ARTICOLUL REGULI: 1)Articolele partitive si nehotărâte se inlocuiesc cu prepozitia « de » sau « d’ » in urmatoarele cazuri : -cand este o propozitie negativa absoluta

-FACE EXCEPTIE VERBUL « ETRE » CARE PASTREAZA ARTICOLELE PARTITIVE SI NEHOTARATE.

2)Articolele nehotarate si partitive se inlocuiesc cu prepozitia «de » sau « d’ » atunci cand substantivul este precedat de unul din adverbele de cantitate(peu,beaucoup,trop,assez) sau de un cuvant care exprima cantitatea (un kilo, un litre, un paquet, un verre, une tasse, un morceau)

3)Daca substantivul(la plural) este precedat de un adjectiv calificativ, articolul partitiv (sau nehotărât) este înlocuit cu prepoziţia „de”.

VERBUL GRUPA 1 -se termina în „er” ex: parler, regarder, manger, aimer, aller, envoyer, etc. VERBE NEREGULATE: „aller” şi „envoyer” GRUPA 2 -se termina in „ir” ex: finir, choisir, polir, grandir, veillir, reussir, accomplir, rougir, blanchir, verdir, noircir, etc. GRUPA 3 -se termina în „ir”, „oir”, „re” ex: ”IR”: venir,mourir,sortir,courir,etc. „OIR”: devoir,voir,vouloir,avoir,pouvoir,savoir,etc. „RE”: lire,dire,ecrire,prendre,croir,mettre,faire,etre,etc. -present -imparfait temps simples -passe simple -passe compose -plus que parfait -passe anterieur temps composes -passe recent -futur -proche -simple -anterieur

L’indicativ

Le conditionnel

-present -passe

INDICATIV PRESENT -se formeaza prin îndepărtarea terminaţiei „ER” şi adăugând terminaţiile E, ES, E, ONS, EZ, ENT. GRUPA 1 Exemplu: PARLER

Je parle Tu parles Il/Elle parle Nous parlons Vous parlez Ils/Elles parlent VERBE NEREGULATE ALLER Je vais Tu vas Il/Elle va Nous allons Vous allez Ils/Elles vont ENVOYER J’envoie Tu envoies Il/Elle envoie Nous envoyons Vous envoyez Ils/Elles envoient

GRUPA a II-a

-se formează prin îndepărtarea terminaţiei „ir” şi adăugând terminaţiile IS,IS,IT,ISSONS,ISSEZ,ISSENT.

Exemplu: FINIR Je finis Tu finis Il/elle finit Nous finissons Vous finissez Ils/elles finissent GRUPA a III-a a)X,X,T,ONS ,EZ,ENT b)E,ES,E,ONS,EZENT c)S,S,T(D),ONS,EZ,ENT

exemplu a)VOULOIR je veux tu veux il/elle veut nous voulons vous voulez ils/elles veulent

POUVOIR je peux tu peux il/elle peut nous pouvons vous pouvez ils/elles peuvent

b)OUVRIR j’ouvre tu ouvres il/elle ouvre nous ouvrons vous ouvres ils/elles ouvrent c)LIRE je lis tu lis il/elle lit nous lisons vous lisez ils/elles lisent

SOUFFRIR je souffre tu ssouffres il/elle souffre nous souffrons vous souffrez ils/elles souffrent PRENDRE je prends tu prends il/elle prend nous prenons vous prenez ils/elles prennent

VERBE AUXILIARE AVOIR J’ai Tu as Il/elle a Nous avons Vous avez Ils/elles ont ETRE je suis tu es il/elle est nous sommes vous etes ils/elles sont

L IMPERATIF Se formează de la radicalul persoanei I, plural indicativ prezent şi terminaţiile: AIS,AIS,AIT,IONS,IEZ,AIENT GRUPA I parler ---- nous parlons ---- Je parlais Tu parlais Il/elle parlait Nous parlions Vous parliez Ils/elles parlaient GRUPA aII-a choisir ---- nous choisissons---- Je choissais Tu choissais Il/elle choissait Nous choissions Vous choissiez Ils/elles choissaient GRUPA a III-a lire ---- nous lisons ---- Je lisais Tu lisais Il/elle lisait Nous lisions Vous lisiez Ils/elles lisaient Partir ---- nous partons ---- Je partais Tu partais Il/elle partait Nous partions Vous partiez Ils/elles partaient

PASSE RECENT

Se formează din indicativul prezent al verbului „venir”, prepoziţia „de(d’)” şi infinitivul verbului de conjugat Je viens de………….. Tu viens de…………. Il/elle vient de………. Nous venons de……... Vous venez de………. Ils/elles viennent de….

TRECUTUL RECENT se traduce printr-un perfect compus la care se adaugă unul din verbele: tocmai ,nu demult, adineauri.

PASSE COMPOSE Se formează din prezentul verbului auxiliar „AVOIR” sau „ETRE” şi participiul trecut al verbului de conjugat. PARTICIPII TRECUTE GRUPA I e ex: parle, alle………….. i ex: fini, choisi,……..

GRUPA a II-a

GRUPA aIII-a devoir-------- du Croire------- cru Connaître--- connu Avoir-------- eu Etre---------- ete Boire-------- bu Ecrire------- ecrit Faire-------- fait Lire--------- lu Mettre------ mis Naîttre------ ne Ouvrir------ ouvert Prendre----- pris Partir------- parti Recevoir--- recu Savoir------ su Pouvoir---- pu Vouloir---- voulu

Se conjugă cu „ETRE” toate verbele la diatezele reflexive, pasive şi câteva verbe la diateza activă (verbe intranzitive, de mişcare) EX: aller, arriver,entrer,rentrer,rester, tomber, partir, venir, naître, mourir, etc. Verbele „MONTER”, „DECENDER”, şi „SORTIR” se conjugă cu ETRE cand sunt intranzitive şi cu AVOIR cand sunt tranzitive. La verbele conjugate cu „etre” se face acordul participiului trecut adăugând un „e” pentru feminin şi „s” pentru plural

PLUS QUE PARFAIT

Se formează din participiul verbului „AVOIR” sau „ETRE” şi participiul verbului de conjugat.

Exemplu: LIRE J’avais lu Tu avais lu Il/elle avait lu Nous avion lu Vous aviez lu Ils/elles avaient lu

IMPERATIVUL GRUPA I PARLER Tu parles ------- Parle! Nous parlons---- Parlons! Vous parlez----- Parlez! Tu finis----- Finis! Nous finissons----- Finissons! Vous finissez------ Finissez! GRUPA a III-a AVOIR Aie patience! Ayons patience! Ayez patience! ETRE Sois attentif! Soyons attentif! Soyez attentif! SAVOIR Sache! Sachons! Sachez! VOULOIR Veuille! Veuillons! Veuillez!

GRUPA a II-a FINIS

PASSE SIMPLE Se formează de la radicalul infinitivului şi terminaţiile: GRUPA I : ai , as , a , âmes , âtes , erent Ex: PARL + terminaţiile GRUPA aII-a : is , is , it , îmes , îtes , îrent Ex : FIN + terminaţiile GRUPA a III-a : a) ins , ins , int , înmes , întes , inrent b) us , us , ut , umes , utes , urent ex: a) faire ------------ je fis ecrire----------- j’ecrivis partir----------- je partis mettre--------- je mis b) connaître----------- je crus devoir-------------- je connus croire--------------- je crus lire------------------ je lus avoir---------------- j’eus etre ---------------- je fus VENIR Je vins Tu vins Il/elle vint Nous vînmes Vous vîntes Ils/elles vinrent

PASSE ANTERIEUR Se formează din perfectul simplu al verbului auxiliar şi participiul trecut al verbului de conjugat. FINIR J’eus fini Tu eus fini Il/elle ent fini Nous eunes fini Vous eutes fini Ils/elles eurent fini FAIRE Je fus Tu fus Ils/elles fut Nous fumes Vous futes Ils/elles furent

SE TRADUCE PRIN PERFECT SIMPLU.

FUTUR PROCHE

Se formează din prezentul verbului „ALLER” + infinitivul verbului de conjugat.

PARTIR Je vais partir Tu vais partir Il va partir Nous allons partir Vous allez partir

SE TRADUCE PRINTR-UN VIITOR SIMPLU LA CARE SE ADAUGĂ UNUL DIN ADVERBELE: imediat , de îndată , în curând.

FUTUR SIMPLE

Se formează (la verbele regulate de grupa I şi a II-a) , adăugând direct la infinitiv următoarele terminaţii : AI , AS , A , ONS , EZ , ONT. Ex : chanter ----------- je chanterai Parler ------------- je parlerai ALLER J’irai Tu iras Il/elle ira Nous irons Vous irez Ils/elles iront

ENVOYER J’enverrai Tu enverras Il/elle enverra Nous enverrons Vous enverrez Ils/elles enverrent

FUTUR ANTERIEUR

Se formează din viitorul simplu al verbului auxiliar „AVOIR” sau „ETRE” şi participiul trecut al verbului de conjugat. Ex: LIRE J’aurai lu Tu auras lu Il/elle aura lu Nous aurons lu Vous aurez lu Ils/elles auront lu PARTIR Je serai parti Tu seras parti Il/elle sera parti Nous serons parti Vous serez parti Isl/elles seront parti SE TRADUCE PRINTR-UN PERFECT SIMPLU SAU PRINTR-UN VIITOR ANTERIOR.

LE CONDITIONNEL PREZENT Se formează la fel ca perfectul simplu , dar are terminaţiile imperfectului. Ex : SAVOIR Je saurais ------------ eu aş şti Tu saurais ----------- tu ai şti Il/elle saurait -------- el/ea ar şti Nous saurions ------ noi am şti Vous sauriez ------- voi aţi şti Ils/elles sauraient --- ei/ele ar şti FINIR Je finirais Tu finirais Il/elle finirait Nous finirions Vous finiriez Ils/elles finiraient PARLER Je parlerais Tu parlerais Il/elle parlerait Nous parlerions Vous parleriez Ils/elles parleraient

LE CONDITIONNEL PASSE

Se formează din condiţionalul prezent al verbului „AVOIR” sau „ETRE” şi participiul trecut al verbului de conjugat. DORMIR J’aurais dormi ---------------- eu aş dormi Tu aurais dormi ------------- tu ai dormi Il/elle aurait dormi --------- el/ea ar dormi Nous aurions dormi ------- noi am dormi Vous auriez dormi -------- voi aţi dormi Ils/elles auraient dormi --- ei/ele ar dormi ALLER Je serais alle Tu serais alle Il/elle serait alle Nous serions alle Vous seriez alle Ils/elles seraient alle

PRONOMS PERSONNELS

a) SUJET FORME - atone (non accentuee):je , tu , il , elle , nous , vous , Ils , elles. - tonique (accentuee) : moi , toi , lui , elle , nous , vous , eux , elles. Formele accentuate cu funcţiile de subiect nu înlocuiesc formele neaccentuate ci le dublează. Ex: Je parle. / Moi, je parle. Tu parles. / Toi , tu parles. b) COMPLEMENT D’OBJECT DIRECT Ex: Elle me regarde. Elle te regarde. Elle le regarde. Elle la regarde. Elle nous regarde. Elle vous regarde. Elle les regarde. Formele accentuate nu înlocuiesc formele neaccentuate , ci le dublează.

c) COMPLEMENT D’OBJECT INDIRECT Il me dit quelque chose. Il te dit quelque chose. Il lui dit quelque chose. Il nous dit quelque chose. Il vous dit quelque chose. Il leur dit quelque chose. Formele accentuate nu înlocuiesc formele neaccentuate , ci le dublează şi sunt precedate de prepoziţia „a” Il me dit quelque chose a moi. Il te dit quelque chose a toi. Il lui dit quelque chose a lui (a elle). Il nous dit quelque chose a nous. Il vous dit quelque chose a vous. Il leur dit quelque chose a eux (a elles).

LA PLACE DES PRONOMS COMPLEMEMT a) Dacă avem un singur pronume personal complement(direct sau indirect) acesta va fi plasat astfel: 1) în faţa verbului la timpurile simple. Ex: Il m’ecout. Tu lui donnes un livre. 2) în faţa auxiliarului la timpurile compuse: ex: Il m’a ecoute. Tu lui avais donne un livre. 3) în faţa infinitivului la viitor apropiat şi trecut recent: ex: Il va m’ecouter. Il vient de m’ecouter Tu vas lui donner un livre. Tu vient de lui donner un livre. 4) după verb la imperativ formă afirmativă ex: Donne- lui un livre! Ecoutez- nous! Ecoutez- moi! 5) în faţa verbului la imperativ , forma negativă ex: Ne lui donne pas un livre! Ne nous ecoutez pas! Ne m’ecoutez pas! b) Daca avem două pronume personale şi direct şi indirect acestea vor fi plasate astfel: 1) Întâi complementul direct şi apoi cel indirect dacă sunt de aceeaşi persoană. Ex: Je le lui donne. Nous le leur donnons. 2) Întâi C.I. şi apoi C.D. dacă pronumele sunt de persoane diferite(I-III / II-III) Ex: Je vous les donne. Il me le donne. Me Te Nous Vous le la les lui leur

3)La imperativ se aplică regula 1 şi 2 Ne le lui donne pas! Ne nous les donne pas! 4)La imperativ forma afirmativă se plasează ambele pronume după verb punând întâi C.D. şi apoi C.I. indiferent de persoană. Donne- le lui! Donne- les nous!

LES PRONONS „Y” ET „EN”

„Y” 1) Y= C.C.L. (a) y = aici , acolo , în acel loc , în acest loc. Ils vont a l’ecole? Oui , ils y vont. Vous allez au cinema? Oui , nous y allons. Elle entre dans ce magazin? Oui , elle y entre. 2) Y = C.I. Y = la asta , la aceasta , la acest lucru Pensez – vous a votre avenir? Oui , nous y pensons. Penses – tu a tes examen? Oui , j’y pense deja. NU SE REFERĂ ŞI NU SE POATE ÎNLOCUI CU UN COMPLEMENT INDIRECT O FIINŢĂ! Pensez – vous a vos parents? Oui , nous pensons a eux . Pensez – tu a ta mere? Oui , je pense a elle.

3) Y - intră în expresii (în acest caz nu are funcţie sintactică şi nu se traduce separat.) Ca y est! =D’accord! Il y a! = Se află , există S’y prendre = a proceda S’y connaître = a se pricepe

EN

1) en= C.C.L. En = de aici , de acolo , din acest sau acel loc Vous venez de l’ecole? Oui , nous en venons .

Il sort de la classe? Oui , il en sort. 2) en =C.I. en = de acela , despre asta , despre acest NU SE POATE REFERI ŞI ÎNLOCUI CU UN C.I. CE SE REFERĂ LA FIINŢE Elle parle de ce roman ? Oui , elle en parle . Elle parle de son frere ? Oui , elle parle de lui . 3) en = intră în expresii şi locuţiuni (nu se traduce separat şi nu are funcţie sintactică) s’en aller = a se duce s’en ficher = a nu-i păsa

4) en = C.D. cu sens partitiv Veux – tu de l’eau ? Oui , j’en veux . Achete – t –elle de la viande ? Oui , elle en achete . 5) en = C. de l’adjectif Etes vous contents de vos resultats ? Oui , nous en etons contents 6) en = C. du nom (A.s.g.) Connaissez – vous l’adresse de ce lycee ? Oui , nous en connaissons l’adresse.

SUBJONCTIF PASSE Se formează din subjonctivul prezent al verbelor „AVOIR” sau „ETRE „ +participiul trecut al verbului de conjugat . LIRE Que j’aie lu Que tu aies lu Que il/elle ait lu Que nous ayons lu Que vous ayez lu Que ils/elles aient lu PARTIR Que je sois parti Que tu sois parti Que il/elle soit parti (e) Que nous soyons partis Que vous soyez partis Que ils/elles soient parti (e)s Subjonctivul prezent poate reprezenta o acţiune simultană sau posterioară , iar subjonctivul perfect o acţiune anterioară . Regret că Je regrett Regret că Je regrett ea nu vine ( nu va veni) . qu’elle ne vienne pas . ea nu a venit . qu’elle ne soit pas venue .

SUBJONCTIF IMPARFAIT

Se formează de la persoana a II-a singular a perfectului simplu indicativ . Se termină mereu în „s” Se dublează „s” şi se adaugă terminaţiile subjonctivului prezent Face excepţie persoana a III-a singular care va avea una din terminaţiile : ât , ît , ut ENTRER (grupa I) Tu entras---------- que j’entrasse que tu entrasse qu’il /elle entrât que nous entrassions que vous entrassiez qu’ils /elles entrassent FINIR (grupa a II-a ) Tu finis ----------- que je finisse que tu finisses qu’il /elle finît que nous finissions que vous finissiez qu’ils /elles fissent PARTIR (grupa a III-a ) Tu partis-----------que je partisse que tu partisses qu’il /elle partît que nous partissions que vous partissiez qu’ils /elles partissent VOULOIR (grupa a III-a) Tu voulus ---------que je voulusse que tu voulusses qu’il / elle voulut que nous voulussions que vous voulussiez qu’ils /elles voulussent

SUBJONCTIVUL MAI MULT CA PERFECT

Se formează din subjonctivul imperfect al verbului auxiliar „AVOIR” sau „ETRE” + participiul trecut al verbului de conjugat

FINIR Que j’eusse fini Que tu eusses fini Qu’il / elle eut fini Que nous eussions fini Que vous eussiez fini Qu’ils /elles eussent fini PARTIR Que je fusse parti Que tu fusses parti Qu’il /elle fut parti(e) Que nous fussions partis Que vous fussiez partis Qu’ils /elles fussent parti(e)s