Vous êtes sur la page 1sur 10

SIGNET PRINCE ok!!!

13/03/06

16:01

Te tamaiti
arii iti

Te mau
haamaramaramaraa
na te taata
e taio i te puta ra
John Faatae Martin

Page 1

SIGNET PRINCE ok!!!

13/03/06

16:01

Iaorana !
E rave rahi tao tumu n roto mai
i t ttou reo tahiti tei faaohipahia
i roto i teie puta, ua imi-roa-hia te
tahi mau parau i roto i te mau puta
faatoro parau e parau-atoa-hia
titionare (dictionnaire n roto i te reo
farni), i rohia e te mau aivanaa no
te tau i mairi, mai ia te mitionare
peretane ra o John Davies, te peripetero Tepano Jaussen, e tae roa
mai i t te Fare Vnaa nei.
E fifi r hoi te taata huri parau i
te tahi mau tao reo e i ore i
hurihia na roto i te reo tahiti. E
hmani a oia i te tahi tao e
manaohia e ana , o te mea tano
ae a. I muri ae te reira tao tahiti
ap e tuatpapahia ai i roto i te
Fare Vnaa, n te haamana-roaraa, aore ra n te mono mai i te
tahi tao huru tano ae. Ua tpurahia i te hpea o teie pue parau te
mau tao rohi-p-hia n te ppairaa
i teie puta, e te tahi atoa mau
haamramararaa.
E riro iho te tahi mau hape t
itea mai e oe, e hape patapataraa anei, e mohimohiraa anei te
mata n te n nia-iho-noa-raa te
taioraa eiaha a e inoino mai,
e riro ta oe faaararaa mai ei
haamaitairaa atu i t muri iho
mau neneiraa.
T haamauruuru maitai nei au i
na hoa aivanaa e piti ra, o Vaetua
Coulin e o Vananga Pietri, o tei frii
maitai mai i tu aniraa e ia taio
rua i teie puta hou a neneihia ai, e
ua hroa mai rua i t raua mau
aratairaa faufaa roa.
Ia aaanaanatae t oe taioraa
i teie amu.
Te Aroha ia rahi !
Te huri parau
John Martin
2

Page 2

SIGNET PRINCE ok!!!

13/03/06

16:01

O vai teie taata o


Antoine
de Saint-Exupery
o tei ppai i teie puta ?
E tparau tuiroo oia i roto i te
mau fenua atoa i te ao nei,
eiaha i Farni anae, ua hurihia
tna mau puta i ppai, na roto e
rave rahi reo.
Ua fnauhia o Antoine de
Saint-Exupry i te oire no Lyon i
Farni, i te matahiti 1900. Ua
haere oia i te Fare Haapiiraa
Teitei a te Nuu-Moana, i te Fare
Haapiiraa Troa Ppai Hhoa,
Tarai Tii, Ppai Hhoa Fare, e
Faaoto Upa.
Te troa r i amohia e ana i
tna paariraa, o te troa Pairati
Manureva a o tna i haapii i
tna tau faehau, mai te matahiti
1921 e tae atu i te matahiti 1923.
Ua pairati oia i muri iho i te mau
manureva tvira i Farni, i Aferita
e i Marite Apatoa. Oia te h
o te mau pairati mtmua i
haamau i te rni manureva i tati
ia Europa e o Marite Apatoa.
Ua piihia oia i roto i te Nuun-te-Reva Farni i te tupuraa te
tamai rahi i te matahiti 1939 ra.
Ua tamai oia e tae roa atu ite
matahiti 1940. I te upootiaraa te
nuu Purutia e te vraa o Farni
ua tpuni o Saint-Exupry i Marite
e ua faa oia ina i roto i te
Nuu-n-te-Reva Farni V-Ore a
te Tenerara de Gaulle. Ua tae

Page 3

SIGNET PRINCE ok!!!

13/03/06

16:01

oia i nia i te tahua tamairaa no


Aferita Apatoerau i te matahiti
1943.
I te 31 n te vae Tiurai matahiti 1944, ua ani oia e ia tonohia
oia i te p no te hiopoa i te huru
o te mau nuu enemi i nia i te
fenua Farni, n nia mai i tna
manureva. Ua faatiahia tna
aniraa e ua mahuta oia na nia
i tna manureva i taua p ra.
Aita oia i hoi mai. N teie nei
roa nei te iteraahia mai tna
manureva i raro i te hhonuraa o
te Moana Mditerrane, i te pae
apatoa no te fenua Farni. Ua
puta anei tna manureva i te
fai pupuhi i tna anei rereraa
atu i tna hiopoaraa, aore ra i
tna hoiraa mai ? T ttorotorohia nei te reira parau i teie mahana, aita atoa tna tino i itea
mai.
E ere a tahi ra o Antoine de
Saint-Exupry i faaruru ai i te ati
manureva. Ua topa ae na oia i
roto i te metepara, i reira paha a
tna puaraa i te ppai teie
amu ?

Page 4

SIGNET PRINCE ok!!!

13/03/06

16:01

TE MAU TAO
ROHI-P-HIA
E TE TAHI ATU MAU
HAAMRAMARAMARAA
au : Eere teie tao i te
mea rohi-p-hia. E reo tahiti
tumu teie. N te mea r , e piti
tna auraa i tpaohia ai i roto i
teie tpura. Te auraa mtmua,
o te au a i roto i te op o te
taata aore ra o te nimara. Te
piti o te auraa o t Antoine de
Saint-Exupry i fahipa i roto i
tna puta n roto i te reo farni
cur : te p vairaa a o te mau
manao hhonu rau i roto i te
feruriraa o te taata, mai te riri,
te oaoa, te faahinaaro, e te
vai atura (Api parau *80,
rni 5)
ere Vaiano : E tao rohia e
te taata huri parau. E uru rau
tupu noa te reira, aita i tomohia na e te taata. Fort vierge
na roto i te reo farni (Api parau
*7, rni 3)
Aivnaa ihi fenua : E tao
rohia e te taata huri parau. E
aivnaa a o tei ite i te ioa e
i te huru o te mau fenua atoa,
o te mau nvai, o te mau
moua, e te tahi atu Gographe n roto i te reo farani (Api
parau *52, rni 12)
Aritna : E tao rohia e te
taata huri parau. O te tai reo
tahiti a o te ioa o te mataienaa
no te fenua Marite Apatoerau
ra Arizona (Api parau *8, rni
hpea)

Page 5

SIGNET PRINCE ok!!!

13/03/06

16:01

Baobab : O te ioa papa a


n te tahi tumu rau teitei roa e
tupu nei i te fenua Aferita.
E raeahia e 20 mtera te menemeneraa o tna tumu. T tupu
atoa nei teie huru rau i te
fenua Auterria (Api parau *20,
rni 5 n V)
Coquelicot : O te ioa papa
a n te tahi tiare uteute o te
tupu noa nei i roto i te mau
faaapu i Farni. Aita i itea e te
taata huri parau tna faaauraa
e te tahi tiare no t ttou nei mau
pae fenua (Api parau *30, rni 6)
Fetia : Eere teie tao i te
mea rohi-p-hia. E reo tahiti
tumu r. N roto i te hio-matanoa-raa t tatou mau tupuna i
te rai, te h taoa anaana e
itehia e ana, e fetia a. rea
r, n roto i te hiopoaraa a te
mau aivnaa i roto i t ratou
hio fetia, ua itehia , ua rau
te huru o te fetia. Eiaha ttou e
tutapapa i te tatoaraa o te
huru fetia e vai nei, e haapao
noa ttou i te huru ftia i tahutuhia e Antoine de Saint Exupry i
roto i tna puta amu : o t te
Fare Vnaa i faaoti : e fetiahoro, n te mea , e ohu teie
huru fetia na te hiti i te tahi atu
fetia rahi ae ina, mai t ttou
fenua e tnnt hati nei i te r,
oia hoi te mahana, ma te
faaea ore. E parau-ohie-noa
vetahi , e Paraneta te reira huru
fetia (n roto mai i te tao reo
farni ra plante). E 7 fetia horo
tei topahia te ioa i roto i t ttou
nei Ao, i parauhia e te papaa ,
Te Ao a R (systme solaire) : o
Tero (Mercure), o Taurua
(Vnus), o te Fenua (Terre), o
Fetia ura (Mars), o Taurua nui

Page 6

SIGNET PRINCE ok!!!

13/03/06

16:01

(Jupiter), o Fetia Tea (Saturne),


o Heleekela (t te Vaih ioa i
topa i nia ia Vnus). Na fetia
ioa papaa ra o Neptune e o
Pluton, tei ore i itehia te ioa
tahiti. Na t tatou a mau aivnaa no te reo e tuatpapa i te
reira rauae iho (Api parau
*14, rni 19)
Granium : O te ioa papa
a n te tahi tiare trona
mtuteute n te fenua papa,
o t tanuhia e ratou i mua mai i te
fare e i te taupee fare n te
faaunaunaraa (Api parau
*18, rni 22)
Ihifetia : E tao rohia e te
taata huri parau. E taata aravihi te reira n te tuatpapa i te
mau taoa tei nia i te rai, mai te
mau fetia rau. E parau-atoahia , e taata hio fetia, n te
mea , o te reira tna huru ia
hiohia oia i nia i tna ohipa. E
Astronome te reira taata ia
parauhia n roto i te reo farni.
(Api parau *16, rni 16)
Lon Werth : E hoa rahi teie
taata n Antoine de Saint
Exupry. Ua mau noa oia i
Farni i te tau haavraa a te
Purutia, ma te fifi te oraraa n te
ravai ore te ma e te rahu
no te tmahanahana te fare ia
tae anae i te tau toetoe ;
aita oia i ora i rapae ia Farni
mai tna hoa. Ua ppai o Saint
Exupry i teie puta i te matahiti
1943, aita a te tamai i hau
atura, e n reira oia i pp ai i
tna amu n Lon Werth (Api
parau *5)
Mahanatahi : E tao rohia e te
taata huri parau. E parauhia a
parau no te tahi mea, mai te
tiare, aore ra te manumanu,

Page 7

SIGNET PRINCE ok!!!

13/03/06

16:01

aore ra te tahi puaraa eita e


hau atu i te h mahana tna
maororaa, e pohe, aore ra e
moe roa. E parauhia te reira
ohipa n roto i te reo farni : e
mea phmre (Api parau *55,
rni 3)
f-umi : E tao rohia e te
taata huri parau. Te tao tumu
n teie parau, oia hoi : f, ua
rohihia a e te mau mitionare
mtamua i huri i te Ppria n
roto i t tatou reo. Aita Te Atua
i tuu mai i te reira manu ataata
rahi i nia i t tatou fenua, aita
a tna e ioa tahiti, a manao
ai te ma huri parau mtmua ra
e rave mai i te tao herni ra
Ophis. Ua rau r te huru o te
f, mai te mea iti hua roa e
tae roa atu i te mau mea rarahi
roa, i rohi ai te huri parau n teie
nei puta i teie tao n te of rahi
roa ra e parau boa n roto i te
reo farni. E raeaehia ina e 4
mtera i te roa, e te rahi o tna
tino, mai te tumu meia ra a te
menemene. E tia atoa paha
tna ioa ia parauhia e f-tfifi,
n te mea , e tfifi oia i nia i te
amaa tumu raau no te
tmoemoe i te nimara aore
ra i te taata e n raro ae iho te
haere. I reira te f nei e haamarua mai ai i nia i te nimara ra,
aore ra i te taata ma te tpii e
te haav i tna mau htuatuaraa mure roa atu ai te aho o
tei harua. Ua umihia a. E riro
atu ai ei inai n te f-umi
(Api parau *7, rni 6)
Rahiraa taata : Eere teie i
te tao ap, e haamramaramaraa r i te tahi mau nmera
rahiraa taata i hroahia mai e
Antoine de Saint Exupry. Ua

Page 8

SIGNET PRINCE ok!!!

13/03/06

16:01

ppai oia i tna puta i te matahiti 1943, ua rahi atu a te mau


nmera i teie tau. Ua hau i te 60
matahiti i mairi i teie nei. O tna
i ppai, o te mau mea a i itehia i tna tau (Api parau *56,
rni 2-11)
Rauraurii : E tao rohia e te
taata huri parau, n te mea
aita oia i ite aita anei e tao
tahiti e vai nei n te tuhaa o te
tiare e parauhia n roto i te reo
farni ptale, oia hoi, o te
mau raurii nehenehe a o te
tiare, e parauhia ai : e tiare
uteute, e tiare trona, e tiare
nnamu Eita e ore e te vai
noa ra taua tao ra, e oaoa
roa a te huri parau ia faaite
mai te fei i ite. Mauruuru (Api
parau *30, rni 4)
Taata hrni : E tao rohia e
te taata huri parau. O te taata
a e hroa i te faatororaa purumu auri n te pereoo auahi. Ia
hape tna faatororaa, i vaho
roa a te pereoo auahi e
tpae ai. Tna ioa farni :
aiguilleur. Te vai atoa ra te reira
troa n te mau rereraa manureva. E haapap a te reo farni
: aiguilleur du ciel (Api parau
*74, rni 3)
Thr : E tao rohia e te
taata huri parau. O te tai reo
tahiti a o te ioa ra Sahara, te
metepara rahi roa ae o teie ao :
e 8 mirioni tiromtera tuea tna
rahi. Tei nia i te fenua Aferita
tna vairaa (Api parau *9, rni
3 n II)
Tuira-inita-tt : E tao rohia e
te taata huri parau. Te tuira nei,
e tuituihia a i roto i te inita n
te faarari, hou a ppai ai i te
parau. rea te tuira-inita-tt

Page 9

SIGNET PRINCE ok!!!

13/03/06

16:01

ra, e faahia a i te inita. E tau


api parau te paopao hou a
tt faahou ai i te inita i roto. E
parauhia te reira huru tuira n
roto i te reo farni : stylographe
(Api parau *12, rni 1)
Note pour la lecture :
Le signe (*) plac en fin de
chaque paragraphe permet de
retrouver le numro de la page
et la ligne o se trouve le mot
expliqu.

Ce cinquante-deuxime ouvrage
parat en langue tahitienne Papeete
trs exactement 63 ans
aprs la publication New York
de la premire dition franaise et anglaise
du Petit Prince, le 6 avril 1943.

Logo
Bobby Holcomb
Editions Haere Po, B.P. 1958,
98 713 Papeete - Tahiti, Polynsie franaise
haerepotahiti@mail.pf
ISBN 2 904 171 59-7
Mise en page patricia sanchez

Imprimerie STP-Multipress

Page 10

Vous aimerez peut-être aussi