Vous êtes sur la page 1sur 4

PESANAN BELIAN Beruk Infinity Sdn. Bhd. Jalan Long Yunus 15200 Kota Bharu Kelantan.

Kepada: SKA1 Holding 20 JLN 6/8 SKA1 Tower 4000 SHAH ALAM

Bil 1 2 3 4 5

Butir P5KPLM-AM Asus Core 2 Quad Motherboard GTX 380 GeForce SLI X2 Graphics Card DDR3 RAM 2 GB INTEL E700 G51 Chipset INTEL i7 Extreme 9780(4.0Ghz)

Kuantiti 1000 1000 1000 1000 100

Harga Seunit 259 680 200 656 3200 Jumlah

Harga:Dua juta satu ratus lima belas ribu ringgit sahaja Serahan: Angkutan dibayar

NOTA SERAHAN

No.Rujukan:054 Tarikh 01-01-2010

Jumlah (RM) 259000 680000 200000 656000 320000 2115000

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 BANK UOB (M) BHD No. Rujukan:2098 Tarikh:31-1-21x0 Bayar: ATAU PEMBAWA

RINGGIT MALAYSIA:EMPAT BELAS JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU SAHAJA

NOMBOR CEK 123456

NOMBOR AKAUN 1.46E+08

Column9

Tarikh:31-1-21x0 ATAU PEMBAWA