Vous êtes sur la page 1sur 1

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE

FILAZANA
MANOMBOKA ANDROANY IZAY MAHAVITA NY VISITE
TECHNIQUE ETO ANTSAKAVIRO DIA MAMETRAKA « LANTERNE » ENY AMIN’NY
ATELEMEC ANKORONDRANO.

MISAOTRA TOMPOKO !