Vous êtes sur la page 1sur 5

Piano/Vocal Soldaaat Van Oranje

1.03 Niets Houdt Mij Nog Tegen


Revision 01-10-2012

å = 170

> > . >


Swing â's
4 > >
A` n.c.
b b œ n œ œ
3

&bb 4 Ó Œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ
œ nœ œ œ œ œ œ œ œj J n œ œ b œ
b >œ œ œ >œ œ
? bb 4 nœ œ b œ >œ n œ b œ œ œ > j. j >
b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ

> b >œ
`

œ b n œœ n œœ
A
b œ
& b b œœ œœ œœ œœ b œœ n œ œ œ nœ œ œ bœ

n >œ b œ >œ
3

5
? bb œ > œ œ œ œ nœ
b œ œ ˙

b b
> . .
> j
C 7( 13) D 7( 13)
j
n.c. Gm7 Am7

&
bb b œ n œ
bœ œ Œ j œ œœ ˙˙
œ ˙ ‰ n n œœ œœ
# œœ
˙˙
˙˙ nnn#
œ œ œ œœ œ
>œ œ .
> œ œ œ. j
nœ bœ Œ j œ n œœ œœ ...
7
? b #œ ˙ #
bb œ œ œ œ J j j nœ nnn
œ nœ œ ˙

Soldaat Van Oranje® De Musical


Piano/Vocal Niets Houdt Mij Nog Tegen -2

Ada
# {A}
& .. ∑ .. .. j
œ œ
j j j j Œ ‰
œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ
Kijk maar Goed; Jong en vrij en een ver - mo - gen waard. En we le - ven in
Kijk maar goed; wie o wie vindt mij de zon de waard? Waar is die prins met dat
VAMP

#
6
G G6 D 7(9)
& .. ’’’’.. .. ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ’

10
? # .. .. ..

#
2nd Time Chorus

& j j Œ ‰ œj œ ..
œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
vol - le vaart Kom maar op Niets houdt mij nog te - gen.
wit - te paard? Kom maar op! Niets houdt mij nog te - gen.

G # C
#
G C C ` n.c.
Û Û Œ ‰ j j ..
B D
& ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ œ ˙ œ. œœ œœ œœ
15
?# ..

# j j j ‰
Chris
j
& œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
Waar ben jij; Ko - ning, Kei - zer arts of ad - vo - kaat; Da's een vrouw waar de

#
G6 D 7(9)
& ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

19
?#
Niets Houdt Mij Nog Tegen -3 Piano/Vocal

# j ‰ œj œ
Ada Allen

& j j j
œ œ œ Œ œ œ bœ œ œ
Œ
œ œ œ ˙ œ ˙
vlam uit slaat! Heet en Zoet! Niets houdt mij

G # C
#
G C C `
Û Û ∑ ∑
B D
& ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

23
?#

Anton Chris
# j j j j
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Kom maar op laat de gla - zen maar klin - ken Hoog-ste tijd om een vat leeg te drin - ken

#
Emin C7 C 7(9)
& ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

27
?#

Anton Ada
# j j j n
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ‰ œ. œ œ œ œ œ œ ‰

Ik wil een om haar her- sens niet om haar lijf! ooh je mag ze heb-ben!

b b
#
B7
- .
Em A 7( 13) D 7(13) G 7( 13)
n
& ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Û
‰ Û ‰ Œ Ó Ó Ó
J
31
?# n
Piano/Vocal Niets Houdt Mij Nog Tegen -4

j j j j
{B} CHORUS

& œ œ œ œ. ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ
Hij- sen maar, tot al je bot - ten van rub - ber zijn; jij moet mor - gen nog stu -

C6 G 7(9)
& ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
b ˙˙
˙
35
?

j j j #
& œj œ œ ˙ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ
J J œ œ œ j
œ œ œ ˙
Œ
-de - ren fijn Pas nou op! Niets houdt mij nog te - gen!

C # F
#
C F F `
Û Û ∑ ∑
E G
&’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

39
? #

(7 X's)
#
(Band Turnaround)

& .. Œ œœ Œ n œœ
œ
Œ
b b œœœ

œ n œœ œ
Œ œœ Œ n œœ
œ
Œ
b b œœœ

œ n œ
œ œ
..

43
? # .. ..
˙ n˙ b˙ ˙ ˙ n˙ b˙ ˙

#
F m7 .
b
E 7(13).
b
# j
B 7( 13)
j
A 7( 13)
##
& Œ œœ Œ n œœ
œ
Œ b œœ ‰
bœ œ n œœ œ
‰ œ
# œœ
œœ ˙˙
œ ˙
‰ œ n œœ ˙˙˙
œ
# # œœ
. . .
# œœœ œœœ .. œ ˙
47
?# ‰ œ ##
˙ n˙ b˙ œ j j œ œ ˙
˙ J #œ œ œ J
Niets Houdt Mij Nog Tegen -5 Piano/Vocal
Ada
# j
& # .. ∑ .. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
J
œ œ œ
J
œ ˙
J
‰ œ œ œ œ œ
Kijk maar goed; jong en vrij en een ver - mo-gen waard, en we le- ven in

Vamp

#
D6 D6 A 7(9)
& # .. ’’’’ .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

51
? # # .. ..

round and round


Untill ENTRY BRAM
# j j œ
& # .. œj œ œ ˙ œ œ J Ó ..

vol - le vaart Kom maar op!

# #
#
D D/F G G ` G/A
& # .. ’ ’ ’ ’ ’ Û Û | ..

56
? # # .. ..

Vous aimerez peut-être aussi