Vous êtes sur la page 1sur 7

Biblioteca Judeţeană V.A.

Urechia Galaţi
Secţia Referinţe. Biroul Informare bibliografică
Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galaţi 800208; Tel. 0236 411037 int. 112
e-mail: bvau.referinte@yahoo.com; messenger: bvau.referinte

Gramatica limbii franceze


- bibliografie -

• ALAMAN, Eugenia. Grammaire thème : Le groupe nominal; Les prédéterminants du nom; La


phrase relative; Travaux dirigés. Eugenia Alaman. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare
"Dunărea de Jos", 2004. 116 p. : tab. (Limbi moderne). Bibliogr. p. 115-116. ISBN 973-627-
183-8. F.G. III 40.983.
• ALEXANDRESCU, Gheorghe. Limba franceză : Comunicare în situaţii concrete. Gheorghe
Alexandrescu. Iaşi : Polirom, 2001. 159 p. : fig., tab. Bibliogr. p. 155. ISBN 973-683-824-2. III
37.841.
• ALIC, Liliana. Des mots au discours : Recueil d'exercices de grammaire et de rédaction. Liliana
Alic. Piteşti : Carminis, 1996. 256 p. (Bac-Admitere). Bibliogr. p. 253-254. ISBN 973-97673-2-
X. III 33.444.
• ANGHEL, Mariana. Exerciţii de limba franceză pentru gimnaziu. Mariana Anghel. [Bucureşti]
: Editura Cantemir, [1995]. 191 p. : fig., tab. ISBN 973-9219-03-9. III 32.703.
• ARDELEANU, Sanda-Maria. Éléments de syntaxe du français parlé. Sanda-Maria Ardeleanu,
Raluca Balaţchi ; Avec un Avant-propos de Vasile Dospinescu. Iaşi : Institutul European, 2005.
186 p. : fig. (Universitaria ; 78. Linguistique). Bibliogr. p. 179-183. ISBN 973-611-335-3. II
95.174.
• ARON, Luminiţa. Franceza economică şi de afaceri. Luminiţa Aron. Bucureşti : Niculescu,
cop. 1998. 336 p. Lucrarea cuprinde: noţiuni de economie şi comerţ în limba franceză, exerciţii
de gramatică, corespondenţă comercială, cheia exerciţiilor, vocabular. ISBN 973-568-268-0. II
85.001.
• BACIU, Ioan. Gramatica limbii franceze. Prof. univ. dr. Ioan Baciu. Cluj-Napoca : Echinox,
1997. 183 p. (Studium). ISBN 973-9114-16-4. II 84.153.
• BARRIER, Marie-Anne. Dictionnaire encyclopédique Auzou : Noms communs, noms propres.
[Auteurs: Marie-Anne Barrier, Anne du Bosquet, Émilie Bourgeois,... ; Direction générale
Philippe Auzou]. Paris : Philippe Auzou, 2009. 7 vol. IV 9.054(1-7).
• BERTHOU, A. Grammaire, conjugaison, orthographie et vocabulaire : Cours élémentaire
premiere année. par A. Berthou , S. Gremaux , G. Voegelé. Paris : Librairie Classique Eugène
Belin, 1972. 128 p. : il., tab. Donaţie Pessac. III 31.320.
• BESCHERELLE : La conjugaison pour tous : Dictionnaire de 12 000 verbes. Édition
entièrement revue sous la responsabilité scientifique de Michel Arrivé. Paris : Hatier, 2000.
[256] p. ISBN 2-218-71716-6. II 87.989 ; II 87.989.
• BÎRCHI, Marga. Capcanele limbii franceze. Prof. Marga Bîrchi. [Craiova] : Editura M.
Duţescu, 1995 -. vol. Pe copertă autorul: Marga Bârchi. III 32.899.
• BRATU, Doina; RUSU, Ioan. Le français pour le lyceé et le baccalauréat : Cahier d'exercices
avec des corrigés. Bucureşti : Corint, [2000?]. 147 p. : tab. (Examene). Titlul pe copertă: Le
français : CAHIER d'exercices avec de corrigés pour le lycée et le baccalauréat. ISBN 973-

1
Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia Galaţi
Secţia Referinţe. Biroul Informare bibliografică
Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galaţi 800208; Tel. 0236 411037 int. 112
e-mail: bvau.referinte@yahoo.com; messenger: bvau.referinte

653-011-6. III 36.605.


• BRATU, Doina; VELEANOVICI, Roxana; NASTA, Dan Ioan. Top français : Exerciţii de
gramatică şi teste grilă. Bucureşti : Sigma, cop. 2003. 223 p. (Eurolang). ISBN 973-649-058-0.
III 39.917 .
• BRĂESCU, Maria; SARAŞ, Marcel. Gramatica limbii franceze. Maria Brăescu, Marcel Saraş.
Bucureşti : Niculescu, 1998. 207 p. : fig. ISBN 973-568-178-1. III 36.166.
• BRĂESCU, Maria; SARAŞ, Marcel. Gramatica limbii franceze. Maria Brăescu, Marcel Saraş.
Bucureşti : Niculescu, 2006. 207 p. : tab. (Citim. Ştim). ISBN 973-568-178-1. III 40.894.
• BURGHIU, Anca-Lavinia. Éléments contrastifs dans l'expression de la concession et de
l'opposition : Domaine français-roumain. Anca-Lavinia Burghiu. Galaţi : Phoebus, 2010. 100 p. :
tab. Bibliogr. p. 100. ISBN 978-973-88717-4-8. F.G. II 102.104.
• CILIANU-LASCU, Corina; Stoean, Carmen. Gramatica practică a limbii franceze. Corina
Cilianu-Lascu , Carmen Stoean. Bucureşti : Coresi, 1997. 421 p. : tab. Bibliogr. p. 421. ISBN
973-608-193-1. III 34.173.
• CILIANU-LASCU, Corina. Limba franceză : Culegere de exerciţii lexico-gramaticale cu profil
economic. Corina Cilianu-Lascu. Bucureşti : Meteor Press, [200-?]. 184 p. : tab. Bibliogr.
sélective p. 181-182. ISBN 973-8339-04-9. III 44.552.
• CLIMER, Ion. Gramatica limbii franceze. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1961. 264 p.
III 21.806.
• COMES, Mariana; BIRĂU, Rodica; GHEORGHE, Camelia. Mon livre de français : IV-e -
VIII-e. Mariana Comes , Rodica Birău , Camelia Gheorghe ; Coperta şi ilustraţiile: Mihaela
Dinu-Piţigoi. Piteşti : Carminis, 1996. 336 p. : il., tab. ISBN 973-97295-6-8. III 33.447.
• LA CONJUGAISON : Dictionnaire de douze mille verbes. Nouvelle éd. entierement remise a
jour: Madrid : Sociedad general espanola de libreria, [1993]. 176 p. (Bescherelle ; 1). Imprimé
en France. ISBN 2-218-05500-3. II 78.445.
• CONJUGAISON : Le verbe et ses emplois; Les modèles de conjugaison; Tous les verbes
français de A à Z avec leur constructions. Avec la collaboration de: Yann Le Lay. Paris :
Bordas : Larousse, 1995. 191 p. : tab. (Livres de bord). Imprimé en Italie. ISBN 2-03-800111-1.
III 36.034.
• COSĂCEANU, Anca; SLĂVESCU, Michaela. Gramatica limbii franceze. Anca Cosăceanu ,
Micaela Slăvescu. Ed. a 3-a: Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997. 476 p. : tab. Editura pe copertă:
Gramar. ISBN 973-9223-65-6. II 80.307.
• COSĂCEANU, Anca; SLĂVESCU, Michaela. Gramatica limbii franceze. Anca Cosăceanu,
Micaela Slăvescu. Ed. a 3-a: Bucureşti : 100+1 Gramar, 2003. 476 p. : tab. Bibliogr. p. 475.
ISBN 973-591-110-8. II 92.233.
• Decoo, Wilfried. Principes de grammaire. Wilfried Decoo , Sanda-Maria Ardeleanu ;
Colaboratori: FLORIAN Bratu, Tamara Sabin, Mihai George Tăutu, Monica Timu. Iaşi :
Institutul European, 1996. 256 p. : tab. (Didactica ; 3). Cuprinde: Lettres et signes; Systeme
nominal; Systeme verbal; Phrase simple; Phrase composée. ISBN 973-9148-85-9. IV 6.701.
• DIMA, Sofia; GÂŢĂ, Anca. Limba franceză contemporană. Sofia Dima, Anca Gheorghiu
Gâţă. Galaţi : Alter Ego Cristian, [199-]. 20 p. : il. (Academica. Studii filologice. Pratiques de la
communication ; 1). Lucrarea apare sub egida Revistei Academica. IV 7.346.
• DIMA, Sofia. Limba franceză contemporană. Sofia Dima. Galaţi : Alter Ego Cristian, [199-]. 27
p. (Academica. Studii filologice. Pratiques de la communication ; 3). Descriere după cop. II

2
Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia Galaţi
Secţia Referinţe. Biroul Informare bibliografică
Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galaţi 800208; Tel. 0236 411037 int. 112
e-mail: bvau.referinte@yahoo.com; messenger: bvau.referinte

86.726.
• DIMA, Sofia. Limba franceză contemporană. Sofia Dima. [Ed. a 2-a]: Galaţi : Alter Ego
Cristian, [199-?]. 23 p. : tab. (Academica. Studii filologice. Pratiques de la communication ; 2).
Lucrarea apare sub egida Revistei Academica. F.G. II 86.737.
• DINESCU, Carmen. Exerciţii de limba franceză : Pentru examenul de bacalaureat şi admiterea
în învăţământul superior. Carmen Dinescu. Ed. a 4-a: Bucureşti : AN-DA, [200-?]. 252 p.
Bibliogr. p. 252. ISBN 973-97684-0-7. II 91.283.
• DOSPINESCU, Vasile. Le verbe : Morphématique, sémantique, syntagmatique, mode, temps,
aspect et... voix en français contemporain. Vasile Dospimescu ; [Avec une préface de Henri
Portine]. Iaşi : Junimea, 2000. 378 p. : schem., tab. (Conex). Bibliogr. p. 366-378. ISBN 973-37-
0532-2. II 89.533.
• DUBOIS, Jean. Grammaire : Toutes les notions fondamentales; Toutes les règles clairement
expliquées; Analyse grammaticale et logique. Jean Dubois, René Lagane. Paris : Bordas :
Larousse, 1999. 192 p. : tab. (Livres de bord). Autorii nu sunt menţionaţi pe copertă. ISBN 2-03-
800122-7. III 36.035.
• DUBOIS, Jean. Orthographe : Règles et exceptions; Orthographe d'usage et accords; Répertoire
des mots et explication des pièges orthographiques. Jean Dubois, Françoise Dubois-Charlier,
Claude Kannas. Paris : Bordas : Larousse, 1996. 192 p. : tab. (Livres de bord). Autorii nu sunt
menţionaţi pe copertă. ISBN 2-03-800113-8. III 36.036.
• DUMITRESCU BRATEŞ, Maria. Gramatica limbii franceze : Exerciţii şi teste. Maria
Dumitrescu-Brateş. Bucureşti : Niculescu, 1999. 224 p. : tab. ISBN 973-568-287-7. III 36.055.
• FOURNIER, Isabelle. Gramatica limbii franceze. [Isabelle Fournier] ; Traducere de Alina
Scurtu. Bucureşti : Corint, 2010. 192 p. : tab. Pe p. de titlu, cop. şi cotor, menţionat: BBC. ISBN
978-973-135-526-9. I 33.274.
• GÂŢĂ, Anca. Expression de la conséquence en français contemporain. Anca Gâţă. Galaţi :
Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos", 2004. 167 p. : fig., tab. (Lingvistică). Bibliogr.
p. 165-167. ISBN 973-627-146-3. F.G. II 95.995.
• GÂŢĂ, Anca. Le français en société. Anca Gâţă, Mona Balea. Galaţi : Mongabit, 2001. 232 p.
Bibliogr. p. 230-231. ISBN 973-99923-5-8. F.G. II 89.485.
• GÂŢĂ, Anca. Le futur en français contemporain. Anca Gâţă. Galaţi : Editura Fundaţiei
Universitare "Dunărea de Jos", 2001. 301 p. : fig., tab. (Lingvistică). Bibliogr. p. 283-301. ISBN
973-8139-85-6. F.G. II 89.003.
• GHID gramatical : Limba franceză : Tabele gramaticale : Morfologie. Editor: Marieta
Nicolau Plămădeală. Bucureşti : Junior, [1998 ?]. 32 p. : tab. (Mentor-Junior). Descriere după
copertă. ISBN 973-9209-06-8. II 81.665.
• GHID gramatical : Limba franceză : Tabele gramaticale morfologice. Coordonator: Melania
Ghiţescu. Bucureşti : Junior, [1996 ?]. 33 p. : tab. (Mentor-Junior). Descrierea după copertă.
ISBN 973-9209-06-8. II 78.706.
• GHIDU, George I. Gramatica limbii franceze cu exerciţii : Fonetică; ortografie; morfologie;
sintaxă; exerciţii; cheia exerciţiilor. George Ghidu , Valeriu Pisoschi. Bucureşti : Teora, 1997.
247 p. : tab. ISBN 973-601-142-9. III 33.847.
• GHIDU, George I. Gramatica limbii franceze cu exerciţii. George Ghidu, Valeriu Pisoschi.
Bucureşti : Teora, cop. 2003. 351 p. : tab. ISBN 973-601-142-9. III 39.332.
• GHIDU, George I. Verbele limbii franceze. George I. Ghidu. Bucureşti : Teora, cop. 2003.

3
Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia Galaţi
Secţia Referinţe. Biroul Informare bibliografică
Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galaţi 800208; Tel. 0236 411037 int. 112
e-mail: bvau.referinte@yahoo.com; messenger: bvau.referinte

VIII, 160 p. : tab. Bibliogr. p. VI. ISBN 973-601-064-3. III 39.331.


• GORUNESCU, Elena. Exerciţii de limba franceză. Elena Gorunescu. Bucureşti : Editura
Cantemir, 1994. 160 p. ISBN 973-96058-6-9. III 31.678.
• GORUNESCU, Elena. Exerciţii de limbă franceză : Gramatică şi lexic. Elena Gorunescu.
[Bucureşti] : Albatros, 1977. 296 p. (Lyceum ; 212). II 48.820.
• GORUNESCU, Elena. Gramatica limbii franceze : Exerciţii : Pronumele. Elena Gorunescu.
Bucureşti : Teora, 2000. 152 p. (Français pour tous ; 15). Editura pe cop.: Teora Educaţional.
ISBN 973-20-0324-3. ; III 37.587.
• GORUNESCU, Elena. Gramatica limbii franceze în exerciţii : Le verbe, le nom, le pronom,
l'adverbe dans des exercises. Elena Gorunescu. Bucureşti : Teora, 2003. 216 p. ISBN 973-601-
918-7. II 92.318.
• GORUNESCU, Elena. Limba franceză : Admiterea în învăţământul superior. Elena Gorunescu.
Bucureşti : Corint, 2002. 280 p. Bibliogr. p. 275. ISBN 973-653-259-3. II 91.574.
• GORUNESCU, Elena. Limba franceză : Aprofundare prin exerciţii. Elena Gorunescu.
Bucureşti : Corint, 2002. 340 p. (Limbi străine). Bibliogr. p. 338. ISBN 973-653-308-5. II
90.521.
• GORUNESCU, Elena. Limba franceză : Expresii şi locuţiuni. Elena Gorunescu. Bucureşti :
Teora, 2000. 186 p. (Français pour tous ; 13). Editura pe cop.: Teora Educaţional. ISBN 973-20-
0326-X. ; III 37.586.
• GORUNESCU, Elena. Limba franceză : Subtilităţi, dificultăţi, probleme controversate. Elena
Gorunescu. Bucureşti : Corint, 2009. 176 p. Bibliogr. p. 172. ISBN 978-973-135-501-6. II
101.457.
• GORUNESCU, Elena. Substantivele franceze şi determinanţii lor în exerciţii. Elena
Gorunescu. Bucureşti : FF Press, 1997. 288 p. ISBN 973-96745-3-4. II 79.219.
• GRAMMAIRE & difficultés de la langue française. [Direction générale Philippe Auzou].
Paris : Philippe Auzou, 2009. 272 p. : tab. ISBN 978-2-7388-1109-2. IV 9.052.
• LA GRAMMAIRE pour tous : Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Paris : Hatier,
1997. [288] p. (Bescherelle). Cuprinde şi: Index des difficultés grammaticales. ISBN 2-218-
71718-2. II 82.586.
• GROSU BEJENARU, Jana. Grammaire, orthographe, vocabulaire. Jana Grosu Bejenaru.
Piteşti : Carminis, [1998]. 208 p. : fig., tab. Bibliogr. p. 206. ISBN 973-9303-34-X. III 35.707.
• GROSU BEJENARU, Jana. Limba franceză : Exerciţii pentru clasele III-VIII. Jana Grosu.
Bucureşti : Corint, 2003. 190 p. ISBN 973-653-531-2. II 92.571.
• GROSU BEJENARU, JANA. Limba franceză : Guide pratique des difficultés de la langue
francaise. Jana Grosu. Bucureşti : Corint, 2002. 136 p. Bibliogr. p. 132. ISBN 973-653-243-7. II
89.644.
• GROZA, Doina. Franceza în 20 de paşi. Doina Groza, Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana
Ionescu. Bucureşti : Corint, 2009. 280 p. : il., tab. + 1 CD. (În 20 de paşi). Pe p. de tit. şi cop.: Le
français pas à pas. ISBN 978-973-135-430-9. II 101.456.
• KACSÓ Antonia. Conjugarea verbelor franceze. Antonia Kacsó. Bucureşti : Semne, [200-?].
234 p. : tab. (Bibliografie Şcolară). ISBN 973-624-059-2. ; 811.133.1/K 11.
• KENDRIS, Christopher. 501 verbe franceze : Ordonate alfabetic, conjugate la toate modurile
şi timpurile. Christopher Kendris, Theodore Kendris ; Traducere de Lucia Dos. Iaşi : Polirom,
2008. 760 p + 1 CD-ROM. Titlul orig. în lb. engleză: 501 French Verbs. ISBN 978-973-46-

4
Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia Galaţi
Secţia Referinţe. Biroul Informare bibliografică
Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galaţi 800208; Tel. 0236 411037 int. 112
e-mail: bvau.referinte@yahoo.com; messenger: bvau.referinte

1132-4. III 42.686 ; III 42.686.


• LAGANE, René. Difficultés grammaticales : Accords et constructions; Choix des modes et des
temps; De A à Z, les conseils pour un bon usage du français écrit et oral. René Lagane. Paris :
Bordas : Larousse, 1996. 160 p. (Livres de bord). Autorul nu este menţionat pe copertă. ISBN 2-
03-800114-6. III 36.033.
• LANG, Margaret. Gramatica limbii franceze moderne. Margaret Lang, Isabelle Perez ;
Traducere de Natalia Marcu. Bucureşti : Teora, 2000. 256 p. ISBN 973-20-0235-2. III 37.588.
• LANG, Margaret. Gramatica limbii franceze moderne. Margaret Lang, Isabelle Perez ;
Traducere de Natalia Marcu. Bucureşti : Teora, cop. 2001. 256 p. Titlul original în lb. franceză:
Modern french grammar. ISBN 973-20-0235-2. III 39.034.
• LARIVE. Exercices français de troisième année : Revision et compléments de grammaire :
Formation et dérivation des mots, expressions latines, locutions historiques, formation de
la langue française logique, morceaux choisis avec questions d'examen sujets de rédaction,
lexique : Livre de l'éléve. Par Larive & Fleury. 4-ème éd: Paris : Librairie Classique Armand
Colin et C-ie, [19--?]. 441 p. Correspondant et faisant suite a la troisième année de grammaire. I
33.080.
• LAROCHE, Guy. Franceza pentru toţi : Curs rapid de iniţiere. Guy Laroche. Bucureşti : Paco,
1992. 127 p. ISBN 973-95181-2-5. I 28.677.
• LAROUSSE de poche : Précis de grammaire. Édition refondue: Paris : Librairie Larousse,
1979. 544 p., LV. I 22.361.
• LASCU, Gheorghe. Verbe franceze : Tabele de conjugare. Selectate şi prezentate de Gheorghe
Lascu. Ed. a 3-a, revăzută: Cluj : Echinox, 1996. 207 p. (Studium). ISBN 973-9114-59-2. II
81.755.
• LÜBKE, Regina. Gramatica limbii franceze. Regina Lübke ; Traducere Marilena Alexandrescu
Munteanu. Bucureşti : Niculescu, 2005. 264 p. : fig., tab. ISBN 973-568-379-2 (cop. a 4-a). III
40.271.
• LÜCK-HILDEBRANDT, Simone. Franceză : Gramatică. Simone Lück-Hildebrandt, Michelle
Beyer ; Traducere: Luana Chira. Bucureşti : All, 1999. 112 p. (Pocket Teacher). Titlul pe cop.:
Limba franceză. ISBN 973-684-035-2. I 29.886 .
• MAKOWSKI, François. Franceza pentru începători : Pronunţia. Gramatica. Vocabularul.
Exerciţii şi...două casete video. François Makowski. Bucureşti : Teora, 1995. 320 p. : il. + 2
casete audio. (Français pour tous). Titlul original: French made easy. ISBN 973-601-174-7. III
32.207.
• LE MAXIDICO : Dictionnaire encyclopédique de la langue française : La langue et les
noms propres ; 130000 définitions, emplois et exemples, 2500 illustrations et cartes.
Nouvelle Éd: [Paris] : Éditions de la Connaissance, 1998. X, 1718 p. : h., il. color. ISBN 2-7434-
0568-6. III 34.973.
• MITTERAND, Henri. Nouvel itinèraire grammatical : 4-e : Grammaire française et
vocabulaire. H. Mitterand, J. Grunenwald, F. Egea ; Illustrations de Georges Grammat. Paris :
Fernand Nathan, 1979. 224 p. : il. parţial color. (Langage et communication). Imprimé en
France. III 39.949.
• OLARU, Constantin. Gramatica limbii franceze : Teorie şi exerciţii. Olaru Constantin.
Bucureşti : My Ebook, 2011. 148 p. Autorul nu este menţionat pe cop. ISBN 978-606-92693-3-
6. II 103.581.

5
Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia Galaţi
Secţia Referinţe. Biroul Informare bibliografică
Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galaţi 800208; Tel. 0236 411037 int. 112
e-mail: bvau.referinte@yahoo.com; messenger: bvau.referinte

• PĂUN, Constantin. Limba franceză pentru ştiinţă şi tehnică. Conf. dr. Constantin Păun.
Bucureşti : Niculescu, cop. 1999. 303 p. : tab. Bibliogr. p. 301-303. ISBN 973-568-294-X. III
35.954.
• PĂUN, Constantin. Limbă şi civilizaţie franceză prin teste : pentru BAC şi admitere la
facultate. Constantin Păun. Bucureşti : Niculescu, 2001. 208 p. : tab. Bibliogr. p. 208. ISBN 973-
568-465-9. III 37.302.
• PĂUŞ, Viorica Aura. Grammaire pratique de la phrase française. Viorica Aura Păuş. Bucureşti
: Teora, 1999. 104 p. (Français pour tous ; 11). Bibliogr. p. 102-104. ISBN 973-601-925-X. III
35.580.
• POISSON-QUINTON, Sylvie. Grammaire expliquée du français. Sylvie Poisson-Quinton,
Reine Mimran, Michèle Mahéo-Le Coadic. Paris : CLE International, 2007. 432 p. : tab. Tipărit
în Franţa. ISBN 978-2-09-033703-7. IV 9.501.
• RAT, Maurice. Parlez français. Paris : Éditions Garnier Frères, 1967. 151 p. I 22.580.
• RAT, Maurice. Le participe et ses règles d'accord : Définition, règles, exercices d'application et
corrigés explicatifs. Nouvelle édition revue et augmentée: Paris : Éditions Garnier Frères, 1969.
81 p. I 22.579.
• RAȚĂ, Georgeta. L'expression du désaccord en français : Pour introduire a la pragmatique.
București : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996. 119 p. 973-30-4827-5. III 33.207.
• RUSU, Ioan. Limba franceză : Elemente de sintaxă. Ioan Rusu. Bucureşti : Corint, 2002. 214 p.
ISBN 973-653-318-2. II 90.678.
• RUSU, Ioan. Limba franceză : Metodă rapidă de învăţare a verbelor : Exerciţii aplicative şi
rezolvări. Ioan Rusu. Bucureşti : Corint, 2003. 182 p. : tab. Bibliogr. p. 175-177. ISBN 973-653-
408-1. II 91.715.
• RUSU, Mădălina. Limba franceză : O nouă metodă de gramatică : Abordări teoretice, exerciţii
aplicative şi rezolvări. Mădălina Rusu, Ioan Rusu. Bucureşti : Corint, 2002. 400 p. (Limbi
străine). Bilbiogr. p. 390-392. ISBN 973-653-281-X. II 90.519.
• SARAŞ, Marcel. Gramatica limbii franceze : Părţile de vorbire. Propoziţia: negaţia şi
interogaţia. Termenii principali şi secundari ai propoziţiei. Fraza: concordanţa timpurilor şi
propoziţii subordonate. Marcel Saraş. Bucureşti : Teora, 1994. 120 p. : tab. ISBN 973-601-173-
9. III 32.052.
• SARAŞ, Marcel. Gramatica limbii franceze. Marcel Saraş. Alexandria : Editura Andreescu,
1992. 144 p. : tab. ISBN 973-95193-3-4. III 29.903.
• SLĂVESCU, Micaela. Ma chère grammaire : O gramatică pentru elevii de toate vârstele.
Micaela Slăvescu ; Coperta şi ilustraţiile: Done Stan. Bucureşti : Cavallioti, 1998. 158 p. : il.,
tab. ISBN 973-98400-5-1. III 36.127.
• SOMMER, E. Corriegé des exercices : Sur le cours complet de grammaire française. Paris :
Librairie de L. Hachette, 1863. 256 p. II 5.870.
• TABACU, Maria. Pronumele francez : Prin exerciţii. Maria Tabacu. Ed. 1: Bucureşti : Logos,
1997. 88 p. : tab. (Aplicaţie). ISBN 973-98278-4-5. II 82.409.
• Tuţescu, Mariana. Recueil d'exercices de sémantique. Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 1977. 140 p. II 49.808.
• VEJA, Virginia. Cahiers de grammaire. Virginia Veja. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare
"Dunărea de Jos", 2000. 2 vol. Antetitlu pe cop.: Univesitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. F.G. II
86.449(1-2).

6
Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia Galaţi
Secţia Referinţe. Biroul Informare bibliografică
Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galaţi 800208; Tel. 0236 411037 int. 112
e-mail: bvau.referinte@yahoo.com; messenger: bvau.referinte

Întocmit de:
Rocsana Irimia
Data
23 noiembrie 2012

Vous aimerez peut-être aussi