Vous êtes sur la page 1sur 14

TCVN

TIU

CHUN M

VIT

NA

TCVN 7570 : 2006


Xut bn ln 1

Ct liu cho b tng v va Yu cu k thut


Aggregates for concrete and mortar Specifications

H Ni 2006

TCVN 7570 : 2006

Li ni u
TCVN 7570 : 2006 1771 : 1987. TCVN 7570 : 2006 do Tiu ban k thut Tiu chun TCVN/TC thay th cho TCVN 1770 : 1986 v TCVN

71/SC3 Ct liu cho b tng hon thin trn c s d tho ca Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng, B Xy dng ngh, Tng Cc Tiu chun o lng Cht lng xt duyt, B Khoa hc v Cng ngh ban hnh.

TCVN 7570 : 2006

TCVN 7570 : 2006

Tiu chun vit nam

TCVN 7570 : 2006


Xut bn ln 1

Ct liu cho b tng v va Yu cu k thut


Aggregates for concrete and mortar Specifications

Phm vi p dng

Tiu chun ny quy nh cc yu cu k thut i vi ct liu nh (ct t nhin) v ct liu ln, c cu trc c chc dng ch to b tng v va xi mng thng thng. Tiu chun ny khng p dng cho cc loi ct liu dng ch to b tng v va xi mng c bit (b tng v va nh, b tng v va chng n mn, b tng khi ln ).

Ti liu vin dn

TCVN 7572-1 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 1: Ly mu. TCVN 7572-2 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 2: Xc nh thnh phn ht. TCVN 7572-3 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 3: Hng dn xc nh thnh phn thch hc. TCVN 7572-4 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 4: Xc nh khi lng ring, khi lng th tch v ht nc. TCVN 7572-5 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 5: Xc nh khi lng ring, khi lng th tch v ht nc ca gc v ht ct liu ln. TCVN 7572-6 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 6: Xc nh khi lng th tch xp v hng. TCVN 7572-7 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 7: Xc nh m. TCVN 7572-8 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 8: Xc nh hm lng bn, bi, st trong ct liu v hm lng st cc trong ct liu nh.

TCVN 7570 : 2006


TCVN 7572-9 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 9: Xc nh tp cht hu c. TCVN 7572-10 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 10: Xc

nh cng v h s ho mm ca gc. TCVN 7572-11 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 11: Xc

nh nn dp v h s ho mm ca ct liu ln. TCVN 7572-12 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 12: Xc

nh hao mn khi va p ca ct liu ln trong my Los Angeles. TCVN 7572-13 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 13: Xc

nh hm lng ht thoi dt trong ct liu ln. TCVN 7572-14 : 2006 Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 14: Xc

nh kh nng phn ng kim silic. TCVN 7572-15 : 2006 nh hm lng clorua. TCXDVN 356 : 2005 Kt cu b tng v b tng ct thp Tiu chun thit k. Ct liu cho b tng v va Phng php th Phn 15: Xc

3
3.1

Thut ng v nh ngha

Ct liu (aggregate) Cc vt liu ri ngun gc t nhin hoc nhn to c thnh phn ht xc nh, khi nho ct liu nh v ct liu ln. 3.2 Ct liu nh (fine aggregate) Hn hp cc ht ct liu kch thc ch yu t 0,14 mm n 5 mm. Ct liu nh c th l ct t nhin, ct nghin v hn hp t ct t nhin v ct nghin. 3.2.1 Ct t nhin (natural sand) Hn hp cc ht ct liu nh c hnh thnh do qu trnh phong ho ca cc t nhin. Ct t nhin sau y gi l ct. trn vi xi mng v nc, to thnh b tng hoc va. Theo kch thc ht, ct liu c phn ra

TCVN 7570 : 2006


3.2.2 Ct nghin (crushed rock sand) Hn hp cc ht ct liu kch thc nh hn 5 mm thu c do p v hoc nghin t . 3.2.3 Mun ln ca ct (fineness modulus of sand) Ch tiu danh ngha nh gi mc th hoc mn ca ht ct. M un ln ca ct c xc nh bng cch cng cc phn trm lng st tch lu trn cc sng 2,5 mm; 1,25 mm; 630 m; 315 m; 140 m v chia cho 100. 3.3 Ct liu ln (coarse aggregate) Hn hp cc ht ct liu c kch thc t 5 mm n 70 mm. Ct liu ln c th l dm, si, si dm (p hoc nghin t si) v hn hp t dm v si hay si dm. 3.3.1 Si (gravel) Ct liu ln c hnh thnh do qu trnh phong ho ca t nhin. 3.3.2 dm (crushed rock) Ct liu ln c sn xut bng cch p v/hoc nghin . 3.3.3 Si dm (crushed gravel) Ct liu ln c sn xut bng cch p v/hoc nghin cui, si kch thc ln. 3.3.4 Kch thc ht ln nht ca ct liu ln (Dmax) (maximum particle size) Kch thc danh ngha tnh theo kch thc mt sng nh nht m khng t hn 90 % khi lng ht ct liu lt qua. 3.3.5 Kch thc ht nh nht ca ct liu ln (Dmin) (minimum particle size) Kch thc danh ngha tnh theo kch thc mt sng ln nht m khng nhiu hn 10 % khi lng ht ct liu lt qua.

TCVN 7570 : 2006

3.3.6 Ht thoi dt ca ct liu ln (elongation and flakiness index of coarse aggregate) Ht c kch thc cnh nh nht nh hn 1/3 cnh di. 3.4 Thnh phn ht ca ct liu (particle size distribution) T l phn trm khi lng cc ht c kch thc xc nh. 3.5 Tp cht hu c (organic impurities) Cc cht hu c trong ct liu c th nh hng xu n tnh cht ca b tng hoc va xi mng. 3.6 Mu chun (standard colors) Mu qui c dng xc nh nh tnh tp cht hu c trong ct liu. 3.7 Cp b tng theo cng chu nn (grade of concrete) Gi tr cng vi xc sut bo m 0,95 khi nn cc mu b tng lp phng chun. 4 4.1 4.1.1 chnh: ct th khi mun ln trong khong t ln hn 2,0 n 3,3; ct mn khi mun ln trong khong t 0,7 n 2,0. Thnh phn ht ca ct, biu th qua lng st tch lu trn sng, nm trong phm vi quy nh trong Bng 1. 4.1.2 Ct th c thnh phn ht nh quy nh trong Bng 1 c s dng ch to Yu cu k thut Ct Theo gi tr mun ln, ct dng cho b tng v va c phn ra hai nhm

b tng v va tt c cc cp b tng v mc va.

TCVN 7570 : 2006

Bng 1 - Thnh phn ht ca ct


Lng st tch lu trn sng, % khi lng Ct th T 0 n 20 T 15 n 45 T 35 n 70 T 65 n 90 T 90 n100 10 Ct mn 0 T 0 n 15 T 0 n 35 T 5 n 65 T 65 n 90 35

Kch thc l sng 2,5 mm 1,25 mm 630 m 315 m 140 m Lng qua sng 140 m, khng ln hn

4.1.3

Ct mn c s dng ch to b tng v va nh sau:

a) i vi b tng: ct c mun ln t 0,7 n 1 (thnh phn ht nh Bng 1) c th c s dng b tng cp thp hn B15; ct c mun ln t 1 n 2 (thnh phn ht nh Bng 1) c th c s dng ch b tng cp t B15 n B25; b) i vi va: ct c mun ln t 0,7 n 1,5 c th c s dng ch to va mc nh hn bng M5; ct c mun ln t 1,5 n 2 c s dng ch to va mc M7,5.
ch thch TCXD 127 : 1985 hng dn c th vic s dng tng loi ct mn trn c s tnh ton hiu qu kinh t - k thut.

ch

to

to

4.1.4 hn 5 mm. 4.1.5

Ct dng ch to va khng c ln qu 5 % khi lng cc ht c kch thc ln

Hm lng cc tp cht (st cc v cc tp cht dng cc; bn, bi v st) trong

ct c quy nh trong Bng 2.

TCVN 7570 : 2006

Bng 2 - Hm lng cc tp cht trong ct


Hm lng tp cht, % khi lng, khng ln hn Tp cht b tng cp cao hn B30 Khng c c 1,50 b tng cp thp hn v bng B30 0,25 3,00 va 0,50 10,00

St cc v cc tp cht dng cc Hm lng bn, bi, st

4.1.6 Tp cht hu c trong ct khi xc nh theo phng php so mu, khng c thm hn mu chun.
ch thch Ct khng tho mn iu 4.1.6 c th c s dng nu kt qu th nghim kim chng trong b tng cho thy lng tp cht hu c ny khng lm gim tnh cht c l yu cu i vi b tng.

4.1.7 Bng 3.

Hm lng clorua trong ct, tnh theo ion Cl - tan trong axit, quy nh trong

Bng 3 - Hm lng ion Cl- trong ct


Loi b tng v va B tng dng trong cc kt cu b tng ct thp ng sut trc B tng dng trong cc kt cu b tng v b tng ct thp v va thng thng Hm lng ion Cl-, % khi lngj, khng ln hn 0,01 0,05

ch thch Ct c hm lng ion Cl - ln hn cc gi tr quy nh Bng 3 c th c s dng nu tng hm lng ion Cl - trong 1 m 3 b tng t tt c cc ngun vt liu ch to, khng vt qu 0,6 kg.

4.1.8 Ct c s dng khi kh nng phn ng kim silic ca ct kim tra theo phng php ho hc (TCVN 7572-14 : 2006) phi nm trong vng ct liu v hi. Khi kh nng phn ng kim - silic ca ct liu kim tra nm trong vng c kh nng gy hi th cn

TCVN 7570 : 2006


th nghim kim tra b xung theo phng php thanh va (TCVN 7572-14 : 2006) m bo chc chn v hi.. Ct c coi l khng c kh nng xy ra phn ng kim silic nu bin dng ( ) tui 6 thng xc nh theo phng php thanh va nh hn 0,1%.

4.2 4.2.1

Ct liu ln Ct liu ln c th c cung cp di dng hn hp nhiu c ht hoc cc c ht

ring bit. Thnh phn ht ca ct liu ln, biu th bng lng st tch lu trn cc sng, c quy nh trong Bng 4. Bng 4 - Thnh phn ht ca ct liu ln
Lng st tch ly trn sng, % khi lng, ng vi kch thc ht liu nh nht v ln nht, mm 5-10 0 0-10 90-100 5-20 0 0-10 40-70 90-100 5-40 0 0-10 40-70 90-100 5-70 0 0-10 40-70 90-100 10-40 0 0-10 40-70 90-100 10-70 0 0-10 40-70 90-100 20-70 0 0-10 40-70 90-100

Kch thc l sng mm 100 70 40 20 10 5

ch thch thun.

C th s dng ct liu ln vi kch thc c ht nh nht n 3 mm, theo tho

4.2.2

Hm lng bn, bi, st trong ct liu ln tu theo cp b tng khng vt qu gi

tr quy nh trong Bng 5. Bng 5 - Hm lng bn, bi, st trong ct liu ln


Cp b tng Hm lng bn, bi, st, % khi lng, khng ln hn

10

TCVN 7570 : 2006Cao hn B30 T B15 n B30 Thp hn B15 1,0 2,0 3,0

4.2.3 hoc

lm ct liu ln cho b tng phi c cng th trn mu nguyn khai mc

xc nh thng qua gi tr nn dp trong xi lanh ln hn 2 ln cp cng chu nn ca b tng khi dng gc phn xut, bin cht; ln hn 1,5 ln cp cng chu nn ca b tng khi dng gc trm tch. Mc dm xc nh theo gi tr nn dp trong xi lanh c quy nh trong Bng 6. Bng 6 - Mc ca dm t thin nhin theo nn dp
nn dp trong xi lanh trng thi bo ho nc, % khi lng Mc dm* trm tch 140 120 100 80 60 40 30 20 n 11 Ln hn 11 n 13 Ln hn 13 n 15 Ln hn 15 n 20 Ln hn 20 n 28 Ln hn 28 n 38 Ln hn 38 n 54 phn xut xm nhp v bin cht n 12 Ln hn 12 n 16 Ln hn 16 n 20 Ln hn 20 n 25 Ln hn 25 n 34 phn xut phun tro n 9 Ln hn 9 n 11 Ln hn 11 n 13 Ln hn 13 n 15

* Ch s mc dm xc nh theo cng chu nn, tnh bng MPa tng ng vi cc gi tr 1 400; 1 200; ...; 200 khi cng chu nn tnh bng kG/cm 2 .

4.2.4

Si v si dm dng lm ct liu cho b tng cc cp phi c nn dp trong

xi lanh ph hp vi yu cu trong Bng 7. Bng 7 - Yu cu v nn dp i vi si v si dm

11

TCVN 7570 : 2006


nn dp trng thi bo ho nc,% khi lng, khng ln hn Si 8 12 16 Si dm 10 14 18

Cp b tng Cao hn B25 T B15 n B25 Thp hn B15

4.2.5

hao mn khi va p ca ct liu ln th nghim trong my Los Angeles,

khng ln hn 50 % khi lng. 4.2.6 Hm lng ht thoi dt trong ct liu ln khng vt qu 15 % i vi b tng cp

cao hn B30 v khng vt qu 35 % i vi cp B30 v thp hn. 4.2.7 Tp cht hu c trong si xc nh theo phng php so mu, khng thm hn mu chun.
ch thch Si cha lng tp cht hu c khng ph hp vi quy nh trn vn c th s dng nu kt qu th nghim kim chng trong b tng cho thy lng tp cht hu c ny khng lm gim cc tnh cht c l yu cu i vi b tng c th.

4.2.8

Hm lng ion Cl- (tan trong axit) trong ct liu ln, khng vt qu 0,01 %.

ch thch C th c s dng ct liu ln c hm lng ion Cl - ln hn 0,01 % nu tng hm lng ion Cl-- trong 1 m 3 b tng khng vt qu 0,6 kg.

4.2.9

Kh nng phn ng kim silic i vi ct liu ln c quy nh nh i vi ct

liu nh theo 4.1.8.

5
5.1

Phng php th
Ly mu th ct liu theo TCVN 7572-1 : 2006.

Mu th dng xc nh thnh phn ht c th dng xc nh hm lng ht mn. 5.2 5.3 Xc nh thnh phn ht ca ct liu theo TCVN 7572-2 : 2006. Xc nh thnh phn thch hc ca ct liu theo TCVN 7572-3 : 2006.

12

TCVN 7570 : 2006


5.4 Xc nh khi lng ring, khi lng th tch v ht nc ca ct liu theo

TCVN 7572-4 : 2006. 5.5 Xc nh khi lng ring, khi lng th tch v ht nc ca gc v ht ct

liu ln theo TCVN 7572-5 : 2006. 5.6 2006. 5.7 5.8 Xc nh m ca ct liu theo TCVN 7572-7 : 2006. Xc nh hm lng bi, bn, st trong ct liu v hm lng st cc trong ct liu Xc nh khi lng th tch xp v hng ca ct liu theo TCVN 7572-6 :

nh theo TCVN 7572-8 : 2006. 5.9 5.10 2006. 5.11 2006. 5.12 Xc nh hao mn khi va p ca ct liu ln trong my Los Angeles theo Xc nh nn dp v h s ho mm ca ct liu ln theo TCVN 7572-11 : Xc nh tp cht hu c theo TCVN 7572-9 : 2006. Xc nh cng v h s ho mm ca gc lm theo TCVN 7572-10 :

TCVN 7572-12 : 2006. 5.13 5.14 Xc nh hm lng ht thoi dt trong ct liu ln theo TCVN 7572-13 : 2006. Xc nh kh nng phn ng kim silic trong ct liu bng phng php ha

hc theo TCVN 7572-14 : 2006. 5.15 Xc nh kh nng phn ng kim silic trong ct liu bng phng php

thanh va theo TCVN 7572-14 : 2006. 5.16 Xc nh hm lng ion Cl trong ct liu theo TCVN 7572-15 : 2006.

6
6.1

Vn chuyn v bo qun
Mi l ct liu phi c giy chng nhn cht lng km theo, trong ghi r:

tn c s cung cp ct liu, a ch, in thoi, fax;

13

TCVN 7570 : 2006


loi ct liu; ngun gc ct liu; s l v khi lng; kt qu th nghim cc ch tiu, tnh cht ca ct liu. 6.2 Ct liu c vn chuyn bng s lan, tu ho, t hoc bng cc phng tin

khc m khng lm bin i cc tnh cht c, l v ha hc ca ct liu. 6.3 6.4 Ct liu c th c bo qun kho c mi che hoc sn bi ni kh ro. Khi vn chuyn v bo qun ct liu phi ring tng loi v tng c ht (nu

c), trnh ln tp cht.

____________________________________

14

Vous aimerez peut-être aussi