Vous êtes sur la page 1sur 510

6000 GIM C MARKETING H NI

100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

A CH

CTY TNHH THAN VUONG

CTY TNHH TM TKC

LO 6, BT 5, BD LINH DAM, HA NOI

VAN PHONG DAI DIEN CONG TY


YOUNG SHIN
CTY TNHH NOI THAT TRE

CTY CP Y HOC VIET NAM

50 BIS QUAN SU, HA NOI

VAN PHONG DAI DIEN ONE & YOUNG 15 NGO 35 CAT LINH, DONG DA, HA NOI
ELECTRICCo., LTD TAI
HA NOI

CTY CP TM VA DV YEN KHANH

CTY TNHH XNK THUY HAI SAN JI

CONG TY TNHH Y DUOC HA NOI.

P406 TT PCCC, NGO 6, VU HUU,


NHANCHINH, TXUAN, HN, VN
27 HAN THUYEN-PHUONG PHAM DINH HOQUAN
HAI BA TRUNG- TP HA NOI
SN 45 F3 TO 83 KHUONG TRUNG HN

10

CTY CP TM&XNK XUYEN VIET O TO

8/31 PHUONG LIET, THANH XUAN,HA NOI

11

TO 55 TT DONG ANH HA NOI

13

CONG TY CP CN XU LY NEN MONG


VN
TRUNG TAM NGHIEN CUU HO TRO
XUAT BAN
CONG TY XANG DAU KHU VUC 1

14

CTCP XUAN MY

15

CT TNHH UD VA PT CONG NGHE TT

16

CTCP DT&TV XD DAI HA

KHU CONG NGHIEP PHU NGHIA, HUYENCHUONG


MY, HA TAY
2/208 DUONG GIAI PHONG, THANH XUANHA NOI,
VIET NAM
LAU 2, SO 36 AU CO, P.QUANG AN, Q.TAY HO, TPHN

17

CTY CP DAU TU X.STYLE

12

SO 9, LO 4A, TRUNG HOA, P. YEN HOA,CAU GIAY,


HA NOI, VIET NAM
108 PHUC XA BA DINH HA NOI

10 THAI THINH, DONG DA, HA NOI

SO 12 NG 30/18 TA QUANG BUU P. BACHKHOA Q.


HAI BA TRUNG HN
P.DUC GIANG QUAN LONG BIEN - HA NOI

SO 1/19/102 TRUONG CHINH - P PHUONGMAI - Q


DONG DA - HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

18
19

CN CT CP DV DUONG SAT KV1- XN


VT DS
CTY TNHH XNK TRUNG KHANH

20

CTY CP XNK MAY VIET NAM

21

CTY TNHH TM VA QCAO SAO BANG

A15 LO 13, KHU DO THI MOI DINH


CONGPHUONG DINH CONG, QUAN HOANG MAI

22

CT TNHH XNK PHUC LOC THO

14 NGO 97 VAN CAO, LIEU GIAI, BADINH, TPHN

23

CTY CP XAY DUNG VA TM DANG LAN NGACH 124/76 AU CO, TAY HO, HA NOI

A CH
158 LE DUAN KHAM THIEN DONG DA HANOI VIET
NAM
15/75, NGO 310 NGHI TAM, P.TU LIEN,TAY HO, HA
NOI, VN
36A HOANG CAU, DONG DA, HA NOI,VIETNAM

24
25

CTY TNHH TRUYEN THONG


606-INDOCHINA PARK TOWER-04
VIET TOAN CAU
NGUYENDINH CHIEU,P.DA KAO QUAN 1
CT CP XAY DUNG HA TANG HAI BAC SO 327 NGO QUYNH,PHO THANH
NHAN,P.QUYNH LOI, Q.HAI BA TRUNG,TP HA NOI

26

CTTNHH QL KT KHU CN HOA MAC

27

CTCPKIEN TRUC VA NOI THAT


THANH NAM

28

CTY TNHH QUAN LY KNV

29

CTY TNHH MY PHAM DUC HUNG

30

VP CONG CHUNG DAI VIET

31
32

CTY TNHH SANG TAO TRUYEN


THONG WIKI
CTY CP TV XD VA TM VIET PHU

33

CTY TNHH TMDV-XNK HIEP MINH

KHU CN HOA MAC THI TRAN HOA MACHUYEN


DUY TIEN HA NAM
TOA NHA COTANA GROUP LO CC5A BANDAO LINH
DAM THANH LIET HOANG
MAI
P601 TOA NHAN 4F TRUNG YEN TRUNG HOA CAU
GIAY HA NOI
410 NHA CT4CX2 BAC LINH DAM MO RONGHOANG
LIET HOANG MAI HA NOI
SO335 KIM MA,P.NGOC KHANH, Q.BA DINH
, TP HA NOI, VIET NAM
P15 NGO 371/2/39 KIM MA, BA DINHHA NOI
KIOT 3 NHA CT4B BAC LINH DAM, HANOI
SO 32-33 LO E NGO 61/25 LAC TRUNGVINH TUY HAI
BA TRUNG HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

34

CTY TNHH DICH VU SON HAN

33 NUI DOI SOC SON HA NOI

35

CTY CP DAU TU THUONG MAI


HOANG PHU
CONG TY CO PHAN MI THUAT VA
TRUYEN THONG
CTY CP W.A.L.L VN

P907 B2 MY DINH 1, TU LIEM, HA NOIDONG DA HA


NOI
187B GIANG VO, P.CAT LINH, Q.DONGDA, HA NOI

CTTNHH PT CONG NGHE TAN HUNG


THINH
CTY CP TVXD VA KIEM DINH CLCTGT
KNK
CTY CP DU LICH LINH ANH

SO 10 NGO 3 PHO TRAN QUY KIEN DICHVONG CAU


GIAY HN
SP 30 NGACH 99/1 NGUYEN CHI THANHLANG HA
DONG DA HA NOI
P1706 NHA 17T7 KDTM TRUNG HOA, NHANCHINH,
P NHAN CHINH, TX, HN
125 TRUC BACH, BA DINH, TPHN

36
37
38
39
40
41
42
43

CTCPTM VA DV MAY XDKOMATSU


VIET NAM
CTY TNHH DV VT VA DL LINH HA

44

CTY CP TU VAN VA DAU TU XAY


DUNG DOTHI VIET NAM
CTY TNHH HO QUOC VIET

45

CTY CP TM VUONG THUAN PHAT

46
47
48
49

A CH

55 TO 3 LANG HA DONG DA HN

P2 NHA A2,TT NAM DONG,DONG DA, HN


SN 45, TO 18 NGO 129/2 DUONG NGUYENTRAI, P
THUONG DINH, TX-HN
17 BIS AN TRACH QUOC TU GIAM DONGDA HA NOI

SO 71 PHO BA TRIEU, P NGUYEN DU, QHAI BA


TRUNG, TP HA NOI
CT TNHH TO CHUC SU KIEN
F306 TANG 3 THAP HA NOI 49 HAI
VIET
BATRUNG, Q. HOAN KIEM HA NOI
CTCPTM -HANGPHIM DONG DO
A39 TT TW DOAN TO51 QUANHOA CAUGIAYHA NOI
VIET NAM
CTY TNHH TM VA DV ANH HUNG
NGO 22 THANH LAN-THANH TRI- HOANGMAI-HA
NOI
CTY TNHH TM VA XNK VUONG VIET SO 335 NGUYEN TRAI P.THANH XUAN Q.THANH
LONG
XUAN HA NOI

50

CTY CP DAU TU XD TUAN PHONG

51

CTY CP VU LE

SO NHA 44,TO29,PHUONG NGOC THUY,QUAN LONG


BIEN, HA NOI
SO 1 NGACH 17 NGO 295 P.BACH MAI, QHAI BA
TRUNG, HA NOI, VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

52

CTY CP THUONG MAI PHU MY

53
54
55

56

A CH

56BT4 KDT VAN QUAN,P.PHUC LA,Q.HADONG, HA


NOI
CONG TY TNHH THUC PHAM VU HAI 32 NGO 422 TRUONG DINH TAN MAIHOANG MAI
HA NOI VIET NAM
CTY TNHH XNK VA TM VU GIA
SO 6 TT VIEN VAT LY TO 49 NGHIA DOCAU GIAY HA
NOI
TRUNG TAM NGHIEN CUU VA
NHA SO 9, NGACH 7B, NGO 282,
CHUYEN GIAOCONG NGHE MOI
DUONGKHUONG DINH, Q.THANH XUAN, HA NOI
TRUONG
CTY CP TM VA DT CONG NGHE ANH
EM
CTY CP TRUYEN THONG VTC I

18A NGO 178 THAI HA TRUNG LIET DONGDDA HA


NOI
65 LAC TRUNG, VINH TUY, HAI BA TRUNG, HN

60

CONG TY CO PHAN TU VAN


CONG NGHE.
VAN PHONG LUAT SU DAO VA
DONGNGHIEP
VP CONG CHUNG DONG DA

75 NGUYEN NGOC NAI-THANH XUAN-HA


NOI
SO 3B, QUOC TU GIAM, VAN CHUONG,DONG DA,
HANOI, VIETNAM
374 376 DE LA THANH O CHO DUA DONGDA HN

61

CTY CP DU LICH DONG KINH

SO 20, TO TICH, HANG GAI, HOAN KIEMHA NOI

62

CTCP TIN HOC FOD

63

CT CP KHONG CHE CON TRUNG VN

64

CTY CP TT TAM NHIN MOI

SO 49, NGO 62, PHO NGOC HA, PHUONGDOI CAN,


QUAN BA DINH, TP HA NOI
45A NGUYEN CHI THANH GIANG VO BADINH HA
NOI VIET NAM
F9 TOA NHA 96 DINH CONG, HA NOI

65

CT CP TV DAU TU & KD XD VIET


NAM
CTY TNHH MOT THANH VIEN VIET
HOA-HN
CHI NHANH CTY NHUA VIET NAM
TAI HA NOI
CTY CP DUOC PHAM VIET NAM

57
58
59

66
67
68

SO 28B3, KHU TT QUAN DOI MAI DICH,P MAI DICH,


Q CAU GIAY, TP HA NOI
CAN HO 5 NHA 2 TANG TT NGO HOA BINH4 MINH
KHAI Q. HBT HA NOI
SO8 TRANG THI, HOAN KIEM, HN
34 THANH CONG, BA DINH, HA NOIHO, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

69

CONG TY CO PHAN DU LICH VA DICH 43A NGO QUYEN, HN


VUTCT
CONG TY TNHH KY THUAT MAY BAY SAN BAY QUOC TE NB PHU MINH SOC SONHN

70
71
72

CTY TNHH CHIEN THANG CONG


NGHE MOI
CTY CP SX VA TM VMC

A CH

348 MINH KHAI HAI BA TRUNG HA NOI


SO 5 NGACH 122/41, NGO 122 DUONGLANG,
P.THINH QUANG, Q.DONG DA., HN

73

CTY TNHH DTU TM V.LONG

R602, 6TH FR NO2 HOANG QUOC VIETROAD, CAU


GIAY DIST,HA NOI,VIET
NAM

74

7/2 HAM LONG PHAN CHU TRINH HOANKIEM HA


NOI VIET NAM
138-GIANG VO-KIM MA-HN

76

CT TNHH DICH VU KHOA HOC KY


THUAT
CTY TNHH TM VA KT XUAN
THU.
CONG TY TNHH VI THANH

77

CTY TNHH TM H & H

78

CTY CP DT XD VA PT TM VN

SO 32, NGO GIENG, PHO DONG CAC, P.O CHO DUA,


DONG DA, HN
9 LUONG NGOC QUYEN HANG BUOMHOAN KIEM
HN
804 TANG 8 SO 71 NGUYEN CHI THANHHN

79

82

CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN


SAO VIET
CTCP HE THONG TT NGUON LUC
VIET.
CT CP HOP TAC VA DT PHAT TRIEN
VIP
CTY CP BAO BI VINACONEX

24-26 LY QUOC SU, HANG TRONG, HOANKIEM, HA


NOI
TANG 6, TOA NHA 57, QUANG TRUNG, P.NGUYEN
DU, Q.HBT, HN
11 VU HUU THANH XUAN BAC THANH XUANHA
NOI VIET NAM
34 LANG HA DONG DA HA NOI

83

CTY TNHH TM VA PTCN VINH QUANG P102 NHA 6A-TT DH THUY LOI-HN

84

CT TNHH SX VA TM TB DIEN VINH


QUANG
CONG TY TNHH GIAI PHAP PM
BEONE

75

80
81

85

9/158 GIAP BAT GIAP BAT HOANG MAIHA NOI VIET


NAM
P12-H4 TT DAI HOC SP. P.XUAN THUY PDICH VONG
HAU Q CAU GIAY TPHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

86
87

CTY CP THUONG MAI VA XNK MINH


DUC
CTY CP VIET FUCO

40 NGO 7 DUONG THAI HA, TRUNG LIETDONG DA,


HA NOI
130 NGUYEN NGOC NAI-THANH XUAN-HN

88

CTY CP UNG DUNG KHMT ACS

SO 14 N6 NGO 90 NGUYEN TUAN THANHXUAN HN

89

CONG TY CO PHAN ROBOT TOSY

SO 7 NGO 538 DUONG LANG QUAN DDA

90

CTY CP CN VA TM DIEN TU VINH ANH PHO TO UY NO DONG ANH HA NOI

91

CONG TY TNHH VINCO PHU VINH

92

CTY TNHH SX VA TM TAN THINH


PHAT
CTY CP DL VA TM QUOC TE
54 NGUYEN DU, Q HAI BA TRUNG, TP HANOI
VINATOUR
CONG TY CO PHAN SAN XUAT - XUAT SN 20, DUONG LINH NAM, PHUONG MAIDONG,
NHAPKHAU DET MAY
HOANG MAI, HA NOI
CT TNHH DV KY THUAT VN
SO 2/23 NGO 336 NGUYEN TRAI - THANHXUAN
TRUNG - THANH XUAN - HA
NOI

93
94
95

96

CTCP DT VA PT VINASUCO

97

CTCP XD VA PTRIEN KHONGGIAN


VIETNAM
CTY CP TRUYEN THONG SARA

98

A CH

SO B11, KHU TT TRUONG CBQL BONN VA PTNT


VINH QUYNH, TT HN
SO3 TO1 QUAN HOA CAU GIAY HN

SO 208 C7 NGHIA TAN, PHUONG NGHIATAN, QUAN


CAU GIAY, HA NOI
P103, TOA NHA CT1 KHU DO THI, XUANDINH, TU
LIEM, HA NOI VIET NAM
PHONG 206 TOA NHA A5 KDT DAI KIM DINH CONG
HOANG MAI HA NOI

99

CTY TNHH KINH MAT VIET NAM

138 B GIANG VO BA DINH

100

CTY CP TM & DV KY THUAT XUAN


TRUONG
CTY CP XD VA CD VIET NAM

SO 5 NGO 156 DUONG NGUYEN HOANG TONP.


XUAN LA, Q.TAY HO, HA NOI
SO 19, NGO 71, PHUONG MAI, DONG DA,HA NOI

CTY CP KIEN TRUC VA XD


VINALIGHT

C4 LO 171 DAI KIM, DINH CONG, HOANGMAI, HA


NOI

101
102

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

103

CONG TY CP DAU TU BAT DONG SAN SO NHA 27 NGACH 41 NGO 184 PHO HOABANG
VN
P.YEN HOA.Q.CAU GIAY TPHN
CONG TY CO PHAN VINAHOME
105 KHUAT DUY TIEN NHAN CHINH THANHXUAN
HA NOI
CT CP QT NONG NGHIEP VINAGREEN 163-D3 KDT MOI DAI KIM. HOANG MAITP HN

104
105

A CH

106

CTY CP CN MOI TRUONG


VINAGREEN

F103, B2, CC NHAC VIEN HN, NGO


125TRUNG KINH, TRUNG HOA, CAU GIAY, HN

107

CTY CP XD VA DTPT TT Q TE
VINACONA
CTY CP CHUNG KHOAN VINA

39 TRUNG KINH, TRUNG HOA, CAU GIAY,HN

CTY TNHH TB PHU TUNG


VIMICO
CTY CO PHAN VIETNAM MALTA

THON VAN, XA THANH LIET,


HUYENTHANH TRI, TP HA NOI
1118, NHA 9A, BAN DAO LINH DAM, HOANG LIET,
Q.HOANG MAI, HA NOI
SO 596, DUONG LANG, DONG DA, HA NOI

108
109
110
111
112
113
114
115

CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN


VIGO
CTY CP XUC TIEN DT TM VIET DUC

TANG 7 SO 60 LY THAI TO, HOAN KIEM,HA NOI

T2,KS BAO SON,SO 50 NGUYEN CHI THANH,LANG


THUONG, DONG DA, HA NOI
CONG TY CP VIETWORTH
SO 411A- A3 TO 31 PHUONG NGHIA DOCAU GIAY
HN
CTY TNHH TM VA DV NGOC LUC BAO 4(203 CU) TT CP16 NGACH 222F/260DOI CAN LIEU
GIAI BA DINH HN VN
CTY CP VIETAMI
SN 185 PHO DANG TIEN DONG, PHUONGTRUNG
LIET, QUAN DONG DA, TP
HN

116

CTY CP PTTM VA DL TAM NHIN VN

117

CONG TY TNHH CONG NGHE DICOM P508, TOA NHA 17T7, KHU DO THI TRUNG HOA
NHAN CHINH,THANH XUAN, HN
CTY TNHH TB PHU TUNG VIET
168 KHU CAU BUOU, PHAN TRONG TUE,THANH
TRUNG
LIET, THANH TRI, HA NOI
CTCP DV DL-TRUYEN THONG VIET
SO NHA 2 NGO 292 DUONG NGHI TAM YENPHU TAY
HO HA NOI

118
119

BANG A, HOANG LIET, HOANG MAI, HANOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

120

CONG TY TNHH VIET THONG

89 K82, CONG VI, BA DINH, HA NOIVIET NAM

121

CTY TNHH TM VA PT CONG NGHE


VIET

65 NGO THAI THINH 2 DONG DA HA NOI

A CH

122

SO 52-NGO 133 THAI HA-TRUNG LIET

124

CONG TY TNHH DAU TU TRI TUE


VIET
CTY TNHH TM VA SX VIET QUANG
PHAT
CTY TNHH TM QC VA TT VIETPRO

125

CONG TY CP TM DU LICH VIET PHU

126

CTY TNHH HUONG DI VIET

127

130

CONG TY TNHH THUONG MAI CO


DIEN VIET NHAT.
VIETNAM XANH JOINT STOCK
COMPANY
HIEP HOI GIAY VA BOT GIAY VIET
NAM
CTY CP DT VA PT QUOC TE VN

SO 22/75 THINH HAO 1,PHUONG HANG BOT QUAN


DONG DA, THANH PHO HA NOI
P301 TANG 3 TOA NHA 12 DANG TIENDONG DONG
DA HN
SO 358B DUONG HOA LO XA XUAN PHUONGTU
LIEM HN
SO 302 PHO LAC TRUNG, PHUONG VINHTUY, Q.HAI
BA TRUNG,TP HA NOI
18C PHAM DINH HO-QUAN HAI BA TRUNG- HA NOI

131

CTY TNHH LAM VA DU LICH XANH

132

CTY TNHH HOP TAC QUOC TE


VIET HOA
CTY TNHH KIEN TRUC CONG TRINH
VN

SO 201 PHO DINH CONG TO 5B PHUONG


DINH CONG QUAN HOANG MAI HA NOI
SO A17 NGACH 521/46 NGO 521 DUONGTRUONG
DINH TAN MAI HOANG
MAI HN

134

CT TNHH GP TT VIETMARK

SO 23 NGO 62 PHO NG VIET XUAN , TXHA NOI

135

CTY CP TU VAN VIET LUAT

136

CTY SX CO KHI &TM VIET LONG


(TNHH)

PHONG 1102 TANG 3 TTTM OCD, 29 LA THANH


,DONG DA HN
104 PHO HOANG CAU QUAN DONG DA HANOI

123

128
129

133

P1405 TOA NHA ATEXT,172 NGOC KHANHBA DINH,


HA NOI
SO 6 NGO 898 DUONG LANG, HA NOI

SO 67/84 PHO NGOC KHANH, P.GIANG VOQ. BA


DINH, HA NOI
SO 39 -LY THUONG KIET HOAN KIEM HNVIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

137

CT CP TM VA XAY LAP VIET LINH

138

CT TNHH KT NL VIET LINH ANH

139
140

CTY TNHH TU VAN VA DAU TU VIET


KIEU
CTY CP TM VA DT VIET NAM

141

CTY CP DV VA DAU TU VIET TRI

142

CTY TNHH XNK VIET ANH

143
144

CT TNHH TM DUOC PHAM VIET


HUNG
CTY CP TM DICH VU BAO VE 3S

145

CTY TNHH TM DICH VU VIET HUNG

146

CTY TNHH THU CONG MY NGHE


VIET HUNG
CT TNHH TU VAN VA XAY DUNG NHA 20 LO 14 A TRUNGYEN TRUNG HOA CAU GIAY HA
VIET
NOI
CTYTNHH MTVA NL MOI 3E DUC
SO 11NGO310 DUONG NGHI TAM QAN HN
MINH

147
148

A CH
P704 CHUNG CU 671, HOANG HOA THAMVINH
PHUC, BA DINH, HA NO
214 CT3A-X2 MO RONG BAC LINH DAMHOANG
MAI, HA NOI
SO 57, NGACH 86/61 GIAP NHI, THINHLIET, HOANG
MAI, HA NOI
SO 3 NGO 180 THAI THINH LANG HADONG DA HA
NOI
SO 15 NGO 97 NGUYEN CHI THANH LANGHA DONG
DA HN
118 NGO QUYNH THANH NHAN HAIBATRUNGHN
SO 27 LO 1B TRUNG YEN 11 TRUNG HOACAU GIAY
HN
P6 SO 33 NGUYEN BINH KHIEM HBT HNTRUNG HA
NOI
106/91/2 NGO 91 LUONG DINH CUAPHUONG MAI
DONG DA HA NOI
43 HANG DAU LY THAI TO HOAN KIEM HANOI

149

CTY TNHH HOP TAC XNK VIET

31A LANG HA, BA DINH, HA NOINAM

150

CTY TNHH VIET CHI

57 NUI TRUC KIM MA BA DINH HNVIET NAM

151

CTY CP TM VA XD PHONG TAM VIET

68 LIEU GIAI, LIEU GIAI, BA DINH HANOI

152

CONG TY CO PHAN VIET AUTO

329 CAU GIAY CAU GIAYHA NOI VIET NAM

153

CT TNHH TBI BVE VA DTTH VIET ANH 29 PHO TAM,PHUONG GIAP BAT, QUANHOANG MAI
HA NOI VIET NAM
CTY CP CSC VIET NAM
P8B TANG 4 KS HORISON 40 CAT LINHHA NOI

154

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

155

CTCP DAU TU DAI NHAT

P105 NHA A5 KHU TAP THE TRUONGT36PHUONG


YEN HOA CAU GIAY
HA NOI

156

CT TNHH TM KHI CN VIET ANH

157

CT CP QCAO MTHUAT XAY DUNG


VIET AN
CTY CP KIEN TRUC VA MY THUAT
VNAM

SN 29 NGO 120 TO 2, VINH TUY, HAIBA TRUNG,


TPHN
P201 TAP THE VAN HOA NGO 61 LAC TRUNG P.VINH
TUY Q.HBT HA NOI
101 NHA A TAP THE NHAC VIEN 125
TRUNG KINH TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI

158

A CH

159

CTY TNHH HUONG SAC VIET

P201 CT9 KDT MOI MY DINH ME TRIDUONG PHAM


HUNG MY DINH TU
LIEM HN

160

SO34/50 PHO KIM HOA PHUONG


PHUONGLIEN DONG DA HA NOI
8 NGO 130 THUY KHUE, THUY KHUE, TAYHO. TPHN

162

CTY TNHH QUANG CAO VA TM


RONG VIET
CTCP VIEN THONG THAI BINH
DUONG
CTY CP PT CN VIEN DONG

163

CTY CP KIM KHI VIEN DONG

TO 12 TT DONG ANH TP HA NOI

164

CT TNHH MTINH VA TBI TTHONG


VICOM
CTY CP DAU TU QUOC TE VIET ANH

6M10(SO 42 MOI) NGO 18 HUYNH THUCKHANGLANG LA-DONG DA-HN


50 X1 QUOC BAO-THANH TRI-HA NOI

CT CP M.TINH & GIAI PHAP CNGHE


HERO
CONG TY TNHH THUONG MAI VHS

P203A H7 TT THANH CONG BA DINH HN

161

165
166
167
168
169
170

9 K3 TO 11 TT CAU DIEN TU LIEM HN

SO 502-A18 TAP THE DONG XA, P.MAI DICH, Q.CAU


GIAY, TP HA NOI
CTY TNHH MTV CTTC CN TAU THUY TANG 1-2, NHA 34T, TRUNG HOA NHANCHINH, CAU
GIAY, HN, VN
DOANH NGHIEP TU NHAN THANH
131 HOANG QUOC VIET NGHIA DO CAU GIAY HA
TRANG
NOI
CTY CP KT CO DIEN VA THANG MAY SO 11 NGO 25 DUONG NGUYEN NGOC VUPHUONG
VN
TRUNG HOA QUAN CAU GIAY
HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

171

26 QUAN SU, HANG BONG, HOAN KIEMHA NOI

173

CTY CP KY NGUYEN VIET


V.E.E.S.A.N.O
CT CP TU VAN KT MOI TRUONG VIET
NAM
CT CP TV XD VA MT VN

174

CT CP TBI THUYLUC VIET DUC

47 MAI DICH CAU GIAY HA NOI VIETNAM

175
176

CTY CP LIEN KET CONG NGHE


THONG TIN
CTY CP TRUYEN THONG V

177

CTY CP PHAT TRIEN VCN HA NOI

P1005 B5 LANG QUOC THANG LONGDICH VONG


CAU GIAY HA NOI
TANG 3 SO 221B TRAN DANG NINH CAU GIAY HA
NOI
SO 7 HEM 122/1 NGACH 122 NGO HOANGAN A
DUONG LE DUAN TRUNG
PHUNG HN

178

CONG TY CO PHAN TRIEN LAM


SO 9, PHO DAO DUY ANH, QUAN DONG DAHANOI,
HOI NGHI VA QUANG CAO VIETNAM VIETNAM

179

CTY CP TRUYEN THONG VAV

SO 10 TAY KET BACH DANG HAI BA TRUNG HA NOI

180

CT TNHH VAT LIEU VIDIFI

181

CTY CP UNG DUNG KH-CN VIET MY

182

CONG TY TNHH CONG NGHE


VAN XUAN
CTY CP SU KIEN VA QUA TANG VAN
VIET
CTY TNHH TIEP VAN ATZ

TANG 4 TOA NHA VIT 519 KIM MA NGOCKHANH BA


DINH HA NOI
SO 9, NGO 27,PHO VONG THI, PHUONGP BUOI, Q
TAY HO, TP HA NOI
XOM 8B XA CO NHUE HUYEN TU LIEMTP
HA NOI
8 TRANG THI , HOAN KIEM ,HN

172

183
184

A CH

185

CTY CP XD & SXUAT VLXD THANH


XUAN

186

HOP TAC XA DET LUA VAN PHUC

O4, N5, TT5, BAC LINH DAM, DAI KIM,HOANG MAI,


HA NOI
DOI 7 DINH THON MY DINH TU LIEM HN

228 NGUYEN VAN LINH TO 17 THACH BANLONG


BIEN HN
P 901, TOA NHA CONSTREXIM, C7, PHUONG THANH
XUAN BAC, QUAN TX,
HA NOI
XA VAN PHUC TX HA DONG HA TAY

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

187

CT TNHH THUONG MAI VA DL


KHUNG TROI

T3 SN85 LE DUAN, CUA NAM, HOAN KIEMTP HN

188

CONG TY TNHH VAN MINH

189

CT TNHH KY THUAT TM VAN LANG

55 PHUNG HUNG HANG MA HOAN KIEMHA NOI


VIET NAM
P110 C2 T2 NAM DONG DONG DA HA NOIVIET NAM

190

CONG TY TNHH VAN HOA

SO 51 KIM MA, BA DINH, HN

191

CTY TNHH TMAI QUOC TE VA DTU


AVINI
CTY TNHH TM VA DV VC PHUONG
HOANG
CONG TY TNHH TM VAN AN

SO 1/10 PHU GIA,PHU THUONG,TAY HO,HA NOI

192
193
194

DNTN GIAI PHAP CONG NGHE ANH


DUONG

A CH

SN66 TO 53 NGHIA TAN CAU GIAY HANOI VIET


NAM
112 LINH NAM, MAI DONG,HOANG MAI
DIST., HANOI, VIETNAM
SO 260 TON DUC THANG HANG BOT DONGDA HA
NOI

195
196

CONG TY TNHH DU LICH KHACH


SAN VALENTINE
CTCP TB XD VAN PHONG

197

CTY SX & TM TNHH DAI VIET PHAT

198

199
200
201
202

955 HONG HA CHUONG DUONG HOAN KIEMHA NOI


VIET NAM
P304.142 LE DUAN KHAM THIEN DONG DAHA NOI

19 B9 DAM TRAU, BACH DANG,HAI BA TRUNG,


HANOI
CTY TNHH TU VAN THIET KE VA XAY 52 LE DAI HANH, HA NOILIET PROVINCE, THANH
DUNG PHAT TRIEN DO
XUAN DISTRICT,
THI Q&T
CTY TNHH DUOC PHAM U.N.I VIET
NAM
CTTNHH CAC GP LIEN NHAT VIET
CTY CP TU VAN XD& MOI TRUONG
DO THI
CT CO PHAN NOI THAT TVT VIET
NAM

PHONG 1216, TOA NHA CT4C-X2 BACLINH DAM,


HOANG MAI, HA NOI
SO 79 PHO LINH LANG-PHUONG CONG VIQUAN BA
DINH-HA NOI
SO 404 C1 TAP THE VINH HO P.THINHQUANG
Q.DONG DA HN
SO 78, NGO 155 TRUONG CHINH, PHUONGPHUONG
LIET, THANH XUAN, HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

203

CTY CP DU UNG LUC TVN

204

CTY TNHH GIAO DUC CMN NAM


VIET
CTY TNHH T&A

205
206

A CH
SO 16 PHAN CHU TRINH HOAN KIEM HNHA NOI,
VIET NAM
SO 160 TRAN VU, P.TRUC BACH, Q.BADINH, HA NOI
A14 TO 7 NGO 1 DICH VONG HAU CAUGIAY HN

207

CTY TNHH CONG NGHE DI DONG


SO 3/2 GIANG VO CAT LINH DONG DA HANOI
COMIT
CTY TNHH PHAT TRIEN DU LICH TCD NHA G03 RS1 KHU DTM NTLONG CIPUTRALAC
LONG QUAN XLA TAY HO
HA NOI

208

CTY TNHH TM TAN HONG PHAT

23 DUONG 3 KHU TT F361 YEN PHU TAYHO HN

209

CN CTY TNHH MOT THANH


VIEN DICH VUDU LICH BEN THANH
TAI HA NOI

SO 79-PHO BA TRIEU-PHUONG NGUYEN DUQUAN


HAI BA TRUNG - HA NOI

210
211

CTY TNHH TU VAN VA XAY DUNG


TAT
CTY TNHH TUONG THANH

212

CT CP DT TM QTE HUNG VUONG

213

215

CTCP TU VAN VA THUONG MAI


TUONG VU
CT TNHH XE DAP THE THAO
NGOI SAO
CTY CP CONG NGHE BAO HUNG

SO 105, KIM NGUU, THANH LUONG, HAIBA TRUNG,


HN
SO 106 PHO THANH NHAN P.THANH NHANQ.HAI
BA TRUNG HA NOI
SO 5 LIEN TRI TRAN HUNG DAO HOANKIEM HA
NOI
SO4-F3-TT TONG CUC 2-BO Q.PHONGXUAN DINHTU LIEM-TP HA NOI
16/164 DOI CAN, BA DINH, HN

216

CTY TNHH TIN HOC HUNG VUONG

217

CTY TNHH QC VA GT MY THANH

6B10 DAM TRAU, P.BACH DANG, Q.HAI BA TRUNG,


HA NOI
12/326 NGUYEN TRAI,THANH XUAN TRUNGTHANH
XUAN, HA NOI, VIETNAM
P302,NHA A4,29 LAC TRUNG, HA BATRUNG,HA NOI

218

TUNG AN JOINT STOCK COMPANY

241 QUANG TRUNG,HA DONG,HA NOI

219

CT TNHH TM VA PT TUNG ANH

2/68/62 DUONG CAU GIAY, TO 1QUAN HOA CAU


GIAY, HA NOI

214

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

220

CTY CP CN NAM TUNG

221

CT CP DT PT CN BINH MINH

222

CT CP XAY LAP TRUONG AN

223

CT CP DAU TU TU LINH

224

TAP CHI CO KHI VIET NAM

225

228

CTY CP THONG TIN VA TTHONG VIET 33B AN TRACH QUOC TU GIAM DONG DAHA NOI
FT
CTY TNHH TIN HOC TUAN THANH
SN 6 DAY A NHA 43 GIANG VO CAT LINHDONG DA
HN
CTY TNHH DAU TU PT CHIEN THANG SO 26 PHO GA, THI TRAN THUONG TIN,HUYEN
THUONG TIN,HA NOI
CONG TY TNHH TM TUAN PHI
171 MINH KHAI - HAI BA TRUNG - HN

229

CTY CP TU VAN VA DV TIN HOC TP

1 PHUNG HUNG PHUC LA HA DONG HN

230

CONG TY CP DICH VU DU LICH OSC

231

233

CONG TY TNHH VAT TU THIET BI


TUAN LONG.
CT TNHH 1 THANH VIEN TUAN
HUNG
CTY TNHH TM VA DV TUAN KHANG

SO 23 LO6 TRUNG YEN 13 TRUNG HOACAU GIAY


HA NOI
SO 6, KHOI 7A, THI TRAN DONG ANH,HUYEN DONG
ANH, HA NOI
KHU 15, TIEN PHONG, ME LINH, HA NOI

234

CTY CP DAU TU XD T&G

235

CTY TNHH TM VA XD HA NOI - SAI


GON
CONG TY TNHH TUAN CUONG
PLASTIC
CTY CP TM VA QC AU LAC

226
227

232

236
237

A CH
P12.9 TOA NHA VIMECO, DUONG PHAMHUNG,
TRUNG HOA, CG, HN
177/6 SONG PHUONG HOAI DUC HA NOIVIET NAM
SO 7/31/97/168 KIM GIANG, DAI KIM,HOANG MAI,
HA NOI
1B H1 TT TRUONG DINH P TUONG MAIQ HOANG
MAI TPHN
4 PHAM VAN DONG CAU GIAY HA NOI

61B NGUYEN VIET XUAN ,QUANG TRUNG,HA


DONG,HN
SO 29 NGO 76 DAI TU, DAI KIM, HOANGMAI, HA
NOI
SO 15 NGACH 9/2 DUONG TRAN QUOCHOAN CAU
GIAY - HA NOI
37 NGUYEN SON NGOC LAM LONG BIENHA NOI
VIET NAM
3/105NGUYEN CONG HOAN NGOC KHANH HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

238

CTY TNHH EM-S.T.A.R

305 NHA D NGO 46 QUAN NHAN HA NOI

239

CTY CP QCAO-TM THOI GIAN VANG

SO 29 NGO 178 TAY SON DONG DA HANOI

240

CTY TNHH TBI TRUNG THANH

241

CTY TNHH THUNG XE TST

76 TRAN QUOC TOAN-P.TRAN HUNG DAO- Q.HOAN


KIEM-HN
HANH DAN,XA TAN LAP,H.DAN PHUONG,HN

242

CTY TNHH TST DV KT VA TM

243

CTY TNHH XD VA TB DIEN TRUNG


SON

A CH

P202,B1,TT VIEN NHI TW, NGO 879 DELA


THANH,DONG DA HA NOI
45A GIANG VAN MINH, HA NOI

244

CONG TY DICH VU VA THUONG MAI

33 BA TRIEU, QUAN HOAN KIEM, HA NOI

245

CTY CP DUC PHU

11/23/250 KIM GIANG THANH XUAN HN

246

CTCP TRUYEN THONG MC

SO 44 NGO HOA BINH 7, MINH KHAIHBT - HA NOI

247

CTY CP TRUONG VIET

248

CONG TY TRUONG THINH

1016 TOA NHA B15 KDT DAI KIM HOANGMAI HA


NOI
THON THUONG PHUNG XA MY DUC HA NOI

249

252

CTY CP XD VA XTTM TRUONG


THANH
CT TNHH TM-VT QTE TRUONG
THANH
CTY TNHH OTO TRUONG THANH CN
TAI HN
CTY TNHH TM VA DL TRUONG SON

253

CTY TNHH TM XNK DUC SON

254

CT TNHH TU VAN TAM NHIN SANG


TAO
CTY CP TM TRUONG LOC PHAT

250
251

255

P206 NHA 109 TRAN DUY HUNG TRUNG HOA CAU


GIAY HA NOI
SO 119, TO 12C, PHUONG THANH
LUONG,Q.HAI BA TRUNG, TP HA NOI
2 LONG BIEN II NGOC LAM LONG BIENHA NOI
SO 25, NGO 209, PHO DOI CAN, PHUONGNGOC HA,
BA DINH, HA NOI
P1202, A5 KHU DO THI MOI DAI KIM,DINH CONG,
HOANG MAI, HA NOI
24 NGO 19/9 PHO KIM DONG P.GIAP BATHA NOI
A4 LO 6, KDT MOI DINH CONG, HOANGMAI, HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

256

VP LUAT SU Q.A.G VIET NAM

257

CT CP CO KHI TRUONG GIANG

109/10 PHAN VAN TRUONG CAU GIAY HANOI VIET


NAM
SO 3 XUAN DINH TU LIEM HA NOI

258

CTY CP DT VA TM AVIETCO

THACH LOI THACH XUAN SOC SON HN

259

CT TNHH TRUNG THU

97 CAU GIAY HA NOI VIET NAM

260

262

CN CTCO PHAN SAN XUAT XNK NINH C11, LO 9, KHU DTM DINH CONG, P.DINH
BINHTAI HA NOI
CONG,HOANG MAI, HA NOI
CTY CP PT PHAN MEM VA CN
SO 114 NGUYEN TRAI THANH XUAN BACHA NOI
BITWARE
CONG TY TNHH TRUNG NAM HAI
SO 64 TO 3 LANG THUONG DONG DA HN

263

CT CO PHAN CONG NGHE NGN

264

CTTNHH DAU TU TM VA TV CONG


NGHE VN
CTY TNHH CONG NGHE MAY DGP

261

265
266
267
268
269
270

A CH

P201 NHA N08 KDT DICH VONGP DICH VONG Q,


CAU GIAY TPHN
Ba Dinh Ha Noi.
83A XOM 18B CO NHUE TU LIEM HN

CONG TY TNHH THUONG MAI VA


P1105 NHA N2E KHU DO THI TRUNG HOANHAN
XAY DUNGTRUNG CHINH
CHINH THANH XUAN HN
CN CTY TNHH TRUNG CHINH HA NOI 9 NGO 25A PHAN DINH PHUNG BA DINHHA NOI
CTY CP TV THIET KE
CDIEN&MTRUONG
CTY TNHH QUYNH LAM

P106,A1 TRUNG TU,DONG DA, HA NOIVIET


NAM
P502 NHA7C 1B NGO 96 VO THI SAU, HN

CTY CO PHAN XAY DUNG VA


THUONG MAI TRONG QUOC

601 KIM MA, BA DINH. HA NOI

271

CT TNHH DL QT MIKES HA NOI

1 HANG PHEN, HANG BO, HOAN KIEM,HA NOI

272

CTY CP TU VAN DT&TM THIEN AN

273

CT CP XD VA DT VT TRI VIET

P3 HEM 58/23/33 PHO TRAN BINH P.MAIDICH Q.CAU


GIAY HA NOI
LO 1 TT DUNG CU CHINH HINH TRUNG KINH YEN
HOA CAU GIAY HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

274

CTY CP TU VAN & DAU TU TRI VIET

275

CTY CP TU VAN VA DAO TAO TRI VIET P428,NHA 125E,KTT BO XD,NGO


HOABINH7,MINH KHAI,HAI BA TRUNG,HA NOI

276

CTY TNHH KY THUAT TRITECH VN

277

CTY CP QLY DU AN VA TU VAN DTU


BDSSEN HONG
CTY CP TRIEU KHANH

278
279
280

A CH

CT CP PHAN MEM TRUC TUYEN VA


TM DTU
CT CP TU VAN PEAPROS

281

CONG TY TNHH DICH VU


THUONG MAI TIEN ICH VIET NAM

282

CT CP TRUYEN THONG VA CONG


NGHE HDC
CTY CP V & A VIET NAM

283
284

44 NGO 167 GIAI PHONG,DONG TAM, HBTHA NOI

SO 16 A1-TAP THE VAT GIA CHINH PHUNHAN


CHINH, THANH XUAN, HN
P309, CHUNG CU T36, TRUNG KINH,YEN HOA, CAU
GIAY, HN
17 TONG DAN TRANG TIEN HOAN KIEM HANOI
14/83 NGUYEN KHANG HN
29B NGUYEN GIA THIEU, TRAN HUNG
DAOHOAN KIEM, TPHN
SO 41 NGO 44 PHUC XA BA DINH HNVIETNAM

SO 62 NGO 381 BACH MAI HAI BA TRUNGHN

P212 NHA E8 THANH XUAN BAC, Q.THANHXUAN,


HA NOI, VIET NAM
CTY TNHH 1 THANH VIEN O TO
489 NGUYEN VAN CU PHUONG GIA THUYLONG
VA DAU TU THUONG MAI HOA BINH BIEN HA NOI

285

CONG TY CO PHAN PHAT


TANG 16 TOA NHA HACISCO SO 15 NGO107
TRIEN CONG NGHE BUU CHINH VIEN NGUYEN CHI THANH DONG DA HN
THONG

286

CTCP DV VTAI VA KYTHUAT KHAI


KHOANG
CTCP KINH TE KY THUAT HA NOI

287
288

CONG TY CO PHAN TRI ANH VIET


NAM.

54, NGUYEN VAN CU, BO DE, LONG BIENTP HA NOI


P408-N05 KHU 5.3 HA PHUONG DICHVONG QUAN
CAU GIAY HN
A5 THANH CONG, P.THANHCONG, Q.BA DINH, TP
HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

289

CTY TNHH QC TM PHONG CACH MOI SO 17 NGO 463/7 DOI CAN VINH PHUCBA DINH HN

290

CTY CP THIET BI DIEN MANH BAO

291

CTY CP CN THONG TIN TRUYEN


THONG

A CH

SO 1 DAY 1 TT CTY LONG GIANG NGO 15NGUYEN


PHONG SAC CAU GIAY HN
26 TO 8 KHUONG TRUNG THANH XUAN HANOI
VIET NAM

292

CTCP TU VAN XD AEC

293

CT TNHH TM VA DV HOP PHUC

294

CTY CP DAO TAO NGHE VIET - SEC

295

CT CP TRUYEN THONG SO VDATA

296

CTY TNHH MY PHAM TRANG THAO

297

CT CP PT PM VA DV TIN HOC CUOC


SONG

41C PHAN DINH PHUNG, PHUONGQUAN THANH, Q


BA DINH, HN
SO 13 LO2B DUONG TRUNG
YEN11,PHUONGYEN HOA,QUAN CAU GIAY, HA NOI

298

CONG TY TNHH TM TRAN GIA

27/495 BACH DANG, HOAN KIEM, HANOI

299

CTY CP TMDV CN HPT

300

CTY TNHH PHAN MEM GIAI TRI


VNSEE
CTY TNHH TBGD&DO CHOI TRANG
AN
CT CP DT TM VA PT TRANG AN

SO 24 NGO THAI THINH 2 - P.THINHQUANG


- Q DONG DA - HN
429 HA HUY TAP YEN VIEN GIA LAMHA NOI

301
302
303

CTY TNHH THUONG MAI-DICH


VU VASAN XUAT TUAN THANH

304

CTY CP TRAN VU VIET NAM

LO 214 KHU HA TRI 1, PHUONG HA LAU,HA DONG


HN
TANG 2 NHA SO 2 NGO 860 BACH DANGTHANH
LUONG HAI BA TRUNG
TPHN
74 XUAN DIEU,PHUONG TU LIEN,QUANTAY HO, HA
NOI
17 BUI THI XUAN HAI BA TRUNG HA NOIVIET NAM

27 TRAN QUOC HOAN - DICH VONGCAU GIAY - HA


NOI
SO 1/21 PHO DAI TU PHUONG DAI KIM QUAN
HOANG MAI HN
109 E6 QUYNH MAI HAI BA TRUNG HNVIET NAM

164B TRAI CA, PHUONG TRUONG DINH,QUAN HAI


BA TRUNG, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

305

CT TNHH TM VA DL TRAN ANH

306
307

308
309
310
311
312
313
314
315
316

100%
6241

A CH

SN34 PHO MINH KHAI P TRUONG DINHQ HAI BA


TRUNG HN
CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU 24 HANG VAI- HOAN KIEM- HA NOILO, HUYEN SOC
DU LICH KHANH HUY
SON, TP HA NOI, VN
CTY CO PHAN DUOC PHAM UPI
SO 2 NGO 157 PHAO DAI LANG, PHUONGLANG
THUONG, Q.DONG DA, TP
HA NOI
CONG TY CP CONG NGHE
ENCOMTECH.
CONG TY TNHH TM KY THUAT TOAN
BO
CONG TY CO PHAN NPC VIET NAM

P103, NHA D11A, NGO 95 CHUA BOCDONG DA, HA


NOI
SO 23/290 PHO KIM MA, PHUONG KIM MAQ.BA
DINH, TP HA NOI
SO 1/31 NGUY NHU KON TUM,NHAN CHINHTHANH
XUAN, TPHN
CTY CP DAU TU VA HE THONG
6B PHAM VAN DONG, CO NHUE, TU
TMAI VN
LIEM,HN
CTY TNHH SIEU TOC
PHONG 301 NHA C SO 22 NGO 125 TRUNGKINH
TRUNG HOA CAU GIAY HN
CTY TNHH THIET BI Y TE TAT THANH. SO 1A/49/294 LINH NAM, P TRAN PHU,Q HOANG
MAI, TP HA NOI
CTY CP TOAN DAT
714 CT4B, X2, BAC LINH DAM, HOANGLIET, HOANG
MAI, HA NOI
CTY CP TTHONG CKHOAN VN
P203-TO 52-PHO TRUNG KINH-P.YEN HOA- QUAN
CAU GIAY-HA NOI
CTY CP CNGHE MOI TRUONG TOAN A SO 29 NGO 1 KHU TT TRUNG DOAN 17XA NGU HIEP
HUYEN TRI TP HN

317

CTCP VIET NAM VANG

318

CTY CP DT VA PT THANH TIEN

319
320

CTY TNHH VAT TU THIET BI DAI PHAT KM8+600 QL3 VAN LOC XUAN CANH DONGANH HA
NOI
CONG TY CO PHAN T&L
17/151B THAI HA DONG DA HA NOIVIET NAM

321

CTY TNHH TBI CNGHIEP NANG TMI

SO2 NGO 155/37/3-CAU GIAY -P.QUANHOA- Q.CAU


GIAY-TP HA NOI
36A NGUYEN HUY TU HAI BA TRUNG HANOI

SO 7 NGACH 17/264 AU CO P. NHAT TANTAY HO HA


NOI VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

322

CT TNHH TB CN NGANH DIEN VA CO


KHI
CTY TNHH QC TRUYEN THONG
T&M
CONG TY TNHH XNK VA TM THANH
LONG

15/51 LANG YEN Q.HAI BA TRUNG HANOI VIET


NAM
SO 6 DAY B3 KTT Z179 TU HIEP THANHTRI HN

325

CTCP TM DV VA XD TOAN LINH

326

VAN PHONG DAI DIEN


S.E.A.TELECOMMUNICATION
PTE.LTD TAI VN

P 404 C6 KHOI 2 KDT MY DINH MY DINHTU LIEM


HA NOI
SO 17 DUONG BACH DANG CHUONG DUONGHOAN
KIEM HA NOI VN

327

330

CTY TNHH KY THUAT THANG LONG. SO 82 PHO LE THANH NGHI P.BACH KHOAQ.HAI BA
TRUNG, HN
CT CP DT VA KY THUAT TIN THANH SO 25 NGO 294/2 P KIM MA P KIM MAQ BA DINH TP
HN
CTY CP CNGHE TINH HOA CHAU A
P101-NHA C1 KHU TT VINH HO- THINHQUANGDONG DA-HA NOI
CTY TNHH TM TIEN THANH
345 TO 36 NGOC HA, BA DINH, HA NOINOI

331

CONG TY TNHH TIEN PHU

323
324

328
329

332
333
334
335
336
337
338

A CH

SO 35, NGACH 102/72 DUONG TRUONGCHINH


PHUONG BACH MAI DONG
DA HN

18, K29B, NGUYEN AN NINH, HOANG MAIHA NOI,


VIET NAM
GLOBAL TRANSPORT SERVICES
TANG 2 LO 1A2 HOANG CAU,P.O CHO DUADDA,HA
COMPANY
NOI
CN CT TNHH XNK LIEN THAI
TANG 3, 1C NGO QUYEN,P.LY THAI
BINH DUONG
TO,QHOAN KIEM, HA NOI
CTCP XAY DUNG CSHT HUNG VIET
P716 NO 8, KHU THI MOI PHAP VANHOANG MAI, HA
NOI
CTY CP DO LUONG DIEU KHIEN TIAS SO 51,NGO 87 DUONG LANG HA- PHUONGTHANH
CONG-Q.BA DINH-HN
CTY CP QUOC TE TIAMO
SO 11,NGO 190 HA DINH, P.HA DINH,THANH XUAN,
HA NOI
CTCP HTH TRUONG PHAT
SO 5 LO E KHU TAI DINH CU 218 DOI CAN,HN
CTY CPCN VA KD THAI BINH DUONG 23 NGACH 1/22 AU CO QUANG AN TAY HOHA NOI
XANH

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

339

CTY CP TM OTO LINH ANH

A CH
180 NGUYEN TUAN NHAN CHINH THANHXUAN HA
NOI

340

CTY TNHH NN 1 TV GIAY THUY KHUE KHU A2 PHU DIEN, TU LIEM, HA NOIHA NOI

341

CTY CP PHAN MEM THANH AN

342
343

CTY CP TU VAN DAU TU TAN DAI


DUONG.
CTY CP TRUYEN THONG TONKIN

344

THU DO JSC

SO A54 NGO 61 TRAN DUY HUNG TRUNG HOA CAU


GIAY HA NOI

345

CT CP TRUYEN THONG FAMI

346

CTY CP TM THUONG GIA DO

SO 86B TO HIEN THANH QUAN HAI


BATRUNG HA NOI
384 CAU GIAY P DICH VONG Q CAU GIAYHN

347

CONG TY CP TM VA DICH VU JST

348

CT TNHH TM VA DICH VU HUY SON

349

CTY TNHH DU LICH THU HA

350
351
352
353
354
355

P318, NO 2, BAN DAO LINH DAM, HOANGLIET,


HOANG MAI, HA NOI
37 NGO 121 THAI HA-DONG DA-HA NOI
408 TO 27 P.HOANG VAN THU Q.HOANGMAI HA NOI

SO 31 NGO 174 LAC LONG QUAN P.BUOITAY HO HA


NOI
50 KHUONG THUONG NGA TU SO,DONG DA, TP HN

P204 N2 LINH DAM, HOANG MAI DISTHA NOI, VIET


NAM
CT TNHH XNK VA DT HUONG VI VIET 51B KHU NONG SAN THUC PHAM P.QUANGTRUNG
HA DONG HN
CONG TY TNHH MAY VA THIET BI
42 NGO 12 DUONG 800A NGHIA DO CAUGIAY HA
THUAN THANH
NOI VIET NAM
DN TU NHAN DUNG HA
55 BAT SU, HOAN KIEM, HA NOIHUYEN SOC SON,
HN
CONG TY TNHH THUAN HONG
9 NGO 85 PHO 8.3 P.QUYNH MAI Q.HAIBA TRUNG
TP HA NOI
CTY CP XL VA PT KH CNGHE THUAN 10 PHAM TUAN TAI HN
AN
CTY CP DTU QC VA TT VCA
P412 A10 TT128C DAI LA DONG TAM HAIBA TRUNG
HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

356

CTY CP TM VA DV C.E.L.A.D.O.N

357

CTY CO PHAN TM-CN THINH PHAT

358

CN CTY CP 247 TAI HN

359

CTY CPTT THAI BINH DUONG

360

CTY CP DT VA PT C.NGHIEP THINH


PHAT

361

CTY CP DAU TU GFC

P1110 CT3C-X2, LINH DAM, HOANG MAI,HA NOI

362

364

CTY TNHH TM THIEN PHUC AN


AUTO
CT TNHH DV AN NINH THIEN LONG
VU
CN CT TNHH TM XD SX THIEN HAI

365

CTY CO PHAN THUC PHAM NUGA

SO 13 NGO 162 PHO KHUONG


TRUNG,THANH XUAN, HA NOI
64 VUONG THUA VU P.KHUONG TRUNG Q.THANH
XUAN HN- VN
SO 76A, P. NGUYEN DU, P. NGUYEN DU,HAI BA
TRUNG, HA NOI, VIETNAM
PHO KIEN TRUNG TT TRAU QUY HUYENGIA LAM
TP HA NOI

363

A CH
16N4 TT CTY XE KHACH NAM TX HNTRUNG HA
NOI
1506 TANG 15 TOA NHA 262 NGUYEN HUYTUONG
THANH XUAN
164 PHO DONG CAC PHUONG O CHO DUAQUAN
DONG DA TPHN
SO 6 NGO 325/105, P.KIM NGUU, P.THANH LUONG,
Q.HBT, HA NOI
SO 35 A, NGO 2, PHO NGUYEN NGOC NAIPHUONG
KHUONG MAI, THANH XUAN,
HN

366
367
368
369
370
371
372

CTY CP DTU PT VA TM THIEN AN

48 TRAI CA TO 69B TRUONG DINHHAI BA TRUNG


HN
CT TNHH TM VA DV TONG HOP THIEN 90C NGOC HA DOI CAN BA DINH HA NOIVIET NAM
AN
CT TNHH G.PHAP TR.THONG THIEN SO 11-NGO 37- PHO HONG MAI- PH.BACHMAI-Q.HAI
AN
BA TRUNG- HA NOI
CT TNHH XL VA DVKT CONG NGHIEP SO 45 TO 27 P.THANH LUONG,Q.HBT.HN
THHT
CONG TY TNHH THE SON
15 KHUONG HA KHUONG DINH THANH XUANHA
NOI VIET NAM
CONG TY CO PHAN ATQ
46 NGO 1 HOANG QUOC VIET CAU GIAYHA NOI
CTY TNHH TM VA SX CO KHI THANH 6/392 TAY SON THINH QUANG DONG DAHA NOI
DAT

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

373

CONG TY CO PHAN THEP CHUONG


DUONG.
CONG TY CP TM VA SX THE HE TRE

485 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HA NOI

382

CTY CP DAU TU TM VA CNGHE


THANH TIN

TANG 1 NHA C1 TT DH MO DIA CHAT


NGO210 HOANG QUOC VIET HA NOI VIET NAM

383

CTY TNHH DLICH VA VTAI THANH


TIEN

SO 14 NGACH 64/30 PHAN DINH


GIOT,PHUONG LIET, THANH XUAN, HA NOI

384

CONG TY TNHH THANH TAM

374
375
376
377
378
379
380
381

385
386
387
388

A CH

SO 10 NGO 497 NGUYEN TRAI P.THANHXUAN NAM,


QTHANH XUAN HN
CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN 3 PHAN HUY ICH NGUYEN TRUNG TRUC BADINH
EMD
HA NOI VIET NAM
CTCP TV KTRUC VA NTHAT THE GIOI 68 NGUYEN DU- HAI BA TRUNG HA NOI
NHA
CTY CP TRUYEN THONG ALO
88 NGO 67 THAI THINH THINH QUANGDONG DA HA
NOI
CONG TY CO PHAN Y TUONG CONG 4 NGO 62 VAN CAO, LIEU GIAI, BADINH, HA NOI,
VIET NAM
CTY CP DOANH NGHIEP THANH
132 NGUYEN TRAI,PHUONG THUONG DINHTHANH
XUAN
XUAN, HA NOI
CT CP BAO DUONG MAY TINH
29 TO HIEN THANH BUI THI XUAN - HAIBATRUNG HA NOI
CT TNHH TU VAN VA DV THIEN AN
SO 47B NGO 80 PHO HOANG DAO THANHKIM
GIANG QUAN THANH XUAN
HN

P101 B3 NAM THANH CONG P LANG HAQUAN


DONG DA TP HA NOI
CONG TY CO PHAN TIEN HOANG
SO63, TO51, CUM10 TRICH SAI, P.BUOIQ.TAY HO, TP
HA NOI
CT CP TM VIMEX VIET NAM
SN40 NGO 30, LY NAM DE, CUA DONG,HOAN KIEM,
TPHN
CTY CP DV KT DIEN LUC DAU KHI VN TOA NHA COSTREXIM 8 NGUYEN TRAITHANH
XUAN HA NOI
CTY CP QUANG CAO THANH NIEN
O 21 LO 13 KHU DO THI DEN LU 1HOANG VAN THU
HA NOI.
HOANG MAI HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

389

CONG TY TNHH TM DIEN TU VIEN


THONG THANH NAM
CTY TNHH BAO MINH BAT TRANG

SO 21 NGO 1 NHAN HOA THANH XUAN HANOI

391

SO NHA 124, XOM 5, XA BAT TRANG,GIA LAM, HN,


VN
CTCP DAU TU TM - DV THANH HUNG P305 KHU DICH VONG, DICH VONG, CAUGIAY, HN

392

CTY TNHH TM-DV HUNG TIEN

393
394

HIEN EM - POLAND TRADING


INVESTMENT
CTY TNHH CO KHI THANH HA

9 NGO 25 PHAN DINH PHUNG QUAN THANHBA


DINH HA NOI
59 TO 109 P.VINH TUY,Q.HAI BA TRUNGHA NOI

395

CTY CP XNK VA TM SAO HA NOI

396

CTY CP DAU TU CONG NGHE THANH 88 DUONG NGUYEN THAI HOC-P.DIENBIEN- Q.BA
DO
DINH-TP HA NOI.
CTY TNHH DV VA TM THANH DONG SO NGO 684 DUONG HOA THAM, PHUONGBUOI,
TAY HO, HN

390

397

398
399
400
401
402
403
404
405

A CH

TO 1 NGO 6 DONG XA,D.PHAM VAN DONG,P.MAI


DICH,Q.CAU GIAY,HN
SO 3 NGO 34 DUONG XUAN LA, PHUONGXUAN LA,
QUAN TAY HO, HA NOI

CTCP DTXD-PT THANH DO

SO1NGO1 D.QUANG TRUNG P.QUANG TRUNGQ.HA


DONG TP HN
CTY TNHH XD TM VA PT THANH DAT 269 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAU GIAY HA
NOI
CT TNHH SX TM VA CN THANH
389 NGUYEN KHANG - CAU GIAY -HA NOI
DAT
CT CP TAP DOAN QC VA TT THANH
P1103 KHU B M3M4 NGUYEN CHI THANH,DONG DA
CONG
HA NOI
CTY CP XAY DUNG-DAU TU THANH THON HOANG XA, XA LIEN MAC, HUYEN TU LIEM,
CONG
HA NOI
CTY CP XAY DUNG VA DV TM PHU
11 NGO 13 GIAI PHONG P.DONG TAM Q.HAI BA
MY
TRUNG TP. HA NOI
CTY TNHH ACE
SO 17 NGO 25 NGACH 25/8 PHO CU LOCP.NHAN
CHINH Q.THANH XUAN HN
CONG TY CO PHAN HAI DUONG
SO105, DUONG NGUYEN VAN
PHONG
LINH,P.PHUCDONG,Q.LONG BIEN, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

406

CTY TNHH CONG NGHIEP MYTEK

407
408
409

100%
6241

A CH

D2-KHU D-KHU CONG NGHIEP PHO NOI AHUYEN


VAN LAM-TINH HUNG YEN
CONG TY CP DV VIEN THONG THANH B4 -F4 TO 111 HOANG CAU, PHUONG OCHO DUA,
AN
DONG DA, HN
CTY CP GIAI PHAP PHAN PHOI
KM110 QUOC LE 5 DUONG BAO TRAN HUNGDAO,
BEEGEN
Q. HAI AN TP HAI PHONG
CTCP VL CONG NONG NGHIEP
P201 N18 TT KHU DO THI TRUNG HOANHAN CHINH
THANH HUNG
THANH XUAN HN

410

CT TNHH TM VA DV HQS

SO 29 TO 1 VAN QUAN HA DONG HA NOI

411

DOANH NGHIEP TU NHAN KINH


DOANHVANG BAC ANH
QUANG

17, HA TRUNG, HANG BONG, HOAN KIEMHA NOI

412

CT TNHH HOP TAC QUOC TE TM


T.LONG

A17 C8 KDT DAI KIM HOANG MAI HA NOI

413
414
415
416

417

CTY CP DAU TU XD SO 1 THANG


LONG
CTY CP QUA TANG THANG LONG

45A NGO61 TRAN DUY HUNG P.TRUNG HOAQ.CAU


GIAY TP.HA NOI
SO 12 NGO 564 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HA
NOI
CTY CP XD VA NT THANG LONG.
SO 200/8 DUONG NGUYEN SON BO DE Q.LONG
BIEN HN VIET NAM
CTY CP TM VA DV XNK THANG LONG SO 3,NGO 267 TRAN KHAT CHAN, THANHNHAN,
HAI BA TRUNG, HA NOI

418

CONG TY TNHH THUONG MAI


THANG LOI
CTY TNHH TM THANG LINH

14/5/5/120 PHUONG NGHIA DO QUAN CAUGIAY TP


HA NOI VIE NAM
SO 3 CHO GAO HANG BUOM HOAN KIEM HN

419

E.G,.JSC

420

CONG TY TNHH NHAT MA

421

CTY TNHH 1 THANH VIEN SEHA


VIETNAM

SO82C,NGO185, MINH KHAI, TO25,P.MINH


KHAI,Q.HBT, TPHN
SO 8 NGO 66 YEN LAC P VINH TY Q HAIBA TRUNG
TP HA NOI
270 HOA LO, CAU DIEN, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

422

CTY CP THANG 8

22 TRAN DUY HUNG TRUNG HOA CAU GIAYHN

423

CTY TNHH SX VA TM NA-SAI-I

TIEN PHUONG,CHUONG MY,HA NOI

424

CT CP PT CN TT VA TT VIET NAM

7 HA DINH THANH XUAN HA NOI VIETNAM

425

427

CONG TY CO PHAN NHUA THANG


LONG.
CONG TY TNHH PHAT TRIEN
THUONG MAITHAI- VIETNAM
CONG TY TNHH THAI VIET

SO 360, DUONG GIAI PHONG, PHUONGLIET, DONG


DA, HN
SO 401/15 DUONG NGUYEN KHANG, YENHOA, CAU
GIAY, HA NOI
14A7 LY NAM DE-HOAN KIEM- HANOIVIETNAM

428

CTY TNHH DANH THANH

30 PHO DAI TU DAI KIM, HOANG MAI,HN

429

CTY TNHH XUAT NHAP KHAU THAI


HUNG.
CTY TNHH KHUON MAU THAI BINH
DUONG
CTY TNHH XNK VA DU LICH TOAN
CAU
CTY CP TM VA DV THAI HA

176 TO 9 THACH BAN, PHUONG THACHBAN,LONG


BIEN,HN
TO 13, K2 THI TRAN CAU DIEN TU LIEMHA NOI

426

430
431
432
433
434
435
436

CT CP DIEN TU MITSUSTAR VIET


NAM
CTY CP PMEM VA DVU
VTHONG-TELSOFT
CTY TNHH TAN DUC

437

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN KY


THUATXAY DUNG
CONG TY TNHH TRI DAO

438

CTY TNHH TM TRI THANH TDC

439

CTY CP VAN TAI THIEN DIEU

A CH

SO 19B NGACH 45 NGO 194 DOI CAN PDOI CAN Q


BA DINH HA NOI
P502 NHA CT3 AX2 LINH DAM,HOANGLIET, HOANG
MAI, HA NOI
SN 90 DUONG LANG P NGA TU SO QUANDONG DA
TPHN
THON CAO DINH XA XUAN DINH HUYEN
TULIEM HA NOI
215A-DANG TIEN DONG-DONG DA- HNDIST,HA
NOI,VIET NAM
243A DE LA THANH - LANG THUONG - DONG DA HA NOI
6/659 MINH KHAI-HBT-HN
802 K5 KDTM VIET HUNG GIANG BIENLONG BIEN
HA NOI VIET NAM
P 1204 TOA NHA 101 LANG HA-P LANG HA- DONG
DA-HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

440

TONG CTY CPTM XAY DUNG

SO 201 MINH KHAI HAI BA TRUNG HN

441

TRUONG TRUNG CAP TH TC KT HA


NOI
CTY CP CHUYEN PHAT NHANH BUU
DIEN

XOM 3 DONG NGAC TU LIEM HA NOICHIEN THANG


NGUYEN TRAI TX HN
SO 1 DUONG TAN XUAN, XA XUAN DINHHUYEN
TU LIEM , THANH PHO HA
NOI

442

443
444
445
446
447
448
449

A CH

CN CT CP DAU TU TAY THIEN HA NOI 70 LY THUONG KIET TRAN HUNG DAOHOAN KIEM
HA NOI VIET NAM
CTY TNHH XD VA QUANG CAO TM
32 HO TUNG MAU, TU LIEM, HA NOI
TAY DO
CTY CP TM VA DV LAN ANH
SO 71 NGO 10 TO 25 KHU VAN CONG MAIDICH CAU
GIAY HA NOI
CT CP SX VA TM TAM VIET
109 NGUYEN VAN LINH PHUC DONG LONGBIEN HA
NOI VIET NAM
CTY CP DT VA THUONG MAI TAVICO P308 SO 319 PHO TAY SON P NGA TU SOQ DONG DA
HN
CONG TY CO PHAN THE THAO VIET 63 LE HONG PHONG, DIEN BIENBA DINH, HA NOI
NAM
CONG TY TNHH LIEN KET THUONG P 308 B9 KHU TT NGHIA TAN PHUONGNGHIA TAN
MAIVIET TRUNG 2
QUAN CAU GIAY HA
NOI

450

CTY TNHH TAN VIET HA

451

CTY TNHH DT XD VA TM TAN VIET


DUC
CTY TNHH DTXD VA TM TAN VIET

452

453
454
455

CTCP TU VAN TK VA TNXD TM TAN


THINH
CTY TNHH DV TM VA DL TAN THANH
DAT
CTY CO PHAN DL VA TM TAN SANG

SO 2 NGO 76 NGUYEN CHI


THANH,LANGTHUONG,DONG DA, HA NOI
70/80 HOA LAM VIET HUNG LONG BIENHA NOI
VIET NAM
TO 10 LO A KHU X1 TAI DINH CU PHAPVAN
PHUONG HOANG LIET QHOANG
MAI HN
KIOT 3,NO5,KHU CHUNG CU PHAP VAN,TUHIEP,
HOANG MAI, HA NOI
SO 9 THUYEN QUANG NGUYEN DU HAI BATRUNG
HA NOI VIET NAM
P1204 TANG 12 TOA NHA HITTC SO 185GIANG VO
HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

456

CTY TNHH TM VA DV TONG HOP TAN SO 1B HOANG NGOC PHACH HN


PHAT
CTY CP DT VA XD TAN PHAT
SO19 NGACH 1/44 PHAN DINH GIOTTHANH XUAN,
HA NOI
CTY CO PHAN CONG NGHIEP TANO. SO17, NGO20,PHO TRUONG DINH,
PHUONGTRUONG DINH, HAI BA TRUNG,
HN

457
458

459

CTCP SX VA TM TAN MY

460

CTY TNHH SX VA TM TAN HUONG

A CH

NHA SO 2 TT CUC QLY XE MAY TO 13 CAU DIEN TU


LIEM HN
P506A TT 90C5 NGO 88 VO THI SAU HANOI VIET
NAM

461
462
463

464
465
466
467
468
469

CT CPTMXD VA KTMO TAN HUNG


THINH
CTY CP DU LICH VA DVU TAN
HONG HA
CONG TY TNHH THUONG MAI
VA KY THUATTAN HOANG VIET

SO 6 TT THUY SAN NHAN CHINH THANHXUAN HA


NOI
350 DOI CAN BA DINH HA NOI
22 NGO 53 LINH LANG CONG VI BA DINHHA NOI
VIET NAM

CTY CP THEP TAN HOANG MINH

SO 12 HEM 105/15/20 THUY KHUE,P.THUY KHUE,


TAY HO, HA NOI
CONG TY CO PHAN DAU TU TAN DUC SO 11C P PHUNG HUNG P HANG MA QUANHOAN
TIN
KIEM TPHN
CTY CP TKE QCAO TRUYEN THONG SN 8, NGACH 2, NGO 151 DOI CAN, BADINH, HA NOI
T&T
CTY CP DAU TU TAN HUONG
P502 C5 GIANG VO BA DINH HA NOI
DUONG
CTY CP DTXD TAM PHUC
SO 101 TT DIA CHAT QUOC TE XA CO NHUE XA CO
NHUE HUYEN TU LIEM TP HN
CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA SO 45 VAN HUONG , TON DUC THANG ,HA NOI VIET
DICH VU DU LICH
NAM
VIEN DONG

470

CTY TNHH SX VA TM TAM LAN

138 GIANG VO KIM MA BA DINH HA NOI

471

CT TNHH TM TAM KIM

SN 23A TRAN DUY HUNG PHUONG TRUNG HOA


CAU GIAY HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

472

CONG TY CO PHAN TAM GIA

P804 B1 KDT MY DINH TU LIEM HA NOI

473

CTCP TAM DINH

30B DOAN THI DIEM, HN

474

476

CTCP TVAN TKE QC&XD TRTHONG


TAM ANH
CT TNHH MTV THE VA TB THONG
MINH
CONG TY TNHH TAI LUONG

477

CTY TNHH TM VA TBPT DIEN MAY

478

CTCP DTPT CONG NGHE THANG


LONG
CO SO TUAN MINH

SO 75 NHAN HOA THANH XUAN TRUNGTHANH


XUAN -HA NOI
XOM DOC XA TAY MO HUYEN TU LIEM THANH
PHO HA NOI
66 LE THANH NGHI BACH KHOA HAIBA TRUNG HA
NOI
SO 1061 GIAI PHONG THINH LIET HOANGMAI HA
NOI
SO 35, DUONG TRUNG VAN, TU LIEM, HN

475

479
480

A CH

16/76 NGO THINH HAO 1, DONG DA, HANOI

481

CT TNHH TBI VA CN TU DONG TTH


VN
CTY CP PHAN PHOI CHAU A

318A LE TRONG TAN , QUAN THANH XUANN


DISTRICT
SO 31 TO HIEU, NGHIA DO, CAU GIAY,HA NOI

482

CTY CP PM VA PT C.NGHE 3 CM

SO 12F NGO 81 LANG HA THANH CONGBD HN

483

CTCP MARKETING MAT TROI VIET

P618-CT1A-KDTM VAN QUAN, HA DONG,HA NOI

484

CTY CPDV VA GIAI PHAP CNTT

P401, DON NGUYEN 11, LOB1,


NGUYENKHANH TOAN, QUAN HOA, CAU GIAY, HN

485

CTY CP TRANG THIET BI KHKT KCT

6,NGACH 575/29 KIM MA,NGOC KHANH,BADINH,


HA NOI

486
487

488

CT TNHH CN XD&KHAI THAC MO


SUNSTAR
CTY TNHH NHAT HAI VIET NAM

SO 26,PHO KIM DONG,PHUONG GIAP BATQUAN


HOANG MAI, HA NOI
PHONG 2610 NHA 34T KHU DO THI
MOITRUNG HOA NHAN CHINH, TXUAN, HN

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN


SUNG SHINVINA

SO 902 B3B NAM TRUNG YEN PHUONG YENHOA


QUAN CAU GIAY TP HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

489

CT TNHH THE GIOI TUOI THO SNB

490
491
492

100%
6241

A CH

NHA SO 3,LO4D ,DUONG TRUNG YEN 10AKDT


TRUNG YEN QUAN CAU GIAY HN
CTY TNHH ST THUONG MAI DICH VU SO 24 NGO 651 NGACH 26 MINH KHAI,THANH
LUONG, HBT, HN
CTY TNHH DA VIET NAM
407 C4 MY DINH 1 TU LIEM HA NOI

493

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN DO


THISTARLAND
CTY TNHH DU LICH TRUONG SON

494

SSOFT VIET NAM ., JSC

207 NHA D5, LO C, NGUYEN PHONG SAC,CAU GIAY,


HA NOI, VIET NAM
SO 24 HANG MANH, P.HANG GAI

498

501 NHA 14B TT DAI HOC NGOAI NGU,DHQG HN, P


DICH VONG HAU, CG, HN
CTY CP CHUYEN PHAT NHANH
SO 14 NGO 80 HOANG NGAN TRUNG HOACAU
SUNSHINE
GIAY HN
VA PHONG DAI DIEN SPICHER GMBH SO 35B XUAN LA TO 11 CUM 2 TAY HOHA NOI
TAI HA NOI.
CTY CP XNK DPM VIET NAM
B8 NGO 128 DUONG THUY KHUE P. THUYKHUE Q.
TAY HO HA NOI VIET NAM
CTY CP VIET NGA
E 25 KHU TDC X4 MAI DICH CAUGIAY HN

499

CTY CP XNK O TO GIANG SON

TANG 1-5 TOA NHA 59 NGUYEN VAN CU,HA NOI

500

CTY TNHH SON PHAT

501

CTY CP HOC THUAT EQUEST

DUONG 70B TUONG CHUC NGU HIEPTHANH TRI


HA NOI
SO 44 HANG CHAO DONG DA HN

502

CONG TY TNHH SON HUY

503

CTCP MAY SON HA

SO 34, PHO QUAN SU, P. HANG BONG, QHOAN


KIEM, HA NOI, VIET NAM
SO 208 LE LOI, TP SON TAY, TINH HATAY

504
505

CONG TY TNHH THIET BI DIEN SON


HA
CONG TY CO PHAN SONG THINH

SO 41 NGO 310 DUONG NGUYEN VAN CULONG


BIEN HA NOI
TANG 3 49A LE VAN HUU HAI BA TRUNGHA NOI

506

CTY TNHH SONG NHI

SO 45 TAP THE MAY BAY A76 NGO A76 HOANG


QUOC VIET CAU GIAY HA NOI

495
496
497

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

507

CT TNHH TV DT VA XD SONG CHAU

508

CTY CP TM VA DU LICH NUI VANG

100%
6241

A CH
LO 237 KHU GIAN DAN VAN QUAN VAN QUAN HA
DONG HA NOI
SO 74 AN THANH YEN PHU TAY HO HANOI

509

CTY CP PHAN MEM D.O.M.I.N.O

510

CTY TNHH DV GIAI TRI VA CN VN

511

CT CP XUAT NHAP KHAU SING VIET

512

CTY CP DICH VU DA SAC

513

CTY CP DICH VU HAU CAN VTS

514

CTY CP GIAI PHAP CONG NGHIEP

515

CTY CP NOI THAT XD SO 6

516
517

HD COMMUNICATION AND ADV LTD P305 KHU TT DU LICH VN 162 TON DUCTHANG
HANG BOT DD HA NOI
CTY CP SLIGHTING VN
449 AU CO NHAT TAN TAY HO HA NOI

518

CTY CP TKE KIEN TRUC VA XD S.K.Y 155 MAI DICH CAU GIAY HA NOIVIET NAM

519

CTY TNHH THUONG MAI DUONG


CHAN TROI
CTY TNHH TM SAN XUAT LINH ANH

520
521
522
523

189 PHO BACH MAI,P.CAU DEN,Q.HAIBA


TRUNG,HN
124 HANG BAC, P.HANG BAC, Q.HOANKIEM, HA
NOI.
551 DUONG NGUYEN VAN CU P GIA THUYQ LONG
BIEN TP HN
SO 21 NGO 96 DUONG NGOC LAM,P.NGOCLAM,
Q.LONG BIEN, TP HA
NOI
SO 1 NGUYEN THUONG HIEN NGUYEN
DUHAI BA TRUNG HN
SO 112A, C3 TAP THE TRUNG TU PHUONGTRUNG
TU QUAN DONG DA HN
82 BE VAN DAN, QUANG TRUNG, HA DONGHA TAY

01 NGO470 NGUYEN VAN CU LONG BIENHA NOI

TANG 1 TOA NHA GOLF FUTURE SO 148NGUYEN


TRAI THANH XUAN HN
CTY TNHH TM VA DV CHEONG SONG SO 46A NGO 49 TO 26 THUY LINH LINHNAM
HOANG MAI HN
CTY TNHH CT NUOC CN VA VLIEU
SN 95K-NGO72-PHO QUAN NHAN- P.NHANCHINHSINCO
Q.THANH XUAN HN
CN CT CP CN SILICOM THANH XUAN 85 NGUY NHU KON TUM, NHAN CHINHTHANH
XUAN, TPHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

524

CN CT CP CN SILICOM HA NOI

525

CTY TNHH 1 THANH VIEN SON


THANH
CT CP DT PT CONG NONG NGHIEP

526
527
528
529
530

100%
6241

A CH
233 KHAM THIEN, THO QUAN, DONG DA,TPHA NOI,
VIET NAM
56 NGO 11 TO 82 KHUONG TRUNG-THANH XUANHN
SO 12 MINH KHAI HAI BA TRUNG HA NOI

CT TNHH DU LICH CUA DONG NAM A P300 - TANG3 TOA NHA VIET THANG -15 TO HIEN
THANH - HA NOI
CTY CP DVU TRIEN LAM KINH KY
94 TRAN QUOC TOAN,P.TRAN HUNG DAO,Q.HOAN
KIEM, TP HA NOI
CTY CP TM VA DV SEN VIET
2A/251C THUY KHUE TAY HO HN

531

CT TNHH T.BI KH, YTE, G.DUC VA XD 6A2 DANG TIEN DONG-P.TRUNG LIET - DONG DA HA NOI
CT TNHH SEIKI VIET NAM
TO 6 THINH LIET, HOANG MAI ,TPHNVIET NAM

532

CTY TNHH QUANG CAO TM HAI AU

82A NGO HOA BINH MINH KHAI HN

533

TRUNG TAM PHAT TRIEN KHOA HOC


VA CONG NGHE
TTBD VH HOCMAI.VN CNCTCP
DTVADV GD
CT TNHH KT VA DV SATATEC

P109 VIEN CO HOC,264 DOI CAN,HN

534
535

A5-A6 NGUYEN CHI THANH -P LANGTHUONGDONG DA -HA NOI


369 TO HIEU DICH VONG CAUGIAY HANOIVIET
NAM

536

CTY CP HTC VIET NAM

P322- NO2, KHU DO THI BAN DAO


LINHDAM. HOANG LIET. HOANG MAI, HA NOI

537

CTY CP TM SONG AI PHUONG

538

CT TNHH BUU CHINH VT SAO VIET

539

CT TNHH SX VA TM SAO VIET LINH

P 2105 SO 71 NGUYEN CHI THANH LANGHA DONG


DA HA NOI
NGO 51 LANG YEN, SO 62 LO 3 PHUONGTHANH
LUONG-HBT-HA NOI
902 K6 KHU DT VIET HUNG Q LONG BIENHA NOI

540

CONG TY TNHH TB TRUONG HOC


SAO VIET

P1020 NHA 4B, BAN DAO LINH DAM,Q.HOANG MAI,


HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

541
542

CTY CO PHAN HOP TAC DTU SAO


VIET
CTTNHH SAO NAM

543

CTY CP DAU TU SANTANA

544

CTY TNHH TM VA DV PHONG THUY

545

CTCP TV VA TM TL

546

CTY CP THUONG MAI QUOC TE BAC


KY

547

CONG TY TNHH PHAN PHOI


DONG PHUONG .
CTY TNHH CNGHE VA TICH HOP HT
VIET
CONG TY CP TU VAN VA MO
PHONG GIAI PHAP KINH DOANH

548
549

100%
6241

A CH
46 LANG HA DONG DA HA NOI
SO 63 TRAN QUOC HOAN PHUONG DICHVONG
HAU CAU GIAY HA NOI
649 LAC LONG QUAN TAY HO HA NOIDONG HOAN
KIEM HN
SO 8 NGO 10 NGUYEN SIEU PHUONG HANGBUOM
QUAN HOAN KIEM HN
41 DANG TRAN CON DONG DA HA NOIDA,HA NOI,
VIET NAM
SO 126 DE TRAN KHAT CHAN-HBT-HN

TANG 13 SO 113H PHO CU LOC,


THUONGDINH, THANH XUAN, HA NOI
SO 54 PHO DONG CAC P.O CHO DUA Q.DDTPHN
SO 19 KHU TTTW HOI NONG DAN VN, PHODONG
QUAN,CAU GIAY, HN

550

CTY TNHH CONG NGHIEP SON DONG 18/219 NGUYEN NGOC NAI-HN

551

CONG TY TNHH HOA CHAT NGOC


VIET

SO 89,NGO HOA BINH,KHAM


THIEN,P.THOQUAN,Q.DONG DA,HA NOI,VIET NAM

552

CTY CP GIAI PHAP THE HE KE TIEP

553

CTY CP PHAN MEM V DT CN LIVA

TANG 1 LANG QUOC TE THANG LONG PDICH


VONG Q CAU GIAY H A NOI
P702 F5 TRUNG YEN YEN HOA CAU GIAYHA NOI

554

CT CP TU VAN VA THUONG MAI LAM SO 5A12 NGO 4 NGACH 15 PHO KHUONGMAI QUAN
HONG
DONG DA HA NOI
CTY CP CHAM SOC CN CAO
SO 36/19 TRAN QUANG DIEU O CHO DUADONG DA
HA NOI VIET NAM
CTY TNHH NOI THAT CHIA KHOA
SHOP 16 HANOI TOWER 49 HAI BA TRUNGHA NOI
VANG VN
VIETNAM

555
556

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

100%
6241

A CH

557

CONG TY TNHH DAI XANH

558

CTY TNHH TM KS AU CO

559

CTY CP DAU TU & PT CONG NGHE


ATHENA
CTCP MAY VA TB THUY LUC THANH
CONG
CTY TNHH THUONG MAI VA XNK
GINACO
CT TNHH XNK SEPHORA VIET NAM

560
561
562
563
564
565
566

CONG TY TNHH CONG NGHE PHAN


MEM TRITUE VIET
CT TNHH DAU TU PHAT TRIEN
TRUNG ANH.
CTY CP GP TT VA QUANG CAO PRO

501A TN SONG THAO 69 BA TRIEU N.DUHBT HA NOI


VIET NAM
19 DUONG AU CO-PHUONG QUANG AN- QUANTAY
HO -HN
P1505 TOA NHA 8C TA QUANG BUU-HAIBA TRUNGHA NOI
P105 G6A-PHUONG THANH CONG-QUAN BADINH
HA NOI
1 TO HIEU NGHIA DO CAU GIAY HA NOIVIET NAM
68 TO 30 NGOC KHANH BA DINH TPHN
515 KIM NGUU-VINH TUY-HAI BA TRUNG- HA NOI
SO 12,NGO 121,TRUNG LIET,DONG DA,HN
SO NHA 33 TO 13C,CUM3,PHUONG HADINH,QUAN
THANH XUAN,TP HA NOI
P401 DN11 LOB1 NGUYEN KHANH TOAN CAU GIAY
HN
173C QUANG TRUNG, HA DONG, HA TAY

570

CTCP GTRI TRUYEN THONG


DAIDUONGXANH
CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI
COBA.
CTY TNHH THUONG MAI VA DAU TU
THINH DUONG
CTY CP KY THUAT XAY DUNG
SAFICO.
CONG TY CP SAFEPROS

571

CTY CO PHAN SOZIO VIET NAM

572
573

CONG TY LIEN DOANH TNHH


SACIDELTA.
TRUNG TAM DIA TIN HOC

14 N7B KHU DO THI TRUNG HOA


NHANTHANH XUAN HA NOI
SO 33 NGO 37 TRAN QUOC HOAN DICHVONG HAU
CAU GIAY HN
TO 58, TT DONG ANH, HUYEN DONG ANH,HA NOI,
VIET NAM
TANG 5 SO 14 TRAN HUNG DAO HOANKIEM HA
NOI
SO 108, PHO CHUA LANG, DONG DA, HNHA NOI

574

CTY CP TD VINH THAI ROTACOR

104 G2 HAO NAM O CHO DUA HA NOIVIET NAM

567
568
569

656 HA HUY TAP, YEN VIEN, GIA LAM,

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

575

CONG TY CP DT RONG VIET

576

CTCP TU VAN DTU XDUNG CT MIEN


BAC
CTY TNHH HOANG BACH

577
578
579
580
581
582

583

A CH
TANG 4-6 TOA NHA HN PRESS CLUB 59ALY THAI TO
HOAN KIEM HA NOI
111-B3 THANH XUAN BAC, HA NOI

SO 146, TO 19, P HOANG VAN THU, QHOANG MAI,


TP HA NOI
CTTNHH CN VAN BAO
298A MINH KHAI P MINH KHAI HAI BATRUNG HA
NOI
CTY CP BDS VIET DO
C15, LO 18 KDT DINH CONG, DINH CONGHOANG
MAI, HA NOI
CTY TNHH XUONG RONG DO
NHA 19 NGACH 82/23 NGUYEN PHUC LOIHOANG
CAU DONG DA HN
CTY CP CO KHI XDGT THANG LONG SO 321,D.VINH HUNG,P.THANH TRI,Q.HOANG
MAI,HA NOI
CN CT CP CKXDGT THANG
321 VINH HUNG-THANH TRI-HANG MAI- HNVIET
LONG-XN T.MAIVA DICH VU VAN TAI NAM
CTY TNHH PHU AN PHAT R&B

SO142A, KHUAT DUY TIEN, NHAN CHINHTHANH


XUAN, HA NOI

584

CTY CP VAN TAI &TM DUONG SAT

181 LE DUAN CUA NAM HOAN KIEM HN

585

CTY TNHH TM VA DV QUYNH NHI

586

CTY CP PHAN MEM HA NOI

587

CTY TNHH TM DV MAI QUYNH

SO 12 TO 15 THU LE NGOC KHANH BADINH HA NOI


VIET NAM
SO 22 NGACH 30 NGO 165 THAI HA DONG DA HA
NOI
193 XUAN THUY CAU GIAY HA NOI

588

590

CT TNHH DT PTCN XD TM QUYEN


ANH
CN BVE SARA135-CT CPTM CN VA
XD135
CONG TY CO PHAN QUOC TE

591

CTY CP DT&TM QUOC TE

589

THON CO DIEN XA HAI BOI HUYEN DONGANH


THANG PHO HA NOI
170 PHAM VAN DONG MAI DICH CAU GIAYHA NOI
SO 7 NGUYEN DINH CHIEU P NGUYEN DUQ HAI BA
TRUNG TP HA NOI
SO 1 LE QUANG DAO,ME TRI, TU LIEMHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

592

CTY CP TU VAN VA XD QUOC BAO

P1208 CT4B, X2, BAC LINH DAM, HANOI

593

VAN PHONG DAI DIEN CTY


TNHH MOT THANHVIEN DU LICH
VAN HAI XANH

89 AN DUONG-YEN PHU-HN

594

SO 8, NGO 127, DOC NGU, HA NOI

595

CTCP VTU TBI AN TOAN GT QUANG


TUYEN
CTY TNHH SX VA TM QUANG TU

596

CT TNHH QUANG TOAN

597

CTY CP TM QUANG THIEN PHAT

598

CTY CP TM DL VIET PHAP

599

CONG TY CO PHAN HOANG SON

600

CTY CP PHUONG THUAN

601
602

CTY TNHH CONG NGHIEP QUANG


MINH
CT CP TU VAN VA XDCT HA TANG

603

CTY CP VH & HTQT QUANG MINH

604

CTY TNHH KY THUONG QUANG


MINH

605

CT TNHH CONG NGHIEP QUANG LOI PHAP VAN, HOANG LIET, HOANG MAI,HA NOI

606

CTCP VAN TAI VA XD CONG TRINH


FTC

P721 DON NGUYEN 6 CT5 KHU DO THI SONG DA


PHAM HUNG ME TRI TU LIEM HN

607

CT TNHH TM XNK QUANG HUNG

168 LO DUC, DONG MAC, HAI BA TRUNGHA NOI

A CH

NO 1B P1118 KHU BAN DAO LINH DAMHOANG LIET


HOANG MAI HN
SO 1 TO 42 LIEU GIAI BA DINH HA NOI
SO 95 DUONG 58 PHUONG KA LONG TXMONG CAI
QUANG NINH
SO 801 NGO 130, PHO DOC NGU,
VINHPHUC, BA DINH, HA NOI
16/1 PHAN DINH GIOT PHUONG LIETTHANH XUAN
HA NOI VIET NAM
P704 NO 6B BAN DAO LINH DAM, HOANGLIET,
HOANG MAI, HA NOI
53 DUC GIANG, LONG BIEN, HA NOIVIET NAM
SO3, NGACH 29/28, NGO 29, KHUONG HAKHUONG
DINH, THANH XUAN,HANOI
SO 141 DUONG LUONG THE VINH XATRUNG VAN
TU LIEM HA NOI
SO 164, DUONG NGUYEN TRAI, THUONGDINH,
THANH XUAN, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

608

CTY TNHH TM QUANG DUNG MIEN


BAC
CT CP KHU TRUNG CHONG MOI DAI
DUONG
STA.,SJC

609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

620

6241

A CH

CTY TNHH QUANG CAO THUONG


MAI AHT.
CONG TY CP NOI THAT QUA DIET

PA11 TANG 3 KS HORISON 40 CAT LINHDONG DA


HN
32 DOC TAM DA THUY KHUE TAY HO HANOI VIET
NAM
P.414 SO 142 LE DUAN, P.TRUNG PHUNGQ.DONG
DA, HA NOI
SO 21 NGO 111 CU CHINH LAN KHUONGMAI TX HN

SO 13 NGO 110 TRAN DUY HUNG TRUNGHOA CAU


GIAY HA NOI
CTY TNHH NOI THAT-KIEN TRUC BAO 78 LE VAN HUU, HAI BA TRUNG, HA NOI
LAM
CTY TNHH VIEN THONG QUANG
SO 29, QUANG TRUNG, THD, HN
TRUNG
CTY TNHH TV VA TT QUY PHAT
SO 53 NGO 168/1 PHO HAO NAM PHUONGO CHO
DUA, QUAN DONG DA, HA NOI
CTY TNHH TV QUAN LY QMC
P202 NHA V3.1 TT DH GIAO THONG VANTAI,KIM
MA,BA DINH, HA NOI
CTY TNHH P& G KIM LOAI MAU
1/10,NGO MAI HUONG,P.BACH MAI,P.BACH
MAI,HAI BA TRUNG,HA NOI
CTY CP TM PT CN & DV TIN HOC
78 PHAM NGOC THACH, PHUONG LIEN,DONG DA,
HAFAST
HA NOI
CTY CP TU VAN QDE
P212 H8 TT THANH XUAN NAM, P THANHXUAN
NAM THANH XUAN HA NOI
CTY CP TRUYEN THONG QA VIET
NAM
CTY TNHH TRUYEN THONG QUOC
AN

TANG4 TOA NHA VP,SO 8,NGO31 PHUONGLIET


THANH XUAN, HA NOI
P101B H1 NGO 120 DUONG HOANG QUOCVIET HA
NOI VIET NAM

622

CTY TNHH TAN HONG

623

CTCP OTO CD&TM DAU KHI THANG


LONG
CTY CP GPTT VA TT

37 NGO 61 THAI THINH, DONG DA, HNDONG DA,


HA NOI, VIET NAM
P405, 17T4, TRUNG HOA NHAN CHINH,THANH
XUAN, HN, VIET NAM
P706, NO 9A, BAC LINH DAM, HOANGLIET, HOANG
MAI, HA NOI

621

624

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

625

CT TNHH KET NOI TM VA DV NHAT


VIET
CT CP XL VA BAO TRI DIEN LANH
PTECH
CTCP DTU TAI CHINH THINH VUONG

100%
6241

A CH

629

CONG TY TNHH THUONG MAI VA


XAY DUNGHOANG MINH
CONG TY CP PRODETECH

18 NGO 230 DINH CONG THUONG, P.DINHCONG,


HOANG MAI,HA NOI
SO18/14 NGO 559 KIM NGUU P VINH TUYQ HAI BA
TRUNG TP HN
TANG 6 SO 273 KIM MA PHUONG KIM MAQUAN BA
DINH HA NOI
140 LE THANH NGHI, P. BACH KHOA, Q.HAI BA
TRUNG, HA NOI
P705, TOA NHA N06 B2, DICH VONG,CAU GIAY, HN

630

CT TNHH HO TRO KD VA DT PROBIX

139 NGO QUYNH, P.THANH NHAN,Q.HBTHA NOI

631

PROMOTION IDEAS AND PRODUTION SO 13 NGO 37/1 CAU GIAY, TLIEM, HN


JSC.

626
627
628

632

CTCP DV VA TM DE NHAT

633

638

CT CP THUONG MAI VA DV P & Q VN SO 195 P.CHUA LANG ,P LANG THUONGQ.DONG DA


TPHN
VAN PHONG DAI DIEN CTY BT
6/29 DUONG CACH MANG THANG TAM ,P. BEN
THANH , QUAN 1., TP. HCM ,VN
CTY TNHH GIAO NHAN VT NHAT
THON VAN-XA THANH LIET-HUYEN THANHTRI-HN
MINH
CTY TNHH MAY CONG NGHIEP DONG 20 NGACH 68 NGO 66 NGOC LAMLONG BIEN HA
LUC
NOI
CTY TNHH THIET KE VA TM
650 DUONG LANG
PHAT GIA
CTY TNHH MCK
SO 73 TRUNG HA NGOC THUY LONG BIENHA NOI

639

CTY TNHH HTGROUP VIETNAM

640

CTY TNHH DT PCCC BAC NAM

XOM CHUA, THON TRIEU KHUC, XA TAN TRIEU,


HUYEN THANH TRI, HANOI
PHU LA, HA DONG, HA NOI

641

CTY TNHH PHU THIEN MY

THON THANH LAM XA PHU LAM HA DONG

642

CONG TY CO PHAN PHU TAM NONG

SO 40 NGO 61 DUONG TRAN DUY HUNGP TRUNG


HOA Q CAU GIAY HN

634
635
636
637

S19-NGO343-DOI CAN-LIEU GIAI-Q.BADINH- HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

643

CTY CP PHUONG TRINH

52 VUONG THUA VU, THANH XUANHA NOI

644

CTY CP NTC-GIAI PHAP CN

142 DOI CAN BA DINH HA NOI VIET NAM

645

DNTN PHUONG MINH

646

TO7-CUM1B-PHUONG KHUONG DINH- Q.THANH


XUAN-HN
THON THUONG CAT TU LIEM HA NOI

647

CTY TNHH TM VA DV PHUONG NAM


VIET
CTCP TV DT MO VA XD THANH XUAN P2014 CT3B KHU DT VAN QUAN HA DONGHA NOI

648

CTY CP TM TIN HOC PHUONG NAM

11/11/79 TRIEU KHUC THANH XUAN HN

649

CT TNHH PHUONG HA

XOM 2 KIM LAN GIA LAM HN

650

CTY CP VINA MEDIA

651

NHA SACH PHUONG DONG

652

CTY CP 3D DUC THANH

653

CT TNHH CO KHI PHU CUONG

654

CTY TNHH T.DOAN P.TRIEN C.NGHE


XANH
CTY TNHH TRUYEN THONG
CHUYEN DONG
CTY TNHH TM IN PHUONG BAC

P802 TANG8 TOA NHA THANH DONG 132- 138KIM


MA,BA DINH,HA NOI,VIET NAM
SO 34 NGO D2 PHO TRAN HUY LIEU- P.GIANG VO-Q.
BA DINH-HN
SO 89 DUONG KHUAT DUY TIEN P.NHANCHINH
Q.THANH XUAN TP. HN
459D BACH MAI TRUONG DINH HAI BATRUNG
TPHN
SO 4,TRAN HUNG DAO, HOAN KIEM, HNHANOI,
VIETNAM
109,A9 MAI DONG,HOANG MAI, HN

655
656
657
658

A CH

THON HOI TIEN II, QUYNH LUU, NHOQUAN, NINH


BINH
CTY CP HOA CHAT VA TBYT PHUONG 30 NGACH 454/25 MINH KHAI, P.VINHTUY Q.HAI BA
ANH
TRUNG HA NOI
CT TNHH SX VA TM KHANG PHU
P413 A18 SO 86 VO THI SAU PHUONG THANH NHAN
HAI BA TRUNG HA NOI

659

CTY CP VAN PHONG

26/259 VINH HUNG, HOANG MAI, HA NOI

660

CTY TNHH MAY HA NOI

SO 10 NGACH 376/12 DUONG BUOI VINHPHUC BA


DINH HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

661
662

CTY TNHH GIAI PHAP KD DONG


DUONG
CTCP SINH VAT CANH HOAN PHUC

14-4C CONG AN VU TRANG, QUYNH LOI,HAI BA


TRUNG,HA NOI,VIET NAM
CN 19/46 PHO HOA BANG YEN HOA CAUGIAY HN

663

PHU MINH CO.,LTD

902 CC NGAN HANGNoN VA PTNT CAUGIAYNGO


106 NGACH 14 HQV CG HN
VN

664

CTY TNHH PHAT TRIEN PHU LOI

665

CT CP TM PHU KHANH

666

CTCP PT BE BOI TM PHUC THANH

SN 19A2, TT LICOLA,VINH QUYNH,THANHTRI, HA


NOI
NHA 43 NGO 27 DUONG DAI CO VIET PCAU DEN Q
HAI BA TRUNG TPHN
SO66/71 TO 20B NGO VAN CHUONG2PHUONG VAN
CHUONG DONG
DA HA NOI

667

CONG TY CO PHAN GIAI PHAP A

668

CTY TNHH NOI THAT PHUC DUY

669

CONG TY CO PHAN PHU BAC

670
671

CONG TY TNHH THUONG MAI VA


DAU TU PHU AN.
CONG TY TNHH ROME VIET

672

CT CP DU LICH VA TM DAI PHAT

673

CTY TNHH TM VA DV DU LICH 2M

674

CTY TNHH TM VA SX PHONG SON

675

CTY CPDT VA GIAO NHAN VT VIEN


DONG
CONG TY TNHH DAU TU TM PHONG
HAI

676

A CH

SO 2 NGO 58 NGUYEN CHI THANH LANGTHUONG


DONG DA HN
2 TO 27 NGO CHUA HA PHUONG
QUANHOA QUAN CAU GIAY HA NOI VIET NAM
111/283 TRAN KHAT CHAN, THANH NHANHAI BA
TRUNG HA NOI
PHO KIEN TRUNG,TT TRAU QUY,HUYENGIA LAM,
HA NOI
TANG 1 TOA NHA 21 TANG LILAMA- 124MINH KHAI,
QHBT, HN
47 NGUYEN DU HAI BA TRUNG HA NOIVIET NAM
25A PHAM HONG THAI,, P.TRUC BACHQ.BA DINH,
HA NOI
SO 170 PHAM VAN DONG MAI DICH CAU GIAY HA
NOI
SO 8 NGACH 38/6 TO 34 CUM 5 XUAN LATAY HO HA
NOI
SO 11 LO C TO 26 CUM 5 HA DINH THANH XUAN HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

677

CT TNHH MEL VIET

678

CTY TNHH TM TH QT LIYOMEEI

679

CT TNHH SX VA THUONG MAI PHI


YEN
CTY CP DL VA DV HY VONG ESP

680

A CH
SO 1 NGO 91 DUONG HONG HA PHUONG PHUC XA
QUAN BA DINH TP HA NOI
SO 14 P.MAC THI BUOI,P.VINH TUY,Q.HAI BA
TRUNG, TP HA NOI
352 GIAI PHONG THANH XUAN HA NOI
112A HAI BA TRUNG, PHUONG CUA NAM,QUAN
HOAN KIEM, HA NOI

681

CTY CP DTU XAY LAP PHAT TRIEN


NHA
MY NGHE XUAN CUONG

SO 11 PHO DOI NHAN PHUONG CONG VI BA DINH


HA NOI
5B PHAN DINH GIOT,VAN KHE,HA DONG,HA NOI

683

CTY TNHH KD TM&PT CONG NGHE


AT.COM

SO 10, NGO 17 PHUNG CHI KIEN, NGHIADO, CAU


GIAY, HA NOI, VIETNAM

684
685

CTY TNHH DVU THUONG MAI PHAN SO 7, NGACH 49, NGO 1, KHAM THIEN,HA NOI
THI
CT CP XAY DUNG HA TANG ALPRO
SO 1018 T10 N21 KDT PHAP VAN, HOANGLIET

686

CTY CO PHAN UNILAND

687

CTY CP TV DT VA XD VIET HUNG

688

CT Y TNHH HANEL - CSF

689

CTY TNHH DICH VU GIAO NHAN


NHANH

690

CTY CP ENOVIA VIET NAM

682

691
692
693

25 NGO TRUNG TA-KHAM THIEN-THO QUANQ.DONG DA-HA NOI


SO 55 NGO 94 HONG MAI BACH MAI HAIBA TRUNG
HA NOI
SO 2 PHO CHUA BOC P TRUNG TU Q DONGDA TP
HANOI
TANG 5, TOA NHA VOCARIMEX,SO 8,PHOCAT
LINH,P.CAT LINH, Q.DONG
DA,TPHN

P507 NHA B3B KHU DO THI NAM


TRUNGYEN,TRUNG HOA,CAU GIAY,HN
CTY TNHH DVTM VIEN THONG SAO SO 1B NGO 243 DUONG NGOC LAM PHUONGNGOC
VIET
LAM LONG BIEN HA NOI
CTY TNHH TM DICH VU VA DL PHAM SO 33A NGO 4, DUONG DONG THIEN II,P.VINH
GIA
HUNG, Q.HOANG MAI. TP HA NOI
CTY TNHH PHALE C & C HN
117 CT5 DO THI MOI SONG DA ME TRI TU LIEM HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

694

696

CTY TNHH CO-NHIET-NANG LUONG


BK
CTY CP GIAI PHAP PHAN MEM HOA
BINH
CT CP G.R.O.U.P PHUONG DONG

697

CTY CP KT DONG TAU VINASHIN

698

CONG TY CO PHAN MUA BAN

699

CT CP CONG NGHE PAC VIET NAM

700

CT CP DT VA THUONG MAI AN LOC

701

CTY CP TM VA DV ANH KHOA

702

CTY TNHH THUONG MAI SAO MAI

703

CTY CPDT VA PT SAO MAI

704

CONG TY TNHH DU LICH ANH

705

CONG TY TNHH KIEN TRUC MO

695

100%
6241

A CH
SO 315 DUONG GIAP BAT-P.GIAP BAT- Q.HOANG
MAI-TP HA NOI
SO 18, PHO LE VAN VINH, PHUONG HANGMA,
QUAN HOAN KIEM, TP HA NOI
TANG 4 TTTM HA THANH-102 THAI THINHDONG DA
HN
SO 80B, PHO TRAN HUNG DAO, P. TRANHUNG DAO,
HOAN KIM, HN
42 HA TRUNG, P.HANG BONG,Q.HOANKIEM,HA
NOI
P1016 NHA NO2, TRAN QUY KIEN, DICHVONG CAU
GIAY TPHN
36 NGHI TAM YEN PHU TAY HO HA NOIVIET NAM
SO 63 NGO 25 VU NGOC PHAN, QUANDONG DA, HA
NOI
SO 189 BA TRIEU, PHUONG LE DAI HANHQ.HAI BA
TRUNG, TP HA NOI
SO 17 NGO 58 PHO MAC THI BUOI,P.VINH TUY,
Q.HBT, HN
P306 NHA E DEN LU1-P.HOANG VAN THUQ.HOANG MAI HN
NHA 06, NGO04, D.NGUYEN TRAI, TO 1,P.VAN
QUAN, HA DONG, TP HA NOI

706

CTY TM SAN XUAT VA DAU TU CAU


VONG

SO 27 NGO 63 VU TRONG PHUNG P.THANHXUAN


TRUNG, THANH XUAN, HN

707

CTY TNHH TC DL VA DV HANG


KHONG
CTY CP PHAT TRIEN THUONG HIEU
OHAYO
CTY TNHH OHARA PLASTICS VIET
NAM
CTY CP XD VA NOI THAT HOAN CAU

30 QUOC TU GIAM VAN MIEU DONG DAHA NOI

708
709
710

P202 NHA A, NGO 180, PHO NGOC HA,P.NGOC HA,


BA DINH, HN
LO B12/12 KHU CONG NGHIEP THANG LONG DONG
ANH HA NOI
NHA N2,99 LE DUAN, HOAN KIEM,HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

711

CTY TNHH VINH PHAT VA LIEN DANH 18 NGO 281/5 TAM TRINH, HOANG VANTHU, HAI BA
TRUNG

712

CT CP SUC KHOE VIET

187 NGHI TAM,P.YEN PHU,Q.TAY HO HN

713

CTY CP CONG NGHE CAO VCT

TANG 2 9A LE DAI HANH HAI BA TRUNGHA NOI

714
715

CTCP RUOU NGK VA THUC PHAM


VIET HAN
CONG TY TNHH QUOC TE ODDO

716

CTY TNHH KT VA TM OCT

717

CTY TNHH 1 TV TM VA DV
MINH CHIEN
CT TNHH TM &DV KY THUAT NAM
PHAT
CTY CP VAN TAI TAXI NU

24 PHAN VAN TRI QUOC TU GIAM HA NOIVIET


NAM
CUM 4 THON VINH THANH, VINH NGOC, DONG
ANH, TP HA NOI
165 PHO TO HIEU PHUONG DICH VONGQUAN CAU
GIAY HA NOI
P514 C5 TT TRUNG TU, P. TRUNG TU,Q.
DONG DA, TP HN
P 1803, TOA NHA 101 LANG HA, DONGDA, HA NOI

718
719
720

A CH

TANG 2 O 13 LO 1 DEN LU 1 P HOANG VAN THU


HOANG MAI HA NOI
SO 38 PHAN DINH PHUNG, BA DINH, HANOI

721

CT CO PHAN THUONG MAI PHUC


TAM
CTY CP DV TM NAM ANH

722

CTY TNHH CONG NGHE MOI

723

CTCP DINH GIA& BAN DGTS NHAN


THANH
CTY CP CONG NGHE F-BIZ VIET NAM P12A06-NHA A2-151A NGUYEN DUC CANH,TUONG
MAI, HOANG MAI, HN
CT TNHH DT XD VA KD NHA VINH
P1208 CT4C , LINH DAM, HOANG LIET,HOANG MAI,
SON
HA NOI
CTY CP XDUNG VA CONG NGHIEP
SO 5/176 HA HUY TAP YEN VIENGIA LAM HA NOI
NSN
CTTNHH P.TRIEN TM VA CN S.XUAT SO 5- DUONG TRUNG YEN 6 - TRUNG HOAQUAN
MOI
CAU GIAY - TP HA NOI

724
725
726
727

S1 DAY3 KTT 16A LY NAM DE P HANG MAQUAN


HOAN KIEM - HA NOI
SO 198 HOANG QUOC VIET NGHIA TANCAU GIAY
HA NOI
P104, SO 4B LY NAM DE HOAN KIEM HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

728

CTY TNHH OTO VA TBI CDUNG SAO


BAC

A CH
P601 43 TRAN XUAN SOAN HAI BA TRUNGHA NOI

729

CT TNHH TM VA DV M.I.N.O.R.I

SO 71 PHO DAI AN, VAN QUAN, HA DONGHA NOI

730

CTY CP KIEN TRUC VA XD VIETSKY

731

CTY CP NOI THAT THANH TRUNG

732

CTY TNHH TM VA SX LOI DONG

733

CTY CP NOI THAT BEP MOI

SO NHA 2 NGO 179/64/30 PHO VINHDINH CU X3TRAN PHU- HOANG MAI-HN


4P26 TT TRUONG DINH P TUONG MAIHOANG MAI
HN
SO 38, PHO DAI CO VIET , PHUONG LEDAI HANH,
HAI BA TRUNG, HA NOI
368 THAI HA TRUNG LIET DONG DA HN

734

CTTNHH SX DO GO ANH VA EM

735
736

THON KENH CAU XA DONG THAN HUYENYEN MY


HUNG YEN
CTY CP XD VA TM CUONG DAT
340 GIAI PHONG-THANH XUAN-HA NOIDISTRICTHA NOI
CTY CP XAY DUNG VA TM TRUC LINH SO 45 NGO 442 PHO VINH HUNG P VINHHUNG Q
HOANG MAI TP HA NOI

737

CTY SX VA TM SO 9 HA NOI

738

CTY CP DT VA PT CN S.K.Y.N.E.T

SO 25 TO 48 PHUONG DINH CONG, QUANHOANG


MAI, HA NOI
24 LUONG VAN CAN - HOAN KIEM -HA NOI

739

CT TNHH CITY GARDEN VIET NAM

90 TRIEU VIET VUONG TP HA NOI

740

CTY CP PHAN MEM PHU DONG

SO 5 QUOC TU GIAM VAN MIEU DONG DAHA NOI

741

CTY CO PHAN TM VA KY THUAT NMD 21 NGO THI NHAM, HANOI

742

NOMAD RESEARCH CO.,LTD

743

CTY TNHH TV DTU TM NGUYEN


MINH

744

CTY TNHH GABVICO

D17 LANG QUOC TE THANG LONG DICHVONG CAU


GIAY HN
N8B 22 KHU DTM TRUNG HOA NHAN
CHINHP.NHAN CHINH,Q.THANH XUAN, HN
P3 C7 THU LE 1 PHUONG CONG VI QUANBA DINH
HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

745
746

CT CP TM DAU TU VA TB CN PHU
THINH
CTY TNHH SAN NAM

747

CONG TY TNHH GO TOT

748

CONG TY TNHH SY NGAN

749
750

CTY TNHH KINH DOANH TAN VIET


HUNG
CTY CP DT VA PT HUU NGHI

751

CTY CP DAU TU QUOC TE SAO VIET

752

CTY TNHH TM VA XD NHA VIET

753

CONG TY TNHH GIAI PHAP VA CONG SO 16/155 GIAI PHONG - HAI BA TRUNG - HA NOI
NGHE AST.
CTY TNHH HT QT NHAT QUANG
SO 9B NGO 4C PHO DANG VAN NGUQUAN DONG
DA HA NOI

754

A CH
21 NGACH 41/342 NGO 342 KHUONG DINHHA DINH
THANH XUAN TPHN
KM9 PHAM VAN DONG MAI DICH CAU GIAYHA NOI
VIET NAM
D8 NHA D1,KTT VAN CHUONG,P
VANCHUONG,QUAN DONG DA, TP HA NOI
KHU DONG MO, KIM SON, SON TAY, HATAY
KHU CHO NHU QUYNH TT NHU QUYNH VANLAMHUNG YEN
SO 64B, TO 28 THANH LUONG-HAI BATRUNG-HA
NOI
SO 21 NGO 200815/3, NGUYEN SON, BODE, LONG
BIEN HA NOI
KM20 QUOC LO 6A CHUC SON CHUONG MYHA NOI

755

CONG TY TNHH DAU TU THUONG


MAI NHAT PHUONG

756

CT TNHH TM DV VA XNK NHAT MINH 408 N9 KDT MOI PHAP VAN HOANG LIETHOANG
MAI HA NOI VIET NAM
CTCP DV BVE & TM NHAT LONG
69 NGO GIA TU, Q. LONG BIEN, HN

757
758

P305,TT36, PHO HAI BA


TRUNG,P.TRANGTIEN,Q.HOAN KIEM, HA NOI

760

CTY TNHH TM XNK VA DT TG CHAU


A
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
DAU TU NHAT ANH
CTY TNHH CO KHI VA TM HUONG HA

761

CTCP XAY DUNG SX VA TM DAI SAN P236-33A PHAM NGU LAO,HN

759

SN 447, DOI CAN, CONG VI, BA DINH,HN


53/343 TRAN KHAT CHAN,P.THANH NHAN,Q.HAI BA
TRUNG,HA NOI
TRUNG THANH HUU TU HUU HOA THANH TRI HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

762

NHAC CU THANH THUY

763

CT CO PHAN DAU TU A CHAU

764

CTY TNHH THIET BI AN VIET

765

CTY TNHH DT & PT CONG NGHE


NAM VIET

766

CTY TNHH TM&DV KTHUAT HOANG NHA 53B, NGO 302 DUONG LANG, PHUONGTHINH
DAI AN
QUANG, QUAN DONG DA,
HA NOI

767

CONG TY CO PHAN TAT

A CH
SO 14 HAO NAM, P. O CHO DUA, DONGDA, HA
NOI,VIET NAM
TO 2, PHUONG DINH CONG, HOANG MAI,HA NOI
64 YEN PHU, NGUYEN TRUNG TRUC, BADINH, HA
NOI
328 DUONG NGUYEN TRAI, P.
THANHXUAN TRUNG , THANH XUAN, HA NOI

768

04 BAO KHANH, HANG TRONG, HOAN KIEMHA


NOI, VIET NAM
CTY CP DAU TU VA QUAN LY TAI SAN P31, TT 31 PHO THI SACH, PHUONG NGOTHI NHAM,
VN
QUAN HAI BA TRUNG, HA
NOI

769

CTY CP TV VA PT QUAN LY MCD

770

CNCTCPTMQT&DV DAI ST BIGC HP


TAI DN

P209-NHA 18T2 TRUNG HOA NHAN CHINHTXUAN,


HNOI, VNAM
KHU TM VINH TRUNG HUNG VUONG THANHKHE
DA NANG

771

CTCPTM DV TRUYEN THONG APT

76/9 DAO TAN NGOC KHANH BA DINH HN

772

774

CONG TY TNHH DAU TU


SWIDER
CTY CP DV VT VA DLTHAI BINH
DUONG
CTY TNHH TM JAPONICA

TO 1 GIAP NHAT, NHAN CHINH,


THANHXUAN, TPHN
P408 TT CTY XAY DUNG CT GIAO THONG873
TRUNG VAN TU LIEM HN
TANG 4 - 561 KIM MA - BA DINHHA NOI

775

CONG TY TNHH Y HOANG

776

CTY TNHH THUONG MAI DICH VU


NGUYEN SINH
CTY CP F.GROUP

DUONG DINH DUONG XA GIA LAM HA NOIVIET


NAM
SO 11 NGO 444 THUY KHUE PHUONG BUOITAY HO
HA NOI
511 E1 NGO 27 TA QUANG BUU, BACHKHOA, HBT,
HA NOI

773

777

6000 GIM C MARKETING H NI

100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

778

CTY TNHH TIN HOC TRUNG DAO

35 TO 6 PHUONG LANG HA DONG DA HN

779

CTY TNHH SO HOA MINH THANH

SO 5 TRUONG HAN SIEU, HOAN KIEMHA NOI

780

CTY CP DT VA TM NGUYEN LAI

25 TONG DAN - HOAN KIEM - HN

781

CTY TNHH TV VA DV TM C&C

SO 2 DAI CO VIET-LE DAI HANH-HAI BATRUNG-HN

782

CTY CP KET CAU THEP VIET

783

CTY CP DTU TC VABE

784

CONG TY TNHH DAU TU PHAT


TRIENM.A.I
CT TNHH SX THEP HINH VIET NHAT

5HEM96/67/42,NGO GIA TU,TO2,VIET HUNG,LONG


BIEN,HA NOI
801 N04 KDT DICH VONG/49TRAN DANGNINH CG
HN
SO 3/12/21, PHO DAO TAN, PHUONGCONG VI, QUAN
BA DINH, HA NOI
P1202 T12 TN RUBY PLAZA 44 LE NGOCHAN PHAM
DINH HO HBT HA NOI VN

785

786
787
788
789
790
791
792
793
794

A CH

CT TNHH TM VA DV KY THUAT LAC


VIET
CTY TNHH DL VA XNK KINH BAC
CTY CP XAY LAP DIEN VA DO THI
C.U.B
CTY CP TB VA XAY LAP

346 TRAN KHAT CHAN-THANH NHAN- HAIBA


TRUNG-HA NOI
TANG2,SO NHA 5, NGO 251 KIM MA, PHUONG KIM
MA,Q.BA DINH, HA NOI
10B10, KHU DAM TRAU,P.BACH DANG,Q.HAI BA
TRUNG, HA NOI
SO 42A TO 23 HO BA MAU PHUONG LIENDONG DA
HA NOI
68 HOANG SAM P.NGHIA DO Q.CAU GIAYTP.HA NOI
VIET NAM
NHA T6 NGO 210 HOANG QUOC VIET HN

CTY CP PTCN DIEN HOA VA BV KIM


LOAI
UNION CULTURE MEDIA ONE
MEMBER.
CT TNHH TM VA DV KT NGUYEN ANH 18 NGO 5 PHO HOANG SAM NGHIA DO CAUGIAY
HA NOI
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
B170 TAP THE CO KHI XAY LAP SO 7 XALEN NINH
QUANG CAO THIEN LUONG
THANH TRI HA NOI
CONG TY CO PHAN QUOC TE NGAN P716 CT1 KHU DO THI MY DINH ME TRITU LIEM HA
PHO
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

795

CTY CP DV TAI CHINH NGAN PHO

796

798

CN CTCP THUY DAC SAN TAI HA NOI P101 TT BO THUY SAN , NGO 20 PHONGUYEN
CONG HOAN - HA NOI
CTY CP TT VA GIAI PHAP DOANH
28G, 109 LANG HA, DONG DA, HA NOIVIET NAM
NGHIEP
CTY CO PHAN QUOC TE DAI LOI
SO 16 TO 18 NGHIA DO CAU GIAY HA NO

799

CONG TY TNHH NGOC TU

43/175 THINH QUANG- DONG DA- HA NOI

800

CT TNHH SX TM VA DV NGOC TU

801

CTY CP BAC HUNG THANH

389B LAC LONG QUAN NGHIA DO CAUGIAYHA NOI


VIET NAM
SO10,NGO 594/35 DUONG LANG, P.LANGHA,
Q.DONG DA, TP HA NOI

797

A CH
P1208 CT4B X2 BAC LINH DAM, HA NOI

802

804

CT TNHH GIAI PHAP VA KT TU DONG


HOA
CTY TNHH TM SX DICH VU NGOC
QUANG
CONG TY TNHH VAN DAI

805

CONG TY CO PHAN NGOC HAN

20 NGO 8 HOA LU, LE DAI HANH, HAIBA TRUNG,


HA NOI
1C NGO TRAM HANG BONG HOANKIEM HA NOI
VIET NAM
16 TT GA LONG BIEN,P DONG XUANQUAN HOAN
KIEM HN
178 TRAN NAO, BINH AN, QUAN 2, TPHO CHI MINH

806

CT TNHH THUONG MAI QUOC TE


NGOC ANH
CTY TNHH BLUESKY

P1304, NHA C4, KHU DO THI MY DINH 1MY DINH,


TU LIEM, HANOI, VIETNAM
P103 B10 KIM LIEN DONG DA HN

803

807
808
809
810
811
812

CTY CP DP VA TB YTE CHIA KHOA


28 NGO 211 TO 43 KHUONG TRUNGTHANH XUAN
VANG
HA NOI
CONG TY TRUYEN THONG MO VN3D 44 NGO 178 THAI HA PHUONG LIEN DONGDA HA
NOI
CTY CP DAU TU XD GIAC MO VN
SO 55 NGO 61 DUONG TRAN DUY HUNG PTRUNG
HOA Q CAU GIAY HN
CTY TNHH TM VA HC VIET TIN
503 K11 NGUYEN HIEN, BACH KHOAHAI BA
TRUNG, HA NOI
CONG TY TNHH NGAN VU
91 VU NGOC PHAN P.LANG HA Q.DONG DAHA NOI
VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

813

CTY CP DAU TU NGAN SON

100%
6241

A CH

821

8A/18/343 TRAN KHAT CHAN, THANH NHAN, HAI


BA TRUNG, HN
CN CTY CO PHAN DAI AN SINH
LK4B C4 LANG QUOC TE THANG LONG - CAU GIAY
- HA NOI
CTY TNHH KY THUAT ASSURICH
SO40.05- 15T NGUYEN THI DINH TRUNGHOA CAU
GIAY HN
CONG TY TNHH TU VAN VA DU
74 BA TRIEU, PHUONG HANG BAIHOAN KIEM, HA
LICHTIEN PHONG
NOI
CTY CP VAN TAI QUOC TE NEWWAY SO 8 THAI THINH DONG DA HA NOITR., BACH MAI,
HAI BA TRUNG, HA NOI
CONG TY CO PHAN CON DUONG MOI 272 LE TRONG TAN KHUONG MAITHANH XUAN,
TPHN
CTY CP TRUYEN THONG KHONG
P1910, CT3A, KDT VAN QUAN YEN PHUCHA DONG
GIAN MOI
HA NOI
CTY TNHH XD VA TM KHONG GIAN 03 HANG GA HANG BO HOAN KIEMHA NOI
MOI
CTY TNHH TAN HY VONG
155 TO HIEU NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI

822

CTY CO PHAN QUOC TE TAN A

823

CT CP DAU TU VA TM HE THONG
QUOC TE

824

CTTNHH N.E.T.S.Y.S VIET NAM

814
815
816
817
818
819
820

SO 21, NGO 64, D. LINH NAM, P. MAIDONG,


Q. HOANG MAI, HANOI, VIETNAM
T9 TN PACIFIC 83B P.LY THUONG
KIETTHDAO HOAN KIEM HA NOI VIET NAM

827

SO 36 PHO HAO NAM PHUONG O CHO DUADONG


DA HA NOI
CTY CP QC VA TT KY NGUYEN MANG 13.33 NGO QUYNH BACH MAI HAI BATRUNG HA
NOI
CTY CP XD VA NEN MONG CONG
THON KHE NGOAI VAN KHE ME LINH HN
TRINH
CONG TY TNHH TINH KY
HA NOIKHUONG TRUNG THANH XUAN

828

CTY CP TRUYEN THONG ND

825
826

P.238,KHU VP,NHA KHACH BO QUOCPHONG,33A


PHAM NGU LAO,HA NOI

829

CTY TNHH DANG QUANG A&C

SO 26, NGO 62 PHO DANG VAN NGU,PHUONG LIEN,


DONG DA, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

830

CTY CP TRUYEN THONG QLT

831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847

100%
6241

A CH

P411 NHA CT6, KHU DO THI YEN HOA, PYEN HOA,


Q.CAU GIAY, HN
CT TNHH TDH VA CO KHI CHINH XAC SO 52 TO 20 PHUONG NGHIA DO, QUANCAU GIAY,
HA NOI, VIET NAM
DUVINT.,JSC
106 TRAN NHAT DUAT HANG BUOM HOAN KIEM
HA NOI VIET NAM
CTY CP NETIMPLEMENTERS VIET
SO 4 VO VAN DUNG, P. O CHO DUA DONGDA HA
NAM
NOI
CONG TY TNHH KAI VIET NAM
LO I -1,2 KHU CONG NGHIEP THANGLONG, DONG
ANH, HA NOI
CT CP NA SON
NHA 35 NGO 343 TRAN KHAT CHAN HAI BA TRUNG
HA NOI
CTY CP IN QUOC GIA.
161-TO 12-NGOC HA-BA DINH-HN
CTY CP KY THUAT VIEN THONG NAM SO 11-4/21 PHO QUAN NHAN, NHANCHINH THANH
VIET
XUAN HA NOI
CTY TNHH TBI VA CN NAM THANH
THON LOC,XUAN DINH,TU LIEM,HA NOI,VIET NAM
CTY TNHH KY THUAT TIN HOC NAM SO 52 PHO VONG PHUONG MAI DONG DAHN
THANH
CT TNHH NAM THANG
KHU 7 PHO YEN TIEN PHONG ME LINH HANOI
(VINH PHUC CU)
CONG TY TNHH NAM THAI SON
01 NGO 40 PHO CHINH KINH NHAN CHINHTHANH
XUAN HA NOI
CTCP KDD XU LY NUOC NAM
61 TO 4 P YEN SO HOANG MAI HA NOI
SON THANG
CTY CP GIAI PHAP SIEU VIET
SO 211 TRAN DAN NINH DICH VONG CAUGIAY HA
NOI VIET NAM
CTY CP NAM UYEN
SO 11/4/1081 HONG H A CHUONG DUONGHOAN
KIEM HA NOI
CTY CP DTHUAT VA TM QUOC TE
TANG 5 TOA NHA DOAN GIA SO 8 NGO 31PL TX HN
A.P.E.C
CT TNHH TM VA DV DU LICH NAM
44 VAN CAO BA DINH HA NOI
HUY
CTY TNHH NAM HUNG
SO 1 NGO 93/28 PHO HOANG VAN THAITHANH
XUAN, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

848

CTY CP TRUYEN THONG NHK

303 A4 TT TONG CUC KY THUAT NAMDONGHN

849

CTY TNHH VT NOI DIA NAM HAI

P405B 133 THAI HA TRUNG LIET DD HN

850

CTY TNHH TMDV VA QUANG CAO


NAM HAI
CTY TNHH TM VA DV NAM CHINH

84, TO 6 NGOC THUY, LONG BIEN,HA NOI

851
852

A CH

TO6, THACH BAN, LONG BIEN, HA NOIVIET NAM

CT TNHH KD TM QUOC TE NAM ANH SN 535 PHO MINH KHAI P VINH TUYQ HAI BA
TRUNG TP HN

853

CONG TY TNHH DAU TU NAM VIET

854
855

CTCP KIEN TRUC VA NOI THAT NAM


VIET
CTY TNHH TAP DOAN DUONG PHU

856

CTY CP TM DV VA QC TRI TUE VIET

857

861

CTY CO PHAN NUOC UONG NAM AN SN8 NGACH 6 TTVIEN KHOA HOC VIETNAM NGHIA
DO-CAU GIAY-HA NOI
CTY TNHH HUNG KHANH
SO 17 NGO 364 DUONG MINH KHAIVINH TUY HAI
BA TRUNG HN
CTY CP GIAO DUC VN
P2-A3, TT DHSPNN, P DICH VONG HAU,Q CAU GIAY,
TP HA NOI
CTY TNHH IN VA QC MY
NGO 358/40/15(TO 3 CUM 5) BUI
THUAT QUOC TE
XUONGTRACH, KHUONG DINH, HA NOI
CT TNHH DT PT CN VA TM MY ANH
SO 16 NGO 135 NUI TRUC KIM MA BADINH TPHN

862

CTY TNHH TM THOI TRANG H.A

863

CONG TY CO PHAN SSP

864

CONG TY TU VAN DAU TU VA


THUONG MAI

858
859
860

SO 93 DUONG TRAN DUY HUNG P TRUNG HOA


CAU GIAY HA NOI
KHU DONG BE THON PHUONG BANG XASONG
PHUONG HOAI DUC HNOI
SO 7 NHA B KHU 343 DOI CAN P LIEUGIAI Q BA
DINH HN
72 NGO 250 KIM GIANG-HOANG MAI-HN

404 TANG 4,NHA 17T1 KHU DT TRUNG HOA, NHAN


CHINH HN
34 AU CO, QUANG AN, TAY HO, HA NOIVIET NAM
120B HANG TRONG HOAN KIEM HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

865

CTY CP TM VA PT CN GIA NGAN

SO 121 TO 67 NGO TRAI CA,P.TRUONGDINH,Q.HAI


BA TRUNG HA
NOI

866

CONG TY CO PHAN ANH DUNG

867

CTCP XAY DUNG VINCONSTEC1

868

CTY TNHH 1 TV NHA HANG MINH


QUAN
CTY TNHH CUNG CAP TT MOT SU
THAT
CTY CP DTU VA XD MO LAO

178 TRAN QUANG KHAI LY THAI TO QUANHOAN


KIEM HA NOI
SO 10 NGO 78 DUONG GIAI PHONGPHUONG
PHUONG LIET Q DONG
SO 11 NGO 178 PHO CHO KHAM THIEN HANOI

869
870
871

A CH

100 DONG CAC O CHO DUA HN


SO 1/175 DOI CAN, BA DINH, TP HNOI

CTCP CONG NGHE VA THIET BI


MIDO
CTY TNHH DTU CNGHE MO- XAY
DUNG
CTCP SAN XUAT VA THUONG MAI HA
COM
CTY CP DTTM VA XD BAO MINH

11/79 DUONG QUANG HAM,QUAN


HOACAU GIAY HA NOI VIET NAM
TO 6 KHOI 4 P.BACH DANG TP HA LONGQUANG
NINH
THON DAI LAN, XA DUYEN HA,THANH TRIHA NOI

875

CONG TY TNHH THUONG MAI


VA XUAT NHAPKHAU MINH VAN

26 NGO 9 DAO TAN NGOC KHANH BA DINHHA NOI

876

CTY CP TM DL VA DV NEWSKY

110 TRAN BINH MAI DICH CAU GIAY HN

877

CTY TNHH TM VA DV MINH TIN

B15 TO 122 HOANG CAU- O CHO DUAHA NOI

878

CTY CP XD VA PTTM THE VUONG

SO 37 NGO QUYNH LAN II, THON QUYNHDO, VINH


QUYNH, TTRI, HN

872
873
874

SO 235 KHAM THIEN THO QUAN DONG DAHN

879

VAN PHONG LUAT SU MINH THANH

880

CTY CP CN MOI MINH THANH

881

CT TNHH TM DIENTU TINHOC MINH


THANH

F101 B21, NGO45/2 PHO NGUYEN HONGDONG DA,


HN
48HANG TRE HOAN KIEM HA NOI VIETNAM
1148 DUONG LANG, Q.DONG DA, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

882

CTY TNHH TM VA SX MINH TAN

883

CTY TNHH TM DV MINH PHUONG

884

CTY CP SKM

100%
6241

A CH
TANG 2 SIEU THI HOA BINH KHU BETONG DONG
NGAC TU LIEM HA NOI
841 GIAI PHONG GIAP BAT HOANGMAI HN

887

23 NGO159 PHO CHUA LANG LANG THUONGDONG


DA HA NOI
CTY TNHH TV TK KT VA NT
SO 2,NGO 11,KHOI MOI,CAU DO,HA CAU,HA DONG
N&T
HA TAY
CTY TNHH CONG NGHE MINH NGOC 21/83 TRAN DUY HUNG,TRUNG HOACAU GIAY, HA
NOI-VN
CT TNHH TM VA DV MINH MINH
18 NGO 117 PHO THAI HA DONG DA HANOI

888

CTY CP CONG NGHE ICS

889

CTY TNHH TELEVISON FILM VIET

890

SO 87 NUI TRUC, KIM MA, BA DINH, TPHA NOI

891

CONG TY TNHH PHAT TRIEN MINH


HAI
CTY TNHH MTV THE HE MAT TROI

892

CTY TNHH VAN TAI HA PHUONG

893

CT TNHH TM DV VA DT MINH HA

894

CTY TNHH THIET BI VA PT


MINH DUC
CTY TNHH SXTB GIAO DUC ABC

SO 11 NGO 42 TO 1A P.THANH CONG, BADINH, HA


NOI
THON VAN , THANH LIET, THANH TRI,HA NOI, VIET
NAM
645/NGUYEN VAN CU GIA THUY Q.LONG
BIEN HA NOI VIET NAM
XA CHI DAO HUYEN VAN LAM TINH HUNGYEN

885
886

895
896
897
898
899

CTY TNHH DICH VU VA DAU TU


MINH CHAU.
CT TNHH TM VA XAY DUNG MINH
THANH.
HOP TAC XA DICH VU NONG
NGHIEPMINH AN
CT TNHH PHAT TRIEN HA TANG DI
DONG

TANG 9, TOA NHA ARTEXPORT, SO 31,NGO QUYEN,


HANG BAI, HOAN KIEM,
P203 B19 TT NGOC KHANH HN

SO125A, DUONG AU CO, TU LIEN, TAYHO, HA NOI

LA COI- YEN VIEN- GIA LAM- HA NOIVIET NAM


46 YEN SO HOANG MAI HA NOI
THON XUAN SON, XA DUC MINH, H DAKMIL, TINH
DAK NONG
T3 TOA NHA SONG KIM, THUY KHUE, TAYHO, TPHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

900

47 HANG TRONG, QUAN HOAN KIEM,HA NOI

901

CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU


DELIA
CTY CP SX, XNK VA XD HA NOI

902

CTY CP MY NGHE VIEN DONG

SN9 KHU TT VIEN KHCN VA MT P NGHIADO CAU


GIAY HN

A CH

389 KIM NGUU-VINH TUY-HAI BA TRUNG- HN

903

905

TONG CTY MAY VA TBI CONG


SO 2 TRIEU QUOC DAT HOAN KIEM HNKIEM
NGHIEP
DISTRICT HA NOI VIET NAM
CONG TY TNHH VAN TAI HANG DAU 19/70 THINH HAO 3- TON DUC THANGHANG BOT DONG DA - HA NOI
CTY TNHH XNK TM VA DV MINH HOA 336 NGUYEN VAN CU BO DE LONG BIENHA NOI

906

CT CP MEINFA SONG CONG

907

CONG TY CO PHAN TU VAN


KIEN TRUC DOTHI VA CONG TRINH
MEGARON

908

CONG TY TNHH MOT THANH


VIEN TRUYEN THONG NAM GIAO

909

CT TNHH TAN DAI HUNG

904

910
911
912
913
914
915

7/18 THUONG THANH LONG BIEN HA


NOIVIET NAM
P204-TOA NHA VP-TTCPQG-87 LANG HATHANH
CONG-BA DINH-HA NOI
20 NGUYEN CONG HOAN, PHUONG NGOCKHANH,
QUAN BA DINH, HA NOI

NGO 38 PHO DAI TU P DAI KIM Q HOANGMAI


THANH XUAN
CT TNHH TM DL VA DV VT DAI MINH 5/89C LY NAM DE HOAN KIEM HA NOIVIET NAM
VN
CONG TY TNHH MAY TINH DUC
SO 93 PHO LE THANH NGHI P.DONG TAMQ. HAI BA
CUONG
TRUNG HA NOI
CONG TY CP TU VAN XD MAXX VIET SO 202 TOA NHA C2 KHU DO THI MY DINH 1 XA MY
NAM
DINH TU LIEM HN
CT TNHH TM MAVINA
SO 6 VU NGOC PHAN LANG HA DONG DAHA NOI
CTY CP THEP VA VAT TU CHUYEN
NHA E1A TO 91 P.O CHO DUA-DONG DA- HA NOI
DUNG
CT CP THIET BI VA DO CHOI TRUONG VAN PHONG 300B THUY KHUE TAYHO HA NOI
AN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

916

CTY CP SKILLS GROUP

917

CTY TNHH G-MART VIET NAM

918

CT TNHH DV THE KY MOI S.O.J.U

919

CTY CO PHAN IDK VIET NAM

SO 20/120 PHO HOANG NGAN, PHUONGTRUNG


HOA, QUAN CAU GIAY
P8-10 CHUNG CU A1-85 HA DINH,T.XUANTRUNG,
TXUAN, HA NOI
SO 5 NGO 158 DUONG TRUONG DINH P.TRUONG
DINH Q. HAI BA TRUNG HN
503 B1 TT THANH CONG BA DINH HA NOI

920

CTY TNHH QUANG CAO HIEU QUA

XOM 9,P.LINH NAM,Q.HOANG MAI, HANOI

921
922

CONG TY CO PHAN NOI THAT HOANG XOM 3 TO 19 P.DINH CONG HA NOI


VAN
CTY CP DT V APT CNTH MANH DUNG SO 89,PHO TRAN QUOC HOAN,PHUONGDICH VONG
HAU,QUAN
CAU GIAY,TP HN

923

CTY CP DT & PT GP CONG NGHE V&V A2-15 DAM TRAU,BACH DANG,HBT,HA NOI

924

CTCP TBI VA DVU QUOC TE

925

CT TNHH V.I.T.H.A.C.O.M VIET NAM

926

VITHACOM CO.,LTD

A CH

P910-CT3A KHU DO THI MY DINH II XAMY DINH TU


LIEM HA NOI
P301 T3 TOA NHA 24T1 P.TRUNG HOA Q.CAU GIAY
HA NOI
153/3GOLDENLAND BUIL,4TH FLR
SOIMAHARDLEKLUANG I, RAJDAMRI ROAD, LUMP

927
928
929
930
931
932

CTY CP XNK VIET PAN

P510-17T10 TRUNG HOA NHAN CHINHTRUNG HOA-CAU GIAY-HN


CTY CO PHAN TM VA DV DU LICH QT 109/C9 TO HIEU-NGHIA TAN-CAU GIAYHA NOI
TLT
CTCP THUONG MAI VA CONG NGHIEP SO 29 TAP THE UBND HUYEN TU LIEM CONHUE TU
VN
LIEM HA NOI
CTY CO PHAN THUAN HAI
655 NGO GIA TU DUC GIANG LONG BIENHA NOI
CTY CP XU LY NUOC VA MOI
TRUONG MD
CT TNHH TICH HOP GP VIET NAM

C15 NGO 194/1 GIAI PHONG P.PHUONGLIET THANH


XUAN HN
16 NGO 37 TO 32 DICH VONG CAU GIAYHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

933

CTY CP GIAI PHAP DV SO

18/145 AN XA PHUC XA BA DINH HN

934

62 HO TUNG MAU HA NOIVIET NAM

935

TRUONG CAO DANG NGHE PHU


CHAU
CTY TNHH TIEN PHONG

936

CTY TNHH XNK MAY MINH ANH

937

CTY CP XNK MAY VA PHU TUNG

A CH

SO 190 PHO LAC TRUNG, PHUONG VINHTUY,HBT,


HN
TIEU KHU PHU MY, PHU XUYEN, HANOI

942

558 NGUYEN VAN CU, GIA THUY, LONGBIEN, HA


NOI, VIET NAM
CTY CP SAN XUAT DTU THANH LONG 485 TRAN KHAT CHAN THANH NHAN HAI BA
TRUNG HA NOI VIET NAM
CTY CP SX VA TM TAN NAM
SO 434 DUONG CHUONG TRINH PHUONG NGA TU
SO QUAN DONG DA HA NOI
CTY CP LUU HUNG PHAT VN
68 TRAN HUNG DAO, PHUONG TRANHUNG DAO,
HOAN KIEM, HA NOI
CONG TY CO PHAN BAO HIEM AAA- 234 NGUYEN TRAI THANH XUAN TRUNGVAN TU
CN HA THANH
LIEM HA NOI
CTY CP XNK COMPACT HPL
75 HOANG QUOC VIET, CAU GIAY,HA NOIVIET NAM

943

CTY CP LUC KY

944

VPLS LONG TAM

945
946

CONG TY CP DU LICH VA
QUANG CAOPHUONG BAC
VAN PHONG LUAT SU HUU PHAP

947

CTY LUAT TNHH BAO AN

948

VAN PHONG LUAT SU BACH MINH

949

CTY CP TM VA TB AN TOAN 24/7

938
939
940
941

P910 NO 4A, BD LINH DAM, HOANG LIETHOANG


MAI, HA NOI
7/109/79 NGUYEN SON GIA THUYLONG BIEN HN
222 BACH DANG, HOAN KIEM, HA NOI
SO 1 NGACH 6/1 NGO 6 DANG VAN NGUPHUONG
LIEN HN
P10 B12 TT NAM DONG,P.NAM DONGQ.DONG
DA,HN
101/A2 NGO 72 NGUYEN CHI THANH -P LANG
THUONG - DONG DA - HA NOI
SO 2 HEM 122/10/10 PHO VINH TUY, PHUONG VINH
TUY QUAN HAI BA TRUNG,
HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

100%
6241

A CH

950
951
952

CONG TY CO PHAN PHAN MEM


LUVINA
CTY TNHH TM VA TBCN THU DO

1001 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CGHN


P13-A13 NGO 120 HOANG QUOC VIET HNCAU GIAY
HA NOI
P 618A, TANG 6, TOA NHA VIGLACERASO 2 HOANG
QUOC VIET
436 NGUYEN TRAI TU LIEM HA NOI

953

VP LUAT SU PHAT TRIEN DOANH


NGHIEP
LONG NAM COMPANY LIMITTED

954

CONG TY TNHH LONG ANH

955

CT TNHH XNK LONG THINH

956

CTY TNHH LOI KHA

957

CTY CP TU VAN DT VA XL SONG


LY NHAN DUC TU DONG ANH HA NOI
HONG
CTY TNHH THUONG MAI PIANO VINH SO 9 KHU B HOC VIEN AM NHAC QG VNHAO NAM
LOC
O CHO DUA DONG DA HA
NOI

958

959
960
961
962
963
964
965
966

34 TRUONG HAN SIEU TRAN HUNG DAOHOAN


KIEM HA NOI VIET NAM
7 NGACH 147/67 TAN MAI, HOANG MAI,HA NOI,
VIET NAM
SO 286 ,KIM MA QUAN BA DINHHA NOI VN

CTY TNHH XD- TM VA DV THAI NAM P 901 NHA CT3-3 KHU DO THI MOI METRI HA - HA
NOI
CN 2 CTY CP DUOC PHAM TBI Y TE
SO 44 LE DAI HANH HA BA TRUNG HNVIET NAM
HN
CT TNHH PT CONG NGHE DUC BACH SN 36 KDT MOI DINH CONG, DINH CONGHOANG
MAI, TP HA NOI
CONG TY CO PHAN VAN TAI VA
115 PHO LE DUAN,P.CUA NAM,Q.HOANKIEM,HA
THUONG MAI LIEN VIET
NOI
CTY TNHH QC VA TCSK THIEN
SO 41/26 NGUYEN HONG DONG DA HN
TRANG
CONG TY CO PHAN LINH NAM
17, NGACH 218/64 LAC LONG QUAN, CUM10, P
BUOI, Q TAY HO, HA NOI
CTCP TM DU LICH VA VAN TAI ANH
143 HOANG VAN THAI,THANH XUAN,HANOI
DUC
CONG TY CO PHAN DAU TU VIET
SO 8, NGO 40, NGUY NHU KON TUM,NHAN CHINH,
NAM.
THANH XUAN, HANOI,

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

967
968

CN CTY TNHH THUONG MAI LINH


ANH
CTY TNHH SX VA TM LINH NGOC

969

CONG TY CO PHAN NIKA

970

CTTNHH PT VAN HOA VA TT LIEN


VIET
CTY TNHH CN VA TT TAM NGUYEN

971
972
973
974
975
976

CT TNHH MTV XD CAU DUONG SO


18.6
CONG TY CO PHAN LICOGI 13
CTCP VAT LIEU XAY DUNG VA PHU
GIA LICOGI 13 - IMAG
CONG TY TNHH Y TE TRI DUC
CTY TNHH MY PHAM THAO DUOC
BAO LONG

100%
6241

A CH
SO 32 TRAN DUY HUNG P.TRUNG HOA QCAU GIAY
TP HA NOI
136 NGUYEN THAI HOC, DIEN BIEN, BADINH,
HANOI
SO 201A,DUONG MINH KHAI,P.MINH KHAIQUAN
HAI BA TRUNG, HA NOI
15 LO DUC PHUONG PHAM DINH HO HAIBA TRUNG
HA NOI
P0960 NHA OTC3D KHU DO THI CO NHUE,XA CO
NHUE, TU LIEM, HA NOI , VN
T1 VA 2 TOA NHA LICOGI18, KCN QUANGMINH, ME
LINH, HA NOI
KHUAT DUY TIEN, NHAN CHINH, THANHXUAN, HA
NOI
KCN QUANG MINH, ME LINH, HA NOI
SO 219,LE DUAN,NGUYEN DU.HAI BATRUNG,HA
NOI
THON LA GIAN XA CO DONG SON TAY HANOI

977

CTY CP TM VA DL RONG VIET

55 TRAN QUANG DIEU-DONG DA-HN

978

CTY CP DAU TU TM PT CN VA TT
VNNET
VIET NAM PAYMENT
SOLUTION JOINT
CTY CP DAU TU XAY LAP CHIEN
THANG
CTY CP CONG NGHE Y DUOC HA NOI

SO 2 NGO 129/2 NGUYEN TRAI, THUONGDINH,


THANH XUAN, HA NOI
SO 22 LANG HA-P.LANG HA-Q.DONG DA-TP
HA NOI
SO 94 DUONG QUANG HAM P. QUAN HOACAU
GIAY HA NOI
SO 37 NHA A, NGO 109 DUONG TRUONGTRINH, TX,
HA NOI
144 NGUYEN KHUYEN VAN MIEU DONG DAHA NOI

979
980
981
982
983

CONG TY TNHH THUC PHAM LE


MINH
CONG TY TNHH DAU TU LE MINH

984

TTC

XOM 5 NINH HIEP GIA LAM HA NOI


CUM CONG NGHIEP NGHIA MY,THI XATHAI
HOA,NGHE AN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

985

CTY TNHH TM VA XNK HA DO

986

CTY TNHH KTS LE DUY KHOA VA


CAC CS
CT TNHH TM VA DV QUOC TE LE HAN A13/12 DAM TRAU, BACH DANG, HAI BATRUNG, TP
HN
CTY LUAT TNHH LEGALMAX
NGUYEN SON GIA LAM HA NOI.

987
988
989

A CH
SO 5B NGO 251 KIM MA,BA DINH, HA NOI
,VIET NAM
SO44, BT2, BAC LINH DAM, HOANG MAI,HA NOI

993

CONG TY TNHH KY THUAT DUC ANH 54B PHO BA TRIEU,PHUONG HANG BAI,QUAN
HOAN KIEM HN
CONG TY TNHH SITECH VIET NAM
110 E4 BACH KHOA-HAI BA TRUNG HANOI VIET
NAM
CTY TNHH GIAIPHAP TRUCTUYEN
P404 SO 115 PHAO DAI LANG LANGTHUONG DONG
DONGSON
DA HN
CT CP DT TM XAY LAP AN BINH
19/6 NGUYEN TRAI, KHUONG TRUNG,THANH
XUAN, HA NOI
CTY TNHH TU VAN QUAN LY LEAN
21, NGACH 199/10,NGO 199, THUY KHUEHANOI

994

CTY CP DAI LOI

995

CT LUAT TNHH ANH DUONG VIET

996

999

CTY CO PHAN CN DI DONG DA UNG


DUNG
CT TNHH VT KHOA HOC KY
THUAT (LASI)
TT NGHIEN CUU SUC KHOE MOI
TRUONG
CTY TNHH VAN DAT THAI BINH

1000

CONG TY TNHH TIN THINH PHAT

1001

CTY CP XNK CONG NGHE DAI VIET

1002

CONG TY TNHH MAI HANH

990
991
992

997
998

KHU CONG NGHIEP DINH TRAM VIET YENBAC


GIANG
CAN HO 2.9 NHA A1(T5C) KHU TAP THEQUAN DOI O
CHO DUA DONG DA HN
60 NGO 95/8 CHUA BOC HA NOI
345 KIM MA, NGOC KHANH, BA DINH, HN
SO 4 PHO BA HUYEN THANH QUAN, BADINH, HN
17 NGACH 173/137 HOANG HOA THAM, PHUONG
NGOC HA, Q.BA DINH, HA NOI
119B BUI THI XUAN, P. BUI THI XUAN,Q. HAI BA
TRUNG, TP HA NOI
8 NGACH 81/14 NGO HOA BINH 7 MINH KHAI HAI
BA TRUNG HN VIET NAM
P37-A1 KHU TT GIANG VO-P.GIANG VO- QBA DINH
TP HN

6000 GIM C MARKETING H NI

100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1003

CTCP PTRIEN CNGHE XDUNG HA NOI SO 48 THI SACH P.NGO THI NHAM Q.HAIBA TRUNG
TPHN
CTY CP PM VA TT QUOC TE BA SAO
T1 SN 102 A7 TT DONG XA TO 12 P.MAIDICH Q.CAU
GIAY -HN
CONG TY CP CN HAI LONG
P403 NHA D11 TT NAM DONG,NAM DONGDONG
DA, HA NOI
CT CP DT VA TU VAN TM V
39 MAI HUONG BACH MAI HAI BA TRUNGTP HN

1004
1005
1006
1007

A CH

CT CP THANH GIAO MIEN BAC LAM


DUY
CTCP 2T VIET NAM

9 A7 TT DHNN TRAN QUOC HOAN DICH VONG HAU


CAU GIAY HA NOI VIET NAM
15 HOANG DIEU, BA DINH HA NOIVIET NAM

1010

CTY CP TRUYEN THONG VA XD LA


GIANG
CTY TNHH DL,DV VA TM LAC VIET

23/228 LE TRONG TAN DINH CONG HOANGMAI HA


NOI VIET NAM
65 A4 VAN CHUONG DONG DA HA NOIVIET NAM

1011

CTY TNHH DT VA PT HOA ANH DAO

156 YEN PHU-TAY HO-HA NOI

1012

CTCP DAU TU LAC HONG

198 QUAN NHAN-THANH XUAN-HA NOI

1013

1017

CTY CP HCHAT TBI PHONG TN VA


NHA SO 13,LO 1B,KHU DO THI MOITRUNG
CNGHE
YEN,P.TRUNG HOA,Q.CAU GIAY,HN
CHI NHANH CTY CO PHAN KY THUAT SO 23 TO 60 PHUONG YEN HOA QUAN CAUGIAY HA
MOI
NOI
CT CP TU VAN VA DAU TU
P909 CT6 DTM MY DINH II DUONG
VIEN DONG
PHAMHUNG TU LIEM HA NOI
CT TNHH KT VA TV DOANH NGHIEP 237/33A PHAM NGU LAO PHAN CHU TRINHHOAN
KTC
KIEM HA NOI VIET NAM
CTY CP KTA
19 NGO 158 PHO NGOC HA- BD HN

1018

CTCP DTU TM BAC VIET

16/6A THANH CONG BA DINHHN

1019

CT CP DT KHOANG SAN VIET BAC

1020

CONG TY CO PHAN K.O.S.C.O

11/83 DAO TAN, NGOC KHANH, BA DINHTPHN, VIET


NAM
SO 8/61 TRAN DUY HUNG CAU GIAY HNDUONG TP
HAI PHONG

1008
1009

1014
1015
1016

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1021

CT CP DAU TU KOMAX VIET NAM

1022

CTY TNHH CONG NGHE K.I.P

1023

CTY TNHH CONG NGHE BAO AN VN

1024

CTY TNHH TM&DT CN BACH KHOA

1025

CT TNHH TM VINH HUNG

1026

CTY CP VAT TU YTE HA NOI

SO 101 PHO VONG PHUONG DONG TAMQUAN HAI


BA TRUNG HA NOI
SO 61 NGO 167 TAY SON DONG DA HNVIETNAM

1027

CTCP THIET KE KINESIS

P 102 SO 26 LIEU GIAI CONG VI BADINH HA NOI

A CH
P116,K12 DO THI MOI VIET HUNG GIANGBIEN LB
HA NOI
P102B17C TAP THE MAI DONG, PHUONGMAI DONG,
Q. HOANG MAI, HN
SO 37 HO DAC DI, P NAM DONG, Q DONGDA, TP HA
NOI
69 LE THANH NGHI-HOANG MAI-HA NOI

1028

CTY CP DL VA TRUYEN THONG VN

So 1 to 1 Giap Nhat Nhan Chinh Thanh Xuan Ha Noi

1029

CTY TNHH KIM THANH

81 HANG THAN, BA DINH, HA NOI, VIETNAM

1030

CTY TNHH THUONG MAI KIM MA

86 LO DUC HAI BA TRUNG HA NOI

1031

CT TNHH TM QUOC TE THIEN AN

P202-NHA A4-KHU TT THANH CONG- BADINH-HN

1032

1035

CTY CP TM VA CP NHANH KIM LONG SO 8, NGO 123, TRUNG KINH, TRUNG HOA, CAU
GIAY, HN
CONG TY CP KIM LOAI MAU
19 TRIEU VIET VUONG, BUI THI XUAN,HAI
BAC HA
BA TRUNG, HA NOI
CONG TY TNHH KIM LIEN
SO 16 NG 4 PHO HOA LU P.LE DAI HANHHAI BA
TRUNG HN
CTY CP TM DL VA XNK HA NOI
502 HOANG HOA THAM TAY HO HN

1036

CTY CP THE GIOI SO TRAN ANH

1033
1034

1037
1038

1174 DUONG LANG, PHUONG LANG THUONGDONG


DA, HA NOI
CTY CP XAY DUNG KIEN TRUC NHIET 116- HOANG VAN THAI - KHUONG MAITHANH
DOI
XUAN - HA NOI - VIET NAM
CTY CP KIEN TRUC DUONG DAI
SO 18KTT TRUONG NGUYEN HUE, NGUYENTRAI,
HA DONG, HA TAY

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1039

CTY CP CN VA DT 2K

SO 32 PHO DONG QUAN, QUAN CAU GIAYHA NOI

1040

CTY TNHH DV VA TM VIETKAE

4/78 TO 6 NGOC THUY LONG BIEN HN

1041

63 TT CONG AN (HATAY CU) MO LAOHA DONG HN

1042

CTY TNHH TM VA DV KHONG GIAN


XANH
CT CP KHONG GIAN DONG A

1043

CTY TNHH GP TK VA XD VNTOWER

1044

CONG TY CO PHAN SAO VANG VIET


NAM.
CTY CP TM VA KHAO SAT AN HUNG

1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052

CTY TNHH BAO BI VA TM KHANH


HUE
CT CP DT TM KHANG NAM

A CH

LO C15 KHU TAI DINH CU 2,8HA MAIDICH, CAU


GIAY, TPHN
P413 TOA NHA RESCO B15, DAI KIM,HOANG MAI,
HA NOI
SO 4, LANG HA, THANH CONG, BA DINH,HA NOI
SO NHA 131 NGO 291 LAC LONG QUANHN
1/6 PHAM VAN DONG-QUOC OAI-HA TAY PROVINCE
TO 10, CU KHOI, LONG BIEN,HA NOIVIET NAM

CT TNHH DT VA DU LICH QUOC TE


SO 51 NGO 191 MINH KHAI P MINH KHAIQ HAI BA
VIET
TRUNG TP HA NOI
CTY TNHH THIET BI KH CN KHAI
P5 - H4,TO 26,PHUONG DICH VONG,CAUGIAY, HA
MINH
NOI
CTY TNHH TV-TK XD TUONG LAI MOI SO 1 -NGO 16 HOANG CAU-DONG DA- HNDONG DA
DISTRICT-HA NOI-VIETNAM
CTY CP QUA TANG CHUYEN
8/198 LE TRONG TAN P.KHUONG
NGHIEP
MAITHANH XUAN HA NOI
CN CTY CP DV BVE THANG LOI
118 A1 TT BUU CHINH VIEN THONGNGUYEN
KHANH TOAN QUAN HOA
CG HN

1053

CTY TNHH PT KTE HOA VIET

1054

CONG TY CO PHAN THUONG MAI


DIEN TU KBT

C8C GIANG VO, PHUONG GIANG VO, QUANBA


DINH, THANH PHO HA NOI
247 NGUYEN KHANG CAU GIAY HA NOI

1055

CTY TNHH NOI THAT VA QC TAO MY P206 B5 KTT VINH HO NGA TU SO DONGDA HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1056

CTY CO PHAN XUAT NHAP KHAU


KAO DAT
CTCP TVTK KIEN TRUC NT VA CQ
KAM
CTY TNHH VL MOI & CHUYEN GIAO
CN NL
CTY CP KAEMI VIET NAM

KM 9, NGOC HOI, HOANG LIET, HOANGMAI, HA


NOI
PAE4,CUM E10 PHUONG THANH XUAN BACQUAN
THANH XUAN-HA NOI
P307 B4 TT THANH CONG QUAN BA DINHTP HA NOI

1063

P201-F8,NGO 238 NGUYEN TRAI THANHXUAN


QUAN THANH XUAN-HN
CTY CP SX KINH DOANH PHIM K5 VN SO 58B PHO BA TRIEU PHUONG HANG BAQUAN
HOAN KIEM HN
CTY TNHH KDTM VA DV VIET NHAT SN 5/66 DINH DONG BACH MAI THANH NHAN HAI
BA TRUNG HA NOI
CTY CP TM XUAT NHAP KHAU KTH 47 NGACH 8 NGO 433 DONG KIM NGUU VINH TUY
HAI BA TRUNG HA NOI
CTCP NETVIET DAU TU VA PTCN
32/185 CHUA LANG DONG DA HN

1064

CT TNHH TV DT VA TM NHAT VIET

TANG 6-60A NGUYEN CHI THANH HA NOI

1065

SO 2, A3, K83, TO 15, YEN HOA, CAUGIAY, HN

1066

CTY TNHH TRANG TRI NOI THAT


LACEY
CONG TY TNHH GIAI TRI DAU TAY.

1067

CONG TY CP JIDOKA VIET NAM

1068

CONG TY TNHH KNH

1069

CTY TNHH THIET BI Y TE VIETNHAT .


CONG TY TNHH GIAY NAM GIANG

1/389/17/15 TO 40 DUONG NGUYEN PHONG SAC


KEO DAI-HA NOI
SO 8 CAT LINH, DONG DA, HA NOIICT, HA
NOI
18BT5 PHAP VAN TU HIEP HOANG LIETHOANG MAI
HA NOI VIET NAM
KHU CN DINH TRAM,VIET YEN,BAC GIANG

1057
1058
1059
1060
1061
1062

1070

A CH

SO 14, NGO 378, NGACH 47 LE DUAN,DA, HN

1071

CHI NHANH CONG TY TNHHH DU


LICH THUONG MAI TAN
DONG DUONG , TAI HA NOI

12 HANG CHUOI ,HAI BA TRUNG , HANOI

1072

CTY CP DTXD ITOM VN

P201 C5B PHO HOANG NGOC PHACHLANG HA HA


NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1073

CT TNHH DT VA PT THUONG
NGHIEP(ITD)
CT CP TRUYEN THONG VA TM QUOC
TE
CT TNHH IQ.NET

1074
1075
1076
1077

CTY TNHH IN VA THUONG MAI VIET


ANH
CTCP THUONG MAI QUOC TE VA TU
VAN DAU TU INVECON

A CH
HA NOIHA NOI
SO 22 NGO 125 PHO VINH PHUC, PHUONGVINH
PHUC BA DINH HA NOI
N15 KHU X2A YEN SO HOANG MAI HA NOIVIET
NAM
SO 8 NGUYEN HONG LANG HA DONG DAHA NOI
VIET NAM
P3B TANG1, TRUNG TAM QTE, 17 NGOQUYEN,
HOAN KIEM, HN

1078

CTY CP TU VAN GIAO DUC TM VA DT SN 31A TO 6 TAN XUAN XUAN MAI CM HN

1079

CTY CP IN TUAN DUNG

1080
1081
1082
1083

SO 131 PHO CU LOC, P.THUONG DINH, QTHANH


XUAN, TP.HA NOI
CONG TY TNHH TM VA XD VINH VAN SO 1 NGO 178 THAI HA DONG DA HNHUYEN DONG
ANH TP HA NOI
CTY CO PHAN SAN XUAT VA
TO 17 KHU GA, TT VAN DIEN, THANHTRI, HA NOI
THUONG MAIINTIMEX HA NOI
CONG TY TNHH TUONG MINH
12 HOANG CAU, O CHO DUA, DONG DA HN

1084

CTY TNHH NGUOI KHAM PHA CHAU P1003, TOA NHA 25 LANG HA, THANHCONG, BA
A
DINH, HA NOI
CTY CP SX VA THUONG MAI TIN DAT 19 NGO 46 NGOC HOI,HOANG MAI,HA NOIDUA
WARD,DONG DA DIST, HA NOI,
VN

1085

C.TY TNHH NAM KHANH

VIET NAM

1086

CT CP DAU TU VA PT MINH PHAT

1087

CTY CP DAU TU&TU VAN XD


TRUONG AN
CTY CP KIEN TRUC XAY DUNG VIET
Y
CT CP DAU TU CAT TUONG

SO11 NGACH 4/14 NGO PHUONG MAIP. PHUONG


MAI DONG DA HN
P411 LO A D5 KHU DTM CAU GIAY PDICH VONG
HAU CAU GIAY HN
SO 15/8 THAI THINH DONG DA HN

1088
1089

SN 59 NGO TU DO PHO DAI LA PHUONG DONG TAM


HBT HN VN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1090
1091

CTY TNHH IN VA QCTM HOANG VIET SO 60-C10 TT KIM LIEN-PHUONG KIMLIEN- QUAN
DONG DA-HN
CTY CP CONG NGHIEP VIET- MY
TT GIA BINH - GIA BINH - BAC NINH

1092

CTY CP TM & DL NGOI SAO DO

1093

CTY CP VIET TRI TUE

1094

CTCP DTU TM VA XNK TMTVN

1095

CTY TNHH TICH Y

A CH

35- HOANG VAN THAI- KHUONGTRUNG - THANH


XUAN-HA NOI- VIET NAM
915 NHA CT4 - KHU DO THI MY DINH- METRI - XA
ME TRI - TU LIEM - HA NOI
SO 28B,NGO 132,DUONG CAU GIAY PHUONG QUAN
HOA QUAN CAU GIAY HA
NOI

1100

55 VAN MIEU, PHUONG VAN MIEU, QUANDONG


DA, TP HA NOI
CTY TNHH NGHIA ANH
SO25 NGO1 PHO NGUYEN AN NINH, TO70P.
DONG TAM, Q.HAI BA TRUNG, TP HN
CTY CP ITFOCUS VIET NAM
P302 D8 TT THANH CONG P THANH CONGQ BA
DINH HA NOI
CTCP DUOC PHAM HOANG GIANG
P1104 TOA NHA 71 NGUYEN CHI THANHDONG DA
HA NOI
CTY CP TBI KT VA DO CHOI AN TOAN XOM 8 CO NHUE TU LIEM HA NOI
VN
CTY CP TM CN VA DV A CHAU
91 KHUAT DUY TIEN THANH XUAN HN

1101

CTY CP TM VU HOANG GIA

LAI HOANG YEN THUONG GIA LAM HANOI

1102

CTY TNHH DICH VU HK V& T

1103

CT CP PT PM VA TT VNPEC

P1416 CHUNG CU VUON CHUOI SO 10 HOALU HBT


HA NOI VIET NAM
SO NHA 15, NGO 191, MINH KHAI, HAIBA TRUNG,
HA NOI

1096
1097
1098
1099

1104
1105
1106

CTCP TRUYEN THONG DA PHUONG


TIEN VN
CTY CP DT VA DV VT VCOM

12A3 LY NAM DE, HA NOI


N1/27 XOM DUE QUAN HOA CAU GIAYNH HA NOI

CTY TNHH DU LICH BINH MINH VIET NHA SO 7 NGACH 1 NGO 132 CAU GIAY,HA NOI
NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1107

CONG TY CO PHAN VINAPOL

1108

CT CP VN THAI BINH DUONG

1109
1110

CTY TNHH TM-DV VE SINH CN VIET


XANH
CTY CP DAO TAO VA TM SAO VIET

1111

CONG TY CO PHAN TRI TUE VIET

1112

1117

CONG TY TNHH NHA NUOC MOT


THANH VIEN SACH HN
CONG TY CP VIET-HANFRIENDS
CTY TNHH THUONG MAI VA TIN HOC
RONGVIET
CTY TNHH VANG BAC DA QUY KIM
LINH
CTY TNHH TRUYEN THONG VUOT
LEN
CTY TNHH TM VA PT CN THINH PHAT

1118

CT CP CNGHE THIEN DUC

SO 366A, C7, NGO 182, TAN MAI, HOANG MAI, HA


NOI
293 TRAN KHAT CHAN THANH NHAN HAI BA
TRUNG HA NOI
SO 1 TO HIEU HA NOI VIET NAM

1119

CONG TY CP THE GIOI BEP

SO 236 KHAM THIEN DONG DA HA NOI

1120

CONG TY CP THOI TRANG THANH


HANG
CTY CP TM VA CN DT VIEN THONG
TES

SO 9 CHO HOM, PHO HUE, QUAN HAI BATRUNG HA


NOI
P104A-A13 TT THANH XUAN BAC, PHUONGTHANH
XUAN BAC, THANH
XUAN,HN

1122

CTY CP DT VA PT CONG NGHE

1123

CTY TNHH GIAI PHAP MO ANH


DUONG

12A DINH CONG TRANG P PHAN CHU TRINH Q


HOAN KIEM TP HN
4 NGO 124/22/66 AU CO YEN PHU TAYHO HA NOI

1113
1114
1115
1116

1121

A CH
B12A NGO TRAN DUY HUNG TRUNG HOACAU
GIAY HA NOI
P107 SO 127 NG PHONG SAC DICH VONGHAU CAU
GIAY HA NOI VIET NAM
P10B-B11 KTT CTY XD SO 1-THANH XUANBACTHANH XUAN-HA NOI
SO 10A DAY M4, BAC LINH DAM, HOANGMAI, HA
NOI
D1708 TN 18T1 KDT TRUNG HOA NHANCHINH LE
VAN LUONG TX HA NOI
VN
17NGO QUYEN-HOAN KIEM-HN
48 AU TRIEU, HANG TRONG, HOAN
KIEMHA NOI
P3 C3 TAP THE UY BAN KE HOACH NHA NUOC
QUAN HOA CAU GIAY HA NOI
122 BA TRIEU NGUYEN DU HAI BA TRUNGHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1124

CONG TY CO PHAN SPR VIET NAM

1125

CT TNHH P.MEM VA DV MANG


CLICKSOFT
CT CP XT TM VA QC S.M.A.R.T

1126

A CH
SO 112, LUONG THE VINH,THANH XUANBAC,
THANH XUAN, HA NOI
PHONG 211 PHO DOC THO LAO, QUAN HAIBA
TRUNG, HN
PHONG 104, D3 TT GIANG VO, PHUONGGIANG VO
QUAN BA DINH TP HN

1127

CTCP DV TM VA DT CONG NGHE 3X

1128

CTY CO PHAN SAPIO

1129

CTCP BAT DONG SAN VIET NAM

1130

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA


DAU TU KHU DU LICH SINH
THAI

1131

CT CP PHUC THANH VIET NAM

1132

CONG TY CO PHAN PHUC SANG

1133

CTY CPSX CN VA TM HAI NAM

1134

CTY CP DTTC PHUONG HOANG

1135

CT TNHH TM VA DV SAO PHUONG


DONG
CONG TY TNHH MOT CHAU A

1136

SN 12-14 HANG HANH HANG TRONG HOANKIEM


HN
SO 16 NGO 214 THUY KHUE TAY HO HANOI
PHONG816-CT4,KHU DO THI MY DINH2,XAMY
DINH,HUYEN TU LIEM,HN
TANG 4.1 CT1 TOA NHA VIMECO2 NGO218 DUONG
TRAN DUY HUNG TRUNG HOA
27HUONG VIEN DONG NHAN HAI BA TRUNGHA
NOI VIET NAM
338 BA TRIEU LE DAI HANH HAI BATRUNG HA NOI
VIET NAM
30B DOAN THI DIEM PHUONG QUOC TUGIAM HA
NOI
P224 T2 KHACH SAN BINH MINH 27 LY THAI TO
HOAN KIEM HA NOI
SO 1 TRANG TIEN QUAN HOAN KIEM HNVIET NAM
74 XUAN DIEU, TU LIEN, TAY HO, TPHN

1137

TRUNG TAM DAO TAO CHUYEN GIA


MANG QUOCTE
BACH KHOA NPOWER OF BMI

188 DIEN BIEN PHU P6 Q3 TP HCM

1138

CTY CP NOI THAT CD & H

1139

CTY TNHH SX VA TM MAT TROI MOI

TO 4 YEN DUYEN,P YEN SO QUAN HOANGMAI TP


HA NOI
19/604-NGOC THUY LONG BIEN HA NOI

1140

CONG TY CO PHAN NAXIMCO

189 P.DAI LA P.DONG TAM Q.HAI BATRUNG HA NOI


VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1141
1142

CTY TNHH THUONG MAI NAM


VUONG
CTY CP DAU TU MENO

1143

CTY TNHH QUAN LO

1144

CTY TNHH MALTHOP VIET NAM

1145

CTY TNHH LE EM

1146

CTCP DT TM VA PT LAM ANH

1147

CONG TY CO PHAN CHIEU SANG VA


THIET BI TOAN BO
KK

1148

1150

CONG TY TNHH SAN XUAT VA


THUONGMAI KINH BAC
CTY TNHH DONG NAM A KIM LOAI
MAU
CT TNHH TM UD CN KIM LE

1151

VP LUAT SU KHL

1149

A CH
1-A8 TTDHSPNN DHQG DICHVONG
CAUGIAYHANOI VIET NAM
SO 29 LO 4 DEN LU 1 HOANG MAI HNN THU,
Q.HOANG MAI HN VIET NAM
60 HEM 481/69/72 NGOC LAM THUONGTHANH
LONG BIEN HA NOI
TANG 3, SO 3, LO14B, TRUNG HOA,Q.CAU GIAY, HA
NOI
P208 D5 TO 80 DICH VONG CAU GIAY HNVIET NAM
KIOT 05+06 NHA CT8A KDTM VAN QUANHA DONGHA NOI
SO 88 NGO THI NHAM HAI BA TRUNGHA NOI

LO A19 TO 100 HOANG CAU, O CHO DUA,DONG DA,


HN
SO 1, PHO GIAP BAT, P. GIAP BAT, Q.HOANG MAI,
HA NOI, VIET NAM
1/175/18 TO 55 P.DICH VONG HAU Q.CAU GIAY HA
NOI VIET NAM
10 NGO 35 CAT LINH DONG DA HN

1152

CTY TNHH PHU MY HUNG

1153

CTY TNHH TM DV VA TV JOLEN

1154
1155
1156

SO 2, NGO 93, NGACH 20, HOANG VANTHAI,


KHUONG TRUNG ,THANH
XUAN, HN

SO 114B YET KIEU, P NGUYEN DU, QHAI BA


TRUNG, TP HA NOI
CTY CP TM VA NOI THAT JIA
T2 TOA NHA BAO LONG, SO 3 DO HANHHAI BA
TRUNG HN
CTTNHH XDCSHT IN BBI & TM HUNG 4C4 KHU DTM DONG XA, CAU GIAY, HA NOI VIET
LINH
NAM
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN 6 LE THANH TONG QUAN HOAN KIEM HN
TP HO CHI MINH CHI
NHANH HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1157

CT TNHH VT VA CN TT HONG QUANG 221 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HA NOIVIET NAM

1158

CTCP DT VA PT QUE HUONG

1159

CTY TNHH MTV TM VA DL CAT LINH

1160

1164

CTY TNHH LU HANH HUONG GIANG


HA NOI
CTY TNHH T.THONG DIEU KHIEN
HOA BAN
CTCP MAY TINH VA CN TRUYEN
THONG HN
CTY TNHH KIEM TOAN VA DV TU
VAN HN
CTY TNHH XAY DUNG GIA KHANH

1165

CT CP HOI TU SO TOAN CAU

1166

CN CTY TNHH DICH VU HA THIEN

1167

CONG TY CO PHAN F.A

1168

CTY TNHH CSSK VA SAC DEP PHAP


VIET

P606 TANG 6 TOA NHA 23 LANG HATHANH CONG


HN
24/26 BUI DINH TUY, PHUONG 26, QUANBINH
THAN, VIET NAM
GIAN HANG SO12, TTTM BIGC, SO222,TRAN DUY
HUNG,TRUNG HOA,CG,HN

1169

CONG TY CO PHAN ELDORADO

P410/175 GIANG VO DONG DA HA NOIVIET NAM

1170

CONG TY CO PHAN CONG NGHE


CHUYEN NGHIEP EIT
CTY CP EAC VIET NAM

SO 31 PHO YEN THE-BA DINH-HA NOIHA NOI

1161
1162
1163

1171

A CH

10B TO 87 HOANG CAU PHUONG O CHODUA DONG


DA HA NOI
P1508 CT3A VAN QUAN HA DONG HA NOI
SO 99 PHO BA TRIEU PHUONG NGUYEN DUQ. HAI
BA TRUNG TP HA NOI
SO 15 NGACH 21 PHUONG MAI -P PHUONGMAI HA
NOI
7 HA DINH THANH XUAN TRUNG TX HANOI VIET
NAM
TANG 10 TOA NHA V.E.T 98 HOANG QUOCVIET HA
NOI
SO 54 THO NHUOM, TRAN HUNG DAO,HOANKIEM,
HA NOI, VIET NAM
SO 34 TRUNG LIET, DONG DA HN

P301 NHA SO 1 NGO 120 TRUONG CHINHPHUONG


MAI. DONG DA. HN. VN
P506, TOA NHA SAO BAC, SO 4 DA TUONG, TRAN
HUNG DAO, HOAN KIEM, HA NOI

1172

VAN PHONG DAI DIEN CONG


TY CO PHAN CONG NGHE TRUYEN
THONG DTS

1173

CT TNHH GIAI PHAP PHAN MEM DTN TANG 19 27 HUYNH THUC KHANGHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1174

CTY CP DAU TU VA PHAN PHOI DTJ

SO 4 A24 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOIVIET NAM

1175

CONG TY CP CO DIEN LANH BACH


KHOA
CTY CP BAT DONG SAN DAT MOI

58 TON DUC THANG DONG DA HA NOINOI

88 - 70 HOANG VAN THU - HOANG MAIHA NOI

1178

DAI LONG CONSULT AND


COMMERCIAL
CT CP TUVAN DAU TU CVS

1179

CTY CP DTTM CUOC SONG VIET

1180

CTY TNHH TM VA CCDV DU LICH VN 226 PHO NGOC LAM PHUONG NGOC LAMQUAN
LONG BIEN HA NOI VN
CTY TNHH NGUON LUC CFO
16H PHUNG HUNG, P.HANG MA, Q. HOANKIEM, HA
NOI
CTCP CONG NGHE BACH KHOA HA 55 YEN NINH BA DINH HN
NOI
CTY CP GIAO NHAN CON ONG
160(LAU 4) NAM KY KHOI NGHIA P6.Q3 TP HO CHI
MINH VN
CT TNHH KT BROWN VA CONG SU
P902, SO 18, YEN NINH, TRUC BACH,BA DINH, HA
NOI
CTY CP MAT TROI CHAU A
9B PHO DA TUONG,P.TRAN HUNG DAO,Q.HOAN
KIEM,HN
CTY CP XUC TIEN TM VA DU
SO 26B, VAN HO2, LE DAI HANH,HAI BA
LICH APRO
TRUNG, HA NOI
CT CO PHAN ALPHANAM CO DIEN
02 DAI CO VIET HAI BA TRUNG TP HN

1176
1177

1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191

A CH

46 TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOIVIET NAM

D5 P105 TT NGHIA TAN DICH VONG CAUGIAY HA


NOI
54/132 CAU GIAY HA NOI

CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA SO 62 HANG BUOM PHUONG HANG BUOM HOAN
DU LICH KIEN
KIEM HA NOI
CTY CP AN XUAN
SO 93 PHO LANG HA, QUAN DONG DAHA NOI
CT CP CNTT VA TRUYEN THONG
ALPHANAM
CTY CP DAU TU CHAU A

SO 2 DAI CO VIET-LE DAI HANH-HN


XOM CHUA THON NHAT TAO XA DONG
NGACHUYEN TU LIEM HA NOI VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1192

CTY CP KIEN TRUC VA XD ACC VN

1193

CTY CO PHAN 7GMT

1194

CTY CP 2NG VA CONG SU

1195

CTY HOP DANH KIEM TOAN HA NOI

1196

CONG TY CP KHOANG SAN


C&T
CONG TY CO PHAN BTV

1197
1198
1199

VAN PHONG CONG CHUNG THANG


LONG
CT CP QUANG CAO DONG NAM A

A CH
P34 H6 TT KIM LIEN, P.KIM LIEN,Q.DONG DA, HA
NOI
SO 94 PHO PHU VIEN PHUONG BO DEQUAN LONG
BIEN HA NOI VIET NAM
P 316, H9 PHUONG THANH XUAN NAM, QUAN
THANH XUAN, HA NOI
TANG 10 TOA NHA VET 98 HOANG QUOCVIET HA
NOI VIET NAM
P1012,CT20D,KHU DO THI VIET HUNG,P.GIANG
BIEN,LONG BIEN, HA NOI
174 HOANG NGAN PHUONG TRUNG HOAQ CAU
GIAY TP HA NOI
SO 54 TRAN NHAN TONG Q. HAI BATRUNG HA NOI
VIET NAM
616 DUONG BUOI P.VINH PHUC BA DINHHA NOI
VIET NAM

1200

CTY CPHAN THIET KE XAYDUNG


INDOGC

1201

CTY CP TM TONG HOP DONG DUONG 17 PHUC TAN HOAN KIEM HA NOIVIETNAM

1202
1203

CTY TNHH HE THONG CONG NGHIEP LO D8 KCN HA NOI DAI TU SO 386NGUYEN VAN
VN
LINH LB HN VN
CT CP TM VA DV KY THUAT INCOMEX 371 HOANG HOA THAM, LIEU GIAI, BA DINH, HN

1204

CTY TNHH DT VA TM TRANG LINH

1205
1206
1207

SO 14 - NGO 190 - DUONG NGUYEN TRAIP.THUONG


DINH - Q.THANH XUAN HN

PHONG 1105 CHUNG CU 181 NGUYENLUONG BANG


HN
CTY CP TU VAN DAU TU VA XD QUOC 202 NHA F5 KDTM YEN HOA TRUNG YENCAU GIAY
TE.
HA NOI VIET NAM
CTY TNHH IN BAC BO
60 CUA BAC, BA DINH, HA NOIDISTRICT, HANOI
CITY, VIETNAM
CONG TY CO PHAN DAU TU XAY
T4 SO623 DUONG LA THANH-HN
DUNG CONG NGHIEPNGHIEP LUYEN
KIM
VA DO THI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1208

CTY CP TBI CN VA XD HA NOI

478 MINH KHAI VINH TUY HBT HN

1209

CTY CP TDH VA MAY CONG NGHIEP

1210
1211

CT CP DTXD VA CG CONG NGHE


QUOC TE
CT TNHH TONG CTY DTU VIET NAM

1212

CTY TNHH TAM TRI VIET

SO 32B-D3 NGO 190 LO DUC DONG MAC HAI BA


TRUNG HA NOI
P1107 NHA N01 DICH VONG- QUANCAU GIAY TP HA
NOI
SO 9 NGO 84 PHO NGOC KHANH PHUONGNGOC
KHANH BA DINH HA NOI
86 THUY KHUE-TAY HO-HA NOIVIET NAM

1213

CTY CO PHAN HOANG CORP

1214

CONG TY TNHH TU VAN PT DONG


DUONG
VIETNAM ICOM

1215
1216
1217

CTY TNHH TVAN KTHUAT CO DIEN


LANH
CTY CP XDTM VA DV HAI AU

1218

CTY CP TB VAT TU Y TE H VA X

1219

CONG TY TNHH KANG HWASEONG


VINA
CONG TY TNHH XUAN LOC
THO
CTY TNHH VANG-BAC-DA QUY HUY
THANH
CONG TY CO PHAN HUY PHONG

1220
1221
1222
1223
1224
1225

A CH

P702, SO209 GIANG VO, CAT LINH,DONG DA, HA


NOI
SO 28 NGACH 2 NGO 125 TRUNG KINH CGHA NOI
30, VAN PHUC THUONG, CONG VI, BADINH, HA NOI
64, TRAN QUOC TOAN, HOAN KIEM,HA NOI
SO 19, 80/164 VUONG THUA VU, KHUONGTRUNG,
THANH XUAN, HA NOI
SO 33 HEM 14 NGACH 46 NGO 122 KIMGIANG, HA
NOI, VIET NAM
208 18T1 TRUNG HOA NHAN CHINH THANHXUAN
HA NOI VIET NAM
TO 41 PHUONG THINH LIET QUAN
HOANGMAI TP HA NOI
23/10 PHO DOI CAN, QUAN BA DINH, HANOI

A3 NGO 217 DE LA THANH,P.O CHO DUADONG DA,


HA NOI
CTTNHH XUC TIEN TM VA PTDN SAO SO 5 N25 TT CANH VE CUN IB XUAN LAHA NOIO
VIET
CONG TY TNHH MAY TRE XUAT
XA DONG SON HUYEN CHUONG MY TINH HATAY
KHAU HUY HOA
CTY CP BACH LIEN
SO 32/128 PHO HAM TU QUAN, PHUONGPHUC TAN,
HOAN KIEM, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1226

CTY CP DV VAN TAI VA TM HONG


PHUC
CTY CP TM DU LICH VA VT DONG
NAM A
CTY TNHH SX - TM ALPHA

1227
1228
1229

A CH

1231

TRUNG TAM PHAN TICH VA MOI


TRUONG
CTY TNHH SX HMM VA DVTM VIET
NHAT
CTY TNHH SX VA TM HUY ANH

1232

CONG TY CP TU VAN THIEN TAN

1230

1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242

T2 SO 55 LY NAM DE HANG MA HOANKIEM HA NOI


12 NGACH 178/29, NGO 178 PHO CHO KHAM THIEN
TRUNG PHUNG DONG DA HN
SO 11 NGACH 35 NGO 76 PHO AN DUONGP TU LIEN
Q TAY HO TP HN VN
NHA SO 7 LO A NGO 25 LANG HA, THANHCONG, BA
DINH, HA NOI
SO 50, TO 16, P.NGOC THUY, Q.LONG BIEN, HANOI
20 HANG TRONG, HOAN KIEM, HA NOIVIET NAM

68/7 KHU TT HOI NGHI QUOC GIA METRI TU LIEM


HA NOI VIET NAM
CTY CP DAU TU TAN MINH
TANG 5 SO 475 D.NGUYEN TRAI P.THANHXUAN- TP
HA NOI
CN CTCP DU LICH QUOC TE HUU
SO 4 TAP THE BAO TANG HAU CAN MY DINH TU
NGHI
LIEM HA NOI
CTY CP THIET BI DIEN NUOC KIM
NGA TU XUAN DINH - PHAM VAN DONG - TU LIEM
TUYEN
- HA NOI
CONG TY TNHH DU LICH VA DICH VU SO 5 LY THAI TO, HOAN KIEM , HN
VAN TAIDYNASTY
CT CP TU VAN VA XD NOI THAT B VA 105 DOI CAN, P. DOI CAN, Q. BA DINH,TP HA NOI,
B
VIET NAM
DOANH NGHIEP TU NHAN
KS HUONG TRA DUONG BINH MINH TX
HUONG TRA
CUALO NGHE AN
CTCP DT&PT KIEN TRUC NT HUONG 1B NGACH 12 NGO 207 BUI XUONG TRACHHA NOI
SON
CTY TNHH QC VA TRUYEN THONG
SO 34-NGACH 16/1-HUYNH THUC KHANGTGD
PHUONGLANG HA-DONG DA-HN
DOANH NGHIEP TU NHAN THUONG 85 LE TRONG TAN, VAN KHE, HA DONG,HA TAY
MAIHUONG KHOI
CT TNHH MAY C.CU-TH.BI QUANG
SO 6, NGO 7, NGACH 2, DUONG PHUNGKHOANG,
HUNG
TRUNG VAN, TU LIEM,
HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

1243

FATZ VIET NAM

1244

CT CP XNK QUOC TE CHAU A


TRIIMPEX
CTY CP SAC MAU VIET NAM

1245
1246
1247
1248

CTCP CONG NGHE THONG TIN NAM


SON
CTY TNHH QC VA TT THUONG HIEU
VIET
CTY CP HUNG THANH LONG

100%
6241

A CH
SO 1 NGACH 14 NGO 97 PHAM NGOCTHACH KIM
LIEN DONG DA HN
83 HONG HA PHUC XA BA DINH TP HANOI
P204 K16 NGUYEN HIEN, BACH KHOA,Q HAI BA
TRUNG, HA NOI
SO 130 , NGO 254 PHO MINH KHAI , P.HOANG VAN
THU- HOANG MAI - HA NOI
SO 14 TO 31A DANG VAN NGU PHUONGLIEN DONG
DA HN
SO 250 D13 TO 43 TT DONG ANH HUYENDONG ANH
HN

1249
1250
1251
1252

1253
1254

1255
1256
1257
1258
1259

CTCP TU VAN VA PT NANG LUONG A 30/25A PHAN DINH PHUNG, QUAN THANHBA DINH
CHAU
HA NOI
CONG TY TNHH OEZ VIET - SEC
P.508, NHA 3B, KTT BO GD, NGO 79VONG HA,
CHUONG DUONG, HK, HN
CT CP DT PHAT TRIEN CN AN VIET
31 NGACH 102/44, PHAO DAI LANG,LANG THUONG,
DONG DA, TPHN
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
19/5 TRAN QUANG DIEU DONG DA HA NOITHANH
XAY DUNG CONG TRINH
XUAN NAM Q.THANH XUAN
HA NOI
HN
CTY TNHH TM VA XNK TONG HOP
BACVIET
CONG TY CP TRUYEN THONG CUA
VIET.

SO 1A1, KDT DAM TRAU, BACH DANGHAI BA


TRUNG, HA TAY
TANG2, TOA NHA 81 TRAN QUOC TOANPHUONG
TRAN HUNG DAO, HOAN
KIEM, HN

CTY CP VAN TAI BIEN ANH VU

B23 TRUNG HOA NHAN CHINH, THANHXUAN, HA


NOI
CN CTY CP DL QUOC TE QT TAI HA
64B QUAN SU, TRAN HUNG DAO, HOANKIEM, HA
NOI
NOI
CT TNHH HOA BINH VA HUNG THINH 6A1 HOANG CAU , P O CHO DUA, Q DONGDA, TP
HA NOI
CT CP VTTB VA PTCN ADTECH
P1418 NHA B15, KHU DTM DAI KIM,HOANG MAI,
HA NOI
CTY TNHH PT CONG NGHE THANG
SO 8/630, TRUONG CHINH, NGA TU SODONG DA,
LONG
HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1260
1261

CONG TY TNHH TM VA XD HUNG


LAM
CTY TNHH T.MAI D.VU HUNG HAI

1262

CTY TNHH MAY TINH HUNG DUONG SO 4 TO 4A2 TO 1B PHUONG LIEN, HN

1263
1264

CN CTY CP HUNG DAO CONTAINER


HA NOI
CONG TY TNHH HUNG&C

1265

CONG TY LUAT TNHH KINH BAC

1266

CTCP DTU VA TRUYEN THONG BINH P 302 NHA D KHU NHA VINACONEX3 P.DICH VONG
MINH
CAU GIAY HA NOI VIET
NAM

1267

CT CP DAU TU VINH LOI

1268

CTY CP QUANG CAO KY THUAT SO


VIET
CTTNHH DC HUNG VUONG

1269

1270
1271
1272
1273

CTCP CONG NGHE THUONG MAI HUE


QUANG
CTY CP CN & GP SO ANH
DUONG
HOP TAC XA TM DICH VU VAN TAI VA
XEP DOVIET TRANG
CTY TNHH KTS HO THIEU TRI VA
C.SU

A CH
590 LAC LONG QUAN TAY HO HNVIET NAM
18 GIANG VO P.CAT LINH.DONG DA HN

SO 7 PHAN HUY CHU-HA NOI


102 G22 TT THANH CONG,P THANH CONG,BA
DINH,HN
901 TOA NHA CT1-2 ME TRI HA TU LIEMHA NOI

SO 8 TRANG THI ,P.HANG TRONG,Q.HOAN KIEM TP


HA NOI
301 B3A NAM TRUNG YEN,CAU GIAY ,HN
105 K3 NGUYEN PHONG SAC NGHIA TANCAU GIAY
HA NOI VN
P325 A10 NGHIA TAN CAU GIAY HN
SO 30 PHO NGUYEN THAI HOC, CONG
VI,BA DINH, HA NOI
A3-NGO HOA BINH-MINH KHAI-HBT-HN
206 AU CO TAY HO HA NOI VN

1274

CTY TNHH CO KHI HTM

DAIWA K8 KHU CN THANG LONG DONGANH HA


NOI VIET NAM

1275

CT CP CN VA DT HUNG THINH

7/31/554 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HANOI VIET


NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1276

CTY CP XD VA NOI THAT HT

1277

CTCP TM VA DV HTC VIET NAM

1278

CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG


MAI HT&T.
CTY CP MANG.PHAN MEM VIET

1279
1280

A CH
SO 32 LO D, KHUX1, KDT PHAP VAN,HOANG MAI,
HA NOI
SO 66 CHUA LANG LANG THUONG DONG DAHN
SO 19A NGO 2 CAU BUOU TA THANH OAITHANH
TRI HA NOI
305 D5A NGUYEN PHONG SAC KEO DAICAU GIAY
HN
7 NGACH 376/19 DOC K80 BUOI CONG VIBA DINH
HA NOI VIET NAM
SO 16B TO 1 NGO 395/22 DUONG LAC LONG QUAN P
NDO CAU GIAY HN
SO 8 TRANG THI HOAN KIEM HN

1281

CTTNHH CHUYEN GIAO CN


&DV CL CAO
CT TNHH TM VA KT HAI PHONG

1282

CT CP DTU VA XD H.O.U.S.I.N.G

1283
1284

CTY TNHH TBYT XINRONGBEST VIET SO 29 NGACH 180/A NGUYEN LUONG BANGQUANG
NAM
TRUNG, DONG DA, HA NOI
CTCP DT VA PT CN HONG QUANG
24 DOC NGU -BA DINH -HA NOI

1285

CTY TNHH ABEISM VIET NAM

LO 47, KCN QUANG MINH, ME LINH , HANOI

1286

CTY TNHH XD VA TM HONG LINH

20 PHAM VAN DONG MAI DICH CAU GIAYHA NOI

1287

CTY TNHH TMDVCN HONG HA

SO 1 PHO BA TRIEU HOAN KIEM HA NOINAM

1288
1289

CTY TNHH TM VA TRUYEN


THONG HONG HA
CONG TY CP TT DPT HONG HA

1290

CTY CPTM HONG HA

SO 15 NGACH 35 NGO 594 DUONG LANG DONG DA - HA NOI


SO 99 NGO 189 HOANG HOA THAM PHUONGLIEU
GIAI QUAN BA DINH HA NOI
SO 8 NGACH 1 NGO 132, CAU GIAY, QUAN HOA, HN

1291

CTY TNHH QUANG CAO DOLPHIN

1292

CTY CP THIET KE XD HONG HA

1293

CT TNHH THIET BI HONG DANG

SO 175 NGUYEN THAI HOC, PHUONG DIENBIEN, BA


DINH, HA NOI
18/23 NGO 34 NGUYEN HONG DD HN
KY OT SO 1-190 TRUONG CHINH KHUONGMAI
THANH XUAN TP HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1294

CONG TY CO PHAN THUONG MAI


HONG AN
CTY TNHH TM HONG ANH CHAU.

1295
1296

CTY TNHH THUONG MAI VA MAY


MOC SOONG VIET

A CH
29, TO 7, P.YEN SO, Q.HOANG MAI, HANOI
92/107 LINH QUANG, P VAN CHUONG,Q DONG DA,
HA NOI
P903 NHA A3 KDT MY DINH 1 TU LIEM HN

1297
1298

CT TNHH MTV KTHUAT&DVU


TBDUONG
CONG TY TNHH VIET THONG

12B - 173/151 HOANG HOA THAM - BADINH HA NOI


VIET NAM
37A HAI BA TRUNG, HOAN KIEM, HA NOI

1299

CTY TP HOC VIEC MANG

1300

CONG TY CO PHAN THE KY MOI

1301

CTCP MANG GIAI TRI VIET NAM

NHA 8 TT CONG TY TAY HO THON HOANG5 CO


NHUE TL HA NOI
SO 210 NHA A2 NGO 79 NGUYEN CHITHANH
P.LANG HA DONG DA HN
114 LANG HA DONG DA HA NOI

1302

CTY CP KINH DOANH VA DAU TU


VANG VN
CTYTNHH CUNG UNG THIET BI
KHACH SANHOAN MY
CT CP DU LICH VA DV HANG KHONG
VIET
CONG TY TNHH HTE

53 LUONG VAN CAN - HOAN KIEM - HANOI


- VIET NAM
SO 03 LO 1A TRUNG YEN 1 YEN HOA CAUGIAY HA
NOI
66 TRAN QUOC TOAN HOAN KIEM HA NOIVIET
NAM
373 PHO VONG, DONG TAM,HBT,HA NOI

CTY CP DICH VU TRUYEN


THONG VIET BA
CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT
TRIENNVM
CTY CP DAU TU VA TM HOANG
THANH
CTY TNHH VAN TAI TM HOANG SON

20 NGO 41/10 DUONG HONG HA PHUC


XABA DINH HN
SO 1 NGACH 102 NGO THAI THINH 2- P.THINH
QUANG-DONG DA-HN
P508, TOA NHA 147 NGUYEN VAN CU, HN

1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311

SO 68 BAC SON,CHUC SON, CHUONG MYHA NOI

CTY CP DT VA PT DO THI SONG HONG SO 748 DE LA THANH-PHUONG GIANG VO- QUAN


BA DINH-TP HA NOI
CTY TNHH HOANG PHUC DAT
SO 2 NHA 5 C5 TT PHAN LAN NUNG CHAYVAN
DIEN THANH TRI, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1312

CT CP DV BAO VE VA TM HOANG
PHONG

P107 KHU TT BO CONG AN TO 22CP. PHUONG LIEN


Q.DONG DA, TP HN

1313

CTTNHH DAU TU PT HOANG PHAT

1314

CTCP DT XD HOANG PHAT

248 NGUYEN TRAI PHUONG THANH XUANTRUNG


THANH XUAN HA NOI
6/29 NGO 762 BACH DANG HAI BA TRUNGHA NOI

1315

CTY CP DT VA TM HOANG NGUYEN

1316

CTY CP TM XD VA SX HOANG NGA

1317

CTY TNHH NGHE THUAT MA HOA

1318

CTY CO PHAN HOANG NAM


ANH
CT CP TM VA TRUYEN THONG 360

1319

1320
1321
1322

A CH

34 NGO 129 NAM DU, LINH NAM,HOANGMAI HA


NOI
P1104 NHA 24T1 KHU DTM TRUNG HOANHAN
CHINH CAU GIAY HA NOI VN
43 XUAN DIEU TAY HO HA NOI VIET NAM
XOM 4. TUU LIET, TAM HIEP, THANHTRI,
HA NOI
SO 14 , PHO HANG BUN ,PHUONG
NGUYENTRUNG TRUC ,QUAN BA DINH HA NOI

CT TNHH 1TV TM VA DTPTCN HOANG 18 LE TRUC-BA DINH-HA NOI


MINH
CT TNHH TM VA DV HUU DIEN
488 B THUY KHUE BUOI TAY HO HA NOIVIET NAM
CN CT CP DVSXKDXNK SAPHI SPI TAI 284 TON DUC THANG, PHUONG HANG BOTDONG
HN
DA, HA NOI

1323

1327

KIOT 2 TANG 1 NHA C5 KHU DT MOI


MYDINH HN
DOANH NGHIEP TU NHAN HOANG GIA PHATTIEN
GIANG
TO 8 PHUONG TRAN PHU QUAN HOANG MAIHA
NOI
CTY TNHH PT CNGHE VA TM HOANG SO 95 TO 57 THI TRAN DONG ANH HN
ANH
CTY CP CONG NGHE HOANG ANH
SO 319 GIAP BAT HOANG MAI HNTX-HN

1328

CTY TNHH TRANG HOANG

1324
1325
1326

CTY CP DT PT CNGHIEP
HOANG HA
DOANH NGHIEP TU NHAN HOANG
GIA PHAT
CT TNHH DT VA PT CN HOANG DAT

KM 12 QUOC LO 1A, TU HIEP, THANHTRI, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1329

CTY TNHH IN HOANG LONG

XOM 4 GIAP TU, TO 39, THINH LIETHOANG MAI, HA


NOI

1330

CTCP XNK VA TM HOANG LONG

PHONG 304 SO 66 BA TRIEU HOAN KIEMVIET NAM

1331

CTY CP CHUNG KHOAN VNS

TANG 1, SO 9 DAO DUY ANH, HA NOI

1332

CTCP TM VA DT DUJUN

P1403 TANG 9 TOA NHA SILVER


WINGS137A NGUYEN VAN CU, LONG BIEN, HN

1333

CTY CP QUOC TE 3P

TANG 12,SO 27 LAC TRUNG,HAI BATRUNG,HA NOI

1334

CTY CP GIAO DUC APPLE

1335
1336
1337
1338
1339

A CH

45 HO DAC DI, DONG DA, HA NOI,


VIETNAM
CONG TY TNHH THUONG MAI TONG SO 11 DUONG KHUONG HA P KHUONG DINHQ
HOPHOA HAI
THANH XUAN HN
CTY TNHH TM VA XNK HOA BINH
TO 16 TAM TRINH YEN SO HOANG MAI HANOI
CTY TNHH TM VA DV TIN HOC HOA
BINH
CONG TY CO PHAN DAU TU HOA
BINH
CTY TNHH TT HOA BAN XANH

89 PHO VONG P DONG TAM HBT HN


SO 40-NGO235 NGUYEN TRAI-THANH XUANHA NOI

1340

G13 DUONG B2 LANG QUOC TE THANGLONG P


DICH VONG CAU GIAY HN
CTY CP XUAT NHAP KHAU HOA ANH. 78 BA TRIEU Q.HOAN KIEM HNHANOI, VIETNAM

1341

CTY TNHH TAN AU

1342
1343
1344

SO 5/44/104 TON DUC THANG, TRANNGUYEN


HAN,HAI PHONG
CT TNHH TM VA XNK TBI PHU TUNG SO 17 NGO 521 TRUONG DINH P.TAN MAIQ.HOANG
HN
MAI HA NOI
CTY TNHH TB GD VA DO CHOI HUNG 3/316 LE TRONG TAN, THANH XUAN,HA NOI
HA
CTY TNHH TM TRI GIANG
29/814/15B LANG THUONG DONG DA HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

A CH

1345
1346
1347
1348
1349
1350

CN CTY TNHH TU HAI TAI TP HA NOI P603 LAU 6 TOA NHA THANH DONGSO 132- 138 KIM
MA HN
CN HN CTY CP LO-GI-STIC TIN
930/932 BACH DANG THANH LUONG HAIBA TRUNG
THANH
HA NOI VIET NAM
CTY CP TM DUOC VAT TU Y TE HA
SO 17, PHO DUC CHINH, PHUONG TRUCBACH,
NOI
QUAN BA DINH, TP HA NOI
CTY CP H.L.I.N.K.S
101 B1 NGO 133 THAI THINH LANG HADONG DA HA
NOI
CTY TNHH TMDV VA DL DAI MINH
P402A, TOA NHA THANG LONG FORD,105LANG HA,
DONG DA, HN
CTCP XNK THUONG MAI THANG
P 104 A6 TT KHUONG TRUNG- P KHUONGTRUNG
LONG
-Q. THANH XUAN - HA
NOI

1351

CTCP THE GIOI DU LICH

1352

CTY CP THUONG MAI XNK PHU


QUANG
CONG TY TNHH CONG NGHE SAO
VEGA.
CTY TNHH HIEP HOA

1353
1354
1355

18 TO HIEN THANH - HAI BA TRUNGHA


NOI
P304, NHA F ,CC XUAN LA NGO 28P XUAN LA ,Q
TAY HO ,TP HA NOI
SO 15 NGO 104 DINH CONG PHUONG LIETTHANH
XUAN HA NOI
SO 3 NGO 27 DAI CO VIET HAI BA TRUNG HA NOI

1357

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU SO 1 NGUYEN THUONG HIEN HAI BA TRUNG HA
TU I.P.A
NOI
CTY TNHH PT TT VA C.NGHE VIET
P406 NHA B1 KTT DONG XA TO 10 MAIDICH CAU
NAM
GIAY HN
CT CP HT PT NANG LUONG VIET NAM 235 HOANG QUOC VIET, CO NHUE, TULIEM, TPHN

1358

CTY CP HIEN LINH

1359

CTY CPSX VA TM QTE TRA VIET

1360

CTY CP TRUYEN THONG ETN

1361

CTY TNHH DAU TU VA TM VU LONG

1356

165 NGUYEN DUC CANH-P TUONG MAI- QUAN


HOANG MAI-HA NOI
SO NHA 306 KHU 2 XA PHU LO HUYENSOC SON HA
NOI
NHA 144 B4 KHU DO THI MOI DAI KIM,DAI KIM,
HOANG MAI, HA NOI
P1510 NHA A5 DTM DAI KIM, HOANG MAIHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1362

1366

CNCTCP QUOC TE MINH VIET TAI HN LO 29 NHA TT4 KDT MOI MY DINH XA MYDINH ME
TRI TU LIEM HN
CT CP PT XAY DUNG VA TM HOANG P308 TT 873 NGUYEN TRAI - TRUNG VANTU LIEM HA
HA NOI
CTY CP TVTK VA XD TAY NAM
DUONG VAO KHU DT MOI MY DINH 1 XAMY DINH
TU LIEM HN
CTY TNHH TM HOANG GIA LAM
MIEU THO, TIEN DUOC, SOC SON, HN
TUAN LOAN
CTY TNHH PT A CHAU HERANO
SO 2 NGO 122 KIM MA, BA DINH, HN

1367

CTY TNHH HELIAS VN

1368

CONG TY TNHH PHAT TRIEN


THUONG MAINGAN AN
CONG TY TRACH NHIEM HUU
HAN XUAT NHAP KHAU DUNG HA

1363
1364
1365

1369

1370

CTY TNHH TAN RO

A CH

SO 42 NGO 612 DUONG LA THANH GIANGVO, BA


DINH TP HA NOI
78 TRAN HUNG DAO, Q.HOAN KIEM, HANOI
NGO BUN THON DONG XUAN DINH TU LIEMHA
NOI
SO 10, NGO 26 NGUYEN HONG, DONG DAHA NOI

1371

CTY CO PHAN THUONG MAI H.B.T

1372
1373

CTY CP TU VAN XD VA XNK TOAN


THANG
CTY CO PHAN HCH

1374

CTY CP DTU & TM PHUONG DONG

1375

CT TNHH TM VA DVU AST VIETNAM

1376

CTY CP KD VA XD HA THANH

1377

TT THAM VAN VA HT TLY GDPT


CONGDONG
CTY TNHH TM VA CN SHM

1378

73 TRUONG CHINH PHUONG LIET THANHXUAN, TP


HN
NHA A7/83 TRUONG CHINH PHUONG LIETTHANH
XUAN HA NOI
SO 7B/25 NAM THANH CONG, P LANG HA,DONG DA
HA NOI
P306 KHU VP CT4 AX2 KHU DT LINH DAMTHI LINH
DAM, HOANG LIET, HN
SO 9 NGO 41, PHO PHUNG CHI KIEN,NGHIA DO,
CAU GIAY, HA NOI
SO 5 NGO 117/40 KHUONG DINH P. HADINH
Q.THANH XUAN-HN
4/161 AN XA PHUC XA BA DINH HA NOI
104D,NGO 536 MINH KHAI,P.VINH TUY,Q.HBT,HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1379

CTY TNHH SACH GD HA NAM

SO NHA 16 NGACH 35/46 CAT LINH QUANDONG DA


HA NOI

1380

CTY CP DT XD NAM HA NOI

104 TRAN PHU, TT THUONG TIN , TP HANOI

1381

CTY CP KTHUAT CO DIEN LANH HN

SO C2 NGO 210 HOANG QUOC VIET CAUGIAY HN

1382

CTY TNHH 1 TV DT VA TM HUU HAO

XOM LAC TRUNG OAI TIEN DUONG DONGANH HN

1383

CTY CO PHAN TRUNG TAM HAN VIET PHONG 703 N5D KHU DO THI TRUNG HOANHAN
CHINH THANH XUAN-HANOI
CTY CP KY THUAT CONG NGHE HAN 86 YEN BINH PHUC LA HA DONG VANQUAN HA
VIET
DONG HN
CTY TNHH CN VT VA DT TIN
SO 5 NGO 99/2 NGUYEN CHI THANH
HOC HN
DONGDA HA NOI
CTY TNHH CN HA NOI
SI 14 LY NAM DE HANG MA HOAN KIEMHA NOI

1384
1385
1386

A CH

1387

VAN PHONG DAI DIEN CONG


TY TNHH DICHVU DU LICH LE HOI

P308B TOA NHA TDL SO 22 LANG HA DDHA NOI

1388

CTY CP Y TE KHAM CHUA BENH VN

SO 9B10 KIM LIEN - PHAM NGOC THACHHA NOI VN

1389

CTY CP T.P VA NUOC GIAI KHAT HA


NOI
CTY TNHH HA NOI MOI

46/79 HOANG MAI HA NOI

1390
1391
1392
1393
1394

14F6 TT NMTL THANG LONG,TXUAN


TRUNGTXUAN, HN, VN
CTY CP TU VAN DTU PHAT TRIEN DA P101, NHA E1B, PHUONG MAI, P
HN
PHUONGMAI,DONG DA, HA NOI
CN CTCP DL & DV HK BIEN DONG TAI 65 QUAN SU, TRAN HUNG DAO,HOAN KIEMHA NOI
HN
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
455 TO 12 DUONG LANG, PHUONG THINHQUANG,
VAN TAIHA NOI
QUAN DONG DA, HN
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
78/521 TRUONG DINH HA NOI VIET NAM
DAU TUPHAT TRIEN TAN
THANH AN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1395

CTY CP GP NS AN VIET

1396

TRUONG DH MO DIA CHAT

1397

CT CPTM&PTCN CHAU A-THAI BINH SO 177, PHO DOI CAN, PHUONG DOI CANQUAN BA
DUONG
DINH, HA NOI
CTY TNHH TM KY THUAT VIET HA
MY NOI BAC HONG DONG ANH HNHA NOI

1398
1399
1400
1401

A CH

CTY CP DT VA TRUYEN THONG HA


NOI
CT TNHH TIN HOC AN VIET

1402

CTY TNHH 1 THANH VIEN DANG


PHAT
CT TNHH HANEX

1403

CTY CP KY THUAT DIEN TU HA NOI

1404

CTY CP TM DAU TU HKD

1405

CONG TY CP PHAN TAP DOAN


HANAKA
CTY CO PHAN HAM LONG

1406

SO 4 NGACH 135/26, NGO 135 PHO DOICAN, QUAN


BA DINH,TP HA NOI
DONG NGAC TU LIEM HA NOI

PHONG 1 NHA A1 PHU TT TRUNG TU NGO46 PHAM


NGOC THACH HA NOI
SO 4 NGO 178 THAI HA TRUNG LIETDONG DA TP
HN
SO 12/232 TON DUC THANG, P.HANG BOTQ.DONG
DA, TP HA NOI
P805 F5 YEN HOA CAU GIAY HA NOIVIET NAM
C4-191 KHU DO THI DINH CONG-DAI KIMQUAN
HOANG MAI HA NOI
SN 20 NGACH 20/102 NGO 102 HOANGDAO THANH,
KIM GIANG, TXUAN, HN
CUM CONG NGHIEP DONG NGUYENTU SON - BAC
NINH - VIET NAM
SO 65 HAM LONGHA NOI, VIET NAM

1407

CTY CP UNG DUNG CN VA DT HA NOI SO 3 NGO 467 DUONG NGUYEN TAM


TRINHTO 52 HOANG VAN THU, HOANG MAI, HN

1408

CONG TY CP HA NOI MOTOR

TAN QUANG, VAN LAM, HUNG YEN

1409

CT CP SX VPP HAMATRA

1410

CT CP TM VA DAU TU VIET HAN

1411

CTCP XL & DT TM BAC TRUNG

THON DO HA - XA TIEN PHONG - H.MELINH - TP.HA


NOI
DOC VAT GIA TRUONG CD TAI CHINH QTKD TAN
QUANG, VAN LAM, HUNG YEN
DOI 8 YEN XA, TAN TRIEU, THANH TRI,HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1412

CTY TNHH DL VA DV HA LONG

1413

CONG TY TNHH THANG LONG

1414

1416

CONG TY TNHH XAY DUNG VA DICH 16A NGO 71 PHUNG KHOANG, TRUNG VAN,TU
VU MK
LIEM, HA NOI
CONG TY TNHH HAI TRUNG KIM
SO 3 NGO 100 PHO TAY SON PHUONGQUANG
TRUNG HA NOI
CTY TNHH DET MAY HAI TIEN
XOM 6 DONG NGAC TU LIEM HA NOIT NAM

1417

CTY TNHH THUONG MAI HAI TAU

1418

CTY TNHH DICH VU DIEN TU HAI


DANG
CTY TNHH TM VA TIN HOC THANH
PHUONG

1415

1419

A CH
SO 45 HANG BUN P.NGUYEN TRUNG TRUCBA DINH
HN
SO 17A13 TT SAN BAY NB PHU MINH SOCSON HN

SO 9, NGUYEN THAI HOC, CUA NAM,HOANKIEM,


HANOI,
SO 48 HAI BA TRUNG, HOAN KIEM,HA NOI
P15 NHA C8 KHU TT HAM TU QUAN P.CHUONG
DUONG Q.HOAN KIEM TP HN

1420

CONG TY TNHH THUONG MAI INOX


HA NOI
CTY TNHH NAM PHONG

9/36 HOANG QUOC VIET NGHIA DO CAU GIAY HA


NOI
PHONG 514 NHA B3 TT THANH XUAN BACP.TX
BAC-Q. THANH XUAN-TP HA NOI
SO 18 NGO 16 THAI HA Q DONG DA HN

1424

CTY CP THIET BI VA HOA CHAT


HLONG
CONG TY TNHH TM VA XD THUAN
PHAP
CTY TNHH TM VA DV DL KIM HAI

1425

CTY CP DAU TU TM VA DV HAI ANH

1426

CT TNHH HT TIN HOC VIEN THONG


NDS
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
GIACONG KIM KHI
CT CP TV DT XD CN MOI HA NOI

1421

1422
1423

1427
1428

SO 273 THANH NHAN PHUONG THANH


NHANQUAN HAI BA TRUNG HA NOI
SO 18 DAO DUY TU P.HANG BUOM Q.HOANKIEM
HA NOI
P809 SO 27 LAC TRUNG, P.VINH TUY,Q.HAI BA
TRUNG, HA NOI
7 NGO 131 THAI HA TRUNG LIET DONGDA, TPHN
35/53 DUC GIANG-LONG BIEN- HA NOIDISTRICT HA
NOI VIET NAM
SO 16 HEM 354/137/21 TRUONG
CHINHKHUONG THUONG, DONG DA, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

1429

CTY TNHH QUAN HE THUONG MAI


HOANG GIA
CTY CP THIET BI PHU BINH

1430
1431
1432
1433
1434
1435

100%
6241

A CH

253 PHO VONG DONG TAM HAI BA TRUNGHA NOI


VIET NAM
42A- TO VINH DIEN-P. KHUONG TRUNG- QUAN
THANH XUAN- HA NOI
CONG TY CP TM SON HA
50 HOANG MAI, TRUONG DINH, HAI BATRUNG, HA
NOI.
CONG TY TNHH THUONG MAI HA DO P406 B5 NAM THANH CONG P.LANG HA Q.DONG
DA TP HA NOI,VIET NAM
CTY TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE SO 5,NGO 133, TO 4C-THAI HA-P TRUNGLIET-DONG
SO HN
DA-HA NOI
CTY TNHH TV VA TM ANH DUNG
P325 -A4 192 NGUYEN TRAI HA NOI

1436

CTY CP TKE KIEN TRUC KY THUAT


CAO
CT CP TK-KD DAU TU VA XD HA NOI

1437

CT CP KHOANG SAN HA AN

1438

CTY TNHH QUOC TE TRUNG VIET

1439

CTY CO PHAN PHAT TRIEN


CONG NGHE VA DICH VU VAN TAI
TAN THANH AN

1440

CTTNHH TM VA DL TRONG DIEM

1441

CTY TNHH V.I.S.T.A

1442

CT CP DTU GIANG VO

1443

CT TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN


SO 49 NGO 343 PHO TRAN KHAT CHAN THANH
DONG DUONGXANH
NHAN HA NOI
CN CTY CP DU LICH VA DV HONG GAI 368 TRAN KHAT CHAN THANH NHAN HAIBA
TRUNG HA NOI

1444

P915 CAU THANG 7 CT4 CHUNG CU MYDINH SONG


DA
SN 17A,DAY N,TT KHAO SAT TIET KE,P.NGOC
KHANH,Q.BA DINH TP HA NOI
56 VINH PHUC-P VINH PHUC- BA DINHHA NOI
NHA 4, NGO 8, DUONG KIM GIANG,THANH XUAN,
HA NOI
SO 31 TRIEU KHUC THANH XUAN NAMTHANH
XUAN HA NOI
SO15-NGACH4- NGO 47 NGUYEN HONG- LANG HA
-DONG DA HN
SO 14, TO 1, PHUONG PHUONG LIEN,QUAN DONG
DA, HA NOI, VIET NAM
168 NGOC KHANH BA DINH HA NOIVIET NAM

1445

CT CP GIAO NHAN VA CPN


GOLDTIME

21 NGO SAN QUAN,P.KHAM THIEN,DONGDA, HA


NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

1446

CTY TNHH TM QT VIET DAT

1447

CTY TNHH NUI VANG

1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454

1456

CTY CP TT VA QC VIETNET

1459
1460
1461

SO 695 TRUONG DINH, GIAP BAT, HOANGMAI, HA


NOI

18, PHO YEN BAI 1, P.PHO HUE, Q.HAIBA TRUNG,


HA NOI
CTY TNHH QUOC TE VAN PHU GIA.
705 NHA A KHU DO THI XUAN DINH TUTU LIEM HA
NOI VIET NAM
CTY CO PHAN CHIA KHOA VANG
SO 54, LY THUONG KIET, TRAN HUNGDAO, HOAN
KIEM, HN
CTY TNHH TM VAT LIEU TONG HOP. SO 2-K18 NGO 55 NGUYEN AN NINH,QUAN HOANG
MAI, HA NOI
CNCT CPDT VA XD GT-TTDT CU LDXK SO 18 D.GIAI PHONG, P.PHUONG MAI,Q.DONG DA
HN
CONG TY TNHH GIO XUAN
THON TRUNG XA XUAN DINH HUYEN
VIET NAM
TULIEM THANH PHO HA NOI VIET NAM
CT TNHH TM VA DT GIA PHAT
P203 SO 10 KIM MA THUONG P CONG VIQ BA DINH
TP HN
CONG TY TNHH KY NGHE KIM SON SO 22,NGO 68 DUONG NGUYEN
HONG,PHUONG LANG HA-DONG DA-HA NOI
CTY TNHH GIANG VO - VINASHIN
INCO

1458

6241

A CH

1455

1457

100%

SO 168 NGOC KHANH, GIANG VO, BADINH, HN

P202 N15 K9 TT BO DOI BIEN PHONGBACH DANG


HN
CONG TY CO PHAN GIANG NGUYEN SO NHA 24,NGO117,THAI HA,TRUNG LIETDONG
DA,HA NOI
CTY CP TRTHONG VA TM GIA NAM
P509A CAU THANG 3 NHA C1 TAP THE NGHIA TAN,
P.NGHIA TAN, Q.CAU GIAYHN
CONG TY CO PHAN GIAI PHAP DICH
VUVIET
CTY TNHH THIET BI XAY DUNG GIA
HOP
CTY TNHH TT VA HOI CHO QT GFC

TANG 13,SO 27 HANG CHUOI, PHAM DINHHO, HAI


BA TRUNG, HA NOI
P404 TANG 4 NHA F5 TT NHA MAY XAPHONG P.TX
TRUNG Q.TX HA NOI
XOM 3, THON PHU DO, XA ME TRI,TULIEM, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

1462

CTY CP XNK TONG HOP 1 VIET NAM

1463
1464
1465

100%
6241

A CH

46 NGO QUYEN, P.HANG BAI,


.Q.HOANKIEM, TP HA NOI
CTY CP THUONG HIEU TOAN CAU
NV.B55 KDTM TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH
XUAN HA NOI
CTY MAY TNHH GARNET NAM DINH LO C6-5, C6-6 KHU CN HOA XA, TINHNAM DINH
CONG TY TNHH THUC PHAM HOA
ANH

SO 4 NGO 230 P QUAN NHAN P NHANCHINH Q


THANH XUAN HN

1466

1469

TOA NHA HOANG CAU, 36 HOANG CAU, OCHO


DUA, HA NOI
CTY TNHH KINH DOANH TM VA XNK SO 2 NGO 860 DUONG BACH DANG P.THANH
G6
LUONG HBT HN VIET NAM
CONG TY CP DAU TU PTRIEN FUVINA 98 NGO 81/24/47 LAC LONG QUAN NGHIADO CAU
GIAY HA NOI
CTY CP NHUNG CHU CAO VUI VE
P204,132-138 KIM MA BA DINH HA NOIHN

1470

CTY CP SX VA TM FUKA NHAT BAN

177 TO 38A PHO CU LOC THANH XUANHA NOI

1471

CTY CP THANH LICH TEK

1472

CT CP PT DAU TU CONG NGHE FPC

P1709 NHA17T11 TRUNG HOA NHAN CHINHTRUNG


HOA CAU GIAY HA NOI
P105 NHA B1 NGO 203 TRUNG LIET,DONG DA, TPHN

1473

CTY TNHH PHONG SON TIEM

1467
1468

1474

CTY CP TRO CHOI EMOBI

SN 21 NGO 126 (NGO 4 CU) DUONG KIMNGUU


P.THANH NHAN Q.HBT HA NOI
CT CP THUONG MAI VA DV QUYNH A NGO 126, DUONG HOANG QUOC
VIET,QUAN NGHIA TAN, CAU GIAY, HA NOI

1475

CTY TNHH KY THUAT VA TM FORMA 48 NGO 01 KHAM THIEN, DONG DA,HN

1476

CT CP PHAN PHOI QUOC TE FORBES

P108 D1 PHUONG MAI DONG DA HA NOIVIETNAM

1477

CTY CP DAU TU TC VA DIA OC FLC

1478

CONG TY TNHH FIRST VIET NAM

SO 2A PHAM SU MANH P.PHAN CHU TRINHQ.HOAN


KIEM TP HA NOI
SHOP ES17 TTTM BOURBON THANG LONG 222
TRAN DUY HUNG - TRUNG HOA-CG-HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1479

1482

CT TNHH DVU MAY MAC VIEN DONG 14/17 VAN HO II P.LE DAI HANH Q.HAIBA TRUNG
HA NOI VIET NAM
CTCP KY THUAT NEN MONG
SO 15 PHO SON TAY PHUONG DIEN BIENQUAN BA
DINH HA NOI
VAN PHONG DAI DIEN FEAL
33 TRAN QUOC TOAN HA NOIVIET NAM
INTERNATIONAL TAI HA NOI
CTY CP CN QUAN LY VA TV FACA VN SN A12 P201-KTT KIM GIANG-THANHXUAN HA NOI

1483

CONG TY CP TM MADONA

27 NGO 84 TRAN QUANG DIEU-HA NOI

1484

CTY TNHH TB Y TE EURO MEDIC

1485

CTY CP THUONG MAI AU A

1486

CONG TY CO PHAN TIEP VAN A AU

SO 223A TO 40 P.KHUONG TRUNGQ THANH XUAN


HN
34,NGO 576, HOANG HOA THAM, PHUONGBUOI,
TAY HO, HA NOI
216 BACH MAI O CAU DEN HAI BA TRUNGHA NOI

1487

CONG TY TNHH THIET BI VA CAC


GIAI PHAPCONG NGHE AN
HOA

P501-A6, NGO 29 LAC TRUNG, P.VINHTUY, Q.HBT,


TP HA NOI

1488

CONG TY CO PHAN MAY GIA VINH

DOI 4 PHUONG LA KHE- HA DONG-HA NOI

1489

CTY CP TM VA DV TRUC TUYEN 24 H PHONG 309 H1-TT H1-PHUONG MAI - HN

1490

CONG TY TNHH EN VIET

1491

CN CTY CP CONG NGHIEP E NHAT

1480
1481

A CH

SO 9, NGO 117/20/21 NGUYEN SON, GIATHUY, LONG


BIEN, HA NOI
442 TRAN KHAT CHAN PHO HUE HAI BATRUNG HA
NOI VIET NAM

1492

CTY TNHH NANG LUONG VA DV

46 TRAN HUNG DAO, HANG BAI, HK, HN

1493

CTY CP TV GP VA DVU TRUYEN


THONG

NHA 14,HEM146/11/8,VUONG THUA VU,KHUONG


TRUNG,THANH XUAN,HA
NOI

1494

CONG TY CO PHAN MOREHOME

19 NGUYEN PHONG SAC KEO DAI HN

1495

CN CTY CP TM XD.CK.DIEN TDH


COMEECO

NHA 7D/239/34 LAC LONG QUAN NGHIADO CG HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1496

CT CP TU VAN DT TK XD DIEN VA CN 32 TRUNG LIET HA NOIHAI BA TRUNG HA NOI

1497

1501

CONG TY TNHH CONG NGHIEP VA KY 12A2 NGO 1104 (TUOI TRE) HOANG QUOCVIET HA
THUAT DIEN
NOI
CTY TNHH DUOC PHAM HIEN VI
25B/123 TRUNG KINH TRUNG HOA CAU GIAY HA
NOI
CTY CO PHAN TAM NHIN DAI VIET
2A NGO1 PHAM TUAN TAI NGHIA TAN CAUGIAY HA
NOI VIET NAM
CTY CP DAO TAO VA NC QL KINH TE SO 13 NGO 350 DUONG KIM GIANG DAIKIM HOANG
MAI HA NOI
CTY CP DT VA PT CN DONG BAC A
136 HAO NAM DONG DA HA NOI

1502

CTCP DAU TU XAY DUNG E CON

30 NGO TUOI TRE, HOANG QUOC VIETHA NOI

1503

CONG TY TNHH THUONG MAI


VA DICH VUMAY TINH ANH SANG

125, CHUA LANG, LANG THUONG, DONGDA, HN

1504
1505

CTCP TO HOP GD-TRUYEN THONG


OTM
CTY TNHH TM VA HC DUY PHAT

SO 18 NGO 259/5 PHO VONG P.DONG TAMQ.HAI BA


TRUNG HA NOI
HUYNH CUNG, TAM HIEP, THANH TRI,HA NOI

1506

CONG TY TNHH PHAM DUY

28, HOANG CAU, HA NOI

1507

CTY TNHH DAI AN HUNG YEN

1498
1499
1500

A CH

1510

SO 16, BIET THU 1, BAN DAO LINH DAMQ HOANG


MAI, HA NOI
CHI NHANH CTY TNHH XAY DUNG- 41 DUONG NGUYEN TRAI,PHUONG HUNGVUONGTHUONGMAI DUY ANH
PHUC YEN
CT TNHH TM VA DV IN AN QC HOANG SO 1 NGO 259 TAN MAI,HOANG MAI,HNOI
GIA
CTY CP CN MOI NOVA
17 NGO 88/1 VO THI SAU, Q. HAI BATRUNG, HA NOI

1511

CT CP THUONG MAI THANH VINH

DINH XA VAN TU THUONG TIN TPHNVIET NAM

1512

CT CP TM DUONG MINH CHINH

304 DUONG TRUONG TRINH HN

1508
1509

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

1513

CT TNHH SX CK XD VA TM DUONG
MINH

100%
6241

A CH
SO 36 DUONG AN DUONG VUONG PHUONGPHU
THUONG QUAN TAY HO HA
NOI

1514

CTCP DT XD VA KD TM THANG LONG A18 TO 54A PHUONG YEN HOA, CAU GIAYHA NOI

1515

CTCP TM VA DV KT BINH NGA

1516

CT TNHH TM DUONG GIA

1517

CTY TNHH PHAT TRIEN TM AN PHU

1518

CTY TNHH TM VA GIAO NHAN A


CHAU
CT CO PHAN DUOC LIEU HA
NOI
CTY CP TRUYEN THONG MINH
QUANG.
CTY TNHH PROMAX

P1105 NHA CT9 KDT MOI DINH CONG HOANG MAI


HA NOI VIET NAM
SO 41 NGACH 163/3 PHO TU DINH PLONG
BIEN Q LONG BIEN TPHN
P1802 TOA NHA 101 LANG HA DONG DAHA NOI

1525

SO 3B, TO 34, PHUONG THANH LUONGHAI BA


TRUNG HA NOI
CONG TY CO PHAN CONG NGHE DMT SO 3 LO 12B KDT TRUNG YEN TRUNG HOACAU
GIAY HA NOI
CTY TNHH TM VA VAN TAI GIA BINH P401,TOA NHA 671 HOANG HOA THAMVINH
PHUC,BA DINH,HA NOI
CTCP HE THONG THONG MINH DMT XOM 4 THON DONG LAO XA DONG LA HUYEN
HOAI DUC TP HA NOI
CTCPSX VA TM MY A
104/23 LIEU GIAI BA DINH HA NOI

1526

CTY TNHH DVPT CN THANH AN

1527

CT TNHH XD TM VA DV DUNG HA

9B TO 28 PHUONG HOANG VAN THUQUAN HOANG


MAI HA NOI
SO 1004 NO 6B, HOANG LIET, HOANGMAI, HA NOI

1528

CTY TNHH CONG NGHE SX VA TM HD P210 A3 TT TAN MAI, HOANG MAI, HANOI

1529

CTY TNHH DT PT CN VA TM DNET

1519
1520
1521
1522
1523
1524

SO 58 PHO NGUYEN CHINH, P. THINHLIET, HOANG


MAI, HA NOI, VIET NAM
SO 750 DUONG LA THANH PHUONG GIANGVO
QUAN BA DINH HA NOI
SO 6/27 NGO 106 HOANG QUOC VIET CAUGIAY HN

SO 3, NGACH 70/2, NGOC KHANH, BADINH, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1530

CTY CP DAU TU THUONG MAI ASEAN SO 34 NGO 82 PHO 8/3 QUYNH MAI HBTHA NOI

1531

CTY TNHH BACH NGUYEN

SO 100 TRAN HUNG DAO HK HA NOI

1532

CTY CP TDC VA CAC CONG SU

1533

CTY CP TM VA KT DUONG LINH

1534

CT TNHH TM QTE BINH MINH

B4-F6 YEN LANG P.THINH QUANG Q.DONGDA HA


NOI
SN 2 NGACH 629/25 PHO KIM MA P NGOCKHANH
QUAN BA DINH TP HA NOI
SO 106-TRAN VU-BA DINH-DONG DAHA NOI

1535

CONG TY TNHH LAM TRUONG


GIANG
CT CP QC TM DL LU HANH TRE HA
NOI
CTY TNHH TM VA DL PHUONG
HOANG

1536
1537

1538
1539

A CH

PHONG 402, KHU TAP THE 45, PHO HONGPHUC, BA


DINH, HA NOI
SO 1 PHO TAY SON P DIEN BIEN Q BADINH TPHN
P236 NHA KHACH QUOC PHONG 33A
PHAMNGU LAO,P.PHAN CHU CHINH.HK.HN

CTY CP DU LICH LU HANH QUOC TE 9/A12 KHU DAM TRAU,P.BACH DANG,Q.HAI BA


TRUNG,TP HA NOI
CTY CPDL 360
SO 14 NGACH 16 NGO 79 CAU GIAY YENHOA CAU
GIAY HA NOI

1540

CTY TNHH TM-DV DH&VL DA NUYP


XANH

SO 14,NGO49,PHO HUYNH THUC


KHANG,P.LANG HA,QUAN DONG DA,TP HA NOI

1541

P520 CT3A X2 BAC LINH DAM,


HOANGLIET, HOANG MAI, HA NOI
SN 38, PHAN BOI CHAU, CUA NAM, HOANHIEM, HN

1544

CTY TNHH DT VA PT CN DUC


VIET
CTY CP DAO TAO VA TRUYEN THONG
QHS
CT TNHH PHAN PHOI KINH MAT HA
NOI
CT TNHH TMSX BB DUC MINH

1545

CTY CP PTCN DUC HA

1546

CT CP BOT GIAT VA HC DUC GIANG

1542
1543

10 NGO 117 PHO 8/3 QUYNH MAI HAI BATRUNG HA


NOI VN
SO 15 NGACH 92 VAN CHUONG TON DUCTHANG
HN
P3.9 NHA 27 LAC TRUNG, VINH TUY,HAI BA TRUNG
HN
18/44 DUC GIANG THUONG THANH LONGBIEN HA
NOI VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

1547

CT TNHH DT&TM VIET A

1548

CTY TNHH MOT TV DT VA XD


VINASHIN
CTY CP LITI

1549
1550
1551

100%
6241

A CH

TT TU VAN THONG TIN VA TRUYEN


THONG
DUC TAM COMPANY LIMITED

SO 20 NGO 443 DUONG NGUYEN TRAITHANH


XUAN HA NOI
A 49 NGO 61 TRAN DUY HUNG CAU GIAYHA NOI
P201 KHU TT BO TU LENH LANG 26 LIEUGIAI CONG
VI BA DINH HA NOI
TANG 7.115 TRAN DUY HUNG CAU GIAYHA NOI

1553

CTY TNHH CNGHE & DVU KTHUAT


DTL
CTY CP DT TM VA DL ANH THU

NHA 1 DAY D,NGO 68 HOA MUC TRUNGHOA CAU


GIAY HA NOI
SO 10 NGACH 12 NGO 61 DUONG TRAN DUY HUNG
P.TRUNG HOA Q.CAU GIAY HN
SO 5 DAI DONG KHAM THIEN DONG DA HN

1554

CTY TNHH TM TAM PHAT

THON THUONG CAT THUONG CAT TU LIEMHA NOI

1555

CONG TY CP DTH

373 PHO VONG, HBT, HA NOI

1556

CTYTNHH TM VA TBI DUC THANH

XOM 1B CO NHUE TU LIEM HA NOI

1557

CTY TNHH DT VA PT CN TTHONG HN 202 D2 TT THANH CONG BA DINHHA NOI

1558

CTY TNHH 1 TV CN TAU THUY LAI VU F2 TANG 2 NHA A 109 QUAN THANH BA DINH HA
NOI
CTY TNHH DV-TM D & T
NHA 6, DUONG 6, KHU A NAM
THANHCONG, LANG HA, DONG DA, HA NOI

1552

1559

1560

CTCP TM DT MINH THANH

1561

CTY TNHH HTPP Q.TE DTU TAI VN

4 NGUYEN BINH KHIEM NGUYEN DUHAI BA


TRUNG HN
SO 88A NGO 192 LE TRONG TAN KHUONGQ.THANH
XUAN HA NOI VIET
NAM

1562

CTY CP DUOC VA TBYT NGOC


KHANH
CTY TNHH DT PT TMQT DONG
PHUONG

P720 NO 3,KHU DO THI MOI PHAP VANTU


HIEP,HOANG LIET,HOANG MAI,HN
P310 NO4A KCC BAN DAO LINH DAM TO24 HOANG
LIET HOANG MAI HN

1563

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1564

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN PHU


MY.
CTCP DAU TU TM VA DV DONG
DUONG
CTY TU VAN DAU TU VA CHUYEN
GIAO CN
CONG TY TNHH TRIEN KHAI CONG
NGHE CAO
CT TNHH CONG NGHE CO KHI NANO
VN

124 VINH TUY-HAI BA TRUNG-HA NOI

1569

CT CP TRUYEN THONG DONG TAY

1570

DONG TAM JOINT STOCK


COMPANY
CTY CP SX VA KD XNK DONG NAM

SO NHA 11, PHO LY VAN PHUC, P CATLINH, Q DONG


DA, TP HA NOI
XOM 5 CO NHUE TU LIEM HA NOI

1565
1566
1567
1568

1571
1572

A CH

3 NGO 219 DOI CAN,PHUONG DOI CAN,QUAN BA


DINH,TP HN
31 NGACH 17/61 PHUNG CHI KIENNGHIA DO, CAU
GIAY,HA NOI
27 CUA BAC BA DINH HA NOI VIET NAM
A2CN3 CUM CONG NGHIEP VUA VA NHO TULIEM
XA MINH KHAI HUYEN TU LIEM
HN

P11-A4TT VAN CHUONG-P.VAN CHUONGDONG DAHA NOI


CT CP DVTM T.HOP BIA RUOU HA NOI 413 NGUYEN VAN CU-LONG BIEN-HN

1573

CTY TNHH TDH VA TBI GD DONG


DUONG

SO 64B DUONG K3 CAU DIEN THI


TRANCAU DIEN HUYEN TU LIEM HA NOI VN

1574

CTY CP TM DAU TU DONG ANH

23 TT CTY CHE KIM ANH MAI DINH SSHA NOI

1575

CT TNHH DT VA PT DONG PHONG

59 TAN AP, PHUC XA, BA DINH, TPHN,VIET NAM

1576

CH TRANG TBI YTE DUC TU

15 PHUONG MAI, DONG DA, HA NOI

1577

CTY CP XNK THIET BI Y TE DONG DA P1018 CT4B X2 BAN DAO LINH DAM,HOANG LIET,
HOANG MAI, HA NOI,
VN.

1578

CTY TNHH MOT TV LAN HUY

1579

CTY CP THUONG MAI VIET CHIEN

61 NGO 83 NGOC HOI, TO 7,HOANG LIETHOANG


MAI,HA NOI
SO 34 NGO 61 TAY SON DONG DA HA NOINOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1580

CTY CP TM & KY THUAT NANG


LUONG VN
CTY CP THAI LAI

1581
1582
1583
1584
1585
1586

CTY CP XNK KHOANG SAN LONG


ANH
CTY TNHH XNK TM VA DV TAN DAI
DUONG
CTY TNHH TM&SX BAO BI DOAN
KET
CT TNHH XNK TP MINH ANH

A CH
P304 CT5-X2 BAC LINH DAM, HOANG MAIHA NOI
DOI 14 THON BAI XUYEN XA MINH TANHUYEN
PHU XUYEN HA NOI
P1202 NHA A KHU CHUNG CU 17 TANG TO14( 20
MOI) TT CAU DIEN TL HN
31 NGACH 61/255 LINH NAM-HA NOI

KM8, LANG HOA LAC, AN KHANH, HOAIDUC, HA


NOI, VIET NAM
SO 138 NGO 34 PHO VINH TUY, PHUONGVINH TUY
HBT HN
CTY TNHH CO DIEN DUDOA PRELIFE SO 1 TO 17 NGACH 2 NGO 5 PHUONG VINH HUNG
HOANG MAI HA NOI

1587

CT CP XD VA DT QT DOAN GIA

1588
1589

CTY TNHH XNK DONG NAM A TAN


MINH
CTY CP THUONG MAI KHANG VINH

1590

CTY TNHH SX-TM &XNK TRAN ANH

1591

CTY TNHH KY THUAT DKA

SO 30 TO HIEN THANH, BUI THI XUANHAI BA


TRUNG, HA NOI, VIET NAM
8 NGO 299 TAY SON NGA TU SO DONG DAHA NOI

1592

CT CP GIAI PHAP MANG VIEN


THONG
CONG TY TNHH HA VIET HUNG

P 405, NO 5, BAN DAO LINH DAM,


PPHUONG LIET, Q HOANG MAI, TP HN
SO 9 DICH VONG CAU GIAY HA NOI

1593
1594
1595
1596

SO 1 HEM 418/1/4 LA THANH -O CHO DUA DONG


DA- HA NOI
1351 DUONG GIAI PHONG, P.HOANG LIET,HOANG
MAI, HA NOI
744 LA THANH, P.GIANG VO, Q.BA DINHTP HA NOI

CTY TNHH CN VA HOA CHAT


SO22 TRAN QUANG DIEU, O CHO DUA,DONG DA,
CHEMTECH
HN
CTY TNHH KT SU TRAN QUANG DINH SO 173F NGUYEN THAI HOC DIEN BIENBA DINH HN
& CS
CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA
P302/B4 LANG QUOC TE THANG LONGTRAN DANG
KIEM DINHDHV
NINH DICH VONG CAU
GIAY

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1597

CONG TY TNHH DH VIET NAM

1598

CTY CP TM DIEN TU DHE

1599

1601

CTTNHH TM VA DV VAN TAI DUYEN


HAI
CTY TNHH T.THI & T.THONG TIEN
PHONG
CONG TY TNHH DGCO

1602

CTY TNHH TU VAN DTNN VA PTDN

1603

CT CP DELTA VIET NAM

1604

CONG TY TNHH PHAT TRIEN


THE KY THUONG MAI VA DU LICH

1605

1607

CT CP CNGHE DU LIEU TAP DOAN


DCT
CTCP PHAT TRIEN XAY DUNG
D&C
CONG TY HAI LINH

1608

CTY CP XDTM VA DVTH DAI PHAT

1600

1606

1609
1610

1611

A CH
NGO 5 SO 65 TRUONG CHINH THANH XUANHA NOI
VIET NAM
SO 297 DOI CAN LIEU GIAI BA DINH HANOI
SO 35A LO 3 KHU DO THI MOI DINH CONG P.DINH
CONG Q.HOANG MAI HN
59A, TRIEU VIET VUONG, HAI BA TRUNGHA NOI
SO 7 NGO 123 VAN CAO P.LIEU GIAI,BA DINH, HA
NOI
1C NHA B TANG 12 TOA NHA VINCOM
191BA TRIEU HA NOI VIET NAM
2 DAI CO VIET P.LE DAI HANH Q. HAIBA TRUNG HA
NOI
CAN 3A TOA NHA BIEN BAC, 1068 DELA THANH, HA
NOI
46 TANG BAT HO-HAI BA TRUNG-HN
155 - NGUYEN TRAI - THUONG DINH - THANH
XUAN - HA NOI
163 PHUNG HUNG, CUA DONG, HOAN KIEMHA NOI

P102 TT NHA HAT TUONG MAI DICH CAUGIAY HA


NOI
CTY TNHH TKTT NOT THAT& QC DAO SO 10 NGACH 79/15 TRIEU KHUC THANHXUAN
GIA
NAM HN
CONG TY CO PHAN TV, PTCN VA
SO 11 NGO 97 VAN CAO,LIEU GIAI,BA DINH, HA NOI
THUONG MAIDICH VU
TONG HOP
CONG TY TNHH DV BAO VE TISTCO

KHU NHANG XUAN DINH TU LIEM HA NOIVIET


NAM

1612

CT TNHH LY AN

19/29 DICH VONG CAU GIAY HN

1613

CT CP TRUYEN THONG DANG SON

P706 TOA NHA HN TUNGSHING SQUARE SO2 NGO


QUYEN - LY THAI TO HK HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1614

CTY CP DAU TU VA XD DAN QUOC

5/267 TRAN KHAT CHAN HAI BA TRUNGHA NOI

1615

CTY TNHH TU VAN VDM VIET NAM

1616

CTY CP SX TM VA AN NINH NAM


LONG
CT CO PHAN DT TM B.E.E

TANG 3 TOA NHA DMC LAKE VIEW,535 KIM MA, BA


DINH HN
NGO 1 THON NOI, THANH LIET, THANHTRI, HA NOI

1617

A CH

80B, PHUNG XA, THACH THAT, TP HANOI, VIET


NAM
SO 6 HEM 29/62/16P KHUONG HA PHUONGKHUONG
TRUNG Q THANH XUAN
TPHN

1618

CT CP DT THUONG MAI VA DICH VU


CPT

1619

CTY CP TV DT&HO TRO PTCN IVT

NHA 38 TT CO KHI NGAN HANG KHU DOTHI MOI


TRUNG HOA NHAN CHINH HA
NOI

1620

CTY TNHH TM VA DV MINH CHAU

1621

TRUONG DAI HOC CHU VAN AN

1622

CT CP TV DT QT CHAU A T.BINH
DUONG

G30 LANG QT THANG LONG P.DICH VONGCAU


GIAY HA NOI VIET NAM
SO 2A DUONG BACH DANG TX HUNG YENTINH
HUNG YEN
3/108 LO DUC DONG MAC HAI BA
TRUNG3/108 LO DUC DONG MAC HAI BA TRUNG

1623

CONG TY TNHH TAI CHE OTAL

1624

CTY TNHH DAN COMPUTER

1625

CT TNHH THANH TRINH

PHONG B 7A, T4 KHACH SAN HORISON,SO 40 CAT


LINH P.CL Q.DONG DA TP HN
SO NHA SO 46 NGO 97 DUONG VAN CAOLIEU GIAI
HA NOI
SO 540 TAM TRINH-YEN SO-HOANG MAIHA NOI

1626

CN CTY CP DA MY TAI HA NOI

42G PHO YEN PHU TRUC BACH BA DINHHA NOI

1627

BAN QL DU AN NHA MAY DAM NINH KHU CN NINH PHUC TP NINH BINH
BINH
CTY CP DAKA VN
902 NO 9A BAN DAO LINH DAM VIET
NAMHOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI VN

1628

1629

CTY CO PHAN DAI TIN THANH NAM

1081 DUONG HONG HA, P.CHUONG DUONGQ.HOAN


KIEM,TP HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1630

CTY TNHH TM DAI THANH LOC

67 NGUYEN CONG TRU, HA NOI

1631

CONG TY CP KT VA THUONG MAI


QUOC TE
CT CP XNK TB CO DIEN DAI LUC

SO 3/2/72 PHO PHUC XA PHUONG PHUCXA QUAN


BA DINH TP HA NOI VIET NAM
SO 1309 DUONG GIAI PHONG, HOANGLIET, HOANG
MAI, HA NOI

1632

A CH

1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639

CTY TNHH MAY TINH DAI HUU

SO NHA 15 NGO 371 KIMMA PHUONG NGOCKHANH


QUAN BA DINH TP HN
CTY CP DT VA PT GD DAI DUONG
23 H2B THANH CONG, PHUONG THANHCONG, BA
XANH
DINH, HA NOI
CTY CP XNK DV VA TM DAI DUONG CUM 6 THI TRAN PHUC THO HUYEN PHUCTHO
TINH HA TAY
CONG TY TNHH THUONG MAI VA TIN 16/1/178 TAY SON TRUNG LIET DONG DAHA
HOCDAI DUONG
NOI,VIET NAM
CTY CP KY THUAT DAI CO VIET NAM SO 47 TRAN DUY HUNG P.TRUNG HOAQ.CAU GIAY
TP.HA NOI
CONG TY TNHH DAI A
TO 52 TT DONG ANH HN
P104 NHAB5 TT TRUNG TU, HN

1640

CT TNHH DTXD VA DV NGOC


PHUONG
CONG TY CO PHAN YLAN

1641

CTY TNHH XD VA TM HA VINH

1642

CTY TNHH TVAN DTU VA XDUNG


KINH BAC
CTY TNHH SX VA DV TM THANH
LUONG
CTY TNHH THUONG MAI VA DV D6
HA NOI
CTY CP TRUONG CN KINH TE DN HA
NOI
CONG TY CP DAU TU VA CONG NGHE
DGI

SO 106 HOANG VAN THAI - KHUONG MAIQUAN


THANH XUAN - TP HA NOI
75 A KHAM DUC, KHAM THIEN, DONG DAHA NOI

1643
1644
1645
1646

28 NGO 532 BACH DANG PHUONG BACHDANG HAI


BA TRUNG HA NOI

HA LAM 3 THUY LAM DONG ANH HA NOI


SN 104 PHO PHUONG LIET P.PHUONGLIET THANH
XUAN HA NOI
SO 80 TRUONG DINH, PHUONG TRUONG DINH,
QUAN HAI BA TRUNG,HN
72 C2 KHU DO THI MOI DAI KIM, HOANGMAI, TP
HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1647

CTY CP DAU TU VA TU VAN XD CHC

SO 41 NGO 291 KHUONG TRUNG PHUONGKHUONG TRUNG - THANH XUAN HA NOI

1648
1649

CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU


BACH THANG
CTY TNHH C & CJ

1650

CTY TNHH PT CN VIET-HAN

P101,CHUNG CU LONG GIANG, 8/563 GIAI


PHONF,GIAP BAT,HOANG MAI,HN,VN
SO 152A LAC TRUNG, P.VINH TUYQ.HAI BA TRUNG,
HA NOI
NGO90 TO 12 SN15 CAU DIEN TULIEM HN

1651

CT TNHH XAY DUNG FELCON

1652

1654

CTY TNHH TMAI KTHUAT XUAN


HIEU
CTY CP KY THUAT XD GIAO
THONG TCD
CTY TNHH 1 THANH VIEN MY LAN

1655

CT CPXD TM VA XNK MIEN BAC

1656

CT CP TM PHAT TRIEN HAI DUONG

1657

CTY CP GIAO THONG HA NOI

1658

KITA .,JSC

1653

A CH

SO 5 NGACH 143/62 P.CHO KHAM THIENP TRUNG


PHUNG Q DONG DA HN
207B, 62 NGUYEN CHI THANH, HA NOIVIETNAM
14 NGACH 196/46, LINH NAM, LINH
NAMHOANG MAI, HA NOI, VIET NAM
SO 19B/5 NGUYEN VAN CU NGOC LAM LONG BIEN
HA NOI
P501 TOA NHA FIKOR SO 16 DUONG TRUNG YEN 5
QUAN CAU GIAY
SN 29B NGO 102 PHO VU XUAN THIEU PHUONG SAI
DONG QUAN LONG BIEN HN
XA YEN NGHIA HA DONG HA NOI
P205 CHUNG CU COMA18, LE TRONG TAN,HA
DONG,HA TAY

1659

CT TNHH XD TM VA TB NAM HAI

KM +500 QUOC LO 2 THANH XUAN SOC SON HN

1660

CTY TNHH XD- TM GIANG SON

SO NHA 10B, NGO 460/44 DUONG KHUONGDINH,


P.HA DINH, Q.THANH
XUAN HN

1661

CTY CP CTD VIET NAM

1662

CTY CP XAY LAP 29-2

P211 DNB NHA B15 KDT DAI KIM HOANGMAI HA


NOI
322 KIM GIANG, DAI KIM, HOANG MAI,HA NOI

1663

CTY CP CN THEP KHANH AN

XA PHUONG TRUNG HUYEN THANH OAIHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

1664

CT CP TV TK VA KIEM DINH XD HA
NOI
CT CP DT XAY DUNG VA TM 689

1665

100%
6241

A CH
306 NHA V31 SO 637 PHO KIM MABA DINH HA NOI

1668

N13 P201 T2 KHU TRUNG CU P DICHVONG Q.CAU


GIAY HA NOI
CTY CP QUANG CAO TICH HOP VIET 17 LO 1A TRUNG YEN 11A TRUNG HOA CAU GIAY
NAM
HA NOI
CTY TNHH SANG TAO PHONG CACH 20/26 NGUYEN CONG HOAN, HA NOI
SONG
CTY CP TU VAN DTXL TIEN DAT
X4, THON HA, ME TRI, TU LIEM,HA NOI

1669

CTY CPTM VACN DO THANH

1666
1667

1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681

SO 8/102/53 HOANG DAO THANH - THANHXUAN HA NOI


CTY CP 179
SO 78 NGUYEN DUC CANH P.TUONG MAIQ.HOANG
MAI HN
CTY TNHH TM VA DL HOI XAY DUNG SO 1 NGUYEN DINH CHIEU,P.DA KAOQ.1 , TP.HO
VN
CHI MINH
CTY TNHH MOT TV TMDV VA DTU
SO 5 DAY B16 KHU TT NM CO KHIYEN VIEN GIA
VPES
LAM HN
CTY CP CN VA DAU TU VN
SO 316 B8 KHUAT DUY TIEN THANH XUANBAC HA
NOI
CTCP CONG NGHE MINH TRI
P201 SO 102/389 NGUYEN PHONG SAC PHUONG
DICH VONG CAU GIAY HN
CTY TNHH VIET CAT SON
SO2 NGO 15 HUYNH THUC KHANGPHUONG LANG
HA DONG DA HN
CONG TY CO PHAN QUAN LY
TANG 2 141 LE DUAN HA NOIVIET NAM
QUY VIET CAT
CONG TY TNHH DU LICH VA THUONG 125 HONG HA, BA DINH, HA NOI
MAI TAM KY
CTY CP DAU TU VA CONG NGHE OSB SO 54 NGO 120 PHO KIM GIANG QUANHOANG MAI
TP HN VIET NAM
CTY CP CONG NGHIEP NAM KHANH 40 NGUYEN KHANH TOAN QUAN HOA CAUGIAY
HN
CT CP PT GIAI PHAP TRUC TUYEN
SO 22, LO 10A, KHU DO THI MOI,TRUNG YEN, HA
MOORE
NOI
CTY CP TM MINH NGOAI PHU GIA
P618 NO 1B BD LINH DAM, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

100%
6241

A CH

1682

CTY CP PHAN MEM MINSOFT VIET


NAM
CT CP DICH THUAT VA TM QT MINH
CHAU
CT TNHH MOT THANH VIEN TM MIA

P704 C3 NHA E3 KHU DO THI MOI YENHOA P YEN


HOA CAU GIAY HN
SO 5 NGO 10 LE LOI SON TAY HA NOI

CT CP TRUYEN THONG VA CONG


NGHE BIT
CTCP CN VA TT BIT

AN QUOC,YEN LO,YEN NGHIA,HA DONGHA NOI

1688

SN2-NGACH 117-NGO LANG TRUNG-TO5- LANG


HA,Q.DONG DA HN
CTY CP DTU XD BAO KHANH
SO 2 NGO 47 PHO DOI CAN PHUONG DOICAN BA
DINH HA NOI
CONG TY CP DV TIN HOC ANH QUAN LOC HA MAI LAM DONG ANH HA NOI

1689

CTY TNHH TM DT VA DV A DONG

1690

SO 2A PHO HANG GA, PHUONG HANG BO,QUAN


HOAN KIEM, HA NOI
413 BACH MAI P BACH MAI Q HBT HNTRUNG HN

1698

CTY CP GP CN TRUYEN THONG ADC


VN
CTY CP DV THONG TIN KINH DOANH SO7 TO 90-P.O CHO DUA-Q.DONG DA,HN
ABIX
CT CP TIN HOC THANG LONG
10 DINH CONG TRANG PHAN CHU TRINHHOAN
KIEM HA NOI VIET NAM
CTY TNHH XUC TIEN DAU TU VIET P205 TOA NHA THANH DONG, 132 KIM MAPHUONG
NAM
KIM MA, BA DINH, HA NOI
CTY TNHH KIEM TOAN VA TU
82 BACH MAI - HAI BA TRUNG -HA NOI
VAN DCPA
TCT CP DAU TU XD VA THUONG MAI TOA NHA HH2 KDTM YEN HOA CAU GIAYHA NOI
VN
VIET NAM
CTY CP CONSTREXIM SO 1
TOA NHA 2T KM9 PHAM VAN DONG MAIDICH CAU
GIAY HA NOI
CTY TNHH C&N HOANG KIM
PHO MOI, TO DAN PHO KIEN THANH, TTTRAU QUY
HUYEN GIA LAM HN
CTY TNHH THAI LOI
P5C1, THU LE1, NGOC KHANH, BD, HN

1699

CTY TNHH TM VA DV NAM THAI

1683
1684
1685
1686
1687

1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697

55 TUE TINH P BUI THI XUAN-HA NOI

THON CAO DINH, XA XUAN DINH, HUYENTU LIEM,


THANH PHO HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1700

CTY TNHH IN KINH BAC

1701
1702
1703
1704

A CH

P616 NO 3, CC BAN DAO LINH DAM,HOANG MAI,


HA NOI
CONG TY CP ICD HONG HA
NHA K2, PHAM HUNG, TRUNG HOACAU GIAY, HA
NOI
CTY TNHH GIA KHIEM
DOI 1, HUYNH CUNG, TAM HIEP, THANHTRI , HA
NOI
CONG TY CO PHAN LIEN DOANH G8. SO 36 NGO 28 XUAN LA TAY HO HA NOI
CTY CP T VAN TKE VA DTU XAY
DUNG
CTY CAP NUOC SON TAY

90 TRIEU VIET VUONG, P.BUI THI XUAN, Q.HAI BA


TRUNG- HA NOI
193 LE LOI SON TAY HA NOI

1707

CTY CPDTTK UD TOAN HOC VA


CONG NGHE
CTY TNHH SX DUC ANH

SO 02 NGACH 05 NGO 10 VONG THI PHUONG BUOI


TAY HO HA NOI
CONG THON YEN VIEN GIA LAM HA NOIVIET NAM

1708

CONG TY CPDIEN-DIEN LANH NHK

KHU 7 QUOC LO 32 THI TRAN TRAM TROIH.HOAI


DUC TP HA NOI

1705
1706

1709

CONG TY TNHH NGHIEN CUU VA TU


VAN CHUYEN GIAO
CONG NGHE VA DAU TU

1710

CTY TNHH CT COMPLANT VIET NAM A15 TO 100 HOANG CAU,PHUONG O CHODUA,
Q.DONG DA, HA NOI
CTY TNHH XD VA TM HONG GIANG 31 NGACH 117/69 THAI HA,TRUNG LIET,DONG
DA,HA NOI
CTY CPTM & QC SAC MAU CHIEN
SO 65 DAI CO VIET, PHUONG LE DAIHANH, QUAN
THANG
HAI BA TRUNG, HA NOI
CT CO PHAN KY THUAT THIEN VIET P306 C7 HOANG NGOC PHACH , LANG HA,DONG
DA, HA NOI
CTY TNHH VAN TAI VA CO KHI GIA
NOI PHAT MAI DINH SOC SON HA NOI
BAO
CTY TNHH KT CO DIEN PHUONG BAC XOM CAU, THANH LIET, THANH TRI, HANOI

1711
1712
1713
1714
1715
1716

CTY TNHH HOP TAC KINH TE KY


THUAT QUOC TEVAN SON

34 LY THUONG KIET, P. HANG BAI. Q.HOAN KIEM.


TP HA NOI

DAO PIPA, TT KHAI HOA,HUYEN VAN SON

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1717

C.TY CP CONG NGHIEP PHUONG NAM SO 93/39/2 VUONG THUA VU THANH XUANHA NOI

1718

CTY TNHH DICH THUAT C/NGHIEP


CNN
CTY TNHH CMS

1719
1720
1721

CT CP TU VAN QUAN LY DU AN XD
CMAXX
CTY CP NHAN CONG XAYDUNG

1722

CTY TNHH CNTT VA DKTD CICAT

1723

CTY CP CHUYEN GIA SO VN

1724

CTYCP DAO TAO & DGIA BDS


PHUONG NAM
TTTV ISO-DAVILAW- CNCTCPSHTT
DAVILAW
CONG TY TNHH DICH VU TIN PHAT

1725
1726
1727

A CH

470 NGUYEN TRAI, THANH XUAN TRUNG,THANH


XUAN, HA NOI
P105 C42 KTT QUAN DOI MAI DONGHOANG MAI
HN
P1108 TOA NHA 8C DAI CO VIET HAI BATRUNG HA
NOI VIET NAM
SN 242 NGUYEN HUY TUONG THANH XUANHA NOI
SO NHA 34, NGO 121 THAI HA, TRUNGLIET, DONG
DA, HA NOI
SO 105 PHUONG MAI DONG DA HN
SO 124 NGO 1 HOANG QUOC VIET CAU GIAY HA
NOI
SO 59 LANG HA, THANH CONG, BA DINHHA NOI
APPLE CAFE 116-118 VAN PHUC BA DINHHA NOI
VIET NAM
CUM CONG NGHIEP BAC VAN DINH, UNGHOA, HA
NOI
188A LUONG YEN BACH DANG HAI BATRUNG HA
NOI
XOM 6A THON HOANG CO NHUE TU LIEM
HA NOI VIET NAM
107 C2 KDT DAI KIM HOANG MAI HN

1728

CTCP TM VA SX PHU LIEU MAY HA


TAY
CT TNHH SX TM VA DV HAI LONG

1729

CTY TNHH CHU GIA

1730
1731

CTCP DVKT VA TVDT NLN THANH


SON
DNTN -XN QUANG VIET

1732

CTY LUAT TNHH CHINH TAM

20 HANG GA P.HANG BO Q.HOAN KIEMHA NOI


VIET NAM
P208-D11 TT VINH HO, THINH QUANGDONG DA, HN

1733

CONG TY TNHH XCEL VIET NAM

36 NGO 165/30 THAI HA LANG HA DD HN

1734

CN CTY TNHH DT VA TM PHU AN


BINH

384 DOI CAN HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1735

CTY TNHH XNK VA DAU TU BINH


MINH
CTY TNHH TM&DV DU LICH CHIEN
THANG
CTY CP XAY DUNG BAC HUNG

1736
1737

1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747

A CH
P409 CC2 BAC LINH DAM HOANG MAI HANOI
SN 12,KHU TTTM DONG ANH-DONG ANH- HN
SO 16,NGO 2,NGUYEN VIET XUAN,KHUONGMAI,
THANH XUAN, HA
NOI

CTY CP DT XD SXKD XNK TONG HOP 50C NGO HOA BINH 7, PHUONG MINHKHAI,
Q. HAI BA TRUNG, HA NOI
CTTNHH TKE&TRANGTRI
1/343 AU CO NHAT TAN TAY HO HN
NOINGOAITHAT AC
CTY CP XD VA TM ACT MIEN BAC
SO 31, DAI LO HO CHI MINH, P.NGUYEN TRAI, TP.
HAI DUONG
CTY CP THIET BI CONG NGHE
E1 NGO319 NGUYEN TAM TRINH HOANG
CEVT
VAN THU HOANG MAI HA NOI
CTY CO PHAN PHAT TRIEN GOM KY SO 18 NGO 97/4 PHAM NGOC THACH KIMLIEN HN
THUAT.
CTY CP DICH THUAT & DTU TM ASIA 2/182 Bach Dang Chuong Duong Hoan Kiem Hanoi
CTY CP PHAN MEM VA TR.THONG
THE KY
CTY TNHH KT XD VA KH MOI
TRUONG
TRUNG TAM DICH VU TRUYEN HINH
SO .
CONG TY TNHH CDP

1748

CTY CO PHAN CONG NGHE XAY


DUNG VA THUONG MAI
THU DO

1749

CT CP DAU TU VA XAY DUNG SO 18

1750

CTY CP GIAI TRI CAU VONG

1751

CTY CP TM&DV CAT TIEN

P1212 OCT2 DN2 BAC LINH DAM, DAIKIM, HOANG


MAI, HA NOI
27 NGO 210 DOI CAN, BA DINH, HA NOI
404 TRAN KHAT CHAN HA NOI
SN17 DUONG TRUNG YEN 11B , TRUNG YEN
TRUNG HOA CAU GIAY HN
P507, NHA B11B, NAM TRUNG YEN, TRUNG HOA,
CAU GIAY, HN
H2A SO 471 NGUYEN TRAI, THANH XUANNAM,
THANH XUAN, HA NOI
SO 300 DOI CAN CONG VI BA DINH HN
SO 40 NGO 39 HAO NAM - O CHO DUA - DDA - HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

1752

CT CP TU VAN TKXD VA TM CAT LOI

1753

CONG TY TNHH CAT CHAU AN

1754

CTY CP TT DIS

1755

CTY CP DTU TKE XD VA TM 18 HA


NOI
CTY CP TB Y TE VA TM HOA CAM
CHUONG
CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT
TRIEN THU DO

1756
1757

100%
6241

A CH
22/165 P.CHUA BOC P.TRUNG LIET Q.DONG DA HA
NOI VIET NAM
39 NGACH 313/12 VINH HUNG TO 14 P.VINH HUNG
HOANG MAI HA NOI
P308 NHA H1 THANH XUAN NAM TXHA NOI
SO 58 NGACH 180A/3 PHO NGUYEN LUONGBANG
DONG DA HA NOI
P37, C9 TAP THE KIM LIEN, DONG DA,HA NOI
228 MINH KHAI- HAI BA TRUNG- HA NOI

1758

1768

CTY TNHH CMO PHAT TRIEN DL VA 914 CT8B KDT VAN QUAN HA DONG HN
DV
CTY TNHH TM TB TU DONG HOA CAO 74 VO THI SAU, THANH NHAN, HAI BATRUNG, HA
DAT
NOI
CONG TY CO PHAN HOA UNG DUNG 71 A HONG MAI- HAI BA TRUNGHA NOI
VA CONG NGHE MOI
CTY TNHH QCAO VA TM CANH DONG 324 TRAN KHAT CHAN HAI BA TRUNG HNVIET
VANG
NAM
CT TNHH GIAO NHAN VTAI TM CANG 612C NGO 612 HOANG HOA THAM TAY HOHA NOI
VIET
CN CTY CP TT&DT NAM HUONG TAI 07 TT DOI XE 312 AN DUONG YEN PHUTAY HO HA
HN
NOI
CTY TNHH CAM CHAN
2 TRIEU QUOC DAT HOAN KIEM HA NOI
VIET NAM
CTY CP CAG
P504, NHA N3B, TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH
XUAN, HA NOI
CTY CP CAFESANGTAO
SO 10 NGACH 24 NGO 133 NGUYEN PHONGSAC
NGHIA TAN CAU GIAY HN
VP DAI DIEN CAESAR DECORATION SO 7 NGO 44 P SON TAY P DIEN BIENBA DINH HA
CO,
NOI
CONG TY TNHH CACHEE VIET NAM KM 6 GIAI PHONG, THANH XUAN HA NOIVIET NAM

1769

CONG TY TNHH CA BA

1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767

205 N16 TT K9 BO DOI BIEN PHONG,BACH DANG,


HAI BA TRUNG, HN, VN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1770

CTY CP B.L.A.C.K & W.H.I.T.E

1771

CTCP TT VA TT QUOC GIA

1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784

A CH
30/2 NGO 264 THUY KHUE,HN

36A/1150 DUONG LANG-LANG THUONG- DDATP HA


NOI
CTY CP DAU TU QUOC TE SON HAI
SO 36 TRAN QUOC HOAN DICH VONG HAUCAU
GIAY HA NOI
CTY TNHH DTU TM THAI TUAN
THON YEN THUONG,XA YEN THUONG,HUYENGIA
LAM,TP HA NOI
CTCP DOANH NHAN 360
P2006 TANG 20 NHA 25 - LANG HA, THANH CONG,
BA DINH, HA NOI
CTY CP BOT GIAT VA HOA MY PHAM SO 69 TO 3, TRUNG HOA, CAU GIAY, HANOI, VIET
HN
NAM
CT CP THUONG MAI BON MUA
NGO 35 P DAI DONG P THANH TRI QUANHOANG
MAI TP HN
CT TNHH KHKT-Y TE BM VIET NAM 16 LUONG THE VINH THANH XUAN BACTHANH
XUAN HA NOI
CN CTY TNHH TMDV&DL BAU TROI 01 HOA HUE,P.7,Q.PN,HCM
XANH
CTY CP GIAI PHAP BAU TROI XANH 92/318 DE LA THANH, O CHO DUA, DONGDA, HA
NOI
CT TNHH MTV DT VA PT CN
P611 TOA NHA THU VIEN TA QUANG BUUSO 1 DAI
BACHKHOA HN
CO VIET HN
CTY CP VT KH VA CN SINH HOC
17 NGO 121/10 PHO CHUA LANG LANGTHUONG
DONG DA HA NOI
CTY CP CN DAU TU BMV
SO 35 DUONG GIAP NHAT, TO 5,
P.NHANCHINH. Q.THANH XUAN, HA NOI
CTY TNHH XAY DUNG VA THUONG
33D CAT LINH DONG DA HA NOI
MAI H&B.
CTY CP GIAI PHAP DN VIET NAM
SO 30 PHO BA TRIEU PHUONG NGUYENTRAI TP HA
DONG HA TAY

1785
1786

CTCP CN GIAO DUC TRUC TUYEN


ALADANH
CTY TNHH THUONG MAI THANG 5

1787

CT TNHH SX & DVTM BINH MINH

TANG 3 NO - 25 TAN LAP, PHUONG QUYNH LOI,


QUAN HAI BA TRUNG, HA NOI
SO 12, KIM DONG, P. GIAP BAT, Q.HOANG MAI, TP
HA NOI
SO 1 NGACH 28 NGO 105 PHO DOAN KETHIEN MAI
DICH CAU GIAY HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1788
1789

VAN PHONG CON NUOI NN COW VIET NHABA DINH HN


NAM TAIHA NOI
CTY TNHH MTV TM VA KT PHU XUAN SO 48 TRUC KHE, LANG HA, DONG DA,HA NOI

1790

CTY TNHH IN VA SX TM BIEN XANH

1791

CTY CO PHAN BIEN BAC

1792

CONG TY CO PHAN BIDO VIET NAM

1793
1794
1795
1796
1797
1798

A CH

SN2- NGO 95 - DINH CONG - THINHLIET - HOANG


MAI - HN
15B19, NGHIA TAN, CAU GIAY, HANOI, VIET NAM

SN 5 NGO 135 PHO PHUONG MAI QUANDONG DA


TP HN
CONG TY TNHH DAU TU VA TU VAN P 107, KHACH SAN VAN NAM, 26 DUONGLANG,
BAO HUNG.
NGA TU SO, DONG DA, HN
CTY TNHH KY THUAT CO DIEN XD
SO 265 HOANG VAN THAI
AGOOD
P.KHUONGTRUNGQ.THANH XUAN HN
CTY CP CN VA TM QUOC TE BHM
SO 30 LO 14A KDT MOI TRUNG YEN CAUGIAY HA
NOI
CTY CO PHAN THUONG MAI BEP
THON LAI DU XA AN THUONG HUYEN HOAIDUC
VIET
TP HA NOI
CTY TNHH SX VA TM QUOC TE VIET PHO GA, THI TRAN THUONG TIN, HUYENTHUONG
NHAT
TIN, HA NOI
CONG TY TNHH XAY DUNG VA THIET SO 205 - C5 TAP THE GIANG
KEPHONG CACH MOI
VO,PHUONGGIANG VO, QUAN BA DINH, HA NOI

1799

CTY CO PHAN BELAZ VIET NAM

1800

CTY CP PH SACH VA TBI GIAO DUC

1801

CT CP BAT DONG SAN TOSON

848 DUONG LANG, PHUONG LANG THUONGDONG


DA, HA NOI
92 PHO HAI BA TRUNG, P.CUA NAM,QUAN HOAN
KIEM,HN
B4/128 THUY KHUE THUY KHUE TAY HOTP HA NOI

1802
1803

CTY CP TV DAU TU VA PT THUONG


MAI
CTY CP CHAM SOC VAN PHONG

SO 90 PHO HANG BAC PHUONG HANG BACQUAN


HOAN KIEM TP HA NOI
90 HANG BAC HOAN KIEM HA NOI VIETNAM

1804

CTY CP DV BAO VE VIEN DONG

9/539 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HA NOI VIET


NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1805

CONG TY CO PHAN BAO NAM

SO 17D, TO 35 P.QUAN HOA, Q.CAUGIAY, TP HA NOI

1806

CTY TNHH TM VA SX BAO BI HONG


HA

SO 6 NGO 781 DUONG HONG HA PHUONG


CHUONG DUONG QUAN HOAN KIEM HA NOI

1807

CTY CP DAU TU XAY DUNG BAO AN

THON TRIEU KHUC, TAN TRIEU, THANHTRI, HA


NOI

A CH

1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814

CTY CP TM VA DL BAO ANH DI SAN


VIET
CONG TY CO PHAN TAP DOAN BAN
MAI
CTCP BN&V QUANG CAO TRUYEN
THONG
CTY CP AN PHAT THANG
LONG
CTY TNHH GPHAP THE & TMAI TOAN
CAU
CTY TNHH QUANG CAO NHAT MINH

1816

CTY TNHH TK XD NEN MONG BAC


VIET
CTY CP TU VAN XD CTRINH BAC
VIET
CONG TY TNHH BA

1817

CTY CP DT VA PT BACH VIET

1818

CT TNHH KTRUC VA CNGHE XD


BACH VIET
CONG TY CO PHAN TIN HOC BACH
KHOA
CT TNHH XUONG CO DIEN LANH
B.KHOA
CN CT CP DT VA XD BACH DANG

1815

1819
1820
1821

SO 128 - C1 PHO TAN MAI - Q HOANGMAI - HN


TANG 3 TOA NHA GAMI GROUP 11 PHAM HUNG TU
LIEM HA NOI
P220NO21 PHAP VAN HOANG MAI HA NOI
4 LO G KHU X3 TO 17 DICH VONG HAUCAU GIAY-HN
B9 LO12,KHU DO THI DINH
CONG,P.DINHCONG,HOANG MAI,HN
30 NGO 109 CAU GIAY QUAN HOA CAUGIAY HA NOI
VIET NAM
437 HOANG HOA THAM LIEU GIAI HN
SO 10 NGO THAI THINH 2- THINH QUANGDONG DA
HN
P4, NHA A42, TO 30, THAI THINH,THINH QUANG,
DONG DA, HA NOI
THANH XA NGHIA HIEP YEN MY HUNG YEN
364 TRAN KHAT CHAN THANH NHAN HAIBA
TRUNG HA NOI VIET NAM
17C2 178 THAI HA TRUNG LIET DONG DAHA NOI
VIET NAM
18E 173/175 HOANG HOA THAM NGOC HABA DINH
HA NOI VIET NAM
NHA SO 8 HEM 15 NGACH 165 NGO 192 PLE TRONG
TAN P DINH CONG HM HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1822

CTY CP DAU TU -THUONG MAI BAC


HA
BAC HA INDUSTRIAL GAS JOINT
STOCK
CT CP XD VA TM BAC HA BACH
KHOA

B12-B14, COM VONG, DICH VONG HAU,CAU GIAY,


HN
3/484 YEN VIEN TT YEN VIEN GIA LAMHA NOI VIET
NAM
P1406 TOA NHA34T KDT MOI TRUNG HOANHAN
CHINH PTRUNG HOA Q CAU
GIAY HN

CT TNHH TM XNK HANG GIA DUNG


BAC HA
CTY TNHH KIEN TRUC BACH VIET

17 NGO 11 NGUYEN THAI HOC HA DONGHA NOI

1823
1824

1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834

A CH

SO 5 TO 24 CUM 4 NHAT TAN TAY HO HN

CTY CP DAU TU XAY DUNG BAC


CUONG
CONG TY TNHH BAC BO

P110,KHU TT KHI TUONG THUY


VAN,LANGTHUONG,DONG DA, HA NOI
SO 45B PHO GIANG VO ,PHUONG CATLINH
,QUAN DONG DA
CTY CP CONG NGHE BAC A
SO 252 DUONG NGUYEN TRAI, TO 1, XATRUNG
VAN, HUYEN TU LIEM, TP HN
CTY CP DAU TU B VA B
SO B49 KHU DO THI TRUNG HOA NHANCHINH Q
THANH XUAN HN
CTY CP KIEN TRUC VA X. DUNG
SO 10 , KHU 1 XA PHU MINH HUYEN SOCSON TP HA
AVITYCO.
NOI
CTY CP DAU TU VA CONG NGHE OTO SO 316 LE TRONG TAN,DINH CONG,HOANGMAI, HN
VIET
CTY TNHH H.Y.V.A.D VIET NAM
25 TO 20 VAN CHUONG, DONG DA, HANOI
CONG TY TNHH KIEM TOAN VA TU
VAN APEC.

P408 NHA 17T4 KDT TRUNG HOA NHANCHINH, CAU


GIAY, HN

1835
1836
1837
1838

CTY TNHH TAI CHINH VA KIEM TOAN


VN
CTY TNHH KTHUAT TDH & TM
ALPHA
CONG TY TNHH ATS VIET NAM

86/259 PHO VONG HAI BA TRUNG HA NOIIET NAM

CTY CP KIEN TRUC VA XAY DUNG


ATN

11C-N2 TT BINH DOAN 12 NGO 113 VINHHO, HA NOI

SO 135 NGOC THUY PHUONG NGOC THUYQUAN


LONG BIEN TP HA NOI
SO 268 TRUNG KINH, YEN HOA CAU GIAYHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1839

1843

CTY CP TU VAN THIET KE& XDUNG


A.T.L
CT CP THUONG MAI KY THUAT AN
THANH
CTY TNHH TV CTTB TKNL ATD MINH
ANH
CTY CP TU VAN DAU TU XD VA TM
ICT
CTY CP ASITA

1844

CT CO PHAN VANG CHAU A

1840
1841
1842

A CH
SO 20 NGO 106/1 HOANG QUOC VIET CAUGIAY HA
NOI
SO 129 PHO LE THANH NGHI PHUONGDONG TAM
QUAN HBT HA NOI
SO 918 CT4B X2 KDT BAC LINH DAM,HOANG LIET,
HOANG MAI, HA NOI
SO 63, DUONG THANH, CUA DONG, HKHA NOI
THON VUC, THANH LIET, THANH TRI, HANOI

1848

T3 TOA NHA PACIFIC PLACE 83B LYTHUONG KIET


THD HOAN KIEM HN
CTY TNHH TAO NGUON XNK
SO68, TRAN HUNG DAO, TRAN HUNG DAOHOAN
&DVTM A CHAU
KIEM, HN
CTTNHH XD VA BAO TRI NM CHAU A 15/158 NGOC HA, NGOC HA, BA DINH,TP HN
TBD
CTY TNHH TIEP VAN A CHAU
PHONG 1102 - NHA CT3A, KHU X2 LINHDAM,
HOANG LIET, HOANG MAI, HN.
CTY TNHH TM DVU CHAU A
307H BACH MAI HAI BA TRUNG HA NOIVIETNAM

1849

CTCP DAU TU VA XNK A CHAU

1845
1846
1847

1850
1851
1852
1853

1854
1855

P 403 NHA A1 PHUONG PHUONG LIEN Q.DONG DA


HA NOI
CTY CP TVDT VA XD H T DONG NAM P302A CHUNG CU CAU BUOU THANH OAITHANH
A
TRI HA NOI
CTY TNHH MY THUAT HOANG
P103,NGO 10 NGUYEN HONG, LANG
NGUYEN
HADONG DA , HA NOI
CTY TNHH TM DVU ARIRANG - HN
66 HAI BA TRUNG PHUONG CUA NAM QUANHOAN
KIEM HA NOI
CONG TY TNHH DU LICH VA
P1205 N04,KHU DO THI DICH VONG- TRANDANG
THUONG MAICAY CAU VIET NAM
NINH,CAU GIAY, HA NOI
CT CP TU VAN KIEN TRUC XDTM HAI 48/291 KHUONG TRUNG KHUONG TRUNGTHANH
HOA
XUAN HA NOI VIET NAM
CONG TY CO PHAN KIEN TRUC GAIA P301A TOA NHA LICOGI 13 KHUAT DUYTIEN
THANH XUAN HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

1856

CT TNHH DINH CAO

1857

CTY CP SX VA TM AN VIET

100%
6241

A CH
SO 121 BUI THI XUAN, P BUI THI XUANQ HAI BA
TRUNG TP HN
P707, NHA B3B KDT NAM TRUNG YEN,TRUNG HOA,
CAU GIAY, HN, VN

1858

1860

CTY TNHH TM VA DV AN THUAN MY 7 NGO 219/61, NGUYEN NGOC VU, TO


20,TRUNG HOA,CAU GIAY,HA NOI
CONG TY TNHH DAU TU QUOC TE
SO 50, TT BAN VAT GIA CHINH PHU,NHAN CHINH,
ANTHANH.
THANH XUAN,HA NOI
CTY CP DAU TU AN THANH
THUY PHUONG TU LIEM HA NOI

1861

CTY CP DV TM VA DT AN PHU

SO 1B NGO 65 LAC TRUNG-HAI BA TRUNGHA NOI

1862

CTY TNHH TM VA XD AN PHUONG


SINH
CTY CP PHAT TRIEN AN PHU

23/108/77 NGHI TAM YEN PHU TAY HOHA NOI

CN CTY TNHH GIAO NHAN VT


A.A TAI HN
CTCP DAU TU XD VA TM AN KHANH

TANG 5, 25 BA TRIEU, P. HANG BAI,QUAN HOAN


KIEM, HA NOI
SO28 KHU TAP THE K121 PHO TRUNGKINH YEN
HOA CAU GIAY HA NOI
21 CHUA BOC,PHUONG QUANG
TRUNGDONG DA,HA NOI
411 TT VIEN THU Y P.PHUONG MAI.Q.DONG DA,TP
HA NOI
7/59 NGUYEN NGOC NAI KHUONG MAITHANH
XUAN HA NOI
SO1 NGACH177/74 T24 DINH CONG HANOI

1859

1863
1864
1865
1866
1867
1868

SO6, NGO 53, PHO LINH LANG, CONG VIBA DINH,


HN
AN PHAT INVESTMENT JOINT STOCK 12/93 HOANG VAN THAI, HA NOI
COMPANY
CTY CP DAU KHI AN PHA
T3 HANOI TOWER 49 HAI BA TRUNG HANOI

1869

CTY TNHH TM VA DVU TONG


HOP ANH VU
CONG TY TNHH TUAN MINH

1870

CTY CP MAY CT VA TB HA NOI

1871

CTY CP CO DIEN LANH VA T MAI


M&E
CTY CP XD KIEN TRUC VA TM AN
HUY
CTY CP DAU TU PHAT TRIEN DLICH
VN

1872
1873

SO 20, TO 12A, DINH CONG, HOANG MAIHA NOI


F1308CT4 A1 BAC LINH DAM HOANG MAIHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1874

CT CPDT AN HUNG PHAT

1875

CTY TNHH KY NGHI VIET

SO 255 NGO THINH QUAN QUAN DONG DATP HA


NOI
20 NGUYEN HUU HUAN, HA NOI

1876

CT CO PHAN XAY DUNG HITECH

36C1 LY NAM DE , HOANKIEM, HANOI,VIET NAM

1877

CTY TNHH XD VA TM NHA PHAT

SO 91 NGUYEN KHUYEN QUAN DONG DAHA NOI

1878

CTTNHH TM VA DVDL HK ANH THUY 16 DUONG 19/5 VAN QUAN HA DONG HN

1879

CTY TNHH TMAI VA XNK NHAT


QUANG
CTY TNHH THUONG MAI SYSTECH

XOM MOI, VAN DIEN , TU HIEP, THANHTRI, HA NOI

1881

CTY TNHH PT
KTHUATDIEN&VTHONGCN CAO

P02 TANG 12A THAP B VINCOM, SO 191BA TRIEU,


LE DAI HANH, HBT , HN

1882

CTY TNHH TVGS VA XD TL

1880

1883

A CH

119 HO DAC DI P. NAM DONG Q.DONG DAHN

P318, NHA NO 10, KHU BD LINH DAM,HOANG LIET,


HOANG MAI, HN
CTY CP C.NGHE TC VIEN THONG FTL P801 TOA NHA V.E.T 98 HOANG QUOCVIET HA NOI

1884

CTY TNHH THE THAO QUOC TE HL

SO 70 DOC NGU, PHUONG VINH PHUCQUAN BA


DINH, THANH PHO HA NOI

1885

CT TNHH ANH DAO

1886

CTY CP DAU GIA AN GIA

KHU CN PHU DIEN XA CO NHUE HUYEN


TULIEM TP HA NOI
SO 9 NGO 63 VU TRONG PHUNG THANH XUAN HN

1887
1888

CT CP CK XD VA NOI THAT TRINH


DUONG
CTY CP KD XNK AN DUONG

1889

CONG TY TNHH AN DINH

1890

CONG TY TNHH ANH NAM

TO 17, TRAN PHU, HOANG MAI, HA NOI


TANG 3 NHA CT3 PHAM VAN DONGXUAN DINH TU
LIEM HA NOI
SO 39 NGACH 34/156 VINH TUY P.VINHQ.HAI BA
TRUNG TP.HANOI
16B/11 TAN LAP T6 QUYNH MAI HAI BATRUNG HA
NOI VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1891

CT CP DL TM AN BINH TAN

SO 4A NGO TRANG TIEN HOAN KIEMHA NOI

1892
1893

CT CP PHAN PHOI VA THUONG MAI


AMECO
CTY CP DV TM XNK ANH MINH

TANG 1 TOA NHA 11 TANG3B, P LIETTHANH XUAN,


HA NOI
B3-TO 122-HOANG CAU-O CHO DUA- HNVIET NAM

1894

CT TNHH TM XNK ANH LINH

NGUYEN HANH, VAN TU, THUONG TIN,TPHN

1895

CTY CO PHAN VAN TAI MINH HAI

1896

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

A CH

SO 6, CUM 1, THON LOC, XUAN DINH,TU LIEM,HA


NOI
CONG TY TNHH PHAT TRIEN DICH VU SO 103 NHA I2 DUONG VU THANH P.CATLINH ,
VA DU LICH HANG
DONG DA, HA NOI
KHONG
CTY TNHH TM VA DU LICH PHI
TRUONG
CTY TNHH TM VA DLICH S.K.Y VN
CTY TNHH DV HANG KHONG VA
T.MAI AIB
CONG TY EGS (VIET NAM)

SO 29 HANG BUN, P. NGUYEN


TRUNGTRUC, BA DINH, HA NOI
SO 51 HANG BE,HANG BAC,HOAN KIEM,HANOI
VIET NAM
104 PHO DUC CHINH, QUAN BA DINHHA NOI

P403A NHA C4 LANG QUOC TE THANG LONG HA


NOI
CT XNK NONG LAM SAN VA VT NN
SO 68 DUONG TRUONG CHINH P PHUONGMAI
QUAN DONG DA TPHN
CTY CP TV DAU TU TAI CHINH AFH
P1035, TOA NHA PACIFIC PLACE, 83BLY THUONG
KIET,HK,HN
CT TNHH TM VA XL DIEN ANH SANG SO 30 TO 31B PHUONG LIEN DD HA NOIHA NOI
CTY TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE 169/20 TAY SON - QUANG TRUNG - DONGDA - HA
ANHKIET
NOI
CTCP TM VA XD A DONG
SO 143 DUONG VAN QUAN PHUONG VANQUAN HA
DONG HA NOI
CTY TNHH TM CN POLYMER MOI
TOA NHA 37, P 501, NGO 66 DE TOHOANG, HAI BA
TRUNG, HA NOI
CTY TNHH MY THUAT UD VA TM A
14 HAO NAM,O CHO DUA,DONG DA,HA NOI,VIET
DONG
NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1908

CTY CP DV TT DA PHUONG TIEN VN

1909

CTY CP THE THAO TUYET NHUNG

1910
1911

CTY TNHH TM&DV TONG HOP TOAN 1/TTA2 NAM THANH CONG LANG HA DONGDA HA
CAU
NOI VIET NAM
CTY CP TT ICAT
F206 A4 TT DAI HOC LUAT LANG HADONG DA HN

1912

CTY TNHH KET NOI MO

1913
1914
1915

A CH
SO 4A,B18 YEN LANG,THINH QUANG DONGDA HA
NOI
125 SON TAY, KIM MA, BA DINH, HN

SO 5, NGO 25, TRIEU VIET VUONG, BUITHI XUAN,


HAI BA TRUNG, HA NOI
CTY CP C.NGHE PHAN MEM SAO MOI 801 TOA NHA VET 98 HOANG QUOC VIETNGHIA DO
CAU GIAY HA NOI
CTY TNHH SAN XUAT VAT LIEU MOI 10 NGO 62 , MAI DONG , HOANG MAI,HA NOI
CONG TY TNHH THUONG MAI
CHUYEN GIAO CONG NGHE AD
CTY CP XAY DUNG VA KIEN TRUC
ADC
CN CT TNHH DV G.NHAN TM DAI
DUONG
CTY TNHH AC

SO 9 VAN MIEU DONG DA HA NOIVIET NAM

1921

SO 104 NGUYEN DU, P. NGUYEN DU,Q. HAI BA


TRUNG, HA NOI
78 YEN NINH QUAN THANH BA DINH HA NOI VIET
NAM
CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA 11 LO14A TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI
DU LICH SON HA
TAIRA MASAKAZU
MR NGUYEN PHU DUNG, P. KE TOANVIET
HUNG, DONG ANH, HA NOI
CTY CP NGUOI CHOI GOLF
285 DOI CAN BA DINH HA NOI VIET NAM

1922

CTY TNHH DT PHAT TRIEN AN BINH

1923

CONG TY TNHH DAI BAC

1924

CTY TNHH KIEM TOAN A CHAU

1925

CT CP K.TRUC&CNGHE XD TIEN BO
AATC

P115 F8 TT DUNG CU SO 1 THANH XUANTRUNG HA


NOI
65 VU NGOC PHAN, LANG HA, DONG DATP HN,
VIET NAM
P212 OTC1 DN1 BAC LINH DAM, DAIKIM, HOANG
MAI, HA NOI
307 PHO TAY SON, PHUONG NGA TU SO,QUAN
DONG DA, HA NOI

1916
1917
1918
1919
1920

88, GIAI PHONG, DONG DA, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1926
1927

CT CP KIEN TRUC VA GP NHA CAO


TANG
CTY TNHH TVAN VA PT CNGHE 477

1928

CTY CP 3D HA NOI

1929

1931

CONG TY TNHH XAY DUNG VA


THUONG MAI HOANG AN
CTY TNHH TM VA DV BAY
VINAONYX
CT CP TT VA CN 2B

1932

CTY CP CN THIET BI 1TV

1933

CTY CP TM DV VA SX TRUNG ANH

1930

A CH
22 LE QUY DON P BACH DANG Q HAI BATRUNG HA
NOI
KHOI 1 THI TRAN DONG ANH H.DONG ANHHA NOI
VIET NAM
SO NHA 14, NGACH 1, NGO 135 NUITRUC, KIM MA,
BA DINH, HA NOI
10 - NGO 358/55/20 BUI XUONG TRACHKHUONG
DINH TX HN
33 TRAN QUANG DIEU-O CHO DUA- DONGDA-HA
NOI
58 KIM MA BA DINHHA NOI
P1508 TOA NHA THANH CONG 57 LANG HABA DINH
HN
SO 1 TO 3, MO LAO, VAN MO, HA DONGHA TAY

1934
1935

CT TNHH MAY TINH VA KT TRUYEN


THONG
CTY CP NAM TRANG

1936

VIETDO ST CO., LTD

1937

DOANH NGHIEP TU NHAN QUAN


NHU
CTY TNHH CO KHI VIET SINH

1938

313 PHO VONG, DONG TAM, HAI BATRUNG, TPHN


SO 27 NGO 134 TRUONG DINH,HAI BATRUNG,HA
NOI,VIET NAM
P201 NHA I3 TT PHUONG MAI, DDA, HNHN
SO 299, PHO TON DUC THANG, PHUONGHANG BOT,
DONG DA, HN
516 HA HUY TAP-TT YEN VIEN-GIA LAMHA NOI
70 TRAN NHAT DUAT HOAN KIEMHA NOI VIET
NAM

1939

CONG TY TNHH KIEM TOAN KE


TOAN VADICH VU TAI
CHINH VIET NAM

1940

CTY TNHH TV CHAT LUONG QUOC TE 16 NGACH 151 NGO 179 VINH HUNGHOANG MAI
HA NOI
CTY TNHH DTU VA XD DONG PHONG 111E NGO 296 MINH KHAI MAI DONGHOANG MAI
HA NOI VIET NAM
CONG TY CP TDH BACH KHOA TNT
A302-C4 TT VIEN MAY CONG CU VA DUNGCU
P.LANG HA, Q.DONG DA, HANOI

1941
1942

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1943

CTY TNHH TVAN VA TMAI UU VIET.

PHONG204,NHA C1+C2 NGO 106 LE TRONGTAN


KHUONG MAI THANH XUAN
DONG DA

1944

CTY TNHH THUONG MAI HOA MY

1945

CT TNHH QC VA TT NNT HOANG


TUAN
CTY CP DT PT TOAN CAU

190 TO 11 NGOC THUY LONG BIEN HA NOI VIET


NAM
SO 48A KHAM THIEN, DONG DA, HA NOI

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

A CH

99 PHO VINH PHUC, PHUONG VINH PHUC, QUAN


BA DINH, HA NOI
SO 82 TO 6 D.NGUYEN VAN LINH P.SAIDONG
Q.LONG BIEN HA NOI
SO 275 NGUYEN TRAI - THANH XUAN -HA NOI

CTCP VT VTU GTHONG TRUONG


GIANG
XNKD XE&PTUNG-CN CTCP VT&TB
TOAN BO
XN THUONG MAI DICH VU
P6070 THANH CONG TOA NHA THANH
INTIMEX
CONGBA DINH HA NOI VIET NAM
XN SAN XUAT VA XNK THUONG MAI 160 LE TRONG TAN ,P KHUONG MAI , QTHANH
XUAN HN
XN CHAN NUOI VA THUC AN GS AN AN KHANH,HOAI DUC,HN
KHANH
XI NGHIEP QUAN LY VA PHAT TRIEN 172 BA TRIEU, HAI BA TRUNG, HN, VN
NHA SO4
XI NGHIEP QUAN LY VA PHAT TRIEN 252 TON DUC THANG, DONG DA, HA NOIVIET NAM
NHA SO 2
XI NGHIEP KINH DOANH - XUAT
360 DUONG GIAI PHONG, THANH XUANHA NOI
NHAPKHAU TONG HOP
VPDDCTTNHH KT VA TVTC
NGO 374 TRAN KHAT CHAN, PHUONG THANH
ANHSANGACHAU
NHAN, HBT HA NOI
VPDDCT TNHH SXTM&DV THAI
LO 40 TO 38 KHU DAN DAN X1 BAC LINHDAM
HUNG LONG
VPDD M/S ADNAN GLOBAL TRADE
P505 NHA B5 LANG QUOC TE THANG LONGCAU
LINKS TAI HA NOI
GIAY, HA NOI
VPDD GUANG XI PINGXIANG CITY
TT2 B1 BAC LINH DAM, DAI KIM,HOANGMAI, HA
FANGYUAGRO CHEMICAL
NOI, VIET NAM.
COMMERCIAL
CO.,LTD

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1959

VPDD CTY TNHH THANG LOI

SO 4 NGACH 9 NGO 195 DOI CAN BADINH HA NOI

1960

VPDD CTY HH KHOANG SAN


KIM PHONG VAN NAM TAI HA NOI

40/310 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HANOI VIET


NAM

1961

VPDD CTTNHH TM NAM HUNG LONG


TAI HN
VPDD CTTNHH BVDKTN ANSINH TAI
TPHN
VPDD CREATIVE EDM ENGINEERING
PRIVATE LTD
VP LUAT SU DANG VA CONG SU

102 PHU VIEN BO DE LONG BIEN HN

1962
1963
1964
1965

A CH

1967

VP DD CTY TU VAN QUOC TE


MY TAI HN
VP DD CTY CPXD HOANG VAN TAI
HN
VIETNHAT HIGH TECH JSC

1968

VIET HAN SHIPDESIGN., JSC

1969

VIET A.,LTD

1970

VIEN TOAN HOC

1971

VIEN MAY VA DUNG CU CN

1972

VIEN HOA HOC

1966

1701 17T3 THNC-CAU GIAY-HN


132-138 KIM MA BA DINH HN
108 HOANG VAN THAI, KHUONG MAI,THANH
XUAN, HN
SO 1 BA TRIEU-HOAN KIEM -HA NOI-VIET
NAM
NHA SO 7 NGO 629 DUONG KIM MA PHUONG NGOC
KHANH BA DINH HN
31 NGACH 6/6 DOI NHAN, VINH PHUC, BA DINH, HN
P407, 17T7 TRUNG HOA, NHAN CHINHTHANH
XUAN HN
SO 14 M3-NGUYEN THI DINH-TRUNG HOA- CAU
GIAY-TP HA NOI
A5 18 HOANG QUOC VIET CAU GIAY HA NOI VIET
NAM
46 LANG HA DONG DA HA NOI

1973

18 HOANG QUOC VIET NGHIA DO CAU GIAY HA


NOI
VIEN CAC BENH TN VA NHIET DOI QG 78 GIAI PHONG HA NOI

1974

VICD.,JSC

1975

VAN PHONG LUAT SU VDC

B4 NGACH 61/23 TRAN DUY HUNG HA NOIVIET


NAM
4 PHAM NGU LAO-HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

1976

VAN PHONG LUAT SU TOAN CAU

11/371 KIM MA NGOC KHANH BADINH HN

1977

VAN PHONG LUAT SU THIEN PHAP

1978

VAN PHONG LUAT SU PGVN

SO 3 NGACH 184/41 PHO HOA BANG PHUONG YEN


HOA CAU GIAY HA NOI
28 LIEU GIAI Q.BA DINH TP HA NOI

1979

VAN PHONG LUAT SU HOANG GIA

TO7B THUONG DINH-THANH XUAN-HA NOI

1980

VAN PHONG LUAT SU DUC QUANG

P1005B M3M4 NGUYEN CHI THANH DDHA NOI

1981

VAN PHONG DAI DIEN SALTLUX, INC 2102 TOA NHA HA THANH, 102 THAI THINH, DONG
TAI HA NOI
DA, HA NOI

A CH

1982

VAN PHONG DAI DIEN POLA


GENETICS TAI.
VAN PHONG DAI DIEN
PAMATEX,INCTAI HA NOI
VAN PHONG DAI DIEN KOYANG
MECHANIC
ORPORATION TAI HA NOI

86H2 NGO3 LE VAN HUU-HA NOI

VAN PHONG DAI DIEN JPC TAI HA


NOI.
VAN PHONG DAI DIEN GUODIAN
NANJINGAUTOMATION
CO.,LTD TAI HA NOI

P702 NO 1B, BAN DAO LINH DAM, HOANGMAI, HN

1987

VAN PHONG DAI DIEN GUANGXI


T.TTRADING LTD
TAI HA NOI

103 C10 GIANG VO BA DINH HA NOI

1988

VAN PHONG DAI DIEN CTY


THUONG MAI NAM TIEN HA KHAU
TAI HA NOI

1309 BENCHMARK THAP HA NOI 49 HAIBA TRUNG


HA NOI

1989

VAN PHONG DAI DIEN CONG


TY CO PHAN HA SON TAI HA NOI

PHONG 212, KHU TT CTY XD CTGT 873,TRUNG VAN,


TU LIEM, HA NOI

1990

TUYETMAI VICTORY

38A TRAN PHU HNHA NOI

1983
1984

1985
1986

2 TRAN THANH TONG HOAN KIEM HA NOIVIET


NAM
SO 7 BT3 BAN DAO LINH DAM, HOANGLIET,
HOANG MAI, HA NOI

P1402 TOA 17T9, KHU DO THI TRUNGHOANHAN


CHINH, THANH XUAN, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

1991
1992

TTVT H.CAU-CN CT TNHH TM TUAN


MINH
TTTMDV&XKLD PETROMANNING

TTVT H.CAU-CN CT TNHH TM TUAN MINHDONG


DA, HN
P11.2 CT3 VIMECO TRUNG HOA CAU GIAYHA NOI

1993

TTTM DICH VU 10B TRANG THI

SO 10, TRANG THI, HOAN KIEM, HA NOIVIET NAM

1994

TTTCL.,JSC

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

A CH

11 T2 NGO 135 PHO NUI TRUC P KIM MAQ BA DINH


TP HA NOI
TTTB NH MVP HUYHOANG
SO 490 TO 30 PHUONG HOANG VAN THUHOANG
MAI-HN
TT UNG DUNG CONG NGHE DIEN TU 40 PHUONG MAI, DONG DA, HANOI
VIEN THONG
TT TK MT, QCAO, IN AN KHOA BANG SO NHA 26D NGO 470 NGACH 26 D LANGHA DONG
DA HA NOI
TT TIN HOC- BO KE HOACH VA DAU SO 2 HOANG VAN THU BD HN
TU
TT THIET BI MAY VAN PHONG SHARP TANG 2- 17 TO VINH DIEN KHUONGTRUNG THANH
XUAN HN
TT TB MAY VP THANH TRUC
SO 71 PHO NGUYEN VIET XUAN P.KHUONGMAI
Q.THANH XUAN HN
TT TB MAY VP PHAM QUANG BINH
163D TO 10B PHUONG TRUNG LIET DONGDA HA
NOI
TT PTDT SH-CNCT CPDTXDTM SONG SO 51 LAC TRUNG-VINH TUY-HAI BATRUNG-HA
HONG
NOI
TT PT CONG DONG BEN VUNG
PHONG103 VA 104 NHA J KHACH SAN
LATHANH 218 DOI CAN HA NOI VIET NAM
TT PHAN PHOI VPP TB MAY VAN
SO 79 PHO VAN CAO, P LIEU GIAI, Q.BA DINH, TP
PHONG
HA NOI
TT HT QUOC TE GD VA THUONG MAI TANG 7 TOA NHA LYA SO 24 NGO 12 DAOTAN

2006
2007
2008

TT HO TRO XUC TIEN THUONG MAI & SN2 LO BT3 KHU DTM VAN QUAN-HA DONGHA
DAUTU CONG NGHE
NOI- VIET NAM
TT HO TRO UNG PHO BIEN DOI KHI A7-LO 3 -TRAN DIEU- DTM DINH CONG- HOANG
HAU
MAI- HA NOI
TSL CNI CO.,LTD
P413,A3 TT THANH CONG, P THANH CONGBA DINH
HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2009

TRUONG TRUNG CAP NGHE THONG


TIN VA TRUYEN
THONG HA NOI

TAP THE HUYEN UY VAN DIEN THANH TRIHA NOI

2010

TRUONG TIEU HOC HOANG DIEU

526 DOI CAN HN

2011

NGO 90 NGUYEN TUAN THANH XUAN TRUNGHA


NOI
16C DUONG TAM TRINH - HOANG MAI -HA NOI

2013

TRUONG TIEU HOC DAN LAP BAN


MAI
TRUONG TC NGHE KT VA NVU XD HA
NOI
TRUONG QUAY CO LOA

2014

TRUONG PTCS THUC NGHIEM

50 LIEU GIAI BA DINH HA NOI

2015
2016

TRUONG CNBHLD VA BV MOI


TRUONG
TRUNG TIN CTS

216 DUONG NGUYEN TRAI THANH


XUANHA NOI
TO 3 TAY SON-TT PHUNG-DAN PHUONG- HN

2017

TRUNG TAM VINH KHANG

SO 44- 151 HOANG HOA THAM HN

2018

TRUNG TAM TU VAN CHUYEN


GIAO CONG NGHE NUOC SACH VA
MOI TRUONG

1001 HOANG QUOC VIET CAU GIAY HANOI VIET


NAM

2019

TRUNG TAM THUONG MAI HTC

SO 68 NGO LUUONG SU C, P VAN CHUONGHN

2020

TRUNG TAM THU NHAN VA XU


LY ANH VIEN THAM
TRUNG TAM THIET BI VAN PHONG
THANHBINH
TRUNG TAM THI NGHIEM VA KIEM
DINH CHAT LUONG
CONGTRINH

CANH DONG BUN, MINH KHAI, TU


LIEM,HA NOI
XOM TO - XA TAY MO - HUYEN TU LIEMHA NOI

TRUNG TAM THANH LAP VA HIEN


CHINH BAN DO CO SO
TRUNG TAM PHAT TRIEN CONG
NGHE CAO.

108 CHUA LANG, DONG DA, HA NOI

2012

2021
2022

2023
2024

A CH

151 HOANG HOA THAM, NGOC HA, HN

TRUONG DAI HOC KIEN TRUC HA NOI,VAN MO, TP


HA DONG, HA TAY

SO 18 DUONG HOANG QUOC VIET CAU GIAY HA


NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2025

TRUNG TAM LIEN KET DAO TAO


TRUONG TRUNGCAP
NGHE CN OTO

P1401 102 THAI THINH DONG DA HN

2026

TRUNG TAM LAO DONG NGOAI


NUOC

TANG 6 SO 85 NGUYEN CHI THANH, DONGDA, HA


NOI

A CH

2027
2028
2029
2030
2031

2032
2033

TRUNG TAM KHCN PHAT TRIEN DO


THI VA NONG THON
TRUNG TAM KHAI THAC NOI BAI

100 DUONG TRUONG CHINH DONG DA HN

TRUNG TAM DICH VU CONG NGHE


TRUYEN HINH
TRUNG TAM DAU THAU VA DIEU
HANH DU AN
TRUNG TAM DAO TAO NANG CAO

43 NGUYEN CHI THANH QUAN BA DINH HN

TRUNG HOA JSC

2035

TRUNG GIAN THANH TOAN CHO


CBCNV CHICUC THU Y HA
NOI

2036

TRONG DONG VIET TRD.,JSC

2038
2039

70 AN DUONG YEN PHU TAY HO HA NOI


TANG 4 NHA B CO SO 1 TRUONG DH
DIENLUC SO235 HOANG QUOC VIET HA NOI

TRUNG TAM CONG NGHE THONG


SO 185 GIANG VO, DONG DA, HA NOI
TINHA NOI
TRUNG TAM CONG NGHE
SO 43 BT2 BAN DAO LINH DAM, HOANGLIET,
NANG LUONGVA MOI TRUONG NUSA HOANG MAI, HA NOI

2034

2037

NOIBAI INT'L AIRPORT, SOC SON,HANOI

P702 NHA 17T8 TRUNG HOA NHAN CHINH,THANH


XUAN, HA NOI
143 HO DAC DI DONG DA HA NOINAM

P504 TAP THE VIEN KIEM SAT NHAN DANTOI CAO


GIANG VO BA DINH HA NOI
TIN PHAT T&P CO.LTD
SN34 N554/33 NGUYEN VAN CU P. NGOCLAM LONG
BIEN HA NOI VIET NAM
THIEN NIEN KY
25 NGO 189 NGUYEN NGOC VU, PHUONGTRUNG
HOA-CAU GIAY- HA NOI
THAU CHINH GT SO 3 DA XAY DUNG 191/7 DONG ANH DONG ANH HA NOI VIETNAM
CAU NHATTAN VA
DUONG HAI DAU CAU HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2040

THAI HOAN COMPANY LIMITED

87 TO 3 KHUONG THUONG,DONG DA,HN

2041
2042

TECHNOLOGY INVESTMENT JOINT


STOCKCOMPANY
TAP CHI THUONG TRUONG

CT1, 181 NGUYEN LUONG BANG DONG DAHA NOI


VIET NAM
25 NGO QUYEN,TRANG TIEN,HKIEM

2043

TAN THOI GIAN

2044

TAN NAM TIEN


TELECOMMUNICATION
TAN HUNG PHARMA.,JSC

SHOP ESC 01 TRUNG TAM THUONG MAIBIG C,


HANOI, VIET NAM
114E6 TT QUYNH MAI-HN- VIET NAM

2045
2046
2047
2048
2049
2050

TAM LONG INVESMENT AND


TRADING JOINT
SONG HA MEDIA.,JSC
RODIS VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY
QUY DICH VU VIEN THONG CONG
ICH VN
QUANG ANH ADVERTISING
TRANGDING ANDSERVICE
COMPANY LIMITED

A CH

SN 48 DUONG SONG NHUE XOM 6 DONGNGAC TU


LIEM HN
1039 GIAI PHONG, TINH LIET, HOANGMAI, TP HA
NOI, VIET NAM
S504 NHA F,CC XUAN LA,NGO 28,XUAN LA,TAY HO,
HA NOI
TANG 8 TOA NHA THANH DONG, 132- 138KIM MA,
BA DINH, HN
53B LE VAN HUU HA NOI
SO 301A1 KHU TT VAN CHUONG DONG DAHA NOI

2051
2052
2053
2054
2055

2056

PTN CO LTD

P310 NHA M1 TT QUAN DOI MAI DICHHA NOI VIET


NAM
PHUC THANH WSD.,JSC
P403(SO CU :15) NHA D1 TT DH KINHTE QUOC DANP DONG TAM-Q.HBT-HN
PHUC THAI
12,528/82,NGO GIA TU DUC GIANG,QUAN LONG
BIEN THANH PHO HA NOI
PHAN VIEN KH CNGHE LAMSINH
TANG 2 SO 112 HOANG QUOC VIET CAU GIAY HA
NHIETDOI
NOI
PHAN BAN QUAN LY CO SO HA TANG 95-97 LE DUAN,HN
DUONG SAT KHU VUC I
NHIPCAU VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY

SO109 TRUNG TINH-KHUONG TRUNGTHANHTHANH XUAN -HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

A CH

2057

NHAT THIEN BRANCH

2058

NHAT NAM ,CO

116 TRAN VU, TRUC BACH, BA DINH,HA NOI

2059

SO 18 NGO 41 NGACH 82/29 SO128C DAILA DONG


TAM HBT HN
NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM 81 TRAN HUNG DAO, QUAN HOAN KIEM,

2060

NHA SACH THANH NIEN

62 BA TRIEU-HANG BAI-HN

2061

NHA SACH QUYNH DUNG

2F QUANG TRUNG-HN

2062

NHA MAY SAN XUAT OTO 1-5.

KM 5, QUOC LO 3, TT. DONG ANH,HUYENDONG


ANH, HA NOI, VIET
NAM

2063

NDCSC CO.,LTD

2064

NCPC

628 BUOI VINH PHUC BA DINH HA NOIVIET


NAM
SO 6, NGO 543, DUONG GIAI PHONG ,HA NOI

2065

NAM SON

2066
2067

NAM PHUONG PRODUCTION AND


TRADING
MY PHAM SALONZO

2068

MPM

2069

MIRAI CO.,LTD

2070

2072

MINH LONG-VETE PHARMA CO.,LTD 101 H10/102 TRUONG CHINH PHUONG MAIDONG
DA HN
MINH KHUE DIGI4U
SO 91 PHO TRAN QUOC TOAN Q.HOANKIEM HA
NOI VN
MAY VAN PHONG THAI BINH DUONG P501,B8 TT THANH XUAN BAC,T.XUAN,HN

2073

LUATPHAMDANH

2071

P318, CT8B, KHU DO THI MOI VAN QUAN, VAN MO,


HA DONG, HA TAY
KCN DAI DONG HOAN SON TIEN DU BACNINH
SO NHA 933C , DUONG DE LA THANH, NGOC
KHANH, BA DINH , HA NOI
SO 12 NGO 110 TRAN DUY HUNG PHUONGTRUNG
HOA HA NOI
SO 8 NGACH 443/140 DUONG
NGUYENTRAIPHUONG HA DINH Q THANH
XUAN HN

18 LO 3 DEN LU 1 HOANG VAN THU-HM-HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%
6241

100%
6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2074

LINH TRAVEL CO.,LTD

2075

LIFE PRIVATE

2076

LIEN HIEP KHOA HOC DAO TAO SAN 25 TRAN QUOC HOAN DICH VONG CAUGIAY HA
XUAT.
NOI VIET NAM
KIM LAN CO.,LTD
50 NGO 132 LO DUC HAI BA TRUNG HA NOI VIET
NAM
KHACH SAN DIEN LUC
30 LY THAI TO HOAN KIEM HN

2077
2078
2079

A CH
123 LE DUAN, CUA NAM, HOAN KIEM, HNKIEM
DIST, HA NOI
45 LE NGOC HAN, HAI BA TRUNG, HNHA NOI

HTX TM DV VA HO TRO VT MINH


KHAI
HTX DICH VU HOANG THANH

THON DONG BA THUONG CAT TU LIEM HN

PHU MINH SOC SON HN

2084

HTX CONG NGHIEP THUC PHAM SOC


SON
HTX DET THU CONG QUYET TIEN
SILK
HOP TAC XA XI NGHIEP XAY LAP VAN
TAI TIEN THANH
HOP TAC XA VAN TAI TAN BINH

2085

HOP TAC XA VAN TAI 27-7

2086

89A HANG MA, HA NOI

2087

HOP TAC XA THUONG BINH


27/7
HOP TAC XA THONG NHAT

2088

HOP TAC XA NHA O TIN THANH

2089

HOP TAC XA KINH DOANH THUONG


MAI VADICH VU NET
MOI

P708/N2F-KDT TRUNG HOA-NHAN CHINH- THANH


XUAN-HA NOI
SO 78 DUONG TO HIEU, NGUYEN TRAI,TPHA DONG,
HA TAY

2090

HOP TAC XA KINH DOANH


DOI 2 XA TA THANH OAI,HUYEN THANHTRI,HA NOI
DICH VU TONG HOP 30/4 THANH TRI

2080
2081
2082
2083

101 HANG DAO, HOAN KIEM HN

PHUONG DUC PHU XUYEN HA NOI


SO 144 MINH KHAI- HAI BA TRUNG - HN
SO 4 TO 6 KHU PHO TAN MAI TT XUAN MAI
H.CHUONG DUONG HA TAY
70B HOANG HOA THAM BA DINH HA NOI

SO 4 NGO CHUA HUNG KY MINH KHAI HBTHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

2091

HONG NAM ESTATE SERVICE


TRADING JOINT
HONG ANH TRASE., JSC

2092

100%
6241

A CH
SN 286 NGUYEN TRAI TRUNG VAN TULIEM HA NOI

2094

HO KINH DOANH-CH Y TE NGOC


THAO
HO KINH DOANH VU XUAN CUONG

SO NHA 12 NGO K VAN PHUC KIM MA BADINH HA


NOI
SO 172B NGUYEN TRAI THANH XUAN BACTHANH
XUAN HA NOI
99C LINH QUANG VAN CHUONG DD HN

2095

HO KINH DOANH VU CHI QUOC

74 NGHIA DUNG, BA DINH, HA NOI

2096

HO KD VAN TAI HA QUANG TRUNG

P58-B2 TT KIM LIEN, P.KIM LIENDONG DA, HA NOI

2097

HO KD NHA HANG NHATBAN VIEN


SO 7 NGO 144/2 PHO QUAN NHAN HA NOIVIET NAM
NGOC
HO KD CUA HANG TB MAY VP DOAN SO 6,NGO125,BUI XUONG TRACH, KHUONGDINH,
KET
THANH XUAN, HA NOI

2093

2098

2099

HIEU PHUOC CO LTD

2100

HAS CO., LTD

2101

57C DINH TIEN HOANG, HOAN KIEM , HANOI

2102

HANG LINH TRADING COMPANY


LIMITED
GIAHUNG T&I CO.,LTD

2103

FONDA COMPANY LIMITTED

2104

DU AN VNM0014 THUOC CHUONG


TRINH CHUNGVE
BINH DANG GIOI VNM7G31A

19/91/50-NGUYEN CHI THANH-LANG


HADONG DA HA NOI
51 NGO QUYEN-HA NOI

2105

D-T CO., LTD

2106

DOANH NGIHIEP TU NHAN TRUONG CAO VIEN, THANH OAI, HA TAY


SINH
DOANH NGHIEP TU NHAN XUAN LOC 25HANG MAM LY THAI TO HK HA NOI

2107

411 TAY SON NGA TU SO DONG DA HANOI VIET


NAM
10A1 LY NAM DE HOAN KIEMHA NOI

P58 (SO MOI P413) B5 TT KIM LIENDONG DA HA NOI

DOI 5 THANH LUONG BICH HOA THANHOAIHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2108

DOANH NGHIEP TU NHAN XI NGHIEP SO 457 GIAI PHONG PHUONG LIET THANHXUAN
SAN XUAT THANH
HA NOI VIET NAM
BINH

2109

DOANH NGHIEP TU NHAN VAN TAI


HA ANH.

SO11 DAY3 TT CTY XE KHACH NAM P.THANH


XUAN TRUNG Q.THANH XUAN
TP.HANOI

2110

DOANH NGHIEP TU NHAN VAN CAT

SO 143 NGUYEN NGOC VU PHUONG TRUNGHOA


QUAN CAU GIAY THANH PHO
HA NOI

2111

DOANH NGHIEP TU NHAN TUNG DAT 34 DUONG 70, YEN XA TAN TRIEU,THANH TRI, HA
NOI
DOANH NGHIEP TU NHAN THUONG XOM 8 THOM TE XUYEN, XA DINH XUYENHUYEN
MAI XUAT NHAP
GIA LAM, TP HA NOI
KHAU PHUC THANH

2112

A CH

2113

DOANH NGHIEP TU NHAN THUONG


MAI VA DICHVU AN
VIET

2114

DOANH NGHIEP TU NHAN THIEN TAN XOM 4, HOE THI, XUAN PHUONG, TULIEM, HA NOI
THANH
DOANH NGHIEP TU NHAN QUANG
SO 25 NGO 784 BACH DANG, P.BACHDANG, Q.HAI
THAI
BA TRUNG, HN
DOANH NGHIEP TU NHAN NGUYEN 245 TO 21 TRUNG LIET DONG DA HA NOIVIETNAM
HAI
DOANH NGHIEP TU NHAN NGOC
KM 29 QUOC LO 6A XA CHUONG YEN CHUONG MY
KHOA
HA NOI
DOANH NGHIEP TU NHAN NAM
DONG PHUONG YEN CHUONG MY HA TAY
HUONG
DOANH NGHIEP TU NHAN HUNG
YEN THAI, DONG YEN, QUOC OAI, HATAY
THINH
DOANH NGHIEP TU NHAN HONG
CUM 4, XA THACH XA, THACH THATHA TAY
NGOC
DOANH NGHIEP TU NHAN HOANG
57 HANG TRONG - HOAN KIEM- HANOI- VIETNAM
PHUONG
DOANH NGHIEP TU NHAN HAI
KM 29, QL 6A, CHUONG MY, HA NOIVIET NAM
KHANH

2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122

65/45/173 HOANG HOA THAM, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2123
2124

DOANH NGHIEP TU NHAN CAO


PHONG
DOANH NGHIEP TU NHAN 10/6

THON VINH LOC XA PHUNG XA H.THACHTHAT TP


HN
LE TRONG TAN, VAN KHE, HA DONG, HATAY

2125

DNTN VAN TAI HA PHUONG

2126

PHO TRAN DANG NINH, VAN DINH, UNGHOA, HA


NOI
SN 10, NGO 22, DOI CAN, BA DINH, HANOI, VIET
NAM
SO 67 HOANG DAO THANH THANH XUANHA NOI

2129

DNTN VAN CHUYEN HANH KHACH


HAI MINH
DNTN TM VA DV VIEN THONG
HOANG ANH
DNTN TM VA DV LUONG THUC LINH THON HA XA, DAI HUNG, MY DUC, HATAY
HAI
DNTN TIEN DUONG
THON 1 XA THACH HOA-THACH THAT-HN

2130

DNTN TIEN ANH

2131

DNTN THINH PHAT

2132

DNTN THANH DAT VT

132 TRAN NHAT DUAT HOAN KIEM HA NOIVIET


NAM
SO 11 NGACH 1 NGO 74 DUONG TRUONGCHINH,
DONG DA, HA NOI
XA DAN HOA KY SON HOA BINH

2133

DNTN SX VA TM BANG KY LAM

SO 45 LAC TRUNG, HAI BA TRUNG, HN

2134

HA THAI, DUYEN THAI, THUONG TIN, HATAY

2136

DNTN SON MAI XUAT KHAU MINH


CANH
DNTN SAN XUAT TM THAO
ANH
DNTN NAM MINH

2137

DNTN MINH HIEN

2138

DNTN HOANG CHIEN THANG

2139

DNTN DOANH HANH

XOM MIT, THON DONG NGAN XA DONG


HOIHUYEN DONG ANH TPHN
17 HANG CHIEU DONG XUAN HOAN KIEMHA NOI

2140

DNTN DOAN HOAN

XUAN MAI, CHUONG MY, HNTT XUAN MAI CM HN

2127
2128

2135

A CH

TO 5 CHIEN THANG, XUAN MAI, CMY, HN


NGO 134 NGO GIA TU, DUC GIANG, QUANLONG
BIEN, HA NOI
PHO GOT, DONG SON, CM, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

A CH

2141

DNTN DE THOM

2142

DNTN DAU TU PHAT TRIEN DOGI

2143
2144

DNTN CBIEN GO VA DO MOC KHAI


HUNG
DNTN CB THUY SAN DUC DAT

THON NGHIE HAO XA PHU NGHIA CHUONGMY HA


NOI
TN NEW CENTER SO 27 T 41 TRUNG HOACAU GIAY
HA NOI VIET NAM
THON THUY XA SONG PHUONG HUYEN
DANPHUONG TINH HA TAY
XUAN TRACH-XUAN CANH-DONG ANH- HANOI

2145

DN TU NHAN XI NGHIEP QUOC ANH

TO 5 KCN VINH TUY, HOANG MAI HN

2146

DN TU NHAN VANG BAC THUY HOAN KHU XUAN HA XUAN MAI CHUONG MY HN

2147

DN TU NHAN TIEN VIET

2148

DN TU NHAN NONG SAN MINH ANH

2149

DN TU NHAN NH VAN NAM

2150

DN TU NHAN HA HAO

27B LY THUONG KIET-HANG BAI- HOANKIEM-HA


NOI
NHA 1 NGACH 53 NGO CAM VAN, DD HN

2151

DN TU NHAN AN PHU

XA CONG HOA QUOC OAI HA TAY

2152

DN TN VAN TAI XUAN HOP

THON DONG XUAN DINH TU LIEM HA NOI

2153

DN TN NGUYEN THI VINH

2154

DN TN LONG TRANG

67,HANG DAO, HOAN KIEM, HA NOI,VIET


NAM
124 DAI LA TRUONG DINH HA NOI

2155

DESIGN CONSULTANT AND SCIENCE SO 5/33 THINH HAO 1-TON DUC THANG- HANG
AND.
BOT-HA NOI
DAI SON., JSC
SO 6 N3, TT5, BAC LINH DAM, HOANGMAI, HA NOI

2156
2157
2158

DAI DONG PRODUCTION AND


TRADING.
D.KHOA CO.,LTD

4 NGO 1 LE LA THANH P.THO QUAN QUANDONG


DA HA NOI
CHIEN THANG, XUAN MAI, HA DONG

SO 101 NHA E2 KHU TT THANH CONG BADINH HA


NOI
27 NGUYEN DINH CHIEU, HAI BA TRUNG,HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2159

CUC PHUC VU NGOAI GIAO DOAN

2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166

A CH

10 LE PHUNG HIEU TRANG TIEN HOANKIEM HA


NOI
CUA HANG XANG DAU TRUONG SON CUM 9 XA DUYEN THAI, HUYEN THUONGTIN, TINH
HA HAY
CUA HANG TP DUONG DUC TUYEN TO 80B LANG HA(40 NGO 105 PHO LANGHA)DONG
DA, HA NOI
CUA HANG TM DV TAN PHUOC
12TO 13 GIA THUY, LONG BIEN, HA NOIDIST, HA
THANH
NOI
CUA HANG THIET BI AM NHAC
62A KHAM THIEN, DONG DA, HA NOINOI CITY
- TIN HOC
CUA HANG TBVP KHANH DUONG
THON YEN NHAN, XA TIEN PHONG, HUYENME
LINH, TP HN
CUA HANG TB MAY VAN PHONG
SO 25 NGO 99 NGUYEN KHANG TO 42 YENHOA
BINH MINH
CAU GIAY HA NOI
CUA HANG MAY DO DUONG HUYET 36NGACH26NGO THAI THINH II(CU
F9B40)PHUONG THINH QUANG DONG DA HA NOI

2167

CUA HANG HOA CHAT 133 PHUC TAN 133 PHUC TAN HOAN KIEM HA NOI VIETNAM

2168

CUA HANG DVU VP XEROX

SO 20 NGO TUC MAI HOAN KIEM HA NOI

2169
2170

CUA HANG DONG HO NGUYEN


HONG HIEN
CUA HANG DICH VU VAN PHONG

QUAY 1.06, TTTM TRANG TIEN PLAZA,24HAI BA


TRUNG, HOAN KIEM, HN
7A DA TUONG HOAN KIEM HA NOIVIET NAM

2171

CUA HANG BL XANG DAU 68A TDN

362 DUONG QUANG TRUNG, HA DONG, HATAY

2172

CTYTNHH TVDT VA HTQT THANH


LONG ICC
CTYTNHH TMXD VA LAP MAY CONG
NGHIEP

162 HOANG NGAN, TRUNG HOA, CAU GIAYHA NOI,


VIET NAM
SO286, NGUYEN TRAI, THANH
XUANTRUNGTHANH XUAN, HN

2173

2174

CTYTNHH TM XNK HOANG LONG

2175

CTYTNHH THIET BI& XAY DUNG LA


THANH

DOI 4 THON THO SON THI TRAN DAI NGHIA HUYEN


MY DUC TP HA NOI
291 LA THANH, CHO DUA, DONG DA, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2176

CTYTNHH KIEN CAU

2177

CTYTNHH CN TIN HOC VIEN THONG 21/2 LY NAM DE HN

2178

CTYCPTM VA UD CN DUOC TBI YTE


VDP
CTYCP XAY DUNG TM VA DL MINH
PHUONG
CTYCP TU VAN DAU TU TAY DO

93-A8 TAN MAI TAN MAI HOANG MAI HN

CTYCP TM VA DV HOA HUONG


DUONG
CTYCP TM KT VA XD PHU MY

SO 4 AU TRIEU, P HANG TRONG, Q HOANKIEM,HN

2179
2180
2181
2182
2183

A CH
SO 6,PHO NGUYEN NGOC NAI,PHUONGKHUONG
MAI ,THANH
XUAN,HA NOI

N3F7 HOANG CAU, O CHO DUA, DONG DA,HA NOI


THON THUONG ME TRI TU LIEM HA NOIVIET NAM

18 NGO 138 HOA BANG YEN HOA CAU


GIAY HA NOI
2/32 LAC LONG QUAN BUOI TAY HO HN

2184

CTYCP PTCN THUYKHI &


TUDONGHOA A&D
CTYCP KINH DOANH THEP VIET

2185

CTYCP KD THIET BI T.A.B

2186

CTYCP DTXD DU LICH VA TM BAC


HA
CTYCP DT SX VA TM TIEN KHAI

43 NGO 65 MAI DICH CAU GIAY HN

CTYCP DAU TU XD VA TM VIET


MODULE
CTY TVSKSS VA NHI KHOA THANH
TAM
CTY TNNH MTV SX VA TM HIEN
TOAN
CTY TNHHH THIET BI THIEN TRUONG

48 NGO THINH HAO 1, HANG BOT, DONGDA, HA


NOI
104-C33 MAI DONG, P.MAI DONG, QUANHOANG
MAI, HA NOI
SO 3 NGACH 72/120 TO 40 THUONG DINHHN

CTY TNHHH SAN XUAT - XNK VIET


NHAT

1BG4B TT THANH CONG, P. THANH CONGQ. BA


DINH HA NOI

2187
2188
2189
2190
2191

2192

C302 11A TT DH THUY LOI TRUNG LIETDONG DA


HA NOI
105/49 DUC GIANG,DUC GIANG,LONG BIEN,HA NOI

16B NGO87 PHO TRUONG LAM-DUC GIANGHA NOI

21 NGACH 43 NGO 189 PHO NGUYEN


NGOCVU, PHUONG TRUNG HOA,CAU GIAY, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2193

CTY TNHHH SAN XUAT - THUONG


MAI VA DAUTU
HONG HA

SO 199 D. AN DUONG VUONG, P. PHU THUONG


Q.TAY HO HA NOI

2194

CTY TNHHDTXD VA TM KIM GIANG

2195

CTY TNHH YEN DUNG

P1002, NO7B BAN DAO LINH DAM,HOANG LIET,


HOANG MAI, HA NOI.
P305 Z10 TT BACH KHOA, P.BACH KHOA,HAI BA
TRUNG, HN

A CH

2196

CTY TNHH Y TUONG PT THUONG


HIEU
CTY TNHH XUAT NHAP KHAU VIET
NGA
CTY TNHH XUAT NHAP KHAU
SUNRISE
CTY TNHH XUAT NHAP KHAU
NGUYEN ANH
CTY TNHH XUAT NHAP KHAU NAM
KY
CTY TNHH XUAT NHAP KHAU
INOXTHIEN PHU
CTY TNHH XUAT NHAP KHAU DONG
PHONG

PHONG 107B1 KTT NHA MAY IN TIEN QGCO


NHUE ,H TU LIEM HN
SO 39 C2 TO 7 TT UBKH QUAN HOA CGHN

2203

CTY TNHH XUAT NHAP KHAU


DICH VU DAUTU VA XAY DUNG
HOANG PHUONG

401, CHUNG CU163, NGO 191, LAC LONGQUAN, HA


NOI

2204

CTY TNHH XUAN SAM

XA DONG PHUONG YEN, CHUONG MY, HATAY

2205

CTY TNHH XUAN PHONG

2206

CTY TNHH XNK, TMDV PHUC HUNG

2207

CTY TNHH XNK XD VA TM THAI


PHONG
CTY TNHH XNK VA TM ULA

SO 5 LO D, KHU HO DINH, TO 24,THANHLUONG,


HAI BA TRUNG, HA NOI
201, NGUYEN TAM TRINH, MAI DONG,HOANG MAI,
HN
4 NGO 220 BACH MAI O CAU DEN HAI BATRUNG
HA NOI
9A B4 KIM MA THUONG CONG VI BA DINHHA NOI
VIET NAM

2197
2198
2199
2200
2201
2202

2208

P1304 C4 MY DINH I, TU LIEM, HA NOI


2/116 KIM HOA, PHUONG LIEN, DONG
DAHA NOI, VIET NAM
502 DN2 A2 NGUYEN KHANH TOAN DICHVONG
CAU GIAY HA NOI VIET NAM
TT3 A14 KHU DO THI VAN QUAN HA DONGHA NOI
SO 80 VAN HO 3, PHUONG LE DAI
HANH,QUAN HAI BA TRUNG, HANOI, VIETNAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2209

2211

CTY TNHH XNK VA TM TRANG


47 NGUYEN TUAN THANH XUAN TRUNGTHANH
NGUYEN
XUAN HA NOI VIET NAM
CTY TNHH XNK VA TM THUY DUONG SO 8 PHO TRUONG CONG DINH, YET KIEUHA
DONG -HA NOI
CTY TNHH XNK VA TM THANH SON 4 NGO 191/29 LAC LONG QUAN, CAU GIAY HA NOI

2212

CTY TNHH XNK VA TM T.H.T

646 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HA NOI

2213

CTY TNHH XNK VA TM PHAT THINH

PHU DO-ME TRI-TU LIEM-HA NOIVIET NAM

2214

CTY TNHH XNK VA TM HOA PHAT

SO13, NGO383, TAM TRINH, PHUONGHOANG VAN


THU , HOANG MAI,
HN

2215

CTY TNHH XNK TRUNG VIET

2216

CTY TNHH XNK TONG HOP VA PT


CONG NGHEVIET NAM
CTY TNHH XNK TM-XD-DV HUNG
LOI BA

SO 352 GIAI PHONG, PHUONG LIET,THANH


XUAN, HA NOI
SO 21/8/156 LAC TRUNG THANH LUONGHAI BA
TRUNG HA NOI
B2.5 CAO OC SACOMREAL 584, SO
785/1LUY BAN BICH - PHU THO HOA -TAN PHU

2210

2217

2218
2219

CTY TNHH XNK TM VA DV QUANG


TRUNG
CTY TNHH XNK TM VA DV
C&L

A CH

VAN HOA, VAN TAO, THUONG TIN,HA TAY


SO S NGACH 61/4 NGO 61 LAC TRUNG,HAI BA
TRUNG,HA NOI

2220

CTY TNHH XNK PHUC DUONG

72 NGACH5 NGO115 NGUYEN LUONG BANGP NAM


DONG Q DONG DA TP HA NOI

2221

CTY TNHH XNK NONG SAN BINH


MINH
CTY TNHH XNK NGUYEN BOI

7B DOC NGU LIEU GIAI BA DINH HA NOI

2222
2223
2224

CTY TNHH XNK MM THIET BI HOA


THANH
CTY TNHH XNK MINH ANH

SO 01E, DAY D, KHU TTQD K80B- TCHCXUAN DINH,


TU LIEM, HN
SO 50 TRUONG CHINH PHUONG MAI DONGDA HA
NOI
P 206 B10 KIM LIEN DONG DA HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2225

CTY TNHH XNK MAY TRE KUN MINH PHU NGHIA-CHUONG MY-HA NOI
TRANG
CTY TNHH XNK MAY CT THAI
BAI PHUONG, BIEN GIANG, HA DONG, HANOI
DUONG
CTY TNHH XNK KIM THAI DUONG
P205, NHA A1,TT VIEN KIEM SAT NGO68CAU GIAY P
QUAN HOA Q CG HA
NOI

2226
2227

A CH

2228

CTY TNHH XNK HA HOANG LONG

PHONG 204 NHA E5 KHU TAP THE


THANHXUAN BAC P.THANH XUAN BAC Q TX HN

2229
2230

CTY TNHH XNK DAU TU&TM PHAM


GIA
CTY TNHH XNK AN BINH

2231

CTY TNHH XD&TM DV VIET CUONG

2232

CTY TNHH XD XNK HA LAM

2233

CTY TNHH XD VT KHKT CN

2234

3/283 TRAN KHAT CHAN, THANH NHAN, HAI BA


TRUNG, HN
XOM DINH, THON TRIEU KHUC, XA TANTRIEU,
HUYEN THANH TRI, HA NOI
P305TAPTHE VIEN VE SINH-DICH TE-DONG NHANHAI BA TRUNG-HA NOI
P 1907 NHA 24T2 KHU DTM TRUNG HOANHAN
CHINH
1003 NHA 4F TRUNG HOA CAU GIAY HANOI VIET
NAM
SO 452 LE DUAN PHUONG LIEN DONG DAHA NOI

2237

CTY TNHH XD VA TV THIET KE LE


GIA
CTY TNHH XD VA TM TUNG PHUONG SO 28 LUONG KHANH THIEN - P.TUONGMAI - Q.
HOANG MAI - HN
CTY TNHH XD VA TM TRAN
SO111, PHU DOAN, HANG TRONG,
DINH
HOANKIEM,HN
CTY TNHH XD VA TM TMD
DOI 4 THUY KHE SAI SON QUOC OAI HANOI

2238

CTY TNHH XD VA TM THE DUONG

2239

CTY TNHH XD VA TM THANG SON


PHAT
CTY TNHH XD VA TM THAI DUONG

2235
2236

2240
2241

17 NGO 43 VONG THI BUOI TAY HO HA NOI VIET


NAM
HUYEN KY PHUONG PHU LAM HA DONGHA NOI

SO NHA 679 DUONG GIAI PHONG P.GIAPBAT


Q.HOANG MAI HA NOI
CTY TNHH XD VA TM NOI THAT NAM SO 10 NGO 269 DUONG TRUONG CHINHHA NOI
PHAT

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

A CH

2242

CTY TNHH XD VA TM MINH VIET

2243

CTY TNHH XD VA TM MANH THANG TRI THUY,PHU XUYEN,HA TAY

2244

CTY TNHH XD VA TM LNC

2245
2246

CTY TNHH XD VA TM LIEN HIEP


THANH
CTY TNHH XD VA TM LAM SON

P12 D3 VAN CHUONG PHUONG VAN CHUONGDONG


DA HA NOI VIET NAM
THON HUYNH CUNG, XA TAM HIEP, HUYENTHANH
TRI, TP HA NOI
177 TRUONG CHINH THANH XUAN HA NOI

2247

CTY TNHH XD VA TM HOANG TIEN

THON CAM, XA CO BI, HUYEN GIA LAM,HA NOI

2248
2249

CTY TNHH XD VA TM HA
PHUONG
CTY TNHH XD VA TM DUC THINH

NHA B1 TAP THE VAN CONG MAI DICH


CAU GIAY HA NOI
28, NGO HOA BINH 7,MINH KHAI, HANOI

2250

CTY TNHH XD VA TM COLLAB VN

2251
2252

CTY TNHH XD VA TM CHONG THAM


BA SAO.
CTY TNHH XD VA TM CHI BANG

83 THO NHUOM TRAN HUNG DAO HOANKIEM HA


NOI
276 BACH DANG,CHUONG DUONG,HK,HNKIEM,HN

2253

CTY TNHH XD VA TM ANH TRUNG

SO 6 DINH THON MY DINH TU LIEM HN

2254

654 LAC LONG QUAN,TAY HO, HA NOIVIET NAM

2256

CTY TNHH XD VA TK NOI THAT SAO


VIET
CTY TNHH XD VA TC NEN MONG TAI
LOC
CTY TNHH XD VA QC SAO VIET

2257

CTY TNHH XD VA KT TAE SAN

2258

CTY TNHH XD VA DVTM HIEU


THANG

2255

C1701, TOA NHA LILAMA 21 TANG,124MINH


KHAI,HAI BA TRUNG, HA
NOI

SO 306 TRUONG CHINH KHUONG THUONGHN

SO 294 TO 30B KIM NGUU MINH KHAI HAI BA


TRUNG HA NOI
SO 18 NGO 81/30/20, LAC LONG QUANNGHIA DO,
CAU GIAY, HA NOI
T7, TOA NHA SO 8, PHAM HUNG, MAIDICH, CAU
GIAY, TPHN, VIET NAM
17 KTT384 TU HIEP THANH TRI HA NOIVIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2259

172/46 NG124 AU CO, TU LIEN, TAY HOHA NOI

2260

CTY TNHH XD VA DV THUONG MAI


ATZ
CTY TNHH XD TM, DL DAT VIET

2261

CTY TNHH XD TM&DT NHAT LINH

2262

CTY TNHH XD TIEN HUNG

2263

CTY TNHH XD THUAN DAT

SO81KM2 HA DONG-VAN DIEN-TAN TRIEUTHANH


TRI-HN
KM21 QUOC LO 6A-TIEN PHUONG, CHUONGMY HA
TAY
THI TRAN PHUC THO-HUYEN PHUC THO- HATAY

2264

2266

CTY TNHH XD NEN MONG LONG


24 NGACH 203/35 KIM NGUU THUONGTHANH, HAI
XUYEN
BA TRUNG, HA NOI
CTY TNHH XD KD TH TRUONG XUAN 82- HOANG VAN THAI-KHUONG MAI- THANH
XUAN- HA NOI- VIET NAM
CTY TNHH XD HOANG DUONG
THUC KHE HUONG SON MY DUC HA TAYHA TAY

2267

CTY TNHH XD CT HAI DANG

2268

CTY TNHH XD CONG TRINH HOANG


HA

2265

A CH

289 TRAN KHAT CHANHA NOI

SO 9 - NGO 29 LANG HA -P.THANH CONGBA DINH HA NOI


LO 2 KDT DAI KIM DINH CONG DAI KIMHOANG
MAI HA NOI VIET NAM

2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276

CTY TNHH XD CONG NGHE TAN DAI SO 7 NGACH 158/193 NGOC HA, BA DINH, HA NOI
XUAN
CTY TNHH XD AN THAI
254 LAC LONG QUAN BUOI TAY HO HANOIVIET
NAM
CTY TNHH XD & TM TUYEN
XA CAU-QUANG PHU CAU-UNG HOA-HN
HOA
CTY TNHH XD & TM DUC PHU
27K5, KHU TT HANG KHONG, PHU CUONGSOC
SON, HA NOI
CTY TNHH XAYDUNG
37 NGO 191 LAC LONG QUAN NGHIA DOCAU GIAY
&THUONGMAI HAI NAM
HA NOI VIET NAM
CTY TNHH XAY LAP THANG LOI
TT XI NGHIEP XD CHUYEN NGANH DAI MOTU
LIEM HA NOI
CTY TNHH XAY LAP PHUONG DONG 21 NGO 70 THAI HA, P TRUNG LIET, QDONG DA, HA
NOI
CTY TNHH XAY LAP DUC ANH
KTT VAT TU THUY LOI TU HIEP THANHTRI HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2277

CTY TNHH XAY DUNG VAN TAI CMQ SO 34 NGO 66/68 NGOC LAM, LONG BIENHA NOI

2278

CTY TNHH XAY DUNG VA TM ANH VY TO 39 PHUONG MAI DONG, HOANG MAIHA NOI

2279

2282

CTY TNHH XAY DUNG VA THUONG


MAI TTC
CTY TNHH XAY DUNG VA THIET BI
MOITRUONG
CTY TNHH XAY DUNG TMAI THANH
HA
CTY TNHH XAY DUNG TIEN THANH

2283

CTY TNHH XAY DUNG TIEN HUONG

2284
2285

CTY TNHH XAY DUNG TAN HOANG


GIA
CTY TNHH XAY DUNG PHU AN

2286

CTY TNHH XAY DUNG NGUYEN LE

40 NGUYEN QUY DUC PHUONG THANH XUANBAC


QUAN THANH XUAN HA NOI
TO 14, KHOI 6, THI TRAN YEN VIEN,GIA LAM, HA
NOI, VIET NAM
DOI 2 CTY CHE LONG PHU HOA THACHQUOC OAI
HA TAY
SO 136 PHO KIM NGUU, QUAN HAI BATRUNG, HA
NOI
19A NGO 260 THUY KHUE TAY HO HA NOIVIET
NAM
NHA A4 NGO 49 XUAN LA TAY HO HA NOI

2287

CTY TNHH XAY DUNG MINH TIEN

PHO LOC HA, MAI LAM, DONG ANH, HN

2288
2289

CTY TNHH XAY DUNG HONG


NGUYEN
CTY TNHH XAY DUNG HOANG HA

SO 23 NGO AO DAI PHO BACH MAI CAUDEN HBT


HA NOI VIET NAM
P203 NHA N06 KHU TAI DINH CU
DICHVONG PHO TRAN DANG NINH, DV, CG, HN

2290

CTY TNHH XAY DUNG GIA LONG

2291

CTY TNHH XAY DUNG , TM DONG


PHONG

20 NGUYEN CONG TRU P.DONG NHAN Q.HAI BA


TRUNG TP.HA NOI
SO NHA 4/93 PHO VU HUU , P THANHXUAN BAC , Q
THANH XUAN , TP HA NOI

2292

CTY TNHH XAY DUNG & PTTM VAN


KIEN

TO 3 KHU DAN CU BANG A PHUONG HOANGLIET


QUAN HOANG MAI TP HA NOI

2280
2281

A CH

SO 3/109, NGO 53, QUAN NHAN, HA NOI


SO 559 TO 4 XA XUAN PHUONG TU LIEMHANOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2293
2294

CTY TNHH XAY DUNG VA TM TAN


TAO
CTY TNHH VUON DUNG VIET

2295

CTY TNHH VU SAM

2296

2298

CTY TNHH VTAI TIEN NGHI HAI VE


NU
CTY TNHH VT VA XD PHUC KHANG
AN
CTY TNHH VT VA TM GIAP BAT

2299

CTY TNHH VT VA PT KY NGHE

2300

CTY TNHH VT VA DL HOA VIET

2301

CTY TNHH VT HOANG SON

2302

CTY TNHH VPP THANG LONG

2303

CTY TNHH VPP LISO

SO 4 NGACH 376/35 DUONG BUOI VINH PHUC BA


DINH HA NOI VIET NAM
52 HANG BONG, HANG GAI, HA NOI

2304

CTY TNHH VPP HAI ANH

SO 176 THAI HA TRUNG LIET DONG DAHA NOI

2305

CTY TNHH VONG BI CHAU AU

2306

CTY TNHH VL XAY DUNG HOANG


LONG

P302-C3 TT NAM DONG QUAN DONG DAHA


NOI
DIEM CONG NGHIEP TIEU THU CONGNGHIEP TAN
TIEN CHUONG MY HA
TAY

2307
2308

CTY TNHH VIETWINGS TV&PT


DOANH NGHI
CTY TNHH VIET THANG LONG

TANG 2, SO NHA 99, DUONG HOANG VANTHAIKHUONG TRUNG -TX- HA NOI


93 TRUC BACH P. TRUC BACH Q BA DINHHN

2309

CTY TNHH VIET LINH

15 THANH CONG, QUANG TRUNG, HA DONGHA


TAY

2297

A CH
PHUC CAU, XA THUY HUONG, HUYEN CHUONG
MY, HA NOI
64D NGO 64 VAN HO 3- PHUONG LE DAIHANH- HAI
BA TRUNG- HN
SO 91, NGO 120, VINH TUY, HAI BATRUNG, HA NOI
103 NGUYEN TRUONG TO TRUC BACH BADINH HA
NOI
XOM 5, XA DONG NGAC, TU LIEM, HAVIET NAM
SO 8 NGACH 33/66 PHO TAN MAI,PHUONG TAN
MAI, HOANG MAI, HA NOI
254B-THUY KHUE TAY HO-HN
303 TRAN KHAT CHAN HAI BA TRUNG HANOI,
VIETNAM
TDP CUA VIET TT TRAU QUY GIA LAM HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2310

CTY TNHH VIET HA

62/6/12 DOI NHAN VINH PHUC BA DINHHN

2311

CTY TNHH VIET DOANH

26/68-NGO LUONG SU C-VAN CHUONG-HN

2312

CTY TNHH VIET C.I.V.I.C

SO 10 NGO 15 BUI NGOC DUONG BACHMAI HN

2313

CTY TNHH VIEN THONG TIA CHOP

2314

CTY TNHH VIEN THONG T&T

P1009 CHUNG CU VUON XUAN 71 NGUYENCHI


THANH HA NOI
SO 66 NGO LUONG SU B P.QUOC TU GIAMVAN
CHUONG DONG DA HN VIET
NAM

2315

CTY TNHH VIEN BANG

2316

CTY TNHH VI AN

A CH

CUM 6 THON PHU DIEN XA PHU DIEN TULIEM HA


NOI
P912 CT5 CAU THANG 5 TOA NHA MYDINH
SONG DA TU LIEM HA NOI

2317

CTY TNHH VAT TU KY THUAT


5A- TT KHUONG THUONG- TRUNG TU- DONG DA VA THIET BI CONG NGHIEP VIET HA HA NOI

2318

CTY TNHH VAT TU CONG NGHIEP HA P1002, NHA B3B, NAM TRUNG YEN, CAUGIAY, HA
NOI
NOI
CTY TNHH VAT LIEU DIEN VIET LINH SN73 NGO93 HOANG VAN THAI-HN

2319
2320

CTY TNHH VAT LIEU DIEN MINH


PHUC

2321

CTY TNHH VANG HOANG KIM MINH SO 12 NGACH 28/45 KTT 28 DIEN BIENPHU BA DINH
HANOI
CTY TNHH VANG BAC HOANG HIEN SO 50, D. NGUYEN TRUONG TO, P. TRUCBACH, Q.
BA DINH, HA NOI, VIET
NAM

2322

2323

LO2-8B KHU CONG NGHIEP QUAN


HOANGMAI,435A DUONG TAM TRINH-HVT- HN

2324

CTY TNHH VANG BAC DA QUY HOA


NGOC
CTY TNHH VANG BAC BAO QUY

SO 15 HANG BUN PHUONG NGUYEN TRUNGTRUC


QUAN BA DINH HA NOI
175 NGUYEN THAI HOC DIEN BIEN HNNH

2325

CTY TNHH VAN XUAN

20 NGO 627 MINH KHAI VINH TUY HBTHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2326

CTY TNHH VAN TRANG

38A1 G5 TT60 THO QUAN DONG DA,HN

2327
2328

CTY TNHH VAN TAI VA CK PHUNG


NGOC
CTY TNHH VAN TAI TUAN ANH

TANG 2 NHA 27 TO 20 DUC GIANG LONGBIEN HA


NOI VIET NAM
TT VAN DINH UNG HOA HA TAY

2329

CTY TNHH VAN TAI TM MINH DUC

SO NHA 21 NGO 204 PHO LE THANH


NGHIPHUONG DONG TAM HAI BA TRUNG HA NOI

2330

CTY TNHH VAN TAI TM KIM THANH

TRUNG HOANG, THANH BINH, CMY, HNHA NOI

2331

CTY TNHH VAN TAI TIEN HA

2332

CTY TNHH VAN TAI RATRACO

2333

CTY TNHH VAN TAI PHU MINH

2334

CTY TNHH VAN TAI LE THANH

2335

CTY TNHH VAN TAI HOANG LINH

2336

CTY TNHH VAN TAI HOA BINH

2337

CTY TNHH VAN TAI & XAY DUNG


PHU DAT
CTY TNHH VAN TAI VA TM VU
HOANG
CTY TNHH VAN SON

SO 107 LY THUONG KIET, QUANG TRUNG,HA


DONG, HA TAY
SO NHA 3C, NGO 651/29/6 TO 28BPHUONG
THANH LUONG HBT HA NOI
SO 14-NGO THI NHAM- PHUONG QUANGTRUNGHA DONG- HA NOI
SO2,NGACH 38,NGO 639 HOANG HOA THAMBA
DINH,HA NOI
THON TY KY PHUONG HOANG LIET QUANHOANG
MAI HA NOI
KHU TT NOI THUONG, DUONG XA, GIA LAM, HA
NOI
DONG TIEN, TAN TIEN, CHUONG MY, HN

2338
2339
2340
2341

A CH

1B VAN PHUC-BA DINH-HA NOI

DUONG VANH KHUYEN NAM THANG LONG XOM 1


DONG NGAC
CTY TNHH VAC
SO 128, XUAN THUY, DICH VONG HAUCAU GIAY,
HA NOI
CTY TNHH UNG DUNG CNTTPT CONG SO 6A KHU TT HAI QUAN.P.PHUONG LIETQ.THANH
DONG
XUAN TPHN

2342

CTY TNHH UNG DUNG CN VIET NHAT 18/251 KIM MA, QUAN BA DINH, TP HANOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2343

CTY TNHH UNG DUNG CN CAO HTA

SO 168 NGUYEN NGOC NAI, THANH XUAN,HA NOI

2344

CTY TNHH UDCN SINH HOC


NLNGHIEP
CTY TNHH TVTKXD HOA BINH

3 KIM HOA PHUONG LIEN DONG DA HANOI

CTY TNHH TVTK VA CGCN MOI


TRUONG
CTY TNHH TVTK KTRUC VA NTHAT
HG
CTY TNHH TVAN VA XD H&P VIET
HAN
CTY TNHH TVAN APEC

SO 11 NGO 470 DUONG NGUYEN TRAI THANH


XUAN TRUNG HA NOI
SO 431 DOI CAN, VINH PHUC, BA DINH,HA NOI

CTY TNHH TVAN & XT DTU LONG


ANH
CTY TNHH TV&DT DONG DUONG

17/252 GIA QUAT-P.NGOC THUY- Q.LONGBIEN-HA


NOI
P112-K19 BACH KHOA HN

2345

2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352

A CH

SO 32 NGO 1 PHO BUI XUONG TRACHKHUONG


DINH THANH XUAN HA
NOI

708 CT2B DO THI MY DINH II XA MY DINH TU LIEM


HN
36 CAT LINH DONG DA HN

2357

CTY TNHH TV VIET PHAP VA LIEN


TANG 5 NHA 17B-SO 188 NGUYEN TUANTHANH
DANH
XUAN HA NOI
CTY TNHH TV VA PTKT DIA PHUONG P1504 TOA NHA 17T7 KHU DO THI TRUNGHOA
NHAN CHINH HA NOI
CTY TNHH TV TT NOI THAT VA XD
28 PHO HANG CAN, P. HANG DAO,Q.HOAN KIEM,
SONG NGUYEN
HA NOI
CTY TNHH TV THIET KE XD THANH 15 NGO 95 VU XUAN THIEU LONG BIEN HA NOI
NIEN
VIET NAM
CTY TNHH TV BAO HIEM DONG
114 TO 39 HAO NAM O CHO DUA DONG DAHA NOI
DUONG
CTY TNHH TV BAC VIET LUAT
26 NGO 318 BUI XUONG TRACH KHUONGDINH HN

2358

CTY TNHH TUYET NGA VIET NAM

2359

CTY TNHH TUE LINH

2353
2354
2355
2356

P1003 TN LOGICO 13 LE VAN LUONGHA NOI VIET


NAM
SO 4, LO 4, TO 28 TRUNG HOA, CAUGIAY, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2360

CTY TNHH TUAN THU

522 BUOI VINH PHUC BA DINH HA NOIVIET NAM

2361

CTY TNHH TU VAN VA DV MG NHAT


BAN
CTY TNHH TU VAN VA DV HANH
CHINH HN
CTY TNHH TU VAN VA DAO TAO
NETPRO.
CTY TNHH TU VAN V.F.A.M VN

P502E TOA VIGLACERA EXIM SO 2 HQV

2362
2363
2364

A CH

SO 14 NGACH 20 NGO 266 DOI CAN- CONGVI- BA


DINH- HA NOI
P. 204-17T4 TRUNG HOA NHAN CHINHHA NOI
P1605 TOA NHA M3-M4 NGUYEN CHI THANH DONG
DA HN

2365
2366
2367
2368
2369
2370

2371

CTY TNHH TU VAN THIET KE THIEN


PHUC
CTY TNHH TU VAN THIET KE THANH
DUC
CTY TNHH TU VAN TC VA KT FAC

P318 CT73, KHU DO THI VAN QUAN, HADONG, HA


TAY
447 QUANG TRUNG TX HA DONGTANT LTD
COMPANY
P406B, CAN HO 406 DON NGUYEN II,NHA A,
HACINCO, THANH XUAN , HA NOI
CTY TNHH TU VAN PTTH TRUC
SO 6 NGO 23 PHAN PHU TIEN P. CATLINH DONG DA
TUYEN CBO
HN VIETNAM
CTY TNHH TU VAN DT VA TM BINH
17 NGO 84 PHO NGOC KHANH GIANG VOBA DINH
AN
HA NOI
CTY TNHH TU VAN DAU TU,
SO28 NGACH24/132 CAU GIAY, QUAN HOA,CAU
XAY DUNG VATHUONG MAI KHANG GIAY,HA NOI
PHONG

2374

CTY TNHH TU VAN DAU TU VIET


NAM
CTY TNHH TU VAN DAU TU VA XAY
DUNG HOANG BINH
CTY TNHH TU VAN DAU TU P&E VIET
NAM
CTY TNHH TU VAN CO SO HA TANG

2375

CTY TNHH TU VAN C&M

2376

CTY TNHH TU VAN & TM TRUYEN


THONG

2372
2373

TANG 2 SO 9A NGUYEN DU HAI BATRUNG HA NOI


TO 20 PHUONG DINH CONG HOANG MAIHA NOI
125 YEN LAC, VINH TUY, HAI BA TRUNGHA NOI
53 HOANG SAM NGHIA DO CAU GIAY HA NOI VIET
NAM
PHONG 204B TOA NHA LICOGI 13 KHUATDUY TIEN
THANH XUAN HN
P207B NHA B7 NGO 222 LE DUAN, KHAMTHIEN,
DONG DA, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2377

SN239, QUAN NHAN, NHAN CHINH, THANHXUAN,


HA NOI
SO16A5 TT CTY XD DUNG NGOC KHANH HN

2379

CTY TNHH TU VAN & DICH VU BAO


KHANH
CTY TNHH TT TRUYEN HINH NAM
HONG
CTY TNHH TT MANG VN

2380

CTY TNHH TT HA THE

2381

P307 TOA NHA 87 LANG HA, THANH CONG, BA


DINH,HA NOI
SO 658 BACH DANG HA BA TRUNG HA NOI

2386

CTY TNHH TRUYEN THONG VA QC


MAY
CTY TNHH TRUYEN THONG VA DVTM P302 TT TX 92 NGO 55 NGUY NHU KON TUM P
KTH
NHAN CHINH TX HA NOI
CTY TNHH TRUYEN THONG THC
26/95 CU LOC, THNAH XUAN, HA NOITHANH XUAN
DIST, HA NOI
CTY TNHH TRUYEN THONG THAI
P306 B4 LANG QUOC TE THANG LONG CAUGIAY
DUONG
HA NOI VIET NAM
CTY TNHH TRUYEN THONG QUOC TE SO 8, NGO 103 KIM MA, BA DINH HN
VN
CTY TNHH TRUONG TIN
VAN DIEM, VAN DIEM, THUONG TIN, HATAY

2387

CTY TNHH TRUNG VIET

DO LO, YEN NGHIA, HA DONG, HA TAYVIETNAM

2388

CTY TNHH TRUNG HUNG

SN 51 NGACH 25 NGO 61 LAC TRUNG, HANOI

2389

CTY TNHH TRIEU QUOC DAT

2390

CTY TNHH TRI AN

SO 11 NGO 19 DUONG KIM DONG,


GIAPBAT, HOANG MAI, HA NOI
259E BACH MAI HAI BA TRUNG HA NOIIET NAM

2391

CTY TNHH TRANG VANG

41 NGO QUYEN- HA NOI

2378

2382
2383
2384
2385

A CH

93E LY NAM DE CUA DONG HOAN KIEM HANOI

2392

CTY TNHH TRAN THAI SON

SO 35 QUAN HOA CAU GIAY HA NOI

2393

CTY TNHH TQCSI VIET NAM

TANG 3 SO NHA 4 NGO 218 THAI HADONG DA HN

2394

CTY TNHH TP BO DUONG NIU DI-LAN SO 9-11 NGACH39,NGO378,THUY KHUE- BUOI-TAY


HO-HA NOI.

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

2395

CTY TNHH TOAN PHUONG

2396

CTY TNHH TOAN CAU AN

100%
6241

A CH
NAM PHUONG TIEN-CHUONG MY-HA NOI

2398

PHONG 311 NHA G2 PHO THAI THINHTRUNG


LIET,DONG DA, HANOI
CTY TNHH TO VU PHAT
P901 NHA118 HOANG QUOC VIET NGHIATAN CAU
GIAY HA NOI VIET NAM
CTY TNHH TO CHUC HOI CHO TM F17 1 KHOI CHIEN THANG HA DONG HA TAY

2399

CTY TNHH TM-XNK MAI LINH

2400

CTY TNHH TMVT VA DL THANH BINH 3/293/63 TAM TRINH HOANG VAN THUHOANG MAI
HN
CTY TNHH TMTK VA IN BAO BI AN
2D KHAM THIEN-P.KHAM THIEN-DD-HN
THINH
CTY TNHH TMSX THANG LOI
SO 258 TO 21 DUONG CAU GIAY P.QUANHOA CAU
GIAY HA NOI
CTY TNHH TMKT PHU MINH
SO NHA A9/4, NGO 8, QUANG TRUNG,P.QUANG
TRUNG, TX HA DONG,
HA TAY

2397

2401
2402
2403

2404
2405
2406
2407
2408

SO 57, LANG YEN PHU, P.YEN PHU,Q.TAY HO, HN

CTY TNHH TMDVTH&TBVP PROCOM SO 21 NGO 165,TO 24,P.GIAP BAT, Q.HOANG MAI.HA
NOI, VIET NAM
CTY TNHH TMDV&SX TAT THANH
XOM 19, TRUNG VAN, TU LIEM, HA NOI
CTY TNHH TMDV VA TVAN CHUYEN SO 91, TRAN HUNG DAO, TRAN HUNGDAO, HK ,HN
NGHIEP
CTY TNHH TMDV VA TB VP SIEU VIET XOM CHO TRONG THUY PHUONG TL HN
15E MAC THI BUOI - VINH TUY - Q.HBTHA NOI

2410

CTY TNHH TMDV TONG HOP THANH


HOA
CTY TNHH TMDV KY THUAT O TO
D&N
CTY TNHH TMDV KT PHAN NGUYEN

2411

CTY TNHH TMDV DIEU THINH

399/61 AU CO, TAY HO, HA NOIDISTRICT, HA NOI


CITY

2409

SO 9 DUONG 5 TT QUAN DOI F361 ANDUONG , YEN


PHU, TAY HO , HA NOI
86 GIAI PHONG HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2412

CTY TNHH TMDV VA SX VINH HUNG 19/133 AN XA PHUC XA BA DINH HA NOIVIET NAM

2413

CTY TNHH TMDT VA CN VN

2414

CTY TNHH TMDL VA XNK HUNG


PHUC

A CH

P203 SO 120 TRAN QUOC HOAN QUAN HOACAU


GIAY HA NOI VIET NAM
SO 1A TANG 2 NGO TUOI TRE DUONG HQVCO
NHUE TU LIEM HA NOI

2415

CTY TNHH TMAI.DU LICH TQB

SO 6 PHAN CHU TRINH HA NOI

2416

SO 26 DUONG CAU TIEN PHUONG THINHLIET


QUAN HOANG MAI HANOI
23/41 NGO THINH QUANG DDA HANOI

2420

CTY TNHH TMAI VA KY THUAT BACH


LOC
CTY TNHH TMAI VA DVU NGOC
CHAU
CTY TNHH TMAI TONG HOP TIEN
MINH.
CTY TNHH TMAI TONG HOP CUONG
LINH
CTY TNHH TM&XNK TH SAO MAI

2421

CTY TNHH TM&XD PHAT PHAT

SO 23 PHO LANG YEN TO 33AP. THANH LUONG HN

2422

CTY TNHH TM&XAY DUNG HAI HA

XA THUY HUONG HUYEN CHUONG MY HN

2423

CTY TNHH TM&TVKT VIET THAI

2417
2418
2419

2424
2425
2426
2427
2428
2429

PHONG 202 TANG 2 NHA A4 THANH CONGBA DINH


HA NOI
TO 1 KHU CHO THI TRAN VAN DIEN THANH TRI HN
23 NGO 393 GIAI PHONG,THANH XUAN,HN

24/125 NGACH 125/1 TRUNG KINH TRUNGHOA CAU


GIAY HA NOI
CTY TNHH TM&PT CN AN
35A, NGO 14 NGUYEN PHONG SAC , TO14,
PHAT
DICH VONG HAU HN
CTY TNHH TM&DVU DU LICH NGOC 62 TRAN HUNG DAO, HOAN KIEM, HA NOIDIST, HA
THUY
NOI
CTY TNHH TM&DV TRAN LE
72B - NGO 283 TRAN KHAT CHAN- THANHNHANHAI BA TRUNG - HA NOI
CTY TNHH TM&DV TONG
319 TAY SON P. NGA TU SO DONG DA,HN
HOPHOANG ANH T3
CTY TNHH TM&DV QUANG THAO
SO 64 KHU B TT TRUNG DOAN 664 XAVINH QUYNH
HUYEN THANH TRI HN
CTY TNHH TM&DV O TO THUAN LOI SO 2 NGACH 30/18 TA QUANG BUU HN
PHAT

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

2430

CTY TNHH TM&DV LINH TRANG

2431
2432
2433
2434

100%
6241

A CH

SO 1 NGO 133 NGUYEN VAN CU NGOC LAMLONG


BIEN HA NOI
CTY TNHH TM&DV HOAN HAO
SO 499 DUONG NGUYEN TAM TRINH. PP HOANG
VAN THU, Q HOANG MAI, TP HN
CTY TNHH TM&DV G.NHAN PHUONG 16 DAO DUY TU, P HANG BUOM, HOANKIEM HA
NAM
NOI
CTY TNHH TM&DTU T & N
19 HANG THIEC, HOAN KIEM HN

2436

CTY TNHH TM&DT XAY DUNG HUY


BAO.
CTY TNHH TM&DL VIET THOI DAI
MOI
CTY TNHH TM& DV VINH PHAT

337 NGUYEN PHUC LAI,O CHO


DUA,DONGDA,HN,VN
9/139 NGUYEN VAN CU, P NGOC LAM, Q.LONG
BIEN HA NOI
68A TRAN HUNG DAO HOAN KIEM HA NOI

2437

CTY TNHH TM XUONG MINH

2438
2439

CTY TNHH TM XNK VA DV AN GIA


VUONG
CTY TNHH TM XNK TIEN DUNG

2440

CTY TNHH TM XNK TAN VIET DUC

2441

CTY TNHH TM XNK PHUONG THUY

SO 287A PHO HUE, P.PHO HUE, Q. HAIBA TRUNG,


HA NOI
SO 7 NGO 152 HAO NAM P.O CHO DUADONG DA HA
NOI VIET NAM
SO 124 DUONG TAN MAI, PHUONG TANMAI, HAI BA
TRUNG, HA NOI
P902 OASIS HOTEL,19, LANG HA, THANHCONG BA
DINH, HN
11 - TRUONG CHINH - DONG DAHA NOI

2435

2442

CTY TNHH TM XNK NAM DO

2443

CTY TNHH TM XNK HOANG MAI

2444

CTY TNHH TM XNK BINH AN

2445

CTY TNHH TM XANG DAU NGUYET


HOA
CTY TNHH TM WINCO

2446
2447

LO 4 G5 PHAM VAN DONG, ANH


DUNG,DUONG KINH, HAI PHONG
145 KHU TRUNG XUAN DINH TU LIEMHA NOI
6 A4 DAM TRAU BACH DANG HAI BA TRUNG HA
NOI VIET NAM
KM02 QLO 21A, THUY XUAN TIEN,CM,HN
TANG 1 92 HOANG NGAN HA NOINAM

CTY TNHH TM VT VA DV XNK CHAU 14 CUM 3 TU LIEN TAY HO HA NOI VIETNAM


ANH

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2448

CTY TNHH TM VT VA CN BINH MINH 32/67TO NGOC VAN QUANG AN TAY HO HN

2449
2450

CTY TNHH TM VAT TU KHOA HOC KY 12 HANG DUONG HOAN KIEM HN


THUAT.
CTY TNHH TM VA XNK XANH TRANG THON 1 DONG MY THANH TRI HN

2451

CTY TNHH TM VA XNK THINH PHAT

A CH

2453

SO 16 NGO 1150 DUONG LANG PHUONGLANG


THUONG DONG DA HN
CTY TNHH TM VA XNK LONG THINH SN 8-PHO NHA CHUNG-HANG TRONG- HOANKIEM
PHAT
CTY TNHH TM VA XNK KANA
108 PHAO DAI LANG LANG THUONG DONGDA HN

2454

CTY TNHH TM VA XNK HOA PHUC

122 PHAM VAN DONG XUAN DINH TU LIEMHN

2455

CTY TNHH TM VA XNK HAI SON

KHOI 5 PHU LO SOC SON HA NOI

2456

CTY TNHH TM VA XD TRUNG KIEN

TUU LIET TAM HIEP THANH TRI HA NOI

2457

CTY TNHH TM VA XD TRANG MINH

KIOT 3 GIANG VAN MINH KIM MA HN

2458

CTY TNHH TM VA XD THANH ANH

2459

CTY TNHH TM VA XD TAI NINH

2460

CTY TNHH TM VA XD NAM A

24 NGUYEN VAN HUYEN NGHIA DOCAU GIAY HA


NOI
SN 146, NGO 604 DUONG NGOC THUY, TO21, NGOC
THUY, LONG BIEN, HN
XA PHU LAM, HA DONG, HA NOI

2461

CTY TNHH TM VA XD KIM AN

2462

CTY TNHH TM VA XD KIEN CUONG

2463

CTY TNHH TM VA XD HUNG SON

2464

CTY TNHH TM VA XD HONG LAM

2452

SO 45 NGO 86 PHO HAO NAM PHUONG O CHO DUA


QUAN DONG HA TP HA NOI
XOM LAM THON CHI DONG XA QUANG MINHME
LINH VINH PHUC
SO 85 PHO NGUYEN KHE-NGUYEN KHEDONG ANH
HA NOI
A1,D10 TAP THE BO TU LENH PHAO BINHXA XUAN
DINH,TU LIEM,HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

100%
6241

A CH

2465

CTY TNHH TM VA XD HALI

NHA21 NGO 64 DUONG LINH NAM PHUONGMAI


DONG QUAN HOANG MAI TP
HA NOI

2466

CTY TNHH TM VA XD HA VIET

SN197 PHO KIM NGUU P THANH LUONG

2467

CTY TNHH TM VA XD BAO YEN

DANG GIANG HOA PHU UNG HOA HN

2468

CTY TNHH TM VA XD ANH TUAN

2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481

THON KHE NGOAI XA VAN KHE HUYEN MELINH


HN
CTY TNHH TM VA XAY DUNG THANH 10 KHU Q LO 2 PHU LO SOC SON HNHN
AN
CTY TNHH TM VA VT TUAN DUY
SO 06 HEM 49/87/25,TO19 PHUONG DUCGIANG
QUAN LONG BIEN, TP HA NOI
CTY TNHH TM VA VT HA SON
THANG LOI PHU MINH SOC SON HA NOI
CTY TNHH TM VA VC HK XUAN
HUNG
CTY TNHH TM VA VAN TAI DONG A

SO 86A, NGO 31, XUAN DIEU, QUANG ANTAY HO,


HA NOI
90 TO 9 TRAN KHAT CHAN

CTY TNHH TM VA TONG HOP TRANG 193 HA HUY TAP YEN VIEN GIA LAMHA NOI
ANH
CTY TNHH TM VA TH THANH VAN
P102-A4 TT CTY CO KHI HN, THUONGDINH, TXUAN,
HN,VN
CTY TNHH TM VA TH HOANG HAI
SO 83, NGO CU LOC, DUONG NGUYENTRAI,
THUONG DINH, THANH XUAN - HN
CTY TNHH TM VA TBCN GO ANH DUC SO101, PHO LE DUAN, CUA NAM, HK,HN
CTY TNHH TM VA T VA HAT QUOC TE SO 5 LO B25 NAM THANH CONG LANG HADONG
DA HN
CTY TNHH TM VA SX TAN MY VIET. PHONG9 DAYB5 TO21 PHUONG LIET- THANHXUANHA NOI.
CTY TNHH TM VA SX NHUA DONG
67 LE VAN LUONG TRUNG HOA CAU GIAYHA NOI
NAM A
CTY TNHH TM VA SX NGOC MINH
TT A76 PHAM TUAN TAI CAU GIAY HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

2482

CTY TNHH TM VA SX NAM PHAT

2483

CTY TNHH TM VA SX HKA

2484

CTY TNHH TM VA SX DO GO NT
HOUSING
CTY TNHH TM VA SAN XUAT GIANG
HOAI

2485

2486

2489

CTY TNHH TM VA PTDV TRANG


NGUYEN
CTY TNHH TM VA PTCN LONG
THANH LONG
CTY TNHH TM VA MT HOANG
DONG
CTY TNHH TM VA KT THIEN QUANG

2490

CTY TNHH TM VA KT THE LONG

2487
2488

100%
6241

A CH
P1010-N18T1-TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH
XUAN HA NOI VIET NAM
SO 71 NGO 557 TO 21 NGUYEN VAN LINHSAI DONG
LONG BIEN HA NOI
901 NHA A5 KCC DEN LU 2 HOANG VANTHU
HOANG MAI HA NOI
SO 04 DAY N3 NGO 90 NGUYEN
TUANTHANH XUAN TRUNG THANH XUAN HN
TO4, KHU CHO, THI TRAN VAN DIEN, HTHANH TRI,
TP HN
SO 4-NGO 106-CU CHINH LAN- KHUONGMAI-TX-HN
17/136 P.PHUONG LIET P.PHUONG
LIETQ.THANH XUAN HA NOI VIET NAM
P9 H5 TT DHSP1 DICH VONG HAU CAU GIAY HA
NOI VIET NAM
TAP THE 319 TO 1 PHUONG BO DE QUANLONG
BIEN HA NOI VIET NAM

2491

CTY TNHH TM VA KT NAM DO

2492

CTY TNHH TM VA KT CONG NGHE


MK

SO 7 NGO THO QUAN P THO QUAN DONG DA HA


NOI
SO 33 NGACH 269 NGO QUYNH, P.THANHNHAN,
P.QUYNH LOI, HBT, HANOI

2493

CTY TNHH TM VA KD TH
THUAN PHONG
CTY TNHH TM VA IN VIET TIEN

9A1 DAM TRAU,P.BACH


DANG,Q.HBT,HANOI
60-HONG MAI-P.BACH MAI-Q.HBT HN

CTY TNHH TM VA HOA CHAT VIET


HONG
CTY TNHH TM VA GN VAN TAI QUOC
TE

P502 TOA NHA CT1-1 KDT MY DINH, METRI- TU


LIEM-HN-VIET NAM
SO 2 PHO AU TRIEU (54 LY QUOC SU
)PHUONG HANG TRONG HOAN KEM HA NOI

CTY TNHH TM VA GIAO NHAN AT

59/83-NGUYEN KHANG-YEN HOA- CAUGIAY-HA


NOI

2494
2495
2496

2497

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2498

2501

CTY TNHH TM VA DVU PHUONG


P301C,TT XNK THAN,P.QUYNH LOI,QUANHAI BA
THANH
TRUNG,HN
CTY TNHH TM VA DVU PHUONG HIEN KM 6 DUONG CAO TOC THANG LONG NOI BAI XA
NAM HONG DONG ANH HN
CTY TNHH TM VA DVU KT NHAT
39-41 LY QUOC SU-HOAN KIEM-HN
CUONG
CTY TNHH TM VA DVU HAI DUNG
SO NHA 12 PHO HUE P HANG BAI Q HKHN

2502

CTY TNHH TM VA DVU CN AN PHU

2499
2500

2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515

A CH

SO NHA 17, NGACH 43/6, NGO 43, PHOTO VINH


DIEN, KHUONG TRUNG, TX, HN
CTY TNHH TM VA DVKT TRUONG AN 37 NGO LENH CU PHO KHAM THIEN DONGDA, HA
NOI
CTY TNHH TM VA DVKT HOANG
DUONG K2, TO 14, THI TRAN CAU DIEN,TU LIEM,
MINH HAI
HA NOI,.
CTY TNHH TM VA DVHK ANH QUAN 64 NGO 475 NGACH 20 NGUYEN TRAITHANH XUAN
HA NOI
CTY TNHH TM VA DVDL THAI BINH LO 49 TO 35 DAI KIM, HOANG MAI,HA NOI
DUONG
CTY TNHH TM VA DVDL CONG HUY 55 NGUYEN HUU HUAN,P.LT THAI TO,HK
CTY TNHH TM VA DV XNK VAN
XUAN
CTY TNHH TM VA DV VUONG ANH
NGUYEN
CTY TNHH TM VA DV VT
THANH AN
CTY TNHH TM VA DV VT NGHIA
NHUNG
CTY TNHH TM VA DV VT HOANG
TRUNG
CTY TNHH TM VA DV VE DEP HOAN
MY
CTY TNHH TM VA DV VAT TU TONG
HOP
CTY TNHH TM VA DV TV KIEN TRUC
NHC

SN 29B,NGO 293 TAM TRINH,TO 48 HOANG VAN


THU,HOANG MAI,HN,VN
P1209 NHA CT9 KHU TT TM DO THI MOIDINH
CONG, HOANG MAI, HA NOI
SO 02 TAN XUAN, XA XUAN DINH,
HUYENTU LIEM, HA NOI
SO 55 BE VAN DAN PHUONG QUANG TRUNGTHI XA
HA DONG HA TAY
811B TRUONG DINH, PHUONG THINH LIETQUAN
HOANG MAI TP HA NOI
6A NGACH 22 NGO 310 NGHI TAM TAY HOHA NOI
50 NGUYEN TRUONG TO TRUC BACH BADINH HA
NOI VN
24-NGO 93/20-HOANG VAN THAI-HN

6000 GIM C MARKETING H NI

100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

2516
2517

CTY TNHH TM VA DV TRUYEN


THONG 2H
CTY TNHH TM VA DV TRUNG HUY

2518

CTY TNHH TM VA DV TRANG NAM

2519

CTY TNHH TM VA DV TRAN PHAM

2520

2522

CTY TNHH TM VA DV TIN HOC HA


VIET.
CTY TNHH TM VA DV THIEN LOC
PHAT
CTY TNHH TM VA DV THE KY

2523

CTY TNHH TM VA DV THACH AN

2524

CTY TNHH TM VA DV TAN NHAT


THANG
CTY TNHH TM VA DV TAN HOANG
DAT
CTY TNHH TM VA DV TAM NGUYEN

2521

2525
2526
2527
2528

100%
6241

A CH
XOM 3 THON HOANG 1 CO NHUE TU LIEMHN
P201 KHU C, TT LUONG KHANH THIEN,TUONG
MAI, HOANG MAI, HA NOI
P414 KTT HOA CHAT, NGO THINH HAO 1,TON DUC
THANG, DONG DA, HN
TO 11 GIA THUY LONG BIEN HN
202 THAI HA DONG DA HN
98 THANH DAM, THANH TRI, HOANG MAIHA NOI
THON TRAI HO, XA CO DONG, TP SONTAY, VIET,
NAM
92 HAO NAM O CHO DUA DONG DA HNBA DINH HA
NOI
SO 37A CAT LINH, DONG DA, HN

SO 9 DUONG GIAI PHONG P. DONG TAMHAI BA


TRUNG HA NOI VIET NAM
SO1 HOANG HOA THAM-P.THUY KHUE.QUANTAY
HO TP HN
CTY TNHH TM VA DV QUYET THANG SO 18 DUONG 2 PHU LO SOC SON HA NOI
SO 75 KHAM THIEN DONG DA HA NOI

2529

CTY TNHH TM VA DV QUOC


ANH
CTY TNHH TM VA DV QUANG LONG

2530

CTY TNHH TM VA DV PHU THINH

2531

CTY TNHH TM VA DV NHAT TIN

2532

CTY TNHH TM VA DV NGOC TINH.

2533

CTY TNHH TM VA DV NGAN PHU

SN 55,PHO BAC CO,PHUONG CHUONGDUONG, Q


HOAN KIEM, HN
SO 81A NGO 281 TRAN KHAT CHAN P. THANH
NHAN Q. HAI BA TRUNG HA NOI
QUOC LO 3 THON NOI PHAT XA MAI DINHHUYEN
SOC SON TP HA NOI
XOM CHUA, THON TRIEU KHUC, TANTRIEU THANH
TRI,HN

77 HAI BA TRUNG,HN,VN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2534

CTY TNHH TM VA DV MANH HUNG

89 TO 2 NGO GIA TU DUC GIANG LONGBIEN HA NOI

2535

CTY TNHH TM VA DV LONG HAI

SO 31 LANG HA THANH CONG QUAN BADINH HN

2536

CTY TNHH TM VA DV L.O.T.A.B.E.E

2537

CTY TNHH TM VA DV KT LAM


PHUONG
CTY TNHH TM VA DV KIM HUYEN.

THON 1 XOM TRAI TAY TUU HUYEN TU LIEM HA


NOI
79 HO TUNG MAU, MAI DICH, CAU GIAY,HA NOI

2538
2539
2540

A CH

194 THAI HA HA NOI

CTY TNHH TM VA DV KHONG GIAN P402 NHA N03,NGO 167 TAY SON DD,HN
MOI
CTY TNHH TM VA DV KHI HOA LONG 40 NGUYEN KHANH TOAN QUAN HOACAU GIAY
HN
HA NOI

2541

CTY TNHH TM VA DV KHANH VIET

SO 77 PHO YEN PHU, P.YEN PHU Q.TAYHO, HN

2542

CTY TNHH TM VA DV IN HA AN

SO 30 TAN MAI, HOANG MAI, HA NOI

2543

CTY TNHH TM VA DV HUU HUNG

CUM 8 TT PHUC THO HUYEN PHUC THOHA NOI

2544

CTY TNHH TM VA DV HONG LAM

2545

CTY TNHH TM VA DV HOANG MY

SO 8 DUONG PHAM VAN DONG XUAN DINHTU


LIEM HA NOI VIET NAM
SO 31 VU NGOC PHAN LANG HA BA DINHHN

2546

2548

CTY TNHH TM VA DV HANG


KHONG 509
CTY TNHH TM VA DV HA PHUONG
LINH
CTY TNHH TM VA DV HA NOI MOTOR

1 NGU XA TRUC BACH BA DINH HA


NOIVIET NAM
SO 65-NGO64-NGUYEN LUONG BANG-O CHODUADONG DA-HN
PHO MOI TRAU QUY GIA LAM HA NOI

2549

CTY TNHH TM VA DV HA NOI

SO 2 THUY LINH LINH NAM HOANG MAI HN

2550

CTY TNHH TM VA DV GIAO THONG


BAC
CTY TNHH TM VA DV DT BDS HONG
PHUC

C5-202B TO 14 KHUONG THUONG DONG DAHA NOI

2547

2551

P111 C6 VU NGOC PHAN-LANG HA-HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2552

CTY TNHH TM VA DV DONG A

SO 1 TO 20 THI TRAN DONG ANH HA NOIVIET NAM

2553
2554

CTY TNHH TM VA DV DAU TU THAI


SON
CTY TNHH TM VA DV DAT PHAT

P.401, NHA C3,TT THANH XUANP.TX BAC,Q.TX. TP


HA NOI
9B NGUYEN SIEU HOAN KIEM HA NOIVIET NAM

2555

CTY TNHH TM VA DV COM VIET

535/17 KIM MA NGOC KHANH BA DINH HANOI

2556

CTY TNHH TM VA DV CAT VIET

SO 51,NGO 1,BUI XUONG TRACH,KHUONGDINH,


THANH XUAN, HN,
VN

2557

CTY TNHH TM VA DV ANH VU

2558

72 PHAM HUY THONG NGOC KHANH BADINH HA


NOI
H10 NGACH 27 NGO 560 NGUYEN VAN
CUPHUONG GIA THUY LONG BIEN HN
112 TO 47 DICH VONG CAU GIAY HA NOI

2566

CTY TNHH TM VA DV AN
KHANH
CTY TNHH TM VA DV HUONG
DUONG
CTY TNHH TM VA DUOC PHAM NAM 5B NGO 2 PHUONG MAI DONG DA HA NOIVIET
VIET
NAM
CTY TNHH TM VA DU LICH BAC A
SO 11 DUONG LE DUC THO, XA ME TRI,HUYEN TU
LIEM, HA NOI
CTY TNHH TM VA DTXD HOANG
10 NGACH24 NGO 165 CAU GIAY QUAN HOA CAU
PHAT
GIAY HA NOI
CTY TNHH TM VA DTXD HOANG GIA SO 11 NGO 59 PHO LANG HA, BA DINHHANOI, VIET
NAM
CTY TNHH TM VA DTU QUANG MINH SO 3 B2 DAM TRAU, BACH DANG, HAI BATRUNG,
HA NOI
CTY TNHH TM VA DTU PHUONG
SO 23 LO DUC P PHAM DINH HO Q HAIBA TRUNG
TRUNG
HN
CTY TNHH TM VA DTPT DUY ANH
SO 8 DAY 59B LE THANH NGHI HA NOI

2567

CTY TNHH TM VA DT MINH GIANG

2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565

A CH

P1201-17T7 TRUNG HOA, NHAN CHINHTHANH


XUAN, HA NOI

2568

CTY TNHH TM VA DT MIEN DAT


VANG

11/281/76 TRAN KHAT CHAN,THANH


NHANHBT,HN,VN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

2569

2571

CTY TNHH TM VA DT CONG NGHE


DAI SY
CTY TNHH TM VA DT CN VINH
QUANG
CTY TNHH TM VA DL THE GIOI MOI

2572

CTY TNHH TM VA DL QT VIET A TBD

2573

CTY TNHH TM VA DL NAM NGAN

2574

CTY TNHH TM VA DL HA ANH

2575

2579

CTY TNHH TM VA DL CON DUONG


VIET
CTY TNHH TM VA DL HANG KHONG
D&T
CTY TNHH TM VA DICH VU QUANG
LOI
CTY TNHH TM VA DICH VU BAO
LONG
CTY TNHH TM VA DICH VU BAO ANH

2580

CTY TNHH TM VA DAU TU THU HA.

2581
2582

CTY TNHH TM VA CNTT TAY


DO
CTY TNHH TM VA CN THIEN HA

2583

CTY TNHH TM VA CN MY VIET

2584

CTY TNHH TM VA CN ISOLUTIONS

2585

CTY TNHH TM VA CN HA THANH

2570

2576
2577
2578

100%
6241

A CH
SO 364 NGUYEN TRAI TRUNG VAN TULIEM HA NOI
P502 B3 TT BAC THANH CONG, BA DINHHA NOI,
VIET NAM
P100-C1 NGO 34A TRAN PHU DIEN BIENBA DINH HA
NOI VIET NAM
12 DUONG BEN HO PHU DIEN TU LIEMHA NOI VIET
NAM
SO 47 TRAN QUOC TOAN PHUONG TRANHUNG
DAO HOAN KIEM HN
SO 337 PHO KIM MA, QUAN BA DINH, HANOI
SO 101-K2, TT THANH CONG, P. THANHCONG, BA
DINH, HA NOI
SO 32 TRAN XUAN SOAN , P NGO THINHAM ,Q HAI
BA TRUNG HN
SN66 H2,NGO 33 NGUYEN AN NINH P.TUONG MAIQ.HOANG MAI-HN
SO 138, DUONG GIANG VO, P. KIM MA,Q. BA DINH,
HA NOI, VIET NAM
SO 60 LE TRONG TAN, QUANG TRUNG,HA DONG,
HA TAY
20 LE THANH TONG PHAN CHU TRINH HN
SO 10 PHAM HONG THAI HN
SO 9 NGACH 345/69 KHUONG TRUNGTHANH XUAN
HA NOI
XA LAC DAO, HUYEN VAN LAM, TINHHUNG YEN
1/21/251 NGUYEN KHANG-YEN HOA- CAUGIAY-HA
NOI-VIET NAM
74 TO 55 P.YEN HOA CAU GIAY HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2586

CTY TNHH TM VA CBTP HP

P311 TOA NHA HONG HA NGO109 TRUONGCHINH


PHUONG LIET THANH
XUAN HN

2587

CTY TNHH TM VA AT NHAT MINH

SO 8 TO 49 PHUONG QUAN HOA CAU GIAYHA NOI

2588

CTY TNHH TM TUAN TUYET

363 NGOC LAM LONG BIEN HA NOI

2589

CTY TNHH TM TUAN HOAI

2590

CTY TNHH TM TUAN HANG

SO 392 TRAN KHAT CHAN THANH NHANHAI BA


TRUNG HA NOI VIET NAM
SO 46 PHO TAN AP,PHUONG PHUC XAQUAN BA
DINH, HA NOI

A CH

2591

CTY TNHH TM TRUONG NGHIEP

SN101 LANG HA-LANG HA-DONG DA- HANOI

2592

CTY TNHH TM TONG HOP VA


DV HUY HUNG
CTY TNHH TM TONG HOP TUAN
PHUONG
CTY TNHH TM TONG HOP NGUYET
MAI
CTY TNHH TM TONG HOP NGOC
CHAU
CTY TNHH TM TONG HOP HOANG
XUAN
CTY TNHH TM TONG HOP APT

1/58/23/4 TRAN BINH MAI DICHCAU GIAY


HN
87/342 KHUONG DINH, HA DINH, THANHXUAN HA
NOI
225 PHO VONG DONG TAM HAI BA TRUNGHA NOI

2600

62 TT NHA MAY DAP LOP-NGOC DAI- DAIMO-TU


LIEM-HA NOI
SO 19B NGO 96- DUONG NGOC LAM- QUANLONG
BIEN-HN
CTY TNHH TM TONG HOP ANH QUAN SO 9 K1 KHU TT CO KHI TRAN HUNG DAODONG
NHAN HBT - HN
CTY TNHH TM THIET BI CN TNT
O 26 LO 7 DEN LU TO 26 PHUONG HOANGVAN THU
HOANG MAI HA NOI
CTY TNHH TM THEP THAI SON
47 BICH CAU QUOC TU GIAM DONG DA HN

2601

CTY TNHH TM THANH TIEN

2602

CTY TNHH TM THANH GIANG

SO 75/219-NGUYEN NGOC VU-TRUNG HOA- CAU


GIAY-HA NOI
SO 72 PHO CAU GO P.HANG BAC QUANHOAN KIEM
-TP HA NOI

2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599

58 NGUYEN KHANG YEN HOA CAU GIAYHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2603

CTY TNHH TM THANG LONG HA NOI 36 MAI HAC DE, HAI BA TRUNGHANOI, VIETNAM

2604

CTY TNHH TM THAI KHA

P8 A4 TT DA HOA AN DUONG TAY HOHA NOI

2605

CTY TNHH TM THAI HUNG

2606
2607

CTY TNHH TM TH VA VT MINH


THANH
CTY TNHH TM TH HAI HA

XOM 6 XA DONG NGAC HUYEN TU LIENOI VIET


NAM
19 LANE 302 MINH KHAI, HOANG MAIDIST. HA NOI

2608

CTY TNHH TM TAN TIEN

A CH

19, LO DUC, PHUONG PHAM DINH HO,HBT, HN

2613

SN 139 PHAN DINH PHUNG THI TRANPHUNG DAN


PHUONG HA NOI
CTY TNHH TM TAN PHU MY
58 HOANG NGAN TO 36 TRUNG HOA CAUGIAY HA
NOI
CTY TNHH TM T.HOP TAN VIET PHAT SO 2 NGO 4 DUONG AN DUONG VUONG
PHUTHUONG TAY HO HA NOI
CTY TNHH TM SX VA DV THANH
SO 4 PHO PHAN DINH GIOT PHUONG PHUONG LIET
TRUNG
QUAN THANH XUAN HN
CTY TNHH TM SX THIEN NAM
SO19 NGACH28 NGO93 HOANG VAN THAIKHUONG TRUNG-TXUAN-HN
CTY TNHH TM SX THANH CONG
YEN XA-TAN TRIEU-THANH TRI-HA NOI

2614

CTY TNHH TM QUOC TE VINH PHAT

2615

CTY TNHH TM QUOC LIEN

8B HAM LONG,PHAN CHU TRINHHOAN KIEM - HA


NOI
SO9, TUE TINH, BUI THI XUAN, HBT,HN

2616

CTY TNHH TM QUANG MINH

SO 56 KHU 3 CAO PHONG HOA BINH

2617

CTY TNHH TM QUANG DONG

606 TO 2 DUONG LANG P.LANG HA DONGDA HA


NOI

2609
2610
2611
2612

2618

CTY TNHH TM QTE NAM A

21/93/8/93 HOANG QUOC VIET HN

2619

CTY TNHH TM QTE HOA NAM

15/13 LINH NAM HOANG MAI HA NOI

2620

CTY TNHH TM QT VIET PHUONG

P2403, 24T2 KDT TRUNG HOA, NHANCHINH, CAU


GIAY, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2621
2622

CTY TNHH TM NHUA-CO KHI- SON


DUY ANH
CTY TNHH TM NHAT NAM

P401 TOA NHA 17T9 TRUNG HOA-NHAN CHINH-HA


NOI-VN
119 A6 TRAN HUY LIEU, GIANG VO, BADINH HN

2623

CTY TNHH TM NHAN TIN

259 TRAN DANG NINH CAU GIAY HA NOIVIET NAM

2624

CTY TNHH TM NGUYEN KIM

C56 TT9 KDT VAN QUAN HA DONG HA NOI

2625

CTY TNHH TM NET VIET

2626

CTY TNHH TM NAM HOANG VIET

SO 151 PHO VONG PHUONG DONG TAMQUAN HAI


BA TRUNG HA NOI
56A, NGO YET KIEU, PHUONG CUA NAM,QUAN
HOAN KIEM HA NOI VIET NAM

2627

CTY TNHH TM MINH TUE

2628

CTY TNHH TM MINH TUAN

2629

CTY TNHH TM LY CHIN

2630

CTY TNHH TM LONG THANH

6/9 NGACH 7/21 NGO 460 THUY KHUEPHUONG


BUOI TAY HO HN
11 THAI HA-DONG DA-HN

2631

CTY TNHH TM KY THUAT TPCOM

SO 27 NGO 149 NGUYEN NGOC NAI TX HN

2632

CTY TNHH TM KY THUAT TIN PHAT

2633

CTY TNHH TM KY THUAT DAI PHAT

2634
2635

CTY TNHH TM KT VA DT THANH


XUAN
CTY TNHH TM KHANH NGUYEN

SO 13 TO 16 XA XUAN PHUONG HUYEN TULIEM TP


HA NOI
SO 23, NGO 169, PHUONG KIM MA, QUANBA DINH,
HA NOI
156 TAY SON,QUANG TRUNG , DONGDA, HA NOI

2636

CTY TNHH TM INOX VIET NAM

SO 3 NGACH 32/15/21 TT DOI XE 312AN DUONG TAY


HO HA NOI
609 TRUONG DINH HOANG MAI HA NOIVIET NAM

2637

CTY TNHH TM HUNG HIEN

18 THINH YEN PHO HUE HAI BA TRUNGHANOI

A CH

SO 73/349 PHO MINH KHAI-P.VINH TUYHAI


BA TRUNG- HA NOI
14 NGACH 177/18 DINH CONG HOANG MAIHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2638

SO 141-NGO 72, PHO QUAN NHAN, HANOI

2639

CTY TNHH TM HOANG DUONG HA


NOI
CTY TNHH TM HOA MY LINH

2640

CTY TNHH TM HAI BINH

SO 295, GIANG VO, CAT LINH, DONG DAHA NOI

A CH

11/77 NGO TRAI CA PHO TRUONG DINHHA NOI

2641

CTY TNHH TM HA PHUC

116 DUONG NUOC PHAN LAN TU LIENTAY HO HN

2642

CTY TNHH TM HA PHONG

2643
2644

CTY TNHH TM DVU VA XNK VIET


DUC
CTY TNHH TM DVU VA SX DA CHU

TO 10 YEN DUYEN YEN SO HOANG MAI HANOI


VIET NAM
217 DUONG TRUONG TRINH HN

2645

CTY TNHH TM DVU VA DTU HA TAY

2646

CTY TNHH TM DVU TIN HOC NHAT


TIN
CTY TNHH TM DVU T&T VIET NAM

2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653

2654

KHU C TT VIEN MAY-VAN CHI-MY DINH


TANG 2-TTTM MACHINCO 1-SO 10 TRANPHU-VAN
MO-HA DONG
18 LE THANH NGHI-HAI BA TRUNG-HANOI
SO 3C, NGO 113/30 YEN HOA, CAU GIAYHN

CTY TNHH TM DV XAY DUNG HA


XOM 13, XA XUAN PHUONG, HUYEN TULIEM, TP
THUY
HA NOI, VIET NAM
CTY TNHH TM DV VA XD THINH DAT P106 A5 TO 31 P.KHUONG TRUNG- TXUANHA NOI
CTY TNHH TM DV VA VT
THANH CHUNG
CTY TNHH TM DV VA SX TUNG LAM

SO 04 NGACH 95/81 PHO VU XUAN


THIEUSAI DONG LONG BIEN TP HA NOI
1603 THANH CONG 25 LANG HABA DINH HA NOI
VIETNAM
CTY TNHH TM DV VA SX TUNG
TO 6 KHOI DOC LAP PHUONG VAN PHUCTP HA
DUONG
DONG TINH HA TAY
CTY TNHH TM DV VA DL HUYEN NGA SO 2 DUONG TRUONG CHINH , PHUONGHUONG
MAI, QUAN DONG DA HA
NOI
CTY TNHH TM DV TUNG DUONG

HOA THACH, QUOC OAI, HA TAY

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2655

CTY TNHH TM DV TUAN HUNG

2656

CTY TNHH TM DV TONG HOP DUNG


YEN
CTY TNHH TM DV TH TRUNG Y

2657
2658
2659
2660
2661
2662

A CH
28 THI TRAN QUOC OAI, HUYEN QUOCOAI, THANH
PHO HA NOI
SO 243 DUONG CAU GIAY, QUAN HOA, CAU GIAY,
HN
6 HEM 3 NGACH 32 NGO 76 AN DUONGYEN PHU
TAY HO HA NOI
63 DUONG 2 PHU CUONG SOC SON HN

CTY TNHH TM DV TH HOANG MINH


ANH
CTY TNHH TM DV QUOC TE VIET TIN P907 NHA 17 T10 KHU DO THI TRUNGHOAP.TRUNG
HOA Q.CAU GIAY HN
CTY TNHH TM DV NAM PHUONG
210 TRAN QUANG KHAI-P.TRANG TIENHOAN KIEM
- HN
CTY TNHH TM DV KT NGUYEN GIA SO 7 T O 41 P. KHUONG TRUNG, THANHXUAN, HN

2665

CTY TNHH TM DUOC PHAM MAT


TROI
CTY TNHH TM DUOC PHAM CHAU
AU
CTY TNHH TM DUOC MYPHAM NAM
PHUONG
CTY TNHH TM DTU VA PT BAC AU

2666

CTY TNHH TM DT YEN BINH

O 16 TO 1 TTDL VA DV HN DICH VONG CAU GIAY


HA NOI VIET NAM
259 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAU GIAY HA
NOI VIET NAM
THON LANG MAY, XA VU LINH, YEN BINHYEN BAI

2667

CTY TNHH TM DT XAY DUNG


234

XOM 1 THON THUONG-ME TRI-TU LIEMHA NOI

2663
2664

SO 9 NHA N3 TO 103 HOANG CAU, O CHODUA,


DONG DA, HN
132C QUAN NHAN, THANH XUAN, HA NOI

2668

CTY TNHH TM DT VA XD THACH LAM SN2 NG 162/29 LE TRONG TAN-HN

2669

CTY TNHH TM DT TUAN LINH

2670

CTY TNHH TM DONG TUYET

2671

CTY TNHH TM DM VA VTU TH VIET


DUC

141 B LE THANH NGHI DONG TAM HAI BATRUNG


HA NOI VIET NAM
TANG 2 SO 55 PHO NGUYEN LUONG BANGPHUONG
NAM DONG, DONG DA, HA
NOI
18/260 CAU GIAY PHUONG QUAN HOA HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2672

CTY TNHH TM DINH CAO MOI

2673

CTY TNHH TM DIEN TU SAI GON

2674

CTY TNHH TM DF

2675

2677

CTY TNHH TM DAU TU THIEN


HOANG
CTY TNHH TM DAU TU PT TT THU
HANG
CTY TNHH TM DAU TU MINH PHAT

2678

CTY TNHH TM DANG QUANG

2679

CTY TNHH TM DAI HAN

2680

CTY TNHH TM DAI BAO AN

2681

CTY TNHH TM CN MAY TINH VIET

2682

CTY TNHH TM CN KHANH GIA

2683

CTY TNHH TM CITY FOOD LE MINH

2684

CTY TNHH TM BANG ANH

2676

2685
2686
2687
2688
2689

A CH
8 NHA A2 DAM TRAU BACH DANG HAI BATRUNG
HA NOI VIET NAM
SN 124 XA DAN-DONG DA-HN
THON DONG XOM8 CO NHUE TU LIEMHA NOI VIET
NAM
SO 3 NGACH 33 NGO 475 NGUYEN TRAITHANH
XUAN HA NOI
125 PHO VINH HO P.THINH QUANGQ.DONG DA HN
SO79, TRAN QUOC TOAN, TRAN HUNGDAO, HOAN
KIEM, HN
194 PHAM VAN DONG HN
SO 1/394 LAC LONG QUAN TAY HO HA NOI VIET
NAM
88 NGO NUI TRUC PHO NUI TRUC KIM MABA DINH
HA NOI
85C-TRAN QUANG DIEU-HN
6 NGUYEN TRUNG TRUC BA DINH HA NOIVIET
NAM
41B NGO 3 THAI HA DONG DA HA NOI

25 NGO 81 LAC LONG QUAN TO 14


NGHIADO CAU GIAY HA NOI
CTY TNHH TM AU CHAU
58 NGO 125,NGACH 125/2 TRUNG KINHTRUNG HOA
HN
CTY TNHH TM &DL HONG HAI NGOC SO131 NHA A-KHU TT 2F-QUANG TRUNGHOAN
KIEM-HA NOI
CTY TNHH TM & XNK TAN TRUONG NH17-NGO55-PHO VU XUAN THIEUP.SAI DONGPHAT
Q.LONG BIEN-HN
CTY TNHH TM & SX TBYT HOANG
112 KHAM THIEN - DONG DA - HA NOI
NGUYEN
CTY TNHH TM & SX HOANG TUNG
TANG 2 NHA 12A HOANG HOA THAM,NGUYEN
TRAI, HA DONG, HA TAY

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2690

CTY TNHH TM & PT CONG NGHE F87 SO190-PHO MAI DICH-P.MAI DICHQ.CAU GIAY-HA
NOI

A CH

2691
2692

311 PHO HOANG HOA THAM, P.LIEU GIAIQUAN BA


DINH, TP HN
CTY TNHH TM & DV THIEN NIEN KY SO 71 TO 6 TTTM-TT DONG ANH HA NOIANH
DISTRICT, HA NOI CITY, VIET
NAM

2693

CTY TNHH TM & DV KT TAI LOC

2694

CTY TNHH TM & DT PT CHAU AU

2695

CTY TNHH TM & DL VIET LINH

2696
2697

CTY TNHH TM THAN KSAN


HOANG PHAT
CTY TNHH TM SAN XUAT TAN LONG SN 34/306 TAY SON DONG DA HA NOINOI

2698

CTY TNHH TKQC VA IN IDGRAPHIC

2699
2700

CTY TNHH TKE XD VA VAN TAI TAN


SON
CTY TNHH TIN PHUOC

2701

CTY TNHH TIN HOC NGUYEN NGOC

2702

CTY TNHH TIN HOC HOP THANH

38 NGO 74, PHO THANH CONG, PHUONGTHANH


CONG, BA DINH, HA NOI
SO 7 LO 5 KHU DEN LU 1 HOANG VAN THU HOANG
MAI HN
36/4 BA TRIEU,NGUYEN TRAI, HA DONG,HA NOI

2703

CTY TNHH TIEP VAN VIET LAO

C38 TT9 DO THI VAN QUAN HA DONG

2704

CTY TNHH TIEP THI T.THONG LOC


PHAT
CTY TNHH TIEP THI HT VA TT
C. VANG
CTY TNHH TIEN HOP

P501, SO 53 TUE TINH, BUI THI XUAN,HBT, HN

2705
2706

CTY TNHH TM & KT MINH THANH

402-18T1 TRUNG HOA-NHAN CHINH-TX- HN,


THANH XUAN, HA NOI, VIET NAM
38 LUONG SU C, QUOC TU GIAM, DONGDA, HA NOI
SO 15A, TO 24, CUM 3, P. XUAN LA, QTAY HO, TP HA
NOI
T3 SO 71 BAT DAN CUA DONG HK HN

SO 18D NGO 18 DUONG TO VINH DIENP. KHUONG


TRUNG Q. THANH XUAN HN
TAN DAN SOC SON HA NOI

P302-11 LO A2 TO 122 HOANG CAU,O CHO DUA, HN


THON TUU LIET, TAM HIEP, THANH TRI,HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2707

CTY TNHH TIEC LUU DONG TAM


PHAT
CTY TNHH THUY HOANG

2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717

A CH
14B, NGO 6 VAN PHUC, PHUONG KIM MAQUAN BA
DINH, HA NOI
48 D.CHIEN THANG P.VAN MO TX HADONG HA TAY
VN
252R MINH KHAI, Q.HAI BA TRUNG, HANOI

CTY TNHH THUONG MAI-DV LONG


VAN
CTY TNHH THUONG MAI VA XNK TRE SO 32 PHO PHAN BOI CHAU, P.CUA NAM,Q.HOAN
VIET
KIEM, TP HA NOI
CTY TNHH THUONG MAI VA DU
TRUNG QUAN, YEN THUONG, GIA LAM, HN
LICHTAM SON
CTY TNHH THUONG MAI VA DIEN TU SO 135DONG CAC O CHO DUA D DA HNOI
PHUC DAT
CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU 36 TO 4 CUM 1 YEN HOA CAU GIAY HN
YENLINH
CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU SO 6 NGO 40 PHO CAT LINH P.CAT LINHQUAN
VAN TAIAN PHAT
DONG DA HA NOI VIET NAM
CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU SO10 DUONG KHUONG DINH THANH XUANHN
SON LAM.
CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU 11A NGACH 64/26 PHAN DINH GIOTTHANH NHAN
NHATLINH
HA NOI
CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU SO 37 NGO 26 KIM HOA DONG DA HN
DU LICH TAY DO

2718

CTY TNHH THUONG MAI TIEN BAC

T1-T2 DONG DAU DUC TU DONGANH HA NOI

2719

198 TO 11 THI TRAN SAI DONG GIA LAM

2720

CTY TNHH THUONG MAI THUY


LINH
CTY TNHH THUONG MAI T.H.Y

2721

CTY TNHH THUONG MAI T.C.O

2722

CTY TNHH THUONG MAI QUOC


TRUNG
CTY TNHH THUONG MAI QUOC TE
SO 278, BACH DANG, CHUONG DUONG,HOAN
D.A.C
KIEM, TP HA NOI
CTY TNHH THUONG MAI LONG ANH PHO GOT, DONG SON,CHUONG MY, HA NOI

2723
2724

SO 20/42 PHO VU NGOC PHAN PHUONGLANG HA


QUAN BA DINH HA NOI
SO 54 NGO 121/11 VINH TUY PHUONG VINH TUY
HBT HN
BAI PHUONG, BIEN GIANG, HA DONG, HANOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

2725

CTY TNHH THUONG MAI LAN MAN

2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737

100%
6241

A CH

135 DE LA THANH PHUONG O CHO DUAQUAN


DONG DA HA NOI
CTY TNHH THUONG MAI KIM KHI HA SO 389,DUONG HONG HA, P.PHUC TAN-HN
NOI
CTY TNHH THUONG MAI KHONG
P1304 NHA CT1A DON NGUYEN 2 KDT MYDINH TU
GIAN MOI
LIEM HA NOI
CTY TNHH THUONG MAI KHANH
184, TON DUC THANG, DONG DA, HA NOIVIET NAM
HUNG
CTY TNHH THUONG MAI HUONG
SO 31 TAY SON, QUANG TRUNG, DONG DAHA NOI
SON
CTY TNHH THUONG MAI HOANG TAN THON LAP TRI XA MINH TRI HUYEN SOCSON
PHAT
HANOI
CTY TNHH THUONG MAI HOAN
SO 8 NGHACH 44/26 NHAN HOA NHAN CHINH
THIEN
THANH XUAN HA NOI
CTY TNHH THUONG MAI HOA ANH
114 NGO 218 PHO CHO KHAM THIEN DONGDA HA
NOI
CTY TNHH THUONG MAI HAI CUC
44/132 TO 24 KHUONG TRUNG-THANH XUAN HA
NOI
CTY TNHH THUONG MAI GIA LINH
TANG 1 NHA N2F,TRUNG HOA,NHAN
CHINHPNC,THANH XUAN,HA NOI
CTY TNHH THUONG MAI DUY
DUONG 2 HO NOI BAI PHU MINH SOC SONHN
THANH VINH
CTY TNHH THUONG MAI DUY PHAT SO 9 NGACH 43/99 NGO 204 TRAN DUYHUNG HA
NOI
CTY TNHH THUONG MAI DONG LUC P 1708-T17 ,NHA SO 27,DUONG
HUYNHTHUC KHANG ,P LANG HA , Q DD HN

2738

CTY TNHH THUONG MAI DL HAI YEN 122 NGUYEN DU, HAI BA TRUNG,HA NOI

2739

CTY TNHH THUONG MAI DANG DAO SO 43 DUONG LANG, TO 1B, P. NGA TUSO,
Q. DONG DA, HA NOI
CTY TNHH THUONG MAI CAM
LAP PHUONG, KHAI THAI, PHU XUYEN,HA TAY
THANH
CTY TNHH THUONG MAI 98
SO 218, TRAN DUY HUNG, TRUNG HOACAU GIAY,
TP HA NOI

2740
2741

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2742

CTY TNHH THUONG MAI 2-10

2743
2744

CTY TNHH THUONG MAI . XNK ADT. 73 TON DUC THANG DONG DA HA NOIS.R.
VIETNAM
CTY TNHH THUC PHAM VAN LANG
PHONG 307 CHUNG CU 9 TANG KHU A THON NHAN
MY XA MY DINH HUYE NTU
LIEM

2745

CTY TNHH THOI TRANG QUOC UY

58 THUY AI 1 P.BACH DANG Q.HBT HN

2746

CTY TNHH THINH PHAT HA NOI

2747

CTY TNHH THIET KE-XD-TM DONG


MINH
CTY TNHH THIET KE VA XD
NHA
CTY TNHH THIET KE VA TRUYEN
THONG HAVI.
CTY TNHH THIET BI Y TE VN

SO 175, NGUYEN THAI HOC, P. DIENBIEN,


Q. BA DINH, HA NOI
SO 7 NGO 283 DOI CAN, LIEU GIAI, BADINH, HA NOI

2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758

A CH

CTY TNHH THIET BI Y TE VA KHOA


HOC KY THUAT.
CTY TNHH THIET BI VA CD HUNG
ANH
CTY TNHH THIET BI THUY KHI

KHOI 9 PHU LO SOC SON HN

LO G THUA G1 KHU DAU GIA DAT XA


TANTRIEU THANH TRI HN
DOI 6 NHAN MY MY DINH TU LIEM HN
12/310 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HANOI
119 E1 PHUONG MAI DONG DA HN VN

P313 CT1A DON NGUYEN 2 DINH CONG,HOANG


MAI, HA NOI
RM.302, C3 BUILDING, NAM DONG WARD,DONG
DA, HANOI, VIETNAM
CTY TNHH THIET BI PCCC THINH
NGO 7, TIEN HUAN, XA VIEN SON, TXSON TAY,
CUONG
TINH HA TAY
CTY TNHH THIET BI IN SPM
SO 109 TRUONG CHINH, PHUONG LIET,THANH
XUAN, HA NOI
CTY TNHH THIET BI GIAO DUC NINH 242-NGUYEN HUY TUONG-THANH XUAN- HN
HA
CTY TNHH THIET BI DIEN THANH
136 LE THANH NGHI, QUAN HAI BATRUNG, HA NOI
PHAT
CTY TNHH THIET BI DIEN PHUC TIEN SO 2 NGACH 26/16 THAI THINH P.THINHQUANG
DONG DA HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

2759

CTY TNHH THIET BI DIEN MOLIK

2760

CTY TNHH THIEN QUANG

2761

CTY TNHH THIEN HA

2762

CTY TNHH THIEN CHI VIET NAM

2763

CTY TNHH THIEN AN PHUC

2764

CTY TNHH THEU THANH NIEN.

2765

CTY TNHH THEP VIET HA

2766

CTY TNHH THEP AN KHANH

100%
6241

A CH
25A 50/59 DANG THAI MAI QUANG ANTAY HO HA
NOI
A8 25 LANG HA, BA DINH, HA NOI
SO 4 NGO 281/69/12 DUONG TRAN
KHATCHAN,P.THANH NHAN,Q.HBT, TPHN
P 106 B2 TT VINH HO, P THINH QUANG,Q DONG DA,
TP HA NOI
SO 12 NGACH 77 NGO 612 DE LA THANHGIANG VO
BA DINH HN
SN203 NGUYEN HUY TUONG-THANH XUANHN
KM4, QL3, THON LY NHAN,XA DUC TU,DONG ANH,
HA NOI
KHU THUY LOI 2 XA TAN MINH HUYENSOC SON
HN

2767

CTY TNHH THE THANG

DOI 9 THON 4 CANH NAU THACH THAT HN

2768

CTY TNHH THANH VUONG

SO 559 THUY KHUE, TAY HO HN

2769

CTY TNHH THANH TU

316 PHO HUE,HAI BA TRUNG HA NOIVIETNAM

2770

CTY TNHH THANH HAI PHAT

2771
2772

CTY TNHH THANH DO THANG


LONG
CTY TNHH THANH DO

2773

CTY TNHH THANH CAT

2774

CTY TNHH THANG VIET

2775

CTY TNHH THANG MINH

2776

CTY TNHH THANG MAY PHUONG


BAC

XOM MUI-THCH BICH-BICH HOA THANHOAI HA


NOI
TANG 4 SO 5 QUOC TU GIAM PHUONG
VANCHUONG Q. DONG DA HA NOI
TO 14 NGO 8 LINH NAM P. VINH HUNGQ.HOANG
MAI HA NOI
86C HANG CHIEU DONG XUAN HOAN KIEMHA NOI
VIET NAM
211 BACH MAI PHUONG CAU DEN QUAN HAI BA
TRUNG HN
35 HANG CHIEU DONG XUAN HOAN KIEMHA NOI
VIET NAM
207 NGO QUAN THO 1 PHO TON DUCTHANG

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2777

CTY TNHH THAI PHAT

2778

CTY TNHH THAI HONG

2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793

A CH
16 A19 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI

P 309 N 14C KHU DO THI CONG- DINHCONG,


HOANG MAI, HN
CTY TNHH TH GIONG CT HOANG
SO 4/135 NGACH 135/28 PHO BO DELONG BIEN HA
THAO
NOI VIET NAM
CTY TNHH TDH MAY & TB DINH GIA 5 NGO 34 TO 6 GIAP NHAT-NHAN CHINH- THANH
XUAN-HN
CTY TNHH TD NAM HAI LONG
SO 108 TRAN VU P.TRUC BACH BA DINHNOI VIET
NAM
CTY TNHH TC SU KIEN VA TM VIET
173 NGHI TAM TAY HO HA NOITHANH NHAN, HAI
BA TRUNG HANOI
CTY TNHH TBI VP HA ANH
139 NGUYEN THAI HOC-BA DINH-HN
CTY TNHH TBI VAN PHONG VA CNTT SO 3 KHU DU LICH 12 MINH KHAI THANHLUONG
HAI BA TRUNG HA NOI
CTY TNHH TBI VA DTU CONG NGHIEP 5 NGACH189/98 NGUYEN NGOC VU CAU GIAY HA
VN
NOI VIET NAM
CTY TNHH TBI VA CN HDN
55NGO 178/1 THAI HA TRUNG LIET DONGDA HA
NOI VIET NAM
CTY TNHH TBI THE THAO CONG&GIA 35 LE HONG PHONG, BA DINH HNNY LIMITED
DINH
CTY TNHH TBI PT SONG MA
XOM 1 THON HA ME TRI TU LIEM HN
CTY TNHH TBI GIAO THONG
HONG DA MON
CTY TNHH TBI GD VA DVU TH SAO
MAI
CTY TNHH TBI DIEN DONG NAM

NHA 202-B4 NGO 230 LAC TRUNG B P.


THANH NHAN HBT HN
123 NGO 73 NGUYEN LUONG BANG, DONGDA, HA
NOI
183 A PHO PHUNG HUNG HA NOIVIET NAM

CTY TNHH TBI CONG NGHE Y TE DHL SO 7 LO C TT HOA CHAT CUM 2 XUAN LATAY HO
HA NOI
CTY TNHH TBI CONG NGHE VN
SO 36 PHO HANG THIECHOAN KIEM HA NOI

2794

CTY TNHH TBI CN TAN VIET TIEN

SO 503 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2795

CTY TNHH TB KHOA HOC VA Y TE


MPT
CTY TNHH TB KH VA CN THANH
CONG
CTY TNHH TB GD VA DC THANG
LONG STD
CTY TNHH TB GD & NT TIN NGHIA

SO 39 DUONG GIAP NHAT TO 5 NHANCHINH TX H N

2801

CTY TNHH TB DIEN VA XL CONG


NGHIEP
CTY TNHH TB DIEN TRUONG PHAT
DH
CTY TNHH TB DIEN NHAT MINH

O SO 3 LO LK4 TIEU KHU DO THI MOIVAN PHUC HA


DONG HN
SO 2 NGO 51 LUONG KHANH THIEN TUONGMAI
HOANG MAI HA NOI
51,NGO115,DINH CONG,THINH LIET,HNOI

2802

CTY TNHH TB CONG TRINH VU GIA

42 HANG DIEU, HA NOI

2803

CTY TNHH TB CN NAM VIET

2804

CTY TNHH TAY SON

P206,NHA 24T2 HOANG DAO THUY, TRUNGHOA,


CAU GIAY, HN
27 HEM 183 DANG TIEN DONG HA NOI

2805

CTY TNHH TAP DOAN KT CAO HPG

2806

CTY TNHH TAO MAU & IN LONG


PHUONG

2807

CTY TNHH TAN PHU NINH

2808

CTY TNHH TAN LAP

168 TRAN DUY HUNG TRUNG HOA CAU GIAY HA


NOI
THON TAN LAP TRAN PHU CHUONG MY HATAY

2809

CTY TNHH TAN HUNG PHAT

2 LO 1B KDT TRUNG YEN TRUNG HOA CGHN

2810

CTY TNHH TAN DAI THANH

2811

CTY TNHH TAN DAI BAO

SO 27 TO 2 LANG THUONG PHUONG LANGTHUONG


QUAN DONG DA HA NOI
NHAT TIEN-YEN TRUONG-TRUONG YENCHUONG
MY HN

2796
2797
2798
2799
2800

A CH

P108 K7 BACH KHOA, QHAI BA TRUNG ,HA NOI


76 QUAN SU, HA NOI
16 NGO 3 HOANG DAO THANH, KIMGIANG HA NOI

20 TRUONG CHINH, DONG DA, HA NOICAT LINH,


Q.DONG DA. HN, VIET NAM
SO 131 DUONG TON DUC THANG, PHUONGHANG
BOT, QUAN DONG DA, HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2812

CTY TNHH TAM TUNG

118 DONG CAC O CHO DUA DONG DA HA NOI

2813

CTY TNHH TAM QUANG

P208 CT1ADN2 KHU DO THI MY DINH HN

2814

CTY TNHH T THONG


P.L.A.N.O.R.A.M.A
CTY TNHH SXXD VA DVTM HUY
QUANG
CTY TNHH SXTM VA DV HA THANH

TANG 7 TOA NHA BAO LONG SO 3 DOHANH


NGUYEN DU HN
98 LINH LANG CONG VI BA DINH HA NOIVIET NAM

2815
2816

A CH

THON NGOC LOI XA DUC TU HUYEN DONGANH TP


HA NOI

2817

CTY TNHH SXTM VA DV BAO KIEN

THON PHU MY, XA MY DINH, TU LIEM, HA NOI

2818

CTY TNHH SX-TM VA DAU TU MINH


DUC
CTY TNHH SXTM PHU HOA AN

67 TO 14 TT CAU DIEN,H.TU LIEM, HN

2824

CTY TNHH SX VA XNK HUNG GIA

P307-TT NAM THANH CONG-LANG HA

2825

CTY TNHH SX VA TMDV KHAI DANG 188/52 QUAN THANH,P.QUAN THANH,Q.BA


DINH,HA NOI
CTY TNHH SX VA TMAI KIM DAI
20/202F DOI CAN, BA DINH, HA NOIVIET NAM
VUONG.
CTY TNHH SX VA TM VIKAN
SO 28 THO QUAN, PHUONG THO QUANDONG DA,
TP HA NOI
CTY TNHH SX VA TM VIET THAI
SO 43 NGO 71 TAN AP, P.PHUC XA, QUAN BA DINH,
TP HA NOI

2819
2820
2821
2822
2823

2826
2827
2828

11 LO 3 NGHACH 51/2 LANG YEN P.THANH LUONG


Q.HBT HN
CTY TNHH SXKD THANH LOC
SO18 NGO191/3 LAC LONG QUAN NGHIA DO CAU
GIAY HA N OI
CTY TNHH SXDV TM TONG HOP BINH THON 2 CANH NAU THACH THAT HA NOI
TAY
CTY TNHH SX, DV & TM TOAN CAU 28A, NGO 236 DUONG KHUONG DINH,PHUONG HA
DINH THANH XUAN HN
CTY TNHH SX&TM QUOC DUONG
SO8,354/159/5 TRUONG CHINH,KHUONGTHUONG,
DONG DA,
HANOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2829

CTY TNHH SX VA TM VIET PHAT

2830

CTY TNHH SX VA TM VAN LOC

108 NGO 203 HOANG QUOC VIET CAUGIAY HA NOI


VIET NAM
KM9 QUOC LO 3 CO LOA DONG ANH HN

2831

CTY TNHH SX VA TM TUAN HAU

145 TO 18D TUONG MAI HOANG MAI HANOI

2832

CTY TNHH SX VA TM TRUONG PHAT SO 3 NGO 168 THUY KHUE TAY HO HN

2833

CTY TNHH SX VA TM THANH HA

2834

CTY TNHH SX VA TM TH THIEN NAM XOM 3, PHU DO, ME TRI, TU LIEM, HN,VN

2835
2836

CTY TNHH SX VA TM TH HUNG LONG 39 TO 65, TT TT THI NGHIEM DIENBACH DANG, HAI
BA TRUNG, HN
CTY TNHH SX VA TM TAN PHU THINH SO 292 DUONG HOA LO TU LIEM HAHOI

2837

CTY TNHH SX VA TM SONG VAN

P311 NHA G9 XUAN LA XUAN DINH TU LIEM HN

2838

CTY TNHH SX VA TM QUOC DAT

50 NGO 295 BACH MAI, HBT,HA NOI

2839

CTY TNHH SX VA TM NHAT THANG

509 A8 TT NGHIA TAN CAU GIAY HN

2840

CTY TNHH SX VA TM MINH PHAT

27/18 NGUYEN DINH CHIEU HAI BA TRUNG HA NOI

2841
2842

CTY TNHH SX VA TM KIM KHI


HOANG ANH
CTY TNHH SX VA TM INTECH

XA THANH THUY- HUYEN THANH OAIHATAY


TANG 2 SO 85 CHUA BOC TRUNG LIET HN

2843

CTY TNHH SX VA TM HONG HAI

9A NGO 43 TRUNG KINH TRUNG HOA CAUGIAY


HAN OI

A CH

CCII BAC LINH DAM, DAI KIM, HA NOINOI

2844

CTY TNHH SX VA TM HOA ANH

P404-TT BO TU LENH CANH VE A2- DAOTAN-HN

2845

CTY TNHH SX VA TM HOA ANH

THON 1- XA DONG MY-HUYEN THANH TRI- HA NOI

2846

CTY TNHH SX VA TM HA TRUNG

SO22 NGHACH 14/3 PHAO DAI LANG


LANGTHUONG DONG DA HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2847

CTY TNHH SX VA TM GIA PHAT

2848

CTY TNHH SX VA TM GIA HIEN

2849

2853

CTY TNHH SX VA TM DAT THANH


PHAT
CTY TNHH SX VA TM DAI HOANG
SO 27B PHO CHO PHU CUONG
NAM
CTY TNHH SX VA TM DAI HOANG
SO 326 TO 9 P LANG THUONG Q DONGDA HN
MINH
VIETNAM
CTY TNHH SX VA TM DAI HOANG GIA 44 NGO 670 NGO GIA TU DUC GIANG LONG BIEN
HA NOI
CTY TNHH SX VA TM CB VIET NAM
A5 TT3 BAC LINH DAM, HA NOIVIET NAM

2854

CTY TNHH SX VA TM CAT QUE

2850
2851
2852

2855
2856
2857
2858
2859
2860

A CH
PHONG 304,DAY C3 QUYNH MAI,P QUYNHMAI Q
HBT TP HN
SO 48, P. VINH PHUC, P. CONG VI,BA DINH,
TP.HANOI
DOI 2, TA THANH OAI, THANH TRI, HANOI

DOI 1, XA CAT QUEN, HUYEN HOAI DUCTINH HA


TAY
CTY TNHH SX VA DV TM TRUNG
SO 21 VU TRONG PHUNG, P THANH XUANQ THANH
HIEU
XUAN, HA NOI
CTY TNHH SX VA DV TM THANH TIN 27A DANG DUNG QUAN THANH BD HN
CTY TNHH SX VA DV TM MANH ANH 621 NGUYEN VAN CU, GIA THUY, LONGBIEN, HA
NOI
CTY TNHH SX TM XUAT NHAP
SO 18 NGO 30 DUONG TUU LIET TT VANDIEN
TRUONG AN
THANH TRI HA NOI
CTY TNHH SX TM VA XNK
13 TO 36 YEN HOA CAU GIAY HN
TRAN LE
CTY TNHH SX TM VA XNK THINH
P405, KTT 5TANG NHA A,LUONG KHANHTHIEN,
PHAT
HOANG MAI,HA NOI VIET
NAM

2861

CTY TNHH SX TM VA DV ZENTCO

2862

CTY TNHH SX TM VA DV VIET 25 HANG BUOM HOAN KIEM HA NOIVIET NAM


TRUNG
CTY TNHH SX TM VA DV THIEN TUNG 69 PHO MOI CAU BAY THACH BAN LONGBIEN HA
NOI

2863

P301 C2 TT THANH CONG BA DINH HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2864
2865

CTY TNHH SX TM VA DV THANH


PHUONG
CTY TNHH SX TM VA DV TAY DO

SO NHA 11,NGO 379/42 HOANG HOA THAMLIEU


GIAI BA DINH HA NOI
18 NGO 192 HA DINH THANH XUANHA NOI

2866

CTY TNHH SX TM VA DV PHU BINH

2 KHU TT GA YEN VIEN HA HUY TAPYEN VIEN GIA


LAM HA NOI

A CH

2867

2872

PHONG 518 N02 BAN DAO LINH DAM - HMHA NOI


VIET NAM
CTY TNHH SX TM VA DICH VU TOGA SO 8, TO 25, CUM 3, TT TU LENH HOAHOC, P TU
LIEN, Q TAY HO, HA NOI
CTY TNHH SX TM VA DICH VU SONG SO 83 NGACH 299/56 DUONG HOANG MAIP. HOANG
LOC
VAN THU HA NOI
CTY TNHH SX TM DT TH VIEN
SO 59 TO 58-PHUONG THANH CONG- QUANBA
THONG
DINH-TP HA NOI
CTY TNHH SX TM CUONG PHAT
SO 6 NGO 823 NGACH 819/9 TT MAY DENCHUONG
DUONG HOAN KIEM HA NOI
CTY TNHH SX TM VAN XUAN
B9-TO 9-HOANG CAU-O CHO DUA-HN

2873

CTY TNHH SX THANH TIN

2874

CTY TNHH SX NHUA VA TM HOANG


SON
CTY TNHH SX GIAY VA IN HONG
THANG
CTY TNHH SX GIAO XD THIEN
TRUONG
CTY TNHH SX CO KHI VIET HA

2868
2869
2870
2871

2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881

CTY TNHH SX TM VA DV DUC PHAT

SO 233B NGUYEN TRAI THUONG DINHTHANH


XUAN HA NOI VIET NAM
KM12 QL 1A, NGU HIEP, THANH TRI HN
KHU CAU DOI , THON PHU DO,XA ME TRITU LIEM,
HA NOI
DUONG 70 THON TAY MO-XA TAY MOHUYEN TU LIEM-HA NOI
SO NHA 36, CHIEN THANG, HA DONG, HATAY

CTY TNHH SX CN VA TM DV LINHSON 31/36 DAO TAN BA DINH HA NOILINH HA NOI VIET
NAM
CTY TNHH SX CHAN NUOI DUONG
223 GIANG VO HN
NGUYEN
CTY TNHH SX BAO BI DP NAM SAO THON THAI BINH MAI LAM DONG ANH HANOI
VIET NAM
CTY TNHH SX & TM DVU HA
162-164 NGUYEN LUONG BANG, DONG DAHA NOI
PHUONG

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2882

32 NGO 204 TON DUC THANG DONG DA HN

2884

CTY TNHH SX & DT PT TM QUOC TE


VNDD
CTY TNHH SX VA TM TAN TRUONG
AN
CTY TNHH SX VA PP HTD MINH TRI

2885

CTY TNHH SUNSYS VIET NAM

SN 5 N211/237 KHUONG TRUNG TX-HNHA NOI

2886

CTY TNHH SUNG EUN VINA

2887

CTY TNHH SU KIEN &TRUYEN


THONG HHA
CTY TNHH STM

TANG2 SO277 NGUYEN VAN LINH,PHUC DONG


,LONG BIEN,HA NOI
SO 93 B3 KDT DAI KIM HOANG MAI HANOI

2883

2888
2889
2890

CTY TNHH ST PT GD CANH CHIM


VIET
CTY TNHH SONG VIET

2891

CTY TNHH SONG MA

2892

CTY TNHH SONG HONG II

2893

CTY TNHH SONG HA

A CH

CUM 9 KM16 QL1A DUYEN THAI THUONGTIN HA


NOI VIET NAM
SO 41/32 CHUA BOC TRUNG LIET DONGDA HA NOI

73 NGUYEN VAN TROI, THANH XUANHA NOI


SO 15B XOM HA HOI P. TRAN HUNG DAOHOAN
KIEM HN VIET NAM
12/47 DANG VAN NGU, P.TRUNG TU, Q.DONG DA HA
NOI
P304 TT HOC VIEN HANH CHINH QG HCMNGHIA
TAN CAU GIAY HA NOI
385A, DOI CAN, CONG VI, BA DINH, HANOI
SO 18N NGO 555 KIM MA,NGOC KHANHBA DINHHN

2894

CTY TNHH SONG DINH

2895

CTY TNHH SON VIEN DUONG

2896

CTY TNHH SON NOKIVA

2897

CTY TNHH SON ANH

2898

CTY TNHH SOBITEX VIET NAM

2899

CTY TNHH SIEU THI TIN HOC

122 PHO DUC CHINH TRUC BACH BA


DINHHA NOI
2/640/15 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HN
SO 203 DUONG HOA LO XA XUAN PHUONGHUYEN
TU LIEM, TP HA NOI
SO 8,TT 1534,DUONG VO THI SAUP THANH NHAN .Q
HBT,HA NOI
27 THINH YEN, PHO HUE, HAI BA TRUNG, HA NOI,
VIET NAM
SO 2,NGO 155,PHO TAY SON,QUANGTRUNG, DONG
DA, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2900

CTY TNHH SELLEX VIET NAM

2901

CTY TNHH SBT

2902

CTY TNHH SAN XUAT VSM NHAT


BAN
CTY TNHH SAN XUAT VA TM DUC
DUY
CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG
MAI HOANG HA
CTY TNHH SAN XUAT VA PT PHAN
PHOI
CTY TNHH SAN XUAT VA DICH VU
SAO DO.

2903
2904
2905
2906

A CH
SO 419,TRAN KHAT CHAN,P.THANH NHAN,Q.HAI
BA TRUNG,HA NOI
SO 123 TRUNG KINH TRUNG HOA CAU GIAY
KCN TAN TRUONG XA TAN TRUONG HUYENCAM
GIANG HAI DUONG
SO 27 NGO 218 DUONG LINH NAM P.LINHNAM
HOANG MAI HN VN
P501. TOA NHA 7 TANG, KM14, QUOC LO1A, XA
LIEN NINH, H. THANH TRI, HN
1116 LA THANH-NGOC KHANH-BA DINHHA NOI
SO306, NHA H1, PHO HOANG DAO THANHKIM
GIANG , THANH XUAN, TP HA
NOI

2907

CTY TNHH SAN XUAT


SO 305 TRUONG CHINH KHUONG MAITHANH
THUONG MAI VA DICH VU BAO ANH XUAN HA NOI

2908

CTY TNHH SAN XUAT MINH NGOC

2909

CTY TNHH SAN XUAT


178 THAI HA TO 3 PHUONG TRUNG LIETQUAN
,THUONG MAI VA DICHVU DUC MINH DONG DA HA NOI

2910

CTY TNHH S.A.M.U.R.A.I

P102, NHA E3, TT BACH KHOA, HBT, HANOI

2911

CTY TNHH S & M VINA

273 NGUYEN VAN LINH LONG BIEN HN

2912

CTY TNHH QUYET TIEN

TT PHU XUYEN, PHU XUYEN, HA TAY

2913
2914

CTY TNHH QUOC TE QUANG CAO


INKA
CTY TNHH QUOC TE KHANH SINH

178 NGO XA DAN 2 NAM DONG DONG DAHA NOI


VIET NAM
SO 22A, HANG GIAY, HOAN KIEM,HA NOIVIETNAM

2915

CTY TNHH QUOC TE G&M

20/292 HA HUY TAP GIA LAM HA NOIVIET NAM

NAM TRAI SAI SON QUOC OAI HA NOIVIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

A CH

2916

CTY TNHH QUANG PHONG

2917

CTY TNHH QUANG HAI

2918
2919

CTY TNHH QUANG CAO VA THUONG 270 TRAN KHAT CHAN-THANH NHAN- HAIBA
MAI P&G
TRUNG-HN
CTY TNHH QUANG CAO TM DAI LOC SO 38C YEN BAI 1 PHO HUE HAI BA TRUNG HA NOI

2920

CTY TNHH QUANG CAO NGOC HA

2921
2922
2923

88 2C GIANG VO THANH CONG BA DINHHA NOI


VIET NAM
SO 514 PHO CHUA THONG, SON TAY, HATAY, VN

T2 14 NGUYEN TRUONG TO NGUYEN TRUNGTRUC


BA DINH HN
CTY TNHH QUANG CAO NGOAI TROI SO 1 DINH LE, P.TRANG TIEN, HOANKIEM, HA NOI
VN
CTY TNHH QTE HOANG LONG
P318, SO 319 TAY SON, DONG DA, HANOI
CTY TNHH QCAO VA NOI THAT HUNG
SON
CTY TNHH QCAO VA DICH THUAT
ANT
CTY TNHH QCAO TTHONG CHAU A
TBD
CTY TNHH QC&TTHONG SANG TAO
VIET
CTY TNHH QC VA XTTM AN PHU

SO 1 NGO 401 NGUYEN KHANG YEN HOA CAU


GIAY HA NOI
PHONG 101 KHU NHA A NGO 88 PHO VOTHI SAU
HAI BA TRUNG HA NOI
P108-B2,TT VAN CHUONG,P.VAN CHUONG,Q.DONG
DA,TP HA NOI
SO 256 TO 23 P HOANG VAN THU Q HOANG MAI HA
NOI
11 NGO 203/32 TON DUC THANG DONGDA HA NOI

2930

CTY TNHH QC VA TRUYEN


THONG AVICOM
CTY TNHH QC TM VA DICH VU DAI
NAM
CTY TNHH QC THIET KE SANG TAO

2931

CTY TNHH PTTM&XD NGOC VIET

8/155 DANG TIEN DONG,PHUONG


TRUNGLIET, DONG DA, HA NOI
SO 40 PHO QUAN NHAN PHUONG TRUNG HOA
QUAN CAU GIAY TP HA NOI
NHA B15-TO122 HOANG CAU-P.O CHO DUADONG
DA - HA NOI
NGOC TRUC, DAI MO, TU LIEM, HA NOI

2932

CTY TNHH PTRIEN KT CONG NGHIEP NHA 39 TO 30 PHUONG NGOC HA


HN.
CTY TNHH PTRIEN DVU KTHUAT
422 TRAN QUY CAP VAN MIEU DD HANOI,VIET
NAM

2924
2925
2926
2927
2928
2929

2933

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2934

CTY TNHH PTRIEN DTU VA TM A.I.P

P710,NHA B11B NAM TRUNG YEN, CAUGIAY,HA NOI

2935
2936

CTY TNHH PT XAY DUNG VA


THUONG MAI
CTY TNHH PT XAY DUNG THAI HA

53 THI TRAN DONG ANH, HUYEN DONGANH, HA


NOI
XOM MOI XUAN KY DONG XUAN SOC SONHA NOI

2937

CTY TNHH PT VA DV VIET THONG

28 LIEU GIAI CONG VI BA DINH HA NOIVIET NAM

2938

CTY TNHH PT TM&DV DUK

2939
2940
2941
2942

A CH

SO 15A NGACH 155/1 DANG TIEN DONGTO 19A


TRUNG LIET HN
CTY TNHH PT TM&DL HOP LUC VIET SO 4 NGO 12/41 TRAN QUOC HOAN, CAUGIAY HN
CTY TNHH PT TIN HOC VA TM TAY
HO.
CTY TNHH PT PHUC LAM

SO 39 TO 26 CUM 4 PHUONG PHU THUONGTAY HO


THANH PHO HA NOI.
458 DE LA THANH O CHO DUA DONG DAHA NOI

CTY TNHH PT NGUON NL VA TM


THILOCO

SO111 NGUYEN NGOC NAI-HN

2943
2944

CTY TNHH PT KY THUAT Y TE NAM


BINH
CTY TNHH PT KY NGHE TM

2945

CTY TNHH PT CONG NGHIEP AT

2946
2947

CTY TNHH PT CN VA TM TON


VINH
CTY TNHH PHUONG NGUYEN

2948

CTY TNHH PHUONG LONG

2949

CTY TNHH PHUONG HIEN

2950

CTY TNHH PHUONG DAT

2951

CTY TNHH PHUC TRUONG

XOM CHUA, TO 31, QUANG AN, TAY HOHA NOI


401 LO A2 DN NGUYEN KHANH TOAN CAUGIAY HA
NOI VIET NAM
144/72 DUONG QUAN NHAN-TRUNG HOA- CAU
GIAY-HN
502 NHA C KHU 7 HA VINH PHUC CONGVI
BA DINH HN
4 NGO 424 THUY KHUE TAY HO HA NOI
SO 14, NGO 14, VAN HO 1, PHUONG LEDAI HANH,
QUAN HAI BA TRUNG, HA NOI
THON VAN SON, XA HOANG VAN THU, HUYEN
CHUONG MY, HA TAY
25-26 TO 102 KHU HO CA, DONG DA, HN
SO 101 DUONG LONG BIEN TO 27 NGOCLAM LONG
BIEN HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

2952

CTY TNHH PHUC DAI VIET

2953

CTY TNHH PHUC CHAU AN

2954

CTY TNHH PHU THUAN

2955

CTY TNHH PHU KHANG

2956

CTY TNHH PHONG HANG

2957

CTY TNHH PHONG CACH VIET

2958

CTY TNHH PHAT TRIEN VIETHOANG SO 25, HANG MANH, HANG GAI, HOAN KIEM, HA
NOI
CTY TNHH PHAT TRIEN TOAN CAU
SO 269 DOI CAN, NGOC HA, BA DINH,HA NOI

2959

A CH
SO631DUONG LAC LONG QUAN, P.XUANLA, Q.TAY
HO, HN
A6LO11 KHU DTHI DINH CONG HA NOI
SO 24, NGO 125, NGACH 125/1 TRUNGKINH, TRUNG
HOA, CG, HN, VN
94 AU CO - TU LIEN -TAY HO - HA NOI
SO 29 PHO NHA CHUNG HANG TRONGHOAN KIEM
HA NOI
12 TRAN QUY CAP DD HANOIVIET NAM

2960

CTY TNHH PHAT TRIEN GIAI PHAP


CONG NGHE DIEN TU
DONG HOA

355 GIAI PHONG PHUONG LIET THANHXUAN HA


NOI VIET NAM

2961

CTY TNHH PHAT TRIEN CONG


NGHE VA THUONG MAI GIA LONG

SO 8 NHA A2-TT VIEN KH LAM NGHIEP - DONG


NGAC-TU LIEM-HA NOI

2962

2964

CTY TNHH PHAT TRIEN CNGHE VIET


KHOA
CTY TNHH PHAN PHOI VIET
FAST
CTY TNHH PHAN MEM TRI TUE

2965

CTY TNHH PHAN MEM SAO KHUE

P1302 - TOA NHA 198 NGUYEN TUANTHANH XUAN


- HA NOI
NO10 ,9, PHAN TRONG TUE,VAN
DIEN,THANH TRI,HA NOI,VIET NAM
P1B-TOA NHA AN LAC, 38 HOANG NGAN,TRUNG
HOA-CAU GIAY-HA NOI
20 VONG THI PHUONG BUOI TAY HO HA NOI

2966

CTY TNHH PHAN MEM NHAT MINH

71 TRUONG CONG DINH,YET KIEU,HD,HN

2967

CTY TNHH PHAM NGUYEN

24/1 LUONG SU C, DONG DA, HA NOI

2968

CTY TNHH P&T

P201 CHUNG CU DUONG SAT, 35 LANG HA, BA


DINH, HA NOI, VIET NAM

2963

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2969

CTY TNHH OTO HYUN VIET

2970
2971
2972

2973
2974
2975

A CH

R808,34T, TRUNG HOA NHAN CHINH- CAUGIAY-HA


NOI-VIET NAM
CTY TNHH NT VA TM QUYNH DUONG SO 63C TON DUC THANG DONG DA HA NOIVIET
NAM
CTY TNHH NT SK&DA-HANG PHIM
P1-G4-A4,TT 8/3 P.QUYNH MAI-Q.HAIBA TRUNG-HA
H.T.D
NOI
CTY TNHH NOI THAT VINA PHAT
SO18,TO20, YEN LUONG-KHUYEN
LUONGTRAN PHU,HOANG MAI, HAI PHONG
CTY TNHH NOI THAT VA XD LONG
KHOI
CTY TNHH NOI THAT NGAN HA

8 PHO DOI CAN P.DOI CAN Q.BA DINHHA NOI VIET


NAM
XOM I,THON MIEU NHA,XA TAY MO,TULIEM,HA
NOI
151 NGUYEN TUAN-THANH XUAN-HA NOI

2976

CTY TNHH NOI THAT HOANG


DUY
CTY TNHH NOI THAT HA DAN

2977

CTY TNHH NOI THAT HA ANH

2978

CTY TNHH NOI THAT AN SINH

SO 2, NGO 125/45 DUONG NGUYEN


NGOCVU, P TRUNG HOA, Q CAU GIAY, TP HN

2979
2980

CTY TNHH NM VA XD NAM VIET


LONG
CTY TNHH NINH DUC

2981

CTY TNHH NHUA NAM A

2982

CTY TNHH NHUA AN PHA

4/5 HONG HA PHUC TAN HOAN KIEM HANOI VIET


NAM
MIEU MON, TRAN PHU, CHUONG MY,
HATAY
280 DUONG LANG PHUONG THINH QUANGQ.
DONG DA HN
P220 C12 TT KIM LIEN DD HA NOI

2983

CTY TNHH NHU NGUYET

TRUNG HOA - CHUONG MY - HN

2984

CTY TNHH NHOM KINH HAI DANG

SO 191 DE LA THANH, O CHO DUA, DODA, HA NOI

SO 45 NGACH 29 NGO 191 TO 10 PHUONGNGHIA DO


Q.CAU GIAY HA NOI
38 TRUONG CHINH, DONG DA, HA NOIVIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

2985

CTY TNHH NHAT MINH THANH

SO119, TO9, TRUNG KINH, TRUNG HOA,CAU GIAY,


TP HA NOI

2986

CTY TNHH NHAT CUU

PHONG 1104B, 102 THAI THINH DONG DAHN

2987

CTY TNHH NHAN HUNG

2988

CTY TNHH NGUYEN THOI

2989

CTY TNHH NGUYEN LINH

2990

CTY TNHH NGUYEN HUNG

DUONG 206 KHU CN PHO NOI A, XA LACHONG,


HUYEN VAN LAM, HUNG YEN
SO 19 NGO 84 KIM NGUU THANH NHAN HAI BA
TRUNG HA NOI
52 NGO HUY VAN, TON DUC THANG, DONGDA HA
NOI
THON THAP, XA DAI MO, H.TU LIEM, HNVIET NAM

A CH

2991

CTY TNHH NGUON NHAN LUC


CHAU A.
CTY TNHH NGOI SAO DAI DUONG
XANH

SO 2 81/30/1 LAC LONG QUAN NGHIA


DOCAU GIAY HN
NHA SO 1 DAY C3, TT DAI HOC
NGOAITHUONG LANG THUONG DONGDA HANOI

2993

CTY TNHH NGHIA SON

SO 162H NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HN

2994

CTY TNHH NEXUS

P2201, TOA NHA UDIC SO 101 LANG HAHN

2995

CTY TNHH NETWORK CABLE


VIETNAM.
CTY TNHH NCP

35 CU LOC, NGUYEN TRAI, THANH XUAN,HN

2998

THON YEN NGUU XA TAM DIEP


HUYENTHANH TRI HA NOI
CTY TNHH NC UNG DUNG CN QUOC 58/310 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HANOI
TE
CTY TNHH NAM TUNG
375 DONG KIM NGUU HN

2999

CTY TNHH NAKIO VN

SO 10, NGUYEN DUC CANH,HK,HN

3000

CTY TNHH MY THUAT HOANG QUAN 39 QUANG TRUNG HOAN KIEM HA NOIVIET NAM

3001

CTY TNHH MY THUAT DUONG DAI

2992

2996
2997

SO 22 NGO TRUNG TA-THO QUAN -HNHA- NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3002

CTY TNHH MY THUAT DAI LOI

3003

3005

CTY TNHH MY THUAT DA PHUONG


TIEN
CTY TNHH MY PHAM VA DAO TAO
PASSION
CTY TNHH MY NGHE VA TM HAI LY

3006

CTY TNHH MTV XNK PHU CUONG

14 NGO HANG HUONG, P.HANG MA, HOANKIEM,


HA NOI
SO A13 LA KHE, LE TRONG TAN,HD,HN

3007

CTY TNHH MTV XD VA TM AAA

5 LY VAN PHUC P CAT LINH Q.DONG DATP HA NOI

3008

SO 1277-D.GIAI PHONG-P.THINH LIETQ.HOANG


MAI-T.P HA NOI
9 HANG MUOI, LY THAI TO, HOAN KIEM,HA NOI

3010

CTY TNHH MTV TM DV VA XLAP HA


ANH
CTY TNHH MTV TM & DV LAM DEP
THAIHOANG
CTY TNHH MTV THOI TRANG KICO

3011

CTY TNHH MTV TAN THIEN LONG

16/18/81 TRAN CUNG CAU GIAY HA NOI

3012

CTY TNHH MTV TAM THUAN PHAT

3013

CTY TNHH MTV PHUONG DONG

SO 389 TO 26 P.HOANG VAN THU Q. HOANG MAI HA


NOI
TAN SON-HOA SON-LUONG SON-HB

3014

CTY TNHH MTV NAM CHAN

3004

3009

3015
3016
3017

A CH
THON KIEU MAI XA PHU DIEN HUYEN TULIEM
THANH PHO HA NOI
PHONG 211 D15 TT 8/3 QUYNH MAIHAI BA TRUNG
HA NOI
TANG 3 SO 49 HANG BUN HN

45 QUANG TRUNG HOAN KIEM HN, VIETNAM

SO 3 PHO NGOC KHANH, GIANG VO,


BADINH, HN
CTY TNHH MTV HOA MY GNI
30 NGO HOA BINH 3 P.MINH KHAI, QUANHAI BA
TRUNG, HA NOI
CTY TNHH MTV GD VA DT TVN LAM TANG 5,292 TAY SON, DONG DA, HA NOIOI, VIET
VIEN
NAM
CTY TNHH MTV DVTM XNK BINH AN 62 NGO 459 BACH MAI HAI BA HN

3018

CTY TNHH MTV DV VA TM DUY DUC SO 172 TO48 DINH CONG HOANG MAI HANOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3019

CTY TNHH MTV DICH VU DU LICH & 50 NGUYENQUYEN, HAI BA TRUNG HA NOIHAI BA
HOI THAOMIEN DAT
TRUNG DIST, HN
VIET

3020

CTY TNHH MTV ANH SANG HAI


DANG
CTY TNHH MTV ANH LINH

SO 31, NGO 25, TRIEU VIET VUONG,HA BA TRUNG,


HA NOI
370 QUANG TRUNG-HA DONG-HA TAY

CTY TNHH MOT TVIEN CO KIM KHI


BKHOA
CTY TNHH MOT TV THUONG MAI
S.T.E.P.
CTY TNHH MOT TV DV VA TM THUAN
PHAT
CTY TNHH MOT THANH VIEN
TRUONG HAI
CTY TNHH MOT THANH VIEN
QUOC TETHOI TRANG NGUYEN NHI

352 DUONG GIAI PHONG PHUONG LIETTHANH


XUAN HA NOI
SO 649 KIM MA ,PHUONG KIM MA ,Q BADINH TP
HA NOI
NHA SO 18 DAY A9 TRAN PHU HA DONGHA TAY

3021
3022
3023
3024
3025
3026

3027
3028
3029
3030

A CH

36 NGO 4, BA TRIEU, NGUYEN TRAI,HA


DONG,HA TAY
SN 14- NGO 93 NGACH 8- HOANG VANTHAIKHUONG TRUNG-TX-HN

CTY TNHH MOT THANH VIEN QUANG SO 55 KHU YEN SON-TT CHUC SON- CHUONG MYKHAI
HA TAY
CTY TNHH MOT THANH VIEN PHU
SO 7 NGO 151B THAI HA,LANG HA,DONGDA,HA
MY HOA BINH
NOI
CTY TNHH MOT THANH VIEN MINH DONG PHUONG YEN, CHUONG MY, HA TAY
HAI
CTY TNHH MOT THANH VIEN
71A DUONG NGHI TAM QUAN TAY HO- HANOI
KIEN TRUC UNG DUNGPHONG CANH
TUAN MANH

3031

CTY TNHH MOT THANH VIEN J HA


NOI

3032

CTY TNHH MOT THANH VIEN HOANG NGHIA HOA, PHU NGHIA, CHUONG MY,HA NOI
DAI
CTY TNHH MOT THANH VIEN HA
79 TO 3 TAN XUAN, XUAN MAICHUONG MY, HANOI
VINH
CTY TNHH MO EL VIET NAM
47/25 PHAN DINH PHUNG BA DINH HN

3033
3034

P1116 KHCHUNG CU CAO TANG SO 10 HOALU LE


DAI HANH HAI BA TRUNG HN,
VN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3035

CTY TNHH MINH PHONG

3036

CTY TNHH MINH NGOC ANH

3037

CTY TNHH MINH HOANG MAI

DOI 1/5 NONG TRUONG LUONG MYCHUONG MYHA NOI


SO 7 TO HIEN THANH- BUI THI XUAN-HAI BA
TRUNG- HA NOI
NHA1406 NO 14B DINH CONG HN

3038

CTY TNHH MINH HANG

P105G4 THANH XUAN NAM, THANHXUAN,HN

A CH

3039

CTY TNHH MINH DUNG

DAI TU KIM CHUNG, HOAI DUC, HA TAY

3040

CTY TNHH MINH DAO

3041

CTY TNHH MINH DANG QUANG

3042

CTY TNHH MERCY VIET NAM

TANG 2 TOA NHA MINH DAO TOWER SO 13KHU


NGUYEN DU THUONG TIN HN
39 TAP THE Y TE I DICH VONG HAU CAUGIAY HA
NOI VIET NAM
P103-A4 TT GIANG VO BA DINH HA NOIVIET NAM

3043

CTY TNHH ME VA BE

9 TRAN PHU DIEN BIEN BA DINH HA NOIVIET NAM

3044

CTY TNHH MAY XK&TM HUY NGOC

XA BINH MINH, HUYEN THANH OAI, TINHHA TAY

3045

CTY TNHH MAY XD VA CN

3046

CTY TNHH MAY VA TM TUAN ANH

16/239 NGUYEN NGOC VU TRUNG HOACAU GIAY


HA NOI VIET NAM
20 TO 59 PHUONG LIET, THANH XUANHA NOI

3047

CTY TNHH MAY VA THIET BI


TBD.
CTY TNHH MAY TRE THANH PHU

3048
3049

LO 44H-KHU CN QUANG MINH-ME LINHVINH PHUC


KM28, QUOC LO 6A XA TRUONG YEN,HUYEN
CHUONG MY, HA TAY
TOT DONG, CHUONG MY, HA TAY

3050

CTY TNHH MAY TRE DAN XK TOT


DONG
CTY TNHH MAY TINH 3T

3051

CTY TNHH MAY THEU MINH PHUONG T3 KHACH SAN MUONG THANH-LINH DAM

3052

CTY TNHH MAY DONG PHUC VIET


THANG

87 HONG MAI HAI BA TRUNG

SO 101 CU LOC PHUONG THUONG DINHTHANH


XUAN HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3053

CTY TNHH MAT SAC VIET NAM

3054

CTY TNHH MANH TRUONG BINH

SN64 TO 9 VU XUAN THIEU - SAI DONGLONG BIEN


- HA NOI
12 PHAN KE BINH, BA DINH, HA NOI

3055

CTY TNHH MANH HAI

XA DUONG LIEU-HUYEN HOAI DUC- TINHHA TAY

3056

CTY TNHH MANG LUOI QUOC TE

3057

CTY TNHH MAI THUY

SO 4B DO NGOC DU P.DONG NHAN.HAI BA TRUNG


HA NOI
3B NGO 1 TO HIEU NGUYEN TRAI HADONG HA NOI

3058

CTY TNHH LUONG THANH DONG

A CH

3060

13, PHAM VAN DONG, TAN XUAN, XUANDINH, TU


LIEM, HA NOI
CTY TNHH LU HANH PHUONG DONG 10 NGACH24 NGO203 HONG HA PHUC TANHOAN
KIEM HA NOI VIET NAM
CTY TNHH LONG THANH VAN
VIETNAMDONG DA HN

3061

CTY TNHH LONG MINH

3062

CTY TNHH LINH GIA TG

3063

CTY TNHH LIEN KET CONG NGHE

3064

CTY TNHH LE XUAN

3065

CTY TNHH LE VI

3059

SO98B, TRAN HUNG DAO, P.CUA NAMHOAN KIEM,


HN
SO 111, G3B TT THANH CONG, P THANHCONG, BA
DINH, HA NOI, VIET
NAM
19,HEM 32/15/21 AN DUONG,P.YEN PHUQ.TAY HO,
HA NOI
P102-A2/102 NGUYEN HUY TUONG THANHXUAN
TRUNG, HA NOI
360 GIAI PHONG PHUONG LIET THANHXUAN HA
NOI

3066

CTY TNHH LE SON

LUONG DINH BAC SON SOC SON HA NOI

3067

CTY TNHH LAUNCH TECH

3068

CTY TNHH KY THUONG TRUONG


PHAT
CTY TNHH KY THUAT XD HN

P01-T28 TT CUC DOI NGOAI, PHUONGMAI, DONG


DA, HA NOI
LO 227 MO LAO HA DONG HA NOI

3069

O SO 3, LO P,KHU X3,DICH VONG,CAU GIAY HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3070

CTY TNHH KY THUAT VN

3071

3073

CTY TNHH KY THUAT VA TM DAI AN P501 D3 TAP THE PHUONG MAI DONG DAHA NOI
VIET NAM
CTY TNHH KY THUAT HOANG TRANG SO 1 NHA D TT HAI QUAN PHUONG PHUONG LIET
THANH XUAN HA NOI
CTY TNHH KY NHAT MINH
SO NGACH 296/11 LINH NAM HOANG MAI

3074

CTY TNHH KY NGHE THAI DUONG

CO MIEU THUY LAM DONG ANH HA NOIVIET NAM

3075

CTY TNHH KY NGHE CAO E TOPS

CTY TNHH KY NGHE CAO E TOPS

3076

CTY TNHH KTXD CANH QUAN VN

3077
3078

CTY TNHH KTOAN VA TV NEXIA


ACPA
CTY TNHH KTHUAT TNS

SO 27 LY TU TRONG QUANG TRUNGHA DONG HA


NOI
TANG 18 TOA THAP QUOC TE HOA BINH 106 HQV
NGHIA DO CAU GIAY HN VNAM
34 K4 CUM 9 THI TRAN CAU DIENTU LIEM HA NOI

3079

CTY TNHH KT VA TM THIET THU

3072

3080
3081
3082

A CH

46 LE VAN THIEM NHAN CHINH THANHXUAN HA


NOI
CTY TNHH KT PHONG THUY THANG SO 8 TO 48 CUM 8 PHU THUONG TAY HOHN
LONG
CTY TNHH KT LANH MINH CHAU
9 LO DUC PHAM DINH HO HAI BA TRUNGHA NOI

3083

CTY TNHH KS & DV DU LICH


HUY HOANG
CTY TNHH KN DT NAM PHUONG

3084

CTY TNHH KINH MAT VIET PHONG

3085
3086
3087

2D KHAM THIEN DONG DA HA NOI VIET NAM

08 THO XUONG HANGTRONG HOAN KIEM


HA NOI
25/157 PHAO DAI LANG, DONG DA, HN

SO 20, PHO HANG HANH, PHUONG HANGTRONG, Q


HOAN KIEM, HA NOI
CTY TNHH KINH DOANH VA DV TRA 1507 A5 DAI KIM DINH CONG HOANG MAIHA NOI
GIANG
CTY TNHH KINH DOANH ANH EM
LO37B, BT2, BAN DAO LINH DAM, HOANGLIET,
HOANG MAI, HA NOI
CTY TNHH KIM THACH THAI SON
SO 18,NGO 163,PHO NGUYEN KHANG,P.YEN HOA,
VIETNAM
Q.CAU GIAY,TP.HA

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3088

CTY TNHH KIM KHI VA VTU TLONG

3089

CTY TNHH KIM KHI VA TM HOAI


HUONG

A CH
SO211 DUONG NGO GIA TU, DUC GIANGLONG BIEN
HN
SO 103 PHO VU HUU PHUONG THANHXUAN HA
NOI

3090

CTY TNHH KIEN TRUNG

3091
3092

CTY TNHH KIEN TRUC VA XAY DUNG 135 TRAN DANG NINH-DICH VONG- CAUGIAY-HN
DONGSON
CTY TNHH KIEN TRUC SU TRAN
P803 NHA N2A TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH
PHUC TOAN VA CONG
XUAN HA NOI
SU

3093

CTY TNHH KIEN TRUC APIC

3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100

NO 6 LANE 1 HA TRI,HA CAU,HA DONGTOWN, HA


TAY PROVINCE,VIETNAM

110 TRAN TU BINH NGHIA TAN CAU GIAYHA NOI


VIET NAM
CTY TNHH KIEN TRUC AND
SO 4A4-NGO2-DUONG CHIEN THANG- VANMO-HA
DONG-HT
CTY TNHH KIEM TOAN SCS GLOBAL P1503, TANG 15, TOA NHA VIT 519 KIMMA. BA DINH,
HN
CTY TNHH KIEM TOAN QUOC TE
SO 83 NUI TRUC, KIM MA, BA DINH, HN
UNISTARS
CTY TNHH KIEM TOAN HUNG
PHONG 808 TOA NHA CT5-DN2 MY DINHII XA MY
VUONG
DINH HUYEN TU LIEM HA NOI
CTY TNHH KIEM TOAN AU LAC
A8 NGO 10, NGUYEN THI DINH, TRUNGHOA, CAU
GIAY, HA NOI
CTY TNHH KHUON MAU THAN
9 NGO 286 NGOC THUY LONG BIEN HA NOI
VUONG
VIET NAM
CTY TNHH KHOA LONG
TANG 2 TRIEN LAM NN VN, SO 2 HOANGQUOC
VIET NGHIA TAN, CAU
GIAY, HN

3101

CTY TNHH KHKT HOANG HA

3102

CTY TNHH KHANH VINH

3103

CTY TNHH KHANG MINH

46 NGO 24 KIM DONG GIAP BAT HOANGMAI HA


NOI VIET NAM
SO 35 NGO 670/46 NGO GIA TU DUC GIANG LONG
BIEN HN
KHOI 1 TT DONG ANH HUYEN DONG ANHHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3104

CTY TNHH KHANG CUONG

XA HOA NAM HUYEN UNG HOA HA NOI

3105

CTY TNHH KET CAU THEP,CK XAY


DUNG
CTY TNHH KDTM KT XD TAN DAI
PHAT
CTY TNHH KD VTAI TM HUNG
CUONG
CTY TNHH KD VA DV HA AN

21-B18 NAM THANH CONG,LANG HA, DONGDA, HA


NOI
10, CUM 7 TT CAU DIEN, TU LIEM, HN

3106
3107
3108
3109

A CH

XOM UY BAN XA NGU HIEP HUYEN THANHTRI HA


NOI
P303 K12 TT BACH KHOA P BACH KHOAHBT HA
NOI
SN 33B VAN MIEU-HN

3111

CTY TNHH KD TM VA DV NGUYEN


GIA
CTY TNHH KD TM VA DV MINH
HOANG
CTY TNHH K+K FASHION

3112

CTY TNHH INOX THIEN HA

3113

CTY TNHH INOX THANH DAT

DIEM CONG NGHIEP, NGOC HOA, NGOCGIA,


CHUONG MY, HA TAY
505 GIAI PHONG, HA NOI, VIET NAMHA NOI,
VIETNAM
XOM CONG HOA XA HUU HOA THANH TRIHA NOI

3114

CTY TNHH INOX DUC PHUONG

NGO 559 NHA SO 6 LAC LONG QUANHA NOI

3110

SO 45 TRUNG KINH CAU GIAY HA NOI

3115

CTY TNHH INOX A CHAU

SO 943, NGUYEN TAM TRINH, HOANG MAIHA NOI

3116

3118

CTY TNHH IN VA SX BAO BI


MINH THU
CTY TNHH IN VA QUANG CAO MINH
PHU
CTY TNHH IN TRUONG DAT

3119

CTY TNHH IN NGOC VIET

3120

CTY TNHH ICE VIET NAM

3121

CTY TNHH HUONG LY

SO 166B NGUYEN THAI HOA, KIM MA,


BADINH, HN
SO 3 DUONG GIANG VO P CAT LINH QDONG DA TP
HN
SO 1 NHA 37 DAI HOC BACH KHOA HA NOI VIET
NAM
P304B NHA A15 TT NGHIA TAN P.NGHIATAN CAU
GIAY HA NOI
SO 8, HEM 71/14/3 HOANG VAN THAIKHUONG
TRUNG-TX-HN-VN
165B PHUNG HUNG, QUAN HOANKIEM, HA NOI

3117

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3122

CTY TNHH HUNG GIA

3123

CTY TNHH HT THUAN PHAT

3124

CTY TNHH HOP TAC DLICH QTE HN

3125

CTY TNHH HOP NGUYEN

3126

CTY TNHH HONG HIEP

SO 123 LE DUAN, P. CUA NAM,Q.HOANKIEM,HA


NOI
SO 5 NGUYEN THUONG HIEN NGUYEN DUHAI BA
TRUNG HA NOI VN
PHO MOI, TRAU QUY, GIA LAM, HA NOI

3127

CTY TNHH HONG GIANG

SO 27 L 12 KDTM XALA,HA DONG,HN

3128

CTY TNHH HOC LIEU HA NOI

SO 62/158 TRUONG DINH HAI BA TRUNGHA NOI

3129

CTY TNHH HOANG YEN

381 QUANG TRUNG, HA DONG, HA TAYVIET NAM

3130

CTY TNHH HOANG TUAN BAO

3131

CTY TNHH HOANG NGUYEN

3132

CTY TNHH HOANG GIA DAI PHAT

3133

CTY TNHH HOAN CAU-HUNG YEN

SO 152, TO 29, P.VINH HUNG, Q.HOANGMAI, TP HA


NOI
SO 7, NGO 178, TAY SON, TRUNG LIET,DONG DA, HA
NOI
SO 43 TO 59 PHUONG TRUONG THI TP NAM DINH
TINH NAM DINH
TAN QUANG-VAN LAM-HUNG YENHA NOI

3134

CTY TNHH HOA TRINH GIA

3135
3136

CTY TNHH HOA CHAT VA TB KIM


TRUONG
CTY TNHH HO MINH

3137

CTY TNHH HINH ANH CN KTS

3138

CTY TNHH HIEP XUAN

3139

CTY TNHH HIEN VINH

A CH
SO 150 NGUYEN AN NINH,P DONG TAM,Q.HAI BA
TRUNG,TP HA NOI
SO 111, KHAM THIEN, DONG DA, HA NOIVIET NAM

SO 43 DUONG PHAP VAN PHUONG YEN


SOQUAN HOANG MAI HA NOI VN
SO 40,NGO 85 NGUYEN LUONG BANG, NAMDONG,
DONG DA, HA NOI
86 PHO TRIEU KHUC THANH TRI HA NOI
58 TRAN NHAN TONG, P NGUYEN DUQ HAI BA
TRUNG HN
315 PHUC TAN HOAN KIEM HA NOI
THON MINH KHAI NHU QUYNH VAN LAMHUNG
YEN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3140

CTY TNHH HE THONG DIEN NTT

5 Q13 NGO 126 NGUYEN AN NINH HA NOI

3141

CTY TNHH HCOT VIET NAM

3142

CTY TNHH HC HA NOI

3143

CTY TNHH HBC VN

1- HANG DAU- DONG XUAN-HOAN KIEM- HA NOIVIET NAM


SN 4, NGO 35, XUAN LA, TO 11, CUM 2XUAN LA,
TAY HO. HA NOI
SO 37 TO 26 P.DICH VONG CAU GIAY HANOI

3144

CTY TNHH HANG PHIM NANG MOI

3145

CTY TNHH HAI MINH

3146

CTY TNHH HAI HUNG

SO 66, PHO NGUYEN THAI HOC, DIENBIEN, BA


DINH, HA NOI
SO 100 PHO LINH LANG P. CONG VIQUAN BA DINH
HN
179 KHAM THIEN DONG DA HA NOIHA NOI

3147

CTY TNHH HA TRANG

XOM HOA BINH-XA YEN NGHIA-HA DONG- HA TAY

3148

CTY TNHH HA THINH PHAT

28 NGO 131 HONG HA PHUC XA BA DINHHA NOI

3149

CTY TNHH HA PHU HUNG

3150

CTY TNHH HA NOI XANH

3151

CTY TNHH GT VA TT CUONG PRO

SO 1 NGO 329, CAU GIAY,PHUONG


DICHVONG,QUAN CAU GIAY,HA NOI
26 NGO14 TO 28 DONG QUAN NGHIA DOCAU GIAY
HN
303 CHUNG CU B10 KIM LIEN DONG DAHA NOI

3152

CTY TNHH GPGD TOAN CAU

P 34 TOA NHA 27 LAC TRUNG HA NOI

3153

CTY TNHH GP VA DV AN CHAU

47 HANG CHIEU DONG XUAN HOAN KIEMHA NOI

3154

CTY TNHH GO TRAN HUNG

3155
3156
3157

A CH

SO 45 TO 49 ,PHUONG YEN HOA


,QUANCAU GIAY TP HA NOI
CTY TNHH GNVT DUONG BIEN VA DK SO 115, DANG VAN NGU, PHUONG PHUONGLIEN,
VN
DONG DA, HA NOI
CTY TNHH GN VT NT THAI BINH
SO 15A NGACH 172 NGO 405 NGOC THUYLONG
DUONG
BIEN HA NOI
CTY TNHH GMV VIET NAM
SN12,NGO73 GIANG VAN MINH HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3158

CTY TNHH GIOVANNI VIET NAM

3159
3160
3161

SO 16 NGO 9 TO 85 MINH KHAI MINHKHAI HAI BA


TRUNG HA NOI
CTY TNHH GIONG CAY TRONG HONG THAI PHU MAI DINH SOC SON HA NOI
THANG
CTY TNHH GIOI HANG
XOM CAU TRIEU KHUC TAN TRIEU

3163

CTY TNHH GIAO NHAN VTAI BIEN


VANG
CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI NAM
LONG
CTY TNHH GIAO NHAN VA TM APEC

3164

CTY TNHH GIANG DUY DAT

3165

CTY TNHH GIAI PHAP TONG THE

3162

A CH

8 HANG THAN NGUYEN TRUNG TRUC BADINH HA


NOI
SO 12, 432/20 DOI CAN, CONG VI, HN
SO 102 A6 TT MAI DONG, PHUONG MAIDONG,
Q.HOANG MAI, HA NOI
SO295, GIAI PHONG, PHUONG LIET, TX,HN
C3 NHA 6 CUC TTLL BO CONG AN, DINHCONG,
HOANG MAI HANOI

3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172

3173

CTY TNHH GIAI PHAP MINH THUONG P403, TOA NHA SONG DA, 162A NGUYENTUAN,
THANH XUAN, HN
CTY TNHH GIAI PHAP DAU TU KSO 16 TO HIEN THANH HAI BA TRUNG HANOI VIET
PLEX
NAM
CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHE
30 DOC NGU VINH PHUC BA DINH HA NOIVIET
THONG TIN HALO
NAM
CTY TNHH GIA MANH
NGHIA HAO PHU NGHIA CM HN
CTY TNHH GIA DINH MINH
NGOC
CTY TNHH ESQ

222 NGUYEN NGOC NAI,KHUONG


MAI,THANH XUAN, HA NOI
P408 NHA B1 TAP THE THANH CONG P.THANH
CONG, Q BA DINH, HN
CTY TNHH DVVT VA PHAT TRIEN TM 14C, TT NHA MAY THUOC LA THANG
39
LONGTHUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI
CTY TNHH DVU TMDT VA PT YEN
TRANG

SO 57, PHO NGUYEN LUONG BANG,


PHUONG NAM DONG, QUAN DONG DA, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3174

CTY TNHH DVU KTHUAT TND

SO 8, NGO 9, PHO HOANG NGOC PHACHPHUONG


LANG HA, QUAN DDA, TP
HA NOI

3175

CTY TNHH DVU & TM SON LAN

3176

CTY TNHH DVTM TH VIET ANH

SO121 DUONG NGUYEN AN NINH- P.TUONGMAIQ.HOANG MAI-HN


CHO KIM XUAN NON DONG ANH HA NOI

3177

6 NGACH 117/51 NGUYEN SON LONG BIENHA NOI

3182

CTY TNHH DVDL VA TM SAO


PHUONG BAC
CTY TNHH DV VT-DL VA TM DOAN
KET
CTY TNHH DV VIEN THONG LAC
VIET
CTY TNHH DV VAN TAI VA TM
DUC LONG
CTY TNHH DV VAN TAI THAN TOC
VIET
CTY TNHH DV VA TM THIEN MY

3183

CTY TNHH DV VA TM NGOC YEN

3184

CTY TNHH DV VA TM LE MINH

SO 279 PHO MINH KHAI, PHUONG VINHTUY, HBT,


HN
166 TRIEU VIET VUONG, HANOI

3185

CTY TNHH DV VA TB Y TE PHU MY


HA
CTY TNHH DV VA GIAI TRI NAM
HONG
CTY TNHH DV TV GD VA DT ETC.

3178
3179
3180
3181

3186
3187
3188
3189
3190

A CH

SN 27, NGO 238, DUONG AU CO, QUANGAN, TAY


HO, HA NOI
THON DONG,XUAN DINH,TU LIEM,HA NOI
SO9,NGO 29 NGUYEN CHI THANH
,P.NGOCKHANH ,BA DINH , HA NOI
28 NGO 1 DUONG PHAM VAN DONG, P.MAIDICH,
Q.CAU GIAY, HA NOI
109 C4 TT TRUNG TU DONG DA HN

18/262 KHUONGDINH THANH XUAN HA NOITX HA


NOI
15 LO 11A TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI

SO100 NGACH 95/8 CHUA BOC- PHUONGTRUNG


LIET-DONG DA -HANOI.
CTY TNHH DV TM VAN TRUNG
SO 495(TO 18 CUM 2) AU CO - NHATTAN - TAY HO HN
CTY TNHH DV TM VA XD QUOC
SO 372 DUONG NGUYEN TRAI XA TRUNGVAN
DUNG
HUYEN TU LIEM HN
CTY TNHH DV TM VA SX THUY NAM SO 1013 DUONG DE LA THANH P. NGOCKHANH BA
DINH HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3191

CTY TNHH DV TM VA DT HUNG


DUONG
CTY TNHH DV TM VA DAU TU TUAN
DAT
CTY TNHH DV TM LE BAO LONG

SO 19 NGACH 2 NGO 40 PHO TA QUANGBUU P.


BACH KHOA HN
SO 517 KIM MA NGOC KHANH BA DINHHA NOI

3197

17 NGO 374 (TO 33, CUM 4), DUONG AUCO , NHAT


TAN, TAY HO, HN
CTY TNHH DV TM DT VA PTCN DONG 8/ A4 LY NAM DE HANG MA HK HN
TIEN
CTY TNHH DV TM DIEN NUOC ANH SO 5-H2 TAP THE NGUYEN CONG TRU,HAI BA
QUAN
TRUNG, HA NOI
CTY TNHH DV QTE HOANG SON
165 MAI HAC DE, PHUONG LE DAI HANHQ.HAI BA
TRUNG HA NOI
CTY TNHH DV PT THI TRUONG A.A.A 171(SO CU 4/175) DOI CAN, BA DINHHA NOI

3198

CTY TNHH DV NGAN HA

SO 3, NGO 236, DUONG AU CO, PHUONGQUANG


AN, Q.TAY HO, TP HA NOI

3199

CTY TNHH DV LONG HAI

46 TRAN QUANG DIEU DONG DA HN

3200

SO 56 NGO 46 NGOC HA PHUONG DOI CANQUAN


BA DINH HA NOI
THON PHU MA XA PHU LINH HUYEN SOCSON HN

3205

CTY TNHH DV DL VA TM QUANG


HUY
CTY TNHH DV DAU TU VA XAY DUNG
HN
CTY TNHH DV DAU TU VA PT TM
VEGA
CTY TNHH DV DAU TU TM QUANG
MINH
CTY TNHH DV CN THONG TIN SONG
CAI
CTY TNHH DV BAO VE MINH DUC

3206

CTY TNHH DUOC PHAM SONG HONG SO148 NGOC KHANH, GIANG VO, BA DINHHA NOI

3207

CTY TNHH DUOC PHAM ICH NHAN

3192
3193
3194
3195
3196

3201
3202
3203
3204

A CH

SO 4 LO1D, TRUNG YEN 11C, TRUNG HOACAU GIAY


HANOI
99-PHAM HUNG-TU LIEM-THANH PHO HANOI
TO 55 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI VIET NAM
12-NGACH 45/10-NGO 45-NGUYEN HONG- HN

45A TO HIEU CAU GIAY HA NOI VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3208

CTY TNHH DUOC PHAM HUU NGHI

3209

CTY TNHH DUOC PHAM HA DONG

2 NGO 155/116 TRUONG CHINH THANHXUAN HA


NOI
SO 68 TO 3 VAN QUAN VAN MO HA DONGHA TAY

3210

CTY TNHH DUNG CU AN MI

NHA 6E TT TC2 XUAN DINH TU LIEM HN

3211

CTY TNHH DUC THAO

3212

CTY TNHH DUC LOC THO

3213

CTY TNHH DUC HUNG

THON AN TRAI XA VAN CANH HUYEN HOAIDUC


HA TAY
73 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOA, CAUGIAY, HA
NOI
P710- CT4CX2- LINH DAM, HOANG LIETHOANG
MAI, HA NOI

A CH

3214

CTY TNHH DUC HIEU

TRUONG YEN, CHUONG MY, HA NOIVIET NAM

3215

CTY TNHH DU LIEU KIEN TRUC SU

19 LIEU GIAI -BA DINH -HA NOI

3216

CTY TNHH DU LICH VA TM NGOC


BANH
CTY TNHH DU LICH VA TM G.A.L.A

THON DIEN XA QUANG TIEN SOC SON HN

3217
3218

P403 TTCTY CONG TRINH GIAO THONG116THANH


XUAN NAM HA NOI
34 NAM NGU-CUA NAM-HN

3219

CTY TNHH DU LICH VA DV DAI


DUONG
CTY TNHH DU LICH TUAN LINH

3220

CTY TNHH DU LICH TM

3221

CTY TNHH DU LICH QUANG QUYEN

PHONG 3 TANG 3 NHA A4 TT 8/3 QUYNHMAI HAI BA


TRUNG HA NOI
181 CHUA LANG LANG THUONG DONG
DAHA NOI
THI TRAN PHUNG, DAN PHUONG, HA TAY

3222

CTY TNHH DU LICH PHAT LOC

26 NHA CHUNG, HANG TRONG, HOAN KIEMHA NOI

3223

CTY TNHH DU LICH HOANG KIM

107 A3 TT 8/3 P.Q.MAI, Q.HBT,HN

3224

CTY TNHH DU LICH FUJI

3225

CTY TNHH DU LICH DAI PHAT

P110 TT TRUONG MUA VIET NAM TO 26MAI DICH


QUAN CAU GIAY HN VN
536 DG TRUONG DINH,P.TAN MAI,QHOANG
MAI,HN,VN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3226

CTY TNHH DTXD VA TM THAI AN

A CH

3230

SO 36 NGO 7 DUONG CHIEN THANG VANQUAN HA


DONG HN
CTY TNHH DTXD VA TM CONG LINH SO NHA 17-PHO NGHI TAM-PHUONG YENPHUQUAN TAY HO-HA NOI
CTY TNHH DTXD VA PTCN HUNG
P403-C1 P. QUYNH MAI,Q.HAI BA TRUNGHA NOI
PHAT
CTY TNHH DTXD TM ANH PHUONG SO 38 NGO 337 CAU GIAY DICH VONGCAU GIAY HN
&2D
CTY TNHH DTU-SX AN PHU
SO 1/15 NGO 167 TAY SON DONG DAHA NOI

3231

CTY TNHH DTU&XD QUOC KHANH

3232

CTY TNHH DTU& PT HT TT DN

3233

3236

CTY TNHH DTU XD VA DV ANH


NGHIA
CTY TNHH DTU XD TM TAN THANH
AN
CTY TNHH DTU VIEN THONG TUNG
HOP
CTY TNHH DTU VA XD VIET NAM

3237

CTY TNHH DTU VA XD HOANG KIM

3238

CTY TNHH DTU VA PTRIEN TT


MIEN BAC
CTY TNHH DTU VA PT TM LAN
HUONG
CTY TNHH DTU VA PT THANH
VUONG

3227
3228
3229

3234
3235

3239
3240

18 NGO TAT TO,DONG DA HNDICTRICT HA NOI,


VIET NAM
SO 16 NGO 11 TO 82 DUONG 82 - KHUONGTRUNGTHANH XUAN - HN
302 B3 TT NGHIA TAN CAU GIAY HA NOIVIET NAM
DUONG 3 XA TIEN DUOC HUYEN SOC SONHN
SO 6 NGO 850 DUONG LANG LANG THUONGDONG
DA HA NOI
44A SON TAY,P.DIEN BIEN,Q.BA DINH,HA NOI
SO NHA 12, NGO 83, DUONG NGOC HOI,P. HOANG
LIET, Q.DONG DA, HN
P104-D8,KHU TT VINH
HO,P.THINHQUANG,Q.DONG DA,HA NOI
SO 68 TO 36 P.VINH TUY,HAI BA TRUNG,HA NOI
379 NGOC HOI VAN DIEN THANH TRI HN

3241

CTY TNHH DTU TM VIET THANH

3242

CTY TNHH DTU TM QUYNH TRANG

P 301 A1, PHAM NGOC THACH, PHUONGLIEN,DONG


DA,HN
74 NGO GIA TU DUC GIANG LONG BIENHA NOI

3243

CTY TNHH DTU TM &DVU HTB

163 NGUYEN DUC CANH HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3244

CTY TNHH DTU SX TM VIET LONG

3245
3246

CTY TNHH DTU SX DVU TMQT QUAN 219 TO 40 DUONG KHUONG TRUNG MOITHANH
THU
XUAN HN
CTY TNHH DTTM VA DV VIET A
TANG 3 54/115 HONG HA PHUC XA BADINH HA NOI

3247

CTY TNHH DT-TM &DV LAM ANH

NHA A27 KHU DO THI TRUNG HOA NHANCHINH ,


QUAN CAU GIAY, HA NOIVV

3248

CTY TNHH DT-SX VA TM HOANG


DUONG
CTY TNHH DTSX & TM PHUONG
DONG
CTY TNHH DTPT GPCN GIA
VIET
CTY TNHH DTPT CONG NGHE TAN
VIET
CTY TNHH DT&TM TONG HOP
THANH CONG
CTY TNHH DT XNK CHU GIA

307 NGO XUAN QUANG, TRAU QUY, GIALAM HA


NOI
SO 16 CUM 8 TO 51D.AN DUONG VUONG,PPHU
THUONG TAY HO HN
27 NGOC LAM LONG BIEN HA NOI

SO 6C-1/29/1-NHAN HOA-NHAN CHINH- THANH


XUAN-HA NOI
26/104 DUC GIANG, DUC GIANG, LONGBIEN, HN

3258

CTY TNHH DT XL VA TM NAM


CUONG
CTY TNHH DT XD VA TM TIN DAI
PHAT
CTY TNHH DT XD - TM VA DL BAC
NAM
CTY TNHH DT XAY LAP VA TM HOA
HA
CTY TNHH DT VA XD TAN VIEN SON

3259

CTY TNHH DT VA TV QL FACO VN

3260

CTY TNHH DT VA TM THUAN PHAT

32/310/88 NGUYEN VAN CU LONG BIENHA NOI


VIETNAM
51 NGO 376/12 DUONG BUOI HA NOI

3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257

A CH
SO 104 HOANG CAU, O CHO DUA HN

SO 32 NGO CHO KHAM THIEN KHAM THIENDONG


DA HA NOI VIET NAM
SO 132 HA DINH, THANH XUAN TRUNGTHANH
XUAN, HA NOI
122 HANG BUOM HOAN KIEM HA NOI VIETNAM

SO 140 NGO 15 DUONG AN DUONG VUONGPHU


THUONG TAY HO HN
SO 22 VAN LOC, XUAN CANH, DONG ANH,HA NOI
159- NGUYEN NGOC NAI-THANH XUAN-HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3261

CTY TNHH DT VA TM TAN KHANH

3262

CTY TNHH DT VA SX VAN LY

SN 14 NGO 1 XOM THAP THON TRUNG XUAN DINH


TU LIEM HA NOI
31 NGUYEN SIEU HANG BUOM HOAN KIEMHA NOI

3263

CTY TNHH DT VA PT TM DIEN TU

SO 26 DANG DUNG QUAN THANH BD HN

A CH

3264

CTY TNHH DT VA PT O TO HA NOI

3265

CTY TNHH DT VA PT HIEN ANH

3266

CTY TNHH DT VA PT DV VT HOANG


GIA
CTY TNHH DT VA PT CN IN HA NOI

3267

SO 16, DUONG PHAM HUNG, XA MY DINHHUYEN


TU LIEM, HA NOI
31 NGUYEN THUONG HIEN HBT HA NOIVIET NAM
P 503 D3 NAM DONG, DONG DA, HA NOI

3274

KIOT CTY LEN HA DONG DUONG 430 VANPHUC HA


DONG HN
CTY TNHH DT TV VA DAU TU AFTC
PHONG 1807 TOA NHA THANH CONG 57LANG HA
THANH CONG BA DINHHN
CTY TNHH DT TM VA VT MINH
SO 21 NGO 408/54 NGO GIA TU DUCGIANG LONG
THANH
BIEN HA NOI VIET NAM
CTY TNHH DT TM VA SX AN VIET
KHU GA TO 11 THI TRAN VAN DIENHUYEN THANH
TRI HA NOI
CTY TNHH DT TM VA DV PHUC LOC 37 TT BO TONG THAM MUU PHUC DONGLONG
BIEN HA NOI VIET NAM
CTY TNHH DT TM VA DICH VU TUAN SO 4 NGO 71 PHO NGUYEN LUONG BANGNAM
HAI
DONG DONG DA HA NOI
CTY TNHH DT TC ANH DUC
SO2,NGACH 196/26 NGO196 D.CGIAY TO30
P.QUAN HOA Q.CAU GIAYHN
CTY TNHH DT CN DONG NAM A
VIET NAM

3275

CTY TNHH DT BDS VA XD VIET NAM SO 45-NGUY NHU KON TUM-THANH XUANHA NOI

3276

CTY TNHH DP THACOPHAR

P1/210 HOANG QUOC VIET CONHUE TL HN

3277

CTY TNHH DP KIM HOANG AN.

HANH LAC-THI TRAN NHU QUYNH- HUNGYEN

3278

CTY TNHH DP BINH AN

SO 7 NGO 37 LE THANH NGHI,BACH KHOAHA


NOI,VIET NAM

3268
3269
3270
3271
3272
3273

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3279

CTY TNHH DONG THANH

3280

CTY TNHH DONG PHU

B6,LO 20, DINH CONG, HOANGMAI, HA NOI, VIET


NAM
THON PHU DIEN XA PHU DIEN TU LIEM HA NOI

3281

CTY TNHH DONG NAM DUOC THANH


THAO
CTY TNHH DONG NAM DUOC HOA
LINH
CTY TNHH DONG HA

SO 9 NGACH189/98 NGUYEN NGOC VUTRUNG HOA


CAU GIAY HA NOI
TO 30 PHUNG CHI KIEN NGHIA DO CAUGIAY HA
NOI VIET NAM
THI TRAN LIEN QUAN, THACH THAT, HATAY

3282
3283
3284

A CH

3286

CTY TNHH DONG CO QUOC TE NHAT SO 21 TO 45 PHUONG PHUONG LIET QUANTHANH


VIET
XUAN HA NOI
CTY TNHH DOAN PHAT VN
23 NGO 106 CAU GIAY TO 12 QUAN HOAHA NOI
VIET NAM
CTY TNHH DOAN GIA MINH
SO8 NGO 31PHUONG LIET THANH XUAN HN

3287

CTY TNHH DO NAM

3288

CTY TNHH DLICH VA TMAI THUAN


AN
CTY TNHH DL XUYEN A

3285

3289
3290

CTY TNHH DL VA VAN TAI AN TAM


VIET

301 A2 229 PHO VONG DONG TAM HAIBA TRUNG


HA NOI VIET NAM
23 NGO TRAM,P.HANG BONG,Q.HOAN KIEM,HA
NOI
9/121 LE THANH NGHI DONG TAM HAI BATRUNG
HA NOI
P 604 NHA H2 KHU DO THI VIET HUNG,GIANG BIEN,
LB, HN

3291
3292
3293
3294
3295
3296

CTY TNHH DL VA TM H&V

42 HANG BE HANG BAC HOAN KIEM


HANOI VIET NAM
CTY TNHH DL VA TM BON MUA
4A HANG BUT, PHUONG HANG BO, QUANHOAN
KIEM HA NOI
CTY TNHH DL VA DV ANH SANG NEN 25 AU TRIEU HANG TRONG HOAN KIEM HN
CTY TNHH DL TRUYEN THONG VIET P110, A5, TT KHUONG THUONG, P.TRUNGTU, DONG
DA, HA NOI
CTY TNHH DL TM TONG HOP TRANG SO 104 C13 MAI DONG , PHUONG MAIDONG,
AN
HOANG MAI ,HN
CTY TNHH DL TM MINH HOAN
SO 2 DUONG 15 PHUC XA BA DINH HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3297

CTY TNHH DL LAC DA

459 TRAN KHAT CHAN HAI BA TRUNGHA NOI

3298

CTY TNHH DINH PHU

3299

TO 13 THI TRAN XUAN TRUONG, HUYENXUAN


TRUONG, TINH NAM DINH
3/256 TRUONG DINH, TAN MAI, HOANGMAI, HA NOI

CTY TNHH DINH DUONG NN VIET


NAM
CTY TNHH DIEN-TU DONG HOA MO SO 5 NGO 158 GIAP BAT, HOANG MAI,HA NOI
DTM
CTY TNHH DIEN TU Y TE HOANG GIA P216,NHA C6A,TT QUYNH MAI,QUYNH MAIHBT,HA
NOI
CTY TNHH DIEN TU DIEN LANH GIA SN 39, KIM MA, BA DINH, HN
BAO
CTY TNHH DIEN NUOC QUANG
SO617 D.NGUYEN TRAI TO42 P.TXNAM Q.THANH
HUNG
XUAN TP HN
CTY TNHH DIEN AN
14 NGO 535 PHO KIM MA P.NGOC KHANHHA NOI

3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307

3308
3309
3310
3311
3312
3313

A CH

CTY TNHH DICH VU VAN TAI DUC


131 HA HUY TAP YEN VIEN GIA LAMHA NOI
HAI
CTY TNHH DICH VU VA TMAI TOAN TO 09 PHUONG VE AN TP BAC NINH TINHBAC NINH
CAU
CTY TNHH DICH VU VA TM BAO NHI SO 9 NGO 21, PHO QUOC TU GIAM,
VANCHUONG, DONG DA, HA NOI, VIET NAM
CTY TNHH DICH VU VA GT QUANG
ANH
CTY TNHH DICH VU TM TONG HOP

SO 8 HANG BUOM HOAN KIEM HA NOIVIET NAM

652 NGUYEN VAN CU GIA THUY LONGBIEN TP HA


NOI
CTY TNHH DICH VU TM THANH
PHONG 204 B21 TT KIM LIEN P KIM LIEN Q DONG
TUNG
DA HN VN
CTY TNHH DICH VU QUANG CAO HA 34 HO TUNG MAU MAI DICH CAU GIAY HANOI
VI
VIET NAM
CTY TNHH DICH VU PHU SI
71/52 QUAN NHAN-34 TRUNG HOA- CAUGIAY HA
NOI
CTY TNHH DICH VU KY THUAT AN
6/125, BUI XUONG TRACH, KHUONG DINHTHANH
TIN
XUAN, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

100%
6241

A CH

3314

3320

CTY TNHH DICH VU KHOA HOC


CONG NGEHUNG VUONG
CTY TNHH DICH VU DU LICH VA XD
HTDA
CTY TNHH DICH VU DU LICH DAT
VIET
CTY TNHH DICH THUAT DT VA DL HA
NOI
CTY TNHH DICH THUAT & DV VP VAN
VU
CTY TNHH DIA CHINH NHA DAT HA
NOI
CTY TNHH DIA CAU XANH

3321

CTY TNHH DEFA HAI BINH

3322

CTY TNHH DE CAN IN VA TM HUNG


THINH
CTY TNHH DAU TU XD VA TM 268

3315
3316
3317
3318
3319

3323

XOM 6B XA CO NHUE HUYEN TU LIEMHA NOI


14 NGO 228 LE TRONG TAN KHUONG MAITHANH
XUAN HA NOI
SO 215 QUOC BAO, TT VAN DIEN, THANHTRI, HA
NOI
36 NGUY NHU TUM, NHAN CHINH, THANHXUAN,
HA NOI
48 A, PHO LY THUONG KIET,PHUONGTRAN HUNG
DAO, QUAN HOAN KIEM, HN
SO 5 NGO 17 TO 7 YEN HOA CAU GIAYHA NOI
49 HANG CHUOI PHAM DINH HO HAI BATRUNG HA
NOI
21/16 HUYNH THUC KHANG LANG HADONG DA HA
NOI
SO 51 NGACH 129 NGO XA DAN II NAMDONG
DONG DA HN
SO 7 NGO 14, LE LOI, NGUYEN TRAI,HA DONG, HA
NOI
P117, B1 TAP THE THANH XUAN BAC
PHUONG THANH XUAN BAC Q. THANH XUAN HN

3324

CTY TNHH DAU TU VA XD THANH


SON

3325

CTY TNHH DAU TU VA XD THANH


NHA A3-TO 84-HOANG CAU-O CHO DUA- HN
LONG
CTY TNHH DAU TU VA TM VIET PHAT 16/122 DUONG LANG-THINH QUANG- DONGDA -HA
NOI VIET NAM
CTY TNHH DAU TU VA TM HOA NAM SO 2, THO NHUOM, HOAN KIEM, HA NOI

3326
3327
3328
3329

3330

CTY TNHH DAU TU VA THUONG MAI


TRUNGDUC
CTY TNHH DAU TU VA PHAT
TRIEN CONG NGHE VINH QUANG

SO 19/548/15 PHO NGUYEN VAN CUPHUONG GIA


THUY LONG BIEN HN
SO 3A/105 NGUYEN CONG HOAN NGOCKHANH BA
DINH HANOI

CTY TNHH DAU TU TRUONG LAM

304A, TO 7 NGOC LAM, BO DE, LONGBIEN, HA NOI,


VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

3331

3333

CTY TNHH DAU TU TM-DV TAN


HOANGMINH
CTY TNHH DAU TU TM VA DICH VU
QHQ
CTY TNHH DAU TU TM NGOC SON

3334

CTY TNHH DAU TU TM GLOMAX

3332

3335

3336
3337
3338

100%
6241

A CH
THANH DONG TRUONG LAM VIET HUNGLONG
BIEN HA NOI VIET NAM
194 PHAM VAN DONG CAU HA NOI
52, KIM MA, BA DINH, HA NOI, VIETNAM

86 PHO SON TAY-PHUONG KIM MA-Q BA DINH -TP


HA NOI
CTY TNHH DAU TU THUONG MAI VA TO 2-CUM 5-KHUONG DINH-THANH XUAN- HA NOI
QUANGCAO HA NOI
TNT
CTY TNHH DAU TU THUONG MAI VA 47B NGACH 124/22 AU CO TU LIENTAY HO- HN
DICH VU KIMOANH.
CTY TNHH DAU TU THUONG
DUONG CAO LO-XA UY NO-DONG ANH-HN
MAI T&L
CTY TNHH DAU TU THUONG MAI DAI P3TANG1 NHA B10/22 DUONG LANG HADONG DA
NGAN
HA NOI

3339
3340
3341

3342

CTY TNHH DAU TU THUONG MAI AW PHONG 601B, SO 181 NGUYEN LUONGBANG DONG
DA HA NOI
CTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN TM SO30 NGO93 HOANG VAN THAI- KHUONGTRUNGKIT
THANH XUAN-HN
CTY TNHH DAU TU PHAT
SO 1C, TO23, KHUONG THUONG, DONGDA, HA NOI,
TRIEN SAN XUAT VA THUONG MAI
VIET NAM
DONG A

3344

CTY TNHH DAU TU KY THUAT


4D
CTY TNHH DAU TU DICH VU HOANG
GIA
CTY TNHH DAU TU - TM LE QUANG

3345

CTY TNHH DAU KHI GIA DINH

3346

CTY TNHH DANG THANH

3347

CTY TNHH DAI PHU LOC

3343

90 CU CHINH LAN KHUONG MAI


THANHXUAN HA NOI
22 HANG CHUOI HAI BA TRUNG HA NOIHAI BA
TRUNG HA NOI
SO 92 NGO 72 TO 40B THUONG DINHTHANH XUAN
HA NOI
LUU XA QUAT DONG THUONG TIN HA TAY
LO B44 TRUNG HOA NHAN CHINH- P.TRUNGHOACAU GIAY-HA NOI
SO 47 QL2 PHU LO SOC SON HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

3348

CTY TNHH DAI LUC MINH QUANG

3349

CTY TNHH DAI LUC

3350

3353

CTY TNHH D.VU THUONG MAI


HUONG THAO
CTY TNHH D.TU VA P.TRIEN SON
TRANG
CTY TNHH D.TU DIEN LANH PHU MY
AN
CTY TNHH D VA G VIET NAM

3354

CTY TNHH CVIK

3355

CTY TNHH CUONG VA THINH

3351
3352

100%
6241

A CH
SO 5 NGACH 279/23 HOANG MAI,P HOANGVAN
THU,Q HOANG MAI, HN
TANG 3 TOA NHA VIETTRONIC 56NGUYENCHI
THANH HN
SO 140 KIM MA, P. KIM MA, Q. BADINH, TP HA NOI
SO 88 TO 3 PHUONG DINH CONG QUANHOANG MAI
HA NOI VIET NAM
SO 4 DAY M3- TT6, BAC LINH DAM,P DAI KIM, Q.
HOANG MAI. HA NOI
SO 3B QUOC TU GIAM VAN CHUONGDONG DA HA
NOI
SO 21, TO 14 PHUC DONG, LONG BIENHN

3356

1A/109/559 P.DONG KIM NGUU P.VINHTUY Q.HAI BA


TRUNG HA NOI VIET NAM
CTY TNHH CT TBI BEP MALAYSIA VN 41 KHU A DAU GIA MY DINH TU LIEM HN

3357

CTY TNHH CQAIE VIET NAM

3358

CTY TNHH CONG NGHIEP TRI CUONG 25 NGO 260/28 CAU GIAY HA NOI VIETNAM

3359

CTY TNHH CONG NGHIEP TM DUC


THANH
CTY TNHH CONG NGHIEP TIN
VIET
CTY TNHH CONG NGHIEP THAI BINH
DUONG
CTY TNHH CONG NGHIEP DANKO

5A, P.TRUNG KINH,P.TRUNG HOA,Q.CAUGIAY, HA


NOI
61 NGO GIENG, PHO DONG CAC, PHUONGO
CHO DUA, DONG DA, HA NOI
44H KHU CONG NGHIEP QUANG MINH, THITRAN
CHI DONG, ME LINH HN
TO 26 THUONG THANH LONG BIEN HA NOI

CTY TNHH CONG NGHE VE SINH


MOITRUONG HA NOI
CTY TNHH CONG NGHE VAT LIEU
XAY DUNGPHUONG BAC
CTY TNHH CONG NGHE VA TM LAM
SON

SO3,NGACH 378/51,NGO 378 THUY


KHUEP.BUOI,Q.TAY HO, TP HANOI
15A HAN THUYEN, HAI BA TRUNG, HANOI

3360
3361
3362
3363
3364
3365

TANG 3 NHA SO 24 NGUYEN HONG, LANGHA HN

65B TRAN QUOC TOAN, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3366

CTY TNHH CONG NGHE TSBK

3367

CTY TNHH CONG NGHE THIEN


HOANG
CTY TNHH CONG NGHE MOI HOA
BINH
CTY TNHH CONG NGHE MGM

3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380

A CH

CTY TNHH CONG NGHE LAM SACH


HOANG GIA.
CTY TNHH CONG NGHE DUONG
QUANG
CTY TNHH CONG NGHE DONG DO
CTY TNHH CONG NGHE DIEN- DIEN
TU.
CTY TNHH CONG NGHE DIEN TU
VIEN THONG E.T.C
CTY TNHH CONG NGHE DI DONG
CTY TNHH CONG NGHE DELTA VIET
NAM
CTY TNHH CO KHI XD VA TM HUNG
ANH
CTY TNHH CO KHI XAY DUNG
THUONG MAIANH QUANG
CTY TNHH CO KHI VIET HA

SO 16/144 PHO QUAN NHAN, THANH XUANTP HA


NOI
9B/4411 PHAN DINH GIOT-THANH XUAN- HA NOI
SO 162 TO 6 PHUONG KHUONG THUONGDONG DA
HN
SO 42 TO 23 PHUONG PHUONG LIEN QUANDONG
DA HN
SO 17A TA QUANG BUU BACH KHOA HN
214 BA TRIEU, P. LE DAI HANH, Q. HAI BA TRUNG,
TP HA NOI
SO 15B9, DAM TRAU, BACH DANG, Q.HAIBA
TRUNG, HA NOI
P23.1 TOA NHA VIMECO LO E9 TRUNG HOA CAY
GIAY HA NOI
SO 8, DAY A1, DAM TRAU, P.BACH DANGQ.HAI BA
TRUNG, TP HA NOI
245 TON DUC THANG P.HANG BOT DONGDA HA
NOI
TO 14 PHUONG TRAN PHU QUAN HOANG MAI HA
NOI
THACH LOI THANH XUAN SOC SON HA NOI
SO 39 NGO 263 TO 50,P.THANH
XUANTRUNG,THANH XUAN HA NOI
KHU D KCN PHO NOI A-VAN LAM-HUNG YEN

3381

CTY TNHH CO KHI VA XNK THAI LAN SO 8, NGO 12, DUONG KIM GIANG, PKIM GIANG, Q
THANH XUAN, HA NOI
CTY TNHH CO KHI SON THIN
E20 KTT K95 PHUC XA BA DINH HA NOI

3382

CTY TNHH CO KHI O TO HN

25 LE VAN THIEM-THANH XUAN-HA NOI

3383

CTY TNHH CO KHI MAY GIA LONG

29 TO 19 SAI DONG LONG BIEN HA NOIVIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3384

CTY TNHH CO KHI LAM NGHIEP


NGOC LAM
CTY TNHH CO KHI CHINH XAC NGOC
AN
CTY TNHH CO DIEN VA XD NAM
DUONG
CTY TNHH CO DIEN D & L

3385
3386
3387
3388
3389

CTY TNHH CNGHE XANH THANH


CHAU
CTY TNHH CN VIET HOA

A CH
11A NGACH 443/116 NGUYEN TRAI HADINH THANH
XUAN HA NOI
NHAN MY MY DINH TU LIEM HN
SO34 TO41 PHUONG THINH LIET QUANHOANG MAI
TPHN
SN 54 NGACH 34/238 P.VINH TUY P.VINH TUY Q.HAI
BA TRUNG HANOI
SO 106, TO 9A, P.THANH LUONG, Q.HAIBA
TRUNG,HA NOI
254 LINH NAM HOANG MAI HA NOI

3390

3392

CTY TNHH CN VIEN THONG BINH


MINH
CTY TNHH CN VI SINH & MT BACH
DUONG
CTY TNHH CN VA XD VN

3393

CTY TNHH CN VA TT BUI GIA

3394

CTY TNHH CN VA TRUYEN THONG


VN
CTY TNHH CN TM MINH ANH

3391

3395
3396

3398

CTY TNHH CN THANH BINH


HITACOM
CTY TNHH CN SAN XUAT MINH
CHAU
CTY TNHH CN M VA H

3399

CTY TNHH CN DO LUONG

3400

CTY TNHH CN CO DIEN TU NHAT


LONG
CTY TNHH CK XD VA TM AN PHAT

3397

3401

385 PHO VONG, DONG TAM,HBT,HA NOI


72 NGO 218 LAC LONG QUAN TAY HO HANOI VIET
NAM
193 HONG MAI QUYNH LOI HAI BA TRUNGHA NOI
VIET NAM
P307 CHUNG CU 46 NGO 230 LAC TRUNGP.THANH
LUONG HBT HA NOI
SO 10 NGO 106 DUONG HOANG QUOCVIET CAU
GIAY HN
48/91 NGUYEN CHI THANH, LANG HA,DONG DA,
HA NOI
109,NGO 53,DUC GIANG-LONG BIENHNHANOI, VIETNAM
4HEM 2/54/164 VUONG THAN VU KHUONGTRUNG
THANH XUAN HA NOI
37LE VAN HUU HAI BA TRUNG HA NOIVIET NAM
18 HOANG VAN THAI KHUONG MAI THANHXUAN
HA NOI
P 1406 TOA NHA 198 NGUYEN TUAN P.NHAN CHINH
Q. THANH XUAN HN
273 NGO 35 PHO KHUONG HA, KHUONGDINH,
THANH XUAN, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3402
3403

CTY TNHH CK VA TU DONG HOA


CNGHIEP
CTY TNHH CHU LAI

SO NHA 7H NGACH 12/93 NGO190 NGUYENTRAI


THANH XUAN HA NOI
684 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HA NOIVIET NAM

3404

CTY TNHH CHE THAI HOA

3405

CTY TNHH CHE TAO TB CONG


NGHIEP
CTY TNHH CHE HOANG MAI

DUONG QUOC LO2, XA PHU LO, HUYENSOC SON,


HN
SO 20 NGO 95 PHO KIM MA,PHUONG KIMMA,QUAN
BA DINH,HA NOI
TO 5, DAI TU, DAI KIM, HOANG MAI,HN

3406
3407

A CH

3408

CTY TNHH CHE BIEN LAM SAN XK


D.ANH
CTY TNHH CAC BAN VA TOI

P205 NHA D1 TO 34 TT DONG ANH HN

3409

CTY TNHH C/U DV VT THANG LONG

3410

CTY TNHH BONG LUA VANG - DTTC

3411

CTY TNHH BO DO SO 1

3412

CTY TNHH BINH AN

TANG 3, SO 29, MAC THI BUOI, VINHTUY, HAI BA


TRUNG, HN,VN
6 HANG TRE LY THAI TO HOAN KIEM HANOI VIET
NAM
SO 17/83 NGUYEN KHANG YEN HOA CAUGIAY HA
NOI
SO NHA 9, NGO 379,PHO DOI CAN,PHUONG LIEU
GIAI, Q. BA DINH, HN
PHUNG CHAU, CHUONG MY, HA TAYVIET NAM

3413

CTY TNHH BIEN DONG

SN 501 LE HOAN P.NGOC TRAO TP. THANH HOA

3414

CTY TNHH BETONI DT VA PT.

75 DUONG TUU LIET VAN DIEN HN

3415

CTY TNHH BDS EZ VIET NAM

18/25 TRAN DUY HUNG CAU GIAY HA NOI

3416

CTY TNHH BAT DONG SAN TRI TUE


VIET

SO 532A DUONG LANG LANG HA DONG DAHA NOI

3417

CTY TNHH BAO MINH

3418

CTY TNHH BAO BI VA IN NAM MINH

3419

CTY TNHH BACH TUNG DIEP

THON THI TRUNG XA DINH DU VAN LAMHUNG


YEN
151 NGHI TAM- TAY HO- HN
P1-4 A4 LANG QUOC TE THANG LONGDICH VONG
CAU GIAY HA NOI VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3420

CTY TNHH B.L.I..T.Z VIET NAM

3421

CTY TNHH B & M

3422

CTY TNHH AUST-VIET

3423

CTY TNHH ANH TUAN

3424

CTY TNHH ANH SANG VANG

3425

CTY TNHH ANH MUOI

3426

CTY TNHH ANH HUNG

3427

CTY TNHH ANH CUONG

THON TRUNG XA LIEN TRUNG HUYEN


DANPHUONG TINH HA TAY
P 816 CT8B VAN QUAN YEN PHUC HADONG HA NOI

3428

CTY TNHH AN VIET

MINH KHAI LA PHU HOAI DUC HA NOI

3429

CTY TNHH AN QUOC THAI

25 NGO 173 DUONG HOANG HOA THAM HN

3430

CTY TNHH AN HANH

101 THAI HA TRUNG LIET DONG DAHA NOI

3431

CTY TNHH AN BA HA NOI

3432

CTY TNHH AMITA BAO MINH

3433

CTY TNHH ALUMAX VIET NAM

33A TRAN HUNG DAO PHAN CHU TRINHHOAN


KIEM HA NOI VIET NAM
SO 12 NGACH 163/25 NGUYEN VAN
CUNGOC LAM LONG BIEN HA NOI
P413 KHU TT QUYNH MAI HBT HA NOI

3434

CTY TNHH A.D.D VIET NAM

3435

CTY TNHH A RE CA

P1309 TANG 13, B3D NAM TRUNG YEN,YEN HOA,


CAU GIAY, HA NOI
SO 12, NGOC HA, BA DINH, HA NOI

3436

CTY TNHH 9 BIT

P502-NHA CT3-KHU DO THI YEN HOA CAUGIAY HN

3437

CTY TNHH 1TV TMDV SON QUANG


PHU

SO 30 NGO 343 TRAN KHAT CHAN THANHNHAN


HBT HA NOI

A CH
TO 26 PHUONG DAI KIM-QUAN HOANGMAI HA
NOI-VN
5B NGO 68/15 QUAN HOA CAU GIAY HANOI VIET
NAM
43 QUAN THANH BA DINH HA NOIVIET NAM
THON HA CAU, XA TIEN TAN , HUYENDUY TIEN,
TINH HA NAM
SN 5/254/42 NGO 254 DUONG BUOI-P.CONG VI-BA
DINH-HN
XOM BAI, YEN BAI, BA VI, HA TAY

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

3438

CTY TNHH 1TV TM VA SX TIN VIET

3439

CTY TNHH 1TV TM VA DV PHU AN

100%
6241

A CH
P114 A4, TO 59, THI TRAN DONG ANH,HUYEN DONG
ANH, HN
SO 204-A1, PHO LAC CHINH, P. TRUCBACH, BA
DINH, HA NOI, VIET NAM

3440

CTY TNHH 1TV SX TM DV ACB

CAN HO 314 NHA H2 TAP THE KHOA HOCXA HOI


PHUONG CONG VI BA DINH
HN

3441

CTY TNHH 1TV KD TM HOANG ANH

SO 20 NGO 67 TO 15 GIAP BAT,HA NOI

3442

CTY TNHH 1TV DVTM VA QC HOA


PHAT
CTY TNHH 1TV DA GRANITE BINH
DINH
CTY TNHH 1THANH VIEN CORE
SEARCH VN

P85 C14 TT KIM LIEN, DONG DA HN

3445

CTY TNHH 1 TV XNK KIM HOANG

3446

CTY TNHH 1 TV TO CHUC BDNT&SK


HHK
CTY TNHH 1 TV TM&SX AN THINH

88 PHAP VAN HOANG LIET HOANG MAIHA NOI


VIET NAM
SO 1 TO 36 KHU TT TANG THIET GIAPNGO 120 P
NGHIA TAN Q CAU GIAY HN
DONG SON, CHUONG MY, HA NOIVIET NAM

3443
3444

3447
3448

127 NGO 72-QUAN NHAN-TRUNG HOA- CAUGIAYHA NOI-VN


A20 KHU DO THI MOI TRUNG HOANHANCHINH P.TRUNG HOA Q.CAU GIAY HANOI

24 T4 XUAN MAI CHUONG MY HN

3450

CTY TNHH 1 TV SX VA TM QUANG


DAT
CTY TNHH 1 TV SX KD XNK
LUCKYSTAR
CTY TNHH 1 TV JA GEUM SUNG

3451

CTY TNHH 1 TV HOP THANH

TRUONG YEN, CHUONG MY, HA NOIVIET NAM

3452

CTY TNHH 1 TV DVTM THAI AN

SO 2 VINH PHUC 1 VINH PHUC BA DINHHA NOI

3453

CTY TNHH 1 THANH VIEN XAY DUNG 701 TOA NHA THAP DOI C6 MY DINH 1TU LIEM HN
THAI SON.
CTY TNHH 1 THANH VIEN XAY DUNG 2503-TANG 25-24T2 TRUNG HOA NHANCHINH CAU
DEAMIN
GIAY HA NOI'

3449

3454

P505, TOA NHA B11D NAM TRUNG


YENTRUNG HOA-CG-HA NOI
SO 53,NGO 91, TRAN DUY HUNG,HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3455

CTY TNHH 1 THANH VIEN TM TIEN


SO 3 HANG TRONG HOAN KIEM HA NOIVIET NAM
LIEN
CTY TNHH 1 THANH VIEN
1 NGO CHO, VAN TRI, VAN NOI,DONG ANH, HA NOI
THUONG MAI KY THUAT VA DICH VU
VIET MY

3456

3457

A CH

3458

CTY TNHH 1 THANH VIEN PT CN


VSMT TH
CTY TNHH XD NGOC AN

SO 81 AN DUONG VUONG PHU THUONG TAYHO HA


NOI
SO 43 TO 28 P.DICH VONG, Q.CAU GIAYTHANH PHO
HA NOI
35 XUAN LA P XUAN LA TAY HO HA NOI

3459

CTY TNHH XD BAO LONG

3460

CTY TNHH TV GD VA DT HAI DANG

3461
3462

CTY TNHH TM VA DV SONG


LE
CTY TNHH TM &BAO BI HA ANH

SN A14, TO 28, TRUNG HOA, CAU GIAY,HA NOI,


VIET NAM
SO 3/299/44 HOANG MAI HOANG VAN
THUHA NOI
SO 82 NGO THINH HAO 1 HN

3463

CTY TNHH HAI THINH PHAT

150 PHUC TAN, HOAN KIEM,HN

3464

CTY THNH HUNG ANH

XOM 1 THON PHU DE XA TUONG LINHH.KIM BANG


T.HA NAM

3465

CTY TAI CHINH CNTT CN HA NOI

120 HANG TRONG HOAN KIEM HA NOIVIET NAM

3466

CTY SAN XUAT THUONG MAI BMM

3467

CTY QC VA TT TBD

3468

CTY P DV TM VA XD HIEP HUNG.

KM SO 2 PHUNG HUNG, PHUC LA, HADONG, HA


TAY
7/22/159 HONG MAI-QUYNH LOI HAI BATRUNG HA
NOI
1-NGO 69-NGUYEN PHUC LAI-DONG DA- HN

3469

CTY LUAT TNHH TU VAN BICO

TO 3 KHU QUOC BAO, VAN DIEN, THANHTRI HN

3470

CTY LUAT TNHH THUONG MAI VA


DAU TU
CTY LUAT HOP DANH BROSS VA
CONG SU.

39-NGACH 39-NGO 69B-HOANG VAN THAI- HN

3471

P1705, TOA NHA GTC,15-17 NGOC KHANH, NGOC


KHANH, BA DINH, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3472

CTY LD XD HA NOI BAC KINH

64 PHUC TAN HOAN KIEM HA NOIVIET NAM

3473

CTY HOANG DAT

CUM CN DAN PHUONG, HA TAY

3474

CTY HDANH KIEM TOAN VA DINH


GIA VN.
CTY DT VA DV TUOI TRE HA NOI

202 XA DAN 2, NAM DONG, DONG DA, HN

3475

A CH

3477

CTY DT TM XNK VA DVU THAI


DUONG
CTY DAU TU TM XNK THANH THAI

SO2 TRAN THANH TONG-P. PHAM DINH HOQ. HAI


BA TRUNG -TP HA NOI
DAY B TO 22 TT SAN KHAU DIEN ANHMAI DICH
Q.CAU GIAY HA NOI
P1816-CT3B-VAN QUANG-HA DONG- HT

3478

CTY CPXD VA TM DICH VU 369

SO 551 MINH KHAI, P.VINH TUY, Q.HBTHA NOI

3479
3480

CTY CPTV DT XD VA PT NAM A


NACICO
CTY CPTT VA GIAI TRI BANG LINH

PHONG 208 NHA B3B TO 46 P.TRUNG HOACAU GIAY


HA NOI
SO84, THO NHUOM, TRAN HUNG DAO, HK,HA NOI

3481

CTY CPTM,VTAI&CPN KIM MA

SO 31/24 KIM MA HN

3482

CTY CPTM VA XNK HOANG TUAN

SO 53 TT DA QUY XA TRUNG VAN TULIEM HA NOI

3483

CTY CPTM VA DT TARA GROUP

6C3 HOANG NGOC PHACH LANG HA HA NOI

3484

CTY CPTM HOP TAC KT VA DV VIET


NAM

P 17.3 TTI9 DUONG KHUAT DUY


TIENP.THANH XUAN BAC-Q. THANH XUAN- HN

3485

CTY CPTM DAU TU PT VIET PHAT.

3486

CTY CPTB HANG HAI HA NOI

SO 4 TO 2 PHUONG PHUONG LIEN QUANDONG DA


TP HA NOI
P104-K6A-TT DH BACH KHOA,HA NOIVIET NAM

3487

CTY CPSX VA XNK LONG DAT

3488

CTY CPSX VA TM TAN DUC

3476

SO 6 NGO 95 DUONG HO TUNG MAU PHUONG MAI


DICH CAU GIAY HA NOI
SO609, TRUONG DINH, GIAP BAT, HOANGMAI, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3489

CTY CPDV BAO CHI TRUYEN HINH


NHA B8 TT UBND QUAN CAU GIAY PTRUNG HOA
VNAM
CAU GIAY HNOI
CTY CPDTXD VA CO KHI MANH DUC 210 CT1A DN1 KHU DO THI MY DINH 2TU LIEM HA
NOI
CTY CPDTU PT CN HA THANH
A46.TT19 KHU DO THI MOI VAN QUAN,VAN
QUAN,HA DONG,HN
CTY CPDT-KDTM &DVTH NGUYEN
SO 45,PHO YEN BAI II,P.PHO HUE,Q.HAI BA
MINH
TRUNG,HA NOI
CTY CPDT XNK THUAN PHAT
TO 7 PHUONG HOANG LIET QUAN HOANGMAI TP
HA NOI
CTY CPDT VA KTHAC CHO BOT
249 HOANG QUOC VIET CAU GIAY HA NOIVIET
VINACONEX
NAM
CTY CPDT VA KHAI THAC BDS HOA 134 QUAN THANH, BA DINH, HA NOI, VNDISTRICT,
TRAN
HANOI CITY, VIETNAM
CTY CPDT CN VA TRUYEN THONG
P401 NHA G KHU 7.2 HA KHU TT VINH PHUC BA
HALO
DINH HA NOI
CTY CPDT BAC VIET
68 BUI THI XUAN - HAI BA TRUNG - HN

3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506

A CH

CTY CPDT &PTKT TRANG TRAI TIEN


VIEN
CTY CPCN TAU THUY VA XEMAY
VINASHIN
CTY CPCN DU BAO
CTY CP YOGA&PT SUC KHOE
HANH PHUC
CTY CP Y TE CUOC SONG MOI VIET
NAM
CTY CP XUAT NHAP KHAU AN
DUONG
CTY CP XTTM VA PTHT DAT VIET
CTY CP XNK XAY DUNG VA TM HA
THANH
CTY CP XNK VI PHONG

DAI THAM,DAI YEN,CHUONG MY,HA TAY


TANG 4 TOA NHA GAMI SO 11 DUONGPHAM HUNG
TU LIEM HA NOI
138A QUAN NHAN-NHAN CHINH- THANHXUAN-HA
NOI
140 DUONG LANG, THINIH QUANG,
DONGDA, HA NOI
NHA SO 1A NGO 3 VAN PHUC LIEU GIAIBA DINH HA
NOI VIET NAM
PHONG 206 NHA B3 KHU DO THI MY DINHI TU
LIEM HA NOI
84F4 KHU DTM DAI KIM HOANG MAI HANOI
B04 TT GIAO THONG 208, DAI TU,HOANG MAI, HA
NOI
SO 24, NGO 443/116 NGUYEN TRAI, HADINH,
THANH XUAN, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3507

CTY CP XNK VA TM HA ANH

3508
3509

A CH

145, NGO 2, NGUYEN VAN CU, BO DELONG BIEN,


HN
CTY CP XNK VA DT CONG NGHE INC SO 515 NHA N3B LE VAN LUONG HN

3512

CTY CP XNK TM MEKONG VIET NAM SO 30 NGO 55/24 HOANG HOA THAM,NGOCHA, HA
NOI
CTY CP XNK TAN MY VIET
18/47 NGO HOA BINH 4-MINH KHAI- HAIBA TRUNGHA NOI
CTY CP XNK SAO PHUONG NAM.
P1203B TOA NHA LICOGI 13 KHUAT DUYTIEN
THANH XUAN HA NOI
CTY CP XNK PHUONG TU
33A TRUNG TA, KHAM THIEN, DONG DAHA NOI

3513

CTY CP XNK PHUONG MAI

3514

CTY CP XNK NONG SAN THANG


LONG

3510
3511

P207,CTVL XD VA XNK HONG HA,NGO 109TRUONG


CHINH,PHUONG LIET,HA NOI
SN 122, NGUYEN TRAI, P.THUONG DINH,THANH
XUAN, HA NOI

3515

CTY CP XNK LE MINH

3516

CTY CP XNK HUONG GIANG

4/79 AP NAM THOI, THOI TAM THON,HOC MON, HO


CHI MINH
605 B2 KDT MY DINH1, MY DINH TULIEMHN

3517

CTY CP XNK HA TAY

210 QUANG TRUNG, HA DONG, HA TAYVN

3518

CTY CP XNK DONG DUONG

3519

3521

CTY CP XNK DAU TU TM XUAN


PHUONG
CTY CP XNK DAU TU TM CONG
NGHE MOI
CTY CP XNK DAU TU DANG GIA

393 TRUONG CHINH,KHUONG


TRUNG,THANHXUAN,HA NOI
SO 7 NGO 165 THAI HA DONG DA HN

3522

CTY CP XNK BAO MINH

SO 307A, NHA C5 TT THANH XUAN BAC,THANH


XUAN BAC, HA NOI, VIET
NAM

3523

CTY CP XNK AN MINH

P 411 KHU TT NGOC KHANH BA DINH HN

3520

32 DUONG GIAI PHONG HAI BA TRUNGHA NOI


SO 5 NGACH 178/1 NGO 178 THAI HA HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3524

CTY CP XNK & XD SON NAM HAI

3525

CTY CP XNK TM VA DL TOAN


KHANG
CTY CP XLAP DIEN VA CN KHANH
MINH
CTY CP XL&XNK VAT TU THIET BI CN SO 190/C4, DAI KIM, HOANG MAIHA NOI

3526
3527
3528

A CH
51 DUONG QUANG HAM, QUAN HOA, CAUGIAY HA
NOI
SO 2 TONG DANG LY THAI TO HOAN KIEMHA
NOI,VN
P8.2 TT DUONG SAT NGU HIEP THANHTRI HA NOI

3529

CTY CP XL VA PT TIN HOC VIEN


THONG
CTY CP XL VA DVKT ADB

3530

CTY CP XENUS

SO 66 NGO 84 NGOC KHANH PHUONG GIANG VO


QUAN BA DINH TP HA NOI
14 KHUTT QUAN TRANG B TAN XUAN XUANDINH
TU LIEM, HA NOI
2/16-HOANG CAU-HN

3531

CTY CP XE MAY NAM THANG LONG

TO 9 CAU DIEN TU LIEM HA NOI

3532

CTY CP XDTM TRUONG PHAT

SO 1-LO DUC-HAI BA TRUNG-HN

3533

CTY CP XD-DV TM PHAT LOC

XOM 18,CO NHUE,TU LIEM,HA NOI

3534

CTY CP XD.TM QUANG VINH

XOM CHO KIM NO DONG ANH HN

3535

CTY CP XD&VL XAY DUNG THK

3536

CTY CP XD&TM THANH TIN

SO 65 PHO PHUONG MAI DONG DA HA NOIHA NOI,


VIETNAM
818 DUONG LANG, PHUONG LANG
THUONG,QUAN DONG DA, THANH PHO HA NOI

3537

CTY CP XD&TM AN TRUONG THINH

3538

CTY CP XD&DAU TU DO THI HN

3539

CTY CP XD VIEN DONG

SO 107 A5 TT QUYNH MAI-P.QUYNH MAI- Q.HAI BA


TRUNG-HN
P212 NHA D1, KTT HO VIET XO, BACHDANG HN
CAN HO A5 TANG11 DON NGUYEN I SO 15- 17 NGOC
KHANH BA DINH HA NOI

3540

CTY CP XD VA TV THIET KE NAM


VIET

P607 TANG 6 NHA B TOA NHA LICOGI


13DUONG KHUAT DUY TIEN - THANH XUAN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3541

CTY CP XD VA TMDL AN KHANH

AN KHANH, HOAI DUC, HA TAY

3542

CTY CP XD VA TM TRUONG GIANG

M5 KHU TAP THE PHONG KHONG


KHONGQUAN X361 XA XUAN DINH TU LIEM HN

3543
3544

CTY CP XD VA TM THIEN PHUC HUNG SN20 NGO 93 HOANG VAN THAI- KHUONGTRUNGTHANH XUAN-HN
CTY CP XD VA TM MINH THAI
10 NGO 177/18 DINH CONG, HOANG MAIHN- VN

3545

CTY CP XD VA TM LONG GIANG

3546

CTY CP XD VA TM KIM LUONG

3547

CTY CP XD VA TM HOP LONG

3548

CTY CP XD VA TM HOANG HAI

3549

CTY CP XD VA TM HAI YEN

3550

CTY CP XD VA TM HA CHUNG

3551

CTY CP XD VA TM D & Q

3552

CTY CP XD VA TM BAC HA

3553

CTY CP XD VA TM ANH VU

3554

CTY CP XD VA TM A.T.D

3 HOANG NGAN,THANH XUAN,HA NOINAM

3555

CTY CP XD VA SX VL DAI CAT

SO 88, GIANG VO, CAT LINH, DONG DAHA NOI

3556

CTY CP XD VA PT TM THANG LONG

3557

CTY CP XD VA KD TMVT HA NOI

SO 15 YEN XA TAN TRIEU THANH TRI HNDONG HA


NOI
P808 OCT1 DN1 BAC LINH DAM, HA NOI

A CH

511 LAC LONG QUAN XUAN LA TAY HO HANOI


VIET NAM
SO 41 TO 40 GIAP TU, THINH LIET,HOANG MAI, HA
NOI
SO 212 NO 7 TO 41 KDT PHAP VAN, TUHIEP,
HOANG MAI, HA NOI
360 KIM GIANG, HAI KIM, HOANG MAI,HA NOI,
VNAM
P206 LO 23 TT CONG TY CP XAY LAPDIEN 1 VAN
QUAN HA DONG HN
249/4 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAUGIAY HA
NOI VIET NAM
SO 6, NGACH 105/4, PHO THUY KHUE, PTHUY
KHUE, TAY HO, HA NOI, VIET NAM
29 NGO 106 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAU
GIAY HA NOI
P212 NHA D1, KHU TT HO VIET XO, PHUBACH
DANG, Q. HAI BA TRUNG, HN,
VN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3558

CTY CP XD VA DVTM DAI PHAT

3559

CTY CP XD VA DT PT CN BAC A

3560

CTY CP XD VA DL VN

3561

CTY CP XD VA DIA CHAT KS DONG


TIEN

A CH
2 NGO 233 HOANG MAI, HOANG VAN THUHOANG
MAI, HA NOI
SO 12 NGO 155 NGUYEN KHANG PHUONGDUC
GIANG LONG BIEN HN
27/37 DAI CO VIET, P CAU DEN, Q HAIBA TRUNG TP HA NOI
SO 1 KHU TT X16 BO CONG AN TO 83 KHUONG
TRUNG THANH XUAN HN

3562

CTY CP XD TM VA DV VU HOANG

3563
3564

CTY CP XD TM DV VA DL HUNG
THINH
CTY CP XD TM DU LICH XUAN KHAI 87 KHU TT BENH VIEN GIAO THONG VANLANG
THUONG DONG DA HA NOI
VIET NAM

3565

CTY CP XD SX VA TM H.B.T

7 TT NM CHE KIM ANH MAI DINH SOCSONHN

3566

CTY CP XD PT NHA SO 9 HA NOI

3567

CTY CP XD NHA VA DO THI VIEN


DONG
CTY CP XD LAP MAY VA DAU TU
COMA

SO 12/60 PHO TRAN DAI NGHIA, P.BACHKHOA, Q.


HAI BA TRUNG, HA NOI
39 PHAN PHU TIEN CAT LINH DONG DAHA NOI

3568

3569
3570
3571
3572
3573
3574

LO 2 KHU TAI DINH CU PHUONG LONGBIEN QUAN


LONG BIEN HN
SO 32 NGO 1 HOANG QUOC VIET CAUGIAY

P502-A1 TT BO TM NGACH 88/105


TRANQUY CAP VAN CHUONG DONG DA HA NOI

CTY CP XD HOP THANH PHAT

211 XUAN THUY DICH VONG HAU


CAUGIAY HA NOI VIET NAM
CTY CP XD HOANG ANH
SO 4, 33/76 AN DUONG, YEN PHU, TAYHO, HA NOI,
VN
CTY CP XD HA TANG NONG NGHIEP CAN SO 13 DAY B LO SO 2 KHU DO THIMOI TRUNG
VN
YEN YEN HOA CG HN
CTY CP XD DTU VA PHAT TRIEN HA 57 CU LOC, THUONG DINH-THANH XUANHA NOINOI
VIET NAM
CTY CP XD DIEN NUOC HA TANG HA XOM 3 CHUA TRIEU KHUC- TAN TRIEU- THANH
NOI
TRI- HN
CTY CP XD DAN DUNG VA TM BAC
P209 NHA K8 THANH CONG QUAN BA DINHHA NOI
VIET

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3575

3577

CTY CP XD DAN DUNG VA CN


76 AN DUONG YEN PHU TAY HO HA NOI
HANCIC
CTY CP XD CONG TRINH VHTT VA DL P306 NHA B4 LANG QUOC TE THANG LONGQUAN
CAU GIAY- HN
CTY CP XD AN TOAN HA NOI
P12 B1 TT BV NHI TW LANGTHUONG DONGDA HN

3578

CTY CP XD & TM THANH PHAT

409 DOI CAN BA DINH HA NOIOI

3579

CTY CP XAY LAP&TM DUC VIET

SO 4 NGO 181 TRUONG CHINH HN

3580
3581

CTY CP XAY LAP VA THUONG MAI HA SO 9,NGO 119/63 DUONG GIAP BATP GIAP BAT ,Q
NOI
HOANG MAI - HA NOI
CTY CP XAY DUNG-THUONG MAI GIA PHONG701-N09PHO TRUNG KINH PHUONGYEN
HIEU
HOA QUAN CAY GIAY HA
NOI.

3582

CTY CP XAY DUNG XUAN MAI

TAN BINH, XUAN MAI, CHUONG MY, HN

3583

SO 11 NGO C THON TAN XUAN XA XUAN DINH


HUYEN TU LIEM HA NOI
576 LAC LONG QUAN NHAT TAN TAY HOHA NOI

3585

CTY CP XAY DUNG VA TM VIET


QUANG
CTY CP XAY DUNG VA TM TRUONG
ANH
CTY CP XAY DUNG VA TM AN DO

3586

CTY CP XAY DUNG VA TM 2C

3576

3584

A CH

EP 9C E10 THANH XUAN BAC, THANH.XUAN HA


NOI
SO 10 NGO 4 PHO YEN LAC- VINH TUY-HAI BA
TRUNG- HA NOI

3587
3588
3589
3590
3591

CTY CP XAY DUNG VA SX NOI THAT SO 222A DOI CAN CONG VI BA DINH HANOI VIET
KB
NAM
CTY CP XAY DUNG VA KET CAU THEP THON LAI XA XA KIM CHUNG HUYEN HOAIDUC
HA NOI
CTY CP XAY DUNG VA DV THAI
P1601 TOA NHA SONG DA DUONG PHAM HUNG MY
DUONG
DINH TU LIEM HA NOI
CTY CP XAY DUNG TM VA DAU TU
SO 45 NGO 55 DUONG NGUYEN NGOC NAIKHUONG
VN
MAI- THANH XUAN-HN
CTY CP XAY DUNG TM HAI THANH
SO 6 THON MIEU THO - XA TIEN DUOC -H. SOC SON
- HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3592

3595

CTY CP XAY DUNG THUONG MAI 268 TO 14B PHUONG THINH LIET, QUANHOANG MAI,
TP HA NOI
CTY CP XAY DUNG THAI HOA
164 PHO TRAN VU PHUONG TRUC BACHQUAN BA
DINH TP HA NOI
CTY CP XAY DUNG SO 8
SO 28 NGACH 42/62 TRIEU KHU THANHXUAN NAM
-HN
CTY CP XAY DUNG NGOC MAI
THO DA KIM NO DONG ANH HN

3596

CTY CP XAY DUNG LONG LAN

3597

CTY CP XAY DUNG LD VIET NAM.

3598

CTY CP XAY DUNG HUNG ANH

3599

CTY CP XAY DUNG DONG DO

SO32 PHAM VAN DONG, MAI DICH, CAUGIAY, HA


NOI
P1212 CT7A KHU DTM VAN QUAN PHUC LAHA
DONG HA NOI
SO 116, DUONG NGUYEN PHONG SACDICH VONG,
CAU GIAY, HA NOI
9A, NGO 99 LE HONG PHONG HN

3600
3601

CTY CP XAY DUNG CONG TRINH VA


TM PHUC THINH
CTY CP XAY DUNG BINH AN

SO 20 NGO 24 DANG TIEN DONG- PHUONGTRUNG


LIET-DONG DA-HA NOI
PHO NY XA TRUNG GIA HUYEN SOC SONHA NOI

3602

CTY CP XAY DUNG 205

3603

CTY CP VY AN

100/120 TRAN BINH PHY MY MY DINH TULIEM HA


NOI
10D CAT LINH, DONG DA HN

3604

CTY CP VU HOANG HAI

3605

CTY CP VTAI A CHAU

3606
3607

CTY CP VT XD VA TB DIEN CN
VADICO
CTY CP VT VA DU LICH YSH

3608

CTY CP VT VA DL TUAN KIEN LONG

3609

CTY CP VT TM VA XD VINASHIN

3593
3594

A CH

SO 24 TRAN DUY HUNG-TRUNG HOACAUGIAY-HA NOI


SO 21 CAO BA QUAT, BA DINH HA NOIVIET NAM
TT5 N1 LO 5 KHU DTM BAC LINH DAM,DAI KIM,
HOANG MAI, HA NOI
99 NGO 88 PHO TRAN QUY CAP PHUONG VAN
CHUONG QUAN DONG DA TP HA NOI
SO 1075 DUONG LA THANH PHUONG NGOCKHANH,
Q. BA DINH, HA NOI
B2 NGACH 61/23 TRAN DUY HUNG TRUNGHOA
CAU GIAY HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3610

CTY CP VT TB CAP THOAT NUOC H&C SO14 TTTM KHU DO THI MOI DINH CONGHOANG
MAI-HN

A CH

3611

CTY CP VPP VIEN DONG

TANG 2 TOA NHA THANH DONG SO


134PHOKIM MA-P.KIM MA-Q.BA DINH-HA NOI

3612

178 CAU GIAY P QUAN HOA HN

3613

CTY CP VPP VA THIET BI VP HOANG


HA
CTY CP VINTESGROUP

3614

CTY CP VIETFONE

3615

CTY CP VIET LONG

3616

CTY CP VIET CAN HA NOI

3617

CTY CP VIEN THONG VAN XUAN

3618

CTY CP VIEN THONG THE HE MOI

3619

CTY CP VIEN THONG HUNG QUAN

SO 4 NHA A2 NGUYEN CHI THANH, LANGHA,


DONG DA, HA NOI
110 TO 12 CAU DIEN TU LIEM HA NOI

3620

CTY CP VIEN THONG FPT

SO 48 VAN BAO, BA DINH, HA NOI

3621

CTY CP VIEN THONG CHAU AU

3622
3623

CTY CP VHOA VA TRUYEN THONG


NHA NAM
CTY CP VEYE

SO 134 HAO NAM PHUONG O CHO DUAQUAN


DONG DA HA NOI
51B, NGO 35 DUONG KHUONG HA,
KHUONGDINH,THANH XUAN, HA NOI
SIO 13 TO 11 MAI DONG, HOANG MAI,HA NOI

3624

CTY CP VE TRUC TUYEN VN

P602 52A1 NGUYEN CHI THANH DDA HN

3625

CTY CP VE SINH CN ANH DUONG

3626

104 NGO 21 QUAN NHAN NHAN CHINHTHANH


XUAN HA NOI
15 LAC TRUNG VINH TUY HBT HA NOI
P601-A1 KHU DO THI 54 HA DINH, NGO85 HA
DINH,THANH XUAN
O3 LO4A KHU DO THI MOI DEN LU II TO44
HOANG VAN THU HOANG MAI HN
SO 85, TRAN DIEN, HOANG MAI, HA NOIVIET NAM

SO 44 DUONG SONG NHUE XOM 6 XA DONGNGAC


HUYEN TU LIEM HA NOI
CTY CP VATTU XAY DUNG VA TM TNT SO 108E4 KHU TAP THE THANH CONG BADINH HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3627

CTY CP VAT TU THIET BI ALPHA

A CH

3628

215A HOANG QUOC VIET CAU GIAY HA NOI VIET


NAM
CTY CP VAT TU KY THUAT BAC VIET 116 KHU GIAN DAN MO LAO HA DONG HANOI

3629

CTY CP VAT LIEU XD THIEN TAN

3630

CTY CP VAT LIEU VA XLAP VIEN


THONG
CTY CP VAT LIEU VA MOI TRUONG

3631
3632

3634

CTY CP VAT LIEU KT VA XAY DUNG


VN
CTY CP VANG BAC DA QUY SJC HA
NOI
CTY CP VAN XUAN

3635

CTY CP VAN TAI XAY DUNG HA NOI

3636

CTY CP VAN TAI VA TM THANH


PHUONG
CTY CP VAN TAI VA LAP MAY HN

3633

3637

SO 68 DUONG SO 7 XA ME TRI HUYEN TULIEM


TP.HA NOI
LOC HA, MAI LAM, DONG ANH, HA NOIVIET NAM
30 TO 7 PHUONG DICH VONG HAU CAUGIAY HA
NOI VIET NAM
101B NGO 29 GIAP BAT HOANG MAI HNDISTRICT
HA NOI VIET NAM
27A PHAN DINH PHUNG HA NOI
CUM DOAN KET-DI NAU-THACH THAT- HATAY
SO 48, NGO 66, PHO NGOC LAM, LONGBIEN, HA
NOI
SN 95 TO3 TAN BINH, XUAN MAICHUONG MY, HA
NOI
TANG 2, SO 22, TT XNK THUY SAN,NHAN CHINH,
THANH XUAN, HA NOI

3638

CTY CP VAN TAI VA DV TM DANG GIA SO 60B TRUONG DINH, HAI BA TRUNG,HN

3639

CTY CP VAN TAI VA DL TM


ANH LINH
CTY CP VAN TAI TM TONG HOP QT
TVL
CTY CP VAN TAI LIEN HA MINH

PHO QUANG TRUNG,THI TRAN VAN


DINH,HUYEN UNG HOA, TINH HA TAY
176 DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

3643

SO 49 NGO HOA BINH 3, PHO MINH KHAIHAI BA


TRUNG HA NOI
CTY CP VAN TAI DU LICH VA TM DICH 127 PHUNG HUNG,CUA DONG,Q.HOAN KIEM
VU NHAT LINH
CTY CP VAN TAI CAO NGUYEN
SN 6B TO 37 CUM 5 P.TU LIEN Q. TAYHO TP HA NOI

3644

CTY CP VAN TAI BIEN DAI KIM

SO 9 NGO 292, DUONG KIM GIANG, TO 2DAI KIM,


HM, HN

3640
3641
3642

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3645

CTY CP VAN TAI THUONG MAI VA DU SO 27 TO 4, THI TRAN XUAN MAI,CHUONG MY, HA
LICH HUNG DUONG
TAY

3646

CTY CP VAN HOA AU LAC

3647

CTY CP USS CN VA TRUYEN THONG

A CH

645 KIM MA, BA DINH, HA NOIVIET NAM

3649

SN24/192/72 LE TRONG TAN-KHUONG MAITHANH


XUAN-HN
CTY CP UNG DUNG CONG NGHE TIN SO 354 LE DUAN, PHUONG LIEN, DONGDA, HN
HOCHTC
CTY CP UDCN CAO VA XNKTB Y TE
P102, B7, THANH CONG, BA DINH, HANOI

3650

CTY CP UD CNGHE VA HOP TAC TM

3651
3652

CTY CP TVTK VA GSTT VIEN


DONG
CTY CP TVTK VA GPCN TT HIEP TRI

3653

CTY CP TV-DT-XD-TM T&T

3654

CTY CP TVDT VA XD CT BAC NAM

3655

CTY CP TVDT VA PT NHA HA NOI

3656

CTY CP TVDT VA PT CN VIET NGA

3657

CTY CP TVAN VA PT GD QUOC TE


APEC
CTY CP TVAN THIET KE XDUNG
DONG DO
CTY CP TVAN DTU PT XDUNG BTS

3648

3658
3659
3660
3661

CTY CP TV&XD CT THUY LOI- THUY


DIEN
CTY CP TV XD VA TM TRUONG
THANH

P503-B3D NAM TRUNG YEN PHUONG TRUNGHOA


QUAN CAU GIAY HA NOI
14 NGO 773 GIAI PHONG HOANG MAI
HANOI
P116 KHU TT BAN VAT GIA CHINH PHUCONG VI BA
DINH HA NOI
P16-N4 TT 108 VINH TUY-HBT-HA NOINOI- VIET
NAM
SO 17 KHU 3 XA PHU LO HUYEN SOC SONTP HA
NOI
SO 65 NGO 144 PHO QUAN NHAN PHUONGNHAN
CHINH THANH XUAN HN
304 C9 TT KIM LIEN DONG DA HA NOIVIET NAM
SO52-PHO TRAN DANG NINH-P.DICH VONGQ.CAU
GIAY-HN
THON NGOC TRUC,XA DAI MO,TU LIEM,HA NOI
SO 39,HEM 210/41/11 DOI CAN-PHUONGDOI CANQUAN BA DINH-HN
THON THONG NHAT, XA KIM LAN, GIALAM, HA
NOI
SO 36/443, NGUYEN TRAI, THANH XUANNAM,
THANH XUAN, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3662

CTY CP TV XD DIEN THANG LONG

3663
3664
3665
3666

A CH

3/155 CU LOC, THUONG DINH, THANHXUAN, HA


NOI
CTY CP TV VA TK QC MAI VINH
SO 04, DAY Q, NGO 22, NGO QUYEN,QUANG
TRUNG, HA DONG, HA
CTY CP TV VA PT QUAN LY QUOC TE P520, NHA B1 TT THANH CONG, BA DINHHN
ISM
CTY CP TV VA PT HA TANG HA VIET 29 LO 1B TRUNG YEN CAU GIAY HA NOI

3667

CTY CP TV VA DTPT KINH TE NAM


MY
CTY CP TV VA DT CHAU A

NHA VAN HOA DAI TU 1 PHUONG DAI KIMQUAN


HOANG MAI HA NOI
NHA 1 NGO 7 SON TAY DIEN BIEN BD HN

3668

CTY CP TV TM HUY HOANG

3669

CTY CP TV TKE BTON VA DTXD


DICAC
CTY CP TV TK VINACONEX XUAN
MAI
CTY CP TV TK VA XD BINH AN

P505-H9 TT THANH XUAN NAM, THANHXUAN, HA


NOI
92/24 DUONG KIM DONG GIAP BAT HNHOANG MAI
HN
T2 VP 6-KHU DTM TRUNG
HOA,NHANCHINH,T.XUAN,HN
TO 9 SAN BAY TU DINH LONG BIEN HA NOI

3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679

CTY CP TV TK KT VA DT XD
BAMBUSA
CTY CP TV TK GIAM SAT XD SO 1

TANG 19 KHOI1 C6 K12 KDT MY DINH1TU LIEM HN

XOM 8 THON TRUNG VAN XA TRUNG VAN HTU


LIEM TPHN
CTY CP TV THIET KE VA XAY
P4-D23 TT KIM LIEN, P.KIM LIEN,DDAHA
LAP VT HN
NOI
CTY CP TV THIET KE CN XAY DUNG TANG 10, NHA CT4-2, KHU DTM ME TRIHA, ME TRI,
TU LIEM, HA NOI
CTY CP TV KT VA XD PHONG CACH SO 47 PHO NGUYEN TUAN THANH XUAN TRUNG
VIET
THANH XUAN HA NOI
CTY CP TV GS HOANG LONG
P105/A3 NGO 72 NGUYEN CHI THANHLANG
THUONG DONG DA HN
CTY CP TV DTU VA XD AN THANH
P812 CT1A KHU DO THI VAN QUAN, HADONG, HA
TAY
CTY CP TV DT XD VA PT VIEN THONG SO 27 NGUYEN DINH CHIEU HBT HN VN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3680

CTY CP TV DT VA KTRUC AVANT

41 TAY HO HA NOI

3681

CTY CP TV DT VA DV NHA VANG

3682

CTY CP TV DT XD VA PT HT DT HN

304-17A1 NGOC KHANH, GIANG VO, BADINH, HA


NOI-VN
TANG 1,17T1,TRUNG HOA,CAU GIAYHA NOI

3683

CTY CP TV DT VA TK XD AN HOA

SO 162 TO 4 PHO MO LAO HA DONG HN

3684

CTY CP TUYEN VIET THANG LONG

SN 30 TT 134 YEN HOA CAU GIAY HN

3685

CTY CP TUAN KHIEM

SO 9 TRAN BINH MAI DICH CAU GIAYHA NOI

3686

CTY CP TU VAN XD VCS-I VIET NAM

PHONG 1105 N2E KHU DO THI TRUNG HOANHAN


CHINH PHUONG NHAN CHINH
TX HN

A CH

3687

CTY CP TU VAN XD VA TM A CHAU

3688
3689

CTY CP TU VAN XD DAN DUNG,CN


106-K6B - BACH KHOA HAI BA TRUNG HN
VA DT
CTY CP TU VAN XAY DUNG DAI VIET 109 HO DAC DI NAM DONG DONG DAHA NOI

3690

CTY CP TU VAN XAY DUNG AN HOA

3691

CTY CP TU VAN XAY DUNG ACH

3692

CTY CP TU VAN VA XD DAI YEN

3693
3694
3695
3696

P104-C5 THANH XUAN BAC HA NOI

TANG4 NHA 1 LO N15 TRAN DANG NINHDICH


VONG CAU GIAY HA NOI
SO 2 TAP THE TONG CUC 5 NGO 106 HOANG QUOC
VIET NGHIA DO CAUGIAY
HANOI

SO 1A NGACH 189/81 HOANG HOA THAMP.NGOC


HA Q.BA DINH HA NOI
CTY CP TU VAN VA XAY LAP THANH SO 6, NGO 81 DUONG LANG, PHUONG NGATU SO,
XUAN
QUAN DONG DA HN
CTY CP TU VAN VA XAY LAP HA NOI SO 52 NHA A3 TT BAC NGHIA TAN,P. NGHIA TAN,
Q.CAU GIAY, HN
CTY CP TU VAN VA PT VIEN THONG 10 NGACH 40/16 CHINH KINH NHAN CHINH THANH
XUAN HA NOI
CTY CP TU VAN VA NC NANG LUC QT SN 25A KTT TONG CUC 2 XUAN DINH TULIEM HA
JCB
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3697

CTY CP TU VAN VA DICH VU BUI


NGUYEN
CTY CP TU VAN VA DAU TU TIN
THANH
CTY CP TU VAN VA DAU TU NAM SAO

3698
3699
3700

CTY CP TU VAN VA DAU TU KINH


BAC.

3701

CTY CP TU VAN TRAC DIA BAN DO


DAIVIET
CTY CP TU VAN TKE XD ADZ

3702

A CH
TO 5 DAI TU, DAI KIM, HOANG MAI, HANOI
SN 124, NGUYEN HUY TUONG,THANH
XUANTRUNG,THANH XUAN, HN
SO 5C, N2 TT BAC LINH DAM, DAI KIM,HOANG
MAI, HA NOI
P103B C3 KHU TT NGHIA TAN,
P.NGHIATAN,Q.CAU GIAY, HA NOI, VIET NAM
THON THANG TRI XA MINH TRI SOC SONHN
SO 6 PHU DONG THIEN VUONG, NGO THINHAM
HBT
SO 2 KHU TT DAI TU OTO,P.HOANG LIETQUAN
HOANG MAI, TP HA NOI

3703

CTY CP TU VAN THIET KE XAY


DUNG VA THUONG MAI MIEN BAC

3704

CTY CP TU VAN PHAT TRIEN KIEN


TRUC VIET NAM
CTY CP TU VAN LOC VA CONG SU

302 DN3 OCT 2 BAC LINH DAM P.DAIKIM HMAI HN

3706

47 A HUYNH THUC KHANG, P. LANG HA,Q. DONG


DA, TP HA NOI
CTY CP TU VAN KT VA XD DO THI VN P512 A4 CHUNG CU DEN LU 2 P.HOANGVAN THU
Q.HOANG MAI TP HA
NOI

3707

CTY CP TU VAN KT VA DV AN BINH

3708
3709

CTY CP TU VAN KD VA GD CHAT


LUONG
CTY CP TU VAN DTU VA DVU ISG

417 HOANG HOA THAM P.LIEUGIAI BA DINH HA


NOI
P1118 NO 6A KHU DO THI MOI LINH DAMHOANG
LIET, HOANG MAI, HA NOI
80 NGO 95/8 CHUA BOC DONG DA HA NOIVIET NAM

3710

CTY CP TU VAN DTU PT GTVT

3705

162 TRAN QUANG KHAI LY THAI TOHOAN KIEM HA


NOI

3711

CTY CP TU VAN DTU HA TANG VA


DVU

KM 9 DUONG NGUYEN TRAI, P THANH


XUAN NAM, THANH XUAN, HA NOI, VIET NAM

3712

CTY CP TU VAN DT XAY DUNG DAI


NAM

189 LO DUC, HAI BA TRUNG HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3713

CTY CP TU VAN DAU TU XD VIET


DUC
CTY CP TU VAN DAU TU XAY
DUNG VA THUONG MAI DONG DA

SO 351 LAC LONG QUAN-NGHIA DO

3715

CTY CP TU VAN DAU TU VA XD ART

SO 107 HOANG NGAN THANH XUAN HA NOI

3716

CTY CP TU VAN -DAU TU CSU

3714

A CH

SO 31 NGO 84 TRAN QUANG DIEU, P.QUANG


TRUNG, Q. DONG DA, TP. HA NOI

3719

TANG 1, NHA 17T11 TRUNG HOA NHANCHINH CAU


GIAY HN
CTY CP TU VAN DAU TU BDS DUONG PHONG 801B,181 NGUYEN LUONG BANGDONG DA
HUY
HA NOI
CTY CP TU VAN CNGHE-XD
SO 1 KHAM THIEN-P.KHAM THIEN-DD-HN
PETROLIMEX
CTY CP TTQT NTC VINA
PHU MY, MY DINH, TU LIEM, HA NOI

3720

CTY CP TTKV VIET NAM

3721

CTY CP TTHONG & TIEP THI NET VIET SO95, NGO325, KIM NGUU,
P.THANHLUONG, QUAN HAI BA TRUNG, HA NOI

3722

CTY CP TT&TTHONG ANH DUONG


QUANG
CTY CP TT VA GIAITRI TRUC TUYEN
3H
CTY CP TT VA DAN DUNG TL
SAO LA
CTY CP TT SANG TAO VA DV TT
ZOMUA
CTY CP TT GIAC QUAN THU SAU

3717
3718

3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729

CTY CP TRUYEN THONG


VIETSERVICES
CTY CP TRUYEN THONG VA TM
AIDAS
CTY CP TRUYEN THONG VA QC DPI

20A HA DINH THANH XUAN HA NOI

D6 TO 9 HOANG CAU DONG DA HA NOI


LO B25 O D7 KDT MOI CAU GIAY DICHVONG CG
HN
SO 91 TRAN HUNG DAO Q. HOAN KIEMHA
NOI VIET NAM
123, XA DAN II, NAM DONG, DONG DA,HA NOI
41 DUONG THANH CUA DONG HOAN KIEMHA NOI
VIET NAM
LO 18, KHU A, KHU TT Y TE CAU GIAY,TRUNG HOA,
CAU GIAY, HN
52 PHAM HUY THONG P.NGOC KHANH BADINH HN
SO 3,NGACH 19,NGO 1194 DUONG LANG

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

3730

CTY CP TRUYEN THONG TT BAO


BINH
CTY CP TRUYEN THONG
TODAYMEDIA
CTY CP TRUYEN THONG TIEU DUNG
24/7

3731
3732

100%
6241

A CH
P306 B6 KHU MY DINH1 HUYEN TU LIEMHA NOI
VIET NAM
16/4A KDT TRUNG YEN, CAU GIAY, HANOI
68B TRAN QUANG DIEU-DONG DA-HA NOI

3733
3734

CTY CP TRUYEN THONG THIEN MINH 30K3, PHO NGUYEN PHONG SAC,NGHIA TAN, CAU
GIAY, HA NOI
CTY CP TRUYEN THONG TAM NHIN SO 787 DUONG NGUYEN KHOAI PHUONGTHANH
TRI QUAN HOANG MAI
HA NOI VN

3735

CTY CP TRUYEN THONG SO 1

3736

CTY CP TRUYEN THONG S.U.N


RISE
CTY CP TRUYEN THONG PHU THAI

3737
3738
3739

3740
3741
3742
3743
3744

CTY CP TRUYEN THONG PHAN XI


PANG
CTY CP TRUYEN THONG NOI VIET

CTY CP TRUYEN THONG NGHE


THUAT VIET
CTY CP TRUYEN THONG ITV
CTY CP TRUYEN THONG IDO VIET
NAM
CTY CP TRUYEN THONG HD

3745

CTY CP TRUYEN THONG GIAC MO


XANH
CTY CP TRUYEN THONG GEKKO

3746

CTY CP TRUYEN THONG DTM

SO 135 PHO HOANG NGAN, P. TRUNG HOAQ. CAU


GIAY, TP HA NOI. VN
SO 4B NGACH 61/16 NGO 61 LAC
TRUNGHAI BA TRUNG, HA NOI
P805-N5C-TRUNG HOA-NHANCHINH-HA NOIVIET
NAM
162 PHUONG LIET, PHUONG PHUONG LIETQUAN
THANH XUAN, TP HA NOI
P10 NHA D2 TT QD SO 1 TRAN
THANHTONG- BACH DANG- HAI BA TRUNG-HN
P 1205 T 12 TOA NHA INTIMEX SO 27LAC TRUNG
VINH TUY HBT HN
465 HOANG HOA THAM, VINH PHUC,
BADINH, HA NOI
SO 30 THO NHUOM P.CUA NAM HOAN KIEMHA NOI
VIET NAM
P405 TOA NHA CHUNG CU CTM 299 CAU GIAY HA
NOI
P105, B5 TT TAN MAI, TAN MAI,HOANG MAI HA NOI
342 NGUYEN VAN CU BO DE LONG BIENHN
SO 4 NGACH 178/71 PHO TAY SON,P.TRUNG LIET,
DONG DA, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3747

CTY CP TRUYEN THONG DONG NAM P304,N1A,KHU DO THI MOI TRUNG HOA,NHAN
CHINH, THANH XUAN, HA NOI

3748

CTY CP TRUYEN THONG DONG A

3749
3750

CTY CP TRUYEN THONG CKC VIET


NAM
CTY CP TRUYEN THONG BUZEDIA

3751

CTY CP TRUYEN THONG BTN

34,NGO9,TO85 MINH KHAI, HBT,HA NOI

3752

CTY CP TRUYEN THONG ARCHI

3753
3754

CTY CP TRUONG QUOC TE


VIET ANH
CTY CP TRUONG PHU

P725-CT11-DN7,TOA CT5KDT MY DINH- METRI-TU


LIEM-HA NOI
SO 393 NGUYEN TRAI THANH XUAN
TRUNGTHANH XUAN HA NOI
LO A2 KCN PHUC DIEN XA CAM
PHUCHUYEN CAM GIANG TINH HAI DUONG

3755

CTY CP TRUONG NGUYEN

3756

CTY CP TRUONG CAO DOWIN

3757

CTY CP TRUNG HIEU

A CH

43 NGO 108 NGOC HA HA NOI43 108 NGOC HA HA


NOI
P403 CT8 KDT DINH CONG HOANG MAI HN
P401 TOA NHA SO 1 DINH LE, HOANKIEM, HA NOI

SN 94, NGO 678, LA THANH, GIANG VO,BA DINH,


HN
LIEN LY PHU LO SOC SON HA NOI
131/66 NGOC LAM, LONG BIEN, HA NOIDISTRIC, HA
NOI CITY

3758

CTY CP TRU TIEN

106G TO 19 NGHIA DO CAU GIAY HN

3759

97 TRUNG KINH TRUNG HOA CAU GIAY HN

3761

CTY CP TRANG TRI NOI THAT


& XD HN
CTY CP TRANG TB VA VAT TU Y TE
HN
CTY CP TPL VIET NAM

3762

CTY CP TONG HOP BAC HA

3763

CTY CP TO HOP DAU TU ABC

C7 TO 122 HOANG CAU-O CHO DUA- DONGDA-HA


NOI
SO 6 C3 HOANG NGOC PHAC, DONG DA,HANOI

3760

10B/46 PHUONG MAI. DONG DAHA NOI


SO 40 GIANG VAN MINH, DOI CAN, BADINH, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3764

CTY CP TO CHUC DV TRUYEN


NHA 128 LO A4 KHU DT DAI KIM P DINHCONG, Q
THONG VNT
HOANG MAI, TP HA NOI
CTY CP TMXD VA DVDL TRUONG AN 15 NGACH 2 NGO 282 TO 25 DUONG KIMGIANG DAI
KIM HOANG MAI HA NOI
CTY CP TM-DV&XD HA VIET
SO NHA 10,HEM129/2/29, DUONG NGUYENTRAITHUONG DINH-TX-HN-VN
CTY CP TMDV VA VAN TAI THUAN AN P41AF2 KHU TT CO KHI TRAN HUNG DAOHAI BA
TRUNG HA NOI
CTY CP TMDL VA PT GON DUC TAI
THON TAN PHUCB SON DONG SON TAY HN

3765
3766
3767
3768
3769

A CH

3772

CTY CP TMAI VA HTAC QUOC TE DAT


MOI
CTY CP TMAI DVU VA XD THANG
LONG.
CTY CP TM, TU VAN VA XD VINH
HUNG
CTY CP TM XNK KNH

3773

CTY CP TM XNK HOANG LONG

3774

CTY CP TM XNK CUONG LONG

3775

CTY CP TM XD VA CONG NGHE A


CHAU

3776
3777

CTY CP TM VT XD VA LAP DAT DIEN


MAY
CTY CP TM VIET TRUNG HAI

3778

CTY CP TM VAN TAI LONG DUNG

3779

CTY CP TM VA XNK THANG LONG

3780

CTY CP TM VA XD VINH THANH

3770
3771

471 HOANG HOA THAM, BA DINH, HA NOIDIST.,HA


NOI
SO 20/24 KIM DONG-P.GIAP BAT- HOANGMAI-HN
SO 1 NGO 120 DG TRUONG CHINH PPHUONG MAI Q
DONG DA TPHN
SN 24 NGO 49 LINH LANG, CONG VI, BADINH, HA
NOI
P402 C4 TT GIANG VO PHUONG GIANGVO BA DINH
HA NOI VIET NAM
SO4, NGACH 172/77, DUONG AU CO,P.TULIEN,
Q.TAY HO, TP HA NOI
SO 7,NGACH 260/1,PHO DOI CAN,LIEUGIAI,BA
DINH, HA NOI,VIET NAM
XOM NGANG, DAI MO , TU LIEM, HN
SO 898 DUONG BACH DANG THANH LUONGHAI BA
TRUNG HA NOI VIET NAM
SO 46 DUONG YEN PHU PHUONG NGUYENTRUNG
TRUC QUAN BA DINH TP
HA NOI
713 GIAI PHONG, P. GIAP BAT, QUANHOANG MAI
HA NOI
102 A B2 TT KHUONG THUONG TRUNG TUDONG DA
HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

100%
6241

A CH

3781

CTY CP TM VA XD PHUONG THANH

CO DIEN HAI BOI DONG ANH HA NOI

3782

CTY CP TM VA XD PHU MY HA.

NGHIA HAO PHU NGHIA CHUONG MYHA TAY

3783

CTY CP TM VA XD KIM TAI LOC

3784

CTY CP TM VA VT HOANG MINH HA

3785
3786

CTY CP TM VA VAT TU NH THANG


LONG
CTY CP TM VA TU DONG HOA ADI

P102 B7 TT TRAI GANG THANH NHAN HAIBA


TRUNG HA NOI
SO 184 PHO NGUYEN SON P BO DE LONGBIEN TP
HA NOI VIET NAM
SO 58 NGO 180 NGUYEN LUONG BANG HN

3787

CTY CP TM VA TT HITECH

3788

CTY CP TM VA TT AN PHU

3789

3791

CTY CP TM VA THUC PHAM GIA PHAT 37C NGUYEN VAN TROI PHUONG LIETTHANH
XUAN HA NOI
CTY CP TM VA THIET KE DONG A
SO 24 NGO 92 NGUYEN KHANH TOANP.QUAN HOA
CAU GIAY HN VN
CTY CP TM VA TH BAU TROI VIET
24 TO 36 QUAN HOA CAU GIAY HA NOIVIET NAM

3792

CTY CP TM VA TB DIEN VN M VA E

SO 55 NGO 22 MAI DONG HOANG MAI HN

3793

CTY CP TM VA SX VINH THINH

3794

CTY CP TM VA PT XD GIA NGUYEN

3795

CTY CP TM VA PT DV NAM LONG

462 DUONG BUOI VINH PHUC BA DINH


HNVIET NAM
SO1 HEM189/15/30(TT TDTT) AN DUONGYEN PHU
TAY HO HA NOI
51 LE DAI HANH.HAI BA TRUNG.HN.VN

3796

CTY CP TM VA PT CNTT HA DUONG

SO 23 NGUYEN NGOC NAI KHUONG MAIHA NOI

3797

CTY CP TM VA PT CN HA NOI MOI


DHP
CTY CP TM VA OTO TOAN THANG

SO 117 TAM CHINH- MAI DONG- HM- HNHA NOI

3790

3798

SO2 NGO 331/20 TRAN KHAT CHAN, HBT


P604 NO 5 BAN DAO LINH DAM, HOANGMAI, HA
NOI
SO 987, TAM TRINH, YEN SO, HOANGMAI HA NOI

GARA OTO TOAN THANG 72 LIEN CO DAIMO TU


LIEM HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3799

CTY CP TM VA NOI THAT QUANG


SO 34 NGO 178 NGUYEN LUONG BANG- QUANG
CHINH
TRUNG-DONG DA- HA NOI
CTY CP TM VA KY THUAT THAI BINH SN 295 LAC LONG QUAN TO 6 NGHIA DOCAU GIAY
HA NOI
CTY CP TM VA KY THUAT HOA PHAT SO 38, NGO 116 PHO NHAN HOA NHANCHINH
THANH XUAN
CTY CP TM VA KT NGUYEN HA
SO 32H LY NAM DE HOAN KIEM HA NOIVIET NAM

3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807

A CH

CTY CP TM VA KN TRUYEN THONG


ITC
CTY CP TM VA KHO VAN THANH
DONG
CTY CP TM VA KHO VAN NOI BAI

SO 3 NGO BA TRIEU HAI BA TRUNG HANOI VIET


NAM
71/310 DUONG DIEN BIEN PHU, TP HAIDUONG,
TINH HAI DUONG
SO 1-B15 TAP THE NHA THO SB QUOC TENOI BAI

CTY CP TM VA HT TRINH NGUYEN


PHAT.
CTY CP TM VA DVDL T VA D

SO 2 NGO 79 THAI THINH-DONG DA-HN


212 TOA NHA CQ 35 DIEN BIEN PHU BDHN

3808

CTY CP TM VA DVDL HA NOI

24 HANG BAC HOAN KIEM HA NOI

3809

CTY CP TM VA DV VLXD HOA NAM

TO 1, BANG A, P. HOANG LIET, HOANGMAI, HA NOI

3810

CTY CP TM VA DV VIET LINK

3811
3812

CTY CP TM VA DV VAN TAI


MINH AN
CTY CP TM VA DV TTS HN

SO6,NGO6,PHO VAN PHUC,KIM MA, BA DINH, HA


NOI, VIET NAM
SO 3B NGO 134 PHO QUAN NHAN NHANCHINH - THANH XUAN - HA NOI
1-NGO 76-YEN SO-HOANG MAI-HN

3813

CTY CP TM VA DV TIN MINH

3814

CTY CP TM VA DV TAN NGOC

3815

CTY CP TM VA DV SX T VA Q

3816

CTY CP TM VA DV SAO THIEN CAM

SO83-THAI THINH 2-THINH QUANG- DONGDA HA


NOI
336 DUONG LANG DONG DA HA NOI
SO 96 DUONG NGUYEN KHANG YEN HOACAU
GIAY HA NOI
SO 4 NGO 612/16/1 DUONG LA THANH PHUONG
GIANG VO BA DINH HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3817

CTY CP TM VA DV MAY TINH VTV

3818

CTY CP TM VA DV LY ANH

3819

CTY CP TM VA DV LE ANH HOA

3820

CTY CP TM VA DV HA TUAN

3821

CTY CP TM VA DV HA NGUYEN

3822

SO 100 PHO LANG HA, P LANG HA,QUAN DONG DA,


HA NOI
113/438 TAY SON THINH QUANG DONG DAHA NOI

3824

CTY CP TM VA DV CPN TAN SON


NHAT
CTY CP TM VA DV ANH SANG THANG
LONG
CTY CP TM VA DTXD HUNG VIET

3825

CTY CP TM VA DT XDCN T.D.T

3826

CTY CP TM VA DT VIET TIEN

SO 8 NGO 29/93 DUONG HOANG MAI P HOANG VAN


THU HOANG MAI HN
1606 KHOI 2 KDT MY DINH 1 H.TU LIEMHN

3827

CTY CP TM VA DT TRUONG THINH

P2- DII- 15 BICH CAU- P.QUOC TUGIAM HN

3828

CTY CP TM VA DL THAM HIEM DIA LY 36 HANG BAC HOAN KIEM HNNAM

3829

CTY CP TM VA DICH VU
THANH CONG
CTY CP TM VA DICH VU NGOC QUY

PHU MY BIEN GIANG HA DONG HA NOI

3832

SO 88 TO 11 THI TRAN CAU DIEN-HUYEN TU LIEMHA NOI


CTY CP TM VA DICH VU AN NINH THU 40B PHO PHUC XA BA DINH HA NOI
DO
CTY CP TM VA DAU TU QUOC TE ACB 262 NGUYEN HUY TUONG,THANH XUAN, HN

3833

CTY CP TM VA DAU TU JVB

3834

CTY CP TM VA DAU TU BINH MINH


VIET

30 TRAN CUNG CO NHUE TU LIEM HA NOIVIET


NAM
30, NGO 107 NGUYEN CHI THANH, HANOI

3823

3830
3831

A CH
SO 6 NGO 20 DUONG HUYNH THUC KHANGLANG
HA Q DONG DA TP HN
SO 24 NGO VAN HUONG DUONG TON DUCTHANG P
HANG BOT Q DONG DA HN
42 HANG CHIEU (14 NGUYEN SIEU)HA NOI
NGO 2 XOM DOC XA TAY MO HUYEN TU LIEM TP
HA NOI
SN 35 NGO149 GIAP BAT-HN

B14 TT9 DO THI VAN QUAN HA DONG

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3835

3837

CTY CP TM VA CONG NGHE TAN


SO 17, TO 12A PHUONG DINH CONG- HOANG MAI LONG
HA NOI
CTY CP TM VA CONG NGHE DONG DO THON TU THE, XA TRI QUA, HUYENTHUAN
THANH, BAC NINH
CTY CP TM TU QUY
10/44 TRIEU KHUC THANH XUAN HA NOIVIET NAM

3838

CTY CP TM TRUYEN THONG HA NOI

3836

A CH

3842

60/381, NGUYEN KHANG STR, YEN HOACAU


GIAY,HA NOI,VN
CTY CP TM TRUC LAM
SO 2 NGACH 90/1 TO 19 PHO HOA BANGP.YEN
HHOA CAU GIAY HN
CTY CP TM TONG HOP THANH CONG SO 02 TRUONG CHINH PHUONG QUAN TRUQUAN
KIEN AN TP.HAI PHONG
CTY CP TM TONG HOP TBI VA CONG P1107, 198 NGUYEN TUAN, THANH XUANHA NOI,
NGHE
VIET NAM
CTY CP TM TONG HOP LONG HIEN
SO 1323 DUONG GIAI PHONG HA NOI

3843

CTY CP TM THE GIOI HOAN MY

A8-HOANG CAU-O CHO DUA-HN

3844

CTY CP TM TAN HOANG CAU

6, NHUE GIANG, HA DONG,HA NOI, VIET NAM

3845

CTY CP TM SX VA DV TAKO

3846

3848

CTY CP TM SX VA CGIAO CN VIET


BAC
CTY CP TM QUOC TE YEN
TRANG
CTY CP TM QT VA CN AU VIET

P7 P13 NGUYEN AN NINH TUONG MAIHOANG MAI


HA NOI
34 HOANG SAM NGHIA DO CAU GIAY HANOI VIET
NAM
55A CUA NAM, HOANKIEM, HA NOI

3849

CTY CP TM PHUC TIEN

3850

CTY CP TM PHAT TRIEN KY THUAT VA 30 TRAN CUNG CO NHUE TU LIEM HA NOIVIET


NHAN LUC QUOC
NAM
TE

3851

CTY CP TM OTO CHIEN THANG

3839
3840
3841

3847

4/210 HOANG QUOC VIET HA NOI


TO 15 THACH BAN QUAN LONG BIEN HANOI

26 NGO 116 PHO NHAN HOA P.NHAN CHINH THANH


XUAN HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3852

CTY CP TM NONG SAN HN

3853

CTY CP TM NHAT HUNG

45 KHU TT BO TONG THAM MUU PHUCDONG


LONG BIEN
KHU CN LAI YEN LAI YEN HOAI DUC HN

3854

CTY CP TM NAM PHUONG

142 LE DUAN, P. KHAM THIEN, DONG DAHA NOI

3855

CTY CP TM MY THUAT MTM HA NOI

3856

CTY CP TM MINH TAN

3857

CTY CP TM MINH TAN

SO 13 PHO LY VAN PHUC-P.CAT LINHQ.DONG DA-TP


HA NOI
77A TRAN HUNG DAO, HOAN KIEM, HANOIDIST,
HA NOI
296 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN,HA NOI VIET
NAM

A CH

3858

CTY CP TM KY THUAT SONG PHAT

P202 C1 TT TRUNG TU, DONG DA HA NOI

3859

CTY CP TM KHOA DO

3860

CTY CP TM HUGGER VIET NAM

SO 23/189 HOANG HOA THAM LIEU GIAIBA DINH TP


HA NOI VIET NAM
KIOSK 26 NGO 558 NGUYEN VAN CU LONGBIEN HN

3861

CTY CP TM HOANG YEN

HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

3862

CTY CP TM HOANG LAN

3863

CTY CP TM G&B VIET NAM

3864

CTY CP TM DV VA XNK TAN DAI


HUONG

SO22 A1 TO 25 PHUONG DINH CONG QUANHOANG


MAI- HA NOI
P B252, KHU CT1, TRUNG HOA, CAUGIAY, HA NOI,
VN
KIOT 11B2 TOA NHA CT4 KDT MY
DINH,SONG DA,XA ME TRI,TU LIEM,HA NOI

3865

CTY CP TM DV VA SX THAI NGUYEN 7/122 YEN HOA CAU GIAY HN

3866

CTY CP TM DV LONG HAI

3867
3868

109 TRUONG CHINH PHUONG LIET THANHXUAN


HA NOI
CTY CP TM DV DU LICH TUAN HANG 185B HOANG VAN THAI-THANH XUAN-HN
CTY CP TM DV CN VA HE THONG
MANG

SO 607 NHA C1,C2 NGO 106 LE TRONGTAN


KHUONG MAI TX HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3869

CTY CP TM DUOC PHAM QUANG


MINH
CTY CP TM DUOC PHAM A CHAU

SO 40-VINH PHUC-CONG VI-BA DINH

3873

CTY CP TM DT XD CONG NGHE HA


NOI
CTY CP TM -DT VA T.THONG
VINASING
CTY CP TM DONG DU

50 PHO HOANG NGAN, P.TRUNG HOA,Q.50 PHO


HOANG NGAN, P.TRUNG HOA,Q.
P207-208/N2F-LE VAN LUONG, N.CHINHTHANH
XUAN, HA NOI
123 TRUNG KINH, TRUNG HOA,CAU GIAY,HA NOI

3874

CTY CP TM DL VA VT VIET TIEN

3875

CTY CP TM DL HOANG PHO

SO 359 MINH KHAI TO 64 P. VINH TUYHAI BA


TRUNG HN
CTY CP TM DL HOANG PHO

3876

CTY CP TM DIEN TU RIENG

3877

CTY CP TM DICH VU KLEMAX

3878
3879

CTY CP TM DAO TAO VA DU HOC


QUOC TE
CTY CP TM CNGHE NHAT MINH

3880

CTY CP TM CK XD TIEN THANG

3881

CTY CP TM CITICOM

3882

CTY CP TM CHAU THANH PHAT

3883

CTY CP TM & XAY DUNG MEC

3884

CTY CP TM & DV HUONG TUAN

3870
3871
3872

A CH

64 TO 22 P.THANH XUAN TRUNG-T.XUAN- HN

36B,TRAN HUNG DAO,PHAN CHU TRINHHOAN


KIEM,HN
SO 87A LY THUONG KIET, HOAN KIEM HN
179/C4 KDT DAI KIM HOANG MAI HA NOI
P812 A6 TRAN HUY LIEU GIANG VO BADINH HA
NOI VIET NAM
SO 315 TO 42 PHUONG HOANG VAN THU QHOANG
MAI HA NOI VIET NAM
ROOM 401, V-TOWER 649 KIM MA,,BA
DINH, HA NOI, VIET NAM
8/171 DUONG TRUONG CHINH PHUONG LIET
THANH XUAN HA NOI
SO 184 THAI THINH LANG HA DONG DAHA NOI,
VIETNAM
SO 6A NGO 2 CAU BUOU, TA THANH OAITHANH TRI
HA NOI

3885

CTY CP TM & DV HANH THIEN

3886

CTY CP TM & DL DONG TAM

KIOT A9 CHO DAI TU - P.DAI KIM -HOANG MAI - HA


NOI
73-C7 PHO AN DUONG, P. YEN PHU, Q.TAY HO, ,TP
HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3887

CTY CP TM DV SONG HONG

3888

CTY CP TKE KTRUC VA DT XDUNG

77 DOC BAC CO, HOAN KIEM, HA NOIHOAN KIEM


DIST, HA NOI
SO 118/3 TO 13 QUAN HOA CAU GIAY HN

3889

CTY CP TIN HOC QUANG MINH

SO 7,TAY SON,YET KIEU,HA DONG,HN

3890

CTY CP TIEP VAN PL

3891

CTY CP TIEP VAN DONG DUONG

3892
3893

CTY CP THUYEN BUOM


HANOITOURIST.
CTY CP THUONG MAI VINH CAT

P 201 TANG 2 MICONS BUILDING B20HOANG CAU


DONG DA HA NOI
SO 8 C11 KHU DO THI MOI MY DINH IMY DINH HA
NOI
18 LY THUONG KIET- HN

3894

CTY CP THUONG MAI VAN TAI AZ

3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904

A CH

TO 1 P PHUC DONG Q LONG BIEN TP HANOI

SN 34 NGO 212 DUONG DE LA THANH,O CHO DUA,


DONG DA, HN
CTY CP THUONG MAI VA XNK HUNG 278, DUONG LANG, DONG DA, HA NOINAM
VIET
CTY CP THUONG MAI VA GIAO NHAN 10 NGACH 24 NGO 254D MINH KHAI, TOMAI DONG,
HPRO
Q.HOANG MAI, HN
CTY CP THUONG MAI VA DL VU ANH 336 BACH MAI, PHUONG BACH MAI, QUANHAI BA
TRUNG, TP HA NOI
CTY CP THUONG MAI VA DICHVU HAI 9/9 K3 CAU DIEN TU LIEM HA NOI
ANH
CTY CP THUONG MAI QUY
165 BA TRIEU,LE DAI HANH ,HAI
HANH
BATRUNG HN
CTY CP THUONG MAI QT DONG BAC SO 3, NGO 3,KHU DUONG 2,PHU LO SOCSON HN
A
CTY CP THUONG MAI DV M.A.X
P409 TT IN THANH CONG,P.LANG HA,DONG DA, HA
NOI
CTY CP THUONG MAI DICH VU DUC LO 9,KHU TT GIAO THONG,TO 28,TRUNGHOA,CAU
HAI
GIAY,HN
CTY CP THUONG MAI DICH VU DAI SO 92 DUONG K1 CUM 6 PHU DIEN TU LIEM HA NOI
SON
CTY CP THUONG BINH MANH TOAN 104 NHA K NGO 319 NGUYEN TAM TRINH,HOANG
VAN THU, HOANG MAI, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3905

CTY CP THUC PHAM THIEN VUONG

52 TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI VIETNAM

3906

CTY CP THUC PHAM NGUYEN SON

3907

CTY CP THUC PHAM CN SON HAI

P1308 TOA NHA B THAP DOI 17 TANG TO14,CAU


DIEN, TU LIEM, HA NOI
49B NGACH 667/2 NGUYEN VAN CU,TO
29PHUONG DUC GIANG, LONG BIEN, HA NOI

A CH

3908
3909
3910
3911
3912
3913

3914

CTY CP THUC PHAM ASIMCO

SO NHA 16/01 NGO 253 DUONG NGUYEN KHANG


TO 39 YEN HOA CAU GIAY HN
CTY CP THONG TIN TRUYEN THONG SO 78 TRAN HUNG DAO P.TRAN HUNG DAOHOAN
VN
KIEM HN VN
CTY CP THOI GIAN SO
5 DAY A3 KTT A23 BO CONG AN, KHUONGDINH,
THANH XUAN, HN
CTY CP THIET KE SANG TAO
TO 17 DINH CONG HOANG MAI HA NOI
VIET
CTY CP THIET KE KT&VTU PTIEN
SO 5/B3,TO 50 MAI DICH, CAU GIAY HN
THUY
CTY CP THIET BI PHU TUNG CAO
SO1 NGACH 19 NGO 85, DINH
THANG
CONGTHUONG, DINH CONG, HOANG MAI HN
CTY CP THIET BI KH VA KT MOI
TRUONG
CTY CP THIET BI EMS VIET NAM

P2 Z4 KHU TT BO DH-BACH KHOA-HBT-HN

SO 1B/396 TRUONG DINH, TUONG


MAI,HOANG MAI, HA NOI
226 HOANG HOA THAM THUY KHUE TAY HOHA NOI

3918

CTY CP THIET BI DO LUONG


DONG DO
CTY CP THIET BI DIEN UTEN VIETDUC
CTY CP THIET BI DIEN TAN PHAT

3919

CTY CP THIET BI DIEN HTG VN

SO 4 TON DUC THANG DONG DA HN

3920

CTY CP THIET BI DIEN HA DONG

YEN PHUC, BIEN GIANG, HA DONGHA TAY

3921

CTY CP THIET BI CN MAKSTEEL

11 NGO 121 THAI HA DONG DA HA NOIVIET NAM

3915
3916
3917

16 LO 14A TRUNG YEN YEN HOA CAU GIAY HA NOI

KM 12 QUOC LO 1A TU HIEP, THANHTRI, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3922

CTY CP THIET BI AN TOAN DAI AN.

3923

CTY CP THIET BI & OTO VIET NAM

3924

CTY CP THIEN Y

3925

CTY CP THIEN HOP

94B PHO VONG, P. PHUONG MAI, Q.DONG DA, TP


HA NOI
KM9 D. BAC THANG LONG ,NOI BAI
,KHUCN QUANG MINH ME LINH HN
SO50, TO3, LANG THANH CONG, THANHCONG, BD,
HN
507 THUY KHUE BUOI TAY HO HA NOI

3926

CTY CP THEP VIET TIEN

193 THANH NHANVIETNAM

3927

CTY CP THEP VA VAT TU XD

P405 T4 133 THAI HA HA NOI

3928

CTY CP THEP VA VAT TU HN

THACH BICH, BICH HOA, THANH OAI,HA TAY

3929

CTY CP THE THAO NGOC XUAN

3930

CTY CP THE GIOI PHANG

SO 6, NGO 459, PHO DOI CAN, PHUONGCONG VI, Q


BA DINH, HA NOI
7, NGO 71 PHUONG MAI, DONG DA HN

3931

CTY CP THANH LONG

THON HA, XA LIEN TRUNG, DAN PHUONGHA TAY

3932

CTY CP THANH HA

3933

CTY CP THAI BINH DUONG

SO 7 A28 NGO 347 HOANG QUOC VIET P.NGHIA TAN


CAU GIAY HA NOI VN
SO 458 QUANG TRUNG, HA DONG, HATAY

3934

CTY CP TH VA TBI VP NGOI


SAO MOI

21 VU NGOC PHAN, LANG HA, DONG


DA,HA NOI, VIET NAM

A CH

3935

CTY CP TECHAGRI

3936

CTY CP TBI VIEN DONG

3937

CTY CP TBI VA DTU XAY DUNG PTQ

3938

CTY CP TBI KT THUY


VAN&MTRUONG VN
CTY CP TBCN VA TU DONG HOA VN

3939

NHA SO 5 NGACH 2 NGO 13 GIAI PHONGDONG TAM


HBT HA NOI
T4 TOA NHA IN CONG DOAN SO 17/167TAY SON,
DONG DA, HN
48/521 NGUYEN TRAI, THANH XUAN NAM,THANH
XUAN, HA NOI
B7 TT KHI TUONG THUY VAN
141 LE DUAN CUA NAM HOAN KIEM HANOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3940
3941

CTY CP TB VA GP CONG NGHE VIET


NAM
CTY CP TB PHUONG DONG

3942

CTY CP TB NHA BEP TAM KIM

3943
3944

CTY CP TB MAY CONG TRINH A


CHAU
CTY CP TAXI TAY DO

3945

CTY CP TAXI HOANG LONG

3946

CTY CP TAP DOAN QUOC TE KIM


DINH

3947

CTY CP TAP DOAN QUANG HUNG

30 TO 22B MINH KHAI HAI BA TRUNG HN

3948

CTY CP TAP DOAN PHU MY

3949

CTY CP TAP DOAN DT VA CN AG

3950

CTY CP TANPHAT

XA PHU NGHIA -KM25+100 QUOC LO 6,H.CHUONG


MY HA NOI
22 NGACH 4/22 NGO 4 PHUONG MAI DONGDA HA
NOI
No A3 TO 84 HOANG CAU O CHO DUADONG DA HN

3951

CTY CP TAN PHU LONG

3952

CTY CP TAI NGUYEN VIET

3953

CTY CP TAI NGUYEN DONG DUONG

3954

CTY CP SXTM VA XNK TUAN VIET

3955

CTY CP SXMT SARA VNPC

3956

CTY CP SX&TM HONG THANG

A CH
P500 NO 10, BAN DAO LINH DAM, HOANGLIET,
HOANG MAI, HA NOI
SO 46 NGO 1150 DUONG LANG PHUONG LANG
THUONG QUAN DONG DA TP HN
194 THAI HA-TRUNG LIET-DONG DA- HANOI-VIET
NAM
SN295/3 NGO QUYNH P QUYNH LOI HBTHA NOI
TRUNG KIEN DUONG NOI HA DONG HA NOI
SN 07 NGO 77 XUAN LA TO 12 CUM 2 XUAN LA TAY
HO HN
S 6 DUONG HONG LIEN, THANH XUANTRUNG,
QUAN THANH XUAN, TP HA
NOI

1152 DUONG LANG, DONG DA, HA NOIDA DIST, HA


NOI
F3, TANG 1 NHA B10 NGO 22 PHO LANGHA
PHUONG LANG HA, Q.DDA, HA NOI
318 BA TRIEU LE DAI HANH HAI BATRUNG HA NOI
115A DUONG PHAN TRONG TUE, TAM HIEPTHANH
TRI, THANH PHO HA NOI
TOA NHA 64 PHO CHUA LANG PHUONGLANG
THUONG Q DONG DA HN
SO 8 PHO BAT DAN HANG BO HK, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3957

CTY CP SX&KD DUC VIET

A CH
XOM CHUA, NGOC SON, CHUONG MY, HANOI

3958

CTY CP SX XNK TM VA DV VU LOC

P410-NHA C2 TAP THE THANH XUAN


BACTHANH XUAN QUAN THANH XUAN - HN

3959

CTY CP SX VA XNK VIET PHUC

3960

CTY CP SX VA XNK QUANG DAI

P301, TOA NHA THANH DONG, SO 134KIM MA, BA


DINH, HA NOI
SO 4 CHU VAN AN YET KIEU HA DONG HN

3961

CTY CP SX VA XAY LAP INTOP

SO 6 NGO 2 KHU C VIEN MAY, MY DINHTU LIEM HN

3962

CTY CP SX VA TM VY HOA

3963

CTY CP SX VA TM VIET TRUNG

3964

CTY CP SX VA TM TRI VIET

3965

CTY CP SX VA TM THUY THANH

3966

CTY CP SX VA TM THINH THAO

SO 51 NGO 62 NGOC HA PHUONG DOI CANQUAN


BA DINH HA NOI
SO 2 TT4C KHU DO THI VAN QUAN,
HADONG, HA TAY
SO 101/189 HOANG HOA THAM,LIEU GIAIBA
DINH,HN
THON TRUNG OAI, XA TIEN DUONG,HUYEN DONG
ANH, HANOI
SO 1C TO 33 CUM 5 XUAN LA TAY HO HANOI

3967

CTY CP SX VA TM DIEP THANH

3968

CTY CP SX VA TM BINH MINH XANH

SO 896 DUONG LA THANH, GIANG VO, BADINH, HA


NOI, VN
THON PHU DO XA ME TRI H.TU LIEMHA NOI

3969

CTY CP SX VA TM BAO BI C.N.D

124 KHUONG DINH THANH XUAN HA NOI

3970

CTY CP SX VA TM AN TIEN

3972

4B NHA E TT QUAN DOI K93 HOANG HOATHAM HA


NOI VIET NAM
CTY CP SX VA KD PL NGANH MAY HA SO 41 NGO 208 NGUYEN VAN CU BO DELONG BIEN
NOI
HA NOI
CTY CP SX VA KD KET CAU THEP
VIEN NGOAI VIEN AN UNG HOA HA NOI

3973

CTY CP SX VA DV TM THANH HAI

3971

SO 44 PHAN PHU TIEN CAT LINH DONGDA HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

3974

CTY CP SX VA DV TM MANH TUAN

GIAO TAC LIEN HA DONG ANH HA NOIVIET NAM

3975

CTY CP SX TM DV PHD

SO 9 NGO 347 NGUYEN KHANG CAU GIAYHN

3976

CTY CP SX PHUC LAM

A CH

3980

P104 H8 KDT MOI VIET HUNG GIANG BIEN LONG


BIEN HA NOI
CTY CP SX KINH DOANH LAM HONG SO 112 TAM TRINH TO 16 PHUONG YENSO HOANG
DAT
MAI HA NOI
CTY CP SX & KD XNK TRUONG
80 TO 29 NGO 165 CAU GIAY DICH VONGHN
THANH
CTY CP SPM TU VAN XAY DUNG
85 NGACH 35/69 PHO KHUONG HA,KHUONG DINH,
THANH XUAN, HN
CTY CP SONG MA
8 TO HIEU, NGUYEN TRAI, HA DONG, HATAY

3981

CTY CP SON LIEN DOANH ATP VN

45 CZ3 TT QUAN DOI NGHIA TAN CG HN

3982

CTY CP SO CHE NS NTC VIETNAM

SO 1 CHO DAU MOI NONG SAN THUC PHAMXUAN


DINH XUAN DINH TU LIEM
HN

3983

CTY CP SINH VAT CANH VIEN LAM.

587 HOANG HOA THAM VINH PHUC BA DINH HA


NOI

3977
3978
3979

3984
3985

CTY CP SH TRI TUE BROSS VA CONG P1705, TOA NHA GTC,15-17 NGOC KHANH, NGOC
SU
KHANH, BA DINH, HA NOI
CTY CP SAO LINH.
6A SON TAY-DIEN BIEN-BA DINH-HA NOI

3986

CTY CP SANTO

19/68 QUAN NHAN,TRUNG HOA,CAU GIAY,HN,VN

3987

CTY CP SAN XUAT VA XNK DONG


NAM A
CTY CP SAN XUAT VA THUONG MAI
HONGBANG
CTY CP SAN XUAT VA BAO BI ANH
DUONG
CTY CP SAN XUAT PHUC LAM

SO 1, PHO GIAP BAT, P. GIAP BAT, Q.HOANG MAI,


HA NOI, VIET NAM
SO 14 DUONG VO VAN DUNG P O CHODUA,
Q.DONG DA, HN
510 NO 3 KHU DO THI PHAP VAN,HOANGLIET,
HOANG MAI, HA NOI
P104 H8 KDT VIET HUNG LONG BIEN HANOI

3988
3989
3990

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

3991

CTY CP SAKANA VIET NAM

P607 E3A YEN HOA CAU GIAY HA NOI

3992

CTY CP SACH TBGD THANG LONG

86 DUONG 7 ME TRI TU LIEM HA NOI

3993

CTY CP SAC MAU TUMACHI

3994

CTY CP QUOC TE TRIEU VIEN

3995

CTY CP QUOC TE TOGAO VIET NAM

3996

CTY CP QUOC TE PHI LONG

P101-NHA A8- NGO 95 CHUA BOCDONG DA- HA


NOI- VIET NAM
13 NGACH 12 NGO 61 TRAN DUY HUNGTRUNG
HOA,CAU GIAY,HN
P806/NO 22 KDT PHAP VAN TU HIEP,HOANG LIET,
HOANG MAI, HA NOI
SO 187 NGHI TAM, YEN PHU, TAY HOHA NOI

3997

CTY CP QUOC TE NHAT NAM

3998

CTY CP QUOC TE LCC

3999

CTY CP QUOC TE DONG TIEN

4000

CTY CP QUOC TE BUOC TIEN MOI

4001

CTY CP QUANG CAO VA TT THE GIOI. 106B -F4 LANG HA NGO 171 THAI HA HN

4002

9 DINH LE P.TRANG TIEN Q.HOAN KIEMHA NOI


VIET NAM
39 AN DUONG YEN PHU TAY HO HA NOI

4004

CTY CP QUANG CAO VA HOI CHO


TMAI
CTY CP QUANG CAO THIEN
TRUONG
CTY CP QUANG CAO HA THAI

4005

CTY CP QUANG CAO & TM ADIVA

SO 48TT11B KDT VAN QUAN YEN PHUC HADONG

4006

CTY CP QLY TAI SAN VINAASSET

SO 361 KIM MA, NGOC KHANH, BA DINH,HA NOI

4007

CTY CP QLY QUY DAU TU FPT

89 LANG HA - DONG DA - HA NOI

4008

CTY CP QCAO,KTRUC VIET

SO 91 NGO 75 DUONG GIAI PHONG,P.DONG


TAM,Q.HAI BA TRUNG-HN

4003

A CH

SO 72 TT BINH DOAN 12,XOM 3, THONNGOC


DAI,DAI MO TLIEM HN
SO 4/66/127 PHO HAO NAM, O CHO DUA,DONG DA,
HA NOI, VIET NAM
SO 2, TRUNG KINH, TO 3 PHUONG TRUNGHOA
QUAN CAU GIAY HA NOI
1B PHUNG CHI KIEN CAU GIAYHA NOI VIET NAM

49 HANG BUN BA DINH HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4009

9D DUONG 18 PHUC XA BA DINHHA NOI

4011

CTY CP QCAO VA TM AN THANH


PHAT
CTY CP QC VA TRUYEN THONG
DONG A
CTY CP Q&G HA NOI

4012

CTY CP PTTM VA DVDL MINH ANH

SO 20, NGO 114, PHO YEN PHU, TAY HOHA NOI

4013

CTY CP PTTM VA DAU TU SAN XUAT 47/25 PHAN DINH PHUNG BA DINH HA NOI

4014

CTY CP PTRIEN THUONG HIEU VN

22 NGO 186 NGOC HA BA DINH HA NOI

4015

47 HANG DAO HOAN KIEM HA NOIVIET NAM

4017

CTY CP PTRIEN HA TANG PHU


THANH
CTY CP PTGD VA DICH THUAT TRI
TUE
CTY CP PTCN & DVVT DETECHCOM

4018

CTY CP PT XAY DUNG VA TM HA DO

4019

CTY CP PT VAN HOA TT DAT VIET

4020

CTY CP PT VA XD MINH QUANG

4021
4022

CTY CP PT VA U/DUNG CN
DAST
CTY CP PT TV&DT XD HA NOI

4023

CTY CP PT TM VA DT HA THANH

4024

CTY CP PT TM PHUC THINH

4025

CTY CP PT TM HONG DO

4026

CTY CP PT PHAN MEM CHIEN THANG 254 KHUONG TRUNG KHUONG DINHTHANH XUAN
HA NOI

4010

4016

A CH

12 NGACH 5 NGO 72 HOA BANG YEN HOACAU


GIAY HA NOI VIET NAM
17 LO 7 KHU DO THI XA LA, HA DONG,HA NOI

SO 3,NGACH27,NGO629 KIM
MA,P.NGOCKHANH,Q.BA DINH,HA NOI
P302 NHA B3A KHU DO THI NAM TRUNGYEN
P.TRUNG HOA Q.CAU GIAY HN
SO 42/161PHO THAI HA-PHUONG LANG HAQUAN
DONG DA-HA NOI
68/11 TO 82- KHU HOC VIEN QUAN Y- HOANG VAN
THAI- HA NOI
21/129 TO 11C P.THUONG DINH Q.THANHXUAN-TP
HA NOI
SO 22 PHO TRAN HUU TUOC HA
NOITHANH XUAN HA NOI VIET NAM
SO 10 THUAN HOA DUONG NGUYEN VAN CU,
NGOC LAM, LONG BIEN, HA NOI
SO 41, DAO TAN, NGOC KHANH, HA NOIHA NOI
4B TT THUY VAN NGO 203 HONG HA PHUCTAN
HOAN KIEM HA NOI
XOM 2, PHU DO, ME TRI, TU LIEM, HANOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4027

CTY CP PT NNL BACH KHOA HA NOI

4028

CTY CP PT NHAN LUC VA CNTT

4029
4030

CTY CP PT NGUON NHAN LUC VA CN SO 5 NGO HO DAI PHUONG KHAM THIENDONG DA


HTL
HA NOI
CTY CP PT HA TANG 116
117 K80D VINH PHUC BA DINH HN

4031

CTY CP PT CONG NGHE SAO NAM

4032

CTY CP PT CN KINH TRUONG HONG

SO 15 TRUNG KINH, P.TRUNG HOA, Q.CAU GIAY,


HA NOI
SO A21,NO 13, KHU DTM DINH CONG,P.DINH
CONG,Q.HOANG MAI, HA
NOI

4033

CTY CP PT CN HA MINH
MOTOR

THON PHU MY, XA MY DINH, HUYEN


TULIEM HA NOI

A CH
TANG5 NHA A17 SO 17 TA QUANG BUUP BACH
KHOA HN
2A-S1-K5-11 XUAN DIEU QUANG AN TAYHO HA NOI

4034

CTY CP PP DT DL MIEN BAC

252 TAY SON TO 9A TRUNG LIET DD HN

4035

CTY CP PM AM THANH & HINH ANH

P301A3A TT GIANG VO, BA DINH , HANOI

4036

CTY CP PHUONG TRANG

4037

CTY CP PHUC HIEP

THON UNG HOA XA PHUC TIEN HUYEN


PHUXUYEN HA NOI
SO 32 KHU B TT Z176 XA DUONG XA,GIA LAM HN

4038

CTY CP PHU THINH PHAT

4039
4040
4041
4042
4043

LO SO 1 KHU CONG NGHIEP QUOC OAI HUYEN


QUOC OAI TINH HA TAY
CTY CP PHB
1602-198 NGUYEN TUAN NHAN CHINHTHANH
XUAN HA NOI
CTY CP PHAT TRIEN TRUONG GIANG VAN LOC, XUAN CANH, DONG ANH,HA NOI
CTY CP PHAT TRIEN TM VA DL HA
NOI
CTY CP PHAT TRIEN TIN HOC SAO
VIET
CTY CP PHAT TRIEN THIEN NHIEN
XANH

SN7 DINH TIEN HOANG -HANG BAC-HN


33B VUONG THUA VU-KHUONG MAI- TXUAN-HN
SO 147E, PHO DOI CAN, PHUONG DOI CAN, BA
DINH, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4044

CTY CP PHAT TRIEN THI TRUONG

4045

CTY CP PHAT TRIEN TAY HA

4046

CTY CP PHAT TRIEN HA TANG MIEN


BAC.
CTY CP PHAT TRIEN GIAO DUC THUY
AN
CTY CP PHAT TRIEN DAI DUONG
XANH
CTY CP PHAT TRIEN D&D VIET NAM .

16 NGO 77 PHO 8/3, P. MINH KHAI, Q.HBT, HA NOI

4051

CTY CP PHAT TRIEN CONG NGHE


VIET TB
CTY CP PHAT TIEN TU NA VIET NAM

4052

CTY CP PHAN PHOI VIET THANH

21/163 -HOANG VAN THAI- KHUONGTRUNG-TX-HNVN


58 NGO 24 DUONG KIM DONG QUAN HOANGMAI
HA NOI VIET NAM
6 NG686 BACH DANG,HAI BA TRUNG,HN

4053

CTY CP PHAN MEM TRO CHOI TOAN SO A20 TT17 KDTM VAN QUAN NGUYENKHUYEN
CAU
PHUC LA HA DONG HN
CTY CP PHAN MEM G8
P904 NHA N50, CHUNG CU TRUNG HOA,NHAN
CHINH, TXUAN, HN
CTY CP PHAN MEM ESS VIET NAM
DUONG DO DUC DUC, ME TRI THUONGTU LIEM,
HA NOI
CTY CP PHAN MEM CN CAO VN
29 NGACH 5/34A TRAN PHU BA DINH
HNHA NOI VIET NAM
CTY CP PACIFIC CONG NGHE
T2 53 NGUYEN CONG TRU DONG NHAN HAIBA
TRUNG HN
CTY CP OTO XE MAY HA NOI
CUM CONG NGHIEP QUOC OAI KM 18
DUONG LANG HOA LAC H QUOC OAI TP HA NOI

4047
4048
4049
4050

4054
4055
4056
4057
4058

A CH
SO 210A DUONG AU CO PHUONG QUANG ANQUAN
TAY HO TP HA NOI
KM14-500 QUANG TRUNG - HA DONG - HATAY

1B PHO CAMHOI, DONG MAC, HAI BA TRUNG HA


NOI
294 KHAM THIEN P. THO QUAN Q. DONGDA, HN
32 MINH KHAI, HAI BA TRUNG, HA NOI

4059

CTY CP OTO TIEN DAT

PHO MAI LINH DONG MAI HA DONG HN

4060

CTY CP ONG GIA IKA

SO 132 PHO YEN BAI 2 PHUONG PHO HUEHBT HA


NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4061

CTY CP OJT

4062

CTY CP OC DAO

4063

CTY CP O TO VA CONG NGHE 365

4064

CTY CP O TO DAI PHAT

P1206 CT4B X2 LINH DAM HOANG LIETHOANG MAI


HA NOI VIET NAM
NGUYEN NGOC VU TRUNG HOA CAU GIAYHA NOI

4065

CTY CP NTC VIET NAM

KHU TT TM THON PHU MY-MY DINH-TL- HN

4066

CTY CP NONG SAN QUOC TE

4067

CTY CP NONG NGHIEP NHIET DOI

4068

CTY CP NOI THAT VA TM PHU TIEP

4069

CTY CP NOI THAT MY NGHE NHA

P606 NHA C2 KHU DO THI MY DINH I TULIEM HA


NOI
P217, N6A, KDT TRUNG HOA, NHANCHINH, THANH
XUAN, HN
P1101, 17T11 TRUNG HOA NHAN CHINH,TRUNG
HOA, CAU GIAY, HN
SO 8, NGUYEN HOANG TON, XUAN LA,TAY HO, HN

4070

CTY CP NL& MT RCEE

4071

CTY CP NHUA VA BAO BI HANEL

4072

CTY CP NHUA VA BAO BI AN PHAT

4073

CTY CP NGOI SAO AN BINH

4074

CTY CP NGHE NHIN THANG LONG

4075

CTY CP NFS

4076

CTY CP NEXT2

4077

CTY CP NEWAY

4078

CTY CP NC VA CHE TAO CN

A CH
P314 C3 TT NAM THANH CONG LANG HADONG DA
HA NOI VIET NAM
SO19, LANG HA, THANH CONG, BA DINHTP HA NOI

33 TRUNG YEN 9 KDT MOI TRUNG YENYEN HOA


CAU GIAY HA NOI
TANG8 71 MAI HAC DE HAI BA TRUNG HANOI VIET
NAM
VPDD-CT CP NHUA VA BB AN AN PHAT SO8/106
H.Q.VIET CAU GIAY HA NOI VN
SO 234 DUONG PHAM VAN DONG CO
NHUETU LIEM HA NOI
SO 26, NGO 81, LANG HA, THANH CONG,BA DINH,
HA NOI
207H2 THANH CONG BA DINH TP HA NOIVN
P105 NHA A5 TT TRUONG T36 P YEN HOACAU GIAY
HA NOI
12 NGACH 72/170 HOANG NGAN P.TRUNGHOA
Q.CAU GIAY TP.HA NOI
43 VO VAN DUNG-O CHO DUA-DDA-HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4079
4080

CTY CP NANG LUONG QUOC TE


DOLLA
CTY CP NANG LUONG HOA PHAT

P908 OCT2, DN2, DO THI MOI BAC LINHDAM, DAI


KIM, HOANG MAI, HA NOI
XA HIEP SON, HUYEN KINH MON, TINHHAI DUONG

4081

CTY CP NAM TRANG TIEN

543 MINH KHAI-HAI BA TRUNG-HN

4082

CTY CP NAM HAI

VAN CON HOAI DUC HA TAY

4083

CTY CP NAM DO

DIEM CONG NGHIEP BICH HOA, XA BICHHOA,


HUYEN THANH OAI, TINH HA
TAY

A CH

4084

CTY CP NAGAKAWA VIET NAM

4085

CTY CP N.T.L

4086

CTY CP MY THUAT UNG DUNG HN

4087

CTY CP MY LOC

4088

CTY CP MUOI THAO DUOC RE.VIVAL SO 294 NGUYEN TRAI TRUNG VAN TULIEM HA NOI

4089

CTY CP MT VA NL THAN THIEN VN

SO 402 TOA NHA HA THANH PLAZA102 THAI THINH


DONG DA HN
THON NGOC BAI-NGOC LIEP-QUOC OAIHA
TAY
525 NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HA NOIHA NOI,
VIETNAM
XOM KHO THON PHU MY MY DINH TU LIEMHA NOI

4092

68 LINH LANG, CONG VI, HA NOIJOINT STOCK


COMPANY
CTY CP MOI TRUONG NAM VIET
165 NGO 35 PHO KHUONG HA KHUONG DINH
THANH XUAN HN
CTY CP MOI GIOI BAO HIEM CIMEICO 6/165 DUONG QUANG HAM CAU GIAY HANOI VIET
NAM
CTY CP MITO TRANG TIEN
57 TRANG TIEN, HOAN KIEM, HA NOI

4093

CTY CP MIEN DAT LANH

4094

CTY CP MCM VIET NAM

4095

CTY CP MAY VA THIET BI PHU TOAN

4090
4091

93 TRUC BACH - BA DINH - HA NOIDISTRICT,


HANOI CITY, VIETNAM
SO 8 NGO 165 DUONG QUANG HAMNOI, VIET NAM
15 NGO 1043 DUONG GIAI PHONG THINHLIET
HOANG MAI HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4096

CTY CP MAY TINH VPP TAN LO

4097

CTY CP MAY TINH DIEN TU VIET


NAM
CTY CP MAY SAI DONG

4098

A CH
SO 9C PHO THANH CONG, THANH CONG,BA DINH,
HN
63 NGO 117 THAI HA, DONG DA, HA NOI

4103

KHU CONG NGHIEP HA NOI-DAI TU SAI DONG


QUAN LONG BIEN HA NOI
CTY CP MAY MOC THIET BI CN CCB SO 123 DANG TIEN DONG, PTRUNG LIETDONG DA,
HA NOI
CTY CP MAY M.D
SO 82 PHO THO NHUOM, TRAN HUNG DAO,HOAN
KIEM, HN, VIET NAM
CTY CP MAY CONG TRINH MINH DAI SO 62 DUONG THIEN DUC TT YEN VIENGIA LAM TP
AN
HA NOI
CTY CP MANG TRUC TUYEN M.E.T.A SO 101 HOANG QUOC VIET PHUONG NGHIADO
CAU GIAY HA NOI
CTY CP MANG LUOI TRUYEN THONG SO 12 PHO CAM HOI P.DONG MAC HBT HN

4104

CTY CP MACRO

4105

CTY CP LUONG THUC HONG HA

4106

CTY CP LOC NINH

4107

CTY CP LIEN VIET

4108
4109

CTY CP LIEN KET CONG NGHE


XAY DUNG
CTY CP LEN HA DONG

62 TO VINH DIEN KHUONG TRUNG THANHXUAN


HA NOI VIET NAM
SO 48 PHAN VAN TRI, QUOC TU
GIAM,DONG DA, HN
DUONG 430 VAN PHUC,HA DONG,HA NOI

4110

CTY CP L.I.F.E VIET NAM

SO NHA 20C NGO 155 QUAN HOA CAU GIAY HA NOI

4099
4100
4101
4102

SO29 NGACH 25/59 VU NGOC PHAN- LANGHADONG DA-HN


56 NGUYEN TRAI, THUONG DINH, THANHXUAN,
HA NOI
SO 3-TT19/5 VAN MO, HA DONG, HA TAY

4111

CTY CP KY THUAT XD&TM BRIGHT

4112

CTY CP KY THUAT VIEN THONG

4113

CTY CP KY THUAT VAN VIET

SO 8 PHO TRANG THI, PHUONG HANGTRONG


HOAN KIEM HA NOI
898B, TA QUANG BUU, P.5, Q.8, HCM
245 NGUYEN TAM TRINH, HOANG MAI, HANOI,
VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

4114

CTY CP KY THUAT VA THUONG MAI


VN
CTY CP KY THUAT VA XAY DUNG
HDBC
CTY CP KY NGHE DIEN CHIEU SANG
VN
CTY CP KVC VIETNAM

4115
4116
4117
4118
4119
4120

CTY CP KT VA PT TRUONG THANH.

4122
4123

6241

A CH

CTY CP KTRUC XDDD VA CONG


NGHIEP
CTY CP KT VA TM VIET DUNG

4121

100%

SO2, NGO 89 QUAN NHAN, NHAN CHINH,THANH


XUAN, HA NOI
SO 14 NGO 675 LAC LONG QUAN XUAN LATAY HO
HA NOI
4B/766 DUONG LANG LANG THUONG HN
SO 3 XA TRA DOC HUYEN BAC TRA MYTINH
QUANG NAM
P708 NHA 17T10 TRUNG HOA NHAN CHINHCAU
GIAY HA NOI
SO 26 CAM HOI P.DONG MAC HBT HN

X3 KHU TAI DINH CU TT VAN DIENH.THANH TRI


HN
CTY CP KT VA CONG NGHE HAI NAM 105 C28 TT TAN MAI- PHUONG TAN MAIHOANG
MAI - HA NOI
CTY CP KT TM & DL THANG LONG
SO 6 LO B NGO 172 VU HUU, THANH XU,HA NOI
CTY CP KT TAM NHIN MOI AN
TRUONG
CTY CP KT CN&TRAC DIA BAN DO
DAIBAC
CTY CP KT CAD

DN 15 B1 , NGUYEN KHANH TOAN , PHUOPHUONG


QUAN HOA Q CG HA NOI
78 DUONG PHAM THAT DUAT PHUONG MAIDICH
CAU GIAY HA NOI
P301 - C3 TAP THE TRUNG TU, PHUONGTRUNG TU,
QUAN DONG DA, HA
NOI
SO 917 GIAI PHONG GIAP BAT QUANMAI HA NOI

4127

CTY CP KINH DOANH TM VIET


TRUNG
CTY CP KINH DOANH SAO VIET

4128

CTY CP KINH DOANH MOI

4129

CTY CP KINH BAC DAI THANH

SO 8 DAY A E681 LIEU GIAI BA DINHHA NOI VIET


NAM
111 LAC LONG QUAN, NGHIA DO, CAUGIAY, HN

4130

CTY CP KIM KHI TAN BINH

DAI CAT LIEM MAC TULIEM HA NOI

4124
4125

4126

31A LANG HA, THANH CONG, BA DINH,HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4131

CTY CP KIEN TRUC XD SO 1 HN

SO34, NGHI TAM, YEN PHU, TAY HO,HN- HN

4132

CTY CP KIEN TRUC XD CQX VIET


NAM
CTY CP KIEN TRUC VA XD SAO VIET

SO 625 CAU THANG 11 DON NGUYEN 7 CT5 KDT


MOI MY DINH ME TRI HA NOI
THON LOC XUAN DINH TU LIEM HA NOI

4133

A CH

4134

CTY CP KIEN TRUC VA XD MINH DUC SO 46, PHO NHUE GIANG, HA DONG, HATAY

4135

CTY CP KIEN TRUC VA XAY DUNG TT SO 9,NGO128,PHO VONG,PHUONG LIETTHANH


XUAN,HA NOI
CTY CP KIEN TRUC VA QUAN LY DU 11/59 LANG HA,THANH CONG,BA
AN DE.MDS
DINH,HANOI,VIET NAM
CTY CP KIEN TRUC SIEU KHONG
16 QUANG TRUNG- TRAN HUNG DAO- HOANKIEM
GIAN
HA NOI
CTY CP KIEN TRUC PHONG CACH
SO 35 NGO 83 DUONG NGOC HOI
PHUONGHOANG LIET Q.HOANG MAI HA NOI

4136
4137
4138

4139

CTY CP KIEN TRUC NHA VIET

16 NGUYEN DINH CHIEU HAI BA TRUNGHN

4140

CTY CP KIEN TRUC HA NOI- BNC

SO 418 BACH MAI, P BACH MAI, HBT

4141

CTY CP KIEN TRUC DMC VN

SO A70 TT9 KHU DT VAN QUAN HA DONGHA TAY

4142

CTY CP KHU DU LICH DAO CAT BA

4143

CTY CP KHOANG SAN HOA PHAT

SO 1701- HA THANH PLAZA-102 THAITHINH DONG


DA HN
243 GIAI PHONG, PHUONG MAI, DONG DAHA NOI

4144

CTY CP KHOANG SAN HA TAY

XA DONG PHUONG YEN, CHUONG MY, HATAY

4145

CTY CP KHOANG SAN CSC VN

P8B, T4 KS HORISON, 40 CAT LINH,DONG DA HN

4146

CTY CP KH-KT THAI BINH DUONG

4147

CTY CP KHI CN HOANG MINH

SN 12 N2 K14 TT NAM DONG P NAM DONGDONG


DA HA NOI
SO NHA 2 NGO 65 LAC TRUNG PHUONGVINH TUY
HAI BA TRUNG HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4148

CTY CP KHAT VONG VIET

4149

CTY CP KHAO SAT VA TU VAN TK I

4150

CTY CP KHAO SAT THIET KE XD VBC 202 N6C DT TRUNG HOA NHAN CHINHNHAN
CHINH THANH XUAN HA NOI

4151

CTY CP KHANG VINH

4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159

A CH
SN 34, TO 49, PHUONG LIEN, DONG DA,HA NOI,
VIET NAM
472 NGO GIA TU DUC GIANG LONG BIENHA NOI

10/19/381 NGUYEN KHANG 13 YEN HOACAU GIAY


HA NOI
CTY CP KH DAU TU VA TM QUANG
73 TRANG THI HANG BONG HOAN KIEMHA NOI
PHAT
VIET NAM
CTY CP KET CAU THEP XAY DUNG
275 NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HA NOIHA NOI,
HA NOI
VIET NAM
CTY CP KDSX DO GO NOITHAT
125 BUI THI XUAN STR., HAI BA
VIETTIEN
TRUNGDIST., HANOI, VIETNAM
CTY CP KD TM VA DVU T.HOP HOANG SO 27, NGO 58, PHO VU TRONG PHUNG
HA
,PHUONG T.XUAN, T. XUAN, HA NOI
CTY CP KD TM QUOC TE THANH
23,NGO 392,BACH MAI , BACH MAI,HAIBA TRUNG,
PHAT
HANOI
CTY CP KD THIET BI DIEN MAY DAI 22B-TO 9 K3 CAU DIEN TU LIEM HA NOI
LOI
CTY CP KD THEP VA VLXD TAN VIET SO 478 DUONG MINH KHAI, P VINH TUY,HAI BA
TRUNG, HA NOI, VIETNAM
CTY CP KD VA CB TP THANG LOI
SO 297 P.VINH HUNG, P.VINH HUNG,HOANG MAI,
HA NOI

4160

CTY CP JOC VIET NAM

4161

CTY CP IVG VN

4162

CTY CP ITG VIET NAM

4163

CTY CP ISMART

4164

CTY CP INTRACO VIET NAM

SO 25/125 PHO TRUNG KINH PHUONG TRUNG HOA


CAU GIAY HA NOI
902 TANG 9 TOA NHA NO1 C/C DICHVONGCAU
GIAY HN
P703 TANG 7,TOA NHA VIMECO,DUONGPHAM
HUNG,TRUNG
HOA,HA NOI
64 NGO 84 NGOC KHANH GIANG VOBA DINH HA
NOI
SO 2 NGO 16 NGUYEN PHUC LAI DONG DAHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4165

CTY CP INOX MINH XUAN

SN 96 TO 55 NGO 190 HOANG MAI P.TUONG MAI HN

4166

CTY CP IN VA TMAI VIET CUONG

33, TAN AP, PHUC XA, BA DINH,HA NOIVIET NAM

4167

4172

CTY CP IN VA DAU TU TRUNG THANH SO 74 PHO DOAN KE THIEN PHUONG MAIDICH


QUAN CAU GIAY HA NOI
CTY CP IN LA BAN
10A NGO 3 NHAN HOA, NHAN CHINH,THANH
XUAN, HA NOI
CTY CP IFO-DAU TU PT CONG NGHE P0404,TOA NHA MOMOTA, NGUYEN DUCCANH,
HOANG MAI, HA NOI
CTY CP ICO TU VAN XD
504 B2 KHUONG THUONG TON THAT TUNGDONG
DA,HA NOI.VIET NAM
CTY CP IBS- VIET NAM
SO 9, NGACH 67 NGO GOC DE,HOANG VANTHU,
HOANG MAI, HN
CTY CP I3C
A18 TT15 VAN QUAN HA DONG HA NOI

4173

CTY CP HUNG DUC

4174

CTY CP HTT SANG TAO

4175
4176

CTY CP HT VA DV TRUYEN THONG


LOGI
CTY CP HT DO LUU LUONG

4177

CTY CP HOP TAC QT SAO VIET

4168
4169
4170
4171

A CH

P1012 NO 1B BAN DAO LINH DAM- P.HOANG LIETQ.HOANG MAI-HN


206 AU CO TAY HO HA NOI VIET NAM
14 BT1 X2 LINH DAM, HOANG LIET, HANOI
LO 11 SO10 KIM MA THUONG BA DINH HN

4178

3 NGUYEN VAN TROI, THANH XUAN,TP HA


NOI
CTY CP HOP TAC DAO TAO QUOC TE 402 CT2 BAC LINH DAM, HOANG MAI, HANOI

4179

CTY CP HOP NHAT VN

4180

CTY CP HOI TU SO VIET NAM

4181

CTY CP HOA NAM

4182

CTY CP HOA MAI VANG

SO 1, LO 12B KHU DO THI TRUNG YEN,TRUNG


HOA, CAU GIAY, HN
P212 C1A HOANG NGOC PHACH LANG HADONG
DA HA NOI
CUM CONG NGHIEP LIEN PHUONG-XALIEN
PHUONG-THUONG TIN-HA TAY
18 NGACH 96/67 NGO GIA TU LONG BIENHA NOI
VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

100%
6241

A CH

4183

CTY CP HOA CHAT SON VIET MY

4184

CTY CP HO TRO PHAT TRIEN CN T&V SO 18 HOANG QUOC VIET

4185

CTY CP HINH ANH CHUYEN NGHIEP

4186
4187

CTY CP HE THONG THONGTIN LAM


NGHIEP
CTY CP HAI AU

4188

CTY CP HA PHUONG TRANG

4189

CTY CP H.E.V.E.N.T

P212 NHA 135 NGO 34 VINH TUY HBT

4190

CTY CP GTRI&DVU TRUC TUYEN


TOAN CAU
CTY CP GT VIET NAM

23 VU TRONG PHUNG, TXUAN, HA NOIVIET NAM

4193

CTY CP GP TICH HOP CN VIETSIS

103 VU XUAN THIEU PHUC LOI LONGBIEN HA NOI

4194

CTY CP GOLF VIET NAM

132 KIM MA BA DINH HA NOI

4195

CTY CP GOLDKEY VN

4196

CTY CP GO VA NHA

4197

CTY CP GO GAGO

4198

CTY CP GIAO NHAN DMG HA NOI

4199

CTY CP GIAO DUC QUOC TE- VIET

5TO 7 NGO 1 PHAM TUAN TAI DICH VONGHAU CAU


GIAY HN
927 LA THANH NGOC KHANH BA DINH HANOI VIET
NAM
7/29 VAN CHUONG 2-PHO KHAM THIEN- P.VAN
CHUONG-Q.DONG DA-HN
SO 8 LO 3B DUONG TRUNG YEN 11 TRUNGHOA
CAU GIAY HA NOI
1A8 HDNN DHQGHN DICH VONG HAU CG HN

4191
4192

SO3 DAY T2 TT Z179 TU HIEP THANHTRI HN

P501-133 THAI HA, DONG DA, HA NOIHA NOI,


VIETNAM
SO 1008 NHA CT4 A1, BAC LINH DAMHOANG LIET ,
HOANG MAI, HA NOI
7B PHAN VAN TRUONG CAU GIAYHA NOI VIET
NAM
SO 23 HEM 66/13 NGO DINH DONG BACHMAI
THANH NHAN HAI BA TRUNG
HA NOI

SO 389 LAC LONG QUAN PHUONG NGHIA DO


QUAN CAU GIAY HA NOI
CTY CP GT VA PT TRUYEN HINH TVS P.1203 TOA NHA 4F KHU DO THI
MOITRUNG YEN YEN HOA CAU GIAY HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

4200

CTY CP GIAM SAT XAY DUNG ANH


MINH
CTY CP GIAM DINH VINACONTROL

4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208

100%
6241

A CH

XOM 4 THON ME TRI HA, XA ME TRI,HUYEN TU


LIEM, HA NOI
SO54 TRAN NHAN TONG, NGUYEN DU,HAI BA
TRUNG, HA NOI
CTY CP GIAI PHAP THI TRUONG MOI P1602-NHA 17T5 TRUNG HOA NHAN CHINHTXUAN,
HN, VNAM
CTY CP GIAI PHAP PHAN TICH
TANG 2/78/189-NGUYEN NGOC VU- TRUNGHOATHONGTIN
CAU GIAY-HA NOI
CTY CP GIAI PHAP MOI TRUONG VA 21A, TO 3, GIAP NHAT, NHAN CHINH,TXUAN, HA
DTXD
NOI, VIET NAM
CTY CP GIAI PHAP MAY TINH VIET
NGACH 69 NGO 521 TRUONG DINH TAN MAI
NAM
HOANG MAI HA NOI
CTY CP GIAI PHAP MANG TIEN TIEN 113 E2 NGO88 THO LAO DONG NHAN HAIBA
TRUNG HA NOI
CTY CP GIAI PHAP HOI TU SO NGAN SO401/K7, TT DHBK HA NOI, P.BACHKHOA , Q.HAI
HA
BA TRUNG, TP HN
CTY CP GIAI PHAP DONG DUONG
SO 5A NGO 329 D.CAU GIAY TO 39 P.DICH VONG
CAU GIAY TP HA NOI

4209

4211

CTY CP GIAI PHAP DOANH NGHIEP


VN
CTY CP GIAI PHAP CNGHE NHAT
MINH
CTY CP GIAI PHAP CN SO VIET NAM

4212

CTY CP GIA DUNG BINH MINH

4213

CTY CP GAMI THUONG MAI

4214
4215

CTY CP G.PHAP TRUYEN THONG A


CHAU
CTY CP FLYCAM VIET NAM

P202 TOA NHA CFM - 23 LANG HA THANHCONG BA


DINH HN
409 A5 GIANG VO BA DINH HA NOINOI

4216

CTY CP EMOBI

36-HOANG CAU-O CHO DUA-HN

4210

SO25 LE THANH TONG, PHAN CHU TRINHHN


43 NHAN HOA THANH XUAN HA NOI
T 3 NHA SO 8 DOI NHAN VINH PHUC BABA DINH
HA NOI
5 NGO75 HONG HA PHUC XA BA DINHHA
NOI VIET NAM
TANG 3 TOA NHA CT3 DUONG PHAM VANDONG XA
XUAN DINH HUYEN TU
LIEM HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4217

CTY CP EDUCAP

4218
4219
4220
4221
4222

A CH

SO 6 LO 4C DUONG TRUNG YEN 1 PHUONGYEN


HOA CAU GIAY HA NOI
CTY CP EDG TM CONG NGHE
P203 NHA H3 THANH XUAN NAM, QUANTHANH
XUAN, HA NOI
CTY CP DVU VAN TAI TRUONG MAI SO 39 PHO GIANG VO PHUONG CAT LINHQUAN
DONG DA THANH PHO HN
CTY CP DVU VA TRUYEN THONG HN SO 4,NGO 256,THO THUY KHUE,PHUONG THUY
KHUE,QUAN TAY HO,TP HN
CTY CP DVU TMAI DTU INCOMEX
P101 PHU + 102 PHU, NHA B10 (CU),KIM LIEN,
DONG DA, HN
CTY CP DVU CO DIEN LANH CTRINH NO37, LOT 1A, TRUNG YEN 11B STREET,CAU GIAY
TSC
DIST, HA NOI, VIET
NAM

4223

CTY CP DVU AN DAN

21 DANG TRAN CON-QUOC TU GIAM -HN

4224

CTY CP DVDL T & C

29 NGUYEN SIEU HOAN KIEMHA NOI VIET NAM

4225

CTY CP DV VT VA TM HOAN DUONG

4226

CTY CP DV VT CMC

P902K4-KDT VIET HUNG-GIANG BIEN- LONG BIENTP HA NOI


273 DOI CAN, NGOC HA,BA DINH,HN

4227

CTY CP DV VA TU VAN DTU KIEN


LONG
CTY CP DV VA PT TM ATN

P.110 NHA A6,TT KHUONG THUONG,TON THAT


TUNG,TRUNG TU,DDA,HN
147 HOANG QUOC VIET NGHIA DOCAU GIAY HN

4228
4229
4230

CTY CP DV VA MY THUAT DUY LONG SO 18 NGO NGHE SY DOAN KE THIEN MAIDICH HA


NOI
CTY CP DV VA KT DO HOA A.L.I.G.N 1B MA MAY HOAN KIEM HA NOI

4231

CTY CP DV VA DT PT CNGHE CBIS

4232

CTY CP DV TT VIET NAM

4233

CTY CP DV TM VA GIAI PHAP CN MAC SO2 DAY A1 TAP THE KHAOSAT PHUONGPHUC XA
BA DINH HA NOI

SN 28, HANG THAN, NGUYEN TRUNG TRUCBA


DINH, HA NOI
C30 TO 61 YEN HOA CAU GIAY HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI

100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4234

CTY CP DV TM HAM RONG

4235

CTY CP DV THAI DUONG

4236

CTY CP DV TAXI ABC

4237

CTY CP DV PHAN MEM SINO

4238

CTY CP DV HANG HAI DAI TAY


DUONG

4239

CTY CP DV DTU VA DL BAN CHAN


VIET
CTY CP DV DONG NAM A

S 66 NGO 16 VONG THI TAY HO HA NOIBUOI TAY


HO HN
18 PHU VIEN BO DE LONG BIEN HN

4243

CTY CP DV CHAN NUOI THU Y CHAU


A
CTY CP DV BAT DONG SAN HA
THANH
CTY CP DUOC PHAM THUY TRUC

4244

CTY CP DUOC PHAM AN KHANG

4245

CTY CP DUOC PHAM 44

SO NHA D2 D4 98 TO NGOC VAN PHUONGQUANG


AN TAY HO HA NOI
T4 SO 102 TOA NHA HA THANH PLAZATHAI THINH
DONG DA HN
SO 19 TO 38 TT 242 NGO GOC DE,DUONG MINH
KHAI HAI BA TRUNG HN
SO NHA 49 DUONG HOA LAM DUC GIANGLONG
BIEN HN
NHA 60 NGO 133 PHO THAI HA HN

4246

CTY CP DU LICH KHAM PHA MOI

SO 8-46 PHUONG LIEN DONG DA HA NOI

4247

CTY CP DTXD&PTHT HA NOI

36-NGU XA-TRUC BACH-BA DINH-HA NOI

4248

CTY CP DTXD VA TM THANH NHAN

4240
4241
4242

4249
4250

A CH
PHONG 405-D2 KHU CHUNG CU DICH VONG CAU
GIAY HN
SO 102 PHO TRUC KHE PHUONG LANG HAQUAN
DONG DA HA NOI
587 LAC LONG QUAN TAY HO HA NOI
12 PHAN KE BINH PHUONG CONG VI BADINH HA
NOI
SO 741 TRAN TAT VAN, PHUONG TRANGMINH
QUAN KIEN AN, TP HAI
PHONG

PE6, SO NHA 96, DINH CONG, PHUONGLIET, THANH


XUAN, HA NOI
CTY CP DTXD VA PTTM TRUONG
SO 1 TO 44 CU LOC THUONG DINH THANHXUAN
THANH
HA NOI
CTY CP DTXD VA PT PHU THANH AN SO 66 DOC NGU CONG VI BA DINH HNVIETNAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4251

CTY CP DTXD VA MAY CN VINASHIN 53LO2 NGO51 LANG YEN THANH LUONGHAI BA
TRUNG HA NOI
CTY CP DTXD THUONG MAI MINH
THON GIA COC-XA KIEU KY-HUYEN GIALAM
LONG
CTY CP DTU XDUNG VA TMAI VTC
E8 NGO 218 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOACAU
GIAY, HA NOI
CTY CP DTU XD&PT CN PHU VINH
161 CHUA LANG, DONG DA HN

4252
4253
4254
4255
4256
4257

A CH

CTY CP DTU XD VA TMAI HUNG PHU 4/322E LE TRONG TAN-KHUONG MAITHANH XUANHN
CTY CP DTU XD VA HTAC QTE HN
P 1908-TTAM TMAI ICC,SO 71 NGUYENCHI
THANH,DONG DA,HA NOI
CTY CP DTU XD TM HONG DIEP
LIEN HA DAN PHUONG HA NOI

4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264

4265
4266
4267

CTY CP DTU XAY DUNG VA TM VN

52A T3 TT361 TO 42 P.YEN HOA Q.CAUGIAY HA NOI


VIET NAM
CTY CP DTU VA XD HT THANG LONG 37 DUONG Y,TO DAN PHO NONG LAM,TTTRAU
QUY,HUYEN GIA LAM,HN
CTY CP DTU VA TMAI BAO KIM
36/61 LAC TRUNG-HA NOIHAI BA TRUNG- HN
CTY CP DTU VA PTRIEN CO PHIEU HN 240 TON DUC THANG,DONG DA, HA NOIDISTRICT,
HA NOI
CTY CP DTU VA PT TUAN DUONG
SO 5 NGO 273, NGUYEN KHOAI, THANHLUONG,
HBT, HA NOI
CTY CP DTU VA GIAI PHAP
307-NHA I1-TT T.XUAN BAC-THANH
CNGHE A&D
XUANHA NOI
CTY CP DTU VA CN GITEX
TANG4 TOA NHA MATEXIM 36 PHAM VAN DONG
CO NHUE TU LIEM HA NOI VIET
NAM
CTY CP DTU TMAI VA DVU VINH
THINH
CTY CP DTU TMAI QUOC TE ASI
CTY CP DTU TM VA XNK DONG
PHUONG

KHU 13 TIEN PHONG ME LINH HA NOIVIETNAM


SO54 NGO154 DOI CAN,PHUONG DOI CANQUAN BA
DINH-HA NOI.
P506 SO 4 TRAN HUNG DAO PHAN CHU TRINH
HOAN KIEM HA NOI VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4268

CTY CP DTU TM VA XAY DUNG 68

SO 1,NGO 9 GIANG VO, DONG DA HN

4269

CTY CP DTU TM SEN VIET

P.605 NHA G KHU DO THI DEN LU


HOANGVAN THU QUAN HOANG MAI HA NOI

4270

CTY CP DTU SAN XUAT TM SKY

TO 8 TRAN PHU - HOANG MAI- HA NOI

4271

CTY CP DTU PT THI TRUONG VIET


TIEN
CTY CP DTU PT CONG NGHE SAO
VIET
CTY CP DTU PHAT TRIEN 309 HA NOI

1A NGO QUYEN, P.LY THAI TO HKIEMHA NOI

4275

CTY CP DTU LAP D.A


DLICH&KD KSAN
CTY CP DTU KD VA XD 126

4276

CTY CP DTU HA SON

4277

CTY CP DTU DUC HIEU

17 DANG TIEN DONG,P.TRUNG


LIET,Q.DONG DA,HA NOI
C12 KHU TT THOI BAO KT VIET NAM DONG XA MAI
DICH HA NOI VIET NAM
297 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAUGIAY HA
NOI VIET NAM
41 LY THAI TO- P.LY THAI TO- Q.HOANKIEM-HA NOI

4278

CTY CP DTU CONG NGHE QUANG

SN 105-E11P, TT THANH XUAN BAC, HN

4279

CTY CP DTU BINH MINH

XOM 18B CO NHUE TU LIEM HN

4280

CTY CP DTU & XNK THANG LOI

1035 GIAI PHONG HOANG LIET HOANGMAI HA NOI

4281

CTY CP DTU & TM THU DO

4272
4273
4274

4282
4283

A CH

P602 CT3C X2 KDT BAC LINH DAM HOANGLIET,


HOANG MAI, TPHN
39 NGO 48 HO TUNG MAU, CAU GIAY HN

B3 TT THOI BAO KINH TE MAI DICH CAUGIAY HA


NOI VIET NAM
CTY CP DTU XD VA KD BDS PHU TAI 108 NGUYEN PHONG SAC DICH VONG CAUGIAY
HA NOI
CTY CP DTTX VA PTTM HAI DANG
SN 24, DANG XUAN BANG, DAI KIM,HOANG MAI,
HA NOI

4284

CTY CP DTTMQT DONG DUONG

A16 NGO84,TRAN QUANG DIEU,O CHO DUADONG


DA,HA NOI,VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4285

4287

CTY CP DTTM VT VA XD HUNG THINH SO 102-A10, TT PIN CAU BUOU, XATHINH LIET,
THANH TRI, HA NOI
CTY CP DTTM VA XNK TAN DAI
SO 11 NGO 10 LANG HA, P. THANH CONGQ. BA
DUONG
DINH - TP HA NOI
CTY CP DTTM VA DV BAO VE VIET A 54/115 HONG HA PHUC XA BA DINH HANOI

4288

CTY CP DTTM VA CN CUU LONG

SO 10 TO 25 MAI DICH CAU GIAY HN

4289
4290

CTY CP DTTC VA TV QUAN LY VIET


NAM
CTY CP DTSX VIET PHAT

4291

CTY CP DTSX VA TM DONG A

TANG 3 SO 6 VU NGOC PHAN LANG HADONG DA


HA NOI VIET NAM
1206 CT4 A2 BAC LINH DAM DAI KIMHOANG MAI
HA NOI VIET NAM
424 LINH NAM-TRAN PHU-HOANG MAI-HN

4292

CTY CP DTPT XD VA TM VIET THAI

4286

A CH

4296

SO 8 N5 KHU TT DOAN 5 TRUNG VANTU LIEM HA


NOI
CTY CP DTPT THUAN HOA VN
P315-316 A3A TT GIANG VO, P.GIANGVO, BA DINH
HN
CTY CP DTPT RAU SACH SONG HONG PHONG 809 TOA NHA 262 NGUYEN HUYTUONG
TXT TX HA NOI VIETNAM
CTY CP DTPT NGUON LUC VNG
2,44A KHUONG TRUNG,THANH XUAN, HANOI,VIET
NAM
CTY CP DTPT CNVT-TH ACOM
A19 LO6 KHU DO THI MOI DINH CONG HN

4297

CTY CP DT&TM PHU HAI

4298

CTY CP DT XNK BONG SEN VANG

4299

CTY CP DT XD VA TM NHAT VIET

4300

CTY CP DT XD VA TM HA ANH

4301

CTY CP DT XD VA TM A CHAU

4302

CTY CP DT XD VA PT HA TANG

4293
4294
4295

TO 36 BAC CAU II PHUONG NGOC


THUYQUAN LONG BIEN HA NOI
6C DOI NHAN VINH PHUC BA DINH HA NOI
SO 15 PHO DOI NHAN P.VINH PHUC Q.BADINH TP
HA NOI
KHU CAY XANH XA TIEN DUOC HUYENSOC SON
TP HA NOI
126 KHU B TT TRUONG DAI HOC KIENTRUC HA
NOI, VAN QUAN, HA DONG
XOM CAU DINH CONG HOANG MAI HA NOIVIET
NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4303

CTY CP DT XD TM VA CN C-K

4304
4305

CTY CP DT XD THIET KE VA THUONG P204-N5D-HOANG DAO THUY-NHAN CHINH-THANH


MAI
XUAN-HA NOI
CTY CP DT XD TAN VINH THINH
164 DUONG LANG- THINIH QUANG- DONGDA - HN

4306

CTY CP DT XD TAM THANH

4307

CTY CP DT XD PHU NGUYEN

A CH
SO 61-DOC LA-YEN THUONG-GIA LAM- TPHA NOI

107C MINH KHAI, P.MINH KHAI, HAI BATRUNG, HA


NOI, VIET NAM
VPGD LO10 BT4 BAN DAO LINH DAM- HOANG MAIHN

4308

CTY CP DT XD NHA DAT

4309

CTY CP DT XD HOANG HA

TRU SO 2 KCN THACH THAT QUOC OAI HANOI


VIET NAM
382/49 QUANG TRUNG, P10, Q GO VAP

4310

CTY CP DT XD & NT NEWTECH

68/481NGOC LAM, GIA THUY, LONG BIENHA NOI

4311

CTY CP DT VAN XUAN-HA TINH

177 HAI THUONG LAN ONG BAC HAHA TINH

4312

CTY CP DT VA XNK THIET BI AN PHAT P212 NGO 109 TRUONG CHINH, PHUONGLIET,
THANH XUAN, HA NOI
CTY CP DT VA XNK TB TB CL
336 DUONG HA NOI P.SO DAU Q.HONGBANG HAI
VINASHIN
PHONG VIET NAM
CTY CP DT VA TM VNECO HN
TOA NHA PHUC THANH, VAN PHONG 5,LE VAN
LUONG, THANH XUAN, HA NOI
CTY CP DT VA TM NGUYEN
53 BT 2 NGUYEN DUY TRINH, HOANG
DANG
MAIHA NOI
CTY CP DT VA TM HOANG DUONG
1116 NO 6B, KHU DO THI LINH DAM,HOANG MAI,
HA NOI
CTY CP DT VA TM DICH VU DTT
SO 28 NGACH 102/7 DUONG TRUONGCHINH
P.PHUONG MAI Q.DONG
CTY CP DT VA TM CUONG THIEN
63 THAI HA HA NOI

4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320

CTY CP DT VA T.MAI STEELTEC HA


NOI
CTY CP DT VA QL TAI SAN QUOC TE

SO 14 NGO 486 HEM 486/14/8 NGO GIATU HN


P1706, TOA NHA THANH CONG TOWER, SO25, LANG
HA, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

4321

CTY CP DT VA QHQT VMP

4322
4323

CTY CP DT VA PT XD DUC HOANG


GIA
CTY CP DT VA PT TB CN OTTO

4324

CTY CP DT VA PT TASHA

4325

CTY CP DT VA PT DIEN VI

4326

CTY CP DT VA PT DAI DO

4327

CTY CP DT VA PT CONG NGHE TAN


VIET
CTY CP DT VA PT CONG NGHE CAO
MINH QUAN
CTY CP DT VA PT CN VU GIA

4328
4329
4330
4331
4332
4333

100%
6241

A CH
SO 21NGACH 64/43NGO 64 NGUYEN LUONGBANG,
O CHO DUA, DONG DA, HN
SO 9B PHO LE QUY DON, P BACH DANG,Q.HAI BA
TRUNG, TP HA NOI
SN 12F6 TT NHA MAY THUOC LA THANGLONG
P.THANH XUAN TRUNG.Q.
TX-HN
SO 3 NGO 212 HONG MAI QUYNH LOI HAITRUNG
HA NOI
SO 72C NGO 283 TRAN KHAT CHANP.THANH NHAN
HAI BA TRUNG HN
SO 1/32 DUONG NGUYEN VAN TROI PPHUONG LIET
Q THANH XUAN TP HA NOI

SO 4 NGO 105 DOAN KE THIEN TO 30 PMAI DICH


Q.CAU GIAY HN
SO 28A, TT10, KHU DO THI VAN QUAN,YEN PHUC,
HA DONG, HA TAY
P6A5 TT THINH HAO 3 TON DUC THANGHANG BOT
DONG DA HN
CTY CP DT VA PT CN DAI PHAT
SO 270 LE TRONG TAN P KHUONG MAI QTHANH
XUAN TP HA NOI
CTY CP DT VA DV QTE THANG LONG P3101, NHA 34T, TRUNG HOA NHANCHINH, HA NOI,
VIET NAM
CTY CP DT TU VAN XAY DUNG
SO 42 NGUYEN HOANG TON XUAN DINH
VINAPT VN
TULIEM HN
CTY CP DT TM VA XD LE HUNG
XOM TRAI DUN, THON THO DA, XA KIMNO,
HUYEN DONG ANH, TP HA NOI

4334

4336

CTY CP DT TM VA TRUYEN THONG


VIET
CTY CP DT TM VA SX INOX TRUNG
THANH
CTY CP DT TM VA GNVT ANH DUONG

4337

CTY CP DT TM TAN TAY THINH

4335

411 G1 TT HOC VIEN NGAN HANGDONG DA HA NOI


SO NHA 352 TO 25 CUM 3 LAC LONGQUAN XLA TAY
HO HA NOI
46 TANG BAT HO, P.PHAM DINH HO,Q.HAI BA
TRUNG, HA NOI
69/151 NGUYEN DUC CANH, P.TUONG
MAIQ.HOANG MAI, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4338

CTY CP DT TM SON ANH

SO 22,235/15 YEN HOA, CAU GIAY, HNAY, HN

4339

CTY CP DT TM MINH DUC

33 TAN AP PHUC XA BA DINH HA NOIVIET NAM

4340

CTY CP DT TM KIM TRUONG

4341

CTY CP DT TM CAT NGUYEN

4342

CTY CP DT SX VA TM NAM HA

4343
4344

CTY CP DT PT XD VA CO KHI NGAN


HA
CTY CP DT PT NHA VA TM SONG DA

SO 14 NGO 110 QUAN NHAN, NHAN CHINHTHANH


XUAN, HA NOI, VIET NAM
SO 152 DUONG NGUYEN TRAI, TO 44,THUONG
DINH THANH XUAN HA NOI
SO 45 TT H26,BO CONG AN ,PHU THU,TAY MO,TU
LIEM HA NOI
SO 292 TRUONG CHINH, HA NOI

4345

CTY CP DT PT LUA VIET

4346

CTY CP DT PT DV V.THONG THAI


TANG 2 NHA C1 TO 122 HOANG CAU, HN
SON-VA.
CTY CP DT PT CONG NGHE VIET HAN SO 36 NGACH 53/548 TO 9 NGUYEN VANCU GIA
THUY LONG BIEN HA NOI
CTY CP DT PT CN T&P
P209 TT RAU QUA 433/8 KIM NGUU,HAIBA TRUNG
HA NOI
CTY CP DT PT CN SAO BAC
124 VINH TUY-HAI BA TRUNG-HA NOIVIET NAM

4347
4348
4349
4350
4351

CTY CP DT PT C N VA N.LUONG MOI


VN
CTY CP DT PT AN VIET

4352

CTY CP DT PHAT TRIEN MEKONG

4353

CTY CP DT NHAN LUC JOY

4354

CTY CP DT KINH TE GIANG MINH

A CH

SO 5 NGO HANG BOT PHO TON DUC


THANGPHUONG CAT LINH DONG DA HN
SO NHA 36 NGO 441 DUONG LINH
NAMPHUONG LINH NAM HOANG MAI HA NOI

SO 22 NGO 165 CHUA BOC DONG DA HN


201B TOA NHA D10 GIANG VO BA DINHHA NOI VIET
NAM
SO22 NGO 36 DAO TAN CONG VI BA DINHHA NOI
N 22, 13, THANH XUAN TRUNG
,THANHXUAN HA NOI-VIET NAM
P414 NHA N6A KHU TRUNG HOA PHUONG NHANH
CHINH THANH XUAN HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4355

CTY CP DT GIA MINH

SO 2 , 6/30/6 DOI NHAN, VINH PHUC,

4356

CTY CP DSM QUOC TE

362 NGUYEN TRAI, TRUNG VAN, TU LIEMHA NOI

A CH

4357

CTY CP DP THAO TRANG

4358

CTY CP DP MY KIM DUONG

4359

CTY CP DON VIET

23 NGACH 30/6 DOI NHAN VINH PHUC BADINH HA


NOI
P203 NHA 18T1 TRUNG HOA NHAN CHINH,THANH
XUAN, HA NOI
15B/31 XUAN DIEU QUANG AN TAY HO HANOI

4360

CTY CP DOI TAC VANG VIET NAM

XOM HOA THON PHU MY MY DINH TU LIEMHA NOI

4361

CTY CP DMJ

4362

CTY CP DLICH VA TM QTE VIET

SO 112 NGO 107, LINH NAM, VINH HUNGHOANG


MAI, HN
SO 84B PHO YEN PHU P.YEN PHU Q TAYHO TPHN

4363

CTY CP DL VA HANG KHONG THONG 74 PHO AN THANH P YEN PHU Q TAY HOHA NOI
NHAT
CTY CP DINH DUONG QT AG
C11 NGO 61/16 LAC TRUNG, VINH TUYHAI BA
TRUNG, HA NOI
CTY CP DINH DUONG NGAN HA
212 A2 THANH XUAN BAC, THANH XUAN,HA NOI

4364
4365
4366
4367
4368

4369
4370
4371

CTY CP DIEN TU TIN HOC VIEN


THONG
CTY CP DIEN NHE VIEN THONG

SO NHA 56 BT2 KHU BAC LINH DAM, DAIKIM,


HOANG MAI, HA NOI
142 LE DUAN DONG DA, HA NOITRUNG,
HA NOI, VIET NAM
CTY CP DIEN GIA DUNG NAGAKAWA SO 69/97 NGUYEN CHI THANH PHUONGLANG HA
QUAN DONG DA HA
NOI
CTY CP DICH VU VA PT CONG NGHE
AHT
CTY CP DICH VU TM VA DP HA NOI
CTY CP DICH VU THONG TIN TRUC
TUYENONECARE

P111 TAP THE A25 NGHIA TAN CAU GIAYHA NOI


VIET NAM
SO 55A NGO 281 TRAN KHAT CHAN THANHNHAN
HAI BA TRUNG HN
97 NGUYEN KHANG-P.YEN HOA-CAU GIAYHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4372

CTY CP DICH VU KY THUAT

4373
4374

CTY CP DICH VU GIA TRI GIA TANG


GK
CTY CP DICH VU AN TIN

4375

CTY CP DIA OC TST

4376

CTY CP DDN

4377

CTY CP DAU TU XNK VAN LOC

4378

CTY CP DAU TU XD VIEN THONG


CDC
CTY CP DAU TU XD VA TMAI DVU
31NGO 357 PHO BACH MAI QUAN HAI BATRUNG
TEXCO
HA NOI
CTY CP DAU TU XD VA TM MINH DUC 315, HOANG QUOC VIET, HA NOI,VIET NAM

4379
4380
4381
4382

CTY CP DAU TU XD VA TM HIEP


HUNG
CTY CP DAU TU XD VA PT TM LC

4383

CTY CP DAU TU XD HUTECH

A CH
SO 21 LO 1B KHU DTM TRUNG
YEN,TRUNGHOA,CAU GIAY,HA NOI
102B1 NGUYEN KHANH TOAN QUAN HOA CAU
GIAY HA NOI
SO 9A PHO NGUYEN KHANG TO 17 PHUONGTRUNG
HOA CAU GIAY HA NOI
106 NGUYEN KHUYEN VAN QUAN HA DONGHA
NOI
7B 53 XUAN THUY- CAU GIAY- HN
102-KHUAT DUY TIEN-NHAN CHINH- THANHXUANHA NOI
TO 36 HOANG CAU, O CHO DUA, DONG DAHA NOI

XOM CHUA, THON TRIEU KHUC, XA TANTRIEU,


HUYEN THANH TRI, HN
457 MINH KHAI P.VINH TUY Q.HAI BATRUNG TP HA
NOI
SO 29 PHO DAI AN VAN QUAN HA DONGHA NOI

4384
4385
4386
4387
4388
4389

CTY CP DAU TU XD HUNG


CUONG
CTY CP DAU TU XD HA TANG HONG
VUONG
CTY CP DAU TU XD HA DUONG

PHUONG TRACH VINH NGOC DONG


ANHHA NOI
XUAN CANH DONG ANH HN

CTY CP DAU TU XAY LAP DAU KHI


VN
CTY CP DAU TU XAY DUNG
VINASTAR
CTY CP DAU TU XAY DUNG HIEU
HUNG

T2 TOA NHA HITC 239 XUAN THUY DICHVONG


HAU CAU GIAY HN
81 NGUYEN KHANG, TRUNG HOA, CAU GIAY, HN

LUONG QUY,XUAN NON,DONG ANH, HA NOI

CUM3-LIEN HA-DAN PHUONG-HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4390
4391

CTY CP DAU TU XAY DUNG GIAO


THONG 6
CTY CP DAU TU VINAGOLD

4392

CTY CP DAU TU VIETNAMNET

4393

CTY CP DAU TU VIET THANH

4394

CTY CP DAU TU VBA

4395

CTY CP DAU TU VANG ASEAN

4396
4397
4398

A CH
36H3A NGO 475 NGUYEN TRAI- THANHXUAN NAMHA NOI
SO 90A NGO 92 PHO CUA BAC P QUANTHANH BA
DINH HA NOI
P0707 TOA NHA THANH CONG 25 LANG HATHANH
CONG BA DINH HA NOI
SO 36, TO 34 PHUONG THANH
XUANTRUNG, QUAN THANH XUAN, HA NOI
SO 1TANG 7, 59 QUANG TRUNG, HA NOI

2B NGO BA TRIEU, P.LE DAI HANH, Q.HAI BA


TRUNG, HA NOI
CTY CP DAU TU VAN TAI HOA
SO 8 N1 PHO HOANG CAU P. O CHODUA
PHAT
DONG DA HA NOI
CTY CP DAU TU VAN PHU CONCRETE KDT VAN PHU, PHU LA, HA DONG, HANOI
SO 154 TO 44 DUONG NGUYEN CHI THANHP.LANG
THUONG-DONG DA-HN
XOM CHUA YEN XA TAN TRIEU THANHTRI HA NOI

4400

CTY CP DAU TU VA XAY LAP VIEN


THONG
CTY CP DAU TU VA XAY DUNG PHU
AN
CTY CP DAU TU VA TM THIEN DANG

4401

CTY CP DAU TU VA TM NHAT MINH

4402

CTY CP DAU TU VA TM NAM PHAT

SO 2 NGO 465 LAC LONG QUAN XUAN LATAY HO


HA NOI
C9 KDT SONG DA 2 P VAN PHUC HA DONGHN

4403

CTY CP DAU TU VA TM HA PHU

87 LANG HA-BA DINH-HN

4404

CTY CP DAU TU VA TM DAI LONG

4405

CTY CP DAU TU VA TM BINH TIEN.

4406

CTY CP DAU TU VA THUONG


MAI VIENTHONG PHUONG DONG

TT DAI DIEN LY XA DANG XA HUYEN GIALAM


THANH PHO HA NOI
504 TRUNG HOA, NHAN CHINH, THANHXUAN, HA
NOI
71 KIM LIEN MOI, PHUONG KIM LIEN,QUAN DONG
DA, TP HA NOI

4399

E8 NGO 132 DUONG TRUNG KINH-HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

100%
6241

A CH

4407
4408

CTY CP DAU TU VA TAI CHINH DAI


VIET
CTY CP DAU TU VA PTTM AN PHU

4409

CTY CP DAU TU VA PT TM LAN NHI

4410

CTY CP DAU TU VA PT PRO

4411

CTY CP DAU TU VA PT NEWWAY

4412

CTY CP DAU TU VA PT DAT VIET NAM P501, SO 79/81 BUI THI XUAN, HAI BATRUNG,HA
NOI
CTY CP DAU TU VA PT BENH
TANG 2 TOA NHA 214NGUYEN LUONG
VIEN QTE
BANG-QUANG TRUNG-DDA -HN
CTY CP DAU TU VA PHAT TRIEN
SO 9 NGO 34 DUONG XUAN LA TAY HOHA NOI
CONG NGHE - TID
CTY CP DAU TU VA KY THUAT DP
SO 108 B6 VINH HO. NGA TU SO. DONGDA HA NOI
THANG LONG
CTY CP DAU TU VA KD NANG LUONG 15-17 GIAP NHAT, NHAN CHINH, THANHXUAN, HA
NOI
CTY CP DAU TU VA HOP TAC QTE VN 801 TN CTM 299 CAU GIAY DICH VONGCAU GIAY
HA NOI VIET NAM
CTY CP DAU TU VA DU LICH THIEN
SO 15A HANG COT, HOAN KIEM, HA NOIVIETNAM
SON
CTY CP DAU TU TV TK VA XAY DUNG SO 6 NGACH 68/92 NGUYEN HONG DONGDA HA
NOI
CTY CP DAU TU TU VAN DIA CHINH 104 B10 NAM THANH CONG,LANG HA,DONG DA,
HA NOI
HA NOI,VIET NAM
CTY CP DAU TU TM&SX PHUONG
P106A TOA NHA 133 THAI HA,P.TRUNGLIET DONG
NAM
DA HN
CTY CP DAU TU TM VA XD MINH
SO 404 C2. VINH HO. THINH QUANGDONG DA. HA
KHOI
NOI. VIET NAM
CTY CP DAU TU TM VA XD HUNG
SO 5B NGO 143 PHO THUY LINH- LINHNAMVIET
HOANG MAI- HA NOI

4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423

SO 11 LO 4E DUONG 10A TRUNG YEN HN


THON DINH QUAN, XA PHU DIEN, HUYENTU LIEM,
TP HA NOI
LO KHE LIEN HA DONG ANH HA NOINAM
92 MA MAY HANG BUOM HOAN KIEM HANOI VIET
NAM
SO 23 NGO 377 DUONG GIAI PHONGPHUONG LIET
THANH XUAN HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4424

CTY CP DAU TU TM VA DV HUY LINH SO 6/16 NGO 555 KIM MA HNCAU GIAY HANOI

4425

CTY CP DAU TU TM VA DV DUC TIN

4426
4427

CTY CP DAU TU TM VA CN BINH


MINH
CTY CP DAU TU TM TRUNG SON

4428

CTY CP DAU TU TM MVN

4429

CTY CP DAU TU TM & DICH VU TAY


HO
CTY CP DAU TU TIN PHAT

SO 74,NGO THONG PHONG, TON DUCTHANG,


DONG DA, HA NOI
SO 5 NGO 199 DUONG THUY KHUEP THUY KHE Q
TAY HO TP HA NOI VN
SO 16 DUONG PHAM HUNG XA MY DINH HUYEN
TU LIEM TP.HANOI
SN7 NGO 124 - HOANG NGAN - TRUNG HOA
- CAU GIAY - HA NOI
NGO 3 CAU BUOU TA THANH OAI THANHTRI HA
NOI
P506 SO 168 NGOC KHANH,GIANG VO, BADINH, HN

4431

CTY CP DAU TU THUONG MAI DAI


LOI.

P1106 TOA NHA CTY LAP MAY DIEN


NUOC198 NGUYEN TUAN, NHAN CHINH, HN

4432

CTY CP DAU TU TAI CHINH TOAN


CAU

P604 SO 1 DINH LE HK HN

4430

A CH

4433
4434
4435
4436
4437

CTY CP DAU TU TAI CHINH GIAO


DUC
CTY CP DAU TU TA CHINH V.IMPAC
CTY CP DAU TU T.MAI XNK HOANG
DUONG
CTY CP DAU TU T&M VIET NAM

4438

CTY CP DAU TU SX VA DV GIA


CUONG
CTY CP DAU TU SAN XUAT HA NOI

4439

CTY CP DAU TU QUYNH ANH

4440

CTY CP DAU TU QUOC TE B&C


NGUYEN

81 TRAN HUNG DAO,P.TRAN HUNG DAO,Q.HOAN


KIEM,HN
SO 6 LO 3B KDT MOI TRUNG YEN TRUNGHOA CAU
GIAY HA NOI
302/K2 HAO NAM CAT LINH DONG DA HANOI VIET
NAM
30BCD LY NAM DE HOAN KIEM HA NOITINH VINH
PHUC VN
35 CU LOC, THUONG DINH, THANH XUANHA NOI
P510 NO 4A BAN DAO LINH DAM HOANGLIET
HOANG MAI HN
SO 24 DUONG PHAM VAN DONG, XA CO NHUE,
HUYEN TU LIEM,HN
111 TO 1 NAM THANG LONG, KHUAT
DUYTIEN, NHAN CHINH, THANH XUAN, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4441

CTY CP DAU TU QUANG VINH

4442

CTY CP DAU TU PTRIEN VIET ANH

4443

CTY CP DAU TU PT TM NAM SON

A CH
SO 4 NGO THONG PHONG QUOC TU GIAMDONG DA
HA NOI
SO 22 PHO HANG KHOAI PHUONG DONG
XUAN QUAN HOAN KIEM THANH PHO HA NOI

4448

SO 21 NGACH 395/22 NGO 395,LAC LONGQUAN,


NGHIA DO,CAU GIAY,HN
CTY CP DAU TU PT THUONG HIEU
SO 19 KIM MA THUONG PHUONG CONG VIBA DINH
VIET
TP HA NOI
CTY CP DAU TU PT O TO XE MAY HA 532E DUONG LANG, P LANG HA, DONG DATP HA
NOI
NOI
CTY CP DAU TU PT CAC DAN TOC VN SO 9 NGO 19 DUONG KIM DONG P.GIAPBAT
Q.HOANG MAI HN
CTY CP DAU TU MIEN BAC
THON PHUNG KHOANG XA TRUNG VAN
TULIEM HA NOI
CTY CP DAU TU MAI LINH.
P3B TANG 1-TT QT-17 NGO QUYEN-HN

4449

CTY CP DAU TU HOA VIET NAM

4450

CTY CP DAU TU HML

4451
4452

CTY CP DAU TU HA TANG PHUONG


BAC
CTY CP DAU TU HA TANG BAC HA

4453

CTY CP DAU TU HA AN

4454

CTY CP DAU TU F.I.T

4455

CTY CP DAU TU DU LICH HA NOI

SO 9 DUONG GIAI PHONG, P.DONG TAM,HAI BA


TRUNG, HA NOI
SO78-NGO29-PHO KHUONG HA- P.KHUONGDINHQ.THANH XUAN-HA NOI
SO 17 THE GIAO, LE DAI HANH, HAI BATRUNG, HA
NOI
26 DAO DUY - HOAN KIEM - HA NOI

4456

CTY CP DAU TU DAI SON

P1603 25 LANG HA THANH CONG BA DINHHA NOI

4457

CTY CP DAU TU CN HUY LONG

2B TRAN DAI NGHIA - DONG TAM - HAIBA TRUNG HN

4444
4445
4446
4447

SO D2/152 PHO THUY KHUE PHUONG THUYKHUE,


QUAN TAY HO, TP HA NOI
6 PHAN CHU TRINH TRANG TIEN HOANKIEM HN
SO 2 VO VAN DUNG O CHO DUA DONG DAHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI

100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4458

CTY CP DAU TU CAT THINH

4459

CTY CP DAU TU AN PHU

4460
4461

CTY CP DAU TU XAY DUNG VA TM


189
CTY CP DAU TU TM B&M

4462

CTY CP DAO XANH

4463

CTY CP DANLY

44/207 LUONG THE VINH - THANH XUANBACTHANH XUAN HN


SO 13 NGO 198 LE TRONG TAN, THANHXUAN,
DONG DA, HA NOI
16 NGO 376 NGO GIA TU DUC GIANGLONG BIEN HA
NOI
XOM 2 THON MIEU NHA, TAY MO, TULIEM HA NOI

4464

CTY CP DANCO

SO 19/106 CAU GIAY QUAN HOA HN

4465

CTY CP DAI PHONG VIET

4466

CTY CP DAI HAI HA

4467

CTY CP DAI DUONG XANH

4468

CTY CP DAC LOC

4469

CTY CP DA XANH

4470

CTY CP DA TU NHIEN VNS

4471

CTY CP D.TU T.MAI NGOC HOA

4472
4473

CTY CP D.TU & P.TRIEN TM VIET


TRUNG
CTY CP CUU LONG

P301,B4 TT GIANG VO ,PHUONG GIANGVO , QUAN


BA DINH TP HA NOI
NHA 26 LO 14B TRUNG YEN- TRUNG HOACAU GIAY
HA NOI VIET NAM
SO 11 NGO 30 TA QUANG BUU, P. BACHKHOA.
Q.HAI BA TRUNG, HA NOI
124 NGO151 HONG HA PHUC XA BA DINHHA NOI
VIET NAM
20 NGO 26 DOC TAM DA THUY KHUE TAYHO HA
NOI
54/B2 KHU DO THI MOI DAI KIMHOANG
MAI HA NOI
SO 9 DOC KE THON THUONG CAT XATHUONG CAT
TU LIEM HN VN
73 THACH LOI THANH XUAN SOC SON HN

4474

CTY CP CUOC SONG VIET

4475

CTY CP CUNG UNG DICH VU XNK


NTC

A CH
SO 12-NGO THUY LOI 8-TT DH THUY LOIP.TRUNG
LIET, Q.DONG DA - HN
65 LUONG SU C,QUOC TU GIAM,HN

343 TRAN KHAT CHAN THANH NHAN HAIBA


TRUNG HA NOI VIET NAM
P1006, NO 14B, KDTM DINH CONG,HOANGMAI, HA
NOI
SO 37 LO 6 HO ATAKE THANH LUONG HBTHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4476

CTY CP CTV

P102 NHA A6 TT VINH HO DONG DA HN

4477

CTY CP CT GT THANG LONG

234C LUONG THE VINH ME TRI TU LIEMHA NOI

4478

CTY CP CONG TRINH VIET PHAP

P904-N2F TRUNG HOA-NHAN CHINH-HNVN

4479

CTY CP CONG NGHIEP THAI HUNG

15 NGO 62 TRAN QUY CAP, VAN MIEU HN

4480

CTY CP CONG NGHIEP TAU THUY


VIETNAM
CTY CP CONG NGHIEP ST

4481
4482

A CH

KHU CONG NGHIEP THUONG CAT TU LIEMHA NOI


VIET NAM
TO 19 THI TRAN CAU DIEN, HUYEN TULIEM, HA
NOI
CTY CP CONG NGHIEP HUNG NGHIA 7/559 D.LAC LONG QUAN P.XUAN LA Q.TAY HO HA
NOI VIET NAM

4483

CTY CP CONG NGHIEP AN THINH

SO 18 NGACH 25 NGO 193 BO DEONG BIEN HA NOI

4484

CTY CP CONG NGHE VIET NHAT

4485

B2-26 KHU DAU GIA, LE DUC THO, MYDINH, TU


LIEM, HA NOI VN
SO 8 G19 THANH CONG BA DINH HN

CTY CP CONG NGHE VA TMAI LIEN


THANH
CTY CP CONG NGHE VA THUONG MAI P608-18T2-TRUNG HOA-NHAN CHINH-HN
QUOCTE FAM
CTY CP CONG NGHE VA TBI HTC
184 LUONG YEN TO 6 BACH DANG HAI BATRUNG
HN
CTY CP CONG NGHE VA GIAI
P413 A3 TT VP CP PHUONG MAI HN
PHAP VTECH
CTY CP CONG NGHE VA DV NANG
3/43 NGUYEN NGOC NAI,KHUONG MAITHANH
LUONG
XUAN, HN, VN
CTY CP CONG NGHE THUONG MAI C 58, 180/84 NGUYEN LUONG BANG
&T
QUANGTRUNG DONG DA HA NOI VIET NAM

4486
4487
4488
4489
4490

4491

CTY CP CONG NGHE SYNTEK

4492

CTY CP CONG NGHE PYDOD

P706 TOA NHA THANH CONG, 25 LANGHA,BA DINH,


HN
TANG4 SN 115B NGO 562 DUONG LANG TO5 P.LANG
HA Q.DONG DA TP.HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4493
4494

CTY CP CONG NGHE MAY TINH VIET 3 LO 11A TRUNG YEN CAU GIAY HA NOI
NAM
CTY CP CONG NGHE LK TOAN CAU SO 19 DUONG GIAP BAT,HOANG MAI HN

4495

CTY CP CONG NGHE HT&TM HN

NHA E1A(H590) TO 91, P. O CHO DUADONG DA HN

4496
4497

CTY CP CONG NGHE HOI TU


UCONSYS
CTY CP CONG NGHE HN ACB

4498

CTY CP CONG NGHE HE THONG V

SO 3 TO 6 PHUONG KHUONG DINH THANHXUAN


HA NOI
SO 34 NGO 242 DUONG LANG PHUONGTHINH
QUANG DONG DA HA NOI
614 CT2A MY DINH 2 MY DINH TU LIEMHA NOI

4499

CTY CP CONG NGHE GIA LINH

SO 2 NGO 392 BACH MAI HAI BA TRUNG

4500

CTY CP CONG NGHE GEN

4501

CTY CP CONG NGHE BINH MINH

4502

CTY CP CONG NGHE BE BOI THONG


MINH
CTY CP CONG NGHE APRO

TANG 3 SO 137 PHO HOA BANG YEN HOACAU GIAY


HN
SO 456 TRAN KHAT CHAN P.PHO HUE, Q.HAI BA
TRUNG HA NOI
34 LANG HA-DONG DA -HA NOI

4503
4504
4505
4506
4507

4508

A CH

THON DUC DIEN, PHU DIEN, TU LIEM HN

CTY CP CONG NGHE & TT TRUC


TUYEN VN
CTY CP CONECO THUONG MAI

TANG 3, 20B THUY KHUE, TAY HO, HANOI, VIET


NAM
58 THIEN DUC YEN VIEN GIA LAMHA NOI
VIET NAM
CTY CP COMMATE
SO 9, TO 8, VAN PHUC THUONG, CONGVI, BA DINH,
HA NOI
CTY CP CO KIM KHI BACH KHOA HA 102 A Z10 NGO 1 TA QUANG BUU
NOI
BACHKHOA HAI BA TRUNG HA NOI VIET NAM
CTY CP CO KHI XD HUNG MANH

58 TO 13 CAU DIEN TU LIEM HA NOI

4509

CTY CP CO KHI VAN DINH

THI TRAN VAN DINH, UNG HOA, HA TAY

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

4510

CTY CP CO KHI VA TM OTO THANG


LONG
CTY CP CO KHI TM VA XNK THANG
LONG
CTY CP CO KHI THUONG MAI HAI
ANH
CTY CP CO KHI LAP MAY VIET
CHUAN
CTY CP CO KHI GIAO THONG HA NOI

4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527

100%
6241

A CH
THON DONG NHAN XA HAI BOI HUYENDONG ANH
HN
THON CO DIEN XA HAI BOI HUYEN DONGANH TP
HN
110 NGUYEN THAI HOC DIEN BIEN BADINH HA NOI
SO 11/790 TRUONG DINH THINH LIET HOANG MAI
HA NOI
TAN TRIEU, THANH TRI, HA NOIVIETNAM

CTY CP CO KHI CHE TAO TUNG VIET DIEM CONG NGHIEP DUONG LA THANH PHUTHINH
SON TAY HA TAY
CTY CP CO DIEN BAC VIET
TO 40 THINH LIET, HOANG MAI, HA NOIVIET NAM
CTY CP CNTN-MT VA DVU TM
PHUONG BAC
CTY CP CNPCS

SN 152-TG1-110 HOANG QUOC VIET-NGHIA TAN

CTY CP CN THAN THIEN MOI


TRUONG BK
CTY CP CN PM&GP TRUYEN THONG

D6-B DI HOC BACH KHOA HN SO 1 DAICO VIET


BACH KHOAMHBT,HN
96 NUI DOI SOC SON HA NOI

P205 NGA CT3-3 KHU DO THI ME TRI HADUONG


PHAM HUNG TU LIEM HA NOI
CTY CP CNGHE TBI VA DT XDUNG HA 107C9 THANH CONG BA DINH HA NOI
NOI
CTY CP CN VT QUOC GIA
102 A3 DAM TRAU BACH DANG HAI BA TRUNG HA
NOI
CTY CP CN VI TUYEN 17
P919 CT1 KHU DO THI MY DINH ME TRIPHAM
HUNG TU LIEM HA NOI
CTY CP CN VA XAY DUNG ATC
143, DANG TIEN DONG, TRUNG LIET,DONG
DA,HANOI, VIET NAM
CTY CP CN VA TRUYEN THONG TAHA SO 303 B2 KHU DO THI MY DINH 1 THONPHU MY
XA MY DINH TU LIEM HN
CTY CP CN TRUYEN THONG HAI
1701/CT3 KHU DO THI MOI VIMEXCO P.TRUNG
DANG
HOA-CAU GIAY HN VN
CTY CP CN TIN TIN
SN 24 QL3 PHU LO SOC SON HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4528

CTY CP CN PHU MINH

4529

CTY CP CN MAY TINH VA KIEN TRUC SO 312 C3 NAM DONG, NAM DONG, DONGDA, HA
HN
NOI
CTY CP CN CHIA KHOA VANG
404 DN 3 NHA E KHU THANH MAI-PHUONG HOANG
VAN THU-HM-HN
CTY CP CN AN PHU AT &P
SO 18 NGACH 528/65 NGO GIA TUDUC GIANG Q
LONG BIEN TP HN
CTY CP CN THONG TIN TIEN TIEN
59A TRIEU VIET VUONG HA NOI
VN

4530
4531
4532

A CH
18 NGO 460/7 THUY KHUE TAY HO HANOIVIET NAM

4533
4534
4535
4536

CTY CP CK CTMAY VA PT CNGHE MOI 40 GIAPNHAT NHAN CHINH THANHXUAN HN


HN
CTY CP CK & TM DAI VIET
65 DUONG GIAP BAT, HOANG MAI HA NOIHOANG
MAI DIST, HA NOI
CTY CP CIC VIET NAM
THON TU HOANG XUAN PHUONG TU LIEMHA NOI

4537

CTY CP CHUYEN PHAT NHANH ADP KHU BIET THU BT2 LO 18 KHU DO THI ME TRI HA
VI NA
XA ME TRI TU LIEN HA NOI
CTY CP CHUNG NHAN & GD DQS-UL 101C22 TT MAI DONG, HOANG MAI, HANOI

4538

CTY CP CHUNG KHOAN THIEN VIET

535 KIM MA, NGOC KHANH, BA DINH, HN

4539

CTY CP CHE TAO MAY M.N.K

57 QUOC LO 2 PHU MINH SOC SON HN

4540

CTY CP CHAT LUONG QUOC TE

4541

CTY CP CDC TU VAN THIET KE XAY


DUNG
CTY CP CBIEN TPHAM SACH 3F

SO 24 NGO 155 DUONG TRUONG CHINH


PPHUONG LIET QUAN THANH XUAN HN
138 NGO TRAI CA TRUONG DINH HBT HN

4542

48 QUAN NHAN TRUNG HOA CAU GIAYHN

4543

CTY CP CAC GP CAI TIEN CONG


NGHE

SO1 KTT HOC VIEN CHINH TRI QUOC GIAHCM TO


47 NGHIA TAN CAU GIAY HA
NOI

4544

CTY CP C.TRINH VA T.MAI PHAM


BINH

49 BACH MAI P.CAU DEN Q.HAI BATRUNG HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4545
4546

CTY CP C.NGHE VA T.THONG LOC


PHAT
CTY CP BTA VIET NAM

SO 2 NGACH 325/60 KIM NGUU-HAI BATRUNG-HA


NOI
SN12 NGO2 VUONG THUA VU-HN

4547

CTY CP BINGO VIET NAM

P113 B10 KTT KIM LIEN HN

4548

CTY CP BIEN NHAC

84 QUAN SU P.TRAN HUNG DAO HN

4549

CTY CP BIA SAI GON HA NOI

4550

CTY CP BHD VIETNAM

4551
4552

CTY CP BH BUU DIEN, CN TAI DONG


NAI
CTY CP BELIFE

24 DAI CO VIET, HAI BA TRUNG,HA NOITION INZ,


TU LIEM,HA NOI,VIET NAM
135 XA DAN 2 PHUONG NAM DONG DONG DA HA
NOI
R78 VO THI SAU NOI DAI, P.THONGNHAT, BIEN
HOA, DONG NAI
XOM GIUA, THANH LIET, THANH TRIHA NOI

4553

CTY CP BEECOM VIET NAM

XOM 1, THON PHU DO, ME TRI, TU LIEMHA NOI

4554

CTY CP BAT DONG SAN TAM VIET

4555
4556

CTY CP BAT DONG SAN PHUONG


BAC
CTY CP BAT DONG SAN HAI PHAT

4557

CTY CP BAT DONG SAN B.D.S

4558

CTY CP BAO BI THAI BINH DUONG

SO 95-NGUYEN THI DINH-TRUNG HOA- CAY GIAYTP HA NOI


18 N2 TO 103 HOANG CAU HNO DUA, QUAN DONG
DA,HN
SO 10 NGO 8, KHU HA TRI 5, HA CAU,HA DONG, HA
NOI
P807 KHACH SAN CONG DOAN 14 TRAN
BINH TRONG HOAN KIEM HA NOI
XOM BAO,VAN NOI, DONG ANH, HA NOI

4559

CTY CP BAC MY A

613 HOA LO XUAN PHUONG TU LIEM HANOI

A CH

4560

CTY CP AZENA VIET NAM

P204 NHA A2 TT KIM GIANG TX HA NOI

4561

CTY CP ARCHI REENCO HOA BINH

P725-CT11-DN7-CT5-MY DINH-MY DINH-HA NOI

4562

CTY CP APOLO

35B NGUYEN HUY TUONG, THANH XUAN,HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4563

CTY CP AN NINH HE THONG ST

4564

CTY CP ADV TU VAN THIET KE

4565

CTY CP ADSERVIC VIET NAM

4566

CTY CP A LONG

4567

CTY CP A CHAU T&C

4568

CTY CP 3B VIET MY

4569

CTY CP TM VA DT KS TRUNG NGOC

4570

CTY CP THONG TIN VA TT QTE ICT

4571

CTY CO PHAN XI MANG VIET PHAP

4572
4573

CTY CO PHAN XAY DUNG BAC HAIEPC.


CTY CO PHAN XAY DUNG BA SAO.

4574

CTY CO PHAN TV XD QTE COMPA

4575

CTY CO PHAN TU VAN THIET


KE KIEN TRUC VA THUONG MAI HA
NOI

4576

CTY CO PHAN TRUYEN THONG


PROSS
CTY CO PHAN TRUYEN THONG KIM
CUONG
CTY CO PHAN TRUYEN THONG
DOMINO

SO 18/19 KIM DONG GIAP BAT HOANGMAI HA NOI


VIET NAM
19 LO 13B KHU DO THI MOI TRUNG YENTRUNG
HOA CAU GIAY HA NOI
SO 4, NGO 223/24, P. DANG TIEN
DONGTRUNG LIET, DONGDA, HANOI, VIETNAM

CTY CO PHAN TRON GOI

P701 TOA NHA 101 LANG HA -P LANG HAQ.DONG


DA-HA NOI

4577
4578

4579

A CH
PHONG 506,TOA NHA 133 PHO THAI HA- TRUNG
LIET-DONG DA-HA NOI.
P302 KHU NHA BAO AN NINH THU DO C.ATP HN
DUONG TRAN BINH H.TL HN
807 NHA HH2 KDTM YEN HOA YEN HOA CAU GIAY
HA NOI
LO A2 CN 8 KCN TAP TRUNG, MINH KHAITU LIEM,
HA NOI, VIET NAM
SO 593 DUONG THUY KHUE, P.BUOI,Q.TAY HO - TP
HA NOI
P608 OCT 2 DN3 BAC LINH DAM, DAIKIM, HA NOI
607 HOANG HOA THAM CONG VI BA DINHHA NOI
VIET NAM
A9 TT BO GD VA DT NGO 191 NGACH 46LAC LONG
QUAN TAY HO HA NOI
46 TANG BAT HO HAI BA TRUNG HA NOITUYEN
QUANG
SO 8 NGACH 3 NGO 1- PHO DINH CONG-P DINH
CONG- Q. HOANG MAI- HN
XOM THUONG XA UY NO DONG ANH HN
281-D.GIAP BAT P.GIAP BAT Q.HOANGMAI HA NOI
VIET NAM
SO 4/38A TRAN PHU, BA DINH, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4580

CTY CO PHAN TM RUA VANG

4581

CTY CO PHAN THUONG MAI VA DICH SO 31A NGUYEN CHI THANH NGOC KHANHQUAN
VUSON DONG
BA DINH HANOI

A CH
4A NGUYEN QUANG BICH, P.CUA DONGG

4582

CTY CO PHAN THUONG MAI VA DAU 26 THAI PHIEN - P. LE DAI HANHQ. HAI BA TRUNG TU XAY DUNG NGAN
HA NOI
HA

4583

CTY CO PHAN THUONG MAI VA CO


105 BA TRIEU HA NOIVIET NAM
KHI XAY DUNG
CTY CO PHAN THUONG MAI
P600 CONG DOAN HA NOIMPANY
NGUYEN DUONG
CTY CO PHAN THUONG MAI HA PHAT SO 8 -NGO 91-TRAN DUY HUNG- TRUNGHOA CAU
GIAY-HA NOI
CTY CO PHAN THUONG MAI
28/7 NGO 93 HOANG VAN THAI-HN
DU LICH VAXAY DUNG PHU CUONG

4584
4585
4586

4587

CTY CO PHAN THUAN XUONG

4588
4589

CTY CO PHAN THIET BI XE MAY


MACHINCO
CTY CO PHAN THIET BI ALPHA

4590

CTY CO PHAN THEP BAC VIET

4591

CTY CO PHAN THE DINH

4592

CTY CO PHAN THANH LUAN

CHU VAN AN, YET KIEU, HA DONG,


HATAY
279B DOI CAN, NGOC HA, BA DINH,HN

4593

CTY CO PHAN TAN DA

K12-DUONG 87-XA TAN LINH-BA VI-HT

4594

CTY CO PHAN T&H

4595

CTY CO PHAN SX VA THUONG MAI


HT

SO 5 B3 HOC VIEN CTQG HCM TO 41 NGHIA TAN


CAU GIAY HN
TIEN NU, TIEN PHUONG, CHUONG MYHA TAY

SO14,LO B6, HO VIET SO, PHO TAY KETP.BACH


DANG,Q.HBT,HA NOI
TANG 1, TOA NHA 133 THAI HA, P.TRUNG LIET, Q
DONG DA, TP HN
SO114 GIANG VO,PHUONG CAT LINH,DONGDA HA
NOI.
53 DUC GIANG LONG BIEN HA NOI,VIETNAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4596

CTY CO PHAN SON TCI

NHA SO 3 NGACH 105/16 PHO HO TUNGMAU


PHUONG MAI DICH CAU GIAY
HN

4597

CTY CO PHAN SON HA

KM8+300 AN THO, AN KHANH,HOAI DUC, HA TAY

4598

XA SON DONG HUYEN HOAI DUC, HA TAY

4600

CTY CO PHAN SAN XUAT THUONG


MAI HVC
CTY CO PHAN S.XUAT VA TM SAO
MOI
CTY CO PHAN QUOC TE NHAN VIET

4601

CTY CO PHAN QUOC TE LIEN A

4602

CTY CO PHAN QUOC TE ANH DAO

4603

CTY CO PHAN PHU MINH AN

4604

CTY CO PHAN PHU HA

4605

CTY CO PHAN PANTONE

4606

CTY CO PHAN OHNEW

4599

A CH

XOM LO PHUONG THUONG THANH QUANLONG


BIEN HA NOI
22/150 NGO XA DAN II P.NAM DONGDONG DA HA
NOI
15 LO D1 KDT MOI DAI KIM DINH CONGDAI KIM
HOANG MAI HA NOI
SO 16,PHO 8/3,PHUONG QUYNH
MAI,QUANHAI BA TRUNG, HA NOI, VIET NAM
SO 6 NGACH 12/3 PHO NGUYEN VAN TROIPHUONG
LIET THANH XUAN HA NOI
P23.1 TOA NHA VIMECO LO9E PHAM HUNGTRUNG
HOA CAU GIAY HA NOI
6 NGACH 102/53 HOAN DAO THANH KG HN
H5 NGO 210 D.HOANG QUOC VIET CO NHUE TU
LIEM HA NOI

4607

CTY CO PHAN O TO DAI XA

TT BTL TANG THIET GIAP PHAM


VANDONG XOM6 CO NHUE HA NOI VIET NAM

4608

CTY CO PHAN NU HOANG CHAU A

4609

CTY CO PHAN NOI THAT AN GIA

50 NGO 49 HUYNH THUC KHANG-LANG HADONG


DA HA NOI VIET NAM
TO 17 PHUONG TRAN PHU Q HOANG MAI - HA NOI

4610

CTY CO PHAN NHUA AN PHU

4611

CTY CO PHAN KIEN TRUC TY LE


VANG

SO 32 DUONG NGOC THUY P. LONG BIENHA NOI


VIET NAM
SO 1, NGO 20, DAI LA, HAI BA TRUNGHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

4612

CTY CO PHAN KIEN MINH HOANG

100%
6241

A CH

4619

SO 22B XOM HA HOI P. TRAN HUNG DAOHOAN


KIEM HA NOI
CTY CO PHAN IN VA THUONG MAI A SO 12A/781 D.HONG HA CHUONG DUONGHOAN
PHI
KIEM HA NOI VN
CTY CO PHAN IN QUANG CAO QN
PHONG 5, F5, P. QUYNH MAI, Q. HAIBA TRUNG, HA
NOI,
CTY CO PHAN GMP
SO 218 D.NGUYEN KHOAI P. THANH LUONG Q. HAI
BA TRUNG HA NOI
CTY CO PHAN GIAO DUC LONG CO
P1504 CT5-X2 LINH DAM, HOANG LIETHOANG MAI,
HA NOI
CTY CO PHAN GIAI PHAP GIAO DUC SO 115 HOANG VAN THAI- THANH XUANHN
VN.
CTY CO PHAN GIA MINH HA NOI
TANG 5 REGUS HA NOI PRESS CLUB 59ALY THAI TO
HOAN KIEM HN VN
CTY CO PHAN GIA LOC PHAT
SO 2 PHO DINH NGANG , CUA NAM , HK

4620

CTY CO PHAN ENRICH VIET NAM

4621

CTY CO PHAN ELLISHA VIET NAM.

4613
4614
4615
4616
4617
4618

SO 171G MINH KHAI HBT HN

4622

P602 TOA NHA 71 NGUYEN CHI THANH,LANG HA,


DONG DA, HA NOI
CTY CO PHAN DVU VA TM PETECARE 42A TRAN PHU DIEN BIEN BA DINHHA NOI

4623

CTY CO PHAN DUOC PHAM KAOLI

4624

CTY CO PHAN DUC LAN

4625
4626
4627
4628
4629

90-100 NGHI TAM YEN PHU TAY HO HANOI

SO 345 DUONG TRAN KHAT CHAN P.


THANH NHAN HBT HA NOI
CTY CO PHAN DU LICH THANH
SO 200 TO 1A P. DINH CONG HOANG MAIHA NOI
HUNG
VIET NAM
CTY CO PHAN DU LICH NGOC LAN
P1204 THAP B TOA NHA HA THANH PLAZA102 THAI
THINH
CTY CO PHAN DTU VA CN HOP NHAT 77 VU NGOC PHAN LANG HA DONG DAHA NOI
CTY CO PHAN DT XD VA TM TIEN VU XOM 7 XA CO NHUE HUYEN TU LIEM TPHA NOI
VIET NAM
CTY CO PHAN DP NAM THANH
SO 13, NGO THAI THINH II, P. THINHQUANG, Q.
DONG DA. TP HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

100%
6241

A CH

4630

CTY CO PHAN DINH ANH

4631

CTY CO PHAN DIEN TU ANH KIET.

4632

CTY CO PHAN DICH VU VIEN THONG 2A-36 HOANG CAU-O CHO DUA-DONG DA- HA NOI.
FTS
CTY CO PHAN DICH VU BAO VE
SO 4 NGO 28 PHO HUONG VIEN
THANGLONG VO DAO
P.DONGNHAN QUAN HAI BA TRUNG HA NOI

4633

P105 B17 KHU DOAN NGOAI GIAO KIMLIEN DONG


DA HA NOI
22 THAI HA-DONG DA-HA NOI

4634

CTY CO PHAN DAU TU VAN DAI

5-B10 KIM LIEN -DONG DA -HA NOIA-HA NOI

4635

CTY CO PHAN DAU TU VA THUONG


MAITHAI YEN
CTY CO PHAN DAU TU VA
THUONG MAI ESPR
CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT
TRIEN GIAO DUC HA NOI

31 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HN

4636
4637

4638
4639

4640
4641
4642
4643
4644

SO 8 NGO 178 THAI HA-TRUNG LIETDDAHA NOI


SO 187B, GIANG VO, CAT LINH, DONGDAHA NOI,
VIET NAM

CTY CO PHAN DAU TU TMAI HA


SO 3,NGO 77 DUONG XUAN LA,TAY HO,HN
TRUNG
CTY CO PHAN DAU TU THUONG MAI DUC TU QUANG TAN QUANG XUONG THANHHOA
VA SAN XUAT VAT LIEU GO CONG
VIET NAM
NGHIEP
THANH HOA
CTY CO PHAN DAU TU PHAT
TRIENNAM BINH
CTY CO PHAN DAU TU NGUYEN
PHAT
CTY CO PHAN DAI SON

SO 27, BT1, BAN DAO LINH DAM,


HOANGLIET, HOANG MAI, HA NOI
201 DANG TIEN DONG TRUNG LIET DONGDA HA
NOI
SO 19 NGO 133 PHO THAI HA DD HN

CTY CO PHAN CONG NGHE XAY


DUNGC&C
CTY CO PHAN CONG NGHE AU A

P201 T2 N6A TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH


XUAN- HN
SO 5 HEM 187/49/22 HONG MAI P.QUYNHLOI HAI
BA TRUNG HN VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4645

CTY CO PHAN CO DIEN LONG THANH 15/15 TA QUANG BUU, HAI BA TRUNG, HANOI

4646

CTY CO PHAN CK TRUONG SON

4647
4648

CTY CO PHAN CHUNG KHOAN HOA


BINH
CTY CO PHAN CAT NGUYEN

4649

CTY CO PHAN CARAT

4650
4651

CTY CO PHAN BAT DONG SAN DAU


KHI
CTY CO PHAN BAC GIANG

4652

CTY CO PHAN AN VINH

4653

CTY CO PHAN AN THINH

A CH

TANG 4 TOA NHA NHAT LOC PHATSO 168 NGOC


KHANH GIANG VO HN
T1-2 TOA NHA 34 HAI BA TRUNG, HOANKIEM, HA
NOI
P303, TANG 3, TOA NHA 181 NGUYENLUONG BANG,
DONG DA, HA NOI
N8 B20 KHU DO THI TRUNG HOA NC HN
52 QUOC TU GIAM,PHUONG VAN MIEUDONG
DA,HA NOI
P607-18T1 TRUNG HOA NHAN CHINH,THANH
XUAN, HA NOI
P200 KHACH SAN LIEU GIAI 28 LIEU GIAI BA DINH
HN
SO 353 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN,HA NOI

4654

CTY BE TONG NHE THIEN GIANG

4655

CTY TNHH TMAI DIEN LANH THE


PHUONG
CTY TNHH THINH VINH

THON TAN NHUE, XA THUY PHUONG,HUYEN TU


LIEM, HA NOI
SO 5 NGO 255/45 TO 27 DICH VONGCAU GIAY HA
NOI
SO 119 KHU 1 PHU MINH SOC SON HN

4658

CTY CP DAU TU TM DV DAI


VIET
CTY CN HOA SINH VN

SO 658 DUONG NGUYEN VAN CU GIA


THUYLONG BIEN HA NOI
9 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI VIETNAM

4659

CTTNHH XNK VA TM VIET LONG

4660

CTTNHH XNK THUAN PHAT

22 NGUYEN PHONG SAC NGHIA TAN CAUGIAY HA


NOI VIET NAM
SO 84 NGO 1 DUONG GIANG VO PHUONGGIANG VO
QUAN BA DINH HA
NOI

4661

CTTNHH XLAP VA SX TBI DIEN


THANH AN

SO 39 D2 TT NGUYEN CONG TRU P.PHO HUE Q.HAI


BA TRUNG HA NOI

4656
4657

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4662

CTTNHH XD VA DV TM TRUONG
MINH

SO63/2 NGO 2 NGUYEN VIET XUANKHUONG MAI


QUAN THANH XUAN
HN

4663

CTTNHH XD CS HT-IN BBVA TMHUNG


LINH
CTTNHH XAY DUNG VA DICH VU
THANH AN
CTTNHH VT TBCN VA DV KHAVICO

SO 4 KHU DO THI DONG XA PHO MAIDICH P.MD


Q.CAU GIAY HA NOI
SO 9 NGACH 41 NGO 184 HOA BANGYEN HOA CAU
GIAY TPHN
18/250/12 KHUONG TRUNG, KHUONG DINHTHANH
XUAN HN
SO 75, NGACH 34S/5 TRAN PHU, DIENBIEN PHU, BA
DINH, HA NOI, VIETNAM
XOM LE TAN TRIEU THANH TRI HA NOI

4664
4665
4666

A CH

4669

CTTNHH TMXNK MN THANG LONG


CN HANOI
CTTNHH TM VA SAN XUAT LUONG
PHU
CTTNHH TM VA DV MINH
TUYET
CTTNHH TM VA DV LAM GIANG

4670

CTTNHH TM VA DV HUY THANH

4671

CTTNHH TM VA DL DUC LINH ANH

SO 4 NGACH 12/14 PHO LUONG


KHANHTHIEN, P TUONG MAI, Q HOANGMAI-HN

4672

CTTNHH TM DV VA SX HA PHI

KHU 7 THI TRAN TRAM TROI HOAI DUCHA NOI

4673
4674

CTTNHH THUOC THU Y THUY


SAN VETSTAR
CTTNHH TB AN NINH &UD CNGHE

THON NHAN MY MY DINH TU LIEM HA


NOI
267 HOANG QUOC VIET HA NOIVIET NAM

4675

CTTNHH SX TM VA DV 2Q

XA HA HOI HUYEN THUONG TIN HA TAY

4676

CTTNHH NOI THAT XD VA TM DONG


DUC
CTTNHH MTV DT&PT CNTTUYEN
BRAVEBITS
CTTNHH KINH MAT VIET HAN

THON VAN, THANH LIET THANH TRI TPHN

4667
4668

4677
4678

96 DUONG TO HOANG PHUONG O CAU


DENHAI BA TRUNG HA NOI
P101 TT DUONG SAT, P.NGOC KHANH,Q.BA DINH,
HN
21 LO 10A TRUNG YEN CAU GIAY HA NOI

TANG 6 SO 93B TO 27A PHUONG LIEN HN


SO102 NGO 8 BUI NGOC DUONG BACH MAIHAI BA
TRUNG HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4679

4681

CTTNHH HOA CHAT VA KHOANG SAN


VMC
CTTNHH DV SX VA XNK MIEN DAT
UOC MO
CTTNHH DUOC PHAM HIEU ANH

4682

CTTNHH DTU VA PT MINH TUNG

4683

CTTNHH DTTM THUAN AN

4684

CTTNHH DT XD VA TM DONG TAM

4685

CTTNHH DT VA DL TUONG VI

4686

CTTNHH DT TM VA DL TAN THANH


DAT
CTTNHH DP DA MY

4680

4687
4688

A CH

4689

CTTNHH DAU TU XD VA TM TUAN


PHONG
CTTNHH DAU TU PHAT TRIEN HA VI

4690

CTTNHH DAU TU ICE VIET NAM

4691

4693

CTTNHH CO KHI VA XD GIA


LAM
CTTNHH CO DIEN DL TU DONG HOA
DKNEC
CTTNHH CN VA TM THANH AN

4694

CTTNHH CN TDH MINH ANH

4695

CTTNHH CKHI-TBI PTUNG&DV OTO


PHU HA
CTCPXD LAM HOANG ANH

4692

4696

SO 18 NGCH 12/21 PHO DAO TAN, CONGVI BD HN


P215 NHA B1 TT KIM LIEN P KIM LIENQ DONG DA
TP HA NOI
KIOT D5 CHO DAI TU-KHU DT MOI DAIKIM- P.DAI
KIM-Q.HOANG MAI HN
SO 36 NGO 191 MINH KHAI HAI BATRUNG HA NOI
SO26 NGUYEN THUONG HIEN NGUYEN DUHAI BA
TRUNG HA NOI
49 NGO 259 PHO VONG P.DONG TAMQ.HBT,HANOI,
VIET NAM
27-29 LE HONG PHONG DBP HN
P107C8 TT THANH CONG BD HN
45 PHO DUC CHINH TRUC BACH BA DINHHA NOI
VIET NAM
XOM 1 THON ME TRI THUONG XA ME TRIHUYEN
TU LIEM HA NOI
XOM 2 THON PHU DO XA ME TRI HUYEN TU LIEM
THANH PHO HA NOI
SO63 PHUC XA PHUONG PHUC XA BA DINHHA NOI
92 KTT DIEM THONG NHAT DUC
GIANGLONG BIEN HA NOI
105 HOANG VAN THAI KHUONG TRUNGTHANH
XUAN TPHN
KM13 QL32 NGUYEN XA MINH KHAI TU LIEM HA
NOI VIET NAM
SO 33 NGO 77 TO 16B LANG YEN, HAIBA TRUNG HA
NOI
KHU CN QUANG MINH XA QUANG MINH HUYEN
ME LINH TINH VINH PHUC
TO 3 PHUONG THACH BAN QUAN LONGBIEN HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4697

CTCPTV DT VA PT TAY BAC

4698

CTCPTM VA CN SONG HONG

4699

CTCPTM LINH PHONG

4700

CTCPTM DV VA DTU XD PHU THANH SO383 TO45A P.HOANG VAN THU Q.HOANGMAI TP
HA NOI
CTCPTM & VAN CHUYEN QUOC TE
SO 29 NGO 318/100 DE LA THANH P.O CHO DUA DD
THAI HA
HA NOI

4701

A CH
P1207 NHA B15 KHU DO THI MOI DAIKIM P DAI KIM
HN
SO 73 TO4 PHUONG YEN SO QUAN HOANGMAI HA
NOI
E 101 A KHU TAP THE NHA MAY CO KHILAM
NGHIEP, NGO 53 PHAN TRONG
TUE

4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708

CTCPKD GIAI PHAP TRUYEN


THONG-DTK
CTCPDT TM VA XL

SO 18B2 KHU DO THI DAM TRAU BACH DANG HAI


BA TRUNG HA NOI
SO 45 NGO 371 DUONG LA THANH
P.OCHODUA DONG DA HA NOI
462 DUONG 21A LOC HOA TP NAM DINH

CTCP XNK VA THUONG MAI VAN


PHUC
CTCP XNK MUA BAN O TO VIET NAM SO 388 TRAN KHAT CHAN HBT HAU P BACH KHOA
HBT HN
CTCP XDUNG VA DVU TM HUYEN
139 TRUONG CHINH, HA NOI
TRANG
CTCP XD VA TM NGUYEN LONG.
22 NGO 3-HOANG MAI-TRUONG DINH HBT- HN

4709

CTCP XD VA PT VAT LIEU MOI VIET


P205 NHA 4 TANG KXN HONG HA NGO 109DG
NAM
TRUONG CHINH HA NOI
CTCP XD VA PT DO THI THANG LONG 3/7 TO HIEU HA DONG HA NOI

4710

CTCP XD VA KT KHOANG SAN VN

4711

CTCP XD & DTPT THIEN HA

4712

CTCP XAY LAP VA VAT LIEU XD SO 3

TO 3-SO NHA 8-PHO DINH NGANGPHUONGCUA NAM-QUAN HOAN KIEM-TP HA NOI

4713

CTCP XAY LAP VA TM THANH TUNG

SO 46 TANG BAT HO PHUONG PHAM DINHHO HAI


BA TRUNG HA NOI

SO 20 NGO 4 HOANG DIEU NGUYEN TRAIHA DONG


HA NOI
PHO YEN BINH PHUC LA HA DONG HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4714

CTCP XAY DUNG VA DAU TU


THUONG MAI VIET HAN
CTCP XAY DUNG TM VA VAT TU KY
THUAT
CTCP XAY DUNG KIEN TRUC VAN
HOA VN

KHU NHA LAM VIEC MOI, DTM TRUNG VANTU


LIEM, HA NOI
305-H6 NGO 12 LANG HA, THANH CONG,BA DINH,
HN
XOM 16 THON QUANG NGUYEN XA QUANGPHU
CAU HUYEN UNG HOA HA
NOI

4717

CTCP XAY DUNG HAI PHAT

PHONG 214 DAY NHA CT3B KHU DO


THIVAN QUAN PHUONG PHUC LA HA DONG HN

4718

CTCP XAY DUNG DELTA

4719

CTCP XAY DUNG BAO AN

29 NGO 93 VU HUU, P. THANH XUAN BACQ.THANH


XUAN, HN
490-TRUONG CHINH-HN

4720

CTCP VLXD VA THUONG MAI TD

4715
4716

A CH

4721

KHU TAP THE TONG CUC 2 KHU DAN CUSO 2 THON


TRU 2 CO NHUE TU LIEM HN
CTCP VL HOAN THIEN GIA NGUYEN P508 CT2B KDTM VAN QUAN HA DONG HN

4722

CTCP VINASUNNY

1/61-NGUYEN VIET XUAN-THANH XUAN- HN

4723

CTCP VIK XAY DUNG VA THUONG


MAI
CTCP VIEN THONG TRUONG AN

SO 20 NGACH 30 NGO 194 DOI CAN HN

4724
4725
4726

P409, NHA B11D, NAM TRUNG YEN, TRUNG HOA,


CAU GIAY, HA NOI
CTCP VH VA TRUYEN THONG
SO 22, P.CAM HOI, P.DONG MAC, QUANHAI
MINH CHAU
BA TRUNG, HA NOI, VIET NAM
CTCP VAT TU NONG NGHIEP HOANG B2-6 TT LUNG LO NGO TUOI TRE PHAMTUAN TAI
NONG
HQV HA NOI

4727

CTCP VAT TU KIM KHI TAM SON

P502 KHU TT 16B NGO TAT TO,P VANMIEU- HN

4728

CTCP VAT LIEU XD DAT VIET

TO 1 XA CAT QUE HUYEN HOAI DUC HN

4729

CTCP VAN TAI VINH TUY

3-5/27 VINH TUY-HAI BA TRUNG-HA NOI

4730

CTCP VAN TAI TU VAN VA DT ANH


NGOC

95 NGUYEN NGOC NAI KHUONG MAI THANHXUAN


HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4731
4732

CTCP VAN TAI DLICH VA XD


VINASHIN
CTCP TVTK VA XNK XD

LO 12 N8A KHU DO THI TRUNG HOA - NHAN CHINH


P.NHAN CHINH TX HN
8 NGO 260 THUY KHE TAY HO HA NOI

4733

CTCP TVAN TKE VA XD TRANG TIEN

SO 83 NUI TRUC KIM MA BA DINH HN

4734

CTCP TV XD VA TM NAM THANG


LONG
CTCP TV TKE XD VA TM PHUC LAM
P.T
CTCP TV & XDVIEN THONG TIN HOC
PHT
CTCP TV & DV KH TAI LIEU THANG
LONG
CTCP TU VAN XAY DUNG VA HOP TAC
THUONG MAI
CTCP TU VAN VA DAU TU THAI BINH

SO 11 A24 TT NGHIA TAN CAU GIAY HN

4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745

A CH

6A NGO 28/76 XUAN LA TAY HO HA NOI


P6 A12 TT VAN CHUONG, DDA, HA NOI
3 TO 40,CUM5,XUAN LA,TAY HO,HA NOI
KM20 QUOC LO 3 - DONG ANH - HA NOI

NHA 1 F6 TT CAO SU SAO VANG THUONGDINH


THANH XUAN HN
CTCP TU VAN TK DT VA XD TRUONG 27/1/101 NUI TRUC, KIM MA, BA DINH,HN
NAM
CTCP TU VAN QUY HOACH VA DV
TO 11 THI TRAN SOC SON HUYEN SOCSON TP HA
DAT DAI
NOI
CTCP TU VAN KS THIET KE XD HN
28 NGO 100 DOI CAN BA DINH HN
CTCP TU VAN DT&PT HA TANG
VN
CTCP TU VAN DT KHOI NGUYEN

P809, TANG 8, TOA NHA CT4, KHU DOTHI


MY DINH - ME TRI, TU LIEM, HN
SO 24 NGACH 6/13 DUONG KIM DONGGIAP BAT
HOANG MAI HA NOI
CTCP TU VAN DAU TU VA XAY DUNG 9 - PHAN TRONG TUE - VAN DIEN -THANH TRI - HA
CONGTRINH HA NOI
NOI

4746

CTCP TT VA TT AN THINH

TANG 5 SO 29 NGO 81/35 LINH LANG BADINH HN

4747

CTCP TRUYEN THONG TNT

204G DOI CAN,HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4748

CTCP TRUYEN THONG QT

47 VAN BAO LIEU GIAI HN

4749

CTCP TRUYEN THONG QC DA


PHUONG TIEN

TANG 18 TOA NHA VIET TOWER SO 1THAI HA


TRUNG LIET DONG DA HN

A CH

4750

CTCP TRUYEN THONG DTS

4751

CTCP TPS VIET NAM

4752

CTCP TMXD-PT NHA HA NOI

4753

CTCP TMDT A VA T

4754
4755

CTCP TMAI XD QUANG CAO THANG DOI 2 THON TAN TRAI -XA PHU CUONGH.SOC SONLONG
TP HA NOI
CTCP TMAI TIEN BAO
250 NGUYEN TRAI THANH XUAN HA NOI

4756

CTCP TMAI DU LICH QTE HAI NAM

108 A5 GIANG VO BA DINH HA NOI

4757

CTCP TM, CN & SX TOAN LOI

4758

CTCP TM&XD VINH PHAT

24B, NGO 8, NGUYEN KHUYEN, VAN MO,HA DONG,


HA TAY, VIETNAM
453 - 14 - HIM LAM - DIEN BIEN PHUDIEN BIEN

4759

CTCP TM&SX VAN XUAN

4760

CTCP TM&DVXD CHI THUY

4761

CTCP TM VA DV THINH DUONG

4762

CTCP TM VA DV MY DUC THANH

4763

CTCP TM VA DV HONG AN

SO 9 NGO 11 DUONG TO HIEU PHUONGNGUYEN


TRAI HA DONG HA NOI
P518-E6 TT QUYNH MAI P.QUYNH MAI Q.HBT HN

4764

CTCP TM VA DV GIAI TRI TU HAI

39 TUE TINH HAI BA TRUNG HN

4765

CTCP TM VA DL TIEN PHUONG

52KH THON PHUONG VIEN-SONG PHUONG- HOAI


DUC-HN

SO 18 TO 51 PHUONG QUAN HOA, CAUGIAY, HA


NOI
P605 TOA NHA CFM, SO 23 LANG HA, PTHANH
CONG, BA DINH, HN
SO10 NGO159 PHO PHAO DAI LANGP.LANG
THUONG Q.DONG DA HA NOI
31 NGO 518 DOI CAN,HN

SO G12 NGO 130 TRUNG KINH YEN HOAQ CAU


GIAY HA NOI
DOI 3, THON NHUE, XA KIM CHUNG, DONG
ANH, HA NOI
SO 207 DOI CAN, BA DINH, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4766

CTCP TM NGUYEN DUY

44 NGO 46 DOI CAN, HN

4767

CTCP TM NGOI SAO

29 TO 32 P NGOC HA, BA DINH, HN

4768

CTCP TM INOX HOANG LAN

4769

CTCP TM & DV PHU THINH

SO 9 DAY B2 TT XN 130 NGOC HOITHANH TRI HA


NOI
405-A5 222A DOI CAN, BA DINH,HN

4770

CTCP TIN TUC CONG

4771
4772

CTCP TIN HOC VA XAY DUNG HA


LONG
CTCP TIN HOC SAO BAC VIET

PHONG 205B TOA NHA M3-M4 NGUYENCHI THANH


HA NOI VIETNAM
SO 8 B25 NAM THANH CONG PHUONG LANGHA
QUAN DONG DA HA NOI
37/228 DOI CAN,HN

4773

CTCP TICH HOP CONG NGHE VNISC

21 NGO 84/24 NGOC KHANH BA DINH HN

4774

CTCP THUONG MAI VA XD VIET NAM


MOI
CTCP THUONG MAI VA XAY DUNG TB
CTCP THUONG MAI TTEC

TANG 3 SO 49 TAY SON QUANG TRUNG HN

4775
4776

A CH

SO 4 PHO NGHIA DUNG PHUONG PHUC XABA DINH


HA NOI
P443B-C2-TT HOC VIEN BUU CHINH VIENTHONGHA DONG-HA NOI

4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783

CTCP THUONG MAI THIET KE IN KIM


LAI
CTCP THUONG MAI TAM VIET
VST
CTCP THUOC THIEN NHIEN VIET
NAM
CTCP TCSK VA QC VIET ANH

SO 8 LAI XA-KIM CHUNG-HOAI DUC- HATAY


18 NGACH 14/3 TO 56 PHAO DAI LANGHN
SO 107B YEN PHU, TAY HO, HA NOI
SO 2 LO BT3 KDT VAN QUAN YEN PHUCPHUC LA
HA DONG HN
XOM 1A CO NHUE TU LIEM HN

CTCP TBI PCCC VTU CUU HO


CUUNAN HN
CTCP TB KHOA HOC KY THUAT BINH SO8,HEM 1194/73/6 DUONG LANG, LANGTHUONG,
MINH
DONG DA, HA NOI
CTCP TAP DOAN TRI TUE VIET
P2408-TOA NHA-THANH CONG-57 LANG HABA
DINH-HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4784

SO 4 NGACH 80/7 DUONG HOANG DAO THANH


P.KIM GIANG T.XUAN HA NOI
430 VAN PHUC HA DONG HA TAYVIET NAM

4786

CTCP TAI NGUYEN CN VA TM


TRUONG SON
CTCP SX KHOA VA PL NMAY KIM
HOA KFK
CTCP SPRINGBOARD4 VN

4787

CTCP SONG DA THANG LONG F

P1204 TOA NHA PACIFIC 83B LY


THUONGKIET TRAN HUNG DAO HOAN KIEM HN

4788

CTCP QUOC TE KIM LONG

4789

CTCP QUOC TE AN PHAT

SO12 LO12A KHU DO THI TRUNG YEN - DUONG


TRUNG HOA -CAU GIAY HA NOI
2A-TO 36-MAI DICH-CAU GIAY-HN

4790

CTCP PT XD VA TM MIEN BAC

4791

CTCP PT UNG DUNG CN VA TT VN

341/192 P.LE TRONG TAN DINH


CONGHOANG MAI HA NOI VIET NAM
P3-NGACH 22-NGO 65-PHUC XA- BA DINHHN

4792

CTCP NUOC UONG THE THAO VN

46 NGO 68 NGUYEN HONG HNTAN CAU GIAY HN

4793
4794

CTCP NGHIEN CUU VA TV TAI CHINH 6/75 NGUYEN CONG HOAN NGOC KHANHBA DINH
HA NOI VIET NAM
CTCP NAKAMA VIET NAM
SO 4 NGO 219 DOI CAN-BA DINH- HN

4795

CTCP LILAMA HA NOI

52 - LINH NAM - MAI DONG - HOANGMAI - HA NOI

4796

CTCP LAM NGHIEP VIET NAM

4797

CTCP KY THUAT CONG NGHE VIET

SO 151 P. BUI THI XUAN P.BUI THI XUAN Q.HBT HA


NOI
XOM CHO, XA DAI MO, HUYEN TU LIEM,HA NOI

4798

CTCP KTCS VA TMQTE

67B HOANG QUOC VIET HA NOI VIET NAM

4799

CTCP KIM KHI VA XAY LAP THANG


C1-LO 15-KHU DT DINH CONG-HOANG MAIHN
LONG
CTCP KIENTRUC VA THUONG MAI V- SO 110, PHO HA DINH, P. THANH
SCALE
XUANTRUNG, THANH XUAN, HANOI,VIETNAM

4785

4800

A CH

27 NGO 16 HUYNH THUC KHANG DD HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4801

4803

CTCP KD TM VA DV MOI TRUONG


THT
CTCP HOICHO TRIEN LAM QT THINH
PHAT
CTCP HOANG TUAN

4804

CTCP GO KIEN TRUC VIET

4802

4805
4806

A CH
9,P.TRANG TIEN, Q.HOAN KIEM, HA NOI
CUM 1 TRUONG LAM P VIET HUNG QUANLONG
BIEN TP HA NOI
C62 TT9 KDT VAN QUAN HA DONG HA NOI

SO108 DUONG NGOC LAM PHUONG NGOCLAM


QUAN LONG BIEN HA NOI
CTCP GIAONHAN KHO VAN HKHONG SO 17 DUONG PHAM HUNG MY DINH TU LIEM HN

4812

SO 1109 NHA N05 KHU 5.3 HA DICH VONG CAU


GIAY HN
45 NGACH 3/4 HOANG DAO THANH KIMGIANG
THANH XUAN HA NOI
139 NGO46 NGUYEN TRAI THUONG DINHTHANH
XUAN HA NOI
CTCP GIAI PHAP HTTT ISS VIET NAM TO 16 CUM DAN CU SO 5 THINH LIET HOANG MAI
HA NOI
CTCP GAMA VIET NAM
1401 - 18T2 LE VAN LUONG - NHANCHINH- THANH
XUAN - HA NOI
CTCP DVU TMAI VAN TAI MANH
THON XUAN CANH ,XA XUAN CANH,
DUNG
DONGANH,HA NOI
CTCP DV TM QC FRIENDS
203 H6 THANH CONGNGO 12 LANG HA HN

4813

CTCP DV GIAO DUC EDUCARE

4814

CTCP DU LICH XUYEN VIET

4815

CTCP DU LICH NAM THAI BINH


DUONG
CTCP DTXD VA XNK CVIEN
CONSTREXIM
CTCP DTXD TM VA CN V.LONG

4807
4808
4809
4810
4811

4816
4817
4818

CTCP GIAO NHAN VA VAN TAI NAM


HN
CTCP GIAM DINH VA TV KT DONG
NAM A
CTCP GIAI PHAP TONG THE DN

CTCP DTU XD VA TMAI PHUONG


DONG

D45.D46 KHU DO THI CIPUTRA


NAMTHANG LONG-PHU THUONG-TAY HO
810 NO9B BAN DAO LINH DAM HOANGLIET
HOANG MAI
73 LY NAM DE - CUA DONG - HOAN KIEMHA NOI
D6 TT UBND QUAN CAU GIAY TRUNG HOACAU
GIAY HA NOI
SO NHA 52 KHU TT TRUONG CAO DANG INXA PHU
DIEN TU LIEM HN
168 DUONG CHIEN THANG HA DONGHA TAY,
VIETNAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4819

CTCP DTU TM XNK THIEN LONG

A CH

4821

TANG 2 SO 73B LY NAM DE-CUA DONGHOAN KIEMHA NOI


CTCP DTU PTRIEN NHA VA DTMOI HA 224 - PHO HOANG NGAN - P. TRUNG HOACAU GIAY
NOI
HA NOI
CTCP DTU DUC PHAT
40/188 LE TRONG TAN KHUONG MAI HN

4822

CTCP DTU CHILE DOOR & WINDOW

4823

CTCP DTTM VA XD TRUNG KIEN

4820

4824
4825
4826

128-130 GIANG VO DONG DA HA NOI

THON AN PHU XA XUAN PHU HUYEN PHUCTHO


HA NOI
CTCP DTPT CONG NGHE THANH NAM LO CC5A, BAN DAO LINH DAM, P HOANGLIET, Q
HOANG MAI, HA NOI
CTCP DTPT CN SOBIC
SO 27 NGO 16 HUYNH THUC KHANGDONG DA HN
CTCP DTKT TAI NGUYEN VA CBKS
MBAC

55 NGOC THUY LONG BIEN HA NOI

4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833

4834
4835

CTCP DTAO NVU NHA HANG QUA


TAO VANG
CTCP DT XD VA XNK DONG DO

PHONG 201 D5 TO 80 DICH VONG, CAU GIAY, HA


NOI
TANG 2 VAN PHONG XI NGHIEP XAY LAPDIEN I DAI
MO, TU LIEM HA NOI
CTCP DT XD VA TM HUNG HAI
TOAN NHA K2 PHAM HUNG-TRUNG HOACAUGIAY-HA NOI
CTCP DT XD VA KHAI THAC MO VIET P206 NHA C6 K1 KDT MY DINH I XA MYDINH
BAC
HUYEN TU LIEM TPHN
CTCP DT XD VA DU LICH
SO 77, PHO DAO TAN, P. NGOC KHANH,BA
THANG LONG
DINH, HA NOI
CTCP DT VA XD CONG TRINH
SO 6 NGO 4 LE TRONG TAN, LA KHEHA DONG-HA
CONGNGHIEP
NOI
CTCP DT VA TM GSC VN
SO15 NGACH 250/20 NGO 250
KHUONGTRUNG KHUONG DINH THANH XUAN HN
CTCP DT VA KT CO DIEN SONG HONG 56/92 NGO 124 AU CO - TU LIENTAY HO - HA NOI VIET NAM
CTCP DT SON THAI
ME TRI HA-ME TRI-TU LIEM-HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4836
4837

CTCP DT PT VA CHUYEN GIAO CONG SO 4 NHA A2 TT DAU KHI P QUAN HOAQ CAU GIAY
NGHE
TPHN
CTCP DT PT CONG DONG HN
SO 33 NGO 97 VAN CAO DONG DA HN

4838

CTCP DT DIA OC DUONG LIEN AN

4839

CTCP DP HOANG MINH CHAU

KIOT C3-1 NHA C3 KHU DO THI MOI MYDINH 1,


X.MY DINH, H.TU LIEM,HA NOI
71 PHO VINH PHUC-BD-HN

4840

CTCP DL XUAT BAN VNN

2 NGO 3 VAN PHUC,HN

4841

CTCP DL QT HANH TRINH CHAU A

TANG 8 TOA NHA 52 NGUYEN CHI THANHHN

4842

CTCP DIEN LUC NAM PHUONG

A CH

4845

SO6 NGO 6 GIAP NHI PHUONG THINH LIET HOANG


MAI - HN
CTCP DICH VU VANG VIET NAM
181 NGUYEN LUONG BANG DONG DA HNVIET
NAM
CTCP DICH VU VA TM DAO PHUONG SO 3, TO 40, CUM 5, P. NHAT TAN, Q.TAY HO, HA
NOI,
CTCP DIA OC DAT VANG VIET
SO B14 BT7 KHU DTM VAN QUAN HA DONGHA NOI

4846

CTCP DAU TU XD VA PT DO THI VN

4847

CTCP DAU TU VA XAY DUNG HOA


SEN.
CTCP DAU TU VA TM NHAT HA

4843
4844

4848
4849
4850

CTCP DAU TU TM VINACONEX VIET


NAM
CTCP DAU KHI BAT TRANG

4851

CTCP DAI AN PHAT

4852

CTCP CONG NGHE TICH HOP NGN

4853

CTCP CONG NGHE CAO HA PHAT

P301 NHA CT 4-5 KHU DT MOI YEN HOAYEN HOA


CAU GIAY HN
30-TRAN QUOC TOAN-HANG BAI-HN
SO 4 VAN CAO, HN
SO 5 BA TRIEU, P. TRANG TIEN, HOANKIEM, HN
TO 1, PHUONG THACH BAN, QUANLONG BIEN, HA
NOI
C9 LO 3-KHU DO THI MOI DINH CONGHOANG MAIHN
PHONG C7 TANG 7 TOA NHA 96 DINH CONG
SO 5 NG0 98/1/1 VU TRONG PHUNGTHANH XUAN
TRUNG HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4854

CTCP CO KHI XD PHU MY

4855
4856

A CH

KM 25+100 QUOC LO 6A, XA PHU NGHIA,HUYEN


CHUONG MY, HA NOI
CTCP CO KHI VA XD DONG A
THON TAN XUAN,XA XUAN DINH,HUYEN
TULIEM,TPHA NOI
CTCP CO KHI CXAC VA CGIAO CONG 155 MAI DICH STREET, MAI DICH WARD,CAU GIAY
NGHE
DISTRICT, HN CITY,VIET
NAM

4857

CTCP CO DIEN VA CONG TRINH

4858

CTCP CN VA TT VIKI

4859

4 NGO 84 CHUA LANG LANG THUONG HN

4862

CTCP BD VA TV NGUON NLUC


HOANG LONG
CTCP BAT DONG SAN HA TAY TKV
CT TNHH XNK VA XAY DUNG BA
DINH
CT TNHH XNK TRUONG PHAT

4863

CT TNHH XNK THIEN SON.

4864

CT TNHH XNK HA HUY

4865

CT TNHH XD-TM TRUONG THANH

210 TRAN QUANG KHAI P TRAN TIENHOAN KIEM


HA NOI
58B PHO HUE, NGO THI NHAM, HAI BATRUNG,
THANH PHO HN
P113 A1 TT 8/3 P.QUYNH MAI HBT HN

4866

CT TNHH XD VT SON THUY

4867

CT TNHH XD VA VL CN MOI AHA

4868

CT TNHH XD VA TT NT QUOC TRIEU

4869

CT TNHH XD VA TM TUAN SON.

4870

CT TNHH XD VA TM SIEU HA

4860
4861

10/20 NGUYEN CONG HOAN NGOC KHANHBA DINH


HA NOI
203 DOI CAN, HN

THON PHUONG VIEN, XA SONG


PHUONGHUYEN HOAI DUC, HT
NHA SO 2 NGO 255 DG NGUYEN KHANGP YEN HOA
Q CAU GIAY TPHN
15 NGACH 91/50 NGUYEN CHI THANH HN

THON CAO SON XA TIEN PHUONG HUYENCHUONG


MY HA NOI
121 HOANG QUOC VIET CAU GIAY HA NOIVIET
NAM
SO 117 DUONG TAM TRINH, P.MAI DONG,Q.HOANG
MAI, HA NOI
SO 793,BACH DANG,P.BACH DANG,Q.HBTHA NOI
SN 4 NG4/24 NGO 24 PHO DANG TIENDONG P
TRUNG LIET Q DONG DA TPHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

4871

CT TNHH XD VA TM HIEP PHUONG

100%
6241

A CH

4872

XOM DONG-THON DINH CA-NOI DUE- TIENDU-BAC


NINH
CT TNHH XD VA LAM SACH SAO VIET P512 CT3B KHU DT MY DINH II XA MYDINH HN

4873

CT TNHH XD VA CN QUANG MINH

4874
4875
4876

SO 7 NGACH 45 NGO 178 TAY SON,TRUNGLIET,


DONG DA, HA NOI
CT TNHH XD TM VA DL HUNG TRANG KHOI DOC LAP, VAN PHUC, HA DONG, TPHA NOI,
VIET NAM
CT TNHH XD TM TRUONG THINH
P4-B11 TT CTY XD SO 1 PHUONG THANHBAC
THANH XUAN HN
CT TNHH XD TB DT CT VH VA KD LS NGA TU SON DONG XA SON DONG H HOAIDUC
HT
TINH HA TAY

4877

CT TNHH XD NGOC THANH

4878

CT TNHH XD & TM TUAN THANH

4879

CT TNHH XAY DUNG-THUONG MAI


NHI HA
CT TNHH XAY DUNG VA TM TUAN
THON I, MIEU NHA, XA TAY MO, HUYENTU LIEM,
PHAT
HA NOI, VIET NAM
CT TNHH XAY DUNG VA TM HAI TIEN XOM 2 LAI YEN HOAI DUC HA TAY

4880
4881
4882

THON AN DONG XA NGOC THANH THI XAPHUC


YEN TINH VINH PHUC
2 PHAM VAN DONG XUAN DINH TU LIEMHA NOI
VIET NAM
109 TRUONG CHINH P.LIET TX HA NOI

4885

CT TNHH XAY DUNG VA DU LICH


DANH DU
CT TNHH XAY DUNG TM VA
DL DONG HA
CT TNHH XAY DUNG CN TOAN
THANG
CT TNHH VUONG TRONG

4886

CT TNHH VU DUONG

242 KHU B TT DH KIEN TRUC HA NOIVAN


QUAN HA DONG HA TAY
305/45/43-45/130 DOC NGU VINH PHUCBA DINH HA
NOI VIET NAM
KHU 7 PHO YEN XA TIEN PHONG HUYENME LINH
TP HN
SO 136 HO TUNG MAU MAI DICH CAUGIAY HA NOI

4887

CT TNHH VT TM MANH DUC

65-67 GIANG VAN MINH, DOI CAN, BADINH, TPHN

4888

CT TNHH VL DIEN & TBI CHIEU SANG 228 NGO 232 TON DUC THANG HANG BOTDONG DA
HA NOI VIET NAM

4883
4884

DOI 2 LONG PHU QUOC OAI HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4889

CT TNHH VIETSTARS

4890

CT TNHH VAN TAI TRAN PHONG

4891
4892
4893
4894
4895

4898
4899

CT TNHH TU VAN CGCN VA PTGD

4900

CT TNHH TRUYEN THONG ZIP HN

4901

CT TNHH TRUYEN THONG


THONG TIN VIET
CT TNHH TRUYEN THONG T&G

4897

4902
4903

SO 110 MAI DICH CAU GIAY HA NOI

TO DAN PHO VOI PHUC THI TRAN TRAU QUY


HUYEN GIA LAM TP HA NOI
CT TNHH VAN TAI TM VA XD THANH P204-F2-THANH CONG II-LANG HA- DONGDA-HA
CONG
NOI
CT TNHH UNG DUNG KTCN HUNG
42 NGUYEN NGOC NAI - P. KHUONG MAITHANH
LINH
XUAN HN
CT TNHH TVAN VA DTU KT-XD HONG 18/91A LY NAM DE-P.NGUYEN DU- HOANKIEM-HN
BANG
CT TNHH TV VA TM CIT VIET NAM
59A LY THAI TO-HOAN KIEM-HA NOI
CT TNHH TV MOI TRUONG VA PHAT
TRIEN
CT TNHH TV CONG NGHE VA QLY
SANXUAT
CT TNHH TU VAN DT TM VA DLICH
SVIET
CT TNHH TU VAN DAU TU THU DO

4896

A CH

SO 2 NGO 27 THAI THINH DONG DA HNDONG DA


DIS-HA NOI CAPITAL-VN
5 TO 10 PHAP VAN HOANG LIET HOANGMAI HA NOI
VIET NAM
SO 43 NGO 231/32 PHO CHUA BOC PTRUNG LIET Q
DDA HN
P308 CC2A, BAC LINH DAM, DAI KIM,HOANG MAI,
HA NOI
P6 TANG 14 THAP B 102 THAI THINHDONG DA HN
SO 125 DUONG HOA BANG, QUAN CAUGIAY, HA
NOI
23/69 TRUNG LIET, DONG DA, HA NOI

192 NGUYEN HOANG TON XA XUAN DINHHUYEN


TU LIEM TPHN
CT TNHH TRUONG MAM NON QT TAY SO 5 DUONG TAY HO PHUONG QUANGAN QUAN
HO
TAY HO HANOI VIETNAM

4904
4905
4906

CT TNHH TRUNG NGUYEN HOI

SO 350 DUONG KHUONG DINH PHUONG HADINH


QUAN THANH XUAN HN
CT TNHH TRUC LINH
47 NGO 165 NGACH 23 DUONG QUANG HAMCAU
GIAY HA NOI
CT TNHH TRANG TRI NOI THAT HOAN 128 PHO THAI THINH,P TRUNG LIET, DDHA NOI
MY

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4907

CT TNHH TRAN LIEU

P208 C30, TT KIM GIANG, THANH XUANHA NOI

4908

CT TNHH TO DUY

4909

CT TNHH TO CHUC SU KIEN BOC

4910

CT TNHH TMVT VA XD MINH CHIEN

NHA SO 8 NGO 269 DUONG GIAP BATP GIAP BAT Q


HOANG MAI TPHN
11/30 TA QUANG BUU BACH KHOA HBTHA NOI
VIET NAM
8B N2 TT5 BAC LINH DAM, HA NOIVIET NAM

4911

CT TNHH TMTH LAM ANH

4912

CT TNHH TMDV VAN TAI THANH


VINH
CT TNHH TMDV SAO TOAN CAU

4913

A CH

16TO2 - LUONG YEN - BACH DANG - HAIBA RUNG HA NOI


SO 8 TRAN DANG NINH CAU GIAY HA NOI

4914

CT TNHH TMAI VA DVU NTC VIET


NAM

SO 35 PHAM HONG THAI, TRUC BACHBA DINH, HA


NOI
PHONG 215A TT 435A DUONG GIAI
PHONGPHUONG PHUONG LIET THANH XUAN HN

4915

CT TNHH TMAI MINH SAO

136 TAY SON DD HN

4916

CT TNHH TMAI DV TONG HOP BA


DINH
CT TNHH TMAI CARIN

13 PHO THANH BAO KIMMA HN

CT TNHH TM, SX VA XD MINH


HOANG
CT TNHH TM, DV KS VA DL GIA
PHONG
CT TNHH TM&DV DINH VAN

H16P11 NHA 16 KHU TT THANH XUAN NAMTHANH


XUAN HA NOI
SO 46, PHAN KE BINH, CONG VI, BADINH, HA NOI,

4921

TANG 2 SO 11 LO DUC, QUAN HAI BATRUNG HA


NOI
CT TNHH TM&DT PT THUY SAN MIEN B111 CHUNG CU UBND HUYEN THANH TRITHI
BAC
TRAN VAN DIEN,THANH TRI, HA
NOI

4922

CT TNHH TM&DL HONG PHUC

4923

CT TNHH TM XD VA DV MT HOANG
ANH

SO 26 NGACH 34 NGO 612 DE LA THANHP.GIANG


VO BA DINH HN
KHU CHO XA KIM NO HUYEN DONG ANH TPHA
NOI

4917
4918
4919
4920

87 DANG VAN NGU HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4924

CT TNHH TM VIET PHONG

P108-C19 KHU TT THANH XUAN BAC, HN

4925

CT TNHH TM VIET

44 NGACH 29/78 KHUONG HA-THANH XUANHA NOI

4926

CT TNHH TM VAN TAI HUNG THANG L12 KHU DAU GIA QSD TAN TRIEU THANHTRI HA
NOI

A CH

4927

CT TNHH TM VAN NAM

4928
4929

CT TNHH TM VA XNK QUANG TRUNG SO 9 LE QUY DON PHUONG BACH DANG QUAN
HAI BA TRUNG HA NOI
CT TNHH TM VA XD VIET THANG
460 MINH KHAI, HAI BA TRUNG, HA NOI

4930

CT TNHH TM VA XD THU NGAN

P2 NHA CT8B KDT VAN QUAN HA DONGTPHN

4931

CT TNHH TM VA XD THANH DAT

4932

CT TNHH TM VA XD PHUONG LINH

SO 186 QUOC LO 3 XA PHU LO HUYENSOC SON HA


NOI
P306 SO 109 TRAN DUY HUNG-HNVN

4933

CT TNHH TM VA XD NHAT HAO

4934

CT TNHH TM VA XD KHANH ANH

4935

CT TNHH TM VA XD HAI TUAN

4936

CT TNHH TM VA VT VU SON

4937

CT TNHH TM VA VT THU TRANG

4938

CT TNHH TM VA VT TAN HOANG


PHAT
CT TNHH TM VA SX NOI THAT DEP 777 775 DE LA THANH THANH CONG BA DINHHA NOI
VIET NAM
CT TNHH TM VA QUOC TE RICHLAND SO 458 DUONG BUOI, VINH PHUC, BADINH, TPHN

4939
4940
4941

CT TNHH TM VA PTCN DAI DUONG


XANH

NHAN CHINH THANH XUAN HN

SO 32 A1 D8 XA TU HIEP, HUYEN THANHTRI, HA


NOI, VIETNAM
71/58 NGUYEN KHANH TOAN PHUONG QUANHOA
QUAN CAU GIAY TP HN
191 TO 3 TT KIM BAI HUYEN THANH OAIHA TAY
12/43 VONG THI BUOI TAY HO HA NOIVIET
NAM
29 LUONG KHANH THIEN TUONG MAIHOANG MAI
HA NOI VIET NAM
SO 2 NGO 62 DANG VAN NGU PHUONGLIEN DD HN

SO 122 DUONG LAC TRUNG, P.VINH TUY,Q.HBT, TP


HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4942

CT TNHH TM VA KT H VA D

P702-17T3 TRUNG HOA-NHAN CHINH-HN

4943

SO 52 TO 9 TT CAU DIEN TU LIEMNOI

4945

CT TNHH TM VA DV VAN TAI NAM


HAI
CT TNHH TM VA DV TONG HOP
NGUYEN LE
CT TNHH TM VA DV THUY HIEN

4946

CT TNHH TM VA DV SONG MA

4947

CT TNHH TM VA DV OTO LAM ANH

4948

CT TNHH TM VA DV LAM THAI

4949

CT TNHH TM VA DV DUC HUNG

4950

CT TNHH TM VA DV DU LICH

SO 33 NGO 71 TO 2 DUONG HOANG MAIP HOANG


VAN THU Q HOANG MAI HN
SO 8 ,D2 ,KHU DO THI NAM THANG LONGPHUONG
PHU THUONG Q TAY HO
,HN

4951

CT TNHH TM VA DU LICH AN PHAT

109 PHO CHUA LANG, HA NOI

4952

CT TNHH TM VA DTU PT BICH HOAN SO 12 TO 10(445) HONG HA PHUCTAN HOAN KIEM


HA NOI
CT TNHH TM VA DT XD TRONG MINH 23B DAI YEN,NGOC HA,HN

4944

4953

A CH

4 CUM11 TAN MAI HA BA TRUNG HNVIET NAM


SO 25, NGO TRAN CAO VAN, P.PHO HUEQ.HBT, HA
NOI
SO 299 PHO QUANG TRUNG PQUANG TRUNGTX HA
DONG TINH HA TAY
391 TRAN KHAT CHAN THANH NHAN HAIBA
TRUNG HA NOI
SO 42 TO 53 P DICH VONG HAU Q CAU GIAY HA NOI

4954
4955
4956
4957
4958

CT TNHH TM VA DT MAI HOA

SO 11 NGACH 23/342 DUONG KHUONGDINH Q.


THANH XUAN TP HA NOI
CT TNHH TM VA DL NHUNGNGUOI KP TO2,CUM 5,NGO 125 PHUONG BO DEQUAN LONG
VIET
BIEN HA NOI VIET NAM
CT TNHH TM VA DL HOANG SON
SO 10 NGO DAO DUY TU HANG BUOM HKHA NOI
CT TNHH TM VA DL DUONG MON
XANH
CT TNHH TM VA DICH VU DS

49 DOC TAM DA THUY KHE HN


SO 16 NGACH 191/32 NGO 191 LACLONG QUAN
P.NGHIA DO Q.CAU GIAY HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

4959

CT TNHH TM VA DICH VU DAI HUY

4960

CT TNHH TM VA DICH VU ANH NGOC NHA SO 8 NGO 1 NG1/2 P TRAN


QUOCHOAN P DICH VONG HAU QCAU GIAY TPHN

4961

4965

CT TNHH TM VA DAU TU XUAN ANH SO 35 PHO CU LOC P THUONG DINH QTHANH


XUAN TPHN
CT TNHH TM VA DAU TU HUY PHAT VUONG THUA VU, KHUONG TRUNG, THANHXUAN,
HA NOI
CT TNHH TM VA DAU TU HA THANH LO 34B9, KDT DAM TRAU, P BACH DANGQ HAI BA
TRUNG, TPHN
CT TNHH TM VA CONG NGHE DT PHU DUONG 2,PHU MINH, SOC SON, HN
MINH
CT TNHH TM VA CN MINH ANH
16A LY NAM DE HOAN KIEM HA NOINAM

4966

CT TNHH TM VA BAO BI TUAN THINH SO 15 NGO 49 PHUC XA BA DINH HA NOIHA NOI

4967

4970

CT TNHH TM TONG HOP HAU GIANG 153 PHO TRAN DANG NINH PHUONG DICHVONG
QUAN CAU GIAY HA NOI
CT TNHH TM THEP XAY DUNG TOAN THON NUI, DONG DU, DAO VIEN, QUE VOBAC
PHAT
NINH
CT TNHH TM THEP QUOC TE DUONG C1702 TANG 17 SO 124 MINH KHAIP PHUONG MAI,
VU
HBT HA NOI
CT TNHH TM THAI HA
84B QUAN THANH BA DINH HA NOIVIET NAM

4971

CT TNHH TM TH QUYET THANG

4972
4973

CT TNHH TM SX GDEP PHUC HIEP


THANH
CT TNHH TM NGUYEN DUONG

4974

CT TNHH TM MAY TINH GIANG ANH

TUU LIET, TAM HIEP, THANH TRI, TPHNVIET NAM

4975

CT TNHH TM HUYEN NGOC

125 QUOC LO 3 PHU LO SOC SON HA NOIVIET NAM

4962
4963
4964

4968
4969

A CH
2 NHA 42A BACH KHOA, HAI BA TRUNGTP HN

SO 19 TT116 PHUONG THANH XUAN NAMQUAN


THANH XUAN HA NOI
XOM DONG VAN DIEN TU HIEP THANH TRIHANOI
THON LUU PHAI, XA NGU HIEP, THANHTRI, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4976

CT TNHH TM DVU VAN TAI ANH VU

A CH
103 C22 MAI DONG - P.MAI DONG HOANGMAI - HA
NOI

4977

CT TNHH TM DV VA TBYT MINH


THANH
CT TNHH TM DV VA CN TUAN KIET

TT CTY DA OP LAT VA VLXD, MO LAO,HD, HA NOI

4983

P702 T7 TN OCD 29 DE LA THANH DONGDA HA NOI


VIET NAM
CT TNHH TM DV QC SAO BIEN
P 306 NHA A1 TO 17 TT DAI HOC TM TTCAU DIEN
TU LIEM HN
CT TNHH TM DV HUU NGHI GIA LAM SO 115 NGUYEN VAN CU, NGOC LAM,LONG BIEN,
HA NOI, VIET NAM
CT TNHH TM DV DLICH VA XD
SO MOI, TT CHAU QUY, GIA LAM, HNOI
HOANG ANH
CT TNHH TM DT KD THANH DAT
S7 NGACH 293.63 TAM TRINH HOANG VANTHU
HOANG MAI HA NOI
CT TNHH TM DICH VU XUAN MAI
SO 2 NGO 278 TON DUC THANG DONG DAHA NOI

4984

CT TNHH TM & VT HUNG CUONG

4985

CT TNHH TM & DV TONG HOP VINH


QUANG
CT TNHH TM & DL ANH DUC

SN 5 NGO 541 TRUONG DINH, TAN MAI,HOANG MAI


HA NOI
93 THANH NHAN, QUYNH LOI, HAI BA TRUNG HA
NOI
535 NGUYEN TRAI THANH XUAN HA NOI

4978
4979
4980
4981
4982

4986
4987
4988
4989

CT TNHH TK KT&TC NOI NGOAI


THAT K&A
CT TNHH TIN HOC VA TT TAN
NGUYEN
CT TNHH TIEN NAM

4990

CT TNHH THUONGMAI VA
XUAT NHAP KHAUTHANH DUNG

4991

CT TNHH THUONG TIN

4992

CT TNHH THUONG MAI VA XUAT


NHAPKHAUDUC HIEU

SO 98C, NGO CHO KHAM THIEN, P.TRUNGPHUNG,


Q.DONG DA, HA NOI
SO 33/342 KHUONG DINH, HA DINH,THANH
XUAN HN
THON GIAP LONG-XA THONG NHAT- THUONGTINHA TAY
109 C18 THANH XUAN BAC Q. THANHXUANHA NOI
VIET NAM
DUONG TAN KHAI 2, VINH HUNG, HOANGMAI, HA
NOI
02 LY THUONG KIET HA NOITRUNG HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

4993

CT TNHH THUONG MAI VA XD


HOANG HA
CT TNHH THUONG MAI VA DICH VUO
TO PHU HAI
CT TNHH THUONG MAI VA DAU TU
DAI NGUYEN
CT TNHH THUONG MAI PHUONG
LAM
CT TNHH THUONG MAI O TO HUNG
CUONG
CT TNHH THUONG MAI IN ANH TU

4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

5001
5002

CT TNHH THUONG MAI CHAU


THANH
CT TNHH THIET BI DIEN TU Y TE

CT TNHH THIEN THUAN TUONG CN


HADONG
CT TNHH THIEN NGOC MINH UY

A CH
194 LE DUAN NGUYEN DU QUAN HAI BATRUNG
HA NOI VN
177 TO 7 TU DINH LONG BIEN HA NOIVIET NAM
SO 55/559 KIM NGUU P VINH TUY HAI BA TRUNG
HA NOI
111 TRUNG TA KHAM THIEN VAN CHUONGDONG
DA HA NOI VIET NAM
SO 7B NGO PHAN HUY CHU P PHAN HUY CHU P
PCHU TRINH Q HOAN KIEM HA NOI
SO 47 TT TRUONG IN XA PHU DIEN HUYEN TU
LIEM TP HA NOI
SO 20, TO 13, CUM 3 ,P TU LIEM,QUANTAY HO, TP
HA NOI
SO 185C DANG TIEN DONG
,PHUONGTRUNG LIET ,Q DONG DA ,TP HA NOI
630 QUANG TRUNG, HA DONG,HA NOI
TT TM 3 TANG CAU DIEN KIEU MAI TU LIEM HA
NOI

5003

CT TNHH THE HE MOI VINH PHUC.

HUNG THINH HOP THINH TAM DUONGVINH PHUC

5004

CT TNHH THANG LOI VIET NAM

5005
5006

CT TNHH TECMO KOEI SOFTWARE


VN
CT TNHH TBI DIEN TRUNG VIET

5007

CT TNHH TBI CO DIEN AN THAI

45 NGUYEN CONG HOAN, NGOC KHANHBA DINH


TPHN
TANG 14 TOA NHA LADECO SO 266 DOICAN CONG
VI BA DINH HA NOI
SN 44B, TO 6 P,THANH LUONG Q,HAI BATRUNG HA
NOI
SO 120, PHO DUC CHINH, PHUONG TRUCBACH,
QUAN BA DINH, HANOI,
VIETNAM

5008

CT TNHH TB Y TE SAO MAI

5009

CT TNHH TB KHOA HOC KY THUAT


HAI LY

37 VAN CAO, DANG GIANG, NGO QUYENTP HAI


PHONG
P1 TANG 7 TOA NHA 29 P LE DAI HANHP LE DAI
HANH Q HAI BA TRUNG TPHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

5010

CT TNHH TB GD VA DO CHOI ANH


DUONG
CT TNHH TAN VIET PHAN

5011
5012
5013
5014

34 NGO 20 NGUYEN VIET XUAN KHUONGMAI


THANH XUAN HA NOI
SO 67 PHO TRAN QUOC TOAN P TRANHUNG DAO Q
HOAN KIEM TPHN
CT TNHH SXUAT VA TMAI TTCO
16-A6 KHU DAM TRAU P BACH DANGQ.HBT HA
NOI
CT TNHH SXTM VA DV ANH NGUYEN P303 TT LUU TRU DIEN ANH, P.CONG VIBD HN

5016
5017

CT TNHH SX VA TM XDESIGN

5018

CT TNHH SX VA TM TUAN THUONG


KIET
CT TNHH SX VA TM THONG NHAT

5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027

6241

A CH

CT TNHH SX&TM DONG GIANG VIET


NAM
CT TNHH SX&DVTM BAO LONG-BAT
TRANG
CT TNHH SX VA XNK GIA KHANH

5015

100%

SO 60 NGO 242 DUONG LANG THINHQUANG DONG


DA HN
XOM 1, THON BAT TRANG, XA BAT TRANGGIA
LAM, HA NOI
CUM NHA PHUONG LONG BIEN QUAN LONGBIEN
TP HA NOI
DOI 4 XA TA THANH OAI-THANH TRI-HN

CUM 5 XA THO LOC HUYEN PHUC THO TINH HA


TAY
XOM TRAI DUONG PHUC DUC SAI SONQUOC OAI
HA NOI
CT TNHH SX VA TM THANH THANG YEN DUYEN, YEN SO, HOANG MAI, TPHNVIET
NAM
CT TNHH SX VA TM MINH HUY
17 HOANG VAN THAI, KHUONG MAI,THANH XUAN
HA NOI, VIET NAM
CT TNHH SX TM XNK LUA VIET
TO 18 CUM 2 TRUNG HOA CAU GIAY HA
NOI
CT TNHH SX TM VA DV KHANH
SN 43 NGO 55 VU XUAN THIEU SAI DONGLONG
CUONG
BIEN HN
CT TNHH SX TM VA DV HONG THANG 24 VAN DON BACH DANG HAI BA TRUNGHA NOI
VIET NAM
CT TNHH SX TM THIEN PHUC
SO 184 PHO HUE P. NGO THI NHAM, Q.HAI BA
TRUNG TP HN
CT TNHH SX TM NHAT MINH
497 DUONG 5 CU PHUONG HUNG VUONG QUAN
HONG BANG HAI PHONG
CT TNHH SX -TM ANH QUAN
147 TO 47 PHUONG LIEN DONG DA HANOIVIET
NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5028

CT TNHH SX DV VA TM HUY HOANG GIA QUAT NGOC THUY LONG BIEN DISTHANOI
VIETNAM
CT TNHH SX DT TM VA DV HUYEN
116 NGUYEN KHOAI THANH LUONG HAI BATRUNG
TUYEN
HA NOI VIET NAM
CT TNHH SX DET MAY MIEN BAC
130 DOC THO LAO-DONG NHAN-HAI BATRUNG HA NOI
CT TNHH SINH PHAT
217 QUAN NHAN, NHAN CHINH, THANHXUAN, HN

5029
5030
5031
5032

A CH

5033

CT TNHH SAN XUAT VA THUONG


MAITHIEN KIM
CT TNHH SAN XUAT TM DUNG TIEN

5034

CT TNHH QUYNH KHOI

5035
5036

CT TNHH QUOC TE CHERIE HEARTS


(VN)
CT TNHH QUANG DAI

5037

CT TNHH QC VA TT SUC MANH VIET

5038

CT TNHH QC VA TM HA PHUONG

5039

CT TNHH QC VA NT XPO

5040

CT TNHH QC DL VA TM SAO
BAC VIET
CT TNHH PTRIEN CNGHE SON
QUANG MINH
CT TNHH PT VA DT CONG NGHE
SONETEC
CT TNHH PT TM TH TRUONG GIANG

5041
5042
5043
5044

CT TNHH PT NL DV TM VA SX CAT
LAM

SO 11 NGACH 560/27 NGUYEN VAN CUGIA THUY LB


HN
SO 197A THUY KHUE PHUONG THUY KHUEQUAN
TAY HO TP HA NOI
P406-CT1B-KDT VAN QUAN-HA DONG- HANOI
55 XUAN DIEU TAY HO HA NOI
THON PHUONG BAI,XA BIEN GIANG,HA DONG,HA
NOI
35A THO QUAN-HN
THON TAN NHUE XA THUY PHUONG HUYENTU
LIEM HN
SO 6 NGO 29 VU THANH DONG DA HN
43 PHO DUC CHINH TRUC BACH BA
DINHHA NOI
NHA 3 - DAY B - TT KINH DOANH KIMKHI - TAM
HIEP - THANH TRI - HA NOI
32 NGACH 46 NGO HOA BINH 7-MKHAI-HN
SO 63, PHO TAN AP, PHUONG PHUC XA,QUAN BA
DINH, TP HA NOI
THON NGOC LOAN ,XA TAN QUANG HUYENVAN
LAM TINH HUNG YEN, VIET
NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

5045

CT TNHH PT HUONG VIET

5046

CT TNHH PT CN VA TM VIET QUANG

100%
6241

A CH
70/203 HOANG QUOC VIET HA NOI VN

5048

SN 26 NGO 54 DUONG K3 TO 11 CAUDIEN TU LIEM


HA NOI
CT TNHH PRODUCTION THANH VIET SO 5 NGO 30 TAY HO PHUONG QUANGAN QUAN
TAY HP TPHN
CT TNHH PHUONG DUNG
15 NHA HOA HOAN KIEM HN

5049

CT TNHH PHUC HANG

5050
5051

CT TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE


MAY TINH VIET NAM
CT TNHH PHAN PHOI SUNTEK

5052

CT TNHH PHAN MEM VA DV HA NOI

5047

51 LE HONG PHONG DIEN BIEN BA DINHHA NOI


VIET NAM
32 TRAN QUOC HOAN DICH VONG CAU GIAY HA
NOI
P501 NHA N01 KHU TAI DINH CU P DICHVONG CAU
GIAY HN
16/8/15/79 DUONG QUANG HAM QUAN HOACAU
GIAY HA NOI VIET NAM

5053

5061

P606 NHA CT 2A KHU DO THI MY DINHIII MY DINH


HUYEN TU LIEM HA NOI
KM2 QUOC LO 21B PHO XOM PHU LAMHA
DONG,HN
LO SO 1 KCN SAI DONG THACH BAN LONGBIEN HA
NOI VN
CT TNHH NOI THAT KINH TAN DAI
SN 12 N1 NGO 40 XUANLA XUAN DINHTU LIEM HA
THIEN
NOI
CT TNHH NOI THAT BAO BINH
SO 41 NGO 295 BACH MAI P BACH
MAIQUAN HAI BA TRUNG TPHN
CT TNHH NC VA PT CONG NGHE CAO P406-18T2 KHU DT TRUNG HOA, NHANCHINH, CAI
GIAY, HN
CT TNHH MY THUAT HUU NGHI
SO 1B,PHO YET KIEU,P.TRAN HUNG DAOQ. HOAN
KIEM, TP HA NOI,VIET NAM
CT TNHH MY THUAT BIEN VANG
PHONG 102, B8, NGHIA TAN, CAU GIAYHANOI, VIET
NAM
CT TNHH MTV XD VA VAN TAI 559
XA PHUONG TRUNG HUYEN THANHOAI, HATAY

5062

CT TNHH MTV VU XUAN QUANG

5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060

CT TNHH PHAN MEM KE TOAN


THONG MINH
CT TNHH NT KT VA XD DANG QUANG
VINA
CT TNHH NOI THAT THREETREES

P304 K1 HAO NAM, CAT LINH, DONG DAHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5063

CT TNHH MTV THIEN DUONG THHT

A CH

5066

319 PHO TAY SON, PHUONG NGA TU SO,QUAN


DONG DA, TP HANOI
CT TNHH MTV PT KD HOANG MINH SO 373 PHO HONG HA PHUONG PHUC TANHOAN
KIEM HA NOI
CT TNHH MTV DU LICH TRAU VANG SO 25 CAU DAT CHUONG DUONG HOANKIEM HA
NOI
CT TNHH MTV CHAU AU
XA QUAT DONG, HUYEN THUONG TIN, HATAY

5067

CT TNHH MTV BAO SON HN

5068

CT TNHH MTV BAC MAI

5 TRAN DUY HUNG-TO 19 TRUNG HOA- CAUGIAYHA NOI


119 THANH BINH MO LAO HA DONG HN

5069

CT TNHH MTV AN VINH

TIEN PHONG, LA PHU, HOAI DUCHA NOI

5070

CT TNHH MOT TV HONG ANH

XA HA BANG HUYEN THACH THAT HA NOI

5071

CT TNHH MOT TV XD VA TM HOP


QUYET
CT TNHH MOT THANH VIEN LINH
CHAU
CT TNHH MOT THANH VIEN
DICH VU THUONG MAI VA XAY
DUNG AN THINH

XOM 1, THI TRAN VAN DINH, HUYEN UNGHOA, HA


TAY
SO 9 DUONG 430 CAU AM, VAN PHUCTP HA DONG,
TINH HA TAY
XOM 9, YEN NGUU, TAM HIEP, THANHTRI, HA NOI

5074

CT TNHH MOI TRUONG TRAN PHU

MIEU MON, TRAN PHU, CHUONG MY, HN

5075

CT TNHH MM NGUYEN

5076

CT TNHH MINH SON VN

5077

CT TNHH MAY VA TBCN VVT

5078

CT TNHH MARKETING NAM HAI

5079

CT TNHH LOI HOAN

P304 NHA A10-KHU DO THI DAM TRAUBACH


DANG-HAI BA TRUNG-HA NOI
1401-A4 CHUNG CU DEN LU 2 PHUONG HOANG
VAN THU HOANG MAI HN
SO 114 DUONG TRUONG CHINH, PHUONGMAI,
DONG DA, HN
41/32 PHAN VAN TRUONG DICH VONG HAUCAU
GIAY HA NOI VIET NAM
XOM 19 XA CO NHUE HUYEN TU LIEMTPHN

5064
5065

5072
5073

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5080

CT TNHH LIEN PHAT

KHU 7, PHO YEN,TIEN PHONG, ME LINH,HA NOI

5081

CT TNHH LAN KHOA

SO 6 VONG DUC HANG BAI HOAN KIEM HN

5082

CT TNHH LAM LINH

DAO NGAN, HOP DONG, CHUONG MY, HN

5083

CT TNHH LAC VIET PHIM

SO 85 HOANG HOA THAM, NGOC HA, BH,HN

5084

CT TNHH KIM NGUYEN

5085

CT TNHH KHOA HOC CN VA SX


THANH NAM
CT TNHH KHAM PHA DAT VIET

SO 67 NGUYEN CONG HOAN, NGOC KHANHBA


DINH HA NOI
SO 228, AU CO, QUANG AN, TAY HO, HNVIET NAM

5086
5087

A CH

9 VONG HA CHUONG DUONG HOAN KIEMHA NOI


VIET NAM
SO 2/8 TAY SON P.QUANG TRUNGQUAN DONG DA
TPHN
15 NGACH 146/11/8 TO 62-VUONG THUAVU- THANH
XUAN-HA NOI
SO 215 NGUYEN TAM TRINH, P MAI DONGQ
HOANG MAI HA NOI
SN LINH NAM PHUONG VINH HUNG QUAN HOANG
MAI HN
P903-PACIFIC PLACE - 83B LY THUONGKIET,P TRAN
HUNG DAO,HK,HN
SO 106 NGO THAI THINH 2 P THINHQUANG
Q DONG DA TP HN
SO 20 CAU GO PHUONG HANGBAC QUANHOAN
KIEM THANH PHO HA NOI
21/19 CAT LINH,HN

5088

CT TNHH KH CN VA BAO VE MOI


TRUONG
CT TNHH KDTM QUANG MINH

5089

CT TNHH KD-CN XUAN SON

5090

CT TNHH KD NHA VINH HUNG

5091

CT TNHH KD INB

5092
5093

CT TNHH KD HH VA DV VIET
NAM
CT TNHH IN VA TM HN TRE

5094

CT TNHH IN VA QC TT VIEN DONG

5095

CT TNHH IN THUONG MAI SON BANG 10B THINH QUANG DONG DA HA NOI VIETNAM

5096

CT TNHH IN MINH ANH

5097

CT TNHH HUONG THINH

SN66 NGHACH 299/66 TO 68, D.HOANGMAI- HOANG


VAN THU-HOANG MAI- HN
CUM CONG NGHIEP THON HOANG MAIHOANG
NINH VIET YEN BAC GIANG

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5098

CT TNHH HUONG QUYNH ANH

SO 17 TAP THE TRUONG TRUNG HOC XAYDUNG SO


1 PHUONG VAN MO HA
DONG HT

5099

CT TNHH HTCN CAO

58 HOANG HOA THAM, HN

5100

CT TNHH HONG THAI COMPOSITE

5101

CT TNHH HOANG NHAT MINH

5102

CT TNHH HOA PHAM AN THINH

SO 25 NGO 154 PHUONG LIET


,THANHXUAN ,HA NOI
PHO NOI THI TRAN BAN YEN NHAN HUYENMY
HAO TINH HUNG YEN
SO 76,NGO 66 PHO NGOC LAM, LONGBIEN HN

A CH

5103

CT TNHH HOA NAM

5104
5105

CT TNHH HOA CHAT VA XD HO


NGUYEN
CT TNHH HD VIET NAM

5106

CT TNHH HA NUL

5107

CT TNHH HA NGOC

5108

5111

CT TNHH GP CONG NGHE THONG


MINH
CT TNHH GIAO NHAN&TIEP VAN SAO
VIET
CT TNHH GIAI PHAP QUANLY THI
TRUONG
CT TNHH GIAI PHAP DN VA CN QBS

5112

CT TNHH GEO VN

5113

CT TNHH FOODSCOM

5114

CT TNHH DV VC VA TM VIEN DONG

5109
5110

SO 10 NGACH 124/55 NGO 124 DG AU COP TU LIEN


Q TAY HO TPHN
14 NGO 33 TA QUANG BUU, P BACH
KHOAHAI BA TRUNG, HA NOI
SO A25 NGO 84 DG TRAN QUANG DIEU TO100 P O
CHO DUA Q DONG DA TPHN
19B2+3 DAM TRAU BACH DANG HBT HNHA NOI
SO 110A-B3 TAP THE TRUNG TU-TRUNGTU DONG
DA HA NOI VIET NAM
1702, 71 NGUYEN CHI THANH,BD, HN
SO 24 DANG TIEN DONG P.TRUNG LIETQ.DONG DA
TP.HA NOI
SO 28 LE NGOC HAN, PHAM DINH HO,HAI BA
TRUNG, HANOI, VIET NAM
P1216 NO3,KHU DO THI PHAP
VAN,HOANGLIET,HOANG MAI, HA NOI
69 BA TRIEU-HA NOI
47 HANG BONG HANG GAI HOAN KIEM HANOI
VIET NAM
SO 09 NGO 505 DUONG TRAN KHAT CHANTHANH
NHAN HAI BA TRUNG HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5115

CT TNHH DV VAN TAI BAC HA

5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129

A CH

P708 NO 20 KDT PHAP VAN, TU HIEP,HOANG LIET,


HOANG MAI, HA NOI
CT TNHH DV VA TM QT ANH ANH
17 LE VAN LUONG-TRUNG HOA-CG- HNKIEM-HA
NOI-VN
CT TNHH DV THUONG MAI YEN THE SO 236 DUONG AU CO PHUONG QUANG ANTAY HO
HA NOI VIETNAM
CT TNHH DV SX & TM NGOC DUC
SN A10 TT15 KHU DT VAN QUAN HA DONGHA NOI
CT TNHH DV AM THANH ASANG DUC 15 HAI BA TRUNG, HOAN KIEM, HA NOI
THANH
CT TNHH DUY PHAT
SO 1194/12A2 DUONG LANG-LANG THUONGDONG
DA-HA NOI
CT TNHH DU LICH DAN TOC THIEU
35 HANG GIAY HANG BUOM HOAN KIEMHA NOI
SO
VIET NAM
CT TNHH DTU TM VA DV VIEN
SO 11, TO 14, CUM 3, PHUONG TU LIENTAY HO, HN
THONG HTV
CT TNHH DTU TM VA DL HUY VIET
920 NHA No3 KDT5.3 HA DICH VONGCAU GIAY VIET
NAM
CT TNHH DTU TM & DV TAN TRUONG SO 5 NGO 71 PHUNG KHOANG XA TRUNGVAN TU
PHAT
LIEM-HA NOI
CT TNHH DTU KY THUAT CNGHE
55A NGO 497 AU COTO 15 CUM2 NHATTAN, TAY
CAO VN
HO ,HN
CT TNHH DT-TM VA CONG NGHE
180 T18 P.HOANG VAN THU- HOANG MAIMAI- HN
MINH NAM
CT TNHH DTPT NGUYEN HO
123 MAI HAC DE-BUI THI XUAN-HAI
BATRUNG HA NOI
CT TNHH DT& TM THANH TIN
SN 12 NGACH 139D/29 NGO 195B P MINHKHAI
QUAN HBT HA NOI
CT TNHH DT XD VA TM BACH THANG TO 3, HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI

5130

CT TNHH DT XD TM VA DV HOANG
ANH

SO 309 DUONG GIAI PHONG PHUONGPHUONG


LIETY THANH XUAN HA
NOI

5131

CT TNHH DT XAY DUNG VA TM


THIEN PHU

P209 NHAD3 KHU TAP THE PHUONG MAIQUAN


DONG DA HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5132
5133

CT TNHH DT VA XD NM CHUONG
DUONG
CT TNHH DT VA XD DIA TRUNG HAI

1 NGO 27 BACH DANG CHUONG DUONGHOAN


KIEM HA NOI
46 TO 19 LANG THUONG DONG DA TPHN

5134

CT TNHH DT VA TM MINH THU

5135

CT TNHH DT VA TM CHIEN THANG

P 208 NHA G DEN LU I PHUONG HOANG VAN THU


QUAN HOANG MAI HN
SO 29 NGO LUONG SU B QUOC TU GIAMDD HN

5136

CT TNHH DT VA PT XD TRUONG
GIANG
CT TNHH DT VA PT TRI THUC

40 QUAN NHAN TRUNG HOA CAU GIAYTP HN

5142

SO 969 DUONG BACH DANG, P BACH DANGQ HAI


BA TRUNG TP HN
CT TNHH DT VA PT TM A&K
P104 TANG 1 NHA A KHU 5 TANG DI DAN HO
QUYNH PHUONG THANH NHAN HN
CT TNHH DT VA DVTM VINH QUANG SO 88 NGO 124 DUONG AU CO P.TU LIEMQ.TAY HO
TP HA NOI
CT TNHH DT TM VA DV TH HUONG
6 NHA CHUNG HANG TRONG HOAN KIEM HANOI
VIET
VIET NAM
CT TNHH DT THACH NAM
155 DANG VAN NGU PHUONG LIEN DONGDA HA
NOI VIET NAM
CT TNHH DT PT VA T.MAI AN THAI
29/11 YEN DUYEN YEN SO HOANG MAI HANOI

5143

CT TNHH DT HAU MAI NAM SON

5144
5145

CT TNHH DRINKTECH VIET


NAM
CT TNHH DP NHAT TAM

5146

CT TNHH DONG NHAN

O55 LO6 KHU DEN LU II,HOANG VAN THUHOANG


MAI, HA NOI
406-C5 TT CT V.TAI DUONG SONG 1 VOTHI
SAU THANH NHAN HBT HN VN
SO 2 NGO 128 HOANG VAN THAI QUANTHANH
XUAN HA NOI
SO 26A PHO PHAN CHU TRINH
PHUONGPHAN CHU TRINH Q HOAN KIEM HN

5147

CT TNHH DL VA VAN TAI TUNG


DUONG
CT TNHH DIEN TU TIN HOC MAY
TINH

5137
5138
5139
5140
5141

5148

A CH

SO 11 NGO 89 PHO VONG HA, P. CHUONGDUONG, Q


HOAN KIEM, TPHN
62 TUE TINH, BUI THI XUAN, HAI BATRUNG, TPHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5149

CT TNHH DIEN MAY MAN NGUYEN 46 TT4A VAN QUAN HA DONG HA NOI
VN
CT TNHH DIEN LANH THUAN THANH SO 221 C, KHAM THIEN, THO QUAN,DONG DA, HA
NOI
CT TNHH DIEN CO SON HONG
SO 12 NGO 685 TO 23 P. LINH NAMHOANG MAI HA
NOI
CT TNHH DICH VU VA TU VAN
SO 23/279 GIANG VO DONG DA HN
HOANGPHAT

5150
5151
5152

A CH

5153

5155

CT TNHH DICH VU VA TM NABICO VN SO 27 P MAI DICH QUAN CG TP HA NOIQUAN CG ,


HN
CT TNHH DICH VU VA PT BINH MINH SO 10 NGACH 378/58, THUY KHUE, PHUONG BUOI
BA DINH HN
CT TNHH DICH VU TAN VIET HAN
14 TO 1A PHUONG LIET, DONG DA, HA NOI

5156

CT TNHH DICH VU GIANG NAM

5157

CT TNHH DAU TU, XD TM FANSIPAN

5158

CT TNHH DAU TU VA PT TRA MY

5159

CT TNHH DAU TU TM DAT VIET

5160

CT TNHH DAU TU PHAT TRIEN


VIETNAM
CT TNHH DAU TU DAT HUA

5154

5161
5162
5163
5164
5165

CT TNHH DAU TU CONG NGHE VA


THUONG MAISAO KIM
CT TNHH DAU TU BON SAU
CT TNHH DAN HOUTTE VUONG VA
DOI TAC
CT TNHH DAI LY SALLA

SO 240 TO 2 TT CAU DIEN HUYEN TULIEM TP HA


NOI
SO 11, NGO 491/39 PHO LA THANH,P THANH CONG,
Q BA DINH, TP HA NOI
94E TRAN HUNG DAO CUA NAM HOANKIEM HA
NOI VIET NAM
SO NHA 65 PHO YEN LAC P.VINH TUYQ.HAI BA
TRUNG, TP HN
C10, PHONG 101,PHO LANG HA, PHUONGLANG HA
QUAN DONG DA HN
SO 6 PHAN CHU TRINH-HN
6 A28 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI VN
SO 19 NGHACH 108 NGO XA DAN IIPHUONG NAM
DONG DONG DA HA NOI
6/80 LE TRONG TAN KHUONG MAI THANHXUAN
HA NOI VIET NAM
SN52 LY QUOC SU HANG TRONGHOAN KIEM HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

5166

CT TNHH CUNG UNG DICH VU


THUONG MAIVA HOA CHAT
KIM CHAU

5167

CT TNHH CREATIVO

5168
5169
5170
5171
5172

100%
6241

A CH
149F DOI CAN BA DINH HA NOI VIETNAM

SO50,NGACH 62,NGO 256,TO12B,DUONG


BUOI,CONG VI,BA DINH,HA NOI,VIET NAM
CT TNHH CONG NGHE HOANG TUAN SO 5 KTT NHA MAY DET HA DONG AO SENMO LAO
HA DONG HN
CT TNHH CONG NGHE ANH VIET HG BINH VONG VAN BINH THUONG TIN HT
CT TNHH CO KHI XD VA SX THINH
PHAT
CT TNHH CO KHI VA XD PHU LINH

201 DE LA THANH HN
THON PHU MA XA PHU LINH HUYEN SOC SON HA
NOI
9/57/105 VONG HA CHUONG DUONG
HOANKIEM HN
SO 26, NGO 258 DOI CAN LIEU GIAIBA DINH HA NOI

5173

CT TNHH CO DIEN LANH TAN


THANH DAT
CT TNHH CN THUONG MAI HIT

5174

CT TNHH CN SONG HONG

5175

CT TNHH CN CAO VE TB YTE ANH


NGOC
CT TNHH CK VA XD BAO NGOC MINH YEN LO, YEN NGHIA, HA DONG, HA NOIVIET NAM
CHAU
CT TNHH CHUYEN PHAT NHANH ANH SO NHA 251 PHO QUAN NHAN, P NHAN CHINH, Q
SANG
THANH XUAN, TP HA NOI
CT TNHH CHE BIEN NS VA TM TOAN DONG QUYT, HOA SON, LUONG SON, HOABINH
DIEN
CT TNHH CB VA XNK THANG LONG PHU NGHIA CHUONG MY HA NOI VIET NAM

5176
5177
5178
5179

1 NGO 98 KHAM THIEN, DONG DA,TP HA NOI, VIET


NAM
P305 TOA NHA 11 TANG NGO 130 DOCNGU HN

5180
5181

CT TNHH C.NGHE VA TICH HOP HE


THONG
CT TNHH BINH LY

SO 308 TO 41 PHUONG PHUONG LIEN QUAN DONG


DA TP HA NOI
SO 14-16 NHA THO, HOAN KIEM, HA NOIVIET NAM

5182

CT TNHH BIG ONE VIET NAM

SO 80 TO 40 NGO 72 NGUYEN TRAITHUONG DINH


TX HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5183
5184

CT TNHH BAO CHE DP CONG NGHE


CAO
CT TNHH BAO BI VA TM ANH DUC

B6 NGO TUOITRE HOANGQUOCVIET CONHUETU


LIEM HA NOI VIET NAM
10A DUONG 10 PHUC XA, BA DINH, HN

5185

CT TNHH BAN VIET

5186

CT TNHH ASEANWOOD SX VA
THUONG MAI
CT TNHH 1TV SX VA TM XNK NGOC
KHANH
CT TNHH 1TV QUOC TE ATA

28B NGO 89 QUAN NHAN, NHAN CHINHTHANH


XUAN, TPHN
115 NGO 670 NGUYEN KHOAI, THANH TRIHOANG
MAI, TP HN
110B QUOC BAO-VAN DIEN-THANH TRIHA NOI

5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196

5197
5198
5199

A CH

CT TNHH TVAN DTU VA TM LINH


TRANG
CT TNHH LTA VIET NAM

11/C12 TT PIN VAN DIEN THANH TRI HN


610 TO 43-DINH CONG-HOANG MAI-HANOI
SO105 A23 TT NGHIA TAN CAU GIAY HANOI

CT THEP TRUONG TIEN MINH(TNHH) PHO DA HOI P.CHAU KHE TU SON BACNINH VIET
NAM
CT THEP TOAN THANG(TNHH)
DA HOI CHAU KHE TU SON BAC NINHTINH BAC
NINH VN
CT SX THUOC THU Y TRUONG HANG 31 BACH DANG(6/43 BACH DANG)- P.CHUONG
VN
DUONG-HOAN KIEM-HA NOI
CT PTCN PTTH VIEN THONG
SO 65 LAC TRUNG-P.VINH TUY-Q.HAI BATRUNG-HA
NOI
CT LUAT TNHH LE THIEN VA
SO 4 LO 4C DUONG TRUNG YEN 1
CONG
PHUONGYEN HOA CAU GIAY HA NOI
CT LUAT TNHH WINLAW
208 THE THAO HOTEL, NGUY NHU KONTUM, NHAN
CHINH, THANH XUAN ,
HN,VN
CT DTU PTRIEN TM&DV PHUONG
ANH
CT CPXD VA LAP DAT CONG TRINH
BAC A
CT CPTM XNK DAI GIA

62 NGUYEN HONG LANG HA DONG DAHA NOI


VIETNAM
SO 9 TO 9 DUONG K3 TT CAU DIEN TULIEM HN
109 NGOC LAM, NGOC LAM, LONG BIEN,HN, VN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5200

CT CPTM VA PTCN PHU LONG

5201

CT CPTM VA DVU TRUC TUYEN


ONEPAY
CT CPTM VA DU LICH NGOI NHA VIET SN 26 NGO 495 NGUYEN TRAI THANH XUAN HA
NOI

5202

A CH
SO 13B PHAN HUY CHU, PHAN CHU TRINHHOAN
KIEM, HA NOI
TANG 8-TOA NHA VINAPLAST -39A NGOQUYEN-HN

5203
5204
5205
5206

5207

CT CPTM VA DTU THINH KHANG

103 TAP THE 5 TANG CK120 NGO


637TRUONG DINH HOANG MAI HN
CT CPTM THIET BI CONG NGHIEP VA SO 9 NGACH 61/26/1DUONG TRAN DUYHUNG TP
OTO
HA NOI
CT CPPTSPM NPDC
SO 229 PHO TAY SON, PHUONG NGA TUSO, QUAN
DONG DA, HA NOI
CT CPDT VA XD THIEN NAM
SO 15 NGO 145 PHO VINH TUY, PHUONGVINH TUY,
Q.HAI BA TRUNG,
TP.HA NOI

5211

CT CPDT VA PT KT NANG LUONG VEC SO3, 604/33/16 DUONG NGOC THUY,P.NGOC THUY,
LONG BIEN , HANOI
CT CPDT TM VA DL THUAN THANH
SO 5 NGO QUAN THO 1 DUONG TON DUCTHANG
HANG BO DONG DA HA NOI
CT CPDT CDIC
SO 6E - TO 24 - NGO 22 - TON THATTUNG - KHUONG
THUONG - DD -HN
CT CP YBS VIET NAM
SO 207, C5, TT QUYNH MAI, P. QUYNHMAI, HAI BA
TRUNG, HA NOI
CT CP XUAT NHAP KHAU THAI HA
VAN HOA,BA VI,HA TAY, VIET NAM

5212

CT CP XNK VA XAY DUNG MY

5213

CT CP XNK VA TM DAI DUONG

5208
5209
5210

5214
5215
5216

200 HAO NAM- DONG DA - HA NOI

177 XA DAN II NAM DONG DONG DA HANOI VIET


NAM
CT CP XNK TM VA DL TH TUAN HANG 20 HAN THUYEN P.PHAM DINH HO Q.HAIBA
TRUNG HA NOI VIET NAM
CT CP XNK TB KT & MT HA NOI
SO 19/174 NGUYEN NGOC NAI, KHUONGMAI
THANH XUAN HA NOI
CT CP XNK RAU QUA TAM HIEP
96 TUU LIET QUOC BAO VD THANH TRI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5217
5218

CT CP XNK IN VA BAO BI BAO THINH SO 26, NGO 66 PHO VONG THI PHUONG BUOI QUAN
TAY HO HA NOI
CT CP XDTM DVVT HONG PHAT
LIEN TRUNG DAN PHUONG HA TAY

5219

CT CP XD VA TM TAM GIAC

5220

CT CP XD VA TM HONG HANH

5221

CT CP XD VA TM BAC 9

5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229

A CH

SO 7 M6A TT6 BAC LINH DAM P DAI KIMQ HOANG


MAI, TP HN
P4 C1 TT VIEN SOT RET TRUNG VANTU LIEM TP HN

SO 9 NGO 66 VU XUAN THIEU SAI DONGLONG


BIEN HA NOI
CT CP XD VA DTPT HA TANG DO THI SO 18 NGUYEN NGOC NAI, KHUONG MAITHANH
HN
XUAN, HA NOI
CT CP XD THUONG MAI VA DV AN
611 AN LAC MY DINH 1 MY DINH TULIEM HA NOI
PHAT
VIET NAM
CT CP XD THANH XUAN
XOM DONG THON VAN TRI XA VAN NOI HUYEN
DONG ANH TP HA NOI
CT CP XD HA TANG KTHUAT PHUONG HUNG XA YEN PHONG Y YEN NAM DINH
DONG
CT CP XD CONG TRINH THUY HA NOI 10 TT KHI TUONG THUY VAN THONHOANG 5 XA CO
NHUE TU LIEM HN
CT CP XD ANH PHUONG
SO 129G DUONG NGUYEN TRAI PHUONG THUONG
DINH QUAN THANH XUAN HN
CT CP XAYLAP VA TM COMA25
SO 55 NGUYEN VAN LINH PHUC DONGLONG BIEN
HA NOI VIET NAM
CT CP XAY LAP CONG NGHIEP
103 NGUYEN DUC CANH TUONG
HA NOI
MAIHOANG MAI HN

5230

CT CP XAY DUNG VA TM THANH DO

5231
5232

CT CP XAY DUNG CONG TRINH SAO


DO
CT CP VIET HAN

37/18/4 KDTM DICH VONG DICH VONGHAU CAU


GIAY HA NOI VIET NAM
34 TO 5C NGO 73 NGUYEN TRAI THANHXUAN HA
NOI
No 2 HANG CHI HANG HOM HOAN KIEM HN

5233

CT CP VIEN THONG VIET VU

SO 58 PHO VONG, PHUONG MAI, DONG DAHA NOI

5234

CT CP VIEN THONG TIN HOC CCTV

SN42 NGO 505 TRAN KHAT CHAN, THANHNHAN,


HAI BA TRUNG , TPHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5235

CT CP VAT TU VA THIET BI 3A

250 LUONG THE VINH, TRUNG VAN, TULIEM, HN

5236

CT CP VAN TUONG VIEN-EVC

5237

CT CP VAN TUONG NGUYEN

26 /55/61 TRAN DUY HUNG P.TRUNG HOACAU GIAY


HN
82 NGO 108 NGOC HA-DOI CAN-BA DINHHA NOI

5238

14/16 HAM LONG HOAN KIEM HA NOIVIET NAM

5239

CT CP VAN TAI VA CUNG UNG VIET


NAM
CT CP UNG DUNG CN TAN TIEN

5240

CT CP TVTK KTNT VA TM KIEN VIET

686 NGOC LAM LONG BIEN HA NOI VIETNAM

5241

CT CP TVAN VA TM VIET HUNG

100 CUA BAC-QUAN THANH-BA DINH- HANOI

5242

CT CP TV XD VA CG CN CONG MINH

A CH

21 YEN NINH TRUC BACH BA DINH HN VN

5249

564A TRAN KHAT CHAN PHO HUE HAI BATRUNG


HA NOI
CT CP TV VA XL CONG TRINH MIEN P1303, 172 NGOC KHANH, BA DINH, TPHA NOI, VIET
BAC
NAM
CT CP TV VA PT CONG NGHE THANG 67 KTT CONG TY GIAO THONG829 YEN XATAN
LONG
TRIEU THANH TRI HA NOI V.NAM
CT CP TV VA DV VAN THU LUU TRU SO 3 NGACH 58 NGO 41 PHO THAI HAP TRUNG LIET
HN
Q DONG DA TPHN
CT CP TV QT VA TM THAI BINH
25 TANG 5 QUAN TRAM THO QUAN QUAN DONG
DUONG
DA HA NOI
CT CP TV KD GT XD VA TC XL
NGO 109 TRUONG CHINH PHUONG
LIETTHANH XUAN HA NOI VIET NAM
CT CP TV DT XD VA TM TRUONG TAN 50/174/50 LAC LONG QUAN BUOI TAY HOHA NOI
AN
VIET NAM
CT CP TV DT XD VA TM CAO NGUYEN C1-7 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI

5250

CT CP TV DT XD VA TM A CHAU

5251

CT CP TV DT LINCON BRIDGE

5252

CT CP TV DT KTRUC VA XD SONG
HONG

5243
5244
5245
5246
5247
5248

11 PHO BA TRIEU, P LE DAI HANH, HAIBA TRUNG,


HA NOI
P201 NHA A12 KTT DONG XA PHUONG MAIDICH
CAU GIAY HN
PHONG 413-B22 TT KIM LIEN DONG DA HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

5253

CT CP TV - XD & TC NEN MONG DAI


LOC

100%
6241

A CH
SO 40 VINH HUNG HOANG MAI HA NOI

5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268

5269

CT CP TU VAN VA XAY DUNG BAC


VIET
CT CP TU VAN DT&XD AN HOA

SO 15 TO 5 KHU X3 NGACH 673/61 ANGOC HOI VAN


DIEN THANH TRI HN VN
LO SO 268, XOM 4, THON PHU DO, XAME TRI, TU
LIEM, HA NOI
CT CP TU VAN DT XD VA TM
P714 NO 20 DO THI PHAP VAN TU HIEPP HOANG
CONSTRACO
LIET Q HOANG MAI TPHN
CT CP TU VAN DT VA DV TC
SO 120 P HANG TRONG P HANG TRONGQ HOAN
VINASHIN
KIEM TP HN
CT CP TU VAN & DICH THUAT PHU
409 NHA 5T2 NGO 62 NGUYEN CHI THANHLANG
MINH
THUONG DONG DA HN
CT CP TT VA TRUYEN THONG HA NOI P507 TTGDCNTT HA NOI, 185 GIANG VO,CAT LINH,
DONG DA, HN
CT CP TT VA NC THI TRUONG ITMA
P401 142 LE DUAN, KHAM THIEN, DONGDA, HA
NOI,
CT CP TT PHAT HANH VA QC THANG SO 5/317 TRAN KHAT CHAN THANH NHANHAI BA
LONG
TRUNG HA NOI
CT CP TRUYEN THONG&CN MOT THE SO 50 THUOC BAC, P.HANG BO HOANKIEM HN
GIOI
CT CP TRUYEN THONG STV VIET
5/82 CHUA HA QUAN HOA CAU GIAY HANOI VIET
NAM
NAM
CT CP TRUYEN THONG BAO CHI
47 TRAN QUOC TOAN P.TRAN HUNG DAOQ.HOAN
QUOC GIA
KIEM HA NOI VIET NAM
CT CP TRONG DONG 5A
SO 9 NGOC 44 PHO HAM TU QUAN
PCHUONG DUONG Q HOAN KIEM HN
CT CP TR.TH SUC MANH THUONG
GIANG VAN MINH BA DINH HA NOI
HIEU
CT CP TM-DV HUY HOANG AN
SO 8 NGACH 71 NGO GOC DE- MINH KHAIHOANG
VAN THU- HM-HN
CT CP TMAI VA DVU HOA SON
PHONG 415,TT 435A DUONG GIAI PHONGPHUONG
PHUONG LIET Q THANH
XUAN HN
CT CP TMAI -DVU XD BAO PHAT

SO 2 NGO 435A 9SO CU:CAN HO SO 1GNHA


129) DUONG GIAI PHONG HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5270

CT CP TM XNK VTU KT N.H.T

5271

CT CP TM XNK QUOC TE HK

5272
5273

CT CP TM XNK DICH VU LONG


THANH
CT CP TM VT HA ANH

5274

CT CP TM VIET HUNG

P3 B20 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOIVIET NAM

5275

CT CP TM VAT LIEU GOM SU HUNG


THINH
CT CP TM VAN TAI T.H.T

SO 5 TO 2 P TAN MAI Q HOANG MAITP HN

5278

CT CP TM VAN TAI SONG BIEN PHU


AN
CT CP TM VA XD NHAT MINH

5279

CT CP TM VA XD KHS

SO 288 LAC TRUNG, P. VINH TUY,Q HAIBA TRUNG,


HA NOI, VIET NAM
SO 59 NGO 221 DUONG HOANG HOA THAMBA
DINH, HA NOI
601 C/C163 NGO 191 LAC LONG QUANNGHIA DO HA
NOI VIET NAM

5276
5277

A CH
44/6 DUONG TRUNG YEN 13 PHUONG YENHOA
QUAN CAU GIAY HN
SO 47 NGO NUI TRUC, PHO NUI TRUCKIM MA, BA
DINH, HA NOI
DOI 7 XA NGOC HOI HUYEN THANH TRITP HN
SO 15, NGO 76, PHO AN DUONG,
PHUONGYEN PHU, QUAN TAY HO, TP HA NOI

469 BACH MAI-HN

5280

CT CP TM VA VT HUY HOANG

SO 20 DUONG NGUYEN VAN HUYEN TO


47PHUONG NGHIA DO QUAN CAU GIAY HN

5281
5282

CT CP TM VA THIET BI CONG
NGHIEP HN
CT CP TM VA SX MAI LONG

5283

CT CP TM VA SX DIEP HA

5284

CT CP TM VA DV OTO D.N.T

SO 10B NGACH406/66 AU CO NHAT


TANTAY HO HA NOI
XOM BAI , P THANH TRI ,QUAN HOANGMAI, HA
NOI
SO 9 PHO TRUONG HAN SIEU P TRANHUNG DAO Q
HOAN KIEM TPHN
31 LE VAN LUONG CAU GIAY HA NOI

5285

CT CP TM VA DV MANH HUNG PHAT

5286

CT CP TM VA DV HONG HUNG

SO 420 NGO GIA TU, DUC GIANG, LONGBIEN, HA


NOI
SO 7 NGACH 139 NGO 35 KHUONG HA PKHUONG
TRUNG Q THANH XUAN TPHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

5287

CT CP TM VA DICH VU VIET CO

5288
5289
5290

5291

81/83 KHUONG THUONG TRUNG LIETDONG DA HA


NOI VIET NAM
CT CP TM VA DICH VU UIS
P304 NHA H1-3 NGO 445 NGUYEN TRAI,TX NAM,
THANH XUAN, HA NOI
CT CP TM VA DICH VU F.LY VIET NAM P103-A5 TT DAI HOC CONG DOAN 167TAY SON
QUANG TRUNG DONG DA HA NOI
CT CP TM VA DAU TU S.E.R.I.S
NHA SO10 LO2 KDT MOI NGHIA DO
DICHVONG P DICH VONG Q CAU GIAY TPHN

5293
5294

CT CP TM TH VA VT BINH MINH

5295

CT CP TM SX DV KT VU PHUONG

5296

CT CP TM QUOC TE TONG HOP


INPIVIC
CT CP TM NGUYEN DUNG

5297
5298
5299
5300

6241

A CH

CT CP TM TONG HOP VA XD DONG


NAM A
CT CP TM THUC PHAM AN TOAN
G.A.P
CT CP TM THEP TIEN PHUC

5292

100%

CT CP TM DVU BUU CHINH NHANH


HN
CT CP TM DV VA DAU TU GIA LINH

5301

CT CP TM DIEN LANH CN THANG


LONG
CT CP TM DICH VU VA XD DAI HAI

5302

CT CP TM DICH VU NGAN LOI

5303

CT CP TM & DL TRUNG HIEU

310 N5 SO99 LE DUAN CUA NAM HOANKIEM HA


NOI VIET NAM
9 NGO 1 BUI XUONG TRACH KHUONG DINHTHANH
XUAN, TPHN
SN 733 DUONG NGO GIA TU PHUONG
DUCGIANG QUAN LONG BIEN HN
SO 38B, NGO 379 PHO MINH KHAIP.VINH TUY, Q.
HAI BA TRUNG, TP HN
THON HUYNH CUNG XA TAM HIEP HUYEN THANH
TRI TP HN
SN M1NGO 210 DUONG HOANG QUOC VIETXA CO
NHUE,TU LIEM, HA NOI
28 NGO 315 NGUYEN KHANG YEN HOACAU GIAY
TPHN
147 TO 16 HOANG VAN THU-HOANG MAIHA NOI
54B SAI DONG, LONG BIEN, TP HN
45A DUONG11 KHU TAP THE F361, P.YENPHU Q.TAY
HO TP HA NOI
125 P.TAM TRINH MAI DONG HOANG MAIHA NOI
VIET NAM
158 NGUYEN SON BO DE LONG BIEN HANOI VIET
NAM
SO 9, NGUYEN THUONG HIEN, NGUYEN DUHAI BA
TRUNG, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5304

CT CP TKE XDUNG VA TM MINH


KHUE
CT CP TK VA PT DO THI UDECGROUP
CT CP TK KIEN TRUC VA XD THANG
LONG
CT CP TIN HOC VT TAN THUAN PHAT

SO 17 NGO VAN ANH-P.KHAM THIEN-HN

5313

3 NGACH 22 NGO 629 KIM MA NGOCKHANH, BA


DINH, TPHN
32 LIEN KE 2 KDT MOI XA LA PHUC LAHA DONG
HA NOI
16 LO 14 TRUNG YEN TRUNG HOA CAU GIAY HA
NOI
CT CP TIN HOC UD VA VIEN THONG C12/96 DINH CONG PHUONG LIET THANHXUAN HA
NOI VIET NAM
CT CP TIEP THI VA TRUYEN THONG
65 NGUYEN CONG TRU DONG NHANHAI BA
BMC
TRUNG HA NOI VIET NAM
CT CP TICH HOP CONG NGHE INTEK P16-A5 10/75, NGUYEN CONG HOAN,NGOC KHANH,
BA DINH, HN
CT CP THUY LIEN
THON DUONG DANH XA DUONG XA HUYENGIA
LAM HA NOI
CT CP THUONG VT VA XL VIET DUNG 281D NGO 281 TRUONG CHINH KHUONGMAI
THANH XUAN HA NOI
CT CP THUONG MAI XANH
40/81 DANG VAN NGU TRUNG TU DONG DAHN

5314

CT CP THUONG MAI HUONG VIET

5315

CT CP THUONG MAI DIEN TU


CHOTROI
CT CP THUC PHAM AN DUONG

SO 175 PHO NGUYEN DUC CANH P TUONGMAI Q


HOANG MAI TPHN
1098 DUONG LANG, LANG THUONG, DONGDA, HN

5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312

5316

A CH

5317

SO 8 NGO 156 PHO KIM NGUU P THANH


NHAN Q HBT TP HA NOI
CT CP THIET KE THOI TRANG QTE IDF 61 KHAM THIEN DONG DA HA NOI VIETNAM

5318

CT CP THIET BI Y TE THAI PHU

5319
5320

CT CP THIET BI XAY DUNG


SACOFORM
CT CP THIET BI VAT TU DIA CHAT

5321

CT CP THIET BI TINH DIEN H A NOI

123B A11 NGO 66 CUM 4 TAN MAI Q.HOANG MAI TP


HA NOI
30 TO 13 LANG THUONG DONG DA HA NOIHA NOI
HUYNH CUNG TAM HIEP THANH TRI HANOI VIET
NAM
SO 28C,PHO THANH BAO ,P KIM MA QBA DINH ,TP
HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5322

CT CP THIET BI CONG NGHE CHAU A P206-C4 GIANG VO, BA DINH HN

5323

CT CP THEP VAT TU KIM KHI

118 -120 D1 TT KHUONG THUONG DONGDA HA NOI

5324

CT CP THANH TOAN DIEN TU VIET

5325

CT CP THANH DUC

5326

CT CP TD GIA VA DT TC BUU DIEN

SO 2 G19 PHUONG THANH CONG QUAN BADINH


HA NOI
14 LE VAN LINH HANG MA HOAN KIEM HANOI
VIET NAM
142 LE DUAN DONG DA HA NOI VIET NAM

5327

CT CP TBPT THANG LONG

5328

CT CP TBI CNGHE HA NOI

5329

CT CP TB CN VIET HUNG

A CH

C7-P509 TT NGHIA TAN, P NGHIA TAN,CAU GIAY HA


NOI, VIETNAM
NHA T1 TO2 DUONG K1B CAUDIEN TULIEMTU
LIEM HA NOI VIET NAM
218/16/6 DUONG TRAN DUY HUNG,HA NOI, VIET
NAM

5330

CT CP TAP DOAN THANH CONG

5331

CT CP TAP DOAN DUC VIET

5332

CT CP TAN VIET MY

KHU CN NGUYEN KHE, XA NGUYEN KHE,DONG


ANH, HA NOI
30 TRAN QUANG DIEU,P.O CHO DUA, Q.DONG
DA,HA NOI
29/647 LAC LONG QUAN, XUAN LA, TAYHO, HA NOI

5333

CT CP SX VA DT TRUNG SON

C12A KHU LASER HOANG CAU, DONG DAHN

5334

CT CP SX TBI NOI THAT OTO GIA


HUNG

SO 36 DEN LU, DAY 1 TO 70,


PHUONGHOANG VAN THU QUAN HOANG MAI, HN

5335

CT CP SON NAM PHONG

5336

CT CP SO HUU THIEN TAN

5337

CT CP SAO TRUYEN THONG

SO 6 DAY B LO 8 KHU DO THI MOI DINHDINH


CONG P DINH CONG HN
SO 68 DS 7 ( GAN TT HOI NGHI QUOCGIA) XA ME
TRI TU LIEM HA NOI
P1508-71 NGUYEN CHI THANH-LANG HAHA NOI

5338

CT CP SANG TAO TRUYEN THONG


T.HIEU

P 15B NGO 318 DUONG LANG


PHUONGTHINH QUANG QUAN DONG DA HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5339

CT CP SANG KIEN TT CHIEN LUOC

5340
5341

CT CP SAN XUAT TM VA XD NAM


DUONG
CT CP SAN DN VN

5342

CT CP QUANG CAO THONG MINH

5343
5344

CT CP QUANG CAO BAC PHUONG


DONG
CT CP QL DT & PT HA TANG LAI YEN LAI YEN- HOAI DUC- HA NOI

5345

CT CP QC VA TT SAO VIET

5346
5347

CT CP Q.CAO T.THONG VINH NHAT


KHOI
CT CP PT XD VA XNK SONG HONG

SO 216 B4 TAN MAI PHUONG TAN MAI QUAN


HOANG MAI TP HN
SO 123 NGO 8 DUONG CHIEN THANGHA DONG, HA
TAY
245 DUONG NGUYEN TAM TRINH P.HOANGVAN
THU Q.HOANG MAI TP HA
NOI

5348

CT CP PT VAN HOA DAI VIET

68 GIAP NHAT NHAN CHINH THANH XUANHA NOI

5349

CT CP PT VA HUONG NGHIEP GD DAO 41 PHO VU THANH P O CHO DUA Q DONGDA HA


TAO
NOI
CT CP PT DAU TU MTC VN
3/451 NGUYEN VAN CU GIA THUY LONGBIEN HA
NOI VIET NAM
CT CP PT CN TAN THIEN
SO8/470 DUONG NGUYEN TRAI PHUONG THANH
XUAN QUAN THANH XUAN HN
CT CP PP VA PT PHAN MEM XFOCUS SO 20 NGACH 21 NGO 10 TON THAT TUNGDD HA
NOI
CT CP PHAT TRIEN HT CONG NGHE
456 XA DAN NAM DONG, DONG DA,HA NOIVIET
BSI
NAM
CT CP PHAT HANH SACH VA TB THU SO 26B VAN HO2 P.LE DAI HANH HAIBA TRUNG HA
VIEN
NOI

5350
5351
5352
5353
5354

A CH
3 NGACH 9/9 AN DUONG VUONG PHUTHUONG TAY
HO TPHN
KI-OT A27 CHO DAI TU, TO 2, P. DAIKIM, HOANG
MAI, HA NOI
SN13 NGO 110 TRAN DUY HUNG PHUONGTRUNG
HOA Q CAU GIAY HA NOI
SO 26 NGO 80 LE TRONG TAN, THANHXUAN HA
NOI
367 CAU GIAY, P.QUAN HOA, Q.CAUGIAY, TPHN

5355

CT CP PGL VN

SO 51 NGO 75 DUONG GIAI PHONG TO 3CDONG


TAM HAI BA TRUNG HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5356
5357

CT CP NUOC GIAI KHAT TRUONG


THANH
CT CP NUOC GIAI KHAT QUOC TE

5358

CT CP NTC GIAI PHAP PHAN MEM

THON TIEN LU XA TIEN PHUONG HUYEN CHUONG


MY HA NOI
O116 LO C DT DAI KIM P DAI KIM QHOANG MAI
TPHN
142 DOI CAN BA DINH HA NOI VIET NAM

5359

CT CP NOI THAT NHA BAN

61 LE DUAN-CUA NAM-HOAN KIEM-HA NOINOI

5360

CT CP NGHIEN CUU VA UD KT DIEN

5 LE VAN LINH, HA MA, HOAN KIEM, TPHA NOI

5361

CT CP NGHIEN CUU VA PT PHAN


MEM VN
CT CP MAY T.BI TM VA XD LONG
THANH
CT CP MANG VA VIEN THONG VIET
NAM
CT CP LIEN DOANH CN XD HA NOI
TCL
CT CP KY THUAT MOI TRUONG VIET

10 NGO 95 CHUA BOC TRUNG LIET DONGDA TP HN

5362
5363
5364
5365
5366

A CH

174 DUONG NGOC HOI TO 6 HOANG LIETHOANG


MAI HN VIET NAM
P307 SO 66 BA TRIEU HANG BAI HOANKIEM TPHN
323 THUY KHUE BUOI TAY HO HA NOI
ME TRI, TU LIEM, TP HA NOI

5370

CT CP KT VA XD KHONG GIAN XANH SO 91 THO NHUOM P TRAN HUNG DAOQ HOAN


KIEM TP HN
CT CP KT MANG CHAU A
P5-C7,THU LE 1(SO MOI: 44/118,PHODAO TAN
PHUONG CONG VI,QUAN BD,HN
CT CP KT CONG NGHE THIEN
7HEM50/5 THAI THINH II, THINH
VIET
QUANGDONG DA, TPHN
CT CP KS VA CN MOI TRUONG VN
408 C2 KHU MY DINH 1 XA MY DINH TULIEM HA
NOI
CT CP KIEN TRUC&XD AN THINH
SO 118 KHU TT DAI HOC KIEN TRUC HN

5371

CT CP KIEN TRUC NIWWIN

204 TOA NHA CTM 299 CAU GIAY HANOI

5372

CT CP KHKT BAO HO LAO DONG


VIET NAM
CT CP KHANH TAN

26BT1 BAN DAO LINH DAM HOANG LIETHOANG


MAI, HA NOI
P. 402 TOA NHA SO 2 LO 13B TRUNG YEN - TRUNG
HOA-CAU GIAY -HN

5367
5368
5369

5373

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5374
5375

CT CP KD THIET BI PHU TUNG


125TRUC BACH, TRUC BACH, BA DINH,HA NOI,
T& C
VIET NAM
CT CP KC THEP VA XD CN DONG ANH NGIA LAI, UY NO, DONG ANH, TP HN

5376

CT CP ISBC VN

A CH

5377

SO 2B HEM 162/33/12 KHUONG DINH HADINH


THANH XUAN HN
CT CP INTERNET VA VIEN THONG VN T1 -134 KIM MA, BA DINH, HN

5378

CT CP HTC VIEN THONG QUOC TE.

2 CHUA BOC TRUNG TU DONG DATP HN

5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385

CT CP HT NGUOI CAO TUOI PHUC


SINH
CT CP HOP TAC QUOC TE CHAN TROI
MOI
CT CP HOP DONG TM VA DICH VU

XOM 3 PHU DONG GIA LAM HA NOI


2A HEM 2/245/3 KHUONG TRUNG THANHXUAN TP
HN
C53 SO 3 VONG DUC HANG BAI HOANKIEM HA NOI

CT CP HOA CHAT CONG NGHIEP TAN P 411 NHA 18 T2 CHUNG CU TRUNG HOANHAN
LONG
CHINH TX HA NOI
CT CP HIEU THINH
P.502, KHU TT DU LICH, 809 GIAIPHONG- GIAP BATHOANG MAI - HA NOI
CT CP HA TANG THIEN AN
907 GIAI PHONG, GIAP BAT, HOANG MAITP HN
49/2 PHUONG MAI DONG DA HA NOIVIET NAM

5387

CT CP GP HOAN HAO CHO CN MANG


VA TT
CT CP GIAI PHAP PHAM MEM D
NGHIEP
CT CP GIAI PHAP DN VA TT AZ

5388

CT CP GIAI PHAP DN VA PT DVU VN

SO 11 HEM 86/16/4 TO VINH DIEN P


KHUONG TRUNG Q THANH XUAN TP HA NOI

5389

CT CP G.PHAP CNGHE VA TR.THONG P604 TOA NHA SAVINA-SO 1 DINH LETRANG TIENTCAU
HN
CT CP DV VA TM NHAN VIET
SO 35 LO 7 KDT DEN LU 1, P HOANG VAN THU,
HOANG MAI , HN, VN

5386

5390

5B TANG 5 TOA NHA 39 NGUYEN TRA


TXHA NOI
164 DONG CAC O CHO DUA DONG DA HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5391

CT CP DV TRO CHOI VIET

P1301 CHUNG CU 195 DOI CAN, HA NOI

5392

CT CP DV TM TUE MINH

5393

CT CP DV KT MANG VT T- NESCO

5394

CT CP DV DL KHACH SAN&TM
GIANG SON

18/575/69 TO 33 KIM MA, NGOC KHANHBA DINH HA


NOI VIET NAM
P402 K6 KDT MOI VIET HUNG GIANGBIEN LONG
BIEN HA NOI VIET NAM
TO 87(SO MOI:445 DUONG GIAI
PHONG)PHUONG LIET THANH XUAN HA NOI

5395

CT CP DV & TICH HOP CONG NGHE

SO 30 TO 8 THI TRAN DONG ANHTP HA NOI

5396

CT CP DUOC VAT TU YTE VAN THANH SO 62 VUONG THUA VU P KHUONG TRUNGQ


THANH XUAN TPHN
CT CP DUOC MY PHAM BAO
SO 23 NGO 2 DINH CONG THUONG
AN
PHUONGDINH CONG HOANG MAI TP HN
CT CP DU LICH VA VAN TAI DAI
21 NGOC THUY THUONG THANHLONG BIEN HA
DUONG
NOI
CT CP DTU VA TM HOANG HA
11 NGO 71-THANH LAN-THANH TRI- HOANGMAIHN
CT CP DTPT DO THI DUC THANHSO NHA 26, NGO 71 LE HONG
REXIMCO
PHONG,PHUONG DIEN BIEN, BA DINH, HA NOI

5397
5398
5399
5400

A CH

5401

CT CP DTPT CONG NGHE CHAU AU

XOM VUC, THANH LIET, THANH TRI, HANOI

5402

CT CP DT XD VA PT TM ME
LINH
CT CP DT XD VA PT HA TANG NGOC
HA

TRI TRAN CHI DONG HUYEN ME LINH


HANOI
THON TRUNG, LIEN TRUNG, DAN PHUONGTP HN

5403

5404

CT CP DT XD VA KD TM SO 1 HA NOI

10/9A YEN HOA CAU GIAY HA NOI VIETNAM

5405

CT CP DT XD TM MINH QUY

YEN NOI - LIEN MAC- TU LIEM - HA NOI

5406

CT CP DT XD HA TANG HOANG MAI

256, TO 41 HUONG VAN THU HOANG MAIHA NOI

5407

CT CP DT XAY DUNG VA TM SAO VIET P507 TT BO GIAO DUC P CAT LINH QUANDONG DA
TP HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5408

CT CP DT VA PT TAY BAC VIET NAM

5409

CT CP DT VA DICH VU OTO LANG HA 46 DUONG LANG HA, P. LANG HA. Q.DONG DA,
TPHN
CT CP DT TM VA DV DAI CAT
102 TUE TINH, NGUYEN DU, HAI BATRUNG. TPHN

5410
5411

A CH
135 NGUYEN TUAN THANH XUAN HA NOI

5415

CT CP DT THUONG MAI DV TRUONG 103 B5 TO 28 . DUC GIANG Q.LONGBIEN TP HN


SON
CT CP DT TC CONG DOAN DAU KHI 23 LANG HA THANH CONG BA DINH HANOI
VN
CT CP DT PTXD-TM CUONG THINH
SO 9 NGO 9 THON DONG, THANH TRI,HOANG MAI,
HN
CT CP DT PTRIEN XD VA TM AN
P9 NHA N1-KHU TT QUAN DOI - KHUONGDINH
THINH
-THANH XUAN- HA NOI
CT CP DT PT TAM NHIN CHAU AU
F5 - TO 15 THINH QUANG DONG DA HN

5416

CT CP DT PT DIEN TU VIEN THONG

5417

CT CP DT CN VA TRUYEN THONG
ITCSTAR
CT CP DP VA TM DONG DUONG

5412
5413
5414

5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424

SO 8 NGACH 35 NGO 167 P PHUONG MAIP PHUONG


MAI Q DONG DA TPHN
SO 17 NGO 104 DINH CONG HOANG MAIHA NOI
P217, NHA B16, TAP THE KIM LIEN,DONG DA HN

CT CP DL QUOC TE VINDESHI HA NOI SN 517 DUONG GIAI PHONG PHUONG DONGTAM


HAI BA TRUNG HA NOI
CT CP DICH VU-DAU TU TC
4 TOA NHA 46 TANG BAT HO P.PHAMHO
VIET NAM
Q.HAI BA TRUNG HA NOI VN
CT CP DICH VU THUONG MAI HUNG 524 BACH MAI, TRUONG DINH, HAI BATRUNG,
ANH
TPHN
CT CP DICH VU HA TANG MANG
21 LO12B TRUNG YEN 10 KDTM TRUNGYEN TRUNG
HOA CAU GIAY HN
CT CP DAU TU XD VA PT DT HONG
TANG 4 KHU LIEN CO VAN HO P LE DAIHANH Q.
HA
HAI BA TRUNG, HA NOI
CT CP DAU TU XD BINH MINH
SN46, NGACH 358/25, BUI XUONG TRACHKHUONG
DINH, THANH XUAN, HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5425

CT CP DAU TU VA TM AN THUAN
VN
PHAT
CT CP DAU TU VA PHAT TRIEN BACH 187 YEN LAC,VINH TUY,HAI BA TRUNG,HA NOI
SON

5426

A CH

5427

5430

CT CP DAU TU VA PHAT TRIEN BAC


MY
CT CP DAU TU VA KINH DOANH
BDSAN
CT CP DAU TU TM XNK THT VIET
NAM
CT CP DAU TU TAN AN DUONG

5431

CT CP DAU TU PT CONG NGHE ADC

5432

CT CP DAU TU LAM

5433
5434

CT CP DAU TU KHOANG SAN AN


THONG
CT CP DAU TU HUNG VUONG

5435

CT CP DAU TU CN CAO-HITEC

5436

CT CP DAU TU BINH MINH XANH

5437

CT CP DA CONG NGHE DHA

5438

5440

CT CP D.TU P.TRIEN X.D T.M TIEN


DAT
CT CP CONG NGHIEP UNIPRO VIET
NAM
CT CP CONG NGHIEP SHINMEIDO

5441

CT CP CONG NGHE VIEN THONG

5428
5429

5439

SO 9 NGO DOAN KET KHAM THIEN HA NOI


102 BA TRIEU P.NGUYEN DU Q. HAI BATRUNG HA
NOI VIET NAM
75B DUONG NUOC PHAN LAN, TU LIEN,TAY HO, HN
39/46 NGUYEN TRAI TO 40A THUONGDINH THANH
XUAN HN VN
SO 139B NGUYEN THAI HOC HA NOI
SO 23 NGACH 1/62/7 NGO 1 AU COQUANG AN TAY
HO HA NOI
10 TRAN HUNG DAO HOAN KIEM HA NOIVIET NAM
15-4 TOA NHA A4 LANG QUOC TE THANGLONGDICH VONG-HA NOI
SO 23C PHO NGUYEN DINH CHIEU
PHUONGNGUYEN DU QUAN HAI BA TRUNG HN
NHA H10 KHU DO THI YEN HOA PHUONGYEN HOA
CAU GIAY HA NOI
13A2 TT TRUNG TAM HUYEN LUYEN THE THAO
QUOC GIA I XUAN PHUONG TL HN
P301 NHA B TT DAI THVN-NGO 124 VINHTUYP.VINH TUY-Q.HBT-HN-VN
P626 K1 KHU DO THI VIET HUNG
SO 88, TO 13, THI TRAN DONG ANH, HDONG ANH
HN
132/521 TRUONG DINH, THINH LIET,HOANG MAI,
HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5442

CT CP CO KHI DIEN HUY HOANG

SO 88 NGO THI NHAM, HAI BA TRUNG,HA NOI

5443
5444

CT CP CN VIEN THONG THAI BINH


DUONG
CT CP CN VA TM TH THANG LONG

5445

CT CP CN VA TM NGUYEN PHAT

5446

CT CP CK XD VA TM THANH PHAT

5447
5448

CT CP CHUYEN GIAO CNGHE VIEN


THONG
CT CP CHUNG KHOAN E-VIET

SO 6A NGO 1A, NHAN HOA, NHAN CHINHTHANH


XUAN,HA NOI
T3/250 MINH KHAI P.MINH KHAI HAI BATRUNG HA
NOI VIET NAM
4/18/432 DOI CAN CONG VI BA DINH HANOI VIET
NAM
51 LINH NAM, MAI DONG, HOANG MAI,TPHN, VIE
TNAM
NHA SO 9/28 NGO 250 P KHUONG TRUNGP KHUONG
DINH Q THANH XUAN TPHN
NHA 16 LO 14A TRUNG HOA CAU GIAY HNNOI

5449

CT CP CG GT AN THANH

PHO MAI LINH XA DONG MAI TX HA DONGHA TAY

5450

CT CP CCN

5451
5452
5453

A CH

3 NGACH 36/8 NGO 36 TO 18 TRUNG HOACAU GIAY


HN
CT CP CAVICO XAY DUNG CAU HAM TANG 4, SON NGUYEN 1 CT4 KDT MOI MYDINH ME
TRI TU LIEM HA NOI
CT CP CAVI
NHA D6 KHU TT UBND QUAN CAU GIAY,PHUONG
TRUNG HOA CAU GIAY HN
CT CP BTH
SO 469 HOANG HOA THAM PHUONG VINH PHUC
QUAN BA DINH HN

5454

CT CP ANH MINH

5455

CT CP AN SINH VIET NAM

5456

CT CP AN HA PHU

5457

CT CP AN DUONG DUONG THIEN


PHUC
CT CP ALPOWER

5458
5459

CT CO PHAN XAY LAP NOI THAT


HANCOM

DIEM CONG NGHIEP-TT CN THI TRAN


CHUC SON CHUONG MY HA NOI
SN 38 NGO 191A DAI LA- DONG TAM- HN
SN 822 TO 15 P.LANG THUONG QUAN DONG DA HA
NOI
XOM 3, XA DONG NGACH , TU LIEM, HANOI
SO 20 NGO 9 TRAN QUOC HOAN DICH VONG CAU
GIAY
29/4A XUAN LA TAY HO HA NOI VIETNAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

A CH

5460
5461

5462

CT CO PHAN THUONG MAI TRUONG SO NHA 5 TO 49 PHUONG DICH VONGHAU Q CAU


NGAN
GIAY TP HA NOI
CT CO PHAN SAN XUAT CONG
7B/D TT TC2 XUAN DINH TU LIEM HANOIVIET NAM
NGHIEP VAXAY DUNG THANG LONG

5463

CT CO PHAN QUOC TE CONG NGHE


ION
CT CO PHAN KY NGHE QUANG ANH

5464

CT CO PHAN DAU TU SOLATECH

5465

CT CO PHAN DAO TAO - IIG

5466

CT CO PHAN CONG NGHE SINH


LOI
CT CO PHAN CONG NGHE PHAN
MEMVIET MY
CSDFS

5467
5468
5469
5470
5471

5472
5473
5474
5475
5476

S1 TO 13 CUM 2 THU LE P.NGOC KHANHBA DINHHA NOI


83B TRAN QUOC TOAN TRAN HUNG DAOHOAN
KIEM HA NOI VIET NAM
D18 KHU A NAM THANH CONG P.LANG HAQ.DONG
DA TPHN
SO 2 NGO 31 NGUYEN CHI THANH- P.NGOCKHANHBA DINH- HA NOI
9B NGO 7, HO GOM, QUOC TU GIAM,DONG
DA ,TP HA NOI, VIET NAM
113 HOANG QUOC VIET NGHIA DO CAU GIAY HA
NOI VIET NAM
FDFD

CONG TY XAY DUNG VA UNG DUNG SO 13-15 TAY HO QUANG AN Q.TAY HOHA NOI
CONGNGHE MOI
CONG TY VAT TU VA XNK HOA CHAT SO 4, PHO PHAM NGU LAO, QUAN HOANKIEM TP
HA NOI
CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN IN SO 1/173 GIANG VO DONG DA HNCAT LINH, DONG
MY THUAT THANG
DA, HN
LONG
CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN
EIWO RUBBERMFG
CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN
DU LICHBAO TIN
CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN
DO GO NOITHAT MY A
CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN
DIEN LANH NHIET DOI
CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN
CHUYENNGHIEP VA TOI

LO K5 KCN THANG LONG DONG ANH HA NOI


10 NGO DAO DUY TU,P HANG BUOM, HOANKIEM,
HN
SO 174E,PHO DOI CAN,PHUONG DOI CAN,QUAN BA
DINH, HA NOI
223 GIANG VO DONG DA HA NOI
SO 104B, PHO HUE, PHUONG NGO THINHAM, HAI
BA TRUNG, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

100%
6241

A CH

5477

CONG TY TNHN DAU TU THUONG


MAI VA UNG DUNG
CONG NGHE MOI

29 TO HIEN THANH-BUI THI XUAN-HAIBA TRUNGHA NOI

5478

CONG TY TNHH Y VIET

5479

CONG TY TNHH Y KHOA VIET

5480
5481

CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU


XUAN VU
CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU
VA THUONG MAI
THANG LOI

31 NGO 429 KIM MA NGOC KHANH BADINH HA NOI


VIET NAM
P710 CT5 DON NGUYEN 2 KHU DO THI MYDINH 2
MY DINH TU LIEM HA NOI
15 PHO MAI ANH TUAN-O CHO DUA- HANOI

5482

CONG TY TNHH XUAN QUE

5483

CONG TY TNHH XUAN HOANG

5484

CONG TY TNHH XD TM VA DL THANH


CONG
CONG TY TNHH XAY DUNG VA
THUONG MAIXUAN LUONG
CONG TY TNHH XAY DUNG VA KINH
DOANHNHA DONG DO
CONG TY TNHH XAY DUNG NHAT
PHONG.
CONG TY TNHH XAY DUNG
DAN DUNG VA CONG NGHIEP DELTA

SO 35 KHU D THI TRAN SOC SON HA NOI

5489

CONG TY TNHH VUONG MY

5490

CONG TY TNHH VU LAN

5491

CONG TY TNHH VITA

5492

CONG TY TNHH VINH HOA

SO 241 LE DUAN, P.NGUYEN DU, Q.HAIBA TRUNG,


TP.HA NOI
TO 8 KHU CHIEN THANG XUAN MAICHUONG MY
HA NOI
12 NGO 80 CHUA LANG LANG THUONG DONG DA
HA NOI
THON XUAN SEN, THUY XUAN TIENCHUONG MY
HA NOI

5485
5486
5487
5488

SO 145 THANH VI SON LOC SON TAY HANOI

TO DAN PHO GIA QUAT PHUONG NGOCTHUY


QUAN LONG BIEN HN
148 NGU NHAC, THANH TRI, HOANG MAI,HA NOI

THON 7 XA PHU CAT HUYEN QUOC OAI HN


TO14, LONG BIEN, Q.LONG BIEN, HN
SO 10/553 GIAI PHONG GIAP BAT HN
183 PHO BA TRIEU, P. LE DAI HANHHAI BA TRUNG,
HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5493

CONG TY TNHH VIETTEL CHT

5494

CONG TY TNHH VIET MINH CHAU

5495

CONG TY TNHH VAT TU VA NONG


SAN SONG MA
CONG TY TNHH VANG AN PHAT

127 E THUY KHUE TAY HO HA NOI VIETNAM

5500

SO 75A TRAN HUNG DAO HOAN KIEM HNVIET


NAM
CONG TY TNHH VAN TAI VA THUONG SO 36 NGO GIA TU-P DUC GIANG- QUANLONG BIEN
MAITHIEN LAM
CONG TY TNHH VAN TAI HON HOP
28 HEM 9/39 NGO AN TRACH 1-DOAN THIDIEM
H.T.S
DONG DA HA NOI
CONG TY TNHH VAN TAI BAC
917 GIAI PHONG GIAP BAT HOANG MAIHA
NAM
NOI VIET NAM
CONG TY TNHH TUYEN VIET
36/22 Y LA TUYEN QUANG TINH TUYENQUANG VN

5501

CONG TY TNHH TUNG THU

43B, THUY KHUE,PHUONG THUY KHUEQUAN TAY


HO, HA NOI

5496
5497
5498
5499

A CH
TANG 5 CIT NGUYEN PHONG SAC DICH VONG HAU
CAU GIAY HN
SO 12, 101 PHO THANH NHAN,
PHUONGQUYNH LOI, HAI BA TRUNG, HA NOI, VN

5502
5503
5504

5505
5506
5507
5508
5509

CONG TY TNHH TUNG NGA

SO 12 LO DUC, PHUONG PHAM DINH HOQUAN HAI


BA TRUNG- HA NOI
CONG TY TNHH TU VAN VA DICH VU SO 17 NGO 351/10/5 LINH NAM VINHHUNG HOANG
DONG HANH
MAI HANOI
CONG TY TNHH TU VAN THIET KE
42/36 LE THANH NGHI CAU DEN HAI BATRUNG HN
XAY DUNG VA THUONG
VN
MAI DONG DO
CONG TY TNHH TU VAN EF

P802 TANG 8 17T7 KHU DO THI TRUNGHOA, NHAN


CHINH
CONG TY TNHH TU VAN DAO TAO
BIET THU 36 SO 10 DANG THAI MAI PQUANG AN Q
THANH DAT.
TAY HO TP HN
CONG TY TNHH TU DONG HOA THAI SO 641 LA THANH THANH CONG BA DINHHN
BINH DUONG
CONG TY TNHH TRUYEN THONG
90 DUONG LY THUONG KIET CUA NAMHOAN KIEM
TUOI TRE
HA NOI VIET NAM
CONG TY TNHH TRUYEN HINH AN
SO 681 DUONG KIM NGUU, P VINH TUYHAI BA
NAM
TRUNG HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5510

CONG TY TNHH TRUONG QUOC TE


15 CAO BA QUAT DIEN BIEN BA DINH HANOI VIET
HA NOI
NAM
CONG TY TNHH TRAVICO VIET NAM 21 NGACH 136 NGO 141 GIAP NHI,THINH LIET,
HOANG MAI, TPHN
CONG TY TNHH TRANG LIEN
SO 16 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HANOI VIET
NAM
CONG TY TNHH TMTHQT L&H
29 HA HOI - PHUONG TRAN HUNG DAO - HOAN
KIEM - HA NOI
CONG TY TNHH TM&DV NAM A
THON XUAN SEN - THUY XUAN TIEN - CHUONG
MY HA TAY
CONG TY TNHH TM VA VT VIET TIEP 20, NGO 252/53 TAY SON, TRUNG LIETQ DONG DA,
HA NOI
CONG TY TNHH TM VA TH DUNG
C1 BAI CAT LINH PHUONG CAT LINHDONG DA HA
HIEN
NOI
CONG TY TNHH TM VA KT HOA
SO 311-C4 KTT VINH HO PHUONG NGATU SO QUAN
CUONG
DONG DA TP HA-NOI
CONG TY TNHH TM VA DV HONG
NHA SO 4 NGO 119 PHO TRUNG KINH P.TRUNG HOA
MINH
Q.CAU GIAY .TPHN
CONG TY TNHH TM VA DV GIA
19 NGACH 3/1 CU CHINH LAN KHUONG MAI
THANH
THANH XUAN HA NOI
CONG TY TNHH TM VA DV VINH
SO 158 XOM 16 XA XUAN PHUONG HUYENTU LIEM
PHONG
HA NOI
CONG TY TNHH TM TUONG MINH
KM9 GIAI PHONG HA NOI

5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522

A CH

5523

CONG TY TNHH TM TH VU
THANH
CONG TY TNHH TM SONG ANH

SO 60 TO 23 PHUONG PHUC TANHOAN


KIEM HN
TO 58 THI TRAN DONG ANH HA NOIVIET NAM

5524

CONG TY TNHH TM KHANH NGOC

5525

CONG TY TNHH TM DV PHU CUONG

SN 16 NGO 183 PHO TAN MAI P.TAN MAIHOANG


MAI HN
SO 175 BE VAN DAN, QTRUNG, HA TAYTAY

5526

CONG TY TNHH TM DAI TIEN DUC

5527

CONG TY TNHH TIEN THINH

SO 2 NGO 69A/ 12 HOANG VAN THAI KHUONG


TRUNG THANH XUAN HN
NGOC TRI-KIM HOA-ME LINH-VINH PHUC

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5528

CONG TY TNHH TIEN NHAT

5529

CONG TY TNHH THUY AN

5530

CONG TY TNHH THUONG MAI VIET


LE
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
XAY DUNGTHU DO
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
XAY DUNGDONG AN
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
VAN TAI HA THANH
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
SAN XUATNGUYEN HUNG
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
SAN XUATNGOC THANH
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
SAN XUATDONG PHUONG
CONg TY TNHH THUONG MAI VA GIAI
PHAP KY THUAT
TRUONG THANH

5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537

5538
5539

5540
5541
5542

5543

A CH
THON THUAN TIEN, XA DUONG XA, HUYENGIA
LAM, TP HA NOI
SO 179 HANG BONG, P HANG BONG, QUANHOAN
KIEM, HANOI VIETNAM
364 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HA NOI
SO 8 NGACH 35/197 KHUONG HA KHUONGDINH
THANH XUAN HN
SN 34 NGO 14 PHAO DAI LANG, LANG THUONG,
DONG DA, HA NOI
SO 81 TON DUC THANG -PHUONG QUOC TUGIAM
DONG DA HA NOI VIET NAM
6/14/25 PHAO DAI LANG LANG THUONGDONG DA
HA NOI
529 GIAI PHONG-DONG TAM-HAI BATRUNG-HA NOI
SO 58 NGO 295 PHO BACH MAI P.BACHMAI
Q. HAI BA TRUNG HA NOI
P102 NHA M22 BUI NGOC DUONG HN

CONG TY TNHH THUONG MAI VA


DICH VU TST
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
DICH VU O TO NGOC
KHANH

16 TO31 CAU DIEN TU LIEM HA NOI

CONG TY TNHH THUONG MAI VA


DICH VU DP
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
DICH VU AN HUY PHAT
CONG TY TNHH THUONG MAI VA
DAUTU PHAT TRIEN VIET
NAM

SO 2,TANG 12,DANG TIEN DONG,TRUNGLIET,DONG


DA, HA NOI
SO 657 DUONG NGUYEN TAM TRINH P.YENSO,
Q.HOANG MAI, HA NOI
SO 126, DOC THO LAO, P.DONGNHAN, HAI BA
TRUNG, HN

CONG TY TNHH THUONG MAI VA


CONGNGHE HA MINH

B5,LO 5,KHU DO THI DINH CONG, P.DINH


CONG,Q.HOANG MAI,HA NOI

141 PHAM VAN DONG TU LIEM CAU GIAYHA NOI


VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5544

CONG TY TNHH THUONG MAI TONG


HOP MINH QUAN
CONG TY TNHH THUONG MAI THUC
PHAM HA THANH
CONG TY TNHH THUONG MAI THAO
ANH
CONG TY TNHH THUONG MAI NHAT
TIN
CONG TY TNHH THUONG MAI NAM
CHAU
CONG TY TNHH THUONG MAI MAU
XANH

5545
5546
5547
5548
5549

A CH
432 LAC LONG QUAN - TAY HO - HA NOI
27/102 PHO YEN HOA TO 28 PHUONG YENHOA
QUAN CAU GIAY HN
.9 PHU DONG THIEN VUONG PHUONG NGOTHI
NHAM Q. HAI BA TRUNG HA NOI
62 CHUA LANG, DONG DA, HA NOIHA NOI, VIET
NAM
XOM CHO DAI MO TU LIEM HA NOIVIETNAM
LA DUONG-DUONG NOI-HA DONG-HA TAYVIET
NAM

5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561

CONG TY TNHH THUONG MAI KIM


SON
CONG TY TNHH THUONG MAI INOX
HUNG THINH
CONG TY TNHH THUONG MAI
DUYEN ANH
CONG TY TNHH THUONG MAI DTK

SO 2 CHUONG DUONG DO HOAN KIEMHA NOI

SO 1133 DUONG GIAI PHONG THINH LIETHOANG


MAI HA NOI
73 DUONG NGUYEN KHOAI P BACH DANG QHAI
BA TRUNG TP HA NOI
TO 65, PHUONG PHUONG MAI, QUAN DONGDA, TP
HN
CONG TY TNHH THUONG MAI DONG P1808 CT3B KHU DO THI VAN QUAN- YENPHUC-HA
A
DONG-HA TAY
CONG TY TNHH THUONG MAI DAU SO28B HA HOI,TRAN HUNG DAO,HOANKIEM,HA
TUVIEN TAY
NOI
CONG TY TNHH THUONG MAI
4,NGO 16,TO 73 HOANG CAU,O CHO
DANG QUANG
DUA,DDA,HN
CONG TY TNHH THUONG MAI CONG 545 NGUYEN VAN CU - GIA THUY - LONGBIEN - HA
NGHIEPHOA BINH
NOI
CONG TY TNHH THUONG MAI BT
TO 25B, CUM 3, P.TU LIEN , Q.TAY HOTP. HANOI VIETNAM
CONG TY TNHH THUONG MAI ATT
17 NGUYEN KHUYEN - DONG DA - HA NOI
CONG TY TNHH THUONG MAI AN HAI SO 5 NGO 263 DUONG GIAI PHONGP.PHUONG MAI
Q.DONG DA HN
CONG TY TNHH THUC PHAM A.
193 LINH QUANG P VAN CHUONGQ. DONG DA HAPOLLO
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5562

SO 451 DUONG GIAI PHONG, HA NOI

5563

CONG TY TNHH THUAN THIEN


THANH
CONG TY TNHH THU DO II

5564

CONG TY TNHH THIET MOC

6NGO 19 TRAN QUANG DIEU-DD-HA NOI

5565

CONG TY TNHH THIET KE VA XAY


DUNGPACIFIC LINKS

TANG 4 SO 38 PHAN BOI CHAU TRANHUNG DAO


HOAN KIEM HA NOI VIET NAM

5566

CONG TY TNHH THIET KE THUONG


HIEU
CONG TY TNHH THIET BI PHU
TUNGHOANG PHAT
CONG TY TNHH THIET BI MAY
VAN PHONGCAO MINH
CONG TY TNHH THIEN VIET

LO 36 TAP THE CUC DINH CANH DINH CUXUAN LA


TAY HO HA NOI
81, TO 34, NGO 42 TRIEU KHUC, THANHXUAN HA
NOI
SO 32B LY NAM DE HOAN KIEM HA NOI

5567
5568
5569
5570

A CH

49-PHUNG HUNG-HNVIETNAM

13 CUM 5 PHUONG TU LIEN QUAN TAY HOHA NOI


VIET NAM
SO 53-54 LO C1, DTM DAI KIM, HOANGMAI, HA NOI

5571

CONG TY TNHH THEU REN DONG


TAM
CONG TY TNHH THEP PHU QUY

5572

CONG TY TNHH THEP KIM SON

5573

CONG TY TNHH THEP HOANG CAU

THON VINH TRUNG XA KHAI THAI HUYENPHU


XUYEN HA NOI VIET NAM
NGO 44 PHO HAM TU QUAN P. CHUONGDUONG Q.
HK HA NOI
SO E1C TO 91, P.O CHO DUA, DONG DA,HA NOI

5574

CONG TY TNHH THEP DONG HUNG

64/408 DUC GIANG LONG BIEN HA NOIVIETNAM

5575

CONG TY TNHH THEP DAI LOAN

5576

CONG TY TNHH THEP ANH NGOC

P220 K2 KHU DO THI MOI VIET HUNGP GIANG BIEN


Q LBIEN HN
SO 178, NGO GIA TU, DUC GIANG, LONGBIEN, HN

5577
5578

CONG TY TNHH THE THAO ACTILIFE P803,NHA 17-T8, DO THI TRUNG HOANHAN CHINH,
THANH XUAN,HA NOI
CONG TY TNHH THAO ANH
120 KHU A DONG NGAC TU LIEM HA NOINOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5579
5580

CONG TY TNHH THANH NGAN CHAU XA PHUNG CHI KIEN HUYEN MY HAO TINHHUNG
YEN
CONG TY TNHH THANH LONG
XA TAN MY - YEN DUNG - BAC GIANGVIET NAM

5581

CONG TY TNHH THANH LICH

5582
5583
5584

5585

A CH

SO 117,PHO HUE,NGO THI NHAM,HAIBA TRUNG, TP


HA NOI
CONG TY TNHH TAM NHIN IT VIET
16 LO 2C PHO TRUNG HOA P.YEN HOA QUAN CAU
NAM
GIAY HN
CONG TY TNHH SX-XNK & TM
S26 NGO 1043 D. GIAI PHONG PHUONGTHINH
HOANG MINH
LIET,HOANG MAI,HN
CONG TY TNHH SXTM VA XL DONG A P317 KHU TT LIEN DOAN DIA CHATINTERGEO
TRAN CUNG CO NHUE TL
HN
CONG TY TNHH SX VA TM
TRUNG TIEN
CONG TY TNHH SX TM & DV PHU
MINH

XOM 4 XA LAI YEN HUYEN HOAI DUC


HANOI
P501 - H4 KHU TT SONG DA
PHUONGTHANH XUAN NAM THANH XUAN HN

5587

CONG TY TNHH SON THINH

DANG XA-VAN DIEM-THUONG TIN-HA NOI

5588

CONG TY TNHH SON LOC

SO 42 DUONG 2 MAI DINH SOC SON HN

5589

CONG TY TNHH SNOBEL

5590

CONG TY TNHH SINH VIET

5591

CONG TY TNHH SINH THAI QUANG


HUY
CONG TY TNHH SAO THANH CONG

SO 26 NGO 445 NGUYEN KHANG, YEN HOACAU


GIAY, HN
A25 HAO NAM-O CHO DUA-DONG DAHANOI
XOM MOI XA CAN KIEM HUYEN THACH THAT TP
HA NOI
12 LO4B KDT TRUNG YEN YEN HOA CAUGIAY HA
NOI
THUONG LE DAI THINH ME LINH HA NOIVIET NAM

5586

5592
5593
5594

CONG TY TNHH SAN XUAT XUAT


NHAP KHAUME LINH
CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG 130 NGO 107 LINH NAM VINH HUNG HOANG MAI
MAI XUAT NHAP
HA NOI VIET NAM
KHAU HAI CON SAU

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5595

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG SO 9 DOI NHAN PHUONG CONG VI QUANBA DINH
MAI VA DICH VU BAC
THANH PHO HA NOI
VIET

5596

CONG TY TNHH SAN XUAT- THUONG SO 33, NGO 5 DUONG HOANG QUOC VIET,P. NGHIA
MAI VIET THAI PHU
DO, Q. CAU GIAY, TP HANOI
CONG TY TNHH QUI DAO
10/183 DANG TIEN DONG TRUNG LIETDONG DA HN
VIET NAM

5597

A CH

5598

CONG TY TNHH QUANG CAO


VA TRUYEN THONG CACH TAN

NGO 109 TRUONG CHINH P.LIET TX HN

5599
5600

CONG TY TNHH QUANG CAO MINH


THANH
CONG TY TNHH QUAN SON

5601

CONG TY TNHH PHUC LOI

THON HA DUC XA DONG PHU HUYENCHUONG MY


HA TAY
179 LE DUAN - NGUYEN DU - HAI BATRUNG - HA
NOI
TO 6, LE HONG PHONG, TX PHU LY,HA NAM

5602

CONG TY TNHH PHONG VU

5603
5604
5605

5606
5607
5608
5609
5610

THON VIEN 1 XOM 19A XA CO NHUEHUYEN TU


LIEM TP HA NOI
CONG TY TNHH PHONG VA GIA DINH 65 NGUYEN DU HA NOIHOANG MAI HA NOI
CONG TY TNHH PHAT TRIEN DU LICH
VN
CONG TY TNHH PHAT TRIEN
CONGDONG VN

31 KHU SEN NGOAI 2 - THINH LIET -DONG DA HA


NOI
P 504 CHUNG CU VIEN Y HOC CO
TRUYENQUAN DOI DINH CONG HMAI HA NOI

CONG TY TNHH PHAT TRIEN BAC


VIET
CONG TY TNHH PHAT DAI LAM

P608-59A LY THAI TO - HKIEM - HNTRI, TU LIEM, HA


NOI
SO 29 TO 4 CUM1 XUAN LA TAY HO HANOI

CONG TY TNHH PHAN PHOI BINH


MINH
CONG TY TNHH NUOC KHOANG SON
THUY
CONG TY TNHH NHUA - DIEN DUC
THU

P1120-NO2 BD LINH DAM HOANG LIETHOANG MAI


HA NOI VIET NAM
115/B10 THON 25 MAI DINH SOC SON HNHUYEN
SOC SON TP HA NOI
98 DONG CAC,O CHO DUA,DONG DA,HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5611

CONG TY TNHH NHAN LINH

601 NHA F4 TRUNG YEN CAU GIAY HN

5612

CONG TY TNHH NGOC CHAU

5613

CONG TY TNHH NAM BINH

51 NGHIA TAN, CAU GIAY, TP HA NOIGIAY DIST, HA


NOI, VIET NAM
NGHIA HAO PHU NGHIA CHUONG MY HANOI

5614

CONG TY TNHH MTV QUANG HOA

NAM PHU, NAM PHONG, PHU XUYENHA NOI

5615

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN


TRUONG AN
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN
THUAN THIEN AN.
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN
PHA NAM HA NOI
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN
KIM KHI THANGLONG
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN
CONG NGHE TICH HOP
HE THONG VIET

3A-79/56 CAU GIAY HA NOI

5616
5617
5618
5619

5620

A CH

P902-17T5 KHU DO THI TRUNG HOA NHANCHINHHN


SO 11 LO 12A DTM TRUNG YEN PHO TRUNG HOA
CAU GIAY HN
TU AM -THANH THUY-THANH TRI -HA NOI
2 NGACH 381/60, DUONG NGUYEN KHANGYEN
HOA CAU GIAY HA NOI

CONG TY TNHH MINH VUONG

5621

THON NHAN TRACH XA PHU LUONG TP HADONG


TINH HA TAY.
CONG TY TNHH MINH TRI VIET NAM XOM 2 CO HUE TU LIEM TPHN

5622

CONG TY TNHH MINH THI

XOM 8B, CO NHUE, TU LIEM, HA NOI,VIETNAM

5623

CONG TY TNHH MINH QUY

5624

CONG TY TNHH ME TAN

SO 28 HANG DAO HA NOITRUNG, HA NOI, VIET


NAM
16B - NGUYEN TRUONG TO - Q. BA DINHHA NOI

5625

CONG TY TNHH MAY TRE DAN HOA


NAM
CONG TY TNHH MAY TINH TUAN
PHAT
CONG TY TNHH MANH NGUYEN

KM28 QUOC LO 6A TRUONG YEN CHUONGMY HA


TAY
SO 4 NGO 9 NGACH 9/21 DUONG DAO TANP NGOC
KHANH BA DINH HA NOI
SO 183 KIM MA-BA DINH-HA NOI

5626
5627

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5628

CONG TY TNHH MAI THUY TIEN

5629

CONG TY TNHH M.V

5630

CONG TY TNHH LE XI

D9, SO 8 LY NAM DE, P.HANG MA, Q.HOAN KIEM,


TP.HA NOI
5-02 TN VP TT HA NOI(HCO) 44B LYTHUONG KIET
T.H.DAO HK HN VN
XOM 2 THON HOANG, CO NHUE, TU LIEM,HA NOI

5631

CONG TY TNHH LAMER

SO122 NGUYEN NGOC NAI THANH XUAN HN

5632

CONG TY TNHH LAM GIANG

LO A A1 TT PHONG GDDT QUAN CAU GIAYHA NOI

5633

CONG TY TNHH KYUNG SUN VIET


105 - TRUONG CHINH - THANH XUAN -HA NOI
NAM
CONG TY TNHH KY THUAT VINASAW 3B NGHACH 51/2 LANG YEN THANH LUONGHAI BA
TRUNG HA NOI
CONG TY TNHH KY THUAT TNT
P 305, C2, TT NAM DONG, NAM DONG,DONG DAM,
HA NOI
CONG TY TNHH KINH DOANH VA
SO 231 TON DUC THANG,P.HANG BOT,Q.DONG DA,
DICH VUXE MAY VIETHA NOI, VIET NAM
NHAT

5634
5635
5636

A CH

5637

CONG TY TNHH KIM XUAN

SO 3 NGO 238 PHO THUY KHUE


PHUONGTHUY KHUE TAY HO HA NOI VIET NAM

5638

CONG TY TNHH KIM LINH

SO 70, PHO NGUYEN HUU HUAN,


PHUONGLY THAI TO, Q HOAN KIEM,TP HA NOI

5639

CONG TY TNHH KIM KHI DUC PHAT

5640

CONG TY TNHH KIM HUE

44 GIA QUAT, P THUONG THANH, QUANLONG BIEN,


HA NOI
XOM 6 XA CO NHUE HUYEN TU LIEM TPHA NOI

5641

CONG TY TNHH KIEM TOAN VIET

5642

CONG TY TNHH KHOANG KIM


MACHINCO.
CONG TY TNHH KHOA TRI

5643

SO 86 TO 36 XUAN THUY,DICH VONG HAUCAU


GIAY,HA NOI
133 THAI HA TRUNG LIET DONG DA HANOI VIET
NAM
203-E5 BACH KHOA- BACH KHOA -HAIBA TRUNG HA NOI - VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

5644

CONG TY TNHH KHANH HUNG

100%
6241

A CH
AN TIEN MY DUC HA NOI

5645

CONG TY TNHH IU VIET NAM

5646

CONG TY TNHH IT HUNG VUONG

5647

5649

CONG TY TNHH IN VA THUONG MAI


SONG LAM
CONG TY TNHH HUNG LONG
L&T
CONG TY TNHH HUNG HAO

5650

CONG TY TNHH HOP DOANH

5651

CONG TY TNHH HOI VU

5652

CONG TY TNHH HOANG HUNG

5653
5654

CONG TY TNHH HE THONG CONG


NGHIEPHTME
CONG TY TNHH HAI VIET NINH

5655

CONG TY TNHH HAI SON LAM

5656

CONG TY TNHH HAI DUONG

5657

CONG TY TNHH HA TRUONG

5658

CONG TY TNHH HA THUY

5659

CONG TY TNHH HA NOI BON MUA

5660

CONG TY TNHH GIAO DUC VA DAU


TU SAOVIET

5648

1 NGACH 64/26 PHAN DINH


GIOT,PHUONGLIET,THANH XUAN,HA NOI
SO 06 NGO 20 DUONG XOM THAP THON TRUNG
XUAN DINH TU LIEM HA NOI
SO 1 PHUNG CHI KIEN NGHIA DO CAU GIAY HA NOI
SO10A,NGHACH21/111 DUONG GIAP BATP.GIAP
BAT, HOANG MAI, TP HA NOI
KM21 DUONG 1A THON QUAT TINH XA QUAT
DONG HUYEN THUONG TIN TINH
HA TAY
13A HANG HOM HOAN KIEM HA NOIVIET
NAM
CUM CN TTCN CAU GIAT DUY TIENHA NAM
50 DUONG YEN PHU, TRUNG TRUC, BADINH HA
NOI
THON NGOC DAI, DAI MO, TU LIEM, HANOI
29 NGACH 6/6 DOI NHAN VINH PHUCBA DINH HA
NOI
DUOC HA TIEN DUOC SOC SON HA NOI
SO14/1, DAO DUY ANH, PHUONG LIEN,DONG DA,
HN
NHA B1 NGO 2 TAP THE LADE HOANG CAUDONG
DA, HN
14 LE DAI HANH HAI BA TRUNG HA NOI
SO 3B LE THAI TO, P.HANG TRONG, Q.HOAN KIEM,
HA NOI
SN E3, TO 91, O CHO DUA, DONG DA,HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5661
5662

CONG TY TNHH GIAI PHAP KY THUAT SO 77 TRAN QUOC TOAN TRAN HUNG DAOHOAN
NANGLUONG
KIEM HA NOI
CONG TY TNHH GAMA-OB
MIEROVA 1435/37 GALANTA SLOVAKIA

5663

CONG TY TNHH GA LE

51 TUE TINH - HAI BA TRUNG HA NOI

5664

CONG TY TNHH FILTECH VIETNAM

LO 72,73 KCN NOI BAI SOC SON HNVIET NAM

5665

CONG TY TNHH EVA VIET NAM

5666

CONG TY TNHH DVKT NAM ANH

SO 44 NGO 184 PHO HOA BANG-YEN HOA- CAU


GIAY
THON CHO CO LOA DONG ANH HA NOI

5667

CONG TY TNHH DV TM DAI LAM

77D KHOI 2 PHU LO SOC SON HA NOI

5668

CONG TY TNHH DUY VIET

5669

CONG TY TNHH DUC DAI PHAT

5670

CONG TY TNHH DU LONG

P106 B4 TT NGHIA TAN P.NGHIA TAN Q.CAU GIAY


HA NOI VIET NAM
SO 48 P KHAM THIEN P.KHAM THIENQ.DONG DA
HA NOI VIET NAM
39B HANG BAI HOAN KIEM HA NOI VIETNAM

5671

CONG TY TNHH DU LICH BAU TROI


MO

SO 155, NGO 438, PHO TAY SONTHINH QUANG


DONG DA HA NOI

A CH

5672

CONG TY TNHH DT VT HOANG DIEU 60 NGO 97 VAN CAO LIEU GIAI BA DINHHA NOI

5673

CONG TY TNHH DONG SAN

5674
5675
5676
5677
5678

460A DUONG BUOI P VINH PHUC BA DINH


HA NOI
CONG TY TNHH DONG QUANG
SO 25 NGO 37 TO 19 TAY SON PHUONG NGA TU SO
DDA HN
CONG TY TNHH DONG HIEP
CN7 CUM CN TAP TRUNG VUA VA NHO TULIEM,
MINH KHAI, TU LIEM, HN
CONG TY TNHH DIEN - DIEN TU 3C. 18 NGUYEN PHONG SAC DICH VONG CAUGIAY HA
NOI
CONG TY TNHH DICH VU VAN TAI
SO 9, DUONG 39B, XA THUY HA, HUYENTHAI
BIEN HAI XUAN
THUY, TINH THAI BINH
CONG TY TNHH DICH VU VA THUONG SO 27 PHO CAT LINH PHUONG CAT LINHQUAN
MAITUNG LINH
DONG DA THANH PHO HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5679

CONG TY TNHH DICH VI NGOI SAO


XANH
CONG TY TNHH DAU TU XAY
DUNG VATHUONG MAI ANH THINH

N1-DAY B-TT KY THUAT DIEN ANH-NGO 24 HOANG


QUOC VIET-HA NOI
THON CAM, XA CO BI, HUYEN GIA LAM,THANH
PHO HA NOI

CONG TY TNHH DAU TU VA TM ANH


DUNG
CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT
TRIEN VIET NHAT
CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT
TRIEN CONG NGHE
QUANG MINH

SO 78 NGO 71 TAN AP PHUC XA BA DINHHA NOI

5684

CONG TY TNHH DAU TU TRAN GIA

W901,THE MANOR-ME TRI -TU LIEM-HN

5685

CONG TY TNHH DAU TU THUONG


MAI VIET.
CONG TY TNHH DAU TU PHAT
TRIEN THUONG MAI VAN THANH

SO 99 PHO BA TRIEU HAI BA TRUNGHA NOI

5680

5681
5682
5683

5686

A CH

GAC 2, SO NHA 49, PHO THO NHUOM,P. CUA NAM,


Q. HOAN KIEM, TP HA NOI
TANG 5 434 TRAN KHAT CHAN HAIBA TRUNG HA
NOI VIET NAM

12 NGUYEN DU-PHUONG BUI THI XUAN- QUAN


HAI BA TRUNG-TP HA NOI

5687

CONG TY TNHH DAU TU CONG NGHE TANG 12 CAU THANG 2 CT4 KHU DO THIMY DINH
VATHUONG MAI VIET
ME TRI PHAM HUNG HA NOI
NAM

5688

5690

CONG TY TNHH DAU AN TRUYEN


THONG
CONG TY TNHH DAI PHONG
HA NOI
CONG TY TNHH DAEYANG HA NOI

5691

CONG TY TNHH DA SON THUY

5692

CONG TY TNHH DA QUY VIET- Y

5693

CONG TY TNHH CONG VANG

5694

CONG TY TNHH CONG NGHE VA


THONG MINHVIET NAM

5689

SO 88 NGO 95/8, CHUA BOC, TRUNGLIET, DONG DA,


HA NOI, VIET NAM
522 TRAN KHAT CHAN PHO HUE HAI
BATRUNG HA NOI VN
CUM CONG NGHIEP DONG DINH HUYEN TANYEN
BAC GIANG
TANG 2-NHA101-NGO518 DOI CAN- P.CONGVI-BA
DINH HA NOI
210 BM DOI CAN, BA DINH, HA NOIDIST.,HN
SO 48 DUONG NGO QUYEN PHUONG
QUANGTRUNG TP HA DONG TINH HA TAY
P303 C9 THANH XUAN BAC P THANH XUANQ
THANH XUAN HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5695

CONG TY TNHH CONG NGHE K. PHA SO 40B TO 1 CUM 13 TRUNG LIET QUANDONG DA
HA NOI
CONG TY TNHH CONG NGHE ITC
92/72 NGUYEN TRAI THANH XUAN HA NOIVIET
NAM
CONG TY TNHH CO KHI VA XAY LAP SO 2 NGACH 1194/63 DUONG LANG, DONGDA, HA
THANH SON
NOI
CONG TY TNHH CO KHI O TO SO 327 SO A8/357 DUONG NGUYEN TAM
CHINHHOANG VAN THU HOANG MAI TP HA NOI

5696
5697
5698

5699

A CH

CONG TY TNHH CO KHI - VAT TUHA


NOI
CONG TY TNHH CHIEN - HANH

40 PHAN DINH PHUNG, P. QUAN THANH,BA DINH,


HA NOI
52 NGUYEN THAI HOC, BA DINH HN

5704

CONG TY TNHH CHI DUC


THANG
CONG TY TNHH CHE BIEN THUY SAN
DAIDUONG
CONG TY TNHH CBOSS CHAU A THAI
BINH DUONG
CONG TY TNHH C&B

5705

CONG TY TNHH BAO HONAG

5706
5707

CONG TY TNHH BAO BI THANG


LONG
CONG TY TNHH BAC HONG HA

TO 1 DUONG TAM TRINH PHUONG YEN


SOQUAN HOANG MAI HA NOI
SO 1, NGACH 358/55, NGO 358 BUIXUONG TRACH,
KHUONG DINH, TX-HN
1502 TANG15 THAP HOA BINH 106 HOANGQUOC
VIET HA NOI VIET NAM
SO NHA 32 NGO 12 TO 35 PHUONG NGHIADO QUAN
CAU GIAY TP HA NOI
SO 51 PHO LY THUONG KIET, TRAN HUNGDAO,
HK,HN
SO 17 TO 1 PHUC TAN P PHUC TAN Q.HONOI

5708

CONG TY TNHH BA THUAN

5709

CONG TY TNHH ATN- SOLUTIONS

5710

CONG TY TNHH ANH PHAM

D13/D14 DINH TRAM VIET YEN BACGIANG VIET


NAM
P7 NHA A TT TRUONG CBO QLY Y TE,SO 138A
GIANG VO, BA DINH, HN
SO 8 NGO 123 NGUYEN HUY TUONG,TXUAN, HA
NOI
SO 56 HANG CHUOI HAI BA TRUNG HNVIET NAM

5711

CONG TY TNHH ANH CHI

SO 11 NGO 195 DOI CAN HN

5700
5701
5702
5703

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5712

CONG TY TNHH AN THINH

5713

CONG TY TNHH AN CU HA NOI

5714

CONG TY TNHH AGEL VIET NAM

5715

CONG TY TNHH A.S.T.R.O VN

5716

CONG TY TNHH A&A VIET NAM

5717

CONG TY TNHH HUY THANH JULIE.

SO O1 - GIANG VAN MINH - P. KIM MAQUAN BA


DINH - HA NOI
SO 24A1 HOANG CAU, O CHO DUA, DONGDA, HA
NOI
355 AN DUONG VUONG- PHU THUONG-HN

5718

CONG TY THUAN PHAT

DOI 2 CTY CHE LONG PHU HOA THACHQUOC OAI

5719

CONG TY SAN XUAT XNK VA DAU TU NGO 234 DUONG NGO GIA TU,VIET HUNGLONG
BIEN HA NOI

A CH
CUM CONG NGHIEP HA BINH PHUONGVAN BINH,
THUONG TIN, HA NOI
P716 NO 2 BAN DAO LINH
DAM,HOANGLIET,HOANG MAI, HA NOI
73 TRANG THI HANG BONG QUAN HK TPHN

5720

CONG TY QUAN LY QUY VIET TIN

5721

CONG TY OTO TRUONG THANH

SO 6 LO 1D KHU DO THI MOI TRUNG YENQUAN


CAU GIAY HA NOI
CONG TY OTO TRUONG THANHPROV., VIETNAM

5722

CONG TY LUAT TNHH BIEN BAC

SO 3 TO HIEU CAU GIAY HA NOI

5723

CONG TY DIEN TU Y TE KY THUAT


CAO.
CONG TY CPTM VA VAN TAI
DUC DUY
CONG TY CPSX VA TM DONG ANH

SO 42F VO THI SAU Q.HAI BA TRUNG HANOI

5724
5725
5726
5727
5728
5729

CONG TY CP XUAT KHAU THUC


PHAM
CONG TY CP XNK THUONG MAI
NGAN HA
CONG TY CP VT THIET BI XD THANH
LOC
CONG TY CP VIET UNI

SO56,TO29, THI TRAN DONG ANH,


DONGANH, HA NOI
DOI 11 TIEN HUNG NGUYEN KHEDONG ANH HA
NOI
KCN CAU GAO DAN PHUONG HA TAY
618 NGO GIA TU, TO 11 P.DUC GIANG,LONG BIEN,
HA NOI
SO 20/125/1 TRUNG KINH TRUNG HOAHA NOI
P104 D6 TT GIANG VO, BA DINH, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5730

CONG TY CP VIET CHUAN

9 LO 4A TRUNG HOA YEN HOA CAU GIAYHA NOI

5731

CONG TY CP TU VAN VA XD TRUONG


XUAN
CONG TY CP TU VAN VA THUONG
MAINHUE GIANG
CONG TY CP TMAI VA XD HUNG
THINH

TANG 4 SO 92 HOANG NGAN TRUNG HOACAU


GIAY HA NOI
SO 101 DUONG CHO TO, XA TA THANHOAI, THANH
TRI, HA NOI
TAP THE CONG TY CAU 3 THANG
LONGKIM NO DONG ANH HA NOI VIET NAM

5732
5733

5734

A CH

5742

90B1 TRAN HUNG DAO, CUA NAMQUAN HOAN


KIEM, HA NOI
SO 64 N 325 TO 14 KIM NGUU, THANHLUONG, HAI
BA TRUNG, HA NOI
CONG TY CP TM PSD VIET
369 HONG HA PHUC TAN HOAN KIEMHA
NAM
NOI VIET NAM
CONG TY CP TM HOANG TUNG
SO 72 NGO 165/85 PHO CHO KHAM THIENTRUNG
PHUNG, DONG DA, HN
CONG TY CP TM DV TONG HOP VIET SO 2A- 890 DUONG LANG- LANG THUONGDONG
NGA.
DA- HA NOI
CONG TY CP TM DUY PHONG.
SO 3 DOAN THI DIEM, P QUOC TU GIAMDONG
DA,HA NOI
CONG TY CP THUY DIEN MAI CHAU TIEU KHU 2,THI TRAN MAI CHAU, HUYENMAI
CHAU, TINH HOA BINH
CONG TY CP THIET BI VP SAO NAM SO 72D NGO 283 TRAN KHAT TRAN TO 3P. THANH
NHAN HBT HA NOI
CONG TY CP THIEN AN PHU
809 TRUONG DINH, HA NOI

5743

CONG TY CP SUC VIET

SO 12, NGO 28 NGOC KHANH, BA DINHHA NOI

5744

CONG TY CP SMARTOSC

5745

CONG TY CP QUE VIET

SO 4 DUONG VO VAN DUNG,PHUONG O


CHODUA,DONG DA,HA NOI
51-53 CHAU LONG, P.TRUC BACH, BADINH, HA NOI

5746

CONG TY CP PHAN HONG NAM

LE PHAP TIEN DUONG DONG ANH HA NOI

5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741

CONG TY CP TM VA XAY DUNG BAO


DUC
CONG TY CP TM THUY SINH

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5747

CONG TY CP NHAO ZO

5748

CONG TY CP MAY 3H

204 T2 132-138 KIM MA, P.KIM MA, BAA DINH HA


NOI
FL 3,G17 THANG LONG
INTERNATIONALVILLAGE,CAU GIAY, HA NOI, VIET
NAM

5749

CONG TY CP KIM VAN

SO 35, NGO 292, KIM GIANG, HOANGMAI, HA NOI

5750

SO 106 TO HIEN THANH, LE DAI HANH,HAI BA


TRUNG, HA NOI
HOI PHU DONG HAI , DONG ANH HA NOI

5752

CONG TY CP KIEN TRUC XAY DUNG


THU DO.
CONG TY CP IN BAO BI &TM THANG
LONG
CONG TY CP HACO VIET NAM

5753

CONG TY CP DU LICH 2PRO

5754

CONG TY CP DTU XD VA TM HOAN


CAU
CONG TY CP DT XD CONG TRINH 18

5751

5755

5756
5757
5758

A CH

13 NGO 192 TT XAY LAP II,PLIET,HNOIBA DINH, HA


NOI
P 202 K5 BACH KHOA HAI BA TRUNG
HNVIET NAM
22-N2 TO 103 HOANG CAU P O CHO DUAQ DONG
DA TP HA NOI
SO 103 A4 TT CT CO KHI HA NOI,P.THUONG
DINH,Q.THANH XUAN,TP HA NOI

CONG TY CP DAU TU XD HA NOI H&H PHONG 206, DN2, OCT2, BAC LINH DAM,TO36, DAI
KIM, HOANG MAI. HA NOI
CONG TY CP DAU TU VIET Y - PIAGO 11, LO I, KHU 4HA, PHUC XA, BA DINH, HA NOI

5759

CONG TY CP DAU TU VA PT
LIEN TAM
CONG TY CP DAU TU TAI CHINH HT

5760

CONG TY CP DAU TU NGOC LAM

5761

CONG TY CP DAU TU NDK

5762

CONG TY CP DAU TU CK SARA

27 THAI THINHHA NOI VIET NAM


SO 50 NGO 12 PHO DAO TAN CONG VI BADINH, HA
NOI, VN
LIEU TRUNG LIEU XA YEN MY HUNG YEN
P 506 NHA N02 KHU DO THI DICH VONGDICH VONG
CAU GIAY HN
SO 170 PHAM VAN DONG MAIDICH QUAN CAU
GIAY HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5763

CONG TY CP CONG NGHE THE VIET


NAM

SO1/198 LE TRONG TAN PHUONG KHUONGMAI


QUAN THANH XUAN HA NOI

5764

CONG TY CP CONG NGHE THE


NACENCOMM
CONG TY CP CONG NGHE NETPRO

SO 40 PHO PHUONG MAI, PHUONG PHUONGMAI,


QUAN DONG DA, HA NOI
SO 276 KHAM THIEN THO QUAN DONG DAHA NOI

5767

CONG TY CP CONG NGHE CONG


NGHIEP INTEC
CONG TY CP AN VIET PHAT

5768

CONG TY CP AEG VIET NAM

129T NGUYEN TRAI THANH XUAN HA NOIVIET


NAM
SO 61 KHU B Z176 XA DUONG XAHUYEN GIA LAM
HN
SO 153D, DOI CAN, BA DINH, HA NOI

5765
5766

A CH

5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776

5777
5778

CONG TY CP AC QUY TIA


SANG
CONG TY CO PHAN YEN LUU

DAI LO TON DUC THANG AN DONGAN


DUONG TP HAI PHONG
25/D3 TRUNG TU, DONG DA, HA NOI

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP


KHAU G6.
CONG TY CO PHAN XNK TM THIEN
VUONG TINH
CONG TY CO PHAN XNK SAO NAM

P210 K13 KHU DO THI VIET HUNG GIANGBIEN


LONG BIEN HA NOI
TRUNG OAI-TIEN DUONG-DONG ANH-HN

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA


THUONG MAI PHUC TAM
CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA
DAU TU PHAT TRIEN HA
TANG DONG DO

26/266/5 TO 7 NGOC LAM BO DE LONG BIEN HA NOI


VIET NAM
SO1/B3 TT DH NGOAI THUONG, LANGTHUONG, HN

CONG TY CO PHAN XAY DUNG TAM


THANH.
CONG TY CO PHAN XAY DUNG NHA
VA PHAT TRIEN HA TANG
HA NOI

107C PHO MINH KHAI- QUAN HAIBA TRUNG HA


NOI VIET NAM
SO 76/371 KIM MA, NGOC KHANH, BADINH, HA NOI

T4, SO 5 LANG HA, THANH CONG, BADINH, TP HA


NOI
CONG TY CO PHAN XAY LAP BAC BO. P13 A20 TT NGHIA TAN CAU GIAY HANOI VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5779
5780

CONG TY CO PHAN XA PHONG HA


NOI
CONG TY CO PHAN VU BA

5781

CONG TY CO PHAN VNTP

5782

TO 35 TT DONG ANH HA NOI

5783

CONG TY CO PHAN VIGLACERA


DONG ANH
CONG TY CO PHAN VIET THANH

5784

CONG TY CO PHAN VAN MINH

SO 52 NGUYEN KHAC HIEU QUAN BA DINHHA NOI

5785

CONG TY CO PHAN VABIS HA NOI

5786
5787
5788
5789
5790
5791

5792
5793

A CH
223B NGUYEN TRAI, THUONG DINH,THANH XUAN,
HA NOI
SO 39 GIAP NHAT P. NHAN CHINH Q.THANH XUAN
HN
SO 167 TAY SON DONG DA HA NOIVIET NAM

LO 37,KHU CN QUANG MINH,ME LINH,VINH PHUC

BIET THU 10 DANG THAI MAI- QUANG ANTAY HOHN


CONG TY CO PHAN TU VAN XAY
SO 34 - THANH CONG - PHUONG THANHCONG - BA
DUNGMHC VIET NAM
DINH - HA NOI
CONG TY CO PHAN TU VAN VA DAU SO 2B NGACH 29 NGO 376 DUONG BUOI,QUAN BA
TU THANH PHAT
DINH, HA NOI
CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN
P503 NHA N5C TRUNG HOA-NHAN CHINHTHANH
TRUCICA VIET NAM
XUAN-HA NOI
CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG P412, 17T10, TRUNG HOA NHAN CHINH,CAU GIAY,
IDV
HA NOI
CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG PHONG 201 NHA B8B, TAP THE KIM LIENP KIM
GLS
LIEN, QUAN DONG DA, HA NOI
CONG TY CO PHAN TRUYEN
88 /444 DOI CAN CONG VI BA DINH HANOI VIET
THONG DOANH NHAN DAT VIET
NAM
CONG TY CO PHAN TRI TUE VA CONG TANG 3, 59 THO NHUOM, HN
NGHE DAT VIET
CONG TY CO PHAN TM & XD SOC
124 KHU B THI TRAN SOC SON-HN
SON

5794
5795

CONG TY CO PHAN TIN HOC TRE


VIET NAM
CONG TY CO PHAN TIN HOC
PHUONG ANH

P2 A3 TT DAI HOC SU PHAM NGOAI NGUDICH


VONG CAU GIAY HA NOI
SO5/149, NGUYEN NGOC NAI, TX, HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5796

CONG TY CO PHAN TIEN THOI GIAN

P401 A8 HA THUY, HOANG CAU, O CHODUA, HN

5797

CONG TY CO PHAN THUY DIEN


TRUNG THU
CONG TY CO PHAN THUONG MAI
VIET TIN

T6 TOA NHA MECANINEEX-SO4 VU NGOCPHAN


DONG DA HN
SO 52,NGO 45, PHAN DINH
PHUNG,QUANTHANH,BA DINH,HA
NOI,VIET NAM

5799

CONG TY CO PHAN THUONG


MAI VA SAN XUAT NOI THAT NHA
VIET

NGO 380,LINH NAM, TO 1 KHU LY SON,P.TRAN


PHU,HOANG MAI,HN

5800

CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA SO18,DUONG 800A NGHIA DO,CAU GIAY,HA NOI
SAN XUAT B.V.T
CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA SO 222 PHO NGOC LAM PHUONG NGOC LAMQ
PHAT TRIEN CONG
LONG BIEN HA NOI
NGHIEP HA THANH

5798

5801

A CH

5802

CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA SO 23 NGACH 159/26 PHO HONG MAIP. QUYNH LOI
KY THUAT TRUONG
HAI BA TRUNG HN VN
THANH

5803

CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA SO33, NGO VAN KIEP, HK, HN


DU LICH TAN THANH
AN

5804

CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA 383 AU CO - NHAT TAN - TAY HO -HA NOI
DICH VU TOAN PHAT
CONG TY CO PHAN THUONG MAI
SO 30, NGO 43, PHUNG KHOANG, TRUNGVAN, LU
THIET BIVA SAN PHAM
LIEM, HA NOI, VIETNAM
CONG NGHIEP

5805

5806
5807
5808

5809

CONG TY CO PHAN THUONG MAI MY


TUONG
CONG TY CO PHAN THUONG MAI
HTC
CONG TY CO PHAN THUONG MAI
DICH VU SAN XUAT CAT
VU

133 NGUYEN HOANG TON XUAN LA TAY HOHA NOI

CONG TY CO PHAN THUONG MAI


DICH VU SAN XUAT BAO
LONG

94 HO TUNG MAU HA NOI VIET NAM

45 NUI TRUC KIM MA BA DINH HA NOI


1809 18T2 TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH XUAN
HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5810

CONG TY CO PHAN THUONG MAI


CONG NGHE NPT
CONG TY CO PHAN THIET KE TRI
TUETAC
CONG TY CO PHAN THEP AN BINH

5811
5812

A CH
18 NGO 281 TRUONG DINH TUONG MAIHOANG MAI
HA NOI VIET NAM
A32, KHU BT TH-NC, TRUNG HOA, CAUGIAY, HA
NOI
199 TO 16 TRUNG LIET DONG DA HA NOI

5813

CONG TY CO PHAN THANG ANH

5814

CONG TY CO PHAN TECNOVI

5815

CONG TY CO PHAN TAP DOAN VO


DUONG NGOC HOA

SO 11, NGACH 89/11A, NGO 89, PHUNGKHOANG,


TRUNG VAN, TU LIEM,
HN

5816

SO 406B PHO TRAN KHAT CHAN P THANHNHAN Q


HBT HA NOI
KCN HA BINH PHUONGTHUONG TIN HA NOI

5818

CONG TY CO PHAN TAP DOAN VI NA


MEGASTAR
CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG
NGHIEP THIEN PHU
CONG TY CO PHAN TAN THINH

5819

CONG TY CO PHAN SU BAT TRANG

BAT TRANG GIA LAM HA NOI VIET NAM

5820

CONG TY CO PHAN SHC VIET NAM

5821

CONG TY CO PHAN SAN XUAT


VA THUONG MAI ETIC VIET NAM

34 NGUYEN TUAN, THANH XUAN TRUNGTHANH


XUAN, HA NOI
B16 NGACH 46 NGO 191 LAC LONG QUANTAY HO
HA NOI VIET NAM

5822

CONG TY CO PHAN SAN XUAT


THUONG MAIVA DAU TU KIEN
CUONG

SO 41 TT Z176 XA DUONG XA,GIA LAM,HA NOI,


VIET NAM

5823

CONG TY CO PHAN RUOU THU DO

104 A14 NGO 106 HOANG QUOC VIET CAUGIAY HN

5824

CONG TY CO PHAN QUOC TE


PHUONGHOANG
CONG TY CO PHAN QUA VIET

SO 36 TRUONG HAN SIEU, P. TRAN HUNGDAO, Q.


HOAN KIEM.HN
SO 36 NGACH 162/29 LE TRONG TANKHUONG MAI
THANH XUAN HN

5817

5825

SO 8E NGO 162/33 KHUONG DINH P HA DINH Q


THANH XUAN HA NOI
SO 21 NGO 81/30/20 DUONG LAC LONGQUAN,
NGHIA DO, CAU GIAY, HA
NOI

SO 148 TRAN PHU, VAN MO, HA DONGHA TAY

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

5826

CONG TY CO PHAN PIZZA NGON

5827

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN


DONG NAM.
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN
CONG NGHETU ANH

5828

5829

100%
6241

A CH
CT3, PHAM VAN DONG, XUAN DINH,TU LIEM, TP
HA NOI, VIET NAM
SO 1 NGO 425 DUONG AU CO, P.NHATTAN, Q.TAY
HO, HA NOI, VIET NAM
TANG 1,TOA NHA N16, KHU TDC 5,03 HADICH
VONG,DICH VONG,CAU GIAY,HA
NOI

5830

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI MIEN SO 1 NGO 856 MINH KHAI - THANHLUONG HBT HN
BAC
CONG TY CO PHAN PHAN MEM HE
930-932 BACH DANG P. THANH LUONGQ. HAI BA
THONG THONG TIN TAI
TRUNG HA NOI
CHINH VA QUAN TRI

5831

CONG TY CO PHAN OCTECH

5832

CONG TY CO PHAN O TO XE MAY


NHATLINH
CONG TY CO PHAN O TO MA SAN

5833
5834
5835
5836

P914 NO2 KCC DICH VONG DICH VONGCAU GIAY


HA NOI VIET NAM
P102 C7 NGHIA TAN,P.NGHIA TAN- Q.CAUGIAY-HA
NOI
P206 SO 4 TRAN HUNG DAO HOAN KIEMHA NOI

CONG TY CO PHAN NHUA NHIET DOI 46 NHUE GIANG TAY MO TU LIEM HA NOIVIET
NAM
CONG TY CO PHAN NHOM CHAU A
SO9-P.VO VAN DUNG-P.O CHO DUAQ.DONG DA-HA
THAI BINH DUONG
NOI
CONG TY CO PHAN NHA DAU TU
SO 53 VO VAN DUNG O CHO DUA DONG DAHANOI

5837

5839

CONG TY CO PHAN MY THUATTHUONG MAI HY CHI


CONG TY CO PHAN MUOI THANH
CONG.
CONG TY CO PHAN MTS

B2 P 418 TO HIEU CAU GIAY HANOI VIET


NAM
765A DUONG NGUYEN VAN LINH PHUONGSAI
DONG LONG BIEN HA NOI
SO 314/6B BAN DAO LINH DAM HOANGMAI HA NOI

5840

CONG TY CO PHAN MINH LOC

32 PHO DONG QUAN NGHIA DO CAU GIAYHA NOI

5841

CONG TY CO PHAN MEKONG TOAN


CAU

SO1 HEM 345/69/12 KHUONG TRUNG P.KHUONG


DINH Q.THANH XUAN TP.HA
NOI

5838

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5842

CONG TY CO PHAN MAY VA THIET BI P205,H1,120,TT NGHIA TAN BAC, HOANGQUOC


TOAN PHAT
VIET, NGHIA TAN, CAU
GIAY, HN

5843

CONG TY CO PHAN LUNEX QUOC TE 199 PHO KHUONG THUONG,PHUONG


KHUONGTHUONG, QUAN DONG DA, HA
NOI

5844

CONG TY CO PHAN LIVEZONE VIET


NAM

T4 TOA NHA 2T CORPORATION SO 9 DGPHAM VAN


DONG, MAI DICH,CAU GIAY
HN

5845

CONG TY CO PHAN LINH THANH

5846

CONG TY CO PHAN KINH DOANH


DICH VUBAT DONG
SAN TAY HO

2/7 PHUNG CHI KIEN NGHIA DO CAUGIAY HA NOI


VIET NAM
LIEN KE 4A CHUNG CU C4 LANG QUOC TETHANG
LONG P. DICH VONG HN

5847

CONG TY CO PHAN KIM KHI VA DAU P510 NHA C1 TT THANH XUAN BAC THANHXUAN
TU XAY DUNG DAN
HA NOI
DUNG

5848

CONG TY CO PHAN KIM KHI HAO


QUANG
CONG TY CO PHAN KIEN TRUC VIET
LINH
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN AN
PHU
CONG TY CO PHAN KHAI KHOANG
LUYEN KIM BAC
VIET

SO 585 TAM TRINH HOANG VAN THUHOANG MAI


HA NOI
K4 - P3 DAM TRAI - PHUONG LIET -THANH XUAN HA NOI
1/178 THAI HA TRUNG LIET DONG DAHA NOI VIET
NAM
P1301-DNA LICOGI 13, KHUAT DUY TIENTHANH
XUAN, HNOI, VNAM

5852

CONG TY CO PHAN KEM AN MINH

5853

CONG TY CO PHAN JSQ

CT3 PHAM VAN DONG, XUAN DINH, TULIEM, TP HA


NOI, VIET NAM
17 PHAM HUNG,DICH VONG HAU,CAU GIAYHA NOI

5854

6 TO2B PHUC TAN HOAN KIEM HA NOI

5855

CONG TY CO PHAN IN VA DICH VU


THUONG MAI HA THANH
CONG TY CO PHAN IN HONG HA .

5856

CONG TY CO PHAN IHP

CONG TY CO PHAN IHPTRUNG- Q. THANH XUAN


HN

5849
5850
5851

A CH

XOM 19A CO NHUE TU LIEM HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

A CH

5857

CONG TY CO PHAN HUYEN ANH

GIAP NGO TT TRUC SON CHUONG MY HATAY

5858

CONG TY CO PHAN HUNG PHAT

GIA COC KIEU KY GIA LAM HA NOI

5859

CONG TY CO PHAN HONG MA

5860

CONG TY CO PHAN HOA CHAT


NONG NGHIEP VA CONG NGHIEP AIC

SO 34 LO1 KDT BAC LINH DAM,HOANGMAI, HA


NOI
SO 6 NGOC HA, P.DOI CAN,Q.BA DINH,HA NOI

5861

CONG TY CO PHAN H-MEDIA

SO 99 DONG CAC, O CHO DUA, DONG DAHA-NOI

5862

CONG TY CO PHAN HE THONG DIEN


TU VAVIEN THONG IDB
CONG TY CO PHAN HAI
NGUYEN
CONG TY CO PHAN GIAI PHAP
TICH HOP QUAN LY THONG TIN

27 - NGO TAT TO VAN MIEU - DONG DAHA NOI

5863
5864

5865
5866
5867
5868
5869

56 NGO XUAN QUANG TRAU QUY GIA


LAMHA NOI VIET NAM
P211 TANG 2 NHA A6 TT GIANG VO BADINH HA NOI

CONG TY CO PHAN E-GROUP ICTVIET 15/31 XUAN DIEU QUANG AN TAY HOHA NOI VIET
NAM
NAM
CONG TY CO PHAN ECOTECH VIET
LO 58 TT4 KHU DO THI MY DINH ME TRITU LIEM
NAM
HA NOI
CONG TY CO PHAN DV MINH TAN
29 NGO 403 BACH MAI, BACH MAI, HAIBA TRUNG,
TP HA NOI
CONG TY CO PHAN DUOC
XOM 2 THON MIEU NHA XA TAY MO
PHAM PHU GIA
HUYENTU LIEM, TP HN
CONG TY CO PHAN DUC GIANG
XOM DOC BINH MINH THANH OAI HA NOI

5870

CONG TY CO PHAN DU LICH VA


QUANG CAO THUONG MAI
DAT VIET

5871

CONG TY CO PHAN DONG TAU SONG LAI QUAN-XUAN NINH-XUAN TRUONG- NAMDINH
NINH-TKV
CONG TY CO PHAN DONG DUONG
TANG3 SO107 HOANG NGAN P.NHAN
CHINHQ.THANH XUAN TP.HA NOI

5872

P108 G5 TT THANH CONG PHUONG THANHCONG


QUAN BA DINH TP HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5873

CONG TY CO PHAN DOAN THANG

5874

CONG TY CO PHAN DO THI MOI TAY TANG 8 TOA NHA NEW, SO 3 HOANG DAOTHUY,
HA.
TRUNG HOA, NHAN CHINH
CONG TY CO PHAN DIEU ANH
SO 9 PHAM HUY ICH BA DINH HA NOIVIET NAM

5875
5876
5877

5878
5879
5880

A CH
C17-T9 O CHO DUA DONG DA HA NOIVIET NAM

CONG TY CO PHAN DIEN TU TAN


SO 9 NGO 201 D. NGUYEN KHANG P.YENHOA Q.
THANH
CAU GIAY TP HN
CONG TY CO PHAN DICH VU TRUYEN SO9-P.VO VAN DUNG-P.O CHO DUAQ.DONG DA-HA
THONGCHAU A THAI
NOI
BINH DUONG
CONG TY CO PHAN DICH VU TONG
HOP VAN XUAN
CONG TY CO PHAN DICH VU
KY THUAT CIM
CONG TY CO PHAN DAU TU
XAY DUNG VA THUONG MAI DAI LOC

96 TO 33,D.LAC TRUNG, P.VINH TUYHBT- HN


SO 501 CHUNG CU 302 NHA C
VINACONEXP DICH VONG CAU GIAY HN
SO 49 DAY H TO 5 - THANH XUAN NAM - THANH
XUAN -HN

5881

CONG TY CO PHAN DAU TU


169 NGUYEN THAI HOC,P.DIEN BIEN,Q.BA DINH,
XAY DUNG VA THUONG MAI AN DUY HA NOI

5882

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY


DUNG VA PHAT TRIEN HA
TANG KY THUAT

SO1 TO2 TRUNG KINH TRUNG HOA CAU GIAY HA


NOI

5883

CONG TY CO PHAN DAU TU


XAY DUNG VA KINH DOANH NUOC
SACH

THON NHUE GIANG XA TAY MO HUYEN TULIEM TP


HA NOI

5884

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY


DUNG HA TAY
CONG TY CO PHAN DAU TU VA XD
APA
CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY
DUNG TRUONG LINH
CONG TY CO PHAN DAU TU VA
PHATTRIEN DIEN BAC MIEN
TRUNG

KM SO 3 DUONG 430 HA DONG HA TAY

5885
5886
5887

CAU NGA XA VAN DUONG TP BAC NINHTINH BAC


NINH
7C/61 DUONG BO SONG QUAN HOA CAUGIAY HA
NOI
P220 TOA VINACONEX-TRUNG HOA NHANCHINHTHANH XUAN-HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

5888

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT SO 81 TRAN HUNG DAO,P.TRAN HUNG


TRIEN CONG NGHE VAN
DAO,Q.HOAN KIEM, HA NOI
LANG

5889

CONG TY CO PHAN DAU TU TRUC


BACH.
CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG
MAIVA LU HANH DU
LICH TAT DAT

SO 141A PHO HOANG HOA THAM P NGOCHA Q BA


DINH HA NOI
A8 KHU TT SO CA NGO 100 GIANG VANMINH, P.DOI
CAN, BA DINH, HN

5891

CONG TY CO PHAN DAU TU


THUONG MAI VA DU LICH HAI NAM

TO 52 THI TRAN DONG ANH HA NOI VIETNAM

5892

CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT


TRIENKY NGHE VA XAY
DUNG VIET NAM

106 NHA A KDT MOI XUAN DINH XA XUAN DINH


TU LIEM HA NOI VIETNAM

5893

CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT


TRIEN MIEN NUI
CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT
TRIEN DO THI VIET NAM

SN7 LO 4 DEN LU 1 - QUAN HOANG MAIT.P HA NOI

CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT


THINH.
CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT
TRIENTHUONG MAI DU
LICH MIEN BAC

C8C, GIANG VO, GIANG VO, BA DINH,HA NOI,


VIETNAM
108 PHO VAN PHUC BA DINH HA NOIVIET NAM

CONG TY CO PHAN DAU TU


LIEN MINH
CONG TY CO PHAN DAU TU KHANH
AN.
CONG TY CO PHAN DAU TU HOANG
HUY.
CONG TY CO PHAN DAU TU DU LICH
DONGNAM A
CONG TY CO PHAN DAU TU BAC KY

TANG 8 P8.2 VA 8.3 TOA NHA ETOWN,SO


364 CONG HOA P13 QUAN TAN BINH
50 KIM MA BA DINH HN

5890

5894

5895
5896

5897
5898
5899
5900
5901
5902

A CH

SO 8 TOA NHA NEW, SO 3 HOANG DAOTHUY,


TRUNG HOA, CAU GIAY, HA
NOI

SO 183 BA TRIEU - LE DAI HANHHAI BA TRUNG HA NOI


TANG 3 SO 142 PHUONG LIET TX HN

P611 TN SONG HONG 23 PHAN CHU TRINHHOAN


KIEM HN
CONG TY CO PHAN DAU TU ARKSUN 164 TON DUC THANG,P.HANG BOT,Q.DONG DA,HA
VIET NAM
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5903

CONG TY CO PHAN DAU TU AN


PHUONG .

P1403 TANG 14 TOA NHA SILVERWING137A


NGUYEN VAN CU LONG BIEN HN

5904

CONG TY CO PHAN DAU KHI VA


KHOANG SAN VITECH
CONG TY CO PHAN D.H.S

XOM 2, XA CO NHUE, HUYEN TU LIEM,THANH PHO


HA NOI
PC402 CC NHAC VIEN 22 NGO 125 TRUNGKINHTRUNG HOA- CAU GIAY HA
NOI

5906

CONG TY CO PHAN CONG


NGHIEP PHATTRIEN THUONG MAI
NAM HUNG

SO 82 NGO THINH HAO 1 TON DUC THANGHA NOI,


VIET NAM

5907

CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP


KIM QUANG
CONG TY CO PHAN CONAN

P211, 18T2 TRUNG HOA, NHAN CHINHHA NOI

5905

5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918

A CH

XA DAN PHUONG - HUYEN DAN


PHUONGTINH HA TAY
CONG TY CO PHAN CO KHI THUONG NHA SO 9 QUOC LO 23B XA NAM HONGHUYEN
MAI THANG LONG
DONG ANH TPHN
CONG TY CO PHAN CO DIEN 19- QP
62B No 7 TAN BINH-TT XUAN MAICHUONG MY-HA
NOI
CONG TY CO PHAN CHAM SOC SUC SO2, C172 VU HUU, THANH XUAN BAC,THANH
KHOEM.C VIET NAM
XUAN, HA NOI
CONG TY CO PHAN CAP VIET NHAT 296 LE TRONG TAN, P.KHUONG MAI, QTHANH
XUAN, HN
CONG TY CO PHAN BOM BAY
SO 1, NGUY NHU KON TUM, NHAN CHINHTHANH
XUAN HA NOI
CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN P202,KS BINH MINH,27 LY THAI TO,HOAN KIEM, HA
PHUONGHOANG
NOI
CONG TY CO PHAN BAO HIEM SHB- SO 1C NGO TUOI TRE DUONG HOANG QUOCVIET
VINACOMIN.
HA NOI
CONG TY CO PHAN BAC MY
XOM THUY VAN PHUONG THUONG THANHQUAN
LONG BIEN HA NOI
CONG TY CO PHAN ACO VA CONG SU P220 CT3C KDT BAC LINH DAM P HOANGLIET Q
HOANG MAI TPHN
CONG TY BAO HIEM DAU KHI HA NOI TANG 4 KHU A TOA NHA 22 LANG HAQUAN DONG
DA TPHN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5919

CONG NGHE CAO QUANG MINH

5920
5921
5922
5923
5924

A CH

12, LO 10, DEN LU 1, P HOANG VANTHU, Q HOANG


MAI, TP HA NOI
CONG TY TNHHH TRANH DA QUY
SO 478 HOANG HOA THAM PHUONG BUOITAY HO
SAC NGOCVIET
HN
COMMUNITY SOFTWARE COMPANY SO 3,NGO 208,HA HUY TAP,YEN VIEN,GIA LAM HN
LIMITED
CO SO SX KINH DOANH TM TIEN LOC 1E TAP THE DET MO LAO HA DONG HN
CNTM THANH DO-CTCP VTAI VA TM SO46 - PHO TAN AP - P .PHUC XA - Q.BA DINH - HA
DT QG
NOI
CNHN2-CT CP XD HA TANG KT SONG SO 3 NGO 190 TO 54 HOANG MAI HA NOI
HONG

5925
5926

5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933

5934

CNCTY TNHH DO DUNG GD SAPA TAI 10 ONG ICH KHIEM DIEN BIEN BA DINHHN
HN
CNCTY CP DV TT TRUYEN HINH VN SO 52 PHO NGUYEN CHI THANH
PHUONGLANG THUONG QUAN DONG DA HN
CNCTTNHHXD VADV XUAN TIEN HB
TAI HN
CNCTCPSXKDXNK PROSIMEX- XN
KDCBNSXK
CNCTCP TMDV VT DA THUONG HIEU

25A TO 22 TRUNG HOA, CAU GIAY,THANH PHO HA


NOI
SO 45/35 KHUONG HA, P. KHUONG DINHQUAN
THANH XUAN, TP HN
SO 98 LE DUAN, P. CUA NAM, HOANKIEM HA NOI

CNCT TNHH TM&GN QT DA NANG


TAI HN
CNCT TNHH HUNG THANG

CANG HANG KHONG QUOC TE NOI BAI NHAGA


HANG HOA T2 VA T3 SOC SON HN
SN67 - NGO 34 D.VINH TUY - P.VINHTUY - HAI BA
TRUNG - HA NOI
P1 KTT TRUONG DHTH THANH XUAN HN

CNCT CP XNK KS LANG SON TAI


NGHE AN
CN TONG CTY CP DIEN TU VA TIN
HOC VN-TRUNG TAM
CONG NGHE
CN TONG CONG TY CA PHE VN TAI
HN

15 TRAN HUNG DAO HOAN KIEM HA NOI

SO 5 ONG ICH KHIEM BA DINH HA NOIVIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5935

CN TAP DOAN CONG NGHIEP THANKHOANGSAN VN-CTY


KD BAT DONG SAN-TKV

5936

CN TAI HN-CTCP MAYTINH TINHOC 70B THUY KHUE, P.THUY KHUE, Q.TAYHO, HANOI
THEKY
CN PHIA BAC CT TNHH HOANG BACH 9 TO 34 HOANG VAN THU HOANG MAITP HN

5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949

A CH
226 LE DUAN DONG DA HA NOI

CN LUONGTHUC THACH MY- CTY CP


LT HSB
CN LONG BIEN-CT CP OTO TRUONG
HAI
CN IMEXTRANS TAI MONG CAI

THI TRAN LIEN QUAN THACH THAT HATAY

CN CTY TNHH Y ANH-NH BIA


CIENTOS
CN CTY TNHH VINH HOANG PHATTAI
BAC NINH
CN CTY TNHH VAT LIEU XD TAM
VIET
CN CTY TNHH VAN HUONG TAI HN

107 NGUYEN PHONG SAC DICH VONG CAUGIAY


HA NOI VIET NAM
SO 18/10 DUONG D2 TO 8 KP DINHDUONG P.LONG
BINH TAN-BIEN HOA-DN
LO A32 TT TW DOAN TO 51 QUAN HOA CG

2A NGO GIA TU PHUONG DUC GIANGQUAN LONG


BIEN HN
SO 77 PHUONG TRAN PHU,TX MONG CAI,TINH
QUANG NINH
CN HN CTYCP DV TRO GIUP
104 HOANG VAN THAI-KHUONG MAITM KHANG AN
THANHXUAN-HN
CN HN CT CP SONG DA NHA TRANG KDT VAN KHUE, NGO QUYEN, LA KHUEHA DONG,
HN
CN GIAI PHONG-CT CP OTO TRUONG KM 10, DUONG GIAI PHONG, XA TU HIEPHUYEN
HAI
THANH TRI, HA NOI
CN DNTN XANG DAU SAI GON NHO TT LAM SAN TAY BAC KHOI THANH BINHII MO
TAI HN
LAO HA DONG HN
CN CTYCP EN VIET TAI HA NOI
7 SAN QUAN, KHAM THIEN, DONG DA, HN

SN 39 TO 59 NGO 191A PHO DAI LADONG TAM HAI


BA TRUNG HA NOI

5950
5951

CN CTY TNHH TV DAU TU XD DIEN


ECC
CN CTY TNHH TU HAI TAI TP HN

SO 5 NGHACH 74 NGO THINH HAO1 TONDUC


THANG HANG BOT DONG DA HN
P603 T6 THANH DONG 132-138 KIM MA.BA DINH,
HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5952

CN CTY TNHH TRUNG TAM TM


TRANG AN
CN CTY TNHH TRONG TIEN

391 AN DUONG VUONG, PHUONG PHUTHUONG


QUAN TAY HO, TP HA NOI
176B KHUONG THUONG DONG DA HA NOI

CN CTY TNHH TMDV PHUC VINH


HUNG
CN CTY TNHH TM LAM LONG

P714 CT4 KHU MY DINH 2 TU LIEM HN

5953
5954
5955

A CH

5961

331 TRAN KHAT CHAN THANH NHAN HAI BA


TRUNG HA NOI VIET NAM
CN CTY TNHH TM DV DANH GIA
P 1 VA 2 TANG 1 PACIFIC PLACE 83BLY THUONG
KIET, HOAN KIEM, HA NOI
CN CTY TNHH THUONG MAI AN PHU 122 TRIEU VIET VUONG-BUI THI XUAN-HAI BA
TRUNG - HA NOI
CN CTY TNHH THANH DUONG
16 LO 1E DUONG 11C TRUNG YEN TRUNGHOA CAU
GIAY HA NOI
CN CTY TNHH TB NB BACH HOP TAI 154 THAI HA DONG DA HA NOI
HN
CN CTY TNHH SX VA DV TM CHU
P 507 K16, P.BACH KHOA, Q.HAI BATRUNG, TP HA
LAM
NOI
CN CTY TNHH SEN
38 NGO 22 PHUC XA BA DINH HA NOIVIET NAM

5962

CN CTY TNHH OTO VAN TOAN TAI HN KM20 QUOC LO 32 PHUNG DAN PHUONGH ANOI

5963

CN CTY TNHH HICON TAI HA NOI

5956
5957
5958
5959
5960

5964
5965
5966
5967
5968
5969

50-52 YEN BAI 1,P PHO HUE,Q HAI BATRUNG,HA


NOI
CN CTY TNHH DP HOA SEN TAI
P311,DN B,TOA NHA B15,DTM DAI
HA NOI
KIM,DINH CONG, HA NOI
CN CTY TNHH CJGLS (VN) FREIGHT P401, TANG 4 TOA NHA THANH DONG132- 138 KIM
TAI
MA HN
CN CTY TNHH BIEN HA LONG TAI HA 25 TRAN KHANH DU, PHAN CHU TRINHHOAN
NOI
KIEM HA NOI
CN CTY TNHH BAN MAI TAI HN
P1105 17 T11 KDT TRUNG HOA NHAN CHINH CAU
GIAY HA NOI
CN CTY TNHH B.E.Z VIET NAM
NHA SO2, TO 40, PHUONG KHUONG TRUNGQUAN
THANH XUAN TP HA NOI
CN CTY TNHH AN PHU TAI HA NOI
50 YEN PHU, BA DINH, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5970

CN CTY TNHH TM TAN TIEN

5971

CN CTY CT VA THUONG MAI


69 TRIEU KHUC THANH XUAN HA NOIVIET NAM
GTVT-XN XAY DUNG DAN DUNG VA
CONG NGHIEP2

5972

CN CTY CP VC SAI GON TOURIST TAI P703 TANG 7, TOA NHA THANH DONG, SO132-138
HN
KIM MA, BA DINH, HA NOI

A CH
DAN PHUONG HA TAY

5973
5974

CN CTY CP TRUYEN THONG DU LICH SO 107 PHO HAO NAM, O CHO DUA,DONG DA, HN
VIET TAI HN
CN CTY CP TRANG TRI DA VINH CUU SO 211 KHUAT DUY TIEN P.NHAN CHINHQ.THANH
XUAN TP.HA NOI VIET
NAM

5975

CN CTY CP TIEP VAN PHUONG DONG 76 HAI BA TRUNG-CUA NAM-HOAN KIEM- HA NOI

5976

CN CTY CP THE GIOI SO

SO 105 THAI HA PHUONG TRUNG LIETDONG DA HN

5977

21 PHUNG HUNG HANG MA HK HN

5978

CN CTY CP THANH BINH HN XN XD


SO 1
CN CTY CP TAN THANH TAI HN

5979

CN CTY CP TAN HOANG THANG

5980

CN CTY CP PTDT TU LIEM-XN XL SO1 TANG2 TOA NHA CT1 LO G XUAN DINH TULIEM HA
NOI
CN CTY CP PP DIEN QUANG-TT
23B PHAN DINH PHUNG,QUAN THANHBA
PP HN
DINH,HA NOI
CN CTY CP KT DIEN TOAN CAU
P201-152 TOA NHA HANESC THUY KHUETAY HO HA
NOI VIET NAM
CN CTY CP DV THONG TIN TRE THO P1003A TTAM GIAO DICH CNTT185 GIANGVO, HA
NOI
CN CTY CP DV PT NT MIEN BAC
P101 SO 14 NGO QUYEN P TRANG TIEN QHOAN
KIEM TP HA NOI
CN CTY CP DUOC PHAM HAI PHONG B7,KHU THAP TANG, 181 NGUYEN
LUONGBANG,DONG DA, HA NOI
CN CTY CP DT KHCNVL VA KD- XN8 P405B NHA A12 THANH XUAN THANH XUANBAC
HA NOI

5981
5982
5983
5984
5985
5986

2208 24T1 KDT TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH


XUAN HA NOI VIET NAM
16 NGUYEN SIEU HANG BUOM HOAN KIEMHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

5987

CN CTY CP BOT GIAT LIX

233 NGUYEN TRAI THANH XUAN HA NOIVIET NAM

5988

CN CTY CO PHAN TIN HOC THIEN


HOP
CN CTY CO PHAN TARA

NHASO18, NGO121THAI HA,PHUONG


TRUNGLIET,DONG DA,HA NOI.
TOA NHA HAVISERCO, KHU TT NGUYENCONG TRU,
PHO HUE, HAI BA
TRUNG, HN

CN CTY CO PHAN MAY TINH TAM


NHIN
CN CTTNHH TVCNTB VA KD XD TAI
TPHCM
CN CTTNHH TM DUONG HIEU

SO 11 NGO 105 NGUYEN CONG HOANNGOCKHANH-HA NOI


P 101 NHA I CHUNG CU KHU CN TAN BINH TP HCM

5989

5990
5991
5992

A CH

5994

CN CTCP VIETPHAP SX THUC


AN GIA SUC
CN CTCP TM SX MINH PHO TAI HN

SO 1 TO HIEU NGHIA DO CAU GIAY HNCAU GIAY


DISTRICT HA NOI VIET NAM
CANG KHUYEN LUONG TRAN PHU
HOANGMAI HA NOI
42 PHO CHUA VUA - PHO HUE - HBTHA NOI

5995

CN CTCP THVT PETROLIMEX

67-NGUYEN VIET XUAN-HN

5996

CN CTCP SONG DA THANG LONG


XNXL SO1
CN CTCP PTDO THI TU LIEM - XNXL
SO 3
CN CTCP DU LICH QUANG TRI TAI HN

KHD MOI VAN KHE PHUONG LA KHE HDONGTP HA


NOI
225 CT2 VIMECO KDT NAM TRUNG YENCAU GIAY
HA NOI
26 NGUYEN GIA THIEU HOAN KIEM HN

5993

5997
5998

5999
6000
6001

CN CTCP DTKH CNVL-KIEM DINH


XN6
CN CTCP DTCT HA NOI-XN XD CT8

6002

CN CTCP CO DIEN VN(TP HN) TAI


SONLA
CN CT TNHH VINH THINH TAI HN

6003

CN CT TNHH TMAI VA DICH VU TTD

P410 KTT873 TRUNG VAN TU LIEM HN


SO 21, NGO 2, DAI TU, THINH LIET,HOANG MAI, HA
NOI
KHOI 6 TT PHU YEN HUYEN PHU YENSON LA
SO 4-NGACH 331-TRAN KHAT CHAN- THANHNHANHAI BA TRUNG-HA NOI
SO 28 HANG VOI, LY THAI TO, HOANKIEM, HANOI,
VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

6004

6006

CN CT TNHH TM TH MAI MINH TAI


HN
CN CT DV NUOI TRONG THUY SAN
HALONG
CN CT DUOC PHAM K&G VN

P906 CT4/5 KDT MOI YEN HOA P.YENHOA, Q.CAU


GIAY TPHN
SO 8 NGUYEN CONG HOAN P.NGOC KHANHQ BA
DINH HN
SO 9B LO 24D TT HONG HA - PHUONGLIET - TX - HN

6007

CN CT CP VIET HUNG

6008

CN CT CP TM VA XNK HOANG LAN

6009

CN CT CP CO KHI XAY DUNG GT


THANG LONGXI NGHIEP CK
XD GIAO THONG 2

TANG 2 SN 15 LO3 DAY A P.TRUNG HOAP.TRUNG


HOA CAU GIAY HN
SO 37 NGO 67 PHO DUC GIANG P DUCGIANG Q
LONG BIEN TPHN
27 DUONG NGOC LAM, P NGOC LAM QUANLONG
BIEN, TP HA NOI

6010

CN CT CO PHAN ELLISHA VIET


P0602 TOA NHA 71 NGUYEN CHI
NAM
THANHLANG HA DONG DA HA NOI
CN CONG TY TNHH SUC MANH VIET SO 2/5/306 DUONG DE LA THANH, O CHODUA, Q.
DONG DA, TP HN
CN CONG TY TNHH JTB - TNT
NC11 TT UBND Q CAU GIAY KHU DTTRUNG HOA
NHAN CHINH CG HN VN
CN 08 THUOC CTYCP DV BV QUANG 156 DUONG AU CO TU LIEN TAY HO HN
TRUNG
CIO CO.,TTD
SO5 NGO121 PHO THAI HA PHUONG TRUNGLIET
DONG DA HANOI.
CINO3.,JSC
SO 93, TO 4, PHUONG HOANG VAN THUHOANG
MAI, HANOI, VIETNAM
CHINHANH TONG CONG TY XAY
SO 45, NGO 61, NGACH 17, PHUNG CHIKIEN, NGHIA
DUNG SO 1
DO, CAU GIAY, HN,VN
CHI NHANH TRUNG TAM GIAO DUC 258/P24 BUI DINH TUY QUAN BINHTHANH TP HO
QUAN LYVA HOP TAC
CHI MINH
QUOC TE

6005

6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017

A CH

6018

CHI NHANH TONG CONG TY DUONG B3 TO102 PHUONG O CHO DUA DONG DAHA NOI
SONG MIEN NAM TAI
HA NOI.

6019

CHI NHANH LB CT CP OTO TRUONG


HAI

2A-NGO GIA TU-GIA LAM-HA NOIVIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

6020

CHI NHANH CTY TNHH TAM VIET


PHUOC

A CH
A1 LO 10 KHU DTM DINH CONG HOANGMAI HN

6021
6022
6023

CHI NHANH CTY CP TM THAI HUNG

SO 136 PHAM VAN DONG MAI DICH CAUGIAY HA


NOI VN
CHI NHANH CTTNHH MINH TRUNG KHU CONG NGHIEP LUONG SON, XA HOASON
TAI HB
HUYEN LUONG SON HOA BINH
CHI NHANH CONG TY TNHH
7 NGO 143 TRUNG KINH TRUNG HOA CAUGIAY HA
SAN XUAT THUONG MAI DICH VU LE NOI
MAY TAI HA NOI

6024

CHI NHANH CONG TY DIEN MAY VA


KYTHUAT CONG
NGHE

6025
6026

CHI NHANH CONG TY DICH VU VA


112/H2 THANH CONG, BA DINH,HANOI, VIETNAM
VAN TAI BIEN VUNG TAU
CHI NHANH CONG TY CO PHAN DICH 29 LE DAI HANH HA NOI VIET NAM
VU BUU CHINH
VIEN THONG SAI GON HA NOI

6027

CHENG XING JSC

6/310/90 NGUYEN VAN CU BO DE LONGBIEN HN

6028

CH TBI YTE MINH TAN

103-E8 PHUONG MAI DONG DA HA NOI

6029

CANG VU HANG KHONG MIEN BAC

SOC SON HA NOI

6030

C.TY TNHH SX - DTTM TRUONG


GIANG
C.TY TNHH HC VA TB KHKT TUAN
PHONG
C.TY CP VIEN THONG HAI HA

80 NGUYEN NGOC NAI KHUONG MAI HN

BVB.CONG CK MAT HN- CNCTYCP


K.MAT HN
BAN QUAN LY DU AN DAU TU XD
TRUNG TAMGIOI THIEU SAN PHAM
DVKT HOP TAC XA

51TRAN NHAN TONG-HAI BA TRUNG- HANOIVIET


NAM
NGO 149 GIANG VO, DONG DA, HA NOIVIET NAM

6031
6032
6033
6034

913 GIAI PHONG QUAN HOANG MAI TPHA NOI

61 NGUYEN VIET XUAN KHUONG MAI HN


SO 5/240 LE TRONG TAN THANH XUANHA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

6035

BAN QLY DU AN DAU TU VA XD


EMICO
BAN QLY CHO LONG BIEN

5A THI SACH NGO THI NHAM HAI BATRUNG HA


NOI VIET NAM
189 DUONG HONG HA PHUC XA BA DINHHA NOI
BAN QLDA KHU DO THI MOI VAN KHEHA NOI

6039

BAN QLDA KHU DO THI MOI VAN


KHE
BACH KHOA AUTOMATIC
MECHANICAL ELECTRIC.
AUTENICS., JSC

6040

ALBA CORPORATION

19 NGUYEN GIA THIEU HOAN KIEM HA NOI VIET


NAM
6 NGO 250/50 KIM GIANG, HOANG MAI,HA NOI

6041

AGC COMPANY LIMITED

SO 5 NGO 165 PHO THAI HA LANG HA

6042

ACSA.,JSC

SO 308/D2,TT GIANG VO, GIANG VO, BADINH, HN

6043

CTY CP NETTOUR

SO 33 NGO 255 PHO VONG, DONG TAM,HN

6044

CTY CP CK VA XD VIGLACERA

DAI MO TU LIEM HA NOI VIET NAM

6036
6037
6038

A CH

40/46 NGUYEN HOANG TON TAY HO HN

6045

YEN NGHIA BAMBOO AND RATTAN


CO.LTD
TRUONG MAM NON TU THUC
VIETKIDS
TRUONG DH NGUYEN TRAI

THON DO LO, XA YEN NGHIA, HA DONG,HA TAY

6048

55/25 PHO VU NGOC PHAN P.LANG HADONG DA HA


NOI
KHU GD NGUYEN TRAI, PHU LUONG,
KIENHUNG, TP HA DONG
TRUONG CAO DANG NOI VU HA NOI SO 36 DUONG XUAN LA XUAN LA TAY HOHA NOI

6049

THANH HIEU TRA CO., LTD

6050

QTD NHAN DAN CO SO HOANG MAI

SO 14 NGO 117 KHUONG DINH-HA DINHTHANH


XUAN HA NOI
SO 8 DUONG LINH NAM PHUONG MAI DONGQUAN
HOANG MAI HA NOI VIET
NAM

6051

GOLD MONKEY., JSC

6046
6047

SN 151 PHO NGUYEN NGOC NAI


PHUONGKHUONG MAI QUAN THANH XUAN HA
NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

6052

6055

DOANH NGHIEP TU NHAN XUAN


KIEN
DOANH NGHIEP TU NHAN HUNG
LIEN
DOANH NGHIEP TU NHAN CHUNG
THUY
DNTN VIET TRUNG

6056

DIEN LANH PHUC LOI

6057

CTYCP TU VAN KH VA CN MOI


TRUONG VN

SO53NGO64PHO NGUYEN LUONG BANGPHUONG O


CHO DUA DONG DA HA
NOI.

6058

CTY TNHH XUAN AN THINH

6059

6062

CTY TNHH XNK TM VA XD HAI


PHONG
CTY TNHH XD, CO KHI VA TM BINH
MINH.
CTY TNHH XD VA TU VAN GIANG
THANH
CTY TNHH XD VA TM TRANG VU

123 HA HUY TAP YEN VIEN GIA LAM


HANOI VIET NAM
XOM1 TO 16 P.DINH CONG, Q.HOANG MAIHA NOI

6063

CTY TNHH VAN TAI ANH HUY

6064

CTY TNHH TVAN-CGCN VA DV

6053
6054

6060
6061

A CH
TRUONG YEN, CHUONG MY, HA TAY
TRUONG YEN-CHUONG MY- HA TAY
THON DAI DO VONG LA DONG ANH HA NOI
31A3 TT MAI HUONG, BACH MAI, HAI BATRUNG ,
HA NOI
38A QUANG TRUNG, TRAN HUNG DAOHA NOI

69/2 THAI THINH 1, THINH QUANG,DONGDA, HA


NOI
SO 20 NGO 272 DUONG TRAN KHAT CHAN HA NOI
SO 201 D.GIAI PHONG P.DONG TAM Q.HAI BA
TRUNG HA NOI
34 NGO GIA KHAM LONG BIEN HA NOIVIET NAM

6067

P1220(DN1) NHA CT2-KHU DO THI MOIDINH CONGHOANG MAI-HN


CTY TNHH TRUYEN THONG VIETSKY 401 NHA A3 KHU KTX THANG LONG DICHVONG
HAU CAU GIAY HN
CTY TNHH TMDL VA DV RONG VANG SO128, HANG TRONG, HANG TRONG, HOANKIEM,
HN
CTY TNHH TM& DV NGOC BINH
116HONG MAI, BACH MAI, HAI BA TRUNG, HN

6068

CTY TNHH TM VA XD TRIEU TIN

6065
6066

932 DUONG LANG LANG THUONG HN

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

6069

CTY TNHH TM VA TCCG MANH DUY

49 TO4A PHUC TAN HOAN KIEM HA NOI

6070

CTY TNHH TM VA SX TRUNG DUNG

PHO VAC-DAN HOA-THANH OAI-HA NOI

6071

CTY TNHH TM VA KT ANH SANG PA

58 DUONG LANG, NGA TU SO, DONG DA,HA NOI

6072
6073

CTY TNHH TM VA DV VSCN HTINH


XANH
CTY TNHH TM VA DV HOANG PHUC

SO 7,NGO 2,NHAN HOA,NHAN CHINH,THANH


XUAN,HN
173 NGUYEN LUONG BANG, QUANG TRUNGHA NOI

6074

CTY TNHH TM VA DT KD GIA LONG

SO 144 TO 7 DUONG HOANG MAI,PHUONGHOANG


VAN THU,Q.HOANG
MAI,HA NOI

6075

SO 21 HANG BE HOAN KIEM HA NOI

6076

CTY TNHH TM VA DL VIET


HAN
CTY TNHH TM NHAT HOANG

6077

CTY TNHH TM MINH HOA

SO 174 THAI HA TRUNG LIET DONG DAHN

6078

CTY TNHH TM HOANG HIEP

6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085

A CH

17 K3 NGUYEN PHONG SAC CAU GIAY HN

458 KHUONG DINH, HA DINH, THANHXUAN, HA


NOI
CTY TNHH THUONG MAI SX GARAM- SO 284, NGO VAN CHUONG, KHAM THIENDONG
1
DA, HA NOI
CTY TNHH THUONG MAI HUYEN
SO 114, NGUYEN LUONG BANG, NAM DONGDONG
THANH
DA, HA NOI
CTY TNHH THUONG MAI DICH VU
THON PHU THU TAY MO TU LIEM HA NOI
PHU SON
CTY TNHH THIET BI KHKT SONG
KHU TAP THE DET KIM HA NOI THON LOCXUAN
HONG
DINH TU LIEM HA NOI
CTY TNHH THEP HOA HUNG
93/49 DUC GIANG,LONG BIEN, HA NOI
CTY TNHH TD TM HN KHANH ANH
TRANG
CTY TNHH TAN HOANG PHI

TANG2 TOA NHA 268 TO2-DINH CONG-HN


DUONG 69,T HONG NGU, X THUY PHUONGTU
LIEM, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

6086

CTY TNHH SXTM VA DV HA ANH

2C HOANG HOA THAM HA NOITAY HO, TP HA NOI

6087
6088

CTY TNHH SAN XUAT XNK THEP


DONG A
CTY TNHH SAM ANH

1/370/1 NGUYEN VAN CU P.BO DE QUANLONG BIEN


HN
8/2 YET KIEU HA DONG HA TAY VIETNAM

6089

CTY TNHH QUOC TE D.K

285 DOI CAN , LIEU GIAI , BA DINH H

6090

CTY TNHH QUA TANG C.CAP


HT&EMOTION
CTY TNHH PT DT VIET PHU

TANG7 SO 89 TO 36 PHUONG HOANG VANTHU,


HOANG MAI, HA NOI
887 GIAI PHONG, TO 28, GIAP BAT,HOANG MAI ,HN,
VIET NAM
2 THI SACH-NGO THI NHAM-HBT-HN

6091
6092
6093

CTY TNHH PT CK VA TB DUY


NGUYEN
CTY TNHH PHA LAI

A CH

TO 8 NGUYEN TRAI, THI XA HA GIANGHA GIANG

6094

CTY TNHH NHUA A DONG

SONG PHUONG HOAI DUC HA TAYTAY

6095

CTY TNHH NHAT HUY

6096

CTY TNHH NHA THU DO

8 TOA NHA CDS 33 NGO 61 LACTRUNG VINH TUY


HAI BA TRUNG HA NOI
XOM 3, THON PHU DO, ME TRI, TU LIEMHA NOI

6097

CTY TNHH MY HOA

6098

CTY TNHH MTV TMSX TTY


PHONG VU
CTY TNHH MOT THANH VIEN THEP
108
CTY TNHH MOT THANH VIEN
SX VA TM XUAT NHAP KHAU SINH
LOC

6099
6100

6101
6102

THON AN TRAI XA VAN CANH HUYEN HOAIDUC TL


TP HN
P 102 - NHA T4 TT VIEN THU YPHUONGMAI - DONG DA - HN
SO B4-TT16 KHU DO THI VAN QUAN, HADONG, HA
NOI
68 NGAC 3, NGO 64 TRIEU KHUC, TANTRIEU,
THANH TRI, HA NOI

CTY TNHH MOT THANH VIEN HOANG XA PHU LAM HUYEN MY DUC, HA TAY
PHU
CTY TNHH MAY TINH VA VT AN
SO 210 THAI HA-TRUNG LIET-DONG DA
KHANG

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

6103

CTY TNHH KOREA GLOBAL


ELECTRIC
CTY TNHH KINH DOANH VA DV KIM
THANH
CTY TNHH KIEM TOAN ASCO

P414, C.THANG 6, CT4, TOA SONG DA,MY DINH, HA


NOI
P1507 A5 DAI KIM HOANG MAI HN

CTY TNHH DICH VU VA TM DL MAI


TRANG
CTY TNHH DAU TU PTRIEN TM QUOC
TE
CTY TNHH DAU TU XD VA TM ANH
QUAN
CTY TNHH DAU KHI THANG LONG

SO234TAY SON-PHUONG TRUNG LIET- QUANDONG


DA-HA NOI.
SO 3 NGACH 6/14 DOI NHAN, BA DINHHANOI,
VIETNAM
P105-H3 TT THANH CONG, BA DINH, HNVIET NAM

6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120

A CH

4 TO 6 TT CUC THI HANH AN DICH VONGHAU CAU


GIAY HA NOI
CTY TNHH KD TM DUC LINH
SO 4 NGO 225 NGACH 89/1 DUONG LINHNAMPHUONG LINH NAM- HM-HN
CTY TNHH HUYEN DUONG
SO 29 NGUYEN HOANG TON, XUAN LA,TAYHO, HA
NOI
CTY TNHH DUOC PHAM NAM THANH 27 NGO 252/15 PHO TAY SON, TO
9B,PHUONG TRUNG LIET, DONG DA, HN
CTY TNHH DTU CNGHE VA THIET BI NHA SO 6 NGO 123 HOANG QUOC VIETCAU GIAY
HT
HA NOI
CTY TNHH DTPT TM VA CKHI MANH 917A GIAI PHONG-HOANG MAI-HA NOI
HUNG
CTY TNHH DT XAY DUNG ANH QUAN THON XUAN SEN, XA THUY XUAN TIEN,HUYEN
CHUONG MY, TINH HA TAY
CTY TNHH DT VA TM HOANG SON
1011 GIAI PHONG GIAP BAT HOANG MAIHA NOI
VIET NAM
CTY TNHH DT VA PT TTHONG VIET
SO 9, NHA NO 3,BAN DAO LINH DAMHOANG MAI,
NAM
HA NOI
CTY TNHH DT & XNK VIET NAM
P318,A13,TT KIM GIANG,KIM GIANGTHANH XUAN,
HA NOI
CTY TNHH DO TRANG TRI
53 DUC GIANG P.DUC GIANG LONG
PHAN
BIENHN
CTY TNHH DL VA KS PHUC HIEN
DAY B SO 12 KHU E681 CONG VI, BADINH HN

P604 TOA NHA SAVINA 1 DINH LE HOANKIEM HA


NOI VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

6121

DONG PHUONG YEN, CHUONG MY, HA TAY

6122

CTY TNHH CO KHI- XD-TM-PT KIM


NINH
CTY TNHH CO KHI TUAN ANH

6123

CTY TNHH CN DT DL THANG LONG

PHAN XA UY NO DONG ANH HA NOI

6124

CTY TNHH BICH THUY

P 905- B7 PHAM NGOC THACH DONG DAHA NOI

6125

CTY PHAN PHOI SAN PHAM CAO CAP 41 TRANG THI, HN


LPD
CTY MANH THANG
THON CAO SON, XA TIEN PHUONG,CHUONG MY,
HA TAY
CTY CPTM XNK VAT TU TBI AN BINH SO 80 TO 13E PHUONG THANH LUONG Q.HAI BA
TRUNG HA NOI
CTY CPTM VA DT GIA TRINH
TANG 2/4, SO 25 TRAN HUU TUOC,
PHUONG NAM DONG Q DONG DA TP HA NOI

6126
6127
6128

6129
6130

6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137

A CH

THON THANG TRI MINH TRI SOC SON HNHN

CTY CP XNK CONG NGHE


SO 16 NGO 133 PHO THAI HA, TRUNGLIET, DONG
NACENIMEX
DA, HA NOI
CTY CP XD, VAT LIEU VA DT DAI VIET SO 4 NGACH 146 QUAN THO 1, TON
DUCTHANG, O CHO DUA, DONG DA, HA NOI
CTY CP XD VA DT BDS VIET NAM

SO 16, BT1, BAC LINH DAM, HOANGLIET, HOANG


MAI, HA NOI
CTY CP XAY DUNG VA THIET
SO 102-NGO 310- NGUYEN VAN CUBI LAIKA
LONGBIEN-HA NOI
CTY CP VAT TU VA TBI NGUYEN PHAT XOM DE THAM, VAN NHAN,PHU XUYENHA NOI
CTY CP TVAN DTAO DAU THAU VA
QL KTE
CTY CP TU VAN VA DTU PHU HA

120B NGO 1 HOANG QUOC VIET NGHIA DOCAU


GIAY HA NOI
D5A P406 PHONG SAC DICH VONG HAU HN

CTY CP TU VAN THIET KE VA XD UIG 15A NGO THO QUAN PHO KHAM THIENP THO
VN
QUAN Q DONG DA TP HA NOI
CTY CP TU DONG HOA TAN PHAT
KM12, QUOC LO 1A, THINH LIET, THANHTRI, HA
NOI.

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

6138

CTY CP TRUYEN THONG GIAO DUC

6139

CTY CP TM XD LAC HONG

P29 C5 QUYNH LOI QUYNH MAI HAI BA TUNG HA


NOI
DOI 8 YEN XA TAN TRIEU THANH TRI HANOI

6140

CTY CP TM VA XD SON QUY

SO 193, TO 90 NAM DONG , DONG DA,HA NOI

6141

CTY CP TM VA UNG DUNG CN HA NOI P107 A23 TT NGHIA TAN CAU GIAY HANOI VIET
NAM
CTY CP TM VA DVU DU LICH GIA
23 HOANG VAN THAI KHUONG MAI THANHXUAN
KHANH
HA NOI
CTY CP TM VA DUOC PHAM BINH
122/3 DUONG LANG THINH QUANGDONG DA HA
MINH
NOI

6142
6143

A CH

6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154

CTY CP TM I& DTU CHIA KHOA VANG 21/53B DOI CAN, BA DINH, HA NOIHA NOI, VIET
NAM
CTY CP TM DAU TU TRONG NGHIA
SO 122 NGUYEN DU HA BA TRUNG HA NOINOI,
VIET NAM
CTY CP TM & DV Y TE VIET
SO 3, NGO 251 KIM MA HN
CTY CP THUONG MAI VA DU HOC
TOANCAU.
CTY CP THUONG MAI HOA KY

SO 6 NGO 105 TO 37 PHO YEN HOA CAUGIAY


HANOI
SO 9 NGO 123 DUONG XUAN THUY PHUONGDICH
VONG QUAN CAU GIAY ,HN
CTY CP THIET BI Y TE HOANG NGA
SO 38A,DAY 4 NGO 98 PHO THAI HA- P.TRUNG LIETDONG DA-HN
CTY CP THIET BI DCH
103, K15, 119 HO DAC DI, NAM DONG,DONG
DA, HA NOI
CTY CP TB VA CN HAT NHAN NEAD
140-NGUYEN TUAN-THANH XUAN-HA NOIVIET
NAM
CTY CP TAP DOAN BISPEDIA VIET
P510 NHA 34T HOANG DAO THUY TH HNHOA CAU
NAM
GIAY HN
CTY CP PHONG DIEN FUHRLAENDER SO 18 LO 10A DUONG TRUNG YEN KDTTRUNG YEN
VN
CAU GIAY HA NOI
CTY CP PHAT TRIEN KD MIEN BAC. SO 43 NGACH 167/37 TT DH CONG DOANTAY SONTRUNG LIET-DONG DA-HA
NOI.

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

6155

CTY CP PHAT TRIEN CNGHE NGHE


SO 32 TRAN HUU TUOC, NAM DONG, DONGDA, HA
NHIN
NOI
CTY CP KY THUONG SAO DAI HUNG A104, TOA NHA M3M4, 91 NGUYEN CHITHANH, HA
NOI
CTY CP KT XAY LAP VIEN THONG
SO 2 NGO 220 DINH CONG THUONG HOANGMAI HA
NOI
CTY CP KIEN TRUC HOH
SO 6/181 PHO QUAN NHAN,PHUONG
NHANCHINH,QUAN THANH XUAN,TP HA NOI

6156
6157
6158

6159

CTY CP KCT & DTPT NHA VINASHIN

6160

6162

CTY CP GIAI PHAP CNGHE QUOC TE


TEA
CTY CP DTU XDUNG VA CO
KHI MIEN BAC
CTY CP DTU SONG DA-VIET DUC

6163

CTY CP DT XNK TAY DO

6164

CTY CP DT VA PT C.NGHE VT- PT-TH

6165

CTY CP DONG TIEN HUNG

6161

6166
6167
6168

A CH

SO 44/116,NHAN HOA,NHAN
CHINH,THANHXUAN,HA NOI
CAN HO 103- NHA D- KTT DINH TRUNGTUPHUONG
LIEN, DONG DA, HN
202,N6C-TRUNG HOA-NC-TX-HN
78 BACH DANG THANH LUONG HAI BATRUNG,
HANOI, VIETNAM
DUONG NOI, HA DONG,HN
SO 3/32 PHO NGUYEN VAN TROI,
PHUONGPHUONG LIET, Q THANH XUAN, HN

XOM NGUYEN,THON TIEN HUNG,XA


NGUYENKE,DONG ANH,HA NOI
CTY CP DAU TU XL ASEAN
SO 4+5 LO 2 TO 101 HOANG CAUDONGDAHA NOI
CTY CP DAU TU XD VA THUONG MAI THON DAI CAT XA LIEM MACHUYEN TU LIEM HA
YALY
NOI
CTY CP DAU TU VA PT LE GIA
SO 6/24/203 DINH CONG THUONGHOANG MAI, HA
NOI

6169
6170

CTY CP DAU TU TM VA XD LONG


DUONG
CTY CP DAU TU THUONG MAI DAI
AN PHU

KHU B DH MO DIA CHAT-THON TRU 2,XACO NHUETU LIEM-HN


SO 59 TO 8 PHUONG VINH TUY-QUAN HAIBA
TRUNG-HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

6171

CTY CP DAU TU FISCO

6172

6174

CTY CP DAO TAO QUAN LY VA CN VN SN 19, NGO 105, PHO YEN HOA, PHUONGYEN HOA
Q.CAU GIAY, TP HA NOI
CTY CP CNGHE QUOC TE A CHAU
SO NHA 17/47 PHO VONG THI,PHUONGBUOI, TAY
HO , HN
CTY CP AM NHAC M.E.L.O.D.Y
SO 18 HAO NAM, O CHO DUA, DONG DA,HA NOI

6175

CTY CO PHAN TRUNG KIEN HA NOI

6176

CTY CO PHAN TM DV VA XD HOA


TIEN
CTY CO PHAN THUONG MAI
VA XAY DUNGPHUOC LAM
CTY CO PHAN SON O TO HA NOI

6173

6177
6178
6179
6180
6181
6182

6183
6184
6185

A CH

CTY CO PHAN CONG NGHE GIAI


PHAPTICH HOP
CTY CO PHAN CONG NGHE DAI
DUONG.
CTCP XD VACU NL QT HH NHA THAU
XDVN
CTCP XD VA TM PHU MY

PHONG 606 TOA NHA 4F KHU DO THI TRUNG YEN


YEN HOA CAU GIAY HA NOI
VN

36 TO 42 KTT HOC VIEN AN NINH,TRUNGHOA,CAU


GIAY,HN
SO 79C DUONG QUANG TRUNG P. QUANGTRUNG,
HA DONG, HA NOI
SO NHA 1 NGHACH 17 NGO 139 TAN MAITAN MAI-HOANG MAI
SO 421 LINH NAM HOANG MAIHANOI, VIETNAM
38/409 KIM MA, BA DINH, HA NOI
SO 18 PHO NGO QUYEN, TRANG TIEN,Q.HOAN
KIEM, TP HA NOI
2 LANG HA,THANH CONG, BA DINH, HANOI, VIET
NAM
KLCQ UBND HUYEN TU LIEM,DUONG VAOKDTM
MY DINH 1,XA MY DINH, TU
LIEM,

CTCP TVAN DTU CNGHE VA TRUYEN TANG 3, SO 34, NGO 2 GIANG VO, CATLINH, DONG
THONG
DA, HA NOI
CTCP TM VA XD CHU NGUYEN
LO 15 DUONG 430 VAN PHUC HA DONG HN

6186

CTCP PHAN MEM VA TTHONG VAN


XUAN
CTCP PARUS

SO 18 NGO 469 DUONG NGUYEN TRAI,, THANH


XUAN NAM, TX , HA NOI
NHA B6-LO 20-KDT DINH CONG- HOANGMAI-HN

6187

CTCP BAO CAO DANH GIA VN

P2508 TOA NHA THANH CONG,25 LANG HA,THANH


CONG, BA DINH, HA NOI

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

6188

CT TNHH XD&LS CNGHIEP MINH HA THON DONG XUAN DINH TU LIEM HN

6189

CT TNHH VUONG LINH NGOC

6190

CT TNHH VT HA THANH

6191

CT TNHH TU VAN KT VA KIEM TOAN SO 160 PHUONG LIET Q.THANH XUAN HN


VN

A CH

XUAN THANH I THON DONG XUAN DINH TULIEM


HA NOI VIET NAM
THON DUOC HA TIEN DUOC SOC SON HN

6192

CT TNHH TM VA SX TBGD MNTH


LINH DAM
CT TNHH TM VA KY THUAT DONG
DUONG
CT TNHH TM VA DV TH VIET NHAT

XOM 1 DAI TU DAI KIM HOANG MAI HANOI VIET


NAM
SO 64 CAU DIEN TU LIEM HA NOITU LIEM HA NOI

6195

CT TNHH TM VA DV QUANG THANG


LOI

TANG 7 SO 19 TRAN NHAN TONG


PHUONGBUI THI XUAN Q HAI BA TRUNG HN V

6196

CT TNHH TC BIEU DIEN VIET TRUNG SO 14 NGACH 495/7 NGUYEN TRAI THANHXUAN
HA NOI
CT TNHH TBYTE H.CHAT VA H.MY
SO 10 PHUONG MAI DONG DA HA NOIDA HA NOI,
PHAM
VIET NAM
CT TNHH SX TM VA DV MINH TU
SO 279 DUONG DE LA THANH, O CHO DUADONG
DA, HA NOI
CT TNHH PT VIEN THONG SAO VIET 130 NGUYEN HUY TUONG PHUONG THANHXUAN
TRUNG QUAN THANH XUAN
HA NOI

6193
6194

6197
6198
6199

6200
6201
6202
6203
6204

CT TNHH PHAT TRIEN KT CONG


NGHE FRA
CT TNHH DV CS KT T.DIEN CHO NHA
MAY
CT TNHH DUONG QUANG VIET NAM
CT TNHH DTXD&PT KT HA TANG
SONVU
CT CP XNK OTO HA NOI

P804 CT1-2 KHU DO THI ME TRI-TLIEMHA NOI

109TT T4 NGO 74 TRUONG CHINH THANHXUAN HA


NOI VIET NAM
A106 KHU CHUNG CU XUAN DINH TU LIEMHA NOI
VIET NAM
C1 TRIEN LAM GIANG VO, P. GIANG VO,BA DINH,
HN
T2 NHA 4F KDT TRUNG YEN YEN HOA CAUGIAY HN
VIET NAM
LO4 KHU4 TT CUC CANH SAT KINH TEXUAN LA
TAY HO HA NOI VIET NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

100%
6241

STT

TN CNG TY

6205

CT CP XD TM QUOC TE VIET TRUNG

10/46 VAN CAO LIEU GIAI BA DINH HNVN

6206

CT CP XAY DUNG VAN TRUONG

6207

CT CP TU VAN TK VA GP CN THONG
TIN
CT CP TU VAN SUC KHOE KHANH
LUONG
CT CP SONG MOI

SO 910 NO 9B, KDT LINH DAM, HOANGLIET,


HOANG MAI, HA NOI
SO 101 B1C P.THANH CONG.Q BA DINHTP HA NOI

6208
6209
6210

A CH

SO 158 DUONG GIAI PHONG PHUONGSO 158


DUONG GIAI PHONG PHUONG
NHA 12 NGO 235 YEN HOA CAU GIAY HN

6212

CT CP GIAI TRI TRUYEN THONG NVT SO NHA 71 A NGO 31 DUONG XUAN DIEUP QUANG
AN TAY HO HANOI VIETNAM
CT CP GIABACO VIET NAM
P201A -B4,KHU TAP THE NGHIA TANP NGHIA TAN Q
CAU GIAY HN
CONG TY TNHH VINA 3M
TO 10 P. PHUC LOI Q. LONG BIEN HANOI VIET NAM

6213

CONG TY TNHH VIET A

6214
6215

CONG TY TNHH TV VA DT VAN


TUONG
CONG TY TNHH TU VAN DOAN GIA

6216

CONG TY TNHH TOAN VIET

6217

CONG TY TNHH TM VA XNK


TRANG AN

6211

P329-330 K/SAN AST-33B PHAM NGU LAONGU LAO


STR., HANOI, VIETNAM
48 LE DAI HANH, HAI BA TRUNG, HNDA, HA NOI,
VN
NO259 BACH MAI HAI BA TRUNG HANOIVIETNAM
P109 D5V KHU GIANG VO, QUAN BA DINHHA NOI,
VIET NAM
SO 23 TRAN DIEN, KHUONG MAI,
THANHXUAN, HA NOI

6218
6219
6220
6221
6222

CONG TY TNHH THUONG MAI VA


SO 20 NGO 761 GIAI PHONG P.GIAP BATQ.HOANG
SAN XUATVIET TUAN
MAI HN
CONG TY TNHH SO HUU TRI TUE QTE 10/7/72 HOA BANG YEN HOA CAU GIAYHA NOI VIET
NAM
CONG TY TNHH QUAN LY VA PHAT
SN 25 TO 74 HOANG CAU, O CHO DUA,DONG DA,
TRIENDU AN BO BA
HN
CONG TY TNHH NGUYEN LIEU GO
P3 TANG3 KS SOFITEL PLAZA SO1 DUONGTHANH
XANH
NIEN HA NOI VIET NAM
CONG TY TNHH KIM KHI THANH LOI 205 DE LA THANH STR.,DONG DA DIST.,HANOI,
VIETNAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

6241

6241

STT

TN CNG TY

6223

CONG TY TNHH CONG NGHE SINH


HOC - XANHVIET NAM
CONG TY TNHH CDT

6224
6225

100%
6241

A CH
SO 1/208 DOI CAN, P.DOI CAN, Q.BA DINH HN
KM9.2,DUONG THANG LONG NOI BAI,QUANG
MINH, ME LINH, HA NOI
TAY MO, TU LIEM, HA NOIHANOI, VIETNAM

6226

CONG TY LIEN DOANH CO KHI XAY


DUNGHA NOI
CONG TY CP UNICOM

6227

CONG TY CP TM-XD PCCC AN PHAT

6228

CONG TY CP TM DV VA DAU TU CSI

SO 76 NGO GIENG PHO DONG CAC,PHUONGO CHO


DUA, DONG DA, HA
NOI

6229
6230

CONG TY CP TM & SX NOI


THAT VAN LOI
CONG TY CP THEP ONG VAN XUAN

6231

CONG TY CP SINH HOA MINH DUC

THON GIAO TAC XA LIEN HA DONG


ANHHA NOI
NGOC MAI, HUNG THINH,BINH GIANGHAI DUONG,
VIET NAM
TRAI CA NB XA PHU MINH SOC SON HN

6232

CONG TY CO PHAN Y ANH DETECH

6233

CONG TY CO PHAN THEP VIET


TRUNG
CONG TY CO PHAN SONG DATHANG LONG.
CONG TY CO PHAN ECO

6234
6235
6236
6237
6238

6239

CONG TY CO PHAN DAU TU VA


PHATTRIEN NHA VINA
CONG TY CO PHAN BAO VE THUC
VAT 1TRUNG UONG
CONG TY CO PHAN AKIKOI

CN CTY TNHH THUC PHAM THAI


DUONG

181 NGUYEN LUONG BANG, DONG DA, HANOI,


VIET NAM
317A THUY KHUE P.BUOI TAY HO HA NOI

107 NGUYEN PHONG SAC DICH VONG HAUCAU


GIAY HA NOI VIET NAM
SO 14 NGO 7 NGACH 7/66 TRUNG LIETDONG DA HA
NOI
KDT MOI VAN KHE, LA KHE, HA DONG
HNWARD,HA DONG, HA NOI,VIET NAM
LO TT6 M4 O10 BAC LINH DAM, DAI KIMHOANG
MAI, HA NOI
SO NHA 18 KTT QUAN KHU THU DO K121YEN HOA
-CAU GIAY-HN
145 HO DAC DI, QUANG TRUNG, DONG DAHA NOI
SO 277 DUONG AU CO CUM 1
PHUONGNHAT TAN TAY HO HA NOI VIETNAM
TAN PHONG THUY PHUONG TU LIEMHA NOI VIET
NAM

6000 GIM C MARKETING H NI


100%

100%

100%

6241

6241

6241

STT

TN CNG TY

6240

CN CTY TNHH NGUYEN HUY TAI


NGHE AN

A CH
SO 95 LE HONG PHONG, TP VINHNGHE AN

6241

CN CTTNHH TM& DV NGUYEN HUY


TAI DN

101A NGUYEN CHI THANH Q.HAI CHAU TPDA


NANG

100%

100%

6241

6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN DUC NGOC

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0912212142

ZEUS.NGOC@GMAIL.C OM

0979051828

ZESTTECH@VIETTEL. VN

0913211903

YSVN@YOUNG- SHIN.COM

0913309923
0989127494

YOUNGINTERIOR@G
MAIL.COM
YHOCVN2008@GMAIL. COM

0943236891

YENOYC@GMAIL.CO M

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983035417

YENKHANH_JSC@YA
HOO.COM.VN
yen_chi269@yahoo.com

LE TRUNG DUNG
CHOI CHUN BAE
LE MINH TUAN
NGUYEN HUU HUNG
TRAN THI HAI YEN

DAO THI HAI YEN


NGUYEN YEN CHI
PHAM BINH MINH
NGUYEN QUANG VINH
PHAN ANH HUNG
DINH THI TO NGA
TRAN DAC XUAN
LE MINH NGHIA
HOANG THANH HAI
TRAN XUAN DIEM
LUU ANH CUONG

100%
6241

0978053728
0912015669

EMAIL

YDUOCHANOI@YAHO
O.COM.VN
XUYENVIET_AUTO08
@YAHOO.COM
XULYNENMONGVIET NAM@GMAIL.COM

0904626696
0982220118
0912357903
0913217692

XUATBANSACH@GM
AIL.COM
xuantd@petrolimex.com.v n

0982752626

xuanmy@phumygroup.co m.vn

0903258267

XUANLA@AITVN.COM

0903412184

XUANDIEM6850@YAH
OO.COM
XSTYLE@XSTYLE.VN

0932898666

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

HOANG ANH TUAN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913209963

XNVTDS@VNN.VN

0989199999
09036008881

XNKTRUNGKHANH@
YAHOO.COM.VN
XNKMVN@VIETTEL.V N

0912113178

XIAOHIEN@YAHOO.C OM

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0905596969

XEM_PHONGTHUY200 1@YAHOO.COM

0913091336

XDTMDANGLAN@YA
HOO.COM

NGUYEN TRUNG KIEN


LE ANH TOAN
LUONG HUONG HIEN

NGUYEN TRUC QUYNH


TRAN MANH HOA

EMAIL

NGUYEN TIEN HAI


PHAM VAN CUONG

HOANG QUANG VIET


LE NGUYEN HUNG

NGUYEN MINH CHI


NGUYEN VAN HUNG
PHAM XUAN DUONG
PHAM VIET VUONG
NGUYEN VAN CHIEN
MA WEN TSE

100%
6241

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0916856199

XAYENLOC@GMAIL.COM

0912459489

XAYDUNGHAIBAC@G
MAIL.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903419308
0913235762

XAYDUNG@HOAPHA
T.COM.VN
WWW.THANHNAM.DE COR.VN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904883663

WWW.KNV.COM.VN

0903460303

WWW.DUCHUNGGRO UP.COM

0988899926

WWW.DAIVIETLAWFI RM.VN

0903439072

wikicreative@ amail.com

0987882988

WHAIVAN@GMAIL.CO M

0912571571

WENTSE@HIEPMINH.C OM.VN

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN DAI TRUONG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0912373368

WELDPAINT@GMAIL. COM

0913398952
0903423828

WELCOME@HOANGP
HU.COM.VN
webmaster@adc

0988999976

WALLVN@YAHOO.CO M.VN

0912266408

VUYTRONG@GMAIL.C OM

0983917145

VUTHISONGKIM@YA
HOO.COM
vuthihuong_1973@yahoo. com

NGUYEN VAN TOAN


LE HOANG HAI
NGUYEN TU TAM
VU Y TRONG
VU THI SONG KIEM
VU THI HUONG
NGUYEN THANH CONG
VU THAI HA
VU QUANG THANG
HO KIM QUY
NGUYEN THANH TUNG
VUONG THI THANH
HUYEN
VU DUC VUONG
VUONG TUAN ANH
LA THI TUYEN

0912281073
0903402168
0937565688
0904232461
0903414932
0906003838
0913235877
0932221368
0988897719
0976128888

EMAIL

VUTHANHHA@KOMA TSUVN.COM
VUTHAIHA07@YAHO
O.COM
VUQUANGTHANH24@
YAHOO.COM
VUONGVIETHO@GMA
IL.COM
VUONGTHUANPHAT@
FPT.VN
VUONGTHANHHUYEN
@YAHOO.COM
VUONGNHATVTC@G
MAIL.COM
vuongduonganh7318@ya
hoo.com
VUONGANLONG@GM
AIL.COM

VU NGOC TU
VO TOAN THANG

100%

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0988198686

vungoctu2001@gmail.co m

0918761160

VULEONE@VNN.VN

100%

6241

6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

VU HONG DUNG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0988296868

vuhongdung@hotmail.co m

0904643003

VuHai Foods@vnn.vn

0904126808

vugiacoo9@ gmail.com

0935137150

VUDUCTA@YAHOO.C OM.VN

0912277499

VUCHIEN@GMAIL.CO M

0903454801

vtccorp@hn.vnn.vn

0915099520

vtavhd@vnn.vn

0913205456

VPLSDAO@YAHOO.C OM

0915323179

VPCCDONGDA@VNN. VN

0913573445

VOYAGESVIETNAM@
FPT.VN
VNTHANG@GMAIL.CO M

LUU THANH HAI


VU LAN DUNG
NGUYEN QUANG TOAI

VU HUY CHIEN

GIM C
MAR
NGUYEN THI BICH HANH
GIM C
MAR
NGUYEN MINH NGOC
GIM C
MAR
DAO NGOC CHUYEN
GIM C
MAR
LE NAM CHUNG
GIM C
MAR
NGUYEN BAO TRAM
GIM C
MAR
NGUYEN VU THANG
GIM C
MAR
NGUYEN MINH CHAU
GIM C
MAR
BACH CUONG KHANG
GIM C
MAR
VU MANH HUNG
GIM C
MAR
NGUYEN THUY HUONG
GIM C
MAR
CAN THI THU HA
GIM C
MAR
NGUYEN THI THANH THUY GIM C
MAR

100%
6241

0912319383
0903260400

EMAIL

0944757777

VNPESTCONTROL@G
MAIL.COM
vnmedia68@gmail.com

0913364506

VNINCO@YAHOO.CO M.VN

0912320872

vnc.hn@viethoa.biz

0912046424

vnaplas39@hn.vnn.vn

0983512642

VNAPHARMACY@YA
HOO.COM.VN

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

PHAM DUY THANG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903417428

VNAIRLINESS@FPT.V N

01913219293

VNA.HDQ@VIETNAM
AIR.COM.VN
VMTEW@HN.VNN.VN

TRAN VAN DONG


VUONG MINH TIEN
NGUYEN HUU VINH

0904115868
0912096938

EMAIL

VMCVIETNAM@YAHO
O.COM

NGUYEN ANH TUAN

GIM C
MAR

0903409666

VLONG@VLONG.COM. VN

NGUYEN ANH PHUONG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904189570

VLC@FPT.VN

0903429951

viwavn@yahoo.com

0903408959

VITHANH@HN.VNN.V N

0915154540

VITA- DAILYHN@FPT.VN

0908806688

VITACO@VITACO.CO M.VN

0903408868

vistar@hn.vnn.vn

0906119449

visc@vietsourcing.com

0989057723

VIPJSC@FPT.VN

0913230692

VIPACO@VIETTEL.VN

0912024556

VINHQUANGVQC@HN
.VNN.VN
VINHQUANG1905@YA
HOO.COM
VINHNH@BEONE.VN

NGUYEN DUC CHIEN


XARINXONA
LE ANH VAN
PHAM MANH CUONG
NGUYEN MANH TRUNG
VU HOAI DUONG
LE VAN THANH
VU MINH GIANG
PHAM QUANG HIEN
DO DINH HIEN
NGUYEN HUU VINH

100%
6241

0904155998
0912507326

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

MAI QUANG VINH

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904067272

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

PHUNG VAN VINH


LE VAN VINH
HO VINH HOANG
NGUYEN MINH TUAN
NGUYEN VAN THAO
DAO PHU UY
PHAM VAN TAN
PHAM NGUYEN HANH
TRAN QUOC CHAM

TRAN NGOC QUANG


NGUYEN NGOC KHANH
TRAN KHAC HUNG

EMAIL

0976225566

VINHMQ@MINHDUCC
O.COM
VINH- MARK@YAHOO.COM

0912472009

VINHLV@ACS.VN

0912238589

VINHHOANG@FPT.VN

0987558668

VINHANH_IT@VNN.V N

0913042888

VINCOTEA@GMAIL.C OM

0904378889

VINAUY@VNN.VN

0913005849

VINATOUR@HN.VNN. VN

0913207993

VINATEXIMEX@HN.V NN.VN

01236250123

VINATESCO@VNN.VN

0989197569

vinasucovn@gmail.com

0903400386

VINASPACE.JSC@GMA
IL.COM
VINASA@SARA.VN

0983282282

BUI HUY TOAN


NGUYEN XUAN TRUONG
LUONG ANH VAN
NGUYEN SY TUNG

100%

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913221919

VINAOPTIC@FPT.VN

0915327648

VINAMILK- TK@FPT.VN

0915462930

vinamec@gmail.com

0989142818

vinalight.ktxd@gmail.com

100%

6241

6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

DAO NGOC HOAN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

01686000999

NGUYEN VAN THANH


NGUYEN VAN MINH
LE THANH CUONG

DANG VAN THANH


TRAN THI HONG LAN
CHU TIEN DUNG
NGUYEN NGOC DINH
DANG NGOC BAC LY
DO XUAN DUNG
VU VIET HUNG
VU THI VIET
VU THE VIET

NGUYEN TRUONG GIANG


TRAN TRONG VIET
DUONG THE HUNG
DO THI HONG THOA

100%
6241

0915154545

EMAIL
VINALANDS@VINALA
NDS.VN
vinahome@vinahome.vn

0988555419

VINAGREEN08@GMAI
L.COM

0973111968

VINAGREEN@HN.VNN.VN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0912986567

VINACONA@VNN.VN

0903250288

VINA@VINASECURITI
ES.COM
VIMICO.PART@GMAIL
.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983461378
0972448888

VIMATCORP@HN.VNN.VN

0913529219

VIGO@VIGO.VN

0913254049

VIGEAJSC@YAHOO.C OM

0986269111

VIETWORTH@GMAIL. COM

0913208810

VIETVU52@YAHOOO. COM

0904322899

VIETVU@VIETAMI.CO M

0982781223

VIETVISIONTOUR@G
MAIL.COM
viettt@dicom.com.vn

0989136673
0943001966

VIETTRUNGCOHN@V
NN.VN
VIETTRADTRAVEL@G
MAIL.COM

0974941344

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

VU DUC TUAN

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903424523

VIETTHONG@FPT.VN

09043435544

viettdt@gmail.cm

LE VAN VINH

EMAIL

HOANG THI BICH NGOC


DUONG BICH PHUONG
DINH QUANG HOA
NGUYEN BAO TOAN
PHUNG TIEN BO
LE VIET HA
NGUYEN MINH DUC
VU NGOC BAO
NGUYEN VIET DUNG
NGUYEN VAN LAM
BACH TONG KHANH
MINH
LE TRUNG HIEU

DO DUC CHUNG
NGUYEN HUU DANH
NGUYEN THI THUOC

100%
6241

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913505097

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

VIETSMARTCENTRE@
YAHOO.COM.VN
VIETQUANG06@FPT.V N

0983326446
0914363267

0987788110

VIETPRO.LTD@GMAIL
.COM
VIETPHUTRAVEL@GM
AIL.COM
VIETPATH@GMAIL.CO M

0989539400

VIETNHATME@VNN.V N

0983283943

0913071060

VIETNAMXANH@VIET
NAMXANH.VN
VIETNAMPAPER@HN.
VNN.VN
VIETNAMINVESTS@G
MAIL.COM
vietnamgreentours@fpt.vn

0912093326

VIETNAM-CHINA@163.COM

0989551477

VIETNAMBUILDINGS.
COM.VN

0987176686

VIETMARK@YAHOO.C OM

0913059551

VIETLUAT@GMAIL.CO M

0988567895

VIETLONG43@YAHOO
.COM

0903431227

0903413745
0984181967

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN TUYEN TAM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983315220

VIETLINHJSC@GMAIL. COM

0903416931
0944534668

VIETLINHANH@GMAI
L.COM
vietkieuinvest@gmail.com

0913203450

VIETINVEST@GMAIL. COM

0983688621

VIETINTJIC @VNN.VN

0983423781

VIETIMEX@FPT.VN

0913322459

VIETHUYCO@FPT.VN

0912908142
0977445445

VIETHUNGNBK@GMA
IL.COM.VN
VIETHUNGHN@FPT.V N

0989991188

VIETHUNGHDC@FPT. VN

0989290394

VIETHOMCO@YAHOO. COM

0988014271

vietgreen@ gmail.com

NGUYEN TIEN DUNG


HOANG ANH VIET
PHAN THANH HAI
DINH BAO HA
VU THI LAN ANH
PHAM THI THUY
NGUYEN VIET HUNG
NGUYEN KHAC DAO
NGUYEN TUAN VIET
NGUYEN THU HA
LE HUNG ANH

EMAIL

TRAN TUAN DAT


TRAN QUOC VIET
TRAN MINH TUAN
NGUYEN HUNG TUAN
NGUYEN MINH HUE
NGUYEN VIET ANH

100%

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0969989999

VIETEXIM@GMAIL.COM

0913228777

VIETCHI@FPT.VN

0904167015

vietbath@vnn.vn

0903494969

VIETAUTOCORP@VIE
TAUTO.VN
VIETANHSEITC@HN.V NN.VN

0913206100
0983616969

100%

6241

6241

VIETANHNGUYEN@C
SCVIETNAM.COM

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN VIET ANH

GIM C
MAR

0986308815

VIETANHKTS@YAHO
O.COM

NGUYEN THI THANH TRAM GIM C


MAR
PHAM THI KHANH NGOC
GIM C
MAR
NGUYEN PHUC THUAN
GIM C
MAR

0912232907
0978507819

VIETANHGAS@YAHO
O.COM
VIETANART@GMAIL. COM

0913522586

VIETAA@GMAIL

VU PHUONG CHI

GIM C
MAR

01237236376

NGUYEN DINH
TRUONG
NGUYEN THI HUONG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904797919

PHAM QUANG BINH


NGUYEN QUOC TUAN
BUI THI HUYEN
NGUYEN VIET HONG
PHAM VIET HUNG
VO HAI HUNG
HOANG GIA HIEP
TRAN THI KIM DUNG
NGUYEN DUC TRUNG

100%
6241

100%
6241

EMAIL

VIET.TASTE.COLOUR
@GMAIL.COM
VIET DRAGON ADV @
GMAIL.COM.
VIENTHONGTHAIBINH DUONG@GMAIL.COM

0902009999
0982402496
0976622999

VIENDONGTECH@GM
AIL.COM
VIENDONGIRE@VNN. VN

0904005122

VICOMVN@VNN.VN

0977702446

viancorp@vnn.vn

0913344678

VHUNG_GUITAR@YA
HOO.COM
VHS.CO@vnn.vn

0913526040
0913304569
0913232800

VFL@VINASHINLEASING.COM.VN
vesto@vnn.vn

0953345216

vemeco@vnn.vn

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

LUU VAN QUANG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904182278

VEESANO@VNN.VN

0914551242

VEECC.EVN@GMAIL.C OM

0904121206

VECO.VN@GMAIL.CO M

0983396636

VDCCARE@YAHOO.C OM

0904514849

VDC@ ITL.COM.VN

0989149676

vcomm@vnn.vn

0903411389

VCNHANOI@GMAIL.C OM

LE TRI DUNG

GIM C
MAR

0903412318

VCCIEXPO@VNN.VN

NGUYEN HUU QUY

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903233095

VAVMEDIA@VNN.VN

0972456456

VATLIEU@VIDIFI.VN

0903210340

VAST@VAST.COM.VN

0912696323

VANXUAN-INFOR@HN.VNN.VN

0988611555

VANVIETVN@YAHOO. COM

0979978838

VANTAI.ATZ@GMAIL. COM

0946638088

VAN-QUANG- 911@YAHOO.COM

GIM C
MAR

0912263951

vanphucsilk@hn.vnn.vn

PHAM ANH TUAN


NGO VAN HUNG
NGUYEN VAN THUYEN
VU DUC CUONG
PHAM THI THANH HUONG
DO THI THUY LINH

NGUYEN DUC HANH


DINH TIEN DUNG
NGUYEN ANH TUAN
NGUYEN HONG ANH
NGUYEN DUONG HA
NGUYEN VAN QUANG

NGUYEN VAN HUNG

100%
6241

100%
6241

EMAIL

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN THI VAN

GIM C
MAR

0903295771

NGUYEN THI HONG LAN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904040504

VANMINH@HN.VNN.V N

0913204388
0903448228

VANLANGCO@YAHO
O.COM
VANHOABUILDING200 7@YAHOO.COM

0982291884

VANDUC@AVINI.COM.VN

0982968505

vanchuyenphuonghoang@
gmail.com
VANANTRADING@HN.
VNN.VN
van181078@yahoo.com.v n

VO HUNG
NGUYEN HOANG ANH
CONG VAN DUC
TRAN MINH TUAN
DUONG TIEN VIET
DANG THANH VAN

0913211201
0953387895

EMAIL
VANNGUYEN@LITTLE
VIETNAMTOURS.COM.
VN

CHU VAN KIEN


NGUYEN THANH SON
LE VIET DUNG
VU NGOC PHONG

NGUYEN MINH HAI


NGUYEN TRI TOAN
DO CHI CONG
TRINH VUONG TUYEN

100%
6241

H V TN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913510834

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903400456

VALENTINEHOTEL@Y
AHOO.COM
VAFO@VAFO.COM.VN

0983896366

V&P@YAHOO.COM

0913380023

URBANHANOI@YAHO
O.COM

0903217202

UNIPHARMVN@VNN. VN

04376653614

UNFO@TIENGNHAT.V N

0912106992

TVXDMOITRUONG@G
MAIL.COM
TVT.INTERIOR@GMAI
L.COM

0913314420

100%
6241

CHC V

100%

97%

6241

6044

IN THOI DI NG

EMAIL

GIM C
MAR
TRAN THI HUE CHI
GIM C
MAR
TONG XUAN TRUONG
GIM C
MAR
LUONG THI TUYET HUONG GIM C
MAR
VU QUANG TUYEN
GIM C
MAR

0903265766

TRAN TUYEN

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903416028

TUYENHP@HN.VNN

0903431829

TUYEN@BENTHANHTOURIST.COM.VN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903423308

TUVANTAT@YAHOO. COM

0915897788

TUONGTHANH106@A
MAIL.COM
TUONGND@THGROUP.COM
TUONG VU JSC@GMAIL.COM

ZHAO HAI JIN

LUU DUC KE

PHAM LE THUY
NGUYEN VAN HIEN
NGUYEN DUY TUONG
TRAN THI HAI VAN
NGUYEN DINH TUNG
HA SON TUNG
DAO LAM TUNG
TRAN THANH TUNG
DOAN NGOC THANH
NGUYEN VIET TUNG

0904162666

TVNCOMPANY@GMAI
L.COM
TVDH@CMNEDUCATI ON

0904012345

TVA.COM@HN.VNN.V N

0913003455

TUYETHUONG.LUONG
@COMITCORP.COM
TUYENTRAIN@TCDTRAVEL.COM

0912303092

0903264620
0977888666
0904322626
0913565866

TUNGSTARBIKES@GM
AIL.COM
TUNGHS@BAOHUNG. VN

0904771268

tungdl@gmail.com

0903246002

tungcan91274@yahoo.co m

0913553781

tunganjsc@gmail.com

0903436656

TUNGANHCOLTD@VN N.VN

100%

100%

6241

6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

DUONG THANH TUNG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904558806

TUNG771@YAHOO.CO M

0983486882

TUNG72THD@GMAIL. COM

0912633439

tung.le@acomi.com.vn

0904183383

TULINHJSC@GMAIL.C OM

0904177637

TUANVDT@GMAIL.CO M

0903449449

TUANTK@HN.VNN.VN

0903228550

tuanthanh81@fpt.vn

0986388889

TUANPT.JSC@GMAIL. COM

0912009008

TUANPHI_DS81

0985231858

TUANPHAP@GMAIL.C OM

0942338886

tuanosctravel@yahoo.com

0913206152

TUANLONGSTEEL@Y
AHOO.COM

0983005819

TUANHUNGCOMPUTER@GMAIL.COM

0983405219

tuanhuelinh2005@yahoo.c om

0903496226

tuangiangxd@yahoo.com. vn

0904188333

TUANDAT.SMC@HN.V NN.VN

0909856688

TUANCUONGPLASTI@
GMAIL.COM
TUANAULAC@GMAIL

NGUYEN TIEN TUNG


LE THANH TUNG
NGUYEN MANH HUNG
DUONG THANH BINH
VU ANH TUAN
DAO THI THUONG
PHAM THANH TUAN
PHAM MINH TUAN
PHAM TUAN PHAP
NGUYEN ANH TUAN
NGHIEM XUAN THUAN
PHAN TUAN HUNG
TA THANH TUAN
NGUYEN DUC GIANG
NGUYEN TUAN DAT
NGUYEN XUAN BANG
NGUYEN ANH TUAN

100%
6241

0988551172

100%
6241

EMAIL

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN TUAN ANH

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904212027

Tuananh06yahoo.com

0904091313

TUAN DCV @ GMAIL.COM

0904023535

ttecmedical@hn.vnn.vn

0988524063
0904197566

TSTTRUCKBODY@HO
TMAIL.COM
TSTTCO@FPT.VN

0912661997

TSE.CO@FPT.VN

NGUYEN VIET TUAN


NGO NGOC THANH
NGUYEN DANG SANG
NGUYEN THI MINH THU
NGUYEN THAI SON

EMAIL

DOAN DUY TIEN


TRAN VAN TRUYEN
LE QUANG TUAN
NGUYEN HUU DUC
NGUYEN DUY TRUONG
NGUYEN NGOC MAI
MR. PHAM CHI NHAN
NGUYEN TIEN CHIEN
NGUYEN THI THANH TAM
NGUYEN TRUONG SON
NGUYEN HONG TRUONG
NGUYEN LAN PHUONG

100%
6241

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0909595588

TSC.VCCI@VIETTEL.C OM

0988822556

TRUYENTV2007@YAH
OO.COM
truyenthongmc@gmail.co m

0983770420
0983602553
0912166205

TRUONGVIET07@YAH
OO.COM.VN
truongthinh8@yahoo.com. vn

0989755148

truongthanhttjsc@gmail.c om

0978876677

TRUONGTHANHTRANSPORT@GMAIL.COM

0913259090
0912868351

TRUONGTHANHLTD@
VNN.VN
TRUONGSONTRAVEL_ ST@YAHOO.COM

0912356966

TRUONGSON1958@VN N.VN

0912102648

TRUONGNH@YAHOO. COM

0987736868

TRUONGLOCFHQ@GM
AIL.COM

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN QUOC TRUONG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0988773637

LE QUANG THUAN
LE PHI DAM
NGUYEN QUYET THANG
NGUYEN QUANG TRUNG
NGUYEN HONG TRUNG
VU DUC CHI
TRUONG VIET THU
TRAN VAN HAI
PHAM XUAN TRUNG
TRAN QUANG VIET
NGUYEN KHAC TIEN
BUI QUANG TRUNG
DANG TRUC QUYNH
NGUYEN TRONG HUNG

0912818289
0913362390

EMAIL
TRUONGLAWYER@QA
GGROUP.VN
TRUONG.GIANGCOKH I@GMAIL.COM

0912125669

TRUNGVT2105@GMAI
L.COM
TRUNGTHUCOM@HN.
VNN.VN
TRUNGPRIMEXCO5373
VNN.VN
TRUNGNH@BITWARE. VN

0904175620

trungnamhai@hotmail.co m

0982161688
0903260271

TRUNGDQ@NGUTECH
.VN
trungdq@ibcvietnam.vn

0936178680

TRUNGDGP@VNN.VN

0988566165

TRUNGCHINHTCC@Y
AHOO.COM
TRUNGCHINHQN@YA
HOO.COM

0903425768
0903430458

0904826333
0913317337

TRUNGBQ@CMEC.COM.VN

0983117375

trucquynh75@gmail.com

0988033988

TRONGNGHIA@FPT.V N

NGUYEN TRONG BON


NGUYEN VAN TRONG
HOANG MINH NGHIA

100%

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0976000333

TRONGBON@GMAIL.C OM

0983958379

TRONG1979@GMAIL.C OM

0988566223

TRIVIETJSC@VNN.VN

100%

6241

6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

PHAM THANH TUNG

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0938666868

TRIVIET@TVIC.COM.V N

0989741402

TRIVIET.TISCY@GMAI
L.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983935696

tritechvn@vnn.vn

0988886846

TRINHHOANGDUNGA 1@YAHOO.COM

0989539293

trieuquynhchi@yahoo.co m.vn

0982300211

TRIEUPH@ONENET.V N

0904139487

TRANVUGIA@FPT.CO M

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0985832919

0917512999

TRANVIETCHIEN.HTD
1.20030284@
TRANTUANVIET@GM
AIL.COM
trantrongve@gmail.com

TRAN THAI YEN

GIM C
MAR

0913007123

trantechjsc@vnn.vn

NGUYEN THI KHANH


DUONG
TRAN QUANG HIEU

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904172848

TRANS- TECHNO@FPT.VN

0973460999

tranquanghieu08@gmail.c om

0913206386

TRANPRO- VIET@YAHOO.COM

NGUYEN VAN TUAN

VU VIET HAI
TRINH HOANG DUNG
TRIEU QUYNH CHI
PHAM HUY TRIEU
TRAN LE TRA
TRAN DINH CHINH

NGUYEN HAI ANH


TRAN TUAN VIET
TRAN TRONG VE

VU ANH TUAN

100%
6241

0914842247

TRATL@PEAPROS.COM

0944838668

100%
6241

EMAIL

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

TRAN MANH HUNG

GIM C
MAR

0982343034

TRAN MANH CUONG

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913302089

TRANMANHCUONG_M B@YAHOO.COM

0904233775

TRANMAIHA@HN.VN N.VN

TRAN THI HA

EMAIL
TRANMANHHUNGNE
WSTYLE2008@GMAIL.
COM

TRAN VAN KHA


TRAN HOP PHUC

TRAN HONG HA
TRAN VAN HAI
DANG THI XUAN CHI
NGUYEN QUYNH TRANG

TRAN TUAN KHOA D


NGUYEN THI HOAI TRANG
TRAN GIANG DON
LE HUNG MANH
PHAM THI THUY
TRAN NGOC QUYNH
TRANG
TRAN THI DIEU THUY

100%
6241

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913248843

trankha06@yahoo.com.vn

0936971368

TRANHOPPHUC@GMA
IL.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0976727272

0903418695

TRANHAMANPOWER
@GMAIL.COM
TRANHAI.HPC@GMAI
L.COM
TRANGTHAOCOSMETI CS@HN.VNN.VN

0988200178

TRANGNQ@ITCOM.VN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913390864

TRANGIAOPTIC@FPT. VN

0984888123

TRANGHPT_JSC@YAH
OO.COM
TRANGCONGDON@G
MAIL.COM
trangantoys@yahoo.com

GIM C
MAR

0986201213

0989848886

0936631438
0913226082
0989065455

TRANGANJSC@GMAIL
.COM
TRANG0204@VNN.VN

0904781008

100%
6241

TRANDIEUTHUYVN@
YAHOO.COM

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

TRAN DIEM HUONG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0912418083

0915027777

TRANANHTRAVEL@V
NN.VN
TRANANHCUONG@Y
AHOO.COM
TRANANH@UPI- JSC.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983307102

TP.AUTO@GMAIL.CO M

0913229831

TOTALTECH1@ VNN.VN

0913300250

TODUYTHAI@VNN.VN

0917683836
0913202768

TOANNGUYENDUC@F
PT.VN
toanle72t@yahoo.com

0912194775

TOANGEVN@GMAIL.C OM

0902095439

TOANDATJSC08@GMA
IL.COM
toancanhchungkhoan@gm
ail.com
TOANAJSC@GMAIL,C OM

TRAN ANH CUONG


TRAN TUAN ANH

TRAN HONG PHUONG


DOAN THANH TUNG
TO VAN CHINH
NGUYEN DUC TOAN
LE MANH TOAN
NGUYEN HONG TOAN
LE THE CHINH
NGUYEN XUAN HUONG
AN NGOC CUONG

0913228980

0982455886
0913543469

EMAIL

NGUYEN THI THANH VAN


NGUYEN NGOC THANH
NGHIEM XUAN THOAN
TRAN MANH TIEN
TRAN DUY MINH

100%

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0909091488

TOAN7874@GMAIL.CO M

0983085517

TNTJSC@GMAIL.COM

0913233351
0913594230

TNDAIPHAT71@GMAI
L.COM
TMTIEN@FPT.VN

0904302345

tmi.equipment@hotmail.c om

100%

6241

6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN DUC TAN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913571133

TMD@VNN.VN

0988768191

TM.PRINTING56@GMA
IL.COM
TL- THANHLONG@YAHO
O.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0915341153

TLI@GMAIL.COM

0913547050

TKL-HAN@FPT.VN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903428168

TKD@HN.VNN.VN

0913229093
0989099803

TINTHANH.JSC@GMAI
L.COM
tinhhoachaua@fpt.vn

0903288709

TIENTHANHTRANSPO RT@FPT.VN

0913201861

TIENPHU.CO@FPT.VN

0904289977
0912905686

TIENPHONG.GLOBAL
@VNN.VN
tiendungipp.vn.com

0904236840

TIENANKT@YAHOO.C OM

0983067345

TIAS@VNN.VN

0986604336

TIAMOJSC@GMAIL.CO M

0903201406

THWELDTECH@HOTM
AIL.COM
thuylinhvip2003@yahoo.c om

HA NGOC MANH
DINH THANH HANG

LE THI DUNG
TRAN KIM LOAN

BUI THI THANH THUY


DO QUANG DAI
TRAN CAO CUONG
NGUYEN THI PHUONG
HONG
DUONG PHUONG ANH
PHAM TIEN PHONG
NGUYEN TIEN DUNG
HO MANH TIEN
NGUYEN DUC TRONG
NGUYEN VAN KHANH
TRINH VAN HAI
QUACH THI THUY LINH

100%
6241

0909530718

0983856665

100%
6241

EMAIL

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

DINH VAN CONG

GIM C
MAR

0983836066

EMAIL
THUYLINH16121984@
YAHOO.COM

PHAM QUANG HUY


NGUYEN THI THUY HA
PHAM THI DUONG
NGUYEN THI THUY
TRAN DINH DUNG

VU THU PHUONG
DO VAN VINH
NGUYEN THI THU HIEN
PHAM THI THU HA
TRAN MINH HAI
LE THU HANG
NGUYEN THANH TU
NGUYEN VAN SINH
VU XUAN TRUONG
NGUYEN HUY KHANG
NGUYEN THI THU HUYEN

100%
6241

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913218318

thuykhueshoesco@fpt.vn

0982295398

thuyhanguyen99@yahoo.c om

0972352628

thuyduong2076@gmai.co m

0912281215

thuy3g@gmail.com

0903402425

THUSO JSC- PACKAGING


@VNN.VN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903220063

0904422222

THUPHUONGVCT@YA
HOO.COM
THUONGGIADO@YAH
OO.COM
THUHIEN JST@YAHOO.COM.VN

0912769186

THUHC1808@GMAIL.C OM

0973222228
0982506526

THUHATRAVEL2007@
YAHOO.COM
THUHANG510502@VN N.VN

0912462229

THUANTHANH@126.C OM

0903276661

THUANROYAL@HOT
MAIL..COM
thuanhong36@yahoo.com. vn

0983459266

0913541427
0986466379

THUANANJSC@YAHO
O.COM
THONGTINVCA@GMA
IL.COM

0982101282

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

PHAM THI THOA

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0912233378

NGUYEN MINH HAI


NGUYEN VAN THINH
NGUYEN THI THANH
HUONG
PHAM THI TRANG

THIEU SY PHUONG

GIM C
MAR
NGUYEN TUAN
GIM C
MAR
HOANG VAN TIEN
GIM C
MAR
NGUYEN DIEN QUOC DUNG GIM C
MAR
NGUYEN THI LAM
GIM C
MAR

EMAIL

0982240201

THOAKETOAN@YAHO
O.COM
THINHPHAT- JSC@VNN.VN

0903112297

THINH247@GMAIL.CO M

0985905378

THIHUONG0205@GMA
IL.COM
THIFACOHN@GMAIL. COM

0963222324

0989965868
0903466799
0984981888
0903289339
0913556642

THIEUSYPHUONG@G
MAIL.COM
THIENPHUCAN@GMAI
L.COM
THIENLONGVU208@Y
AHOO.COM
THIENHAI.LTD2007@Y
AHOO.COM.VN
thienhafeed@fpt.vn

NGUYEN VAN DUNG


TRAN TRONG HUNG
NGUYEN THU HIEN
NGUYEN XUAN THUY
NGUYEN THE TUNG
NGUYEN THE QUYET
PHAN NGOC HA

100%

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0982882860

THIENANISC@YAHOO. COM

0983654080

THIENANGST@VIETTE L.VN

0957743999

THIENANCS@GMAIL.C OM

0903226531

THHTCOMBANYGMAI L

0912181548

THESON_CO_LTD@YA
HOO.COM
THEQUYET@ATQ.VN

0979906868
0912492670

100%

6241

6241

THEPTHANHDAT@YA
HOO.COM.VN

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

LE DUY CHINH

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903406278

THEPCD@FPT.VN

0902632689

thehetre.thuy@gmail.com

0936338368

THEHAI@EMD.VN

0983924877

THEGIOINHA@GMAIL. COM

0915123686

theanh.cao@gmail.com

0982446666

THAOHUONG@IDEAP
LUS.VN
THANHXUAN- HDN@VNN.VN

0986725670

THANHTUNG@BAODU
ONGMAYTINH.COM
thanhtran211@gmail.com

TRAN XUAN TRUONG

GIM C
MAR

0904258086

thanhtin-jsc@yahoo.com

DINH CONG THANH

GIM C
MAR

0978674142

THANHTIENLTD@YA
HOO.COM

DO NGOC BINH

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903434377

THANHTAM-CO- LTD@YAHOO.COM

0903403969

thanhsamsung1@yahoo.co m

0982206457
0935205555

THANHPHUONG@VIM
EX.COM
THANHPHANDAI@PVP S.VN

0912023028

thanhnienadv@yahoo.com

NGUY XUAN THUY


VU THE HAI
TRINH VAN ANH
CAO THE ANH
NGUYEN THAO HUONG
DINH VAN VIEN
NGUYEN TRUNG KIEN
TRAN THI TUYET THANH

DOAN THI THANH HANG


NGUYEN THI THANH
PHUONG
PHAM DAI THANH
NGUYEN VAN THUAT

100%
6241

100%
6241

0936197711
0959113113

EMAIL

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

PHAM VAN THIEU

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0914255855

thanhnamtele@viettel.vn

0988220960

THANHMINH2504@YA
HOO.COM
THANHHUNG_JSC@G
MAIL.COM
THANHHL@GMAIL.CO M

0912304539

THANHEXPORTVN@V
NN.VN

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0988165568

thanhdotech@gmail.com

0904889885

THANHDONGCOMPANY@GMAIL.C OM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904509404

thanhdo_deco.yahoo.com

0983990676

thanhdatcompany@netna m.vn

0913985868

thanhdat@maycongnghiep
.vn
THANHCONGAD@GM
AIL.COM
THANHCONG.CJSC@G
MAIL.COM
thanhchung_mu@yahoo.c om

PHAM THANH MINH


DO QUANGHUNG
NGUYEN KHAC TIEN
NGUYEN VAN HIEN
TRAN VAN HA
NGUYEN TRUNG THANH

VUONG VAN TUAN


PHAM VAN DONG

LE XUAN DUONG
CAO XUAN THANH
PHAM VAN HAU
MS LIEN
DINH PHUC HAU
VU THI THU THUY
TA THANH BINH
THAN HAI DUONG

100%
6241

0902044999
0983213639
01672779998
0982336719

0912664789
0982567305
0902179283
0912913582

6241

THANHHIEN1973@YA
HOO.COM
thanhhacokhi@yahoo.com

THANHBINH@ACEUNI
FORM.COM.VN
THANHAIDUONG@VN N.VN

0912057123

100%

EMAIL

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN VAN THANH

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913218218

thanh8@vnn.vn

0908867899
0904106574

THANH_AN_001@YAH
OO.COM
THANH@BEEGEN.VN

0913236666

THANHHUNGJSC@VIETTEL.C OM.VN

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983116669

thangsy.hqs@gmail.com

0913076766

THANGLONGVN12@Y
AHOO.COM

GIM C
MAR

0975657678

THANGLONGPHAT@Y
AHOO.COM

PHAM QUANG LUU


DINH HUU THANH
DUONG DUC THANH

NGUYEN SY THANG
TRAN VAN THANH

VU XUAN HIEN

EMAIL

NGUYEN THANH BINH


TRAN THI NGA
NGUYEN HUU CHI
TRAN TRONG LONG

PHAM TOAN THANG


THACH DINH THANG
LE TAT THANG
LE NHAT THANG
BUI QUYET THANG

100%
6241

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0989647844

0963457679

THANGLONG TRADING JSC


@GMAIL.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0975577898
0903405393

THANGLOITRADING@
GMAIL.COM
THANGLINH_COMPAN Y@YAHOO.COM

0912024398

thanglefriendship@yahoo

0908116463

THANGLE@FANXIPAN
G.COM.VN
THANGBQ.SEHA@GM
AIL.COM

THANGLONGNO1@GM
AIL.COM
THANGLONGGIFTS@G
MAIL.COM
THANGLONG2710@VN N.VN

0912612414
0983911973

0942335588

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

LE VIET PHUONG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904403918

VU MANH THANG
NGUYEN CAO THANG
LE HOANG
DUONG HOAI CHAU
BUI DINH DAO
VU THI NGOC THANH
DO NGOC TUOI
TRAN THANH BINH
TRINH QUOC THAI
VU MINH NGUYEN
HOANG VIET DUNG
PHAM DONG
TRINH ANH QUAN
BUI VI DAN
TRAN QUOC TRIEU
NGUYEN DAC THANH
HOANG XUAN TRUONG

0904356436

EMAIL
THANG8COMPANY@Y
AHOO.COM
thang.vumanh@nasaii.co m.vn

0904342866

THANG.NGUYENCAO
@VNITC.VN

0913224261

THALOLAST@HN.VNN.VN

0904186158
0913237084

THAIVIETNAMCO@YA
HOO.COM
THAIVIET.CO@HN.VN N.VN

0936568884

thaithanhdc@yahoo.com

0904716677

THAIHUNG3E@VNN.V N

0913124885

THAIBINHDUONG- TECH@YAHOO.COM

0903412649

THAI.TQ@GTC.VN

0913593468

THAHACO.VMNGUYE N@GMAIL.COM

0913208118

TGD@MITSUSTAR.CO M.VN

0904722468

TELSOFT@TELSOFT.COM.VN

0903406369

TDPRARMA@GMAIL.C OM

0912570081

TDC-KHDT@FPT.VN

0912485868

TDCHANOI@GMAIL.C OM

0912522414

TDC9001@GMAIL.COM

0913520144

td.transport@yahoo.com.v n

100%

100%

6241

6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

VU NHAT THANG

GIM C
MAR

01687759797

TCT- NETRACIMEX@HN.VNN.VN

MAI THE TRUYEN

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0988149371

tc-thkttc@hanoiedu.vn

0913203592

tckt@ems.com.vn

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0912140683
0989066568

TAYTHIENITT@YAHO
O.COM
TAYDOHN@YAHOO.C OM

0986485666

taxilananh@yahoo.com

0915085850

TAVICOMHN@GMAIL. COM

0984744788

TAVICO19@.VNN.VN

0903447324

TATSPORT@FPT.VN

0915022044

tasdecom@yahoo.com

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983411610

TANVIETHA@FPT.VN

0977373656

tanvietduc@gmail.com.vn

0982486696

TANVIET07@GMAIL.C OM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0982858659
0932233379

TANTHINHLAS509@Y
AHOO.COM.VN
TANTHANHDATTRAV EL@GMAIL.COM

0903433375

Tansang@tansang.com.vn

DANG THI BICH HOA

CHU LE HANG
NGUYEN DUC TINH
NGUYEN HUY VIET
NGUYEN THI BICH HA
NGUYEN DUC TUE
MAI DUY THANG
NGUYEN TIEN KIEN

NGUYEN QUANG HUYEN


NGO QUOC VIET
NGUYEN XUAN LONG

NGUYEN THI HOAN


NGO XUAN THU
NGUYEN TO NINH

100%
6241

100%
6241

EMAIL

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN DANH TRUONG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0987694567

0913342023

TANPHATVPP@GMAIL
.COM
TANPHAT.JSC2008@G
MAIL.COM
TANOCORP@HN.VNN. VN

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913328836

TANMY2000@GMAIL.C OM

0915574272

TANHUONG 142@GMAIL.COM

NGUYEN TUU DUNG


NGUYEN ANH DUNG

NGUYEN VAN LINH


CHU VAN TAN

0983877267

EMAIL

NGUYEN VAN CHIEN


DINH VAN LONG
DINH THE CUONG

VU DANG DUNG
VU THI THANH BINH
NGUYEN TUAN TRONG
NGUYEN THANH
HUONG
LE MINH NAM
NGUYEN THANH TAM

NGUYEN THI THU LAN


TRAN CONG HUNG

100%
6241

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0984434139

0986111972

TANHUNGTHINH@LIV
E.COM
TANHONGHAJSC@VIN
.VN
tanhoangviet@hn.vnn.

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904704646

TANHOANGMINHSTEE L@GMAIL.COM

0979202222

TANDUCTIN@GMAIL

0982526886

TANDTJSC@GMAIL.C OM

0912503886

TAN_HUONG_DUONG
@YAHOO.COM
TAMPHUC19@GMAIL. COM

0904060904

TAMNGUYENT@HOT
MAIL.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0989191691

TAMLANLTD@YAHOO
.COM
TAMKIMJSC
@VNN.VN

0903407111

0983678468

0904010607

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN VAN THAI

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0987066668

GIM C
MAR

PHAM HUU DINH


NGUYEN HAI HA
TRINH TU HUNG
NGUYEN HUNG PHI
HOANG THI HONG
NGUYEN DINH TRONG
NGUYEN NGOC LONG
HOANG VAN HOAT
PHUONG THI THU THUY
PHAM TRUNG HIEU
LE NGOC PHUONG
VU QUANG HOA

TRAN BA KHANH

EMAIL

0913235161

TAMGIAHANOI@GMA
IL.COM
TAMDINH3@VNN.VN

0933666008

tamanh_group@yahoo.co m

0988553669

TALK2HUNG@GMAIL. COM

0913209634

TAILUONG@HN.VNN. VN

0906708668

TA THU HOAN 1985@GMAIL.COM

0913203898

T.TECHVN@GMAIL.CO M

0913557696

T.MINH68@GMAIL.CO M

0918143565

support@tth-automation

0912102133

SUPPORT@ADJSC.CO M

0913039852

SUPPORT@3CMJSC.CO M

01687688463

support.m2tv@gmail.com

0915701560

SUPPORST@ITPRO.VN

0916015766

SUNYMED@FPT.VN

LE THI DUNG
VU TUAN GIANG

CHOI DONG GWAN

100%

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904545673

SUNSTAR.CEO@CFPT. VN

0913204684

sunnyocean@sunnyocean.
com.vn

GIM C
MAR

0915342907

100%

6241

H V TN

6241

CHC V

NGUYEN BACH THUY LINH GIM C


MAR
NGUYEN TRUNG THANG
GIM C
MAR
TRAN DIEU TUAN
GIM C
MAR
PHUNG THE TINH
GIM C
MAR
PHAM VAN MINH
GIM C
MAR
LE CONG NGOC ANH
GIM C
MAR
TRAN THI NGOC ANH
GIM C
MAR
NGUYEN MAI HUONG
GIM C
MAR
PHAM THANH THUY
GIM C
MAR
LUU SON TUNG
GIM C
MAR
DO GIANG SON
GIM C
MAR
TRAN TUAN SON
GIM C
MAR
NGUYEN THANH SON
GIM C
MAR
TA THI MINH HONG
GIM C
MAR
PHAM HUY VE
GIM C
MAR
TRAN VAN HA
GIM C
MAR
NGUYEN HOAI LINH
GIM C
MAR
TRAN QUANG MINH
GIM C
MAR

100%
6241

sungshin vina
@sungshinvina.com.vn

100%

97%

6241

6044

IN THOI DI NG
0904061838

SUB.CO.HD@GMAIL.C OM

0913522193

STSTVIETNAM@GMAI
L.COM
STONEVIETNAMTD@
GMAIL.COM
STARLAND@STARLA ND.VN

0904870101
0913237835
0988525446

STAR@HANOIHOLIDA
YHOTEL.COM
ssoft@ssoft.vn

0983853012
0906949494
0912870888

SSECOMPANY@GMAI
L.COM
spicher_gmbh@fpt.vn

0983130776

SOTHYSVIETNAM@FP T.VN

0903292656

SONTUNG71@YAHOO. COM

0934469992

SONROSSI27@YAHOO. COM

0979979488

SONPHATTO8@VNN.V N

0982181827

sonntmt@yahoo.com

0983376288

SONHUYCOMPANY@
GMAIL.COM

0913288209

sonha_gel@sonhagmt.com.vn

0905658998

Sonha@hn.vnn.vn

0903441288

SONGTHINH- JSC@YAHOO.COM

0903442954

songnhisteel@yahoo.com

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

DINH VIET THUAN

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904427979

TRAN MINH SON

EMAIL

0943832222

EMAIL
SONGCHAUCIC
@GMAIL.COM
SON7920032000@YAH
OO.COM

HOANG TRUNG SON


NGUYEN HOANG SON
LE DANG SON
TRAN TRUONG SON

NGUYEN TONG SON


NGUYEN NGOC TUYEN
DUONG VAN DUY
NGUYEN NGOC DUC
LE CHI TRUNG
PHAM THUA NGHIEP
BUI TRONG CHI
LE THI THUY
NGUYEN XUAN LOI
DO VAN MANH
PHAM VAN QUYEN

100%
6241

H V TN
DUONG DUC HUNG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913012101

son@webdong.com

0983052468

SON@VINASET.COM

0903437868

SON@SING- VIET.COM.VN

0976058900

son.tran@multicolor.com. vn

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0912127421

SON.NGUYEN@IPA.COM.VN

0904883061

solution061@yahoo.com

0983806864

SO6COM@YAHOO.CO M.VN

0959676666

SMS.HDCO@YAHOO.C OM

0983067752

slightingvn@gmail.com

0912993999

skygroup@fpt.vn

0904215798

SKLAVIATION@YAHO
O.COM
SK.LINHANH@GMAIL. COM

0906863422
0978299637
0913011443

SINHLOICOMPANY@Y
AHOO.COM
SINCOVN@FPT .VN

0915441135

SILICOM@SILICOM.VN

100%
6241

CHC V

GIM C
MAR
NGUYEN THI THANH THUY GIM C
MAR
DO TIEN SY
GIM C
MAR
PHAN TU QUAN
GIM C
MAR
PHAN HONG LIEN
GIM C
MAR
DANG QUOC HOAN
GIM C
MAR
LE VAN BAN
GIM C
MAR
NGUYEN THE TUNG
GIM C
MAR
KHUC MANH CUONG
GIM C
MAR
NGUYEN TIEN CUONG
GIM C
MAR
NGUYEN THUY HANG
GIM C
MAR
KHUC NGOC THANH
GIM C
MAR

100%

97%

6241

6044

IN THOI DI NG

EMAIL

0903443576

SILICOM@SILICOM.VN

0983440885
0903224882

SIEUTHIVANPHONG.C
OM.VN
SI310.FTC@GMAIL.CO M

0903343586

SGTTRAVEL@HN.VNN.VN

0903443673

sesco@vnn.vn

0902969696

SENVIET389@GMAIL.C OM

0913208954

SEMEC@VIETTEL.VN

0989568516
0983668039

SEIKIVIETNAM@GMAI
L.COM
SEAMEN.VN@GMAIL. COM

0912525636

SCTECH.VN@GMAIL.C OM

0903290665

SCHOOL@HOCMAI.CO M.VN

0913284385

SATATEC@HN.VNN.V N

NGUYEN QUY KHOI

GIM C
MAR

0936547531

SARACENTER@FPT.V N

TRINH SONG HAO

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0946548286

SAP@ SAP VN.VN

0913272145

SAOVIETVT05@GMAI
L.COM
SAOVIETLINH@VNN.V N

VO TRUONG
TRAN THI THU HIEN
TRAN THI HONG HANH

100%

0904353538
0913034068

100%

6241

6241

SAOVIETEDU@YAHO
O.COM

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

HOANG SY NGUYEN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904205758

SAOVIET71@VM.VN

0903423645

SAONAM@FPT.VN

0912244314
0983366852

SANTANAVIETNAM@
VIETTEL.VN
Sanloautoworld@gmail.co m

0913001979

samtlpvi@gmail.com

0913248545

SALESTONKINGROUP@FPT.
VN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983935931

SALES@WHYCRY.COM.VN

0913539353

SALES@VIET- TECH.COM

0913512799

sales@vbs.vn

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983514685

SALES@SONDONGIND
USTRIES.COM.VN
SALES@NGOCVIETCH
EMICALS.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0912636243

TRAN HOAI NAM


BUI ANH TUAN
TRAN HOAI PHONG
VU DINH SAM
NGUYEN BAO LINH

PHAM MANH THI


DINH THANH BINH
DO HOAI NAM

NGUYEN CONG LIEM


NGUYEN CHINH NGOC

BUI VIET HUNG


LA VIET DUNG
TA DUY DAO
PHUNG THI NGOC THUY
NGUYEN THANH GIANG

100%
6241

H V TN

100%
6241

CHC V

0913229879

EMAIL

0913551622

SALES@NEXTSOLUTI
ONS.COM
SALES@LIVA.COM.VN

0934656999

SALES@LAMHONG.CO M.VN

0983033612

SALES@HICARE.US

0913048445

SALES@ELEGANTESO
FA.VN

100%

97%

6241

6044

IN THOI DI NG

EMAIL

TRUONG XUAN THO


VU NGOC SON
DO DINH CHIEN
HOANG VAN HA
NGO VAN NAM
LAM THI BICH NGOC
TRAN TUYET MAI
TRAN HONG DIEN
NGYUEN THE PHONG
NGUYEN VAN KHAI
PHAM HONG VINH
VU THI THANH HA
NGUYEN THANH
TRUNG
NGUYEN HUY TUYEN
LE MINH DUONG
NGUYEN THI VIET
TANG QUOC CUONG
LE TUONG KY

100%
6241

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904668868

sales@bigblue.vn

0913228010

SALES@AUCOHOTEL. COM

0904284332

sales@athena.vn

0988963359
0989131005

SALES @TCHYDRAULIC.COM
SALE- GINACO@VNN.VN

0933592666

SALEBIO@HOTMAIL.C OM

0916448886

sale@vietist.vn

0937896868

SALE@TRUNGANHID. VN

0989259007

SALE@PGHOT.COM

0909246888

SALE@ITPRO.VN

0912073126

0913259375

SALE@COBAARTGLAS
S.COM.VN
SAIGONNHO45@YAH
OO.COM
SAFICO@SAFICO.VN

0913075157

SAFEPROS.COM.VN

01236972168

SACOMVN@GMAIL.C OM

0904069899

SACIDELTA@HN.VN

0987862696

RSCGEOMATICS@GM
AIL.COM
ROTACOKY-2004

0903367231

0913287257

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

PHAM CONG HUAN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0989668866

rongviet8888@vnn.vn

0903481618
0913345689

RONGGOLD@YAHOO.
COM.VN
RIVER@KINGLIFE.VN

0903415668

RELEC@FPT.VN

0904198189
0989998097

REDVIETGROUP.VN@
YAHOO.COM
RECAS.CO@GMAIL.CO M

0903411659

RDBGERM2@HN.VNN. VN

0912279092

RDBGERM2@HN.VNN. VN

NGUYEN THI THANH THUY GIM C


MAR

0902239117

rbcompanyltd@yahoo.co m

LE TRUNG DUNG
PHAM THANH HA
NGUYEN PHI LONG
TRAN ANH CUONG
BUI THI THANH BINH
DAO HUY THUONG
DOAN TIEN DUNG

EMAIL

TRAN THE HUNG


PHAM THI HONG QUYNH
NGUYEN DUC QUYNH
MAI THANH QUYNH
NGUYEN THI KIM TUYEN
NGUYEN HONG TUAN
TRAN QUOC TUAN
LUU VAN CONG

100%

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913236809

ratraco@hn.vnn.vn

0902255266

QUYNHNHI37@YAHO
O.COM
QUYNHNGUYEN@HA
NOISOFTWARE.NET
quynhflower18@yahoo.co m

0903257297
0936943868
0904051617
0914961119
0913366659
0935333339

100%

6241

QUYENANHCD@YAH
OO.COM
QUYANHSARA@YAH
OO.COM
QUOCTE-JSC@FPT.VN

6241

QUOCTECOMPANY.VN
@GMAIL.COM

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN QUANG NINH

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0989382688

QUOCBAOCC@GMAIL. COM

0912972221

QUANLAN@VANHAIX
ANH.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0948448886

QUANGTUYENJSC@G
MAIL.COM
QUANGTU@SAIGONN
ET.VN
QUANGTOAN16@GMA
IL.COM
QUANGTHIENPHAT@
YAHOO.COM
QUANGNT0208@GMAI
L.COM
QUANGNH@HOANGS
ON.NET
QUANGMONG@GMAI
L.COM
quangminhteel@yahoo.co m

PHAM THI THANH MINH

NGUYEN QUANG TUYEN


TRAN QUANG VINH
TRINH QUANG TOAN
NGUYEN THI HUE
NGO THANH BAC
NGUYEN HONG QUANG
LE VAN THUONG
DONG VAN BOT
CU QUANG TUAN
NGUYEN THI THU HANG
TRINH THI TU

LE THUAN YEN
TRUONG QUANG LAM

NGUYEN QUANG HIEP

100%

0903215417
0904852040
0912520168
0912190904
0973030815
0987999136
0903405284
0913070782

EMAIL

0989090516

QUANGMINH_04@YA
HOO.COM
quangminh@yahoo.com

0985875367

QUANGMINH PROSALE@YAHOO.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903468546

QUANGLOI.CO@VNN. VN

0945568888

QUANGLAM@FTCVN.
COM.VN

GIM C
MAR

0913219296

QUANGHUNGVNN@G
MAIL.COM

100%

100%

97%

6241

6241

6241

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

CAO THI CAM TU

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913236290

DO NGOC QUANG
NGUYEN THI THUY
NGUYEN VAN TUNG
TA THI PHU HA
QUACH TU HOAI
LE VIET TU
NGUYEN VU HAI PHUNG
TRAN NGOC TUAN
PHUNG QUANG HUNG
HO QUANG DANG
TRAN MINH THANG

PHAM CHIEN THANG


DO QUOC TRUNG

LE VAN LOI
NGUYEN THI OANH
PHUNG TIEN PHUONG

100%
6241

6044

EMAIL
QUANGDUNGHN@HN.
VNN.VN
QUANGDO@VIETCA.C OM

0913592113
0913369178

QUANGCAOSTA@YAH
OO.COM
QUANGCAOAHT@YA
HOO.COM
QUADIETCO@GMAIL. COM

0913524279
0904161919
0989152861
0903455555

QUACHTUHOAI_08@Y
AHOO.COM.VN
qtel@.vnn.vn

0906223388

qmedia@fpt.vn

0982566528

09135400388

QMC GROUP @ GMAIL


.COM
QHUNGPHUNG@YAH
OO.COM
QDPNT@YAHOO.COM

0913233341

Qdesign@gmail.com

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0989554445

qamediavn@fpt.vn

0912546566

QA- MEDIA@QUOCAN.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903406443
0978976868

PVTANHONG@YAHO
O.COM
PTSAO@YAHOO.COM

0905605888

PTPHUONG@VNN.VN

0987726363

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

PHAM THI NU

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913309692

PTNU@HN.VNN.VN

0915570338

PTECHMAC@VNN.VN

0934568858

PROSFIN@GMAIL.COM

0983221086

PROJECT@HOANGMIN
H.COM.VN
PRODETECH@GMAIL. COM

LE MANH HUNG
DUONG VAN BAC
PHAM HONG THANH
NGUYEN XUAN TAI
NGUYEN BAO LONG
TRINH VAN DUONG

0913554030
0906006012
0912130543

EMAIL

PROBIX@ROCKETMAI
L.COM
PRO@PROMOTIONVN.COM

TRAN VAN HUNG


LE HO PHUONG
PHAN QUYET THANG
PHAM QUANG BINH
TRUONG NGOC ANH
TRAN THI NGUYET
NGA
PHAM MAI HIEN
PHAM TUAN HUNG
TRAN THI BAY
NGUYEN MINH NGOC
NGUYEN NGOC HUAN

100%
6241

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983212735
0989898898

PREMIER.GROUP@FPT
.COM.VN
PQVN.JSC@ GMAIL.COM

0913123566

pqt 11@yahoo.com

0912006178

pqbinh2001@yahoo.com

0913033304

power1@vnn.vn

0983650691

PNGA@ASIA.COM

0903455442

pmhien@hn.vnn.vn

0917355666

PIGONEVN@GMAIL.C OM

0903286566

PICCBACNAM@YAHO
O.COM
PHUTHIENMY@YAHO
O.COM.VN
PHUTAMNONG09@YA
HOO.COM

0989551590
0938579898

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

VU TAN CONG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913233876

PHUONGTRINHMOTO RS@FPT.VN

0936609767

PHUONGNN@NTC.CO M.VN

0983203618
0904505156

PHUONGNAMTHIETBI
@YAHOO.COM
phuongnam19106@gmail. com

0913095526

phuongled@gmail.com

0986623666

PHUONGIDG@YAHOO. COM

01666605663

PHUONGHA@PHUONG
HA.COM.VN
PHUONGDUNG21@HO
TMAIL.COM
phuongdongbooks@yahoo
.com
PHUONGDIEPANH@G
MAIL.COM
PHUONG- CUONG@HN.VNN.VN

NGUYEN NGOC PHUONG


PHAM THI PHUONG
DINH THI DUNG
LE DUC PHUONG
LE DUC PHUONG
NGUYEN THI TAM
NGUYEN PHUONG DUNG
PHAM DINH DUNG
VU THI THU PHUONG
CHU VAN BINH
CAO KHANH PHUONG
NGUYEN THI MINH
PHUONG
TRUONG XUAN DAO
NGUYEN HUY THANG
TRAN THU TRANG

0902181234
0916837999
0904657368
0983546683
0912003691

EMAIL

0988288007

PHUONGCK@SAIGON
CTT.COM.VN
PHUONGBO76@GMAIL
.COM
PHUONGBAC_IN@YA
HOO.COM.VN
phuonganhmedicl@fpt.vn

0914991693

PHUONG8635270@VN N,VN

0988093683
0949281616

NGUYEN THI HONG LUAN


DINH T TAN HUONG

100%

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904966042
0989080258

100%

6241

PHUONG517@YAHOO.
COM.VN
PHUONG@HANOIAPP
REL.COM

6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

TRAN VU PHUONG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0915070015

PHUONG.BVIET@HN.V NN.VN

0936667786
0983036388

PHUOCLECAO@YAHO
O.COM
PHUMINHCO@GMAIL. COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0934554555

phuloitung@gmai

0945556611

PHUKHANH.JS.GMAIL. COM

0938081973

PHUCTHANHJSC@GM
AIL.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913524550
0903203487

PHUCNGUYEN@ASOLUTIONS.VN
phucduyco@fpt.vn

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913000090

phubaccompany@gmail.c om

0988555958

PHUAN@GMAIL.COM

0947072998

phongveromeviet@gmail. com

0904733833

PHONGVEDAIPHAT@F
PT.VN
PHONGVE2M@YAHOO
.COM
PHONGSONCOLTD@Y
AHOO.COM
PHONGLANTIM79@G
MAIL.COM
PHONGHAI@GMAIL.C OM

LE CAO PHUOC
NGUYEN MINH CHINH

PHAN MANH TUNG


PHAM THI THANH QUYEN
LAM ANH TUAN

NGUYEN THANH PHUC


NGUYEN KHAC TAM

VU THI XUAN HUONG


DONG TIEN HUNG'
DAO PHAN VY
NGUYEN THU TRNAG
TRAN BIEN CUONG
NGUYEN CAO SON
DANG THANH THUY
LE VAN HAI

100%
6241

0973138333
0903437098
09044507734
0976444963

100%
6241

EMAIL

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

DANG KY PHONG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903421313

PHONG@MELVIET.CO M

0914657868

PHIYENMT@FPT

0914567868

PHIYEN.VN

0913238686

PHCHAU@FPT.VN

NGUYEN XUAN HAU


NGUYEN XUAN HAU
PHAN HONG CHAU

EMAIL

VUONG XUAN TUAN


NGUYEN XUAN CUONG
PHAN THI THU TRANG

PHAN MANH CUONG


PHAN LE QUYEN
PHAN HO DU
PHAM XUAN MINH
PHAM QUANG SON
PHAM LAM HONG

PHAN DUC HUY


NGUYEN VIET ANH
NGUYEN THI NHAN
NGUYEN VAN THE

100%
6241

H V TN
DANG TRAN THO

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903430248

phattriennha- 11dn@yahoo.com

0913288739

phanxuancuong2005@yah
oo.com.vn

0904132079

phan- thutrang@yahoo.com(gach shif)

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913346761
0906077388

PHANTHICOLTD@YA
HOO.COM
phanlequen@gmail.com

0982089968

phanhodu@yahoo.com

0982353648

PHAMXUANMINH@V
NN.VN
PHAMQUANGSON@H
ANELCOM.VN
PHAMLAMHONG@YA
HOO.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0986989669

0914603911
0903440529

0915555484
0989200692
0913270750

100%
6241

CHC V

GIM C
MAR
DAO LAN HUONG
GIM C
MAR
MR NGUYEN DINH HUONG GIM C
MAR
PHAM BINH MINH
GIM C
MAR
NGUYEN PHUONG ANH
GIM C
MAR
NGUYEN XUAN CUONG
GIM C
MAR
NGUYEN HUU CHUONG
GIM C
MAR
LE TRIEU DUONG
GIM C
MAR
NGUYEN THI THU
GIM C
MAR
NGO PHUONG DONG
GIM C
MAR
NGUYEN TRONG ANH
GIM C
MAR
PHAM QUOC BAO
GIM C
MAR

PHAMHUYTDH3@YAH
OO.COM
PHAMHONGTHANG@
GMAIL.COM
phamgia stt gmail.com
PHALEHANOI@PHALE
.COM.VN

100%

97%

6241

6044

IN THOI DI NG

EMAIL

0988759181

PENHEAT@YAHOO.CO M

0915144099

PEACE@PEACESOFT.N ET

0949916368

PDGROUP@YAHOO.C OM

0912238753

PBMINH@SSTI.COM.V N

0904014285

panguyen8594@muaban.n et

0983057975

PAC@PACVIETNAM.C OM

0903434306
0904278279

PA_CHUONG@YAHOO
.COM
OTOTULAI@YAHOO.C OM

0912232750

ORIENT@FPT.VN

0919038866

ORIEN@FPT.VN

0989966166

OPENTOUR@GMAIL.C OM

0913501840

openarco1@gmail.com

HOANG CANH HA

GIM C
MAR

0904045000

one-design@.hn.vnn.vn

HOANG THI THU THUY

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913074810

OISBKO@HN.VNN.VN

0978350003
0913280831

OHAYOLOGO@GMAIL
.COM
ohara- vietnam@ohara.com.vn

0903212304

ofice@gci-vietnam.com

TA NGOC TOAN
HIDENORI AOSHIMA
NGUYEN VAN LUU

100%

100%

6241

6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN THANH HANG

GIM C
MAR

0904086602

OFFICE- HANOI@VIFALAW.COM.VN

TA TRONG HOA

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0988067282

office@viethealth.com.vn

0904068778

OFFICE@VCTCORP.CO M.VN

0915344679

OEC@HN.VNN.VN

0983613236

ODDOVN.VN@GMAIL. COM

0904130269

oct@vnn.vn

0904131515

nvchien2001@yahoo.com

0918336859

NVCHIEN.SITI@GMAIL
.COM
NUTAXI@GMAIL.COM

NGUYEN DINH VINH


LE THI THUY HANH
TRAN QUY HONG
HO VAN THAO
NGUYEN VAN CHIEN
NGUYEN VAN CHIEN
DO THU HA
NGUYEN TRUNG
TRAN HOAI NAM
NGHIEM THI MAI HUONG
NGUYEN TRAN DUY
NGUYEN TRUNG DUNG
NGUYEN TUAN ANH
THACH HOANG NGOC
TRUONG THI THUY ANH

100%
6241

0987838383
0903468128

EMAIL

0903492288

NTRUNGPHUCTAM@G
MAIL.COM
NTRAMHOAI@HN.VN. VN

0912066585

nt-hn@hn.vnn.vn

0983586668

NT- DUY@YAHOO.COM

0983760699

NTDUNG@FBIZ.COM.V N

0913523471

NTA64@GMAIL.COM

0974758888

NSNCOMPANY@VNN. VN

0989189868

NPTCOMPANY@HN.V NN.VN

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

LE QUOC HUY

GIM C
MAR

0913218480

EMAIL
NOTHSTARCO@FPT.V N

MAI THI QUYNH UYEN


LE ANH VU
DO THI HUYEN
DO QUANG LOI
PHAN VAN DINH
LE MANH HA
NGUYEN NAM CUONG
NGUYEN THI NGOC TRUC

NGUYEN THANH HA
NGUYEN NHU TOAN
NGUYEN TO NHU
NGUYEN NGOC CUONG
NGUYEN MINH DUNG
NGUYEN THI LUYEN
NGUYEN LE MINH

NGUYEN LE DUC

100%
6241

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0949243029

noriko268@yahoo.com

0948241868

NOITHATVUA@GMAI
L.COM
NOITHATTHANHTRUN G@GMAIL.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0955085558

NO9HANOI@YAHOO.C OM.VN

0904211273

NNTOAN@SKYNET.V N

0904743708

NNGUYEN@MATH.NM SV.EDU

0913544768
0953335333

NNCUONG@PHUDON
GSOFT.COM
NMDUNG@GMAIL.CO M

0915209115

NLUYEN@GMAIL.CO M

0902288800

NLMNBY@MSN.COM

GIM C
MAR

0983277991

NLDUC@GABVICO

0983332196
0903417064

NOITHATLOIDONG@Y
AHOO.COM
NOITHATBEP@YAHO
O.COM
NOITHATANHEM@GM
AIL.COM
noithat@cuongdat.com.vn

0949720294
0913213473
0982118875
0903232317

100%
6241

NOI THATTRUCLINH@YA
HOO.COM

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

PHAM DUC HOAT

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0915111177

NLCHINH@GMAIL.CO M

0936515579

NKN2007@YAHOO.CO M

0983274849

nicewood@yahoo.com

0913582233

nhunt@beverly.vn

0903466886

nhungtranttvn@gmail.com

0913232061

nhuathanhtung@yahoo.co m.vn

0913513119
0983368919

NHUASAOVIET@GMAI
L.COM
nhaviet.vhc@gmail.com

0904148189

nhattm@astvn.com

0912047714

NHATQUANGINC@YA
HOO.CO.UK

PHAM THI THANH MAI


LE ANH TU
NGUYEN TUONG NHU
TRAN THI TUYET NHUNG
NGUYEN VAN THAN
PHAM DUC PHONG
NGUYEN DINH DUONG
TRAN MANH NHAT
NGUYEN CHI QUANG

EMAIL

NGUYEN NGOC LAM

GIM C
MAR

0985821895

NHATPHUONG195@FP T.VN

NONG TUYET NHUNG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983754484

0988629041

NHATMINHIMEX@GM
AIL.COM
NHATLONGSECURITY
@GMAIL.COM
NHATHT@YAHOO.CO M

0913320797

nhatanhitc@gmail.com

0979701746

NHANSP-NGUYEN
CONGTIEN CMT011783374

GIM C
MAR

0982885334

NHAMPHONGDAIJSC
@GMAIL.COM

PHAM SY NGUYEN
HUYNH THONG NHAT
NGUYEN THI BICH NGOC
NGUYEN CONG TIEN

NHAM PHONG DAI

100%
6241

0912117783

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

DANG TUAN THANH

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0912121776

0912100939

nguyenvantuan2102@gma
il.com
nguyenvannam@fpt.vn

HOANG VAN NGUYEN

GIM C
MAR

0903437755

NGUYENVAN57@VNN. VN

NGUYEN TUANH ANH

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0979558888

NGUYENTUANANH179
@GMAIL.COM
NGUYENTRANLINH17 7@GMAIL.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR

0913077009

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0977346138

NGUYEN VAN TUONG


NGUYEN VAN TUAN
NGUYEN VAN NAM

NGUYEN TRAN LINH

NGUYEN TIEN DUNG


LAURENT BUGEAU

NGUYEN THIEN TUNG


NGUYEN THE VINH
NGUYEN THI DUYEN
NGUYEN THANH CANH
NGUYEN HOAI THANG
NGUYEN PHUONG THANG
NGUYEN NGOC MINH
PHUONG

0904297877
0914628917

0913540110

0908608799

0943048999
0904484908
0904801183
0904158635
0904396368
0904499060

EMAIL
NHACCUTHANHTHUY
@GMAIL.COM
NGUYENVANTUONG7 9@YAHOO.COM

NGUYENTIENDUNG59
@YAHOO.COM
NGUYEN-THI-MYHANH@BIGCVIETNAM.COM
NGUYENTHIENTUNG
@YAHOO.COM.VN
NGUYENTHESKY@YA
HOO.COM
NGUYENTHEHUNGOT O@YAHOO.COM
NGUYENTHANHCANH
@AOL.COM
NGUYENTHANG@YH
OANG.COM
NGUYENSINH2008@G
MAIL.COM
NGUYENPHUONG1981
@GMAIL.COM

100%

100%

6241

6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN MINH DAO

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983175379

NguyenMinhDao@hotmai l.com

0905668899

nguyenminh@cox.net

0912706666

NGUYENLAIJSE@GMA
IL.COM
NGUYENKIMCUONG20 01@YAHOO.COM

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903442886

nguyenhainamvn@fpt.vn

0972833628

NGUYENHACHIEU @
GMAIL .COM
NGUYENDUYCUONG3 11054@YAHOO.COM.V

LE NGUYEN MINH
NGUYEN LAN HUONG
NGUYEN KIM CUONG
NGUYEN KHAC HIEU
NGUYEN QUANG HUNG
LE THI MAI
PHAN HONG SON

NGUYEN HAI NAM


NGUYEN VAN MANH
NGUYEN DUY CUONG
NGUYEN VAN DUNG
NGUYEN DUC HUNG
NGUYEN DANG VAN
NGUYEN PHUC ANH
NGUYEN DINH THI
NGUYEN QUANG HAI

100%
6241

0953342666
0904002743

EMAIL

NGUYENKHACHIEU75
@YAHOO.COM
nguyenhungx361@yahoo. com

0988360406
0903434145

NGUYENHOTHUY284
@YAHOO.COM
NGUYENHONGHANH
@HOTMAIL.COM

0987393787

0983218444
0972996699

NGUYENDUNGTBXL@
GMAIL.COM
NGUYENDUCHUNG194 9@GMAIL.COM

0913557908
0983321334

NGUYENDANGVAN@F
PT.VN
NGUYENANHTU10@H
N.VNN.VN

0913380558
0988500039

NGUYEN DINH THI.99@GMAIL.COM

0908112930

NGQHAI@GMAIL.COM.VN

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN QUANG HAI

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0903441945

NGQHAI@GMAIL.COM

0913239419

NGOPHUONG2007@YA
HOO.COM

0913507557

NGOLONG@EBIZ.COM.VN

0982565672

ngoduykhuong2@yahoo.c om.vn

0982730833

NGOCTUSPS@YAHOO. COM

0903293773

NGOCTU@VNN.VN

0912323232

ngocthang0212@yahoo.co m

NGO THI PHUONG


NGO LONG
NGO DUY KHUONG
NGUYEN TRONG TU
NGUYEN NGOC LONG
TRAN NGOC THANG

EMAIL

LE NGOC TAM
VU TUYET LAN
NGUYEN VINH QUANG
NGO VAN HAN
NGUYEN THANH TRUNG
NGUYEN MINH NGOC
TRAN DANG NGHIA
THAI HUYNH NGHIA
NGUYEN HAI CUONG
NGO ANH VU
DO MANH TAI

100%
6241

H V TN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0989334456
0982684368
0944779996

0913090179

NGOCKHANHCAR@G
MAIL.COM
NGOCHANCORP@YAH
OO.COM
NGOCANH240606@YA
HOO.COM
NGOC.NGUYENMINH
@GMAIL.COM
nghitoandang@vnn.vn

0915342628

nghiath@vn3dtdl.com

0914645566

NGHAICUONG@GMAI
L.COM
NGDUYET@FPT.VN

0903630195
0979842366
0913583578

0983355636
0979891962

100%
6241

CHC V

NGOCTAM007@YAHO
O.COM
NGOCQUANG1@VNN. VN

NGANVUNVH@YAHO
O.COM

100%

97%

6241

6044

IN THOI DI NG

EMAIL

GIM C
MAR
NGUYEN KIM NGAN
GIM C
MAR
LAI THI ANH NGA
GIM C
MAR
NGUYEN TUYET NGA
GIM C
MAR
NGUYEN THANH CHUNG
GIM C
MAR
PHAM NGOC QUOC CUONG GIM C
MAR
PHI THI HUONG GIANG
GIM C
MAR
VU MANH DUNG
GIM C
MAR
NGUYEN THI BACH TUYET GIM C
MAR
DAO TUAN DUNG
GIM C
MAR
NGUYEN PHAT MINH
GIM C
MAR

0988567699

nganson1979@gmail.com

0904684104

ngan.nguyen@das.edu.vn

0983300395

NGALAIANH@ASSURI
CH.COM

0913207075

NGA@TFTRAVEL.COM.VN

0938788686

0913562776

NEWWAYTRANSPORT
@GMAIL.COM
NEWWAYS.VN@GMAI
L.COM
Newspacemedia@ gmail.com

0988772256

NEWSP@YAHOO.COM. VN

0958346188
0988569868

NEWHOPE0209@YAHO
O.COM
NEWASIAVIETTEL.CN

0904994488

NETTRA@NETTRA.CO M.VN

LE BAO KIEN

0904068868

NETSYS@VNN.VN

0913254491

netepoch@gmail.com

0983031324

NENMONGCONGTRIN H@GMAIL.COM

0913345198

NEAT CO@HN- VNN.VN

0989833688

ndthang@fpt.vn

TRAN THI ANH NGOC

TA NGOC DUY
LUU VAN NGHI
NGUYEN VIET LAM
NGUYEN DUC THANG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0983452666

NGUYEN DANG QUANG

100%

GIM C
MAR

100%

6241

H V TN

6241

CHC V

NGUYEN THI DIEU QUYEN

GIM C
MAR
NGUYEN CHIEN THANG
GIM C
MAR
NGUYEN THI PHUONG HIEN GIM C
MAR
NGUYEN CHI HIEU
GIM C
MAR
TETSUO YASUDA
GIM C
MAR
LE DUY HAO
GIM C
MAR
NGUYEN QUOC TIAN
GIM C
MAR
LE THI TUYEN
GIM C
MAR
NGUYEN THI HANH
GIM C
MAR
NGUYEN TIEN ANH
GIM C
MAR
NGO NAM THANG
GIM C
MAR
TRINH THAI HOA
GIM C
MAR
DO KHANH GIANG
GIM C
MAR
NGUYEN THANH NAM
GIM C
MAR
HA THANH GIANG
GIM C
MAR
LAI HOAI NAM
GIM C
MAR
VU NHAT NAM
GIM C
MAR
PHAM HUNG
GIM C
MAR

100%
6241

0904245468

NDQUANGKT@YAHO
O.COM

100%

97%

6241

6044

IN THOI DI NG

EMAIL

0983010101

ndieu-quyen@yahoo.com

0983759974

NCTHANG.APM@VNN. VN

0988761305

NCLONG- HN@YAHOO.COM.VN

0914796360

NCHIEU@SMARTOSC. COM

0903481028
0983208938

NB -THAO@ KAI - GROUP.


COM
NASON.COM.VN

0904020309

naprico@gmail.com

0986973112

NAMVIET@GMAIL.CO M

0912026315

NAMTHANH- INSTECH@VNN.VN

0912038883

namthanh@namthanh.com.vn

01684567468

NAMTHANG@YAHOO. COM

01688975688

namthaison@gmail.com

0972715468
0904941234

NAMSONTHANG@GM
AIL.COM
namsieuviet@gmail.com

0912989363

namnguyen.jsc@vnn.vn

0988771233

NAMLH@APECTTRAN
SLATION.COM
NAMHUYTRAVEL@G
MAIL.COM
NAMHUNG@HN.VNN. VN

0939868886
0913063423

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

DINH VAN TO

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0982383555

NAMHOADP@GMAIL. COM

0913208255

namhai- inlandtrans@fpt.vn

0904151081

NAMHAIADV@YAHO
O.COM
NAMCHINHVN@HN.V NN.VN

NGUYEN VAN CHIEN


PHAM KHAC HAO
PHAM THI LANH
DOAN MINH NAM

0984741176
0983354555

EMAIL

NAMANHTRADING@F
PT.COM.VN

NGUYEN VAN NAM


NGUYEN HOAI NAM
DUONG PHU NAM
NGUYEN TAI ANH
NGUYEN THE PHUC
NGUYEN THI NA
LE TOAN THANG
LE THANH HA
TRUONG VAN HUE
VU THI HONG MAI
HOANG LE GIANG
NGUYEN TIEN HAN

100%
6241

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904264996

NAMALPHA@GMAIL.C OM

0985209998

NAM@VIETWOOD.CO M.VN

0913340004

NAM.HAI@FPT.VN

0904143061
0913249139

NADESIGN102@GMAI
L.COM
naddwaco@gmail.com

0913223696

Na.HungKhanh@yahoo.c om.vn

0912523076

N9-2498@YAHOO.COM

0916080066

mythuatquocte@gmail.com

0913214604

MYANH1@FPTVN

0903295729

MVH@HAFASHION.CO M.VN

0915019445

MTS6782222@GMAIL.C OM

0903422119

MTC@FPT.VN

100%
6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

DO QUANG TRUNG

GIM C
MAR

0904468812

mrtrung888@gmail.com

NGUYEN CHI DUNG

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904197077

MRDUNG1963@YAHO
O.COM.VN
MRDAIXL@YAHOO.C OM.VN

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

NGUYEN TRONG
DAI(CMT:012048683
PHAN THI KIM LAN
NGUYEN HAI DANG
NGUYEN THI THU THUY
NGUYEN THANH
DONG
TRAN QUANG TUYEN
NGO VAN HA
NGUYEN THI NGOC DUNG
NGUYEN VAN NAM

BUI VAN TRUONG


HOANG THI NGOC THANH
NGUYEN MINH THE

0985991057
0904132536

EMAIL

0904017100

MQTHAIRESTAURANT
@YAHOO.COM
MOTSUTHAT@GMAIL. COM

0983278868

MOLAO175@YAHOO.C OM

0913098058

MODIJSC@GMAIL

0913344838

MITECCO@YAHOO.CO M.VN

0987135888

MISKIO@FPT.VN

0983158886

MINH- ZON@YAHOO.COM

0982436349

Minhvan919@hotmail.co m

0983599116
0913236180

MINHTRUONGJSC@Y
AHOO.COM.VN
MINHTINHN@FPT.VN

0912463429

MINHTHE76@GMAIL.C OM

NGUYEN ANH TUAN


NGUYEN DUC PHONG
LE VAN THANH

100%

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR

0904100915

minhthanhlawoffice@vnn. vn

0913527563

MINHTHANHJSCGMAI
L.COM
MINHTHANH_COMPU TER@FPT.VN

0912726972

100%

6241

6241

100%

97%

6241

6044

H V TN

CHC V

IN THOI DI NG

NGUYEN VAN CHIEU

GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR
GIM C
MAR