Vous êtes sur la page 1sur 120

DVD/RADIO DVD/SINTONIZADOR

XV-DV55
SATELLITHGTALARE COLUNAS DE SATLITE

S-DV55ST-K S-DV55ST-Q
KRAFTFRSRJD SUBWOOFER SUBWOOFER LIMENTADO

S-DV55SW-K S-DV55SW-Q
Bruksanvisning Manual de instrues

Gratulerar till ditt val av denna Pioneer-produkt. Ls noggrant igenom denna bruksanvisning, s att du lr dig att anvnda apparaten p rtt stt. Frvara drefter bruksanvisningen p lmplig plats. I vissa lnder kan ntkabelkontakten och vgguttaget ha en annan utformning n den som visas i bruksanvisningens bilder. Anslutningsmetoden och manveringen r dock densamma.

Obrigado por ter comprado este produto PIONEER. Por favor leia com ateno o manual de instrues de modo a saber como utilizar o seu aparelho correctamente. Depois de ter terminado a leitura, guarde o manual num local seguro para futuras consultas. Em alguns pases ou regies, a forma da ficha ou das tomadas de alimentao podem diferir daquelas apresentadas nas figuras. No entanto, o mtodo de ligao e operao o mesmo.

IMPORTANT
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. CAUTION: TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USERSERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

UTSTT ALDRIG APPARATEN FR REGN ELLER FUKT FR ATT UNDVIKA RISK FR BRAND ELLER ELEKTRISKA STTAR.

VARNING:

ADVERTNCIA: A FIM DE EVITAR O PERIGO DE


INCNDIO OU CHOQUE ELCTRICO, NO EXPONHA O APARELHO CHUVA OU HUMIDADE.

STANDBY/ON-BRYTAREN R ANSLUTEN TILL TRANSFORMATORSEKUNKREN OCH AVSKILJER DRFR INTE APPARATEN FRN NTET I BEREDSKAPSLGE (STANDBY).

O INTERRUPTOR STANDBY/ON EST LIGADO A UM CIRCUITO SECUNDRIO E, ASSIM SENDO, NO DESLIGA O APARELHO DA ALIMENTAO DE ENERGIA QUANDO NA POSIO DE ESPERA (STANDBY). Este produto cumpre com a Directiva de Voltagem Baixa (73/23/CEE), Directivas EMC (89/336/CEE, 92/31/CEE) e com a Directiva da Marcao CE (93/68/CEE).

Denna produkt uppfyller freskrifterna i Lgspnningsdirektiv (73/23/ EEC), EMC-direktiv (89/336/EEC, 92/31/EEC) och CEmrkningsdirektiv (93/68/EEC).

Denna apparat innehller upphovsrttsskyddad teknologi, som skyddas av vissa USA-patent och andra rttigheter betrffande intellektuell egendom som tillhr Macrovision Corporation och andra upphovsrttsgare. Anvndningen av denna upphovsrttsskyddade teknologi mste vara auktoriserad av Macrovision Corporation, och r endast avsedd fr hemmabruk eller annat begrnsat tittande, om annat tillstnd inte har givits av Macrovision Corporation. S kallad reverserad teknikuppbyggnad och isrtagning r frbjuden.

Este produto incorpora uma tecnologia protegida pela lei dos direitos autorais que protegida contra reclamaes de mtodo de certas patentes americanas e outros direitos de propriedade intelectual de propriedade da Macrovision Corporation e outros proprietrios de direitos. O uso desta tecnologia protegida pela lei dos direitos autorais deve ser autorizado pela Macrovision Corporation, e tem o propsito de uso domstico e outros usos de viso limitados, a menos que autorizado de outra maneira pela Macrovision Corporation. A engenharia de inverso ou desmontagem so proibidas.

2
Sw/Po

OBSERVERA
Denna apparat innehller en laserdiod av hgre klass n 1. Fr att inte ventyra skerheten fr du inte ta bort ngon del av hljet eller frska komma in i apparaten p ngot annat stt. verlt all service till kvalificerad personal. Fljande varning finns p enheten. Placering: p enhetens botten.

PRECAUO
Este produto contm um diodo laser de classe superior a 1. Por motivos de segurana no retire nenhuma cobertura nem tente aceder ao interior do aparelho. Deixe todos os servios de manuteno para profissionais qualificados. O seguinte aviso aparece na sua aparelhagem. Localizao: parte inferior da aparelhagem

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION VORSICHT ADVARSEL VARNING VARO!

: : : : :

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN! LASERSTRLING VED BNING UNDG UDSTTELSE FOR STRLING. LASERSTRLNING NR DENNA DEL R PPNAD BETRAKTA EJ STRLEN. AVATTAESSA ALTISTUT LASERSTEIL YLLE. L KATSO STEESEN. VRW1697

CAUTION VORSICHT ADVARSEL VARNING VARO!

: : : : :

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN! LASERSTRLING VED BNING UNDG UDSTTELSE FOR STRLING. LASERSTRLNING NR DENNA DEL R PPNAD BETRAKTA EJ STRLEN. AVATTAESSA ALTISTUT LASERSTEIL YLLE. L KATSO STEESEN. VRW1697

VAR FRSIKTIG MED NTSLADDEN


Hll endast i stickkontakten. Dra inte ut kontakten ur el-uttaget genom att hlla i sladden. Rr aldrig kabel eller stickkontakt med vta hnder, eftersom detta kan resultera i kortslutning eller elektrisk stt. Stll inte apparater eller andra saker, t.ex. mbler, ovanp ntsladden. Sl inte knutor p kabeln och vira inte ihop den med andra kablar. Dra ntsladdarna s det inte finns risk att man trampar p dem. Om en ntsladd skadas finns det risk fr eld eller elektrisk stt. Kontrollera ntsladden med jmna mellanrum. Om du upptcker skador p den br du kontakta din nrmaste auktoriserade PIONEER-serviceverkstad eller din terfrsljare och f den utbytt.

PRECAUES COM O CABO DE ALIMENTAO


Manuseie o cabo de alimentao pela ficha. No retire a ficha da tomada puxando pelo cabo e nunca toque o cabo de alimentao com as mos molhadas pois isso pode causar um curto circuito ou choque elctrico. No coloque a unidade, uma pea da moblia, etc., sobre o cabo de alimentao, ou comprima o mesmo de qualquer forma. Nunca faa um n no cabo ou amarre-o com outros cabos. Os cabos de alimentao devem ser posicionados de modo a no serem pisados. Um cabo de alimentao danificado pode provocar um incndio ou um choque elctrico nas pessoas. No deixe de verificar o cabo de alimentao de vez em quando. Ao sentir que o mesmo esteja denificado, pea a sua substituio ao centro de assistncia tcnica autorizado mais prximo da PIONEER ou ao seu representante.

OBSERVERA OM BEHANDLINGEN
Ventilation
Vid placeringen av mottagaren mste man se till att det finns tillrckligt med utrymme fr ventilation s att mottagarens vrme leds bort (tminstone 25 cm ovanfr, 10 cm bakom och 10 cm p varje sida). Om det inte finns tillrckligt med utrymme mellan mottagaren och omgivande vggar eller annan utrustning kommer vrmenivn inuti mottagaren att stiga. Detta leder till driftstrningar eller felfunktioner.

PRECAUES NA MANIPULAO
Ventilao
Quando instalar o aparelho, certifique-se que deixou espao para ventilao volta, de modo a melhorar a irradiao trmica (pelo menos 25 cm em cima, 10 cm atrs e 10 cm de cada um dos lados). Se no for deixado espao suficiente entre o aparelho e as paredes ou outro equipamento, a temperatura subir no seu interior, interferindo com o desempenho ou causando mau funcionamento.

3
Sw/Po

Att anvnda systemet korrekt


Frsiktighetstgrder vid installationen
Installera komponenter s att det inte finns ngra hinder ovanfr eller p sidorna, eller vid ventilationshlen. Installera den ocks 10 cm frn vggen s som visas p bilderna. Komponenterna har ventilationshl p undersidan s placera inte apparaten p en tjocka mattor eller andra ytor som kan blockera hlen. Anvnd en dammsugare med jmna mellanrum fr att rengra porten till subwoofern, s att den hlls fri frn damm.
Kraftfrsrjd subwoofer (S-DV55SW) Subwoofer limentado (S-DV55SW) 25 cm eller mer Mnimo 25 cm DVD/radio (XV-DV55) DVD/sintonizador (XV-DV55) 10 cm eller mer Mnimo 10 cm

Cuidados de Instalao
Instale os componentes da aparelhagem de tal modo que no haja obstrues em volta dela ou das suas aberturas de ventilao. Coloque-a a 10 cm das paredes, conforme mostra a ilustrao. Estes componentes tm aberturas de ventilao na base. No os instale, portanto, sobre tapetes ou alcatifas grossas, ou qualquer outra coisa que possa obstruir essas aberturas. Utilize um aspirador para limpar regularmente a porta do subwoofer de forma a mant-lo sempre sem p.

10 cm eller mer Mnimo 10 cm

25 cm eller mer Mnimo 25 cm

10 cm eller mer Mnimo 10 cm

P baksidan 10 cm eller mer retaguarda: mnimo 10 cm

P baksidan 10 cm eller mer retaguarda: mnimo 10 cm

4
Sw/Po

Innehllsfrteckning
1 Innan du brjar
Egenskaper .......................................................................... 8 Anvndning av denna bruksanvisning ................................. 8 Installationstips ................................................................... 9 Att undvika kondensproblem .............................................. 9 Att flytta systemet ............................................................... 9 Skivor som r kompatibla med detta system ................... 10 DVD Videoregioner ........................................................... 10

ndice
1 Preparativos
Caractersticas ..................................................................... 8 Utilizao deste Manual ...................................................... 8 Conselhos de Instalao ..................................................... 9 Evitar problemas de condensao ...................................... 9 Transporte da aparelhagem ................................................ 9 Discos compatveis com esta aparelhagem ...................... 10 Tipos de vdeo DVD consoante as regies ....................... 10

Kontroller och displayer


Frontpanel .......................................................................... 1 1 Display ................................................................................ 1 1 Fjrrkontroll ........................................................................ 13

Controlos e Mostradores
Painel Frontal ...................................................................... 1 1 Mostrador ........................................................................... 1 1 Telecomando ...................................................................... 15

Att stta igng


Inledning ............................................................................. 17 Att stta igng och att stlla klockan ................................ 17 Uppstllning fr surroundljud ........................................... 18 Instllning av hgtalar-avstnd .......................................... 18 Balansering av surroundljudet .......................................... 20 Anvndning av uppsttningsnavigatren .......................... 21 Att spela DVD Videoskivor ................................................ 23 Att spela CD-skivor ........................................................... 26 Att spela Video CD-skivor ................................................. 27 Att lyssna p radio ............................................................. 29 Frbttring av FM-stereoljudet ......................................... 29 Att lyssna p andra komponenter ..................................... 30 Omkoppling mellan digitala och analoga kllor .............. 31

Iniciar
Introduo .......................................................................... 17 Ligar e acertar o relgio ..................................................... 17 Configurao para som envolvente ................................... 18 Ajustar as distncias das colunas ....................................... 18 Equilibrar o som envolvente .............................................. 20 Utilizao do Navegador de Configurao ...................... 21 Leitura de discos Vdeo DVD ............................................ 23 Leitura de CDs ................................................................... 26 Leitura de CDs Vdeo ........................................................ 27 Audio de rdio ............................................................... 29 Melhorar a qualidade do som FM estreo ....................... 29 Audio de outros componentes ..................................... 30 Comutar entre fontes digitais e analgicas ..................... 31

Att ndra ljudet


Justering av bas och diskant .............................................. 32 Anvndning av P. Bass ........................................................ 32 Anvndning av ljudlgen ................................................... 33 Lyssna p surroundljudkllor med rumseffekter .............. 33 Att lyssna till andra kllor med rumseffekter ................... 34 Att lyssna med lg volym ................................................... 35 Justering av kanalvolymniverna ....................................... 36

Modulao do som
Ajuste de graves e agudos ................................................. 32 Utilizao do P.Bass ........................................................... 32 Utilizao dos modos sonoros ......................................... 33 Ouvir fontes de som envolvente com efeitos de vrios ambientes .......................................................................... 33 Audio de outras fontes com efeitos acsticos ............. 34 Audio em baixo volume ................................................. 35 Ajuste de volume dos canais ............................................. 36

Anvndning av DVD-spelaren
Inledning ............................................................................ 37 Att hitta vad du vill p en skiva ......................................... 37 Att byta kameravinklar (enbart DVD) .............................. 38 Byte av textremsa (enbart DVD) ...................................... 38 Att byta ljudsprk (enbart DVD) ...................................... 39 Att programmera spellistor ............................................... 39 Att programmera en DVD-spellista ................................... 40 Att programmera en CD/Video CD-spellista ................... 41 Ytterligare programmeringsalternativ .............................. 42 Att anvnda upprepad avspelning .................................... 43 Att anvnda slumpvis avspelning ...................................... 44 Att bokmrka en plats p en skiva (DVD/Video CD) ...... 45 Att lagra skivinstllningar (enbart DVD) .......................... 46 Att displaya skivinformation ............................................. 47

Utilizao do Leitor DVD


Introduo ......................................................................... 37 Encontrar num disco o que procura ................................. 37 Mudar os ngulos de cmara (somente DVD) ................. 38 Mudar subttulos (somente DVD) .................................... 38 Mudar o idioma udio (somente DVD) ............................ 39 Programar sequncias ....................................................... 39 Programar sequncias em DVD ......................................... 40 Programar sequncias em CD/CD-Vdeo ......................... 41 Mais opes de programao ........................................... 42 Repetio da leitura .......................................................... 43 Leitura aleatria ................................................................ 44 Marcao de um ponto no disco (DVD/CD Vdeo) ........ 45 Memorizao das definies do disco (somente DVD) ... 46 Mostrar a informao do disco ........................................ 47

Anvndning av radion
Spara frinstllda stationer .............................................. 48 Att lyssna p frinstllda stationer ................................... 49 Anvndning av RDS ........................................................... 50 Att visa RDS-information ................................................... 51 Att ska efter en programtyp ........................................... 52

Utilizao do Sintonizador
Gravar emissoras predefinidas .......................................... 48 Audio de estaes memorizadas ................................... 49 Utilizao do RDS ............................................................. 50 Mostrar a informao RDS ................................................ 51 Procurar um tipo de programa ......................................... 52

Anvndning av timern
Anvndning av vckningstimern ........................................ 53 Att aktivera/stnga av vckningstimern ........................... 54 Kontroll av timerinstllningarna ....................................... 55 Anvndning av insomningstimern ..................................... 56

Utilizao do Temporizador
Utilizao do temporizador para despertar .................... Activar/desactivar o temporizador para despertar ......... Verificao das definies do temporizador .................... Utilizao do temporizador para adormecer ................... 53 54 55 56

5
Sw/Po

Att gra inspelningar


Att gra en audio eller videoinspelning ........................... 57 Att gra en digitalinspelning ............................................. 58

Fazer Gravaes
Fazer uma gravao udio ou vdeo .................................. 57 Fazer uma gravao digital ................................................ 58

DVD-instllningar
Anvndning av Setup menu (uppsttningsmenyn) .......... 59 OSD-instllningar .............................................................. 59 Setup Menu Mode (Uppsttningsmenylge) ................... 59 OSD language (OSD-sprk) ............................................. 60 On Screen Display (P skrmen display) (Expert) .......... 60 Videoinstllningar .............................................................. 61 TV-skrmstorlek ................................................................ 61 Videokvalitet ...................................................................... 61 Still Picture (Stillbild) (Expert) ......................................... 62 Angle Indicator (Vinkelindikator) (Expert) ...................... 62 Ljudinstllningar ................................................................ 63 Dolby Digital Out (Dolby Digital ut) ............................... 63 Linear PCM Out (Linear PCM ut) ..................................... 63 Sprkinstllningar .............................................................. 64 Audio Language (Ljudsprk) ............................................. 64 Subtitle Language (Textremsesprk) ................................ 65 Auto Language (Auto Sprk) ............................................ 66 DVD Language (DVD sprk) (Expert) .............................. 67 Subtitle Off (Textremsa Av) (Expert) ............................... 68 Subtitle Display (Textremsedisplay) (Expert) .................. 68 Diverse instllningar .......................................................... 69 Parental Lock (Barnsprr) ................................................. 69 ndring av barnsprrnivn ................................................ 70 ndring av lsenordet ....................................................... 71 Background Color (Bakgrundsfrg) (Expert) .................. 72

Definies DVD
Utilizao do Setup menu (Menu de Configurao) ....... 59 Definies OSD ................................................................. 59 Setup Menu Mode (Modo de Menu de Configurao) .... 59 OSD language (Idioma OSD) ........................................... 60 On Screen Display (Expert) (Visualizao no Ecr) (Perito) .............................................................................. 60 Definies vdeo ................................................................ 61 Tamanho do ecr de TV .................................................... 61 Qualidade vdeo ................................................................ 61 Still Picture (Expert) (Imobilizao de Imagem) (Perito) ... 62 Angle Indicator (Expert) (Indicador de ngulo) (Perito) ... 62 Definies udio ................................................................ 63 Dolby Digital Out (Sadas Dolby Digital) ........................ 63 Linear PCM Out (Sadas Linear PCM) .............................. 63 Definies de idioma ......................................................... 64 Audio Language (Idioma udio) ....................................... 64 Subtitle Language (Idioma dos subttulos) ...................... 65 Auto Language (Auto Idioma) .......................................... 66 DVD Language (Expert) (Idioma DVD) (Perito) .............. 67 Subtitle Off (Expert) (Ocultar subttulos) (Perito) ........ 68 Subtitle Display (Expert) (Mostrar subttulos) (Perito) ..... 68 Definies vrias ................................................................ 69 Parental Lock (Nvel de acesso para crianas) ................. 69 Mudar o nvel de acesso para crianas ............................. 70 Alterar a senha .................................................................. 71 Background Color (Expert) (Cor de fundo) (Perito) ...... 72

10 Avancerade ljudinstllningar
Avancerade ljudinstllningar ............................................. 73 LFE-dmpare ...................................................................... 73 Dynamic Range Control (Kontroll fr Dynamisk omrde) ............................................................................. 74 Instllning av dual-mono ................................................... 75

10 Definies Avanadas de Som


Definies avanadas de som ........................................... 73 Atenuador LFE ................................................................... 73 Dynamic Range Control (Controlo de Amplitude Dinmica) ........................................................................... 74 Definio dual-mono ......................................................... 75

1 Kontroll av annan utrustning 1


Instllning av fjrrkontrollen ............................................. 76 Instllning med hjlp av komponentfrinstllningar ....... 76 Omtilldelning av en MULTI CONTROL-knapp ................. 78 Inlrning direkt frn andra fjrrkontroller ........................ 79 Radera ett kommando ....................................................... 81 Raderingskommandon fr en enda komponent .............. 81 Att kontrollera en komponent medan en annan spelar ... 82 Att ta bort alla fjrrkontrollinstllningar .......................... 83 Kontroll av frinstllda koder ........................................... 83 CD/MD/CD-R/VCR/LD-spelarkontroller ........................ 85 Kassettdckskontroller ...................................................... 87 DVD/DVR-spelarkontroller ............................................... 88 Kabel-TV/Satellit-TV/TV-kontroller .................................. 90

1 Controlo de Outros Aparelhos 1


Configurao do Telecomando ......................................... 76 Configurao pelas definies memorizadas nos componentes ..................................................................... 76 Reatribuio de funes a um boto MULTI CONTROL ...... 78 Aprendizagem directa de outros telecomandos .............. 79 Apagar um nico comando ............................................... 81 Apagar todos os comandos para um componente .......... 81 Controlo de um componente durante o funcionamento de outro ................................................... 82 Eliminao de todas as definies do telecomando ........ 83 Verificao dos cdigos memorizados ............................. 83 Controlos de leitura de CD/MD/CD-R/VCR/LD ............ 85 Controlos de gravador de cassete .................................... 87 Controlos de leitura de DVD/DVR ................................... 88 Controlos de TV Cabo/TV Satlite/TV ............................ 90

12 Anslutning
Anslutning till en TV med den medskickade videokabeln ... 91 Anslutning till en TV med en S-videokabel ...................... 91 Anslutning av TV:n via detta system ................................. 92 Att titta p TV .................................................................... 92 Anslutning av andra komponenter ................................... 93 Anslutning av audiobandspelare ....................................... 94 Anslutning av utomhusantenner ....................................... 95 Anslutning av en utomhus AM-antenn ............................. 95 Anslutning av en utomhus FM-antenn .............................. 95

12 Ligaes
Ligao a um televisor com o cabo vdeo fornecido ....... 91 Ligao a um televisor com um cabo S-Vdeo ................. 91 Ver televiso com esta aparelhagem ................................ 92 Ver televiso ....................................................................... 92 Ligao de outros componentes ...................................... 93 Ligao de um gravador udio .......................................... 94 Ligao de antenas exteriores .......................................... 95 Ligao de uma antena exterior AM ................................. 95 Ligao de uma antena exterior FM ................................. 95

6
Sw/Po

13 Ytterligare information
Omkoppling av AM-bandets frekvensintervall ................. 96 Instllning av displayens ljusstyrka ................................... 96 Omkoppling av tidsformatet ............................................. 96 Vxla utgng p TV-systemet ............................................ 97 Vrd av ditt system ............................................................ 98 Skivlinsrengring ............................................................... 98 Vrd av dina skivor ............................................................. 98 Lagring av skivor ................................................................ 99 Skivor att undvika .............................................................. 99 Ordlista ............................................................................ 100 DVD sprkkodlista ........................................................... 102 Frinstllad kodlista ........................................................ 103 Felskning ........................................................................ 108 terstlla systemet ........................................................... 1 12 Skrmstorlekar och skivformat ........................................ 1 13 Komponentegenskaper & funktioner .............................. 1 14 DVD-radiosystem .............................................................. 1 14 Kraftfrsrjd Subwooferenhet ......................................... 1 15 Displayenhet ..................................................................... 1 15 Specifikationer ................................................................. 1 16

13 Informaes Adicionais
Alterar o intervalo de frequncia AM ............................... 96 Definio da luminosidade no mostrador ........................ 96 Alterar o formato das horas .............................................. 96 Ligar a sada do sistema do televisor ............................... 97 Manuteno da aparelhagem ............................................ 98 Limpeza da lente de leitura ............................................... 98 Manuteno dos discos .................................................... 98 Guardar os discos .............................................................. 99 Discos a evitar ................................................................... 99 Glossrio .......................................................................... 100 Lista de cdigos de idioma DVD ..................................... 102 Lista de cdigos de memorizao .................................. 103 Resoluo de problemas ................................................. 108 Reiniciar o sistema ............................................................ 1 12 Tamanhos de ecr e formatos de disco ........................... 1 13 Funes e caractersticas dos componentes ................... 1 14 Sistema de Sintonizao DVD .......................................... 1 14 Altifalante de Graves com Fonte de Alimentao ........... 1 15 Mostrador ......................................................................... 1 15 Especificaes ................................................................... 1 16

7
Sw/Po

1 Innan du brjar

Egenskaper
Superlativa ljudprestanda med Dolby Digital* och DTS ** programvara Ditt nya DVD surroundsystem ger dig en hisnande ljudkvalitet med Dolby Digital och DTS-skivor, och r dessutom kompatibel med 96kHz/24-bits PCM-kllor. Ny grafisk uppsttningsnavigatr Att stta upp din egen hemmabio r enkelt med hjlp av den grafiska uppsttningsnavigatren. Svara p frgorna som kommer upp p skrmen och uppsttningsnavigatren gr de ndvndiga instllningarna av ljud, video och sprk t dig.

Caractersticas
Desempenho udio superior com Dolby Digital* e software DTS** O seu novo Sistema de Som Envolvente DVD oferece-lhe uma qualidade de som espantosa de CDs Dolby Digital e DTS e tambm compatvel com fontes PCM de 96kHz/24-bit. Novo Navegador de Configurao grfico A instalao de um ambiente de cinema em sua casa tornouse fcil com a utilizao do Navegador de Configurao (Setup Navigator) grfico. Responda s perguntas que aparecem no ecr e o Navegador de Configurao far para si as necessrias definies de idioma, de udio e vdeo.

* Tillverkad p Dolby Laboratories-lices. Dolby, Pro Logic och dubbel-D-symbolen r registrerade varumrken som tillhr Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade arbeten. 1992-1997 Dolby Laboratories. Med ensamrtt. ** DTS och DTS Digital Surround r varumrken tillhriga Digital Theater Systems, Inc. Tillverkad under licens frn Digital Theater Systems, Inc.

* Fabricado sob licena da Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e o smbolo com duplo D so marcas comerciais de Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais no publicados. 1992-1997 por Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados. ** DTS e DTS Digital Surround so marcas registadas de Digital Theater Systems, Inc. Fabricado sob licena de Digital Theater Systems, Inc.

Anvndning av denna bruksanvisning


Denna bruksanvisning r uppdelad i flera avdelningar: information fre du brjar anvnda systemet (kapitel 12); att stta igng och anvnda systemet (kapitel 34); mer avancerade egenskaper (kapitel 58); systeminstllningar och preferenser (kapitel 910); anvndning av fjrrkontrollen med andra komponenter (kapitel 11); anslutning av systemet och anvndning av detta system med externa komponenter (kapitel 12). Kapitel 13 ger ytterligare information , inklusive en ordlista med ord som anvnds i denna bruksanvisning och en sektion fr felskning.

Utilizao deste Manual


Este manual est dividido em vrias seces: informao anterior aos preparativos para utilizao (captulos 12); preparativos para utilizao da aparelhagem (captulos 34); informaes adicionais avanadas (captulos 58); configuraes de sistema e preferncias (captulos 910); utilizao deste telecomando com outros componentes (captulo 11); ligao da aparelhagem e sua utilizao com componentes externos (captulo 12). O captulo 13 fornece mais informaes, incluindo um glossrio de termos utilizados neste manual e uma seco sobre resoluo de problemas.

8
Sw/Po

1 Preparativos

Installationstips
Vi hoppas att du skall njuta av denna apparat i mnga r och vi ber dig drfr att tnka p fljande nr du vljer en lmplig plats fr den:

Conselhos de Instalao
Queremos que tenha durante anos o prazer de usar esta aparelhagem, por isso lembre-se dos seguintes pontos quando escolher um local adequado para ela:

Vad du br gra
 Anvnd den i ett vl ventilerat rum.  Placera den p en stadig, plan, horisontell yta ssom ett bord, p en hylla eller i ett stereostll.

Sim...
 Utilize numa sala bem ventilada.  Coloque sobre uma superfcie resistente, plana e horizontal, como uma mesa, prateleira ou estante para aparelhagem estreo.

Vad du inte br gra


# Anvnda apparaten p en plats som r utsatt fr hg temperatur eller fuktighet, inklusive platser nra vrmeelement och andra vrmegenererande apparater. # Placera den p en fnsterbrda eller annan plats dr den blir utsatt fr direkt solljus. # Anvnda den i en extremt dammig eller fuktig milj. # Placera den ovanp en frstrkare eller annan komponent i ditt stereosystem som blir varm vid bruk. # Anvnda den i nrheten av en TV eller monitor eftersom du kan f interferenssrskilt om TV:n anvnder en inomhusantenn. # Anvnda den i kket eller annat rum dr den kan utsttas fr rk eller nga. # Stta den p en tjock matta eller tcka ver den med tygdet kan hindra korrekt kylning av apparaten. # Placera den p en ostadig yta eller en som inte r tillrckligt stor fr att stdja alla fyra ftterna hos apparaten.

No...
# Utilize em local exposto a temperaturas elevadas ou humidade, nomeadamente na proximidade de aquecedores e de outros aparelhos geradores de calor. # Coloque numa janela ou noutro local onde o gravador esteja directamente exposto luz solar. # Utilize em ambiente excessivamente poeirento ou hmido. # Coloque directamente sobre o amplificador ou sobre outro componente da sua aparelhagem, que aquea durante o funcionamento. # Utilize perto de um televisor ou monitor, pois podem verificarse interferncias, sobretudo se o televisor tiver uma antena interior. # Utilize na cozinha ou noutro compartimento onde o aparelho possa ficar exposto a fumo ou vapores. # Coloque sobre um tapete grosso ou alcatifa, nem cubra com um pano, uma vez que isto impossibilita o necessrio arrefecimento do aparelho. # Coloque numa superfcie instvel ou sem tamanho suficiente para apoiar os quatro ps da unidade.

Att undvika kondensproblem


Kondens kan bildas inuti systemet om det tas in i ett varmt rum utifrn eller om temperaturen i rummet stiger snabbt. ven om kondensen inte skadar apparaten kan den tillflligtvis frsmra dess prestanda. Av detta skl br du lta apparaten anpassa sig till den varmare temperaturen i ngon timma innan du stter igng den och brjar anvnda den.

Evitar problemas de condensao


Esta pode formar-se no interior da aparelhagem se ela for trazida do exterior para uma sala aquecida ou se a temperatura da sala subir rapidamente. Embora a condensao no danifique a aparelhagem, pode afectar temporariamente o seu desempenho. Por isso, deve deix-lo ajustar-se temperatura mais elevada durante cerca de uma hora antes de a ligar e utilizar.

Att flytta systemet


Om du behver flytta systemet, stng frst av allting och dra ur stickkontakten ur vgguttaget. Lyft eller flytta aldrig apparaten under pgende avspelning skivorna snurrar med hg hastighet och kan skadas.

Transporte da aparelhagem
Se tiver que transportar a aparelhagem, desligue-a primeiro e desconecte-a da tomada de parede. Nunca levante ou transporte a aparelhagem quando esta estiver em funcionamento. Os discos rodam a alta velocidade e isso pode danific-los.

9
Sw/Po

1 Innan du brjar

Skivor som r kompatibla med detta system


Alla skivor som har en av de fljande logos br kunna spelas i systemet. Andra format, inklusive DVD-RAM, DVD-ROM , DVD-Audio, CD-ROM, SACD och Photo CD kan inte spelas.

Discos compatveis com esta aparelhagem


Qualquer disco que mostrar os seguintes logotipos dever ser compatvel com esta aparelhagem. Mas outros formatos, tais como DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-udio, CD-ROM, SACD e Photo CD, no so compatveis.

Enkel eller dubbelsidig/enkelt eller dubbelt lager. Dolby Digital, DTS, MPEG eller Linear PCM digital audio. MPEG-2 digital video. Skivorna r oftast indelade i en eller flera titlar. Titlarna r i sin tur indelade i kapitel. Lado simples ou duplo / Camada simples ou dupla. Dolby-Digital, DTS, MPEG ou udio digital Linear PCM. Vdeo digital MPEG-2. Os discos DVD dividem-se geralmente em um ou mais "ttulos". Por sua vez, os ttulos subdividem-se em "captulos".

Enkelsidiga/enkellagers 12 cm eller 8 cm-skivor. Linear PCM digital audio. (Ocks kompatibel med frdiginspelade CD- inspelningsbara skivor.) Skivorna r indelade i spr. Detta system kan spela CD-R och CD-RW- skivor med ljudinspelning. Men, beroende p spelarens och skivornas kondition kanske inte alla skivor spelas ve s bra. (Om till exempel skivan r repad eller smutsig eller om spelarens lins r smutsig.) Observera att denna apparat inte kan spela in p inspelningsbara skivor. Lado simples / Camada simples. Discos de 12 cm ou 8 cm. udio digital Linear PCM. (Tambm compatvel com CDs gravveis finalizados.) Estes discos dividem-se em "pistas". Esta aparelhagem pode ler discos CD-R e CD-RW com gravao udio. No entanto, dependendo das condies do leitor e do disco, pode acontecer que nem todos os discos consigam ser lidos. (Por exemplo, se o disco estiver riscado ou sujo, ou se a lente de leitura no aparelho tambm estiver suja.) Esta aparelhagem no pode gravar em discos gravveis.

Enkelsidiga/enkellagers 12 cm eller 8 cm-skivor. MPEG-1 digital audio. MPEG-1 digital video. Skivorna r indelade i spr. Lado simples / Camada simples. Discos de 12 cm ou 8 cm. udio digital MPEG-1. Vdeo digital MPEG-1. Os discos CD Vdeo dividem-se em "pistas".

DVD Videoregioner
2
ALL

Tipos de vdeo DVD consoante as regies


2
ALL

Alla DVD Videoskivor har ett regionmrke p fodralet ngonstans fr att indikera med vilken region i vrlden skivan r kompatibel. Ditt DVD-system har ocks ett regionmrke som du kan hitta p baksidan. Skivor frn inkompatibla regioner kan inte spelas i detta system. Skivor som r mrkta ALL kan spelas i denna apparat.

Todos os discos vdeo DVD tm na sua embalagem uma marca relativa regio (ou regies) do mundo na qual so compatveis. A sua aparelhagem DVD tambm tem uma marca de regio, visvel no painel posterior. Os discos de regies incompatveis no podero ser lidos nesta aparelhagem. Os discos marcados com ALL podem ser lidos em qualquer aparelho.

10
Sw/Po

2 Controlos e Mostradores

Frontpanel
1 2 3 4

Painel Frontal
5

1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1

8 7

STANDBY / ON Tryck fr att stta igng systemet eller stlla det i vilolge. Standby/timer-indikator Lyser rtt nr systemet r i vilolge; lyser grnt om timern har stllts in. Skivtallrik DVD funktionsindikator Lyser nr systemet r instllt p DVD-funktion. 0 OPEN/CLOSE Tryck fr att ppna eller stnga skivtallriken. PHONES Plugga in ett par hrlurar om du vill lyssna privat. 3 Tryck fr att starta eller teruppta avspelning. 8 Tryck fr att gra en paus i den skivan som spelas av, eller fr att terstarta en skiva som du har gjort en paus i. 7 Tryck fr att stoppa skivan.

10 VOLUME-kontroller Anvnds fr att justera den allmnna systemvolymen. 11 FUNCTION Tryck fr val av ingngsklla (DVD, radio, osv.)

STANDBY / ON Para ligar ou comutar para modo de espera (standby). 2 Indicador de Standby/Temporizador Acende em vermelho quando a aparelhagem est em standby; acende em verde quando o temporizador tiver sido accionado. 3 Tabuleiro de disco 4 Indicador de funo do DVD Acende quando a aparelhagem estiver activada para a funo DVD. 5 0 OPEN/CLOSE Para abrir ou fechar o tabuleiro de disco. 6 PHONES Para ligao dos auscultadores (audio privada). 7 3 Para iniciar ou retomar a leitura. 8 8 Para fazer pausa na leitura de um disco ou reiniciar a leitura suspensa de um disco. 9 7 Para parar a leitura de um disco. 10 Controlos de VOLUME Para ajustar o volume geral de som da aparelhagem. 11 FUNCTION Carregar para seleccionar determinada fonte: DVD, rdio, etc.

Display
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mostrador
10 11 12 13

21

20

19 18

17 16

15

14

11
Sw/Po

2 Kontroller och displayer


1 2 3 4 5 6 7 8 9 CONDITION Indikerar att avspelningsinstllningar (condition) lagrats. TITLE Indikerar avspelningstitel. TOTAL Indikerar den totala avspelningstiden hos den skivan som fr nrvarande spelas av. LAST MEMO Indikerar att den plats p skivan dr du senast slutade titta har lagrats. REMAIN Indikerar terstende avspelningstid. CHP/TRK Indikerar avspelning av ett kapitel eller spr. ANGLE Indikerar flervinkelavspelning. LFE Lyser om den aktuella Dolby Digital eller DTS-kllan har en Low Frequency Effect (LFE) (lgfrekvenseffekt)-kanal. Kanalindikatorer Visar vilka kanaler som spelas in p den inladdade skivan. 1 2 3 4 5 6 7 8 CONDITION Indica que esto memorizadas as definies de leitura (condies). TITLE Indica o ttulo do disco. TOTAL Indica o tempo total de leitura do lado do disco que est a ser lido. LAST MEMO Indica que est memorizado o ltimo ponto em que se parou a leitura do disco. REMAIN Indica o tempo restante de leitura. CHP/TRK Indica a leitura de um captulo ou pista. ANGLE Indica uma leitura multiangular. LFE Acende quando a corrente fonte Dolby Digital ou DTS tem um canal de efeitos de baixa frequncia (Low Frequency Effects LFE). Indicadores de canal Indicam quais os canais que esto gravados no CD colocado.

10 2 DIGITAL Indikerar Dolby Digital-avspelning. 1 2 PRO LOGIC Indikerar Dolby Pro Logic-avspelning. 1 12 DSP Lyser nr en DSP-funktion eller en Advanced Theater-effekt r inkopplad. 13 DTS Indikerar DTS-avspelning. 14 RDS-indikator Lyser nr FM-sndningen innehller RDS-information. 15 Mono Lyser nr mono FM-mottagning har valts. 16 Stereo Station Reception Lyser nr en stereosndning tas emot. 17 Station Reception Lyser nr en sndare tas emot. 18 Sleep Timer Lyser nr insomningstimern r ON och under insomningstimerns drift. 19 Wake-up Timer Lyser nr vckningstimern r ON och under vckningstimerns drift. 20 Timer ON Lyser under vckningstimerns instllning/ drift. 21 96 kHz Lyser under avspelning av en klla med en samplings-frekvens p 96kHz.

10 2 DIGITAL Indica uma leitura em Dolby Digital. 1 2 PRO LOGIC Indica uma leitura em Dolby Pro 1 Logic. 12 DSP Ilumina-se quando um modo DSP ou de Cinema Avanado est ligado. 13 DTS Indica a leitura DTS. 14 Indicador RDS Acende quando a emisso FM contm informao RDS. 15 Mono Acende quando se selecciona o modo mono de recepo FM. 16 Stereo Station Reception Acende quando h captao de estaes emitidas em estreo. 17 Station Reception Acende quando h captao de uma estao. 18 Sleep Timer Acende quando o temporizador para adormecer est activado (ON) e durante a operao de activao do temporizador para adormecer. 19 Wake-up Timer Acende quando o temporizador para despertar est activado (ON) e durante a operao de activao do temporizador para despertar. 20 Timer ON Acende durante a operao de activao do temporizador para despertar. 21 96 kHz Ilumina-se durante a leitura de uma fonte com uma frequncia de teste de 96kHz.

12
Sw/Po

2 Controlos e Mostradores

Fjrrkontroll
Mnga av fjrrkontrollens knappar har mer n en funktion. Fr att gra saker och ting lite lttare r knappnamnen frgkodade: Himmelsbl DVD och Video CD-funktioner Gul Radiofunktioner Svagt purpur TV-funktioner Grn Ljud och andra systeminstllningar Orange DVD och CD-funktioner (tryck p SHIFT frst fr att komma t funktionen) Rosa Kabel-TV-funktioner

Titta p funktionsnamnet i den alfabetiska listan nedan fr att lra dig hur en speciell knapp p fjrrkontrollen fungerar. Knappar som r mrkta med symboler str frst. 2/DTS Tryck fr att ndra Teaterlge nr du lyssnar till Dolby Digital eller DTS DVD-skivor. Fr andra skivor, tryck fr att stta p Dolby Pro Logic. 7 Tryck fr att stoppa en skiva som spelas. 3 Tryck fr att starta eller terstarta en skiva. 8 Tryck fr att gra en paus eller fr att terstarta en skiva. Tryck in tv gnger inom 10 sekunder fr att starta inspelningen p en inspelningsapparat som r ansluten till AUDIO 1 eller VIDEO 1-utgngarna. 4 Tryck fr att hoppa bakt ver spr/kapitel/titlar p en skiva. Tryck fr att hoppa framt ver spr/kapitel/titlar p en skiva. e Anvnds fr baktspelning i slow motion och enbildsbackning med en DVD eller Video CD. E Anvnds fr framtspelning i slow motion och enbildsframmatning med en DVD eller Video CD. 1 Tryck och hll nere fr att scanna bakt genom en skiva. Tryck och hll nere fr att scanna framt genom en skiva. Tryck fr att byta kameravinkel under en flervinkelscen p en DVD-skiva. 0/10 Anvnds som noll eller 10 vid val av spr/kapitel/ titel frn en DVD, Video CD eller CD eller frinstlld radiostation. 19 (sifferknappar) Anvnds fr att vlja spr/kapitel/titel frn en DVD, Video CD eller CD eller frinstlld radiostation. >10 Anvnds nr du vill mata in siffran fr ett spr/ kapitel/titel eller frinstlld radiostation som r strre n 10. Efter att ha tryckt p den mata sedan in de nskade siffrorna (>10, 2, 4 fr 24 osv). A A-1 Tryck fr att koppla om till en ljudkomponent ansluten till AUDIO 1 ingng/utgng. A-2 Tryck fr att koppla om till en ljudkomponent ansluten till AUDIO 2 ingng/utgng. A-B Anvnds fr att stlla in start- och slutpunkten i en repeterande slinga. AUDIO (himmelsbl) Tryck fr att koppla om till en annan audiokanal eller sprk p den spelade skivan. BAND Tryck fr att koppla om mellan AM och FMbanden vid radiolyssning. C Tryck in fr att radera alla instllningar eller noteringar. CH+ / CH Tryck fr att ndra kanal p en satellitmottagare, kabelbox, videobandspelare, osv. CH SELECT Tryck fr att vlja hgtalarkanal nr systemet stts upp fr surroundljud.

B C

13
Sw/Po

2 Kontroller och displayer


CONDITION Tryck in fr att spara de aktuella instllningarna fr den DVD-skiva som du spelar upp. Nsta gng du laddar in skivan tergr spelaren automatiskt till dessa instllningar. D DISP (orange) Tryck fr att koppla om den visade informationen fr den DVD eller CD som r laddad. DISP (grn) Tryck in fr att visa tiden/vxla RDS information p displayen. DSP Anvnds fr att vlja DSP rumseffektlge. DVD Tryck nr du vill spela en DVD, Video CD eller CD. E ENTER Anvnds fr att bekrfta menyval, uppsttningar osv. ENTER/DISC Anvnds enbart fr kontroll av externa komponenter. Funktionen varierar med den externa komponenten. EXIT Tryck fr att lmna guidefinessen hos kabel-TV. F FL DIMMER Anvnds fr att justera ljusstyrkan hos displayen. FQ+/ Anvnds vid manuell avstmning av radiostationer. FUNCTION Tryck fr att koppla om systemfunktion (DVD, radio, Video 1, osv) utan att ndra fjrrkontrollens lge. G GUIDE Tryck fr att komma t guidefinessen hos kabel-TV. L LAST MEMORY Anvnds fr bokmrkning av den aktuella platsen p en DVD eller Video CD eller CD och att brja spela frn ett tidigare placerat bokmrke p skivan. M MENU Tryck fr att visa en DVD eller Video CD-meny fr att kunna navigera genom innehllet p skivan. MIDNIGHT Tryck fr att koppla till eller frn midnattslyssningslget. Detta lge hjlper till vid lyssning p lg volym. MONO Tryck fr att lyssna p en stereo FM-sndning i mono (detta kan frbttra ljudkvaliteten). Tryck igen fr att koppla tillbaka till stereo. MUTE Tryck fr att tillflligt stnga av ljudet frn hgtalarna. Tryck igen fr att slppa fram ljudet igen. P P.BASS Tryck fr att koppla P.BASS p eller av . Stt p fr att f utkad bas. PAGE +/ Tryck fr att visa nsta/fregende sida i en kabel-TV-guide. PGM Anvnds fr att programmera en spellista fr en DVD, Video CD eller CD. R RDM Anvnds fr att stlla in slumpvis avspelning av en DVD, Video CD eller CD. REMOTE SETUP Tryck fr att stta fjrrkontrollen i uppsttningslge. Anvnds fr att stlla in fjrrkontrollen fr kontroll av andra komponenter i ditt system. REPEAT Anvnds fr att stlla in repetitionslge fr en DVD, Video CD eller CD. RETURN Anvnds fr att terg till den tidigare nivn i menyn p en DVD-skiva eller fr att visa menyn hos en Video CD som spelas i PBC-lge. SEARCH MODE Anvnds fr att vlja en skmod (titel, kapitel, spr , tid) fr en DVD, Video CD eller CD. SETUP Tryck fr att visa p-skrmen display fr att gra instllningar av ljud, video och annat fr DVD-avspelning. SHIFT Tryck fr att komma t fjrrkontrollfunktioner tryckta med orange frg p fjrrkontrollen. Efter att knappen tryckts in r skiftlget aktivt i upp till 10 sekunder. SLEEP Anvnds fr att vlja en frinstlld tid tills systemet kopplar om till vilolge. SOUND CONTROL Tryck fr att justera bas eller diskant. SOURCE Tryck fr att stta p/stnga av en kllkomponent (bandspelare, eller MD-spelare till exempel) ansluten till systemet. (Du mste frst stlla in fjrrkontrollen s att den styr denna komponent fr att det skall fungera). ST +/ Tryck fr att byta frinstlld station vid radiolyssning. STATION MEMORY Anvnds fr att lagra den aktuella frekvensen som en frinstlld station. SUBTITLE Tryck fr att byta textremsesprk p en multisprks DVD-skiva. SYS Tryck fr att koppla om fjrrkontrollen frn TV-kontroll till systemkontroll utan att ndra systemets kllfunktion. SYSTEM Tryck fr att stta p systemet eller stta det i vilolge. SYSTEM VOLUME Anvnds fr att justera volymen p hela systemet. TEST TONE Medan kanalniverna hos hgtalarna stlls in kopplar man p och av testtonen genom att trycka p denna knapp. TIMER/CLOCK ADJ Anvnds fr att stlla in timern eller klockan. TOP MENU Tryck fr att visa toppmenyn hos en DVDskiva. TUN Tryck in fr att koppla ver till tunern fr att lyssna p radio. TV Tryck in fr att koppla ver fjrrkontrollen frn system, DVD, tuner-kontroll etc till TV-kontroll. TV Tryck fr att stta p/stnga av TV:n. (Du mste stlla in fjrrkontrollen frst fr att detta skall fungera). TV CHANNEL Anvnds fr att byta TV-kanal. TV INPUT Tryck fr att koppla om TV-insignal (frn intern radio, till VCR1 osv). TV VOL Anvnds fr att justera TV-volymen. V-1 Tryck fr att koppla om till en videokomponent ansluten till VIDEO 1 ingngen/utgngen. V-2 Tryck fr att koppla om till en videokomponent ansluten till VIDEO 2 ingngen/utgngen.

14
Sw/Po

2 Controlos e Mostradores

Telecomando
Muitos dos botes do telecomando, tm mais do que uma funo. Para facilitar as coisas, atriburam-se cores especficas aos nomes dos botes: Azul cu DVD e funes de CD Vdeo Amarelo Funes do sintonizador Prpura clara Funes do televisor Verde Som e outras definies da aparelhagem Laranja Funes DVD e CD (carregue primeiro em SHIFT para ter acesso) Rosa Funes de TV Cabo

Para saber como funciona um determinado boto no controlo remoto, procure o nome da funo por ordem alfabtica na lista abaixo. Os botes marcados apenas com smbolos aparecem em primeiro lugar. 2/DTS Carregue para mudar o modo "sala de cinema" (Theater) durante a audio de discos Dolby Digital ou DTS DVD. Para outros discos, carregue para ligar o Dolby Pro-Logic. 7 Carregue para parar a leitura de um disco. 3 Carregue para iniciar ou reiniciar a leitura de um disco. 8 Carregue para fazer pausa ou reiniciar a leitura de um disco. Carregue duas vezes durante 10 segundos para iniciar a gravao num gravador ligado s sadas AUDIO 1 ou VIDEO 1. 4 Carregue para recuar no disco, saltando pistas/captulos/ ttulos. Carregue para avanar no disco, saltando pistas/ captulos/ttulos. e Utilize para uma leitura em retardador retaguarda e recuo de fotogramas com um DVD ou CD Vdeo. E Utilize para uma leitura em retardador frente e avano de fotogramas com um DVD ou CD Vdeo. 1 Carregue e mantenha premido para varrimento de um disco retaguarda. Carregue e mantenha premido para varrimento de um disco frente. Carregue para mudar o ngulo da cmara numa cena visvel de multi-ngulo num DVD. 0/10 Utilize como 0 ou 10 durante a seleco de pistas/ captulos/ttulos de um DVD, CD Vdeo ou CD ou de estaes de rdio memorizadas. 19 (botes numerados) Utilize para seleccionar pistas/ captulos/ttulos de um DVD, CD Vdeo ou CD ou de estaes de rdio memorizadas. >10 Utilize para introduzir um nmero de pista/captulo/ttulo ou uma estao de rdio memorizada, com um nmero superior a 10. Depois de carregar introduza o nmero pretendido (>10, 2 e 4 para 24, e assim sucessivamente). A A-1 Carregue para mudar para um componente udio ligado s entradas/sadas AUDIO 1. A-2 Carregue para mudar para um componente udio ligado s entradas AUDIO 2. A-B Utilize para definir os pontos de incio e fim de um ciclo de repetio. AUDIO (azul cu) Carregue para mudar para outro canal udio ou para outro idioma no disco em leitura. BAND Carregue para alternar entre as bandas AM e FM durante a audio de rdio. C Carregue para apagar as definies ou as entradas. CH+ / CH Carregue para mudar os canais num sintonizador de satlite, num descodificador de TV Cabo, num Vdeo Gravador, etc. CH SELECT Carregue para seleccionar o canal dos altifalantes quando configurar a sua aparelhagem para som envolvente (surround sound).

B C

15
Sw/Po

2 Kontroller och displayer


CONDITION Carregue para memorizar as definies actuais para a leitura do DVD. Da prxima vez que colocar o CD, o leitor voltar automaticamente para estas definies. D DISP (cor-de-laranja) Carregue para mudar a informao apresentada e referente ao DVD ou ao CD colocado. DISP (verde) Carregue para visualizar o tempo/mudana do mostrador de informaes RDS. DSP Utilize para seleccionar o efeito de sala DSP. DVD Carregue para a leitura de um DVD, CD Vdeo ou CD. E ENTER Utilize para confirmar uma escolha de menu, definies, etc. ENTER/DISC Utilize apenas para controlo de componentes externos. A funo varia consoante o componente externo. EXIT Carregue para sair do guia da TV cabo. F FL DIMMER Utilize para ajustar o brilho do mostrador fluorescente. FQ+/ Utilize para sintonizar manualmente as estaes de rdio. FUNCTION Carregue para mudar as funes da aparelhagem (DVD, sintonizador, Vdeo 1, etc.), sem alterar o modo de telecomando. G GUIDE Carregue para ter acesso ao guia da TV cabo. L LAST MEMORY Utilize para memorizar num DVD ou num CD Vdeo o ponto que estiver a ver e para iniciar a leitura a partir de um ponto previamente memorizado num disco. M MENU Carregue para ver o menu de um disco DVD ou CD Vdeo e poder navegar no seu contedo. MIDNIGHT Carregue para ligar ou desligar o modo de audio Midnight. Este modo facilita a audio em baixo volume. MONO Carregue para ouvir uma emisso FM de rdio em mono (melhorando eventualmente a qualidade do som). Carregue novamente para voltar a ouvir em estreo. MUTE Carregue para silenciar os altifalantes. Carregue novamente para cancelar esta funo. P P.BASS Carregue para ligar ou desligar P.BASS. Ligue para aumentar os graves. PAGE +/ Carregue para ver a pgina seguinte/anterior do guia da TV cabo. PGM Utilize para programar uma sequncia num DVD, CD Vdeo ou CD. R RDM Utilize para estabelecer o modo de leitura aleatria num DVD, CD Vdeo ou CD. REMOTE SETUP Carregue para colocar o telecomando em modo de configurao (setup). Utilize com o fim de configurar o telecomando para controlar outros componentes da aparelhagem. REPEAT Utilize para estabelecer o modo de repetio para um DVD, CD Vdeo ou CD. RETURN Utilize para voltar ao ponto anterior do menu de um DVD, ou para mostrar o menu de um CD Vdeo em modo de leitura PBC. S SEARCH MODE Utilize para seleccionar um modo de busca (ttulo, captulo, pista, hora) num DVD, CD Vdeo ou CD. SETUP Carregue para ver o ecr onde se fazem as definies de vdeo, udio ou outras, para leitura de um DVD. SHIFT Carregue para ter acesso s funes em cor laranja, no telecomando. Depois de carregar, o modo de alternncia (shift) continua activo at 10 segundos. SLEEP Utilize para seleccionar uma hora memorizada, na qual a aparelhagem dever comutar para o modo de espera (standby). SOUND CONTROL Carregue para ajustar os graves e os agudos. SOURCE Carregue para ligar/desligar um componente (cassete ou minidisc, por exemplo) ligado a esta aparelhagem. (Primeiro necessrio configurar o telecomando para poder executar esta funo). ST +/ Carregue para mudar a estao memorizada, durante a audio de rdio. STATION MEMORY Utilize para guardar a frequncia corrente como estao memorizada. SUBTITLE Carregue para mudar o idioma dos subttulos num disco DVD multilingue. SYS Carregue para mudar o telecomando do controlo do televisor para o controlo da aparelhagem sem afectar a fonte para a qual estiver comutada a aparelhagem. SYSTEM Carregue para ligar a aparelhagem ou comutla para standby. SYSTEM VOLUME Utilize para ajustar o volume geral do sistema. TEST TONE Ao estabelecer os nveis de canal dos altifalantes, carregue para iniciar ou parar o teste de tom. TIMER/CLOCK ADJ Utilize para as definies do temporizador e das horas. TOP MENU Carregue para ver o menu de topo de um disco DVD. TUN Carregue para mudar para o sintonizador para ouvir rdio. TV Carregue para mudar a partir do controlo remoto o comando do sistema, DVD, sintonizador, etc. para o comando TV. TV Carregue para ligar/desligar o televisor. (Primeiro necessrio configurar o telecomando para poder executar esta funo). TV CHANNEL Utilize para mudar o canal de TV. TV INPUT Carregue para mudar as entradas de TV (do sintonizador interno, para VCR1, etc.) TV VOL Utilize para ajustar o volume de TV. V-1 Carregue para comutar para um componente vdeo ligado s entradas/sadas VIDEO 1. V-2 Carregue para comutar para um componente vdeo ligado s entradas VIDEO 2.

16
Sw/Po

3 Iniciar

Inledning
Detta kapitel tcker att stta igng och att stlla klockan, att anvnda uppsttningsnavigatren fr att stlla in vissa baspreferenser, att anvnda alla baskontroller fr att spela skivor och att anvnda radion.

Introduo
Este captulo trata da ligao e do acerto do relgio, da utilizao do Navegador de Configurao (Setup Navigator) para definir algumas preferncias comuns, da utilizao dos controlos bsicos para leitura de discos e da utilizao do sintonizador.

Att stta igng och att stlla klockan


Detta system har en inbyggd klocka som mste stllas fr att man skall kunna anvnda timeregenskaperna. 1 2 3 Tryck p SYSTEM igng. fr att stta 1 2 3

Ligar e acertar o relgio


Este aparelho tem um relgio incorporado, o qual precisa de ser acertado para se poderem utilizar as funes do temporizador. Carregue em SYSTEM para ligar. Carregue em SYS e depois em TIMER/CLOCK ADJ. Carregue nos botes @ ou # at que CLOCK ADJUST aparea no mostrador.

Tryck p SYS och sedan TIMER/ CLOCK ADJ. Tryck p @ eller # tills du ser CLOCK ADJUST p displayen

Tryck p ENTER. Om du precis har kopplat p strmmen, visar displayen 12:00 AM med blinkande timsiffra.

Carregue em ENTER. Se acabou de ligar a alimentao, o mostrador indica 12:00 AM com as horas a piscar.

Anvnd % och fr att stlla in timman och tryck sedan p ENTER.

Utilize os botes % e para acertar as horas e depois carregue em ENTER.

Anvnd % och fr att stlla in minuterna och tryck sedan p ENTER.

Utilize os botes % e para acertar os minutos e depois carregue em ENTER.

Displayen blinkar i 2 sekunder fr att indikera att tiden har stllts in. Tip Tryck p SYS och sedan p DISP nrsomhelst fr att se tiden nr systemet r p eller i vilolge.

O mostrador pisca durante 2 segundos para indicar que as horas foram ajustadas. Conselho til Quando o sistema estiver ligado ou em standby, carregue a qualquer momento em SYS e depois em DISP, para ver as horas.

17
Sw/Po

3 Att stta igng

Uppstllning fr surroundljud
Du kan anvnda det hr systemet rtt ut ur kartongen fr surroundljud med enbart fabriksinstllningarna. Men, om du vill ha ett suvernt surroundljud rekommenderar vi att du tar ngra minuter och stller in systemet s att det passar fr ditt lyssningsrum. Detta inkluderar instllning av avstndet frn lyssningspositionen och balansering av hgtalar-volymen. Svida du inte ndrar hgtalarnas placering eller din normala plats dr du sitter och lyssnar, behver du bara gra dessa instllningar en gng.

Configurao para som envolvente


Este sistema pode ser imediatamente utilizado para som envolvente (surround sound), apenas com as suas pr-definies. No entanto, para obteno de um som envolvente muito melhor, recomendamoslhe que passe alguns minutos a fazer algumas definies que ajustem esta aparelhagem s peculiaridades da sala onde vai instal-la. Estes incluem o ajuste das distncias da sua posio de audio com as suas colunas, e o balano dos volumes das colunas. Essas definies s tm que ser feitas uma vez, a menos que decida alterar o posicionamento dos altifalantes ou do seu habitual lugar de audio.

Instllning av hgtalaravstnd
1 Tryck p SYS och drefter SETUP. Detta stller in fjrrkontrollen i surrounduppsttningslge. Tryck p @ eller # tills du ser FRONT p displayen.

Ajustar as distncias das colunas


1 Carregue em SYS e depois em SETUP. Este procedimento pe o telecomando em modo de configurao para som envolvente. Carregue nos botes @ ou # at que FRONT aparea no mostrador.

Anvnd % och fr att stlla in avstndet frn din lyssnarposition till fronthgtalarna. I idealfallet br din position vara lika lngt frn de tv hgtalarna. Fabriksinstllningen r 3m. Du kan justera avstndet frn 0,3 m till 9,0 m i steg om 0,3 m.

Tryck p # fr att g vidare till instllning av CENTERhgtalaren.

Utilize os botes % e para estabelecer a distncia entre o seu habitual lugar de audio e os altifalantes frontais. A posio ideal para o seu lugar de audio deve ser equidistante dos altifalantes frontais. A distncia pr-definida de 3 m. Pode, no entanto, ajust-la de 0,3 m a 9 m em intervalos de 0,3 m.

Carregue em # para ir at s definies do altifalante central (CENTER speaker)

18
Sw/Po

3 Iniciar
5 Anvnd % och fr att stlla in avstndet frn din lyssnarposition till centrumhgtalaren. Fabriksinstllningen r 3 m. Du kan justera avstndet frn 0,3 m till 9,0 m i steg om 0,3 m. Tryck p # fr att g vidare till instllning av SURROUNDhgtalarna. 5 Utilize os botes % e para estabelecer a distncia entre o seu habitual lugar de audio e o altifalante central. A distncia pr-definida de 3 m. Pode, no entanto, ajust-la de 0,3 m a 9 m em intervalos de 0,3 m. Carregue em # para ir at s definies dos altifalantes de som envolvente (SURROUND speakers).

Anvnd % och fr att stlla in avstndet frn din lyssnarposition till surroundhgtalarna. I idealfallet br din position vara lika lngt frn surroundhgtalarna. Fabriksinstllningen r 3 m. Du kan justera avstndet frn 0,3 m till 9,0 m i steg om 0,3 m.

Utilize os botes % e para estabelecer a distncia entre o seu habitual lugar de audio e os altifalantes de som envolvente. A posio ideal para o seu lugar de audio deve ser equidistante dos altifalantes de som envolvente. A distncia pr-definida de 3 m. Pode, no entanto, ajust-la de 0,3 m a 9 m em intervalos de 0,3 m.

Tryck p ENTER fr att gra den sista instllningen och lmna uppsttningslget. Uppsttningslget lmnas automatiskt om ingenting grs inom 20 sekunder. Det finns mnga andra instllningar du kan gra frn System Setup-menyn fr att ytterligare skrddarsy ditt surround-ljud. Se knapitel 10 fr ytterligare information. Instllningen av hgtalar-avstndet har ingen pverkan nr Dolby/DTSfunktionen r instlld p VIRTUAL SURR1 eller VIRTUAL SURR2. Se sidan 33 fr ytterligare information om Dolby/DTS-funktionerna.

Carregue em ENTER para executar a ltima etapa e sair. O modo de configurao automaticamente abandonado se nenhuma operao for executada no espao de 20 segundos. Existem outras definies que pode efectuar a partir do menu System Setup, de forma a melhorar o seu som envolvente. Consulte o captulo 10 para mais informaes. Os ajustes das distncias das colunas no tm qualquer efeito quando o modo Dolby/DTS estiver definido para VIRTUAL SURR1 ou VIRTUAL SURR2. Consulte a pgina 33 para obter mais informaes sobre os modos Dolby/DTS.

19
Sw/Po

3 Att stta igng


Balansering av surroundljudet
Du kan ytterligare frbttra surroundljudkvaliteten genom att balansera niverna frn bas, centrum och surroundhgtalarna relativt de frmre vnstra/hgra hgtalarna. Fr att hjlpa dig att bedma ljudnivn frn varje hgtalare spelas en testton genom varje hgtalare i tur och ordning (frskra dig om att du inte har anslutit ngra hrlurar). Justera niverna tills de alla lter lika. De niver som du stller in hr gller sedan fr alla Dolby/DTS-funktioner. Du kan emellertid stlla in niverna p varje DSP var fr sig. OBS: Det r inte skert att det gr att helt rtt stlla in bashgtalarnivn med denna metod. Du kanske istllet fredrar att lmna den i fabriksinstllningslget och justera den enligt nskan vid ett senare tillflle nr du spelar ljudkllor med surroundljud. 1 Tryck p SYS och drefter 2/DTS. Dolby/DTS-funktionen kan stllas i alla lgen utom SURROUND OFF. (Det matas inte ut ngon testton om Dolby/ DTS-funktionen str i lge SURROUND OFF.) Stll in volymen p en medelniv. Tryck p TEST TONE fr att stta igng testtonen och justera sedan huvudvolymen till en lmplig niv. Testtonen skickas ut genom alla hgtalare i tur och ordning: Frmre vnster Centrum Frmre hger Surround hger Surround vnster Bas (subwoofer) Anvnd % och fr att justera nivn hos en htalare nr testtonen hrs. Fr att n bsta mjliga resultat ska du sitta i din ordinarie lyssningsposition. Du kan justera varje hgtalare inom omrdet +/-10dB. Nr du r klar trycker du in TEST TONE fr att stnga av testtonen.

Equilibrar o som envolvente


O desempenho do som envolvente (surround sound) pode ainda ser melhorado pelo equilbrio dos nveis no altifalante de graves (subwoofer), nos altifalantes surround e central, em relao aos altifalantes frontais esquerdo/direito. Para ajud-lo a avaliar o nvel de som em cada altifalante, a aparelhagem executa um teste de tom para cada altifalante (certifique-se de que nenhum auscultador est ligado). Ajuste esses nveis de modo a ficarem todos iguais. Os nveis que ajusta aqui aplicam-se a todos os modos Dolby/DTS. No entanto, pode ajustar nveis independentes para cada modo DSP. Nota: Pode no ser possvel ajustar o nvel do altifalante de graves por este mtodo. Portanto, se quiser, deixe-o conforme ele foi pr-definido e ajuste-o mais tarde ao seu gosto quando ouvir gravaes feitas em surround sound. 1 Carregue em SYS e depois em 2/DTS. O modo Dolby/DTS pode ser ajustado para tudo excepto para SURROUND OFF. (No possvel efectuar nenhum teste de som se o modo Dolby/DTS estiver SURROUND OFF.) Ponha o volume em nvel moderado. Carregue em TEST TONE para iniciar o teste de tom e depois ajuste o volume geral a um nvel apropriado. O teste de tom ser executado sequencialmente em cada altifalante: Frontal esquerdo Central Frontal direito Surround direito Surround esquerdo Graves (subwoofer) Utilize os botes % e para ajustar o nvel de um altifalante enquanto o teste de tom est a ser executado. Para obter melhores resultados, coloque-se na sua melhor posio de audio quando efectuar esta operao. Pode ajustar cada coluna a uma mdia de +/- 10dB. Quando terminar, carregue em TEST TONE para desligar o teste de som.

2 3

2 3

20
Sw/Po

3 Iniciar

Anvndning av uppsttningsnavigatren
Innan du spelar ngon skiva rekommenderas att du anvnder uppsttningsnavigatren. Den gr alla bassysteminstllningar t dig. 1 Tryck p SYSTEM fr att stta igng apparaten. Stt ocks igng din TV och se till att den r instlld p den rtta videoingngen. Om en skiva redan spelas tryck p 7 fr att stoppa den. 2 Tryck p DVD och drefter SETUP. Setup Navigator (Uppsttningsnavigatrens) p-skrmen display (OSD) visas:
Audio Video Language General Setup Navigator

Utilizao do Navegador de Configurao


Antes da leitura de qualquer disco, recomendamos vivamente a utilizao do Navegador de Configurao. Ele far para si todas as definies bsicas do sistema. 1 Carregue em SYSTEM para ligar. Ligue tambm o seu televisor e verifique se ele est conectado na correcta entrada de vdeo. Se algum disco j colocado comear a ser lido, carregue em 7 para par-lo. 2 Carregue em DVD e depois em SETUP. Aparece no ecr o Setup Navigator (Navegador de configurao):
Audio Video Language General Setup Navigator

Setup Navigator Start Auto Start Off

Move

ENTER

Select

SETUP

Exit

Setup Navigator Start Auto Start Off

Navigera igenom alla de fljande OSD:er med hjlp av dessa kontroller: %, flyttar markren upp/ner ENTER vlj det markerade menyalternativet @ g tillbaka till frra frgan Kontrollmjligheterna fr den aktuella OSD:n visas nederst p varje skrm

Move

ENTER

Select

SETUP

Exit

Percorra todas as seguintes opes de ecr "OSD" (on-screen display) utilizando estes controlos: %, cursor para cima/baixo ENTER para seleccionar a opo escolhida no menu @ para voltar pergunta anterior As possibilidades de controlo para a opo corrente, podem ver-se no fundo de cada ecr exibido.

21
Sw/Po

3 Att stta igng


3 Vlj START. Kom ihg: Tryck p ENTER fr att vlja ett alternativ. Om du bestmmer dig fr att du inte vill anvnda uppsttningsnavigatren, vlj Auto Start Off hr istllet. 4 Vlj ett OSD-menysprk.
Audio Video Language General English franais Language Deutsch OSD Language Italiano Espaol Setup Navigator

Escolha START. Lembre-se: Carregue em ENTER para seleccionar uma opo. Se resolver no utilizar o Navegador de Configurao, seleccione aqui Auto Start Off.

Escolha um idioma no menu OSD.


Audio Video Language General English franais Language Deutsch OSD Language Italiano Espaol Setup Navigator

Move

ENTER

Select

SETUP

Exit Move
ENTER

Select

SETUP

Exit

Vlj den typ av TV som du har.


Audio Video Language General Setup Navigator TV Connection TV Type

Seleccione o tipo do seu televisor.


Audio Video Language General Setup Navigator TV Connection TV Type

Widescreen (16:9) Standard (4:3)

Move

ENTER

Select

SETUP

Exit

Widescreen (16:9) Standard (4:3)

Se Aspect ratio (Bredd/hjd/frhllande) i ordlistan p sidan 100 om du r osker p skillnaden mellan vidskrms- och standard-TV. 6 Bekrfta alla instllningar.
Audio Video Language General Setup Navigator Save Changes Exit Setup Navigator Delete Changes Start Again

Move

ENTER

Select

SETUP

Exit

Veja Aspect ratio no glossrio da pgina 100 se no estiver certo da diferena entre televisores de ecr panormico e normal. 6 Confirme todas as definies.
Audio Video Language General Setup Navigator Save Changes Exit Setup Navigator Delete Changes Start Again

Move

ENTER

Select

SETUP

Exit

Tryck p SETUP fr att lmna navigatren. Grattis! Du har nu stllt in ditt system! Om du vill anvnda uppsttningsnavigatren igen vid ngot tillflle finns den att tillg frn menyn General. Varje individuell instllning kan ocks ndras med hjlp av det tillmpliga menyalternativet kapitel 9 frklarar alla menyalternativ i detalj.

Move

ENTER

Select

SETUP

Exit

Carregue em SETUP para sair. Parabns! Acabou de configurar a sua aparelhagem! Se quiser utilizar novamente o Navegador de Configurao a qualquer momento, ele encontra-se disponvel no menu General (geral). Cada definio pode tambm ser individualmente alterada na apropriada opo de menu. O captulo 9 explica detalhadamente todas as opes de menu.

22
Sw/Po

3 Iniciar

Att spela DVD Videoskivor


Endast grundkontrollerna fr avspelning av DVD-skivor gs igenom hr. Ytterligare funktioner gs igenom i nsta kapitel. 1 Tryck p DVD. Alternativt, tryck p FUNCTION p frontpanelen fr att vlja DVD. Ladda in en DVD-skiva. Tryck p 0 OPEN/CLOSE fr att ppna skivtallriken. Placera en skiva p skivtallriken med etiketten uppt och se till att den ligger riktigt nere i skivguiden. Tryck p 0 OPEN/CLOSE fr att stnga skivtallriken. Mnga DVD-skivor brjar spela automatiskt. 3 Grundavspelningskontroller* 3
Knapp 3 8 Vad den gr Startar/terstartar avspelningen. Gr en paus i en skiva som hller p att spelas eller terstartar skivan efter en paus. Stoppar avspelningen. Displayen visar RESUME (tryck p 3 fr att brja avspelningen igen frn den plats dr den stoppades sist). Tryck och hll nere fr snabb baktspolning. (Efter 5 sekunders spolning, fortstter snabbspolningen ven om knappen slpps: tryck p 3 fr att g tillbaka till normal avspelning igen.) Tryck och hll nere fr snabb framtspolning. (Efter 5 sekunders spolning, fortstter snabbspolningen ven om knappen slpps: tryck p 3 fr att g tillbaka till normal avspelning igen.) Hoppar till brjan av det aktuella kapitlet och sedan till tidigare kapitel. Hoppar till nsta kapitel.

Leitura de discos Vdeo DVD


Somente os controlos bsicos para leitura de discos DVD so aqui abordados. As outras funes so desenvolvidas no captulo seguinte. 1 Carregue em DVD. Alternativamente, carregue em FUNCTION no painel frontal para seleccionar DVD. Coloque um disco DVD. Carregue em 0 OPEN/CLOSE para ejectar o tabuleiro do disco. Coloque um disco no tabuleiro, com a face impressa voltada para cima e verificando se ele est correctamente posicionado no encaixe. Carregue em 0 OPEN/CLOSE para fechar o tabuleiro do disco. Muitos discos Vdeo DVD iniciam automaticamente a leitura. Controlos bsicos de leitura*
O que faz Inicia/retoma a leitura. Faz pausa na leitura de um disco ou reinicia a leitura suspensa de um disco. Pra a leitura. No mostrador aparece RESUME (carregue em 3 para reiniciar a leitura a partir do ltimo ponto de paragem). Carregue e mantenha premido para varrimento rpido retaguarda. (Carregando durante mais de 5 segundos, o varrimento prossegue mesmo depois de ter deixado de premir o boto. Carregue em 3 para retomar a leitura normal.) Carregue e mantenha premido para varrimento rpido frente. (Carregando durante mais de 5 segundos, o varrimento prossegue mesmo depois de ter deixado de premir o boto. Carregue em 3 para retomar a leitura normal.) Salta para o incio do captulo corrente e depois para os captulos anteriores. Salta para o captulo seguinte.

Boto 3 8

23
Sw/Po

3 Att stta igng


Knapp Siffror Vad den gr Om skivan r stoppad, brjar avspelningen frn det valda titelnumret. Om skivan spelar hoppar avspelningen till brjan av det valda kapitelnumret. Vljer titlar/kapitel 11 eller mer. (Till exempel fr 24, tryck >10, 2, 4.) Tryck och hll nere i ungefr 2 sekunder fr att brja slowmotionspelning bakt. ndra hastighet med hjlp av e och E. Nr den spelar, tryck en gng fr att gra en paus, backa en enskild bild fr varje tryckning drefter. Tryck och hll nere i ungefr 2 sekunder fr att brja slowmotionspelning framt. ndra hastighet med hjlp av e och E. Nr den spelar, tryck en gng fr att gra en paus, backa en enskild bild fr varje tryckning drefter. Boto Nmeros O que faz Se o disco estiver parado, a leitura comea no nmero do ttulo seleccionado. Se o disco estiver a ser lido, a leitura salta para o incio do captulo cujo nmero foi seleccionado. Selecciona ttulos/captulos numerados de 11 para cima. (Para 24, por exemplo, carregue em >10, 2, 4.) Carregue e mantenha premido durante 2 segundos para iniciar um varrimento em retardador retaguarda. Mude a velocidade com os botes e e E. Durante a leitura, carregue uma vez para fazer pausa. Recue um fotograma por cada toque subsequente. Carregue e mantenha premido durante 2 segundos para iniciar um varrimento em retardador frente. Mude a velocidade com os botes e e E. Durante a leitura, carregue uma vez para fazer pausa. Avance um fotograma por cada toque subsequente.

>10

>10

* Nr du anvnder DVD, kan du ibland se eller -symbolen p skrmen. innebr att det du frsker gra inte tillts av systemet. innebr att det du frsker gra inte tillts av skivan.

* Durante a utilizao de um DVD, pode ver no mostrador os sinais ou . significa que a operao no tolerada pela aparelhagem. significa que a operao no tolerada pelo disco.

24
Sw/Po

3 Iniciar
4 Grundkontroller p skivmenyn En del DVD-skivor innehller menyer. Ibland visas dessa automatiskt nr du brjar avspelningen, men p andra skivor kommer de bara fram nr du trycker p MENU eller TOP MENU.
Vad den gr Controlo O que faz

Controlos bsicos do menu de disco Alguns discos DVD contm menus. Por vezes, eles so automaticamente apresentados quando iniciada a sua leitura; outras vezes, s aparecem quando se carrega em MENU ou TOP MENU.

Kontroll

TOP MENU Visar top menu (toppmenyn) hos en DVD-skiva denna varierar med skivan. MENU Visar en DVD-skivas meny denna varierar med skivan och kan vara densamma som top menu (toppmenyn). tervnder till den tidigare visade menyskrmen. Hos en del DVD-Audio-skivor med valbara bilder, kommer man till valskrmen med en tryckning p denna knapp. Flyttar markren runt skrmen. Vljer det aktuella menyaltenativet. Vljer det aktuella menyaltenativet (enbart vissa skivor).

TOP MENU Apresenta o "top menu" (menu de topo) de um disco DVD, variando consoante o disco. MENU Apresenta o menu de um disco DVD, variando consoante o disco e podendo ser igual ao "top menu" (menu de topo). Regressa ao ecr anteriormente exibido. Em alguns discos DVD-udio com imagens pesquisveis, serve para ter acesso ao ecr de busca.

RETURN

RETURN

Markrknappar ENTER Siffror

Botes do Para deslocao do cursor no ecr. cursor ENTER Nmeros Selecciona a corrente opo de men. Selecciona uma opo numerada de menu (somente em alguns discos).

ppna skivtallriken och tag bort skivan innan du stnger av. 5 Ejecte e retire o disco antes de desligar.

25
Sw/Po

3 Att stta igng

Att spela CD-skivor


Endast grundkontrollerna fr avspelning av CD-skivor gs igenom hr. Ytterligare funktioner gs igenom i nsta kapitel. 1 Tryck p DVD. Alternativt, tryck p FUNCTION p frontpanelen fr att vlja DVD. Ladda in en CD-skiva. Tryck p 0 OPEN/CLOSE fr att ppna skivtallriken. Placera en skiva p skivtallriken med etiketten uppt och se till att den ligger riktigt nere i skivguiden. Tryck p 0 OPEN/CLOSE fr att stnga skivtallriken. Grundavspelningskontroller:
Vad den gr

Leitura de CDs
Somente os controlos bsicos para leitura de CDs so aqui abordados. As outras funes so desenvolvidas no captulo seguinte. 1 Carregue em DVD. Alternativamente, carregue em FUNCTION no painel frontal para seleccionar DVD. Coloque um CD. Carregue em 0 OPEN/CLOSE para ejectar o tabuleiro do disco. Coloque um disco no tabuleiro, com a face impressa voltada para cima e verificando se ele est correctamente posicionado no encaixe. Carregue em 0 OPEN/CLOSE para fechar o tabuleiro do disco. Controlos bsicos de leitura:
O que faz Inicia/reinicia a leitura. Faz pausa na leitura de um disco ou reinicia a leitura suspensa de um disco. Pra a leitura. Carregue sem soltar para a busca de retrocesso rpido. Carregue sem soltar para a busca de varrimento rpido frente. Salta para o incio da pista corrente e depois para as pistas anteriores. Salta para a pista seguinte. Inicia a leitura na pista cujo nmero foi seleccionado. Selecciona pistas numeradas de 11 para cima. (Para seleccionar a pista 24, por exemplo, carregue em >10, 2, 4.)

Knapp 3 8

Boto Startar/terstartar avspelningen. Gr en paus i en skiva som hller p att spelas eller terstartar skivan efter en paus. Stoppar avspelningen. Tryck in och hll kvar knappen fr snabb baktspolning. Tryck in och hll kvar knappen fr snabb framtspolning. Hoppar till brjan av det aktuella spret och sedan till tidigare spr. Hoppar till nsta spr. Brjar avspelningen frn det valda sprnumret. Vljer spr 11 eller mer. (Till exempel fr 24, tryck >10, 2, 4.) 3 8

7 1 4 Siffror >10

7 1 4 Nmeros >10

ppna skivtallriken och tag bort skivan innan du stnger av.

Ejecte e retire o disco antes de desligar.

26
Sw/Po

3 Iniciar

Att spela Video CDskivor


Endast grundkontrollerna fr avspelning av Video CD-skivor gs igenom hr. Ytterligare funktioner gs igenom i nsta kapitel. 1 Tryck p DVD. Alternativt, tryck p FUNCTION p frontpanelen fr att vlja DVD. Ladda in en Video CD-skiva. Tryck p 0 OPEN/CLOSE fr att ppna skivtallriken. Placera en skiva p skivtallriken med etiketten uppt och se till att den ligger riktigt nere i skivguiden. Tryck p 0 OPEN/CLOSE fr att stnga skivtallriken. 3 Grundavspelningskontroller. Mnga Video CD-skivor innehller menyer frn vilka du kan kontrollera avspelningen. Detta kallas Playback Control eller PBC och om skivan innehller detta s r PBC-menyn det frsta du ser nr du brjar avspelningen (se Grundkontroller fr PBC-meny p sidan 28 fr information om hur du navigerar dessa).
Vad den gr Startar/terstartar avspelningen. Gr en paus i en skiva som hller p att spelas eller terstartar skivan efter en paus. Stoppar avspelningen. Displayen visar RESUME (tryck p 3 fr att brja avspelningen frn den plats dr den senast stoppades).

Leitura de CDs Vdeo


Somente os controlos bsicos para leitura de CDs Vdeo so aqui abordados. As outras funes so desenvolvidas no captulo seguinte. 1 Carregue em DVD. Alternativamente, carregue em FUNCTION no painel frontal para seleccionar DVD. Coloque um CD Vdeo. Carregue em 0 OPEN/CLOSE para ejectar o tabuleiro do disco. Coloque um disco no tabuleiro, com a face impressa voltada para cima e verificando se ele est correctamente posicionado no encaixe. Carregue em 0 OPEN/CLOSE para fechar o tabuleiro do disco. 3 Controlos bsicos de leitura. Muitos CDs Vdeo contm menus a partir dos quais se pode controlar a leitura. Chama-se a isto PlayBack Control ou PBC e quando est includo no disco, o menu PBC ser a primeira coisa a ver-se quando iniciada a leitura (veja Controlos bsicos do menu PBC na pgina 28 para saber como percorr-los).
O que faz Inicia/retoma a leitura. Faz pausa na leitura de um disco ou reinicia a leitura suspensa de um disco. Pra a leitura. No mostrador aparece RESUME (carregue em 3 para reiniciar a leitura a partir do ltimo ponto de paragem).

Knapp 3 8

Boto 3 8

27
Sw/Po

3 Att stta igng


Knapp 1 Vad den gr Tryck och hll nere fr snabb baktspolning. (Efter 5 sekunders spolning, fortstter snabbspolningen ven om knappen slpps: tryck p 3 fr att g tillbaka till normal avspelning igen.) Tryck och hll nere fr snabb framtspolning. (Efter 5 sekunders spolning, fortstter snabbspolningen ven om knappen slpps: tryck p 3 fr att g tillbaka till normal avspelning igen.) Hoppar till brjan av det aktuella spret och sedan till tidigare spr. Hoppar till nsta spr. Brjar avspelningen frn det valda sprnumret. Vljer spr 11 eller mer. (Till exempel fr 24, tryck >10, 2, 4.) Tryck och hll nere i ungefr 2 sekunder fr att brja slowmotionspelning framt. ndra hastighet med hjlp av e och E Nr skivan spelar, tryck en gng fr att gra en paus, avancera en enskild bild fr varje tryckning drefter. E Boto 1 O que faz Carregue e mantenha premido para varrimento rpido retaguarda. (Carregando durante mais de 5 segundos, o varrimento prossegue mesmo depois de ter deixado de premir o boto, carregue em 3 para retomar a leitura normal.) Carregue e mantenha premido para varrimento rpido frente. (Carregando durante mais de 5 segundos, o varrimento prossegue mesmo depois de ter deixado de premir o boto, carregue em 3 para retomar a leitura normal.) Salta para o incio da pista corrente e depois para as pistas anteriores. Salta para a pista seguinte. Inicia a leitura na pista cujo nmero foi seleccionado. Selecciona pistas numeradas de 11 para cima. (Para seleccionar a pista 24, por exemplo, carregue em >10, 2, 4.) Carregue e mantenha premido durante 2 segundos para iniciar um varrimento em retardador frente. Mude a velocidade com os botes e e E. Durante a leitura, carregue uma vez para fazer pausa. Avance um fotograma por cada toque subsequente.

4 Siffror >10 E

4 Nmeros >10

Grundkontroller fr PBC-meny. Om Video CD-skivan innehller PBCmenyer, kan de navigeras med hjlp av fljande kontroller. Fr att stnga av PBC, tryck p 7 och terstarta sedan avspelningen med en sifferknapp och vlj ett spr direkt.
Vad den gr Visar PBC-menyn. Vljer ett numrerat menyalternativ. Visar den fregende menysidan (om det finns ngon). Visar nsta menysida (om det finns ngon). Tryck in fr att vlja en post frn en PBC-meny.

Controlos bsicos do menu PBC. Se o CD Vdeo tiver menus PBC, percorraos utilizando os controlos abaixo descritos. Para desligar o PBC, carregue em 7 e em seguida reinicie a leitura utilizando um boto numerado para seleccionar directamente uma pista.
O que faz Apresenta o menu PBC. Selecciona uma opo numerada de menu. Apresenta a pgina de menu anterior (se houver alguma). Apresenta a pgina de menu seguinte (se houver alguma). Carregue para seleccionar um item a partir de um PBC.

Knapp RETURN Siffror 4 3

Boto RETURN Nmeros 4 3

ppna skivtallriken och tag bort skivan innan du stnger av.

Ejecte e retire o disco antes de desligar.

28
Sw/Po

3 Iniciar

Att lyssna p radio


Fljande steg visar hur du stller in FM och AM radioprogram genom att anvnda de automatiska (search) och manuella (step) tuningfunktionerna. Nr du vl har stllt in en station, kan du minneslagra frekvensen fr att terkalla den senarese Spara frinstllda stationer p sidan 48 fr ytterligare information. 1 Tryck p TUN. Alternativt tryck p FUNCTION p frontpanelen fr att vlja radio. Tryck p BAND fr att vlja FM eller AM-bandet. Varje tryckning kopplar om mellan FM och AM. Stll in en station. Det finns tre stt att gra detta: Automatisk frekvensavstmning Tryck och hll in antingen FQ + eller FQ knappen i ungefr en sekund fr att ska efter stationer i det band du valt. Systemet brjar ska efter nsta station och stoppar nr det finner en. Upprepa detta steg fr att ska efter andra stationer. Manuell frekvensavstmning Fr att ndra frekvensen ett steg i taget tryck p FQ + / FQ . Snabbavstmning Tryck och hll FQ + eller FQ inne fr snabbavstmning och slpp knappen nr du har ntt den frekvens du nskar. 3 1

Audio de rdio
Os passos que se seguem indicam-lhe como sintonizar emissoras de rdio FM e AM utilizando as funes de sintonizao automtica (busca) e manual (passo a passo). Logo que esteja sintonizado numa emissora, pode memorizar a frequncia para a chamar mais tarde consulte Gravar emissoras predefinidas na pgina 48 para obter mais informaes. Carregue em TUN. Alternativamente carregue em FUNCTION no painel frontal para seleccionar o sintonizador (Tuner). Carregue em BAND para seleccionar a banda FM ou a AM. Cada toque faz a comutao entre as bandas FM e AM. Sintonize uma estao. H trs maneiras de o fazer: Sintonizao automtica Para procurar emissoras na banda actualmente seleccionada, carregue sem soltar ou no boto FQ + ou o boto FQ durante um segundo. O sistema ir iniciar a busca da emissora seguinte, parando quando encontrar uma. Repita esta operao para procurar outras emissoras. Sintonizao manual Para alterar a frequncia, a um intervalo de cada vez, carregue nos botes FQ + / FQ . Sintonizao de alta velocidade Carregue e mantenha premido o boto FQ + ou o boto FQ para uma sintonizao de alta velocidade, deixando de premir logo que encontrar a frequncia desejada.

Frbttring av FMstereoljudet
Om du lyssnar p en stereo FM-sndning men har mycket brus drfr att det r en svag signal, frsk med att koppla om till mono. Tryck p MONO fr att koppla om mellan mono och stereo. Nr du lyssnar i mono lyser -indikatorn p displayen.

Melhorar a qualidade do som FM estreo


Se estiver a ouvir uma emisso FM estreo com sinal fraco e muitos rudos, experimente comutar para mono. Carregue em MONO para comutar entre mono e estreo. Quando estiver a ouvir em mono, o indicador acende no mostrador.

29
Sw/Po

3 Att stta igng

Att lyssna p andra komponenter


Detta system har tskilliga audio/video ingngar som du kan koppla till andra komponenter ssom videobandspelare, MD-spelare, osv. Se kapitel 12 fr ytterligare detaljer om anslutning av andra komponenter. 1 Koppla om till den klla som du vill titta p/lyssna till. Det finns fyra externa ingngar som du kan koppla komponenter till. Vlj den med hjlp av multikontrollknapparna: V-1 (Video 1) V-2 (Video 2) A-1 (Audio 1) A-2 (Audio 2) 1

Audio de outros componentes


Esta aparelhagem tem vrias entradas udio/vdeo para ligao a outros componentes, tais como um vdeogravador, um gravador de minidisc (MD), etc. Veja no captulo 12 mais informaes sobre ligao a outros componentes. Comute para a fonte que deseja ver/ouvir. Existem quatro entradas externas s quais se podem ligar outros componentes. Seleccione-as utilizando os botes de controlo mltiplo: V-1 (Vdeo 1) V-2 (Vdeo 2) A-1 (udio 1) A-2 (udio 2)

Alternativt kan du anvnda FUNCTION p frontpanelen eller trycka p SYS och drefter FUNCTION p fjrrkontrollen. 2 Starta avspelningen p kllkomponenten. 2

Alternativamente, pode utilizar o boto FUNCTION no painel frontal, ou carregar em SYS e depois FUNCTION no telecomando. Inicie a leitura da fonte.

30
Sw/Po

3 Iniciar
Omkoppling mellan digitala och analoga kllor
Bde digitala och analoga ingngar finns tillgngliga nr Audio 1 eller Video 2 har valts som kllor. Instllningen av Input Select talar om fr systemet vilken ingng som skall anvndas. Se sid 93 fr ytterligare information om hur du ansluter andra komponenter till ditt system. OBS: Detta system kan endast spela Dolby Digital, PCM (32, 44,1, och 48kHz) och DTS-digitalt ljudformat. Vid anvndning av digitala kllor ihop med andra format, ska du vlja analoga anslutningar och trycka in INPUT ANALOG. 1 Tryck p AUDIO A-1 eller VIDEO V-2 (fr den ingng du vill stlla in). Instllningarna fr Audio 1 och Video 2 r helt oberoende. Tryck p SYS och drefter SETUP. Tryck p @ eller # tills du ser INPUT p displayen. Anvnd % och fr att vlja den ingng som skall anvndas. INPUT OPTICAL den optiska digitala ingngen anvnds som klla.

Comutar entre fontes digitais e analgicas


Tanto a entrada digital como a entrada analgica esto disponveis quando udio 1 ou Vdeo 2 so seleccionados como fonte. O dispositivo Input Select (Selector de Entrada) diz automaticamente ao sistema qual a entrada que ele dever utilizar. Consulte a pgina 93 para obter mais informaes sobre como ligar outros componentes a este sistema. Nota: Este sistema s pode ler formatos udio digitais Dolby Digital, PCM (32, 44,1 e 48kHz) e DTS. Para fontes digitais que utilizam outros formatos, utilize ligaes analgicas e seleccione INPUT ANALOG. 1 Carregue em AUDIO A-1 ou VIDEO V-2 (para a entrada que deseja definir). As definies para as entradas udio 1 e Vdeo 2 so completamente independentes. Carregue em SYS e depois em SETUP. Carregue em @ ou # at que INPUT aparea no mostrador. Utilize os botes % ou para seleccionar a entrada que vai usar. INPUT OPTICAL a entrada digital ptica utilizada como fonte.

2 3 4

2 3 4

INPUT COAXIAL den koaxiala digitala ingngen anvnds som klla. (denna instllning r endast mjlig fr VIDEO 2.)

INPUT COAXIAL a entrada digital coaxial utilizada como fonte. (esta definio est apenas disponvel para VIDEO 2.)

INPUT ANALOG (ajuste predefinido) as entradas analgicas so utilizados como fonte.

INPUT ANALOG (standardinstllning) de analoga ingngarna anvnds som klla. 5 Carregue em ENTER para seleccionar.

Tryck p ENTER fr att bekrfta instllningen.

31
Sw/Po

4 Att ndra ljudet

Justering av bas och diskant


Det lttaste sttet att ndra ljudet r att justera mngden bas och diskant. OBS: Bas- och diskantkontrollerna har ingen pverkan nr DSP-funktionen anvnds eller nr Dolby/DTS-funktionen r instlld p vad som helst utom STANDARD eller SURROUND OFF. 1 2 Tryck p SYS och drefter SOUND CONTROL. Anvnd @ eller # fr att vlja BASS eller TREBLE. 1 2

Ajuste de graves e agudos


A maneira mais simples de modular o som, pelo ajuste dos graves e agudos. Nota: Os comandos dos graves e dos agudos no tm qualquer efeito sempre que utilizar os modos DSP ou quando o modo Dolby/DTS estiver ajustado para STANDARD ou SURROUND OFF. Carregue em SYS e depois em SOUND CONTROL. Utilize os botes @ ou # para seleccionar BASS (graves) ou TREBLE (agudos).

Anvnd % och fr att justera ljudet. Du kan se den aktuella nivn p displayen. Tryck p ENTER fr att stlla in nivn.

Utilize os botes % ou para ajustar o som. No mostrador pode ver-se o nvel do momento. Carregue em ENTER para estabelecer o nvel.

Anvndning av P.Bass
Frutom standardkontrollerna fr justering av bas och diskant har detta system en P.Bass. Du kan stta p den fr att f ytterligare bas. OBS: P.Bass har ingen pverkan nr du lyssnar via hrlurarna. Tryck p SYS och sedan P.BASS fr att koppla av och p P.BASS.

Utilizao do P.Bass
Alm dos controlos-padro para ajuste de graves e agudos, a aparelhagem tem uma funo para aumento de graves (P.Bass). Ligue-a quando quiser obter esse efeito. Nota: O comando P.Bass no tem qualquer efeito sempre que ouvir atravs dos auscultadores. Carregue em SYS e depois em P.BASS para ligar e desligar o P.BASS.

32
Sw/Po

4 Modulao do som

Anvndning av ljudlgen
Ljudlgena tillter dig att lgga till olika rumstypers ljudeffekter till dina DVD, CD och andra kllor. Dessa effekter behandlar ljudet p olika stt fr att simulera olika utrymmen ssom en teater, eller konserthall. Vid bruket av Dolby Surround, Dolby Digital eller DTS surroundkllor, som t.ex. DVD-skivor, kan du anvnda Advanced Theater-effekter fr att ka ljudets rumseffekter; Om endast stereokllor brukas, som t.ex. CD-ljudskivor, anvnder du DSP-funktionerna. Frutom att du kan vlja mellan effekterna, s kan du ocks justera effektljudens styrka. En subtilare effektniv kan ofta frbttra ljudet mer n att bara skruva upp volymen. Experimentera och se vad som fungerar bst fr dig.

Utilizao dos modos sonoros


Os modos sonoros permitem-lhe acrescentar aos seus DVDs, CDs e outras fontes, vrios efeitos acsticos de ambiente. Estes efeitos modificam o som de vrias maneiras, simulando ambientes diferentes, tais como o cinema ou a sala de concertos. Para as fontes de som envolvente Dolby Surround, Dolby Digital ou DTS, como DVDs, utilize os efeitos Advanced Theater para adicionar efeitos de ambientes ao som; para fontes apenas stereo, como CDs udio, utilize os modos DSP. Tambm ao escolher os efeitos, pode ajustar a fora dos efeitos dos sons. Muitas vezes, um nvel de feito subtil melhora mais o som do que simplesmente aument-lo. Experimente o efeito que mais lhe agrada.

Lyssna p surroundljudkllor med rumseffekter


Effekt-funktioner Koppla in Dolby/DTS funktionen nr du spelar en Dolby Surround, Dolby Digital eller DTS-avkodad klla. Auto Fr digitala kllor, vljs avkodningen automatiskt beroende p kllan: Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, 2-kanals stereo, osv. Inga extraeffekter lggs till kllan. Analoga kllor spelas p samma stt som vid instllningen Surround Off. Standard Som Auto frutom att 2-kanaliga (analoga eller digitala) kllor processas med anvndning av Dolby Pro Logic fr surroundljudeffekter. Musical Ljud som i en konserthall. Drama Ljud som i en klassisk, medelstor biograf. Action Ljud som i en stor, modern biografsalong. Virtual Surround 1 Virtuellt surroundljud endast frn de tv frmre stereohgtalarna och en subwoofer. Anvnd denna funktion om du inte kan anvnda surroundhgtalarna. Virtual Surround 2 Virtuellt surroundljud om du har anslutit surroundhgtalarna, men anvnder dem framfr lyssningspositionen. Rear Wide Breddar den bakre kanalens ljudplattform. Surround Off Alla kllor matas ut enbart genom den frmre vnstra och hgra hgtalaren och subwoofern. Inga effekter lggs till. OBS: Dolby/DTS-funktionen kan inte anvndas tillsammans med 96kHz/24-bits-kllor eller i kombination med DSP-effekter.

Ouvir fontes de som envolvente com efeitos de vrios ambientes


Modos de efeitos Ligue o modo Dolby/DTS sempre que for ler uma fonte codificada Dolby Surround, Dolby Digital ou DTS. Auto Para fontes digitais, a descodificao automaticamente seleccionada de acordo com a fonte: Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, estreo em 2 canais, etc. No h adio de outros efeitos fonte. As fontes analgicas so lidas como em modo Surround Off. Standard Como em Auto, excepto no processamento das fontes (analgicas e digitais) para 2 canais, o qual feito com utilizao de Dolby Pro-Logic para efeitos de som envolvente. Musical Som de um concerto numa sala de espectculos. Drama Clssico, som de um teatro para filmes de curta-metragem. Action Grande, som de um teatro para filmes modernos. Virtual Surround 1 Som envolvente virtual apenas das colunas stereo frontais principais e de um subwoofer. Utilize este modo se no puder utilizar as colunas de som envolvente. Virtual Surround 2 Som envolvente virtual se tiver ligado as colunas de som envolvente, mas est a utiliz-las na parte da frente da posio de audio. Rear Wide Amplia o nvel de som do canal traseiro. Surround Off Todas as fontes so lidas apenas atravs dos altifalantes frontais esquerdo e direito e do altifalante de graves. No h adio de efeitos especiais. Nota: O modo Dolby/DTS no pode ser utilizado com fontes de 96kHz/24-bit, ou em combinao com efeitos DSP.

33
Sw/Po

4 Att ndra ljudet


1 Tryck p SYS och drefter p 2/DTS fr att vlja ett ljudlge. Varje tryckning ndrar lget enligt fljande: AUTO STANDARD (surround p, men utan Advanced Theater-effekt) MUSICAL DRAMA ACTION VIRTUAL SURR.1 VIRTUAL SURR.2 REAR WIDE SURROUND OFF (surround off) Fr att justera effektnivn nr du anvnder en av Advanced Theater-effekterna: 1 2 Tryck in SYS och sedan SOUND CONTROL. Anvnd % och -knapparna fr att justera effektnivn. Du kan justera effektnivn inom omrdet 10 till 90. 1 Carregue em SYS e depois em 2/DTS para seleccionar um modo sonoro.
Cada toque altera o modo da seguinte maneira:

AUTO STANDARD (som envolvente ligado, sem nenhum efeito do Advanced Theater) MUSICAL DRAMA ACTION VIRTUAL SURR.1 VIRTUAL SURR.2 REAR WIDE SURROUND OFF (som envolvente desligado) Para ajustar o nvel de efeitos sempre que utilizar um dos efeitos do Advanced Theater: 1 2 Carregue em SYS e, de seguida, em SOUND CONTROL. Utilize os botes % e para ajustar o nvel de efeitos. Pode ajustar o nvel de efeitos entre 10 e 90.

Att lyssna till andra kllor med rumseffekter


Du kan lgga till rumseffekter till audio CD och andra stereokllor som anvnder DSP-lgen. Olika effekter verkar olika p olika sorters musik s var inte rdd fr att experimentera lite grann. Du kan vlja mellan sju olika DSPeffekter: Hall 1 Ljud som i en stor trpanelad konserthall. Hall 2 Ljud som i en stor konserthall av sten. Jazz Ljud som i en jazzklubb. Dance Nattklubbsljud. Theater 1 Ljud som i en klassisk, medelstor biografsalong. Theater 2 Ljud som i en stor, modern biografsalong. Simulated Stereo Virtuell stereo fr monokllor.

Audio de outras fontes com efeitos acsticos


Podem acrescentar-se efeitos acsticos de ambiente em udio-CDs e noutras fontes estreo, utilizando os modos DSP. Efeitos diferentes ajustam-se melhor a diferentes tipos de msica e por isso no hesite em experiment-los. Existem sete efeitos DSP pelos quais pode optar: Hall 1 Grande, som de uma sala de espectculos com painis de madeira. Hall 2 Grande som de uma sala de espectculos com painis de pedra. Jazz Som ao vivo de um clube de jazz. Dance Som de um clube nocturno. Theater 1 Clssico, som de um teatro para filmes de curta-metragem. Theater 2 Grande, som de um teatro para filmes modernos. Simulated Stereo Stereo virtual para fontes mono.

34
Sw/Po

4 Modulao do som
OBS DSP-effekterna kan inte anvndas tillsammans med 96kHz/24-bits-kllor eller i kombination med DSP-effekter. Om du spelar stereokllor med DSPeffekterna avstngda, kommer det inget ljud frn surround- och mitthgtalarna. 1 Tryck in Press SYS och sedan DSP fr att vlja en ljudfunktion. Med upprepade tryckningar stegar man igenom alla kllor p fljande stt: HALL 1 HALL 2 JAZZ DANCE THEATER 1 THEATER 2 SIMULATED STEREO DSP OFF (inga effekter tillagda) 1 Notas Os efeitos DTS no podem ser utilizados com fontes de 96kHz/24-bit, ou em combinao com o modo Dolby/DTS. Sempre que reproduzir fontes stereo com os efeitos DSP desligados, no existe qualquer som a partir das colunas de som envolvente e centrais. Carregue em SYS e, de seguida, em DSP para seleccionar um modo de som. Cada vez que carrega, muda o modo da seguinte maneira: HALL 1 HALL 2 JAZZ DANCE THEATER 1 THEATER 2 SIMULATED STEREO DSP OFF (nenhum efeito adicionado)

Fr att justera effektnivn vid anvndning av DSP-effeker: 1 2 Tryck in SYS och sedan SOUND CONTROL. Anvnd % och -knapparna fr att justera effektnivn. Du kan justera effektnivn inom omrdet 10 till 90. 1 2

Para ajustar o nvel do efeito sempre que utilizar um dos efeitos DSP: Carregue em SYS e, de seguida, em SOUND CONTROL. Utilize os botes % e para ajustar o nvel do efeito. Pode ajustar o nvel do efeito de 10 a 90.

Att lyssna med lg volym


Nr volymen r lg tenderar surroundljudet att inte bli riktigt bra. Stt p lyssningslge Midnight (Midnatt) fr att njuta av bra surroundljud ven vid lg volym. Tryck p SYS och sedan MIDNIGHT fr att koppla av och p lyssningslge Midnight (Midnatt).

Audio em baixo volume


Quando o volume baixo, os efeitos de som envolvente tendem a ficar menos satisfatrios. Ligue o modo de audio Midnight para obter som de qualidade surround mesmo em baixo volume. Carregue em SYS e depois em MIDNIGHT para ligar e desligar o modo de audio Midnight.

35
Sw/Po

4 Att ndra ljudet


Justering av kanalvolymniverna
Beroende p ditt rum och var du sitter kan du vilja justera de relativa volymerna hos en eller flera hgtalare fr att f ett mer balanserat ljud. Du kan gra detta i alla lgen inklusive Dolby Digital/DTS, DSP och stereo. Instllningarna som du gr i olika lgen r helt oberoende och pverkar inte ngon annat lge. OBS Varje DSP- effekt har en egen uppsttning av kanalnivinstllningar. De kanalniver du stller in fr Dolby/ DTS-funktionen tillmpas p alla Advanced Theater-effekter Nivn p hrlurarna pverkas inte av kanalnivinstllningarna. 1 Tryck p SYS och sedan CH SELECT. Justeringar av kanalvolymniverna pverkar endast det aktuella ljudlget. Anvnd @ och # fr att vlja kanal att justera. Displayen visar kanalen och dess aktuella instllning. Kom ihg att alla kanaler inte r tillgngliga i alla ljudlgen. 3 Anvnd % och fr att justera volymen fr den aktuella kanalen. Fr bsta resultat sitt i din normala lyssnarposition nr du gr det hr. Du kan justera varje hgtalare inom omrdet +/-10dB. Nr du r klar, tryck p ENTER.

Ajuste de volume dos canais


Dependendo da sua sala e do lugar onde est sentado, pode querer ajustar o volume de um ou mais altifalantes para obter melhores condies acsticas. Isto pode ser feito em qualquer modo, mesmo nos modos Dolby Digital/DTS, DSP e estreo. Os ajustes que fizer em qualquer destes modos, so completamente independentes e no afectam nenhum dos outros modos. Notas Cada efeito DSP tem o seu prprio conjunto de definies do nvel do canal. Os nveis do canal que ajustar para o modo Dolby/DTS aplicam-se em todos os efeitos do Advanced Theater. O nvel dos auscultadores no afectado pelas definies do nvel do canal. 1 Carregue em SYS e depois em CH SELECT. O ajuste dos nveis de volume do canal afectar apenas o corrente modo de som. Utilize os botes @ e # para seleccionar o canal a ajustar. O mostrador apresenta o canal e as suas definies no momento. Lembre-se que nem todos os canais esto disponveis em todo os modos sonoros. 3 Utilize os botes % e para ajustar o volume do canal em uso. Para obter melhores resultados, sente-se no seu habitual lugar de audio quando fizer isto. Pode ajustar cada coluna +/-10dB. Quando tiver concludo, carregue em ENTER.

36
Sw/Po

5 Utilizao do Leitor DVD

Inledning
De flesta funktioner som tcks i detta kapitel gller fr DVD-skivor, Video CD och CD ven om den exakta funktionen kan variera lite beroende p den skiva som r laddad. Nr man spelar DVD-skivor och ikonen eller visas p skrmen tillter antingen spelaren eller skivan inte anvndning av den funktionen. Nr man spelar Video CD-skivor r vissa funktioner inte tillgngliga i PBC-lget. Om du vill anvnda dem stoppa skivan frst och terstarta den genom att mata in sprnumret p fjrrkontrollen.

Introduo
A maior parte das funes abordadas neste captulo, aplicam-se aos discos DVD, CDs Vdeo e CDs, embora as operaes de funcionamento variem ligeiramente consoante o tipo de disco. Durante a leitura de discos DVD, se aparecerem no ecr os smbolos ou , quando tentar executar determinada funo, quer dizer que o leitor ou o disco no toleram a referida funo. Durante a leitura de CDs Vdeo, algumas funes no esto disponveis em modo PBC. Se quiser utiliz-las, pare o disco e em seguida recomece a leitura pela introduo de um nmero de pista atravs do telecomando.

Att hitta vad du vill p en skiva


Du kan direkt komma t vilken punkt som helst p en skiva med hjlp av sklgena. Anvnd skningen medan en skiva spelar eller nr den stoppadavspelning brjar omedelbart frn den specificerade punkten. 1 Tryck p SHIFT sedan SEARCH MODE upprepade gnger fr att vlja mellan: Title search (enbart DVD) Chapter/Track search Time search (enbart DVD och Video CD) Off 2 Mata in titel/kapitel/sprnummer eller tid (minuter & sekunder). Till exempel fr titel 4, tryck p 4. Fr kapitel/spr 12, tryck p 1, 2. Fr 45 minuter in p skivan, tryck p 4, 5, 0, 0. 3 Tryck p 3 fr att starta/ terstarta avspelningen. 3 2

Encontrar num disco o que procura


Pode ter-se acesso a qualquer ponto de um disco atravs de um dos modos de busca. Utilize-os quando um disco estiver em leitura ou parado. A leitura comea imediatamente no ponto especificado. 1 Carregue em SHIFT e depois em SEARCH MODE, repetidamente, para escolher entre: Title search (Busca de Ttulo somente DVD) Chapter/Track search (Busca de Captulo/Pista) Time search (Busca por tempo somente DVD e CDs Vdeo) Off (Desligar) Introduza o nmero de ttulo/ captulo/pista ou o tempo (minutos e segundos). Por exemplo, para o ttulo 4, carregue em 4. Para o captulo/pista 12, carregue em 1, 2. Para chegar aos 45 minutos do disco, carregue em 4, 5, 0, 0. Carregue em 3 para iniciar/ reiniciar a leitura.

37
Sw/Po

5 Anvndning av DVD-spelaren

Att byta kameravinklar


(enbart DVD)
Vissa DVD-skivor innehller scener som r tagna ur tv olika vinklarse p fodralet fr ytterligare information: det ska vara mrkt med en -ikon om den innehller scener med multivinklar. Nr dessa scener spelas framtrder en ikon p skrmen samtidigt som ANGLE-indikatorn lyser p displayen. Fr att ndra kameravinkel, tryck p SHIFT och sedan p .

Mudar os ngulos de cmara (somente


DVD)
Alguns DVDs apresentam pequenas imagens de dois ou mais ngulos marque o quadrado para mais detalhes: dever ser marcado com um cone caso inclua cenas de vrios ngulos. Sempre que estas cenas estiverem a ser reproduzidas, aparece um cone de uma cmara no ecr e o indicador ANGLE acende-se no mostrador. Para mudar o ngulo da cmara, carregue em SHIFT e depois em . Para ocultar o indicador de ngulo da TV, escolha Angle Indicator > Off no menu Vdeo (veja na pgina 62).

Fr att inte visa vinkelindikatorn p TV:n vlj Angle Indicator > Off frn Videomenyn (se sidan 62).

Byte av textremsa
(enbart DVD)
Mnga DVD-skivor har textremsor p ett eller flera sprk fodralet brukar tala om vilka textremsesprk som finns tillgngliga. Du kan byta textremsesprk nr som helst under avspelning. Fr att visa/byta textremsesprk, tryck p SUBTITLE upprepade gnger. Fr att stnga av textremsan, tryck p SUBTITLE och sedan p C (Clear). Fr att stlla in preferenser fr textremsan, se sidan 65.

Mudar subttulos
(somente DVD)
Muitos discos DVD tm subttulos em um ou mais idiomas, podendo geralmente verse na caixa quais so eles. O idioma dos subttulos pode ser mudado a qualquer momento durante a leitura. Para mostrar/mudar o idioma dos subttulos, carregue em SUBTITLE repetidamente. Para fechar os subttulos, carregue em SUBTITLE e seguidamente em C (Clear). Para definir as preferncias de subttulo, veja a pgina 65.

38
Sw/Po

5 Utilizao do Leitor DVD

Att byta ljudsprk


(enbart DVD)
Nr man spelar en DVD-skiva inspelad med dialog med tv eller flera sprk kan man byta ljudsprk nr som helst under avspelning. OBS: Du kan vlja ljudsprk p vissa skivor frn DVD-skivorsmenyn. Tryck in menyn och gr ditt val genom att flja skrmmenyerna. Fr att visa det aktuella ljudsprket, tryck p AUDIO. Fr att byta ljudsprk, tryck p AUDIO upprepade gnger. Fr att stlla in ljudsprkspreferenser, se sidan 64.

Mudar o idioma udio (somente DVD)


Durante a leitura de um DVD com dilogos gravados em dois ou mais idiomas, podese mudar a qualquer momento para outro idioma disponvel. Nota: Com alguns CDs, possvel seleccionar o idioma de udio a partir do menu do DVD. Carregue no menu e, de seguida, siga os menus no ecr para efectuar a sua seleco. Para ver o corrente idioma udio, carregue em AUDIO. Para mudar o idioma udio, carregue repetidamente em AUDIO. Para definir as preferncias do idioma udio, veja a pgina 64.

Att programmera spellistor


Att programmera en spellista innebr att tala om fr spelaren vilka spr och i vilken ordning som du vill spela dem. Du kan programmera en sekvens med upp till 24 spr och spela spr mer n en gng om du s vill. Mata in spellistan via en pskrmendisplay med anvndning av markrknapparna och sifferknapparna fr att navigera p skrmen och mata in titel/ kapitelnummer.

Programar sequncias
Programar uma sequncia significa "dizer" ao leitor quais as pistas que quer ouvir e em que ordem. Pode programar uma sequncia at 24 pistas, repetindo mais de uma vez aquelas que quiser. Introduza a sequncia no respectivo ecr de programao, utilizando os botes de cursor e os botes numerados para percorrer o ecr e para introduzir os nmeros dos ttulos/captulos.

39
Sw/Po

5 Anvndning av DVD-spelaren
Att programmera en DVD-spellista
1 2 Tryck p SHIFT och sedan PGM. Anvnd @ och # fr att vlja Program Chapter eller Program Title. Om du vljer Program Chapter, flytta markren ner () fr att markera Title och mata sedan in titelsiffran (alla kapitel du programmerar kommer att vara frn denna titel).
Program Chapter Program Title Current: Title

Programar sequncias em DVD


1 2 Carregue em SHIFT e depois em PGM Utilize os botes @ e # para seleccionar Program Chapter ou Program Title. Se escolher Program Chapter, desloque o cursor para baixo () para seleccionar Title e em seguida introduza um nmero de ttulo (todos os captulos que programar sero deste ttulo).
Program Chapter Program Title Current: Title

7 Chapter 1 1 (Chapter 1~ 18) Program Memory Off Move


ENTER

Title

Play

PROGRAM

Exit

7 Chapter 1 1 (Chapter 1~ 18) Program Memory Off Move


ENTER

Title

Play

PROGRAM

Exit

Program Chapter Program Title Current: Title

2(/20)

Program Chapter Program Title Current: Title

Program Memory Off Move


ENTER

2(/20)

Play

PROGRAM

Exit

Program Memory Off Move


ENTER

Play

PROGRAM

Exit

Flytta markren ner till spellistrutan och brja mata in kapitel/titelsiffror. For titlar/kapitel 1 till 10 anvnds den korresponderande sifferknappen. Fr 11 och ver anvnds >10-knappen (>10, 2, 4 fr 24, etc.)
Program Chapter Program Title Current: Title Title 7 Chapter 1 1 (Chapter 1~ 18) 09 07 18 Program Memory Off

Desloque o cursor para a janela da sequncia, em baixo, e comece a introduzir os nmeros dos captulos/ttulos. Para faixas/captulos de 1 a 10, utilize o boto com o nmero correspondente. Para faixas/captulos a partir do nmero 11, utilize o boto >10 (>10, 2, 4 para 24, etc.)
Program Chapter Program Title Current: Title Title 7 Chapter 1 1 (Chapter 1~ 18) 09 07 18 Program Memory Off

Move

ENTER

Play

PROGRAM

Exit

Program Chapter Program Title Current: Title

2(/20)

09 07 18 Program Memory Off Move


ENTER

Move

ENTER

Play

PROGRAM

Exit

Program Chapter Program Title Current: Title

2(/20)

Play

PROGRAM

Exit

09 07 18 Program Memory Off Move


ENTER

Play

PROGRAM

Exit

40
Sw/Po

5 Utilizao do Leitor DVD


4 Om du vill lagra spellistan, flytta ner markren till Program Memory och stt den p ON. Spelaren kan lagra spellistor fr upp till 24 DVD-skivor.
Program Chapter Program Title Current: Title Title

Se quiser memorizar a sequncia, desloque o cursor para Program Memory, em baixo, e coloque-o em ON. O leitor pode memorizar sequncias at 24 discos DVD.
Program Chapter Program Title Current: Title Title

1 09 07 18 Program Memory Move

7 Chapter 1 (Chapter 1 ~ 49)


On Off
PROGRAM

Exit

1 09 07 18 Program Memory Move

7 Chapter 1 (Chapter 1 ~ 49)


On Off
PROGRAM

Exit

Tryck p ENTER fr att starta avspelningen omedelbart, eller SHIFT och sedan PGM fr att lmna programmeringen om du vill starta avspelningen senare.

Carregue em ENTER para iniciar a leitura imediatamente, ou SHIFT e depois PGM para sair, se quiser iniciar a leitura mais tarde.

Att programmera en CD/Video CD-spellista


1 Tryck p SHIFT och sedan PGM.
Program Track

Programar sequncias em CD/CD Vdeo


1 Carregue em SHIFT e depois em PGM.
Program Track

1(/10) 0.00
Current: Track Total Time

Move

ENTER

Play

PROGRAM

Exit

1(/10) Current: Track Total Time 0.00

Brja mata in sprnummer. Fr spr frn 1 till 10 anvnd motsvarande sifferknapp. Fr 11 eller hgre, anvnd >10 (>10, 2, 4 fr 24, osv.) Tryck p ENTER fr att brja avspelningen omedelbart, eller SHIFT och sedan PGM fr att lmna programmeringen om du vill starta avspelningen senare*. * Du kan inte starta programmerad avspelning senare med en PBC Video CD: Tryck p ENTER fr att starta.

Move

ENTER

Play

PROGRAM

Exit

Comece a introduzir nmeros de pista. Para as pistas de 1 a 10 utilize o correspondente boto numerado. De 11 para cima, utilize o boto >10 (>10, 2, 4 para 24, etc.). Carregue em ENTER para iniciar a leitura imediatamente, ou SHIFT e depois PGM para sair, se quiser iniciar a leitura mais tarde*. * No poder iniciar mais tarde a leitura do programa com um CD Vdeo PBC: carregue em ENTER para iniciar.

41
Sw/Po

5 Anvndning av DVD-spelaren

Ytterligare programmeringsalternativ
Det finns tskilliga andra alternativ som kan anvndas nr du programmerar/ anvnder spellistor. Fr att titta p spellistan tryck p SHIFT och sedan p PGM. Fr att stoppa in en paus i spellistan tryck p 8 istllet fr en siffra. Du kan inte programmera tv pauser i rad eller brja eller sluta spellistan med en paus. Fr att ta bort en siffra frn spellistan, placera markren p titeln/kapitlet/sprsiffran och tryck p C (Clear). Fr att lgga in siffra i spellistan, placera markren dr du vill att titeln/kapitlet/spret skall lggas in och mata sedan in siffran. Alla pfljande programdelar omnumreras ett snpp. Fr att lgga till en siffra i slutet av spellistan, tryck p SHIFT och sedan PGM, mata in titel/ kapitel/spr-numret och tryck sedan p SHIFT och PGM igen. Fr att lgga till den fr nrvarande spelande titeln/ kapitlet/spret till spellistan, tryck p SHIFT och hll sedan PGM nere i ungefr 2 sekunder. Om det inte finns ngon aktuell spellista skapas en ny. (Fr DVD: Om den sista spellistan som programmerades gllde titlar, skapas en titelspellista, annars skapas en kapitelspellista.) Fr att radera bort spellistan, tryck p 7 fr att stoppa avspelningen och tryck sedan p C (Clear). Fr att radera en lagrad DVDspellista, ladda in DVD-skivan, tryck p SHIFT och sedan p PGM och ndra sedan Program Memory till Off. Tryck p ENTER fr att bekrfta.

Mais opes de programao


Existem vrias outras opes disponveis para programao/utilizao de sequncias. Para ver a sequncia, carregue em SHIFT e depois em PGM. Para fazer uma pausa na sequncia, carregue em 8 em vez de um nmero. No possvel programar duas pausas sucessivas, ou iniciar/concluir uma sequncia com uma pausa. Para apagar uma entrada na sequncia, coloque o cursor sobre o respectivo nmero do ttulo/captulo/pista e carregue em C (Clear). Para inserir uma entrada na sequncia, coloque o cursor no ponto em que deseja meter o ttulo/captulo/pista e depois introduza o respectivo nmero. Todas as entradas seguintes deslocar-se-o um intervalo. Para acrescentar uma entrada no fim da sequncia, carregue em SHIFT e depois em PGM, introduza o nmero de ttulo/captulo/pista e em seguida carregue mais uma vez em SHIFT e depois em PGM. Para acrescentar sequncia o ttulo/captulo/pista em leitura, carregue em SHIFT e depois mantenha PGM premido durante 2 segundos. Se no houver nenhuma sequncia, uma nova ser criada. (Para DVD: se a ltima sequncia programada era para ttulos, uma sequncia do mesmo tipo ser criada; seno, ser uma sequncia de captulos.) Para apagar a sequncia, carregue em 7 para parar a leitura e depois carregue em C (Clear). Para apagar uma sequncia memorizada de DVD, coloque o disco DVD, carregue em SHIFT e depois em PGM; seguidamente mude para Off a opo de Program Memory. Carregue em ENTER para confirmar.

42
Sw/Po

5 Utilizao do Leitor DVD

Att anvnda upprepad avspelning


Anvnd upprepningsfunktionen fr att repetera det aktuella spret/kapitlet/titeln, hela skivan eller fr att repetera mellan tv punkter var som helst p skivan. Du kan stlla in repetitionslget p normal eller p programavspelningslge. Stll in eller ndra upprepningsfunktionen medan skivan spelas. OBS: Du kan inte anvnda upprepning och slumpvis avspelning samtidigt. Fr att stlla in upprepning eller ndra upprepningslge, tryck p REPEAT. Upprepningslget visas p skrmen. Stoppa vid det lge du nskar. Fr att avbryta upprepningsavspelning, tryck p C (Clear) eller stll upprepningslget p OFF. Fr att gra en slinga av en del av en skiva, tryck p AB fr att markera startpunkten och markera drefter slutpunkten och brja spela slingan. Fr att avbryta slingan tryck p AB en gng till. Fr att upprepa en del av skivan en gng, tryck p AB fr att markera startpunkten och tryck sedan p 3 fr att markera slutpunkten och brja sedan spela slingan.
Vad den gr Stller in upprepningslget. Fr DVD upprepas titlar eller kapitel. Fr CD eller Video CD, spr eller alla spr. Stller in startpunkten av en slinga som upprepas. Tryck igen fr att markera slutpunkten och brja upprepning av slingan. Om du bara vill spela slingan en gng, markera slutpunkten genom att trycka p 3. Avbryter upprepningslget (avspelningen fortstter). Avbryter upprepningslget (avspelningen stoppar).

Repetio da leitura
Utilize esta funo para repetir o corrente ttulo/captulo/pista, para todo o disco ou para estabelecer um ciclo de repetio entre quaisquer dois pontos do disco. O modo de repetio pode ser definido para normal ou leitura de programa. Defina-o ou mude-o quando o disco j estiver em leitura. Nota: a repetio da leitura e a leitura aleatria no podem ser utilizadas em simultneo. Para definir ou mudar o modo de repetio, carregue em REPEAT. O modo de repetio aparece no ecr. Simplesmente pare naquele que desejar. Para cancelar a repetio da leitura, carregue em C (Clear) ou ponha o modo de repetio em OFF. Para repetir em ciclo uma parte de um disco, carregue em AB para marcar o ponto inicial e depois mais uma vez para marcar o ponto final e comear o ciclo. Para cancelar o ciclo de repetio, carregue novamente em AB. Para repetir uma vez uma parte de um disco, carregue em AB para marcar o ponto inicial e depois em 3 para marcar o ponto final e executar o ciclo de repetio.
O que faz Estabelece o modo de repetio. Para DVD, os modos de repetio so ttulos ou captulos; para CDs ou CDs Vdeo, so determinadas pistas ou todas as pistas. Estabelece o ponto inicial de um ciclo a repetir. Carregue mais uma vez para marcar o ponto final e iniciar a repetio do ciclo. Para ler apenas uma vez o ciclo, marque o ponto final carregando em 3. Cancela o modo de repetio (a leitura continua). Cancela o modo de repetio (a leitura pra).

Knapp REPEAT

Boto REPEAT

AB

AB

C 7

C 7

43
Sw/Po

5 Anvndning av DVD-spelaren

Att anvnda slumpvis avspelning


Fr att spela titlar/kapitel/spr i en annorlunda ordning varje gng du spelar en skiva, kan du anvnda det slumpvisa avspelningslget. Varje titel/kapitel/spr spelas bara en gng, men i slumpvis ordning. Du kan stlla in slumpvis avspelning nr skivan spelar eller nr den r stoppad. OBS: Du kan inte anvnda slumpvis avspelning tillsammans med program eller upprepningslget.

Leitura aleatria
Para a leitura de ttulos/captulos/pistas em ordem diferente de cada vez que ouvir um disco, utilize o modo de leitura aleatria. Cada ttulo/captulo/pista lido apenas uma vez, mas em sequncia aleatria. Estabelea o modo de leitura aleatria quando o disco estiver em leitura ou parado. Nota: a leitura aleatria no pode ser utilizada em simultneo com a leitura de programa ou de repetio.

DVD
Para iniciar a leitura aleatria de captulos, carregue em SHIFT, depois em RDM e depois em ENTER. Para iniciar a leitura aleatria de ttulos, carregue em SHIFT, depois duas vezes em RDM e depois em ENTER.

DVD
Fr att brja spela av kapitel slumpvis, tryck p SHIFT och sedan p RDM och sedan p ENTER. Fr att brja spela titlar slumpvis, tryck p SHIFT och sedan p RDM tv gnger och sedan p ENTER.

CD/Video CD
Fr att brja spela spr slumpvis tryck p SHIFT och sedan p RDM.
Vad den gr CD/Video CD: Startar slumpmssig (random) uppspelning av olika spr. DVD: Stller in randomfunktionen (kapitel eller titel). Tryck in ENTER fr att starta. Endast DVD: Brjar slumpvis avspelning. Brjar ett nytt slumpvis titel/ kapitel/spr. tergr till brjan av det aktuella titeln/kapitlet/spret (du kan inte g tillbaka lngre n s). Avbryter slumpvis avspelning (avspelningen fortstter mormalt). Avbryter slumpvis avspelning (avspelningen stoppar).

CD/CD Vdeo
Para iniciar a leitura aleatria de pistas, carregue em SHIFT e depois em RDM.
O que faz CD/CD Vdeo: Inicia a leitura aleatria das faixas. DVD: Define o modo de leitura aleatria (captulo ou faixa). Carregue em ENTER para iniciar. Somente DVD: Inicia a leitura aleatria. Inicia um novo ttulo/captulo/ pista aleatrio. Regressa ao incio do corrente ttulo/captulo/pista (no se pode recuar para alm disto). Cancela o modo aleatrio (a leitura prossegue normalmente). Cancela o modo aleatrio (a leitura pra).

Knapp RDM

Boto RDM

ENTER 4

ENTER 4

CLEAR 7

CLEAR 7

44
Sw/Po

5 Utilizao do Leitor DVD

Att bokmrka en plats p en skiva


(DVD/Video CD)
Om du tittar bara p en del av en DVDskiva och tnker titta p resten senare kan du bokmrka den plats och starta avspelningen drifrn vid en senare tidpunkt utan att behva ska manuellt efter den rtta platsen. Du kan anvnda denna egenskap p upp till fem skivor (efter det tms det ldsta bokmrket fr att ge plats t ett nytt). Vid den punkt dr du vill kunna brja spela av igen nsta gng, tryck p LAST MEMORY och stanna sedan skivan (7). Fr att teruppta avspelningen, ladda in skivan och tryck p LAST MEMORY. (Om skivan brjade spela automatiskt, stoppa den frst.) Fr att radera bort det sista bokmrket hos den laddade skivan, tryck p LAST MEMORY och sedan p C (Clear) medan Last Memory visas p skrmen. Obs: Bokmrkning fungerar ocks med Video CD, men bara fr en skiva och du mste lta skivan ligga kvar i systemet om skivtallriken ppnas raderas minnet. Last Memory fungerar inte alltid tillfrlitligt med en del PBC Video CDskivor.

Marcao de um ponto no disco


(DVD/CD Vdeo)
Se quiser ver apenas parte de um DVD com a inteno de interromper e continuar mais tarde no ponto em que deixou, pode marcar esse ponto e retomar a leitura noutra ocasio, sem ter que o procurar manualmente. Pode utilizar esta funo at cinco discos (a partir de cinco, a marca mais antiga apagada para dar lugar mais recente). No ponto a partir do qual deseja retomar mais tarde a leitura, carregue em LAST MEMORY e depois pare o disco (7). Para retomar a leitura, coloque o disco e carregue em LAST MEMORY. (Se a leitura do disco for automaticamente iniciada, pare-a primeiro.) Para apagar a ltima posio de memria do disco colocado, carregue em LAST MEMORY e depois em C (Clear) quando Last Memory estiver visvel no ecr. Nota: A marcao tambm funciona em CD Vdeo, mas apenas para um disco e este tem que ficar na aparelhagem. Basta abrir o tabuleiro de disco para apagar o contedo da memria. Last Memory pode no funcionar fiavelmente com alguns CDs Vdeo PBC.

45
Sw/Po

5 Anvndning av DVD-spelaren

Att lagra skivinstllningar


(enbart DVD)
Om du har en srskild uppsttning preferensinstllningar fr en skiva, kan du lagra dessa med hjlp av funktionen Condition Memory. Nr du har lagrat dem terkallas dessa instllningar automatiskt s snart du laddar in den skivan. Systemet kan lagra instllningar fr 15 skivor. Efter det raderas den ldsta och erstts med den nya uppsttningen. Instllningarna som lagras r: P skrmen display (sidan 60) Textremsesprk (sidan 65) Ljudsprk (sidan 64) Videokvalitet (sidan 61) Vinkelindikator (sidan 62) Barnsprr (sidan 69) Fr att lagra instllningarna fr den aktuella skivan, tryck p SHIFT och sedan p CONDITION under pgende avspelning. Fr att terkalla instllningarna, bara ladda in skivan. Displayen visar COND_MEMORY och Condition Memory visas p skrmen. Fr att radera lagrade instllningar, ladda in skivan och tryck p C (Clear) medan Condition Memory visas p skrmen.

Memorizao das definies do disco


(somente DVD)
Se tiver determinadas preferncias relativamente a um disco, pode memorizlas utilizando a funo Condition Memory. Uma vez memorizadas, as suas definies sero automaticamente relembradas sempre que colocar esse disco. A aparelhagem pode armazenar definies para um mximo de 15 discos; a partir deste nmero, cada nova memorizao anula a mais antiga. As definies memorizadas so: Visualizao no Ecr (pgina 60) Idioma dos subttulos (pgina 65) Idioma udio (pgina 64) Qualidade vdeo (pgina 61) Indicador de ngulo (pgina 62) Nvel de acesso para crianas (pgina 69) Para memorizar definies no disco corrente, carregue em SHIFT e depois em CONDITION durante a leitura. Para relembrar as definies memorizadas, simplesmente coloque o disco. No mostrador aparece COND_MEMORY e no ecr aparece Condition Memory. Para apagar definies memorizadas, coloque o disco e carregue em C (Clear) enquanto Condition Memory estiver visvel no ecr.

46
Sw/Po

5 Utilizao do Leitor DVD

Att displaya skivinformation


Diverse spr, kapitel och titelinformation och dessutom videoverfringshastighet fr DVD-skivor kan visas p skrmen medan skivan spelas eller medan den r stoppad. Fr att visa/koppla om den visade informationen, tryck p SHIFT och sedan p DISP. Om en skiva spelar visas informationen verst p skrmen. Fortstt trycka p DISP fr att ndra den visade informationen.
Play Tr. Rate :

Mostrar a informao do disco


Vrias informaes de pista, captulo e ttulo, bem como a taxa de transmisso vdeo dos discos DVD, podem ser mostradas no ecr enquanto um disco estiver em leitura ou parado. Para mostrar/mudar a informao apresentada, carregue em SHIFT e depois em DISP. Quando um disco estiver em leitura, a informao aparece no topo do ecr. Continue a carregar em DISP para mudar a informao apresentada.
Play Tr. Rate :

3 9.2

DVD display som visar DVD-display showing the video transmission rate videoverfringshastigheten

3 9.2

Om en skiva r stoppad, visas all titel/ kapitel eller sprinformation p skrmen. Tryck p DISP igen fr att g ur skrmen.
Information: DVD Title Chapter Title Chapter

DVD display showing the Informao de DVD, mostrando video de transmisso vdeo a taxa transmission rate

01 02 03 04 05

1~ 30 1~ 21 1~ 46 1~ 12 1~ 8 1/1

06 07 08 09

1~ 10 1~ 13 1~ 5 1~ 4
DISPLAY

Quando se pra um disco, toda a informao dos respectivos ttulos/ captulos/pistas aparece no ecr. Carregue novamente em DISP para sair do ecr.
Information: DVD Title Chapter Title Chapter

Exit

DVD-Video

Information: Compact Disc Total Time Track Time

01 02 03 04 05

1~ 30 1~ 21 1~ 46 1~ 12 1~ 8 1/1

06 07 08 09

1~ 10 1~ 13 1~ 5 1~ 4
DISPLAY

Exit

6.30

DVD-Video DVD-Vdeo

01 02

3.32 2.58
Information: Compact Disc

1/1

DISPLAY

Exit

CD/Video CD

Total Time Track Time

6.30

01 02

3.32 2.58

Tryck in och hll nere DISP fr att se hur lng tid som terstr p den DVD-skiva som spelas. Tiden som terstr visas p displayen s lnge som du hller nere DISP-knappen. Slpp upp den fr att terg till det som tidigare visades p displayen.

1/1

DISPLAY

Exit

CD/CD Vdeo CD/Video CD

Para visualizar o tempo que resta de leitura do DVD, carregue sem soltar em DISP. O tempo que resta visualizado enquanto mantiver carregado o boto DISP. Depois de o soltar, volta para a visualizao anterior.

47
Sw/Po

6 Anvndning av radion

Spara frinstllda stationer


Om du ofta lyssnar till en srskild radiostation r det praktiskt att lta mottagaren lagra stationens frekvens s att du enkelt kan hitta station nr du vill lyssna p den. Du undviker hrigenom att manuellt behva stlla in stationen varje gng. Detta system kan lagra upp till 30 frinstllda stationer. Nr du lagrar FMfrekvenser, lagrar mottagaren ocks monoinstllningen (se sidan 29). 1 Stll in en station som du vill lagra. Se Att lyssna p radio p sidan 29 fr ytterligare detaljer om hur man gr detta. Tryck p STATION MEMORY. Tryck p ST+ eller ST fr att vlja en siffra fr den frinstllda stationen. Alternativt, anvnd sifferknapparna (anvnd >10 fr siffror ver 10). Hoppa ver steg 4 om du anvnder sifferknapparna. Tryck p STATION MEMORY igen fr att lagra stationen. Upprepa dessa steg fr att lagra upp till 30 frinstllda stationer. 2 3 1

Gravar emissoras predefinidas


Se ouve muitas vezes uma determinada estao de rdio, conveniente memorizar no sintonizador a sua frequncia, para mais facilmente poder ter-lhe acesso sempre que quiser voltar a ouvi-la. Isto poupa-lhe o trabalho de ter que a procurar manualmente. A aparelhagem pode memorizar at 30 estaes. Quando guarda frequncias FM, ela pode tambm memorizar a definio mono (veja na pgina 29). Sintonize a estao que deseja memorizar. Sobre a maneira de o fazer, veja mais informaes em Audio de rdio, na pgina 29. Carregue em STATION MEMORY. Carregue em ST+ ou ST para seleccionar um nmero de memorizao. Em alternativa, utilize os botes numerados (boto >10 para nmeros superiores a 10). Se utilizar os botes numricos, pode avanar o passo 4. Carregue novamente em STATION MEMORY para guardar a estao memorizada. Repita este procedimento para memorizar at um mximo de 30 estaes.

2 3

48
Sw/Po

6 Utilizao do Sintonizador

Att lyssna p frinstllda stationer


Nr du har sparat upp till 30 frinstllda stationer (se fregende sida hur man gr detta) kan du nu lyssna p radio med bara ett par knapptryckningar. 1 2 Tryck p TUN fr att stta p radion. Anvnd ST+ eller ST fr att vlja den frinstllda station som du vill lyssna p. Alternativt anvnd sifferknapparna (anvnd >10 fr siffror hgre n 10). Om systemet lmnas bortkopplat frn ntet ver en lngre period kommer frinstllningarna att frloras och mste d programmeras igen. 1 2

Audio de estaes memorizadas


Uma vez memorizadas as estaes, at um mximo de 30 (veja na pgina anterior como fazer), pode agora ouvir qualquer uma delas com apenas dois toques de boto. Carregue em TUN para comutar para o sintonizador. Carregue em ST+ ou ST para seleccionar a estao memorizada que pretende ouvir. Em alternativa, utilize os botes numerados (boto >10 para nmeros superiores a 10). Se a aparelhagem ficar durante muito tempo desconectada da tomada de parede, as estaes memorizadas apagar-se-o, sendo necessrio voltar a program-las.

49
Sw/Po

6 Anvndning av radion

Anvndning av RDS
Radio Data System eller RDS som det oftast kallas r ett system som anvnds av FMradiostationer fr att frse lyssnarna med olika slags informationnamnet p stationen och det slags program som de snder till exempel. Denna information kommer upp som text p displayen och du kan koppla om mellan olika slags information som visas. ven om du inte fr RDS-information frn alla FMstationer fr du det frn de allra flesta. Den bsta egenskapen hos RDS r antagligen att du kan ska automatiskt efter programtyp. S om du knner fr att lyssna p jazz kan du ska efter en station som snder ut en show med programtypen "JAZZ". Det finns ungefr 30 sdana programtyper inklusive olika musikgenrer, nyheter, sport, talshower, finansiell information osv. Denna enhet lter dig displaya tre olika sorters RDS-information: Radio Text, Program Service Name och Program Type. Radio Text (RT) r meddelanden som skickas frn radiostationen. Det kan vara vad som helst som sndaren vljeren talradiostation kan lmna sitt telefonnummer som RT till exempel. Program Service Name (PS) r namnet p radiostationen. Program Type (PTY) indikerar det slags program som snds fr nrvarande. Apparaten kan leta efter och displaya fljande programtyper: News Affairs Info Sport Educate Drama Culture Science Varied Nyheter Aktuella affrer Allmn information Sport Utbildningsprogram Radioteater och serier Konst och kultur Vetenskap och teknik Oftast talbaserat material, ssom frgesporter eller intervjuer

Utilizao do RDS
O Sistema de Dados por Rdio (Radio Data System) ou RDS, como geralmente conhecido, uma tecnologia utilizada pelas emisses FM para dar aos ouvintes um determinado nmero de informaes como, por exemplo, o nome da estao ou o tipo de programa que est a ser transmitido. Estas informaes apresentam-se no mostrador sob a forma de texto, podendo o ouvinte comutar entre o tipo de informao exibida. Embora nem todas as estaes FM tenham informao RDS, a maioria j possui esse sistema. Provavelmente a mais interessante caracterstica do RDS consiste na possibilidade de poder procurar automaticamente segundo o tipo de programa. Deste modo, se lhe apetecer ouvir jazz, pode colocar o sintonizador em busca de uma estao que esteja a transmitir um programa do tipo "JAZZ". Existem cerca de 30 opes desse tipo, incluindo vrios gneros de msica, notcias, desporto, entrevistas, informao econmica, etc. Este aparelho permite-lhe visualizar trs tipos diferentes de informao RDS: Rdiotexto, Nome da Estao e Tipo de Programa. O Rdio-texto (Radio Text RT) uma mensagem enviada pela estao de rdio. Pode ser qualquer coisa escolha do emissor como, por exemplo, um nmero de telefone para ligar a um determinado programa. O Nome da Estao (Program Service Name PS) identifica a estao emissora. O Tipo de Programa (Program Type PTY) indica o tipo de programa que est a ser transmitido. Este aparelho pode procurar e exibir os seguintes tipos de programa: News Notcias Affairs Actualidades Info Informao geral Sport Desporto Educate Informao educativa Drama Teatro dramtico Culture Arte e cultura Science Cincia e tecnologia Varied Geralmente programas falados, tais como entrevistas e concursos

50
Sw/Po

6 Utilizao do Sintonizador
Pop M Rock M M.O.R. M Light M Classics Other M Popmusik Rockmusik Blandad mittemellanmusik Ltt klassisk musik Seris klassisk musik Annan musik som inte passar in i ngon av ovanstende kategorier Vderleksrapporter Aktiemarknadsrapporter, kommers, handel osv. Barnprogram Sociala program Religisa program Tal och ring-inprogram Semesterprogram snarare n trafikinformation Njen och hobbies Jazz Countrymusik Populrmusik p annat sprk n engelska Populrmusik frn 50-talet Folkmusik Dokumentrprogram Pop M Rock M M.O.R. M Light M Classics Other M Msica pop Msica rock Msica "Middle of the road" Msica ligeira Msica clssica Outros tipos de msica no includos nas categorias acima Informao sobre o tempo Economia e negcios Programas infantis Assuntos sociais Programas religiosos Programas falados ao telefone Programas de frias e viagens de lazer (mais do que informaes sobre o trnsito) Actividades e passatempos de lazer Msica jazz Msica country Msica popular noutra lngua (diferente do ingls) Msica popular dos anos 50 Msica folclrica Documentrios

Weather Finance Children Social A Religion Phone in Travel Leisure Jazz Country Nation M Oldies Folk M Document

Weather Finance Children Social A Religion Phone in Travel

Leisure Jazz Country Nation M Oldies Folk M Document

Att visa RDSinformation


RDS-information skickas ut frn mnga FM-stationer. S hr gr du fr att se vad som snds. Nr du lyssnar p en FM-station tryck p DISP. Tryck upprepade gnger fr att visa all tillgnglig information: (Radio Text) PS (Program Service name) PTY (program type) PTY SEARCH (se Att ska efter en programtyp p nsta sida fr ytterligare detaljer.) Frekvens (grunddisplay)
RT

Mostrar a informao RDS


Muitas estaes FM transmitem simultaneamente a informao RDS. Veja abaixo como captar o que est a ser transmitido: Uma vez sintonizada uma estao FM, carregue em DISP. Carregue repetidamente para fazer aparecer todas as opes disponveis: (Rdio-texto) (Nome da Estao) PTY (Tipo de Programa) PTY SEARCH (veja Procurar um tipo de programa na pgina seguinte, para mais informaes.) Frequncia (exibida por pr-definio)
RT PS

51
Sw/Po

6 Anvndning av radion
Att ska efter en programtyp
En av de mest anvndbara egenskaperna hos RDS r att man kan ska efter en srskild sorts radioprogram. Du kan ska efter alla de programtyper som finns listade p sidan 5051. Du kan ska efter alla mjliga sorters musik, frutom nyheter, vderleksrapporter, sportprogram och en massa annat. 1 Stll in mottagaren p FMbandet genom att trycka p BAND. RDS snds bara p FM. Tryck p DISP upprepade gnger tills SEARCH visas p displayen. Anvnd @ och # fr att vlja den programtyp som du vill ska efter. En fullstndig lista finns p sidan 5051. Tryck p DISP fr att brja skningen. Systemet sker igenom de frin-stllda stationerna fr att finna en lmplig station.

Procurar um tipo de programa


Uma das caractersticas mais teis do RDS consiste na possibilidade de procurar um determinado tipo de programa radiofnico. Qualquer dos tipos de programa relacionados nas pginas 5051 pode ser includo na busca. Podem igualmente procurar-se todos os gneros de msica, notcias, previses meteorolgicas, programas desportivos e vrios outros temas. 1 Ponha o sintonizador na banda FM carregando em BAND. O sistema RDS apenas transmitido em FM. Carregue repetidamente em DISP at que SEARCH aparea no mostrador. Utilize os botes @ e # para seleccionar o tipo de programa a procurar. Veja a lista completa nas pginas 5051. Carregue em DISP para iniciar a busca. O sistema procura uma correspondncia nas emissoras predefinidas.

52
Sw/Po

7 Utilizao do Temporizador

Anvndning av vckningstimern
Du kan anvnda timern som vckarklocka och vakna till ljudet av en inladdad skiva eller till radion. Om du har en extern komponent som drivs av en separat timer kan du ocks stlla in kllfunktionen s att Nr timern r aktiv kan den stta igng systemet vid den instllda tiden varje dag. Till skillnad frn en vanlig vckarklocka mste du stlla in en avkopplingstid frutom en starttid. 1 Vlj kllan som du vill vakna upp till. Om det r en skiva, tryck p DVD, om det r radion tryck p TUNER. Om det r en extern komponent, tryck p motsvarande knapp (A-1, V-2, osv.). Ladda in en skiva eller stll in radion p rtt station och stll sedan in volymen. Om du valde en extern komponent, gr de lmpliga timerinstllningarna fr den. Nr du stller in volymen kom ihg att saker lter hgre nr man hr dem frsta gngen p morgonen! 3 4 Tryck p SYS och sedan p TIMER/CLOCK ADJ. Tryck p @ eller # tills du ser WAKE-UP SET p displayen.

Utilizao do temporizador para despertar


O temporizador pode ser utilizado como despertador para acordar ao som de um CD ou do rdio. Se tiver um componente externo operado separadamente por outro temporizador, poder tambm definir a funo da fonte para esse fim. Uma vez activado, o temporizador ligar o aparelho diariamente na hora que tiver sido marcada. Ao contrrio de um despertador comum, necessrio estabelecer uma hora para desligar a aparelhagem e uma hora para a ligar. 1 Defina a fonte ao som da qual deseja despertar. Para um disco, carregue em DVD; para o rdio, carregue em TUNER. Para um componente externo, carregue no boto correspondente (A-1, V-2, etc.). Coloque um disco ou sintonize uma estao de rdio e depois estabelea o volume. Se escolher um componente externo, atribua-lhe as adequadas definies de temporizador. Ao ajustar o volume, lembre-se que o primeiro som da manh soa mais alto! Carregue em SYS e depois em TIMER/CLOCK ADJ. Carregue em @ ou # at que WAKE-UP SET aparea no mostrador.

3 4

Tryck p ENTER. Displayen visar en igngsttningstid med timsiffran blinkande. Stll in igngsttningstiden. Anvnd % och fr att stlla in timman och tryck sedan p ENTER. Stll in minuterna p samma stt och tryck p ENTER fr att avsluta. Om du gr ett misstag, tryck p TIMER/CLOCK ADJ och brja om frn steg 3.

Carregue em ENTER. O mostrador apresenta uma hora para ligar, com os respectivos nmeros a piscar. Marque a hora de ligar. Utilize os botes % e para marcar a hora e depois carregue em ENTER. Marque os minutos do mesmo modo, carregando em ENTER para concluir. Se cometer um erro, carregue em TIMER/CLOCK ADJ e recomece a partir do ponto 3.

53
Sw/Po

7 Anvndning av timern
7 Stll in avkopplingstiden. Stll in tiden p samma stt som igngsttningstiden och avsluta med att trycka p ENTER. Om du gr ett misstag, tryck p TIMER/CLOCK ADJ och brja om frn steg 3. 8 Kontrollera instllningarna som du just gjort. Displayen br indikera att du har stllt in vckningstimern, visa starttiden, sluttiden, funktionen (DVD, osv) och volymen. Det finns inget stt att redigera timerinstllningarna. Om du mrker att ngon timerinstllning inte r vad du hade tnkt mste du brja om frn brjan och gra om instllningarna. 9 Koppla om systemet till vilolge. Timern fungerar inte om systemet lmnas p! Vilolgeslampan p frontpanelen lyser grn fr att indikera att timern r instlld. 7 Marque a hora de desligar. Proceda da maneira que fez para ligar, carregando em ENTER para concluir. Se cometer um erro, carregue em TIMER/CLOCK ADJ e recomece a partir do ponto 3. 8 Verifique as definies que acabou de fazer. O mostrador dever indicar a activao do temporizador para despertar e depois a hora de ligar, a hora de desligar, a funo (DVD, etc.) e o volume. No existe forma directa de editar estas definies. Portanto, se vir que alguma delas no corresponde quilo que queria, repita o processo desde o incio. 9 Comute a aparelhagem para standby. O temporizador no funcionar se o aparelho estiver ligado! A luz verde de standby brilhar no painel frontal para indicar que o temporizador foi activado.

Att aktivera/stnga av vckningstimern


Fr att aktivera vckningstimern stll timern p ON. Fr att stnga av den stll timern p OFF. 1 2 Tryck p SYS och sedan p TIMER/CLOCK ADJ. Tryck p @ eller # tills du ser TIMER ON eller TIMER OFF p displayen. 1 2

Activar/desactivar o temporizador para despertar


Para activar o temporizador para despertar, comute-o para ON. Para desactivar, comute-o para OFF. Carregue em SYS e depois em TIMER/CLOCK ADJ. Carregue em @ ou # at que TIMER ON ou TIMER OFF apaream no mostrador.

Tryck p ENTER. 3 Carregue em ENTER.

54
Sw/Po

7 Utilizao do Temporizador
Kontroll av timerinstllningarna
Om du har stllt in vckningstimern kan du kontrollera instllningarna nr som helst. S hr gr man. 1 Tryck p SYS och sedan TIMER/ CLOCK ADJ. 2 Tryck p @ eller # tills du ser TIMER CHECK p displayen.

Verificao das definies do temporizador


Se j activou o temporizador para despertar, pode verificar as definies a qualquer momento. Veja como proceder. 1 2 Carregue em SYS e depois em TIMER/CLOCK ADJ. Carregue em @ ou # at que TIMER CHECK aparea no mostrador.

Tryck p ENTER. Displayen visar timerinstllningarna: On time (Tid som den r p) 3 Carregue em ENTER. O mostrador apresentar as definies do temporizador: On time (hora de ligar)

Off time (Tid som den r avstngd)

Off time (hora de desligar) Function (Funktion) (DVD, osv.) Function (Funo) (DVD, etc.) Volume (Volym) Volume

55
Sw/Po

7 Anvndning av timern

Anvndning av insomningstimern
Insomningstimern kopplar om systemet till vilolget efter en specificerad tid s att du kan somna utan att oroa dig fr att stereon str p hela natten. Om du har stllt in vckningstimern r detta ocks viktigt eftersom vckningstimern bara fungerar om systemet str i vilolge. 1 2 Tryck p SYS. Tryck p SLEEP fr att stlla in tiden tills systemet gr ver till vilolge. Tryck upprepade gnger fr att koppla om mellan: SLEEP AUTO denna instllning finns bara tillgnglig nr systemet spelar en CD * SLEEP 90 (minuter) SLEEP 60 (minuter) SLEEP 30 (minuter) SLEEP OFF (stnger av insomningstimern) Insomningstimerns indikator ( nr insomningstimern r aktiv. ) lyser

Utilizao do temporizador para adormecer


O temporizador para a funo de adormecer comuta o aparelho para standby aps um tempo determinado, o que lhe permite dormir sem a preocupao de deixar o aparelho ligado toda a noite. Isto tambm importante para o caso de ter activado o temporizador para despertar, uma vez que este s funcionar se o aparelho estiver em standby. 1 2 Carregue em SYS. Carregue em SLEEP para marcar a hora na qual o aparelho dever entrar em standby. Carregue repetidamente para comutar entre: SLEEP AUTO este dispositivo s estar disponvel quando a aparelhagem tiver um CD em leitura* SLEEP 90 (minutos) SLEEP 60 (minutos) SLEEP 30 (minutos) SLEEP OFF (cancela o temporizador para adormecer) O indicador do temporizador para adormecer ( ) acende quando o temporizador estiver activado. * no disponvel quando um Vdeo CD est no modo PBC, ou se estiver a ler um CD ou Vdeo CD no modo de repetio. Se puser um disco em leitura no modo de repetio, depois de ter definido o temporizador de adormecer para AUTO, o dispositivo comutar automaticamente para 90 minutos. Uma vez definido o temporizador para adormecer, pode verificar o tempo estabelecido carregando em SLEEP. Para cancelar o temporizador de adormecer, comute a aparelhagem para standby, ou seleccione SLEEP OFF (conforme acima descrito). Se comutar para outra fonte quando activar o SLEEP AUTO, a aparelhagem entrar automaticamente em standby passado um minuto.

* inte tillgnglig nr en Video CD str i PBC-lge, eller om du spelar en CD eller Video CD i repeat-lge. Om du stller en CD i upprepningslge efter att du stllt in insomningstimern p AUTO, kopplas den automatiskt om till 90-minutersinstllningen. Nr insomningstimern r instlld kan du kontrollera den resterande tiden genom att trycka p SLEEP. Fr att stnga av insomningstimern koppla om systemet till vilolge eller vlj SLEEP OFF (enligt ovan). Om du kopplar om till en annorlunda klla nr SLEEP AUTO r instlld, kopplar systemet automatiskt om till vilolge en minut senare.

56
Sw/Po

8 Fazer Gravaes

Att gra en audio eller videoinspelning


De fljande stegen visar dig hur du gr en audio eller videoinspelning frn den inbyggda radion, DVD, CD eller frn en audio eller videoklla som r ansluten till systemet (CD-spelare, satellitmottagare, osv). Inspelningar kan gras till en bandspelare ansluten till AUDIO 1 eller VIDEO 1 ingngarna/utgngarna. Systemets volym, balans, bas, diskant, Midnight och surroundljudsinstllningar har ingen pverkar p inspelningen. OBS Du kan inte spela in en digitalt ansluten klla frn de analoga utgngarna. Du kan inte spela in DTS-avkodade skivor frn de analoga utgngarna. 1 Vlj en klla att spela in frn. Anvnd MULTI CONTROL p fjrrkontrollen eller FUNCTION (fjrrkontroll eller frontpanel) fr att vlja klla. 2 Frbered programkllan. Stll in radiostationen, ladda in en CD osv. Om du gr en videoinspelning ladda videobandspelaren osv. Stt in en tom tape, MD, osv i bandspelaren ansluten antingen till AUDIO 1 eller VIDEO 1 och stll in inspelningsniverna. Titta i bruksanvisningarna som kom med bandspelaren om du r osker p hur du skall gra detta. De flesta videobandspelare stller in ljudinspelningsnivn automatiskt kontrollera din videobandspelares bruksanvisning om du r osker p om den har manuella kontroller. Starta inspelningen och starta sedan avspelning av kllkomponenten. 1

Fazer uma gravao udio ou vdeo


As seguintes etapas mostram-lhe como fazer uma gravao udio ou vdeo a partir do sintonizador integrado, de DVD, de CD ou de outra fonte udio ou vdeo ligada aparelhagem (leitor de CDs, sintonizador de satlite, etc.). As gravaes podem ser feitas para um gravador ligado s entradas/sadas AUDIO 1 ou VIDEO 1. O volume, balano, os graves, agudos, som da meia noite e as definies de som envolvente no tm qualquer efeito na gravao. Notas No pode gravar uma fonte ligada s entradas digitais a partir de sadas analgicas. No pode gravar CDs codificados em DTS a partir de sadas analgicas. Seleccione a fonte que deseja gravar. Utilize os botes MULTI CONTROL no telecomando ou o boto FUNCTION (telecomando ou painel frontal) para seleccionar a fonte. Prepare a fonte que deseja gravar. Sintonize a estao de rdio, coloque o CD, etc. Para uma gravao de vdeo, coloque o vdeo que deseja copiar, etc. Coloque uma cassete virgem, um MD, etc. no gravador ligado em AUDIO 1 ou em VIDEO 1 e estabelea o nvel de volume para a gravao. Veja as instrues que vm com o gravador, se no souber exactamente como fazer isto. A maior parte dos gravadores de vdeo, define automaticamente o volume udio de gravao. Veja, no entanto, o manual de instrues do seu vdeogravador, para saber se ele possui controlos manuais para esse efeito. Inicie a gravao e logo em seguida a leitura da fonte.

57
Sw/Po

8 Att gra inspelningar


Att gra en digital inspelning
Systemet har en optisk digital audioutgng (fr AUDIO 1). Om du vill gra en digitalinspelning frn detta system, koppla in denna optiska utgng till din digitala inspelningsapparat. Kllan, (CD, DVD, osv.) mste ocks vara digital. Detta system omvandlar inte analoga signaler till digitala. Om du spelar in frn en extern digital komponent se ocks till att du har valt den digitala ingngen fr den komponenten (se sidan 31). 1 Vlj DVD eller VIDEO V-2 som digital klla att spela in frn. Anvnd MULTI CONTROL p fjrrkontrollen eller FUNCTION (fjrrkontroll eller frontpanel) fr att vlja klla. Frbered programkllan. Ladda in en CD, MD, osv. Stoppa in en tom MD, CD-R osv i inspelningsapparaten som r ansluten till den optiska utgngen hos AUDIO 1. Brja inspelningen och starta sedan avspelningen av kllkomponenten. Se bruksanvisningen som kom med din inspelningsapparat fr detaljerade instruktioner om inspelning. 1

Fazer uma gravao digital


Esta aparelhagem tem uma sada digital ptica (para AUDIO 1). Se quiser fazer uma gravao digital, conecte esta sada ptica entrada ptica do seu gravador digital. A fonte (CD, DVD, etc.) tambm tem que ser digital, pois esta aparelhagem no converte entradas analgicas para digitais. Se estiver a gravar a partir de um componente digital externo, verifique tambm se seleccionou a entrada digital para esse componente (veja a pgina 31). Seleccione DVD ou VIDEO V-2 como fonte digital a gravar. Utilize os botes MULTI CONTROL no telecomando ou o boto FUNCTION (telecomando ou painel frontal) para seleccionar a fonte. Prepare a fonte que deseja gravar. Coloque o CD, o MD, etc. Coloque um MD virgem, um CD-R, etc., no gravador ligado s sadas pticas de AUDIO 1. Inicie a gravao e logo em seguida a leitura da fonte. Veja as instrues que vm com o seu gravador para mais detalhes sobre o processo de gravao.

2 3

58
Sw/Po

9 Definies DVD

Anvndning av Setup menu (uppsttningsmenyn)


Uppsttningsmenyn ger dig tillgng till alla DVD-systeminstllningar. Tryck p SETUP nr du befinner dig i DVD-lge fr att visa/lmna menyn och anvnd markrknapparna och ENTER fr att navigera och vlja olika alternativ. Kontrollerna fr varje meny visas lngst ner p skrmen. Om ett alternativ r grtt innebr det att det inte kan ndras fr nrvarande. Detta beror oftast p att en skiva hller p att spelas. Stoppa skivan och ndra sedan instllningen. Den aktuella instllningen fr alla alternativ r markerad med en frgad ruta. Frgen p rutan indikerar vilken slags skiva som instllningen gller fr: bl fr enbart DVD, gul fr DVD och Video CD, grn fr alla andra sorters skivor.

Utilizao do Setup menu (Menu de Configurao)


O menu de configurao (Setup Menu) dlhe acesso a todas as configuraes do sistema DVD. Quando estiver em modo DVD, carregue em SETUP para exibir/ocultar o menu e os botes do cursor, e depois em ENTER para percorrer e seleccionar as opes. Os controlos para cada menu so mostrados no fundo do ecr. Se alguma opo estiver em cinzento, significa que no pode ser alterada no momento. o que normalmente acontece quando um disco est em leitura. Portanto, pare o disco e depois mude a opo. A definio corrente para qualquer opo est marcada por uma caixa cuja cor indica o tipo de disco ao qual se aplicam as definies: azul, somente para DVD; amarelo, para DVD e CD-Vdeo; verde, para qualquer tipo de disco.

OSD-instllningar
Setup Menu Mode (Uppsttningsmenylge)
Fabriksinstllning: Basic Basic setup-menyn ger dig tillgng till de mest anvnda instllningarna. Den innehller ocks en informationslist, som ger dig ytterligare information om det alternativ som du fr nrvarande anvnder. Stll in Expert fr att f tillgng till samtliga instllningar.

Definies OSD
Setup Menu Mode (Modo de Menu de Configurao)
Pr-definio: Basic O menu de configurao Basic d-lhe acesso s definies mais utilizadas. Tambm inclui uma barra de informao que lhe explica o significado da opo actualmente seleccionada. Mude para Expert para ter acesso a todas as definies.

Audio Video Language General Setup Menu Mode Expert Setup Navigator Basic Parental Lock Level 8

Audio Video Language General Setup Menu Mode Expert Setup Navigator Basic Parental Lock Level 8

Change menu mode Move


SETUP

Exit

Change menu mode Move


SETUP

Exit

59
Sw/Po

9 DVD-instllningar
OSD language (OSD-sprk)
Stll in detta i Uppsttningsnavigatren (fabriksinstllning: English) Vlj mellan OSD-menyerna p de erbjudna sprken.

OSD language (Idioma OSD)


Entre no Navegador de Configurao (pr-definio: English / Ingls) Escolha uma lngua entre as que so oferecidas nos menus OSD.

Audio Video Language General OSD Language English English Audio Language - English franais Subtitle Language - Japanese Deutsch Auto Language On Italiano Espaol Select the On Screen Language Move
SETUP

Audio Video Language General OSD Language English English Audio Language - English franais Subtitle Language - Japanese Deutsch Auto Language On Italiano Espaol Select the On Screen Language Move
SETUP

Exit

Exit

On Screen Display (P skrmen display) (Expert)


Fabriksinstllning: Position - Normal Nr du tittar p DVD-skivor, som r inspelade i 4:3-format (normal TV-storlek) p en widescreen TV, kan det vara svrt att se manvreringsdisplayerna (Play, Stop, Resume, etc.) hgst upp p skrmen. Om du har svrt att lsa vad som str, stller du in On Screen Display p Position Normal. Om du fredrar att inte visa manvrerings-displayerna (Play, Stop, Resume, etc.) p skrmen, ndrar du On Screen Display-instllningen till Off.

On Screen Display (Expert) (Visualizao no Ecr) (Perito)


Pr-definio: Position - Normal Sempre que estiver a ver DVDs gravados no formato 4:3 (tamanho TV regular) num televisor de ecr panormico, ser difcil visualizar os mostradores de operao (Play, Stop, Resume, etc.) na parte superior do ecr. Se tiver dificuldades em l-los, ajuste o On Screen Display para a Position - Normal. Se desejar que os mostradores de operao (Play, Stop, Resume, etc.) no apaream no ecr, mude o ajuste do On Screen Display para Off (desligado).

Audio Video Language General TV Screen Picture Quality Still Picture On Screen Display Angle Indicator 16:9(Wide) Standard Field Position Wide On Position Normal Off
Setup

Audio Video Language General TV Screen Picture Quality Still Picture On Screen Display Angle Indicator 16:9(Wide) Standard Field Position Wide On Position Normal Off
Setup

Move

Exit Move

Exit

60
Sw/Po

9 Definies DVD

Videoinstllningar
TV-skrmstorlek
Stll in i Uppsttningsnavigatren (fabriksinstllning 16:9 (Wide)) Om du har en vidskrms-TV, vlj instllningen 16:9 (Wide)vidskrms DVD-programvara visas d med utnyttjande av hela skrmen. Nr du spelar program inspelade i normalformat (4:3), bestmmer instllningarna p din TV hur materialet presenterastitta i bruksanvisningen fr din TV om vilka alternativ som finns tillgngliga. Om du har en vanlig TV, vlj antingen 4:3 (Letter Box) eller 4:3 (Pan & Scan). I lge Letter Box visas vidskrmsprogram med svarta flt upptill och nertill p skrmen. Pan & Scan klipper av sidorna p vidskrmsmaterial s att bilden passar till 4:3-skrmen (s ven om bilden ser strre ut p skrmen, ser du i verkligheten mindre av filmen). Se Bredd/Hjd/-frhllande i ordfrteckningen p sidan100 fr ytterligare information.

Definies vdeo
Tamanho do ecr de TV
Entre no Navegador de Configurao (Pr-definio: 16:9 (Wide)) Se tiver um televisor de ecr panormico (widescreen), seleccione a definio 16:9 (Wide). As imagens (software) DVD widescreen aparecem ento a ocupar toda a rea do ecr. Para a leitura de software gravado no formato convencional 4:3, sero as definies do seu televisor que iro determinar a forma de apresentao das imagens. Veja o manual do seu televisor para mais detalhes sobre as opes disponveis. Se tiver um televisor convencional, escolha 4:3 (Letter Box) ou 4:3 (Pan & Scan). No modo Letter Box, as imagens widescreen sero exibidas com barras pretas nas partes superior e inferior do ecr. O modo Pan & Scan corta uma faixa a cada lado da imagem para faz-la caber na proporo 4:3 (portanto, mesmo que a imagem parea aumentada, ela est na realidade cortada nas margens laterais). Consulte Aspect ratio no Glossrio na pgina 100 para mais informaes.

Audio Video Language General TV Screen 4:3(Letter Box) Picture Quality 4:3(Pan&Scan) 16:9(Wide) Audio Video Language General TV Screen 4:3(Letter Box) Picture Quality 4:3(Pan&Scan) 16:9(Wide)

Select your display preference Move


SETUP

Exit

Select your display preference Move


SETUP

Exit

Videokvalitet
Det finns tskilliga frinstllda bildkvalitetsinstllningar som passar olika programtyper. Alternativt kan du stlla in dina egna och lagra dem fr senare bruk.

Qualidade vdeo
Para afinao da qualidade de imagem, existem vrias prdefinies para diversos tipos de programa. No entanto, pode tambm configurar as suas prprias definies e guard-las para utilizar mais tarde.

Audio Video Language General TV Screen 16:9(Wide) Picture Quality Cinema Animation Standard Adjust picture quality Move
SETUP

Audio Video Language General TV Screen 16:9(Wide) Picture Quality Cinema Animation Standard Exit Adjust picture quality Move
SETUP

Exit

61
Sw/Po

9 DVD-instllningar
Still Picture (Stillbild) (Expert)
Fabriksinstllning: Auto Detta system anvnder en av tv processer nr det visar en stillbild frn en DVD-skiva. Fabriksinstllningen Auto lter systemet avgra vilken den skall anvnda. Field ger en stabil bild som oftast r fri frn darrningar. Frame ger en skarpare bild, men en bild som r mer bengen att darra n fieldstillbilder (Field).

Still Picture (Expert) (Imobilizao de Imagem) (Perito)


Pr-definio: Auto Esta aparelhagem utiliza um ou dois processos para imobilizao de uma imagem de DVD. A pr-definio Auto permite ao sistema decidir qual deve utilizar. Field produz normalmente uma imagem estvel e fixa. Frame produz uma imagem mais ntida, mas mais propensa tremura do que na imobilizao "Field".

Audio Video Language General TV Screen 16:9(Wide) Picture Quality Standard Still Picture Field On Screen Display Frame Angle Indicator On Auto Audio Video Language General TV Screen 16:9(Wide) Picture Quality Standard Still Picture Field On Screen Display Frame Angle Indicator On Auto Exit Move
Setup

Move

Setup

Exit

Angle Indicator (Vinkelindikator)


(Expert)
Fabriksinstllning: On Om du fredrar att inte se kamera-ikonen p skrmen under multivinkelscener p DVD-skivor, kan du ndra instllningen av Angle Indicator till Off.

Angle Indicator (Expert) (Indicador de ngulo) (Perito)


Pr-definio: On Se preferir no ver no ecr o cone da cmara durante uma cena de multi-ngulo em DVD, comute o Angle Indicator para Off.

Audio Video Language General TV Screen Picture Quality Still Picture On Screen Display Angle Indicator 16:9(Wide) Standard Field Position Normal On Off
Setup

Audio Video Language General TV Screen Picture Quality Still Picture On Screen Display Angle Indicator 16:9(Wide) Standard Field Position Normal On Off
Setup

Move

Exit Move

Exit

62
Sw/Po

9 Definies DVD

Ljudinstllningar
Dolby Digital Out (Dolby Digital ut)
Stll in denna med uppsttningsnavigatren (Fabriksinstllning: Dolby Digital) Du behver bara gra denna instllning om du ansluter systemet till en annan komponent (MD-spelare, osv.) med en av de digitala utgngarna. Nr du spelar in en Dolby Digital-skiva till en MD eller CDspelare, stller du in denna p Dolby Digital 3 PCM. Nr inspelningen r klar, stller du tillbaka den p Dolby Digital fr att f en riktig inspelning av Dolby Digital-skivor.

Definies udio
Dolby Digital Out (Sadas Dolby Digital)
Entre no Navegador de Configurao (Pr-definio: Dolby Digital) Esta definio s tem que ser feita se a aparelhagem for ligada a outro componente (gravador MD, etc.) por meio de uma das sadas digitais. Sempre que gravar um CD Dolby Digital para um gravador de MD ou de CDs, ajuste este ltimo para Dolby Digital 3 PCM. Quando terminar a gravao, ajuste novamente para Dolby Digital de forma a obter uma leitura adequada de CDs Dolby Digital.

Audio Video Language General Dolby Digital Out Dolby Digital 96kHz PCM Out Dolby Digital 3 PCM

Audio Video Language General Dolby Digital Out Dolby Digital 96kHz PCM Out Dolby Digital 3 PCM

Change Dolby Digital output mode Move


SETUP

Exit

Change Dolby Digital output mode Move


SETUP

Exit

Linear PCM Out (Linear PCM ut)


Stll in denna med uppsttningsnavigatren (Fabriksinstllning: 96kHz) Du behver bara gra denna instllning om du ansluter detta system till en annan komponent (MD-spelare, osv.) med en av de digitala utgngarna. Nr du spelar in en 96kHz/24-bitsskiva till en MD eller CDspelare, stller du in denna p 96kHz 3 48kHz. Nr inspelningen r klar, stller du tillbaka den p 96kHz fr att f en riktig inspelning av 96kHz/24-bitsskivor.

Linear PCM Out (Sadas Linear PCM)


Entre no Navegador de Configurao (Pr-definio: 96kHz) Esta definio s tem que ser feita se a aparelhagem for ligada a outro componente (gravador MD, etc.) por meio de uma das sadas digitais. Sempre que gravar um CD de 96kHz/24-bit para um gravador de MD ou de CDs, ajuste este ltimo para 96kHz 3 48kHz. Quando terminar a gravao, ajuste novamente para 96kHz de forma a obter uma leitura adequada de CDs de 96kHz/24-bit.

Audio Video Language General Dolby Digital Out Dolby Digital DTS 96kHz PCM Out 96kHz 3 48kHz 96kHz

Chenge 96 kHz output mode Move


SETUP

Exit

Audio Video Language General Dolby Digital Out Dolby Digital DTS 96kHz PCM Out 96kHz 3 48kHz 96kHz

Chenge 96 kHz output mode Move


SETUP

Exit

63
Sw/Po

9 DVD-instllningar

Sprkinstllningar
Audio Language (Ljudsprk)
Fabriksinstllning: English Denna instllning r det ljudsprk som du fredrar fr DVDskivor. Om sprket som du specificerar finns inspelat p en skiva, spelar systemet automatiskt skivan med det sprket (det beror ocks p instllningen av Auto Language - se Auto Language (Auto Sprk) p sidan 66).

Definies de idioma
Audio Language (Idioma udio)
Pr-definio: English / Ingls Esta pr-definio constitui o principal idioma udio para discos DVD. Se o idioma que aqui especificar estiver includo no disco, a aparelhagem automaticamente far a leitura nesse idioma (embora isso dependa da configurao Auto Language Veja Auto Idioma na pgina 66).

Audio Video Language General OSD Language English English Audio Language - English French Subtitle Language - Japanese German Auto Language - Japanese Italian Spanish Other Setup audio language SETUP Exit Move

Audio Video Language General OSD Language English English Audio Language - English French Subtitle Language - Japanese German Auto Language - Japanese Italian Spanish Other Setup audio language SETUP Exit Move

DVD-formatet accepterar 136 olika sprk. Vlj Other (annan) om du vill specificera ett annat sprk n de som finns listade, flj sedan anvisningarna p skrmen fr att vlja sprk. Du hnvisas ocks till DVD sprkkodlista p sidan 102.

O formato DVD reconhece 136 idiomas diferentes. Escolha Other (Outro) se desejar um idioma especfico que no os listados e, de seguida, siga o mostrador no ecr para seleccionar um idioma. Tambm pode consultar a Lista de cdigos de idioma DVD na pgina 102.

Audio Video Language General Audio Language List of Languages ja: Japanese Code (0~2) 1 0 0 1

Audio Video Language General Audio Language List of Languages ja: Japanese Code (0~2) 1 0 0 1

Setup audio language Move +/ ENTER Select

RETURN Return SETUP

Exit

Setup audio language Move +/ ENTER Select

RETURN Return SETUP

Exit

Kom ihg: Du kan koppla om mellan de inspelade sprken p en DVD-skiva nr som helst under avspelning med hjlp av AUDIO. (Detta pverkar inte denna instllning.)

Lembre-se: Pode comutar entre as lnguas gravadas num DVD a qualquer momento durante a leitura, utilizando o boto AUDIO (isto no afecta as configuraes udio).

64
Sw/Po

9 Definies DVD
Subtitle Language (Textremsesprk)
Fabriksinstllning: English Denna instllning r fr det textremsesprk som du fredrar fr DVD-skivor. Om det sprk som du specificerar hr finns inspelat p en skiva, spelar systemet automatiskt skivan med dessa textremsor (det beror ocks p instllningen av Auto Language - se Auto Language (Auto Sprk) p sidan 66).

Subtitle Language (Idioma dos subttulos)


Pr-definio: English / Ingls Esta pr-definio constitui o principal idioma de subttulos para discos DVD. Se o idioma que aqui especificar estiver includo no disco, a aparelhagem automaticamente dar os subttulos nesse idioma (embora isso dependa da configurao Auto Language Veja Auto Idioma na pgina 66).

Audio Video Language General OSD Language English English Audio Language English French German Subtitle Language Japanese Auto Language - English Italian Spanish Other Setup disc's subtitle language SETUP Exit Move Audio Video Language General OSD Language English English Audio Language English French German Subtitle Language Japanese Auto Language - English Italian Spanish Other Setup disc's subtitle language SETUP Exit Move

DVD-formatet accepterar 136 olika sprk. Vlj Other (annan) om du vill specificera ett annat sprk n de som finns listade, flj sedan anvisningarna p skrmen fr att vlja sprk. Du hnvisas ocks till DVD sprkkodlista p sidan 102.

O formato DVD reconhece 136 idiomas diferentes. Escolha Other (Outro) se desejar um idioma especfico que no os listados e, de seguida, siga o mostrador no ecr para seleccionar um idioma. Tambm pode consultar a Lista de cdigos de idioma DVD na pgina 102.

Audio Video Language General Subtitle Language List of Languages ja: Japanese Code (0~2) 1 0 0 1 Audio Video Language General Subtitle Language List of Languages ja: Japanese Code (0~2) 1 0 0 1

Setup discs subtitle language RETURN Return Move +/ ENTER Select SETUP Exit

Setup discs subtitle language RETURN Return Move +/ ENTER Select SETUP Exit

Kom ihg: Du kan ndra eller stnga av textremsan p en DVD-skiva nr som helst under avspelning med hjlp av SUBTITLE. (Detta pverkar inte denna instllning.)

Lembre-se: Pode mudar ou ocultar subttulos num DVD a qualquer momento durante a leitura, utilizando o boto SUBTITLE (isto no afecta as configuraes de subttulo).

65
Sw/Po

9 DVD-instllningar
Auto Language (Auto Sprk)
Fabriksinstllning: On Nr denna str p On, vljer systemet alltid grundljudsprket p en DVD-skiva (fransk dialog fr en fransk film till exempel) och visar textremsan p det textremsesprk som du fredrar endast om det stllts in p ngonting annat. Stll in detta p Off om du vill att systemet skall spela skivor strikt enligt dina instllningar av Ljudsprk och Textremsesprk. Fr att Auto Language skall fungera mste instllningarna Ljudsprk och Textremsesprk vara desammase sidan 64 och 65.

Auto Language (Auto Idioma)


Pr-definio: On Uma vez ligada (On), a aparelhagem seleccionar sempre o idioma pr-definido num DVD (dilogo em francs para um filme francs, por exemplo) e dar os subttulos na respectiva lngua principal, a menos que ela tenha sido configurada para outra diferente. Comute para Off para que a aparelhagem leia os discos estritamente em conformidade com as suas definies para Idioma udio e Idioma dos subttulos. Para que funcione o dispositivo Auto Idioma, necessrio que as definies Idioma udio e Idioma dos subttulos sejam as mesmasveja nas pginas 64 e 65.

Audio Video Language General OSD Language English Audio Language English Subtitle Language Spanish Auto Language On On Off Play dialog, etc. in original language Subtitles ON with foreign audio SETUP Exit Move

Audio Video Language General OSD Language English Audio Language English Subtitle Language Spanish Auto Language On On Off Play dialog, etc. in original language Subtitles ON with foreign audio SETUP Exit Move

Kom ihg: Du kan fortfarande koppla om ljudsprk och textremsesprk under avspelning med hjlp av AUDIO och SUBTITLE.

Lembre-se: Pode mudar os idiomas udio e de subttulo mesmo durante a leitura, utilizando os botes AUDIO e SUBTITLE.

66
Sw/Po

9 Definies DVD
DVD Language (DVD sprk) (Expert)
Fabriksinstllning: w/Subtitle Language (Textremsesprk) Vissa flersprkiga skivor har skivmenyer p flera sprk. Instllningen specificerar vilket sprk skivmenyerna skall visas p. Lmna fabriksinstllningen om du vill att menyerna skall visas p samma sprk som du valt fr textremsornase sidan 65.

DVD Language (Expert) (Idioma DVD) (Perito)


Pr-definio: w/Subtitle Language (Idioma dos Subttulos) Alguns discos multi-idioma tm menus em vrias lnguas. Esta pr-definio especifica qual o idioma em que devero aparecer os menus do disco. Deixe activada a pr-definio para que os menus apaream na mesma lngua escolhida para idioma principal de subttulosveja na pgina 65.

Audio Video Language General OSD Language English Language w/ Subtitle Audio Language English English Subtitle Language Japanese French Auto Language - On German DVD Language English Italian Subtitle Display - On Spanish Subtitle Off - Selected Subtitle Other SETUP Exit Move Audio Video Language General OSD Language English Language w/ Subtitle Audio Language English English Subtitle Language Japanese French Auto Language - On German DVD Language English Italian Subtitle Display - On Spanish Subtitle Off - Selected Subtitle Other SETUP Exit Move

DVD-formatet accepterar 136 olika sprk. Vlj Other (annan) om du vill specificera ett annat sprk n de som finns listade, flj sedan anvisningarna p skrmen fr att vlja sprk. Du hnvisas ocks till DVD sprkkodlista p sidan 102.

O formato DVD reconhece 136 idiomas diferentes. Escolha Other (Outro) se desejar um idioma especfico que no os listados e, de seguida, siga o mostrador no ecr para seleccionar um idioma. Tambm pode consultar a Lista de cdigos de idioma DVD na pgina 102.

Audio Video Language General DVD Language List of Languages ja: Japanese Code (0~2) 1 0 0 1 Audio Video Language General DVD Language List of Languages ja: Japanese Move +/
RETURN Return ENTER

Code (0~2) 1 0 0 1

Select

SETUP

Exit Move +/
RETURN Return ENTER

Select

SETUP

Exit

67
Sw/Po

9 DVD-instllningar
Subtitle Off (Textremsa Av) (Expert)
Fabriksinstllning: Selected Subtitle Vissa skivor visar textremsor ven om instllningen Textremsedisplay (nedan) str p off. I detta fall kan du antingen f textremsorna visade p samma sprk som du fredrar som ljudsprk (With Audio), eller p det sprk som du fredrar som textremsesprk (Selected Subtitle). Om instllningarna av Ljudsprk och Textremsesprk r lika s ger bda valen samma resultat.

Subtitle Off (Expert) (Ocultar subttulos) (Perito)


Pr-definio: Selected Subtitle Alguns discos apresentam subttulos mesmo quando o dispositivo Mostrar subttulos (abaixo) est desactivado (off). Neste caso, tanto pode ter os subttulos apresentados na mesma lngua escolhida para idioma udio principal (With Audio) ou na mesma lngua escolhida para idioma principal de subttulos (Selected Subtitle). Se as definies de Idioma udio e Idioma dos subttulos forem iguais, ento ambas as escolhas tero o mesmo efeito.

Audio Video Language General OSD Language English Audio Language English Subtitle Language Spanish Auto Language On DVD Language English With Subtitle Display - On Audio Subtitle Off Selected Subtitle Selected Subtitle SETUP Exit Move

Audio Video Language General OSD Language English Audio Language English Subtitle Language Spanish Auto Language On DVD Language English With Subtitle Display - On Audio Subtitle Off Selected Subtitle Selected Subtitle SETUP Exit Move

Subtitle Display (Textremsedisplay) (Expert)


Fabriksinstllning: On Nr det str p On visar systemet textremsorna enligt instllningarna p Subtitle Language och Auto Language ovan. Stll den p Off fr att stnga av textremsan helt (se ven Textremsa Av ovan). Stll den p Assist Subtitle fr att f systemet att visa de extra hjlptextremsor som finns inspelade p en del DVD-skivor.

Subtitle Display (Expert) (Mostrar subttulos) (Perito)


Pr-definio: On Ligado este dispositivo (On), a aparelhagem apresentar os subttulos em conformidade com as definies acima estabelecidas para Auto Language e Subtitle Language. Desligue (Off) para ocultar todos os subttulos (consulte Ocultar subttulos acima). Escolha Assist Subtitle para que o sistema apresente alguns subttulos auxiliares adicionais, includos em alguns discos DVD.

Audio Video Language General OSD Language English Audio Language English Subtitle Language Spanish Auto Language On DVD Language - English On Off Subtitle Display On Assist Subtitle Subtitle Off - Selected Subtitle SETUP Exit Move

Audio Video Language General OSD Language English Audio Language English Subtitle Language Spanish Auto Language On DVD Language - English On Off Subtitle Display On Assist Subtitle Subtitle Off - Selected Subtitle SETUP Exit Move

68
Sw/Po

9 Definies DVD

Diverse instllningar
Parental Lock (Barnsprr)
Fabriksinstllning: 8 Fabriksinstllt lsenord: inget Du kan begrnsa tkomsten till vissa skivor med denna egenskap. Nr du stllt in detta kommer du att bli ombedd att mata in ett fyrsiffrigt lsen nr du laddar in en skiva med restriktioner, vilket ger dig en viss kontroll ver vad dina barn tittar p. Du kan stlla in restriktionen till en av tta niver. Instllning p 1 innebr att alla skivor som har ngon form av restriktion krver lsen fr att kunna spelas av, medan instllning p 8 innebr att det inte finns ngon restriktion alls. DVD-skivor r ocks graderade frn 1 till 8. Skivor graderade med 1 (eller utan gradering) innehller oftast mycket lite eller inget material som du behver vara orolig ver, skivor graderade 2 kan innehlla material som vissa frldrar kan anse opassande fr barn. Skivor graderade 8 r definitivt olmpliga fr barn. Eftersom en skivas gradering grs av tillverkaren r det inte mjligt att ge en bestmd guide fr varje nivkontrollera skivfodralet fr detaljer om barnsprren. Var frsiktig: Det r inte skert att alla skivor som du anser opassande fr dina barn r graderade. Ograderade skivor kan alltid spelas utan att lsen matas in frst

Definies vrias
Parental Lock (Nvel de acesso para crianas)
Nvel pr-definido: 8 Senha (password) pr-definida: nenhuma O acesso a certos discos pode ser restringido pelo uso desta funo. Uma vez definida e uma vez colocado na aparelhagem o disco ao qual pretende restringir o acesso, serlhe- pedida uma senha de 4 dgitos que lhe dar um determinado grau de controlo sobre o que os seus filhos podero ver. As restries podem ser definidas em 8 nveis. O nvel 1 significa que qualquer disco, com qualquer nvel de restrio, necessita da senha para que possa ser visto, enquanto que o nvel 8 concede acesso ilimitado. Os discos DVD tambm esto classificados de 1 a 8. Os da classe 1 (sem restries) geralmente contm poucas ou nenhumas imagens imprprias. Os discos da classe 2 podem conter imagens que alguns pais considerem imprprias para as crianas. Os discos da classe 8 so de todo imprprios para as crianas. Uma vez que a classificao dos discos dada pelo fabricante, torna-se impossvel definir exactamente cada nvel. Veja, pois, na embalagem do disco as informaes sobre o nvel de acesso para crianas (Parental Lock Level). Cuidado: nem todos os discos por si considerados imprprios para as crianas esto devidamente classificados. Os discos no classificados sero lidos sem necessitarem de senha.

Audio Video Language General Setup Menu Mode Basic Setup Navigator Parental Lock Level Change Password Change Setup viewing restrictions Move
SETUP

Audio Video Language General Exit Setup Menu Mode Basic Setup Navigator Parental Lock Level Change Password Change Setup viewing restrictions Move
SETUP

Exit

69
Sw/Po

9 DVD-instllningar
ndring av barnsprrnivn
1 Vlj Level Change. 1
Audio Video Language General Audio Video Language General Parental Lock: Register Code Number Parental Lock: Register Code Number Enter 4Digit Code Move
RETURN Return SETUP

Mudar o nvel de acesso para crianas


Seleccione Level Change.

Exit

Enter 4Digit Code Move


RETURN Return SETUP

Exit

Anvnd sifferknapparna fr att registrera ett nytt lsenord eller fr att bekrfta nuvarande lsenord, och tryck sedan p ENTER. Den frsta gngen som du stller in barnsprrnivn mste du registrera ett lsenord. Allt som du matar in blir ditt lsenord.

Audio Video Language General Parental Lock: Register Code Number 1 0 1 9


ENTER

Utilize os botes numricos para registar uma nova palavra-passe ou para confirmar a sua palavra-passe existente e, de seguida, carregue em ENTER. Na primeira vez que ajustar o nvel de bloqueio personalizado, necessita de registar uma palavra-passe. Tudo aquilo que introduzir torna-se a sua palavra-passe.

Enter 4Digit Code Move +/


RETURN Return

Audio Video Language General Parental Lock: Register Code Number


SETUP

Exit

ENTER

Enter 4Digit Code

Vlj en ny niv. Flytta t vnster fr att lsa fler niver (fler skivor krver lsen) och t hger fr att lsa upp. Du kan inte lsa niv 1. 3
Audio Video Language General Parental Lock: Level Change

Move +/

RETURN Return

SETUP

Exit

Seleccione um novo nvel (level). Desloque para a esquerda para interpor mais nveis (mais discos necessitaro da senha); desloque para a direita para desbloquear nveis. O nvel 1 no poder ser bloqueado.

Level 1

8 Audio Video Language General Parental Lock: Level Change

Set Parental Lock Move


ENTER RETURN Return Select SETUP Exit

Level 1

Tryck p ENTER fr att stlla in den nya nivn. Skrmen tergr till huvudmenyn (General).

Set Parental Lock Move


ENTER RETURN Return Select SETUP Exit

Carregue em ENTER para estabelecer o novo nvel. O ecr volta para o mostrador do menu General.

70
Sw/Po

9 Definies DVD
ndring av lsenordet
1 Vlj Password Change.
Audio Video Language General Parental Lock: Confirm Code Number

Alterar a senha
1 Seleccione Password Change.
Audio Video Language General Parental Lock: Confirm Code Number

Enter 4Digit Code Move


RETURN Return SETUP

Enter 4Digit Code Move Exit


RETURN Return SETUP

Exit

Mata in ditt existerande lsenord och tryck sedan p ENTER.


Audio Video Language General Parental Lock: Confirm Code Number
ENTER

Introduza a sua senha actual e depois carregue em ENTER.


Audio Video Language General Parental Lock: Confirm Code Number
ENTER

Enter 4Digit Code Move +/


RETURN Return

Enter 4Digit Code Exit Move +/


RETURN Return

SETUP

SETUP

Exit

Mata in ett nytt lsenord och tryck sedan p ENTER. Det nya lsenordet r instllt och skrmen tergr till huvudmenyn (General).

Introduza uma nova senha e depois carregue em ENTER. A nova palavra-passe definida e o ecr volta para o mostrador do menu General.

Audio Video Language General Parental Lock: Password Change 6 2 7 1


ENTER

Audio Video Language General Parental Lock: Password Change 6 2 7 1


ENTER

Enter 4Digit Code Move +/

Enter 4Digit Code Move +/

RETURN Return

SETUP

Exit

RETURN Return

SETUP

Exit

Om du har glmt ditt lsenord, kan du radera lsenordet genom att terstlla systemet. Se sidan 112 fr detaljer om detta.

Se esquecer a senha, reconfigure o sistema para que ela seja apagada. Veja mais informaes sobre isto na pgina 112.

71
Sw/Po

9 DVD-instllningar
Background Color (Bakgrundsfrg) (Expert)
Fabriksinstllning: Blue (Bl) Detta specificerar frgen p skrmen nr det inte finns ngon video.

Background Color (Expert) (Cor de fundo) (Perito)


Pr-definio: Blue (Azul) Esta pr-definio especifica a cor do ecr quando no h vdeo.

Audio Video Language General Setup Menu Mode Expert Setup Navigator Parental Lock Level 8 Background Color Black Blue Other Move
SETUP

Audio Video Language General Setup Menu Mode Expert Setup Navigator Parental Lock Level 8 Background Color Black Blue Other Exit Move
SETUP

Exit

72
Sw/Po

10 Definies Avanadas de Som

Avancerade ljudinstllningar
Detta kapitel tcker avancerade instllningar fr att ytterligare optimera ljudet hos ditt system.

Definies avanadas de som


Este captulo aborda algumas definies avanadas para optimizao do som da sua aparelhagem.

LFE-dmpare
LFE-kanalen (lgfrekvenseffekt) frmedlar ultralga basljud fr att frstrka effekterna hos Dolby Digital och DTS ljudspr. Denna kanal kan verlasta bashgtalaren (subwoofern) med distorsion som fljd. Anvnd LFEdmparen fr att minska signalen som matas till subwoofern. OBS: LFE-dmparen fungerar endast tillsammans med kllor som innehller en LFE-kanal (lgfrekvenseffekt). Detta r inte ngon allmn nivkontroll fr subwoofern. 1 2 Tryck p SYS och sedan p SETUP. Tryck p @ eller # tills du ser LFE ATT p displayen. 1 2

Atenuador LFE
O canal LFE (low frequency effects efeitos de baixa frequncia) transporta os sons ultra graves para dar mais corpo aos efeitos acsticos das pistas sonoras gravadas em Dolby Digital e DTS. Mas este canal pode sobrecarregar o altifalante de graves, com as consequentes distores sonoras. Utilize, portanto, o atenuador LFE para reduzir a intensidade do sinal enviado ao subwoofer. Nota: O atenuador LFE funciona apenas com fontes que incluem um canal LFE. No um comando de nvel geral para o subwoofer. Carregue em SYS e depois em SETUP. Carregue em @ ou # at que LFE ATT aparea no mostrador.

Anvnd % och fr att stlla in dmpningen . Det finns tre instllningar: ATT 0 abriksinstllning (ingen dmpning). ATT 10 LFE-kanalens signalniv minskas fr att undvika distorsion. OFF LFE-kanalen stngs av helt och hllet. Detta kan vara bra att gra p natten till exempel.

Utilize os botes % e para definir o valor da reduo de sinal. Existem trs valores: ATT 0 valor pr-definido (sem reduo de sinal). ATT 10 reduo do nvel de sinal do canal LFE para evitar distoro. OFF desliga completamente o canal LFE. Esta opo pode ser til noite, por exemplo.

Tryck p ENTER fr att gra instllningen. 4

Carregue em ENTER para estabelecer a definio.

73
Sw/Po

10 Avancerade ljudinstllningar
Dynamic Range Control (Kontroll fr Dynamisk omrde)
Det dynamiska omrdet hos en klla r volymskillnaden mellan det lgsta och det hgsta ljudet. Det dynamiska omrdet hos Dolby Digital ljudspr kan vara mycket stort. Detta gr dem spnnande, men det innebr ocks att om du vrider ner volymen kan du ltt tappa bort t.ex. tyst dialog. Om du stter p Dynamic Range Control jmnar du ut ljudsprets volym. 1 2 Tryck p SYS och sedan p SETUP. Tryck p @ eller # tills du ser D.R.C. p displayen. 1 2

Dynamic Range Control (Controlo de Amplitude Dinmica)


A amplitude dinmica (dynamic range) consiste na diferena entre os sons mais tnues e os mais intensos. Nas gravaes feitas em Dolby Digital, essa amplitude pode ser muito grande. Isto torna-as impressionantes, mas tambm quer dizer que, ao baixar o volume, podem facilmente perder-se os sons mais subtis. Ligue, pois, o Dynamic Range Control para equilibrar o volume. Carregue em SYS e depois em SETUP. Carregue em @ ou # at que D.R.C. aparea no mostrador.

Anvnd % och fr att vlja dynamisk omrdesinstllning. D.R.C. OFF fabriksinstllning (ingen ndring av dynamiken) D.R.C. LOW det dynamiska omrdet minskar en smula D.R.C. MEDIUM mellaninstllning D.R.C. HIGH det dynamiska omrdet reduceras mycket (bra fr lyssning vid mycket lg volym)

Utilize os botes % e para seleccionar uma definio de amplitude dinmica. D.R.C. OFF pr-definio (sem alterao na amplitude dinmica) D.R.C. LOW pequena reduo da amplitude dinmica D.R.C. MEDIUM definio intermdia D.R.C. HIGH grande reduo da amplitude dinmica (adequada para audi em volume muito baixo)

Tryck p ENTER fr att gra instllningen. 4

Carregue em ENTER para estabelecer a definio.

74
Sw/Po

10 Definies Avanadas de Som


Instllning av dual mono
Instllningen av dual-mono har bara att gra med Dolby Digital- skivor som har dual-monomaterialse skivfodralet fr detaljer. Dual-mono-skivor r inspelade med oberoende kanaler som kan speals av tillsammans eller var fr sig beroende p situationen. Exempelvis kan en skiva med gitarrlektioner ha gitarren inspelad p en kanal och all andra instrument p den andra kanalen. Anvnd dualmonoinstllningen fr att spela enbart gitarrbiten fr sig; enbart vriga instrument eller allting tillsammans (genom separata hgtalare eller blandat). 1 2 Tryck p SYS och sedan SETUP. Tryck p @ eller # tills du ser STEREO or DUAL MONO p displayen.

Definio dual-mono
Esta definio aplica-se apenas aos discos Dolby Digital com dual-mono. Veja mais informaes na embalagem do disco. Os discos dual-mono so gravados com dois canais independentes que podem ser lidos simultnea ou separadamente, dependendo da situao. Por exemplo, um disco com lies de guitarra pode ter este instrumento gravado num canal e todos os restantes noutro canal. Utilize a definio dual-mono para ouvir apenas a guitarra em solo, apenas o acompanhamento ou as duas coisas (atravs de altifalantes separados ou em conjunto). 1 2 Carregue em SYS e depois em SETUP. Carregue em @ ou # at que STEREO ou DUAL MONO apaream no mostrador.

3 3 Anvnd % och fr att vlja en dual-monoinstllning. STEREO Fabriksinstllning (kanal 1 matas ut genom den vnstra hgtalaren; kanal 2 genom den hgra). DualMono Ch1 Kanal 1 matas ut genom centrumhgtalaren (eller genom den vnstra och hgra hgtalaren om Surround Off har valts); Kanal 2 r avstngd. DualMono Ch2 Kanal 2 matas ut genom centrumhgtalaren (eller genom den vnstra och hgra hgtalaren om Surround Off har valts); Kanal 1 r avstngd. DualMono MIX Kanal 1 och 2 blandas ihop och matas ut genom centrumhgtalaren (eller genom bde den vnstra och hgra hgtalaren om Surround Off har valts). 4 Tryck p ENTER fr att gra instllningen. 4

Utilize os botes % e para seleccionar uma definio dualmono. STEREO Pr-definio (Ch1 tem sada pelo altifalante esquerdo; Ch2 pelo altifalante direito). DualMono Ch1 Ch1 tem sada pelo altifalante central (ou pelos altifalantes esquerdo e direito se o modo Surround Off estiver seleccionado); Ch2 fica mudo. DualMono Ch2 Ch2 tem sada pelo altifalante central (ou pelos altifalantes esquerdo e direito se o modo Surround Off estiver seleccionado); Ch1 fica mudo. DualMono MIX Combinao de Ch1 e Ch2 com sada pelo altifalante central (ou pelos altifalantes esquerdo e direito se o modo Surround Off estiver seleccionado). Carregue em ENTER para estabelecer a definio.

75
Sw/Po

1 Kontroll av annan utrustning 1

Instllning av fjrrkontrollen
Frutom att kontrollera detta system kan du stlla in fjrrkontrollen fr att styra andra audio/visuella komponenter s som din TV, videobandspelare, MD-spelare osv. Fr att stlla in fjrrkontrollen allt du behver gra r att tala om fr den vilken (vilka) komponenter du har (se Instllning med hjlp av komponentfrinstllningar nedan). Om du har en komponent som fjrrkontrollen inte redan vet hur den skall styra, kan du 'lra' den med hjlp av den komponentens fjrrkontroll (se Inlrning direkt frn andra fjrrkontroller p sidan 79).

Configurao do Telecomando
Alm de controlar esta aparelhagem, o telecomando tambm pode ser configurado para operar outros componentes udio/vdeo, tais como o televisor, o vdeo-gravador, o gravador MD, etc. Para configurar o telecomando, basta "dizer-lhe" quais os componentes que possui (veja abaixo a Configurao pelas definies memorizadas nos componentes). Se tiver um componente que o telecomando j no "sabe" controlar, poder "chegar" at ele utilizando o telecomando desse componente (veja Aprendizagem directa de outros telecomandos, na pgina 79).

Instllning med hjlp av komponentfrinstllningar


Denna metod fr att stlla in fjrrkontrollen krver bara att du talar om fr den vem som tillverkat varje komponent. Gr detta genom att leta upp rtt sorts komponent (TV, MD dck, etc.), och tillverkare i Frinstllad kodlista, som brjar p sidan 103. Nr instllningarna r klara ser du p sidorna 8590 fr att lra dig att kontrollera dina andra komponenter via denna fjrrkontroll. OBS: Det r inte skert att den korrekta frinstllda koden tcker alla fjrrkontroll-kommandon fr dina speciella komponenter. Anvnd inlrningsfunktionen fr att programmera extra kommandon (se Inlrning direkt frn andra fjrrkontroller p sidan 79). 1 Stt p komponenten som du vill stlla in denna fjrrkontroll fr. Efter att du har matat in den rtta koden nedan skall fjrrkontrollen stnga av komponenten. Tryck och hll REMOTE SETUP nere i tre sekunder. Den rda LED:n vid fjrrkontrollens topp blinkar tv gnger. Fr att avbryta tryck p REMOTE SETUP igen.

Configurao pelas definies memorizadas nos componentes


Para executar este mtodo de configurao basta "dizer" ao telecomando qual o fabricante de cada componente. Pode fazer isto procurando o tipo de componente (TV, leitor de MD, etc.) e o fabricante na Lista de cdigos de memorizao a partir da pgina 103. Aps a configurao, consulte as pginas 85-90 para saber como comandar os seus outros componentes utilizando este controlo remoto. Nota: O cdigo predefinido correcto poder no abranger todos os comandos do controlo remoto para os seus componentes especficos. Utilize a funo de aprendizagem para programar os comandos extra (consulte Aprendizagem directa de outros telecomandos na pgina 79). 1 Ligue o componente para o qual deseja configurar este telecomando. Depois de ter introduzido o cdigo correcto nas etapas abaixo, o telecomando dever desligar o componente. Carregue e mantenha premido REMOTE SETUP durante 3 segundos. O LED vermelho no topo do telecomando acende duas vezes. Para cancelar, carregue novamente em REMOTE SETUP.

76
Sw/Po

1 1Controlo de Outros Aparelhos


3 Tryck p MULTI CONTROLknappen fr den komponent som du vill kontrollera. Till exempel, om du vill stlla in fjrrkontrollen fr att styra din TV, tryck p TV.
MULTI CONTROL knapparna har olika

Carregue no boto MULTI CONTROL referente ao aparelho que deseja controlar. Por exemplo, se quiser configurar o telecomando para o seu televisor, carregue em TV. Os botes MULTI CONTROL tm, por prdefinio, diferentes tipos de componentes atribudos: V-1 VCR, DVD, DVD-R, LD, Leitor de DVD/LD Analgicos ou Digitais (Predefinio: VCR Pioneer, 0058) V-2 satlite ou sintonizador de TV cabo (Predefinio: Sintonizador Pioneer de TV cabo, 0533) A-1 e A-2 Leitor de CDs, gravador de CD-R, leitor de cassetes, leitor de MD (Predefinio A-1: Gravador de CD-R Pioneer, 1087. Predefinio A-2: Leitor de CDs Pioneer, 0032) TV televisor (Predefinio: TV Pioneer, 0679) Estas atribuies podem ser alteradas. Por exemplo, se tiver ligado um componente udio a uma das entradas/sadas vdeo. Veja na pgina 78 como fazer isto.

komponentsorter tilldelade till sig frn grunden: V-1 analog eller digital VCR, DVD, DVD-R, LD, DVD/LD-spelare (standardinstllning: Pioneer VCR, 0058) V-2 Satellit eller kabel-TV-apparat (standardinstllning: Pioneer KabelTV-apparat, 0533) A-1 och A-2 CD-spelare, CD-Rinspelare, kassettdck, MD-dck (A-1 standardinstllning: Pioneer CD-Rinspelare, 1087. A-2 standardinstllning: Pioneer CDspelare, 0032) TV televisionsapparat (standardinstllning: Pioneer TV, 0679) Du kan ndra dessa tilldelningar om du behver. Till exempel om du har anslutit en audiokomponent till en av in/ utgngarna fr video. Se sidan 78 fr hur man gr detta. 4 Sl upp den frinstllda koden fr din komponent. Du hittar det hr p Frinstllad kodlista som brjar p sidan 103. Hitta frst den komponenttyp som det r frgan om (TV, osv.) och sedan tillverkaren. Vid varje tillverkarnamn finns ett eller flera 4siffriga koder. Om du inte kan hitta tillverkaren av din komponent i kodlistan, tryck p REMOTE SETUP fr att g ur och titta sedan p Inlrning direkt frn en annan fjrrkontroll p sidan 79 fr att f reda p hur du stller in din fjrrkontroll med en alternativ metod. Om ingen knapp r intryckt i mer n 10 sekunder avslutas setup (uppsttningen) av fjrrkontrollen.

Procure o cdigo de memorizao para o seu componente. Pode encontrar isto na Lista de cdigos de memorizao a partir da pgina 103. Procure primeiro o tipo de componente (TV, etc.) e depois o fabricante. Ao lado do nome de cada fabricante est um ou mais cdigos de 4 dgitos. Se no encontrar o fabricante do seu componente na lista de cdigos, carregue em REMOTE SETUP para sair e depois veja em Aprendizagem directa de outros telecomandos, na pgina 79, como configurar o telecomando utilizando um mtodo alternativo. Caso no carregue em nenhum boto durante mais de 10 segundos, a configurao do controlo remoto cancelada.

77
Sw/Po

1 Kontroll av annan utrustning 1


5 Peka med fjrrkontrollen mot den komponent du vill kontrollera och mata in den 4siffriga koden. Om det finns mer n en kod, mata in den frsta. LED:n blinkar en gng efter varje knapptryckning och tv gnger fr att bekrfta att en giltig kod har matats in. Om den inte blinkar tv gnger har du matat in en ogiltig kod. Kontrollera koden och mata in den igen. Om allt gick bra br fjrrkontrollen precis ha stngt av den andra komponenten. Om den inte gjorde det och tillverkaren har mer n en kod i listan, brja om frn steg 1 och anvnd en annan kod. 5 Aponte o telecomando para o componente que deseja controlar e introduza o cdigo de 4 dgitos. Se houver mais de um cdigo, introduza o primeiro. O indicador LED (dodo emissor de luz) pisca uma vez depois que se carrega em cada boto e duas vezes para confirmar a introduo e validao de um cdigo. Se no piscar duas vezes, significa que o cdigo introduzido no vlido. Verifique o cdigo e introduza-o novamente. Se tudo correr bem, o telecomando dever desligar o componente. Se isso no acontecer e se o fabricante fornecer mais de um cdigo na lista, repita o procedimento com outro cdigo, a partir do ponto 1.

Omtilldelning av en MULTI CONTROLknapp


Du kan bara tilldela frinstllningskoder till vissa sorters utrustning till varje MULTI CONTROL-knapp. Men, om det skulle vara ndvndigt kan du omtilldela en MULTI CONTROL-knapp till en annan typ av komponent. Du behver gra det om du till exempel ansluter en MD-spelare till Video 1 in/utgngarna. 1 Tryck och hll REMOTE SETUP nere i tre sekunder. LED:n ovanp fjrrkontrollen blinkar tv gnger. Tryck p den MULTI CONTROLknapp som du vill ndra. Du kan omtilldela dessa knappar: V-1 V-2 A-1 A-2 TV I ovanstende exempel, tryck p V-1. Anvnd sifferknapparna fr att mata in 992. Tryck p den MULTI CONTROLknapp som du vill dubblera. I ovanstende exempel, tryck p A-1. 1

Reatribuio de funes a um boto MULTI CONTROL


Para cada boto MULTI CONTROL, s possvel atribuir cdigos memorizados a um certo tipo de componentes. No entanto, se for necessrio, tambm se pode reatribuir outro tipo de componente a um boto MULTI CONTROL. o que ter de fazer, por exemplo, se ligar um gravador de MD s entradas/sadas Vdeo 1. Carregue e mantenha premido REMOTE SETUP durante 3 segundos. O LED no topo do telecomando acende duas vezes. Carregue no boto MULTI CONTROL que deseja alterar. Pode reatribuir funes nos seguintes botes: V-1 V-2 A-1 A-2 TV Num dos exemplos acima carregue em V-1. Utilize os botes numerados para introduzir 992. Carregue no boto MULTI CONTROL que deseja duplicar. No exemplo acima, carregue em A-1.

3 4

3 4

78
Sw/Po

1 1Controlo de Outros Aparelhos


Inlrning direkt frn andra fjrrkontroller
Om frinstllda koder inte finns tillgngliga fr din komponent (-er), eller om de frinstllda koderna inte fungerar, kan du anvnda denna metod fr att lra fjrrkontrollen varje kommando separat. Du kan ocks anvnda denna operation fr att programmera ytterligare kommandon fr en komponent som inte tcks av de frinstllda koderna. 1 Tryck och hll REMOTE SETUP nere i 3 sekunder. LED:n vid toppen av fjrrkontrollen blinkar tv gnger. Tryck in MULTI CONTROLknappen fr den komponent som du vill kontrollera. Tryck till exempel in VIDEO V-1 fr att programmera ett kommando frn en videobandspelare som r ansluten till Video 1-in/utgngarna. Knappa in 975 med hjlp av sifferknapparna. LED:n blinkar snabbt fr att indikera att fjrrkontrollen str i inlrningslge och att den r redo att lra sig nya kommandon frn en annan fjrrkontroll. Fjrrkontrollen gr ur inlrningslget (Learning Setup) efter 10 sekunder om inget kommando matas in. Fr att avbryta inlrningslget (Learning Setup) tryck p REMOTE SETUP. 4 Tryck in MULTI CONTROLknappen nnu en gng fr den komponent du vill kontrollera. Tryck p den knapp p detta systems fjrrkontroll som du vill lra ett nytt kommando. Till exempel tryck p 3. Bilden till vnster visar knapparna som anvnds fr inlrning av kommandon. 1

Aprendizagem directa de outros telecomandos


Se no houver cdigos de memorizao disponveis para o(s) seu(s) componente(s), ou se os cdigos disponveis no funcionam, utilize o seguinte mtodo para "ensinar" separadamente cada instruo ao telecomando. Pode igualmente utilizar esta operao para programar comandos adicionais para um componente no includo nos cdigos de memorizao. Carregue e mantenha premido REMOTE SETUP durante 3 segundos. O LED no topo do telecomando acende duas vezes. Carregue no boto MULTI CONTROL para o componente que deseja comandar. Por exemplo, carregue em VIDEO V-1 para programar um comando a partir de um VCR ligado s entradas/sadas Video 1. Utilize os botes numerados para introduzir 975. O LED pisca rapidamente para indicar que o telecomando est em configurao de aprendizagem e pronto para assimilar novos comandos de outro telecomando. O telecomando abandonar a Learning Setup (Configurao de Aprendizagem) se no forem introduzidos quaisquer comandos num intervalo de 10 segundos. Para cancelar neste ponto a Learning Setup (Configurao de Aprendizagem), carregue em REMOTE SETUP. Carregue novamente no boto MULTI CONTROL para o componente que deseja comandar. No telecomando desta aparelhagem, carregue no boto ao qual deseja "ensinar" um novo comando. Por exemplo, carregue em 3. A ilustrao esquerda mostra os botes que podem ser utilizados para aprender os comandos.

79
Sw/Po

1 Kontroll av annan utrustning 1


6 7 Rikta fjrrkontrollerna mot varandra cirka 2-5 cm isr. Tryck p knappen p den andra komponentens fjrrkontroll fr det kommando som du vill programmera. LED:n p det hr systemets fjrrkontroll slocknar och blinkar sedan tv gnger nr kommandot har lrts in. Om LED:n inte brjar blinka, frsk ndra avstndet mellan fjrrkontrollerna och tryck p knappen igen. Vissa kommandon frn andra fjrrkontroller kan inte lras in, men i de flesta fall behver fjrrkontrollerna bara flyttas nrmare eller lngre ifrn varandra. Om LED:n brjar blinka lngsamt kan det betyda att det inte gr att mata in fler kommandon. Om det r ndvndigt att mata in nnu ett kommando, mste du frst radera ett annat kommando som du matat in se nsta sida. 8 Programmera ytterligare kommandon fr samma komponent enligt behov. Upprepa steg 5 till 7. Programmera kommandon fr andra komponenter enligt behov. Upprepa steg 2 till 7. 8 6 Aponte os dois telecomandos um para o outro, a uma distncia de 2 a 5 cm. No telecomando do outro componente, carregue no boto referente ao comando que deseja programar. O LED do telecomando da aparelhagem apagar-se- e depois piscar duas vezes quando o comando tiver sido assimilado. Se o LED no comear a piscar, altere a distncia entre os dois telecomandos e depois carregue novamente no boto. Alguns comandos no podem ser assimilados, mas na maior parte dos casos basta aproximar ou afastar os telecomandos para concretizar a operao. Se o LED comear a piscar devagar, poder significar que no pode aprender mais nenhum comando. Se for necessrio aprender outro comando, apague primeiro um outro comando j aprendidoconsulte a pgina seguinte. Programe outros comandos para o componente, em conformidade com este procedimento. Repita as etapas 5 a 7. Programe comandos para outros componentes, em conformidade com este procedimento. Repita as etapas 2 a 7.

10 Nr du r klar, tryck p REMOTE SETUP fr att g ur inlrningslget (Learning Setup).

10 Quando tiver concludo, carregue em REMOTE SETUP para sair da Learning Setup (Configurao de Aprendizagem).

80
Sw/Po

1 1Controlo de Outros Aparelhos


Radera ett kommando
1 2 Tryck in och hll ner REMOTE SETUP i 3 sekunder. Tryck in den MULTI CONTROLknapp som hr ihop med det kommando som du vill radera. Tryck till exempel in VIDEO V-1 om du vill radera kommandot fr en videobandspelare som r ansluten till Video 1-ingngarna. Anvnd sifferknapparna fr att mata in 976. Tryck p samma MULTI CONTROL-knapp nnu en gng. I ovanstende exempel, tryck in VIDEO V1 nnu en gng. Tryck tv gnger p den kommandoknapp som du vill radera. 1

Apagar um nico comando


Carregue sem soltar em REMOTE SETUP durante 3 segundos. Carregue no boto MULTI CONTROL correspondente ao comando que deseja apagar. Por exemplo, carregue em VIDEO V-1 caso o comando que deseja apagar seja para um VCR ligado s entradas Video 1. Utilize os botes numricos para introduzir o nmero 976. Carregue novamente no mesmo boto MULTI CONTROL. No exemplo anterior, carregue novamente em VIDEO V-1. Carregue duas vezes no boto do comando que deseja apagar.

3 4

3 4

Raderingskommandon fr en enda komponent


1 2 Tryck in och hll ner REMOTE SETUP i 3 sekunder. Tryck in den MULTI CONTROLknapp som hr ihop med de kommandon som du vill radera Tryck till exempel in VIDEO V-1 om du vill radera kommandon fr en videobandspelare som r ansluten till Video 1-ingngarna. Anvnd sifferknapparna fr att mata in 976. Tryck tv gnger till p samma MULTI CONTROL-knapp. I ovanstende exempel, tryck VIDEO V-1 tv gnger. 1

Apagar todos os comandos para um componente


Carregue sem soltar em REMOTE SETUP durante 3 segundos. Carregue no boto MULTI CONTROL correspondente aos comandos que deseja apagar. Por exemplo, carregue em VIDEO V-1 caso os comandos que deseja apagar sejam para um VCR ligado s entradas Video 1. Utilize os botes numricos para introduzir o nmero 976. Carregue mais duas vezes mesmo boto MULTI CONTROL. No exemplo anterior, carregue duas vezes em VIDEO V-1.

3 4

3 4

81
Sw/Po

1 Kontroll av annan utrustning 1

Att kontrollera en komponent medan en annan spelar


Denna egenskap lter dig ha kvar systemet i en funktion (till exempel CD) medan du stller fjrrkontrollen i en annan (Video 1 till exempel). Detta kan vara praktiskt om du lyssnar p en CD och vill spola tillbaka ett videoband till exempel. 1 Tryck p SHIFT, och tryck sedan p MULTI CONTROL- knappen fr den komponent som du vill kontrollera. Systemet stannar kvar i den tidigare funktion, men fjrrkontrollens funktion r annorlunda. Fr att koppla tillbaka till den ursprungliga funktionen, tryck p MULTI CONTROL- knappen fr den aktuella systemfunktionen.

Controlo de um componente durante o funcionamento de outro


Esta funo permite-lhe manter a aparelhagem numa tarefa (leitura de um CD, por exemplo), enquanto pe o telecomando noutra (Vdeo 1, por exemplo). Pode ser til no caso de estar a ouvir um CD e querer ao mesmo tempo voltar a enrolar uma vdeo-cassete. 1 Carregue em SHIFT e depois carregue no boto MULTI CONTROL referente ao aparelho que deseja controlar. A aparelhagem permanece na mesma funo, mas o telecomando passa para outra. Para voltar funo original, carregue no boto MULTI CONTROL referente funo em que a aparelhagem se encontra no momento.

Det r ocks mjligt att stlla in fjrrkontrollen s att en srskild multicontrolknapp alltid bara kopplar om fjrrkontrollfunktionen och inte systemfunktionen. 1 Tryck och hll REMOTE SETUP nere i 3 sekunder. LED:n p toppen fjrrkontrollen blinkar tv gnger. Tryck p den MULTI CONTROLknapp som du vill stlla in. Knappa in 983 med hjlp av sifferknapparna. LED:n p toppen av fjrrkontrollen blinkar tv gnger. Nr du nu trycker p denna MULTI CONTROL-knapp ndrar sig enbart fjrrkontrollen. Fr att ndra tillbaka knappen, upprepa det ovannmnda, men mata in 982 i steg 3. 2

Tambm possvel configurar o telecomando de modo a que um determinado boto multi-control faa apenas a comutao ao modo do telecomando e no s funes da aparelhagem. 1 Carregue e mantenha premido REMOTE SETUP durante 3 segundos. O LED no topo do telecomando acende duas vezes. Carregue no boto MULTI CONTROL que deseja configurar. Utilize os botes numerados para introduzir 983. O LED no topo do telecomando acende duas vezes. Agora, quando carregar nesse boto MULTI CONTROL, somente mudar o modo do telecomando. Para repor o boto na funo anterior, repita o procedimento acima introduzindo 982 na etapa 3.

2 3

82
Sw/Po

1 1Controlo de Outros Aparelhos

Att ta bort alla fjrrkontrollinstllningar


Detta tar bort alla frinstllningar, alla inlrda egenskaper och terstller fabriksinstllningarna. 1 Tryck p REMOTE SETUP och hll den nere i 3 sekunder. LED:n blinkar tv gnger. Tryck p en MULTI CONTROLknapp (vilken som helst). Mata in 981 med sifferknapparna. LED:n blinkar totalt fyra gnger fr att indikera att knappen har raderats. 2 3

Eliminao de todas as definies do telecomando


Esta funo apaga todas as memorizaes e todos os comandos "aprendidos", repondo todas as definies de fbrica. 1 Carregue e mantenha premido REMOTE SETUP durante 3 segundos. O LED no topo do telecomando acende duas vezes. Carregue em qualquer boto MULTI CONTROL. Utilize os botes numerados para introduzir 981. O LED no topo do telecomando acende at um total de quatro vezes para indicar que o boto foi apagado.

2 3

Kontroll av frinstllda koder


Fr att kontrollera vilka frinstllda koder som r associerade med en MULTI CONTROL-knapp: 1 Tryck och hll REMOTE SETUP nere i 3 sekunder. LED:n p toppen av fjrrkontrollen blinkar tv gnger. Tryck p den MULTI CONTROLknapp vars koder du vill kontrollera. Mata in 990 med hjlp av sifferknapparna. Varje frinstlld kod bestr av fyra siffror, till exempel 1329. Varje siffra kommer att representeras av en serie blinkningar p fjrrkontrollens LED3 blinkningar betyder siffran "3" osv.

Verificao dos cdigos memorizados


Para verificar qual cdigo memorizado est associado a um determinado boto MULTI CONTROL: 1 Carregue e mantenha premido REMOTE SETUP durante 3 segundos. O LED no topo do telecomando acende duas vezes. Carregue no boto MULTI CONTROL cujo cdigo memorizado deseja verificar. Utilize os botes numerados para introduzir 990. Cada cdigo memorizado tem 4 dgitos, por exemplo 1329. Cada dgito representado por uma srie de intermitncias no LED do telecomando: para o dgito "3" pisca 3 vezes, etc.

83
Sw/Po

1 Kontroll av annan utrustning 1


4 Tryck p 1. Den blinkande LED:n indikerar den frsta (lngst till vnster) siffran i den frinstllda koden ("1" i exemplet ovan). Tryck p 2. Den blinkande LED:n indikerar den andra siffran i den frinstllda koden ("3" i exemplet ovan). Tryck p 3. Den blinkande LED:n indikerar den tredje siffran i den frinstllda koden ("2" i exemplet ovan). Tryck p 4. Den blinkande LED:n indikerar den fjrde siffran i den frinstllda koden ("9" i exemplet ovan). 4 Carregue em 1. A intermitncia do LED indica o dgito mais esquerda do cdigo memorizado ("1", no caso do exemplo acima). Carregue em 2. A intermitncia do LED indica o dgito seguinte no cdigo memorizado ("3", no caso do exemplo acima). Carregue em 3. A intermitncia do LED indica o dgito seguinte no cdigo memorizado ("2", no caso do exemplo acima). Carregue em 4. A intermitncia do LED indica o dgito mais direita do cdigo memorizado ("9", no caso do exemplo acima).

84
Sw/Po

1 1Controlo de Outros Aparelhos


CD/MD/CD-R/VCR/LD -spelarkontroller
1
1 Dessa kontroller efter att du stllt in fjrrkontrollen att kontrollera dem. Se Instllning av fjrrkontrollen p sidan 76 fr att f reda p hur man gr detta. SOURCE Tryck fr att koppla om mellan vilolge och p. 4 Tryck fr terg till brjan av det aktuella spret. Tryck upprepade gnger fr att hoppa till brjan av tidigare spr. Tryck fr att g framt till brjan av nsta spr. Upprepade tryckningar hoppar framt till brjan p de fljande spren. 8 Tryck fr att gra en paus i avspelningen. Hll nere fr snabb avspelning. 1 Hll nere fr snabb baktspelning. 3 Tryck fr att pbrja avspelningen. 7 8 1

Controlos de leitura de CD/MD/CD-R/VCR/LD


Estes controlos ficam disponveis aps a configurao do telecomando. Veja Configurao do Telecomando, na pgina 76, para saber como proceder. SOURCE Carregue para comutar entre ligado (on) e standby. 4 Carregue para voltar ao incio da pista corrente. Cada toque subsequente leva ao incio das pistas anteriores. Carregue para avanar ao incio da pista seguinte. Cada toque subsequente leva ao incio das pistas seguintes. 8 Carregue para fazer uma pausa na leitura. Mantenha premido para leitura acelerada frente. 1 Mantenha premido para leitura acelerada retaguarda. 3 Carregue para iniciar a leitura.

12 10 8 9 7 2 6 1 1

4 5

4 3 5

5 6 7 8

7 Tryck fr att stoppa avspelningen. 9 Tryck tv gnger inom 10 sekunder fr att starta inspelning eller gra en paus i inspelning. 10 2 Tryck fr att spola tillbaka eller reversera programkllan. 1 3 1 Tryck fr att snabbspola fram programkllan. 12 5 Tryck fr att gra en paus i programkllan.

7 Carregue para parar a leitura. 9 Carregue duas vezes durante 10 segundos para iniciar a gravao ou para interromper a gravao. 10 2 Carregue para reiniciar ou recuar no programa da fonte. 11 3 Carregue para avano rpido no programa da fonte. 12 5 Carregue para fazer uma pausa no programa da fonte.

85
Sw/Po

1 Kontroll av annan utrustning 1


13 Tryck fr att stoppa programkllan. 14 ENTER Tryck in fr att spela programkllan. 15 Sifferknappar Anvnds fr att direkt komma till spren p en programklla. 16 >10 Anvnds fr att vlja sprnummer ver 10. 17 ENTER/DISC, C Funktionen varierar med komponenten: 13 Carregue para parar o programa da fonte. 14 ENTER Carregue para ler uma fonte do programa. 15 Botes numerados So utilizados para aceder directamente a faixas numa fonte do programa. 16 >10 Utilize para seleccionar os nmeros das faixas superiores a 10. 17 ENTER/DISC, C Esta funo varia com o componente: CD changer: selecciona um disco CD-R, MD, LD: apaga a funo VCR: introduz a funo 18 DISP Carregue para mudar o mostrador. 19 PGM Carregue para iniciar a leitura do programa. 20 RDM Carregue para iniciar uma leitura aleatria. 21 REPEAT Carregue para repetir uma leitura. 22 CH Carregue para alterar o canal de TV no VCR. 23 CH + Carregue para alterar o canal de TV no VCR.

15

16

17

CD-vxlare: vljer en skiva CD-R, MD, LD: radera funktion VCR (Videobandspelare): matar in funktion 18 DISP Tryck fr att koppla om displayen.

14 13 22 23 19 20 18 21

19 PGM Tryck fr att brja programspelning. 20 RDM Tryck fr att brja slumpvis spelning. 21 REPEAT Tryck fr att brja upprepad spelning. 22 CH Tryck in fr att vxla TV-kanal p videobandspelaren. 23 CH + Tryck in fr att vxla TV-kanal p videobandspelaren.

86
Sw/Po

1 1Controlo de Outros Aparelhos


Kassettdckskontroller
Dessa kontroller finns tillgngliga nr du har stllt in fjrrkontrollen fr att kontrollera komponenten. Se Instllning av fjrrkontrollen p sidan 76 fr att f reda p hur man gr detta. 1 SOURCE Tryck fr att koppla om mellan vilolge och p (inte mjligt med alla modeller). 4 Anvnds fr att spela baksidan p en tape p ett dck som ocks kan spela bde framt och bakt. Anvnds fr att spela framsidan p en tape p ett dck som kan spela bde framt och bakt. 8 Tryck fr att gra en paus i avspelning eller inspelning. Tryck fr att snabbspola tapen framt. Om man trycker p denna under avspelning brjar skning framt. 1 Tryck fr snabbspolning av tapen bakt. Om man trycker p den under avspelning brjar skning bakt. 3 Tryck fr att starta avspelningen. 7 Tryck fr att stoppa avspelningen. Fr dck tv eller annat kassettdck som kan spela in: Tryck tv gnger inom 10 sekunder tfr att starta inspelning eller gra paus i inspelning. 1

Controlos de gravador de cassete


Estes controlos ficam disponveis aps a configurao do telecomando. Veja Configurao do Telecomando, na pgina 76, para saber como proceder. SOURCE Carregue para comutar entre ligado (on) e standby (no possvel em todos os modelos). 4 Utilize para leitura do lado inverso de uma cassete, num leitor auto-reverse. Utilize para leitura do lado corrente de uma cassete, num leitor auto-reverse. 8 Carregue para fazer uma pausa na leitura ou na gravao. Carregue para avano rpido da cassete. Carregando durante a leitura, o aparelho inicia uma busca frente. 1 Carregue para recuo rpido da cassete. Carregando durante a leitura, o aparelho inicia uma busca retaguarda. 3 Carregue para iniciar a leitura. 7 Carregue para parar a leitura. Para o leitor dois ou qualquer leitor de cassetes que possa gravar: Carregue duas vezes durante 10 segundos para iniciar a gravao ou para interromper a gravao. Para o leitor um de um leitor de cassetes duplo: 2 Carregue para reiniciar a cassete. 3 Carregue para avano rpido da cassete. 5 Carregue para fazer uma pausa na leitura da cassete. Carregue para parar a cassete. ENTER Carregue para iniciar a leitura.

12 10

14 1 1
4

8 9

7 2 6

13 4 3 5
5

7 8

7 8

Fr dck ett p ett dubbelt kassettdck: 10 2 Tryck fr att spola tillbaka tapen. 1 3 1 Tryck fr att snabbspola tapen framt. 12 5 Tryck fr att gra en paus. 13 Tryck fr att stoppa tapen. 14 ENTER Tryck fr att starta avspelningen.

10 1 1 12

13 14

87
Sw/Po

1 Kontroll av annan utrustning 1


DVD/DVRspelarkontroller
1 2
1 Dessa kontroller finns tillgngliga nr du har stllt in fjrrkontrollen fr att kontrollera komponenten. Se Instllning av fjrrkontrollen p sidan 76 fr att f reda p hur man gr detta. SOURCE Tryck fr att koppla om DVD eller DVR mellan vilolget och p. Sifferknappar Tryck fr att komma direkt till ett spr. >10 Anvnds fr val av sprnummer hgre n 10. C Anvnd detta fr att ta bort funktion. 5//2/3/ENTER Anvnds fr att navigera till olika stllen p menyskrmen 7 Tryck fr att stoppa avspelning eller inspelning. 3 Tryck fr att starta avspelningen. 8 Tryck fr att gra en paus i av- eller inspelning.

Controlos de leitura de DVD/DVR


Estes controlos ficam disponveis aps a configurao do telecomando. Veja Configurao do Telecomando, na pgina 76, para saber como proceder. 1 SOURCE Carregue para comutar o DVD ou o DVR entre ligado (on) e standby. Botes numerados Carregue para ter acesso directo s pistas. >10 Utilize para ter acesso a pistas de nmero superior a 10. C Utilize para limpar a funo. 5//2/3/ENTER Utilize para percorrer os itens no menu do ecr. 7 Carregue para parar a leitura ou a gravao. 3 Carregue para iniciar a leitura.

2 3

2 3

5
4 5

4 5

6 1 1 12

7 9

8 10

7 8

7 8

4 Tryck fr att tervnda till brjan av det aktuella spret. Upprepade tryckningar hoppar till brjan av tidigare spr. 10 Tryck fr att hoppa fram till brjan av nsta spr. Upprepade tryckningar hoppar till brjan av fljande spr. 9 / 11 RETURN DVD: Anvnds fr att g tillbaka en meny. DVR: Tryck tv gnger inom tio sekunder fr att starta inspelning. 12 e/CH Tryck under avspelning fr slow motion bakt. Nr spelare str i pauslge gr man bakt en bild i taget. Fr DVR anvnds den fr att byta kanal.

8 Carregue para fazer pausa na leitura ou na gravao. 9 4 Carregue para voltar ao incio da pista corrente. Cada toque subsequente leva ao incio das pistas anteriores. 10 Carregue para avanar ao incio da pista seguinte. Cada toque subsequente leva ao incio das pistas seguintes. / 11 RETURN DVD: Utilize para recuar um menu. DVR: Carregue duas vezes durante 10 segundos para iniciar a gravao. 12 e/CH Carregue durante a leitura para recuar em retardador. Em pausa, carregue para recuar um fotograma de cada vez. No DVR, utilize para mudar os canais.

88
Sw/Po

1 1Controlo de Outros Aparelhos


13 E/CH+ Tryck under avspelning fr slow motion. Nr spelaren str i pauslge spelas en bild i taget framt. Fr DVR anvnds den fr att byta kanal. 14 1 Tryck och hll nere fr snabbscanning bakt. 15 Tryck och hll nere fr snabbscanning framt. 16 TOP MENU/PGM Tryck fr att displaya toppmenyn hos en DVD-skiva. Tryck med SHIFT fr att programmera en spellista med spr. 17 SUBTITLE/RDM Tryck in fr att visa/vxla textremsor. Tryck in SHIFT fr att starta slumpvis avspelning. 13 E/CH+ Carregue durante a leitura para avanar em retardador. Em pausa, carregue para avanar um fotograma de cada vez. No DVR, utilize para mudar os canais. 14 1 Carregue e mantenha premido para varrimento rpido retaguarda. 15 Carregue e mantenha premido para varrimento rpido frente. 16 TOP MENU/PGM Carregue para ver o menu de topo de um DVD. Carregue juntamente com SHIFT para programar uma sequncia. 17 SUBTITLE/RDM Carregue para visualizar/mudar os subttulos. Carregue na tecla SHIFT para iniciar a leitura aleatria. 18 AUDIO/DISPLAY Carregue para seleccionar o idioma udio. Carregue juntamente com SHIFT para ver/ mudar a informao do disco. 19 LAST MEMORY/ Carregue para introduzir uma marca ou para iniciar a leitura de um disco marcado. Carregue juntamente com SHIFT para mudar os ngulos de cmara. 20 REPEAT/CONDITION Carregue uma vez para repetir a leitura da pista corrente, ou duas vezes para repetir a leitura do ttulo corrente. Carregue na tecla SHIFT para gravar as definies do leitor para o CD actualmente colocado. 21 A-B/SEARCH MODE Carregue uma vez para marcar o ponto inicial de um ciclo de repetio; carregue novamente para marcar o ponto final e iniciar o ciclo. Carregue na tecla SHIFT para seleccionar o modo de busca. 22 SETUP Carregue para aceder ao menu de configurao.

22 13 14 15 19 16 17 18 20 21

18 AUDIO/DISPLAY Tryck fr att vlja ljudsprk. Tryck med SHIFT fr att displaya/koppla om skivinformation. 19 LAST MEMORY/ Tryck fr att stta ett bokmrke eller starta avspelningen frn ett bokmrke p en skiva. Tryck med SHIFT fr att koppla om kameravinkel. 20 REPEAT/CONDITION Tryck en gng fr att upprepa avspelningen av det aktuella spret, eller tv gnger fr att upprepa avspelningen av den aktuella titeln. Tryck med SHIFT fr att spara spelarens instllningar fr den inladdade skivan. 21 A-B/SEARCH MODE Tryck en gng fr att markera brjan p en slinga; tryck igen fr att markera slutet p slingan och brja spela slingan. Tryck med SHIFT fr att vlja skfunktionen. 22 SETUP Tryck in fr att komma till setup-menyn.

89
Sw/Po

1 Kontroll av annan utrustning 1


Kabel-TV/Satellit-TV/ TV-kontroller
9 8
Dessa kontroller finns tillgngliga nr du har stllt in fjrrkontrollen fr att kontrollera komponenten. Se Instllning av fjrrkontrollen p sidan 76 fr att f reda p hur man gr detta. De fyra frsta knapparna r avsatta fr TV-kontroll. 1 TV Tryck in fr att vxla mellan standby och on-lge p TV-mottagaren. TV INPUT Tryck fr att koppla om TV-insignal (inte mjligt p alla modeller). TV CHANNEL +/ Anvnds fr att vlja kanaler. TV VOL +/ Anvnds fr att justera TV-volymen. PAGE Tryck fr att displaya den fregende menysidan p kabel-TV. PAGE + Tryck fr att displaya nsta menysida p kabel-TV. 523ENTER Tryck fr att vlja eller justera och navigera p menyskrmen. Sifferknappar Anvnds fr att vlja en specifik TV-kanal. 9

Controlos de TV Cabo/ TV Satlite/TV


Estes controlos ficam disponveis aps a configurao do telecomando. Veja Configurao do Telecomando, na pgina 76, para saber como proceder. Estes 4 botes so de controlo dedicado TV. 1 TV Carregue para alternar o televisor entre os modos de espera e de ligado. TV INPUT Carregue para comutar a entrada de TV (no possvel em alguns modelos). TV CHANNEL +/ Utilize para seleccionar canais. TV VOL +/ Utilize para ajustar o volume da TV. PAGE Carregue para ver a pgina anterior do menu de TV cabo. PAGE + Carregue para ver a pgina seguinte do menu de TV cabo. 523ENTER Carregue para seleccionar ou ajustar e percorrer itens no menu do ecr. Botes numerados Carregue para seleccionar um canal especfico de TV.

3 1

4 2 7

3 4 5

3 4

12 1 1

10 6 13
5

8 9

SOURCE Tryck fr att koppla om TV:n eller CATV:n mellan vilolge och p. 10 MENU Tryck fr att displaya eller stnga av TV eller CATV-menyn. 11 RETURN (INFO) Tryck fr att displaya information p kabel-TV. 12 EXIT Tryck fr att g ur. 13 GUIDE Tryck fr att stta p/stnga av programinformationsskrmen fr kabelTV.

SOURCE Carregue para comutar a TV ou a CATV entre standby e ligado (on). 10 MENU Carregue para abrir ou fechar o menu de TV ou CATV. 11 RETURN (INFO) Carregue para ver informao na TV cabo. 12 EXIT Carregue para sair. 13 GUIDE Carregue para abrir/fechar o ecr de informao dos programas de TV cabo.

90
Sw/Po

12 Ligaes

Anslutning till en TV med den medskickade videokabeln


Viktigt: Kontrollera alltid att strmbrytaren r frnslagen och stickkontakten utdragen ur vgguttaget innan du gr eller ndrar ngra anslutningar. Du kan ansluta detta system till vilken TV som helst med hjlp av denna utgngskontakt och den medskickade videokabeln. Om din TV har en S-videoingng rekommenderar vi dock att du ocks anvnder den eftersom du kan f en bttre bild. Titta i TV:ns bruksanvisning fr mer detaljerade inkopplingsinstruktioner.

Ligao a um televisor com o cabo vdeo fornecido


Importante: Antes de efectuar ou alterar quaisquer ligaes no painel traseiro, desligue a alimentao e o cabo de alimentao da ficha. Esta aparelhagem pode ser ligada a qualquer televisor utilizando este conector de sada com o cabo vdeo fornecido. No entanto, se o seu televisor tiver uma entrada S-Vdeo, recomendamos-lhe o uso desta, uma vez que lhe poder dar melhor qualidade de imagem. Veja o manual de instrues do televisor para instrues mais detalhadas sobre ligaes.

Gul/Amarelo

Gul/Amarelo

TV

Anslutning till en TV med en S-videokabel


Mnga TV-apparater har en S-videoingng som du kan ansluta till detta system med hjlp av en S-videokabel (ingr ej). Titta i TV:ns bruksanvisning fr mer detaljerade inkopplingsinstruktioner.

Ligao a um televisor com um cabo S-Vdeo


Muitos televisores tm tambm uma entrada S-Vdeo que pode ser utilizada para ligao a esta aparelhagem atravs de um cabo S-Vdeo (no fornecido). Veja o manual de instrues do televisor para instrues mais detalhadas sobre ligaes.

TV
91
Sw/Po

12 Anslutning

Anslutning av TV:n via detta system


Nr du tittar p kabel- eller satellit-TV r det bst att koppla kabel-satellitldan direkt till detta system snarare n att g via TV:n. Om du emellertid tittar p TV via en antenn som r inkopplad direkt in p din TV:s baksida, kan du ansluta din TV:s audioutgngar till AUDIO 1 eller AUDIO 2ingngarna hos detta system fr att hra ljudet frn TV:n genom detta systems hgtalare. Anvnd en stanard stereoaudiokabel (ingr ej) och matcha frgerna i bda ndar fr bsta resultat.

Ver televiso com esta aparelhagem


Para emisses televisivas por cabo ou por satlite, em vez de sintonizar atravs do televisor, melhor ligar o descodificador de TV cabo/satlite directamente a esta aparelhagem. No entanto, se estiver a captar as imagens por meio de uma antena conectada directamente ao televisor (na parte de trs), ento ligue as sadas udio da TV s entradas AUDIO 1 ou AUDIO 2 da aparelhagem, para que o som da TV possa ser ouvido no sistema de altifalantes da aparelhagem. Utilize um cabo udio estreo normal (no fornecido), tendo o cuidado de combinar as cores com os respectivos conectores.

TV

Anslut till AUDIO 1 IN eller AUDIO 2 IN Ligue a AUDIO 1 IN ou a AUDIO 2 IN

Vit/Branco Vit/Branco Rd/ Vermelho Rd/ Vermelho

Att titta p TV
Nr du gjort dessa anslutningar blir din TV nnu en av komponenterna i det hr systemet. Fr att f ut TV-ljudet i detta system, tryck p AUDIO A-1 eller A-2 (beroende p vilken TV:n r inkopplad till).

Ver televiso
Com as ligaes acima efectuadas, o seu televisor torna-se outro componente fonte para este sistema. Para ver televiso atravs desta aparelhagem, carregue nos botes AUDIO A-1 ou A-2 (dependendo da entrada em que o televisor estiver ligado).

Om TV:n r inkopplad till AUDIO 1, lagra dess fjrrkontrollkoder i AUDIO A1-multikontrollknappen. Om den r inkopplad till AUDIO 2,lagra dess fjrrkontrollkoder i AUDIO A2-multikontrollknappen. Se kapitel 11 fr ytterligare information.

Se o televisor estiver ligado a AUDIO 1, memorize os seus cdigos de telecomando no boto multi-controlo AUDIO A 1. Se estiver ligado a AUDIO 2, memorize os seus cdigos de telecomando no boto multi-controlo AUDIO A2. Consulte o captulo 11 para mais informaes.

92
Sw/Po

12 Ligaes

Anslutning av andra komponenter


Anslut en audio/visuell spelare ssom en videobandspelare eller satellitavkodare till VIDEO 1 in/utgngarna. Anslut en audio/visuell spelare ssom ett videodck eller satellitavkodare till VIDEO 2-ingngarna. Om spelaren har en digital utsignal andlut den till VIDEO 2 DIGITAL IN eller OPTICAL IN-kontakterna. Se Omkoppling mellan digitala och analoga kllor p sidan 31 fr ytterligare information. Anslut en audiospelare ssom ett MD-dck till AUDIO 1 analoga in/utgngar. Om spelaren har optiska digitala kontakter, anslut AUDIO 1 OPTICAL IN till spelarens optiska utgng och AUDIO 1 OPTICAL OUT till spelarens optiska ingng. Se Omkoppling mellan digitala och analoga kllor p sidan 31 fr ytterligare information. Anslut en audiospelare till AUDIO 2 analoga ingngar.
LD-spelare, videodck, osv. (Komponenter med bde audio och videofrmga) Leitor LD, vdeo-gravador, etc. (Componentes com capacidade udio/vdeo)

Ligao de outros componentes


Ligue um leitor ou gravador udio/vdeo, tal como um vdeo-gravador ou um descodificador de satlite, s entradas/sadas VIDEO 1. Ligue um leitor udio/vdeo, tal como um leitor de vdeocassete ou descodificador de satlite, s entradas VIDEO 2. Se o leitor tiver uma sada udio digital, ligue aos conectores VIDEO 2 DIGITAL IN ou OPTICAL IN. Consulte Comutar entre fontes digitais e analgicas na pgina 31 para obter mais informaes. Ligue um leitor ou gravador udio, tal como um gravador MD, s entradas/sadas analgicas AUDIO 1. Se o leitor/ gravador tiver conexes pticas digitais, ligue AUDIO 1 OPTICAL IN s sadas pticas e AUDIO 1 OPTICAL OUT s entradas pticas do dito leitor/gravador. Consulte Comutar entre fontes digitais e analgicas na pgina 31 para obter mais informaes. Ligue um leitor udio s entradas analgicas AUDIO 2.
Bandspelardck, osv. (komponenter med enbart ljud) Gravador de cassetes, etc. (Somente componentes udio)

Fr digital anslutning Para ligao digital

Viktigt: Om du ansluter en videokomponent med en Svideokabel, mste din TV ocks vara ansluten till denna apparat med en S-videokabel.

Importante: Se ligar um componente vdeo com um cabo S-Vdeo, o seu televisor tambm tem que ser ligado a esta unidade por meio de um cabo S-Vdeo.

Till TV:ns S-videoingng Para as entradas S-Vdeo da TV

Frn en extra komponents S-videoutgngskontakter Das sadas S-Vdeo de um componente auxiliar

Till en extra komponents S-videoingngskontakter. Para as entradas S-Vdeo de um componente auxiliar

93
Sw/Po

12 Anslutning
Viktigt: Om du ansluter en videokomponent med en standard videokabel, mste din TV ocks vara ansluten till detta system med en standard videokabel. Importante: Se ligar um componente vdeo com um cabo vdeo normal, o seu televisor tambm tem que ser ligado a esta unidade por meio de um cabo vdeo normal.

Till TV:ns videoingng Para as entradas vdeo da TV

Frn en extra komponents videoutgngskontakter Das sadas vdeo de um componente auxiliar Till en extra komponents videoingngskontakter Para as entradas vdeo de um componente auxiliar

Anslutning av audiobandspelare
Analoga insignaler kan bara matas ut frn analoga utgngar. (Du kan inte spela in en analog insignal via en digital utgng.) P motsvarande stt kan du inte spela in en digital insignal via de analoga utgngarna.

Ligao de um gravador udio


As entradas analgicas s tm sada atravs das sadas analgicas. (No se consegue gravar atravs de uma sada digital aquilo que entra por uma entrada analgica.) Do mesmo modo, no se pode gravar atravs de uma sada analgica aquilo que entra por uma entrada digital.

Till en extra komponents audioingngskontakter Para as entradas udio de um componente auxiliar

Ingen utsignal Sem sada Ingen utsignal Sem sada Ingen utsignal Sem sada

Frn en extra komponents audioutgngskontakter Das sadas udio de um componente auxiliar

Frn en extra komponents audioutgngskontakter Das sadas udio de um componente auxiliar

94
Sw/Po

12 Ligaes

Anslutning av utomhusantenner
Om mottagningen r svag med den bifogade antennen, kan du ansluta en vanlig utomhus AM och/eller FM-antenn.

Ligao de antenas exteriores


Se a recepo for fraca atravs da antena fornecida, ligue uma antena AM e/ou FM externa disponvel comercialmente.

Anslutning av en utomhus AMantenn


Koppla in s som visas i figuren nedan. Koppla inte bort AMramantennen ven om du ansluter en utomhus AM-antenn.

Ligao de uma antena exterior AM


Faa a ligao conforme a figura abaixo. No desligue a antena AM de quadro mesmo quando ligar uma antena exterior AM.
Utomhus AM-antenn Antena AM exterior

Inomhus AM-antenn Antena AM interior

Plastisolerad trd (5 till 6 m) Fio de vinil isolado (5 a 6 m) Systemets antennkontakter Terminal de antena da aparelhagem AM ramantenn Antena AM de quadro

Anslutning av en utomhus FMantenn


Koppla in s som visas i figuren nedan.

Ligao de uma antena exterior FM


Faa a ligao conforme a figura abaixo.
FM-antenn Antena FM

75 koaxialkabel (3C-2V) Cabo coaxial de 75 (3C-2V) Systemets antennkontakter Terminal de antena da aparelhagem

Obs: Jordmarkeringen ( ) p antennkontakten refererar till tgrder fr att minska bruset nr en antenn kopplas in. Det refererar inte till en sker jordpunkt.

Nota: O smbolo terra ( ), no terminal de antena, constitui uma forma de reduzir o rudo da recepo quando uma antena est ligada. No uma ligao elctrica de segurana terra.

95
Sw/Po

13 Ytterligare information

Omkoppling av AM-bandets frekvensintervall


Med fabriksinstllningen hoppar radion i steg om 9 kHz nr man stller in AM-stationer. Om du finner att detta r olmpligt i ditt omrde (om du inte kan stlla in stationerna riktigt) kan du ndra avstmningsintervallet till 10 kHz fr AM. S hr gr man fr att koppla om instllningen. 1 2 3 4 Koppla ver systemet till vilolge. Tryck p SYS och sedan p SETUP. Tryck p @ eller # tills du ser AM STEP p displayen. Anvnd % och fr att vlja 9kHz eller 10kHz. Nr den r instlld p 10kHz blir FMavstmningsintervallet 100kHz. Detta Br inte pverka instllningen av FM-stationer. Tryck p ENTER. 1 2 3 4

Alterar o intervalo de frequncia AM


De acordo com a sua pr-definio, o sintonizador salta em intervalos de 9kHz para captar estaes AM. Se verificar, no entanto, que este intervalo no est adequado sua rea (isto , se encontrar dificuldades de sintonizao), pode alterar o intervalo AM para 10kHz. Proceda da seguinte maneira: Comute a aparelhagem para standby. Carregue em SYS e depois em SETUP. Carregue nos botes @ ou # at que no mostrador aparea AM STEP. Utilize os botes % e para seleccionar 9kHz ou 10kHz. Uma vez posto em 10kHz, o intervalo FM passa a 100kHz, mas isto no ir afectar a sintonizao de estaes FM. Carregue em ENTER.

Instllning av displayens ljusstyrka


Du kan justera ljusstyrkan hos displayen fr att passa ljusfrhllandena i rummet. Till exempel i ett ljust upplyst rum vill du antagligen ha en ljusare display n i ett rum med lg belysning. Tryck p SYS och sedan p FL. DIMMER Tryck p FL DIMMER upprepade gnger fr at stlla in displyens ljusstyrka. Det finns fem niver.

Definio da luminosidade no mostrador


A luminosidade no mostrador pode ser ajustada s condies de luz existentes na sala. Por exemplo, provvel que num ambiente de muita claridade queira dar mais luminosidade ao mostrador do que num ambiente de pouca luz. Carregue em SYS e depois em FL. DIMMER. Carregue repetidamente em FL DIMMER para estabelecer a luminosidade desejada. Existem cinco nveis.

Omkoppling av tidsformatet
Du kan displaya klockan med antingen 12-timmars eller 24timmars format. 1 2 3 Stll in systemet p standby-lge. Tryck p SYS och sedan p TIMER/CLOCK ADJ. Tryck p @ eller # tills du ser CLOCK ** HOUR p displayen. 4 4 5 Anvnd % och fr att vlja 12 eller 24. Tryck p ENTER. 5 1 2 3

Alterar o formato das horas


O relgio tanto pode apresentar as horas no ciclo de 12 como no ciclo de 24. Mude o sistema para o modo de espera. Carregue em SYS e depois em TIMER/CLOCK ADJ. Carregue nos botes @ ou # at que CLOCK ** HOUR aparea no mostrador.

Utilize os botes % e para seleccionar 12 ou 24. Carregue em ENTER.

96
Sw/Po

13 Informaes Adicionais
Vxla utgng p TVsystemet
DVD och Video CD-skivor r antingen inspelade i PAL eller NTSC-format. Denna instllning avgr vilket TV-signalformat som matas ut till din TV. 1 Nr systemet str i standbylge, tryck in SYS och sedan SETUP. Tryck in @ eller #-knappen tills du ser DVD VIDEO p displayen. 1

Ligar a sada do sistema do televisor


Os DVDs e os Vdeo Cds so gravados quer no formato PAL quer no NTSC. Esta definio determina qual o formato do sinal de TV que a sada para o seu televisor. Com o sistema no modo de espera, carregue em SYS e, de seguida, em SETUP. Carregue no boto @ ou # at que visualize DVD VIDEO no mostrador.

Anvnd % och -knapparna fr att vlja videoutgngsinstllning. DVD VIDEO AUTO standardinstllning (videon matas ut enligt den skiva som inladdats: PAL om det r en PAL-skiva; NTSC om det r en NTSC-skiva). Om du har en multi-systems-TV, lter du denna intllning st kvar p AUTO. DVD VIDEO PAL PAL matas alltid ut, ven om du spelar en NTSC-skiva. Anvnd denna instllning endast om om din TV r PAL-kompatibel. DVD VIDEO NTSC PAL Video CDskivor matas ut som NTSC; PAL DVDskivor kan inte spelas med denna instllning. Anvnd denna instllning endast om din TV r NTSC-kompatibel

Utilize os botes % e para seleccionar uma definio de sada em vdeo. DVD VIDEO AUTO ajuste predefinido (a sada do vdeo dever ser de acordo com o CD colocado: PAL se for um CD PAL; NTSC se for um CD NTSC). Se tiver um televisor multisistemas, mantenha esta definio em AUTO. DVD VIDEO PAL a sada sempre PAL, mesmo quando est colocado um CD NTSC. Utilize esta definio apenas se o seu televisor for compatvel com PAL. DVD VIDEO NTSC Os CDs de Vdeo PAL tm a mesma sada que os CDs NTSC; os DVD PAL no podem ser reproduzidos atravs desta definio. Utilize esta definio apenas se o seu televisor for compatvel com NTSC.

Tryck in ENTER fr att bekrfta denna instllning.

Carregue em ENTER para confirmar a definio.

97
Sw/Po

13 Ytterligare information

Vrd av ditt system


Fr att rengra systemet torka bara av det med en mjuk torr trasa. Om du inte fr bort all smuts kan vta en mjuk trasa med en mild tvttlsning gjord genom att spda en del tvttmedel med 5 eller 6 delar vatten. Vrid ur trasan vl och torka sedan bort smutsen. Anvnd inte flyktiga vtskor som bensen och tinner som kan skada ytan.

Manuteno da aparelhagem
Para limpar a aparelhagem, passe um pano macio e seco. Para a sujidade mais persistente, molhe um pano macio com uma soluo tpida de detergente diludo na proporo de uma parte para 5 ou 6 partes de gua, tora bem e em seguida passe sobre a sujidade, sem molhar. Utilize depois um pano seco para limpar. No utilize lquidos volteis tais como benzina e diluente, os quais podem danificar as superfcies.

Skivlinsrengring
Spelarens lins br inte bli smutsig vid normal anvndning, men om den av ngon anledning inte skulle fungera beroende p smuts eller damm, kontakta din nrmaste auktoriserade Pioneerverkstad. ven om det finns linsrengringsmedel fr CD-spelare rekommenderar vi inte att du anvnder dem eftersom vissa mrken kan skada linsen.

Limpeza da lente de leitura


A lente de leitura no pode sujar-se em condies normais de utilizao, mas se por qualquer razo ela funcionar mal, em decorrncia da sujidade ou p, consulte o servio autorizado Pioneer mais prximo de si. Embora se possam comprar kits para limpeza dos leitores de CD, no recomendamos a utilizao de alguns deles uma vez que podem danificar a lente.

Vrd av dina skivor


Nr du hller i skivorna, var frsiktig s att du inte lmnar fingeravtryck, smutsar ner eller skrapar skivan. Hll skivan i kanten eller i centrumhlet och kanten. Skadade eller smutsiga skivor kan pverka systemets prestanda. Var ocks frsiktig s att du inte repar skivans etikettsida. ven om den inte r lika mtlig som den inspelade sidan kan repor nd gra att skivan blir oanvndbar.

Manuteno dos discos


Ao manusear os CDs tenha cuidado para no deixar a sua superfcie com marcas de dedos, sujidade ou riscos. Pegue no disco pelas bordas ou pelo orifcio central e bordas. Os discos danificados ou sujos podem afectar o desempenho da leitura. Tenha igualmente cuidado para no arranhar a face impressa do disco. Embora no seja to sensvel como a face gravada, os riscos feitos sobre ela podem mesmo assim inutilizar o disco.

Om en skiva fr fingeravtryck, blir dammig osv. gr ren den med en mjuk, torr trasa och torka skivan frn centrum och utt mot kanten som visas nedan. Om ndvndigt anvnd en trasa doppad i alkohol eller en kommersiellt tillgnglig CD eller DVD-rengringssats fr att rengra skivan mer noggrant. Anvnd aldrig bensen, tinner eller andra rengringsmedel och inte heller produkter avsedda fr rengring av vinylskivor.

Quando um disco ficar com marcas de dedos, sujidade, etc., limpe-o com um pano macio e seco, passando-o levemente no sentido do centro para as bordas, conforme a ilustrao. Se for necessria uma limpeza mais completa, utilize um pano embebido em lcool ou um kit para limpeza de CDs ou DVDs, disponvel no comrcio. Nunca utilize benzina, diluente ou outro produto de limpeza, nem mesmo os que se destinam aos discos de vinil.

98
Sw/Po

13 Informaes Adicionais
Torka ltt frn centrum av skivan med raka strykningar. Passe levemente o pano em movimentos rectos, do centro para as bordas do disco.

Torka inte skivytan med cirkulra rrelser.

No limpe a superfcie do disco em movimentos circulares.

Lagring av skivor
ven om CD och DVD-skivor r hllbarare n vinylskivor br du nd vara frsiktig och hantera och lagra dina skivor korrekt. Nr du inte anvnder en skiva lgg tillbaka den i sitt fodral och lagra den upprttstende. Undvik att lmna skivor dr det r mycket kallt, fuktigt eller varmt (inklusive i direkt solljus). Klistra inte fast papper eller stickers p skivorna och skriv inte p dem med penna, kulspets eller annat vasst skrivinstrument.

Guardar os discos
Embora os CDs e DVDs sejam mais durveis que os discos de vinil, sempre necessrio manuse-los e guard-los correctamente. Assim, quando no estiver a utilizar um disco, coloque-o novamente na respectiva caixa e guarde-a em posio vertical. Evite deixar os discos expostos a temperaturas excessivamente baixas ou elevadas, ou expostos humidade e luz solar. No cole pedaos de papel ou etiquetas, nem escreva sobre os discos utilizando um lpis, uma esferogrfica ou outro utenslio de escrita com ponta afiada.

Skivor att undvika


Skivorna snurrar med hg fart under avspelning. Om du ser att en skiva r sprucken, har en bit bortslagen eller r skev eller p annat stt skadad, ta inte risken att anvnda den du kan rka skada systemet. Detta system r enbart gjort fr konventionella helt cirkulra skivor. Vi rekommenderar inte att du anvnder skivor med annan form. Pioneer avsger sig allt ansvar om systemet anvnds med CD:ar eller DVD-skivor med annat n cirkulr form.

Discos a evitar
Durante a leitura, os discos rodam a alta velocidade. Portanto, se constatar que um disco est rachado, lascado, empenado ou de alguma outra forma danificado, no corra o risco de o utilizar na sua aparelhagem, pois tambm esta pode ficar inutilizada. Esta aparelhagem foi projectada para utilizar apenas os discos convencionais, perfeitamente circulares. A utilizao de discos com outros formatos no recomendvel. A Pioneer rejeita quaisquer responsabilidades que advenham da utilizao de CDs ou DVDs com outros formatos.

99
Sw/Po

13 Ytterligare information

Ordlista
Analog audio
En elektrisk signal som direkt representerar ljud. Jmfr detta med en digital signal som kan vara elektrisk, men r en indirekt representation av ljud. Se ocks Digital audio.

Glossrio
Analog audio
udio analgico o som directamente representado por um sinal elctrico. Comparativamente, o udio digital tambm som resultante de um sinal elctrico, mas por converso indirecta. Veja tambm Digital audio.

Bredd/Hjd/-frhllande
Bredden p en TV-skrm relativt hjden. Konventionella TVapparater r 4:3 (med andra ord, skrmen r nstan kvadratisk). Vidskrmsmodeller r 16:9 (skrmen r nstan tv gnger s bred som den r hg).

Aspect ratio
a relao entre a altura e a largura do ecr de TV. Nos televisores convencionais, essa relao de 4:3 (por outras palavras, o ecr quase quadrado); Nos ecrs panormicos, a relao 16:9 (a largura quase o dobro da altura).

Kapitel (enbart DVD)


Precis som en bok r uppdelad i kapitel, s r titeln p en DVD-skiva vanligen uppdelad i kapitel. Se ven Titel.

Chapter (somente em DVD)


Assim como um livro est dividido em captulos, o DVD normalmente tambm est. Consulte tambm Title (Ttulo).

Digital audio
En indirekt representation av ljud med siffror. Under inspelningen mts ljudet i diskreta intervall (44.100 gnger per sekund fr CD-audio) av en analog -tilldigitalomvandlare som genererar en flod av siffror. Vid avspelning genererar en digital-till-analogomvandlare en analog signal baserat p dessa siffror. Se ocks Samplingsfrekvens och Analog audio.

Digital audio
udio digital a representao indirecta do som por meio de nmeros. Durante a gravao digital, o som medido em intervalos nfimos (44.100 vezes por segundo para um CD udio) por um conversor analgico-digital que gera uma sequncia numrica. Na leitura, cabe a um conversor digitalanalgico gerar um sinal analgico a partir desses nmeros. Veja tambm Sampling frequency e Analog audio.

Dolby Digital
Ett surroundljudsystem utvecklat av Dolby Laboratories. innehllande upp till sex kanaler med digital audio (frmre vnster och hger, surround vnster och hger, center och lgfrekvenskanal). Se ocks DTS.

Dolby Digital
um sistema de som envolvente (surround sound) criado pelos Laboratrios Dolby e contendo at 6 canais de udio digital (frontais esquerdo e direito, surround esquerdo e direito, central e baixa frequncia). Veja tambm DTS.

DTS
Ett surroundljudsystem utvecklat av Digital Theater Systems som alternativ till Dolby Digital. DTS-skivor innehller upp till tta kanaler med digital audio. Se ocks Dolby Digital.

DTS
um tipo de surround sound desenvolvido por Digital Theater Systems em alternativa ao Dolby Digital. Os discos DTS contm at 8 canais de udio digital. Veja tambm Dolby Digital.

Dynamiskt omrde
Skillnaden mellan det lgsta och det hgsta mjliga ljudet i en audiosignal (utan att distorsion eller att ljudet frloras i brus). Dolby Digital och DTS ljudspr kan hantera ett mycket stort dynamiskt omrde och leverera dramatiska bioliknande effekter.

Dynamic range
A amplitude dinmica consiste na diferena entre os sons mais tnues e os mais intensos que se podem obter por meio de sinais udio (sem distoro ou sem perda em rudo). Os sistemas Dolby Digital e DTS permitem uma grande amplitude dinmica, proporcionando efeitos sonoros impressionantes, comparveis aos do cinema.

MPEG video
Det videoformat som anvnds fr Video CD och DVD-skivor. Video CD anvnder en ldre MPEG-1 -standard, medan DVD anvnder en nyare och mycket bttre MPEG-2-standard.

MPEG vdeo
o formato vdeo utilizado para CDs-Vdeo e DVDs. Os primeiros baseiam-se no antigo padro MPEG-1, enquanto que os DVDs j utilizam o novo padro MPEG-2, de qualidade muito superior.

100
Sw/Po

13 Informaes Adicionais
Optical digital output (Optisk digital utsignal)
En kontakt som matar ut digital audio i form av ljuspulser. Anslut komponenter med optisk digitala kontakter med hjlp av en speciella kabel som finns att kpa hos vlfrsedda radiohandlare.

Optical digital output


A sada ptica digital um conector (tomada) de sada para udio digital sob a forma de impulsos de luz. Se os seus componentes tiverem conectores digitais pticos, ligue-os aparelhagem com um adequado cabo ptico, disponvel em qualquer boa loja de equipamento de som/vdeo.

PCM (Pulskodmodulering)
Den vanligaste metoden att koda digital audio, finns p CD och DAT. Utmrkt kvalitet, men krver mycket data jmfrt med format ssom Dolby Digital och MPEG audio. Fr kompatibilitet med andra digitala spelare (CD, MD och DAT) och AV-frstrkare med digitala ingngar kan denna apparat omvandla Dolby Digital och MPEG audio till PCM. Se ocks Digital audio.

PCM (Pulse Code Modulation)


A modulao por cdigos de impulso o sistema mais comum de codificao udio digital, utilizado nos CDs e nas DATs. A qualidade excelente mas requer uma grande quantidade de dados em comparao com outros formatos, tais como o Dolby Digital e o MPEG udio. Para efeitos de compatibilidade com gravadores digitais udio (CD, MD e DAT) e amplificadores udio-vdeo com entradas digitais, esta aparelhagem pode converter Dolby Digital e MPEG udio em PCM. Veja tambm Digital audio.

PBC (Avspelningskontroll) (enbart Video CD)


Ett system fr navigering av Video CD genom pskrmenmenyer inspelade p skivan. Speciellt bra fr skivor som du normalt inte tittar p frn brjan till slut vid ett enda tillfllekaraokeskivor till exempel.

PBC (PlayBack Control) (somente CD-Vdeo)


um sistema de navegao em CD-Vdeo atravs de menus visveis num ecr e gravados no prprio CD-Vdeo. especialmente til para os discos que normalmente no se vem do princpio ao fim numa s vez, como o caso dos discos karaoke.

Regioner (enbart DVD)


Dessa associerar skivor och spelare med olika omrden i vrlden. Detta system kan endast avspela skivor med kompatibla regionskoder. Du kan hitta regionkoden p din apparat p den bakre panelen. Vissa skivor r kompatibla med mer n en region (eller alla regioner).

Regions (somente DVD)


uma funo que associa discos e leitores a determinadas regies do mundo. Este sistema ir ler apenas os CDs que tm cdigos de regio compatveis. O cdigo da sua regio pode ser encontrado no painel posterior da aparelhagem. Alguns discos so compatveis com mais de uma regio ou mesmo com todas as regies.

Samplingsfrekvens
Frekvensen med vilket ljudet mts nr det omvandlas till digitala audiodata. Ju hgre frekvens dess bttre ljudkvalitet, men desto mer digitalinformation genereras. Standard CD audio har en samplingsfrekvens p 44,1 kHz vilket innebr 44.100 samples (mtningar) per sekund. Se ocks Digital audio.

Sampling frequency
A frequncia de amostragem a taxa pela qual o som medido para ser convertido em dados digitais udio. Quanto mais elevada for essa taxa, melhor ser a qualidade do som, mas tambm maior ser o volume de informao gerado. O padro udio para CDs tem uma frequncia de amostragem de 44,1 kHz, o que significa 44.100 amostras (medies) por segundo. Veja tambm Digital audio.

Titel (enbart DVD)


En kapitelsamling p enDVD-skiva. Se ven Kapitel.

Title (somente DVD)


Uma coleco de captulos num DVD. Consulte tambm Chapter.

101
Sw/Po

13 Ytterligare information

DVD sprkkodlista / Lista de cdigos de idioma DVD


Tabellen nedan listar alla sprk och koder som knns igen av DVD-standarden. O quadro abaixo contm uma relao de todos os idiomas e cdigos reconhecidos pelo padro DVD.
Sprk/Idioma Japanese/japonais ( ja ) English/anglais ( en ) French ( fr) German ( de ) Italian ( it ) Spanish ( es ) Dutch ( nl ) Russian ( ru ) Chinese ( zh ) Korean ( ko ) Greek ( el ) Afar ( aa ) Abkhazian ( ab ) Afrikaans ( af ) Amharic ( am ) Arabic ( ar ) Assamese ( as ) Aymara ( ay ) Azerbaijani ( az ) Bashkir ( ba ) Byelorussian ( be ) Bulgarian ( bg ) Bihari ( bh ) Bislama ( bi ) Bengali ( bn ) Tibetan ( bo ) Breton ( br ) Catalan ( ca ) Corsican ( co ) Czech ( cs ) Welsh ( cy ) Danish ( da ) Bhutani ( dz ) Esperanto ( eo ) Estonian ( et ) Basque ( eu ) Persian ( fa ) Finnish ( fi ) Fiji ( fj ) Faroese ( fo ) Frisian ( fy ) Irish ( ga ) Scots-Gaelic ( gd ) Galician ( gl ) Guarani ( gn ) Gujarati ( gu ) Kod/Cdigo 1001 0514 0618 0405 0920 0519 1412 1821 2608 1 15 1 0512 0101 0102 0106 01 13 01 18 01 19 0125 0126 0201 0205 0207 0208 0209 0214 0215 0218 0301 0315 0319 0325 0401 0426 0515 0520 0521 0601 0609 0610 0615 0625 0701 0704 0712 0714 0721 Sprk/Idioma Hausa ( ha ) Hindi ( hi ) Croatian (hr ) Hungarian ( hu ) Armenian ( hy ) Interlingua ( ia ) Interlingue ( ie ) Inupiak ( ik ) Indonesian ( in ) Icelandic ( is ) Hebrew ( iw ) Yiddish ( ji ) Javanese ( jw ) Georgian ( ka ) Kazakh ( kk ) Greenlandic ( kl ) Cambodian ( km ) Kannada ( kn ) Kashmiri ( ks ) Kurdish ( ku ) Kirghiz ( ky ) Latin ( la ) Lingala (ln ) Laothian ( lo ) Lithuanian ( lt ) Latvian ( lv ) Malagasy ( mg ) Maori ( mi ) Macedonian ( mk ) Malayalam ( ml ) Mongolian ( mn ) Moldavian ( mo ) Marathi ( mr ) Malay ( ms ) Maltese ( mt ) Burmese ( my ) Nauru ( na ) Nepali ( ne ) Norwegian ( no ) Occitan ( oc ) Oromo ( om ) Oriya ( or ) Panjabi ( pa ) Polish ( pl ) Pashto, Pushto ( ps ) Portuguese ( pt ) Kod/Cdigo 0801 0809 0818 0821 0825 0901 0905 091 1 0914 0919 0923 1009 1023 1 101 11 11 1 12 1 1 13 1 1 14 1 1 19 1 1 121 1 125 1201 1214 1215 1220 1222 1307 1309 131 1 1312 1314 1315 1318 1319 1320 1325 1401 1405 1415 1503 1513 1518 1601 1612 1619 1620 Sprk/Idioma Quechua ( qu ) Rhaeto-Romance ( rm ) Kirundi ( rn ) Romanian ( ro ) Kinyarwanda ( rw ) Sanskrit ( sa ) Sindhi ( sd ) Sangho ( sg ) Serbo-Croatian ( sh ) Singhalese ( si ) Slovak ( sk ) Slovenian ( sl ) Samoan ( sm ) Shona ( sn ) Somali ( so ) Albanian ( sq ) Serbian ( sr ) Siswati ( ss ) Sesotho ( st ) Sundanese ( su ) Swedish ( sv ) Swahili ( sw ) Tamil ( ta ) Telugu ( te ) Tajik ( tg ) Thai ( th ) Tigrinya ( ti ) Turkmen ( tk ) Tagalog ( tl ) Setswana ( tn ) Tonga ( to ) Turkish ( tr ) Tsonga ( ts ) Tatar ( tt ) Twi ( tw ) Ukrainian ( uk ) Urdu ( ur ) Uzbek ( uz ) Vietnamese ( vi ) Volapk ( vo ) Wolof ( wo ) Xhosa ( xh ) Yoruba ( yo ) Zulu ( zu ) Kod/Cdigo 1721 1813 1814 1815 1823 1901 1904 1907 1908 1909 191 1 1912 1913 1914 1915 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 2001 2005 2007 2008 2009 201 1 2012 2014 2015 2018 2019 2020 2023 21 1 1 21 18 2126 2209 2215 2315 2408 2515 2621

102
Sw/Po

13 Informaes Adicionais

Frinstllad kodlista / Lista de cdigos de memorizao


KABEL-TV / TV CABO Tillverkare/ Fabricante ABC Birgmingham Cable Communications British Telecom Cabletime Clyde Decsat Filmnet France Telecom GEC Jerrold MNet PVP Stereo Visual Matrix Pioneer STS Salora Scientific Atlanta Tele+1 Teleservice Tudi United Cable Videoway Westminster Zenith Kod/Cdigo 0014, 0017 0276 0003, 0105 0161, 0271 0086 0423 0443 0451 0086 0003, 0014, 0276 0019, 0443 0003 0144, 1010 0156 0382 0008, 0017, 0277 0443 0281 0286 0003 0250 0105 0000 Tillverkare/ Fabricante Philips Pioneer Poppy Quad Revox Rotel Sansui Sanyo Schneider Sharp Sherwood Sony Technics Thorens Universum Yamaha Kod/Cdigo 0157, 0274, 0626 0032, 0192, 0244, 0468, 1063 0164 0157 0157, 0113 0157 0202 0179 0134 0037, 0265, 0861 0114, 0196 0000 0207, 1078 0157 0157 0036, 0187 Tillverkare/ Fabricante ABsat AST Alba Aldes Amstrad Ankaro Anttron Armstrong Astra Astro Avalon Axis BT Beko Best Blaupunkt Boca Brain Wave British Sky Broadcasting Bush CNT Cambridge Canal Satellite Canal+ Channel Master Commlink Connexions Crown Cyrus D-box DDC DNT Echostar Kod/Cdigo 0123 0351 0362, 0421, 0455, 0613 0288 0080, 0252, 0345, 0461, 0501, 0509 0220, 0288, 0369, 0519 0183, 0421 0243 0108 0173, 0501, 0520 0396 0369, 0530 0668 0189 0369 0173 0243, 0513 0332 CD-SPELARE (2/2)/ LEITOR DE CD (2/2) SATELLITMOTTAGARE (1/3)/ SINTONIZADOR DE SATLITE (1/3)

KASSETTDCK/ GRAVADOR DE CASSETES Tillverkare/ Fabricante Aiwa Akai Arcam Denon Grundig Harman/Kardon JVC Kenwood Marantz Memorex Mitsubishi Onkyo Panasonic Philips Pioneer Revox Sony Technics Thorens Kod/Cdigo 1197, 1200 1188, 1189 1076 1076, 1412 1029 1182 1244, 1273, 1274 1070, 1071, 1233, 1234 1029 1099, 1101 1189 1135, 1136 1229 1029 1027, 1099, 1101, 1220 1029 1170, 1243 1229 1029

CD-SPELARE (1/2)/ LEITOR DE CD (1/2) Tillverkare/ Fabricante Aiwa Akai Arcam Audio Research AudioTon Audiolab Audiomeca Bestar Condor Cyrus Denon Dual Fisher Goodmans Grundig Harman/Kardon JVC Kenwood Linn Luxman Marantz Matsui Memorex Meridian Micromega Mitsubishi NAD Naim Onkyo Orion PMG Kod/Cdigo 0124 0108, 0156, 0199 0157 0157 0157 0157 0157 0164 0134, 0164 0157 0003, 0034, 0873 0196 0179 0305 0157 0173 0072, 1069 0028, 0190, 0626, 0681, 1059 0157 1009 0038, 0129, 0157 0157 0164, 0305 0157 0157 0108, 0156 0000 0157 0101, 0102, 0868 1044 0164

LASERSKIVSPELARE/ LEITOR DE DISCOS LASER Tillverkare/ Fabricante Cyrus Hitachi Marantz Philips Pioneer Radiola Salora Sony Telefunken Kod/Cdigo 0388 0023 0064, 0194 0064, 0194, 0388 0059, 0548 0388 0064 0193, 0201 0059

0847 0067 0520 0344 0853 0853 0362 0288 0396 0243 0200 0723 0362 0200, 0396 0396, 0453, 0853, 0871 Emanon 0421 FTE 0863 Ferguson 0067, 0183, 0189, 0336 Fidelity 0252 Finlux 0108, 0344, 0397, 0455 Fracarro 0871 Freecom 0421 Fuba 0369, 0396, 0421 G-Sat 0183 Galaxis 0288, 0834, 0863 General Instrument 0201 Gold Box 0853 Gooding 0571 Goodmans 0189 Grundig 0173, 0189, 0571 Hinari 0183 Hirschmann 0173, 0397, 0501, 0502, 0573, 0882 Hitachi 0455 Houston 0668 Humax 0863 Huth 0220, 0243, 0288, 0346

103
Sw/Po

13 Ytterligare information
SATELLITMOTTAGARE (2/3)/ SINTONIZADOR DE SATLITE (2/3) Tillverkare/ Fabricante ITT InVideo Intervision JVC Johansson Kathrein Kreiselmeyer Kyostar La Sat Lenco Lennox Lupus Luxor Manhattan Marantz Maspro Matsui MediaSat Mediamarkt Minerva Morgan's Navex Neuhaus Neusat Nikko Nokia Nordmende Orbitech Oxford Pace Palladium Palsat Panda Philips Phonotrend Pioneer Promax Prosat Quadral RFT Radiola Radix SAT SEG Saba Sabre Sagem Salora SatPartner Satcom Satec Satmaster Schwaiger Seemann Siemens Skymaster Sony Strong Sunstar TPS Kod/Cdigo 0108 0871 0592 0571 0332 0092, 0123, 0173, 0200, 0442, 0504 0173 0421 0513, 0520 0421 0592 0369 0108, 0573 0455, 0520, 0592 0200 0092, 0336 0344, 0571 0853 0243 0571 0243, 0513 0332 0220, 0501 0834 0360 0108, 0397, 0455, 0573, 0723, 0873 0362 0501 0344 0067, 0183, 0241, 0336, 0455, 0791, 0847 0571 0501 0455 0133, 0200, 0292, 0455, 0571, 0853 0288, 0592 0329, 0352, 0853 0455 0288 0362, 0519 0200, 0220, 0288 0200 0396, 0882 0351, 0461 0369, 0421 0336, 0520 0455 0820 0108 0332, 0421, 0502, 0520 0346, 0605 0183 0346 0183, 0504 0396, 0530 0173 0288, 0519, 0605 0278, 0282 0872 0513 0820 SATELLITMOTTAGARE (3/3)/ SINTONIZADOR DE SATLITE (3/3) Tillverkare/ Fabricante Tantec TechniSat Techniland Telefunken Teleka Telesat Thomson Tonna Triad Triasat Unitor Universum VTech Ventana Vortec Winersat Wisi XSat Xcom Multimedia Zehnder TELEVISON (1/5)/ TELEVISOR (1/5) Tillverkare/ Fabricante Acura Admiral Adyson Akai Akura Alba Allorgan Amplivision Amstrad Anitech Arcam Asuka Atlantic Audiosonic Autovox BPL BSR BTC Baird Bang & Olufsen Basic Line Baur Beko Beon Binatone Blaupunkt Blue Sky Blue Star Bondstec Boots Brandt Britannia Bush Kod/Cdigo 0009 0163 0217 0208, 0361 0218, 0264 0009, 0036, 0037, 0218, 0371 0294 0217 0009, 0037, 0371 0009 0216, 0217 0218 0206 0037, 0109 0206, 0336 0282 0294 0218 0343 0565 0009, 0218 0010, 0037, 0349, 0361, 0554 0370 0037 0217 0191, 0195, 0200, 0327, 0328, 0554 0218 0282 0247 0217 0109, 0196, 0198, 0333, 0335 0216 0009, 0036, 0037, 0218, 0282, 0294, 0349, 0371, 0374 Kod/Cdigo 0336, 0455 0005, 0501 0346 0421 0243, 0613 0605 0455, 0853 0346, 0668 0351 0501 0332 0173, 0571 0351 0200 0421 0332 0173, 0351, 0396, 0455 0123, 0889 0889 0419, 0520, 0552 TELEVISON (2/5)/ TELEVISOR (2/5) Tillverkare/ Fabricante CGE CS Electronics CTC Carrefour Cascade Cathay Centurion Cimline Clarivox Clatronic Condor Contec Continental Edison Crown Crystal Cybertron Daewoo Dainichi Dansai Dayton De Graaf Decca Dixi Dual Dual Tec Dumont Elbe Elin Elite Elta Emerson Erres Expert Ferguson Fidelity Finlandia Finlux Firstline Fisher Flint Formenti Frontech Fujitsu Funai GEC GPM Geloso Genexxa GoldStar Goodmans Gorenje Graetz Granada Grandin Grundig HCM Kod/Cdigo 0247, 0306 0216 0247 0036 0009 0037 0037 0009 0037 0247, 0370 0320, 0370 0009, 0036, 0216 0196, 0198, 0333 0009, 0037, 0370, 0418 0431 0218 0009, 0037, 0374 0215, 0218 0037 0009 0208 0037, 0072 0009, 0037 0336 0217 0070 0259 0037 0218, 0320 0009 0361 0012, 0037 0206 0037, 0109, 0238, 0287, 0335, 0343 0216, 0361 0208, 0346 0037, 0070, 0072, 0105, 0346 0009, 0216, 0217, 0247, 0294, 0321 0208, 0217, 0303, 0370 0455 0037, 0320 0163, 0247, 0264, 0431 0072, 0206 0264, 0294, 0303 0037, 0072, 0217 0218 0009 0163, 0218 0037, 0109, 0217, 0290 0036, 0037, 0072, 0217, 0317, 0343, 0371, 0374 0370 0163, 0361 0037, 0072, 0208, 0217, 0339 0282 0070, 0191, 0195, 0554 0009, 0282

104
Sw/Po

13 Informaes Adicionais
TELEVISON (3/5)/ TELEVISOR (3/5) Tillverkare/ Fabricante Hanseatic Hinari Hisawa Hitachi Kod/Cdigo 0037, 0320, 0361, 0428 0009, 0036, 0037, 0218 0282, 0455 0036, 0044, 0105, 0109, 0163, 0196, 0198, 0217, 0225, 0306, 0349 0216, 0374 0037, 0264, 0282 0217, 0264, 0371 0218 0371 0163, 0361 0247, 0370, 0418 0037 0163 0072 0037, 0163, 0247, 0361 0037, 0102, 0217, 0264 0218 0036, 0053, 0094, 0371, 0653 0009, 0216, 0217, 0218, 0282 0163, 0206 0037 0216 0259 0037 0009 0037, 0072, 0264, 0294 0037 0206 0349, 0361 0009, 0037, 0105, 0109, 0163, 0217, 0287, 0346, 0374 0349 0102, 0247 0102 0217, 0264, 0320 0037 0037 0009, 0035, 0036, 0037, 0072, 0208, 0217, 0294, 0371 0012, 0037 0009 0337 0070, 0554 0036, 0108, 0150 0216, 0290, 0291, 0292 0009, 0102, 0216 0037, 0337, 0431 0037, 0191, 0349, 0554 0035, 0037, 0072, 0216, 0218, 0264, 0337 0102 0361 TELEVISON (4/5)/ TELEVISOR (4/5) Tillverkare/ Fabricante Nordmende Oceanic Orion Osaki Oso Osume Otake Otto Versand Palladium Panama Panasonic Pathe Cinema Pathe Marconi Pausa Perdio Philco Philips Phonola Pioneer Profex Proline Protech Pye Quelle Questa R-Line RBM RFT Radiola Rank Arena Rediffusion Revox Rex Roadstar SBR SEG SEI Saba Saccs Saisho Salora Sambers Samsung Sandra Sanyo Schaub Lorenz Schneider Kod/Cdigo 0109, 0196, 0198, 0287, 0343 0163, 0215, 0361 0037, 0294, 0320, 0321 0072, 0217, 0218, 0264 0218 0072, 0157 0317 0010, 0036, 0037, 0191, 0217, 0320, 0343, 0349, 0554 0370, 0418 0217, 0264 0126, 0163, 0226, 0250, 0650 0216, 0238, 0320 0196, 0198, 0333 0009 0320 0247 0012, 0037, 0374, 0554 0012, 0037 0109, 0163, 0166, 0287, 0423, 0608, 0679 0009, 0361 0321 0009, 0037, 0102, 0217, 0247, 0264, 0337, 0418, 0431 0012 0010, 0037, 0070, 0200, 0306, 0327, 0328, 0361, 0554 0036 0037 0070 0428 0012, 0037 0036 0361 0037 0163, 0206, 0259, 0264 0009, 0218, 0264, 0418 0012, 0037 0036, 0217, 0264 0010, 0102, 0294 0109, 0163, 0196, 0198, 0287, 0335, 0343 0238 0009, 0264, 0431 0163, 0349, 0361 0102 0009, 0037, 0217, 0264, 0290, 0370 0216 0036, 0072, 0157, 0208, 0339 0361 0037, 0218, 0247, 0303, 0336, 0371 TELEVISON (5/5)/ TELEVISOR (5/5) Tillverkare/ Fabricante Seleco Sentra Sharp Shorai Siarem Siemens Kod/Cdigo

Huanyu Hypson ICE ICeS ITS ITT Imperial Indiana Ingelen Inno Hit Interfunk Intervision Isukai JVC Kaisui Kapsch Kendo Kingsley Kneissel Korpel Koyoda Leyco Liesenk & Tter Luma Luxor M Electronic MTC Magnadyne Magnafon Manesth Marantz Mark Matsui Mediator Memorex Memphis Minerva Mitsubishi Mivar Multitech NEI Neckermann Nikkai Nobliko Nokia

0163, 0206, 0259 0035 0036, 0093 0294 0102 0037, 0157, 0191, 0195, 0200, 0327, 0328, 0554 Silver 0036 Sinudyne 0010, 0102, 0294 Solavox 0163 Sonitron 0208 Sonoko 0009, 0037 Sonolor 0163, 0208, 0215 Sontec 0037 Sony 0010, 0036 Soundwave 0037, 0418 Standard 0009, 0217, 0218 Stern 0163, 0206, 0259 Sunkai 0294, 0321 Susumu 0218 Sysline 0037 Tandy 0072, 0163, 0217, 0218 Tashiko 0036, 0217 Tatung 0037, 0072, 0217 Tec 0217, 0247 Technema 0320 Technics 0250, 0650 Teleavia 0333, 0343 Telefunken 0109, 0306, 0335, 0343 Telemeister 0320 Teletech 0009 Teleton 0036, 0206, 0217, 0349 Tensai 0218, 0294, 0317, 0320 Texet 0216, 0218 Thomson 0109, 0196, 0198, 0287, 0333, 0343, 0349 Thorn 0035, 0037, 0072, 0343, 0361 Tomashi 0282 Toshiba 0035, 0036, 0070, 0243 Triumph 0243 Uher 0206, 0303, 0320 Ultravox 0102 Universum 0037, 0105, 0264, 0346, 0370 Vestel 0037 Videosat 0247 Videotechnic 0217 Vision 0320 Voxson 0163 Waltham 0217 Watson 0037, 0320 Watt Radio 0102 Wega 0036 White Westinghouse 0037, 0216, 0320 Yoko 0037, 0217, 0264, 0431 Zanussi 0206

105
Sw/Po

13 Ytterligare information
VIDEOBANDSPELARE (1/3) / MAGNETOSCPIO (1/3) Tillverkare/ Fabricante ASA Aiwa Akai Akiba Alba Ambassador Amstrad Anitech Asuka Baird Basic Line Blaupunkt Blue Sky Brandt Brandt Electronic Bush CGE Catron Cimline Clatronic Combitech Condor Crown Cyrus Daewoo Dansai De Graaf Decca Denon Dual Dumont ESC Elcatech Ferguson Fidelity Finlandia Finlux Firstline Fisher Frontech Funai GEC General GoldHand GoldStar Goodmans Graetz Granada Grandin Grundig Kod/Cdigo 0037, 0081 0000, 0348, 0352 0041, 0106, 0315 0072 0020, 0072, 0209, 0278, 0315, 0352 0020 0000, 0278, 0332 0072 0037 0000, 0041, 0104 0020, 0072, 0278 0006, 0034, 0154, 0162, 0195, 0226, 0227, 0403 0278 0187, 0320, 0321 0041 0072, 0209, 0278, 0352 0000 0020 0072 0020 0352 0020 0020, 0072, 0278 0081 0020, 0278 0072 0042, 0166 0000, 0081 0042 0041 0000, 0081, 0104 0240, 0278 0072 0041, 0320, 0321 0000 0081, 0104 0000, 0042, 0081, 0104 0037, 0043, 0045, 0072, 0209 0046, 0104 0020 0000 0081 0020 0072 0037, 0225 0000, 0020, 0037, 0072, 0278, 0403 0041, 0104, 0240 0046, 0081, 0104 0000, 0037, 0072 0006, 0007, 0072, 0081, 0195, 0207, 0226, 0347, 0349, 0403 0072 0037 0004, 0072, 0240, 0352 0000, 0004, 0041, 0042, 0166, 0235, 0240 VIDEOBANDSPELARE (2/3) / MAGNETOSCPIO (2/3) Tillverkare/ Fabricante Hypson ITT ITV Imperial Ingersol Interfunk JVC Kaisui Kendo Kenwood Korpel Lenco Leyco Loewe Logik Luxor M Electronic Manesth Marantz Matsui Memorex Memphis Metz Minerva Mitsubishi Multitech Murphy NEC Neckermann Nesco Nokia Nordmende Oceanic Okano Orion Osaki Otto Versand Palladium Panasonic Pathe Marconi Pentax Perdio Philips Phonola Pioneer Portland Profex Profitronic Proline Pye Quartz Quelle RFT Radiola Rex Kod/Cdigo 0072 0041, 0046, 0104, 0106, 0240, 0384 0020, 0037, 0278 0000 0004 0081 0041, 0067, 0206, 0207, 0384 0072 0106, 0209 0041 0072 0278 0072 0004, 0006, 0037, 0081, 0162 0004, 0240 0043, 0046, 0048, 0104, 0106 0000 0045, 0072 0006, 0081 0004, 0209, 0348, 0352 0000, 0037, 0046, 0104 0072 0006, 0037, 0162, 0195, 0227, 0347 0006, 0195 0043, 0067, 0081 0000, 0072 0000 0041, 0067 0081 0072 0041, 0046, 0104, 0106, 0240 0041, 0297, 0320, 0321, 0384 0000, 0041 0315, 0348 0004, 0209, 0348, 0352 0000, 0037, 0072 0081 0006, 0037, 0041, 0072 0162, 0226, 0227 0041 0042 0000 0081, 0384, 0403 0081 0058, 0067, 0081, 0168, 0235 0020 0322 0240 0000 0081 0046 0081 0403 0081 0041, 0384 VIDEOBANDSPELARE (3/3) / MAGNETOSCPIO (3/3) Tillverkare/ Fabricante Roadstar SBR SEG SEI Saba Saisho Salora Samsung Sansui Sanyo Saville Schaub Lorenz Schneider Seleco Sentra Sharp Shintom Shorai Siemens Silva Singer Sinudyne Solavox Sonolor Sontec Sony Sunkai Sunstar Suntronic Tashiko Tatung Tec Technics Teleavia Telefunken Tenosal Tensai Thomson Thorn Toshiba Towada Uher Universum Yamishi Yokan Yoko Kod/Cdigo 0037, 0072, 0240, 0278 0081 0240, 0322 0004, 0081 0041, 0206, 0207, 0297, 0320, 0321, 0384 0004, 0209 0043, 0046, 0106 0240, 0432 0041, 0067 0046, 0104 0352 0000, 0041, 0104 0000, 0072, 0081 0041 0020 0048 0072, 0104 0004 0006, 0037, 0081, 0104, 0195 0037 0045 0004, 0081 0020 0046 0037 0032, 0033, 0034 0348 0000 0000 0000 0000, 0041, 0081 0020 0162, 0226 0041 0041, 0187, 0320, 0321, 0384 0072 0000, 0322 0041, 0320, 0384 0041, 0104 0041, 0043, 0045, 0081, 0384 0322 0240 0000, 0006, 0037, 0081, 0106, 0195, 0240 0072 0072 0020, 0240

HCM Hanseatic Hinari Hitachi

106
Sw/Po

13 Informaes Adicionais
DVD-SPELARE / LEITOR DVD Tillverkare/ Fabricante Akai Denon JVC Onkyo Panasonic Philips Pioneer Samsung Sony Thomson Toshiba Yamaha Kod/Cdigo 0611 0490, 0634 0558 0612 0490, 0632 0539 0525, 0571, 0632, 0631(DVD-R) 0573 0533 0551 0503 0545

MD-SPELARE OCH CD-SPELARE/ GRAVADOR MD E CD Tillverkare/ Fabricante Denon JVC Kenwood Luxman Onkyo Orion Philips Pioneer Sharp Technics Kod/Cdigo 0873 1069 0626, 0681, 1059 1009 0868 1044 0626 1062, 1063, 1087(CD-R) 0861, 1038 1078

107
Sw/Po

13 Ytterligare information

Felskning
Felaktig hantering misstas ofta fr problem eller felfunktion hos apparaten. Om du tror att ngonting r trasigt i denna apparat, kontrollera frst punkterna nedan. Ibland kan felet ligga i en annan komponent. Inspektera de andra komponenterna och elektriska apparater som anvnds. Om felet inte kan rttas till efter att du kontrollerat sakerna nedan kontakta din nrmaste auktoriserade Pioneerverkstad att utfra reparationen.

Resoluo de problemas
A utilizao incorrecta muitas vezes confundida com mau funcionamento. Se acha que alguma coisa no est bem na aparelhagem, verifique os pontos abaixo descritos. O problema encontra-se s vezes noutro componente. Verifique os outros componentes e os aparelhos elctricos em utilizao. Se o problema no ficar resolvido mesmo aps a verificao dos pontos relacionados abaixo, consulte o servio credenciado Pioneer mais prximo de si, para mandar proceder reparao.

DVD/CD/Video CD

DVD/CD/CD Vdeo

Skivan kommer ut automatiskt efter inladdning. Smutsig eller skadad skiva. Se sidorna 9899 fr information betrffande vrd av skivorna. Skivan ligger inte rtt p skivtallriken. Lgg skivan rtt. Inkompatibelt regionsnummer. Om regionsnumret p en DVD-skiva inte verensstmmer med numret p DVD-tunern, kan inte skivan anvndas (sidan 10). Kondens p insidan av enheten. Lt det g lite tid, s att kondensen frsvinner. Undvik anvndning av systemet i nrheten av en luftkonditioneringsapparat.

O disco automaticamente ejectado depois de fechado o tabuleiro. Disco sujo ou danificado. Veja a manuteno dos discos nas pginas 9899. O disco no foi bem posicionado no encaixe. Coloque o disco correctamente. Nmero de regio incompatvel. Se o nmero da regio num DVD no corresponder ao nmero do sintonizador de DVD, o CD no pode ser utilizado (pgina 10). Condensao no interior da unidade. Espere at que a condensao se evapore. Evite utilizar o sistema perto de uma unidade de ar condicionado.

Det gr inte att spela av. Skivan r inladdad upp och ner. Ta ut skivan och lgg in den med etikettsidan upp.

O aparelho no faz a leitura do disco. O disco foi colocado ao contrrio. Coloque o disco com a face impressa voltada para cima.

visas p skrmen. Denna manvrering r frbjuden i detta system.

esta marca aparece no ecr. Esta operao proibida pelo sistema.

visas p skrmen. Den valda funktionen gr inte att anvnda med den inladdade skivan.

esta marca aparece no ecr. A funo seleccionada no tolerada pelo disco.

Ao fazer alteraes no menu das Definies Nr jag gr ndringar i OSDinstllningsmenyerna visas . Du har laddat in en CD eller Video-CD men den ndrade instllningen passar bara ihop med DVD-skivor. De nya instllningarna fr effekt nsta gng en DVDskiva laddas in. OSD, aparece o smbolo . Est colocado um CD ou um Vdeo CD e a definio que foi alterada aplica-se apenas a DVDs. Essa definio ter efeito assim que for colocado um DVD.

108
Sw/Po

13 Informaes Adicionais
Bildavspelningen stannar och driftsknapparna fungerar inte. Tryck p 7 och starta avspelningen igen (3). Stng av strmmen en gng, och stt sedan p den igen med frontpanelens STANDBY/ON. A leitura de imagens pra e os botes de comando deixam de funcionar. Carregue em 7 e depois inicie novamente a leitura (3). Desligue uma vez a aparelhagem e volte a ligar, utilizando o interruptor STANDBY/ON do painel frontal.

DVD/CD/Video CD

Nya instllningar i instllningsmenyerna medan en skiva spelar, fungerar inte. Vissa ndringar kan gras medan en skiva spelas, men de fr inte effekt frrn skivan stoppas och sedan startas igen. Detta r inget fel. Gr samma instllning nr du har stannat skivan. Tryck p 7 och starta sedan om avspelningen (3). Observera att nr man gr instllningar i instllningsmenyn kan RESUME-funktionen avbrytas.

Instllningarna frsvinner. Nr strmmen bryts p grund av strmavbrott eller om man tar ut stickkontakten frsvinner instllningarna.

DVD/CD/CD Vdeo

So ineficazes as novas definies feitas nos menus de Setup (Configurao) enquanto decorre a leitura de um disco. Algumas definies podem ser alteradas enquanto um disco est em leitura, mas no tm efeito enquanto o disco no for parado e reiniciado. No se trata de mau funcionamento. Efectue a mesma definio sempre que o CD estiver parado. Carregue em 7 e depois reinicie a leitura (3). Lembre-se que as definies feitas nos menus do ecr de Configurao podem cancelar a funo RESUME.

Ingen bild/ingen frg. Felaktiga videoanslutningar. Kontrollera att anslutningarna r riktiga och att alla kontakter r ordentligt inpluggade. Instllningarna av TV:n/monitorn r fel. Kontrollera bruksanvisningen till TV:n/monitorn.

As definies so canceladas. Quando a aparelhagem desligada por uma falha na alimentao elctrica ou por desconexo do cabo de alimentao, as definies so apagadas.

Ausncia de imagem/Ausncia de cor. As ligaes vdeo esto incorrectas. Verifique as ligaes e veja se os terminais dos cabos esto perfeitamente conectados. As definies do televisor/ecr esto incorrectas. Veja o manual de instrues do televisor/ecr.

Skrmen r utstrckt eller instllningen av bredd/hjd fungerar inte Instllningarna av TV Screen r felaktiga. Stll in valet av TV Screen Size s att det matchar den TV du har (se sidan 61).

A imagem no ecr do televisor fica alongada e a aparncia no se altera. Est incorrecta a definio de TV Screen no menu de Setup (Configurao). Nas opes de TV Screen Size, escolha aquela que condiz com o televisor/ecr que est a utilizar (pgina 61).

109
Sw/Po

13 Ytterligare information
Bildstrningar under avspelningen eller mrk bild. Spelaren r kompatibel med Macro-Vision System copy guard (kopieringsskydd). Vissa skivor innehller en kopieringsskyddssignal och nr en sdan skiva spelas kan rnder och liknande frekomma p vissa delar av bilden beroende p TV:n. Detta r inte ngot fel. Olika skivor reagerar p olika stt p ngra av funktionerna. Detta kan resultera i att skrmen blir svart en kort stund eller att bilden darrar lite nr funktionen utfrs. Dessa problem beror till stor del p skillnader mellan skivorna och skivinnehllet och inte p ngot tekniskt fel i detta system. Nr jag spelar in p en videobandspelare eller nr signalen gr igenom en AV-vljare blir det strningar i bilden. P grund av kopieringsskyddet, kan anslutningen av en videobandspelare eller en AV-vljare hindra inspelning eller stadkomma problem med bilden Detta r inget fel. Fjrrkontrollen verkar inte fungera. Fjrrkontrollen r fr lngt frn systemet, eller s r vinkeln till fjrrkontrollsensorn alltfr stor. Anvnd fjrrkontrollen inom manvreringsomrdet (se den separata Setting Up-guiden). Batterierna r slut Stt i nya batterier (se den separata Setting Upguiden). Ingen 96kHz-signal frn den digitala audioutgngen. Linear PCM Out str instlld p 96kHz 3 48kHz. Stll in den p 96kHz. Som en kopieringsskyddstgrd matar en del DVD-skivor inte ut 96 kHz audio. I sdana fall matar spelaren automatiskt ut audio med 48 kHz ven om 96kHz har valts. Detta r inget fel. TV Screen str p 4:3 (Letter Box). ven om 96kHz har valts, matar spelaren ut DVD audio med 48 kHz. Detta r inget fel. Deformao da imagem durante a leitura ou escurido. Este leitor compatvel com o Macro-Vision System para proteco contra cpia. Como alguns discos contm um sinal gravado por esse dispositivo, possvel que durante a sua leitura e em certas partes, apaream riscos e outras deformaes, dependendo do tipo de televisor. No se trata de mau funcionamento. CDs diferentes respondem de maneira diferente a algumas funes. Por causa disto, o ecr pode ficar preto durante alguns instantes ou tremer ligeiramente quando uma funo for executada. Estes problemas devem-se essencialmente s diferenas entre os CDs e o seu contedo e no ao mau funcionamento deste sistema.

DVD/CD/Video CD

DVD/CD/CD Vdeo

Quando gravada numa vdeo-cassete ou passada atravs de um selector de vdeo, a imagem sofre deformaes. Devido proteco contra cpias, a ligao deste sistema atravs de um VCR ou de um selector AV pode evitar a gravao ou a ocorrncia de problemas na imagem. No se trata de mau funcionamento.

O telecomando parece no funcionar. O telecomando est demasiado afastado do sistema, ou o ngulo com o sensor remoto demasiado alargado. Utilize o controlo remoto dentro da distncia de funcionamento (consulte o manual de Configurao (Setting Up) em separado). As pilhas esto gastas. Coloque pilhas novas (consulte o manual de Configurao (Setting Up) em separado).

Ausncia de sinal de 96kHz na sada udio digital. Linear PCM Out est em 96kHz 3 48kHz. Mude para 96kHz. Como medida de proteco contra cpia, alguns DVDs no tm sada udio de 96 kHz. Nestas circunstncias, mesmo em 96kHz, o leitor automaticamente converte a sada udio para 48 kHz. No se trata de mau funcionamento. TV Screen definido para formato 4:3 (Letter Box). Mesmo em 96kHz, o leitor automaticamente converte a sada DVD udio para 48 kHz. No se trata de mau funcionamento.

110
Sw/Po

13 Informaes Adicionais
Inget ljud eller distorderat ljud. Smuts, damm etc p skivan. Gr rent skivan (sidan 98). Kopplingskontakterna r inte helt instoppade i terminalerna (eller inte anslutna). Kontrollera att alla anslutningar r helt instoppade. Smutsiga eller oxiderade kontakter/terminaler. Gr rent kontakterna/terminalerna. Felaktig inkoppling av audiokablarna. Kontrollera audioanslutningarna (se den separata Setting Up-guiden). Skivan r tillflligt stannad. Tryck p 3 eller 8 fr att g ur pauslget. Felaktiga instllningar. Kontrollera att volymen r uppskruvad, att hgtalarna r p, inmatningsfunktionen r korrekt instlld, etc. Mute (tyst) r pslagen. Tryck p mute (endast fjrrkontrollen) fr att stnga av mute. Ausncia de som ou distoro de som. Sujidade, p, etc. no CD. Limpe o disco (pgina 98). Os terminais dos cabos de interligao no esto perfeitamente inseridos nos respectivos conectores (ou no esto sequer ligados). Verifique se as interligaes esto correctas e se os terminais esto completamente inseridos nos respectivos conectores. Terminais/conectores oxidados. Limpe os terminais/conectores. Ligao incorrecta dos cabos udio. Verifique as ligaes udio (consulte o manual de Configurao (Setting Up) em separado). O disco est em pausa. Carregue em 3 ou 8 para sair retomar a leitura. Definies incorrectas. Verifique se o volume est elevado, se as colunas esto ligadas, se a funo de entrada est correctamente ajustada, etc. O silenciador est ligado. Carregue em Mute (apenas no controlo remoto) para desligar o silenciador.

DVD/CD/Video CD

Mrkbar skillnad p DVD- och CD-volymen. DVD och CD anvnder olika inspelningsmetoder. Detta r inget fel.

DVD/CD/CD Vdeo

Notria diferena de volume entre DVDs e CDs. DVDs e CDs so gravados por processos diferentes. No se trata de mau funcionamento.

111
Sw/Po

13 Ytterligare information
Brusig radiomottagning. Antennerna r inte anlutna p ett riktigt stt.. Kontrollera anslutningarna. Fr FM, frskra dig om att antennen r helt utstrckt och i position fr att ge bsta mjliga mottagning (se den separata Setting Upguiden). Fr AM, frskra dig om att ramantennen pekar i den bsta riktningen (se den separata Setting Up- guiden). Frekvensen r fel. Kontrollera radiofrekvensen. Radiosignalen r svag. Om radiosignalen r svag brukar en utomhusantenn ge bttre resultat n de medskickade inomhusantennerna. Andra elektriska apparater orsakar interferens. Andra elektriska apparater ssom TV-apparater, lysrr och motorer kan orsaka interferens. Prva med att stnga av eller flytta utrustningen eller flytta antennen (-erna). Avstmningsintervallet r felaktigt fr ditt land eller region. Prva att koppla om avstmningsintervallet (se sidan 96). Rudos na captao de estaes de rdio. As antenas no esto correctamente ligadas. Verifique as ligaes. Para FM, certifique-se de que a antena est completamente esticada e posicionada de forma a permitir uma melhor recepo (consulte o manual de Configurao (Setting Up) em separado). Para AM, certifique-se de que a antena de quadro est a apontar para a melhor direco (consulte o manual de Configurao (Setting Up) em separado). A frequncia no est correcta. Verifique a frequncia da estao. O sinal de rdio fraco. Se o sinal de rdio for fraco, a sua captao melhorar com a instalao de uma antena exterior, geralmente mais eficaz que a antena interior fornecida com o equipamento. Interferncia de outros aparelhos elctricos. Outros aparelhos elctricos, tais como televisores, lmpadas fluorescentes e motores, podem causar interferncias. Desligue a aparelhagem, instale-a noutro local ou experimente colocar a(s) antena(s) noutra posio. O intervalo de frequncia no est adequado ao seu pas ou regio. Experimente alterar o intervalo de frequncia (veja a pgina 96). A sintonizao automtica no capta algumas estaes. Sinal fraco. A sintonizao automtica s detecta estaes de rdio com sinal forte. Para o obter, recomendamos-lhe a instalao de uma antena exterior. Nota: A electricidade esttica ou outras influncias externas podem causar mau funcionamento desta aparelhagem. Se constatar isto, desligue o cabo de alimentao e volte a ligar. Em princpio, isso ser suficiente para normalizar a aparelhagem. Se no conseguir resolver o problema desta maneira, queira consultar o mais prximo servio autorizado Pioneer.

Auto-avstmning plockar inte upp vissa stationer. Radiosignalen r svag. Auto-avstmning upptcker bara radiostationer med bra signal. Fr knsligare avstmning anslut en utomhusantenn. Obs: Statisk elektricitet eller annan extern pverkan kan orsaka felfunktion hos denna apparat. I sdana fall, dra ur stickkontakten och stoppa in den igen. Detta brukar terstlla apparaten till korrekt drift. Om detta inte lser problemet, kontakta nrmaste Pioneerserviceverkstad.

terstlla systemet
Om du terstller systemet tergr alla meny, bild och lsenordsinstllningar till sina fabriksinstllningar. Stll systemet i standby-lge genom att anvnda STANDBY/ ON-knappen p frontpanelen. Hll sedan 7 nere och stt p apparaten igen. Alla instllningar har d raderats.

Sintonizador

Radio

Reiniciar o sistema
Ao reiniciar o sistema, todas as definies do menu, imagem e palavra-passe voltam para as definies predefinidas de fbrica. Mude o sistema para o modo de espera utilizando o boto STANDBY/ON no painel frontal. Em seguida, mantenha premido o boto 7 no mesmo painel e volte a ligar. Todas as configuraes sero apagadas e substitudas pelas configuraes de fbrica.

112
Sw/Po

13 Informaes Adicionais

Skrmstorlekar och skivformat


Tabellen nedan visar effekten av olika TV Screen-instllningar p olika sorters skivor. Nr du tittar p en vidskrms-TV eller monitor
Instllning och utseende Skrmformat hos skivan Vidskrm (filmer o.dyl.) Observera att vissa extra vida format (ssom Cinemascope) visas med svarta flt verst och nederst p skrmen. 16:9 (Wide) (Vid) Standard (TV-program o.dyl.) Din TV bestmmer hur bilden visaskontrollera TV:ns bruksanvisning fr detaljer. Typiska alternativ r svarta flt p bda sidor, ngon slags utstrckt eller zoomad visning.

Tamanhos de ecr e formatos de disco


O quadro abaixo mostra o efeito das vrias definies de ecr consoante os diversos tipos de disco disponveis. Ao visualizar um monitor ou um televisor de ecr panormico
Formato de ecr no disco Ecr panormico (filmes, etc.) Lembre-se que em alguns formatos extra-largos (tais como CinemaScope) aparecem duas barras pretas nas partes superior e 16:9 (Wide) (Panormico) inferior do ecr. Ecr convencional (programas de TV, etc.) O seu televisor determinar o modo segundo o qual dever a imagem ser apresentada. Veja mais informaes no manual do televisor. A opo mais frequente a das barras pretas laterais, com o consequente efeito de imagem estendida ou aumentada. 16:9 (Wide) (Panormico) Definio e Aparncia

16:9 (Wide) (Vid)

Nr du tittar p en standard-TV eller monitor


Instllning och utseende Skrmformat hos skivan Standard (TV-program o.dyl.) Programmet visas korrekt oberoende av instllningen. Any setting (Alla instllningar) Vidskrm (filmer o.dyl) Programmet visas i vidskrm med svarta flt verst och nederst p skrmen. 4:3 (Letter Box) Vidskrm (filmer o.dyl) Sidorna av programmet r bortskurna s att bilden fyller hela skrmen. 4:3 (Pan & Scan) Vidskrm (filmer o.dyl) Bilden verkar hoptryckt: stll in p antingen 4:3 (Letter Box) eller 4:3 (Pan & Scan). 16:9 (Wide) (Vid)

Ao visualizar um monitor ou um televisor de ecr convencional


Definio e Aparncia Formato de ecr no disco Ecr convencional (programas de TV, etc.) A imagem correctamente apresentada, independentemente da definio. Ecr panormico (filmes, etc.) As imagens aparecem em ecr panormico com barras pretas na parte superior e inferior do ecr. 4:3 (Letter Box) (Convencional) Ecr panormico (filmes, etc.) Os lados da imagem so cortados de modo a faz-la preencher todo o ecr. 4:3 (Pan & Scan) Ecr panormico (filmes, etc.) A imagem aparece comprimida. Mude para 4:3 (Letter Box) ou 4:3 (Pan & Scan). 16:9 (Wide) (Panormico)

Qualquer definio

113
Sw/Po

13 Ytterligare information

Komponentegenskaper & funktioner


DVD/radio

Funes e caractersticas dos componentes


DVD/Sintonizador

STANDBY/ON Boto STANDBY/ON STANDBY-indikator Indicador STANDBY

DVD-indikator Indicador DVD

OPEN/CLOSE Boto OPEN/CLOSE Skivtallrik Tabuleiro de disco

FUNCTION Boto FUNCTION

Knapp fr VOLUMEkning Boto VOLUME+ Stoppknapp Boto Stop

Pause Boto Pausa

PHONES- (hrlurs-) jack Tomada de PHONES

Knapp fr VOLUME-snkning Boto VOLUME-

Play Boto Play

Kontakt fr kontrollkabel (bl) A Tomada do cabo de controlo (azul) A FM antennkontakt Terminal da antena FM Analoga jack fr extrakomponenter Tomadas analgicas para componentes auxiliares

AM antennuttag Terminal de antena AM

Digitaljack fr extrakomponenter Tomadas digitais para componentes auxiliares Jack fr kontrollkabel (svart) B Tomada do cabo de controlo (preto) B

Jack fr displaykabel Tomada de cabo do mostrador

114
Sw/Po

13 Informaes Adicionais
Kraftfrsrjd Subwoofer Subwoofer limentado

Ntsladdsuttag Tomada do cabo de alimentao

Jack fr kontrollkabel (svart) B Tomada do cabo de controlo (preto) B

Hgtalarterminaler Terminais de altifalante Jack fr kontrollkabel (bl) A Tomada do cabo de controlo (azul) A

Displayenhet
Display Mostrador

Mostrador

Fjrrkontrollsensor Sensor do telecomando

Jack fr displaykabel Tomada de cabo do mostrador

115
Sw/Po

13 Ytterligare information
7 Frstrkarsektion

Specifikationer
Kontinuerlig uteffekt SURROUND Frmre,centrum, bakre (DIN) ...................... 30 W, per kanal (1 kHz, 1% T.H.D., 8 ) Subwoofer(DIN) ............................................................ 50 W (100 Hz, 1% T.H.D., 8 ) Ovanstende specifikationer gller nr ntspnningen r 230V.

7 Amplificador

Especificaes
Consumo em potncia contnua SURROUND Frontal, Central, Posterior(DIN) .................. 30 W, por canal (1 kHz, Distoro Harmnica Total de 1%, 8 ) Altifalante de graves (subwoofer)(DIN) ....................... 50 W (100 Hz, Distoro Harmnica Total de 1%, 8 ) Estas especificaes so vlidas para uma alimentao de 230V.

7 Hgtalarsektion
Frmre, bakre, centrum-hgtalare Typ ...................................... Slutna, antimagnetiska (EIAJ)* Hgtalare ................................................ 8,7cm (konisk typ) Nominell impedans .......................................................... 8 Frekvensomrde ...................................... 100 till 20.000 Hz Max. insignal ....................................................... 40 W (EIAJ) Kraftfrsrjd subwoofer Typ ....................... Basreflex golvtyp, antimagnetisk (EIAJ)* Hgtalare ................................................ 16 cm (konisk typ) Nominell impedans .......................................................... 8 Frekvensomrde ......................................... 25 Hz till 300 Hz Max. insignal ........................................................ 65 W (EIAJ) * Antimagnetiskt konstruerade (EIAJ) hgtalare uppfyller EIAJ-grundstandarder.

7 Altifalantes
Frontais, Posteriores, Central Tipo ................................... Selados, anti-magnticos(EIAJ)* Altifalante ............................................. 8,7 cm (tipo cnico) Impedncia nominal ........................................................ 8 Cobertura de frequncia .......................... 100 a 20.000 Hz Entrada mxima .................................................. 40 W (EIAJ) Altifalante de graves com fonte de alimentao Tipo .... Reverberao de graves, tipo cho, anti-magntico (EIAJ)* Altifalante ............................................. 16 cm (tipo cnico) Impedncia nominal ........................................................ 8 Cobertura de frequncia ............................. 25 Hz a 300 Hz Entrada mxima ................................................... 65 W (EIAJ) * Sistema de altifalantes de concepo anti-magntica conforme as normas EIAJ.

7 DVD-spelare (audio)-sektion
Signal/brus-frhllande ................................... 1 dB (EIAJ) 15 Dynamiskt omrde ........................................... 100 dB (EIAJ) Distorsion ................................................................. 0,004% Frekvenssvar 48 kHz sampling ................................. 4 Hz till 22 kHz 96 kHz sampling ................................. 4 Hz till 44 kHz Svaj & svvning .................................. Under mtbara niver (0.001% W.PEAK)

7 Leitor DVD (udio)


Relao sinal/rudo ........................................... 1 dB (EIAJ) 15 Amplitude dinmica ......................................... 100 dB (EIAJ) Distoro ................................................................... 0,004% Resposta em frequncia Amostragem a 48 kHz ........................... 4 Hz a 22 kHz Amostragem a 96 kHz ........................... 4 Hz a 44 kHz Modulao e flutuao ........ Abaixo dos nveis mensurveis (0.001% W.PEAK)

7 DVD-spelare (Video)-sektion
Utniv ............................................................. 1 Vp-p (75 ) Video Y utsignal ............................................. 1 Vp-p (75 ) Video C utsignal ..................................... 286 mVp-p (75 )

7 Leitor DVD (Vdeo)


Nvel de sada ................................................. 1 Vp-p (75 ) Nvel de sada Vdeo Y ................................... 1 Vp-p (75 ) Nvel de sada Vdeo C ............................ 286 mVp-p (75 )

7 DVD (andra jack)-sektion


Digital optisk utsignal (PCM/2/DTS) ......... Optisk kontakt Digital optisk insigna (PCM/2/DTS) .......... Optisk kontakt Digital koaxiell insignal (PCM/2/DTS) ....... Koaxialkontakt

7 DVD (outras tomadas)


Sada ptica digital (PCM/2/DTS) .......... Conector ptico Entrada ptica digital (PCM/2/DTS) ...... Conector ptico Entrada coaxial digital (PCM/2/DTS) .... Conector coaxial

7 Radiosektion
FM tuner Frekvensomrde .................... 87,5 MHz till 108,0 MHz Antenn ............................................. 75 obalanserad AM tuner Frekvensomrde ........................ 531 kHz till 1.602 kHz (9 kHz step) Antenn ............................................ Ramantenn (ingr)

7 Sintonizador
Sintonizador FM Cobertura de frequncia ........ 87,5 MHz a 108,0 MHz Antena ......................................... 75 desequilibrados Sintonizador AM Cobertura de frequncia ............. 531 kHz a 1.602 kHz (Intervalos de 9 kHz) Antena .......................... Antena de quadro (fornecida)

116
Sw/Po

13 Informaes Adicionais
7 Kraftfrsrjningssektion
Strmbehov .......................... AC 220 V till 230 V, 50/60 Hz Effektfrbrukning ........................................................ 173 W Effektfrbrukning i vilolge ............................................ 1 W

7 Alimentao
Potncia .................................. CA 220 V a 230 V, 50/60 Hz Consumo de energia .................................................... 173 W Consumo de energia em standby .................................... 1 W

7 Diverse
DVD centrumenhet Dimensioner ............ 280 (W) x 240 (D) x 82 (H) mm Vikt ....................................................................... 3,1 kg Kraftfrsrjd subwoofer Dimensioner .......... 190 (W) x 425 (D) x 430 (H) mm Vikt .................................................................... 13,8 kg Frmre, bakre hgtalare (S-DV55ST-K) Dimensioner .............. 1 (W) x 75 (D) x 154 (H) mm 10 Vikt .................................................................... 0,76 kg Frmre, bakre hgtalare (S-DV55ST-Q) Dimensioner .............. 1 (W) x 78 (D) x 154 (H) mm 10 Vikt .................................................................... 0,81 kg Centrumhgtalare (S-DV55ST-K) Dimensioner .............. 210 (W) x 75 (D) x 1 (H) mm 10 Vikt .................................................................... 0,83 kg Centrumhgtalare (S-DV55ST-Q) Dimensioner .............. 210 (W) x 78 (D) x 1 (H) mm 10 Vikt .................................................................... 0,92 kg Display Dimensioner ............... 210 (W) x 62 (D) x 86 (H) mm Vikt .................................................................... 0,23 kg Driftsvillkor: Temperatur ........................................... +5C till +35C Fuktighet ......................... 5% till 85% (utan kondens)

7 Diversos
Unidade central de DVD Dimenses ................... 280 (L) x 240 (P) x 82 (A) mm Peso ...................................................................... 3,1 kg Altifalante de graves c/ fonte de alimentao Dimenses ................. 190 (L) x 425 (P) x 430 (A) mm Peso .................................................................... 13,8 kg Altifalantes frontais e posteriores (S-DV55ST-K) Dimenses ..................... 1 (L) x 75 (P) x 154 (A) mm 10 Peso .................................................................... 0,76 kg Altifalantes frontais e posteriores (S-DV55ST-Q) Dimenses ..................... 1 (L) x 78 (P) x 154 (A) mm 10 Peso .................................................................... 0,81 kg Altifalante central (S-DV55ST-K) Dimenses ..................... 210 (L) x 75 (P) x 1 (A) mm 10 Peso .................................................................... 0,83 kg Altifalante central (S-DV55ST-Q) Dimenses ..................... 210 (L) x 78 (P) x 1 (A) mm 10 Peso .................................................................... 0,92 kg Mostrador Dimenses ...................... 210 (L) x 62 (P) x 86 (A) mm Peso .................................................................... 0,23 kg Condies de utilizao: Temperatura ........................................... +5C a +35C Humidade .................... 5% a 85% (sem condensao)

7 Ingende delar
Fjrrkontroll .......................................................................... 1 Alkaliska batterier (AA/LR6) ............................................... 2 Displayenhet ......................................................................... 1 AM Ramantenn ..................................................................... 1 FM-antenn ............................................................................ 1 Videokabel ............................................................................ 1 Ntsladd ............................................................................... 1 Displaykabel ......................................................................... 1 Kontrollkabel A (Bl) .......................................................... 1 Kontrollkabel B (Svart) ...................................................... 1 Hgtalarsladdar (5m) .......................................................... 3 Hgtalarsladdar (10 m) ....................................................... 2 Kabeletiketter ....................................................................... 1 Halkskydd ........................................................................... 15 Bruksanvisning (Uppsttning) ............................................. 1 Bruksanvisning (Grund/Detaljerad) .................................... 1 Garantisedel ......................................................................... 1

7 Artigos fornecidos
Telecomando ........................................................................ 1 Pilhas alcalinas (AA/LR6) ..................................................... 2 Mostrador ............................................................................. 1 Antena AM de quadro .......................................................... 1 Antena FM ............................................................................. 1 Cabo vdeo ........................................................................... 1 Cabo de alimentao ........................................................... 1 Cabo do mostrador .............................................................. 1 Cabo de controlo A (Azul) ................................................. 1 Cabo de controlo B (Preto) ............................................... 1 Cabos de altifalante (5 m) .................................................. 3 Cabos de altifalante (10 m) ................................................. 2 Rtulos p/ cabos .................................................................. 1 Almofadas anti-derrapantes .............................................. 15 Manual de Instrues (Configurao) ................................. 1 Manual de Instrues (O essencial/Detalhes) .................... 1 Garantia ................................................................................ 1

OBS: Specifikationer och konstruktion kan ndras utan fregende varning p grund av frbttringar.

Nota: Sem aviso prvio, poder haver alteraes no design e especificaes desta aparelhagem, para efeitos de melhoramento.
Publicado por Pioneer Corporation. "Copyright" 2000 Pioneer Corporation. Todos os direitos reservados.

Published by Pioneer Corporation. Copyright 2000 Pioneer Corporation. All rights reserved.

117
Sw/Po

13 Ytterligare information

118
Sw/Po

13 Informaes Adicionais

119
Sw/Po

Published by Pioneer Corporation. Copyright 2000 Pioneer Corporation. All rights reserved.

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

PIONEER ELECTRONICS [USA] INC. P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11 PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: [03] 9586-6300 PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V. San Lorenzo 1009 3er Piso Desp. 302 Col. Del Valle Mexico D.F. C.P. 03100
TEL: 5-688-52-90

<00E00EF0I00>

Printed in

<ARC7328-A>

Vous aimerez peut-être aussi