Vous êtes sur la page 1sur 24

Gwoup malfektè kou pataje 2019

Pa pouvwa AGAOU TONNE, ,AGAOU LEFAN,


AGAOU BET SANSAN,AGAOU KOBLE
AGAOU WEMEN AGAROU POTOKOLI mw di
YAVODO

Agarou lefan: Pour mettre une separation


Faites une poudre avec les feuilles de machacha,feuille brise,gratte de
bambou poudre reseda,vitriol,poivre potorique,fiante chatte marron,fiante
cop bataille,poudre trompette 7 piments sec,precipité. Composez le tout en
dehors de votre maison preferable au cimetière .semer le soit dans la
maison oü devant la porte de cette personne .

POU FLACHE YON MOUN


-Wap ht yn flach sou nom moun nan (mete denye pil la tet anba ladan poul
pa limen)
-Wap al nan yn simetye wap pete yn bouch kav, wap debouche deye flach la
wap f l'air la antre epi wap vire pil la dwat.
- wap veye kotew jwenn moun nan wap flache moun nan 3fwa.

_Epi lape wi..._


Pour arrêter les loups garous
• Tenez vous à l'equerre. Faites 5 pas en arrière en disant à chaque pas : efrina
+ epta + benos.
• Arrêtez vous là.
• Pour les démons : Aglatisse + Aglate + Aglata (arrête), cabra + cabra +
délivra (départ)
• En cas de danger : Zorobal
• Avant de sortir chez soi la nuit : Bèthel + Oliop + Aju
• NB : tout rituel ki gen aglatisse + aglate + aglata, fòk moun te déjà gen yon
fòs ki apatyen avèk mo agla yo déjà pou l' efikas. Se yon compression ke yo fè de
mo sa yo : Atah Gibor Le-olam AdonaY.
:POUR FAIRE PÉRIR TOUS VOS ENNEMIS (PROTECTION GÉNÉRALE)

Nous voici en cette fin d'année et tous les problèmes et malédictions se


convergent vers l'homme. Je vais donner une protection contre les ennemis
afin qu'ils ne puissent vous nuire.

Accessoires:
* 3 bougies noires
* Encens sang de dragon
* Une feuille de papier blanc
* Un feutre à l'encre noir
* Une aiguille stérilisée
Rituel:

Par une nuit sans lune, allumez vos chandelles et placez les devant la
feuille de papier. Faîtes brûler l'encens. Dessinez alors ( même
grossièrement ) la forme d'un serpent sur la feuille et, aux quatre coins
de la feuille, dessinez des épées dont la pointe sera dirigée vers
l'extérieur de la feuille. Passez la feuille dans la fumée d'encens en
disant:

"Par la puissance du glaive Par le pouvoir du serpent Que mes ennemis


soient défaits que mon pouvoir augmente"

Inscrivez ensuite le nom de votre ou de vos ennemi(s) aux quatre coins de


la feuille, sous les épées, puis passez la à nouveau dans la fumée
d'encens en disant :

" Grand serpent magique entoure mes ennemis de tes anneaux puissants
Qu'ils soient pulvérisés et ne puissent me nuirent Que les glaives les
transpercent et les fassent souffrir, qu'ils ne puissent plus me faire de
mal"
Une fois fait, faites brûler la feuille et répandez les cendres à
l'extérieur

Kou pou fè moun fou :


• Wap bezwen yon lanp tèt gridap, wap pran 3 pousyè tè nan yon nich foumi sou
non moun nan, gaz blan. Wap bezwen 3 pousyè tè nan yon kav abandone, wap pran yon
ti kal twal rad yon moun fou ou brile pou mete nan lanp la sou non moun lan, ou
pran 2 moso bwa sabliye ou kwaze yo an kwa anba lanp la sou non moun lan, ou di :
fòk entèl bliye tèt li pou li tankou yon moun fou. Lanp sa ap limen pandan 7 jou
nan yon kav abandone, lanp la dwe limen ak gaz blan.

Siw bezwen kenpot priyè

al nan yn kafou 4 vire tèt ou kot solèy la leve a ak yn balenn


blan ak yn ti rhum di sen solèy , mèt anan jelis mw rekomandew
pa pou vwa Met tide, Met janlwi jodia mw vin tel priyè nan menw,
oswa si bolèt wap mande wap fèl menm jan an wap limen balenn nan
pouw fèsa wap jete nan rhum nan res balènn wap tiyel lèw rive
lakay ou bò tèt kabann ou wap fè menm jan ok
:
Si gen yn moun ki yn mort sou li chache
7fèy chadèk et 7fèy kafe, 7 zoranj si pike chak sèt fèy yo , wap
metel bouyi pou jòn wap koule yn kafè ak li pouw benyen moun
saa tèt opye ak yn moso savon san sèvi wap achte yn balenn wap
pouw pale pawol ou avanw benyenl
Manes: 3 fwa soir 3 fwa le matin pa pouvoir mtre grand chemin
,pa pouvoir mtre kfou ,mtre grand bois,mtre cimetières,pa
pouvoir mtre legba ki mtre la terre,pa pouvoir mtre vents,mtre
du feu,mtre dlo,nou konmande 3 fanm 3 loas 7 vierges 7
mystère,21 points k fou 21 points cimetières 21 points
bitasyon,sou nom granmoun yanm ki bouyi poussé,li poussé monté
bois,nou mande granmoun bitasyon bord papa bord manman pou fais
ciel la fais cc pou mwen,ki c pitite bitasyon..........pitite
manman w,pitite papaw,mwen c intel nom....,mwen mete tête ansanm
ak moun sa yo.......Pou nou sorty nan douleurs calamité sa ,pou
loas bitasyon nou toutes mete ansanm pou nou jwenn sa nap chache
à,sous nom maitresse danthor ,et ak permissions 1er baron
empereurs jean jack Dessalines chef toutes morts ayisyen.pou nou
jwenn sa nap mande à kler epi pou nou pas maske et troublé sous
nom danthor

Pou w' fè yon moun vin jwenn ou epi rete avè w'
• Wap bezwen ( foto moun lan, yon bokal a kouvèti, bè, ten,
siwo kann). Wap pran foto moun lan wap prezante nan 4 fasad
( nò, sid, lès, lwès) avèk demand ou vle fè a, epi apre wap pran
foto a wap bere ak bè pandan wap di : xxx menm jan m'ap bere
w' lan se mwen pou w' wè devan w' pou w' bere m' tou, pou w'
trankil, pou w' dou, pou w ‘ retounen avè m', pou w' panse avè
m'. Wap defriche ten an sou foto moun lan ou fin bere a epi
wap di pawòl sa : pa pouvwa de sen tenten xxx se pou w' fè
tenten devanm, se pou w' tounen vin jwenn mwen kèlke swa sa
ki nan tèt ou an fòk li ale, se mwen (non pa w') pou w' wè…
aprè sa wap pran ti siwo kann ou vide sou foto a epi wap di :
xxx men map vide nan kè w', nan nanm ou, nan lespri w', nan
antandman w', se pou w' dous avèk mwen ( non pa w'), pou w'
panse avèk mwen sèlman maten midi swa, epi pou w' retounen
vin jwenn mwen mari w' imedyatman. Apre wap pran foto a,
wap mete l' nan bokal la epi wap vide siwo kann sou li pandan
wap di : xxx kèlke swa kote ou ye a, chalè ki nan tèt ou an
mwen pral mete w' nan frijidè pou w' frèt tankou mab, epi ou
rele moun lan 7 fwa , apre ou bouche bokal la ou mete l’ nan
frijidè.
Pou retire move nanm anndan yon moun
• Wap pran 7 rasin ave ak 7 fèy, yon fèy mouri leve, bwa nanm,
ak bwa sèkèy, 7 tèt lay vyolèt, bouyi yo ansanm ( bay moun lan
bwè). Apre 7 jou, pran 7 fèy ave, 7 fèy gwayav, 7 fèy tonbe leve,
7 fèy bout lalwa, 7 fèy lila, 7 fèy lougawou, 7 fèy pa janbe.
Benyen l' ak 7 moso gras nan yon kivèt blan, fèl l' bwè 7 gòje
ladan l', ale devan bouch yon kav abandone fèl pale pawòl li. •
NB : pa bliye ou ka pran kout lè, si w' paks fè l' pa fè l'
Pour faire tomber une arme à feu
• + Aglopha + Alphenos + Aditum + Alphacia Contre un piège
tendu
• Armatre, Verbus, machinis Pou fè lougawou pa janbe lakay ou
• Wap bezwen yon gode sèl, yon pwason ki rele foufou (tout kò
l' se pikan), yon gode jijiri ( wowoli), 3 fil koulè diferan, yon
pake egwi. Wap pete je egwi yo ou kite yon sèl ou pa pete je l',
ou bouyi pwason an, ou pran tout zo yo ou mete nan yon
boutèy la ak pawòl ou, ou mete rès bagay yo nan boutèy la,
mete l’ anlè yon pye bwa oubyen anlè fetay kay ou si se kay tòl.
Depi l' ap pase pre lakay ou, boutèy la ap rale l' pou l' tonbe.
• N.b : piga nou kite zo pwason an pike nou, paske anndan
pwason sa gen pwazon, li trè danje. Oubyen mete gan nan men
nou pou li pa pike nou.
Pou nou pwoteje lakay nou kont move bagay :
• Pa kite bale kay nou deyò, pa kite antre lakay nou san kwaze
2 bwa si nou pa gen baryè, fouye yon kwa devan pòt nou ou
baryè nou epi mete sèl ladan l' kouvri l'.
Lèw bezwen fè yn ben Chans chache
tt flè sof flè bwa ki gen pikan ki pa bon wap achte yn byennèt, yn
Florida, yn vidajan, ponpeya, wap achte poud Chans, rale mennen vini, mw
pou wè, mw pou wè wap fè sa 4 fas ak lapawol ou zanmim yo
Mezi flè bwa ap fleri se konsa Chans saa ap pwofite zanmim yo

Siw konnenw gen on moun ki ap pesekitew..


Ki deye few malfezan.. Ou pral nan mache wap ht on kok sou non moun lan
epi pran on fey blan pwop wap ekri non moun nan sèt fwa ladanl apresa wap
plwaye fey la wap fourel nan bouda kok ak pawol ou(tout saw ta renmen ki
rive moun nan). Epi lage kok la.. Jan bagay la ap cho nan bouda moun nan
se konsa bouda moun nan ap cho tou. La fou...
Siw pa vle pran nan poud...
Wap pran sann dife avek zorany si, savon lave ki poko sevi, lalwa dlo
lanme avek sel ki poko sevi. Wap mele yo epi wap benyen avel

: Pou batri pa antre sou nou

wap bezwen yn dan ak savon yo benyen mort yn ti pil flach nan mete twa bgy
sa yo sou la pawol nou nan yn ti bout boul twal nan koud yo Epi lapè
zanmim yo

Pou timoun ki gn pwoblem lougawou


wap pran yn bwa dife wap diyalel kat fasaf sou tèt timoun nan wap adresew
ak Bawon lakwa épi tire bwa dife a devan fas timoun épi ou fini.tout moun
knn Jan pou yo adrese yo ak bawon
Ou ka met yn boutèy vid kanpe nan mitan Kay ou ak yn met siyen pou oken
movè zespri pa rantre

Pou pwote tet ou kont poud


.ht yn pake tabak an poud mete nan poch gouch ou . ou met mache sou poud
la anyen paka rivew

Pou fè yon moun k'ap nwi w' bliye w' :


• W’ap ekri non moun lan 3 fwa sou yon pachemen vyèj epi ou koupe tèt yon kokoye
wole, ou mete pachemen an apre sa ou souke l' epi ou bwè 3 kou pandan w'ap di
entèl m' souke w' epi m' bwè w', ou anndanm ou paka fè m' anyen ankò, apre ou
kole kokoye a epi ou lage l' nan lanmè sou pawòl ou epi peye mèt agwe 7 goud
monnen.
Pou nou pwoteje nouvo ne lè n'ap soti lopital ak bb a pou premye fwa :
• Pou premye fwa l' ap rantre nan kay la, pa pase l' nan pòt la, pase li nan
fenèt la epi tèt frèt.
Lè w' gen yon moun k'ap nwi w'
• Depi ou konn non moun lan li senp, wap pran yon boutèy wonm ou mete mwatye
kleren ladan l' , ou ale yon kote ki gen yon dlo byen santi, ou mete mwatye dlo
santi ladan li, aprè sa ou pran boutèy ou w' al devan bawon, ou al pale avè l'
tankou se plent ou al pote l' pou moun lan, ou di : an bawon janm konnen w'
chèlbè, janm konnen w' se yon gason fre santi bon, pou entèl ap mache di mwen pa
andere moun k'ap pèsekite w' la, pou entèl ap mache di se vagabon ou ye , ou pa
janm benyen w'ap mache sal, sak fè se rad nwa ki sou ou se paske w' pa benyen, se
vagabon w' ye, ou akize moun lan de tout bagay devan bawon, apre sa ou di bawon
mwen m' pran defans ou, mwen plede pou ou, mwen di se pa vre, se yon gason chèlbè
ou ye,ba tèl pwen li di m' si m' kwè se yon gason chèlbè ou ye, si se pa yon
vagabon sal ou ye, men bwason sa se li ou konn bwè, al ba ou l' bwè si w' pap bwè
l', mwen m' di non , mwen di se wonm 5 etwal ou konn bwè, li di m' al ba ou sa
pou m' wè si w' pap bwè l'. Epi w'ap pran boutèy kite gen kleren ak dlo santi a
ou vide l' sou tèt bawon, lè w' fin vide l' wap di antouka bawon se sal di m' ou
bwè, mwen m' konnen se yon nèg fre ou ye, yon nèg santi bon ou ye, lè w, degaje
w' ak entèl pou sal di yo mwen m'ap achte yon boutèy wonm 5 etwal pou ou. Apre sa
lè w'ap soti devan bawon wap soti pa fas pa bay do, pa rantre lakay ou dirèkteman
ak rad kite sou ou a, w'ap retire rad la, si w ‘ kapab ou mèt boule l', pou
anpeche flwid negatif pa rantre lakay la, men tou kite wonm 5 etwal ou la, depi
w' tande vap moun nan frape al pote wonm nan

:Si moun nan pran nan poud lap leve granm maten lap fouye yn twou o mw
1pye lap antere d pye yo épi lap vide yn boutèy kola rezen sou pye a épi
rale d pye a soti.apre li bezwen yn kwi kalbas vet chadwon lay div chwal
pile yo ansanm mete nan kwi a ak dèt bout sitwon poul benyenl pandan sèt
jou

Pou yo pa leve yon moun ou genyen ki mouri,

3 grenn digo an triangle ak 3 bouji anba do mò a, yon krisifi sou


lesyomak li ak bible la ouvri sou levanjil selon sen jan, yon kokoye nan
men dwat li ak yon pwonya nan men goch li epi mete yon zoranj si boukannen
sou lombrit li. Kon l fi n antere pran yon pakèt kann blanch mete di fe
nan poto mitan kote yo konn fè repozwa pou chante vèy la. Tout moun ki te
patisipe de lwen ou de prè ap pase! Na di m si m manti

Recette pou mounn ki mouri kap nui madanmm li ou Byen Mari li


Ht 2 moso twal rouje et nwa
Aiguille ak fil
Roroli
Fe mounn nan komanse koud twal yo
Kite li domi Anba tet li
Demen maten pran aiguile la Pete je li epi al devan baron simen roroli a
epi al sou tombe mort
Bal Kleren epi dil men sa mounn nan voye bal koud pou li

Pou nou trete yn moun ki mò sou li


nap bezwen fèy kafe, fèy zoranj si, fèy chadèk, wap mete yo bouyi epiw ap
koule yn kafe amè avek li ,wap achte yon bout savon sansèvi ,ak yn balenn
apre wap benyen moun nan tèt opye. Mezanmi m al two lwen ui m ale!

Si nou bezwen fè yn moun yn


mal pran sent epedye ak yn potre danbala ak yn bouji nwa make nonw anlè yn
fwa make Nn moun nan anba 3fwa men se tèt Anba pou nou li menl ni makel la

*Men non vanyan kèk fèy nou dwe konen*

Lyann mòl- *kotel*

Fèy wont- *kokodya zèb 9 chemen*

Monben bata- *liben forè*

Silanda- *konsinn*

Sabliye- *bredanj*

Twonpèt- *mari tapaj ou mechanstan*

Lougawou- *vyèj ou ayile*

Bazilik- *metrès la mezon*

Amwaz- *atemiz*

Anjelik- *Anjelika*

Aticho- *sinara ou kolimous*

Pobepinn- *gralagous*

Balòt- *migra ou balota*

Banbou- *banbousa*
: Siw bezwen touye yon moun u u vle fè san vèse
wap trase yon vèvè Mètrès Dantor wap plante yon kouto sou non moun lan sou
pawòl u a midi tapan yon jou samedi wap pran yon boutèy divin wap leve li
anlè u salye 4 fasad ok ak yon bouji bleu e noir makonnen aprè u kanpè fas
soleil levan u frape tèt boutèy la ak pla menw ak fòs bouda ap soti wap di
m bwè san entèl entèl

Ou bezwen fê yon espedisyon pouw twé yon moun ...


ht yin imaj st espedye ak Mapyang , yon ti mamit poud kafe , yon ponya .
Mete imaj yo tet anba pale pawol epi site nom moun sa 3 fwa a midi won
tankou boul , epi mete dife nan poud kafé limen lamp devosyon ak grès
kocjon epi wa vinn bay nouvel

Si w' nan lari machin ou anpàn oubyen ou pa jwenn machin :


• Ou deplase w'al nan yon lye pou kont ou, ou pran 3 wòch, ou fòme triyang la a 3
wòch la epi ou kanpe anndann. W'ap jwenn yon moun vin ede w' kan menm nan moman
an, ap gen yon moun ki vin pote sekou avè w', men sonje lè w' prale pou w' gaye 3
wòch la, si w' nan menm pozisyon an pa oubli, sak rive nan wout sa se sou
responsabilite w' l'ap fèt, gwo aksidan ka fèt. Toujou sonje retire 3 wòch la.

Lè w' nan yon kay ou pral peye :


• Lè w' pral peye kay : lè w' fin peye mèt kay la, ou pase bò kot yon machann kap
vann chabon, san l' pa remake sa ou pran 4 grenn chabon (sou pawòl ou) kote ke
wap di kay sa se lè w' vle pou w' kite l', pa gen bagay mèt kay ap vin mande w'
kòb, se lè w' gen mwayen pou w' peye l', epi w' parèt, ou mete yon grenn chabon
nan 4 kwen kay la. Afè bagay mèt kay ap vin touche nan men

Lè moun ap nwi nou


• W'ap ekri non moun lan nan yon bout papye ou lage l' nan twalèt la, apre sa ou
chita sou twalèt la, epi ou chita sou twalèt la, wap lage 4 bout twalèt, a chak
bout wap vibre yon lèt nan mo app a, lè w, fini ou siye dèyè w' kòrèkteman, ou
pral fè demand ou nan bouch twalèt la, apre ou leve ou mete ou alòd, ou salye
batri aklamasyon epi ou flòch, pandan wap flòch ou di : ose ose ose. • Pou moun
ki pa gen twalèt yo : nou ka fouye yon twou nan yon raje epi nou fè sa,
lè nou fin fè li nou trennen dèyè nou atè.

Pou w' gate devan yon fanm


• Lè nèg la ap fè bagay ak fi a (swa ak kapòt ou san kapòt), lè nèg la pral voye
li voye sou pwèl fi a, lè l' fin voye li fè 3 kwa sou devan fi a ak peni l'. Epi
fi sa gate pou tè. Pou moun k'ap pèsekite nou oubyen tiye moun nan fanmi nou : •
Wap prale nan simityè wap pran 3 grenn klou sèkèy, si nou pa jwenn klou sèkèy
n'ap pran 3 grenn gwo klou beton, n'ap achte yon kòk wouj, n'ap chèche yon pye
bwa dòm, n'ap achte yon pachemen, n'ap ekri non moun nan 7 fwa, 3 fwa anwo, 4 fwa
anba apre n'ap mete yon kwa nan mitan avèk yon plim wouj. Apre, n'ap pran fisèl
wouj, nwa, n'ap pase fisèl sou papye a, tout sa n'ap fè a n'ap pale pawòl nou,
kou nou fin pliye ti bout papye a n'ap pran kòk la, n'ap ouvè bèk li n'ap foure
ti papye a epi n'ap pase fisèl nan tout bèk kòk la,apre sa n'ap pran premye klou
a epi n'ap di entèl menm kloure w' la, kòm pye bwa dòm gen puisans, li gen pouvwa
pou l' deseche moun, menm jan kòk sa ap deseche, se konsa pou w' deseche tou, wap
pran premye klou a wap kloure tèt kòk la nan pye bwa dòm lan, dezyèm klou a wap
pran l' ou kloure l' nan do l' (nan mitan l'), apre ou kloure l' anba, apre sa
wap pran yon ti kòd pit wap mare li kòk la pa bouje, tank kòk ap batay se konsa
wap tande pale de moun lan.

Koman Pou nou rasanble lwa nan fanmi'nou


Pistach griye,mayi,manje marasa,pòpkòn,
rapadou,sirodòja,anizèt,krèm kakaro,kleren,rhum babankou,yon vè dlo
sikre,yon vè let,kafe
dous,kafe anmè,chokola.
Ouvèti ak3 pater e 3ave.apre ouvri 4pòt yo ak
yon gode dlo e yon balèn pandan nap di :AGO-
AGOSSI-AGOLA
BOYE-BOLOU-BOSSIKE
Yon pake bazilik,pafen hombre,ou salye
Legba,Mèt Kalfou,Damballah,Marassa, Freda,La
Sirène,LaBalèn,(ou vide siro dòja épi ou bwè)
OusalyeOgou,KouzenZaka,,AzakaMede,
Dantor,Baron,Gede.Epi salye tout lòt nanshon
yo.(Vide Rhum ak Kleren épi dife ebwè).
Yon kivèt blan,mete dlo kokoye,frote bazilik ki
te nan vè dlo a epi savon blan pou ou benyen
nan demen maten epi mande pou yo toujou
mache ak ou.
AMAZEUS LE GRAND ARCHANGE DU SATURNE.

Pou nou pa janm manke lajan


3 fey kalbas wap fe demand ou epi wap peye ak 50 centime apre wap mete yo
nan yo an kwa ak yon eping ti tet serel yon kote lakay ou

Pou w bòne yon lakou:


1-Antere yon moso vyann bèf san zo ak 3 zozo bèf 3 ponyen sèl sou demand
ou.
2-Pou w bay yon moun madichon:
Resite som 109 avèk 2 men w nan tèt ou fas solèy leve site non moun nan
epi fè demand ou.
3-Beny kont poud:
Lay vyolèt,7 sitron vèt,ma kafe,kleren,tabak an poud,lwil maskreti,savon
lesiv ki poko sèvi.

Tankou ou ka pran 4 zorany si ak 4 moso bwapen,ou fouye 4 trou,ou fè pwent


bwapen yo,ou foure chak bout bwapen anndan yon zorany si....

Pouw netralize yon nanm sou yon moun


wap pran lay vyolèt wap melanjel avèk kleren blan epi fiksyone kò moun
nan avèl epi wap pran de ti moso bwapen wap mete yo an kwa mare ak yon ti
fil akoud nwa epi mete l nan kwou moun nan

KOU MAZANZA :pou Moun kap persekite nou,Moun ki vle tuye nou
.Aht Yon kwa en bois,oubyen fe Youn ak de moso bwa blan,avek Yon grenn
klou béton ekri nom ennemi an sou kwaw la en kwa,ou pral nan simityer à
wap pale ak bawon grann Brigitte,Jean zonbi,tout mor jeté kleren chofe kwa
ki gen non Moun l'an ak kleren,peye kelke monen,ale nan Yon andwa nan
simityer à oubyen nan Yon kafou oubyen lakay ou plante kwa sa tête anba a
3 goût dlo fret,plante klou à nan Yon pye bwa, oubyen nan Yon moso médecin
jetel nan latrinn

Pou moun k'ap nwi nou


• Wap bezwen yon balèn, yon imaj dantò, yon papye tenbre, yon vè diven wouj, yon
ponya. Wap pran balèn nan wap chaje l' an ranvwa, lè w' fin chaje l' an ranvwa,
wap ekri non moun lan sou li tèt anba,epi wap rele non moun nan 4 fasad, wap di
balèn nan li te rele balèn li pa rele balèn ankò li rele entèl , ke tout sa ou
vle pou entèl balèn nan resevwa l' paske se entèl. Apre wap depoze balèn nan atè,
ou pran papye tenbre a, ou drese yon pwosè vèbal , ou pote plent de sa moun nan
fè w' la. Menm sa ou ekri nan papye tenbre a se li wap ekri nan do imaj la , ou
depoze imaj la sou papye tenbre a, ou pran vè a ou plen l' ak diven wouj, ou pran
kouto a ou mete bò kote imaj dantò a, ou di dantò men kouto ou ba li, ou menm avè
l' nou fè yon sèl, ke tout moun kap nwi w' tout moun kap anmède w', tout moun kap
pèsekite w' , ke tout moun ki vle mal pou ou, ke l' pran sa pou ou an koz, dezòmè
pwoblèm ou se pwoblèm li paske w' fè yon sèl avè l', di l' men kouti ke w' ba li
pou l' degaje l' avèk moun kap nwi w' lan, men diven ke w' ba li ki reprezante
san moun lan afen ke l' nan dènye gout. Epi ou fè tout sa yo an prezans de balèn
nan ki reprezante moun lan limen, ou di l' pran koz sa pou ou , ke l' aji selon
volonte l’.
• Oubyen ou ka itilize san kochon nwa oubyen yon poul nwa nan plas divin an.

Pou moun kap nwi w' :


• Ou fè yon libera, ou fè tab mò w' kòrèkteman, ou mete chèz ou kouvri l' ak dra
blan pou mò kòrèkteman , devan chak chèz sou tab la ou mete yon balèn, si se mò
manman ou papa men kòm se pa pou mò wap fèl se pou moun lan, ou mete balèn nan ,
ou reprezante mò a pa balèn nan, epi moun kap nwi w' lan wap ekri non l' sou
balèn ki reprezante l' tou a antan ke mò pou l' vin manje tou, si w' konn manje
li renmen , ou mete tout la pou li, pou w' fè tab mò w' kòrèkteman, pè savann
chante libera w' pou ou, lè kounyea nap kase tab la, pè savann nan ap gen pou
voye mò yo ale, wap remèsye mo yo dèske yo te vin manje, wap mande yo pou yo al
ak moun sa pou ou, ke yo al lakay yo ak moun sa ki tap manje avèk yo a.

Pou moun k'ap pèsekite w' ou pa konn moun kap fè w' la :


• Yon vandredi pandan lalin nan ap vwayaje ( lune descendante), ou prale nan
mache ou achte yon navè, wap achte yon asyèt blan , lè w' rive lakay ou ou fè yon
ti otèl, ou achte yon papye tenbre, ou drese yon pwosè vèbal. Ou pran navè a ou
mete nan asyèt blan an, jete ti dlo ak ti kleren nou epi ou ranje ti tab ou
oubyen ti otèl ou (sou sa wap fèl la) , wap mete fas kote solèy la leve, ou mete
navè a chita nan asyèt la avèk papye tenbre a anba l', 3 bouji nwa , ou abiye yo,
chaje yo, ba yo mo, ou fè demand ou, lè w' fin pale ou ouvri navè a, e ou retire
yon ti kal anndan navè a, ou fè plas pou w' kapab mete pwosè vèbal la anndan l',
fòk ou pliye pwosè vèbal la an triyang, lè w' fini wap fèmen navè a, ou gen dwa
mare l' ak fil wouj, fil nwa ou jon jan w' vle a, oubyen ou gen dwa fèl avèk
epeng ti tèt, ou kase je epeng yo' lè w' fini ou leve lotèl la, ou fè sa nan
maten (ou ba l' priyè maten midi) epui a lanjelis vè 6 zè ou travèse nan solèy
kouchan epi ou di lalin nan pandan l'ap travèse, travèse avèk tout pwoblèm ou yo,
tout pèsekisyon m', tout kalamite m' yo epi ou jete ti dlo ak ti kleren ou voye
l' ale, ou kite balèn ou limen.
• N.b : piga nou janm fè kenn travay san nou pa gen limyè, nou dwe toujou limen
balèn.
Si yon fanm kite nou nou bezwen l' pa janm jwenn lòt nèg :
• Wap pran yon kilòt fi a, achte yon govi , wap pran kilòt la , wap chache yon
nich poud bwa ou lage anndan govi a sou kilòt la, wap achte glas ou mete l' sou
pawòl ou, epi ou chache sèl ou lage anbdan govi sa apre sa ou mare l' ou mete l'
tèt anba anndan douch ou oubyen ou chèche kote ki gen yon dlo, ou fouye yon twou
bò dlo a ou mete l'. Chak lè fi sa chita yon kote, dlo ap koule sou fi sa, li pap
fouti jwenn lòt nèg ankò. Lè l' tounen pran l' ,si w' vle trete l' wap trete l’ •
Si wap fè tretman an : ou pral detere bagay la kote w' te antere l' la oubyen
kote w' te chavire l' la ou pral pran l', lè w' fini ou pral nan yon simityè
oubyen yon lakou, kote w' genyen an, ou fouye yon twou, apre ou kanpe devan twou
a pou w' gade sak te fèt la epi ou pran govi a ou pale pawòl ou de tretman moun
nan epi ou voye l' pou l' kraze anndan twou a, lè l' fin kraze anndan twou a epi
ou mete moun nan kanpe anndan twou a ou benyen l'. Nenpòt moun ou vle dirije : •
Wap pran yon lyann mòl sou pawòl ou, wap fè yon toke, si se yon fi ou avèl ou
bezwen gen priyorite sou li (ou ka chache yon rad li), pandan wap pale pawòl ou,
ou mete rad moun nan nan toke a, wap fè toke a avèl, lè fini ou chèche yon kòd ou
bal 7 ne sou non moun nan epi apre sa ou mare toke lyann mòl la avèl, wap chèche
yon govi, sèl , bè, epi ou mete pye goch ou sou toke a, ou ekri non moun nan nan
yon papye ou drese yon pwosè vèbal, toujou bat pou non moun nan parèt 7 fwa
anndan pwosè vèbal la, avan ou mete non moun nan ou mete glas apre sa ou mete
papye ki gen non moun nan apre sa ou mete glas ankò , ou mete sèl, ou bere bouch
govi a poul bouche nèt avèk bè, lèfini ou mare l', ou pran pake lyann mòl sa ou
foure l' anndan bouch govi a, ou chèche yon twou ou pike l' tèt anba .
Pou moun kp chache travaay .
Wap bezwen 1 kreyon ,1 fèy papye blan,1 fotow, yn anseswa, un p chabon,1
balèn jone,1 bt alimèt,yn tèt lay roz,ansan de myrth.
Yn dimanch swa, wap limen balèn nn ,rache lay la wap frotel sou papye a
limen chabon an nn anseswa a,mete ansan de myrth,apre sa pase fey papye a
sou la fimen an,wap kite sèl limyè balèn nan nn limen ,ekri sou fèy la pos
ou vle a,epi kole foto a nn pwent fèy la adwat. Ekri non ou, prenon ou,
dat nesans ou siyan . lè balèn nn fin boule pliye fèy fèy metel nn bous
ou. Lèw fin jwenn travay la sere papye a yn kote lakay ou pou moun pa al
ladann. Baton. Map temwayaj.
Mèt Luther-king.

Pou moun ki gen ènmi ki rann yo lavi enposib :


• Wap pran yon moso papye, wap fè yon etwal ki gen 5 branch, ekri non moun sa 5
fwa nan etwal la men tèt anba, wap bezwen 3 klou sèkèy ki pa boule. Kou l' fè
midi, fè 3 mak nan yon pye twonpèt oubyen yon pye kowosòl, resite orezon sen
boulvès kloure youn, resite orezon sen ekspedye kloure dezyèm nan, mete dwèt pous
ou nan bouch ou nan dan dèyè w' fout li madichon, kloure dènye klou a ak yon
chandèl nwa nan men goch ou kite l' limen devan pye bwa a. Ale san w' pa gade
dèyè. Pa fè l' si w' koupab
: Pou ogmante chans ou.
Pran vè blan,plen diri,mete de gram farin frans ladann,de gram poud
kanèl, mete 3 pyès monnen diferan ladann nan momen plèn lune nan aswè wap
konsantrew sou sa u bezwen an. Wap retire tt lòt vie ide nn tèt ou melanje
tout ansanm nn vè a.epi mete sa nn yn kwen bò pôt prensipal kay la ou k
metel dèyè yn bagay pou moun pa wèl.
Baton.Mw gen twa ku tiye nan menm li difisil pu yn bòkò u yn manbo knnenl
1)-yn tèt mò yn fèy papye tenbre yn ponya yn glas a midi tapan pa gen mank
2)-yn juk pul yn boutèy san toro bèf yn kè bèf yn gode kloròks yn fèy
papye kacheman yn klou kare yn asyèt blan an levan solèy pa gen mank
3)-2kod pit yn lanvè yn landwat yn igwaz 3frèt guyab yn ròch ravèt nan
kafou u depoze roch la u kalel anwo non mun kantite ju u vle mun nan f a
wap dil amidi tapan top plip.
:
Si yon moun ap pèsekite w' twòp :
• Wap achte yon pat lalwa sou non moun lan, yon ponya nèf, 12 epeng ti tèt, yon
fèy papye tenbre, yon plim nèf. Wap ouvè lalwa a fè 2 moso, wap ekri non moun lan
21 fwa nan papye a, wap plase non 6 mò nan papye a avèk pawòl ou, wap ba yo
misyon. Wap li Evangile selon Saint-Jean. Wap vlope papye a mete l' andedan lalwa
a sou non moun kap nwi w' lan. Wap pike 12 epeng ti tèt yo sou papye a andedan
lalwa a, apre sa wap koud li avèk pawòl ou. Wap resite orezon sen ekspedye nan 4
fas. Mo + batri epi w' lage l' nan lanmè, oubye antere l' devan bawon.

Tout sa w’ ka fè ak kokoye ole (dlo l' tou) :


• Dlo kokoye netwaye fwa, ren, san. Ou ka fè yon jou dlo kokoye, yon jou asosi. •
Nannan kokoye ole a se yon délice. Pa nwi, jis manje afè w' pa bay pyès moun ti
kal ladan l' ki pa menaj ou (mistik), pa mete nannan kokoye nan bouch yon moun ki
pa menaj ou nonplis.
• Lè yon moun gen lagoum sou lestomak li, bat yon gwo kiyè myèl ak yon gwo kiyè
lwil kokoye. Fè l' sa 3-4 jou, lagoum nan ap fonn.
• Dlo kokoye se yon pakèt remèd. Se yon gwo netwayè. Si w' vle retire fil areyen
nan sistèm ou? Bwè dlo kokoye pandan 7 jou gran maten avan w' manje. Pa manje
nannan an lè sa.
• Ou ka vide l' anndan zòrèy ou pou w' lave l' si l' bouche. Sonje pou w' kite
tout dlo a vide apre poul pa rete andedan zòrèy la, apre fè yon konè dife nan
zòrèy la. • Si yon moun ta blese ou fann yon kokoye ou lave l' san pwoblèm depi
l' sot nan kokoye a dorèk.

Si ou ta gen yon demwazèl nan katye ou ki toujou ap di w' vye pwopo chak lè w'
pale avè l' :
• : W'ap pran foto demwazèl la w'ap mete nan talon goch ou , oubyen ou ka ekri
non l' nan yon pachemen nan talon goch ou. W'ap pote l' pandan 21 jou, men chak
jou sa yo, chak lè w’ap dòmi, toujou bat lè ke ou reveye pou w' toujou ap repete
vye pwopo li konn di w' yo chak tan, epi avan w' dòmi w’ap site non l' 7 fwa (non
l' konplè). Apre sa w’ap wè kòman l'ap trankil, l'ap chanje avè w'.

Siw ta kouche lakay ou ta santiw boulver oubien ou santi kay la cho,menm


siw ta anafer ou ta santi sanpwel deyor a anvi few pase nan fenet la pou
yo al avew.kouche tout long. met tet ou kote soley konn leve pran pie goch
kwazel sou pie dwat epi me men goch kwaze sou men dwat epi somey alez

Agarou lefan: Sou mm kou sa tou


ou ka meté soulyé ou anba kbam kwazé kòz sou dwat lapè

Sou menm kou sa, ou kapab rechajew avèk etwal 5 branch la, wap pwan men
goch ou, wap kolel nan sentiw, agoch wi, ou mennen men dwat la al jwenn li
pou ou kòmanse mete etwal la sou ou. lè men dwat la tounen jwenn men goch
la pou fini etwal la, wap voye menw tankou se yon epe nan direksyon ou
santi bagay la ye a, pandan ou repete mo sa: yeschwa
Ou ka kwaze 2 bale la tanye devan pot ou tou.nan ka rue ya pranw but depiw
antre tout vanpir deyor
Yeshua

Ayibobo sofman mw konnenl ak yn balènn yn pot dlo wap adrese ak mèt anan
jelis poul briye lespri moun saa ak ou

Si w' bezwen domine yon fi :


• Ou ka fin fè jounen an ak yon slip sal, ou mete l' anba tèt ou epi ou site non
moun lan 7 fwa.

Gen yon ki t kite Kay li ,


m pran gode blan plen dlo Sou nom moun Nan,m Pat pran balèn non demen avan
jou moun Nan tounen UI,e li Fe nuit lan li pa Domi lap veye kile poul you
poul tounen lakay li

Siw renmen moun Nan vre


wap tann premier vendredi ou 3zyem Nan,wap lave pye goch ou 3fwa,wap jete
2 premier yo wap pran 3eme Nan Fe jus Ak nenpot Fri pou li,Lew mouri poul
pa rete renmenw
: Si nou gen yn mn ki pati lakay li,
nou bezwen fel tounen chache yn bout rad sal li fè yn toke mete anba pye
kabann li konn domi AN ak devosyon nou apresa baton ok zanmanm

Si nou al fè yn sèvi yn kote ki gen malfekte men sa nap fè


nap fouye yn tou devan baryèa ak yn lyann mol ak pawol nou nap marel
boutèy ak lyann mol saa onon Met legba a epi wap anterel ak pawol ou wap
di tt otan sèvis saa pa fini pou malfekte a ap domi, men apre ou pwal
deterel wap bay mezi malfekte bwè kleren saa epi tt malfekte sayo tout
otan sèvis la pa fini yap domi ou menm ki pou al level

Frèm lèm diw devosyon AN wap voye 3 sen deyè moun saa ok sent espedye ,rèn
danto, ak sent jak ok

Si nou bezwen revoke yn mort koule yn kafè amè ak bouji nwa pase deyè yn
kav ou byen yn tonb men fok ou konn moun ki antere ladanl nan wap di entel
men kafe mw pot pou ou pouw boum jistis mw ak moun saa

Si w' bezwen mete 2 moun dos à dos :


• W’ap pran yon asosi, w'ap plwaye tankou yon toke epi ou ekri non moun yo dos à
dos, 7 fwa dos à dos sou yon ti papye, epi ou mete l' nan mitan toke a ou mete
yon wòch sou li, si se lakay ou w'ap mete yon govi sou li sou pawòl ou. Si yon
moun ap nwi w' ou vle fè l' poze : • W'ap pran alkòl oubyen florida bò midi, w'ap
kanpe nan papòt kay la, w'ap site non moun lan 7 fwa epi w' vide ti gout atè epi
w' met dife sou li, epi chak fwa w' vide ti gout w'ap site non moun lan.

Si w' ta gen yon moun ki pèdi kilòt li epi ki vin gen malèz :
• W'ap fè li mete yon kilòt nwa sou li pandan 7 jou, sou setyèm jou a w'ap fè li
ale nan yon pye sen fanm. Lè w' tounen, fè li lave kilòt la ak yon moso savon san
sèvi, l'ap bwè premye dlo a epi l'ap benyen ak rès la. Premye dlo a se san savon.

Kijan nou ka fè pwòp baka nou :


• Avèk yon ze ki kouve 3 jou anba vant yon poul nwa, w'ap pran l' w'ap fè yon ti
twou ladan l', w'ap pran spèm ou w'ap enjekte l' dousman anndan l'. W'ap tepe l',
ou prale nan simityè, w'ap antere l', aprè 3 jou al leve l', mete l' nan kanari a
jis li kale bèt la. Baka sa manje chabon ak siwo kann, ou ka fè l' jere biznis
ou.
Pour faire taire les médisances :
• Il y a toujours une mauvaise langue pour vous discréditer. Ne vous laissez pas
faire en faisant se rituel, vous arrivez à arrêter les calomnies.

• Ingrédients :
une bougie noire,
de l’encens lavande,
une feuille de papier.
• Rituel : ce rituel doit-être pratiqué le dimanche.
• Allumez la bougie et brûlez de l'encens. Inscrivez le nom de la personne qui
vous calomnie sur le papier. Passez le papier dans les volutes de l’encens. Dites
7 fois : « ..x..(dites le nom de la personne). Il est temps de te taire. Plus que
le temps de reposer ta langue de vipère. Cesse de médire et de répandre des
mensonges. Que tes paroles malicieuses demeurent dans tes songes. »
• N.B : faites ensuite brûler le papier et enterrez les cendres au pied d' un
arbre

Men kou a si sa ta rive ou yn kote epi yon movè esprit manifeste


nan tèt yon mounn e pa gen pyes mounn ki ka voyel ale.......soufle mo sa
yo nan lòd....zòrèy goch: SENO. ...zòrèy dwat: ZOBUTE

Si nou konnen yon kote nou prale ki gen anpil move zye ,
Wap pran yon bwat alimet videl kite 21 Nan bwat la metel Nan poch ou baton

Si nou gen yn moun ki mort sou li


men sa nap fè nap pran 7 fey kafe, 7fèy zoranj si, e 7 fèy chadèk nap
metel bouyi pou dlo a Jòn nap koule yn kafe amè ,epi nap achte yn bout
savon lave ak yn balènn yn balènn ak pawol nou nap benyen moun saa tèt
opye epi fel kouvri tout kol mw fè anpil travay ak kou saa

Nou gen doi osi pran u moso lag violet avek grin roroli u metel nan u
mouchoi rouge u mètè u ti Florida souli

Pour se faire flatter


Au nom de *BUONAT* , je veux que tu me donnes l'Esprit d'un tel et frapper
le talon gauche trois fois.

Pour vole :
• Chaque soir avant d'aller vous coucher, prononcez le mot « NIAH OH » pendant 7
fois devant l'entrée principale de votre maison.
• Celui qui voudra y pénétrer sera pris d' un violent mal de ventre.

Pou kriz, maladi tonbe :


• W'ap pran yon moso kòd kite mare yon bèf, men w'ap pran egzakteman nan pati
kite pase nan kou bèf la, bouyi li ak 7 fèy, 3 pawòl epi bay moun lan bwè l' aprè
jete kòd sa nan yon pak kochon.
pwoteksyon (tèt ou) :
• W'ap fòme yon triyang epi ou rantre anndan triyang la, w'ap di dènye lèt app
a, w'ap di ou kite tèt ou lakay ou pral pran lari a, fòk tout move brakè, tout
delenkan wè w' nan lari a san tèt , nenpòt moun ki gen entansyon fè w' mal, fòk
se kò w' li wè k'ap pase san tèt. Lè w' rantre lakay ou, wap fè sa nan sans envès
pou w' ka repran tèt ou.

Pou evite pran pwazon :


• Si w' ta ap pran yon bagay nan men yon moun ke w' gen dout sou li , anvan w'
manje sa l' ba ou a w'ap di : Bissi Volet.

Avant d'entrer quelque soit l'endroit :


• A chaque pas dites : Sadrak + Melsak + Abed Nego

Si yon moun ap panike w' ou vle fè l' poze nèt :


• Achte yon rigwaz ak yon boutèy wonm 5 etwal, al nan bouda bawon yon jou madi a
midi boul, wonfle bawon ak bwa, bwè 2 kou epi kraze boutèy rhum lan , di se entèl
ki voye w' ou pa konn anyen.

Si yon fi/gason ta renmen moun w'ap viv avèl la gen plis afeksyon pou ou :
• W'ap pran enpe fèy lorye sou pawòl ou mete l' anba matla kote n'ap dòmi an
(sou non moun lan), moun sa gen pou l' atache avè w' jis li mouri.

Si nou ta gen pay/bèt ki tonbe nan je nou :


• W'ap krache anlè 3 fwa epi ou di santilianan santiliana pasa de la mante una
graça, epi ou krache anlè 3 fwa ou krache atè 3 fwa

Lew monte yon moto ou pata renmen fe aksidan mete men dwat u sou
epol chofe a di Eloi Eloi Eloi
Men pou chofe a pa konprann anyen fe komsi wp ranje kow pouw ka di afew

*Si w'ap pase yon kote y'ap voye wòch nan manifestasyon dites*:
TENEZ+FAREZ+TASTINGO. Epi ou met pase si'w pran kout wòch konnen se ou
men'm ki bc pran woch la pou frape kow avè'l
Pou dechaje yon chèz ki ranje:
Wap apiye pous goch ou sou chèz la epi wap di FILANTE

KONT LOUGAROU: Pour jeter un lougarou


Croiser pied gauche sur droite index croise avec le
majeur de chaque main puis dites ESCALTE+ SATANA
Pour l'envoyer pied en equerre l'index de la main
droite pointe vers le cible puis dire Vadre +Retro
+Satana .
*Priere contre poison *:
Prenez le verre de la main gauche et dites: BAZIS + PACIS + FELIS +
CHIRIS + NERISET + AFFACIS. Le verre se brisera si il avait du poison

: Pou fè yo revoke yon mounn nan travay li


Li pap janm travay nan viv pou jis ke li mouri
Wap bzwen
- yon grenn sandal goch yon mounn fou
-3 pris tè mache nan mache diferan
-3 pris tè dvan travay mounn nan
Siw ou pa konnen travay mounn nan ou ale nan yon
K- fou 4 ou pran 3 pris tè sou demande ou peye mèt k-fou avec 7 penich pou
mande pasaj
- sèl
- piment
-3 bouji nwa
- gaz
- Oraison ak st boulvès
- ou bzwen yon pyès KI rele kraze sa
- 7 move poude
- ze peyi
- vye bwa sèkèy
-bwat lèt ou ekri nan bwat lèt zaboulocozoro

Maji sa ap fèt dèyè do bawon

Ou range bwa sèkèy yo an triangle

Ou plase bouji yo an triangle

Ou ekri nan mounn nan 7 fwa Nan yon papye blanc


Papye blanc ki ekri nom mounn an ou dpozel anba bwa sèkèy yo

Ou dépose bwat lèt la nan mitan triangle la

et ou pran ze peyi a ou dpozel sou bwat lèt la

Ou mete ORAISON Saint boulvès la sou ze à

Ou pran sandal mounn fou a ou dpozel tèt anba nan triangle ou fè ak bwa
sèkèy yo
Ou di c konsa pou entèl fou nan travay li ye a pou tout sa li fè tankou
yon mounn ki fou pou tout sa li fè pa bon nan travay la au nom Saint
boulvès ale boulvèse en tèl nan travay la

Ou vide 7 move poude yo sou bwa sèkèy yo sou demande ou

Wap simen pyès kraze sa wap di

Ou vide sèl la

Ou mete piment yo

Ou limen bouji yo an triangle sou nom bawon samedi bawon criminel bawon la
croix

Ou di nan nom manman travo nan cimetière mwn mande ale fème pòt travail
kote en tèl ap travay a pou entèl pèdi travay li pou entèl pa janm travay
nan vil

au nom manman kraze sa


Au nom papa kraze sa
Au nom Saint boulvès
Au nom Saint midi
A midi sonnen
Saint boulvès ale boulvèse en tèl nan travay li pou li kraze tout bagay
nan travay li même Jan ak mounn fou sa ki gen yen grenn sandal li nan
expédition sa
c konsa pou entèl fou nan travay li ye a pou tout sa li fè tankou yon
mounn ki fou pou tout sa li fè pa bon nan travay la au nom Saint boulvès
ale boulvèse en tèl nan travay li
Au nom mèt k-fou cimetière ale
Au Saint raguedon fème tout bon bagay nan travay en tèl pou pèdi travay li

Ou vide gaz la

Ou bay 7 kout fyèt kach

Anvan 7 jou lap pèdi travay li

Kisa w' ka fè si w' gen yon moun nan prizon :


• W'ap degaje w' fè yon ti pen dou sou pawòl ou epi w' fè l' jwenn li , li manje
l'. Yo pap ka kenbe l', nenpòt fason an yap lage l'.
• Premye kafou ou jwenn lè w'ap soti nan prizon an , w'ap pran yon ti wòch wap
peye sou demand sa w' vle a, lè w' rive lakay se pou ba l' dife ak kleren epi
florida, ou batize l' sou non yon espri epi w' ba l' kòmand sa ou voye l' al fè a
epi ou tounen nan menm kafou a, bò prizon an ou lage l,. • Ou pra l' nan 3 kafou
diferan avèk yon boutèy kleren, wap kanpe nan kafou yo wap salye fason pa w', nan
chak kafou yo wap pran yon ti wòch (3 konpanyon yo), w'ap di kafou sa yo men
poukisa wap pran ti woch sa yo/konpanyon sa yo. Epi lè wap rive lakay ou wap
trase yon pentagram 5 branch ( evèse), mete pwent etwal la a lwès pou maji a ka
pi puisan, wap achte 5 balèn jòn, wap konsakre balèn yo a 5 konpanyon men se 3
wap voye an misyon, wap plase balèn yo nan chak pwent etwal pentagram nan, sou
mod pas ou/ pouvwa ou ou fè priyè w', avan w'al fè 3 notre père avèk 3 je vous
salue Marie , akonpanye l' ak som 51 (3 fwa), si w' konn non jij kite sou dosye
a, wap ekri non moun ki nan prizon an 7 fwa epi non jij la 7 fwa (tèt anba), anba
non moun lan, epi wap mete toujou , wap achte yon zoranj si , wap mete tout
anndan pentagram nan, wap boukannen zoranj si a, lè w' non moun lan ak tout non
jij la, wap vlope zoranj si a anndan papye a, epi ou mare l' byen mare ak fisèl
epi ou chache yon kaj (swa w' achte kaj la oubyen ou fè l') , men si w' ta gen
kaj kote yo gade chyen, ou mare zoranj si a anndan kaj la epi ou fèmen l'. Lè jij
la deside lage moun nan, wap pran 3 ti wòch yo sou non 3 konpanyon, wap mete yo
nan pòch ou ou pral bò prizon an wap di : menm voye w' la toutotan ou pa lage frè
m' nan map divize nou (men se 2 nan konpanyon yo wap voye sou tèt prizon an),
lòt la ap nan pòch ou, wap ba yo anpil tafya ak florida. Epi lè moun lan lage
wap refè pentagram lan pou w' remèsye.

Si yon moun pran nan batri :


• W'ap achte yon valè glas, 7 sitwon, s'il ta sou pye a wap koupe tèt la pou l'
rete sou pye a li tap pi bon, men si w' pa jwenn pye a achte l' nan mache, koupe
tèt yo, pran dèyè yo. Achte alkali 3 degout, wap mete 7 degout. Wap bezwen yon
kivèt dlo ou mete glas la ladan l' ak alkali a epi 7 bout sitwon yo. Lè l' byen
glase ou mete pye yo tranpe pandan 15 minit. Apre ou jete dlo a nan lari kote
moun ap pase souvan.

• Pou w' trete moun lan anndan :


w'ap bezwen yon ti boutèy diven, yon ti ji asowosi (sa vle di ou pran fèy la ou
ekstrè ji a ) men li pa dwe twò anmè, wap bezwen kadav gate. Wap mete yo nan
diven an , kite yo byen tranpe epi ba l' bwè.

*Pour Faire Venir une Personne indisposée* : Dites à ses Oreiles


Gauche : TIMA + MAMIENNE
: Lanp cho:
Lanp la limen nan yon kokoye sèch, lwil maskreti ak grès kochon, presipite
blan, piman pike, respekte kapitèn, roroli.
Lanp fwèt:
Limen nan bòl emaye blan wap depoze nan yo kivèt dlo, lwil doliv ak lwil
trankil.
Lanp pou pale ak mò nou:
Limen 3 oubyen 7 mèch koton nan yon asyèt emaye blan ak lwil doliv. Depoze
yon tas kafe dous, yon tas kafe anmè bò kote lanp la.
Kòm chak Lwa gen lanp espesyal pa li, ou ka toujou limen lanp Lwa epi ou
adrese demann lan dirèkteman pou li. Nan tout lanp, ekri sa ou bezwen an
nan yon fèy pachemen vyèj epi mete li nan fon lanp la.

Si nou bezwen fè yon moun fou,fèl mache san bezwen pale kk jistanl mouri
nap achte yon kòk sou nonl,a midi tapan pran direksyon soleil levan,,pran
yon fèy blan ekri nonl 7 fwa sou pawòl nou fourel nan bouda kòk la,lagel
tan kòk sa ap pronmennen kadase c konsa moun sa ap anraje..

pouf fes yon mou kite frekan


Wap manje nan yon asyèt ki gen sòs lew finn manje. Ti res sos ki rete a.
Pran yon ti papye ekri nom moun kap pesikitew la epi pasel nan sos la. Epi
metel nan yon nich fomi an.
Pozew tann reziltaw

Pou moun ke yo lavé men li paka janm gen lajan.


Wap acheté :
1) Dlo lesem atò
2) Dlo repuyans
3) 3 zom FO.
4) Liquide San poud.
5) yon ti boutey Florida. Jwenn yon adoken 5 goud.

*Wap melanje TT sam diw acheté yo nan yon boutey, epi 5 goud adoken an,
wap metel nan poch ou, pandan wap fwote melanj yo nan menw epiw fè demande
ou.( Mw vle lajan reté nan main mw.)
Wap fè sa pandan 7 jours.
Maten, aswè.pandan gen pleine lune.

: pou arete Yon denmon wap :


*Aglatisse + Aglate + Aglata*
(arrêt-la)
pouw fèl pati wap di :
*Caraba + Délivra* !

Kou :
pwente endèks ou sou Yon Moun ki gen entansyon kouri sou ou di :
*Algopha, Alphanos, Alphanatra, Aditum* li sipoze Pran plizyè so avanl
rive sou ou
Alphacias mwen konnen

Siw bezwen repouse yon moun e fèl ap mache nan tout peyi a San
bezwen :
1.)w'ap pran kaka bourik nan 3 kafou diferan
2.) Yon Ti pousyè tè nan yon Kay abandone
3.)w'ap Ht pwav toro, pwav ginen, vòltige baryè, yon ti chodyè 3 Pye, yon
imaj Dantor , yon la kochon,w'ap ekri nom moun nan 7 fwa,w'ap Monte yon
lwil ak yo epi w'ap mete imaj Dantor a tèt anba w'ap fè demand ou NB pa
bliye di rèn nan fòk li fè vit fè saw Mandel la pouw ka ranjel dwat.
30/10/2018 à 12:19 - Agarou lefan: <Médias omis>
30/10/2018 à 12:31 - Jean-Baptiste joe. ila: Si wap tiye yon moun fòk ou
gen rezon wi ☝🏿

Kou :
Achte Yon Ze ak Yon bobin fil nwa , Yon bobin fil wouj , Yon bobin fil
blan AK Yon poul ,
make non moun Nan sou ze a epi fourel Nan bouda poul la epi koud bouda
poul la ak twa kalite fil yo sou pawòl ou .

tout tan Poul la gen doulè se konsa Moun nan ap ye kon poul la mouri ,Moun
nan ap mouri tou .

kou : pouw anpeche Moun voye majik nan boudaw .


chak maten au lever du soleil wap di : *EGOMEC RECTIFIE FINIE*
30/10/2018 à 12:40 - Jean-Baptiste joe. ila: si vòlè barew yo rale ponya
sou ou gade ponya a epi di : *Makabe*
Ponya a ap tankou se ou ki mèt li 🙄
Agarou lefan: Ou chaché yon gro krapo epiw ekri non moun lan sou
yon imaj st expedye ou fouyé li nan bouch krapo epiw koud li tou tan kapo
a ap gonflé se konsa tou moun lan ap anflé .(se pa tout moun ki pran nan
kou) epi bawwwww

yon ti Kanf fourel nan bouch krapo a ekri non vagabond an 7fwa Nan yon ti
pachemen , koud bouch krapo a sou pawòl ou epi pandyel Nan yon vye kay
:
Pouw fè Yon moun kap anmèdew kitew anpè .
HT Yon krich epi plenl dlo metel sou tèt ou , epi salye Kat (4) fòs yo fè
demand ou a midi epi frape krich la atè .

Siw akonpanyel ak sòm 109 se tèt chaje , di mwatye nan sòm nan a l'Orient
e lòt mwatye a , a l'Occident .
maleeeeeee
30/10/2018 à 13:00 - Chedna jn Rabel: Pou w fè mariw bat yon lòt fanm li
genyen:
Achte yon chandèl, yon balèn, yon Ti kleren , w'ap chèche yon fwèt
metsiyen beni ou pral devan bawon (nan nenpòt simetyè ) yon jou vendredi
a midi w'ap fè demand ou epi w'ap kale baron byen kale sou non lòt fanm
nan
Siw bezwen bay yon moun yon kout Lè:
Chèche yon pik ,ak yon boutèy ale nan yon simetyè pèse yon ti trou nan
kav la pare boutèy la pouw pran l'air k'ap sòti a lèw fini bouche boutèy
la veye pandan moun nan ap pase sil pa trò lwenw kraze boutèy la sou nom l
ak demand ou
NB kanpe akote kav la

Siw konnen davans lèw fin pran kout l'air a lèw rive nan lakou lakay ou ou
retire tout rad sou ou epi ou kite yo dòmi nan seren ou rantre pa do Jan
manmanw ak papaw t fèw 2.) Si c lèw fin malad ou konn sa w'ap kache yon
kote w'ap fè yo kouri bri lanmòw , lè yo vin pote nouvèl moun bay bay
malfektè kite baw kout lè a sil vle tretew l'ap sèman di "ebyen si yo
kouri bri entèl mouri li pa mouri vre ebyen lavi l a Long"

Siw gen yon moun ou bezwen degèpi wap li Psaumes 27 a midi nan yon kafou
wap kanpe sou Pye goch ou sèlman

: Pouw pase inapèsi nenpòt kote wap di a moi sekirite atandi kadav

Siw suspek yon moun baw yon la main monte di Alequati Laborare

Le nap bay yon kou fok nou di kou: poun idantifiel

Yon moun kap pale mal li Psaumes 109 pou li

Si nou bezwen. Movè espri pa rantre nan kay nou


nan chak antre yo nap ekri mots sa yo
tetragrammaton, egomek , rektifi ,fini

Pouw fe yn moun pale nan domi.


Wap kenbe gro pous goch li epi wap di: O grand Dieu vivant, donne moi le
pouvoir de communiquer avec l'esprit de (nom moun nan) pour qu'elle (il)
me dit tous ce qu'elle (il) a fait

Siw bezwen fe yn moun baw yn bgy ,


Wap gade li nan yeux epi wap di:
Greta vijina, fe intel ban mwen sam bezwen an. Epi mandel saw vle a.

Avan ou soti lakay ou pou moun pa wèw pou fèw anyen wap
pran yon balèn blan avan ou benyen wap pasel sou kòw epi wap di mwen kite
bon anj mw la epi ou sòti epi lèw antre wap re pase sou wou eseye nap wè

Ayayayyyy si yon moun ap anmèdew pran yon pilon


h.t yon bon kou glas pile glas sou nom moun epi lapè
Si gen malfektè sal m'ap mete ti bout chandèl pou ou pouw janbe
l pou yo fèw mal mete yon Ti gaz mete dife sou chandèl la pa kitel fin
boule nèt epi metel nan yon tèmòs glas ak demand ou
Tonner krazem l'ap pran cho e frèt epi l'ap tou☠

Siyon moun ap pèsekitew pran yon balèn limenl epi di sòm 58 souli 3 fwa

Si nou bezwen fè yn mn frèt toutan jiskaskel mouri


wap achte yn ikèm dlo benit ak yn fèy papye blan sou non moun nan epi wap
ekri non moun 3 fwa wap metel andan dlo benit la epi wap metel yn ki fè
frèt anpil oswa non yn frizè apresa na boum nouvel

Siw ak yon nèg yon lòt fanm ta ranjel pou ou fè nèg la twalèt epi fèl
foure penis an nan twalèt la ak 2mand li msye ap dou deranje
NB aprè sa ou ka fè saw vle a penis an

Siw gen yon Nanm oubyen yn baka kap baw prob nan kay lan

Wap jis pran yon ti lansan ak yon tisouf wap boule ansanm epi wap boule
yon timoso kawoutchou apa aprè sa lapè

Pou moun ki renmen al fè demand nan legliz katolik yo me sa napNan epok konsekrasyon an lè Pretre lan pwal konsakre losti an wap resite
Ps22 epi wap limen yn bouji blan epi tou profite fè demand de saw kew
bzwen an
: Pouw fè yon moun bliyew si lap pèsekitew
Wap ht yn papye tenbre,yn pake bwapen,yn wap pran yn chabon dife wap ekri
non moun nan 7,17 ou 21 fwa nan papye an wap limen bwapen an epi wap
resite Ps91 lew fini wap etèn li ak pye goch u aprè wap plwaye yo ansanm
lage yo nan yon trou latrin men se anndan yn twalèt pouw fèl epi lapè

: Pour faire rater une arme:


ABla. Got bata bata bleu
:
Contre un coup d'épée:

BUONI JACUM , JE N'AI QUE FAIRE POUR QUAND ON VA À ACTION.

Pouw pa pran nan bal di : Amisi farisi restengo.

Siw pral yon kote ki gen chen : mete twa ti branch amwaz nan
poch ou epi la pè.

Siw bezwen pwotejew kont move bagay


wap ahte you boutèy rhum 5 etwal 5 balèn coulè yo dwe diferan,epi wap
fè yon fr benyenw pandan lap resite ezaï 54v17
:
Si wap pale ak yon fi ,ou santi lap reponn ou sa ap pran tan
fin medite visualiser l tou rose dil saw anvi epi lapè

Si yon mounn ap baw pwoblèm


wap ahte you krich ak yon mamit sèl nan nom mounn nan wap ekri mom Monn
nan 7fwa nan yon pachemen pwezante li nan 4 fasad, epi wap mete yon
kantite sèl nan krich la apwè wap mete nom Ou t ekri a

Siw pwal juje ak yon mounn


Ou bezwen kontwolel chache 3 Fèy sabliye ekri nom mounn nan 7 fwa,mete
Fèy yo ankwa bere yo wi ak bè nou Konn fè manje a epi lage yo nan Lari...

: Siw gen yon moun yo touye, WAP pran yon zepi mayi, fè demande ou AK mort
a, epi route zepi mayi nan boudal, jou ya anterel la retire mayi a, AL
plantel AK tout Epi a, depi se moun ki di a, nan lamò a tout AP mouri depi
mayi leve!

Fok ou plante mayi a ak balizay,pete kabal,poud 10milom


pour charger un mouchoir +kasita+ almega+gabra.⚔
Psaume 39 chak premye nan mwa ou kouche sou vant fas à l'Occident pou mwaw
byen pase

KOU MAZANZA :pou Moun kap persekite nou,Moun ki vle


tuye nou.Aht Yon kwa en bois,oubyen fe Youn ak de moso bwa blan,avek
Yon grenn klou béton ekri nom ennemi an sou kwaw la en kwa,ou pral nan
simityer à wap pale ak bawon grann Brigitte,Jean zonbi,tout mor jeté
kleren chofe kwa ki gen non Moun l'an ak kleren,peye kelke monen,ale nan
Yon andwa nan simityer à oubyen nan Yon kafou oubyen lakay ou plante kwa
sa tête anba a 3 goût dlo fret,plante klou à nan Yon pye bwa, oubyen nan
Yon moso médecin jetel nan latrinn

Si'w gen yon moun kap ba'w problèm achte yon boutèy rhum yon jou
mèkredi sou nom moun nan epwi ekri nom moun nan sou yon fèy papye timbre
7 fwa epwi mete li nan boutèy la ak pawòl ou.tout an rhum nan ap debouje
se konsa tèt li ap vire

pran nan kout lè oubyen yon batri ki poko gen yon semen
achte siv chwal+lay+lwil akasya+lwil kochon 4neg+dlo fonn nan vyann
fè.yon friksyon avèk li pandan 7 jou

pou tout fr ki ta gen pwoblem a kelkeswa moun nan


swa nan vi pwofesyonel Li
oubyen nan vi pwofan li,kisal ye. Ou rantre
nan Yon latrine avek Yon etwal limen epiw chita sou ste
Catherine ou fe demand ou,si se moun anle yo wap
mande jistis wap leve tet ou men si se moun anba
yo wap mande jistis ou bese tet ou pouw pale avek
yo lew fin pale ou lage ps 54,55,56 epiw lage etwal
la nan latrine nan epi rale Ti chez baw pouw tann
jistis paske moun anba yo pa pedi tan men
asirew kew gen rezon sinon bagay la ap melanje nan
menw N.B " sainte Katrinèt Kaka" se nom vayan
latrine li ye KOU: Fe yon triangle ak 3
bandi sa yo
ABEL IBEL EBEL psaumes 27 59 92 Salut.batt.accl
Epi soufle mot grade ou nan triangle lan.
Koupe souf

Contre poudre:cendre du feu,savon de lessive,eau de mer,o orange


sûr,la loi.faire un mélange puis prendre un bain

: Mesye poun fe yon fanm kole ht yon ti mouchwa blan veye kote yon chien
kole kap fe bagay pase ti mouchwa anba chien yo ki kole a epiw ralel monte
apre ou mare 4 pwent mouchwa ak let App.'. Yo epi al koupe yon fanm lew
fini siye kokol ak mouchwa epi prochain bwa ki rantre nan koko sa la poul
rete menm jan ak chien yo.

Yon ti secret pou moun ki pa konn kijan pou yo komineke ak l'esprit


arcenciel wap chache yon ver blan ou yon bol blan wap mète yon ti dlo la
mer wap mète ze à wap fe evokasyonw ak yon ciegd consacré wap kite l
juskaske li kase al gade ladanl n'a dim sa nou wer al fe esperians sa

Pour se présenter face à une personne pour une demande


Allez la veille à un pied de langue-chatte, dites-lui ce que vous avez
besoin, prenez 7 feuilles sur le nom
de la personne, attachez les 7 feuilles avec 2 épingles en croix, puis
déposer les feuilles par terre en
disant :
« Langue-chatte, c’est moi un tel qui vous attache, je sais que vous
parlez 7 langues, amenez-moi chez
N……. faites que dès mon arrivée il ou elle soit à mes ordres et qu’en 7
mots je réussisse au nom du
lion RABBALIBBA. »
Prenez les feuilles, mettez-les dans votre soulier gauche. Jetez un peu de
clairin par terre et ensuite allez
faire votre demande.

Si nou vlel avizem


wap lonje lindex ou avek le majeur sou direksyon koyew santi lapli a ye a
epi wap di ""Etoile"" epi baw sero lapli tann demen lel vini vant feml

Envoyez une lettre à un mort


- Chandelles noires
- Encre de Chine et plume d'oie
- Papier feuille blanche
- plat résistant au feu
Pour envoyer un message à un être cher qui est parti ou toute personne sur
le feu de côté deux autres bougies noires. Placez le papier entre les
chandelles et inscrire vos pensées et vos messages sur le papier. Voir la
personne dans votre esprit; les voir de l'autre côté. Après que la lettre
soit terminée plier le papier deux fois, puis utiliser la flamme d'une
bougie pour brûler les papiers .
Déposez-le dans le plat et assurez-vous qu'il brûle complètement quand
vous récitez :
"Message brûlant brillant , message divin soit lumière, Message soit lu
par (nom), de l'autre côté. Soit béni . "
Très souvent, les personnes m'ont dit que ce sort a causé des sentiments
de paix et, parfois, une sorte de signe que le message a été reçu fut
bientôt évident!
P

Avoir un rêve d'un être cher


- Chandelle blanche
décédé
- Sac de cordon de mousseline ou d'autres fibres naturelles
- Lavande
Allumez la chandelle et regarder dans la flamme. Créer une vision de
l'être aimé dans votre esprit. Les voir eux, vous entendre, en écoutant
votre demande de sort.
Lorsque vous ajoutez la lavande dans le sac et tirez la chaîne fermée
réciter le chant suivant trois fois :
"Vous êtes parti pour toujours à partir d'ici, Pourtant, vous vivez dans
la lumière, Je vous invite à être proche,
Pour me rendre visite dans la nuit. "
Soyez sûr d'utiliser uniquement ce sort quand vous voulez vraiment avoir
des nouvelles d'un être cher. Pour inviter des personnes inconnue
physiques ou morales dans vos rêves est une porte entrouverte pour tout ce
qui va cogner dans les proche!

Gen som pou li li ,avan li al we jij


la mw kwe c som 17 ,sil pa kwe nan yo ,som 32 oubyen fe misye al nan bib
depi c yon verse pou tribulasyon poul li tout baz lem t nan imigrasyon e
sam t fe baz epam deyo

Maitre AGAWOU LEFAN

Vous aimerez peut-être aussi