Vous êtes sur la page 1sur 10

CARGABILIDAD

LONGITUD [m]
CONDUCTOR %REG

ME [KVA*m]
ABONADOS

TRAMO (%)
ME TOTAL

K reg calc
[KVA*m]
KVA DIV
TRAMO
I TRAMO

CALIBRE
I nom (Amp)
K REG (Amp) PARCIAL ACUMULADO

P1-P2 22.5490 17 11.56 260.66644 2 0.00305 150 0.79503 49.40171 32.93447


P2-P3 22.55 15 10.38 234.069 2 0.00305 150 0.71391
P3-P4 22.54 12 8.62 194.2948 2 0.00305 150 0.5926
P4-P5 22.54 9 6.85 154.399 2 0.00305 150 0.47092
P5-P6 20.4442 6 5.09 104.060978 2 0.00305 150 0.31739
P6-P7 20.4447 3 3.46 70.738662 2 0.00305 150 0.21575
P7-P8 22.55 3 3.46 78.023 1096.25188 0.004561 2 0.00305 150 0.23797 3.343568234

P1-P9 20.49 9 6.85 140.3565 2 0.00305 150 0.42809 29.2735 19.51567


P9-P10 20.4998 9 6.85 140.42363 2 0.00305 150 0.42829
P10-P11 22.5493 6 5.09 114.775937 2 0.00305 150 0.35007
P11-P12 22.5632 3 3.46 78.068672 473.624739 0.01055688 2 0.00305 150 0.23811 1.444555454

P1-P13 9.0187 32 21.12 190.474944 2 0.00305 150 0.58095 90.25641 60.17094


P13-P14 27.9253 15 10.38 289.864614 2 0.00305 150 0.88409
P14-P15 27.9253 12 8.62 240.716086 2 0.00305 150 0.73418
P15-P16 27.9253 9 6.85 191.288305 2 0.00305 150 0.58343
P16-P17 27.9253 6 5.09 142.139777 2 0.00305 150 0.43353
P17-P18 21.3686 4 3.82 81.628052 2 0.00305 150 0.24897
P18-P19 21.35 2 3.1 66.185 1202.296778 0.00415871 2 0.00305 150 0.20186 3.667005173

P13-P20 20.465 15 10.38 212.4267 2 0.00305 150 0.6479


P20-P21 20.4701 11 8.03 164.374903 2 0.00305 150 0.50134
P21-P22 23.9305 9 6.85 163.923925 2 0.00305 150 0.49997
P22-P23 23.9295 6 5.09 121.801155 2 0.00305 150 0.37149
P23-P24 23.9315 3 3.46 82.80299 935.804617 0.005343 2 0.00305 150 0.25255 2.854204082
CARGABILIDAD
LONGITUD [m]

VERIFICACIÓN
CONDUCTOR %REG

ME [KVA*m]
ME [KVA*m]
ABONADOS

TRAMO (%)
ME TOTAL

K reg calc
[KVA*m]
I
KVA DIV

TRAMO
NODO

X TRAMO

PM

I nom (A)
CALIBRE
ACUMULA (Amp)
K REG DO EN PM

P25 2 1.32 P25-P26 22.5533 x 8.58991 193.731


P26 2 1.32 P26-P27 22.5532 x-1,32 7.26991 163.96
P27 2 1.32 P27-P28 22.5533 x-2,64 5.94991 134.19
P28 3 1.98 P28-P29 22.5532 x-4,62 3.96991 89.5341
P29 3 1.98 P29-P30 20.4949 x-6,6 1.98991 40.783
P30 2 1.32 P30-P31 20.4949 x-7,92 0.66991 13.7297 635.92739 0.007863 2 0.00305 150 1.93957854 36.709 24.4727
P31 2 1.32 8.5899 1.32
P32 3 1.98 P25-P36 20.4949 17,16-x 8.57009 175.643
P33 3 1.98 P36-P35 20.4949 15,84-x 7.25009 148.59
P34 2 1.32 P35-P34 22.5533 14,52-x 5.93009 133.743
P35 2 1.32 P34-P33 22.5532 13,2-x 4.61009 103.972
P36 2 1.32 P33-P32 22.5533 11,22-x 2.63009 59.3172
P32-P31 22.5532 9,24-x 0.65009 14.6616 635.92739 0.007863 2 0.00305 150 1.93957854 36.624 24.4162
TABLA PARA LA RED ANILLO T2
CARGABILIDAD
LONGITUD [m]
CONDUCTOR %REG

ME [KVA*m]
ABONADOS

TRAMO (%)
ME TOTAL

K reg calc
[KVA*m]
KVA DIV
TRAMO
I TRAMO

I nom (Amp)
CALIBRE
(Amp)
K REG PARCIAL ACUMULA
DO

P25-P37 9.0091 26 17.16 154.596156 2 0.00305 150 0.471518 73.33333 48.8888889


P37-P38 23.043 12 8.62 198.63066 2 0.00305 150 0.605824
P38-P39 23.043 10 7.44 171.43992 2 0.00305 150 0.522892
P39-P40 23.043 8 6.25 144.01875 2 0.00305 150 0.439257
P40-P41 23.043 5 4.5 103.6935 2 0.00305 150 0.316265
P41-P42 21.9584 5 4.5 98.8128 2 0.00305 150 0.301379
P42-P43 21.9584 2 3.1 68.07104 939.262826 0.00532332 2 0.00305 150 0.207617 2.86475162

P37-P44 20.4993 11 8.03 164.609379 2 0.00305 150 0.502059


P44-P45 20.4993 9 6.85 140.420205 2 0.00305 150 0.428282
P45-P46 25.2608 7 5.68 143.481344 2 0.00305 150 0.437618
P46-P47 25.2608 4 3.82 96.496256 699.60334 0.00714691 2 0.00305 150 0.294314 2.13379019
TABLA RED RADIAL T2
CARGABILIDAD
LONGITUD [m]
CONDUCTOR %REG

ME [KVA*m]
ABONADOS

TRAMO (%)
ME TOTAL

K reg calc
[KVA*m]
KVA DIV
TRAMO
I TRAMO

CALIBRE
I nom (Amp)
K REG (Amp) PARCIAL ACUMULADO

P48-P55 24.537 15 10.38 254.6941 2 0.00305 150 0.7768169 44.3589744 29.5726496


P55-P56 24.537 12 8.62 211.5089 2 0.00305 150 0.6451023
P56-P57 24.537 9 6.85 168.0785 2 0.00305 150 0.5126393
P57-P58 24.537 5 4.5 110.4165 2 0.00305 150 0.3367703
P58-P59 20.6041 5 4.5 92.71845 837.4164 0.005971 2 0.00305 150 0.2827913 2.55412002

P48-P49 21.944 15 10.38 227.7787 2 0.00305 150 0.6947251 44.3589744 29.5726496


P49-P50 21.9444 10 7.44 163.2663 2 0.00305 150 0.4979623
P50-P51 27.7619 10 7.44 206.5485 2 0.00305 150 0.629973
P51-P52 27.7619 7 5.68 157.6876 2 0.00305 150 0.4809472
P52-P53 27.7619 4 3.82 106.0505 2 0.00305 150 0.3234539
P53-P54 27.7619 0 0 0 861.33164 0.005805 2 0.00305 150 0 2.6270615081

P48-P60 7.1952 28 18.48 132.9673 2 0.00305 150 0.4055503 78.974359 52.6495726


P60-P61 18.4048 20 13.66 251.4096 2 0.00305 150 0.7667992
P61-P62 18.4048 14 9.8 180.367 2 0.00305 150 0.5501195
P62-P63 28.4612 14 9.8 278.9198 2 0.00305 150 0.8507053
P63-P64 28.4612 10 7.44 211.7513 2 0.00305 150 0.6458416
P64-P65 28.4612 6 5.09 144.8675 2 0.00305 150 0.4418459
P65-P66 17.4115 6 5.09 88.62454 1288.907 0.003879 2 0.00305 150 0.2703048 3.9311664568

P60-P67 24.0117 8 6.25 150.0731 2 0.00305 150 0.457723


P67-P68 24.0117 5 4.5 108.0527 2 0.00305 150 0.3295606
P68-P69 24.0117 3 3.46 83.08048 2 0.00305 150 0.2533955
P69-P70 24.0117 0 0 0 474.17355 0.010545 2 0.00305 150 0 1.4462293367
CARGABILIDAD
LONGITUD [m]
CONDUCTOR %REG

ME [KVA*m]
ABONADOS

TRAMO (%)
ME TOTAL

K reg calc
[KVA*m]
KVA DIV
TRAMO
I TRAMO

CALIBRE
I nom (Amp)
K REG PARCIAL ACUMULADO
(Amp)

P71-P72 21.666 12 8.62 186.76092 2 0.00305 150 0.5696208 36.83761 24.5584046


P72-P73 21.666 8 6.25 135.4125 2 0.00305 150 0.4130081
P73-P74 27.7497 6 5.09 141.245973 2 0.00305 150 0.4308002
P74-P75 27.7497 3 3.46 96.013962 559.433355 0.00893762 2 0.00305 150 0.2928426 1.7062717328

P71-P76 23.7467 11 8.03 190.686001 2 0.00305 150 0.5815923 34.31624 22.8774929


P76-P77 23.7466 8 6.25 148.41625 2 0.00305 150 0.4526696
P77-P78 23.7466 6 5.09 120.870194 2 0.00305 150 0.3686541
P78-P79 20.4563 6 5.09 104.122567 2 0.00305 150 0.3175738
P79-P80 20.4563 0 0 0 564.095012 0.00886376 2 0.00305 150 0 1.7204897866
TRAFO USUARIOS KVA POR KVA TOTAL KVA NOMINAL TRAFO FU
USUARIO SELECCIONADO

1 60 0.66 39.6 37.5 1.056


2 54 0.66 35.64 37.5 0.9504
3 58 0.66 38.28 37.5 1.0208
4 23 0.66 15.18 15 1.012
CONJUNTOS POSTES DE BAJA CONJUNTOS POSTES DE BAJA
P1 BNT+CDA+CRBTT P41 (TS1+TS1*)+T1
P2 ST1+CDA P42 ST1+CDA
P3 ST1+CDA P43 TST1+BNT+CDA+T1
P4 ST1+CDA P44 ST1+CDA
P5 (TS1+TS1*)+CDA+T1 P45 (TS1+TS1*)+CDA+T1
P6 ST1+CDA P46 ST1+CDA
P7 (TS1+TS1*)+T1 P47 TST1+BNT+CDA+T1
P8 TST1+BNT+CDA+T1 P48 BNT+CRBTT
P9 ST1 P49 ST1+CDA
P10 (TS1+TS1*)+CDA P50 (TS1+TS1*)
P11 ST1+CDA P51 ST1+CDA
P12 TST1+BNT+CDA+T1 P52 ST1+CDA
P13 (S1+TS1*)+CDA+T1 P53 ST1+CDA
P14 ST1+CDA P54 TST1+BNT+T1
P15 ST1+CDA P55 ST1+CDA
P16 ST1+CDA P56 ST1+CDA
P17 (TS1+TS1*)+CDA+T1 P57 ST1+CDA
P18 ST1+CDA P58 (TS1+TS1*)+T1
P19 TST1+BNT+CDA+T1 P59 TST1+BNT+CDA+T1
P20 ST1+CDA P60 (S1+TS1*)
P21 (TS1+TS1*)+CDA+T1 P61 ST1+CDA
P22 ST1+CDA P62 (TS1+TS1*)
P23 ST1+CDA P63 ST1+CDA
P24 TST1+BNT+CDA+T1 P64 ST1+CDA
P25 BNT+CDA+CRBTT P65 (TS1+TS1*)+T1
P26 ST1+CDA P66 TST1+BNT+CDA+T1
P27 ST1+CDA P67 ST1+CDA
P28 ST1+CDA P68 ST1+CDA
P29 (TS1+TS1*)+CDA+T1 P69 ST1+CDA
P30 ST1+CDA P70 TST1+BNT+T1
P31 (TS1+TS1*)+CDA+T1 P71 BNT+CRBTT
P32 ST1+CDA P72 ST1+CDA
P33 ST1+CDA P73 (TS1+TS1*)
P34 ST1+CDA P74 ST1+CDA
P35 (TS1+TS1*)+CDA+T1 P75 TST1+BNT+CDA+T1
P36 ST1+CDA P76 ST1+CDA
P37 (S1+TS1*)+CDA+T1 P77 ST1+CDA
P38 ST1+CDA P78 (TS1+TS1*)+T1
P39 ST1+CDA P79 ST1+CDA
P40 ST1+CDA P80 TST1+BNT+T1
CONJUNTOS POSTES DE MEDIA
P1 CPB2+T2
P9 SST2
P10 SST2
P25 CPB2+T2
P48 CPB2+T2
P49 SST2
P50 SST2+T2
P60 SST2+T2
P61 SST2
P62 SSDC2+T2
P71 CPB2+T2
P72 SST2
P73 SST2+T2