Vous êtes sur la page 1sur 13

Izvod za pošiljatelja

1 Exemplaire de l'expéditeur Verzija: 2.2


Zadnja sprememba: 17. 04. 2018 13:28:10

1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)


Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl
Izvod za prejemnika
2 Exemplaire du destinataire
1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)
Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR 1
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le 31. 05. 2018
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl
Izvod za prevoznika
3 Exemplaire du transporteur
1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)
Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR 1
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le 31. 05. 2018
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl
3A
1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)
Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR 1
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le 31. 05. 2018
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl
3B
1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)
Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR 1
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le 31. 05. 2018
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl
3C
1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)
Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR 1
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le 31. 05. 2018
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl
3D
1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)
Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR 1
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le 31. 05. 2018
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl
3E
1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)
Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR 1
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le 31. 05. 2018
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl
3F
1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)
Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR 1
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le 31. 05. 2018
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl
3G
1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)
Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR 1
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le 31. 05. 2018
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl
3H
1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)
Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR 1
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le 31. 05. 2018
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl
3I
1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)
Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR 1
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le 31. 05. 2018
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl
3J
1 Pošiljatelj (naziv, naslov, država)
Expéditeur (nom, adresse, pays) 1a) Država
Pays
MEDNARODNI LETTRE DE VOITURE
TOVORNI LIST INTERNATIONALE

CMR 1
Za ta prevoz velja Sporazum o pogodbi Ce transport est soumis, nonobstant toute clause
v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), contraire à La Convention relative au contrat de
Prejemnik (naziv, naslov, država) Država
Les parties encandrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16 - 18 + 20 + 23

2 2a) brez ozira na kakršne koli druge dogovore. tranport International de marchandises par
Destinataire (nom, adresse, pays) Pays route (CMR).
Prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
16 Transporteur (nom, adresse, pays) 16a) Num. d'enreg. stat.

* En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre, et le cas écheant, la lettre, ADR.
* V primeru prevoza nevarnih snovi vpišite poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko; na zahtevo pa tudi črko ADR.
Predvideno razkladališče v namembnem kraju (kraj, država)
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zaporedni (pod)prevoznik (naziv, naslov, država) ID za DDV
17 17a)
Z debelimi črtami uokvirjen del mora izpisati prevoznik: 16 - 18 + 20 + 23

Transporteur successifs (nom, adresse, pays) Num. d'enreg. stat.

km do meje naše države


3a) km de la frontière de notre pays
Nakladališče (kraj, država, datum)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)

Reg. št. vozila in prikolice


Num. du véh. et les remorq.
Zadržki in pripombe prevoznika
km do meje naše države 18 Réserves et observations du transporteur
4a) km de la frontière de notre pays
Priložene spremne listine
5 Documents annexés

3
Oznake in šte- Število Vrsta Vrsta Statistična številka Bruto teža v kg Prostornina v m
vilke tovorkov tovorkov ovojnine blaga 10 No. statistique 11 Poids brut en kg 12 Cubage en m
3

6 Marques 7 Nombre 8 Mode de 9 Nature de la


et numéros des colis l'emballage marchandise
y compris les: 19 + 21 + 22

nevarnost snov
vključno z: 19 + 21 + 22

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre

Razred Številka Črka


ADR B-5
Classe Chiffre Lettre
Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Posebni dogovori
13 Instructions de l'expéditeur 19 Conventions particulière

Plača Pošiljatelj V valuti Prejemnik


20 A payer par Expéditeur Monnaie Le destinataire
Prevozni stroški
Prix de transport
Popusti
A remplir sous la responsibilité de l'expéditeur: 1 - 15

Réductions
Pribitek
Solde
Dodatek
Suppléments
Voznino plača
Izpisano na odgovornost pošiljatelja: 1 - 15

14 Prescriptions d'affranchissement
Pribitek stroškov
Frais accesoires
pošiljatelj/franco
SKUPAJ
prejemnik/non franco TOTAL
Izstavljeno v (kraj) Povzetje
21 Etablie à (lieu) 15 Remboursement
dne
le 31. 05. 2018
Pošiljko prevzel v (kraj)
22 23 24 Marchandises recues à (lieu)
dne
le

Podpis in žig pošiljatelja Podpis in žig prevoznika Podpis in žig prejemnika


Signature et timbre de l'expéditeur Signature et timbre du transporteur Signature et timbre du destinataire
www.transbook.onl | info@transbook.onl