Vous êtes sur la page 1sur 13

,

380 BASSES ET CHANTS DONNES

RECU.EIL N?2. MODULATIONS ET

MARCHES HARMONIQUES

HENR 1 CHALLAN
,

BASSES DONNEES

Modér'~
fi 6
5455 56 65 65 fi 5 4 5
91 ;Il: Î# n J. J.-, J J J J J
1 1
J 1 J J:~

Allegro
5 q 6 5 5 5 6 5 5 fi 5 q
92 7h~& i r 1r r r J r F 1 1 1 r- 1 Jij J 1 d 1 J 1

6 6 6 h qfi fi
4- L J.,
6 6 4- 5 6 ~ 4 '1 6 4 5 fi ~ '1
-;): '~bb JJ 1 J 1 JJ1d 1 J J 1 J~J 1 J J 1 â2:l
fi fi
fi ~- 5- 5_ 5 5 6 4- 5 fi 4- q
• 5):~~& J 1 J~J 1 r J 1 J J I~r r 1 J J. 1 J r 1 r
q6 fi
6 4- 5 6 5_ 5 fi 4 q 5 5 5

,: ~~. r r 1 JijJ 1 J r 1 r J 1 J 1 J 1 J 1J 1 ~ Il

© {960 br ALPHONSE LEDUC et c L e T o u s d1'oits d'ezéeution,de t1'anse1'iption


Editions M uSieales, 1"5,rue S! Honore', Puis et d'adaptation T'éseT'vés pOUT' tous pays
2
Mouvement de Menuet X6
555566 li 5 5 li x64- li 6

9;~ :t ~b 1 ~ r 1 J r j 1 r r 1 J : 1 r- J 1 J J#J 1 J r§

riten. a Tempo # 6
6- 5 5 li li 6 6 li li- li li 6 6 4- li 5

:HH~ r J1 r- ri J rJ 1 r r J j 1 r- 1 J 1 J fJ 1 j. 1 ~. 1
Très modér~ 6
li #t 6 5 6 # 6 5 6 5 6 6 5 5 li 4- 6

9". :h n r r rit r r 1r Sr r 1 J J E 1j J J j
5 ~6 li 6 6 6 ~6 6 5 ~6 li .# 5 ~ # 6 6 li

51: ~ L ~ r 1br Ê r Ê 1 r r F 1 r br ~ 1 r§r ir r 1

riten. a Tempo

#- 6 6 5 ~6 ~ # 6 #: 5 6 6 ~ 6 li 6 5 li # li

?§ Ê JqJ~J IJ J J 1r r r1J ~J J 1J J J J 1J J J 1
Andante espressiv? 6 6
5 5 li 5· 5 6 4- 5 6 4- <=>a q # 6

95 51:.~~~ e j Ê 1r- F 1J 4J rirA : 1 r r r r 1

#6 6
q # 6 4- 5 6 4 li 5 6 5 x li 6 x

. 7): ~~j r ~ r r J~r tri r J r r


1 1 1 1 F1

A.L.21.904
3

Modéré 6 6

96 ':-"#1 r; j 1j ~ j 1jJ qJ 1j # : I§~ j j ~ ~ 1 ; 1

..,.
6 6 #6
5 6 4- 5-. q<6 4- #- 6 4- 5, 6_ 6 5 6 6 5

~H~# r r J' 1 J J J 1;1· 1 r r r1 ~ J J 1 J J 1 Ê' 1


Allegro tnoderato 6
5 5 5 6 #, 6 5 6 5 6 5 6 5 6 4- 5_ 6 5

97 ;t~ B r r r F1r J J 1J J r9FIft J ~ J J 1J F§r r 1

Alleg'retto
5_ 5_ 5 _... # _ 5_ 5 6 5 6 5 5 6... #­
98 ':a J OF '1 a JF :)IU a~ ill J ~J li r ~J ~I
5 6 #- 6· ,5 .#6 # 5 5 5 6 5_ ~ # 6

• 2: For g1 r t rOI r aF '1 #J. rai rra 1

· k' t #- 5 6 5 5 li 5 6 5 6 5· 6 6 5.... 5

,: r ~ r JI r ar ~ 1qJ. J P1r F p1r aLoi J J! L'1


5_ S _ 5_ #_ 5_" 5 6 5 6 5 6 5 6 5_ 5

r
,: J ~ ÎJ 1Jitl r JI J aJ )lI J PL p1r' r j 1d. Il

Andante
566 q 5 ~ 665 1 q e ~5
99 i2!:i#é ~ r r r 1J J J I-r §r r 1 1g J J l v
Il'

~ ~6 ~6
6 '1 6
5
... 6
1.
'1 5 ! 4- 6 5_ 4. 6
()
~ ~
~}: If# r r r i t 1 li - lit Gr 1t j J 1F r r ~
5 l::: 6 6 riten. j., a Telllpo
o - il 4 6 5_ 4 6 6 5 5 6 li '1 5 6 6

j 1 t' r r 1 r J J 1 J r r 1 J J J 1 r r- r

Modéré 6' #6 6
q5#5 65#5
100 2:hq JJJ 1
55556456

nus rrnJJ r r 1
#64556#

1 1 rrHI Fr Hi
6 6
6 li 5 6 5 #6 # 5 5 5 5 6 4 5 # 5 5 5 5 6 4 5 li

:;f- JêJ FRF 1 r J 1 J J J J 1 JJ JJ 1 J J J r 1 r r­ 1

# q6
;t f i#H h; r~r
Andante'sostenuto #6 #6

101 2: (l j1 ~ ê1 ~ #J; 1 j i H1 rr l 1 5

5 5 2# 5_ 5 5 5 #5 # 6 #; 5 # 6 #2 5 #5 # li 5 5

;J: J Fr 1 J J r r 1 J J r J 1 J J r r 1 r r J ri r r r
Allegro llloderato 6
5 # 5 5 6_ 4 6 6 6 # 6 5 #

102 ;H~ i rr rr r F r r rr rr r r:
1 1 1 1 1 1 1
#6 6 6
6 # 6 4 5 # 6 5 4 6 4 # li 0_

:HW . rr 1J J 1 J J 1~ J J 1J J 1JI· j 1 rr
A.L.2f,904

~----- ------------
6
6 ~ 5 5 6_ 4 6 6 6 «6 5 #
:?:fi# r r 1rijr r r 1r r 1r r 1r r 1r. 1r i
1 1

«6 u 6 6
6 ~ 6 45ft 6 6 «6 4« 5 4 5

:?:.~ rr 1J J 1J tir r 1rEl Ë 1j id J : Il

Modéré 6
5655 5 554 6 ~ q5 6_
103 :?:ab g r r ~ J J ~ 1 J J J 1 1 O' 1 r
qr j 1

6 6 6 6
« 6 6 5 4 5 5 «5 6 4 5 6 4 5 q6 4 5

6 «6
5 _ #6 4 # 6 4 5 6 « 5« 5 5 55

riten. a TeIllpo 6
q «() 6 5« 5 5 6 5 5« 5 4 5 5

2:'ij~. J ~ fi J 1#r r J 1~ j j 1 J j J 1J ~ __ . Il
6
Allegretto S qs
5 S 5 6 5_ 6 5 S 4- 5 q5 6 5 5 q S 4- 5

104 ;l:~h; i rJ JiU J J 1r r J1J. 1J J J 1JJJ 1r r J1

Andantino q6 6 6
5 ~ 6 6 5 4- S 6 5 5 4: 6 6 5 4- x
105 ':~~n r 1rUt 1 r lurl" 1r J 1r r 1J J 1r
6 5 JI 6 JI S
5_ 6 # S 6 4- # - ifS x # ifS 4: x

;l:.~#i J' tir [ 1r r·1 r 1J rit tir 1 r t ltir

~n3~/;1Itii i 1 r~r lur r I.ua 1"] .ll j #: 1; 1~r t

Allegretto gracioso 6
15 5 0 25
,5 0 5 ~... # S .S 5 # Ji 4- Ji 0

tos!h tï ~ t~r JI t~t JI r ït1r ~.~ 1'[ ~ r 'I-&r ~

A.L.2j,904

---~----- -----------
J

Andante '6 #6 6

5 6 .5.f1- 5 5 6 # 6' 4 5 6 5 6 4 ~

107 ;J: ~1r r 1 rF t L1 L r 1 Ë r 1 Jij ~ 1 J r 1 F= !


1

# 5 6 q6 # 6 #6 # # #5 #:. #: .# 5 #: / .

;J: ~ rË rr 1 1 F JI J qJ 1MJ fi J 1ft J •~ 1fi J J1

Ü q; #;~5q; # # ~ # q

;J:~-_J t Igt li
6

1 pJ 1r r I-E r Iti J 1 Pt 1Ë 1

q# 5 6 5 ~6 5 5 6 fi Ji 6 6 Ji 4 5 5

;J:~ r r 1~r r rr r 1 J ~ 1 J ~ 1 J J 1 ~ 1A 1~ Il

. _ .. - - _... _-----------­
8
Andante

CHANTS DONNES

Allegro ~

11i lB ~d n r r 1 r =1Tri 1r r 1CI F= Dr- 1 r F1


i ü# n 1j j 1 r F li F F 1r r 1 F: Ê 1 r f 10 1" Il

Andante :moderato

112 13 ~ (! r r tir tri t r r r1J J~ 1 j J F1Jrr 1

IB~ r r F1r tr 1t bF t 1TF F1r r r J 1 J J ct Il


A.l.2t,904
9

Allegretto g~acioso

ua :F.} 1r ,gr r 1 J J 1 r El r r 1 r r 1r r1 r ri
. ~ c~dez a

. j r t I! r 1#tri r r#r 1F E 1J r 1r r 1r Ê1i~ f 1


Tempo

· pj ir r 1J J1 r Ê 1r ~r 1r tir r r 1r il' l'~' Il


...
b Andantino

! U4,/ ~~§ ~, t ~ r ~ 1r ~ ~
\,
'1 ~ 1t ~pqF ~ 1t ~~p Rj
rlOt _ a Tempo
Î

:: ~ 1t ~ ~ . '.'
jfb t ~ r YIF ~ r ~ 1t Pr~ 1FU,fi r Pr piF ~ r 1
, ,
Modere .

U5 m~! rrtir ri rr r1r 1r r t 1LF r1H FI r- 1


iBD rtElr :IEFElr ilrrFlfttltrJI"I'11

riten.

· i B# r r 1tH H 1J 1Jr '#r Ir r r 1r FI r Etlür 1r 1 1


10

Allegretto .

118 i ~#U J Ôrai r MF fit pF Q1r r '1 r#H ttj


li~ê.r ~F'IPpr~~lrfr 'IrlrHQlrl~n~
riten.

i ~~, r Qr~1 J &RU j 1J pra 1r f~r fi t pt JN J.JJ '1


~~.

b ~

il H;! r rEl r r r 1r r 1r gr 1r tri r E r


Sans lenteur

H9 1

lJ ~~~ ~ il qJ 1 ~ '! J r tir ~ r r r 1 ~ : Ir E r 1


1 1

v%t Err 1r r r 1r rit tri r r F1trô'r 1r- 1


Tr~stnodéré ~

. 120 iB~>\(~rHrl Hf dfJf2lf9r IfECFI cr ~ ~


li ~ fEr rIqr r: 1rErr 1rJe rIqJqJ JJ 1r9t r r1
cedez a Tempo

fir~~ rqrFrtrûtp,ÊrFtl rFnfllEnF, rH 1

., A.L.2f , 904
11

Allegretto

IIBD~. r 1E,r F r I~t r r~r 1r Jqr r 1 r : r 1


F :

J'
:B~#. ~ r r~ 1Pr q1" a1§J q1" r~r 1~ r : r 1Qnr ê r 1
f.J ~#. gr ê r r f r r F r F r ar r ri"
1 1 Il

Andantrino __ __

123 If ~!r rr 1r rH 1cfr Iii 1JJh r1&JJ,! 1tr~,br 1


lB ~ jrrnrr I~F- : III" rtir I-r E;t#r lij5hr~erl J~Jl,~J 1

lB ~ j~F r I&~'r 1r~r r1û~r ~'d &qr r1aCfa 1j : Il


Allegretto

124 Il Dj 1 t Qtir Pit; 1" QI L PJ ~ 1J. J '1 J »J Q3


,.
lB Bti r JlJ Q1E.~ r QIII'" r '1 r pt QI§!,," dE rl

,! fij J Jl JBJ) 1t.J '1 r pL pl J. tGl r- F S1"ê' 1


.rall.

ljD ti t Q#r DltJ.l r QI LpJ '1 r pU '1 r).J QI Pr" rll


12

riten.

i Ü
D üp- 'J F 1r SU I~~ l r 1~ 'J ~ 1)1 fà! 1J J 1j Il
Allegro ~

126 180 E FEr 1E f r 1f r~r F1r -r 1F r r#r 1


18 r fi F r 1F Ë r r 1f#f tir f§f r 1r t~r E1
. lB r Et r~r 1 r r r 1 rli r r F 1 r r E ri ~ r c· r F 1

lB \ir br bEC!.) 9r 1 E r E r 1 (r r f 1f r!>Uir 1 r- Il


F-

Allegretto

127 'i \i~ki t url r U-F 1 rliE! r 1r r l 1 tF r F1


18~~ SUr LIE nt 1@ : 1r eJ:t&;hJI r~cJrl
~ riten. a Tempo

lf~l1 Fkr IPd r rlrJ~r ! 1! fi r 1 r Oqr 1 9

lB lik~ Err 1 r F J 1~ ~'I p J Ô1:J J 1~. Il


- - _ . -. . _------­
13
Andante espress.ivo

t28 li @â~ 0 Fr carl r EOr Jil' 1JJ dU [Dr r 1r rqcWr


l 9
1

18 ~#.w nUqr J'l, 1 JEqtrerlqc r FliC fi c~'1 9 rCr r~'I


---1*­

, l.J ~Üfihr~ttrqrl~j ",


J: ~r UME 1f if~' r 1r CI r r1 Col r L Il
Allegretto grazioso .

t291B ~b i r tr r ~'I bEr rr1J #)l,


1 1 rai r p' 1
lB~b bE[ Lri J "I~rkU I~J J IbEb[kr F1J ~~h l'
lB ~k bU ~a Ib@ j) ~ IqJ êF ,qs'v ' 1Îr tig 1P'r ,
lB ~k [ cr 1r t 1r= hFt" 1r= a' 1cru
•b~ ln ~
~O{J·/.f jA.
~

JJ, Il
Très allant

t30 i ##.i t r tir rr1 r r r 1 r t F1 J r 1 F


r1r r 1
, br 9~~
lB ft#1 r r' Ê9r r 1 r r fil r Ê 1 Er ri r,= r 1 r r 1
9
. ~ riten. a Tempo

, 18 ~#.~r br r Isr! t I~r r Ir~Ê r 'Ir r 1F r 1r r r 1


lB ~#. r r r 1r r r 1FrF 1g r 1F tif I-r tri LI

18 ~#ï~r f r 1r r 1r r 1r J l;j r 1r- '1 F" 1r' Il

-,--,_._, ---------­
Imorimerie P. OUDIN - Poitiers Gautier,grav.