Vous êtes sur la page 1sur 5

AL PROGRS DE LA HUMANITAT

Llibertat - Igualtat- Fraternitat

En nom de la Venerable Mestre de la RL Pedra Tallada n 70, Or de Palafrugell, Olympe de Gouges,


la S G S Yanna,
es complau a convocar-vos:

EL DISSABTE, 8 DAGOST DE 2015,

a les 19:00 hores, a la Tinguda dEstiu en Grau dAprenent,


com sempre, poliglota, transnacional i inter obediencial.
Forces occultes le complot judo-maonnique au cinma (1943).
Projecci de la pellcula i colloqui presentat i moderat per Joan-Francesc Pont
A continuaci, lgape de fraternitat al restaurant Sala Gran, c/ Barceloneta, 44 - 17124 Llofriu - 35 .
Es prega confirmar lassistncia a la Tinguda a pedratallada@gmail.com, quan abans millor, per abans del 31 de juliol de 2015.

Lloc de la Tinguda: Hortal den Pou, 60, escala 3, 1er 1, Edifici Les Palmeres, 17200 Palafrugell.

AL PROGRESO DE LA HUMANIDAD
Libertad- Igualdad- Fraternidad
En nombre de la Venerable Maestro de la RL Pedra Tallada n 70, Or de Palafrugell, Olympe de Gouges,
la S G S Yanna,
se complace en convocaros:

EL SBADO, 8 DE AGOSTO DE 2015,

a las 19:00 horas, a la Tenida de Verano en Grado de Aprendiz,


como siempre, polglota, transnacional e interobediencial
Forces occultes le complot judo-maonnique au cinma (1943).
Proyeccin de la pelcula y coloquio presentado por Joan-Francesc Pont
A continuacin, gape de fraternidad, en el restaurante Sala Gran, c/ Barceloneta, 44 - 17124 Llofriu - 35 .

Se ruega confirmar la asistencia a la Tenida a pedratallada@gmail.com, cuando antes mejor, pero antes del 31 de julio de 2015.

Lugar de la Tenida: Hortal den Pou, 60, escala 3, 1er 1, Edifici Les Palmeres, 17200 Palafrugell.

AU PROGRS DE L'HUMANIT
Libert- galit- Fraternit
Au nom de la Vnrable Matresse de la RL Pedra Tallada n 70, Or de Palafrugell, Olympe de Gouges,
la S G S Yanna,
a le plaisir de vous convier:

LE SAMEDI 8 AOT 2015,

19h00, la Tenue d't au Grade d'Apprenti,


comme de coutume, polyglotte, transnationale et inter-obdientielle
Forces occultes le complot judo-maonnique au cinma (1943).
Projection du film et colloque prsent par Joan-Francesc Pont
Les agapes fraternelles auront lieu au restaurant Sala Gran, c/ Barceloneta, 44 - 17124 Llofriu - 35 .

Nous vous prions de confirmer votre prsence la Tenue pedratallada@gmail.com, dans les meilleurs dlais et avant le 31 juillet 2015.

Lieu de la Tenue: Hortal den Pou, 60, escala 3, 1er 1, Edifici Les Palmeres, 17200 Palafrugell.

TO THE PROGRESS OF MANKIND


LIBERTY EQUALITY - FRATERNITY
On behalf of the Master of the Pedra Tallada Lodge number 70, Palafrugell, Worshipful Sister Olympe de Gouges,
the Secretary Sister Yanna,
Requests the honour of your presence:

SATURDAY, 8TH, AUGUST 2015

At 7 p.m., at the Summer Lodge Meeting in the 1st Degree,


polyglot, transnational and open to all Brethren and Sisters,
Forces occultes le complot judo-maonnique au cinma (1943).
The film The message - A debate leaded by Dr. Joan-Francesc Pont
Festive board: restaurant Sala Gran, c/ Barceloneta, 44 - 17124 Llofriu - 35 .
RSVP pedratallada@gmail.com, asap, but before the 31st July 2015.

Meeting place:
Hortal den Pou, 60, escala 3, 1er 1, Edifici Les Palmeres, 17200 Palafrugell.

TER VERVOLMAKING VAN DE MENSHEID


VRIJHEID GELIJKHEID BROEDERLIJKHEID

In naam van Z.. Olympe de Gouges, A..M.. van de A..L.. La Pedra Tallada (nr. 70, GLSE) in het O.. Palafrugell,
heb ik het genoegen u uit te nodigen op de
TWEEDE ZOMERZITTING VAN 2015, OP ZATERDAG 08 AUGUSTUS OM 19 UUR

Op het programma staat de projectie van de film Forces Occultes (de zg. Joods-maonnieke samenzwering) (1943),
gevolgd door een debat ingeleid en gemodereerd door Br.. Joan-Francesc Pont
Overeenkomstig onze doelstellingen, is deze zitting in de LL.-graad meertalig, transnationaal en interobedintieel.
Hierna vindt u alle praktische schikkingen.
We hopen u talrijk te mogen begroeten.
BrGr Z Yanna, Secr

INSCHRIJVING ZITTING: Om praktisch redenen, zoals het beperkte aantal plaatsen, verzoeken we u vr 31 juli in te schrijven middels een e-mail naar:
pedratallada@gmail.com
INSCHRIJVING BRMAAL: De zitting wordt gevolgd door een Br-maal 35- per persoon. De inschrijving is verplicht en gebeurt vr 31 juli via
http://goo.gl/forms/lKmhbocOJz.
Locatie: Restaurant Mas Oliver, c/ Creu Roquinyola, 40 (ingang via Av. d'Espanya), Palafrugel
Hortal den Pou, 60, escala 3, 1er 1, Edifici Les Palmeres, 17200 Palafrugell