Vous êtes sur la page 1sur 23

2013

Glossaire Franais /
Albanais
SommaireFranais / Albanais Prmbledhje
Disa fjale kryesore nga Gjuha Frenge ne Gjuhen Shqipe

1. Saluer, se prsenter

Prshendetem, prezantohem

2. Questionner, demander

Pyes, krkoj

3. Mots courants

Fjal m t prdorshme

4. Le temps

Koha

5. Le climat

Klima

6. Compter, mesurer

Numroj, mas

7. Manger, boire

Ha, pi

8. Se laver

Lahem

11

9. Se dplacer, voyager

Udhtoj, vendosem

11

10. Se soigner

Mjekohem

12

11. Le corps

Trupi

14

12. Shabiller

Vishem

14

13. Acheter, sortir

Blej, dal

15

14. Tlphoner, crire

Telefonoj, shkruaj

15

15. Quelques verbes

Disa folje

17

Durmishi Hamzi
[Tapez le nom de la socit]
01/03/2013

1.

Saluer, se prsenter

Prshendetem, prezantohem

Bonjour .......................................................... Mirdita


Bonsoir ........................................................... Mirmbrra
Bonne nuit ...................................................... Natnemir
Au revoir ........................................................ Mirupafshim
A bientt ......................................................... Mirupafshim s shpejti
A demain ........................................................ Mirupafshim nesr
Quel est ton nom ? ......................................... Kush sht emri juaj ?
Comment t'appelles-tu ? ............................... Si quhesh ?
Comment vous appelez-vous ? ..................... Si quheni ju ?
Mon nom est ............................................. Emri im sht
Je mappelle .............................................. Un quhem
Je te prsente ................................................. Un t prezantoj
Je vous prsente ............................................. Un ju prezantoj
Monsieur ........................................................ Zoti
Madame .......................................................... Zonja
Mademoiselle ................................................. Zonjushe
La famille
Familja
Ma mre ......................................................... Nna ime
Mon pre ........................................................ Babai im
Ma fille ............................................................ Vajza ime
Mon fils ........................................................... Djali im
Ma sur ......................................................... Motra ime
Mon frre ....................................................... Vllai im
Ma femme ...................................................... Gruaja ime
Mon mari ....................................................... Burri im
Mon grand-pre ............................................. Gjyshi im
Ma grand-mre .............................................. Gjyshja ime
Mon oncle ....................................................... Xhaxhai im
Ma tante ......................................................... Tezja ime
Mon neveu ...................................................... Nipi im
Ma nice ......................................................... Mbesa ime
Mon cousin ..................................................... Kushriri im
Ma cousine ..................................................... Kushrirja ime
Un homme ...................................................... Nj burr
Une femme ..................................................... Nj grua
Un jeune homme ............................................ Nj djal i ri
Une jeune fille ................................................ Nj vajz e re
Un garon ....................................................... Nj djal
Une fille .......................................................... Nj vajz
Un bb ........................................................... Nj bebe
Je suis kosovar ............................................... Un jam kosovar
Je viens du Kosovo ........................................ Un vij nga Kosova
Tu es franais ................................................. Ti je francez

Tu es franaise ............................................... Ti je franceze


Tu viens de France ........................................ Ti vjen nga Franca
Comment s'appelle votre ville natale ? ........ Si quhet vndi juaj i lindjes ?
Je viens de la ville de ..................................... Un vij nga qyteti i
Je viens du village de .................................... Un vij nga fshati i
Jhabite ....................................................... Un banoj n
Je parle franais ............................................ Un flas frengjisht
Je parle un peu franais ................................ Un flas pak frengjisht
Je ne parle pas franais ................................ Un nuk flas frengjisht
Je comprends ................................................. Un kuptoj
Excusez-moi, je ne comprends pas .............. M falni, un nuk kuptoj
Pardon, pouvez-vous rpter
sil vous plat ? ............................................... M falni, ju mund t prsritni ?
2.

Questionner, demander

Pyes, krkoj

Qui ? ............................................................... Kush ?


Quoi ? ............................................................. far ?
O ? ................................................................ Ku ?
Quand ? .......................................................... Kur ?
Combien ? ...................................................... Sa ?
Pourquoi ? ...................................................... Pse ?
Comment ? ..................................................... Si ?
O est ? ...................................................... Ku sht ?
O sont ? ................................................... Ku jan ?
O se trouve ? ............................................ Ku ndodhet ?
Comment vas-tu ? ......................................... Si je ?
Comment allez-vous ? ................................... Si jeni ?
Comment cela sappelle-t-il ? ....................... Si quhet kjo ?
Quest-ce que cela veut dire ? ...................... far do t thot kjo ?
Combien a cote ? ....................................... Sa kushton ?
Puis-je ? ..................................................... A mundem ?
Pouvez-vous ? ........................................... Mundeni ju ?
Pouvez-vous me montrer ? ...................... Mundeni ju t m tregoni ?
Pouvez-vous me dire ? ............................. Mundeni ju t m thoni ?
Pardon, pouvez-vous rpter ? ..................... M falni, mundeni ju t prsritni ?
Pouvez-vous maider ? .......................... Mundeni ju t m ndihmoni pr ?
Pouvez-vous memmener ? ................... Mundeni ju t m oni n ?
Quest-ce que cest ? ...................................... far sht kjo ?
Quest-ce qui ne va pas ? .............................. far nuk shkon ?
Quest-ce que vous aimez faire ? ................. far doni t bni ?
Quest-ce que vous savez faire ? .................. far dini t bni ?
Que faites-vous demain ? .............................. far do t bni nesr ?

Avez-vous envie de ? ................................. Keni ju dshir t ?


daller la piscine ? ...................................... t shkoni n pishin ?
daller au cinma ? ........................................ t shkoni n kinema ?
de vous reposer ? ........................................... t pushoni ?
de dormir ? .................................................... t flini ?
de faire du sport ? ......................................... t bni sport
Jaimerais aller ...................................... Do t doja t shkoja n
Tu dois ....................................................... Ti duhet
Vous devez ................................................ Ju duhet
Sil te plat ...................................................... T lutem
Sil vous plat ................................................. Ju lutem
Merci ............................................................... Faleminderit

3.

Mots courants

Fjal m t prdorshme

Oui .................................................................. Po
Non .................................................................. Jo
Et ..................................................................... Dhe
Ou ................................................................... Ose
Parce que ........................................................ Sepse
Grand ............................................................. I madh
Grande ............................................................ E madhe
Petit ................................................................. I vogl
Petite ............................................................... E vogl
Moyen ............................................................. Mesatar
Moyenne ......................................................... Mesatare
Gros ................................................................ I shndosh
Grosse ............................................................. E shndosh
Maigre ............................................................ I dobt
Maigre ............................................................ E dobt
Court .............................................................. I shkurtr
Courte ............................................................. E shkurtr
Long ................................................................ I gjat
Longue ............................................................ E gjat
Jeune
Jeune
Vieux
Vieille

............................................................... I ri
............................................................... E re
............................................................... I vjetr
.............................................................. E vjetr

Beau ................................................................ I bukur


Belle ................................................................ E bukur
Laid ................................................................. I shmtuar
Laide ............................................................... E shmtuar
Chaud ............................................................. I ngroht
Chaude ........................................................... E ngoht
Froid ............................................................... I ftoht
Froide ............................................................. E ftoht
Prs ................................................................. Afr
Loin ................................................................. Larg
Tt ................................................................... Hert
Tard ................................................................ Von
Plein ................................................................ Plot
Vide ................................................................. Bosh
Facile ............................................................... I thjesht
Difficile ........................................................... I Vshtir

Lourd .............................................................. I rnd


Lger ............................................................... I leht
Ouvert ............................................................. I hapur
Ferm .............................................................. I mbyllur
Ouvrir ............................................................. Hap
Fermer ............................................................ Mbyll
Heureux .......................................................... I lumtur
Triste ............................................................... I mrzitur
Les couleurs
Ngjyrat
Blanc ............................................................... I bardh
Bleu ................................................................. Blu
Vert ................................................................. Jeshil
Jaune .............................................................. I verdh
Orange ............................................................ Portokalle
Rouge .............................................................. I kuq
Rose ................................................................ Roz
Violet ............................................................... Vjollc
Marron ........................................................... Gshtenj
Noir ................................................................. I zi
Gris ................................................................. Gri
Clair ................................................................ I elur
Fonc ............................................................... I errt
4.

Le temps

Koha

Les saisons
Stint
Le printemps .................................................. Pranvera
Lt ................................................................ Vera
Lautomne ...................................................... Vjeshta
Lhiver ............................................................ Dimri
Avant-hier ...................................................... Pardje
Les mois de lanne
Muajt e vitit
Janvier ............................................................ Janar
Fvrier ............................................................ Shkurt
Mars ................................................................ Mars
Avril ................................................................ Prill
Mai .................................................................. Maj
Juin ................................................................. Qershor
Juillet .............................................................. Korrik
Aot ................................................................ Gusht
Septembre ...................................................... Shtator
Octobre ........................................................... Tetor
Novembre ....................................................... Nntor
Dcembre ....................................................... Dhjetor

Les jours de la semaine


Ditt e javs
Lundi .............................................................. e hn
Mardi .............................................................. e mart
Mercredi ......................................................... e mrkur
Jeudi ............................................................... e enjte
Vendredi ......................................................... e premte
Samedi ............................................................ e shtun
Dimanche ....................................................... e diel
Lanne ........................................................... Viti
Le mois ........................................................... Muaji
La semaine ..................................................... Java
Le week end ................................................... Fundjave
La semaine dernire ...................................... Java e kaluar
La semaine prochaine ................................... Java e ardhshme
Dans deux semaines ...................................... Mbas dy javsh
Il y a trois semaines ....................................... Para tre javsh
Hier ................................................................. Dje
Aujourdhui ................................................... Sot
Demain ........................................................... Nesr
Aprs-demain ................................................ Pasnesr
Le matin ......................................................... Mngjes
Le midi ........................................................... Drek
Laprs-midi .................................................. Mbasdite
Le soir ............................................................. Mbrmje
La nuit ............................................................ Nata
Le jour ............................................................ Dita
Lheure ........................................................... Ora
La minute ....................................................... Minuti
La seconde ...................................................... Sekonda
Quelle heure est-il ? ....................................... Sa sht ora ?
Il est neuf heures, ......................................... Ora sht nnt
Il est neuf heures cinq ................................... Ora sht pes
Il est neuf heures et quart ............................. Ora sht nnt e nj erek
Il est neuf heures et demie ............................ Ora sht nnt e gjysm
Il est dix heures moins vingt ......................... Ora sht dhjet pa njzet
Il est dix heures moins le quart .................... Ora sht dhjet pa nj erek
Il est midi ........................................................ sht mesdit
Il est minuit .................................................... sht mesnat
Maintenant ..................................................... Tani
Autrefois ......................................................... Dikur
Jamais ............................................................. Kurr
Toujours ........................................................ Gjithmon

5.

Le climat

Klima

Il fait beau ...................................................... Bn koh e bukur


Il pleut ............................................................ Bie shi
Il fait chaud .................................................... Bn ngroht
Il fait orageux ................................................ Bn nxeht
Il fait froid ...................................................... Bn ftoht
Il pleut ............................................................ Bie shi
Il neige ............................................................ Bie bor
Il grle ............................................................. Bie breshr
La pluie ........................................................... Shiu
La neige .......................................................... Bora
Le vent ............................................................ Era
Lorage ........................................................... Stuhia
La foudre ........................................................ Rrufeja
Lclair ........................................................... Vettima
Le tonnerre .................................................... Bubullima
Le ciel .............................................................. Qielli
Les nuages ...................................................... Ret
Le soleil ........................................................... Dielli
La lune ............................................................ Hna
Les toiles ....................................................... Yjet
6.

Compter, mesurer

Numroj, mas

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

zro
zro
un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf

xero
xero
nj
dy
tre
katr
pes
gjasht
shtat
tet
nnt

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

dix
onze
douze
treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt

dhjet
njmbdhjet
dymbdhjet
trembdhjet
katrmbdhjet
pesmbdhjet
gjashtmbdhjet
shtatmbdhjet
tetmbdhjet
nntmbdhjet
njzet

21

vingt et un

njzet e nj

22
23

vingt-deux
vingt-trois

njzet e dy
njzet e tre

30
40
50
60
70
80
90

trente
quarante
cinquante
soixante
soixante-dix
quatre-vingt
quatre-vingt-dix

tridhjet
dyzet
pesdhjet
gjashtdhjet
shtatdhjet
tetdhjet
nntdhjet

100
200
300

cent
deux cents
trois cents

njqind
dyqind
treqind

1 000
2 000
3 000

mille
deux mille
trois mille

njmij
dymij
tremij

10 000
100 000
1 000 000
1 000 000 000

dix mille
cent mille
un million
un milliard

dhjetmij
njqindmij
nj milion
nj miliard

Un litre ............................................................ Nj litr


Un demi litre .................................................. Nj gjysm litri
Un quart de litre ............................................ Nj erek litri
Un dcilitre ..................................................... Nj decilitr
Un centilitre ................................................... Nj centilitr
Un kilo ............................................................ Nj kilo
Une livre ......................................................... Nj gjysm kile
Cent grammes ................................................ Njqind gram
Un kilomtre .................................................. Nj kilometr
Un mtre ......................................................... Nj metr
Un dcimtre .................................................. Nj decimetr
Un centimtre ................................................ Nj centimetr
Un millimtre ................................................. Nj milimetr
Un degr ......................................................... Nj grad
7.

Manger, boire

Ha, pi

Jai faim ......................................................... Kam uri


Jai soif ........................................................... Kam etje
Cest bon ........................................................ sht e mir
Cest mauvais ................................................. sht e keqe
Jaime ....................................................... Un e plqej
Jaime un peu ............................................ Un e plqej pak
Jaime beaucoup ........................................ Un e plqej shum

Je fais la cuisine ............................................. Un gatuaj


Tu fais la cuisine ............................................ Ti gatuan
Je mets le couvert .......................................... Un shtroj tavolinn
Tu mets le couvert ......................................... Ti shtron tavolinn
Il fait la vaisselle ............................................ Ai lan ent
Nous faisons la vaisselle ................................ Ne lajm ent
As-tu faim ? .................................................... A ke uri ?
As-tu soif ? ..................................................... A ke etje ?
Le pain ............................................................ Buka
La baguette .................................................... Buk (baget)
Le sucre .......................................................... Sheqer
Le sel ............................................................... Krip
Le poivre ........................................................ Piper
Lhuile ............................................................ Vaj
Le vinaigre ..................................................... Uthull
La moutarde .................................................. Mustard
La farine ......................................................... Miell
La levure ........................................................ Maja
Les ptes ......................................................... Makarona
Les frites ......................................................... Patate t skuqura
La viande
Mish
Le buf ........................................................... Kau
Le mouton ...................................................... Dele
Lagneau ........................................................ Qingji
Le porc ............................................................ Derri
Le poulet ......................................................... Pula
Le canard ....................................................... Rosa
La dinde ......................................................... Gjeli i detit
Le poisson ....................................................... Peshku
Les lgumes
Perimet
La salade ........................................................ Sallat
Les tomates .................................................... Domate
Laubergine .................................................... Patllxhan
La courgette ................................................... Kungull
Le poivron ...................................................... Spec
Les carottes .................................................... Karota
Le poireau ...................................................... Presh
Les pinards ................................................... Spinaqi
Le concombre ................................................ Kastravec
La pomme de terre ........................................ Patate
Les haricots verts ........................................... Mashurka
Les petits poids .............................................. Bizele
Les fruits
Frutat
Les cerises ...................................................... Qershi
Les framboises ............................................... Mana toke
Les fraises ....................................................... Luleshtrydhe

La pche ......................................................... Pjeshkt


Les abricots .................................................... Kajsi
Les oranges .................................................... Portokalle
Les pommes ................................................... Moll
Les poires ....................................................... Dardha
Les bananes .................................................... Banane
Le beurre ........................................................ Gjalp
Le fromage ..................................................... Djath
La crme frache ............................................ Salc kosi
Le yaourt ........................................................ Kos
Le gteau ........................................................ mblsir
Le bonbon ...................................................... Bonbone
La boisson
Pije
Leau ............................................................... Uji
Leau minrale ............................................... Uji mineral
Le lait .............................................................. Qumshti
Le vin .............................................................. Vera
Le vin blanc .................................................... Vera e bardh
Le vin rouge ................................................... Vera e kuqe
Le vin ros ...................................................... Vera roz
La bire .......................................................... Birra
Le jus de fruit ................................................ Lng frutash
Le caf ............................................................ Kafe
Le th .............................................................. aj
Le chocolat ..................................................... okollat
La vaisselle
Ent
Le verre .......................................................... Gota
La bouteille .................................................... Shishja
Lassiette ........................................................ Pjata
Le couteau ...................................................... Thika
La fourchette .................................................. Piruni
La cuillre ...................................................... Luga
La petite cuillre ............................................ Luga e vogl
La casserole .................................................... Tenxhere
La cocotte minute .......................................... Tenxhere me presion
La pole .......................................................... Tigan
Donnez-moi un verre deau sil vous plat

M jepni nj got uj ju lutem

La cuisson
Pjekja
Bleu ................................................................. Shum pak i pjekur
Saignant .......................................................... Pak i pjekur
A point ............................................................ Korrektsisht i pjekur
Bien cuit ......................................................... I pjekur mir
Remarque : au Kosovo, la viande se mange bien cuite, les diffrents niveaux de cuisson
nexistent pas.

Vrejtje : n Franc mund t hajm mishin e gjall (quhet steack tartare ), dhe nga
pak i pjekur deri n shum i pjekur.
8.

Se laver

Lahem

La salle de bain .............................................. Salla e banjos


Les toilettes .................................................... Banjot
Le lavabo ........................................................ Lavamani
La baignoire ................................................... Vaska
La douche ....................................................... Dushi
Le savon ......................................................... Sapuni
Le shampooing .............................................. Shampo
Le dentifrice .................................................. Pasta e dhmbve
La brosse ....................................................... Krhr n form fure
Le peigne ........................................................ Krhri
La brosse dents ........................................... Fura e dhmbve
La brosse ongles ......................................... Fure thonjsh
Le coupe-ongles ............................................. Prerse thonjsh
Le papier hyginique .................................... Letr higjenike
La serviette hyginique ................................. Picet higjenike
Le tampon hyginique .................................. Tampon higjenik
La lessive ........................................................ Ila rrobash
La machine laver ........................................ Makin larse
Le pressing ..................................................... Lavanderi
9.

Se dplacer, voyager

Udhtoj, vendosem

La voiture ....................................................... Vetura


La route .......................................................... Rruga
Lautoroute .................................................... Autostrada
Le taxi ............................................................. Taksi
Le train ........................................................... Treni
La gare ............................................................ Stacion treni
Le billet de train ............................................ Bilet treni
Composter son billet ..................................... Shnoj biletn
Remarque : en France, on composte soi-mme son billet de train, dans la gare de dpart,
avant de monter dans le train.
Vrejtje : n Franc, shnohet bileta n nj makin t posame, q ndodhet n stacionin
e trenit, prpara se t hypsh n tren.
Le mtro ......................................................... Metro
La station de mtro ....................................... Stacion metroje
La ligne ........................................................... Linj treni
Le ticket de mtro .......................................... Bilet metroje

Le carnet de tickets ....................................... Bllok biletash (10 bileta)


La direction .................................................... Drejtimi
Suivre la direction .................................... Ndjek drejtimin
Descendre la station .............................. Zbres n stacion
Changer la station ................................. Ndryshoj stacionin
Le bus, lautobus ........................................... Autobus
Le ticket de bus .............................................. Bilet autobuzi
La ligne de bus ............................................... Linj autobuzi
Larrt de bus ................................................ Ndales autobuzi
Le terminus .................................................... Stacioni i fundit
Lavion ........................................................... Aeroplan
Le billet davion ............................................. Bilet aeroplani
Laroport ...................................................... Aeroport
Le bateau ........................................................ Anije
Le port ............................................................ Port
La frontire .................................................... Kufiri
La douane ....................................................... Dogana
La fort ........................................................... Pylli
La campagne .................................................. Fusha
La montagne .................................................. Mali
La mer ............................................................ Deti
Je vais la campagne .................................... Un shkoj n fshat
Je vais la mer .............................................. Un shkoj n det
Jaimerais aller la campagne ..................... Do t doja t shkoja n fshat
Les directions
Drejtimet
Vers ................................................................. Drejt
Dessus ............................................................. Mbi
Dessous ........................................................... Nn
Dedans ............................................................ Brenda
Dehors ............................................................ Jasht
Au milieu ........................................................ N mes
A gauche ......................................................... Majtas
A droite ........................................................... Djathtas
Tout droit ....................................................... Vetm drejt
En haut ........................................................... Sipr
En bas ............................................................. Posht
Avant .............................................................. Para
Aprs .............................................................. Pas

Devant ............................................................ Prpara


Derrire
Mbrapa
Monter ............................................................ Ngjitem
Descendre ....................................................... Zbres
10. Se soigner

Mjekohem

Comment vous sentez-vous ? ....................... Si ndjeheni ?


Je suis en bonne sant ................................... Un kam shndet t mbar
Je ne me sens pas bien ................................... Nuk ndjehem mir
Je suis fatigu ................................................. Jam i lodhur
Je suis malade ................................................ Jam i smur
Jai de la fivre .............................................. Kam temperatur
Jai mal ici ...................................................... Kam dhimbje ktu
O avez-vous mal ? ....................................... Ku ju dhemb ?
Jai mal ...................................................... Kam dhimbje
la tte ........................................................... n kok
la gorge ........................................................ n gryk
au cou ............................................................. n qaf
aux dents ........................................................ n dhmb
au dos .............................................................. n kurriz
au ventre ......................................................... n bark
au cur ........................................................... n zemr
au bras ............................................................ n krah
la main ......................................................... n dor
la jambe ....................................................... n kofsh
au pied ............................................................ n kmb (pjesa e shputs)
Jai vomi ......................................................... Un kam vjellur
Jai la diarrhe ............................................... Un kam diarre
Je suis constip .............................................. Jam kaps
Gurir ............................................................. Shrohem
Le mdecin ..................................................... Doktori
Le dentiste ...................................................... Dentisti
Lhpital ......................................................... Spital
Lambulance .................................................. Ambulanca
La pharmacie ................................................. Farmacia
Les mdicaments ........................................... Ilaet
Depuis quand ressentez-vous ...................... Q prej sa kohsh ndieni ju
cette douleur ? ............................................... kt dhimbje ?
- depuis cette nuit .......................................... - q nga kjo nat
- depuis hier ................................................... - q dje
- depuis longtemps ......................................... - q prej shum kohsh
Voulez-vous voir un mdecin ? .................... Doni t shikoni nj doktor ?
Je voudrais voir un mdecin ........................ Un do t doja t shikoja nj doktor
Voulez-vous aller chez le dentiste ? ............. Doni t shkoni tek dentisti ?

Je voudrais aller chez le dentiste .................. Do t doja t shkoja tek dentisti


Voulez-vous aller lhpital ? ...................... Doni t shkoni n spital ?
Je voudrais aller lhpital .......................... Do t doja t shkoja n spital
Pouvez-vous appeler un mdecin ? .............. Mundeni ju t thrrisni nj doktor
11. Le corps

Trupi

La tte ............................................................. Koka


Le visage ......................................................... Fytyra
Loreille .......................................................... Veshi
Lil, les yeux ................................................ Syri, syt
Le nez .............................................................. Hunda
La bouche ....................................................... Goja
Les dents ......................................................... Dhmbt
La gorge ......................................................... Gryka
Le cou ............................................................. Qafa
La poitrine ..................................................... Gjoksi
Le dos ............................................................. Kurriz
Le ventre ........................................................ Barku
Le bras ............................................................ Krahu
Le coude ......................................................... Brryli
La main .......................................................... Dora
La jambe ........................................................ Kofsha
Le genou ......................................................... Gjuri
Le pied ............................................................ Kmba (pjesa e shputs)
Le cur ........................................................... Zemra
Le foie ............................................................. Mlia
Lestomac ....................................................... Stomaku
Le poumon ..................................................... Mushkria
Le rein ............................................................ Veshka
Lintestin ........................................................ Zorra
12. Shabiller

Vishem

Les vtements
Veshjet
Le manteau .................................................... Pallto
Limpermable .............................................. Pardesy
Le costume ..................................................... Kostum
La veste ........................................................... Xhaket
Le pantalon .................................................... Pantallona
La chemise ..................................................... Kmish
Le Tshirt ....................................................... Bluz me mng t shkurtra
Le tricot .......................................................... Triko
La robe ........................................................... Fustan
La jupe ........................................................... Fund
Le foulard ....................................................... Shall i holl grash
Lcharpe ....................................................... Shall leshi
Les gants ......................................................... Doreza
Le chapeau ..................................................... Kapele
La casquette ................................................... Kasket

Les sous-vtements
Veshje t brndshme
Le slip ............................................................. Mbathje
Le caleon ....................................................... Mbathje burrash
Les chaussettes ............................................... orape
Une paire de chaussettes ............................... Nj pal orape
Le soutien gorge ............................................ Sytjena
Les bas ............................................................ orape t holla grash
Les collants ..................................................... Geta
Le coton .......................................................... Pambuku
La laine ........................................................... Leshi
Les synthtiques ............................................ Sintetike
Les chaussures ............................................... Kpuc
Les bottes ....................................................... izme
Les sandales ................................................... Sandale
La cordonnerie .............................................. Kpucari
La mercerie
13. Acheter, sortir

Blej, dal

Le magasin ..................................................... Dyqan


La boulangerie ............................................... Dyqan buke
La boucherie .................................................. Dyqan mishi
Lpicerie
La crmerie .................................................... Bylmetore
Le supermarch ............................................. Supermerkat
La quincaillerie .............................................. Kinkaleri
Le tabac .......................................................... Dyqan cigaresh
Combien cote ? ....................................... Sa kuston ?
Le cinma ....................................................... Kinema
Le thtre ....................................................... Teatr
Le muse ......................................................... Muze
Lexposition ................................................... Ekspozit
La bibliothque .............................................. Bibliotek
Le concert ....................................................... Koncert
La piscine ....................................................... Pishin
Le stade .......................................................... Stadium
14. Tlphoner, crire

Telefonoj, shkruaj

La poste .......................................................... Posta


Le timbre ........................................................ Pull
Lenveloppe .................................................... Zarfi
La bote lettres ............................................ Kutia postale
La lettre .......................................................... Letr
Une feuille de papier lettre ........................ Nj flet letre
La carte postale ............................................. Kartolina

Le bic .............................................................. Stilolaps


Le stylo ........................................................... Stilograf
Le crayon ....................................................... Laps
La gomme ....................................................... Goma
Lannuaire ..................................................... Repertori telefonik
Ladresse ........................................................ Adresa
Le code postal ................................................ Kodi postal
Quel est le code postal de ? ...................... Cili sht kodi postal i ?
La carte tlphonique ................................... Nj kart telefoni
La cabine tlphonique ................................. Kabin telefoni
Le minitel ....................................................... Minitel
Allo, ici ....................................................... Alo, ktu
Pourrais-je parler ? ............................... Mund t flas me ?
De la part de .............................................. Nga ana e
Mon numro de tlphone est le ... .............. Numri im i telefonit sht

15. Quelques verbes

Disa folje

Avoir ............................................................... Kam


tre ................................................................. Jam
Faire ................................................................ Bj
Aller ................................................................ Shkoj
Aimer .............................................................. Dua
Vouloir ............................................................ Dshiroj
Pouvoir ........................................................... Mund
Avoir
Kam
J'ai .................................................................. Un kam
Tu as ............................................................... Ti ke
Elle, il a ........................................................... Ai, ajo ka
Nous avons ..................................................... Ne kemi
Vous avez ....................................................... Ju keni
Elles, ils ont .................................................... Ata, ato kan
J'ai eu ............................................................. Un kam patur
Tu as eu .......................................................... Ti ke patur
Elle, il a eu ...................................................... Ai, ajo ka patur
Nous avons eu ................................................ Ne kemi patur
Vous avez eu .................................................. Ju keni patur
Elles, ils ont eu ............................................... Ata, ato kan patur
J'avais ............................................................ Un kisha
Tu avais ......................................................... Ti kishe
Elle, il avait .................................................... Ai, ajo kishte
Nous avions .................................................... Ne kishim
Vous aviez ...................................................... Ju kishit
Elles, ils avaient ............................................. Ata, ato kishin
J'aurai ............................................................ Un do t kem
Tu auras ......................................................... Ti do t kesh
Elle, il aura ..................................................... Ai, ajo do t ket
Nous aurons ................................................... Ne do t kemi
Vous aurez ..................................................... Ju do t keni
Elles, ils auront .............................................. Ata, ato do t ken
J'aurais ........................................................... Un do t kisha
Tu aurais ........................................................ Ti do t kishe
Elle, il aurait .................................................. Ai, ajo do t kishte
Nous aurions .................................................. Ne do t kishim
Vous auriez .................................................... Ju do t kishit
Elles, ils auraient ........................................... Ata, ato do t kishin

tre
Jam
Je suis ............................................................. Un jam
Tu es ............................................................... Ti je
Elle, il est ........................................................ Ai, ajo sht
Nous sommes ................................................. Ne jemi
Vous tes ......................................................... Ju jeni
Elles, ils sont ................................................... Ata, ato jan
J'ai t ............................................................. Un kam qn
Tu as t ......................................................... Ti ke qn
Elle, il a t ..................................................... Ai, ajo ka qn
Nous avons t ............................................... Ne kemi qn
Vous avez t .................................................. Ju keni qn
Elles, ils ont t .............................................. Ata, ato kan qn
J'tais .............................................................. Un isha
Tu tais ........................................................... Ti ishe
Elle, il tait ..................................................... Ai, ajo ishte
Nous tions ..................................................... Ne ishim
Vous tiez ....................................................... Ju ishit
Elles, ils taient .............................................. Ata, ato ishin
Je serai ............................................................ Un do t jem
Tu seras .......................................................... Ti do t jesh
Elle, il sera ...................................................... Ai, ajo do t jet
Nous serons .................................................... Ne do t jemi
Vous serez ...................................................... Ju do t jeni
Elles, ils seront ............................................... Ata, ato do t jen
Je serais .......................................................... Un do t isha
Tu serais ......................................................... Ti do t ishe
Elle, il serait ................................................... Ai, ajo do t ishte
Nous serions ................................................... Ne do t ishim
Vous seriez ..................................................... Ju do t ishit
Elles, ils seraient ............................................ Ata, ato do t ishin
Faire
Bj
Je fais .............................................................. Un bj
Tu fais ............................................................. Ti bn
Elle, il fait ....................................................... Ai, ajo bn
Nous faisons ................................................... Ne bjm
Vous faites ...................................................... Ju bni
Elles, ils font ................................................... Ata, ato bjn
Je faisais ......................................................... Un bja
Tu faisais ........................................................ Ti bje
Elle, il faisait .................................................. Ai, ajo bnte
Nous faisions .................................................. Ne bnim
Vous faisiez .................................................... Ju bnit
Elles, ils faisaient ........................................... Ata, ato bnin
Je ferai ............................................................ Un do t bj

Tu feras .......................................................... Ti do t bsh


Elle, il fera ...................................................... Ai, ajo do t bj
Nous ferons .................................................... Ne do t bjm
Vous ferez ....................................................... Ju do t bni
Elles, ils feront ............................................... Ata, ato do t bjn

Aller
Shkoj
Je vais ............................................................. Un shkoj
Tu vas ............................................................. Ti shkon
Elle, il va ......................................................... Ai, ajo shkon
Nous allons ..................................................... Ne shkojm
Vous allez ....................................................... Ju shkoni
Elles, ils vont .................................................. Ata, ato shkojn
Jallais ............................................................ Un shkoja
Tu allais .......................................................... Ti shkoje
Elle, il allait .................................................... Ai, ajo shkonte
Nous allions .................................................... Ne shkonim
Vous alliez ...................................................... Ju shkonit
Elles, ils allaient ............................................. Ata, ato shkonin
Jirai ............................................................... Un do t shkoj
Tu iras ............................................................ Ti do t shkosh
Elle, il ira ........................................................ Ai, ajo do t shkoj
Nous irons ...................................................... Ne do t shkojm
Vous irez ......................................................... Ju do t shkoni
Elles, ils iront ................................................. Ata, ato do t shkojn
Aimer
Dua
Jaime ............................................................. Un dua
Tu aimes ......................................................... Ti do
Elle, il aime ..................................................... Ai, ajo do
Nous aimons ................................................... Ne duam
Vous aimez ..................................................... Ju doni
Elles, ils aiment .............................................. Ata, ato duan
Jaimais .......................................................... Un doja
Tu aimais ........................................................ Ti doje
Elle, il aimait .................................................. Ai, ajo donte
Nous aimions .................................................. Ne donim
Vous aimiez .................................................... Ju donit
Elles, ils aimaient ........................................... Ata, ato donin
Jaimerais ....................................................... Un do t dua
Tu aimerais .................................................... Ti do t duash
Elle, il aimerait .............................................. Ai, ajo t doj
Nous aimerions .............................................. Ne do t duam
Vous aimeriez ................................................ Ju do t doni
Elles, ils aimeraient ....................................... Ata, ato do t duan
Vouloir
Dshiroj
Je veux ........................................................... Un dshiroj
Tu veux ........................................................... Ti dshiron
Elle, il veut ..................................................... Ai, ajo dshiron
Nous voulons .................................................. Ne dshirojm
Vous voulez .................................................... Ju dshironi
Elles, ils veulent ............................................. Ata, ato dshirojn

Je voudrais ..................................................... Un dshiroja


Tu voudrais .................................................... Ti dshiroje
Elle, il voudrait .............................................. Ai, ajo dshironte
Nous voudrions .............................................. Ne dshironim
Vous voudriez ................................................ Ju dshironit
Elles, ils voudraient ....................................... Ata, ato dshironin

Pouvoir
Mund
Je peux ............................................................ Un mundem
Tu peux ........................................................... Ti mundesh
Elle, il peut ..................................................... Ai, ajo mundet
Nous pouvons ................................................. Ne mundemi
Vous pouvez ................................................... Ju mundeni
Elles, ils peuvent ............................................ Ata, ato munden