Vous êtes sur la page 1sur 19
 
Xmurhj dl``chl.eob.br / Ece`cmtgçquj oltcmol`j ij Brlohj
@l pjcoturj, mij ij Ac`mriYj``cle , trliuctj ij `'Lod`mcs.[lr A.** jth. Fudjajot i'uoLaltjur, sur `'jxpmsctcmo ijs^...Q
 
Elc``jt ij Xlcot-Fu`cjo, Duc``luaj (<452-<43:). Lutjur iu tjxtj. @lpjcoturj, mij ij Ac`mri Yj``cle , trliuctj ij `'Lod`mcs. [lr A.**jth. Fudjajot i'uo Laltjur, sur `'jxpmsctcmo ijs Yle`jlux ëA.R**. <4:8-<4:9.
<
@js hmotjous lhhjssce`js sur `j sctj Dl``chl smot pmur `l p`uplrtijs rjprmiuhtcmos ouaãrcqujs i'mjuvrjs tmaeãjs ilos `jimalcoj pue`ch prmvjolot ijs hm``jhtcmos ij `l EoB. @jurrãutc`csltcmo s'coshrct ilos `j hlirj ij `l `mc o»47-4:8 iu <4 fuc``jt<347 6 - @l rãutc`csltcmo omo hmaajrhcl`j ij hjs hmotjous mu ilos `jhlirj i–uoj pue`chltcmo lhliãacquj mu shcjotcbcquj jst `cerj jtdrltuctj ilos `j rjspjht ij `l `ãdcs`ltcmo jo vcdujur jt omtlaajotiu alcotcjo ij `l ajotcmo ij smurhj ijs hmotjous tj``j qujprãhcsãj hc-lprçs 6 « Xmurhj dl``chl.eob.br / Ece`cmtgçquj oltcmol`jij Brlohj ¾ mu « Xmurhj dl``chl.eob.br / EoB ¾. - @l rãutc`csltcmo hmaajrhcl`j ij hjs hmotjous jst plylotj jt blct`'mefjt i'uoj `chjohj. Jst jotjoiuj plr rãutc`csltcmo hmaajrhcl`j `lrjvjotj ij hmotjous smus bmraj ij prmiucts ã`lemrãs mu ijbmurocturj ij sjrvchj mu tmutj lutrj rãutc`csltcmo ijs hmotjousdãoãrlot icrjhtjajot ijs rjvjous 6 pue`chltcmo vjoiuj (ë`–jxhjptcmo ijs muvrldjs lhliãacqujs mu shcjotcbcqujs), uojjxpmsctcmo, uoj prmiuhtcmo luicmvcsuj``j, uo sjrvchj mu uo prmiuctplylot, uo suppmrt ë vmhltcmo prmamtcmooj``j jth.H@C\ZJU CHC [MZU LHHÃIJU LZW YLUCBX JY Ë @L @CHJOHJ
5
@js hmotjous ij Dl``chl smot `l prmprcãtã ij `l EoB lu sjos ij`'lrtch`j @.5<<5-< iu hmij dãoãrl` ij `l prmprcãtã ijs pjrsmoojspue`cqujs.
8
\uj`qujs hmotjous smot smuacs ë uo rãdcaj ij rãutc`csltcmoplrtchu`cjr. C` s'ldct 6 - ijs rjprmiuhtcmos ij imhuajots prmtãdãs plr uo irmct i'lutjurlpplrtjolot ë uo tcjrs. Hjs imhuajots oj pjuvjot ætrj rãutc`csãs,slub ilos `j hlirj ij `l hmpcj prcvãj, slos `'lutmrcsltcmo prãl`le`jiu tctu`lcrj ijs irmcts. - ijs rjprmiuhtcmos ij imhuajots hmosjrvãs ilos `jsece`cmtgçqujs mu lutrjs costctutcmos plrtjolcrjs. Hjux-hc smotscdol`ãs plr `l ajotcmo Xmurhj dl``chl.EoB.br / Ece`cmtgçqujauochcpl`j ij ... (mu lutrj plrtjolcrj). @'utc`csltjur jst covctã ës'cobmrajr luprçs ij hjs ece`cmtgçqujs ij `jurs hmoictcmos ijrãutc`csltcmo.
9
Dl``chl hmostctuj uoj elsj ij imooãjs, imot `l EoB jst `jprmiuhtjur, prmtãdãj lu sjos ijs lrtch`js @89<-< jt sucvlots iuhmij ij `l prmprcãtã cotj``jhtuj``j.
:
@js prãsjotjs hmoictcmos i'utc`csltcmo ijs hmotjous ij Dl``chlsmot rãdcjs plr `l `mc brloälcsj. Jo hls ij rãutc`csltcmo prãvuj ilosuo lutrj plys, c` lpplrtcjot ë hglquj utc`csltjur ij vãrcbcjr `lhmobmractã ij smo prmfjt lvjh `j irmct ij hj plys.
2
@'utc`csltjur s'jodldj ë rjspjhtjr `js prãsjotjs hmoictcmosi'utc`csltcmo lcosc quj `l `ãdcs`ltcmo jo vcdujur, omtlaajot joaltcçrj ij prmprcãtã cotj``jhtuj``j. Jo hls ij omo rjspjht ij hjsicspmsctcmos, c` jst omtlaajot plssce`j i'uoj lajoij prãvuj plr`l `mc iu <4 fuc``jt <347.
4
[mur metjocr uo imhuajot ij Dl``chl jo glutj iãbcoctcmo,hmotlhtjr
.

Satisfaites votre curiosité

Tout ce que vous voulez lire.
À tout moment. Partout. Sur n'importe quel appareil.
Résiliez à tout moment
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505