Vous êtes sur la page 1sur 29

DESCRIEREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE

• Sistemul de masurare si achizitie de date este realizat in jurul unei platforme de tip
ARDUINO UNO la care am conectat mai multe categorii de senzori

• Componentele folosite pentru realizarea machetei de simulare, sunt: senzor de


temperatură și umiditate a aerului, senzor de umiditate a solului, senzor de
temperatură a solului, senzor de înclinar (giroscop), cabluri, plăcuța Arduino UNO,
laptop pentru realizarea măsurătorilor, cutie transparentă cu pământ și nisip pentru
simularea mișcărilor.
ARHITECTURA SISTEMULUI
1. Capteur de température de sol résistant à l'eau basé sur DS18B20
- Il a une température de fonctionnement allant de -55 °
C à + 125 ° C
- Communique par un seul (1-Wire)
- Le DS18B20 peut être directement alimenté par la ligne de données,
éliminer le besoin d'une source d’alimentation externe
- Le module démarre dans un état de repos bas
- Précision: ±0.5°C pour les températures entre -10°C et +85°C

2. Module avec capteur d'humidité du sol


-Le capteur d'humidité du sol est composé de 2 parties:
-le circuit qui contient le comparateur et la partie qui s'engage dans la terre
-Ce dernier se connecte au circuit et, plus loin, à la connexion
est fait avec le circuit.
- Les données analogiques ou numériques peuvent être collectées
selon les préférences

3. Module d'accéléromètre Digital MMA8452 (utilisé dans mon installation en tant que capteur
d'inclinaison)
- ll est équipé de fonctions intégrées avec des options flexibles programmables
par l'utilisateur
- Le module d’accéléromètre Digital MMA8452 offre une haute précision
à très faible consommation de courant.
-Fonction de détection de mouvement automatisée.
4. Modul Senzor de Temperatura și Umiditate DHT11
- Asigură o fiabilitate și o stabilitate excelentă pe termen lung.
- Modulul include o componentă de măsurare a umidității de tip rezistiv
și o componentă de măsurare a temperaturii și se conectează la un microcontroler
de performanță, oferind o calitate excelentă, un răspuns rapid și o eficiență
a costurilor.
- Fiecare senzor este calibrat strict în laborator, fiind extrem de precis în
ceea ce privește calitatea umidității.
- Gama de măsurare a temperaturii: 0 oC - 60 °C.
5. Led RGB
- Les voyants RVB (rouge, vert, bleu) sont constitués de trois voyants de couleurs différentes dans une seule
capsule

6. Buzzer
- Le module buzzer contient un transistor qui commande le buzzer, nous n’avons donc pas à nous soucier du
microcontrôleur
- La carte contient également une résistance basée sur le transistor, elle peut donc être directement connectée
au microcontrôleur.
7. Breadboard
• Număr de puncte: 830
• Pentru a realiza un contact cat mai bun al firelor, conexiunile
interne sunt placate cu un aliaj de nichel și bronz.
• Utilizarea unui breadboard este recomandată în momentul în care ne dorim construirea rapidă și ușoară a
unui circuit. Acesta este o placă de plastic cu găuri și contacte metalice în interior, ce permite conectarea
prin fire a elementelor de circuit, fără a mai fi nevoie să le lipim.
• Pentru a realiza conexiunile am utilizat fire prefabricate, ideale pentru astfel de aplicații. (Eu am utilizat
cabluri tip tată-tată)

8. Arduino UNO
• Arduino este atât un produs software cât și un concept
• Programarea controllerului de pe platforma fizică se face folosind
limbajul de programare Arduino. 
• Mediul integrat de dezvoltare Arduino este destinat scrierii programelor ce pot fi incărcate pe platformele
fizice Arduino.
• Pe scurt, platforma este o placă (de test, de circuit imprimat, etc.) de diferite forme fizice și design care are
ca element central un circuit integrat programabil. Atât placa de bază cât și circuitul integrat programabil
pot fi diferite, ceea ce conferă proiectelor realizate o flexibilitate in proiectare deosebită.
TESTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SENZORI
Pentru o vizualizare mai bună, am utilizat în prezentul proiect
o cutie transparentă din plastic (așa cum se poate vedea în figura alăturată)
cu dimensiunile: L = 32cm, l = 18,5cm, h = 9,5cm

Ulterior, am împărțit cutia în două compartimente (mediul 1 și mediul 2), pe care le-am
umplut cu pământ și nisip.
Cele două medii sunt izolate între ele iar delimitarea lor este evidențiată cu linia verde.
Am făcut această compartimentare pentru a realiza mai multe măsurători la valori
diferite ale umidității și temperaturii.

Am calculat volumul pământului din cutie cu ajutorul următoarelor măsuratori:


În mediul 1:

Astfel, valorile pe care le-am obținut în această zonă, sunt:


h = 3,5cm
l = 11,5cm
L = 16,7cm Astfel, volumul mediului pentru zona 1 este:
V1 = L ⦁ l ⦁ h =16,7 ⦁ 11,5 ⦁ 3,5 => V1 = 672,17 cm3
În mediul 2:

• Valorile obținute sunt următoarele:


h = 4,5cm
l = 16,7cm
L = 19cm Astfel, volumul mediului de testare este:
V2 = L ⦁ l ⦁ h = 19 ⦁ 16,7 ⦁ 4,5 => V2 = 1427,85 cm3
Așadar, pentru testare, am conectat senzorii la breadboard și la plăcuța Arduino UNO, după cum se
poate vedea în imaginea de mai jos.
În ceea ce privește softul, am folosit softul integrat pentru senzorii și modulele următoare: temperatură
și umiditate aer, temperatură sol, umiditate sol, giroscop, buzzer și LED RGB.
Cu ajutorul mediului de testare creat și descris în subcapitolul anterior, am realizat 8
scenarii pentru testarea sistemului de predicție, după cum urmează:
1. Măsurători în aer (15 măsurători la interval de 2 secunde) – senzorul
de umiditate pentru sol -

Prin acest soft, în funcție de valoarea umidității pe care am măsurat-o, LED-ul


RGB a emis semnale luminoase.
Condiția pe care am impus-o este ca pentru valori cuprinse în intervalul 300 și
350, să aprindă ledul roșu (pinul 13), între 350 și 400 să aprindă ledul verde (pinul
12) și pentru valori mai mari sau egale cu 400, să aprindă ledul albastru (pin 11).
După cum se poate vedea și în pozele atașate, este aprins ledul albastru,
deoarece valoarea umidității depășește 400.
Se poate observa că în aer valoarea măsurată de senzor este 1023 de unități.
• Conversia în procente a iesirii senzorului de umiditate am facut-o cu
următoarea formulă:

• De exemplu, dacă senzorul indică valoarea de 308, în procente umiditatea


va fi:
100%.......... 1023
X% .......... 308
x = 308 ⦁ 100/1023 => x = 30,1 %

• Întrucât, senzorul de umiditate sol măsoară valorile invers, pentru aflarea


exactă a umidității în procente, am scăzut din 100% valoarea obținută.

• În acest caz, umiditatea este :

Umiditatea [%] = 100 – 30,1 = 69,89%.


 
Senzor umiditate sol
Nr. crt. T [s] Led Umiditate relativa în aer Umiditate % în aer
1 2 LED albastru aprins 1023 0.5
2 4 LED albastru aprins 1023 0.5
3 6 LED albastru aprins 1023 0.5
4 8 LED albastru aprins 1023 0.5
5 10 LED albastru aprins 1023 0.5
6 12 LED albastru aprins 1023 0.5
7 14 LED albastru aprins 1023 0.5
8 16 LED albastru aprins 1023 0.5
9 18 LED albastru aprins 1023 0.5
10 20 LED albastru aprins 1023 0.5
11 22 LED albastru aprins 1023 0.5
12 24 LED albastru aprins 1023 0.5
13 26 LED albastru aprins 1023 0.5
14 28 LED albastru aprins 1023 0.5
15 30 LED albastru aprins 1023 0.5
Senzor de temperatura sol
- senzorul de temperatură pentru sol - Nr.crt. T [s] T °C
1 2 26.5
2 4 26.5
3 6 26.5
4 8 26.5
5 10 26.5
6 12 26.5
7 14 26.5
8 16 26.5
9 18 26.5
10 20 26.5
11 22 26.5
12 24 26.5
13 26 26.5
14 28 26.5
15 30 26.5

În urma acestor măsurători, am observat că


senzorul indica la acel moment o temperatură
constantă
2. Mesures dans l’environnement d’essai 1
(même composition du matériau et des facteurs externes - 15 mesures à 2 secondes de l’intervalle)

• J’ai introduit les capteurs (température + humidité du sol) dans l'environnement de test 1, sans modifier la composition
(sans appliquer de facteurs externes).

• À la suite de ces mesures, j'ai constaté que le capteur d'humidité n'indiquait plus la valeur 1023 (qu’on a mesurée dans
l'air)

• En l'insérant dans le sol, ce capteur indique l'humidité relative du sol (311-313). Ainsi, en dépassant mon seuil (300), la
lumière rouge s’alluma.

• En outre, ce qui ne peut pas être vu dans ces images déclenche la sonnerie. Nous avons configuré cet appareil pour
transmettre des signaux acoustiques lorsque le seuil d'humidité est dépassé. Cela signifie qu’à toute valeur égale ou
supérieure à 300, l’avertisseur sonore reste.
      Système de surveillance intégré      
No. T[s Humidité relative du sol Température au Humidité de Température de Capteur d'inclinaison LED Humidité du
] sol [° C] l'air [%] l'air [° C] sol [%]
 

1 2 311 24 50 27 Plan Rouge 69.59922

2 4 311 24 50 27 Plan Rouge 69.59922

3 6 311 24 50 27 Plan Rouge 69.59922

4 8 311 24 50 27 Plan Rouge 69.59922

5 10 311 24 50 27 Plan Rouge 69.59922

6 12 311 24 50 27 Plan Rouge 69.59922

7 14 314 24 50 27 Plan Rouge 69.30596

8 16 313 24 50 27 Plan Rouge 69.40371

9 18 313 24 50 27 Plan Rouge 69.40371

10 20 313 24 50 27 Plan Rouge 69.40371

11 22 313 24 50 27 Plan Rouge 69.40371

12 24 313 24 50 27 Plan Rouge 69.40371

13 26 313 24 50 27 Plan Rouge 69.40371

14 28 313 24 50 27 Plan Rouge 69.40371

15 30 313 24 50 27 Plan Rouge 69.40371

Également dans des conditions normales, la


température du sol reste constante. La même chose
peut être dite à propos de l'humidité du sol. (Les
oscillations minimales dans les mesures sont des
erreurs du capteur de l'humidité).
Pour cette mesure, il a été choisi que la position du
capteur de mesure soit plate.
3. Mesures dans le milieu de dosage 2 (même composition du matériel et
facteurs externes)

• Nous avons introduit des capteurs de température et d’humidité dans l’environnement


d’essai 2, dans lesquels nous avons conservé la même composition du matériau sans
intervention de facteurs externes.

• À la suite des mesures, j’ai remarqué que même dans cette situation, le voyant rouge était
allumé, c’est-à-dire que l’humidité dépassait le seuil requis, ce qui entraînait également
l’activation du buzzer.
Humidité du ol [%] Système de surveillance intégré      

Capteur

Humidité
Tempér Température de d'inclinaison
T ature Humidité de Humidité
No. relative du l'air [° C] LED
au sol l'air [%]   du sol [%]
[s] sol
[° C]  

1 2 347 25 50 27 Plan Rouge 66.08016


2 4 347 25 49 27 Plan Rouge 66.08016

3 6 347 25 49 27 Plan Rouge 66.08016

4 8 347 25 49 27 Plan Rouge 66.08016


5 10 347 25 49 27 Plan Rouge 66.08016
6 12 348 25 49 27 Plan Rouge 65.9824
7 14 348 25 49 27 Plan Rouge 65.9824
8 16 348 25 49 27 Plan Rouge 65.9824
9 18 348 25 49 27 Plan Rouge 65.9824
10 20 348 25 49 27 Plan Rouge 65.9824
11 22 348 25 49 27 Plan Rouge 65.9824
12 24 348 25 49 27 Plan Rouge 65.9824
13 26 348 25 49 27 Plan Rouge 65.9824
14 28 348 25 49 27 Plan Rouge 65.9824
15 30 348 25 49 27 Plan Rouge 65.9824

-Dans le deuxième environnement d’essai, comme dans le premier, la température et


l'humidité du sol ont restées constantes. (Avec les erreurs du capteur de l'humidité
énumérées ci-dessus)
-En plus, en raison d'une valeur d'humidité du sol supérieure à 300, le voyant rouge s'est
allumé. La position du capteur d'inclinaison est plate.
4. .Test des capteurs d'humidité du sol et de la température du sol dans l'eau glacée

-J'ai joint ces 3 images pour démontrer ce que j'ai dit au début, à savoir que
les capteurs partent d'un état de repos. Ainsi, la température et l'humidité
augmentent / diminuent jusqu'à atteindre les valeurs correctes.
-On peut constater que, en fonction de l'humidité, les lumières s'éteignent
initialement, car l'humidité est inférieure à 300, puis la LED rouge s'allume
pour indiquer que cette valeur est dépassée, puis la LED verte s'allume pour
indiquer que l'humidité dépasse le seuil de 350..
        Système de surveillance intégré    
T Humidité
relative du Humidité du sol Température du Humidité de Température de Capteur
No. LED
sol [%] sol [° C] l'air [%] l'air [° C] d'inclinaison
[s]
1 2 200 80.449658 21 51 26 Landscape_Droite Led éteint
2 4 234 77.1261 20 52 26 Landscape_Droite Led éteint
3 6 238 76.735093 18 50 28 Landscape_Droite Led éteint
4 8 242 76.344086 18 50 26 Landscape_Droite Led éteint
5 10 241 76.441838 17 51 26 Landscape_Droite Led éteint
6 12 240 76.539589 17 51 26 Landscape_Droite Led éteint
7 14 248 75.757576 16 51 26 Landscape_Droite Led éteint
8 16 246 75.953079 16 51 26 Landscape_Droite Led éteint
9 18 251 75.464321 16 51 26 Landscape_Droite Led éteint
10 20 259 74.682307 16 51 26 Landscape_Droite Led éteint
11 22 265 74.095797 15 50 23 Landscape_Droite Led éteint
12 24 275 73.11828 15 51 26 Landscape_Droite Led éteint
13 26 299 70.772239 14 51 26 Landscape_Droite Led éteint
14 28 322 68.523949 13 50 21 Landscape_Droite Led éteint
15 30 328 67.937439 13 50 21 Landscape_Droite Rouge
16 32 326 68.132942 13 50 26 Landscape_Droite Rouge
17 34 350 65.786901 12 51 26 Landscape_Droite Vert
18 36 344 66.373412 12 50 21 Landscape_Droite Rouge
19 38 348 65.982405 12 51 26 Landscape_Droite Rouge
20 40 372 63.636364 12 51 26 Landscape_Droite Vert
21 42 357 65.102639 12 50 27 Landscape_Droite Vert
22 44 369 63.929619 12 51 26 Landscape_Droite Vert
23 46 297 70.967742 12 50 21 Landscape_Droite Led éteint
24 48 348 65.982405 12 51 26 Landscape_Droite Rouge
25 50 360 64.809384 12 51 26 Landscape_Droite Vert
26 52 378 63.049853 12 50 23 Landscape_Droite Vert
27 54 365 64.320626 12 50 26 Landscape_Droite Vert
28 56 382 62.658847 12 51 26 Landscape_Droite Vert
29 58 366 64.222874 11 50 28 Landscape_Droite Vert
30 60 380 62.85435 11 51 26 Landscape_Droite Vert
31 62 361 64.711632 11 50 21 Landscape_Droite Vert

En introduisant les capteurs dans de l’eau froide, nous avons constaté que la température s’était
stabilisée au bout d’une minute environ pour atteindre 11 ° C. Initialement, comme on peut le voir sur la
figure 42, les lumières sont éteintes. Cela est dû au fait que la valeur d'humidité est inférieure à 300. On
peut alors constater que, dépassant cette valeur (environ 30 secondes plus tard), le voyant rouge s'allume
et, au bout de 4 secondes supplémentaires, le voyant vert indiquant que l'humidité dépasse le seuil de 350
Lorsque le voyant rouge s'allume, l'avertisseur sonore se déclenche pour signaler le seuil dépassé .
5. Test des capteurs d'humidité du sol et de la température du sol dans de l'eau
chauffée

J'ai remarqué que les led sont éteintes bien


que le capteur soit inséré dans l'eau.
Cela est dû à la très haute température de
l'eau, qui commence à s'évaporer.
Système de surveillance intégré    
Humidité
relative du Position du
Humidité du Température sol Humidité de Température de
No. T [s] sol capteur LED
sol [%] [%] [ °C] l’air [%] [%] l’air [°C]
d’inclinaison
Led
éteint
1 2 150 85.33724 26 51 26 Landscape_Droite
Led
étaient

2 4 183 82.11144 33 51 21 Landscape_Droite


Led
éteint
3 6 182 82.20919 37 51 21 Landscape_Droite
Led
éteint
4 8 157 84.65298 51 50 27 Landscape_Droite
Led
éteint
5 10 151 85.23949 43 50 26 Landscape_Droite
Led
éteint
6 12 153 85.04399 44 51 26 Landscape_Droite
Led
éteint
7 14 152 85.14174 45 51 26 Landscape_Droite
Led
éteint
8 16 149 85.435 46 51 26 Landscape_Droite
Led
éteint
9 18 143 86.02151 47 51 26 Landscape_Droite
Led
éteint
10 20 152 85.14174 47 51 26 Landscape_Droite
Led
éteint
11 22 164 83.96872 48 51 26 Landscape_Droite
Led
éteint
12 24 172 83.18671 48 52 26 Landscape_Droite
Led
éteint
13 26 179 82.50244 48 50 21 Landscape_Droite
Led
éteint
14 28 186 81.81818 48 50 21 Landscape_Droite
Led
éteint
15 30 190 81.42717 48 50 27 Landscape_Droite
Led
éteint
16 32 185 81.91593 48 51 26 Landscape_Droite
Led
éteint
17 34 186 81.81818 48 51 26 Landscape_Droite
Led
éteint
18 36 187 81.72043 48 51 26 Landscape_Droite
Led
éteint
19 38 187 81.72043 48 51 26 Landscape_Droite

-La température de l'environnement s'est stabilisée plus rapidement dans l'eau chaude que dans l'eau froide. La
température atteint une valeur constante au bout de 20 secondes environ par rapport à l’environnement froid, où elle
s’est stabilisée au bout de 30 secondes.
6. . Test de capteurs d'humidité du sol [%] et la température du sol dans
l'environnement 1 dans lequel nous appliquons de la glace et de l'eau froide

Dans ce cas, l’humidité n’atteint pas le seuil de 300


unités pour allumer le voyant rouge, de sorte que toutes
les lumières sont éteintes.
T [s] Humidité Humidité du sol Température du Humidité de Température de Position capteur LED
No. [%] [%] sol [°C] l’air [%] [%] l’air [°C] d’inclinaison Dans ce cas, l’humidité
relative du sol
1 2 177 82.70 16 48 28 Landscape_Droite Led éteint
n’atteint pas le seuil de 300
2 4 179 82.50 16 49 28 Landscape_Droite Led éteint pour allumer le led rouge, de
3 6 181 82.31 17 48 28 Landscape_Droite Led éteint sorte que toutes les lumières
4 8 145 85.83 20 55 20 Landscape_Droite Led éteint
sont éteintes.
5 10 190 81.43 17 48 28 Landscape_Droite Led éteint

6 12 183 82.11 17 49 27 Landscape_Droite Led éteint

7 14 194 81.04 17 50 27 Landscape_Droite Led éteint Notez cependant dans le


8 16 196 80.84 17 49 27 Landscape_Droite Led éteint graphique que les valeurs
9 18 191 81.33 17 50 27 Landscape_Droite Led éteint
d'humidité augmentent
10 20 203 80.16 17 49 29 Landscape_Droite Led éteint

11 22 198 80.65 18 49 27 Landscape_Droite Led éteint


presque linéairement, dans
12 24 212 79.28 18 50 27 Landscape_Droite Led éteint notre cas jusqu'à la valeur de
13 26 206 79.86 18 49 27 Landscape_Droite Led éteint 262.
14 28 222 78.30 18 50 27 Landscape_Droite Led éteint

15 30 219 78.59 18 49 27 Landscape_Droite Led éteint

16 32 224 78.10 18 50 27 Landscape_Droite Led éteint


La température du sol [° C]
17 34 245 76.05 18 49 27 Landscape_Droite Led éteint se stabilise après environ 22
18 36 242 76.34 18 49 27 Landscape_Droite Led éteint secondes 262.
19 38 262 74.39 18 50 28 Landscape_Droite Led éteint
7. Test des capteurs d'humidité du sol [%] et de la température du sol dans
l'environnement 2 dans lequel on applique de l'eau chauffée

Comme l’humidité est basse, au-dessous du seuil de 300


unités, nous remarquons que les lumières sont éteintes.
Système de surveillance intégré    

T [s] Humidité Humidité Température Humidité de Température Position capteur LED


du sol [%] du sol [°C] l’air [%] [%] de l’air [°C] d’inclinaison
No. Relative du [%]
sol

Led
éteint
1 2 133 86.99902 34 54 20 Landscape_Droite
Led
éteint
2 4 141 86.21701 35 54 20 Landscape_Droite
Led
éteint
3 6 144 85.92375 35 54 20 Landscape_Droite
Led
éteint
4 8 145 85.826 35 55 20 Landscape_Droite
Led
éteint
5 10 145 85.826 35 55 20 Landscape_Droite
Led
éteint
6 12 145 85.826 35 57 22 Landscape_Droite
Led
éteint
7 14 151 85.23949 35 57 28 Landscape_Droite
Led
éteint
8 16 163 84.06647 35 53 20 Landscape_Droite
Led
éteint
9 18 181 82.30694 35 53 20 Landscape_Droite
Led
éteint
10 20 197 80.74291 35 53 20 Landscape_Droite
Led
éteint
11 22 206 79.86315 35 53 20 Landscape_Droite
Led
éteint
12 24 208 79.66764 35 53 20 Landscape_Droite
Led
éteint
13 26 226 77.90811 35 54 20 Landscape_Droite
Led
éteint
14 28 229 77.61486 35 54 20 Landscape_Droite
Led
éteint
15 30 231 77.41935 35 54 20 Landscape_Droite

Comme l’humidité est basse, au-dessous du seuil de 300, on remarque que les lumières
s’éteignent. Pour ce milieu où de l'eau chauffée a été ajoutée, il est observé que la
température du sol [° C] se stabilise très rapidement (après environ deux secondes) à 35 ° C.
Cela est dû à la température constante de l'air.
On peut dire que la température de l'air affecte directement la température du sol [° C].
8. Test des capteurs du système pour déterminer l'élévation naturelle de la
température dans l'environnement 1.

• Le test du système de capteur sur l'élévation naturelle de la température dans l'environnement


2 n'est plus nécessaire car l'environnement est déjà chauffé (avec de l'eau chauffée). Ainsi,
nous considérons que seuls les essais dans ces conditions dans l'environnement 1 sont
pertinents, car nous pouvons observer des variations de la température et de l'humidité du sol
allant de valeurs faibles ou élevées à des températures élevées ou des valeurs d'humidité
faible.

        Système de surveillance intégré    


No. T Humidité Humidité Température Température Humidité Position capteur Led
relative du du sol [%] du sol [°C] de l’air [°C] de l’air [%]
[Min] sol [%] [%]
1 0 173 83.09 11 24 42% Landscape_gauche Led éteint
2 20 180 82.40 13 25 42% Landscape_gauche Led éteint
3 40 193 81.13 15 27 45% Landscape_gauche Led éteint
4 60 200 80.45 18 27 45% Landscape_gauche Led éteint
5 80 221 78.40 19 30 46% Landscape_gauche Led éteint
6 100 230 77.52 21 31 46% Landscape_gauche Led éteint
7 120 243 76.25 23 31 47% Landscape_gauche Led éteint
8 140 264 74.19 23 32 46% Landscape_gauche Led éteint
9 160 279 72.73 24 32 47% Landscape_gauche Led éteint
10 180 300 70.67 26 32 48% Landscape_gauche Led rouge
11 200 311 69.60 26 32 48% Landscape_gauche Led rouge
12 220 311 69.60 26 34 48% Landscape_gauche Led rouge
13 240 312 69.50 26 34 49% Landscape_gauche Led rouge
14 260 314 69.31 26 34 48% Landscape_gauche Led rouge
15 280 318 68.91 26 34 48% Landscape_gauche Led rouge
Dans cet essai, nous avons laissé le sol
sécher naturellement (au soleil) pendant
environ 5 heures, entre 10h00 et 15h00.

En attendant, nous avons fait des mesures


à 20 minutes d'intervalle.

Nous avons donc remarqué que l'humidité du sol augmentait de façon à peu près linéaire, atteignant
le seuil de 300 après 180 minutes, moment auquel le led rouge s'alluma. Jusqu'à cette valeur, les
lumières ont été éteintes. Également, la température du sol [° C] s'est réchauffée progressivement,
allant de la valeur initiale de 11 ° C à la valeur finale de 26 ° C en 280
CONCLUZII
Scopul acestei lucrări de licență a fost acela de a construi un sistem de
predicție a alunecărilor de teren bazat pe o platformă Arduino și pe senzori
îngropați în teren.

În urma realizării montajului experimental, datele măsurate de la senzorii de


temperatură solului, umiditate a solului, accelerometru, temperatură și
umiditate ale aerului, se încadreasză în limite ale erorilor tolerabile pentru un
asemenea sistem de maxim 1%.

În afara acestor senzori, am folosit mai multe dispozitive de semnalizare la


depășirea unor praguri de alertă, spre exemplu un LED RGB, pentru a
semnaliza depășirea pragului de umiditate de 30%. Încercările și testele
efectuate au fost realizate pe un model experimental construit de mine, dar
testat în interiorul unei incinte.
• Avantajul construirii acestui sistem constă tocmai în flexibilitatea
ieșirilor măsurate, ceea ce permite adăugarea câte unui LED de
semnalizare pentru depășirea fiecăreia dintre mărimile importante
de monitorizat: temperatură, umiditate, viteză de deplasare.
• Ținând cont de analiza celor 8 modele experimentale studiate, se
poate realiza un sistem de predicție care să țină cont de variațiile
următorilor parametri:
-Numărul de straturi suprapuse de sol;
-Grosimea stratului;
-Temperatura medie a solului;
-Temperatura medie atmosferică;
-Gradul de umiditate;
-Înclinare /Accelerație.
• Predictibilitatea alunecării de teren devine vizibilă în momentul în care tuturor
acestor parametri li se alocă o notă de risc între 1 și 10. Determinările practice din
teren au constatat pericolul producerii unor alunecări de teren în momentul în care
suma notelor parametrilor de mai sus trecea de 50/60.

• Pentru modelul pe care l-am ales, notele alocate sunt următoarele:


-Numărul de straturi suprapuse de sol – 3 notă 9
-Grosimea stratului – 33% notă 5
-Temperatura medie a solului – 26 C notă 6
-Temperatura medie atmosferică – 33 C notă 4
-Gradul de umiditate – 30% notă 8
-Înclinare – 30 grade notă 8

• În acest caz, suma notelor este 40/60. S-a constatat experimental, că solul rămâne
nemișcat.
• În cazul în care sistemul este trecut în teren, trebuie să se facă recalibrarea acestor
note în funcție de condițiile existente la fața locului.
BIBLIOGRAFIE

[1]https://ro.wikipedia.org/wiki/
[2]http://www.usamvcluj.ro/files/teze/2015/szilagyi_istvan.pdf
[3]file:///C:/Users/Georgiana/Desktop/1052_992_simion_ancuta_cas__neagu_-_rezumat_ro_ro.pdf
[4]http://www.isujcv.ro/
[5]http://www.isujialomita.eu/en/inspectia-de-prevenire/protectie-civila/28-masuri-protectie-la-alunecarile-de-teren
[6]http://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2013/09/10/studiul-unei-alunecari-de-teren/#.WMmXEjuGOCg
[7],[8],[9],[10],[11]https://www.amrita.edu/sites/default/files/ICW6339-ICWN09.pdf
[12][13][14][15][16][17]http://www.geodin.ro/PROIECTE/smalt/manual%20%20%20de%20%20%20prezentare%20smat.pdf
[18]http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/6/133/2006/nhess-6-133-2006.pdf
[19] https://www.optimusdigital.ro/senzori-senzori-de-temperatura/586-senzor-de-temperatura-rezistent-la-apa.html?
search_query=Temperatura+Rezistent+la+Apa+Bazat+pe+DS18B20&results=1
[20] https://www.optimusdigital.ro/senzori-senzori-de-umiditate/73-senzor-de-umiditate-a-solului.html
[21] https://www.optimusdigital.ro/senzori-senzori-inertiali/748-modul-accelerometru-digital-mma8452.html?
search_query=Modul+Accelerometru+Digital+MMA8452&results=1
[22] https://www.optimusdigital.ro/senzori-senzori-de-temperatura/99-senzor-de-temperatura-si-si-umiditate-dht11.html?
search_query=umiditate+si+temperatura&results=36
[23]https://www.optimusdigital.ro/optoelectronice-led-uri/483-led-rgb-catod-comun.html?search_query=led+rgb&results=36
[24]https://www.optimusdigital.ro/audio-buzzere/10-modul-cu-buzzer-activ.html?search_query=buzzer&results=21
[25]https://www.optimusdigital.ro/prototipare-breadboard-uri/8-breadboard-830-points.html?
search_query=breadboard&results=45
[26]https://www.optimusdigital.ro/fire-fire-mufate/12-set-de-cabluri-pentru-breadboard.html?
search_query=fire+breadboard&results=22
[27]https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
[28]https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage?from=Reference.Extended
[29]https://www.arduino.cc/en/Reference/Setup
[30]https://www.arduino.cc/en/Reference/Constants
[31] https://www.arduino.cc/en/Reference/FunctionDeclaration
[32]https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

Vous aimerez peut-être aussi