Vous êtes sur la page 1sur 32

1 .

L’ Article démonstratif ( adjectival ) -Articolul demonstrativ


(adjectival) - cel, cea, cei, cele, celui, celei, celor

Cet article accompagne un adjectif ou un numéral et fait la liaison entre ces


parties de parole et le nom qu’ il détermine . Il n’ a pas de signification seul et
il ne peut pas avoir fonction syntaxique ( être sujet , prédicat , etc. )

L’ article démonstratif s’ accorde en genre , en numéro et en cas avec le nom


déterminé par l’ adjectif ou le numéral qu’ il accompagne .

 Autobuzul cel mare ajunge la destinație. (L’ article cel s’ accorde


avec le nom autobuzul)

 Prietena mea cea mai bună a sosit în oraș. (L’article cea s’ accorde avec le
nom prietena)

m. sg. cel m. pl. cei

Nominatif/ Accusatif f. sg. cea f. pl. cele

n. sg. cel n. pl. cele

m.sg. celui m. pl. celor

Génitif / Datif f. sg. celei f. pl. celor

n. sg. celui n. pl. celor

Vocatif – –

Lorsque l’article démonstratif accompagne un numéral, la place de l’article


est devant le nom déterminé .

 Cei doi oameni s-au îndepărtat de noi.


 1. Se dau următoarele adjective: bun, rea , mici, înalte, înţelept. Puneţi lângă
fiecare articole demonstrative corespunzătoare şi construiţi enunţuri în care aceste
adjective să aibă valoare substantivală.
 ex. cel bun - Cel bun era gata să-i ajute oricand.
 2. În funcţie de context, alegeţi forma corectă din paranteze:
 Ne vor vizita (cele/ ce-le) două surori.
 Sunt atente la (cele/ ce le ) spui.
 Mi-am spălat maşina (cea/ ce-a ) nouă.
 N-am auzit ( cea/ ce a ) spus.
 (Cei/ ce-i ) prezenţi s-au bucurat de cadouri.
 Omul (cel/ ce-l ) bun avea câte un sfat pentru fiecare.

2. L’ Article possessif ( génitival ) Articolul posesiv genitival - al, ai, a, ale.

Il accompagne un nom ou un pronom dans le cas génitif (al fratelui – du


frère ), mais il peut faire partie de la structure des pronoms possessifs (al
nostru- le nôtre ) et des numerals ordinaux ( al treilea- le
troisième). Générallement, il précède un nom ou un pronom avec la fonction
syntaxique d’attribut et indique le possesseur d’un objet ( cela explique la
dénomination de possessif ) .

! L’ article possessif ne s’accorde pas en genre et numéro avec le nom en


génitif qu’il précède mais avec le nom qui exprime l’ objet possédé ( le nom
determiné par le nom en génétif ) ,

 Am pierdut o carte a colegilor mei. (corect: carte a colegilor;


incorect: carte ale colegilor)

 Am pierdut niște cărți ale colegilor mei (corect: cărți ale colegilor;)

Articolul posesiv m.sg. al m.pl. ai

(genitival) f. sg. a f. pl. ale

Il y a des situations où entre le nom en génitif et le nom déterminé , c’est un


autre nom ou une autre partie de parole qui apparaissent .

Am ascultat până târziu cântecul neîncetat (incessant )al păsărilor. (corect:


cântec al păsărilor; incorect: cântec a păsărilor)

 Aceasta este pisica siameză a vecinului meu.( le chat siamois ) (corect:


pisica a vecinului; incorect: pisica al vecinului)
 Mașina aceasta a vecinului îmi place. (mașina a)
 Băiatul acesta al femeii este colegul meu. (copilul al)

Bien que , en général, la place du nom en génitif soit après le nom


déterminé , il y a des contextes litttéraires – surtout des poésies – où le nom
en génitif et l’article possessif se trouvent devant le nom déterminé. „pe ale
țării plaiuri“ (l’article possessif s’ accorde aavec le nom plaiuri- terres ).
LE VERBE ( I ) – VERBUL

Le mode indicatif ( Modul indicativ ) est un mode personnel ( prédicatif )


qui exprime une action présentée par l’ émetteur du message ( de la
communication ) comme réelle .

Ce mode verbal comprend les suivants temps grammaticaux :

- 1. Timpul prezent
- 2. Timpul trecut
- 2.1 . Imperfect
- 2.2 . Perfect compus
- 2.3 – Mai mult ca perfect
- 3.Timpul viitor
- 3.1 Viitor anterior

Les conjugaisons du verbe

Selon les terminaisons que les verbes ont à l’ infinitif , ceux- ci se groupent
en quatre conjugaisons :

- La première conjugaison ( Conjugarea I ): comprend tous les verbes qui


finissent en -a , à l’infinitif : a cãuta, a vindeca , a mânca , etc .

ATTENTION!

 Le verbe A CREA ( créer ) représente une exception , celui –ci


appartenant à la première conjugaison , même s’il finisse en – ea , à
l’infinitif .

- La deuxième conjugaison ( Conjugarea a II-a) : comprend les verbes qui


finissent en –ea à l’ infinitif : -ea: a pãrea, a vedea

- La troisième conjugaison (Conjugarea a III-a ) : comprend les verbes qui


finissent en –e, à l’ infinitif : a scrie, a duce

- La quatrième conjugaison (Conjugarea a IV-a) comprend les verbes qui


finissent en : -î,i à l’ infinitif : a veni, a primi, a hotarî.
Le temps présent (Timpul prezent)

Les verbes au temps présent expriment une action qui se déroulent au


moment de la parole . Selon la conjugaison , les verbes à l’indicatif présent
présentent les formes suivantes ː

CONJ. A CONJUGAREA
CONJUGAREA CONJUGAREA A IV –A
PERSOANA II-A –A A III-A – A
I- A MȂNCA – A CITI
TÃCEA FACE

eu mănânc tac fac citesc

tu mănânci taci faci citești

el/ea mănâncă tace face citește

noi mâncăm tăcem facem citim

voi mâncați tăceți faceți citiți

ei/ele mănâncă tac fac citesc

TERMINAŢIILE DE PREZENT (les terminaisons


pour le présent )

CONJUGAREA I
(verbele care se termină la infinitiv în –a)

În cadrul primei conjugări am diferenTiat trei categorii:


Cat.A Cat. B-verbele cu Categoria C
terminaţia –a care se
Verbele cu conjugă cu sufixul –ez verbele cu terminaţia
terminatia –a –ia
-Φ,-i,-ă,- -ez,-ezi,- -Φ,-Φ,-e,-
ăm,aTi,-ă ează,-ăm,-aTi, em,-aTi,-e
-ează

Ex.: a spera Ex.: a dansa (ez) Ex.: a tăia

Reguli pentrucategoria A
Multe verbe se modifică la primele trei persoane. Persoanele I şi a II-a
plural rămân
totdeauna neschimbate.

1) Modificări la persoana întâi singular:


Verbele care au consoanele –tr, -pl, -fl sau –bl înainte de terminaţia de
infinitiv
iau vocala ΄΄u΄΄ la persoana I singular.
Ex.: a intra → intru
Alte verbe: a sufla(soufler ), a lătra(aboyer), a umbla(marcher) şi verbul
a continua .
Notă : această regulă se aplică şi verbelor de conjugarea a III-a: a
umple, a scrie şi la multe verbe neregulate (a da, a sta-s’asseoir,
a bea-boire etc.).

2) Modificări la persoana a doua singular:


a) verbele care se termină la infinitiv în –şca îşi modifică terminaţia la
persoana a
II-a singular.
Ex.: a mişca → mişc, mişti-bouger
Alte verbe: a muşca-mordre, a împuşca- tirrer sur etc.

b) verbele care se termină la infinitiv în –ăra, -ăla, -ăna şi ăŃa


(sau –ăta) îşi schimbă la persoana a II-a singular vocala – ă -
în – e - .
Ex.: a număra (compter) → număr, numeri
Alte verbe: a cumpăra (excepții: a căra-
transporter, porter, a presăra-
saupoudrer), a învăŃa (excepŃii: a
agăța-accrocher, a înhăța-
attraper),
a
semăna-
ressembl
er , a
spăla –
laver etc

Notă : aceeaşi schimbare este întâlnită şi la verbele: a apăra-défendre, a


vărsa-verser, a înfăşa- mailloter.

3) Modificări la persoana a treia singular:


Deseori, verbele conŃin la infinitiv vocala e sau o, care în majoritatea
cazurilor
se transformă în diftongii ea şi respectiv oa la persoana a III-a
singular. De subliniat este faptul că vocala ΄΄o΄΄ se transformă în
diftongul ΄΄oa΄΄ şi la celelalte conjugări.
Ex.: a pleca → plec, pleci, pleacă
a înota → înot, înoŃi,
înoată

Reguli pentrucategoria B
Verbele care au consoană înainte de terminaţia –ia (la infinitiv)
îşi schimbă
terminaţiile la persoana întâi şi a doua singular (în loc de radical iau
terminaţia –i).
Ex.: a speria -effrayer→ sperii, sperii, sperie
Alte verbe: a întârzia-retarder , etre en retard , a apropia-approcher,
etc.
Reguli pentrucategoria C
1) Verbele care se conjugă cu sufixul –ez şi care au terminaţia –ia (la
infinitiv), suferă
modificări la persoana a III-a singular şi la persoana întâi plural
după cum urmează:
- ez
- ezi
- ază
- em
- aţi
- ază

Ex.: a copia, a studia


etc.

2) Verbele cu terminaţia – ca suferă modificări la primele trei persoane


(pentru a nu se modifica sunetul ΄΄c΄΄).
Ex.: a parca –garer → parchez, parchezi, parchează
Alte verbe: a şoca-choquer, a bloca-bloquer etc.

CONJUGAREA a II-a
( verbele care se termină la infinitiv în – ea )
Verbele de conjugarea a II-a iau aceleaŃi terminaţii ca şi verbele de
conjugarea a III-a.
Majoritatea se conjugă normal.

!!! ExcepŃii : a vedea, a putea.


CONJUGAREA a
III-a
( care se termină la infinitiv în – e )

Terminaţiile de prezent sunt aceleaşi la toate verbele din această


conjugare şi anume:
-
Φ
- i
- e
- em
-
eţi
-
Φ

Reguli

1) verbele cu terminaţia – şte (la infinitiv) se modifică la persoana întâi


singular (în loc de – şt iau – sc). Aceste verbe se pot prezenta în
comparaŃie cu verbele de conjugarea I, cu terminaţia – sca.
Ex.: a naşte → nasc
Alte verbe: a creşte-augmenter , accroître,grandir a cunoaşte –connaître
etc.

2) verbele cu terminaţia – ne (la infinitiv) pierd consoana ΄΄n΄΄ la


persoana a II-a singular.
Ex.: a pune → pun, pui
Alte verbe: a ține, a rămâne etc.
3) verbele ce conŃin la infinitiv diftongul oa iau o (în loc de oa) la
persoana întâi şi a a II-a singular.
Ex.: a coase -coudre → cos, coşi, coase
Alte verbe: a cunoaşte, a scoate-tirer etc.

Notă : Majoritatea verbelor din orice conjugare (care au o sau oa la


infinitiv) au tendinŃa de a prezenta în cursul conjugării ΄΄o΄΄ la
persoana I-a şi a II-a singular şi ΄΄oa΄΄ la persoana a III-a
singular.
Ex.: a coborî -
descendre a
coace- cuire au four
, cuisiner, a dormi
a stoarce -presser,a
mirosi-sentir

Notă
:
În acest context se prezintă şi verbele a juca, a muri, a putea, a
turna-verser, a zbura-voler, a măsura, a înconjura, a desfăşura-
dérouler, a (se) însura- se marier , épouser, a scula-lever , réveiller,
a înmuia – adoucir , attendrir, a strecura,-glisser , s’infiltrer a
durea-avoir mal , a purta-porter etc.
CONJUGAREA a IV-a
(verbele care se termină la infinitiv în –i)

Categoria A Cat. B Cat. C, Vb Cat. D Cat.E,


cu term. –i verbele cu
verbele cu Vb cu care se conj verbele cu terminaţia –
terminaţia term cu –esc terminaţia î care se
–i conjugă cu -- –î conjugă cu
–ui, –âi, –ăi sufixul – esc sufixul – ăsc
-Φ-,i, -e , -i ,-i, - -esc - -Φ,-i, -ă, -ăsc ,-
ie, -im-, eşti-eşte- -îm, îţi, - ăşti,
-im, -iţi , iţi, -ie im, -iţi--- ă ăşte, -îm,
Φ esc -îţi
-ăsc
Ex.: a fugi Ex.: a sui, Ex.: a vorbi, Ex.: a coborî, Ex.: a
hotărî,
ExcepŃii:a auzi, a sâcâi- a a omorî
a suferi, déranger, citi a urî
taquiner,
a oferi, a
acoperi, a a mormăi
descoperi
În cadrul acestor categorii schimbările sunt mai rar întâlnite. Modificarea
vocalei
΄΄o΄΄ în ΄΄oa΄΄ la persoana a III-a singular în cadrul categoriei A şi D
se prezintă împreună cu verbele din celelalte categorii.

Categoria C
În cadrul acestei categorii verbele cu terminaţia –ui, -ăi, -oi (la infinitiv)
păstrează
terminaţia –i de infinitiv la primele trei persoane ( şi la persoana a III-a
plural).
Ex.: a locui → locuiesc, locuieşti, locuieşte
Alte verbe: a trăi, a construi etc.

OBSERVATII
O problemă deosebit de importantă este formarea persoanei a III-a
plural. Regula propusă de noi este următoarea:
Verbele au persoana a III-a plural identică cu persoana a III-a
singular atunci când aceasta din urmă are terminaţia –ă. Când
persoana a III-a singular are terminaţia –e , atunci persoana a
III-a plural este identică cu persoana I-a singular.

Enunţuri de bază

Bună ziua.

Bonjour.

Bună dimineaţa.

Bonjour.

Bună seara.

Bonsoir.

Noapte bună

Bonne nuit.

La revedere

Au revoir.

Salut.

Salut.

Pa.

Salut.

Ce mai faceţi?

Comment allez-vous ?

Mulţumesc, bine.

Bien, merci.

Cum vă numiţi?

Comment vous appelez-vous ?

Cum te cheamă?

Comment t'appelles-tu?

Mă numesc ______ .

Je m'appelle ______ .
Îmi pare bine (de cunoştinţă).

Enchanté(e).

Vă rog.

S'il vous plaît.

Mulţumesc.

Merci.

Cu plăcere.

Avec plaisir .

Pentru putin .

Il n'y a pas de quoi. (În Québec: Bienvenue.)

Da.

Oui.

Nu.

Non.

Scuzaţi-mă.

Pardon., Excusez-moi.

Ïmi pare rău.

(Je suis) désolé(e)., Excusez-moi.

Nu înţeleg.

Je ne comprends pas.

Nu vorbesc (bine) româneste .

Je ne parle pas (bien) roumain.

Vorbiţi franceza ?

Parlez-vous français?

Este cineva (aici) care vorbeşte francezã?

Est-ce qu'il y a quelqu'un (ici) qui parle français?

Atenţie!

Attention !

Unde este toaleta?

Où sont les toilettes ?

Probleme

Lasă-mă în pace!

Laissez-moi tranquille !

Pleacă de-aici!
Allez-vous-en !

Nu mă atinge!

Ne me touchez pas !

Chem poliţia!

J'appelle la police!

Poliţia!

Police !

Hoţul!

Au voleur !

Ajutor!

Au secours !

Ajutaţi-mă, vă rog!

Aidez-moi, s'il vous plaît !

E nevoie urgentă de ajutor.

C'est une urgence.

M-am rătăcit.

Je suis perdu(e).

Mi-am pierdut sacoşa / poşeta.

J'ai perdu mon sac.

Mi-am pierdut portofelul.

J'ai perdu mon portefeuille.

Mi-e rău.

J'ai un malaise.

Sunt bolnav(ă).

Je suis malade.

Sunt rănit(ă).

Je suis blessé(e).

Am nevoie de un medic.

J'ai besoin d'un médecin.

Pot folosi telefonul dumneavoastră?

Est-ce que je peux utiliser votre téléphone ?

Timp

acum

maintenant
mai târziu

plus tard

mai devreme

plus tôt

înainte

avant

după

après

dimineaţa

le matin

azi dimineaţă

ce matin

înainte de masă

dans la matinée

după amiază

l'après-midi

azi după amiază

cet après-midi

seara

le soir

astă seară

ce soir

în timpul serii

dans la soirée

noaptea

la nuit

Oră

Cât e ceasul?

Quelle heure est-il ?

Este _____

Il est _____

... ora unu noaptea.

... une heure du matin.

... ora două noaptea.


... deux heures du matin.

... ora 12 ziua / amiază.

... midi.

... ora două după-amiază / ora 14.

... deux heures de l'après-midi / quatorze heures.

... ora şase seara / ora 18.

... six heures du soir / dix-huit heures.

... ora şapte fără un sfert / ora 18.45.

... sept heures moins le quart / dix-huit heures quarante-cinq.

... ora şapte şi un sfert / ora 19.15.

... sept heures et quart / dix-neuf heures quinze.

... ora şapte şi jumătate / ora 19.30.

... sept heures et demi / dix-neuf heures trente.

... ora 12 noaptea.

... minuit.

Durată

_____ minut(e)

_____ minute(s)

_____ oră (ore)

_____ heure(s)

_____ zi(le)

_____ jour(s)

_____ săptămână (săptămâni)

_____ semaine(s)

_____ lună (luni)

_____ mois

_____ an(i)

_____ an(s), année(s)

zilnic(ă)

quotidien(ne)

săptămânal(ă)

hebdomadaire

lunar(ă)

mensuel(le)
anual(ă)

annuel(le)

Zile

azi

aujourd'hui

ieri

hier

mâine

demain

săptămâna asta

cette semaine

săptămâna trecută

la semaine dernière

săptămâna viitoare

la semaine prochaine

Culori

negru (neagră)

noir(e)

alb(ă)

blanc (blanche)

gri

gris(e)

roşu (roşie)

rouge

albastru (albastră)

bleu(e)

galben(ă)

jaune

verde

vert(e)

portocaliu (portocalie)

orange

violet(ă)

violet(te)
brun(ă)

brun(e)

maro

marron

roz

rose

Transporturi

Autocar şi tren

Cât costă un bilet până la _____?

Combien coûte le billet pour _____ ?

Vă rog un bilet până la _____.

Un billet pour _____, je vous prie.

un bilet numai dus

un aller simple

un bilet dus-întors

un aller-retour

Unde merge trenul / autocarul ăsta?

Où va ce train / bus ?

Unde este trenul / autocarul de _____?

Où est le train / bus pour _____ ?

Trenul / Autocarul ăsta opreşte la _____?

Est-ce que ce train / bus s'arrête à _____ ?

Când pleacă trenul / autocarul la _____?

Quand part le train / bus pour _____ ?

Când soseşte trenul / autocarul la _____?

Quand est-ce que le train / bus arrive à _____ ?

biroul de bagaje

la consigne

linia

la voie

peronul

le quai

naveta

la navette
Direcţii

Unde este _____

Où se trouve _____

... gara?

... la gare ?

... autogara?

... la gare routière ?

... aeroportul?

... l'aéroport ?

... centrul oraşului?

... le centre-ville ?

... hotelul pentru tineri ?

... l'auberge de jeunesse ?

... hotelul _____?

... l'hôtel _____ ?

... ambasada / consulatul României / Moldovei?

... l'ambassade / le consulat de Roumanie / Moldavie ?

Unde se găseşte _____

Où est-ce qu'il y a _____

... un hotel?

... un hôtel ?

... un hotel pentru tineri?

... une auberge de jeunesse ?

Unde sunt _____

Où est-qu'il y a _____

... hoteluri?

... des hôtels ?

... restaurante?

... des restaurants ?

... baruri?

... des bars ?

... locuri de vizitat?

... des sites à visiter ?

Puteţi să-mi arătaţi pe hartă?


Pouvez-vous me montrer sur la carte ?

stradă

rue

şosea

route

autostradă

autoroute

Cotiţi la stânga.

Tournez à gauche.

Cotiţi la dreapta.

Tournez à droite.

drept înainte

tout droit

spre _____

vers le/la _____

după _____

après le/la _____

înainte de _____

avant le/la _____

Uitaţi-vă după _____.

Repérez le/la/les _____.

intersecţie

carrefour

nord

nord

sud

sud

est

est

vest

ouest

în sus

en haut

în jos

en bas
Taxi

Taxi!

Taxi !

Duceţi-mă la _____, vă rog.

Emmenez-moi à _____, je vous prie.

Cazare

Aveţi camere libere?

Avez-vous des chambres libres ?

Cât costă o cameră pentru o persoană / două persoane?

Combien coûte une chambre pour une personne / deux personnes ?

În cameră este / sunt ...

Est-ce que dans la chambre il y a...

... cearşafuri?

...des draps ?

... baie?

...une salle de bain ?

... telefon?

... le téléphone ?

... televizor?

... la télé ?

... conexiune internet?

... une connexion à l'internet ?

Pot să văd camera?

Je peux voir la chambre ?

Nu aveţi vreo cameră _____

Vous n'avez pas de chambre _____

... mai curată?

... plus propre ?

... mai ieftină?

... moins chère ?

... mai liniştită?

... plus tranquille ?

... mai mare?

... plus grande ?


... mai mică?

... plus petite ?

Bine, o iau.

Bien, je la prends.

Vreau să stau _____ noapte/nopţi.

Je compte rester _____ nuit(s).

Puteţi să-mi recomandaţi alt hotel?

Pouvez-vous me conseiller un autre hôtel ?

Aveţi ...

Avez-vous ...

... safe?

... un coffre-fort ?

... boxe?

... des casiers ?

Micul dejun este inclus în preţ?

Est-ce que le petit déjeuner est compris ?

La ce oră este micul dejun?

À quelle heure est le petit déjeuner ?

Vă rog să-mi faceţi curat în cameră.

Veuillez nettoyer ma chambre.

Puteţi să mă treziţi la ora _____?

Pouvez-vous me réveiller à _____ heures ?

Vreau să vă anunţ că plec.

Je veux vous signaler mon départ.

Bani

Pot să plătesc cu dolari americani?

Acceptez-vous les dollars américains ?

Pot să plătesc cu card de credit?

Acceptez-vous les cartes de crédit ?

Pot să schimb bani aici?

Je peux changer de l'argent ici ?

Unde pot să schimb bani?

Où est-ce que je peux changer de l'argent ?

Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie?


Pouvez-vous me changer un chèque de voyage ?

Unde pot să schimb un cec de călătorie?

Où est-ce que je peux changer un chèque de voyage ?

Care este cursul de schimb?

Quel est le taux de change ?

Unde este un bancomat?

Où je peux trouver un distributeur de billets ?

Mâncare

O masă pentru o persoană / două persoane, vă rog.

Une table pour une personne / deux personnes, je vous prie.

Meniul, vă rog!

La carte, s'il vous plaît !

Care este specialitatea casei?

Quelle est la spécialité de la maison ?

Aveţi vreo specialitate locală?

Est-ce que vous avez une spécialité locale ?

Sunt vegetarian(ă).

Je suis végétarien(ne).

Nu mănânc carne de porc.

Je ne mange pas de porc.

Puteţi să gătiţi ceva uşor?

Pouvez-vous préparer quelque chose de léger ?

meniu fix

menu

à la carte

à la carte

micul dejun

Franţa: petit-déjeuner; Belgia, Canada, nordul Franţei: déjeuner

prânz

Franţa: déjeuner; Belgia, Canada, nordul Franţei: dîner

cină

Franţa: dîner; Belgia, Canada, nordul Franţei: souper

Aş vrea _____.

Je voudrais _____.
... brânză. / caşcaval.

... du fromage.

... cârnaţi.

... des saucisses.

... carne de cerb.

... du cerf.

... carne de mistreţ.

... du sanglier.

... carne de porc.

... du porc.

... carne de pui.

... du poulet.

... carne de vită.

... du boeuf.

... cod.

... de la morue.

... fasole.

... des haricots.

... fructe de mare.

... des fruits de mer.

... fructe.

... des fruits.

... homar.

... du homard.

... legume.

... des légumes.

... melci.

... des escargots.

... o salată.

... une salade.

... orez.

... du riz.

... ouă.

... des oeufs.

... pâine (prăjită).


... du pain (grillé).

... paste.

... des pâtes.

... peşte.

... du poisson.

... pui de baltă.

... des grenouilles.

... somon.

... du saumon.

... stridii.

... des huîtres.

... şuncă.

... du jambon.

... tăiţei.

... des nouilles.

... ton.

... du thon.

Un pahar _____, vă rog.

Un verre _____, s'il vous plaît.

... cu apă (minerală) ...

... d'eau (minérale) ...

... cu apă carbogazoasă ...

... d'eau gazeuse ...

... cu apă plată ...

d'eau plate ...

... de suc de fructe ...

... de jus de fruits ...

... de vin alb / roşu ...

... de vin blanc / rouge ...

O ceaşcă _____, vă rog.

Une tasse _____, s'il vous plaît.

... de cafea ...

... de café ...

... de ceai ...

... de thé ...


... de lapte ...

... de lait ...

O sticlă _____, vă rog.

Une bouteille _____, s'il vous plaît.

... de apă (minerală) ...

... d'eau (minérale) ...

... de apă carbogazoasă ...

... d'eau gazeuse ...

... de apă plată ...

d'eau plate ...

... de suc de fructe ...

... de jus de fruits ...

... de vin alb / roşu ...

... de vin blanc / rouge ...

Nişte _____, vă rog!

Je peux avoir du _____

... sare ...

... sel ?

... piper ...

poivre ?

... unt

... beurre ?

Ospătar! / Domnişoară! / Doamnă!

S'il vous plaît !

Am terminat.

J'ai fini.

A fost foarte bun(ă).

C'était délicieux.

Puteţi strânge masa.

Vous pouvez débarrasser la table.

Plata, vă rog!

L'addition, s'il vous plaît!

Baruri

Serviţi băuturi alcoolice?


Servez-vous des boissons alcoolisées ?

Serviţi la masă?

Est-ce que vous servez à table ?

O bere / Două beri, vă rog.

Une bière / Deux bières, s'il vous plaît.

Un pahar de bere, vă rog

Un demi, s'il vous plaît.

O halbă de bere, vă rog.

Une pinte, s'il vous plaît.

O sticlă, vă rog.

Une bouteille, s'il vous plaît.

_____ (alcool tare) şi _____ (băutură nealcoolică pentru amestec), vă rog.

_____ et _____, s'il vous plaît.

... whisky

... du whisky

... votcă

... de la vodka

... rom

... du rhum

... apă ...

de l'eau

... apă tonică ...

de l'eau tonique

... cola ...

du cola

... sifon ...

du soda

... suc de portocale ...

du jus d'orange

Aveţi ceva de ronţăit?

Est-ce que vous avez des amuse-gueule ?

Încă unul/una, vă rog.

Encore un/une, s'il vous plaît.

Încă un rând, vă rog.

Un autre pour la table, s'il vous plaît.


La ce oră închideţi?

À quelle heure fermez-vous ?

Cumpărături

Aveţi asta pe mărimea mea?

Est-ce qur vous avez ça dans ma taille ?

Cât costă?

Combien ça coûte ?

E prea scump.

C'est trop cher.

ieftin

bon marché, pas cher

N-am destui bani.

Je n'ai pas assez d'argent.

Nu-l/N-o vreau.

Je n'en veux pas.

Vrei să mă înşeli!

Vous essayez de me faire avoir !

Nu mă interesează.

Je ne suis pas intéressé(e).

Bine, îl/o/îi/le cumpăr.

D'accord, je le/la/les prends.

Puteţi să-mai daţi o pungă?

Je pourrais avoir un sac ?

Livraţi în străinătate?

Est-ce que vous livrez-vous à l'étranger ?

Am nevoie _____

J'ai besoin _____

... cărţi în română.

... de livres en roumain.

... de baterii.

... de piles.

... de cremă solară.

... de crème solaire.

... de hârtie de scris.


... de papier à lettres.

... de o periuţă de dinţi.

... d'une brosse à dents.

... de o revistă în română.

... d'un magazine en roumain.

... de o umbrelă. (de soare)

... d'une ombrelle.

... de o umbrelă. (pentru ploaie)

... d'un parapluie.

... de o vedere.

... d'une carte postale.

... de pastă de dinţi.

... de dentifrice.

... de săpun.

... de savon.

... de şampon.

... de shampooing.

... de tampoane.

...de tampons.

... de timbre.

... de timbres.

... de un aparat de ras.

... d'un rasoir.

... de un calmant.

... d'un calmant.

... de un dicţionar român-francez / francez-român.

... d'un dictionnaire roumain-français / français-roumain.

... de un medicament pentru răceală

... d'un médicament pour un rhume.

... de un medicament pentru stomac.

... d'un médicament pour l'estomac.

... de un pix, un stilou.

... d'un stylo.

... de un ziar în română.

... d'un journal en roumain.


Conducere auto

Aş vrea să închiriez o maşină.

Je voudrais louer une voiture.

Pot să închei o asigurare?

Je peux prendre une assurance ?

benzinărie

station-service

benzină

essence

motorină

diesel

Inscripţii pe indicatoare

parcarea _____ (pe autostradă)

Aire de _____

aprindeţi farurile

ALLUMEZ VOS FEUX

oprire permisă pe trotuar

ARRÊT AUTORISÉ SUR TROTTOIR

atenţie la foc

ATTENTION AU FEU

intersecţie

CARREFOUR

cedaţi trecerea

CÉDEZ LE PASSAGE

ocolire

Déviation

vamă

DOUANE

sfârşitul zonei de aprindere a farurilor

FIN D'ALLUMAGE DES FEUX

sfârşit de şantier

FIN DE CHANTIER

sfârşit de ocolire

Fin de déviation
sfârşit de zonă

FIN DE ZONE

sfârşit de interdicţie pentru skiori

FIN D'INTERDICTION AUX SKIEURS

gara de plată a austostrăzii de la _____

GARE DE PÉAGE DE _____

stai! jandarmeria

HALTE GENDARMERIE

stai! punct de plată (pe autostradă)

HALTE PÉAGE

stai! poliţia

HALTE POLICE

aparat de taxare (în parcare)

HORODATEUR

interzis turmelor

INTERDIT AUX TROUPEAUX

interzis din _____ până în _____ ale lunii

INTERDIT DU _____ AU _____ DU MOIS

interzis cu excepţia _____

INTERDIT SAUF _____

deschisă (trecătoare în munţi)

OUVERT

următoarea ieşire (de pe autostradă)

Prochaine sortie: _____

produse regionale

Produits Régionaux

remorci şi semiremorci

REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

secţiune cu plată (pe autostradă)

SECTION À PÉAGE

staţionare cu taxă

STATIONNEMENT PAYANT

urmaţi (un anumit indicator sau şosea)

suivre

lucrări pe _____ km
TRAVAUX SUR _____ KM

înapoia unui tren mai poate fi şi altul

UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE

circulaţia permisă vehiculelor agricole

VÉHICULES AGRICOLES AUTORISÉS

zonă

ZONE

Autorităţi

N-am făcut nimic (rău).

Je n'ai rien fait (de mal).

E o greşeală.

C'est une erreur.

Unde mă duceţi?

Où est-ce que vous m'emmenez ?

Sunt arestat(ă)?

Est-ce que je suis arrêté(e) ?

Sunt de cetăţenie franceză .

Je suis citoyen(ne) français(e) .

Trebuie să contactez ambasada / consulatul Franţei.

Je dois parler à l'ambassade / au consulat de France.

Aş vrea să vorbesc cu un avocat.

Je voudrais parler à un avocat.

Aş putea doar să plătesc o amendă?

Je pourrais simplement payer une amende ?