Vous êtes sur la page 1sur 12

ECUAȚII . INECUAȚII .

SISTEME DE ECUAȚII

ECUAȚII DE GRADUL I ȘI II

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale , ecuațiile :


1 1 𝑥+2 2
1. 3 𝑥 − 5 = 2 (1 − 𝑥) − 3 14. 5 = 2𝑥−3
2.
2𝑥+5
=
11
15. (𝑥 + 1)2 − 2 = −3𝑥 − 5
3  2 3 
3𝑥−7 2
4𝑥−5 3𝑥+15 2
3. 28
= 36
16. x   6 3 9
4. 2x  1 3x  4   6x  5x  1 17. 3x  2  x  2 3
x  2x  1  x2  3x  6
 
5. x
x  32  xx  2  x  3 18.  2 1 x 1
6. 1 2
7. x  52  x  2x  3  4x  3 5 3 1
 
8. 2 x  12  3x  22 19.
x 1 x 1 2
9. x  12 x  3  x  12  0 20.  2
x2  2 6 1  4 6 
10.
2x  5
3

2
x2
21. 
x2  1  3 x  3  0
x x
2 22. x2  x  2  2  0
11.
x 1
1
23. 
x2  1 5 x  5  0 
12.
2x  1

x2
x  3 4x  1
24. 
x 2  3  2 x  24  0 
2𝑥−1 3𝑥+4
13. =
𝑥+7 𝑥−1

INECUAȚII DE GRADUL I

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale , inecuațiile :

1. 4𝑥 + 5 ≥ 3𝑥 − 2 10. x 3  4  4x  3
2. 5𝑥 − 2 ≥ 6𝑥 + 3
11. (2𝑥 + 3)2 > 2𝑥(2𝑥 + 1)
3. 8(𝑥 + 2) < 5𝑥 + 4 𝑥+2
4. 6(𝑥 − 3) ≤ 2(2𝑥 + 1) 12. +5≤𝑥−1
3
4
5. 7𝑥 − 3(𝑥 + 2) > 3(𝑥 − 1) 13. <0
x  12  14  x  32  7
𝑥−2
6. 3
14. ≤0
5x  8  5x  1  3
𝑥−4
7. 5
15. >0
9  5x  2x  3 𝑥+3
8. 2 16.
6
≥0
3 𝑥−5
1
≥0
5 x  1  7  7 x
17.
9. 5−𝑥
INECUAȚII DE GRADUL II

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale , inecuațiile :


1. x 2  9 x  20  0 x 2  3 2x 1
2. x 2  7 x  10  0
25.  
5 3 15
3. x 2  2 x  35  0
4.  x 2  11x  12  0
26.  
x 2  4x x 2  5x  5  0 
27.  
x 2  3x  2 9  x 2  0 
5. x 2  7 x  30  0
6. x 2  6 x  9  0 28.  
1  x2 4  x2  0 
7.  x 2  4 x  4  0 x 1
29. 0
8. 2 x 2  x  1  0 x 2  3x  2
9.  4 x 2  20 x  25  0 x 2  5x
10.  4 x 2  12 x  7  0 30. 0
x 2  6x  8
11. x 2  x  2  0
2x
12.  x 2  2 x  2  0 31. 0
x2  4
13. x 2  9  0
14. 4  x 2  0 x2 1
32. 0
15. x 2  2 x  0 x 2  3x
16. 2 x 2  3 x  0 2x  3
33. 1
17. x  x 2  0 x  x 1
2

18. x 2  1  0 2x
34. 3
19.  2  3x 2  0 x2 1
20. x  x  2 x  1
2
x 2  2x
21.  3x 2  2  5 x  6 35.  1
2x 2  6x  5
x2 x 1
22.   2x  x2  x 1
3 4 6 36.  1
23. x  2  3  2 x  1
2 2 x 2  4x  3
x 2  1 3x  2 x x 2  3x  5
  37. 1
24.
2 4 6 x2  x  2

SISTEME DE INECUAȚII

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale , sistemele de inecuații :


x 2  9  x x  1  0
1.  2 3. 
6x  7 x  2  0
2
x  4
x 2  4 x  3  0 x  23  x   0
4.  2
2.  2
 x  2x  3  0
x  4 x  5  0
 3x  1  0  x 1
 2
5. 3x  7 x  2  0  x  2  0
8.  2
 x 2  2x  5  0
  x  3x  0
 x 2  x  2
x x  1  0
9.  4  x  8  1
2
6.  x  2
 x  3  0 10.  2  x  6x  6  1
2

xx  1x  2  0
7.  x x  3
0
 x 2  3x  2

ECUAȚII ȘI INECUAȚII CU MODUL

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale , ecuațiile :


1. x  3  1 17. x 3 2 4
2. 6  x 1
18. 2x  1  2  x  3
3. |2𝑥 − 1| = 7
4. |3𝑥 + 2| = 5 19. x  x  2  2
5. |5 − 2𝑥| = 3 20. x  1  3x  3  0
6. x 2  3x  2  2
21. x  1  x  3  4
7. x  6x  4  4
2
22. x  3  2  x  1  5
8. 3x  2  11  x 23. x  1  x  2  7
9. 2x  1  x  2 24. x  3  x  2  1
10. x  3  x  3 25. x  x  3  2  x
11. 1  2x  2x  1
26. x2  2  x  1  0
12. |1 − 𝑥| = 2𝑥 + 1
13. 4x  3  2  x 27. x  x2  0
14. 3x  1  6  5x 28. x 2  6x  x  4  8  0
15. x  2  3  5  x 29. 5x  3  x 2  4x  4  3x  2
16. x 1  2 1 30. 5x  1  x 2  8x  16  3x  5

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale , inecuațiile :

1. x 1  2 3. |𝑥 + 2| < 3
4. |2𝑥 − 3| ≤ 5
2. 2x  3  1 5. |𝑥 + 3| ≥ 1
6. |2𝑥 − 1| > 7 
16. x  2  4  x  3  0 
7. 1  3x  4
17. x  1   2x  3  3  0
8. x 1 18. x  3  5  x  1   0
9. |𝑥| ≥ 0
10. |𝑥| ≤ 0 x2
19. 0
11. |𝑥| > 0 x  7 x  12
2
12. |𝑥| < 0
x 2  5x  4
13. x  1  3
2 20. 0
x 3
14. 2x  1  3

15. x  2  x  1  3  0 

ECUAȚII ȘI INECUAȚII CU PARTE ÎNTREAGĂ

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale , ecuațiile :

1. x   4 13. 3x  2  x  3
2. x  1  3 14. 2x  3  x  2
3. 2x  1  1 15. 1  2x   x  1
4. x  2  0  2 x  1
5. x  2  1 16.
 5   x  1
6. 2x  3  5  x  3
 x  3
17.
 4   x  1
7.
 2   1
 2x  1 x  2
 2x  1
18.
 3   2
8.
 3   0
 x  1 2x  1
x  2
19.
 2   3
9.
 4   1
20. x   x   2  0
2

 2x  3  21. 3x   5x   2  0


2
10.
 2   3
22. 6x   5x   1  0
2

1  2x 
11.  3   3
12.  
2x 2  x  0
SISTEME DE ECUAȚII

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale , sistemele de ecuații :

 2x  y  1  2x  3  3y  2
1.  8. 
3x  2 y  1 5x  32 y  1  4
3x  2y  5 𝑥+4
+𝑦 =7
2.  9. { 2
5x  3y  2
𝑦−2
𝑥+2+ 2 =5
𝑥 + 3𝑦 = −1
3. { x  2
 3  y  3
2𝑥 − 𝑦 = 5
2𝑥 + 3𝑦 = −3
4. { 10. 
−𝑥 + 2𝑦 = 5 y2
4𝑥 − 2𝑦 = 0 x   2
5. {
𝑥 − 𝑦 = −1
 2
2𝑥 − 5𝑦 = 11
6. {
3(𝑥 + 𝑦) − 2𝑥 = −11
2𝑥 + 𝑦 = 8 − 2𝑥
7. {
3(𝑥 − 𝑦) − 2𝑦 = 29

 y  x 1  y  x 1
11.  14. 
y  x  3x  5 y  x  3x  1
2 2

 y  x 1 0  y  2x  1  0
12.  15. 
 y  x  2x  1  y  x  4x  8
2 2

 y  2x  0
13. 
y  x  x  3
2

ECUAȚII IRAȚIONALE

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale , ecuațiile :

1. √𝑥 2 + 1 = 3 6. x 2  3x  2
2. 2x  5  3 7. x 2  4x  4 2  0
3. 3  2x  4
8. x2 1  2  1
4. x  3x  2
2
9. √25 − 4𝑥 2 = 3
5. x 2  4x  4  3 10. x2  3  4  5
11. 10  x  x  2 22. x6  x  0
12. x  2   x 23. x6  x  4
13. x  6  x 24. 1  x 2  x  3  2 x
14. 1  3x  x  1 25. x 2  3x  4  x  1
15. 1  3x  1  x 26. x 2  3x  2  x  2
16. x  3  1  x 27. x2  2x  3  x  1
17. 3x  1  1  x
28. 4  6 x  x 2  x  4
18. x  5  3  x
29. √2𝑥 2 + 5𝑥 + 2 = 4 − 𝑥
19. √12 − 𝑥 = 𝑥
30. 3x  1  2 x 2  2 x  1
20. x  16  x  4  0
21. x  2  x  0

31. 2x  3  x  1  5 x7  x2 1


39. 
32. 2x  3  4x  1  4 x7  x2 5
3x  7  x  1  2 2 x  8  5x  1 4
33. 40. 
34. 7 x  x 5  2 4 5x  1  x  8 5
1 x  4  x  3 x2  5  x  2 1
35. 41. 
36. 2 x  5  x  x  21 x2  5  x  2 3
37. 9  x  6  x  1 x
38. x 2  9  4  x 2  10

42. 3
x 1  2 49.
3
x 3  3x 2  10 x  8  2
43. 3
x  3  1 50.
3
x3  x  8  x 1
44.
3
x 2  6x  8  1 51. 3
x  34  3 x  3  1
45. 3
x 3  x 2  2x  15  x 52. 3
2x  1  3 x  1  1
46. 3
x 1  x 1 53.
3
1 x  3 1 x  2
47. 3
1  x2  x  1
48. 3
5x  8  x  2
Rezolvați , în mulțimea numerelor reale , inecuațiile :
1. x  x2 5. x  1  x2  x
2. x  1  x  1 6. x  2  x  1
3. x  1  3  x 7. x  1  x  2
4. x  2  x2 1 8. 2x  1  1  x
ECUAȚII EXPONENȚIALE

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuațiile :

1. 4 x  128 18. 22  16
x

2. 4 x 
1 19. 3 x 1  2
2 20. 5 x  3
2

x 2 3 x 1
3. 3  27 x
4
4. 42 x 1  2 21.    0,75
3
5. 91x  27
22. 5 x  0,04
6. 3x  3  0
5x  55 x
2

7. 2 x  0,5 23.
24. 4x  2x  0
8. 4 x  7  25
25. 32 x 1  81x 3
9. 16 x  1  3
26. 9 x 2  243x 1
10. 9 x  3
4 x  x 3  8 x  4
2
27.
11. 6  x  216
27 x 1  9 x2
2

1 28.
12. 49 x  252 x 1  52007  0
7 29.
x 3
3x  9 x  0
2
1 30.
13. 5 2 
51 x  25 x
2
5 31.
x 1
14. 25  5 32. 32 x1  3x
2

3 x  2
 64 33. 2 2 x 1  8 x
2
15. 2 x
x 1
34. 32 x 1  3 x
2

16. 4  83

17. 5 x  5 35. 32 x1  3x

36. 2 x  2 x3  36 44. 2 x 1  3  2 x  2  10


37. 3x  3x 1  3x  2  39 45. 5 x 1  5 x  5 x 1  155
38. 3x1  3x  108 46. 3x  2  3x 1  2  3x 2  1
39. 2 x3  2 x 2  2 x 1  2 x  30 47. 7 x  2  3  7 x 1  20  7 x  392
40. 2 x1  2 x 2  14 48. 22 x 3  22 x 1  10  22 x  32
41. 2 x  2  2 x 1  28 49. 63 x 2  63 x1  32  63 x  360
42. 52 x1  52 x1  120 50. 2  7 2 x  2  7 2 x 1  687
43. 2 x  2  2 x 1  2 x  56

51. 4  3  2  2  0 53. 9  3  6
x x x x

52. 4  9  2  8  0 54. 16  3  4  4  0
x x x x
55. 2  4x  5  2x  2  0 60. 9 x  3x  90
56. 4 x  2  2 x  80  0 61. 25 x  5 x  20
57. 4 x  2 x  272 62. 25x  5  6  5 x
58. 9 x  4  3x  3  0 63. 36 x  7  6 x  6  0
59. 2  4x  3  2x  1  0

x 1
64. 5  5
x
 5 x 2  3x  3x 1  3x 2 67. 3  2  2  3  2
x
 3x  2x x 3

x 4
65. 2  2 x 2  5 x 1  3  5 x x 1
68. 3  3  3
x x2
 6 x  2  6 x 1
x 1 x 2
69. 2  4  2  4  4  5x  5x  2
1 1 x
x x
66. 4  3x 2 3 2  2 2 x 1

70. 3  4  2  6  9
x x x x
76. 4  3  9  2
x x
 5 62
71. 27  12  2  8
x x x
77. 8  4  2 10  25
x x x
72. 4  2  6  18  3
2x x 2x
1 1 1
5 x 78. 6  9x  13  6 x  6  4x 0
73. 9  4   6
x x
2
1 2
1 2
1
2 79. 8  9x  2 15x  25x
74. 4  6  9
x x x

75. 3  16  37  36  26  81
x x x

   2  3   4
80. 2  3
x x
85.  3  8    3  8   34
x x

81. 4  15   4  15   8    2  3   2 3
x x x x
86. 2  3
82. 3  2 2   3  2 2   34 87. 7  4 3   7  4 3   112 3
x x x x

83. 7  48   7  48   14 88. 6  35   6  35   24 35
x x x x

84.  5  2 6    5  2 6   10
x x

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale , inecuațiile :


2 2 x x 2
1. 5x  3125 2  8 
7.    
2. 2 4 x  16  3  27 
3. 4 x  (0,25) x x 3 x
x 1  1 
1 8. 3    
4. 2x   3  27 
4
1 12 x x 2  x 1
5. 4x   2   2 
2 9.    
x  10   10 
 1  1
6.   
 64  8
x 2 2 x 1 2
 5  5 3x 2
5
x
     17. 2 3

 
10.
 3   3  18. 5  3x 1  2  5x 1  3x 2
x

11. log 8 4  log 8 41x


x 2
19.
6
 2x
12. 9  53  6  0
x x 2 1
x

25 x  6  5x  5 1 1
13. 20. 
14. 0,1x 1  0,8  2  10 x 2 x  1 1  2 x 1
24 1
15. 25  x  5  x 1  50 21. 
1  25 x 5x  6
16. 5 x  3  7 3 x

ECUAȚII LOGARITMICE

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuațiile :

1. log 2 x  3  2 11. 𝑙𝑜𝑔2 (4𝑥) = 5


 
2. log 2 x2  6 x  8  3 
12. ln x 2  1  2 
3. 𝑙𝑛(2𝑥) = 3 
13. log 2 x 2  x  2 
4. log 5 2  x   2 14. 𝑙𝑜𝑔3 (6𝑥) = 2
5. ln 2x  e  1 15. log 3 x  5  log 3 1  x 
 
6. log 2 x 2  x  1   
16. log 3 2 x 2  x  3  log 3 2  x  x 2 
7. 𝑙𝑔(3𝑥) = 2 17. ln 2x  3  ln 3x  2
 
8. log 7 x 2  8 x  7  1  
18. log 3 x 2  4 x  3  log 3 3x  21
9. lg x  50  2 19. 𝑙𝑜𝑔2 (𝑥 − 2) = 𝑙𝑜𝑔2 (5 − 𝑥)
10. ln x 1  1

20. log 3 2  log 3 x  1 28. log 2 x  2  log 2 x  3


21. lg x  lg 2  lg 6 29. log 2 x  2  log 2 x  5  3
22. 𝑙𝑔𝑥 + 𝑙𝑔3 = 2 30. log 2 3  x  log 2 1  x  3
23. 𝑙𝑛𝑥 + 𝑙𝑛5 = 1 31. log 5 2 x  5  log 5 2 x  1  1
log 2 x  2  log 2 1  x  2
24. 𝑙𝑜𝑔2 𝑥 + 𝑙𝑜𝑔2 3 = 3
32.
25. 𝑙𝑜𝑔3 𝑥 − 𝑙𝑜𝑔3 2 = 3
26. 𝑙𝑔𝑥 − 𝑙𝑔4 = 1 33. log 3 x  3  log 3 x  1  1
27. 𝑙𝑛2 − 𝑙𝑛𝑥 = 2

34. 3 log 52 x  8 log 5 x  3  0 37. 2𝑙𝑜𝑔22 𝑥 − 3𝑙𝑜𝑔2 𝑥 − 2 = 0


35. 4 lg 2 x  lg x  2  0 38. log 22 x  log 2 x  6  0
39. 4 ln x  4 ln x  3  0
2
36. lg 2 x  lg x  2  0
40. ln x  3 ln x  2  0
2

41. log x  2 x  5x  2
2
 
47. log x 2 x  3x  4  2
2

42. log 4 x x 2

3  2 48. log 2
x  x 2
x 1

43. log x x  2 x  3  2
2
 
49. log x 1 x  3x  1  2
2


44. log x 1 x  1  1
2
 50. log x  4 x  1  log
2
5  x  x 4

45. log x 3 x 2

 3x  2  2 51. log 5 x 2
2
2x   log
5 x 2 x  1

46. log x 1 x 2
 3x  1  1 52. log x 2 2x  9  log x 2 23  6x 

53. log 2 x  log 4 x


54. log 2 x  log 4 9
61. log 3 3x  log 2 2
3
  x2

62. 2 log 2 x  log 2 x  log 1 x  9


55. log 2 x  log x 2 2
56. log 2 x  log 4 x  log 2 0,25
2
63. 3 log x 16  4 log 16 x  2 log 2 x
57. log 2 x  log 8 x  8 64. 3 log x 4  2 log 4 x 4  3 log 16 x 4  0
58. log x 4  log 2 64  5 65. 5 log x x  log 9 x  8 log 9 x 2 x  2
3 2
x
59. log 2 x  log 4 x  log 16 x  7 9 x
5
11 66. log 5 x  log 5 x   1
2
60. log 3 x  log 9 x  log 27 x 
2 x

Rezolvați , în mulțimea numerelor reale , inecuațiile :


1. log 1 5x  1  0 11. 1  lg x  lg x  1
8
12. log 8 x  1  log 8 x  27  
3
2. log 2 2 x  1  0
3
3. log 2 2x  1  2 13. log 3 1  2x   log 3 5x  2 
4. log 1 1  2x   1
2
14. log 1 3  x 1

 3  log 1 3x  1  
5. log 5 3x  1  1
2 2
15. log 7 7 x  3  log 7 1  2x 

6. log 1 x  5x  6  1
2
 16. log 1 x  4  log 1 x  2x  3  2

2

7. lg x  5x  7  0
2
 3
17. log 2 2  log 3 x  3  0
3


8. log 2 x  5x  6  1
2
 
 2x  8  
18. log 2 log 1 x  4x  3   1
2

9. log 2  0  
 x2 
2
 
19. log 1 log 3 x 2  4 x  3  1 
 2  3x 
10. log 1    1 3

3  x  20. 3 lg x  10 lg x  3  0
2
21. 2 log 3 x  5 log 3 x  2  0
2 log 1 x  1
log 2 x  1 24. 2
0
22. 0 x4
x 1
x 5
23. 0
log 3 x  2

EXERCIȚII MIXTE

1. Determinați soluțiile întregi ale inecuației 3𝑥 2 − 𝑥 − 2 < 0 .


2. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația 3  2 x  4 .
3. Determinați numărul soluțiilor întregi ale inecuației 𝑥 2 + 9𝑥 − 22 < 0 .
4. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația 𝑙𝑜𝑔2 𝑥 + 𝑙𝑜𝑔2 3 = 3 .
5. Determinați soluțiile naturale nenule ale inecuației 4𝑥 2 − 12𝑥 − 7 < 0 .
6. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația 2 x 3  2 x  2  2 x 1  2 x  30 .
7. Calculați suma soluțiilor întregi ale inecuației 3𝑥 2 + 11𝑥 + 8 ≤ 0 .
2x  1 x2
8. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația  .
x  3 4x  1
9. Calculați produsul soluțiilor naturale ale inecuației −2𝑥 2 + 3𝑥 + 2 > 0 .
10. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația lg 2 x  lg x  12  0 .
11. Aflați numărul soluțiilor întregi ale inecuației −𝑥 2 + 4𝑥 + 21 ≥ 0 .
12. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația x  6   x
2
13. Aflați soluțiile naturale ale inecuației ≤0 .
𝑥−2
14. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația log 5 2  x   2 .
5
15. Aflați numărul soluțiilor naturale nenule ale inecuației ≥0 .
3−2𝑥
16. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația 27 x 1  9 x2 .
2

17. Determinați soluțiile naturale ale inecuației −1 < 2𝑥 + 5 ≤ 7 .


18. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația 3x  2  11  x .
19. Determinați soluțiile întregi ale inecuației −5 ≤ 3𝑥 + 1 < 4 .
20. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația x 2  3x  2  x  2 .
3𝑥+7
21. Determinați soluțiile naturale ale inecuației −1 < ≤ 11 .
2
22. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația 2 x 3 x 2  64 .
2

5𝑥+9
23. Determinați soluțiile reale ale inecuației −2 ≤ 8 < 3 .
24. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația lg(𝑥 + 2) = lg(2𝑥 − 5) .
2𝑥+14
25. Calculați suma soluțiilor întregi ale inecuației 3 < 2 < 12 .
26. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația 128𝑥+1 = 41−𝑥 .
27. Determinați numărul soluțiilor naturale ale inecuației |2𝑥 + 5| < 7 .
28. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația x 2  4 x  4 2  0 .
29. Determinați soluțiile întregi ale inecuației |3𝑥 − 1| ≤ 2 .
30. Rezolvați , în mulțimea numerelor reale ecuația 𝑙𝑜𝑔5 (10𝑥) = 2 .
31. Să se calculeze suma soluțiilor întregi ale inecuației x 2  5x  5  1 .
32. Să se determine soluțiile întregi ale inecuației x  1  x  7  0 .
2

 
33. Să se determine cardinalul mulțimii A  x  Z | x  2  x  2  2  0
*
 
 2x  13 
34. Determinați elementele mulțimii A  x  Z | x  3   x  5
*

 3 
 * x  16
2 
35. Să se determine cardinalul mulțimii A  x  Z |  0
 x 3 

36. Fie mulțimile A  x  Z |
2x  10 
x 3

 1 și B  x  Z* | x  2  3 
 
a. Determinați cardinalul mulțimii A
b. Calculați media aritmetică a elementelor mulțimii B
c. Calculați A  B și A  B  Z  N 