Vous êtes sur la page 1sur 373

MINISTERE DE LINTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

----------------------

DECRET n2015 592


portant classement des Communes en Communes urbaines
ou en Communes rurales.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n2014018 du 12 septembre 2014 rgissant les comptences, les
modalits dorganisation et de fonctionnement des Collectivits Territoriales Dcentralises, ainsi
que celles de la gestion de leurs propres affaires ;
Vu la loi n2014020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivits
Territoriales Dcentralises, aux modalits dlections, ainsi qu lorganisation, au fonctionnement
et aux attributions de leurs organes ;
Vu la loi n 2015-002 du 26 fvrier 2015 compltant lannexe n01 de la loi n 2014-020 du
27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivits territoriales dcentralises, aux
modalits dlections, ainsi qu lorganisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs
organes ;
Vu le dcret n2014289 du 13 mai 2014 modifi et complt par le dcret n 2014-1725
du 12 novembre 2014 fixant les attributions du Ministre de lIntrieur et de la Dcentralisation ainsi
que lorganisation gnrale de son Ministre ;
Vu le dcret n 2015021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement de la Transition ;
Vu le dcret n2015030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Sur proposition du Ministre de lIntrieur et de la Dcentralisation ;
En Conseil des Ministres,

DECRETE:
Article premier En application des dispositions de larticle 8 de la loi n 2014-020 du 27
septembre 2014 susvise, le prsent dcret porte classement des Communes en Communes
urbaines ou en Communes rurales.
La liste respective des Communes urbaines et des Communes rurales, leur catgorisation ainsi
que leur nombre total sont portes en annexes 01 et 02 du prsent dcret.
Article 2 Sont et demeurent abroges toutes dispositions antrieures contraires au prsent
dcret, notamment celles du dcret n 2011-042 du 26 janvier 2011 portant classement des
Communes en Communes urbaines ou en Communes rurales.

Article 3 En raison de lurgence et conformment aux dispositions de larticle 6 de lordonnance


n 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions gnrales de droit interne et de droit
international priv, le prsent dcret entrera immdiatement en vigueur ds quil aura reu une
publication par mission radiodiffuse et / ou tlvise ou affichage, indpendamment de son
insertion au Journal Officiel de la Rpublique.
Article 4 Le Ministre de lIntrieur et de la Dcentralisation, le Ministre dEtat charg des Projets
Prsidentiels, de lAmnagement du Territoire et de lEquipement, le Ministre des Finances et du
Budget et le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutionssont chargs,
chacun en ce qui le concerne de lexcution du prsent dcret.

Antananarivo, le 01er avril 2015

Par Le Prsident de la Rpublique,

Hery Martial RAJAONARIMAMPIANINA

Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,

Jean RAVELONARIVO
Le Ministre de lIntrieur
et de la Dcentralisation,

Le Ministre dEtat charg des Projets Prsidentiels,


de lAmnagement du Territoire et de lEquipement,

MAHAFALY Solonandrasana Olivier

RAKOTOVAO Rivo

Le Ministre des Finances et du Budget,

Le Ministre de la Communication
et des Relations avec les Institutions,

RAKOTOARIMANANA Franois
Marie Maurice Gervais

ANDRIANJATO RAZAFINDAMBO Vonison

Annexes au dcret n2015-592 du 01er avril 2015


portant classement des Communes en Communes urbaines et en Communes rurales
ANNEXE N01
LISTE DES COMMUNES URBAINES
I. Liste des Communes urbaines hors catgorie :
COMMUNE
FOKONTANY
URBAINE
COMPOSANTS
PROVINCE
REGION
DISTRICT
HORS
CATEGORIE
ANTANANARIVO ANALAMANGA Prfecture de Police
Commune
ARRDT. TANA I
dAntananarivo
Urbaine
Ambalavao Isotry
dAntananarivo Ambohitsorohitra-Analakely
Ambatovinaky
Soarano Ambondrona
ambodifilao
Ampandrana Ankadivato
Amparibe - Ambohidahy mahamasina nord
Ambatomena Amboasarikely
Anatihazo Isotry
Andavamamba Anatihazo 1
Andavamamba Anatihazo 2
Andavamamba Anjezika 1
Andavamamba Anjezika 2
Andohatapenaka 1
Andohatapenaka 2
Andohatapenaka 3
Andranomanalina Afovoany
Andranomanalina 1
Andranomanalina Isotry
Ankasina
Antanimalalaka Analakely
Antetezana Afovoany I
Antetezana Afovoany II
Antohomadinika Afovoany
Antohomadinika Atsimo
Antohomadinika Avaratra
Antohomadinika FAAMI
Antohomadinika IIIG Hangar
Avaratetezana Bekiraro
Cite Ambodinisotry
Cite Ampefiloha
67 ha Afovoany Andrefana
67 ha Atsimo
67 ha Avaratra Andrefana
67 ha Avaratra Atsinanana
Lalamby sy ny manodidina
Faravohitra Ambony

Faravohitra Mandrosoa
Isoraka-AmpatsakanaAmbalavao
Isotry Atsinana-Tsaralalana
(FIATA)
Manarintsoa Afovoany
Manarintsoa Anatihazo
Manarintsoa Atsinanana
Manarintsoa Isotry
Soarano-AmbondronaTsiazotafo
ARRDT. TANA II
Ambanidia-Faliarivo
Ambanidia-Miandrarivo
Ambanidia-Volosarika
Ambatoroka
AmbohidraserikaMahazoarivo
Ambohipo Cite-Ambohipo
tanna-AmpahatezaAndohaniato
AmbohipotsyAmbohimitsimbina-Amparihy
Ambohitsiroa VN
Ambohitsoa-AnkazolavaIvanja
AmbolokandrinaAntsahamamy-Ankatso
AmpamatananaAndrondrabe-Ambohibary
AndafiavaratraAmbavahadimitafo-Rats/vaA/py-Am/na
Andohamandry
AndohanimandrosezaAmbohibato-Antanambao
Androndrakely-SaropodyAntonta
Ankazotokana Ambony
Antanimora-Ampasanimalo
AmbohimiandraFenomanana-AntsahakelyAnkadivato
Antsahabe-AnkorahotraAnkazotokana
ManakambahinyAmbatomaro-Ankerakely
Mandroseza AfovoanyMandroseza Atsinanana
Manjakamiadana-

AntsahondraAnkadinandriana-Ambatom
Morarano-AndrangarangaAmbatolava
Tsiadana
ARRDT. TANA III
Ambatomitsangana
Antsakaviro-ambodirotra
Ambodivona-ankadifotsy
Ambohibary-antanimena
Ambohitrakely
Ampahibe
Ampandrana andrefana
Ampandrana atsinanana
Ampandrana-besarety
Ankorondranoandranomahery
Andravoahangy andrefana
Andravoahangy atsinanana
Andravoahangy tsena
Ankadifotsy antanifotsy
Akaditapaka avaratra
Ankadivato IIL
Ankazomanga andraharo
Ankorondrano andrefana
Ankorondrano atsinanana
Antanimena
Antaninandro-ampandrana
Avaradoha
Befelatanana-ankadifotsy
Behoririka
Behoririkaambatomitsangana
Behoririka-ankaditapaka
Besarety
Betongolo
Mahavoky
Mandialazaambatomitsangana
Mandialaza-ambodivona
Mandialaza-ankadifotsy
Soavinandriana
Tsaramasay
ARRDT. TANA IV
Ambanin'ampamarinana
Ampefiloha ambodirano
Ampangabe anjanakinifolo
Andavamamba ambilanibe
Andrefan'ambohijanahary III

G III M
Ouest ambohijanahary III H,
III O
Andrefan'ankadimbahoaka
Andrefan'i mananjara
Angarangarana
Ankadilalana
Ankaditoho-marohoho
Ankazotohoanosimahavelona
Anosibe ambohibarikely
Anosibe andrefana I
Anosibe andrefana II
Anosipatrana andrefana
Anosipatrana atsinanana
Anosizato est I
Anosizato est II
Fiadanana IIIL
Fiadanana III N
Ilanivato ampasika
Ivolaniray
Mahamasina sud
Mananjara
Mandrangobato I
Mandrangobato II
Namontana madera
Soanierana III I
Soanierana III J
Tsarafaritra
Tsimialonjafy
ARRDT. TANA V
Ambatobe
Ambatokaranana
Ambatomainty
Ambatomaro antsobolo
Amboditsiry
Ambodivoanjoambohijatovo-farango
Ambohidahy
Ambohimirary
Amboniloha
Ampanotokana
Analamahitsy cite
Analamahitsy tanana
Andraisoro
Ambatomitsanganaandrainalefysoamandrakizay
Anjanahary II A
Anjanahary II N

Anjanahary II O
Anjanahary II S
Ankerana-ankadindramamy
Ivandry
Manjakaray II B
Manjakaray II C
Manjakaray II D
Morarano
Nanisana iadiambola
Soavimasoandro
Tsarahonenana
ARRDT. TANA VI
Ambaravarankazo
Ambatolampy
Amboavahy
Ambodihady
Ambodimita
Ambodivona
Ambodivonakely
Ambohidroa
Ambohimanandray
Ambohimandroso
Ambohimiadana atsimo
Ambohimiadana avaratra
Ambohimitsinjo
Amorona
Ampandriambehivavy
Ampefiloha ankeniheny
Andraharo
Andranomena
Anjanakomboro
Ankazomanga atsimo
Anosisoa
Anosivavaka
Antanety sud
Antanety avaratra
Antanjombe ambony
Antanjombe avaratra
Antsararay
Avaratanana
Avaratetezana
Betafo
Zaivola anosibe
Nombre total des Communes urbaines hors catgorie : 01

II. Liste des Communes urbaines de 1re catgorie :

PROVINCES

REGIONS

DISTRICTS

ANTANANARIVO

VAKINANKARATRA

Antsirabe I

COMMUNES
URBAINES
DE PREMIERE
CATEGORIE
Antsirabe

FOKONTANY
COMPOSANTS
Tomboarivo
Ambalavato sud
Androvakely
Vohitrarivo
Sahatsiho
Marodinta
Mahatsinjo
Soamalaza
Ambilombe
Ambohimanambola
Antsirabe avaratra
Fitomilasi-bevokatra
Mahafaly
Manodidina ny gara
Saharoaloha
Mahazoarivo nord
Mahazoarivo sud
Miaramasoandro
Vohijanahary
Antsongo
Andafiatsimo star
Tsivatrinikamo
Ambalavato 401
Tsiafahy
Ambohitsokina
Avarabohitra
Antanamanjaka
Tsarafara andranobe
Ambohijafy nord
Antsanga
Antsenakely
Avaratsena
Atsimotsena
Amboronomby
Fiadanana
Ivory
Andrangy
Andraikiba
Andrefan'ivohitra
Antanambao est
ivohitra
Ambohidava
Ambohidravaka
Ambohipeno
Ambohitsarabe

ANTSIRANANA

DIANA

Antsiranana I

Antsiranana

Nosy- Be

Nosy-Be

Ampatana
Befaritra
Fananana
ambositrakely
Mandriankeniheny
Mahazina
Ambohimena
Verezambola
Antanety
Ambalavato 601
Ambohimanarivo
Ambohimanga
Tsinjorano
Antsirabe afovoany
atsi/na
Ambalakisoa
bemasoandro
Ampanataovana
Tanambao tsena
Tanambao III
Ambohimitsinjo
Tanambao IV
Lazaret-sud
Grand-pavois
Soafeno
Tanambao avaratra
Scama
Place kabary
Bazarikely
Tanambao atsimo
Ambalakazana
Morafeno
Mahatsara
Lazaret nord
Tsaramandroso
Ambalavola
Tanambao V
Cite ouvriere
Avenir
Anamakia
Cap diego
Mangarivotra
Manongalaza
ARRDT
BEMANONDROBE
Bemanondrobe
Antafiambitry
Fascene gare
Andilamavo
Andimakabo
Maromaniry

Mahazandry
Antsatrabevoa
Belamandy
Befotaka
Andrahibo
Navetsy
ARRDT.
AMBATOZAVAVY
Ambatozavavy
Ampasimpohy
Antafondro
Andranobe
Marokindro
ARRDT.
AMPANGORIANA
Ampangoriana
Antitorana
Anjiiabe
Antamotamo
Ampasibe
ARRDT.HELL VILLE
Camp vert
Miadana
Befitina
Maroankatsaka
Amboanara
Ambodivoanio
La batterie
Senganinga
Andavakotoko
Ambanoro
Djabalabe

FIANARANTSOA

HAUTE MATSIATRA

Fianarantsoa I

Fianarantsoa

ARRDT.DZAMANDZAR
Dzamandzar ampasy
Dzamandzar usine
Ambatoloaka
Orangea
Antanamintarana
Androadroatra
Sakatia
Dar es salama
Ambondrona
Maroimby
Ambahisamotra
Ankofafalahy
Ambalavato
Andreamboasary

10

MAHAJANGA

BOENY

Mahajanga I

Mahajanga

Ambalamarina
kianjasoa
Ambalambositra
Anasana
Antsaharoa
Ankazobe
Tsaramandroso
Ambalapaiso
Ambatolahikosoa
Andohanatady
Rova
Isaha
Ampitankely
Ambodiharana
Ambalandapa
Ambatovory
Tanambao
Ivory
Ambatomena
Tambohobe
Antsororokavo
Mokana
Talatamaty
Ankofafa ambony
Antarandolo
Sahalava
Isada
Anjaninoro
Antanifotsy V
Tsimanarirazana
Beravina
Idanda
Ambalabe
Ambatolahy V
Ambodikavola
Ambatoharanana
Ambatomainty
Igaga
Soatsihadino
Amontana
Mandriandalana
Ambatofolaka
Ambatolahy II
Ambodiharana
Mahazengy
Sahamavo
Mahajanga ville
Manga
Ambovoalanana
Tsaramandroso
ambany

11

TOAMASINA

ANALANJIROFO

Sainte Marie

Sainte-Marie

ATSINANANA

Toamasina I

Toamasina

Tsaramandroso
ambony
Mahavoky sud
Mahavoky nord
Manjarisoa
Morafeno
Mahabibo kely
Abattoir/marovato
Mangarivotra
Aranta
Antanimasanja
Mahatsinjo
Tanambao sotema
Ambohimandamina
Antanimalandy
Ambondrona
Fiofio
Ambalavola
Tanambao- ambalavato
Tsararano ambony
Tsararano anosikely
Tsararano ambany
Amborovy
Ambodifotatra
Saint joseph
Ambodiforaha Agnalaradzy
Mahavelou
Vohilava
Agniribe
Ankobahoba
Maromandia tafondro
Ambohitra
Loukintsy
Agnivorano
Ifotatra
Agnafiafy
Sahasifotra
Ambatouro
Ambodiatafana
13/63 Bazar kely beryl
rose
13/64 Bazar kely beryl
rose
31/22 Bazar kely
23/31 Anjoma
ambalabe
31/11 Tanambao II
31/12 Tanambao II
31/13 Tanambao II
31/14 Tanambao II

12

31/21 Tanambao I
32/11 Cite nouvelle ville
31/12 Cite duplex
32/13 Cite marabout
32/21-22 Cite des
maguiers
32/23 Cite des douanes
32/24 Bazar be
32/32 Anjoma mpf sud
32/31 Anjoma mpf est
32/41-42
Ampasimazava est
32/43-44
Ampasimazava ouest
21/11 Morarano I
21/12 Morarano II
21/13 Morarano II
21/14 Morarano III
21/15 Morarano IV
21/21 Ambolomadinika I
21/22 Ambolomadinika I
21/23 Ambolomadinika
II
21/24 Ambolomadinika
II
21/31 Ambolomadinika
21/32 Ambolomadinika
III
21/33 Ambolomadinika
IV
21/41 Ambolomadinika
V
21/42 Ambolomadinika
V
21/43 Ambolomadinika
IV
21/51 Mangarivotra I
21/52 Mangarivotra I
21/53 Mangarivotra sud
II
21/54 Mangarivotra sud
II
21/61 Ambalakisoa
21/62 Ambalakisoa
21/63-64 Ambalakisoa
21/71 Tanambao
verrerie I
21/72 Tanambao
verrerie I
21/73 Tanambao
verrerie I

13

21/74 Tanambao
verrerie II
12/11 Tanamakoa
12/12 Tanamakoa
12/13 Tanamakoa
12/14 Tanamakoa
13/11 Ambolomadinika
13/12 Ambolomadinika
13/21 Ambolomadinika
13/22 Ambolomadinika
13/23-24
Ambolomadinika
13/31 Ambolomadinika
13/32 Ambolomadinika
13/33 Ambolomadinika
13/34 Ambolomadinika
13/35 Ambolomadinika
13/36 Ambolomadinika
13/41-42 Ambol la
poudrette
13/43 Ambol la
poudrette
13/44 Ambol la
poudrette
13/45-46 Ambol la
poudrette
13/51-52 Tanambao V
13/53-54 Tanambao V
13/61 Cite immobiliere
13/62 Beryl rouge
13/71 Tanambao V
13/72 Tanambao V
13/73 Tanambao V
13/74 Tanambao V
13/75 Tanambao V
13/76 Tanambao V cite
provinciale
13/81 Tanambao V
13/82-83 Tanambao V
13/91 Tanambao V
13/92 Beryl rouge
tanambao V
13/93 Beryl rouge
tanambao V
21/11 Androranga
21/12 Androranga
21/13 Androranga
22/21 Tanamborozano
ouest
22/22-23
Tanamborozano ouest

14

22/31 Tanamborozano
ouest
22/32 Tanamborozano
ouest
22/33 Tanamborozano
ouest
23/11 Cite canada
23/12 Cite canada
23/21 Anjoma I
23/22 Anjoma I
23/23 Anjoma I
23/24 Anjoma I
23/25 Anjoma I
23/41 Depot
analankininina
23/42 depot
analankininina
23/43 Depot
analankininina
23/44 Depot
analankininina
23/45 Depot
analankininina
11/11 Mangarivotra
nord
11/12 Mangarivotra
nord I
11/13 Mangarivotra
nord I
11/14 Mangarivotra
nord II
11/21 Mangarivotra
nord II
11/22 Mangarivotra sud
11/23 Mangarivotra sud
11/24 Mangarivotra sud
11/31 Cite haras sud
11/32 Cite haras centre
11/33 Cite haras sud
11/41 Andranomadio
11/42 Cite haras nord
11/43 Andranomadio
11/44 Cite haras
11/45 Cite haras
11/45 Bis cite haras
11/46 Mangarano I
11/47 Mangarano II
11/51 Ankirihiry nord I
11/52 Ankirihiry nord I
11/53 Ankirihiry nord II
11/54 Ankirihiry nord III

15

TOLIARY

ATSIMO
ANDREFANA

Toliara I

Toliara

11/55 Ankirihiry nord III


11/56 Ankirihiry nord II
11/57 Ankirihiry nord II
11/58 Ankirihiry nord III
11/59 Ankirihiry nord IV
11/61 Cite valpinson
11/62 Cite valipinson
12/21/22 Analankininina
ho/taly be
14/11 A/nio
antseranampasika
14/12 A/nio
antseranampasika
14/21 Salazamay nors
14/22 Salazamay sud
14/31 Ambohijafy nord
14/32 Ambohijafy sud
14/33 Morafeno
Ambohitsabo
Ankenta haut
Ankenta bas
Antaninarenina
Anketrake
Antaravay salimo
Besakoa
Betaritarika
Sakabera
Tsianaloka
Tsongobory
Andaboly
Betania ankilifaly
Betania est
Betania ouest
Betania tanambao
Mangabe
Ankiembe bas
Ankiembe haut
Mahavatse I est
Mahavatse I ouest
Mahavatse tanambao
Tanambao motombe
Mahavatse II est
Mahavatse II ouest
Tsimenatse I est
Tsimenatse I ouest
Tsimenatse II
Tsimenatse III
Tanambao morafeno
Tanambao I
Toliara centre
Tsenengea

16

Amborogony
Ampasikibo
Andabizy
Ankatsaka
Konkasera
Sanfily
Tanambao
amborongony
Tanambao II
re
Nombre total des Communes urbaines de 1 catgorie : 08

III. Liste des Communes urbaines de 2me catgorie :

PROVINCES

REGIONS
ANALAMANGA

Ambohidratrimo

COMMUNES
URBAINES
DE DEUXIEME
CATEGORIE
Ambohidratrimo

Anjozorobe

Anjozorobe

DISTRICTS

ANTANANARIVO

FOKONTANY
COMPOSANTS
Ambohidratrimo
Antsimomparihy
Soamananety
Ambodehilahy
Ambovo
Ambohitsiroa est
Ambodisaha
Ampanataovana
Antohibe
Anjozorobe
Ankadivory
Befieranana
Kamanja
Ambodifiakarana
Ambohibeloma
Fiarenana
Anosivola
Andranomay
Amboasariniala
Andasiniboata
Antsahabe est
Ampilanonana
Morarano
Andranokotana
Masakalina
Ambohitsaratany
Antsorindrana
Miandrarivo
Ambohimamory
Ambohinierenana
Ambohibazoina
Antsahabe ouest
Beronono

17

BONGOLAVA

Ankazobe

Ankazobe

Manjakandriana

Manjakandriana

Tsiroanomandidy Tsiroanomandidy

Ambodimanga
Tanambao
Miarinarivo
Ankazobe I
Ankazobe II
Ankazobe III
Ampahadiminy
Antamboho-sud
Antanetibe soarano
Ambatomitsangana
Ambohitrampovoany
Tsisangaina
Voninahitrinitany I
Voninahitrinitany II
Ambohimarina
Mandrosoa
tsimiamboholahy
Ambatomasina
Kiva
Ambohimahandry
Antsakambahiny
Fiadanana
Ambohimiadana
Manjakandriana
Anosimanarivo
Manakasikely
Ampiadianombalahy
Marinjara
Betambatra
Antsahamalaza
Samia
Betsitoavina
Soavinandriana
Ambohibao
Antanimarina
Fieferana
Anosiarivo
Antsahamaina
Andranomangatsiaka
Mahatafandry
Volavy gare
Ambohiboromanga
Antanibe
Amboasarikely
Ambohitsoa
Amparihibe
Amparihikambana
Andrefan'ny gara
Androtra
Ankadinakanga

18

ITASY

Arivonimamo

Arivonimamo

Imerintsiatosika

Anosivola
Atsimotsena
Avaratsena
Mangarivotra
Soanafindra
Soamahamanina
Tsarahonenana
Tsaralalana
Tsididy atsimo
Andranomena
Ankeniheny
Antanibe
Arivonimamo centre
Arivonimamo nord
Kianja
Manankasina
Mangatany
Miadamanjaka
Morafeno sud
Saromilanja
Soanierana
Tsarahonenana
Alatsinainy loharano
Amboara
Ambohidehibe
Ambohimanarivo
Ambohimiadana II
Ambohitrantenaina
Ampangabe
Ampitanomby
Andavaky loharano
Ankazondandy
Antamboho I
Antamboho II
Antanambao
Antanetibe
Antemitra
Antsentsindranovato
Avarabary
Bemasoandro
Fiadanana
Fiantsonana
Fonenana
Labrousse
Malaza
Mamoladahy
Merimandroso
Miakadaza
Morarano
ambohitsaratelo
Morarano nord

19

Miarinarivo

Miarinarivo

Soavinandriana

Soavinandriana

VAKINANKARAT Ambatolampy
RA

Betafo

Ambatolampy

Betafo

Soavindray
Talata maromena nord
Talata maromena sud
Tsarafaritra
Tsarazaza
Tsenakely
Tsenamasoandro
Tsinjorano
Ampaisokely
Andrefan'ny hopitaly
Antanambao nord
Antanambao sud
Atsinanan'ny hopitaly
Ambatombositra
Ambohibary
Ambohimanana
Ambohimiarintsoa
Ambohimita
Ambohitraivo
Ampiakarana
Ampitsaharana
Andranofotsy
Anosilava
Antorapasika
Antranoroa
Antsahalavabe
Avaratsena
Befaritra
Fiantsonana
Mahatsinjo
Manoroanja
Merikandrefana
Sahapetraka
Soavinandriana ambony
Tamoronala firaisana
Tanjombato
Ambanimaso I
Ambanimaso II
Ambatomena
Ambodiriana
Andafiatsimo
Bemasoandro est
Ankodondona I
Ankodondona II
Haute Ville
Ambohiambo
Ambohimanana
Ambohinaorina
Ambohipihaonana
Andriamasoandro

20

Andriamboromanga
Ankazobe
Antsinanantsena I
Atsimontsena
Avaratsena
Mahamasina
Miaramamindra
Soamiafara vakinifasika
DIANA

Ambanja

Ambanja

Ambilobe

Ambilobe

Andapa

Andapa

Antalaha

Antalaha

ANTSIRANANA

SAVA

Ambaibo
Ankatafahely
Ambanja centre
Tanambao mission
Begavo I
Begavo II
Mahavelona
Andzavibe
Ambalavelona
Bemangaoko
Ambatomenavava
Amamakia
Androhibe cnia
Antsahampano
Tanambao V
Anoronala
Antsoha
Sengaloka
Mantalirano andrefa
Tsaratanana I
Antafiankasaka
Matsaborikilandy
Matsaborilaidama
Matiakoho
Antanamariazy
Ambalamahatsinjo
Andapa-sud
Andongozabe
Ankevahava
Anjiahely
Antangena
Antohobalo
Beanana atsimondrano
Beanana avaradrano
Betsakotsako
Sahamazava
Tanambao
Ambodibonara
Tanambaonampano
Ambatofisaka
Ambatomitraka

21

HAUTE
MATSIATRA

FIANARANTSOA

Sambava

Sambava

Vohemar

Vohemar

Ambalavao

Ambalavao

Antsiradambo
Ankoalabe
Antsonasona
Ambatoratsy
Maherifody
Ambondrona
Ambodikakazo
Anteviala
Antsahamanenona
Anjiamangotroka
Ambohitsara
Ambodisatrana I
Amboisatrana II
Sambava centre
Antaimby
Antsirabe
Antanifotsy I
Antanifotsy II
Menagisy
Soavinandriana
Ambariomihambana
Ambohitrakongona
Ampisasahanala
Analamandrorofo
Ambatofitatra
Ampandrozonana
Besopaka
Androrona
Amboronana
Andranomasibe I
Andranomasibe II
Andranomasikely I
Andranomasikely II
Tanambao
Alatsinainy
Ambalalova nord
Ambalamahasoa nord
Ambalamahasoa sud
Ambohijafy
Ambohitsoa
Ampanaovantsavony
Androka
Ankofika
Antsenanomby
Antsinanamanda
Bemahalanja
Ezaka
Fonenantsoa
Maroparasy
Sahamasy

22

Ambohimahasoa Ambohimahasoa

AMORON'I
MANIA

Ambositra

Ambositra

Fandriana

Fandriana

Soamanandray
Teloambinifolo
Tsaranoro
Vatofotsy
Vondrokely
Ambohimanatrika
Ampanidinana
Andondona
Ankiboka
Antalata
Anteviahitra
Antoabe
Avaratsena
Bemasoandro
Alakamisy
ambohimiadana
Ambalamahasoa
Ambohibary
Amongy
Ampany
Ampihadiamby
Ampitahana
Ampivarotanomby
Ampohipierenana
Andrefantsena
Ankorombe
Antoetra
Antsinananivinany
Iakajy
Idiana
Ilanitra
Manolotrony
Morafeno
Tanamahalana
Tanetibe
Vatovory
Vohidahy
Volafotsy
Ambatoasana
Ambatonandriana
Amboatsaonjo
Ambohibary I
Ambohibary II
Ambohidralamanga
Ambohijato
Ambohijato-ambony
Ambohimandroso
Ambohimirary atsimo
Ambolotara
Ampatora

23

Andaobato atsimotsena
Andoharano
Andohariana
Andraimasina
Andranonahoatra
Andranoraikitra
Anivonosy
Anjomakely
Ankazondrano nord
Ankilahila
Antanetiatsimo
Anteza
Enimpololahy
Fandanana
Fiadanana
Ialasora
Maharivo
Malakialiana II
Malakialina I
Manjarisoa
Morafeno
Morarano
Soavina
Tadio I
Tadio II
Tsimialona
Vohibolo
Malaza
Ambatofinandrah Ambatofinandraha Ambatofinandrahana
ana
na
Ambatoharanana
Ambatomenaloha
Ambohimanandriana
Ambohitsaony
Ambolomborona
Anavozo
Andrahalana
Andriakita
Antsahavory
Antsangindrano
Bedihy
Ivary
Mahavanona
Matahimasina
Sahavatoana
Sambalahy
Saririaka
Tetikanana
Tolohomanga
Vinany

24

IHOROMBE

Ihosy

Ihosy

Ambaniandrefana
Andrefatsena
Ankadilanambe
Anarafanja
Fanjakamandroso
Manjakandrenombana
Morafeno
Morarano
Soanatao
Tsaramandroso
Tanambao
Tanakopania

ATSIMO
ATSINANANA

Farafangana

Farafangana

Vangaindrano

Vangaindrano

Fenoarivo nord
Fenoarivo sud
Tanambao
Anosinakoho
Andranomakoko
Morafeno
Impitiny
Ambalafary
Mahatsara nord
Marofototra
Ambalanaomby
Ambalakininy
Vangaindranokely
Mahafasa nord
Mahafasa sud
Mahafasa ouest
Anivorano
Ambahibe
Mahasoa
Ambohitrabo
Amboanio
Mahatsara sud
Ampahatelo
Ampasy
Betoafo
Mahabe
Manasoa
Nanasana
Sahafero
Taratasy
Vangaindrano Be
Tanibe
Manombo
Morafeno
Tanimena
Tsipanga II
Vohitrarivo

25

VATOVAVY
FITOVINANY

Manakara

Manakara

Mananjary

Mananjary

Ifanadiana

Ifanadiana

Vohipeno

Vohipeno

Ikongo

Ikongo

Tanambao-Ombimena
Tanakidy
Andranovato
Ambalakazaha-Avaratra
Andriana
Manakara-be
Andranomainty
Vangaindranokely
Ampilao
Ambalafary-Gara
Andranofasika
Maroalakely
Mangarivotra-Ouest
Ambodiampaly
Ambalakazaha-Atsimo
Andranodaro
Midongikely
Mangarivotra-Antsinana
Masindrano
Anosinakoho
Ankadirano
Andovosira
Tanambao
Ambatolambo
Ambonaramena
Analananjavidy
Ampasimandrorona
Fangato
Mahatsinjo
Marofinaritra
Ifanadiana
Amboraka
Antafotenina
Ambodiara
Ambodirafia II
Fenoarivo I
Andranofolahina
Maromena
Sahafitorika
Vohipeno Centre
Vohibe
Vatomasina I
Vatomasina II
Tsimalazo
Vatolapana
Ambohitsara
Maromby
Ambohimanarivo
Ambolosy
Ambatoharana
Mangarivotra

26

Ambalavolo
Ambodilazavivy
Ambodimanga Est
Andromba
Anorimbatobe
Anorimbatotelo
Antavolo
Antsatrana
Mahazendana
Maromandia
Marovitsika
Nanarena
Papango
Sahakondro
Saharamy
Sahavandra
Sahavondrony
Tsarakianja Est
Tsaratanteraka
Vohitsivalana
Volarivo
Voninkazo
Ambohitsara Est
Ambohimahasoa Nord
Sahanihary
Tsaratanana
Amboangisay
Ambohimiary
Antekoho
Ambalagoavy
Ambatolampy
Ambodiara-dihy
BOENY

Marovoay

Marovoay

Ambato Boeny

Ambato
Ambarimay

MAHAJANGA

Ambovomavo
Amparihilava
Ankingabe/ambalamanga
Antanimora
Antsatramira
Bevovoka
Itandrava
Mandrosoa 12 km
Marovoay centre
Morafeno
Soaniadanana
Tsimahajao
Fihaonana / madirondolo
Ambatoboeny
Ambato avaratra
Ambato atsimo
Ankaraobato
Ankarambilo

27

BETSIBOKA

Soalala

Soalala

Maevatanana

Maevatanana

Tsaratanana

Tsaratanana

Betongoa
Ankifatry
Maroelatra
Masiadokotra
Anosikely
Betaramahamay
Anosikary
Ambohimarina
Soalala
Amboroka
Ankera
Bemololo
Antanamanintsy
Ambatojoby
Bebao
Belafika
Madiromileka
Antamboho
Baly
Bekomanga
Anjiamaloto
Andranomangatsiaka
Ambatofotsy
Morafenokely
Anosikely/avaratra
Antanambao
Antaninandro
Ambodimanary
Andrafiamadinika
Anosikely/atsimo
Ambalaranokely
Morarano
Tsaratanana I
Tsaratanana II
Manjarisoa ambohibary
Ambatoharanana
Anosikely
Marofatika
Manakana
Betanatanana
Ambatomitsangana
Ambatobe
Ambatomainty
Befanoro
Amparihimaina
Betafo
Ambalabe
Ambodimanga
Antsahavola
Andoharano

28

Soamiafara
MELAKY

SOFIA

Maintirano

Maintirano

Besalampy

Besalampy

Antsohihy

Antsohihy

Befandriana
Nord

Befandriana Nord

Mampikony

Mampikony

Mandritsara

Mandritsara

Marodoka.
Ampasimandroro.
Tanambao-spm.
Tanambao-nord.
Andranovoribe.anakao
Mangotriky.matsiso.ankija
be
Ambalahonko.
Tanambao-spm
Besalampy haut
Besalampy bas
Anosimboalavo
Antanambao
Ankasasakely
Ambotaky ankorosy
Antsakoazato
Ambalatany
Ampandra betioky
Haute ville
Antafiantsivakiana
Ambalakida
Ambalabe /ouest I
Ambalabe /Ouest II
Ambalabe est
Ankiririky nord I
Ankiririky nord II
Ankiririky Sud I
Ankiririky Sud II
Ambatolahy
Fiadanana
Manongarivo
Antanambola cite
Tsaramandroso
Tsararivotra
Ambalanomby
Mahatsinjo
Tsararivotra II
Betsingala
Mahiagogo
Ambavahadiala
Tsaramandroso I
Tsaramandroso II
Tsaramandroso III
Trasarivotra
Mandrosoarivo
Ambovombiriky
Tsinjorano
Mandritsara ambony

29

Port-Berger

Port-Berger

Analalava

Analalava

Bealanana

Bealanana

Ambalabe
Antanantsimihety
Antanandrainivelo
Ambalakopania
Ambohimahavelona
Ampitatsimo
Maroamboka
Antsahabe
Mandritsara / vaovao
Ambohimandroso
Ambohimalaza
Tsarasaotra
Tsararivotra
Mahasalama
Andohomby
Ampakobe
Amboangisoa
Manarimaevaloko
Ankirovaka
Befitina-anjialava
Central
Ampasikely
Fongony-ambalahonko
Ovarikely
Marotaolana
Bevoay
Androiavy
Ankaramikely
Antsatrana
Nosy-lava
Ambarijeby-est
Anovilava
Taradokitra
Ambalavary
Bealanana I
Bealanana II
Bealanana III
Antanambao
Anandrombato
Ambinanindrano
Antananivo
Bepaka
Ambalavelombe
Marofamara
Marolambo
Antambato
Ambatoriha ouest
Andilandalina
Ambalatany bealanakely
Ambodisatrana est
Antanambola

30

Antanimanga
Ambodihitsankintsana
Beangezoka
Antsiradava
Antetikala
ALAOTRA
MANGORO

Ambatondrazaka Ambatondrazaka

TOAMASINA
Moramanga

Moramanga

Amparafaravola

Amparafaravola

Andilamena

Andilamena

Ambodimanga
Ambohimasina
Ampasambazimba
Anosindrafilo
Antanifotsy
Atsimondrova
Avaradrova atsimo
Avaradrova avaratra
Madiotsifafana
Ambarilava
Ambodiakondro
Ambohimadera
Ambohitranjavidy
Antanamandroso est
Antanamandroso ouest
Camp des maries
Moramanga ambony
Moramanga ville
Tanambao
Tsarafasina
Tsarahonenana
Tsaralalana
Amparafaravola
Besarety
Ambodihasina
Analamiranga
Ambalafarisoa
Ampasimbola
Ambodimanga
Ambalamirahona
Maritampona
Ambohimanjaka
Antsakoana
Morarano avaratra
Ambondrona
Ampilahoana
Andilana atsimo
Morafeno
Ampanobe
Ambatovola
Andilamena I
Andilamena II
Andilamena III
Sahavolo
Antsiradava

31

Ampamohokely
Ampamoho
Tsarahonenana
Maromandia
Tanambao
Ambatobe
Amparatsiraka
Antsirabe
Behorefo
ANALANJIROFO Fenerive Est

Fenerive Est

Maroantsetra

Maroantsetra

Vavatenina

Vavatenina

Amparatanana
Ampasimpotsy
Morafeno
Ambataria
Mahavelonkely
Marabout
Sahavola
Tanambao sahavola
Ambatomasina
Ankiakandrefana
Ankiakalava
Ambohitsara
Androkaroka
Antanambao
Anjahamarina I
Mangabe
Soanierana
Ankiakabe
Antaimby
Ampantsona
Amboditsoha
Morafeno
Ambodivoafaho
Ankiakalavoa
Varingohitra
Ampasimbola
Vohibarihely
Vohitsivalana
Ambalatenina
Ambatoharanana
Ambodihasina
Ambonihoraka
Ankazomianko
Ambodivato I
Ambolofotsy
Bongarano
Mahanoro
Vohilengo
Tanambiavy
Tsaramainandro
Ambohimiarina

32

ATSINANANA

Mananara Nord

Mananara Nord

Mananara nord Centre


Androkaroka
Antanankoro
Ambitsika
Mahambolona
Vodivohitra
Sahave
Antsiranatenina
Androrangavola
Madiotono
Antetezambe
Ankorabe
Ambatofitarafana
Ambatomilona
Andasibe
Amboditangena
Antanandava
Tampolo
Aniribe

Vatomandry

Vatomandry

Mahanoro

Mahanoro

Ambilakely
Lanijadona
Antanambahiny
Antanantsaripaty
Bemasoandro
Marofototra
Centre ville
Tanambao
Ampasimandrevo
Ampandranety
Vohitsara
Ampanalana
Ambalakininina
Ambalamangazo
Ambilabe
Ambinanisasika
Ambodiriana - lohariana
Ambohimiarina
Ambohitsara I
Ampapanambo
Androhomanasa
Androrangambo
Ankadirano
Bemangahazo
Fiadanana
Maintimbato
Maroahitra
Miakara
Sahabe
Tanambao II
Tanamborozano

33

ANDROY

TOLIARY

Brickaville

Brickaville

Ambovombe
Androy

Ambovombe
Androy

Tandroroho
Vohitromby
Ambinanindrano
Ambodiampaly
Ambodiara
Ambodifaho
Ambodivandrika
Ambohimanarivo
Ampasimaneva
Avilona
Brickaville
Lohomby
Maromamy
Menagisy
Morafeno
Sahamorona
Tanandava I
Cinzano
Niarenana
Ambodivoangy
Ankilimafaitsy bas
Ambolobe
Ambanifengoky
Ambazoamirafy
Milahane fenoarivo
Tranobe maromainty
Behabobo II
Antseky sud
Amboro be
Andamilamy
Beroroha
Beanika II
Beanika I
Antetibe
Ambaniavoaha
Tsialihe
Mitsangana
Anjatoka
Mahavelo
Ebana mareagne
Ambolo mareagne
Behabobo I
Tsingivilahy
Esanta III
Ankaka
Ankilifaly
Sevohipoty
Anafondrakady
Marobe marofoty
Esanta marofoty

34

Bekily

Morafeno

Tsirangoty
Esanta fototra
Tanambao II
Berary
Andaboly
Beabo
Antsatrahamasy
Ekonka marofoty
Talaky marofoty
Varesoa
Marolava
Sarehangy
Esingo
Saresanga
Avaradrova
Ankaramena
Bevato
Tseredreo
Esalo
Lavandradra
Marofanogne
Ambaro
Ankilimafaitsy haut
Bekokako
Antseky nord
Amboasary II
Esanta maromainty
Talaky cenyral
Maromalay
Tanambao I
Ankilivinonjy
Morafeno bas
Avaradrano
Antsakoamasy
Sakaralava
Mitsinjo
Befangitsy
Ambondroa
Antsakoamasy nord
Andranomamy
Salikadaro
Bedona
Antsifitsy
Betania andranomiterake
Ambararata ouest
Morafeno
Ampandrabe
Ambohimandroso
Tsaratanana
Ambalanosy
Antanantsoa

35

Tahimbanga
ANOSY

Betroka

Betroka

Taolagnaro

Taolagnaro

Amboasary Sud

Amboasary Sud

Soaerana andakana
Anjado
Ankomanga
Bekijoly
Betroka centre
Bevoay
Fiadanana,morarano
Ianandroy nord
Mahazoarivo
Morahariva
Tanakopania
Tanambao
Ambinanaibe
Ambinanikely
Amboanato
Ampamakiambato
Amparihy
Ampasikabo
Ampotatra
Bazaribe
Bazarikely
Esokaka
Tanambao
Anarabajy
Ankamena tanantsoa
Ankara morafeno
Ankilimiary
Ankilivalo
Ankitry
Antsonognabo
Bedaro
Behabobo
Belitsaky
Berano gallois
Bevala dp
Bevala gallois
Bevala ville
Erombazy
Ianakafy
Imantsake
Limby
Magnaly
Morafeno
Hovotsotse
S.P.S.M
SSM Ankamena
Tanambao
Taranty ambendra
Tanambe

36

ATSIMO
ANDREFANA

Morombe

Morombe

Ampanihy Ouest Ampanihy Centre

Betioky

Betioky Sud

Ambohitse
Avaradrova
Tsihaky
Tsinjorano
Mamono
Mangolovolo
Tanambao mahasoa
Belitsake
Isosa
Firanga
Ampanihy ouest
Beambohitse
Evazy
Andranovaho
Besakoa sud
Lafibato
Ambalatsiefa
Tokove
Belaza
Gorogoda
Andranomamy
Ambohimahatazana
Antsaridava
Sihanamitohy
Ambatolahinaore
Sihananilambo
Lavaposa
Terahanaombitelo
Ambalavato
Etrobeke
Ankilitoka
Betsibaroke
Antanimainty
Etanjo
Betioky centre
Antsakamoasy
Ankilimiangatse
Anketraka
Ambalahazo
Betioky II
Besavoa bevoay
Tanambao
Ankilimalangy
Ankilifolo soarano
Antsakoandahy
Ampasimandroaka
Ranonda
Besavoha
antsakoamainty
Ranonda

37

MENABE

Mahabo

Mahabo

Morondava

Morondava

Miandrivazo

Miandrivazo

Manja

Manja

Besavoa
Ranofoty
Ankazomanaga - est
Ankazomanga behera
Ambalabey beroy
Ambatofotsy est
Belalitse
Tsiboraka
Andranomena mahasoa
Ankilivao
Fenoarivo behisaty
Ampasifasy
Anjiro
Mahabobe
Mahabokely,
Soafaosa
Tanandava I,
Morondava
Ambalanomby
Ampasy
Adabatoara
Andakabe
Ankisirasira sud
Ankisirasira nord
Antsakoameloka
Avaradrova
Bemokijy
Betania
Namahora nord
Namahora sud
Nosikely
Sans fil
Tanambao
Tsimahavaobe ,morina
Tsimahavaokely ,angara
Miandrivazo I
Amboloando
Ampanasana
Anarabe
Andolobe
Andromay
Antanimainty
Mamotsatanana
Miandrivazo II
Ambondrombe
Tsinjorano
Ambalanomby
Andasibe
Andoharano
Andranomiteraky
Andranovorinampela

38

Androbontsiabo
Androtsy
Antanimainty ouest
Mangamirafy
Manja I
Manja II
Miary
Nombre total des Communes urbaines de 2me catgorie : 67
NOMBRE TOTAL DES COMMUNES URBAINES : 76

39

ANNEXE N02
LISTE DES COMMUNES RURALES
I. Liste des Communes rurales de 1re catgorie :

PROVINCES
ANTANANARIVO

REGIONS
ANALAMANGA

DISTRICTS
Andramasina

COMMUNES
RURALES
DE PREMIERE
CATEGORIE
Andramasina

Ambohimiadana

Atsimondrano

Bemasoandro

Tanjombato

Andoharanofotsy

FOKONTANY
COMPOSANTS
Ambalavao firaisana
Amboaroy
Ambodivato
Ambohijafy
Ambohimarina
Ambohitrandraina
Andramasina
Ankorona
Antanetibe
Bemalaza
Amberobe
Ambodivato
Ambohimahitsy
Ambohimiadana I
Ambohimiadana II
Andrere
Ankazomaintso
Antsahamasina
Antsahanatoby
Antsahandenda
Miadamanjaka
Iharamalaza
Manandriana
Maroambika
Miadampahonina
Soavinandriana
Tsaramandroso
Tsarasaotra
Ambodiamberivatry
Ambohidahy
Ambohijafy
Anosimasina
Antanety
Bemasoandro
Tanjombato iraitsimivaky
Ambohimanatrika
mivoatra
andafiatsimo mijoro
Tongarivo mandroso
Ankeniheny miray hina
Andoharanofotsy
Belambanana

40

Avaradrano

Mahalavolona
Morarano
Ambohimanala
Volotara
Mahabo
Iavoloha
Andranonahoatra Akany firaisana
Akany sambatra
Ambaniala
Ambanilalana
Ambohimamory
Andranonahoatra
Soamiampita
Ambavahaditokan Amboatavo
a
Ambohimarina
Ambohimandroso
Anjanandambony
Antanjona
Loharanombato
Itaosy
Ambodifasana
Ambohiparaky
Tsarazaza
Anjakaivo
Avarabohitra
Itaosy
Alakamisy
Ambodivona
Fenoarivo
Ambohimiarina
Ankadivory
Ambohimasina
Antanety II
Ampitatafika
Ambodiafontsy
Ambodizozoro
Ambohibary
Ambohimahitsy
Ambohimangidy
Ambohimpamonjy
Ampitatafika vaovao
Ankaditany
Atsimombohitra
Avaratetezana
Faliarivo
Malaza
Soavimbahoaka
Anosizato
Antananabony
Andrefana
Ambodivona
Antandrokomby
Antokotanitsara
Ankazotoho
Ampefiloha
Ambanimaso
Ankadikely Ilafy
Ankadikely

41

Sabotsy
Namehana

Alasora

Ambohipanja
Belanitra
Antanandrano
Andafiavaratra
Andrononobe
Manjaka
Mandrosoa
Masinandriana
Ambohibe
Manazary
Ambohitrarahaba
Ilafy
Antsampandrano
Ambohitraina
Antsahamarofoza
Andranovelona
Ambohibary
Ambohinaorina
Amorondria
Manarintsoa
Namehana
Atsinanantsena
Andrefantsena
Tsarafara
Ambatofotsy
Antsahatsiresy
Antsofinondry
Ambodivona
Botona
Ambohidrano ouest
Soaniadanana
Andidina
Beravina
Ambodivondava
Alasora
Ambatomalaza
Amboaroy
Mendrikolovana
Ambohitromby
Miadana
Mahatsinjo
Ampahibato
Ambohimarina
Mahitsy
Mandikanamana
Akazobe
Sud ambohipo
Ankadindratombo
Mahazoarivo
Ankadiaivo
Ambodivoanjo

42

Ambohidrazaka
Ambohitanety
Ambohimangakely Ambohimangakely
Ankadindambo
Behitsy
Tsarahasina
Antanambao
Soamanandrariny
Ambohimahitsy
Ikianja
Andranovao
Betafo
Amoronankona
Antanetibe ikianja
Betsizaraina
Ambohitrombihavana
Ambohipiainana
Ambohidehilahy
Soanierana
Ambohimanga
Ambohimanga rova
Rova
Avarakady
Ambohitrimo
Soavinandriamanitra
Soamonina
Ambohimandroso
Ambohitrandriamanjaka
Fiekena
Ambohimarina
Ambodisiarivo
Antsahakely
Anosiarivo
Mahatsinjo
Ankazobe
Manankasina
Vakinampasika
Imanja
Iavoambony
Malaza
Ambohidahy
Soavinimerina
Imerintsiafindra
Talata Volonondry Talata volonondry
Avaratsena
Andranotsimihozo
Mamoriarivo
Ambohibary
Falimanjaka
Ambatomahamanina
Ambohitrangano
Morarano idilana
Ankadivoribe

43

Manjakandriana

Ambohidratrimo

Amparafara
Ambolo
Ambohimiadana
Ambohimahavelona
Antsahamaro
Ambatondralambo
Ambodifahitra
Mantasoa
Mantasoa
Masombahiny
Ambohitrinibe II
Ambohidahy
Ambohitravoko
Andrefanivorona
Lohomby
Miadamanjaka
Anjozoro est
Ambohidandy
Andriambazaha
Ambohibao
Amboaroy
Antehiroka
Ambohibao
Andranoro
Antanetibe
Ambohijanahary
Antalamohitra
Ankadivory
Antsakambahiny
Morondava
Talatamaty
Ambohinambo
Ambohitravao
Amborompotsy
Ankadivory
Faralaza
Fitroafana
Imerina afovoany
Maibahoaka
Mamory miray
Mandriambero
Talatamaty
Tanjondava
Ambohitrimanjaka Mahitsy avaratra
Mahitsy firaisana
Lehilava
Ampahibe
Fiakarana
Antsahafoy
Ambodivoanjo
Ambatolampy atsimo
Antsahavolo
Namorana
Ampiriaka
Andringitana

44

Anosiala

Mahitsy

Ambodivona
Ikopakely
Antanetibe
Andranomahitsy
Ambatomainty
Ampanomahitsy
Farahindra
Beloha
Ambatolampy avaratra
Antsahamarina
Ambohimananjo
Miadana
Anosimanjaka
Ambohipanasina
Ambatomena
Fiakarana
Manjakazafy
Lavahitsiny
Tsaramandroso
namontana
Ambohitsimeloka
Ambohitrinibe
Anjanamasina
Ankazo
andriampianianana
Ambohitsiroa
Andrakaja
Ambohipiara
Soamanandray
Tsarahonenana ivoanjo
Mandrosoa
Avarabohitra
Mahitsy
Ambatobe
Ambatofamamba
Amberomanga
Ambodifiakarana est
Ambohibao sud
Ambohibe
Ambohimahavelona
Ambohimanatrika
Ambohimandray
Ambohimilemaka
Andranovelona
Andrefambohitra
Ankadifotsy
Ankazo
Antandrokomby
Antanetibe est
Antongombato
Antanety est

45

Ivato

BONGOLAVA

Fenoarivobe

Fenoarivobe

Tsiroanomandidy Ankadinondry
Sakay

Antangirika
Antokomaro
Antongombato est
Bejofo
Bemasoandro
Fiadanankely
Fierenana
Miadampahonina
Miandrarivo
Soavinimerina
Tsarahonenana
Morarano
Ankadindravola
Ilaivola
Ambodirano
Mandrosoa
Andafiavaratra
Ivato aeroport
Ambalarano
Ambatomitsangambe
Aminampanga
Andranomirafy
Ankadibevava
Ambonivondrona
Tsinjorano
Ankotrabe
Mangarivo
Fenoarivobe
Imerimandroso
Ambohitsaratelo
Miadanarivo
Ambalanirana
Ambohimahasoa
Ambohitromby
Andohanakivoka
Ankadinondrikely
Ankadinondry I
Ankadinondry II
Anosibe
Antsahatanteraka
Bonara tia fandrosoana
Diavolana
Fanjakamandroso
Firaisantsoa
Ihazomay
Manarintsoa
Manjakamiadana
Soavimbahoaka
Soamihary
Soanierana

46

ambohimarina
Tsaramandroso ibory
Tsarafiraisana
Tsisoahoanirery
ITASY

Arivonimamo

Arivonimamo II

Miarinarivo

Analavory

Ambaralamba atsimo
Ambaralamba avaratra
Ambodifarihy
Ambohijatovo
Ambohimahavony
Ambohipeno
Ambohitrinilahy
Ankalalahana
Amby
Antanetikely
Antanetilava
Antanety est
Antsahavory
Betafo
Ialaroa
Kianjanarivo
Mahadonga
Manerinerina
Mangarano
Sambaikoarivo
Vatolaivy
Ambatomitsangana
Ambohibary I
Ambohijafy
Ambohimanana
Amboniriana
Aminaviavy
Amparaky
Amparihy
Analavory
Andranomavo
Ankonabe
Ankorondrano
Ankotrabe
Antanetibe
Antanetimboahangy
Kianjasoa
Mandrevo
Marosoka
Ngilomby
Soaronono
Tsarazaza
Andranonatoho
Ambohitrantoandro

47

VAKINANKARAT Antanifotsy
RA

Antanifotsy

Ambohimandroso

Ambalavao
Ambatoharanana
Ambatolampy
Ambatomaintikely
Ambatomiankina nord
Ambatovaventy est
Ambatovaventy ouest
Ambilona I
Ambodiriana est
Ambohijanaka
Ambohimanatrika
Amboniandrefana
Andohafarihy
Andohariana
Andohavary II
Andranomalaza
Andrefaniala
Andriantsilahy
Angavo est
Ankararana
Anondrilahy
Anosimboahangy
Antanambao
Antanetilava
Antanety nord
Antanety 1
Antanifotsy
Antanikatsaka
Antemotra
Antobiniaro
Antsevakely
Antsahamaina
Antsahondra est
Bemasoandro
Bepaiso
Fierenana
Mahalavolona
Mahatsinjo centre
Morarano ambatobe
Morarano III
Morarano IV
morarano ouest
sahavato ambony
sahavato centre
sahavato andrefana
saonjorano
tsarafara
tokotanitsara
Ambatobe bongatsara
Ambatofotsy
Ambatomainty

48

Faratsiho

Faratsiho

Mandoto

Mandoto

Ambohimandroso est
Ambohimandroso gare
"A"
Ambohimandroso Gare
"B"
Amboromanga tsara/so
Andalantsoavaly
Andohanimaromoka
Ankazomenavahatra
Antanety est
Antsampandrano
Ihazolava
Isody
Ambalavao
Kelilalina bas
Mahaketraka
Maromoka bas
Maromoka centre
Maromoka fonenantsoa
Maromoka vavaraoly
Tsarafara tatamo
Tsaratanimbary
Faratsiho
Ambohimandroso
Marohanina
Sahomby firaisana
Ambohipoloalinaantoho/dio
Mahatsinjo-mampihavana
Ampizarankisoa
Ambondrona
Ambodiala
Ambohipoloalinaantamboaka
Antanetibe
Miadanandriana
Fisoronana
Tsaratanana
Soanierana
Fihaonana
Dango
Antsira/tsiandramana
Ambararata
Amparihy fenomanana
Ampotaka
Analavory
Mandoto
Antanety nord
Tsarahafatra
Ambohimena
Viliabe

49

Tsaramody
TOAMASINA

ALAOTRA
MANGORO

Anosibe An'ala

Anosibe An'ala

Ambatondrazaka Ambatondrazaka
Suburbaine

Didy

ANALANJIROFO Soanierana
Ivongo

Soanierana
Ivongo

Anosibe an'ala
Faravohitra
Andranompotaka
Anosibekely
Andranambolava I
Mahefa
Tsaratampona
Ankoraka
Maromby
Ampasimadinika
Fihaonana
Ampasimazava andombo
Andranomaria
Anjafindreninato
Fiadanana
Ambodivona
Vohibola
Analamazava
Ambalabako
Ambohimandroso
Andrarabary
Ambohitranjakana
Andingadingana
Ambodivoara
Ambongabe
Ambolomborona
Vohidrazana
Amboarabe
Manakambahinikely
Ambohibe
Ambohijanahary
Ambodivolosy
Fierenana
Tsaratampona
Antsevabe
Sahafasenina
Ambohimanga
Ambohimanjaka
Bedabo
Ambodivoanio
Ankobalava
Ampasimbola
Anamborano
Andratambe
Anjahamarina
Manakatafana
Sahaka
Tanambao antsaribe

50

Matsokely
Tsirarafana
Ambinany
Antsiragavo
Andatsadrano
Andavaniobe
Andilanakely
Andranomiditra
Manakinany
Menatany
Vohilava
ATSINANANA

Antanambao
Manampotsy

Antanambao
Manampotsy

Toamasina II

Foulpointe

Tamatave
Suburbaine

Marolambo

Marolambo

Ant/ manampontsy centre


Ampasimadinika
Sandraketina
Analabe I
Andranomena
Ampasinambo
Ambatoety
Ambodivandrika
Ampasimena
Ampasimazava
Betoko I
Ambodivoangy
Sahanandronana
Andovomena
Ambinanindrano II
Ambatobe
Ambodivoarabe
Ambohimanarivo
Antenina
Bongabe
Foulpointe
Saranaina
Vohitamboro
Ambohimarina
Antaratasy
Ambodimandresy
Ambodisaina
Ampangarinantelo
Ampihaonana
Anjahamarina
Antseranambe
Ranomena
Sahandahatra
Tanandava
Ampasimazava
Vohibolo
Ambalafarihy
Ambalaherana
Ambanja

51

Ambatolomakana
Ambatomasina
Ambinaninkosy
Antanamasoandro
Ambodiala
Ambodimanga Ambohitelo
Ampasimbola
Andranambolava
Androrangavola tsihenta
Ankosy
Anosy dika
Antanambao
Lavajiro
Mahadio
Mahalanga I et II
Marofatsy
Analamanga
Centre ville et
vohidiavolana
Maroleotra
Maromitety
Morafeno
Sambiaravo
Tsaratampona
Tsaratanana
Tsivalana
MAHAJANGA

BOENY

Mitsinjo

Mitsinjo

Ambato Boeny

Andranofasika

Marovoay

Marovoay Banlieu

Mitsinjo
Anaborengy
Antanamanaka
Bemahazaka
Marofandroboka
Ratinavia
Antongomena betsina
Betsina
Andranomavokely
Analamamy
Andranofasika
Ambongamaranitra
Bemailaka
Mahatazantsoa
Belalanda
Ambalambakisiny
Ambalabongo
Ambatobe
Ambanjabe
Ambohibary
Andakalaka
Miadana
Mahatsinjo

52

Marosakoa
Maromiandra
Ambovokatrakatraka
Anosikobondro
Lakivola.ma/fody.maevar
ano
BETSIBOKA

MELAKY

Kandreho

Kandreho

Maevatanana

Maevatanana II

Ambatomainty

Ambatomainty

Antsalova

Antsalova

Kandreho
Ambanjabe-ouest
Morarano
Andebadeba
Ambalajia
Antsakomanera
Antsakoamamy
Antetezana
Androfiabe
Antanandava
Bemarivo ouest
Marofototra
Mahatsinjo nord
Antsakoabe
Antanimbaribe
Bemarivo est
Ambodiroka nord
Andramy
Ambodimanga
Betsiboka
Ambatokely
Manganoro
Ambahivahy.
Ambatomainty
Ambatomanjaka
Ampasindava
Ampetsapetsa
Ampiakarandrafito
Ankionala
Bakorano
Bongolava
Doany
Mahazoarivo
Tsinjoarivo
Antsalova
Ambonara
Anjiabe
Antsalovabe
Arindrano
Berano
Masama
Ampamoty
Saririaka

53

SOFIA

Morafenobe

Morafenobe

Mampikony

Mampikony II

Ankotrofotsy
Ambalakazaha
Ambalavondro
Antsalova
Ampasimbe
Belinta.
Angora
Ambohimena
Soarano
Morafenobe ville
Antsoha
Ambodiriana
Andranomamorery
Bemokoty
Ambonaratsara
Bekoboy
Ambahivahy
Tsiazonaloka
BekodokaBelalitra
Andrafiamadinika
Berohay
Ambonara
Besahona
Betainkena
Ambohibe
Manarilefona
Kiranomena
Ampandralava
Ambalafety
Ambalavelona
Ambatobe
Ambodisakoana I
Ambodisakoana avaratra
Ampampamena
Ambatomay
Ambodisakoana II
Amparihimanonga
Ampijoroana
Ampondralava
Analabe
Andranomena
Ankijanimadiro
Antanambao II
Antanambao radadiny
Antsirasira I
Bekobany
Maevatananakely
Mahatsinjo
Matsaborimena

54

HAUTE
MATSIATRA

Port Berger

Port Berger II

Ikalamavony

Ikalamavony

Lalangina

Sahambavy

FIANARANTSOA

Alakamisy
Ambohimaha

Miadanasoa
Tsarahonenana
Tsinjofary
Alampakisiny
Ambodiampamba
Ambohimahavelona
Amparihikely
Andranomangatsiaka
Antsambalahy
Antsakoamaro
Antsohikely
Marojy
Ampombibe I
Ampombitika.
Ambovomamy
Anahidrano II
Besatramirina
Ambario
Andribavontsona
Antanankova
Labandy
Port-berge taloha
Tsinjorano V
Mahadera
Ambalavay
Antanambavao
Vohitrarivo manirisoa
Ambodivohitra
Ampanivana
Ivatsiana
Matsiatra
Fotadalina
Mananatana
Manorikandro
Ambalavao ivondrona
Ambohimandroso
Amindratombo
Ampasina
Ankazondrano
Antamiana
Antanifotsy
Antotohazo
Bedia-centre
Imorona
Alakamisy ambohimaha
Ambohibory ouest
Analamasina
Itsanga I
Itsanga II
Lambohavana

55

FIANARANTSOA
(suite)
Ambalavao

Ambohimahamasi
na

Anjoma

Ankaramena

Ambohimahasoa Vohiposa

Lavaina
Niadiana
Talata iboaka
Tambohivo ambohimaha
Vatofotsy
Ambohimahamasina
Ambohipaha
Ambohitravo
Andoha nimanatanana
Anjamana
Antandindo
Firariantsoa
Itaolana
Lomaka
Miraihery
Soatsihanino
Tokoamiondro
Tsarafara
Soamanandray
Samimasina
Tambohobe
Ifandana est
Ankazosoa-ravina
Ambatomena
Tsikahoe
Angavo
Anaody
Iavomalaza
Iarinomby
Ambohimiadana
Ambalamahavelo
Ankaramena
Lanjainony
Mafaitra
Mahamongo
Malazarivo
Morafeno nord
Morafeno ouest
Morafeno sud
Vitanalina
Vohibola
Ambohimanendrika
Ambondrona
Ambatoharanana
Ambohipeno vohitromby
Ambohipierenana
Analalava
Anara andakana
Manaovasoa
Sahamadio
Soasamihoela

56

Isandra

Isorana

Vohibato

Mahasoabe

Talata Ampano

Alakamisy Itenina

Vohiposa
Amboakitsy
Andohareana
Isorana
Mandanonana
Marolahy
Sabotsy
Sahasoa
Tambohobe vohitsiky
Tanantsoa
Vatambe
Ambohibarihena II
Isomitra
Ramampiray
Soamandray
Soavimbahoaka
Alarobia
Ambalavao mahazoarivo
Ambatomifanongoa
Ambohibarihena I
Anjanamahasoa nord
Mahasoakely
Manamisoa
Mandraratsy
Sahely
Soaiombonana
Soamanandrariny
Tsararivotra
Vohimarina
Vohitsoa
Vohitsoa maharitra
Amabalafandrambato
Ampano
Iadalangy
Iharanany est
Sangela
Mahatsanda
Manandreana
Marodita
Marovory
Talata
Tanandava
Tanjombita
Vohidroa
Alakamisy itenina
Anjanamahasoa
atsinanana
Anjanamahasoa
andrefana
Ankaromalaza nord
Midongy est

57

Midongy afovoany
Midongy avaratra
Riambary
Sahavindrany
Sangasanga centre
Sangasanga avaratra
Tsiahorea
Vohitraivo sud
AMORONI
MANIA

Manandriana

Ambovombe
Centre

Ambositra

Ambositra II

Ivato Centre

Alarobia-andalandranobe
Ambodiamontana
Ambohipana
Ambohitsoa
Ambovombe
Bemanta
Fihasinana
Ilazao-ambohimahazoroa
Itea
Mirary
Sambohery-mahasoa II
Soanierana
Somangana
Vohimanombo
Vohimanombo-ambodiala
Vohimanomboambondrona
Zafindraravola
Ambalapary
Ambatolahy
Ambohiponana
Ampila
Anapemby
Andranovory miezaka
Andraratsilefy
Andriamanalina betsileo
Andriambeonomby
Anjoma masapoana
Antanifotsy
Antsahavita
Fasimena
Manisa
Soanierana
Talaky
Tsarahasina
Tsaratanana
Tsimitono
Vatambe
Vinaninoro
Vohimalaza
Volazato
Ambalalehibe

58

Fandriana

Sandrandahy

Ambalamarina
Ambanitanana
Ambohimpanalina
Amindrazaka
Ampadirana
Ampanafanana
Ankaramainty
Ankotsaka
Ivato centre
Manangary
Miarina
Sahabe
Soafandry
Tangina
Toareny
Trangaina
Tsaingy
Ambalafeno
Ambalasoaray
Ambalatany
Ambanifieferana
Amboaimena
Ambohibary
Ambohibeloma
Ambohimahazo
Ambohimanarivo
Ambohipananana
Ambolo
Ambolotarakely
Amoronimania
Andongoabe
Andriamahidimby
Anivorano
Anjoma
Ankafotra
Boba
Efadray I
Efadray II
Fiadanana
Fisakatsiavadika
Iary
Iavomanitra
Ikototany
Marovahona
Nandriana
Sahalava
Sandrandahy
Tsarafidy
Zafindratsinarivo
Zafindrazokarivo
Zafindrenikobe

59

Zafindriamahatsiahy
Zafindriamanakana
Zafindriatsambo I
Zafindriatsambo II
IHOROMBE

ATSIMO
ATSINANANA

Iakora

Iakora

Ivohibe

Ivohibe

Ihosy

Ranohira

Befotaka Sud

Befotaka Sud

Midongy Sud

Nosifeno (Ex

Iakora
Tainakanga
Reafatsy
Iketsa
Beadabo
Marotoko
Andriamora
Ampanihy
Nanarena/Bekofafa
Ambia
Tanandava
Anarabe
Rarazy
Andamaka
Manambodala
Ifasy
Andranomanga
Ivohibe Nord
Ivohibe Sud
Andreabe
Andreamalama
Ivaky
Bekininy
Longoza I
Sandranavy
Antondrotsy
Andongy
Andriamanero
Andasy
Andriatomily
Fandranarivo
Mariana
Ranohira-basse
Ranohira Ville
Ankaboky Malio
Tanambao
Befotaka-Atsimo
Andasy
Ambohimahasoa
Ambondro
Soabonaka
Belenalena nord
Morarano
Soavarina
Nosifeno(Midongy)

60

Midongy Sud)

VATOVAVY
FITOVINANY

Vondrozo

Vondrozo

Ifanadiana

Ranomafana

Nosy Varika

Nosy Varika

Vohipeno

Vohipeno

Mananjary

Kianjavato

Manombo
Ambonihasy
Milahila
Nanarena
Bekofafa
Ankarinoro
Marondava
Vohimanoro
Maroangaty
Beharena I
Vondrozo
Antevongo
Masitafika
Analavaky
Ranomafana
Ambatolahy I
Ambodiaviavy
Menarano
Tsaramandroso
Ampasipotsy
Vohimarina
Sahandrazana
Ambinany Sakaleona
Ambodisana
Ambohitsara I
Ampahomanitra
Andonaka
Bebozaka
Fenoarivo
Ifasina
Mahafitodika
Mandanivatsy
Masindranokely
Sahabe
Sahafary
Antanambao V
Tanambao Berano
Tsararivotra
Vohipeno Centre
Vohibe
Vatomasina I
Vatomasina II
Tsimalazo
Vatolapana
Ambohitsara
Maromby
Ambohimanarivo
Ambolosy
Kianjavato
Ambodiboanary

61

ANTSIRANANA

DIANA

Manakara

Marofarihy

Antsiranana II

Antanamitarana

Anivorano Nord

Joffre Ville

Ramena

SAVA

Andapa

Ambalamanasy II

Fotobohitra
Ambohitsara
Ambalahosy-Sud
Ambolotara
Ambodifandramanana
Vohipotsy
Ankosibe
Ambohimandroso
Ambotaka
Alakamisy-Anivosoa
Marofarihy
Mideboka
Antanamitarana
Antafiamalama
Ambodimagnary
Ambodimanga
Maromaniry
Anivorano I
Anivorano II
Anivorano III
Ambondromifehy
Amparihy
Ampandrana
Ampasimbengy
Andrafiabe
Beanamalao
Mahatsara
Marotaolana
Marovato ivanga
Ambalafary scama
Ambery
Andrevokely
Marovato scama
Joffre ville
Ambibaka
Morafeno
Ramena
Ankorihakely
Ivonona
Andavakoera
Betahitra
Ambalamanasy II-A
Ambalamanasy II-B
Ambatoharanana
Ambavala
Ambodimanga II
Ambodivohitra kobahina
Andongona
Antanambao kobahina

62

Antalaha

Ambohitralanana

Sambava

Amboangibe

Farahalana

Vohemar

Ampanefena

Antanimbaribe
Manirirano
Ambohitralanana
Anjahamarina
Ambohimahery
Ambodirafia
Ambatobe
Sahanjahana
Maharavo
Ratsianarana
Andranoampaha
Tanandavahely
Sahafary
Amboangibe centre
Anolakely
Ampahibe
Antanandava
Andravintokana
Ambinanibeanantsindra
Amborangy
Mandritsarabe
Ambatolalaka
Antanimbaribe
Ambato
Farahalana
Antanandava
Ankadirano
Masovariaka
Ambodimanga
Ampatakana
Antsirabe
Antohomaro
Ambia
Maheva
Antsahaborara
Anosy
Amboronala
Antafononana
Ambatomainty
Ratsiteza
Ambodiala
Andranovato
Antananambo
Benavony
Ambahavo
Ambatojoby
Ambodimanga
Ambodisaina
Ampanefena avaratra
Ampanefena atsimo
Ampanobe

63

Antsirabe Nord

TOLIARY

ANOSY

Tolagnaro

Ampasy
Nampohana

ANDROY

Beloha

Beloha Androy

Antanambaovao
Antanambazaha
Antaninaomby
Antsahamanara
Antsahatsara
Doanihely
Marotongotra
Antsirabe nord I
Antsirabe nord II
Ankapila
Lavarojo
Ambodi-pont
Antsikory
Antafiambe
Ankiabe
Sarahandrano
Andampilava
Ambalihabe
Antsahanonoka
Antanamiketraka
Manasamody
Antanandava
Andranovinambo
Sarahitra
Antsirakiaka

Ambaniala
Ampasy nahampoana
Mangaiky
Mandromoromotsy Hovahatra
Mandromodromotra
Vatoroka
Soanierana
Ampasy morafeno
Analahova
Andramaka
Andranara
Ankarafeno
Lafitsinana
Soanierana
Beloha nord
Beloha sud
Ambohivola
Antsimondrova
Masina
Ankininy
Zambe-beloha
Lomara
Antakeloke
Nifanitse
Namandriha

64

Tsihombe

Tsihombe

Vohitany
Amparitany
Ankazomagnitse
Ankiletelo-zambe
Bemonto-bevaro-patia
Angobigoby
Ankilemalangy
Antsakoamitondritse
Amboroneoky -1Amboroneoky -2Andombiry I
Antsakoamasy
Sihanaboay-tsitonta
Varambamahasoa
Marolava nord I
Marolava nord II
Anjampohy
Antsagniria
Andranolava
maliolagnitse
Andriamameriarivo -1Andriamameriarivo -2Agnena
Ambohimandroso
antreaky
Antanamandroso
antreaky
Beborodoky-anatsosa
Andranohazonaily
Beborodoky-ampotojiro
Sihanadaly-1Sihanadaly-2Kirimosa
Kirimosa-sud
Tlihitse
Ankilimiary-1Ankilimiary-2Afondralambo
ampatiolobe
Ampatiolobe-ebasy
Ampatiolomasay-centre
Ampatiolomasay-ambony
Tirimby-sud
Tirimby-nord
Andramboro
Taraja
Lavaheloke
Bevaro-ambony
Andovotsifefy
Ankorakosy
Ambovo

65

Zafindravala
Tsidambo
Ambatobe ankily
Tevoro
Anjatsampa
Taivo
Besara
Beavoha tanambao
Afondralambo
Magnorikandro
Sihanamena marofohy
Tesingo
analamisandratsy
Tesigno nord
Tesigno sud
Tesingo marofohe
Marotana
Agnara
Beavoha nord
Erombaza
Belemboke
Tesingo ambanenonoke
Sihamena marolava sud
Sihanamena marolava
ouest
Sakamasy I
Manendro alamena
Ankara marofoty
Tsiabija miray
Sakamasy
Belemboke centre
Sihanamena marolava
est
Ankililiry
Ambatopilake
Tsihombe centre
Tsihombe I
Tsihombe II
Tsihombe avaradrova
Tevatra agninake
Marohira nord I
Marohira Sud
ATSIMO
ANDREFANA

Ankazoabo Sud

Ankazoabo Sud

Ambondrosomory
Ambalamirana
Ankirano tsaramandro
Ankalirano mahafaly
Ankazoabo anivondalana
Ankazoabo
atsimondalana
Ankerereaky

66

Benenitra

Benenitra

Beroroha

Beroroha

Ankitohy
Ankilinasy
Analambarika
Ankilimiavotse
Ankilimasy II
Ampandrala centre
Andranovory betsinefo
Ankilifolo
Ampoza
Ampisopiso
Berenty ankilimasy
Besalampy
Besavoa manandaza
Besavoa morondava
Betsinefo est
Betsinefo ouest
Mamakiala bas
Mandramba
Miary centre
Morafeno I
Morafeno II
Morafeno III
Tanambao soarano
Tanambao II
Tanandava
Tandroka
Ambohitsy
Ambondrobe
Ampasivelo
Andranomanintsy
Ankilivao
Antsoaravy
Antsokaky
Benenitra I
Benenitra II
Bekily berevo
Beraketa est
Besavoa maromiandra
Bevatry
Mandro
Miary
Mitsinjo
Ranotsara
Tanapiso
Beroroha Ville I
Beroroha Ville II
Bemokarana
Maromiandra nord
Volambita
Ankazoabokely
Ampolotsy

67

Sakaraha

Sakaraha

Toliara II

Mitsinjo
Betanimena

Ankililoaky

Beronono
Makaikely
Ambalavato nord
Tanambao
Iarinogny
Beroroha est
Sakananjy
Bevilo
Betorabato
Soatana
Besavoa soaserana
Ampandra
Beba manamboay
Sakaraha haut
Sakaraha bas
Ankomaka soaserana
Soaserana manamboay
Travaux tandroy
Antsokay
Andranovory tandroy
Andasy tanala
Andranomaitso
Boka vohimary
Andakazera mikaiky
Andalamengoka
Boka ankilivalo
Mahasoabe
Antanimbaribe mahasoa
Tenindeha
Kiliarivo sakaraha
Analamary
Andriabe
Tanambao mahasoa
Mitsinjo betanimena
Analatsimavo
Tanandava m
Andalavy
Belemoka a/ve
Befanamy
Ampasinabo
Besasavy
Andamasiny T
Ankililoaky I
Ankililoaky II
Ambararatafaly
Ampihamy
Ankiliabo
Ankorondamoty
Andranomanintsy
Amborobositra
Antanimena-maikandro

68

Ampanihy Ouest Ejeda

Amboboka
Tanambao
Ambondro
Ampagnolora
Aborano
Anosy
Ankilimiririo
Ankilimaro
Ankatepoka
Antanilibe
Andranolava
Antseva
Andranokova
Tanandava mandroso
Ambatovaky centre
Ambatokapike
Andoharano
Antaly
Ambatovaky tanantsoa
Anivorano
Anjatoka
Antsevaseva
Andranomena
Ampozoke
Antsevaseva befoe
Ankazonta
Ambinda
Beara
Bekinanga
Behazondrengetse
Behatravy
Bekily centre
Beviro
Besakoa liambositse
Bedeboke
Beholiva
Enosy
Ejeda nord
Ejeda centre
Ejeda sud
Etory
Farafatse
Fentsifake
Tanandava
Tsikoakahitse
Lambomainty
Ankozohozo
Sakanay
Marovahatse
Manakarahalahy sud
Tananondaty

69

Mitsoriake sud
Tranomboro
Sakoantovo
Matave
Esifake
Tsizaray
Mandopake I
Mandopake II
Mirafy
Kilimidega
Manakaralahy nord
Manakaravy
MENABE

Belo Sur
Tsiribihina

Belo sur
Tsiribihina

Ambalakida
Andapotaly
Andimaky ambivy
Ambodrahay
Andranofotsy,
Andranotsiriry
Andrefantsena
Ankapaiky
Ankatsaka,besely
Ankatsao
Ankotsofotsy
Antsakoa
Antsinanatsena
Atsimotsena
Avaradrova
Belengo
Beraketa
Iaborano
Marotaola
Soatsioky
Tambohobe
Tsaramandroso
re
Nombre total des Communes rurales de 1 catgorie : 99

70

II. Liste des Communes rurales de 2me catgorie :

PROVINCE

REGIONS

DISTRICTS
Andramasina

ANALAMANGA

ANTANANARIVO

COMMUNES
RURALES
DE DEUXIEME
CATEGORIE
Alarobia Vatosola

FOKONTANY
COMPOSANTS

Alarobia vatosola
Ambatomalaza
Ambohibemanjaka
Ambohidrazana
Andobo
Antamboho
Antovontany
Tsaramiera
Morarano
Soavinandriana
Tsarazaza mpandimby
Alatsinainy Bakaro Alatsinainy bakaro
Ambatolampy
Amboanjobe
IIFanantenana
Amboanjobe tsimialonjafy
Ambohidavenona
Ambohitra bemahatazana
Ampihika
Andempona
Andranomainty
Anjozoro
Antanambao
Antevana
Antoho
Soanafindra
Soavinarivo
Vatosoa
Andohariana
Andohariana
Amby
Ambatofotsy
Antandrokomby I
Ambohitrakanga
Beravina
Anosibe
Ambohitsoa
Trimoloharano
Ambonierana
Andrihatsiazo
Angodongodona
Anosibe
Antsahalava
Est mahatsinjo
Tsarazaza
Vohitsarahasina
Antotohazo
Antotohazo
Antoribe

71

Fitsinjovana
Bakaro

Mandrosoa

Sabotsy
Ambohitromby
ANTANANARIVO
(suite)
ANALAMANGA
(Suite)

Sabotsy
Manjakavahoaka

Tankafatra

Ambohidraondriana
Fiankarantsoa
Ankazo
Ambohitrakanga
Ambatomitsangana
Ambohijanaka
Ampanataovana
Ampiadiamanja
Analamilona
Antamotamo
Bakaro
Fihaonana
Kelimafana
Tankasina
Ambika
Andranovelona
Antanetibe
Antovotany
Mandrosoa
Manjambohitra
Morarano
Soalavitra
Tsinjoarivo
Ambalamena
Amboanjobe
Ambohimanoa
Ambohitromby
Andrataninandro
Anempoka
Antsahamanitra
Mahasoratra
Manarintsoa
Manjaka ouest
Marirano
Sabotsy
Ambalabe
Ambohimamory
Ambohitrandriana
Ampangabe
Mananjara
Mangabe
Sabotsy
Soavinimerina
Tankafatra centre
Andranofankatia
Tankafatra sud
Tankafatra nord
Analandambo
Ampangabe I
Ankazotelo
Ampangabe II

72

ANALAMANGA
(Suite)

Ambohidratrimo

ANTANANARIVO
(suite)

Anjoma Faliarivo Anjoma faliarivo


Anororo centre
Ambohitsoa
Analamerana
antanimbiazana
Ambohikely
Bemasoandro
Morarano Soa
Morarano soa firaisana
Firaisana
Andohariana
Anosivola
Analamihaotra
Kelilalina
Anovondriana
Ambato
Ambato
Ambanimaso
Ambatoharanana
Ambodimanga
Ambohijorery
Ambohimitsinjorano
Ampanotokana
Ankadibe
Ankafotra
Antanetibe
Antsahalava
Miaramasoandro
Mahitsitady
Soaloka
Vatovandana
Ambatolampy
Ambatolampy
Ambohidava
Ambohimarina
Anjomakely
Avarajozoro
Ambodifasina
Soavinarivo
Ambohinome
Ambohimanjaka
Ambohimanjaka
Ambohidrazaka
Ambohimarina ouest
Ambohitrinibe
Andranomasina
Anjehivola
Ankondodona
Ambohimpihaona Ambohimpihaonana
na
Ambatotelo
Ambohibao
Amparafaravato
Ankadifotsy
Antanambao
Maharidaza
Avaratrimangabe

73

Ampangabe

Ampanotokana

ANTANANARIVO
(suite)

Anjanadoria

Ambohimitsinjo
Tsarahonenana
Ampahimaro
Ampangabe
Soamanjaka nord
Ambatobe
Ambohibary
Manjaka est
Ikianja
Ambohimiandra
Ampandrilaza
Ambohidreny
Antanambony
Falihavana
Anakakondro
Ampanotokana
Ambaribe
Ambatomirahavavy
Ambatomitsangana
Ambohiboahangy
Ambohikely
Ambohimiadana
Ambohitrinilanitra
Amboniavaratra
Ampanataovana sud
Ampanataovana nord
Amparibe
Andohanimasina
Andralantoina
Androhibe
Antanetibe nord
Antanety
Antsaharatsy
Antsampanimahazo
Antsaonjomanga
Belanitra
Bemasoandro nord
Anosivolakely
Miadapahonina
Morarano
Soavikanjaka
Vangaina
Soavimalaza
Bemasoandro sud
Anjanadoria
Satrokoditra
Ambohimarina
Ambohinirina
Ampataka
Andranomaintso
Antamboho

74

Antanetibe

Antsahafilo
ANTANANARIVO
(suite)
Avaratsena

Fiadanana

Antetezankazo
Bevato
Madiorano
Manankasina
Mandrosoa est
Merinavaratra
Ambohimanatrika
Antanetibe
Ambanimaso
Ambatomboahangy
Ambatombositra
Ambohiboahangy
Ambohitraivo
Ankadisarotra
Antanety
Antoby atsimo
Antoby avaratra
Antsahamaina
Merikanjaka
Bearambola
Ambohidranomanga
Ambohijatovo
Mahazaza
Antaninandro
Ambohidravaka
Miantso
Antsahafilo
Mamory
Ampahimanga
Diankazo
Avaratsena
Ambatomanana
Ankododona
Antanetimboahangy
Avaratrimanarina
Mahavanona
Malaza
Sahalemaka
Ambohinaorina
Ambohitsaratelo
Ampefiloha
Antanetibe
Antanety sud
Atsimombohitra
Manjakatompo
Merimitatra
Morarano est
Marianina
Antanambahiny
Soamanjaka
miadapahonina

75

Iarinarivo

ANTANANARIVO
(suite)

Ambatomainty
Amboasary
Ambohinanjakana
Antanantanana
Iarinarivo
Manonilahy
Maroloha
Tanjondroa
Tsarazaza andriantany
Mahabo
Mahabo
Ambohitrakoho
Antanivony
Ambodivato
Ankadivory
Ambohimena
Analamahitsy
Fiadanana sud
Andriamasy
Ambohimanantiana
Antsiriry
Andraonimanana
Ambohibehivavy
Ambatomanjaka
Ambodivona
Antsahabe
Antanetibe avaratra
Andriatsampana
Mahereza
Mahereza
Ambohidava
Ambohikely
Ambohitrinilahy
Ambodivona
Ambolany
Ampilanonana
Mananjara
Mananjara
Ambohitsilaizina
Andranovelona
Alarobia
Antanetibe
Manjakavaradrano Manjakavaradrano
Antanetibe III
Antanetilava II
Marokibobo
Mierinavaratra
Soamanandray
Merimandroso
Alatsinainy
Ambatonaorina
Ambodivona
Ambohiborosy
Ambohidrakitra
Amboniloha

76

Anjozorobe

Alakamisy

Ambatomanoina

Amboasary nord

Ambohibary
Vohilena

Ampamaho
Ankosy
Belanitra
Mananjara
Manankasina
Manantsoa
Mangarano
Merimandroso
Ankazomasina
Ambohipoloalina
Amboatany
Ambohitsoa
Anovorano
Tsarasaotra
Alakamisy
Ambohibary nord
Analanakondro
Andranomadio
Ankazoandrano
Sokafana
Ambatomanoina
Ambatonosy
Ambodimanga
Ambohidrakitra
Amparihibe
Andakana
Anosikely
Lohavondrona
Tsarahonenana
Amboniakondro
Ampananganana
Ambatobe
Amboasary nord
Ambohitsambo
Ankodondona
Ampasika
Antevamarina
Manakana
Ambonindriana
Ambatokely
Ambatomitsangana
Ambohidrivotra
Ambohibary
Ambohimasina
Andranomalama
Andranomiantra
Andrebakely
Ankazongoaika
Miadana
Miarikofeno
Morarano

77

Ambohimarina
Marovazaha

Ambohimirary

Ambongamarina

Amparatanjona

Analaroa

Androvakely

Vohitsara
Ambohitrampovoany
Andavabary
Morafeno
Mahavelona
Fanjanarivo
Fieferana sud
Antsevakely sud
Betsifasika
Amohimandroso
Ambohitratsery
Ambatomitsangana
Vohitrandriana
Andranonahoatra
Antsevakely nord
Antanambao
Ambohitsaratany
Marovazaha
Ambohimirary
Amboniakondro-est
Antanetibe antsakay
Manakana vohitraivo
Maherirano
Beampombo
Ambongamarina
Ampamoha
Amboanonoka
Ambongabe
Ambohimiaramanana
Anosimanarivo
Antanifotsy
Ambonidriana
Amborompotsy
Andreba
Amparihy
Bongatsara
Ambohimijery
Amparatanjona ambony
Amparatanjona ambany
Ambato
Ambohimanjaka
Besorindrana
Ambohibary
Ambohimanganjafy
Ambohitsimenaloha
Analaroa
Antananarivokely
Antoby-avaratra
Mahazina
Tsivakiana
Androvakely

78

Antanetibe

Belanitra
Beronono

Betatao

Mangamila

Antovontany
Beanana
Bemandotra
Fiadanana
Ambatofotsy
Andranonahoatra
Miadamanjaka
Ambatoasana
Ambohibarikely
Ambohimasina
Ambohimitsinjorano
Ambohijavona
Andranomadio
Andranovelona
Antanetibe
Imerimandroso
Mahatsinjo
Merinavaratra
Belanitra
Antanetibe
Ambodimadiro
Ambohitsitaitaika
Ambohitsoa
Amparihimaromaso
Beronono
Miadanantsaha
Antanetibe
Fierenana
Betatao
Mahatsara
Andohala
Mahalasitra
Manankasina
Miakadaza
Ambohimiarina
Fierenana
Ambakohasina
Beseva
Ambohimalaza
Analabe
Ambohinome
Antoby
Ampotaka
Ambohitsimiray
Ankaifotsy
Amboarakely
Mangamila
Antatamokely
Analabe
Soavinarivo
Analavinidy

79

Marotsipoy

Tsarasoatra
Andona

Andranomisa

Ankazobe

Ambohitromby

Ambolotarakely

Antakavana

Tafaina
Anosy
Ambohimandroso
Antsahafina
Miarinarivo
Isaonjo nord
Ambohitsaratany
Antanatanana
Marovato
Mioridrano
Andromba
Marotsipoy
Ambohitrimarofotsy
Ambavasambo
Mangarivotra
Ampatsikahitra
Andanona
Antetezana
Morarano sud
Tsarasaotra
Vodivato
Antanetibe
Andranomisa ambany
Ambavasambo
Tsaramandroso
Baiboka
Ankokaina
Antetezambanambo
Bemarenina
Ambohitromby
Ambohimora
Avarabatovoajanahary
Firaisantsoa
Andavakambohimanga
Amboanjobe
soavimbahoaka
Ambohibary
Ambohidroa
Sambaina
Miantsoarivo
Fieferana
Ambolotarakely
Ankorohoro
Anosikely
Manerinerina
Maharidaza
Antakavana
Ambatoharanana
Anosikely nord
Maromandia
Antaniditra

80

Antotohazo

Fiadanana

Fihaonana

Kiangara

Mahavelona

Antotohazo
Ambohimanoro
Mangabe
Ankazonaorina
Antongombato
Ambohimaniro
Ankazonaorina
Antongonibato
Antotohazo
Mangabe
Fiadanana
Ambararata
Amparihikambana
Soavimanjaka
Androva
Antsahandravolaina
Ambohimanarivo
Tsinjorano
Ambohimasina
Soavimbahoaka
Fihaonana
Andriatsibibiarivony
Madiokororoka
Manankasina fomami
Andranovelona
Ambohipihainana
Ambohitraina
Antsampanimahazo
Andranofotsifandrosoana
Tsitakondaza
Tsimialona
Tsimiamboholahy
Manantenasoa
Lovasoa
Tsaramivondrona
Fokontsambo
Sambatra
Masindray est
Kiangara
Ambohimanjaka
Tsiafindramaso
Tsiafahy
Antanetibe
Ambohitrolomahitsy
Antanandava
Andriamenakely
Mandrarahody
Tsarahonenana
Ambohinaorina
Ambohimiadana
Volaniray

81

Marondry

Miantso

Talata-Angavo

Tsaramasoandro

Mangasoavina

Andrianony manjaka
Tsilokana
Tsiaverindoha
Ambohibe firaisantsoa
Fifanasoavana
Telomirefy
Ambatotsarahorina
Ambohitrimangalaza
Mandriambero
andrenivatosoa
Manirisoa
Andrianondrana
Mandimbisoa
Tsaratobisoa
Ambohimanantsoa
Manantenasoa
Manjakazonirina
Anjezika
Atolojanahary
Mariarano
Tsarahonenana
Morafeno
Andriavato masindray
Voninahitrinitany
Miarinarivo sud
Miantso lovasoa
Mandriankeniheny
Andraiso
Andriantaiara
Mandrosoarasaha
Fenosoa
Tafaina
Talata avaradrano
Soavina
Avaratrambato
Antsampanimahazo
Andrefambato
Talata-angavo
Ambohimanarina
Androva atsimo
Manontanitsiloza
Maharidaza
Tsaramasoandro
Tsaramasoandro
Manerinerina
Tsinjorano
Irindravato
Tsiazokararo
Amolotarabe
Morarano faliary
Mangasoavina

82

Andranomiely

Antananarivo
Atsimondrano

Alatsinainy
Ambazaha

Ambalavao

Ambatofahavalo

Ambohidrapeto

Ambohijanaka

ambohimasina
Sarodrivotra
Amboanjo
Amberobe
Ambohijafy
Andranomiely sud
Ampirikely
Andranomiely nord
Analamirafy
Bevony sud
Sambotsy
Ambohimahamanina
Anjanamanoro
Ivatobe
Morombato
Soatsimeloka
Ambalavao
Ambohibary
Ambohibarikely
Ambohidavenona
Ambohidahy
Ambohimamory
Amboniandrefana
Ambohitsilaizina
Ampangabe
Anosibe
Antamboho
Lohamandry
Manankasina
Moratsiazo
Zafimbazahakely
Ambalatokana
Ambohimanarivo
Ambohimiadana
Andohavary
Ankadivoribe faravohitra
Ankarefo
Ankazotokana
Ambohidrapeto
Antanetibe
Antsahamasina
Avaratsena
Merimandroso
Ambatolampy
Ambodiakondro
Ambohijanaka
Ankadivola
Antovontany
Lohanosy
Mandalotsimaka
Mahaimandry

83

Ampahitrosy

Ampanefy

Androhibe

Ankadimanga

Ankaraobato

Antanetikely

Imerimanjaka
Soanavela
Soaranokely
Tsilazaina
Ambarindehilahy
Ampahitrosy
Ankorondrano
Ampamoabe
Tongoloina
Ambohidronono
Ambohitsoa
Ampandrotrarana
Ampanefy
Antalata
Behoririka
Isaingy
Malaho
Ambatomalaza
Ambohibary
Androhibe
Ankadivory
Antalaho
Antsahadinta
Fidasiana
Mandalova
Ambodivoanjo
Ambohidavenona
Ambohimidasy
Andohalafy
Andravako
Antanimenakely
Antsahasoa
Ifarihy
Ambodivoanjo
Ambohibahiny
Ankadilalampotsy
Ankadinandriana
Antanetisoa
Amboasary
Ambohitsitakatra
Andranofotsy
Amjoma
Ampanosoa
Ampanataovana
Ampany
Ampefiloha
Antamboaka
Antakiaka
Antanetikely
Lohanosy
Manjaka

84

Bongatsara

Fenoarivo

Fiombonana

Soalandy

Soavina

Tsiafahy

Amboanjobe
Ambohibao
Ambohimiadana
Ambolamena
Anjomakely
Antsahabe
Amberokely
Ambaniavaratra
Ambatomilona
Ambohidrazana
Ambahijatovo
Ambohijafy
Andrefakady ambonisaha
Ampefiloha
Firavahana
Madiomanana
Soavinimerina
Tsarahonenana
tampotanana
Andranovaky
Anosivita boina
Antsahakely
Marobiby
Vonelina
Tsararirinina
Soalandy
Ambohimasimbola
Lailava ouest
Ambatomanoina
Ankadivoribe
Lailava est
Beravina
Ambihivihy
Analapanga
Soavina
Vahilava
Ambanivohitra
Ambatofotsy gare
Ambatolokanga
Ambohaja
Ambohibololona
Ambohikely
Ambohimiadana nord
Andrefandrano
Avarabohitra
Ankazobe
Ankorondrano
Masomboay
Soamanandray
Soavina
Vatovaky

85

Antananarivo
Avaradrano

Tsiafahy
Ambohimalaza
Andranosoa
Miray
Ambohitrandriana
Andranonomby
Ambatomalaza
Ambatofotsy
Mahia
Masombahiny
Antentona
Ambohimalaza miray
Ambohitremo
Fiadanana
Sud ambohidray
Ambohimanambol Ambohimanambola gara
a
Ampahimanga
Ambohimanambola
Andranomanonga
Iharamy
Antanetibe
Ambohibato
Tanjonandriana
Ambohipeno
Ambohimahatsinjo
Anjeva Gara
Anjeva gare
Anjeva tanana
Ambatofolaka
Imaola
Imerinkasinina
Manohisoa
Morarano faliary
Ankadiefajoro
Ambohidrazana
Ampahimasina
Ankadinandriana Ankadinandriana
Andraravola
Ampahitrosy
Ambohitromby
Ambohimahatsinjo
Fihasinana
Andriampamaky
Antanimarina
Antanetibe
Soamonina
Andranovelona
Andranomonina
Ambohitsararay
Ambohitraina
Morarano
Ambohijato
Miorinkapoza
Fieferana
Andranomanjaka

86

Manandriana

Masindray

Viliahazo

Ambohitrabiby

Anosy Avaratra

Alarobia
Manjakandriana

Fandrakotra
Fiaferana
Manohisoa
Tsararay
Ambohitriniandriana
Ambohimarina ouest
Rangaina
Ambohimarina est
Soanarivo
Manandriana
Ambohipananina
Ambohitsoa
Mahatsinjo
Ambatolampy
Masindray
Faliarivo
Manazary
Ampanobe
Miadamanjaka II
Tsarahonenana
Antanamalaza
Antanimenabe
Aminampanga
Ivoara
Antsaharoaloha
Anosimanjaka
Andranoandriana
Ambahona
Ambohitompo
Ambovona sud
Antsahakely
Ambohidrano est
Andriankely
Ambatomitsangana
Ambohibao
Ambodiala
Ambotrantenaina
Fonohasina
Kelifaritra
Antanambao
Ampandralambo
Tsarahonenana
Ampanataovana
Anosy avaratra
Faravohitra
Ambotrinimanga
Isahafa
Lazaina
Ambato
Alarobia
Antsahamaina

87

Ambanitsena
Manjakandriana
(Suite)

Ambatoloana

Ambatomanga

Ambatomena

Ambohibao Sud

Andrianony
Ambohitrandriana
Ambohimiandra
Antanetibe
Anerindrano
Ankorona
Ankadimbazimba
Ambatonikala
Andidy
Miadanandriana
Namiana
Iravoandriana
Ambanitsena
Ambatokely
Ambatolampy
Ambohimifangitra ouest
Ambohibehasina
Isoavina
Nandihizankely
Ambohidralambo
Ambohimanandray
Mahitsitady
Ambatolaona ouest
Mandraka
Ambatomivahy
Andranobe
Ambatolaona est
Tsarahonenana
Andasibe nord
Ambatomanga
Ambohitsimeloka
Isoavina
Ambohibary est
Ambohimbory sud
Ambatomena
Amboatavo
Ambodivondroa
Ambohibary
Ambohimanjaka
Ambohitrakely
Ambohitravoko
Ankafotra
Ankazotokana sud
Antanimihetry
Antsahakely
Atsimontsena nord
Atsimontsena sud
Mangazaka
Ravoandriana
Soavinandriana
Ambohibao sud

88

Ankazotokana nord
Ambatovikinina
Moramena
Antanimenakely
Ambohitra
Atsimonanosy
Ambohibary
Ambohibary
Ambohimasina
Ampanazava
Ankofika
Andrafy
Anosivato
Antanimasaka
Lapahambana
Tsarasaotra
Anosy
Ambohitrandriama Ambohitrandriamanitra
nitra
Ambodiala
Ambohibary
Ambohibe
Ambohiby
Ambohijatovo
Ambohimanantsoa
Ambohinaorina
Ambohitraivo
Ambohitrinibe I
Amboronosy
Ampataka
Andraihoja
Angodongodona
Mahatsara
Ambohitrolomahits Ambatomiranty
y
Ambatomitokona
Ambohibemasoandro
Ambohimanarina
Ambohitraza
Ambohitrerana
Ambohitrolomahitsy
Ampahitrizina
Ampohibe
Analakely nord
Analakely sud
Analamanjaka
Andranomody
Ankatso
Ankorombe
Avaratrambolo
Maroary
Tsitiabedy
Andrainarivo
Antokala

89

Ambohitrony

Ambohitseheno

Ampaneva

Anjepy

Anjoma Betoho

Ankazodandy

Mandrosoa
Ambohitrakely
Andriampamaky
Ambohijanaka
Ambohitrony
Ambohibary nord
Ampiadianombalahy
Ambohitseheno
Tsifenokova
Antsampandrano
Nanjakana
Soamanandray
Ambohitantara
Tsarazaza
Bedia
Ambohitsoa
Ifalimanjaka
Ambohimiara sud
Volazato
Ambodivona
Ambohimanarivo
Ampaneva
Morarano
Antanetilava
Ambodivona
Ambohibary
Anjepy
Anjozoro
Antananarivokely
Antanetibe sud
Antanetibe nord
Mandritsara
Manakavaly
Miarina
Soamalaza
Tsarahonenana
Ambohitsararay
Ampiadanana
Manakambahiny
Anerinerina
Anjomakely
Betoho
Antatamo
Ambohibao nord
Ambohipihaonana
Ambohitrakatso
Ambohitrandraina
Ambohitsaratany
Analatsara
Andozoka
Andranotsimihozo

90

Antsahalalina

Merikanjaka

Miadanandriana

Nandihizana

Andriankely nord
Anjohy
Ankafotra
Ankazondandy
Ankomby
Anosy
Antanetibe
Antaninandro
Antsahatanteraka
Fandana
Fierenana
Mafaitrorana
Mandena
Morarano beorana
Moratelo
Tsarahonenana
Andranolava
Anosivola
Antsahalalina
Ambatomasina
Ambohidava sud
Ankadinanahary
Ambatobe
Ambohidanerana
Ambohijafy
Antanetibe
Ambahinia
Ambohidraisolo
Ambohijafy est
Ambohidraondriana
Antanimasaka
Antanitsara
Falefika centre
Merikanjaka
Miarinarivo
Tsiazompaniry
Ambohitsoabe
Miorondrano
Ampanataovana
Andandemy
Ambohimanjaka
Ambohitsinanana
Ambohijanahary
Ambazaha
Merinarivo
Ambohipeno
Ambohijanaka
Ambohinofono
Ambohitrombalahy
Ambodifahitra
Farariana

91

Carion

Ranovao

Sadabe

Sambaina

Ankadivory
Nanelezana
Ambohijafy
Ambohimiadana
Ankadiefajoro
Angavokely
Carion
Ambohimifangitra est
Maharidaza
Ambohitravao
Ranovao
Ambohimihaza
Ambohimiadana
Ambohimirary sud
Amboanjobe
Ankeramadinika
Ambonirina
Manazary
Antsahambavy
Antamponala
Ambohijanaka
Talatakely
Antamponala
Sadabe
Ankerana
Ampanazava
Soavina
Antanetibe vi
Andriankely
Andranomalaza
Antanetibe nord
Mangatany nord
Ambatofisaorana
Amboanemba
Ambohitrandriamamba
Antanetilava
Andranovelona
Ambatomainty
Ambanilakandrano
Anjozorofady
Ambodivohonkely
Ambatofotsy est
Amboarakely
Mangatany sud
Amboanemba
Ambondrona
Ambatomafana
Andranonjaza
Ankadihambana
Ankadimanga
Ankazobe

92

Antombotokana
Antsahafohy
Mandimbisoa
Marovohitra
Nanganehana
Sambaina ambany
Sambaina ambony
Soarano
Soavinandriana
Soavinandriana
(Ambohidratrimoa Tsarasaotra
nala)
Ambohidava nord
Amboahangy
Fierenana est
Ambohimanarivo
Ambohimanatrika
Andasinimiaramila
Rangaina
BONGOLAVA

Fenoarivobe

Ambatomainty
Sud

Ambohitromby

Fenoarivo
Afovoany

Firavahana

Ambatomainty sud
Idoko
Mahabe
Andravoahangy
Ambatomainty nord
Ambohitromby
Andasibe
Kelilalina
Bezahatra
Andranomavokely
Ankadilalandrevaka
Kingoribe
Antanandava
Antanambao
Antsahanavony
Antokotoko
Tsinjoarivo avaratra
Kelimahery
Tsaratanana
Fenoarivo be
Andranomirafy
Ambatomitsangambe
Ankadibevava
Imerimandroso
Ambalarano
Ambohitsaratelo
Aminampanga
Ankonkabe
Ambonivondrona
Miadanarivo
Tsinjorano
Mangarivo
Ambohibary-est

93

Kiranomena

Mahajeby

Morarano
Marotampona

Ambohikambana
Ambohimarina
Ambohimpihaonana
Andranomanoa
Antoby
Bemahatazana
Firavahana
Mahatsinjo
Manantiahitra
Mandrosoa
Miandrarivo I
Miandrarivo II
Morafeno I
Tafaina
Tsarahonenana
Tsiafakarivo
Tsianovana
Soarano
Bemasoandro est
Tsaramasoandro
Tsimatahodaza
Ambatolampy
Ambatosariomby
Ambohitsivalana
Amparihitany
Analavory
Ambatofotsy be
Ankaditsaravala
Ankoririka
Antsahatanteraka
Kiranomena
Mahatsinjo
Mandrarahody
Mandrosoa
Mangavilany
Ambohimena
Kamolandy
Antanimbaritsara
Mahajeby
Ampanobe
Andranovelona
Mahazoarivo
Anosimborona
Antanety III
Antsahamafana
Fenoarivokely
Mandriankeniheny
Miadamanjaka
Morafeno II
Soaniadanana
Ankadivory

94

Tsinjoarivo

Andriampotsy

Mangatany

Tsiroamandidy

Ambalanirana

Ambararatabe

Ambatolampy

Ankerana Nord

Ambodiriana
Mahasoa
Morafeno III
Morarano/maritampona
Ambararatabe
Ankazoavo
Betaimboraka
Mahasambo
Mangasoavina
Tsinjoarivo
Analasoa
Miadampahonina
Anononka
Mangatany
Maharova
Soaloka
Mahaimandry
Ambatolampy
Ambatomavo
Amboarakely
Ambohibary
Ambohitsimientsery
Amparihivato
Ankijana mandroso
Ankijambe
Mangarivotra
Mahatsinjokely
Manarintsoa
Morafeno ouest
Navokobe
Kankaolo
Fihaonana
Tsiazompaniry
Ambahatra
Ambararatabe
Ambatomitsangana
Ankijambe
Iaboketraka
Soaikambanana
Tsaramiarina
Ambatolampy
Ambatomainty ferme
Ambohimahavelona
Ambohimamory
Andranovelona
Ambatomainty tanana
Antaniditra
Ambohimiarina
Ankerana sud
Antanisoa
Marofarihy

95

Anosy

Belobaka

Bemahatazana

Bevato

Fierenana

Tamponala
Tsinjoarivo
Amboara
Ambavahady anosy
Ambatomainty
Ampamantanantsoa
Androtra
Fiadanana
Morafeno ouest
Mandrosoa
Vohimasina
Manarintsoa
Tsinjoarivo
Mahazoarivo
Tsaratanana
Tsarahonenana
Androtra
Ambatobe
Ambohitromby
Andranomavokely
Fenoarivo
Ankerana
Andakana
Ambohijatovo
Antsirasira
Ambatofotsy est
Ambatofotsy feo
Ambalavatokely
Andriambe
Bemahatazana I
Bemahatazana II
Fiakarantsoa
Mazamiempo
Morafeno
Soafiadanana
Tindoha
Tsinjorano
Ambohibary
Ambatoantrano
Andohanimanambolo
Ankadinandriana
Bevato
Fiakarantsoa
Fihaonana
Mahazoarivo
Mandrosoa
Manakambahiny
Soanafindra
Ambaravaranala
Ambohimahazo
Antsanatry

96

Mahasolo

Maroharona

Marotampona

Miandrarivo

Soanierana

Fierenana
Ankadimena
Bepoaka taloha
Borikely
Bory bepoaka
Fiadanana
Fenoarivo
Mahazina
Mandrosoarivo
Mandrosoa andavabary
Ambohikambana
Mahasolo
Fenomanana
Soafianarana
Mandrosoarivo
amparihikambana
Ambohimandroso
bemasoandro
Kianjasoa
Anosiarivo sakay
Tsarahoby
Maevarano
Bezavona
Ambararata
Antokomaro bcl
Ambohimandroso befa/tra
Ampasimpotsy
Analamiranga belanitra
Fianarana volanarivo
Fianarantsoa belanitra
Kambatsoa
Maroharona
Amparihimanga
Antanetibe
Ankitsikitsika
Betaikomby
Marotampona
Morafeno
Zatobe
Ambohimirahavavy toby
Andohafarihy
Antsahanitavolo
Miandrarivo I
Miandrarivo II
Morafeno sud
Morarivo
Sarotravoaka
Soamanana
Tsaratanana
Vohitsoa
Analamarina

97

TsinjoarivoImanga

Tsiroamandidy
Fihaonana

Antsahalava

Fiadanantsoa

Arivonimamo

Alakamisikely

Ambatomanga

Analatsifaka
Ankazondrano
Antanetibe
Ankarahara
Soarano
Ambohimarina
Ampitiliana
Ampizarantany
Analamisakana
Ambatovary
Andandihazo
Ankijandava
Fiadanamanga
Tsinjoarivo
Fonoraty
Soamahatamana
Ambarivatry
Ambohibary
Ambohidrangory
Amboniriana
Amparihibe
Tsaratanana
Amparihinomby
Analatsifaka
Andranomadio
Ankaditapaka
Antanimbaribe
Antsahabe
Antsampanimahazo
Bemangoraka
Fiadanamanga
Mandrosonoro
Marolaona
Miadakofeno
Morafeno nord
Mahazoarivo
Beambiaty
Antsakaviro
Ampandrana
Bemahatazana
Ambohimiarintsoa
Soafierenana
Ambatomenaloha
Ambohidehibe
Antanimietry
Ambatomanga
Ambohibeloma
Ambohiboromanga
Ambohijafy
Ambohimarina

98

Arivonimamo
(suite)

ITASY

Ambohitrazo
Ambohitrinibe
Ambohitseheno
Ampasika
Anjanamanga
Ankadivory
Antovotany
Antsapanimahazo
Imerinavaratra
Mahatsinjo
Meridaza
Vatobe
Ambatomirahavav Ambatomirahavavy
y
Ambohibato
Ambohidranomanga
Ambohimanandray
Amboniriana
Ampano
Andriantompoiray
Antanimarina
Antsahabe
Imerikanjaka
Imerintsiafindra
Ivelo
Manarintsoa
Miankotsorano
Tsaratanana
Amboanana
Ambatofotsy
Amboanana
Ambohidava
Ambohimanambola
Ambohipetraka
Ambohitsaratelo
Ambondrona sud
Andavabato
Andohavary
Analakotrana
Antanetibe
Antsahabiabiaka
Antsahamaroloha
Antsampandrano
Antsolabato sud
Betaolana
Mandrosoa
Morarano
Tsaramandroso
Ambohimandry
Ambalamanga
Amboanana
Ambodivona
Ambohidava
Ambohimandry est

99

Ambohimasina

Ambohipandrano

Ambohitrambo

Ambohitrakanga
Ambohitrandraina
Ambohitsorohitra
Analamanga
Andriatsimeonona
Anjanamahazo
Ankeribe
Antanety
Antsaha
Antsobolo
Manankasina
Mandrosoa
Manolobony
Merinarivo
Morarano tia fandrosoana
Soamanjaka
Soanavela
Tsarafara miadana
Tsinjoarivo
Amboangivy
Ambohidrazana
Ambohimasina
Ambohipiainana
Ankadipetaka
Ankarenana
Avarabohitra
Ambohimanarivo
Ambohimiandra
Ambohipandrano
Andrianony
Ankadivory
Ankonaka
Antanetimboahangy
Mahazo
Mananetivohitra
Ambatomitsangana
Amberobe
Ambodifarihy
Ambohibary
Ambohijanaka
Ambohijanamasoandro
Ambohimena
Ambohitrambo
Ambohitrivahoaka
Ampanikely
Ampany
Anelobe
Anosy
Antanisoa tsarakambana
Avarabato
Bejofo

100

Ampahimanga

Andranomiely

Antambolo

Antenimbe

Mahatsinjo Est

Manalalondo

Fenoarivo
Mahereza
Manjakazaza
Soalanitra
Soaronono
Tsarazaza
Tsimatahodaza
Alakamisy
antsapanimahazo
Ambanifahitra
Amboanjobe
Ambohibary
Ambohitringahimainty
Ampahimanga
Ankamory
Ankazotokana
Antanetilava
Antanimasaka
Fisoronana efadreny
Imerinatsimo
Manjakatompo
Nangaka
Andranomiely
Bongafisaka
Fiantsonana
Mahareta
Manazary
Tsarahonenana
Ambohibao
Ambohiboanjo
Ambohimanana
Antambolo
Antanifisaka
Ambatonilaifotsy
Andrabesambatra
Antenimbe
Ankazondandy
Bongavato
Faravohitra
Mahatsinjo est
Andapakely
Andavabato
Ankafotra
Ankararana
Antanetilava
Bongatsara
Heritokanandriantsimahe
nina
Mahatsinjo sud
Manalalondo centre
Manalalondo nord

101

Marofangady

Miandrandra

Miantsoarivo

Morafeno

Morarano

Talata Tsimadilo

Morarano I
Ankenihenibe
Andoharano
Mangirakely
Maharirana
Marofangady
Andoharanovelona
Ankadivavala
Anorana
Anositsiandrano
Anosy
Antevapotsy
Antsiriry
Atsimonimanango
Mandavotsiraka
Miandrandra
Ambatofanekena
Ambohimahatsinjo
Ambohimidasy
Ambohinonoka anosikely
Andavabato
Anjanamahasoa
Ankadilalana est
Ankafanana
Antanimandeha
Maharidaza
Mamory
Manerinerina
Manjaka
Miakotsorano
Miantsoarivo
Tsarasaotra
Tsarahasina
Ambohimalaza
Ambonivohitra
Anosy
Antanetibe lohavondrona
Antanisoa
Mamoeramanjaka
Morafeno
Savidahy
Ambatofotsy
Antsahanadrisa
Antsahasoa
Fenomanana
Mahalavolona
Mandrosoa
Mangabe
Morarano
Sabotsy
Tsimadilo

102

Miarinarivo

Alatsinainikely

Ambatomanjaka

Andolofotsy

Anosibe-Ifanja

Antoby Est

Mahitsikely
Morafeno
Soamandroso
Manandona
Ambodirano
Soanihombonana
Alatsinainikely
Ambatofolaka
Ambohimandroso
Andranomody
Ankadimena
Mahatsinjo
Ambaribe
Ambatomanjaka
Ambohijafy faliarivo
Andranomasina
Analatsinainy
Antambiazina
Ambohitsitakatra
Marovotry
Andrazanaka
Ampolomanarivo
Antanetibe
Miadanimamo
Tsaratanana
Anorana
Bedasy
Alakamisy
Ambohibary est
Ambohidrano
Amparihiritra
Andolofotsy
Andranovelona
Bemangidy
Beraiketa
Betsinjovina
Mangarivotra
Talata
Ambatolampy
Ambatomenarana
Ampahimanga
Ampokonato
Anosibe
Ambohibary
Ambohimanana
Andakana
Ankafotra
Anosiarivo
Antoby est
Antoby ouest
Fihaonana

103

Manazary

Mandiavato

Miarinarivo II

Sarobaratra

Soamahamanina

Manjaka
Sambaina
Soanierana
Ambohimanambola
Ambohimasina
Ambonirina
Anatroa
Avarabohitra
Beapombo
Falimanarivo
Fiakarantsoa
Maropapelika
Marosahala
Antsahavory
Masindray
Amboatavo
Ambohibary
Ambohimanazaka
Ambohimanga
Ambohimiarintsoa
Amboniriana
Amparibohitra
Anjahana
Faliarivo
Iaranarivo
Mahabo
Mandiavato
Manjakanony
Tsarahonenana
Ambalalava
Amboalefoka
Ampasamanatongotra
Antanety
Antsahamaina
Antsampanimahazo
Igararana
Manankasina
Miadana
Moraranokely
Ambaiboho
Ampefy
Fialofa
Morafeno
Sanganoro
Sarobaratra
Tianarivo
Ambatomainty
Andranomahavelona
Antairoka
Antanetibe
Mandrosoa

104

Soavimbazaha

Zoma Behaloka

Soavinandriana

Ambatoasana
Centre

Amberomanga

Amparaky

Amparibohitra

Ampary

Antsahalava
Soamahamanina
Sabotsy soarano
Ampamaho
Ankidona nord
Bejofo
Bemananony
Fanjakely
Soavimbazaha
Vangaina
Bemahatazana
Ankadinanahary
Masobe
Ampangabe
Ambatonahantona
Analakely
Andavabato
Ankerana
Ankidona sud
Antoby
Avarabato
Mahajijakely
Mananjara
Tsaramasoandro
Zoma bealoka
Ambohijanaka
Antsampanimahazo
Miarikofeno
Tanamalaza
Vanjan'i tsiajomborona
Amberomanga
Anosibe
Antoby
Antohomadinika
Maharavoandriana
Ampamaho
Amparaky
Antambiazina
Antoby ankerana
Sahapetraka
Sarodrivotra
Ambohitrinibe
Amparibohitra
Tsaramasoandro
Variana
Aminamontana
Ambodifarihy
Ampary
Antsevabe
Fiaraisantsoa
Gasige

105

Ampefy

Ankaranana

Ankisabe

Antanetibe

Dondona

Mahavelona

Ambalavao
Ambohitrakanga
Ampefin-dradama
Antalata vaovao
Avarabohitra
Avaratriniavo
Faliarivo
Fikambanantsoa
Mahazoarivo
Manjakasoa
Miadanandriana
Manolotiana
Vohitsara
Ambodimanga
Ambovomahasoa
Ankaranana
Antsampanimahazo
Manirisoa
Marofotsy
Marovato
Akon'i samitaha
Ambohidroa mahafaly
Ankerana
Fenoarivo mahazina
Soamiafara
Soanierana
Soavimbahoaka
Tsaramandroso
Ambohimarina
Ambohimasina
Ambohimizana
Antanetibe
Morafeno
Soanavela
Soavimbahoaka
Tsinjovary est
Ambohitrafovoany
Ambohitrakely
Bemasoandro
Bevomanga
Dondona
Madera
Malailay
Tetivato
Akon'ambohimenabe
Akon'i firaisana
Ambatofotsy
Andafiatsimomboay
Andohady
Bevazaha
Masoandromaherana

106

Miaramandroso
Miarinatsimo
Soaniadanana
Mananasy
Ambohimanga
Ambohimitrena
Andrakimasina
Andranomafana
Antanimenakely
Anteza firaisana
Antsapanimahazo
Mahazove-belavenona
Manjakasoa
Miarinkofeno
Soanierana
Tsitakondaza
Masindray
Andranomafana
Anjanakambony
Masindray
Tamponala
Ambalabararata
Ambatolampikely
Ambohimanarivo
Ambohipihaonana
Amparihilava
Miaramanana
Miaramasoandro
Tamponala
Ambohidanerana Ambohidanerana
Tsinjovary ouest
Fidasina
Ambohitraina
Miavotra
Ampahimanga
Andakana
Andranomanoa
Androhimainty
Mampiherika
Ambatolampy

Ambatondrakalav
ao

Ambodifarihy
Fenomanana

Ambohimpihaona
na

Ambatondrakalavao
Ambodirano
Ambohipoloalina
Ampangabe sud
Bezezika
Vatovandana II
Ambodifarihy
Ambohiboahangy
Andohafarihy
bemasoandro
Lambamaitso
Mahazina fihaonana
Ambohimpihaonana
Ambondrona ouest

107

Andranovelona
VAKINANKARAT
RA

Andravola
Vohipeno

Andriambilany

Antakasina

Antanamalaza

Antanimasaka

Antsampandrano

Antsiravana
Lovainjafy
Mananjarasoa andakana
Mandrosohasina
Marohisana
Sahamadio andranofotsy
Soavina
Mahazoarivo
Andranovelona
Ambodivona
Andidy
Andrianodobo
Antanetibe ouest
Avaratsena
Bemasoandro
Morarano ouest
Sahanamalona
Andravola vohipeno
Ambatomirahavavy
Ambinanibe anosiarivo
Andriampenitra
ambato/na
Fihaonana mangasoavina
Ambodivona
Ambondrona
Amboniriana
Andriambilany
Behorimo
Imerimandroso
Lohanandro
Miarintsoa vaovao
Ankadilalana
Ambatomainty
Ambololondrano
Andavakitsikitsika
Andravoravo
Ankazomena
Antakasina
Ambohimasina bas
Andrangy nord
Andriambe
Androifantaka
Antanamalaza
Mahazina fanantenana
Sud andrangy
Ambohidrafy
Andrangikely
Angodongodona
Ankalapatana
Antanimasaka
Ambatotsipihina est

108

VAKINANKARAT
RA (Suite)
Behenjy

Belambo
Firaisana

Manjakatompo

Morarano

Ambatotsipihina ouest
Ambodiriana miarinarivo
Ambohimahazo
Ampitakely lovasoa
Ankafotra nord
Ankafotra sud
Ankerana
Antanimbaritsara
Antsampandrano
Antseva
Tanambe mantsikena
Ambolotara
Ambato
Ambatomitsangana
Amboanjobe I
Amboanjobe II
Ambohidrano nord
Ambohidrano sud
Ambohikambana
Ampanataovana
Ankofika
Antanetibe
Antsahalava
Behenjy centre
Bemasoandro est
Fieferana sud
Kianja nord
Mandady
Marovato
Morarano ouest
Ravinilo
Soaloka
Tsarafara
Tsinjony
Belambo
Ambatoharanana
Ambahodrano
Miadana
Ankadilalana
Ambohipeno
Ambondrona est
Ambodivona
Ambohimpihaonana
Antanimbary lehibe
Manjakatompo
Miadamanjaka
Tsaramiafara
Ambatolampy bas
Andohafarihy
Andriamigodana
Ankorompotsy

109

Antanifotsy

Belambo est
Fierenana
Morarano
Sabotsy
Ankoratsaka
Namotana
Betlehema
Mahazoarivo
Morafeno
Siona
Soamitazana
Soantenaina
Tsarahonenana
Tsiazompaniry
Tsiafajavona
Ambolokotona ankadilala
Ankaratra
Ankofafa
Amparihimena
Andranomaria
Ambohimahavony
Ankadivory
Ankaratra avaratra
Anosiarivo
Soanierana
Tsangambatonintaolo
Tsiafajavona
Tsinjoarivo
Ambatofotsy
Ambohikambana est
Antandrokomby
Andavabato
Angodongodona
Ankaditapaka
Antanjondava
Ambatomainty
Tamiana
Tsinjoarivo
Soamanandrariny
Ankazomena
Andranotobaka
Antsampandrano lovasoa
Andriantsivalana Alarobia
Alarobia vaovao
Andriatsivalana
Ambatolahy
Ambatolahy
Ambatomalaza
Maromena
Amboatavo
Ambolavola
Ambohimanatrika
Mahatsinjo
Morarano est
Ambatomiady
Ambatolampikely
Ambohibary
Fkt analambano

110

Ambatotsipihana

Ambodiarina

Ambohitompoina

Ambatomiady
Amboanana
Amboavahy
Ampangabe
Analambato
Andriankely
Anivonisaina
Ankazoavo
Antambohomena
Antanetikely est
Antsahanandriana
Antsimoniala
Fanovozantsoa
Ialakorovana
Ialatsara
Ambatobe bas
Ambatobe haut
Ambatomandondona
Ambatomikotrana
Ambatotsipihina centre
Ambatotsipihina ouest
Analafandriambe
Ambohitrandriana
Bongabe
Bemasoandro
Analamana
Marirana
Sobaba bas
Tsarafara ouest
Ambalanosy
Ambodiriana
Ambohibary
Antanetibe
Mitsinjosoa
Andrambiazina
Tsarahotiana
Andohariana
Andranomalaza
Tsaramiafara
Antsiriribe
Morarano
Ambatodidy
Ambatoharanana est
Ambatolampikely
Ambatosira
Ambodiharana
Ambohijafy
Ambohimandroso ilaka
Ambohitompoina
Ambohitompoina est
Ambondrona

111

Ampitatafika

Andranofito

Ampangabe
Ampasika
Analamanitra
Andohanilaka
Andoharanofotsy
Andranofady
Anjamanga
Antsahondra ankazo
Antamiana
Antanjombolamena
Antsahondra
Faravohitra
Lohavohitra
Manendy
Morarano
Sahanamalona bas
Sahanamalona haut
Vohitrambo
Ambatoasana
Amboafotsy
Amboalefoka
Ambohibetazana
Amboniandrefana
Ambohimandroso sud
Ambohitsarabe
Ampitatafika
Amorona fieferana
Andakandrano
Andoantany
Mananetivohitra
Andranomahery
Ambatomainty
Andranomahery nord
Morarano
Antaninandro centre
Antoby tsaramandroso
Ambodivona kianjasoa
Ambodivona tsara/dimby
Fenoarivo faravohitra
Masoandro
Miadanimerina
mahatsinjo
Ambonivary
Tsarahonenana
Tsimahabeharona
Ambatovaventy
Ambohimahazo
Ambohimiarambe
Andranofito
Andranofito est
Andranokely

112

Antsahalava

Antsampandrano

Belanitra

Andranomangarana
vom/ny
Antambiazina
Ambatoantrano
Ambatondratsira
Ambatotokana
Soafiraisana
Amboatavo
Tsarahonenana
Ambohikambana
Manohisoa
Ambohimalaza
Amorona
Ampotaka
Anjavidy
Alatsinainy ankitsikitsika
Anosimihatsaranangodan
a
Anosiroa
Antsahalava miray hina
Fenomanana
Ibongamahasoa
Mahatsinjo
Ambatodidy sud
Ambatomainty
Ambohimahazo
Ambohimitsara
Ampongavato
Bevahona
Anivorano
Ankafotra
Ankovotra
Anosifito
Anjoma
Antoby
Antsampandrano
Antsampandrano nord
Bemasoandro
Beronono
Ialasola
Ikotomanory
Masinandriana
Masindrano
Morarano bilisy
Trafonomby
Tsikalakalaina
Vohimena
Ambatoharanana
Ambatotokana
Ambohimandrosokely
Ankadivory

113

Anjamanga

Soamanandrarin
y

Antsirabe II

Alakamisy

Alatsinainy Ibity

Ambano

Antenina
Befotaka
Belanitra
Fisoronana
Manaripatsa
Talakimaso
Anjamanga
Ambatodidy
Ambatosira
Ambodirahana
Ambondrona
Andohanilaka
Manendy
Morarano
Ambatoharanana
Ambilona I
Soamanandrariny
Antanety
Ianaborona I
Mananetivohitra
Anosilehibe
Masimpieferana
Mananitra
Tsaratanana
Sarodroa
Ankazondrano
Ambatoboka
Alakamisy
Ambohitromby
Andohafarihy
Mahandraza
Marofangady
Tsaratanana
Soamahatamana
Ambalavao
Ambarinakanga
Mananjara
Antsira
Apopoha
Antanetinilapa
Sahamalaza
Ihasy
Ambano
Ambohitsaratelo
Amparihindramananiolon
a
Andrakodavaka
Ankerambe
Antanetibe
Antanety avaratra
Mahazina atsimo

114

Manampisoa
Tsarafara
Tsarafiraisana
Tsaramandroso
andra/vato
Ambatomena
Ambatomena
Ambolavola
Anosy
Antsahanarivo
Ampanataovanaantsa/hazo
Fenoarivo I
Mahazoarivo
Manarintsoa est
Mitsinjoarivo betampona
Tsarafierana nord
Ambodivato
Ambatomainty
Ambohibary
Anosy atsofimbato
Faravohitra sambaina
Tsarafiraisana morarano
III
Andranokely
Ambohimandroso II
Morodrano trafonomby
Inanobe manerinerina
Madera ambohimadinika
Kianjasoa atsimondapa
Mandritsara fiarahamiasa
Ambohibary iray tsy
mivaky
Tsarazazamandimby
Ankeniheny III
Mahatsinjo miaradia
Sahabe tetezana
Fanome/tsoa sambaina
gara
Ambatomainty fihaonana
Fenomanana
ambohimarina
Ambohitrandriana miray
Ambohidranandria Ambohimandroso
na
Ambohimarina
Anosibe
Antsahavory
Fanjakamandroso
Miandrisoa
tsarahonenana
Miarinarivo
Soamonina
Tongarivo

115

Tsramody
Ambohimiarivo
Ambatolahimarina
Ambohikambana
Ambohimasy
Antanambao
Betsiholany
Soanierana
Tsaramandroso
Ambohitsimanova Ambohiboahangy
Ambohitsimanova
Avarabohitra
Antanamalaza
Antsongobato
Fenoarivo
Miadanimerina
Maronony
Soavina
Soamanandrariny
Andranomanelatra Amberobe
Ambohimandroso
Ambolotsararano
Andranomanelatra
Antanetibe toavala
Bemasoandro
anosi/hangy
Fandrindrano
manaovasoa
Miarinarivo bemololo
Morafeno fiadanana
Morarano est
Tsaramandroso gara
Tsaramandroso
soama/voky
Tsaravavaka
Tsarazazamandimby
Antanambao
Ambalarano
Ambatobe fisahanana
Ambatomanga
Ambohimandroso
Bemasoandro menatratra
Fenoarivo II
Iharandramosa
Indroamita
Mahatsinjo
Merimandroso
Soamiakatra
Soamiampita
Soanakambana
Soanierana
Soavimbahoaka
Tsarasaotra

116

Antanimandry

Antsoantany

Belazao

Mandrosohasina

Mangarano

Sahanivotry
Manandona

Soanindrariny

Ambohidrano
Ampahadimy
Andrianana
Antanimandry
Antsongobe nord
Avaradrano
Masinandraina
Masiniloharano
Ambalavao
Ambohimena
Antsapanimahazo
Antsoantany
Mandritsarakely
Ambohinapetraka
Amboniavaratra sud
Andranonandriana
Anjanamiakatra
Belazao
Miadakofeno sud
Tsarahasina
Soafianatra
mandro/hasina
Tongasoa ambanimaso
Amparihy
Tsarahonenana
Manjakamiadana
avarabary
Manarintsoa soahazo
Avarabary fanantenana
Tongasoa kianjanakanga
Betampona mahavokatra
Tsaramody ambalafeno
Ambalamarina
Ambohijatovo
Ambohimandroso
Anivosaha
Ankerana
Antanibe
Mahafaliarivo
Mangarano
Maninarivo
Sahatany
Ambatolahy
Ambohimanarivo
Ampamehena
Farihitsara
Laimbolo
Maromanana
Sahanivotry
Ambatolampy
Ambodiala

117

Tsarahonenana
Sahanivotry

Vinanikarena

Manandona

Betafo

Alakamisy
Anativato

Alakamisy

Antambiazona
Antanikatsaka
Antanimasaka
Antsapanimahazo
fianarana
Bemasoandro
Est-tendro
Fierenantsoa
Manarintsoa
Soanafindra
Soanindrariny
Tsaramody
Ambohitsoa
Ampamoabe
Belanitra
Maromandraisoa
Miarintsoa
Morarano
Sahanivotry
Soafianatra
Soavinarivo
Tsarafierana
Tsaramirafitra
Ambohipeno
Ampandrotrarana
Anjanamanjaka
ambohitraivo
Ankarinomby
Fiakarandava
Mahaimandry
Tsaratanana
Ambatofotsy
Ambohimirary
Ambohipahana soaray
Ambohiponana
Ambohitrimanjato
Fierenantsoa
Maharivo
Mahasoa
Manandona
Ranomainty
Zanakambony
Alakamisy anativato
Ambalakatra
Ampamelomana
Iankarina
Imanja
Antovontany anjanamasy
Soamandrariny
Soavina belanitra
Antanety tsararano

118

Marososona

Laobatomanga
Miarinarivo
Ranomainty
Soamahazina
Vatolahy
Alarobia Bemaha Alarobia bemaha
ambohijafy
Analalava
Ankofafambolo
Fisaorana
Imalo
Ambohibary
Andranovorilava
Ambatonikolahy
Ambatonikolahy
Ambohibary
Antanifotsy
Mahafanalo
Tsarafara
Belanosina
Tsaramody
Tsarazafy
Tsarazaza
Ambohimanambol Ambalamasina
a
Ambalavato
Ambilomaro
Ambohijanakony
Ambohimanambola
Andranomasina
Antanambao
Faravohitra
Mitsinjoarivo
Masinierenana
Soavinarivo
Vinanisoa
Ambohimasina
Amboanjobe
Ambohibary
Ambohijanahary sud
Ambohimasina
Andranomanjaka
Antokomaro
Antsomangana
Belanitra
Soanierana
Talatan'antoby
Ambohitraivo
Andranomafana
Andranomafana
Ampilanonana
Anjazafotsy
Manataokafa
Tsarazafy
Hiambanony

119

Andrembesoa

Anosiarivo
Manapa

Antohobe

Antsoso

Inanantonana

Mahaiza

Mandritsara

Boina
Laondany
Lazarivo
Maditsaka
Sakelo
Vatogaga
Antananolofotsy
Anosiarivo manapa
Antsetsindrano
Anosiarivo ambatofotsy
Soafierenana
Antanimenana
Ambohimandroso
Bemasoandro
Antohobe
Korosovola
Ambohimahatsinjo
Masoandronarivo
Matieloana
Soavina II
Ambatombano
Antanambao
Antolotrandro
Antsoso
Faravato
Ambatomainty
Amparihimboahangy
Androfia
Antanety sud
Bemasoandro
Inanantonana
Ambalamarina
Ambohimalaza
Ambohimanamora
Ambohitratanana
Ankafotra
Fenoarivo
Mahaiza
Mahazina
Mandoa
Miandrarivo
Marotsiraka
Ambohijato
Ambohimarina
Ampahatrimaha
Ankabahaba
Iavomalaza
Malaza
Mandrosoa
Miantsoarivo
Miarinarivo

120

Faratsiho

Morafeno
Soamanandray
Tsaratoko
Morafeno mahatsinjo
Manohisoa
Manohisoa
Ambohidatsika
Antanetitelo
Alakamisy andrianovona
Tsarahasina
Kelimanefy
Tsarazaza
Soavina
Alakamisy
Ambohitsara
Ambohitrambo
Antanety
Marolaona
Morarano
Soavina
Tritriva
Ambohitsara
Antanetivory
Faravohitra
Iavonarivo
Loharano
Miantsoarivo
Miarinatsara
Tritriva
Ambohimanga
Ambohiborona
Antsonjorano
Ambavahady
Andranomasina
Analamihantona
Ambohitrandriamanitra
Tsaratanana
Ampasanomby
Ambohitsampana
Mamoladahy
Betsizaraina
Bongamanitra
Andranomiady
Andranomiady
Ambohitratsimo
Ambatoatsipy
Ambohitraivo
Ambatonilaisoa
Antsampanimahaz Avaratrakolahy
o
Tsaratanana- lovasoa
Morafeno
Antsinanan'i bevoka
Mandravasarotra
Ambatodidy
Ambatolahifisaka
Atsimondrano

121

Miandrarivo

Ramainandro

Valabetokana

Faravohitra

Vinaninony Sud

Antsahalava
Ambohiniandrantsoa
Kelilalina
Miandrarivo
Lohavohitra
Tompombohitra
Mahatsinjo
Mahatsinjo
Andranomanjaka
Ambavahadivato
Mangarivotra
Ambarinomby
Voahangy
Manarintsoa
Namana
Ambohimandroso
Ramainandro
Alahady
Ankonabe I
Alatsinainy bevoka
Isaha
Tsaramandimby
Ankonabe II
Ambatomenaloha
Ambohitrambo
Maromena
Miarinkofeno II
Amboniloha
Andranomanjaka
Antsahatanteraka
Tsiona
Vohibazaha
Faravohitra
Fenomanantsoa
Andrefaninanobe
Amparihimanga
Ambohitsara
Tsarazafy
Tsaramandimby
Manaovasoa
Ambohimahasoa I
Ambohimanjaka
Ambohimandroso
Ambohimahasoa II
Tsaramandroso morafeno
Tsarafara
Mananetivohitra
Ambero/tsaramody
Tsaramiafara
Ambohitrarivo/mahasoa
Ambohimanarivo

122

Mandoto

Ambohimanarivo
Telomirefy/soahiadanana
Vasiana
Ambatolahihazo
Ambohitrandriana
Amparihy bara
Beakanga
Vasiana
Antanambao
Antanambao ambany
Ambary
Antsahavory
Antsampanimahazo
Antevamena
Bemasoandro
Tsarafaritra
Ambatotsipihina
Tsaramody
Betsohana
Ampasatokana
Ambatomainty
Morafeno nord
Tsaramasoandro
Vatomanjaka
Betsohana
Vinany
Vinany
Ambatofotsikely
Ambatolahy est
Andromba
Tsimandiarano
Ivory
Antanambe
Ankamory
Ampasatokana
Mazoto
Anjoma Ramartina Anjoma ramartina
Ambatondradama
Morafeno ouest
Tsaramiakatra
Antsampandrano
Ambaravaranala
Morarano
Ankazomiriotra
Ankazomiriotra
Andratsaimahamasina
Ambodifiakarana
Ampanarivomasina
Antanetokely
Ankazomiriotra II
Ankilahila
Andranovory
Belanitra est
Morarano ankerana
Marogoaika
Mandakobo
Moraranokely

123

Fidirana

Maromandray

Tatamolava
Vohitrarivo ii
Ambohipeno
Ambalafeno
Ambohibolakely
Ambohimanana
Ambohimasikely
Ampiadiambola
Antampondravola
Fidirana
Mamoriomby
Morafeno
Soamananety
Maromandray
Tsarafara
Antanambao
manerinerina
Ambatolahimaro

Sous-Total Antananarivo : 269

124

PROVINCE

REGIONS

DISTRICTS

COMMUNES
RURALES
DE DEUXIEME
CATEGORIE
Ambalahonko

Ambodimanga
Ramena

Ambohimarina

Ambohimena
ANTSIRANANA

Ambanja

Anorotsangana

DIANA

Antsirabe

FOKONTANY
COMPOSANTS
Ambalahonko
Ambolikapiky
Ambiky
Mahadera
Antanandava
Andimakafito
Ampanakana
Ambodimanga ramena
Ambolidimaka
Ambobaka
Anaborano salama
Manambaro
Antseva
Ambohimarina
Migioko
Tanambao ambahatra
Antanamazava
Ambohimena
Ampahakabe
Matsaborilava
Andimaka
Ankify
Anorotsangana
Ambodimanga sud
Bezavona
Beampongy
Antsahamanara
Antanambao andranomody
Betsiriry
Berafia
Antsambalahy
Antetezambato
Antsirabe I
Antsirabe II
Andraoka
Beanamalao
Befitina
Berahodaka
Antanambao berahodaka
Maevatanana
Antsirakiaka
Antanambao berondra
Antanandava
Antsahalalina
Antsakoabe

125

Bemanevika Haut
Sambirano

DIANA
(Suite)
Marovato

Ankingameloko

Ambaliha

Ambohitrandriana

ANTSIRANANA
(suite)
Ankatafa

Antafiambotry

Antranonkarany

Ambodifinesy
Joja
Mangan'i talinjo
Bemaveviky haut sambirano
Ambahatra
Morafeno
Mahatera
Andranomandevy
Antsamala
Ambodifinesy
Antanamanakana
Marovato
Marovato ouest
Antsirasira
Andimaka
Manirenja
Mikotramihezana
Ambakoama
Ankingameloko
Antranofotaka
Ambohimadiro
tanambao befatsy
Ambatomainty
Berambo
Jojahely
Ampasimbe
Ambaliha
Ankobabe
Ankotsopo
Ambatobe
Bandrany
Ambohitrandriana
Andrianabe
Ampanasina
Andavakaomby
Mahavanona
Marovato savoka
Ankatafa
Maevarevorevo
Ankazotelo
Amporaha
Mahalogny
Antafiambotry
Mahabo
Andemby
Ampasindava
Ampasikely
Ampasimbary
Anjiamanoro
Antranokarany
Ankotika

126

Antsakoamanondro

Antsatsaka

ANTSIRANANA
(suite)

Bemanevika Ouest

Benavony

Djangoa

Maevatanana

Ambalamahogo
Ampamakia
Marosely
Antrema
Androibe sakalava
Befitina
Mangabe
Ampondrabe
Antsakoamanondro
Ankazokony
Anjavimilay
Madirofolo
Ambodimangasoa
Andrahibo
Ambazoanabe
Ambatofitatra
Ankingabe
Mahamanina
Antsatsaka
Antanabe
Ambodisakoa
Analavory
Ambodifinesy
Ambodimantaly
Bemaneviky ouest
Kongony
Anjanozano
Maroamalona
Ampasimena
Mangirankirana
Amporaha
Marotogny
Ambalihabe
Ampompo nord
Bandrakorony
Marohariva
Benavony
Ambazoanahely
Ankarabato
Antsifitry
Djangoa
Antanandava
Ankarongana
Mahilaka
Tsiroanomandidy
Antanambao belinta
Maevatanana
Anjiabory
Ambalafary
Ankidony
Ambakirano

127

Maherivaratra

Marotaolana

Antsahabe Centre

Anaborano Ifasy

Ambilobe

Antsaravibe

Ampasimitera
Maherivaratra
Andilamboay
Ankigny
Ampapamena
Antanambao
Antetezambato
Maropamba
Marotolana
Mevadoany
Ankiakabe
Ambatovaky
Antanambao
Ambodimabibo
Beangona
Antafiabe
Ambalamanasy
Amberiverinafindra
Mahadera
Antanamandririna
Ampanompia
Antsahabe
Antsahavary
Antanambao amboangisay
Bezono
Anaborano Ifasy
Marodimaka
Antsivinirana
Ambanikibo
Antarevoka
Andranomitilina
Bobantsetry
Antsamolaly
Antsaba
Mahatsara ambony
Maroriha
Marovato antsoha
Antsaravibe
Antsambalahy
Analasatrana
Andranofotsy
Ankobahoba
Ampanasina
Ambatoharanana
Mahatsara
Andrafiabe
Antsatrabonko
Matsaborimanga
Ampapamena
Ampotsehy
Andranomamy

128

Manambato

Ambakirano

Ambarakaraka

Ambatoben'anjavy

Ambodiboanara

Ampondralava

Manambato
Ambilobekely
Ambatomily
Zarambavy
Ambohipato
Ambodiala
Antsahavalanina
Ambakirano
Anjavimilay
Mikaina
Anivorano
Ambodimadiro
Ampasindava
Anketrakabe
Ankotoba
Ankiamandoso
Ambatobe
Ampohibaky
Ambarakaraka
Ankinganio
Antanatanana
Ambendrana
Ambakirano-anivorano
Ankiabe
Ankoby
Antsakoabe
Mahatsara
Mamoro-anjavy
Tsarafasy
Ambatoben'anjavy
Ambalakaty
Andongoza
Matsaborilava
Amborondolo
Andampy
Beranomaso
Ankijabe
Tsaradoany
Tanambao
Betamboho
Ampasivelona
Betainkilotra
Ambodibonara
Ampasimazava
Andakorobe
Ampano
Bekolahy
Androitsy
Andimaka
Ampondralava
Antanantanana

129

Anjiabe Haut

Antsohimbondrona

Beramanja

Betsiaka

Mantaly

Antanamanjary
Maroadabo
Anjiabe haut
Anjaibe bas
Tsaratanana II
Andranonabo
Morafeno
Mahatsara
Anjiabe est
Antsohimbondrona
Nosy mitsio
Mahavelona
Ambodikatakata chevalley
Antenina
Andranomatamana
Andranomena
Ankiabe tana marie
Ankazomahity
Ankazomborona
Angodrofo
Antanimandry
Antsatrana
Bedara
Belinta
Mataipako-garage
Siranana
Irarona
Ankitokazo
Antsotsomo
Beramanja
Ambatoharanana
Ankorera
Manehoko
Betsiaka
Ankaramy
Sandranary
Mosorobe
Ankatoka
Andrafialava
Ampahaka
Tanambao mangily
Morafeno
Antanamivony
Fihety
Ambararata loky
Mantaly
Ampanakana
Anjaviabe
Manongarivo
Andrafiabe
Ampasimaty

130

Tanambao
Marivorahona

Sirama

Antanabe

Ambondrona

Andrafiabe
Antsiranana II

Andranovondronina

Antanamazava gvt
Antanamazava compagnie
Ambodipo tsararano
Tanambao mantaly
Antanimiavotra
Bobantanty
Tsaramandroso
Ananjaka
Antsatrambalo
Ambodiampana
Mahamasina
Bobasatrana
Isesy
Mahavelona
Marivorahona
Tanambao marivorahona
Betsimiranjana
Sirama est
Tsaratanana I
Analasatrana
Andranomamy
Pilakibe
Matsaborimalio
Ambodimanga
Sirama centre
Sirama ouest
Antanambe
Ambodimanga
Ampasimaty
Andrahary
Andranja
Behefaka
Betainkilotra
Morafeno
Bobasatrana
Mahatsara
Andonkaomby
Anketraka bemongo
Andranotilihina
Ambondrona
Analamazava
Andrafiabe
Berafia
Ankitsakalaninaomby
Sahankazo ambony
Mandrosomiadana
Sahankazo ambany
Mosoro
Andranovondronina
Andohazompona
Anjiabe

131

Anketrakabe

Bobakilandy

Bobasakoa

Mangaoko

Andranofanjava

Ankarongona

Antsahampano

Antsisikala
Bedarabe
Izegnitra
Vohilava
Morafeno
Baie de courrier
Anketrakabe
Saharenina ambony
Andrafiamivory
Antanimena mihenjana
Andranotsisiamalona
Ambahivahikely
Mahatsinjo
Ambahivahibe
Andasaria
Antsororobe
Bobakilandy
Manirenja
Ambatoafo
Ampanangana
Antsagnavo
Bobasakoa
Ambolipamba
Andranomena
Mangaoka
Ambohibory
Ampasindava
Ankorefo
Antanamisondrotra
Mananara
Matsaborimaiky
Antanamandriry
Andranofanjava
Bemanevikabe
Ankiabe
Manondro
Ironona
Antsahafabe
Ankarongana
Madirobe
Menagisy
Irodo
Ankorera
Tanambaon'ankerika
Antsahampano
Ambararatahely
Andranotsimaty
Anketrakabe
Antognombato
Mahaleja
Ambodimadiro

132

Antsalaka

Antsoha

Mahalina

Mahavanona

Mosorolava

Sadjoavato

Sakaramy

Anketrakabe II
Antsalaka
Antsalaka avaratra
Antsakoakely
Antsalaka morafeno
Andaloasy
Tanabezandary
Bedingadingana
Antsoha
Ambohibory
Mahavanona
Morafeno scana
Mahatsinjo
Mahalina
Androtso
Bobatsiratra
Ampondrabe
Befotaka
Ambodimadiro
Mahavanona
Mahagaga
Antanivelatra
Anjavimihavana
Ambilo
Antetezana
Ampifinala
Ampondrahazo
Daraina
Ankazomenafelana
Andranomanitra
Nosimbary
Ampandriankilandy
Antserasera
Ambodimadiro
Ambodivahibe
Besokatra
Antanimbaribe
Antsatrana
Ankerana
Ambavarano
Antsandrambato
Mosorolava
Andrafiamadinika
Mahagaga
Morarano
Ankiabe
Ampombiantambo
Sadjoavato
Saharenana ambany
Antserasera
Sakaramy

133

Antsakoabe
Ambolobozobe

Andrakata

Doany

SAVA

Ankiakabe Nord

Andapa
Anoviara

Belaoka Lokoho

Belaoka Marovato

Sahasifotra
Ankazomibaboka
Antsakoabe
Antanabezandry
Ambolobozobe
Amboloborokely
Tanambaon'ankeriky
Andrakata
Tsaratanana
Masiaposa
Doany
Befamatra
Ambalihabe
Androfiabe
Antsahaberaoko
Andranoroa
Andranomololo
Anjialavahely
Betaholana
Betsomanga
Ambodizavy
Antanambaon'an/hihy
Antanananivo
Beanantsindra
Ankiakabe
Antsirampotsy
Beanantsaladina
Marokobay
Tsarabanja
Anoviara
Ambohitsara
Andembilemisy
Ambohimitsinjo
Ambodivohitra
Ambalambato
Antanandava
Maroambihy
Ambahinkarabo
Belaoko - lokoho
Ambalavanio
Tanambao -lokoho
Belambo -lokoho
Ambatobe
Andranovolo
Belaoko marovato
Nosihely
Morafeno
Antanambaobe
Tsaratanana
Mandanivatsy

134

Tanandava

Ambodiangezoka

SAVA (Suite)

Ambodimanga I

Andranomena

Anjialavabe

Antsahamena

Bealampona

Ambalavanio
Andapahely
Andapankova
Antsahameloka
Antanamangotroka
Besariaka
Tanambao sud
Tanandava
Ambodiangezoka avaratra
Ambodiangezoka centre
Ambodiangezoka atsimo
Ambodivoara
Ampohafana
Analanambe
Antanambaohely
Antanambe
Belambo
Ambalavary
Ambodimanga I
Ambodimangabe
Amponaomby
Ampontsilahy
Andatsakala
Andilandrano
Antsahanongo
Antsahavaribe
Tanambao betsivakina
Marofamelona
Andranomena
Ambodizavy
Marotohitra
Ambohitranivo
Besahoana
Antanambao II
Ankiakabe
Anjialavabe
Bekaka
Antafiambe
Antanambao anivo
Antsahamena
Ambinany
Ambodiangezoka
Betsomanga
Befontsy
Betaindrafia
Mahadera
Bealampona B
Bealampona A
Ambodipont
Andasibe mahaverika
Andratamarina

135

Betsakotsako

Marovato

Matsohely

Ambodidivaina

Ambalavelona

Andasibe Kobahena

Lanjarivo

Antalaha

Befingontra
Beahipisaka
Anjavibe
Beanajavidy
Betsakotsako andranotsara
Andranotsara -andohany
Antsahantsoy
Ambalabe
Ambodimangasoa
Mazavahely
Andratamarina
Marovato
Matsobe -nord
Antsambalahy
Sarahandrano
Ambodivohitra
Ambalafontsy
Antsapanana
Antanandava
Antsirabe
Ambohimitsinjo
Marofototra
Ambodidivaina
Ambodihasina
Ambodisatrana
Ambodisikidihely
Ambohimarina
Antsahamiaingo
Antsavokabe
Antsirakengitra
Andranovalo
Ambalavelona
Androka
Berakaovato
Ambalakafe
Antsahavoana
Andasibe kobahina
Ambodiala
Andasimenalamba
Antsahameloka
Ambodilalona
Sarahandrano
Lanjarivo
Mahaderea
Vohitrarivo
Ambato
Analanantsoa
Soamitsinjo
Mangatsahatsa
Ambohimandroso
Vohitsoa

136

Ampohibe

Ambinanifaho

Ampahana

Ampanavoana

Andampy

Antananambo

Ambohimitsinjo
Andampy be
Tanambao analanantsoa
Ampohibe
Anjarina
Ambodivoangibe
Antsirabato
Mahatsara
Ambodibaro
Tanadava
Tanambao ambolo
Ambolo
Namohana
Ankiakahely
Tanambao mahatera
Ambinanifaho
Ambodimanga
Ampanatsovana
Benamalona
Tsarahonenana
Androihavitra farimay
Maromokotra
Ampobe
Ambodimanga ny farimay
Antseranambidy
Bekona
Andrampengy
Andranotsara
Andamasina
Antapolo
Ampotatra
Ampahana
Ampanavoana
Anjanazana
Ambodisatrana
Ambodim-pont
Marofinaritra
Ambodimanga
Ambodivarotro
Tanambao ampanio
Fampotakely
Tanamahalana
Ankijanibe
Antsahabeorana
Antanambaovao
Andampy
Tanambao-tsakondrevo
Andriandava
Ambodimanga
Antananambo
Analamazava

137

Antsambalahy

Marofinaritra

Sarahandrano

Vinanivao

Ambalabe

Tsaratanana ambolobe
Marofinaritra
Virembina
Nosibe
Ambodihintsina
Tsaratanana
Ambodigavo
Antsahamanara
Antanantsara
Antetezanitsina
Tanambao manaribasy
Antohotokana
Ambolobe
Antsambalahy
Ambarabaha
Andranomena
Tsaratanana
Ambinanikalampona
Betavilona
Antsirabe
Marofinaritra
Tsarafanahy
Ambatofoty
Ankorefo
Marofotitra
Marovongo
Antsambalahy
Andranomananika
Sarahandrano
Andranofotsy
Manatenina
Mahasoa anivorano
Mahavelona
Ambohimarina I
Masoala
Beankora
Fampotambe
Anovandrano
Vinanivao
Ambalabe
Tananambo
Ambodiantafana
Ambodivoaseva
Tanambao IV
Manakana
Ambodivoafaho
Ambodimanga
Tanandava II
Belonty
Marambo
Androhofontsy

138

Antombana

Antsahanoro

Manakambahiny
Ankavia

Sahantaha

Sambava

Ambohimitsinjo

Antsahavaribe

Ambodivoanio
Maromandia
Antanandava
Antsahanandriana
Ankazoarina
Antombana
Antohodrano
Ambarabaha
Fotsialanana
Ampatakamanitra
Andamboarivo
Lavatsiraka
Marolambo
Antserasera
Tanambao fotsialanana
Andavenoka
Marovany
Andrikiriky
Andongozabe
Antsahanoro
Ampombolava
Malotrandro
Ambohimarina II
Antsorolava
Valambanina
Antsahanihatiana
Ampohafana
Ampanisihana
Androranga
Marokosa
Manakambahiny
Ampokafo
Androhofary
Antakotako
Antsahantitra
Sahantaha
Ambodipont
Andongozabe
Andasibe
Ankiakantely
Marofinaritra
Ampatakana
Ambohimitsinjo
Sarahandrano
Bemanevika
Antsahovy
Ambodimanga
Ambodisakoana
Ambodidivaina
Tsaravinany
Antsahavaribe

139

Sambava
(suite)

Ambohimalaza

Antindra

Antsambaharo

Beanantsindra
Ambodimanga
Bevato
Befamelona
Marovitsika
Ambalamanga
Bemapaza
Marojala
Ambalamanasy
Antananivo
Ambavala
Amparihy
Angodrogodro
Andilampotaka
Ambinanindrano
Bemahogo
Antsambalahy
Bevanana
Ambatomasina
Antsahabe
Mahadera
Ambohimalaza
Antsahalalina
Ankorabe
Antsahorana
Ambohitsivalana
Ambariotelo
Ampangadiambato
Antsambalahy
Antitezandravina
Antindra
Antanambao I
Analampary
Andranaly
Antsahamantsavana
Antsirabe
Beroka
Antsavokabe
Antsahamanara
Tsaravilona
Ambohipoana
Ambatoharanana
Matahodafa
Ambatosoa
Antsambaharo
Ambatovilezina
Andasibe
Bemana
Andampy
Antsahorana
Ambodimanga

140

Marogaona

Marojala

Anjialava

Anjangoveratra

Marogaona
Antsakia
Ambodiampana II
Antsahabetanimena
Ampasimandroatra
Antsahabe II
Ambodimanga
Ambodivapaza
Ambodihazomamy
Marojala
Antafiamatso
Talakimaso
Andakoro
Anamborano
Ankitsaka
Saramby
Mandrangotra
Ambohitrosy
Ampohafana
Ofaina
Manakana
Androtro
Anjialava
Antsahamaletry
Antanambao II
Doanihely
Antanambazaha
Ambohimitsinjo
Ankobalava
Antanandava
Analanambe
Manakana
Anjangoveratra
Ankiakabe
Andranomadio
Anjombalava
Ambodisambalahy
Anamboafo
Antsampanamahazo
Tanambaonifosa
Mananjaranifosa
Ankorakabe
Ambohibary
Ambodivohitra
Morafeno
Farafangahely
Andavakantsantsa
Tanandava
Ambavala
Andilambe
Marolamba

141

Ambatoafo

Ambodiampana

Ambodivoara

Analamaho

Soatanana
Mahevatanananifosa
Ampamintanana
Antanambazaha
Tsaratanana
Seranampotaka
Ambatoafo
Beamalona
Ambalavelona
Ambavala
Antsambalahy
Bealampona A
Andantony
Andribavato
Befandriana
Bekalamaka
Bevoay
Beanantsindra
Ambodirafia
Fotsialanana
Ambodivato
Ambodiampana
Antsahabe
Belalona
Lohanantsahabe
Maevatanana
Manakana
Sarahandrano
Tanambao A
Ambatobariaka
Anahipisaka
Ambodivoara
Ambodivoafaho
Ambodihazovola
Tsaratanana
Antanambao
Andengondroy
Antsahamanara
Antanetilava
Analanambe
Ambodivoangy
Ampampamena II
Mahitsiarongana
Ambodivohitra
Antsirabolo
Ambalafary
Analamaho
Antanambao a/be
Antsahabelaoko-hely
Antsahabelaokobe
Antsinjorano

142

Andrahanjo

Andratamarina

Anjinjaomby

Bevonotra

Andapa II
Ambakirano
Anjingo
Andrahanjo
Andrasaha
Antongodriha I
Ambohimanarina
Tananambo
Ambavala
Soahitra ii
Antongodriha II
Maevatanana
Andratamarina
Betoho
Analampontsy
Andatsakala
Ampandrana
Befotatra
Ampamapamena I
Sahamazava
Ambodivohitra
Soahitra I
Ambalajirofo
Anjinjaomby
Bevapaza
Marofototra
Ambalamahogo
Tanambao
Ambavala
Morafeno
Bevonotra
Marerano
Ambanjahilatra
Andasibe
Andranomadio
Antsahabe
Antsahapolisy
Antsiatsiaka
Bealampona b
Ambodimandresy
Beanantsindrabe
Melokanarana
Morafeno
Ambalaharongana
Ambohimitsinjo
Mahasoa
Ambodisambalahy
Anketrakabe
Tsaratanana
Antanambaobe
Mahavanona

143

Maroambihy

Morafeno

Nosiarina

Tanambao Daoud

Andrembona

Bemanevika

Mahidifiana
Maroambihy I
Maroambihy II
Amboangibe-lokoho
Ambohimanarina
Antanamarina
Andranomifotitra
Mandena
Manantenina
Morafeno
Ambalamanasy
Ankazomihogo
Ankija
Ambodiriana
Ambodihasina
Anjahamarina
Ambodivalotra
Ambodihazomamy
Antanambao
Ankelimahavoky
Ambodihelana
Nosiarina
Ambolomadinika
Ambodimatsiko
Ambohimitombo
Mahatsara
Nosivolo
Bemalamatra
Andampy
Tanambao daoud
Andramanolotra
Anjala
Ambodimanga
Ambodibonara
Ambodimandrorofo
Andranomena
Ambatomalaza
Ambatamandry
Mosorokely
Mosorobe
Mahasoa
Sahamazava
Andrembona
Antanambao
Andrasahabe
Mahadera
Antsakoampito
Ambaliha
Bemanevika I
Bemanevika II
Antongopahitra

144

Andapabe

Mahasoa Antindra

Ambalasatrana

Andrafainkona

Vohemar
Fanambana

Ambinan'andravory

Ambatojoby
Ampanakana
Antakoly
Antsahakajoy
Tsaratanana
Ampasy
Andasimahay
Maevatanana
Andapabe
Ambodimanga
Bekatseko
Betsomanga
Bemanarana
Maromokotra
Marovato
Mahasoa
Ambohitsara
Ambalamanasy
Ambodimadiro
Andranomena
Ankobalava
Antanifotsy
Beafomena
Bekambo
Beromba
Besahona
Betsirebika
Tanambao II
Ambalasatrana
Ambaniriana
Ambatojoby
Ambodimanga
Anandroka
Antsohihy
Masiaposa
Rangovato
Ambodimandresy
Andrafainkona
Andomboka
Ampisarahana
Mahazava
Amparibe
Ambakirano
Ankijabe
Analovana
Antsahafotsy
Anjavilava
Morafeno
Fanambana
Ambinan'andravory
Antanandava

145

Ambodisambalahy

Amboriala

Ampisikina

Ampondra

Andravory

Belambo

Bobakindro

Daraina

Andrafialava
Anjana
Befontsy
Behatsiaka
Morafeno
Ambodihasina
Ambodivohitra
Anketrakabe
Antsitsikaka
Antsahavaribe
Antsahorana
Antsambalahy
Tsaratanana
Vondronina
Amboriala
Andravany
Antsirabe
Fotsialanana
Marovovonana
Antsampilay
Ambararatamisakana
Tsaratanana
Ampangia
Ampisikinana
Andampikely
Tamasina
Ampizamatana
Ambanja
Ambodimadiro
Lavarankana
Manambato
Antsahandririnina
Ampondra
Ambararatabe
Andravory
Antsahanandriana
Bearamanja
Maromokotra
Belambo
Maroangezoka
Bemanasy
Befiana
Ambodimanga
Bobakindro
Maromokotra salafaina
Ampotakalanana
Ambalavato
Ambohibada
Analavelona
Antsoha
Ambatoaranana

146

Maromokotra Loky

Milanoa

Nosibe

Tsarabaria

Behorefo
Befarafara
Daraina
Amparihirano
Androfiamena
Anahimalandy
Ankijomantsina
Antserasera loky
Maromokotra loky
Tanambao loky
Ankazomahitsy
Ambodimanga II
Antsahanpiana
Ankorimpa
Andrafialava
Milanoa
Anjavibe
Ambodisakoa
Makira
Ambodisatrana
Beambatry
Ambodivoanio
Marobakoly
Anjiabe
Antsahampano
Beraja
Mafokovo
Bobatsirevo
Nosibe
Maronjilava
Tsarabaria
Antsivolanana
Amboditsoha
Manakana
Antanamandriry
Andrafialava
Analanana
Antohomaro
Ankatoko
Ambodimanga IV

Sous-total Antsiranana : 134

147

PROVINCE

REGIONS

DISTRICTS

COMMUNES
RURALES
DE DEUXIEME
CATEGORIE
Ambinanindovoka

Ambinaniroa

Ambohimandroso
FIANARANTSOA
HAUTE
MATSIATRA
Ambalavao

Andrainjato

Besoa

Fenoarivo

Iarintsena

FOKONTANY
COMPOSANTS
Mirarisoa
Andrainarivo
Fijoroana
Firariantsoa
Miaramandroso
Vohidroa
Volafotsy
Andonaka I
Andonaka II
Ambaho
Adabo
Bokony
Manara
Mandazaka
Ranotsara
Soamahatamana
Soarea
Ambohimandroso
Andrefankidona
Ankarinarivo
Ankazofady
Avaradrano
ambalavaokely
Tsaramandroso
felimaha
Matavy
Vohitrarivo/vohimarina
Andrainjato
Fierena
Mahatsinjony
Seranana
Tsiakary
Ambalamarina IV
Andraibe
Antako
Besoa
Tambohobe
Ambondrobe
Fenoarivo
Kilalo
Mahavanona
Maroilo
Sakafia
Firaisantsoa
Iharihary
Manandrambato

148

Kirano

Mahazony

HAUTE
MATSIATRA
(Suite)
Manamisoa
FIANARANTSOA
(suite)

Miarinarivo

Sendrisoa

Vohitsaoka

Miaramandroso
Sakaviro
Laimandry
Tananomby
Anja
Manampy
Lalangina
Ambalavao hoditavy
Fihaihana
Firaisantsoa
Manamihandro
Tsimaitohasoa
Vohidahy
Alatsinainy
Ambalamahasoa
Ambohidroa
Ambohijafy
Ambohimahasoa
Ampangabe
Ankola nord
Antokolava
Kiazolaivato
Sahatsiota
Tsarasoa
Vohitsoa
Fenoario II
Imbato
Manamisoa
Tambohonierana
Vohitrarivo
Angalampona
Miarinarivo
Soamanandrariny
Vatanamaso
Vohiboay
Beanana centre
Vondronkely
Beanana sahafatra
Maroakoho
Kilonjy iava
Amindranjamanony
Moronarivo
Kilonjy iray
Manakony
Morafeno
Fivanona
Ambohimana
Anara II
Vidia
kipase morarano
Soamiaradia

149

FIANARANTSOA
(suite)

Soaseranana
Soavahiny
Tananarivokely
Namoly
Namoly centre
Namoly est
Namoly ouest
Namoly mahavelo
Mahasoa
Volamena
Vinany
Tamia
Fivanona
Ambinanimbaza
Ambalakindresy
Ambatofotaka
Ambohimahatsinjo est
Andambinana
Andraina
Andraina fototra
Ankarenana
Ankarinezaka
Antsiho
Sahanimaitso
Tambohobe
Ambatosoa
Ambatohazo
Ankaditany
Maroaomby
Ranomainty
Sahanimira
Soanataonjafy
Ambohinamboarina Ambatotahy
Ambohibolafotsy
Ampiatonana
Ambohimahasoa
Analamboarafy
Riananana
Ambohinamboarina
Tsiromboana
Soananorenana
Ampitana
Ambalavola
Amboasary
Ampitana
Andoharondra
Andabasoamahainty
Indimby
Soafandry
Vatositry
Ankafina Tsarafindy Amboditanjona
Ambohimaoro
Ambohipiarenana I
Ambohipiarenana II
Andohanakonatsimano
vo
Soatanana

150

Ankerana

Befeta

Camp Robin

Fiadanana

FIANARANTSOA
(suite)

Isaka

Vatoavo
Voatavo II
Vohitrarivo
Ambohimasina
itombohana
Ankazondrano ouest
Ankerana
Malaza itomboana
Tsiandatsiana
Lavarano
Imaro
Manakanda
Ambalatiaray
Ambinda
Iasana
Isahy tangimaso
Tsimanarirazana
Tsimanavakavaka
Tsimialonjafy
Vohitsambo ouest
Ambatavory
Ambohijanakova
Andalotsola
Ankitsikitsika
Camp robin
Manda
Tambohobe
Fiadanana I
Amboasary
Ambohidrainony
Tezalava
Valozoro
Matsiaro
Matahitrony
Manirisoa fandrosoana
Morarano
Ambohimitombo
Andovoka
Tanjonarivo
Andrere
Fiadanana II
Jerosalema vaovao
Abalafeno namboarina
Ampangabe
Antalata isaka
Fiehana
Anjoma isaka
Itsito ambalatsimiedika
Itsilo ankalambato
Mahatsara
Soanataonimaro

151

Kalalao

Manandroy

Morafeno

Sahatona
FIANARANTSOA
(suite)

Sahave

Ambalavato
Ambohibe
Ambohitsaony
Andohamango I
Andohamango II
Ankifafamavo
Antentindravita
Iavimanangana
Imango I
Ikalalao
Malaza
Vohibato
Ambatarano
Ambohimahatsinjo
ouest
Ambohimanarivo
Ambohimanarivo
fototra
Ankarinera ouest
Fahidahy
Ialamalaza
Sahafody
Soatsiovana
Soanierana
Vondrombe
Ankarinera est
Sarahandrano
Tsarafidifototra I
Tsarafidifototra II
Namorombe volahatro
Vohimarina
Miadakofeno
Toapinga
Tsimialonjafy
tomboarivo
Soamiafara
ambatovaventy
Iatara
Tsimialonjafy antsihara
Soamiafara ambalasoa
Ambohiboahangy
Ambohimandroso
Ambohimiarina
Ambohipo
Andranomavo
Ankazo
Iavoloha
Iharanarivo
Ivako
Manarinony
Tamiana

152

Vohitrarivo

Ambatomainty

Fitampito

Mangidy
FIANARANTSOA
(suite)

Ikalamavony

Solila

Tanamarina
Bekisopa

Tananamarina
Sakay

Ambalamarina
seranana
Ambalatsilalovana
Ambivy
Andrefanambositra
Manjaka
Sahavahona
Vohitrarivo
Ambatomainty
Tanambao
Amboasary
Ambalamahatsinjo
Mahasoa
Ambodisaka
Fenoarivo
Bemanda ranotsara
Sakamadio
Fitampito
Lanjainony
Bekiavy
Bedray
Androy
Andanoa
Ambava
Mangidy
Ivozina
Imandro
Tamborentina
Anjorozoro
Filemahana
laobato atsimondrano
laobato avaradrano
Solila
Soanierana
Tearomizaha
Ambatovory
Ankazomanga
Fihasinana
Ipaka
Soanierana
Ambalamahatsara
Tanamarina
Soatanimbary
Tanandava
Ionisoa
Vohitsarana
Bekisopa
Betakolava
Tanamarina
Fompohony
Manomboarivo

153

Tsitondroina

Alatsinainy
Ialamarina

Ambalakely

FIANARANTSOA
(suite)

Lalangina

Ambalamahasoa

Andrainjato Centre

Andrainjato Est

Ambalamahasoa
Antsamby
Tsitondroina
Marovotry
Volavanda
Ambalatelo
Vohitromby
Ambalatsifary
Iabohazo
Alatsinainy
Ambalaivo
Ampatsy
Anara
Andaobatobe
Andralambo anivo
Anjamambe
Anjelahy manirisoa
Besihara
Manakarongana
Mananda
Ranomena
Sahafiana
Todiana
Vohidalona
Akondro
Ambalabe - anteza
Ambalakely
Ambatolahimavo
Ampitandriambola
Anara
Anato
Ivoay
Miandrifekona
Vohimasina
Volamena
Ambalafenomby
Ambalamahasoa
Ambatolahy
vohidravina
Andranomenjaza
Bevoanjo
Miandriarivo
Soazanga
Ambanana
Ampampana
Andohamerina
Hoditrazo
Sahamena
Tambokandrefana
Fatakanina
Mitongoa

154

Androy

Fandradava
FIANARANTSOA
(suite)
Ialananindro

Ivoamba

Mahatsinjony

Taindambo

Sahafata

Ampatsy
Ampangabe

Savahaona
Tambohonienjanina
Taniditra
Ambatovaky
Amindrabe
Andovoka
Androanovondrona
Androy
Iambara
Igodona
Nanda
Tambohivo
Vohiparara
Ampalahodambo
Andranotakatra
Talata fandrandava
Iseta
Ampasakambana
Antsiombe
Sendrinalina
Tetezambato
Ivoamba
Mandrindrina
Ankadindambo
Ranomadio
Ambodirano
Tombadinana
Antady
Ambalatany
Ambondrombato
Ambatazana
Ambatolahihambana
Amparihibe
Andohananatara
Andranolava II
Maromby
Ranoroahina
Ambalasarotra
Ambatomena
Manaotsara
Maromangaika
Sevaina
Taindambo
Sahafata
Tambohobe
Tambohomandrano
Amboasary isaha
Ambolo avaratra
Ambalalehibe
Ampatsy
Andralambo anivo

155

Isandra

Anara
Ambalaivo
Vinaninoro
Vinaniandro andrefana
Andrefana
Amontana
Ambalamahavelona
Fangohady
Vohitrarivo
Ranomena
Ambalamindera II
Ambalamidera II
Ambatolahifolaka
Ambatolahitelo
Antoetra I
Tanantsoa
Ambondrona
Ambalafanovana
Ambalafila
Ambalamatsinjo
sakaroa
Ambondrona
Ankifafamavo
Antsiravaza
Fenoarivo
Fierana
Tambohoniomby
Tranovondrona
Tsarafidy
Andoharanomaintso Alatsinainy
Ambalatsila
Ambalamisaotra
Ambalaseva
Ambalatondroina
Ambohitrasoavina
Ampanenjanana
Andovoka
Andranomiboaka
Andremitoraka
Antanamarina laobato
Antaniditra
Betapoaka
Irano - nosilava
Itohy
Mahalay
Mahavanona
Mitsinjorano
Ranomaintso
Soamanankova
Vatomaintso
Vohimanombo
Vohitenina
Anjoma Itsara
Ambohimahasoa
Benangana
Ikando

156

Ankarinarivo
Manirisoa

Fanjakana

Mahazoarivo

Nasandratrony

Soatanana

Vohibola

Andreamalama

Lavatrafo
Tambohobe
Ambalamarina
Ambalavao andohony
Ambohifirariantsoa
Analalava mahasoa
Ankarinarivo
Fivoarantsoa
Soanierana
Tandrokininosy
Fanjakana
Tanimena manody
Lazaina
Ambohimahaiova
Ambatolahinandriaman
alina
Lavahatsara
Ambalafanompoana
Ambatolahilava
Mahazoarivo
Morafeno
Ambalamirarisoa
Ambohimpihaonana
Andrefan 'iavomanitra
Iavomanitra
Nasandratrony
Soamiandrizafy
Soanierana ivinga
Tsaramandroso anara
Ambalalovana
Ambalamarina
Ambalatsileo
Ampolatany
Iarinarivo
Samilahy
Soatanana
Sonjoandrano
Tandremoka
Ambalalamay
Behena
Fivoarana
Lovasoanirina
Manantenasoa
handroso
Nosoavimbahoaka
Soanataondray
Andreamalama
ranomena
Ambohimpihaonana
Ambodisandra
Ambalamarina est

157

Ambalamidera
Ambohimanana
Andranomiditra

Andranovorivato

Vohibato

Ankaromalaza
Mifanasoa

Ihazoara

Mahaditra

Ranomena
Fiva
Ambalamidera
ankazotokana
Ambaibo
Andreana vohibato
Anjanamahasoa nord
Ikongo ouest
Ambatomifanongoa
Vohitsoa
Mahasoakely
Marokona I
Marokona II
Marokona III
Ranomena
Seranana vohibato
Soanierana
Tanitsihomehy
Ambalavohimay
Ambatosoa I
Ambatosoa II
Ambodiranomaintso
Ambohibolamena
Andrainjato
Andranovorivato
Ankaritsinanana
Fenoarivo
Mahasoa
Sahanavelo
Sahavanana
Sangasanga
Somaina ii
Vinanitsareana
Vohihambana
Ankaromalaza ouest
Asana vatomitantana
Ambatoharanana
Fanamea soalozoka
Midongy est
Andreana mahasoa
Manantenasoa II
Andraramila
Andreana mahasoa
Ihazoara
Ranomena
Manantenasoa I
Marokona I
Mamarina tsileondahy
Antarabiby
Ambalamarina
Ambalavao fihaiha

158

Maneva

Soaindrana

Vinanitelo

Vohibato Ouest

Vohimarina

Vohitrafeno

Lamosina

Anjanomanona
Tsiamiavaka

Asabotsy moralina
Maromiandra
Tambohosoa
monongona
Tsimaitohasoa est
Tsimaitohasoa nord
Vohitraveotra
Maneva
Ambalavao
Ampasimbe beravina
Andohamarodita
Avaradrano
Maneva andrefana
Iharanany ouest
Imarotavy
Lalazana ambany
Lalazana ambony
Sahamena
Nandraina
Sandranata
Vinanintelo sud
Vinanitelo centre
Vinanitelo est
Vinanitelo ouest
Vohitraivo
Ambohimanarivo
Sahavoa
Antsoibe
Soaronenana
Vahambe
Tsifo
Dandemy
Ambalamirary
Andoharano
Anjanomalaza
Lazainarivo
Ambalavao
Ambondrona
Ambohimana
Ankaromalaza
Mitoko-est
Vohitrafeno centre
Mitoko-nord
Anja lamosina
Fanameana
Mahasoa I
Mahasoa II
Vaolahy
Vohibe
Andasy anjanomanona
Midongy ouest

159

Vatomitantana
Ambohibory moralina
Sangasanga sud
Ambatomifangoa

Ambondromisotra

Amborompotsy

AMORON' I
MANIA

Ambatofinandrah
Fenoarivo
ana

Itremo

Mandrosonoro

Mangataboahangy

Ambalamarina
Ambatomifanangoa
Ambohipaly
Antsoamaina
Iatara
Mahazoarivo
Mananjara
Marovato
Ambohomandroso
Ambondromisotra
Andranovory
Mahazina
Tamboarivo
Ambalamontana
Ambalankinana ouest
Ambalavato ouest
Ambarivondrona
Amborompotsy
Antanambao
Belitsaka
Mahaimandry
Manavotra
Soanafindra
Ambalamahatsara
Ambaro
Ambohimanana
Antsahamiady
Fenoarivo
Ianakona
Nierana -vohidahy
Tsimamaliavona
Tsinjavina
Ambalahady
Ambalamarina
Ambondrona est
Andranovory
Ifasina
Itremo
Tsimanariloka
Ambararatasarotra
Ankerambe
Belavenona
Janjina
Manamy
Mandabe manatsahala
Mandrosonoro
Ambalahady

160

Soavina

Alakamisy
Ambohijato

Ambalamanakana

Ambositra

Ambatofitorahana

Ambinaninandro

Antokolava
Maharivo
Mangataboahangy
Modia
Vohimena
Ambinda
Ambalakinana
Andranomalaza
Ikatelo
Ilovoka
Itaty
Fitamantsina
Lovasoatsihadino
Malaindromisotra
Miadakofeno
Namoniana
Soanafindra
Soavina
Tanamahalana
Tsaramandroso
Vatotokana
Voenana
Ambalavao centre
Ambatovihina
Ambohijato
Ambohimanandriana
Behena
Fandraofana
Ivolo-firaisana
Soarotanana
Tsinjony
Ambalamanakana
Ambatomainty
Ambozontany
Atanambao
Manarinony
Maninaivo
fanantenana
Sahatriara
Ambatofitorahana
Farihilalina
Miandrifaikona
Miandritsara
Nandihizana
Nandihizana antety
Tanandava
Ambaladingana
Ambinanindrano
Ambodiara
Ambodiaviavy
Ankilahila

161

Ambohimitombo I

Ambohimitombo II

Andina

Ankazoambo

Antoetra

Ilempona
Marimarina
Marofahana
Morafeno
Soanierana
Tanambao
Vohibola
Vohitraivo
Vohitrandriana
Ambatolampy
Ambohimanana est
Ambohimanarivo
Ambohimanjaka
Ambohimitombo
Ambohipo
Antanifotsy
Ifasina
Itandroka
Kidodo
Mahambo
Manindroavia
Ranomena sud
Ambohimanendrika
Ampasina
Ampidirana
Anivoala
Andempotany
Behelatra
Sahanato
Ambalamarina
Ambinome
Ampamahotra
Ampasina
Ampiterena
Ampotsinatsy
Andina centre
Anjama ivo
Ankadilalana
Antanifotsy
Antsimondrano
Loharano
Marinera
Talaky
Tananomby
Ambatomenaloha
Ampanasamaina
Ampanazava
Anasana
Ankazoambo
Ambahona
Ambalavero

162

Fahizay

Ihadilanana

Ilaka Centre

Imerina Imady

Ambatomalama
Ampanenjanandava
Analamanana
Andraitokonana
Anjorozoro
Ankarenana
Anosizato
Antoetra
Faliarivo
Fempina
Sakaivo nord
Sakaivo sud
Soamandroso
Tetezandrotra
Vohitrandriana
Ambohibary ava
Ambohitsoa
Ampahipeno
Ampiadiana
Ankorabe
Anovy
Soaniarana-volazato
Ambatonandriana
Ambohimanana
Ambohimirary
Ambohipiandrianana
Ambohitranakova
Ambohitsoa
Malakialina
Mandrovana
Tsaramandroso
Ambalatany
Ambalavao
Ambatovory
Andakana
Ankeniheny
Antanimenakelyamboniriana
Fandrianjato
Ikianja
Ilaka-centre
Mahatsanda
Mamovoka
Morarano I
Soavina
Ambohibary
Ambohimahazo
Ampanarivoana
Ampotaka
Andraranina
Ankarinarivo

163

Ivony Miara-Miasa

Kianjandrakefina

Mahazina
Ambohipierenana

Marosoa

Sahatsiho
Ambohimanjaka

Antanimena
Imerina
Mandritsara
Telolahy
Ambivisoratra
Ambohimahatsiahy
Ambohimandroso
Firaisantsoa
Firaisantsoa II
Maintitondro-lovasoa
Ambalasoaray
Ambodivolamena
Ambohibary
Ambohimandroso
Ambolotara
Anasana-firasankina
Andranonahantona
Anjanina
Ankarinjato
Ankosy
Kianjandrakefina
Marofototra-miray
Namelana
Soafiherenana
Soanirina
Tsimatahodalana
Ambalamahasoa
Ambohipierenana
Amby
Andoharano
Ankapo
Mahazina
Soanafindra
Ambohipo
Ampanenjanana
Andriamainty
Ankarefo mahatory
Ankazofotsy
Antafotona
Antezanivoara
Fanompohana
Farazato
Fiadanana matsiatra
Ilampy
Anerinerina mahay
miray
Manarintsoa
Mangazo
Marosoa
Ambohimanjaka
Ambohipo

164

Fandriana

Ambohitsoa
Ankeniheny
Fierenantsoa
Sahamalola
Tsarasaotra
Ambohimpierenana
Ambohipia
Ambohitsara
Ambolotara
Amboniarivo
Ampandrana
Ampandrotrarana
Andrianarivo
Anjamana
Antsimotanana
Iarinoro
Ivoainana
Lefaheloka
Manarinony
Maneva
Miarinarivo
Soarano
Soatsiahara
Tanjato
Tanjona
Tranobongo
Tranolava
Tsarasaotra
Tsarazaza
Tsimiariloha
Tsinjony
Vinany
Zanaposa
Vohidahy
Ambodilendemy
Ambodirafia
Ambodisana
Fenomanta
Kianjanomby
Mandoakaratana
Vohidahy
Volobe
Ambohiperivoana Ambohiperivoana
Bemasoandro
Tsaramandroso
Ankadilalana
Antokondambo
Ankazotsararavina Ambatokapaika
Ranomena nord
Ambalamahasoa
Tsaramasoandro
Alakamisy
Alakamisy
Ambohimahazo
Ambohimahazo

165

Ankarinoro

Betsimisotra

Fiadanana

Ambondrona
Fandriana
Imainga
Lohalo
Maharivo
Marofototra
Miaranomby
Manandrana
Sainte anne
Vohimarina
Zanambahona I
Zanambahona II
Ambahibe
Ampangabe
Andakana
Andohariana
Ankarinoro
Ankona
Befaka
Irondroala
Ambatoharanana ambitabe
Analavory
Andohanatavy
Andranomadio
Antara
Besofina
Krisiasy
Masindrary
Sahamanina
Soanierana
Vohimena
Ambalavao
Ambanitanana
Ambato
Ambatomaroanaka
Ambatonakanga
Ambohiboahangy
Ambohimahatsara
Ambohimahazo
Ambohimananarivo
Ambohimanjaka
Ambohipo
Andohasaha
Andranolava I
Andranolava II
Andranondraikitra
Andranovondrona
Andriana
Ankadifeno
Ankaramainty

166

Imito

Mahazoarivo

Miarinavaratra

Antanetilehibe
Fiadanana
Ilaivory
Mahambaka
Manarintsoa
Miarina
Sahanandriana
Tananomby
Vinanimasina
Ambatomanana
Ambohibary
Ambohidravaka
Ambohimananto
Ambohimila
Ampanangananavozo
Ampandriambositra
Ampasina
Andraina
Andraizay
Andriapenomanantots
arazafy
Ankerambe
Antolandrano
Iharandrony
Imito
Mandimbisoa
Riamanombo
Soamahatamana
Tsararivotra
Vohitraivo
Vohitrarivo
Zanabahona
Ambohimanaiky
Ambohitrikena
Ampany
Andrenilaivelo
Ankadilana
Ankarana
Ankazoambo
Atsimontanana
Fakazato
Lempombe
Mahazoarivo
Vinany
Vohibe
Ambalavao
Ambatoharana
Ambatolava
Ambatomenaloha
Ambinanindrano
Ambohibolafotsy

167

Milamina

Sahamadio

Ambohimanamora
Ambohimananarivo
Ambohimanatrika
Ambohimirary
Ampiadiamby
Analakely
Anditsaka
Andranomafana
Antsahalava
Fadiorana
Faliandro
Iavomanitra
Iharamena
Lakandrano
Mandefitra
Miandrisoa sarandrana
Miarinavaratra
Miarintsoa
Nosiarivo
Sahalava
Sahanisotro
Saharoamiolotra
Soavimbahoaka
Tatabe anteza
Tratrambolo
Tsarahonenana
Tsaramandroso
Tsararay
Vatomitsangana
Voatavomonta
Vohipiraisana
Zanakatovo
Ambohidahy
Ambohipo
Ambohitraivo
Ambohitrinibe
Angavo
Ankerambe- nord
Ankerambe- sud
Milamina
Vohitrinimasina
Ambatodidy
Ambatomainty
Ambatomisihotraka
Ambodihady
Ambohibary
Ambohidravaka
Ambohimanandriana
Ambohimila
Ambohipeno
Ampapana

168

Tatamalaza

Tsarazaza

Anara
Andrainarivo
Angavo
Ankadimarina
Ankafotra
Antanimboanjo
Antetezantany
Avarapasana
Beakondro
Fiadanana
Iharana
Mahazina
Miadanimerina
Soavina
Varevika
Voainana
Vohimena
Andriampitoarivo
Ankofabalo
Antamponikelipetaka
Bemasoandro
Tsimadilo
Alakamisy
Ambahimerana
Ambalamilolona
Ambatovaventy
Amboaroy
Amboatavo
Ambodifiakarana
Ambohibary
Ambohidravaka
Ambohimirary
mahazina
Ambohipinony
Amby
Ampitamidy
Andafiatsimo fenosoa
Andranonasia
Andriankely
Aniso
Ankazondrano
Antanambao firaisana
Antanetilehibe
Antanaty
Bemasoandro
Boba
Fandriakely
Mahazoarivo ampany
Manjakandriana
Mpanjakarivo
Ranomainty

169

Soanakambana

Isandrandahy
Ambony

Ambatomarina

Ambohimahazo
Manandriana

Ambohimilanja

bemasoandro
Ranomainty vohibe
Sarodroa
Tatabe
Tsarazaza
Tsarazazakely
Vohidoaka
Zanakandrianjaka
Soanakambana
Lavahiky
Madera firaisana
Vohitrambo
Ambondrona
Ankazomifandraritanan
a
Antanambao lavenona
Seranana
Ambohidrakitra
Ambohinamboarina
Ambohitsiedehana
Ankarina
Beririna
Lanjana
Trafonomby
Ambohitra
Mandazaka
Tsiakato
Ambohibary
Ambohibolamena
Ambohiboahangy
Anananotra
Vodihena
Vohidrafito
Zingizilo
Tanandava
Ambohimahazo
Antapia
Antsahavory-nord
Ambalaparaky
Fiakarana-nord
Tanambao
Antanifotsy
Ampotaka
Antsahavory-sud
Vatobe
Ambohimandroso
Ambohimilanja
Bemongo
Fandanana
Fiakarana sud
Miandrinirariny

170

Ambohipo

Andakatany

Anjoma
Nandihizana

Anjomanankona

Talata Vohimena

Vinany
Andakantanikely

Ambohitsavirano
Sahafosa
Soatanana-fiakarana
Ampasina-fiakarana
Ampataka
Ambohipo
Ambohipeno
Ambohimandroso
Manandriana
Ambohimanarivo
Ambatofangehana
Ambohibary
Ambohimirary
Mandrovana
Analavory
Anjoma nandihizana
Ambohimiarina
Andohanimanandriana
Andohaony
Antaniditra
Antetezana
Boro
Ianatsonga
Kilovia
Soafandry
Anjoma
Ambalamahasoa
Ambalatoavolo
Ambatomikatsaka
Ambero
Amparihilavan'antsaha
roa
Andranomokoko
Antaboholehibe
Faliarivo
Fizinana
Vatomitsangana
Ambalamanandray
Matoka
Namirana
Ranomafana
Sahafatra
Sahamandresy
Talata-vohimena
Tsararano
Vohimena-andrefana
Vinany
Tsiandrarafana
Ambahombe
Soalazaina
Kianjavola

171

Soatanana

Ilanjona

Begogo

Ranotsara Nord

Iakora
IHOROMBE
(Suite)

Andranombao

Volambita

Andioalava
Ihosy

Ankadilanana
Soatanana
Ankonaivo
Masitaho
Ambohimalakony
Soanierana
Ilanjana
Maromanosika
Manarinony-anosy
Tanifotsy
Begogo/Centre
Ampangorina
Anezandava I
Nanarena
Ambatohirika
Beampombo
Anketsihetsy
Kiremba
Ambondro
Antamenaka
Mahanoro
Ranotsara -Nord
Bekatra/Tsarahonenan
a
Beadabo/Manatsara
Ranotsarabe
Ankazovinelo
Manitsy Fiadanana
Masopasy
Mandabe
Iharodaly
Soamandroso
Matsinjo
Andranombao
Anbotaka
Bekopay
Morafeno II
Tsanerena
Andranata
Ambatomasy
Ihotro
Menambolo
Morafeno
Tsorihy
Andiolava
Ambatofotsy
Amboloando
Ankazoabokely
Ambondrobe
Nanarena

172

Ankily

Analavoka

Ambatolahy

Antsoha

Iloto Menamaty

Tolohomiady

Vohimary
Andoharano
Ankily
Ampandratokana
Amparambatovita
Anadambo
Andranomanintsy
Vatobe
Ankatonia
Analavoka
Mahavelo
Ambinda
Anosibe
Miarinarivo
Mahatsinjo Isofotra
Misonjy
Ambatolahy
Ambinanitelo
Antsoha
Ampandrambe-sud
Ivaro-Est
Ivaro-Ouest
Kelivondraka
Kibanivato
Maromiandra
Mahasoa
Amberomena
Ijana
Nanarena
Menalafika
Andriabe
Antaly Ampandra
Andranoboaka Est
Ampandramamaha
Benonoka
Morafeno
Matsinjorea
Tanambao
Antsoha
Ambalabe
Dangovato
Famofo
Fatanadabo
Iatoha
Menamaty Iloto
Matambalahy
Tsiloakarivo
Vohimanao
Tolohomiady
Andranomangatsiaka
Androtsy Sud

173

Ambia

Analaliry

Ilakaka

Irina

Mahasoa

Ankazotsifantatra
Benato
Ambia
Ambararata Nord
Andranoboaka
Bemandresy
Manamisoa
Marofivango
Sambalahy
Androtsy Nord
Andasivola
Tanamary
Analaliry
Ambaho
Amanda
Marohazo
Sakamana
Vondrony
Ambalanira
Andravindahy
Bemanga
Ilakaka
Mitsinjo
Mandaboaly
Mandatany
Sakavatoy
Saheny II
Sakalama
Tanandava-Ilola
Vohimena Mahafaly
Senahy II
Vohimena vaovao
Ankily
Ambazy
Irina
Ihivoka II
Ihivoka I
Iaborano
Ianaboro
Namodila +
Tanambao
Anaviavy
Ankazovinelo
Ampandrasoa
Beadabo
Bekifafa
Beronono
Ihazoroa
Lohavondro
Mahasoa
Manamby

174

Sahambano

Sakalalina

Satrokala

Soamatasy

Zazafotsy

Tsiloakarivo
Mikaiky
Salaza
Sakena-toby
Tondrobato Soaserana
Andakana
Andranomasy
Ambatosia
Beadabo
Bemahabo
Sahambano
Antambohitra
Androtsy
Bekily
Sakalalina Bekijoly
Andemaka
Matsinjorano
Iangaty
Soaserana
Morarano Ivily
Ambohibao
Ambondro
Marokoliva
Ambohitsimamory
Soatanimbary
Antrobika
Bemelo
Manambaroa
Miary-Malama
Mandarano
Satrokala
Vohimalaza
Mihery-Malama
BevahoAmbararatabe
Fanatoliaza-Miary
Sakalaly
Anakondro
Andrera
Ambinany-Antaly
Mangona
Soamatasy
Vohibato-Tritriva
Ambararata
Fiadanana
Ankazobetroka
Ambalamahatsinjo
Mahasoa Sud
Mahabodo
Vonje
Zazafotsy
Voatavo

175

AndohanIlakaka

Antambohobe

Ivongo

Maropaika
Ivohibe

Kotipa

Antaramena

Fandana
Vatovaky
Ivandrika
Bekinana
Ambahatrazo
Tsianirena
Itremo
Andohan'Ilakaka
Mangatokana
Mangatokana
Tsaratanana
Ambalafary
Manombo kely
Sakaviro Mahasoa
Bepeha
Beraketa
Mandabe
Ankiliabo
Antambohobe
Tanambao
Fierenana
Befondrano
Lapay
Mahatsinjoroa
Iatongo
Ivongo
Ambahatsy
Andranolava
Andranonjanahary
Sakaroa
Anaviavy
Ambinaninony
Maropaika
Ambatopaika
Amboza
Ampatsinakoho
Anivorano Est
Beadabo Atsimo
Iabofotaka
Mahamany
Marolaka
Mavogisy
Maroangaty
Antanandava sud
Kotipa
Vohitrarivo
Vohimary
Ivolo
Antaramena
Antanandava Nord
Ankazobe

176

Vohitsangana
Ranomena
Antaninarenina

Antondabe

Beharena

Bekofafa Sud
Befotaka Sud
ATSIMO
ATSINANANA

Marovitsika Sud

Ranotsara Sud

Antokoboritelo

Inosy

Manambotra Sud
Farafangana
Etrotroka

Antaninarenina
Amboropotsy
Beharena
Betamotamo
Fanjahira-nord
Antondabe
Ambohimary
Ambatomainty
Anivorano
Masombola
Vorombe
Ampisopiso
Beharena
Ianakoty
Ankarapotsy
Ankira
Mahabo
Efasy
Bekofafa Sud
Ankazovelo
Andioteny
Andria
Soarano
Andranovory
Marovitsika
Belenalena Sud
Ankazolahy
Amboraka
Mahasoa
Ranotsara Sud
Ampatramary
Ambinany
Besakoa-Vatovoay
Belenalena Ouest
Antokoboritelo
Mikaikarivo
Anivorano( crer)
Varavana( crer)
INOSY
Bevaho( crer)
Soarano( crer)
Ambalarano( crer)
Manambotra sud
Maroroka
Mahavelo
Bekaraoka ouest
Marompanahy
Etrotroka

177

Ihorombe

ATSIMO
ATSINANANA
(Suite)
Ambohimandroso

Anosivelo

Ivandrika

Marovandrika

Iarindrano
Atondabe bekaraoka
Vohitsidy
Mahabe
Sarinosy
Tanambao
Bemangevo
Amborobe
Marofody
Kidiamonta
Iakia
Fandana
Maroroka
Anaviavy
Iamborigna
Ihorombe
Ankaronga
Ambohimanany
Ambohimaranitra
Madinikora
Vohiposa
Vohibolo
Beretra i
Mahabo
Lohavala
Ambohimandroso
Iampombo
Andonabe
Ambohimahasoa
Nosilava
Iaborefo
Anosivelo
Anakatrika
Bakaka
Fiherena
Lokandambo
Anapoaka
Manambotra nord
Ambalavontaka
Marolava
Ivandrika
Mahazoarivo
Bekaraoka
Bevinany
Ambalolo
Marovandrika
Firifiry
Manambodala
Etsingilo
Ambalarano
Ambatomalama

178

Sahamadio

Vohimasy

Vohitromby

Ambalatany

Ambalavato
Antevato

Ambalavato Nord

Ambohigogo

Vohimanitra
Amborolava
Haramy
Sahamadio
Fandrambaky
Morondrano vohibe
Masomiza
Manakololo
Matsakaria
Ambalahivoka
Morasoa
Ambalahady
Vohimasy
Tsararano
Vohibe
Vohibano
Iandraina
Ambohitrova
Vohitromby
Vohilava
Iaborano
Mahabo ambany
Andranoboaka
Ambalatany
Mahatsinjo
Vohidahy
Bemitsanga
Matsakaria
Ambalamanga
Mahamanina
Ambalavato
Beretra II
Anezandava
Marovato
Sindrikasy
Ambalavato
Ambalatraka
Bemandresy
Fenolaza
Ambanimaso
Berombazaha
Antanakidy
Ambalavary
Telolonaka
Ambohigogo
Manatotsikora
Ambohimary I
Iabovolo
Manolosoa
Anivorano
Esatra

179

Amporoforo

Ankarana

Anosy Tsararafa

Antsiranambe

Bevoay Beretra

Efatsy

Tsimelahy
Lohatranambo
Ambalabe
Namohora
Tsiririmiempo
Amporoforo
Anakona
Amboangimasy
Andranamby
Amibasy
Ankazomahitsy
Marosiky
Tanambao
Tsoroboy
Mahiakoho
Ankarana
Anambotaka
Beteny
Eroka I
Eroka II
Manara
Manombo
Takoandra
Vohimary
Anosy
Sahafoza
Ivohitra
Tsarafara
Anosikely
Loharano
Vazako
Enivoay
Andranolava
Antavia
Antsiranambe
Soanierana
Iabomary
Manatondrondra
Ankazoboaky
Miarinarivo
Anambahy
Ankarinarivo
Beretra
Mahasoa
Anadoby
Nosibe/marotko
Lohavala
Mahasoa sariheva
Songotoloho
Efatsy
Ambalafatsy

180

Evato

Fenoarivo

Iabohazo

Mahabo Mananivo

Vaoseva vololena
Sofiramandroso
Tanambe
Maroroka anivotsara
Ambalavolo
Ambalamanga
Evato
Mahazoarivo
Vohimary
Miteno
Mahasoa
Emena
Ambohimandroso
Ambatomena
Samboritra
Anakizo
Vohibary
Anambotaka
Fenoarivo
Maheriraty
Lohasahy-sambalahy
Tsaratanana
Emikaiky
Tsararano
Anapala
Berengiritry
Matangivola
Sambalahy
Vohidroy
Iabohazo
Fenoarivo
Iandray
Ambalateny
Marovandrika
Marovary
Mahazaza
Tsanofoha
Amboangisay
Anambakaka
Ankarimbelo
Mahavelo
Mahabo mananivo
Vohimasy
Iabotako
Nosiala
Ankarimbelo
Iabomary
Lohagisy
Rorobe
Baboaka
Anateza

181

Mahafasa

Mahafasa
Vohitromby
Manatsaha
Ambavolo
Manambodala
Ampisoronana
Ambanimary
Anandaza
Mahavelo
Mahavelo
Vohimary
Analafia
Anivotsara
Marofarihy
Maheriraty
Maheriraty
Berondra
Loharano
Tsatoro
Ambalatany
Marira
Ampasitokana
Namohora Iaborano Namohora laborano
Maroakova
Marofody
Mahabe/sariteny
Mahalava
Tangainony
Tangainony
Ekavy
Andramena
Marozana
Ankazosay
Mahatsinjo
Marohaka
Namohora
Antsiranana
Vohibitro
Andranomangatsiaka
Tovona
Tovona
Fenoarivo
Ambohitrevo
Anovihazo
Anatsirika
Bemahala
Sahafatra
Sarahambendra
Anaviavy
Berahodaky
Vohilengo
Vohilengo
Etsidity
Mahazony
Karimbary
Varary

182

Vohilavani
Manampatra

Andranolalina

Ankazovelo

Ivondro
Midongy Sud

Zar

Soakibany

Bevaho

Kazoaraka
Kazomasy
Ampamolana
Enitsira
Anambotaky
Betaikaomby
Ambolomena
Ambohimanara
Vohilava
Ranolava
Mandatsa
Enifapa
Volotara
Tombatafika
Mazavatsiotra
Andranolalina
Ampatramary
Mahasoa Analatelo
Haramanga
Ambararata
Ampatranila
Antanandava
Ankazovelo
Ankazomanga
Voanana
Mahazoarivo
Ambasohihy
Manatitsikora
Telorano
Bemahala
Ivondro(Lavaraty)
Ampasy
Analaiva
Marozano
Sahatsoro
Ankarinoro
Benonoky
Mahazoarivo
Zar
Mikaiky
Beharena II
Sahanety
Soakibany
Mahasoa
Beharahotra
Ambodijoho
Amboangy
Fasikendry
Beharahotra
Antaramihery
Bevaho

183

Bekaraoky
Fenoambany

Ambatolava

Vangaindrano
Ranomena

Ambongo

Anilobe

Bevata

Ambodisay
Lavafefy
Tsararano
Mahabe II
Marovovo
Ankalatany
Bekaraoky
Analatsaka
Befeno
Fenoambany
Ankazomasy
Satra
Somisiky
Lavay
Ambatosoratra
Ambatolava
Imambe
Manaroba
Morafeno
Tsaralera
Bezavo
Ranomena
Ambalateny
Matavay
Hazomena
Tanambao Matirano
Manombo Beroroha
Lalangy
Mahelivango
Maheriakoho
Efasy
Vohitrapanefy
Ambongo
Mandrosoa
Ambalakondro
Mahamamy
Tsahalana
Anapotatra
Mahatsara
Anilobe
Morarano
Morafeno II
Ambohimahasoa
Miarinarivo
Rorobe
Vohimalaza
Bevata
Amboangimamy
Manambaro
Mahabo
Mahafaly

184

Lohafary

Sandravinany

Amparihy Est

Ampasimalemy

Ampataka

Bema

Iara

Voronabo
Fotsivavo Nord
Ambohipeno
Lohafary
Manambarivo
Ambalavandrika
Vohimangidy
Ambadikala
Vohimena
Isandravinany I
Isandravinany II
Fenoarivo
Tsiary
Befasy
Mavoriky
Amparihy Est
Ambalarano
Amboatsila
Andemobe
Mavorano
Amboangy
Sahafata
Ampasimalemy
Ampivangoa
Ditona
Iabomary
Analadinga
Amboazokibo
Ampasindava
Mahandroa
Vapaky
Mariany
Tsararano
Fenoarivo
Ambalahoraky
Vohibamitsa
Vohilava
Ampataka
Ankarefo
Mahela II
Nosy Ambo
Tanambao II
Vohibe
Bema
Ambohimary
Ambalavolo
Anakoho
Sarianala
Anandrotry II
Iara
Lovaela

185

Isahara

Karimbary

Lopary

Manambondro

Marokibo

Masianaka

Mahabo
Befotaky
Vohibola
Ambohipeno
Amboloabo
Tsararano
Ampefivato
Beretry
Fenoarivo II
Isahara
Andrarezo
Marosalala
Ambalasavoa
Anezandava
Ampasitsiriry
Tanambao
Karimbary
Anandroty
Anezandava
Mahafasa
Ranomena
Lopary
Amboangibe
Anarabe
Mahabe I
Betsiraha
Soatsirana
Soarano
Marolambo
Maroangaty
Mahazoarivo
Anandrotry I
Manasity
Miarinarivo
Iabomora
Morafeno
Manambondro
Mahatsinjoriaky
Ambaniampy
Ambatovanda
Vohindava
Marokibo
Ankarinarivo
Vohimary II
Ambanato
Vasia
Manarivo
Nosy Be
Ankatafa
Beovitry
Besavoa

186

Matanga

Soamanova

Tsianofana

Tsiately

Mahatsinjo
Manasara
Amboanjo vohitrandray
Ambatomena
Saharavy
Nosy Omby
Foromia
Vodivolo
Antanamboro
Antavimalahay
Matanga
Vohimena
Marofototra
Anezandava
Ambatsipaky
Vohitsiriky
Mandritsara
Tavivola
Mahavelo
Tanatana
Ambatomitio
Vohimary
Fapira
Vohitrapaly
Ambalengo
Bevalevy
Ambanihampy
Anakava
Maroroky
Mahela
Eteny
Madioandro
Sanasemba
Maronosy
Mavogisy
Tsianofana
Tatamo
Vohipanany
Sahavia
Vohitsoa
Ankazomisapa
Tanisoa
Tsaramandroso
Tsararano
Anabotaka II
Anapatra
Andranovato
Editsaky
Mahamany
Tsararano
Tsiately

187

Vatanato

Vohimalaza

Vohipaho

Vohitrambo

Mahabe

Fonilaza

Maroteza
Vondrozo

Besakay
Tsararano
Marindonaky
Fenoarivo
Iabolaly
Ambalafoly
Tanandava
Vohimalaza
Nosoa
Sarilasy
Bezavo
Saharoanga
Mahasoa
Ambia
Vohipaho
Anandria
Menaretry
Mahatsinjo I
Lavalanga
Sahakondro
Mahazoarivo
Anezandava
Kaboky
Mahajanga
Manambotra
Vohidravy
Volomborony
Volosy
Mahatsinjo II
Vohitrambo
Mahavelo
Morabe
Ambohimary
Manilo
Fitary
Mahabe centre
Karinarivo
Vohilava
Iaborano
Marovaza
Kidilanitra
Fonilaza centre
Sahavoangy
Menagnarnavony
Vilimena
Vohitraomby
Tsamoro
Moroteza
Bemahala
Tanambao
Ivato I

188

Anandravy

Vohiboreka

Ivato

Ambohimanana

Andakana

Antokonala

Iamonta

Karianga

Emita
Iampombo
Miarinarivo
Nandritona
Ifoitry
Matsinamalo
Salalangy
Vohiboreka
Anara
Maroangira
Vohitrova
Ivato
Iandray
Mahasoa II
Amboangy
Ferena
Ambohitsara
Nosivelo
Emita
Miarinarivo
Ambohimana
Fenaomby
Anivorano II
Ambarimafaitra
Mandritany
Ferena I
Fenoarivo
Mazavalala II
Tsaratanana
Andakana
Ambalakazaha
Andemaka II
Iabomary
Mahatsara II
Mahasoa III
Antemanara
Andremareo
Zafindramana
Sahalava
Bemandresy
Ambatoharanana II
Ramanava
Iamonta
Mariandry
Vohibe II
Vohimalaza
Mahasoa II
Anaviavy
Karianga
Esongy
Vohibe

189

Mahatsinjo

Mahavelo

Mahazoarivo

Manambidala

Manato

Vohimary

Elomaka
Sosobahy
Karimbary
Marovandrika
Mahatsinjobe
Mandritsara
Mahatsinjo
Ampataka
Ianakasy
Mahafasa
Mahavelo
Ampasindava
Antenimiary
Ivato II
Antanandava
Tsararivotra
Fenaomby
Mahazoarivo
Tamboholava
Mahatsara
Miarinarivo
Ambohimandroso
Mahasoa I
Alohavala
Antanandava
Ambalakibo
Soatana
Tsaratoro
Antsoro I
Antsoro Est
Madiorano Tsiresy
Antsoro II
Lohanosy
Vohilava
Manotronotro
Ambohitsara
Vohimarina Nord
Morafeno
Vohitromby
Antondabe
Manato
Nanarena
Mahasoa I
Vohimary II
Ambolomena
Tanandava
Maroakibo
Ambohimana
Ratsimanahy
Antesonjo
Zafinivola

190

Ambodirano

Andoharano

Ambohimanga Sud

VATOVAVY
FITOVINANY

Ifanadiana

Ambohimiera

Vohitsidy
Bemandroso
Antema Falandro
Ambalavero
Ambalabe-Mahatsara
Sarilasy
Ferena
Tsiloakarivo
Anandrea
Andranoavo
Miarinarivo
Antanandava
Mangaikarea
Volojatsy
Masomboay
Nosarivo
Morafeno
Ambalaherana
Ambalavary
Ambatofamokonana
Ambodihazo
Ambilanibe
Ambodiara
Ambodimanga-Nord
Ambodirafia
Ambodivoasary
Ambohimanga sud
Ambohimiranty
Androrangavola-Nord
Antanjona
Faliarivo
Fasintsara Andakana
Mandroalina
Marolananana
Marosatroka
Masoarovana
Morarano
Nosimboahangy
Sahamarana
Soanierana-Nord
Vohitrarivo
Ambohimiera
Ambinanitomarosana
Ambohimahatsinjo
Ambohimilanja
Ampantsona
Andemaka-Nord
Androrangavola
Antarambakana
Faliarivo

191

Analampasina

Androrangavola

VATOVAVY
FITOVINANY
(Suite)

Antaretra

Antsindra

Fiadanana-Nord
Manarinony
Marofotsy
Maromanana
Tsinjorano
Sahasomanga
Vohimena
Ambohidaza
Ambolo
AmbohimahavelonaNord
Ambodimanga-Nord
Sahalalona
Analampasina
Manjiriana-Sud
Ambohimalaza
Betampona Nord
Matsitsirano
Ambaro
Sarahanony Analavory
Androrangavola-sud
Ambohimiarina
Androrangavola
Ampasimpotsy
Ambohimisafy
Ambodiroranga
Anivorano
Ambodifontsina
Ambodiara-Nord
Mahasoa
Ambalavaona
Lavakianja-Sud
Nosibe-Sud
AmbalateninaAmbohimihaonana
Ambohimahavelona
Andranosariaka
Mandriampotsy
Antaretra
Andranomaintso
Ambodiara I
Ampasimbe
Betampona
Morafenobe
Ambodirotra
Ambinanivatomena
Andonabe
Amboatrotroka
Antsindra
Ampitomita
Ampitabe

192

Fasintsara

Kelilalina

VATOVAVY
FITOVINANY
(Suite)

Maroharatra

Befotaka
Ambatovory
Anivorano
Kianjavato
Fasintsara
Antenimbelona
Marovoraka
Tsaratanna
Ambohinihaonana
Andranomaitso
Sahakondro
Tsarakianja
Ambinanisery
Ambatomanjaka
Ambodivoangy
Ambodiara-Sud
Manakana-Sud
Tsararivotra
Ambohitsara Ankerana
Befotaka
Kelilalina
Fotsialanana
Andranomainty
Ambodipaiso-Sud
Ambodipaiso-Nord
Mandrivany
Kianjanomby
Ambohinihaonana
Ambodivoahangy
Ambaladingana
Anosy
Ampitambe
Maroharatra
Soanierana
Ampasimadinikakely
Malazamasina Sud
Mahatsara
Ambohitsara-Est
Ampasamadinika
Ambalavolo
Betampona-Nord
Tanambao-Ouest
Ambodimanga
Malemiambo I
Sahomby
Antanjomanga
Malazamasina-nord
Manakana
Anivorano
Ambinanindrano
Ampasimpotsy

193

Marotoko
VATOVAVY
FITOVINANY
(Suite)

Tsaratanana

Ampasinambo

Ambiabe

Ambatofotsy
Ikongo

Marotoko
Mandiafasina
Ambodiara-Sud
Kianjanaomby
Amboatrotroka
Ambarijatsy
Ambodijiro Manamp.
Ambohimahavelona
Ambatomitratraka
Ambalavia
Tsaratanana
Ambalafary
Ambalafatakana-Est
Ambatoharanana
Ambatoharanankely
Ambodigoavy
Ambodimanga-Est
Ambodimanga-Ouest
Ambodirafia-Est
Ambohimasina
Ambohimita
Ambohinihaonana
Ambohipo
Ambohitsara I
Analamarina-Nord
Androrangavola
Vatofotsy
Antaralava
Befary
Marofototra
Sahofika
Sandrakely
Sandrasaty
Vohitrarivo
Ampasinambo
Ambodiara nord
Sakavanana
Volobe
Ambalapaiso
Fiadanana nord
Morarano
Ampasimbola
Ambiabe
Ambinanidranotelo
Ankobaka
Ambalatenina
Ambalafasina
Sahavatana
Ambatofotsy
Ambodiara-Sakorihy
Ambodivona

194

Ambinanitromby

Ambohimisafy

Ambolomadinika

Ankarimbelo

Antondinga

Ampiatsaha
Fozamena
Mahasoa
Marohita
Tandrokomby
Tsarakianja-B
Tsaratanna
Ambalatenina
Ambinanitromby
Ambodiara-Homby
Ambohinamboarina
Antanivelona
Manarinjato
Tetezandraikitra
Ambohimisafy
Ambodipaiso
Ambohibory
Vakoanina
Ambolomadinika
Anivorano
Sahanimanga
Ambodilazabe
Ampasimalemy
Androrangavola
Ankarefobe
Antaranjaha
Antarehimamy
Sahamazava
Tsarakianja-Sud
Tsianivoha
Ankarimbelo
Faliarivo
Anjorozoro
Andrairay
Ambalahosy
Iarinomby
Tsialamaha
Ambatombitro
Ambohimaneva
Antodinga
Andasy
Manolotrony
Maromana
Vohitsoa
Ambolomboro
Anivorano I
Behazavana
Tsarakianja
Mitremaka
Ambatoharanana
Ankazoharaka

195

Belemoka

Ifanirea

Kalafotsy

Manampatrana

Maromiandra

Mamolifoly
Belemoka
Ambohimahatsara
Ambodilaza-Est
Anahipisaka
Mandrosolaza
Sahalava
Marokaka
Tsarafonenana
Ifanirea
Ambatofisaka
Ambohimalaza
Ampandramana
Analamary
Andemaka
Ihevo
Sahahofika
Tambaniharana
Vinany
Vohibola
Kalafotsy
Ambahaka
Ambalateny
Ambalavary
Ambatoharanana
Ihazomena
Kondromainty
Mahafiango
Maozahitra
Tanambao-II
Voena
Manampatrana
Ambatofaritana
Ambaraholona
Amboanjobe-Gare
Amboanjobe- Centre
Ambohimahasoa
Ambohimalaza
Ambohitsara
Manambato
Bezamana
Manambato
Maromiandra
Ambahimarana
AmbodiaraSakavazoho
Ambohimahasoa
Ambohitsara-B
Anaviavy
Sakevo
Sandranatakely

196

Sahalanona

Tanakamba

Tolongoina

Andefampony

Tsifenokataka

Ambahatrazo
Manakara

Ambahive

Vohimary
Sahalanona
Ambalabe
Ambinanindrano
Ambodimangavola
Anilobe
Anivorano II
Mahaly
Sahamamy
Tsaralanitra
Tanakambana
Fanjakasoa
Mafitoaka
Nanarena
Sahampaly
Vohiboanjo
Vohilava
Vohiteny
Tolongoina
Ambalakizitina
Ambalavero-bas
Ambatovory
Ambinanindrano
Ambodiroranga
Ambohimahavelona
Ambohimanga
Andrambovato
Laditra
Madiorano
Tsimbahambo
Mandriandry
TanambaoTandrokomby
Ambodivanana
Andefampony
Lavakianja
Ambohimanana
Fenoarivo
AmbohimahaveloMenatsara
Tsifenokataka
Anahibita
Mahasoa
Sahalanona
Ambinanindrano Telo
Ambahatrazo
Ambalavolo
Ambodifaliambo
Ambodirotra
Manakana
Mitanty-Ouest

197

Ambalaroka

Manakara
(suite)

Ambalavero

Ambandrika
Ambila

Amboanjo

Ambohitsara

Ambalatenina
Iabazaza
Vohiboatavo
Ambatomainty
Mitsirintona
Nanerana
Tazokondrobe
Ambalaroka
Farafasy
Voditanjo
Vohitrakondro
Ankaranila
Vohitrapanga
Ambalavero
Antanantanana
Ambohitsarabe
Lavakianja
Tanambao I
Ambodilaza
Ambohimanarivo
Ampandramana
Sahaherotra
Ambandrika
Ambila Centre
Vohilava
Ambarolava
Andriana
Beanana
Bereta
Loharano
Tamborolava
Tamboro-Ouest
Tamboro-Est
Vohipanany
Mandrosovelo
Amboanjo
Ambodivoamboana
Androrangavola
Ankatafana
Betsako
Ifaho
Mahavelo
Mitenopiky
Mizilo
Vohitromby
Vohitravoha
Vohitsivalana
Ambohivandrika
Saharento
Vohimary
Vohilava

198

Amborondra

Ambotaka

Ampasimanjeva

Ampasimboraka

Ampasimpotsy Sud

Analavory

Anorombato

Anteza

Ambodiharanay I
Amborondra
Anaviavimasina
Maromandia
Anivorano
Sahasambo
Ambotaka
Ankarimalaza
Mahavelo
Maronosy
Tsiananara
Ambohimandroso
Ampasimanjeva
Andramora
Ankazondrano
Taimby
Tanambao
Tsarandrano
Ambalavoatavo
Ambohitsara-I
Ampasimboraka-Nord
Ampasimboraka-Sud
Ambohimanarivo
Ampasimpotsy Toby
Matsaratsara
Ampasimpotsy Sud
Betampona
Belaka
Ambalavoangy
Ambodivoangy
Analavory
Antavibe
Satramaha
Andranomena
Anorombato
Analavory
Anivorano
Mahavelo II
Malazamasy
Tanambao
Ambodivakoka
Ampatsy
Andranomangatsiaka
Ankemba Est
Ankemba Ouest
Anteza
Befotaka
Mahavelo
Sahasambo
Tsaratanna
Vohilava II

199

Bekatra

Betampona

Fenomby

Kianjanomby
Lokomby

Mahabako

Mahamaibe

Mangatsiotra

Ambalafary
Ambinanindrano
Andrairay
Bekatra
Mahavelokely
Marokoriaka
Nihaonana
Soamiadana
Seranatsara
Tanambao
Ankarimbary
Betampona
Aborano
Ambatolampy
Ambohimahasoa
Fenoarivo
Fenomby
Fiadanana
Manakana
Tanambao II
Tanambao III
Tsarakianja
Kianjanomby
Ambodimanga
Fandova
Fenoarivo
Mahavelo-Sirana
Lokomby
Mitanty-Est
Vohibazimba
Ampotamandihy
Andemaka
Enihaonana
Madiolamba
Mahabako-Centre
Antaranivola
MaromandiaValokianja
Morontenina
Vatomasina
Mahamaibe
Mahamaikely
Tsokoborona
Anorombato
Ambohitsara
Miarinarivo
Ambohimahasoa
Antsary
Ankazomainty
Mangatsiotra
Valovahy

200

Mavorano

Mitanty

Mizilo

Nihaonana
Nosiala

Onilahy

Sahanambohitra

Saharefo

Sahasinaka

Mavorano
Tanambao
Vohitromby
Isoto
Volafotsy
Vohitrevo
Ankarimbary
Ambodimanga
Ampasimanoro
Marohagna
Ankarimbary
Manevina
Mideboka
Mitanty
Tsararano
Betampona II
Tanjondava
Ambinanindrano
Analamiditra
Andrafia
Fenoarivo
Mizilo-Gara
Nihaonana
Antarabe
Ambinany-Mananano
Ankazoaraka
Anosy
Epetraka
Nosiala
Tanjongato
Onilahy Centre
Ambandrika
Ambohitsarabe
Mahavanona
Ambodimanga
Ambodiharamy
Ambohimalaza
Sahanambohitra
Saharefo Centre
Ambohitsara II
Ambalatambina
Amboaifito
Mandotonana
Ambodibonara
Ampiringalava
Analabe
Androrangavola
Maroandronana
Nosivelo
Sahasinaka VilleBasse

201

Sakoana

Sorombo

Tataho

Vatana

Vinanitelo

Vohilava

Vohimanitra

Tsimanimanina
Vatolambo
Ambodiramiavona
Ambodivoangy
Sahavoantsilana
Sakoana
Ambohimandroso
Ampitsinjovanimena
Malazamasy
Manasara
Ranomena
Ambodimanga
Ambatomahavano
Ambodinato
Ambolosy
Ampataka
Ampitabao
Ampitabe
Andranombary
Fenoarivo
Marohala
Maroantova
Sahalapa
Ambodimanga
Ambohimandroso
Analabe
Andromba
Mahatsinjoriaka
Masiakakoho
Vohidranary
Andranomavo
Ankaramalaza
Fotatra
Mandritsara
Nato
Vatana
Ambodiara
Ambohitsara
Mahavelobe
Marolananana
Miarinarivo
Morafeno
Vinanitelo
Vohilava
Ankarimbary
Ambalateniny
Nihaonana
Sahasondry
Seranambary
Sahakevo
Amparihibe

202

Vohimasina Nord

Vohimasina Sud

Vohimasy

Ambohitrova

Manjarivo

Ambalahosy Nord

Ambodinonoka
Mananjary

Ambohimiarina II

Ankazoambo
Mahasoa II
Tanambao
Vohimanitra Centre
Ambohimanarivo
Andotsy
Manjarivo
Masondrota
Seranambary
Ambato
Ambohitrabo
Ambinany
Mangaika
Tsararano
Vatomasina
Marofototra
Ambodivoangy-Nord
Ambohimanarivo
Ankarimbary I
Vohimary
Vohimasy-Sud
Anivotsara
Marofinaritra
Vohimasy-Nord
Ambodivoangy Sud
Ambohimiary
Ambohitrova
Ankarimbelo
Ambohimanarivo
Manjarivo
Arimalaza
Nosivelo
Lebelongoza
Ampasina
Sandrarafa
Ambalahosy-Nord
Nosivolo
Ambinanifitoerana
Ambodihasina
Ambodibakoly
Ambodinonoka
Manakana
Tsarakianja
Amboditambitsy
Ambatoharanana
Ambodiara
Analamazava
Analamarina
Ambohitsara
Fiadanana
Abohimiarina II

203

Ambohinihaonana

Ambohitsara Est

Andonabe

Andragnambolava

Andranomavo

Ankatafana

Ampasimazava
Manakana-Tsiangaly
Ambinanifasina
Sahasondroka
Ambohinihaonana
Ampasimadinika
Ankalaitra
Maromandia
Androrangabe
Ankazotelo
Androrangavola
Bemoka
Ambololona
Ambodivoangy
Lavakianja
Ambalapaiso
Ambohimiadana
Ambohitsara-Est
Ampahatany
Andranomahitsy
Ambodipaiso
Ampatakana
Manambatana
Iamboala
Andonabe
Androrangavola
Mahasoa
Morafeno
Ambodisaina
Mahatsara II
Ambohitsara
Seranana
Maholiafo
Ambatoringitra
Tanambao-Tsimivatsy
Andranambolava
Ambodivoangy-Nord
Marovany
Ambohimiarina I
Marohita
Ampitabe
Menagisy
Andranomavo
Ambodiaviavy
Ambohinihaonana
Antapadrano
Maromitety
Ambalatany
Vohilavakely
Ankatafana
Ambohimiarina

204

Anosimparihy

Antaretra

Antsenavolo

Mahatsara Iefaka

Mahatsara Sud

Ambaro-Bekibo
Ampangalana-Sud
Ambalavotaka I
Ambalavotaka II
Marohita
Marohita II
Anosimparihy
Maromanitra
Ambodiamba
Ampotsimavo
Nihaonana
Ambodirafia
Iaborano
Tsarafidy
Ambatoharanana
Andoharokana
Vohibiavy
Befotaka
Ambalamainty
Bac Namorona
Antaretra
Antaviranambo
Ambohitsara-Sud
Ambatolambo
Ambodivandrozana
Ambodivandrika
Ambalatenina
Antsenavolo
Ambodiakatra
Madiolamba
Irondro
Ambohitsara
Ambodimanga
Sahafotaina
Andranomavo
Ambodiara
Morafeno
Ambatofaritana
Ankazotokana
Ambodivoangy
Tsararano
Betampona
Ambodibonary
Mahatsara-Iefaka
Amberomanitra
Amboditandroho
Atanjondava
Mahavoky Sud
Mahatsara-Sud
Amboanato
Iaborano

205

Mahavoky Nord

Mahela

Manakana Nord

Marofototra

Marokarima

Marosangy

Morafeno

Anjanavorona
Manampotsy
Mahavoky-Nord
Anivorano
Mahatsara-Nord
Lavakianja
Ambodiriana
Mahela
Antanandava
Ambalahady
Ambatosada
Ambodimanga
Ampasimanjeva
Anilavinany
Nosibe
Manakana-Nord
Sakave
Ambohimiarina
Sahandovoka
Madiofasina
Andranomadio
Androrangavola
Marofototra
Ampasimbola
Ambatoafo
Ambohitsara II
Madiotomitra
Ampasamadinika
Antaviranambo
Marokarima
Marohandrina
Ambohimanarivo
Maromandia
Tsaramiadana
Ambaladara
Ankaramalaza
Antanjona
Marosangy
Befotaka
Ambalakondro
Ambohimahasoa
Androranga
Ampatrivolo
Marovato
Iankana
Ambalafary
Morafeno
Antaramasoandro
Tanambaokely
Manakana I
Ambodivandrika II

206

Namorona

Sandrohy

Vatohandrina

Vohilava

Tsaravary

Tsiatosika

Mandroromody
Mahavelona Est
Namorona I
Valagnady
Vohitrindry
Masindranokely
Ambinany Tanambao
Ambinany Namorona
Antsakarivo
Fangato
Nakitaina
Mahasoa
Sandranava
Sandrohy
Maroamboka
Tanambao-Sud
Sahanavaka
Sahanavaka II
Ambodimarohita
Ambalona
Vatohandrina
Mandroalina
Manarilefona
Sahafanany
Faralambo
Vohilava
Iambojiro
Tanambaobe
Lavakianja
Ambalamanasa
Ambodimanga
Ambodiara
Ambalanaomby
Ampasimazava
Ampasinambo-Nord
Sandravakoka
Tanambao-Nord
Ambakoana
Mahazava
Tsaravary
Ampasimbola
Marofody
Sarina
Ambodikizy
Tanambao-Marofody
Tsiatosika
Betampona
Manakana II
Ambalaromba
Andranomaresaka
Anivorano

207

Ambahy

Ambakobe

Ambodiara
Nosy Varika

Ambodilafa

Volomborona
Ankatrognana
Ambatoharanana
Anosiparihy
Andranomavo II
Ambohimiarina I
Andranomiteky
Sarahafatra
Ambahy
Ambatoharanana
Ambodiharamy
Ambodisandroy
Ampasimaneva
Analanolona
Fenoarivo
Mahafihetsika
Maromby
Sahorana
Ambodivandrika
Ambakobe
Ampasinambo I
Ambodimanga III
Bekazaha
Manakana
Sahamahitsy
Sahamanerana
Sakafontsy
Ambalatenina-Sud
Ambatoharanana
Ambodiara I
Ambodilafa
Antanambao
Marosakaiza
Sahandraty
Vohimasina II
Vohitromby
Ambalahasina
Ambinanitranomaro
Ambodilafa
Ambodilafakely
Ambodimanga II
Ambohitsara II
Ampasimbola
Andohalobe
Antanambao
Antanjomanga
Farafasina
Mahadonaka
Marovato
SakAmbatobe
Tsaravinany

208

Ambodirian'i
Sahafary

Ampasinambo

Andara

Androrangavola

Angodongodona

Vohimena
Vohimasina
Ambalafatakana
Ambodiara II
Ambodiriani Sahafary
Ambodiroranga
Ampanasana
Ambodihara I
Ampitabe
Andranomaintso
Androranga
Manakana
Manandriana I
Marofaria
Menagisy
Sahanikasy
Tanambao Sahafony
Vohimaro
Volobe
Ambalahasina
Ambalatenina-Nord
Ambodivoangy
Ambohimalaza
Ambohinihaonana
Ampasimadinika I
Ampasinambo
Ampasimbola
Anivorano
Lavakianja-Est
Vatoatody
Ambodilafakely
Ampasimbola
Andara
Andranohambana
Ambodimanga
Ankaranambo
Maintimbato
Sahasindra
Ambodirotra
Ambalafarihy
Ambalakafe
Ambatomasina II
Ambodimanga IV
Analila
Androrangavola
Antanandava
Antanadehibe
Sandranamba
Vohimasina II
Ambinanindrano I
Ambinanindrano II

209

Antanambao

Befody

Fiadanana

Sahavato

Ambohitsara IV
Angodongodona
Antrobaka
Morafeno
Tsaraseranana
Ampasimadinika IV
Ambodiriana
Androrangavola
Ankerana
Antanambao
Antanjonomby
Mahadonaka
Mahatsara
Ambalakafe
Ambodinambalo
Ambodinonoka
Ambodipaiso
Ambohimilanja
Ambohipeno
Ampasimbola II
Analamarina
Andrambotsivelezina
Befody
Mahatsara
Vohitrarivo
Ambalahady
Ambalamanasa
Ambatoafo
Analamarina
Andonaka
Andranomahita
Andranotsara
Antanantrambana
Fiadanana
Fihaonana
Mahadio
Mahatsara
Manakana
Sakalava
Tsarahonenana
Vohitromby
Ambarisasy
Ambalafary
Ambatobe II
Ambatoina
Ambatomivarina
Ambavani Sahavato
Ambazato
Ambodihasina
Ambodimanga I
Ambodiramiavona

210

Soavina

Vohidroa

Ambodiroranga
Ambodivandrika
Ampasimaniona
Ampasimazava
Ampiranambo
Ampitamalandy
Ampitsahambe
Andibodiboka
Andranokopy
Andranotsara
Befotaka
Lakamandrorona
Malazamasina
Malimalina
Manakana I
Morarano
Niarovana
Sahanofa
Vohitromby
Ambalakondro
Ambalavero I
Ambalavero II
Ambalavia
Ambaninambato
Ambinanihafotra
Ambodivoangy
Ambohimalaza
Ampasimanoina
Ampasimbola
Ampitabe I
Analamazava I
Andapa
Andranobe
Betampona II
Manakana I
Marofototra
Maroharatra
Marosika
Marovato II
Sahamahitsy I
Sahandrarezona
Sahanimborona
Soavina
Tsaralazaina
Vohibola I
Vohijanahary
Ampitamalandy
Antanambao I
Ambalafary
Ambinanindrano
Ambohitsara

211

Vohilava

Vohitrandriana

Fanivelona

Anivorano
Mizahatsara
Tsaravinany
Vohidroa
Vohitsara III
Ambandrika
Ambodibakoly
Amboditavia
Ambohimiritika
Andranomavo
Ankosilamba
Antanjondrano
Fenoarivo
Fiadanana
Mahatsara I
Tsarahonenana
Vohilava
Vohipahy
Ambatolampy
Ambatoseza
Ambinanindrano
Ambodiara I
Androrangavola
Mahafihetsika
Malazamasina
Manakana I
Mandroromody II
Marosika
Morarano I
Morarano II
Tanambao I
Vohidamba
Vohitrandriana
Vohitrarivo I
Vohitromby
Tsaramiakatra
Maroharatra
Ambohipeno
Mahajanjina
Tsarahonenana
Fanivelona
Sarina I
Sarina II
Ambohimahasoa
Antanihady
Andranomahitsy
Saherana
Sahandrotra
Ambalafamafa
Mahatsinjo
Antanambao I

212

Andemaka

Ankarimbary

Anoloka

Vohipeno

Antananabo

Ifatsy

Ilakatra

Ivato

Lanivo

Andemaka Centre
Marohanka-I
Marohanka-II
Mahazoarivo
Vohitromby
Mahanoro
Todia
Tenimasy
Vohibolo
Mahasoa
Langisay
Ambaibo
Ankarimbary
Ambohimahasoa
Ifaho
Maroakanjo
Vohibolobe
Vohimary
Ampasamasay
Irotra
Vohitramba
Vohitsivalana
Mahavelo
Lazamasy
Antananabo
Saharevo
Anambotaky
Analabo
Amboromaneno
Ifatsy
Beanana
Fenoarivo
Mahabe
Morarano
Karimbelo
Voanaly
Tanambao I
Vatorao
Mita
Iarimbola
Ilaka
Havohavo
Sakavolo
Ranomainty
Ambohitsara II
Ampandramana
Vohimary
Tanandava
Ivato
Voasary
Lanivo

213

Mahabo

Mahasoabe

Mahazoarivo

Nato

Onjatsy

Sahalava

Savana

Vohilany

Vohindava

Vohimasy
Mahazoarivo
Tsarary
Fanovia
Farafasy
Anosy
Mahabo
Vohilava
Vohipatsy
Sahora
Sahora Nord
Maka
Mahasoabe-Est
Antsiranantsara
Mahasoabe-Ouest
Maromby
Mahatsara
Andranotsara
Ambohitsara II
Mahavanona
Mahasoa II
Mahasoa I
Fatsikala
Ankaboba
Felifika
Tamboholava
Mahazoarivo
Kelimamoa
Ambalangavo
Taninary
Ambohitrovakely
Nato
Onjatsy
Vatanio
Ambaro
Sahalava
Tsimialonjafy
Vatolava
Ambalateny
Lampa
Savana
Pangalana
Ambohitsara
Seranambary
Ambaro
Vohilany
Foroforo
Mahasoa-Andohanosy
Mainty
Ambinany
Vohitramba

214

Vohitrindry

Zafindrafady

Amborobe

Seranambe
Mahazoarivo
Vohindava
Nohona
Karimbelo
Antanatsara
Vohitrindry
Amboandra
Tsarinetso
Tanihady
Fonoarivobe
Andranovolo
Ambodimanga
Ambohitsara I
Amboangibe
Ambodiara I
Anivorano
Mahavelo
Manatotsikora
Tanambao II
Tsaraharena
Amborobe
Fanoa
Salohy

Sous-Total Fianarantsoa : 390

215

PROVINCE

REGIONS

DISTRICTS

COMMUNES
RURALES
DE DEUXIEME
CATEGORIE
Ambondromamy

Andranomamy

MAHAJANGA

Anjiajia

BOENY

Ambato Boeny

Ankijabe

Ankirihitra

FOKONTANY
COMPOSANTS
Ambondromamy
Ambaliha
Beronono
Andavadrere
Mangarivotra
Betaramahamay
Andasibe kamoro
Ambohimanatrika
Andranomamy
Antsakoamilaika
Antsohikely
Maizimazava
Tsinjorano
Andranovaky
Ankaraobato
Ambohitromby
Miarinarivo
Anjiajia centre
Antsoherinakanga
Tsilakanina
Mangatelo
Ampasitapaka
Antanandava
Anjiajia lagara
Betanatanana
Madiroabo
Ambalakazaha
Morafeno
Ankijabe
Mangaroa
Tsinjorano
Manongarivo
Befotaka
Morarano
Belalitra
Bealana
Soaniavina
Andakavaky
Betaimborona
Ankirihitra
Ambatomasina
Kamakama
Antorilava
Andranomamy
Mariarano
Bemadiro

216

Madirovalo

Morafeno
Ampasinabo
Amboanio
Tsianaboa
Ampanifora
Antoboro
Ambanjabe
Madirohombana
Mailaka
Beseva
Anjiakely
Bemarivo
Ankeliroy
Antsohihy
Amboromaika
Madirovalo
Manaribevitsika
Andoharano
Ambahavaha
Antanambao tsararivotra
Antanimifafy
Ankonatra
Antafia Bemarivo

Manerinerina

Manerinerina
Tsinjorano II
Ambinanibe
Ampombolava
Ambahary
Morafeno
Andranolava
Ampasitapaka
Andranotomendry
Bevazaha
Matsaborivato

217

Sitampiky

Tsaramandroso

Ambesisika

Ambalabe Befanjava
Mahajanga II

Sitampiky
Besely
Antafia
Majerimanga
Sarodrano
Ambararata
Tondraka
Ambalasatrana
Ambodimanga
Manongarivo
Mahabe
Bejabora
Antsoha
Ampamofo
Antsoherikely
Mangatsiaka
Ambalavary
Mandanivatsy
Manakana
Marobongo
Nosibe
Tsaramandroso
Andranomandevy
Maevarano
Amborondolo
Ampombokely
Antanimalandy
Andranomiditra
Ambatoloaka
Tsarahonenana
Ambohimiarina
Ambesisika
Ambarimay
Maromandalo
Beritra
Amboroabo
Maroloana
Madirovalokely
Antanambao nord
Ambalabe befanjava
Analamitambatra
Antanimalandy
Antafiakarany
Ampananirabe
Antanandava

218

Ambalakida

Ambalakida
Ankoby
Antanambao
Manarenja
Ambovondramanesy
Mahamavo
Ankivonjy
Antanamifafy

Andranoboboka

Andranoboboka
Labanty
Tsaramandroso
Antafiamirango
Mangabe
Ambodiala
Anjobajoba
Bekobay
Antanambao sud
Ambalavelona
Ambodiadabo
Tsilakanina
Marofiatsaka
Ampano
Anosikely
Ampampamena,
Ambovoatango
Belobaka
Amparemahitsy
Ampitolova
Ampahazony
Ankazomenavony
Antsaboaka
Ladiky
Antsanitia
Besely
Betsako
Ambalakida
Antsiatsiaka
Ankilahila
Miadana
Boanamary
Amboanio
Mandrosoa
Tsararivotra
Ambatomalama
Befotaka
Maromiandra

Bekobay Centre

Belobaka

Betsako

Boanamary

219

Mahajamba Usine

Mariarano

Ambolomoty

Marovoay

Ankaraobato

Mahajamba usine
Mangatoka
Tanambao
Ampombolava
Ambodimanga
Amboaniokely
Ambodipanda
Besakoa
Tsarazazamandimby
Antanimbaribe
Mahajambakely
Mariarano
Marosakoa
Komany
Mitsinjo
Ambondrombe
Ambenja
Matahibory
Tsiankira
Antanambao
Ampasilaleotra
Ambavani mariarano
Ambolomoty
Amboronazy
Ampijoroa-nord
Anosikapika
Anosikely
Andranondaka
Antsingy
Tsiandrarafa
Maintimaso
Anosifisaka
Ambalavondro
Antanisoa
Ankaraobato
Beanamamy
Soagoago
Androtra
Betsikiny-miadana
Ambatolafia
Bekoratsaka
Mavozaza
Tsianaloka
Anjiabe
Ambalavy
Morafeno
Antambara behantra
Bemahogo

220

Ankazomborona

Anosinalainolona

Antanambao
Andranolava

Antanimasaka

Madirovalo
Ankazomborona
Ambohimahabibo
Ambonara
Ambondromamy
Beronono
Besaonjo
Madiromiongana
Mahabibo
Morafeno barazy
Tanambao bemikimbo
Ankazomahitsy
Belita
Mahatazana
Betaramahamay
Marofofotra
Malaza
Amboromalandikely
Ambohimena
Anosinalainolona
Anosimandrava
Andohanosy marolambo
Madiromibata
Anjobajoba
Tanambao marolambo
Morafeno
Ambatobevomanga
Analanabe
Antanambao andranolava
Antsakoafaly
Mangapaika
Betaolo
Andriambato
Marobanty
Berivotra
Ampijoroa
Anaborano
Antanimasaka
Antsakoamanera
Beanamamy-atsimo
Marosakoa
Morafeno
Maroala

221

Bemaharivo

Manaratsandry

Marosakoa

Tsararano

Ambanjabe
Ambohimena
Andranomena
Androimitsaka
Ankerana
Bemahogo
Bemaharivo
Kandrany
Angoroda
Androfiamadinika
Marojoby
Antanamiafy
Bemoramba
Tanambao betsimisaraka
Ambararatafaly
Angaramahitsy
Anositapaka
Beanamamy nord
Ambodijambarao
Manaratsandry
Trangabitika
Antanandava
Befotoana
Manakana
Marosakoa
Manonga
Ambarindahy
Ambodimanga
Ampijoroan'ala
Ambatomasaja
Antanambao befotoana
Tsarahonenana
Ampombolava
Ambikakely
Antanamivony
Manaribe
Ambanjabe
Bekalila
Bepako
Betaramahamay
Madirokely
Tsaramandroso
Bevary
Tsiasesy
Tsararano

222

Ankaboka

Ambarimaninga

Antongomena Bevary

Antseza

Mitsinjo

Bekipay

Katsepy

Ankaboka
Antafia
Ambarimamy
Ambinanitelo
Ambondrona
Antsingimbato
Anorombato
Antanimora
Ambarimaninga
Ambinda
Ampanihy
Befamoty
Anjiakely
Antongomena bevary
Boeny doany
Boeny aranta
Ambatomahavavy
Bevary
Bemokotra
Anjiamaloto
Kingany
Mangatsiaka
Antseza
Belakoko
Antongomenabe
Tsaramandroso
Ambararatabe
Manisakomby
Marosakoa
Bekipay
Antanimalandy
Ankoakala
Marorata
Ampasitanatana
Madirotoka
Ankevo
Bemarotoly
Katsepy
Androibe
Tsiandrarafa
Beantsiva
Antrema
Sankoany
Ambondrona

223

Matsakabanja

Ambohipaky

Andranomavo

Soalala

Namakia
Matsakabanja
Morafeno
Maromitoky
Belalanda
Marogidro
Anjiakely
Andramy
Ampitsopitsoka
Antsakoamanera
Benetsy
Ampiranga
Ambohipaky
Andrafiatoka
Soarano
Andamotimaro
Ambovomboay
Ankaboka
Jorondraza
Andavadrafia
Bemena
Tsinjorano II
Maroaboaly
Antanamavo
Bevivy
Ambatolafia
Andranomavo
Andranonakoay
Malandiandro
Analatelo
Namahota
Ambalamanga
Komihevitsy
Behena
Soromaray
Tsaboahitsy
Antsirabe
Ambonara
Ankazomborona
Amboloando
Betafika
Vilanandro
Ambanjabe
Andrafiabe
Andrafiamanjera
Andoharano
Amboromihanto
Ambodifano
Tsarabanja
Namoroka

224

Antsakoamileka

Antsakoamileka
Bekalalao
Antanandava
Antanambao
Ambarinanahary
Antanimavo
Marerano
Anadabomaro

Ambaliha

Ambaliha
Sarodrano
Antafia
Andebadeba
Bemakamba
Bevary
Tsaramakaka
Behazomaty
Ambalasatrana
Ankilahila
Tsaratanana
Tsiazonaloka
Betaimboay
Amparihisoa
Betaimboraka
Andrafiabe
Androtra
Ambanjabe-sud
Andasibe
Menavavakely
Antanimbaribe
Antanandava
Bemonto
Mahavelona
Tsaramandroso
Antsatrabe
Antsoka
Mahatsinjo sud
Ambany andrefana
Ambohitrakely
Ambalatany
Ankorohoro

BETSIBOKA

Behazomaty

Betaimboay

Kandreho
Andasibe

Antanimbaribe

Mahatsinjo

225

Andriba

Morafeno

Maevatanna
BETSIBOKA
(Suite)

Ambalajia

Ambalanjanakomby

Antanimbary

Mangarivotra
Kamolandy
Antanandava
Beankana
Antobinimadama
Fanjavarivo
Antsitabe
Malatsy
Ambatovaky
Ambohitromby
Ankerana
Tsarahonenana
Maroharona
Mangasoavina
Morafeno
Amboasary
Antsahalava
Ambohimiandra
Ambatoharanana
Londokomana
Ambalajia
Amparihibe
Ambohibary
Anjiakely est
Antanandava
Tsaramandroso
Ambalanjanakomby
Maromalandy
Antsohibe
Andranofasika
Manaribevato
Belahasa
Antanimbary
Marosakoa est
Jaomavo nord
Antanimbaritsara g
Ambodisakoa

226

Antsiafabositra

Bemokotra

Beratsimanina

Madiromirafy

Mahatsinjo

Antsiafabositra
Begisa
Marokoloy
Ampisavankaratra
Tsinjorano
Anosipotaka
Antanetibe
Ampotaka ouest
Ambatolampy
Ampandrianakanga
Bemanevika
Manolomanana
Marovotry
Marotaolana
Tsaratanimbary
Ambatofotsy
Bekaratsaka
Mandraty
Antsatrana
Bekorobo
Bemokotra
Antanandava
Anjiakely
Mahatsinjo komadiro
Mahasoa
Maevarano
Ambodisakoa
Anosikely
Mavoroa
Beratsimanina
Ambalatevana
Maroandravina
Bemangahazo
Andavakakoho
Ambavahadiala
Ambanjabe
Ankaramainty
Marosakoa- nord
Madiromirafy
Anjiakely ouest
Mahalavolona
Mahatsinjo
Ampotaka sud
Miantsoarivo
Ambohitsaratelo
Sahavoara
Andranovelona
Mamoriarivo
Morarano
Manjakavaradrano
Borikely

227

Mahazoma

Mangabe

Maria

Marokoro

Tsararano

Ambatofotsy
Mahazoma
Ankadibe
Marotaolana
Ambohibary
Marosakoa
Tsimandaingo
Antanimbaritsara sud
Anahidrano
Mahatsinjovalala
Tsaratananakely
Ambodimamanga
Bokarano
Bemangoraka
Maromavo
Maroboa
Mangabe
Madirobe
Kaomotro
Antanambao
Kapingo
Ambinanikely
Anosimiadana
Ampanjakavavy
Marosakoa
Merimandroso
Maria
Tsararano
Ampanaovato
Anosikely
Belavenona
Bemokotra
Ankaraobato
Marokoro
Ankerika
Tsiandrafara
Ambatolampy
Tsararano
Bevilany
Bekarara
Anosikely
Antsoherinandriana
Antanambao
Antongobe
Tsaramandroso
Begogo
Antsapanana

228

Beanana

Berivotra 5/5

Sakoamadinika

Ampandrana

Tsaratanna

Betrandraka

Beanana
Androfiakely
Antsatrana
Andranobevava
Maroaboaly
Ambalaranobe
Berivotra 5/5
Ambodibonara
Ambalabongo
Madirotelo
Betakilotra
Anosindambo
Sakoamadinika
Behoraka
Ambalabe
Beanambalaza
Bevoay
Anosimiarina
Ambodiadabo
Ambodifiakarana
Ambinany
Beandrarezokely
Tsinjorano
Ambatomisakatsaha
Ampandrana
Antaniditra
Andranofasika
Antsohihy
Andranovelona
Antanimalandy
Anosimiarina
Miarikafeno
Betrandraka
Andakana
Mahatazana
Manakana
Andambonimaholy
Marovato
Ambolomborona
Andranomena
Ambodiadabo
Ankisatra
Amboniakondro
Antsirasira
Ampanasandamba

229

Ambakireny

Andriamena

Bekapaika

Ambalakireny
Ampandriatsara
Ambohidronono
Mahamavo
Antanimbaribe
Sahaevo
Maromaniry
Manorotoro
Sahatalelaka
Ambohimiarina
Ambolosy
Ambatolampy
Betenina
Betafo
Tanambao
Ambodivoara
Andranonampanga
Ambodiamontana
Andravola
Nosibe
Ambohimahavelona
Andriamena I
Andriamena II
Anjokozoko
Bemavo
Ambongamarina
Telomita
Mahatsinjo
Andravainafo
Ambodiketsa nord
Ambodibonara
Ambohibary
Betanatanana
Ambalabako
Ambodirotra
Manakambahiny
Ambolodia
Bekapaika I
Bekapaika II
Tanandava
Ampasindava
Tanambao-ambohibola
Tsinjorano
Mahareraka
Ahantsira
Ampitetika
Antetezambato
Ambalabao
Bemakamba
Andranomangatsa
Ambodivala

230

Brieville

Keliloha

Manakana

Sarobaratra

Brieville I
Brieville II
Ambalanirana
Antsapandrano
Antanimbaritsara
Mahabe I
Ambodiketsa sud
Ambohitranivo
Maroadabokely
Bemololo
Begisa
Beherana
Malamamaina
Tombakatsa
Keliloha
Amparihitsiritra
Ankisatra
Ambatomandondona
Tsaravoatra
Ambatomitsangana
Ampasiriha
Ambanja
Ambodivoara
Manakana
Antsatrana
Ambohidray
Antaniditra
Mahambo
Mandribe
Amparihimbavy
Tsinjorano
Ankerana
Vohitrarivo
Sarobaratra
Morarano
Mandiamaiva
Androtsa est
Ambohibengy
Fiadanana
Mahiagogo
Betaramahamay
Ambodimanga
Ambohimiarina
Anivorano
Mandanivatsy
Tsarabanja
Maroadabo
Manonga
Masokoamena
Morafenokely

231

Tsararova

Isiko

Bemarivo

Marotsialeha

Ambatomainty

MELAKY
Sarodrano

Makaraingo

Tsararova
Mahatsinjo I
Androfiabe
Miadandririnina
Tsitiasofina
Ambatomboromahery
Ambarijeby
Ambohimiarina
Mahatsitso
Mandanilasiray
Tanambao
Isinko
Anadabo
Soamiarinarivo
Antsahabe
Tsarabanja
Ambatolampy
Ambatomitsangana
Ambalarano
Ambarinanahary
Bedamba
Belalanda
Bemarivo
Besakay
Dabolava
Manimanaly
Ambavaninara
Ambonara
Ampanihy
Andranomavo
Andranovorivapaza
Antanambao
Bekarara
Marotsihela
Sarodrano
Andoharano
Ankilitoka
Soanierana
Andebadeba
Makaraingo
Bory
Manambao II
Ambalasatrana
Androtra
Ambonarabe

232

Bekopaka

Masoarivo

Soahany
Antsalova

Trangahy

Bemaraha
Antsinanana

Bekopaka
Andranolava
Begara
Tsinjorano
Ambalakazaha/bekopaka
Bereketa
Ankilitelo
Mangnavony
Antsarona
BeampingaAnkilisoa
Masoarivo
Besara
Bevoay
Ambalamanga
Ambondrona /
antseranandaka
Bemamba
Ambereny
Benjavilo
Mahazoarivo
Ambalakazaha/fenoarivo
Soahany
Mokotibe
Ambodimanga
Besara ambony
Bemia
Tsianaloka
Ankiliroa
Ampananira
Marovahatra
Ankaboka
Betakilotra
Bepiririaka
Trangahy
Soatana
Berongony
Mafiovy-korao
Benjangoa
Antsalaza
Fenoarivo-bara
Ankilijoroa
Ankorabato
Tsiandro
Ambondro
Mahadengy
Bevero

233

Ankasakasa

Ambolidia Sud

Besalampy

Ampako

Bekodoka

Ankasakasa tsiray
Betongoa
Mankadany
Ambarabahy
Andolobe
Bajofo
Morafeno makora
Analamanjeky
Folaha
Anosibe
Antanambao
Bevoalavo
Andolomaso
Ankaboa
Ambolidia sud
Ambararata
Bemoka
Ambaravarandrafia
Maroaboaly
Antanambao nord
Andasibe
Andriabe
Belaka
Ampako
Antsakoamaro belatsaky
Ankilahila bekiria
Beziky.andoamboay
Betsotaky
Ampanangana marololo
Bekodoka
Befotaka
Antanimbaribe
Ambohibengy
Betsingilo
Morafeno andranomilevy
Ambalatany
Marofototra
Ambinda
Ambahivahy
Ampanihy/ belela
Sahondra
Antsoha
Bevitsika
Bekoky
Bevary
Mangoboky

234

Maintirano

Mahabe

Mahabe
Samboakofa
Mahiagidro
Ambonara
Andabozato
Ampoza
Antanambao
Ambalakazaha

Marovoay Sud

Marovoay sud
Anosibe
Soarano
Marovoay sud
Tsiamelara
Ankilibe antsakoa
Malandiandro
Soarano
Malandiando
Bemarivo ampasy
Marovoay sud
Anosy

Soanenga

Soanenga
Sambaokofa
Andranonakanga
Ankelilaly
Vilamatsa
Andranojongy
Antsakoamileka
Ankorosy
Amboanio anosilava
Ambatofijoroa
Ankilimonga

Antsirasira

Antsirasira
Andrafialava
Antsiradrano
Andriabe
Ambonarabe
Andrafiabe
Anjiabe

Andrea

Andrea.
Bemena
Tetezavato.
Ampandra.
Ampandramalaza.
Antaboaboaky.
Mandroatsy-bara.
Ambalakida. Tetezavato

235

Andranovao

Manapape
Andranovao.
Ankitara.
Nivakiambakoly
Ambalamanga

Bebaboka Sud

Bebaboka-sud.
Andrafiamivony
Onara.
Bereketa.
Tsiamandira.
Andranoboka.
Ambelobe.
Bemokotra-nord

Andabotoka

Antsakoalamonty
Ambalamanga.
Kimazimazy
Belinta
Ampasimena
Mangabe.
Ankara
Andrafiabe
Miarinarivo
Mandritsara
Mahavelo bebozaka
Mandrosoa

Ankisatra

Ankisatra
Ampatifaty.
Befotaka
Ambondro
Nosibe.bevatry
Ankilifito.
Ankazomanambao
Bevatry
Bereketa.
Ambahivahy.
Bekinoly
Tsimirandra.
Betsako
Ambanja.
Ampoza

Antsaidoha Bebao

236

Antsondrondava

Antsondrondava
Andramy.
Tondrolo.
Ankidongo.
Antsonjo.
Ambararata.
Andranovorokolo.
Filatsaha.
Bemolanga.
Ambahibe.ambararata

Belitsaky

Belitsaky.
Amboronkotsy.
Antsory.
Mandrevomby.
Beantsiva-est.
Ankilimanarivo.
Maperabe.
Ambanaka.ankilahila.ankasa
nasa
Ambinda-est

Bemokotra

Bemokotra sud.
Antsafy
Ankerabe/sud
Amborokontsy
Sarodrano
Ankoromokoty
Anjiaboroka

Berevo Ranobe

Berevo-ranobe
Ambiky.
Ankerabe.
Ankerabe-nord
Andimaky

Betanatanana

BetanatananaAmpaneha
Manombo
Andranomalio
Mahavelo
Ambonarabemahasoa.
Mahazoarivo.
Andrafialava.
Morafeno
Amboaniodimy
Ambalasatrana
Soatanana
Analamamoko
Andranoboara
Matavirano
Betsako mahazoarivo

237

Mafaijijo

MafaijijoAmboanio.
Ambonara-avaratra.
Antanandava.
Amboloando.
Antsoamalinika.
Belobaka
Andranokanga.
Ambalarano.

Marohazo

Marohazo.
Namoasy
Beteno.ambodimanga.
Ambatovaky.
Antanimavo.
Antsakoabe
Madosomby.
Betaboara
Morima

Maromavo

Maromavo.
Andimaky
Bemoky
Tambohorano-tanambao
TambohoranoMafaiky.
Ambolamena.
Bemokotra-anasy

Tambohorano

Veromanga

Veromanga.
Kimanambolo-sud.
Antetezananahary
Tsimahaboandro

238

Andramy

Andramy
Antsanjo
Ombantenamnoy
Ampany-bara
Mapatsa
Bemonto
Soatana
Ambohimanara
Androvakely
Tsianaloka
Fenoarivo
Ambalakazaha
Ampihaonanatelo
Bekinana
MandehariraAmpoza
Halange
Ankiranomena
Andafia
Analabe.
Ampasibe

Beravina

Beravina
Antanandava
Ambalamanga
Ankazoabo
Honko-ampoza
Ankalalo
MiarinarivoAmbodivato
Amboloando
Maromaintso
Ampanihy

Antranokoaky

Antranokoaky
Bemandavo
Antsingolotsoka

Morafenobe

Ambaliha

Analalava

SOFIA

Ambaliha
Antranobe
Ambodidimaka
Ankiabe
Bemanasy
Betongolo
Antananambo
Ambaibo
Andrafiabe
Andranofeda

239

Ambarijeby Sud

Marotomendry
Ambarijeby sud
Ambodimanga
Ampasindava
Bekofafa
Marovato
Ambolikily

Ambolobozo

Ambolobozo
Andavaravina
Anjango
Andronjana
Ankatakatabe
Ampasimirehoka
Marovato
Ampasipitily
Nosy-valiha
Ankingabe
Andaveno III
Ambinda
Betsimipoaka
Andaveno ampasy
Ankatafa
Befanivana
Ambalahonko
Ankorabe
Ampanitoa
Lanamena
Antafiabe

Andribavontsina

Andribavontsina
Ankorabe
Antsira
Belinta
Andampy

Angoaka Sud

Angoaka sud
Antanamifafy
Ambatofalio
Ambalavia
Antsakoabe
Ampako

240

Ankaramy

Ankaramy
Ankaramikely
Ambalamananty
Antsahabeminko
Beraty
Analanantsoa
Ambaliha
Marovato
Antafiabe
Katsory
Ambodiaviavy
Anjiabory
Ambodimangatelo
Ambalabao
Bekaraka
Anjialava

Antonibe

Antonibe
Angoaka nord
Ambodibonara
Ampondrabe
Antantiloky
Anantaka
TSARATANIMBARY

Anjiajia
Antsamala
Ampasibe
Ankinganomby
Ampasindavakely
Ambalatsingy
Anjajavy
Antsangabe
Miadana
Tsaramandroso
Amboaboaka
Andovoka
Tsianifera
Ampitily
Komajara
Antsanifera

241

Befotaka Nord

Befotaka nord
Tsiningia
Ambondrona
Ambalantsotry
Ambinaninandrotro
Antsahafaly
Ambapaka
Andrafiabe
Antanambao-manambaro
Ampohara
Antanimbaribe
Komaronga
Ambendrana
Mosorobe
Antsariheza
Antsohobolona
Andampy

Mahadrodroka

Ambalabanty
Andranoampango
Mahadrodroka
Anengitra
Morafeno
Mahabo
Langany
Antanamarina
Manara

Maromandia

Maromandia
Maromanompo
Ambodimarina
Mahatsimahazo
Antanandava I
Antanamazava
Anketrakabe
Anefitrabe
Andranomazava
Ambaibo
Amparihibe
Ambohitsara
Anomaventy
Maropapango
Bevoay

Marovantaza

Marovantaza
Ambalafomby
Ambodimabibo
Andranomatana
Antanandava
Betsimipoaka

242

Marovatolena

Marovatolena
Marovato-sud
Antrema
Mevalafika
Bemafaiky-haut
Androna
Bemafaiky-bas
Anesibato
Andrafiabe
Tsaratanana
Ampanisara

Bejofo

Bejofo
Ambinanibefiana
Sandrakota
Ambatomainty
Ambodigavo

Andrevorevo

Andrevorevo
Mangaoka
Andavakaka
Ambalasakoana
Ambodimadiro
Ambodimanga I
Ambodisakoana
Anjialava
Ankinganilava
Ankorera
Amboangy
Sahavalanina
Tsarabanja
Ambolobozo

Ambodimadiro

Ambodimanary
Antsohihy

Ambodimanary
Ambodimanarihely
Solimpana
Solimpana II
Ambatomainty
Androimenabe
Marokoera
Ambararatilava
Ambatofohy
Anjaro
Antanimbaribe
Antanameloka II
Antarameloka
Doroa
Ankazomahita
Ampondralava
Anjialava

243

Ambodimandresy

Ambodimandresy
Ambalahonko
Ambalarano
Ambohimandririna
Andamoty
Andampy
Andrafialava
Antambohitra
Antanamarina
Antanambao nord
Antombondriha
Mangoaka
Zafibelaza
Ambodimangan i bora

Ampandriakilandy

Ambinanindranomena
Marovato
Ambodimanga
Ambodisatrana
Ambohimarina
Amboroho ouest
Antanambao sud
Ampandriankilandy
Ampombimakoalahy
Andrafia
Andranomena
Ankazobetsihay
Antanalabe
Mahialambo
Matsaboribe
Marosampanana

Anahidrano

Anahidrano
Bevahona
Ambiahely
Antanimora-haut
Anjiamangotroka
Ambalarano-doroa
Antantatra
Antanimora-bas
Ambodimangasoa
Anjiajia
Befanivana
Betomendry
Mahamavo
Antanambao II

244

Andreba

Ampondralava
Andreba
Ankozany
Ankorefo
Antanambao bas
Ambalihabe
Betainomby
Tsilokivary

Anjalazala

Ambalahady haut
A ntafiandakana
Antafiabe
Ampombilava
Antsatrana
Anjiabe
Anjalazala
Ankotikana
Betangerina
Andampinarosy
Andavadoko

Anjiamangirana

Anjiamangirana I
Anjiamangirana II
Anjiamangirana III
Ankarabato
Ambodivohitra
Ambodimanga I
Ambodibonara
Ambodimokotra
Ambohimarina
Antanambao I
Antanambao II
Andalirano
Andoziny
Ambodimabibo
Andavaboay
Antanandava
Manongarivo
Maroadabo
Ambiky
Ampanihira
Androibe
Anjiajia
Ankerika sud
Antafiandakana
Antanambao
Antanimbaribe
Antsaonjo
Ankerika centre
Ankerika nord
Anjombony

Ankerika

245

Antsahabe

Antsahabe
Antsalovana
Amboangisay
Ambalavelona haut
Ambalavelona-bas
Andengondroy
Ankobandronina
Ankobabe
Ambalabe nord
Ambalajia
Ambario
Andongona
Antanandava
Bemakamba
Betsipotika
Bamarambonga
Bemanondro
Antsirabe
Amporingamena
Antanambao-haut
Ambatobe
Ambodimanga II
Ankarankely

Maroala

Ampotamandrevo
Antananambo
Mahatsara
Maroala
Anompaka
Antombokazo
Ambodimanga
Ambalafamity I
Ambalafamity II
Ambohimarina
Andavaboay
Antanambao/m
Antsakoamirantina
Ankiakalava bas
Ankiakalava haut
Ambalavao
Antanambao-M
Ambohimanakana
Ankosihosibe
Ambararata sofia
Anketsahely
Ambatosoratra
Matsameva
Ankosihosy

Ambalafamity

Ambalaromba

Ambararata Sofia
Bealanana

246

Ambararatabe Nord

Ambondrona nord
Matsaborimadio
Ambahivahy
Ambararatabe nord
Ambararatabe nord
Antsatrana nord
Tsaratanana
Mahatsinjo

Ambatoriha Est

Ambatoriha est
Ambalagavo
Ambodimanga
Antanantanana
Antelopolo
Ambalatany sud
Antanamarina
antsambalahy
Beroitra
Antafiandakana
Antsambalahy b
Ambalajia
Ambatosia
Andasinimaro
Ampaminty
Anjohibe
Andranotakatra bas
Ambalabe mahafahana
Beanantsindra
Antanambao ampandrana
Ankijanimavo
Ambohimitsinjo
Ambararatabe centre
Andranotakatra haut

Ambatosia

Ambodiadabo

Ambodiadabo
Andebodatsaka
Ambalafony
Ambodiamontana
Antsiradava
Antsatrankely
Ankarakara
Antanambao m
Ambatonikintsana
Antsiradava II
Antsiradava III
Tsararano
Antsinjameva
Antsoriamena
Besahono

247

Ambodiampana

Betaikakana
Bemololo
Anjanaborona
Ambodiampana
Antanankely
Andriana

Ambodisikidy

Ambodisikidy
Ambohimisondrotra
Andranomadio
Ambararatabe sud
Maroamalona
Ankiabe
Ampombirenjy
Antsirandrano
Ambodiara
Ambalarano
Ambinaninankofa
Anaboriana
Ambodialampona
Ankijaninomby
Ambodimanga

Ambovonomby

Ambovonomby
Ambodipeso
Anesika
Antanimbaribe
Ankiakabe
Ambohimitsinjo
Antsahamahavelona
Tsarahonenana

Analila

Analila
Antililongo
Ambalamotraka
Ankodohodo I
Bekofafa
Antanamarina
Ankodohodo II
Ambodimandresy
Antsambalahimaro

Anjoromadosy

Anjozorimadosy
Antsahonjo I
Antsirakilambo
Antsahonjo II
Marobilahy
Ambohimitsinjo
Soatanana
Mahasoa

248

Ankazotokana

Ankazotokana
Ambohimitsinjo nord
Antanambao/besahono
Anamboriana haut
Ankazotokana antsimondra
Antsahamifotra

Antananivo Haut

Antananivo haut
Ambinanindrano sandrakota
Manirenjavao
Ambodimadiro
Ambodivavandrika
Antanambao sandrakota
Antolongo

Antsamaka

Antsamaka
Ambalatsiraka
Ankisaka sud
Anbodivohitra
Ambodinkakazo
Antsalonjo
Antsoriamena
Farafangahely

Beandrarezona

Beandrarezona
Ambodisatrana
Marovato
Ambalapaka
Amberivery
Andraratranina
Ambodisantrankely
Ambodirafia
Ankisaka nord
Anaboriana antsambalahy
Antsirabe
Beandrarezona II
Sandrakotahely

Mangindrano

Mangindrano
Analalatsaka
Ampondrabe
Ambodinonoka
Ambalatany nord
Ambohimanakana
Soatanana
Antanambao
Ankazotokana
Analobato
Beanampantsy
Ampitolovana
Tsaralasy

249

Marotolana

Marotolana
Ambohimitsinjo
Andengilengy
Andasibe
Beangezoka - sofia
Antsatrana - sofia
Andampy sofia
Marofamara est
Ambondrona sud
Andranovaky
Antilongo
Lohanisofia
Andilatsara
Ankijanibe
Soatanana sud
Ankerambe
Mahatsinjo

Ambohimisondrotra

Ambohimisondrotra
Andranomadio
Ankiabe-ankofa
Ambodihalampona
Ambararatabe-nord
Maroamalona
Ankijanin'omby

Antsiradava

Antsiradava I
Antsiradava II
Antsiradava III
Ambatomikintsana
Antsiniomeva
Tsararano
Antsatrankely
Antanambao
Ambalamanary
Antanambe
Ambodimadiro Est
Ambengivato
Ankofio-bas et haut
Andampimena
Ambararata
Berentsina
Anivorano
Betaimboraka
ambararata II
Ambodimadiro Nord
Andilamboay
Antsoriabe
Ankofio Haut
Mahadera
Ambodimotso Sud
Marolampy Bas

Ambararata

Befandriana
Nord

Ambodimotso Sud

250

Ambolidibe Est

Ankarongana

Antsakabary

Marolampy Haut
Marohazo
Fanimana
Antsambalahy
Ankazomirafy
Benara I et II
Mazava
Tsifohana
Pont Sofia
Ampotamainty
Benara
Beanala
Mangakana
Maetsamainty
Ambolidib Est
Sahantona
Sahalafa Haut
Ambodiamontana
Ambalakofafa
Ambilany
Bemanevika Bas
Ambodisikidy
Ankosibe Bas
Ambinaniantakotako
Ankarongana
Ambodirengitra
Marivorano
Antanantanana
Anjozoro
Lohaniromba
Antsirandrano
Ambodifamba
Antsatrana
Maromandroso
Malamamaina
Mainampango
Tsarabanjina
Andilambe
Ambohisoa
Ambatoharana
Ankijanilava
Matahitiry I et II
Ambinanikiajobo
Fandrakotra
Maroadabo
Ambaladera
Ambodimadiro Sud
Ambohimena
Ambatonaisondrano
Antsakabary
Bezeno

251

Antsakanalabe

Maroamalona

Matsondakana

Morafeno

Ambadifinesy
Ambinanindrano
Ankisingy
Ambalavary
Sinjabe
Ankazomeva
Marovotry
Andranonahoatra
Andapanomby
Lavavozona
Ambodivoangy
Ambodimitsinjo
Ambodisiky II
Antafiambe
Andrafia
Ambendrana
Ankosilava
Antsakanalabe
Ankijabe I
Antsanira
Mevalakana
Ambodimandresy
Anengitra I
Mahalina
Ambalavelombe
Analanambe
Ambarijeby
Andohaniambala II
Ambodisakoana
Antanambao
Miandrarivo
Maroamalona
Ambodimadiro
Ambodisatrana
Soamiangona
Antanamba Sud
Ambalafotaka
Maetsamena
Ampisehanomby
Samotretry
Matsondakana
Lanjarivo
Analavory
Ambohitsara
Antanambaobe
Bemanevika Bas
Andranomena
Ambodisikidy
Morafeno
Antanandava
Ambilomavo

252

Tsarahonenana

Ambodiamontana
Ambodimanga
Zafilambaina
Maroantety
Tsiamontoana
Ampozavondraka Bas
Ambohimanakana
Andranomanintsy Bas
Antsirasira
Ankobakobaka
Tsinjomorona
Androtro
Ambalantsotry Bas
Ambodiarahara
Antanambo II
Antanambao Sahavoanina
Antanambe
Ampozavondraka Haut
Ambarivato Est
Ambalantsotry Haut
Tsarahonenana
Ambodisely
Antsakoamivanditra
Andranovato
Ambodivoarahely
Antsatrana
Malainkolemby
Betaimby
Ambohimitsinjo
Ambiky
Farafangana
Ambatomironkona
Antsahalemaka
Maevahiaka
Ambovombe
Antsahono
Beriana
Antanambao Haut
Antanambao Bas
Bejabora
Anketraka Be
Belo
Ambodimotso Belo
Ambohitsara
Ambalafary
Betomorona
Ambalihabe
Anantaka
Beronono
Ambodimanarihely
Betsitindry

253

Tsiamalao

Belalona

Ambodimotso Haut

Ambodihazoambo
Mampikony

Ambato
Andrafiatsara
Antananamboninny
tsaramandroso
Andabalo
Ambobaka
Tsiamalao
Ambodibonara Sud
Andrasarasa Sud
Rangodona
Antafiabe
Ambodibonara Nord
Andahono
Marerano
Analaila
Bemarambonga
Ambatomarako
Ambodimanga
Andranovo
Antanamarina
Antanampizina
Ankarakaraka
Fenoarivo
Antaly
Belalona
Amparihy
Ambavala
Nosimbendrana
Antanibe
Manandriana Station
Marojao
Ambohimarina
Ambalapaiso
Antetezantany
Antsahabe
Ambodimanga
Bemarabonga
Ambalarivo
Ambatofotsy Antananivo
Ambodimotso Haut
Ambodimotso Bas
Andembodatsaka
Beromba
Ambarivato Ouest
Amborinalina
Ambahivahy Bas
Ambahivahy Haut
Ambodimanga II
Beamalona
Maromaniry
Andranofasika I

254

Ambohitoaka

Ampasimatera

Ankiririky

Antanimbaribe
Androihavitra
Ambodihazoambo
Ampombitsihanaka
Ambodisatrana
Ambohitoaka
Ampandroangisa
Andilamena
Andongona Zamiava
Andranomiditra I
Ankijanibe
Ankijanimanga
Antsirasira II
Antsohikely
Lambadikely
Soberaka
Tanetilava
Tsararivotra
Tsimijaly
Ambodimanga
Ampanihy
Andoharano (Betanatana)
Andranofasika
Ankatoko
Ankiakabe
Bekitoto
Ampasimatera Nord
Ampasimatera Sud
Antanandava
Ambodisakoana
Anjiabe
Amporingamena
Antsiraka
Belaingondroy
Antsakoamaro
Antsirandrano
Ambohimarina
Ambodimanga I
Ambodimanga II
Ampanihy I
Ampanihy II
Ambodiriana II
Anjiamavo
Beagogo
Ankiririky
Bemakamba
Sarodrano
Ankaraobato
Ampondralava
Andongona Soctam
Andrafiabe

255

Bekoratsaka

Betaramahamay

Koamija

Andranomadio
Ankiasibe
Ankirikiry II
Bekidona
Betaimborona
Mahasoanitrasy
Tsangambato Nord
Ambodimadiro II
Ambodimadiro IV
Amborinazy
Ampombimanangy I
Ampombimanangy II
Antanandava
Antanambao I
Antanimora
Andrafiakely
Antanivaky
Ankazomibaboka
Antsatramanera
Andraijoro
Andilamihoatra
Befanihy
Befotaka
Bekoratsaka
Tsaratananahely
Marosakoana II
Morarano
Mahatsinjo
Miarinarivo
Mandrosoarivo
Marovantaza
Ambararatilava
Madirovalo
Ambodiriana I
Anjiamarina
Antsangambitika
Ambahatra
Ampombimihantona
Ankirajibe
Antanambao III
Bemikondry
Betaramahamay
Ankiakabe
Ambatoharanana
Ambatolampy
Ambatomainty
Ambatomiankina
Ambohimiandra
Ampandrana
Andembinialifotsy
Andranomiditra I

256

Malakialina

Agnovolava Nord

Ambalakirajy

Mandritsara

Ankisompy
Antsinjorano
Komajia
Tsararano
Antsirandrano
Antsiradava
Ambodimadiro III
Ambodirafia
Ampisaraha
Lambady
Mahatazana
Mahiagogo I
Mahiagogo II
Mahiagogo III
Malakialina
Maroambanja
Marosakoana
Morafeno/ Bepatso
Tsaramandroso
Tsimahajao
Ambohimahavelona
Antongonikatsaka
Ambodipamba
Ampandrana
Anivorano
Befanery
Malakialina II
Mangarivotra
Agnovolava Nord
Agnovolava Sud
Andranolava
Ambalavelona
Antafiangita
Andrafiabe
Matsaborimena
Andranofasika II
Ambolobe
Bebakoly
Ambalakirajy
Ampasimbelona
Ampotamainty
Anivorano
Androndry
Ambalavary
Antsahabe
Antsomika II
Maroaboaly
Tsaratanana
Ambalovalo
Anandrobato
Antsarika I

257

Ambarikorano

Ambaripaika

Ambilombe

Amboaboa

Ambodiadabo

Ambodiamontana
Kianga

Ambohisoa

Antsarika II
Ambatomilahatra
Ambarikorano
Ambodimadirohely
Ambodisely
Ambaripaika
Ankisaka
Manja
Andramanalana
Ampombilava
Ankotsohotso
Ambilombe
Ambodimadiro
Ambodiadabo
Andrakazo I
Andrakazo II
Bandabe
Antsandrahana
Amboaboa
Antolantsivy
Romiaka
Samotretry
Valambana
Anjialava
Ankevaheva
Mazava
Ankiabe
Antanambao I
Amboronantaka
Antanambao
Ambodiadabo
Ankijanilava
Sahovy
Anorimbato
Anivorano
Bekaraba
Ambalantsotry
Ambodiamontana Kinga
Antsiradrano
Ambalavelona
Ambararatibe
Bedinta
Mahasoa
Ambaky
Ambohisoa
Bebana
Bedinta
Lovialampy
Ambodisaina
Analanambe
Tsirangotina

258

Amborondolo

Ampatakamaroreny

Andohajango

Andratamarina

Anjiabe

Ankiabe Salohy

Ankiakabe Fanoko

Ambodidimaka
Amborondolo
Betalevana
Andrafiatsara
Ambodirafia
Ampatakamaroreny
Masora
Sahavia
Beranimbo
Sahavoay
Ampombilava
Bekilandy
Antsiradrano
Bemanondro
Antanantanana
Befotaka
Maroadabohely
Sahantona
ambodimanga /Seranana
Andohajango
Andrangeza
Andratamarina
Antanambaonambalavelona
Marofandrana
Anohibe
Antsangana
Ambarika
Ambongabe
Antsatrana
Maetsamifafy
Mahialambo I
Mahialambo II
Ambohimahavelona
Anjiabe
Ambalamadiro
Ambohimalandy
Ankiabe Salohy
Belobaka
Ambalagavo
Ambinanindrano
Antsahalava
AntanambaonAmpanihy
Betsiavasana
Bemahetsaka
Matsaboribe
Misorobe
Ankoreva
Ambodiadabo
Ambohimena
Ankiabe Fanoko
Ambiabe

259

Antanambaon'amberin
a

Antanandava

Antsatramidola

Antsiatsiaka

Antsirabe Centre

Antsoha

Ambohimalemy
Andongonkely
Ankevaheva
AntanambaonAmberina
Antambontsona
Ambohimahavelona /Mah
Sahakondro
Ambodivato
Ambatambaky
Ambodivoangibe
Antsahamaloto
Ambalavato
Morarano
Ambodimadiro Sud
Andilantomendry
Maroandriana
Ambodibonara
Andovodava
Antsiradrano
Ambodisatrana Manjola
Andidimiady
Antsahanibakoko
Andilamavo
Ambalahidambo
Antsatramidola
Linta
Mahambolona
Ambodimandresy
Andranokazany
Ankosibe
Ampombihely
Antsitoly
Anjiabe
Ankarany
Antsiatsiaka
Ambohimazava
Ankorabe Mahatsinjo
Ambahivahy
Ambalafarihy
Ambarikapa
Ambohimarina
Andrikarika
Antsirabe /Centre
Behota
Ambodimandresy II
Antanjona
Ambohitsara
Ambalasatrana
andilana
Ambodiamontana I
Ambinanifango

260

Kalandy

Manampaneva

Marotandrano

Pont Sofia

Andranohorefo
Antsoha
Antsatrana
Tsaralalana
Antsahameloka
Ambohimena
Ambohimarina
Ambalafary
andampihely
Farara
Vohitsara
Kalandy
Ambodisaina
Ampandrana
Antanandava
Antsahamelokabe
Antsatramalaza
Maetsamena
Maevahalana
Masiakomby
Anjobany
Manampaneva
Ambavaranobe
Antsirabe II
Andravinkazo
Ankobalava
Ambodimangabe
Bemotso
Ambohipaka
Ambodimanary
AmbalabenIfasina
Ampahibe
Marotandrano
Antsiraka
Ambodisatrana
Ambohipieranana
Lampibe
anjiro
AmbohimenIfasina
Ambodifano
Ambodimadiro
Ambalavary
Antsiatsiaka
Ambohimahavelona
Ampandrana
Marovato
Pont Sofia
Ambodivoarabe
Ampondramotso
Anjiabe
Ambodibonara

261

Tsarajomoko

Tsaratanana

Ambinany Fango

Ambanjabe

Port Berger

Ambodimahabibo

Ambodisakoana

Ankasina
Ambohimanakana
Tsarajomoko
Benavony
Marangibato
Belefitra
Lengoahitra
Ambodivoanio
Ambalamadiro
Ambodimangahely
Ambohitsara Sud
Ankarahara
Tsaratanana
AmbalabenAnalalava
Ankady
Betampiana
Bevoay
Maitsomalaza
Ambinany Fango
Ambodiamontana I
Ambohimarina
Ambohimena
Tsaralalana
Ambaladia
Ambalamanga
Ambinanikely
Ambanjabe (chef lieu)
Ampasimanera
Matsaborilemby
Ambalavelona
Ambohimarina
Antanambao
Ambodimanga
Analasarotra
Antanantsara
Manakana
Ampotaka
Ampilifandrano
Ambodimahabibo
Anahidrano
antanimbaribe.
tsarafotaka.
Ampombivaloharona
Ambodimanary Sud
Maromena
Ankorakely
Antsahanampanota
Ampondrahely
Ambodisakoana
Ambarijeby
ankazomena.

262

Ambodivongo

Amparihy

Andranomeva

Ambonjobe
Tsaratanana
Antanambao
Bevahivahy
Bemikonga
Ambodihazambo
Antananivo
Antsabanera
anjiamarina
Antanandava
Vatobe
Madiorano
Ambodivongo
Andongona
Ambodimanary Nord
Ambodimantalio
Tsarabanja
Ambodiadabo
Ampandrahely
Ambararatahely
Antanagnambo
Ambolohely
Amparihibe
Amparihikely
Ambodimanga II
Beagoago
Bepapango
Beanandraimavo
Benavony
Ambodimadiro
Motretry
Moramalandy
Ambahibe
Ambohimahasoa
Ambalambaty
Antremahely
Ambodiadabo
Antsaronalabe
Tsinjorano
Andranomeva
Andranotsiritra
Anjialava
Maroandambana
Tsararano
Tsaratanana II
Marovitsika Bas
Ambohimandrirana
Bemakamba
Ampondrabe
Maroaboaly I
Maroaboaly II

263

Leanja

Mahevaranohely

Marovato

Betsiknga
Antanambaovao
Marosakoana I
Marosakoana II
Angodona
Antsaronala
Ambodibonara
Maevaranohely
Betsitindry
Ambalatsotry
Bemanevika
Marosely
Antsirandrano
Berotra
Antsohibe
Ambarinadabo
Ambalafary
Andohomby
Ambalabe
Antafiandakana
Antsangambato
Begiroba
Biromba
fenoarivo
Sakaravabe
Anorimbato
Ankazoambo
Mahagaga
Ankatoko Avaratra sy Atsimo
Mahevaranohely I
Mahevaranohely II
Ankamay
Ankoby I
Ankoby II
Mandriamandria
Ampombinivango
Sinjeny
Ankinaka
Ambodimanga
Ankisompy
Belomano
Tsaramandroso
Marovato
Antsakay I
Antsakay II
Maizina
Ambodimanga
Ankijanifotaka
Belalandana
Sahalentina
Ampondrabe

264

Tsarahasina

Tsaratanana I

Tsiningia

Tsinjomitondraka

Maromotso
Andongona
Antsirasira
Ampondravelona I
Ampopndravelona II
Andromitsaka
Andrafiahely
Anataka
Betsitindry
Tsarahasina
Besisika
Antsakoamilaika
Betainkilotra
Miadana
Bemilolo
Antsambalahy
Anjialava
Ambodimanga
Ambodimanga II
Bejahoa
Antsangambato
Marosely
Tsirepoko
matsaborifanjava
Tsaratanana I
Andilamihoatra
Ankazobe
Ampakobe I
Zafindrazaka
Anjiajia
Ambohitsara
Ambendrana
Ambohimahavelona
Tsiningia
Ambarimanjevo
Ambevonga
Ambodibonara
Andampy
Andranomena II
Antangena
Fenoarivo
Ambodimanga I
Amberoverobe
Anjiameva
Ambodimahabibo
Ampombibe III
Andrafialatsaka
Tsinjomitondraka
Betohatra
Marolopotra
Tsinjoarivo

265

Ihobaka

Ambatomilahatrano

Andranomena I

Andranomena III
Tsimiasara
Ambodimanga
Andohamboay
Bekapila
Amabalakitata
Amboangy
Miadana
Andongoza
Antanamalaza
Antanambao Ihobaka
Ambararata Mafaiky
Ankijanibe
Antsankoambe
AntsaloanaI
Antsaloana II
Ambodisatrana
Andranotsitry
Ambararatabe
Antanambao Faly
Ambatimilahatrano
anahidrano
Ambalamaivanaty
Angirony Ambony
Angirony Ambany
Ambiahely
Marovitsika Ambony
Antanambao
Andranomena I
Ampifinaiky
Marovantaza
Ankadirano
Befarandrana
Analakondry Ambony
Tsaratanimbary

Sous-Total Mahajanga : 221

266

PROVINCE

REGIONS

DISTRICTS

COMMUNES
RURALES
DE DEUXIEME
CATEGORIE
Ambandrika

Ambatosoratra

Ambohitsilaozana

Amparihintsokatra

Ambatondrazaka

TOAMASINA

Ampitatsimo
ALAOTRA
MANGORO

Andilanatoby

Andromba

FOKONTANY
COMPOSANTS
Ambandrika
Betoloha
Miadampahonina
Ambodiatafana
Ambaniala
Lohafasika
Ambatosoratra
Vohidrazana
Angoja
Andreba
Ambohidavakely
Ambodivoara
Ambohitsilaozana
Ambohipasika
Ambohitresana
Ambohimanga
Mangalahala
Tanambao Jiapasika
Antandrokomby
Menaloha
Amparihintsokatra
Betsinjava
Ambohibary
Morarano
Madiorano
Antsahalemaka
Antsiradava
Ampahatra
Ambohiboatavo
Ambonivohitra
Ambohimena
Ambohitanibe
Ampandrianosy
Ampitatsimo
Andilanatoby
Ambodinonoka
Ambodifiakarana
Ankasina
Sahanidingana
Ambodimiarina
Mangatany
Analamadio
Fierenana
Ranofotsy
Andasibe
Andranokobaka
Antsampanimahazo
Ambohimasina
Andromba Pont
Ampananganana
Ambohitromby

267

Antanandava

Antsangasanga

Bejofo

Feramanga Nord

Ilafy

TOAMASINA
(suite)

Imerimandroso

Manakambahiny Est

Antanandava
Manambato
Ambodirotra
Ambongabe
Ambodiapaly
Antsirabe
Bekatsaka
Antsangasanga
Tsarasokitra
Marotampona
Amparatsiraka
Ambohitrandriana
Anandrobe
Bejofo
Fiadanana
Betambako
tsinjoarivo
Ambodiaviavy
Ambararata
Ambohimanarivo
Antokazo
Feramanga Nord
Mangalaza
Avaradrano
Ampatakana
Begoavy
Analabehasina
Bejabora
Ilafy
Amparihitody
Ambohimasina
Manjakatsimihoatra
Mahatsara
Ampamohalambo
Ankazotsaravolo
Mangabe
Antanandava
Antanifotsy Bevava
Marovato
Antanifotsy
Ankasina
Tsarahonenana
Imerimandroso
Ambodinonoka
Vohitsivalana
Ambaniala
Vohitsoa
Ambohijanaharikely
Andranomandeha
Ambohitrapirana
Amboasarimasina
Manakambahiny Est
Analavory
Andranomalaza
Anosivola
Antokazo
Sahamalaza
Andemandemaka

268

Manakambahiny
Ouest

TOAMASINA
(suite)

Tanambao
Ambohidehilahy
Ambaiboa
Andilanatoby
Ambalavato
Ambodivoara
Ambongabe
Vohidiala
Anjorobaka
Miaramanjaka
Manakambahiny Nord
Manakambahiny Sud
Antanimena
Manaratsandry
Soalazaina
Soalazaina
Vohitsoa
Ambatobe
Mahatsara
Sahafoy Andranobe
Tanambao Besakay Tanambao Besakay
Anjiro
Mandanivatsy
Andriambe
Ambohidava
Ambohidava
Andranomena
Andrangorona
Amparihimpony
Ambatomanga
Ambatomasina
Ambohiboromanga Ambohiboromanga
Feramanga Sud
Marianina
Antanambehivavy
Antanambehivavikely
Ambatomainty
Ambatomainty
Amparamarina
Antanambao
Analankininina
Mahakary
Sampananefatra
Amboavory
Amboavory Andrefana
Amboavory Atsinanana
Amboasary
Ambalabako
Amboavorikely Est
Ambodifano
Amparafaravola
Ambodivoarafolaka
Ambohidehilahy
Ambohitrandriamanitra
Andranomena
Ankobaka
Antsiatsiaka
Bemahia
Betsivato
Marojao
Tsinjoarivo
Ambodimanga
Ambodimanga
Ampilahoana

269

Ambohijanahary

Ambohimandroso I

Ambohitrarivo

Ampasikely
Andilana Nord

Andrebakely Sud
TOAMASINA
(suite)
Andrebakely Nord

Anororo

Ambatomitovina
ambohijanahary
Ambatovola
Ambatomitsangana
Ambatoharanana
Ambohipasika
Ambolomborona
Bedamena
Manakana
Miarinarivo
Morarano
Sodeca
Tanambaolaina
Tanjonkambana
Tsarahonenana
Vohitsivalana
Ambohimandroso I
Ambohipeno
Amparihimaina
Antanambao
Marotaolana
Ambohitrarivo
Ambohimandroso
Andramosabe
Ambohijoky
Beranalahy
Sahamaloto
Tsaramandroso
Ampasikely
Ampandriantsara
Andilana Nord
Analavondro
Ampasika
Andratsiolona
Belempona
Morarano Mandroso
Vohimarina
Andrebakely Sud
Antanimalalaka
Andranobainga
Andilambarika
Ambongabe
Ambodifarihy
Andrebakely Nord
Ankarongana
Antanambe Sahavaina
Befody
Morafeno
Sahafary
Ampisarahana
Ambodihasina
Ambinanindranofotsy
Ambendrana
Ambalahazo
Anororo
Ambalabe
Ambohimahavelona
Ampaitany

270

Beanana

Bedidy

Morarano Chrome

TOAMASINA
(suite)

Ranomainty

Sahamamy

Tanambe

Anororo Betafo
Sampanimahazo
Beanana
Bekarangy
Marogoro
Morarano
Tanambao
antsiradava
Antsiradava Antsahabe
Ankitsika
Ampasika
Ampananganana
Ambalavary
Bedidy
Ambaito
Ambohimandroso
Anosiala
Anosimasina
Antsampandrano
Marofody
Morarano
Morarano Chrome
Ambaiboho
Ambatomanga
Ambohidrony
ambohimanarivo
Andoharano
Anosiboribory
Tsarahonenana
Antanimafy
Antanimena
Antetezantany
Antsahamanga
Maharidaza
Mahatsinjo
Maheriara
Manakambahinikely
Morarano Andrefana
Tanandava
Ranomainty
Ranofotsy
Mahatsara
Fiadanana
Amparivola
Ambohimanatrika
amboavorikely
Ambohivorikely
Lohafasimbe
Ambondroala
Soarano
Tanambe Atsimondrano
Tanambe Avaradrano
Tananasondrotra
Manakana
Antsiraka
Ambodiamontana
Amborompotsy
Ambohitsipiana

271

Vohimena

Vohitsara

Andranobe

Ambodirano

Antanimenabaka

Bemaintso
Andilamena

Maitsokely

Maroadabo

Ambohitria
Ambohimanarivo
Ambodiadabo
Vohimena
Vohimenabe
Vohitraivo
Mahatsinjo
Antsiradava
Antohodava
Anony
Andranofotsy
Analanomby
Ambohimanjaka
Ambodisakoana
Vohitsara
Manorita
ambohimilamina
Ambodimanga
Ambodirano
Amboahangy
Andranobe
Sahanavily
Ankaiafo
Ampaibary
Antamenaka
Ambodirano
Ambohidehilahy
Ambodiatafana
Andranofasika
Ankoririka
Moratelo
Antaninebaka
Ankisaka
Ambohitromby
vodivato
Andranotsara
Mahatsara
Ambodilaitra
Antanifotsy
Ankaiafo Sud
Mangabe
bemaitso
Ambatolampy
ambodifamotsotra
fiadanana
antsomangana
Ambatomalama
Betalevana
ambalabe
ambalavia
ambodimanga
Makoeny
maroadabo
Amboasaribe
bevoay
Andranofasina
Ampondravelona
Ankaiafo Avaratra

272

Marovato

Miarinarivo

Tanananifololahy

Ampondrabe

Ambalaomby

Ambatoharanana

Ampandroantraka

Anosibe An'ala

Ampasimaneva

Antandrokomby

Marovato
Ambodisatrana
Berahotra
Marofany
Miarinarivo
Manakana
Ambatovoay Sud
Ambodiakondro
Manopy Sud
Tanananifololahy
Amparihilava
Ambohimanjaka
Maroantova
Tsaratanimbary
Ampondrabe
Antsevakely
Ambatomiankina
Ankiripika
Ambalaomby
Sahofika
Mahatsara
Fanovana
Androrangavola
Ambatolampy
Ambalatenina
Sahatompo
Ambatoharanana
Sahafasenina
Ambohipeno
Mahavelona
Andonabe
Ambinanifanatazana
Antsiraka II
Befoza
Ampandroantraka
Ampasimpotsy
Bevanana
Bekobaka
Ambodivolafotsy
Antanimbe
Ampasimaneva
Ampasimaneva
Andranotsara
Antanambao ifasina
Manarintsoa II
Antandrokomby
Andrangaranga
Ambohimadera
Maromitety
Ambatomanga
Morafeno II
sahasomangana
Ankoraka I
Sandranora
Andranomahitsy
Ampitamalandy
Sahampasina
Androrangavola Mangoro

273

Longozabe

Niarovana

Tratramarina

Tsaravinany

Ambodimerana

Ambatovola

Amboasary

Moramanga

Ambohibary

Saharantana
Ankorabe
Bebay
Longozabe
Ambodiarabe
Andonaka
Niarovana
Ambodiarakely
Ambinantsasaty
betoko
Vohibola
Ankoraka
Ambodiara
Ambohimiadana
Fenoarivo
vohitrarivo
Ambodinivato
Ambodinonoka
Morarano Est
Ambalarongatra
Niarovana
Androrangabe
Ambohimanakana
Tratramarina
Ambinanindrano
Ambonihiboka
Andongotra
Maroandiana
Tsaravinany
Ambohimandiny
Ambohimandroso
Andonabe
Ambodihazovelona
Ambodimerana
Ambohitsara
Ambodimanga
Fenoarivo
Ambodivoara
Ambatovola
Andonaka
Akondromorona
Antsiramihanana
Fanovana
Vohibazaha
Volove
Ambavaniasy
Antanifasina
Amboanjo
Ambohidava
Ambohimiarina
Amboasary
Ampangabe
Ambohibola
Analabe
Fanafana
Ambodimanga
Ambohimanatrika
Ambohitrakanga

274

Ambohidronono

Ampasimpotsy Gare

Ampasimpotsy
Mandialaza

Andaingo

Andasibe

Anosibe Ifody

Antanandava

Ampahitra
Ampitambe
Analalava
Ankarahara
Antsirinala
Befotsy
Antsily
Sahafitahana
Soavinorona
Ambohidronono
Ambodirano Mangoro
Ambodirano Ambilona
Ambohimarina II
Ambohimanjaka
Mangabe
Antanjona Avaratra
Ambohimiadana
Ampasimpotsy Gare
Amparafara
Ambodiriana
Ambatoharanana
Tsiazompody
Ampasimpotsy
Mandialaza
Miadana
Ambinanindrano
Atsinanambohitra
Antanetibe Ambohibato
Mangabe
Andaingo I
Andaingo II
Ambodiampalibe
Ambodirano
Ambohibary
Ambohimena
Ampasika
Antanimafy
Moratelo
Ankodahoda
Amboasarikely
Andasibe
Ampangalantsary
Andasifahatelo
Falierana
Menalamba
Morafeno
Anosy Ifody
Ambodinifody
Tsaramiafara
Ankarefo
Tsarafasina
Antanandava
Sahalemaka
Ambolomborona
Antanambao
Ambodinivongo
Andakakely
Andobotolo

275

Antaniditra

Beforona

Belavabary

Mangarivotra

Fierenana

Lakato

Mandialaza

Ambodiakondro
Ampasimpotsy
Tsarafangitra
Ambilombe
Antaniditra
Mahatsara
Beforona
Ambatoharanana
Ambinanisahavolo
Ambodiara I
Ambodilaingo
Ambohimarina
Ampasimazava
Ankeniheny
Antandrokomby
Antsakarivo
Fierenana
Marozevo
Sahanonoka
Ampasika
Antatabe
Belavabary
Marovitsika
Tsarafangitra
Mangarivotra
Alarobia Andapa
Ambalahorona
Ambohimiarina
Ambohimiadana
Ankazondandy
Manakana Est
Fiadanana
Fierenana
Ambohitromby
Ankailava
Ampatakana
Sahanomana
Ambohitranjakana
Amparihivola
Amboanjo
Mankary
Manakambahiny
Lakato
Ambatomasina
Ambodivarongy
Ampasimazava
Anivorano
Mahafiaina
Marofody
Sahamadio
Sahavolo
Vohibolo
Sahakondro
Ambodigavo
Ampasinambo
Mandialaza
Ambohimandroso
Ambohimiarimbe

276

Morarano Gare

Sabotsy Anjiro

Vodiriana

Bembary

Analasoa

Ambatoharanana

Fenerive Est

Ambodimanga II
ANALANJIROFO

Ambongabe
Anbongatsimo
Ankokalava
Antseva
Fierenana
Manakambahiny
Morarano Gare
Marovoay Gare
Ambohidray
Ambohibolakely
Marofody
Androfia
Sakalava
Sabotsy Anjiro
Anjiro Tsimialonjafy
Ambodimanga
Miakadaza
Mahasoa Miara-Miasa
Ambohimandroso
Mahazina
Manankasina
Ampanarianjono
Vodiriana
Andranobe
Andreba
Antananjaza
Berano
Fatakana
Ambohimilatsara
Bembary
Mandrota
Andranomadio
Moratsiazo
Ambatomanolotra
Ambohimiarina Vohilava
Antanana Ambony
Antanifotsy
Marotsipoy
Ambohibary Sud
Ambatoharanana
Ambodihazinina
Ambodimanga Mahalena
Ambodivohitra
Ambohimanarivo
Anjahamarina
Beampy
Mangoandrano
Saharina
Soberaka
Tsaratampona I
Manakambahiny
AmbinaninIazafo
Amboakarivo
Ambodimanga II
Ambonivato
Anarivo
Andapa II

277

Ampasimbe
Manantsantrana

Ampasina
Maningoro
ANALANJIROFO
(suite)

Antsiatsiaka

Mahambo

Ankorabe
Sahafilo
Antetezampafana
Mahavanona
Mananarahely
Manakambahiny
Marofinaritra
Marolondo
Marojomana
Marovato I
Tanambiavy
Ampasimbe Manantsatrana
Ambatosondrona
Ambodiampaly
Ambodibonara
Antsara I
Anjahambe II
Marovovonana
Manakambahiny
Anjahambe
Ambinanindranomena
Ambodimanga II
Amboditononina
Ambilodozera
Ambatomitrozona
Ampasimbola
Ampasina Maningory
Anjahamarina
Anorombato
Andapabe
Marotrano
Marovato I
Rantolava
Ronkonina
Tanambao I
Tanambao II
Tanambao Tampolo
Mahatera
Takobola
Ambodihazinina
Ambodimanga II
Antanandava
Ambodirotro
Andranomiditra
Vohirandranina
Antsiatsiaka
Tanambao
Manakambahiny
Vohimafaitra
Amboangy
Ambodirafia
Tananambo
Ambalafary
Ambodiatafana
Ambodiforaha
Savahonda
Ambodihasina
Ambodivoanio

278

Mahanoro

Miorimivalana

Saranambana

Vohilengo

Vohipeno

Androka
Antsikafoka
Marofinaritra II
Fotsialanana
Lakandavaina
Mahadilo
Mahambo
Namahoaka
Sambolaza
Tanambao Tanambazaha
Mahanoro
Mahatsara
Vohitsoa Nord
Tanetilava
Andratanimoina
Ambalabe II
Ambariambalavo
Antsiatsiaka
Ambohitsara
Miorimivalana
Antsiradava
Ambinanivolosy
Sahavontsira
Ampasimbola
Ambodihasina
Ambodilaitra
Ambolozatsy
Ampandrana
Ampangamena
Ihazomena
Saranambana
Andranomiditra
Ambatrabe
Ambavala
Ambodiharamy
Beangaka
Ambilona
Andongoza
Ambodiampaly
Ambodivoapaka
Ambolomadinika
Ampasimbola Mahatsara
Anorombato
Behalo
Fandalazina
Maroaomby
Tanambao Doany
Vohilava
Vohilengo
Vohipenohely
Vohitrantsotry
Ambatoharanana III
Ambinanisahonatra
Ambodiara
Ambodimanakana
Ambohitsara
Ampasimatera
Ampasimbola II

279

Ambanjani
Sahalava

Betampona

Ambatoharanana

Ambodiampana
Mananara Nord

Ambodivoanio

Anamborano
Antseranamaso
Maromandia
Sahandray
Tanetilava I
Vohipeno
Ankobahoba
Tanambao Vohiboangy
Sahafotaka
Ambalafary
Andratambe
Andranovelona
Ankofa
AmbodimanganI Davo
Ambanjan'i sahalava
Ambanja
Marokiso
Ambatofotsy
Antenina
Ambahoaka
Andongozabe
Anjahamarina
Ambodisatrana
Betampona
Vohitrambo
Antanetilava II
Marovato III
Ambonilaitra
Ampasimpotsy
Antanetilava
Vohipenokely
Ambodimanga I
Ambodimangatelo
Ambodisambalahy
Ambatoharanana
Ambodimampay
Ampasina
Savarandrano
Namiloana
Fotsialanana
Sahasoa Tsaravato
Anjiafotsy
Saharango
Ambodimanga I
Ambodirotro
Antanambao I
Ambodiampana
Mahaliana
Ambodisatrana II
Andolana
Andapanampombo
Maroantsoro
Ambodihintsina
Anjahamarina
Antenina
Ankoba I
Ampasina
Ambodivoanio

280

Andasibe

Antanambaobe

Antanambe

Ambhitsara
Ambodiadabo
Tsaravato
Ambodimanga
Lahony
Ambavala
Manombo
Antsiradrano
Sanikoa
Ambosatrana II
Bifoza
Ambalatelo
Analanana
Ambodibaro
Analalava
Ambodisatrana
Amboditodinga
Ambinanibaoka
Andasibe I
Andasibe II
Ankorabe
Manakana
Sahavolo
Sahaivo
Antanambaobe
Ambodisatrana I
Antanetilava
Antsiraka
Vohimanja
Ambodiravina
Makadabo
Vohipatakana
Bandabe
Antanambaohely
Andilambe
Maromandia
Antanambe
Mandrisy
Vahibe
Sarahandrano
Ambodihazovola
Ambatorao
Ambavala
Ambodimanga
Ambohimitsinjo
Ampasina
Andranombazaha
anove avaratra
Antanambao Mandrisy
Antanetilava
Antevialabe
Malotrandro
Mandemoka
Manambato
Marotoko
Sahasoa
Menatany
Tsaratanana

281

Antananivo

Imorona

Manambolosy

Sandrakatsy

Saromaona

Vodiriana
Vohitrampongy
Antanananivo
Antenina
Andratamarina
Ambohitsara
Inara
Antanamirantina
Vohibe
Imorona I
Imorona II
Ambodivoandrozana
Antsirakivolo
Hoalampano
Ivontaka
Seranambe
Vohitralanana
Ambodihatafana
Ambodibonara
Ambodimandresy
Andampihely
Andilambe
Antanandava
Anoromby
Banda
Belondo
Fahambahy
Folahanteza
Fontsimaro
Lampeny
Mahasoa
Manambolosy I
Manambolosy II
Antanambao II
Sahana
Tanjona
Sandrakatsy
Ambalahasina
Ambahikarabo
Ambodihatafana
Ambodihintsina
Ambodimanga Tolongoina
Ambohimiarina
Andaparatibe
Andaparatihely
Ambohitsara
Andravolasoa
Anantaramahavelona
Anantarambarahina
Badredra
Ifasina
Mahamamo
Vatolava
Varary
Ambodirotra
Anjia Hely
Anjinjamihoatra
Ankoetriky

282

Tanibe

Vanono

Analampotsy

Mahanoro

Ambanizana
Maroantsetra
Ambinanitelo

Antanantsara
Antsira
Antsirabato
Fitana
Mahatsinjo
Marovatana
Sahazono
Saromoana
Vakoanina
Tanibe
Ambodivoandrozana
Antenikely
Ambodirotro
Antanambao II
Ambalafefy
Ampisokina
Fahitrosy I
Fahitrosy II
Ambamaho
Antanambehely
Analanambola
Sahafaray
Vanono
Ambodimanga II
Fanorahana
Marovoara
Sahavia
Anjiahely
Ankoba II
ant/mbao Analanantsiaka
Sahavalanina
Madiorano
Sahasoa II
Tsaratanana
Analanampotsy
Ambatokintana
Ambodibaro
Ambodihantafana
Ananantsara
Antsirabe
Antanambao
Tsimatahomanana
Andilimboangy
Andity
Ambodirotro
Sandravazaha
Soavinarivo
Mahanoro
Ambalafontsy
Mangabe
Ambodihazovolo
Sahavolo
Ambanizana
Nandrahanana
Anjinjakoho
Marofototra
Ambinanitelo
Ambalamahogo

283

Ambodimanga
Rantabe

Anandrivola

Andranofotsy

Androndrona

Anjahana

Anjanazana

Andaparaty
Ambodiharamy
Marovaka
Marovovonana
Rantavatobe
Anantonambilany
Ambodihazomamy
Ambodivoahangy
Sahantaha
Ambatofotsy Marovovo/na
Rantavatohely
Ambodimanga Rantabe
Ambodibaro
Mafaipoza
Andratambe
Sahajinja
Ambodivoaseva
Tanambao Ambodimanga
Anandrivola
Fananehana
Maintimbato
Ankoba
Anena
Antsirabe Anena
Tanambao Ranolalina
Antsoraka
Andranofotsy
Ambodivoahangy
Ankazomandroko
matsotarihina
Antsangambato
Ambohimoka
Ivato
Ampafatra
Antetezambe
Androndroana
Ambatrabe
Ampanobe
Ambohimarina
Nandihizana
Ambodimanga Nandihizana
Nanoharana
Antsahamilemaka
Androndroana
Ambatrabe
Ampanobe
Ambohimarina
Nandihizana
Ambodimanga Nandihizana
Nanoharana
Antsahamilemaka
Anjanazana
Ambodivoanio
Anteviala
Andasibe
Vohidravina
T/mbao Anjanazana
Ankadimbazaha

284

Ankofa

Ankofabe

Antakotako

Antsirabe Sahatany

Mahavelona

Manambolo

Morafeno

EPP ambodimandrorofo
Ankofa
Ambodiadabo
Fampanambo
Majinavola
Evinanimbidy
Ampatakana
Benavony
Sadikamonjo
Talanaro
Ambalarano
Ankofabe
Anjahamarina II
Tsarahonenana
Manambia
Antoraka
Andrangazaha
Anjiambe
Sahajinja
Analalava
Eankadibe
Antakotako
Marofototra
Sakatihina
Sahambatra
Sahameloka
Takoly
Esomisika
Ampoafamboay
Sahavary
Ampoahantsatroka
Ampanobe
Antsirabe
Antaravato
Sahatany
Vinanibe
Andongona
Maromby
Anjiahely
Fizono
Ankovana
Tanambao
Mahavelona Nord
Mahavelona Sud
Masindrano
Sahajinja
Tanambao Ampano
Manambolo
Sahabosiny
Ambodimanga
Sahavary
Andranomena
Maintimbato
Andranomahitsy
Andongona
Mahasoa (Maintimbato)
Morafeno
Antsambalahy

285

Rantabe

Voloina

Mariharano

Sahasindro

Ambahoambe

Soanierana
Ivongo

Ambodiampana

Beanana
Tanambao/Morafeno
Rantabe
Rantohely
Esarahandrano
Ampasimbe
Malamavato
Tenina
Mahasoa
Tampolo
Ivoloina
Ambodihazomamy
Sahamalaza
Ambodipaka
Mahasoa
Nandrasana
Vodivohitra
Voloina Centre
Ambinanindrano
Vodiriana
Nandrasana
Mariarano
Andranasana
Valimbahoaka
Sahamadio
Antanambao Andranasana
Sarandrano
Ampefibe
Sahaorana
Sahasindro
Ambatoharanana
Andrakanana
Madiotsifafana
Maranina
Maroantsafa
Sahanama
Ambahinkarabo
Ambahoabe
Ambarimay
ambatolalaka
Ambavala
Ambinaniroa
Ambodirafia
Amboditolongo
Ambalafary
Antanetilava I
Antseranamatso
Antsirabe Sandrangato
Menara
Sasomanga
Tanambao Sahateza
Mandoakondro
maromandia II
Tanambao
Vatomora
Ambatoifatra
Ambodiampana I
Ambodiampana II

286

Andapafito

Antanifotsy

Antenina

Fotsialanana

Manompana

Ambodibonara I
Ambodiriana
Ambatobe I
Amberomanitra
Ambodinanto
Andapafito
Andranompoza
Andratambe
Antara
Bevovonana
Iampirano
Marolambo
Sahafiana
Sahamirary
Ambanja
Ambodiamotana
Ambodisambalahy
Sihanabe
Ambodibonara
Andrangazaha
Antanetilava II
Antanifotsy
Antsiraka
Mahatsara
Manjato
Marogisy
Marovinanto
Namatoana
Sahasoa
Ampasimazava
ambatomainty
antanambazaha
antanandava
antananambo
antevialabe
antsimanitra
antsiradava
kiaraby
mangebokeboka
morafeno
sahajinja
sahavalanina
sahateza
Ambodibonara
Antsirabeniseva
Befotaka
Fotsialanana
Tanambao Fotsialanana
Ambohitsara
Ankoraika
Anove Sud
Tanambao Ambodimanga
Antanandava
Lakandava
Mahasoa
Manompana
Moronivo
Sahabevava

287

Ambinanisakana

Ambatoharanana

Ambodimangavalo

Ambohibe

Vavatenina

Ampasimazava

Andasibe

Anjahambe

Tanambao Andapa
Vohijiny
Ambinanisakana
Antsaribe
Ankobalava
Sahazahana
Andrantabe
Beankora
Ambalabe
Ambatoharanana I
Ambodinonoka II
Antsirabe
Mahambo
Manakambahiny
Vatove
Vohitsivalana
Ambodimangavalo
Ambodirafia
Ambodivoangy
Andratambe
Antevibe
Mahasoa
Manakambahiny
Vohiboangy
Ambatomanana
Ambohibe
Ambohimiarina
Ambohimahasoa
ambolomadinika I
Ampasina
Analanandiana
Andakazera
Andapavola
Anjiro
Ankoraka
Mahasoa
Saranonjana
Ambatomipaka
Ambohitsaralaza
Ampahibe
Ampasimazava
Ampasimbola
Vohibirimo
Ambodihazovola
Ambinanisalohy
Ambatoharanana Ma/manga
Ambodisatrana
Ampatsy
Andasibe
Anjahamarina
Antsirabe II
Sakana
Tambonanaka
Vohibinany
Bemanasy
Ambinanisalohy
Ambatoharanana Ma/manga
Ambodisatrana

288

Maromitety

Miarinarivo

Sahatavy

Tanamarina

Antanandehibe

ATSINANANA

Antanambao
Manampotsy

Mahela

Ampatsy
Andasibe
Anjahamarina
Antsirabe II
Sakana
Tambonanaka
Vohibinany
Bemanasy
Ambalakondro
Ambatohasana
Ambodimanga Sahavaviana
Ambohimarina
Ankorovana
Antsirabe Sud
Antsirakoraka
Maromitety
Morafeno
Tsarahonenana
Vavazahana
Vohibary
Ambatoharanana
Ambodiampaly Sahindrana
Bongabe
Ampasimalaza
Anamborano
Androrangabe
Antenimbe
Miarinarivo
Sahafara
Sahavatana
Ambavala
Ambodimanga Moratelo
Mahatsara
Mahatsinjo
Salangina
Sahatavy
Sazomena
Tsarasambo
Tanamarina
Ambodivato II
Mahatsara
Sahafara
Antoby
Mahatera
Sahafara Ambalakondro
Antanandehibe
Tsaratampona I
Ambalanirana I
Ambohimiarina I
Ambodirabosa
Tsaravinany
Ampitabe I
Beanana I et II
Amboatrotroka
Siranana Analatsara
Mahela
Ambodivoara Ankisatra

289

Manakana

Saivaza
ATSINANANA
(suite)

Manaratsandry

Ambalarondra

Brickaville

Fiadanana
ambodinonoka I
Andranonomby
Fahambato
Betoko II
Ambatsy
Mahatsara
Ambatonoho
Niarovana
Ambodivatoana
Sahanavorona
Antanambaokely
Ambodiara III
Manakana
Ambatomizaka
Ampitabe II
Namahoaka
Anosiarivo
Ampasimbola
Ambodiara II
Betampona
Ambodimampay I
A/bao - Ambatoharanana Aambohimiarina II
Ampasinambo
Saivaza
Ampasimaneva
Ambodimanga I
anivorano
Ambatoharanana II
Namelarana
Morafeno
Ampitabe I
Ampitabe II
Ampitabe III
Antsiraka
Volove
Sahananty
Ambohimiarina I
Manaratsandry (chef lieu)
Ambodimerana
Anosikely
Ampasimpotsy
Maromitety
Ambalafatakana
Ambalarondra
Ambatovelona
Ambilamaina
Ambohimarina
Andovokabe
Andrafianjavatra
Farihy
Lanivolo
Seranantsara
Tanambao
Tanambe
Sahalambo
Manapotatra

290

Andekaleka

Anivorano Est

Fetraomby

ATSINANANA
(Suite)

Razanaka

Vohitranivona

Ambinaninony

Ambinanindrano
Ampirarazana
Ambalatenina
Andekaleka
Maromitety
Anivorano Est
Andapa
Sandraka
Ambalatenina Sud
Ambodimolaina
Tanambao Sahaniveno
Antseranambe
Ambalafary
Ambalakondro
Ambalatenina Nord
Ambalatenina Sud
Ambatoharanana
Ambinanifanasana
Ambodiambilazona
Ambodikily
Ambodimantaly
Ambodizarina
Ambohimazava
Fandriambarika
Fetraomby
Mahalava
Narovana
Pakambo Nord
Sahalampona
Sahamamy
Sahanosy
Saharefina
Sandrananjo
Razanaka
Marimarina
Marovato
Marofody V
Ambodikily
Ambodiaviavy Sud
Ampasimbe
Namahoaka
Manambato
Sahamandrevo
Sarotriva
Tanambao
Vohitranivona
Ambalahasina
Ambinaninony
Ambodisovoka
Ambodirafia
Ambodivandrika
Ambodivontaka
Ambodizarina
Ampahantany
Ampanotoamaizina
Ampasimadinika
Marofody
Sahavalaina

291

Ambohimanana

Ampasimbe

Andevoranto

Anjahamana

Fanasana

Lohariandava

Mahatsara

Tanandava
Tampina
Vohitsara
Andranokoditra
Ambohimanana
Bezamba
Manankasina
Ambodifanto
Asindro
Ambodialampona
Ambodinonoka
Ambodimanga Benavony
Ahevy
Ambohimarina
Ampasimbe
ifasina
Ambalaforona
Vohitraomby
Ampitsahana II
Ambatobe
Ambila Lemaitso
Andavakimena
Andovoranto
Ianakonitra
Manakambahiny
Manerinerina
Sondrara
Vavony
Vohitrampasina
Ambodivoara
Manarantsandry
Ambatohambana
Andranoambolava
Antsirabe
Anjahamana
Beovirandrana
Seranantsara I
Tsaharizana
Ta/mbao / Vohitranivona
Ambodiazoambo
Fanasana
Hanahana
lanonana
Mangabe
Sandrakazomena
Ambodiatafana
Ampasimbola
Ampiananana
Andonabe
Antsirakomby
Ferenana
Leokasina
Lohariandava
Marofisokina
Tanambao Sanjaviavy
Isokatra
Maromandia
Maromby

292

Maroseranana

Ranomafana Est

Antsapanana

Ambinanidilana

Mahanoro

Ambinanindrano

Maroamboka
Ranomainty
Valavahatra
Vohiboazo
Ambatolampy
Ambodilendemy
Ambodivoangibe
Ambohimarina
Andranomiditra
Bezono
Maroseranana
Sahavanana
Tanambao Sahaviavy
Ampasimpotsy
Ankorabe
Antongobato
Manjaoka
Marosava
Marovola
Ranomafana Est
Serananomby
ambodimanga III
Antsapanana (chef lieu)
Ambodiriana
Ambinanitelo
Ambohimarina
Anivoranokely
Ampitabe
Manambonitra
Menarano
Sahivo
Ambalafatsy
Ambinanidilana
Ambodiala
Ambodiara / Sahanary
Ambodimanga
Ambodinivato
Ambohitsara
Ampasimadinika
Ampasimaneva
Ampasimbola
Ampitamalandy
Anivorano
Anosibe
Befotaka
Mahadio
Marovato
Sahatona
T/mbao / Namatoana
T/mbao / Tratranaingitra
Tanjomanga
Ambatofotsy
Ambinanindrano
Ambodiara I
Ambodifanaharana
Ambodimanga I
Ambodisovoka
Ambodivanana

293

Ambodibonara

Ambodiharina

Ankazotsifantatra

Befotaka

Ampasinambo II
Ampasimanoina
Ampotsinambo
Ankodona
Bemana
Mahadio
Madiolamba
Manakana III
Ambodivoangy
Niarovana
Sahamahitra
Sahavatoana
Tsarahonenana
Vohimasina
Vohitrarivo
Ambatomasina
Ambalakondro
Ambalavontaka
Ambodibonara
Ambodirotra
Ampitabe
Analatsara
Ankalampona
Ankaramanoina
Beloha
Betampona
Kianjavato
Marohandrina
Marosiky
Satrana
Tanambao II
Tratramarina II
Voampoa
Vohitromby
Ambodiharina
Ambodisovoka
Ambarimantsina
Andranomanerina
Andrara
Androrangapetraka
Ankarimbelona
Benavony
Ifasina
Niarovana
Tanambao III
Tanambao/Ifasina
Vohilava
Ambatofotsy
Ambodilalona I
Ampasimadinika I
Ampasimadinika II
Ampitabe
Andihona
Ankazotsifantatra
Mizahamiorika
Maroariana
Tanambao I
Ambinanindrano I

294

Betsizaraina

Manjakandriana

Masomeloka

Ambodilalona
Andravoanjo
Anovibe
Befotaka
Manakana II
Manambatana
Mandemoka
Morarano
Niarovana
Tanambao I
Vohidava
Ambodivoangy
Ampasimbola
Andovolalina
Tratramarina
Beanana
Betamotamo
Betsizaraina
Ambinaniniango
Menagisy
Niarovanivolo
Sahalehy
Tsangambato
Ambatomasina
Ambodifanaharana
Ampasimazava
Ampitabe I
Ampitakilaka
Ambodivoangy
Ambodimankaranana
Ankazovelona
Ankarabo
Famoa
Mahatsara
Manjakandriana
Ambodiara Mahasora
Ambodimangamaro
Ambodisadifitra
Ambodisana
Ambodivandrika
Ampanotoana
Ampasimadinika
Ampasimbola
Analila
Andranofanendry
Androrangavola
Antaniambo
Antseranambato
Iamborano
Lemaka
Lokia
Manakana Ankaranila
Manonilaza
Marovahy
Masomeloka
Menagisy
Namirana
Sahabe

295

Tsaravinany

Andranambomaro

Ambodivoangy

Tanambao
Rabemanana

Ambodinonoka
Marolambo

Androrangavola

Sahatelo
Sahavolo
Sohihy
Tanambao Soketaka
Valokianja
Vohimaro
Vohitrakoho
Ambodihazomamy
Ambodimanga II
Ambolomalemy
Ampasimadinika
Ampitakihosy
Maintimbato
Mahatsara
Andranonaomby
Marosondry
Sahamanandra
Sahanomby
Tanjombe
Taviranambo
Tsaravinany
Andranambomaro (chef lieu)
Ambatomitsangana
Andranotsara
Mahamavo
Mandroalina
Maromitety
Marovato
Ambodivoangy
Ambinanindrano
Ambodinonoka
Ambodimanga
Ampasimadinika
Marosanjo
Toakasina
Tanambao
Ampasinambo
Ambodiara
Ampasimadinika
Vohitrarivo
Ambodinonoka
Ambodivoara
Andranovakoana
Andranovory
Ankazomasina
Lavakianja
Madiofasina
Mazavalanitra
Marojiro
Sakavolo
Lapatsara
Ambinanindrano
Ambohitranala
Androrangavola
Fenoarivo
Maromitety I
Maromitety II
Morafeno I et II

296

Ambalapaiso II

Ambatofisaka II

Amboasary

Ambohimilanja

Andodabe Sud

Anosiarivo

Morarano
Sahatsara
Ambalapaiso II
Ambatomasina
Ambatomitsangana I
Ambohimalaza
Ambatofisaka II
Ambalafarihy
Ambinanimangabe
Ambolomadinika
Ampasimazava
Anankalotra
Ankiboka
Anosiato
Anosy Sandranamby
Antanjomanga
Sahanambo
Vohilambo
Amboasary
Ambohitsara
Ampasimazava
Antanambao II
Bevahy
Mahavangana
Mandroalina I
Marobe
Morafeno
Salehy
Tolandravina
Andranambomaro
Ambodimanga
Ambalafandrana
Ambataria
Ambodiara
Ambohimiadana
Ambohimilanja
Ambohimiarina
Antanambao
Fiadanana
Manakana
Mandroalina
Maroariana I et II
Maroarina III
Sahanavo I et II
Ambalaherana
Ambatolahy
Ambatomitsangana
Amboangy
Ambohitsara
Andavaranga I
Andavaranga II
Andonabe sud
Andovolava
Morafeno
Ambatolava
Ambodiala
Anivorano
Ambalapaiso I

297

Betampona

Lohavanana

Sahakevo

Maromitety I

Ampisokiana
Toamasina II

Ambalasavoka
Anosiarivo
Beanana
Befotaka
Maintimbato
Ambalamena
Ambalatenina I et II
Ambodiaviavy
Amboditavolo
Ampasinambo II
Anosirahindy
Befotaka
Beranomainty
Betampona
Mahavelombady
Vohidamba
Mazavalanitra
Lavakianja
Andravoravo
Mahadonaka
Ambodirotra
Ambohimanarivo
Ambohimiarina
Androrangabe
Andonabe ranomena
Lohavanana
Sandrangivy
Ambatomasina
Ambodirafia
Ampasimbola
Ambodimamanona
Andambinana
Manakana II
Manirikina
Sahakevo
Tombohantrova
Tsingarivary
Vatanambora
Vohitsara
Maromitety I
Maromitety II
Ambalabe
Ambalaomby
Ambodiala
Ambinanifatranonoka
Ampasimbola
Ampatsy
Ambohimalaza
Androrangabe
Mahatsara
Sakalava
Salemanana
Ambinanitsangana
Ampisokina
Andonaka
Antsirabolo
Mahasoa
Ampisokiana

298

Antetezambaro

Fito

Ambodilazana

Ambodiriana

Amboditandroho

Ampasimadinika

Ampasimbe Onibe

Ambodiatafana
Ambodisatrana
Ambonivato
Ampasina
Analamalotra
Antanetilava
Antetezambaro
Marotandrazana
Vohidrotra
Vohitrandiana
Vohitsara ifontsy
Sahantaha
Ambinanivavony
Amboangy
Ambodiara
Saviavy fito
Tanambolamena
Ambodilazana
Ambodimanga volobe
Ambodimanjatsy
Ambodinonoka
Amboditeza
Ampitarafana
Andasibe
Andranopony
Ankosibe
Lomboka
Sandrangato
Amboditeza
Ambodinonoka
Ambodiriana
Ambodivoapaka
Analamangahazo
Andratambe
Antandrokomby
Fontsimavo
Sahasandana
Ampasimbola
Analamangahazo
Ambalasaona
Ambavarano
Ambodisiny
Amboditandroho
Ampasimazava
Ankarefo
Antsirakimetatra
Manambolo
Mahatsara
Amboakarivo
Ambodisaina
Ambarimilambana
Ambodikininina
Antsirakambo gallois
Mahatsara II
Tanambao tarosana
Vohimanasa
Ambodiampalibe
Ampasimbe onibe

299

Amporoforo

Andondabe

Andranoboloha

Antenina

Fanandrana

Mangabe

Antenina
Hotsika
Mahatsara I
Mahatsara II
Ambalahasina
Sahafamafa
Vohibato
Tanamena
Maromandia
Ambodiampaly
Amporoforo
Anjirovato
Ankadimpary
Ambodiampaly
Ambalatenina nord
Ambalatenina sud
Ambodiampaly mahony
Ambodihazomamy
Ambodimanga
Ambodiriana
Ambodivoanio
Ampasimbazaha
Analabemazava
Andapa
Andilambola I
Andondabe
Antsiradranobe
Tolohofotsy
Rokalava
Ambinany sandrantsoha
Ambinany sahatsanda
Ambodibonara
Ambovinany
Andapatamboro
Andranobolaha
Andranovaky
Manolantanana
Antenina
ifasina
Bongabe
Fontsialanana
Mitanonoka
Sahavazina
Ambatorao
Amboasana
Ambodibonara
Ambodikily
Ampasinambo
Tananambo
Antsirakambo
Fanandrana
Vohitsara
Zafindramanoro
Ambinanisahavahy
Andasibe
Mahanoro
Mangabe
Tanamena

300

Sahambala

Satrandroy

Iamborano

Tsarasambo

Ambalabe

Vatomandry

Ambalavolo

Amboditavolo

Ambinanisahananto
Ambodinonoka
Ambalatenina
Antenina
Sahavongo
Ambodiara
Ambodirafia
Sahambala
Andratambazaha
Andratanaomby
Manamby
Ambalakondro
Andratambazaha
Manamandrozana
Satrandroy
Antohidava
Horifatra
Kitraomby
Namolazana
Iamborano
Maintimbato
Tetezambolo
Ambohipeno
Betainomby
Maroleona
Ambohimiarina
Ambodivontaka
Ampaho
Marofaria
Tsarasambo
Mangiboka
Sahatalevana
Vanana
Ambalabe
Ambinanindrano II
Ambohimiarina
Sahanionaka
Sahanintsina
Ambalafandrana
Ambalavolo
Andonabe
Ampasimpotsy
Andranonabidy
Androrangavola
Antanandava I
Mahambo
Mahatsinjo
Marovato
Betampona
Ambalarongana
Ambalatenina
Ambodivontaka
Amboditavolo
Ambodifotatra
Afaho
Iasina
Lavakorana
Marovatana

301

Ambodivoananto

Ampasimadinika

Ampasimazava

Antanambao
Mahatsara

Ifasina I

Ifasina II

Ilaka Est

Nosimpary
Ambodivoananto
Antsahalalina
Androrangavola
Andasibe
Andranoampotatra
Ambodirotra
Ampasimadinika
Niarovana
Tetezambato
Beraty
Marofinaritra
Fenoarivo
Beakondro
Ambatoharanana
Ampasimaventy
Androrangavola
Ampasimazava
Ambatomalandy
Antanadava
Antanambao /mahatsara
Ambodinonoka
Ambodisaina
Befahy
Ampanoafananina
Amboditandroho
Ampitakivolo
Ambinaninony
Ambohipeno
Ambatoharanana
Ambodibonara
Ankorabe
Beangivy
Sahamoranandro I
Ifasina I
Ambodivoangy I
Ampitamalandy
Ampasimaneva
Andravoravo
Vohibahoaka
Tsaramandroso
Mahafaina
Lamaka
Ampitabe
Tetezampaho
Maizinandro
Sandrakazo
Vatovaky
Ifasina II
Ambatomaronono
Morafeno
Ampasimazava
Ampetraka
Ambodivoangy II
Antanambao
Seranandavitra
Ambodibakoly
Centre ville

302

Maintinandry

Niarovana Caroline

Niherenana

Sahamatevina

Tanambao
Vahatrakaka

Tsivangiana

Ifasina III

Ambalakondro
Ambodivandrika
Ambodilahoaty
Andranomadio
langilava
Andranombia
Ivato
Marosiky
Vohitrinoro
Maintinandry
Ambodisakoana
Andranofolo
Ampirarazana
Ambodimanga
Ambinanindrano
Bonaka
Mahatsara
Morafeno
Niarovana
Ambalamangahazo
Sahabe
Ambalasakay
Ambalavary
Ambodivandrika
Lomboka
Niherenana
Vohibary
Sahamatevina
Ambatoharanana
Bengimena
Niarovana II
Anosimanasa
Tanambao anosimanasa
Andraratranina
Ankaraina
Marovintsy
Vatolava
Ambodiemboka
Ivato
Antsiramihanana
Ampasimaventy
Antaramanana
Sahafasika
Ant/mbao vahatrakaka
Vohibary
Tsivangiana
Ampasimbe
Ampasimavo
Fanovelona
Niarovana
Tanambao I
Analatsara
AmbandrikaMarofody
Ambodiaramy
Ambodiloranjy
Mahasoa
Morombe

303

Ambodivononoka
Ranganana

Marovato
Ranolalina
Vihitrambana
Ambodivononoka
andrangalana
Tetezambolo
Antiona
Iamboloha
Sahamerana
Sosobahy

Sous-Total Toamasina : 228

PROVINCE

REGIONS

DISTRICTS

COMMUNES
RURALES
DE DEUXIEME
CATEGORIE
Behara

Ebelo

Amboasary
sud

Elonty

FOKONTANY
COMPOSANTS
Afonanary bas
Analagna
Anapemba
Andavabaza haut
Andregnara Analagna
Andohambositse
Ankirikiriky
Antanambao
Amboetse
Anarafito
Anaramaliniky
Ankaramangotroky
Ankobay
Ankobay II
Bevalay
Ebelo Tsaramandroso
Fenoarivo ranomainty
Valohazomanga
Ambatomanaky
Beadabo Nord
Bemandresy Androtsy

304

Esira

Ifotaka

Mahaly

Manevy

Besakoa Nord
Elonty
Emieba
Fanjakamandroso
Mahazoarivo
Maroforoha
Sirania
Soamanonga
Tamotamo Bas
Ambatomasy
Anarafaly
Andakatoposa
Befihamyihosy
Belavenoka
Belay
Betonta
Emieba
Iaramamy
Lapiry
Mandabe
Mandarano
Mandoha
Manombo
Mitray
Emantsaky
Esira
Ifotaka
Analoalo
Anjamahavelo
Anjado
Ankilimanjosoa
Bebarimo
BekiriaI
Bekiria II
Fenoaivo
Ifotaka DP
Tanambao
Tsarampioky
Tsileha II
Beraketa
Adabolava
Ambakaka
Amboangy
Ankilitoka
Antraitray
Babaria
Bepimay
Bezaha
Mahaly
Mahazoarivo
Tampirafy
Vohitelo
Ambero
Ambotaky
Ampamatoha
Andetsy
Antsavoa
Antseva

305

Maromby

Marotsiraka

Ranobe

Sampona

Betaimboraka
Manevy
Sahakondro
Vohibaka
Ambatotsivala
Anaramaliniky
Andranondambo
Antirimena
Betsingilo
Esaka
Esomony
Marohotro
Maromby
Tanandava Nord
Tsiloakarivo
Vohipaly
Ambinanivelo
Andindo
Anjadoaky
Ankiliroa
Antranontany
Antsariky
Antsonjo
Beakanga Antanambao
Befihamy
Bekola
Besavoa
Besakoa
Besandraha
Mahazoarivo
MarotsirakabBerano
Marotsiraka Centre
Sakafia
Soaserana
Tombohaly
Voravy
Ankamena
Ankaramena
Behalimboro I
Behalimboro II
Beraketa
Fanoarivo Soamagnaly
Ranobe
Ambahy Ianakafy
Ambolokoho Natolily
Ambolokohy
Andranongoa II
Ankilibe Vahavola
Ankilidonga Zambe
Ankilimalaingo I
Ankilimalaingo II
Ankilimanara
Ankilimitraha
Beroroha Ambato
Elanja
Elanja Androandriagne
Emieba
Mandriapasy

306

Tanandava Sud

Tomboarivo

Tranomaro

Tsivory

Mandriapasy Amborognabo
Manindra
Nasambola
Sampona
Sampona Ankilimary
Sihanakara
Somay Sanakambo
Voavonto
Vahavola
Ambasy
Ambandagnira
Andoharano
Antsovela Sama
Antsovela Sama II
Antsovela Ville
Bebea
Bekijeja
Belavenoky
Bemanateza
Elomaka
Manitsevo
MarorikaII
Maroloha
Tanandava I
Tanandava II
Voahazo
Vohibary
Angebo
Antaralava
Antsambalahy
Bedabo
Manandavenoka
Soarano
Tomboarivo
Ambohimandroso
Ambolobe
Amboropotsy
Anjamiary
Ankararaha
Ankazoabo
Anivorano
Beroanga Tsimiangatra
Beteny
Bezaha
Tranovondro
Tranomaro I
Ranolava
Tatsimo
Antsira
Tsilamaha I
Tsilamaha II
Tsivory
Bevahy
Tsilanja
Ankilimary
Ampiha
Marovotry
Imanjola

307

Mahabo

Beranoville

Ambalasoa

Ambatomivary

Betroka
Analamary

Andriandampy

Beampombo I

Farivola
Fandranarivo
Amboropotsy
Tsapa
Belenalena
Ankily
Mahabo
Ambanenato
Mangily
Andranomanintsy
Befantsiolotse
Berano anja
Andavaboay
Maromenika
Ambary
Ambalovohitse Tanamiary
Ambolovohitse
Marorka i
Bevoangy
Ambaniza
Ampotobato
Andavakoa
Ampanitolaka tanantsoa
Ankara Berano
Tanamiary Mandrare
Ambalasoa
Anaviavy
Fandranarivo
Fenoarivo
Iritsoka
Mahatsinjo Soarano
Marolava Sud
Ambatomivary
Ankitelo
Antanimary Centre
Manampy
Antanimary Toby
Antataky Toby
Iaborano Sud
Menarandra
Mitsinjo
Savalava
Vohitramboa
Analamary
Bepia
Iaborano
Ifataka
Manombo
Marora
Morarano
Sambalahy
Andriandampy
Betangaty
Bekopay
Mahamany
Andranoboaky
Anja Sord
Anja Sud

308

Beampombo II

Bekorobo

Benato Toby

Iaborotra

Ianabinda

Ianakafy

Antanimary
Beapombo I
Sakaraho Ouest
Tafia Marolava
Andriamero
Beampombo II
Iaborano Nord
Mahazoarivo
Manera
Ambatomena
Andalamby
Antondrotsy
Itroho
Mahalivoro
Manandrotsy
Mananovy
Ambatovita
Ambinda Sud
Andriambe
Benato Toby
Benonoky
Bepeha
Itafia
Ivohitsoa
Sambalahy
Ankatrafay Est
Ankeniheny
Antranotakatra
Antsely Anivorano
Iaborotra
Sahamandrevo
Ambatobe
Amboliala
Ankaroba Toby
Antanimainty
Antatabe
Bemelo
Bevaho
Fenoarivo
Ianabinda
Saheny
Sakasoa
Sakoa
Voronkafotra Toby
Vohitelo
Ambatomimala
Ambongo
Ampandratolony
Ampandravelo
Ankasy
Ankatrafay Ouest
Ankilimary
Antanandava Ouest
Bekinana
Bekininy
Bevaho
Ianakafy
Jangany

309

Isoanala

Ivahona

Jangany

Mahabo

Mahasoa Est

Nanarena Besakoa

Mhasoa Ouest
Rehea
Ambindamahery
Andriabe Haut
Androka
Beraketa Sud
Betaimbala
Isoanala Nord
Isoanala Sud
Lavilila
Marolava Toby
Miary
Sarodrano Toby
Tanandava Sud
Vohitsevo
Ambalavato Haut
Amposaky
Benonoka II
Ivahona
Tsanerena
Voromiantsa
Ambondrolava
Andriamandevy
Anteny Mahasoa
Ianapandra
Jangany
Manombo Est
Renomahatsinjo
Sakamahily Est
Ambatolahy
Andranomena
Andranomiforitra
Ankarinoro
Ankeniheny
Beadaro
Bekily
Benonoky I
Iaborano
Imotra
Mahabo Centre
Mandabe
Manevy
Miary Iomby
Riandampy
Ampiriky
Ampototsy
Andriambe
Ankatrafay Est
Benono
Mahasoa Est
Farive
Soaserana Est
Vohimary
Nanarena
Ianakoty
Ambararata Nord
Marofototra
Soatana Ambondrona

310

Naninora

Sakamahily

Tsaraitso

Kelivaho

Ambatoabo

Ampasimena

Analamary

Taolagnaro

Analapatsy

Andranobory

Tanandava Nord
Ambararata
Ambatovita
Naninora
Ambalavato Bas
Vondrony
Vohimary
Andoharano Bemelo
Ambararata Nord
Ambinany Sud
Mahasoa Nord
Sakamahily Ouest
Ambondro II
Analasoa
Andrea Benonoky
Taperapia
Tsaraitso
Kelivaho
Ampety
Ampandrabe
Bemaha
Ambatoabo
Ampahitsy
Betanimena
Evasia
Maromena Est
Marotoko
Marovotry
Talakifeno
Ambohangy
Ampasimena
Andaja Sakalaha
Ankaria
Mahabo
Analamary
Lapamena
Soavaly
Ambarobe
Analapatsy I
Analapatsy II
Namanona
Ankilimitraha
Andrivory
Androtsy Agnapoly
Androtsy Mahabo (Marovato I)
Ankotraky
Loharotsy
Belay Ambony
Maroaky
Marovatobe
Mitriaky
Ambatobe
Ampasindava
Ampihamy
Andemby
andoharano
Andranobory I
Andranobory Centre

311

Ankaramena

Ankariera

Bevoay

Emagnobo

Enakara Haut

Enaniliha

Fenoevo Efita
Taolagnaro
(suite)

Iaboakoho

Ifarantsa

Ankazomalany
Belay
Morafeno Sud
Nangorasa
Loharano
Ambolifasy
Analandravy
Andohavondro
Androndava
Ankaramena
Ankilitsiarova
Befeno
Ebobaky
Manisy
Tanambao
Taviala
Tsiatoro
Bevilany
Berongo
Tsimelahy
Andrevavo
Ampaho
Ankily
Enakara Bas
Fenoambany
Masiakena
Soamanonga
Ambahihy
Anataky
Anonobe
Emagnobo
Soatamboro
Analabe
Androngabe
Emalitsy
Emoita
Anakara Haut
Fenoandala
Ebaketra
Emanindry
Eminiminy
Enaniliha
Enosiary
Beseva
Fenoevo Efita
Mahabo
Managnona
Ranomainty
Ambanihazo
Antsotso
Iaboakoho
Vatomirindry
Andanivato
Ankera
Evonje
Fagneha
Fanjahira
Ifarantsa

312

Isaka Ivondro

Mahatalaky

Manambaro

Manantenina

Mandiso

Ranomafana Sud

Ivolo
Ivorona
Vatomiravina
Ambatomainty
Amboalengo
Erara
Etsilesy
Ianapasy
Ihazoambo
Isaka Ivondro
Montifeno
Tamboro
Andramaka
belavenoka,andriabe
Ebakika Nahimbavy
Ebiandry
Farafara Vatambe
Magnafiafy
Mahatalaky
Mahialambo
Mananara I
Mananara II
Tsanohira
Tsihalana
Tsiharoa Ambondro
Tsiharoa Ampasy
Volobe Nord
Volobe Sud
Ambovo
Esalo
Malio
Manalo
Manambaro I
Manambaro II
Manasoa Elanira
Marovato
Nosibe
Tanamasy
Tsihary
Ambalateza
Ampasimasay
Ankaramamy
Ankarefo
Antanitsara
Esama
Manambato
Manantenina Haut
Manantenina Bas
Magnarena
Mahabo
Mandiso
Mandiso Andrefana
Soamanonga
Tranoambo
Amboloavaratra
ambolobe
Emaloto
Enakasa

313

Ranopiso

Sarisambo

Soavary

Ankilevalo

Tanandava Mandrare

Ambanisarika

ANDROY

Ambovombe
Androy

Manombo
Mangatsiaka
Marosavoa
Ranofolo
Ranomafana Sud
Tananevo
Ampikazo
Ambario
Andrebasy
Ankazofotsy I
Ankazofotsy II
Bedaro
Bemavoroky
Lambova
Maromainty
Marovato Fihoria
Ranopiso
Amboavola
Anena
anjatanimena I
Anjatanimena Mihana
Italy
Loharano
Mokala Ankarinoro
Sarisambo
Andriambe
Beventihazo
Marokibo
Maroroy
Soavary
Ankilevalo
Belovoky Ampangakongo
Midiso
Fenoatsimo
Tanandava
Ambatobe
Torondrehy
Tsivalaha
Vinanintsaha
Ambanisarika
Etsoha Marofoty
Retoka
Ankilemara
Ampanihy
Sifiry Antanantsoa
Tanamba Ankilefaly
Ankako
Mahaloto
Maronolo Ambarosoa
Androhondroho I
Androhondroho II
Androhondroho III
Antsakoamamy
Marofoty
Anjamalangy
Ambolimoka Ankororoka
Mitreaky Androvasoa

314

Ambazoa

Angodogodo
Ankileromotse Sud
Ankileabonibona
Ambanisarika II
Ambanisarika III
Anjeba
Tsienga
Ankako Agnivosoa
Ankirava
Mahasoa
Tsifahera
Tsifahera II
Tanamalangy
Antanemihery Terabovo
Amborominendra
Berehake
Soambotse
Beraketa I
Beraketa II
Beraketa III
Ampaipaike
Satrie
Satrie Ouest
Efoly Antanamaeva
Ambazoamazava
Ampiha
Ambazoa I
Ambazoa II
Ambazoa III
Ambazoa IV
Ambazoa V
Antanemihery Bemagne
Malaindoza
Antanemihery I
Antanemihery II
Halomboro
Ambanemantsake
Tsiavota I
Tsiavota II
Tsiavota III
Tsiavota sud
Kotoala Haut
Kotoala Bas
Kotoala Bemozotse
Ambasy
Tsiavihandro
Tsiavihandro Marobe
Androvasoa Nord
Halamboro II
Ambaromanintsy
Ambasy Tanambao
Amborominendra II
Andagoa
Ampihamay
Analalasoa
Talakimahasoa
kotoala ambory
Magnarendaza

315

Bemagnendrake II
Ambohimalaza

Ambonaivo

Taviramongy
Ankaramena
Taty
Kobaimirafy
Etsoha
Androvasoa
Miarentsoa
Betioky
Mahatomotsy
Ankazoabo Nord
Analamary Sud
Andremonja
Andabonitro
Sakave
Bevalavo
Ampamolora
Ankilesana
Ankatrafaimazava
Ankileroe Marolava
Tanandava Motmbos
Andohatragno
Marofoty II
Sanamena Anivorano
Antanantsoa Ambenonoke
Antanemiare Ankile
Antranotsiefa
Ambarosoa
Fasegne
Savilaa Androy
Ankiledime
Kotokila
Andohalambo
Mitsoriake
Anjamanintsy
Mahatratse Andranotsiriry
Mahatomotse Andranotsiriry
Mahatomotse Raraze
Ankilelava
Ankaramena Anafondravoay
Kobaimirafe Tsifaleandava
Anjatelo
Ambonaivo Ankilemanitsy
Ankilitovoe Miavotse
Anjantsikary
Besavoa
Marofohy
Marolava
Marofoty
Analavao
Ambokoke
Beratro I
Beratro II
Bealoke
Belalitsy
Nandrosoa
Retoka Ankilemihamy
Andramaro

316

Ambondro

Ampamanta

Maromainty
Nagnalo
Sihanamaie
Ankarandoha
Ankazoabo
Ankarandoha I
Analamamy I
Vozy Centre
Analavao Bevotre
Beangea
Anjapohy Nord
Analavao III
Ambaro Beratro
Andobaka
Beba
Ankazoabo
Ankazoabo Tantsoa
Vazoa
Lamitihy Ampisandrata
Lamitihy Ankasy
Lamitihy Ambario
Lamitihy Tsibo
Lamitihy Ankitry
Lamitihy Belanky
Lamitihy Atsimo
Lamitihy Antsotrebe
Lamitihy Androvamiaregne
Lamitihy Belaza
Lamitihy Ambatofoty
Lamitihy Ankaramena
Lamitihy Andasary
Terakabo
Tsimanankiaraky
Ankilemorotsy
Antsotre Faliakondro
Betioky Zanavo
Ambondro Anatirova
Marosy Ambondro I
Belay
Belay Marolava
Ramagna Magnefa
Anjamahasoa
Ambinoa Ambondro
Marosy Tanambao
Antsotre Marolava
Antsotre Marofoty
Antsotre Ambonaivo
Andahive
Tsilelekogne Vazoa
Bebea Nord
Zanavo Atsimo
Ankilemasy
Marosy Analalava
Marosy Motifeno
Sihanadiva Tanamasy
Imongy Ampihamy
Ankileromotse Tsiboatsoa
Mafilefo

317

Analamary

Mafilefo II
Ampanamperandrotsy II
Ampanaperandrotsy Haut
Ankalirano II
Ankaramanoy Andrasofo
Befeno Beropiteke II
Analavey Afodratoka
Antafianampela I
Antafianampela II
Nandrosoa I
Nandrosoa II
Ampamata Central
Ampamata Sud
Lapeloha Antsagnira
Lapeloha Androbinelo
Lapeloha tsimiribo
Antsihanamasy
Nanarena Mahasoa
Befeno Beropiteke I
Antanemavo I
Antanemavo II
Andalapito
Ampanaperandrotsy I
Anivorano
Besatra Soarano
Anjatelo
Mananjaholo
Belindo
Ankilemijoro
Ampabato Karomalineke
Antafianampela Andafindrano
Antanemavo I
Afondrakady
Antanandava
Analamary Centre
Homelatse
Andoharano
Ankilemivore
Ankiletelo
Ankilemalenge
Lefonjavy
Marotsopo
Ankazomanintse
Analasoa
Marolava
Manindra
Anafondravoay
Anjamalinike
Ambaro Marofohy
Anjamalangy Sud
Tanambaosoa
Andovobemahasoa
Ankilimalangy I
Ankilimiary
Afondrakady Bezaka
Mahatomotse Centre
Mahatomotse II
Tsiloza
Ankiliroa Marolava

318

Andalatanosy

Agnavoha Bey
Miandriarivo
Vohipandrany Est
Ambasy
Andranomihery
Besatra Antsakoamasy
Belindo Haut
Marandoha
Bekopike Nord
Ambinany Ouest
Ambinany Est
Ampanamperadrotsy Nord
Ambatobedretsiombe Sud
Vohitsagnombe
Marosarake Besadraha
Ankazobe Vohidroa
Ampanamperadrotsy Sud
Mahazoarivo
Ankilebelily
Ankilemionjo Andranolalika
Morafeno
Koroma Soalava
Koroma Toby
Tanandava
Kelelembe Ankilemasy
Ambatofotsy
Bekopike Sud
Ambaliandro
Andemby
Edasotse
Antaly
Anjapito
Modoike
Ankafonja
Analamahery
Ambatomasy
Ampihamy
Androvasoa
Ampajenjoloke
Akondria
Andranolaleke
Andrabita
Vohimbagnemba
Behena
Ambondrobe
Bekapitsa
Andrabaroty
Vohipandrany Ouest
Ambatobedretsiombe Nord
Vohitsarivo
Andalatanosy Centre
Andalatanosy Nord
Marofany
Manolondroa
Manalihara
Andalakaolo
Malangiandro
Anjatelo Sud

319

Amboasary
Analamandro
Ambondrobey Sud
Antanantsarotse
Lahimanara
Anjeky Ankilikira

Amboroke Maroro
Ambatomainty II
Ankiliabo III
Marolava I
Anjeke Erada
Ankilikira I
Ankilikira Zafindramiry
Anjeke Behevotse
Marofoty Avaradoha
Anjeke Erada Popinera
Ankilikira sud
Marolava II
Ankilikira II
Beanantsara
ankazomanga
Amboroke I
Antanimainty
Anjeky Enikonty
Anavelo Ambero
Beanantsara I
Ambaniandromaro I
Beanantsara sud
Beanantsara II
Antanimiry II
Ankilivalo I
Marovao I
Anjeky Morafeno
Beanantsara Ambaro
Tombondria
Anjeky Behabobo
Amborokobe
Anjeky Tanandava
Analabe Bearivo
Erada Andapolany
Ankilivalo Esambe
Esoa Miavotse
Antanimay Mandare
Ambaniandro Kileha sud
Behevotse Ambarihy
Marovao sud
Ambaniandro Tsakotsare
Ankilimihanto Tsimamoriky
Maroro centre
Amboroke Ankilibe
Amboroke Anjatoka
Ambatomainty Esambe II
Marovao centre
Erada Ankilibe
Ankilikira zafindroroma
320

Ankilikira Ambalaraotse
Ankilikira Ankotsay
Ambaro nord
Emikonty II
Anjeky Behabobo II
Beanantsara Tavelo
Beanantsara Tsihompa
Antanimora Sud

Erada

Betoko Ambatosoavolo
Andriamanirina Centre
Andriamanirina Atsimo
Manavy Ambony
Ikonda Tsimiarihandry
Ikonda Ambatosoavolo
Androtsy
Sakaomby
Ambaroloharoe
Analaveimainty I
AnalaveimaintyII
AnalaveimaintyIII
Ambigovingo
Lparoy
Ambaro Antsagnira
Soity Bas
Soity Haut
Ankilefaly
Ankaramanoy
Andriamanarina Avaratra
Vohitsova
Andranogiso
Andaboly
Marolava Antsatra
Antanimora Central
Antsakoamiary Horombe
Andranomena
Andemby Analamaike
Ankileabo
Andraogiso Malaintsatroke
Ankaramandroso
Beteny Analaveimainty
Lparoy Nord
Bemamba Tsarapioke
Solapa
Andriamanarina Antsira
Ikonda Androbazaha
Andranogiso Ankilemanitsy
Androvamaro
Ambatobe
Amanda Andamilamy
Soatarike Ankilembazaha
Maintibe
Tanambao II
Soataroke Ankily Est
Vohitsova II
Bobafany
Erada I
Erada II
Erada III
Erada Sandrisandry

321

Imanombo

Eradabey
Ankazomanitsy
Ambory I
Ambory II
Habohabo Nord
Habohabo Sud
Habohabo Maromainty
Habohabo Mihoatse
Ankaranabo
Nisoron
Mitreaky
Vohibaoe
Ambanikily Sud
Ambanikily Nord
Belaza
Anketa
Belitsaky
Satrie Mitreaky
Maromainty Ambonaivo
Ambaninato
Belitsaky II
Marobey Misorogna
Fotabey Ankaranabo
Ambanikily Nord Centre
Ambanikily Maoly
Ankazomanintsy Miary
Ankiletovoe
Marobey Anketa
Mitsinjo
Imanombo Centre
Iaborano
Antsakoamalangy
Andranovola
Andemby
Antehalimboro
Ambaninato
Ambaninato I
Ambaninato II
Ambaninato Bedaro
Ambaninato Mahazoarivo
Anafondravoay
Finday
Ankilevohitse
Analavondrovey
Antanile
Betsiriry Nord
Ampasimaiky
Kalady
Tsikolaky
Tsikolaky II
Ambalatany I
Antesomay
Ampanasa
Analasoa
Andemby I
Antsakoanampela
Antefanoroka
Besaly Haut

322

Jafaro

Maroalomainte

Kalady Fima
Betaimborake
Antondritse Analalava
Antanantsoa
Vohimary
Kilevohitse
Ankarananivo I
Androtoka
Antafianampela Bas
Antafianampela Haut
Afomarolahy
Morafeno
Afondratehake
Tsimaraka
Analatsama
Tambaditse I
Ankilemiandra
Anjadroe Beavotse
Antsomotsala
Zazafotsy I
Zazafotsy II
Ananilahy
Maromainty
Andahivozaka Haut
Kobaimirafy
Besakoa Bas
Ankarananivo II
Tsiaabo Tambaditse II
Anjakamba Haut
Andahivozaka Bas
Andemby Marobe
Sovatsy
Ankaranadindo
Ampangidraoke
Tsiabetsake
Andemby Tanamasy
Ankobo II Andranosoa
Antanantsoa
Lagnany
Beteny
Manorihy Ankobo I
Antanemamoe
Antsakoamiary
Manda Andamilamy
Ambary Marolava
Ampanihy Haut
Antanivelo
Manorikandro
Ambatobey
Anantake
Tambaditse III
Tambaditse Gogoy
Magnory Ambidavato
Temikotsitso II Ambaro
Radabetsimivaky
Ankiilemaroaloke
Ankilemanitsy II
Ankilemanitsy III

323

Ankilemiary
Ankilehogo Ambony
Ambaro Mahazoarivo
Vahavola Ampihamibe
Behabobo Ampatiolotsy
Mahazoasoa Ampihamy
Ankilevotro I
Anakafy Marosola
Ankoroke Mahazosoa
Zanavo Nord
Zanavo Fagnalegna
Volankira Ambatoabo
Erakoke Sud
Erakoke Ouest
Erakoke Est
Erakoke Avaratsena
Erakoke Ambolovohitse
Marobe
Antanesoa
Mareagne I
Ankiletsimanarito
Ambonaivo
Vahavola Centre
Vahavola Ankilesoa
Vahavola Ankilemasy
Vahavola Antsavoa
Ankilehogo Marolava
Anjatoka Erake
Marolava II
Maroho
Betsimeda
Ankilemanitsy I
Betsimeda Ankemilaly
Ambatolahy
Radabetsimivaky II
Ampihamibe Miarents
Marolava II
Betsimeda Ankoroke
Belavenoky
Anjagnabo Antanesoa
Ampihamamy Mamoasoa
Erada Marolava
Ankilehogo Miarinarivo
Ankilemaroaloke Est
Antanesoa Centre
Ambanebasy Bearivo
Betsimeda Ampihamibe
Ankilevotro II
Belambo Fanavaozana
Ankilemifiole
Ankilemanitsy Magnevatana
Salama Sud
Ankilehogo Antsakoamasy
Belavenoka Tanantsoa
Beama Ankarana
Fototsambo Magnitao
Tanambao Fenoarivo
Ambaro Miavotse

324

Maroalopoty

Ankoroke Manorosoa
Antsomontsoy II
Analamitsetaky
Ambaro I
Ambaro III
Tanambao I
Soatamea
Maroalopoty I
Maroalopoty II
Maroalopoty III
Maropia Sud
Soatsifa Bas
Magneva
Belemboka Bas
Ambaro II
Antsomontsoy
Ankilivinonjy
Marofoty
Analamitsetaky Est
Ankilemieva
Amboasary I
Belitsake Dodo
Ampanavy Fototsabo
Ankilemieva Ampihamibe
Ankeloke Antsomontsoy
Soatamea Morafeno
Tsirandrane
Ankobo Ankilemanintsy
Sarevalala
Marodo Ankilemasy
Belemboka Sevohitse
Belambo Ankilemasy
Mahavokake
Tanantsoa Nord
Tsimikaboke
Marosaragna
Maropia Nord
Maropia Ankilebey
Behabobo Nord Ambaro
Tanambao Sud
Savara Tanandava
Soatsifa Haut
Behanta Beraketa
Antseta ankilemanintsy
Efoly Fagnalegna
Maropia Ampisopiso
Mareagne Tsihalegne
Ambaromasy Behantamasay
Ambaro Tsaramandroso
Tsiavihandro Ankalimboro
Belemboka Haut
Ankobo Analamizitsy
Vohimiary
Tanambao Nord
Antsakoamasy Tanambe
Belitsaky Tsimandrivotse
SoatsifaMahazoarivo
Bevato Ambony

325

Marovato Befeno

Sihanamaro

Miaregnarivo
Tanantsoa Miavotse
Belemboke I
Ankororoke Manorosoa
Anivorano
Soatandroke
Maroalopoty IV
Ankobo Ankilimiabo
Maropia Ambohimazava
Maropia Ankisoatoetse
Belemboke Savar
Marofengoke Andoharano
Soatsifa I
Efoly Ankilemamy
Tanambao Efaly
Ambaro Centre
Manombo
Maropia Maromena
Tanambao Manorosoa
Amboasary Tanambao
Ambaro Ankilimanitsy
Miodo Marofotibe
Maropia Ankilimbazaha
Maromainte
Ambendrana
Mitreaky II
Mitreaky Marofoy
Mitreaky Erada
Mitreaky Central
Mitreaky Maromainte
Namalaza I
Namalaza II
Namalaza III
Namalaza Maromainty
Namalaza Bekotreba
Bemosesy Mandeto
Marovato Centre
Marovato II
Marovato Lahabe
Marovato Lahabe II
Marovato Beleka
Amborokahake Centre
Tsiteke Hazolava
Nandrasoa
Aamborokahake Bemosesy
Hazolava Ankilemionjo
Analaisoke Nandrasoa
Tsiteke Ankazonta
Belindo Analahova I
Tondroke
Morafeno
Ehavo
Analahova Andranomara
Taranaka
Miandra
Montombe
Andramanera
Tsiareke Marovotry

326

Tsimanada

Andragnanivo

Ianakafy
Belindo II
Tanandava II
Analamanoy
Taranaka Ankilemena
Ambohitse
Ankilimiharatse
Agnorike Analahova
Tanandava
Sihanamitohy
Analamasy
Ankiletelo
Manja Soaloka
Savilava
Terabovo
Eraho
Mantsake
Ankileabo Sud
Ankileabo Nord
Ankileabo Nord II
Analaisoky
Silimosa
Antranovontake
Ekaroke
Ankazomanga
Kotovelo
Benonoke
Ambovo
Sihanamitohy II
Tsilimbe Marofoty
Marofoty Marobe
Savilava Antazoa
Ianakafy Tanambao
Belo Katsakala
Mahabo Ampihamamy
Motombe Ambaoke
Zantelo Ambanesogno
Ankilirandro- Ambanisarike
Ankilirandro - Nord
Soalike
Mokofo I
Mokofo II
Botreoky
Ankilerandro Sud
Tsimananada II
Tsimananada Central
Ambagnemba Marolava
Anjeky Mahasoa
Anjeky Miavotse
Marofoty Central
Ankilimanintsy Ouest
Ambitike
Tsimihevo
Anjamaro
Marohafotsy
Andrananivo Centre
Androvamare
Antanemanoy

327

Andoharano

Bekily

Bekily (Suite)

Ambahita

Ankotsobe
Andrekoroke
Antsakoambalo
Ankisakisake
Ankorokoroke
Bemonjola
Betapoake
Betaranta
Maregne
Maliosoa
Mandily
Marosoritse
Tsimanarake
Toliamandily
Tolia Maromainty
Tolia Amborignabo
Ambinany I
Antsakoamasy Horombe
Andraketa
Ambolokohy
Ankilimilopaky
Amboasary Tehalomboro
Bevina
Somangy Ankiliroe
Ankilimasy Te Do
Analave Foty
Ankiliroe Befeno
Bevinda Horombe
Ambararata Befeno
Ambararata Centre
Ankilimivory
Ambahita
Fangoala
Soakibany
Ampisopiso
Anaviavy
Androtsy Be
Andriambola
Beamalo I
Beamalo II
Ampany
Andakato
Sakoamasy
Antaly
Mahiafia
Betioky
Fenoarivo Nord
Beamalo
Ankalomboro Bevato
Ankazomiheva
Andoharano
Sakoambelomy
Bevaho
Antsomotsoy
Sakoampolo
Bevato I
bevato II
Vohipeno

328

Ambatosola

Anivorano Mitsinjo

Anja Nord

Ankaranabo Nord

Antsakoamaro

Bekitro

Ambatosola
Ambalabe
Bemanondrotsy
Ankilivaho
Ankily
Fenoarivo-Sud
Soaserana-Sud
Mahabo
Anadabolava
Androtsabo
Mandabe
Nagnarena
Anivorano Mitsinjo I
Anivorano Mitsinjo II
Ankilimivory Esogny
Androtsabo
Antondrotsy
Antsakoamalagny
Mikaikarivo Bas
Lapeloha
Mikaikarivo Haut
Tomboarivo Betsiriry
Tsanarena
Vohitany
Vohitagny
Andranonaondry
Besandraha
Antanatsoa
Mikaikarivo
Ankatsakatsa
Anja Nord
Anja Nord II
Analalava Haut
Analalava Bas
Ankaranabo Nord
Anarabe I
Andranomanintsy
Vohimary I
Vohimary II
Vohimary Centre
Ankilibe
Andriabe Mikaikarivo
Ambinagnivelo
Bevoa
Beparo
Ankiliroa
Ankilimihamy
Antsakoamaro
Bevala
Ankilimalangy
Antanimary
Ankazota
Andranofotsy
Antaboara Haut
Bekitro Centre
Ambato
Andolobory I
Andolobory II

329

Belindo Mahasoa

Ankaboa
Ankilimiary
Antsaha
Beangily
Maroasara
Marokily
Malangiraho
Marovaho Ambany
Mahatsara
Sarotsandro
Sakoantsoa
Ambatomainty Anivorano
Ankiliarivo
Ankilimanintsy
Bemoita I
Betakapaky
Bevositra
Befangitsy
Miaritoby
Marosakoa
Soaloka
Miary Haut
Voravy
Voravy II
Ambaroabo
Manambahy I
Vohitsosy
Ambatofotsy
Besakoa Ouest
Ankarabevava
Belamoty Centre
Ampandra
Tanamanintsy
Andranolava
Marovaho Ambony
Antariby
Ambatomainty II
Vohimary
Agnonitsy
Ambalatsaraky Ambatofotsy
Anjamagnotroky
amboasary
Ankilisoa
Maimbolambo
Andranomamy I
Sihanabe
Bemoita II
Ankaratsokaky
Iaborano Bevondro
Antsakoamihary
Andranosoa
Morafeno
Andronomavo
Belindo Mahasoa
Ambatomanamana
Antsakoandahy
Tanantsoa
Ampanamperandrotsy Nord

330

Beraketa

Besakoa

Beteza

Ampanamperandrotsy Sud
Anjatogne
Andranofoty
Marosaraka Centre
Remanongo
Ambasy
Ankily
Andranomihery
Mahasoabe
Mahasoa II
Ambonaivo
Androtsy
Vohidroa
Analasoa
Belamoty Antsanira
Mendoravy
Amboasary
Ambondrombe
Tanandava
Mahazoarivo
Andriabe Haut
Ambalatsaraka
Beraketa Centre
Ifarantsa
Beadabo
Tomboarivo
Antsely Be
Ankatrafay
Fenoarivo Analasoa
Latsahambola
Ankelivaho
Ambatobe
Besakoa
Antanimbary Mieba
Andranomatavy
Besohihy Vohitany
Fenoarivo I
Fenoarivo II
Mahasoa Vohitany
Andranomasy
Managnatagna
Besohihy
Besakoa
Ambatsaraka Sud
Androindroy
Ankarenantsoa
Ankilivalo
Ankilivalo Bas
Anjanomivony
Ambakaka
Antsakoampolo
Antsosa
Beteza
Andramotinabo
Marofototsy
Anaratoka
Marofototsy Sakaraty
Pelaraiky

331

Bevitiky

Manakompy

ANDROY
(Suite)

Maroviro

Tanandava

Antsako Bevositra
Andraro
Vatoarivo
Tsioga Tanambao
Tsioga Vohimary
Befamonty
Anaviavy I
Anaviavy Haut
Beangily
Antsatra
Bevitiky I
Bevitiky Centre
Betsintsy
Amboropotsy
Ankilimasy
Agnivorano Beangily
Anjatakary
Ampisopiso
Antaratasy Haut
Tsilany
Agnivorano
Anja Ouest
Anja II
Ampatiolotsy
Antanamaro
Miria I
Miria II
Befangitsy
Ankilisoa Somangy
Maikandro
Analamahavelo
Manakompy
Ampilofilo
Tambahy
Ankazoabo
Anaramanintsy
Tanandava
Andriabe Ouest
Mahiafia
Ankonatsy
Marobory
Morahariva
Belenalena
Iaborano
Andriambola Nord
Andriabe Nord
Analamary
Betaimbala
Bevinda
Tsianarena
Bedona
Bedona Fenoarivo
Belamoty Centre
mahasoa
Ambondrolava
Belamoty Ikovy
Ambararata Toby II
Morafeno Haut

332

Tsikolaky

Tsirandragny

Vohimanga

Mikaikarivo
Ambatomainty

Iabomary
Analamary I
Analamary II
Andromasy II
Andromasy I
Tanandava
Anadabolava Beankondro
Besakoa Soaravy I
Besakoa Soaravy II
Sakara Haut
Sarisambo
Sosamarano
Ambirimena Tsirandragny
Ambirimena
Ambatosola
Ambararata Toby I
Anataky
Mahabo
Antsakoamiary
Antarabory
Tomboarivo
Anjantsoa
Ankilimilopaky
Antenindahy
belio haut
Tsikolaky
Tsikolaky II
Antsakoamalangy
Tanambao Soaseragna
Matsinjo
Morafeno
Mitsinjo II
Mitsinjo III
Tanambao I
Tanambao II
Managnatagna
Fenoarivo Nord
Morafeno Tanambao
Temagnalo
Bevaho
Besamata
Manakoliva
Mahatalaky
Soakija
Manaravolo
Vohimanga I
Vohimanga II
Sakoampolo
Mikaikarivo
Anarabe II
Ankilimasy Bas
Ankilimasy Haut
Maroharo
Antsohamamy
Antsohamamy Tanandava
Vohipeno
Analampangitsy
agnivorano andranomasy

333

Behabobo

Kopoky

Beloha Androy

Beteny
Ampamatamaho
Behabobo/Nord
Behabobo
Bemena
Ampamatalefo
Ampanagnira
Antanimena
Andranolava
Marohery
Nagnaniha
Sakaraty
Marobasia Nord
Marobasia Sud
Sihanandrotse
Andranotsikioe
Sakoantsoa
Anivorano
Andranoza
Analalava
Tsinaha
Tsinaha-Tratravaky
Afondravoatse -Nord
Afondravoatse-Sud
Tedreatse
Tedreatse-Nord
Tedreatse-Sud
Teza
Tambanivora
Tambanivaro-Nord
Ambolonakanga
Tanandava
Antseta-Nord
Tamonto I
Tamonto II
Tamonto Sud
Marofanogne
Ankilivoangy
Befahetse
Ananaja
Adrasemba
Betsako
Tambanifaty
Bevolombity
Bevolombity Sud
Bebalahazo
Anjampoty
Anjampoty Nord
Ankamboa
Anjatovo
Ambohimagnare
Antsakoatsoa
Ankiliambo
Ananakirihitse
Varemaro
Ampilofilo
Efify
Sihanakapahe

334

Marolinta

Tranoroa

Ampangindraty I
Ampagindraty II
Ampangidraty Nord
Anjandavo I
Anjandavo II
Kobokara
Mahafale
Mahatsara
Ankilisoa
Sasavisoa
Andranodily
Tatimo
Mendorave
Mahabo
Tsilangy
Hazohandatse
Lavaheloke Ouest
Ambalamanasy
Anjedava
Abolaza
Andovoke
Malebitsy
Amborignabo
Lovokarivo
Tanalave
Andraketalahy
Mikaikarivo
Marojela
Marokamba
Tesomangy
Maromainte
Zandroe
Zapongotse
Tanemena
Tanalave-be
Afondralambo Mahavelo
Tambala Karembola
Maroraza-(Tranoroa)
Andranoherika
Vohimbola
Tsotso
Koboary
Jontany
Vohiby
Andohambosy
Ankaramanoy
Ampotobato
Tanambao
Berehake
Rerango
Rerango Analalava
Antaralava
Taolanampela
Antsifitsy
Ankilimihamy
Belaza Ankiliabo
Andamilamy
Ankiliroa Kijafo

335

Tranovaho

Andohavovo
Maromaso I
Tamotombey
Antsakoamiavotse
Antsolo
Kerembola I
Kerembola Ankiliagnano
Ankiliagnano
Tamonto Antsakoamiavotse
Soronampela
Tsimilofo
Razanabahoaka Saboko
Ankamena
Boboka Mahasira
Boboka Marofane
Mahasira
Morafeno Bego
Fenoarivo
Koboary Ambatomasy
Barabay
Natomasy
Tranovaho
Analalava
Andraseky
Ankisinao
Marokipa
Mahahevy
Vavaomby
Ankaboa
Laparoro
Ambovo
Tramba
Ampihamy
Antsarike
Antsakoamalangy
Savilintotsy
Soamanitra I
Soamanitra II
Ananandemby
Betaimbolo
Betindria
Angirazato
Befamata
Masombaho
Tsimilafike
Benato
Tainakanga
Sareriake
Ankaboa Maroropoke
Amborimahasoa
Analamary
Ambatomasy
Ambalanosy
Lavanono
Ankazohazotovo
Marovoro
Agnirimihamba I
Agnirimihamba II

336

Ambatotsivala

Mahaenegne

Anjampaly

Tsihombe

Antaritarika

Nifondra
Tomboinabo
Sakado
Ambatotsivala
Ankilimary
Sakaviro
Andingolingo
Antanamiary
Tanantsoa
Ankilivahare
Bevontake
Ankoronga
Marolava Ouest
Tanantsoa
Vazoa Antaly -1Vazoa Antaly -2Ambindavato
Andrambaly-1Andrambaly-2Maheny Besomotse
Vondroty
Riambe
Besomotse Antsagnira
Zambe Nord
Behorofa
Besakoa
Antsaridava
Agnanakengetse
Andaza
Tsitindroke
Antanamanjary
Anday
Ankatamboalavo
Anjampaly
Ampary
Ambarobe
Ankara
Ampengoke
Andavakio
Anteny Ouest
Marosarana
Ambavatany
Behodatse
Ankobay
Ampiha Mivohatse
Ankazombalala
Antsasavy
Antsakoamalagny
Afotsifaly Est
Afotsifaly Ouest
Afotsifaly Miray
Antaritarika Centrale
Antaritarika II
Antaritarika Maromainty
Mokabe
Maroafo
Talaky Bas
Talaky Haut

337

Faux Cap

Imongy

Ambohitse
Betsiporotsy Bas
Ambonaivo
Andranompoly
Fanarano
Anakania
Anakanimo
Andraketalahy
Androvamare
Anjira
Antsakoamanga
Ambavatany
Ihodo
Bemozotse
Ambaromanoy
Ankilimikaike
Ankoritsika
Ampimamy
Analabe
ankara sud
Androvasoa
Marofoty Sud
Ambohitse II
Ankilimiary II
Antsakoamanga Haut
Bema
Anovy Sud
Ambotry
Faux Cap
Nanarena Sud
Antavy Nord
Morafeno Nord
Benonoke
Ankilimivory
Ambory Andraketalahy
Anja Haut
Amandra II
Antalahavalala
Ankilimiary
Antrongatsy
Ambatovato Makifaha
Ambatovato Centre
Andratino
Andramirava
Andramirava II
Ankilibe Nord
Andamoty
Fekony
Antsakoamanga Centre
Andramirava Tsianoha
ImongyCentre
Imongy I
Marobe
Tomily
ambonaivo nord
Ankilmalangy
Ambaromanintsy
Antsakoamanga Bas

338

Marovato

Nikoly

Ankilivalo

Ambazoa
Belitsake
Antseta
Ambanikily Volankira
Marovato
Mionjona
Tsinava
Ambaro
Ambanikily Ambanifaty
Befeha
Vohimena
Bevala Sud
Mantara
Betaimboraka
Soramena
Marolava
Betsingivy
Amboandelaka
Ankilimamoasoa
Anditsake
Tsinava Avaratra
Salohy Manasoa
Tanandava Sud
Andraraka
Nikoly Centre
Anatsosa Centre
Namoia
Marakalo Sihanampy
Marakalo Ouest
MarakaloSud
Anatsosa Maromainty
Anabovo Sud
Anabovo Ouest
Teza Behazomanga
Tamonto Nord
Tamonto Sud
Tamonto Ouest
Tampototse Emonto
Tampototse Antanamiary
Tampototse Sud
Tampototse Maromainty
Tampototse Nord
Tampototse Marobe
Ambasia
Behasy
Anja Tanambao
Behazomanga Ankamena
Tevare Senoro
Firambagna I
Ankilivalo Nord
Ankilivalo Sud
Befotake
Namotaha
Tesogno Nord
Tesogno Sud
Tambanjike Ankarandoha
Tambanjike Andranosoa
Ambatomanohy
Tsiboatsoa

339

ATSIMO
ANDREFANA

Behazomanga

Behazomanga I
Behazomanga II
Ankamena
Ambanikily
Anjatoka Tanambao
Ambonaivo
ianabovo nord
Tsirambana
Sainoro
Besakoa
Beravo I
Beravo II
Ankilimingahy
Analapamata
Sarilanetse
Anjatsampa
Anabovo Est I
Anabovo Est II
varambane marofane
Andranomivony
Ambatopiake
Marohatake
Ambanenonoke
Sisy
Evazy

Ankilizato

Sakamasay
Analamateza Bas
Analamateza Bey
Anjidava
Bevoay
Ampanorita
Bekako Sud
Bekako Nord
Ankilizato
Ambohibola
Antsakoa
Belambo
Androka Ela
Tsimafaitse
Androka Vao
Magnera
Sodona
Tsiarindrano
ampasy nord
Beharake
Ankilimirimbo
Ankilibory I
Ankilibory II
Tsiankeva Haut
Ambolisarike
Beavoha Sud
Bevoalavo
Lahitsitely
Mahatsandry
Andraridrarike
Ankobay
Amboropotsy I

Androka

Ampanihy
Ouest

Amboropotsy

340

Ankiliabo

Ankilimivory

ATSIMO
ANDREFANA
(suite)

Antaly

Beahitse

Amboropotsy II
analamisaka
Antanimavo
Anaramalineke
Ankazoabo
Ankisakisake
Ambatomanambahatse
Ankilemanondro Sud
Ankilemanondro Nord
Ambahevahy
Ambararata Haut
Belamoty
Besavoa
Bemoita Nord
Bemoita Sud
Beronono
Behalango I
Behalango II
Belalitse
Fenoarivo
Montombe
Tsotsama
Ankilibao
Anosa
Behavandra I
Behavandra III
Befamata
Tsijobony
Etakake
Betioky
Vohitany
Betaimbala
Andamoty
Ankilimivory
Tanambao
Amoaido
Votovoatavo
Sarotsatae
Vohimiroro
Ambatolahitsirara
Anjabotretreke
Anjamarote
Betrandrake
Masiadily
Andrakia
Marohola
Antaly Centre
Ambatomainty
Bedeboko
Belamoty
Bevato I
Bevato Ampiha
Marovahatse
Pinjo I
Pinjo II
Tanamaeva
Vohibe
Ankilitoka

341

Belafike Haut

Beroy Sud

Fotadrevo

Ambatomainty
Analasarotse
Ankaratihy
Agnena Centre
Agnena Sud
Ankilindrehamelo
Ankilimanintsy
Ankasy
Ankilibenaritse
Beahitse
Behomby
besely
Bevala Antsavoa
Evovo Nord
Evovo Sud
Sainta
Marovotre
Marosaho
Marofototse
Ranoabo Nord
Ranoabo Haut
Ranoabo Sud
Belamoty Nord
Belamoty Sud
Talimbola
Belafike Haut
Belafike Bas
Ampamata
Vinanitelo
Namelonampia Haut
Namelonampia Bas
Andakato
Ankilitelo
Ankilemasy
Ambatovaky Haut
Tratriotsy
Bedala Haut
Bedala Bas
Mikaikarivo
Beroy Nord
Beroy Sud
Ankilibory I
Ankilibory II
Mitsinjo
Amboninarivo
Tsikombo Bas
Ampagnanirina
Anandrato Ankatrafay
Antaly Vohirisaky
Belobaka Nord
Andranogiso
Besaroy Haut
Tsikombo Haut
Ampandrabe Centre
Tsikombo Centre
Bebakaka
Asonjo II
Ambatobe

342

Gogogogo

Beamalo Ankazobe
Beamalo Centre
Satranarivo
Besakoa
Ankilimamy
Bekiseny
Edera
Ankilibe
Seta I
Seta II
Ambararata
Beamemba
Betegny
Beteza Bas
Beteza Haut
Andranomilitsy
Ankopia
Bevaro
Ambilany Haut
Fotadrevo Est
Fotadrevo Sud
Fotadrevo Centre
Ambondromena
Anarabemoko
ankilimangy
Andamaky
Anivorano
Tsikoakahitse
Analabe
Belinjo
Andranotsiriry Nord
Andranotsiriry Sud
Andranotsiriry I
Analamasy
Anivorano I
Tanantsoa
Ankilitsidiro
Ranomasy II
Sakonabo
Ambatomainty
Satrabotsy
Beadala
Gogogogo I
Gogogogo II
Gogogogo Haut
Ankilimasy
Amborinabo
Lohaosy
Satrabotsy Milanja
Taolambositra
Betonake
Ankilindrehozoke
Anamota
Ankimamondro
Tsimairaosa
Belambo bas
Bekombotse
Ambalatany beavoha

343

Itampolo

ATSIMO
ANDREFANA
(suite)

Maniry

Vohitany

Ankilimivory
Itampolo I
Itampolo II
Zoenarivo
Tongarivo
Ambala Beavoha
Andoaharano
Besasavy Sud
Tsiarindrano Nord
Saikarike
Ankamena II
Anjabelitsake
Ankilitelo I
Ankilitelo II
Malangeriake
Ankazoabo
Tanindranto
Andranovao
Kaikarivo Ambavarano
Beamanateza
ankilibory nord
besasavy nord
Ambitanake
Vombe
Voroja
Nanohofa
Ankitetkiteke
Maniry
Besaly
Betsako
Remengoko
Pinjo
Bokonake
Ankilihamy
Bekily
Tsiasimo
Begoaro
Ambahotera
Efoty
Reambohitse
Vohidrakitse
Vohitany
Amborovoro
Soamanonga Ouest
Bevahy Bas
Ambatokafike
Andranomilitse I
Andranomilitse Ankilimasy
Betaratse
Analoalo Andindo
Ankilimanintsy
Ambatofotsy
Bebalahazo
Belolo Bas
Belolo Antanimena
Belolo Haut
Ambatovaky Tameantsoa
Soamanonga Est

344

Androimpano

Beara

Agnavoha

ATSIMO
ANDREFANA
(suite)

Berenty

Ankazoabo
Sud

Kaikarivo (c.l)
Androipano
Ambaladoda Sud
Ankilebory Sud
Ambalatsimivike
Ankamena
Betratratra
Befengoke
Ambaladoda
Ankiliambane I
Ankiliambane II
Besely Nord
Besely Sud
Tsiandroa Sud
Andoharano Sud
Nisoa
Ambolosogno
Ambalandambo
Befolotse
Beara Cenntre (c.l)
Beara Boko
Betegny
Beavake
Bevaro
Befasy
Ranohandatse
Ambondrokily
Ankantsakantsake
Andoharano
Analamara
Andremba
Agnavoha Centre (cl)
Agnavoha Ambony Rano
Agnavoha Sud
Analanakanga
Analafantsika
Tanandava
Ankatrafae
Mandabe Kilemaro
Ampandrabe Anadabo
Ampandrabe Ankiletoka
Tanambao Betaly
Ampandrabe Centre
Berenty I
Berenty II
Berenty Bara
Ambaraky
Tsinjorano
Sahanory
Ipetsa
Ankilimaro
Mandabe II
MorafenoTsitakadahy
Iaborano I
Iaborano II
Tsimiriky
Manadarano I
Antanimbary

345

Andranomafana

Fotivolo

Ilemby

Tandrano

Ankeriky

Ankilivalokely

Ambatolahy

Ianapera

Benenitra

Fandragnary
Andranomafana
Bedo Maintirano
Mariany
Fotivolo Centre
Fotivolo Manombo
Fotivolo Mitsinjo
Mamapaha
Ambatomainty
Andranotera Tanandava
Bekitohy
Amberomena
Ilemby
Ankaboka Bara
Ankerika Besavoa
Fandoma
Marovitiky
Anja
Tandrano
Ampandramitsetaky
Angavo
Beamalo
Ankilivony
Soarano
Ankapoaky
Mahazoarivo
Mikaiky
Maminy
Ankeriky (c.l)
Andranomanintsy
Antsoha
Analabo
Betabika
Tsitandrano
Andravindahy
Ankilivalokely
Ankilivalobe
Bemandresy
Ankaboky
Ambatolahy Sarodrano
Ambatolahy Soaseragna
Morarano
tamotamo
Mahazoarivo
Ambararata Nord
Ambondrolava Haut
Andragnata
Andranovola
Andranosoa
Ankara
Ankazomanga Bas
Ankilimarovahatsy
Ankilimary
Beambatry
Bekaraoky
Bekopay
Berenty Mahasoa
Bohaiky Haut

346

Ambalavato

Ehara

Benonoky

Ankilimary

Behisatse

Beroroha

Bemavo

Ianapera
Tsanarena Sud
Vohiboro
Vohidravy
Ambalavato
Ambalagnira
Anadabofolo
Andohaviana
Angodogodo
Ankatrafay
Ankazoabo Ankeniheny
Befamata
Bevindabe
Fenoarivo Nord
Keliandray
Tantelisarotsy
Tsanererena Soarano
Vohimena
Bevinda
Mitsinjo I
Ehara
Analamena
Eseva
Beampombo
Tanandava Bas
Bekinagna
Benonoky Centre (c.l)
Liolava
Besakoa
Andohavoly
Andranolava
Andriabe Andoviana
Anakataza Fenoarivo
Soaran Est
Fenoambony Andasy
Bevalay
Antsohamamy
Antanimena
Vatanalialy
Ankazotelo
Ankilimary Centre (c.l)
Anadabo
Elonty
Mandrarano Ouest
Belamontikely
Behisatse
Ampihamy
Ambolody
Sarodrano
Beteny Maranila
Maharivo
Tsiarotioky
Ampandra
Soafasy
Sirave
Soarano Ankavia
Maromiandra Sud
Fiolea

347

Fanjakana

Mandronarivo

Marerano

Sakena

Tanamary

Tanandava

Ambatry Mitsinjo

Betioky Sud

Andranomangatsiaka

Ipingo
Tsianonoky
Bemavo
Andranomena
Tandrano
Ankazomena
Andasibe
Mahabo
Besatra
Marokoazy
Manamby
Bemana
Soatana
Ilaza
Mandronarivo I
Mandronarivo II
Bevoay I
Bevoay II
Soarano
Mbahobe
Ankondrobe
Antanimbarimbe
Bemarivo
Befotaky
Belemboka
Betse
Mahavatse
Bezavo
Marerano
Morarano
Soarano
Vohimary
Tevanigara
Morarano
Bekinagna Magnamby
Sakena
Tanamary
Andranomena
Tsihiriky
Ambatovory
Tsivoko
Tanandava Cntre (c.l)
Tanandava Ambony
Ivandriky
Ankotrofoty
Bekifio
Vohimary
Ambatry / Mitsinjo
Ambatry Ambony
Ambatry Tanambao
Ambatry Manory
Andranokototo
Andranotantely
Anadabolava
Mahabo
Marohitra
Tsilavondrivotse
Tanambao II

348

Ankazomanga Ouest

Ankazombalala

Ankilivalo

Antohabato

Befotaka
Ambario
Manantsa
Kiliarivo
Andoharano
Fenoambony
Mibay
Analamanintsy
Besatra
Bevaro Bas
Andranomangatsiaka
Mitsinjo
Fenoanivo
Mahabo Sud
Ankazomanga Ouest
Vovomena
Bevalo
Ankandy
Tokoendolo
Miogo
Vonje
Vombao
Morafeno
Andrahavia
Ambararatana Morafeno
Ambinda
Ampahihy Antarabory
Ampasindava
Analafaly
Antsakoamaro
Beavoha
Bejio
Besely
Betalaha
Bevato
Beza Mahafaly
Mahaty
Mahazoarivo
Mahasoa Mahafaly
Miary
Milomboke
Vohimary
Mandare
Ankilimivory
Tanambao Elapa
Beroanga
Bevaro Ambony
Tonga
Antsavoa
Ankilivalo
Ankaboka
Antohabato
Fenoarivo
Behelo
Andranomahitsy
Ankazoamboakely
Betakilotse
Bekifoka

349

Antsavoa
Beantake

Belamoty

Besely

Bezaha

Tongay
Ndranolava
Tsakabalala
Antsavoa
Morafeno
Beataka
Ankiliarivo
besatra
Ankotoboke
Ankililaza
Anjambalo
Mikaikirivo
Fenoanivo
Befaha
Eretike
Ampasindava
Anontsy
Belamoty
Ambondrompaly
Ihaiky
Betamenaky
Morafeno II
Ankilimary
Behisatsy
Besely
Mahabo
Soaserana
Manambaro
Sakoamaro
Bebaria
Helokahita
Ampikilova
Tonga Anivorano
Beheriky
Ankiliroa
Analamipetrake
Alanavy
Antanandava
Besakoa
Tanambao I
Ampasindava
Fenoala
Andranolava
Anja
Behitsatse
Besely
Sakamalio
Sakalobe
Salo Avaratse
Mandiso
Misay
Behabobo
Ampasimanaiky
Ampihamy
Bezaha I
Bezaha II
Bezaha III
Bezaha IV

350

Fenoandala

Lazarivo

Manalobe

Maroarivo
Ankazombalala

Ankilimirafy
bekapiky
Besahatsy
Fanjaka
Fenoandala
Mahazo
Soamanonga
Soamidriso
Lazarivo
Lazarivo II
Betaly II
Mandarano
Beanteke
Ankily Haut
Antsonjo I
Vohitoka Nord
Mandafotsy
Mandahazo
Antohabato
Andranomavo
Vohitsevo I
Vohitsevo Haut
Mibay Tanimandry
Andoharano Nord
Maroara
Betaly I
Farezy
Anaviavy Sud
Andokaolo
Tsanarena Sud
Lambosy
Soarana Est
Tsanarena Nord
Ankilivao
Ankilitelo
Anlilitelo II
Ankilimasy
Manalobe
Sakaravy
Ankiliabo
Mihaiky
Ankazotsivany
Fenoarivo
Soamidriso
Morafenobe
Maroarivo - Tanandava
Andranamy
Ambatofoty Ouest
Analalentika
Maroarivo - Ankazombalala
Antsakoamaro
Andremba Centre I
Andremba Centre II
Andremihory
Ambory
Ankilimiada
Andremba Miary

351

Marosavoa

Masiaboay

Montifeno

Sakamasay

Salobe

Soamanonga

Andremba Mihaga
Marosavoa Bas
Maditsikimalo
Mihela Bas
Manitsy
Ihela Haut
Ankotika
Ambatomitsikitse
Ampasy
Ampandrandava
Ankilimilitse
Ankazomanga
Ambatokapike Sud
Andilamena I
Andamilamy II
Ankamena
Anjamena Nord
Anjamena Mahazoarivo
Anjema Sud
Anjamena Anivorano
Andranotakatse
Besakoa Sud
Besakoa Nord
Anjandroe Ankilirano
Ankatrakatrake
Antsifitse
Beara
Antararaty
Tanantsoa Sud
Ambalatsiefa
Masiamboay
Ambatokapike Nord
Bevontake
Bekily
Kiliso
Montifeno
Efontsy
Mantora
Sakamasay
Lazarivo
Antamotamo
Besahatsy
Beamalo
Ampisopiso
Ambatofotsy Mahasoa
Andromasy II
Fenoarivo II
Manasoa Fajahira
Saloambany
Soloavino
Salobe
Tanambao Bas
Bekapiky II
Mahazoarivo
Mitsinjo Saloambany
Soamanonga
Amboasary
Ambatomainty I

352

Soaserana

Tanambao Haut

Temeantsoa

Tongobory

Ambatomainty II
Ambotaky
Betampy
besakoa
Beroanga I
Betsirevo Haut
Bevinda
Marofototsy
VohipotsySud
Vohipotsy Sud II
Manintsy II
Sakotelo Bas
Soaseranana
Kalambo
Maroasavoa Haut
Ampanonona
Belamoty
Fanatera
Mitsinjo
Tanambao Haut
Besatra
fenoarivo
Ankilimaroanaky
Marevokasara
Beadabo
Beadabo I
Befamoty
Andromasy I
Betaly
Tanambao Satrapoty
Tameantsoa
Androvakely
Ranomay
Bemoke Tanambao
Lazarivo
Bekotika
Eboro
Leombondro
Ankavola
Anakatsamby
Laniry
Andohasatra
Ankilimiary
Tongobory
Andraketa
Besatra
Ampoezy
Ihotry
Fenoanivo
Belitsaka
Ambatomitsangana
Manasoa
Tamia
Anaralava
Fanato
Vohibe
Satrapotsy
Ampandramaro

353

Vatolatsake

Vohimary

Savazy II

Beora

Befandrefa

Morombe

Befandriana Sud

Fenoatsimo
Antevamena Nord
Ampasignevo
Vatolatsake
Tanile
Mavozaza
Satrie
Anavoha
Ambahivahe
Ampihamy
Dabodo
Akorohotsy
Sevalava
Andranolava
besavoa
Marosavoa
Ankilimitsaboke II
Vohimary (chef lieu)
Ambararata
Ampiha
Ankazondrengitsy
Soarano
Andakato
Vohiboro Andoharano
Bohaky Haut
Bekopay
Vohipotsy Nord
Vohipotsy Centre
Beseva
Niaborotsy
Savazy II(chef lieu)
Savazy I
Savazy IV
Soatamio
Bemelo
Soaserana
Sakoampolo
Beora Centre (chef lieu)
Beora Tanambao
Beora II
Vohitolia
Betaimbala
Ampanimaro
Ambatomainty
Andavadoaka
Bevohitse
Tampolove
Vatoavo
Lamboara
Befandrefa
Ambalorao
Bevato
Ankotapike
Ambatomilo
Befandriana Sud
Bekimpay
Betaimbala
Andranoteraka Nord

354

Ambahikily

Antanimieva

Antongo Vaovao

Basibasy

Tanandava Station

Ankatsakantsa Sud

Ambinany

Sakaraha

Amboronabo

Betsingilo
Manoy
Lohosy
Ampilokely
Ambahikily
Beadabo
Tsianihy
Tongoarahamba
Namatoa
Andranomanintsy
Antanivao
Ambalamoa
Manombika
Amborondolo
Mangotroke
Beparasy
Anatelo Sud
Andranomena Nord
Andranomena Sud
Antanimieva
Andranovoringrengatake
Antongo
Kondy
Ambohibe
Ankilifolo
Bekoropoke
Basibasy
Bemoka
Ampasilava
Tsitoakarivo
Adabomalinika
Iaborano
Marolinta
andohasakoa
Mahariny
Tanandava Station (c.l)
Soavary
Tanandava Village
Ankilimhavelo
Antsakoabe
Mampanarivo
Ankantsakantsabe Sud
Ankilimionga
Bejangoa
Nosy Ambositra
Soatanimbary
Tanamanintsy
Tantalovalo
ambinany
Beroroha I
Maninday I
Maromiandra Betsileo
Marohariva II
Ambararata Besavoa
Ambivy
Amboronabo
Ampihamy Nord
Andoba

355

Andamasiny Vineta

Andranolava

Beraketa

Mahaboboka

Mihary Lamatihy

Mahazoarivo
Mitia Est
Besavoa
Antevamena
Sarodrano
Tsinjoravy
Ambahatsy
Ambararata Goudron
Andamasiny Vineta
Andravindahy II
Behena
Sakoamaro
Tsianaloka
Vatovanda
Ambia Betsileo
Ampandrabe II
Analatelo
andranolava
Andranovory Tanambao
Ankabokara
Ankilibory II
Berobontsy
Iaborano
Lambomakandro
Ranotsara
Vanaoky
Amparambato
Anapaly
sarodrano
Adabofolo
Bereketa
Tsangora
Miary Ranotsara
Mahabo
Soarano
Ankilimitraboky
Besavoa
Beampombo
Soamanonga
Mihaiky
Mandarano
Ampitika Fenoarivo
Anapaly
Ankilitelo
Beroroha I
Betsinefo
Mahaboboka
ManeraBara
Marosiraka Betsileo
Soaserana Manera
Soatanimbary
Ambahimalitsy
Ankilibe Lamatihy
Belamoty
Bevoalavo
Miary Lamatihy
Nosiarivo
Tanambao Betsileo

356

Mihary Teheza

Mihavatsy

Mikoboka

Mitsinjo

Milenaka

Ambohimahavelona

Toliara II

Ambolofoty

Ampasikibo
Bemelo
Miary Teheza
Ranoavoa
Soaserana
Tanandava Ifantso
Andakato
Belalitsy
Besavoa
Mihavatsy
Mitsinjobe Boka
Andafiha
Andaka
Ankomaka Sud
milenaka
Soatana
Ankilibemanoy
Mahiamaly
Mitsinjo
Soatanimbary

Milenaka
Marolonaka
Belavenoka
Tsiosy
Ampihamy S
Andranodehoke
Tanambao
Antanimena
Ambatolily
Ampoizy
Ankaraobato
Antranolahatra
Antanteza
Iambolo
Ambohimahavelo
Maroamalona
Ambiky
Antainosy
Antsarongaza
Tolikisy
Bevoay
Tanandava
Ankotrofoty
Maropia
Mahaleotse
Anahibe
Ambolofoty
Bereketa
Mitsinjo
Manantsofy
Andratsy
357

Anakao

Analamisampy

Andranohinaly

Andranovory

Tongah
Befiha
Lavainaly
Ampihamy
Belavenoke
Beroroha
Anakao bas
Ankao haut
Maromena
Befasy
Analamisampy
Ambahija
Ambovotsiriry
Ampasikibo
Analabo
Ankaray sud
Ajabetrongo
Ankipola natsa
Belitsake N
Belitsake S
Namaboha
Andranohinaly
Ankiliberengy
Ampamata
Ankazotrano
Antsakoamileka
Saririaka
Masiakampy
Analamitivala
Befoly
Andranovory
Ambarimanitra
Andalanabo
Andamoty M
Andranomihomaky
Anjambaky
Anjaposa
Anjampirahalahy
Anjakiriky l
Anjariday
Iambolo
Ankilimaro
Anketa atsimo
Anketa a/no
Anketa t/za
Ankaratsaka
Ankatsadava
358

Ankilimalinika

Antanimena

Beheloka

Behompy

Antsanira
Fotivolo
Samabaindefo B
Sakavilany
Satramafana
Vatovanda C
Vorondreo V
Tanambao a/ry
Ankilimalinika
Ankatrakatrake
Andrevo H
Sakabera sikily
Belemoka a/ve
Saririaka
Antapoaka
Andombiry
Tanambe m/soa
Benetse
Ampototse
Tanandava M
Ranobe
Antanimena
Ampanihy
Belamaka
Voaifotsy
Befotaka
Antsakoamileka
Beheloka haut
Beheloka bas
Ankalindrano
Ankilibory
Ankilimivony M
Vatolalake
Itomboina
Miarintsoa
Besambay
Ambahivahe
Ampotaka
Behalitany
Behompy
Ampasy
Ampihalia
Anjamala
Behera
Beantsy
Ambolokira
Maivata
359

Belalanda

Betsinjaka

Manombo Sud

Manorofify

Marofoty

Marohala
Vorondreo V
Belalanda
Belitsaka
Tsinjoriaka
Bekoake
Ambotsibotsike
Tsongoritelo
Berave
Ambalaboy
Tsivonoe
Ifaty
Mangily
Amboaboake
Andakoro II
Antsihanaka
Toby betela
Samontilahy
Betsingilo
Betsinjaka H
Ambolofoty
Antanimikodoy
Andranomena
Ankaiasy
Andakoro I
Motombe est
Motombe ouest
Akoronga
Manombo I
Manombo II
Ambohimandroso
Karimela
Avaradrova
Tsihake
Fitsitika
Andranomavo
Andrevo bas
Madiorano
Betsibaroke
Ambolomailake
Manorofify
Andranovaky
Ambatolampy
Ambararata
Antaliabo
Marofoty
Andratsy
360

Maromiandra

Miary

Saint Augustin

Soalara Sud

Ankadobarika
Antandroka
Antanimahery
Antanimena
Antsonomarify
Beroroha
Maromiandra
Mamery
Mitsinjo-m/vo
Manamby
Marotafika
Antevamena
Antsary
Ambovonosy
Ankoro
Ambalaviro
Ambohitsibo
Miary ville
Anolaka
Ankatsaobihia
Antaikoaky
Mandrosoa
Miary ambohibola
Miary ankasy
Miary ankoronga
Miary belemoka
Miary bereketa
Miary betsileo
Ambatobe
Ambohibory
Ankerereaky
Ankilibe
Fenoarivo
Lavenombato
Lovonkampy
Manoroka ambony
Saint augustin
Sarodrano
Ampasinihita
Marobika
Tanandava
Soalara haut
Soalara bas
Antsirafaly
Andranodehoka
Ankilimivony t
Tanambao
361

Tsianisiha

Efoetse

Soahazo

Tsifota

Ankaramila
Tsianisia I
Tsianisia II
Antanimikodoy
Beravy bas
Beravy haut
Beravy ambala
Antsoity
Betakilotse
Behompy
Bevala
Soaloke
Tsiafanoka
Andoharano I
Morafeno
Antevamena
Tsaratanana
Antanimena
Andabotoka
Efoetse
Maromitiliky
Manasy
Behazomby
Ambola
Maintelime
Maropijery
Soahazo
Ankaray-nord
Betsioky somotsy
Agnalodolo
Andabotoka
Betsioky mandatsa
Andaboro
Ankililaly
Ambovomanga
Ankilimbositra
Betsipotiky
Ankiliteahena
Tsifota
Fiherenamasay
Bekodoy
Tsandamba
Salary- nord-I
Salary-nord- II
Andravony

362

Ambiky

Amboalimena

Andimaky Manambolo
MENABE

Belo Sur
Tsiribihina

Antsoha

Belinta

Bemarivo Ankirondro

MENABE
(suite)

Berevo

Ambiky
Andranobe
Andranomiely
Ankerabe Centre
Bemangily II
Ambonara Ampanity
Morafeno
Maropia, Angabo, Ta/Homary
Amboalimena Sud
Amboalimena Nord
Amboriabo
Amboanio Andranolava
Ankirijy
Moravagno, Port
Magnaritoka/Ankorobe
Tanambao Manambolo,
Ambalabe
Ambaravaratany
Ampanarena
Andimaky Ampasy
Ankaivo
Ankilizato Nord
antsakoazato
Behamotsy
Belobaka
Bemamba
Bevaho
Tsibiray
Ankerana
Ankorokily
Antsoha
Bebozaky
Bekily I
Lavaheloky
Bekilikely
Andranomiolaky
Ankilimida
Ankotrofotsy
Antalafotsy
Belinta
Bemokarana
Madoso II
Soaserana
Tanandava
Ampasimandroatsy
Ankilizato Est
Ankirondro Atsimo
Ankirondro Avaratra
Bevoay
Mahavelonarivo
Mangotroky
Vohimary
Andimado, Mahasoa
Berevo, Ampanihy
Fenoarivo
Mahavelo
Soanafindra
Tsangoragna

363

Beroboka Nord

Masoarivo

Tsaraotana

Tsimafana

Delta

Ambia
Mahabo

Tsarahonenana
Tsimaloto
Ampihamy
Anketrevo
Belamoty
Beroboka Nord
Lambokely
Mandroatsy
Sabora
Tanambao Mahasoa
Tanandava
Amboloando
Androngony
Ankaboky Ampitarata
Ankazoberavy
Bevilo
Mahasoa
Masoarivo Atsimo
Masoarivo Avaratsy
Serinam
Soalafiky
Soanafindra
Soatanimbary
andimaky
Andranomandeha
Antroboky
Antsetaky
Antsiraraky
Mahasoa
Mialiloha
Tanambao Ambato
Tanandava
Tsaraotana
Amboanio
Ambohibary
Ampanihy
Anja
Berendriky
Kaday
Mananjaky
Kiboy
Tanandava
Tsaratompo
Tsianoaloky
Tsimafana
Tsitakabasia
Antsakoamaliniky
Soarano sur mer
Tomboarivo
Tsinandrafoza
Antranoroa
Mavoatoaka
Nosy Be Bejiho
Samaka
Ambakivao
ambia
Ankilimanatsara
Bevahy

364

Ampanihy

Analamitsivala

Ankilivalo

Ankilizato

Soatanimbary
Tamotamo
Taolamboay
Soaserana
Anolotsy
Andabaoro
Ambinda
Ampanihy
Andohaviana
Andranofotsy
Anjatelo
Ankilimida
Bemahasoa
Benato
Besara
Mahasoa Sud
Manamby
Mananjaka
Tanambao Mahasoa
Tsarahonenana
Vangoroka
Fenoarivo
Bepeha
Analamitsivala
Andevonomby
Anjamahitsy
Soaserana
Tanandava II
Ankilivalo
Manambalia
Ambohibary
Ankoronadabo
Bevoay
Mahasoa Nord
Morafeno I
Antsondroky
Batiment
Tsianolaka
Ambiky
Ampandrabe
Ampandramena
Andranomalio
Andimaky Mahazoarivo
Ankatoky Sakamaly
Ankilizato Avaradrano
Ankilizato Atsimondrano
Beoke
Filanjara
Ankilizato Centre
Ankilizato Est
Ankilizato Nord
Andranotafika
Andranomatavy
Beronono
Morafeno
Mavokiso
ankoba/ambatovita
Antsingilo

365

Befotaka

Beronono

Malaimbandy

Mandabe

Tsimazava

Tanandava
Fenoarivo
Antsanaloka/Andoharano
Ambahibe
Ankilizato/Andranovory
Manomba
Morarano
Andranomandevy
Andranomena
Andranovoribe
Ankiliabo
Antanibaribe
Befotaka
Ilaza
Nosibe
Saronanala
Mandarano
Ampatifaty
Manombo
Analamahavelo
Berenty/Ambiky
Beronono
Fenoarivo
Maharivokely
Ambalabe
Amboanara Nord
Mahasoa Nord
Marolita
Androtsy
Anosimbazaha
Tambazo
Mahatsinjo Est
Ankerika
Mandarano
Fenoarivo Bomay
Mahasoa Bomay
Soarano
Malaimbandy
Beampingaratsy
Pomay
Antazoa
Ankilibe
Tsinjorano
Ankarenambe
Ankilimanjaka
Ambinany Maharivo
Ambinany Zama
Anja
Mananjaka
Besely Sud
Fandroa
Mandabe I
Mandabe II
Soatana
Bekotroho
Ambararatanomby
Ambango
Tsimazava

366

Bezezika

Andranopasy

Ankiliabo

Manja

Anontsibe Centre

Beharona

Mahavagno
Ampandramaneno
Antsakoazato
Ikaosy
Sakapaly
Fenoarivo
Tsinjorano
Bezezika
Mihary
Soatanana
Tanambao I
Sarodrano
Andranopasy I
Andranopasy II
Ankoba
Antaly
Ambatobe
Befamonty
Tsianihy
Nosibe
Ankiliabo
Ambahia
Ankatsakatsa
Besaka
Besatrohaka
Betamenaka
Fiadana
Marolafika
Rangainomby
Bengy
Tanambao
Tongarivo Nord
Ambivy II
Amborovoka
Antselibe
Marivorano
Nosimbondro
Tanatsimira
Anja
Anjaloaka
Anontsibe Centre
Anontsibe Est
Anontsikely
Antanimahavelo
Antaranta
Antsavoa
Bevava
Beravy
Tongarivo Sakalava
Agnadabo
Beharona
Dindoha
ianandranto
Malandira Sud
Somenda
Tongarivo Est
Troboambola
Vatolampy

367

Soaserana

Betsioky

Ambatolahy

Ampanihy

Ankavandra

Miandrivazo

Ankondromena

Ankorofotsy

Vondrove
Anderika
Antevamena Sarodrano
Fenoarivo Tsienimboay
Miary Soalengo
Soaserana
Vohimary
Betsioky (c.l)
Soamarebe
Tahiboraka
Sorita
Befely
Ambatolahy I
Ambatolahy II
Analamitsivalana
Ankazoambo
Ankotrofotsy Mahasoa
Mahavavy
Morafeno
Soaserana
Tsiandrarafa
Ampanihy
Anahidrano
Beteva
Ambakaka
Ambilirano
Ankavandranord
Ankavandra Sud
Antsakoamadinika
Antsakoazato
Befe
Bemoto
Bevinoa
Marolaka
Morafeno
Tsianaloka
Tsotabato
Ampanihy Ouest
Ankorondromena
Antanimbaribe
Antsalovabe
Folakara Nord
Folakara Sud
Mahavelo
Ambonara
Ankazondringitra
Ankotrofotsy
Antsoa
Belolo
Bereketa
Mangarivotra
Marotongo
Ambalakida
Soarivo
Amanda Anosimanitsy
Soatana Ibofo
Ankisira
Ankerika

368

Anosimena

Bemahatazana

Betsipolitra

Dabolava

Isalo

Itondy

Manambina

Manandaza

Ampihiaky
Anivorano
Ankilimisarotra
Anosimena
Antsakoamadinika
Masiakampy
Antanantsoa
Ankazomanga
Antalafotsy
Bemahatazana
Tanambao
Tsianaloka
Tsianerena
Sahambano
Ambalamanga
Ambatata
Antsandoka
Berano Ambony
Betsipolitra
Ampoza Atsimo
morafeno bokarano
Andimaka
Ankiranomena
Betamotamo
Dabolava
Madiokely
Adabozato
Analambiby
Antsikida
Beoro
Bepeha
Isalo
Mahatsinjo
Soatana Morlot
Antanambao
Bebako
Ambohibary
Ankarabo
Bebozaka
Befotaka
Itondy
Marearano
Ambalabe
Anosibe Ambararata
Andraketa
Ambohibary
Ankaboka
Besakoa
Manambina
Marolefo
Soatanimbary
Ampasipasy
Andrafiabe
Ankilitoka
Antsapandrano
Beahidrano
Bekadradraka
Djea

369

Soaloka

Andranomainty

Analaiva

Morondava

Befasy

Manandaza
Sakasarotra
Ambalabe
Ambalakazaha
Ambalarano
Ambararata
Ambodiriana
Ambonara Nord
Ampanihy Est
Ampasindava
Ampanihikely
Andolobe
Ankiseny
Bedriatra
Maroaboaly
Morafeno
Soaloka
Andranomainty
Betalata
Tsarafidy
Morarano
Ambatomena
Mahasoa
Andranokarato
Analaiva
Anjatelo
Ambinda
Ampandra
Andranovoritaretsy
Ankidafito
Ankilimanintsy Bezeky
Antevamena
Antsaribao
Belobaka
Besonjo
Betsinefo
Betsipotika
Laijoby
Marohetay
Sarodrano
Soarano
Tanambao, Soalala
Tsaramandroso
Tsinjorano
Befasy
Andranomamy
Antevamena
Ambahivahibe
Beleo
Bevantaza
Lavaravy Tsiamaliha
Lohena
Menarandra
Misokitse
Soarano Bekininy
Tanandava
Andranotojy
Androtsy

370

Belo Sur Mer

Bemanonga

Bemanonga
Marofangiliha

Behera Mahasoa
Betakilotsy
Mitsitiky
Belo Sur Mer
Ambararata
Andika Est
Andika Sur Mer
Ankevo Est
Ankevo Sur Mer
Ankilifolo
Antsira
Farateny
Manometinay
Marofihitra
Marovitika
Namakia
Voly II
Bemanonga
Ambato Est
Ampananiha
Andranomena Sud
Andranoteraka
Androvabe
Androvakely
Ankazomanga
Ankirijibe
Ankirijifotsy
Antalitoka
Antsakamirohaka
Bekonazy
Bevolionga
Kimony
Lovobe
Marovoay
Tanambao Marofototra
Tanandava Benjamino
Tanandava508
Tanandava Soa Nafindra
Tandrokosy
Troboambola
Tsitelo
Marofangiliha
Beroboka Sud
Andrahangy
Bosy
Ampataka
Fivalo
Ankaraobato

Sous Total Toliary : 276


Nombre total des Communes rurales de 2me catgorie : 1518
NOMBRE TOTAL DES COMMUNES RURALES : 1617

371

RECAPITULATION NOMBRE DE FOKONTANY

PROVINCES

Nombre de
Fokontany

REGIONS

Nombre de
Fokontany

Analamanga
ANTANANARIVO

3534

1625

Bongolava

328

Itasy

574

Vakinankaratra

ANTSIRANANA

FIANARANTSOA

1328

DIANA

586

SAVA

742

Haute Matsiatra

826

Amoron'i Mania

790

4051 Atsimo Atsinanana


Vatovavy Fitovinany

MAHAJANGA

TOAMASINA

TOLIARY

2690

788
1354

Ihorombe

293

Boeny

465

Betsiboka

395

Melaky

386

Sofia

1444

Atsinanana

1050

2553 Analanjirofo

798

4095

Alaotra Mangoro

705

Anosy

630

Androy

1539

Atsimo Andrefana

1367

Menabe

NOMBRE TOTAL DE FOKONTANY


A MADAGASCAR

1007

559

18251 Fokontany

372

RECAPITULATION NOMBRE DE COMMUNES

Communes urbaines/rurales

Communes urbaines

Catgories

Nombre

Hors catgorie

01

1re catgorie

08

2me catgorie

67

Sous-total Communes Urbaines

76

1re catgorie

99

2me catgorie

1518

Sous-total Communes Rurales

1617

Communes rurales

Nombre total des Communes

1693

Vu pour tre annex


au dcret n 2015-592 du 01er avril 2015
portant classement des Communes en Communes
urbaines ou en Communes rurales
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

RAVELONARIVO Jean

373