Vous êtes sur la page 1sur 325

Tin mới

Các dòng sản phẩm mới : DÒNG CAMERA TVI


DS-2CE16U1T-ITF

DS-2CE16U1T-IT3F

DS-2CE16U1T-IT5F

DS-2CE76U1T-ITMF

DS-2CE78U1T-IT3F CAMERA HD TVI 8MP (NEW)


DS-2CE19U1T-IT3ZF

DS-2CE79U1T-IT3ZF

DS-2CE19U7T-IT3ZF

DS-2CE5AU7T-VPIT3ZF

DS-7204HTHI-K1

DS-7204HTHI-K2 Đầu ghi hình Turbo 4.0 - ghi hình đô ̣ phân giải 4K
DS-7208HTHI-K2

DS-2CE16H8T-IT

DS-2CE16H8T-IT3

DS-2CE16H8T-IT5
CAMERA HD TVI H8T 5MP (NEW)
DS-2CE76H8T-ITM

DS-2CE19H8T-IT3Z

DS-2CE79H8T-IT3Z

DS-2CE10DFT-F

DS-2CE72DFT-F CAMERA HD TVI GIÁM SÁT SIÊU SIÊU NHẠY SÁNG - CÓ MÀU 24/24
DS-2CE12DFT-F

iDS-7204HQHI-K1/2S
(Turbo HD 5.0)
iDS-7208HQHI-K1/4S
(Turbo HD 5.0)
iDS-7216HQHI-K1/4S
(Turbo HD 5.0)
iDS-7208HQHI-K2/4S
(Turbo HD 5.0)
iDS-7216HQHI-K2/4S
(Turbo HD 5.0)
ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE

iDS-7204HUHI-K1/4S
(Turbo HD 5.0)
iDS-7208HUHI-K1/4S
(Turbo HD 5.0)
iDS-7204HUHI-K2/4S
(Turbo HD 5.0)

Page 1 of 325
iDS-7208HUHI-K2/4S
(Turbo HD 5.0)

DS-2CE11D8T-PIRL

DS-2CE71D8T-PIRL CAMERA HD-TVI 2 MP STARLIGHT TÍCH HỢP HỒNG NGOẠI CHỐNG


TRỘM
DS-2CE12D8T-PIRL

DS-2CE38D8T-PIR
DS-2CE11D0T-PIRL

DS-2CE12D0T-PIRL CAMERA HD-TVI 2 MP TÍCH HỢP HỒNG NGOẠI CHỐNG TRỘM

DS-2CE71D0T-PIRL

DS-2CE11H0T-PIRL

DS-2CE12H0T-PIRL CAMERA HD-TVI 5 MP TÍCH HỢP HỒNG NGOẠI CHỐNG TRỘM

DS-2CE71H0T-PIRL

DS-2CC12D9T-IT3E

DS-2CC52D9T-IT3E
CAMERA HD-TVI 2 MP STARLIGHT+ 0.003 LUX, CHỐNG NGƯỢC SÁNG &
DS-2CC12D9T-AIT3ZE
CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC

DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE

DS-2CE16H0T-ITPF

DS-2CE16H0T-ITF

DS-2CE16H0T-IT3F

DS-2CE16H0T-IT5F

DS-2CE56H0T-ITPF
CAMERA HD-TVI 5MP (H0T) - NEW
DS-2CE56H0T-ITMF

DS-2CE56H0T-IT3F

DS-2CE56H0T-IT3ZF

DS-2CE16H0T-IT3ZF

DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF

Các dòng sản phẩm mới : DÒNG CAMERA IP CONSUMER HỘ GIA ĐÌNH - CỬA HÀNG (
DS-2CV2Q01EFD-IW

DS-2CV2Q21FD-IW

DS-2CV2U01EFD-IW DÒNG CAMERA IP CONSUMER HỘ GIA ĐÌNH - CỬA HÀNG (NEW)


DS-2CV2U21FD-IW

DS-2CV2U24FD-IW

Các dòng sản phẩm mới : DÒNG CAMERA IP CHUẨN NÉN H.265+

DS-2CD2121G0-I

DS-2CD2321G0-I/NF
Page 2 of 325
DS-2CD2T21G0-I

DS-2CD2023G0-I

DS-2CD2043G0-I

DS-2CD2123G0-I

DS-2CD2143G0-I

DS-2CD2T23G0-I8

DS-2CD2T43G0-I8

DS-2CD2643G0-IZS

DS-2CD2743G0-IZS

MÃ NGỪNG SẢN XUẤT - NGỪNG NHẬP - MÃ THAY THÊ - KHUYẾN KHÍCH BÁN
Mã ngừng sản xuất Mã thay thế
DS-2CD2010(F)-I(W)
DS-2CD2020(F)(D)-I(W) DS-2CD2021G1-I(W)

DS-2CD2110F(D)-I(W)(S)
DS-2CD2120F(D)-I(W)(S) DS-2CD2121G0-I(W)(S)

DS-2CD2310-I
DS-2CD2320-I DS-2CD2321G0-I

DS-2CD2410F-I(W)
DS-2CD2420F-I(W)

DS-2CD2510F
DS-2CD2520F

DS-2CD2610F-I(Z)(S)
DS-2CD2620F-I(Z)(S) DS-2CD2621G0-I(Z)(S)

DS-2CD2710F-I(Z)(S)
DS-2CD2720F-I(Z)(S) DS-2CD2721G0-I(Z)(S)

Page 3 of 325
Kế hoạch ngừng sản xuất

Sản phẩm mã ngừng sản xuất


Product Group
IP Group LightFighter 4x25, 4x35, 4x65, 4x85, 4xC5
IP Group 2MP Darkfighter 4x26
IP Group R1/R2 platform product 4xx0,4xx2
IP Group R0 platform product 2x12,2x22,2x32
IP Group R6 5MP platform product 2x52
Author:
IP Group Embedded Mini Plug&Play NVR DS-7104NI-SN SN系列先不发通告,
IP Group Embedded Mini Plug&Play NVR DS-7108NI-SN
IP Group Embedded Mini Plug&Play NVR DS-7116NI-SN
IP Group Embedded Mini Plug&Play NVR DS-7104NI-SN/P
IP Group Embedded Mini Plug&Play NVR DS-7108NI-SN/P
IP Group Embedded Mini Plug&Play NVR DS-7116NI-SN/P

IP Group Embedded Mini WiFi NVR DS-7108NI-E1/V/W

IP Group Embedded Mini WiFi NVR DS-7108NI-E1/V/W/500G

IP Group Embedded Mini WiFi NVR DS-7108NI-E1/V/W/1T

IP Group DE4 series non-IR network PTZ DS-2DE4220W-AE


IP Group DE4 series non-IR network PTZ DS-2DE4220W-AE3
IP Group DE4 series non-IR network PTZ DS-2DE4120W-AE3
IP Group DE4 series non-IR network PTZ DS-2DE4120W-AE
IP Group DE4 series non-IR network PTZ DS-2DE4120W-AE3
IP Group DE4 series non-IR network PTZ DS-2DE4220W-AE
IP Group DE4 series non-IR network PTZ DS-2DE4220W-AE3
IP Group DE4 series non-IR network PTZ DS-2DE4120W-AE
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5130W-AE3
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5230W-AE3
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5130W-AE
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5230W-AE
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5120W-AE
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5220W-AE
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5120W-AE3
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5220W-AE3
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5120W-AE3
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5120W-AE
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5220W-AE
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5220W-AE3
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5130W-AE3
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5230W-AE3
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5130W-AE
IP Group DE5 series non-IR network PTZ DS-2DE5230W-AE
IP Group DE4 series IR network PTZ DS-2DE4220IW-DE
IP Group DE4 series IR network PTZ DS-2DE4120IW-DE
IP Group DE4 series IR network PTZ DS-2DE4220IW-DE
IP Group DE4 series IR network PTZ DS-2DE4120IW-DE
IP Group DE5 series IR network PTZ DS-2DE5120IW-AE
IP Group DE5 series IR network PTZ DS-2DE5120IW-AE
IP Group DE5 series IR network PTZ DS-2DE5220IW-AE
IP Group DE5 series IR network PTZ DS-2DE5220IW-AE
IP Group DE7 series IR network PTZ DS-2DE7120IW-AE
IP Group DE7 series IR network PTZ DS-2DE7130IW-AE
IP Group DE7 series IR network PTZ DS-2DE7120IW-AE
IP Group DE7 series IR network PTZ DS-2DE7220IW-AE
IP Group DE7 series IR network PTZ DS-2DE7230IW-AE
IP Group DE7 series IR network PTZ DS-2DE7130IW-AE
IP Group DE7 series IR network PTZ DS-2DE7220IW-AE
IP Group DE7 series IR network PTZ DS-2DE7230IW-AE
IP Group 4 inch PT dome DS-2DE4A220IW-DE(standard)
IP Group 4 inch PT dome DS-2DE4A220IW-DE(neutral)
IP Group 2.5 inch IR model DS-2DE2106IW-DE3(standard)
IP Group 2.5 inch IR model DS-2DE2106IW-DE3(neutral)
IP Group 2.5 inch NON-IR model DS-2DE2103-DE3/W(standard)
IP Group 2.5 inch NON-IR model DS-2DE2202-DE3/W(standard)
IP Group 2.5 inch NON-IR model DS-2DE2103-DE3(standard)
IP Group 2.5 inch NON-IR model DS-2DE2202-DE3/W(neutral)
IP Group 2.5 inch NON-IR model DS-2DE2103-DE3/W(neutral)
IP Group 2.5 inch NON-IR model DS-2DE2202-DE3(standard)
IP Group 2.5 inch NON-IR model DS-2DE2202-DE3(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223IW-AEL(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223IW-AEL(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223IW-AELW(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236I5W-AELW(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236I5W-AELW(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236IW-AEL(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236IW-AEL(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8336IV-A(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8336IV-A(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8336IV-AEL(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8336IV-AEL(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8336IV-AELW(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8336IV-AELW(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8336IV-AELY(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8336IV-AELY(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-A(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-A(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-AEL(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-AEL(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-AELW(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-AELW(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-AELWY(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-AELWY(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-AELY(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-AF(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-AF(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-AW(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-AW(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-D(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-D(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8231I-AEL(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8231I-AEL(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8232I5-A(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8232I5-A(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8232I5-AW(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8232I5-AW(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236I-A(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236I-A(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236I-AEL(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236I-AEL(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236I-AELW(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236I-AELW(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236I-AELY(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236I-AF(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236I-AF(neutral)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8223I-AELY(standard)
IP Group DF8 network IR PTZ DS-2DF8236I-AELY(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7230IW-AEL(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7230IW-AEL(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7230I2N-A(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7230I2N-A(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7230I5-A(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7230I5-A(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7230I5-AEL(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7230I5-AEL(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7230I5-AELW(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7230I5-AW(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7230I5-AW(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7274-A(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7274-A(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7274-AEL(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7274-AEL(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7274-AELW(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7274-AELW(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7274-AF(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7274-AF(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7274-AW(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7274-AW(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7274-D(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7274-D(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7276-A(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7276-A(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7276-AEL(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7276-AEL(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7276-AF(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7276-AF(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7276-AW(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7276-AW(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7276-D(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7276-D(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7284-A(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7284-A(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7284-AEL(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7284-AEL(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7284-AELW(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7284-AELW(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7284-AF(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7284-AF(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7284-AW(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7284-AW(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7284-D(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7284-D(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7286-A(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7286-A(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7286-AEL(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7286-AEL(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7286-AF(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7286-AF(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7286-AW(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7286-AW(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7286-D(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7286-D(neutral)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7296-A(standard)
IP Group DF7 network IR PTZ DS-2DF7296-A(neutral)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6223W-AEL(standard)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6223W-AEL(neutral)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6236W-AEL(standard)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6236W-AEL(neutral)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6336V-A(standard)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6336V-A(neutral)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6336V-AEL(standard)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6336V-AEL(neutral)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6223-A(standard)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6223-A(neutral)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6223-AEL(standard)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6223-AEL(neutral)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6223-D(standard)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6223-D(neutral)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6236-AEL(standard)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6236-AEL(neutral)
IP Group DF6 network NON-IR PTZ DS-2DF6223-AELY(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5230W-AEL(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5230W-AEL(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-A(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-A(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-A3(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-A3(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-A3F(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-A3F(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-AE3(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-AE3(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-AEL(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-AEL(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-AF(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-AF(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-D(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-D(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-D3(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5274-D3(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-A(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-A(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-A3(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-A3(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-A3F(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-A3F(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-AE3(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-AE3(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-AEL(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-AEL(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-AF(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-AF(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-D(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-D(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-D3(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5276-D3(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-A(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-A(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-A3(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-A3(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-A3F(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-A3F(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-AE3(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-AE3(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-AEL(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-AEL(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-AF(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-AF(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-D(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-D(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-D3(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5284-D3(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-A(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-A(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-A3(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-A3(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-A3F(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-A3F(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-AE3(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-AE3(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-AEL(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-AEL(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-AF(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-AF(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-D(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-D(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-D3(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5286-D3(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5296-A(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5296-A(neutral)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5296-D(standard)
IP Group DF5 network NON-IR PTZ DS-2DF5296-D(neutral)
IP Group DY9 series networl Positioning Syste DS-2DY9187-AI8(standard)
IP Group DY9 series networl Positioning Syste DS-2DY9188-A((standard)
IP Group DY9 series networl Positioning Syste DS-2DY9188-AI2(standard)
IP Group DY9 series networl Positioning Syste DS-2DY9188-AIA(standard)
Analog Group TVI SH series DS-7104HGHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7108HGHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7204HGHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7208HGHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7216HGHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7104HQHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7204HQHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7208HQHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7216HQHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7304HGHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7308HGHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7316HGHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-8104HGHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-8108HGHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-8116HGHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7304HQHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7308HQHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-7316HQHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-8104HQHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-8108HQHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-8116HQHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-9004HQHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-9008HQHI-SH
Analog Group TVI SH series DS-9016HQHI-SH
Analog Group TVI F series DS-7104HQHI-F1/N
Analog Group TVI F series DS-7108HQHI-F1/N
Analog Group TVI F series DS-7116HQHI-F1/N
Analog Group TVI F series DS-7204HQHI-F1/N
Analog Group TVI F series DS-7208HQHI-F1/N
Analog Group TVI F series DS-7216HQHI-F1/N
Analog Group TVI F series DS-7208HQHI-F2/N
Analog Group TVI F series DS-7216HQHI-F2/N
Analog Group TVI F series DS-7204HUHI-F1/N
Analog Group TVI F series DS-7204HUHI-F2/N
Analog Group TVI F series DS-7208HUHI-F1/N
Analog Group TVI F series DS-7208HUHI-F2/N
Analog Group TVI F series DS-7216HUHI-F2/N
Analog Group TVI F series DS-7204HUHI-F1/S
Analog Group TVI F series DS-7204HUHI-F2/S
Analog Group TVI F series DS-7208HUHI-F1/S
Analog Group TVI F series DS-7208HUHI-F2/S
Analog Group TVI F series DS-7216HUHI-F2/S
Analog Group TVI F series DS-7304HQHI-F4/N
Analog Group TVI F series DS-7308HQHI-F4/N
Analog Group TVI F series DS-7316HQHI-F4/N
Analog Group TVI F series DS-7304HUHI-F4/N
Analog Group TVI F series DS-7308HUHI-F4/N
Analog Group TVI F series DS-7316HUHI-F4/N
Analog Group TVI F series DS-8104HUHI-F8/N
Analog Group TVI F series DS-8108HUHI-F8/N
Analog Group TVI F series DS-8116HUHI-F8/N
Analog Group TVI F series DS-9004HUHI-F8/N
Analog Group TVI F series DS-9008HUHI-F8/N
Analog Group TVI F series DS-9016HUHI-F8/N

Non-Video Access control terminal DS-K1T803F


Non-Video Access control terminal DS-K1T803MF

Non-Video Access control terminal DS-K1T803EF

Non-Video Access control terminal DS-K1T500SF

Non-Video Access control terminal DS-K1A801F

Non-Video Access control terminal DS-K1A801MF

Non-Video Access control terminal DS-K1A801EF

Non-Video Fingerprint recorder DS-K1F810-F

Central Monitor DS-D5055UL (standard)

Central Monitor DS-D5032FC (standard)

Central Network Switch DS-3E0105P-E (neutral)

Central Network Switch DS-3E0109P-E (neutral)


Central Network Switch DS-3E0109P-E(neutral)
Central Network Switch DS-3E0318P-E (neutral)
Central Network Switch DS-3E0326P-E (neutral)
Central Network Switch DS-3E1310P-E (neutral)
Central Network Switch DS-3E1318P-E (neutral)
Central Network Switch DS-3E1326P-E (neutral)
Central Network Switch DS-3D2208P (standard)
Central Network Switch DS-3D2228P (standard)
Kế hoạch ngừng sản xuất 2017Q4 - 2018Q1

mã thay the Kế hoăch

5x26, 5x46, 5x65, 5x85, 5xC5 (not release) 2018-12


5x26 (not release) 2018-12
4B/4D/4C 2017-12
2x23, 2x43 2017-12
2x63or2x55 2017-12
Author:
N/ASN系列先不发通告,等18年产品出来再发。 2017-11-30
N/A 2017-11-30
N/A 2017-11-30
N/A 2017-11-30
N/A 2017-11-30
N/A 2017-11-30

DS-7604NI-K1/W
2017-11-30
DS-7608NI-K1/W

DS-7604NI-K1/W
2017-11-30
DS-7608NI-K1/W

DS-7604NI-K1/W
2017-11-30
DS-7608NI-K1/W

DS-2DE4225W-DE 2018-03-31
DS-2DE4225W-DE3 2018-03-31
DS-2DE4225W-DE3 2018-02-28
DS-2DE4225W-DE 2018-02-28
DS-2DE4225W-DE3 2018-02-28
DS-2DE4225W-DE 2018-03-31
DS-2DE4225W-DE3 2018-03-31
DS-2DE4225W-DE 2018-02-28
DS-2DE4225W-DE3 2018-02-28
DS-2DE4A225IW-DE 2018-03-31
DS-2DE5225W-AE 2018-02-28
DS-2DE5232W-AE 2018-03-31
DS-2DE5225W-AE 2018-02-28
DS-2DE5225W-AE 2018-03-31
DS-2DE4225W-DE3 2018-02-28
DS-2DE4A225IW-DE 2018-03-31
DS-2DE4225W-DE3 2018-02-28
DS-2DE5225W-AE 2018-02-28
DS-2DE5225W-AE 2018-03-31
DS-2DE4A225IW-DE 2018-03-31
DS-2DE4225W-DE3 2018-02-28
DS-2DE4A225IW-DE 2018-03-31
DS-2DE5225W-AE 2018-02-28
DS-2DE5232W-AE 2018-03-31
DS-2DE4225IW-DE 2018-03-31
DS-2DE4225IW-DE 2018-02-28
DS-2DE4225IW-DE 2018-03-31
DS-2DE4225IW-DE 2018-02-28
DS-2DE5225IW-AE 2018-02-28
DS-2DE5225IW-AE 2018-02-28
DS-2DE5225IW-AE 2018-03-31
DS-2DE5225IW-AE 2018-03-31
DS-2DE7225IW-AE 2018-02-28
DS-2DE7225IW-AE 2018-02-28
DS-2DE7225IW-AE 2018-02-28
DS-2DE7225IW-AE 2018-03-31
DS-2DE7232IW-AE 2018-03-31
DS-2DE7225IW-AE 2018-02-28
DS-2DE7225IW-AE 2018-03-31
DS-2DE7232IW-AE 2018-03-31
DS-2DE4A225IW-DE(standard) 2018-03-31
DS-2DE4A225IW-DE(neutral) 2018-03-31
DS-2DE2204IW-DE3(standard) 2017-12-31
DS-2DE2204IW-DE3(neutral) 2017-12-31
DS-2DE2204IW-DE3/W(standard) 2017-12-31
DS-2DE2204IW-DE3/W(standard) 2017-12-31
DS-2DE2204IW-DE3(standard) 2017-12-31
DS-2DE2204IW-DE3/W(neutral) 2017-12-31
DS-2DE2204IW-DE3/W(neutral) 2017-12-31
DS-2DE2204IW-DE3(standard) 2017-12-31
DS-2DE2204IW-DE3(neutral) 2017-12-31
DS-2DF8225IX-AEL(standard) 2017-12-31
DS-2DF8225IX-AEL(neutral) 2017-12-31
DS-2DF8225IX-AELW(standard) 2017-12-31
DS-2DF8236I5X-AELW(standard) 2017-12-31
DS-2DF8236I5X-AELW(neutral) 2017-12-31
DS-2DF8236IX-AEL(standard) 2017-12-31
DS-2DF8236IX-AEL(neutral) 2017-12-31
DS-2DF8436IX-AEL(standard) 2017-12-31
DS-2DF8436IX-AEL(neutral) 2017-12-31
DS-2DF8436IX-AEL(standard) 2017-12-31
DS-2DF8436IX-AEL(neutral) 2017-12-31
DS-2DF8436IX-AELW(standard) 2017-12-31
DS-2DF8436IX-AELW(neutral) 2017-12-31
DS-2DF8436IX-AELY(standard) 2017-12-31
DS-2DF8436IX-AELY(standard) 2017-12-31
DS-2DF8225IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF8225IX-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF8225IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF8225IX-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF8225IX-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF8225IX-AELW(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF8225IX-AELY(standard) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF8225IX-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF8225IX-AELW(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF8236IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF8236IX-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF8250I5X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF8250I5X-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF8250I5X-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF8250I5X-AELW(neutral) 2018-03-31
DS-2DF8236IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF8236IX-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF8236IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF8236IX-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF8236IX-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF8236IX-AELW(neutral) 2018-03-31
DS-2DF8236IX-AELY(standard) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF8225IX-AELY(standard) 2018-06-30
DS-2DF8236IX-AELY(standard) 2018-06-30
DS-2DF7232IX-AEL(standard) 2017-12-31
DS-2DF7232IX-AEL(neutral) 2017-12-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF8236I5X-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF8236I5X-AELW(neutral) 2018-03-31
DS-2DF8236I5X-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF8236I5X-AELW(neutral) 2018-03-31
DS-2DF8236I5X-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF8236I5X-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF8236I5X-AELW(neutral) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AELW(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AELW(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF7232IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF7232IX-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF7232IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF7232IX-AEL(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF7232IX-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF7232IX-AELW(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AELW(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF7225IX-AELW(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF7232IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF7232IX-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF7232IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF7232IX-AEL(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF7232IX-AELW(standard) 2018-03-31
DS-2DF7232IX-AELW(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF8436IX-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF8436IX-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF6225X-AEL(standard) 2017-12-31
DS-2DF6225X-AEL(neutral) 2017-12-31
DS-2DF6A236X-AEL(standard) 2017-12-31
DS-2DF6A236X-AEL(neutral) 2017-12-31
DS-2DF6A436X-AEL(standard) 2017-12-31
DS-2DF6A436X-AEL(neutral) 2017-12-31
DS-2DF6A436X-AEL(standard) 2017-12-31
DS-2DF6A436X-AEL(neutral) 2017-12-31
DS-2DF6225X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF6225X-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF6225X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF6225X-AEL(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF6A236X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF6A236X-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF6A225-AELY(standard) 2018-06-30
DS-2DF5232X-AEL(standard) 2017-12-31
DS-2DF5232X-AEL(neutral) 2017-12-31
DS-2DF5225X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF5225X-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF5225X-AE3(standard) 2018-03-31
DS-2DF5225X-AE3(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF5225X-AE3(standard) 2018-03-31
DS-2DF5225X-AE3(neutral) 2018-03-31
DS-2DF5225X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF5225X-AEL(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF5232X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF5232X-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF5232X-AE3(standard) 2018-03-31
DS-2DF5232X-AE3(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF5232X-AE3(standard) 2018-03-31
DS-2DF5232X-AE3(neutral) 2018-03-31
DS-2DF5232X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF5232X-AEL(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF5225X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF5225X-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF5225X-AE3(standard) 2018-03-31
DS-2DF5225X-AE3(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF5225X-AE3(standard) 2018-03-31
DS-2DF5225X-AE3(neutral) 2018-03-31
DS-2DF5225X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF5225X-AEL(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF5232X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF5232X-AEL(neutral) 2018-03-31
DS-2DF5232X-AE3(standard) 2018-03-31
DS-2DF5232X-AE3(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF5232X-AE3(standard) 2018-03-31
DS-2DF5232X-AE3(neutral) 2018-03-31
DS-2DF5232X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF5232X-AEL(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa và 2018-03-31
DS-2DF6A436X-AEL(standard) 2018-03-31
DS-2DF6A436X-AEL(neutral) 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa v 2018-03-31
không sp thay the hoạch tùy chỉnh dựa v 2018-03-31
DS-2DY9250IAX-A(standard) 2017-11-31
DS-2DY9236X-A(standard) 2018-03-31
DS-2DY9236IX-A(standard) 2018-03-31
DS-2DY9236I8X-A(standard) 2018-03-31
DS-7104HQHI-K1 2018-Q1
DS-7108HQHI-K1 2018-Q1
DS-7204HQHI-K1 2018-Q1
DS-7208HQHI-K1 2018-Q1
DS-7216HQHI-K2 2018-Q1
N/A 2018-Q1
DS-7204HUHI-K1 2018-Q1
DS-7208HUHI-K2 2018-Q1
DS-7216HUHI-K2 2018-Q1
DS-7304HQHI-K4 2018-Q1
DS-7308HQHI-K4 2018-Q1
DS-7316HQHI-K4 2018-Q1
N/A 2018-Q1
DS-8108HQHI-K8 2018-Q1
DS-8108HQHI-K8 2018-Q1
DS-7304HUHI-K4 2018-Q1
DS-7308HUHI-K4 2018-Q1
DS-7316HUHI-K4 2018-Q1
N/A 2018-Q1
DS-8108HUHI-K8 2018-Q1
DS-8116HUHI-K8 2018-Q1
N/A 2018-Q1
DS-9008HUHI-K8 2018-Q1
DS-9016HUHI-K8 2018-Q1
DS-7104HQHI-K1 2019-Q1
DS-7108HQHI-K1 2019-Q1
DS-7116HQHI-K1 2019-Q1
DS-7204HQHI-K1 2019-Q1
DS-7208HQHI-K1 2019-Q1
DS-7216HQHI-K1 2019-Q1
DS-7208HQHI-K2 2019-Q1
DS-7216HQHI-K2 2019-Q1
DS-7204HUHI-K1 2019-Q1
DS-7204HUHI-K2 2019-Q1
DS-7208HUHI-K1 2019-Q1
DS-7208HUHI-K2 2019-Q1
DS-7216HUHI-K2 2019-Q1
DS-7204HUHI-K1 2019-Q1
DS-7204HUHI-K2 2019-Q1
DS-7208HUHI-K1 2019-Q1
DS-7208HUHI-K2 2019-Q1
DS-7216HUHI-K2 2019-Q1
DS-7304HQHI-K4 2019-Q1
DS-7308HQHI-K4 2019-Q1
DS-7316HQHI-K4 2019-Q1
DS-7304HUHI-K4 2019-Q1
DS-7308HUHI-K4 2019-Q1
DS-7316HUHI-K4 2019-Q1
N/A 2019-Q1
DS-8108HUHI-K8 2019-Q1
DS-8116HUHI-K8 2019-Q1
N/A 2019-Q1
DS-9008HUHI-K8 2019-Q1
DS-9016HUHI-K8 2019-Q1

DS-K1T804F/-1 Discontinued
DS-K1T804MF/-1 Discontinued

DS-K1T804EF/-1 Discontinued

DS-K1T501SF Discontinued

DS-K1A802F/-1 Discontinued

DS-K1A802MF/-1 Discontinued

DS-K1A802EF/-1 Discontinued

DS-K1F820-F Discontinued

DS-D5055UL-B(standard) Discontinued

DS-D5032FC-A(standard) 2018-01

N/A 2018-02

N/A 2018-02
N/A 2018-02
N/A 2018-02
N/A 2018-02
N/A 2018-02
N/A 2018-02
N/A 2018-02
DS-3E2310P(standard) 2018-02
DS-3E2316P(standard) 2018-02
ghi chú

Ngừng sx chíp
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm, thông báo đã được gửi 2016
Nâng cấp sản phẩm, thông báo đã được gửi 2016
Nâng cấp sản phẩm
2017.11.30 / Ngừng sản xuất không có mã thay thê. Last buy 2017.11.30
2017.11.30 / Ngừng sản xuất không có mã thay thê.. Last buy 2017.11.30
2017.11.30 / Ngừng sản xuất không có mã thay thê. Last buy 2017.11.30
2017.11.30 / Ngừng sản xuất không có mã thay thê.. Last buy 2017.11.30
2017.11.30 / Ngừng sản xuất không có mã thay thê.. Last buy 2017.11.30
2017.11.30 / Ngừng sản xuất không có mã thay thê.. Last buy 2017.11.30

Last buy: 2017.11.30

Last buy: 2017.11.30

Last buy: 2017.11.30

Nâng cấp sản phẩm


Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Nâng cấp sản phẩm
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo 2016 - chính thức ngừng sản xuất Q1/2018
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019
Đã có thông báo quý 1/2018, keeshoach ngừng sx chính th ức Q1 2019

1T803&1A801 ngừng sản xuất. Chỉ hỗ trợ bảo hành cho dự án. S ử d ụng
1T804 & 1A802 trong dự án mới và tủ DS-K1F820-F tương ứng
1T803&1A801 ngừng sản xuất. Chỉ hỗ trợ bảo hành cho dự án. S ử d ụng
1T804 & 1A802 trong dự án mới và tủ DS-K1F820-F tương ứng

1T803&1A801 ngừng sản xuất. Chỉ hỗ trợ bảo hành cho dự án. S ử d ụng
1T804 & 1A802 trong dự án mới và tủ DS-K1F820-F tương ứng

1T501SF sử dụng module chấm công vân tay as 1T804 and 1A802.

1T803&1A801 ngừng sản xuất. Chỉ hỗ trợ bảo hành cho dự án. S ử d ụng
1T804 & 1A802 trong dự án mới và tủ DS-K1F820-F tương ứng
1T803&1A801 ngừng sản xuất. Chỉ hỗ trợ bảo hành cho dự án. S ử d ụng
1T804 & 1A802 trong dự án mới và tủ DS-K1F820-F tương ứng
1T803&1A801 ngừng sản xuất. Chỉ hỗ trợ bảo hành cho dự án. S ử d ụng
1T804 & 1A802 trong dự án mới và tủ DS-K1F820-F tương ứng

1T803&1A801 ngừng sản xuất. Chỉ hỗ trợ bảo hành cho dự án. S ử d ụng
1T804 & 1A802 trong dự án mới và tủ DS-K1F820-F tương ứng

Đã thay thê sản phẩm mới của hikvision

model đã thay đổi

Chi phí bảo hiểm cao, lợi nhuận thấp


Chi phí bảo hiểm cao, lợi nhuận thấp
Chi phí bảo hiểm cao, lợi nhuận thấp
Chi phí bảo hiểm cao, lợi nhuận thấp
Chi phí bảo hiểm cao, lợi nhuận thấp
Chi phí bảo hiểm cao, lợi nhuận thấp
Chi phí bảo hiểm cao, lợi nhuận thấp
Chi phí bảo hiểm cao, lợi nhuận thấp
Không đủ cung cấp chip trong mô hình cũ.
Không đủ cung cấp chip trong mô hình cũ.
BÁO GIÁ CAMERA TVI HIKVISION
Mã sản phẩm Hình ảnh

Adapter 12V-1A

Cáp HDMI 2M

CAMERA TVI HỖ TRỢ 4 LOẠI T

DS-2CE16D0T-I3F

CAMERA HD TVI 2MP- NE


DS-2CE16D3T-I3PF

DS-2CE16D3T-I3F

DS-2CE76D3T-ITMF

DS-2CE16D3T-IT3F

DS-2CE78D3T-IT3F

DS-2CE19D3T-IT3ZF
DS-2CE5AD3T-
VPIT3ZF

- Các sản phẩm bảo hành 2 năm toàn quốc


- Thời gian đặt hàng (nếu có): 40-50 ngày
Á CAMERA TVI HIKVISION THÁNG 2 - 2019
Giá bán lẻ
Thông số kỹ thuật (đã gồm
VAT)

Adaptor 12V- 1000 mA chính hãng (nhỏ gọn , bền đẹp).


(Chưa có VAT)
110,000

Dây HDMI cho đầu ghi hình dài 2m Hàng nhập khẩu từ HIKvision - (Chưa có VAT)
165,000

CAMERA TVI HỖ TRỢ 4 LOẠI TÍN HIỆU


Camera HD-TVI thân trụ hồng ngoại 30m ngoài trời 2MP
+ Cảm biến CMOS 2MP,
+ Độ phân giải 1080P, Hồng ngoại 30m, Thân trụ ngoài trời, cắt lọc hồng ngoại ICR,
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Ống kính 3.6mm (đặt hàng
2.8mm,6mm)
+ Bù ngược sáng BLC, chống ngược sáng kĩ thuật số DWDR, giảm nhiễu số DNR,
1,120,000
hồng ngoại thông minh Smart IR, hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều
khiển từ xa.
+ Hỗ trợ 1 ngõ ra video , có thể chọn 1 trong 4 chế độ ngõ ra là TVI/AHD/CVI/CVBS
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66.
+ Nguồn vào 12 VDC.

CAMERA HD TVI 2MP- NEW


1,280,000
Camera hồng ngoại 2MP - Hỗ trợ chống ngược sáng thực WDR
Cảm biến CMOS 2MP
Đô ̣ phân giải 1080P@25fps(P)/30fps(N),
Hỗ trợ menu OSD - chỉnh thông số của riêng camera
Ống kính 3.6mm đăt hàng (2.8/6mm)
Hỗ trợ 12 led hồng ngoại , EXIR, 3D DNR 1,350,000
Đô ̣ nhạy sáng 0.005lux/F1.2
Hồng ngoại thông minh tầm xa 20m
Tiêu chuẩn ngoài trời IP67 , Nguồn 12VDC
Hỗ trợ 4 chuẩn tín hiê ̣u TVI/AHD/CVI/CVBS ( Có nút bấm để chuyển )
I3PF: Vỏ nhựa
1,430,000

1,740,000
Camera hình trụ hồng ngoại 2MP - Hỗ trợ chống ngược sáng thực WDR
Cảm biến CMOS 2MP
Đô ̣ phân giải 1080P@25fps(P)/30fps(N),
Hỗ trợ menu OSD - chỉnh thông số của riêng camera
Ống kính 3.6mm đăt hàng (2.8/6mm)
Hỗ trợ EXIR, 3D DNR
Đô ̣ nhạy sáng 0.005lux/F1.2
Hồng ngoại thông minh tầm xa 50m
Tiêu chuẩn ngoài trời IP67 , Nguồn 12VDC
Hỗ trợ 4 chuẩn tín hiê ̣u TVI/AHD/CVI/CVBS ( Có nút bấm để chuyển ) 1,590,000

Camera hình trụ hồng ngoại 2MP - Hỗ trợ chống ngược sáng thực WDR
Cảm biến CMOS 2MP
Đô ̣ phân giải 1080P@25fps(P)/30fps(N),
Hỗ trợ menu OSD - chỉnh thông số của riêng camera
Ống kính thay đổi tiêu cự 2.7-13.5mm , tự đô ̣ng lấy nét
2,510,000
Hỗ trợ EXIR, 3D DNR
Đô ̣ nhạy sáng 0.005lux/F1.2
Hồng ngoại thông minh tầm xa 30m
Tiêu chuẩn ngoài trời IP67 , Nguồn 12VDC/24VDC
Hỗ trợ 4 chuẩn tín hiê ̣u TVI/AHD/CVI/CVBS ( Có nút bấm để chuyển )
Camera bán cầu hồng ngoại 2MP - Hỗ trợ chống ngược sáng thực WDR
Cảm biến CMOS 2MP
Đô ̣ phân giải 1080P@25fps(P)/30fps(N),
Hỗ trợ menu OSD - chỉnh thông số của riêng camera
Ống kính thay đổi tiêu cự 2.7-13.5mm , điều chỉnh được bằng phần mềm từ xa
Tự đô ̣ng điều chỉnh lấy nét
2,590,000
Hỗ trợ EXIR, 3D DNR
Đô ̣ nhạy sáng 0.005lux/F1.2
Hồng ngoại thông minh tầm xa 70m
Hỗ trợ chuẩn bảo vê ̣ bảo vê ̣ chống đâ ̣p phá
Tiêu chuẩn ngoài trời IP67 , Nguồn 12VDC / 24VDC
Hỗ trợ 4 chuẩn tín hiê ̣u TVI/AHD/CVI/CVBS ( Có nút bấm để chuyển )
19
Tình
Bảo hành
trạng

Có sẵn

Có sẵn

Có sẵn 24 tháng


Đăt hàng 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng


Có sẵn 24 tháng
BÁO GIÁ CAMERA TVI HIKVISION
Mã sản phẩm Hình ảnh

Adapter 12V-1A

Cáp HDMI 2M

CAMERA HD TVI 1MP (C0

DS-2CE56C0T-IRP

DS-2CE56C0T-IR

DS-2CE16C0T-IRP
DS-2CE16C0T-IR

DS-2CE56C0T-IT3

DS-2CE16C0T-IT3

DS-2CE16C0T-IT5

CAMERA HD TVI 2MP - (D


DS-2CE56D0T-IRP

DS-2CE56D0T-IR

DS-2CE56D0T-IRM

DS-2CE16D0T-IRP

DS-2CE16D0T-IR

DS-2CE56D0T-IT3
DS-2CE16D0T-IT3

DS-2CE16D0T-IT5

DS-2CC12D9T

DS-2CE16D9T-AIRAZH
(Zoom 10X - hồng ngoại
110m)

CAMERA HD TVI 2MP - (D0T) HỖ TRỢ

DS-2CE16D0T-WL3

DS-2CE16D0T-WL5

CAMERA HD TVI 3MP - (F


DS-2CE16F1T-IT

DS-2CE16F1T-ITP -
Plastic

DS-2CE56F1T-ITM

DS-2CE56F1T-ITP -
Plastic

CAMERA HD TVI 2MP - (D0T) - CẤP NGUỒN Q

DS-2CE16D0T-IRE

DS-2CE56D0T-IT3E

DS-2CE16D0T-VFIR3E
DS-2CE56D0T-VFIR3E

CAMERA HD-TVI 5MP (H0T)

DS-2CE16H0T-ITPF

DS-2CE16H0T-ITF

DS-2CE56H0T-ITPF

DS-2CE56H0T-ITMF

DS-2CE16H0T-IT3F

DS-2CE16H0T-IT5F
DS-2CE56H0T-IT3F

DS-2CE56H0T-IT3ZF

DS-2CE16H0T-IT3ZF

DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF

DS-2CC52H1T-FITS

Camera HD-TVI đô ̣ phân giả

DS-2CE16U1T-ITF
DS-2CE76U1T-ITMF

DS-2CE16U1T-IT3F

DS-2CE16U1T-IT5F

DS-2CE78U1T-IT3F

DS-2CE19U1T-IT3ZF

DS-2CE79U1T-IT3ZF

DS-2CE19U7T-IT3ZF
DS-2CE5AU7T-
VPIT3ZF

CAMERA HD-TVI SPEED DOME - PTZ

DS-2AE4215TI-D

DS-2AE4225TI-D
DS-2AE4215T-D3

DS-2AE5225TI-A

DS-2AE7232TI-A

PHỤ KIỆN CHO CAMERA HD

DS-1602ZJ
DS-1663ZJ

DS-1661ZJ

DS-1006KI

5A

10A
15A

20A

30A

CD103

CD205

VC - 04

- Các sản phẩm bảo hành 2 năm toàn quốc


- Thời gian đặt hàng (nếu có): 40-50 ngày
Á CAMERA TVI HIKVISION THÁNG 2 - 2019
Giá bán lẻ
Thông số kỹ thuật (đã gồm
VAT)

Adaptor 12V- 1000 mA chính hãng (nhỏ gọn , bền đẹp).


(Chưa có VAT)
110,000

Dây HDMI cho đầu ghi hình dài 2m Hàng nhập khẩu từ HIKvision - (Chưa có VAT)
165,000

CAMERA HD TVI 1MP (C0T)

500,000

Camera HD-TVI hồng ngoại 20m 1 MP.


+ Cảm biến: CMOS 1Mp. 580,000
+ Độ phân giải: 1 Megapixel, Hồng ngoại: 20m, Độ nhạy sáng 0.1 Lux@(F1.2,
AGC ON), Ống kính: 3.6mm
+ Hỗ trợ: Giảm nhiễu DNR, Hồng ngoại thông minh, Phát hiê ̣n chuyển đô ̣ng
(Motion Detection). Dải nhiê ̣t hoạt đô ̣ng rô ̣ng (-20°~45°). Màu trắng hình thức 580,000
trang nhã dễ lắp đặt và điều chỉnh, lắp đặt trong nhà.
+ Nguồn vào 12 VDC, Vỏ nhựa, Chưa bao gồm adapter.
+ Hỗ trợ: Giảm nhiễu DNR, Hồng ngoại thông minh, Phát hiê ̣n chuyển đô ̣ng
(Motion Detection). Dải nhiê ̣t hoạt đô ̣ng rô ̣ng (-20°~45°). Màu trắng hình thức
trang nhã dễ lắp đặt và điều chỉnh, lắp đặt trong nhà.
+ Nguồn vào 12 VDC, Vỏ nhựa, Chưa bao gồm adapter.

660,000

1,010,000
Camera HD-TVI 1 MP
+ Cảm biến: 1Mp CMOS.
+ Độ phân giải: 1 Megapixel, Độ nhạy sáng 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), Ống
kính: 3.6mm (Đă ̣t hàng 2.8mm,6mm, 8mm)
+ Hỗ trợ: Bù ngược sáng BLC, Giảm nhiễu DNR, Hồng ngoại thông minh,
Phát hiê ̣n chuyển đô ̣ng (Motion Detection). 1,010,000
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66.
+ Nguồn vào 12 VDC, Dải nhiê ̣t hoạt đô ̣ng rô ̣ng (-40°~60°), Màu trắng, Chưa
bao gồm adapter.
-IT3: Hồng ngoại 40m
-IT5:Hồng ngoại 80m
1,160,000

CAMERA HD TVI 2MP - (D0T)


730,000

810,000
Camera HD-TVI 2MP.
+ Cảm biến CMOS 2MP.
+ Độ phân giải: 1080P, Hồng ngoại 20m, 24 bóng LED, Bán cầu trong nhà, Cắt
lọc hồng ngoại 1,160,000
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Hồng ngoại thông minh (Smart
IR), Giảm nhiễu KTS, Ống kính 3.6 (Đặt hàng 6mm).
+ Nguồn vào 12 VDC. Dải nhiê ̣t hoạt đô ̣ng rô ̣ng (-40°~60°). Màu trắng, Vỏ
Nhựa, Chưa kèm adaptor. 810,000

890,000

Camera HD-TVI 2MP 1,390,000


+ Cảm biến CMOS 2Mp.
+ Độ phân giải: 1080P, Hồng ngoại 40m, 2 bóng EXIR LED, Bán cầu ngoài
trời, Cắt lọc hồng ngoại,
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Hồng ngoại thông minh (Smart
IR), Giảm nhiễu KTS, Ống kính 3.6 (Đặt hàng ôk 6mm,8mm),
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66.
+ Nguồn vào 12 VDC. Dải nhiê ̣t hoạt đô ̣ng rô ̣ng (-40°~60°). Màu trắng, Chưa
kèm adaptor
Camera HD-TVI 2MP
+ Cảm biến CMOS 2Mp.
+ Độ phân giải: 1080P, Hồng ngoại 40m, 2 bóng EXIR LED, Bán cầu ngoài
trời, Cắt lọc hồng ngoại,
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Hồng ngoại thông minh (Smart
IR), Giảm nhiễu KTS, Ống kính 3.6 (Đặt hàng ôk 6mm,8mm),
1,470,000
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66.
+ Nguồn vào 12 VDC. Dải nhiê ̣t hoạt đô ̣ng rô ̣ng (-40°~60°). Màu trắng, Chưa
kèm adaptor
-IT3: Hồng ngoại 40m
-IT5:Hồng ngoại 80m 1,700,000

Camera thân chữ nhật HD-TVI 2MP


+ Cảm biến CMOS 2Mp.
+ Độ phân giải: 2Mp.
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.2, AGC
ON).
4,870,000
+ Chống ngược sáng thực (True WDR) 120dB, Chống nhiễu (3D DNR).
+ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều chỉnh từ xa.
+ Nguồn vào 12V DC. Chưa bao gồm chân đế, ống kính và Adaptor

Camera Hình trụ EXIR WDR thay đổi tiêu cự ngoài trời 2MP
+ Cảm biến CMOS 2Mp,
+ Độ phân giải: 1080P@25/30fp. Ống kính thay đổi tiêu cự điều khiển từ xa 5-50mm,
tự động lấy nét, Góc nhìn 59.8°-6.2°, Zoom số 62x, Tầm xa hồng ngoại 110m.
+ Độ nhạy sáng 0.01Lux, Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa, 6,800,000
Hồng ngoại thông minh (Smart IR), Chống ngược sáng thực WDR 120dB, Phát hiện
chuyển động, HSBLC, Giảm nhiễu số 3D, Tích hợp Heater.
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66, ,
+ Nguồn 24VAC/12VDC.

ERA HD TVI 2MP - (D0T) HỖ TRỢ ĐÈN BAN ĐÊM

Camera HD-TVI hình trụ ngoài trời 2MP


+ Cảm biến CMOS 2MP. 1,930,000
+ Độ phân giải: 1080P
+ 1 đèn bổ sung ánh sáng trắng, tầm xa ánh sáng trắng 30m (WL3)
+ 2 đèn bổ sung ánh sáng trắng, tầm xa ánh sáng trắng 50m (WL3)
+ Độ nhạy sáng 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), Có màu cả ngày - đêm, Tính năng giảm
nhiễu số DNR, Ống kính 3.6mm , đặt hàng 2,8/6mm.
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66.
2,090,000
+ Nguồn vào 12VDC, Màu trắng, có chân đế.

CAMERA HD TVI 3MP - (F1T)


1,160,000

Camera HD-TVI hồng ngoại 20m ngoài trời 3MP (-IT) / trong nhà (-ITP)
+ Cảm biến CMOS 3Mp, 1,080,000
+ Độ phân giải 3MP, Hồng ngoại EXIR 20m, Cắt lọc hồng ngoại, Ống kính 3.6mm
(Đặt hàng 2.8/6mm)
+ Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0lux IR ON, Menu OSD (cài đặt thông
số camera) điều khiển từ xa, Giảm nhiễu số DNR, Hồng ngoại thông minh (Smart IR)
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66 (-IT). 1,080,000
+ Nguồn vào 12VDC.

1,010,000

D TVI 2MP - (D0T) - CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC

Camera HD-TVI hình trụ hồng ngoại 20m ngoài trời 2MP
+ Cảm biến CMOS 2MP,
+ Độ phân giải: 1080P, Hồng ngoại 20m, 24 bóng LED, Dạng trụ ngoài trời. Cắt lọc
hồng ngoại ICR.
+ Độ nhạy sáng 0,01Lux@(F1.2, AGC ON). Tính năng hồng ngoại thông minh Smart
1,470,000
IR, Tính năng giảm nhiễu số DNR, Ống kính 3,6/6mm.
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66.
+ Nguồn vào 12VDC. Hỗ trợ POC (hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục).

Camera HD-TVI bán cầu hồng ngoại 40m trong nhà 2MP
+ Cảm biến CMOS 2Mp.
+ Độ phân giải 1080P, Hồng ngoại 40m, 2 đèn hồng ngoại EXIR LED. Dạng trụ
ngoài trời, Cắt lọc hồng ngoại ICR
+ Độ nhạy sáng 0,01Lux@(F1.2, AGC ON), Tính năng hồng ngoại thông minh Smart
1,620,000
IR. Tính năng giảm nhiễu số DNR, Ống kính 3,6/6mm.
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66.
+ Nguồn vào 12VDC. Hỗ trợ POC (hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục).

Camera HD-TVI hồng ngoại 40m ngoài trời 2MP


+ Cảm biến CMOS 2MP. 2,630,000
+ Độ phân giải 1080P, Hồng ngoại 40m, 42 đèn hồng ngoại LED. Dạng trụ
ngoài trời, Điều chỉnh tiêu cự bằng tay, Ống kính thay đổi từ 2,8-12mm, Cắt lọc
hồng ngoại.
+ Độ nhạy sáng 0,01Lux@(F1.2, AGC ON), Hồng ngoại thông minh Smart IR.
Tính năng giảm nhiễu số DNR, Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều
khiển từ xa.
Tiêu chuẩn ngoài trời IP66.
+ Nguồn vào 12VDC. Hỗ trợ POC (hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục).
+ Cảm biến CMOS 2MP.
+ Độ phân giải 1080P, Hồng ngoại 40m, 42 đèn hồng ngoại LED. Dạng trụ
ngoài trời, Điều chỉnh tiêu cự bằng tay, Ống kính thay đổi từ 2,8-12mm, Cắt lọc
hồng ngoại.
+ Độ nhạy sáng 0,01Lux@(F1.2, AGC ON), Hồng ngoại thông minh Smart IR.
Tính năng giảm nhiễu số DNR, Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều
khiển từ xa.
Tiêu chuẩn ngoài trời IP66.
2,550,000
+ Nguồn vào 12VDC. Hỗ trợ POC (hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục).

CAMERA HD-TVI 5MP (H0T) - NEW

1,280,000
Camera HD-TVI thân trụ hồng ngoại 20m 5MP
+ Cảm biến CMOS 5Mp.
+ Độ phân giải 5MP@20fps, có thể chuyển xuống độ phân giải
4MP@25fps(P)/30fps(N), Hồng ngoại EXIR 20m, Thân trụ ngoài trời, cắt lọc
hồng ngoại ICR, 1,350,000
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Ống kính 3.6mm( đặt hàng
2,8mm,6mm).
+ Hồng ngoại thông minh Smart IR, giảm nhiễu số DNR, hỗ trợ Menu OSD
(cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa.
+ Hỗ trợ 1 ngõ ra video, có thể chọn 1 trong 4 chế độ ngõ ra là
TVI/AHD/CVI/CVBS. 1,200,000
Chú ý: Cho phép chỉnh đô ̣ nhạy khi chuyển chế đô ̣ ngày > đêm hoă ̣c đêm >
ngày. 2. Có hỗ trợ DWRD, tính năng chống ngược sáng kỹ thuâ ̣t số , có tác
dụng nhất định trong điều kiê ̣n ngược sáng
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP67.
+ Nguồn vào 12VDC.
+ ITPF: Vỏ nhựa
1,350,000

Camera HD-TVI ngoài trời 5MP


+ Cảm biến CMOS 5Mp.
1,620,000
+ Độ phân giải 5MP@20fps, có thể chuyển xuống độ phân giải
4MP@25fps(P)/30fps(N), Hồng ngoại EXIR 40m, Thân trụ ngoài trời, cắt lọc hồng
ngoại ICR,
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Ống kính 3.6mm (đặt hàng
2,8mm,6mm)
+ Hồng ngoại thông minh Smart IR, giảm nhiễu số DNR, hỗ trợ Menu OSD (cài đặt 1,780,000
thông số camera) điều khiển từ xa.
+ Hỗ trợ 1 ngõ ra video , có thể chọn 1 trong 4 chế độ ngõ ra là TVI/AHD/CVI/CVBS
Chú ý: Cho phép chỉnh đô ̣ nhạy khi chuyển chế đô ̣ ngày > đêm hoă ̣c đêm > ngày. 2.
Có hỗ trợ DWRD, tính năng chống ngược sáng kỹ thuâ ̣t số , có tác dụng nhất định
trong điều kiê ̣n ngược sáng.
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP67.
+ Nguồn vào 12 VDC.
-IT3: Hồng ngoại 40m
-IT5:Hồng ngoại 80m
+ Hồng ngoại thông minh Smart IR, giảm nhiễu số DNR, hỗ trợ Menu OSD (cài đặt
thông số camera) điều khiển từ xa.
+ Hỗ trợ 1 ngõ ra video , có thể chọn 1 trong 4 chế độ ngõ ra là TVI/AHD/CVI/CVBS
Chú ý: Cho phép chỉnh đô ̣ nhạy khi chuyển chế đô ̣ ngày > đêm hoă ̣c đêm > ngày. 2.
Có hỗ trợ DWRD, tính năng chống ngược sáng kỹ thuâ ̣t số , có tác dụng nhất định
trong điều kiê ̣n ngược sáng.
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP67.
+ Nguồn vào 12 VDC.
-IT3: Hồng ngoại 40m 1,550,000
-IT5:Hồng ngoại 80m

Camera HD-TVI hồng ngoại 40m ngoài trời 5MP 2,710,000


+ Độ phân giải 5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default),
+ Hồng ngoại ngoài trời EXIR, tầm xa 40m, tính năng cắt lọc hồng ngoại ICR,
0.01 Lux/F1.2, Nguồn cấp 12 VDC,
+ Tính năng hồng ngoại thông minh Smart IR, Tính năng giảm nhiễu số DNR,
Hỗ trợ menu OSD (Up the Coax), Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67, tiêu cự
điều chỉnh từ 2.7~13.5mm, 2,780,000

Camera HD-TVI bán cầu hồng ngoại 40m ngoài trời 5MP
+Độ phân giải 5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default),
+ Hồng ngoại ngoài trời EXIR, tầm xa 40m, tính năng cắt lọc hồng ngoại ICR, 0.01
Lux/F1.2, Nguồn cấp 12 VDC, 2,780,000
+ Tính năng hồng ngoại thông minh Smart IR, Tính năng giảm nhiễu số DNR, Hỗ trợ
menu OSD (Up the Coax), Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67,Tiêu chuẩn chống đập
phá IK10, Tiêu cự có khả năng điều chỉnh từ 2.7~13.5mm.

Camera FISH EYE HD-TVI bán cầu hồng ngoại 20m 5MP
+ Cảm biến CMOS 5Mp.
+ Độ phân giải 5MP@12.5fps, 180° panoramic, Hồng ngoại EXIR 20m,
camera bán cầu ốp trần, Cắt lọc hồng ngoại, Ống kính 1,1mm.
7,040,000
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Tính năng hồng ngoại thông
minh, DNR, ePTZ, Built-in Mic, Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều
khiển từ xa.
+ Nguồn vào 12VDC.

Camera HD-TVI đô ̣ phân giải 4K

Camera HD-TVI hồng ngoại 30m 8MP.


2,550,000
+ Cảm biến: CMOS 8Mp.
+ Độ phân giải: 8.3MP@12.5fps(Mặc
định),5MP@20fps,4MP@25fps(P)/30fps(N),2MP@25fps(P)/30fps(N)
+ Hồng ngoại EXIR: 30m, Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), ống
kính 3.6(Đăt hàng 2.8/6mm)
+ Hỗ trợ menu OSD
+ Cho phép chuyển giữa các chuẩn tín hiê ̣u đầu ra ( TVI/CVI/AHD/CVBS )
+ Hỗ trợ: Giảm nhiễu DNR, Hồng ngoại thông minh, tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn vào 12 VDC, Vỏ kim loại, Chưa bao gồm adapter.
Camera HD-TVI hồng ngoại 30m 8MP.
+ Cảm biến: CMOS 8Mp.
+ Độ phân giải: 8.3MP@12.5fps(Mặc
định),5MP@20fps,4MP@25fps(P)/30fps(N),2MP@25fps(P)/30fps(N)
+ Hồng ngoại EXIR: 30m, Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), ống
kính 3.6(Đăt hàng 2.8/6mm)
+ Hỗ trợ menu OSD
+ Cho phép chuyển giữa các chuẩn tín hiê ̣u đầu ra ( TVI/CVI/AHD/CVBS )
+ Hỗ trợ: Giảm nhiễu DNR, Hồng ngoại thông minh, tiêu chuẩn IP67 2,470,000
+ Nguồn vào 12 VDC, Vỏ kim loại, Chưa bao gồm adapter.

Camera HD-TVI 8MP. 2,940,000


+ Cảm biến: CMOS 8Mp.
+ Độ phân giải: 8.3MP@12.5fps(Mặc
định),5MP@20fps,4MP@25fps(P)/30fps(N),2MP@25fps(P)/30fps(N)
+ Hồng ngoại EXIR: 60m, Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON),ống kính
3.6(Đăt hàng 2.8/6mm)
+ Hỗ trợ menu OSD
3,090,000
+ Cho phép chuyển giữa các chuẩn tín hiê ̣u đầu ra ( TVI/CVI/AHD/CVBS )
+ Hỗ trợ: Giảm nhiễu DNR, Hồng ngoại thông minh, tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn vào 12 VDC, Vỏ kim loại , Chưa bao gồm adapter.
-IT3: Hồng ngoại 40m
-IT5:Hồng ngoại 80m 2,630,000

4,790,000
Camera HD-TVI hồng ngoại 80m 8MP.
+ Cảm biến: CMOS 8Mp.
+ Độ phân giải: 8.3MP@12.5fps(Mặc
định),5MP@20fps,4MP@25fps(P)/30fps(N),2MP@25fps(P)/30fps(N)
+ Hồng ngoại EXIR: 80m, Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), ống kính 2.7-
13.5mm 4,870,000
+ Hỗ trợ menu OSD
+ Cho phép chuyển giữa các chuẩn tín hiê ̣u đầu ra ( TVI/CVI/AHD/CVBS )
+ Hỗ trợ: Giảm nhiễu DNR, Hồng ngoại thông minh, tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn vào 12 VDC, Thân chính : Plastic, mă ̣t trước kim loại, Chưa bao gồm
adapter.
6,190,000
Camera HD-TVI bán cầu hồng ngoại 80m 8MP, hỗ trợ chống ngược sáng thực
130dB
+ Cảm biến: CMOS 8Mp.
+ Độ phân giải: 8.3MP@12.5fps(Mặc
định),5MP@20fps,4MP@25fps(P)/30fps(N),2MP@25fps(P)/30fps(N)
+ Hồng ngoại EXIR: 80m, Độ nhạy sáng 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), ống kính thay 6,190,000
đổi tiêu cự 2.7-13.5mm , lấy nét tự đô ̣ng
+ Hỗ trợ menu OSD ,
+ Cho phép chuyển giữa các chuẩn tín hiê ̣u đầu ra ( TVI/CVI/AHD/CVBS )
+ Hỗ trợ: Giảm nhiễu DNR, Hồng ngoại thông minh, tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn vào 12 VDC/24VDC, Vỏ kim loại, Chưa bao gồm adapter.

ERA HD-TVI SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

Camera Speed dome TVI quay quét 2MP


■ Cảm biến CMOS 1/2.8", Độ phân giải 1920x1080 (1080P), Zoom quang 15X
(5mm~75mm).
■ Có màu 0.005lux@(F1.6,AGC ON), đen trắng: 0.001lux@(F1.6, AGC ON). Tính
năng giảm nhiễu số DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR,
11,520,000
■ Hỗ trợ 256 preset, 10 patrol (bao gồm tối đa 32 preset), 5 partern.
■ Tầm xa hồng ngoại 100m.
■ Hỗ trợ cổng RS 485.
■ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66.
■ Nguồn 12VDC. Max 20W, Tích hợp tính năng chống sét TVS 4000V.

Camera Speed dome TVI quay quét 2MP


■ Cảm biến CMOS 1/2.8", Độ phân giải 1920×1080 (1080P), Zoom quang 25X
(4.2mm~120mm), Zoom số 16X
■ Độ nhạy sáng cao: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6,
AGC ON), Chống ngược sáng thực WDR (Wide Dynamic Range), Tính năng giảm
nhiễu số 3D DNR. 13,840,000
■ Góc quay ngang 360°, Góc quét dọc -15° to 90° (tự động lật)
■ Hỗ trợ 256 preset, 10 patrol (bao gồm tối đa 32 preset), 5 Pattern.
■ Tầm xa hồng ngoại 100 m
■ Tiêu chuẩn ngoài trời IP66,
■ Nguồn 12VDC, Max 20W, Tích hợp tính năng chống sét TVS 4000V
Camera Speed dome TVI quay quét 2MP trong nhà
■ Cảm biến: CMOS 1/2.8", Độ phân giải 1920x1080 (1080P), Zoom quang 15X
(5mm~75 mm)
■ Độ nhạy sáng cao: Color: 0.005Lux @(F1.6, AGC ON); B/W: 0.001Lux @(F1.6,
AGC ON), Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR.
■ Góc quay ngang: 360°, Góc quét dọc: 0°-90° (Tự động lật) 9,980,000
■ Điều khiển PTZ qua cáp đồng trục (cắm vào cổng HD-TVI).
■ Hỗ trợ 256 preset, Hỗ trợ 10 patrol (bao gồm tối đa 32 preset), 5 Pattern.
■ Nguồn vào 12 VDC, Max. 14 W , Tích hợp tính năng chống sét TVS 4000V.
■ Kích thước: Φ165 x 179.5 mm /Φ165 x 168 mm

Camera Speed Dome 2MP Turbo 5-Inch


■ Cảm biến CMOS 1/2.8" HD
■ Độ phân giải 1920 × 1080.
■ Zoom quang 25×, Zoom số 16×
15,390,000
■ Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR
■ Hồng ngoại 150 m IR
■ 3D intelligent positioning

Camera Speed Dome TVI quay quét 2MP 7-Inch


■ Cảm biến CMOS 1/2.8"
■ Độ phân giải 1920 × 1080
■ Zoom quang 32× , Zoom số16×
25,440,000
■ Tính năng chống ngược sáng thực 120 dB true WDR
■ Hồng ngoại 150 m
■ 3D intelligent positioning
■Có thể chuyển qua lại các hệ TVI/AHD/CVI/CVBS,

PHỤ KIỆN CHO CAMERA HD-TVI

Chân đế treo tường cho Speed Dome.(Mới). KT 97x182x305mm


Không mua cùng camera thì không chiết khấu
690,000
Chân đế treo trần loại ngắn cho Speed Dome. KT 116.5×57mm (Mới).
Không mua cùng camera thì không chiết khấu
310,000

Chân đế treo trần loại dài cho Speed Dome.(Mới). KT 116.5×200mm


Không mua cùng camera thì không chiết khấu
770,000

Bàn điều khiển cho camera PTZ (Dùng cổng RS485)


- Màn hình LCD: 122mm* 32mm. Cần điều khiển 2 trục.
- Hỗ trợ các giao thức như Hikvision, Pelco-D, Pelco-P...
- Chiều dài cáp tín hiệu tối đa 1200m
- Nguồn 12VDC
8,430,000
- Cho phép kết nối tối đa đến 255 camera PTZ qua cổng RS485 hoặc 31 DVR qua
cổng KB (Keyboard, Dòng đầu DVR có cổng KB như 7300 HGHI-SH, 8100HQHI-
F...
(Thiết kế nhỏ gọn hơn bàn điều khiển 1003KI Tuy nhiên đã cắt giảm một số phím
chức năng, khả năng zoom trên cần điều khiển, màn hình nhỏ hơn...)

Nguồn 12V (3.33A, 5A ) cho đầu ghi 8/16/24/32 cho đầu ghi TVI, Hybrid và IP 1,050,000

Nguồn 12V (1.3A, 2A ) cho đầu ghi dòng 71XX 4/8/16 kênh vỏ nhựa trắng HWI,
HGHI
530,000

Nguồn 12V (1.3A, 2A ) cho đầu ghi 4 kênh vỏ sắt analoge TVI, Hybrid và IP 630,000

Nguồn (adaptor 24V cho Camera P/T/Z của HIK vision 1,210,000

Nguồn (adaptor 5V cho Camera IP HIKVision) 630,000

Nguồn tổng 5A
- Input: AC 220-240V /50Hz 340,000
- OutPut: DC 12V – 5.A Chưa có VAT. Ko kèm Jac nguồn

Nguồn tổng 10A


- Input: AC 220-240V /50Hz 630,000
- OutPut: DC 12V – 10.A Chưa có VAT.Ko kèm Jac nguồn
Nguồn tổng 15A
- Input: AC 220-240V /50Hz 740,000
- OutPut: DC 12V – 15.A Chưa có VAT. Ko kèm Jac nguồn

Nguồn tổng 20A


- Input: AC 220-240V /50Hz 880,000
- OutPut: DC 12V – 15.AChưa có VAT. Ko kèm Jac nguồn

Nguồn tổng 30A


- Input: AC 220-240V /50Hz 1,160,000
- OutPut: DC 12V – 15.AChưa có VAT. Ko kèm Jac nguồn

Chân đế dùng trong nhà bằng thép mạ(Chưa có VAT) 130,000

Chân đế dùng ngoài trời bằng thép dày sơn tĩnh điện(Chưa có VAT) 230,000

Vỏ che Camera ngoài trời loại lớn đẹp (Giá chưa có VAT) 840,000
19
Tình
Bảo hành
trạng

Có sẵn

Có sẵn

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Đặt hàng 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

TRỤC

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng


Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng


Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng


Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Đặt hàng 24 tháng


BÁO GIÁ CAMERA TVI HIKVISION
Mã sản phẩm Hình ảnh

Adapter 12V-1A

Cáp HDMI 2M

CAMERA HD TVI GIÁM SÁT SIÊU SIÊU NHẠY

DS-2CE10DFT-F

DS-2CE72DFT-F
DS-2CE12DFT-F

CAMERA HD-TVI 2 MP (D8T) STARLIGHT GIÁ RẺ 0.00

DS-2CE16D8T-IT

DS-2CE16D8T-ITE

DS-2CE56D8T-ITM

DS-2CE56D8T-ITME

DS-2CE16D8T-IT3

DS-2CE16D8T-IT3E

DS-2CE56D8T-IT3

DS-2CE56D8T-IT3E

DS-2CE16D8T-IT5
DS-2CE56D8T-IT3Z

DS-2CE16D8T-IT3Z

CAMERA HD TVI STARLIGHT H8T

DS-2CE16H8T-ITF

DS-2CE76H8T-ITMF

DS-2CE16H8T-IT3F

DS-2CE16H8T-IT5F
DS-2CE78H8T-IT3F

DS-2CE19H8T-IT3ZF

DS-2CE79H8T-IT3ZF

CAMERA HD-TVI 2 MP TÍCH HỢP HỒNG NGOẠ

DS-2CE11D0T-PIRL

DS-2CE71D0T-PIRL
DS-2CE12D0T-PIRL

CAMERA HD-TVI 5 MP TÍCH HỢP HỒNG NGOẠ

DS-2CE11H0T-PIRL

DS-2CE71H0T-PIRL

DS-2CE12H0T-PIRL

CAMERA HD-TVI 2 MP STARLIGHT TÍCH HỢP HỒ

DS-2CE11D8T-PIRL
DS-2CE71D8T-PIRL

DS-2CE12D8T-PIRL

DS-2CE38D8T-PIR

DS-2CC52D9T-
AVPIT3ZE

CAMERA HD-TVI 3MP (F7T) - DÒNG CHUYÊN


DS-2CE16F7T-IT

DS-2CE56F7T-IT3Z

DS-2CE16F7T-IT3Z

- Các sản phẩm bảo hành 2 năm toàn quốc


- Thời gian đặt hàng (nếu có): 40-50 ngày
GIÁ CAMERA TVI HIKVISION THÁNG 2 - 2019
Giá bán lẻ
Thông số kỹ thuật
(đã gồm VAT)

Adaptor 12V- 1000 mA chính hãng (nhỏ gọn , bền đẹp).


(Chưa có VAT)
110,000

Dây HDMI cho đầu ghi hình dài 2m Hàng nhập khẩu từ HIKvision - (Chưa có VAT)
165,000

A HD TVI GIÁM SÁT SIÊU SIÊU NHẠY SÁNG - CÓ MÀU 24/24

Camera ngoài trời 2MP - có màu 24/24


•Cảm biến CMOS FSI thông minh 2MP 2,240,000
•Đô ̣ nhạy sáng 0.0005 lux / F1.2
•Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m
•Ống kính cố định 3.6/6mm
•Menu OSD ,hồng ngoại thông minh, 3D DNR
•Chống ngược sáng thực WDR
• Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS
•Chuẩn bảo vê ̣ IP67
•Nguồn 12VDC 2,320,000
Camera hình trụ ngoài trời 2MP - có màu 24/24
•Cảm biến CMOS FSI thông minh 2MP
•Đô ̣ nhạy sáng 0.0005 lux / F1.2
•Hỗ trợ đèn trợ sáng 40m
•Ống kính cố định 3.6/6mm
•Menu OSD ,hồng ngoại thông minh, 3D DNR 2,550,000
• Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS
•Chống ngược sáng thực WDR
•Chuẩn bảo vê ̣ IP67
•Nguồn 12VDC

2 MP (D8T) STARLIGHT GIÁ RẺ 0.005 LUX & CHỐNG NGƯỢC SÁ

1,780,000
Camera HD-TVI Starlight 2MP trụ hồng ngoại 20m ngoài trời
+ Cảm biến CMOS 2MP, Độ phân giải 1080p.
+ Độ nhạy sáng 0.005 Lux@(F2.0, AGC ON), Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu,
Ống kính 3.6mm, đăt hàng: 2.8mm, 6mm, 1,940,000
+ Hồng ngoại EXIR 30m (20m với DS-2CE56D8T-ITM và DS-2CE16D8T-IT)
+ Tự động cân bằng trắng AWB, Tự động điều khiển độ lợi AGC, Chống ngược
sáng thực WDR, Chuẩn chống nước IP67, Điện áp 12VDC 1,780,000
+ Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC (DS-2CE16D8T-ITE)
+Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC (DS-2CE56D8T-ITME)

2,010,000

2,170,000

Camera HD-TVI Starlight 2MP trụ hồng ngoại 40m


+ Cảm biến CMOS 2MP, Độ phân giải 1080p
+ Độ nhạy sáng 0.005 Lux@(F2.0, AGC ON), Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, Ống
2,320,000
kính 3.6mm, đăt hàng: 2.8mm, 6mm;
+ Tự động cân bằng trắng AWB, Tự động điều khiển độ lợi AGC, Chống ngược sáng thực
WDR 2,090,000
+ Chuẩn chống nước IP67, Điện áp 12VDC
+ Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC (DS-2CE56D8T-ITME)
+ Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC (DS-2CE56D8T-IT3E)
-IT3: Hồng ngoại 40m, IT3E hồng ngoại 60m 2,240,000
-IT5:Hồng ngoại 80m

2,470,000
3,560,000
Camera HD-TVI Starlight 2MP hồng ngoại 40m
+ Cảm biến CMOS 2MP, Độ phân giải 1080p,
+ Độ nhạy sáng 0.005 Lux@(F2.0, AGC ON), Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, Ống
kính thay đổi 2.8~12mm.
+ Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời, Tự động cân bằng trắng AWB, Tự động điều khiển độ
lợi AGC, Chống ngược sáng thực WDR,
+Chuẩn chống nước IP67. Điện áp 12VDC
3,560,000

CAMERA HD TVI STARLIGHT H8T 5MP (NEW)

Camera HD-TVI hồng ngoại 20m 5MP


•Camera hình trụ hồng ngoại ngoài trời 2,470,000
•Đô ̣ phân giải 5MP@20fps, mă ̣c định 4MP@25fps(P)/30fps(N)
•Đô ̣ nhạy sáng 0.005 lux / F1.2
•Hồng ngoại EXIR , Tầm xa hồng ngoại 20m
•Ống kính cố định 3.6mm (2.8/6mm)
•Menu OSD ,hồng ngoại thông minh, 3D DNR
•Chống ngược sáng thực WDR
•Camera 4 in 1 HD, hỗ trợ kết nối đầu ghi TVI/AHD/CVI/Analog.
•Chuẩn bảo vê ̣ IP67
•Nguồn 12VDC
•Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS 2,470,000
•Chất liê ̣u : kim loại

2,780,000

Camera HD-TVI hồng ngoại 40m 5MP


•Camera hình trụ hồng ngoại ngoài trời - 40m hồng ngoại
•Đô ̣ phân giải 5MP@20fps, mă ̣c định 4MP@25fps(P)/30fps(N)
•Đô ̣ nhạy sáng 0.005 lux / F1.2
•Hồng ngoại EXIR , Tầm xa hồng ngoại 40m
•Ống kính cố định 3.6mm (2.8/6mm)
•Menu OSD ,hồng ngoại thông minh, 3D DNR, 2,940,000
•Chống ngược sáng thực WDR
•Chuẩn bảo vê ̣ IP67
•Cam hỗ trợ 4 chuẩn tín hiê ̣u , TVI, analog, AHD, CVI
•Nguồn 12VDC
•Chất liê ̣u : kim loại
Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS
-IT3F: Hồng ngoại 60m
-IT5F:Hồng ngoại 80m
•Ống kính cố định 3.6mm (2.8/6mm)
•Menu OSD ,hồng ngoại thông minh, 3D DNR,
•Chống ngược sáng thực WDR
•Chuẩn bảo vê ̣ IP67
•Cam hỗ trợ 4 chuẩn tín hiê ̣u , TVI, analog, AHD, CVI
•Nguồn 12VDC
•Chất liê ̣u : kim loại
Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS
-IT3F: Hồng ngoại 60m
-IT5F:Hồng ngoại 80m 2,780,000

Camera hồng ngoại ngoài trời - 40m hồng ngoại 5MP 4,790,000
•Đô ̣ phân giải 5MP@20fps, mă ̣c định 4MP@25fps(P)/30fps(N)
•Đô ̣ nhạy sáng 0.005 lux / F1.2
•Hồng ngoại EXIR , Tầm xa hồng ngoại 40m
•Ống kính thay đổi tiêu cự 2.7-13.5mm, có thể chỉnh từ xa bằng phần mềm - tín hiê ̣u điều
khiển truyền trên dây đồng trục
•Menu OSD ,hồng ngoại thông minh, 3D DNR, tự đô ̣ng lấy nét,
•Chống ngược sáng thực WDR
•Cam hỗ trợ 4 chuẩn tín hiê ̣u , TVI, analog, AHD, CVI
•Chuẩn bảo vê ̣ IP67
•Nguồn 12VDC
•Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS 4,720,000
•Chất liê ̣u : Kim loại

HD-TVI 2 MP TÍCH HỢP HỒNG NGOẠI CHỐNG TRỘM - NEW

1,040,000
Camera HD-TVI 2MP hồng ngoại 20m
+ Cảm biến CMOS 2MP, hồng ngoại thông minh EXIR 20m,
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@F1.2, nguồn 12 VDC,
+ Cảm biến hồng ngoại thụ động - PIR (chống trộm).
+ Tiêu chuẩn chống nước/bụi IP67, ống kính: 3.6mm (Đặt hàng 2.8mm)
1,040,000
Camera HD-TVI trụ 2MP hồng ngoại 20m
+ Cảm biến CMOS 2MP, hồng ngoại thông minh EXIR 20m, dạng thân trụ ngoài
trời.
1,310,000
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@F1.2, nguồn 12 VDC,
+ Cảm biến hồng ngoại thụ động - PIR (chống trộm).
+ Tiêu chuẩn chống nước/bụi IP67, ống kính: 3.6mm (Đặt hàng 2.8mm)

HD-TVI 5 MP TÍCH HỢP HỒNG NGOẠI CHỐNG TRỘM - NEW

1,430,000
Camera HD-TVI 5MP hồng ngoại 20m
+ Cảm biến CMOS 5MP, hồng ngoại thông minh EXIR 20m
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@F1.2, nguồn 12 VDC,
+ Cảm biến hồng ngoại thụ động - PIR (chống trộm).
+ Tiêu chuẩn chống nước/bụi IP67, ống kính: 3.6mm (Đặt hàng 2.8mm)
1,430,000

Camera HD-TVI trụ 5MP hồng ngoại 20m


+ Cảm biến CMOS 5MP, hồng ngoại thông minh EXIR 20m, dạng thân trụ ngoài
trời.
1,550,000
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@F1.2, nguồn 12 VDC,
+ Cảm biến hồng ngoại thụ động - PIR (chống trộm).
+ Tiêu chuẩn chống nước/bụi IP67, ống kính: 3.6mm (Đặt hàng 2.8mm)

-TVI 2 MP STARLIGHT TÍCH HỢP HỒNG NGOẠI CHỐNG TRỘM

1,780,000
Camera HD-TVI PIR hồng ngoại 20m
+ Cảm biến CMOS 2MP, Độ phân giải 1080p. hồng ngoại EXIR 20m,
+ Tính năng cắt lọc hồng ngoại thông minh ICR, 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON). Ống kính:
3.6mm (đặt hàng: 2.8,6mm Len).
+ Tích hợp cảm biến hồng ngoại - PIR. Lọc báo động giả với đầu Turbo 4.0.
+ Đèn LED báo động, tính năng chống ngược sáng thực True WDR, tính năng hồng ngoại
thông minh Smart IR, giảm nhiễu số 3DNR, điều chỉnh menu OSD (qua cáp đồng trục),
+ Nguồn 12V. Chống nước IP67
Camera HD-TVI PIR hồng ngoại 20m
+ Cảm biến CMOS 2MP, Độ phân giải 1080p. hồng ngoại EXIR 20m,
+ Tính năng cắt lọc hồng ngoại thông minh ICR, 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON). Ống kính:
3.6mm (đặt hàng: 2.8,6mm Len).
+ Tích hợp cảm biến hồng ngoại - PIR. Lọc báo động giả với đầu Turbo 4.0.
+ Đèn LED báo động, tính năng chống ngược sáng thực True WDR, tính năng hồng ngoại
thông minh Smart IR, giảm nhiễu số 3DNR, điều chỉnh menu OSD (qua cáp đồng trục),
+ Nguồn 12V. Chống nước IP67
1,780,000

Camera HD-TVI PIR trụ hồng ngoại 20m


+ Cảm biến CMOS 2MP, Độ phân giải 1080p. hồng ngoại EXIR 20m, dạng thân trụ ngoài
trời, tính năng cắt lọc hồng ngoại thông minh ICR, 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON). ống kính:
3.6mm(đặt hàng: 2.8,6mm Len).
+ Tích hợp cảm biến hồng ngoại - PIR. Lọc báo động giả với đầu Turbo 4.0. 2,090,000
+ Đèn LED báo động, tính năng chống ngược sáng thực True WDR, tính năng hồng ngoại
thông minh Smart IR, giảm nhiễu số 3DNR, điều chỉnh menu OSD (qua cáp đồng trục),
+Nguồn 12V. Chống nước IP67
+ Có tính năng bật đèn trợ sáng ban đêm cho ánh sáng màu - Lighting.

Camera HD-TVI CUBE PIR hồng ngoại 20m


+ Cảm biến CMOS 2MP, Độ phân giải 1080p. hồng ngoại EXIR 20m, tính năng cắt lọc
hồng ngoại thông minh ICR, 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON). Ống kính: 2.8mm(đặt hàng:
3.6; 6mm)
1,710,000
+ Tích hợp cảm biến hồng ngoại - PIR. Lọc báo động giả với đầu Turbo 4.0.
+ Tính năng chống ngược sáng thực True WDR, tính năng hồng ngoại thông minh Smart
IR, giảm nhiễu số 3DNR, điều chỉnh menu OSD (qua cáp đồng trục), tích hợp mic thu âm.
+ Nguồn 12V.

Camera HD-TVI 2MP Starlight+ bán cầu hồng ngoại 40m 2.8~12mm
+ Cảm biến CMOS 2MP. Ống kính zoom quang học 2.8~12mm. Độ phân giải FHD1080p
+ Độ nhạy sáng 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu. ICR, Ống kính
thay đổi tiêu cự điều khiển qua phần mềm, Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
8,420,000
+ Chống ngược sáng thực WDR, Chuẩn chống nước IP67, chuẩn chống va đập IK10
+ Điện áp 24 V AC/12 V DC/PoC.at
+ Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC.
+ Camera siêu nhạy sáng.

HD-TVI 3MP (F7T) - DÒNG CHUYÊN CHỐNG NGƯỢC SÁNG


Camera HD-TVI 3MP hồng ngoại 20m EXIR. Ngoài trời.
+ Cảm biến CMOS 3MP, Độ phân giải 2052x1536. Ống kính 3.6mm (Đặt hàng 2.8/6mm)
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Menu OSD điều khiển từ xa, Giảm nhiễu số,
Hồng ngoại thông minh (Smart IR).
+ Chống ngược sáng thực WDR, Bù ngược sáng BLC, Công nghệ EXIR hồng ngoại xa
2,630,000
20m.
+ Nguồn 12VDC. Chống nước IP66.

4,870,000
Camera HD-TVI 3MP hồng ngoại 40m EXIR. Thay đổi tiêu cự. Ngoài trời
+ Cảm biến CMOS 3MP, Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8-12mm. Độ phân giải 2052x1536.
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Menu OSD điều khiển từ xa, Giảm nhiễu số,
Hồng ngoại thông minh ( Smart IR)
+ Chống ngược sáng thực WDR 120dB, Bù ngược sáng BLC, Công nghệ EXIR hồng ngoại
xa 40m.
+ Nguồn 12VDC. Chống nước IP66.
4,950,000
19
Tình
Bảo hành
trạng

Có sẵn

Có sẵn

U 24/24

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

NGƯỢC SÁNG

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Đặt hàng 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

M - NEW

có sẵn 24 tháng

có sẵn 24 tháng
có sẵn 24 tháng

M - NEW

có sẵn 24 tháng

có sẵn 24 tháng

có sẵn 24 tháng

NG TRỘM

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

SÁNG
Còn 5c hết
24 tháng
ngừng nhập

Còn 5c hết
24 tháng
ngừng nhập

Còn 35c hết


24 tháng
ngừng nhập
BÁO GIÁ ĐẦU GHI HÌNH DVR HIKVIS
Mã sản phẩm Hình ảnh

Adapter 12V-1A

Cáp HDMI 2M

ĐẦU GHI TVI HD1080P (TUR

DS-7104HGHI-F1

DS-7108HGHI-F1/N
DS-7116HGHI-F1/N

DS-7204HGHI-F1

DS-7208HGHI-F1/N

DS-7216HGHI-F1/N

ĐẦU GHI HD-TVI 2MP/3MP/4MP H26

DS-7104HQHI-K1

DS-7108HQHI-K1 H.265+

DS-7116HQHI-K1
DS-7204HQHI-K1

DS-7208HQHI-K1 H.265+

DS-7216HQHI-K1

DS-7208HQHI-K2

H.265+

DS-7216HQHI-K2

DS-7224HQHI-K2

H.265+
H.265+

DS-7232HQHI-K2

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H26

DS-7304HQHI-K4

DS-7308HQHI-K4 H.265+

DS-7316HQHI-K4
DS-7324HQHI-K4

H.265+

DS-7332HQHI-K4

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ (T

DS-7204HUHI-K1

DS-7208HUHI-K1

DS-7204HUHI-K2
H.265+

DS-7208HUHI-K2
DS-7216HUHI-K2

DS-7204HUHI-K1

DS-7208HUHI-K1

H.265+
DS-7204HUHI-K2

DS-7208HUHI-K2

DS-7216HUHI-K2

DS-7304HUHI-K4

DS-7308HUHI-K4
H.265+
H.265+

DS-7316HUHI-K4

DS-7324HUHI-K4 H.265+

DS-7332HUHI-K4

ĐẦU GHI HD-TVI 2MP/3MP/5MP H265+ (TU


DS-7208HUHI-K2/P H.265+

DS-7204HQHI-K1/P

DS-7208HQHI-K2/P
H.265+

DS-7216HQHI-K2/P

ĐẦU GHI HD-TVI 2MP/3MP/5MP H265+ (TU

DS-7604HUHI-F1/N
DS-7608HUHI-F2/N

DS-7616HUHI-F2/N

ĐẦU GHI TVI 5MP (TURBO

DS-7324HGHI-SH

DS-7332HGHI-SH

ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH

iDS-7204HQHI-K1/2S
(Turbo HD 5.0)

iDS-7208HQHI-K1/4S
(Turbo HD 5.0)
iDS-7216HQHI-K1/4S
(Turbo HD 5.0)

iDS-7208HQHI-K2/4S
(Turbo HD 5.0)

iDS-7216HQHI-K2/4S
(Turbo HD 5.0)

iDS-7204HUHI-K1/4S
(Turbo HD 5.0)

iDS-7208HUHI-K1/4S
(Turbo HD 5.0)

iDS-7204HUHI-K2/4S
(Turbo HD 5.0)

iDS-7208HUHI-K2/4S
(Turbo HD 5.0)

Đầu ghi hình Turbo 4.0 - ghi hình đô

DS-7204HTHI-K1
(Turbo HD 4.0)

DS-7204HTHI-K2
(Turbo HD 4.0)
DS-7208HTHI-K2
(Turbo HD 4.0)

HD-TVI DVR 8 Ổ CỨNG TVI 2MP/3M

DS-8104HQHI-F8/N

DS-8108HQHI-F8/N

DS-8116HQHI-F8/N

- Các sản phẩm bảo hành 2 năm toàn quốc


- Thời gian đặt hàng (nếu có): 40-50 ngày
Á ĐẦU GHI HÌNH DVR HIKVISION THÁNG 2 - 2019
Giá bán lẻ
Thông số kỹ thuật (đã gồm
VAT)

Adaptor 12V- 1000 mA chính hãng (nhỏ gọn , bền đẹp).


(Chưa có VAT)
110,000

Dây HDMI cho đầu ghi hình dài 2m Hàng nhập khẩu từ HIKvision - (Chưa có VAT)
165,000

ĐẦU GHI TVI HD1080P (TURBO 3.0)

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 1,860,000


+ (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP; hỗ trợ
H.264+ tiết kiê ̣m 50% dung lượng lưu trữ, Tín hiê ̣u truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @
720P, 800m @ 1080P với cáp đồng RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP,
+ 4/8/16 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB, Độ
phân giải ghi hình: 1080×720P:
+ 25(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi 71xxHGHI-F1, 12(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi 2,370,000
71xxHGHI-F1/N
+ Kích thước: 200 × 200 × 45mm, Nguồn 12V, Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải
lên tới: 1920x1080P,
+Đầu ghi 4/8/16 kênh lần lượt hỗ trợ thêm 1/2/2 cam IP 2Mpx. Hỗ trợ tắt kênh analog để
thêm kênh IP.
+Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision.
phân giải ghi hình: 1080×720P:
+ 25(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi 71xxHGHI-F1, 12(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi
71xxHGHI-F1/N
+ Kích thước: 200 × 200 × 45mm, Nguồn 12V, Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải
lên tới: 1920x1080P,
+Đầu ghi 4/8/16 kênh lần lượt hỗ trợ thêm 1/2/2 cam IP 2Mpx. Hỗ trợ tắt kênh analog để
thêm kênh IP.
+Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision. 4,070,000

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 1,950,000


+ (Hỗ trợ camera HD-TVI 720P, Analog + thêm 1 Camera IP ONVIF 1.3MP, hỗ trợ
H.264+ tiết kiê ̣m 50% dung lượng lưu trữ, Tín hiê ̣u truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @
720P , 800m @ 1080P với cáp đồng RG6, 500m @ 720P ; 400m @ 1080P với cáp UTP,
+ 4/8/16 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB, Độ
phân giải ghi hình: 1280×720P:
+ 25(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi 72xxHGHI-F1, 12(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi
2,460,000
72xxHGHI-F1/N
+ Kích thước khung: 260 × 222 × 45mm,Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân lên tới:
1920x1280P, Nguồn 12V,
+Đầu ghi 4/8/16 kênh lần lượt hỗ trợ thêm 1/2/2 cam IP 2Mpx. Hỗ trợ tắt kênh analog để
thêm kênh IP.
+ Tối đa 128 người truy cập cùng lúc,
+ Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision. 4,150,000

ĐẦU GHI HD-TVI 2MP/3MP/4MP H265+ (TURBO 4.0)

2,790,000

Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 4/8/16 kênh


• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm
tối đa 2 IP camera 6MP đối với đầu 4 kênh, 4/8 IP camera 6MP đối với đầu 8/16 kênh )
• Hỗ trợ ghi hình độ phân giải lên đến 3 MP kênh 1 của DS-7104HQHI-K1, kênh 1/2 của
DS-7108HQHI-K1 và kênh 1/2/3/4 của DS-7116HQHI-K1
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ
Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ. 4,400,000
• Ngõ ra HDMI/VGA: Full HD 1920 x 1080. (đầu 16 kênh HDMI/VGA là 4K/1080p)
• 1 cổng audio vào/ra, 1 cổng SATA hỗ trợ tối đa 4TB với đầu ghi DS-7104HQHI-K1, hỗ
trợ tối đa 6TB với đầu ghi 8/16 kênh
• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m/720P với cáp đồng trục RG6.
• Có thể kết hợp camera TVI H0T - NEW với độ phân giải 4MP Lite
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính
năng lọc báo động giả

7,030,000
Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 4/8/16 kênh 3,220,000
• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 3MP/HDCVI/AHD, Analog camera và IP cameratối
đa 2 IP camera 6MP đối với đầu 4 kênh, 4/6 IP camera 6MP đối với đầu 8/16 kênh)
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ
Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.
• Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p; HDMI/VGA là 4K/1080P với đầu
ghi DS-7216 HQHI-K1
Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ
• 1 cổng audio vào/ra , 1 cổng SATA hỗ trợ tối đa 10TB 4,990,000
• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m/720P với cáp đồng trục RG6.
Mă ̣c định : Ghi hình camera 1 của đầu ghi 4 kênh / Ghi hình camera 1-2 của đầu ghi 8
kênh / Ghi hình camera 1-2-3-4 của đầu ghi 16 kênh ở đô ̣ phân giải 3MP
( Có thể upgrade firmware nâng cấp để hỗ trợ ghi hình 3MP cho tất cả các kênh TVI -
liên hê ̣ để được tư vấn thêm )
• Có thể kết hợp camera TVI H0T - NEW với độ phân giải 4MP Lite (sau khi up
firmware)
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính 8,450,000
năng lọc báo động giả

Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 8/16 kênh


• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 3MP/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera
(thêm tối đa 4/6 IP camera 6MP đối với đầu 8/16 kênh)
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ 6,010,000
Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.
• Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p; HDMI/VGA là 4K/1080P với đầu
ghi DS-7216 HQHI-K2
Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ
• 1 cổng audio vào/ra , 2 cổng SATA hỗ trợ tối đa 10TB
• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m/720P với cáp đồng trục RG6.
Mă ̣c định : Ghi hình camera 1-2 của đầu ghi 8 kênh / Ghi hình camera 1-2-3-4 của đầu
ghi 16 kênh ở đô ̣ phân giải 3MP
( Có thể upgrade firmware nâng cấp để hỗ trợ ghi hình 3MP cho tất cả các kênh TVI -
liên hê ̣ để được tư vấn thêm )
• Có thể kết hợp camera TVI H0T - NEW với độ phân giải 4MP Lite( sau khi 10,160,000
up firmware)
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính
năng lọc báo động giả

Đầu ghi hình 4MP HD-TVI 24/32 kênh


• Hỗ trợ HDTVI/ CVI/ AHD/ CVBS 14,400,000
(HDTVI 3MP) (* Có firmware hỗ trợ ghi hình ở ĐPG 4MP lite - Hỗ trợ camera dòng H0T ở
ĐPG 4MP lite)
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ
• Ngõ ra HDMI/VGA: 4K UHD (3840 × 2160)/1080P
• Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ tối đa 8TB
• 7224 hỗ trợ gán thêm 8 kênh camera IP 6MP (tối đa 32 kênh)
• 7232 hỗ trợ gán thêm 8 kênh camera IP 6MP (tối đa 40 kênh)
• Hỗ trợ 4 kênh phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập;
• Hỗ trợ HDTVI/ CVI/ AHD/ CVBS
(HDTVI 3MP) (* Có firmware hỗ trợ ghi hình ở ĐPG 4MP lite - Hỗ trợ camera dòng H0T ở
ĐPG 4MP lite)
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ
• Ngõ ra HDMI/VGA: 4K UHD (3840 × 2160)/1080P
• Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ tối đa 8TB
• 7224 hỗ trợ gán thêm 8 kênh camera IP 6MP (tối đa 32 kênh)
• 7232 hỗ trợ gán thêm 8 kênh camera IP 6MP (tối đa 40 kênh)
• Hỗ trợ 4 kênh phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập; 16,010,000
• Nguồn 12VDC; KT: 380x320x48mm

HI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ (TURBO 4.0) (NEW)

Đầu ghi hình 3MP/2MP HD-TVI 4/8/16 kênh


• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 3MP/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera 12,280,000
6MP
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ
Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.
• Cổng màn hình HDMI1/VGA1 : 1080P ; HDMI2: 4K
• Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ
• Có cổng KEYBOARD chuyên dùng kết nối với bàn điều khiển RS-485 - điều khiển
PTZ chuyên nghiẹp
• 1 cổng audio vào/ra; Cổng báo động I/O: 16/4, 4 cổng SATA hỗ trợ tối đa 8TB
• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.
* Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng
rào ảo
15,670,000
* Có thể add thêm 2 camera IP 6MP vào đầu ghi HD-TVI:
- Đầu 4 kênh add thêm tối đa 6 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP
gắn thêm).
- Đầu 8 kênh add thêm tối đa 12 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP
gắn thêm).
- Đầu 16 kênh add thêm tối đa 24 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera
IP gắn thêm).
Mă ̣c định : Ghi hình camera 1-2 của đầu ghi 8 kênh / Ghi hình camera 1-2-3-4 của đầu
ghi 16 kênh ở đô ̣ phân giải 3MP
• Có thể kết hợp camera TVI H0T - NEW với độ phân giải 4MP Lite( sau khi up
firmware)
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính 20,750,000
năng lọc báo động giả
Đầu ghi hình 3MP/2MP HD-TVI 24/32 kênh
• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 4MP/HDCVI/AHD, Analog camera và (thêm tối đa 27,100,000
16 camera IP 6MP ).
• Hỗ trợ 4MP Lite. Full 3MP ở kênh 1/2/3/4.
• Chuấn nén hình ảnh H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng
phụ
Hỗ trợ H265+ có thể tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.
• Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập
• Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160), HDMI1/VGA 1080P (1920x1080).
• Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 4 out
• Cổng audio 4 vào/1 ra , 4 cổng SATA hỗ trợ tối đa 8TB và 1 cổng eSATA - hỗ trợ mục
đích sao lưu hoặc tăng dung lượng lưu trữ.
• Hỗ trợ 1 cổng LAN 10M/100M/1000M
• 1 Cổng RS-232 , 1 RS-485 , 1 RS-485 keyboard - kết nối và tương tác trực tiếp đến bàn
điều khiển RS-485
• Hỗ trợ 4 kênh phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập tất cả các kênh. 1 kênh chuyển
cảnh đột ngột.
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính 33,880,000
năng lọc báo động giả

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ (TURBO 4.0)

Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 4/8/16 kênh - Không hỗ trợ cổng 4,070,000
Alarm
• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 5MP/HDCVI/AHD , Analog camera và - Bổ sung
hỗ trợ camera TVI 8MP ghi hình 8 fps ( cần tắt H 265+) ( trừ 7204HUHI-K)
* Đầu ghi 7208HUHI-K hỗ trợ 4 camera IP 6MP, 7216HUHI-K hỗ trợ 8 camera IP
6MP) 6,690,000
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ
Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.
• Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p; 4K UHD (3840 × 2160) với đầu ghi
DS-7208/16HUHI-Kx
• Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ 4,830,000
• Không hỗ trợ cổng Alarm
• Cổng audio 1 vào/1 ra , 1 cổng SATA hỗ trợ tối đa 8TB với dòng K1 (Đầu K2 hỗ trợ 2 ổ
cứng)
• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục. 7,540,000
• Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập tất cả các kênh và 2 kênh phát hiện
thay đổi khung cảnh
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính
năng lọc báo động giả
• Cổng audio 1 vào/1 ra , 1 cổng SATA hỗ trợ tối đa 8TB với dòng K1 (Đầu K2 hỗ trợ 2 ổ
cứng)
• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.
• Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập tất cả các kênh và 2 kênh phát hiện
thay đổi khung cảnh
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính
năng lọc báo động giả 13,460,000

Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 4/8/16 kênh - Có hỗ trợ cổng Alarm 5,250,000
• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 5MP/HDCVI/AHD , Analog camera và - Bổ sung
hỗ trợ camera TVI 8MP ghi hình 8 fps ( cần tắt H 265+) ( trừ 7204HUHI-K)
* Đầu ghi 7208HUHI-K hỗ trợ 4 camera IP 6MP, 7216HUHI-K hỗ trợ 8 camera IP
6MP)
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ 8,300,000
Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.
• Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p; 4K UHD (3840 × 2160) với đầu ghi
DS-7208/16HUHI-Kx
• Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ 5,840,000
• Có hỗ trợ cổng Alarm
• Cổng audio 1 vào/1 ra , 1 cổng SATA hỗ trợ tối đa 8TB với dòng K1 (Đầu K2 hỗ trợ 2 ổ
cứng)
• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.
• Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập tất cả các kênh và 2 kênh phát hiện 8,890,000
thay đổi khung cảnh
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính
năng lọc báo động giả
16,850,000

Đầu ghi hình 8MP HD-TVI 4/8/16 kênh


• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera 8MP
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ 15,670,000
• 8 MP@8fps/5 MP@12fps; 4 MP@ 15fps; 3 MP@18fps; 1080p/720p Full frame.
• Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.
• Cổng màn hình HDMI1 và VGA: 1080p(1920x1080). HDMI2 độc lập: 4K UHD (3840 ×
2160)
• Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ
• Có cổng KEYBOARD chuyên dùng kết nối với bàn điều khiển RS-485 - điều khiển PTZ
chuyên nghiệp
• Cổng audio vào/ra: 4/2; Cổng báo động I/O: 16/4, 4 cổng SATA hỗ trợ tối đa 8TB. 1 Cổng
eSata - hỗ trợ mục đích sao lưu hoặc tăng dung lượng lưu trữ. 21,600,000
• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m/720P với cáp đồng trục RG6.
* Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng
rào ảo. 1 kênh đếm người, bản đồ nhiệt
* Có thể add thêm 2 camera IP 8MP vào đầu ghi HD-TVI:
- Đầu 4 kênh add thêm tối đa 6 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP
gắn thêm).
- Đầu 8 kênh add thêm tối đa 10 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP
gắn thêm).
- Đầu 16 kênh add thêm tối đa 18 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera
IP gắn thêm).
• Nguồn điện 100-240VAC. 2 cổng LAN 10MB/100MB/1000MB.
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính
năng lọc báo động giả
• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m/720P với cáp đồng trục RG6.
* Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng
rào ảo. 1 kênh đếm người, bản đồ nhiệt
* Có thể add thêm 2 camera IP 8MP vào đầu ghi HD-TVI:
- Đầu 4 kênh add thêm tối đa 6 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP
gắn thêm).
- Đầu 8 kênh add thêm tối đa 10 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera IP
gắn thêm).
- Đầu 16 kênh add thêm tối đa 18 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera
IP gắn thêm). 27,860,000
• Nguồn điện 100-240VAC. 2 cổng LAN 10MB/100MB/1000MB.
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính
năng lọc báo động giả

Đầu ghi hình HD TVI 8MP HD-TVI 24/32 kênh


• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 5MP/HDCVI/AHD, Analog camera và (thêm tối đa
8 camera IP 8MP ).
• 8 MP@8fps/5 MP@12fps; 4 MP@ 15fps; 3 MP@18fps; 1080p/720p Full frame.
• Chuẩn nén lưu trữ H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ
• Hỗ trợ H265+ có thể tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ so với H.264 44,800,000
• Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập
• Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160), HDM1/VGA 1080P (1920x1080).
• Hỗ trợ cổng báo động 16 in / 4 out
• Cổng audio 4 vào/1 ra , 4 cổng SATA hỗ trợ tối đa 8TB và 1 eSATA - hỗ trợ mục đích sao
lưu hoặc tăng dung lượng lưu trữ.
* Có thể add thêm 2 camera IP 8MP vào đầu ghi HD-TVI:
- Đầu 24 kênh add thêm tối đa 32 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera
IP gắn thêm).
- Đầu 32 kênh add thêm tối đa 40 camera IP (giảm số camera TVI tương đương số camera
IP gắn thêm).
• Nguồn điện 100-240VAC; Hỗ trợ 2 cổng LAN 10M/100M/1000M
• 1 Cổng RS-232 , 1 RS-485 , 1 RS-485 keyboard - kết nối và tương tác trực tiếp đến bàn
điều khiển RS-485 49,880,000
• Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập tất cả các kênh.
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính năng
lọc báo động giả

HI HD-TVI 2MP/3MP/5MP H265+ (TURBO 4.0) - Hỗ trợ POC


Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 8 kênh
• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 5MP/HDCVI/AHD, Analog camera và (thêm tối đa
8 camera IP 8MP )
• Cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC tối đa 200m với cáp đồng trục
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ
Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.
• Cổng màn hình HDMI và cổng VGA : 4K UHD (3840 × 2160).
• Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ
• Ngõ vào/ra báo đô ̣ng : 8/4 11,090,000
• Cổng audio 1 vào/1 ra , 2 cổng SATA hỗ trợ tối đa 8TB
• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.
• Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập tất cả các kênh và 2 kênh phát hiện
thay đổi khung cảnh
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính
năng lọc báo động giả

Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 4/8/16 kênh


• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 3MP/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera
(thêm tối đa 1 IP camera 4MP đối với đầu 4 kênh, 2 IP camera 4MP đối với đầu 8/16 kênh)
• Cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC tối đa 200m với cáp đồng trục 4,830,000
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và H.265/H.264: luồng phụ
Hỗ trợ H265+ tăng gấp 4 LẦN thời gian lưu trữ.
• Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p; 4K UHD (3840 × 2160) với đầu ghi
DS-7216 HQHI-K2
Cổng giao tiếp RS-485 để điều khiển các camera PTZ
• Cổng audio 1 vào/1 ra , 1 cổng SATA hỗ trợ tối đa 6TB với đầu K1 (Dòng K2 hỗ trợ 2 ổ
cứng)
• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục 8,290,000
• Hỗ trợ 4 kênh phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập, DS-7216HQHI-K2 hỗ trợ thêm
1 kênh phát hiện thay đổi khung cảnh.
• Có thể kết hợp camera TVI H0T - NEW với độ phân giải 4MP Lite.
* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính
năng lọc báo động giả

14,150,000

HI HD-TVI 2MP/3MP/5MP H265+ (TURBO 4.0) - Hỗ trợ POC


Đầu ghi 4 kênh tương thích TVI-HD/AHD/Analog/IPC (Hỗ trợ camera HD TVI 3MP,
AHD 2MP, IP 8MP). Gán thêm được 4 camera IP; hỗ trợ gán tối đa 8 camera IP nếu không
dùng 4 cổng video input. 4 cổng vào audio, 1 cổng SATA. Độ phân giải ghi hình
5,840,000
3MP/15fps, 1920x1080P:25(P)/30(N) fps. 1 cổng mạng Ethernet RJ-45 Gigabit, Băng thông
mạng 96 Mbps; Cổng xuất hình HDMI, VGA, CVBS; Cổng báo động I/O:4/1. Kích thước
1U
Đầu ghi 8 kênh tương thích TVI-HD/AHD/Analog/IPC (Hỗ trợ camera HD TVI 3MP,
AHD 2MP, IP 8MP). Gán thêm được 8 camera IP; hỗ trợ gán tối đa 16 camera IP nếu
không dùng 8 cổng video input. 4 cổng vào audio, 2 cổng SATA. Độ phân giải ghi hình
10,590,000
3MP/15fps, 1920x1080P:25(P)/30(N) fps. 1 cổng mạng Ethernet RJ-45 Gigabit, Băng thông
mạng 128 Mbps; Cổng xuất hình HDMI, VGA, CVBS; Cổng báo động I/O:8/4. Kích thước
1U

Đầu ghi 16 kênh tương thích TVI-HD/AHD/Analog/IPC (Hỗ trợ camera HD TVI 3MP,
AHD 2MP, IP 8MP). Gán thêm được 16 camera IP; hỗ trợ gán tối đa 32 camera IP nếu
không dùng 16 cổng video input. 4 cổng vào audio, 2 cổng SATA. Độ phân giải ghi hình
16,850,000
3MP/15fps, 1920x1080P:25(P)/30(N) fps. 1 cổng mạng Ethernet RJ-45 Gigabit, Băng thông
mạng 144 Mbps; Cổng xuất hình HDMI, VGA, CVBS; Cổng báo động I/O:16/4. Kích
thước 1U

ĐẦU GHI TVI 5MP (TURBO 3.0)


Đầu ghi hình 24/32 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp)
+ Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HD-TVI camera , camera analog và IP camera (tối đa 8 IP
camera 2MP đối với đầu 24/32 kênh ). Lưu ý: Chỉ hỗ trợ Camera IP của Hãng 27,860,000
HIKVISION.
+Độ phân giải ghi hình: 1080P/12FPS, 720P/25FPS.
+ Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 500m với cáp đồng trục. + 1 cổng ra HDMI, 1
cổng ra VGA, 1 cổng RS485.
+ Hiển thị ra HDMI/VGA:° phận giải 1920x1080P
+ Tối đa 128 người truy cập cùng lúc.
+ Hai luồng dữ liệu độc lập.
+ Hỗ trợ: 4 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB. Audio: 4 ngõ vào và 1 ngõ ra , 3 cổng USB, 1 cổng 32,950,000
eSATA để mở rộng lưu trữ và backup dữ liệu. .
+ 16 Cổng báo đô ̣ng vào, 4 cổng ra.

ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE

4,660,000
Đầu ghi hình thông minh AcuSense - 4/8/16 kênh
•4/8/16 cổng video •Tương thích với 4 dạng tín hiê ̣u HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
•1 ngõ vào âm thanh , hỗ trợ 2/4/8 camera IP ( tối đa lên đến 6/12/24 camera IP khi TẮT tất
cả các kênh analog )
•Hỗ trợ 2/4/4 (tương ứng vs đầu 4/8/16 kênh) kênh lọc báo đô ̣ng giả - phân biê ̣t người,
phương tiê ̣n với các báo đô ̣ng giả khác ở chế đô ̣ phát hiê ̣n chuyển đô ̣ng
6,350,000
•1 cổng VGA/HDMI : 1920x1080 ,Hỗ trợ 1ngõ ra CVBS
•Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
•Đô ̣ phân giải : kênh 1 3MP@15fps
•Kênh 1-4 : 1920×1080P @15 fps, 4MP Lite@15fps/ch, •Kênh 1-8 : 1920×1080P @15 fps,
4MP Lite@15fps/ch, Kênh 1-16 : 1920×1080P @15 fps, 4MP Lite@15fps/ch
•1 cổng SATA, dung lượng tối đa lên đến 10TB
phương tiê ̣n với các báo đô ̣ng giả khác ở chế đô ̣ phát hiê ̣n chuyển đô ̣ng
•1 cổng VGA/HDMI : 1920x1080 ,Hỗ trợ 1ngõ ra CVBS
•Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
•Đô ̣ phân giải : kênh 1 3MP@15fps
•Kênh 1-4 : 1920×1080P @15 fps, 4MP Lite@15fps/ch, •Kênh 1-8 : 1920×1080P @15 fps,
4MP Lite@15fps/ch, Kênh 1-16 : 1920×1080P @15 fps, 4MP Lite@15fps/ch
•1 cổng SATA, dung lượng tối đa lên đến 10TB
10,160,000

Đầu ghi hình thông minh AcuSense - 8/16 kênh


•8 cổng video •Tương thích với 4 dạng tín hiê ̣u HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
•1 ngõ vào âm thanh , hỗ trợ 4/8 camera IP ( tối đa lên đến 12/24 camera IP khi TẮT tất cả 7,200,000
các kênh analog )
•Hỗ trợ 4 kênh lọc báo đô ̣ng giả - phân biê ̣t người, phương tiê ̣n với các báo đô ̣ng giả khác ở
chế đô ̣ phát hiê ̣n chuyển đô ̣ng
•1 cổng VGA/HDMI : 1920x1080 ,Hỗ trợ 1ngõ ra CVBS
•Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
•Đô ̣ phân giải : kênh 1-2 3MP@15fps
•Kênh 1-8 : 1920×1080P @15 fps, 4MP Lite@15fps/ch 11,010,000
•2 cổng SATA, dung lượng tối đa lên đến 10TB

Đầu ghi hình thông minh AcuSense - 4/8 kênh 6,350,000


•4 cổng video •Tương thích với 4 dạng tín hiê ̣u HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
•4 ngõ vào âm thanh , hỗ trợ 4 camera IP ( tối đa lên đến 8/16 camera IP khi TẮT tất cả các
kênh analog )
•Hỗ trợ 4 kênh lọc báo đô ̣ng giả - phân biê ̣t người, phương tiê ̣n với các báo đô ̣ng giả khác ở 9,490,000
chế đô ̣ phát hiê ̣n chuyển đô ̣ng
•1 cổng VGA/HDMI : 1920x1080, 4K đầu 8 kênh ,Hỗ trợ 1ngõ ra CVBS
•Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
•Đô ̣ phân giải : 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/
•Đô ̣ phân giải : 8MP: 8fps , 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920×1080P: 7,200,000
25(P)/30(N) fps/
•K1/K2 hỗ trợ lần lượt 1/2 ổ cứng, dung lượng tối đa lên đến 10TB
•Hỗ trợ 4 ngõ vào báo đô ̣ng / 1 ngõ ra báo đô ̣ng
10,590,000

Đầu ghi hình Turbo 4.0 - ghi hình đô ̣ phân giải 4K

7,790,000
Đầu ghi hình 4/8 kênh Turbo HD 4.0 DVR
+ (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p, Analog, hỗ trợ gán 4/8 camera IP, tối
đa 8/16 camera IP; hỗ trợ H.265+
+ 4/8 ngõ vào video, 4 cổng audio input, K1/K2 hỗ trợ lần lượt 1/2 ổ cứng, tối đa
8TB , Độ phân giải ghi hình:
8,810,000
8MP@12fps/5MP@20fps/3MP@18fps,4MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25
fps (P)/30fps (N),
+ 01 cổng mạng RJ45 1000M
+ Nguồn 12V, Cổng ra HDMI Độ phân giải 4K + VGA
+Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision.
+ 4/8 ngõ vào video, 4 cổng audio input, K1/K2 hỗ trợ lần lượt 1/2 ổ cứng, tối đa
8TB , Độ phân giải ghi hình:
8MP@12fps/5MP@20fps/3MP@18fps,4MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25
fps (P)/30fps (N),
+ 01 cổng mạng RJ45 1000M
+ Nguồn 12V, Cổng ra HDMI Độ phân giải 4K + VGA
+Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision.
15,160,000

HD-TVI DVR 8 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP (TURBO 3.0)

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 41,930,000


+ Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 1080P, Analog + thêm 2 Camera IP ONVIF 4MP
trong đó tối đa lên tới 6 camera ONVIF 4MP cho đầu 4 kênh, 10 camera ONVIF cho đầu 8
kênh, 18 camera ONVIF 4MP cho đầu 16 kênh), hỗ trợ H.264+ tiết kiê ̣m 50% dung lượng
lưu trữ, Tín hiê ̣u truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P , 800m @ 1080P với cáp đồng
RG6, 500m @ 720P ; 400m @ 1080P với cáp UTP,
+4/8/16 ngõ vào video, 4/8/16 cổng audio input, 2 cổng audio out, 8 cổng SATA hỗ trợ tối
45,650,000
đa 6TB mỗi ổ, 1 cổng eSATA, Độ phân giải ghi hình: 3MP/1080P: 12 fps/ch,
1280×720P:25(P)/30(N) fps/ch, Cổng báo động: I/O-16/4, Kích thước khung 2U 19", 1
Cổng ra VGA: 1920 × 1080, 1 cổng HDMI hỗ trợ 4K ,1 cổng USB 3.0, có hỗ trợ ngõ ra
hình ảnh CVBS .
+Tối đa 128 người truy cập cùng lúc,
+Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision, Hỗ trợ lưu trữ đám mây của Dropbox/Google
Drive/Microsoft OneDrive. 49,550,000
- 2019
Tình trạng Bảo hành

Có sẵn

Có sẵn

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

24 tháng

Có sẵn 24 tháng

24 tháng
24 tháng

Có sẵn 24 tháng

24 tháng

24 tháng

Có sẵn

24 tháng

24 tháng

Có sẵn
Có sẵn

24 tháng

NEW)

Có sẵn 24 tháng

24 tháng

Có sẵn

24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

24 tháng

Có sẵn 24 tháng

24 tháng

Sẵn hàng 24 tháng


Có sẵn 24 tháng

Đăt hàng 24 tháng

Đăt hàng 24 tháng

Đăt hàng 24 tháng

Đăt hàng 24 tháng

Đăt hàng 24 tháng

Đặt hàng 24 tháng

Sẵn hàng 24 tháng


Đăt hàng 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

POC
Đặt hàng 24 tháng

24 tháng

24 tháng
Có sẵn

24 tháng

POC

24 tháng

Có sẵn
Có sẵn 24 tháng

24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có mẫu 24 tháng

Đăt hàng 24 tháng


có mẫu 24 tháng

Đăt hàng 24 tháng

có mẫu 24 tháng

Đăt hàng 24 tháng

có mẫu 24 tháng

Đăt hàng 24 tháng

Đăt hàng 24 tháng

Có sẵn mẫu 24 tháng

Có sẵn mẫu 24 tháng


Có sẵn mẫu 24 tháng

Đặt hàng 24 tháng

Đặt hàng 24 tháng

Đặt hàng 24 tháng


BÁO GIÁ CAMERA IP HIKVISION
Mã sản phẩm Hình ảnh

Adapter 12V-1A

Cáp HDMI 2M

CAMERA IP - DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG

DS-D3100VN
DS-B3100VN

DS-D3200VN

DS-B3200VN

CAMERA IP - DÙNG CHO HỘ GIA ĐÌNH

DS-2CV2Q01EFD-IW
DS-2CV2Q21FD-IW

DS-2CV2U01EFD-IW

DS-2CV2U21FD-IW

DS-2CV2U24FD-IW

HS-TF-C1
CAMERA DÒNG 1- IPC H

DS-2CD1021-I

DS-2CD1121-I

DS-2CD1321-I

DS-2CD1221-I3

DS-2CD1301-I
DS-2CD1201-I3

DS-2CD1201-I5

DS-2CD1002-I

CAMERA DÒNG 1- IPC H

DS-2CD1023G0E-I

DS-2CD1123G0E-I
DS-2CD1043G0-I

DS-2CD1143G0-I

- Các sản phẩm bảo hành 2 năm toàn quốc


IÁ CAMERA IP HIKVISION THÁNG 2 - 2019
Tình
Thông số kỹ thuật
trạng

Adaptor 12V- 1000 mA chính hãng (nhỏ gọn , bền đẹp).


Có sẵn
(Chưa có VAT)

Dây HDMI cho đầu ghi hình dài 2m Hàng nhập khẩu từ HIKvision - (Chưa có VAT)
Có sẵn

RA IP - DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM (NEW)

Có sẵn
Camera IP hồng ngoại 1 MP chuẩn nén H.264
- Cảm biến: 1/4" Progressive Scan CMOS,
- Độ nhạy sáng: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux với IR
- Cắt lọc hồng ngoại ICR ;Độ phân giải 1280x720:25fps(P)/30fps(N), Ống kính
2,8mm/F2.2 (tùy chọn ống kính khác 4/6mm), Hỗ trợ chuẩn nén H.264&MJPEG,
- Hỗ trợ các tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, Chống nhiễu số 3D
DNR, BLC , ROI, Tầm xa hồng ngoại lên tới 35m.
- Hỗ trợ nguồn DC12V and PoE
-Chuẩn bảo vê ̣ IP67
Camera IP hồng ngoại 1 MP chuẩn nén H.264
- Cảm biến: 1/4" Progressive Scan CMOS,
- Độ nhạy sáng: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux với IR
- Cắt lọc hồng ngoại ICR ;Độ phân giải 1280x720:25fps(P)/30fps(N), Ống kính
2,8mm/F2.2 (tùy chọn ống kính khác 4/6mm), Hỗ trợ chuẩn nén H.264&MJPEG,
- Hỗ trợ các tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, Chống nhiễu số 3D
DNR, BLC , ROI, Tầm xa hồng ngoại lên tới 35m.
- Hỗ trợ nguồn DC12V and PoE
-Chuẩn bảo vê ̣ IP67
Có sẵn

Có sẵn
Camera IP hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.264+
- Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS,
- Độ nhạy sáng: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux
với IR
- Cắt lọc hồng ngoại ICR ;Độ phân giải 1280x720:25fps(P)/30fps(N), Ống kính
2,8mm/F2.2 (tùy chọn ống kính khác 4/6mm), Hỗ trợ chuẩn nén H.264&MJPEG,
- Hỗ trợ các tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, Chống nhiễu số 3D
DNR, BLC , ROI, Tầm xa hồng ngoại lên tới 35m.
- Hỗ trợ nguồn DC12V and PoE
-Chuẩn bảo vê ̣ IP67 Có sẵn

A IP - DÙNG CHO HỘ GIA ĐÌNH - CỬA HÀNG (NEW)


Camera IP Robot 1MP wifi xoay 4 chiều
+ Cảm biến 1/4", tính năng lọc hồng ngoại ICR, Độ nhạy sáng: 0.02Lux @ (F1.2,
AGC ON), 0 Lux with IR, 1280x720: 25fps(P)/30fps(N),
+ ống kính 2.8/4mm, chuẩn nén H.264/MJPEG, hai luồng dữ liệu, giảm nhiễu số 3D
DNR,
+ Hồng ngoại 5m, tính năng Pan Tilt (Pan: 0° ~ 355°; Tilt: -10° ~ 90°), hỗ trợ thẻ
nhớ lên đến 128GB, dịch vụ HIK-Connect cloud Có sẵn
+ Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. Tích hợp Wi-Fi, Nguồn 5VDC .
+ mă ̣t.
- Cổng mạng: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Cài đặt bằng phần mềm ivms 4200, ứng dụng Hik-connect trên điện thoại
Camera IP Robot 2MP wifi xoay 4 chiều
+ Cảm biến CMOS 1/2.8" , Tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại,
1920x1080: 25fps(P)/30fps(N),
- Độ nhạy sáng: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4mm lens, chuẩn nén H.264/MJPEG, 2 luồng dữ liệu,Tính năng giảm
nhiễu số 3D DNR, Hồng ngoại 5m IR, Tính năng Pan Tilt (Pan: 0° ~ 355°; Tilt: Có sẵn
-10° ~ 90°),Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB, dịch vụ HIK-Connect ,
+ Tích hợp loa và mic, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, tích hợp wifi, nguồn cấp 5VDC.
mă ̣t.
- Cổng mạng: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Cài đặt bằng phần mềm ivms 4200, ứng dụng Hik-connect trên điện thoại

Camera IP Cube Wifi 1MP


+ Cảm biến 1/4" , tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với IR, 1280x720:
25fps(P)/30fps(N),
+ Ống kính 2.8mm, chuẩn nén H.264/MJPEG, hai luồng dữ liệu, tính năng giảm
nhiễu số 3D DNR, hồng ngoại 5m, hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB, hỗ trợ dịch vụ HIK- Có sẵn
Connect cloud, +Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. tích hợp wifi.
Nguồn 5VDC.
mă ̣t.
- Cài đặt bằng ứng dụng Hik-connect trên điện thoại

Camera IP Cube Wifi 2MP


+ Cảm biến CMOS 1/2.8", tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với IR, 1920x1080:
25fps(P)/30fps(N), ống kính 2.8mm , chuẩn nén H.264/MJPEG, hai luồng dữ liệu,
+ tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, hồng ngoại 5m, hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB, hỗ Có sẵn
trợ dịch vụ HIK-Connect cloud ,
+Tích hợp MIC và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. Tích hợp Wi-Fi, nguồn 5VDC.
mă ̣t.
- Cài đặt bằng ứng dụng Hik-connect trên điện thoại

Camera IP Cube ngoài trời 2MP


+ Cảm biến CMOS 1/2.8", hộ trợ tính năng cắt lọc hồng ngoại ICR, 0lux với IR, Độ
phân giải 1920x1080: 25fps(P)/30fps(N),
+ Ống kính 2.8mm
+ Chuẩn nén H.264/MJPEG, 2 luồng dữ liệu song song, giảm nhiễu số 3D DNR, hồng
Có sẵn
ngoại 5m IR,
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB, hỗ trợ dịch vụ HIK-Connect cloud, Tích hợp sẵn
mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. Tích hợp Wifi,
+ Nguồn điện 12VDC .

Thẻ nhớ 32GB HIKVISION Có sẵn


Thẻ nhớ 64GB HIKVISION Có sẵn

CAMERA DÒNG 1- IPC H264+

Camera IP HD Hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.264+ có sẵn


Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS, Up to 2.0 megapixel
Ông kính 2.8 mm/4 mm/6 mm fixed focal lens, Hồng ngoại Up to 30 m IR range
Dual stream, Digital WDR (Wide Dynamic Range)
3D DNR (Digital Noise Reduction), PoE (Power over Ethernet), IP67
Mobile monitoring via Hik-Connect
DC12V and PoE ( không bao gồm nguồn đi theo cam)
có sẵn

Camera IP hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.264+ có sẵn


- Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS,
- Độ nhạy sáng: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux
với IR
- Cắt lọc hồng ngoại ICR ;Độ phân giải 1280x720:25fps(P)/30fps(N), Ống kính
2,8mm/F2.2 (tùy chọn ống kính khác 4/6mm), Hỗ trợ chuẩn nén H.264&MJPEG,
- Hỗ trợ các tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, Chống nhiễu số 3D
DNR, BLC , ROI, Tầm xa hồng ngoại lên tới 35m.
- Hỗ trợ nguồn DC12V and PoE
-Chuẩn bảo vê ̣ IP67 có sẵn

Camera IP Dome hồng ngoại 1 MP chuẩn nén H.264 - Có chức năng POE
và tiêu chuẩn IP67
- Cảm biến: 1/4" Progressive Scan CMOS,
- Độ nhạy sáng: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) , 0
Lux với IR
- Cắt lọc hồng ngoại ICR ;Độ phân giải 1280x720:25fps(P)/30fps(N), Ống kính Có sẵn
2,8mm/F2.0 (tùy chọn ống kính khác 4/6/8/12mm), Hỗ trợ chuẩn nén
H.264&MJPEG,
- Hỗ trợ các tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, Chống nhiễu số 3D
DNR, BLC. Tầm xa hồng ngoại lên tới 10m.
- Hỗ trợ nguồn DC12V and PoE(Không bao gồm nguồn đi theo cam) (C): vỏ thép
size nhỏ và (B) : vỏ nhựa size lớn )
Camera IP trụ hồng ngoại 1 MP chuẩn nén H.264 - Thêm chức năng POE Có sẵn
Cảm biến: 1/4" Progressive Scan CMOS,
-Độ nhạy sáng: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) , 0
Lux with IR Cắt lọc hồng ngoại ICR ;Độ phân giải 1280x720:25fps(P)/30fps(N),
Ống kính 4mm/F2.0 (tùy chọn ống kính khác 6mm), Hỗ trợ chuẩn nén
H.264&MJPEG, Chuẩn bảo vệ IP66, Hỗ trợ các tính năng chống ngược sáng kỹ thuật
số DWDR, Chống nhiễu số 3D DNR, BLC.. Hỗ trợ nguồn DC12V and PoE.(Có chân
đế theo cam, Không bao gồm nguồn đi theo cam)
- I3: Hồng ngoại 30m
- I5: Hồng ngoại 50m Có sẵn

Camera IP trụ hồng ngoại 1 MP chuẩn nén H.264 - Thêm chức năng POE
Cảm biến: 1/4" Progressive Scan CMOS, Cắt lọc hồng ngoại ICR,
- Độ nhạy sáng: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) , 0 Lux
with IR
- Độ phân giải 1280x720:25fps(P)/30fps(N), Ống kính 4mm/F2.0 (tùy chọn ống kính có sẵn
khác 6/8/12mm), Hỗ trợ chuẩn nén H.264&MJPEG, Chuẩn bảo vệ IP66, Hỗ trợ các
tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, Chống nhiễu số 3D DNR, BLC. Tầm
xa hồng ngoại lên tới 30m. Hỗ trợ nguồn DC12V và PoE (Không bao gồm nguồn đi
theo cam)

CAMERA DÒNG 1- IPC H265+

Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP Chuẩn nén H.265


• Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive CMOS
• Hỗ trợ tính năng ICR Có sẵn
- Độ nhạy sáng: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Đô ̣ phân giải 1920x1080:25fps(P)/30fps(N),
• Chuẩn nén hình ảnh H265/H.264+&H.264
• Tăng cường hình ảnh với 3D DNR, BLC
• Ông kính 4mm, 2.8mm, (đặt hàng 6mm)
• Tầm xa hồng ngoại : đến 30m
• Nguồn cấp DC12V & PoE * Không bao gồm nguồn cấp
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
• Mă ̣t trước: Kim loại
•Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67, Có sẵn
• Mă ̣t sau và chân đế : Plastic
Camera IP hồng ngoại 4MP Chuẩn nén H.265+ Có sẵn
• Cảm biến hình ảnh 1/3" Progressive CMOS
• Hỗ trợ tính năng ICR
- Độ nhạy sáng: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC
ON)
• Đô ̣ phân giải 2560x1440:20fps(P)/(N),
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H265/H.264+&H.264
• Tăng cường hình ảnh với 3D DNR, BLC
• Tầm xa hồng ngoại : đến 30m
• Ông kính 2.8mm ( đặt hàng 4mm, 6mm)
• Nguồn DC12V & PoE * Không bao gồm nguồn cấp
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
• Mă ̣t trước: Kim loại Có sẵn
• Mă ̣t sau và chân đế : Plastic
2019
Giá bán lẻ
Bảo hành
(đã gồm VAT)

110,000

165,000

EW)

1,620,000 24 tháng
1,620,000 24 tháng

1,890,000 24 tháng

1,890,000 24 tháng

NEW)

2,210,000 24 tháng
2,950,000 24 tháng

1,620,000 24 tháng

2,210,000 24 tháng

2,910,000 24 tháng

195,000
450,000

1,930,000 24 tháng

1,930,000 24 tháng

1,930,000 24 tháng

1,930,000 24 tháng

1,470,000 24 tháng
1,470,000 24 tháng

1,620,000 24 tháng

1,850,000 24 tháng

2,240,000 24 tháng

2,240,000 24 tháng
3,250,000 24 tháng

3,250,000 24 tháng
BÁO GIÁ CAMERA IP HIKVISIO

Mã sản phẩm Hình ảnh

Adapter 12V-1A

Cáp HDMI 2M

DÒNG CAMERA CHUẨN N

DS-2CD2021-IAX
DS-2CD2021G1-I

DS-2CD2021G1-IW

DS-2CD2121G0-I

DS-2CD2121G0-IS

DS-2CD2121G0-IW

DS-2CD2121G0-IWS

DS-2CD2321G0-I/NF
DS-2CD2T21G0-I

DS-2CD2T21G0-IS

DS-2CD2023G0-I

DS-2CD2043G0-I

DS-2CD2063G0-I
DS-2CD2123G0-I

DS-2CD2143G0-I

DS-2CD2T23G0-I8

DS-2CD2T23G0-I5

DS-2CD2T43G0-I8
DS-2CD2T43G0-I5

DS-2CD2T83G0-I8

DS-2CD2423G0-IW

DS-2CD2443G0-IW
DS-2CD2463G0-IW

DS-2CD2523G0-IWS

DS-2CD2623G0-IZS
DS-2CD2643G0-IZS

DS-2CD2723G0-IZS

DS-2CD2743G0-IZS
DÒNG IP CAMERA DOME CÓ HỒNG NGO

DS-2CD2020F-IW

DS-2CD2120F-IWS

DÒNG IP CAMERA DOME CÓ HỒNG NGO


DS-2CD2125FHWD-I

DS-2CD2125FWD-I

DS-2CD2025FHWD-I
DS-2CD2725FWD-IZS

DS-2CD2135FWD-I
DS-2CD2035FWD-I

DS-2CD2145FWD-I
DS-2CD2155FWD-I

DS-2CD2055FWD-I
DS-2CD2325FHWD-I

DS-2CD2335FWD-I
DS-2CD2385FWD-I

DS-2CD2T25FHWD-I8
DS-2CD2T35FWD-I8

DS-2CD2T55FWD-I8
DS-2CD2T85FWD-I8

DS-2CD2455FWD-IW
DS-2CD2955FWD-I

DS-2CD2955FWD-IS Giống như DS-2CD2955FWD-I tích hợp micro, cổng báo đô ̣ng , âm

CAMERA IP CUBE - P/T (P

DS-2CD2420F-IW
DS-2CD2F42FWD-IWS

DÒNG IP CAMERA DOME ỐNG KÍNH

DS-2CD2721G0-I

DS-2CD2721G0-IZ

DS-2CD2721G0-IZS
DS-2CD2720F-I

DS-2CD2720F-IS

DS-2CD2742FWD-IZS

DÒNG IP CAMERA TRỤ ỐNG KÍNH T


DS-2CD2621G0-I

DS-2CD2621G0-IZ

DS-2CD2621G0-IZS

DS-2CD2620F-I

DS-2CD2620F-IS

CAMERA ĐẶC BIỆT: CAMERA BÍ MẬT,


DS-2CD4A26FWD-IZH

DS-2CD2D11G0/M-D/NF

DS-2CD2D11G0-
D/NF(3.7mm)

DS-2CD2D14WD
DS-2CD6332FWD-IVS

DS-2CD6026FHWD-A

iDS-2CD6412FWD/C

CAMERA IP DÒNG EAS


DS-2CD2126G1-I

DS-2CD2126G1-IS

DS-2CD2146G1-I

DS-2CD2146G1-IS

DS-2CD2T26G1-2I

DS-2CD2T46G1-2I

DS-2CD2T26G1-4I

DS-2CD2T46G1-4I
DS-2CD2327G3E-L

DS-2CD2347G3E-L

DS-2CD2T27G3E-L

DS-2CD2T47G3E-L

PanoVu mini 03 camera toàn cảnh v


DS-2PT3122IZ-DE3

DS-2PT3306IZ-DE3
DS-2PT3326IZ-DE3

DS-2PT5326IZ-DE

CAMERA IP SPEED DOME - PTZ


DS-2DE2A404W-DE3

DS-2DE2A404IW-DE3

DS-2DE2A204W-DE3

DS-2DE2A204IW-DE3
DS-2DE2204IW-DE3

DS-2DE3304W-DE

DS-2DE4215W-DE3
DS-2DE4225W-DE3(D)

DS-2DE4215IW-DE

DS-2DE4225IW-DE
DS-2DE4A225IW-DE

DS-2DE5225IW-AE

DS-2DE7232IW-AE
DS-2DE7225IW-AE

DS-2DF8436IX-AELW
DS-2DF8836IX-AELW

DS-2DF8225IX-AEL

DS-2DF8250I5X-AELW
PHỤ KIỆN CHO CAMER

DS-1602ZJ

DS-1005KI

DS-1200KI

DS-1100KI

- Các sản phẩm bảo hành 2 năm toàn quốc


GIÁ CAMERA IP HIKVISION THÁNG 2 - 2019
Giá bán lẻ
Thông số kỹ thuật
(đã gồm VAT)

Adaptor 12V- 1000 mA chính hãng (nhỏ gọn , bền đẹp).


(Chưa có VAT)
110,000

Dây HDMI cho đầu ghi hình dài 2m Hàng nhập khẩu từ HIKvision - (Chưa có VAT)
165,000

DÒNG CAMERA CHUẨN NÉN H.265+

Camera IP trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+


+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS 1920x1080@25fps
+ Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 6mm)
+ Độ nhạy sáng 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON)
+ Hồng ngoại EXIR tầm xa 30m
+ IRC, BLC, AGC, DWDR, 3D DNR
3,090,000
+ 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
+ Kích thước: 216 mm × 121 mm × 118 mm
+ IP67
+ Tặng Adaptor 12V chính hãng.
Camera IP thân trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến CMOS, kích thước 1/ 2.7”
+ Độ phân giải: 1920 × 1080 @30fps
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC
ON)
+ Ống kính cố định: 2.8mm (Đăt hàng 4/6 mm)
+ Chuẩn nén: H.265+, H.265, H.264+, H.264 2,950,000
+ Hồng ngoại 30m. W: có kết nối wifi
+ Nguồn 12VDC, PoE (802.3af, 36 - 57 V), 0.2 A - 0.1 A, max. 5.5 W
+ Tính năng thông minh: phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, ROI:
1 vùng ưu tiên cho luồng chính.
+ Chống nước: IP 67, kích thước: 69.7 mm × 67.9 mm × 171.4 mm

Thêm W có kết nối wifi 3,240,000

2,950,000
Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến CMOS 1/2.8", tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại,
+ Độ phân giải 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), chuẩn nén
H.265+/H.265/H.264+/H.264MJPEG, 3,240,000
+ Ông kinh 2.8mm ( đặt hàng 4mm,6mm)
+ Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE, tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, chống ngược sáng
BLC, tầm xa hồng ngoại IR : lên tới 30m, hỗ trợ dịch vụ HIK-Connect cloud.
+ Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB 3,310,000
-S: Kết nối Audio/Alarm IO
-W: Tích hợp WIFI
- Tặng Adaptor 12V chính hãng.
3,610,000

Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+


+ Cảm biến CMOS 1/2.8", tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại,
+ Độ phân giải 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), chuẩn nén
H.265+/H.265/H.264/MJPEG,
3,090,000
+ Ông kinh 2.8mm ( đặt hàng 4mm,6mm)
+ Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE, tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, chống ngược sáng
BLC, tầm xa hồng ngoại IR : lên tới 30m, hỗ trợ dịch vụ HIK-Connect cloud.
- Tặng Adaptor 12V chính hãng.
Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến CMOS 1/2.8", tính năng lọc hồng ngoại ICR, 0lux với hồng ngoại,
+ Độ phân giải 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), chuẩn nén
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
+ Ông kinh 4mm ( đặt hàng 2.8mm,6mm) 2,950,000
+ Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE, tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, chống ngược sáng
BLC, tầm xa hồng ngoại IR : lên tới 30m, hỗ trợ dịch vụ HIK-Connect cloud.
+ Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB
- S: Kết nối Audio/Alarm IO
- Tặng Adaptor 12V chính hãng.

3,240,000

Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+


+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy sáng Màu: 0.01 lux
@(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux với hồng ngoại ;
+ Ông kinh 4mm ( đặt hàng 2.8mm,6mm)
+ Độ phân giải: 25fps/30fps(1920×1080); 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D 4,120,000
DNR; ICR; EXIR 2.0, hồng ngoại 30m; DC12V&PoE;
+ Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
- Tặng Adaptor 12V chính hãng.

Camera IP Trụ hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+


+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy sáng Màu: 0.01 lux
@(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux với hồng ngoại ;
+ Ông kinh 4mm ( đặt hàng 2.8mm,6mm) 4,420,000
+ Độ phân giải: 2560 × 1440@25fps/30fps; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D
DNR; ICR; EXIR 2.0, hồng ngoại 30m; DC12V&PoE; Tích hợp thẻ nhớ
SD/SDHC/SDXC 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
- Tặng Adaptor 12V chính hãng

Camera IP Trụ hồng ngoại 6MP chuẩn nén H.265+


+ Cảm biến 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy sáng Màu: 0.01 lux
@(F1.2, AGC ON),0.028 lux @(F2.0, AGC ON) 0 lux với hồng ngoại ;
+ Ông kinh 4mm ( đặt hàng 2.8mm,6mm) 5,010,000
+ Độ phân giải: 3072 × 2048@20 fps; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D DNR;
ICR; EXIR 2.0, hồng ngoại 30m; DC12V&PoE; Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC
slot; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
- Tặng Adaptor 12V chính hãng
Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy sáng Màu: 0.01 lux
@(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 lux với hồng ngoại ;
+ Ông kinh 2.8mm ( đặt hàng 4mm,6mm)
+ Độ phân giải: 25fps/30fps(1920×1080); 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D
DNR; ICR; EXIR 2.0, hồng ngoại 30m; DC12V&PoE; 4,120,000
+ Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
+ Chuẩn chống nước IP 67, và chống đập phá: IK10
- Tặng Adaptor 12V chính hãng

Camera IP Dome hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+


+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy sáng Màu: 0.01 lux
@(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux với hồng ngoại ;
+Ông kinh 2.8mm ( đặt hàng 4mm,6mm) 4,420,000
25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080); 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D DNR;
ICR; EXIR 2.0, hồng ngoại 30m; DC12V&PoE;
+ Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC ; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
- Tặng Adaptor 12V chính hãng

Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+


+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy sáng Màu: 0.01 lux
@(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 lux với hồng ngoại ;
+ Ông kinh 4mm ( đặt hàng 2.8mm,6mm) 5,010,000
25fps/30fps(1920×1080); 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D DNR; ICR; EXIR
2.0, hồng ngoại 80m; DC12V&PoE;
+Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB ; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
- Tặng Adaptor 12V chính hãng

I5 tầm xa hồng ngoại 50m 4,790,000

Camera IP Trụ hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+,


+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy sáng Màu: 0.01 lux
@(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux với hồng ngoại ; 5,300,000
25fps/30fps(2560×1440); 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D DNR; ICR; EXIR
2.0, DC12V&PoE;
+ Ông kính 4mm, ( đặt hàng 2.8mm)
+ Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB ; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
+ Model I5/ I8 : I5 tầm xa hồng ngoại 50m, I8 tầm xa hồng ngoại 80m
- Tặng Adaptor 12V chính hãng
@(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux với hồng ngoại ;
25fps/30fps(2560×1440); 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D DNR; ICR; EXIR
2.0, DC12V&PoE;
+ Ông kính 4mm, ( đặt hàng 2.8mm)
+ Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB ; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
+ Model I5/ I8 : I5 tầm xa hồng ngoại 50m, I8 tầm xa hồng ngoại 80m
- Tặng Adaptor 12V chính hãng
5,080,000

Camera IP Trụ hồng ngoại 8MP chuẩn nén H.265+,


+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy sáng Màu: 0.01 lux
@(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux với hồng ngoại ;
25fps/30fps(2560×1440); 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D DNR; ICR; EXIR
2.0, DC12V&PoE;
+ Ông kính 4mm, (đặt hàng 2.8mm) 7,360,000
+ Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB ; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
+ I8 tầm xa hồng ngoại 80m
- Tặng Adaptor 12V chính hãng

Camera IP Cube hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+ Wifi


Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Đô ̣ nhạy sáng chế đô ̣ màu : Color: 0.01 Lux @
(F1.2, AGC ON), 0.01 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux với IR; 25fps/30fps
(1920×1080);
Ống kính 2.8mm ( Đặt hàng 4/6mm); Chống ngược sáng thực 120dB WDR;
Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA; Hỗ trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR; 3,090,000
Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 10m;
Vỏ bằng nhựa; DC12V&PoE;
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-
Connect.Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiê ̣n chuyển động, phát hiện
vượt hàng rào ảo, phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p.
Hỗ trợ Wifi

Camera IP Cube 4Mp, hồng ngoại EXIR


+ Cảm biến CMOS 1/3", độ phân giải 4Mp 2688×1520, Ống kính 2.8mm
+ Màu sắc: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux với
hồng ngoại IR.
+ Chuẩn nén H265+,H265, Tầm xa hồng ngoại 10m, Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB,
+ (W):Có tích hợp Wifi, Tính năng cắt lọc hồng ngoại thông minh, 4,200,000
+ Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Tính năng chống ngược sáng thực WDR 120dB
+ Hỗ trợ cấp nguồn qua POE
+ Nguồn cấp 12VDC
Camera IP Cube 6Mp, hồng ngoại EXIR
+ Cảm biến CMOS 1/3", độ phân giải 6Mp 2688×1520, Ống kính 2.8mm
+ Màu sắc: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux với
hồng ngoại IR.
+ Chuẩn nén H265+,H265, Tầm xa hồng ngoại 10m, Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB,
+ (W):Có tích hợp Wifi, Tính năng cắt lọc hồng ngoại thông minh, 5,010,000
+ Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Tính năng chống ngược sáng thực WDR 120dB
+ Hỗ trợ cấp nguồn qua POE
+ Nguồn cấp 12VDC

Camera IP bán cầu hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8
+ Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy sáng Màu: 0.01 lux
@(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux với hồng ngoại ;
+ Ông kinh ống kính 2.8 ( đặt hàng 4mm, 6mm)
25fps/30fps(1920×1080); 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D DNR; ICR; EXIR
2.0, hồng ngoại 10m; DC12V&PoE; 5,670,000
+Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB ; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
-S: Kết nối Audio/Alarm IO
-W: Tích hợp WIFI
- Tặng Adaptor 12V chính hãng

Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8-12mm
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+ Ống kính 2.8~12mm
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy sáng Màu: 0.01 lux
@(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux với hồng ngoại ;
25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080); 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D DNR;
ICR; EXIR 2.0, hồng ngoại 30m; DC12V&PoE;
+ Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC ; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect 8,690,000
-S: Kết nối Audio/Alarm IO
- Z: Thêm Motorized VF lens
- IP 67, IK10
- Nguồn: 12 VDC, 1.2A, max. 14.5W, PoE (802.3at, 42.5V - 57V), 0.43A - 0.3A,
max. 18W
- Tặng Adaptor 12V chính hãng
Camera IP Trụ hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8-12mm
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+ Ống kính 2.8~12mm, Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy
sáng Màu: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux với
hồng ngoại ;
+ Độ phân giải: 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080); 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ
liệu ; 3D DNR; ICR; EXIR 2.0, hồng ngoại 30m;
9,500,000
+ Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
-S: Kết nối Audio/Alarm IO
- Z: Thêm Motorized VF lens
- IP 67, IK10
- Nguồn: 12 VDC, 1.2A, max. 14.5W, PoE (802.3at, 42.5V - 57V), 0.43A - 0.3A,
max. 18W
- Tặng Adaptor 12V chính hãng

Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8-12mm
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+ Ống kính 2.8~12mm,Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy
sáng Màu: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux với hồng
ngoại ;
25fps/30fps(2560×1440); 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D DNR; ICR; EXIR
2.0, hồng ngoại 30m;
+ Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC ; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
8,690,000
-S: Kết nối Audio/Alarm IO
- Z: Thêm Motorized VF lens
- IP 67, IK10
- Nguồn: 12 VDC, 0.8A, max. 10W, PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.35A to 0.2A, max.
12W
- Tặng Adaptor 12V chính hãng

Camera IP Dome hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8-12mm
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; Chống ngược sáng WDR 120dB
+ Ống kính 2.8~12mm,Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ nhạy
sáng Màu: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux với
hồng ngoại
25fps/30fps(2560×1440); 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu ; 3D DNR; ICR; EXIR
2.0, hồng ngoại 30m;
9,500,000
+ Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC ; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect
-S: Kết nối Audio/Alarm IO
- Z: Thêm Motorized VF lens
- IP 67, IK10
- Nguồn: 12 VDC, 0.8A, max. 10W, PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.35A to 0.2A,
max. 12W
- Tặng Adaptor 12V chính hãng
RA DOME CÓ HỒNG NGOẠI VÀ KHE CẮM THẺ NHỚ

Camera IP Trụ Wifi - hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.264


- Cảm biến 1/3'' CMOS (1920X1080)
- Ông kính: 4mm (6/12mm)
- Hồng ngoại thông minh 30m 3,240,000
- 3D DNR, DWDR, BLC, Tiêu chuẩn IP66
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
- Nguồn cấp 12VDC

Camera IP Dome Wifi ( bán cầu) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải: 2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan
CMOS
■ Ống kính 2.8mm (Đă ̣t hàng: chọn 4 ; 6mm). Đô ̣ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ; 0
Lux với IR. Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
■ Kết nối không dây Wifi ( tầm xa max 50m ) hoặc có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ
thật số 3D DNR, Chống ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt lọc hồng ngoại
ICR . Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự chuyển chế đô ̣ ngày/đêm. Tiêu chuẩn
3,540,000
ngoài trời: IP66.
Tích hợp cổng cắm Audio in/out. Tích hợp 1 cổng báo động Alarm in/out. .
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. . Hỗ trợ Chuẩn kết nối
ONVIF. Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■ Dải nhiệt hoạt động rô ̣ng :(
-30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile software. Tính năng thông minh
mới : Phát hiêṇ xâm nhâ ̣p khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. Miễn phí 1 host
chính hãng trọn đời sản phẩm. Tặng Adaptor 12V chính hãng.

RA DOME CÓ HỒNG NGOẠI VÀ KHE CẮM THẺ NHỚ


Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
- Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Ứng dụng công nghê ̣ Darkfighter Siêu nhạy sáng, Đô ̣ nhạy sáng ở chế đô ̣ màu : 0.005
lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng ngoại; 25fps/30fps(1920×1080);
- Ống kính 2.8mm ( Đặt hàng 4/6mm);
- Chống ngược sáng thực 120dB WDR; Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA; Hỗ 5,300,000
trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
- Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 30m; Vỏ hoàn toàn bằng kim
loại, Tiêu chuẩn ngoài trời IP67, Tiêu chuẩn chống đâ ̣p phá IK10; DC12V&PoE;
- Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-
Connect , Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo,
phát hiêṇ xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ
khuôn mă ̣t.
*Model FHWD: 50fps/60fps(1920×1080) tốc đô ̣ khung hình cao gấp đôi so với
camera thường, phù hợp giám sát những chuyển đô ̣ng nhanh hoă ̣c giám sát quầy thu
ngân , khi đếm tiền ...
Tặng Adaptor 12V chính hãng.
4,860,000

Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+


- Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Ứng dụng công nghê ̣ Darkfighter Siêu nhạy sáng, Đô ̣ nhạy sáng ở chế đô ̣ màu : 0.005
lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng ngoại;
- Ống kính 4mm ( Đặt hàng 2.8/6mm);
- Chống ngược sáng thực 120dB WDR; Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA; Hỗ
trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR; IP67
Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 30m; Vỏ hoàn toàn bằng kim
loại,
- Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB ;Hỗ trợ dịch vụ Hik- 5,160,000
Connect , - Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo,
phát hiêṇ xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ
khuôn mă ̣t.
*Model FHWD: 50fps/60fps(1920×1080) tốc đô ̣ khung hình cao gấp đôi so với
camera thường, phù hợp giám sát những chuyển đô ̣ng nhanh hoă ̣c giám sát quầy thu
ngân , khi đếm tiền ...
Tặng Adaptor 12V chính hãng.
Camera IP hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
- Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Ống kính zoom 2.8mm~12mm
Đô ̣ nhạy sáng chế đô ̣ màu : 0.005 lux@(F1.2, AGC ON), 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC
ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng ngoại, 25fps/30fps, (1920×1080)
- Chống ngược sáng thực 120dB WDR; Hỗ trợ 2 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 30m; Vỏ hoàn toàn bằng kim
loại;
9,790,000
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB ; Hỗ trợ dịch vụ Hik-
Connect , Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo,
phát hiêṇ xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ
khuôn mă ̣t.
*Model S : tích hợp micro, cổng báo đô ̣ng , âm thanh vào / ra
- Z: Thêm Motorized VF lens
- Nguồn: 12 VDC, 0.75A, max. 9.5W
PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.3A to 0.1A, max. 11W .
- Tặng Adaptor 12V chính hãng.

Camera IP Dome hồng ngoại 3MP chuẩn nén H.265+


- Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Ứng dụng công nghê ̣ Darkfighter Siêu nhạy
sáng,Đô ̣ nhạy sáng ở chế đô ̣ màu : 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng
ngoại; 25fps/30fps(2048×1536, 1920×1080);
- Ống kính 2.8mm ( Đặt hàng 4/6mm)
- Chống ngược sáng thực 120dB WDR; Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA;
Hỗ trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
5,160,000
- Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 30m; Vỏ hoàn toàn bằng kim
loại, Tiêu chuẩn ngoài trời IP67, Tiêu chuẩn chống đâ ̣p phá IK10; DC12V&PoE;
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa lên tới 128GB; Hỗ trợ dịch vụ
Hik-Connect.
- Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo, phát hiêṇ
xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ khuôn
mă ̣t.
Tặng Adaptor 12V chính hãng.
Camera IP trụ hồng ngoại 3MP chuẩn nén H.265+
Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Ứng dụng công nghê ̣ Darkfighter Siêu nhạy
sáng,Đô ̣ nhạy sáng ở chế đô ̣ màu : 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng
ngoại; 25fps/30fps(2048×1536);
- Ống kính 4mm ( Đặt hàng 2.8/6/8/12mm)
Chống ngược sáng thực 120dB WDR; Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA;
Hỗ trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
5,010,000
- Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 30m; Vỏ hoàn toàn bằng kim
loại, Tiêu chuẩn ngoài trời IP67, Tiêu chuẩn chống đâ ̣p phá IK10; DC12V&PoE;
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa lên tới 128GB; Hỗ trợ dịch vụ
Hik-Connect.
- Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo, phát hiêṇ
xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ khuôn
mă ̣t.
Tặng Adaptor 12V chính hãng.

Camera IP Dome hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+


- Cảm biến hình ảnh 1/2.5" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Ứng dụng công nghê ̣ Darkfighter Siêu nhạy
sáng,
- Độ phân giải 2688 × 1520 @30fps
- Ống kính cố định 2.8( Đăt hàng 4/6/8/12mm)
- Chống ngược sáng thực 120dB WDR;
- Hỗ trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; HLC; ROI
- Tầm xa hồng ngoại 30m; Tiêu chuẩn ngoài trời IP67, Tiêu chuẩn chống đâ ̣p phá
4,640,000
IK10; DC12V&PoE;
- Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa lên tới 128GB; Hỗ trợ dịch vụ
Hik-Connect. Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiê ̣n vượt hàng rào ảo,
phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p, phát hiê ̣n di dời vâ ̣t thể, phát hiê ̣n hành lý vô chủ, phát hiện thay
đổi khung cảnh, phát hiê ̣n khuôn mă ̣t.

Author:
Camera IP Dome hồng ngoại 5MP chuẩn nén H.265+
Cảm biến hình ảnh 1/2.9" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Ứng dụng công nghê ̣ Darkfighter Siêu nhạy
sáng,Đô ̣ nhạy sáng ở chế đô ̣ màu : 0.01lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng
ngoại;Author:
20 fps (2560 × 1920)
- Ống kính 2.8mm ( Đặt hàng 4/6/8mm)
- Chống ngược sáng thực 120dB WDR; Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA;
Hỗ trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR; 6,040,000
Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 30m; Vỏ hoàn toàn bằng kim
loại, Tiêu chuẩn ngoài trời IP67, Tiêu chuẩn chống đâ ̣p phá IK10; DC12V&PoE;
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa lên tới 128GB; Hỗ trợ dịch vụ
Hik-Connect. Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào
ảo, phát hiêṇ xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát
hiêṇ khuôn mă ̣t.
Tặng Adaptor 12V chính hãng.

Camera IP Trụ hồng ngoại 5MP chuẩn nén H.265+


Cảm biến hình ảnh 1/2.9" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Đô ̣ nhạy sáng chế đô ̣ màu : 0.01 lux@(F1.2,
AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng ngoại; 20 fps (2944 × 1656);
- Ống kính 4mm ( Đặt hàng 2.8/6mm);
- Chống ngược sáng thực 120dB WDR; Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA; Hỗ
trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
5,820,000
- Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 30m; Vỏ hoàn toàn bằng kim
loại, Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; DC12V&PoE; Tích hợp khe cắm thẻ nhớ
SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect.
- Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo, phát hiêṇ
xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ khuôn
mă ̣t.
Tặng Adaptor 12V chính hãng.
Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Ứng dụng công nghê ̣ Darkfighter Siêu nhạy sáng,Đô ̣ nhạy sáng ở chế đô ̣ màu : 0.005
lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng ngoại; 25fps/30fps(1920×1080);
- Ống kính 2.8mm ( Đặt hàng 4/6mm);
Chống ngược sáng thực 120dB WDR; Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA; Hỗ trợ
3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 30m; Vỏ hoàn toàn bằng kim
5,230,000
loại, Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; DC12V&PoE;
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-
Connect. Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo,
phát hiêṇ xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ
khuôn mă ̣t.
*Model FHWD: 50fps/60fps(1920×1080) tốc đô ̣ khung hình cao gấp đôi so với
camera thường, phù hợp giám sát những chuyển đô ̣ng nhanh hoă ̣c giám sát quầy thu
ngân , khi đếm tiền ...
Tặng Adaptor 12V chính hãng.

Camera IP Dome hồng ngoại 3MP chuẩn nén H.265+


- Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Đô ̣ nhạy sáng chế đô ̣ màu : 0.005 lux@(F1.2,
AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng ngoại; 25fps/30fps (2048 x 1536)
- Ống kính 2.8mm ( Đặt hàng 4/6mm); Chống ngược sáng thực 120dB WDR;
Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA; Hỗ trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 30m;
5,080,000
Vỏ hoàn toàn bằng kim loại, Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; DC12V&PoE;
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-
Connect.
- Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo, phát hiêṇ
xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ khuôn
mă ̣t.
Tặng Adaptor 12V chính hãng.
Camera IP Dome hồng ngoại 8MP chuẩn nén H.265+
Cảm biến hình ảnh 1/2.5" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Đô ̣ nhạy sáng chế đô ̣ màu : 0.01 lux@(F1.2,
AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng ngoại; 20fps(3840×2160), 25fps/30fps (2944 x 1656,
2560×1920, 2560×1440, 2048×1536,1920×1080);
Ống kính 2.8mm ( Đặt hàng 4/6mm); Chống ngược sáng thực 120dB WDR;
Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA; Hỗ trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
8,250,000
Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 30m;
Vỏ hoàn toàn bằng kim loại, Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; DC12V&PoE;
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-
Connect.Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo,
phát hiêṇ xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ
khuôn mă ̣t.
Tặng Adaptor 12V chính hãng.

Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+


Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan
CMOS;H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Ứng dụng công nghê ̣ Darkfighter Siêu nhạy sáng, Đô ̣ nhạy sáng ở chế đô ̣ màu : 0.005
lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng ngoại; 25fps/30fps(1920×1080);
Ống kính 4mm ( Đặt hàng 2.8/6mm) Chống ngược sáng thực 120dB WDR;
Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA; Hỗ trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
EXIR 2.0; tầm xa hồng ngoại 80m,Vỏ hoàn toàn bằng kim loại, Tiêu chuẩn ngoài trời
IP67; DC12V&PoE; 6,040,000
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-
Connect, Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo,
phát hiêṇ xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ
khuôn mă ̣t.
*Model FHWD: 50fps/60fps(1920×1080) tốc đô ̣ khung hình cao gấp đôi so với
camera thường, phù hợp giám sát những chuyển đô ̣ng nhanh hoă ̣c giám sát quầy thu
ngân , khi đếm tiền ...
Tặng Adaptor 12V chính hãng.
Camera IP Trụ hồng ngoại 3MP chuẩn nén H.265+
Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Ứng dụng công nghê ̣ Darkfighter Siêu nhạy sáng, Đô ̣ nhạy sáng ở chế đô ̣ màu : 0.005
lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng ngoại; 25fps/30fps((2048 × 1536);
Ống kính 4mm ( Đặt hàng 2.8/6mm) Chống ngược sáng thực 120dB WDR;
Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA; Hỗ trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
5,970,000
EXIR 2.0; tầm xa hồng ngoại 80m,Vỏ hoàn toàn bằng kim loại, Tiêu chuẩn ngoài trời
IP67; DC12V&PoE;
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-
Connect, Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo,
phát hiêṇ xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ
khuôn mă ̣t.
Tặng Adaptor 12V chính hãng.

Camera IP Trụ hồng ngoại 5MP chuẩn nén H.265+


Cảm biến hình ảnh 1/2.9" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Ứng dụng công nghê ̣ Darkfighter Siêu nhạy sáng, Đô ̣ nhạy sáng ở chế đô ̣ màu : 0.01
lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng ngoại; 20 fps (2944 × 1656);
Ống kính 4mm ( Đặt hàng 2.8/6mm) Chống ngược sáng thực 120dB WDR;
Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA; Hỗ trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
6,780,000
EXIR 2.0; tầm xa hồng ngoại 80m,Vỏ hoàn toàn bằng kim loại, Tiêu chuẩn ngoài trời
IP67; DC12V&PoE;
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-
Connect, Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo,
phát hiêṇ xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ
khuôn mă ̣t.
Tặng Adaptor 12V chính hãng.
Camera IP Trụ hồng ngoại 8MP chuẩn nén H.265+
Cảm biến hình ảnh 1/2.5" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Ứng dụng công nghê ̣ Darkfighter Siêu nhạy sáng, Đô ̣ nhạy sáng ở chế đô ̣ màu : 0.01
lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng ngoại;: 20 fps (3840 × 2160)
Ống kính 4mm ( Đặt hàng 2.8/6mm) Chống ngược sáng thực 120dB WDR;
Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA; Hỗ trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
9,060,000
EXIR 2.0; tầm xa hồng ngoại 80m,Vỏ hoàn toàn bằng kim loại, Tiêu chuẩn ngoài trời
IP67; DC12V&PoE;
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-
Connect, Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo,
phát hiêṇ xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ, phát hiêṇ
khuôn mă ̣t.
Tặng Adaptor 12V chính hãng.

Camera IP Cube hồng ngoại 5MP chuẩn nén H.265+ Wifi


Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Đô ̣ nhạy sáng chế đô ̣ màu : Color: 0.01 Lux @
(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux với IR; 20fps (2944 × 1656),
25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080);
Ống kính 2.8mm ( Đặt hàng 4/6mm); Chống ngược sáng thực 120dB WDR;
Hỗ trợ các tính năng thông minh VCA; Hỗ trợ 3 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR; 5,450,000
Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 10m;
Vỏ bằng nhựa; DC12V&PoE;
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-
Connect.Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiêṇ vượt hàng rào ảo,
phát hiêṇ xâm nhâ ̣p, phát hiêṇ di dời vâ ̣t thể, phát hiêṇ hành lý vô chủ.
Tặng Adaptor 12V chính hãng.
Camera IP FISH EYE hồng ngoại 5MP chuẩn nén H.265+
Cảm biến hình ảnh 1/2.5" Progressive Scan
CMOS;H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Đô ̣ nhạy sáng chế đô ̣ màu : 0.01
lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bâ ̣t hồng ngoại; 25fps/30fps (2560 × 1920, 2048 ×
1536, 1280 × 960);
Ống kính 1.05 mm @ F2.2, Góc nhìn : 180°(ngang)x180°(dọc);
Chống ngược sáng thực 120dB WDR;
13,110,000
Hỗ trợ 2 luồng dữ liê ̣u; 3D DNR; BLC; ICR;
Công nghê ̣ hồng ngoại EXIR 2.0, tầm xa hồng ngoại 10m; Vỏ hoàn toàn bằng kim
loại; DC12V&PoE;
Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDlên tới 128GB; Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect ,
hỗ trợ tính năng phát hiê ̣n vượt hàng rào ảo, phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p, phát hiê ̣n di dời vâ ̣t
thể, phát hiê ̣n hành lý vô chủ, phát hiê ̣n khuôn mă ̣t
Tặng Adaptor 12V chính hãng.

hư DS-2CD2955FWD-I tích hợp micro, cổng báo đô ̣ng , âm thanh vào / ra 13,400,000

CAMERA IP CUBE - P/T (Pan/Tilt)


Camera IP Cube Wifi hồng ngoại 2 MP (All in One), chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải: 2.0 Megapixel ( 1920 x 1080) , Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan
CMOS
■ Ống kính 2.8mm. Đô ̣ nhạy sáng : 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
0.028Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR
Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 10m, Tầm xa cảm biến chống trộm: 10m
■ Kết nối không dây Wifi ( tầm xa max 50m ) hoặc có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ
thật số 3D DNR, Chống ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt lọc hồng ngoại
ICR .
Truyền Audio 2 chiều, Tích hợp mic và loa trên camera. 2,870,000
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Tích hợp 1 cổng báo động
Alarm in/out đối với mã có đuôi S. Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF. Nguồn cấp 12V
DC hoặc PoE (802.3af) .
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile software, Hik-conncet. Tính năng
thông minh mới : Phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. Miễn phí 1
host chính hãng trọn đời sản phẩm. Tặng Adaptor 12V chính hãng.
Camera IP Dome Pal/Tilt Wifi hồng ngoại 4 MP ( quay quét ), chuẩn nén
H.264
■ Độ phân giải: 4.0 Megapixel 2688×1520 @ 20fp , Cảm biến: 1/2.8" Progressive
Scan CMOS
■ Ống kính 4mm (Đă ̣t hàng: chọn 2,8 ; 6mm). Đô ̣ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2 ; 0 Lux
với IR. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 10m, Góc quay Pan: -90° ~ 90°, Tilt: 0° ~ 75°
■ Kết nối không dây Wifi ( tầm xa max 50m ) hoặc có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ 5,970,000
thật số 3D DNR, Chống ngược sáng thực WDR 120 dB, Cắt lọc hồng ngoại ICR .
-S: Kết nối Audio/Alarm IO
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối
ONVIF. Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af). ■ Hỗ trợ Online 6 user max ,
IVMS-4500 mobile software. Tính năng thông minh mới : Phát hiêṇ xâm nhâ ̣p
khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.
Tặng Adaptor 12V chính hãng.

G IP CAMERA DOME ỐNG KÍNH THAY ĐỔI TIÊU CỰ

Camera IP ( Dome) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.265+ ; chống ngược sáng thực
( True WDR)
■ Độ phân giải: 2 Megapixel (1920x1080), Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 2.8 - 12mm ( varifocul lens ). Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ; 0
Lux với IR. Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m 5,450,000
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng
thực WDR 120 dB. Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự chuyển chế đô ̣ ngày/đêm.
Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Hỗ trợ Chuẩn kết nối
ONVIF. Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af,class 3) . ■ Dải nhiệt hoạt động rô ̣ng
:( -30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 kênh. Tính năng thông minh mới: Phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p khu vực cấm
hay vượt Hàng rào ảo. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.
-S: Kết nối Audio/Alarm IO 6,330,000
-Z: Thêm Motorized VF lens (điều khiển óng kính tự động từ xa).

6,700,000
Camera IP Dome ( bán cầu) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.264
■ Độ phân giải: 2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm biến: 1/3" Progressive Scan
CMOS
■ Ống kính Vari-focal 2.8 - 12mm Auto iris. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2 ; 0
Lux với IR. Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng kỹ 6,190,000
thật số Digital WDR, Cắt lọc hồng ngoại ICR . Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự
chuyển chế đô ̣ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66. Chống va đập.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. . Hỗ trợ Chuẩn kết nối
ONVIF. Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■ Dải nhiệt hoạt động rô ̣ng :(
-30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile software. Tính năng thông minh
mới : Phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. Miễn phí 1 host chính
hãng trọn đời sản phẩm. Thêm kết nối audio và báo động ( F-IS) cộng thêm
330.000đồng .Tặng Adaptor 12V chính hãng.
6,410,000

Camera IP Dome ( bán cầu) hồng ngoại 4 MP chuẩn nén H.264/MJPEG


■ Độ phân giải: 4 Megapixel ( 2688x1520 ) , Cảm biến: 1/3" Progressive Scan
CMOS
■ Ống kính Vari-focal 2.8 - 12mm Auto iris. Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2; 0
Lux với IR. Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng kỹ
thuật số Digital WDR, Cắt lọc hồng ngoại ICR . Chức năng bù ngược sáng BLC Tự
chuyển chế đô ̣ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66. Chống va đập.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Hỗ trợ Chuẩn kết nối 10,310,000
ONVIF. Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■ Dải nhiệt hoạt động rô ̣ng :(
-30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile software. Tính năng thông minh
mới : Phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. Miễn phí 1 host chính
hãng trọn đời sản phẩm.
*Model S : tích hợp micro, cổng báo đô ̣ng , âm thanh vào / ra
- Z: Thêm Motorized VF lens
Tặng Adaptor 12V chính hãng.

G IP CAMERA TRỤ ỐNG KÍNH THAY ĐỔI TIÊU CỰ


Camera IP ( hình trụ) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.265+ ; chống ngược sáng
thực ( True WDR)
■ Độ phân giải: 2 Megapixel (1920x1080), Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS
■ Ống kính 2.8 - 12mm ( varifocul lens ). Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ; 0
Lux với IR. Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng
thực WDR 120 dB. Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự chuyển chế đô ̣ ngày/đêm. 5,380,000
Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB Hỗ trợ Chuẩn kết nối
ONVIF. Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af,class 3) . ■ Dải nhiệt hoạt động rô ̣ng
:( -30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 kênh. Tính năng thông minh mới: Phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p khu vực cấm
hay vượt Hàng rào ảo. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.
-S: Kết nối Audio/Alarm IO
-Z: Thêm Motorized VF lens (điều khiển óng kính tự động từ xa).
6,260,000

6,550,000

Camera IP ( hình trụ) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.264


■ Độ phân giải: 2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cảm biến: 1/3" Progressive Scan
CMOS
■ Ống kính Vari-focal 2.8 - 12mm Auto iris. Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ; 0
Lux với IR. Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng kỹ
thật số Digital WDR, Cắt lọc hồng ngoại ICR . Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự
chuyển chế đô ̣ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. . Hỗ trợ Chuẩn kết nối 5,890,000
ONVIF. Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) . ■ Dải nhiệt hoạt động rô ̣ng :(
-30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile software. Tính năng thông minh
mới : Phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. Miễn phí 1 host chính
hãng trọn đời sản phẩm. .Tặng Adaptor 12V chính hãng.

6,340,000

A ĐẶC BIỆT: CAMERA BÍ MẬT, CAMERA ĐẾM NGƯỜI


Camera IP trụ hồng ngoại thông minh 2MP ngoài trời - chống ngược sáng
thực WDR 120dB
- Độ phân giải: 2Megapixel ( 1920 x 1080 ) , Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan
CMOS, tối đa 60fps@1080P , hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
- Ống kính 2.8 - 12mm. Điều khiển Ống kính từ xa qua phần mềm hoặc điện thoại.
- Độ nhạy sáng: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC
ON), 0 Lux with IR.
- Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
- Kết nối mạng có dây RJ45. 21,280,000
- S: Cổng Audio/Alarm In/Out. Hỗ trợ cổng CVBS
- Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng thực WDR 140dB, Cắt lọc
hồng ngoại ICR . Hỗ trợ các tính năng BLC, HLC, ROI . Tự chuyển chế đô ̣
ngày/đêm. .
- Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối
ONVIF/PSIA
- Nguồn cấp 12V DC, 24V AC hoặc PoE (802.3af)
- Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67

Camera IP bí mật
- Cảm biến 1/2.7" Progressive CMOS
- 1280 × 960@30 fps
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 3D DNR/ROI, 120dB WDR 4,020,000
- Có hỗ trợ ngõ vào âm thanh
- Hỗ trợ VCA, cảnh báo phát hiện khuôn mặt
- Support NAS (NFS, SMB/CIFS)
- Nguồn 12VDC

4,020,000

Camera IP bí mâ ̣t 1MP.


- Ống kính Pinhole Độ phân giải: 1 Megapixel ( 1280 x 720p ) , 1/4" Progressive
Scan CMOS, ống kính điểm 3.2mm (Pinhole len), góc nhìn ngang 65 đô ̣.
- Đô ̣ nhạy sáng 0.01Lux. chống ngược sáng thực ( WDR-100 dB), chống nhiễu 3D-
DNR. 4,090,000
- Kích thước nhỏ gọn Cao X Rô ̣ng X Dày: 37.33 × 41.43 × 24.3 (mm). Hỗ trợ Chuẩn
kết nối ONVIF. Nguồn cấp 12V DC
- Hỗ trợ Online 6 user max , IVMS-4500 mobile software.
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. Tặng Adaptor 12V chính hãng.
Canera IP mắt cá thông minh 3MP
■ Cảm biến 1/3″ CMOS
■ Tính năng bản đồ nhiệt
■ Cảm biến hình ảnh 3 mega-pixel
■ Độ phân giải 1536 x 1536 (30fps)
■ Góc nhìn toàn cảnh 360°
17,600,000
■ Xem đa chế độ
■ Virtual PTZ
■ Tầm xa hồng ngoại thông minh 15m
■ Tích hợp Mic và Loa

Camera IP thân (Ultra Low-light) , độ nhạy sáng cực kỳ cao, nhìn đêm
rất tốt
■ Độ phân giải: 2 Megapixel (1920 x 1080p ) up to 60fps, Cảm biến: 1/1.8"
Progressive Scan CMOS
■ Ống kính Vari-focal 3.8 - 16mm Auto iris. Đô ̣ nhạy sáng cao: Color:
0.001Lux@F1.2, B/W: 0.00011Lux@F1.2;
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng
thực WDR 120 dB, Cắt lọc hồng ngoại ICR . Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự
chuyển chế đô ̣ ngày/đêm. Tăng đô ̣ phân giải khu vực quan trọng (ROI encoding). 33,510,000
Defog: chống sương mù/EIS: chống rung điện tử
- Tiêu cự: ABF ( -A: model)
■ Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF. Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa
128GB. Truyền Audio 2 chiều, Có cổng Audio IN/OUT, Cổng Báo động IN/OUT
Nguồn cấp: 24VAC± 10%, 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
■ Hỗ trợ Online 10 user max , IVMS-4500 mobile software. Tính năng thông minh
mới : Phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. Nhận diện khuân mặt.
Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. Tặng Adaptor 12V chính hãng.

Camera IP thông minh, đếm người vào ra chuyên dụng


■ Độ phân giải: 1.3 Megapixel . Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■ Đô ̣ nhạy sáng cao:Color: 0.01lux, B/W: 0.001lux, 0 lux with IR. Ống kính
2.1mm@F2.2 góc đứng 115°( horizontal). 2.8mm/F2.0, horizontal FoV: 92.5º
Chống ngược sáng thực 120dB( WDR), chống sương mù, chống rung điện tử: EIS,
BLC, HLC
■ Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF. Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 20,250,000
128GB. Có cổng Audio IN/OUT, Cổng Báo động IN/OUT Nguồn cấp: 12 V DC ±
10%
■ Hỗ trợ Online 10 user max , IVMS-4500 mobile software. - C: Đếm người: Hiển
thị thông tin số lượng người vào ra trực tiếp trên video. Xuất báo cáo theo thời gian.
Chế độ mã hóa thông minh. Tính năng thông minh phát hiện xâm nhập. Nguồn
12VDC hoă ̣c PoE. Tặng Adaptor 12V chính hãng

CAMERA IP DÒNG EASY IP 4.0


Camera IP ( bán cầu) hồng ngoại 2/4 MP chuẩn nén H.265+ 5,080,000
■ Độ phân giải: 2/4 Megapixel , Cảm biến: 1/2.7"; 1/2.8" Progressive Scan
CMOS
■ Độ nhạy sáng: 0.005 Lux/F1.2; 0 lux với IR (DS-2CD2326G2); 0.007
Lux/F1.2; 0,012 Lux /F1.6,0 Lux với IR (DS-2CD2346G2); Tính năng hồng
ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại 50m.
■ Ống kính 2.8/4/6mm 5,380,000
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, chống ngược
sáng thực 120dB WDR, Cắt lọc hồng ngoại ICR . Chức năng bù ngược sáng
BLC. Tự chuyển chế đô ̣ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67, chuẩn chống
đập phá IK10.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. . Hỗ trợ Chuẩn kết 5,380,000
nối ONVIF. Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) .
■ Dải nhiệt hoạt động rô ̣ng :( -30°~50°)
■ Tính năng thông minh mới : Phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p khu vực cấm, vượt hàng rào
ảo, vùng đi vào, vùng đi ra. lọc báo đô ̣ng giả - phân biê ̣t người, phương tiê ̣n,
Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.
■ S: Tích hợp 1 cổng báo động Alarm in/out, 1 cổng audio in/out 5,740,000

6,040,000

Camera IP (thân trụ) hồng ngoại 24 MP chuẩn nén H.265+


■ Độ phân giải: 4 Megapixel , Cảm biến: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
■ Độ nhạy sáng: 0.007/ Lux/F1.2; 0,012 Lux /F1.6,0 Lux với IR; tầm xa hồng
ngoại 50m/80m, Tính năng hồng ngoại thông minh.
■ Ống kính 2.8/4/6/8/12mm 6,330,000
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, chống ngược
sáng thực 120dB WDR, Cắt lọc hồng ngoại ICR . Chức năng bù ngược sáng
BLC. Tự chuyển chế đô ̣ ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. . Hỗ trợ Chuẩn kết
nối ONVIF. Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) .
■ Dải nhiệt hoạt động rô ̣ng :( -30°~60°) 6,260,000
■ Tính năng thông minh mới : Phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p khu vực cấm, vượt hàng rào
ảo, vùng đi vào, vùng đi ra. lọc báo đô ̣ng giả - phân biê ̣t người, phương tiê ̣n,
Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.

6,550,000
Camera IP ( bán cầu) siêu nhạy sáng 2/4 MP chuẩn nén H.265+ 4,930,000
■ Độ phân giải: 2/4 Megapixel , Cảm biến: 1/2.7"; 1/2.8" Progressive Scan
CMOS
■ Độ nhạy sáng: 0.0035 lux (DS-2CD2327G3E-L); 0.0013 lux (DS-
2CD2347G3E-L);
■ Hỗ trợ đèn trợ sáng 30m
■ Ống kính 2.8/4/6mm
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, chống ngược
sáng thực 120dB WDR. Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự chuyển chế đô ̣
ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67,.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. . Hỗ trợ Chuẩn kết 5,740,000
nối ONVIF. Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) .
■ Dải nhiệt hoạt động rô ̣ng :( -30°~60°)
■ Tính năng thông minh mới : Phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p khu vực cấm, vượt hàng rào
ảo, vùng đi vào, vùng đi ra. lọc báo đô ̣ng giả - phân biê ̣t người, phương tiê ̣n,
Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.

Camera IP ( thân trụ ) siêu nhạy sáng 2/4 MP chuẩn nén H.265+ 6,040,000
■ Độ phân giải: 2/4 Megapixel , Cảm biến: 1/2.7"; 1/2.8" Progressive Scan
CMOS
■ Độ nhạy sáng: 0.0035 lux (DS-2CD2327G3E-L); 0.0013 lux (DS-
2CD2347G3E-L);
■ Hỗ trợ đèn trợ sáng 30m
■ Ống kính 2.8/4/6mm
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, chống ngược
sáng thực 120dB WDR. Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự chuyển chế đô ̣
ngày/đêm. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67,.
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. . Hỗ trợ Chuẩn kết 6,850,000
nối ONVIF. Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) .
■ Dải nhiệt hoạt động rô ̣ng :( -30°~60°)
■ Tính năng thông minh mới : Phát hiê ̣n xâm nhâ ̣p khu vực cấm, vượt hàng rào
ảo, vùng đi vào, vùng đi ra. lọc báo đô ̣ng giả - phân biê ̣t người, phương tiê ̣n,
Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.

PanoVu mini 03 camera toàn cảnh và 1 camera PTZ


01 Camera toàn cảnh
- 1 ống kính 1/2.8" progressive scan CMOS
- Độ phân giải 1920×1080 @30fps
- Góc nhìn ngang : 130°
- Độ nhạy sáng : Màu: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), Đen trắng : 0.05 Lux@(F1.6,
AGC ON), 0 Lux khi bật hồng ngoại
- Tầm xa hồng ngoại : 20m
Camera PTZ
14,650,000
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Độ phân giải 1920×1080 @30fps
- Góc nhìn ngang : 119°, Góc nhìn dọc : 61°
- Zoom quang 4× , Zoom số 16x
- Độ nhạy sáng : Màu: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0.05 Lux@(F1.6, AGC
ON), 0 Lux khi bật hồng ngoại
- Gán vào đầu ghi hình sẽ chiếm 2 kênh
- Nguồn 12V/PoE.

03 Camera toàn cảnh


- 3 x Cảm biến CMOS 1/2.8"
- 3 x Ống kính 2mm
- 3 kênh Độ phân giải 1920×1080 13,870,000
- Chuẩn nén H265
- Góc nhìn ngang : 128.5°, góc nhìn dọc 75.7°
- Tầm xa hồng ngoại : 10m
03 Camera toàn cảnh
- 3 ống kính 1/2.8" progressive scan CMOS
- Độ phân giải 3×1920×1080 @30fps
- Góc nhìn ngang : 130°
- Độ nhạy sáng : Màu: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), Đen trắng : 0.05 Lux@(F1.6,
AGC ON), 0 Lux khi bật hồng ngoại
- Tầm xa hồng ngoại : 20m
Camera PTZ
19,310,000
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Độ phân giải 1920×1080 @30fps
- Góc nhìn ngang : 119°, Góc nhìn dọc : 61°
- Zoom quang 4× , Zoom số 16×
- Độ nhạy sáng : Màu: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0.05 Lux@(F1.6, AGC
ON), 0 Lux khi bật hồng ngoại
- Gán vào đầu ghi hình sẽ chiếm 4 kênh
- Nguồn 12V/PoE. Chuẩn chống nước: IP54

03 Camera toàn cảnh


- Cảm biến CMOS 1/2.8"
- Ống kính 4mm
- Độ phân giải 1920×1080
- Chuẩn nén H265
- Góc nhìn ngang : 80.7°, góc nhìn dọc 43.5°
- Độ nhạy sáng : Màu: 0.005 Lux@(F1.6)
- Tầm xa hồng ngoại : 20m
01 Camera PTZ 41,010,000
- Cảm biến CMOS 1/2.8"
- Zoom quang 10× , tiêu cự 5-50mm
- Chuẩn nén H265
- Độ nhạy sáng : Màu: 0.005 Lux/(F1.6)
- Tầm xa hồng ngoại : 50m
- Góc quay: 350° ; Góc quét: 0°~90°, Tốc độ quay: 0.1°~60°/s, Tốc độ quét:
0.1°~60°/s,
- Nguồn 12V/PoE.

CAMERA IP SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom)


Camera IP speed dome 4MP
Cảm biến CMOS 1/3”, độ phân giải 4Mp, 2560x1440@25fps. Chuẩn nén
H.265/H265+.
Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with
IR.
Zoom quang 4x, Zoom số 16x.
Tính năng ngược sáng thực WDR, Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Tính năng Bù
ngược sáng BLC,
6,640,000
Tiêu cự điều chỉnh từ 2.8-12mm.
Hỗ trợ 300 Presets, Nhớ vị trí trước khi mất điện.
Hỗ trợ tính năng ANR,
Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB.
Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 Audio ra.
Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66, tiêu chuẩn chống đập phá IK10
Nguồn cấp 12VDC, hỗ trợ POE.

Tầm xa hồng ngoại 20m, hỗ trợ hồng ngoại thông minh. 7,000,000

Camera IP speed dome 2MP


Cảm biến CMOS 1/3”, độ phân giải 2Mp 1920 × 1080@30fps. Chuẩn nén
H.265/H265+.
Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with
IR.
Zoom quang 4x, Zoom số 16x.
Tính năng ngược sáng thực WDR, Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Tính năng Bù
ngược sáng BLC,
6,120,000
Tiêu cự điều chỉnh từ 2.8-12mm.
Hỗ trợ 300 Presets, Nhớ vị trí trước khi mất điện.
Hỗ trợ tính năng ANR,
Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB.
Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 Audio ra.
Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66, tiêu chuẩn chống đập phá IK10
Nguồn cấp 12VDC, hỗ trợ POE.

Tầm xa hồng ngoại 20m, hỗ trợ hồng ngoại thông minh. 6,480,000
Camera IP speed dome hồng ngoại mini (zoom xoay 360 độ),
• 2MP, 1920x1080 Pixels, Day/night , Hồng ngoại 30m.
• Độ nhạy sáng: Color: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0.005Lux @ (F2.0, AGC
ON).
• Ống kính zoom 4X f=2.8~12mm
• Hổ trợ 300 vị trí nhớ (programmable presets), có hổ trợ tour patrol/pattern
7,290,000
• Hỗ trợ thẻ nhớ SD 128GB. Hỗ trợ âm thanh/báo động
• Frame rate: 30fps (1920x1080).
• Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng
rào ảo, POE&12 VDC

Camera IP bán cầu 3MP (mini PTZ)


- Độ phân giải: 2048 x 1536P
- Cảm biến CMOS, kích thước 1/2.8”
- Sử dụng trong nhà và ngoài trời. Zoom quang 4X, zoom số 16x
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ nhạy sáng: Color: 0.1lux/F2.0, B/W:0.01lux/F2.0 10,230,000
- Góc quan sát: 80-33.5° (Wide~Tele). Quay ngang:0°~350°; Quay dọc: 0°~90°(Auto
Flip)
- Nguồn cung cấp: POE (802.3af, class3)&12 VDC, Max. 8W
- Chuẩn IP67, IK10

Camera IP Speed Dome quay quét 2MP trong nhà


• Cảm biến CMOS 1/2.8”
- Độ phân giải: 1920 x 1080 25fps/30fps
• Zoom quang 15X ; Zoom số 16X
- Góc ngẩng: 5° - 90° (Auto-flip)
• Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) , B/W: 0.001 Lux @(F1.6,
AGC ON)
• Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
11,710,000
- Khẩu độ: F1.6 - F3.5
• 3DWDR, 3D DNR, HLC, BLC
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 256GB
• Tích hợp tính năng chống sét TVS 4000V
• 12 VDC & PoE+
- Nguồn 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4)
- Kích thước: Φ165 mm × 168 mm, Φ165 mm ×179.5 mm
Camera IP Speed Dome quay quét 2MP
- Độ phân giải 2MP 1920*1080:30fps, cảm biến CMOS 1/2.8" ,
- Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264, tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Chống
ngược sáng thực True WDR,
- Tính năng siêu nhạy sáng, Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 14,660,000
- Zoom Quang:25x, Zoom Số:16X
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Nguồn cấp PoE+ hoặc Adapter 12VDC
- Tính năng Smart Detection

Camera IP Speed Dome quay quét 2MP


• Độ phân giải 2MP,
• Cảm biến CMOS 1/2.8"
• Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264,
• Độ nhạy sáng: Color: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.01 Lux @(F1.6, AGC
ON), 0 Lux with IR,
12,450,000
- Zoom Quang:15x, Lấy nét :5-75 mm, Zoom Số:16X,
- Góc quay: 360° ; Góc quét: -15°~90°(Tự động lật),
• Tốc độ quay: 0.1° - 80°/s, Góc quét: 0.1° - 80°/s
• Hồng ngoại 100m , Nguồn 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4)
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 256GB
• Có hỗ trợ nguồn POE.

Camera IP Speed Dome quay quét 2MP


- Độ phân giải 2MP, Cảm biến CMOS 1/2.8" , hỗ trợ chuẩn nén
H.265+/H.265/H.264+/H.264, tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, câng bằng sáng True
WDR,
- Tính năng siêu nhạy sáng DarkFighter, Có màu tại: 0.005lux/F1.6, Đen trắng tại :
0.001lux/F1.6,
- Góc ngẩng: từ -15° - 90° (Auto-flip) 15,390,000
- Zoom quang :25x, Zoom Số:16X, hồng ngoại 100m
- Độ phân giải 1920*1080:30fps, Tốc độ quay : 0.1° -80°/s, Tốc độ quét : 0.1° -80°/s,
hỗ trợ - Nguồn: 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4), Max.:18 W (IR Max.6 W)
- Tính năng phát hiện thông minh.
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Chuẩn IP66
Camera IP speed dome hồng ngoại HD 2 MP
+ Độ phân giải 2MP, Cảm biến CMOS kích thước 1/2.8", hỗ trợ chuẩn nén
H.265+/H.265/H.264+/H.264 , Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Chống ngược sáng
thực WDR,
+ Tính năng siêu nhạy sáng: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6,
18,340,000
- Góc ngẩng: -5° - 90°(Auto-flip)
- Hồng ngoại: 50m
+ Zoom Quang:25x, Zoom Số:16X,độ phân giải 1920*1080:25fps/30fps,
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB. Hỗ trợ cấp nguồn PoE+ hoặc 12VDC
+ Tính năng Smart Tracking và Smart Detection.

Camera IP Speed Dome hồng ngoại, 2MP ( quay quét),


- Chuẩn nén H264, có hỗ trợ H265+
- Cảm biến CMOS 2MP, 1/2.8", chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264, tính năng
giảm nhiễu số 3D DNR, chống ngược sáng thực True WDR,
- Tính năng siêu nhạy sáng DarkFighter, có màu tại: 0.005lux/F1.6, đen trắng tại:
0.001lux/F1.6, 17,600,000
- Zoom quang :25x, Zoom số :16, hồng ngoại 150m IR
- Độ phân giải 1920*1080:25fps/ 30fps, Tốc độ quay ngang: 0.1° -120°/s, Tốc độ
quét dọc: 0.1° -80°/s,
- Nguồn: 24 VAC and Hi-PoE Max.: 30 W (Max. 10 W for IR)
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 256GB
- Tính năng phát hiện thông minh.

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2MP, chuẩn nén H.264, H.265+
+ Cảm biến CMOS 2MP, 1/2.8", chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264, Giảm
nhiễu số 3D DNR, Chống ngược sáng thực True WDR,
+ Siêu nhạy sáng Powered By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6,
+ Zoom quang :32x, Zoom số :16X, Hồng ngoại 150m IR
- Góc ngẩng: -15° - 90°(auto-flip)
27,920,000
+ Độ phân giải 1920*1080 25fps/30fps/50fps/60fps, Pan Speed: 0.1° -160°/s, Tilt
Speed: 0.1° -120°/s,
- Nguồn: 24 VAC and Hi-PoE Max.: 40 W (Max. 14 W for IR)
- Hỗ trợ: HLC, EIS, Defog
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
+ Tính năng theo dõi thông minh, phát hiện thông minh.
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2MP ( quay quét), chuẩn nén H.264
- Cảm biến CMOS 2MP, 1/2.8", hỗ trợ chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264, tính
năng giảm nhiễu số 3D DNR, chống ngược sáng thực True WDR,
- Tính năng siêu nhạy sáng DarkFighter, Có màu tại: 0.005lux/F1.6, Đen trắng tại :
0.001lux/F1.6,
- Góc ngẩng: -15° - 90°(auto-flip)
22,020,000
- Zoom quang :25x, Zoom số:16X, hồng ngoại 150m IR
- Độ phân giải 1920*1080:60fps, Tốc độ quay: 0.1° -160°/s, Tốc độ quét: 0.1°
-120°/s,
- Nguồn: 24 VAC và Hi-PoE Max.: 40 W (Max. 14 W for IR)
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Tính năng theo dõi thông minh và phát hiện thông minh.

Camera 4MP IR Speed Dome Hồng ngoại 200m( Tích hợp tính năng
thông minh)
- Cảm biến CMOS 4MP, 1/1.9’’, chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264,
- Độ phân giải: 2560 x 1440
- Zoom quang 36X, zoom số 16X
- Siêu nhạy sáng Darkfighter, Color: 0.005 lux/F1.5, B/W:0.0005 lux/F1.5, 0 lux với
IR
- Góc quay :360°; Góc ngẩng: -20°~90°(tự động lật),tốc độ quay Pan: 0.1°~210°/s, 72,090,000
tốc độ quét dọc: 0.1°~150°/s, Zoom Quang: 36x, Focus: 5.7-205.2 mm,
- Tính năng theo dõi thông minh , phát hiện thông minh, Chống sương mù , Lấy nét
tức thì , Hồng ngoại 200m IR,
- Hỗ trợ: Digital WDR, HLC, 3D DNR, EIS
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66, chống đập phá IK10, Hỗ trợ nguồn Hi-PoE và
24VAC.
Camera 8MP IR Speed Dome Hồng ngoại 200m( Tích hợp tính năng
thông minh)
- Cảm biến CMOS 8MP, 1/1.9’’, chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264,
- Độ phân giải: 2560 x 1440
- Zoom quang 36X, zoom số 16X
- Siêu nhạy sáng Darkfighter, Color: 0.005 lux/F1.5, B/W:0.0005 lux/F1.5, 0 lux với
IR
- Góc quay :360°; Góc ngẩng: -20°~90°(tự động lật),tốc độ quay Pan: 0.1°~210°/s, 110,400,000
tốc độ quét dọc: 0.1°~150°/s, Zoom Quang: 36x, Focus: 5.7-205.2 mm,
- Tính năng theo dõi thông minh , phát hiện thông minh, Chống sương mù , Lấy nét
tức thì , Hồng ngoại 200m IR,
- Hỗ trợ: Digital WDR, HLC, 3D DNR, EIS
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66, chống đập phá IK10, Hỗ trợ nguồn Hi-PoE và
24VAC.

Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 36X
Cảm biến hình ảnh: 1/1.9 inch Progressive CMOS.
Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
Chuẩn nén hình ảnh: H.265 / H.265/ H.264 / H.264.
Ghi hình: 60fps (1920 x 1080).
Zoom quang: 36x. Zoom số: 16x. 49,260,000
Xoay ngang: 360° không giới hạn.
Xoay dọc: -20°~ 90° (Auto Flip).
Độ nhạy sáng: Darkfighter Ultra-low light technology(Color: 0.002 lux/F1.5,
B/W:0.0002 lux/F1.5) 120dB WDR
Tầm quan sát hồng ngoại: 200 mét.

Camera 2MP IR Speed Dome Hồng ngoại 500m( Tích hợp tính năng
thông minh)
- Cảm biến CMOS 2MP, 1/2.8’’, chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264,
- Độ phân giải: 1920 x 1080 25fps/30/50/60fps
- Độ nhạy sáng: Color: 0.05 Lux @(F1.8, AGC ON), B/W: 0.01Lux @(F1.8, AGC
ON), 0 Lux with IR
- Góc quay: 360° ; Góc quét: -20°~90°(Tự động lật), Tốc độ quay: 0.1°~210°/s, Tốc 121,510,000
độ quét: 0.1°~150°/s,
- Zoom quang: 50x, Zoom 16X. Tiêu cự: 6.6-330mm,
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
- Tính năng theo dõi thông minh, phát hiện thông minh, tính năng ổn định hình
ảnh, chống sương mù , lấy nét tức thì, WDR 120dB, HLC, BLC
- Hồng ngoại 500m IR,
- Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66, chống đập phá IK10, nguồn cấp Hi-PoE&24VAC
PHỤ KIỆN CHO CAMERA IP
Chân đế treo tường cho Speed Dome.(Mới). KT 97 x 182 x 305mm
Không mua cùng camera thì không chiết khấu
690,000

Bàn điều khiển Camera IP speed Dome ( USB Network Keyboard) :


- Kết nối tín hiê ̣u và nguồn trực tiếp qua cổng USB của đầu ghi hình.
- Điều khiển 3 trục ( 3D PTZ), zoom xoay.
8,420,000
- Có thể lâ ̣p trình cho 15 phím bấm. Có các led hiển thị trạng thái hoạt đô ̣ng của bàn
phím.
- Tương thích với cả phần mềm máy trạm và máy chủ. Hỗ trợ giao thức USB HID.

Bàn phím điều khiển camera IP Speed Dome, có màn hình LED (128 x 64) Pixel
- Điều khiển dễ dàng nhờ tay xoay trên bàn phím.
- RJ45: 10/100 Mbps; 1 x USB 2.0.
- Nhiệt độ làm việc: -10 - +55° C
- Độ ẩm: 10% - 90% 12,880,000
- Trọng lượng: ≤ 1 kg
- Kích thước: 435 x 193 x 110 mm(17.1 X 7.6 X 4.3 inch)
-Nguồn điện cung cấp: 12VDC.

Bàn điều khiển Camera IP Speed Dome (Network Keyboard)


- Tích hợp màn hình cảm ứng 7" với đô ̣ phân giải 800 x 480,
- Cho phép xem trực tiếp hoă ̣c xem lại 1 camera trên màn hình. Cho phép ghi lại Hình
ảnh và âm thanh qua cổng USB.
- Cần điều khiển 3-axis joystick. Cổng giao tiếp : 1 cổng RJ45, 1 cổng RS485, 1 cổng
RS232, 1 cổng USB ( để chiết xuất dữ liê ̣u), 1 cổng Aodio IN, 1 cổng Audio OUT.
33,140,000
- Hỗ trợ 15 người dùng, mỗi người được phép điều khiển 256 thiết bị. Tương thích
với IP camera, DVR, DVS, PC-DVR...
- Kích thước: 110 × 193 × 435 mm
- Nguồn: 12VDC
19
Tình
Bảo hành
trạng

Có sẵn

Có sẵn

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Tháng 2 về
24 tháng
hàng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
M THẺ NHỚ

có sẵn 24 tháng

có sẵn 24 tháng

M THẺ NHỚ
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Đặt hàng 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

có sẵn 24 tháng

Đặt hàng 24 tháng

có sẵn 24 tháng
Còn 150c hết
24 tháng
ngừng đặt

Còn 200c hết


24 tháng
ngừng đặt

còn 3c hết
24 tháng
ngừng nhập
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Đặt hàng 24 tháng

Còn 100c hết


24 tháng
ngừng đặt

còn 10 chiếc
24 tháng
ngừng đăt

ƯỜI
Đặt hàng 24 tháng

có sẵn 24 tháng

có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn mẫu 24 tháng

Đặt hàng 24 tháng


Đặt hàng

Đặt hàng

Có sẵn mẫu

Có sẵn mẫu

24 tháng

Đặt hàng

Đặt hàng

Đặt hàng

Có sẵn mẫu
Đặt hàng

24 tháng

Có sẵn mẫu

Đặt hàng

24 tháng

có sẵn
Có sẵn 24 tháng

có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Đặt hàng 24 tháng


24 tháng
Có sẵn

24 tháng

24 tháng
Có sẵn

24 tháng
Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng


Có sẵn 25 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng


Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng
Có sẵn 24 tháng

có sẵn 24 tháng
Có sẵn mẫu 24 tháng

Có sẵn mẫu 24 tháng

Có sẵn mẫu 24 tháng


Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 24 tháng

Có sẵn 25 tháng

Có sẵn 24 tháng


BÁO GIÁ ĐẦU GHI HÌNH NVR HIKVISIO
Mã sản phẩm Hình ảnh

Adapter 12V-1A

Cáp HDMI 2M

ĐẦU GHI NVR ( PHIÊN BẢN M

DS-7104NI-Q1

DS-7104NI-Q1/4P

DS-7108NI-Q1
DS-7108NI-Q1/8P

DS-7104NI-Q1/M

DS-7104NI-Q1/4P/M

DS-7108NI-Q1/M

DS-7108NI-Q1/8P/M

ĐẦU GHI NVR


DS-7604NI-E1

DS-7608NI-E1

DS-7616NI-E1

DS-7608NI-E2

DS-7616NI-E2

DS-7632NI-E2

DS-7608NI-E2/8P Giống các tính năng của DS-7608NI- E2 nhưng có thêm 8 cổng cấp nguồ
DS-7716NI-E4

DS-7716NI-E4/16P Giống các tính năng của DS-7716NI- E4 nhưng có thêm 16 cổng cấp nguồ

DS-7732NI-E4

ĐẦU GHI NVR 1K - H265+


DS-7604NI-K1

ĐẦU GHI NVR 1K - H265+

DS-7604NI-K1(B)

DS-7604NI-K1/4P(B)

DS-7608NI-K1(B)

DS-7608NI-K1/8P(B)

DS-7616NI-K1(B)

ĐẦU GHI NVR 1K - HỖ TRỢ W


DS-7608NI-K1/W

ĐẦU GHI NVR 2K

DS-7608NI-K2

DS-7608NI-K2/8P

DS-7616NI-K2

DS-7616NI-K2/16P

DS-7632NI-K2

DS-7632NI-K2/16P

ĐẦU GHI NVR 4K


DS-7716NI-K4

DS-7732NI-K4

DS-7716NI-I4
DS-7732NI-I4(B)

DS-9632NI-I8
DS-9664NI-I8

DS-9632NI-I16
DS-9664NI-I16

DS-96128NI-I16
DS-96256NI-I16

Đầu ghi Blazer Express

Blazer Express/16

Blazer Express/16/8P
Blazer Express/32
ĐẦU GHI HÌNH NVR HIKVISION THÁNG 2 - 2019
Tình
Thông số kỹ thuật
trạng

Adaptor 12V- 1000 mA chính hãng (nhỏ gọn , bền đẹp).


Có sẵn
(Chưa có VAT)

Dây HDMI cho đầu ghi hình dài 2m Hàng nhập khẩu từ HIKvision - (Chưa có VAT)
Có sẵn

ĐẦU GHI NVR ( PHIÊN BẢN MỚI)


Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh
■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Có sẵn
■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
■ Đô ̣ phân giải ghi hình tối đa 4MP.
■Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100/1000Mbps , Băng thông đầu vào
40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), băng thông đầu ra 60Mbps
■Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect. Có sẵn
■Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến 6TB
■Một cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps, 2 USB 2.0, 4 hoặc 8 cổng POE
RJ45 tối đa 100Mbps.
■Vỏ nhựa
■Nguồn cấp 12V
■Đầu ghi DS-7104/08NI-Q1/4P/8P: 4 hoặc 8 cổng PoE chuẩn 802.3af/at, Có sẵn
công suất nguồn PoE đến 36W hoặc 75W và Nguồn cấp 48V.
■Nguồn cấp 12V
■Đầu ghi DS-7104/08NI-Q1/4P/8P: 4 hoặc 8 cổng PoE chuẩn 802.3af/at,
công suất nguồn PoE đến 36W hoặc 75W và Nguồn cấp 48V.

Có sẵn

Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh


■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Có sẵn
■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
■ Đô ̣ phân giải ghi hình tối đa 4MP
■Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100/1000Mbps , Băng thông đầu vào
40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra
60Mbps. Có sẵn
■ Kèm chuột. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.
■Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến 6TB
■Một cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps, 2 USB 2.0, 4 hoặc 8 cổng POE
RJ45 tối đa 100Mbps.
■Vỏ kim loại Có sẵn
■Nguồn cấp 12V
■Đầu ghi DS-7104/08NI-Q1/4P/8P/M: 4 hoặc cổng PoE chuẩn 802.3af/at,
công suất nguồn PoE đến 36W hoặc 75W và Nguồn cấp 48V

Có sẵn

ĐẦU GHI NVR

Đầu ghi hình camera IP 4/8/16/32 kênh


■ Chuẩn nén video H.264+/H264. Còn số
■ Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P. lương ít hết
■ Độ phân giải ghi hình tối đa 6Mbps. Tối đa 128 kết nối (ngoại trừ 32 kết ngừng sản
nối với đầu DS-7604NI-E1) xuất
■ Tốc độ khung hình tối đa 50fps (P), 60fps (N)
■ Băng thông đầu vào tối đa vs đầu DS-7604/08/16NI-E1 lần lượt là
40/80/160Mbps.
■ Băng thông đầu vào tối đa vs đầu DS-7608/16/32NI-E2 lần lượt là
Có sẵn
80/80/160Mbps.
■ Băng thông đầu ra tối đa 80Mbps.
■ Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 4TB với dòng E1, 2 ổ cứng tối đa 4TB vs dòng E2.
Có sẵn
■ Alarm In/Out (tùy chọn thêm): 4/1
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio in, 1 audio out . 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, Một cổng
mạng RJ45 tối đa 1000Mbps.
■ Nguồn cấp 12VDC. Có sẵn

các tính năng của DS-7608NI- E2 nhưng có thêm 8 cổng cấp nguồn POE Có sẵn
Đầu ghi hình IP camera 16 kênh
■ Chuẩn nén video H.264+/H264.
■ Độ phân giải ghi hình tối đa 6Mbps. Tối đa 128 kết nối.
■ Băng thông đầu vào/ra: 160/80Mbps.
■ Tốc độ khung hình tối đa 50fps (P), 60fps (N)
■ Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải tối đa 1920x1080P.
■ 16 cổng vào và 4 cổng ra báo động Có sẵn
■ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.
■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB . Có tùy chọn thêm 1 cổng
eSATA.( Sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu)
■ Hỗ trợ RS485 và RS232 và 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 cổng mạng RJ45 tối
đa 1000Mbps
■ Nguồn cấp 100~240VAC.

ác tính năng của DS-7716NI- E4 nhưng có thêm 16 cổng cấp nguồn POE Đặt hàng

Đầu ghi hình IP camera 32 kênh


■ Chuẩn nén video H.264+/H264.
■ Độ phân giải ghi hình tối đa 6Mbps. Tối đa 128 kết nối.
■ Băng thông đầu vào/ra: 160/80Mbps.
■ Tốc độ khung hình tối đa 50fps (P), 60fps (N)
■ Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải tối đa 1920x1080P.
■ 16 cổng vào và 4 cổng ra báo động Có sẵn
■ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.
■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB . Có tùy chọn thêm 1 cổng
eSATA.(Sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu)
■ Hỗ trợ RS485 và RS232 và 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. 2 cổng mạng RJ45 tối
đa 1000Mbps
■ Nguồn cấp 100~240VAC.

ĐẦU GHI NVR 1K - H265+


Đầu ghi hình camera IP 4 kênh
■ Hỗ trợ độ phân giải ghi hình tối đa 8Mp.
■ Chuấn nén H.265/H.264/H.264+.
■ Băng thông đầu vào: 40Mbps ; Băng thông đầu ra: 80 Mbps
■ Cổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 ×
1080/60Hz.
■ Cổng audio vào/ra: 1/1. Hỗ trợ 2xUSB 2.0. 1 cổng mạng RJ45 tối đa
100Mbps Có sẵn
■ Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 8Mp.
■ Hỗ trợ 1 ổ HDD, dung lượng tối đa 6TB.
■Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối
lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi
lên ổ cứng.)
■Nguồn cấp 12VDC.

ĐẦU GHI NVR 1K - H265+

Có sẵn
Đầu ghi hình camera IP 4/8/16 kênh
■ Băng thông đầu vào lần lượt vs đầu 4/8/16 kênh lần lượt là:
40/80/160Mbps.
■ Băng thông đầu ra: 80 Mbps. Có sẵn
■ Độ phân giải ghi hình tối đa: 8Mpx.
■ Chuấn nén H.265/ H.265/+ H264/ H264+/ MPEG4
■ Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, HD
1920x1080/60Hz và VGA với độ phân giải 1920 × 1080/60Hz. Có sẵn
■ Cổng audio vào/ra: 1/1; 2xUSB 2.0; 1 cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps
■ Hỗ trợ 1 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB.
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect Cloud.
■ Nguồn cấp 12V
Có sẵn
■ DS-7604/08NI-K1/P thêm hỗ trợ 4/8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn
IEEE 802.3 af/at. Hỗ trợ tính năng POE tăng cường giúp mở rộng khoảng
cách truyền tải. Nguồn cấp 48VDC.

Có sẵn

ĐẦU GHI NVR 1K - HỖ TRỢ WIFI


Đầu ghi NVR 8 kênh - Hỗ trợ Wifi
■ Hỗ trợ camera độ phân giải tối đa 5Mp.
■ Băng thông đầu vào tối đa 50Mbps
■ Chuẩn nén lên đến H265+, H.265, H264+, H264.
■ Cổng HDMI/VGA xuất tín hiệu 1920x1080.
■ Hỗ trợ 1 ổ cứng giao tiếp SATA tối đa 6TB. Cổng mạng RJ45 tối đa 100Mbps.
■ Có khả năng tạo và phát một mạng Wifi riêng, cung cấp một mạng Wifi cho các Có sẵn
camera kết nối tới. Bao gồm 2 ăng ten phát mở rông bên ngoài.
■ Băng tần 2.4Ghz, Tốc độ tối đa 300Mbps, chuẩn IEEE 802.11b/g/n, khoảng cách
truyền tối đa 150m.
■Hỗ trợ 1 cổng ra Audio
■ Nguồn 12VDC

ĐẦU GHI NVR 2K

Có sẵn

Đầu ghi hình camera IP 8/16/32 kênh


■ Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 8Mp.
Có sẵn
■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+, MPEG4.
■ Băng thông đầu vào lần lượt vs đầu 8/16/32 kênh: 80/160/256Mbps.
■ Băng thông đầu ra 160Mbps
■ Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × Có sẵn
1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz.
■ Cổng audio vào/ra: 1/1. Cổng báo động vào/ra: 4/1. 2xUSB 2.0 và 1USB
3.0. 1 cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps
■ Hỗ trợ 2 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. Có sẵn
■ Nguồn cấp 12VDC
■ Đầu DS-7608NI-K2/08P hỗ trợ 8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE
802.3 af/at, Đầu DS-7616NI-K2/16P và DS-7632NI-K2/16P hỗ trợ 16 cổng PoE RJ-
45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at, RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 Có sẵn
af/at. Hỗ trợ tính năng POE tăng cường giúp mở rộng khoảng cách truyền tải.
Nguồn cấp 48VDC.

Có sẵn

ĐẦU GHI NVR 4K


Đầu ghi hình camera IP 16/32 kênh
■ Chuẩn nén video H.265/H.264//MPEG4
■ Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×
1440)/60Hz và VGA với độ phân giải 1920 × 1080/60Hz. Có sẵn
■ Cổng audio vào/ra: 1/1; Cổng báo động vào/ra 16/4.
■ Hỗ trợ ghi hình ở độ phân giải tối đa 8Mp.
■Băng thông đầu vào lần lượt vs đầu ghi DS-7716NI-K4 và 7732NI-K4 là
160 và 256Mbps.
■ Băng thông đầu ra: 160Mbps.
■ Hai cổng USB2.0; Một cổng USB 3.0; 1 RS-485, 1 RS-232, 1 cổng
keyboard (tùy chọn thêm). 2 cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps.
■Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối
lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi
lên ổ cứng.) Có sẵn
■Hỗ trợ 4 ổ HDD , dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB.
■Nguồn điện 100~240VAC.

Đầu ghi hình IP Camera 16 kênh


■ Chuẩn nén video H.265/ H.264/MPEG4.
■ Đô ̣ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels.
■ Băng thông vào/ra tối đa 160/256Mbps . Tối đa cho phép 128 kết nối.
■ Cổng ra HDMI 4K và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
■16 cổng vào và 4 cổng ra báo động; Audio In/Out: 1/1. Hỗ trợ kết nối
RS485 và RS232.
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. 2 cổng mạng RJ45 tối đa Có sẵn
1000Mbps
■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB.
■Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect Cloud.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối
lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi
lên ổ cứng.)
■Nguồn điện 100~240VAC
Đầu ghi hình IP Camera 16 kênh
■ Chuẩn nén video H.265/ H.264/MPEG4.
■ Đô ̣ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels.
■ Băng thông vào/ra tối đa 256/256Mbps . Tối đa cho phép 128 kết nối.
■ Cổng ra HDMI 4K và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
■16 cổng vào và 4 cổng ra báo động; Audio In/Out: 1/1. Hỗ trợ kết nối
RS485 và RS232.
Có sẵn
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. 2 cổng mạng RJ45 tối đa
1000Mbps
■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB.
■Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect Cloud.
■ Hỗ trợ tính năng ANR. ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối
lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi
lên ổ cứng.)
■Nguồn điện 100~240VAC

Đầu ghi hình IP camera 32 kênh.


■ Chuẩn nén video H.265/ H.264/MPEG-4.
■ Đô ̣ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels.
■ Băng thông vào/ra tối đa: 320Mbps (200Mbps nếu sử dụng
RAID)/256Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID). Tối đa cho phép 128 kết
nối.
■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa
4K, VGA1 tối đa 2K; HDMI2/VGA2: FullHD.
■Audio vào/ra: 1/2; Báo động vào/ra: 16/4. Hỗ trợ RS232, RS485, Keyboard. Có sẵn
2 USB 2.0, 1 USB 3.0. 2 cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps
■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. Hỗ trợ RAID 0,1,5,10.
■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối
lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi
lên ổ cứng.)
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect Cloud.
Nguồn điện 100~240VAC.
Đầu ghi hình IP camera 64 kênh.
■ Chuẩn nén video H.265/ H.264/MPEG-4.
■ Đô ̣ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels.
■ Băng thông vào/ra tối đa: 320Mbps (200Mbps nếu sử dụng
RAID)/256Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID). Tối đa cho phép 128 kết
nối.
■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa
4K, VGA1 tối đa 2K; HDMI2/VGA2: FullHD.
■Audio vào/ra: 1/2; Báo động vào/ra: 16/4. Hỗ trợ RS232, RS485, Keyboard.
Có sẵn
2 USB 2.0, 1 USB 3.0. 2 cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps
■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. Hỗ trợ RAID 0,1,5,10.
■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối
lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi
lên ổ cứng.)
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect Cloud.
Nguồn điện 100~240VAC.

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 32 kênh.


■ Chuẩn nén video H.265/ H.264/MPEG-4.
■ Đô ̣ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels.
■ Băng thông vào/ra tối đa: 320Mbps/256Mbps (200Mbps nếu sử dụng
RAID). Tối đa cho phép 128 kết nối.
■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa
4K, VGA1 tối đa 2K; HDMI2/VGA2: FullHD.
■Audio vào/ra: 1/2; Báo động vào/ra: 16/8. Hỗ trợ RS232, RS485, Keyboard.
2 USB 2.0, 1 USB 3.0. 2 cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps Có sẵn
■ Hỗ trợ 16 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. Hỗ trợ RAID 0,1,5,10.
■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối
lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi
lên ổ cứng.)
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect Cloud.
Nguồn điện 100~240VAC.
Đầu ghi hình Ultra HD 4K 64 kênh.
■ Chuẩn nén video H.265/ H.264/MPEG-4.
■ Đô ̣ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels.
■ Băng thông vào/ra tối đa: 320Mbps/256Mbps (200Mbps nếu sử dụng
RAID). Tối đa cho phép 128 kết nối.
■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa
4K, VGA1 tối đa 2K; HDMI2/VGA2: FullHD.
■Audio vào/ra: 1/2; Báo động vào/ra: 16/8. Hỗ trợ RS232, RS485, Keyboard.
2 USB 2.0, 1 USB 3.0. 2 cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps Có sẵn
■ Hỗ trợ 16 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. Hỗ trợ RAID 0,1,5,10.
■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối
lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi
lên ổ cứng.)
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect Cloud.
Nguồn điện 100~240VAC.

Đầu ghi hình IP 128 kênh high-end cao cấp.


■ Hỗ trợ camera lên đến 12Mp.
■ Chuấn nén H.264/264+/H265/H265+,MPEG4,MJPEG(chỉ camera
Hikvision)
■ Băng thông đầu vào/ra: 576/512Mbps.
■ Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng
VGA FullHD.
■ Màn hình LCD 7inch hiển thị (tùy chọn thêm). Audio In/Out: 1/1. Cổng
báo động vào/ra: 16/8. Hỗ trợ cổng RS485, cổng Keyboard. 4 cổng LAN
RJ45 1Gbps. 2 USB 2.0, 2 USB 3.0. 4 cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps Đặt hàng
■ Hỗ trợ 16 ổ cứng HDD, mỗi ổ tối đa 8TB, hỗ trợ rút cắm nóng. Hỗ trợ
RAID 0,1,5,6,10.
■ Bo mở rộng (cần đặt hàng thêm) : 4 cổng quang 1.25Gbps SFP, 8 cổng
RS485, báo động vào/ra: 32/16.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối
lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi
lên ổ cứng.)
Nguồn điện 100~240V, 500W.
Đầu ghi hình IP 256 kênh high-end cao cấp:
■Hỗ trợ camera lên đến 12Mp.
■Chuấn nén H.264/264+/H265/H265+,MPEG4,MJPEG(chỉ camera
Hikvision)
■Băng thông đầu vào/ra: 768/768Mbps.
■Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng
VGA FullHD.
■Màn hình LCD 7inch hiển thị (tùy chọn thêm). Audio In/Out: 1/1. Cổng báo
động vào/ra: 16/8. Hỗ trợ cổng RS485, cổng Keyboard. 4 cổng LAN RJ45
Đặt hàng
1Gbps. 2 USB 2.0, 2 USB 3.0. 4 cổng mạng RJ45 tối đa 1000Mbps
■Hỗ trợ 16 ổ cứng HDD, mỗi ổ tối đa 8TB, hỗ trợ rút cắm nóng. Hỗ trợ
RAID 0,1,5,6,10.
■Bo mở rộng (cần đặt hàng thêm) : 4 cổng quang 1.25Gbps SFP, 8 cổng
RS485, báo động vào/ra: 32/16.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối
lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi
lên ổ cứng.)
■Nguồn điện 100~240V, 500W.

Đầu ghi Blazer Express


Đầu ghi hình IP iVMS Blazer Express: có 16 kênh camera mặc định, 2 HDDs ,
32G SSD cho OS&CMS, 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA và hỗ trợ ANPR, ghép nối
tầng bằng Client hỗ trợ tới 15 máy trạm.
Hỗ trợ tối đa 2/16 camera ANPR. 32 User,
Băng thông đầu vào/ra: 16*4Mbps Đặt hàng
Bộ nhớ : 4GB
Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA.
Báo động vào ra: 4/2. Audio vào/ra: 1/1.
Cài sẵn: iVMS; Windows Embedded System 7

Đầu ghi hình IP iVMS Blazer Express: có 16 kênh camera mặc định, 2 HDDs,
32G SSD cho OS&CMS, 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA, hỗ trợ ANPR và 8 cổng
PoE, ghép nối tầng bằng Client hỗ trợ tới 15 máy trạm.
Hỗ trợ tối đa 2/16 camera ANPR. 32 User,
Băng thông đầu vào/ra: 16*4Mbps Có sẵn mẫu
Bộ nhớ : 4GB
Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA.
Báo động vào ra: 4/2. Audio vào/ra: 1/1.
Cài sẵn: iVMS; Windows Embedded System 7
Đầu ghi hình IP iVMS Blazer Express: có 32 kênh camera mặc định, 4 HDDs,
32G SSD cho OS&CMS, 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA và hỗ trợ ANPR, ghép nối
tầng bằng Client hỗ trợ tới 15 máy trạm.
Hỗ trợ tối đa 2/32 camera ANPR. 32 User,
Băng thông đầu vào/ra: 32*4Mbps/16Mbps Đặt hàng
Bộ nhớ: 4GB
Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA.
Báo động vào ra: 4/2. Audio vào/ra: 1/1.
Cài sẵn: iVMS; Windows Embedded System 7
NG 2 - 2019
Giá bán lẻ
Bảo hành
(đã gồm VAT)

110,000

165,000

2,120,000 24 tháng

3,810,000 24 tháng

2,630,000 24 tháng
5,170,000 24 tháng

2,290,000 24 tháng

3,980,000 24 tháng

2,790,000 24 tháng

5,340,000 24 tháng

3,810,000 24 tháng

4,060,000 24 tháng

4,830,000 24 tháng

5,170,000 24 tháng

5,760,000 24 tháng

9,230,000 24 tháng

8,810,000 24 tháng
10,840,000 24 tháng

16,850,000 24 tháng

14,060,000 24 tháng
4,320,000 24 tháng

3,390,000 24 tháng

5,080,000 24 tháng

3,730,000 24 tháng

6,780,000 24 tháng

4,320,000 24 tháng
6,260,000 24 tháng

7,030,000 24 tháng

10,500,000 24 tháng

7,880,000 24 tháng

14,060,000 24 tháng

10,080,000 24 tháng

16,430,000 24 tháng
12,360,000 24 tháng

15,920,000 24 tháng

18,890,000 24 tháng
22,440,000 24 tháng

50,560,000 24 tháng
69,110,000 24 tháng

69,950,000 24 tháng
113,400,000 24 tháng

125,430,000 24 tháng
196,230,000 24 tháng

46,490,000 24 tháng

50,740,000 24 tháng
76,140,000 24 tháng
BÁO GIÁ CHUÔNG HÌNH HIKVISION THÁN
STT Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật

Điện thoại gọi cửa có thu hình Analog

DS-KIS202: 3,910,000 giá lẻ có VAT, mua theo bộ tốt hơn giá lẻ bộ phận
Nút ấn cửa
- Camera có bổ sung hồng ngoại
- Cuộc gọi một chạm
DS-KB2411-IM - Camera bí mật với độ phân giải: 720x576 @ 25 fps
- Điều khiển mở khóa cửa

DS-KIS202

Màn hình
DS-KH2220 - Màn hình giao tiếp với nhau chế độ rảnh tay
- Hỗ trợ nút ấn màn hình và camera analog mở rộng
- Mở khóa từ xa
- Cài đặt thuận lợi và thao tác dễ dàng

DS-KIS203: 4,570,000 giá lẻ có VAT, mua theo bộ tốt hơn giá lẻ bộ phận
Nút ấn cửa
- Camera có bổ sung hồng ngoại
- Hỗ trợ 2 nút ấn kết nối với màn hình
- Cuộc gọi một chạm
- Camera bí mật với độ phân giải: 720x576 @ 25 fps
DS-KB2421-IM - Điều khiển mở khóa cửa
- Hợp kim kẽm chống oxi hóa
- Khả năng chống phá hoại
- IP65
DS-KIS203
DS-KIS203

Màn hình
DS-KH2220 - Màn hình giao tiếp với nhau chế độ rảnh tay
- Hỗ trợ nút ấn màn hình và camera analog mở rộng
- Mở khóa từ xa
- Cài đặt thuận lợi và thao tác dễ dàng

DS-KIS204: 4,830,000 giá lẻ có VAT, mua theo bộ tốt hơn giá lẻ bộ phậ

Nút ấn cửa
DS-KB2411-IM - Camera có bổ sung hồng ngoại
- Cuộc gọi một chạm
- Camera bí mật với độ phân giải: 720x576 @ 25 fps
- Điều khiển mở khóa cửa

DS-KIS204:

Màn hình
- Màn hình giao tiếp với nhau chế độ rảnh tay
DS-KH2220-S - Hỗ trợ nút ấn màn hình và camera analog mở rộng
- Mở khóa từ màn hình
- Hỗ trợ lưu trữ tối đa 200 hình chụp
- Điều chỉnh độ sáng, âm lượng, thay đổi nhạc chuông
- Cài đặt thuận lợi và thao tác dễ dàng

Điện thoại gọi cửa có thu hình IP


Màn hình căn hộ kích thước 7 inch, Colorful TFT
LCD (195.8 mm × 132.8 mm × 17.5 mm),
- Phím bấm vật lý
- Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
- Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M,
- Nguồn 12V DC, <10W hoặc Sử dụng bộ cấp nguồn
qua cáp mạng HIK-606KAD/612KAD
DS-KH6210-L - Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các
căn hộ với nhau
- Tính năng điều khiển mở khóa
- Gửi tin nhắn thoại
- Hỗ trợ 2 cổng báo động input và Nút gọi khẩn cấp
SOS
- Không kèm nguồn 12v-1a giá 66.000/chiếc
Màn hình cảm ứng kích thước 7 inch, Colorful TFT
LCD (195.8 mm × 132.8 mm × 17.5 mm),
- Phím bấm vật lý + Màn cảm ứng
- Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
- Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M, Wi-Fi 802.11 b/g/n
với mã HIK-VDM3000WT
- Nguồn 12V DC, <10W hoặc Sử dụng bộ cấp nguồn
qua cáp mạng HIK-606KAD/612KAD
DS-KH6310-WL - Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các
căn hộ với nhau
- Tính năng điều khiển mở khóa
- Gửi tin nhắn thoại
- Hỗ trợ 2 cổng báo động input và Nút gọi khẩn cấp
SOS
- Không kèm nguồn 12v-1a giá 66.000/chiếc

Nút bấm IP 1 cổng cho villa


- Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps
- Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 - Nguồn
vào 12V DC
- Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output
DS-KV8102-VP - Chuẩn bảo vệ IP 65
- Không có hồng ngoại, hỗ trợ chế độ bổ sung ánh
sáng
- Khả năng kết nối với 6 Màn hình
- Không kèm nguồn 12v-1a giá 66.000/chiếc

Nút bấm camera IP 1 cổng cho villa


- Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps
- Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 - Nguồn
vào 12V DC
- Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output
DS-KV8102-IP - Chuẩn bảo vệ IP 65
- Có hỗ trợ hồng ngoại
- Khả năng kết nối với 6 Màn hình
- Không kèm nguồn 12v-1a giá 66.000/chiếc

Vỏ che nút bấm IP cho biệt thự DS-KV8102-VP/DS-


KV8102-IP
DS-KAB03-V - Vật liệu thép không gỉ
- không cách nhiệt
Màn hình cảm ứng kích thước 7 inch, Colorful TFT
LCD (195.8 mm × 132.8 mm × 17.5 mm),
- Phím bấm vật lý + Màn cảm ứng
- Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
- Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M, Wi-Fi 802.11 b/g/n
với mã HIK-VDM3000WT
- Nguồn 12V DC, <10W hoặc Sử dụng bộ cấp nguồn
HIK-VDM3000WT qua cáp mạng HIK-606KAD/612KAD
- Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các
căn hộ với nhau
- Tính năng điều khiển mở khóa
- Gửi tin nhắn thoại
- Hỗ trợ 2 cổng báo động input và Nút gọi khẩn cấp
SOS

Màn hình căn hộ kích thước 7 inch, Colorful TFT


LCD (217 mm × 142 mm × 26 mm),
- Màn cảm ứng + Phím ấn cảm ứng
HIK-VDM5000-T - Hỗ trợ camera 0.3 MP và Wi-Fi 802.11 b/g/n (với
mã HIK-VDM5000-WT)
- Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
- Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M,
- Nguồn 12V DC, <10W hoặc Sử dụng bộ cấp nguồn
qua cáp mạng HIK-606KAD/612KAD
- Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các
căn hộ với nhau
- Tính năng điều khiển mở khóa
- Gửi tin nhắn thoại
HIK-VDM5000-WT - Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 32GB
- Hỗ trợ 8 cổng báo động và Nút gọi khẩn cấp SOS
- Không kèm nguồn 12v-1a giá 66.000/chiếc

Nút bấm IP 4 cổng cho villa chất liệu vỏ nhôm, thiết


kế sang trọng
- Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps
- Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 Nguồn vào
DS-KV8202-IM 12V DC
- Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output
- Chuẩn bảo vệ IP 65
- Có hỗ trợ hồng ngoại
- gồm 2 nút bấm, mỗi nút bấm kết nối với 6 màn hình
Nút bấm IP 4 cổng cho villa chất liệu vỏ nhôm, thiết
kế sang trọng
- Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps
- Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 Nguồn vào
DS-KV8402-IM 12V DC
- Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output
- Chuẩn bảo vệ IP 65
- Có hỗ trợ hồng ngoại
- gồm 4 nút bấm, mỗi nút bấm kết nối với 6 màn hình

Nút bấm IP 1 cổng cho villa


- Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps
- Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 - Nguồn
vào 12V DC
- Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output
HIK-IP8102IM - Chuẩn bảo vệ IP 65
- Không có hồng ngoại, hỗ trợ chế độ bổ sung ánh
sáng
- Khả năng kết nối với 6 Màn hình
- Không kèm nguồn 12v-1a giá 66.000/chiếc

Nút bấm cho villa chất liệu vỏ nhôm, thiế kế sang


trọng
Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps
Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 Nguồn vào
12V DC
HIK-IP8102IM Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output
Chuẩn bảo vệ IP 65
Có hỗ trợ hồng ngoại
Khả năng kết nối với 1 Màn hình

Điện thoại gọi cửa có thu hình IP cho hệ chung cư - Tòa nhà
Nút bấm dưới sảnh chất liệu nhựa
- Kích thước 418 mm × 145 mm × 61 mm - Nguồn
vào 12V DC
- Hỗ trợ camera 1.3 MP HD
- Màn hình 3.5-Inch Colorful TFT LCD
- Phím ấn cảm ứng điện dung, Menu dễ sử dụng
- Tích hợp sẵn Mic và Loa
- Cổng kết nối RJ-45 10/100 Mbps, RS-485, USB 2.0
HIK-IP9102-V - Tích hợp IC Card Reader hoặc Card Reader gắn
ngoài Wiegand 26, Wiegand 34, or RS-485 IC Reader
- Tính năng Video intercom - Hỗ trợ 8 cổng Alarm in/
4 Alarm out cảnh báo mở cửa, cảnh báo giả mạo -
Tính năng điều khiển truy cập, hỗ trợ nhiều chế độ
mở cửa bằng card, password, code
- Tính năng tự động gửi cảnh báo, tự động gửi hình
ảnh lên FTP hoặc Client Software khi có mở cửa
- Không kèm nguồn 12v-1a giá 66.000/chiếc

Nút bấm dưới sảnh thiết kế vỏ hợp kim nhôm sang


trọng
- Kích thước 418 mm × 145 mm × 61 mm - Nguồn
vào 12V DC
- Hỗ trợ camera 1.3 MP HD
- Màn hình 3.5-Inch Colorful TFT LCD
- Phím ấn cứng vật lý, Menu dễ sử dụng
- Tích hợp sẵn Mic và Loa
- Cổng kết nối: 2 cổng RJ-45 10/100 Mbps, 1 cổng
RS-485, 1 cổngUSB 2.0, 1 port Wiegand cho truy cập
HIK-IP9002-VM Wiegand IC Card Reader
- Tích hợp IC Card Reader hoặc Card Reader gắn
ngoài Wiegand 26, Wiegand 34, or RS-485 IC Reader
- Tính năng Video intercom - Hỗ trợ 8 cổng Alarm in/
4 Alarm out cảnh báo mở cửa, cảnh báo giả mạo -
Tính năng điều khiển truy cập, hỗ trợ nhiều chế độ
mở cửa bằng card, password, code
- Tính năng tự động gửi cảnh báo, tự động gửi hình
ảnh lên FTP hoặc Client Software khi có mở cửa
- Không kèm nguồn 12v-1a giá 66.000/chiếc

ĐIỆN THOẠI BẢO VỆ TRUNG TÂM


Bộ điện thoại trung tâm, thiết kế với chất liệu nhựa
và phủ mặt kính cao cấp
- Kích thước 436 mm × 215 mm × 36 mm - Nguồn
vào 12V DC
- Hỗ trợ camera 1.3 MP
- Màn hình 7-Inch Colorful TFT LCD
- Kết Phím ấn cứng vật lý, cảm ứng điện dung và cảm
DS-KM8301 ứng trên màn hình, giao diện phẳng dễ sử dụng
- Tích hợp sẵn Mic và Loa + tay cầm thoại
- Cổng kết nối: 1 cổng RJ-45 10/100 Mbps, 2 cổng
RS-485, 1 cổngUSB 2.0
- Tính năng Video intercom
- Hỗ trợ xem trực tiếp màn hình căn hộ hoặc camera
IP
- Hỗ trợ tính năng mở cửa từ xa
- Hỗ trợ chế độ rảnh tay
- Có bộ phụ kiện để lắp lên tường (optional)
- Không kèm nguồn 12v-1a giá 66.000/chiếc

NGUỒN
Bộ cấp nguồn cho các thiết bị Nút bấm sảnh, chuông
DS-KAW50-1 hình. Nguồn ra 12VDC; 4,2A

Ghi chú : Chiết khấu như đối với Camera và đầu ghi hình HIKvision

SƠ ĐỒ ĐI DÂY CHO CHUNG CƯ


CHÚ Ý: Hỗ trợ tối đa 16 nút bấm lobbyphone với 512 màn hình căn hộ/đi

SƠ ĐỒ ĐI DÂY CHO VILLA

CHÚ Ý: Mỗi indoor station ( màn hình căn hộ ) có thể gán đến 5 indoor ex
SION THÁNG 2 - 2019
Gía lẻ có
Tình trạng Bảo hành
VAT

nh Analog

hơn giá lẻ bộ phận) - kèm nguồn 12V

1,830,000

có sẵn 24 tháng

2,580,000

hơn giá lẻ bộ phận) - kèm nguồn 12V

2,460,000

có sẵn 24 tháng
có sẵn 24 tháng

2,580,000

hơn giá lẻ bộ phận) - kèm nguồn 12V

1,830,000

có sẵn 24 tháng

3,470,000

3,090,000 có sẵn 24 tháng


4,200,000 có sẵn 24 tháng

4,420,000 có sẵn 24 tháng

4,420,000 có sẵn 24 tháng

2,360,000 có sẵn 24 tháng


4,200,000 còn 40 chiếc 24 tháng

6,560,000 có sẵn 24 tháng

8,330,000 có sẵn 24 tháng

6,480,000 có sẵn 24 tháng


6,780,000 5/12 có hàng 24 tháng

4,420,000 có sẵn 24 tháng

5,890,000 có sẵn 24 tháng


12,150,000 Có mẫu 24 tháng

16,130,000 Có mẫu 24 tháng


24 tháng

29,450,000 đặt hàng

24 tháng

2,650,000 đặt hàng 24 tháng

nh HIKvision

NG CƯ
12 màn hình căn hộ/điện thoại bảo vệ

LLA

hể gán đến 5 indoor extension ( màn hình mở rộng )


BÁO GIÁ Ổ CỨNG THÁNG 2 - 2019
Western Digital - Hãng ổ cứng số 1 thế
Ổ CỨNG CHUYÊN DỤNG WESTERN - HÀNG NHẬP KHẨU THÁI

Mô tả Model Giá lẻ

Ổ cứng chuyên dụng tem tím Western WD10PUR(Z) 1,180,000

3.5", 64Mb Cache, IntelliPower, SATA 3, WD20PUR(Z) 1,740,000

support RAID, 24/7 operating WD30PUR(Z) 2,310,000

WD40PUR(Z) 3,150,000

WD60PUR(Z) 5,100,000

WD81PURZ 7,050,000
WD100PUR(Z)hoặc 9,350,000
WD101PURZ
WD121PURZ
Liên hệ
Lưu ý : - Hàng mua miễn đổi hoặc trả lại
- Ổ cứng Western - NK Thái lan sẽ được bảo hành tại trung tâm bảo hành của WD trên to
- Giá ổ cứng có thể thay đổi mà không cần báo trước, quý khách nên cập nhật thường xuy
- Với đơn hàng số lượng ổ cứng lớn, vui lòng liên hệ BP KD Hoàng Nguyễn để được giá tốt
- Giá ổ cứng chuyên dụng là Net , không được tính thêm bất kỳ chiết khấu nào khác và kh
- Số lượng là áp dụng cho 1 lần lấy hàng , không tính cộng dồn
- Giá bán tạiHoàng Nguyễn đã bao gồm 10% VAT và chưa bao gồm phí vận chuyển
THÁNG 2 - 2019
ổ cứng số 1 thế giới
HÀNG NHẬP KHẨU THÁI LAN

Tình trạng Bảo hành


có sẵn 3 năm
có sẵn 3 năm
có sẵn 3 năm
có sẵn 3 năm
có sẵn 3 năm
có sẵn 3 năm
có sẵn 3 năm
đặt hàng 3 năm

g tâm bảo hành của WD trên toàn quốc.


hách nên cập nhật thường xuyên báo giá
Hoàng Nguyễn để được giá tốt nhất
t kỳ chiết khấu nào khác và không tính cộng dồn
dồn
bao gồm phí vận chuyển
Thời gian áp dụng: 1/2/2019
Cáp mạng chuyên dụng Hikvision
Tiêu chuẩn dùng cho
Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision ( Mới )
các CTGiávàlẻ /dự
DS-1LN5E-E/E
án lớn
1cuộn (có VAT)
8 Lõi đồng nguyên chất 99.97%
Đường kính lõi đồng 0.450±0.005mm
Độ dày vỏ 0.50±0.05 mm
Đường kính dây 4.7±0.4 mm
Vỏ cách điện lõi dây: HDPE
Vật liệu vỏ dây: PVC
Chiều dài cuộn dây: 305±1.5m 1,650,000
Nhiệt độ hoạt động -20°C - 70°C
Trở kháng ở 1.0-100.0MHz (Ω) 100±15
Độ trễ ở 1.0-100.0MHz (ns/100m) ≤45
Điện trở DC (Ω/100m) tối đa 14.8

Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UU Giá lẻ / 1cuộn (có VAT)
8 Lõi đồng nguyên chất 99.97%
Đường kính lõi đồng 0.565±0.005mm
Độ dày vỏ 0.55±0.05 mm
Đường kính dây 6.2±0.4 mm
Vỏ cách điện lõi dây: HDPE
Vật liệu vỏ dây: PVC
Chiều dài cuộn dây: 305±1.5m 2,850,000
Nhiệt độ hoạt động -20°C - 75°C
Trở kháng ở 1.0-250.0MHz (Ω) 100±15
Độ trễ ở 1.0-250.0MHz (ns/100m) ≤45
Điện trở DC (Ω/100m) tối đa 9.38

Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UE-W Giá lẻ/ 1cuộn (có VAT)
8 Lõi đồng nguyên chất 99.97%
Đường kính lõi đồng 0.530±0.005mm
Độ dày vỏ 0.55±0.05 mm
Đường kính dây 5.8±0.4 mm
Vỏ cách điện lõi dây: HDPE
Vật liệu vỏ dây: PVC
Chiều dài cuộn dây: 305±1.5m 2,450,000
Nhiệt độ hoạt động -20°C - 75°C
Trở kháng ở 1.0-250.0MHz (Ω) 100±15
Độ trễ ở 1.0-250.0MHz (ns/100m) ≤45
Điện trở DC (Ω/100m) tối đa 9.38

Lưu ý:
- Giá cáp mạng chuyên dụng là giá NET, thanh toán tiền ngay không chiết khấu của Quý và Năm và cũng không nằm trong cá
chương trình DS khuyến mại .

- Giá bán tại Hoàng Nguyễn đã bao gồm 10% VAT và chưa bao gồm phí vận chuyển
- Để hưởng khuyến mại trên, áp dụng trên từng đơn hàng (không áp dụng cộng dồn)
- Đối với những đơn hàng lớn , quý khách vui lòng đặt hàng trước
- Có xuất VAT hàng được KM và giá trừ vào các model trong đơn hàng
- Hàng đã mua không đổi hoặc trả lại
- Giá cáp mạng có thể thay đổi theo từng thời điểm và không được báo trước, quý khách vui lòng liên hệ BP KD Hoàng Nguyễ
nhật bảng giá mới nhất
on
án lớn Giá đại lý/ Khuyến mại

Liên hệ

Giá đại lý/ Khuyến mại

Liên hệ

Giá đại lý/ Khuyến mại


Liên hệ

và cũng không nằm trong các

liên hệ BP KD Hoàng Nguyễn để cập


BÁO GIÁ SWITCH POE - MODULE QUANG HIK
Mã sản phẩm Hình ảnh

DS-3E0109P-E/M

DS-3E0318P-E/M
DS-3E0326P-E/M

DS-3E0524-E

DS-3E0105P-E

DS-3E0109P-E(B)

DS-3E0318P-E

DS-3E0326P-E
POE - MODULE QUANG HIKVISION THÁNG 2 - 2019
Giá bán lẻ
Thông số kỹ thuật Tình trạng
(đã gồm VAT)

Switch L2, 8 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 100M


Tự tương thích chuẩn 802.3af/at , Tổng công suất PoE 58W;
Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 250m ở chế đô ̣ mở rô ̣ng ,
Cổng ưu tiên : Cổng 1, 2 , Ưu tiên chất lượng dịch vụ ;
Có sẵn 4,050,000
Chống sét : 4KV cho mỗi cổng;
Vỏ kim loại;

Switch L2, 16 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP đô ̣c
lâ ̣p 1000M ,
Tự tương thích chuẩn 802.3af/at , Tổng công suất PoE 135W;
Bốn chế đô ̣ hoạt đô ̣ng
a. Chế đô ̣ mở rô ̣ng : cổng 9-16, khoảng cách tối đa 250m;
b. Chế đô ̣ cách ly: Mỗi cổng 100M có 1 VLAN riêng, cách ly với các
cổng khác và ngăn ngừa tấn công mạng.
Có sẵn 9,940,000
c. Chế đô ̣ tiêu chuẩn : mă ̣c định, hoạt đô ̣ng bình thường
d. Chế đô ̣ ưu tiên : Cổng ưu tiên , port1-8, Ưu tiên chất lượng dịch
vụ;
Chống sét : 4KV cho mỗi cổng;
Vỏ kim loại;
Switch L2, 24 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP đô ̣c
lâ ̣p 1000M ,
Tự tương thích chuẩn 802.3af/at , Tổng công suất PoE 225W;
Bốn chế đô ̣ hoạt đô ̣ng
a. Chế đô ̣ mở rô ̣ng: Cổng 17-24, Tối đa 250m ở chế đô ̣ mở rô ̣ng ,
b. Chế đô ̣ cách ly : Mỗi cổng 100M có 1 VLAN riêng, cách ly với Có sẵn 12,880,000
các cổng khác và ngăn ngừa tấn công mạng.
c. Chế đô ̣ tiêu chuẩn : mă ̣c định, hoạt đô ̣ng bình thường
d. Chế đô ̣ ưu tiên: Cổng ưu tiên 1-8, Ưu tiên chất lượng dịch vụ;
Chống sét : 4KV cho mỗi cổng;
Vỏ kim loại;

Switch L2 , 24 cổng 10/100/1000Mbps tự tương thích , Cổng uplink:


Cổng 23, 24
Băng thông Backplane: 48Gbps;
Bảng địa chỉ MAC:8K;
Có sẵn 8,470,000
Chống sét : 4KV mỗi cổng ;
Vỏ kim loại;

Lớp 2, 4 cổng 100M PoE, 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at, tổng công
suất PoE 58W
Có sẵn 2,280,000

Lớp 2, 8 cổng 100M PoE, 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at, tổng công
suất PoE 123W
Có sẵn 6,260,000

Lớp 2, 16 cổng 100M PoE, 2 cổng combo 1000M, 802.3af/at, tổng công
suất PoE 230W
Có sẵn 13,620,000

Lớp 2, 24 cổng 100M PoE, 2 cổng combo 1000M, 802.3af/at, tổng công
suất PoE 370W
Có sẵn 19,520,000
2 - 2019
Bảo hành

24 tháng

24 tháng
24 tháng

24 tháng

24 tháng

24 tháng

24 tháng

24 tháng
BÁO GIÁ
UTP Và Switch SmartLin
Hoàng Nguyễn giúp Quý khách hàng lựa chọn những sản phẩm tố

Thời gian áp dụng 1/1/2018

Mã sản phẩm Hình ảnh

SH-UTV202-I

SH-UTV202-O

SH-UTV203-P
SH-UTV404-R+04 SH-
UTV204T

SH-HDMI150T-R

SH-1004P-E

SH-1008P-E

SH-1008P-2G
SH-1016P-2C

SH-1024P-2C

- Các sản phẩm bảo hành 2 năm toàn quốc


- Thời gian đặt hàng (nếu có): 40-50 ngày
BÁO GIÁ
P Và Switch SmartLine
ch hàng lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để yên tâm sử dụng
Đơn vị
tính :VNĐ

Gía lẻ có Bảo
Thông số kỹ thuật Đơn vị
VAT hành

Bộ video balun 1 kênh HD, truyền tín hiệu từ phía camera,


nhận tín hiệu ở đầu ghi hình DVR , chân đấu với dây
nhảy, BNC bằng đồng bền vững , không gỉ và tín hiệu
Cặp 190,000 2 năm
tốt nhất.

Bộ video balun 1 kênh HD chống nước, BNC bằng đồng


bền không gỉ và tín hiệu tốt nhất. , truyền tín hiệu từ Cặp 230,000 2 năm
phía camera, nhận tín hiệu ở đầu ghi hình DVR

Bộ video balun và cấp nguồn cho 1 kênh HD, truyền tín


hiệu từ phía camera, nhận tín hiệu ở đầu ghi hình DVR , Cặp 410,000 2 năm
giắc RJ45, tối đa 1A (Lõi đồng)
Bộ video balun 4 kênh HD ( lắp đồng thời 04 Camera) bao
gồm : 01 bộ nhận tín hiệu phía đầu ghi hình DVR.Đi kèm Bộ 1,420,000 2 năm
04 chiếc phát tín hiệu UTP ( SH-UTV201T)

Bộ mở rộng HDMI 150m qua cáp cat5e/6 với bộ điều


khiển từ xa. , gồm adaptor chuẩn châu Âu.
Bộ 6,180,000 2 năm

Switch PoE 4-cổng 10/100Mbps IEEE 802.3af/802.3at


PoE Switch, mở rộng 1 cổng 1-port 10/100Mbps UPLINK Chiếc 1,630,000 2 năm
RJ-45, 60W, gồm adaptor chuẩn châu Âu.

Switch PoE 8-cổng 10/100Mbps IEEE 802.3af/802.3at


PoE Switch, mở rộng 1 cổng 1-port 10/100Mbps UPLINK Chiếc 3,210,000 2 năm
RJ-45, 60W, gồm adaptor chuẩn châu Âu.

Switch PoE 8-cổng 10/100Mbps IEEE 802.3af/802.3at


PoE Switch, mở rộng 2 cổng 1-port 10/100/1000Mbps Chiếc 4,640,000 2 năm
UPLINK RJ-45, 120W, gồm adaptor chuẩn châu Âu.
Switch PoE 16-cổng 10/100Mbps IEEE 802.3af/802.3at
PoE Switch, mở rộng 2 cổng 1-port 10/100/1000Mbps
UPLINK RJ-45 hoặc tùy chọn cổng SFP 1000Base-X để Chiếc 12,510,000 2 năm
truyền dẫn khoảng cách xa , Tích hợp nguồn cấp 265W,
dây điện châu Âu.

Switch PoE 24-cổng 10/100Mbps IEEE 802.3af/802.3at


PoE Switch, mở rộng 2 cổng 1-port 10/100/1000Mbps
UPLINK RJ-45 hoặc tùy chọn cổng SFP 1000Base-X để Chiếc 14,550,000 2 năm
truyền dẫn khoảng cách xa , Tích hợp nguồn cấp 420W,
dây điện châu Âu.
Tình
trạng

Có sẵn

Có sẵn

Có sẵn
Có sẵn

Có sẵn

Có mẫu

Có mẫu

Có mẫu
Có mẫu

Có mẫu
BÁO GIÁ MÀN HÌNH TV WALL HIKVISIO
( Đề nghị Quý khách nếu niêm yết giá trên web thì tối đa không được thấp hơn 10% so với giá
cấp hàng cho những công ty vi phạm.

Màn hình chuyên dụng Mô tả


DS-D5019QE Màn hình chuyên dụng LCD 19'' , Đô ̣ phân giải 1366x768,
Cổng VGA, HDMI, Thiết kế để sử dụng 24/7

DS-D5022QE-B Màn hình chuyên dụng LCD 21.5'' , Đô ̣ phân giải 1920x10
cổng VGA, HDMI, Thiết kế để sử dụng 24/7
Tích hợp AUDIO in và Loa

TV WALL Mô tả
DS-D2046NL-B Màn hình LCD 46'',viền mép 3.5 mm, 3 màn*4 màn
Màn hình LCD 46'', Độ phân giải 1920x1080, Thông số độ
DS-D2046NL-B/Z sáng
500cd/㎡, viền mép 5.3mm (không có cổng HDMI)
Chân đế-46'' Khung màn hình-LBE176 Khung màn hình
Chân đế-46'' Đế-LBE Cao=1000mm Đế, cao 1000 mm

Vỏ gỗ-13 V1.1


Hô ̣p đóng gói bằng gỗ
KT 1260x880x810 46''

Vật liệu đóng gói EPE-506 V1.0


Vật liệu đóng gói
KT 1375X515X10

TV WALL Mô tả
DS-D2055NL-B Màn hình LCD 55'',viền mép 3.5 mm, 3 màn * 4 màn
Màn hình LCD 55'', Độ phân giải 1920x1080, Thông số độ
DS-D2055NL/Y sáng
500cd/㎡, viền mép 5.5mm (không có cổng HDMI)
Tủ-55"Khung-HK309-ZY Khung màn hình
Tủ-55"Đế-HK309 Cao=1200mm Đế, cao 1200 mm

Vỏ Gỗ M-28 V1.0 1420X945X915 55" Hô ̣p Đóng gói bằng gỗ


L HIKVISION THÁNG 2 - 2019
hấp hơn 10% so với giá công bố - Chúng tôi từ chối
vi phạm.

Gía bán lẻ Thành tiền Tình trạng


5,770,000 Đă ̣t hàng
-
-
7,560,000 Đă ̣t hàng
-
-
-
Gía bán lẻ Số lượng Tổng
133,660,000 12 1,603,920,000 Đă ̣t hàng

93,160,000 12 1,117,920,000
Đă ̣t hàng
8,920,000 12 107,040,000
25,120,000 4 100,480,000

8,920,000 3 26,760,000

1,838,200,000

Gía bán lẻ Số lượng Tổng


280,320,000 12 3,363,840,000 Đă ̣t hàng

141,760,000 12 1,701,120,000
Đă ̣t hàng
9,720,000 12 116,640,000
25,930,000 4 103,720,000

9,720,000 3 29,160,000

5,314,480,000
BÁO GIÁ PHẦN MỀM iVMS-5200 Pro HI
Mô tả
Sản phẩm Giấy phép
Module Chức năng Loại giấy phép ID giấy phép

Giấy phép cơ
Giám sát Video iVMS-5200-P-B
bản
Module cơ
bản

iVMS-5200 Pro giám sát Kiểm soát camera Giấy phép kênh iVMS-5200-P-C
video

Giấy phép cơ
Kinh doanh thông minh iVMS-5200-P-BI
bản

Thêm

Server lưu trữ (Storage Giấy phép cơ


iVMS-5200-P-SS
server) bản
Giấy phép cơ
iVMS-5200-MS-B
Module cơ bản
Giám sát video di động
bản

iVMS-5200 Giám sát di


động
Giấy phép kênh iVMS-5200-MS-C

Giám sát di động Giấy phép cơ iVMS-5200-MS-


Thêm
Kinh doanh thông minh bản BI

iVMS-5200-
Giấy phép cơ ANPR-B
bản
Module cơ Quản lý ANPR
iVMS-5200 ANPR
bản

iVMS-5200-
ANPR-SS

iVMS-5200-
Giấy phép kênh
ANPR-C

Chỉnh sửa iVMS-5200-ND

Phụ kiện
Đóng gói NA iVMS-5200-P-DP
Chú ý:
1. Về khả năng tương thích của phần cứng ngoại vi , vui lòng tham khảo Danh

2. Mọi module ngành dọc mở rộng được nâng cấp liên tục cùng với gói cơ bản.

3. Về dịch vụ kỹ thuật, vui lòng tham khảo << Kế hoạch hỗ trợ phần mềm Hik

4. Về dịch vụ nâng cấp phần mềm, vui lòng tham khảo << Chương trình nâng

5. Vì nhập khẩu phần mềm quy định qua mạng internet nên sẽ không có CO v

6. Gía này bao gồm VAT 10%


200 Pro HIKVISION THÁNG 2 - 2019
Mô tả
Gía bán lẻ
Nội dung ( gồm 10% VAT)
Tinh trang

iVMS-5200 Professional giám sát video cơ bản: quản


lý 4 camera, bao gồm chức năng
- Xem trực tiếp, xem lại và điều khiển PTZ 11,180,000 Đặt hàng
- Hỗ trợ trên máy tính điều khiển, web, điện thoại di
động;
- Hỗ trợ E-map
- Trung tâm tải dữ liệu, Kiểm tra hệ thống ;
- Trung tâm báo động

Giấy phép giám sát video camera 2,540,000 Đặt hàng

Giấy phép cơ bản kinh doanh thông minh, bao gồm


chức năng: 17,170,000 Đặt hàng
- Phân tích dữ liệu giao dịch;
- Phân tich đếm người ;
- Chức năng phân tích lưu lượng bán lẻ

Giấy phép máy chủ lưu trữ cho phép ghi hình 64
35,060,000 Đặt hàng
camera
Giấy phép cơ bản giám sát di động: quản lý 4
camera bao gồm chức năng:
- Màn hình thời gian thực
- Định vị thời gian thực trên GIS Map
- Giám sát xe cộ 167,680,000 Đặt hàng
- Xem lại tuyến
- Xem trực tiếp và xem lại , kiểm tra hệ thống, trung
tâm cảnh báo. Hỗ trợ tài khoản tên miền, quản lý đa
cấp độ người dùng,...

2,540,000 Đặt hàng


Giấy phép giám sát video camera di động

Giấy phép cơ bản giám sát di động kinh doanh


thông minh, bao gồm chức năng:
22,870,000 Đặt hàng
- Hỗ trợ phân tích dữ lưu lượng bao gồm: thống kê
cước phí, lưu lượng mạng, thời lượng trực tuyến.

Giấy phép cơ bản mudule ANPR với 2 camera


ANPR quản ý lối vào ra bãi đỗ xe, Khả năng quản lý
lối vào/ra của 100 bãi đỗ xe: hỗ trợ chức năng :
- Chụp ảnh và lưu trữ biển số xe
- Tìm kiếm hình ảnh và Video dựa vào biển số xe,
39,530,000 Đặt hàng
thời gian, camera
- Danh sách đen, trắng
- Xem trực tiếp, kiểm tra hệ thống, trung tâm báo
động, hỗ trợ tài khoản tên miền
- Quan lý đa cấp độ người dùng, ...;
- Quản lý chỗ trống với tích hợp màn hình LED
- Cảnh báo nhiều sự kiện bãi đỗ xe
- Báo cáo lưu lượng xe,....
Giấy phép Server lưu trữ cho phép ghi hình 64 camera
ANPR 35,060,000 Đặt hàng

Giấy phép ANPR cho phép quản lý lối vào/ra bãi đỗ


3,360,000 Đặt hàng
xe

Chỉnh sửa chức năng mới trên phần mềm VMS 55,890,000 Đặt hàng

Bộ DVD,bao gồm DVD,đóng gói,Thẻ cấu hình,… 2,340,000 Đặt hàng


ng tham khảo Danh sách tương thích iVMS-5200P

cùng với gói cơ bản.Chi module mở rộng mới nhất tương thích với gói cơ bản mới nhất là khả dụng với khách h

ỗ trợ phần mềm Hikvision >> ;

Chương trình nâng cấp phần mềm Hikvision >> , chương trình chỉ áp dụng cho phiên bản iVMS-5200 Pro bản

ên sẽ không có CO và CQ
hất là khả dụng với khách hàng.

n bản iVMS-5200 Pro bản tiêu chuẩn

Vous aimerez peut-être aussi