Vous êtes sur la page 1sur 265
RINDUIALA VECERNIEI° SIMBATA SEARA . Dup4 slujba Ceasului al noudlea, incepe preotul: Binecuvintat este Dumnezeul nostru... Strana: Amin, si citeste: Veniti sa ne inchinim Impiratului nostru Dum- nezeu. Veniti si ne inchindm si sa cadem la Hristos, Im- paratul nosiru Dumnezeu. Veniti s4 ne inchinam si s4 cdem Ja insusi Hris- tos Imp&ratul si Dumnezeul nostru. Psalmul 103 inecuvinteaza sutlete al meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, m&ritu-te-ai foarte. Intru stralucire si in mare podoaba te-ai imbriacat, cel ce te imbraci cu lumina ca si cu o haina. Cel ce intinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea ta, cel.ce umbli peste aripile vinturilor; Cel ce faci pe ingerii tai duhuri si pe slugile tale para de foc. . Cel ce ai intemeiat pimintul pe intarirea lui si. nu: se va clatina in veacul veacalui. : me, Adincul ca o haina este imbracimintea Ini;i peste munti vor sta ape. bao 6 RINDUIALA VECERNIEI De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tau se vor infricosa. Se suie munti si se coboara vai, in locul in care le-ai intemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece si nici nu se vor intoarce sA acopere pamintul. Cel ce trimiti izvoare in vai, prin mijlocul muntilor vor trece ape. Adapa-se-vor toate fiarele cimpului, asinii salba- tici setea isi vor potoli. Peste acelea pasirile cerului vor locui; din mijlocul stincilor vor da glas. Cel ce ad&pi muntii din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va satura pamintul. Cel ce rasari iarb& dobitoacelor si verdea{a spre slujba oamenilor; Ca s& scoati piine din pamint; si vinul veseleste inima omului. Ca sa veseleasc’ fafa cu untdelemn gi piinea inima omului o intareste. Sutura-se-vor copacii cimpului, cedrii. Libanului pe care i-ai sadit; acolo pasiarile igi vor face cuib. Locasul cocostircului in chiparosi. Muntii cei inalti adapost cerbilor, stincile scapare iepurilor. Ficut-a luna spre vremi, soarele si-a cunoscut apu- sul sau. Pus-ai intuneric si s-a facut noapte, cind vor iesi toate fiarele padurii. Puii leilor mugese ca s& apuce si si ceara de la Dumnezeu mincarea lor. Risdrit-a soarele si s-au adunat si in culcusurile lor se vor culca. lesi-va omul la lucrul sdu si la lucrarea sa pina seara. Cit s-au marit lucrurile tale, Doamne, toate cu in- felepciune le-ai facut! Umplutu-s-a pamintul de zidi- Tea ta., RINDUIALA VECERNIEL 7 Marea aceasta este mare si larga; acolo se gasesc tiritoare, cérora nu este numar, viet&ti mici si mari. Acolo corabiile umbli; balaurul acesta pe care I-ai zidit, ca SA se joace in ea. Toate citre tine asteapta ca sa le dai lor hrana la buna vreme. Dindu-le tu lor, vor aduna; deschizind tu mina ta, toate se vor umplea de bundtati. Dar intorcindu-ti tu fata ta, se vor tulbura, lua-vei duhul lor si se vor sfirsi si in {arind se vor intoarce. Trimite-vei duhul tau si se vor zidi si vei innoi fafa pamintului. Fie slava Domnutui in veac! Vescli-se-va Domnul de lucrurile sale. Cel ce cauté spre pamint si-l face pe el de se cu- tremura; Cel ce se atinge de munti si fumega. Cinta-voi Domnului in viafa mea, cinta-voi Dum- nezeului meu cit voi fi. Plicute s&i fie lui cuvintele mele, iar ew ma voi veseli de Domnul. Piard pacatosii de pe pamint si cei faradelege, ca si nu mai fie. Binecuvinteaz4, suflete al meu pe Domnul. Marire Tatalui si Fiului si Sfintului Duh. $i acum si pururea, si in vecii vecilor, Amin, Aliluia, aliluia, aliluia, marire Tie Dumnezeule (De dowd ori), iar a treia oara: Alituia, aliluia, aliluia, marire Tie Hristoase, Dumnezeul nostru, marire Tie! Preotul: Ectenia mare: Cu pace Domnului sa ne rugim... cu Ecfonisul: Ca Tie se cuvine toata ma- rirea... Le (os wee » _Strana: Amin. Urmeaza Catisma si ectenia mica, dupa care se cinta pe glasul de sind: ok