Vous êtes sur la page 1sur 24

Innovative Vehicle Care

NL-FR-EN-DE v3.0

NL

CID LINES is fabrikant en leverancier van een uiterst compleet gamma verfijnde reinigings-, verzorgings- en desinfectiemiddelen voor de transport-, voedings- en landbouwsector. In onze professionele laboratoria werken gespecialiseerde chemici en ingenieurs aan een continue verbetering van onze producten, aangepast aan uw specifieke hyginebehoefte. Hierbij worden de strengste normen voor kwaliteitscontrole toegepast, zoals: ISO 9001:2000 en een GMP-Pharma gecertificeerde productie. Sinds de oprichting in 1988 kende CID LINES een spectaculaire groei en werden er dochterondernemingen geopend in Frankrijk, Polen en Spanje. CID LINES exporteert zijn producten naar meer dan 70 landen wereldwijd, en ook die wereldwijde erkenning is uw garantie voor kwaliteit en opbrengst. n

FR

CID LINES est votre fabricant dune gamme de nettoyants et dsinfectants pour le transport, lindustrie alimentaire et lagriculture. Dans nos laboratoires spcialiss, nous avons des chimistes et des ingnieurs qui travaillent continuellement lamlioration de nos produits, en tenant compte de vos souhaits spcifiques, tout cela en respectant les normes les plus strictes selon la certification ISO 9001:2000 et une fabrication certifie BPF Pharma. Depuis la fondation en 1988, CID LINES a connu une trs forte croissance, et des filiales ont t cres en France, Pologne et en Espagne. CID LINES exporte aujourdhui ces produits vers plus de 70 pays dans le monde entier, et cette reconnaissance mondiale est votre garantie de qualit et de profits importants. n

EN

CID LINES is the manufacturer and supplier of a complete range of fine cleaning, caring and disinfecting products for the transport, food and agricultural industries. Specialized chemists and engineers work in our professional laboratories for a continuous improvement of our products, tailor-made to your specific needs in hygiene. Therefore, the strictest norms for quality control like ISO 9001:2000 and a GMP-Pharma certified production are applied. Since the very beginning in 1988, CID LINES has known a spectacular growth. Daughter companies have been opened in France, Poland an Spain in the mean time. CID LINES exports its products to more than 70 countries on all continents. This worldwide recognition is also your guarantee for quality and profit. n

DE

CID LINES ist Hersteller und Lieferant eines kompletten Sortiments an Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmitteln fr das Transportgewerbe, die Nahrungsmittelindustrie und die Landwirtschaft. Spezialisten, Chemiker und Ingenieure, arbeiten in unseren professionellen Laboratorien an einer kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte. Mageschneidert fr Ihre speziellen Bedrfnisse im Hygienebereich. Deshalb werden die strengsten Normen fr die Qualittskontrolle wie ISO 9001:2000 und eine GMP-Pharma zertifizierte Produktion eingesetzt. Seit Anfang 1988 ist CID LINES eindrucksvoll gewachsen. Inzwischen wurden Tochterfirmen in Frankreich, Polen und Spanien erffnet. CID LINES exportiert seine Produkte in mehr als 70 Lnder auf allen Kontinenten. Dieser weltweite Bekanntheitsgrad ist Ihre Garantie fr Qualitt und Erfolg. n

voorreinigen

prel avage

prewash

vorwsche

.................................................................................. 6

alkalisch - dtergents alcalins - alkaline - alkalisch zuur - acides - acid - sauer

..................................................................................................................................... 6

............................................................................................................................................................................................ 8

wassen

l avage

washing

wsche ............................................................................................................................ 10
................................................................................................................................................... 10

neutraal - produits neutres - neutral - neutral zuur - acides - acid - sauer

.......................................................................................................................................................................................... 11

drooghulp en conserveerders drying agents and wa xes

sechants et cires

................................................................................ 12

trockner und wachse


.................................................................................................................................. 12

drooghulp - autoschants - drying agent - Trockner conserveerders - cires - waxes - Wachs

............................................................................................................................................................. 13

14

waterbehandeling water treatment

/ traitement des eaux / wasseraufbereitung /

................................................................................................................ 14

recyclagewater - eau de recyclage - waterrecycling - Brauchwasseraufbereitung

.............................................................. 14

diverse producten divers products

produits divers

................................................................................................................................ 16

diverse produkte
........................................................... 16

garage & industrie - garage & industrie - garage & industry - Garage & Industrie

19

LIN ID

vo o r p our for f r

meer inf o rm at ie o v er d e b e s c hik b a a rheid va n d e pr o duc t en , r a a dpl eeg u w dis t ribu t eur . d e pl us inf o s sur l a disp o nibil i t d e s pr o dui t s , c o nsult e z v o t r e dis t ribu t eur .

w ei t er e

p r o duk t inf o rm at i o n ,

bi t t e w end en

s ie

sic h a n i hr en

h ndl er .

VE

HYG

LU IENE SO

TI ON

m o r e inf o rm at i o n a b ou t ava il ibil i t y o f t he pr o duc t s , pl e a s e c o nsult your dis t ribu t o r .

ISO 9001 GMP

INNO
TI VA

KENO 4000
NL

Zeer sterk geconcentreerde alkalische exterieurreiniger voor alle voertuigen. Schuimende werking. Spoelt gemakkelijk na. Behoudt de glans en laat geen residuen na. Vrij van silicaten en fosfaten. Geschikt voor gebruik in automatische carwashes. Fris parfum. Bevordert de hechting van nano-moleculen.

FR

Shampooing carrosserie alcalin trs concentr, avec une action moussante pour tous types de vhicules. Rinage facile. Garde ltat de la peinture intacte. Ne laisse pas de rsidus et traces de coulure. Exempt de silicate et phosphate. Convient aux tunnels de lavage et aux portiques brosses. Parfum frais. Amliore la fusion entre la carrosserie et les nano-molcules. Hochkonzentrierter, alkalischer Auenreiniger, stark schumend, fr alle Fahrzeuge. Leicht rckstandsfrei absplbar. Greift Lacke nicht an. Frei von Silikaten und Phosphaten. Einsetzbar in Waschstraen und Portalanlagen. Frischer Duft. Verbessert die Haftung von Nano-Teilchen.

20/210/600 L

EN

Extra concentrated alkaline exterior cleaner, with foaming action, for all vehicles. Easy to rinse off. Keeps the paintwork in good condition. Leaves no residues. Silicate and phosphate free. Suitable for use in tunnel and roll-over carwashes. Fresh perfume. Improves the fusion between bodywork and the nanomolecules.

DE

OMEGA ULTRA FOAM


NL

Sterk geconcentreerde, zuur geactiveerde schuimshampoo met high performance nano deeltjes: Ongevenaard glansversterkend effect, en bevordert de droging, reeds tijdens het wassen. Werkt vuilafstotend voor het wasmateriaal. Lavendelparfum.

FR

Shampooing carrosserie trs concentr aux acides actifs avec une action moussante. Contient des nanoparticules ultra performantes. Effet brillance ingal, amliore le schage et la fixation des cires durant le processus de rinage. Evite la redposition des impurets sur les lanires, textile et brosses. Parfum lavande. Hochkonzentriertes, saures, stark schumendes Shampoo. Enthlt hochwirksame Nano-Teilchen. Unvergleichlicher Glanzeffekt, verbessert das Trocknungsergebnis beim Waschvorgang. Verhindert die Verschmutzung des Brstenmaterials. Duftet nach Lavendel.

20/210 L

EN

Strong concentrated, acid activated shampoo with foaming action. Contains high performance nanoparticles: Unequalled gloss effect, improves the drying result already during the washing process. Prevents dirt from sticking on the washing material. Lavender perfume.

DE

CRYSTAL SHAMPOO
NL

Schuimende polish shampoo, bevat nano-deeltjes die de glans verhogen en de lak conditioneren. Voertuigen goed afspoelen. Vorstvrij bewaren.

FR

Shampooing polish moussant, contient des nanoparticules ultra performantes, action de lustrage. Bien riner aprs lemploi.

EN

20 L

Foaming polish shampoo, contains high performance nano-particles, that improve the gloss of the paintwork. Rinse well after use. Keep frost-free.

DE

Schaumpolitur Shampoo, enthlt hochwirksame Nano-Teilchen erhht den Glanz und pflegt den Lack. Fr Gebrauch folgen. Vor Frost schtzen.

PLATINUM WAX
NL

Sterk geconcentreerde wax met dubbele werking: Eerst worden de porin van de lak gevuld met de nano-deeltjes, ten tweede bindt de KENOLON zich met de nano moleculaire film, waardoor een hard, beschermend schild gevormd wordt, dat vuil en UVstraling afstoot. Vorstvrij bewaren.

FR

Agent de brillance ultra-concentr double fonction. A lapplication les micros-rayures et les pores de la peinture se remplissent grce aux ingrdients NANO, puis le KENOLON forme une pellicule de protection nano molculaire qui refoule les salissures et protge des UV. Stocker labri du gel.

20 L

EN

Strong concentrated double action wax: First the nano-particles fill the pores. Secondly, the KENOLON bonds with the nano molecular film and ensures a hard protective, dirt and UV repellent shield. Keep frost-free.

DE

Hochkonzentriertes Wax mit 2-facher Wirkung. Zuerst fllen die Nano-Partikel die Poren des Lacks. Dann verbindet sich KENOLON mit dem nanomolekularen Film und sorgt somit fr eine Schmutzabweisung sowie fr einen Schutz vor UV-Strahlen. Vor Frost schtzen.

DIAMOND DRYER
NL

Sterk geconcentreerde glansdroger. Bevat nanomoleculen die een ultrasnelle droging bewerkstelligen, en de microdruppels reduceren. Te doseren in het laatste spoelwater. Vorstvrij bewaren.

FR

Auto schant ultra-concentr. Contient les molcules nano qui acclrent le schage du vhicule trs rapidement en rduisant les micro gouttes. A doser dans la dernire eau de rinage. Stocker labri du gel. Hochkonzentrierter Glanztrockner. Enthlt NanoMolekle welche zu einem extrem schnellen Aufri des Wasserfilmes und zu einer Reduzierung der Microperlen fhren. In das letzte Splwasser dosieren. Vor Frost schtzen.

EN

20 L

Strong concentrated gloss dryer. Contains nanomolecules to ensure an ultra fast beading effect, and reducing the micro-drops. Dose in the last rinsing water. Keep frost-free.

DE

voorreinigen prewash

prlavage

vorwsche

alkalisch

dtergents alcalins

alkaline

alkalisch

T-REX
NL

Alkalisch reinigingsmiddel, met schuimende werking. Geschikt voor alle voertuigen. Gepaste verdunning innevelen of inschuimen, van onder naar boven. Enige tijd laten inwerken. Grondig afspuiten onder hoge druk. Alkaline cleaner with foaming action. Cleans all types off vehicles. Apply the exact dosing, from the bottom to the top. Let soak. Clean off thoroughly with high pressure.

FR

Produit de nettoyage carrosserie pour tous types de vhicules. Appliquer la solution en pulvrisation dans un mouvement de gauche droite et en remontant du bas du vhicule vers le haut. Rincer correctement laide de la pompe haute pression. Alkalisher gut schumender Vorsprhlser. Dieser Spezialreiniger entfernt mhelos groe Verschmutzungen und Insekten von Fahrzeugen aller Art.

EN

DE

20/210/1000 L

SP 2800
NL

Geconcentreerde alkalische exterieurreiniger, verwijdert efficint alle wegvuil en vettige vervuilingen. Schuimende werking, geschikt voor alle voertuigen.

FR

Nettoyant alcalin moussant pour tous types de vhicules. A t dvelopp pour enlever le film statique et la pellicule grasse.

EN

20/210/1000 L 6

Alkaline exterior cleaner, removes efficiently all static roadfilm and greasy dirt. For all vehicles, foaming action.

DE

Alkalischer Aussenreiniger, entfernt effektiv alle statischen Straenschmutzfilme und Fettschmutz. Fr alle Fahrzeuge. Schaumaktiv.

TRUCKCLEANER
NL

Sterke alkalische, schuimende exterieurreiniger voor vrachtwagens. Verwijdert verkeersfilm en vuil. Pas de juiste dosering toe. Enige tijd laten inwerken. Grondig afspuiten onder hoge druk. Nooit gebruiken in volle zon, op delicate of warme oppervlakken. Strong alkaline, foaming exterior cleaner for trucks. Removes traffic film and dirt. Apply exact dosing. Let this dilution act. Clean off thoroughly with high pressure unit. Never use in direct sun, on delicate or on hot surfaces.

FR

Produit trs alcalin, nettoyant moussant pour le nettoyage des carrosseries des camions. Enlve le film statique. Appliquez le dosage exacte. Laissez agir. Nettoyer haute pression. Ne jamais appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. Starkes alkalisches, schumendes Auenreinigungsmittel fr LKW Wsche. Entfernt Verkehr Film und Schmutz. Dosierung hngt vom Verschmutzungsgrab ab. Lassen Sie diese Verdnnungstat. Putzen Sie gnzlich mit Hochdruckmaeinheit ab. Benutzen Sie nie vollstndig Sonne, auf den empfindlichen oder auf heien Oberflchen.

EN

DE

26/240/1000 KG

TRUCKCLEANER EXTRA
NL

Krachtige, geconcentreerde alkalische exterieurreiniger, verwijdert de hardnekkigste vervuilingen. Schuimende werking, vrachtwagenreiniging. Alkaline exterior cleaner, removes efficiently all static roadfilm and greasy dirt. For trucks, foaming action.

FR

Nettoyant alcalin moussant pour camions. A t dvelopp pour enlever le film statique et la pellicule grasse. Alkalischer Aussenreiniger. Entfernt effektiv alle statischen Straenschmutzfilme und Fettschmutz, fr LKWs. Schaumaktiv.

EN

DE

26/240/1000 KG

BLITZ CLEAN
NL

Economisch alkalisch reinigingsmiddel voor alle voertuigen. Economic exterior cleaner for all vehicles.

FR

Nettoyant alcalin conomique pour tous types de vhicules. Ekonomischer Aussenreiniger fr alle Fahrzeuge.

EN

DE

20/210/1000 L

S 2000
NL

Sterk schuimende, licht alkalische exterieurreiniger. Verwijdert efficint allerhande vervuilingen. Ideaal product voor gebruik in zelfwasboxen. Strong foaming, low alkaline exterior cleaner. Excellent cleaning results in selfwash, best results are obtained when used in a foaming lance.

FR

Mousse active alcaline douce et trs moussante pour tous types de vhicules. Produit idal pour les selfservices. Stark schumender, schwach alkalischer Aussenreiniger. Ausgezeichnete Reinigungsergebnisse bei SB-Wsche. Die besten Ergebnisse werden mit einer Schaumlanze erzielt. 7

EN

DE

20/210/600/1000 L

JET CLEAN SUPER


NL

Krachtig alkalisch reinigingsmiddel voor sterk bevuilde voertuigen. Verwijdert copolymeerfilm van nieuwe voertuigen. Alkaline wheel cleaner, heavy-duty cleaning agent, strong degreaser. Removes copolymer from new cars.

FR

Nettoyant fortement alcalin, nettoie jantes et vhicules trs sales. Enlve le film copolymre des voitures neuves. Alkalischer Felgenreiniger, Hochleistungsreiniger starker Entfetter. Entfernt Copolymere von Neuwagen.

EN

DE

25/210/1000 KG

X-TRA 3300
NL

Sterk geconcentreerde, zuurvrije velgenreiniger. Niet gebruiken op onbehandelde oppervlakken, bij twijfel eerst testen. Niet laten opdrogen. Strong concentrated wheel cleaner. Acid free. Never use on non treated surfaces. In case of doubt, test on a smaller part. Never let dry.

FR

Nettoyant jantes concentr. Sans acide. Ne jamais appliquer sur des surfaces non peintes et non vernies, en cas de doute faire dabord un test. Ne jamais laisser scher. Stark konzentrierter Felgenreiniger. Sauerfrei. Nicht anwenden auf unbehandeltes Oberflche. Bei Zweifel erst testen. Nicht antrocknen lassen.

EN

DE

20/210/1000 L

zuur

acides

acid

sauer

PRO 50
NL

Zuur reinigingsmiddel met grote verdraagzaamheid op de meeste materialen. Aangenaam in gebruik, fris parfum. Acid cleaning product, removes light mineral deposits. Makes shining and bright, nice fragrance, safe for use on most surfaces.

FR

Nettoyant acide, enlve tous les dpots minraux sur les matriaux rsistants aux acides. Parfum agrable. Saurer Reiniger. Entfernt leicht mineralische Ablagerungen, erzeugt einen strahlenden Glanz, angenehmer Duft. Sicher in der Anwendung auf den meisten Oberflchen.

EN

DE

20/210 L

PRO 200
NL

Geconcentreerde zuurreiniger voor verwijdering van gecombineerde minerale en vette vervuiling op metalen constructies. Vrij van zout-, zwavel-, salpeteren fluoridezuur. Grondig spoelen na gebruik. Nooit laten opdrogen en niet gebruiken op warme oppervlakken. Strong concentrated acid cleaner for the removal of mineral and grease combined soilure from metal constructions. Does not contain hydrochloric, sulphuric, nitric or fluoric acids. Rinse abundant after use. Never let the solution dry up, and dont apply on a warm surface.

FR

Nettoyant acide concentr et puissant pour enlever les souillures combins de minraux et de graisses sur les constructions en mtal. Ne contient pas dacides chlorhydrique, sulfurique, nitrique ou fluorhydrique. Rincer abondamment aprs application. Ne jamais laisser scher la solution sur le support et ne pas pulvriser sur une surface chaude. Hochkonzentrierter saurer Reiniger zum Entfernen von Mischungen aus Mineral- und Fettverschmutzungen von Anlagen aus Metall. Enthlt keine Salzsure, Schwefelsure, Salpetersure oder Flusssure. Nach dem Einsatz gut absplen. Die Lsung nicht antrocknen lassen und nicht auf warmen Oberflchen verwenden.

24 KG

EN

DE

ALU 3200
NL

Zuur reinigingsmiddel op basis van ABF-zuur. Geeft geen hinderlijke geur af bij gebruik.

FR

Produit acide base de biofluorure damonium. Trs concentr. Nettoie et fait briller les jantes. Nettoyant remorques aluminium. Ammoniumbifluorhaltiger Reiniger. Entfernt Schmutz von Aluminiumoberflchen, erzeugt einen strahlenden Glanz. Geruchlos.

EN

ABF-acid cleaning product, removes moisture and dirt on aluminium. Makes shining and bright.

DE

20/210/1000 L

ALU 5000
NL

Zuur reinigingsmiddel. Verwijdert aanslag en vervuiling op aluminium, geeft terug glans. Op basis van HF-zuur, licht schuimend. HF-acid cleaner, cleans and renovates. Removes strong mineral diposits and brake-dust, very fast action. Low foaming.

FR

Nettoyant acide base d acide fluorhydrique. Nettoie et rnove, enlve les poussires de freins. Action trs rapide, lgrement moussant. Flusurehaltiger Reiniger, reinigt und renoviert. Entfernt starke mineralische Verschmutzungen und Bremsstaub. Sehr schnell aktiv, schwach schumend.

EN

DE

20/210/1000 L

TRANS FLUO
NL

Zure reiniger op basis van HF-zuur, niet schuimend.

FR

Nettoyant acide base dacide fluorhydrique. Nettoie et rnove les citernes routires, enlve les poussires de freins et la rouille. Action trs rapide, non moussant. Fluurehaltiger Reiniger, reinigt und renoviert. Entfernt starke mineralische Verschmutzungen und Bremsstaub. Sehr schnell aktiv, schaumfrei.

EN

HF-acid cleaner, cleans and renovates. Removes strong mineral deposits and brake-dust. Very fast action, non foaming.

DE

25/220/1000 KG

TRANS BETON
NL

Zure reiniger, verwijdert efficint kalk- en cementafzetting. Acid cleaning product, removes limestone and cement deposits.

FR

Enlve ciment et dpots calcaires.

EN

DE

Saurer Reiniger. Entfernt Kalk- und Zementablagerungen.

25/220/1000 KG

wassen washing

lavage wsche

neutraal

neutre

neutral

neutral

CAR FOAM
NL

Neutraal schuimproduct voor het manueel wassen van voertuigen.

FR

Shampooing neutre trs moussant pour le lavage manuel des voitures pour toute application o une mousse neutre et onctueuse est souhaite. pH-neutrales Shampoo fr die mannuelle Fahrzeugwsche. Starker Aktivschaum, hautmild.

EN

pH-neutral shampoo for manual carwashing. Strong foaming action, soft for the skin.

DE

20 L

SUPER POLISH
NL

Polish schuim dat de glans verhoogt en de lak herconditioneert. Wit schuim. Voor gebruik in wasstraten en roll-overs.

FR

Shampooing polish moussant avec une action de lustrage. Mousse blanche. Pour portiques brosses et tunnels de lavage.

EN

Polish foam with conditioning and gloss improving effect for automatic carwashing.

DE

Ein Polierschaum, welcher den Glanz des Lackes erhht. Mit Pflegeeffekt.

20 L 10

SUPER POLISH
NL

RED/BLUE /YELLOW

Polish schuim dat de glans verhoogt en de lak herconditioneert. Rood / blauw / geel schuim. Geparfumeerd. Polish foam with conditioning and gloss improving effect for automatic carwashing. Coloured foam, fragranced.

FR

Shampooing polish moussant avec une action de lustrage. Pour portiques brosses et tunnels de lavage. Mousse rouge / bleu / jaune parfume. Ein Polierschaum, welcher den Glanz des Lackes erhht, mit Pflegeeffekt. Fr farbige Schume. Parfmiert.

EN

DE

20 L

zuur

acide

acid

saure

ACTIVE FOAM
NL

Zuur actief schuim voor gebruik in schuimbogen en textielwasstraten. Neutraliseert de alkalische voorwas.

FR

Mousse active acide pour centres de lavage automatique. Neutralise le prlavage alcalin et amliore le rsultat du schage. Facilite le rinage.

EN

Acid active foam for use in foaming arcs and textile equipped carwashes. Creamy foam, easily rinse off.

DE

Saurer Aktivschaum fr den Einsatz in Schaumbger und in mit Textil bestckten Waschanlagen. Sahniger Schaum, leicht absplbar.

20/210 L

ACTIVE FOAM CHERRY


NL

Zuur actief schuim voor gebruik in schuimbogen en textielwasstraten. Neutraliseert de alkalische voorwas. Kersengeur.

FR

Mousse active acide pour centres de lavage automatique. Neutralise le prlavage alcalin et amliore le rsultat du schage, facilite le rinage. Parfum de cerise. Saurer Aktivschaum fr den Einsatz in Schaumbger und in mit Textil bestckten Waschanlagen. Sahniger Schaum, leicht absplbar. Mit Kirschduft.

EN

Acid active foam for use in foaming arcs and textile equipped carwashes. Creamy foam, easily rinse off, cherry fragrance.

DE

20/210 L

11

conservering en drooghulp cires et schants waxes and drying agents wachse und trockner

conserveerders

cires

wa x es

wachse

BLUE BRILLIANT POLISH


NL

3-in-1 oplossing: droogt, glanst en geeft een goede lakbescherming. Siliconenvrij. 3 in 1 solution: dries, shines and gives a good paintwork protection. Without silicones.

FR

Solution trs concentre 3 en 1: autoschante, brillante et protectrice. Exempt de silicone. 3 in 1: Trocknung, Glanz und guter Lackschutz. Ohne Silicone.

EN

DE

20/210 L

POLYMER HARDWAX
NL

Sterk geconcentreerde wax, bevat hoogwaardige polymeren, beperkt het achterblijven van microdruppels. Geschikt voor gebruik met zacht water. Aangenaam parfum. Strong concentrated wax that meets the highest quality standards, can be used in every installation. Contains a lot off hitech polymers for the best result.

FR

Cire-autoschante trs concentre, dune qualit exceptionnelle. Contient une grande quantit de polymres pour une brillance clatante et une protection de la carrosserie de longue dure. Hochkonzentriertes Wachs mit dem hchsten Qualittsstandard. Kann in jeder Anlage eingesetzt werden. Enthlt viel High-Tech Polymere fr das beste Ergebnis.

EN

DE

20 L

12

POLYMER FOAM POLISH


NL

Schuimende waxpolish voor de perfecte glans en lakverzegeling, bevat hoogwaardige polymeercomponenten. Sterk geconcentreerd, cocosparfum. Waxpolish that meets the highest quality standards for a showroom shine and a good, long lasting paint protection. Coconut fragrance.

FR

Polish moussant, trs concentr, contient une grande quantit de polymres pour une brillance clatante et une protection de longue dure.

EN

DE

Wachspolitur mit sehr hohem Qualittsstandard fr einen Ausstellungsraum-Glanz und einen langanhaltenden Lackschutz. Kokosnuduft.

20 L

drooghulp

autoschants

drying agents

trockner

TOP WAX 60
NL

Geconcentreerd glansdroogmiddel voor gebruik in alle carwashsystemen. Siliconenvrij.

FR

Schant et brillant trs concentr dune qualit exceptionnelle. Dans chaque systme de lavage. Exempt de silicone. Konzentrierte Trocknungshilfe hoher Qualitt fr den Einsatz in allen Autowaschanlagen. Ohne Silicone.

EN

Concentrated high-quality drying agent for use in all carwashes. Without silicones.

DE

20/210 L

13

waterbehandeling traitement des eaux water treatment wasseraufbereitung

r e c yc l a g e wat e r wat e r r e c yc l in g

eau de rcyclage

br auch wa s ser aufbereit ung

FLOC+
NL

Vlokkingsmiddel voor gebruik in recyclagesystemen, verhindert stankvorming. Flocculant for use in waterrecycling units. Neutralises bad smells.

FR

Floculant pour lemploi dans les systmes de recyclage des eaux. Flockungsmittel fr den Gebrauch in der Brauchwasseraufbereitung. Verhindert und beseitigt schlechte Gerche.

EN Biozide sicher verwenden. Vor gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

DE

20 L

CID 2100
NL

Gecombineerd ontsmettingsmiddel, niet schuimend. Verwijdert onaangename geuren uit recyclagewater.

FR

Dsinfectant combin non moussant. Dsodorise les systmes de recyclage des eaux, empche les mauvaises odeurs. Desinfektionsmittel-Kombination, schaumfrei. Fr die CIP-Reinigung in der Nahrungsmittelindustrie. Desodoriert Brauchwasser.

EN

Combined disinfectant, non-foaming. For cip-cleaning in the food industry. Deodorises recycling water.

DE

25/220/1000 KG

14

ANTI FOAM
NL

Schuimremmer voor dosering in recyclagewater.

FR

Neutralise la formation de mousse dans les systmes de rcyclage des eaux. Entschumer fr den Einsatz in Brauchwasseraufbereitungsanlagen.

EN

Neutralises foam in waterrecycling units.

DE

25 KG

15

diverse producten divers products

produits divers

diverse produkte

garage

&

industrie

garage

&

industry

MECA CLEAN
NL

Handzeep voor mecaniciens. Handsoap for engineers.

FR

Savon microbilles pour mcaniciens. Handseife fr Mechaniker.

EN

DE

1,5/5 L

KENO NET
NL

Handzeep met microkorrel, solventvrij. Handsoap with gentle scrubbing beads, solvent free.

FR

Savon avec microbilles, exempt solvants. Handseife mit Reibemittel, ohne Lsungsmittel.

EN

DE

1/1,5/5 L

16

TRANS NT+
NL

Ontvettende vloerzeep, niet schuimend. Bevat anti-slip, kalkwerend. Machinaal of manueel te gebruiken. Degreasing non foaming cleaning agent for garage floors. Manual and mechanical cleaning.

FR

Savon dgraissant pour sols, non moussant. Nettoyage manuel ou avec autolaveuse. Entfettender schaumfreier Reiniger fr Garagenfubden. Manuelle und maschinelle Reinigung.

EN

DE

10/25/210/1000 KG

OMNI WASH / OMNI WASH LIQUID


NL

Wasmiddel voor textiel. Washing agent for clothing.

FR

Produit lessive. Waschmittel fr Bekleidung.

EN

DE

20 KG 4x5 L

JET CLEAN AERO


NL

Reinigingsmiddel voor vliegtuigexterieurs. BOEING certified D6-17487 Alkaline exterior cleaner for airplanes. BOEING certified D6-17487

FR

Nettoyant alcalin pour avions. Agr BOEING D6-17487 Alkalischer Aussenreiniger fr Flugzeuge. BOEING Zulassung D6-17487

EN

DE

25/600/1000 KG

MULTICLEANER
NL

Universele interieurreiniger, verwijdert vetten, nicotine, inkt, ... Efficinte reiniging op bijna alle oppervlakken in voertuiginterieurs. Universal interior cleaner for cars and trucks, removes nicotine, ink, grease, ... Almost all surfaces.

FR

Nettoyant universel pour intrieur de vhicules. Enlve encre, graisse, tches, ... employer sur presque toutes surfaces plastiques. Universeller Innenreiniger fr PKW und LKW. Entfernt Nikotin, Tinte, Fett von allen Oberflchen. SprhExtraktions-Reinigung von Sitzen und Decken.

EN

DE

4x5 L 25 L

17

ACTION PLUS
NL

Krachtige, geconcentreerde universele ontvetter.

FR

Dgraissant concentr, multi usages.

EN

Strong, concentrated multi purpose degreaser.

DE

Starker, konzentrierter Allzweck Entfetter.

10 L

D 300
NL

Geconcentreerde watergedragen ontvetter voor motoren, wisselstukken en constructies. Bevat geen petroleumderivaten. Nooit laten opdrogen en niet gebruiken op warme oppervlakken. Concentrated water based degreaser for engines, spare parts and constructions. Free from petroleum distillates. Never let the solution dry up, and dont apply on a warm surface.

FR

Dgraissant concentr mulsionnable dans leau pour les moteurs et les pices mcaniques. Exempt de driv ptrolier. Ne jamais laisser scher la solution sur le support et ne pas pulvriser sur une surface chaude. Konzentrierter wssriger Entfetter fr Motoren, Ersatzteile und Anlagen. Frei von KohlenwasserStoffen. Die Lsung nicht antrocknen lassen und nicht auf warmen Oberflchen anwenden.

EN

DE

20 L

TRANS-D
NL

Krachtige, geconcentreerde alkalische ontvetter voor wisselstukken en garagevloeren. Strong concentrated alkaline degreaser for spareparts and garage floors.

FR

Dgraissant alcalin concentr pour le nettoyage des pices dtaches et sols de garages. Starker, konzentrierter Entfetter fr Ersatzteile und Garagenfubden.

EN

DE

26/240/1000 KG

MULTI TANKCLEANER
NL

Krachtig alkalisch reinigingsmiddel voor citerns, verwijdert sterk vette bevuiling.

FR

Nettoyant dintrieurs citernes alimentaires alcalin puissant. Enlve les souillures grasses.

EN

Powerfull alkaline degreaser for tankcleaning.

DE

Leistungsfhiger, alkalischer Entfetter fr die Tankreinigung.

20/210/1000 L 18

ANTI INSECT
NL

Verwijdert snel en zonder moeite alle insecten van het koetswerk en voorruit. Het product innevelen, even laten inwerken, goed naspoelen met spons of hogedruk. Niet laten opdrogen. Removes fast and effortless all insects from bodywork and windscreen. Spray the product on the surfaces, let it react. Rinse-off well with sponge or high pressure. Never let dry.

FR

Enlve rapidement et sans effort tous les insectes sur callandre et le pare-brise. Pulvriser le produit sur les surfaces, laisser agir. Bien rincer avec une brosse ou haute pression. Ne jamais laisser scher. Entfernt schnell und effektiv Insekten von Lackflchen und Windschutz-scheiben. Das Produkt auf die zu reinigende Oberflche sprhen, einwirken lassen. Anschlieend mit nassem Schwamm oder mit Hochdruck gut absplen. Nicht antrocknen lassen.

EN

DE

12x1 L

BRILLIANT WASH
NL

Kwalitatieve diep-glans shampoo, met zelfdrogend effect: tijdsbesparend! Zeer zacht voor de handen, aangenaam parfum. Doseer 2 dopjes in een emmer lauw water. Was het voertuig volledig. Spoel na en droog af. High quality shampoo with gloss-effect, selfdrying: timesaving! Soft for hands, nice grapefruit fragrance. Dilute 2 caps in a bucket of lukewarm water. Wash the car, rinse well and dry.

FR

Shampooing parfum au pamplemousse de haute qualit avec un effet brillant. Doux pour les mains. Diluer deux bouchons dans un seau deau tide. Laver la voiture, bien rincer et scher.

EN

DE

12x1 L / 20 L

Hoch qualitatives Shampoo mit Glanzeffekt. Selbst trocknen, zeitsparend. Sanft zur Haut, angenehmer Duft nach Grapefruit. 2 Deckel voll in einen Eimer mit lauwarmem Wasser geben. Wagen waschen, gut splen und abtrocknen.

GLASS CLEANER
NL

Reinigt zonder strepen: vensters, spiegels, gladde kunststoffen en chroom. Verwijdert efficint nicotine aanslag. Product vernevelen op het oppervlak en zuiver wrijven met pluisvrije doek of poetspapier. Cleans without smearing: windows, mirrors, plastics and chrome. Removes efficiently nicotine. Spray the product on the surfaces and wipe clean with a flufffree cloth or paper.

FR

Nettoie sans laisser de traces: fentres, miroirs, plastiques et chromes. Enlve efficacement la nicotine. Pulvriser le produit sur les surfaces et essuyer avec un chiffon propre ou du papier. Reinigt ohne zu schmieren: Fenster, Spiegel, Plastik und Chrom. Entfernt wirkungsvoll Nikotin. Produkt auf die zu reinigende Oberflche sprhen und mit einem flusenfreiem Baumwolltuch oder Papiertuch blankwischen. 19

EN

DE

12x1 L / 20 L

INTERIOR CLEANER
NL

Reinigt grondig kleurvaste textielbekleding, en verwijdert hardnekkige vlekken. Product innevelen, even laten inwerken. Vuil loswrijven met pluisvrije doek of borsteltje. Droog deppen met absorberende doek. Cleans thoroughly colourfast upholstery, and removes stubborn stains. Spray the Product on the surfaces and let it react for some time. Work loose the dirt with a fluff-free cloth or brush. Dab dry with an absorbing towel.

FR

Permet un nettoyage minutieux des tissus et du cuir, enlve les tches rsistantes. Pulvriser le produit sur les surfaces et laisser agir quelques instants. Eliminer la salet laide dun chiffon propre ou dune brosse. Scher avec un papier. Reinigt grndlich farbechte Polstersitze und ent-fernt hartnckige Flecken. Das Produkt auf die zu reinigende Flche aufsprhen, und einige Zeit einwirken lassen. Mit einem flusenfreien Tuch oder Brste bearbeiten. Mit einem saugenden Handtuch trockenreiben.

EN

DE

12x1 L

POLISH & WAX


NL

Verwijdert onzuiverheden en kleine krasjes uit de lak. Geeft een ongevenaarde glans en een hoogwaardige bescherming. Kan manueel of machinaal gebruikt worden. Removes contaminants and small scratches from paintwork. Provides unequalled gloss and high-end protection. Can be used manually or automatically.

FR

Enlve les impurets et les petites rayures prsentes sur la carrosserie. Assure une brillance sans gale et une protection extrmement leve. Peut tre employ manuellement ou via une lustreuse automatique. Entfernt Rckstnde und kleine Kratzer vom Lack. Gibt einen ausgezeichneten Glanz und hochwertigen Schutz. Kann manuell und maschinell eingesetzt werden.

EN

DE

12x400 ML

SHOWROOM SHINE
NL

Verfraait het koetswerk en geeft een diepe glans. Verwijdert vingerafdrukken en stof. De spray polish innevelen en droogwrijven met microvezeldoek. Geschikt voor alle voertuigoppervlakken. Antistatisch. Revitalises bodywork and gives a deep gloss. Removes fingerprints and dust. Spray the spray polish on the car, dry off with a microfiber cloth. Suitable for all car surfaces. Anti-static.

FR

Redonne clat la carrosserie en apportant une brillance. Enlve les traces de doigts et la poussire. Pulvriser le produit sur la carrosserie, scher avec un chiffon en microfibres. Convient pour toutes les surfaces extrieures du vhicule. Produit anti-statique. Frischt Karosserien auf und ergibt einen tiefen Glanz. Entfernt Fingerabdrcke und Staub. Sprh Polish auf das Fahrzeug aufsprhen und mit einem Mikrofasertuch trockenwischen. Fr alle Fahrzeugoberflchen geeignet. Antistatisch.

EN

DE

12x1 L / 10 L

TEXTILE CLEANER
NL

Geconcentreerd product voor dieptereiniging van kleurvaste bekleding en tapijt. Concentrated textile, upholstery and carpet cleaner.

FR

Nettoyant concentr revtement.

pour

textiles,

tapis

et

EN

DE

Konzentrierter Textil-, Polster- und Teppichreiniger.

20

10 L

21

TYRE DRESSING
NL

Verfraait banden en kunststof onderdelen. Geeft een langdurige, aantrekkelijke hoogglans. Water- en vuilafstotend. Klaar voor gebruik.

FR

Redonne brillance aux pneus, aux plastiques et aux caoutchoucs. Action rpulsive sur poussires et salets de la route. Prt lemploi.

EN

Revitalises tires and plastic parts. Longlasting highgloss effect. Water and grime repellent. Ready to use.

DE

Revitalisiert Reifen und Gummiteile. Erzeugt einen attraktiven Glanz. Schmutzabweisend.

20 L

VINYL & LEATHER CONDITIONER


NL

Hernieuwt kunststof en leder. Het product gelijkmatig innevelen en licht openwrijven, laat vervolgens opdrogen. Indien niet glanzend resultaat gewenst is: nawrijven met pluisvrije doek of poetspapier. Nooit gebruiken op stuurwiel en pedalen. Renews plastics and leather. Spray the product on the surfaces, and distribute evenly. Let it dry. To Obtain a matt finish: rub the surfaces with a dry fluff-free cloth or paper. Never use on steering wheel or pedals.

FR

Renouvelle les cuirs et les plastiques. Pulvriser le produit sur les surfaces, en le rpartissant uniformment. Laisser scher. Pour obtenir un rsultat mat: frotter la surface avec un chiffon propre ou un papier. Ne pas appliquer sur le volant et les pdales. Frischt Leder und Plastik auf. Das Produkt auf die Oberflche sprhen und gleichmig verteilen. Trocknen lassen. Um ein seidenmattes Aussehen zu bekommen, die Oberflche mit einem flusenfreien Tuch oder einem Papiertuch abreiben. Nicht auf Lenkrad und Pedalen anwenden.

EN

DE

12x1 L / 20 L

WHEEL CLEANER
NL

Verwijdert zwarte aanslag en straatvuil van elke velg. Krachtig en veilig in gebruik. Het product innevelen, even laten inwerken, goed naspoelen met spons of hogedruk. Niet laten opdrogen. Removes black deposit and road grime from all rims. Strong and safe in use. Spray the product on the surfaces, let it react. Rinseoff well with sponge or high pressure. Never let dry.

FR

Enlve les poussires des freins des jantes. Puissant et sans risque lutilisation. Pulvriser le produit sur les surfaces et laisser agir. Bien rincer avec une ponge, une brosse ou haute pression. Ne jamais laisser scher. Entfernt Bremsabrieb und Straenschmutz von allen Felgen. Stark und sicher im Gebrauch. Das Produkt auf die Felge sprhen und reagieren lassen. Anschlieend mit nassem Schwamm oder mit Hochdruck gut absplen. Nicht antrocknen lassen.

EN

DE

12x1 L

GLASS CLEANER
WET WIPES
NL

DASHBOARD CONDITIONER
WET WIPES
NL

Reinigt zonder strepen: vensters, spiegels, gladde kunststoffen en chroom. Cleans without smearing: windows, mirrors, plastics and chrome. Nettoie sans laisser de traces: fentres, miroirs, plastiques et chromes. Reinigt ohne zu schmieren: Fenster, Spiegel, Plastik und Chrom.

Hernieuwt kunststof en leder. Renews plastics and leather. Renouvelle les cuirs et les plastiques. Frischt Leder und Plastik auf.

EN

EN

FR FR

300 wipes / box 22

DE

300 wipes / box

DE

desinfectie disinfection gebouwen office

dsinfection desinfektion bureaux bro

&

onderhoud

&

maintenance

&

maintenance

&

i n s ta n d h a lt u n g

Vraag onze catalogus FOOD INDUSTRY! Demandez notre catalogue FOOD INDUSTRY! Ask for our catalogue FOOD INDUSTRY! Fragen Sie nach unserem Katalog FOOD INDUSTRY!

hogedrukreiniging la haute pression high pressure HD-Reinigung

truckwash lavage camions truckwash LKW-Waschanlage

innevelen par pulvrisation spraying einsprhen

manueel la main manual manuell

inschuimen la mousse foaming einschumen

machinaal innevelen pulvrisation pour portique mechanical spraying automatisch einsprhen

carwash lavage voitures carwash PKW-Waschanlage

machinaal inschuimen mousse pour portique mechanical foaming automatisch einschumen

Raadpleeg steeds de technische fiche alvorens de producten te gebruiken! Avant utilisation des produits, bien suivre les indications de la fiche technique! Before use of the products, follow the instructions of the technical datasheet! Vor Gebrauch der Produkte, folgen Sie die Anweisungen auf das Technische Datenblatt!

23

w w w.ke n o t e k.e u

C I D L I N ES N .V. +80 0 24 35 46 37 Wa t e r p o o r t st ra a t 2, B-890 0 IEPER - T +32 (0)57 21 78 77 - F +32 (0)57 21 78 79 19, Ru e D e l eze nn e, F-590 0 0 LILLE - T +33 (0)3 20 23 01 11 - F +33(0)3 20 23 26 48 inf o@cidline s.c o m - w w w.c id lin e s.c o m