Vous êtes sur la page 1sur 10

B ERZE IZ REGIONA

Promet po danima trgovine

% ukupnog
Datum Promet (KM) Broj trgovanih VP Broj transakcija
prometa
4.1.2012 84.982,42 22.755 28 2,04%
5.1.2012 474.339,44 57.721 43 11,38% Promet u KM po danima trgovine u januaru/sijenju
6.1.2012 46.828,30 19.305 26 1,12% 2012. godine
800.000 BAM
9.1.2012 161.710,39 31.339 45 3,88%
700.000 BAM
10.1.2012 189.356,87 98.846 58 4,54%
600.000 BAM
11.1.2012 145.517,26 31.981 46 3,49%
12.1.2012 259.624,15 66.815 71 6,23% 500.000 BAM

13.1.2012 124.514,91 67.158 56 2,99% 400.000 BAM


16.1.2012 34.120,24 7.450 21 0,82% 300.000 BAM
17.1.2012 74.776,89 34.506 42 1,79% 200.000 BAM
18.1.2012 72.272,68 36.196 35 1,73% 100.000 BAM
19.1.2012 107.661,31 22.947 37 2,58% - BAM
20.1.2012 210.563,74 15.620 50 5,05%
23.1.2012 29.121,33 7.953 17 0,70%
24.1.2012 145.096,64 21.893 44 3,48%
25.1.2012 190.381,54 150.942 49 4,57%
26.1.2012 321.974,73 233.509 55 7,72%
27.1.2012 578.084,69 61.341 59 13,86%
30.1.2012 222.435,67 13.534 43 5,33%
31.1.2012 696.051,76 251.527 30 16,69%
Ukupno 4.169.414,96 1.253.338 855 100,00%

Indeksi SASE i tržišna kapitalizacija

Datum BIFX SASX-10 SASX-30 Tržišna kapitalizacija

4.1.2012 1.541,52 791,75 951,17 4.388.882.878,75 KM


5.1.2012 1.523,87 791,13 954,05 4.372.343.902,56 KM
6.1.2012 1.534,56 806,48 955,66 4.423.776.481,13 KM Indeksi u januaru/sijenju 2012. godine
9.1.2012 1.535,08 809,83 959,47 4.440.357.947,08 KM 1.700,00
10.1.2012 1.535,08 809,78 952,80 4.449.944.090,76 KM
11.1.2012 1.535,08 815,97 947,11 4.460.830.682,67 KM 1.500,00
12.1.2012 1.535,53 818,82 945,12 4.467.299.616,34 KM
BIFX
13.1.2012 1.528,73 826,13 947,16 4.483.707.065,64 KM 1.300,00
16.1.2012 1.529,62 826,55 947,52 4.490.410.450,35 KM SASX-10
17.1.2012 1.514,08 826,87 951,52 4.484.326.041,64 KM 1.100,00 SASX-30
18.1.2012 1.506,28 818,58 950,04 4.468.225.195,93 KM
900,00
19.1.2012 1.506,28 818,53 947,49 4.467.324.307,65 KM
20.1.2012 1.510,69 815,02 945,56 4.440.557.085,68 KM
700,00
23.1.2012 1.502,62 814,98 944,32 4.470.848.423,02 KM
24.1.2012 1.499,71 813,49 942,44 4.462.785.747,60 KM
25.1.2012 1.506,94 807,63 940,04 4.444.154.397,25 KM
26.1.2012 1.506,94 808,62 941,06 4.459.581.497,72 KM
27.1.2012 1.484,07 818,57 944,34 4.522.747.259,18 KM
30.1.2012 1.478,48 815,81 942,93 4.521.849.283,99 KM
31.1.2012 1.474,45 797,32 937,06 4.478.265.725,13 KM

124
Rang lista lanova Berze

Po ostvarenom ukupnom prometu u mjesecu* Po broju zakljuenih transakcija**

# lan Berze Ukupan promet # lan Berze Broj transakcija

1 „Raiffeisen Bank" d.d. Bosna i Hercegovina 2.256.872,94 KM 1 „Raiffeisen Bank" d.d. Bosna i Hercegovina 355
2 „SEE Investment Solutions" d.o.o. Sarajevo 1.319.906,70 KM 2 „General Broker" d.o.o. Sarajevo 237
3 „AW Broker" d.o.o. Sarajevo 1.235.090,48 KM 3 „Eurohaus" d.o.o. Sarajevo 202
4 „VGT Broker" d.d. Visoko 870.083,84 KM 4 „VGT Broker" d.d. Visoko 171
5 „Eurohaus" d.o.o. Sarajevo 605.655,45 KM 5 „AW Broker" d.o.o. Sarajevo 155
6 „Fima International" d.o.o. Sarajevo 448.610,07 KM 6 „Unibroker" d.d. Sarajevo 140
7 „Unibroker" d.d. Sarajevo 386.691,97 KM 7 „Hypo Alpe Adria Bank" d.d. Mostar 77
8 „General Broker" d.o.o. Sarajevo 385.463,21 KM 8 „Bond Invest" d.o.o. Mostar 63
9 „Hypo Alpe Adria Bank" d.d. Mostar 257.689,86 KM 9 „Fima International" d.o.o. Sarajevo 59
10 „Bond Invest" d.o.o. Mostar 226.821,20 KM 10 „SEE Investment Solutions" d.o.o. Sarajevo 59
11 „ASA Brokers" d.o.o. Sarajevo 219.690,85 KM 11 „eBrokers" d.o.o. Sarajevo 50
12 „eBrokers" d.o.o. Sarajevo 126.253,35 KM 12 „ASA Brokers" d.o.o. Sarajevo 13

*Aplikacijske transakcije lana se raunaju dvostruko (kupovna i prodajna strana)


** U broj transakcija ne ulaze transakcije putem dilerskog rauna lana Berze "AW Broker" d.o.o. Sarajevo
"Auctor BH" d o o Mostar

Struktura investitora*

Kupovna strana Prodajna strana


Kategorija Apsolutno % Apsolutno %
Domai investitori 2.919.750,15 KM 73,03% 2.251.316,63 KM 56,31%
Strani investitori 48.485,67 KM 1,21% 104.528,99 KM 2,61%
Skrbniki rauni 1.029.965,21 KM 25,76% 1.642.355,41 KM 41,08%
Ukupno 3.998.201,03 KM 100,00% 3.998.201,03 KM 100,00%

* Na osnovu podataka RVP-a

Kupovna strana
25,76%

73,03%

1,21%

Domai investitori Strani investitori Skrbniki rauni

Prodajna strana

41,08%
56,31%

2,61%
Domai investitori Strani investitori Skrbniki rauni

125

 
Statistika Januar 2012.
Kapitalizacija |
Promet | Turnover Broj transakcija | No. of Trades
Capitalisation
Redovan / Ostali poslovi/ Ostali poslovi /
Redovan / Ordinary
Ordinary Other Deals* Other Deals *
Akcije | Shares 1.127.460 1.460.078 412 3 3.357.897.427
Fondovi | Funds 260.430 0 364 0 128.563.484
Obveznice | Bonds 849.373 0 316 0 237.773.153
Trezorski zapisi | T-bills 0 0 0 0 52.757.716

Ukupno | Total 2.237.263 1.460.078 1.092 3 3.776.991.780


Ukupno | Total 3.697.341 1.095

   


250
u hiljadama KM | in thousand BAM-
200 
 
!
 -
Shares Tier
150

100 Segment kotacija IF-ova / IF's


Segment

50
Lista B / Listing B

0
10.01.

11.01.

12.01.

13.01.

16.01.

17.01.

18.01.

19.01.

20.01.

23.01.

24.01.

25.01.

26.01.

27.01.

30.01.

31.01.
12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.


  ! "##$     
% $ ! &  
Lista B / Listing B Segment kotacija IF-ova / IF's Segment 


 Shares Tier
Broj Broj Broj Broj Broj
Datum / Koliina / Promet (KM) / trans. Koliina / Promet (KM) / trans. Koliina / Promet (KM) / trans. Koliina / Promet (KM) / trans. Koliina / Promet (KM) / trans.
Date Volume Turnover (BAM) / No of Volume Turnover (BAM) / No of Volume Turnover (BAM) / No of Volume Turnover (BAM) / No of Volume Turnover (BAM) / No of
Trans. Trans. Trans. Trans. Trans.
10.01.12 3.841 2.748 7 1.062 5.016 15 0 0 0 365.443 112.043 22 370.346 119.807 44
11.01.12 27.281 27.577 13 1.068 5.237 24 0 0 0 15.303 114.183 12 43.652 146.997 49
12.01.12 26.761 39.761 13 4.097 9.136 15 0 0 0 333.983 62.888 11 364.841 111.785 39
13.01.12 72.785 40.199 13 3.706 17.622 24 0 0 0 179.346 45.917 13 255.837 103.738 50
16.01.12 34.966 26.109 11 13.025 31.999 29 0 0 0 725.929 79.452 20 773.920 137.560 60
17.01.12 212.997 8.919 8 14.117 10.271 28 0 0 0 25.744 6.092 12 252.858 25.282 48
18.01.12 10.928 16.283 5 7.456 7.940 12 0 0 0 5.944 2.643 8 24.328 26.866 25
19.01.12 13.542 13.665 16 7.188 7.025 14 0 0 0 21.772 11.766 11 42.502 32.457 41
20.01.12 16.350 17.798 5 5.600 25.339 26 0 0 0 12.542 52.902 13 34.492 96.040 44
23.01.12 17.808 13.018 12 299 1.340 6 0 0 0 16.935 2.927 12 35.042 17.285 30
24.01.12 41.370 32.708 17 5.694 21.695 21 0 0 0 26.080 5.244 10 73.144 59.647 48
25.01.12 24.874 29.520 11 28.007 43.041 36 0 0 0 28.720 8.704 14 81.601 81.265 61
26.01.12 36.075 50.266 17 3.683 27.443 21 0 0 0 83.670 22.023 11 123.428 99.733 49
27.01.12 22.352 9.464 7 1.437 7.100 35 0 0 0 13.182 6.040 10 36.971 22.603 52
30.01.12 53.216 44.231 18 11.783 32.700 31 0 0 0 21.721 8.195 10 86.720 85.126 59
31.01.12 391.992 202.000 40 10.762 7.525 27 0 0 0 18.710 12.174 10 421.464 221.699 77

Ukupno | Total

1.007.138 574.266 213 118.984 260.430 364 0 0 0 1.895.024 553.194 199 3.021.146 1.387.890 776

Broj dana trgovanja u periodu | Number of trading


days in period
16
Lista B / Listing B
'  | Average daily
ordinary turnover
86.743
Segment kotacija IF-ova / IF's '  $ | Average
40% 41% Segment
value of a single transaction
1.789
 Broj transakcija | Number of transactions 776-

 
!
 -
0% Shares Tier
19%

126
()  
  | Ordinary Turnover - Debt Securities
160
u hiljadama KM | in thousand BAM

140 


 () -
Sekundarno trgovanje / T-Bi
120 Market - Secondary Trading
100

#
-
80 %  " 
HOV /
60
Free market - Bond tier
40 " 
#
-
%  " 
20
HOV /
0 Official market - Bond tier
10.01.

11.01.

12.01.

13.01.

16.01.

17.01.

18.01.

19.01.

20.01.

23.01.

24.01.

25.01.

26.01.

27.01.

30.01.

31.01.
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
" 
#
$%  
#
$%  


 () $"

 " &%' " &%' trgovanje / T-Bills Market - Secondary
Official market - Bond tier Free market - Bond tier Trading
Broj Broj Broj Broj
Datum / Koliina / Promet (KM) / trans. / Koliina / Promet (KM) / trans. / Koliina / Promet (KM) / trans. / Koliina / Promet (KM) / trans. /
Date Volume Turnover (BAM) No of Volume Turnover (BAM) No of Volume Turnover (BAM) No of Volume Turnover (BAM) No of
Trans. Trans. Trans. Trans.
10.01.12 154.997 64.429 22 0 0 0 0 0 0 154.997 64.429 22
11.01.12 84.630 32.696 12 0 0 0 0 0 0 84.630 32.696 12
12.01.12 146.926 56.182 24 0 0 0 0 0 0 146.926 56.182 24
13.01.12 51.489 19.937 11 0 0 0 0 0 0 51.489 19.937 11
16.01.12 114.393 44.203 23 0 0 0 0 0 0 114.393 44.203 23
17.01.12 150.467 66.594 23 0 0 0 0 0 0 150.467 66.594 23
18.01.12 164.111 65.089 26 0 0 0 0 0 0 164.111 65.089 26
19.01.12 58.492 22.815 12 0 0 0 0 0 0 58.492 22.815 12
20.01.12 88.021 34.265 17 0 0 0 0 0 0 88.021 34.265 17
23.01.12 62.285 24.134 12 2.040 66.980 4 0 0 0 64.325 91.114 16
24.01.12 87.175 33.978 17 0 0 0 0 0 0 87.175 33.978 17
25.01.12 42.975 17.043 13 0 0 0 0 0 0 42.975 17.043 13
26.01.12 87.686 41.221 26 0 0 0 0 0 0 87.686 41.221 26
27.01.12 62.193 23.858 18 0 0 0 0 0 0 62.193 23.858 18
30.01.12 359.421 146.847 28 0 0 0 0 0 0 359.421 146.847 28
31.01.12 224.061 89.103 28 0 0 0 0 0 0 224.061 89.103 28

Ukupno | Total

1.939.322 782.393 312 2.040 66.980 4 0 0 0 1.941.362 849.373 316

Broj dana trgovanja u periodu | Number of trading


days in period
16
" 
#
-
8% 0% %  " 
'  | Average daily
HOV / 53.086
Official market - Bond tier ordinary turnover
'  $ | Average
value of a single transaction
2.688

#
-
%  " 
HOV / Broj transakcija | Number of transactions 316
Free market - Bond tier
 () -
Sekundarno trgovanje / T-Bills
Market - Secondary Trading
92%

1.3 Top 10 po redovnom prometu | Top 10 by Ordinary Turno


' $ Broj
Cijena na dan Vrijednost
Oznaka HOV / za Januar / transak. /
Emitent / Issuer 31.01.12. / Price *+,- ! .

Symbol Average Price in No. of
on 31.01.12. (BAM)
January Trans.
RSRS-O-E RSRS-O-A 8%
12% TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 1,47 1,4791 113 435.337
RSRS-O-E REPUBLIKA SRPSKA-izmirenje ratne štete 5 38,46 38,1354 144 267.455
TLKM-R-A SODJ-P-A 8% RSRS-O-A REPUBLIKA SRPSKA-izmirenje ratne štete 1 40,73 40,7900 38 188.098
19% SODJ-P-A JAHORINA OSIGURANJE AD PALE 110 110,0000 13 174.900
RSRS-O-C REPUBLIKA SRPSKA-izmirenje ratne štete 3 39,17 39,0451 68 173.926
GLPR-R-A GALAPROM AD ŠAMAC 0,52 0,5200 2 95.070
RSRS-O-C 8% SNPO-O-A MKD SINERGIJAPLUS DOO BANJA LUKA 98,5 98,5000 4 66.980
EINP-R-A ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA 9,8 8,7902 25 66.255
OSTALO / ZPTP-R-A ZIF ZEPTER FOND AD BANJA LUKA 5,14 5,1426 99 61.058
OTHER 29% GLPR-R-A 4% RSDS-O-C REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja 3 90,71 90,5563 9 55.737
OSTALO / OTHER 577 652.446
SNPO-O-A 3% Ukupno | Total
EINP-R-A 3% 1.092 2.237.263
ZPTP-R-A
RSDS-O-C 3%3%

127
 
 
 

 
Promet Promet Broj
kapitalizacija
RSD EUR transakcija RSD
Berzansko
 1.334.786.038 12.668.495 33.687 285.145.503.160
Akcije 844.318.472 7.985.002 33.342 142.085.244.972

Obveznice RS 490.467.566 4.683.493 345 143.060.258.188

Vanberzans
  747.416.771 7.109.852 1.691 530.126.667.051
Akcije 747.416.771 7.109.852 1.691 530.126.667.051
Obveznice

%" 0 0 0 -

Ukupno 2.082.202.809 19.778.347 35.378 815.272.170.211

Indeksi
Promet
Vrednost Promena % Promena
RSD
BELEX15 500,01 0,96 0,19 796.297.481

BELEXline 970,03 -7,16 -0,73 900.732.248

Bez Broj transakcija


Aktivna Dobitnici Gubitnici
promene akcija
166 37 55 74 35.033

    


FIS 42,00%
b-FIS 46,36%
s-FIS 37,65%
FIB 3,93%

FIT 33,04%

128


“ŽœŽ²—’ȱ’£Ÿ“ŽñŠ“ȱȱ
œ’“Ž²Š—“ȱŘŖŗŘȱ
’“Ž²Š—“œ”Šȱ ›˜Ÿ’—œ”Šȱ œŠ’œ’”Šȱ ™˜”Š£ž“Žȱ Šȱ “Žȱ ˜’—Šȱ —Šȱ Š›Ž‹Š²”˜“ȱ ‹ž›£’ȱ £Š™˜²Ž•Šȱ
›Š£–“Ž›—˜ȱ ˜‹›˜DZȱ ›Šœȱ ›Ž˜Ÿ—˜ȱ ™˜–ŽŠȱ ’˜—’ŒŠ–Šȱ ˜ȱ ƸśǰŚƖȱ —’“Žȱ ›Š–Š’²Š—ǰȱ Š•’ȱ ‹ž’ȱ
˜™’–’£Š–ǰȱ˜”ȱ“ŽȱœŸŽž”ž™—’ȱ™›˜–Žȱ™˜›ŠœŠ˜ȱ£Šȱ™›’œ˜“—’‘ȱƸŘřƖǰȱ™˜Š”—žȱ’—Ž—£’Ÿ—’–ȱ
›Ž˜Ÿ—’–ȱ™›˜–Ž˜–ȱžċ—’²”’‘ȱŸ›’“Ž—˜œ—’‘ȱ™Š™’›Šǯȱ

—Ž”œ’ȱ œžȱ ”˜›’’›Š—’ǰȱ —˜ȱ žȱ ›Š—’ŒŠ–Šȱ ›Ž•Š’Ÿ—˜ȱ ™›’‘ŸŠ•“’Ÿ’‘ȱ ȬŖǰŝƖȱ ǻǼȱ Žȱ ȬŖǰŚƖȱ
ǻŗŖǼǰȱŠȱ’“Ž”˜–ȱœ’“Ž²—“Šȱ˜‹Šȱœžȱ’˜—’²”Šȱ’—Ž”œŠȱ›ŽŸ’’›Š—ŠȱŽȱœžȱ™˜ŸŽ°Š—ŽȱŽċ’—Žȱ
’˜—’ŒŠȱ Š•Ž”˜Ÿ˜Šȱ ǯǯȱ ’ȱ ž”Žȱ •˜²Žȱ ǯǯȱ ˜‹£’›˜–ȱ —Šȱ ™›˜ŸŽŽ—Žȱ ”˜›™˜›Š’Ÿ—Žȱ Š”Œ’“Žȱ
™˜ŸŽ°Š—“ŠȱŽ–Ž•“—˜ȱ”Š™’Š•Šȱ’£Š—“Ž–ȱ—˜Ÿ’‘ȱ’˜—’ŒŠȱ—ŠŸŽŽ—’‘ȱ›žñŠŸŠǯȱ

›Š“Ž–ȱ œ’“Ž²—“Šȱ ”ŠŽ–’“Šȱ Š›Ž‹Š²”Žȱ ‹ž›£Žȱ ˜›Š—’£’›Š•Šȱ “Žȱ ™›Ÿ’ȱ ˜”›ž•’ȱ œ˜•ȱ ˜ȱ
‘›ŸŠœ”˜–ȱ ›ċ’ñžȱ ”Š™’Š•Šȱ œȱ —Š•Šœ”˜–ȱ —Šȱ ’£Š£˜ŸŽȱ ’ȱ ˜²Ž”’ŸŠ—“Šȱ žȱ ŘŖŗŘǰȱ Šȱ ŸŽ•’”’ȱ ’—Ž›Žœȱ
œž’˜—’”Šȱ™˜Ÿ›’˜ȱ“ŽȱŠȱ™˜œ˜“’ȱ’£ž£Ž—Šȱ™˜›Ž‹Šȱ£Šȱ˜Ÿ˜›Ž—’–ȱ’“Š•˜˜–ȱ˜ȱŽ–Š–Šȱ”˜“Žȱ
œŽȱ’²žȱ’—Š—Œ’“œ”Žȱ£Š“Ž—’ŒŽȱ’ȱ—“Ž£’—Žȱž•˜Žȱžȱ˜œ™˜Š›œŸžȱ
›ŸŠœ”Žǯȱ

ȱǻ™›˜–Žȱ“Žȱžȱ”ž—Š–ŠǰȱŠȱ›ċ’ñ—Šȱ”Š™’Š•’£ŠŒ’“Šȱžȱ–’•’“ž—’–Šȱ”ž—ŠǼȱ

ȱ ›˜œ’—ŠŒȱ ’“Ž²Š—“ȱ Ɩȱ™›˜–“Ž—Žȱ


Ž˜Ÿ—’ȱ™›˜–Žȱ ȱ ȱ ȱ
’˜—’ŒŽȱ ŘŖŘǯřŚŗǯŜşŞȱ ŘŗřǯřŗŞǯŗśŖȱ śǰŚƖȱ
‹ŸŽ£—’ŒŽȱ ŘŘǯşŚŞǯŗşŗȱ ŝŖǯŞřŘǯŖŝŘȱ ŘŖŞǰŝƖȱ
›ŠŸŠȱ Ŗȱ Ŗȱ Ȭȱ
˜–Ž›Œ’“Š•—’ȱ£Š™’œ’ȱ Ŗȱ Ŗȱ Ȭȱ
•˜”ȱ™›˜–Žȱ’˜—’ŒŠȱ şǯŗŞŚǯŜŖŖȱ Ŗȱ Ȭȱ
•˜”ȱ™›˜–Žȱžċ—’²”’‘ȱŸǯ™ǯȱ řŖǯŝŞŗǯřŚŖȱ ŚŘǯŗŘŘǯŝşŜȱ řŜǰŞƖȱ
ŸŽž”ž™—’ȱ™›˜–Žȱ ŘŜśǯŘśśǯŞŘşȱ řŘŜǯŘŝřǯŖŗŞȱ ŘřǰŖƖȱ
Ž˜Ÿ—’ȱŸ˜•ž–Ž—ȱ ȱ ȱ ȱ
’˜—’ŒŽȱ ŗǯŞśŘǯŝŘŞȱ ŘǯŘŘŖǯŜŝŜȱ ŗşǰşƖȱ
‹ŸŽ£—’ŒŽȱ ŚǯŝřŝǯŞŗŞȱ ŜŗǯşşŜǯŘşŚȱ ŗŘŖŞǰśƖȱ
›ŠŸŠȱ Ŗȱ Ŗȱ Ȭȱ
˜–Ž›Œ’“Š•—’ȱ£Š™’œ’ȱ Ŗȱ Ŗȱ Ȭȱ
•˜”ȱŸ˜•ž–Ž—ȱ’˜—’ŒŠȱ ŗǯŝŗşȱ Ŗȱ Ȭȱ
•˜”ȱŸ˜•ž–Ž—ȱžċ—’²”’‘ȱŸǯ™ǯȱ ŚǯŗşśǯŖŖŖȱ ŗŜǯşŝśǯŖŖŖȱ řŖŚǰŜƖȱ
ŸŽž”ž™—’ȱŸ˜•ž–Ž—ȱ ŗŖǯŝŞŝǯŘŜśȱ ŞŗǯŗşŗǯşŝŖȱ ŜśŘǰŝƖȱ
ȱ›Š—œŠ”Œ’“Žȱ ȱ ȱ ȱ
›˜–Žȱ ŜŞŖǯŜŞŜǯśŘŖȱ ŞŖŗǯşŝŘǯŞřŞȱ ŗŝǰŞƖȱ
˜•ž–Ž—ȱ řŖŜǯşŚŖǯşŗŖȱ řşŝǯŝřŗǯśşŗȱ ŘşǰŜƖȱ
›˜“ȱ›Š—œŠ”Œ’“Šȱ ŗŚŖȱ ŗŗŝȱ ȬŗŜǰŚƖȱ
Țȱ ŗǯŝŚŖǰŘŗȱ ŗǯŝŘŝǰŘŞȱ ȬŖǰŝƖȱ
ŗŖ“ȱ şŝŜǰŗŜȱ şŝŘǰŗŝȱ ȬŖǰŚƖȱ
 Țȱ şŗǰŘŝȱ şŖǰŚřȱ ȬŖǰşƖȱ
 ›Țȱ ŗŖŗǰŞŗŘŞȱ ŗŖŗǰřŝŘśȱ ȬŖǰŚƖȱ
”ž™—’ȱ‹›˜“ȱ›Š—œŠ”Œ’“Šȱ ŗŜǯŜŞřȱ ŗŝǯŚŚśȱ ŚǰŜƖȱ
›˜“ȱŠ”’Ÿ—’‘ȱŸ›’“Ž—˜œ—’‘ȱ™Š™’›Šȱ ŗŝŜȱ ŗŞŖȱ ŘǰřƖȱ
›˜“ȱŠ—Šȱ›˜ŸŠ—“Šȱ Řŗȱ Řŗȱ ŖǰŖƖȱ
›ċ’ñ—Šȱ”Š™’Š•’£ŠŒ’“Šȱ ȱ ȱ ȱ
’˜—’ŒŽȱ ŗřŖǯŜřŖǰŝȱ ŗŘşǯŘŝŞǰŜȱ ȬŗǰŖƖȱ
‹ŸŽ£—’ŒŽȱ śŚǯŗŖŘǰşȱ śřǯşŖřǰřȱ ȬŖǰŚƖȱ
”ž™—˜ȱ ŗŞŚǯŝřřǰśȱ ŗŞřǯŗŞŗǰŞȱ ȬŖǰŞƖȱ
›˜œ“Ž²—’ȱ—ŽŸ—’ȱ ȱ ȱ ȱ
›˜–Žȱ ŗŘǯŜřŗǯŘřŖȱ ŗśǯśřŜǯŞŗŖȱ ŘřǰŖƖȱ
˜•ž–Ž—ȱ śŗřǯŜŝşȱ řǯŞŜŜǯŘŞŚȱ ŜśŘǰŝƖȱ
›˜“ȱ›Š—œŠ”Œ’“Šȱ ŝşŚȱ Şřŗȱ ŚǰŝƖȱ

129
Š—ȱ•’œŠȱ²•Š—˜ŸŠȱŠ›Ž‹Š²”Žȱ‹ž›£Žȱ™›Ž–Šȱ™›˜–Žžȱ’˜—’ŒŠȱ
ȱ
Š—ȱ +•Š—ȱ ›˜–Žȱ’˜—’ŒŠȱǻ”—Ǽȱ “Ž•ȱǻƖǼȱ
ŗ ›œŽǭŽ’Ž›–Š›”’œŒ‘ŽȱŠ—”ȱǯǯȱ ŜŘǯŖŘŚǯŚŚśȱ ŗŚǰśŚȱ
Ř Š’Ž’œŽ—‹Š—”ȱžœ›’Šȱǯǯȱ śśǯŗŘŖǯşŝŗȱ ŗŘǰşŘȱ
ř —Ž›”Š™’Š•ȱŸ›’“Ž—˜œ—’ȱ™Š™’›’ȱǯ˜ǯ˜ǯȱ śŚǯŝŗşǯśŘŜȱ ŗŘǰŞřȱ
Ś
ȱŸ›’“Ž—˜œ—’ŒŽȱǯǯȱ ŚŚǯŞŚŖǯřŗŗȱ ŗŖǰśŗȱ
ś Š›Ž‹Š²”Šȱ‹Š—”Šȱǯǯȱ řşǯŜŝŗǯŘŗŜȱ şǰřŖȱ
Ŝ ›’Ÿ›Ž—Šȱ‹Š—”ŠȱŠ›Ž‹ȱǯǯ řŜǯŘřŗǯŞŝŗȱ ŞǰŚşȱ
ŝ ȱ‹Š—”Šȱǯǯȱ řřǯřŞŗǯŚŞŜȱ ŝǰŞŘȱ
Ş ’–ŠȱŸ›’“Ž—˜œ—’ŒŽȱǯ˜ǯ˜ǯȱ ŘŜǯŜŝśǯŜřŘȱ ŜǰŘśȱ
ş ›Š–ȱ‹›˜”Ž›’ȱǯǯȱ ŘŚǯŗśŜǯŝŘŚȱ śǰŜŜȱ
ŗŖȱ Ž—Š›ȱ‹Š—”Šȱȱǯǯȱ ŗŗǯŘŚŗǯŖśřȱ ŘǰŜřȱ
ȱ
ȱ
Š—ȱ•’œŠȱ²•Š—˜ŸŠȱŠ›Ž‹Š²”Žȱ‹ž›£Žȱ™›Ž–Šȱ™›˜–Žžȱ˜‹ŸŽ£—’ŒŠȱ
ȱ
›˜–Žȱ˜‹ŸŽ£—’ŒŠȱ “Ž•ȱǻƖǼȱ
Š—ȱ +•Š—ȱ ǻ”—Ǽ
ŗ Š›Ž‹Š²”Šȱ‹Š—”Šȱǯǯȱ ŗŚŚǯŞŝŜǯŝśŞȱ ŜŚǰŗřȱ
Ř —Ž›”Š™’Š•ȱŸ›’“Ž—˜œ—’ȱ™Š™’›’ȱǯ˜ǯ˜ǯȱ ŜŗǯśşŝǯŚşśȱ ŘŝǰŘŝȱ
ř ›Š–ȱ‹›˜”Ž›’ȱǯǯȱ ŗŗǯŚřřǯŖŚŞȱ śǰŖŜȱ
Ś ›œŽǭŽ’Ž›–Š›”’œŒ‘ŽȱŠ—”ȱǯǯȱ ŝǯŖŖşǯŝŖřȱ řǰŗŖȱ
ś ›’Ÿ›Ž—Šȱ‹Š—”ŠȱŠ›Ž‹ȱǯǯ śŗŜǯşŗŗȱ ŖǰŘřȱ
Ŝ
¢™˜ȱ•™ŽȬ›’ŠȬŠ—”ȱǯǯȱ ŘŗŝǯśŗŞȱ ŖǰŗŖȱ
ŝ
›ŸŠœ”Šȱ™˜ñŠ—œ”Šȱ‹Š—”Šȱǯǯȱ ŗŖŖǯśŜŖȱ ŖǰŖŚȱ
Ş Ž—Š›ȱ‹Š—”Šȱȱǯǯȱ ŜŜǯřŖŚȱ ŖǰŖřȱ
ş Š’Ž’œŽ—‹Š—”ȱžœ›’Šȱǯǯȱ řřǯśŘşȱ ŖǰŖŗȱ
ŗŖȱ ȱ‹Š—”Šȱǯǯȱ řřǯśŘŖȱ ŖǰŖŗȱ
ȱ
ȱ
Š—ȱ•’œŠȱ²•Š—˜ŸŠȱŠ›Ž‹Š²”Žȱ‹ž›£Žȱ™›Ž–Šȱž”ž™—˜–ȱ™›˜–Žžȱȱ
ȱ
Š—ȱ +•Š—ȱ ”ž™—’ȱ™›˜–Žȱǻ”—Ǽȱ “Ž•ȱǻƖǼȱ
ŗ Š›Ž‹Š²”Šȱ‹Š—”Šȱǯǯȱ ŗŞŚǯśŚŝǯşŝřȱ ŘŞǰŘŞȱ
Ř —Ž›”Š™’Š•ȱŸ›’“Ž—˜œ—’ȱ™Š™’›’ȱǯ˜ǯ˜ǯȱ ŗŗŜǯřŗŝǯŖŘŗȱ ŗŝǰŞřȱ
ř ›œŽǭŽ’Ž›–Š›”’œŒ‘ŽȱŠ—”ȱǯǯȱ ŜşǯŖřŚǯŗŚşȱ ŗŖǰśŞȱ
Ś Š’Ž’œŽ—‹Š—”ȱžœ›’Šȱǯǯȱ śśǯŗśŚǯśŖŖȱ ŞǰŚśȱ
ś
ȱŸ›’“Ž—˜œ—’ŒŽȱǯǯȱ ŚŚǯŞŜŚǯřŞřȱ ŜǰŞŞȱ
Ŝ ›’Ÿ›Ž—Šȱ‹Š—”ŠȱŠ›Ž‹ȱǯǯ řŜǯŝŚŞǯŝŞŘȱ śǰŜřȱ
ŝ ›Š–ȱ‹›˜”Ž›’ȱǯǯȱ řśǯśŞşǯŝŝřȱ śǰŚśȱ
Ş ȱ‹Š—”Šȱǯǯȱ řřǯŚŗśǯŖŖŜȱ śǰŗŘȱ
ş ’–ŠȱŸ›’“Ž—˜œ—’ŒŽȱǯ˜ǯ˜ǯȱ ŘŜǯŜŝśǯŜřŘȱ ŚǰŖşȱ
ŗŖȱ Ž—Š›ȱ‹Š—”Šȱȱǯǯȱ ŗŗǯřŖŝǯřśŝȱ ŗǰŝřȱ
ȱ

130
BUSINESS VIJESTI IZ BIH

Sredstva od preko 2,1 milijardi eura ekaju potpisivanje memoranduma

BiH je izrazila interes za sudjelovanje u programu Poduzetništvo


i inovacije (EIP) koji je jedan od tri okvirna Programa za
konkurentnost i inovacije (CIP) Europske unije.
Oekivanja su da bi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, koje vodi i prati postupak pristupanja Programu,
memorandum o razumijevanju sa EU moglo potpisati do prve
polovine ove godine. To e bh. kompanijama otvoriti mogunost
korištenja sredstava iz ovog programa teškog 2,1 milijardi eura.
No, koje to dobrobiti nosi za mala i srednja poduzea. Prije
svega, EIP olakšava pristup nancijama za pokretanje i rast
malih i srednjih poduzea, posebno ulaganjem u inovativne
aktivnosti.
Naime, od ukupnog iznosa 430 milijuna eura namijenjeno je za eko inovacije, a 1,1 milijardi eura za
nancijske instrumente.
Na ovakav nain malim i srednjim kompanijama (MSP) se olakšava pristup zajmovima kroz nancijske
instrumente Europske unije (fondove kapitala, mikrokredite do 25.000 eura, zajmove, garancijske
sheme), potiu se inovacije, posebice eko-inovacije, uspostavlja se mreža centara za poduzetništvo i
inovaciju (Enterprise Europe Network), pruža potpora inicijativama za poticanje poduzetništva i inovacija
(prekogranina suradnja, klasteri, inkubatori...). Takoer se daje podrška oblikovanju politika i promociji
poduzetništva (mreže ženskog poduzetništva), istiu iz Euro-info korespondentnog centra koji je formiran
pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH.
Senad Hromi, direktor Euro-info korespondentnog centra, kaže da ukoliko se potpiše memorandum
u predvienom vremenu moi emo koristiti sredstva za ovu i 2013. Ve za 2014. EU e se raditi novu
strategiju nanciranja za razdoblje 2014.- do 2020. Prema njegovim informacijama vjerojatno e doi do
izmjene naziva samog programa, ali e struktura ostati ista.
Jedan od mehanizama podrške Programa za poduzetništvo i inovacije je i Europska poduzetnika mreža
(EEN) koja okuplja 600 partnerskih organizacija (gospodarskih komora, instituta, univerziteta, razvojnih
agencija i sl.) u 50 država.

Olakšan pronalazak partnerskih firmi u EU

Podsjetimo da je BiH ve ukljuena u mrežu centara za poduzetništvo i inovaciju (EEN) preko koje su
kompanijama dostupne informacije o rmama iz EU koje traže partnere u BiH, a koordinator ove mreže je
upravi VTJK-Euro info korespondentni centar.
Inae, putem EEN-a kompanijama se pruža mogunost da pronau odgovarajueg poslovnog partnera u
inozemstvu, a svaki mjesec na stranici EEN-a u BiH se objavljuju ponude rmi iz razliitih zemalja koje su
iskazale interes za pronalaskom poslovnog partnera u našoj zemlji.
Hromi navodi da za te informacije sve više raste interes poduzetnika, a ve je potpisan sporazum o suradnji
izmeu jedne bh. i hrvatske rme.
Osim toga, ono što je najbitnije je, kaže, to da su informacije koje objavljuju o rmama koje traže
partnerstvo ili neku drugu vrstu suradnje, provjerene što je prednost i našim kompanijama i onima koji
traže partnere u našoj zemlji.

131
Aluminij najvei izvoznik, Optima uvoznik

Aluminij Mostar najvei je izvoznik, a Optima Grupa Banjaluka najvei


uvoznik u Bosni i Hercegovini u 2011. godini, podaci su Uprave za indirektno
oporezivanje BiH.

Podatke o vrijednosti svakog pojednanog uvoznika i izvoznika od


UIO BIH nisu nam ustupili zbog važee legislative ove institucije
prema kojoj to ne mogu uiniti bez odobrenja pomenutih kompanija.
Ipak, i bez ovih podataka može se uoiti da rang-lista deset najveih uvoznika
i uvoznika nije doživjela velike izmjene u odnose na ranije periode, a na
njoj dominiraju kompanije koje su istovremeno i veliki izvoznici i uvoznici.
Najvei skok napravila je Optima grupa koja je postala drugi najvei izvoznik,a na kraju 2010. godine bila je peta.
Osim toga, meu najveim izvoznicima pojavljuje se CIBOS Ilijaš, a meu uvoznicima STUDEN-AGRANA Brko,
a na listi za 2010. godinu ih nije bilo.

Top 10 uvoznika u 2011

1.OPTIMA GRUPA . . . 


2.GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac
3.ALUMINIJ d.d.Mostar
4.ArcelorMittal Zenica, d.o.o. Zenica
5.PREVENT CUTTING d.o.o. Visoko
6.HOLDINA d.o.o Sarajevo Novo Sarajevo
7.ENERGOINVEST, d.d. - Sarajevo
8.HIFA-OIL d.o.o. Tešanj
9.STUDEN-AGRANA d.o.o. Ranerija šeera Brko Distrikt BiH
10.TMD Ai, poslovni sistem Cimos d.o.o. Gradaac

Top 10 izvoznika u 2011

1.ALUMINIJ d.d. Mostar


2.OPTIMA GRUPA . . . 
3.ArcelorMittal Zenica, d.o.o. Zenica
4.PREVENT CUTTING d.o.o. Visoko
5.GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac
6.ALUMINA . . .  ,    
7.TMD Ai, poslovni sistem Cimos d.o.o.Gradaac
8.C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo, Ilijaš
9.NATRON-HAYAT d.o.o. Maglaj
10.BORAC EXPORT- IMPORT d.d.Travik

Stav banaka u BiH: Kreditni rejting i kriza u Evropi ne


daju prostora za jeftinije kredite
Smanjenja kamatnih stopa na kredite koje nude banke u BiH teško da e biti
u dogledno vrijeme, imajui u vidu ekonomsku situaciju u Evropi i kreditni
rejting zemlje.

“Trenutna ekonomska i politika situacija u BiH, usljed koje je smanjen i


kreditni rejting zemlje, umnogome otežava poziciju BiH na meunarodnim
tržištima kapitala i pristup izvorima kapitala, te podiže cijenu kapitala za
domae tržište”, reeno je iz Raiffeisen banke.

132
Copyright of Business Consultant / Poslovni Konsultant is the property of FINconsult Ltd. and its content may
not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written
permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.