Vous êtes sur la page 1sur 90

1/1/2014

GEOPLUS 14
Za ZwCAD+ 2014

GEOSOFT d.o.o.

Sadraj:
1

O PROGRAMU ..................................................................................................................... 4
1.1

Minimalna konfiguracija .................................................................................................................... 4

GEOPLUS INSTALACIJA ................................................................................................... 5


2.1
2.2

Registracija GeoPLUS-a ...................................................................................................................... 5


Mogue pogreke ZwCAD-a ............................................................................................................... 7

GEOCALC .............................................................................................................................. 9
3.1 Koordinate NOVO .............................................................................................................................. 9
3.1.1 Iscrtavanje .........................................................................................................................................10
3.1.2 Lociranje ............................................................................................................................................10
3.1.3 Crtanje novih toaka .........................................................................................................................11
3.1.4 Grupiranje/Sortiranje/Filtriranje .......................................................................................................11
3.1.5 Datoteka koordinata .........................................................................................................................12
3.1.6 Editiranje koordinata ........................................................................................................................14
3.1.7 Kartiranje ..........................................................................................................................................15
3.1.8 Sakupljanje ........................................................................................................................................18
3.1.9 Dodaci ...............................................................................................................................................19
3.1.10 Definiranje stajalita .......................................................................................................................19
3.1.11 Preseli toke u tahimetriju ..............................................................................................................19
3.1.12 Kalkulator ........................................................................................................................................20
3.1.13 Kreiranje parcele .............................................................................................................................21
3.1.14 Kreiraj Profil ....................................................................................................................................21
3.1.15 Zamijeni x i y ...................................................................................................................................21
3.1.16 HDKS/HTRS96..................................................................................................................................21
3.1.17 Konverzija koordinata .....................................................................................................................23
3.1.18 Geografski kalkulator ......................................................................................................................23
3.1.19 Koordinatni sistemi .........................................................................................................................24
3.1.20 Zapis za katastar NOVO!! ................................................................................................................26
3.2 Tahimetrija ...................................................................................................................................... 30
3.2.1 Datoteka tahimetrije .........................................................................................................................30
3.2.2 Editiranje tahimetrije ........................................................................................................................31
3.3 Pravci ............................................................................................................................................... 33
3.3.1 Datoteka............................................................................................................................................33
3.3.2 Edit ....................................................................................................................................................33
3.4 Duine .............................................................................................................................................. 33
3.4.1 Datoteka duina ................................................................................................................................34
3.4.2 Editiranje duina ...............................................................................................................................34
3.5 Vlakovi ............................................................................................................................................. 34
3.6 Povrine ........................................................................................................................................... 35
3.7 Ortogonal......................................................................................................................................... 35
3.7.1 Datoteka ortogonala .........................................................................................................................36
3.8 Mala toka ....................................................................................................................................... 36
3.9 Transformacija ................................................................................................................................. 38
3.10
Instrumenti ................................................................................................................................... 38
3.10.1 Leica ................................................................................................................................................39
3.10.2 Topcon ............................................................................................................................................39
3.11

GeoPLUS postavke......................................................................................................................... 39

GEOCAD ............................................................................................................................. 41
4.1 Mjerilo ............................................................................................................................................. 41
4.1.1 Postavljanje mjerila ...........................................................................................................................41
4.1.2 Promjena mjerila ...............................................................................................................................41
4.2 Frontovi ........................................................................................................................................... 42
4.3 Stacionae ........................................................................................................................................ 43
4.4 Instalacija ......................................................................................................................................... 44
4.5 Pokos ............................................................................................................................................... 45
4.6 Okviri ............................................................................................................................................... 46
4.7 Koordinatni blok .............................................................................................................................. 46
4.8 Legenda ........................................................................................................................................... 47
4.9 rafiranje ......................................................................................................................................... 49
4.10
Skraivanje linije ........................................................................................................................... 50
4.11
Ponitavanje linije ......................................................................................................................... 51
4.12
Pripadnost ..................................................................................................................................... 51
4.13
Crtanje po brojevima ..................................................................................................................... 52
4.14
Parcele .......................................................................................................................................... 52
4.15
Vektorizacija.................................................................................................................................. 53
4.16
Utility ............................................................................................................................................ 54
4.16.1 Smjerni kut ......................................................................................................................................54
4.16.2 Kut ...................................................................................................................................................54
4.16.3 Pokupi toke u bazu koordinata......................................................................................................54
4.16.4 Pokupi atributne blokove u bazu koordinata ..................................................................................54
4.16.5 Dodavanje toke u bazu koordinata ...............................................................................................54
4.16.6 Stajalite ..........................................................................................................................................54
4.16.7 Detaljna toka .................................................................................................................................54
4.16.8 Konvertiraj 3D u 2D .........................................................................................................................54
4.16.9 Konvertiraj 2D u 3D .........................................................................................................................55
4.16.10 Pomakni toku na liniju .................................................................................................................55
4.16.11 Kopiraj toku na liniju ...................................................................................................................55
4.16.12 Preuzmi ravnine ............................................................................................................................55
4.17

GEORASTER ..................................................................................................................... 58
5.1
5.2

Umetanje geokodiranog rastera ...................................................................................................... 58


Geokodiranje ................................................................................................................................... 58

GEO 3D............................................................................................................................... 60
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

CAD Reproject ............................................................................................................................... 56

Kreiranje TIN-a ................................................................................................................................. 60


Volumen TIN-a ................................................................................................................................. 62
3D sakupljanje toaka ...................................................................................................................... 62
Interpolacija slojnica ........................................................................................................................ 62
Markiranje slojnica .......................................................................................................................... 63
Labeliranje slojnica .......................................................................................................................... 64
Definiranje profila nad TIN-om ........................................................................................................ 64
Profil iz 3Dpoly ................................................................................................................................. 65
Profili ............................................................................................................................................... 65

GEODKP............................................................................................................................. 67
7.1 DGU GeoPORTAL WMS .................................................................................................................... 67
7.2 Zbirka kartografskih znakova ........................................................................................................... 68
7.2.1 Linijski simboli ...................................................................................................................................68
7.2.2 Toolbar i zbirka NOVO!! ....................................................................................................................69

7.3 Hrvatska DKP ................................................................................................................................... 72


7.3.1 Katastarska estica: ...........................................................................................................................72
7.3.2 Zgrade: ..............................................................................................................................................72
7.3.3 Uporaba: ...........................................................................................................................................73
7.3.4 Strukturne linije: ...............................................................................................................................74

8
POPIS IZRAUNATIH PARAMETARA TRANSFORMACIJE PO PROJEKTNIM
ZADACIMA ................................................................................................................................... 8-75

O PROGRAMU

GeoPLUS je program za obradu geodetskih podataka. Namijenjen je geodetskim strunjacima sa ciljem da im


olaka manipulaciju podacima od izlaska na teren do ponovnoga povratka te izrade elaborata. Program je osim
raunalnog dijela opremljen i grafikim dijelom tako da se cjelokupna obrada moe izvriti unutar jednoga
programa bez potrebe za dodatnim licenciranim CAD programima. Programom se vrlo jednostavno prebacuju
podaci sa instrumenta, obrauju raunski i prikazuju grafiki, a crte je potpuno kompatibilan sa AutoCAD 2013.

Vano!
Program zahtjeva instalaciju ZwCAD+ 2014 Professional.

Program uitava: dwg i dxf datoteke.


Pri kreiranju posla uz dwg datoteku kreira se i datoteka sa ekstenzijom gpp. U njoj se uvaju mjerenja i svi podaci
vezani za posao. Kod otvaranja program trai *.dwg datoteku dok *.gpp datoteku istoga imena automatski otvara.

1.1

Minimalna konfiguracija

GeoPLUS program dizajniran je tako da radi na slijedeim platformama:

Windows XP sa Service Pack 2

Windows 2003

Window Vista

Windows 7

Windows 8

Zahtijevane karakteristike po raunalu nisu velike:

512MB RAM

300 MB tvrdog diska

15'' monitor ili vei minimalne rezolucije 1024x768

Paralelno ili USB suelje za prikljuak hardverske zatite

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

GEOPLUS INSTALACIJA

Instalaciju ZwCADa i GeoPLUSa proitajte u PDF-u 'Upute za instalaciju GeoPLUS14'.

2.1

Registracija GeoPLUS-a

Da bi GeoPLUS pokrenuli potrebno ga je registrirati korisnikim imenom i lozinkom koji dobijete od proizvoaa
(Slika 2).
Ukoliko niste dobili korisniko ime i lozinku za aktivaciju GeoPLUS-a registracija se vri na slijedei nain:
Odaberemo menu GeoCALC GeoPLUS - GeoPLUS Licenca

Slika 1. Geoplus licenca


Korisnik dobiva serijski broj programa kojega treba poslati na email: sasa@geosoft.hr
Izgled serijskoga broja programa je: xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx.
Nakon toga dobijete korisniko ime i lozinku te slijedite daljnje upute.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

Slika 2. Online aktivacija


Kada vidite serijski broj programa pritisnite Online aktivacija.
Upiite svoje korisniko ime i lozinku koji ste dobili na mail i pritisnite aktivacija.

Slika 3. Online aktivacija - korisniki podaci

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

Slika 4. Aktivacija uspjena


Aktivacija je uspjeno zavrena.

Mogue pogreke ZwCAD-a

2.2

Ukoliko su zadnje dvije grupe serijskog broja u obliku 99999999999-99999999999 znai da postoji greka
instalacije drivera ZwCAD USB kljua.
Instalacija drivera za ZwCAD USB klju, ili ne moete proitati Product ID (pr. 82DCV678)
Ukoliko nije osmeroznamenkasti kod uinite sljedee:
1)

Provjerite da li je USB stick u raunalu

2)

Ukoliko nije ukljuite ga u kompjuter te odite na


Help Licence Dongle activate Product ID i ukoliko i dalje nije osmeroznamenkasti kod nastavite
sa koracima od 3a.

3)

Ukoliko je USB stick ukljuen u kompjuter, a ne svjetli konstantno nego blinka napravite sljedei
postupak:

4)

a)

Izvadite USB klju

b)

Ugasite ZwCAD (ukoliko je upaljen)

c)

Stavite USB stick u kompjuter

d)

Provjerite svjetli li konstantno ili blinka

e)

Ukoliko i dalje blinka, obratite se prodavau GeoPLUS-a (Na dnu Helpa je kontakt)

Ako konstantno radi upalite ZwCAD i odite na Help Licence Dongle activate Product ID (dolje
na slikama)

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

Slika 5. Licenciranje ZwCAD-a

Idete na Activate i Dongle Activate i registrirate licencu za ZwCAD (Vie proitajte u uputama za Instalaciju
GeoPLUS-a)

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

GEOCALC

GeoCALC je modul koji je namijenjen raunanju u geodeziji. Kroz modul se unose koordinate, importiraju se
mjerenja, raunaju se poligonski vlakovi te se vri kartiranje toaka bilo da se radi o manualnom kartiranju ili
kartiranju putem kodne liste.

3.1

Koordinate

Modul koordinate koristimo za unos, pregled i editiranje koordinata, transformaciju u novi koordinatni sustav.
Unos moe biti automatski iz neke postojee datoteke s koordinatama ili runi, direktnim upisom u tablicu.
Koordinate su jedan od osnovnih djelova GeoPLUS-a, kao i geodezije openito. Mogue je importirati koordinate
bilo kojeg formata. Modul koordinate omoguuje direktno prikupljanje postojeih koordinata iz *.dwg datoteke.
Omogueno je brzo kartiranje koordinata, kao i direktno spajanje po koordinatama.
Sadrava i 7-parametarsku Helmertovu transformaciju koja lako omoguava transformaciju HTRS96 koordinata u
HDKS to je dozvoljeno Tehnikim specifikacijama za odreivanje koordinata toaka u koordinatnom sustavu
Republike Hrvatske, svibanj 2013. godine. Modul koordinate u potpunosti je prilagoen tehnikim
specifikacijama. Mogue je vrlo brzo i lako izbaciti 'Popis koordinata u digitalnom obliku, CSV oblik' potreban za
predaju u katastrima. Transformacija pojedinih toaka kao i transformacija svih toaka odradit e se u par
sekundi.

Slika 6. Meni GeoCALC

Slika 7. Koordinate

Mogue je izraditi CSV zapisnik, kao i isprintati izgled/opis CSV datoteke koja je propisana Tehnikim
specifikacijama (Slika 8).

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

Slika 8. Prikaz koordinata za katastar/csv

3.1.1

Iscrtavanje

Pritiskom na oznaenu ikonu 'Iscrtavanje' otvorit e se prozor za Kartiranje u kojem se moe odrediti
mjesto i nain iscrtavanja toaka.

Slika 9. Iscrtavanje

3.1.2

Lociranje
Pritiskom na oznaenu ikonu dolje lociramo na ekranu toku koja je oznaena u tablici koordinata.

Omoguava lake snalaenje u hrpi podataka i lake lociranje traene koordinate, bez lutanja i runog traenja.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

10

Slika 10. Lociranje

3.1.3

Crtanje novih toaka

Pritiskom na ikonu dolje iscrtavaju se toke u *.dwg datoteci, a koordinate se automatski spremaju u koordinatnu
tablicu.

Slika 11. Iscrtavanje novih toaka

3.1.4

Grupiranje/Sortiranje/Filtriranje

Pritiskom na ikonu 1 (Slika 12) otvara se novi redak u kojem pie 'Umetni polja za grupiranje' gdje je mogue
jednostavno kliknuti na jedan od stupaca (Stabilizacija, Vrsta, Opis,...) i odvui ga u 'Umetni polja za grupiranje' i
sve se grupira po toj izabranoj koloni.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

11

Slika 12. Grupiranje/Sortiranje/Filtriranje

3.1.5

Datoteka koordinata

U tabu 'Datoteka' mogue je importirati koordinate iz bilo kojeg instrumenta ili programa za transformaciju (Slika
13).

Slika 13. Import/Export koordinata

Isto tako je mogue Exportirati koordinate u koji oblik elimo. Exportirat e se koordinate samo koje su oznaene,
ista stvar je kod kolona, koje su vidljive te e exportirati. Mogue je urediti koje e kolone biti prikazane, a koje
nee.
VANO
Biti e exportirane sve kolone koje su trenutno vidljive

Printanje koordinata je sada puno lake. Potrebno je postaviti podatke vezane za posao koji se radi u
'Postavkama' (). Kod printanja je mogue odrediti to e se printati (Slika 14).

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

12

Slika 14. Printanje koordinata

Ureivanje tablice je omogueno svima. Mogue je dodati ili maknuti kolone koje su potrebne ili nisu (Slika 16).
GeoPLUS sprema svoje koordinate u *.gpp koji se nalazi u svakom folderu gdje je neto raeno sa GeoPLUSom.

Slika 15. Tablica

Jo je puno opcija koje omoguava GeoPLUS kao to je vraanje kolona na poetno stanje, ukoliko ste se
izgubili u kolonama ili vam nisu potrebne sve kolone, mogue je pritiskom na jedan gumb vratiti ih na poetak.
Kolone je mogue urediti runo onako kako Vama odgovara (Slika 16).
Dodavanje kolona iz atributnog bloka ukoliko postoji na crteu. Klikne se na opciju 'Dodaj kolonu iz atributnog
bloka' i oznaimo atributni blok.

VANO
Ukoliko kartiramo u atributne blokove, a blok sadri odreeni atribut potrebno je imati u
tablici koordinata kolonu istog naziva poput atributa da bi se sva polja bloka mogla popuniti
Dodavanje kolona iz drugog posla omoguuje bri rad i bru koordinaciju podacima.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

13

Slika 16. Ureivanje kolona

VANO
Mogu se brisati samo kolone koje je korisnik sam dodao. Sistemske kolone ne mogu se i ne
smiju brisati za pravilan rad programa.

3.1.6

Editiranje koordinata

Tab 'Editiranje' slui za pomo pri traenju, sortiranju, grupiranju koordinata. Ukoliko je ukljuen gumb za
grupiranje (Slika 13), editiranjem je mogue odrediti kako e to grupiranje izgledati, prikazani svi podaci, ili
prikazana samo grupa koja je postavljena za grupiranje (Slika 17).

Slika 17. Editiranje

Osim editiranja grupa mogue je urediti i koordinate, na koliko e se decimala prikazati koordinate.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

14

VANO
Nakon brisanja nije mogue povratiti toke. Kartirane toke ne briu se iz grafikoga djela
programa

3.1.7

Kartiranje

Tab 'Kartiranje' poigrava se s tokama i pomou njega odluujemo kako e nae toke biti kartirane. Iscrtavanje
toaka koje su importirane sa odreenog ureaja, mogue je kartirati skraenim postupkom prikazano crvenim
okvirom (Slika 18). Jednom kad su toke uitane, ne znai i da su iscrtane u *.dwg datoteci. Pomou ovih opcija
mogue je brzo i lako iscrtati toke tono na koordinatama. Dovoljno je oznaiti toke koje elimo kartirati i
pritisnuti jedan gumb sa trake u crvenom okviru.

Slika 18. Kartiranje

U tablici se oznae toke koje se ele iscrtati te se pritisne odgovarajui gumb (Slika 19).

Slika 19. Kartiranje menu

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

15

3.1.7.1

Kartiranje po kodnoj listi

Kartiranje toaka koje su kodirane. U ovom izborniku je mogue odrediti kodove, uitati simbole za pojedine
kodove, odrediti ravnine iscrtavanja, odrediti poetak i kraj linije kodiranja (Slika 20).

Slika 20. Kartiranje po kodnoj listi

3.1.7.2

Kartiranje pojedinanih toaka

Mogue je odrediti poloaj naziva, visine, koda kartirane toke. Kartiranje toke 3D ili 2D odredit emo u ovome
prozoru (Slika 21).

Slika 21. Kartiranje

1) Poloaj anotacije u odnosu na toku

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

16

2) Odabir toke
3) Izbor kartirane anotacije
4) Pokretanje kartiranja

3.1.7.3

Postavke brzog kartiranja

Mogue je urediti postavke jednom i program ih kasnije prihvaa uvijek kao takve (Slika 22). Te nije potrebno
ureivati postavke kartiranja za svaku toku.

Slika 22. Postavke kartiranja

3.1.7.4

Crtanje po brojevima

Kartiranje po tokama linijama ili polilinijama.


Ako oznaimo 'LINE po brojevima' iscrtavat e se linije izmeu toaka koje odredimo, tj. program nas pita da
upiemo o kojima se tokama radi. Ista stvar je sa 'PLINE po brojevima' samo to se tu iscrtava polilinija.
Mogue je pod opcijom 'Napredno' (Slika 23) direktno upisati izmeu kojih e se toaka iscrtati linija, odrediti
simbol koji e biti na liniji i hoe li te linije biti spojene ili nee.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

17

Slika 23. Crtanje po brojevima

3.1.8

Sakupljanje

Skupljanje toaka u bazu na razne naine. Skupiti toke sa postojeeg crtea koji je na koordinatama, a toaka i
koordinata nemate u programu, ne moete ih niti isprintati, niti urediti. Postoje razni naini za prikupiti toke u
bazu (Slika 24). Ukoliko se radi o atributnim blokovima koji sadravaju i visine i nazi, klikanjem mogue je sve
pospremiti u bazu, ista stvar je i sa blokovima. Ako postoji toka koja nema niti broj niti upisanu visinu, klikanjem
u toku ona se odmah sprema u tablicu koordinate sa dodijeljenim nazivom ili visinom. I jo puno naina na koji
moemo doi do toaka na koordinatama da se pojave u koordinatnoj tablici.

Slika 24. Sakupljanje toaka

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

18

3.1.9

Dodaci

Dodaci GK Budimpestanski k.s

Slika 25. GK - Budimpestanski

1 - Odabir Budimpestanski k.s Gauss Kruger ili obrnuto


2 - Pokreni aplikaciju

3.1.10 Definiranje stajalita


Koordinate koje su uitane iz nekog drugog programa ili nemaju definirano stajalite, mogue je pomou ove
opcije definirati stajalite i upisati visinu instrumenta stajalita (Slika 26).

Slika 26. Definiranje stajalita

3.1.11 Preseli toke u tahimetriju


Potrebno je prvo definirati stajalite i visinu instrumenta. Zatim oznaimo toke koje su bile snimane sa tog
stajalita i pritisnemo opciju 'Preseli toke u tahimetriju'. Otvara se prozor da upiemo itanje (kut) na prvu
oznaenu toku (Slika 27), kada to upiemo stvorene su koordinate u tahimetrijskom zapisniku.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

19

Slika 27- Preseli toke u tahimetriju

3.1.12 Kalkulator
Kalkulator slui za brzo dodavanje ifri u tablici koordinata, mogue brzo dodavanje kodova na oznaena
podruja u tablici ili odreenih podataka po kolonama. Ubrzava postupak rada i sprijeava bespotrebno
ispisivanje po svakoj toki.

Slika 28. Kalkulator

Jednostavno se oznai kolona u kalkulatoru koja se eli izmjeniti i u prostor se ispie to treba pisati u toj koloni
te se pritiskom na 'Izvri' ispisuje zadana vrijednost u tablici koordinata, na toke koje su u tablici koordinata bile
oznaene (Slika 28).
1 oznaimo kolonu kojoj emo dodati novu vrijednost
2 oznaimo istu kolonu
3 Upiemo odgovarajuu vrijednost sa navodnicima [ '']
4 Pritisnemo 'Izvri'
Isto se radi i sa drugim opcijama, ukoliko se eli umetnuti KOD na neke toke oznaimo ih i ponovimo postupak,
samo umjesto opisa stavljamo KOD i upisujemo pr. 99.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

20

VANO
Navodnike je potrebno stavljati samo kod opisa, stabilizacije, nastanka (izvor) i vrste toaka.

3.1.13 Kreiranje parcele


Nad oznaenim tokama stvara parcelu i rauna njenu povrinu. Kreiranu parcelu vidimo u (Povrine).

3.1.14 Kreiraj Profil


Nad oznaenim tokama stvara profil popreni ili uzduni.
Oznaimo toke iz kojih se eli napraviti profil i odaberemo funkciju 'Kreiraj Profil' i profil se kreira. Vidimo ga tako
da odemo na modul GEO3D i odaberemo Profili -> Profili kako bi ga vidjeli da je kreiran i da moemo raditi s
njime. Oznaimo profil i na Edit iscrtamo profil (detaljno objanjeno u poglavlju 6.9 Profili).

3.1.15 Zamijeni x i y
Kako je poznato u geodeziji koordinate se uvijek piu y,x za razliku od matematikog sustava, gdje se koordinate
piu x,y. Ovo je opcija ukoliko se uitaju koordinate koje nisu prilagoene potrebama softwera, da se jednostavno
zamijene pozicije. Oznaene koordinate pritiskom na gumb 'Zamijeni x i y' mijenja mjesta koordinatama.

3.1.16 HDKS/HTRS96
Modul slui za transformaciju koordinata izmeu koordinatnih sustava HTRS96 1 i HDKS2. Kada se za izradu
elaborata koriste podaci koji se mogu izraunati iz originalnih podataka izmjere ili elaborata odravanja,
koordinate toaka raunaju se u izvornom koordinatnom sustavu, a nakon toga se obavljaju potrebne
transformacije. Prema Tehnikim specifikacijama za odreivanje koordinata toaka u koordinatnom sustavu
Republike Hrvatske, svibanj 2013. godine jedini dozvoljeni smjer transformacije je HTRS96 -> HDKS, ne i
obrnuti.

1 HTRS/TM96 - Hrvatski terestriki referentni sustav odreen na temelju ETRF89 koordinata 78 osnovnih geodetskih toaka za epohu 1995.55
2 HDKS Hrvatski dravni koordinatni sustav

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

21

Slika 29. Transformacija

NAPOMENA:
Prije nego to se krene u transformaciju, potrebno je naglasiti da nisu sve toke u istom sustavu, prvo
trebate provjeriti u tablici popisa izraunatih parametara transformacije u kojem ste projektnom zadatku. Ukoliko
se vaa katastarska opina nalazi u tablici potrebno je pri transformaciji unijeti koordinatni sistem po nazivu iz
tablice. A ako nema vaeg podruja u tablici uitava se normalni HTS96/TM sistem.

Slika 30. Proces transformacije

Bitno je da se zna u kojoj se zoni nalazi vaa katastarska opina po starom sustavu (5. ili 6. zona). I bitno je
dodatno proitati Tehnikim specifikacijama za odreivanje koordinata toaka u koordinatnom sustavu Republike
Hrvatske, svibanj 2013. zadnje stranice sa popisom izraunatih parametara transformacije na temelju identinih
toaka u HTRS96/TM i HDKS/GK koordinatnom sustavu po projektnim zadacima.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

22

Program transformira samo oznaenu koordinatu ili oznaene koordinate iz sustava u sustav koji se odabere.
Odabere se koordinatani sustav iz kojeg e se transformirati i odabere se u koji se treba transformirati, te se
pritisne 'Reproject>' (Slika 30).

3.1.17 Konverzija koordinata


Mogue je obaviti i konverziju geografskih koordinata u kartezijeve i obratno (Slika 31).

Slika 31. Konverzija

3.1.18 Geografski kalkulator


Mogue je odabrati koordinatni sustav i zonu transformacije. Kao i upisati toku koja se treba
transformirati (Slika 32). Upiu se koordinate x i y te visina i pritisne Reproject, nakon to su sve postavke
postavljene. Program ispie transformiranu koordinatu na desnoj strani. Program radi na principu programa T7D.

Slika 32. Geografski kalkulator

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

23

3.1.19 Koordinatni sistemi


Mogue je unositi parametre transformacije (Slika 33), to je bitno za katastarske opine za koje su propisani
slubeni parametri prema popisu izraunatih parametara transformacije na temelju identinih toaka u
HTRS96/TM i HDKS/GK koordinatnom sustavu po projektnim zadacima iz Tehnikih specifikacija za odreivanje
koordinata toaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske, svibanj 2013.

Slika 33. Koordinatni sistemi

Iz navedenog popisa su uvedeni svi koordinatni sustavi. Dovoljno je odabrati koordinatni sustav i parametri se
postavljaju na propisane zatim pritisnete SPREMI i postavke e automatski biti spremljene.
Mogue je uvesti novi koordinatni sustav po kojem e transformacija biti odraena. Definira se nova zona,
elipsoid, datum kao i projekcija pritiskom na znak +. Gdje se otvara novi prozor u kojem se moe definirati naziv
koordinatnog sustava, zone, elipsoida, datuma ili projekcije (Slika 34).

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

24

Slika 34. Uvoenje novog koordinatnog sustava

Pritiskom na OK potvrujemo novi koordinatni sustav koji se otvara kao prazan i doputa unoenje parametara
koji su potrebni za transformaciju (Slika 35).

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

25

Slika 35. Novi koordinatni sustav

3.1.20 Zapis za katastar


Ispis koordinata u ASCII format propisan Tehnikim specifikacijama za odreivanje koordinata toaka u
koordinatnom sustavu Republike Hrvatske, svibanj 2013.
Ako su koordinate na terenu odraene u HTRS96 koordinatnom sustavu po tehnnikim specifikacijama samo se
one prikazuju, ako je za odravanje plana vodova onda je potrebno ukljuiti kvaicu da prikazuje i HDKS
koordinate (Slika 36).

Slika 36. CSV zapis za katastar

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

26

Vano
Polje naziva je jedinstveno to znai da nije mogue imati dvije koordinate s istim nazivom

Struktura zapisa toaka


Naziv

Broj toke

HTRS96/TM [m]
koordinata

HTRS96/TM [m]
Visina

Jedinstven

terena

HVRS71 [m]

koordinata Y (Easting)

kooridinata X (Northing)

Visina

Opisati

VRSTA toke

toku

pomou

ifrarnika

STABILIZACIJA

Opisati

toke

pomou ifrarnika

NASTANAK toke

stabilizaciju

toke

Kojom ili kakvom izmjerom je


snimljena
Ukoliko je toka preuzeta iz

Broj elaborata

obavezan

koordinata

toke.

nekog drugog elaborata

koordinata

za

odravanje

koordinata Y (Easting)

katastaraskog
plana HDKS [m]
N

koordinata

za

odravanje

kooridinata X (Northing)

katastaraskog
plana HDKS [m]
Visina terena Trst
[m]
Visina

voda

[m]
Tonost [m]

Trst

Visina s obzirom na Trst

Visina voda s obzirom na Trst

Pr. 0.05

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

27

Pouzdanost [m]

Pr. 95%

Nain

Uzeti

transformacije

transformacije

Napomena

Pr. Ograda

iz

ifrarnika

naina

Tablica 1. Struktura zapisa toaka

3.1.20.1 ifrarnici
Za opis toaka obavezno je korisititi oznake iz ifrarnika.
Vrste toaka
Upisati ifru za svaku toku, tj. odrediti vrstu toke.
ifra

Naziv

12

Referentna toka

13

Pomona toka

14

Reper

15

Toka dravne granice

21

Detaljna toka (lomna toka mea i drugih granica)

22

Detaljna toka (lomna toka granice katastarske opine)


Detaljna toka (lomna toka mea i drugih granica koja je istodobno i

23

toka zgrade ili druge graevine)

31

Detaljna toka (lomna toka zgrade)

33

Detaljna toka (lomna toka prikaza graevine)

41

Detaljna toka (lomna toka naina uporabe)

51

Detaljna toka (lomna toka voda)

52

Detaljna toka (lomna toka objekata koje pripadaju vodovima)

61

Detaljna toka (toka terena)

91

Detaljna toka (ostalo)

Stabilizacija toaka
Upisati odreenu ifru za svaku toku i na koji je nain stabilizirana.
ifra

Naziv

Toka obiljeena vidljivom trajnom oznakom

Toka koja nije obiljeena vidljivom trajnom oznakom

Toka koja je istodobno i toka zgrade ili druge graevine

10

Ostalo

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

28

Nastanak toaka
Upisati ifru kojom izmjerom je toka nastala.
ifra

Naziv

Ekranska ili runa digitalizacija

Ekranska ili runa digitalizacija s homogenizacijom

Digitalizacija konstrukcijom iz originalnih podataka izmjere

Stereoizmjera

Polarna izmjera

GNSS izmjera

Ortogonalna izmjera

Luni presjek
Izraunata toka (toka izraunata aritmetikom sredinom
iz koordinata toaka koje su kao razliite prikazane na

81

terenu u sluaju sporne mee)

Ostalo

ifra

Naziv

Nain transformacije

Helmertova 7P transformacija koritenjem transformacijskih


parametara (ID broj preuzet iz tablice Popis izraunatih
parametara transformacije na temelju identinih toaka u
HTRS96/TM i HDKS/GK koordinatnom sustavu koja je u
10ID

prilogu tehnikih specifikacija, svibanj 2013., max. 4 znaka)


Transformacija koritenjem jedinstvenog transformacijskog

20

modela T7D

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

29

3.2

Tahimetrija

Modul slui za raunanje koordinata toka u tahimetrijskom zapisniku. Poziva se iz menija GeoCALC.

Slika 37. Tahimetrijski zapisnik

3.2.1

Datoteka tahimetrije

U tahimetrijski zapisnik importiraju se snimljene terenske toke iz bilo kojeg instrumenta (Slika 38).

Slika 38. Import snimljenih toaka

Nakon to se toke importiraju, da bi se moglo izvriti raunanje i dobiti koordinate, stajaline toke moraju biti na
koordinatama i uitane u 'Koordinate', kako bi se tahimetrijski zapisnik mogao povezati sa koordinatama i izbaciti
ostale koordinate. U tahimetrijskom zapisniku, ukoliko to nismo upisali na terenu u instrument, moemo runo

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

30

upisati visine stajalita, visine signala pojedinih toaka prije raunanja. Potrebno je definirati koja je orjentacijska
toka kako bi program funkcionirao.
Tahimetrijski zapisnik mogue je isprintati, ukoliko je to potrebno (Slika 39).

Slika 39. Printanje tahimetrijskog zapisnika

Kao i kod koordinata mogue je dodavanje ili brisanje kolona.

3.2.2

Editiranje tahimetrije

Kod editiranja mogue je duplicirati opaanje, stajalite, prebacivati orijentacije u duine i pravce, kreiranje
zapisnika, oznaiti stajalite, poligon i puno drugih stvari koje su potrebne za obradu geodetskih podataka (Slika
40).

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

31

Slika 40. Edit tahimetrije

Ako radimo primjerice lokalno i nismo snimili na terenu orjentaciju, mogue je duplicirati jedno opaanje i dodjeliti
mu status orijentacije. Tako se toka sa stajalita orijentira na tu postavljenu toku i rauna sve ostale koordinate,
kao i tu koordinatu, ako ju ostavimo kao detaljnu. U svakom sluaju je potrebno preimenovati naziv orijentacije
koji smo unijeli runo.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

32

3.3

Pravci

Modul pravci slui za unos opaanih pravaca u maksimalno 2 girusa sa izjednaenjem. Iz tablice pravaca vuku
se podaci za sva daljnja raunanja.

Slika 41. Pravci

VANO
Poslije svake promjene unutar stajalita potrebno je provesti izjednaenje

3.3.1

Datoteka

Print (Ispis podataka)


Tablica

3.3.2

Edit

Generiraj giruse
Okreni smjer
Izjednai >

3.4

Duine

Modul duine slui za unos opaanih vertikalnih pravaca i mjerenih duina. Iz tablice duina vuku se podaci za
sva daljnja raunanja.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

33

Korisno
U koliko pritisnemo nadopunu drugog poloaja program dodaje 180 stupnjeva na prvo
mjerenje i upisuje ga u drugo, a duinu iz prvog mjerenja prepisuje u drugi poloaj

Datoteka duina

3.4.1

Print (Ispis podataka)


Tablica

3.4.2

Editiranje duina

Nadopuni drugi poloaj

3.5

Vlakovi

Modul slui za raunanje koordinata toka u poligonskom vlaku. Za svaki vlak potrebno je upisati sve njegove
toke, tip vlaka te kategoriju terena. Pritiskom na raunanje ispisuje nam se obrazac br. 19.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

34

3.6

Povrine

Modul slui za prikaz raunatih povrina. Odreivanje povrina na pojedinim objektima, esticama,...

3.7

Ortogonal

Modul slui za raunanje toaka ortogonala. Zadajemo prvu i zadnju toku pravac. Koordinate se preuzimaju iz
tablice koordinata. Upisujemo naziv raunate toke te elemente za raunanje. Raunata toka sprema se u
tablicu koordinata.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

35

3.7.1

3.8

Datoteka ortogonala

Mala toka

Modul slui za raunanje toaka na pravcu. Zadajemo prvu i zadnju toku na pravcu, naziv raunate toke te
nain na koji e se raunati toke.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

36

Opcije:
Mogui naini raunanja su:
-

da se pravac podjeli na n jednakih djelova,

da se raunate toke nalaze na jednakim udaljenostima ili

pojedinano raunanje toke na pravcu,

Raunate toke spremaju se u tablicu koordinata.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

37

3.9

Transformacija

Modul slui za transformaciju toaka iz jednog koordinatnog sustava u drugi koordinatni sustav.

Opcije:

3.10 Instrumenti
Odabir instrumenta sa kojega e biti preneseni podaci mjerenja.

Podrani instrumenti su: Leica (*.gsi, *.idx, *.gre), Sokisa (*.sdr), Trimble, Topcon (*.raw, *.all, *.rw5, *.tlsv), i Elta.
Nakon odabira instrumenta pokree se prozor u kojemu se odabira lokacija i tip datoteke odabranog instrumenta,
a zatim i odabir postavki za import podataka
VANO
Ovisno o tipu datoteke otvara se forma koja moe varirati od sluaja do sluaja ovisno o
stupnju prilagodbe korisnikovom nainu snimanja

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

38

3.10.1 Leica

3.10.2 Topcon

3.11 GeoPLUS postavke


U ovom podmeniu se upisuju podaci za izradu vaeg zadatka kao to su upanija, katastarska opina, tko je
snimio podatak, obradio, kartirao te svi ostali podaci potrebni za pravilan rad i izradu vaeg zadaka.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

39

Vano!
Podaci za zaglavlje dokumenata prilikom printanja povlae se iz ovih postavki
GeoPLUS Postavke > Datoteka > Preuzmi postavke
Preuzima postavke koje su ve upisane u nekome poslu. Odabiremo gpp datoteku iz koje emo prepisati
postavke.
Mogue je uz opis zadatka koji se ispisuje u zaglavlju urediti i postavke raunanja, kartiranja te odabrati jezik i
regiju.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

40

GEOCAD

Modul slui za ubrzano grafiko editiranje geodetskih elaborata. Kroz meni postavlja se mjerilo crtea te se
dodaju elementi na crte kao to su frontovi (kontrolna odmjeranja), stacionae, pokosi, blokovi, oznake
instalacija, brojevi toaka, numeriraju se parcele te ispisuju povrine. Kroz modul mogue je vriti vektorizaciju sa
automatskim numeriranjem te vektorizaciju prema specifikacijama Dravne geodetske uprave za izradu
digitalnog katastarskog plana. Modul sadri i niz drugih operacija koje omoguavaju jednostavniju izradu
grafikog dijela geodetskog elaborata.

Mjerilo

4.1

4.1.1

Postavljanje mjerila

Modul za postavljanje mjerila. Mjenja se veliina simbola texta na zadano mjerilo.

1)

4.1.2

Postavljanje mjerila

Promjena mjerila

Modul za promjenu mjerila. Mjenja se veliina simbola texta iz prethodnog u novo mjerilo.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

41

1)

Pokretanje promjene mjerila

Opcije:
-

Mogunost promjene mjerila starog i novog

Odabir opcija da li e program mijenjati i veliinu teksta, simbole te rafure

Odabir podruja rada: da se odnosi na se ravnine (layere), samo aktivne ravnine (layere u kojima se
trenutno radi) ili samo na selektirane objekte.

4.2

Frontovi

Modul slui za automatsko ubacivanje frontova.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

42

Komande:
1)

Crtanje linije sa frontovima

2)

Crtanje polilinije sa frontovima

3)

Umetanje frontova na sve selektirane linije/polilinije

4)

Umetanje frontova na sve linije/polilinije u trenutnom layeru

5)

Umetanje frontova na sve linije i polilinije

Opcije:

4.3

Ravnina postavljanja fronta

Promjena visine teksta

Odreivanje odmaka teksta od linije

Odreivanje broja decimalnih mjesta

Stacionae

Modul slui za oznaavanje stacionae.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

43

Komande:
1)

Postavi stacionau na poliliniju/3D poliliniju

2)

Crtanje linije sa stacionaom

3)

Crtanje polilinije sa stacionaom

Opcije:
-

Ravnina (layer) teksta

Visina teksta

Odmak od linije

4.4

Instalacija

Modul rauna i ispisuje instalacije kod vodova i terena.

Komande:
Labela instalacije bez poveznice
Labela instalacije sa poveznicom
Opcije:
-

Dubina ili visina je konstantna

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

44

Upis naziva bloka

Instalacija na toku terena

Instalacija toke na vodu

4.5

Pokos

Modul slui za crtanje pokosa.

Komande:
1)

Prirodni pokos vii od 2m

2)

Prirodni pokos vii od 2m bez donje linije

3)

Prirodni pokos do 2m visine

Opcije:
-

Razmak meu crtama

Odreivanje duljine velike i male crtice

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

45

4.6

Okviri

Modul slui za crtanje okvira.

Komande:
1)

Kreira novu preglednu skicu

Opcije:

4.7

Odreivanje tipa mree (krievi, linije)

Odreivanje razmaka krieva, linija

Ispis koordinata

Odreivanje rubova iscrtavanja

Unos prvog kria

Koordinatni blok

Modul slui za umetanje koordinatnog bloka.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

46

Komande:
1) Odabir naziva bloka

4.8

Legenda

Modul slui za kreiranje legende iz ve postojeih simbola na crteu.

Komande:
1)

Crtanje tablice sa simbolima, izrada legende

2)

Dodavanje/Editiranje blokova u rijeniku

Opcije:
Ukoliko imate potrebu za vlastitim ureenjem tablice s legendom, moete to odraditi na nain da u Notepadu
otvorite datoteku legenda.xml ili legenda1.xml ili legenda2.xml i krenete s ureivanjem (dolje na slici je
objanjenje datoteka). Nakon to ste uredili datoteku spremite ju i pozovete u izborniku GeoPLUS-a Datoteka
Legenda nalazi se ondje gdje je instaliran Va GeoPLUS (C disk Program files Geosoft GeoPLUS
Legenda).

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

47

Ovako izgleda legenda kada ju umetnete u ZwCAD.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

48

rafiranje

4.9

Modul crta rafure unutar poligona s nagibima u odnosu na kut ili definirani pravac.

Komande:
1)

Crtanje zatvorenog objekta sa 3 toke

2)

Crtanje otvorenog objekta sa 3 toke

3)

Umetanje rafure u gotov objekt

Opcije:
-

Odmak od objekta

Razmak rafura

Nagib rafura

Nagib u odnosu na zadani pravac

Zadrava se nagib

Postavke ovisne o mjerilu

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

49

4.10 Skraivanje linije


Modul slui za crtanje i automatsko skraivanje linija.

Komande:
1)

Crtanje linije sa automatskim skraivanjem,

2)

Skraivanje selektiranih linija. Mogu je odabir vie linija odjednom grafikom selekcijom,

3)

Skraivanje svih linija aktivne ravnine.

Opcije:
-

Veliina skraivanja ovisna je o mjerilu.

Postavi toke postavlja toke na lomu linije

Nacrtaj krunice crta krunice na lomovima linije

Brisanje originalne linije brie prvobitno nacrtanu liniju prije skraivanja linije

Vano!
Program radi sa objektima tipa Line, 2D Polyline i 3D Polyline

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

50

4.11 Ponitavanje linije


Modul slui za ponitavanje linije.

Komande:
1)

Crtanje linije sa znakom ponitavanja

2)

Crtanje polilinije sa znakom ponitavanja

3)

Postavljanje znaka ponitavanja na selektirane linije i polilinije

Opcije:
-

Ravnina (layer) znaka

Mogunost promjene visine znaka ponitavanja

Mogunost promjene znaka za ponitavanje

4.12 Pripadnost
Modul slui za postavljanje znaka pripadnosti.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

51

Komande:
1)

Crtanje linije sa znakom pripadnosti

2)

Crtanje polilinije sa znakom pripadnosti

3)

Postavljanje znaka pripadnosti na selektirane linije

Opcije:
-

Upisivanje ravnine (layera) znaka pripadnosti.

Veliina znaka pripadnosti.

4.13 Crtanje po brojevima


Modul slui za crtanje po brojevima ako postoji tablica koordinata.
Komande:
1)

Crtanje linije po brojevima

2)

Crtanje polilinije po brojevima

4.14 Parcele
Modul slui za numeriranje, kreiranje parcela te raunanje povrina.
Komande:
1)

Numeriranje rubova parcele

2)

Kreiraj parcelu u popis povrina

3)

Ispii povrinu parcele

4)

Iscrtaj zatvoreni poligon

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

52

4.15 Vektorizacija
Modul slui za vektorizaciju prilikom koje se koordinate skupljenih toaka spremaju u tablicu koordinata.

Komande:
1. Vektorizacija toaka
2. Vektorizacija linija
3. Vektorizacija polilinija
Opcije:
-

Upis u bazu - Odabir elimo li koordinate oznaene toke automatski spremiti u bazu

Automatsko numeriranje - Broj toke raste inkrementalno za 1 ako je opcija ukljuena

Ispis brojeva - Brojevi se ispisuju na slici

Iscrtavanje toaka - Pojavljuje se point' na oznaenom mjestu

Ravnina toke - Ravnina u koju spremamo toku

Ravnina linije - Ravnina u koju spremamo liniju

Ravnina naziva Ravnina u koji spremamo naziv

Visina naziva

Visina odmaka naziva od toke

Naziv toke

Kod toke

Upis visine ako se za toku upisuje pojedinano visina.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

53

4.16 Utility
4.16.1 Smjerni kut
Modul slui za raunanje smjernog kuta. Povlaenjem duine modul automatski u komandnom prostoru rauna
smjerni kut te duinu izmeu dvije toke.

Komande:
Opcije:

4.16.2 Kut
Rauna kut izmeu linija. Povlaenjem linija modul automatski rauna kut i ispisuje ga u komandnom prostoru.
Komande:

4.16.3 Pokupi toke u bazu koordinata


Modul kupi koordinate sa oznaenih toaka i prikazuje ih u tablici koordinata.

4.16.4 Pokupi atributne blokove u bazu koordinata


Modul kupi atributne blokove i prikazuje ih u bazi koordinata.

4.16.5 Dodavanje toke u bazu koordinata


Modul crta i dodaje toke u bazu koordinata.

4.16.6 Stajalite
Modul definira stajalite.

4.16.7 Detaljna toka


4.16.8 Konvertiraj 3D u 2D
Modul za sputanje crtea sa trodimenzionalnih koordinata u ravninu. Z komponentu postavlja na vrijednost 0.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

54

4.16.9 Konvertiraj 2D u 3D
Modul za dizanje crtea na trodimenzionalne koordinata. Z komponentu postavlja na vrijednost prve toke koju
nae unutar kruga tolerancije.

4.16.10 Pomakni toku na liniju


Modul slui za pomicanje toaka koje lee u blizini linije na eljenu liniju

4.16.11 Kopiraj toku na liniju


Modul za spajanje toaka po nazivu toke

4.16.12 Preuzmi ravnine


Modul preuzima sve ravnine koje elimo iz odreene *.dwg datoteke.

Opcije:
-

Selektiraj sve ravnine

Odselektiraj ravnine

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

55

Preuzmi sve ravnine

Otvori *.dwg datoteku sa ravninama

4.17 CAD Reproject

Modul slui za transformaciju kompletnog crtea.

Postupak:
Pokrene se CAD Reproject i u podizborniku Objekti odabere se 'Select All' ili 'Select manually' te se gumbom
'Next' doe do sljedeeg podizbornika Koordinatni sistemi (slika dolje).

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

56

Tu se odabiru u Ulaz koordinatni sustav u kojem se nalazi crte te u Izlaz odabiremo koordinatni sustav u koji
elimo transformirati crte. Kliknemo 'Next' te 'Finish' i dobijemo meni koji je dolje prikazan na slici.
Transformacija je tada zavrena.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

57

GEORASTER

5.1

Umetanje geokodiranog rastera

Modul slui za umetanje geokodiranog rastera.

Komande:
1)

Umetanje *.tif geokodirane datoteke

Opcije:
-

5.2

Umetanje geokodiranog rastera po X, Y, Z koordinatama, odreivanje rotacije rastera te odabir mjerila.

Geokodiranje

Modul slui za dovoenje slike na realne koordinate.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

58

1) Otvorimo sliku koju elimo geokodrati


2) Sakupljanje slikovnih koordinata slui da pokupimo koordinate za koje znamo i realne koordinate
3) Za svaku slikovnu koordinatu upiemu u koloni Geodetski_x i Geodetski_y realnu koordinatu
4) Preraunamo odstupanja
5) Ako nas odstupanja zadovoljavaju spremimo geokodiranu sliku. Geokodirana slika je GeoTIFF sa
pripadajuom *.tfw datotekom
Vano
Slika koju geokodiramo mora biti 8Bit tif 256 boja
Korisno
Tablicu sa slikovnim koordinatama moemo pospremiti u gcc datoteku koju emo koristiti za
ponovno geokodiranje da iste toke ne upisujemo jo jedanput

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

59

GEO 3D

6.1

Kreiranje TIN-a

Modul slui za iscrtavanje mree trokuta (TIN) i generiranje slojnica sa alatima za ureivanje i labeliranje slojnica.

Komande:
1)

Odabir podruja spremanja

2)

Pokreni aplikaciju

3)

Selektiranje 3D polilinije obuhvata granice

4)

Selektiranje 3D polilinije loma

5)

Selektiranje 3D polilinije granice izdvajanja

6)

Definiranje linije granice obuhvata 3D polilinije

7)

Definiranje linije loma 3D polilinije

8)

Definiranje linije granice izdvajanja 3D polilinije

9)

Brisanje trokuta u TIN-u

Opcije:
-

Redukcija duplih toaka

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

60

Primjer iscrtavanja TIN-a!!

Toke moraju biti iscrtane na visini!

Kada su toke iscrtane na visinama, odabiremo Geo3D Tin Kreiraj tin () pritiemo gumb 1 i spremamo novi
tin. Bitno je da su koordinate, crte i tinovi u istom folderu. Nakon spremanja tina pritiemo gumb 2 i lijevim
klikom mia odabiremo iscrtane toke na ekranu u dwg datoteci. Nakon odabira svih toaka pritisnemo desni
gumb mia i tin se iscrta. (Slika dolje)

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

61

6.2

Volumen TIN-a

Rauna volumen tin-a.

6.3

3D sakupljanje toaka

6.4

Interpolacija slojnica

Modul slui za iscrtavanje slojnica. Slojnice se iscrtavaju iz selektiranih koordinata u tablici koordinata ili grafiki
selektiranih 3D toka. Slojnice se iscrtavaju kao polilinije u eljnu ravninu. Ukoliko je Ravnina u koju iscrtavamo
slojnice postavljena na {Visina} tada se svaka slojnica iscrtava u posebnu ravninu koja dobiva naziv po visini
slojnice.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

62

Primjer iscrtavanja slojnica!!


Imamo iscrtane 3D toke i napravljen tin od toaka. Otvaramo Geo3D Slojnice Interpolacija slojnica, pod
Naziv aktivnog TIN-a pritiemo gumb za folder i odabiremo TIN napravlje od postojeih toaka. Odreujemo
ekvidistanciju i pritiemo gumb za iscrtavanje, nakon ega se iscrtaju slojnice za odabrano podruje (Slika
dolje).

6.5

Markiranje slojnica

Modul slui za markiranje slojnice. Ovisno od koraka, eljena slojnica mjenja boju u aktivnu boju pera

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

63

Komande:
1) Korak markiranja
2) Zadavanje podruja rada.
Sa linijom presjeemo slojnice koje elimo markirati

6.6

Labeliranje slojnica

Modul slui za labeliranje slojnica. Ovisno od koraka ispisujemo labelu na slojnicu.

2
3

Komande:
1) Ravnina u koju ispisujemo labele
2) Korak labeliranja
3) visine labela
4) Podruja rada. Sa linijom presijeemo slojnice koje elimo labelirati

6.7

Definiranje profila nad TIN-om

Modul kreira profil nad iscrtanim TIN-om.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

64

Komande:
Opcije:

6.8

Profil iz 3Dpoly

Modul crta profil po danoj 3D poliliniji.


Komande:
Opcije:

6.9

Profili

Modul slui za kreiranje profila iz seta toaka ili iz poprene linije preko slojnica. Za svaki upisani profil s lijeve
strane tabele, zadajemo toke profila. Nakon upisivanje toaka raunamo stacionae, postavljamo postavke
profila te iscrtavamo profil.

Komande:

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

65

Datoteka Import Id, stac., kota


Datoteka Import Naziv, x,y,z
Edit Raunaj dubinu iz kota terena i dubine
Edit Raunaj kotu rova iz kote terena i dubine
Edit Zbroji da profila
Edit Spoji profile
Edit Rastavi profil
Edit Smjer polilinije
Edit Dupliciraj profil
Edit Dupliciraj u inverzni profil
Edit Umetni red
Edit 3D polilinija u profil
Edit 3D polilinija u profil inverzno
Edit Postavi stacionae na 3D poliliniju
Edit Postavi stacionae na 3D poliliniju inverzno
Edit Postai stacionau na profil
Edit Iscrtaj stacionau na profil
Edit Iscrtaj mreu profila
Edit Iscrtaj uzduni profil
Edit Iscrtaj popreni profil

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

66

7
7.1

GEODKP
DGU GeoPORTAL WMS
U okviru GeoDKP-a nalazi se DGU GeoPORTAL WMS koji slui za umetanje pozadina sa

GeoPORTAL-a slubeni preglednik karata Dravne geodetske uprave.

Slika 42. Geoportal WMS

Pokree se vrlo jednostavno, odabere se naziv servisa te sloj i pritisne 'Iscrtaj' nakon toga klikne se na pozadinu
i odabere podruje gdje je potreban ortofoto.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

67

7.2

Zbirka kartografskih znakova

Zbirka kartografskih znakova za mjerila 1:500 do 1:25 000 izdana od strane DGU 13.9.2011. godine.

U ovom podmeniu GeoDKP-a nalazi se i zbirka kartografskih znakova koja je oznaena po poglavljima. Dolje su
navedeni linijski simboli gdje se nalaze sve ograde i simboli koji su vezani za linije.

7.2.1

Linijski simboli

Za lake snalaenje i estu potrebu za iscrtavanjem liniskih simbola (ograde, zidovi,...)

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

68

Linijski simboli rade po principu da se oznai linija na koju idu odreeni simboli te se odabere smjer iscrtavanja
simbola.
Na alatnoj traci GeoDKP linijskih simbola nalazi se i gumb za rotaciju simbola koji radi tako da se oznai simbol
koji se eli rotirati i pritisne se gumb

. Linijski simboli su programski odreeni da su udaljeni meusobno

onoliko koliko je propisano 'Zbirkom kartografskih znakova' od strane DGU.

7.2.2

Toolbar i zbirka

U novoj verziji GeoPLUS-a dodani su simboli zbirke kartografskih znakova u toolbar ZwCAD-a. Potrebno ih je
samo uitati u toolbar.
Potrebno je prvo ukljuiti Tool Palettes to se ukljuuje na gumb prikazan na slici dolje.

Nakon toga se na alatnu traku ili na Tool Palettes pritisne desni gumb mia i pritisne Customize (Slika 43).

Slika 43.Customize Tool Palette


Nakon ega se otvara prozor za ureivanje.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

69

Slika 44. Tool Palettes ureivanje


U prozoru pritisnemo desni klik i idemo na import. Da bi se uitale nove tool pallete potrebno je uitati xml
datoteku iz C/Program files (x86)/Geosoft/GeoPLUS/Suport gdje su spremljene.
Nakon ega se otvara tool paleta (Slika 45) to omoguava bri, sigurniji i svakako pregledniji rad sa Tokastim
simbolima ili sa raznim linijama Zbirke kartografskih znakova.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

70

Slika 45. Tool Palette

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

71

7.3

Hrvatska DKP

Ovaj modul odnosi se na Digitalni katastarski plan, tj. Tehnike specifikacije za izradbu digitalnog katastarskog
plana, po kojima je DKP podijeljen na 5 vanijih podruja.

7.3.1

Katastarska estica:

Pod gumbom 1 () iscrtava se centroid katastarske estice, dolje u polje upiemo broj katastarske estice i
pritiskom na gumb 1, iscrtava se centroid na mjestu koje oznaimo sa brojem katastarske estice u odreenom
layeru: 1_kc_broj
Pod gumbom 2 () iscrtava se linija Mee i druge granice katastarskih estica u layeru 1_kc_medja i u
odreenoj,propisanoj boji.
Gumb 3 iscrtava linije spornih mea u layer 1_kc_medja_spor, takoer u propisanoj boji.
Gumb 4 iscrtava linije granica katastarske opine, koja se koristi samo kada se granica katastarske opine ne
poklapa sa granicom katastarske estice npr. Sredina vodotoka, ceste i sl. u layeru 1_kc_medja_ko

7.3.2

Zgrade:

Pritiskom na gumb 1 () iscrtat e se centroid zgrade sa identifikatorom zgrade koji je oznaen. Identifikator zfrada
je propisan pravilnikom o izmjenama Pravilnika o katastru zemljita (NN148/2009), lankom 2.
Pritiskom na gumb 2 crta se linija prikaza zgrade u odreenoj ravnini: 2_zg i propisanom bojom.
Pritiskom na gumb 3 crta se linija prikaza zgrade za koju nije priloen odgovarajui akt, takoer u odreenoj
ravnini: 2_zg_l i propisanom bojom.
Gumbom 4 upisujemo kuni broj

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

72

7.3.3

Uporaba:

Pritiskom na gumb 1 () crtamo granicu naina uporabe dijelova katastarskih estica u ravnini 3_uporaba i
propisanom bojom.
Gumbom 2 crtamo centroid Uporabe-vrsta uporabe (prema atributnoj tablici propisanom Zakonom o dravnoj
izmjeri i katastru nekretnina.

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

73

7.3.4

Strukturne linije:

Pritiskom na gumb 1 () iscrtavamo liniju po vrstama strukturnih linija u ravnini 4_sl_i (gdje je i broj odgovarajue
linije

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

74

POPIS IZRAUNATIH PARAMETARA TRANSFORMACIJE PO PROJEKTNIM ZADACIMA

Popis izraunatih parametara transformacije na temelju identinih toaka u HTRS96/TM i HDKS/GK koordinatnom sustavu po projektnim zadacima
ID

PROJEKTNI ZADATAK

katastarske opine koje su obuhvaene izmjerom

IDEN

SUSTAV

Transfor

TIN

EPOHA iz

macija

koje se

visina

transformi

pomou

ra u

HDKS/GK

paramet

broj

TX

TY

TZ

RX

ppm

"

RY

"

RZ

"

ara
1004

Hom. Polje Sisak (k.o. Bok Palenjeki, Crnac,

19

-562.8651

-142.0930

-426.4263

0.770572

6311207

0.945952

-10.320679

Erdetsko Galgdovo, Hrastelnica, Jazvenik, Lekenik,

ETRS89,

NE

1989.0

Novi Sisak, Odra Sisaka, Peenica, Prano, Sela,


Stara Derenina, Stari Sisak, Stupno, Turopoljski
Lekenik, Vukojevac, Novo Selo)
1005

Hom. Polje Krapina (k.o. Gornja Paetina, Krapina,

1007

Hom. Polje Varadin (k.o. Varadin-dio, Nedeljanec-

18

-799.6156

134.3868

-285.6561

1.371826

-2.772050

-8.621250

-6.614093

ETRS89,

20

-643.1510

-167.7161

-615.6967

31.215413

6.420655

3.365406

-9.556023

ETRS89,

Krapina-grad, Radoboj, Velika Ves)

NE

1989.0

dio, Jalkovec, Beretinec-dio, Ilija-dio, Kneginec-dio,

NE

1989.0

Jakopovec-dio, Kuan-dio, Bartoloveki Trnovec-dio,


Srainec-dio)
1008

Hom. Polje Karlovac (k.o. Karlovac 1, Karlovac 2,

-460.7884

-6.5380

-599.1603

5.179946

1.389024

6.865694

-8.750320

Turanj, Donje Pokupje, Mala vara, Zagrad, Velika

ETRS89,

NE

1989.0

Jelsa, Duga Resa, Mreniko Mrzlo Polje, Gornje


Mekuje, Donje Mekuje)
1011

Hom.polje Osijek - Ivanovac (k.o. Osijek, Retfala,

17

-515.1685

-183.1967

-455.7043

0.323862

7.225894

2.728680

-11.390243

Tvrdavica-Podravlje, Josipovac i Ivanovac)


1012

Hom.polje akovo (k.o. Dakovo, Selci Dakovacki,

ETRS89,

NE

1989.0
13

-594.6399

-221.1546

-556.7419

21.250509

Pikorevci, Ivanovci, Novi Perkovci i Satnica)

5.912815

2.610681

-13.196748

ETRS89,
1989.0

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

75

NE

1013

Hom.polje Krievci (k.o. Glogovnica, Marinovec,

19

-500.1560

-169.4406

-496.9090

20884133

6.390516

3.903497

-11.407030

Osijek Vojakovacki, Apatovac, Vojakovac, Potocec,

ETRS89,

NE

1989.0

Krievci, Donja Brckovcina, Leme, Dubovec, Raven,


Bojnikovec, piranec, Cubinec, Dudic i Majurec)
1015

Hom.polje Zagreb (k.o. Odra, Odranski Obre, Otok

90

-464.2453

-116.2612

-438.2892

-9.151447

4.455840

3.146930

-11.613150

Zaprudski, Starjak, Stupnik, Trpuci, Pecenica,

ETRS89,

NE

1989.0

Resnik, itnjak, Gornje Vrapce, Gornji Stenjevec,


Podsused, Stenjevec, Vrapce, Rude, Trenjevka,
Trnje, Goranec, Kaina, Kraljevec Sesvetski, Luan,
Planina, Sesvete, ainovec, Vugrovec, Vurnovec,
Adamovec, Blagua, Durdekovec, Glavnica, Centar,
estine, Crnomerec, Cucerje, Dubrava, Graneina,
Maksimir, Markuevec, Remete, Gracani, Blato,
Brezovica, Cehi, Demerje, Dragonoec, Horvati,
Jakuevec, Klara, Kupinecki Kraljevec, Lucko,
Mikulici)
1016

Hom. polje Zabok (k.o. valjkovec, Zacretje, Donja

19

-406.8421

-118.2502

-453.2588

-13.436560

4.566076

4.858335

-11.839358

Pacetina, Pustodol, Mirkovec, Zabok, Gubaevo,

ETRS89,

NE

1989.0

Veliko Trgovice, Klanjecko jezero, Stubicka Slatina,


Mokrice, Oroslavlje i Andraevac)
1017

Hom. polje Koprivnica (k.o. Koprivnica, Koprivnicki

12

-525.5563

-109.4417

-453.3747

-1.256781

5.273656

2.373264

-9.953213

Ivanec, Koprivnicki Bregi, Kunovec, Reka,

ETRS89,

NE

1989.0

Jagnjedovac, Glogovac i Herein)


1018

Hom. polje Velika Gorica (k.o. Velika Mlaka, Micevec,

19

-479.9737

-103.7889

-475.8062

-3.660043

1.839755

2.993675

-13.463750

Kosnica, Obrezina, citarjevo, Lekneno, Strmec

ETRS89,

NE

1989.0

Bukovski, Cicka Lazina, Ribnica, Donje Podotocje,


Gornje Podotocje, Novo Cice, Staro Cice, Kuce,
Vukovina, Buevec, Mraclin, Gradici, Donja Lomnica,
Lukavec, Pleso, Micevac, Crnkovec i Kurilovec)
1019

Hom. polje Naice (k.o. Naice, Zoljan, Fericanci,

22

-502.9625

-219.6043

-552.9307

11.139186

Donja Moticina, Martin,Vukojevci i Stipanovci)

6.882478

4.965213

-12.782924

ETRS89,
1989.0

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

76

NE

1020

Hom. polje Kanal Dunav-Sava (k.o. Vukovar, Marinci,

12

-491.4083

-164.8898

-451.0603

-3.334756

5.812615

2.825581

-12.259677

Nutar, Ceri, Vinkovci, Mirkovci, Rokovci,Bradin,

ETRS89,

NE

1989.0

Bogdanovci, Andrijaevci, Cerna, Babina Greda,


Gudinci, Beravci, Sikirevci i Jaruge)
1021

Hom. polje Rab (k.o. Lopar, Supetarska Draga,

12

-555.6231

-269.6312

-529.8579

15.206944

8.655380

3.413193

-13.166504

Kampor, Rab- Mundanije i Banjol)


1022

Hom. polje Slavonski Brod (k.o. Brodsko Vinogorje,

ETRS89,

NE

1989.0
15

-480.0760

89.0986

-531.8657

-11.319832

0.188899

5.100841

-5.984516

Podvinje,Tomica, Bukovlje, Slavonski Brod, Brodska

ETRS89,

DA

1989.0

Varo)
1023

Hom. polje akovec - Nedelice (k.o. ikovec,

19

-484.7946

-143.6512

-419.9773

-8.224594

4.255554

2.022628

-13.114430

Kritanovec, Novo Selo Rok, Makovec, enkovec,

ETRS89,

NE

1989.0

Mihovljan, Pribislavec, akovec, Nedelie,


Slakovec, Pretetinec, rean, Macinec, Hraan,
Strahoninec, Savska Ves, Pustakovec, Gornji
Vidovec, Ivanovec, Totovec, andorovec, Kuranec)
1024

Hom. polje Orahovica (k.o. Bare, Bankovci, Cacinci,

-223.2716

-287.4897

-658.3654

-4.131798

8.540610

13.965924

-15.320462

Dolci, Donja Pitana, Nova Joava, Obradovci,

ETRS89,

NE

1989.0

Orahovica, Stara Joava i Zdenci, te djelovi k.o.


Beljevina, Duzluk, Donje Predrijevo, umece i Kutovi)
1025

Hom. polje Novska (k.o. Novska, Brocice, Gorica)

14

-531.8248

-266.6619

-446.4675

3.717569

6.341074

1.284651

-16.084234

ETRS89,

NE

1989.0
1026

Hom. polje Podravske Sesvete (k.o. Podravske

16

-491.7308

-145.9122

-450.0154

-4.007442

6.303670

3.144572

-10.783693

Sesvete)
1027

Grad Umag (k.o. Lovreica)

ETRS89,

NE

1989.0
8

-397.5678

-389.0306

-526.8883

-6.307615

11.421782

6.952385

-16.777196

ETRS89,

DA

1989.0
1090

Grad Umag (k.o. Materada)

-397.5678

-389.0306

-526.8883

-6.307615

11.421782

6.952385

-16.777196

ETRS89,

DA

1989.0
1091

Grad Umag (k.o. Petrovija)

-397.5678

-389.0306

-526.8883

-6.307615

11.421782

6.952385

-16.777196

ETRS89,

DA

1989.0
1028

Grad Pore (k.o. Tar)

21

-384.6229

-332.7147

-406.5735

-22.551400

11.950710

4.862610

-14.375660

ETRS89,
1989.0

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

77

DA

1086

Grad Pore (k.o. Vabriga)

21

-384.6229

-332.7147

-406.5735

-22.551400

11.950710

4.862610

-14.375660

ETRS89,

DA

1989.0
1087

Grad Pore (k.o. Vrvari)

21

-384.6229

-332.7147

-406.5735

-22.551400

11.950710

4.862610

-14.375660

ETRS89,

DA

1989.0
1088

Grad Pore (k.o. Frata - dio)

21

-384.6229

-332.7147

-406.5735

-22.551400

11.950710

4.862610

-14.375660

ETRS89,

DA

1989.0
1089

Grad Pore (k.o. Nova Vas - dio)

21

-384.6229

-332.7147

-406.5735

-22.551400

11.950710

4.862610

-14.375660

ETRS89,

DA

1989.0
1029

Hom. polje Glina (k.o. Glina)

11

-612.9689

-179.8552

-366.3056

-6.558155

12.47840

-0.115641

-5.701593

ETRS89,

1030

k.o. Kornati

39

-543.4160

-179.5360

-556.0710

7.383000

5.214933

3.927417

-12.460595

ETRS89,

1031

k.o. Perui-dio i k.o. Kvarte-dio

20

-228.9919

-214.0114

-752.4177

-4.156200

5.869230

15.732100

-14.071540

ETRS89,

DA

1989.0
DA

1989.0
DA

1989.0
1035

k.o. Novalja

12

-379.6978

-324.8916

-497.7328

-12.648853

8.220466

6.164011

-17.357337

ETRS89,

DA

1989.0
1036

k.o. Struge - dio Kobiljaca

-588.9093

-63.8766

-524.8958

5.049664

1.079980

1.656933

-11.226533

ETRS89,

DA

1989.0
1037

k.o. Savska Ves

19

-484.7946

-143.6512

-419.9773

-8.224594

4.255554

2.022628

-13.114430

ETRS89,

NE

1989.0
1039

k.o. Nedelie - dio Dunjkovec

19

-484.7946

-143.6512

-419.9773

-8.224594

4.255554

2.022628

-13.114430

ETRS89,

1040

k.o. Nedelie - dio Puine

19

-484.7946

-143.6512

-419.9773

-8.224594

4.255554

2.022628

-13.114430

ETRS89,

1041

k.o. Tvravica-Podravlje

-621.8831

-252.9155

-183.8568

-23.33056

6.299082

-7.122272

-16.944807

ETRS89,

NE

1989.0
NE

1989.0
DA

1989.0
1044

k.o. Sukoan i k.o. Gorica (k.o. Sukoan)

17

-402.5208

-171.6081

-681.9678

5.439700

5.707270

10.325040

-11.702550

ETRS89,

DA

1989.0
1118

k.o. Sukoan i k.o. Gorica (k.o. Gorica)

17

-402.5208

-171.6081

-681.9678

5.439700

5.707270

10.325040

-11.702550

ETRS89,
1989.0

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

78

DA

1045

k.o. Jagnjedovec - dio

-606.5058

16.3453

-419.9901

-7.560200

2.244771

-0.331659

-7.058163

ETRS89,

DA

1989.0
1047

k.o. Stare Plavnice

-684.7427

-91.0504

-494.1639

19.469152

7.151418

0.346093

-5.766825

ETRS89,

NE

1989.0
1049

k.o. Veli Rat i k.o. Soline (k.o. Veli Rat - dio)

-676.1077

-15.2187

-345.2478

0.760034

7.665454

-2.486822

-3.079663

ETRS89,

NE

1989.0
1096

k.o. Veli Rat i k.o. Soline (k.o. Soline - dio)

-676.1077

-15.2187

-345.2478

0.760034

7.665454

-2.486822

-3.079663

ETRS89,

NE

1989.0
1050

k.o. Premuda - dio

-630.6675

-124.5974

-417.3037

6.821098

7.085332

-0.539086

-8.428442

ETRS89,

1051

k.o. Kuan

-718.7949

-108.1916

-526.7972

20.168601

6.366801

-0.094724

-6.959375

ETRS89,

1053

Grad Supetar i Opcina Sutivan (k.o Supetar - dio)

-834.5423

-468.1670

-20.0817

-8.914167

15.778452

-16.477470

ETRS89,

NE

1989.0
DA

1989.0

14.478283
1097

Grad Supetar i Opcina Sutivan (k.o. Mirca - dio)

-834.5423

-468.1670

-20.0817

-8.914167

15.778452

1989.0
-16.477470

14.478283
1098

Grad Supetar i Opcina Sutivan (k.o. Sutivan - dio)

-834.5423

-468.1670

-20.0817

-8.914167

15.778452

Katastarska izmjera - Poega (k.o. Brestovac)

46

-515.0664

-81.3526

-455.2229

-10.278538

3.849565

2.387098

ETRS89,

DA

1989.0
-16.477470

14.478283
1058

DA

ETRS89,

DA

1989.0
-10.279965

ETRS89,

DA

1989.0
1100

Katastarska izmjera - Poega (k.o. Dolac)

46

-515.0664

-81.3526

-455.2229

-10.278538

3.849565

2.387098

-10.279965

ETRS89,

1101

Katastarska izmjera - Poega (k.o. Nurkovac)

46

-515.0664

-81.3526

-455.2229

-10.278538

3.849565

2.387098

-10.279965

ETRS89,

1102

Katastarska izmjera - Poega (k.o. Zavrje)

46

-515.0664

-81.3526

-455.2229

-10.278538

3.849565

2.387098

-10.279965

ETRS89,

DA

1989.0
DA

1989.0
DA

1989.0
1103

Katastarska izmjera - Poega (k.o. Novo Selo)

46

-515.0664

-81.3526

-455.2229

-10.278538

3.849565

2.387098

-10.279965

ETRS89,

DA

1989.0
1104

Katastarska izmjera - Poega (k.o. Derviaga)

46

-515.0664

-81.3526

-455.2229

-10.278538

3.849565

2.387098

-10.279965

ETRS89,
1989.0

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

79

DA

1105

Katastarska izmjera - Poega (k.o. Svetinja)

46

-515.0664

-81.3526

-455.2229

-10.278538

3.849565

2.387098

-10.279965

ETRS89,

DA

1989.0
1106

Katastarska izmjera - Poega (k.o. Gradac)

46

-515.0664

-81.3526

-455.2229

-10.278538

3.849565

2.387098

-10.279965

ETRS89,

DA

1989.0
1107

Katastarska izmjera - Poega (k.o. Zarilac)

46

-515.0664

-81.3526

-455.2229

-10.278538

3.849565

2.387098

-10.279965

ETRS89,

DA

1989.0
1108

Katastarska izmjera - Poega (k.o. Kneci)

46

-515.0664

-81.3526

-455.2229

-10.278538

3.849565

2.387098

-10.279965

ETRS89,

DA

1989.0
1109

Katastarska izmjera - Poega (k.o.Vidovci)

46

-515.0664

-81.3526

-455.2229

-10.278538

3.849565

2.387098

-10.279965

ETRS89,

1059

k.o. Koloep

429.7231

-59.8715

13.831211

-3.598925

7.302666

ETRS89,

1060

k.o. Dragove - dio

-387.5876

-557.9699

41.795712

10.623697

-15.206913

ETRS89,

DA

1989.0

1219.3835
-740.3219

21.845887
-0.234822

NE

1989.0
NE

1989.0
1364

k.o. Luka - dio, k.o. man - dio

-661.7173

-120.0488

-345.9131

2.334472

7.147092

-2.922741

-8.414358

ETRS89,

NE

1989.0
1063

k.o. Zaton, k.o. Sustjepan (k.o. Zaton)

1679.5023

-327.7160

29.298240

-37.671844

1567.8440
1113

k.o. Zaton, k.o. Sustjepan (k.o. Sustjepan)

1679.5023

-327.7160

29.298240

-37.671844

1567.8440
1064

k.o. iroka Kula i k.o. Liki Osik

1067

k.o. Karlovac I

12

1070

k.o. Prozorje i k.o Dugo Selo I - dio

33.672877

24.929229
-

-327.7160

29.298240

-37.671844

-466.3572

-234.3283

-540.8773

6.005792

7.847159

-450.4860

352.6830

-794.2490

7.866000

-9.040945

1567.8440

DA

1989.0
33.672877

24.929229
1679.5023

ETRS89,

ETRS89,

DA

1989.0
33.672877

ETRS89,

5.695020

-12.817654

ETRS89,

11.086616

-1.913097

ETRS89,

24.929229

NE

1989.0
NE

1989.0
DA

1989.0
1073

k.o. Petrane

43

-485.6975

-179.9175

-507.4375

-4.208400

6.256350

4.339250

-12.082470

ETRS89,

DA

1989.0
1074

k.o. Labin

12

-534.1938

-436.4895

-384.5410

1.088425

14.407748

0.946818

-15.903451

ETRS89,
1989.0

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

80

NE

1075

k.o. Biograd

15

-635.5216

-178.2657

-517.0168

19.816319

5.359986

0.970687

-11.919084

ETRS89,

NE

1989.0
1076

k.o. Podvrh, k.o. Klokoevac, k.o. Otruevec (k.o.

-436.4533

-40.0050

-502.1126

-7.183853

1.939068

5.085387

-10.494492

Bregana)
1124

k.o. Podvrh, Klokoevec i Otruevec (k.o. Jazbina k.o. Podvrh, Klokoevec i Otruevec (k.o.

-436.4533

-40.0050

-502.1126

-7.183853

1.939068

5.085387

-10.494492

k.o. Podvrh, Klokoevec i Otruevec (k.o. Otok

1127

1128

ETRS89,

NE

1989.0
4

-436.4533

-40.0050

-502.1126

-7.183853

1.939068

5.085387

-10.494492

Klokoevec)
1126

NE

1989.0

Lug)
1125

ETRS89,

ETRS89,

NE

1989.0
4

-436.4533

-40.0050

-502.1126

-7.183853

1.939068

5.085387

-10.494492

ETRS89,

k.o. Podvrh, Klokoevec i Otruevec (k.o. Perivoj)

-436.4533

-40.0050

-502.1126

-7.183853

1.939068

5.085387

-10.494492

ETRS89,

k.o. Podvrh, Klokoevec i Otruevec (k.o. Vrhovak)

-436.4533

-40.0050

-502.1126

-7.183853

1.939068

5.085387

-10.494492

ETRS89,

Samoborski)

NE

1989.0
NE

1989.0
NE

1989.0
1078

Katastarska izmjera - Podgora (k.o. Podgora, k.o.

22

-596.9809

-65.6913

-384.9226

-10.031484

6.898927

-0.075401

-6.264227

Bijela Loza)
1130

Katastarska izmjera - Podgora (k.o. Ledenik i k.o.


Katastarska izmjera - Podgora (k.o. Razbojite)

DA

2001.4
22

-596.9809

-65.6913

-384.9226

-10.031484

6.898927

-0.075401

-6.264227

Andrijevac)
1131

ITRF94,

ITRF94,

DA

2001.4
22

-596.9809

-65.6913

-384.9226

-10.031484

6.898927

-0.075401

-6.264227

ITRF94,

DA

2001.4
1132

Katastarska izmjera - Podgora (k.o. Stipanovci i k.o.

1083

1133

22

-502.9625

-219.6043

-552.9307

11.139186

6.882478

4.965213

-12.782924

ETRS89,

k.o. Stari Sisak

19

-562.8651

-142.0930

-426.4263

0.770572

6.311207

0.945952

-10.320679

ETRS89,

k.o. Goveari

28

-617.2012

-227.4048

-306.6437

-2.938949

8.997834

-3.039469

-12.027950

ETRS89,

Keleinka)

NE

1989.0
NE

1989.0
NE

1989.0
1135

k.o. Mravince, k.o. Kuine

-776.2317

221.3780

-610.8382

32.395094

-10.776191

-1.990893

-8.449245

ETRS89,

NE

1989.0
1136

k.o. rnovnica

13

-415.7956

-85.7173

-928.8061

37.188778

0.995528

15.302485

-10.841099

ETRS89,
1989.0

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

81

NE

1137

k.o. Srinjine, k.o. Sitno (k.o. Srinjine)

12

-634.2987

-596.8712

120.1829

-35.237014

18.561288

-21.741605

13.493039
1142

k.o. Srinjine, k.o. Sitno (k.o. Sitno)

12

-634.2987

-596.8712

120.1829

-35.237014

18.561288

k.o. Baka, k.o. Draga Baka i k.o. Batomalj (k.o.

14

-306.6467

104.3848

-612.8462

-20.01870

-0.462360

10.902710

-21.741605

k.o. Baka, k.o. Draga Baka i k.o. Batomalj (k.o.

-6.423830

k.o. Baka, k.o. Draga Baka i k.o. Batomalj (k.o.

NE

ETRS89,

DA

1989.0
14

-306.6467

104.3848

-612.8462

-20.01870

-0.462360

10.902710

-6.423830

Draga Baka - dio)


1144

ETRS89,
1989.0

Baka - dio)
1143

NE

1989.0

13.493039
1138

ETRS89,

ETRS89,

DA

1989.0
14

-306.6467

104.3848

-612.8462

-20.01870

-0.462360

10.902710

-6.423830

ETRS89,

Batomalj - dio)

DA

1989.0

1139

k.o. Privlaka

43

-485.6975

-179.9175

-507.4375

-4.208400

6.256350

4.339250

-12.082470

ETRS89,

1141

k.o. Struge - dio Otric-Seoci

-537.7910

-27.7264

-472.7659

-7.384326

1.406517

1.844348

-10.036717

ETRS89,

DA

1989.0
DA

1989.0
1150

k.o. Nin - Zaton, k.o. Grbe, k.o. Ninski Stanovi (k.o.

43

-485.6975

-179.9175

-507.4375

-4.208400

6.256350

4.339250

-12.082470

Nin - Zaton)
1151

k.o Vrsi

ETRS89,

DA

1989.0
43

-485.6975

-179.9175

-507.4375

-4.208400

6.256350

4.339250

-12.082470

ETRS89,

DA

1989.0
1152

k.o. Nin - Zaton, k.o. Grbe, k.o. Ninski Stanovi (k.o.

43

-485.6975

-179.9175

-507.4375

-4.208400

6.256350

4.339250

-12.082470

Grbe)
1153

k.o. Nin - Zaton, k.o. Grbe, k.o. Ninski Stanovi (k.o.

ETRS89,

DA

1989.0
43

-485.6975

-179.9175

-507.4375

-4.208400

6.256350

4.339250

-12.082470

ETRS89,

Ninski Stanovi)

DA

1989.0

1154

k.o. Gola

-517.4970

-264.2325

-368.3450

-6.747212

8.533112

0.460141

-14.312496

ETRS89,

1155

k.o. Poljica, k.o. erava, k.o. Poljica Brig (k.o. Poljica)

43

-485.6975

-179.9175

-507.4375

-4.208400

6.256350

4.339250

-12.082470

ETRS89,

NE

1989.0
DA

1989.0
1156

k.o. Poljica, k.o. erava, k.o. Poljica Brig (k.o. erava)

43

-485.6975

-179.9175

-507.4375

-4.208400

6.256350

4.339250

-12.082470

ETRS89,

DA

1989.0
1157

k.o. Poljica, k.o. erava, k.o. Poljica Brig (k.o. Poljica

43

-485.6975

-179.9175

-507.4375

-4.208400

Brig)

6.256350

4.339250

-12.082470

ETRS89,
1989.0

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

82

DA

1158

k.o. Blace - Trn, k.o. Mihalj - Otok - Lucina, k.o. Vlaka

26

-515.9009

-238.8615

-438.7981

0.436395

7.426659

1.907693

-13.873385

- Tutevac, k.o. Piinovac - Lovorje (k.o. Blace - Trn)


1159

k.o. Blace - Trn, k.o. Mihalj - Otok - Lucina, k.o. Vlaka

ETRS89,

NE

1989.0
26

-515.9009

-238.8615

-438.7981

0.436395

7.426659

1.907693

-13.873385

- Tutevac, k.o. Piinovac - Lovorje (k.o. Mihalj - Otok

ETRS89,

NE

1989.0

- Lucina)
1160

k.o. Blace - Trn, k.o. Mihalj - Otok - Lucina, k.o. Vlaka

26

-515.9009

-238.8615

-438.7981

0.436395

7.426659

1.907693

-13.873385

- Tutevac, k.o. Piinovac - Lovorje (k.o. Vlaka -

ETRS89,

NE

1989.0

Tutevac)
1161

k.o. Blace - Trn, k.o. Mihalj - Otok - Lucina, k.o. Vlaka

26

-515.9009

-238.8615

-438.7981

0.436395

7.426659

1.907693

-13.873385

- Tutevac, k.o. Piinovac - Lovorje (k.o. Piinovac -

ETRS89,

NE

1989.0

Lovorje)
1162

k.o. Stari Grad - dio

10

-615.8982

-182.1710

-506.7867

16.709430

3.025541

0.461019

-14.532156

ETRS89,

NE

1989.0
1165

k.o. Katel Suurac, k.o. Katel tafilic (k.o. Katel

19

-483.4907

-100.1998

-501.2190

-1.040209

2.956199

3.775360

-11.896161

Suurac)
1166

k.o. Katel Sucurac, k.o. Katel tafilic (k.o. Katel


k.o. Mlinite, k.o. Mislina, k.o. Badula (k.o. Mlinite)

NE

1989.0
19

-483.4907

-100.1998

-501.2190

-1.040209

2.956199

3.775360

-11.896161

tafilic)
1167

ETRS89,

ETRS89,

NE

1989.0
18

-537.8857

-231.7190

-369.9694

-4.738835

8.516315

0.104871

-12.822513

ETRS89,

NE

1989.0
1168

k.o. Mlinite, k.o. Mislina, k.o. Badula (k.o. Mislina)

18

-537.8857

-231.7190

-369.9694

-4.738835

8.516315

0.104871

-12.822513

ETRS89,

1169

k.o. Mlinite, k.o. Mislina, k.o. Badula (k.o. Badula)

18

-537.8857

-231.7190

-369.9694

-4.738835

8.516315

0.104871

-12.822513

ETRS89,

1173

k.o. Cernik

12

-376.1060

-296.0505

-17.6747

-59.369126

11.120449

-4.163468

-16.574433

ETRS89,

NE

1989.0
NE

1989.0
NE

1989.0
1178

k.o. Matulji, k.o. Mihotici

-205.8502

221.6739

-717.0002

-15.086055

-10.264818

13.889777

-11.152404

ETRS89,

NE

1989.0
1179

k.o. Velika Gorica, k.o. Pleso - dio, k.o. Novo Cice -

19

-479.9737

-103.7889

-475.8062

-3.660043

1.839755

2.993675

-13.463750

dio i k.o. Velika Mlaka - dio


1186

Hom. polje Grad Rijeka (k.o. Stari grad, Zamet,

ETRS89,

NE

1989.0
40

-173.2530

-73.7268

-714.2204

-17.870100

Suak, Drenova, Marinici, Srdoci, Draga, Paac,

2.992270

16.216560

-11.169290

ETRS89,
1989.0

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

83

DA

Bakar i Kastav)
1187

k.o. Bjelovar, k.o. Brezovac, k.o. Bjelovar Sredice

15

-485.8628

-91.0002

-477.8964

-3.244673

3.778985

3.556642

-10.788555

(k.o. Bjelovar)
1188

k.o. Bjelovar, k.o. Brezovac, k.o. Bjelovar Sredice

k.o. Bjelovar, k.o. Brezovac, k.o. Bjelovar Sredice

15

-485.8628

-91.0002

-477.8964

-3.244673

3.778985

3.556642

-10.788555

Opcina Malinska - Dubanica (k.o. Sv. Anton, k.o.

1195

1196

ETRS89,

NE

1989.0
15

-485.8628

-91.0002

-477.8964

-3.244673

3.778985

3.556642

-10.788555

(k.o. Bjelovar Sredice)


1193

NE

1989.0

(k.o. Brezovac)
1189

ETRS89,

ETRS89,

NE

1989.0
7

-286.6609

-421.3253

-544.0856

-14.939415

11.797165

9.799178

-18.371989

ETRS89,

Grad Ploe i Grad Opuzen (k.o. Komin)

27

-553.4360

-193.8710

-533.7270

6.599000

5.305697

3.078374

-13.015991

ETRS89,

Grad Ploe i Grad Opuzen (k.o. Rogotin)

27

-553.4360

-193.8710

-533.7270

6.599000

5.305697

3.078374

-13.015991

ETRS89,

Bogovici, k.o. Miholjice)

DA

1989.0
DA

1989.0
DA

1989.0
1197

Grad Ploe i Grad Opuzen (k.o. Opuzen)

27

-553.4360

-193.8710

-533.7270

6.599000

5.305697

3.078374

-13.015991

ETRS89,

DA

1989.0
1198

Grad Ploe i Grad Opuzen (k.o.Opuzen II)

27

-553.4360

-193.8710

-533.7270

6.599000

5.305697

3.078374

-13.015991

ETRS89,

DA

1989.0
1202

k.o. tinjan, k.o. Galiana - dio, k.o. Pula - dio

-729.2101

-103.4543

-522.6034

28.460151

4.441742

-0.819712

-9.036724

ETRS89,

NE

1989.0
1204

k.o. Novi Sisak

19

-562.8651

-142.0930

-426.4263

0.770572

6.311207

0.945952

-10.320679

ETRS89,

NE

1989.0
1211

Grad Vrgorac (k.o. Dusina)

13

-339.9423

-300.7269

-507.9419

-9.319939

8.509188

7.431826

-16.319237

ETRS89,

1212

k.o. Topoline i k.o. Normanci (k.o. Topoline)

11

-702.0897

-366.5959

-438.2414

24.314915

9.910777

-2.513160

-15.793614

ETRS89,

1213

k.o. Topoline i k.o. Normanci (k.o. Normanci)

11

-702.0897

-366.5959

-438.2414

24.314915

9.910777

-2.513160

-15.793614

ETRS89,

NE

1989.0
NE

1989.0
NE

1989.0
1214

Grad Varadin (k.o. Varadin, k.o. Nedeljanec, k.o.

20

-643.1510

-167.7161

-615.6967

31.215413

6.420655

3.365406

-9.556023

Beretinec, k.o. Bikupec)


1216

k.o. Karlovac II - dio

ETRS89,

NE

1989.0
7

-460.7884

-6.5380

-599.1603

5.179946

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

84

1.389024

6.865694

-8.750320

ETRS89,

NE

1989.0
1218

Grad Velika Gorica (k.o. Kurilovec, k.o. Gradici)

19

-479.9737

-103.7889

-475.8062

-3.660043

1.839755

2.993675

-13.463750

ETRS89,

NE

1989.0
1220

Grad Bjelovar (k.o. Bjelovar - dio Hrgovljani-Nove

-531.3107

-113.3748

-427.8218

-10.436855

4.279406

1.310040

-11.346496

Plavnice)
1221

Grad Koprivnica (k.o. Reka, k.o. Kunovec - dio, k.o.

ETRS89,

NE

1989.0
12

-525.5563

-109.4417

-453.3747

-1.256781

5.273656

2.373264

-9.953213

Glogovac - dio)

ETRS89,

NE

1989.0

1226

k.o. Satnica akovaka

13

-594.6399

-221.1546

-556.7419

21.250509

5.912815

2.610681

-13.196748

ETRS89,

1228

Grad akovec (k.o. Cakovec i k.o. Gornji

25

-480.0754

-143.5217

-437.2242

-6.764564

4.558333

2.625551

-12.688372

ETRS89,

1229

k.o. Savudrija

11

-605.7356

-264.1935

-354.5636

-6.396800

9.203400

-1.721610

-13.176810

ETRS89,

NE

1989.0

Pustakovec)

NE

1989.0
DA

1989.0
1233

Opcina Slivno (k.o. Klek)

-383.5000

-276.7008

-553.4234

-0.576021

7.731047

7.514122

-15.392245

ETRS89,

NE

1989.0
1236

Hom. polje Legrad (k.o. Legrad)

15

-556.8395

-215.9099

-686.8036

31.821128

5.772369

6.528812

-12.536333

ETRS89,

NE

1989.0
1237

Grad Bol (k.o. Bol - dio)

-510.0686

-122.5372

-616.2843

14.864474

5.025450

6.490457

-9.941723

ETRS89,

NE

1989.0
1239

Hom. polje Novi Marof (k.o. Novi Marof)

257.0267

-833.4205

-660.6464

-37.575296

22.688439

25.616041

-28.525398

ETRS89,

NE

1989.0
1242

Grad Sisak (k.o. Odra)

19

-562.8651

-142.0930

-426.4263

0.770572

6.311207

0.945952

-10.320679

ETRS89,

1243

Opcina Fericanci (k.o. Gazije)

-780.2961

-179.0465

-402.1358

22.079131

4.414556

-5.526849

-12.709191

ETRS89,

1245

Grad Ogulin (k.o. Otok Otarijski)

-439.4670

15.1214

-503.7408

-8.381713

-0.402778

4.749789

-10.348616

ETRS89,

NE

1989.0
NE

1989.0
NE

1989.0
1247

Opcina Tkon (k.o. Tkon)

15

-792.3539

-119.2278

-379.3414

20.248284

4.671472

-5.710533

-9.834324

ETRS89,

NE

1989.0
1248

Grad Knin (k.o. Knin)

12

-305.1671

-165.4516

-388.3443

-30.511936

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

85

4.274095

5.007996

-15.395657

ETRS89,

NE

1989.0
1249

Grad Vukovar (k.o. Borovo Naselje, dijelovi k.o.

56

-350.5298

-258.8165

-470.6084

-12.518410

9.654044

7.111336

-13.386787

Lipovaca, Trpinja, Borovo, Bradin, Vukovar, Sotin)


1251

k.o. Selce

ETRS89,

NE

1989.0
5

-91.7515

-360.0173

-746.3708

-8.092200

11.828688

19.436720

-15.453581

ETRS89,

NE

1989.0
1252

Grad Slunj (k.o.Slunj - dio i k.o.Cvitovic)

-808.0326

-87.3100

-502.5543

33.904919

4.534732

-3.007469

-7.671894

ETRS89,

DA

1989.0
1253

Opcina Paman (k.o. drelac)

-828.9838

-306.0073

-276.8421

11.986000

8.920420

-9.000920

-14.391240

ETRS89,

1259

Opcina Brckovljani (k.o. Brckovljani)

-488.2032

177.2873

-775.8300

22.243340

-4.342497

9.967936

-4.934568

ETRS89,

1260

Opcina Donji Kraljevec (k.o. Donji Kraljevec)

-412.2100

-118.7575

-815.2815

28.255147

0.956640

12.160596

-13.221216

ETRS89,

DA

1989.0
NE

1989.0
NE

1989.0
1261

Grad Crikvenica (k.o. Jadranovo)

24

-572.3949

-180.5859

-551.0000

16.791069

6.347703

3.442189

-11.275130

ETRS89,

NE

1989.0
1262

Opcina Sveti Martin (k.o. Gradicak)

-296.5298

-795.4525

-508.2150

-30.230259

2.113392

17.183904

7.810828

ETRS89,

NE

1989.0
1263

Grad Zadar (k.o. Zadar - dio)

-684.2155

-68.2016

-434.0113

12.778743

5.015773

-1.548248

-7.533377

ETRS89,

NE

1989.0
1267

Opcina Omialj (k.o. Omialj i k.o. Miholjice - dio)

27

-377.5857

-426.3465

-611.8487

2.512800

10.906860

9.059630

-18.594810

ETRS89,

DA

1989.0
1268

Grad Sveta Nedjelja (dijelovi k.o. Rakov Potok i

1269

1270

-490.8422

90.1269

-481.6822

-7.633130

-3.569352

2.638984

-10.112654

ETRS89,

Opcina Sira (k.o. Sirac - dio i k.o. Miljanovac - dio)

-318.4503

-67.1130

-440.2000

-25.971286

4.293441

6.816628

-10.540433

ETRS89,

Grad Opatija (k.o. Opatija, Volovsko i dijelovi k.o.

22

-271.6558

99.3356

-567.0835

-21.373000

-4.493584

9.600393

-11.283525

ETRS89,

Molvice)

NE

1989.0
NE

1989.0

Pobri, Bregi, Vasanska, Veprinac, Poljane, Opric i

NE

1989.0

Perenic)
1273

k.o. Plina i Pasiina (k.o. Plina - dio)

14

-601.1319

-307.4135

-454.2780

13.814793

8.532019

0.289307

-15.101881

ETRS89,
1989.0

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

86

NE

1340

k.o. Plina i Pasiina (k.o. Pasiina - dio)

17

491.4468

-276.3519

-485.1581

4.029308

9.483183

3.993425

-13.375008

ETRS89,

NE

1989.0
1341

k.o. Plina i Pasiina (k.o. Baina - dio)

-768.4825

414.5899

-513.0267

13.579369

-7.296433

-1.909194

2.916367

ETRS89,

NE

1989.0
1274

Opcina Slivno (k.o.Slivno - dio; nova k.o. Komarna-

-586.5786

-104.8122

-428.1483

2.423617

3.596630

-0.188933

-11.255561

Duboka)
1275

Grad Zadar - k.o.Veli I i Mali I (k.o. Veli I - dio)

ETRS89,

NE

1989.0
6

-504.0709

-74.1651

-619.4394

13.501414

3.830580

6.618163

-8.956602

ETRS89,

NE

1989.0
1276

Grad Zadar - k.o.Veli I i Mali I (k.o. Mali I - dio)

-504.0709

-74.1651

-619.4394

13.501414

3.830580

6.618163

-8.956602

ETRS89,

1277

Opcina Slivno (k.o.Slivno - dio; nova k.o. Kremen-

-601.5991

3.7036

-384.1984

-10.931469

4.412956

-0.610260

-5.886941

ETRS89,

1278

Grad Hvar (dijelovi k.o. Brusje, Grablje i Svirce)

17

-748.6326

-154.7910

-365.3302

15.228568

4.615632

-5.313133

-11.802492

ETRS89,

NE

1989.0

Duba-Raba)

DA

1989.0
NE

1989.0
1279

Grad Vis (k.o. Vis - dio)

-634.6427

-372.4439

-662.2548

41.442442

6.337151

3.648669

-18.589326

ETRS89,

NE

1989.0
1281

Opcina Paman - k.o. Nevidane, Banj, Dobropoljana i

10

-567.6180

-302.3233

-647.7101

30.253135

7.494588

5.483370

-14.980666

Mrljane (k.o. Nevidane-dio)


1282

Opcina Paman - k.o. Nevidane, Banj, Dobropoljana i


Opcina Paman - k.o. Nevidane, Banj, Dobropoljana i

1284

Opcina Paman - k.o. Nevidane, Banj, Dobropoljana i

1285

Opcina Klana (dijelovi k.o. Klana, Studena, kalnica,

10

-567.6180

-302.3233

-647.7101

30.253135

7.494588

5.483370

-14.980666

10

-567.6180

-302.3233

-647.7101

30.253135

7.494588

5.483370

-14.980666

ETRS89,

10

-567.6180

-302.3233

-647.7101

30.253135

7.494588

5.483370

-14.980666

ETRS89,

31

-472.6398

-55.7848

-488.9947

-4.231396

3.917999

4.373609

-9.008172

ETRS89,

NE

NE

1989.0
5

-259.3339

-80.6419

-940.7693

24.633990

-0.724978

18.472161

-13.389566

dio)
Grad Vrbovec - k.o.Vrbovec i Luka (k.o. Luka - dio)

NE

1989.0

Lisac i Breza)

1287

NE

1989.0

Mrljane (k.o. Mrljane-dio)

Grad Vrbovec - k.o.Vrbovec i Luka (k.o. Vrbovec -

ETRS89,
1989.0

Mrljane (k.o. Dobropoljana-dio)

1286

NE

1989.0

Mrljane (k.o. Banj-dio)


1283

ETRS89,

ETRS89,

NE

1989.0
5

-259.3339

-80.6419

-940.7693

24.633990

-0.724978

18.472161

-13.389566

ETRS89,
1989.0

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

87

NE

1291

k.o. Braina - dio

10

-724.0363

-343.9674

-30.1837

-16.049670

12.920095

-14.564440

11.882059
1292

Hom. polje Grad Petrinja (k.o. Petrinja)

-503.2363

-167.5652

-415.1550

-6.028499

6.536637

1.938270

ETRS89,

NE

1989.0
-11.719786

ETRS89,

NE

1989.0
1293

Opcina Pisarovina (k.o. Pisarovina - dio)

-468.2155

-379.1940

-652.3454

23.121460

9.288456

7.750592

-17.242703

ETRS89,

NE

1989.0
1295

Grad Virovitica (dijelovi k.o. Virovitica i Virovitica -

-430.8723

73.3729

-756.3729

16.843520

-0.421449

11.302332

-6.017797

grad)

ETRS89,

NE

1989.0

1296

Grad Sisak (k.o. Crnac)

19

-562.8651

-142.0930

-426.4263

0.770572

6.311207

0.945952

-10.320679

ETRS89,

1297

Grad Hvar (k.o. Hvar - dio Milna)

-518.4874

17.4866

-555.9537

4.673911

0.191855

4.297327

-8.792877

ETRS89,

1299

Grad Zadar - k.o. Diklo, Bokanjac i Crno (k.o.Diklo -

11

-478.6567

-229.6199

-579.2236

4.326100

8.095980

6.426310

-12.081500

ETRS89,

NE

1989.0
NE

1989.0

dio)
1306

Grad Zadar - k.o. Diklo, Bokanjac i Crno

1989.0
11

-478.6567

-229.6199

-579.2236

4.326100

8.095980

6.426310

-12.081500

(k.o.Bokanjac - dio)
1307

Grad Zadar - k.o. Diklo, Bokanjac i Crno (k.o.Crno -

Opcina Kolan (k.o. Kolan - dio)

ETRS89,

DA

1989.0
11

-478.6567

-229.6199

-579.2236

4.326100

8.095980

6.426310

-12.081500

dio)
1300

DA

ETRS89,

DA

1989.0
24

-421.5500

-300.1143

-645.2143

7.369200

8.952810

9.094430

-14.353100

ETRS89,

DA

1989.0
1301

Grad Varadinske Toplice (k.o. Varadinske Toplice)

-515.8898

262.5604

-573.4017

0.122883

-9.301781

3.665670

-7.524723

ETRS89,

1304

Grad akovo (k.o. akovo - dio)

13

-594.6399

-221.1546

-556.7419

21.250509

5.912815

2.610681

-13.196748

ETRS89,

1305

Opcina Punitovci (k.o. Krndija)

-865.1129

-274.5017

-26.3291

-7.662631

12.364799

-10.906070

ETRS89,

NE

1989.0
NE

1989.0

14.624404
1308

Grad Sisak (k.o. Stupno)

19

-562.8651

-142.0930

-426.4263

0.770572

6.311207

0.945952

NE

1989.0
-10.320679

ETRS89,

NE

1989.0
1317

Opcina Kostrena (dijelovi k.o. Kostrena-Barbara i

40

-215.3074

-237.6100

-644.5950

-16.592400

Urinj)

7.333930

13.756610

-14.367200

ETRS89,
1989.0

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

88

DA

1319

Grad Dubrovnik (k.o. Dubrovnik)

-708.8415

-469.5742

-394.5091

25.407820

11.906811

-3.620586

-18.536514

ETRS89,

NE

1989.0
1322

Grad Krapina (k.o. emnica - dio)

-399.5445

-355.1656

46.275962

12.138620

1000.2493
1323

Opcina Brckovljani (k.o. Hrebinec)

-393.5487

-13.817317

10.954832
129.0311

-854.7670

22.618039

-1.925795

14.402333

ETRS89,

NE

1989.0
-4.668757

ETRS89,

NE

1989.0
1334

Opcina Reetari (k.o. Reetari)

21

-549.9748

-257.9778

-344.8860

-5.836423

9.055547

-0.685962

-13.454195

ETRS89,

NE

1989.0
1342

Grad Virovitica (k.o.emernica)

-430.8723

73.4378

-756.3729

16.843520

-0.421449

11.302332

-6.017797

ETRS89,

1346

k.o. Vid i k.o. Prud (k.o. Vid)

-662.7462

26.7665

-648.9316

23.238910

0.998721

3.712209

-5.908776

ETRS89,

1358

k.o. Vid i k.o. Prud (k.o. Prud)

-662.7462

26.7665

-648.9316

23.238910

0.998721

3.712209

-5.908776

ETRS89,

NE

1989.0
DA

1989.0
DA

1989.0
1353

k.o. Pula, k.o. Faana, k.o. Peroj (k.o. Pula)

-729.2101

-103.4543

-522.6034

28.460151

4.441742

-0.819712

-9.036724

ETRS89,

NE

1989.0
1354

k.o. Pula, k.o. Faana, k.o. Peroj (k.o. Faana - dio,

-568.0507

-187.4386

-530.3364

14.090123

k.o. Peroj - dio )

8.393812

3.538744

-9.681393

ETRS89,
1989.0

8.1

GeoSOFT d.o.o. | GEOPLUS 14

89

NE