Vous êtes sur la page 1sur 65

Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b œ œœ˙ œ œœ˙ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ
Flet C & b bbb 43 J ∑ ∑ ∑ ∑
f
2
b
& b bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ _œ n œ _œ œ_ _œ œ œ
3
b
& b bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ
F

œ œ _œ n œ œ_ _œ _œ _œ n œ œ_ n œ_ _œ _œ œ œ_ œ œ _œ œ_ œ œ_ œ œ œ_
bb bb _œ n œ _œ _ _œ œ œ œ ≈ œ œ œ n œ _œ ≈ n œ _œ _œ _ _ _ _ _ _ _œ œ _ _ _ _ _ n _œ œ _ _ n _œ _ _ _ _ _ _ n _œ _ _ _ _
& b

_œ_ œ_ œ_ œ__ œ_ œ_ œ__ œ__ œ_ œ_ œ__ œ_ œ_ œ__ _œ_ œ__ œ__ œ__ œ__ œ___ œ__ _œ_ œ__ œ__ œ__ œ__ _œ__ _œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ__ n œ___ _œ_ œ__
b _____ _ _ _____ _ _ _ ___ _ _ _ _ ___ _ _ _ __ __ __ __ _ _ _ _
& b bbb J ‰ Œ Œ bb 34
f
>œ œ œ œ_ _œ _œ _œ œ__ œ__ n œ__ œ__ _œ__ œ__ _œ œ œ_ œ_ n œ œ_ ˙_ _œ œ_ œ œ_
b 3 kk _ ≈ œ _ _ _ _ ≈ œ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _œ ≈ œ _œ _œ _œ _œ_ œ œ__ _œ_ _œ_ __ _œ_ __ ___ __ œ__ œ__ _œ_ œ_ _œ _œ ˙__
4
b
& 4 ≈ kk
ƒ
5

&b
b ∑ ∑ ∑ ∑ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ
f
%
œ œ œ œ__
œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ k œ œ œ œ œ œ k œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ _œ ≈ œ _œ _œ _œ_ __ ≈ œ __ __ _
6
b
&b J
J J
f
œ__ n œ__ œ__ œ___ œ__ œ_ œ œ_ œ_ n œ œ_ ˙_ œ_ œ_ œ œ_
_ ___ _ _ _ __ ___ _œ œ _œ _œ œ_ œ__ œ œ__ œ__ œ__ __ œ__ __ ___ __ œ__ œ__ œ__ œ_ _œ œ_ ˙__ œ_
7
b
&b ≈ ≈ J‰Œ Œ ∑
f
œ_ œ_ _œ _œ œ_ œ_ _œ
bb _ œ œ _ _ œ _ œ œ _ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® _œ _ J ‰ bbbb bb 34
&

8 9
b >œ œ ˙ œ œœ˙
& b bbbb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Flet C

œ_
œ _œ œ œ _œ œ_ œ__ _œ _œ _œ_ _œ_ _œ_ œ__ œ__ _œ_ œ__ _œ_ __ _œ_ _œ œ _œ
10
b œœœœ œ ˙ œ
& b bbbb œ œ œ ≈ ≈ ® ∑

b
& b bbbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11
b
& b bbbb ∑ ∑ ∑ Ó œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
%
bb bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ k n œ œ n œ œ œ œ k n œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ ‰ Œ Œ
& b J J J
D.S. al Coda

fi U
œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ ˙_ k
b
& b bbbb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

œ œ _œ ˙ œ œ œ œ œ _œ œ œ
1
b œ œœ˙
Klarnet I B & b b 43 J‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
f

œ œ _œ œ œ
2
b
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ #œ œ
F

œ œ œ_ œ
œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ _œ _ n _œ _ _ _ œ œ
3
œ
b œ œ
& b b œ b œ n˙ nœ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ nœ œ œ b œ œ œ œ nœ œ ˙
F

œ n _œ _œ œ__ œ_ œ œ œ œ n _œ œ_ n _œ _œ _œ _œ_ _œ_ b œ__ n œ__ œ___ _œ_ œ_ œ _œ_ b œ__ n œ__ b œ___ _œ_ b œ__ œ _œ_ œ__ n _œ œ__ œ__ _œ_ œ__ _œ_ œ__ n _œ œ__ œ__ _œ_ œ__
_
b œ ≈œ
&bb ≈

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ œ œ n _œ œ œ ‰ Œ Œ nnn 34
&bb J
f
>
œ ≈ œ œ œ œ # œ œ _œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙
4
œ
nn
& 4n 3 k
k œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ kk
ƒ
5
n œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
& n n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ nœ œ œ # œ œ œ œ œ œ nœ # œ
f
%
nn œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ k œ œ œ œ œ œ k œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ ‰ Œ Œ
6

& n J œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ


J J
f

n œ # œ œ _œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙
7
œ
&nn œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœœœ˙ œ‰Œ Œ
J ∑
f

n œ _œ _œ œ œ _œ # œ__ _œ _œ œ _œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ _œ œ__ _œ_


&nn ® J ‰ bbbb 43


>œ œ ˙
8 9
b œ œœ˙
& b bb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Klarnet I B

_œ œ_ œ_ œ_ _œ œ_ œ_ _œ
_œ œ œ œ œ ˙ _œ _œ _œ _œ _œ _œ_ _œ_ œ__ _œ_ œ__ __ __ __ __ __ __ __ __ _œ_ œ_ œ _œ _œ
10

& bbbb œ œ œ ≈ ≈ ® ‰ œœ œ œ œ

F

b
& b bb ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ n œ œ œ œ œ ‰ n œ œ œ œ œ ‰ n œ œ œ œ œ ‰ n œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ
11
b œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& b bb œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ
F
%
bb bb œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ k n œ œ n œ œ œ œ k n œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n _œ œ œ ‰ Œ Œ
& J J J
D.S. al Coda


_œ_ _œ_ œ__ _œ_ œ__ _œ_ œ__ U˙__ k
b
& b bb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b j
Klarnet B II
III
& b b 43 œ œ œ ˙ œ œœ˙ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
f

œ œ _œ œ œ
2
b
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ #œ œ
F
3
œ
b œ œ
& b b œ b œ n˙ nœ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ nœ œ œ b œ œ œ œ nœ œ ˙ ≈ ≈ œ œœ œ œ
œ _œ œ œ œ œ _œ œ œ œ n œ œ
F

b œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ b œœ œ
& b b œ n œ œ œ œ œ œ œœ ≈ œœ œœ œœ n œœ œ ≈ œœ œ œ œ œ b œ n œ œ œœ œœ œ b œ n œ œ b œœ œœ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ œ œ n _œ œ œ ‰ Œ Œ nnn 34
&bb J
f
>
œ ≈ œ œ œ œ # œ œ _œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙
4
œ
nn
& 4n 3 k
k œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙ kk
œ œ œ œ _œ _œ _œ ˙
ƒ
5
n
& n n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ ## œœ œœ œœ œœ œœ œ n œ œ # œ # œœ œœ œœ œœ œ n œ # œ œ # œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ
_œ _œ _œ
f
%
j
6
n
& n n # œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ # œ œœ kk œj œ œ œ œ œœ kk œj œ œ œ œ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ Œ œ ≈ œœ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œœ
_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ
f

j
7
n
& n n œ #œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ Œ Œ ∑
_œ # _œ _œ _œ _œ ˙ f

j
n œ œ œ bœ œ œ œ œ œ ‰ bbbb 43
& n n œ œ œ œ œ œ # œœ œ œ œœ œ œœ œœ b œ œ œ œ œ œ œ b œ œ # œœ # œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ® œ œœ œ

8 9
b >œ œ ˙
& b bb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ ≈œ˙ œœ œœ œœ ˙˙
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Klarnet B II
III

10
b œœ œ ˙ œ œœœ œ œ œ œ
& b bb œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ˙ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®œ œ œœ ‰ œœ œ œ œ

F

b
& b bb ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ n œ œ œ œ œ ‰ n œ œ œ œ œ ‰ n œ œ œ œ œ ‰ n œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ
11
b
& b bb œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ n œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ n œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ
_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ
F
j %
bb bb j j
& œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ n œœ kk n œ œ n œ œ œ n œœ kk n œ œ n œ œ œ n œœ œ œ œœ œœ n œœ œœ n œœ ‰ Œ Œ
D.S. al Coda

fi U
b œ œ œ œ œ œ œ n ˙ kk
& b bb n œ œ œ œ œ œ œ ˙
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b #œ œ œ ˙ # œœ œœ œœ ˙˙ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ ‰ Œ Œ
Sax alt Es I
II
& b 43 œ œ œ ˙ J
∑ ∑ ∑ ∑
f

œ œ _œ _œœ _œœ œ_œ # _œœ œ œ_ œ


2
b œ
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈œ ≈ œœ #œ œ œ œ
F

œ œ œ _
œ n œ _
œ œ__ _œ_ b œ_ _œ _œ œ œ œœ_ œ œ _œ 3 œ_
b b _ _œ b _œ _ n _˙ œ _
œ
#œ ≈ œ œ œ #œ ≈ œ _
œ _
œ _ _ _ _ #œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ∑ ∑
& J
F

b œœ ≈ œœ œœ œœ n œ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ _œœ # œœ _œœ _œœ _œœ œœ œ _œœ # œœ _œœ n _œœ _œœ # œœ œ _œ œ # œ _œ œ œ _œ _œ œ # œ _œ œ œ _œ


&b ∑ œ

œ_ œ œ_ œ œ œ_ _œ œ œ_ œ œ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ__ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ__ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ n œ__ œ_ œ_


bb _ _ _œ _ _ _ _ _ _ _œ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J ‰ Œ Œ #3
& 4
f
> œ œ__ œ œ
# 3 k œœ ≈ œœ œœ œœ _œœ œ_œ ≈ œœ _œœ œ_œ œ__œ œ_œ ## œ__œ __œ _œ __œ _œœ œ œ_ _œ # œ _œ _˙ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ _œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ _œœ œ__œ __œ œ__œ _œœ _œ _œ œ œ œ _˙˙ k
4

& 4 k œ œ k
ƒ

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ b œ_œ œœ_ œ_œ œœ_ œœ_ # _œ n _œ œ _œ b œ_œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ


5

& #œ œ œ œ œœœœ
f
%
# œ œ œ œ œ œ # œœ œœ kk œœ œœ œœ œœ kk œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ Œ œœ ≈ œœ œœ œœ _œœ _œœ ≈ œœ _œœ _œœ œ__œ
6

& #œ œ œ œ œ œ J J J
f
œ œ__ œ__ œ_ œ œ_ _œ # œ œ_ _˙ œ
# œœ_ ## œ__œ __œ _œ œœ ≈ œ œœ œœ œœ _œœ ≈ œ _œœ _œœ œ_œ _œœ œ_œ œ__œ __œ _œ_œ œ_œ _œ _œ œ œ œ ˙˙_
7
œœœ œœ
& œ œ œ J‰Œ Œ ∑
f
_œ œ_ œ_ œ_ _œ œ_ _œ œ_ œ_ œ_ _œ œ_ _œ œ_ œ_ œ_ _œ
# # _œœ œ œ _œœ œœ_ œ # _œœ œ œ _œœ œ œœ_ # œ__œ # _œ _œ _œ _œ _œ _ œ__ _œ œ__ # _œ _œ _œ _œ _œ _ œ__ _œ œ__ _œ _œ _œ _œ _œ _œœ _œœ œ œ œ ® œ _œœ œ b
& J ‰ b b 34

8 9
>œ œ ˙ œœ œœ œœ ˙˙
b œ ≈œ˙
& b b 43 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Sax alt Es I
II

œ_
œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ _œ œ œ _œ _œœ œ_œ _œœ _œœ œ_œ _œœ œ_œ _œ _œ œ ® œ œœ
10
b œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ ˙ œœ j
‰ œ œ œ œœ
&bb
F
jœ œ j j j j j j
b
&bb ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œœ ‰ œ œ n œ œœ ‰ œ œ n œ œœ ‰ œ œ n œ œœ ‰ œ œ n œ œœ ‰ œ œ œ œœ

œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ_
bb b œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ _œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n _œœ _œ _œ _œ _œ _œ _ n _œ œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _ n _œ _ _ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ
11

&
F
%
bb b œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ k #n œ_œ n œœ œœ # œœ kk œœ n œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ # œœ ‰ Œ Œ
& J J J
D.S. al Coda

fi U
b n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ kk
&bb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

œœ œœ _œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ _œœ œœ œœ
1
b œ œœ˙
Sax tenor B I
II
& b b 43 œ œ œ ˙ J
‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
f

œœ ≈ œœ œœ œ œœ ≈ œœ œœ œœ œ œœ # œ œ _œ œ œ œ
2
b
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ
F
3
œ œ
b œ œ
& b b œ b œ n˙ n œœ ≈ œœ œœ œœ œ n œœ ≈ œœ œœ œœ œ œ n œ œ œ b œ œ œ œ n œ œ œœ œœ œœ œœ œJ ‰ Œ Œ ∑ ∑
F

b
&bb ∑ œœ ≈ œœ œœ œœ n œœ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ n# œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ b b œœ nn œœ n œœ œœ œœ œœ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ œ œ n _œ œ œ ‰ Œ Œ nnn 34
&bb J
f

nn 3 kk >œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ # œ œ _œœ œœ œœ œœ œ œ # œ œ ˙
4
n
& 4 œœ ≈ œœ œœ œœ œ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ kk
ƒ
5
n bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& n n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ # œ
f
%
œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ _œ _œœ œœ
6
n œ b œ œ œ œ œ # œ œ kk œœ œœ œœ œœ kk œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ
& n n #œ œ œ œ œ œ œ œ J J
œœœ œ œ
J
‰ Œ Œ
f

n œ # œ œ _œœ œœ œœ œœ œ œ # œ œ ˙
7

&nn œ œœ ≈ œœ œœ œœ œ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ ‰ Œ Œ ∑
Jf

n œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ ®œ œœ œœ ‰ bbbb 3
& n n # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ 4
J

8 9
b >œ œ ˙
& b bb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ ≈œ˙ œœ œœ œœ ˙˙
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Sax tenor B I
II

_œœ
10
b œœ œ ˙ œ ≈ œœ œ œ œœ œœ ≈ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ ≈ ® œœ œ ‰ œ œ œ œœ
& b bb œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
J
F

œ œ œ œ œ œ
b
& b bb ‰ œJ œ œ ‰ œ œ œ œœ ‰ œ n œ œœ ‰ œ n œ œœ ‰ œ n œ œœ ‰ œ n œ œœ ‰ œ œ œ œœ
J J J J J J

bbb œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ _œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ n œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ
11

& b œ œ
F
%
bb bb œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ _œ n œœ kk œœ œœ œœ n œœ kk œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ n _œœ œœ n œœ ‰ Œ Œ
& J J J
D.S. al Coda

fi U
b œ œ œ œ œ œ œ n ˙˙ kk
& b bb œ œ œ œ œ œ œ
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b
& b 43 œJ ‰ Œ Œ œ‰Œ Œ œ‰Œ Œ œ k œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑
Sax baryton Es
J J
f
2
b j j ‰ œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j‰
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ ‰ Œ œ œ œ
F

j j j j j
3
b
& b œJ ‰ Œ œ ‰ œJ ‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ Œ ∑ ∑
J
F

b j j j j
&b ∑
œ
j‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œ ‰ Œ
J
œ ‰
J J

b j j j j j k #
&b œ ‰ Œ œ ‰ œ ‰ Œ œ ‰ œJ ‰ Œ œ ‰ œJ ‰ Œ œ ‰ œJ ‰ Œ œ ‰ œ n œ œ œ n œ œ 34
J J
f

# 3 k >j ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ j ‰ œ ‰ Œ j ‰ œ ‰ Œ j ‰ œ ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ j ‰ k
4

& 4 kœ œ œ œ œ œ œ œ J œ J œ J œ œ œ k
ƒ

# j ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ__ ‰ ‰ œ œ
5

& œ J œ œ œ œ œ œ œ œ nœ # œ # œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
%
6
# j j
& œ œ œ œ œ œ œ œk ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œk œ œ œ œ œ œ ‰ Œ j ‰ œ ‰ Œ j ‰
œk œ œ
f

j j j j j
7
# j j
& œ ‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œJ ‰ Œ œ ‰ œJ ‰ Œ œ ‰ œJ ‰ Œ œ ‰ œ ‰ Œ œJ ‰ œ ‰ Œ Œ œ‰Œ Œ
J J
f

# j j‰ Œ j œ ‰ Œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ j b
& œ ‰ Œ Œ
œ
Œ #œ ‰ Œ Œ
J
Œ
J œ œ ‰ b b 34

8 9
b >
& b b 43 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ ‰ j ≈ ‰ j
œ œœ œ œ œœ œ
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Sax baryton Es

10

bbb œ ‰ Œ œj ‰
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ œ J
F

b j j j j j j j
& b b œJ ‰ Œ œ ‰ œJ ‰ Œ œJ ‰ œ ‰ Œ œJ ‰ œ ‰ Œ œJ ‰ œ ‰ Œ œJ ‰ œ ‰ Œ œ ‰ œJ ‰ Œ œ ‰

bb œj ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
11

& b œœ œ œ J œœ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ


F
%
bb b œ œ œ œ œ n œ œ œ k n œ œ œ nœ nœ
& œ œ œ œ œ œ œ œ k ‰ nœ œ œ k ‰ nœ œ
D.S. al Coda

fi U
b
& b b œ œ œ œ œ œ œ ˙k
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Alt Es I
& b 43 œœ œœ œœ ˙˙
III
J
f F
2
b
& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
F
3
b
& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
F

b œ œœœ œ œ œ
& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ n œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ # œœ ‰ Œ Œ # 3
& b œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ J 4
f
4
>
# 3 k œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ k
& 4 k œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ k
ƒ
5
# œ œœ ‰ ‰ œ œ œœ œœ ‰ Œ b œœ ‰ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& œ ‰Œ Œ œ
J J J
f %
6
# k œœ œœ œœ œœ kk œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ Œ
& # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ k œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
J J J
f

œ œœ œœ œœ œœ œœ _œœ
7
#
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œ

fi f
j
8
# # œœ œ b >
& J ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ b b 43 œ k œ ˙ œ œœ˙
J J
F
9
>j œ œ œ œ
b œ œ œœœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œœ ‰ ‰ œ œ œ œ
& b b œ œœ œ œ œ œ ˙ œk œ ˙ œ œœ˙ œœ ‰ ‰
J
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Alt Es I
III

œœœ œ
bb œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ _œœ _œœ _œœ _œœ œœ ‰ ‰ _œ _œ _œ _œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
10

& b ∑
J J J

b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bb

bb œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ _œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
11

& b œn
F
%
b k k nœ œ nœ œ
& b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ k œœ œœ œœ n œœ k œœ œ œ n œœ œœ œœ œœ œœ œ œ n œœ ‰ Œ Œ
J J J D.S. al Coda

fi U
b nœ œ œ œ œ œ œ n ˙˙ kk
&bb œ œ œ œ œ œ œ
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b j
Alt Es II
IV
& b 43 # œœ œœ œœ ˙˙ # œœ œœ œœ ˙˙ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ ‰ Œ Œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f F
2
b
& b œ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
3
b
& b œ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F

b
& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

b #3
& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ ‰ Œ Œ 4
f J
4
>
# 3 kœ
& 4 k œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ kk
ƒ
5
j j
# j œ
& œœ ‰ Œ Œ œœ ‰ ‰ œ œœ œ œ ‰ Œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
f
%
6
# j j j
& œ œ œ œ œ œ œ œk œ œ œ œœ kk œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ ‰ Œ Œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
f
7
# œ œ œ œ œ œœ
& œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
fi f
>
8
# œ j j j b
& œ ‰ Œ Œ # œœ ‰ Œ Œ n œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œ ‰ b b 43 œ k œ ˙ œ œœ˙
J
F
9
b >j j
& b b œ œœœ œ œ œ œ ˙ œk œ ˙ œ œœ˙ œ œ œ œ œ œ œ #n œœ ˙ ‰ ‰ œœœ œ œ ‰ ‰ œœœ œ
œ œ
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Alt Es II
IV

j ‰ ‰ œ œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ œ œ
10
bb œ ‰ ‰ j
b œ œ œ œ œ œ
& œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œœ ∑

b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bb

œ _œ œ
11
b œ œœ œ œœœ Œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
& b b œ ≈œœ Œ œ œœœ œ ≈œœ Œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
%
b j j j
& b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œ k œ n œ œ # œ k œ n œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œ œ # œœ ‰ Œ Œ
D.S. al Coda

fi U
b
& b b n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙k
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

œ œ _œ ˙ œ œ œ œ œ _œ œ œ
1
b œ œœ˙
Trąbka I B & b b 43 J‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
f
2
b
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ _œ œ_ n _œ œ_ œ__ œ_ œ œ
3
b œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F

œ œ _œ œ
bb b _ n _œ _ _ _ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ
&

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ ‰ Œ Œ nnn 34
&bb
J
f
4
n > œ œ
& n n 43 kk œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ kk
ƒ

n j
5

&nn œ ‰ Œ Œ ∑ œ ‰ Œ Œ Œk # œ œ œ # œJ ‰ Œ Œ #œ ‰ Œ
J
Œ #œ ‰ Œ
J
Œ
J
f
%
6
n
& n n # œJ ‰ Œ Œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ
J
f
7
n œ œ
& n n ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ∑
Jf

n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ bbbb 3
&nn œœ J 4
J

8 9
b j‰ ‰
& b bb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œk
œœœ œ œ œœœ œ
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Trąbka I B

j
10

& bbbb ‰ ‰
œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ ‰ œœœ œ œ ‰ ‰ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ œ œ ∑
J J

b
& b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11
b
& b bb ∑ ∑ ∑ Œk œ nœ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ
œ J J J
F
%
b œ
& b bb J ‰ Œ Œ ‰ nœ œ œ œ nœ œ ‰ nœ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ œ œ nœ n œ ‰ Œ Œ
J
D.S. al Coda

fi U
b œ œ œ œ œ œ œ n˙ k
& b bb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b j
Trąbka II B & b b 43 œ œ œ ˙ œ œœ˙ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
f
2
b
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ _œ œ_ n _œ œ_ œ__ œ_ œ œ
3
b œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F

œ œ _œ œ
bb b _ n _œ _ _ _ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ
&

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ j ‰ Œ Œ nnn 34
&bb œ
f

nn 3 kk > ≈
4

& 4 œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ kk
n
ƒ

n j
5
j j j j
&nn œ ‰ Œ Œ ∑ œ ‰ Œ Œ Œk œ # œ œ # œ ‰ Œ Œ #œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ
f
%
6
n j j
&nn œ ‰ Œ Œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ
f

j
7
n
& n n œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ∑
f

n b
& n n # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ b bb 43
J J

8 9
b
& b bb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œk j‰ ‰
_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Trąbka II B

10
j‰ ‰ j‰ ‰ j
& bbbb ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ∑
_œ _œ _œ _œ _œ œ œ œ œ œ œ

b
& b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j j
11
b j
& b bb ∑ ∑ ∑ Œk œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ
F
%
b j j
& b bb œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ ‰ Œ Œ
D.S. al Coda

fi U
b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ ˙ k
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

? b b 3 n _œœ _œœ _œœ _˙˙ n _œœ _œœ œœ_ _˙˙ n _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ œœ_ œœ n œœ kk œ œ œ œ j ‰ Œ Œ œ œ œ œ _œ œ_ œ œ_ œ_ œ__
1
Puzon C I
bbb 4 œ œ ∑ ≈ ≈
II
f F
œ__ n __œ œ__ _œ__ œ__ _œ œ œ_ _œ n œ _œ _˙ œ
n œ ≈ œ œ œ œ _œ ≈ œ _œ _œ _œ __œ n _œ __œ __ __œ b _œ _œ _œ œ n œ œ _˙ œ œ œ œ _œ œ_ œ _œ _œ __œ
2
? bb ≈ ≈
bbb
F
œ__ n œ__ œ__ œ___ _œ_ œ_ œ œ_ _œ n œ œ_ _˙ œ
n œ ≈ œ œ œ œ _œ ≈ œ _œ _œ œ_ œ__ n œ_ œ__ __ _œ_ b œ_ _œ _œ œ n œ œ ˙_
3
? bb ∑
bbb

? bb _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ œ_œ _œœ _œœ œ_œ _œœ _œœ
bbb ∑ ∑ ∑
F

œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ


? b b _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ n _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ œœ œœ n _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ œœ œœ n _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ n œœ œœ n œœ ‰ Œ Œ b 3
bbb J b 4
f

œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ


? b 3 kk ‰ _œ _œ _œ _œ _œ _œ ‰ _œ _œ _œ _œ _œ _œ ‰ _œ _œ _œ _œ _œ _œ ‰ œ_œ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ ‰ œ_œ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ ‰ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ ‰ œ_œ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ ‰ _œ _œ _œ _œ _œ _œ kk
4

b 4
ƒ
œ_
? b _œ ‰ Œ Œ _œ _œ # _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ # _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ # _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ
5
∑ # œœ ‰ Œ Œ Œk œ #œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b J J
f
%
œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ
? b # _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ _œœ _œœ _œœ _œœ œœ œœ œœ kk œ œ œ œ œ œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ ‰ _œ _œ _œ _œ _œ _œ
6

b
f

œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ _œ_


? b ‰ _œ _œ _œ _œ _œ _œ ‰ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ ‰ _œœ _œœ œ_œ _œœ _œœ _œœ ‰ _œœ _œœ œ_œ _œœ _œœ _œœ ‰ _œœ _œœ œ_œ _œœ _œœ _œœ ‰ _œ _œ _œ _œ _œ _œ
7
œ ‰ ‰ œ œ œœœ œ œ œ
b J œœ œ
f

bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
? b œœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œœ _œ _œ _œ _œ _œ _œ œ_ _œ _œ _œ _œ _œ œ_ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ ‰ _œœ _œJ ‰ b b b 3
b J bbb 4
J

8 9
œœœ œ œ œœœ œ
? bbb 3
bbb 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ k œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Puzon C I
II

œ_ _œ œ__ œ_ _œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ


? b b b œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _œœ _Jœ ‰ ‰ _œ œ _œ _œ _œJ ‰ ‰ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ œ_ _œ _œ ‰ _œ _œ œ _œ ˙
10

bbb J J ≈
F
œ_ n œ_ œ___ œ_ __œ_ œ_ œ__ _˙__
? bbb œ œ _œ ˙ œ n œ œ œ__ _œ_œ œ__œ œ__œ _œ_œ n _˙ œ _œ ˙ œ œ _œ ˙ œ n œ œ __œ œ _œ œ _œ ≈ œ ˙
bbb n˙ ≈

œœ _œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n _œœ œ_œ œ_œ _œœ _œœ œ_œ _œœ œ_œ _œœ œ_œ _œœ _œœ œ_œ _œœ œ_œ _œœ œ_œ _œœ _œœ œ_œ _œœ _œœ
11
? b b b œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈
bbb
F
œ œœœ œ œ œ %
? b b b _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ n _œœ n œœ œœ œœ œœ n œœ œœ n œœ œœ œœ œœ n œœ œœ n œ n œ_œ œ_œ œ_œ _œœ n œœ œœ n œœ kk n œ œ œ
‰ nœ nœ
bbb
D.S. al Coda

fi U
_œ _œ œ_ œ_ _œ œ_ œ_ n ˙_ kk
? bbb n _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ ˙
bbb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

œ œ œ œ _œ œ_ œ œ_ œ_ œ__
1
? b b 3 nœ œ œ ˙ nœ œ œ ˙ nœ œ œ œ œ œ œ œ k œ œ œ œ j ‰ Œ Œ ∑ ≈ ≈
Puzon III C bbb 4 œ œ
f F
œ__ n __œ œ__ _œ__ œ__ _œ œ œ_ _œ n œ _œ _˙ œ
n œ ≈ œ œ œ œ _œ ≈ œ _œ _œ _œ __œ n _œ __œ __ __œ b _œ _œ _œ œ n œ œ _˙ œ œ œ œ _œ œ_ œ _œ _œ __œ
2
? bb ≈ ≈
bbb
F
œ__ n œ__ œ__ œ___ _œ_ œ_ œ œ_ _œ n œ œ_ _˙ œ
n œ ≈ œ œ œ œ _œ ≈ œ _œ _œ œ_ œ__ n œ_ œ__ __ _œ_ b œ_ _œ _œ œ n œ œ ˙_
3
? bb ∑
bbb

? bb ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bbb
F

? b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ nœ ‰ Œ Œ b 3
bbb J b 4
f
4
? b 3 kk ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ kk
b 4
ƒ
5
? b œJ ‰ Œ Œ ∑ #œ ‰ Œ Œ Œk œ
œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
b J
f
%
6
? b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œk œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
b
f
7
œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ
? b ‰
b ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ J ‰ ‰ œœœ œ œ œœœ œ œ œ
f

? b œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ b b b 3
b J bbb 4
J

8 9
? bbb 3 œœœ œ œ œœœ œ
bbb 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œk J‰‰
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Puzon III C

? b b b œJ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ _Jœ ‰ ‰ _œ _œ _œ _œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ _œ ˙
10

bbb J ≈
F

? b b b œ œ _œ ˙ œ nœ œ œ œ œ œ œ

œ

_œ ˙ œ œ _œ ˙ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ ˙

bbb

11
? b b b œ ≈œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
bbb
F
%
? b b b œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ ‰ nœ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ œ n œ œ œ k nœ œ œ nœ nœ
bbb
D.S. al Coda

fi U
? bbb œ œ œ œ œ œ œ ˙k
bbb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

j j j _∑ 1
3 œ œ œ
÷ 4 œ ‰Œ Œ œ ‰Œ Œ œ ‰Œ Œ œ ∑ ∑ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ
J‰Œ Œ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰
Perkusja
J J J
f F
2
÷ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ
J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰
F
3
÷ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ
J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰
F

÷ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ
J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰

÷ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ ˙œæk 3
4
J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J ‰Œ Œ
f
4 >
3
÷ 4 k œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
k œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ kk
>J ‰ Œ Œ J ‰ Œ Œ J ‰ Œ Œ J ‰ Œ Œ J ‰ Œ Œ J‰ Œ Œ J‰ Œ Œ J‰ Œ Œ
ƒ
5
j
÷ œœ ‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ
J J ‰ Œ J ‰ Œ J ‰ Œ
f %
j 6
÷ œœ œ œ œ œ œ œ œ k œ œ œ k
œ œ œk ‰ œ œ œk ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ ‰ Œ œæ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
J ‰ Œ J ‰ Œ ‰
J J Œ J ‰ Œ Œ J ‰ Œ Œ
f
7
j
÷ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ Œ Œ ∑
J‰ Œ Œ J‰ Œ Œ J‰ Œ Œ J‰ Œ Œ J‰ Œ Œ J‰ Œ Œ J
f
j j j
œ
÷ œ ‰ Œ Œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ œœ œœ ‰ 34
J J ‰ Œ Œ J ‰ Œ Œ J ‰ Œ Œ J ‰ Œ Œ J J

8 9
>j ‰ j ‰
÷ 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œœ ‰ œ œ œ œœ œœ ‰ œ œ œ œœ
>J Œ ‰ J J Œ ‰ J
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Perkusja

‰ ‰ j ‰ j ‰ j ‰
10
œ
÷ œ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
œœ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ
J Œ J‰ Œ Œ J Œ Œ J Œ Œ ‰ ‰ ‰ J J‰ Œ J‰
F
‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
÷ œ œ œ œ œ œœ œ œ
œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰ J‰ Œ J‰
11
j ‰ j ‰
œ
÷ œ ‰ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
J Œ Œ J‰ Œ Œ J Œ Œ J‰ Œ Œ J‰ Œ Œ J‰ Œ Œ J‰ Œ Œ
F
‰ j æ %
÷ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J‰ Œ Œ J‰ Œ J‰ Œ ‰ ‰ J Œ Œ D.S. al Coda

fi U
÷ œœ œ œ œœ œ œœ œ ˙æk
˙k
‰ ‰ ‰ æ
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

œ œ _œ ˙ œ œ œ œ œ _œ œ œ
1
b œ œœ˙
Kornet I B & b b 43 J‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
f
2
b œ
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ œ ˙ œ ˙
F

œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ _œ
3
b œ œ œ n˙
& b b nœ k œ

œ
n˙ œ ˙ Œ ∑
J
F

b œ bœ
&bb ∑ œ ≈ œ œ œ nœ œ ≈ nœ œ œ œ œ b œ nœ œ œ œ œ b œ nœ œ b œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ œ œ n _œ œ œ ‰ Œ Œ nnn 34
&bb J
f
>
œ ≈ œ œ œ œ # œ œ _œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙
4
œ
nn
& 4n 3 k
k œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ kk
ƒ
5
n œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
& n n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ nœ œ œ # œ œ œ œ œ œ nœ # œ
f
%
nn œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ k œ œ œ œ œ œ k œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ ‰ Œ Œ
6

& n J œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ


J J
f

n œ # œ œ _œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙
7
œ
&nn œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœœœ˙ ∑ ∑

n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ ®œ œ œ ‰ bbbb 43
& n n œœ
J
f

>œ œ ˙
8 9
b œ œœ˙
& b bb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Kornet I B

_œ œ œ œ œ ˙
10

bbbb œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ ® œ
& œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œ ∑

b
& b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11
b œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& b bb œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ
F
%
bb bb œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ k n œ œ n œ œ œ œ k n œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n _œ œ œ ‰ Œ Œ
& J J J
D.S. al Coda

fi U
b œ œ œ œ œ œ œ n˙ k
& b bb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b j
Kornet II B & b b 43 n œ œ œ ˙ nœ œ œ ˙ nœ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
f
2
b
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙ œ ˙ œ ˙ œ
F
3
b j
& b b œk œ nœ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙
Œ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ ∑
F

b
&bb ∑ œ ≈ œ œ œ nœ œ ≈ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ

b nnn 34
& b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ nœ ‰ Œ Œ
J
f
4
n >
& n n 43 kk ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ kk
_œ _œ # _œ _œ _œ _œ ˙
ƒ
5
n
& n n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ nœ œ # œ # œ œ œ œ œ nœ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ

f
%
6
n
& n n œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ k œj œ œ œ œ œ k œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ≈ œ ≈œœ œ œ
J _œ œ œ œ œ
f
7
n
& n n œ #œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ∑ ∑
_œ # _œ _œ _œ _œ ˙

n œ ‰ bbbb 43
& n n œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®œ œ
J
f

>
8 9
b
& b bb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ ≈œ˙ œ œœ˙
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Kornet II B

10
b œ
& b bb œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ ∑

b
& b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11
b
& b bb œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

F
%
bb bb j j
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ k nœ œ nœ œ œ œ k nœ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ nœ ‰ Œ Œ
J
D.S. al Coda

fi U
b
& b bb n œ œ œ œ œ œ œ ˙k
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

œ œ _œ ˙ œ œ œ œ œ _œ œ œ k _œ œ œ œ œ
1
b œ œœ˙
& b b 43 œ‰Œ Œ ∑ ∑ ∑
J
Tenor I B
f
2
b ˙ ˙ ˙ œ
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ
F
3
b k ˙
&bb œ n œ œ œ n˙ œ n˙ œ ˙ œ Œ ∑ ∑ ∑
J

b
&bb ∑ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ b œ nœ œ œ œ œ œ b œ nœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F

b œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ k n _œ œ œ n œ œ nn 3
&bb n4
f

nn 3 kk >œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ # œ œ _œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙
4
n
& 4 œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ kk
ƒ
5
n œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
& n n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ nœ # œ
f
%
œ œ œ œ œ œ œ œ _œ _œ œ
6
n œ #œ œ k œ œ œ œk œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ
& n n #œ œ œ œ œ J J J ‰ Œ Œ
f

n œ # œ œ _œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙
7

&nn œ ≈œ œ œ œ œ ≈œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ˙ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ


f

n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ bbbb 3
&nn œœ J J 4

8
b œ œ
& b bb 34 œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ J ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ
J J J J J
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Tenor I B

_œ _œ
9
b > œ œœ œ œ œ œ ˙ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ≈ ®œ œ
& b bb œ ≈ œ ˙ œ œœ˙
F
10
b
& b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11
b j œ œ œ œœ œ œœœ œ œœœœ
& b bb œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ
F
%
bb bb œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ k œ œ œ œ k œ œ œ œ œ œ œ œ n _œ _œ œ ‰ Œ Œ
& J J J
D.S. al Coda

fi U
b œ œ œ œ œ œ œ n˙ k
& b bb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b œ œœ˙ œ œ œ œ œ œ œ nœ k œ œ
Tenor II B & b b 43 œ œ œ ˙ œ œ œ _œj ‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑
f
2
b ˙ ˙ ˙ œ
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ
F
3
b j œ œ
& b b nœ k œ œ œ ˙ ˙ n˙ œ ˙ Œ ∑ ∑ ∑

b œ ≈ œ œ œ nœ œ ≈ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&bb ∑
F

b ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ k n _œ œ œ n œ œ nn 3
&bb œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ n4
f
4
n > #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙ œ
œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ kk
& n n 43 kk œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ
ƒ
5
n œ œœ œ
& n n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ nœ œ œ œ œ œ œ œ # œ nœ # œ œ œ œ œ œ # œ
f
%
6
n
& n n #œ œ œ œ œ œ œ œ
k œ œ œ œk œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ
J J J
f

n # œ œ _œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙
7
œ
&nn œ œ ≈œ œ œ œ œ ≈œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ˙ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ
f

n œœ œ œœ œ b
& n n # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ b bb 43
J J

bbb 3 œj ‰ ‰ œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ œj ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ
8

& b 4 œ œ J
J J
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Tenor II B

bbb >œ ≈ œ ˙
9
œœ œ ˙ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ≈ ®œ œ œ
& b œ œœ˙ œ œœœ œ
F
10
b
& b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11
b j œ œ œœ œ œœœ œ œœœœ
& b bb œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n œ
F
%
bb bb œ œ œ œ œ œ œ œ _œ n œ k œ œ œ n œ k œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ ‰ Œ Œ
& J J n J
D.S. al Coda

fi U
b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ ˙ k
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b
Baryton B & b b 43 n œ œ œ ˙ nœ œ œ ˙ nœ œ œ œ œ œ œ œ k œ œ œ
œ œ _œ
j‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑
f
2
b ˙ ˙ ˙ œ
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ
F
3
b œ œ œ n˙ œ œ
& b b nœ k n˙ n˙ œ ˙ Œ ∑ ∑ ∑
J

b
&bb ∑ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
F

b ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ n
&bb œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ k n œ œ œ n œ œ n n 34
f
4
n > œ œ œ œ
& n n 43 kk ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ J ‰ Œ œ œ # œ ˙ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ ˙ kk
_œ J
ƒ

n j
5
œ
& n n œ ‰ ‰ œœœ œ œ œœœ œ œ œ J ‰ ‰ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ b _œ # _œ_ _œ _œ
f
%
6
n j j
&nn œ œœœ œ œk œ œ œ œk œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œk œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ
_œ _œ _œ
f
7
n œ œ œ œ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ ‰ Œ œ œ œœœœ˙
& n n J ‰ Œ œ œ #œ ˙ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ
J
f

n œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j ‰ b
&nn œœ œ œ œ ‰ b bb 43
J

bbb 3 œj ‰ ‰ œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ œj ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ
8

& b 4 œ œ J
J J
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Baryton B

bbb >œ ≈ œ ˙
9
j
& b œ œœ˙ œ œœœ œ œ œ œ ˙ œ ≈œ œ œ œ œ ≈œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ
F
10
b
& b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11
b œ
& b bb œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
_œ _œ
F
%
bb bb œ œ œ œ œ j nœ œ j nœ œ
& œk œ œk œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ k nœ œ œ nœ
_œ _œ nœ
D.S. al Coda

fi U
b
& b bb n œ œ œ œ œ œ œ ˙k
ƒ

-2-
Numer koperty - 65

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

j j j j j 1
? b b 3 œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ œk œœ œ œ œ j œ œ œ j j
Tuba C I
bbb 4 œ œ œ œ k œ œ _œ _œ _œ_ œ ‰ Œ œ ‰ œ ‰ Œ œ ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰
II __œ J __œ __œ
f F

? b b œj ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰
2
j j j
bbb _ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰
œ_ _œ_ œ _œ_ œ _œ_ œ _œ_ œ _œ_ _œ_ _œ_ _œ_
F

? b b œj ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰
3
j j j
bbb _ œ œ œ ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œ ‰ j ‰ Œ œ ‰
œ_ _œ_ œ _œ_ œ _œ_ œ _œ_ _œ_ _œ __œ_ _œ __œ_
F

? b b j ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ j ‰
bbb _ œ_ _œ œ_ œ _œ_ œ _œ_ œ _œ_ œ _œ_ œ
œ _œ_ _œ_ œ_

? b b j ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ œ k n œ œ œ n œ œ b 3
bbb œ _œ _œ _œ_ _œ __œ œ _œ_ œ _œ_ œ _œ_ œ k n œ œ _œ n _œ __œ b 4
f

? b 3 kk >œj ‰ Œ j ‰ j j j j j
4
j j j j j
b 4 _ œ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œ œ ‰ ‰ Œ œ ‰ ‰Œ œ ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œ ‰ Œ œj ‰ kk
_œ __œ __œ __œ _œ_ œ _œ_ _œ_ _œ_ __œ
ƒ
5
? b j‰ Œ Œ j j‰ Œ Œ j ‰ Œ œ bœ j ‰ Œ j‰ Œ j
b œ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ œ œ
_œ_ _œ _œ _œ_ b __œ_ # œ___ œ__ œ__ # œ__ œ__ œ__ __
_œ_ _œ_ œ _œ_ _œ_
f # œ_ œ__ œ__ # œ__
%
6
? b œj ‰ Œ œ œ ‰ œ œ
j
‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œk œ œ œ œ œ œ ‰ Œ j ‰
j
œ ‰ Œ œj ‰
b _ __œ __œ œ k _œ_ _œ_ œ k _œ_ __œ œ œ œ œ œ
œ k œ _œ _œ _œ_ __ œ __œ
_œ œ
f

? b œj ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰
7
j j
b _ œ ‰ Œ œ ‰ j‰ Œ Œ j‰ Œ Œ
œ_ _œ_ œ _œ_ œ _œ_ œ _œ_ œ _œ_ _œ_ _œ_ _œ _œ
f

? b j‰ Œ j‰ Œ j j‰ Œ j‰ j
b œ Œ
œ
Œ #œ ‰ Œ Œ
œ
Œ
œ

œ

œ œ œ œ œ ‰ bbbb bb 34
# _œ_ __œ

8 9
? b b b 3 j‰Œ j‰Œ j‰Œ Œ j j >j
bbb 4 œ ∑ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ _œj ‰ Œ Œ ∑ ‰Œ j‰ j‰Œ j‰
œ _œ œ œ œ_ œ œ œ œ œ
F F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Tuba C I
II

10
? bbb j‰ Œ j
j‰ Œ œ ‰
bbb œ œ œ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ Œ Œ œ Œ Œ _œ


‰ ‰ j‰
_œ _œ _œ ___œ _œ __œ
œ_ _œ œ_ œ_ _œ __œ œ F

? b b b j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ j ‰ j
œ_ ‰ Œ œj ‰
j
œ_ ‰ Œ œj ‰
j
œ_ ‰ Œ œj ‰
j j j
œ_ ‰ Œ _œ ‰ j ‰ Œ _œ ‰
b b b _œ __œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ

? b b b œj ‰ ‰ œ œ œ œ œ j ‰ ‰ œ œ œ
11
j
bbb _ œ œ œ _ _ œ _ _ _œ œ ‰Œ œœ
_œ _œ _œ œ_ _œ __œ __œ _œ __œ _œ _œ _œ _œ _œ œ œ œ œ œ_ œ œ œ œ œ_ __œ __œ __œ
F
%
? b b b œj ‰ Œ œ œ ‰ nœ œ ‰ nœ œ œ ‰ œ n œ
‰ nœ œ œ k n œ œ œ nœ nœ
bbb _ œ œ _œ œ k n œ œ _œ n _œ n _œ_
œ_ _œ_ _œ_ k n _œ_ _œ_ k n _œ_ _œ_ œ œ D.S. al Coda

fi U
? bbb
b b b _œ ‰ _œ ‰ _œ ‰ ˙_ k
˙_ k
ƒ

-2-
POLONEZ Z FILMU
„PAN TADEUSZ”

dodatkowe głosy

opracowanie: Ireneusz Stromski


Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b œ œœ˙ œ œœ˙ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ
Flet II C & b bbb 43 J ∑ ∑ ∑ ∑
f
œ œ œ_ œ
_œ _œ _œ __œ œ__ œ œ__ œ__ œ___ ___ n œ___ ___ ___ ___ œ__ œ_
2
b œ
& b bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈ ≈
F
œ_
œ_ œ_ n œ œ_ ˙_ _œ œ_ œ œ_
n _œ œ _œ _œ œ_ _œ_ œ œ__ _œ_ _œ_ __ n œ__ __ ___ __ b œ__ œ__ _œ_ œ_ n _œ œ_ ˙__
3
œ__ _œ œ__ _œ_ œ___ _œ__ _œ œ___ _œ__ œ____ œ____ n œ____ œ____ ____ œ____ œ___ œ__
b bbb _ _ _ _ _ ≈ ≈ ≈ ≈
& b
F
œ__ n œ__ œ__ œ___ œ__ œ_ œ œ_ œ_ œ_ n œ__ œ__ n œ__ œ__ œ__
_ ___ __ __ __ __ _œ_ __ __ __ __ __ __ __ _œ _œ_ n _œ œ__ œ__ _œ_ _œ œ _œ_ n _œ œ__ n œ__ _œ_ n _œ œ _œ_ œ_ n _œ œ__ _œ _œ _œ_ œ__ _œ n _œ œ__ _œ _œ œ__
bb bb _ _ _ _ ≈ ≈
& b

_œ_ œ_ œ_ œ__ œ_ œ_ œ__ œ__ œ_ œ_ œ__ œ_ œ_ œ__ _œ_ œ__ œ__ œ__ œ__ œ___ œ__ _œ_ œ__ œ__ œ__ œ__ _œ__ _œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ__ n œ___ _œ_ œ__
b _____ _ _ _____ _ _ _ ___ _ _ _ _ ___ _ _ _ __ __ __ __ _ _ _ _
& b bbb J ‰ Œ Œ bb 34
f
>œ œ œ œ_ _œ _œ _œ œ__ œ__ n œ__ œ__ _œ__ œ__ _œ œ œ_ œ_ n œ œ_ ˙_ _œ œ_ œ œ_
b 3 kk _ ≈ œ _ _ _ _ ≈ œ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _œ ≈ œ _œ _œ _œ _œ_ œ œ__ _œ_ _œ_ __ _œ_ __ ___ __ œ__ œ__ _œ_ œ_ _œ _œ ˙__
4
b
& 4 ≈ kk
ƒ
b œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ_ œ__ b œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ___ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ b œ_ œ__
_ ___ _ __ __
5
b
&b ∑ ∑ ∑ ∑
f
%
œ__ œ__ œ__ œ__ _œ_ œ__ œ__ œ__ b œ___ _œ_ k _œ œ__ œ_ œ_ œ__ œ__ k _œ œ__ œ_ œ_ œ__ _œ_ œ__ œ__ œ__ _œ_ œ___ œ__ œ__ œ_
b _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J _ _ _ _ _ _J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J ‰ Œ Œ _œ œ _œ _œ _œ_ œ__ œ œ__ _œ_ __
6

& b ≈ ≈
f
œ__ n œ__ œ__ œ___ œ__ œ_ œ œ_ œ_ n œ œ_ ˙_ _œ œ_ œ _œ
b _ ___ _ _ _ __ ___ _œ œ _œ _œ œ_ œ__ œ œ__ _œ_ œ__ __ œ__ __ ___ __ œ__ œ__ _œ_ œ_ _œ œ_ ˙__ œ_
7

&b ≈ ≈ J‰Œ Œ ∑
f
œ_ œ_ _œ _œ œ_ _œ n œ__ _œ_ œ__ œ__ œ__ _œ_ œ__ œ__ b œ_ œ__ _œ_ œ__ œ__ œ__ _œ_ œ__ œ__ b œ_ œ__ _œ_ œ__ œ__ œ__ _œ_ œ__ œ__ _œ__ _œ œ__
bb _ œ œ _ _ œ _ œ œ _ œ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _œ œ__ _œ
& ® J ‰ bbbb bb 34


9 >œ_ _œ_ ˙_ œ__ œ__ œ___ ˙__
_ __
8
b
& b bbbb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Flet II C

œ__ _œ_ œ__ œ____ _œ__ œ___ œ__ _œ__ ˙___ œ_


œ _œ œ œ _œ œ_ œ__ _œ _œ _œ_ _œ_ _œ_ œ__ œ__ _œ_ œ__ _œ_ __ _œ_ _œ œ _œ œ
10
b
& b bbbb ≈ ≈ ® ∑

b
& b bbbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œœœ œ œ
_œ n œ__ _œ_ œ__ œ__ œ__ _œ_ œ__ n œ__ _œ œ__ _œ_ œ__ œ__ œ__ _œ_ œ__ n œ__ œ__ œ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ œ___ œ__ œ___
11
b
& b bbbb ∑ ∑ ∑ Ó
F
œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ___ œ__ k n _œ _œ_ n œ_ _œ œ__ œ__ k n _œ _œ_ n œ_ _œ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ œ__ n œ___ _œ_ œ__ %
b _ ___ _ ____ _ _ _ ___ _ _ _ ___ _ ___ _ __ _
& b bbbb J J J‰Œ Œ
D.S. al Coda

fi U
œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ œ_ ˙_ k
b
& b bbbb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b œ œœ˙ œ œœ˙ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ
Obój C & b bbb 43 J ∑ ∑
f F
2
b œ nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ ˙ œ
nœ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ nœ œ œ b œ œ œ œ nœ œ ˙ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ
& b bbb
F
3
b œ nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ ˙ œ
nœ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ nœ œ œ b œ œ œ œ nœ œ ˙ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ
& b bbb
F

œ œ œ _œ n œ œ_ _œ _œ _œ n œ œ_ œ_ _œ
bb bb _œ n œ _œ _ _œ œ œ _œ n œ _œ _ _œ œ œ œ ≈ œ œ œ n œ _œ ≈ n œ _œ _œ _ _ _ _ _ _ _œ œ _ _ _ _ _ _œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& b

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ ‰ Œ Œ bb 3
& b bbb J 4
f
4
>
bb 3 kk œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ ˙ œ
œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ kk
& 4 œ œ
ƒ
5

&b
b ∑ ∑ ∑ ∑ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ
f
%
6
b œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ k œ œ œ œ œ œ k œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ
&b J
J J
f
7
b œ nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ ˙ œ
œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœœœ˙ œ‰Œ Œ
&b J

f

b n œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ ‰ bbbb bb 34
& b œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ
J

8 9
b >œ œ ˙ œ œœ˙
& b bbbb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Obój C

10
b œœœœ œ ˙ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ ®
& b bbbb œ œ œ œ œœ œ œ ≈œ˙
F
œ n _œ œ œ œ œ œ ˙
b
& b bbbb œ œ œ ˙ œ nœ œ œ œ œ œ n˙ œ ≈œ˙ œ œœ˙ œ nœ œ ≈

11
b
& b bbbb ∑ ∑ ∑ Ó œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
%
bb bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ k n œ œ n œ œ œ œ k n œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ ‰ Œ Œ
& b J J J
D.S. al Coda

fi U
b œ œ œ œ œ œ œ ˙k
& b bbbb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

œ œ _œ ˙ œ œ œ œ œ _œ œ œ
1
b œ œœ˙
Trąbka III B & b b 43 J‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
f
2
b
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3
b
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F

b j nnn 34
&bb œœœœœ œ œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ
f
4
n >
& n n 43 kk œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ kk
ƒ

n j
5
j j j
&nn œ ‰ Œ Œ ∑ œ ‰ Œ Œ Œk œ # œ œ # œ ‰ Œ Œ #œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ
J
f
%
6
n
&nn œ ‰ Œ Œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ≈ ≈
œ œœ œ œ œ œœ œ œ
J J
f
7
n j
& n n œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ∑
f

n j b
& n n œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ b bb 43
J

8 9
b j‰ ‰
& b bb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œk
œœœ œ œ œœœ œ
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Trąbka III B

j
10
j‰ ‰ j
& bbbb ‰ ‰
œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ ‰ ‰ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ œ œ ∑

b
& b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j j
11
b
& b bb ∑ ∑ ∑ Œk œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ
J
Œ
F
%
b
& b bb œJ ‰ Œ Œ ‰ nœ œ œ œ nœ œ ‰ nœ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ œ œ nœ n œ ‰ Œ Œ
J
D.S. al Coda

fi U
b
& b bb n œ œ œ œ œ œ œ ˙k
ƒ

-2-
Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b j
Trąbka IV B & b b 43 œ œ œ ˙ œ œœ˙ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
f
2
b
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

3
b
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F

b nnn 34
& b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Œ
f
4
n >
& n n 43 kk ≈ ≈ ‰‰ ‰‰ ≈ ≈ ‰‰ ‰ ‰ œ œ œ kk
_œ _œ _œ _œ œ _œ _œ _œ _œ œ œ _œ _œ _œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ _œ
ƒ

n j
5
j Œk j j‰ Œ j‰ Œ
&nn œ ‰ Œ Œ ∑ œ ‰ Œ Œ œ œ œ bœ ‰ Œ Œ

Œ

Œ
f
%
6
n j j
& n n bœ ‰ Œ Œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ≈ ≈
_œ _œ _œ _œ œ _œ _œ _œ _œ œ
f
7
n j‰ Œ Œ
&nn œ ‰ ‰ ‰‰ ≈ ≈ ‰‰ ‰ œ ∑
_œ _œ _œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ
f

n œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œj ‰ bbbb 43
&nn œœ œ
# _œ _œ _œ # _œ

8 9
b
& b bb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œk j‰ ‰
_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Trąbka IV B

10

bbbb ‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ∑
&
_œ _œ _œ _œ _œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b
& b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11
b j j j
& b bb ∑ ∑ ∑ Œk œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ
F
%
b j j
& b bb œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ ‰ Œ Œ
D.S. al Coda

fi U
b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ n˙ k
ƒ

-2-
Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

œ œ _œ ˙ œ œ œ œ œ _œ œ œ
1
œ œœ˙
Sax sopran B
b
& b b 43 J‰Œ Œ ∑ ∑ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ
f F

bb œ # œ œ _œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙
2
œ
& b nœ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ nœ œ œ b œ œ œ œ nœ œ ˙ œ ≈œœ œ œ œ ≈œ œ œ œ
F

b œ # œ œ _œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ _œ
3
œ
&bb nœ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ nœ œ œ b œ œ œ œ nœ œ ˙
F

œ œ œ_ œ œ œ œ_ œ œ œ œ _œ _œ # œ_ œ_ œ__ _œ œ _œ # œ_ œ_ n œ__ _œ n œ
bb b _ n _œ _ _ _ œ œ _ n _œ _ _ _ œ œ œ ≈ œ œ œ n _œ _ ≈ n _œ _ _ _ _ _ _ _ _ _ œ _ _ _ _ _ _ œ œ œ n œ œ œ œ œ
&

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ œ œ n _œ œ œ ‰ Œ Œ nn 3
& b b œ œ nœ œ œ œ œ J n4
f
> _œ œ _œ œ_ œ__ _œ_ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ≈ œ œ œ œ # œ œ _œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙
4
nnn 3 k
k œ ≈ œ œ œ ≈ ≈ œ œ œ ˙ kk
& 4 œ œ
ƒ
5
n
&nn ∑ ∑ ∑ Œk œ œ # œ œ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ œ nœ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ
œ
f
%
nn œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ k œ œ œ œ œ œ k œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ ‰ Œ Œ
6

& n J œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ


J J
f

n œ # œ œ _œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙
7
œ
&nn œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœœœ˙ œ‰Œ Œ
J ∑
f

n œ _œ _œ œ œ _œ œ _œ _œ œ _œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ œ ®œ œ œ ‰ bbbb 43
&nn
J

>œ œ ˙
8 9
b œ œœ˙
& b bb 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ≈
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Sax sopran B

_œ œ œ œ œ ˙ _œ _œ _œ _œ _œ _œ_ _œ_ œ__ _œ_ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ _œ


10

& bbbb œ œ œ ≈ ≈ œ® œ ≈œ˙

_œ œ œ œ œ n ˙ n _œ _œ œ _œ œ _˙
b
& b bb œ œ œ ˙ œ nœ œ œ ≈œ˙ œ œœ˙ œ nœ œ ≈œ

11
b œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& b bb ∑ ∑ ∑ Œk œ œ nœ
F
%
bb bb œ œ œ œ œ œ œ œ _œ œ k n œ œ n œ œ œ œ k n œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n _œ œ œ ‰ Œ Œ
& J J J
D.S. al Coda


_œ_ _œ_ œ__ _œ_ œ__ _œ_ œ__ U˙__ k
b
& b bb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b
& b bb 43 œ œ œ ˙ œ œœ˙ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
J
Róg I F

f F
2
b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
3
b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F

b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ ‰ Œ Œ b 3
& b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J 4
f

4
b 3
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ kk
k
k
ƒ
5

& b œJ ‰ Œ Œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ Œ #œ ‰ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J J
f %
6

& b œ œ œ œ œ œ œ œk œ œ œ œk œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ


J J J
f
7
œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
& b œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ
fi f
j b >
8

& b J ‰ Œ Œ œJ ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ b bbb 34 œ k œ ˙ œ œœ˙
J
F
>j œ œ œ œ
9
b
& b bbb œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œk œ ˙ œ œœ˙ œ œœœ œ œ œ œ ˙ œ ‰‰ œ ‰ ‰ œœœ œ
J
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Róg I F

bbb œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ _œ _œ _œ _œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
10

b
& b J ∑
J J

b
& b bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11
b œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
& b bbb œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
%
b
& b bbb œ œ œ œ œ œ œ œ k œ œ œ œk
J
œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ ‰ Œ Œ
J J
D.S. al Coda

fi U
b
& b bbb n œ œ œ œ œ œ œ ˙ k
ƒ

-2-
Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b j‰ Œ Œ
Róg II F & b bb 43 n œ œ œ˙ nœ œ œ ˙ n œ œœœ œ œ œ n œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
f F
2
b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
3
b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F

b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ ‰ Œ Œ b 34
J
f

>
4
b 3
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ kk
k
k
ƒ
5
j j
&b œ ‰ Œ Œ œ ‰ ‰ œ œ œ œJ ‰ Œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
%
6
j j j‰ Œ Œ
& b œ œ œ œ œ œ œ œk œ œ œ œk œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
f
7

& b œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ


fi f
8
j j j b >
& b œJ ‰ Œ Œ # œ ‰ Œ Œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ b bbb 43 œ k œ ˙ œ œœ˙
F
9
>j
b
& b bbb œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œk œ ˙ œ œœ˙ œ œ œ œ œ œ œ nœ ˙ ‰ ‰ œ œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ œ
œ
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Róg II F

j‰ ‰ œœœ œ j‰ ‰ œœœ œ
10
bbb œ ‰ ‰ j
b
& b œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ œ œ ∑

b
& b bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11
b œ œ ≈œœ Œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
& b bbb œ ≈ œ Œ œ œœœ Œ
F
%
b j j j
& b bbb œ œ œ œ œ œ œ n œ k œ n œ œ n œ k œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ ‰ Œ Œ
D.S. al Coda

fi U
b
& b bbb œ œ œ œ œ œ œ ˙k
ƒ

-2-
Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b j
Róg III F & b bb 43 œ œ œ ˙ œ œœ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f F
2
b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
3
b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F

b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ ‰ Œ Œ b 34
J
f
4 >
3
& b 4 k œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ kk
k
ƒ
j
5

&b œ ‰ Œ Œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ Œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
J J
f %
6
j j j
& b #œ œ œ œ œ œ œ œ k œ œ œ œk œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
f
7

& b œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ


fi f
j >
8
j j b
& b œJ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ b bbb 43 œ k œ ˙ œ œœ˙
F

>j œ œ œ œ j œ œ œ œ
9
b œ œœœ œ œ œ œ ˙
& b bbb œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œk œ ˙ œ œœ˙ œ ‰‰ œ ‰‰
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Róg III F

j ∫ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ
10
bbb œ ‰ œ œ œ œ ‰ j
b
& b œœœ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ∑

b
& b bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11
b
& b bbb œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
%
bb bb œ œ œ œ œ œ œ k j j j
& b nœ œ œ œ nœ k œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ ‰ Œ Œ
D.S. al Coda

fi U
b
& b bbb œ œ œ œ œ œ œ n˙ k
ƒ

-2-
Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
b
& b bb 43 j ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
_œ _œ _œ _˙ _œ _œ œ _˙ _œ _œ _œ _œ _œ œ œ _œ
Róg IV F
f F
2
b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ ‰
_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
3
b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ
_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F

b
& b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ œ œ œ œ œ œ œ

b j
& b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ b 34
f
4
>
& b 34 kk œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ kk
_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
5
j‰ Œ j‰
& b œj ‰ Œ Œ œ
‰ ‰ œ
œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
f
%
6

& b œ œœœ œ œ œ k j j j‰ Œ Œ
_œ _œ œ œ _œ k _œ œ œ _œ _œ _œ _œ _œ œ œ _œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
f
7

& b œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ


_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ œ œ œ œ œ œ œ œ
fi f
8
>
& b œ ‰ Œ Œ œj ‰ Œ Œ b œ œ œ œ œ œ œ j ‰ œj ‰ bb bbb 34 œ k œ ˙ œ œœ˙
J _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ
F
9
b >j
& b bbb œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œk œ ˙ œ œœ˙ œ œ œ œ œ œ œ nœ ˙ œ
‰ ‰ œœœ œ j‰ ‰ œœœ œ
œ
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Róg IV F

10
j j j
& bbbb b œ ‰ œ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ œ ‰ ‰ œœœ œ œ ‰ ‰ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ œ œ ∑

b
& b bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

11
b
& b bbb œ ≈ œ œ Œ œ œœœ Œ ≈
œ œœ
Œ
œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
%
bbbb j j
& b œ œ œ œ œ œ œ n œ k œ n œ œ n œ k œ n œ œ _œ _œ _œ _œ _œ œ œ _œj ‰ Œ Œ
D.S. al Coda

fi U
b
& b bbb n œ œ œ œ œ œ œ ˙k
ƒ

-2-
Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
? b b 3 nœ œ œ ˙ nœ œ œ ˙ nœ œ œ œ œ œ œ œ k œ œ œ œ j
Baryton C bbb 4 œ œ ‰Œ Œ ∑ ∑ ∑
f


2
? bb b ˙ œ ˙ œ œ
bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F

œ _œ œ n ˙ _œ _œ
3
? bb b nœ k n˙ n˙ œ ˙ Œ ∑ ∑ ∑
bb J

? bb b ∑ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ


bb
F
˙_ _œ_ _œ ˙__ _œ_ _œ ˙__ _œ_ _œ
? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _ œ k n œ œ œ n œ œ bb 34
bb
f
> œ œ œ œ
? bb 34 kk œ ≈ œ œ œ _œ œ ≈ œ œ œ _œ _J ‰ Œ _ œ _ _œ n œ _ _˙ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰ Œ _œ _œ _œ œ œ œ ˙ k
4

J k
ƒ
œ_
? bb œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ _œ _J ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5
#œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J b œ #œ
f
%

œ _œ _œ œ k œ _œ _œ œ œ œ œ œ œ œ œ k œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ _œ œ ≈ œ œ œ _œ
6
? bb œ œœœ œ œk
œ œ J J
f

œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰ Œ _œ _œ _œ œ œ œ ˙
? bb _J ‰ Œ _ œ _ _œ n œ _ _˙ œ œ _œ
7
œ œ œ œ
J œœ œ œœ œ
f

œ_ œ œ œ œ
? b œ œ _ _ œ _ œ œ _ œ n œ _œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ b b b 3
b J J bbb 4

œ_ _œ
? b b b 3 œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ _œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ J ‰ Œ Œ ‰ œ œ _œ œ œ
8

bbb 4 J J J J J
F

Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny


Flak Krzysztof
Baryton C

> œ œ œ œ œ œ œ _œ _˙
9
? b b b œ ≈œ˙ œ œœ˙ œ ≈œœ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ œ œ
bbb J
F
10
? bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
bbb


? b b b œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ _œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n _œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
11

bbb
F
%
? bbb œ œ œ œ œ k n _
œ _
œ œk œ n _
œ _
œ n œ œ œ œ œ nœ œ œ k n œ œ œ n œ œ
bbb œ œ œ œJ J n
D.S. al Coda

fi U
? bbb nœ œ œ œ œ œ œ ˙ k
bbb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

œ œ œ œ _œ œ_ œ œ_ œ_ œ__
1
? b b 3 œ œœ˙ œ œœ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ k œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Œ ∑ ≈ ≈
Puzon IV C bbb 4
f F
œ__ n __œ œ__ _œ__ œ__ _œ œ œ_ _œ n œ _œ _˙ œ
n œ ≈ œ œ œ œ _œ ≈ œ _œ _œ _œ __œ n _œ __œ __ __œ b _œ _œ _œ œ n œ œ _˙ œ œ œ œ _œ œ_ œ _œ _œ __œ
2
? bb ≈ ≈
bbb
F
œ__ n œ__ œ__ œ___ _œ_ œ_ œ œ_ _œ n œ œ_ _˙ œ
n œ ≈ œ œ œ œ _œ ≈ œ _œ _œ œ_ œ__ n œ_ œ__ __ _œ_ b œ_ _œ _œ œ n œ œ ˙_
3
? bb ∑
bbb

? bb ∑ ∑ ∑ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ


bbb
F

? b b œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ Œ Œ b 3


bbb J b 4
f
4
? b 3 kk ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ kk
b 4
ƒ
5
? b œ ‰ Œ Œ
b J ∑ œ ‰ Œ Œ Œk œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
f
%
6
? b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œk œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
b
f
7
? b ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ œ ‰ ‰ œœœ œ œ œœœ œ œ œ
b J
f

? b j ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ b b b 3
b œ J J bbb 4

8 9
? bbb 3
bbb 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œk œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ
J
F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Puzon IV C

œ _œ ˙
10
? b b b œ ‰ ‰ œœœ œ ‰ œœœ œ œ œ œ ‰ ‰ œœœ œ œ ‰ ‰ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ œ œ ≈
bbb J J J
J
F

? b b b œ œ _œ ˙ œ nœ œ œ œ œ œ œ

œ

_œ ˙ œ œ _œ ˙ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ ˙

bbb

11
? b b b œ ≈œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ≈œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
bbb
F
%
? b b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ k nœ œ œ nœ nœ
bbb
D.S. al Coda

fi U
? b b b œ œ œ œ œ œ œ ˙k
bbb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
? b b 3 œ œœ˙ œ œœ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ k œ œ œ œ œ œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j ‰
Fagot C bbb 4 œ œ œ
f F

? b b œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j ‰
2

bbb œ J J J œ œ œ
F

? b b œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ œj ‰ Œ j ‰ œ ‰ Œ j ‰
3

bbb œ œ J J œ œ œ J œ
F

? b b œ ‰ Œ j ‰ œ ‰ Œ j ‰ œ ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰
bbb œ J œ œ œ œ œ œ
J J

? b b j ‰ Œ œ ‰ œ ‰ Œ œ ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ k n œ œ œ n œ œ b 3
bbb œ b 4
J J J J J J J J
f

? b 3 kk œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œj ‰ Œ œ ‰ kk
4

b 4 œ œ œ J J J J
ƒ
5
? b œ ‰ ‰ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ ‰ œœœ œ œ œœœ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b J J bœ #œ
f
%
6
? b œ œ œ œk œ œ œ œ œ j ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ j ‰
b œœœ œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
f

? b œj ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰ œj ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ Œ
7

b œ‰Œ Œ
œ J J J J J
f

? b j‰ Œ j‰ Œ j œ ‰ Œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ j
b œ Œ
œ
Œ #œ ‰ Œ Œ
J
Œ
J œ œ ‰ bbbb bb 34

œ _œ _œ œ œ >œ œ ˙
8 9
? bbb 3
bbb 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰œ ≈ œ œœ˙
F F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Fagot C

10
? bbb
bbb
œ œœœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ‰ œœœ œ œ ‰ œœœ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
œ œ ‰ Œ œj ‰
J J
F

? b b b œ ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ œj ‰ œ ‰ Œ œj ‰
bbb J J J J J J J

? b b b œj ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
11

bbb œœ œ œ J
F
%
? b b b œ œœœ œ œ œ ‰ Œ nœ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ k n œ œ œ nœ nœ
bbb œ k nœ œ œ
D.S. al Coda

fi U
? bbb œ œ œ œ œ œ œ ˙k
bbb
ƒ

-2-
Numer koperty - 65 Dodatkowy głos

Polonez Z Filmu "PAN TADEUSZ"


opr. Ireneusz Stromski

1
? b b 3 œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ œ k œ œ œ œ œ œj ‰ Œ œ ‰ œJ ‰ Œ œ ‰ œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j ‰
Tuba F bbb 4 J J J J J œ œ
f F

? b b œj ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j ‰
2

bbb œ œ œ œ œ œ œ
F

? b b œj ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ œj ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ j ‰
3

bbb œ œ œ œ œ œ _œ œ _œ œ
F

? b b j ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ j ‰
bbb _ œ _œ œ œ œ œ œ œ
œ œ_

? b b j ‰ Œ j ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ œ k n œ œ œ n œ œ b 3
bbb œ _œ _œ _œ œ œ œ b 4
f

>
? b 3 kk œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ œj ‰ Œ j ‰ kk
4

b 4 œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
5
? b j‰ Œ Œ j j
b œ œ ‰ Œ Œ j‰ Œ Œ j ‰ Œ œ bœ j ‰ Œ j‰ Œ œ ‰ Œ œ œ
_œ _œ #œ œ œ #œ œ œ
f
%
6
? b œj ‰ Œ œ œ ‰ œ œ
j j
‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œk œ œ œ œ œ œ ‰ Œ j ‰ œ ‰ Œ j ‰
b œk œk œ œ
f

? b œj ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰ œj ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ Œ
7

b j‰ Œ Œ
œ œ œ œ _œ _œ
f

? b j‰ Œ j‰ Œ j j‰ Œ j‰ j
b œ Œ
œ
Œ #œ ‰ Œ Œ
œ
Œ
œ

œ

œ œ œ œ œ ‰ bbbb bb 34

8 9
? b b b 3 j‰Œ j‰Œ j‰Œ Œ j j >j
bbb 4 œ ∑ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ _œj ‰ Œ Œ ∑ ‰Œ j‰ j‰Œ j‰
œ _œ œ œ œ_ œ œ œ œ œ
F F
Copyright © styczeń 2008 Gminna Orkiestra Dęta OSP Brzeziny
Flak Krzysztof
Tuba F

10
? bbb j‰ Œ j
j‰ Œ œ ‰
bbb œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ Œ Œ _œ


‰ ‰ j‰
_œ _œ _œ œ _œ
F

? b b b j ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ Œ œj ‰ j ‰ Œ œj ‰
b b b _œ _œ _œ œ œ œ _œ

? b b b œj ‰ ‰ œ œ œ œ œ j ‰ ‰ œ œ œ
11
j
bbb œœ œ œ œ ‰Œ œœ
_œ _œ _œ _œ _œ _œ _œ œ œ œ œ _œ œ œ œ œ _œ
F
%
? b b b œj ‰ Œ œ œ ‰ œ œ
Œ nœ œ ‰ ‰ œ n œ œ k n œ œ œ nœ nœ
bbb œ k nœ œ œ
D.S. al Coda

fi U
? bbb
b b b _œ ‰ _œ ‰ _œ ‰ ˙k
ƒ

-2-