Vous êtes sur la page 1sur 2

FIȘĂ DE LUCRU

9 MAI ZIUA EUROPEI

1.Scrie sub drapel numele țării căruia îi aparține.

___________ ___________ __________ ___________ ____________

__________ ___________ ____________ ___________ _____________

2.Scrie numărul stelelor de pe drapelul Uniunii Europene

_______

3.Ce limbă se vorbește în următoarele țări ?


Franța _______________ Cipru _______________
România ____________ Spania_______________
Olanda _____________ Italia_________________
Belgia ______________ Bulgaria_______________

4 Scrie cum se numesc locuitorii țărilor de mai jos.


Germania_____________ Cipru_________________
Grecia _______________ Belgia________________
Olanda ______________ Bulgaria_______________
Danemarca____________ România_______________
5.Realizează corespondența între imagine și țara de proveniență.

Olanda Danemarca Italia

Ungaria Spania Franța

6.Scrie in dreptul fanionului țara de unde provine echipa de fotbal.

______________ ______________

_____________ ______________

________________ _______________