Vous êtes sur la page 1sur 2

PACA ASAMA Cont : +261 (0) 34 03 362 93 – 34 16 634 26 – 32 02 417 48. E-mail : voahangyhanta@orange.

mg cc à
pacamad@gmail.com

PLATEFORME DES ASSOCIATIONS CHARGEES D’ASAMA et de POST


ASAMA (PACA ASAMA)
Lauréate du Prix CONFUCIUS UNESCO
« Alphabétisation et sociétés durables 2015 »
«  Asa Sekoly Avotra Malagasy » ou
Action Scolaire d’Appoint pour les Malgaches Adolescents
-2è étage-Porte 216 DEPA- Complexe Ampefiloha Antananarivo - Madagascar

« Hianatra aho handreseko ny fahantrana » (j’étudie pour pouvoir lutter contre la pauvreté)

Famoahana ity afisy ity : 03/04/17


Fanalàna ity afisy ity: 14/04/17

FIVORIAMBE TSY ARA-POTOANA

DATY SY ORA : 27 Marsa 2017 – 2 – 4 :30 ora


TOERANA : Birao PACA ASAMA Ampefiloha DEPA/MEN Porte 210
Mpitarika: Rtoa Ratiarison. Hanta,

I-TONGA NIVORY : CTS, VICTORIA, BETHLEEM, VATSY, AAF, SANTATRA, AFAFI, TAMIA INSPRO, MANAMPY MAHATONY,
AVOTRA FFF (antso natao SMS ho an’ireo eto Antananarivo sy manodidina ihany);
Tsy tonga fa tsy nahazoana fierana : VONONA, SOAFONENANA, FITAHA, LOVASOA, TSINJO, ASA, AHM, MITSINJO,
Tsy tonga fa nahazoana fierana : IVANDRY MIARADIA (nandevina), HELP (misy zavatra atao), CDA (asa), SOSVE (Ttave).

II-NY ANTON’NY FIVORIANA

II.1-PSE_ UNICEF/MEN/MESUPRES/MEETFP
II.2-Fanatsarana ny fomba fampianarana ASAMA
II.3-Ankapobeny sy samihafa.

III-FANAPAHAN-KEVITRA

III.1-PSE_ UNICEF/MEN/MESUPRES/MEETFP
-Fanomanana ny fiovam-pandaharam-pampianarana ASAMA manoloana ny PSE  :
-Atomboka ny Aogositra 2018 ny Kilasy Ambohitsoratra rehetra (8-10 taona) izay ho averina any @ EPP, (11-17 taona) ASAMA
-Fanofanana ny mpampianatra mifanaraka @ ny fandaharam-pianarana vaovao:
Cycle 1 : T1-T3 Ages : 7 à 10 ans Ambohitsoratra+Manisa « ASAMA Bolo »
Cycle 2 : T4-T6 Ages : 11 à 14 ans « ASAMA Ado »
Cycle 3 : T7-T9 Ages : 15 à 45 ans « ASAMA Boulot »

III.2-FANATSARANA NY FOMBA FAMPIANARANA ASAMA

3.2.1-Hamafisina ny traikefa n’ny tompon’andraikitra Mpikambana (Biraom-pikambanana) :


-Tsy maintsy hita ao an-tsekoly ireo peta-drindrinasy sy ireo fitaovana: isan’ny mpianatra, fandaharam-potoana, programa, ny kahie
fanomanana, ny anaran’ny ankizy, ny programa PPO, ny boky fampianarana
-Momba ny mpianatra: havahana tsara ireo kilasy, lahy sy vavy, isaky ny taona
-Afaka manao ny Préscolaire (3-5 taona) isika rehefa nahazo fahazoan-dàlana manokana @ DEPA izany

3.2.2-Fampiakarana ny fahaiza-manaon’ny Mpanentana (mpampianatra) ASAMA :


-tsy tokony hiovaova isan-taona izy ireo
-Vokatry ny fitsidihana fanaraha-maso, ny ora fampianarana : hajaina ny 6:30 ora isan’andro, efa miala ny fakan-drivotra sy sakafo,
hisy fanaraha-maso hentitra,
7:30-9:45 – Fakan-drivotra – 10 – 12ora –sakafo – 1:30-4 na misy cantine na tsy misy cantine X 5 andro / herinandro.
PACA ASAMA Cont : +261 (0) 34 03 362 93 – 34 16 634 26 – 32 02 417 48. E-mail : voahangyhanta@orange.mg cc à
pacamad@gmail.com

-Fiofanana mitohy atolotry ny PACA:


1er mercredi : Français : Mr Tsiresy PACA num 034 38 286 94, 032
2ème mercredi : Français : Mme Suzy PACA num 034 45 983 55
3 mercredi : Français :
ème
Mme Victoria PACA num 034 19 391 60
4ème mercredi : Calcul : Mr Maurice Soavimasoandro num 034 40 873 55
Hisy cahier de présence sy cahier de journal ho an’ny fanaraha-masoizay zava-bita. Mifandamina ny mpanofana raha tsy afaka.

3.2.3-Fiofanana ho mpanofana:
-Miainga @ fiofanana ho mpanentana aloha izany isaky ny Alarobia hariva; ary afaka mirotsaka amin’ny sivana ny rehetra.
-Hisy fiofanana ny vakansy Paska, ao @ CDA,mbola holazaina ny daty. Ny fanamafisana ny fahaizana miteny Frantsay no singa
lehibe ao anatin’izany. Ny Mpampiofana lehibe hampiofana: Rasoafaniry Hélène, Ratiarison Hanta, Juliette, Razafimamonjy
Maurice, Rasoarimanana Olga. Hampidirina tsikelikely @ izany ny “modules” vaovao sy ny fizarana isaky ny cycle.
-Hampiakarina ny isan’ny kilasy sy mpanentana PACA ASAMA isaky ny Toby Asama mpikambana, ka tokony hiomana amin’ny
efitrano ny mpikambana rehetra. Ohatra: manokatra site hafa.

III.3-ANKAPOBENY SY HAFA

3.3.1-Commissaire aux comptes:


-Satria tsy manao ny asany mihitsy ary tsy hita ny commissaire aux comptes rehefa nampanantsoina imbetsaka, dia hifidy vaovao
isika ny Alarobia 5 Aprily 2017 ao amin’ny birao PACA. Afaka mirotsaka daholo, mitondrà CV.

3.3.2-Manuel de procédure : Hazavaina amin’ny mpikambana ny “Tari-dàlana fomba fiasa”-n’ny PACA efa narahana sy hamafisina
9 ora ny Alarobia 5 Aprily 2017. Ohatra: Ny Karaman’ny Mpanentana ASAMA dia araka izay ifanarahany @ ireo
tompon’andraikitra ao aminy.

3.3.3-Serasera :
-Rehefa mandefa filazana amin’ny sms na mail ny Birao dia tokony mba hamaly izany isika raha voaray.
-Hamafisina ny fanokafana adiresy mail sy fijerena izany isaky ny Alatsinainy maraina hamantarana ny programan’ny PACA.
-Fotoana hisokafan’ny birao sy handraisana ny tatitra rehetra: apetraka eo am-baravaran’ny birao. Ny PV rehetra sy filazam-
baovao dia apetaka ao anaty birao ka azon’ny rehetra vakiana anatin’ny 10 andro hivoahany.
-Ny filazana rehetra dia alefa mail, ary atao apeta-drindrina ao amin’ny birao PACA mandritra ny 10 andro.
-Plateforme PACA ASAMA fa tsy ASAMA / PACA no fiantsoana antsika.
-Ny PV sy tatitra rehetra dia mila atao fichier PDF vao aparitaka fa sao misy manampy na manova.
-Ireto adiresy mail mpikambana: hamafiso, na raha misy hafa an’ny biraonareo dia alefaso.

Misaotra anareo ny birao raha misy fanamarihana.


Ny mpitan-tsoratra PACA ASAMA : Rtoa Fanja
034 16 634 26

Vous aimerez peut-être aussi