Vous êtes sur la page 1sur 100

A

L
T
R
E
X

P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
2
0
1
1
/
2
0
1
2
60 years of passion
LADDERS
ECHELLES
MAATWERK
TRAVAIL SUR
MESURE
ROLSTEIGERS
ECHAUFAUDAGES
ROULANTS
VOUWLADDERS
ECHELLES PLIABLES
TRAPPEN
ESCABEAUX
ZOLDERTRAPPEN
ESCAMOTABLES
VOUWSTEIGERS
ECHAUFAUDAGES
PLIANTS
HANGBRUGGEN
NACELLES
SUSPENDUES
STEIGERSYSTEMEN
SYSTEMES
DECHAFAUDAGES
Rue dArquet 12 - 5000 Namur
Tl: 081/22.74.40 Fax: 081/22.67.38
Relax. Its an Altrex.
ALTREX | index
PROFESSIONAL ASSORTIMENT |
Geschikt voor intensief professioneel gebruik / Convenable pour un usage professionnel intensif BLZ / PAGE
LADDERS & TRAPPEN
ECHELLES & ESCABEAUX
LADDERS / ECHELLES Mounter 4-5
Nevada 6-7
Ventoux 8-9
Atlas 10
VOUWLADDERS / ECHELLES PLIABLES Varitrex Prof 11
Rolhouse Basic 12
Rolhouse Pro 13
Little Giant 14-15
Telesteps 16-17
TRAPPEN / ESCABEAUX Taurus (TDO), dubbel oploopbaar / double 18
Taurus (TGB), enkel oploopbaar / simple 19
Taurus (TME), magazijntrap / escalier de dpt 20
Andes (AEO/ADO), dubbel- en enkel oploopbaar / double et simple 21
Brenta 22
KOOI- / GEVELLADDER Kooi-/ Gevelladder 23
ECHELLE /SANS CRINOLINE chelle /sans crinoline
BORDESTRAPPEN / ESCALIERS A PALIER Bordestrap / escalier palier 24
Bordestrap verrijdbaar / escalier palier mobile 25
Overstapbordes / escalier double passerelle 26
Steektrap / escalier droit 26
ZOLDERTRAPPEN / ESCAMOTABLES Woodytrex de luxe 27
ACCESSOIRES Accessoires ladders, trappen en zoldertrappen / 28
accessoires chelles, escabeaux et escamotables
Ladderuitstap / sortie dchelle 29
STEIGERS
ECHAFAUDAGES

5000-SERIE MODULAIR STEIGERSYSTEEM Veiligheid, wetten en normen 30-31
SERIE 5000 SYSTEME DECHAFAUDAGE Scurit, lois et normes
MODULAIRE Toelichting 5000-serie modulair steigersysteem 32-33
Explication de la srie 5000 systme dchafaudage modulaire
STANDAARD CONFIGURATIES 5000-SERIE Rolsteiger smal 5100 / chafaudage roulant troit 5100 34-35
CONFIGURATIONS STANDARD SRIE 5000 Rolsteiger breed 5200 / chafaudage roulant large 5200 36-37
Trapsteiger 5300 / chafaudage descaliers 5300 38-39
Vouwsteiger smal 5400 / chafaudage pliant troit 5400 40-41
Vouwsteiger breed telescopisch 5500 / chafaudage pliant large telescopique 42-43
Uitwijkconsole / console dextention 44
Aluminium loopbrug / passerelle en alu 45
Modulaire triangelbrug / pont triangulaire modulaire 46-47
Doorwerkscherm MTB / bche de protection PTM 48
Doorwerkscherm voor 5000-serie / bche de protection pour la srie 5000 49
Doorwerkgordijn / rideau de protection 50
Dakrandbeveiliging / protection anti-chte pour totures 51
COMBINATIE CONFIGURATIES 5000-SERIE Voorbeelden Combinatie Configuraties 52
CONFIGURATIONS COMBINES SRIE 5000 Exemples des Configurations Combines
Kleurcoating steigeronderdelen 5000-serie 53
Revtement en couleur des pices dchafaudages
Rolsteigerkar / charette pour chafaudage roulant 54
Onderdelen 5000 serie / pices dtaches srie 5000 55-65
Technische specificaties / spcifications techniques 66-69
60 years of passion
PROFESSIONAL ASSORTIMENT |
Geschikt voor intensief professioneel gebruik / Convenable pour un usage professionnel intensif BLZ / PAGE
N PROFESSIONAL ASSORTIMENT |
Geschikt voor intensief professioneel gebruik / Convenable pour un usage professionnel intensif BLZ / PAGE
TEL.: 03/870 53 43 E-MAIL: info@altrex.be
Altrex Belgium NV/SA
Puursesteenweg 335
2880 Bornem
FAX: 03/870 53 17
STEIGERS
ECHAFAUDAGES
4000-SERIE ROL- EN VOUWSTEIGERS Rolsteiger smal 4100 / breed 4200 70-71
SRIE 4000 CHAFAUDAGES ROULANTS chafaudage roulant troit 4100 / large 4200
ET PLIANTS K2 vouwsteiger 4400 / K2 chafaudage pliant 4400 72-73
Onderdelen 4000-serie / pices dtaches srie 4000 74-75
HANGBRUGGEN Modulair hangbrugsysteem / systme modulaire de nacelles suspendues 77
NACELLES SUSPENDUES Voordelen en veelzijdigheid / avantages et diversit 78
Standaard hangbrugconfiguraties / 79-80
configurations de nacelles suspendues standard
Aluminium dakbalken / poutres en aluminium 81
Takels / treuils 82
Projectfotos standaard configuraties 83
Photos de projets configurations standard
Projectfotos speciale hangbrugconfiguraties 84
Photos de projets configurations spciales de nacelles suspendues
MAATWERK Maatwerk ladders en trappen 86
TRAVAIL SUR MESURE Travail sur mesure chelles et escabeaux
Maatwerk vluchtroutes 87
Travail sur mesure sorties de scours
Maatwerk steigers 88
Travail sur mesure chafaudages
Maatwerk hangbruggen 89-90
Travail sur mesure nacelles suspendues
ALGEMEEN
GENERALITE
OPLEIDINGEN EN KEURINGEN 92
FORMATIONS ET INSPECTIONS 93
NN
Nieuw adres vanaf 01/05/2011
Nouvelle adresse pd 01/05/2011
Relax. Its an Altrex. 4
PROFESSIONAL
Mounter 2 x 8 en/et 3 x 8
compact en makkelijk te transporteren
compacte et facile transporter
Mounter
Recht uitgevoerde ladder met lichtgewicht I-profiel, geschikt voor zeer intensieve professionele werkzaamheden. De Mounter is
voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.
Echelle droite avec profil lger en I pour un usage professionnel intensif. Avec revtement noir de haute qualit (ne dteint pas).
Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm
Longueur supplmentaire grce la distance royale (27 cm)
entre les chelons
De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen
van de gebruiker
Le revtement noir vous aide garder les mains propres
Voorzien van toprollen, zodat
het in- en uitschuiven tegen
de gevel wordt vergemakkelijkt
Roulettes au sommet pour
faciliter llargement contre la
faade
Drukvaste spreidbeveiliging
voorkomt ongewild inklappen
(3-delige reformladder)
Blocage dcartement pour fixer
lchelle en position ouverte
(sur les chelles 3 plans)
Eenvoudig uit te schuiven door
automatisch vergrendelende
schommelhaak
Facile dployer grce au crochet
de scurit auto-verrouillant
Stabiliteitsbalk voorkomt het
wegzakken
(2- en 3-delige reformladder)
Le stabilisateur empche
lenfoncement dans le sol
(sur les chelles transformables
2 et 3 plans)
Uniek lichtgewicht I-profiel met
D-sport voor gemakkelijk in- en
uitschuiven van de ladder
Profil en I leger et unique et
chelons en D pour faciliter
llargement de lchelle
Diepe D-sport (45 mm) met groot
horizontaal anitslip-stavlak voor
meer stacomfort
Echelons en forme D avec une
profondeur de 45 mm anti-dra-
pants pour un meilleur confort
3-delige reformladder in A-stand
Echelle transformable 3 plans en position A
5
60 years of passion
PROFESSIONAL
MOUNTER
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart.
Type Sporten
Echelons
Min lengte (m)
Longueur min
Max lengte (m)
Longueur max
Werkhoogte vrijstaand (m)
Hauteur travail en pos.libre
Max. werkhoogte (m)
Hauteur travail max
Gewicht
Poids (kg)
2-delige schuifadder / Echelle coulissante 2 plans 124816 ZS 2080 2x16 4.41 7.97 - 8.75 23
(incl. touwoptreksysteem en toprollen) 124818 ZS 2090 2x18 5.00 8.79 - 9.55 28
(avec corde et roulettes) 124820 ZS 2099 2x20 5.54 9.60 - 10.60 31
2-delige reformladder / Echelle transformable 2 plans 122408 ZR 2040S 2x8 2.30 3.90 3.20 4.80 12
(incl. stabilo) 122410 ZR 2050S 2x10 2.84 4.98 3.75 5.90 15
(avec stabilisateur) 122412 ZR 2060S 2x12 3.39 5.79 4.30 6.90 17
122414 ZR 2070S 2x14 3.93 6.79 4.75 7.70 18
3-delige reformladder / Echelle transformable 3 plans 123608 ZR 3055S 3x8 2.30 5.50 4.00 6.15 19
(incl. stabilo en toprollen) 123610 ZR 3072S 3x10 2.85 7.15 4.55 7.70 23
(avec stabilisateur et roulettes) 123612 ZR 3083S 3x12 3.37 8.22 5.10 8.80 28
123614 ZR 3099S 3x14 3.90 9.85 5.65 10.10 35
2-delige reformladder in opsteekstand
Echelle transformable 2 plans
2-delige schuifladder (incl. touwoptreksysteem)
Echelle coulissante 2 plans corde
2-delige reformladder in A-stand
Echelle transformable 2 plans en position A
Kijk voor de innovatieve ladderuitstap en
andere ladderaccessoires op blz. 28-29
Dcouvrez la sortie dchelle innovative et
des autres accessoires sur pages 28-29
10
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX. EN 131
Relax. Its an Altrex. 6
PROFESSIONAL
Nevada
Ergonomische ladder, voorzien van ERGO-GRIP, zeer comfortabel in gebruik. De Nevada is uitgevoerd met uitgebogen bomen en
voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.
Echelle ergonomique, quipe d ERGO-GRIPPE pour un maximum de confort. La Nevada a une base vase et avec un revtement noir.
De reformladders zijn voorzien van een spreidbeveiliging, voor extra veiligheid bij vrijstaand gebruik
Blocage dcartement rsistant sur les chelles transformables
Extra lengte door royale sportafstand van 28 cm
Longueur supplmentaire grce la distance royale de 28 cm entre les chelons
De opsteekhaken bieden de mogelijkheid tot vergrendeling van de ladderdelen
Les crochets donnent la possibilit de verrouiller les lements de lchelle
Bij de 3-delige reformladders is het bovenste ladderdeel afneembaar
La partie droite des chelles transformables 3 plans peut tre enleve
De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen van de gebruiker
Le revtement noir vous aide garder les mains propres
Door de kunststofgeleiding kan de
ladder soepel in- en uitgeschoven
worden
Grce au systme de guidage de
glissement synthtique lchelle
se dploye et referme facilement
Het unieke ergonomische
kokerprofiel met ERGO-GRIP zorgt
voor een natuurlijke houding van
armen en handen
Le profil ergonomique ERGO-GRIPPE
donne une position naturelle aux
bras et mains
De extra hoge sport (30 mm) geeft
optimale steun aan de scheenbenen
Les chelons extra hauts (30 mm)
donnent un support optimal aux
tibias
Zeer prettig stacomfort door het
extra diepe horizontale antislip-
stavlak (41 mm)
Echelons avec pan horizontale
profond et anti-drapant (41 mm)
De uitgebogen bomen (opsteek-
en reform uitvoering) geven
extra stabiliteit
Base vase pour plus de stabilit
pour les chelles coulissantes et
transformables
3-delige reformladder in A-stand
Echelle transformable 3 plans en position A
Voorzien van toprollen (2-delige
schuifladder en 3-delige reform-
ladder)
Equipe de roulettes (chelle
coulissante 2 plans et chelle
transformable 3 plans)
7
60 years of passion
PROFESSIONAL
NEVADA
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart.
Type Sporten
Echelons
Min lengte (m)
Longueur min
Max lengte (m)
Longueur max
Werkhoogte vrijstaand (m)
Hauteur travail en pos.libre
Max. werkhoogte (m)
Hauteur travail max
Gewicht
Poids (kg)
Enkel rechte ladder* 240108 NZER 1024 1x8 2.45 - - 3.40 6
Echelle simple droite* 240110 NZER 1030 1x10 3.05 - - 4.00 7
240112 NZER 1036 1x12 3.60 - - 4.50 9
240114 NZER 1041 1x14 4.15 - - 5.05 10
240116 NZER 1047 1x16 4.70 - - 5.60 11
240120 NZER 1058 1x20 5.85 - - 6.70 14
2-delige opsteekladder (incl. toprollen vanaf 2x12) 241210 NZO 2052 2x10 2.95 5.15 - 6.05 15
Echelle coulissante 2 plans 241212 NZO 2063 2x12 3.50 6.25 - 7.10 19
(avec roulettes partir de 2x12) 241214 NZO 2072 2x14 4.05 7.10 - 7.90 26
2-delige reformladder (incl. toprollen vanaf 2x12) 242208 NZR 2041 2x8 2.45 4.10 3.30 4.90 13
Echelle transformable 2 plans 242210 NZR 2052 2x10 3.05 5.25 3.90 6.05 15
(avec roulettes partir de 2x12) 242212 NZR 2063 2x12 3.60 6.35 4.45 7.10 19
242214 NZR 2072 2x14 4.15 7.20 4.95 7.90 26
3-delige reformladder (incl. toprollen) 242308 NZR 3058 3x8 2.45 5.80 4.25 6.65 19
Echelle transformable 3 plans (avec roulettes) 242310 NZR 3075 3x10 3.05 7.50 4.80 8.30 29
242312 NZR 3083 3x12 3.60 8.30 5.35 9.10 33
242314 NZR 3094 3x14 4.15 9.45 5.90 10.20 41
2-delige opsteekladder
Echelle coulissante 2 plans
2-delige reformladder
Echelle transformable 2 plans
Enkel rechte ladder
Echelle droite
10
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX. EN 131
Kijk voor de innovatieve ladderuitstap en
andere ladderaccessoires op blz. 28-29
Dcouvrez la sortie dchelle innovative et
des autres accessoires sur pages 28-29
* rechte ladder zonder uitgebogen bomen
* chelle droite sans bases vases
Relax. Its an Altrex. 8
PROFESSIONAL
Ventoux
Geanodiseerde aluminium ladder voorzien van rond gefelste sporten. Deze sporten hebben een horizontaal stavlak van 27 mm.
Het afgeronde kokerprofiel zorgt voor een goede grip en maakt de ladder zeer sterk en duurzaam.
Echelle en alu anodise quipe dchelons avec joint serti tout autour. Pan horizontal dchelons de 27 mm. Le profil des montants
arrondi vous offre une prise sre et une chelle robuste et durable.
Voorzien van uitgebogen bomen,
voor extra stabiliteit en veiligheid
Base vase pour plus de stabilit
et scurit
3-delige reformladder in rechte stand
Echelle transformable 3 plans
2-delige reformladder, in opsteekstand
Echelle transformable 2 plans
Voorzien van toprollen vanaf versies
2x12 en 3x10
Roulettes partir de types 2x12
et 3x10
Unieke gentegreerde
spreidbeveiliging in de reformhaak
Systme de blocage dcartement
unique, integr dans les crochets
robustes
Anodisatie voorkomt vuile handen en corrosie van het aluminium
Lanodisation prvient les mains sales et la corrosion de laluminium
Breed stavlak van 27 mm met antislipprofiel
Echelons larges de 27 mm anti-drapants
Verstevigde opsteekhaken met extra beveiliging
Crochets fortifis avec systme de scurit
Alle onderdelen zijn makkelijk te vervangen
Toutes les pices sont facile remplacer
De enkele ladder heeft een uitgebogen basis
Lchelle simple est pourvue dune base vase
9
60 years of passion
PROFESSIONAL
VENTOUX
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart.
Type Treden
Marches
Min lengte (m)
Longueur min
Max lengte (m)
Longueur max
Max. werkhoogte (m)
Hauteur travail max
Gewicht
Poids (kg)
Enkele ladder met uitgebogen basis 590608 VUB8 8 2 - 3 5.0
Echelle simple base vase 590610 VUB10 10 2.5 - 3.5 6.2
590612 VUB12 12 3 - 4 8.5
590614 VUB14 14 3.5 - 4.5 10.5
590616 VUB16 16 4 - 5 12.0
590618 VUB18 18 4.5 - 5.5 14.0
590620 VUB20 20 5 - 6 16.0
2-delige reformladder 590808 VEN2x8 2x8 2.25 3.75 4.65 10.0
Echelle transformable 2 plans 590810 VEN2x10 2x10 2.80 4.75 5.65 12.5
590812 VEN2x12* 2x12 3.25 5.75 6.65 17.0
590814 VEN2x14* 2x14 3.80 6.75 7.65 20.0
2-delige opsteekladder
Echelle coulissante 2 plans
590816 VEN2x16*
1
2x16 4.25 7.25 8.15 24.0
3-delige reformladder 590910 VEN3x10* 3x10 2.80 6.75 7.65 20.5
Echelle transformable 3 plans 590912 VEN3x12* 3x12 3.35 8.25 9.15 28.0
590914 VEN3x14*
1
3x14 3.80 9.05 10.00 33.0
3-delige opsteekladder 590916 VEN3x16*
1
3x16 4.25 10.25 11.15 38.0
Echelle coulissante 3 plans
10
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX. EN 131
* met toprollen / avec roulettes de faade
1
niet reform / non transformable
Sporten met anti-slipprofiel van 27 mm
Echelons anti-drapants de 27 mm
Robuuste valhaken met borgsysteem
Des crochets robustes avec systme
de verrouillage
Voorzien van rubberen anti-slipvoeten
Equipe de pieds en caoutchouc
anti-drapants
Relax. Its an Altrex. 10
PROFESSIONAL
ATLAS
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Type Treden
Marches
Lengte (m)
Longueur
Max. werkhoogte (m)
Hauteur de travail
Gewicht
Poids (kg)
Enkel rechte ladder 111010 AER 1029 1x10 2.90 3.85 6.0
Echelle simple droite 111012 AER 1034 1x12 3.40 4.35 7.5
111014 AER 1040 1x14 4.00 4.90 9.5
111016 AER 1045 1x16 5.40 5.40 10.0
Atlas
De Atlas (enkel recht) is een blanke ladder met uniek lichtgewicht aluminium I-profiel, speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik
op de bouwplaats.
Echelle simple droite en alu avec profil I lger dveloppe spcifiquement pour un usage professionnel intensif sur des chantiers.
De diepe horizontale D-sporten
(37 mm) geven extra steun aan de
voeten, waardoor in comfortabele
positie kan worden gewerkt
Echelons D larges (37 mm) pour un
confort dusage maximale
Enkel rechte ladder
Echelle simple droite
met laddermat
avec tapis dchelle
10
jaar
garantie
150 kg
MAX.
Kijk voor de innovatieve laddermat en andere
ladderaccessoires op blz. 28-29
Dcouvrez le tapis dchelle innovatif et
des autres accessoires sur pages 28-29
EN 131
10
jaar/ans
garantie
11
60 years of passion
PROFESSIONAL
Varitrex Prof
De Varitrex Prof is een multifunctionele aluminium vouwladder met hoogwaardige zwarte coating die geschikt is voor intensieve
professionele werkzaamheden.
Le Varitrex Prof est une chelle pliable multifonctionnelle en alu avec revtement noir de haute qualit pour un usage professionnel
intensif
Type Prof
4 x 3
A 0.95
B 1.75
C 2.55
D 3.50
E 3.55
F 4.45
VARITREX PROF
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Treden
Marches
Hoogte (m)
Hauteur
Opberglengte (m)
Longueur rpli
Gewicht
Poids (kg)
Alu vouwladder incl. platform /
Echelle pliable

en alu avec plate-forme
Optie: platform

alleen

148

cm

En option: plate-forme seule 148 cm
503553
503598
4x3

-
1.73

-
0.95
-
12

3
De uitgebogen bomen met een brede
basis en antislip-voeten maken de
vouwladder extra stabiel
Base vase large et pieds anti-drapants
pour une meilleure stabilit et scurit
Het unieke 3-PIN AUTOLOCKING


scharniersysteem garandeert optimale
veiligheid door borging in elke positie. Zeer
duurzaam: gegarandeerd 12000 cycles
Le systme de charnire unique 3 pivots
auto-verrouillant vous garantie un usage-
sr. Durabilit 12000 cycles garanti
Met 2-delig platform, voor veilig
gebruik in steigerstand
Avec plate-forme en 2 pices pour
un usage sr sous forme chafaudage
Varitrex-Prof
in ladderstand
comme chelle droite
Varitrex-Prof
in A-stand
en position A
CYCLE
12000
G
U
A
R
A
N
TEE G
U
A
R
A
N
T
E
E
G
U
A
R
A
N
T E E G
U
A
R
A
N
T
E
EDoor de 6 scharnieren zijn vele
toepassingen mogelijk : A-stand,
ladderstand, muurafhoudstand,
als steiger, enz...
Multifonctionnelle grce aux
6 charnires: position en A,
chelle droite, escabelle,
position murale, sous forme
dchafaudage etc...
10
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX.
EN 131
Relax. Its an Altrex. 12
PROFESSIONAL
Rolhouse Basic
Deze basisuitvoering van de Rolhouse heeft een staplatform van 45 x 50 cm, zonder stootplint. Met veiligheidsleuning van 80 cm
en lichter profiel.
Version de base avec plate-forme de 45 x 50 cm, sans plinthes, garde-corps de 80 cm et profil plus lger.
5
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX. EN 131
vouwladder
ROLHOUSE BASIC
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Treden
Marches
Max. werkhoogte (m)
Hauteur de travail
Platformhoogte (m)
Hauteur plate-forme
Gewicht
Poids (kg)
Rolhouse Basic 4 507844 4 3.00 1.00 14
Rolhouse Basic 6 507846 6 3.40 1.40 17
Rolhouse Basic 8 507848 8 3.90 1.80 20
Rolhouse Basic 10 507850 10 4.30 2.30 23
Antisliptreden van 8 cm
Marches anti-drapants de 8 cm
Sportafstand 25 cm
Distance entre les chelons de 25 cm
Voeten en wielen in PVC 125 mm
Pieds et roues en PVC de 125 mm
Compact (gesloten slechts 8 cm dik)
en makkelijk te transporteren dankzij
de handgrepen
Compacte (ferm uniquement 8 cm
dpaisseur) et facile dplacer
grce ses poignes adaptes
Voorzien van een handige gereed-
schapsbak.
Equipe dun porte-outils pratique.
13
60 years of passion
PROFESSIONAL
Rolhouse Pro
De Rolhouse Pro is een opplooibare verrolbare magazijntrap in aluminium voor professioneel gebruik met extra robuust profiel
van 10 x 3 cm, veiligheidsleuning van 1 m, extra groot staplatform van 53 x 67 cm afgezet met 15 cm hoge stootplint.
Handgrepen en wielen om de trap makkelijk te verplaatsen.
Escalier de magasin mobile pliable en aluminium pour un usage professionnel avec un profil extrmement large (53 x 67 cm)
avec plinthe extra haute de 15 cm ! Avec des poignes adaptes et des roues anti-drapants pour le dplacer facilement.
ROLHOUSE PRO
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Treden
Marches
Tot. hoogte (m)
Hauteur totale
Max. werkhoogte (m)
Hauteur de travail
Platformhoogte (m)
Hauteur plate-forme
Gewicht
Poids (kg)
Rolhouse 4 507824 4 2.07 3.07 1.07 26
Rolhouse 6 507826 6 2.60 3.60 1.60 30
Rolhouse 8 507828 8 3.15 4.15 2.15 33
Rolhouse 10 507830 10 3.65 4.65 2.65 37
Rolhouse 12 507832 12 4.20 5.20 3.20
5
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX. EN 131
Compact en makkelijk te transporteren
dankzij de handgrepen
Compacte et facile dplacer grce
aux poignes adaptes
Robuust en stevig ondanks het lichte
gewicht
Extrmement robuste malgr son poids
lger
Voorzien van handig gereedschaps-
houder, extra leuning en uitermate groot
platform (55 x 63 cm)
Muni dun bac doutils pratique, garde-corps
et plate-forme large (55 x 63 cm)
Uitgerust met antislip rubbervoeten
vooraan en stabilobalk met bokwielen
achteraan
Muni de pieds en caoutchouc anti-
drapants en avant et stabilisateur
avec roues fixes en arrire
Relax. Its an Altrex. 14
PROFESSIONAL
Multifunctioneel: 33 posities en 5 basisstanden
(A-stand, rechte ladder, trap, muur- en steigerstand)
Echelle multifonctionelle: 33 positions et 5 positions
de base (position A, chelle droite, escabelle, position
murale et sous forme dchafaudage)
Zelfblokkerend scharnier, vlakke horizontale sporten
met anti-slipprofiel
Charnire autobloquante, chelons anti-drapants
Maximale stabiliteit door de uitgebogen bomen
Excellente stabilit grce aux bases vases
Makkelijk transporteerbaar dankzij de wielen
Facile transporter grce aux roues
Little Giant
Robuust telescopisch vouwladdersysteem voor intensief professioneel gebruik.
Echelle pliable tlescopique multifonctionnelle avec systme de charnire unique.
10
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX. EN 131
Accessoires Little Giant
Ladderrack ophangrek
Support
Uw Little Giant veilig en netjes
opbergen
Gardez votre Little Giant sr
et propre
Tooltray
Porte-outils
Praktische, magnetische
gereedschapshouder
Porte-outils pratique
magnetique!
Muurafhouder
Distanceur mural
Geeft extra stabiliteit en veiligheid
en is eenvoudig aan te brengen
Plus de stabilit et scurit et
sapplique facilement
Ladderbankje
Plateau
Ideaal wanneer u langdurig op dezelfde
sport staat en als spreidbeveiliging bij
steigerstand
La solution idale pour rester longtemps
sur le mme chelon et comme blocage
dcartement sous forme dchafaudage
Telescopisch platform
Plate-forme tlescopique
Staat toe om van de 2 aparte
laddersegmenten van de Little Giant
een steiger te maken
Permet de complter les 2 lements
du Little Giant pour en faire un
chafaudage
Verstelbare ladderpoot
Pied rglable
Weet alle niveauverschillen
gebruiksvriendelijk te overbruggen
Permet dadapter le Little Giant
toute dnivelation
Fueltank verfemmer
Pot de peinture
Makkelijk bovenaan te bevestigen
met magnetische borstelhouder.
Facile fixer au dessus la Little
Giant avec support magntique
pour la brosse
15
60 years of passion
PROFESSIONAL
Little Giant Black Pro
Robuust telescopische vouwladdersysteem met hoogwaardige zwarte coating.
Echelle pliable tlescopique multifonctionnelle avec revtement noir de haute qualit.
Geanodiseerd aluminium met hoogwaardige zwarte
vuilafstotende coating
Aluminium anodis avec revtement noir de haute qualit
(ne dteint pas)
Multifunctioneel: 33 posities en 5 basisstanden
(A-stand, rechte ladder, trap, muur- en steigerstand)
Echelle multifunctionelle: 33 positions et 5 positions de
base (position en A, chelle droite, escabelle, position
murale et sous forme dchafaudage)
Zelfblokkerend scharnier, vlakke horizontale sporten met anti-slipprofiel en uitgebogen bomen
Charnire autobloquante, chelons anti-drapants et base vase
Diverse accessoires beschikbaar
Plusieurs accessoires disponible
10
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX. EN 131
LITTLE GIANT
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Sporten
Echelons
Min-max.lengte (m)
Longueur min-max
Gewicht(kg)
Poids
Little Giant (aluminium) 500423 4x3 2.10 - 3.07 13
Little Giant (aluminium) 500424 4x4 2.72 - 4.77 17
Little Giant (aluminium) 500425 4x5 3.07 - 5.30 20
Black Pro (geanodiseerd / anodis) 500454 4x4 2.72 - 4.77 17
Black Pro (geanodiseerd / anodis) 500455 4x5 3.07 - 5.30 20
Black Pro (geanodiseerd / anodis) 500456 4x6 3.60 - 6.38 23
Accessoires
Telescopisch platform / Plate-forme tlescopique 9 500443 1.83 - 2.74 16
Telescopisch platform / Plate-forme tlescopique 13 500444 2.44 - 3.96 21
Telescopisch platform / Plate-forme tlescopique 16 500445 3.04 - 4.87 27
Ladderbank / Plateau 500440 2
Verlengpoot / Pied rglable 500441 2
Muurafhouder / Distanceur mural 500442 3
Ladderrack ophangrek / Support 500446 2
Tooltray gereedsschapshouder / Porte-outils 500447 2
Fueltank verfemmer / Pot de peinture 500448 1
Relax. Its an Altrex. 16
PROFESSIONAL
Telesteps
Een compleet gamma van unieke telescopische ladders voor alle toepassingen. Uitgeschoven in de volle lengte of sport per sport om de
juiste werkhoogte te bereiken.
Une gamme complte dchelles tlescopiques uniques pour toutes applications. Elle peut tre dploye sur toute sa longueur ou
chelon aprs chelon afin de trouver la bonne hauteur de travail.
Extender
Ingeschoven bijzonder compact
Compact en position ferm
Eenvoudig op te bergen
Facile ranger
Extra diepe sporten ( 65 mm)
Echelons profonds (65 mm)
Voorzien van dempers voor geleidelijk in- en uitschuiven en om het knellen
van de vingers te voorkomen
Muni damortisseurs pour teindre et fermer lchelle progressivement et
pour viter que les doigts ce coincent
Geanodiseerd (geeft niet af aan de handen)
Anodis (=ne dteint pas)
Telescopisch platform
Plate-forme tlescopique
Robuust platform voor het werken op 3 verschillende hoogtes.
Compact op te vouwen en voorzien van handgreep
Plate-forme robuste pour plusieurs niveaux de travail.
Poigne permettant de la porter en une seule main.
Voorzien van stabilos voor extra stabiliteit
Muni de stabilisateurs pour une meilleure stabilit
Loftladder
Zoldertrap Escamotable
Extra diepe sporten (90 mm)
Echelons larges (90 mm)
Verkrijgbaar in 2 versies
H2.45 (afm. luik 600 x 520 mm)
H2.93 (afm. luik 520 x 920 - 1100 mm)
Disponible en 2 versions
H2.45 (dim. trappe 600 x 520 mm)
H2.93 (dim. trappe 520 x 920 - 1100 mm)
EN 131
EN 131
5
jaar/ans
garantie
5
jaar/ans
garantie
17
60 years of passion
PROFESSIONAL
Accessoires
TELESTEPS
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Treden
Marches
Min-max. lengte (m)
Longueur min-max
Gewicht
Poids (kg)
Telesteps 3,30m 500323 11 0.78 - 3.30 10
Telesteps 3,80m 500324 13 1.10 - 3.80 13
Combi 4+2 500309 4+2 0.67 - 1.70 10
Combi 6+2 500307 6+2 0.71 - 2.30 14
Combi 8+2 500308 8+2 0.78 - 3.00 18
Telescopisch Platform Plate-forme tlescopique 509156 0.50 - 0.68 - 0.88 16
Loftladder mini 500322 2.35 - 2.45 8
LoftLadder universal 500321 2.65 - 2.93 14
Accessoires
Voet verstelbaar / Pied ajustable set 509155
Muurafhouder / Distanceur mural 509153
Gereedschapshouder / Porte outils 509157
Draagtas / Sac porter 509005
Rubbervoet / Pied 330 509056
Rubbervoet / Pied 380 509057
Combi
Extra diepe sporten (90 mm)
Echelons profonds (90 mm)
Telescopische reformladder
Echelle transformable tlescopique
Voorzien van stabilos voor extra stabiliteit
Muni de stabilisateurs pour une meilleure stabilit
Verkrijgbaar in 3 versies: 1.70m, 2.30m en 3.00m
Disponible en 3 versions: 1.70m, 2.30m en 3.00m
Muurafhouder
Distanceur mural
Veelzijdig toepasbaar: in een hoek, tegen
een paal, tegen glazen wand,...
Support qui permet de travailler contre les
murs, les poteaux, les arbres, les coins
galement pour tre la bonne distance
pour travailler.
Verstelbare voeten (set)
Set de pieds ajustables
Regelbare voet om niveau-
verschillen te overbruggen of
gebruik op gras
Pied rglable pour utilisation
sur surfaces ingales ou sur la
pelouse
Gereedschapshouder
Porte-outils
Eenvoudig aan te brengen; enkel bruikbaar
op de Combi ladders
Facile appliquer; seulement en
combinaison avec lchelle Combi
Draagtas
Sac porter
Handige draagtas om de
handen vrij te houden
Sac pratique pour
garder les mains libres
EN 131
5
jaar/ans
garantie
Relax. Its an Altrex. 18
PROFESSIONAL
TAURUS TDO
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Type
Type
Treden
Marches
Platformhoogte (m)
Hauteur plate-forme
Max. werkhoogte (m)
Hauteur travail
Gewicht
Poids (kg)
Dubbel oploopbaar/ double 192502 TDO 2 2x2 0.45 2.45 4
192503 TDO 3 2x3 0.70 2.70 6
192504 TDO 4 2x4 0.95 2.95 7
192505 TDO 5 2x5 1.20 3.20 9
192506 TDO 6 2x6 1.40 3.40 11
192507 TDO 7 2x7 1.65 3.65 13
192508 TDO 8 2x8 1.90 3.90 14
* met steunbeugel / avec garde-corps 192610* TDO 10 2x10 2.35 4.35 18
192612* TDO 12 2x12 2.80 4.80 22
Steunbeugel TDO / garde-corps 733180 TDO
Taurus (TDO) dubbel oploopbaar /double
De TDO is een dubbel oploopbare trap in aluminium met hoogwaardige vuilafstotende zwarte coating voor intensief professioneel
gebruik.
Le TDO est un escabeau double en alu avec revtement noir de haute qualit pour un usage professionnel intensif
Onderdeel verkrijgbaar : inklapbare
steunbeugel (2 sec.) voor extra
veiligheid
Accessoire disponible : garde-corps
repliable (en 2 sec) pour une scurit
supplmentaire
Uniek scharniersysteem van het
bordes voorkomt het knellen van
de vingers
Systme de charnire unique pour
viter que les doigts se coincent
Robuust dubbel kokerprofiel van de
treden maakt de trap extra stevig.
De extra hoge afronding geeft
optimale steun aan de scheenbenen
Profil ferm double pour une robus-
tesse optimale et marches arrondies
extra-hautes donnant soutien aux
tibias
De drukvaste speidbeveiliging
voorkomt ongewild inklappen
(vanaf TDO 2x3)
Systme de blocage dcartement
pour plus de scurit ( partir de
TDO 2x3)
Taurus dubbel oploopbaar 6-treeds
Taurus double 6 marches
Grote antislip-voeten zorgen voor
stabiliteit van de trap
Pieds larges anti-drapants pour
une meilleure stabilit
10
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX. EN 131
19
60 years of passion
PROFESSIONAL
Taurus (TGB) enkel oploopbaar/ simple
De TGB is een enkel oploopbare trap in aluminium met hoogwaardige zwarte vuilafstotende coating voor een intensief professioneel
gebruik.
Le TGB est un escabeau simple en alu avec revtement noir de haute qualit pour un usage professionnel intensif.
TAURUS TGB
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Type
Type
Treden
Marches
Platformhoogte(m)
Hauteur plate-forme
Max. werkhoogte (m)
Hauteur travail
Gewicht
Poids (kg)
Enkel oploopbaar / simple 191503 TGB 3 3 0.70 2.70 7
191504 TGB 4 4 0.95 2.95 9
191505 TGB 5 5 1.20 3.20 10
191506 TGB 6 6 1.40 3.40 12
191507 TGB 7 7 1.65 3.65 13
191508 TGB 8 8 1.90 3.90 15
191510 TGB 10 10 2.35 4.35 17
191512 TGB 12 12 2.80 4.80 20
De twee bordessen zorgen voor
extra veilige en comfortabele
werkruimte
Double plate-forme pour plus
despace de travail sr et
confortable
Steunbeugel voorzien van handig
gereedschapsbakje
Garde-corps renforc quipe de
porte-outils pratique
Meer stabiliteit door omsloten
scharniersysteem en door schets-
schoren in het voor- en achterrek
Systme de charnire entour et
supports integrs pour un maximum
de stabilit
Drukvaste spreidbeveiliging
voorkomt ongewild inklappen
(vanaf 6-treeds)
Blocage dcartement vitant
que lescabelle se replie
( partir de 6 marches)
Het zelfontgrendelend scharniersysteem
van het bordes zorgt voor meer
gebruiksgemak
Systme de charnire du plate-forme
auto-verrouillant
Taurus enkel oploopbaar 6-treeds
Taurus simple 6 marches
10
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX. EN 131
Relax. Its an Altrex. 20
PROFESSIONAL
Taurus (TME)
De TME is een enkel oploopbare magazijntrap in aluminium met hoogwaardige zwarte vuilafstotende coating.
Le TME est un escalier dentrepot simple en alu avec revtement noir de haute qualit (ne salit pas les mains).
TAURUS TME
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Type
Type
Treden
Marches
Platformhoogte(m)
Hauteur plate-forme
Max. werkhoogte (m)
Hauteur travail
Gewicht
Poids (kg)
Enkel oploopbaar / simple 193206 TME 6 6 1.40 3.40 16
(incl. leuning en wielen) 193207 TME 7 7 1.65 3.65 18
(garde-corps et roues inclus) 193209 TME 9 9 2.10 4.10 24
193211 TME 11 11 2.60 4.60 25
Taurus magazijntrap
Taurus escalier dentrepot
Voorzien van extra hoge steunbeugel
(85 cm) om veilig en comfortabel op
hoogte te kunnen werken
Garde-corps extra haut (85 cm) pour
un travail sr en hauteur
Ergonomische leuningen voor
het gemakkelijk beklimmen en
verplaatsen van de trap
Garde-corps ergonomiques pour
facilement monter et dplacer
lescabeau
Neemt ingeklapt weinig ruimte in
En position ferm, lescalier prend
peu despace
Door vaste wielen eenvoudig te
verplaatsen
Facile dplacer grce aux roues
Drukvaste spreidbeveiliging
voorkomt het ongewild inklappen
van de trap tijdens gebruik
Systme de verrouillage fixe vite
que lescalier se replie durant
lutilisation
10
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX. EN 131
21
60 years of passion
PROFESSIONAL
ANDES (geanodiseerd / anodis )
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Type
Type
Treden
Marches
Stahoogte (m)
Hauteur plate-forme
Max. werkhoogte (m)
Hauteur travail
Gewicht
Poids (kg)
Enkel oploopbaar / simple 191303 AEO 3 2+1 0.70 2.70 6
191304 AEO 4 3+1 0.95 2.95 7
191305 AEO 5 4+1 1.20 3.20 8
191306 AEO 6 5+1 1.40 3.40 9
191307 AEO 7 6+1 1.65 3.65 10
191308 AEO 8 7+1 1.90 3.90 11
191310 AEO 10 9+1 2.35 4.35 13
191312 AEO 12 11+1 2.80 4.80 17
Dubbel oploopbaar / double 192302 ADO 2 2x2 0.45 2.45 3
192303 ADO 3 2x3 0.70 2.70 5
192304 ADO 4 2x4 0.95 2.95 7
192305 ADO 5 2x5 1.20 3.20 8
192306 ADO 6 2x6 1.40 3.40 10
192307 ADO 7 2x7 1.65 3.65 11
192308 ADO 8 2x8 1.90 3.90 13
* met steunbeugel / avec garde-corps 192410* ADO 10 2x10 2.35 4.35 16
192412* ADO 12 2x12 2.80 4.80 18
Steunbeugel / garde-corps 733074
Andes (ADO/AEO) dubbel- en enkel oploopbaar/ double et simple
De Andes is een robuuste aluminium trap voor intensief professioneel gebruik, verkrijgbaar in dubbel en enkel oploopbare uitvoering.
LAndes est une escabelle en alu robuste pour un usage professionnel intensif, disponible en version double et simple.
ADO 6
Uniek scharniersysteem voorkomt het
knellen van de vingers
Systme de charnire auto-verrouillant
vite que les doigts se coincent
Daarnaast gelden voor alle Andes
trappen onderstaande eigenschappen:
En plus lAndes vous offre les
spcifications suivants:
De extra hoge afgeronde treden
beschermen de scheenbenen
Les marches arrondies extra hautes
protgent les tibias
Meer stevigheid door het enkele
kokerprofiel van de trede
Profil ferm simple des marches pour
plus de robustesse
De blank geanodiseerde stijlen zorgen
ervoor dat de trap vuilafstotend is en
niet afgeeft aan de handen
Montants anodiss vous aide garder
des mains propres
De schetsschoren en grote voeten
geven extra stabiliteit
Pieds larges et supports supplmentaires
pour une stabilit optimale
Zelfontgrendelend scharniersysteem op
het bordes voor meer gebruiksgemak
Systme de charnire auto-verrouillant
pour un meilleur confort
Meer stevigheid door het enkele
kokerprofiel van de trede (ADO + AEO)
Profil ferm simple des marches
pour plus de robustesse (ADO + AEO)
10
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX.
EN 131
Onderdeel : inklapbare steunbeugel
beschikbaar voor compact transport en
opberggemak
Accessoire : garde-corps repliable
disponible pour un transport compact
et un rangement efficace
Steunbeugel met handig
gereedsschapsbakje
Garde-corps avec porte-outils pratique
Drukvaste spreidbeveiliging (vanaf
3-treeds) voorkomt ongewild inklap-
pen van de trap tijdens gebruik
Systme de verrouillage fixe ( partir
de lADO 2x3) pour un usage sr
AEO 6
Relax. Its an Altrex. 22
PROFESSIONAL
22
Brenta
(made by Little Giant ladders)

Aluminium industrietrap met brede antislip-treden.
Escabelle industrielle en alu avec des marches larges anti-drapantes.
BRENTA
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Treden
Marches
Lengte (m)
Longueur
Platformhoogte(m)
Hauteur plate-forme
Werkhoogte (m)
Hauteur travail
Gewicht
Poids (kg)
Brenta 2 503002 2 0.80 0.46 2.45 7
Brenta 3 503003 3 1.10 0.69 2.70 9
Brenta 4 503004 4 1.40 0.91 2.90 11
Gemakkelijk en veilig te gebruiken
door lage hellingshoek
Facile et sr monter grce langle
dinclinaison faible
Grote robuuste bordestreden met
rubberen antislipprofiel zorgen voor
optimaal stacomfort
Marches larges anti-drapantes
pour un maximum de confort
Makkelijk te verplaatsen dankzij de
wielen aan het achterrek
Facile dplacer grce aux roues
integrs
Standaard voorzien van inklapbare
steunbeugel met handig
gereedschapsbakje (m.u.v. 2-treeds)
Garde-corps escamotable avec
porte-outils pratique (sauf Brenta 2)

150 kg
MAX.
EN 131
Stalen onderdelen eerst verzinkt en nadien verchroomd voor extra duurzaamheid
Pices en acier dabord galvaniss et puis chroms pour plus de durabilit
Geprofileerde en versterkte treden voor extra veiligheid
Marches renforces avec profil anti-drapant pour une meilleure scurit
10
jaar/ans
garantie
Zeer handig gereedschapsbakje
Porte-outils pratique
Brenta 3
23
60 years of passion
PROFESSIONAL
Comfortabel te beklimmen door de 30 mm diepe antislip-sporten en glad
afgewerkte veiligheidskooi
Echelons profil anti-drapant (30 mm) et crinoline avec finition lisse pour confort
demploi
Eenvoudige installatie, omdat de kooi-/gevelladder compleet voorgemonteerd
wordt aangeleverd (muurbeugels zelf te monteren)
Installation simple parce que lchelle est livre compltement monte sauf les
supports murals
Alle ladders zijn voorzien van 1.10 m sportvrije doorloop
Chaque chelle est pourvue dun sortie de 1,10 m
Diverse accessoires verkrijgbaar
Plusieurs accessoires disponibles
Technische gegevens Informations techniques:
Ladderbreedte buiten Largeur hors tout 56 cm
Ladderbreedte in Largeur entre montants 50 cm
Sportafstand Distance entre chelons 28 cm
Kooidiameter Diamtre de la crinoline 65 cm
Afstand tot de gevel Distance de la faade 20 cm
Muursteunen per Supports murals chaque 200 cm
Kooi-/ Gevelladder Echelle / sans crinoline
Onderhoudsvrije aluminium ladder met roestvrijstalen bevestigingselementen, waarvan de lengte nauwkeurig aansluit bij elke gewenste
klimhoogte tot 10 meter (vanaf 10 meter is per 6 meter tussenhoogte een rustbordes verplicht; vanaf 3 meter klimhoogte is een veiligheids-
kooi verplicht). Deze ladder is geschikt als toegangsladder op gevels van uiteenlopende soorten bedrijfspanden, huizen, flats, etc.
Echelle en alu libre dentretien avec outillage dancrage en acier inoxydable, conue pour fixation contre le faade de toutes sortes
dentreprises, maisons, appartements etc...jusqu une hauteur de 10 mtres ( partir de 10 mtres, des plate-formes intermdiaires
sont obligatoires sur chaque 6 mtres suivant; chaque 3 mtres une crinoline est obligatoire)
5
jaar/ans
garantie
150 kg
MAX.
Muursteun uitgevoerd in U-vorm en
voorzien van sleufgaten kunnen op elke
gewenste hoogte worden aangebracht
Les supports murals en U sont pour-
vus des fentes pour une fixation toute
hauteur
Kooi voorzien van afgeronde kokerprofie-
len, zonder obstakels aan binnenzijde
Crinoline profil arrondie, sans obstacles
lintrieur
Optie: in- en uitstapbeveiliging
(lengte: 220 cm, hoogte:110 cm)
Garde-corps de sortie sr
(L 220cm x H 110cm)
Optie: Horizontaal scharnierende kooi-afsluiting
incl. hangslot (van boven of onderaf bedienbaar)
Option: Systme de fermeture pivotant avec
carnet (command den haut ou den bas)
Optie: Veilige in- en uitstaptrede (33cm)
Option: Marche de sortie sre (33cm)
Art.nr.
Ndart
Kooilengte (m)
Longueur crinoline
Muurhoogte (m)
Hauteur
202109 1.12 2.33 - 2.47
202110 1.40 2.61 - 2.75
202111 1.68 2.89 - 3.03
202112 1.96 3.17 - 3.31
202113 2.24 3.45 - 3.59
202114 2.52 3.73 - 3.87
202115 2.80 4.01 - 4.15
202116 3.08 4.29 - 4.43
202117 3.36 4.57 - 4.71
202118 3.64 4.85 - 4.99
202119 3.92 5.13 - 5.27
202120 4.20 5.41 - 5.55
202121 4.48 5.69 - 5.83
202122 4.76 5.97 - 6.11
202123 5.04 6.25 - 6.39
202124 5.32 6.53 - 6.67
202125 5.60 6.81 - 6.95
202126 5.88 7.09 - 7.23
202127 6.61 7.37 - 7.51
202128 6.44 7.65 - 7.79
202129 6.72 7.93 - 8.07
202130 7.00 8.21 - 8.35
202131 7.28 8.49 - 8.63
202132 7.56 8.77 - 8.91
202133 7.84 9.05 - 9.19
202134 8.12 9.33 - 9.47
202135 8.40 9.61 - 9.75
202136 8.68 9.89 - 10.00
Kooiladder (met veiligheidskooi)
Echelle crinoline
Art.nr.
Ndart
Muurhoogte (m)
Hauteur
202208 2.05 - 2.19
202209 2.33 - 2.47
202210 2.61 - 2.75
202211 2.89 - 3.03
202212 3.17 - 3.31
202213 3.45 - 3.59
202214 3.73 - 3.87
202215 4.01 - 4.15
202216 4.29 - 4.43
202217 4.57 - 4.71
202218 4.85 - 4.99
202219 5.13 - 5.27
202220 5.41 - 5.55
202221 5.69 - 5.83
202222 5.97 - 6.11
202223 6.25 - 6.39
202224 6.53 - 6.67
202225 6.81 - 6.95
Gevelladder (excl. veiligheidskooi)
Echelle (sans crinoline)
Levertijd 3 weken / Dlai de livraison 3 semaines
Kooiladder
Echelle crinoline
EN 14122
Afwijkende maatvoering nodig?
Contacteer uw Altrex-dealer.
Demande de dimensionnement dviant?
Contactez votre revendeur Altrex.
Relax. Its an Altrex. 24
PROFESSIONAL
Bordestrappen Escaliers palier
De modulaire bordestrap is een ideaal permanent of mobiel toegangsmiddel. Altrex biedt de keuze in hellingshoek (45
0
of 60
0
),
tredebreedte (60, 80 of 100 cm) en bordeshoogte.
Lescalier palier modulaire est le moyen parfait daccs permanent ou mobile. Altrex vous offre le choix en angle dinclinaison
(45 ou 60), largeur de marche (60, 80 ou 100 cm) et la hauteur du plate-forme.

De bordestrap wordt voorgemonteerd aangeleverd voor snelle installatie


Livraison pr-monte pour une installation rapide

De leuningen worden los bijgeleverd voor compact transport en zijn snel te monteren
Rampes livres sparment (transport compact) et facile monter

Alle bordestrappen hebben een max. verdeelde belasting van 500 of 800 kg (zie specificaties per type) en max. 150 kg per trede
Les escaliers palier ont une charge divise max. de 500 ou 800 kg (consultez les spcifications par type) et une charge max. de 150 kg
par marche

De bordestrappen voldoen aan de EN 14122 voor permanente toegangsmiddelen tot machines


Les escaliers palier rpondent la norme EN 14122 pour les moyens daccs permanents aux machines
Alle uitvoeringen (45
0
en 60
0
) zijn
uitgevoerd met diepe en robuuste
antisliptreden
Tous les types (45 et 60) sont
pourvues de marches anti-drapants
larges et robustes
Kantplank gentegreerd
in bordesleuning
Plinthes intgres dans le garde-corps
Zwenkwielen voorzien van rem
en rubber loopvlak
Les roues pivotantes avec frein en
caoutchouc
Rond gebogen leuningen
Des garde-corps arrondis
Optioneel zijn grof geprofileerde
ponstreden van 21.5 cm diep
En option des marches perfores
profondes de 21.5 cm
1. bordestrap (verrijdbaar) /
escalier palier (mobile)
2. overstapbordes /
escalier passerelle
3. steektrap met en zonder bordes (op aanvraag) /
escalier droit avec ou sans palier (sur demande)
EN 14122
Afwijkende maatvoering nodig?
Contacteer uw Altrex-dealer.
Demande de dimensionnement dviant?
Contactez votre revendeur Altrex.
25
60 years of passion
PROFESSIONAL
Bordestrap (verrijdbaar) Escalier palier (mobile)
De bordestrap wordt veelal gebruikt als magazijn- of onderhoudstrap.
Lescalier mobile est gnralement utilis comme escalier dentrept ou dentretien

Stahoogte van 0.65 m tot max. 3.25 m / Hauteur de plate-forme de 0.65 m jusqu 3.25 m

Standaard tredebreedte van 60 cm (80 of 100 cm op aanvraag) / Largeur des marches standard de 60 cm ( 80 ou 100 cm sur
demande)

Standaard geleverd met leuning aan beide zijden inclusief kopleuning


Equip toujours dun garde-corps des deux cts et une rampe de tte

Standaard voorzien van 2 zwenkwielen met rem en rubber loopvlak (voorzijde) en 2 bokwielen (achterzijde)
Pourvu de deux roues pivotants freine ( lavant) et deux roues fixes ( larrire)

Max. verdeelde belasting van 500 kg over de gehele trap / Charge divise max. de lescalier de 500 kg

Max. belasting bordes van 500 kg / Charge max. de palier de 500 kg

Max. belasting trede van 150 kg / Charge max. par marche de 150 kg

Optioneel : bevestigingsprofielen voor vloermontage


En option : profils de fixation au sol
Standaard voorzien van robuuste
treden van 21.5 cm diep
Marches larges et robustes avec une
profondeur de 21.5 cm
Op aanvraag : grof geprofileerde
ponstreden van 21.5 cm diep
Marches perfores dune profondeur
de 21.5 cm sur demande
Bordestrap met hellingshoek
van 45
0
Escalier palier avec angle
dinclinaison de 45
Bordestrap met hellingshoek
van 60
0
Escalier palier avec angle
dinclinaison de 60
Bordestrap verrijdbaar - INCLUSIEF complete leuningset
Escalier palier mobile - set de garde-corps y INCLUS
Treden / Marches 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
Stahoogte / Hauteur plate-forme (m) 0.65 0.85 1.05 1.25 1.45 1.65 1.85 2.05 2.45 2.85 3.25
Hellingshoek / Angle 45
0
BT45-60 224503 224504 224505 224506 224507 224508 224509 224510 224512 224514 224516
Stahoogte / Hauteur plate-forme (m) 0.74 0.98 1.23 1.47 1.72 1.96 2.21 2.45 2.94
Hellingshoek / Angle 60
0
BT60-60 226003 226004 226005 226006 226007 226008 226009 226010 226012
Relax. Its an Altrex. 26
PROFESSIONAL
Steektrap Escalier droit
Op aanvraag verkrijgbaar met of zonder bordes en wordt veelal toegepast als toegangs-
middel tot een laadperron, een kantoor- of bouwunit of als brandtrap (nooduitgang).
Disponible avec ou sans palier, gnralement utilis comme moyen daccs dune office,
dune module de construction, comme sortie de secours, etc..
De steektrap is voorzien van / Lescalier est pourvu de :

Stahoogte van 0.80 m tot max. 4.0 m / Hauteur plate-forme de 0.80 m jusqu 4 m

Tredebreedte van 60, 80 of 100 cm / Largeur de marche de 60, 80 ou 100 cm

Uitgevoerd met diepe (21.5 cm) en robuuste treden met antislip / Equip de marches
larges robustes (21.5 cm) anti-drapantes

Ook verkrijgbaar met grof geprofileerde ponstreden / Marches perfores sur demande

Standaard 45
o
/ Standard 45

Max. verdeelde belasting van 800 kg over de gehele trap / Charge max. divise de lescalier de
800 kg

Max. belasting bordes van 500 kg / Charge max. de palier de 500 kg

Max. belasting trede van 150 kg / Charge max. par marche 150 kg

Optioneel groot bordes / Grand palier en option

Zijuitstap set links of rechts, bestaande uit wandconsoles en kopleuning, is los verkrijgbaar
Sortie droite ou gauche avec cloison et garde-corps, disponible sparment
Overstapbordes

Escalier double passerelle

Stahoogte van 0.60 m tot max. 2.20 m / Hauteur de plate-forme de 0.60 m jusqu 2.20 m

Standaard tredebreedte van 60 cm ( 80 of 100 cm op aanvraag) / Largeur des marches standard de 60 cm ( 80 ou 100 cm sur demande)

Uitgevoerd met diepe (21.5 cm) en robuuste treden met antislip. Ook verkrijgbaar met grof geprofileerde ponstreden
Equip de marches larges robustes (21.5cm) anti-drapantes. Marches perfores sur demande

Standaard voorzien van bevestigingsprofielen voor vloermontage / Pourvue de profils de fixation au sol

Max. verdeelde belasting van 800 kg over de gehele trap / Charge divise max de lescalier de 800 kg

Max. belasting bordes van 500 kg / Charge max. de palier de 500 kg

Max. belasting trede van 150 kg / Charge max. par marche de 150 kg

Optioneel : verrijdbare uitvoering / En option: version mobile


H
S
B
H
S
B
Overstapbordes 60
0
Angle dinclinaison de 60
Overstapbordes 45
0
Angle dinclinaison de 45
*) Ook leverbaar met 80 cm en 100 cm treden. LET OP! Leuning(en) los bijbestellen Aussi disponible avec marches de 80 et 100 cm. ATTENTION! Commandez les rampes sparment
Overstapbordes / Escalier double passerelle
Treden / Marches 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stahoogte / Hauteur plate-forme (H) 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Spreiding / Dispersion (S) 173.5 213.5 253.5 293.5 333.5 373.5 413.5 453.5 493.5
Bordeslengte / Longueur passerelle (B) 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Hellingshoek
Angle dinclinaison
Omschrijving
Description Type Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
45 trap / escalier OB45-60 224523 224524 224525 224526 224527 224528 224529 224530 224531
leuning / rampe L45-60 224543 224544 224545 224546 224547 224548 224549 224550 224551
Stahoogte / Hauteur plate-forme (H) 73.5 98 122.5 147 171.5 196 220.5
Spreiding / Dispersion (S) 139 167.5 195.5 224 252.5 280.5 309
Bordeslengte / Longueur passerelle (B) 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Hellingshoek
Angle dinclinaison
Omschrijving
Description
Type Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
60 trap / escalier OB60-60 226023 226024 226025 226026 226027 226028 226029
leuning / rampe L60-60 226043 226044 226045 226046 226047 226048 226049
EN 14122
EN 14122
27
60 years of passion
PROFESSIONAL
Woodytrex de luxe
Mooi uitgevoerde en eenvoudig te monteren 3-delige zoldertrap in hout. De bak (hoogte 17 cm) is voorzien van een kwalitatieve
tochtstrip voor betere isolatie en nette afwerking.
Escamotable 3 plans en bois, bien fait et facile monter. Bac (hauteur de 17 cm) avec bourrelet disolation robuste pour une meilleure
isolation et finition.
WOODYTREX DE LUXE
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Bakmaat (cm)
Dimensions du bac
Bakhoogte(cm)
Hauteur du bac
Max. plafondhoogte (cm)
Hauteur max
Trapbasis (cm)
Base
Draaicirkel
Cercle de giration
3-delige houten zoldertrap 505060 110x60 17 280 135 155
Escamotable 3 plans en bois 505061 110x70 17 280 135 155
505062 120x60 17 280 135 155
505063 120x70 17 280 135 155

De aangegeven maten zijn bakmaten, de sparingmaten zijn 1 cm groter / Les dimensions de dgagement = dimensions indiques + 1 cm
Voorzien van gecoate scharnieren
Charnires avec revtement noir
Voorzien van 46 mm dik gesoleerd luik
voor besparing op stookkosten.
Pourvue dune trappe paisse isole
(26mm) pour reduire les frais de
chauffage
Woodytrex de luxe
De spanningsveren van de zwenkarmen
zijn aan de binnenzijde van de trap
gemonteerd
Les resorts des bras pivotants sont
monts lintrieur

150 kg
MAX.
EN 14975
Standaard geleverd met een
veiligheidsleuning, kunststof
voeten en kunststof afwerklijst
Livr avec garde-corps de scurit,
pieds en caoutchouc et strip de finition
synthtique
CU-COC-801395
FSC Trademark 1996 Forest
Stewardship Council A.C.
Het FSC logo staat voor producten die hout bevatten dat afkomstig is uit
verantwoord beheerde bossen die onafhankelijk zijn gecertificeerd volgens
de regels van FSC.
Le label FSC sur les produits en bois apporte la garantie que ces produits
proviennent bien de forts grs de manire responsable et durable.
Scharnierarm met spanningsveer aan
de binnenkant gemonteerd van de trap,
zodat deze eenvoudig en
geruisloos in te klappen is
Le bras de charnire avec le ressort est
mont du ct intrieur de lescabelle,
pourquelle puisse tre replie
facilement et sans bruit
10
jaar/ans
garantie
Relax. Its an Altrex. 28
PROFESSIONAL
Accessoires ladders / trappen / zoldertrappen
Pices dtaches chelles / escabeaux / escamotables
CU-COC-801395
FSC Trademark 1996 Forest
Stewardship Council A.C.
Accessoires
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Ladderbordes / Plateau 509006
Muurafhouder / Distanceur mural 509008
Laddermat / Tapis dchelle 509023
Laddercaddy / Porte-outils 509018
Set ladderhaken / Set de crochets (2 ex.) 509010
Set toprollen / Set de roulettes au sommet 737016
Stabiliteitsbalk / Stabilisateur Mounter 736092
Set verende trapwielen / Set de roues ressort (2 ex) 737020
Veiligheidsleuning / Garde-corps de scurit 505097
Afwerklijst* / Strip de fnition* 505058
Traphek / Balustrade 505099
Ladderbordes / Plateau
Dit ladderbordes is ideaal wanneer u langdurig op dezelfde sport staat.
Past op elke Altrex-ladder en is veilig in het gebruik.
La solution idale pour rester longtemps sur le mme chelon.
Utilisable sur chaque chelle Altrex et trs sr.
Muurafhouder / Distanceur mural
Deze muurhouder geeft extra stabiliteit en veiligheid en is eenvoudig op elke Altrex-ladder aan te
brengen. Bijvoorbeeld handig voor het gebruik bij brede goten, omdat de ladder 35 cm van de gevel staat.
Le distanceur mural donne plus de stabilit et de scurit et sapplique facilement sur chaque chelle.
La distance du mur est 35 cm, trs pratique pour des travaux autour la gouttire.
Laddermat (lengte 130 cm) / Tapis dchelle (longueur 130 cm)
Voorkomt het wegglijden of wegzakken in gras of aarde van de ladder tijdens gebruik met handvat voor
optimaal gebruiksgemak. Tevens geen beschadigingen meer aan uw ondergrond.
Evite la glissement ou lenfoncement dans le sol ou dans lherbe de lchelle durant lemploi. Avec poigne
pratique. Evite des dgats aux surfaces.
Laddercaddy / Porte-outils
De Laddercaddy biedt ruimte aan verschillende gereedschappen die nodig zijn bij het klussen, zoals
verfkwasten en schroevendraaiers. Ook boormachine of schuurmachine past erin.
Le porte-outils pratique est votre compagnon pour garder des brosses, tournevis, perceuse ou ponceuse etc..
durant le travail.
Steunbeugel Taurus (TDO) Garde-corps
De eenvoudig te bevestigen steunbeugel kan worden gemonteerd op de dubbel oploopbare trappen
Gebruiksgemak staat centraal: snel in- en uit te klappen (2 sec.) en compact in transport.
Le garde-corps est utilisable sur des escabeaux doubles. Trs pratique (rplie en 2 sec) et facile monter.
Traphek / Balustrade
Dit houten traphek is vervaardigd uit duurzaam FSC gecertificeerd grenenhout.
Het traphek is makkelijk te monteren en zorgt voor extra veiligheid. Universeel,
voor alle afmetingen op maat te maken.
Balustrade en pin certific FSC. Facile monter pour scurit supplmentaire.
Universel, mettre sur msure pour toutes dimensions.
* De afwerklijst is geschikt voor alle afmetingen. Deze kunnen zelf op maat worden gemaakt.
Le strip de finition est appropri pour toutes dimensions. A mettre sur mesure.
29
60 years of passion
PROFESSIONAL
Ladderuitstap / Sortie dchelle
Veilig afstappen van een ladder op een plat of hellend dak is eindelijk mogelijk. De gebruiker kan rechtdoor lopen bij het verlaten van
de ladder, zonder risicovolle zijwaartse afstap. Voor extra veiligheid is een multifunctionele ladderborgset verkrijgbaar. Deze kan
worden gebruikt op platte en hellende daken. Eenvoudig te monteren en geschikt voor alle Altrex Professional en Heavy Duty ladders.
Grce la nouvelle sortie dchelle, il est nalement devenu possible de monter lchelle jusqu la toture de faon sre et droite. Par
moyen dun kit de xation supplmentaire, il est possible de xer lchelle au bord de la toture. La sortie dchelle (avec ou sans kit de
xation) est montable facilement sur chaque chelle (semi-) professionnelle dAltrex et peut tre combin avec la protection anti-chte
pour totures.

Ladderuitstap met borgset
Sortie dchelle avec kit de fixation
Ladder kan worden geborgd achter de
dakrand van een plat dak (afhankelijk
van de dakconstructie)
Standaard geleverd zonder borgset
Il est possible de verrouiller lchelle
au bord du tot avec le kit de fixation
supplmentaire
Ladderuitstap is ook te gebruiken
met Altrex dakrandbeveiliging
zie blz 51 voor meer informatie
La sortie peut tre combine avec la
protection anti-chute pour totures
Altrex (sur page 51)
Ladder kan worden geborgd in (zinken)
dakgoot van een hellend dak
Il est aussi possible de verrouiller
lchelle dans la gouttire (en zinc)
Bij een aluminium of kunststof dakgoot
kan de ladder worden afgesteund
tegen de muur, zodat de dakgoot niet
wordt beschadigd
Un distanceur mural est prfre en cas
de gouttire synthtique ou aluminium
pour viter des dgts
Ladderuitstap / Sortie dchelle
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Ladderuitstap / Sortie d'chelle 228010
Ladderborgset / Kit de fxation 228011
Relax. Its an Altrex. 30
PROFESSIONAL
ALTREX 5000-SERIE SERIE 5000 PROFESSIONAL
In 1 min. veilig en
snel opbouwbaar
Montage vite et sr
dans 1 min.
| Easy-Fit

Kantplanken
Plinthes Easy-Fit

Makkelijk doorkoppelbaar
Facile accoupler
Geknepen klauw-schoorverbinding
Jonction mchoire-entretoise presse
| Kleuraanduiding schoorklauw
Indication couleur
Rood = horizontaal
Rouge = horizontale
| -Wielstaanders
Tubes + Roues
Dubbel geremd wiel
Roue double freine
Altrex 5000 serie / srie 5000
Modulair steigersysteem :
veilig berekend combineren
Systme dchafaudage modulaire :
combiner de faon sre et calcule
|
Schoren
Entretoises
31
60 years of passion
PROFESSIONAL
ALTREX 5000-SERIE SERIE 5000 PROFESSIONAL
EASY-FIT
| Fiber-Deck

lichtgewicht platformen | 30% gewichts reductie!


Plate-formes lgeres Fiber-Deck

| 30% rduction de poids!


| Ergonomisch kunststof luikslot
Fermeture de trappe ergonomique
| Easy-Lock

driehoeksstabilisator
Stabilisateur triangulaire Easy-Lock

Uniek robuust klauwsysteem


Systme de mchoir robuste
Extra ruimte voor de vingers
Espace ample pour les doigts
Opwaaibeveiliging maakt de montage door n persoon mogelijk
La protection contre le vent permet le dmontage par une seule personne
Aanduiding lengte en type
Indication longueur et type
Bedrukte dwarsbuis met opbouwinstructie
Tube imprim avec instruction de montage
Zwart = diagonaal
Noir = diagonale
Sneller en veiliger in het gebruik
Emploi sr et plus rapide
Dubbel geremd wiel
Roue double freine
25 cm opspindelbaar
Rglable jusqu 25 cm
Traploos telescopisch snelle montage
Adaptable de faon tlescopique
en continu
EN 1004
kl/cl 3
Strenge wetten en normen voor professioneel gebruik.
Neem geen risico. Kies Altrex. Voor klimmaterialen
gelden strenge normen en wetten. Want veilig werken
op hoogte kent diverse risicos. Voor professioneel
gebruik gelden in Belgi strenge regels. Logisch, aan-
gezien het materiaal intensief wordt gebruikt. In de
regelgeving is vastgelegd aan welke eisen arbeids-
middelen zoals ladders, trappen en steigers moeten
voldoen. Weer een reden om voor Altrex te kiezen.
Altrex beschikt over de kennis, ervaring en relaties bij
overheid, brancheverenigingen en keuringsinstanties
om goed advies te geven over het veilig werken op
hoogte. En Altrex-producten voldoen uiteraard aan de
geldende wetten en normen.
Lois et normes strictes pour un usage professionnel.
Ne prenez aucun risque. Choisissez Altrex. Le travail
en hauteur pose plusieurs risques. Pour un usage
professionnel la rglementation en Belgique est stricte.
Logique, pour un usage intensif. Les normes et exigan-
ces ce qui est le matriel tel quchelles, chafaudages
et escaliers doivent satisfaire sont stipules dans la loi.
Altrex dispose de la connaissance, lexprience et les rela-
tions avec le gouvernement, les associations sectorielles
et les organismes de certification pour le bon conseil sur
le domaine de la scurit dans le travail en hauteur.
Tous les produits Altrex rpondent sans exception aux
lois et normes applicables.
| Easy-Fit

Kantplanken
Plinthes Easy-Fit

| Kleuraanduiding schoorklauw
Indication couleur
Met verplichte sterkte- en stabiliteitsberekening
Avec calculation de stabilit et de robustesse
obligatoire
| Wielstaanders
Tubes + Roues
|
Schoren
Entretoises
|
Opbouwframes
Cadres
>
>
Ook wanneer combi nat i es wor den gemaakt van onder del en en
standaardconfiguraties uit het 5000-serie Modulair SteigerSysteem is een
sterkte- en stabiliteitsberekening van Altrex vereist. Altrex beschikt over de
specialisten die de benodigde berekeningen kunnen uitvoeren. Dit kan voor
eenvoudige combinaties, maar ook voor zeer complexe situaties. Centraal staat
altijd het veilig werken op hoogte. Want met het 5000-serie modulair
steigersysteem van Altrex kan je eindeloos veilig en berekend combineren.
Mme les configurations combines ont besoin des calculs de stabilit et de
robustesse. Altrex dispose des spcialistes pour les calculs exigs, pour des
combinations simples ainsi que des situations complexes, toujours dans le cadre
dun maximum de scurit en hauteur. Avec le systme dchafaudage
srie 5000 Altrex les combinaisons sont infinies.

Combinatieconfiguraties Configurations combines
Standaardconfiguraties Configurations standards
Met de onderdelen uit het 5000-serie modulair steigersysteem heeft Altrex een
aantal standaardconfiguraties samengesteld. Deze configuraties zijn berekend
conform de gel dende wetten en normen, zoal s EN1004 en EN12811.
De Europese Regelgeving eist namelijk sterkte- en stabiliteitsberekeningen voor
alle steigers. Voorbeelden: Rolsteigers 5100/5200, Trapsteiger 5300,
Vouwsteigers 5400/5500, Modulaire Triangelbrug (MTB), Dakkapelsteiger en
Doorwerksystemen.
Avec les pices dtaches du systme dchafaudage srie 5000 Altrex
compos un nombre de configurations standards tout en conformit avec les
nouvelles exigeances les plus leves EN1004 et EN12811 parce que la
rglementation Europenne et lARAB exigent des calculs de stabilit et de
robustesse de tout chafaudage utilis sur le chantier. Examples de configurations
standards: Echafaudages roulants 5100/5200, Echafaudages descalier 5300,
Echafaudages pliants 5400/5500, Pont Triangulaire Modulaire, Systmes de
protection anti-pluie etc..
>
Onderdelen Pieces dtaches
Het 5000-serie modulair steigersysteem van Altrex biedt een groot scala aan
mogelijkheden om veilig op hoogte te kunnen werken.
Met de grote hoeveelheid onderdelen kunnen diverse standaardconfiguraties
worden opgebouwd. Daarnaast kunnen met de onderdelen en
standaardconfiguraties eindeloos combinatieconfiguraties worden gemaakt.
Voorbeelden van onderdelen: opbouwframes, doorloopframes, triangelbruggen,
loopbruggen, leuningen, schoren en trappen.

Le systme dchafaudage srie 5000 vous offre un maximum de possibilts
pour travailler sr toute hauteur. Grce la grande quantit de pices
dtaches plusieurs configurations standards peuvent tre montes. En plus, les
configurations standards en combinaison des pices dtaches offrent un choix
infini de configurations combines. Examples de pices dtaches: cadres de pas-
sage, nacelles triangulaires, plate-formes, entretoises, garde-corps, passerelles
etc...
5000 SERIE MODULAIR STEIGERSYSTEEM
Relax. Its an Altrex. 32
Combinatieconfiguraties Configurations combines
Standaardconfiguraties Configurations standards
Eindeloos... Infini...
Veilig berekend combineren Combiner de faon sre et calcule
SERIE 5000 SYSTME DCHAFAUDAGE MODULAIRE
33
60 years of passion
Relax. Its an Altrex. 34
PROFESSIONAL
34
Rolsteiger smal
Echafaudage roulant troit

Maximale werkhoogte voor binnen- en buitengebruik van 10.20 meter; hogere opbouw is mogelijk, mits wettelijke voorzieningen worden getroffen
Hauteur de travail max. (de lintrieur lextrieur) de 10.20 m; condition que les mesures prvues par la loi et/ou par le fournisseur soient
rspectes, un montage plus haut peut tre possible

Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg


Charge max. par plate-forme 250 kg et pour lensemble de lchafaudage 750 kg

Zowel leverbaar met houten als lichtgewicht Fiber-Deck

platformen
Plate-formes disponibles en bois ou Fiber-Deck

de poids lger

Frames zijn voorzien van een rondom gelaste sport-/boomverbinding


Cadres pourvus de soudure de joints tout autour
Handig platform : innovatieve
opwaaibeveiliging maakt demontage
door 1 persoon mogelijk
Plate-forme pratique : protection
innovatif contre coup de vent
permet le dmontage par une
seule personne
Lichtgewicht Fiber-Deck

platformen
Plate-formes Fiber-Deck


lgers
Bedrukte dwarsbuis met
opbouwinstructie
Tube imprim avec
instruction de montage
Aluminium kantplanken snel
monteerbaar dankzij Easy-Fit

Plinthes en alu Easy-Fit

pour
un montage facile et rapide
Geknepen klauw-schoorbuis verbinding
met kleurindicatie voor schoren
(horizontaal=rood, diagonaal=zwart)
Jonction mchoire-entretoise presse
avec indication couleur
(horizontale=rouge, diagonale=noir)
Stabilisator Easy-Lock

traploos
telescopisch instelbaar
Stabilisateur Easy-Lock

adaptable de faon tlescopique


en continu
Wielen 25 cm opspindelbaar,
makkelijk te ontgrendelen
Roues rglables jusqu
25 cm, facile dverrouiller
5100
Rolsteiger met smalle frames van 0.75 m en verkrijgbaar in drie lengtematen: 1.85 m, 2.45 m en 3.05 m.
Echafaudage roulant cadres troits de 0.75m, disponible en trois longueurs: 1.85m, 2.45m et 3.05m.
35
60 years of passion
PROFESSIONAL
Rolsteiger smal
Echafaudage roulant troit
Platformhoogte Hauteur plate-forme (m) 2.20 4.20
1 2
6.20
1
8.20
1 2
Werkhoogte Hauteur travail (m) 4.20 6.20 8.20 10.20
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
V11402 V11404 V11406 V11408
0
.
7
5

x

1
.
8
5

m
Opbouwframe Cadre 75-28-7 301107 7.6 2 4 6 8
Leuningframe Garde-corps 75-50-2 302910 3.1 2 2 2 2
Wielstaander Roue+support 200 mm 511230 5.2 4 4 4 4
Platform met luik (hout) Plate-forme trappe (bois) 1.85 m 304410 14.8 1 1 2 2
Fiber-Deck

platform met luik Plate-forme en Fiber-Decktrappe 1.85 m 305210 10.8 1 1 2 2
Diagonaalschoor rood Entretoise diagonale rouge 185-28 303741 2.0 2 4 6 8
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 185 303704 1.9 6 6 10 10
Driehoeksstabilisator Stabilisateur Triangulaire Easy-Lock

305613 7.6 - 2 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 0.75 Easy-Fit

305505 4.5 1 1 1 1
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 1.85 Easy-Fit

305501 8.8 1 1 1 1
Opstapje Marche 306017 1 1 1 1
Totale gewicht hout // Poids total bois (kg) 86 120 162 181
Totale gewicht Fiber-Deck

// Poids total Fiber-Deck(kg) 82 116 154 173
0
.
7
5

x

2
.
4
5

m
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
V11502 V11504 V11506 V11508
Opbouwframe Cadre 75-28-7 301107 7.6 2 4 6 8
Leuningframe Garde-corps 75-50-2 302910 3.1 2 2 2 2
Wielstaander Roue+support 200 mm 511230 5.2 4 4 4 4
Platform met luik (hout) Plate-forme trappe (bois) 2.45 m 304510 18.7 1 1 2 2
Fiber-Deck

platform met luik Plate-forme en Fiber-Decktrappe 2.45 m 305310 13.7 1 1 2 2
Diagonaalschoor rood Entretoise diagonale rouge 245-28 303727 2.5 2 4 6 8
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 245 303706 2.3 6 6 10 10
Driehoeksstabilisator Stabilisateur Triangulaire Easy-Lock

305613 7.6 - 2 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 0.75 Easy-Fit

305505 4.5 1 1 1 1
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 2.45 Easy-Fit

305502 10.9 1 1 1 1
Opstapje Marche 306017 1 1 1 1
Totale gewicht hout // Poids total bois (kg) 95 131 179 199
Totale gewicht Fiber-Deck

// Poids total Fiber-Deck(kg) 90 126 169 189
0
.
7
5

x

3
.
0
5

m
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
V11602 V11604 V11606 V11608
Opbouwframe Cadre 75-28-7 301107 7.6 2 4 6 8
Leuningframe Garde-corps 75-50-2 302910 3.1 2 2 2 2
Wielstaander Roue+support 200 mm 511230 5.2 4 4 4 4
Platform met luik (hout) Plate-forme trappe (bois) 3.05 m 304610 23.6 1 1 2 2
Fiber-Deck

platform met luik Plate-forme en Fiber-Decktrappe 3.05 m 305410 17.3 1 1 2 2
Diagonaalschoor rood Entretoise diagonale rouge 305-28 303742 2.7 2 4 6 8
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 305 303708 2.6 6 6 10 10
Driehoeksstabilisator Stabilisateur Triangulaire Easy-Lock

305613 7.6 - 2 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 0.75 Easy-Fit

305505 4.5 1 1 1 1
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 3.05 Easy-Fit

305503 12.8 1 1 1 1
Opstapje Marche 306017 1 1 1 1
Totale gewicht hout // Poids total bois (kg) 104 140 195 215
Totale gewicht Fiber-Deck

// Poids total Fiber-Deck(kg) 98 134 182 203
Configuraties 5100 Configurations
1
) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.
A lemploi de lchafaudage dans cette configuration en position indpendant, lusage de 4 stabilisateurs est ncessaire
2
) Voor de opbouw van deze configuratie zijn 2 extra horizontaalschoren en 1 extra platform nodig.
Pour le montage de cette configuration, 2 entretoises horizontales supplmentaires + 1 plate-forme sont ncessaires
EN 1004
kl/cl 3
EN 1298
EASY-FIT
5
jaar/ans
garantie
Relax. Its an Altrex. 36
PROFESSIONAL
Rolsteiger breed
Echafaudage roulant large
5200
Rolsteiger met brede frames van 1.35 m en verkrijgbaar in drie lengtematen 1.85 m, 2.45 m en 3.05 m.
Echafaudage roulant cadres larges de 1.35m, disponible en 3 longueurs: 1.85m, 2.45m et 3.05m.
Handig platform : innovatieve
opwaaibeveiliging maakt demontage
door 1 persoon mogelijk
Plate-forme pratique : protection
innovatif contre coup de vent permet
le dmontage par une seule personne
Lichtgewicht Fiber-Deck

platformen
Plate-formes Fiber-Deck


lgers
Bedrukte dwarsbuis met
opbouwinstructie
Tube imprim avec
instruction de montage
Aluminium kantplanken snel
monteerbaar dankzij Easy-Fit

Plinthes en alu Easy-Fit

pour
un montage facile et rapide
Geknepen klauw-schoorbuis verbinding
met kleurindicatie voor schoren
(horizontaal=rood, diagonaal=zwart)
Jonction mchoire-entretoise presse
avec indication couleur
(horizontale=rouge, diagonale=noir)
Stabilisator Easy-Lock

traploos
telescopisch instelbaar
Stabilisateur Easy-Lock

adaptable de faon tlescopique


en continu
Wielen 25 cm opspindelbaar,
makkelijk te ontgrendelen
Roues rglables jusqu
25cm, facile dverrouiller

Maximale werkhoogte voor binnen 14.20 m en buiten 10.20m; hogere opbouw is mogelijk, mits wettelijke voorzieningen worden getroffen
Hauteur de travail max. lintrieur 14.20m et lextrieur 10.20 m ; condition que les mesures prvues par la loi et/ou par le fournisseur soient
rspectes, un montage plus haut peut tre possible

Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg


Charge max. par plate-forme 250 kg et pour lensemble de lchafaudage 750 kg

Zowel leverbaar met houten als lichtgewicht Fiber-Deck

platformen
Plate-formes disponibles en bois ou Fiber-Deck

de poids lger

Frames zijn voorzien van een rondom gelaste sport-/boomverbinding


Cadres pourvus de soudure de joints tout autour
37
60 years of passion
PROFESSIONAL
Configuraties 5200 Configurations
Platformhoogte Hauteur plate-forme (m) 2.20 4.20
1 2
6.20
1
8.20
1 2
10.20
1
12.20
1 2
Werkhoogte Hauteur Travail (m) 4.20 6.20 8.20 10.20 12.20 14.20
1
.
3
5

x

1
.
8
5

m
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
V11102 V11104 V11106 V11108 V11110 V11112
Opbouwframe Cadre 135-28-7 301607 10.9 2 4 6 8 10 12
Leuningframe Cadre garde-corps 135-50-2 302920 4.1 2 2 2 2 2 2
Wielstaander Roue + support 200 mm 511230 5.2 4 4 4 4 4 4
Platform met luik (hout) Plate-forme trappe (bois) 1.85 m 304410 14.8 1 1 2 2 3 3
Platform zonder luik (hout) Plate-forme sans trappe (bois) 1.85 m 304420 14.4 1 1 2 2 3 3
Fiber-Deck

platform met luik Plate-forme trappe 1.85 m 305210 10.8 1 1 2 2 3 3


Fiber-Deck

platform zonder luik Plate-forme sans trappe 1.85 m 305220 10.1 1 1 2 2 3 3


Diagonaalschoor rood Entretoise diagonale rouge 185-28 303741 2.0 4 8 12 16 20 24
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 185 303704 1.9 6 6 10 10 14 14
Driehoeksstabilisator Stabilisateur Triangulaire Easy-Lock

305613 7.6 - 2 2 2 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 1.35 Easy-Fit

305506 6.6 1 1 1 1 1 1
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 1.85 Easy-Fit

305501 8.8 1 1 1 1 1 1
Opstapje Marche 306017 1 1 1 1 1 1
Totale gewicht hout // Poids total bois (kg) 114 160 226 256 323 353
Totale gewicht Fiber-Deck

// Poids total Fiber-Deck

(kg) 107 152 210 239 298 327


1
.
3
5

x

2
.
4
5

m
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
V11202 V11204 V11206 V11208 V11210 V11212
Opbouwframe Cadre 135-28-7 301607 10.9 2 4 6 8 10 12
Leuningframe Cadre garde-corps 135-50-2 302920 4.1 2 2 2 2 2 2
Wielstaander Roue + support 200 mm 511230 5.2 4 4 4 4 4 4
Platform met luik (hout) Plate-forme trappe (bois) 2.45 m 304510 18.7 1 1 2 2 3 3
Platform zonder luik (hout) Plate-forme sans trappe(bois) 2.45 m 304520 18.4 1 1 2 2 3 3
Fiber-Deck

platform met luik Plate-forme trappe 2.45 m 305310 13.7 1 1 2 2 3 3


Fiber-Deck

platform zonder luik Plate-forme sans trappe 2.45 m 305320 13.3 1 1 2 2 3 3


Diagonaalschoor rood Entretoise diagonale rouge 245-28 303727 2.5 4 8 12 16 20 24
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 245 303706 2.3 6 6 10 10 14 14
Driehoeksstabilisator Stabilisateur Triangulaire Easy-Lock

305613 7.6 - 2 2 2 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 1.35 Easy-Fit

305506 6.6 1 1 1 1 1 1
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 2.45 Easy-Fit

305502 10.9 1 1 1 1 1 1
Opstapje Marche 306017 1 1 1 1 1 1
Totale gewicht hout // Poids total bois (kg) 129 176 254 286 364 369
Totale gewicht Fiber-Deck

// Poids total Fiber-Deck

(kg) 119 166 234 266 334 366


1
.
3
5

x

3
.
0
5

m
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
V11302 V11304 V11306 V11308 V11310 V11312
Opbouwframe Cadre 135-28-7 301607 10.9 2 4 6 8 10 12
Leuningframe Cadre garde-corps 135-50-2 302920 4.1 2 2 2 2 2 2
Wielstaander Roue + support 200 mm 511230 5.2 4 4 4 4 4 4
Platform met luik (hout) Plate-forme trappe (bois) 3.05 m 304610 23.6 1 1 2 2 3 3
Platform zonder luik (hout) Plate-forme sans trappe(bois) 3.05 m 304620 23.3 1 1 2 2 3 3
Fiber-Deck

platform met luik Plate-forme trappe 3.05 m 305410 17.3 1 1 2 2 3 3


Fiber-Deck

platform zonder luik Plate-forme sans trappe 3.05 m 305420 16.7 1 1 2 2 3 3


Diagonaalschoor rood Entretoise diagonale rouge 305-28 303742 2.7 4 8 12 16 20 24
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 305 303708 2.6 6 6 10 10 14 14
Driehoeksstabilisator Stabilisateur Triangulaire Easy-Lock

305613 7.6 - 2 2 2 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 1.35 Easy-Fit

305506 6.6 1 1 1 1 1 1
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 3.05 Easy-Fit

305503 12.8 1 1 1 1 1 1
Opstapje Marche 306017 1 1 1 1 1 1
Totale gewicht hout // Poids total bois (kg) 143 191 281 314 404 436
Totale gewicht Fiber-Deck

// Poids total Fiber-Deck

(kg) 130 178 255 288 365 397


Rolsteiger breed
Echafaudage roulant large
EN 1004
kl/cl 3
EN 1298
EASY-FIT
5
jaar/ans
garantie
1
) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.
A lemploi de lchafaudage dans cette configuration en position indpendant, lusage de 4 stabilisateurs est ncessaire
2
) Voor de opbouw van deze configuratie zijn 2 extra horizontaalschoren nodig.
Pour le montage de cette configuration, 2 entretoises horizontales supplmentaires sont ncessaires
Relax. Its an Altrex. 38
PROFESSIONAL
Op een veilige en ergonomische manier op hoogte werken dankzij de speciaal ontwikkelde trappen.
Travailler en hauteur de faon sre et ergonomique grce au systme descaliers dvelopp spcifiquement.
Vide-leuning voorkomt
valgevaar
Garde-corps despace vide
evite des chtes ventuelles
Door de ingebouwde trappen
kan ruime werkvloer eenvoudig
en veilig worden bereikt
Les escaliers integrs vous
offrent un accs simple et sr
vers votre lieu de travail
Doorloopframe zorgt voor
gemakkelijke instap
Muni dun cadre de passage
en bas pour une entre facile
De trapsteiger kan ook als veilige toegang tot een dak
worden gebruikt of in combinatie met een uitwijkconsole
(zie blz. 44) om ng veiliger het dak te kunnen bereiken.
Lchafaudage descaliers peut tre appliqu comme
accs de tot sr ou en combinaison avec la console
dextention pour encore plus de scurit ( voir p 44).
Trapsteiger
Echafaudage descaliers
5300

Maximale werkhoogte voor binnen 14.20 m en buiten 10.20m; hogere


opbouw is mogelijk, mits wettelijke voorzieningen worden getroffen
Hauteur de travail max. lintrieur 14.20m et lextrieur 10.20 m;
condition que les mesures prvues par la loi et/ou par le fournisseur
soient respectes, un montage plus haut peut tre possible

Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg


Charge max. par plate-forme 250 kg et pour lensemble de lchafaudage 750 kg

Zowel leverbaar met houten als lichtgewicht Fiber-Deck

platformen
Plate-formes disponibles en bois ou Fiber-Deck

de poids lger

Frames zijn voorzien van een rondom gelaste sport-/boomverbinding


Cadres pourvus de soudure de joints tout autour
39
60 years of passion
PROFESSIONAL
Configuraties 5300 Configurations
Platformhoogte Hauteur plate-forme (m) 2.20 4.20
1
6.20
1
8.20
1
10.20
1
12.20
1 2
Werkhoogte Hauteur travail (m) 4.20 6.20 8.20 10.20 12.20 14.20


1
.
3
5

x

2
.
4
5

m


Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
Opbouwframe Cadre 135-28-7 301607 10.9 1 3 5 7 9 11
Doorloopframe Cadre de passage 5200-28 307008 10.2 1 1 1 1 1 1
Leuningframe Cadre garde-corps 135-50-2 302920 4.1 2 2 2 2 2 2
Wielstaander Roue + support 200 mm 511230 5.2 4 4 4 4 4 4
Platf zonder luik (hout) P-forme sans trappe (bois) 2.45 m 304520 18.4 1 2 3 4 5 6
Fiber-Deck

platf. zonder luik P-forme sans trappe 2.45 m 305320 13.3 1 2 3 4 5 6


Diagonaalschoor rood Entretoise rouge diagonale 245 303727 2.5 3 6 9 12 15 18
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 245 303706 2.3 5 7 9 11 13 15
Driehoeksstabilisator Stabilisateur Triangulaire Easy-Lock

305613 7.6 - 2 2 2 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes 1.35 Easy-Fit

305506 6.6 1 1 1 1 1 1
Kantplankset Jeu de plinthes 2.45 Easy-Fit

305502 10.9 1 1 1 1 1 1
Trap Escalier RS 5200 2.45 306015 17.0 1 2 3 4 5 6
Leuningschoor Garde-corps 2.45 306018 3.9 1 2 3 4 5 6
Videleuning Garde-corps despace vide 306019 8.7 1 1 1 1 1 1
Opstapje Marche 306017 1.8 1 1 1 1 1 1
Totale gewicht (hout) // Poids total (bois) (kg) 136 225 298 371 444 518
Totale gewicht Fiber-Deck

// Poids total Fiber-Deck

(kg) 131 215 222 274 327 380


1
) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.
A lemploi de lchafaudage dans cette configuration en position indpendant, lusage de 4 stabilisateurs est ncessaire
2
) Steigerbelasting boven de 10.20 meter max. 500 kg.
Charge max. partir de 10.20 m: 500 kg
Tijdens opbouw is 1 extra diagonaal schoor vereist / Pour le montage 1 entretoise diagonale est ncessaire
Ook verkrijgbaar in 1.85 m uitvoering op aanvraag / Disponible en 1.85 m sur demande
EN 1004
kl/cl 3
EN 1298
EASY-FIT
Stabilisator Easy-Lock

traploos
telescopisch instelbaar
Stabilisateur Easy-Lock

adaptable
en continu tlescopique
Handig platform. Innovatieve
opwaaibeveiliging maakt demontage
door n persoon mogelijk
Plate-forme pratique. Protection
innovatif contre coup de vent permet
le dmontage par une seule personne
Aluminium kantplanken snel
monteerbaar dankzij Easy-Fit

Plinthes en alu Easy-Fit

pour
un montage facile et rapide
Wielen tot 25 cm
opspindelbaar
Makkelijk te ontgrendelen
Roues rglables jusqua 25 cm
Facile dverrouiller
V13202 V13204 V13206 V13208 V13210 V13212
5
jaar/ans
garantie
Relax. Its an Altrex. 40
PROFESSIONAL

Leverbaar met zowel houten als Fiber-Deck

platform
Plate-formes disponible en bois ou en Fiber-Deck

Wielen ( 125 mm) met
antislip-loopvlak zijn geschikt
voor gebruik binnenshuis
Roues ( 125 mm)
anti-drapants, idales pour
lemploi lintrieur
Compact op te bergen
Compact ranger
Eenvoudig verrijdbaar door
standaard deuropening
Facile dplacer sous
chaque chambranle
Eenvoudig door te bouwen
Facile monter
Wielen 200 mm
voor doorbouw vanaf
platformhoogte 5.80 m
Roues 200 mm partir d une
hauteur plate-forme de 5.80 m
Smalle vouwsteiger met als basismaat 0.75 x 1.85 m. Uitermate geschikt voor werkzaamheden met beperkte ruimte.
Echafaudage pliant troit (0.75 x 1.85), idale pour des traveaux dans des espaces limits.
5400
Vouwsteiger smal
Echafaudage pliant troit
41
60 years of passion
PROFESSIONAL
Configuraties 5400 Configurations
Platformhoogte Hauteur plate-forme (m) 1.00 1.80 2.70
1
3.80
1 2
5.80
1 2
7.80
1 2
Werkhoogte Hauteur travail (m) 3.00 3.80 4.70 5.80 7.80 9.80
0
.
7
5

x

1
.
8
5

m
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
Klapunit 3 sports Cadre pliant 3 chelons 321000 12.0 - 1 1 - - -
Klapunit 6 sports Cadre pliant 6 chelons 321005 20.0 1 1 1 1 1 1
Opbouwframe Cadre 75-28-7 301107 7.5 - - - 2 4 6
Leuningframe Garde-corps 75-50-2 302910 6.1 - - 2 2 2 2
Set 4 wielen 4 Roues 125 mm dubbel geremd double freine 324512 5.5 1 1 1 1 - -
Wielstaander Roue + support 200 mm 511230 5.2 - - - - 4 4
Platform zonder luik (hout) Plate-forme sans trappe(bois) 1.85 m 304420 14.4 1 - - - - -
Platform met luik (hout) Plate-forme trappe (bois) 1.85 m 304410 14.8 - 1 1 1 2 2
Fiber-Deck

platform zonder luik Plate-forme sans trappe 1.85 m 305220 10.1 1 - - - - -


Fiber-Deck

platform met luik Plate-forme trappe 1.85 m 305210 10.8 - 1 1 1 2 2


Horizontaalschoor Entretoise horizontale 185 303704 1.9 - 3 5 5 9 9
Diagonaalschoor rood Entretoise diagonale rouge 185-28 303741 2.0 - - 1 3 5 7
Driehoeksstabilisator Stabilisateur Triangulaire Easy-Lock

305613 7.6 - - 2 2 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes 0.75 Easy-Fit

305505 4.5 - - 1 1 1 1
Kantplankset Jeu de plinthes 1.85 Easy-Fit

305501 8.8 - - 1 1 1 1
Totale gewicht (hout) // Poids total (bois) (kg) 40 58 105 112 168 187
Totale gewicht Fiber-Deck

// Poids total Fiber-Deck

(kg) 36 54 101 108 160 179


1
) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.
A lemploi de lchafaudage dans cette configuration en position indpendant, lusage de 4 stabilisateurs est ncessaire
Tijdens opbouw zijn 1 extra platform en 2 horizontaalschoren vereist.
Pour le montage 1 plate-forme et 2 entretoises horizontaux supplmentaires sont ncessaires
EN 1004
Kl/Cl 3
EN 1298
EASY-FIT
5
jaar/ans
garantie
Handig platform. Innovatieve
opwaaibeveiliging maakt demontage
door n persoon mogelijk
Plate-forme pratique. Protection
innovatif contre coup de vent permet
le dmontage par une seule personne
Bedrukte dwarsbuis met
opbouwinstructie
Tube imprim avec
instruction de montage
Aluminium kantplanken snel
monteerbaar dankzij Easy-Fit

Plinthes en alu Easy-Fit

pour
un montage facile et rapide
Geknepen klauw-schoorbuis verbinding
met kleurindicatie voor schoren
(horizontaal=rood, diagonaal=zwart
Jonction mchoire-entretoise presse
avec indication couleur
(horizontale=rouge, diagonale=noir)
V32000 V32100 V32115 V32120 V32125 V32130
Relax. Its an Altrex. 42
PROFESSIONAL

Door de telescopische delen kan de steiger naar keuze worden aangepast voor gebruik met platformen en schoren van 1.85 m, 2.45 m of 3.05 m
Grce aux lements tlescopiques, lchafaudage peut tre modifi pour utilisation avec plate-formes et entretoises de 1.85 m, 2.45 m ou 3.05 m

De platformen kunnen ook ook op verschillende hoogtes worden gelegd, waardoor er een soort werkbank ontstaat
Les plate-formes peuvent tre mont en dcalage pour crer un banc doutils

Deze vouwsteiger kan in ingeklapte toestand door standaarddeuropeningen worden gereden


Facile dplacer sous chaque chambranle (rpli)

Zowel leverbaar met houten als Fiber-Deck

platformen
Plate-formes disponible en bois ou en Fiber-Deck

Frames zijn voorzien van een rondom gelaste sport-boom verbinding


Cadres pourvus de soudure de joints tout autour

Onderdelen combineerbaar met andere componenten uit het 5000-serie Modulair Steigersysteem
Pices dtaches peuvent tre combins avec des autres composants de la srie 5000
Vouwsteiger breed 5500 opgebouwd
met onderdelen uit de 5000-serie
Echafaudage pliant augment avec
des composants de la srie 5000
Ook verkrijgbaar met houten platform
Aussi disponible avec plate-formes en
bois
Dubbel geremde wielen 125 mm
Roues double frein 125 mm
EN 1004
Kl/Cl 3
EN 1298
EASY-FIT
5
jaar/ans
garantie
Wielen 200 mm vanaf
platformhoogte 5.80 m
Roues 200 mm partir d hauteur
de plate-forme de 5.80 m
Brede telescopische vouwsteiger, kan gebruikt worden met platformen van 1.85, 2.45 of 3.05 m.
Echafaudage pliant telescopique large. Extrmement appropri pour des travaux dans des espaces limits, avec des plate-formes
de 1.85, 2.45 ou 3.05 m.
Vouwsteiger breed telescopisch
Echafaudage pliant large tlescopique
5500
43
60 years of passion
PROFESSIONAL
Configuraties 5500 Configurations
1) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.
A lemploi de lchafaudage dans cette configuration en position indpendant, lusage de 4 stabilisateurs est ncessaire
Platformhoogte Hauteur plate-forme (m) 1.00 1.80 3.80
1
5.80
1
7.80
1
9.80
1
11.80
1
Werkhoogte Hauteur travail (m) 3.00 3.80 5.80 7.80 9.80 11.80 13.80
1
.
3
5

x

1
.
8
5

m
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
Klapunit telescopisch 6-sports 135 x 185 / 245 / 305 322060 29.0 1 1 1 1 1 1 1
Cadre pliant tlescopique 6 chelons 135 x 185 / 245 / 305
Opbouwframe Cadre 135-28-7 301607 10.9 - - 2 4 6 8 10
Leuningframe Garde-corps 135-50-2 302920 4.1 - 2 2 2 2 2 2
Wielstaander 200 mm Tube + roue 200 mm 511230 5.2 - - 4 4 4 4 4
Set 4 wielen Roues (4) 125 mm dubbel geremd double freine 324512 5.5 1 1 - - - - -
Platform zonder luik (hout) Plate-forme sans trappe (bois) 1.85 m 304420 14.4 2 1 1 2 2 3 3
Platform met luik (hout) Plate-forme trappe (bois) 1.85 m 304410 14.8 - 1 1 2 2 3 3
Fiber-Deck

platform zonder luik Plate-forme sans trappe 1.85 m 305220 10.1 2 1 1 2 2 3 3


Fiber-Deck

platform met luik Plate-forme trappe 1.85 m 305210 10.8 - 1 1 2 2 3 3


Telescopische schoor Entretoise tlescopique 303930 3.8 - - - - 1 1 1
Diagonaalschoor rood Entretoise diagonale rouge 185-28 303741 2.0 - 2 6 10 14 18 22
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 185 303704 1.9 - 5 5 9 9 13 13
Driehoeksstabilisator Stabilisateur triangulaire Easy-Lock

305613 7.6 - - 2 2 2 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 1.35 Easy-Fit

305506 6.6 - - 1 1 1 1 1
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 1.85 Easy-Fit

305501 8.8 - - 1 1 1 1 1
Totale gewicht hout // Poids total bois (kg) 63 85 161 228 261 328 358
Totale gewicht Fiber-Deck

// Poids total Fiber-Deck

(kg) 55 77 153 211 245 303 333


1
.
3
5

x

2
.
4
5

m
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
Klapunit telescopisch 6-sports 135 x 185 / 245 / 305 322060 29.0 1 1 1 1 1 1 1
Cadre pliant tlescopique 6 chelons 135 x 185 / 245 / 305
Opbouwframe Cadre 135-28-7 301607 10.9 - - 2 4 6 8 10
Leuningframe Cadre garde-corps 135-50-2 302920 4.1 - 2 2 2 2 2 2
Wielstaander Tube + roue 200 mm 511230 5.2 - - 4 4 4 4 4
Set 4 wielen Roues (4) 125 mm dubbel geremd double freine 324512 5.5 1 1 - - - - -
Platform zonder luik (hout) Plate-forme sans trappe(bois) 2,45 m 304520 18.4 2 1 1 2 2 3 3
Platform met luik (hout) Plate-forme trappe (bois) 2,45 m 304510 18.7 - 1 1 2 2 3 3
Fiber-Deck

platform zonder luik Plate-forme sans trappe 2,45 m 305320 13.3 2 1 1 2 2 3 3


Fiber-Deck

platform met luik Plate-forme trappe 2,45 m 305310 13.7 - 1 1 2 2 3 3


Telescopische schoor Entretoise tlescopique 303930 3.8 - - - - 1 1 1
Diagonaalschoor rood Entretoise diagonale rouge 245-28 303727 2.5 - 2 6 10 14 18 22
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 245 303706 2.3 - 5 5 9 9 13 13
Driehoeksstabilisator Stabilisateur triangulaire Easy-Lock

305613 7.6 - - 2 2 2 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 1.35 Easy-Fit

305506 6.6 - - 1 1 1 1 1
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 2.45 Easy-Fit

305502 10.9 - - 1 1 1 1 1
Totale gewicht hout // Poids total bois (kg) 71 96 176 254 290 368 400
Totale gewicht Fiber-Deck

// Poids total Fiber-Deck

(kg) 61 86 166 234 270 338 369


1
.
3
5

x

3
.
0
5

m
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
Klapunit telescopisch 6-sports 135 x 185 / 245 / 305 322060 29.0 1 1 1 1 1 1 1
Cadre pliant tlescopique 6 chelons 135 x 185 / 245 / 305
Opbouwframe Cadre 135-28-7 301607 10.9 - - 2 4 6 8 10
Leuningframe Cadre garde-corps 135-50-2 302920 4.1 - 2 2 2 2 2 2
Wielstaander Tube + roue 200 mm 511230 5.2 - - 4 4 4 4 4
Set 4 wielen Roues (4) 125 mm dubbel geremd double freine 324512 5.5 1 1 - - - - -
Platform zonder luik (hout) Plate-forme sans trappe(bois) 3,05 m 304620 23.3 2 1 1 2 2 3 3
Platform met luik (hout) Plate-forme trappe (bois) 2,45 m 304610 23.6 - 1 1 2 2 3 3
Fiber-Deck

platform zonder luik Plate-forme sans trappe 3,05 m 305420 16.7 2 1 1 2 2 3 3


Fiber-Deck

platform met luik Plate-forme trappe 3,05 m 305410 17.3 - 1 1 2 2 3 3


Telescopische schoor Entretoise tlescopique 303930 3.8 - - - - 1 1 1
Diagonaalschoor rood Entretoise diagonale rouge 305-28 303742 2.7 - 2 6 10 14 18 22
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 305 303708 2.6 - 5 5 9 9 13 13
Driehoeksstabilisator Stabilisateur triangulaire Easy-Lock

305613 7.6 - - 2 2 2 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 1.35 Easy-Fit

305506 6.6 - - 1 1 1 1 1
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 3.05 Easy-Fit

305503 12.8 - - 1 1 1 1 1
Totale gewicht hout // Poids total bois (kg) 81 108 191 280 317 407 439
Totale gewicht Fiber-Deck

// Poids total Fiber-Deck

(kg) 68 95 178 255 291 368 401


Vouwsteiger breed telescopisch
Echafaudage pliant large tlescopique
V32210 V32220 V32230 V32240 V32250 V32260 V32270
V32310 V32320 V32330 V32340 V32350 V32360 V32370
V32410 V32420 V32430 V32440 V32450 V32460 V32470
Relax. Its an Altrex. 44
PROFESSIONAL
Uitwijkconsole Console dextention
Door toepassing van de uitwijkconsole op de rolsteiger is de dakkapel veilig en volledig bereikbaar.
Lapplication de la console dextension donne un accs sr et confortable au lucarne.
Voor elk type rolsteiger uit de 5000-serie / Pour tout type dchafaudage de la srie 5000
Maximale belasting bedraagt 200 kg/m
2
/ Charge max. de 200 kg/m
2


De uitwijkconsoles zijn toepasbaar op iedere gewenste hoogte en bijna iedere helling
La console permet un application toute hauteur et sur presque toute inclinaison du tot
Te gebruiken met 1 of 2 platformen / A combiner avec 1 ou 2 plate-formes
De stempel van de uitwijkconsole is
traploos instelbaar
Ltai de la console est rglable
progressivement
Bevestiging console aan
steigerframe
Laccrochage de la console sur
lchafaudage
Stempel voorzien van
kunststof bescherming
Ltai est pourvu dune protection
synthtique
Steiger met uitwijkconsole
chafaudage avec console dextention
Configuraties Configurations
1.85 2.45 3.05
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
0.75 x 1.85 1.35 x 1.85 0.75 x 2.45 1.35 x 2.45 0.75 x 3.05 1.35 x 3.05
Uitwijkconsole Console 0.75-1.35 363047 6.5 2 2 2 2 2 2
Platform hout zonder luik Plate-f en bois sans trappe 185 304420 14.0 1 2 - - - -
Platform hout zonder luik Plate-f en bois sans trappe 245 304520 19.0 - - 1 2 - -
Platform hout zonder luik Plate-f en bois sans trappe 305 304620 24.0 - - - - 1 2
Fiber-Deck

platform zonder luik Pl-f sans trappe 1.85 m 305220 11.0 1 2


- - - -
Fiber-Deck

platform zonder luik Pl-f sans trappe 2.45 m 305320 13.0 - - 1 2


- -
Fiber-Deck

platform zonder luik Pl-f sans trappe 3.05 m 305420 17.0 - -


- -
1 2
Leuningframe smal Garde-corps troit 75-50-2 302910 6.1 2 - 2
-
2
-
Leuningframe breed Garde-corps large 135-50-2 302920 7.1 - 2 - 2
-
2
Kantplankset Jeu de plinthes (2) 0.75 Easy-Fit

305505 3.0 1 - 1
-
1
-
Kantplankset Jeu de plinthes 1.35 Easy-Fit

305506 5.0 - 1 - 1
-
1
Totale gewicht hout // Poids total bois (kg) 42 60 47 70 64 81
Totale gewicht Fiber-Deck

// Poids total Fiber-Deck

(kg) 39 54 41 58 47 67
45
60 years of passion
PROFESSIONAL
Toepassingen / 2-zijdig bruikbaar / Utilisable des deux cts
2 loopbruggen naast elkaar binnen frame 5200 steiger / 2 passerelles cte cte dans un cadre de lchafaudage 5200
Ideaal voor gebruik met rolsteigers en voor het creren van grotere werkvloeren
Pour crer un large surface de travail en combinaison avec des chafaudages
Leuningsysteem / Zeer snelle montage, zonder gereedschap / Montage rapide, sans outils
Enkelzijdige leuning om te bouwen tot 2-zijdige leuning / Garde-corps simple , transformable en garde-corps bilateral
Kan overal langs de loopbrug geplaatst worden / Montable sur toute la longueur de la passerelle
Kantplanken / Bij gebruik als enkele loopbrug gentegreerd in het product, voor andere toepassingen los verkrijgbaar
Les plinthes sont integres en cas demploi comme passerelle simple. Aussi disponible sparment.
Opties / Tussenstuk t.b.v. leuningjuk / Pice intermdiaire pour support de montant
Options Langere lengtes op aanvraag leverbaar / Autres longueurs disponibles (sur demande)
Veiligheid / Aluminium vloer, antislip, deels geperforeerd t.b.v. water-/zandafvoer
Plancher en alu, anti-drapant, partiellement perfor pour coulement de sable et de leau
Aluminium loopbrug Passerelle en alu
Leuning aan n zijde Garde-corps dun ct
Lengte Longueur (m)
4.32 4.32 5.32 5.32 6.32 6.32
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
enkel/simple
smal/troit
dubbel
double
enkel/simple
smal/troit
dubbel
double
enkel/simple
smal/troit
dubbel
double
Loopbrug Passerelle 4 m (zonder haken / sans crochets) 331004 27.0 1 2 - - - -
Loopbrug Passerelle 5 m (zonder haken / sans crochets) 331005 34.0 - - 1 2 - -
Loopbrug Passerelle 6 m (zonder haken / sans crochets) 331006 41.0 - - - - 1 2
Leuningbuis Tube garde-corps 4 m 331224 4.0 2 2 - - - -
Leuningbuis Tube garde-corps 5 m 331225 4.5 - - 2 2 - -
Leuningbuis Tube garde-corps 6 m 331226 5.0 - - - - 2 2
Leuningjuk zonder leuningstaander Support pour montant 331220 3.0 3 3 3 3 3 3
Leuningstaander Montant de garde-corps 331223 2.0 3 3 3 3 3 3
Set 4 haken Jeu de 4 crochets 734531 1.3
1
2 1
2
1
2
Kantplank hout Jeu de plinthes en bois 4 m 331234 7.5 - 1 - - - 2
Kantplank hout Jeu de plinthes en bois 5 m 331235 9.2 - - - 1 - -
Kantplank hout Jeu de plinthes en bois 6 m 331236 11.0 - - - - - 1
Kantplankklem Pince pour plinthes 734526 - - 3 - 3 - 4
De unieke leuningstaander is sterk en geheel volgens de veiligheidsvoorschriften, zeer snel te monteren
zonder gereedschap (binnen 20 seconden). De loopbrug heeft een toelaatbare belasting van 200 kg/m
2

voor de meest courante maten tussen 4 en 7 meter. Ook toepasbaar tussen rolsteigers.
Le montant de garde-corps unique et robuste se monte trs vite (dans 20 sec) et sans outils tout en
conformit avec les exigeances de scurit. La charge max. de la passerelle est 200kg/m
2
pour les
mesures les plus courants (4m - 7m). La passerelle peut tre applique entre des chafaudages roulants.
Leuning aan twee zijden Garde-corps des deux cts
Lengte Longueur (m)
4.32 4.32 5.32 5.32 6.32 6.32
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht (kg)
Poids
enkel/simple
smal/troit
dubbel
double
enkel/simple
smal/troit
dubbel
double
enkel/simple
smal/troit
dubbel
double
Loopbrug Passerelle 4 m (zonder haken / sans crochets) 331004 27.0 1 2 - - - -
Loopbrug Passerelle 5 m (zonder haken / sans crochets) 331005 34.0 - - 1 2 - -
Loopbrug Passerelle 6 m (zonder haken / sans crochets) 331006 41.0 - - - - 1 2
Leuningbuis Tube garde-corps 4 m 331224 4.0 4 4 - - - -
Leuningbuis Tube garde-corps 5 m 331225 4.5 - - 4 4 - -
Leuningbuis Tube garde-corps 6 m 331226 5.0 - - - - 4 4
Leuningjuk zonder leuningstaander Support pour montant 331220 3.0 3 3 3 3 3 3
Leuningstaander Montant de garde-corps 331223 2.0 6 6 6 6 6 6
Set 4 haken Jeu de 4 crochets 734531 1.3
1
2
1
2
1
2
Kantplank hout Jeu de plinthes en bois 4 m 331234 7.5
-
1
-
-
-
-
Kantplank hout Jeu de plinthes en bois 5 m 331235 9.2
-
-
-
1
-
-
Kantplank hout Jeu de plinthes en bois 6 m 331236 11.0
-
-
-
-
-
1
Kantplankklem Pince pour plinthes 734526 - - 6 - 6 - 8
Meer informatie?
Contacteer Altrex
Plus dinformation?
Contactez Altrex
Applications
Systme
garde-corps
Plinthes
Scurit
Relax. Its an Altrex. 46
PROFESSIONAL
Modulaire triangelbrug Pont triangulaire modulaire
Voorzien van uniek vormgegeven trussen, verkrijgbaar in 2, 3 en 4 m uitvoering. Gemakkelijk, snel en veelzijdig inzetbaar door o.a.
schilders-, loodgieters- of gevelrenovatiebedrijven. Speciaal ontwikkeld om ergonomische voordelen te behalen. Volledig op de grond op te
bouwen en eenvoudig op hoogte te brengen door een handlier.
Pourvue de plateaux au design V unique, disponible en 2, 3 et 4 mtres. Multifonctionnelle, facile et vite appliquer pour peintres,
plombiers, rnovations, etc.... Le pont triangulaire modulaire a t conu pour obtenir des avantages ergonomiques. Montable entirement
sur le sol et facile lever par le treuil manuel.
De triangelbrug maakt deel uit van het 5ooo-serie Modulair SteigerSysteem en kan gecombineerd worden met doorloopframes (breed en smal )
Le pont triangulaire fait part de la srie 5000 et peut tre combin avec des cadres de passage (large et troit)
Maximale overspanning tussen 2 rolsteigers is 12 meter
La porte max. entre 2 chafaudages est de 12 mtres
Doorkoppeling rolsteiger met triangelbrug
Accouplement avec chafaudage roulant
Unieke en eenvoudig te
monteren rolsteigeradapter
Adapteur dchafaudage
unique et facile monter
EN 12811
Perfecte aansluiting door
conische koppelstukken
Ajustement parfaite grce
aux jonctions coniques
Hoogte aan te passen
per 25 cm
Hauteur rglable
par 25 cm
Staander met handlier
Support treuil manuel
Stapelbare trussen voor
compact transport
Plateaux empilables pour
un transport compact
Draaideur
Porte pivotante
Platformhoogte / Hauteur plate-forme :
Min: 3 m - Max: 5 m
Informatie nodig? Contacteer Altrex.
Plus dinfo? Contactez Altrex.
47
60 years of passion
PROFESSIONAL
Platformhoogte / Hauteur plate-forme :
Min: 3 m - Max: 5 m
Configuraties Configurations
Componenten MTB Composants PTM
Aluminium trussen Plateaus en alu

Door de open V-vorm zijn de trussen eenvoudig stapelbaar en compact te transporteren c.q. op te slaan
Grce au design unique V les plateaux sont empilables pour un transport compact et stockage facile

Door de unieke conische koppelstukken zijn de trussen zeer eenvoudig aan elkaar te monteren
Facile monter grce la forme conique des pices de jonction

De trussen zijn aan beide zijden voorzien van leuninghouders


Les plateaux sont pourvus dun garde-corps des deux cts

Door trussen van 2, 3 en 4 meter lengte te combineren, zijn diverse lengtes mogelijk
En combinant des plateaux de 2, 3 et 4 m, plusieurs longueurs sont possibles
Houten platformen Plate-formes en bois

De houten platformen zijn voorzien van pengaten en afgewerkt met stalen ringen voor duurzaamheid
Les plate-formes en bois sont pourvus de mortaises et boucles en acier pour un usage durable

De houten platformen zijn voorzien van antislip


Plate-formes en bois anti-drapants
Aluminium staander Support en alu

De lichtgewicht aluminium triangelbrugstaander is standaard voorzien van afstandhouders (250 mm) en is


gemakkelijk te verplaatsen door 1 persoon
Le support en alu lger est pourvu de distanceurs (250 mm) et se laisse
dplacer facilement par 1 personne

Op iedere gewenste hoogte te brengen met de handlier


Le treuil manuel met le pont toute hauteur dsire
Aluminium leuningframes Cadres garde-corps en alu

De lichtgewicht aluminium leuningframes worden in 1 geheel geleverd,


waardoor deze snel te monteren zijn
Les garde-corps en alu sont livrs en une pice, donc facile monter

De leuningframes zijn standaard voorzien van een aluminium kantplank


en knieregel voor extra veiligheid
Les garde-corps sont quips dune plinthe et dune
genouillre integre
Modulaire triangelbrug met lier - Pont triangulaire modulaire treuil
Platformhoogte Hauteur plate-forme min. 3 m - max. 5 m
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht
Poids (kg)
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
Staander MTB / Support PTM (met handlier / avec treuil) 331526 25.8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Truss MTB / Plateau PTM 2 m (L 211.3 cm) 331502 12.0 1 - - 1 - - - - 1 - -
Truss MTB / Plateau PTM 3 m (L 295.5 cm) 331503 15.0 - 1 - 1 2 1 - 3 - 1 -
Truss MTB / Plateau PTM 4 m (L 421.8 cm) 331504 21.0 - - 1 - - 1 2 - 2 2 3
Vloer MTB / Plate-forme PTM 2 m 331512 12.0 1 - 2 1 - 2 4 - 5 4 6
Vloer MTB / Plate-forme PTM 3 m 331513 16.0 - 1 - 1 2 1 - 3 - 1 -
Leuningframe MTB / Cadre garde-corps PTM 2 m 331522 6.1 1 - - 1 - - - - 1 - -
Leuningframe MTB / Cadre garde-corps PTM 3 m 331523 8.0 - 1 - 1 2 1 - 3 - 1 -
Leuningframe MTB / Cadre garde-corps PTM 4 m 331524 12.0 - - 1 - - 1 2 - 2 2 3
Eindleuning MTB / Garde-corps fnal PTM 331544 3.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eindleuning draaibaar MTB / Garde-corps fnal tournant PTM 331545 4.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Trusskoppeling set MTB / Jeu daccouplement PTM 331580 0.3 - - - 3 3 3 3 6 6 6 6
Totaal gewicht // Poids total (kg) 90 98 116 129 138 156 174 178 205 214 232
Vraag ook naar de mogelijkheden
van verlengde staanders.
Renseignez-vous pour des possibilits
de supports allongs
Informatie nodig? Contacteer Altrex.
Plus dinfo? Contactez Altrex.
Relax. Its an Altrex. 48
PROFESSIONAL
Doorwerkscherm MTB
Bche de protection PTM
Doorwerkscherm om onder diverse weersomstandigheden door te werken kan worden. Het systeem is zeer eenvoudig en snel op te zetten.
Bche de protection pour pouvoir continuer les travaux indpendant des conditions mto. Le systme est trs simple et facile monter.
Hoge flexibiliteit door het gebruik van losse staanders die telescopisch in hoogte verstelbaar
zijn door middel van het Easy-Lock

systeem
Haute flexibilit grce aux supports individuels tlescopiques, adaptable par le systme EasyLock

Weinig nieuwe onderdelen nodig door gebruik te maken van standaard horizontaalschoren
Nombre de pices limite grce lusage dentretoises horizontales standards
Niet-vlamonderhoudend doorwerkzeil met standaard breedtematen (2.45 m of 3.05 m)
Bche anti-flamme avec largeurs standards (2.45 m ou 3.05 m)
Doorwerkscherm MTB
Bche de protection PTM
Omschrijving / Lengte (m)
Description / Longueur (m)
Art.nr.
Ndart
Gewicht
Poids(kg)
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
Staander DWS / Support BDP 331530 4.2 - - 2 2 2 3 4 3 4 4 5
Horizontaalschoor / Entretoise horizontale 245 303706 2.3 - - - - - - 9 - - - 3
Horizontaalschoor / Entretoise horizontale 305 303708 2.6 - - 3 3 3 6 - 6 9 9 9
Zeil incl. klitteband DWS / Bche + velcro BDP 2.45 x 2.65 m 360041 2.1 - - - - - - 3 - - - 1
Zeil incl. klitteband DWS / Bche + velcro BDP 3.05 x 2.65 m 360042 2.5 - - 1 1 1 2 - 2 3 3 3
Snelle montage met
draaikoppeling en Easy-Lock

Montage rapide avec accouple-


ment pivotant et Easy-Lock

Flexibele plaatsing
Installation flexible
Eenvoudig te monteren
Facile monter
Eenvoudige doorkoppeling
d.m.v. klittenband
Accouplage simple avec
strips de velcro
Uw eigen logo op de zeilen?
Votre propre logo ?
03/870.53.43
Let op: verankering noodzakelijk / Caution: ancrage ncessaire
49
60 years of passion
PROFESSIONAL
Doorwerkscherm voor 5000-serie
Bche de protection pour la srie 5000
Speciaal voor toepassing binnen het 5000-serie modulair steigersysteem biedt Altrex het multifunctionele doorwerkscherm.
Geschikt voor lengte 1. 85 m, 2.45 m en 3.05 m.
Spcialement pour lapplication sur le systme dchafaudages srie-5000 Altrex vous offre une bche de protection anti-pluie
et anti-vent multifonctionnelle en 3 longueurs: 1.85 m , 2.45 m et 3.05 m.

Multifunctionele toepasbaarheid op gevel- en rolsteigers


Application multifonctionnelle sur chafaudages roulants et chafaudages de faade

Hoogte en gevelafstand optimaal instelbaar (Easy-Lock

)
Hauteur et distance ajustable (Easy-Lock

) en fonction de la faade
Doorwerkscherm - Bche de protection
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht
Poids (kg)
Aantal
Nombre
Opvolgende
secties
Sections suivants
1.85 m
Staander / Support 360050 9.0 2 1
Horizontaalschoor / Entretoise horizontale 185 303704 1.9 3 3
Zeil + klittenband / Bche + velcro 360037 8.0 1 1
2.45 m
Staander / Support 360050 9.0 2 1
Horizontaalschoor / Entretoise horizontale 245 303706 2.3 3 3
Zeil + klittenband / Bche + velcro 360037 8.0 1 1
3.05 m
Staander / Support 360050 9.0 2 1
Horizontaalschoor / Entretoise horizontale 305 303708 2.6 3 3
Zeil + klittenband / Bche + velcro 360037 8.0 1 1
Kaphoogte telescopisch
instelbaar
Hauteur de la bche ajustable
de faon tlescopique
Minimaal aantal onderdelen
voor extra overzichtelijkheid en
snelle montage
Nombre de pices limite pour
un montage facile et rapide
Zeil (niet-vlamonderhoudend)
voorzien van klittenband, wat
doorkoppelen van meerdere
kappen mogelijk maakt
Bche anti-flamme avec strips
de velcro pour accouplement de
plusieurs bches
Let op: verankering noodzakelijk / Caution: ancrage ncessaire
Relax. Its an Altrex. 50
PROFESSIONAL
Doorwerkgordijn Rideau de protection
Voor de eenvoudige onderhouds- en schilderwerkzaamheden biedt Altrex het doorwerkgordijn. Dit gordijn bestaat uit een aluminium
frame met een niet-vlamonderhoudend tentzeil dat wordt bevestigd met horizontaalschoren (uit de 5000-serie).
Pour des travaux simple dentretien ou de peinture, Altrex vous propose le rideau de protection. Ce rideau est compos dun cadre en alu
et une bche anti-flamme en combinaison avec des entretoises horizontales (srie 5000).

Door een minimum aan onderdelen snel en eenvoudig


op te bouwen
Nombre de pices limites pour un montage facile et
rapide

Door het robuuste aluminium frame ontstaat een


stabiele doorwerkconstructie
Le cadre robuste en alu forme une construction stable

Staander is telescopisch instelbaar


Support ajustable de faon tlescopique

Gemakkelijk aan de dakgoot te bevestigen


Facile verrouiller la gouttire

Horizontaal verplaatsbaar langs de gevel door het


eenvoudig verrollen in de dakgoot
Dplacement possible au long de la faade en roulant
dans la gouttire

Voor dakgoothoogtes van 4.32 m tot 5.65 m instelbaar


Pour une hauteur de gouttire de 4.32 m adaptable
jusqu 5.65 m

Doorwerkgordijn - Rideau de protection
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Gewicht
Poids (kg)
Aantal
Nombre
2.45 m
Staander / Support 360025 10.0 2
Zeil + klittenband / Bche + velcro 360037 8.0 1
Horizontaalschoor / Entretoise horizontale 245 303706 2.3 3
Dubbele leuningschoor / Garde-corps double 2.45 m 360225 6.2 1
3.05 m
Staander / Support 360025 10.0 2
Zeil + klittenband / Bche + velcro 360037 8.0 1
Horizontaalschoor / Entretoise horizontale 305 303708 2.6 3
Dubbele leuningschoor / Garde-corps double 3.05 m 360230 7.0 1
Optionele onderdelen / Pices dtaches en option
Omschrijving
Description
Art.nr.
Ndart
Stelpoot / Pied rglable 360027
Afhouder / Distanceur 360028
51
60 years of passion
PROFESSIONAL
Dakrandbeveiliging
Protection anti-chte pour totures
Voor veilig werken op platte daken. De dakrandbeveiliging bestaat uit slechts drie onderdelen: dakligger, dubbel leuningschoor en een
contragewicht. Een veilige, snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het handige klauwmechanisme. Het dubbele leuningframe is
daardoor in n handeling te plaatsen. Per staander is een ballast van 20 kg vereist. De leuningen zijn verkrijgbaar in twee lengtes 2.45m
en 3.05 m. Kantplanken zijn alleen noodzakelijk indien er geen opstaande rand van minimaal 15 cm op het dak aanwezig is.
Pour travailler en toute scurit sur des totures plates. La construction contient seulement 3 pices: un poutre, un garde-corps double et
un contrepoids. Le mechanisme de mchoire pratique permet un montage vite et facile; le garde-corps double se monte en un seul mouvement.
Il faut prvoir un contrepoids de 20 kg par support. Les garde-corps sont disponibles en 2 longueurs: 2.45m et 3.05m. Des plinthes doivent
tre ajoutes si la toture na pas un bord relev de min. 15 cm.
Minimaal aantal onderdelen / Nombre de pices minimale
Snel en eenvoudig zonder gereedschap te plaatsen
Montage vite et facile sans outils
Oneindig doorkoppelbaar / Accouplable infiniment
Compact te transporteren / Transport compact
Past naadloos in een hoek, waardoor n dakligger genoeg is
Se mette parfaitement dans un coin, un poutre suffit
Verkrijgbaar met toegangsdeur / Disponible avec porte daccs
Accessoires
Omschrijving / Description Art.nr / Ndart.
Toegangsdeur / Porte daccs 360408
Montagebuis kantplank / Tube pour plinthe 360409
Kantplankset / Jeu de plinthes Easy-Fit

2.45 Alu 305502
Kantplankset / Jeu de plinthes Easy-Fit

3.05 Alu 305503
Hoeksectie Dakrandbeveiliging
Section coin
Dakrandbeveiliging met ladderuitstap
Protection anti-chte avec sortie dchelle
In secties van 2.5 m / sections de 2.5 m
Lengte / longueur 2.50 m 5.00 m 7.50 m 10.00 m 12.50 m
Opvolgende secties
Sections suivants
Omschrijving / Description
Art.nr.
Ndart.
Gewicht
Poids (kg)
Console / Console 360407 9.6 2 3 4 5 6 1
Ballast / Contrepoids 20 kg 415270 20.0 2 3 4 5 6 1
Dubbele leuningschoor / Garde-corps double 2.45 360225 6.2 1 2 3 4 5 1
Totale gewicht / Poids total (kg) 65 101 137 173 209 36
In secties van 3.05 m / sections de 3.05 m
Lengte / longueur 3.05 m 6.10 m 9.15 m 12.20 m 15.25 m
Opvolgende secties
Sections suivants
Omschrijving / Description
Art.nr.
Ndart.
Gewicht
Poids (kg)
Console / Console 360407 9.6 2 3 4 5 6 1
Ballast / Contrepoids 20 kg 415270 20.0 2 3 4 5 6 1
Dubbele leuningschoor / Garde-corps double 3.05 360230 7.0 1 2 3 4 5 1
Totale gewicht / Poids total (kg) 66 103 139 176 213 37
EN 13374
Dakrandbeveiliging
Protection anti-chte
Kijk voor de innovatieve
ladderuitstap op blz. 29
Consultez page 29 pour la
sortie dchelle innovative
Relax. Its an Altrex. 52
PROFESSIONAL
>
Ook wanneer combinaties worden gemaakt van onderdelen en
standaard configuraties uit het 5000-serie Modulair SteigerSysteem is
een sterkte- en stabiliteitsberekening van Altrex vereist. Altrex beschikt
over de specialisten die de benodigde berekeningen kunnen uitvoeren.
Dit kan voor eenvoudige combinaties, maar ook voor zeer complexe
situaties. Centraal staat altijd het veilig werken op hoogte. Want met het
5000-serie Modulair SteigerSysteem van Altrex kan je eindeloos veilig
en berekend combineren.
Mme les Configurations Combines, qui existent de configurations
standards en combinaison avec des pices spares, ont besoin des
calculs de robustesse et de stabilit. Altrex dispose des spcialistes
qui calculent ces documents exigs, aussi bien pour des combinations
simples que des situations complexes, toujours dans le cadre dun
maximum de scurit en travaillant en hauteur. Avec le systme
dchafaudage srie 5000 dAltrex les combinaisons sont infinies.
Combinatie Configuraties 5000-serie
Configurations Combines srie 5000
Koppeling rolsteigers
Accouplement chafaudages roulants
Rolsteigers met modulaire triangelbrug (12 m)
Echafaudages roulants avec pont triangulaire modulaire (12 m)
Meer informatie over
deze of andere
combinatieconfiguraties?
Plus dinformations
concernant les configurations
combines?

03/870.53.43
info@altrex.be
Rolsteiger met uitwijkconsole
Echafaudage roulant avec console
dextension
Rolsteiger met modulaire triangelbrug (5 m)
Echafaudage roulant avec pont triangulaire modulaire (5 m)
53
60 years of passion
PROFESSIONAL
Combinatie Configuraties 5000-serie
Configurations Combines srie 5000
Altrex biedt een uniek coatingconcept voor de rol- en vouwsteigers uit de 5000-serie. Naast het coaten van alleen bepaalde
onderdelen kan ook de hele steiger worden gecoat.
Altrex vous offre un concept unique pour les chafaudages de la srie 5000. Le revtement de certaines pices ou de lchafaudage
complet est possible.
Belangrijke voordelen / Avantages importantes
Gebruikers krijgen geen vuile handen, omdat de coating vuilafstotend is / Lutilisateur ne salit pas les mains grce au revtement
Gekleurde coating in combinatie met logos op steigers heeft diverse voordelen op het gebied van herkenbaarheid,
bedrijfsuitstraling en diefstalpreventie
Le revtement en couleur et en combinaison avec des logos sur lchafaudage vous offre un nombre davantages tel que la
reconnaissance, marketing et prvention de vol
Door de coating voelt het aluminium minder koud aan, waardoor het gebruiksgemak wordt vergroot
Moins froid au touchant, donc plus de confort
De poedercoating wordt door zijn eigenschappen in combinatie met water niet glad
Le revtement poudre ne devient pas glissant en combinaison avec de leau
Standaard leverbaar / Disponible standard:
Fiber-Deck

platform: rode coating (aluminium profielen)


Plate-formes Fiber-Deck

avec revtement rouge


Rood gecoate diagonaalschoren
Entretoises diagonales avec revtement rouge
Schoren in alle RAL-kleuren op order
verkrijgbaar (minimum afname 300 stuks)
Entretoises disponibles en couleurs RAL
sur commande (min. 300 pices)
Kleurcoating steigeronderdelen
Revtement en couleur des pices dchafaudage
Optioneel / en option:
Gekleurde schoren in plaats van rood
Entretoises avec revtement en couleur autre que rouge
Gecoate frames
Cadres avec revtement
Relax. Its an Altrex. 54
PROFESSIONAL
PROFESSIONAL | srie 5000-serie | accessoires
Kardrager is voorzien van
verschillende opbergvakken
Equipe de diffrents
compartiments
Speciaal voor de rolsteiger ontwikkeld aluminium transport- en opslagmiddel, bestaande uit 2 kardragers gecombineerd met de wielen
en leuningframes van de te transporteren rolsteiger. Een complete rolsteigerconfiguratie van 8.20 m platformhoogte kan eenvoudig met
behulp van deze kardragers worden gebundeld en verreden.
Moyen de transport et stockage dchafaudage roulant. Les 2 supports de la charette se combinent avec les roues et les garde-corps de
lchafaudage transporter. Une configuration complte avec une hauteur de plate-forme de 8.20m peut tre lie et transporte.
Rolsteigerkar

Charette pour chafaudage roulant
Kardrager tbv Rolsteigerkar / Support pour Charette
Omschrijving / Description
Art.nr.
Ndart
Kardrager / Support 362000
(2 stuks nodig per kar / il faut 2 pices par charette)
Door middel van Easy-Lock

eenvoudig te monteren op de
leuningframes
Facile monter sur les cadres
garde-corps avec Easy-Lock

Kardrager is voorzien van een


foam beschermlaag
Pourvue de protection en
caoutchouc
Set van 2 kardragers
Set de 2 supports
55
60 years of passion
PROFESSIONAL
PROFESSIONAL | srie 5000-serie
Index bladzijde / page
FRAMES / CADRES Rolsteiger opbouwframes / Cadres chafaudage roulant 56
Doorloopframes/ Cadres de passage 57
Vouwsteigerframes / Cadres chafaudage pliant 57
Leuningframes / Garde-corps 57

PLATFORMEN / PLATE-FORMES Fiber-Deck

58
Hout / Bois 58

KANTPLANKEN / PLINTHES Easy-Fit

59

SCHOREN / ENTRETOISES 59

WIELSTAANDERS EN VOETPLATEN / ROUES ET PLAQUES DE BASE 60

DRIEHOEKSSTABILISATOREN / STABILISATEURS TRIANGULAIRES 60

UITWIJKCONSOLE / CONSOLE DEXTENSION 60

TRALIELIGGERS / POUTRES 61

ROLSTEIGERTRAPPEN EN LADDERS / ESCALIERS ET ECHELLES DECHAFAUDAGE 61

ONDERDELEN TRAPSTEIGER 5300 / PICES DTACHES DCHAFAUDAGE ESCALIERS 5300 61

ONDERDELEN MODULAIRE TRIANGELBRUG / PICES DTACHES PONT TRIANGULAIRE 62

ONDERDELEN LOOPBRUG / PICES DTACHES PASSERELLE 63

ONDERDELEN DOORWERKGORDIJN / PICES DTACHES RIDEAU DE PROTECTION 64

AFSTEUNBUIS EN ADAPTER / TUBE DE SUPPORT ET ADAPTEUR 64

BALLAST EN BALLASTHOUDER / CONTREPOIDS ET PORTE-BALLAST 64

ONDERDELEN DOORWERKKAP / PICES DTACHES BCHE DE PROTECTION 65

ONDERDELEN DAKRANDBEVEILIGING / PICES DTACHES PROTECTION ANTI-CHUTE 65
Onderdelen 5000-serie
Pices dtaches srie 5000
>
Het 5000-serie Modulair SteigerSysteem van Altrex biedt een groot scala
aan mogelijkheden om veilig op hoogte te kunnen werken. Met de grote
hoeveelheid onderdelen kunnen diverse Standaard Configuraties worden
opgebouwd. Daarnaast kunnen met de onderdelen en Standaard Configuraties
eindeloos Combinatie Configuraties worden gemaakt. Voorbeelden van
onderdelen: opbouwframes, doorloopframes, triangelbruggen, loopbruggen,
leuningen, schoren en trappen.
Le systme dchafaudage srie 5000 vous offre un maximum de possibili-
ts pour travailler sr toute hauteur. Grce la grande quantit de pices
dtaches plusieurs Configurations Standards peuvent tre montes. En
plus, les Configurations Standards en combinaison avec des pices dtaches
offrent un choix infini de Configurations Combines. Exemples de pices
dtaches: cadres, nacelles, plate-formes, entretoises, garde-corps,
passerelles etc...
EASY-FIT
Relax. Its an Altrex.
56
PROFESSIONAL srie 5000-serie
Frames / Cadres
Rolsteiger opbouwframes / Cadres de montage pour chafaudage roulant
2 breedtematen (0.75 en 1.35 m) in een 4-sports (1m) en 7-sports (2m) uitvoering
2 largeurs (0.75 en 1.35 m) dans une version 4 chelons (1m) et une version 7 chelons (2m)
Sporten zijn voorzien van een antislipprofiel en een sportafstand van 28 cm
Echelons anti-drapants avec distance entre les chelons de 28 cm
Kraagbuizen zijn voorzien van doppen ter voorkoming van vervuiling
Tubes brides sont pourvus de capuchons afin dviter lencrassement
Voorzien van gepatenteerd borgpensysteem dat permanent aan de frames verbonden is, zodat verlies vrijwel uitgesloten wordt
Muni dun systme de goupille de verrouillage fix en permanence sur les cadres afin dviter toute risque de perte
Rondom gelaste sport-staander verbinding / Jonction support-chelon serti tout autour
Flexibele kraagbuis voor betere passing / Tube bride flexible pour un meilleur ajustement
Onderkant verstevigd d.m.v. ring zodat passing gewaarborgd blijft / Renforc au dessous avec un anneau
Dubbele gaten voor borgpen (transportstand/gebruiksstand) voor snelle montage
Trous doubles pour la goupille (transport/usage) pour un montage rapide
Bedrukte dwarsbuis met de opbouwinstructie
Tube imprim avec les instructions de montage
Opbouwframe smal (7 sporten)/ Cadre troit ( 7 chelons)
Steigerbreedte / Largeur dchafaudage (m) 0.75
Hoogte / Hauteur (m) 2.00
Gewicht / Poids (kg) 7.6
Art.nr / ndart. 301107
Opbouwframes smal (4 sporten) / Cadre troit (4 chelons)
Steigerbreedte / Largeur dchafaudage (m) 0.75
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 4.5
Art.nr / ndart. 301104
Opbouwframes breed (7 sporten) / Cadre large (7 chelons)
Steigerbreedte / Largeur dchafaudage (m) 1.35
Hoogte / Hauteur (m) 2.00
Gewicht / Poids (kg) 10.9
Art.nr / ndart. 301607
Opbouwframes breed (4 sporten) / Cadre large (4 chelons)
Steigerbreedte / Largeur dchafaudage (m) 1.35
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 8.6
Art.nr / ndart. 301604
1
3 2 1
3 1
3
3 2 1
Legende / lgende
= Rolsteiger / Echafaudage roulant
= Trapsteiger / Echafaudage descaliers
= Vouwsteiger / Echafaudage pliant
= Uitwijkconsole / Console dextension
= Modulaire triangelbrug / Pont triangulaire modulaire
= Loopbrug / Passerelle
= Doorwerkscherm MTB / Bche de protection PTM
= Doorwerkscherm / Bche de protection
= Doorwerkgordijn / Rideau de protection
= Dakrandbeveiliging / Protection anti-chte pour totures
1 6
4
3
2
5 10
9
8
7
57
60 years of passion
PROFESSIONAL srie 5000-serie
Leuningframes / Cadres garde-corps
2 breedtematen (0.75 m en 1.35 m) in een 3-sports en 6-sports uitvoering / 2 largeurs (0.75 m et 1.35 m)en version 3 chelons ou 6 chelons
Sporten met antislipprofiel en een sportafstand van 28 cm / chelons anti-drapants avec distance entre les chelons de 28 cm
Het brede vouwsteigerframe (5500) is telescopisch verstelbaar / Le cadre pliant large (5500) est tlescopique
Rondom gelaste sport-staander verbinding / Joint support-chelon serti tout autour
Flexibele kraagbuis voor betere passing voorzien van dop / Tube bride flexible pourvue de capuchon
Onderkant verstevigd d.m.v. ring zodat passing gewaarborgd blijft / Renforce au dessous avec boucle
Dubbele gaten voor borgpen (transportstand/gebruiksstand) voor snelle montage / Trous de goupilles doubles pour un montage rapide
Doorloopframes / Cadres de passage
Vouwsteigerframes smal (3 sporten) / Cadre pliant troit (3 chelons)
Steigerbreedte / Largeur dchafaudage (m) 0.75
Hoogte / Hauteur (m) 0.95
Lengte / Longueur (m) 1.85
Gewicht / Poids (kg) 12.0
Art.nr / ndart. 321000
Vouwsteigerframes smal (6 sporten) / Cadre pliant troit (6 chelons)
Steigerbreedte / Largeur dchafaudage (m) 0.75
Hoogte / Hauteur (m) 1.80
Lengte / Longueur (m) 1.85
Gewicht / Poids (kg) 20.0
Art.nr / ndart. 321005
Telescopische vouwsteigerframe breed (6 sporten)
Cadre pliant large tlescopique (6 chelons)
Steigerbreedte / Largeur dchafaudage (m) 1.35
Hoogte / Hauteur (m) 1.80
Gewicht / Poids (kg) 29.0
Art.nr / ndart. 322060
Leuningframes smal / Garde-corps troit
Steigerbreedte / Largeur dchafaudage (m) 0.75
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 3.1
Art.nr / ndart. 302910
Leuningframes breed/ Garde-corps large
Steigerbreedte / Largeur dchafaudage (m) 1.35
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 4.1
Art.nr / ndart. 302920
Leuningstaander / Support garde-corps
Gewicht / Poids (kg) 2.0
Art.nr / ndart. 364001
Doorloopframe 5100/5200
Cadres de Passage
smal
troit
breed
large
Steigerbreedte / Largeur dchafaudage (m) 0.75 1.35
Hoogte / Hauteur (m) 2.00 2.00
Gewicht / Poids (kg) 9.0 10.2
Art.nr / ndart 307020 307008
Basisdoorloopframe 5200
Cadre de passage de base
Steigerbreedte / Largeur dchafaudage (m) 1.35
Hoogte / Hauteur (m) 2.00
Gewicht / Poids (kg) 11.0
Art.nr / ndart 307000
1 2 3
1
1
1
1
3
3
3
3 1
1
1 2 3
2 3 4
4
Vouwsteigerframes / Cadres chafaudages pliants
Relax. Its an Altrex.
58
PROFESSIONAL srie 5000-serie
Platformen / Plate-formes
Fiber-Deck

Gewichtsreductie van min. 30% t.o.v. conventionele houten platformen


Rduction de poids de min. 30% compar aux plate-formes en bois
Dwarsverbindingen onder de vloer zorgen voor een goede houvast en vereenvoudigen de handling (ruimte voor de vingers)
Les connections transversales sous le plancher offrent une bonne prise (espace ample pour les doigts)
Door de goede plaatsing van de haken is het eenvoudig om meerdere platformen in de lengterichting door te koppelen
Grce au bon placement des crochets il est facile daccoupler les plate-formes en longueur
Maximale belasting 200 kg/m
2
conform EN 1004, klasse 3 / Charge max. de 200 kg/m
2
conform EN 1004, classe 3
De luiken vallen automatisch dicht / Les trappes se ferment automatiquement
Vloerdelen zitten opgesloten in het aluminium profiel / Les plate-formes mmes sont enfermes dans des profils en alu
Houten platformen / Plate-formes en bois
Dwarsverbindingen onder de vloer zorgen voor een goede houvast en vereenvoudigen de handling (ruimte voor de vingers)
Les connections transversales sous le plancher offrent une bonne prise (espace ample pour les doigts)
Door de goede plaatsing van de haken is het eenvoudig om meerdere platformen in de lengterichting door te koppelen
Grce au bon placement des crochets il est facile daccoupler les plate-formes en longueur
De luiken vallen automatisch dicht / Les trappes se ferment automatiquement
Maximale belasting 200 kg/m
2
conform EN 1004, klasse 3 / Charge max. de 200 kg/m
2
conform EN 1004, classe 3
Vloerdelen zitten opgesloten in het aluminium profiel / Les plate-formes mmes sont enfermes dans des profils en alu
Fiber-Deck zonder luik / sans trappe
Breedte / Largeur (m) 0.60 0.60 0.60
Lengte / Longueur (m) 1.85 2.45 3.05
Gewicht / Poids (kg) 10.1 13.3 16.7
Art.nr / ndart 305220 305320 305420
Fiber-Deck met luik / avec trappe
Breedte / Largeur (m) 0.60 0.60 0.60
Lengte / Longueur (m) 1.85 2.45 3.05
Gewicht / Poids (kg) 10.8 13.7 17.3
Art.nr / ndart 305210 305310 305410
En bois sans trappe
Breedte / Largeur (m) 0.60 0.60 0.60
Lengte / Longueur (m) 1.85 2.45 3.05
Gewicht / Poids (kg) 14.4 18.4 23.3
Art.nr / ndart 304420 304520 304620
4 3 2 1
1 2 3 4
4 3 2 1
4 3 2 1
Hout zonder luik
En bois avec trappe
Breedte / Largeur (m) 0.60 0.60 0.60
Lengte / Longueur (m) 1.85 2.45 3.05
Gewicht / Poids (kg) 14.8 18.7 23.6
Art.nr / ndart 304410 304510 304610
Hout met luik
59
60 years of passion
PROFESSIONAL srie 5000-serie
Kantplanken / Plinthes Easy-Fit


Losse kantplanken voor lengte- en breedterichting / Plinthes individuelles latrales et frontales
Doorkoppelbaar in de lengterichting zonder extra onderdelen / Accouplable en longueur sans adapteur
Schoren / Entretoises
De steigerlengte en toepassing staan vermeld op de schoren
Longueur dchafaudage et lapplication sont mentionnes sur les entretoises
Door de robuuste vormgeving van de klauw blijven de schoren zelfs bij ruw gebruik goed functioneren
Grce la forme robuste de la mchoire, les entretoises gardent leur souplesse mme en cas dutilisation brutale
Extra sterkte door de speciale knijpverbinding / La jonction presse donne plus de robustesse
Automatische klauwvergrendeling van de schoren zorgt voor constante bevestiging
Verrouillage automatique pour une fixation permanente grce aux mchoires
Kopse kant / frontales
Lengte / Longueur (m) 0.75 1.35
Gewicht / Poids (kg) 3.1 4.5
Art.nr / ndart 305505 305506
Langszijde / latrales
Lengte / Longueur (m) 1.85 2.45 3.05
Gewicht / Poids (kg) 6.1 8.0 9.6
Art.nr / ndart 305501 305502 305503
Horizontaalschoor / Entretoise horizontale
Steigerlengte / Longueur chafaudage (m) 1.85 2.45 3.05
Gewicht / Poids (kg) 1.9 2.3 2.6
Art.nr / ndart 303704 303706 303708
Diagonaalschoor / Entretoise diagonale
Steigerlengte / Longueur chafaudage (m) 1.85 2.45 3.05
Lengte / Longueur (m) 2.30 2.80 3.30
Gewicht / Poids (kg) 1.8 2.3 2.7
Art.nr / ndart 303741 303727 303742
EASY-FIT
Dubbele leuningschoren / Garde-corps double
Steigerlengte / Longueur chafaudage (m) 1.85 2.45 3.05
Hoogte / Hauteur (m) 0.6 0.6 0.6
Gewicht / Poids (kg) 4.9 6.2 7.0
Art.nr / ndart 360220 360225 360230
Telescopische schoor / Entretoise tlescopique
Steigerlengte / Longueur chafaudage (m) 1.85/3.05
Lengte / Longueur (m) 1.85/3.35
Gewicht / Poids (kg) 3.8
Art.nr / ndart 303930
ongecoat / sans revtement
rood gecoat /
avec revtement rouge
4 3 2 1
4 3 2 1 10
10
1 2 3 4 7 9 8
1 2 3
1 2 3
1 2 3 9 8
1
2 5
6
4
3
= Rolsteiger / Echafaudage roulant
= Trapsteiger / Echafaudage descaliers
= Vouwsteiger / Echafaudage pliant
= Uitwijkconsole / Console dextension
= Loopbrug / Passerelle
= Modulaire triangelbrug / Pont triangulaire modulaire
8
9
7
= Doorwerkscherm MTB / Bche de protection PTM
= Doorwerkgordijn / Rideau de protection
= Doorwerkscherm / Bche de protection
10
= Dakrandbeveiliging / Protection anti-chte pour totures
Relax. Its an Altrex.
60
PROFESSIONAL srie 5000-serie
Wielstaanders en voetplaten / Roues et plaques de base
Grote wielen ( 200 mm) kunnen eenvoudig worden geremd en ontkoppeld door de licht hanteerbare pedaalbediening
Les roues larges ( 200 mm) sont freins et dbranchs par la commande pedale
Bij het verrijden van de rolsteiger blijft de wielplaat in de originele stand staan
En cas de dplacement, la plaque roue reste en position initiale
De lichtlopende aluminium spindelverstelling (max. 25 cm) maakt het mogelijk de steiger goed horizontaal op te stellen
Le filetage du tube assure un rglage fin (max. 25 cm) et permet un installation de niveau
De wielen zijn dubbel geremd / Les roues ont un frein double
Klemt zichzelf in het frame d.m.v. zwarte dop voorzien van veer / Se coince automatiquement dans le cadre
Rem ook onder volledige belasting eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen
Mme avec charge complte, le frein se verrouille ou se dverrouille facilement
Te gebruiken in de vouwsteigers 5400/5500 / Pour chafaudage pliant 5400/5500
De wielen zijn dubbel geremd / Roues double frein
Wiel is voorzien van rubber loopvlak: minder geluid en minder beschadiging vloer bij binnengebruik
Roue pourvue de caoutchouc, moins de bruit et moins dendommagement du sol
Te gebruiken op ruwe ondergrond
A utiliser sur des surfaces ingales
Voetplaten / Plaques de base
Verstelbaar / Rglable ja/oui nee/non
Gewicht / Poids (kg) 1.6 0.4
Art.nr / ndart 511210 309002
Driehoeksstabilisatoren / Stabilisateur triangulaire Easy-Lock


Door het gepatenteerde Easy-Lock

systeem is de driehoeksstabilisator traploos telescopisch instelbaar en snel te monteren


Grce au systme Easy-Lock

le stabilisateur peut tre adapt tlescopiquement ce qui permet un montage rapide
Het stroeve materiaal van de stabilisatordop biedt extra veiligheid tegen het verschuiven van de stabilisator
La matire rugueuse du capuchon offre une scurit supplmentaire contre le glissement
Bij vrijstaand gebruik van de steiger zijn 4 driehoeksstabilisatoren noodzakelijk
En cas dutilisation indpendant de lchafaudage, il est ncessaire dutiliser 4 stabilisateurs
Easy-Lock universal
Lengte / Longueur (mm) 3.0
Gewicht / Poids (kg) 7.6
Art.nr / ndart 305613
Uitwijkconsole / Console dextension
Uitwijkconsole / Console dextension
Breedte / Largeur (m) 0.75/1.35
Steigerlengte / Longueur dchafaudage(m) 1.85/2.45/3.05
Gewicht / Poids (kg) 6.5
Art.nr / ndart 363047
1 2 3
1 2 3
3
1 2 3
1 4 2
Wielstaander 200 mm met spindel
Support de roue 200 mm letage
Diameter / Diamtre (mm) 200
Gewicht / Poids (kg) 5.2
Art.nr / ndart 511230
Set wielen 125 mm dubbel geremd (4 stuks)
Roues 125 mm double frein (4 pices)
Diameter / Diamtre (mm) 125
Gewicht / Poids (kg) 5.5
Art.nr / ndart 324512
61
60 years of passion
PROFESSIONAL srie 5000-serie
Tralieliggers / Poutres
Rolsteigertrappen en ladders / Escaliers et chelles dchafaudage
Geeft een veiligere toegang tot de steiger / Entre scurise de lchafaudage
Eenvoudig en veilig materiaal transporteren / Transport des matriaux facile et sr
Eenvoudig te monteren / Facile monter
Voorzien van brede antislip-treden / Marches larges anti-drapants
Voorzien van een onder- en bovenbordes / Equip de plateaux en bas et en haut
Voorzien van anti-opwaaibevestiging / Equip de protection contre coup de vent
Rolsteigertrap / Escalier dechafaudage
Breedte / Largeur (m) 0.50 0.50
Steigerlengte / Longueur dchafaudage(m) 1.85 2.45
Gewicht / Poids (kg) 14.3 17.0
Art.nr / ndart 306000* 306015
70 clip-in ladder / Echelle clip-in 70
Lengte / Longueur (m) 1.95
Gewicht / Poids (kg) 7.4
Art.nr / ndart 306013
Draaibare koppeling / Accouplage tournant
Gewicht / Poids (kg) 2.5
Art.nr / ndart 733582
Tralieliggers /
Lengte / Longueur (m) 1.85 2.45 3.05
Hoogte / Hauteur (m) 0.55 0.55 0.55
Gewicht / Poids (kg) 4.9 6.4 8.1
Art.nr / ndart 360301 360302 360303
Onderdelen 5300 trapsteiger / Pices dtaches dchafaudage escaliers
Met draaikoppelingen / avec accouplage tournant
Op alle hoogtes te monteren / montable toute hauteur
T.b.v. veilige werkvloer / pour un lieu de travail sr
Met gentegreerde kantplank / plinthes integre
Zowel links als rechts te monteren / montable
gauche ou droit
Verkleint de opstap naar het opbouwframe
Rduit la distance entre le sol et le cadre
Eenvoudig te monteren / Facile monter
Leuning / Garde-corps
Steigerlengte / Longueur dchafaudage(m) 1 .85 2.45
Gewicht / Poids (kg) 3.1 3.9
Art.nr / ndart 306002* 306018
Videleuning
Steigerlengte / Longueur dchafaudage(m) 1.85 2.45
Hoogte / Hauteur (m) 1.10 1.10
Gewicht / Poids (kg) 7.7 8.7
Art.nr / ndart 306001* 306019
Opstapje / Marche
Breedte / Largeur (m) 0.45
Hoogte / Hauteur (m) 0.35
Gewicht / Poids (kg) 1.8
Art.nr / ndart 306017
Poutres
1 2 3 5 7
1 2 3 4 8
1 2
1
1 2 3
2
2
* op bestelling / sur commande
/Garde-corps pour espace vide
* op bestelling / sur commande
1
2 5
6
4
3
= Rolsteiger / Echafaudage roulant
= Trapsteiger / Echafaudage descaliers
= Vouwsteiger / Echafaudage pliant
= Uitwijkconsole / Console dextension
= Loopbrug / Passerelle
= Modulaire triangelbrug / Pont triangulaire modulaire
8
9
7
= Doorwerkscherm MTB / Bche de protection PTM
= Doorwerkgordijn / Rideau de protection
= Doorwerkscherm / Bche de protection
10
= Dakrandbeveiliging / Protection anti-chte pour totures
Relax. Its an Altrex.
62
PROFESSIONAL srie 5000-serie
Onderdelen modulaire triangelbrug /
Pices dtaches pont triangulaire modulaire
Met opdraailier waardoor brug op de
grond
compleet gemonteerd kan worden
Avec treuil manuel qui permet un montage
complet sur le sol
Voorzien van instelbare muursteun
Equip de support mural rglable
Door het gebruik van een 2 en 3 m vloer kan iedere gewenste vloerlengte worden opgebouwd
Chaque longueur de sol dsire peut tre construite avec les plate-formes de 2 m et de 3 m
12 mm dik houten paneel voorzien van grof antislip
Panneau en bois anti-drapant avec une paisseur de 12 mm
Voorzien van met stalen ringen verzwaarde montagegaten
Equip de trous de montage renforcs en acier
Staander compleet MTB / Support complet
Gewicht / Poids (kg) 22.6
Art.nr / ndart 331526
Houten vloeren / Plate-forme en bois
Lengte / Longueur (m) 2.00 3.00
Breedte / Largeur (m) 0.60 0.60
Gewicht / Poids (kg) 12.0 16.0
Art.nr / ndart 331512 331513
Trusskoppelingset compleet /
Set daccouplage complet
Gewicht / Poids (kg) 0.3
Art.nr / ndart 331580
Aluminium trussen / Modules triangulaires
Lengte / Longueur (m) 2.10 3.00 4.20
Breedte / Largeur (m) 0.60 0.60 0.60
Breedte / Largeur (m) 0.70 0.70 0.70
Gewicht / Poids (kg) 12.0 15.0 21.0
Art.nr / ndart 331502 331503 331504
Door de speciale V-vormgeving eenvoudig stapelbaar / Empilables grce la forme en V
Uitgevoerd met speciale leuninghouders waardoor montage maar op n manier plaats kan vinden
Equip de porte garde-corps spciaux avec systme de goupilles qui ne permet quune seule manire de montage
Dankzij konische koppelingen komt een sterke en stabiele verbinding tot stand
Connection robuste et stable grce aux accouplements coniques
Door het gebruik van een 2, 3 en 4 m leuning kan iedere gewenste vloerlengte worden opgebouwd
Chaque longueur de plate-forme devient possible avec la combinaison des garde-corps de 2,3 et 4 m
De leuningframes zijn voorzien van een gentegreerde kantplank /Cadres garde-corps equips de
plinthes integres
Eenvoudig en snel te monteren / Facile et vite monter
Kan maar op n wijze gemonteerd worden / Seulement une manire de montage possible
Aluminium leuningframes /
Lengte / Longueur (m) 2.00 3.00 4.00
Hoogte / Hauteur (m) 1.00 1.00 1.00
Gewicht / Poids (kg) 6.1 8.0 12.0
Art.nr / ndart 331522 331523 331524
Draaideur /Porte pivotante
Breedte / Largeur (m) 0.60
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 4.0
Art.nr / ndart 331545
Haken / Crochets
Gewicht / Poids (kg) 1
Art.nr / ndart 331583
Cadre garde-corps en alu
1
5
1
5
5
5 3 2 1
5 3 2 1
5 3 2 1
5
63
60 years of passion
PROFESSIONAL srie 5000-serie
Voorzien van een gentegreerde kantplank
Equip dune plinthe integre
Eenvoudig en snel te monteren
Montage facile et rapide
Voorzien van gentegreerde kantplank
Equip dune plinthe integre
Kan op 2 manieren gemonteerd worden zodat een
extra breed platform wordt gecreerd
Montable de 2 faons pour crer une plate-forme
extra large
In verschillende lengtes leverbaar
Disponible en diffrentes longueurs
Voorzien van leuninghaken waardoor schoorbuis
eenvoudig gemonteerd kan worden
Equip de crochets de garde-corps pour un montage
facile de lentretoise
Onderdelen Loopbrug / Pices dtaches passerelle
Loopbrug / Passerelle
Lengte / Longueur (m) 4.30 5.30 6.30
Breedte / Largeur (m) 0.60 0.60 0.60
Gewicht / Poids (kg) 27.0 34.0 41.0
Art.nr / ndart 331004 331005 331006
Leuningbuis / Tube de garde-corps
Lengte / Longueur (m) 4.00 5.00 6.00
Gewicht / Poids (kg) 3.0 3.5 4.1
Art.nr / ndart 331224 331225 331226
Leuningstaander / Support de garde-corps
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 2.0
Art.nr / ndart 331223
Eindleuning / Garde-corps nal
Breedte / Largeur (m) 0.60
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 4.0
Art.nr / ndart 331544
Door het speciale ontwerp van juk en loopvloer kan
het juk eenvoudig worden gemonteerd
Montage facile grce au concept spcial du support
et de la passerelle
Leuningjuk / Support de garde-corps
Verlengd / allonge nee/non ja/oui
Gewicht / Poids (kg) 3.0 4.5
Art.nr / ndart 331220 331230
Eindleuning / Garde-corps nal
Breedte / Largeur (m) 0.45
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 5.8
Art.nr / ndart 331227
Koppelstuk / Accouplement
Gewicht / Poids (kg) 0.6
Art.nr / ndart 331218
Kantplanken / Plinthes
Lengte / Longueur (m) 3.00 4.00 5.00
Gewicht / Poids (kg) 9.0 12.0 15.0
Art.nr / ndart 331233 331234 331235
4 Stagehaken / Jeu de 4 crochets
Gewicht / Poids (kg) 1.5
Art.nr / ndart 734531
5
1 6
1 6
1
6
6
1
2 5
6
4
3
= Rolsteiger / Echafaudage roulant
= Trapsteiger / Echafaudage descaliers
= Vouwsteiger / Echafaudage pliant
= Uitwijkconsole / Console dextension
= Loopbrug / Passerelle
= Modulaire triangelbrug / Pont triangulaire modulaire
8
9
7
= Doorwerkscherm MTB / Bche de protection PTM
= Doorwerkgordijn / Rideau de protection
= Doorwerkscherm / Bche de protection
10
= Dakrandbeveiliging / Protection anti-chte pour totures
Relax. Its an Altrex.
64
PROFESSIONAL srie 5000-serie
Onderdelen Doorwerkgordijn /
Pices dtaches rideau de protection blz. / page 50
Inschuifbuis staander doorwerkgordijn
Tube support pour rideau de protection
Lengte / Longueur (m) 4.00
Gewicht / Poids (kg) 4.0
Art.nr / ndart 360027
Afhouder staander doorwerkgordijn
Support distanceur pour rideau de protection
Lengte / Longueur (m) 0.40
Gewicht / Poids (kg) 0.4
Art.nr / ndart 360028
Tentframe doorwerkgordijn
Cadre pour rideau de protection
Gewicht / Poids (kg) 10.0
Art.nr / ndart 360025
Dop t.b.v. staander doorwerkgordijn
Capuchon support pour rideau de protection
Gewicht / Poids (kg) 0.1
Art.nr / ndart 723035
Dop t.b.v. afhouder doorwerkgordijn
Capuchon distanceur pour rideau de protection
Gewicht / Poids (kg) 0.1
Art.nr / ndart 723034
Tentzeil doorwerkgordijn
Bche pour rideau de protection
Breedte / Largeur (m) 3.05
Lengte / Longueur (m) 4.20
Gewicht / Poids (kg) 3.8
Art.nr / ndart 360037
Afsteunbuis en adapter / Tube de support et adapteur
Afsteunbuis
Tube de support
Gewicht / Poids (kg) 6.0
Art.nr / ndart 309100
Rolsteiger adapter 5100 - 5200
Adapteur chafaudage roulant 5100-5200
Gewicht / Poids (kg) 1.5
Art.nr / ndart 309104
Ballast en ballasthouder / Contrepoids et porte-contrepoids
Ballast / Contrepoids
Gewicht / Poids (kg) 20
Art.nr / ndart 415270
Ballasthouder / Porte-contrepoids
Gewicht / Poids (kg) 2.0
Art.nr / ndart 510003
9
9
9
9
9
9
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3 10
65
60 years of passion
PROFESSIONAL srie 5000-serie
Onderdelen Doorwerkscherm / Pices Bche de protection blz. / page 49
Staander
Support
Gewicht / Poids (kg) 9.0
Art.nr / ndart 360050
Zeil
Bche
Gewicht / Poids (kg) 8.0
Art.nr / ndart 360037
Onderdelen dakrandbeveiliging /
Pices detaches protection anti-chte blz. / page 51
Staander dakrandbeveiliging
Support protection anti-chte
Gewicht / Poids (kg) 9.6
Art.nr / ndart 360407
Toegangsdeur dakrandbeveiliging
Porte dacces
Gewicht / Poids (kg) 3.5
Art.nr / ndart 360408
Montagebuis kantplank
Tube de montage pour plinthes
Gewicht / Poids (kg) 1.8
Art.nr / ndart 360409
Ballast
Contrepoids
Gewicht / Poids (kg) 20.0
Art.nr / ndart 415270
8
8
10
10
10
10
1
2 5
6
4
3
= Rolsteiger / Echafaudage roulant
= Trapsteiger / Echafaudage descaliers
= Vouwsteiger / Echafaudage pliant
= Uitwijkconsole / Console dextension
= Loopbrug / Passerelle
= Modulaire triangelbrug / Pont triangulaire modulaire
8
9
7
= Doorwerkscherm MTB / Bche de protection PTM
= Doorwerkgordijn / Rideau de protection
= Doorwerkscherm / Bche de protection
10
= Dakrandbeveiliging / Protection anti-chte pour totures
Relax. Its an Altrex.
66
PROFESSIONAL srie 5000-serie
H
L
B
5
6
6
6
0
9
A
B
C
2
1
9 4
9
9 7
7
9
1
8
9
9
1
0
5
9
1
3
3
9
1
6
1
9
1290
1341
6
1
1
8
3
1290
1341
6
1
1
8
3
6
1
1
8
3
678
729
678
729
6
1
1
8
3
Vouwsteigerframe 6-sports / Cadre pliable 6 chelons 5400
Vouwsteigerframe 3-sports / Cadre pliable 3 chelons 5400
Telescopisch vouwsteigerframe 6-sports /
Cadre pliable tlescopique 6 chelons 5500
Platformen Fiber-Deck

en hout / Plate-formes Fiber-Deck

et bois Leuningframes / Garde-corps


1341
9
6
8
1966 735
2
8
0
8
4
0
A
1
8
0
7
1965.5
2561.5
3104.5
125
1
5
7
1
0
1
0
200
v
a
n

3
7
0

t
o
t

6
1
0
7
6
5
Driehoeksstabilisator
Stabilisateur triangulaire
Wiel / Roue 125 mm Wielstaander / Support +
roue 200 mm
nr. Type H (mm) L (mm) B (mm) art.nr./ndart
4 Horiz. 185 1909,5 1813,5 1989,5 303704
6 Horiz. 245 2504,8 2408,5 2584,5 303706
8 Horiz. 305 3047,8 2951,5 3127,5 303708
21 Diagon. 185 2214 2118 2294 303741
16 Diagon. 245 2743,8 2647,5 2823,5 303727
22 Diagon. 305 3247 3151 3327 303742
5
0
0
678
729
1
0
5
7
3
6
5
0
0
1290
1341
1
0
5
7
3
6
2
8
0
1
6
8
0
A B C
Platf. 1.85 m 1991.5 1909.5 1811
Platf. 2.45 m 2586.8 2504.8 2407
Platf. 3.05 m 3129.8 3047.8 2950

met of zonder luik leverbaar
disponible avec ou sans trappe
301607 301604 321005
321000
322060
302910
302920 322010 305613 511230
301107 301104
Schoren / Entretoises
Opbouwframes / Cadres
1
8
0
7
1966 729
2
8
0
1
6
8
0
Technische specificaties - onderdelen / Spcifications techniques - pices dtaches
67
60 years of passion
PROFESSIONAL srie 5000-serie
A B C
Platf. 1.85 m 1991.5 1909.5 1811
Platf. 2.45 m 2586.8 2504.8 2407
Platf. 3.05 m 3129.8 3047.8 2950

met of zonder luik leverbaar
disponible avec ou sans trappe
Basisdoorloopframe /Cadre de passage de base 5200
Vaste voetplaat / Plaque de base fixe
Tralieliggers / Poutres
1
7
9

m
m
1
0
8
.
2

m
m
5

m
m
1
2
2

m
m
2352 mm
2440 mm
5
6
0
6
1
0
.
8
7
4
0
245
2895 mm
2985 mm
5
6
0
6
1
0
.
8
7
4
0
305
1757 mm
1845 mm
7
4
0 5
6
0
6
1
0
.
8
185
120 mm
1
6
0

m
m
Vervanging voor wielstaander (bij gebruik binnen) op een effen vloer.
Remplacement pour roue (usage lintrieur) sur surface gal
Doorloopframe / Cadre de passage 5200
307008 307000
309002
2
1
9

m
m
4
9
9

m
m
7
7
9

m
m
1
0
5
9

m
m
1
3
3
9

m
m
1
6
1
9

m
m
1
8
9
9

m
m
1
6
3
0

m
m
1
9
5
4

m
m
6
x
2
8
0

=

1
6
8
0

m
m
1341 mm
627 mm
1
8
3

m
m
6
1

m
m
1290 mm
612 mm
360301 360302 360303
Altrex 5000-serie / srie 5000
Modulair steigersysteem :
veilig berekend combineren
Systme dchafaudage modulaire :
combiner de faon sre et calcule
Technische specificaties - onderdelen / Spcifications techniques - pices dtaches
Relax. Its an Altrex. 68
PROFESSIONAL

De dubbele leuningschoor wordt toegepast
als leuning in plaats van de horizontaal-
schoren. Ze worden gefixeerd met
klauw bevestigingen.
Lentretoise double sutilise comme
garde-corps en remplacent les entretoises
horizontales. Montage avec joints
mchoires.
Type L
75 x 185 2026
75 x 245 2595
75 x 305 3122
135 x 185 2304
135 x 245 2817
135 x 305 3310
Dubbele leuningschoor / Entretoise double
Telescopische schoor, verstelbaar
Entretoise tlescopique rglable
70 clip-in ladder / Echelle clip-in 70
Verkrijgbaar op aanvraag.
Trap / Escalier 185
Trap / Escalier 245
304
600
2
7
0
1
9
4
8
7
0
.
0

De leuningstaander dient voor de bevestiging van


leuningschoren bij door ge koppelde steigers op het
hoogste vloer niveau.
Le support pour le garde-corps serve comme fixation
des entretoises sur des chafaudages sur le niveau de
sol le plus haut.
5
4
7
3
9
0
1
1
0
80
1
0
8
0
6
0
3
klauw / mchoire
Leuningstaander /
Support pour garde-corps
364001
306000
306015
303930
306013
305
245
2409 mm
2549.8 mm
2504.8 mm
5
2
0
5
7
1
.
6
2952 mm
3142.8 mm
3047.8 mm
1188 mm 1188 mm
5
2
0
5
7
1
.
6
1814 mm
2004.5 mm
1909.5 mm
5
2
0
5
7
1
.
6
185
360230
360220 360225
525
Technische specificaties - onderdelen / Spcifications techniques - pices dtaches
69
60 years of passion
PROFESSIONAL
Leuningframe / Garde-corps (5300)
Opstapbeugel / Marche
Videleuning / Garde-corps despace vide (5300)
306017
306019
306018
245 185
245
185
306001
306002
Technische specificaties - onderdelen / Spcifications techniques - pices dtaches
Relax. Its an Altrex. 70
PROFESSIONAL

De maximale werkhoogte voor de 4100 is zowel binnens- als buitenshuis 8.2 m, de 4200 heeft een maximum werkhoogte van 14.2 m
binnen en 10.2 m buiten
La hauteur de travail max. pour le 4100 est de 8.2 m lintrieur aussi bien qu lextrieur. La hauteur de travail max. pour le 4200
est de 14.2 m lintrieur et de 10.2 m lextrieur

Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg


Charge max. par plate-forme 250 kg et pour lensemble de lchafaudage 750 kg
Wielen van 200 mm
Roues de 200 mm
Onbewerkte houten kantplanken
en houten platformen
Plinthes en bois naturelle et
plate-formes en bois
De brede rol steiger 4200 is 1.35 m breed en 2.45 m lang
Echafaudage large avec 1.35 m de largeur et 2.45 m de longeur
De smalle rolsteiger 4100 is 0.75 m breed en 2.45 m lang
Echafaudage troit 4100 avec 0.75 m de largeur et 2.45 m de longeur
4100 4200
EN1004
kl/cl 3
EN 1298
5
jaar/ans
garantie
Rolsteiger smal
Echafaudage roulant troit
4100 Rolsteiger breed
Echafaudage roulant large
4200
71
60 years of passion
PROFESSIONAL
4100 Aluminium rolsteiger / Echafaudage roulant en alu
Configuraties Configurations
Platformhoogte Hauteur plate-forme (m) 2.20 4.20
1 2
6.20
1
Werkhoogte Hauteur de travail (m) 4.20 6.20 8.20
Omschrijving Description
Art.nr. Gewicht (kg)
V10502 V10504 V10506
0
.
7
5

x

2
.
4
5

m
Opbouwframe Cadre 75-28-7 303470 6.0 2 4 6
Leuningframe Garde-corps 75-50-2 303420 2.6 2 2 2
Wielstaander + wiel Support + roue 200 mm 511220 3.3 4 4 4
Platform hout met luik Plate-forme en bois avec trappe 2.45 m 305110 18.0 1 1 2
Diagonaalschoor Entretoise diagonale 245-28 304316 2.4 2 4 6
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 245 304306 2.2 6 6 10
Driehoeksstabilisator Stabilo triangulaire 305662 7.3 - 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes 0.75 x 2.45 305570 13.8 1 1 1
Totale gewicht met houten platformen // Poids total avec plate-formes en bois (kg) 89 117 158
4200 Aluminium rolsteiger / Echafaudage roulant en alu
1
) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.
A lemploi de lchafaudage dans cette configuration en position indpendant, lusage de 4 stabilisateurs est ncessaire
Ndart Poids
1
) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.
A lemploi de lchafaudage dans cette configuration en position indpendant, lusage de 4 stabilisateurs est ncessaire.
2)
Tijdens opbouw zijn 2 extra horizontaalschoren vereist.
Pour le montage 2 entretoises horizontaux supplmentaires sont ncessaires.
Platformhoogte Hauteur plate-forme (m) 2.20 4.20
1
6.20
1
8.20
1
10.20
1
12.20
1
Werkhoogte Hauteur de travail (m) 4.20 6.20 8.20 10.20 12.20 14.20
Omschrijving Description
Art.nr. Gewicht (kg)
1
.
3
5

x

2
.
4
5

m
Opbouwframe Cadre 135-28-7 303370 9.1 2 4 6 8 10 12
Leuningframe Cadre garde-corps 135-50-2 303320 3.4 2 2 2 2 2 2
Wielstaander + wiel Support + roue 200 mm 511220 3.3 4 4 4 4 4 4
Platform hout met luik Plate-forme en bois trappe 2.45 m 305110 18.0 1 1 2 2 3 3
Platform hout z. luik Plate-forme en bois sans trappe 2.45 m 305120 18.0 1 1 2 2 3 3
Diagonaalschoor Entretoise diagonale 245-28 304316 2.4 4 8 12 16 20 24
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 245 304306 2.2 6 6 10 10 14 14
Driehoeksstabilisator Stabilo triangulaire 305662 7.3 0 2 2 2 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes 1.35 x 2.45 305585 14.9 1 1 1 1 1 1
112 154 227 255 328 355
Ndart Poids
Totale gewicht met houten platformen // Poids total avec plate-formes en bois (kg)
V10202 V10204 V10206 V10208 V10210 V10212
Relax. Its an Altrex. 72
PROFESSIONAL
Dubbel geremd kunststof wiel
125 mm wiel met rubberen
loopvlak
Roue en polyester avec double
frein 125 mm avec bande en
caoutchouc
Optioneel: set kraagbuizen
voor doorbouw
En option: tubes bride pour
montage supplmentaire
Compact op te bergen
Compact ranger
Past door elke standaard
deuropening
Facile dplacer sous
chaque porte
Opbouwbaar tot
platformhoogte 3.80 m
Montable jusqu hauteur
de plate-forme de 3.80 m
Voor zowel binnen- als buitenwerk. Deze compacte vouwsteiger heeft een basismaat van 0.75 x 1.85 m.
Pour les travaux lintrieur et lextrieur. Echafaudage pliant compact avec dimensions 0.75 x 1.85 m.
Het platform is op diverse werkniveaus instelbaar, zodat eenvoudig op verschillende hoogtes kan worden gewerkt
La hauteur de la plate-forme est rglable diffrents niveaux de travail
Houten platform met zwaar antislip-profiel en voorzien van opwaaibeveiliging zorgt voor extra veiligheid
Plate-forme en bois anti-drapante, pourvue de protection contre coup de vent pour plus de scurit
De sporten zijn voorzien van antislip-profiel met een sportafstand van 28 cm
Echelons anti-drapants avec une distance entre les chelons de 28 cm
Eenvoudig in en uit te klappen
Facile rplier
EN1004
kl/cl3
EN 1298
5
jaar/ans
garantie
Vouwsteiger Echafaudage pliant
K2-4400
73
60 years of passion
PROFESSIONAL
Vouwsteiger Echafaudage pliant
K2 - 4400
Configuraties Configurations
Platformhoogte Hauteur plate-forme (m) 1.00 1.80 3.50
1 2
3.80
1 2
Werkhoogte Hauteur de travail (m) 3.00 3.80 5.50 5.80
Omschrijving Description
Art.nr.
Gewicht (kg)
Vouwsteiger K2 compleet Echafaudage K2 complet 125 mm 324491 30.0 1 - - -
K2 Vouwframe Cadre pliable K2 324400 13.0 - 1 2 1
Set kraagbuizen Set de jonction 324501 0.8 - 1 2 2
Opbouwframe Cadre 75-28-7 303470 6.4 - - - 2
Leuningframe Garde-corps 75-50-2 303420 2.6 - 2 2 2
Platform hout met luik Plate-forme en bois avec trappe 1.85 m 305010 14.0 - 1 1 1
Set 4 wielen 4 Roues 125 mm 324512 5.0 - 1 1 1
Diagonaalschoor Entretoise diagonale 185-28 304321 2.0 - 1 2 3
Horizontaalschoor Entretoise horizontale 185 304304 1.8 - 5 5 5
Driehoeksstabilisator Stabilo triangulaire 305662 7.3 - - 2 2
Kantplankset Jeu de plinthes 0.75 x 1.85 305565 7.6 - 1 1 1
Totale gewicht met houten platformen // Poids total avec plate-formes en bois (kg) 30 57 88 89
1
) Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren gebruikt te worden.
A lemploi de lchafaudage dans cette configuration en position indpendant, lusage de 4 stabilisateurs est ncessaire.
2
) Tijdens opbouw zijn 1 extra platform en 2 horizontaalschoren vereist.
Pour le montage 1 plate-forme et 2 entretoises horizontaux supplmentaires sont ncessaires.
Ndart Poids
V32300 V32301 V32302 V32303
Relax. Its an Altrex. 74
PROFESSIONAL
Leuningframes / Garde-corps
Onderdelen Serie-4000 Pices dtaches srie 4000
Frames / Cadres
Vouwsteigerframe / Cadre pliable
Opbouwframe smal (7 sporten) / Cadre troit (7 chelons)
Steigerbreedte / Largeur chafaudage (m) 0.75
Hoogte / Hauteur (m) 2.00
Gewicht / Poids (kg) 6.4
Art.nr / Ndart. 303470
Opbouwframe smal (4 sporten) / Cadre troit (4 chelons)
Steigerbreedte / Largeur chafaudage (m) 0.75
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 6.0
Art.nr / Ndart. 303440
Opbouwframe breed (7 sporten) / Cadre large (7 chelons)
Steigerbreedte / Largeur chafaudage (m) 1.35
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 9.1
Art.nr / Ndart. 303370
Opbouwframe breed (4 sporten) / Cadre large (4 chelons)
Steigerbreedte / Largeur chafaudage (m) 1.35
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 8.6
Art.nr / Ndart. 303340
Leuningframe smal / Garde-corps troit
Steigerbreedte / Largeur chafaudage (m) 0.75
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 2.6
Art.nr / Ndart. 303420
Leuningframe breed / Garde-corps large
Steigerbreedte / Largeur chafaudage (m) 1.35
Hoogte / Hauteur (m) 1.00
Gewicht / Poids (kg) 3.4
Art.nr / Ndart. 303320
Vouwsteigerframe smal (6 sporten) / Cadre pliable troit (6 chelons)
Steigerbreedte / Largeur chafaudage (m) 0.75
Hoogte / Hauteur (m) 1.80
Lengte / Longueur (m) 1.85
Gewicht / Poids (kg) 13.0
Art.nr / Ndart. 324400
75
60 years of passion
PROFESSIONAL
Schoren / Entretoises
Wielstaanders / Roues
Houten platformen /Plate-formes en bois
Diverse onderdelen / Autres pices
Horizontaalschoren / Entretoises horizontales
Steigerlengte/ Longueur chafaudage (m) 1.85 2.45
Gewicht / Poids (kg) 1.8 2.2
Art.nr / Ndart. 304304 304306
Diagonaalschoren / Entretoises diagonales
Steigerlengte/ Longueur chafaudage (m) 1.85 2.45
Lengte / Longueur (m) 2.30 2.80
Gewicht / Poids (kg) 2.0 2.4
Art.nr / Ndart. 304321 304316
Wielstaander 200 mm met spindel / Support + roue fletage 200 mm
Diameter / Diamtre (mm) 200
Gewicht / Poids (kg) 3.3
Art.nr / Ndart. 511220
Set 4 wielen dubbel geremd / Jeu de 4 roues double frein 125 mm
Diameter / Diamtre (mm) 125
Gewicht / Poids (kg) (per 4 st.) 5.0
Art.nr / Ndart. 324512
Houten platformen zonder luik / Plate-forme en bois sans trappe
Breedte / Largeur (m) 0.60 0.60
Lengte / Longueur (m) 1.85 2.45
Gewicht / Poids (kg) 14.0 18.0
Art.nr / Ndart. 305020 305120
Houten platformen met luik / Plate-forme en bois avec trappe
Breedte / Largeur (m) 0.60 0.60
Lengte / Longueur (m) 1.85 2.45
Gewicht / Poids (kg) 14.0 18.0
Art.nr / Ndart. 305010 305110
Driehoeksstabilisator / Stabilo triangulaire
Lengte / Longueur (m) 3.00
Gewicht / Poids (kg) 7.3
Art.nr / Ndart. 305662
Kantplanksets / Jeu de plinthes
Steigerbreedte (m) 0.75 0.75 1.35
Lengte / Longueur (m) 1.85 2.45 2.45
Gewicht / Poids (kg) 7.6 13.8 14.9
Art.nr / Ndart. 305565 305570 305585
Set 4 kraagbuizen / Jeu de jonction 4pce.
Gewicht / Poids (kg) 0.8
Art.nr / Ndart. 324501
Ballast / Contrepoids 20 kg
Gewicht / Poids (kg) 20.0
Art.nr / Ndart. 415270
Ballasthouder / Porte-ballast
Gewicht / Poids (kg) 2.0
Art.nr / Ndart. 415277
Relax. Its an Altrex. 76
PROFESSIONAL
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
Modulair hangbrugsysteem /
Algemeen / Gnral 77
Systme modulaire de
nacelles suspendues
Voordelen en veelzijdigheid /
Avantages et diversit
78
Standaard hangbrugconfiguraties /
Configurations de nacelles suspendues standard
79-80
Aluminium dakbalken / Poutres en aluminium 81
Takels / Treuils 82
Projectfotos standaard configuraties /
Photos de projets configurations standards
83
Projectfotos speciale configuraties /
Photos de projets configurations spciales
84
PROFESSIONAL ASSORTIMENT
Geschikt voor intensief professioneel gebruik / Convenable pour un usage professionnel intensif
BLZ. / PAGE
77
60 years of passion
PROFESSIONAL
Modulair Hangbrugsysteem (MHB)
Systme modulaire de nacelles suspendues (MNS)
Standaard hangbrugconfiguraties (CE goedgekeurd)
Configurations de nacelles suspendues standard (conformit CE)
Het Modulair Hangbrugsysteem (MHB) bevat vele onderdelen waarmee diverse standaard
configuraties kunnen worden gebouwd. De standaard hangbrugconfiguraties zijn
CE-goedgekeurd.
Le systme modulaire de nacelles suspendues (MNS) est compos de diffrentes pices
dtaches qui permettent de construire des configurations standard. Toutes les configurations
de nacelles suspendues standard sont certifies CE.
MHB met eindbeugels / Nacelle suspendue avec triers dextremit
Etagebrug / Pont dtage
MHB met doorloopbeugels / Nacelle suspendue avec passage libre
Deelbare hangbrug / Nacelle suspendue divisible
MHB met vaste hoeksectie / Nacelle suspendue avec angle fixe
Enpersoonswerkbrug / Pont de travail pour une personne
MHB met verstelbare hoeksectie / Nacelle suspendue avec angle ajustable
Aluminium dakbalken (CE goedgekeurd) / Poutres en aluminium (conformit CE)
De Altrex aluminium dakbalk is leverbaar in 4 verschillende modellen :
Les poutres en aluminium dAltrex sont disponible en 4 modles diffrents :
Dakbalken 600 kg laag / poutres 600 kg bas Dakbalken 800 kg laag / poutres 800 kg bas
Dakbalken 600 kg hoog / poutres 600 kg haut Dakbalken 800 kg hoog / poutres 800 kg haut
Takels (CE goedgekeurd) / Treuils (conformit CE)
Naast hangbruggen en dakbalken, levert Altrex ook takels voor het Modulair Hangbrugsysteem.
Standaard bestaat binnen de CE-goedkeuring van Altrex de keuze uit twee merken takels.
Voor het toepassen van andere merken takels kan contact worden opgenomen met Altrex.
En plus des nacelles suspendues et les poutres en aluminium Altrex fournit aussi des treuils
pour le systme modulaire de nacelles suspendues. Il y a deux marques standard qui
rpondent la conformit CE dAltrex. Si vous dsirez utiliser dautres marques de treuils,
contactez Altrex pour avoir la confirmation.
Neem voor het bouwen van speciale
hangbrugconfiguraties contact op met Altrex.
Contactez Altrex pour la construction
des configurations spciales des nacelles
suspendues.
Het Altrex modulair hangbrugsysteem (MHB) is een uniek en betrouwbaar systeem om veilig op grote hoogte te werken. De volgende
bladzijden in deze catalogus tonen een samenvatting van de vele mogelijkheden van het modulair hangbrugsysteem. Neem contact op
met onze specialisten voor een uitgebreide toelichting.
Le systme modulaire de nacelles suspendues dAltrex (MNS) est un systme unique et trs fiable pour travailler en toute scurit en
hauteur. Les pages suivantes vous donnent une ide des diffrentes possibilits du systme modulaire de nacelles suspendues.
Renseignez-vous chez nos spcialistes pour obtenir plus dinformation.

Het modulaire hangbrugsysteem (MHB) bestaat uit drie hoofdelementen : hangbruggen, aluminium dakbalken en takels.
Le systme modulaire de nacelles suspendues est compos de trois lments : nacelles suspendues, poutres en aluminium et treuils.
Relax. Its an Altrex. 78
PROFESSIONAL
Het systeem is geschikt voor diverse werkzaamheden
op hoogte, zoals:
Le systme est utilisable pour diffrentes types de travail
en hauteur, comme :
Nieuwbouw Construction
Onderhoud Entretien
Renovatie Renovation
Schilderwerk Travail de peintre
Schoonmaakwerkzaamheden Travaux de nettoyage
Betonreparatie Rparation de beton
Gevelbekleding Revtement de faade
Inspectiewerkzaamheden Travaux dinspection
Werkzaamheden aan speciale constructies: ketels,
silos, bruggen e.d.
Travaux aux construction spciales, comme des citernes,
des ponts etc.
De voordelen van het Modulair Hangbrugsysteem (MHB):
Les avantages du systme modulaire de nacelles suspendues (MNS):


Topkwaliteit en veiligheid
Meilleure qualit et scurit optimale
Speciale aluminium extrusies Extrusions spciales en alu
Flexibiliteit Flexibilit
Veel configuraties mogelijk Multiples configurations possibles
Zeer veel toepassingsmogelijkheden Multi-fonctionnel
Compact transport en opslag Compact transporter et ranger
Laag eigen gewicht hoge capaciteit
Poids lger - grande capacit
Snelle montage en demontage (De-) montage rapide
Voldoet aan de strengste eisen: EN 1808
Machine Directive 98137 EC (CE goedgekeurd)
Rpond aux exigances les plus svres : EN 1808
Directive des machines 98137 EC (conformit CE)
Internationaal erkend en bewezen systeem
Systme prouv reconnu sur le plan mondial
Voordelen en veelzijdigheid

Avantages et diversit
79
60 years of passion
PROFESSIONAL
Modulaire hangbrug met eindbeugels met eindophangpunten Nacelle suspendue modulaire avec triers dextrmit
Lengte MHB Longueur MNS (m) Art.nr Gewicht (kg) 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
Omschrijving Description N. dart Poids
Langsdrager MHB Support latral MNS 1 m 421001 5.8 2 - - - - - - - - - - -
Langsdrager MHB Support latral MNS 2 m 421002 10.5 - 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 -
Langsdrager MHB Support latral MNS 3 m 421003 17.3 - - 2 - 2 4 2 4 6 4 6 8
Dubbelzijdig platform MHB 1 m 422910 8.8 1 - - - - - - - - - - -
Plate-forme reversible MNS 1 m
Dubbelzijdig platform MHB 2 m 422920 13.0 - 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 -
Plate-forme reversible MNS 2 m
Dubbelzijdig platform MHB 3 m 422930 18.0 - - 1 - 1 2 1 2 3 2 3 4
Plate-forme reversible MNS 3 m
Dwarsdrager MHB zonder staanders 421501 3.8 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
Ensemble de correction sans support MNS
Leuningstaander Support de garde-corps 421513 0.8 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10
Eindophangpunt staal Etrier de suspension 423020 13.0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Leuning MHB Garde-corps MNS 1 m 422001 1.0 2 - - - - - - - - - - -
Leuning MHB Garde-corps MNS 2 m 422002 2.0 - 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 -
Leuning MHB Garde-corps MNS 3 m 422003 3.0 - - 2 - 2 4 2 4 6 4 6 8
Zwenkwiel met rem MHB Roue frein MNS 423011 3.9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Muurafhouder MHB Distanceur murale MNS 423030 5.0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Quickpin MHB Goupille MNS 424031 0.3 20 20 20 34 34 34 48 48 48 62 62 62
Totale gewicht Poids total (kg) 91 106 127 154 175 195 222 243 263 290 311 332
Veel toegepaste standaard hangbrugconfiguraties zijn MHB met eindbeugels en MHB met doorloopbeugels.
Op pagina 83 zijn meerdere standaard configuraties afgebeeld.
La plupart des configurations de nacelles suspendues sont des nacelles avec triers dextrmit et de nacelles
avec triers de passage libre. Voir page 83 pour des images des multiples applications.
Eindbeugels met takels zijn gemonteerd aan de uiteinden van de hangbrug
Les triers de suspension avec treuil sont fixs chaque extrmit de la nacelle
Gemakkelijk in gebruik Usage facile
Veel configuraties mogelijk Multiples configurations possible
Maximum CE-toegestane lengte: 12 meter Longueur maximale de la nacelle certifi CE : 12 mtres
Standaard hangbrugconfiguraties
Configurations de nacelles suspendues standard
MHB met eindbeugels
Nacelles suspendues avec triers dextremit
Relax. Its an Altrex. 80
PROFESSIONAL
Doorloopbeugels worden toegepast wanneer de lengte van de totale hangbrug de lengte tussen de kabels/takels overschrijdt.
Les triers de passage libre sont appliqus quand la longueur totale de la nacelle excde la distance entre les cbles/treuils
Overstek voor gemakkelijke ophanging (bijvoorbeeld in hoeken) Porte--faux pour montage facile (par ex. dans des coins)
Met doorloopbeugels extreme lengte realiseerbaar (18 m) Grce aux triers de passage, une longueur extrme est ralisable (18 m)
Groot werkoppervlak Grande espace de travail
Eenvoudig toe te passen lichtgewicht doorloopbeugel Le poids lger de ltrier de passage le rend trs facile utiliser
Maximum platformlengte CE-goedgekeurd 18 m Longuer de plate-forme max. certifi CE : 18 m
Modulaire hangbrug met doorloopbeugels
Nacelle supendue avec triers de passage libre
Lengte MHB Longueur MNS (m) Art.nr. Gewicht (kg) 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.0013.0014.0015.0016.0017.0018.00
Omschrijving Description N. dart Poids
Langsdrager MHB Support latral MNS 1 m 421001 5.8 2
Langsdrager MHB Support latral MNS 2 m 421002 10.5 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
Langsdrager MHB Support latral MNS 3 m 421003 17.3 2 2 4 2 4 6 4 6 8 6 8 10 8 10 12
Dubbelzijdig platform MHB 1 m 422910 8.8 1
Plate-forme reversible MNS 1 m
Dubbelzijdig platform MHB 2 m 422920 13.0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Plate-forme reversible MNS 2 m
Dubbelzijdig platform MHB 3 m 422930 18.0 1 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6
Plate-forme reversible MNS 3 m
Dwarsdrager MHB zonder staanders 421501 3.8 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7
Ensemble de connection sans support
Leuningstaander MHB Support garde-corps 421513 0.8 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 14 14 14
Leuning MHB Garde-corps MNS 1 m 422001 1.0 2
Leuning MHB Garde-corps MNS 2 m 422002 2.0 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
Leuning MHB Garde-corps MNS 3 m 422003 3.0 2 2 4 2 4 6 4 6 8 6 8 10 8 10 12
Zwenkwiel met rem MHB Roue frein 423011 3.9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Muurafhouder MHB Distanceur murale 423030 5.0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Quickpin MHB Goupille MNS 424031 0.3 28 28 28 42 42 42 56 56 56 70 70 70 84 84 84 98 98 98
Doorloopbeugel alu MHB Bisomac /
Power Climber
423022 /
423021
25.0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Etrier de passage libre en alu MNS
pour Bisomac Power Climber
Dubbele doorloopbeugel aluminium 423019 53.0 1 1
Etrier de passage libre double en alu
Eindleuning Garde-corps dextremit 423072 3.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Totaal gewicht Poids total (kg) 127 143 160 187 208 229 256 276 297 324 344 365 392 413 433 460 481 501
MHB met doorloopbeugels
Nacelles suspendues avec passage libre
81
60 years of passion
PROFESSIONAL
Max F
800 kg
Max F
800 kg
Max F
600 kg
Max F
600 kg
Aluminium dakbalken
Poutres en aluminium
Altrex heeft als aluminium-specialist een unieke aluminium dakbalk ontworpen. Deze dakbalk bestaat bijna volledig uit aluminium.
De voordelen van deze dakbalk zijn :
En tant que spcialiste sur le domaine daluminium, Altrex a dvelopp une poutre en alu unique. Cette poutre de suspension est
compose pratiquement exclusivement daluminium. Les avantages de cette poutre sont :
Licht in gewicht door de aluminium onderdelen Poids lger grce aux pices en alu
Op te bouwen uit slechts een beperkt aantal onderdelen Nombre de pices limites (montage facile)
Makkelijk in transport: elke component past in een standaard (personen)lift
Facile transporter, chaque pice passe dans un lvateur de personnes standard
Montage zonder gereedschap Montage sans outils
Ergonomisch ontworpen contragewichten Contrepoids ergonomiques
Gepatenteerde gentegreerde schokdemper Absorbeur intgr et brevet
Diverse opties voor verschillende borstweringhoogtes (hoge en lage versies)
Options multiples pour diffrentes hauteurs du parapet (version haute et basse)
CE-goedgekeurd (als onderdeel van een totaal systeem)
Conformit CE (en tant que partie dun systme totale)
Afstand tussen voorste en achterste wielstel variabel in lengte (van 4.5 tot 5.5 meter)
Distance entre le jeu de roues avant et arrire variable en longueur
(de 4.5 jusquau 5.5 mtres)
Overstek (mogelijk van 0.9 tot 2.2 meter).
Porte--faux possible de 0.9 jusqu 2.2 mtres
Optioneel: extra lang deel voor langer bereik en kleinere buitenbalk
voor korte wielbasis.
En option: pice extra longue pour porte
plus loin et poutre extrieure plus petite
pour base de roues courtes
Relax. Its an Altrex. 82
PROFESSIONAL
Altrex levert naast hangbruggen en dakbalken ook diverse takels van verschillende merken voor het Modulair Hangbrugsysteem.
En plus des nacelles suspendues et les poutres en aluminium Altrex fournit aussi diffrentes marques de treuils pour le systme
modulaire de nacelles suspendues.
Takels / Treuils
Nihon Bisoh
Astro verkrijgbaar in de uitvoeringen:
LAstro est disponible dans les versions :
Astro 600 kg
Astro 800 kg
NIEUW
NOUVEAU
Altrex is de exclusieve distributeur in Europa van de kwalitatief zeer hoogstaande Nihon Bisoh takels.
Altrex est le distributeur exclusif en Europe pour les treuils trs qualitatives de la marque Nihon Bisoh.
Jaarlijks onderhoud in slechts 45 minuten / Entretien annuaire en 45 minutes
Substantieel minder onderdelen / Moins de pices dtaches
Compact en gebruiksvriendelijk te hanteren / Compact et facile utiliser
Stil, 50% minder geluid in vergelijking met andere takels / Silencieux, 50% moins de bruit que les autres
Nihon Bisoh takels zijn verkrijgbaar in de volgende varianten:
Les treuils Nihon Bisoh sont disponibles dans diffrentes versions :
Bisomac 210 600kg
Bisomac 210 800kg
Titan verkrijgbaar in de uitvoeringen:
Le Titan est disponible dans les versions :
Titan 500 kg
Titan 650 kg
Power Climber
limiteur
systme de carte mre
oeuillet dlvation
poignes
entre cble de scurit
compteur dheures
mode de lemploi
moteur lectrique
surcharge
troues pour montage sur trier
botier pour ra
moue de cble
entre cble acier de suspension
frein lectromcanique
83
60 years of passion
PROFESSIONAL
Standaard hangbrugconfiguraties
Configurations de nacelles suspendues standard

Voor
maatwerkoplossingen
zie blz. 85
Travail sur mesure
voir page 85
MHB met doorloopbeugels
Nacelle suspendue avec passage libre
MHB met vaste hoeksectie
Nacelle suspendue avec angle fixe
Gevel onderhoudsbrug
Faade dun pont dentretien
Deelbare hangbrug / Nacelle suspendue divisible
Aluminium Dakbalk 600 kg hoog / Poutre en aluminium 600 kg haut
Etagebrug / Pont dtage
Enpersoonswerkbrug
Pont de travail pour une personne
MHB met verstelbare hoeksectie :
Nacelle suspendue avec angle ajustable
MHB met eindbeugels / Nacelle suspendue avec triers dextremit
Relax. Its an Altrex. 84
PROFESSIONAL
Speciale hangbrugconfiguraties
Configurations spciaux nacelles suspendues
Dubbele brede hangbrug
Pont suspendu double large
Halfronde hangbrug met verstelbare hoeksecties
Pont suspendu demi-circulaire avec coins rglables
Ronde hangbrug met vaste hoeksecties
Pont suspendu circulaire avec coins fixes
Hangbrug met meerdere hoeksecties
Pont suspendu avec plusieurs sections angulaires
Hangbrug onder ronde brug Pont suspendu sous pont arrondi
Extra lange hangbrug Pont suspendu allong
Dubbele brede hangbrug
Pont suspendu double large
Hangbrug met hoeksecties
Pont supendu avec sections angulaires
Halfronde hangbrug met meerdere hoeksecties
Pont suspendu demi-circulaire avec plusieurs
sections angulaires
85
60 years of passion
PROFESSIONAL
PROFESSIONAL | Maatwerk hangbrugconguraties
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
Soms is er voor het veilig werken op hoogte een maatwerk klimoplossing vereist. Ook hiervoor
is Altrex het juiste adres. Altrex beschikt over een speciale afdeling met maatwerkspecialisten
die in nauwe samenwerking met de klant de optimale oplossing voor het veilig werken op hoogte
ontwikkelen, produceren en leveren. Op de volgende bladzijden is een aantal voorbeelden van
maatwerk afgebeeld. Uiteraard zijn er andere oplossingen realiseerbaar. Altrex adviseert klanten
graag persoonlijk over de beste en veiligste klimoplossing die voldoet aan de geldende wet- en
regelgeving. Voor een veilige montage kunnen ervaren Altrex-monteurs worden ingeschakeld.
De temps en temps il est ncessaire de dvelopper une solution sur mesure pour travailler en scurit
en hauteur. Altrex posde dun dpartement avec des spcialistes qui dveloppent et produissent la
solution la plus adapate en fonction de vos besoins. Vous avez toute une srie de projets raliss
sur les pages suivantes et biensr il y a beaucoup dautres solutions possibles. Cest avec grand
plaiser comme vous conseillera la meilleure solution qui rponde aux lois et normes strictes.
Pour le montage nous avons une quipe exprimente mettre votre disposition si ncessaire.
Laadbeveiligingsbrug /
Pont pour dchargement scuris
Inspectiebrug /
Pont dinspection
Safety gantry Glazenwassersbrug /
Pont pour laveurs des vitres
Kijk voor een uitgebreid overzicht van
projectfotos op onze website
www.altrex.be
Visitez notre site pour plus de photos
des projets raliss
Maatwerk / Travail sur mesure
Ladders en trappen / Echelles et escabeaux 86
Vluchtroutes / Sorties de scours 87
Steigers / Echafaudages 88
Hangbruggen / Nacelles suspendues 89-90
PROFESSIONAL ASSORTIMENT
Geschikt voor intensief professioneel gebruik / Convenable pour un usage professionnel intensif
BLZ. / PAGE

Relax. Its an Altrex. 86
PROFESSIONAL
Maatwerk ladders & trappen
Travail sur mesure chelles & escabeaux
Meer informatie nodig?
Plus dinformations?
03/870.53.43
Paalbeugel Support de poteau Kooiladder met dakrandbeveiliging
Echelle de secours avec protection anti-chte
Overstapbordes Escalier passerelle
Overstapbordes Escalier passerelle double
Nokhaak: past op elke Altrex-ladder
Crochet de fate sutilise sur
chaque chelle Altrex
Containertrap: veilig toegang en veilige werkplek
Escalier pour container: pour un accs stable et scuris
Kooiladder voor industrile toepassing
Echelle crinoline pour usage industriel
Containertrap Escalier pour container Vliegtuigtrap Escalier dentretien (aviation)
Parkeerbeugel ladder
Etrier de stationnement pour chelle
87
60 years of passion
PROFESSIONAL
Anti-inbraaktrap Escalier anti-vol
Anti-inbraaktrap Escalier anti-vol
Kooiladder met bordes Echelle de secours passerelle
Nooduitgang Sortie de secours
Brandtraptoren Tour descaliers de secours
Brandtrap met anti-inklimbeveiliging
Sortie de secours avec protection daccs
Maatwerk vluchtroutes
Travail sur mesure sorties de secours
Relax. Its an Altrex. 88
PROFESSIONAL
Balkonsteiger Echafaudage de balcon
Droogtoren Tour de schement
Rietdaksteiger Echafaudage pour tot en canne
Hangsteiger
Echafaudage suspendu
Klimtoren Tour grimper
Verrijdbare steiger t.b.v. onderhoud
Echafaudage mobile pour travaux dentretien
Containersteiger
Echafaudage pour container
Verrolbare hangsteiger
Echafaudage suspendu mobile
Meer informatie?
Plus dinformations?
www.altrex.be
Maatwerk steigers
Travail sur mesure chafaudages

Hangsteiger Echafaudage suspendu
89
60 years of passion
PROFESSIONAL
Droogtoren Tour de schement
Meer informatie nodig?
Plus dinformations?
03/870.53.43
Onderhoudsbrug voetbalstadion Pont pour entretien de stades de football
Silo-afdaalplatform
Systme pour la dscente des silos
Onderhoudsplatform Pont dentretien mobile
Parapet klem Pince de parapet
Glasbewassingsinstallatie Installation mobile pour lavage de vitres
Onderhoudsplatform Plate-forme dentretien Werkbrug (glazenreiniging)
Pont de travail (lavage de vitres)
Maatwerk hangbruggen
Travail sur mesure nacelles suspendues

Relax. Its an Altrex. 90
PROFESSIONAL
Maatwerk hangbruggen
Travail sur mesure nacelles suspendues

Aangepaste dakbalk Poutre adapt
Dakbalk met achterwaartse verankering Poutre verrouill en arrire
Onderhoudsbrug stadion Pont dentretien dans un stade
Triple deck hangbrug rond gebouw
Pont suspendu triple autour de btiment
T-vormige hangbrug Pont suspendu en forme T
Hangbrug onder brug Pont suspendu sous un pont
Windturbine lift
Ascenseur Turbine de vent
Werkplatform onder toren
Ponts de travail sous un tour
Meer informatie nodig?
Plus dinformations?
03/870.53.43
91
60 years of passion
PROFESSIONAL
ALTREX | Veiligheid - Scurit
Professional. Voor intensief professioneel gebruik.
Herkenbaar Zwart. Bedrijven en instellingen die op het hoogste niveau
professioneel actief zijn in de bouw, industrie of dienstverlening zijn
het meest gebaat bij het brede assortiment van de productcategorie
Professional. Deze producten voldoen aan de zwaarste eisen en Arbo-
regelgeving, zoals NEN 2484 en KOMO-KlimKeur voor ladders en trappen en
EN 1004 voor steigers. Kenmerkend voor de productcategorie Professional
is de kleur zwart, die is verwerkt in of op producten (zwarte coating of
zwarte onderdelen). Tevens zijn de paginas met Professional producten
in deze catalogus herkenbaar aan de zwarte balk onder en boven. Ook
zijn veel producten voorzien van zwarte wikkels/showkaarten met
productinformatie.
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
Kies het juiste werkmateriaal.
Choisissez le moyen de travail adequat.
Om veilig op hoogte te kunnen werken moet aan drie voorwaarden worden voldaan.
Il y a trois conditions pour garantir un travail sr en hauteur.
Veilig werken
op hoogte
Travailler sr
en hauteur
+ + =
Aanschaf goed materiaal
dat voldoet aan geldende
wetten en normen
Achat de
materiel adquat
correspondant tous les
normes actuels
A.
Regelmatige
keuring materiaal
Inspection
rgulire du
materiel
B.
Veilig en
deskundig gebruik
Usage sr
et comptent
C.
Strenge wetten en normen voor professioneel gebruik.
Lois et normes strictes pour un usage professionnel
Neem geen risico. Kies Altrex.
Ne prenez aucun risque. Choisissez Altrex.
Kijk op www.altrex.be voor:
actueel assortiment
laatste nieuws over veilig werken op hoogte
verkooppunten
verkoopsvoorwaarden
Visitez www.altrex.be pour:
assortiment actuel
dernires nouvelles concernant scurit
points de vente
conditions de vente
Relax. Its an Altrex. 92
PROFESSIONAL
Opleiding & Keuring
... ingevolge het Koninklijk Besluit over rolsteigers van 31/08/05 iedereen die met
steigers werkt hiervoor een opleiding moet hebben gevolgd
... u uw klanten hiervan op de hoogte moet brengen
... er in 2009 zon 750 werven werden stilgelegd omdat de wettelijk verplichte sterkte-
en stabiliteitsberekening niet aanwezig was OF de arbeiders niet opgeleid waren om
met steigers te werken
Meer informatie nodig?
03/870.53.43 - info@altrex.be
Bovendien leveren wij als totaalleverancier op het gebied van
klimmateriaal ook de jaarlijks verplichte keuring bij uw klanten !
Altrex heeft dankzij haar jarenlange ervaring als fabrikant en met een
externe homologatie een opleiding Veilig werken op hoogte
ontwikkeld in 3 modules:

Module A Theoretische opleiding voor GEBRUIK van klimmateriaal

Module B Praktische opleiding voor MONTAGE van steigers

(enkel mogelijk indien ook module A gevolgd werd)


Module C Opleiding tot BEVOEGD PERSOON voor keuringen

(enkel mogelijk indien ook module A+B gevolgd werden)

Wist u dat...

93
60 years of passion
PROFESSIONAL
... suite l'arrte Royal du 31/08/05 toute personne qui travaille avec des chafaudages
est oblig de suivre une formation
... vous devez informez votre client sur cette obligation chaque vente dune chafaudage
... en 2009 presque 750 chantiers taient ferms parce que la note de calcul de rsistance
et de stabilit n'tait pas prsente ou que les ouvriers n'avaient pas suivi une formation
d'utilisation des chafaudages
Plus dinformations?
03/870.53.43 - info@altrex.be
Grce sa grande exprience entant que fabricant de matriel d'accs et
avec une homologation externe, Altrex dvelopp une formation
"Travailler sr en hauteur" en 3 modules:
Module A Formation thorique pour USAGE de matriel d'accs
Module B Formation pratique pour MONTAGE des chafaudages

(uniquement possible si les participants ont suivi la module A)

Module C Formation PERSONNE AUTORISEE pour inspection

(uniquement possible si les participants ont suivi les module A+B)

En plus Altrex peut vous fournir l'inspection annuelle obligatoire
des chelles et des chafaudages !
Saviez-vous que ...
Formation & Inspection
Altrex heeft dankzij haar jarenlange ervaring als fabrikant en met een
externe homologatie een opleiding Veilig werken op hoogte
ontwikkeld in 3 modules:

Module A Theoretische opleiding voor GEBRUIK van klimmateriaal

Module B Praktische opleiding voor MONTAGE van steigers

(enkel mogelijk indien ook module A gevolgd werd)


Module C Opleiding tot BEVOEGD PERSOON voor keuringen

(enkel mogelijk indien ook module A+B gevolgd werden)

Relax. Its an Altrex. 94
PROFESSIONAL
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
95
60 years of passion
PROFESSIONAL
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Relax. Its an Altrex. 96
PROFESSIONAL
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
97
60 years of passion
PROFESSIONAL
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Relax. Its an Altrex. 98
PROFESSIONAL
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
99
60 years of passion
PROFESSIONAL
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Zet- en drukfouten voorbehouden. De in deze catalogus vermelde producten, specificaties en
uitvoeringen kunnen tussentijds wijzigen.
Sous rserve de fautes typographiques. Les produits et specifications mentionns peuvent
changer entretemps.
www.altrex.be
Relax. Its an Altrex.
Altrex Belgium NV / SA
Puursesteenweg 335
2880 Bornem
TEL : 03/870.53.43 - FAX : 03/870.53.17
e-mail: info@altrex.be
60 years of passion