1lII:~

~, pew", llOOd~, E:~~r, Di~eJJ' di:'l'~ ru.1D1~ ~ilimi[£ de smi(j~ er D~l~~i' rdrokfu. ,1(. D~D1I~ k bJlI da mOOt

'm) ilRrutt· Om ail.ID. mtiage!1l$! ,iMposer 't~ jal.!!!!WS d~'~I!~

~ I~ aeme 6-:Ddt~~ .I\t'h~ttrf' [e robee en mrnrdle: '~nJd~m ~'l!Isqu~, ee ql:~e (Jf; ~Q:~i:' [~. nms 1;~~Jl ~-'n, mruchoe'! :ajout~r' ~,'huil~: en. Wl minee 'ih-:t·. A~(nill~ le vin~ig~,

~.~ sucre ,et ,1~~l1iI. ~er

- -!_. - 11;,;1' _d~ 'r: er [pOrveI. U~J!Iill'ii__f!ge_,

~ Ve_~~ SlJl!r ~, 'POIill1'lI11es dot ~~ tel: :saupo~ldre-:E de p,!g!lon~.

hipMU-;i(J'Il : 20 rrm; nuees T'J!f£fj'f- ,dt CUWfJR ~" 4:;. 'IiIi1~lfI UJI;e~ RoUT (i ~tf~

8 pmmllt'!! ,de WrR l1wy.tM7UJ.

}~Ihs. et c(mpltl M ,tkJ.D: ,if 0 g d~ ha~m:. foM" po,iVM

1 alll. 4 SOftpe {it; JM;;~lu" ,J~ jilin, foits

213 de< ~ J~ rWn! 0" ~rmpi

1/2' mil fl' rali 8t,/Jilju;iR'tl:

l. Pi'-ediiDwr~, le fum

:0. """"ifii D.- &""'I~""" '",'''' ·rii ar ~ L.:tnJ! L,., ,D.~~~~ .• -G'J, !Ul_.~., c.t;i:I

allanr a~ '&'o~r pen ,profond. 2., lh-:~eii les ;~na ~~ d~ 1~.I'!e~ sur une p!:fllIiJ..ch!l:r. Lt!: oot~ ,COilP! '~li'S [e bas. A r3ide ,ci~·~.U!!, p~tl:~ comeau tranmxD1t,

L· jj ., • ,. ~L..o'

~,~IIJ~ tlI.e pi:;;'lmll~ loCj;:HOil5 wtlS

les fiOmm~ dle. ,(teJr;~' • .en pre.rn.aJ.lI:' 5©ilTh &~ 11(: pas:

I~ :~f:3ilfI!l:her. G~~~~memt, D~~r I~ PQimm~ ,d~' '~[~ dans If: ~:.rut' h!..i,\llI:rej Ie!! indsiiMlS 'M~ le h~I!IU',. VelfSe'iI'/ lie Ib e I!IlFl~ fa ndlllli, Sal!.![ t:t :~il,i'ref. &tile ~ !)t11 fQItJ..f 30 m~ Jli.n:t.r.iS! en k:d:ii~OJ]:IiJ.ru]r

iSO,UVt'lfif de' b.0'hIlJ:'1I't'i" -

1. M'~~~T la ,~pd~ le fiom~ et I~ papr.iJb~ ELl SRl:I~QllIdru l~ ,~ml]1i_§ de'

, I .

Il~ elf ifOI1U"SW,W(; iii, ~1Ji

• ':!I, 111 __

Jll5.{l,U!"'" ,0;: q.~' ~ ,pa!,m!]1l_,C$

,del' ~~I'fit, wiu[ dD~. Sewir

.:- ~j~l~il'l".i'liITtlru1l'F~ ~m~_""", _

./!tim-mes at ,JfL'!'nIe' e,n f'1'~iJ/~ (tl,1 h/J,tlt,J ,~rf~htJ, lom/nu'S tk 't~n~' ll' I tsfl'alOlJ. (tn hf1:'lt1 b. d'rO/JM) eJJnr111llm ,ar' Im'i' ~ JQj~' (r'l ~)

,~I'i;,. ,ih - • 'lJi1l1 _""'U"";!8 "" ""'':I'M rOuJJIJ • _-"<!I u.uu _~_

Tm~p! d, ~I~n : 35 ,mi.llU.l'te,;s, -'tUt}' ,6" p~'f'Spn'l'ie:s:

A,

eo -g tI:l ,",1Jn

(i ~-1llifNI.m-t-j Ilk' ~m.

,ptib.!J' ,(lirJ:j!hJ ~, dis 2 pU'f5fJ, Jail hmits Sel«Fj~

1:1J' ~,tk ~ Ol1lr;_~.,.

rApt

2 'rtlil iI ,!(iI/~' s'ptDl3umn m_pi

~' "}'. J •

.ii, (fIJI. 11 !fJ¥f!' at Jmn~~~

1., .P~h:W&r. ]t' fOtilr

~ 1,8,01 oII'C. Dru;u Ylne Plal~ .. faJrne ~hi,ll,Il.t~L J~ '~WFC ,ct ~ les [pnmmes, de' rerre

'III' ~~~ '.

~voc. .!! ai!lI: en aieDl'l!La_Qf~ JYSqllL '

~ qu~ell~ :mj~m ,d.Or&s~ s,."\~€f Ioit ~ojyro.r,

2. Tu~_:de~' dam Din, pla[ alla!;]&: atJiL lIDL!l[ p~u l~lrofoHdM~r lell ftnma~>

l~~ ~llLpDl1drer. ]es pomme!i d€ rene ~~ CYlire' ees deIl.ui~ ,aJ.:~ ful,lJf 3,,) milrn,un-s ~~.Jl ,ee:: qi.Ji~~Jlcsl :soienr~ tendQ.

Gu I SU-'lFUJC

C~P.M~ ,dl~ 'rit~ 1r.e~ ~ dlfp&c:~, -uri~ ,d~l!1ru:

lollIrc -de ;stiiil~ illl air

tie mte, Yo'~ p'u.:"~ ltfIQ~tI' d~ hOIl!:qu.ce(£ d'h~Ji~ 'irnicl~.tS ,dDS

~_a ,~1,m,paff des OOilnilleBl~,

11

- L~~ IffiiIO.' ,~,~.t!i...rr.C' 'D"'O. "Il"~'B'IIl!iI'IIG' -

, ~! ~."'-" . .I¥:wjY'l_~ .. - &. JJ, . .E'dU~

,6~a''(f_$m~ tk ~ (21i:g), ,tllie&. r;~Upici t,J lis ,lQ ,ruiL d mfl« ptJlriiM

2' ,wit. Iii cttjld:e lCwwi'J rflt:lt~ l' miL a {Qu-pt it jwflS ,14 ,ritm~ ,({() ml'.~lIulilt! ,t/h.u'm

J mil .d mupl' dt iNfiilu fmidM: lmihk au l' mil.

II ,12#1: de me_"JIlt J~J;J.Jmtle Jloi~;

,[" firlr.e oLJire: le,~lxpmmes de [(jJ;EC a, 1~"'C:1li.lbowl.Ii'hJiLI~ saMe-

• ~... • .11' r

jU~,Y!1t ee qUi '1i;.'i1Itts.eJmenl,

~ ,~illle: fl"rrad:res. ~~goUlft~ ~ ~~po~r dians, lllil b®l

_j: '

Q~ :5crYil:a..

2" D03i.i1IS UB, ~ti &ru£~r

IE papcikith ~ c~u:~li~~, :[ie j!JI$ ~Il:" ciJtrollt ,1,lh~ilel ~ 1i ~UIL'clh~. Ie ~] .ee leI 1P0IvJiC jU:5qlLl:~,

I," ob~ru.i.olllJ d' un ,1JJl~1~e ~1!LaU.eu& V~ 'W ~~ rmnarll'i.:S d~ '~~ ,oh!a!~~.del),

12

2.. ,DlJi05~!- Jl1imt~'N1.t1nt leljlOmrluis J.t {'~'Pft' ddf.lF ,1'JJ,flli~.

G:Jlf:'Ill,ir d~ 'fu~nU~ d~ mitl1itlliC, ~ii '\f,om le ,so~~ SzMJI iJ!llm.&Gattm.e_n:t.

. 'hJJt.amtitm ,; 25 mlllnll;'e 'Ttmp;; tit (uissfJn ,:'

6 ~ :8 ,1il.,..[!n,I!.l'~

PiJj~" 4 d 6,FMnws

,A

'!I '1' _. ' 'I!.... _.l ~I!_ .. ~~ ~~

JL~ La~r tt 1l1'.t_il:u ~uau ,L{'S

~!1.Ii"m~e5 die IDer.re. Les ooU;,per fOW" ob~llill1' des ltIai.l~n~ d~ l (nill d':ep~~j;. Coilpi.,'1f. c'haque'IDr;~uu:iliu!: '~n bi,W,Ill,lllem de 1 em &; ]l~ (,,'Ou- 'fiiO:re). l.:a,~iL" ,e~: ~h.~l' d\e :MUveatI!. 2.. &iRi' i;haJUOltr 'l'hrllllilCli ,&~.

]a. :&j[~~ it [81~) OC. Dq,~ d~~ic:i!/l~m~ilf, ,~~ pomDm.es.

de' Jtme d.lanS1 ,I'hw['e~ p.~~i¥anmf., Rtixt c~re

• "!!._ • -II .

JW.qj1li 'ii, iQ~ i1i]j1lm '!iii es scm,mJ[

d\ofks.

3\0 'R~1reii:' &.e I"hIMJe ave:q: des plf!ic~. egOU[[iClr 1\1.It (Ill !PiiI\El'i~r. ahsoibanr. R~JXft,~ la ,Dilamn~ operatiOJlJ ~ £es al'~, h~Ill)]Ulillms de ~omm~ .dl~ E;e~. Sd~r ~l $eMf.

m'llm&l MataI'l~~,~ •

N~1!e.;:

,~Il!f wrii'i!l;" OOIJ~

I~ ~]lj)in!l'nt:sid!e leltre en trar__l11ches miD~s, ,~ll ~~:ror

'L'< ~

qu en ~~~'!:llr.m.~!tS. :lfut'lif

,oongeLu les mt:el~ ,fW~BEI.es ,~, jllliSqiLI,fa ee 'qJlIJ·dl~ so~.n I~(!I!][I.\-ent ~~, I~j~ ~wm!di'J' ,~d~~les J~Ut'Ill](:;: p1raqri'll: an OOJrl#lla~LI[, Un.'!! rois OOD.gel~, les ~r daltlS un sac pOIlU' la oo!'!lgi!~don"A~ mo;n'li~U

JI ,fo,' ., II:.' ~ "= 'u..... •

~~ ;;,e;rvlrl ~'a:H=-,~,~~ '0Uilru:

W.ns Ilh~Ue hH(l1!]~~ ee ql.!lJ"~Ues: soi~nrr b~erl ,rluxti~ a~], f{nif:' ~ 2.001 "C,

,~!(,: ,.., ill' "",, IFill DIll:' '~ A iii""\CO~' wH,J,\ 'G:;'I e'ili.II'iI2'lIii;.r!JI"'_ ~~.c.J! J;i JI1 n~·.· .. " ~i'fll,ll[nJ· I,~;,~~~~'~ JI

~. ,[((firer. Jt,ll1~i~~ ~W«,' d~',p,it1'tJ tt 1/f9,rltt« lts J~ mr ,iu lJii.j·lf:I' ",brof-im}lt..

~ -;

,Priplim'tio:n : ,2.0 ,.m.un~ ,~ 30 miml~es ,de ,1Jdi:tg~rndon, T:~m'/1' ,fk cuiJSot1. .": 20 mi.llHlles tbUf' o4,n 6 ~jnlS

~"-~~

" ~--$ POlllllles, tie mPM~ , .. "'u .... , (111 (~tlaf'l_im'

~~Kl~ ,Ii

trIm! (sJpmrr Ie ~1I-'c till

,·M.rJ2''''',~ J~----~l

l'gd~ btum

,J/4 ,d~ ctlil of t::afi J~' musr;ntk

'mrmil£-e' Poiuu:

I _it Jt foril:i~

- J1~ ,.I .rn::.'~',~

.1 t4m" ,«,,f$rm1Nit:(-.$ I;JP«e:s

ll~ Pt«.h~1;tff'c.r Ie ,CQ'!,J.f.'

i 200 ~. rk:llLl9OOf 'U'1lI(!J plaq,~~e dllm~imn 33 :t 28 aU_ ,h:ir!~ cui_1le ,f~ PQ~ de re~ i t&n boiUilllamu:e .saI~~ J"mq[l~,~ f:e q,ytdl~~ ~i'e[n Ibi~!~ '!T!'lo,U~ :~~uu~:-r C[ pl~E'f~ lrn_m.f'6_rer. ~~HiS till] gnmd bol A!QUti~I

I~ jflll!mle' d'cel,l~ le beun~~ ~ m~~ le -ttl, et ~.e' poil.l'oo. lilt'!l ~Il~I~-~r ~t. :~~~0~ .idirr.

·1. E'[€lclidl!re b facnl(:' sur une ~111lilk: de papier ~u1~l1i!i'. O¢~~.e!' ~i.': m&uli~ de JI!(li~rnllflil~ de re,rmt: d~""s, une ~~ ~. '!llt~uli ~(l: ~ fonm;r d~ c;.l'O,!1iI0f,~. ~e 0(. ~m de I~ng SUr Iii timil~~. Ofl, ~Iil.[' arU8S!, r2~bJ.ilinet 1es e.rcql!ie[llfS :lIVtit .t.(u~ 1i:;W1l~~ 11 iQUJ~. .Arm~J.dh- ~rem~n r~ aoqu~m ~ ~~~ ~~ms:. Les ,lIooter ~ Ia iitr.il~. StOOtiVIJ['

p6lUf 1~111ev~r Il'~ dE: f~Ei~;le, 3. 'fR:mper MIltS. Ie blkrnu: ~fmufl~gr.enle~iu: OOlW! PI!I~' el'llmkr d\~jijiimld.cs CI~ les p.1/lI$S&U[ ~ ~g~f:eilll'ii~if:U'_

4,~ Dcfpa.._~r ~!1;lr 1:1, plaque ret' ~reil: 30 miIuulC$. Fhlr.t.

• ~_ "!in .. ,

Q1Lilfe au mur ,.t.tlI nUJ[lfIl[OOS

ffiuuq,lli,a ee qll elles wioot dOJ~. Si!rvir il:nn\'8dli~~n~I1i~",

WI-I • '~ l'Ji •

~-'~-pttmtw'll! : J'b! imlln:!J.a:t!i;S

"limpult, roiuoTJ :' 10 mlD1J!.lteS

,PoUY 4 pti'.WIi:'l&i.

I~ RW)~ cuitt I~ po.llI]]tu~ cit eerre ~ I!,~~ boullbf:u_e ~6:;: ~1!lIBq,u'lI (j~,q~I'en~ $ot~n'~: bi~ maHi2S. Ego!lJtJtitE:. R-6:ilillL~ ,Q11, IPU~ ~ nJ,lft pilen Oil ~g, b9:o~llr tJocU'iqu.t:'.

l-~ ,Ajolll'er ~es. llllU1lt:S

J rn:gredilUl1lffi, li'tl' bi~D1i, m~;lJn~r"

A-- L __ ~_ .... ~ - .... ". !...t",.. _j

_ I!.J ~""mj 'l."UlIiD:: I:'L reu UOtII:\':

~n ~rmll,l:U1_I~ POUJ:' rkha)U!fl(-D:' ~e ii'O~t~.

'N!)l'C ~

Fbu oo~iir WlIC SllKI!IIJr ,diIfFronre'~ QIm ~I: mm phlmr I~ crerr~~ ~kbe F I~a yac~H;' de la C-Rmnti Het.lrei"re 011 du liUt.

GfJttttI~ d,UJ( Rwt'j'!Jt1lmti (11.,1 IMUt)", '(fW]Ui1~ 4Jfl4n4;,,,'(1 ("(Ii; hNJ eli p~~ml:€t ,d't tb"ft' tiJ IUd.: (a gm'lche)

GW,~b a~, IdeblX, , O,DlUD e5'

PriptJ;f'4iaN : 30 ,miot:JleS Ttmf!t .Jt til'itJlJi.1. : 25 ,tJltilrllllL~ l+n~'l" 4 P"st)Ut~

4,~ ~mJti:a' ,tk ,~e-., pJtZJ

1 p9mm~ WTtt~ pJlt

ej' ¥.-p;~Me

I ,Oi1l'llNl-J r.lpl

114 fit "(~,iL J' (iJfi de l@1/1tl,ritl

"i! J~ 'J' ~:__A

,~ fPWW' ,£4 JUl., !'i-.rn.!it.'l'di

2 «fffi~ ,iigtr.tm~illmiItIJ P.bj~ 'flQir

l .. Prech~uffe Ie ~

~ .liOO "C, Couper 1~ ,PO\lll'UntS de 'terre C~ les p~JmJii~ l!n jyilieflLflJl'de :J em ,dl~ :~0"1IIg. '[U~~r &am~ un grnmd, b0JL AjollJra !~oii!~1-orti,. ,I(!l: romarm~ ['oil Et. ,I~ 02U£S,

SWle:a:. [poivret ~t M~n, m~hI'lllge:r_

]. 'IBadi.goonDeT. d'huJle: O'~ '~poiriiseg: (['hruLe en, KI\OW[ 1iiiJ1L\! ~lati!llKI :at pu,za, ti :23, 'au. !f!~n-dlre le 1~~lmge de ,pollllm~ de re~[-.E":sur laJ plaquCt. ,PQlJUf form~r WJ ~ocl~" Pan.Il'.:' ~re :3JY, tiOIlJj' .25 'DlinUresjw;q;U:'t Ge: q;1!lC' 0:' SQI][ d.o:~ ,e1[ ~~tiillhI1i~~ Co-uper en I~n;__gle Gemllite"~ tpiz.:l;a. !C~ servi1~

C lIl~S.l'-'lRUC

VOIlIiS poi1liVtt rJem;ptamr ~~ ,pGiv~ :DoH: [pU dtl .P:'O~~ blanc ,tau goo.: pl!lllS lp";E"(:n:rl!).~~ _Ii S'W \WiW£

• ~e' OIlJ!haitcL

15

P$rcjpnmtirm': 20 ,m,iJL1UI~ Tt:llIps. b tllilmtJ ; ] 5 [:nU1IJl'e:!il ftlfT ': a ,6 pmoRJiU'i

A

j(J(J g dcr Iwi$tJ, /liJmllltrS til:' t~'" 'l'Mw,~Iks.. ,/4vkcs

2 Nill D: (liP d.t UJtce de (:limn.

diP-"fin

'5 mi tit jliS ,rk d:t:;mn

1'2'5 ml d'h,lfi/L ,aolt:1Il'

J IJigrwlJ rJmtS ,m' JvnJJlts 30'()'g tf.'al':ticI:MU~ ~"/.t"UmmJ.e.

19p1fltli t:1 cfmpu ~n tI~ P(JiWt

I~ FaUc, ruia: Les follimies le eerre ,~ I'e;an b(]>1lIillllJrl.~ sI{-e: "u~)lf' 0: ,q,~eU§ soj, ~ ~ pem~ liCodres. t;gm.!Uit t, D~ iJr drIm~ W1 gouLd 'bel.. ,jou:rer le ~"ie ee le hIS d'~

. Co' I"

cl.itron.', ,UJV:nilf Itt, ~r

ti~Ujj':

:2. A W_[ d~ Ji~iJ'1' md1211~r l'hiu.iI" d~o'~\"C.. l~, eign,ons ~It , lcs :3I'ff[hallll[i, ~, ~I

,'t ] - poi¥Jic. LI'I.Q)J)Xilkf aILl;; pommes, de ren:e 'el: se;~jr 1l Rm~rnru.re ambian~

:N!l:n' ~

On P Ul p~aFer CCIEC salade un jOiWi' l'aiWl1l,OC'. Cnuvri1ll' e

'1l".2i~ OOf1li. rver au remI8 ... ~aWLI!r.

". rvir " kllU'~r.iltuJn: ambi l:tllli:.

,PrJpamtioo : 20 m ~nl1ires Ttmpt tit l'fJ,inD1J .:1 j J~liirn;MJ~ Potl1- 6fJ«JM"~'

u ~titt1 pamUM:J' J.~ UI'fP.

pJitJ. It tii (,libes l,~Jt" 1m.:dl.l p" 125 ,Jt. sdln'R/r. I~

1 WH tlt Iigli ,'1m rmaritlA hncJm (wir 'Il(Jt~)

114 tk ~, Jlifuu, eim

dI1'!f!Jll"lt~!C$;f btlfflln.

J /2' taMe ik' mt1)YHI,tll1ise J /,2' mM dt atmt fo:k/~ ,P"f),iVN1

1. ~re cullil!' '8ri.'S PO,nulll.llS ~, [U'.m;: a r u bouillllnll;o ;"Joc

• ! ·...Ju . •

~Usq"'11 ._ ee qUi c;Jt, .so1~Jr. a

"E'mrS WlnrES'. :E, olLlJrm.r et d~-ooa dlms Wl 8lU1d'l0-0,l. 2., 0a1lJ; une ,p:liZlc. sauf~r ~'oigfion ;'irvec ~A; ~~m~

,,). I' . .

Jll!.!sqU (i Oi'!.' ~UII: (lrugru,)J!l Olr.

'ttJm1Il.u;:-jd~~ Ddposcr druls. !~ ~o] 3iV« tes ,PCllffU'n,es, de ~nre. [nccu:po,rer tous les i1!lUtt. h1rg:redkru~~ ",~e;, ~t poiV'Eer. M~a~r d\o:Llccmcnc: ,mn eneeber Ie 'roUf. Servir' froid.

N~~:;

l~ ~l}t;S ma.rrin~

se vend! i'iI[ ,&lil e- "I".~", ........

<QU sepilK;Uen[ ,a~c Ies «Hid~t'iV.:n '. ' - oWe.

UlI1JJ m~ang cl~' Mgu.m~ !ii]J~ ooukuRl wri:m, eels qJllo!! '!G~o.tu~f]lfo'Un~ C::I'f;1;m~"

'. "'I"

po:uv.ro:n:s., ct~ii:[1 ct p.:nmern};

OOIllF-

StzltM~ dt.PQm~lts de km ee Ji~niclJntlr:s (ell JJtln ~ t"t !ikult m'lliJirDff11't (.c'n' bas)

,hIp,ml'ifJtl ,~ 25 '~iII.1ILlil~ + 1 ~~1IU ds .~OIS

TtttJlM Jt, iCl/~tm :

1) ,1a_ 20 .lJl~lilrUl~

pq,r~r 4~Y'SlJmle5,'

8,ltJlII.m~' dti lml: l'l!li~J'mlUoj'

as kg)j plifl

.200' ,mJ til{] inn bJnIflC sse

4' a~il a !Oj1/Jr d1JI~ih d~li~' 4' i'lill ,4, Sff):~ #" flU 4;" ~tr,plJ PoiNt

!l f1iO:r {I~ imiCJUi Fttiillts tit itlltrl{t 1!'O.t/1' sm4r

j: fZ~fi ,mli'!;. OJftp/s ttJ fonddltJ PMfl/l'di}J; IMdtl pMI' ,1M

,pt-nitUR

1!. .. ~, tiruirt: I~ po:~, de ~ li I~,~u ~ujn!3:nre .salk jl.iisq,ll{r ee 'q'ueUt;,'1',sojemlt:l pciri~ u:l:n:dII~, 1!;gpuu.ell'. (_;CJ;l'IP~ en trnn&htlS. l~ru.~

li!,]l, bel, fr.:nlf$;er ~~ v.unl.. 'uhuiJl~', ,~i: ius de citM<~ le sd e~' le poivre jm~ut'a 'C:~ q[W!. U lIDiJt mell ~lQ~!e~

,2. DJns un ~t~ SI!i.pc..poKr [~ tmil(;h~ ,~C:' :p'QQa'm~ ,d!~, ~r:~ (;hmlld~~~ ,~;ugl:qllJ~ traJ"[d.es, d"aignOCl'ci; ve~r

llllliL pen d~· 'uaig,ret(~, R:iplttu.

• '~'."'.. ..!II

J lESql.it :11, ~p Iil!lse.mJl~.it G~'

iQ~c:nu., Cou!Ij,I',m ,~[ b_~' lq1l~'[' 1 bc~ 'a tem¢~1:m

_ Il.' .

iWJI!.iI'J!!llEIR.

,;}. ~ Ill] li r a;vcc ks:-,'wJJ~ d~ M~, y d~poll·1l' ~.e m~Iii1iJ'~ de pa~ll!.~ES de ~r~'_ ,4. G~mir de i~~mcs d"O!Ii.dfi Ciul~ don ~ :mi~POu.dttr de pt-'rSil '~[adhe,

1.8

.l.mtifJ'Jj'; 1.5 ~.uim.!t~ Umpi Jt c:1,~Jj. ; -

POtll' 4 6:' (Jpa;tnVI~1

e gmMn,pammtJ! iff] ttJrw, ,pdtts, mjttl, O),t'tpM'~ im'll';~ ,lpomn.

115 ml J~ viYmigr:e- ,tit vin

nJl~

..it ~l ~ . .1"'= "' .";!~~iI:.:

~' t'[Jj:j;" ~ toitPt' a mUir. (l,rN/1it

1 ,gfiJ1&M' di1t~ hilcJ.Jk

l ~ljl, ii Mlkptt at t.i1'if4Inb.~

fm-is. m:p~ fill, .

1 Ntll il mP d'e pime:"t.fon fotii Jioo~~e ~' ,'inlIJr;/m'

J /2' 'i"fISlt: de' (X)'¥'1WltiR fo;'d)~' k«M'

L D~pas~r L~, trmih,es, d.c PQ,mmes de terre dam W'l bel. 2. lI)~~s un 8.U!'t:irt' bot, foo~rtt:r le \~ilfll~N; 1~1;'iII!llile! l!~il~ Ie

gi 1lI~l!IIhJiC" I .. !~im~u, le scl.

- 1- ,"; ,. . tj.'-'e ,:"

~ _!;: po1~ Fu,sq~- ii!! a; qu ~ SQJ:l

bisn ,1:ll.e~t V~~m RIl'

les ,w:mDCS de eJerre. ~,pou.d.JU -de oOf.ianu1re ..

.f'"_ - -.. .I!\..I~

.x:M'u ,llliIil'l!iIlI~~:aJlJenlCllli.

NiliiH1l!:

'La, y~lt(l: '~l1.lit ~J]i'; ~~pruFOO pl.ui.i~lllr:i j01l.l1.s

3 ~,';a~. Iillsyffir de [~ OOtlSli!M[' dms WI ,~cJ:pi'(lnt lu~rul.et:i~~lH~ ~UlL rni.fri&erarrur,.

I7/p4T4't/fJ'~ : 2.:5 ~l~ ~mles; "k'''~fH At: ,(U;Utot~: : 210 nlimues; h,t, 4 4 11 1C'J'JQ!n:tl(ff

;()(),g tit: dimllillk'jm.idJJfl, (;9/~rrldh

,f/#Jl1Ul1t1 tk ,tlW(..ldN~

'd."O'upks tIl, ,d~

. .,.. . . '. .

p ,Oft'ID'1l$ ,1H'Tlf ~ll'tJ~'?j

JII dr: fm;Jt Jt 1J.~ix:dt -pila" .3 bmlldm d~ dk~ fi).~:iltn

~'1. bi~ft1u:

114 it l~.fIt ~ foFiJ'/Mrhl 1I1 tm5£ tk NNl)'OI'J.Yi.Jii

J f1 ttES'l' ,d~' crlm" foltbt

1 ~1i£ d Mjt b mt')~'M«I~ tk DijO:fl

,hiil.rt,

1.. ~~~i1i (uiJr!.: ~Oi .dtrowHc' (l les plfllWimes, de lI!"!lJe' 3, 1~,e'i1iu, OOui!huil~~ salk jlliLsq 1]1~ let: 'l.l.u:'eU~ ooie~'[ ~ peine oollldllll'S..

~. ~t::: .J'~_

, gOiUtteill, ~'tUSSt.f. iltitW\liW[ (I

rdfrl~rer.

.2., DiIJWi un 001 :3, saL.dr.;,

dep'o~r ,~:I, eiJt'OOllillel'

Irs po~ de ~.rre; ~ O'i,gl1;CI~nlS1 ''Vert" les !IlIOD: de ~~]. l~ eeleri el le J: ersil, D."W$ WI petilt 'bot Jl1W,g.cr.

n • I ~

la mfl}ro'u~~~ ill, il;]"m!li:

frnJCffiU~'1 I~ .iimllynmd~l: ,I.~ -;ss], ~, le ,aliv~, ~e'! ~ ~l ~.&~. DJ:eG ,[litebJ~:g~r.

Neue ~

l\:i.Ltll' v,mr.i~rr IUjjili~0'l. r an~h ~ 10, fl~a'QE: d.!l p.:~1

S:aind, .('(mrl~"('l.lftfk (tlfl NIU,tj, ifll.tJ:;;. m'j:(Jomm~,$ d~ !~m .& m ,r:;'D.nil:tJp![~, (tf./l bas) ;-1: Idlr!tir- ''aili{t'm~/lr' (a ,t4rl~)

~SA1ADES 'ET AJriff"'\O' "IM'" ,TIi!~,,;i""'N-:~'IIi;~nlt!.,I"ffi"",=-=-- ~ -~~ . .I:n .. ~. ~I[NJlc...L '1l jj,

l~i~Jl~. Dispostr 1~ pownmcs .rut 131 sal~dLe' de pomm~ dii: terre, 'G{jm~r de 11.oiK.

SniNie d~'pqmmt!$ ,J.f. tEr'U' it t¥1:1ifor'li~ulfJ15 ((,I'~ hll{#:). S{fidik tit' pemma dc ie'FR et J~ /m(;Dn (el~ Inu,~ J:1'ftilt) ~'!(liad( J~ J!6mm~ ,dt 'ii~' J In tfW'f11f (~JJl' btlS ~ ,I"Htt:Jn)

,Sa].3!d,e de POrlil'ID,e8 dl~' 'lU,r,e l, ~'a IR(iqUH~:

Nfmmtion ,: 50 r,flh~.1Jl~ "l'"mlJlj d.f ,ctl'mo:t~ ;' - fim:r bit 8 _pM:r)1tJ.'lC

A,

6" pfJnmltS de' r.~~ (BfJ'O J 9OO'g). pJi'n; w~pitS .tl~ ,JiJ. ee tllit,tS

;1 Mit ,..1' WJJpC J~liik d}}liJM' 4. Im-n-chtJ ,d;( ,~n~ JM.ihi~ ,], ~)~B~ Tdpls«~ httmtt

pnemt'"ttl'

2 mil. il '(_1{t tk otrv.)1 J IfNJJJ!4 ,ltuY kms*

2 ,'tiRlMr~ plks. rI «il1mssm 1 ,~,it: /1' si/~pe tI~ m~jJ.~'

/mlme 1h1~JJk' pqjvn

'1, [[l~H:S '~p~~~'~ fai~ daKll' I~ pOmlilf'!!, de tf'Jre d:illm rhuik. ~m.a:IDt~f sur du f2!piw ah~~tTh"'lU-

2, A}~re[ l~' Jb:ilCiQtI~ I~ ()igj[u)m~, Ie lOOny ~ I~ail. ~~ire euiee a feu ,m~Ji1

en R!m'!la_ruu S,U'l!S; ~aJ']\et'~, jll!qIJi'a ee ~u.e' l~ bacon so.iE: cllI.k R(;mJ'zttw' l~ ,pornrilf~ de terre d~Ul I~ poa»: et rOOha1lJller"

,$", AIoiilier ~es ID11!I2ms:..,

la ~.lffi1d:.~ I,e ~ et L!: poivre. M,eI~ el J!l§dnl.1!!&Iiw .. D~f ~ un b®:l d~ ~.tl:'ViiOf!'_ S'e.rv.iJr. dha!llId.

Njmm#f#/ .~ 25 :m;:lIIu~ ""limp~ de cu~, : - &-j~r {j,t! lj'.Pml1'1I!Uf-,s,

~ ~,

6 ~Jm jtJ.1'1'imfti tit tm,~.,

pdks. rbl:JPe:.ts. ~fJ dk (J.dJ~ 4. C'J,lii., j /fAfJJj4' de j~,de !t:i~"Q'fI 2' ~.il J' ;mlfl~ JJuill. '}JJi~' J 14 ,J~ (Itil n ,(iJ./l J~ PO;:f!I~

liltlt'1IC

U2 ~ at: fll{l')Ull,~ldjg

1'/4 J::, tlMt dt ,a:rml fotrJ)t" 0:1 111:q1i~ Wtll"!~

2pa.iM' (eiU:ombTtil; IjlmltIJ tJ, wwpiJ m tJh

1 r:uil il mlipt de' dlN!fiJ~~ p;irm'~

,1- "-iil ~ j;lm.ll de pMJfoif II.iJ_~hl

nuilk-J ,th' initlJ't,

2 pamJ'llf$ rflftgf. iF/inm itt. 'M~ m Mm.ldJls NrJix-~ikl pmr Iti.lfl,n~ittjrt

t, Depoee.tles; po':llrmll£& d(' i.'(:[« elms un ~j[d '001. DaIfU: un ,pelit :buIJ, rou~r Ie' jnr. de d(iWl~~ ]'llWle., le ~1, ,~ ]f: pt')i'i[~. VttESf:[ tux les p~n:ur.nt~ de ttfffe- M~[iltI}.ge$ dou~e:r.!ilJl if5D~ivrirr;C{ dm~ter.,

1" Avant dg xrvl!r, :m~.l.Ii1,g:c:r

La :fa;l~)'OJ1!l'kme e~ la creme '~wcn.c.. Vltr.sa ,5];jj1 l¢'j 'pom~ de t1":'!,lie. A$OiUleJ!' ~ oO:lrnoom'b~, I~ ,doowaJc'!: ,~[ Ie ,I~fi>i~ •. r:rru!Ii!:n:pJ!" d~~[VI. ai' D~ij};._·~et·1;U un lilt ,~

.3 mlJU-bn~' b4r:t».1 Jhf,_L~

__ _ ...w • . _ '7«'~

6 p~tiR'i ptJRlmti iii ,~ pt.!iv. IOO~pks I!IJ dis a C'tiit~ ,g OigrLWJSPeM-. ~

2 f1};il J ,11'upe ,tiiJ-li'lR''9 ,m>J.~ (iH,fom~, i1nd-~

:2 .{;Jiti! ,~' ,wll' de pmi} finis

fnK'k~

112 ,t~ d~' Vitlliig1rtlU 1 mil J ,iblJpe ,R cii,m' Peilm

I ·I~ ii'!I, -~-

I("ll1)USlI 11:(1111[. II,"d.'JLU!Jll\l' ~

~tlm:'r SM' till ~~,pler :a.bs0-1i~11Itt.

i. D~o.rer ,~~ potn_Dlal, de '~rre'~ ,11& iJaroJl drum WI bel d.e ,s:er'!.l'1~ 3,V©l: ~jfJ;U;g ]l¢i :ilUtIeS ingrttlicu;ts. S:der "t ,pOi~~If. ,M!I§b:ngcr d~lti~~lr .

S~adJe, Ide 'P10DUllJJe8, de 'iEeu"e ~t ',d,e ha~m:iil.

,lnpnnfti.ow ; 15 .mn:un:~ T~~;S ~ {;iliMlrtl ," - .!!aUT 6. J 1I fJtf1bJJ~

,J&, ~

Calmes; ,de INI~_m.I~ de; 'h:.R~; ~D.(i~' :!)~ p(IImm;"

,2 ,ttm~ tk,P()I!}].'ltm' d~ ,W~ t't/Jilir:k

1,25 '*,~~~ tlU ~f' Ti1pi

1 w.il tt sOlfle' ,d~ forin.e 1 111'u,f' Ik'h,#"-~-1i: ,It --t,;'- - ~. -~~ _ o;,~.!l~i~_ 1Nl_ ",it

112 !~/~fl. ;t c-afi d£ ~/lm-r;d~ iJ.1:o.td;u:/

PeiUN'

1 ~il A lfjQp ,J11Nik d"uliw

L ,[)ans UD ibO:lj :m~nimge.r les polMile5 de !l~', lie :Ifrom~§e~ Ia £ac-illliliC, ,1'~RJ'(lf la mmadle'. S~ler ee poi,~~_ M~21lig~r ·dtli;Glt~mmt;:3 lli iCUmere

,~ne biilis'1' ~iIil!s I~JOI) ,rem_uer.

,2. ,Da.nn.s lLIilll,e: poo~. :&in: d~~IlIJf1fe,f l!hYliLe" Po,U!t' ,ci}_a,qlJe ,~~EfU:', dtpo~r I, roil. it

'-0 I~ ~ dlJ -m~~I~'~' dans

:5 iii r,-.~ , ,_ - _ ... -'\b'~

Entrees

d c: • :> '1Iili" ,

:L'- ' es :POI:il,rJiJ]ile5 ,e terre ront ,gross i, 1L''o, ,P:[en, n est

... . .. ~~~e ::~~~~~:::~;:u~;~ne

de; vi~m~wte C~ de reE, de' :p~wsium_!, de fib~ ret de ghj,ddes.~ tour cela paUl a peine '1 00 oo_n:de,s.,

ICe: sent ld 3; ... cd'tta!, cemme Ie beune, ,I~, :ttlM<pmnejl la crerne et la cnissen dans ]~, :f'Fi]rure qui augmen(!e:m: le nombre de caloties, A[.o.l\'SJ 5~,\I'QlJrer.- ~€!i pomm~ dle CIe;UIft en. robe des olli~lTI"ps. fal'C~e~ et la creme

dE pOfiuncs, de' rene a hi romaee sans (ld!pi~Jb~~t'~,.

1M. k ~~'lS ~ g~';iw, ,d'WN: InOll~~ : ~~t~" ~~ fur_~ ~e ,7iltJ" ~§, ,dtlHJrJI,71t.ts tit ltll'W: (p. ,14.)., ft;;qN;WG de p.(}mm"n :tk 1(Yr'tt

(p. 25) ,11- gifJllf;fts iI.e ,{W!1l"1~! "d~ f.mt ,~u(.~ tl.NX po n!m et

22

-ENTd~·-

'1:'''' PO· ·M-'i~~t' .iiF'ii'~' ~~" 'fi E'

~ ~ . . .. _ ~Y~ID.:l!' 1IbI",~ J.~C~-

la 'poel.;;;. &mer 1~~I:JIr. :ilV,~-C: I&U;~ Jhurnci)e;[Jce. &j~ll: ati;rc i raj Ilmtoy~_Dili"Y~f ~~V~iIJ. ). minulES de· dilt~l~ dlu: jm;qll"a ce ~ire les ~e;~' _ S;Qj~VlJt: cuires e~ dO:J~, SeMf .:lvll:C b sall'Q~ 3fIL~. 'pamm~ ,~w s'lm~[.

,:J,. S~'UQu a~ PO~£5

~ .~~ ~ml-Oi nl~om,g~ les p;t1illlJlfi'te,s: ,et r ~m~ Co~ir ,~ ou~ ~l ~ dnlllLX .usqU~,

'Le ql!l!!i:' h:$ .po."un~ OO~~tlil rend~ ~~. qu.(i: ~ ausox~ . iliS:Olb&~ .. ~er ~YOC 1!I!El~ r~}UK_h.et~. A!J(!iUit~r l~ mmdJe 0it l('l: ·!l.Ul;:3ig_fC'l I~e~~g~.

iMlllitt: ~

Ce:~, pJ~!:te'S d~ po'mm'f1S ,de ['elf,ril'! se OOiillgiel':eDf.

=-~ ~ "I - • _~II WJfiiCU:_ml_1ioor, .1'mJ~ eues

p~I,'!lent· se (ill:!(II1~I""!r-'"Cjf cW.I~d.e 2 ~ it j!i)lU.S hien er.J.wlop~es a;~ .. re:frjJg.~lieur. A'lil Ino.iTiLtilit de ~~, res ~o1.1~1!Lf.f'g.r ~IJ .thrn a 150 !Ole.,

.hip_/$lmi;tn : ,4~ ,Iml!n!!.~ ~'!tfPf d~ miHbn :: '~o .rmnU!WiS, h~'F'41! 6,~nu

#'

12S m1. de w.~ ibhnr Sa 2 qipo'lu .~ Jm#1t~

.2 fofilks ;it /JJof#tjg

1 ~rt· ,J8 dmm mlltT 500 g tk pIttm(;k!,

.25Q g' de: ~f,e,! dko#t:~Jlrm JO g de .~:tf-r.r;r

,5 (ili! h. iONpt tk fori!jj'( I ~d~ldit

P.oi'IdIJ Man'

G . de Je.

-. •. ., J I"· .. ·c-" - --,

, lIirntfUllfe .... JWlN-mt:i .. ' ~

[6 ~'puttlmlJ de ~, pikl €Wgi:e mu~'

3M tit !Sf ,J4 mmt;j!ttJr.ttte· 114 tit t1!il. .~ ,c~ at' rMJK-tiik' ScI ~lai.NR·

,40 I d~~ll1WJ1t. tjplm

l. l;!!(j:r&Qh3.1iI:H'Cr~' ~M

~ ] 80 .~c. Beyf.1ieir. Si~. .fYiLleqWlIll5 aIlllUlt aru fa. ,~l£ ]/2 twe~ O~ un ~ew

"h~~ d'wle ~~it~ de 3'·~~.

2, Oms une C1i.~~lel' PQ:~r .~nmm~I1f. a !f!b!l1lici-al'l !e~ vilA. 1es ;oig[OOni ~~! les fen~itII~ ,~ b~ ¢;E' le zes~ de ·~][wa" 1,&I,yire; l~' :fuu ~ la~r m:ij0W; AjOtlle.r. les p¢rolllcl.~· I~ les ~ d.aJlfS Ile- COlLl~;'" boWUoI"IJ .. &Ere ,~ !i.e 1 ~

3, m·~I'Ulres'. j1ilBq~.ta, ee q,ue" .~~ ,aot;~tJl\:S, d~m:1~iIC ,dle oom,cw; ~~relli Ies "I[ii~ die mmJr a,

II 'j j~ . ~ n &~.aBDEl u. ·I.tll;f,;l ~acsrolre" .~['!,l1fiir. ..

3~ :Pnrreu- de [l(u],veall i!J .Hni[i.ciOiLl .~~ c"01lo:..bouill:o]l 'H laJ~e~' miircf.er sans ,O)l[vlir jY~I_a',~ e.~ '~IlL!i! ~L!U~ a.

III tasse, '~r. dlrul1S Ulrl mmis fin C1;' ,r&t~,

~t DaJi.i.?S 'i!.I!II1.e ~ml~ ,mnChm le beurre, Ajli)~ra Ia far~ll-e CE' ~J~ a :[~kl [d\oux ~ m:u·nll~·~.n. tFeIDu:uill:: •. TOUlt !l:1iII 1Dl.l:t:HilU;Ui'[, aljc~neu: gradl~J!llen~e__~'t le Lajt e)[ .I~ ,roUr.t~~,tiIIDJ1t" SaleJi

et .IJOiVttr. ~]'t' CWIie i fbru

m .• n!, ,iil:iIl Iie!lifIImnt, l'lWJ;ut~; ~tilllidon I~ ,~a1csdcss~..mmit de ]a !a'UWe',

SIo,]iElm;rporer l~ Ftoa,.cl~ et I~ Cif~t~. RJSp~jJl' d~s ~es· :~~~~ :a" [~i~Q(Ii1.

}", &dP~ tk fium. 1'1« : ~e,..kf plimJdts tt k:s ,~Iaf16: M ,~!wr:..~6 ~foig ai/It 2 ,a- 3 mn.,

2. Filitt'tbJliirrk,.~tM:.c~ k ~ JAng :fm ~fin, ""~

'- Gl3J_RlhJ!jltt & po~ d~ tc:ml'

I~.llire·cu.in! I~ lpomm~ d~ terre 5, l~,ea!.i OO(!J.iJ]tmf~ MliBG.: jIHqu:"a. oe 'l,u' ~h~ .m~~~t hi~ :Iin·o]fes, ,~wm:f ct ~RiK efill puck. AjoilLter H~ ·OOIUIle'l S'i]'i.sa~'iiirJiIi'H~!1.'[ d~ lah P!!].'ilI1J ol.n~nilr (M!le; '~lIe p~ reJrne, I~l Iilit~di:i~. J~ f~ ~~

[e. poi,V'J)e, bje\O, ~e~mgef.

'-~ '~r Ja p,W.fi1l£e at pQ,1RI!l1~ d~ 're~ $U' i~ :mehm'li~ de ~[S d~· milt, ~~u!lprnudJrer dlam1liIJd~ .. filJn: il:u:~ru:au fO[I~r ] 0 m1jjrllJ:rgs OQ ~,1it~q.tla ce que Ie') po.~ de [;~ er les amaades seienr dor,ee-s.

.II}" !Pi.;~"T'TIi f:' iEi ,t'. -·~l"!!1.J.~' --

C~q.u,etta: de PO(m:lMB [de. 'hI'll~ PrI.p~on ,; 30 n:UJlItutt nmJJ & tiliiMtf11 r 5 ,mil~I!H:tS l'tIltr- 4.a 6" ptJ11N11US

a

60 g'.'Ifk Mint' J/2 'ttMR. dfal~

75,; d€ flf'in~ l:emiBh

.2 ti!lfft. IIg~m$ h4r$i.~ 225 g,~ P""'« th'pomlt;~

""t~,' ,

.Jjf ,Ie C1I,il i ,ttlft dt ptmJ'R J~' ckill

P~VI'f'

.Htl';/~ Jd~'ilfk O,l{ .mt1"Prilt,~, ,ptlllt' & ftit1'Ut

5(J'g dt·l4mttsJim ,r.'&it

1,. Druu: iIJJL1e ~[Qit;

!i'~ 'i IL - II'

m&l!illIlt.gel.' L~ ILJ~I!UOO m:: .~ eau,

rni~ 'OIJ~ re a. leu. dflillli, M felil:1l!!>BltU jLllsqll!l~~ ce ql!Le 'Ee' '~l!I_ru; mit Itm(IUJ. N~ paE

pone£ ,It ebWlit'clotl"

2~ Rt.rimrr dl!a fru et ajou.tu wu~ 11 ~m;Ua,e., ·&~iire:it ~ "IW:~re dli bois j~.wa oo~tooae ]~. hrn~' $'Iu !e reu ,e:t 61jre em ,en ~'Ua1llt! jU&}ua C€i 'qu~ ~ .~Lmg~

i'~'p.~isse C[: ',~h.'i!l"~ ]nlmls·& ~filJ ~oo[g~, ,ROOm dn b. ~"~Jr.

3i, T~:fD~~~Bf I ~ I~I~ dam; L!U~, :gcul,d bo!I .. AjcrIi.imr ~~ ~llfs., ~~l~I:n~fl'a: en Iltmtc:mt !Iilntm! ·maque :aj'OUI[. &nre ~usqd~ let: que ~(' ,Ilw~j_an~e wit OI1C1[Uew;:', [n~r demca~meii)[ Jes lU11"fU.rtU'lS de ~er~ lb. J.l'ou~ d,~ cl1Ui" I~ SIt! Ct le l::tOWD:' •

. ~ilre di:g.1!tJffe.r I'b llil~ ,~s !ltm.c ~~Ir.:., ~]J!r du,q.w: clDqu,Sr:;re, deposeor: 'I CI1Lil.. a cde ,dit melgliII~ d~ns l~~'nLile ,1iIil¥IiIJiI~niIEI'III: maude- e:rlll fQr'I!f\llllilt: ~fi~ oolLd~' UtIDI, pai 3p·~~ltii~. ,f"iihirn I~Uil~ eral\l1lmn,

3- .minlllll[e!" al 'OOUmilllI les C.~IJJ~IDms, ~ndarru la cwsson, jruqutit ee '~L!le: I~ sok oolru.e· et CJ!!.ii~ .~;yn'er .~u.Jr dJJl. p3,p1~ ab.so:rhlilll:. SauptJudrur de: :~rrnesaJilJ.

Nti~,;,

'1' __ . IDrrn-tiI'·" .. ..,....., .. j ... 1Jif1I""'rn"'I-~j! .... ,~l --.--.o..c-'lu.-_vlL_~ (lIk- r___,11JJJI.!,L.Lll.-1;.oi.;.'I! 111~

I~re .~!L' fileille:WU ·IO:£Squrcl1.:b: 001'111' ,senri~ ir:NilI'rtitd.ia.teil'i1~l!t.

~ I vmH' Ijitd~~ fii!!;!($ ~~r ~u. chil1liJd. il;1~_te pam 1iff1e' OOlW

.. "~ . ..!Ii

FCJ.l'l'OOe.,

.25

~ :r,y p'O:' ' ..

,~ . . ,

ICroutiDUb,. I '

P m.!mm~ d_ KEfe. ale ,berb s

Pr,~tio"t~: 2, l'rniIJj"~ TfTRJ$ tit ;:umrm .' 8 m,lmJiaieS lht~1r -1 Jl 6 p.mlNYttl

6IJ() $; 7(}{J'g dt palmn~ dt ~t:m pt"1m ('I 'rJ-pitJ. /bt. 350.8: b 1't1tms ,lou' 'eI.. }~Iks (~ rll:fJh fin

1.14 tit. ~r th' ~ulml. fmtt:lN hadtk

1 miJ., 4 fOrlpc "0 ·igan.fo:tit /Jig-b.lftn

2 ('/til. ,1' ,W'lIp .de pmii ji'aiJ

kt«J1i

.1 «lifo /i#}'l:1l1.iTJJ Imttns 4. ,f;lIil P).'rfJi! .tk foriP;l~

1. cuil ,a ktJJip' d1mil~ dWw 1 mM tk amtt fo-lcbe~ 15 %, Ane,r'h jiau.ptNl1" ,(a,gamimrt

1L Dam un bot 3:i161~ Ies ·poOOillt.1l ,'~ e 'terre) les fa'[al'~,

'II 'Jb ~ - 1["- ~ "

lil em _ (Ji1Ll~tin~~ 0.'11, e

pe.&SlI~ ~es, . tti. laJ' f3~liine",

le sd ~ le pow. MilanUIi

. I .,_~llll· .JI' _. L. '

il ,a Cuw-e'OO me 1001S.

2~ D~)~~ 1JJi1C poe1e. faire QnillJuri"Ilt' nn~il~~ "[)~,pos.e.r

1 cull.:3, '·Ory~' plcm~ du. ,meliIlr:LP. dans la poB<e. i\!phulr. Re~. e.teJl' r~~tiGD a"vtt k :~tt du .m,dl)nrag~" Faiu cuiru ,~, feu m~I:j.-o\l'if c~~,"l~ 4 m:illllll'~, de draqu 'O(ltl.'t Oil jUl.~q.!lL~~ Q~ ~U~ .I~I€gu~, SOtfil1( tcridres: ell oo.loM.

,J .. 'Gal'ltnr de ,crcme fmi'clle) ,diro~ ~t 'brin.s d,'.il!~l.edl, iL~~ SUIIir chaud,

'OllDilDl :-., de tu e

eo mi'b' 'a cba..:...m,5 &U;,cia:

'PTtipdmt-iDn .," l:5 J!1l'i!liUU:CS rm1pf dr atr:H{Nl': :I l'WiUt .; ~, PotJi' 6. pMQ,f.:t.MI ..

U - .,i '"

,

.

() _/)('Jmma J.t ,rm'r mo}'tm 'i'j 0.4 kg). muks

1'25 l,w1 d'hllik J~;:

¥IRe

J rmnclNs at /Mmll;, hArhk--s

fin

1· ,II'--~iI:....!',f;,

(ilP:(J.n~ ~ J"u

J pll~e tfg,iJ kmilt

1 mtft' ,lk mm~ foiitlu

2 It;Uil. a j{ml'~.tk (iJqt,lt~upi/ie/ie' hl'lthk

114 Jt tdsie de:' ~m:~.'I!iitri rap! ltiiwe

1.. ·Vm~liiIi.Fer le [our

~, :1 gO ... c, ~!JlH'![ I~ pomfn~ dl~ tcrte a:v;ec U!ne foll!!~h~" Dili;po~r SIlfF' uae p]:tqUJC:: :a1bnt .HI : " u;: hUr;e euire

;au four ,4,) m1iIHucs j~q:J.~ ee qu/eUes sa,jw.t bien I'Ilolics.

1,. Co~J)if!r dmaH'i'c en, delLl:_, Vl!du ]ii:' cel'llp.'e awe une Cnillgfllll et dqJoscr la d.Ja1r

des. ~o.mmes. de rerre dancs

an ,gramd bol, Ris-erv¢l.

.$ lhW_geOJUlel d'bu.ile l'~lteJfie:urr ,!,=Jt t~t:crieur des: pdw:es de :pOD.tIDe; . d~ '[tT"", .DepoS:(l'l. sur 1111 !pIli qu~ et e ire 11 rour 25 mml!U~ jlllJqu'a C£. qu,e Ies pdLllKS :iOi~iIU Cr.{!HUS,'lil)g~.

. '., FaIR

D ... 1 c.·· ' 'Iluae eee, rn.I'~ oWcm , e

baooiEI jw:qllll~, a: t1(U~ ~iJ[ cnJlllstillanrr, .Ajout~r (i Qig,l'on ,

'~t.-il ee les r~ mrenir., A',ou[~ aha dtai1£' d,e pomme'l de ~r:re" [flJCnTpn~r' la otlrnl!: &.ti he,

I· clbouJ~t~, ii;( la ,rUJIomlit d'B par:~! rnpe. S3~t"r e~ PO~'«er.

$. 1~_1" d~qu~ pd~IW lei

UJP01lJd.rc_r du '1ieStC: de. from~. D~OQi!r sur ,Iii, plt1qtIJ~ er cllhe ~o ,[wlmuJt'eS

j,usq I,' qu.~' i~ rml:llag~'

• - .111 '

mKuiIJI!ll1'.

T'iIlI'DlOa

,p,.;jtJmri91~ : 40 mimnes Hemps tit Gli!sr-n ; - P"ur' 6 p~ ·'SO'RJJlI

1. ~.m a.W-~ [{':S, porrunes d~ rerre 3 ~1'eaJ.J bOlll1l1m[e' ~ti~ jU¥qui'a ICC ql.[idles solei1i1.t bien mol1~. ~tiit~, Di!poliC!r dalrrs I.e m,[ dful oo'oor clJ1J!bwre avo.: [~ o[gnom;. Mellie Ie 'robot ~U:l ,llIIlardlte ~oomt qudqu:· '. eo:mdes j'llS(jtl!'a

ee que Ie m~tm.ge seie Usse

D' JM ·1 ,_'L._

2. ,3n5. spparet en !Ui!lJ;UIIL,

. 'I~' ..!I'iL_ "I

,;]i OIiIrU , ~ D\uallg !JL IIUU !!!-

,dolt }IllS de d't:ron! d\e' vi:n.r~~ ,,'>~i'lu.. Sill~r et lPoi.vmr" Mmre Ie mbtu eu ~'r,!~,e 11m)uta ce ~!!I~' ee soirlisse, lnOlf.[){)rel _~ ~l,vG (J~ m~nu:" U:1U (oem

··._TRJms-

dollS 'Il,[rrL 001. CoIJ[V]'ir er rCfrig~ttL

IJtim It 1M! ,J~s digu.ifks d ~M~ ,monfre : (rqlilli/ldx'1I ilt p"mmc(J d~ Z",n! ~lwt htrb".h l-Q,m111~J de ur", en -roIN ,f4F cfio,,,"~ fomt-! ~ 1tf1f4m~

27

1- i-n: wm itI,pmnJ11if4> tie tCFTe JUSflI- ct tplti~ w~n~ A pti~- '/t'ntIM. ~ ifo~ ~'

J7eptJ,mriol t : 40 mi auiteS Umjfi ,d~ I!:uwon.' l' mj~fUJli-es Pom' ;1 a 6" pmmmtJ.

~ ~,

~Jt}lllm~Je~ 0'3~;, lflm'6 n".'1pks ~l tlh' 3IJ g tie brom'

J ~ignmi. Im'dll: fin .1 'b.~W( (/611 kmsIt'

2 (gill d, t'.1fi'~ gi~mlnl' fo1is.. ('lip/: fi:tt

.1 (flii It [rap de ('1{11."lIJ'J1'f}:

J CN.t/. i1 !f)fI~ tk Girllm mliJflla (mllang .iNdilrn.'. ~ ,OOJ.tW 'AIM !D' eli:tui~ an:atitptn)

}OliJ. It Wl,Pt. tk t:drdtl'lIWmt: ~"po.'l~r:

.J crill a' $tWit' de jtU Jt ,otreIJ 114 tk ,fim~ I.e ,tQ,ti4;«llft ./irtreht had1:&

112 it rut' Jt, mRl'f« fonjih:t.,

I:_~~t •

,,",-,1«

Sci t.l,pgi'lllr

,L' . .J i'i,i;!" .... ,I:,. ',U_ - •

'fla,"jJ~ a& J'_'; J~ i1llUl-N

~" '~'lkhali.lfli.,r 1 futJ!f

I . 0 ~c. ~ ~ 'QU vaporiser d'hllulk:l ~n, ,aerosol d~ ~I~qu~

all t: J;f -

aar 1J ICM Il;Ii efj,'!,!'JfIOn

33 K 18 ~. F-:.nRf UIiR:

les po:JIlmd d~ t~ a: [l,e:ru 00 lI!'ibni~ • jU~hI'3J ct' ~I![·dl~ ;so;~u a ~ te~dres;.

,~Uraitcr. ~! •

1.. .~ U1,llJ.~ ,~! &ire .r~ ,F O'lgriO!il ell Vii] ,&ow. _ , be!!Ufe. AjQu[ef I·

ginpbm. k:: ~ C[_ I~ cuay~ M~~~get" AjmJ[~r I' 'li'OIDID de ~ Ti'e. le ~us de ciwro.n. ~ oorbndre eE

I ' j,' ~dlI!!'~ SaJer:- t poWru. ~il~ -rntef ddiar.rem· nt, ~~. <Iu [."1Jt ~[ :1Jaisu JrJill~~ r ,a, 'OO1npe.mftUre ~lbkm~,

]' .. Aba~r 13. patte ftuill",-w a,O 25 ,I~ d',~:& C.(ii~, chaqu . 'Ulil de pire en

9 ~ t,.~ux. la,dlt:gtmt ee k·s oo~ d_',o..'Uf bamru. D:~'Ef

:J, ',_ DI;pom".:, .' 2' ("_'1I.il II. 'ct· .:' Ju milall!: - tit prnmM ,4. hn;~_- _ 1l1il!r1~ somme,'. tk iz ;\t:t: fluilletll1un:'

.L .- J_ ~. tk tb!J'. Sti,fEM,_' . 'lulR,J',rH tm1i_i_. 't ,~.'I!" Imwt;,

We UmtUl ct1.",,~.r~ que, .. r:IC:. ~ pa ~ ~~. ,t;, v e ,.",~~ r=

f:~u.ll,ctis dc~ PlilJ1wnr . d.~ af)u ... m~~ ,iiwl~m

de 1;'erf-e , ' ~!lIig"irmJmr IMn'll ,2 "til ~ M..r ,tit -g;mi.·I1.{!'f

ill: JH1WI

2; aiiJ. ,~, d' wu!langt' de [pOmIIIllll'!ii de: '~m iU ceo_

de cll&:[uc a:r~" ~Ii#r. ,pmtt 'IQrmer 'lJJ1lJ,J~ er p~

I~;, Lm!i: pDiUl DUeT. 4.lad'gooriii1i,u!~ desm:s, de cm.quc' ·~Jfi.gtE:d·(Eufbarnu.. Saupuudrer &~ gr.tin:es de pavot. Cepe, ' ·1 , leos, phlq~ _ in~te ~ 4'5 all. l~iFC (il:li~ 31.11, r~i.!I]' ~'1!.fllmil!L~.Q1l11 r~lII'liJ .. ql.:l.E los frum~,

mimr $onll~ 'et ~l'oliS.

··ote::

[tC) fcuiUCl6· peRlv:enf b rui~ ~_Jl Jour ~ 'l'alP.3.:iriOIl:. On pat[ ~e-; COl!lp~ jlllSqE1t~ ,4 s:emaiu:es.

C U lSI'-'TRUC

Pol..! r des kL\!~Uere.s ,phu rd.ev~, a~QtiJ~ " III CI~iI,

a . = le po_._dFle de h,jL S· ¥(}\JS urilis~. Q!m pi'l neJfn fraES) mllJJ.lliss:ez..Y!IluJ; ~ ga:m [S en OIltllwduillf: (If eviili:"l nlljj;[ CO:J1t'.lU 1l1Iila: ~!l.$ . 'l~ I>l:.

eti€.pe·! d:C.~s~U' 1 a<liil. h ~O'!lJp' du :mrMM~ dans h~ ~~I~, '~TI bumnr.:l em .d)~ dl1SlamC€' eJ~;lU'~' chi3!CUI'te"_

. \. hift ooilfC ~ f.ru ,~no~ eftLlYiro:JII .3 m innJ~i de 5ha~ ue wte eu jtRi~-U'~ U' qu~ 101 e_Rpe ~W[ bien d@~.

Se.WJ1r Itlrn.ud ai .. 1~lIJlut d.~.i!'OOO:mi~pagnf'.Iill1!IlIJ, eu

el~ eD'OO1Z ::IV« Ilin will lis ,~. 'OOIT:l:a~ Gt!ilillilitr de"ooma[~ d~lTtyd(l3j~ !'i:it de I~llj ~~ till! hasJ~ic..

NQ~~

~ c.r~pi:S sCi lilt m.dUc~ms Ll!: jouli:' de Enlr P~tUiltiOn.. £11/3£ pilillJ.wElr ~ 'mIUiJlj~I~ JIIlI~tl'~

,4, ,>:eN:l:lln~. " .

.l+i,pi2mfif}T'J, ; . .30 mU,ll;ll~13S T~1J b mim~j -: 2;; jnn~l!Ii~ ,Rou'/" 4il t(p~".·n.t::i

,~

.l"5,"Z ill, het'J"1ff! 1 O'/pOiJ I_hi

1 gil~t' t.fiJ,il ktmu-

.( ,tfi:NlIlMs. mQj"(j'~'ntt (500 g). ,f:{llljkt e:n tr(I.r_u.ks

.2 pummts. ,It ~ (500',g)~ ,pdm ,n ~pk! ,m .im·fi;[~ .2 cuil .;, S.;j,~/t' Jl d/;,oJJhrtt., foa!:cJu iHl{;hk ON. J.~ w.rt!, fllld:J/1/!

1 Ctuil. it !OJ~IM tk (fu~~-m ,tk ,toJll(JUf

1 ,r;;uil 1t. tdft t!:t. JUjf:t! ,J~ citron

rAt/fin

1?Wpam:t-ion .. 25 miilill'a 'Ii. de ClIBmI) : 8, mal:Jjl:li~ lttHr 18 a 2f} l~fil4 ~

A

1,2' m/:',J,r !aii

l' '"flil. d cop Jt ~i'lllip' bJiiIJ,c J/2' ~ b. fll'it~~

Jl2' titit J' mfl,rk ltumr

J ~'IiL j; mp d~ bictn.JHimtlU' tit- srmdto

J'/2 fNM4 d~ ,urk Jf.'}f):m~~tCj

tkt~Te

2 ~tJil 1WkWAt'M liN'IDU lh'Jlg dw: j,~li\~·,fonJtJ, 5" g: d~ mJri,1}"'li .. ka.&'.fi~l

3(} t tk btiirn",. tt"Jl.m~llM;~·" 60,i d~ tomttm' ,Jh:I~tl1tkJ

drl_11J f/mil(. ipt'~, ~n finN m;.riim pmlJ' In

';;;;:'l"'---I';""""'o:;.~'f1l- "!>!!"~

,FCuiJit'!~, I,mIiili~lmis {1$UI'

in ga_'fIli~re'

1 e ,[lmils un bot ~u~li1L~r

~, lair:!' Ie Villil:ai,~ tl ~russer Ie,poser 5 min-u;re:;. Dsns un SJIIliI.1M: 'bril~ tamiser !la. ffuilFle et 1!! bJOM'lbol:lcMe d~' sou~- fu~' un l;UllitS au centre; AJoUil« 1~ :e;mmmgs ,It;i: f:~~1 1~ o:u£:~ ~t. ~, m~bn#' d..e lair. ~rnul1lr ~ h cuitl:e1Je de hi))1s. pOW' btew, ,[[:l&~1Il~~

2-. AjQl.,t~f le 1bcmlll:' r~)[ii;du

~l: ~~ lQ_Clllites, (l€:il1,y<ka~, tl. h.;cl1I!e,s.:,. Saitr et ~oiv~r.

,F

,Me].cIIA,g.el' ,dlQlJam~li1rt,

3.. D~ we po&!~ :fund re ~~ bculI..rTe ~a::am. ~IU du_aq;~J:

1. DrulS une ,~ml.e .. b1R:' r£~g~f l"oigmolli! O[ l'sjJ ~

le '~ltl,m;. Ajeulie.C' l~ ~jJllil<alesJ' les PQm~, de ~e~, 1f4!. dbouJ!tttl;'.., la CQnotJ'lD'r,e de' wmate5,. ~~ 'lG.'it,~ d~' eii:"f.OIl,

I~ thym. I~. foutU~ de l:awi~' ,~t I~ 'bouiJlon de p~:uLe~.

5a!l1' '~poilviliCr. -

1., fb~r at !!!truJJ itiOi~. &~llLlm I~ ~u C[ lai5i$r miUCI'""« 'Mviro.ll 20 mint.~es sa. lIS' e Q1J.\\'li~ j UlSoql1 ~a .c~ '~iLI.e les :POI'il.JnCS ,clle eerre SQjm~ t(Iru;he~ .. ~~~'jf' do :r~L\I, ltlJt!1 I~ r~ume J~ l:auI!!fJL?J ..

3\;, Ri(~l.!hire ,~.n ,1:1* :llu mOOt CWiRl~ eu 3l1!! mel:il!ng~r~ ~D~ure.d.lm5 Ja I~_~ ,R6ina~' j!'[ ~[i.6B.

l' ~lsO iflJliliCl1lICfIi~. (iafil:lif chaq~ae ~~OIf~ioril, d'l!tllJ pro d.c Crbr.l~ '6ID{;h~'~ d~ tib.rro fr- .. is Cl ~rvnj i~u4

r(: UI,s ~ETRlIJC'

~i Ur..7- ~ ICe q1li~ I~ IP(!IJlrlUL~ d~ ~~ft(re' L1C P~~l~U I.li taches ni ~,ksw~, Les iPi!)'ftl1~ d..~ m~1!!:l: wn~ ne som ~ oom~t1Mes ~!lr dHes: ,ro~~,[~t:llUImt d~ la

mltlH in~ ~~ sene [~!J1.u.

Chm,wder'

du. Ba~ 1$I""Lameut

.Pripnmtirm : 1) milllues "Dm;n. tI, rom.!) :.20 Odfiilll!l'CS Pour .6 prrnmnt;l

J' €lIil.ll iOfqtf. ,J~k d'oliw 2 mInd tJ '~,bd.t-fm~ IMJiks jill

l .oillllm IMdJi'

I Uti#/: aail ,krmit

.' pumm'(j tk ~ 11'J.O'p:}J'IllS~ ptlitt ~.h en ","J

500 /flll tk #;m,dl/gJl J~'}f}f§l«:

.u ....... '_.l

,f~.,;u~~'

'jny,ifil Ie m.tll'ig

112 end ,(i cap tlestmlfiR St(. Jl_. tit NI;t a • ,14 1'hym see ,Po.i.Uft

375 g d~ fikM de pom(j1:~' blnM. mUll,; en lA'

375 .mltl~ lnlt·

1., Dan, . une ~m1.!.':l·~ cr i~ ~c ba.oon j[~IO',:t GC qil',il SOIt nousriUol:. Ajcjll1li~r l"OjPOD,. '~,-dt et IC~ en '~I'Ji'IUUl'~

jl' . '. ~', I.'¢t'i' "e AjO'llfltr .I~

pomme.s ds Rlr.m, I~ 'bouiHlo~_!) la fe_uil~· de lw'er; ~'esltlT3 om. Ie myrn. Sal~r C[. pot]-V:M[" ~Parrer a &tJJiricn~ Redllire I.e fw .et 'Iaj~~ iIln.i~o.~ef i ~.u:a. felt(ba;e Id~~ pcmllil~ d . terre. 1 . .Ajt1ill~r It: poisron, CoUivrir

ruire 'f'lllWron

c ",..' . i''''''''' • _. '1

.). Y"',J!I.o:u;a~ es 01/1. JUsqlili ii, .QC q.~

le pOL1sron soil;: laUt. ' P'lt <r ~e lait er :r.t~d:t:jJ[U£F. RW:Rf.

I I 00jJ. de ~tliriet ' " !U'llir de pimil h'3rot si vous [e$ouhd~

31

Pri'pnmlion ,'. 25 mmmes 'Hmp dt ('t~n : 2D mli'1U1l PmfiJ" 4 it 6" pmrn/~

30,,, Jt. htt~m

4 oignum t;,m.tpii m foNts ~ 250,1. de dktm;lt!1(),~ rolJ.j~

C!fJ kmttl..&

ll'tk 1m:m1lcm Jt JKdII# JignlMsi 4 b;rim ,it.pmil..fotii

l/tuJlk de 18~'irin

.1' bril1ii:ht 14" ~hyl1l foiSc pm1rllj' dt '{'tefft mQ)'tnnn (!HJfJ g). }rikJ d,' rJpm 250 m/: tit, nWll.t JfEURlD

11... C01Jp or' ks. '. nili~, ~Ill de!:Cit Q:aJ»le ,·t"IrDS de I ' LongtuJemr,

R. bKl' le ~ xl~r. 'H:acll.eE !~, il."i'idives- n:;ms une asstrole !fuij ri~tlU 1~ lo.ig~DllS les duam p~g~f!,o(UlSl N. I~ ~nd~;ves dans ~e Ibeunc. Jijouler le bodoo. ]e poe . ii, la fiC!1llilli:! de 1.a.UJri,er ,{"] , ['h,ym. P01Irel,'

,l ~bu]~oorl, AjOl!.lff'Ji Ies pOJinln£'.S de OO{[It" SaI-'r

, 1l..(_.J' I !l"

et po. l:v;re r; J;\:CI/J ma:e e reu,

Couvru e.~ tffiure cuiu ~l!Isq.y" ceo que; les po:mtne.l de ~en;e so1 iii ltellm ,Retirer]a. fellm~ .d!e b.'lJlL'i~r· ttt la brsnehe de dtyr.n &als"

,1. [it6:iwl.ie;en pu~ au. robot

·ouHIf!iai;r4! Oil! :lUI: :JJn!l;qangeur. R~mf.',ITfiC la ,mtlLpt da'lJI:5 13 ~m:le. Aj.otJJi!~ IaJ ·~nlnt -

ett irOCbaluili'J[ dO!ll«r.nefN~ m, rernuaar, ~jt"'Ul'!l:(:r un peu

I"' C~. '

il~, ~,o;g~m.enr .. .;x.{tv,~[

dla1Lld et ~r1nb' de oem.e ,n de I!hylm ,bis. s.i "!.rollS ~c. mu}. i~~

~nmmes d~eme Vi~b.f

Jlidjmrnmn;' 15mm.lIIres +

:I ,b~~1 d)",.' . i' ,'ge, cion

Ttm]iJ 61' amstJ.t],: 30 mUllJlLltltS ltiY.f' 6 pmumm

,A,

2pfJimlfa~ .fll~ IMchIs

l' /tJTljMti de Unt· i!ln~·eiIJn.:irJ' (mui1U.~ 5CfJtg) pdks etknr;/;bt

2 (-«1.'1- J ItJU/J-t· ,de cilmulm .foifl'/~ Wit

150 ml tit brmillo,rl ,~,poulrt

Jigml.

S~l tl poilfft! 2:)0 ml. til' JAir

125 Wli dt crimrjkuft:tIt MWt:Ndi: MtJ. ~/1l"'t, ,N ViiI

~ .. Dsns une QlSStro~e., porter ~ &;J,IU.ilioJ1L ~~ 'poirml1l~

tt . pomtn.cs de lJefI!e la dboule~~~. lc ooui[l~a., Iii: .~] et 1Je :roi;l>'re, ,R.~~~jre le fat,

(""'~ . I ~ _.,

'l",..,Ul.fvnc ,Clt ~ 'mllJcmr

jusql. ~ r.'e ql1~'l~ 1~l.Im't5 miu'tt imlU;Iit-e'!:. LD.:rer'rledilJj. 2-, R6~uJre en pl!!lJ'i& au rob~ cldi.Q~~ QU au ·mC:lrul,gau. 'fran fera ,dlans U!D p3Hd. iDol In'ooi') o.L'er ~e b.i[ m I~ ere.me • CQ1llI.wEr .et ~frigCrer I 'b.elift: eu ~o:'Lue I~ III u it. &ctili~r l~assiiJoonemgml[" 5t:rvlr flfYW ~t. SSI.l!POlldttr de ,my~e.

33

~LEsFOM '

=--p .. S: reJNCIPAllX-

PI I. !Ii

lats ,Pln_OIClpaox

L- - a p'JJ;a(e est un '1J1ilbe'ICu~e:a &tail' 'o.mng~e lell! ~ucree" ap~ill~ para;~e~ o.~ ~.'a'mJtt,C' d.~~c '+. VCtUlc~ ~ _ IDa dkouVIlw:ez com .' unee i1l 1 traditionnelle

pamme de I rte dans 1 pi ,·e ,au po le er [a casserole de porum,:. I Ie tare hii:'uenne"

i+lptl1tlIW: : 25 rn11'liU es

-reo "il'f" :J - ..... #.~.,.7ii,;.; - 11 hli, I"!e 101

lrmF'~ Q.e ~""'i!.!;!Vn .Ii !. _ ..

h~rf' 4 it 6 pnmn'~

,~

8,'pom1nLS J~ u~ (1,8' !WI P·l'iks.

,,' kg J~ dikkms J!agne'd .,;

Jl2 (-IJil ~ rt{i ~,poj,rmt en gr4ir.l! lrair ,mf}tllUf

4 ,mg,W1Jl ';mj,ld~ :pmsihtmnu. 750 ~d dt: wuilAm d~ /#N1n'

~mi!:JI.

.2 .fo liiJa' J~ la'flrft.r

J12 C1I.;/' d eaJI tk t"lm 6t'1:

jt'. tit tras~ tk ptTSiJ'jiuis hPdll ftl.~

,t CO'~I!' les porn mes de :ti!E1re' em gro.~ W.llfi('Ilt~. D~r [~, ootth{[~.

2. Dam I~ fond dl"UlI;I~ m:armri~~, ,disJf~i I •. :lilw1tJ~ d;cs fomm~ de' terse, Aj(]i~:mr fago01i4. le poivre le s01

les nngllom fir le ~IDe d~ pOmmcs de t,' rre. VefStcf ~ 'oouJUon, :ilJouler I~, f~llll ~~ die laUJci..~r. et ,~f: duy.m.

],. COll:wir let' cruP.: it feu do.liliX 1. heure ,4{]!... Saupoml!.:~f de petslilet

': ofti-:

:n ~t ~~1i1id de dep~r Wie" pca.cie des']xp~nl~1es. de oorre ~ u ~OiJ!ld de ~~ m(l:ril1fi~'I;!. lEiJ!,

. ttit-s .'~ w

,~t;. '. , . S ,IiI1I[~n~:lt ~I:

per.nletJteJU d',cp_i [e. bouillCJh ~ rago~h

- dlidor .d- iiLm . is :pc~.it IC.~ p~ :2 ~Ollrs ~ I'a,'l,m~. n

se ·oon~e cUfib::Uem~.n(",

hi,,· tk IJM:tI.(J~, lOJ!t {J.'NX purnfl ,iI'" rYe (Pl. 36) e:t ~ib iridNidi$ l~mu

= . -'1.$ POMM8S :OE T-E:ltRE·~

N!MI'4#';;'II.t 50 nu.Ul'LJrn;s. Uffl/!-S J£ ,WisoR r [ nellrre 20 .~.i!:tI' if ,}. s porm-h:llts.

j' kg dt: po~ d: (Ic: :rl-Ml~ fmc/II 60.r tk rh.a;el"lIr ~.ptJil! Jm<t:1.

(2 ~ .,; irmit'Jgs)

.120 ~l.l J~ l;r"it lYfHCtmM f Gulf 1(g~rt'iM1Jt bart 1'1

1/4 tit· r1issl 41· !tlJift t~l(i_tt· .i t:ui:! a Sf}Hp~ de tiI'lfa!

\l&~~~i~'

i d'igjj'07J Im"hi fi1l

J' cuil. i.t srmpt .(k ~'ftge"foi&~~'

hMbk

if mUfc!i-,tJj' ,tii- JWiD':in~ firmi~ 3 ~f_1i Nd._i!JJ (ill.~

.2 tMi-& tit p'Ul"e de ,p(}mm&s ,de~

30 I ,"" Inur~ fol1ill

'~.J :PWti1L[luftt_[ b~ fQlllir

~ 180 'DC. '&m1f!e] ~n :mo1i.l[,c ~ P~l d~ 2.1 x 1'~ OED.

2., :Oa.1S, liUlI. ,grand ~I" melMgeI: ]_(l vbnde] L~ d1a~nm~ ,I~ lajr bo1lil_1i;. ~,~'~uf:: ~~ saUlQe ro:OO:JJ~

~~! if.allJ.fjt: WO~m_f.dIDire.. roignoJ~, l~ rutgce! '~r;: ~I et

le ~o:i~fle iJVOC f~ ,EIKtilllru~

). Tap~' lle .lu'Pule OI:¥eC l,es t'Iiil.flmes- dc' 'bacoD. Dl~

1£ md:b.~gf1i de ~i~Jilde li.':iL1 Uic~8 pMri~ ~es.. :&e;nd~ IU1L~ p:a_nic '~iS Ie I]]QJaJ~. ~'Ur

~ baoon. [)8pE~ I~. Q!;td::~ dil1l!11iS, ~~m!riig de iaJ 'IO~\illiir

:tIriIJ C('jU~ diii mQIil\t.li.rlool!li~1I" e;[ ,[mJu,,,rir 11!!:s. wufs a~ :~E NS~Il' dlll ~niJ:m,~ d!~ Vl3nd~. ot 'F~li~ euUre au fo:ru l, ]~:cgr~ Oil. il~tiht ee que 'Ie' Jgle'J~1W

se dt~~, des cates du miOliJle. :leurer' du foul[. :la_i~i ~I)o9i!r j 1'II1:h~'~!~., :tguU[fJ;.'ii;' I\-xd;s d~ .liq(LlI'[.&~ ~t!! moule" :['M'moUJler roi,gocu.semiZ.Lu :SUIt 'lI:JIU:

~~i~~x~:~ ;u!dc

j;JQlmmes de ~~~, :sW" le ~f3jl~ ~~c' '~h'(m!Z. 'B.1dlig_~o.nJlja~r: d~ beuere fond!:~. &1l.I_m~~Je' b ruiSS-Oilll au ,rolfi.r ~:5 lnintIJf~ jw:qlll!~:! ee ~I!le ~~ [Elia:,nUl1i.~, ,de ~tte soiene dIot6e£.

'NUli~ :

Cotll,,~ ell !tu.'3_rIJdlef. et se~'u' ehaud IOu i'oid .. Le ,p,iu de

. d ..

'I,1',iam: e p!!lIll:I i:u.rt tilLU un pout

lL 'I' - 'IF' _"I" ~ '1

<t ,~"!I'.-il!n~_ ILOry~7,1!)1~~.1

,~ppo~ mal .1:1. mll.;~~[ltiorJJ.

CI"~U~,~~, 'V,llSg,6radeaoe

Pdp.tI:=on : 40 mrliDtlfi:~ +- 30' Inh~ltres, de ~~o.s

'1tmpt .de C-UfmJl'J : 210 ,l]fI;_nJll~ ROJ'1Ir' ,4 iI ,{j,"f'!{iJ:ln~

11l21im~ de flr-it« * tit

em'i«

1'25 g ,Q ,btum I!Il molf.MlfX },' roil a SbflIt J(~1l. foii4

J ftJmu Jin¢: flfm.m~nt

~i.

2 "I ~ .f; .J'_ e.. .s . tNt>''- __ ("d) .. ~ }tU as Cl.t:l'll',

G'-nJ".~imlll'l.'

.. 1'0 g de belllre

l' o.~~ f#:dI 1;11 61r.Mi!ltr "~;1iIi:rd .Iawl$

,It, _,_J'_!!_ G'IUUrKt-;j

1/3 ruj.£ {) mfl ,J~ ,'I7ItJMildi~ ,'fllO'ltlfltJ

i ,{tim' '-~,i'"'(; fk jQ~ltJM,J~ "~'

i ~ d~ .JUII'k d~ ,e-itmuil'J#.

2 gross~ WlnaUJ. _formt;" r_O'ltp.ffl (IJ I/m,ndm

1 ,'mJ:$;; I.e fl'l~f'4: e« ,rm.itlrJrt

rIipt

l~ '[bur plip~:rcr :nil, pi[~" rnm'~fi:Jj I~ mrim: d:1ln_it ~Ji!i ~ncllboll. ~[IT!I,-en~ Ie :801!i1, ,~re dru15 le mn)ld du '~ alP« lbJ, :fQrin'i!'~ Y: Qaup~ le lxmre a ~~8i~r: dOWl coupepiaE' em: di" d:eIlD.x· Gil)i~~'~.Nx jlu5;ql,J&~ r obmlil,ti~mt d"'!LIJlul: ~I;I!Jwe tfl~~ 'ell :gra~~;l!d,;eU2~'. Brln: w), pwu, 3tIJ ~nre. Ajouu.cr ftatiJ, :~i;!j' jtRiilt ~ re~f er le j ~8 d~ ci~)ll ~il1 O!,xtre d~ ~;liedie~Q ~'- MI~an~ j~q,li'~ ,uorrruui.orru d\m.e bmde :fe_U.I]!j~ •

2" .D4m~r Stir' ill til ,pllIll de tral,r,~] ~~;},~mtl_ni: r~rir:ld Clt' '~~m 1 mkuul!!' CoU,lf,dt d'uIIJ ibn ,alllm~ln:~ I~~~nf e~ ~fui&.'6re't

30 .nliJlrtlm., -

.3.. P:rr&Ili!ll'l,I~r !r; ~t~f

~ :2~Ul' (fe. BeQ.~~ IUn ,mo:~l~':a quid1e' on], ll1U1:e de 2,i(]' em. A~ru~r '~;t pi~ 8i.lr.lla, tu.u&.c~ de '[ravaill~-a.rol]!le]t~ I3rinee1, entre Gt1;:iL1' ff;i1ilh.~ d~ ~pi~r sll~rnlri~e Fo~f '~e m.oi~l~ en :[H"tn'llot !join: ,d~ Ili::' 'IP~ ~tiM ~la 'ra-te'. 'COlJpe£' I',ex~ ,dfl p®te'.~~~tter J ,0 mbnll~ 4 .. GoUY.rH .La pj,m de ra.r.~« d~ill!u~linlwu C( d.l:; I~bis

sees, ~ cWn: au foWl,u'

~ 2, miaures, :R~I ieer ,~ ,pois ;f:f ~'~ [pi~pler. ~U:_lliYI'¥I1: la crniS5lO11J, a, I,m (Ie j.l~uf~.

00' que ,b, p1te i!lO:~~ ~U~~ et ~lef:iJ d~~-e. ~r refmwf '; m1rnrmt~.

.~ '~I' "'-."i1I"'1[' ~D~II!\._'I'rmlmil"'.UX .. _,

,J[" ~JJJ, ~ llt-·lE1UIJ.~:"4JL_lIUIf.n· ~.

croil~ ~&oi{Ji~. Co;u,~r~r cl:~ miialllge -di-'tSP:UIlL>3Jtc]s,.

d'c pm&: de clwuille e-m,

,die 'Uf4J!UJb~ de mm~. S3i~~' ~ ,~blrer- 5~",po1J:dr.l.ii dll fu)magt'. 'fruic: altiu a'iII, ~!lH" 2n) ,fIli.im.!t~ S~' C:llmtKL

5 .. Giniil Il'W'l:

D~lS; 1lL1!~_e poollell ~ ~D1Li[' '~'~i.gnoti &1!1~ :~t': beuree, 1ijoUl'mr les 'fuw]l~ d'~rilirurd er hI. ni'u:l.~<le. C.iCI:tlI!.l'.ri:r eeii: ~r~ rn.pid 'lmtii1lt;, iiaSqU~

0: ·q;oo es '~ilrihlird_s iO~.eiiLt t~J1d~~,

6~ lE,ftL'i'~ ~~ ~ude. de 1I?00m~ d~ ~I['~ sur :b

-. ES POMMES DE T.ER_U =

hIp(iMj'ion .. l(D1 ImL'ilU~ T~~Pf ~',CfUIJo.:n ,,' ~ ,h~tI!R':

Pe ~J1' ., II (i ptl"NJj"6

7.~(".trI 'g J ... L~- •• ,;?.J~~~1-~,;;", J~ "a~ g{£~-q Mt~~;r!ti!-~L!-«l ~I

,~.(lte R' ~~y:i ~'I ,dl1.-

1 - "/' J.> ..... ~'i'JI:t@ .J; L '~'- 1~ -I ~ - CtlJ' • ,Q! o1~.r':' aTJ1~z,e' ij; (JU/W

3' oiffJOw IMdm

.( fqW11S J4ft ~

.1 Nlil ,& Sfj'JfI-e ,tit gin,I.~m.b~ foi~,~fin'

1 (u~1 ,~ (llji ik 1~~ th' riff; 2 ctlil. if ,11/1 de' ,;;anltANll1mf!' m~wJ,flt

2 cui/. ,~ ctifl J~ e«rttlmtl 375 ml dr.' bd~rillon tit ~J dlgm1Jlt

6 gnmts ~N~ei tk .ttnr (2 *tA ,{)tiks ~r r11t (t.'tljq.

'III D.' ·,_~t, f'_~, ,

.Ib~, _,'af:l!S ~ ~mL'C:i I"'dA~

ml1lJ1uJIt"1f rjh~ilc. ~)mJ[« la ~a,aiiLdei_ ill ne p~d~ q,l!Jrurrh)~ .'

II.._,~' Ii":' -' '!L e.:

CU~:lL i3J [OlE" ,Illlt' Qn'~' 211 [:~(I

JlHoreo"\'if jtiS(Jll"lt ee q)U€ ce :soit iC'O]O':i:~ .s~ler. d" po;,~r.

,~ ..!i.

~go1iltte:r :SIn (j11la P.[lPIt"Il"

;a~5'!lr.b 8.1!U' ~

l~, ~11S la ,rna~ ~r{}1eJ

e • ~ ~I~~ " ~, '-1

'r,a:11Ml' ,~mlL[, tLQ. ,C!1rg.rn.{)fi5;. ~ at

tt. Ie" ,gmgemb.K. ,Aj~~U"4,.T 11111. ~u (l"ln u:ile au beseie. ,~~'our~f 1;:1 iPitAldre de d14ilii, J12: ~l~ c;r. ila ClJi~QJW'll.le_ :Faife GUB~ ,r!pidernene en ,f.t~E ~ ;l![rt:.-. 3\~ RmiLt'lf(W la 'vian,d.e d~ b. ~~!'IO~t!'.1ijcm:« le bouU!Q!flu S3Jer ~t poivmr. Pmt~Jl' a ~~:lIm~:iOrllJ. R&lum ~e Fe!J1., ("_;oyv.rii er, ,bi~",,[ mijo~

4~ :iInjniUl~. Ajol(~r ~es ~liIIlm~ ,d~ '~t"Ife' ~[ etLI~re

~. ~~

"":___r!i._';;; C!,)I!lV-tlf IU-Sqllll a, c:e-

q1wrc:lb SOietlI t"euldres.

,l+I,pt'lm~aJ'J' :' 40 ,nliol1IY~ T.nnps- Jr: ('tj~IJ' : 2,101 minl'U['~ hilt' -4,Jr , ,pm;Pl1J;'-tj

31)'f)~mt! tit, litm mepnnt& (IOO,gt, pdk.t d ~l~

3 pamJu. $:lI;mtJ. (50a~ pdhs

- -

(i' rl!J~pks

.3 S:itpdmu ,dt'ltJ~~I~1 Zja llllJ~,~ -

J 25 ml '" l/-in blanc 1« 2'fou,iI16ll't ,/a'flntl'

1 Iozrg (RStrl Ie cim:m 6(}g~ imlm'

3< mil n'SimF tie fo'J'iN~ 3m; illJ''' hil'

L' tJlli. it ffiNwpe fir m~/J,~m~

~ ., ~ · I1',J!' .i s:

"", fill;]:' a ;:-~~ a~ Otltlrtdmc

:4 ('rlii-. A' ;ft}Mj!e' d~ jtu d:e d.~tJ

,i"'i' . •

~il'-.rnlliW~'

40 g' til {JmpJu~ ,J~ JUlin rom,ft:i'jhti:s (ft,/l"w:n

2' !tmnJn'lJ

,4lJ,r dE gn~'" olJ ClN.JJtf:r :na;~ ,

J nllii. Ii' w.~' d~ dl1;gu.k$i;t ,fdl,JJe~'

L rttdawr~ 1<t 'MlJIJr

,~ nUl ~c. fk.!lIlIifiW un p~~n pwfund '~'u:J!J!1f;au foUJJ:. :Fai~ ,~ les JXlifiil!linlES d~ l.eJi'D!'

I!!!lt ,I~ ~n)!~,~y~ 1 i~¢..l!!!.1 'bcuiBbntt;, sa1l~~ jU.~1lIJ'1l o!'Je lqr~ ~dl~~ ge~b'~ bieut mclJeti. :e:~:o uttlli:lj.

2. I~)~:lilli~ ~lllI1e '~ro~ei porro' it tblllllitwJii I~ rK!illl~ta¥t.'C l"~I!il" ~'e vBUI. ~~ feuUles de I~mieli 'i!:~' I~ ~ dti 'Qig;m~.

SaI!llifr ,~[ pOWEr.f. GJI1''VJ:il' ~[' Ia__L~_r !rt! ~jOi(.u ~ 0 I~ilifi~[($" R.eul~r ~~ poU!!e-tt. oEt ~R~r. iroa(SlJJ,hl'fl(' f ~bMnitio~, d:u, bou~1'lo(Jil ~ ~uWli!", jl:i!SqlW',~, 1Q1: qLilli[ so.iJr ,r:S:JJUir,~ 1 ~" hcire.1:' ]es ~I[es, d~ ~aUlri~r, ("..oIliJpe_1' ma.qll'e poittiiJ~ ~1. 6 t~Wlcll~-

J. D\iJiJ1i5J 11U],1J ~ml~. fondre I~ OOU1'C. AjOy,w;f i~, Fdrjn~. Pai.re CllitBre ~, '~ do:~_:.l, >en irenJ1Yrul'[ jlll$(j~~ ee que !a far,iDe mil. l~~ffiRlrui.'r. dlQi~e~ AJ QuJtc:u ~dl1Cllif:rtIfU~Ul~ Ie bouiJ~oJFD, ~~ ~[ I,e I~il: en l[~m.uH1t'~, .1E~t. ~fieJi l!'~OOMmer:Lt. ffire o:.1ire i~,u~} ~blldlul:io.ll ,~[

'~;P!1 ~£~Ii!iletlii;; ,d\tr 1t $cau,U. t;~i~l oo~ldlr ~"ivl!1l)~

"5 ]lJ]UutJm. ,[nOO!pOiFU ]a. mO\l_!mde e~ le ]m: de- d~trQfl; ,'It., 'DdpOKf :lIa ,moici~' des [lo.~u't'l.-~ ,d\eo rerre 'e1t,~ pl!ltaiB.$1 Slatir~es ,a1l.lQ& Ie fo.:[lIId clUJ pi~f. Coowir de :1P~t

~e [ie.rnrin!l!lL' ,il,'!.:\"~:C le ~~. p~l1'Imt.S 1& rerre e[ d!e pw~ ~~. Verser ~_a $Ul!c:e !)udessus, M6:1~Il#lr I~ ~h_ap!tlure~, ~t; tf."mm¥, er II~ dbouiefnie'. SaU_~.I!._~~]F~1f. ,5llilir I~ POI1J.i1]ij]~ d& ~'- ~i~ 'alu-e 3D rol!91' 1~ miJirll1l~ ,~m.'tlu~iI!J ~ qUt~

ee ,SO"] ~ ,dl3~,(L

palt d;U ,Jml(lz~' (~' ha~r) ~t (ll!try il:dielJ au hf!JtUf(f!11J' bm)

I 'tTl!" 'i'liO'1<_.t·:t.~-ii!'!'l" D'E TE' :t'Ii'fii,'I':' ,_

~~ ,I:" ~.4[1If".~¥,1IJ~1 .. _:.=. '---l' _-~

Crl!u["etl~ de S-3ium!Ii:li au ,cifiii,emhe:fit

hlpamtitm : ,40 mintll~~ ..- 3 'he~~ d~ oo~s

Trlltpi at wiSJj)'f~ : 5 n!lllnu~ J!\1;llfl' 16 ~wt«.J~

3' pss~ _lPNlmf:S d~' 'l~m'

{I ¥, ptlki el;' 1;11~1iI#

1 /Md.!:. cif1!8W~ M~JJI fin 40r)g.' fdlllJ'IOW' 1ri12. 19omtl.., ,lmitw

J' {wi! .II /ii},UP ~ ,milfroii kiJld~t'

.2 tft(jl ,k ~ttft tk ,'QS,t, tit ,ri~iJ

~Jin

~'aJ~t ;,. N}cf!pt ,~it~' tI~ amI!. .I Cl:l$J~ Ii</i(j~'l/M tit 'tfJIJNF

J ~j; 'J.gmmml- italtt~: .Penw:'

60g dt (_iWltmbm') m' l'llp~!ir;g wi't:f

4 cr~'l. d SfJ"~ Jr_'fo1';in'e' ;2 ~Jji !!l~net1ifJQ;im ,IlUHiMyjf,·'{'i1ttu.f

(if) ,(t 9O'g • ,~lmpfi~,~ j4i~ jmiJe (3' Jj 4 untie/JtS)

Huik JhmchiJe q-u m8F;pr:in~' _pour IA ji'ibfltt.

'1 11!1.... "'~ -Ii ~ , , ,lfi.""'ltllIrs ,cum' lCS pomm.'l",S, m;

~e\L!"ie' a $'eJu 'bowliMle ~:

• i!l. i II "

JW"qlill a ce qlfi: ,c .u~. ~O!.L-i1lli[.

bi~i ,mQUei~ Egol:!!Utlf et ,pilcr. Tt.aJiliSlttt.r ct.s 'ilIrW. ,grnnd, bat .Aljm.1l1.\f]J:' I' !i)i,"nn~ ! --. "Satirmr-

~ _~ ,~-- ~ _II; _ Ollj

1(.: ,~Ilil~, I~ ~1't' ~: Ie h.!" de d:tfiOJih le "'mfii,~ [! 0::0£ pu,~ saler et po,i,Wif"1'; M&l,~Of i,e [0[[[.

.%. Du.vi~r le Pl!t!I~gt g~,

] () 'pDlilttfJl15 .I~" :Fa~nn~ £h~u;e pilrr]o:n en romlll:.

cil~, saucil§e ,&~, 7 ,(lED de kmgF klsilla l'tiIl cu'be de CaIDelmbttic i1ilJ. lOellJ[U:'

'&c' dlLcti~~~ CRKIIJI~xe,

!to. Slmr une' fe~e de ~piel' .5ulfirurise, milil;ng;~.r ~ :fafin.~ ,et au po.j:vlt.. B'Iu'obet 11'5 ~mllIDl!J.t~ ,~IJ:w:.r lfOl.l[ ,~~ rexcb de faufil·c" T~r111LX1f' ,da:n~ les mt.lf~

'biltmt; pD].fu;, d'3nS laL diill.'peiliu:m • . $.oooueJ PQW em~[ J',~. ColJl,Yfir ,~ ,re'.i~~IN mIL, mo:ulJ!S 3h~~-

4. ~tt d:':n.J.!ier.' rhuile de

I~ r.,j eeuse 3: nail 0:0 ,~ 1~JJiN; q v..cl'['ugs CfQ(II!L'~ a ~a fois

j lfi:51!jJfll ':a. ce ~ftli(;lles S'!Ji~ b.ism. do. ~:Yn~w ~!II1" dy 'pap:~eif ahsO'Jfbant. S~ir ~1, cuuOO OUi ().OOmlln~' ,P"~~t ~:f.il'l!cipaJ ~ ~, '~gtlnu:'s, CliU 'WlC' 531a.de.,

NOlle.,:

Les ~qu.enres non. CiiliU!eS pe-Im.~.rt ,~.re oo~m'6es afl!.II. ~trn~.eUi!l' jusq,~':li d:eillt jO'IJiIf8> Lc ~n,e.G1I1ht:::!hlt peut ~[re mnplilla' :p~r cl:u, bli~,

t. ApJRT i"~'lJ It MiJ#WlJ, {~pmlt It ~~: It jm ik ,dW01A NWJf1tigrt g ~~(f&.t'fX.,'/fl»flJU'! at r~,

41

I!rIJm.mtifJJf .. 10 mwums HlnjD tk tt~tJ, : 20, mim.!~~es

Ro/~r 61fJ'1Qmt~

A

2 euil a SO'lipt (3lJ !lfll) J,'1-ruik ,J'e/illt

J ,(}igl:en Iminl:l' fitlimltlj(. ,;j grtMStS pommn .rk tRW

(1 kiI, I~llj!j. en. pnih alba

, J.r.h.;"": ~

,J ~JlJm,"" 'lIt'~ ~i~r'qi~ ('I «Ju!'

li~ wii'btJ

J poi! mil w.~ ~plpinr ~l

, .

mlpt

I'I/.ltmitm

j ,mll':f,ha eft poi."iflt flunk; IHKhtts

90 g li~ Mwi:i.W1J IJki «mp! en ITitM.htr

1 fUil It :WJF~' tfj~llih tfour;e.

!'up'plen~f1Itiift,

8 iZtll!ft. ~n~l i:1J111iM. Sd It pt1 I fiN

.113' Jr 'iWU dIJ ,(J'lMuinu foi.1dn ,tJaCh/~

l. :D~1.S une g,rand.e pc&,

. I" . I

ru,IJrC ,(lIgllD-n er _~. POJllUll(i;5,

d<:· eerre ~1.S I. hlllJi,~ a ~~

I 1~@~l'Il ~uSi!;p.i'a ce q, ue les IXH1Ul:les de rene ~Oi~D[ cwm ~ dl~(~fS. R~[iH!r de I I -~1e.

R~"tt.

:2. Ajoun:'!" les poiVOO'n:s~

[le haQ('i1ll ('it le :sauciason. flim

•• ':0.. ; L

ctw't JtJSqU <I: et'i qUG il~ ,!Ji3.000

s~j[ croll rill:atl~~. Aj'ffilll;er l~hl!l!i1e s"pplem<::nC'ilre' e le mdiYfig de pomm~ de ['~rm. Fbunllrvm ~:;I. a~iS$On envlroJll 2: mim'lllttsl en: e]'.mF.lJ!u

doucemcnr.

3. No~ucr les .m;. F ~I. ee . ~ po·iv(e. PaiR:: ~ :! i£'ey mQFo ~: 0 Ilni nuees 01.[1 j usq.u~ ee I;Iy-e ee r o-m~em: saii[ eulee, CoreE 50US le ,gci~ chand ,dliiJ fow-. ;tlllfOud~r de dbiJIule.tm:e. rCrmpe:r en 'OJJ(u. s et ser.viu~

",

.:·.aire,c

'On pe\U ~~ilr ,I'o.moElctt:c

." """"-. I~ "d

I~ClI!I[JI~,g] u~ e tOU 001. e

,~mp gDfe d"I!IJn.e' $aht~ vette el d:e pain. '(:roi1t~·. ~l'oU!t wriu, 'II 'ilL"Ott e& '~~m~ de saioo.ll~ ves herbes p~UJH~~ ~t IWI saucissen dormx au, d~oili:.-

.PlwmD1'. de 'te[R ,dll .··Ol1fl1ih~t

1+Ip, ~~Iion ; 2S mi[llIJlJL~cs, l'-f:Hpr ,'~ ,~i$SiUl: ,; 4U m~Jl'I!I.U!ls hUT tl 6 petsr}nm-f

I. (2' ,~e • flr!1tl

112' mil /J. Mft Ie ,it:1I1lrt

:1 ~~ d~ pmiit tk pOl'fJ1 ~ de tart ~6fJO,g)

j' (zf,t/i, ligtrml.("lt btim!1 I ,f,;oiflt (3,00 gJ tit mon

l'R a:bnt

1 ,ft,. iI, .d Shull dt MUC~ chili &1,:1' fO'iVi't'

N)O g ,d~ tp4}ht ~/:l ;{h",J:rhr

mit

I' gmmlp,¥u~J; dc' wmtiJl~4 dtmu

4. WfIUr-.t.1J cmlCtlssh$ I 4t1D.Ct1t ImlIJ

o.m~lEn't'elp_tlf'iqJt· (~1!. hilUs) . ,tt; pommfl! (It f:("rn' au Sr:mtbw.to r (til kj)

-'LliS 'POMMES DE, TERRE-

15f) g ,* iTem$' foltht 1. 'rr&lt3ltlikr le ~,

,~ 1.80 ((C. :r~~LI!L',~r 'r:I '~pi~r d~ ~p.(-er $i!Jl!furi~' l!In gRI.D1d. mOUlk' i lmirnl, ,de 23 l(, 13 Cr.Jit. 2. D~ [au, 'oo~, ramiser 1la Ittcilll'i! • .hip::: WlJ [lW!!.1O ,!lJU

('1l'Il1![ ~~ Y ,dtfpC!&l:1' '~~ Immu~c;S (Ik' eerre 'E.'i!: I~ !fJ!1~fi:. M~I3Jn~r" DamLiS ~'[I hQl" m,iUmg1!]' ~~ In:ru"s en ae.m~ ~~ Ja <Ss''IlI,Oe' d11il~. 5~.U: et iIPoi~,~.,

3. ~cel!ld,re Thl :(lrl~idt ,djlll! J]IIel~fi,ge de' :~mm:m~ die, I~~ .d~~, J~ I:1!1Q~t:,. Cq~_n'[li]r IdtiiJ mdlange d~ :rmlalis et tel:Q1Iine.r i!lVoc; le ,fICO: d~ m~angc

d~ ~o:r:wn~ de oorm. -

4J• S!llUpoud~~ de rm~)Jlge~ 'lFaift'!'("lIJj"m' 3i[!L 'OUII'" 4'0' 11iIiirmK':S IOU jl!!"~ll','~ ~'q;w.;« s(dr 'bien Jooo ~ ~mll:. ~[d;a:rus,

Ie mowle' l j ,miWjJllteS a~J~

de OOtiJptf ~1 CMds .. Se['!,!'iIr av€C ~~ lC'mu;sti[l~, h ,0'1_1

'~~ g;Oim3~" ]'avor:a~ il:It

f:iI mm~ frat'c.he.

C U]'S 1 .. 'lFrtUC

'tel P.r.:- •

~Olll~, 11L1!oii~ pas m1.~oum:

O;blige' ~le ljofle!' ~ [lSl po'mrn~ ~ ~rtt. 'Vom p~~ ffiiL'l!._~ ISJ ph~pa~ d~ v,il~~.

/Wpamll:UlJ ." 3?Oi ,miliJ.ru['~' 1i":Jp~ de (1.'li5$1J ,~ ] 0 nf!i_nuJ(~, ,RuHf' 4: ~ 6,pmtJJjn~

,~

1 ,tmM. -ao'~ng. ,~f)l~' ~'I- (j,il B 'tJt1tt~M

1 ttm( ,it jlirlt d4,POmffl'tS at t~1 (300,i)

500 (} M ~jti(;'"&til "'ifni-,--:

- ,I!!I, - -!J • - ~,--- -,gnr

25 e tit ,pllrtlU'-MJ.'l /iaifbfl1(cnt: rn}l

1 ,i)iK'f_.e,,~ Imchtfin,'

113 at ~ d~' Imsilkfmis

/Mdt! fili. -

1 r:nf; ligb.cm~rt. kim

,I t:NiI it 6~~ tl~ ~~I~tU ,del. lomllW

F.Mill~ J~' lfflt:iJie pam: ltI'pmitf~~;

~ ~ Dill1S 11 fii~: ~O:~" ~\epo:re.f 1;'al[1ru~~~e., $®!)lI:,PrOuci:r-er. de (;ro~ sel ,et: 1mem' d;ego~l'

30 m:mrl1:II'~ .. R.ilLf'lmr~, :rCiaJJl bid~ et ~~~iI".

:;2.,. DM'tiS; M, bo~,. dqpOSCf I~ 'PDlmm{';S; d\e IOOI'ml le b~UJr l!:luke'; le Jmm~~B\p ~:' o ignom" h::' basilk. ~,"orut:~r I~ oon~~w:~e de lloon<1!~, SaieJ.' ~~ ~qiv,K;[', Biell m~a,o;~r avec: ,~e.~ .m~ilt1t§:;, Fa9lnncer 6 ~ 8 ~et~ de ,~ba.n:fgG-r~ ~~5 ,mil~J:I Hl0illmM.;,

!t 'Ddpooser SIiJ:r liE gwil h:ldJ~

rlu b~'~~ue, ,11(<< les lr_mes

d-~ L _. IIT_,~ -- •

"n]~~R~. rd.lJi~' CL!IlIr.e

1 0 miftU!l'eS a feu. itn~n,

CUi! 1t::S W!Llttbal!i!r. une i[Gis,. CHI ~:Ulsqtia ~ qu.-e Q~ ooitt ~[ ~t tEnd:re, On ,pem.JtuW les, roE d~ ~i'!!~ Jl<li&Je 'wpc(t',is& ~nilll~e en a~r.osol .

4. Scnt1r une 8Blenc ~U.f Ch1lU~IIlIt! tmndiill' '~I'::Jilll!be:r:Wne-. Gam~'r de ~Uimes lle b~~~~if'~

:Pttru- v.ruricr. vous pou~ 'l!IiE1Jise.r des li:lm.ilchf"S de mmair. (lllll_ d'~lOOiLM iI :111l ,p'lklce ,des '~rrtl!fle~Ii~'$, d',~u~rgj~e:.

I(!~~ro~~ d~ romm~, de terJ[l'e, hmb,CDD.'e

,'ftlptflUJ.kl11 ,; ].5 milll!l~es, litnps de Itt~l$i!N1'~' 4,5, mUllUlC's AUF 411 6l!t"-'i~')W~1$

,1 fl4.~ J~fMd (250 ~ pdk 4' pamm~ lit :£mt moymnti

(9OtJ!g ~nyir.t:m~j pJ/(s.

I jNljj'totJfli

J -cllil ,ir.sg,tjJ~' d'lmtk

I 00'1 dt poJl1,:itM fiimi~' ON

at jtmtlmn" hBld

2 (lidL l!li()Up~.It /nrrine

f 114~',~ ~dm-til1(CflNm ,2(Jfj ~/iJ;c hi,

Sd';Jioi~'

4 (ull. ,n: il:!tfpt',~ pa1;i~n

mp;

~ i lP'rfuhal1rr~1r ~,{li £t)~~ r

~ 1,80 !!:Ie. T(.ancl~' tin Ia paut:C' !rUer:ee e.t .I~ P01flll~ d.e '~rr.e, Btl!e.n ~\ftr Cl 'tmliloif1u 6111 le poi~l!!:1 ,Ufl.dU~:I!M't

l~S, ~u de I~ ,~~cie vcn:c.

91, IIi'"Ii c~~ r; •

,",. l61'ilIlr.lS 'Wli:l: po~~. i~~~

~nllir lie' ~i~~~, dMl:i 1~l:mil~" Jij,QtUCl" le bltmm .:r ptllJI"SWVJe la ~sson '!.'iiIllJ,,,in:'01'I1 :3 \mm:UI['e&. :1., D~s 'U~:. ~_~t b!!).rlt:l)~ ,~u, pllfllim,d 6m 3UJ Irri'~ll'~ mperp~( :I~ [rnftdt~ IC~' ~!,1 patO'l'te: ,~I~e ~t des ,lPqm~

de --"""" -i'i, ~:~"'l!:irlrt.alKe :liI,'I,j~

!= 'Ii.,.,JU,,,", CllIl .~_ '1/ __

llli' 1m1&11;~' d~ p'o~MiY, Q:Ji!',~, Saler C:~ F'O'LvLer" ~

I~ gkm~ eN I~ Jair sur ~.es ~rul~gs de le'fM- ,hi~ Qjjr;e a1!l feW' 4') r:mbtUi[e5 jr~~q,~I'a ~ q,I!L'il:' t~o;; :POLlUlh1e.:5 &~ eeree S9iq~~ ~lf;Ijul~. :SmpnlJdreir de ptmn~l. SctvJJr

-. .J!".JI'

laID m~'tIljffimill!U .•

,!i;:

.1dJ

1, hilI' Its gnoaN. h1~, m& 'J,,"I4'fod.~ k ,hltMi IL ~d" puilfft n~"( p»nmCt,th: ,~~

Go'ocdU all]. &om. blleu

ltIJatwitm : ,4,0 mUnllJ;lG r~#pl,k CiliiS.(m : ]0 'mh~~nes Pim~' -I ~ G pmo1.U1es

AA:'I: ..

-

. -' - .. ',

Sat' '6'

6~ s de bl?j'rrm

:l mi£ fl' JlNJ'j$ M fo:ri~f H21.Ji bdt

.1/2 (flit "aft J~ : Il9limrdl *11t

1':15' g tk jimtJdge bleu (typ't bJ~u d~limp$).lmimi ;3 lt1ip~1M tllTU~ ,IMclJiJ:

.II... FaIR cuire' l"e! pouil!r!IJa~ d~ ~.cr.ru a, l'ean bOO'iUrulili~ :w& jusqtr,a 'ct qu'elles aielu bien

'liOdLll ., Sgoumf et IP~Itt

~Jili~1'« Idlam l1IlA lf30d bel, AjOgU~f Ia &rm~. Ie' lxiUI&'e. 1- moi~1t! du fi'llfTm~l!l; [~, scl (}[ 1~' PO;,\'K" l\i:MI~u ~poi&r .. ' un ~1an de trn.~, .meine. Petm qH(\lqi1e ffllirHl!.mes

• , ~ • [-L'

I ISCI. ' I 0:. que ~~ son, 1SSt.

2:. ' .·.Vy~Sc~'Jf b f9:re en, mi:}f()~"JWI: de 2~5 cpm' .. Fo~r de ~)~til'ji'S ~u.I~'" fUis ~i~mHJllt~ ,aViOC ~!1.".5, d.er~'lits, d'une OO~l'le..

',I. Port~f a &u.llkiDIlJJ iillc , ~;"fUTUI~, ~ s erele ~fl , r

d tau. II' .ipoWf' les gnocdU ,qlLl.dqllles-WlS it ~ I~i.s, jus.qml: a

,.~. 'I

ce ~1l!111i!:l- remomeml a. a,

w fitc~,. 'qoom:er er WiJd~'T. rnnud,

'w SaJ:lce

DMTIS UDc ,~~role randre [e b LLlEre. AjeOuOOf la fari:Jil·. P.abe: c .. 1!i~ ~ f£lU do~ 1 WIllIijlOO c:n~ R\JIJ'UJi,;lliIU. lolll~ '1i!11. ,feIDlllaiitf; ~ou(jfr I.e lait grui.uellemJt!fu. hil'e Cil.itilr~ 1tfi;1(L m~:l en rel1lusn1l: jllsqUIi~ ~.nill1do!iL

~~ ~ ~~~1JL' di! 11:1 ~lLItt. Aja~jf:er :~il IlWlIrrartk,. Ie

rm~. les o~rP.ons~.

le ~ ee Ie [ O'bV~. r~miier jusquNt ce qUI; LJe 'room.' 01[' fOiIlID'U. ve~J.' sl1!J' :~1iS ~,no~i. SauP.CU1,C;1lelr dlllJ resile d~ p~~ Serv.iJr 3i:'!o'OC W1!f:

saJade . [c c.roqu:un:e . .

du pm~, orollStiblt.

W gr.lOw4~ wnt M~iciwx ~lIVis ~'Ij,'eC une S~JLIU~ mmaliiiJ' &J:khe~

CU ISI,- TRUG

Nil: I. _ OOf .~ J' POI1ilP'!;es. d!e:. refire au. rtfrigtrare.a,l r! 1'-:g;midollJJ rJTen~ OOl ~ &(JLt( jiuore ~ en R'It~cltej. e.n~

,00 ll$f!a'\I\En t :l:E tV . u v.eur

[i~~ qlnd~lB) jtJIut'S

~. truiJJlpm.nlre a.linbi FIre.

\0 Afr.m«F HI1Iit1ltttti~ hfivllPJU .iml~ Ie poiwe tJ; k! O{pifJ'l$1I111 JlHlf< •

47

" orupalka a'¥1.~. pOiiHmt:::: . fdic, krn:

t\jOll(JG! r .gradae!l~enllt IIa.it I' en [e,wum:nl:. Jijota:tcr I ~ [~yc:nne I~ l'n'llU!Cldi:l'" Ie' ' ,1,

ee L.cl pQ'j~~., Fa1re cwh 't!ln remuan.iJ! J usqua fbulliriolili

~D: fp3i§~mrnif de la, S3Ul[g. ~'r UJ feu.

3i. D~m5 un.e ~e! t&i~ .mYdir l~ oipLom: d ns I'huil~. Aj~Jler [sag:n,eau em: 1'"aiL :hire OLli r~' [mpi.d.cmenl t::;11 OOl]JluamJt: .. ,Aj,oluJle~ les lrojn~n~ If' de '[lI5Sc d.C:]1!I5 des mm ~,Ia lrull~· de [a.gl!."l:.. .. SaleJr' ~t poivttI. La.isser ntijo~r 5 .rniD:mgs ',. i~,~ ~t=i:poi'l1tmes

d; '1ii::..17JIC' em morreau.x 3. I.' au bouillli;!:Dt£ w~ jw~~',~ ce q,u.j,~l~, ~iem ~i~~ rooU~ Ego.u[~r et f~ih.]j1iC '~1 p~. '51. Dans une roSie" f.u.M d1..ulllf:a I'hu.ile ~sIJPp'~~nW1e. Y a~im ~~

Ui ehes de polDJO~ dk: 'rerre ,CIt: 1£5 ItIDmdl~ crau'~rg;;I1~ jwq1ia ee qt~'~t1es; soiefU dOfOO·, ~ ee ~g~mt:u sur duo papiet abommU' ..

~-5 u~ "tn p:rotOnd

aJ1a.m:: au fou:r. u.;pe : ". -r

. I eouehes de Itr.JUdl.illS

, pam.ReS m toerre er

l~ m~.itS.e' de viande, Co:uvrir d~ I~clle§i d'Dlbeqtin~- :~~Ildln,'l: Mil pij:~· all fOrmn de Iternes pa~ ~s,.

[6, v~~[ 'I~l • mO? et

,sal!pollLdrcr de fromi!l~, F.Ute , '" I FOIlLf 4:5, m.jillUles ou ·~,1lI.·3 at qye ee 80.it dn1ud C1 qye ,Ie ,ficm~ ~~: fOnf.hL

~;nmdofJ ,~ i'iO JWn;~'~; 1imps: tU ,~iul},_n;- . 5. PJ~m,1J.J(es h-,1iY ,6.ptl1(Jm1.~

t60 g dt bnlnY il2 bol tie fori. 112 I d~ ,lait

J~' : de. {"uit J 'aft ,d~ ~~JtU' 1 II ,ell roil ,0. (lift tk mt.~i/Jt-

fIl()fU!'11'

1 cliit ,;i ml~ tfl11ik tf.olil~ 2oipom ImiN_ fs fin

2 ~ 2 .112 IJJMeJ .Jill!1MN IN/.dd. mi~'

2 tf)lJ«1 ,daft krmitl

J !mill' (540 mt) tit' tomnm m' ,(fJJ:Jf~rw:" (g~r{liI~~ 'M~; Ie jw 'fIsmt

i finillt ,de UUlM

.' fum""~ ,Jt Irff'(;_. (tnv:iron 9()() f),ptiks. m mlJfU:tl-Wi 2 ff:fil ,. s~uptt dmtil~ dotiw.

S1JjJplimt':tUI'§N' 4./ffJHU1HS (k Itr..rt n~plimttIMim. p.

(.bJ'IIts,ftn -

J FlifL, ili.6~i ~'. J' toJ4jk In tN1fK.OO

1- 'tUt' rk l!U'prt (tl~ &~ r&ji

&itIU

11. .Pdcl1.'an~j' l .... :ro.w.' a ISO ~c.

:a. Dans wit ~ o.el ,FondM I~ 'l1el!ll"re_ J\jolJLmr.1 J ,"I!i.~_ ~ 'O:li~ a . MIJ!):. en ~tll;uu jLLcNqU:"a_ C~ ~"IC b. if'DJ.K' :S'I!'.d~ 1~K!m-f[]![ dor'~i!;.,

I MCI#M~' ~~t' ffim'~ts d:e-lerrfl (~fi hIm:) til. rttgm-Ji' JI!JKlWOU tit Col"blr. (ttll iflu)

/Wpnm1i01,1: 30 miluu(5 Hntf! .tit rliiwMj , 2~1 mllJJI.i1~ hm'.J a 61trftDtli r.s.

.A,

2 crtil. it mttpe tflJuik tffJiiw ,2' O:IgpUIM ,imi '/d;

J gp1wtS d,lti! bllJits.

J' poilHWl !l'"frrgt" IptPM~1I1 t

Jwhj -

.1 paiJlT()i1J ~ fpipi-fli ~t hod/I

1 Hiil a alii at romjlril •. .ftai~ 1Mrhlfin

114 dt ,~_t ,it,pmil foJ~ had!

fin

1 tfIsu J~ mRa' .1i'Jn1iftl! 125 m1'tk 'Illn bla';lC ' « .6 p~tila pqmm de I;enf'

(8j'O'g}. }e/i • ~ \ 'lif, r~

5r'JO.K at jile" at: poimli ;, rbttjr blan,ht~ totlJ611;1 Jig

.01 ,

at_'ml

.J' riftR~ ~ ,m tmtildm

~" [)j)n.~ une (:~!iQ~e, ,fui.re; j'~feni les oigl1oJllS' [' ill. erIes pDNlUJ1IS d. mm' [~nli _. Ajol!tll!r II;; romari.[l, Ie 1}!J1'lit1, b. LI~' ((unara:. ~'3 sauce .;um lPim 't)I!jii fw~ cr le vin. Por~[ 11 B'buIL1.uo\lll· Ajcut~t I~ fOlru~ de tei'li7t'. Salla et :~oi\1'r;er_ Ce:mvl'1ir e[ L' er

ill. 'I 1 I

nu Ott]" 'liUI 'Il[lil.. ee Igs pom.:mlii5

de 'tum ,5o,i~nl[ ndre:-

l. A'oureJ; le peisson G '~OF mijot~r ;S<3Jnti! oollllVrill'

8. m.in~,n-es ~ ~lStly.l1 'CE '~tU~ k ~OiSS;(Ul roi r OJ;'[~ G"J'nir ~

. "

~ - 'on '. poisson. e1t de [pommes ,de t«re

l~lptlmtiQI! :4; n'Unu;~ Tt»JPi tk C1tisml~ : 30 mhll!L~ ,Amr'4 jmtJ,m:d

1 fila d~ sll.ullum tk 750, Il2lJt- mil,

2 t.n&lMr dt citron J finill~ dt iP'IlcriCT'

1121C1Jil. ll,eafltk pim' J't

poiUTe'

J ,I')~p,~ .. '~iljJt e,IJ qWMm ,J {'nl'O~. ,tJupit 'n nmdrl16 1 brin Jt,pmil/iwis

3()ig m' bellj"U

2 . .J"

O.f-ptJ11J 111,..p'bn~lll'11'IMS.

fi'1MmtJ'f,li ilniIKit

JOg tit 1M1Jm~ 114Jp!lm61Min 2 cuil. {i MJII/M tbjim',g

2 Uf,f_ifi ail7$. imimt.!9

4 pomTM! de terr€' (!){}O g). prim n c(JNJ!,w, fi~'

1ft. : de· ffmt It clmblnrfon; ,.Iipi 2 mil & :mult· J~ dJdpdtll'i!

dt paiN jiuJ$ (J /2' mmdJt)

1~ :Preeh~,II;dJe[ h~ feW"

~ 18-\)' -o:c. D~pm~ Ie ()QiilSSOJ:IJ drun ' une ~Ie, Y 've~r B' lair, AjQlI'~r '~es mtaches, de' ciD'(m, I fma_~ de la'llUie;J',

reS .~lI.1_S de poi'Jm, 1~'~~iO'l' la G1\mtre e~ le ~ersU, .$3.1«laiS&er mmjo.~f 5, miinua

u moyen. Lame.r mhidi r. 2 •. ll&titer :~~ poisson de Lu ~oole. ~. . Ie Iliqll!ide d. ruiswn (rollJ.n:--bo 1riUon) IClans un C1Iil:W: e[ !tis~a:. :a:t:niettw. I ' chair (l , ,~~,

,. Da]U YlI!l~ poole·, fa,ire

• U •

re\'eIiIU fCS OJgrt'D'lU

,:rupp!&nmna.iws '1$

If!' boorJc. lRiJJer.vl!:l'.

'.' Dans la ~rot:· pool~ f..im reMeoir Ie brow.: 51JIjPipMrir,'i~ilt[., Ajo-ul'oor 'nil rnii~e £[ oWim a :"~J. dotUt en .[tl1DRmn, jusqu" Ice q~' la lildne~ iSoi~ i~mm~JiI.f d.or.&. AfOomt [e OOUlrn."i . cm . .lilIon ,pudleJJnmr. I~U r-.eLfi'liUIDf.

: \til rt: ~ jus.qJ. fbI: IIh:n!j)I1. .... m: ~pii_L~enl~t ,d ',lit' uee, R~rL~r dlll ~w..

;5,~ .D.as Uo :plir ~I!J. pmfo111 d. , ( :il!1D. ftfu!". etendK Ics olgoom. cuirs, (;(,u"MIriir du po' 0 fl., V.e~C1r la m,cid; de

I ~W1U. CO:lJLvric ,d·ts millu:h~ d!.- 'pommes: de tC'Jl'~~ dl!l ~~ de.la S-aIiiOf. pllri1s du miJan.-, Q:l~ &ci(iiJlmP ~'lt dk d'IJ~d~,. Fa.; re cuire au ('Our i()1 rul1. I~ OUi ~usq,u'a JOe qiiJt: Its pOITf;un~ de terre :S1!l~~.1t H'nd~,~ 1.3! gar.l1I!~[L!lI'e ~~r dOJl ,$eM :avec U!Ill':' ~I~d~.

'. GIlt ;,

\bus pom'eZ ,[~mp1aGe.r

~e ,W'nOIl pu du i1tI_dlcl;odk Olt !l:nD:CQ(re par un ,ilSSoni.m~m de pei m:.

f!dptlitl,WiJ. ,; ',,'5 l:MIilJilU " 'kNlJM d;e ,;:uinlm: ! '5 E! jll Lim ib'lff 6. P -f$(j1'1l16

.1. mil a SOl~Pt' tl'b-ui/~ d'Oiitie,

" oft!1,{:}1.~ 0 ihw.' "

500 g' JapM{~' btId~ l' alii ,11 !(Jf_!p~' ,tie .fori/~

J .bola (44() g) dr tomA-t,(:~ (putlm k·jua mend

i (f£b:1' ,d.e &o,ui!lJoIJ' fit /J«.uf 2 mil. It alP ,de 1t1.t1U'

llin't.f,~ire

112 Mi.ft J~ fuits ;Wis C01!fgM

" " 'li~'··-;·"-fi'_ (aw_,~ ''f.(lUX,~~ I!'t

J12 {'fl"t Ai' mfi ,~thyflJ i" -4 gmHU pmnm(J J~ :rm

(L.3' kg). ~. a JJa~

4 ,r;m1.. Ii k)~ dt ,ahll~ forJdH' itJ.i.vll

I.. P[06, 1~l!Lffer le fo1!l]"'

t liaO iiC DruJtS iLUK ~1]i]t;:1 pOO1~ &ire KVt!'n;~r ]~ 'O'~gnoDs lOOns l hYlilt' . .Ajmlmr :~ vi:ande haCh~·. $.00 a poj~rej. ~re 'C'!JJ!ire U} minl!.Hes Ol.]j ju.sq,Lia

!OO qu:chle ~ij),i~ bien roL@I"fe.

'~" ~- ,'. d

J.; • .'ml~wf:e Ilii v J)aJl::l ~ a"l«:

Il.UR'i finJ'udM:t1!c .peJl.'diam: 1la allSSCl:l.

2;. D&ayer 13. &rin~ d.'IDlli,

1 ~ii. :;()upe «u jY,~ ,de £O'ma:re~. Ajcu,uu 'suiElisam'mmf d. u 1/1. mfre do :. us de tOll'Dllte· pOlll" ob'l:edit 1 irasst de I~,qu.i&. Im~orporer SJIlIJ m61.UlI;g.e de ~.

3". AjilUltU 1\t [iql'mlcite

gmtludl _nen:t aill. rna lse de v:~and~, '~JJ. ,muRant sams ~[ ;a ~ ]lll0FJll-vif._; OlJ1lC!:' les ~omares~ lit, UOI! WmiCen:crst.iil':'. Ies petib. poits"

les ca:rQn'~ ~ l~dl,YI11l, Bie~ me1oog«. Pi:]E~iIi a &uJ1L'Eion. I, 'Gu~jir et ~ iiiI1iiO~ef

l' ~. 'II~

oJ mUl'1!t'[tS 0.11 wsCtlu.~. ce qlll~

I~ lro:wn ~ :so.re-Jilf j(:!j'llres.

:4 . _Ire 'OLli~re ~ .pomQ1t1 d l«re 1 l['mu ~mimilJl~ ~lJ* 11L~d~ ee ~111!dlts :!iiOi-eIR:bl ~ IInmles .. SgpUtli.tf~. ReduIte en pll!o..fe. lnmrpGfe'f la C[,~JJ!l

.Ii 'Pdre. salu er:. poj'fl.re _ Milu~r" Dam- lllJ1l, f!1~t

proforild iillaa.tt au . O'H·~ d:epo~i" le fJ.~.e:hn,e ~ vwtde. " Ill'ii',ru-' epemmes de [,e...['~ failrt cuWre au 'rulJlir .~ 5 m,i.lil.li.Iu'}S

• ,,, 1

IOn J lL.~U ~ a! flU .. te 'CS:SW

s:oi~ hioo dod. Ser.ir avoc une ~~iI '" au. des ~p,mtS

"':Ik -

. ~QiN.

" ot¢,;

]~ patt du b~gcf pelllJ ~~. ,-re prepare a: pm~r a!'uill resre

.J ~. ,.4'

1I.Ior: ,ffi'~ \II, ~F!L~.

51

'NN',5- ~. f.T.NS ':W GA"'fEA.UX"

- . -'J. . "." ~ ., '--.

'.' •• '". J _. .", •••••• I ,,' _:.... _:. _ ----=--- .,.:_ ,.:..

PL., .~ -_ ,',' " __ .fC:._,,,,, " ,t ua,,.·~ _"" :--~ >. 'b- ';"jJCli,A :aIDS,. :munDliS et .b~lJeaux. ~~ ...

I ~ p"'o"mm- , '-~',-;IliiI1Ii:" ... .JI~ terre

_' _~'" . ',",' '-" I,","~ UI~ _ ~, .. :IL~'

'L· .. ~= ::~e C::, ~:;~~::OUI,'-S.

" ,,' 'lIldJ~h de ,~I ~11'~e au dessert, Ne n~~quez

,pg;s, dee g'D'fD.rer arL'll d.eDcieux prul1 ~ ,oliv.e.:s, ou encore,

".JIll ,. b

-ago prun aux u3:tres er au ,gtDgtm -re:~

'lmweill~ ~a.;ttes, de ee cna,pime tlem .. den~ de ~a, pumie' d,e' pommes: de terre. Ilesr impOI[N_!)};t de ne pas ajou'tcr de beur~ o'n de IM!t POIlU les pileif.,

DtlJU it 5~IU' d~ ,aig.rdlkj d'rm~ lilYJ'lI'tft: pAiR. 4~~:Jt fll;t!f-S (p. 55). tC'Q."~J, a~ lo,m.m~f ~' fltlX jo.mftl_t!60 ,J-~ ti!l'N' fl. 54) ~,f 1:~,"!IJm'~ p~Jfl~'I:n/e;' b ,r~'ff ,at~ ~m-fIIt'

:~1idl,n, s, ,de: ,pO<:lQma ,.c'mrtre au :&., ...

.~ ,~,

2 ,~i ,de foriflf1

;1 mil It ,(.qi dllilJurt l,pi}!J'Cit. Ji !it

.1 3/4 tmJ~' ,e'k.!lfJm7nn J~ t:lm., ptJin -tt riJ,m.

112 t~~· tk ,c.luJ~r fort nip' J lmndm tk,poim11t:fomir.

I:IIlx::Mg fiJ'J _

1 'fifltj; ~mt:~~' bdtt'tfl

1 ,,_.~l .Q ....... "'~1:!..., ..J~-:". ,';-j...,...lI':...jI"'Hi ".!'!In., _' ..!'Vl!T'~ a:r/I1,~~ ,a'!.\I'I~~

2'j() wI de mit

'1., :~ld13WTeI': :~e Mtllf

~ 180 ~C. :1k~[m;:E 32 ~'Il_o,uies ~ mu:f~lh1.:s~ d.'lUl!t a;~dt~ de 114 de wse chactl.m.

1., Dans une IbO:i,ta!IlniS![;[ la f.uiDe. ~~ ~,e:v!llre er le sel, Aj1l)'1ll1Ler' les. pmiUr:E1e8 de te[JJe ['Ii tnrom~!t ~11bt ,po~Jt'rifie :r~t'. FaiHl LllIIl ,pwc:s: m 0Cifl~" M;elanger ,~!~li! r.h,~,dlg ee ~"" ~aiJt._ ~awr. ~JLI WJ1~re d_t'S ,iJj,~'(i_Dts ~w. Mtlail,g;er :a\l'~C 1JJ~.e· f(umr:ebetJreJ SlI!\~ trep f,e;mU'l!r~

,3<. R~pi'!!m r dans les IDowes, hift ,~~, ~lUJ fo~

'i"''11 ~ . - ~ ,- ~~ _

j,ry mDE1Ii1'~ ,UlS-'q1i1.3. ~

~ .. cIT" '. IL·

'qjllJ,e ies 1U:1UUUlS SClit!llf.lJ[ 1lJIJ!!:fl.

,Wl-n:i6: er do:l6.,

4~ '!ll...aiss.e.r repo~[ '2 ,!liIJii!LUli'~ a~u de dil~owel' s:£tr we tP'ilIc.

53

r- O'M: :I;,ArIl!2'C D;1;i1 "'jr'rrDDn' ..............,

.• , ~~~l •• ~ :I,£-~,

I: ,Pains ow:: ol'iu~! .. mlL~!I""r Ie:sJwm'ilto tit! tIm _' Ia: fo'riJfI., ,}, 111.' i~l)Iln tI4w.~ oiimts.

2. Pltri" !17m fur' 1m ild~' ,d~ f-nlrmil l;'gi!"m~lr for.-i'ni jtW!1JJ~ a 'pre. 'Cit'! wit li$St.

.soon ..•.. : a :0 '. tolmates: let

au:x: po.m.me4i ,dL -: oon ,t+lpilmnqn: 20 ,m~nru~ Ttmp.r: d~ ,lftmJD.1t: : W,O ,minuteS. .Rmr 1'2 KfDm

1 112' M;R dt fori'llt

1 .111 adi ,J; ~# d~ k-MLrt' lpiMltk~i

PtJrrt de 150,' tit' pommn dt'tm"e

.114 d~ ("Mil ~' m:fi ,p_1_~ Jm.~nmntlr~ b-;.(fulk

:2 eNil d 4011/'1 dt'pt1nZl~ rapt

,2 (JNrfi. llgmmmt Inlm~s

.2 crm. Jj t(f-upt tit IOl1JgUJ Jlsb;Jmf!ks ,~t bacltln;. .14f~,pe-IW' ~I,m~,.

J ~il.. a SO!tpt" tit pnmlHJ1lt rip~ wpplimedmiR

1. pJlhbauffu ,l('i four

~ 1:80 °C, !kuHifer 'llI~e plaqy~ , e 33 x 28 em. EIliJiI.rbuu ct

s,0001R.f pour a:a.imttf r cx~ d~ far111'

2_ Dans le bo'l du mbot

;II~_.' d.J!: " ~-

diI.J!IIEmilJit~ "''P~~~' mW! ~:

iJ~greru~na S';! ufh~ lai[, C[ [c

,~ sU'P'lUIMmef:l:~J1;e. >en.~1'11 ~S S~'amd~ eu jwqW! j,_ IC- qee le 11iiIe~anl1; ~r.lne une bQule"

:1. P6[rtt 1 mmume 'In 'Wl, pla:mt,

:.!DR: I

lMs SG~n~ OOl7ll i11lciUc

1 jour dl LeJL~ :p~~~~tiCUil. On FUt ,l~ rongtkr 'ii " q!!la 4 :tefllaiifie5" bien embilHIe&.

Les J'Klimililile5. de (~Jim' -=1] !pur&:

• a , [. "

~ tF.t'!li:ll ~,n n'i!l~1iX:

JlOfSqU ~n~ SDnf d11it dl ~.~ , m 'is, sas " hruJan-lU" Lmsqlli.,(!· [~Qn d:cim.1md:e de

i . pwrer &' Ipo.mnlCS ' re re

,f!lru151~ tt'OIZUiG d~ ,pains. mnli'l:1s et :~.feia!~ ne pas zflGUIleJ: de '~re",cuJ, de· WI: ~tlJIj Ie; .lIl'~ler;

. '_e' ararva1!, ~ Otw iw:ql.i~ 00 qm::' ee SO~[!i~ Ratd~r MI ,i:r~' ,mI'C" o]Hu'!:it ufi- " &pWsstUtf (le :2 em. l ~,~aid.~'

d' WI em_.po.rt fri~ d

. ICiJD d¢ ,mamem: enF.uim~,

(1!~liIF~ des 'ceI)dt'S ]JOIU foa::mEor CII1,\ii mIl 12 ~Fi:e£j

4. D~pos. les S(l()~ 8m la .pbque~ Badi,t~"OIUl)ct Ie, ess'MS de lltir e't s ii.\I P ou(be r d.u pi1l'r!l'U~:;lu sU'p'p~menc,.i re, Faim cuin: au feur de 10 3

1 ., mi:m.cIt~ flU . usqR.l~ C~ ql'l'L'i' [es sroJ1~ ;sm~t: rM~'fi pufles et do ... SeNir ch;audlaYtt.. du beurre

,

3~Di,Pl;!~' Ja pilte ,U,l !Mis parlia IgIIks ~ fl.rm~,. ~iE bottles tjil.e. IIlt1W pl:f1'iIU.

Paln a~ !~]irva ,'l+ipftmttum .,' 1 hli!ll~

Tfflt,PJ dt ,,.i/wn z l,) minu~ hUT j ,!mitIS J,t ,15 ml. ~ IUtmhrt

,~3

1 cutl ,f/l()UPt: tit It'tlfJn' HJy

tie ~""nK" (J $d~ket: ilk 7 gJ

l'Dlil li rip tk SJIM' -

3 ~ .defirr.in'l:

31.0 tni J~u dMlldt·

1 pln~tt ,(k Jtl

1 'titiU' J:e pmb M PWIJi1.ts i4 tim (3(l1)'g)

IJ2'1d;u IWim:ri llf}im, tih:1ajallJis, (DHpiN

lilt ~ t./o/iwsll(Jlu:]

di~'fJj'fj'II*i,. rCfJ'fipkJ ,IJ ~-tll ~ mpPIlmt11lnim

11 .~ l. dfj~ -.I .J" .1·

OIn. 'II, WUf!f1'. ',mtlt a udfJ/t

1,., ~~b;a.uH"B Ie ,&nu.f

~ l!eO a ,. Be!lUFe' Wl pJa'llli de 33 x 13 em.

2.. Dans, '11111 b~. mnSlangef lla, ~~ fe me~ e~ 3 ~aiiI. :a wt_pe' d~ F.mine::. AjL"Jurer' )'my gr-:adu.:ellemenr e~ metanyt jysq . .J~ ee que ee s~~ li~" CoU'l;l'~ I" d!.! Hlm, al1;u. if ire [!!;all!ip~lil em:

.:_~. RI/MrJir in o.lilMf '!'NtilJif4.s. S 'fl' k JuSlls tl- J ~" l'AfJi:lt: ,d'Olim.

1aiSS~T rnlPo,sJj" dans un ~_ldroil d l5 HlinY~

1 . .DiWS un g-r:m.d. 1601-, tamiser llr: 'rostt (J e la filir:ille a, c le sel, Fm.re u..n lPuiil;S ~I!.I. 'Cl;llltff:'.

.AjOlIDt~f ,I . pO'~ ,d~· 'kf'7re

Ies otives er Ie DuSlla.n,ge

de ~.e\1'a,lI:W· an mIDIiN' des in~~m.s ea. M&mger ;UlSqW' I' Q:~![~t[o;J!I dJ"uc [pite mallE. P~ttir 4 mifiiJlt~~ .:'O'I,IW W~ pl!'ILlJi de lavaiJ ~e.n'eln\f:IU minl eu jusqlla. ce '~UC ee

. I· ·:O.l asse,

,'. Dw.·~e;r ~9! pi,t~ e_r,!j" ~ ~~, Fm:m,u ~ 'OOl.d(~.

Les de,poser SlU"la plaqru.e. Af!arir legtretlmnf '~ii pare PO"!J.at rormer I!I)n petiE ~ ~u eeniU;e., il~p.agilr Ics ,oJivtS sl(ppl&r.~Jil!ndus i!:r' w~r

l hI~!.e d oli","C:. Cou,VIrir de :ffii]rn ,a1limtluaire nan pruie;nt ee l~l R'~ .~fJij"$ un eJ:l;&m~ f dil3Ud l.'®J H1I.iI;lUl,~~

'51. ~ CUiK !'lIn rour de 2'0 ,a, 2:5 minil~ jUl_iSf4U~.l, Ol: q'l!le C(' , nil iSodore. Laisser :5 ml ~~,,!!!re5 .s.\ir la [laque :vru:\[ de

~~ ~rer SIU '!!l!nC gr:nde

po:tll'" ~filioidi r.

CUI:8 ~- T1A.lJC

I\<ru.f u~ ~ nr~~, j], m prefe-nble de [Jig pas tmp' mrumFr, J.es m~iS er dE It ,Ri!f.ilpUr I mDy]~ qu ':"J.l~ 'rIOJ.s: quans-.

'-":@~;

l.& pain au o1ivt.:S ~t mt:ilkUif ~ .jaW" de sa, QI~iSSO-~. Om pair Ie rCon~lclr j.~iIJ~~

,4 5e~!I~.

rif"!!, Ille:I_'TiEII,~ I'll"! IJLJ.IY ~l I n.1U L!

Avro300 Ii'~ poum.l~ 'I~ ~.f:e:, on obcirnt 0111 Itasse de plitr:6e (~nvimm .2"U W"

'~L,.~· • '11

M.":~[~rgllf' ~n,Vll.IlOJiI. . .11. p'1e

pomme de tc.rM pM ~e

Pdpamlhn .T !;. ~ninu~ Tm,tpJi d~ tW~/J : 25 ~~flI~~ Pour.' J ,p.4i1J' tit 20 ,mr dt Ji~mim

~

2 tmW ,J~ for.int' at' Mi ~~ti« .1 Il2 tMsrr at .foriN4

.2 (tJ.'t ,. q,fi dt. birl%-rbDntl it

4eJ()utk,

t pin_i'/~ at ~cJ

2 t« l ,8 ,(.«/1 tit- rh (}lilud, ,~ ~ d~ b~Nrn! ~J m:rD"CDI."fJ{ ll2 ttwe- de j1o.rolJS! Jlr~N~

001 • _j - ~,I!IA ,.1._ ,M ·"'u" .... .rj'r~ i!':Kl' ,;:;;r;uV g ,t:;Ir ,r .... m"".lW!

,J:e ,''m't

250 lni de /ni.t

Ft1rint s.upjtlim~f4l~',po.u,1' ;m"ifN' «Il'lt

1, Pll' {Qb~, I~ Ie f.o'bilii

3, ] 80 ~'C Boorrer ane pla(tue' d~ 33 N: 28 (mil. ,5al.iLp9IJ1:d.:Pt,[ ~ m.llD;'C!.

2, D" 'mu. un @;,aad bo'! ram" , I F.tuillC$; le bicatbOJll~te de soade ~A:' ~I.

'!ai, '\'f I~ 'L..,~ '. '!:J " . .J

;:,.' m, ooo,per ,~~ ~ I!,~ ,1.!!J'e

de deux ,(ou'oo::l.IJ!X on ,d'Wfl CQup.'_p.1l)~~ WYSql~'~

I,~ dbte-ndon d['l!I]l.e te:M:n:a.~ fbu: 0 grml:ulcwe, Aicl!lEa les filoeolllS d,"a:V(jiilf~~ -~

les ])ORU1_CS de m fire:

Bi.~ mda~

4~ A ·,ou~e.r le ~aiit t:( .fne13J1J~r at~~ un O1)!l1I~y [pOIlU' former wt'Ut p~re melle, PJtfir

7; rJJIi'llIiU~ sur '1lI!1;" pTIlllf1l de rn:\\'ai~, l¥fBOOfflf ~_I~. FOIJl!I!I;f W~C' ~ul!dilZ c[ ddp~r :fIJI r 1'0:1 f~ ~1!L:e. Aft lit en U 1111 oeKll 'd, .) em d~· I1r. Cil>LI ,~le pam it'n 'Il!tU tM

poin:res, ~'I!!POl!Ldmr

1~J .\""""""'-1'" ...;il... _ •• - ..

IL~~I'!"~ I """Ill.., !I.:I/!,,: )L"".,

:51. Fake '(JLJ j're au fow'

25 mrinlJilltS O~, jusqd~o ceo qlllC

. b" . ..11' i

ee ~litJm uO'lJ'(ii 0111 qu un

CMe=deri[ en ile5SO[\ pro,p~. ,ltmViii'i~r sur une griIl~.

~Mr ~ud YO: du ~.

Pripnml.iOl!: 25 tmmUlie;S "l'ffl1jM Jf.i' rniml'J : 'II,} nT' ntitei! h;ur ;J) bisCfil~

i~.,

,~

1 ~~~forim' 1 purut de' nl

Pfak dt' 1{)() g tk Jrm1m.~' ,tit: f.1!tft

.2 cuil a JfJUpt' J~,Jm171M1Jl!l'

t'/ipt

I ,t~Utl. ,Ii rf»lJN ,tit: lni'l.

1 '~4 /tgh'mtnt> 'tI,"t~

JM _, ,tJfil ~ a!ft J't: 1Nollm~

ikbt

J piJlck de c: ,me

112 ~ ,de eJmlJt'r ,r:ttpe

.1/3 0,( i~ dt ~n, d~wi1tl

'I '. Pt~~haufF~r le fo:yr."

~, 200 4-C. Beum!r '11I]1J~ p' g;ue alllmr au roW[.

2. Dam uu gr-a;J~d lOOi~ rn&ngtr h~j :_ a_riw..e le sel I~ pomm d.e tfirm ,

le ~a~nl, 1 l~''t I'~n;~ lit mo~(acd r - I '~:D1g a la rum~r)l: de' bois..

]" &~n e_haqi1if b~SQjsj( C'.1dct~l!!'ir. 1 cUlii. a sO!LIpe mn'lble de ' '_re. roml'e_, ,i(:'

, ,iit.~ b[)ul~, . V6C' :Ilcs. l:ilain--s: ~:&ril't6es. !to1lI~,er '~~ boul~ dam: Ie .mel !Jilin: dt! d~ !L;"t

t~, mfiCOllL~ d":rLvumf.:. A,pllaur lel b01.!llcs em eeele

de 5 an de dliil1rn~,

4l~, D~po -.eIi' SUll' I~, ~laqm:. l':aj [ . ~u ire .a(!l ,(outr

J 0 mj U~ eu jUiS(jfU'a_

a: quiLLs 5O~m· l6gi:ltrn.em EI)Ou~t.m '1Jl~ ~ d!!)~. I· i .. -. ~ SW" une gdle POW' refr,oidi.r;. ~tVitr en ;iIlrnlU,s_(~~11~td(l! lm, :poW' aQ;;Omp~er i\es, ~O'llP

er 1P00tag:~

,PY/jUI'r{1,tion : 15, minulll.i:S Tm'JjU dt: nr.ltw!J : 35 IlIili,I1I:Utes P.ot~'l" 10 a 12 pel'slll:IRei

,2 tosJrs ,Jt. fonne

}' ,d. fo " fl..·

MSSt. _, _?ttlt m~~

8' il2 cuil 0,' SDup~ ~ lellfif't 112 (:1';£ d (Rft (Ii! 'Sd

i ctdt ,a ~aft ,tk bi..c:-n.NmmlJt

de tb!Jtie'

,'Og bnm:e t'lJ l1W1t'tif1iX 11:4 de-mil ;, c4£ tit :fUf!l'l! ,1 kMt. ,~p,~"t d4 JWm.mts

de I"" (j()() g)

"lin .L - .1., .L~lo~

4IJ. {.l.{: m:s# ~ ~~lrn

I ~..,r.ll .. • . :t:. ......... ,I. a:- .. J• '~~n~n~ ~nl

213 de' ,.IlJR tit baIm(~ ~~tppllm~ntai~

md' P1~~b UiF4:f I~ fuw-

~ '[ 8®i 'DoC;. II3ot: Ilrrc~ ILIlI1 liEu'mre ro:nd d . 20 ern, ,peR profolld, Ta~i .~ d'L! ]H:l.pi1i:f sulfiuist

(.1 lleoW',rJef"

1. D~s Wl &:m1\CJ btl'l. {am~ la fitrm~ h. ~e!fllI.re ~e' set ,et

Ie hLWOOrli;u,e & ~uCl~.

Y' roll pe.r !I_ bew-:re & I &d _ d''lJlmI coU;pe-p "te Om de' deu:x

'p- AI' 'N" 'S MUFFIN' is EF GA' ~ l'EA:UX

~," •• " •••.• I . ~

, _I ' ..:.. I _. .' •.•• '._ ", ~, •... ,

Paw ,(lux p()'mm~' tit' Urn' (tlkJmm)~ pmn (}; l'twuin'l! ,t,j' affiX pOtlJ»~~ tie trrrr (t:n bdS) tt bis""flin tk pbl1J1Rts ,it t#rrt' tl j'romfJge~· ,~~Ite)

m (:m'~. mre cuire au fOlJf ,,; mb~ ~~ .. O&1~r ~ltt L1I1lli: ~U~'. ,~(limu~! k d\essUs Id~oo pey d betm1e fondu- et I~r I\.:f'ro:id]t.

• ''lI" n~ '1:,.. •

,ooU.t~ 1lB£q1!.l~! ~ Q~ml1U:mCi

dl~lllt 1r'tttuJ.1t .6Jl~ er rfi;~~Aj'G.t:r~~ IIll: .met ~ les p:i'1ttmJ . , de f_e~~

B~:eflid md)::m,w:r.

"m M&lange.r' I· bmew-re ~ l"~ ,lflI~orporet"· a mela~ge

,dakleJU;" AjO,UIi~r :!u!lllJisam:me]],t d~ babeiJiJme :5UJp,piemen'Eai" pclll ()bt~ni:r Wie: ,alft: jJt~fl. E-lendl:'~ lo:lJ p1ht' '&U . 'e m.o.m~.

I ' , ~~·d . .11"

'. ,~aI! _f: cUi rum aJ1i~lI.

m!!IKhatu illllCg e~ le dless'as

57

~'8 .J' -

_ DAIN' "" M'" 'IT.fmn.'I'S C"1Il" ,ro~, ,II::' ~ I: ~"""" _

1-,. "._ 1.!i.1II, _ ·UC'JrllJ"'tlu ~.~ UI\~ ~~

IGilteao. lao. ,b _ (iokt et;~ la, Icalll.U~1Ie.'

~M1ifm : 2; LuirmlleS Th'J~ at crdmn : 45 mmiul-c£, Rinr :9 pmtml.Ju

-4 m-il il 10l'lJn It flIi

J ,(.flil " (fiji d~ WI:Mir 125 g dt' kum

JI2' tdS1l d~ Slim

:2 (Z1t/i

111 h1N tit ~z.oj_lJr J~ pOdll ImdIkJ

,1 i':tWt dt,purit til pemm~

14 ,rwe -(300,,)

215 g air foril!t

1 III mil Ii {,dft'de ltvlitt t pJ'ncie de se;i

:'- mil a' 'if)1'P de (dCJl() :2 cui/. "(tift' ttt, _1 n(lI~

mlJ!-I/t« -

a~W!

J ilHltr d,f. lun't gkW!i famisi 112 ,(1-~lJ. lJ' mft ,J;! C-ARIJ,d/t,

11nntl-UI'

co.t dt- bmm ~mi1/Ji

1 nitl " 5001 J"tdtf:. rhfZU~ Noix it P«(JL~ .tWit,. .til

:;4 •

tu:((fm:ill»-l'

1. P~aJD:[.U Ie our

, 1,$0 ~C. Beur:_~r ~'t tlpisscr.' d~ paPLtt :sulJfilllise.' Wl IUOrn!~ and d,~ 2-0 Qn. ,M1elangu le

il. • 'I[ ". -u L...~,

:li'dlW ec re V!lJll'3lpe. A~",Lif

(vail' no'reJ.

2. Oms un pd h!)], battre le be~rre en aeme: 'alt'Oi: le Sl.!l~ au. baneu 6I_,OCtl[\[~"llI£, Ajaut:er les ~ufs, un ~ [a; rojs:~

'~rl b3[WU: enm; ~h c:un., ::i A' I -.JI_ ~

""., nJO -la' es !!1UliX ae pt-Cattl.

h~dnt;~ « ll~ perniWlt'S

d@ t~'Il':I1!'. Tmli~f' lla (3.-rn:t, la I~r'!il', ~~ sel, lit '.:aao ~~ 1~, cannelle, :~nool'(Hlm.r d<elicn~m~n[ u mela&J.g~'

«.1 . - I-_re en ;£himrn3Ji-tc - ,,-

le n:udamg,c ,die, bh', Rcm'llf:r 3 13 cuil]l~re de bois jusq,llIJ' ~ ee que C~' :s[).i~ a perne mela1np C[, p'~.ue. n~.

V~1'.SeJr dam Ie ill.Qwe ~(

.. J-' I -~_..£...- ~~ .,

~ '~r ~~U!!.-:ro(l,l"Je. lll.:ttitt ouue

,au ~o.ur ~ minlures jusqua

ell! qll'w IOOm-d.'i;Q[ £ii, russonc

- 'I _: ~_~_ t::._ " . .J:.

pm-pre. ~ P.;i~irQIUt,

5 mhnnes _ 1'S_.nlt.d.e dcSmo:u!ler ~I' une ,grill~. ~hsscr .refroitfir, tt~liLdx le gla~ge '~'!JJ U ~~j iL D6:0re.~ de nrnioc dle' ~&:.:m_

,~i Gllap~

D~~ un '001 l1W1:mg le sucr~ gl ce, 1-, eanf:i,ell~. k'

b,. - I' - ~d~...iL •• :1 ...

Ii!;; e\~ eau ~ ~~ YUiI:

~ usqua, 'ooosistal'tce lisse,

6ik4J~ ali ~ho.wltlt e& ~ III ~ailn~1J4' (,n lHiUI) ~ g4~u: a~a: nusim J~ ConntIN (~m ,itm)

rGli£elu au .-aiS~-';S dle 'Co.rintke

A

" 112 MlJI dt'for;~- r:

1 J 12' nili. h ruft d_t; leVIIFt' ,1!2 tliMC b ,wjx d~ ~.~ rnpn' 125gi/~!N~

I ,tfMjl! de ntUilN tiJ COriflliN 112 ~ tit pum' tie pommn

.d/! tm't (150 g) 1,25 ml tit [:oil

'1. rl!6dli1~ltl~1l' I,e fow:

i um "'C. D~ner ~I- l~j~~J. d~ 'J)®pk'f sulfui~, 1lIlIiI nlIo.~' fOnd] ~ pmfcnui ·de. 1 a: ern,

1: Daru:M sad bol, ramlser ~3 ~m~ b.1~lUJ.: ' ~ I~ .$dl. Ajo~tcr ~:lnoix d~' coco, ie' :SU'Cre et I~~. :~~i,r.iii'·L!1H pWrs. 3D irentn;. Aj'mllt~r les POl!l'liDii.e'S dg [~Ire ee Le l:1IJit. MdIl:uit:el' ' k (:LI'iill~M de kim£;, Sims. PEp' fGlJJii1er.

3.. V~'f ·dl:uu le mo-' .-aim

cuife ·;:U, rol!llf 5 mn nures O~ jl;JlSqli~l ce ~;U\m. w~-.de.trlt

'I!:rl .~[jOO [pro.pIe- I..3~~et m&oidb j mmutes ilV;iUU

de Qel]'ilolllk:r 5itU' U;L'l~' ~r.ill~ u ~~idir.

TR~'U ailiJi: 8ff1111~J6 (en Jill._ u '"lJ 111,uc"!) tt p4111 MiX 'Tiflne.:ti ik p4W"c

P,..:=i., '~.' ,~'iI iO iii ~- #lie.

, 1111 . [ tJjIIl~~

de' pa¥Ot. ~

'li:..-A-" . '~ 1;::: •

~: r ~,~if4m ; ,t J' '['iIuun-es

U'~f1 d~ ClJ;ffl{)JI :: 50 .mhnuoos nmr8'· lOpmo-m a

2 11:2' fmW tit foTin~

2 12' ...... :.il '!. jl,d,4-1 L__ _ _ _ J.._ ,..q l • .!l!i _._ !.II''!;' ;QC' lrWil't

4-, , ~i[ Ii f1)I~le d~ tum

114.Jt: /!tJsse J~ pi.ina J(j pa,rmt 6 tMts at ~ (/4 .rrrrt..

pells ~ ,mp#!

1--5 g de hrJ.m:. jimJu. rrflqitii

2 tnift ~/mn't bn1l.1M:

1" f'recb~ le. fou

Ii l~O "'C .. ~I'!rer 0("'1[ mpi ser e pier sill fwl sC' 'lim m. til •. J~aDn de 21 X WI em,

- .' [ ~ IJ!Q guafld ~Il ~Uer

I~ fimim;.lti ]~ er le seJJ. Ajotua le SlOCre) ~~, ~mn~

d~ ,pa,'hI'ot: et ~ FJIUr.i,~ ,dle [alt'" :&ire '!lUI. [nLits ;i'U c~.riLtre. ~OUl{IN it:, b6W':rc et 1 0:,,1&

- OCJ1m des jngrl-di n~:s sees.

'. (,I. ~. ~I_ - Ill'" .JI- Il~.·

_t'lIan,ge,r a !La, CUI l'e' """it: ,001$,

san JrOp KWU1t~"

31, Verser dans I~ mOHlG: ~.

elYll ~e'JI' La sl.l!m«. SalJll'oudru des gn]~ &-e pavm, sm:pp-Mr:nentahl:leS. Fan R;" clli~ ~lIII roW' 50 m;iflltilJ~ ,jusqu"

~, d-

ce IiJ Iii n CLU1.i'~ ~t I~il re$onc:

proPI!C.. Lu~ ~lctir

: ,11U1iilll~ 3WJ!t'f, de demauler. 51J.I]' UllIl.e gillle.

4- • QU '. IO~ ~"l.n ussi le mHgel~r jU9q1.tl! 4; se,m_U1.e£. CAmou!; :hi ~ol1Irlmt p~u. de i"lileJif'J ce .PMJtl :aOOOi.mp~e b.i~n 1£;5 FmnngE'iS Elt'l~ ,frujn.

Ol'll [pClillt~· '~r SCfVU-

,~n, ~n'Ches- l_ilta:!S :lr"Ve(

dllll bWlIire 3.U tilt d~iCllller 'U<lLI ,i vee I e ke~

17lpiifmtitm : 25, mi~;tItes umpt ik (UiJuNl : ,3 InimJ~~ flIJH' lj',~ 10 jU't'Wmln

~

4- '{fl"'!fi.. ~WI11~J'Jt /;.nuus. 1/j ttwt tit ttl'"

2 CfJil, lr Mfl dr ,'aIJ~ d/ .rim;:n

tlipl

.l,mii., J if)u," d~ jus. J£ citmn .IIJ ~ tt'foii~~t

.114 ~ cu;l tl t:l1fo.tk kvt~rr

1 (tal. it kN~ dt forinr1' ,J~ :nz .fa ,~ilJ5t" ef.(;m(l;,M(S mfJJJ.liU'J-

Pudt tie' 1'50,£ dr pummn

d~tmt

Cmn~ _foUl!ttii! (fo(flim:if) Su~ gltJr:~ (fo tdlilYij)

I., rrnkhituLrr' ~<:l' fum

a, ],8-0 "C, Sew;gj[' e~ t~pj~ &e papier stdftllU~ un m(l;lI.Il(!. ro.l1t~ ~rofo:l1Id. d 20 aD. S()jUPOU'~;M dt. f.U'.in~ ,et ~ue,u :'. I ~r :~.

.,. D 'IL. -I II!. - !

~ . ailS '00. ,00. , Il!Jr.fIJ.IiU'e· . es.

(I:~'fil3,~ le mac: jusqu'} ~ que la p,Rpa:r3!1Cm sait epru$S¢., pt~e, e[ OJIC~ .. ,Aj[JJJ[~~'

~~ zeste ~I' le JIlS de ciLOOfiL

J milllluu:s a,Wilt de d~ouli:>r. $'1..1.11:' une ,~ill~. U~J' ~froidic .. SelVa iIIartiJre: mru oo~pb: I~ de1l..U", d [IS; Ie ,sem de [a

lcngu~' ~t ~~, 11I1I.e' cJi!me fOllI~ MgeremenI ~lta'6e enue les dgH ~UiX, ,au ~[t. Sar!lipomdrer de :SUIl:<~ ~l:8ce.

No~:;

IQu£ tan:~ ,s,e OOn~ jm.qUJ'~ 3, jo.llfS, U rif~-jp3tn.li. On ,pelJlj[ :1itl.S£i: la oolilSe!er .. ~~

fa 'Crhlll:: ro~m:&.. jilSq;u.'a

4 semaines,

, -:, ~ ~roi. er la I~Jil~ :fa .I~ r.:- 1t1! t ,[m'Cotpooer. dItIiClfem.eJ1,t; ~ln, mel~1V l"k~~II:UJ'{ a:'hI'«I~ iLIIm<1lIlid.~ erl pommes de rerMe.

. \. rer.l!d.1r dIlaillS Ie moule n"-; crlrre::iD. feW'

3'5 ,flllktlIles: 'Oil jw:qu 'I ee que ce soil ,~~elftimtil'1ll dore et: ,~:u'~u. 'iCl!l~ent!!'..TI ~,~ ,pro.]p!:'t._ Yi!&S~ rdroJcllir

6~,

:PaiD, a I " d3rnes

e "10, gM'" ,~mboo

,~Nlion' : 25 Ihu.iun~es ,Ttmpt de mim" : ,.; milll,Ul~ Pour 8 8 U} PCr.Jl)II!II&S

,~ ,~,

125 g ;k bnD'Tff

f 1.2 ImiN J~ C!8Wluttk

2 tEufi IIpm(:.f.:/1 lmtt:u$.' 314 tk itmt tit dnnes (.,~qJieI

g,~fin

15 g i.e 14mmes 14 mrt pelme_l'mpn'

I JlllIISSt dt _forifl4

I 112 niH.. .4 ~qfi ik Inl~tr' 2 rt'til it c-np"~ ginF.1t.lhn: tDukf

. ,a,ii II milju: .th jus t!umng,l -c mil, .1, :WNjt'.tk hi/;

I.. Pr&bl1d~ le mllll:

,I l80 ~C Ilhul"lltl!r ct' [::J!p. r

de I' ~I~i~f ,,~~ un meule ~ ~~[Ij de 2.], ll:, II cnl.

l~' D;.'tm lII!llll pod ~1D1. bum: beu['~' m crW~ avec ~I\a, osmntd ~ ,A:!!C1um lB

-. 'i ' ~Ia fois~ eo b 'rn:am c en I::n= ,e'hacwl!.

.3., Aj(!iln~ h:~, dan I L t ' pL'].JlIlIJ]~1j de O::fre. 'tmi " 13, taJrint.'" I~ ~~mJ ~,~ er h:: gln,cml.bi!t:. mm~ d.oi!Iigtcm~ au Ili~naa~ge

de bWM5 en eleem nee [I{(i'C ~ . liquid~. ~ml)!.l:r - ~Qj"·l1

e qu ee sci ,1,pem- rn ~I.:mp

Ct IPres~:u£ Ii~~ -

~' 'kJ~ diU-S le mo.ulili: i!g.tl!rer. Ii'll S'i:J~S" Faire, ,etJ~lif' U, Jf.o.uw 4,,5< mi1Fl!Llt~ ~'u-~",~ ,a;: qlJl"Wl iGWt&deffi:~ en ressor,Iru' [i),PIe., ~f Rfrnid]r

; ,nl~n'Jlij - .- vanl &-: ,ddmoul ' Sum" une ,gr-ruG:~ Laisser .rdmlidk

62

liS POM)'llL' , DE TERRE -

'Ce pain .s~' OOl1~ jUkSq]u.'a, 3 iOllfS; mJ rt. i'j,slir;ueur.

(In, ~n~' [e i(o.l1lg~Jf'L' ~usq,tl.3: ~ WIleS, ,Pt'Hllr WltL'tr, re.np1aL-ez lcs dailieS par des

n~,in_s sees eu ,et ~ brii,Qa~

§G-CS ..

Priptlmtim~ ;' 40 mim.li~ ftfffP; tk (1f>mcm .- ,'0, minlUC5i Pf}Uf' 8 ~f}nnf?i

,1 1'14 (tim' d,t'for.inr.

1 ~ Nt ~uli;e t2 fWmJl~.s

de ,tme (150 gJ

riO gJ: be:u", riltll'(Jiii 1./3- tk PMe de' ~l,llJf)nadl 2' rzttfi~ ¥mlHn ,bo,m_

2' bo..t;u @ '2S,g; J4 m(}iJiJs JiWri~~" Igp.lltth

Gktf~'

1 mss~ ik' ,Wifi,UJR ,J.: br.im~

,5 mil J s~np4 "'t.au'

1 tull (j WI/pi tit j 1J' ,fk atron

]~ ~~~ le 'OUlJr'

~ 20.0 ~C. Thk:w-lfef LU~ meule a ~l.![iC'hc ,~g, ~ ~11.~' d.~ 23 CJ1I(I~,

2. II)~ M g.~__nd bot camicr t &rio!:, J€: sci. mr;e U.Il, pru~ su (Ie ,"'[!'C- AjCJl1Mf 1{lS PLJmfiILtS de terre. ~ - bwrlie.

le suae tj' ~ j iJn!:S d,"muA

au centre des iI ng.ed~~ sees, M&a.~r :iJ1j,~ t, doi,{S, 'r,mit d~lk&tgITu~mt plOW fo['~.r une boule. Co-u'Rir

d W1 ,Wm In m l1cU.r:e l't'.LfIS~t ~ re~ri &-er

30 ntililul[ "

3'~ Fa.ciJu la u;rfuJ' de~.

Ib~' :-r ,_!I t~m: uure d~ID:, fooHIt:s d~ p3pl~ .mJfuf1l t, F-M~(! le m'llt:de: 'm'li p:~l'ltjJlIl( rom ,dt:: 1lL'C p -1S ~'dttt I;;] pitt. Couper l'~~ d~ [,a're' ~ un COUWl.1l. :~jg~re:t:

1 0 rminures,

, .' Co iV,ric ,de papier d,'aiwniuilll!fll f:[ de po.~ , ,sec ~ Fai.re 1Ji' Fe aY feu. r

10 minlJlfes. Retire£" les pols

et It' piJ.pi~F, ,RM,ruiu ~a ~e~npernw.re du ,~~ [gn "C

" ~- '

or ptJW'SliHv,i.IC IL<II CULEStOR

jY£qIJ'~ Ice ' ue ce sel bien ,t~an:.l.~r~(S refmtd;~.

S. Gb?lg~

DailS Ullrle ,~eJ'il!~ mre chau1f"er ~. Ibm doLO;; ~'3, 1IJ~.niT:~'~ :~. elJLI ~l :1 e' j us cit citron, 1I1 rurnnal1!~. Passe'J)' d..:,m ,'IlIU1 rnm IBn et remctue d;an~ lla ~ro.fe. PoW-BU· vre ~, C I'SSO~l 3 1i1.mU;«"l a ; ~I!I, doll.lX, 'iZ',J.r1 ,remI!taHf. ta) sser .refmii:rur ' oom;pmrure

31~bi~Jut" -

,~, ,BmLgoo3:IIl.e:E la aau~~ d~1lW

, J de' gI: . Cb3Ud~. D~prucr les aDlioolS dans 'Ia CfOU~

I~ 00[4 c.mlpe vcrs '1- b···.

n & nn C'Ji' du 'rest~ d c

la glace. laJj~~1 reposw

1 houf.t v.LtrI~ * ~~.

'. lit peUt pre~r miBJ '~mtirle M jour 3 1~11\ ,;nee. U· Ii: fciS aUt¢, n c.rou:ro prut ~ ('Q;l1Igdh

j 1lIS'[l!ll : _ ~JiI\ilm.es:

CU!ISI-'lRUC

VOIJ1j5, f0I!~Vel mi~ ~S~i tQb1Jmgs ~,,:u[et'de (QI1aI~ures pou ~e gl~~ er i1;;';~F~a«.'iii Ie fuw de c·wnar t_ ~iqL!l~1J r dt:

VOtf'H co»:.

63

Index,

~.da russe, al1ll eMi.

au, '0I1l1.e 4

:i¥~,( ,dtlaJ"!IlllP~,POI'\t. et ~ I\wl, s

;au ,creve[~, '5,

3;~ ,t!r~iJil '-. '. fern cr'rioilt deaj!Ou

ill ]Xlilitairu: 5 .w~Jo

H

H~bU!IBC]':s de pocm.mes de ~~44

M

,

MOl!IIssilb ,!I~ pom_m_G m rene, 49

MI!I!If:J!I~, de pol~m~ dlt! re~ !lilt ~IJil1J~'~ 52

o

.

[

Pi

Plio

~~ gt;1lin~ (I~ pavor, ,60 ~UH{ dllnes e~ au giIl:1Fribre.~ 62

~Il de warrd\e g:l'acd

3iUA ~):Oll!ml~ d'~ '( ,r~ 36

Pain

:mx Qa~w.s! 55

~Wl: po.mrme5 de I!~tre~ 56 ~. 1,"a.vo]De er :9tJi.'i!: pommes

de [cm:. ;6 :P5~

au p.:u!IlI@t" .38

du berger., 50 &I~ de ,1ID1'111lle5 de I~' ,rilC!S~, 16,

Porn..nes de lel'1e ~ 1":ill,. 11

~ [lesr_D,ga.!l~ :1 ~

,a la mrtntlc ,eE :g:UJ, mm·[ll~ 12

a'll Four~ 2 bemnai8es8

:RE-

dehcim~ 3tIJ &om lilr. 6 Id I, .. OU~ h.west. . 3 -

en~U·ii' 11

,. I'·~·I· Ill'

:g_nlllln..tcs a: . I'ialu~n n~ -0.

p.r.iaUQ1I'(AI 9

en ~ude, ]5

r~31

fb ,.-be~ 3-

,~llt

d~ poiS:SmiL d~ Ca&:lh~J 4:'9

i rI~ nd~B ,~" I~:flgneau... 34 ~tR::5 d~ p!JinJtW.,e8 de (i~'~'1

s

$(;011. all>: fIlOMU)e!i: ,a

aux poillllm,~ de ~~rK:J! 5~.

Salad£ O)J~unej(iwc,. 18, d"31IU:ODllti:: 1 ,8

d pOlm1D5 d,= [~M OJ~, con ~~ [8 de po,mDJ)§ ,de [are ~] ~,il't, 2,0 de POJf.UUBS ~e terre

~ I~ aliffQmii.~.n.n~, 20 de pommes die 'rene

et d' arrridlat!ll~J I, 6 ru:o:mineii. d:e ;MITe ,tt dt:~o,~, 21 :mrulticolo~ Hj

T

T.9~J-n!9, 26

T3Jf'~ ata abriauz~ 62 l3~ 3Iuxttttnmd!s. ~O

BI

'B-koui~ de PQ'JifllmC';s etc tcOlt su rmft1'i~J 56

C

CUllY indlim, au ib-«ut;. 3" Usscmie dt po'mmes,

de ~re ,~l1ne.. 4,0.· Ch~c:r' du, ·Bru. St-l •• m.:ufiN.lli.', 32

CrOOl~ de pomm~

de ~Je 'oom03r:t%. 31 cre~ de POJ1''H'I't~ d~' terre u 1lO~ S1kil: ° i ·'1

Om~~cttes. aman-drilll~ 15,

d.~ pam~ de te 1it:b 25 dt: ~wm :till CialIiI!Il'mb~

4101

Crrms· de V~WiMii£. 36 CfQMUlbu[S; de pomm

tI~, fiem ~'UM h~~.!' ~6

F

FwW~ de pcm~ ~tB~2~

Fdm!~~ J2

G

~n.

aux d~ [p.o.m.lille5, l:5 dic:o~ i.e '[¢IW.j' stiuce <III,D: pommesl 2-2

-G~!OOa1l

~n!IJ dwoolatt er a ]a amn.eUe~ 59

a!1IL"C ,misiu d~·. gl"ifithc. 59 GaocdU au froJ1l~' bleu . 7 Gratin

d~ fruits d!!: l1lIIe.r er de pommes de I~ 14 d~ ,poiss~l1\ I~ de pGlR!I'lles d ite.aei' 5'11)

Gam; ~ure pOIlU' pwmmei d~mlW