Vous êtes sur la page 1sur 734

Anastase le Bibliothécaire. Anastasii abbatis, sanctae Romanae Ecclesiae presbyteri et bibliothecarii opera omnia... accurante J. P. Migne,.... 1852.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


PATROLOGLE

CURSUS GOMPLETUS
SIVB
BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OEGONOMIGA,

OMNIUM SS. PATRUM, DOGTORUM SGRIPTORUMQUE EGCLESIASTICORUM


QOI
AB MVQ APOSTOLICO AD INNOCENTII III TEMPORA
FLORUERUNT;
RECUSIO CHRONOLOGIC14
OMNIUMQVM EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICE TRADITIOMSTER DUODECIMPRIORA
ECCLESIJE S^ECULA,
JDXTAEDITIONES ACCORATISSIMAS, INTERSE COSIQOE NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAS.-
PERQUAM DILIGENTER CAgTIGATA; , -'
COHMENTARIIS
DISSERTVTIONIBOS, LECTIONIBUSQUE VARIANTIBUS CONTiNENTEH. ILLDSTRATA ;
OHNIBDSOPERIBUS POSTAMPLISSIMAS ~ED1T10NES QUJETRIRUS NOYISSIMIS S&CULlS DEBENTUR ABSOLOTAS
DETECTIS, ADCTA;
IXDICIBUSPARTICULARIBUSANALYTICIS, SINGULOS-SIVE TOMOS, SIVEAUCTORES ALICUJUS MOMENII
SUBSEQUENTIBUS, DONATA ;
CAPITULIS
1NTRAirSCMTEXTUM RITEDISPOSITIS, NECNON ET TITDLIS SINGULARUM PAGINARUM NARGINEM SUPERIOREM
DISTINGDENTIBUSSUEJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATA;
OPERIBUSCUMDDBIISTUMAPOCR\THIS, ALIQDA VERO AUCTORITATE INORDINE ADTRADITIONEM
'
ECCLESIASTICAM AMPLIFICATA; ' ' - - __
POLLENTIBDS,
DUOHUS INDICIBUS
GENERALIBUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QDOCONSDLTO,
I N JJUIDQDip.^S^yj^,
ONDSQOISQDEPATRUM QUODLIBET TUEMA SCRirSERIT UNOINTDITU CONSPICIATUR ; ALTEUO /fc<$y~~~-Q''S-%N>
SCUlPTURiE SACR^E, EX QUOLECTORI COMPERIRE SIT OBVIUM QDINAM PATRES. //<$?/'=r-«j%
ET IN QUIEDS OPERUM SUOKUM LOCISSINGULOS SINGDLORUM LIBRORUM f,~~,"~~\ __^
|*=c/ V"
, SCRIPTURJS TEXTUS COMMENTATI SINT. 1___,\ '. J ,C;
EDITIO
ACCURATISSIMA,CETERISQUE OMNIBDS FACILE ANTEPONENDA, SI FERPENDANTUR : CRARACTERUM WttiftnWKjf, '/J-~
CIIART.EQFALITAS,INTEGRITAS TEXTUS,PERrECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RECUSORUM TDMVARl• 4'^J"0\^^
IUMNUMERUS, FORMA-VOLUMINUM PERQDAM COMMODA SIBIQDE INTOTOOPERIS DECDRSU CONSTANTER'"'
PEETIIEXIGUITAS,
SIMILIS, PR,ESERTIMQUE ISTACOLLECTIO, DNA,METIIODICA ETCIIRONOLOGIC^y*^
SESCENTORUM *FRAGMENTORUM . OPUSCULORUMQDE IIACTENDS IIIC 1LLICSPARSORUM^;
PRIMOMADTEM IN NOSTRA V/^/\
BIBLIOTDECA, EX OPERIBDS AD OMNES&TATES ,/ /XX^^S.
LOCOS,I.INGUAS FORMASQUE PERTINENTIBUS , COADUNATCRUM. j ®. k(p \vj>\
- SERIES t_, "
SECUNDA,. %\§\
IN QUA1'RODEL'NT PATRES, DOCTOUES SCRIPTORESQUE ECCLESLE LATIP&O c3 \ ^j\
A GREGORtOMAGNO AD INNOCENTIUM IIL ~^ *lZ*\
\r**\.
ACCDRANTE J.-P. MIGNE , \£\ "&>' \m
'Qfi >-> I [»7___j
BEELIOTHEGS CLEBI nHIVERSS:, \T \-rf*'^t
CURSUUSICOMPLETORDM
IN SINGOLOSSCIENTI/E ECCLKSIASTIC.E
RAMOSEDITORB.^T rf

FATROLOGIABINA EDITIONETVPIS MANDATAEST, ALIA NEMPE LATINA,ALIA GR^CO-LATINA.—


VENEONTMILLEFRANCISDDCENTAYOLDMINA ET
EDITIONISLATINiE; OCTINGENTIS
— MERELATINAUNIVERSOSADCTORES
MILLETRECENTAGRjECO-LATIN^E. TDM
TDMOCCIDENTALES,
OIUENTAJLES
EOUIDEMAMPLECTITUR J HI ADTEM,IN EA, SOLAVERSIONELATINADONANTURj

PATROLOGIiE TOMUS CXXVIII.


ANASTASII BIBLIOTHECARII TOMUS SECUNDUS.

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,


N VLADIGTAi)'AJI/BOJSE,PROPE PORTAMLUTETLE PARISIORUMYULGOD.'.EiVF£fl.NOMINATAM,
SEU PETIT-MONTROUGE.
1.853.
S^CDLUM IX.

ANASTASII

AtRBAJTIS,

SfflCTMflfflffllllliEffiE MifElfET BlBLIflTHECAEH,

EMTIO PR^ ALIISf OMNIBUS


«sMlS?'
.
*.>:..-.:: ;-J j'-\-•'•' - "> '' ^.:'"«:''
. ^.it.-Eiuifr-ti
iHJ
;;"' AD FJDEMMANUSCRlPTORUJtf^^Dt&UM *'''.,.
ET JUXTA; PROBATISSIMAS EDITIMiS.^EXPRESSA^BL/lN^eHi^I ^EMPE ROMANO-
T
"VATICANAM," QUOAD LIBRUM PONTIFICALEM, MABILLONII,
CARDINALIS MAII, ETC, ETC.

ACCURANTE J.-3\ MIGNE,


CK.EBI UKIVERS^E,
BIBLIOTHEC^
S1Y£
IN SINGULOSSCIENTLfiECCLESL.STIC.aE
CDKSDDMCOMPLETORDM RAMOSEDITORE.

TOMUS SECUNDUS.

VENEUNT3 TOLUMINA21 FRAN5IS GALLICIS»

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,


IN YIADICTAD'AMB0ISE, PROPE PORTAMLUTETl/E PARISIORUMVULGODyENFER NOMINATAM»
SED PETIT-MONTROUGE.
1852
.-^i«iT,i.,tf. ih-A ur.SiSSlSiTsl-
ELENCHUS

RERUM QUJE IN HOO T03EO CXXVIII COXTIHENTUR.

ANASTASIUS ECCLESLE ROMANiE PRESBYTER ET BIBLIOTHECARIUS.

VitfB Romanorum ponlificum (continuatio). Col. 9


- - ' - '
Appendix. . 405
Vilae Romanorum pontificum a B; Petro ad S. Psulum I, ex codice
capiluli Veronensis. 1405
Fragmenlum Catalogi pontificalis in Vigilio desinens. 1423
Lidex locupletissimus ad Vitas Romanorurr pontiticum. 1425

Ex lypis MIGNE,au PclU-Monlrouge.


'
. HISTOElj® . ,

.. DE YITIS ROMANORUM- PONTIFlCUM"

CONTMUATIG.

(in vaiiislectionibnset- nolnlis, ex margioe editionisFabroltieollcetis*indicat coriicemVdsrri collatomcum va-'


iicano; B, lectiones ex cod.card. Baronii;H, ex ejusdemcardinaiissententia;C, ex Conciliisedilis per Suriuui.-}

'XXXV/SANCTUS MARCUS. ^' -
,
AKKOCHHISTI 3&8, CO?iSTAIfTlN'I
mp. 31.

||,f__»Marcus; natione -"Romanus , ex paire "Prisco , sedit annos. daos ,' .menses
octo a, dies viginti. Fuil auteni temporibus ~~Consiantini, et Nepotiani, ac. Se-
cundi i consulum, ex die .Salendarum Februariarum, .usque ih diem ILalendar-um
Octobris. Hic. conslituit ut episcopus, Osiiensis', qui consecrat' episcopum IJr.bis,
&' pallio« uteretur, et ab' eodem episcopo urbis .Mpmw consecraretur, et constitu-
" '
tum de oroni ecclesiastico .' ordine" fecit.:~ Kie" feeit duas - basilicasY unam.
ubi requiescit, ~
via 'Ardeatina, et aliam in-urhe Roma juxta "Pallacyris. Hujus
suggestione obtuiit donstanlinus -Augustus basilicse^, quam« ccemeterium, con-
slituit via Ardeatina, fundum Rosarum-cum omni _agro- campestri prss^tautem
• 30 solidos quadraginta. In basilica in urbe Roma obtulit hesc : pateuam argen-
ieam pensantem libras triginta. Amas argenteas duas, pensantes, liiiras yiginti.
Scyphum argenteum unum pensantem libras deeem. Calices rnmisieriales argea-
teos tres pensantes libras binas. Cororiam ^trgenteam pensanlem, libras decem.
Funaum Antohianum via Claudia praeslantem, soiidos triginla. Fundum f Vac-
15 canas via Appia" preestantem solidos quadraginta,, et 6 trimisios .duos. Fundiim
tOrrea via Ardeatina proestantem solidos quinquaginta -=quinque , et \ trimisium
tthum. Hic fecit ordiftationes duas i ,per- mensem Decembris, presbyteros viginii
quinque, diaconos sex, episcopos per diversa' loca vigirili septem. Qui~ etiam
k secundo nonas Oclbbris,
sepultus est-in cmmeterio Balbinx, via Ardeatina, et
-
20 cessavit episcopatus dies vigikti. _ ", -
CATALOGUS SUB-LIBERIOI
Marcus menses octo, dies-viginti. Et Mcfuit temporibus Gonstantini, Nepotiano-et Fa^-
'
cundo consulibus, ex die. xv Kalendas Februarias usque In diem Nonarum Octohrium,
consuiibus SS. . - - -
KOTULJGMABGINALES TABROTTI.
~
a" B, minasd. 8. L B,Facundi. <=paiij„m.VideBaron ' annDpmini 338 infine. C, palalinas.- «C,deest
Baeeanas. £ *
C, tremisses. " C, Mojrea. C, iremissem. i Baron toc.cit nullam putat fecisse
-k CB,
LB, pridie. . -
VARIiE LECTIONES -
Apud Fabrotlum extra margmem ex cod Frehcri, A ali eodem epispoptis u. R. c. conslitufum deohinibtis
B
Kpriino, secundo. ecclesiaslicis ordiuibns fecil Basil 2ivia. Ard {M.
NwnlQ, hn 8 A B, conslilumm de omni Eccle- id est, via S. Pauli) in-(]ua sepnltus est alians in
sia. lin 9, A B, Rosarium.. lin 13, A, coron.tm nrbeR. Ex jnxta Paiaiinas (M, itl est, pi-ope Capno-
liura).
argonleam. lin ead , palenam argenlear.i. lin 14, lica3, luijus suggeslione Const A. qliiuliriiitsc
A B, s.olidos-40.lin M el 4S, B, Baccanum; lin 16, q. cimit c. lin 10, in basilica quse_est in urhe
liorrea. lin 17 A B, duas- in urbe Roma. Ijn 19, obtulit haec dona. Pateiiam arg. lin 11, pens sing
A B, via Ardeaiina, quod ipse instittiius fecil lib20. lin 15, corarg.'!,* pens. linii Baccaiias. lin\5,
trimissos 2. Eundum marmoriitm vja Ard pr. solSo
Ex cod Reg Maz el Thuan. eftrrintssuin 1. lin 17. viginliocio. Qiti-lin/19. via Anl
Lin % el Fecundi c. ~Md Februarii. lin 5, et 'quejiiipseinsisteiis (M,quiL i.) leterat 2_ISbi-. Octobr.
PATROL. CXXVHI. ' i ;
II - . ANASTASIIBlBLIOTHECAB.il - .12
Ex cod Thuano aitero. A Apud Holsleniumet Scheleslrathim.
Lin b",de omni Eeclesise.ordinc fecit. lin 7, Pala- Lin 2,F/orFacuii(li. [in i3Flor..-deeslKa\\ns.linead.
linis ex liujus s. o. c. A B, qiiein^imil? Hn 9, Ro- Cass et Flbr episcopus. lin 6, Jid codiie omni Ee-
sarium c. o. a. campeslroriim. lin 14, Baccanas. clesia ordinavii. lin 7, Flor Pnllicinus. al. ms. Pala-
/in 15, el trimisinm. ,Hic fecil ordin 2 in tirbe Roma tinus. lin 9 Flor, rosarium. /»'»» 14, Cass Baecnniiiu.
p. m. De.cembrem.lin 19, via Ard.'qucm ipse insi- lin 17, Vat, in urbe Roma. lin 19, Flor Vat, quod
stens fecit, sec Non. ipse insistens fecit pridie Nonas, elc.
NOT.E VARIORUM.
ALTASERRA. ab eodem melropolilanis episcopis aliquando o!)
Linen l. — Hic consliluit ut episcopus Osliensis, eattsas arduas, et ralionabiles impertiii soliium fuit.
Hoc aiias appellalur Phrygium, fbriasse ideo, quod
qtti consecral episcopumUrbis, pallio nlerelvr, el ab Plirygiortim
endem episcopustirbis Boma' consecrarelur. Pallium, opere crucibus conlexi solel. Baron.
qnod esi plenitudinis ponlilicalis oliicii insigne, de anno 356, n. 63.
jnre confertur tanlum arcliiepiscopis, can 1 el seqq, BLANCHINI.
100 dist., cap •£de Eleci. Vcrum ex speeiali gratia, Notce chronologicai.
eiiam episcopis qnibusdam indullum fuit a stimniis
pontificibus, ut a Marco episcopo Osiiensi, propter Beato Marco, praiter menses octo, et dies viginti
consecrationcm snmmi pnnlificis, quam babel ex ununVepiscopatus, annos quoque duos Iribunnt ciim
S. Pauli catalogi vetustiores, exceplo Lihe-
anliqua consuetudhie; Syagrio episcopn Auguslodu- picluris : neiiipe-calalogussub Felice Qnarto, Cavensis,
--nensla Gregorio, de q io ipse Iib-vii,ep'isl h el aliis : R" riano
iinde manavit consuuitiiio, ul Osiiensis consecret Farfensis , Lucensis , et Colbertini omnes, supra
snmnittm pontificein , ui rcferl Rojierl. abbas in relali in Prolegomenis seriem Rom.ponlif., necnon
Snppl Sigeberli ad ann i!80. « Ostiensis cpiscopus irxius illi
Bibliothecarii. Uiiicum-lamen paT consuluui
ex antiqua consueludine ordiuat ei.sacral poniificoni assignanl lum calalogns Lilieriauus, lum ab illo
Romanum , quoe consiicludo exinde nccidil, quod proximns Felicis Quarii, ei Bibliothecarius,-<itcodex
Ocriculensis qnartus : quoiquot seilicel appomml
marlyrizato beato Sixto, et saneto Laurenno ejus nolam consiiialus. Siuit aiileiu consules qui in Marei
diacono, beatus Justinus presbylercsim.cleroRoiua-
no elegit Dionysium inponliflcem Romamnn, queui poiitificalu exprimunlur Nepolianus et Facundus,
sacravit Maximus Osliensis cpiseopus : ex hnc con- qui annum signanml aerseChrisli communis 536.'
sueludine exinde Ostiensis episcopus ordinal, el sa- Ilis neinpe consulibus electns pontifex Romanus
cral Romanum ponlificcm, el babet pallium sohini- dielius quindecim (lol euim numcral cum Bibliothe-
modo ad ea, quaepeilineiil in ordinaiione et conse- cario calalogtts Farfensis) a motte Silvcsiri decesso-
crajiorie Romani ponlifieis. > Ejusdem riius meiniuil ct ris, qui vitam olauserat supremo r.nni Romani die, "
Auguslin in Brevic. collat diei 5, eap. 16. t Ilom. Christi coiisulatus Conslauiii elAIbini 51 .Decembrisa'n«
ponlifex solel ordinari a uibus cpiscopis, quoruui 55S (ul in Silvestri nolis Chronologicis jam
: et aposlolicts sedi soiemniler illatus d:e ,
.prirnus est Osliensis. » Anasias. in JonnneV : « Hic oslendi)
consecratus esl a tribus episcopis, Ostiensi , Por- Dominica 18 Januarii Pascba uiiicum celebravii '
tuensi, Velilernensi, sicuii prtedecessor ejtis Leo eodcniconsulalu Kepotiani et Facundi, quo noiidum
" absoluio migravit in coeltim nonis Octobris. Quarc
.pnpa. >
Linea.6. Ilic (ecit duas basilicas, unam via Ardea- C vicarialum
aiini dtio pontilicalus qni praecedunl, perlinent a I
tina, ubi requiescil, et aliam iri urbe Roma, juxla Silveslri? cum ab ipso exerciium extrema in scnectuie
PaUachm. Tuenda esl vulgaris-leclio : malo Baro- neccssitas adjumetiii ad cxercenjia
nitis legit Palalinas. Pallacenis fuit uonicn cloacte ponlificalia niunera per confectam ill.mi Silvcsiri
- Urbis quaeesljuxra inouasleriuih S. LauYentiimar- iciatem nonniinus exigerent vicarium in paceEcdc-
tyris, cujus meminit Anaslas. infra. in Nicolao I : ' si;e, quam excgissent consiante persecutione snb
_«Inde coapit decurrere mi cloacam , qute esl juxia dccessoribus frequenlia illa discrimina superius ex-
monasterium sancti Laurenlii-marlyris; qifsevdcalur plicaia in noiis ad eorumdem vitas. Aliai quoque
Pallacini. > Idem in Leone III: « El in monasterio causaesuaseruiit Ro'niauosponlifieesbujus prsesertim
beali Laurentii mariyris, qtii appcilatur Pallaciui. > quarti a Chrisio sacculi, eui moJo immoramur," ut
Idem in Benediclo III: « lnde atitem Tyheris iinpe- vicarium iii Urbe consiitueren! modo presbyterum,
lum faciens ccepit decurrere iii cloacam, quoa est modo episeopum ad plures acius exercendos. Quare
juxia monasterium sancti Sylvcstri, et <sane.liLau- in Aclis Liberii Damasus tune preslyler dicilur
rentii mariyris, vquod vocatur Pallacini. »Idem in adbihitus a Liherio vicarius. Quin etiam observare
GregorioTV: « Feeil etiam' in inonasterio bealissimi licet, eodem qtiarlo soeculo procedente, usum qui-
dem vicariorum fuisse prudeiiler adbibitum pro op-
niarlyris Cbristi Laurenlii, quod dicitur Paliacinis, porliiniiate in Romana Ecclesia; sed in pluiihus
canistra de argenlo sex. » Eadem Palacenis dicia a
Gregorio Iib v, epist M : < Tabernarii in bac" Urbe, Ecclesiis degencrasse in ahusum ; cum- fuerit cobi-
bendus per iSlicmuoscanoucs , leste Augustino : a
qua5 est positajuxia Palaccnis..»
BINll ETLAB8JEI. ] quo disccmus epistola 1.10eiiaurposlillos canones
JJ
nnillo ante condilos, sed a Yalerio Hipponensi epi-

Linea &. Ilic consiituil «i episcopus Osliensis. scopo, et a"se ignoratos, contra eorumdem .legem
Consueludo illa, qua Ostiensis episeopus Roinanum consiiluluin sefuisse vicarium a Yalerio cum fu ura
episcopum conseemre solel, hoc tempore anliquior snccessionc. Unde facile comperimus, noir modo
esse videtur: nam Dionysius papa a Maxiiuiano usiun legiiimum vicarii fuisse in Ecclesiis compluri-
Ostiensi episcqpocoiisecraius.fuisse legiiur. S. Au- bus frequeii(em,"se(l etiam i:i aliqnibus descivisse
gustin. in Breviculo collal. diei 3, cap 16, ngens in <orruplelam assitmcndi virarii ciim pacto succes-
adversus Donalislas,
' hujus ritus lanquam vetustis- sionis. lliijusinodi corruplLl.tm, et abusuin. dcsi-
simi meminit. guandi vicarios cum MiccesJone, Ecciesia Roinana

Linea 5. Pallio uterelur. Pallium aliter canone ncque in se admisii, neque in caUcris approbavil.
12 Gangrensis concilii, aliter bic accipitur. iiii Lcgiiimum vero ustim vicarii, sive presbyteri, sive
enim sumilur pro vesle qua ulebantur illi,^uiyiiani episcopi, pront pontifici liberel, cilra jus Ai(ur;e
ausleriorem iiionaslicanr professi, carni; ki:nitindo successionis, adbibuit Romana Ecclesia eodem
renunliaveranl. Hic vero sumilur \rro iridumenlo, quarro sasculo, el subsequenlibusrelititiit: quemad-
et insigni summi p-?!U,ificis Romani, qub sumiitiis nioduni.reliiiel a?ta'tenostia providentissiine, ntilla
boner, "$r~,'Sgae;'«isec«v "*ssiguiiicniur; quodque c;im fraude caiionuin, imo pluriir.o ctiia iructn, 6:
HIST0RL4 DE VITIS .ROM. PO.NT. — S. MARCUS. •II
eompcndio ecclesiaslice disciplinse; cnm etnndem A Js stimmi sacerdotis sriperbtimerale insigne (Exod.
adbibuissei siecnlis quailum pravcedentilms, iiuo et xxvni) qnod nefas esset aliquem aliorum saeerdo-
a prim&va siia insiitnlione a Petro apnstolorum (um vel pontiftcum indui, de quo eliam primo leriio
principe ejusdem exempla aceepissel in Lino, Clelo, sfepe locuti sumus; ita in Chrislianas religioiiis sa-
Ciemente, uti suo loco explieuimus. cerdotio genus iliud indumenti, quod pall.uin diei-
Si recedamus igitur in anefiora tempora ex die liius, sunimi lantum ponlificis cessii usui : ab co la-
7 Octobris anni 356 emorluali R. Marci per octo men compluribiis episcopis magna ex causa conniiu-
ntcnses, el dies viginti-unum, compniaiis extremis; iiicalnm. Pbrygium itiem diclum, quod Pbrygiorum
epocba ejus enthronismi ad e"p>scopniumRomanum opere crucihus inlexi soleret.
eadel in diem JJominicam 18 Jamiarii, feslutn caLho- e Quod vero inbasrereL,dum ponlifex sacra agerel,
draj Romanae ejitsdcm aniii 536, littera Dominicali Kiduniento illi, quod (ni primo tonro riemonslraium
D eam diem indicante. Ofdinaiiis auiem fu.critepi- esl) pallii prreseferebat imagiiiem, nos;aulcm punc
seopns biennio anle, nt ponlificalia nuinera exerce- planelam seu casulam riicinuis : inde fortasso acci-
ret sub Silveslro , sive ul alicui ex proximioribus dit, ui pbrygium"ipsum prsecipunm saccrdolalis pal-
Urbi ecclesiis procsirieret, pririom fundniis, cl paulo lii ornanieuliim , inde pallium appellaretur : crni
anle auctis basilica, et reddilibus.per Constanlinum alioqtti paliii nomine omiie operinicntiim in rebus
Maximum. "Ordinatioiiiscliem i"npnedicta epocha in- sacris significari soierel. Hir.c esi, quod vela obLt.t
dicalum si supponamus^.cril illadies Dominica 20 sancias cruci in ecclesia a Gregorio Turonensi epi-
Januarii anrii 534 , ex qua liccl anni duo , menses scopo erecta Venanliifs Forlunaius pallia appellai;
oclo.diesdecemetnovcnr taritum fiuaniad7 Octobris rp qusa et ipsa crucum imag^.nibusesseiit conlexla, ut
' 556,'inclusis extremis, et die unica deficiat a summa ipsc declarat lils versibus :
in calalogo Liberiano, aliisque nnmefala dierum 20 ;
altamenlevis isia dimimiiio-refundi.poiesl in re- Deniquesanctacruri hsc lem|.la Grpgnrius olTert,
Palliadum coperil,«igna_>erend» rrucis. !
cursiim diei eleclionis ad ponlificaiom Romanuin, ^Dona repenle.aediLdiyiiiM pnieiiiiaClnisli;
sive enlhronismi, qtiam rctiilimus ad 18 Jnnunrii Moxfuit et'voti oausasecmviapii.
anni 556, post biennium fenne solidom a sua orrii- 1'slla nmi nieruil, fiinl qna; orucelextile pu'clira,
nniione eplscopali. Obse(_uiisc_ue siiis mix babct alma cruces. '
Hoc aulcih Uiehmiirirepiscopalis dignilatis, el vi- Serica cui niveis agnataesl-biactealebs,
carii inea niinislcrii, colligiltir ex eatalogo ordiua- El lextis crucijiusiiiagiiifieritiir
opus. ^,
tioniim nobis prtcservalo per Anastasium. Bis enim Sic cilo pdiililiiidedilhncdi"oia \o!iima<;, , ,
ordinaliones ltabuisse legtltir Marcus mense Decen:- Atque dicata.crucican ;i(iavcla plae-nt. » •
bri, quibus sacravit presbyterbs viginti qiiinqiio, Doctissimi cardinalis olsrrvalionibus, cl cor-jecju-
diacorios sex, episcopos per clivcrsa loca viginii rts tatitnm anctoritaiem conciiiaiit allaia per ipsiun
septem. Porro nullus incnsis Decciuber eflluxil <!un> documenia; ut supervacancum videri possii novn
Petri caibedram tenuitMarcus , qtiein dicimus n'\s5 illis addeie firmamciUa. Si qnis tnmen velit pleniora'-
elecliim, sive iri lltrono Bomano collocaluni die 18 cognosccrc tuin e Earonii fonlibus, itim aliunrie
Januarii^SSe, eqdemque anno obiisse die 7 Ocloiiiis. coUccta, adeat noias ud sjclionem S. Co3lesiini'nifra
Quas.igilurordiriationesdttasfecisse narralur in lijiio collccias, tibi erit pluribus disserendum de pallio pcr
Pontifican mense Decembri, bas oportet ab llio ba- euindem toleslinlim tfansm sso tuFS. Cyrillum epi-
bitas in vita' decessbris Silvestri, dum vices gerercl' C scopuni' Alexandriuuiii, hic a Rnronio memoratuin.
muneris pohtiiicii,-ejusque jussu promoverci ad or- Noii lariienpigebii.paucula delibnre in Snlecessurnad
dines pnefatos, et ad episcopatum viros a Silvcsiro confirmationem/ertim in nllato llaforiii"Joco proriii-
designatos. Crescente scilicet numero recentiorum ctarum cirea pidlium pontificdie, ---•' qnss fusius expoiic-
sedium episcop.riium,' Conslnntini studio et benefi- trnis iri Cceleslino". --
centia fundaiarum ,. curaverit Silvester in TJibe Superhumcrale veteris Sacerdotii propriuhi Aaro-
exerceri ditilius, el ad regimen animarum formari nis , ejiisque successormn in smnino poniificaiii,
eos, qnos primos in eisdem sedibusinslitueret epi- trnnslato ad Cbristianos per Dei Filiuhi maximo sn-
scopos ,_"eosdhmqiie^ita. formalos exemplis urbauis certlolio, figurari placuit. in pallio Petri, ac succes-
liic eiiarii initiari elordinari.per -Vicariumin ponti- 'sorum, ampliorisciliceL velocirca humeros corivo-'
fieio muriere adjutorem , qiiando ipse acgritudinis, lnto, cui binbus .afflxus_ et iir eo.symbolrt adjecia
aut seialis gravioris incommodo. proliiberelur tot siint maxiniiB poiestatis, a Christo Dontino contra-
curis, et muneribus lempestive perfungi, ct prseslo ditae principi apostolonim , cjiisque' calliedra;, ae
esse, requirenlibus seneclain -vivldiorcm. poteslalis bseredibus ponlificibus Ronianis )egitime
Nolm liisloricm. soccedentibus.
Lin. i. — Constituit ut episcopus Ostiensis, qm S. Qiiemadmodum igilur supra observavi in notis ad
Stepkanum,'nuhi. ,24, lin. 9, ex epliode Le-
consecral episcopum-Urbis, pailio^uleretur. Gardinalisi vilarum", et, capliio saccrdolali simul juiiclis 'cappa,
Baronius hcec verba Bibliqtbecarii recensens ad an- anx dieilur sacefdotalis comp.tr.ta est; ita ex ponli-
ntim 556, num. 65; observat, in Gestis pontificum U J iieio '<acliafai fascia. et lemniscis in
Romanorum bic primum memorari pallium lan- uiiumsuperhumerati, tegumen humerorum, et capitis compendioso
quam indicium summi honoris , et plenitudinis po- colleclisJpallium pontificale coaluissc videtur aaiato
teslatis. « Prinio autcnf, inquii, hic-mentio in rebus prima": qnod-subiride visum est oppofliinitis divisiiii
gestis pontificnm Romanorum habelnr de pallio, adbibere in 'phnjgio mitras, ac pallii inter insiguia
summi bonoris, et potestaiis pleriiiudinis intliee. maximi saccrdotii. In ilio igitur pallio Pelri, apie ut
Idemque diclum reperifur Pbrygium, quori polissi- ' exprimereiit primi fideles summi illius sacerdotii
mum essel poniilicis Romani insigne, a» eoque me-' maximam poiesialem, elcgerunt symboliim adhibir
tropolitanis solittim aliquando imperliri. Collatum liim a Ciiristp Doniino; riempe claves regni ccelo-
fuisse ejusmodi pbryginm a Cceleslino Romano [jon- rum stio in Lerris v[cario Lraditas ah seterno Sacer-
lifiee, Cyrillo cpiscopo Alexandrino, ctim eidein vi- doie, ac Domiiioiiostro Chrisio. Yidemus igitur in
ces suas delegarct, Grnecitestaulur.Cur.autem phry*• vetuslis anaglyphis ct pietufis Cbristianorum iia
gium, quod crucibus intexlitm est, pallium appella- figurari traditionein claviiirii a Christo Domino fa-
reLttr, cum veteris palli.i forma longe essct diversa; clnm Pelro, nt in ejus pnllio depositas fepraeseritenl.
ci amplior (ut qua3 superius dicta stint lam in-priiiio Ita scilicet sculpserunt, Eiisebio, et
qnam in secutido Annalium ibmo satis docenl), baud1 nempe anno serse Cbrisli 359,' in sarcopbago Hypalio coss..
arbitror me rem peniius habere eompeftam : dicami Bassi, quem iniegerriintim e cryptis Yalicanis effos- Jfinii'
tamcn qua?.eonjecltira snggesseril;" alqite in primisi sum ilerum' illa cuslodiunl ex adverso confessionis
illud : Sieui olim in sacerdoliollebrffionini -eral in basilica Vaiica-.,a."In vase aigenleo sacri' miui-
II ANASTASII BIBLIOTIIECARII 16
sterii , cujus meminimiis -in nolis ad sancttim k uti conslnt ex anaglyphoin ejusdem arcu triumphali
Urbantim , eodem plaue lypo claves ecelo- Romoepraservalo, in qtio exbibelur seplum cancel-
rnm collocal Domimis in Pelri pallio. Alia quoqtie lis liibunal principis apud basilicam in foro Trajani,
exempla ejitsdem symboli spectari possunt aptid sive in foro Pallariio, cum aslautibus principi judici-
Alainaunum de Laieranensibus PaTieiinis pag. 06, bus, el magisiratibus curix. Anaglypbi isiius ico-
6.1 et sequenlibus : uhi occasiqne data exponendi nemprotuli lomo superiori in noiis ad S. Coriicliuni
idem emblema clavium pallio exceplarum a Petro ubi indicavi, ab erudito praesule Joanne Ciam-
apostolo, iia figuraio in nmsivis, picturis, nnmisma- pino idem anaglyphum exbiberi in libro de Can-
t.ihus e't signaculis diplomatum, adiiit qitoque iesti- cellario , similiier interpretnto potestaiem ali-
monia Palrum, per qute docemur id symbolum quam atlributam iis, qui geslamen illud pectorale
apiari Petro, ejitsque successoriSmsiri serie Romana. proeferunt valde proximum laticlavio praasidum pro-
« Iniinila vero sunl, inquitpag. 62 , Palrum lesli- vineiarum. ln sacro itaque principatu sacerdotalis
monia", qtiihus Petri claves Romanis ppnlificibtts • hicrarchioe perinde invenio communicalum a Roma-
vindicanlur. Ad rerii ntodo est Tbeodori Sturiitoeilla nis pontificibususum pectoralisfascioe suae crucilus
Leonis III, et allera Pascbalis I ejus successoris insignitoe seu pallii pomificalis illis" episcopis, quos
compcllalio, qtioeGraec.isvocibus Latinas borumiiu- provinciarum ecclesiasticarum prtesules, seu melropo-
inisiiialum imagines declaral. 'AKO-JS, -sltiaovyj rHs litasconslituissentB.Peirus", aul caateri apostoii, sive
oupKvwv Audi, clavigerregni ccclorum, Petri successores in prhna fundatione Ecclesiaruni;
j3«o-t).Ei«?,.elc.
peira lidei, super qua fttndala eslEeclesia caibolica; vel etiam plenioris concilii proesides vice sua desti-
Pelrus enim Lti es', qui Pelri sedem ornas_, el gu- g narenl iidem Roinani poiilifie.es : quod proeslilit in
1-ernas. » lla alloquebatur poiilificeni Romanunr Ainbrosio Siricius el in Cyrillo Ccelesiiuus. Tessera
TbcodoriiS Sludila, stta in epistola ad Leonem ler- igilur fuit qu;Bdam cornmunicatae a Romano pouti-
iium. Et in alia ad Pascbalcm I, ita scribebai: «T6 fice amplioris suoe polestalis ejusmodi episcopis, ad
t"ioyyi).io-jTOOXJOIOTOU, ou o-vT«Jjt).£XsI'§E<;W,
elc. Chri- regendam proviriciam sive provincias, institulis, aut
sli tevangeliuni cujus elaves ab eodem Chrisiotu ac- delegatis ad proesidendum nomine suo synodis plc-
eepisti per apostolorum antislitem, et per eos, qui nioribus sacerdotum, ut vice sacra jttdicarenl supra
sticcessive ad tuum usque anlecessorem sacratissi- qtiam melropolitica jurapermilterenl, pnllium iliud,
inum tunm caput proecesserunl, et de Roniana Ec- quod de beati Peiri corpore sumplnin, velutt ex ejus
ciesin Evniigcliuro , idem pronunliavit ibiriem : poniificali vilta pailioquedepromptum rite accipiutu
KopvftdosG_pc,vo?, Iv M 0 Xpio-ra; IBYIY.S TK?x).s?fcH; a Pelri successoribus pioesulesmetropolilae, ut supra
wioTEoj; piimaria sedes, in qua Chrisius Dominus episcopos comprovinciales exerceant parlem aposlo-
posuit claves lidei. » licsesollieitudinis, el poiestatis. Unc igilur lege Mar-
In hoc igilur superbumerali seu pallio aposlolici cus pnpa communicasse legitur insignc pnllii epi-
principatus symbolo aiuiquitas expressit emblemnta scopo Ostiensi, ui bie destin_atus ad consecratidtini
maximos)polesiatis per claves regni caelorum in eo, eleclum ponlificem Romanum excellere videretnr.
deposilas a Cbristo Domino. Eidem pallio summi hac honori.spraerogaliva supra episeopos comprovin-
pontificis aetales ab apostolis proxima; apposiieruni ciales uni OsLiensi-allribula, quasi ipse aposlobca
Hildilamentum orarii , seu liinbi candidi aul fascioe vice fungeretur in collcgio proesulum,sibi deinandata
"rucibus insignilae : quam fasciam per oram pallii „^ a deces^oribus illius, qneni sacraret, et rata bahita
"ircumriuelam liumeris, et ad pedes deflueiuem fc- ab eoilem, qui per ipsius minislerium vellet in
pfaiSenlaiU antiqua niusiva, et piclurae sumniorum Ecclesiaecalholicae summum auiislitein ab eo conse-
pontificum a saeculolertio,et quartoad duodccimum. crari.
Pars vero ejusdem iiUegunienti seu pallii ad oceiput Lin. 7. Juxta Pallacinis. Emendala Ieetio C, 111
reflexa , quae consliluebal capitium sacerdotale, marginem texlits lomi I, scribens Pallatinas. Sed
cuin ornarelur eadem pbrygiata fascta, relinuil leiiuendum esse cognomen Patlacinis, eiiamsi for-
idem oriianieulum phrygii etiam quando capiliuin lasse natum sequiori selaie per barbariein Latini
a pallio sejunclum eonsiiluit miiram quam dicihius sermonis docel vetus inscriptio apud Aringiiiuui,
pretiosam : felinenle etiam pallio in^ora aiiteriori lonio II Rotnai sribierrariea.', pagina 288, quacpoiie-
cx collo, et htnneris ad pedes descenrienle eu.ndeni batur anno 515, Pbilippo etSalia consulibus, nempe
ihrygialuin limbum : sub quo "ad oscula principiun sub Julio papa bujus "Marci de quo agimus proxi,mii
^anctuarii excipienda maniim porrigit hierarcha successore : ubi AK-TiusdicilurLECTOit DJEPALLA.CI.\E:
guiuimis. Fascia vero crucibus pbrygiata, quoe 111110- ila eiiim iegitur:
yeri; ac removeri iacilius posset, in sacro minislerio (lePOSlTUS ESTPETROS VIII.IBUS I
supra hunicros el peclus nptala ftiit, eaque retiuuit maniAs QOIVIXITANNIS XVIII _ I
immen puilii, cui apiabatur, et indicationem maxinite
DEP. 1NPACE PHILIPPO ETSALIi |
potestaiis jn niunere saccrdolii-: non secus ac lati- COSS. DI30 FRATRES
clavium, insigue poleslatis proesidis provinciarum, ANTIUS LECTOR DEPALLACINE ,
ei niagislraiuum majorum apudRoinanos, per eadeni
lempora, quod erat genus togoe elavo. laliori scu [) DEP.XII.KAL.SEP.
limbo ex purpura ad oram iniextuni, nomeii iransmi- CIACOMI.
_sil, et indicium aniplioris illius poleslaiis,~ad fascbmi
•jurpuream, circa iinem seeundi saeeuli,el per sub- Linea 1. — Sedil annos duos, tnenses oclo, dies vi-
sequenles oetales supra bumeros, et pectus co loco ginli. Mendurndies est. Sedit ilamque snnclits Mareus
assutani : quo loco simis togaj colligere consueve- menses octo, vigimi ei umnn, 111test-.uurIliero-
rant, el in bttmerunt apte refleclere togali omncs nymus in Cbronieo, et Sozomenus lib. 11, cap. 29.
cullum deccntiorem professi, uli Quinlilianus in Crealus xvn Kalendas Februarii, q:ioe inciduni iu
libris dc Oratore lestatur, dum priecepla tradit diem xvi Januarii anni 556, Flavio Popillio Nepo-
componenriaecoram magislralibus logoe, ul publiei liano, ei Facundo VV. CC. coss.
decoris ratio habealur. Ea res iiel-apertior in noiis Linea 5. Pallio uieretur. Pnllium summi uonoris,
ad S. Ccelestinum, ubi afferenda reservamus antiqua el poiestalis pleiiitudinis index est. Cur autem ex
docnmeiila illius laliclavii ex purpura.assuli supra lana ovium, vel agnorum conliei solerel, non ex lino,
hunieros elpeclusproesidis concilii, el provinciarom, hysso, aul bomhycino, vel serico, magni honofis' il-
inier coeteros as.sessdres , ab iUoriiin cultu tqgam lud insigtie, Isidonis Pelusiota raiionem retidit ;hb.
-suam dislingueniis lali ornamento, in cseteris noit 1, epist. 136", ad ilerminium scribens: 1 Hoc, in-
appareiue 3£iale autem Conslaniiiii usus fasci;e nli quil, amiculu r, quod sacerdos bunieris gestal, ei e-s
cujus 'pecloralis ad, laliclavii descripli formam acce- laria, non ex Lno contcxtiim est, ovis illius, qnam
denlis coammnicalus invenitttr oluribug judiciU';', Domiiius aberratilem quicsivil, inveniainque huiue-
!7 IIISTORiA DE YiTIS ROM. PONT. — S. MARCUS. - 1S"
ris stiissustiilil, pellem designat. Episeopus enim, i episcopis, Osliensi scilicet, Portuensi, et Yeliter-
qui Chrisii typum gerit, ipsius muneve fungitur, at- nensi ordinatus est; sed in ejusdem Leonis poniifi-
que ipso eliam iiabitu, illud omnibus oslendit, se ciuu oslendemus, Romanos ponlifiees a tribus epi-
honi illins, ac magni Pasloris imiuuorem' esse, qui scopts semper qrdinatos fuisse, inler quos prinium
gregis iiiiiriuiiates sibi ferendas proposuit. i Mysle- locum oblinebat "Osliensis, secundum Portuensis,
rinm igitur pallii ila Isidorus Pelusiota parum noium lerlium Albanensis: licei enim tam Leo II quain
rvseravit. Joannes V ordinati fuerint alj Ostiensi, Portuensi, et
Linea 6. Hic fecit dms basilicas, unam via Ardea- Yelitefnensi episcopis; "Velilernensistamen non erat
lina, ubi requiescil, el aliam in urbe Romajuxta Pal- unus ex consecratoribns ordinariis, sed ideo liinc
hcinis. Prima basiiiea niine vncatiir Sancl3e'Balbin;e Osliensi, et Poriuensi addilus, quia, ut ail Anaslasius
ad radices Aventini nionlis. Hnnc Gregorius papa III in LeoneII, vacabal sedcs Albariensis".- Hic mosposl-
resiiiuit, ul ha-belurin Nicolafl Yila; ubi de cceme- ea, quo tempore me latel, desiil, et alius obtinuii,
terio S. llarci agitur. Alteta, jn frequentiori parte scilicet iii piior episcbporum cardinalium, cum duo-
Urids jnxla Pallatinas atino'Domiiii-556ftindala "est. bus «diis episcopis, ex seiiioribus,jd muneris obirel.
HoriieSancliMarci tilulo, a fundatore, vocatur. IIu- Augusiinus Palricuis, lib. i, cap.-3, secl. 2 Riluuin
jiis basilicse meminii Adrianns I papa ad Carolum S. R. E, observal "tamen suo tempore solam" Sixti
Magnum scribens, pro imaginibus, hoe modo : « A Quarii ordinationem factamesse^ non a priore',epi-
ttine.usqjie hacienus sanciorum pontificum, virieli- scoporum eardinalium, sed a cardtnali. Rqthoma-
<el Silveslri, Marci, Jiilii, mirce magniutdiiiis snncta; gensi, qui episcopus Osliensis eral.'
eoruiii ecclesiae.apudnos sunt depictas, tam in niu- 5 Efimus, qitem seiamus, ex episeopis, hoc honore
sivo, quam in ooeieris bisloriis, cum sacris " imagini- affectus utpallio uterelur, est episcopus Osliensis,
bus oroatis. i . qnl illud a Marco papa aecepil. Pallium enim solis
PAGll. pairiarchis, el arcbiepiscopis compelii. Illmi lamen
postea Romnni ponlifices aliis _episeopis concesse-
Anno Domini 336. ruiit, vel inluilu meritorum, vel alia justa de causa.
"Sanelus Marcus, naiiojie Romanus, ex palre Siagrio episcopoAuguslodunensi a Gregorio Magno
P.-isco,. post septeindecini dierttni "interpoiuift- coticessnm est, cujus evstat hac de re ad Adriano illum epi-
ciuin, sancttim Silveslrum exceptl, ordinalus die de- stola lli, lib. vii, Aclardo NahneLensi ab II,
eima octava Januarii anni 558 Dominicali, el feslo ULconslat ex cjttsdem ponlificis epistola ad euin di-
caihedroe sancti Petri sacra. Liber Ponlifiealis ipsi recia. Idem privilegiuin babuit Theodiilfiis Aurelia-
aecepluin-fert, quod episcopus Ostiensis Roniani neiisis, etplures alii, de quibus legendus Bona car-
pontificis consecralor pallio.ulatur. Postquam unica dinalis lib. i Rer. liturgic, cap, 24. num. 16, ubi
orriinatione, prcsbyleros quinqtte, et diaconos. sex addit, nunc eo uti, perpeluo privilegio, Lucenseni,.
crcassei, et episcopos.per diversa loca septem, obiit et Ticinensem episcoposinltalia, et Bambcrgeiisem
die seplima Oclobris ejusdem anni, Dairiasi Chro- in Germania/Romanus pontiiex, cujus rest supet'
nico tesle, post sedem mensium octo, et dierum vi- omnes Ecclesias suinmuin.jus, ac plenarin polesias,
giiiii. Ejus quidem depositio nolaturiii marlyrologio pallio semper el ubiqneutitiir. Reliijtti, lum arcbi-
Ilieronymiano ad diem sextam Octobris; sed id iu- episcopi, lum episcopi eo uti nonpossunt, riisi inlra ctini
lelligi debetde aliqua ejus translatione eo die faeta'; i' ecclesiani , quibusdam et designalisex dielius, con
dfe-enim vn Ociobris etiam niemoralur in Sacra- missarum solemnia celebrant, idqtie ainiqtia
meniario S. Grcgorii.- Sepullus .esl in ccemeierio suetudine, quani indicat Gregorius Magnus lih. n,
Balbina;,"viaArdca:ina. epist. Si, Joanni arcbispiseopo Ravennati, et lib. iv,
Tomo sectindo Operum S. Athariasii, pag. <325el epist, 30, Yirgilio Arelalensi,
seqq., referuntur epislolse duse, quarum prior Inmc Pallii origo in utraque Ecclesia Occidentis et
titulum prafefl : « Epistola Albanasii et JEgyplio- Orientis antiquissima est. Baronius eam Marco papa
rum episcoporum ad Marcum papam pro exemplari- anliquiorem pulal, qnilamen in eo obiter corrigen
htis conclbl Nicaeni, quia Ariani eorum exemplaria dus est, quod anno 450, num. 26, credideril Coele
iJicenderanl. » Poslerioris titulus e^l: « Rescriptum stinum papam ad Cyrillum Alexaiidrinum misisse
Marci papie.de missione capilnlorumNicaeni Concilii itisignia vicariae poiestalis, id esi phrygium sivc
Athanasio, et omnibus JEgypliorum episcopis. s H;ec pallium, sive capitis legumenUiiii, quam milram vo'
attiem uliima supponil ^igyptios dira Arianorum per- canl, quod quidem referlur a recenlioribus Gnecis,
seculione -vexatos, dispendium passos esse Nicoeno- sed sine veterum lestimonio, ct rejicitur a Joanne
rum canonutn, qui una cum «mnibus aliis libris ab Garnerio in dissert. 2 de Synodis habilis in eausa
iisdem incensi fueranl, quorum exemplar a Romana Nestorii, pag. 550. Isidorus Pclusioia, qui anno circi-
Ecclesia postulaverint. At perscculionem ab Arianis ler412 llorebat, lib. i, episf. 156, ad Herminium,
nulhini passi suni jEgyptii sub ConslanlinL, sed tan- pallii mcminjt, dequeejus usu, et mystica raiione
lum sub Conslanlii imperio. Deinde sepluagjnta ca- fnse disserit. Porro pallium esl fascia lanea candida
nonesii Nicoanasynodo condlios asserit conlra fidem ' iribus circiler digiiis lata, eiirimodumcirculi con'-"
Alexandrini codieis, a S. Cyrillo missi ad Africanos iexta, qua3super bumeros imponilur, ex quo circulo
aiUisliies, qui viginti laiiluni exbibebat. Praeterea S. alia similis fascia ante peclus, alia deorsum ex: op-
Aihanasiusanno irecenlesimo trigesimo sexto, quo posilopendet, duaesuper bumeros demillunlur qnoa
.Marcus papa sedil, jam exsul agebat kt Galliis:non faseioepurpureis erucibus sunl insignitaa. Ipsum au-
sive-spinulis aureis alli-
potuit ilaque Alexandria scribere ad Marcum Roma- tem pallium tribus acictilis, candidorum
niim ponlilicem, ut ipsum scripsisse boec epistola galur. Fit ex lana agnorum sine macula,
supponil. Unde ea supposilionis indicia militanl qui in die S. Agnelis inejusdemecclesia, viaNomen-
eiiam conlra priorem epislolam. Cerle utramque ut tana, singulis amiis oiierri ad missam solemnem, et
purum ac putum figmentum rejicit Baronius; utra- benedici solenl, ac suhdiaconis apostolicis cousi-
que enim consula esl ex variis. seuientiis Cceleslini gnari, elin aliquo monaslerio sanclimonialium tiu-
priini, Allici Constanlinopoliiani episcopi, S. Leonis, triri, donec veniat tempus ipsos londendi. Ex quo-
et Agathonis. rum lana lexuntur pallia, quoain basilicam Vaiica-
Ex eo quod Anastasius scribit, sanetum luarcum nam delata super corpora sanctorum apostolorum
Ostiensi episcopo Romaui pontiflcis consecralori Pelri et Pauli ponuntur in vigilia Natalis ipsoruin,
pailium dedisse, Ciaconius in Leone II, et Sigonius ibique tota nocle dimittuniur," ac die sequenli depu-
iu Hisloria de regnollaliae ad annum 682, scribunl, latls custodienda tradunlur. De palbo plura ideni
Ostiensem episcopum solum fuisse. episcopi Romani cardinalis Bona hudalus, ex ' pleraque ex his
"' quo
conscctaloreiii, usque ad Leonem il; qui a tribus excerpla.
19 ANASTASII BIBLIOTIIECARII , 20

XXXVI. SAKCTUS JULIUS.

ANNOCHRISTI 336, COKSTAKTINI31.

• . .50 Julius, natione Iiomanus, ex patre Rastico, a sedit annos 11, menses % dies 7.
Fuit autem ~~ temporibus Conslantii hfflretici filii Constantihi, a consulatu Fceli-
eiani et Maximi. Hic c in multa tribulatione, a et exsilio e fuit mensibus 10, et post
hujus Constantii mortein cum gloria est "reversus ad sedem beati Petri ipostoli.
5 Fecit duas basilieas in urbe Romana, unam justa forum, etaliam "via Flaminia. Fecit
autem et coemeteria tria, unum via Flaminia, et aliud via Aurelia, atque aliud via
Portuensi. Hic constitutum fecit, ut nulius clericus causatn quamlibet in publieo
ageret, nisi in ecclesia; -et notitia, quffe omnibus pro fide ecclesiastica est, per nota-
rios colligeretur, et omnia monumenta in ecclesiam per primicerium notarioram
10 confecta celebrarentur, sive causationem, vel iustrumenla, aut donaliones, vel Coin-
mutationes, vel traditkmes, aut testamenta, vel allegatiqnes £, aut manumissiones
clerici in eccJesia per B sctinkrium sanctas sedis celebrarent. Hic fecit ordinaliones
tres in urbe Romana per mensem Decembris, presbijteros decem et octo,~diaconos
qualuor, episcopos per diversa loca novem. Qui etiatn sepultus est via Aurelia in cw-
lli melerio Calepodii, milliario ab urbe Romana tcrtio, pridie Idus.Aprilis, et cessavit epi-
scopatus diebus 25.
' ' •
CATOLOGUS SUB LIBERIO.
Julius annos quindecim, mcnsem unum, dies undecim. Fuit temporibus Constantini,; a
consulalu Felieiani et Titiani, «x die vin Idus Februarii, in diem pridie Idus Aprilis Con-
stantio V et Conslantio Caasare consulibus. Hic multas fabricas fecit: basilicam in via Por-
tuensi milliario m, basilicum in via FJaminia milliario n, quaa appellatur VALENTINI [An
Jorte est VALENTINUS cui Kalendarium sequens inscribitur. BUCHERIUS.Quem vide-], ba-
silicam Juliam, quas est regione vn juxta forum Divi Trajani: basiJicamtrans Tiberim,
regione xiv juxta CalJislum,: basilicam in via AureJia, miJliario III ad-Callistum.,
NOTULJ3MABGINALES FABROTTI.
o B. annos 15, m.'5, d. 17. L B, CoiistaiUiiii,et uTiorum.a Coss. Nepotiani, et Facundi, ad Conslan. 5,
el Galliiin Cxs. c * mtiltis.iribulaiionibus. d * post m. tribulalioncs in cxil. e i?. negat exsulem fuisse
''
ad annos 552. f B, obligationes; C, colligaliones. g Scrinium, vel scrulinium sanclum.
VARLE LECTIONES.
Apud Fabroltiim ex cod Freh. A liuea ii, qui sep. esl (M., qui eiiam). linea 15 , C, 3
JVam. 50, linea 1, A, die-s G, JB, 5. linea 5, niiltario ab uibe Roma, 2 Iil. Apr.
A B, Maximiui. linea 5 , aliain via Flaminia, Ex cod Tliuano aliero.
B, tians Tiberim. linea 12. A B, et ut clerici Linea 1, annos 14, m. 2, d.b. f. a. t. Constanlini
per scrinium sanctum cclebrarenlur. linea 14. 151Const hser. linea 5, et Maximini. Hic. tinea 5, el
A, 19. poU b. Constaiitiiii. liiiea 5, Fecil d. b. uuam. iinea
Ex cod Reg Maz et Tliuan, 7, et al. v. P. linea 9. MonumenlaEc. linea 10, sive
Linea 1, sed.ann. 15, m. 2, d. 6-.Fnil autem tem- cauliones. Hnea 12, -per scrinium. lineu 14, oclo.
poribus Conslanlis filii CoiistaiUini hoer. a cons ApuJ. Hohlen el Scheleslr.
linea 5, llic in multis iribulalioiiihusln exsilio fuii. Linea 1, Ftor et Vat, amtos xv. linea "3, Fdor
linea i, Gonslanliiii m. cum rev. cst ad. linea 5, Sec, Maxiniini. linca 5, Flor unam in urbe Roma
Fecit autem Romaj basilicas 2, unam j. f. et al. via Fortim, altera Irans Tiberim. Hnea 10 , Flor
Flam. et cimileria 5, un. via FL, aliud via Aur. juxta el Val, causLiones.lineu 15, Flor, quaito.-
linea 7, quanil. el in p. a. nisi in eccl. tantiim, ci
ul notilia q. o. pro lide est, p. n. c. et ulomnia m. Apud Peniam ex cod Cavensi.
in ecclesia per primicerimn noiariorum c. cei. s!ve_ Linea 2, Feliciani et Maximi. Hic in mulias iribu-
rautioues, vel inslr. linea 12, per scriuium sancium lationes ei exsilio fuil. linea 7 et 8, in publico
cel. imca 13, in'urbe Roma. linea 13, diac. 5. ageret, nisi ecclesioeet nolilia. linea 11, cymilerio.
NOTJE VARIORUM.
A SCHELESTRATE. B•citer iuielligi poiesl liic locus, vei quod anllqua
Liuca 5, — Fecil auiem ei camieteria tria. Dupli- inariyruin cosnieteria suis temporibus detecla Cbri-
' "
ffiSTOR.A DE VITIS ROH. PONT/ - S. JULIUS. , 22
5!
siianis lUeliuus aperiri jusscrit, vel qttod loca sub- . Lgesta redduntur: sic Liberio resiituta speclabiliora
eruni gesla.
lerranea, seit cryplasarenarias ad usnm septtltura3 BINU ET LABBEI.
Chiislianornm adaptari mandarit. Utroque modo
Jiilius potest dici fecisse ecemeteria. Quo aulem Linea 5. — Hic in mutta tribulalione, et exsilio
modo ea fecerit, milii compertum nori est. mensibus decem. Julium ponlificem pro exsulibus
episcopis Athanasio, Marcello, aliisque pluribus re-
ALTASERRA. sliiuendis, mulios labores imperidisse, in dubitim
Linea 8. --— Et notitia, qum omnwus pro fide ec- non \erliiur; ipsunr vero aliqno tempore-exsiliuin
ilesiaslica eslj per omriia colligerelur, el omnia rno- sustinuisse, proeler Platinam, errorem libri Ponlifi-
nnmenla in Ecclesiam per primicerium notariorum calis sequentem, nemo, quod sciam hacleuus, as- " -
confecla celebrarenlur, sive causaliones, vel instru- seruit. ,
menta aul donaliones, vel commntaliones, vel tradi- BLANCHINI-
tiones,aut testamenta, vel allegationcs-.Saivieuleper- Notw chronologicm.
seculione offlc.iiim nolariorum in Urbe crat gesta Catalogns selalisLiberii non solumexprimilconsu-
martyrum colligere : cessanle pers"cu!ione, ne sine lalum Tiliani,et Feliciani (celebremepocbain niortis
ncin essent, eis iributum muniis curamli notiiiam Constantini Magni) quo consignalur primum Pascba
reruni ecclesiasflcarum, id est, confieiendi omnia poniificalus-Ju-ii; verum eiiam indicaldicm notalam
acia ecclesiaslica, qiioeconfecta referebanttir ad pri- ejusdem sedis exordio, nempe 6 Febrnarii, qu;c
lniceriuni notariorum, qui eral primus e sepl^m, et iisdem consulibus, anno 357, incidil in Donunieam
dicebatur priiniccrius nolariorum, ut primioerius 5 aplain in episcopali consecralioni. Error lamen ir-
dicilur preefeciusminorum clericorum can. Perlectis. fepsit in summam temporis aitribulam Julio ponli-
vers. Ad primicefium, dist".25. Ad primiceriuin no- fici, quoe id eodem calalogo sibi non conslal, cum
iariorum, inquam, referebanlur omnia acia eccle- preeler annos solidos assignet mensem ununi, et
siaslica, pula causationes, id est inslrumenta qrse dies sex , camque summam dinumeret, ex proef.ita
periinentad cansas, seu judicia ecclesiastica, dona- die 6 Februarii, sive vin. Idus Febr. usque ad pri.iie
lioues, commiitationes, tradiliones, ex causa scili- Idus Aprilis. Defectum mensis, in expressione sum-
cetacquirendi dominii, puta cmptiones, vendiiiones, nis- sublracii per librarios, emendanl picluree in ba-
lestamenta yel delegaiiones : sic enim existimo le- sllica~S. Pauli prooservatse, quee duos menses di-
gendum pro allegaliones. Delegata siint legala, vel stincleexhibenl, «-xpressoseiiamin qnaluorcalalogis
quaelibet novissimae volunlalis judieia. Anaslas. in eodicum Ilalioevetusliorum, el in Belgico Papoebro-
Innocenl. I : « In quo loco bealissimus Innocciiiiiis cliii, ncciion in Colberliois fere omnibus, "quem-
ex delegatione illustris feminoeVeslinai, titulumRo- admodum et.in codicibus Anastasii. Vermn et iu
inanum conslituit. t AugusLin. de Tempor. serm. picluris et in catalogis, qui menses exbibenl cor-
76 :e Cseierum dispendium niagnum est, cimi liiii reclos, vitialus esl nuiiierusannorum; cttm undccim
Dominus ad boc dederit ut dispenses, ejus delegata laiuummodo udeantur in his assiguali Julio papoe,
non serves: » Oplat. Milevit. advers. Donatist. lib. i: cui catalogus Liberianus et Felicianus altributint
« Brevis auri, et argenti sedenti Cceeiliaiio, sicut anuos quindcciin signatos eiiam nola consulari ad
delegatum a Meusurio fueral, iraditur, adhibitis- consulaium scilicet Conslanlini Aiigusti V ei G.dli
tesiibus. i j
"" Caasaris (Chrisli 552) ex memoralis coss. Tiliano et
Aut manumissiones clerici in ecclesiaper scrinia- Feliciano 557 : quibus Sermiiiis qiiindecennium i:i-
rium sancta; sedis celebrarent. Julius statuisse me- legrtim continelur. Conjectari ergo possumus,' no-
moralur, ut manumissiones in ecclesia fierenl apud tas numerales nonnibil fuisse deirilas in apograplio,
scriniarium sedis apostolicoa : sed verius esl ex unde. hanc epocbam descripserunt lum librarius in
coristiiutione Constantini boc introductum, ut ma- catalogo quarti saaculisubLiberio, lum auctor piclu-
numissiones fierent in ecclesia, 1.1, c. De his qui in rarum proximo seeculoper oetaleinLeonis Magni
eccles. manumilt., Cujus meminil Sozom. lib. m, ex XV": 1. VI. librarius catalogi expres-
cap. 9. Manumissiones flebaiu in ecclesia apud serit XI: II VI,
episcopum, et apud gesla ecclesioa insimiabanlur, ~
quo itilius essel libertalis beneficium. Augiistin. el auclor piciurariim efieceril lam ex XI numc- II VI.
serm. 2. de vit. com. Cleric : « Tamen de laboribus JBlesliiuendaigitur epoeba'hon figuris
suis, anteqiiam esset elericus, emeral aliquos ser- roriim quam ex perioclne verbis expressis in calalo-
go Liberiano ex die vui Idus Februarii, Titfanoel
yulos, bodie illos in conspeclu vestro maiiiimissiirtis Feliciano
est episeopalibus geslj.s. » Manumissiones in Crbe coss. (Clnisli 557), ad diem pridie Idus
fiebanl in ecelesia apud scriniarium sedis aposloli- Aprilis Constantino Y et Gallo Coesarecoss. (Chrisli
cae, quia referebanlur in scrinium, id esl, archivum 5S2), recte complexa
' annos solidos xv, mens. n,
% .
ecclesiie, cujus custodia est penes scriniarium sedis dies vi.
aposlolicas,cap. Ad audientiam, de prwsiript. Comprobalur leeiio ealalogi ex alio opnsculo
- quarti pariter ssecuU (nenipe ex- Deposilioneepisco-
_ BESCINI. ) porum) supra exbibiio in Prolegomenis ex Buclie-
Linea 5. — Eic in multa iribulatione. In marty- rio ; ubi deposilio Julii refertur ad .eaufdcm
rologio veter. Reginee. 'uli adverlil Holsleiiins"in m diem, prid. Idus Aprilis, via Aurelia, miliiario \u
animadversionibus ad mariyrologium, cousimilia ie- Caliisli: ubi adverleiidum est, non esseintelligen-
dum cosmeteriiim Callisli via Appia silum, sed
gunttir : t Pridie Idtis Aprilis, Roma. depositio Julii tcemeterium
episcopi, et eonfessoris, qui Constantio Ariano filio viee Attreliee, in quo Callistus papa
Conslanlini decem mensibus tribtilationcs el exsilia deposiltis fuil, cui nomen fuit ccetnelerii Calepodii ab
perpessus, post ejus mortem cum magno decore ad auelore, uti supra in nuni. Callisli declaralur,
suam sedem reversus esl. - Julius liuuquam actus Hac observatione resliliUisepochoe notis iiuniera-
in exsilium; insuper damnato Julio adbuc per aliquot libus, coeleriquoquecalalogi pfoducli in^Prolegomenis"
annos Conslarilius imperavit. Hoec, tit reor, erant ad S. Julium in serie PoiU.Rom., preesertim Ilatici,
antiqua gesla Liberii; sive quoe in Liberio inseri quos diximus fuisse descripios ex piciuris basilica-
debueranijnfaclisaddiiionibus calalogis.etindiculis rum, suam recipiunt inlegrilatem, et assignanlur
I.oaianorum pontificiun; ex scribeiilium vero osci- anni quindecim, menses duo, dies-sex, Julio ponti-
tantia, siculi in aliis ponliflcum geslis factum ad- fici.
vertimus, iu Julio insertum csl. Hsec vero addilio, JVO.CBhisioricm.
si in Liberio addalur, expungantur reliqua, quee de Linea 5. — Hic in multa tribulaiione et exsilio
coimnunione cum secta Rebaptizanlium perperam, fuit mensibus x, elpost hujus Constamii mortem cum
et falso inserunl. Sicuti a Juiio exptuicta vcriora qloria reversus est ad sedem beali Pelii aposloli.
23 ANASTASIIBIBLIOTHECARU 24
Card. Baronius ad annum 352 jure asserit, reseran- jA concambiat. Min. (Manu mea.) -j-Joannes
(iiiin esse a scctione Julii boe addilanicntum, perpe- secundus mm. ss. (manu mea sub>ignavi)presbyter
am illatum in lexium Bibliotbecarii; cujus con- cbius presliyler tertius mm. fBenedictus f Eusta-
texlui xognoscitur repugnare. Cnm enim Biblioihe- mrn.t Adrianus presbyter mm. Joannes presbyler Dei
rarii lexius altribttat B. Julio sedis annos undecim, judex. f Ego Georgius Domini gratia arcarius nutu san-
menses duo, eamque temporis summam inchoet sub ct;e apostolicee sedis. t Marinus germanus domini
ronsulalu Feiiciani (Cbristi serse 357) cui Maximum Crescentii urhis Romoeprajlecli. EgoPelrus scriuia-
rollegam loco Tiliani mendose assignal, consequi- rius sanclie Romause Ecclesise q. s. (<jr«isupra.)
inr, ut Juliuin poniifieem vita functum senliat anno scriptor liujus chartse per lertium subscriplioues et
548, ncc propterea superstitem fuisse Conslaniio tradilionem faclam coinplevi, et^ibsolvi. J
Ariaijo.qui vitam produxit ad annuni 561. In cata- Placuit iuserere boc documentnm, non modo ftilur
bgis cefie nihilprorsus invenitur de exsilio Julii rumspecimen servaloelegis a sssculo quartoadun-
papoe.Quare li'anscripta videiur apocope ex Actis decimum, eelebrandi scilicet cessiones, etpermula-
Liberii papoeJulii successoris, et imprudenler appo- liones fundorum periinentium ad Urbis ecclesias .
sita margini ab amanuensi loco non suo, unde alius per seriniarium sanctoe sedis aposlolica;, cum sub-
descriptor aeque imperilus insereiidam pttlavit in scriptionibus coiitr.ibentium, e! judicium, ae notarir
loMum marginali annolalioni respondenlem. Cluodsi sanctoe sedis, el.nobilis viri, qualis erat Germanus
exsilium foriasse toleravit mensibusdecem sub Con- prsefecti Urbis (et fortasse adhibebatur ut lesiis)
sianlio Ariauo ponlifex Julius (cdjus lamen indicia unde consiet de accurata administratione rerum ad
aliunde non suppetunt), reversio Jtilii ad sedem g littilos, ac diaeonias Urbis pertineniium; sed etiam
suam politis contigerit poslquam Constantius abierit, indicium fulurum apud posteros consuetudinis nun-
qiiam poslquam excesserit vila; et niendttm fuerit quam intermissae dividendi Urbem in regiones civi-
in reddendo exquo obiil Conslanlius. Cum legendum les siv, ab Augusto instilutas in Actis forensibus
esselex quo abiii Constantius, verum donee exsi- (quarnm in nona sila est diaeonia sancti Enstachii),
lium Julii aliunde non^doceatur, proximior vero vi- elcoinprbbaliirum nomina ThermurumAlexandri, et
detur senteniia pulans, ex Liberii successoris hislo- oralorii sancli Salvatoris, notra etiam setate pree-
m impriideiuer excerpia haecverba-fuisse, vel ali- servala una cum Plalanis, unde cognomenliim ac-
quid delriinraliim de exsilio beali Anastasii bujus cesserat diaconisesancti Eustachii in Platanis lunc
seciioiiis beati Julii. appelkuse.
Linea. 5. — llic fecil dnas basilicas in urbe Roma, CIACOMI.
unam juxla forum, etc. Hanc sacris pictuiis, et mu- Linea 5. — Hic in mulla tribulfiiione, el exsilio
sivis decoratam ab eodem pontifice Julio affirmat
Adrianusl in epistola ad Carolum Magnum, deculiu fuit mensibusdecem. Confulaiyr commemum islud;
nam nec cxsilium unqtiam subiisse legiiur; et ipse
imaginum sacrainm, legenda in- concil. general. obiilanle Conslanlini niortcm : qtuc quidem tuin ex
eiiit. Labboei, lomo VII, pag. 955, et in preeeedeiili Groscis et Laliiiis
edii. Binii, lomo III, seclione poster., pag. 126, col," nasio scriploribus, tum ciiam ex Alba.-
idii habetur : « Sanctorum ponlificum Sylvestri, quivis clarissime poiesl.cognoscere.
Marei, etJulii mirse magniludinis sanclseeorum ee-- PAGil.
clesioeapud nos suiit depiciee tam in musoeo,qttam- ^ Sanctus Julitis, nalione Romanus, ex patre Ru-
que in coslerisbisloriis cum sacris imaginibus. j stico sanctuin Marcum excepit, ordinatus die sexta
Linea 9. — Et onmia monumenla in ecclesiamper Februarii, quoeaimo trecenlesimo trigesimoseplimo"
primicerium nolariorum confecta celebrarentur, ete., in Dominicam incidebal. Bo sedenle uuhersus
vel insirumenta, aul donaliones, elc, clerici in eccle- Oriens lumultuabalur ob hasrcsim Arianam, et Aria-
sia per scriniarium sanclai sedis celebrarenl. Ita norum odium in S. Atbanasium episcopum Alexan-
proeslitum fuisseper ssecula complura doceni arcbi- drinum. Anno irecenlesimo quadragesinio primo
va Urbis, et Urb>proxinia, Proferam exemjilnm un- celebralum est concilium Anliocbenuui, cui occa-
decimi sseculiex Farfensi iu tabulis signatis anno v sioncin dedit dedicalio templi Atuiocbeni, quod a
Benedicti papse [Seplimi] et Henrici iiiiperatoris III, Constantino MagnoiiicboaiuiP, sub Conslanlio abso-
iiidiclione xv, qui sunt cbaracteres anni 1017. In Iiuumesl; unde Atbanasiusiii libro de Synodis ail:
bis tabulis arcbipresbyler et clerus diaconise sancti Antiochia;novam synodum per cnusam Encainiorum
Euslachii cedunl D. Hugoni abbati domos posilas coegeruni. Quare Consianiius imperator Arianus,
Romse regione nona, et cessio celebratur per scri- praelexlu htijus dedicalionis, Orientis episcopos con-
iiiarium sancue RomanaeEcclesisehis verbis : vocavil. Hanc synodum Arianorum conciliabuluin
« IN N. D. D. SAL. N. 1. X. (In nomine Domini ciedidil Baronius, e! omnes alii post eum usque ad
Dei Salvaloris nostri Jesu Christi.) Anno Deo propilio. Schcleslraiium, qui in libro, quem edidit de sacro
ponlificatus doinini nostri Benedicli summi pontifi- Aniiocbeno concilio, osicndil qualruplici litulo
cis, et universalis papse in sacratissima sede beatl synodum Antiochenam impelitam fuisse. Primo,'
Petri apostoli V, et iniperantis domini nostri Henrici qriod Arianorum conciliabulnm fuerit. Seeundo,
a ,Deo coronati magni, et pacifici imperatoris I) quod Atbanasium deposuerit. Tertio, quod (idem
anno ejus m, per indict. xv, inensis Januarii.die perverlerit. Quarlo, quod disciplinam ecciesiasticam
25. Cerlumest nos Pelrum religiosum archipres- impugnaril. Sed vir doclissinius ibidem ostendit
byterum venerabilis diaconioesancti Christi marlyris liacc qualuor non convenire primordiis Anliocbense
Eustacbii, qui appeliatur in Plalanis, seu Joannem synodi a nonaginla Patribus celebrata?, sed fini, aut
secuiidum, atque Eustacbium_ tertium religiosos novissimis Andocbeni conciliabuli, a quadragiuta
presbyteros jam diclse diaconia;, consenliente in hoc circiler Eusebianis celebrali, actis.
uobis cuneta congregalione presbyterorum Dei Cum vero ante illud concilium Eusebius Nicome-
ejusdeni veri, diaconioesancti Eusiachii hac die ces- diensis episeopus legationem misisset ad Julium Ro-
sisse, aiqtte iradidisse, elc., domos, elc., positas manoe uibis episcopum, rogans, ul eausseAtbanasii
Romocregiorie nona in Scorliclari inler Thermas judex ipse esse vellel, Julius S. Aihanasiiim et Euse-
Alexandfinas, el inlra bos fines. Ab uno lalere te- bianos Romam evocavit : ubi poslquam advenil
nenlem Benedictum presbyterum, qui est juris no- Aibanasius, Julius Elpidium et Pbiloxenurn presby-
strsa diaconisBsancli Eustachii, el oiaiorium Salva- leros suos in Orienlem misit, Eusebianosad syno-
toris tui (qui supra) doniine Hugo exigue abbas con- ' dum Romanam cvocaluros. Eusebiani ab liis Romanr
cambialor, eic. Quam scribendam rogavimus scri- ad causam dicendam citaii, audiio nomine ecclesia-,
niarium sanctse Romanoe Ecclesiooin mcnse, et in- siici judicii, adeo conireniueriiiu, ut ad solitas artes
dictione seprascripia xv. fPetrus archipresbyler de conversi, Julii presbyteros ultra diem synodo pnef.i-
diaconia sancti Cbrisli mariyris Euslachii in boe liitani a Julio, del;iiuerint, vanasque prseiulerinlexcu-
'
25 HISTORIA DE VITIS RQM. PONT. — S. JULIUS. 28
saliones, qttod melu Pcrsici belli, Romam ipsis nro- A lus, et sepiimus <vanonjns appellationum in episco-
ficisci non licerel. Ouare concilium Romanum jam porum causis asseriinl Romano pontifici, ad hono-
anlea indiclum Julius eelebravil anno 542. Htiic randam sancli Pelri dposloli memoriam.
adfitere quinquaginta episcopi, cura Vilonis Sylve- Ex iis quidam asserunt, sed falso, jus appellalib-
stri ponlificis in Nicoena quondam synodo Jegati. num ad Romanam sedem non eonfirmatum, sed in-
Ibi eausa S. Albanasii ad examen vocata est, isque stilulum a concilio Sardicensi; nam hoc ipso quo
communione et episcopatu dignus judicalus, ul Romanus-pontifex esl jure divino omnium episcopo-
purus criminum, quse ipsi affinxcrant Ettsebiani : rjim primus, et coeteris jurisdiclione superior, "ac
lecise sunt in concilio litlerse Eusebianorum-ad Ju- Ecclesise caput, conseqttens est, iil ad ipsttm epi-
lium papam, synodi Antiocbenee nomine dalse, quse scopi, eum injnriam patiuntur, appellare possint.
sivlo insoleriti et conlenlioso-eranl scriplse, et mul- Quare jus appellationum episcopalinm ad Romari.am
lip.icem adversus ponlificem querelam coiilinebant. sedem poniificii primallis appendix est. Et revera,
lis respondit ex concilii sententia ponlifex, cujus inqnil Perronius cardinalis in Replica ad responsio-
epistola, quam refert S. Athanasius apologia u neni Magnee Britannise regis "cap. 3,"si jus iTluda
adversus Arianos, Insigne est ecclesiasticse disci- concilio Sardicensi -inslituluni esset, qua ratione
plinseprompluarium. Jtilius Romanns ponlifex pluribus anle concilium
Marcellus Ancyranus episcopns, qui Jjnno trecen- illnd annis boecad Eusebianos scripsissel : < Opor-
tesimo trigesimo sexlo in synodo Conslanlinopolitana, luit secundnm canonem, et non isto modo,.judicium
in qua S. Atbanasius exsulare jussus esl, episcopatu fieri;_ oporluit scribere omnibus nobis, rit ita ab
deposilus, el exsilio muliatus fuerat, quique ad se- T>omnibus, quod juslum esset, decerneretur. Episcopi
dem suam reversus",iierum de beeresi accusalus, in enim erant, elHon vulgares ecclesioe, qui ista palie-
diclo concilio Antiocbeno daninatus fuerat, in liac banlur, sed quas ipsi aposloli ad fidem inslruxernnt.
synodo Romana coram Julio papa causam dixil, el Citr igilur el iu primis de Alexandrina civitate riibil
iiiiiocens declaratus est; Alhanasiiis quippe in epi- noliis scribere voluistis? An ignari cstis lianc con-
slola ad solilarios de eo scribit : Ille aulem Romam sueLiidinem esse, ut primum nohis scribalur, tit
profectus, sese innocentemdocuit: sed commimionein hinc,.quod justum est, deliniri possit?-Quapropter
ante ipsi Julius non rpsliluit, quam lidei professio- si islis liujusmodi suspicio in episcopum concepla
nerii in scriplis illi tradidisset, quam refcrt Epipha- fuerat, id huc ad nosiram Ecclesiam referri opor-
nius hseresi Lxxii.\Verum esl Baronium exisiimare, tuit. 3
eam professionem fidei non esse eam quam Julius Petrns de Marca Iib. vu de Concordia sacerdotii
per omnia consenlienteni esse tradil Ecclesisecaiho- et imperii, cap. 3, existimatjusin Sardicensisynodo
licee, quod licet in ea mulla ad Aiianorum impieta- qusesitum episcopo Romano, diversum'prorsus esse
tem confulandam reperiantur; lamen quod polissi- a judicio appellaiionis, nibilque aliud ei concessum,
mum exigebatur a professore catbolico , nomen quani ut deccrnere posset cattsae retractationem.
consubstantialis in ea nori"legatur. Sed sileniium Verum^jam viris doclis observalum, synodum hane
illud Marcellominime vilio vertendum ; ctim nullus non solum jus concedendi revisionem, sed potesia-
eum accusaret, quod non crederel "consubsianliali- tem judicandi appellaliones ab episcopis depositis
latem-. quam subscripseral et defenderal in concilio factas ad Romanam sedem, pontifici Romano asse-
Nicoeno: sed tantuin ei imputarelur error coiUrariiis, p rulsseet confirmasse. Quse contra hsecvir doclissi-
Sabellianorum nempe et Pauli Samosateni. Porro iniis affert, ab aliis confntala, ostensunique appella-
licel Marcellus lam in bac synodo Romana, quain in tionum usum,'lum in Ecclesia Oiientali, luni in Oc-
Sardicensi, de qua mox- absolutus fuerit, enm ta- cideniali post concilium Sardicense frequentem
men ab boeresis suspicione liberare aliqui fruslra f.iisse; cjusque inilia perperam delrudi ab eodem
contendunt, cumab Aihanasio, et postea ab omnibus proasule ad concilii Trullani tempora in Ecclesia
biereticus agnilus fnerit, ut videre est in criiica Graeca, et ad octavum sseculum in Latina. De bis
Baroniana ad annum 547, et apud Schelestratium in legendus Natalis Alexander soaculoiv. Porro cano-
dissert. m, de sacro concilio Anliocheno, cap. 5,nbi nesin boc concilio Sardicensi sancitos explicat Cbri-
ob.servatur ejus bseresimnonnisi post niultos ab ejus slianus Lupus in partc i decrelorum et canonum
oiiitu annosinnotuisse. synodoruni
* generalium et provincialium.
Post synodum Romanam Eusebiani improba Ursatius et Valens episcopi Pannoriii, hic Mursiea,
iteriimaudacia,in Ecclesiis perturbandis, insidiisque ille Singindoiiis, qtii in suspicionem Arianse hoeresis
Aihanasio tendeiidis, usi suni. Quare Julius pontifex venerant, ideoque a synodo Sardicensi damnati fue-
causam Atbanasii ad Consianiem imperatorem re- rant, libellum supplicemporrexerunl synodo Medio-
tulil, et commendavil, ul apud fratrem Constanlium lanensi eodem anno trecentesimo septimo congre-
pro ejus in sua sede restilutione ageret. Constans galoe,quo Arii et Pbotini perfidiam damnabanl, a
ad Coiistaiilium fralrem hac de re scripsil, el ambo qua suscepii sunl in .communioneiu. Hsec synodus,
iinperaioresconcilium Sardicse, quse urbs confinis quse celebrata esl prseseutibus Julii papse legatis, ut
est lllyrici, Mysiee, el Thracise in annum trecente- testalur S. Hilarius in fragmenlo de synodis, vel
simum quadragesimum seplimum indixerunt, ul D presbyleris RomanoeEeclesioeproesenlibus, ut docet
manifesie palet ex eadem Atbanasii secunda apolo- epistola concilii Aritninensis, babila est, ul in Pbo-
gia, ex ejus episiola ad solitarios,'et ex ipsa syno- lini episcopi Sirmiensis hsaretici causam inquircre-
dica cpistola Patrum synodi ad omnes episcopos. lur, ui ibidem babet Hilarius. Numerosam fuisse
Huic synodo trecentos fere episcopos inteifuisse sj'nodum„oportuii, cum de slatu metropolilani epi-
auctor est Atlianasius in dicta ad soliiarios epislola. scopi, el de causa fideiageretur. Prima auiem Pbo-
In ea S. Aihanasius, Marcelius Ancyranus, Ascle- tiui damnaiio facta esl in bac synodo Mediolanensj,
pas Gazensis, et alii ab Eusebianis inique damnali, et repetita a Julio papa in synodo Romana biennio
ahsoluti sunl. Epistola synodica ad Julium papam post habita; et landem in synodo Sirmiensi anno
scripta, in qua illa-verba nolatu digna sunl, quibus ireeeiitesimo quinquagesimo primo, quadriennio
cgregie asseritur Romani ponlificis primalus : Hoc posl Mediolanensem, in qua uliima Pholiuus primo
enim oplimumel congruentissimum esse videbitur, si damnalus ac deposilus esl. Harum irium synodoium
ad capul, id esl ad Petri aposloli sedem, de singulis epochse in criiiea Baroniana exacle discussse.
quibuscunque provinciis, Domini referanl sacerdotes. Porro Pliotini hseresis boec fuere capila. Primo :
Idem constal. ex epistola synodica ad Ecclesiam Deum solilarium esse,.el mofe judaieo conlitendum
Ale.vandrinam, et ex epislola synodica ad omnes effuliil, nullam Verhi diviui, aul Spirilus sancli ptt-
cpiscopos, qtioea S. Atbanasio ap.dogia n referun- lans esse personani, sed unam esse Palris, el Filii,
uir. Viginli canones ab ea synodo condilos nume- el Spiritus sancli operalionem proedicans. Secuiido:
ratu Gneci.; viginti ei unum Lalini. Terlius, quar- Cliristum iniliuin accepisse ex Maria,"et meium esss
ANASTASHBIBLIOTHECARII
bominem asseruii, qna> conslani ex Epiphauio lioe- A mariyris,quam proxime seiptebalur aposloloium i'e-
fesi LXXI,Tbeodorelo, lib.m luereticaruiu Fabular., iri Jacobi, Joannis el Pauli feslivitas, qiiseiinaeadein-
et aliis. que die agebatur, ut idem S. Gregoriusnos docelin
Julius pontifex Sirmiensi synodo non diu super- oraiione de laudibus S. Slephani. Deindesequebatur
vixil; obiit enim die duodeciiiiaAprilis ai.ni trecen- celebrilas S. Basilii die prima Januarii. Eumdemmo-
lesimi quinquagcsimi secundi , postquam sedisset rein de cclebraiione NalaliselEpipbanise in Ecclesia
annos quindecim, meuses duos, dies set, ut legiliir siia oluinuisse, lestis est Gregorius Nazianzeniis in
in chronico Dauiasi. SepulLus esi via Aurelia, in orat. 49- in Epiphaniam, p. 632, ubiNalivilatis Do-
coemeterio Calepodii, indeque posiea iranslatus ad mini, eimagorumadorationisfestivitaiem, dequa pe-
basilicam sui noniinis, sive SancloBMarioetrans Ti- Ciiliaremoralionemhabuit, ab Epiphanisefeslo diver-
berim. Trihus ordinationibus mense Decenibri, fe- sam fuisse diserte affirmat: i Al Chrisli quideni
cit presbyteros decem et oclo, diaconos quatuor, JVaiivilasapta solemnttale prius lum a festi duce,et
episcopos proeterea novem per diveisa loca ordina- auspice, lum a vobis alque adeo ab omnibus, tam
vii. qui in lnimdo versantur, qua n qui in mundo subli-
Ex omnibus Jnlii papoe scriptis supersunt duoe niiores sunl celebrata est, etc. Ntinc vero alia Chrisii
lantiini episioke ab Alhaiiasio in apologia secunda actio, aliudque inysterinm sequilur, >'ne:npc Epi-
ielalse ; quaruni altera adEusebianos, altera ad pbania, qu;e ideo post Nativitatem eelebrabatur.
Ecclesiam Alexandrinam missa. Dusevero di-creta- Joannis Nicseninarratio eliam confinnalur ex iis,
les, qu;e sub cjus iiomine circtiiiiferunliir , quieque quoe babet Chrysoslomus in sermone 55 de Chri-
in editionibus coricilioruin legunlur ad Orientales H sti Nativilale, qni exstat (omo V ejus Operum, pag.
scripioe, ct epistola Orientalium ad ipsum Julium 466, scilicet aiite decem annos idem festum Natalis
supposilitise sunl, el consarcinatse ex variis Lati- Domini, seorsim ab Epiphania, die 25 Decembris
nonim scriptorum fragmenlis a decreialium fabrlca- eelcbrari cOBptumfuisse. Erat tum S.Joannes Cbry-
lore. sosLomus,quo tempore eam orationem babuit, noii-•
Joannes archiepiscopus Nicsonusin epistola de die dum episcopus, sed presbyler tantum AiUioehenoe
Nalali, qu-.in Conbelisius ex Grseco translulii, et Eeclesios,ut oslcndil Combellsius in notis ad lauda-
ndnolalionibus lilustravit, narrat Cyriilum Jerosoiy- lam Joannis Nicoauiepistolam; sed sive oraiioncm
niitanum episeopum ad Juliunr poiilificem litteras dixeril Anliochiie,'-ive Constaniinopoli, vix deceu-
dedissc, quibus monerei impossihiie esse ul in Epi- nium prseteiiisse docel, ex quo Nalalis Domini ve-
pbanise solemnitate Lriplieis sdlemnitatis memoria rus cogooscerelur : El quidem, inquil, nonclumdeci-
in sacris ac inter se distanlibus locis perageretur, mus annus esl, ex quo hic i,ise dies manifesie nobis
inler quas celebritales, cttnr Naialis Domini esset, hinottiii. Peigit deinde narrare ex Ecclesia Occi-
ex Jacobi fratris Domini, sive iraditione, sive per- denlis, in qua Nalalitii diei anliqua traditio erat, in
-missione accidii uiRomaa opiiine redicussa, ei di- Orienlalem, ilaejtis celebiitatem rediisse, ul non
ligenii, quam-adhibel suppulatione adhibila, Natalis oniuibus statim arriderel, Dominum mense Decem-
Doniini verum diem in 25 Decembris incidere bri natum esse : Mic dies cum ab exordio iis, qui in
eonstaret : « Inque hunc modum, inquil, Jtilius Ro- Occidenle hubitqnl, cognilus fneril, nunc ad nosde-
inanus patriarcba menses Oebrecoriimatque Ronia- mum, non anle multos annos trunsmissus. Dicit post-
Tioriim composuil : a quo leinpore ccepit Romana p ea dissensionem bujus reiinler doolos fnisse, aliis
Ecclesia lselis gandiis celebrare Nalalem-Salvaions eam tanquain rem novam rcjicienlibus, aliis vero
diem 25 Decembris, tradidilque celebramiam usii- tanquam aiiliquilati eliam Orienlalium consonam,
versis Ecclesiis. i Hinc addil D. Basilium non modo se.l jaiu diu aiuiqualam suscipiendam el restituen-
in suis Moralibus signasse SaJvaloris Natalem diem d.-.m coiilendentibus. Greizerus quidem ad ca-
25 Decembris, sed Gregorio Nazianzeno in man- put 8 Codini ncgal hanc homiliam esse S» Chry-
'dalis dedisse, in synodo Constanlitiopoliluna pro- sostoini; eidem tamen validissimis argumentis
mulgari, ac ceiebrari 25 Decembris,quanquam qui- astrtumt, tam Casaubonus Exerciialione 2 in Baro-
dam non assenserinl; tandem sub Aicadio el Hono- iiium, qiiam Coiiibefisiusioco laudato. Videndusiiac
rio, dum hic Bizantium aliqnando accederet, coope- de re Floreniiniiis in notis ad martyrologium Hie-
rante sancto Joarine Chrysosiomo, et ex -Cypro ac- ronyiniamim Exercitatione 2, pag. 195 el s.eqq.,'ul)i
cersilo sancto Epiphanio, definiLuin quoque in eiiam fuse disserit de pervigilio ejusdem festi. Le-
Orienle esse, ut eadem die 25 Decembris Nataiis gendus itidem 2acagnius in proefatione tomi 1 ad
Domini celebrareiur : quibus assensum c.t reliqiii CoIIectanea moiiunientoriim veieruin Ecclesiae
"deincepspatriarchse dederint. Sub Ilonorio auie.n Grsecie ac Latinoe, ntiiii. 35, ubi exisliinat vcfba
festum Nataliiium jam Romeerilu soleinni celebra- sancli Chrysoslomi superius relaia, inlelligenda esse
tum, itanarral: Romani suu i.ie nalale Domini cele- de Anlioeheni palriarchaius Ecclesiis, in quibus
irarunl, cum leclionibusperfeclis, mullisnue Iropariis iEgypiioruin more, una eademque die, Epiphaniseet
atque modulis. Exsial haic Joannis Nicseni epistola Nalivitaiis festtim anliquitus agebatur. Non me la-
tom. II Auctarii bibliolhecsePairum, pag. 511. le.l Combcfisiumiaudatum scribere Joannis episcopi
Hssc consonanl cuni bis, quoe babet Gregorius WNicssni epistolain de die Natali novain esse, et fabu-
Nyssenus episcopus, initio oralioiiis funebris iu S. "iis plenam : sed quidquid liac de re sit, quoeex ea
Basilium fratrem, in qua, postqtiam locutus est dc supcrius relulinitis, fabulis aecensenda non suni,
festis quoe prsecesseninl Chrisii appariiionem, seu cuin eoiifirniata quodammodo videaiilur ex duobus
Natale, ila habet: t S~d primam celebritalein una sanciis Gregoriis Nysseno etNazianzeno, ac sanclo
«um aliis non numero : nam quee propter divinam Clirysostomo locis citatis.
«nigeniii Filii apparilionem per parium Virginis Cseterum quo pi\ecise tempore festum Nalalis
iesliviiasinsliluta esl, ea non siinpliciler sancia ce- Cbristi celebrari cceperit, incerium omninoremanet.
Iebrilas est, sed sancta sanclarum, el celcbriias ce- Certe Cleinentis Aiexandrini seiate, ideoque sseculo
iebrilalum. Igitur, qiisehancconseqiiiiiilur innnere- secundo exeunte, vei nondum celebralum, vel pecu-
mus. Primuni nobis aposioli el prophette spiritualis liari dici affixum non fuisse, saltem in iEgypto ubi
ccelus initium fecerunt, sunt auLem hi : Slephanus, vivebat, et in provinciis vicinis, deduco ex libio i
Pelrus, Jacobus, Joanues et Paulus. Deinde post hos Slromat., ubi circa fineai scriliit : Sunl auletn qui
eoiiservalo orJine suo, pastor et magisier prseseniem curiosius•Nalali Doinini non solum annum, sedelimn
iiobis celebritatem auspicatur, t nempe Basilius, diem addunl, quem dicunl 28 anni Augusli, in
cujus feslum Groeci primo Januarii die celebrant, 25 Pacon, id est vigesiinuin diem mensis Maii,
qiiem diein ex Giegorio Nysscno antecesserat appa- non vero diem decimiun quiiuiiiu, ul quidam volunt;
ritionis Cbrisli per partum Virginis festivilas; post mensis eniin Pacon -/Egypliorum initium ducii a
quam celebrabatur solcumiMs S. Slepbaui proto- die vigesima scxta Aprihs noslri. El paulo post:
29 HISTORIA DE VITIS ROM.PONT. — S. LIBERIUS 50
Quin eliam dicunl ex iis aliqui cum natum csse 24, A Ab ilto tempore Naialis Cbrisli feslivilas in Orieiite
vel 25 Pharmuti, id esl die decima nona, vel vige- mense Decembri celebrari ccepit, remanenie tamen
biiua Aprilis noslri; niensis-enim Pharmut jEgyptio- prislina, Januario mense, Epiphaniofum solemnitale.
rum incipit vigesima septima die Martii noslri. Ex , Sed alioetunccausoeillius appellationis el festivitalis
qiiibus necessario inferendum videlur non solum. reddi cceplse; nam qui dies prius coJebatur, vel ce-
iiatalem Domini pe.uliari diei affixum non fuisse, i Jebrabaiur ut Natalis Christi, jam cultus est ut bap-
sed etiani non fuissc lunc eelebratum, sicul celehra- lismum.eius representans, et Magorum adveniuin.
uir ejus baptismus, quod tradit idem Clemens Ale- Qna de re legendus idem Clirysoslomus in Oralione
xtiiidriiius ibidem : Basilidis aulem seclaiores, in- de Baplismo Christi, elHieronymus, lih. i Comiiienl.
quit, ejusquoque baplismi diem celebrant, lolam prie- - in Ezecbielem. Hsec ex Goihofredo. laudato, apud
cedeulemnoclem in leclionibustrqnsigentes. quem pJura.
Illud lamen certo constat priscis Ecclesisetempo- llanc utrariique ceJebritalem tunc fuisse divisam
ribiis, el post~ Clementem .Alexandrinum, fesuim constaleliam ex Jaudala lege Theodosii Junioris imp.
Epiplianiseidem fuisse ac festum Natalis Chrisli, quo de Speclaculis; in ea enim Natalem el Epiphaniam
scilicet Salvator nosler mortalibus sese conspicien- Chrisli diserte distinguit imperalo/. Hsec tamen in-
diini proebuit, et Epiphania lam Chrisli Nalalem, stitiilio al)omnibiis Qrientalibus recepla non.est. Nam
quaui advenlum magorum, et Christi baplismum Abnlpbaraius in bisloria Dynastiarum,p. 94,mentio-
signasse, ut demonsirat Dionysius Goibofredus ex nem faciiepisloiseannoquingenlesimoquinquagesimo
SS. Patribus in coinmenlario legis 5 Theodosii Ji:- prinio a Jiistiniano impcratore ad cpiscoposscriptse,
nioris de Spectaculis, anno qnadringenlesimo vige-.T) ex qua id nobis innolescil: «Anno, inquii, vigesimo
simo qtiinto datsa. FesltiniaiiLem Epipbanise celcbra- - quiiitoiniperiisuijadomriesubiqueepiscopos scripsil,
balur, lam in Occidenie, quam in Oriente mensis ut fesluui Natalis celebrarenl vigesimoquinto Caniiui
Januarii sexta die : de Oceidenle lestaLurAmmianus prioris (Decembris scilicel noslri) et Epiphaniam
MarceUinus scriptor geiitilis, lib, xxt, eap. 2; de sexio Caimni poslerioris(videIicetmerisis Jaiiuarii);
Oriente vcro lesies smu Epipbanius, lib. m, ei Cas- dictoque ejus paruerunt, exeeplis Armenis-.illisiqui-
sianus, collat. lib. x, cap. 2, et quo tempore Chryso- dem morem priorem relinuerunl, quo ulrumquefe-
siomus habiiit orationem priinam in Pentecosten, - sliini eodem die ceJebranl. » Porro Armcni, ul id
tres taiiluin, prceter Dominieum, dies fesli rolebau- oijiter noiem,.qui Justiniani imperaloris decrelopa-
tur, scilicet Pascha, Penteeoste, et Epiphania, seu rere reiiuerunt, jam inde tempore Gregorii lllunii-
uatale Chrisli. Poslea Coiistantiiiopoliiani a Romanis naloris circa Consiaiilini jtfagriileinpora fidem.Chri-
edocti, quarium fe.slum addidere, et diem Natalis a si.ianam receperant, sed anno qiiingeiUcsimotrige-
die Epiphanise disLinxeie, elquidein pauloposlquam siino sexlose ab Ecclesia abstraxerani, ei Eutychia-
divus,Chiysostoinus'pr;edicLamorationem i, in Pen- nam hoeresim profilebanLuf. Qua de re legendus
tpcosien, quaj lonio V ejus Operum exslat, habuil. auclor eriliese Baroniana3ad annum Christi 555.

XXXVII. SA-NCTUS LIBERIDS.


16.
ANSO CHRISTI352, CONST&NTIKI

51- Liberius, natione Romanus, ex patre Augusto a, sedit annos 10-rnenses 7, dies 3.
Fuit autem'" temporibus Constantii filii ConstanJini usque ad Constantinum c Au-
gustum terlium a.. Hic e exsilio deportalur a Constanlib, e'o quod noluisset-hosresi
Arianw consenfire, et fecit f in exsilio annos duos 6, et congregantes se sacerdotes cum
5 consilio Liberii orMnaverunt in locum ejus h Fclicem presbyterum ' episcopum, venpra-
bilem virum,.cl fecit concilium Felix, et iuvenit 2 presbyteros consentientes Constantio
. Augusto Ariano nomine Ursalium, et Valentem , et exegit i k eos in, coneilio quadra-
gintaetocto episcoporum;' Post paucos aulem dies zclo ducti Vrsatius et Valcns, roga-
verunl Constanlium Augustum, ul revocarel Liberium de exsilio, ut una tantum com-
10 munione participarent, m extra secundum baplismum. Tune missa auctorilate per
Caiiilinum agentem in rebus, simul Ursalius et Valens venerunt ad Liberium n.
Qui consensit prsBeeplis Constanlii/ ut una participatio conveniret communionis cum
Iiaji-cticis tautum, ut non rebaplizarent. Rediens autem Liberius de exsilio °, iiabi-
lavit in cosmeterio sanctss Agnelis apud germanam Constantii, ut- quasi per ejus
15 interventionem, aut rogatum rediret Liberius in civitalem. Tunc Constanlia Au-
gu<Ua, qus fidelis erat Dorniuo Jesu Christo, noluil rogaYe Constanlium Augustu.m
germanum suum, quia -senseral consilium doJi.VEodem tempore Constanliusuna-cum
Ursatio, et Valente convocaverunt aliquos, qui ex fldc Ariana erant,- et quasi facto con-
KOTIJLiE MAHGIKA.LES FABR0TTI , .
« B, anr.os 15, m. i, d.l. h B, Cojislanlii, «unani, Joviani, Yaienlimarii, ei Vaieniis fmp a coss Con-
sianlii Y, el GaJliad Lupicinum, et Jovlnum cpss: c C, Constaniium. d C, Oclavum. e Vide Baron.
sd annum Dom 555. f C, fuil. s C, tres. *' B. probal ab liwresticis
' Baron. ' tantum eteclum; non consitioLiberii.
diaconumfacil, loc. cit. ni * ejecit. k *. damnavil. Vide Buron. anno 357. D1B. negat Arian.
lunc rcbupiizasse,ad annosZWu Libeiii lapsus, de quo.Buron. annb 557. °.~Baron. locodt. id refelliu
3f ANASTASil BIBLIOTIIECARlI - 59
silio misit, el revocavit Liberium de coemelerio sancto3 Agnelis , et ingressus Romam
in ipsa hora fecit Constantius concilium cum hmrelicis simul eliam cum Ursatio
20 et Valente, et ejecit Felicem de episcopalu, qui erat catholicus'; et revocavit Liberium.
§2 Ab eodem die fuitpersecutio inelero, itaut intra ecclesiam presbyleri, et clerici
necarentur, et martyrio coronarentur. Qui FeUx depositus de episcopatu, habitavit in
praidiolo suo, via Portuensi, ubi-et* requievil in pace iv. Eal. Augusti. Ingressus
, Liberius in urbem Romanam iv Nonas Augusti consensit Constantio h haretico-, non
5 tamen rebaptfzatus esl Liberius, sed consensum prcebuit, et tenuil basilicam beali Petri
apostoli et beati Pauli, et basilicam Constantinianam arinos septem. Et persecutio
amagua fuitin urbe Romana, ita ut clerici-et sacerdotes neque in ecclesias, neque in
balnea haberent introitum. Hic Liberius ornavit de c plalinis marmoreis petris sepul-
.- crum sanctse Agnetis martyris. Omnes itaque anni Feiicis in ejus ordinalioue dinu-
10 merantur.Hic fecit.basilicam nomini suo juxta macellum d Liljia3. Hic fecit ordina-
tiones duas in urbe Romana per mensem Decembrem, presbyteros decem et oclb,
diaconos quinque, episcopos per diversa Joca decem et novem. Qui etiam sepidtus
est in ccemeterio Priscillw, via 1Salaria, octavo Ealendas Maii, et ccssavit
episcopatus
diebus e
septem. '
, CATALQGUS SUB LIBERIO- i
~ Liberius fuit temporibus
Constanlini, ex diexiEalend. Junias in diem a consulibus
Constanlio V et Constantio Cassare.
K0TDL7EBIAR6INALESFABROTTI.
a causam persecut vtde in Bar. I. cil. Baron anno 557 probat marlyrem fuisse. h Nan consensissein
hmresim probat Bar. I. cit. c C, platoneis. d Livia».Basiliea S. Maria; Majoiis, leste Baron. ° CB, sex.
VARi_35 LECTIONES.
Apud eumdem ex cod b rehen. A Numoi, hn 1, ab codcm oieiuit pers in cl. ita irt
Num 51, linea 1 , B, m. 5, d. 4. tinea 3, A B, inlfa eeclesiaspresbyt etdii.coni (M, et clerici) nec ct
Conslantium A B, annos 5. linea 4, A, tunc m. cor. Tunc Fel. lin 3, nbi req in pace IVkal A. Li-
berius iv. Non A. Homam ingressus cons C. b. nosi
congregali sacerdoles. B, et congregans sacerdoies tamen rebaptizatus esl Liberius (Jii, est ha-relicus),.
cum concilio eoriim Liberius in locum siium ordi- sed
navit Felicem. tinea 7, A, el ejecit. B, damnavil. non pra.buii assensum, cl len. lin 0', ac B. Pauli, nec
linea 13, A el B, rebaptizarenl : lunc revocavernnt lio inConstanlinianam an. 7, et fuit inagna persecu-
Liherium de exsilio; rediens autem. linea 18 A, urbe Roma, ut cl. et sac neque in ecclesiis,
qni ex fece. B, sec a. neque in balneis hab. inl. HicL. ornavil de plaloniis
Num 52, lin $, A, ornavit de platoneis. B, lalo- marmoreis sep S. Agnetis. Ilic fucit bas. liu 10 iii.
" Lidia3.Omnes itaque anni Felicis in ejus ordinaliorie
mis. lin 11. A, presb 19. iin 14, A B, diebus 6. dinumerantur. Hic feeit ord 2 in urbe Roma. liu
Ex cod Reg Maz et Tliuan. ult, dies 6. - - '.
Num 5!, linca 1, ex palre Liguslo, sed fiorrectum Ex cod Tliuan alt.
Aug (JV,Ligusto) : sedli annos 6, m. , 3 d. 4. Fuit Num lin i, annos6,ni. 5,d.4. f. a.'(. Conslan-
iiuiein lemp Coiislaniishier filiiConstaniini(if/, lemp lini f. C.51, usque ad ConstanliumA. tini, aunos 5, con-
Coiistainini luer). tinea 4, el fuit "111 e xsil. edita sacenloLesciim' cousilio sito Liberius 0. lin
leciio metior. tinea ead tres congregalis itaque gregans 6,sentienles C.A. linl, et damnavil. lin 9, et uuain
sacerdolibiis cum consilio eortnn ordinaverunl epi- (aiiliim cominuuioiiem p. lin 14, et simul Ursalium
"scopuin Felicem presbylerum in loco ejus, virum B ei Yalentem ven ad Liberium, qui Liberius cons
venei'abilem. Qui Eelix fecit concilium cum episco- pneceptis ul una p. lin 13, ui non reb. Tunc revoea-
pis 48, et invenil 2 prcsbyteros, Ursaeium el Yalen- rtiiit Liberium de exsilio. Ilediens a. lin 14, S. Agiuc
lein, consentienics Consianlio A., quos ab Ecclesia apud gennanum Constanlis Augusli. tm 15, Consian-
seqtieslravil. Post paticos autem dies dncii Ursacius linaA. lin 17, quia sens consiiiuni eod lin 18, qui
et Valenszelo malo, rog C. A. ul revoc L. ab exsilio, ex bece A. lin 18, B. Agna;.
et unam taritum coinmunioiiem cum eo participarent NnmS'1, lin 4, iionasA.quieiiam consenliensCon-
secimdum baplismuin (M, id esl seeundum bajiti- staniio. fe6,basilicas beati Peiri etbeati Pauli. lintt,
sii.nm ). Tuncmissa auctoriiate per Catholinum ag. etl m pers fuilniagnain urbeRoma. lin 8,p!aiouiis
in reb et simul vos. linea 12, ut una panicipalione m. sep S. Agnae. lin 9, 10, denum. llic fecii ord 2-in
coinmunionis conveniret eum lisereticum lanlum, ut u. Romar). m. Decembrem. lin ult, d. sex.
11011rebapiizarenl. Tunc revocarunl Liberium de
exsilio. Rediens aulem Liberius habiiavil in cimiie- Apud Hohlenium el Scheleslraiium ,
rio S. Agn. apud gernianam ConstanLii A. ul q. p. NumSi, Hn 1, Flor% Liguslo. Florprim, annos 6,
e. i. aut r. redirel in eivilalem. Sed Constaniia A. menses 5, dies-4. lini, Fioreni duo : el congrcgaiis
quia fid. e. D. noslro Jesu C. itneu 18, comocavif saeerdoles cum consilio eorum Liberius ordinavit in
aliquos q. e. f._A. erant, et facto concilio misit el r. loeum suum Felicem. AnselmusjlinEl congregaLi sa-
L. de cim. S. Agn. el Felicem , qui erat calbollcus, eerdoles cum consilio Liberii.. 7, Ansel el Flor
de episcppalu ejecit (M, et ingressus Romam in ipsa damnaviteos, elc.,'/in 9, Cass ui miam (antum eoiii-
bora fecit ConsLanliiisA. eoiicilium cum haereiicis, niuiiionem participaret. lin 15, Flor duo, rebapliza-
Sviimiletiam crim Ursatio, ei cxpulil Feliccm de epi- C ret. Hinc revocavcrunt Liberiuni de exsilio'.-Itn 15,
sV-npaiu,qnicral catholiciis, etrcvocavil Liberium. Flor, Conslauliain, lin 17, Flor, qui assenserat con-
Ab eodem d.) siiio doli. Iln ead.Flor sec, quoniam senserat cousi-
35 HISTORIA DE ViTIS RGM. PONT. — S. LIBERIUS. , 54
Jium. lin 18 , V-at et Flor, ex faece.lin 19, Ftor el A. Apud Peniam, ex cod CavensL
Vat, Auguslus. Num S\, lin 12, prseceplis, ul una participalio. lin
Num 52, lin i, Codd mss, Komana. lin~J,Flor sec, 14, in cymiierio. s. A. a. g. ConstanliiArig ut
clerus. lin 8, Flor et Vat, deplalomis inannoreis se- lin 15-, inlerrentionem, aui rogatu./.n-l?, senserat quasi.
pulcrum. lin 9, Flor, in hujusordine. /...11, Flor,v coiisiliiim. Eodeni. lin 18, de cymilerio.
Idus Seplembrls. In anliquo Marlyrclogio S. Cyriaci, Num 52, lin 4, in urbe Roniana. lin 13, in cymi-
ix ttal Ociob. Romje deposiiio S. Liberii episcopi. terio. liqfere semper mendosescribilur etiam inconse-
quenlibus, quod imposlerum desinemusadnolare.
KOT7E VARIORUM,
A SCHELESTRATE. videntur conflala, et ex additioniluts coordinala de-
Num 51, linea 13.— Tantum-ut non rebaptizarent. sumpiis ex Luciferianoriim, et scbismaiicorum snb
Arianos lemp.oreLiberii papse rebap:izasseieos, quiex Felice, e'l Ursicino calumniis in Liberium conflatis,
Catholicis ad.seclam suain veniebanl, imuiifesiinn lit qtias quisquam collegil, el in margines calalogorum
ex"hoc loeo, qucm auclor libri Ponlilicalis ex se- inseruil, el colJecla imposuit, et gesta Liberii inler-
cinido.cat-ilogo descripsil. Quandonaiii aiiLcmcoepe- poiavil. Quod certoprobabitur, si priorem in Julio
rin» rebapiizare Ariani, nonduni iiiuotuil. Verisimile addiiionem ad Liberium perlinere dicainus. De exsi-
lamen est, eos rebaplizandi morem a Donalisiis ac- Iio" enim Liberii et resiituiione ibi loquitur, et ei
cepisse, et Donalislas, neamplius.in Africae angulo rlilionemconvenit (eisi Julio perperam affingitur), quam ad-
lalilare dicereulur, anle Libefii lempora unionem cum collector videret non Goncordare cum
cum Arianis iniis.se. _. aliera, quam in aliis Catalogis invenii, Julio trihuil
ALTASERRA. priorem, cl secundam impdsuil Liberio, iilramque
] falsam. "Siintegra cxstaret Yila Eusebii presbyteri,
B
Nuni51,linea 10.-—Tuncmissa aucloritateperGa- ciijus tantuni fragmentum exhibcl.B.duzius, forsitan
Udinumagentan inrebus,s'mulUrsalius et Valens ve- nostra eoiijectur.t firmari posset (tom. II Miscelian.
nenmlad Liberium.Pes agentes in rebus perferebanuir pag. 141). Inlerim latneii ex illis actis desMinpiam
Jittera; et mandataimperatoris, et qui erant evoeandi fuisse constat, dum inter exstantia lnonuineiua nul-
in comitatiim principis, per eos evocabantur. Ain- libi Jegitur, nisi infragmento Eusebhino, qiioj_ de
bros. de Qffic. lib."n, cap. 27 :'* Legebaiur reseripli comniiiiiioiie et rebaptizatione hr: dicitur; Fiagiiien-
forma, directio magislri officioram slaluia, agens in lum enim sic habet etincipil: < Sbdein lempotequo
rebus iniminebat. J El Symmacb. lib. vn, episi. 59: Liberius de exsilio revocatus fuerat a COnsLanLio
«Sacras mihi litleras Julius agens in rebus exhibuil.t- Augusio haoretico,- in eodem, lanluni dogmale, ut
Nuin 52, linea 6. — Et perseculio magna fuii in non-rebaplizarenL populum, seJ- una coiiiniiinione
urbc Roma, ita ul clerici el sacerdoles, neque iii eecie-' conlaininareiiL plebein. J H.rc vero aclisLibeiii as-
sias, ne que in balttea haberent inlroitum. In elcricos sula-sunl,'eL ad verbum desumpla ex Viia Felicis
perseculionisgeiius sub Constanlio, iiiterdiciio ecele- III, quueexstat integra in pluiibus codicibus Colber-
siarum etbalneorum. Christiani eliam meliorum te.i:- tiua; biblioihecse,uii tesialur Baluzius, el videtur con-
poruin u_e'.;an(urbalneis, nou deliciaruin, sed vaie- scriplaab Eusebio, dum plura leguntur in fraginento
tudinis causa. Terlull. Apolog. cap. 41-: Lavor hone- Eusebiano, qu_e in Yita .Feiicis. In his vero actis
sla hora el salubri. Joannes apo_,lolus ipse uon. . piura falsissima leguiitur, praecipue quod Yalens et
abstihuit balneo, verum aliqnanJo balneum lavaiidi Constantius dicanlur presbyieri, cuin certo cssenf
eausa ingrediens, cum audiisset Cberintum in.us C { episcopi, et senteniia depositionis exstans eos ato
csse, staUm foras se proripiiit, ne Javarelciim ii;e- episcopalu removet. Nec lunc_Rouia_adesse poieranl,
reiico",de quo Euseb. Jib. m, eap. 22; lib. iv, cap. sicut el Constaiitius, uti probant, qu'i Constanlii ge-
15; Epiphan. in-Panar. hasres. 50, art. 24. Post sta enucleaiiiis expendunt. Imo in codd. Jaudatis
aiorlem matris,' mceroris levandi causa, balneo se Yitse S. Felicis Romanipresbyleri, Y;\\ens et Ursaeius
usiiin, de se lestis esl Augustin. Confess. lib. lx, diciinliir, voeein vero Romani oinisit- interpolalor
cap. 12 :"« Yisum eliam mihi est, ul ircm lavaluin, borum actorum : sic enim ulraque lectio babet.
quod audieram inde balueis nouien indiium, quia
GraeciSxlavitov dixerinl, quod anxietaiein pellai ex. Libri Pontiflcalis. Vita S. Felicis juxla Ba-
auimb. > luzii editionem.
Linea 8. — Hic Liberius ornavit de platinh mar-, Et fecil conciliumFe- .uElfecLcoiiciliumidem
moreis velus sepulcrum sanclce Agnelis marlyris. Se- lix, el invenil duos pre- Felix, et' iinenit duos
conseniienles pfeshyleros ' Romanos
pulcra mariyrum et majorum ornari solebant crusiis Eonslanliosbyleros
marmoreis. Unde mempriae in.irmoratae s;epius"me- Auyuslo Aria- conseniientes Consianlio
moraniur. Auguslin. in psalm. xxxmelXLVni: . Pla- no; nomine Ursalium et Augusto Ariano, nomiiie
tin;e sunt tabute marjnoreae. i -Platonias vocat Ana- Valenlem, et exegit eos m Ursatium et Yalentem,
stas. in-Damaso :,< __EdificaviiPlatoiiiam,ubieorpoia concilio qtiadraginta et et damnavil eos in .con-
aposiolorum jacuerunt, id est beali Petri el Pauli, oclo episcoporum. cilio corani quadragiula
quam eirversibus ornavit. i Idem in Sixlo III: J Can- rant el octo ejiiscopis, qni fue-
cellos afgenteos supra plalohias porphireticas, peu- , congregan. ilic declaravii Consuiiiliuni lilium
santes libras trecentas. ,>Et infr:eodem.: t-Hiciecit 3-Conslantini baereticum, ei secundo rebaptizaluin ab
platoniam in ccemelerio .Calisii, via Appia, ubi no- Eusebio Njcoinediense juxta Nieouiediam iirAqui-
niina-episcoporum et-marlyrum seripsiLcum memo- lone villa, etsuo.a pro boc declaraloejicilur S. FelLx de
riis. >Idein in" Leone III: < Super lilios ex melallis episcopatu Consianlio Augusto lilio Constaii-
niarmoreis plalonias posuit. u Ulrumque a Gr&eo tini Augusli. i
jr).c.Tuv_jdilaio, "exlendo. Cassiodor. 3 Variar. episl-. Collecior geslorum -Liberii el Felieis, seu polius
9 : t Supra -memoratas platonias, vel columnas. i inierpolalor verba desuinpla cx Aclis Felicis priora
BENCINI.. integra inseruit.m Vita-Liberii: illa vero verba, Hic
decturavit, etfeliqua, in Yiia Felicis interposuit.Qiiiu
Num 51, linea 12.-—Qui conscnsil prwceplis Con- vero falsa, inepia, -e.t insulsa-eilutial meudacia jn
staniii. Mira liic inlervenii geslbrihii"corruptio, ei cir- Felice erunt receiisenda.-
ctiiiistanliaruni inordinala series, el chiinerica re- Lin. 9. In una lanlntn communioneparVciparcni.
bapiizautiuni bajresisperOonstantium promoia, qu_e Liber "Poniificalis baec ex geslis Eusebii, et FeJicis
Oiiiiiiasicuti a co_evis, el indubiis seriploribus aliena desumeus, Liberii lapsum in eo coUocal,-quod ipse
a veroosiendiiiitiir, ila scioli cujusilani, aift i;i Libe- faclusesi praevaricaiorin communicandoctim haen ti-
rium pessims. anifflositaiis addiiio aiilumaiida. Haic cis Arianis, ci unam cum ipsis coinniunioiieminettndo,
-50 ANASTASIl-RIRLIOTHECARIl
non lamen, in dogmale de reljaptizaiione, aiique, ;A conjectura firmatur ex illis verliis fragmenti Euse-
qtiodelsi Conslanlius, etperftdiee socii-dogmaii ad- biani, ubiEusebius describilur inlerrogalusaLiberio
hflcrerenl, Liberius ab eo eral alienus. , De com- coram Constaniio, cum aiebal pag 141: sConlidimusin
mento rebaplizalionis 1n notis infra , intcrim ex Domino, quia fideles nos inveniet Christus, sicul eL
jiromota lapsus causa inilsc unius communionis cum baplizali sumus,-ct benedictionem quam a beato
Arianis per Liberium, suspicio oria, Acia hcee seu Julio suscepimiis tenemus. Liberius dixit': Nos cujus
potius Eusebii el Felicis gesla vel ab aliquo LucU fungtmur vice? -nonne Julii-anierioris nostri ? J IJbi
feriano, aut schismatico.Ursicini assecla esse.enu- aperte oslenditur, Luciferianos dogmalizasse, per
cleata. Lucifero eniin Calaritano occasionem prae- _has communiones Ecclesiam defecisse, omnesque
buit se separandi a communione reliquormn lap- episcopos ut prsevaricaLores reputandos esse, ipsos
sorunVindiilgenlia.quoeepiscopisAriminensibuslapsis vero a imimmes ab ea noxa, quia a Julio consecrati,
iiiit coiicessa, prsevaricaiiom.mque vocabanl Lucife- non Liberio ; unde nosira conjectnra manifesla
riaiii concessam oommuniouem. H_ecpriino' a Lihe- depreheiuliLiir. Hi ilaque Feliccm primo, deinde Or-
rio vulgaiiir et coiifiriiiatur. in qua confirmaiione sicinum lueni.es acla aut scripserunl, aut interpola-.
lacile Luctferianos pcrslringii. Exslal iiilcrllilarii runl, atque liisce futilibus replerunl. Neqne mirum
.fragmenla pripris decreli pontiiicii cditicoiifirmatio, quod luto' hi.ec ynigare potuerint,, cuin per ipsds
in qua edicit Afimincnses scdi resliltnos p"ostedi- circumventi iniperatoresediderinl favorabile rescri-
laiuejuralioneni decreli AHiiiineiisis, ei. fidel calho- 'pLtim Cynegioprsefectopr.TJloriodatu'm,'ub_isiceos-"
lic_e professionem, J3t."addil(Frag. 12.. Eug. 155.8). dem coiumcndanL._(in PP. bib. 66i.)>«-Tamen"per
«Pci quam proTessiouein, eiianisi quibustiam leve, ,n Fauslinum ei H.irceJJinumplenissiMos-fidei sacer-
-cijremissjim videiur, reciipefeu id' qu'od, pcr astii- dotes inierpellaia clementia nbstra-, veriii sjimus,
liani rectilatis fuerat amjssum. » Ei aniecedenjter nisi per nos nihil fuissel responsum petenlibiis, nds
diSeraL: < Nec enim si aliqui forte, qiii hOc sliulii videremur aniiiiereiis,"qui'divin_e legi, cui servimus
geruiii, ratione piovis.um, dcsiruere iniptulenler ss- co.ntraadeo proposjtmn nostrnm .aliquid. addidisseut.
veriori .censura lioc exisiimaverjiii.,.et novare, qubd Atque ita jtftuimque moderamiir, ul.petilioneiii..
' jafn ex aposloiica anclorilate' niunltum esi de pie- qii_c est oblata,. veneremur, lidei-auteni/nihil cx-
taie.-» Reeolit ergo Liberius qtiod .jani factuui de- iiostfo arbitrio optcmus, veljub.eamusadjungi. Nemo
cretumque iiierat, el eeiisiir.il.eos, qui decrelum ' . iinquam,-t.am profatine meuiis -fuii,'.qiii cum "sequi
dixeranl leie) ei remissum, qtio Luciferianps iiitirit, catliolicos doclores_debere_L,-qnid .sequendum sit
qui, ui ibilegitur, prbclamabanl non esse pdrcendum jdTocloribus. ipse consiituai. Et .-sanc pVobaliilis, et
Itis qui apud Ariininitm ignojantes'.egerunt.^auWi- justa laiidatio preeumjesl, qu_cpmnem prope scriem
nus, ei Marcelliniis ',' 'qtiibiis aslipiilalur Gregbjii.s lj_eretic_esiipersiitioijis, quas conlr;iria jest-fldqi ca-
presbytef, et alii Valeiuiniano Theodosio et 'Afcadjb liiolicac,,ordineiiiqueV'Comp]ex-iest. Na.m el unde
Auguslis olj.lulefunl libellum precuiii, uhi Luciferia- orta, _et quo auctore p'0veeta fuisset, apcruit.Jj)
iiorum causam luentur ei opiscopos quoqiio .liiodo Gregorius "p rro, qji.iauctor esl Vii.cs-fiiisebiij ul in
Arianls communicanles (uti esse. pulabautur lapsi fragmenlo laudaip_in calee -lcslaiur ip e, eral, uL
episcopi Ariiuineiises) adul.er.ii_e veriiatis~calIiolic_e reor, illeqiii injibello precnm a sdiisiiiajieis, lajida-'
iiisiniulani, et per eam indiil_;enliaiiiEcclesiam iiiii-~ tur; ;>nsil ille qui Betictis deinde factus episcopus,
Versamprccvaricalam' esse aijdacier assenini,'paii- inier Luciferi asscclas recenselur, esl alierius disce-"
C
cosijue cuni Lucifero reiinere lulei puriia:em_, et piaiionls locus.' Jiiteriin satis erit noiasse, ex hisce.
• sifiml allirmaiit quolqi.ot subseripsenint Afianofum scliisiiiaiicorum libellis conll.uam IiisiQfiaukeiJap-
placiiis pr;pvaricaiores esse -Imbendos (lom. V, suni Liberii, tr-adjicliui. pravaricatoris per cominu-
liibl.Sl, pag. 654.) lla efiini propriam ei catholico- nioncm iiijiani cum Arianis, quornm tantum re-
Tuni partein describuut. « Isiterea quia apuj q"uos- ba.piizalionem rejecjt. An perinjuriamLi.berio po.i-
dam iiiuliiiudo prcepouilur verilati; eo quod paucu- liiier imposiiiiin.qiiod coiiiiiiunicavei'i.1cum.Arianis,
"los"habral seetatores, ct ob hbe' ailligimur, quod in vjdendi qiii' causam hanc ex profgsso. reiractalam
jidem, el.mullos vila- dedersint. - , -
paucis sequliiiur iuviolahilem et
imis propter impias hajreses, sacrilc£."aspftx.vari- Linea 10.— Extra secundumbaplism^m. Scbisma-.
cato'rum siibscriplioncs, q.iidcenselis in haccausa,' tici iii Vila,Felicis primi (el singulares sunt in JKIC
o justissiuii Imperaloi.es, el caihdlicaefidei vindices, niirratione) Arianos Liberii .ieinpore fii,gunl pi;p-
de liis dnabus parlihus cui calculum dalis? Una esi tnovisse sccmidum i.aplismum, neiupe rebapiizanics
-pars m qua suni.niuhi episcopi: sed ubi suni muki eos, qui ex cailiolicis^id illorum castra jiomen da-
-illie per-pr_evaricaiionem sacra -Ghrisli-fidesviolat.i Jiani. Elenim, nec .Athanasius, nec Hilarius, ,nec_
est-semper ante dcfensa. .illie metu legis, Arii su- ullus ex aliis, ,qul_'ex professo errores -Arianbriim
scepla impietas esi* -semper anie-damiiata..Uti vero descripsere, eosJem .iiisinuilat de prpinoia. rebapii-
paucissimi suni, iliic.per exsilia,-per cruciatus, per zatione. Primus -qui inter Arianos. erroreni liuiic
effusionen. saiiguinis, per ipsam morlcjii lides Christi diMilgavit fuil.JEnnonius, -ei qniiJem'_posl Liberii
vindicalur, ei Arii impietias e"l omni-i haeresis-ui obitiiin, qiii ex odio in Aiianos priores,.et.seini-AriaT
suiiimum iiiahim exsecrahiles sunt.». Discriininaiii U nos capul et dux /actus eornii), qui dissiniiliUtd.,-
itaque hos qui eranl "nullificiitimerilo Jtaircsis, vel nem in.essentia Yerbi curii .Palfe dognializabaiil,
pnvvarictilionis, el pnBvaricatores-oihneseos jiabciit, ni-
ppgt aniium. 58p,.jiniver.sini>proniovil rebaptizatio-
«jiii eisi -hairesim rtiianam noii-amplectefciilur, "'iiein, el reordijiatioiiem oninium, qtti siveex reli-
•biloniinus quoquo modo cum Arianis coi.iim.uuica- gione calholica, sive ex-aljis seclis ad.ipsiim adve-
Jiant. -Hiitaque oiicnsi Liberio, ^uem auclorem ha- niebant. tia constal ex Philoslbrgio, qui EunoiniaT
iiebanl' damnalloiiis Luciferiaiiorum, conlinxerunt norum sub TheodosLo.gesta rejerens _scri]iil 1. .x,
Liberium cmu Arianis cominunicasse, et-tantum ab C %,.%156 :.,«Eunoinianos adeo a .pr_ediciis.li.ere-
cis discriminari, -quod dogma de rcbapiiz.aUoiiciion sihus"sese secr.evisserii neque bap,tismaeorum, ne-
iueretur, ut-sic osleuderenl Lib.criunj indignum po.:r que -ordinatipiiem admijLierenl..»Hinc etscbismaii-
-liiicem,"sieuti ei Damasijin "sticcessorem, qtieni vi- cormti liiendaciiim inaiiilesiaiur; etuiideorta ejus-
cariuni- sutim .coiistitucral Libcvius in exsiliuni de- dem origo : simulque probatur jnterpolaiio Jiorum
porlandus, ui hoc paefo pr-oihoverenicausam Or- gesto.ruin. . -- - '. '
siciiii, quem verum ponlificem babebani. Quomddo .Linea 18._—RevocavitLiberinm de cosmeterioS.
_adsuHin.pbanlaslicuiii Rgmnnuin primaium vindi- Agnetis.. Haecdesumunlur ex"Actjs.Felicis, et paueis
-candum Donaiisig. coiiiinxere Marceiliui.ljpsum, tti "Jiiterisniutatis. bic.inseruiitura consarcinalore Yitae
Melchiadis, praecipue, .et Siivestri in. cosaem -lalas Liberii, , -
sentcntias .infirmareiit, ,el verum cail'.e'dr;E,-Perri "..Linea 18. —^.Ingressus Romam-in ipsa.Jwra fecit
successorein',o_3leijdei:eiii,VictoreiH Garbi.ci)semVQu_e •fionsignlius.concilhim.A revocalo.LiberioCpiisiaiititis
F,7 IHSTORIA DE YiTIS KOM.PO>'T. — S. LIBER5US. 5k
Romx non erat. Dum enim Cbronologi exactiores re- A pnblica. damnavit Liberium facta synodo cum epi-
dilum Liberii slatuuntad aniiuin 558, refenintqiie scopis viginti et octo, et preslrytcrisviginli ajiinque.
scriplores Conslauiium co integro anno conslitisse et cessaviihas pcrsecutio, non tamen rmilium'lempus.>
Sirmii, belloque adversus QuadosSarmaiasque fuisse Qtiis vero nscnias credere andebii, cnm ex aciis
iNigaliim.iiceodeiiiannoconciliuni regressum, iiiquo D.imasi cbnsiet .D.unasum consliluiu.m vicariuni a
ititroieranl Constanlinopoliinlegati Persafum die vn, Libcrio; et4n ipso .rcemclerio S. A.gnelis S! Dama-,
Kal. Marlii (ex Idacii Chrori. ad an. 558) ad.quos au- sus comes erat ponlilicis ?_Ex liisce lacunis prodiit.
diendos profeciionem iandei!! paravit : jniie fajsilalis inlerpolalio gesiorum Liberii, indeque cordalus quis-
Acta Felicis nolanda, adeoque quse ex iliis Aclis in- que cognoscet, non majorcm fidem pra.slandaui liie
lerpolatqr Liberio assuere, niiilp liahi-O.er.ierio n.on interpoiaiioiii.bns, qi,ain.mcren1ui,_ vel fragmenfmn
esl yeritus, lum-de Conslaiiiii-mora in.urlie, dum ex Eiiscliiamim, aul acia S. Fclieis, qua. conflanlur a
exsilio regredilur, siculi el de subseculo concilio in Luciferianjs offensis Liherio, quem priiiium auclo-
Coiistanlii pra.seiitia.~Scd adsiint aliaindubiaargu- rcm liabelianl iniln)genii;epublicaia. proiapsis cpi-
mer.la, quod.laudalo anno Cm.slanlii.s Roni;e-non ' sropis Arimin_eiisibiis,qii.iwjiieindnlgeulia occasio-
fueril, dcsunjpl:!ex legiim publiealione. in fiue eiihn ncm dcderat Lucifefiano schisinati.
,anni 557 era! -Mediol;Mii,-u!.iedidil I-5, s_ib lii. de Linea 8.— Hic Liberius ornavit de platinis mar-
MalefieiisCod./flieoil. sicnl ct legein -1-4dejepiseopis, moreis petris sepulcrum S. Agnelis. Dixerant schi-
ibi, qu;e dala esl 9 Dccembris, J_lt.dio.ani. Ibideni smalici presbytcri caiholicos babere '-tempjapreliosis
edidjt legem 9 de cursti publico. Sinnbim vcro pe- niarntoriliiis fulilanlia. Jam enim per ipsumConstan-
tiisse, nc ibi in auno extremo fuisse denotai lex 27 r> tinuin iemplofum splendbr iiivaluerai, pra_cipue per
de Appellal. _qu_e S.rmii .pnbJicaiiir. Peliberasse •' isliusmodi genera ornamcnforum, necRomae taniuin,
vero non RomaVsed Sirmii Liberium ab exsilib re- veruin eiper reliquas orbis ecclesias. De Nectario
voeare:.lradit Philoslor-gitis,"<!u:n gesla C.o.isiaiiiii referlur, .qiiod creaitis anno 581 Constantinopoli-
prosequiiur-1. iv, c. 5, | 65 : •« Ipsa vero Sirinium lanus[episcopus,-congrepaie, qiioad_.vixii,'nondesiit
profeclus ibi egil, ubi el.Lil.efiiun episcbpuiii tnbis marmora ad vesLiendumS. Anasiasia. templum. Qii;e
Romaea Romanis jsuiimiopere e>.peiiliimab exsilio ciini iiesciamus quq casu deperdita, occasionesn de-
revocavil _ il,:gilaiiti!)iisque reddidil (1. xyi, pag derc caliimniatorihus Confingeiidia-S. Cbiysostbmo
ASS). > Diibiinnonjne cvacual"Marcelliniis, qui anni inicr fuisse venditi. In synodo eniin ad 7 apudPIioliuiis
557 Conslaiiiiijiioram iifurbe descrjbans", (juodque alias aeeuSationesel ha.C'aliala esi : . Qifo.l
per triginia dies maguificeniia urbis.suniinopere- de- marmora S.' Anaslasi;Dquae Nectarfus il!i Ecclesias
Secialus, addit: « Cupieiis itaque augitstrssiina oin- marmofibus oriiandaereliqiieral, ipse vcndidissei. >
iiiiim sedo morari diutius imperator, ul ojio puripre BINIL-ET LABBEI." -
frueretiir, elvolup.afe, "assidiiisnuniiis lcrrebnlur,
et cerlis, indkaniibtis Siievose Rhetias ii.eiirsar-e . N.uin Sl, linea 5. — Ordinqverunt in locum ejus
quoadusque..Valeriain-, el Sarmatas '(lairocinandi Felicem preskyieruni. Liberium ,quod caliimiiianiur
periiissir.uiiii genus) siipericrcm Mcesiain, el seeuri- lurrelici,-Ariana.baeresi iiifecium fuisse',falsum est,
_jiauipopulari Panuoiiiai.i. Q-.iibiispereilustrigesimo siquidem nihilorihodoxaefidei cbnlrariiim scripserii,
postquain csl ingressus die iv__K.il.Juiilas au .urbc aiil docuerit.-CumAriauls coiiiintii)canteni /Ailiaua-
prolecliis, per T-rideiuiuumiiefin lllyucum fcslina- •p siuni injiislecoiideiniianteji), fideique formiilis noini-
vii. Liide niissbin lociini Marcelii Severo,-bclloruisi ne consubslantialis ciire.ili, quaniumvis cailtolica es-
usu, el inaturitate firmato, Ursicinnm ad se veuire sel, siihscfibcutcni peccasse,suspicionemhaefcseosju-
pnreepil. El Jlle litteris gralaiiler accepiis, Sirmiuiu slaiii inforo exicriori iiicurrisse,justaq<ie decausa':.
venii. » . _ '.. crtlholicis vitalnui ftiisse, lihetiter cpncedin.ius.'Yi::e
Niim 52, Jinea 1. — Ab epdemdie fuil persecntio Baron. ann 555, num 5 et seqq, el_557, nuin 4Get
inctero. Qiue inlerpolatorhicap'posuif,desiimun!urex seqq;
' BelJarni deiRompont lib iv, e. 9.
fragnieiito Euseuiauo,sie lanienut dmnis perseculio- Linea 12. — Qui consensii praiceplis Constanlii.
nis causa revocetur ad reiiituniLibefii, jn Actis vero Pcr vim nimiruiii, ' tormenla,
" ac laediiimexsilii in-
Eiisebianis pejore.errore auclor dicilur Consianlitis ductus. " .-
"lajiqtiam lloma. pr.esens, apud Balnz.pag. 142 : Num 52.-Line'a2. — Marhjrio cprpnarentur. Tunc
« Ab.eodem.die linra bcelesias jussu Consiant.i iiii- coniigissevjdelur, niEiisebiiis Ronianuspresbyter a'
peiatoris quisquis iiivcnius fuisset"i.ibnsic eonliteri, niinisiris Conslaniii inlra cubicblum clausus, illic
veJparlicipari siciil Libeiius, iifdiscussus g_Iadio'pu-' nieiisib!is*septi'inpers&veransfainc coiisunipius spni-
nirettir. Quapropler in pJalejS,,'el in vicis, el in ec- liim exbala.vil.Baron in marinoiis die"__.i_A.igi_.sH.
ciesiis, sive in balneis gladio oecidehanjiir, perse- Liiiea'4. — CdnsensifConslaniii Imresi, non tamen
qiieple CbiislaTilioCbfistianos nna .cum Liberio.» rebaptizqlns esl. Hoe videLiiriiidicare, quod etsi
Et liber Poniiliealis paulo posl : « Ei perseeuiio Libciius cuin Arianis communicaverit,. non tameif
magna fuit in uri.e Roniana, ila tit clerici ei sacer- facius fuerit Afianus per seciindum baplisniuiri, qiio
in
dotes neque ecciesias, neqne in balnea haberent solerent illieaiholicos ad se deficientes iteruni b;'p"ti-
"
J
introitifm. i A Luciferiai.iis coiiliela' mendacia, <io- zare.Sed iiaec qui em superllua,'et ab aliqupad-
cent.Fausliniis et liarcejiiinis in libello supra lau- dila; noiidum eiiiui Ariani rebaplizabanl: qiiin et
dato, qui Rorna. faciaui persecutionem_ asscrunt, Ecclesia boc lcinpore noii respucbai Arianorma"
eain tamen nec Libeiio, atit Conslanlio.ifibuunt, baptisiiiiim, ul leslalur S. "Hicroirymus-adversus
sedex invidia populortnii in Liiciferianos; ciini cnim LucifciJanos. Baron anrio 557. rium ~_.l.
dixisseut: «.Ubi su.nl niulii, illic per pi-;evaricaiib- . Linea 6.'—- Perjseculio'mugnafuil in urbe^Roma.-
nem sacra Christi fides violala esl.,". iJlic tuetu llli qui Liberio lion communicabanl, non lanium ah
legis Arii suscepta impielas est; t addunrjnox : ecclesia, sed eiiain a balneis pnblicis airsiinebfliU-,
<Ubi vefo paucissimi sunt, illic per exsilia, perciu- ne scilicefuna cum itlis J.iviireuttir,' ut qtti .scirenf
ciatus, per effusionem sangiiihis, per ipsani inbrlem ex senieiitia Joauiiis evangelislne,ueque -halnei lo-
iides Clirisli vindicalur. i Pfictcrquani quod nujlibi Xionecu-.iiInwcticis pariicipanduin esse; atque ideo-
legitur apiul scrip.iores profanos isiiusmodifacia in in lios a -iiiajistratu sajviuim esl. Baron ann.557_,
Urbe persecutiot reviiiciuuur eliaiii, dum .asserta nuiii 68. . . ' '
magiia litec perseculid exerceri non poleral nisi i'n • • • -
paucissimos,ut ipsi Luciferiani testaiiiur, respectu _ BLAISCIilNL.
qitoruiu vix.pars conficlarum poenartim.poterat agi- Nola>chronoiogicce
lari. Sed quod magis mendacissimum. facit aiiclo- Liberii-eppcham incimlcm ex cafalogo eiusdem;
rem Efisebiani fragnienii, esl quod addit .inilne ; aetaiis oiiiniumveliisiissimo lenemus hicIioassedic_xi
t Jlofiuo atitem Liberio, levamr Dlimasus, qiii-voce. Kalendas-J.Jiiias-Cijnsiaiiiio Aiig V.ct Coi)st.iii!io
39 ANASTASHBIBLIOTIIECARII 10
Gallo Caesare cossqiio anno depositus eiiam Jegitur .A quandoquidem in cbronico Hieronymi. ef apnd alios
in opnsculo quarti saectili Julius decessor prid. Idus scriptores'-legilnr Liberiiis iterato exsulare jussus)
Aprilis. Ibi nos deslitiiilcataJogus , antiquilatem colligere possiimus ex Jin 5 hujus sectionis, ubi Iiasc
suam boc lermirio comprohans. Finem vero Liberii Iiabenlur :-*-Fuit autem lemporibus Constaniii "filii
non miims certum-reddil Libellus precuni, Theodosio Constantini usque ad Consiantinum Angustum ler-
Aiigusto porrecius a diiobus presbyieris Fauslirio et tium. Hic exsilio deporLaiur a 'Gonslantio quod
Marcellino, eodem quarlo s_eculo_adfiriemvefgente: noluisset basresi Arianae consentire : el fecil in
qnem Baronius indicavil ad annum 567, edidil vero exsilio annos duos, elc. i Illis in verbis usque nd
Scheleslralius Anliquit-. Ecclesiae iomo I, lib n, cap Gonslanlinum ttrlium, uiii legeiiduln pulo -usquead
n. 2, ex Cod Yaiicano4905'unde pridem relnlerat Constqnliumlerlium, indicalur, ni faJlo-_eonsulalns
' 9,
Panvinius liistEccles tom I (Ms.in p.adembibliotheca -lertius Constanlii Galli cum Constantio Aug Yll
Vaticaha asscrvato), affirmans illum codicem uncia- consule anno Christi 554. Occurrit eonsulatus iste
libus-Iiiterisscriptum asservari in biblioiheca niona- pluribus in legihus uiriusque codicis TheodosiaiTi
slerii S. Crticis de Avellana, et in illo legi ea qu-.e scilicelae Justinianei (et quidejn_aliquaridomeuriose
sequunlur: Itaqac oclavo Kal. Oclobris Graliano et signatus Constanlini VII reddentihus Joco Constan-
Daglaipho,~Coss.Libcrius Ivumanis rebus exiinilur. lii YIl) in "ehron "Alexandr Faslis Flor Maj el Mi.
Pertinenl aulcm consiilatus Graiiani etDaiglaiphi ad .Faslis Idalii, chronico Prosperi, Fasli.s Anonyini, ct
•annumCbrlsli 366. Quare cum Libefius ponlifiealnm alleriiis Anpnymi apud Biicberiuin - de Prref Ufbi
Romanum iniveril airiio 552, die' xi Kal. Jimias quo colleclis a Relando.. lumvero priffris exsilii-iex
eligebatur (nisi legendum sil ix Kal.-Jiniias die Do- jU coiitra Libefium scripta videtur. Et quidemanno
miiiicaquaordinabatiii); et cum rebus Iiiimanis 555, Arbeitione el LoJIianoeoss. inexsilium peJJitur
exeriiptusTueril die 24 Septembris anni 566, Gra- Idibus Augusti, ut ex Actis ponlificum aniiquissimis
liano el Daiglaiphocoss.; necesse fuerif ejusfleirise:li collegit •Panvinitis videnmis apud Scheleslratitini
atlribuere -annos qualuordecim , nienses qualuor, Anliq-Eccles disserl 2, cap9, n. 5, nempepost an-
dies duos.. nos 3, rnenses 2, el dies 21, a snscep.a ordinatione.
Miram igitur videri pptest, quod iia cerli cuin Biennio post ah exsilioredux Felicem.ex Arehitlia-
sint lermini ponliiicaliis Liberii, nulla ta_iie.iiepoelia -eonopresbyle.rum, deinde ponlilicem reperisse-dicl-
lmic sumnwe respondeal ex~collectis iiiier prole- tur conlra jusjiiraiidum a ciero electunr (TUrefertnr
igcmena ibi altamen adnotavi , delrahi Irjcii- Jntrusum etiam in chronico cui nomeri pr_efigiinrIlieronyiiii)
nium exsilii,' quo delinebalur Liberius a. Con- - primo faclioneAriandrtim, licet ipse ea-
stanlio Augusto (cnjus eiiam temporis pars iribuenda tholiciis esset. Yaria (Jeinde vieissixudine ab Ariano
esl legilimo ejusdem sttccessori S. Felici papae el "principe, etasenatu populoqiieJlomano niodp Libo-
mariyri, ul bac ipsa et sequenii seclione osieudetur) rius. modo Felix ,ve'xanttir,'ei per vices peliiintur cX
lum a picturis basilicae"S. Pauii, itim a catalogis Urbe ae~rev"ocaniur: qub iemporesive ex conseiisu
numeraiilihus ejusdeiii sedis annos decem, menscs Liberii Iterum cxsulis, sive ex riunore in Lrbem
septem,"dies Ires. Quin eliam Felice, de consilio perlato, quod is Coiislanlio consensis?e djccrei'ir in
Liberiisuum in lqcuni ordinatocum ipsc in exsilium admiitenda fonriula Sirniieiisi, elecLum jnre f;iisse
deporlarelur, ul in liac Anastasii num. .52 diserte ~ constat successoreinsedens I_iberiFelicem."Lsi:i Caihedi-a
niira flriniiale fidei ita
scrihitur linea 9,- omhesanni F^licis in ejus ordina- (" apostolica legilime
lione dinumemntur. El quamvis legilinius pontili- restiiit Conslanlio, ul posl anmim solidiim, nienscs
calus Felicis exlendendus rion sit ullra annum unum,' tres, "dies duos, legilimaB sciiis" ipsi atirihulos in
menses ires, el'dfes duos, iil ex disserl"2 Schele- picluris' S. Pauli et in caialugis" aliisqiie docu-
slratii, cnp 9, indicavi eo lem fol 105 iii Prolego- menlis, quae retulimus in Proiegomenis , juxta
meriis col 2, allainen catalbgns sutr Felicciqiiarto nonimllos UrlVe pnlsus ct clani morti tradilus
assignal Felici irienniuin solidum essilii,. qiiod _jttssu Corislantii dicatur diem, sive iv,',idns Noiieiu-
adimilur Liberio. Bibliolheeariusmembr.il
' biennitim
" bris; ab aliis verb dicatur quidem expuJsus-abUrbe,
itf exsilio exacliim a Lilierib aniequam ejusdeni el poiitificatucessisse ad indicairim diem III Idus
suasione Felix-ordinarelur. Linea k, nunrSJ"; « fiic Noveml.ris, sed vitam produxisse puteiur ad anniim
exsliio depoflatur a Couslan.io",. quod nqlui.sscl 565, cum in~Jibello precuin' Fausiiniet Marceilini
liaeresi Arianse consentirb, et fecit in exsilio _annos oiiiissenarretur Yalentiniaiio et Yalente consulibiis.
duos, -et coiigieganies se sacefdoles eum cons"ilib Post-obitum seu dimissipnem.Felicis/cessavitepisco-
Liberii, ordinaverunf in ejuslocum Felicem pfesby- patus juxta _calaIogu_m Farfensein- Hies57, Jiempe ex
leriiin episcopum, »' Hinc biennio si addaiur arinus die 12 Nofemljris ad "20 Decembris; jiixla Biblio-
uniis cum niensibus Lrilius,'ei diebiis duobus Felici lliecariuriiverp fineluilentem foi'tasseterminosriiorlis
tribuiis", coHigiiur snmma annorum 5,. mens 5, cl Fflteis etiteralae efcciiGiiisLiberiij _ce~ssavil die_s59,
dierum-2. IIa_caulem deifacla ex aimis_14, meri- nempe ex die 11. Nbvembfis. ad .21- Decenibfis
fcibiisi, diebus 2, nunieralisab iiiIto_per.Libcriui.ii ejnsdeni-jmni ~ 359. Tiiiievero ilerum electus die.21
^oiUiiicatu ad ejus jjhitum ex docuiueutjs quafli ,'D Decembris Rbmanus pontifex- -Libeiius tenuisse
sieculi ~ ' H5 X 2 diciluf tresbasilicaspatriarchales Coiisiantiriianairi,
. _ 5 , -2 Yalicanani, elPaulinam per annos septem fsecl.152)
supersliles relinquil annbs 11 mens.l. . 0 nempe usque ad annum «r_e Chr.Btian_e"566, quo
Tribnunl picturaeS. Pauli et complures calalogi viia cessii coss.
die 24 Septemhris, Graliano el Da-
_aunos decem, glaipbo
cmiiBibliolbecariopontificatuiLiberli Postiteratameleclionemsedilann 6 riiens9 dies 3
menses seplem, dies tres. Quare mensesquiiique, ei Sederat.ante
dies_vjginli septem supra annos duos solidos ejus- prinium exsili.um unnS iriens2 dies 21
- . 'sfimma est9 11 , 24
jdem exsiiio suiil assignandi.' . .are.diluexprloriexsllioadsectindain .
Tumvero exbisce aniiis exsilii "2 nieris 5 dieb 27 ' relegaiionem si addaniur 0 7 .9
etTix legiliirio ppntificalu Feiicis 1-5 2 quot.ffuunt ex n Augusli ad x
ctmi assignatis sedi Liberii 1~0 7 5 Mariii sequentis, liunt ahrti 10mens 7 dies -5
.eolligilur sunima temporis ann il mens & dicr 2 Attribuli Libeiio per catalogos Berggniensem et Col-
resporideiis.iniervallo tcJnporis inlerceplo ex die beriinos dtios iv'ci vi consentieniibns quoque piciiiris
22 Mai anni 552,_.ConstaniioAug. Y el Gailo Coss, S. Pauli, ui supra reiuli iii Pfolegotn.
qua die S. Liherius inibal jxmlificalum ad diem Erit iiaque chronologia duorum pojitificumLiberii
24" Septembris anni 566. Gratiano et Daiglaijiho el.Felicis ex allatisdocumehlis ila bisponenda:
cossyqua rc-bttsbumanis ex-eiripius"fuit. Anno 552, -die Dominiea
~ 22. Maii'" ^rdinatur Roni.
_ "Quibus. snllem annis fucjjt' in exsiliurri pulstis ponl Liberiusl
Ai H1ST0R1ADE YITIS ROM. PONT. — S. LIBERSUS. il
355, Idibus Angusli pellilur in exsilium Li-. A coemelerioPriscilla., nempe Marcellinus, Marcellus,
berius. Silvester, Liberius, Siricius, Coelestimis.Aringhius,
356. die . . .' intruditur Felix in sedem Ro- qui eosdem recensuilRom_esubterr. lih. iv, cap. 28,
manam. . n. 10, advertit eliam ex epistola Adriani papaead
. 357. die iv. Nonas Aug redit a priori exsilio Carolum Magnumconslare, picturis decbratum fuisse
Liherins. ,_ hoc coemeleriiiffla Coelestino. Suhdii n. 12, a Pas-
358. die 10. Martii exsnlal iterum Liberius chali papa compluriuni ex iis reliquias in Urbem
posl mens 7, dies 9, a reditu numeratos, fuisse perlalas (quando fuerunt a Saracenorum et
et cedit pontificatu. liaereiicorum incursihus el injuriis vindicandae)uii,
358. Eligiiur legitime successor S. Felix "docent labuloe marmoreae in lilulo S. Praxid^s
die vin Aug. affixae,ubi SS. ponlificum Siricii et Cceleslinilipsaiia
359. S. Felix expulsus mariyr sive occiditur, ipse deposiiil: quorum et epigrapbes sepulcrales, a
sive ceditpontificalu diexi Novembris. Baronio et a Grulero eliam produclas oslendit.
359. Cessat episcopatusjuxta Bibliolhecarium Aliunde etiam novimus CoemeleriumPriscillae"fuisse
per dies 59, ex xi Novembris ad xxi ceJebre a_tate Liberii ex solemni baplismo ibidem
Decembris; juxlacaialogum Bergoma- adininislralo per eumdcm ponlificem, dum Urbis
tem dies 57, ex xi NoTembris ad x.x ingressu probiberelur : iia sttadenie Danfaso ciim
Decembris. universo cuelu presbylerorum ibidem collecto,u.i ex
359. die xxi Decembris ilerum eligilur Ro- Aclis anliquis Liberii memoral idem Aringliius Iau-
nianiispoiitifexLiberius,quiApostolicse T) dato libro iv, cap. 50 et 51, ubi illustrat parles
sedi pr_esidelusque ad obituiu suuin ccemelerii PriscillaJ dictas coemeierium Novella!et
xxiv Septembris 366. " "ccemeleriumQstianum. Ilaec stipra indicavi lomo II,
366. Gratiano el Daglaipho,coss. diem claudit in notis ad S. Marcelliiium, pag. 259. Ca_lerumDa-
supremumS. LiberiusxxivSeptembris, masus, qui superstite Liberio presbyter ej"usquevi-
cum lenuisset Romanam sedem ab ite- carius in Actis noniinatur, deinde proximus succes-
rata eleciionesua annis fcrnie sepiem. sor fui:., in eodem ccemeierio Priscillae, ubi deces--
-JVo.-Bliisloricm. sorem Liherium eondidil, on.avit versibus sepul-
rrttm Marcelli pap_c, Iegendis apud Baronium, in
Num. 51, linea 1.—Sedit annos decem,mensesseplem, App.' lom. 111, pag. 509; Gruterum pag. 1172;
dies ires. Qua ralione colligaiur basc sumnia dixi Aringhium, lib. iv, cap. 28, n. 7.
paulo ante in nolis chronologicis. In codice S. Marci CIACONII.
Florent. legituriSed ann vi,mc..s. iv, dies m. Suspi-
cor ex velusiiori exemplari desumplum ubi fortassis Linea 5. — Hic exsilio deportalur a Constantio.
anni vi, mens vim, dies m, exprimebaulur; qu_e Mittilur in exsiliumLiberius usque BerceamThraciae
siimma tempus definit ab iterala eleciione ad finem urbem ab imperatore, eo quod conlraAlhanasiuin
vitas Liberii, rotundo numero antiorum septem subscribere, el cum Arianiseommunicare nollet.
signala per Biblioihecariuin sectione sequenii. Linea'5: — Ordinaverunt in locum ejus Felicem.
Sessioisia Liherii interrupla perileratuniexsilium, Felix RomanaeEcelesiac archidiaconus, procuranli-
abrupla per dimissionem , el coiisensum ab eo bus Arianis, et prassertiinAcacioArianorum principe
praeslitum ad eleciionem p
Felicis, repetila denique in locum Liberii sufficitur : ortliodoxus tamen, nou
per secundam eleclionem ad Romanam Sedem, nam qnod ad religionem altinebat, repre-
reddil ejus tempora ilaimplicala; ul omnium pene Arianus;
Jiisioricorumel cbronologorum calculos fugiat, aul hensione caruit, licet cum illis, qui illarii labefactare
certe palienliam faliget ejusdem sedis clironologia. naiionem studebanl, iibere comnmiiicaril et in Alhanasii dam-
Accedit difficullas separandi in liisloria Liberii ea suhscripseril. Auciores sunt Hieronymus,
Eccles. inAcacio;Theodoreltis, lib.n, c. 10,
quaeprius gesla sunt a creteris subsecutis post revo- deScripl. lib. iv, c. 10, aliiqtie. Yivenle aulem
catiouem : ul ipse Annalium conditor Baronius ad Sbzomenus, S. Liherio nou potuit Felix plusquam chorepiscopus
annum'557 observal, complicanda sibi esse neces- esse
sario prioracum posierioribus, ut idea resullet inle- deiec.us; ne unius catholicaeEcclesiajduo essent
abeo : episcopi, et unius corporis duo capita lurpiter emi-
jgia geslorum ponlifiee ciijus invicium robur
in asserlione calbolica. fidei, etmorum saiictimonia nereiu. Linea 8. — Neque in ecclesias, neque in balnea
a Palribus aelaleipsi sequalibttscommendala fit ma- haberenl introilutn. Clerici cnim et
nifesla, si piiina cum poslremis temporibus confe- Felici adhajseranl, ab ecclesia ubisaeerdoles, Liberius suos
qui
runtur. Quae autem humanilus passus esl medio in- convocabat abhorrentes, etiam balneis publicis absti-
tervallo, dum taedioafleclusexsiliisubscripsit senten- nebant, ne una cum illis lavarentur, ut qui scirent
lite conlra Alhanasium, et fbrmulce dolose sibi ex sentenlia Joannis
evangelislae nee balnei loliom.
porreci_e (licet a catholica fide non dissentienti) cum baereticisparticipandum esse.
divellinec ipsa possunl a serie plurium gestorum in
aliis fonnulis subseculis el ab illa diversds, quarum D PAGII.
"desubscriplione nola illi impingi non poiesi. Quare
mirum vlderi minime debet, si paulo obscuriora et Linea 3..:— A Constanlio. S Liberius, nalionc
ronfnsa Liberii gesla se nobis olferant hoc in Libro Romanus, ex palre Augusto, post duorum-niciisium
Pontilicali: quaeapud bisloricos el cbronologos dili- etaliquoldierum inlerpoiitificium, ponlificiam sedem
genliores non sine permislione et implexione dis oni ascendit, ordinalur die vigesima prima Jiinii, quae
jioiiierunl. Ea tamen dilucidala reperiet leclor prio- an. trecentesimo quiuquagesimo secundo Dpminica-
ribtts cttris apud Baronium ad annum praesertim557, 1s fuit. Stalim Orientales episcopi iijsum in partes
deinde apttd Pagium juniorem in scciione Liberii, et suas perlrabere lenlarunt, sed hic Oricnlalibus re-
fortasse nitidius apud Somier, inllistoria dogmatica seripsit, se iis consenlire non posse diuque Albana-
S. Sedis: uli experietur ex eo specimine nolaruiii sii causam damnare consiaiiter rectis~avit. Quare ui
seleciiorum, qu_eej'usdemex commenlario hic affe- imminentem', non lam adversus Athanasium, quam
runltir. universam Ecclesiam catholicam, ac praeserlim ad-
Num. 52, lin. 10. — Hic fecit basilicam nominisuo vcrsus Occidentales. episcopospersecutionem, anno
juxta macellumLibies.In Sixlolerlio amplilicaloreba- 553 _ad Conslantium imperaiorem, qui, profligato
siliC-cLiberianaeeril locusopporlttnior deilla agendi. MagnentioArelate substilerat, legalos misil Yincen-
-. Linea 13. — Sepullus est in cwmeterio Priscillce liuin Capuanumepiscopum, Marcellum Camp"aiii_e et
via Salaria. Et eomplures pontifices ab aetale S. alios nonnullos, quibus in mandalis dedit,- ut ab eo,
Marcelliusque ad Siriciumlconditi leguntur in hoc concilium generaleAquilcifc cclebranduni imprtra-
PATROL.CXXYIIl. 2
ANASTASII BIBLIOTIIECARH'
renl, in quo• prius de fide, iur.i, de causa Alhanasii A tc.re.constare :. comperlps silii quosdam ex iis q';i
• • • adessent, hosretica lalie polluios; expositam fideni
ageretur. _
, L.egatortim Libcrii occasione concilium.Areble co- _apud Nica3aniposult bi jbiedio-:"spondensoimia quae
.iclum est, in quo impera.ior, Ursacio et -Yalen.e postulafent esse faelurum, si- pro fidei professione
episcopis Arianis, qui post conciliuni Me.diolanense, .scripsisseiit. DiorijfsiusMedioIanensisepiscopus cbar-
de quo in Julio egimus, ad vomitiiin redieranl, ,insli- tam prinius accepit, ubi profiteri scribendo ccepil:
gantibus, una cum Salyrnino Arelalensi episcopo .Yalens' calamum el chartam-e niaiiibus violenLer
eliam Ariano, plerosque.episcopos ortliodoxos, et .exlorsit..n Tum-. Ariani,-Mediolanensis populi, qui
Ipsiini in-prirnis Yincentium Capuanum, Liberii calholicam fidein egregio sludio conservahal, meiti,
.papae legalum, Atbauasii damnationi subscribere .syriodum ab-Jeclesia ad palalium transiulerunl. Ihi,
ut ail Sulpilius Severus, lib. ii Hist. saerae, o Epi-
eoegit,; bic est ilie Yincentius, qui in.synodo.magna
Nieoena,Silveslri legalione funclus est, quiqite etiam slolaih sub imperaloris nomine emiilunl emiii pra-
in magno- Sardicensi cdncilio cum aliis episcopis vitale refertam : eo nimirnm consilio, ut si eani
•judex sederal ad cognoscendam ei judicandam aequis auribus popnlus recepisset, publica auctori-
Athanasii causam, el candidum, ul ainnl, cal- .tate_cupiia proferrenl : sin aliier fuissel excepla,
culum,, prp .ejusdem absoluiione ,.-in urnam stepe omnis invidia essel in rege, etipsa venialis; qina
injeeerat. Postea tamen adversus eosdem Arianos, eliam tunc catechumeims sacraiiieniiim fidei meri.o
pro tuenda fide.catliolica perseveravil, infracitis, ut viderelur potuisse nescire. Igitur lectam in ecclpsia
de concilio Arimincnsi ioquenles dicenuis. Soltts epistolam populus' avei'satur. »
Jerme ex episeopis orthodoxisin, conciliahulo Arela- B Cum Euseijius Vercellensis, Liicifef Calnriiarins,
Jensi, invicli animi speeimen dedit Paulinus Tievi- Pancratius et Hilarius, aposlolici, in propugnalida
rensis eplscopus, qui ob fidem el Alhanasii innocen- fide et justilia, pecloris viii, danniationi Albaiiasii
liam, egregie.foriilerque propugi-.atas, ab Arianis subscribere reciisarciil, Conslauiius imperator eos
exauctoratus, el a Constantio in exsilium. apud exsiJio damnavit; el Hilarius, Ursacii, Valenlis, et
Pbrygiam" aniandattis esl, ubi anno 558, gloriosus eunucborum Constantii malis ariibus, llagris imma-
confessor pccubuil., Hujus eonciliabuli hisloria dc- jniter easus est, ut discimus ex saiicto Alhanasio
prompia esl ex Liberii epislola ad aliis.
Constantium, ex in epistoia ad solitarios. Dionysins Mediolanens-is
-
sancli Alhan.asii apologia prima, et , episcopus, qui imprudcnler Athaiiasii .damnalioni
Piirte alia Ariani episcopinuniero circUer iriginta Siibscripseral, adjunctus poslea in corifessionis glo-
Anlioclii_eIn synodo anno irecenlesimoquiiiqtiage- ria aposiolicis legaiis, ei ciim eis in exsilium mis-
simo quarlo congrcgaii, « ad omnes ubique cons.i- sus, ibidem morttius esl, in cujus sede.n Conslaii-
tulos episcoposlilteras scripserunt, quibus aifirma- •tius imperator Auxeiitiniii Arianum-.inlnisil.' -
bant, Alhanasium eonlra Ieges Ecclesiae rediisse • His non conlentus imperalor Liberium papam
Alexandriam, non in synodo prius iunocenfem deela- Mediolauum accersit, quo cum perveriissel, noluit
rafunijSed per conlentionem ebrum, qui idem cnm dairinalioni sancti Aihanasii,- secundum imperaioris
illo senliebanl: librtalique sunt, ut neque cum illo vola, assensum praebere; lum quod comperla ipsi
communicarent, neque ad eum scriberent, »ut seri- esselsanclissimi illius anlis:ilis innocentia, el Aria-.
bil Sozonienus lib. IV, cap. 8. norum in eum invidia : lum quod fidem Nicaenam
Liberius, auditis iis, jquae prioribus a se missis pL per cuniculos peti videbat, cum strenutim ejns pro-
Jegalis ad Conslaiiliuin imperalorein, conligissent, piignatorem saiiclum Atbaiiasiuin persequcbanliir.
aliam rursus legationem ad eumdem imperatorem anno Unde Conslanlio id ab eo extorquere conanli 're-
trecenlesimo quiiiqiiagesimp quario misit. Legati spondil Liberius : '< Ego vero postulo, uf pfimuiu
aulein ad tanlum opos dclecli suiil Lucifer episco- quideih generalis proecurral subscriplio, qn;e fidem
pus Calarilanus in Sardinia, Panrraiius Roinamc Nieueaeexposilam coiifinnet. Deiude ut revocaiisab
Ecclesi-c"presbyter, el Hilarius ejttsdem Ecclesia. exsilio fratribus noslris, ct in sedes suas reslitiiiis,
diaconus, -quibusj cx mandalo ejusdem ponlificis, si iiqui lumullus in ecclesiis nuncexcilant, aposto-
se adjuuxit Eiisebius Yercellensis episcopus, qui ad licoe fidei consentire visi fuerurit, lnnc uuivcrsi Ale-
Couslanlium adhuc in Galliis_agentem Liberii pap;e xandriam convenienles, ubi et accusalus ipse el.
epistolam detuleru.nl, q«aj exstat in fragmentis san- accusalores sunl, et defensor eoriun, exauiinato
cli Hilarii el apud Baronium. lili, quod poslulabanl. illorum -negotio , concordem' seulciitiam profera-
a Conslanlio oblinuerunl, couv-.xaiioiiem videlkei mtis. i H;ee coiistaul cx dialogo qnem inij:eruio'r
concilii generalis in amntm scqueuiem, ireeentesi- cum Liberio babuil ilediolani, rela;o a Theodoreto
niutn quinqiiagesimum quinlum. lib. .iiHisl. eccles., cap. 16; in quo cedro dignae
Eo ilaque anno, el qutdem nbn miilium affeclo, sunl ille voces, quibus Conslaiiiio exsilii minas, iu-
scilicel anle fincm-"mcnsis Maii,, pauci ex Oriente tentaiui respondit:. Fralribus qui Roma; sunt jam
- vale dixi. Poliores enim 'sunl ecctesiaslicceleges quum
episcbpi, ex Occidente trecenii. et amplius,' ul_-te
siaulur Socrates et Sozonienus, iUediolanicongrcgati domicilium Romce' Aliquibus diebus' elapsis cuni
sunt. Lucifer Calafitanus atque bbllegae, apbstolicae imperaior Liberium accivissel, nbque is de senten-
scdis legaii, necnon sanetus Eusehius episcopus D tia discederet; eum Berceam Thratije relegari pr_e-
Yercellensis, prcevideiues lyrannidem in hac sy- cepit. •
nodo, a Consianiio imperatoie Ariano -exercendaVu, Elapso biennio a Liberii exsilio, Constanlius Ro-
aegre admoilinn ad illam acccssere, et praecipue Eu- mam profeclus esl, uhi a matronis Romanis rogatus,
sebiiiSj qui lainen duabus epistolis. quarum prior ut eum ab exsilio redire jnberet, ut ail Tlieodorelus"
jjst Arianbrum, posterior eorumdem Jegatorum, ad lib. ii, cap. 17. Imperator « ciim episcopis suis re
coneilium evocalus., ad illud accessit,-cura soJidis connniinicata, reddilurum se eis hominem pollici-
dielius decem cnncialus essel, ui teslalur sanetus lus esl,* si in eamdem ciun episcopis suis concedc-
•Hilarius ad Goiislantium scribens. H_e duae epistoloc rel sententiam. t Libeiius itaque et lasdio \iclus,
a Baronio cx Aclis S. Eusebii, et ex tabulario Yer- ei desiderio impoienti recuperandoe sedis oesiuans,
cellensis Ecciesi;e edil;e, exstant [onioprimo conei- vim etiani et verbcrapassus, et Atiianasium damua-
liorum. vit, et formul-c fideiab Ariaiiis sibi obIal_esubscri-
.- Eusebio -Yercellensi et legalis apostolicis in ec- psit; ideoque anno 558, ut nii Hieronymus iii Chro-
clesiam et synodum admissis, Ariani, qui iidei Ni- nico, Liberitis viclor Romsm ihgressus esl, el quidem
caenoeeversionem, et omnium episcoporum, qui die secunda Augusti,~ut liabet Anaslasius : Ingres-
Alhanasii damnaiiohi non subscriberent-, exsilia sus Liberius in urbem Romam quarto nonds Augusti.
iiiedilabanlur, ab iis poslularunt m in Athanasium Nec dici potest cjus Romain reditum anno 557 con-
subscriherent; sed, ut-subdil Hilarius laudaius, Eu- ligissc, cum non ante ab exsilio revocatus fucrit,
sebius respondit: < De^acewJolT.li fide.prius opor- quam stibscripserit formula., quse cotiscripla est a
45 HISTORLADE VlTiS ROM. PONT. — S. LIBER1US",: . .46
lertia synodo Sirniicnsi anno 558 cclehrala. Cerie _A "' Athanasiiis in epistola ad Africanos
' et sanctus Hila-
aitno 557,'mense Deeembri'l_i!seriusnontlum RomaB rius in fragmerilis ct.alii.
erat cum lex14 Cod. Theod. deEpiscopis,dala mense • Liherius papa el Vincentius Capuanus episcopus,
Decembri MedioJani.dirccta sit ad Feliceiii cpisco- •' qui Afianorum sordibusanlea labefaciativisi fuerant,
pnm Romamim, ideoque Liherius sedi suae non- admeliorcm frtigem conversi pro flde catbolica in-
diim restitiitus erat. .Haecporro formuJa cuiLibe- • trepidi sleterunl, et Arianorum perfidiaesubscribere
riiis subscripsil, videtnr esse e.v quani Hilarius in rcciisarunt, ut pafel ex epislbla Damasi pap_e ct sy-
fragmeiitis vocal pcrfidiam ab Arianis conscriptam, ' nodi Romariaeadlllyrios aTheodoreto lih. n, cap; 22,
et quam Liberius catholicamvocat, ac a Demophilo relala, et ex legatione concilii Lampsaceni ad ipsum
sibi oblalam suscepisse se dicil in epistola ad Orien- Liberium missa. Cum onim , defuncto Joviano impe-
lales. - • - • . • • ratore, episcopi Ilellesponti ct Bylhiniae, aiiiqiie

Cum post terliam synodum Sirmiensem anno consiibsianLialitaiisassertores concilium Lampsaci,
trecenlesimo quinquagesimo oc-tavo,utlegere csl in quaj civitas esl in Hellesponlo, anno trecenlesimo
Ciitica Baronii, celcbralam, in qua conscripta est sexagesimo quarto celelirassenl, in quo decreverunt
illa fidei formula, cui- Liberius subscripsit, non lam •• dqclrinam illam ralam fore, quaeFilium Palri sub-
pax inler Orienlales -sanciri visa" essel, quam inier " slanlia similem asserebat, celehrato concilio legalib-
ipsos nova Jeniefgeredissidia, Gonsiariliusimperatbr nem miserunt- ad Liberium papam; Jegatisque in
cecumenieam Arimirii -synodum indixit anno tre- ' mamlatis dedertinl, til nequaquam cumLiherio dc
centesimo quinquagesimononb celebrandam; sed fuledissentirent, seil communicarent cum EccJesia
eamdem, .consiiioAriaiiorum, duasin parles divisit; p' Romana, fldemque Consuhsianlialis ratam facererit.
iia ul Orienlales Seleuciae in IsauriapOceidenlales Legati Romam advenientes , concilii lilterasoblule-
vero Arimini.. in.j_3Dmiliaeonvenirent/ Orientales • runi,' sed Liberius eas recipefe riolebat, quod eos
qitidem mimero' 160 Seleueiaecorigregati episcopi, Arianse bcereseos snspeclos liaberet. Al illi se catlio-
cum.muluis J5eseaccusationibus divexai-ent, eonci-' ' Jicos esse .professi suni, ciqne Iibcllum dblulere', in
lium in duaspartes scisstim esl," et-nova fiJei for- ' quo verba ipsa Nicaeiii symboli conscripla eranl.
nnila ab Acacio Caesareae;PaI_estin33'-«piscopo prioris Hrecconslant ex Sozomenolib. vi, cap. 7el exSocratc
factionis duee edila, in qua,.exploiis vocabulis,-con- lil).-iv, cap.4 et li,quo in liliimo locoidein Socrates
substanliutis, el cequiconsubslaritialis,-tanqiiam a subjicil lihellum a praefalis'legalis Liherio Ifadituni:
Scripluris abborrenlibus, simililudinem Filii cum quoprofilcntur se fidem catholicam tenere, servare-
~
Palre fatebalur, verbtimque dissimile anathemate que, quse a sacrdsancto concilio Nictcno confirmala
damriabal, rejecta eslpb alleriusfactibnis episcopis ' fueril, in qua vox consubslanlialis, ad perversairi
semi Arianis, qui.Filium Palri similem in substantia Arii docliinam expiignandam, sancie pieque posith
proptignabant.-rionverosola voliintate, "uTAcacius. •esl. Deinde, Arium,-impiam ejus docirinain et er-
Quare Acaciani discesserunt,- semi-Ariani vero in roris fautbres exsecranlur ci damnant. Terlio, di-
ecclesiam convenientes,eos adesse recusantes ab- 'curiiaiialhema nominalim lldei formulae in concilio
dicarunt et excomriiiinicarunt. De hislegendi sari- 'Ariminensi recitaia.,'utpote"qu_e'Nica.n_efidei repu-
clus Athanasius, Iib; de Synodis; Socrates,-1.' n> gnat. Qnarto , exponunl fidemsuam,"qnseinomnimis
cap. 51 ei seq., Sozoriiemis,-Jih. iv, cap. 21; el Se- •Nic_ena" fides est. Isto libelloLibefiiis' legatos, tan-
. verus Sulpitius lib.nvqui scribil-S. HilariumPicta- _"quain sponsione obstringen-., in communionernrece-
viensem cpiscopuni huie synodo adfuisse".-Unde L pil,-datisque litteris illosdimisit. Qiio.Isane cerlum s
ipse.Hilarius, quaein ea gesta sunt accuralius'nar-
' >- est 3e orthodoxa Liberii fide argumenturii.
rat lib. conlra Conslanlium. • SanclusiieniAthanasiusin epistolaadsolitariam vi-
QuadringcntosepiscoposAriminensi concilioinler- -lam agenles narrat, Eusebium Constarilii imperaloris
fuisse auctor est idem Severus Sulpitius loco laudaio. Arianletinucliutn multa B. Petro muncra ohtulisse,
Episcopis in unum congregatis, lect'_estinl Constan- sed Liberium ejusdem oeclesiaecustodem acriterin-
lii imperalorls lillcrav quibus jubebatul soluni lra- crepasse; qtiod illa inferri in ecclesiam passus esset,
(.tareuir"de iide. Valens et Ursacius Ariani, tertiam ipsaque lanquam illicita et exseeranda ab Ecclesia
(idei fonnulam Sirmiensem in mediuui protuleruut, projiei mandasse. Yerum quid haeremus, cum certis-
quasFilium Patri similem secundum Scripturas do- sknum de ortbodoxia Liberii argumenlum nobis-sup-
cet; sed iicel ea imperatori plaeuisset, a Palribus peditet Siricius papa in epistola quam ad Himerium
lainen rejecla esi. Deinde Nic_ena-fldesunanimi ca- Tarraconensem episcopum scripsit+ de qua mox. In
tholicorumanlislitum suffragioprobala; hancque ad ea enim capile primo diserte asseril, non solum
omnia sufficere judicatum. Ursacius, Valens el alii Liberium magna animi fiducia, Arianorum procaeite
qiiaiuor episcopi Ariani damiiali, e.l epistola syno- perdilissimis illis temporibiis reslitissc, Arianaefidci
riica ad Coiisianliuin Auguslum data, quam refert •formulaein concilioAriminensi reeiiatae rion subscri-
. Athanasiuslib de Synodis. Hanc episiolam Patres ad bendo, ul plerique omnes scribiinl-, sed ullerius pro-
imperatorein per legalos miilunl, quos ut benigne cessissc, ei concilium illud irritasse et cassasse.
suscipial, orant. Supplicanl'dcnique ut episcopos, Siricii verba num. 15 reciiata
quos el gravitas aetatis, .et-paupertas affligit, in pa- D Cerle magnam fuisse in Ecclesia calbolica Liberii
_ triam reiluci jubeat, ne ecclesiae,absentihus episco- famam, S. Ambrosii elogiumpnedicat, quilib.m, de
pis, deserta; relinquautur. At. Ursacius et Yalens, Yirginihus, quem scripsit ad Marcellinam sororem,
qui legatorum orihodoxoruni advenlumpraeveneraiil, ail: « Quoniam quae habuimus, digessimus superio-
ita imperatoris aninium exacerharunt, ut episcopi a ribns libris duobus, lempus eslj soror sancta, ea quae
couciljo niissi nulluin responsum rcferre potuerini. mecum conferre soles, beatoememoriaeLiberii prx-
H_eeomnia Arianorum ariibus facla testatur Tbeo- cepia revolvere, ut quo vir sanetior, eo sermo ac-
dorelus, ut orthodoxos episcopos mora diuturniore cedat graiior,-) ubi postea inlexit ejusdem Liberii
laiigatos, Laedioqneoppressos, ad desiruclionem de- sermonem habilutn in ejusdein Marcellineespiriiua-
creiofum compellerent, qu_econtra haeresimejusque iibiis nupliis,ctim«eDeo perpeluavjrginilate dicaret.
defensores euiderant. Sed calholici pivesules, datis Sed , ut. quae sunt Ariininensis concilii absolvam,
ad Constanliiiin liueris, professi sunl nunquani se a episcopis illitis concilii,ob lapsumadeo lugendum
priori proposito ct sententia discessuros, idemquc inereseos nolam noii esse inurendam dissertalione
&econcilii legalis in mandatis dedisse. Yerum cuin peculiari ostendil Nalalis Alexander soeculoiv.
episcopi a eonciliouiissi, compulgi essent ad Ariano- Liberius papa Ariminens;ipoilcilio cassalo, gene-
rum ..perfidiam subscribendam , alque cum ipsis ralia ad Chrisii fideles decreta misil, quaequidem ad
communicandum, in eam praevaricalionem non soli nos non pervenerunt, sed eorum mentib est in epi-
adducli sunt,'sed et omnes pene ortbodoxarum par- slola Siricii papae ad Himerium Tarraconensem epi-
liam. anlistiies de quorum lapsu lcgendi sanctus scopum anno treccnlesimooctogesimo quinlq scrip,;»,
47 ANASTASll BIBLIOTHECARH 4S
'- o.apile enim primo ila legllur: < Prima
ilaqne pa- A fidei causa tuendae. Felieiter illi eontlgit, ui la^o-
gin:r-lu;cfronle_.ignasti,baptizatosab impiisArianis, rum suor.um exitum prospero fine commeiidauim in
plurimosad fidem catholicam-festinare, et quosdam omnibus ferme viderit, et propiium paliiarehatum
tle JYalribus noslris, eosdem denuo baplizare vclle, Occidenlalem sernper fldelem etobsequeiUein : bo-
,_-qt.od non licel, cum hoc fieri et Apostolus velel, et nam vero causani, Jicei in Orieiiie vexaiam, lio^stiuin
.eauone.sconlradicant, et post «assaium Ariminense insi.iiis contiuuo superiorem; haue.ieos peipeluo
, cnnciliuin, missa ad provincias avenerandae memo- confusos, incassum licel suffultos propiiis ailibus,
ri_e prtedecessore ineo Liberio generalia decreta pro- et suprema .poteslate principiiin eos proiegeiiiium.
. .liibcant, quos nos ciimNovatianis, aliisque biereticis, - Hacc.scilicet ostendemus capitibus suhseqiieniii.us.
sicut -e-»t in synodo eonsliluium ,per invoealionem Arianorum faciio pr_ecipuum seclae suae fulcrum
' splani septiformis Spiritus, episcopalis maniis. impo- semper experia eslin Ensebio Nicomedicnsi.icujus
sitione, calholicorumconvenlui sgciairius.Quod etiam propterea sociis nomen indituin est Eusebiaiiornm.
lpliis Oriens. Occidensque cuslo.lil : a quo traniile S. Ailiaiiasiusepiscopus Alexaiidrimis ftiit scopus
vbs quoque posthae miiiime convenil devi.uc, si uon pr;ecipuiis, m qiiem torquerenlur eoruindein" tela,
vultisa uoslro collegio synodali separari seuteniia. J • utpote qui zelo. verilatis luendae, quam ipsi subver-
Ilic tamcn obiter observandum Gregorii Magui le.u- tere conai.anlur, casteris anleiret. Nibil-igitur inten-
.. pore li_ere_icosquideni in Occidente sola inaiiiiii;n . lalum reliquerunl-Eusebiaiii dolosarum artium, sce-
imposilione, sed in Orienle cum addilo cbrismate lernm, el calumniarum, ul in conciliahulo Tyiio
exceplos fuisse, ut videre est in ejus epislola 01., •illum depouiab episcopalu obtinerenl.Cuin vero
- libri ix, ad Hibernos episcopos.Ariauos per manutiiu j{ j senlenlia. cqnira etiiiuiem ab ipsis proiataj niinis
iinpositionem in Ecclesia Romana recipi, asserit evidens injuslilia paleret, el ideirco sperare. facile
eliam Innocentius papa, in epislola 18, ad Alexan- non possent ul iJlarum poiesiauiinauctoritateflrma-
drum Aiitiochenum episcopum, cap. 3, i relur, _qu;e ad . exsequendas decreias conlra illuin
-._. Postquam Liberius duabiis ordinaiionibus mense poenas necessaria. «oguoscebanlur, eo nialigniialis
b.ecenmri presbyleros-18 el diaconps 5 fecisset; ac et aslus perveiieruni, ul verili noa fuerint-, pcr-
.insuper episcopos 19 per diversa loca ordinasset, ducllioiiis crimen ipsi inieniare datis ad Magiium
vilam cum morie conimutavil die yigesima terlia Conslaiitiiiuiii litteris, ct hunc adigisre ut inattdilnm
inensis. Se.pleiiibr.isanni trecentesimi sexagesinii pelleret in exsilium. Quod postea faclum ConsU.nii-
sexli, sepultiis via Salaria.in coemeleiio Priscill.e. nus ila exeusabat, ui a se id praeslitum faterelur,
Autiiim et diem.-iibilusnon notalLlironicon Damasi, praeservandi causa Athanasii, ei ab hos.ium suoruui
~quod ante Liberii mortem exaraUim bstendit spa- inudia sublrabendi, polius quam punieiuli criminis
.liiim vactuun relictuiu, atl diei el aanl numerum , ullius causa.cuin nullius reum peraclum agnoscerel:
quandd Liberius morereiur, notandum. Aiinuui seque ad revocandum. ab exsilio Alhanasuim para-
jnortis haberiius ex Chronieo Eusebii juxta editionem lum esse ctim indicaret, morle prasvenius est. Tres
Pontaci, el ex praefaliot.e libelli precuin Mareellini • Caesares, qui in imperio successeraut; p.iiris optata
-et Fauslini presbylerqrum Luci.ferianorum, ad ini- .perfec.erunl; rejeclts eum pudore Eusebiauis, quoriim
peralores Valeriliiiianum,TJiepdosiuui«l Arcadium : mendacia refutabanl missi ab Athanasio legati (S.
nbi diem ejus sepuliurae nolant, nempe diem vigesi- .Allian. ad Soliiarios). Yerunf Eusebiani cum jacta-
; lnuni qiiarlum Sepiembris, ut eiiam habeluriu Mar- rent restitulionem Athanasii factam adversus lege-
.lyrologioBedoe; in Hieronyniiano vero notaturdies G * sacrorum canonum, ausi quoque siinl Pislum in
ejus
ti.oriis, riempe vigesimus lertius Scptejjibris, sicuti locum episcopum ordinare : quod vivenle Constan-
el in anliqiio Marlyrologio saneii Cyriaci. Sedit .linopatre, nunquamalientaveranl. Quin eliani veriti
itaque annos qiia_uordecim,-mensestres etdies Ires. iioiisuiil adJuliuni Romanum pontificein scribere,
.Jnler ejus epistolas una est.«d omnes episcopos, al- .«. ipse decretorum Tyri de Alhanasio sancitorum
•lera ad "Allianasium~et /Egyptios episcqpgs,qwjf a judex essel {Sozomen.lib. m, cap. 7 Hist.): ei Pisius
.viris ei-iiditis spiiria; reptnantur, utpoie consarci- , ipse coiilra Alhanasium inlrusus Romam se cbnti.-
iiat;c .ex epislohs Siricii, Leonis, Marlini pri.i.i, et lit ad causam suae«leclionis luendain. Yerum istius
- ulioiuiii. ... defensores < cum pares non essenl presbyteris a i
, Alhanasio missis, ac semper, ab liis eonvicti refn-
SOMIER 1NSS. JULIUM ET LIBERIUM. talique essenljconcilium indici a Julio postulafuni,
Cur notas D. archiep: Somier in ulriusque ponlifi- lilterasque et ad Eusebianos, el Allianasiiini Alexan-
-is Jiistoriam, Julii scilicel ac Liberii, tradamus _driam, quibus convocarentur, milli: ut coram oin
conitinclas qccipiat teclqr ex causa Mhanasii. .nibusjusio judicio. de causa coguosci posset. Tuin
Occasione-exsitii innum. 50 memorali visum eit enini se de Aibanasio probaturos quod jam nequi-
expedire",.ul ex P. Pagiqnotce prcccedentes,ei ex D. reiit. s (S. Alhan., Apol. 2.) Cum bisce legatis tratis-
archiepiscapo Soinier sequenles eligerpntur, cjiite ad niiserat Alhanasius -Romam. epislolam synodicam
exsilium perlinent S.. Alhanasio^indiclum mqtis arti- episcoporum sui patriarehatus, per quani fundiius
i>us,Ensebianorum, qui ad concilium Anliochenum everlebantur. calutnniae Eusebianorum. Qui pro
convenerant, et ea quct,perjineril ud nequissimi illius D 1 Atbanasio stabant bona cum fiducia alacriier resiste-
decreli revocdliqnem, auctorhnte-Julii_ papai insecu- banl adversariae factionis artibus; ila ut bis aqua
tam : qni .prolectionem aposlolicum lum. Alhanusio, baererel, confusis oninino et eiitiguihus redditis.
lum Marcello Ancyrano, altisque episcopis ob,calho- Julius neque.Pisium passus est sibi pi_esentaii,-iie-
tjcm ftdei causam simililer expulsis conslanter,accom- que cum illo communicare voluit. Eusebianonim
tnodavit. Inde enim poterit leclor judicare, num -igilur ablegali, ut suae causae discrimen eludefent,
periochadeexsilio huic num. inseria, excepla.fuerit ex causali se-nondum satis babuisse spatiiad jura sua
gestis Ltberii injnarghie transposilis imprudenler ab colligenda, suppljcarunt ponlifici Julio, ut conciliuin
.Jimantiensi, an detruticata ejus verba et confusecqm- vellet indicere,- in quo linis imponeretur ejusinodi '
inista ex nqrralione gestorum Julii in cognoscenda conlroversiae. , . ;
causa exsilii, beato Athanasio,.et Marcello Ancyrano Romanus pontifex, etiamsi probe cognosceret ex
inique decreli, ul alii suspicatitur. Hmcigitur excer- primis collationibus, flU-ecunque adversus Athana-
pcrda duximus ex Hist.dogm.-hb. m, cap. 5. . siuin compingebaiitur iniquis arlihus esseconiexla ;
' ' atianien providens, ut rein omneni fuiiditus baberet
; 1NICLIO._ :
perspectam, ne ut-aliquando excipere quispiani, aHt
Juliuspapa illustrem reddidil. pontificatus.su' _suspicari po.ssel, se ah alteru.iva parle praeveiiltiif,
gloriaiii,' ob -.streriuafn defeiisioiieiu, "et, exereitain concilium, quodexpelebant Roniae congregari uia i-
auciofitatem sedis suae,, ncciibn ob .-protectionein .davil, alquejit scrijiil Theodoretus-lih. u,-ca;s. £ :
oanstaiitef iniDensanfepiscopis"perseciiiioriempassis Ecclesia canonem secutus, ct eos (Eiiscbi.uios) jussii
49'- IIISTORIA DE YITIS _ROM.PONT, — S. LIBERIUS. m
liomtim venhe.et divinum Athariasium qiio pro se iti A ex epislola Julii papae apud Albanas., paulo auie
judicio responderel.-vocavit. Eusehianoruni missi/ liiiem. -' < Firmilatem
fiianisi conciliumliaberi impelrassent, ila subirati' quam hic -ostendit sanclus-
. ac pereulsi siml de Pislo non admisso ad se sislen- Julius in tuenda animi, anclorilate suprema sedis aposlo-
dtitn pnevaHdis Albanasii rationibus, ila cum intruso licae, quomodo exercuerit ingestis subindeconse-.
agi stiadenlibus, ut inter legalos praecipui Macarius, cutis , exponit luculentius idem archiepiscopus
Martycius et Hesychius, quamvis gravi valetudine Somier, cap. 6, 7 el 8," occasione concilii Sardicen-
afll.cli de nocle profeeli fugam repente arripucrinl.' sis,' quod a surttmopontifice convocalum demon-
In illam vero seuteniiam congregandi concilii eo fir- stral: "et nbi' de appellalionibus ad sanclam sedem
mius descenderal Julius, et in ea constantius persta- jure inlerposiiisv ac interponendis docte pro more-
bal, quo plures erant episcopi- ab Eusebianis vexati suodisseril. Ejusdem selebliora hic allulisse siiffi-
perindeaiqueAtlianasius. Neque~«nim(air sancltis - ciat, quae ad constaniiam lanli ponlificis in asse-
Paler Apolog. 2) .soluni Aihanasius el Mareellus rendo Romanae sedis primatu' et auctoriiale supra
episcopi -cum querimoniis de illalis injuriis, sed et casteras s veluii specimen ouinium conseculorum
plurimi alii episcopi ex Tliracia, Coelesyria,-Plioeni- delibavinius. »
ce, Paloesliua buc convenere. t Teslalum legimus
apud anliquos scriptores lianc Orientalium causam 1S LIBEIUO.
ail Romanum Julii papae iribunal fuisse deductam Linea 3. — Hic exsilio, elc. Ad exhibendamveram
posl Antiocheni concil i cognilioiiem. ipsomel Euse- ac distinclam notionem' ponlificatus Liberii plurai
bio legalos ad Juiium miltente, ttt quce adversus Atha- g-pracstabimus. Primo exporiemus ejusdem sollicilu*
nasium decrela essent, rala Imberel (apud Phol. cod.- dinem pro fidei calholica_defensione. Secundo ioco"
257 el258). Quod eliam Socrates lib. n, cap. il indicabimus mala quaeperpessus est, ae persecu-
afflrmat. :id vero satis.demonslral, quam rata apud liones quas susiinuil, eadem""de causa. Terlioper-
. antiquos essel el-inconcussa auctorilassuprema-Ro- nos ostendetur.lapsum Liberii niliil derogasse sancuu
nianae sedis. Hoc enim exemplo ila eamdem confir- sedis auctoritali. Quartodenique jialam fiet,:eumj
tiiani episcopi in synodica coneiliiTialiaea~dTheo- dem relevalum ex>eo quod humanitus passus fueral,
Josinm Auguslum scribentes : < Jure et more jnajo^ subinde evasisse vividiorem et uliliorem Eeclesia.',
runi,- sicut et sanciaememoriaeAlhanasius, ei dudtim quam deinceps plurlma cum laudeadministravit.
Petrus Alexandrinae Ecclesiae episcopi, et Orienla- Reperitur edila interfragmenla opertim S. Hilarii
. lium plerique fecerunt, ul ad Ecclesiae Romanse, epistola sub Liberii nomine ad-episcoposOrientales;-
lialiac, et toLius Occidenlis
- confugisse concilium vi- - in-qiia exprimitur, ab-hoc pontificeexcommunij
derenlur. J _ caium fuisse bealum Atliaiiasiiim, recusanlein- \xv
Urbem venire- ad respondendum acctisaiionibus ite--
- Verum omissa hnjus cbronologiae serie, id faclo rnm ipsi intenlatis circa firienv pra.cedenlisponti-
comprobalur praecipue, nempe ad Romani ponlificis (icalus. Compendium phirimum ex hac epistola cum
- tribunal deferri causam controversam : Eusebianos - jiitituentur errori suo scriplores Proteslanles; irio-
. submisseprofessos Romani ponlificis sententioesepa- nere oporlel, quod evidenler constat ex omnibus
. liiuros-: S. Alhafiasium accersilum quantocius huc mitiquis monimeritis,hanc episiolam-nonessefetuin
- advenjsse : c Ensebianis. ad certam diem ut se sisle- - Liberii. Raronius id invictis ralionibus demonstrat.
renl judieio esse mandatum : eosque plurimum coii- G Annalium lomo-IH, et^plane constat eamdem -dolose
turbaios, qnod corilra ipsorum spem Atbanaslus insertamfuisse ab Ariano' quopiam operihus sancti
Romam se coniulisset commentos fuisse futiles ina- . Hilarii, -ac substitutairi loco alterius huic omnino
Jiesquecausificatiories tergiversando i (exS.Alhanas. cbnlrarioe. Id enim manifesie colligiuir ex iis, quaj
Apol. 2). Id planius exponam ubi prius amovero ibi sanctus hic Pater subdit immediate, quae oslen-
difficullalem , quamexcilare aliquis posset de non- dunt S. Hilarium tum lemporis iniime addictum
nttllis vocibus veterum scriploruni,~quibus abulunlur ftiisse parlibus Athanasii. Nam lilterae ab '.Egypiiis
infensi auctoritali Ronianae sedis, ul insinuenl le- episcopis per ea tempora ad eumdem poniilicem
ctoribus lianc.delalionem causae ad JuJii ponlificis Ronianum datae petebanl.-non u't sedi suae reddere-
tribunal Iiaberi ojiorlere simplicem arbilri electio- lur Athanasius, sed ut illum manuleneri in.commu-
nem ex consensu- parlis Eusebianae ; Athanasium nione Ecclesia; decerneret, qui-a Julio -decessore-
,-vero praeier consensum in eumdem arbiirum, re- fuerat receplus.
-
spexisse Romam lanquam asylum. A"erum causoe -
Negari minime polest, Liberium sub initium sui
iiatura si allendalur, si delectus doeumeulorum a pontificalus ah Orientaliliusepiscopis fuisse admo-
Julio coiiqjiisitus ad inslructioneni animi .sui, si dum sollicifatum, ut a communione arcerel Alha-
modus deliniendi"conlroversiam ab ipso adhibitus, nasium. Sed cum ab jEgyptiis episcopis 75 eodem
- lioecomnia abunde docent, judieium Julii pontificis lempore lillerae supervenissent, quorum de Alha-
fuisse exspeclatum ex vi supremae illius auctorilalis, nasio sentenlia prioribus Orienlalium lilteris repu-
quae huic sedi demandala fuil a Chrislo Domirio gnabat, utrasque communicavil clero-suo Liberius-,.
supra universam Ecclesiam. Tribunalia sunt revera__D ac in synodo legi praecepit-, et __Egyptiorumlesii*-
asyli et loca refugii, quo se recipiant, et conlra - nioiiio permotus, insinuavit etiam episeopis Ilalis-r
oppressiones praepoteiilium opetn implorent debi- Conlra divinam legem iisum fuisse cum-jEgyptiorum-
liores etunjusle vexati. S. Albanasius , ejusqne numerus pro. Alhanasio major existeret, inparle ali-
socii perseculionem ab Eusebianis passi Romam se qua illius'criminaloribus. __ir.es'areconsensum ( cpist.
conferunl, non niodoul lutiori Joco degant, et fu- Liberii papae ad Constanlium-Auguslum)*Et in hane
rori-Iiosiiuni-se sublraliant, sed etiam ut juriurii sententiam respondit. -
suorum legitiinam altributionem a supremo judice Praevidit jam tum, ex Arianorum aslu , qui apud>
consequantur. Ad hoc iribunal provocanl una cum imperatorem gralia poilebanf, iinpendere Ecclesiae
. aliis Orieitialibus non ut gratiam impetrenl, sed horribilem procellam. ln orlhodoxi dogmalis con-
jusliliam ut reportent adversus perturbalores, juris slanlia perstiterat el pei'slabal adliuc Occidensuni-
ordine etc. Denique ipsemel Julius aperte versus, vigilanlia Romanorumponlificum ila- prae-
- declarat,sectito,
jus controversiae illitis definiendae ad se servante e proxima statioiie-, into escenlro,-qtiod
perlinere ;- neque ipso inconsullo quidpiam -posse obtinent; cireumpdsilas provineias" a corruplione
iegilinie defimri. < An ignoralis hanc consueludineiri illa, quoe Orienlem jnfecerat ulpole remotiorem.
esse, ut prinmm nobis scribalur, ut hinc- quod ju- Accedebal eliam .luehdo Occidenli a contagione i-1-
siumesldefiniri possell Quapropter si' istlc liujusr lius"peslis religio principuni Constanliiii' el Conslan-
-niotli suspicio in episcopurii eoncepta fuerat', id tii, qul hanc impefii parlem in fraterna divisione
huc ad noslram Ecclesiani referri-oporliJil, > Ibidem sorlili, Nicaenaefltfci. eui flrmiter adhsefcbaiU,-i~-
5i- '
ANASTASIIBIBLIOTHECARII 52
scrtam a se verilalem patrociniq ttitabantur in siia __ _.lcnpoi'inn conslitulicne? Id uinunei supcrfuii pras-
proesertim dilione. Yeruni piis' hisce prinoipibus, standum, nempegemeresimulelconsolailcumafflictis
anle Consianliiim.decedcntibiis cum uniyersum im- per epislola^, se participem reddere earumdem pas-
perium sub istius polesiale redigeretur, exsiinctis sioniim pro Cliristi nomine, et ipsorum ex precibus
eliam tyrannis, qui iiomiullas parles dislraxeranl; per eommunem fideai ac spem praeslolari graliam
evidens eral, litinc principem solntuni fraternjs de- ei gloriam ad suheundum cum ipsis marlyrium.
linimenljs, et oeir.uloriimmetu, lihei-e pror.uplu.rum- Htec certepraestilii inepistola ad Confessoresexsules,
i.n. effrenatam licentiam Arianismi 'Solemniler.pro- in qua legimus : < Posilus inler nicerorem wahsenli_e
_ilendi, etubique disseminandi. Erat praelerea li- vestiir-, et gaudium glorioe... quaesoutme pr_esen-
mendum, ne occulti si qui anlea fuissent iii Occi- leni voiiiscnmessecredalis. Et quia proximiores eslis
dente, ejitsdem lnrreseos fautores, naeli principem Dco eflecti, vestiis oratipnibus me vestrnni consacer-
illam apefte professum, impune ac libere deinceps dotcm fauiuium Dei adDominum sublevate; utsuper-
cxercerent easdem violentias , quarum tbeatrum venienles impetus.qui de die lirdiem ciimannuntian-
iinicum fueral haclenus aperlum in Orienie nou sine lur, graviora "vuhiera infiigunt, tolerabililer lerre
aliqria moderalionis consilii vicissiludiiie. . .. possim, J etc. . . . ,-, --. .
Ul hisce malis iiiipendcnlibus occurret tempestive Allerum quod pollicebamur circa Liberiumnos
Liberius, legatos ad'Coiistantium misii, qui post pricsliluros eral ul ostetideremus, quanlain persecu-
excidium Magnentii Arelate agebai.""Haec._a_aiida'ia lioimm vim sustinueritab Arianisin eum coucilatis.
legatis fuerant, Yincenlio scilicel Capuano. et Mar- Neque enim diulius iminuiiis fuit a •tempestatibus
ceilo -in Campania pariter episcopo, ul oblinerenl j[}quas praeviderat. Scrjplores tiim ^Jhrisliani tum
a piincipe assensum indicendi concilii apud Aqui- ethnici, qni earumdem ine.minerunl, ideliara leslan-
leiaiii. Con.slaiiliumArelate conyeniuni, et congrc- lur, scdis Ronianae'auclorilatein in Ecclesia maxi-
galos ibidcm complures episcopos , plerosque Aria- mam in.causa fuisse ul-eamdem pr_ecaeteris Ariani
Jios, qui miper damnaverani ALbanasium, jubenie appeiereni qiiam-pr_e«_eter.isformidabanl. Amniia-.
|>osl cam sententiam piincipe, ne quis episcopus iiiis Marcelliiiiis,lib.'s.v')posl-nied.ilascribit: < Libe-
intra fines iinperii posilns comnmnicaret cum AtJia- rius Cbrisiianae legis, antislcs a Conslanlio ad comi-
iiasio, exsilii lege inohedienlibus etiam indicrn_,.Lc- lalum -niitti •praecepjus est lariquam imperaloris
gaiorum poslulata. super, concilii celebratione ne jussis ei pltiriinoinuti sui consortium decrelis obsi-
proierri quideni passus esl Coiislanlius. Quiti eosdeni siens... Hunc (Alhanasiuiii) pcr subscriptionem abji-
iiiinacibiis verbis.et hosiilibus factis niale babilos cere sede sacerdolali paria seniienscasieiisjubente"
adegit ad injustum decretum propria subscriptione principc, Liberiiis monilus pei_sev.e!'anler- retineba-
sigiiandum conlra Albanasium. Quanto id moerore lur, nec visum boniineni, nec audilum. damnare.
perceperit I iberius, declaranl ejus litlera. morlem nefas ultinium s;rpe exclamans; aperte scilicct recai-
sibi ex eo dolore pene illalam fatenlis.- (itiaus iiiipcnnoris aflsilrib. Id enim ille,'Ath'ahasio
. In suo lamen coiisilio persislcns poniifex, ut-ge- srinper iufesius, licel scirel-implelum; tamen aucto-'
nerale coiicilium indicerelur, quod uiiieum reme- iilate, qua poiiuiiturasteriiffi Urbis episcopi, firmaii
(iium esse ducebat avertendis ab Ecclesia malis, d_>Mderio nilebalur ardenli, quo non impelralo Libe-'
hovam legalionem adornal ad Conslantium, adquam rins asgre,"populi nletu, qui ejus amoie flagrabai,-'
adlegit Luciferum episcopum Caralitanum, Pancra- cnm diliicullate, iioctis medio potuit aspor-
tiuni prcsl.y.crum, et Hilarium diaconuni. Jussit, Q iari. iinagiia
pt apnd Eiisebiuni Yercellensem -pr_esulem nolai S. Aihanasius qui pr_e-Marcel!inoniulio penitius
saneliiaiis diverlerent, eumquestudio et observantia noveral factum adeansam suae religionis, ct suaiiiet
iaviolabili erga Romanam sedem affeelum adhibere ad ncgotia perlinens, gesia ah Arianis contra Libe-
ci-rarent consorlem muneris ejusdem legationis, et, rium, et a Liberio pr-o-fideac justilia. adversus eos
petiiionis. - liiciida, pleuius explical in epislola ad Soliiariossaspe
, Addidil epistolam ad Couslanlium Auguslum, non iiieinoraia : « Primum (iuquil) isec Liberio quidem
iiiinus apostolicai firniiialis indicem, quam debitae Roniano episcopo pepercerunt (Ariani); nulla reve-
erga principeni observanli_e, ostendens necessiia- renlia ducLi, vel quodsedes i!!a apostolicaesset, vel
teiu concilii lum ad finein imponendum causee quod I\oiiiamelropolisessctRoniaii_edilionis...neqiie
Aihanasij, funi ad luenda fidei dogniaiti, elc. Inhac rccordari se eos- apesioiicos viros in suis Jitleiis
eliam inanifesiai quae sint a potestatibtis s_ecularibus appellasse. Cum Liberium 'vidissenl orlhodoxiini, et
pr;esla;ida iii conciliorum coii\oeaiione el celebra- osorem quidein Arianae seclte, sludiosum vero in
tioiie corunique decretorum exseculione. Auctorila- hoc, ut cuncios ab ca li_ei'esi relraberel, ista secum
lem.nempe suaui inierponere debent pro "publica iinpii cogitarunt. Si Liberium in nosiram senlentiam
pace tuemla, ut congregati ejus pairocinio gauden- Iraxcriii.us; onmes breyi supcrabimus. Rem igilur
tes, juxta legum ofdinein tranquille omnia discutere ad imperalorem dcferunU llle aulem sporans per
ac- libeiHjsvalcani" definire : et quae fuerint judicio Liberium omnes se posse atlriibere, niiitil eutui-
sacerdotum !)ei confirmata. a^niienle auxilio princi- chum quemdam Eusebium cuni litleris cl doiiis, elc.
puui a jioptilis recipi oLsequeiiter, ei exsecuiioni U Episeopus conlra veibis suadens quajrebal quo modo
demandarc studeanl. boc contra Ailianasiuiu posset fieri; quein non itna;
. ObiiuueruiJl a Caesare posieriores Jegali coucilii sed jam aliera-synodus probe ab omni crimine libe--
iiidictinnem, ,qua; fuerat prioribus denegata. Medio- ruin pronuniiavii, et Romana Ecclesia cuni»pace
lani synodum eongrcgari permissumfriil : ubiinler- dimisil. Non ita se huhet ccclcsiasticuscanon, neque
es,s_evoluit piinceps non tamen ecclesiasticaeiibei- unquam accepimus lalem a Palribus iradilioiiem,
lalis luendiLs sed ejusdem oppriinendae causa, et quain et ipsi a beato et magno apostolo Petro acce-
Aiianisnii substiliiemii in locuni catbolic_edoctrinae. perint, t etc.
« Idcirco in lociim .ccclesiastieae cognitionis (uti Conslantiiis, cum videret incassum ccdere suos-
scribit S. Alhanasius, episl. ad Sotilarios) siiuni priores conatus « scribil Romani; rursumque pala-
palatitini uibttnal earum causarum eonslituil, seque tiui, notarii, ei comiies eniiimnnir, et liiteroe ad
eaiuni iititiin suinnium piincipem, el aiictorem priefeclum, ut Liberium aut per doltim e Roina so-
facil.n.El:... t Cog!iilaI.auliiii,Luciferi,Eusebii,Dio- ducium in casira ad se niiuereiii, aut vim in eo
nysii episcopoium liberlate... illos quidem in e.vsi- persequeudo aeliiberent... Trahiiur ergo Liberiire
Jitiiii ejecil; concitalior aiiLemin Ailianasium Jactus, ad iinperatorem : quo <:um pervenissel, magna quo-
atrocius.iii eum edictuin proinulgat, niinirum el etim que et ibi liber.aie dicendi usus esi. » Idem il;i,-
debere poanas suas-luei'e, el. ccclesias Arianis iradi, Theodorelusnobis praeservavitcolioquii iJIiusseriem,
iisqtie se li_jei'um'facere, ut agani, quid. velinl. i el Consiaiiiii ac Liberirsensus ila liLteris.comuien-
Quid agerel Ecclcsi_e pasior et capul.in_tam'difiicili tktviillb. ii, bisi,, c?.p, 16.- Gonsiamkts . c -Tantans
53" HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. — S. LIBERIUS. 54'
orbisterra. pars, Libcri, in te residel. ut tu solus A benda damnalione Albanasii nihil lale promerili, et
liomini impio subsidio venireet pacem' lerree, ac in adinitiendis ad comihunionem ejusdem hoslibus.
snundi lotius difimere audeas? - Linerius :-< Esto Yerum hoc conversationisfuil vilium non vero prce-
quod ego solus sim : nori tamen causa fidei propterea dicalionis, uli Terlullianus (lib. de Prwscript.) mo-
flt inferior. s Constarilius : < Unum est quod quaeri- nebal de bis quae Paiilus exprobayerat Petro. Hos-
liir. Volo, ul lu Ecciesiarum communionem amplec- les" Atbanasii occasionem quoereiites eum perse-
laris, et deinde Romam redeas. Proinde cbnsule qijendi et proscriptionis eidem parahd_e, nunquam
piici, siibscribe, ul Roinanf reyerlaris. J Liberius : cfiminati sunt ejus fideni, licei vcra illius per-
< J.un fraifes qni sunl Romaevalere jussi. Nam leges sequendi causa in fn!ei pi'ofession'equain oderaut',
ccclesiasiicas observare pluris faciendum censeo, resideret.' Accusabant illum de illata ' vi, de con- '
qnam habere Roni_e domicilitim...»,'Biduo 'post' in ' cussionibus,, de' sof lilegiis , de macbinalionibus
BefboaniThfaciae/relegatusfuiiLiberius.'.
' •... adversus pfincipem ac stalum i'eipublic_e. Horum
Dubitalum fuil apud antiquos scriplores, .pront cfiniinuni causa (a qiiibuslameri Jonge abesse Alha-
hodiequoqueinancipiii res esl apudrecenliores, num liasium Liberius noveral, aut nosse debuerai) eum-
Felix diaconus RomanaeEcclesioe quem Arianorum dem innocenlem injuste damnavit. . . ;
factio curaveral in Iociun Liherii pulsi iri exsilium Quod atitem atiSnei ad communibnem cum Qrieri-
pbniificemcreari, fuerit unquam legilimus pontifex. laiibus initam, pporlet advertere, a Liberio idcireo.
Utrinqtie producunlur gravissimagesiorum nioriicnta dalam, quotl Sirmierisem formulam subsignassent,.
ad pondus titriusque. seiilentioe augendunv Citra pfout ipse signaviftanquam aclum calholici dqgina-
erroris periciilum affirmarejioc possumus, electio- gtis. Sed praeslat inquirere, qualis demum fueril,.
ncm Felicis plane illegitimanj fuisse;, cum cerlissi- quibusve terminis expressa haec fidei forniula, fle-
iriiini sit sedem Romanam nullalenus vacasse per" qua nobis est sermo.,
exsilium Liberii. Quod- autem bona fide liabitus Tres fidei formuloe distingutintur dictatae apud -
fueril per lempus. aliquod ponlifex Romanus Felix, Sirmium. Prima concepta est contra Pholinum
quando scilicel ex faclo cxterho Liberii subscribentis ejusdem loci episcopum, cujus inilium esl: Credi—
(lamnationi Athanasii,'et cuiri ejusilem adversariis mus in Deum Patrem omnipotenlem crealorem, et
cpmniunicantis, persuasum aliquibus MiLiberium faclorem omnium, eic., et in Unigenilum ejus anle- Fi-
a Nicasnaflde descivisse ; paulo post ex homiiiunt tium Dominum nostrumJesum Chrisium, elc.,
nienlibus as^-umpta opinio sublata esl; cum cilo omnia scvculaex Patre genittinl, Deum de Deo, lumen
-Ecclesia'perceparii,pr_esuinp_am in Liberio aposta- de lumine, elc. Eos porro qui dicunl ex nqn enle,
siani falsa stispicione subniii :.ila ut eumdem Libe- aut ex aliosubsistenle, el nbn ex Deo Filium exsli—
rliim ad se reducem singularis" laetitiaesignificatione lisse , aut quodlempus, aut aitas fuil quandoille non
Roma excepeiil, ,et summum, ponlificeni pcrinde erat ,,alienos a'se censet sancla et caiholica Ecclesia.
cbliieril usqiie ad exitum ejus vitae, ac priushabue- (Aptid S. Alhanas., lib. de Synod. Yid. S.ntaxime Hilar.
rat et coluerat quam in exsilium pclleretur. Unde' de Syn. adv. Arign., qui earii recogiioscit ~ . ' - '
cpl.igilur e poniificia auctoriiale nihil deperdilum, ofthoiloxam. ) _
neqtie Rpnianoesedis gloriam ullalenus iinasinutam Secunda fidei formula cbnlexia per Yalenlem,.
ex lapsu Liberii : cujus liistoriani brevi examine Ursaciuih ac Geminium, et ejusdem farinae homi-
jain proseqnar, tii terliuin illud a me propositum r-" nes, declarat non esse ulendum vocabulis substanliai
expediam. oucr.Kfet coiisubslaniialis opoucr.oOvel' similis in
.'.Liberii conslantia ta.dio landem et calamilatibus substantia op.ov-nov duin loquimur de FiliiDei ge-

cxsilii labefactata esl ; uti teslanlur liller_b-ab eo ricralione, etc. Nulli vero ambiguum duci oponere,
p.erscripia. ad Vincentium Capuanum,- el ad coeteips Patrem majorem esse neque est quoddeitale, quisquam du-
episcopos Campaniae, ut reversioni sute allabora^ biiet, Patrem honore, dignitate, esse.
atque
r.ent, quae leguntuf apud Hilarium in fragmenlis. adeo ipso nomine paterno majorem FiHum
Spuria lameh. esl illa et subdole conficla quse sub vero Patri cum i omnibus quae illi Pater snhjecii,
«omine Liberii ad Ursacium , Yalentem, et_ Gani- subjectum esse. S. Hilarius banc vooal blasphe-
nium dala producitur a nonjnullis, quippe qu_e nar- miamOsii el Potamii, lihro de Synodis. ~ ( Yide et
_fet segregatum fuisse Albana^ium a communioiieRo- S. Alhanas., de Syn.)
iiiaiise Ecclesioe per Liberium priusquam Liberius Tertia credendi forinula Ancyrae conlexla fuiL, et
ad comitaiuni priricipis pervenissel: quod vidimus inde perlata Sirmium, ut antidotum contraponeret
e diauieiro pugnare cum recilato tesiir-oiiid ipsius venenopropinalo in "secqnda "ab Arianis. Continet
Athanasii, et reliquis docttmentis apud Tbeodore- igilttr terlia catholicum dogma iliis senlenliis ex-
tnm in Hisloria. - pressum qsioelegunttir apud S. HiJarium, dc Syno-
; Ariani ut Liberium inducerent ad condemnalio- dis adv. Arian. : < Filius Palris imago perfecta est.
nem Aibanasii, adminisirum fraudis su;e adbibue- Perfecta similitudo iamen non efficil ul Filius sil Pa-
ninl Fortunaliannm episcopum Aquileiensem, ob' ter. Imago Palris Filius pfaedicalur per similitudinis
constantem adha.sionemNic_en_efidej aiias celebrem, veritatem, a subslanlia Patris cujus imago est, sub-
qnam tamen paulo anie deserueral; necnon Deino- 3 stantiae diversitale non differt, i "eic. S. Ililarius
philum Beroensem, aptid quetn Liberius exsulabat. qui hanc formulam exbibel, appellal ejusdem aucto-
Uierque istofum insinuavit ponlifici, causam Alba- res < Yiros sludiososcalor apbsiolic_e alque -evangelicae-
nasii nihil habere commune cum causa Ecclesiee. docirinae, quos lidei in lantis tenebris hoere-
Hiijuspropterea paci ne dum Orientis lotius con- licae noclis accendit, elc, quiconstaiiier audacis-
sulendum privati bominis negolio dimisso ; quod perftdiae impetuin feiuderunl .'.: : Doinino eniiit
autem atlinet ad causam fidei, nihil esse coriformius gratias, qttod ignorationem per vbs adinoiiitus im-
calholico dogmati quam forniulaTium Sirmiensi in perator agnovit, et errorem non suum, sed astan- -
concilio ab universis Pairibtis subsignatnm, qui tium, per basfidei vestrae sentenlias recognovil.
eodem convenerant. Haec igitur insinuata Liberiq, Praler has formulas,' alia qnaedam signata fuit
acriter percito ab exsilii angoribus ac miseria , nec- apud Sirmium, ul Ariminum deferrelur, quo scili-
non a mortis cpniminalione jussti principis inlen- cet loco decretum fuerat synodum celebrari. In hac
lala, ila inftrmarunl ejusilem couslantiarii , ut amo- Sirmiensi poslrema posl confessionem Filii a Deo
verit Ailianasium a comiiiunioiie fidelium , juxta genili anie omnia ssecula, ex solo Patre, quem Fi- •
placilum ejusdem adversariorum,, et fofmiilario lium Deum de Deo similem Patri qui illum genuit,
suhscripserit sibi.proposi.o : quod_ex Jiltefis ipsius afiirmal, secundum Scripturas, subdilur nomenii snb-
Liberii ad Orientales et Athanasii ' ~ad -Solitarios stantim a. Palribus simpliciler positimr, cum po-
cojisla.. . , pulo commupiter ignoraretur, offensioncm multis
Nomo ncgaverit pcccas.c Libcrium in' subscri- coucilarc Quapropier o re videri ul rcmovealur, cL
5S ANASTASI1'BIBU0THECARII S6
nulla menlio liat hujus verbi < substanlia cum de A suspicionem. fidei a no^lra discrepanlis (cujus ty-
Deoloquimur : quia lilleroe sacroe omnino subslau- pus legitur apu.l S. Athanasium de" Syiiodis, Esse
lioe vel Filii, vel Spiiilus sancli iieuliqiiam memine- unum Deum-totius universitatis in quem credant, e>
rhu. Filium lamen Patri per omnia similem dfcimtis : in unum Filium Dei unigenitum, ante omniit smcula
quippe cum Scripturae sacroe Illud asserant, do- exislentem,el coexistentemcum Paire, etc); sive tle
ceantqne. nltadescribiturbaec postrema formulaSir- illa loquaiur, aul de duabus illis, quae iii eodem
miensis apud Socralem, Hisl. lib. n, eap. 29. ebncilio diutatoeac rcceplae sunt unariimi eonsensu
- Certum est a Liberio nunquam subscriplam fuisse Patrum : una apiid sancliim Hilarium de
formulam secundam ex inemoralis. Non enim Be- synodis itaquarum inchoatur : Credimusin urium Denm Pa-
>'Ooe subscripsil; cum illa quam ibi agens subsigna- trem, etc, in unum Dominum Jesntn ChrislumFHiuin
vit pbrrecta Liberio fuerit per Deniophiluni con- ipsius ttnic/enitumDeum, per quem omnia, etc; allera.
texla ab episcopis, quorum plurimi eidein adversa- apiid sanelum Athanas. de Synodis ita concipiiur :
baiilur ; nempe Basilius Ancyrae, a quo constal esse Credo in Deum Palrem, elc, et in Filium ejus uni-
proscriptam in synodo a se ibi celebrata ; Silvanus. genitiim Deum Verbum,elc, Dominum nostj-umJe-
Tarsi, qni eam aperle oppugnavit in synodo Seleu- sumChristum per quem omnia. etc, genitum ex Paire
ciensi ; Cecrops Nicomediae,aliique Oiienlales, quo- antesmcula Deum perfectum exDeoperfeclo, el apud
rum nomina praeservala sunl nobis a beato Hilario Patrem exislere in persona,elc. Quodsi JIRJC secunda
(in fragmenlis) eosque novimus fttisse tanlum semi- ex duabus posiremis Jbrmulis nonnulla continei
Arianos. Novimus proelerea Theodorum Heracleo- verha, qua? per setalem S. Hiiarii a pluribus piila-
lam (ex illonumerofuerat) yila functum anteexsi- g bautur sensum reddere a calliplico diversum, pula
lium Liberii, adeoque anle conceptam formulam, _ cum nomiha Patris, Fitii, el ~Spiritus sancli dice-
quam scimus contexlam post iapsum Hosii, exsu- banlur propriam _uniuscujnsque nominalorum sub-
lante Liberio. Denique comperlum est a sanclo Hi- stanliam el ordinem, et gloriam diligcnter significare,
lario, caialogum perlexenie illorum qui eam dicta- ul sint quidem per substantiiimlria, perconsonanliam
verant, neqtie Hosium, neque Polamiunt, neque Ge- vero unum (apud Hilar., de Synodis); Hilarius orh-
uiiiiium nieinorari, qtti procul dubio ei subseripse- nent tollit dilflcullalem, ostendens conciliuin Illud
rant. . - Aiitioclieninn non fuisse congregalum contra h_ere-
Sed neque Sirmii agens Liberius dicendttsesi re- sim < ausain pnedicare dissimilis substantiae ires esse
cepisseforniulam illani secundani, et subscripsisse, divinas personas; sed contra haeresim illam, qu;e
quando illuc accitus esl ab exsilio Beroensi, rogalu post Nicaeiiam syiiodum iii id prortiperat; ul xria.
'egatorum, quos episcopi Occidentis miserant ad im- noinina Patri vellet ascribere. Yolens igitur congfe-
peralorem (tesle Sozomeno, lib. iv, cap. 14) et Ko- gata sancioruiu syriodus'impietatem eam perimere....
inam inde remissus. Nam rumore perciius, qtieni idcirco ires siiDstantias esse dixerunt, subsistenlium
Ariani "studioseexcitaveranl, divulgantes Liberium personas per siibstaniias clocenles; non substanliam
Antiochioe agentem Hosii exempla fuisse seculum, Pairis, et Filii, et Spirilus sancti diversitaie dissi-
cl Consubstanlialisvocdbuium condemnasse,et Fitiuni niilis esseiuioe separantes. » In lerlia vero formtila
Palri dissimilem confiteri, hoc, inquam, falso jru- hoc deelaratur, dum dieilur Fiiius apud' Patrem
iriore percitus Liberius fidei eonfessionem ipse di- exislerein persona : quemadmodum el apud S. Alha-
cl avit, et ab episeopis universis tum Orientalibus lum n, iiasium, lib. de Synodis nilidius exponilur, ubt
'-•
Occiden.allbus apml Sirmiinn lunc, versanlibus suh- vox hypostasis adhibelur respondens voci substaniice
scrlbi fecit, in qua eos qui Filium secundum substan- per Hilarium a<lhibil_ead signiflcandam personam;
tiam, et per om".ia Palri similemnon esse assererent, vlsingulqrum(\lh-.naii\u~)propriapersona(vKO--Tdtri;)
alienos ab Ecclesia. pronuntiabat. ordo et gloria inleiligantur;~ adeo utterni sintin ra-
Tertiain pariter formulam neque aptid Beroam, lione personarum, unus tamen per concordiam (esseri-
neqtie apud Sirmium signavil, ubi nonduin conspe- lia;). Obiimiii deinde comniunis loquendi usus setaie
cia fuerat in suo ad Urhenireditu. Nam Liberius B. Augusliiii, sallent apud Lalinos, utfixa esselislo-
Romam reversus inlra Urbem receplus fuil (ex Li- riim leriiiinornni signilicalio, et pecvocem substan-
bello precum Marcellini et Fauslini, et exAnastasio lice iniellfgereiur essentia; neque deineeps perniil-
in Liberio) iv Nonas Augusti anno 357, et formtila lereiur dici esse in Deo unain esseniiam el ires
lertia apud Sirmium conlexta el subscripla legitttr, siibslanlias ; sed unanv essenliam vet subslantidm, et
Flaiiio Eusebio et Hypalio coss., ad iv Kal.Junii (Socr.. tres personas debeamus enunliare. S. Aug. lib. vm
lib. n cap. 29,'et Epiphan. Iicer. 75. num. 22)neitipe de Trin., cap. 9 : < Sed quia nostra loquendi (La-
vigilia Peniecosies arini 359. tine) consuetudo jam obtinuit, ut hoc inteiligatur
.Superest igitur, iit Liberius Beroae conslitutus cum dicimus essentiam quod iiuelligimus cum dici--
dicalur sjibscfipsisse lanttim primae ex formulis mus substantiam; non iiudemus dicere iinam essen-
paulo anie expositis, i quae' eral contra Phoiiiium. ilam tres substantias; sed unam essentiam vel sub-
Qiiqd si apud Sirmium agens quidpiam alittdcoiri- sub- staiiiiam; tfes autem personas. >
sjgriavil, uli narrat Sozonienus, ab iinperalore Qnod perlinet ad suppressionem vocis consubstan-
pulsus," suasu Basilii Ancyrani, aliorumque episco- D tiatis, quam exprobrant ac nonmilli papaeLiberio tan-
porum in comiiatu' priiicipis lunc degeniium; id quam omissionem signi tesserae dislinguenlis ca-
prqfecto nibil -fuit aliud (eodem Sozomeno teslante tholicos ah Arianis; observandum est, lemporibus
1/6. iv, cap. 14) quam complexus, seu coJJectiode- proxime coiisequenlibus Niceenam synodunt non
creiorum conlra Paulum Samosatenum, et Pholinum fuisse niandatum, utinformulis profilendaefidei vox
Sirmicriseih, et formula .fldeiin Ecclesirc Anliochetiae illa seniper adhiberemr. Neque enim legilur in illa
dedicatione edita • quae scilicet collectio compacta forinula, quam Marcellus Ancyranus, Yalens, et
fuerat ad everlendos errores quorumdam,' qui simu- Ursacius Julio papae obluleruiit. Non reperitur in
latione bujus verbi Consubslanticilisprivalas bcereses al:era, quam S. Ambrosius edi voluit a Palladio el
suas cbnstabilire tenlabanl. S cundiano ad exciudendam suspicionem Arianismi
Constat profeclo decrela.conlra Paulum Samo- ipsis objeciam in concilio Aquileiensi.' Quemadmo-
satenurit, blaspbenie asserenlem in Chrislo Domino dum neque oecurrit in priniaAntiochenis aul in tertia ex tlicla-
.unicam-lanlum riaiuram humanam, et conlra Phoii- fisapud Sirmium, neque iu tribtts qua-
nuni paulo arile memoraluni,esse orlhodoxa. Idem rum supra meminimus. Pefilla igilur leinporaex-
senliendum est de forinula lidei apud Antioehiam pressio vocis non habebatur necessaria ad ilislin-
vulgaia in Ecclesiae dedicatione, cujus Sozomenus jguendtim sensum Caiholicum ab heterodoxo. Quare
ineiniiiii; sive illam inielligal indicare, quani Euse- nec Liberius ex omissione vocis nondum esl necessari_e
-biaui, prbcuderaril anle celebralioncm synodi, ut informula quam subsciipsil, eulpabilis haben-
catholicis fucum facerent, ei ase reiiiovcrcnl oniriein dus de ctiiniiic hoeresebs. Tanlo autem longius distat
IHST.ORIADE VJTIS ROM. PONT. — S. LIBEIUUS. 3S
a Liberi.o Iiaec suspicio, quaiilo expressius denotat A riiini larii injuste debacchari voluisse' in Liberium
rem significatam, etiam omissa voce consubstantialis. proprite sedi jain resliliilum, atqueita gloriose de-
Nam declaransin formula Sirmiensi, eos, qui Filium feridenlem Nicaenamfidem, lam yalide se opponen-
secundumsubslantiam el per-omnia Palri similemne-. lem Arianis, praeserlim in rejMciendoet abrogando
ganl, isse alienos ab Ecdesia, assetil profecto ejus- Fofmiilario "Ariminensi?
<ieinesse substanliae Patrem ac Filiiim.lqnod idem Quando aulem sanclus Hieronymus (de Scripl.
valet ac tiicere -consubstanlialem); nam imago per- ecclesiaslicis, eap. 97) memorat a Fortnnaiiano de-
fecla, «l omnimoda simi.iludo influduni uniialem teslabili compulsum Liberium,-et fraclum, etadsub-
subslantiae; cum simililudo per oinnia non habeaiur, scripiionem hmreseoscompulsum;etin Chron. afflr-"
neqne perfeclasil, ubi admitlilur differentia. • mal: Li_i(!»_tstmdioviclus exsilii in hwreticumpravU
Cnnfirmalur haec immunilas Liberii a labe Aria- talem subscribens, elc, loquilur juxla riimo.rem•de
nismi, ex eo quod qnicunque perfectam. similitudi- illo vulgatum, el vulgo recepluin, ob commmiionein
nein sttbstanii_e admittebant in diyinis personis non rescissam cum Athanasio, el cum Arianis initam,.
idcirco recognoseebanl tres deos. Consequebalur quasi eorumdem formulam -recepissel. Sive eliant
~,erpex eontm placiio, tres deos esse admiltendos, Ilieronymo placuil appellare hcerelicam pravilatem.
si ires diversas subslantias divinas in personis, el fonnulasillas a Liberio sigualas, quai licel suaple
non iiniiaiem substantife sive consubstantialilaiem naiura non, essenl hasreticie, ali luerelicis tameti;
in ipsis recognovissent.CerieB. Athanasitis conci- - fiierant illi captiose.propositoe, ul i-eliquarimi usus
piehat aiiimo liane neccsariam sequelam, quando abolerelur, in quibns fidei dogmala coiilinebanlur
Arianisquibusdam objeclabal fruslra per ipsosrejici 11a se rejecla. His tantuni formuiis allirinaii poiest
vocem consubslantialis, cum adniiiierenl Filium subscripsisse Liberium, recta sentienlem, et ortho-
esse imaginem a stibslanlia Palris nullaienus diffe- doxain fulem db Yerbi diviiiilaleprofessum etiam ia
icnteni. < Si tu, Acaci et Eudoxi (ail in lib. de Syn.) illa omission.e consnbslantialis, cujus. defeclum sup-
iion i-efugiiis in Encaeniispromiilgaiam fidem, et in plcbanl^iddilamenia proxime_sequenlia; licet Ariani
ea scripliim esl, Filium substantiae Patris e se in- sltidiosesiipprimerenl diclionem nitide desigiianlem
difFereniein imaginem, cur jgiiiir Isauriae scribitis : vcram ideam negali a se dogmalis; et satis profe-
Ii'-.jieimus vqcem consubstantialem? Si enim Filius cisse ducerent aiLsensim aholendam veriiaiis fidem
.secundiim suhsUinliam non est. similis Palri, quo- in ea dictlone coniprehensam, si in posteruni omii-
niodo sineomni dissimiiiLtidin, 1intago Patris fuerit? > teretur. ' . . -.
Advertenduin lainen est ne confundamus id quod Yeteres idcirco scriptores npn aecusanl Liherium
Liberius gessil cum eo quod praeslilerunl Iia.re.iei laaquam fidei deserlorein in subscribendo. .Rufinus,
inemorali. Liherius subscribil foriiiul_e,ubi lermimis Ilisl. lib.i, cap. 27, dubitat, num remissus in Lr-
constibslantialisnon legebatur expresse; se.dfonmilie bein a Conslanlio fueril Liberius,- quod acquieverit,
idcireo non deeral sensus orthodoxae. Econlra Aria- volunlali sum ad subscribendum; an ad populi -Br-
ui, de quibus loqttilur B. Alhanasitts, suhseripse- mani graliam, a quo proficiscensfneral exoratus. Sul—•
rant Jbrinute nolorie et palam ha:ielic_e,"iudepen- picius Sever-ussac Hisi. lih.-ii.resruutioiiein Libeiii
tieuter a suppressione illius vocis ac lerniini. Liise- coiicessain asseril ob seditiones Romanas ejiis reditu.
iiiis citra damiiatioiiem vocis consubsluntialis, con- conipescendas. Socrales, llb. n, cap. 29, Liberiuin
se.iitii, T.e illa in professione -fidei sibi oblata, et „ ab exsilio revocalum et Urbi reddiiiim qnod popullis
cieteroqui orlbodoxa, exprimalnr, ea duclus ratione, L Romanus,seditione conficila,Felicem ilta Ecclesiaeje--
ne sciiicel haerelici conira quos eadem proiessio . cerat. Theodorelus uarral inilexum imperaloris ani-
e ehalur abuli possent voce ilia ad fulcinienlnm er- Hium a nobilibus feminis Rohianis decrevisse, nt
rorum snoruni. Sed Ariani direcle.iinpe.cbanl ter- -uterque cominuniier (Liberius el Felix) illam, Eccle-
iniiium consubstanlialis ; cum seopus illorum -pne- siam regcrei.» Oinnes uno orevociferantur : Unus
.ipuiis essel subversiofidei circa iny._terium, ctijus Deus, uiiiis.Chrislus, unns episcopus. Quibus vocibus
vox illa ideam excilal piopriam ac veram. -Nihil Ciiiiipietateeljusiitia a pia pleheprofusis, icdiit epi-
jier nos hic asserilur, cujus doeumenta iiou pro- scopus Liberius. Felix lamen clam Roma se snbdu-
tulerimus. ..... cens in aliam urbent tnigravil. i Sozomeni lesiinio-
Non negamiis hisloria prodilnm esse, posl reriir nio paulo anle reJdito de stihscriptlone Liberii apttd
lum Liberii ad Uiiiem persecutionem in Ecclesia Sirmium nibil deroganie (idei Nicoenaeaddeuduni
fuisseexcitaiam. cum cleri pars abillo disseutiens est illud cjiisdem hislofici ibidem reddilo de modo'
iiequc in Ecclesiam neque in balnea vellel inlroire, reversiouis. Liberii. «.linperalor dal Liberio pote-
si ibideiii nossel degere fauiores Liberii. Falsus slalem Roiiiam reverlendi. Alque episcopi Siruiii
nempe rttmor percrebuerat, usque in Orientem pro- coiigregaiiscribunl lilteras Felici, luin l.omaiioe Ec-
pagalus, de Liberii defeclione adArianas parles. clesiaeanlisiili, et clero ejtisdem Ecclesiae, nli Lihe-
Qaare visum esl compluribus zelo fidei .luendae, a riiim recipiant:' et ambo pariler sedem apostolicaiu
qua cxcidisse pulabant Liberium, ab hoc recedere adniinislrein. . Haud ita ditt posl morilurFelix ;.
utpote exaucthorato et ad Fiiicem anlipapam se splusque deinceps Lihcrius Ecclesiasilli praeesU.Quod
«liiferre, qui cum Arianis partibus reniuuiassei, a D quideiii non sine diviua providentia faclum esi, ne
qttjbus paulo ante steteral; et ctim damnasset Coii- sedes Peui a duobus prassulibusgubernala (-quse.est
S.antium Auguslum lanquam hasreticum ; eanidein jilaite nola 'dissidii) ela sacrosancli* Ecclesias lcgi-
v.cem cunt Liberio subiit, utnenipe redderelur per- l)us aliena, isllainfainia:nota aspergeretur. s Denique
secutionis ipsorum scopus, noirsecus uc presbyleri S. Ailj_tii.j_.iiis, liceL a Liberio derelictus iu ejusdeni
siioecommunionis. Idcirco Roniana Ecclesia in" c;ir dcfeiiSionfcinslrenue descendit, dicens: < Liheriuni
sigatione sui Marlyrologii sseculo Redemplionis de- - posl exactum in exsilio hiennium fuisse inflexum, mi-
cimo sexlo, duxit praeservandos esse Felici titulos> nisqiie nioriis ad suhseriptionem inductuni. > Ilanc
jiapae ac_ martyris, quoruin possessione frucbatur. ipsani vero.violentiam ipsi"iiitentaiaiji asserit esse_
Verum rumores illi conlra fldem Liberii extitaii i documenlum aversionis Liberii ab Ariana impietate,
quantocius evanuerunl, itaul in posterum illuin pror et propensionis erga Aihana_>iuin.< Yeruin illud
imle bonorarenl, ei sectarenlur Romaui, ac venerati ipsum (aii).el eornm ( Ariaiiorum ) violenliam, el
eiiiu fueranl et seclalrquando in exsilium pelleba- Liberii in heeresim odium, et suum pro Athanasib
lur. - cum libcros aifeclus habcbal. salis.co^
- C-Cterumdiras et analliemalismi .contra Liberium suffragiuni,
arguil. Quaeeiuin per torinenla conira priorem ejiis
inlorti, rjui j-eperiunttir inseiti fragmenlis Opcruiii t.eiitehiiain- exloria sunl, ea jam non nieliientiuni,
S. Hilarii, ejusdem fetus non suiil habendi. Nam sed ila cogentiuin yplu.ii.alcs habenda; sunt. (Aiha-
prajlerquam quod liber ille lactuiis scatet etinen- nas., epist. ad Sotitarios.).
dis torrifpius iu locis pluribus; quis dixcjjl llila- Quartuin a nobis in Liberio pi-_cslani!umdixiinu.s
' ' '
59 ."' ". ANASTASII mBLlOTHECARIL C9
essc, ut.osteiidamus, qtianla ctim utililate Eccleske ". insiiper reddiint ejus sen!enli;vs,sig.iifieanles pacilice
prasfueril Liberiits ad sedcm 'suamTeiluxel reieya- agi non posse ab iis qui pacem tollunt :t et contra
tnsia 1ipsu qiiem passus fueral in subscriptione con*. eosdem jure clamaturas Ecclesias casieras, praeser,-
ti'a Athanasiuni. ..,'_-_..-. , < ' , _..".-', tiin Roiiianam. < Nam quoniodo pacificeagere pote-
PosiLiberii rogressum in Urbem, contigit Arimini. mni - (scribunt in epistola ad Consiarilium Palres
conciliabulum celebrari."Neque enim concilii nomine Ariminenses; -apud S. Athanas., de Synodis et So-
donari potesi conventus episcopornin,,cujus neque. zomen._-/__i.iv, cap. 17) qui pacem lollunl? Sed
convocatio, neque' celebralio, hequeexilus legilime potinsinde conienlionem.lurbationemque, lunt re-
processit. Imperator qrii defeiisorem Ecclesias pro liquis civilaiibtis, tum. Romaiiae rirbi oboriluras. !>
suo mnnere prasslare debuerat, oblilus officiumpro- Ubi notandum est per reiiquas Ecclesias ihi b
tccioris, assiiiiiebat partes poniificis ettmaxiini sa- Palribus.significari- eas ,<-qiiarum ex dclegalione
cerdotis sibi nullalenus congrueiiles : quare el-con-' nenio aderat in illo eonvenlu,' uli iton-aderani " • ex
ciliuin generale convocaveral adeasdem procellas Romana. ' , ,
seiiainlas, quas ipse exciiabal, arrogans sibi' regi-r '. Veram fuisse episcopornm conjecttiram probavit
irien Ecclesiartim. < _Dal__maiidalum' (inqiiit Sozome- eve_uiis.-Ta.dium nioraeAritninensis diuiurnae, arlcs
nus /._). iv, cap. 15) "ufdecem episcopi ex parlibus adversariorum, «xsilii nielus, ei*maloram quae iri-
Occideiitis, et totidem Orientis, ttuos concilium com- lenlabanlur a principe, inflexil animos ad subscri-
uiuni, sententia deligeret, ad palatium suuni ttna bendum-formul-e.ffiquivocis verbis conlexlas, unde
venirenl, sibique, qtiae decreta essenl, exp.onerenl; Ariani poslea muluaii sunl praesidium erroris sui ad
ad eiim linem, ul ipsenon cognoscerel solu.ri.utruni j, veram Ecclesiaedoctrinani eliminandam. Roina non
convenienter Scripturoe sacrailiiter se consensisseni; dcfuit suis parlibus valide se opponendi novitalibus
verum eliant quid-oplimuin factu videreiur decerne- perniciosis; et Liberii sticcessor in sua Synodica ad
rel. »DeindeopporluriHm-duxil, suadeii_.ibus-ATianis lllyricianos'(apud TiieodoreU,:lib. >tr, cap. 22) asse-
Eudoxio, Acacio; ctc, quorum consiliisulebalur, ut vetal quod «niimerits qiiantumvis maguus episco-
bilariam dividcretur coneilium : et orienlalesquidem porum jcjuierant-Arimini congregali, praeiudicii-vim
episcopi Seleuehe,'Pecidenlales vero A.imiiii_conve- habere.non tJehet, pr:esertim cum formulailla com-
nirenu \ Scribiiqtie imperator episcopis"(iesle eodem posiia sit, neque episcopo Romano, cujus senteniia
Sozonteno ubi supra,..necnon-Ai-haiias.de Synod.) ul prae coeteris <)niiiibusexspeclanda eraU, neque Yin-
priumm de his, quoein fide -ambiguaviderenltir de- ceniio,.qui.lot annis episcopalum integre gesseral,
ciderenl; ad extremum causasepiscoporunrqui qiie- neque aliis eidemconseutientihus. J . '
rerentur, disceptarent,- deqiie criminibus accurate HoecLiberii cotislantia conira eum accendit iie-
jiidicarent...-. rebusqiie-oninibus dijudicalis , decem rum Arianorum persecuLioneni.Poiestalem ab im-
uiriusque partis ad aulam.accederent, qui,_quavacta peratore obtinuerant corapellendi omnes episcopos
essent,. ipsi reniinliarent. t lia nempe el iu pra_scii- ad suJjscrJberidum-fidei formulaea se conlextse; ebs
bendis concilioiegiJjus super maleria-etordine judi- vero qui resislereni Ecclesiis exlurbandi. Exordium
cii, necnoii in judicali causa ad se peri-rahenda stt- licenliaefuii contra episcopum Romanum Liberium,
premi in Ecclesia judicis paries ipse assumebal. -, . cui necesse fuit in oryplas marlyrum sese recipere,
Cerlum esl Liberiumpapam neuiri concilio asti- ubi clerus eum" eonveniebal, ad deliberandum de
lisse; queniadmoduiii est-ceiiissimum eidem convo- _, Ecclesiseiiecessitatibtis. Secundaj hujus espulsionis
citioni non cbnsensisse' tam ridiculis conditionibus ac recessus Liberii veteres iiieriiinerunt. pi-oecipue
pfoposilis ab -imperatore Constaniio. Sed-tteque Sozomemfs, qui .vcram ejiisdein epocham eliam
opinari-possumus, Yiiicenliuni Capuanuni,- quem signal,-licet alii scriptores minus accurati perperam
-dicuni interftiisse-converitui Ariminensi, ineodem ilhmi.confundaut-cumpriori• exsllio pontificis apud
ccetu astitisse lanquam legalum sedis aposlolicae-, Beroam." , -
;
quod receiitiores nonnulli ;gralis assuniunl. In utro- Nonnihil temporis boc in latibulo duxit Liberius,
que consessu agendi meihodus ila eral.aliena re- a donec .eleclus iiuperalor Julianus in ipso impefii
gulis Palrum, -til-credi minimepossel synodus in exordio peniuisil episcopis. a Conslantio deeessore
Ghrisii nomine congregata , nec proinde ex auciori- suo exptilsis aut • in exsilium aclis Tedilum ad pro-
tate iflius qui -vicesChrisli Domiiii in Ecclesia sua prias" sedes. ; • -
geril. Missi ab Auguslo per provincias magislri offi- • Eriiria Libefii cura in bac malacia fuit amnistiam
ciales (lit indieal Sulp. Severus, Ilist: lih. x.x)quidam generalem edicere et conccdere episcopis, qui ab
ettam illorum iileeli spe consulatus, si non anle Arianis circumvenii rcaptioso eorumdeni formulario
collectos diiniitereni qiiam in uuam fidem consenti- subscfipseranUEneyel.cam igilur epislolam deditad
renl, salcllimni more non tanliim accilos sed eiiam cpiscojios per Italiam, uhi edisserens <adaposlolieam
'ii'aelos'quadriiigcnlo5 et ainpliuscpiscopos.occiden^ atieioritatent suam peniuere', ul -oninia moderale
lales Arimijii cong.egaiunl. Taurus vero ex illis ma- perpendat, et in malorum auctoribus condehiiiandis
gisli-is praecipuus veluii suo custodia .delinebai prae- miserioordi_e'non .oblivisci, praeserlim erga cos qui
siiles,.iie qiiis illorum prius inde dilaberelnr, quam prseoccupali ignorantia cum admisissent -errorem,
i;i senteiiliam principis subscripsisset. i aposlolieis vocibus exeitali ab illo, resipiseerent.
Et caiiiolici quidem episcopi consianter egerunl, Hos eninV restitui mandat-propriis sedibus. Verum
peraliquod tenipus, praeseriim Ariiuini, ubinumerus si aliquis uoiit oonverti... auclori perfidicv<perfide
poiior ex ipsis consliiuebatur. Verunttamen in ea depulalus-Ecclesiai calholicm spirkati vicjore plecla-
btatioiie lassaii succttbuerunl, el infelix documenltim i«r.(epist. Liberii ad episcopqsItaL, apud Hilarium,
ovaserunl postcriiaii ejus-axiomatis; quod-Spiriius in fragm.). ; _ . . \
Chtisii meiiliri nescius in 'mcilio oorum-iioii resi- EoJem tempore habita. est synodns Alexandrhe,
dercl; cum sine Ecclesiae capite eongregati repr_e- ubi pariiei' deelaratum fuil, ad coiisecutionem venioe
senlare miiiimepossenl corpus Ecclesi-C. - . esse -admittendos et in dignitatibus Eeclesiae quas
Qiiisquis ilaque-sarius el orihoiloxus Ariminensi ohlinebanl nianutciiendosac esse qui- non auctores
in ecetu supererat praevidii 1'acilequo lenderent im- fiiisseni,-sed tiecessitate .violcntia compulsi. Vi-?
peratoris consijia, et qualis fufurtis esset exitus suiit esl, inquil, illis quidem esse ignoscenclum el iri
.convocationis. Calbolici faJsam Arianorunt pacem cieri locum. rcsliluendos (vid.' epist., Athanasii ad
nihiliiabenles, et pr-omissamab eorumdeni prote- Ruffium apud concil. Nicaeii.n, actione 1). Quem-
clore Ecelesioe tranquillitalcin,- cilo judiearjinl, cum admodufn Itac et Romam.scripla suni, Romanamque
bosiibus veritalis nitllam iniri possc verain concor- Ecctesiam omnia "comprobasse-constat.-
diain,'ciim millam adniissiiri-cssenl Ariaui sine sub- Credcndum cst, visilaliones Ecclcsiarum Orienlis,
yersione justitiae; et aperle pronuritiaruiit pro veteri quas tunc obierunt Euscbitis, YercclJensis cpjscopus,
JiJc per Nica.!iam .synuilum coiifiiuiiaia. Causam ct Lucifer Calarilanus, cl aclus juiisdiclionis ab
Cl HISTORIA DE yiTIS ROM. PONT. — S. LIBEMUS. 02'
ntroque exereiti cle aposio.ic.e sedis mandalo et au- ^ noliiil (aii Socrates, M>.iv, cap. II): nam eos sectas
cloriialc liaberentur. Lticiler Calaritanus c-iim-An- Ariaiiiefsuitores esse dixil-...:-.Cuiilli respondeirt, se"
tiochiam perveuisset, clissiilenlibusiidhuc parlibus pGfsiiiteniiaducios veritaiein agnovisse, Filiinn in
(ut ait Ruffinus, lib. i, Ilisl. cap. __7)'pra.pro})er_« - omnibus Patri similem confileii;atque illam vocem
calliolicumet sanclum virumfac per omnia dignum sintitemnibil a consubstantiali diserepare. Qitaeeum
sacerdolio Paulinum episcopum in ca sede colioca- dixissent, Liberius postulat ab illis, ul opinionis suae
vit, elc Etisebitts Vercellensisparfes" Orieniis pera- declaralioucm scripiis maniliireni. llli libelhun ei
gruns (scribil Socrales, lib. m, cap. 7) infirmos jide, obiulere in quo .verba in lidei formula Nicacaeedila
instar prwstantis medici, ad integram vatetudinem contprehensa, fuere prasscripla, etc Quod si quis
resliluit; doclrina ecclesiaslicainslruxit., erudivitque, " posl lianc fidem a nohis expositam, aui contra nos,
elc 'Poslremo'{uV narral Greg." Nazianz.-,'Oral. in aulconlra-illosquiiios miseruiii, aliquod crimeit ad-
taud.Rasilii) aderanl episcopi quidam ex Occidenle, . dii5,erit, eum luoeSanclitatis lilteris ad orlhodoxos
cjni orlhodoxos omnesad suas purtes pertraliebant. cpiscopos quos ltia pietas probaverit, venial : et
Episcopfsimplices.lanta conari ,'el'exscqui prOfectc coram illis nobiscum de eo disceptel r el si quid
uon poluisseul, nisi nuc.oritaie superiori iiiuiijli, , offensiiiu,esse consliterilj.iii auctorem illius vindi-
quse haud alia tsssepoluil, quam Romanae sclis. Ita . cciur..»'....
eiiaht judicareiiecessariumesi ex iis quae-S; Grego- His-pcraciisponlifex eos ad communionem admi-
rius Nazianzenus remlil in Monpdia ila scribeiis;: , sii, ei redeiiiiies bi pairiam lilleris conimendaiitiis
'< Lnciferiim et Eusebium episcopos cx urbe Roma inslruxiL dalis.ad cpiscopos orientales, in quibus
(";t.sanvamnttssos fuisse, ad sedilionem, qtiaein Ec- ,-,'gratulaiiir de ePiwndem reversione ad Ecclesiaeurii-
clesia Caesariensiorla fuerafj-sedandam..J., - - • lalein, elad/idem apostolicie se_dis,aliarumque Ec-
"Hancetiam auciorilaiem apostolicae sedis reco_- clesiaruntoccidentalium. ConcJudilepistoJam decla-
giioveruiit «emi Ariani orientales , - qui- legaiioiieni -raiibne anaibeiiialis in iHosprolali, qui persislerent
a lornarinit ad Liberium, a.dconsequendam unionem in Ariana. impietale, elAfii seclatoruni.'
ciini orlhbdoxis. Cognoscentes se impeli ab Aiianis, Peculiarem.vero epistolam Li_ber'msdictavit pro
prieiuleriinl consilium aceedendi, seu.simulandi,-uli 'EustaUiio. in quamandabaleumdem reslitui seiii
ait S. Basilius,. accessum-.ad fldem .Romanain , id suae M.elilena.,cujus leslisest loeuples S. Basiliusin
potius fbfe judicahtes ,"quani coiiimunicare cuni eis- • epist. 7-i, .diini ait: < Qu_c vero sinl illi (Eustalliio)
detn haereticis: < Millunt Hypatianum oralum (So- a bealissimo episcopo Liberio p-oposiia, el ad quae
zom. lib. vi, c. 7) ui sibi de doclrina fidei rite c.osi- co.nseiiserilnot)is clam eslriiiii quod epistplam atiu-
siiliienda in unum conveniendi poicslasrpennilte- lit, restitucitstur. i . -
per quam
.relur. Qui.cum venisset ad Valciiliiiianuni, et episco- " C-iintin Orienteni rcversi fuissent legali, episcopi
portim postulata ei exposuissel,'respondil ille :.Sibi qiii sub Joviano impeialore-Valentiniani acValentis
quia umis e laicoriim nuiuero eral, non licere se (iecessoie synodum habiierant Aniiochiaaad luendaut
ejusmodi negoliis inteiponere; et ideo sacerdotes et doetrinam consubslaniialis, Tyan;e celebrarunl con-
episcopi, iiiquit, quibus liasc curae.SHiil, seotoim per ; ciiiuni, ubi.Liberii iuterse- el episcoportiln occiden-
se, ubicuuqiie ipsis iibilnm fueril, in liinitn conve- laliuin jiccitatoesunl. •Siiigubircni.vero Iseliiiam-Pa-
)iiianl. Quo'respdnso ad legaiioneut Hypaliani dalo, iribus'alLulerunt,-ila ul subinde darent encyclicam
Lampsaci concillum cogunl. » Ex eoque' concilio ^ ad uiiiver__as-Orienlis.Ecclesias.horiaiiles.ttl apud
.ires episcopos in Oecideiilem ahlegaut cum nian- C eas diligenter legcreniur "decre a Ecciesiae occiden-
.datis scqueridr per .oinuia doclriiiam ac sensus Li- talis et Liberii aliorumque episcoporuni cpistolaea
berii papae, recipieudi eomu.unioiiem EcclesiaoRo- legatis perlalfb. Hoflanlur, ut adverlanl'numerum
.maii_e,-el- subscribciuii .doclrinae consubslantitilis episcoporum dccldeulaliitin, qui eariidem scripserant
Fitii. Qiiasita nari'aiiiur a Socrale, lib. IV, cap. 11 : • mulLo majorem esse suntma' illorum qui Ariinini
« Himelii, imo potitis vi iii.aiigustiaisaddiic.i, de convenera.nt. Suadent ui suas comniunionis doetri-
civii-.nibus suis alier ad alleruni legaios milie.re, nam recipianl: ul scripto deilarenl' se in posterum
-signiiicareque "sibi ncccssario coiifugieiidum, imji ab illa.non recessuros, et ul ad diem cerlain Tarsi
•ad fratrem impernloris, tuiit ad episcopum!Tloina- iii.Cilicia conveniant ad conciiium. In boc vero con-
num : iilorum fidein potius amplexaiidani-,quaiu ul cilio perlectis Liberii liileris,'Eustath'uiin resiiuieu-
cuiu Eudoxio comimiiiicarenl. Laque Eustathium; tibus, ad suuiii.episcopalunt" Sebasieiiuiu illico ad-
-etc, iniltunt, ill.sque in maniJaUim dant,nl cuin lnissus fuiu.
Liberib neuliqtiam riissenliaiil,: sed comuiiinicenl . - Per idein lempus magnas ciebal turbas in Oricnte
cuni" Ecclesia Romana , fideinqite" consubstamiali- suborta conlroversia-de-Spiiiius saiicti divinilate :
raiam faciant. i Nec disscnlil Sozomenus, lib. tv, cujns rumor Romam peiiatus cum fuisset; visuiri est
cap. 10, iia_cmcmorans : «.ScribunlqueTiHeras lum Liberio decisionis sentciuiain proferre.: qui mox ad
ad Libeiium episcopum Roiiiaiium,:'tum ad rcliquos - Orientales Ecclesias judiciuin transmisit, ciim mo-
episcopos Occidentis; nipoie qui fidem ab aposiolis iiiio,.ut. eadcm sentirenl cunt Ecclesia occidenlali,-
_ duciam raiam firinamque teiicreiil; el prsa casicris docciite ires divinas personas coiisubstantiales esse,
debereni religioiiipiospicere : ut legatis suis, qtian- [) acasqualis gloriae: sive ul Sozomeni verbis utar lib.
lum in ipsis silum esset, subsidio esse, et cum "ipsis vi, c 21, elNicepb. Callisti lih.xi, cap. 50, « ut una
coiisiliiiin de rebus agendis iiiire velleut". expone- cuiu sacerjolibus et episcopis Occideniis Triniiatem
j'entque quid ad siaiiiin Eeclesiae conslitueiidtun et eoiisiibsiaiuialem, et gloiia oequalemexisiimarent.
oplimum f.iclu videretur. » Eusiathiu.s.vero SebaT Q.io faclo siiiguli rebus-ab Ecclesia Romana semel
slenus, uniis ex tribus iegatis, ad sancLam sedem ju.licatis acquieverunl: lisecqueconlroversiafineiri
prolicisccbalur, ul resLiUierclur episcopalui,' a qua babere visa esl. »'
iueral in coucilio deposilus, leste S: Basilio, episl. Liberius itaque tol rebns a se praeclare gestis me--
74 : « Etisiathius episcopatu ejecius, proplerea quod moriam sui reliquil Ecclesias"eiiin viiatiiigrarel in.
in Melitena- synodo deposilus essei, viaui sibi ipsi priiuis pretiosam."Tres \ iri' inagnie sancLiiaLisqui,
jtitr quam jesiilueretur, excogitavit: eaui vidclicel, illi-superslitcs fuerunl prasciarum de eo lestimoniiini
ut aif TOSproficiscer^lur. ». litteris prodidere. Sanctus Ainiirosius eumdem ap-
Jioecoiunia profecto sunt certa' lesliinonia reco- pellai-sanciuin,. el sancl_e incinoriae virurit (lih. m,
gnoseendi puram docliinam, et auctoritaiem regettdi de Virg.). Sanclus Basilius cpisl. 74; el Saiictus
C-eierasdepositam esse apud Ecclesiarii'occideiita- Epiph. haeres.75, bealuin, ei beaiissimum nominanl.
lem, afque adeoapud Roiuanam sedem, a qua unica Iiitei-.sancios aiitem-refej-unl Marlyrologia Beda. cl'
lccipit-hocprivilegiunt supsa-Orienlalcm. Mmdalberii.
Iibeiius \nimum litteras a legatis oblatas« rcciperc
63 ANASTASii MBLIGTHECARH. 64

XXXVIII. SANGTUS FELIX II.


AN_.b CHRISTI355, COISSTANTINI
19.

; 53-Fettx, ~-i nalione Romanus, expatre Anastasio, sedit anno uno, mensibus duobus-.i
Hic declaravit Constantium filium Gonstantini hwreticum et secundo rebaptizatmn
ab Eusebio Mcomediensi juxta Nicomediam in Aquildne villa ~~, et per hocdecla-,
ratum ejusdem fConslantii Augusli Qlii Constantini, prseceplo c martyrio coronatur
5 et capiie truncatur. Hic fecil basilicam via Aurelia cum presbylerii bonore fungeretur.
Et in eadem basilica emit agrum circa locum, quem obtulit ecclesiae, quam feeit,
- milliario db urbe Romana 2. Hic fecit ordinationem unam per mensem Decembris,'
presbyteros 21 , diaconos 5,. episcopos per diversa loca 19. Qui etiom passus est
iu civilate Coranad cum multis clericis et fidelibus, occulte juxta murbs Urbis ad-i
10 lalus eformm Trajani 3 IdusNovembris, et exinde raplum est corpus ejus noctu a pres-
'
byteris et clericis, cum Damaso presbytero, et sepultum est in supradicta ejus
basilica, quam ipse cons.riixit via Aurelia, i2Ealendas Decembris, milliario secundo in
pace. Et cessavit episcopatus diebus 39 f. j
' ]
NOTCL_ESURGINALESFABROTTI.
a Baron ad ann cil probal non potuisse esse Rom episcop. ~>Bar ad ann 357 negal hanc causam morlis |
Feiicis. ~ Hmc pugnant cum dicds in Liberio. d C, Coroua. B, Cora. e C. Lacus. f*38. _ :
VARIiE LECTIONES.
Apud Fabrotlum ex cod Freheri. iH - Ex cod Thuano aliero.
Num 53, lirii, A, meiis 2, B, mens 3, d. 2. lin 3. . -i
Lin l, annum 1, m. 3, d. 5. Imi, decl ah eodem
A, ab Eusebio Nicodem B, episcopo juxla. lin 10. Constantii proeceplumAugusli lilium Constanlini A.!
B, inurbs Urbis allatus est, etbxiiide rapiferiinl cor- inarLc. lin 6, el ad eandem basilieam. lin 6,
piis cjus Cbrisliani ciim Daniaso. lin 13, A, xn. Kal fecit. Hie fecit ordinationem in urbe Roma. quam ,
Decentb B, xvn Kal. lin IA. A B, diebtis 38. Hn 9,
Corana 3, Id. N. et e. r. e. c. e. a. prcsb et a. cl. et ,
Ex cod Beg 'Mazet Tliuan. sep inb. Iht 13, Kal D. in mil 2, et cess. ep. d. 38.
Lin i, sedil.anniim I, m. 3, d. 2, lin% elsccundo - I
- . Apud Holslenium et Scheleslratium.
haptizatiini (M, rebapt) ab Eus Nicomediense epi-
scofio i. N. ^in-3, villa. Hoc"declaralo ab eodem Lini, Flor sec, Felixjunior. lin 1,-Floret Vat men-
Cor,s'anlino prsecepto Constanlii A. filii Goiislantini sibus
sisnioris mariyrio cor lin i, quam fecil. Ilic fecit or- claraloIII, diebussanctissimus
n. lin 3, Monbriiius : et pr-o hoc de- |
Felix de episcopalu suo
dinaliones inurbe Roma per m. D. lin 8, 19. Qni a Constantio ejicitur
eiia.ii capite iruncatus ctim inullisclericis et fldeli- iin Hmc Atigusto filioConslanlini. Hic-fecit,elc.
8,
bus inlra miiros Urbis ad lattisformsc Titrgann 3 Id. Flor,eniinus agnoscil AnselmusLncensis.-Codex lametf, '
N. exinde rapuerunt (M, et e.xieuies r.) corpus ejus omissis rionnutlis ita legil: Qui eliam
Cliiistiani cum Damaso presbjUcro, et sepelierunt in capiteet truncaius esl. lin 10, Flor Trajanre. Itn. 9,
basiliea supiadicla ejus via Aurelia 12 Kal D. ntll- Flor exinde rapiierunt corpiis ejus noctu. Chri*
liario 2 ab urbe R. et cess episc dies 38 (M, via A.), stiani cum Damaso presbylero et sepelierunt. <tn12, '
17 Kal Dec in pace. Qui cum passus esset in civitate -1}Flor el Cass xvn Kal.
Corana, esinde caplum est corpns ejusa presbyteiis
el clericis, el sepulnim in basilica, quant ipse con- Apud Peniatn, ex cod Caven&i.
slruxil via Aurelia 12 Kal Dec inilliario 2 ab urbe Lin 3 et •&,declaratum ab ejusdem Conslantii prse- [
et c. d. 58. - ,
Rouiii; ep. . cepto Augusii fllio Constanlini,
NOTiE VARIORUM.
A' SCHELESTRATE. jjerii in exsilium deportalionem, et Filicis suhstitu- '
Liriea 2. —- Et secundo rcbaplizcilvm ab Eusebio lionem addit : < Felix utpole ."vir catholiciis, et t
Nicomediensi juxla Nicomediam hf Aquilone vilta. limens Deiim, el justus homo fecil concilium, et
Qu.e auclor libri Ponliflcalis boc foco aflirmal de invenit duos presHyleros Romanos consenlienles i
baplismo Constaniii, Eusebius el D. Hieronymus in Constantio Augusto Ariano, nomine Ursalium et ''
Cbronicis referunt de baplisnio Conslantini, eum Valenlem el daiiinavit eos jn concilio coram qua-
S il:cel in fine vitse ab Eusebio Nicomediensi bapr draginta el octo episcopis qui fuerant congregati;
ii'-'iinm fuisse in Aquilone villa. Qua de re alibi Hic deelaravit Conslanlium. J Qtiid egit aclorum i
aginius. inleipqlalor? Priorem periochen, ablatis illis verbis i'
BENCIM. primis, iniposuil inter acta Liberii." Ha>cvero, hic
- Linea 2.-— Hic dectaravil Constantium. In vila declaravil Constaniinm, elc, inseriiit in vitaFelicis; j
Sed falsitatis revincuntur gcsla' iFelicis, quia anr
Folicis apud Moiiibrilium verba bajc ciim illis aliis nis 557 ei seq. Valens et Ursacius Romaenonerant, '•
aniecedeniibus, qiue legnntur invita Liberii ad ver- ciint eo lempore proinoverent SirmiensesTorjiiuks
buiniiiseria sunt; ibi enim postquam nurrassei Li- edilas anno 357 et 559, Forinulie enim priori Sirmii
65 IIISTORIA DEVITIS ROM. TONT. — S. FELIX II. 06
edit_e subseripserunl Ursacius et Yalens ex Hilario A neuiiquamliaec agere' poteral superstite Constantio,
de synodis his-verbis : < Perfidiam -aulem apud ul hic asserilur.
Sirmium descriplam... Hi snnt qui conscripserttni: Linea 4. — Martyrio coronatur : Fragmenlum
Narcissus, Theodorus, Basilius, Eudoxius, Demo- Eusebianum coiiscriptum.posl Liberii obitiim reticet
pliilus, Cecropius , Silvanus , Ursaeius, Valens , mariyrium, et solius exsilii meniionem facii, duni
Evagritts, elc., J et alleram similiier ibidem condi- inducilur Eusebius hascConstanlio et Liberio impro-
lam in lib. adv. Constantium appellal, deliramenla perans: <"Quanlum ad vos, insania diaboli, el invi-
Osii, et incremenla Ursacii et Valenlis. Eosdem an- dia superslitionis veslrte , ut Felicem episcopum,
nis illis Sirmii fuisse docent Socrales, I. n, c. 25, quem vosnon tacuistis Calbolicum et Dominum Jis-
et alii. Perseverasse Ursacium et Valentem ambos sum Christiim invocanlem piirum saceriiolem ab
Jiirmii promovere perfidiam ad ann. 559, probat oinnibus.declaratum, in damnalionis causam exsilio
epislola Germinii, ubi agit de tertia formula Sirmii direxislis, qui tamen in prsediolo suo oratioiiibus
edita anno 359. {in frag.) <Nam sub bonaememoriaj vacal. i Cum enim-fragmeiiti auctor Eusebii gesta,
Conslanlio imperatore, quando inter qtwsdam ccepe- et Felicis commendare instiluissel, et leslaiur se
rat esse de fidedissensio, in conspectu, ejusdem scripsisse post mortem Liberii, qui Consiantib
iinperaloris, praesenlibus Georgio episcbpb Alexan- damnalo per aliquOi -.1111108 supervixil, cum Fehcis
drinorum Ecclesite, Pancralio Pelusihorum, Basilio manyrium coniingeie deliuisset supersiiiibus Con-
episcopo tunc Aneyrilano, prasenle etiam ipso Va- stanlio, «l Liberio, non reliquisset praerogativam
lente, et Ursacio, "el mea parvitate, po»t habilam hanc adnolare. Cum vero latilum exsilium meinorei,
usque in noclem de flde dispulaiionem, etad certam B el de Felicis martyrio altum sit sileniium, exinde
regulam, ete. > Eadem habet Epiphanius Haer. 73, nterito dub|tandum de asserto bic martyrio Felicis.
qtioeest semi-Arianorum num. 22, exquibus falsita- Deinde h;ec declaralio facla a Felice, qua Conslau-
tis nota hoec perioche inurenda, sicut et firmalur •lium uti hifireticum eniintial, uno eodemipie con-
prior observalio de commenlilia Conslantii mora in textu facta supponitur in gcstis Felicis apiid Mom-
Urbe. cnm ab anno 557, ab ejus fine ad annum 559, britium, adeoque anno 557, quando in exsilium Li-
quousque "edilaestullima Sirmiensis formula Romas berius ducitur, nihilominus eodem anno Consianiius
non adfuerit, sicut nec esse poteranl Valens et per 50 dies -Rontaecommoralui^.ul ex Marcellino
Ursacius Cbnslanlii perpelui assessores dictis -vidimus; anle fluem vero ejusiiem anni Mediolani
annis. Conslantius legem 15, de episcopis in Cod. Theod.
Ibi el secundo rebaplizatum. Schismalici in vila edidit, quam Felici episcopo Romano direxit. Unde
Felicis «ommenta augenles addunt ,• a Constantio conslat Cohslan.iuni nec potuisse reliapiizari eo
<lognia de rebaptizalione inductum, et quod magis anno, nec ei offensiimFelicem, cui legem imperator
est, Ipsum abEnsebio Nicomediensi in villa Aquiloue misil. Cum reliquis itaque quisquiliis reptilanda'
-rebaptizatum., ejusdemque jussti Felicem , a quo liaec addilio desumpla ex aclis Felicis per scbisma-
hsereticus fuerat declaratus, addictuin marlyrio. lieos, ul reor, Luciferianos conflciis. Proindeque
<5use falsa esse.nemo non videt. Cerlum est eiiim addiliones ut.omnino imporfunaj ab uirisque geslis
•atino357 Conslanliuni non fuisse bapiizaluni. Teslis expungeiidaj, veluli ab inscio inierpoJalore additat
oculaius, et uuiversa Conslanlii gesta trulinans anliquis calalogis Rom. ponlilicum : untle sequenda
Hilarius affirmat quod eo anno, qqo edila est priina r- narralio de Felicis obitu, quse babelur in Liberiov
Sirmiensis formula, episeopi Sirmienses < fefellerunt ubi dicilur. < Qui Felix deposilus de episcopalu ha-
ignoranlem regem, ui istiusmodi perfidiaj fidemhel- bitavit in praidiolo suovia Porlueusi, ubi requievit
lis occupatus-exponerel, et credendi formam Eccle- in pace. 1 Cui concordat Philostorgiiis, qui cum
siis nondum regenei'atus imponeret • (in lib.. de dixissel Liberium abexsilio fuisse revocatum, addit
Syn.,p. 119.4).» Deinde si lempore Liberii et Felicis (ubi supra):,< At Felicem, qui medio tempore Ronne
promovisset imperator dogma de rebaptizalione, episeopus ordinalus fuerat, sese recepisse digiiilaleni
tlilarius in libris adversus Conslanlium, defensalai equidem episcopalus gerentem, iiulli vero de cselero
pravitaiis memoriam insectari iiiiiiime destilissel. ecclesiascerise prasposilum. > Lucifeiianos porro pu-
-Philostorgius pariler .qui secla Eunomianus, quique lasse, quod omnes episcopi Ariiniuenses, fueriut
rebapiizationem omniuin seclarum promovere de- lapsi , et communicaverint quolibet modo cum
buerat, si Constaiitius rebaptizalus vere fuissel, mi- Arianis, adeoque illos, nec esse epscopos, nec ab
iiime iiarralionem omisissei de isliusmodi Conslanfii ipsis ordinalos fore suscipiendos, sed Ecclesiam
rebaptizatiohe ad prajsidiiim propriae perfidias, qui inde evasisse Anlichrisii syuagogam probat Lueife-
lamen simpliciler baptizalum asseril, inqttiens de rianus, ille interloeutor in dialogo adversus Lucife-
Cousianlio (lib. vi, c. 5.) < Cum pervenissel is ad rianos edito a sanclo Hieronymo,qui eosdemsugillat
Moysucrones,morbo correplus, et exinde ab Euzoio uli declamatores canineeeloquenticein omnes calbo-
baptizalus, iinperium cum vita, synodosque ad im- Iicos episcopos lunc exstantes. Exinde faclum, tit
pieiaiein reliquit. i Unde nseniarum farrago ,in actis in fine fragnieiiti Eusebiani scbisinaticus, ut i'eor,
.Felicis a Monibrilio publicatis apparet, e quibus in- Lucileriaims addideril -inendacissimam calumniant
terpolalor hsec desumens.inseruit calalogo Romano- D de Damaso publica voce Liberium hasreiicum de--
nnn pontificum. nuntiaiiie, ulsuis gregalibus oslenderet, Liberii de-
Linea3.—Ab EusebioNicomediensi: putidissiinum creiinn de .recipiemlis lapsis Ariminensibus flocci
meudacium ejusdem notae ac asserla rebaptizatio. esse faciendum , ulpote, ab b;ci'etico coticiliariler
Eusebius enim Nicomediensis denatus esl an. 542, damnaio profectum. Qua arte Felicis acta a Mom-
ubi ostendil Valesius in nolis ad lib. n soc.c. 15, et britio edita conflcla eliam esse cordatus quisque la-
Consiantius baptizalur anno 561. Euzbium yero eilealhrmabitrQiiid vero dicendum deepiscopatuFe-
baptizasse Constantium, uedum Philostorgius asse- licis? Adeundus Pagius in crilica ad Baronium... -
ril, sed eliain sanclus Athanasius lib. de Syn., BINII ET LABBiEI.
\,~~\.698, el Socrates, lib. n, cap. ult.
Linea 3-1.—Elperhoc declaralum : supponilur Linea 4. — Martyrio coronalur : Felice defunclo,
hic, quod inlerrebaplizationem, etmorlem.Consian- nulltis in locunt ejus subrogatus est. Nam Liberius
tii intercesserint leinpora, unde innotuerit Felici abrupta penitus, quaij"re'cip'ieiidae sedis causa inier-
rebaptizalio, qua cognila, concilium Romae.indixerit, cesseral, Arianorum cominuiiione, abomiiibus legi-
el declaravil Iia_.relicumConslaiilium. Insuper alii timus Romanaa Ecclesias ponlifex, ut fuerat ante,
_ iniercesseriiit menses, in quibus Conslantio perlalus cognitus et aeceplusest. Risu igifur potius quain
riimor, ilerum miseril qui Felicem martyrio-cprq- fcdargulibne dignunt est recentioruht qiiorum.lani
narenl. Quse falsa esse declaranl adducta, dum a historicorunt, quos libentersequiiniiir Magdeburgej>
:"i-eopio bapfismo moriiur Conslanlius; unde Felix ses, coninieniuni, dicenliunt Felici secundo fuisse
-' - ANASTASIIBIBLIGTIIECARit " fjg
67
siiiTecluiiiLeoitem qticmdam Ari.ir.iinr, in .sanctuni._,').evinci pulat ct ftrmari aperlis teslimoniis Palrum
-Hilarium parum sequum, quein sero ad synodum aer Constanlio Aiigiislo fcqtialium, qnales fuere Aibana-
cedentein, iii poeiiam lnimi considere-jtisserit: aique sius e Grascis, et e Lalinis Hilarius. Apud biinc re-
ideb eadem a-Deo vihdice, qua Arins.-.poena mulia- -dargiiitur in libro de Synodis audacia Couslaulii,
lum uiia cum visceribus aiiiiuamelllavisse. Sed cum qni noridum regeneralus credendi formamprwscribere
omnium anliquissimorum lestimonio-Leo Ifempore auderet Ecclesiis. Difficullalcni Barbnii de iteralo
concilii Cbalcedoiiensissederit; cumqtie nulla men- baptismo Constantii promovent illa, quas Pagius in
lione bujus rei facla, omncs omnino, Liberio et Fe- ejtis critica congerit adannum.524, n. 5, utcontra
lice deftiiictis,-Daiiiasum subsliliieiinl; hon hisjo- .senleniiam Baro<iii co.tisiilual baptismum fuisse it
riam, sed fabellam esse scias a receiuioribus forte niagno Conslanlino .suscfpiiim, cum lcrminus viias
excogilatam, quod falso opinati iiierttui, Liborium; Jnslaref-Nieoinedi;». Verum _dcbaptismo. Rom_e'Si<i-
Felice secuiido expulso, inslar Leonis iii.cailiolicos jiiiiiislrato jier bealum Silvesiruin (non autem Ni-
sseviisse. Vide Baron. ann. 557. uum. 69, Bcllarin. comedia; pernllym episcopum).JilaxiinoConsianlino,
lib. iv. de Rom.. pont.cap. 9. quod totis octodecim aut 20annis ante ipsius obiiuni
' BLANCHIM. cum eodem principe upa. perceperuiit Heleua mater,
-et ii qui eranl degencre Constantini (cvyy-v~i{a-i-ov)
-Notw chronotogicw. • nec non.amici plures ac familiares ex bistoria Jyan-
-nis Malalae,ac vetusliori ex Cbronograpbo per.ipsiiiii
Pielur_e via Osliensi in basilica S. Pauli, el ca- • adducio, aliisque documenlis videniur salis flrniasse
talogi lialici alque' exleri supra recensiti in Pro- " Baronii scntenliam conlraPagium tomo II jn notis ad
legomenis consentiunt in iribuendo Jegi.ima. sedi Sylvestrum pag. 293. Quajaulem de-iterato.bai)lismo
Felicis annum 1, menses 5, dies 2. Solus caialo- c"nslanlini a iioiiiiullis proferebantur, ostendimus
gus sub Justiniano solidum trieimiiim -assigiiat Fe- faJso alflrmari, et diximus ea videii polius iranslaia
lici , deliitis sequenlibus numeris;.ut suspicio ab Arianis Jraudulenter' ex gestis Conslanlii ad vi-
sil, ab amanuensi confusas unilates metisium cum -lam Constanlini'. -..--..
prascedcnti unitale sub columna annorum, ita ul .Verum bic nodus alter proponilur dissidvendus
ex i, ni male iiiterpunxeril in, i... sive etiani de iteralo baplismq Constantii; contra.qiiem priuci-
dctrita uniliite aniiuiii jndicanle, lernariiun men- pem S.. Hilarius. scribens quhsquenuio anle qu.im
siuin qui scquebatur relulerinl descriplores codicis Arianus ille imperator vita excederel (alii autumanl
ad nuineriim annorum. Si vcro auctor catalogi trieu- cliant tardius)'aperte-.dicil-nondutn regeneratum suf-
nium Felici ascripsil, attribuit biennium exsilii fragaute etiam Albanasio in libro de Synodis; uiide
decessoris Liberii, el confudit cum anno Jegitimse cognoscitur caleebumeuus persliiisse" Consiauliiis
sessionis .Felicis subinde insecul-B, post clectionem non modo grandtcvus, sed morli jam proximus. Vix
peractam de eonsensu ejusdem Liberii, vacuant autem credibile videlui; bos Patres, qui lolies vide-
caihedram.stia dimissione rcddenlis.,In-notis chro- rant et allocuti fuci'anl Consiaiiiium, baptismi illius
nologicis ad .numeruni 51 vitae Liberii, prolaia sunl prideni suscepti {juxta eos qui rebaptizaium pulani)
doctinienla, qtue. spaliiim certum definiunl legilimi ignaros fuisse. Dissimulari non potest momeiUum
ponlificatiis Felicis aiino uno, mensibus tribus, gravissiinum objeclas auelorilalis. Veriim et conlra-
diebtis.duobus; sive capile truncaliis. fueril'jussu jia peipendere oportel studiosum verilatis. Mature
Conslanlii iy ldus Novembris ob asseriionem ca- C < igitur perpensa ralione lemporuin assigiiandoruiu
tbolicaj fldei, ul codex Ocr.iculensisenuntiat, sive baptismo Constanlii, et buius principis Arianotifllatti
eamdem ob causam a memorato principe prope Ur- quo apttd amiiam imprudenler involvebalur, post
bis nturos ad latus formae Trajani ftietii capite obiiunt vero palris acrius incendebatiir ex consuetu-
plexus die subsequenii, nempe III Idus Novembris, dine presbyteri ejusdem secl_e fatniliaris Constanti_e
elsubinde a clei'0 sepultus cttraiite Damaso pi'esby- sororis Cons.anlini (dequo Socrafes, Hist.lib.i, cap.
tero, die xn Kalendas Decetnbris, ul Bibliolliecaiius 19, et lib. n,cap. 2, necnon Theodoreius, 1. n, bap.
aflirmal lin. 12hujus nunieri; sive eiiam exsulare 3) non est difficile captu, eur a lionimll.s dicatur.re-
luin jiissiis, cl iibro cedcns ponlificatu vitam pro- baptizatus Conslantiijs, ab aliis vero habeamr ellaiu
dttxeril ad consiilatiimValeuiiniani et Valentis, ul postreiiiis vilas lcmporibus tanlutn calecbumenus et
exponuiit in libello precum Fausiinus cl Mareellinus noiidum regcneralus.
presbyteri (quo tamen in libello coinplura a scbisina- Diem el annum Constanlii emortualem lenemus
ticis hiscc presbyteris conficla opinatur Bjronius ad tradente Socraie in iliie libri n. Decessit(inquii) nr
aun. 557, ii. 48,. et Papebrochius, in conalu chrono- Idus DecembrisTaitro el Fhrenlioconsutibus, neuipe
logico-bislorico ad. Vitas ponlificum, in S. I~elice anno as atis Chrislianse 561, ajlalis vero suse45. Sul-
dissei',t. 9.) et indieare videtur Bibliothecarius fraganlur Hieronymus, et cieleri seriptores, qui ha-
liHii). 52. lin. 5. in Liberio. Quocunque modo basc tum assertint die 6 Augusti Gallicano ciBasso coss,
leslinionia concilienlur, spalium sedis legllima; Fe- boc cst anno 517, ttli Cangtus ostendil in fannl.is
lici aiiributum in piciuris PauJinis, el in codieibus Byzanlinis. Supra in notis ad Silvestrum vidimus,
inemoraiis Anasiasii et. aliorum, clauditur anno i, D ] baplismum a Constantiiio.Magno stisceplum Romat
iiiensibtis ni, diebus n ex die 8 Aug. 558 ad 10 una cum malre, et reliquis* sui generis relerenduni
Beceinbris 559, ubi supra exposuimus in line nola- esse ad amium 519 : quooxlllyrico Romam rediens
riim ciirojiologicaruni ad vitam Linerii. lertio ex Fausla filio Constanle augebatur. Cum
fuerinl baplizali o_Q-oy-/z*itZ- unacuni pafreConslan-
NoiwIiisloricm. lino, fllii qtioque (bi euim pras casleris erant o-vyyt-
Linca. 2. — Hic declaravil Constaniiumfilium Con- vtt~esui generis) sacramcnlo baplismi fuerinl doilaii.
stanlini hmreticum, el secundo rebaplizalum ab huse- -Qneinadmoduiiiigitur Conslanlii soror, et Crispns
bio Nicomediensi. lleraius iste baptismus, queiii per ex jjribri conjuge Minervina lilius numeranlur inter
calumniam Ariaborum iranslatum fuisse niulti no- baptizalos cum Constantino illa a Bibliotbecario in
biscum opinanlur (in notis ad Silveslrum toino II, Silvestro nu'm45, iste a Theopliane apudLaugium,
pag. 295) ex Vita Conslanlii fllii inVilam Constanlini pag. 44, ila el filiiex Fauslas conjugio nati liieiint
patris, elianisi a Bibliolliecario attribualurConslan- sacro fonte una cum patre perfusi. Crispum com-
lio; altanien a pluilbus, el gravissimis scripioriJ.us probanlin Cbristoicgeneraluiu complura (iociiinenia,
negatur. Horiim agmen dttcil Baroniusad aniium denuo et.nuinmus a nobis jtroduclus toino I, quem hic
557, niiin: 49. Scriptor emiiientissimus non n:odo exhibenduin curainus, signatus pluriijus nbus
-
1'efragalurasser;o Libri Poniiflcalis; sed coiitrariuni religioiiis.Gliristi.tna2.
C9~ THSTORIA DE VITIS l'GS_T. ROM."PONT;"— S..FELIX"JL; _70"

NttmusCrispiCaes.ex MuswoVrincip.Burghesii,olimFulvii Vrsini.


Constanlinus et Constans ex eadem ntatre Fausla A 45 ab Euzoio episcopoAriano ad Antiocbenam sedeni
fralres Constantii, necnon sorores ex eodem conju- pauloante provecto, cui Eusebium ejus faclionis
gio Constantina, et S. Conslantia, el junior Helena gregalem subsliluit error amanuensis. Mulio esl dil-
cum fuerinl unda salulari perfusi in lenera aslate; ficilius nolum uniyersisbaptismumAriana.impielatis
quidniet Conslantius in palris baplismo jam bimu- a principe morti proximo poslulatum el perceplum
lus ? Saiiclaeniin Ciinslaiiliauna curn amita ejusdem componere cum laudibus illi post triortem tribulis a
nominis baplizata legilur a beato Silveslro in ajde S. Gregorio Nazianzeno. Has lamen composuit Ba-
S. Agnelis; qttsescilicet amila multo ante Conslan- ronius ad annum 361; n. 21 el seq., prasseriim vero
lini nioriem decessit. De baplismo igitur admini- 31 cum excusalione, quod Gfegorius ignorans facli
strato velinfanti, vel puero Conslanlio dubilare vix pulaveril'pxnitentem. Si faclum igilur.Augusii mo-
possumus. Ipsius deinde inconstaiitia in suscepla rienlis publica in luce, suaquc in vicinia gestum
lide, imo et aversio subinde conSecuia a ccetu ca- . ignorare poluit Gregorius -Nazianzenus, atque' ex
iliolicorum in causa,ut arbitror, fuit, eur eodem vo- Ariano pce.tiilenteniputare,cum scriberel qiiadrienno
lente, ae de induslria dissimulante dubitatum postea ab ejus morte nonduni exacto; nemini inirum videri
sit, prajsertim in Orienle ubi imperavit, de illius ba- debet, quod totis quadraginta annis, ut mininnim
ptismo, ex quo Ariani presbyteri colloquiaDilatanova illi -felapsisa priori baptismo infanti aul puero Conslnn-
studia, et amila) Constanliaeinfuderoiu. sii- tio in Occidente collato, AtbanaJus el Hilarius re-
sceplione allerius signaculi confirmalionis (obtenlu scire id non valuerinl, quod princeps in Oriente <!e-
fortasse paterni exempli, de quo -supra , aul 'gens se accepisse non prolileb..tur, aul.inaniter sibi
simulato sludio illud- percipiendi postquam ple- j- puero collatum"fortasse opinabattir.ex ' ' quo secesse-
niori calechesi reddilus forel inslructior) sensim , rat ad partes Arianas. ,
dilapsus a Calholicis ritibus abstinuerit quoque a Itac dicta sunt ad libranda utriusque seiil'enii_e
mysleriis catecbumenum se professtts.' Quse conse- momenlaantequam de praisumpto errore Bibliolbe-
cuta sunl ipso iniperium adminisiranle per annos 24 carii, ac defide monimentorum superiieraio bapli-
etquod excurrit (ab adepta-vero Csesarea dignitale smo Consianlii' testanlium quidpiam severius sia-
50) contra calliolicos prassertiin episcopos, salis dc- tuatur. Caeierum declaratio alliibula Felici papas

claianl sciiploriim teslimonia , sub IIlo principe adversus Constanlitim referturad basresim Arianam
cum Hieronyuio deploranlium': Orbis terrarum se *abboc princijic asserlam. Id enim expressil laiituiif
Arianum esse miratus est. Miriiin itaque vidcri non inscriptio vetus reperta una cum corpore S. Felicis
tlcbei, si orisis lerrarum sub cjusdem imperio catbo- HinEcclcsia SS. Cosma;et Daiiiiani, de qua Baro-
licam fident lol in provinciis ferme oblilus, susce- nius ad annum 557, n. 1, Aringhius, aliique corpus
plum in-pueritia baptismum principis,et diuturna S. Feiicis pap.neet martyris qui damnavit Conslan-
aversione sacrorum ab eo de induslria dissimulaltim, tiuiri. Quod additnr jn texlu Bibliothecarii de ilerato
in Orienie ignoravit, et illum adeunies episcopi, ac baplisino; eum ileratio contigeiitposi morlem hti-
videnies per annos quadraginta catecliumenum pro- jus Felicis papoe11,relereudum nou est ad lnijus de-
iiieri, pariter ignorarunl. Romana vero Ecclesia, clarationem, sed ad expriinendum - conceptum bisto-
quasgesta siiorum pontificum, el Magni Constaniiiii, -
nci : ul sensiis sit: Hic (Felix II) diclaravil baire-
diim hic morarelur, diligeiuer scripta evolvehat, ea- licum habendum esse Conslanlium (licel iionnulli
que non modo codicibus, sed etiam marmoribus jie- *-" „ excusarent) qualem exitus demoustravit; cum iie-
reimius incisa tol in ecclesiis per ipsum fundatis, ac ravit baptismum suadente Eusebio Nicouiedicnsiad-
dotalis asscrvabat, el hominiiin memoria) tenacius minislralum ipsi ab Euzoio Ariano ad sedem Antio-
impressa relinebal, non ila facile obii.viscipotuii cbenam paulo anieproniolo. >
coilalum Copstantino Magno ejusque fiberis sacra- Linea. 5 — Hic fecit basilicam,via Aurelia, elc,
inentum. Quare salva Pairum aucloritaie, illa scri- ei lin 11. Corpusejus, elc., sepultum esl insupradirla
benlium de.principisprofessione inler caiechumenos, basilicn, qnam ipse conslruxit via Aurelia milhario
qu:e videbant ab ipso geri palant et pradicari, de- secundo. Adjacet loeus ceeinelerio Calepodii iiuii
neganda non esl lides Romanis, primum ejusdem longe ab Ecclesia-S. Pancratii, viaAurelia : de quo
pueri baptismum ex documenlis arciiivortim leuenli- videndi Panvinius, Aringhiiis el Boldettus, lib. u, c.
bus, et appellautibus iteralum baptismum illum, qui 18 obs. adccemei. Corpiis inde iranslatiim ad litulmit
eidein coulerebatur inorti jam proxinto, asialis auno SS. Cosma: et Damiani iutra Urbem, concessa ta
71 ANASTASIIUIBLIOTIIECARII
ineii parte inelusa sub Gregono VII, ciim aliis re- { cissiinis, tutohacin re fldes adhiberi potest, .cnm
iiquiis inlra tabulam marmoream, qu;e consiiiuebat ea narreni, quoe in conspeclu lolius Urbis gesta
mensam allaris in consecralione sacelli S. Pasloris cranl.
a fundameiilis tunc renovati cum ipso lilttlo : qna; Controveiiiiur an Felix vere fuerit pontifex Roma-
tabula iiiinc affixa visilur parieti intra sacelluin S. nus. Perrouius cardinalis in sua ad MagnseBritaniibe
Pelri, postquam opere magnifico ab Excell. Cajela- regem responsione, Bellarminus in defensione F,eli-
tiorum familia excilaluni est novum sacelluni S. cis papae, el Henschenius in appendice lomo III SS.
Pastoris. lnscriptio aulem Benedicti litulaiis ejus- mensis Apriiis subjecla, ostendunt Felicem. vertim
tleni Eeclesioesub Gregorio VII, lalis csl: fuisse ponlificem, quod in anliquo ponlificum cala-
almi Jogo, imo et in Libro Ponlilicali Iegalur, dum Libe-
TemporeGregnrii septeoi prasulis riiis in exsilium ducerelur congregasse se sacerdo-
Pre«byier eximius prseclarus virBeiiedicttis les cum consilio Liberii el ordinasse in locum ejus Fe-
MoriliusErclesiamrenovav.lfundiinsisiant
Qtiamconsecrarisaeer idemiCarqiietiinalis tkem. Unde in inscriplione sarcophagi ejusdem Fe-
E.usdemsacr;eiee.i sul>lempoiepsp:u licls anno 1582, sub Gregorio XIII, in tede SS. Co-
AngnstiniensisseptemnovemqiieK-londis,_ _sma!et Daniiaui reperti, legitur : Hicjacet cbrpus S.
Nouiinepastoris, prrecur;.orisque .lo-iimis. Feiicis papm el marltjris, qui Constanlium hwrelicum
De iruce ves.e_I.eilocusliicest san<lus haberi - damnavit. Nec dici polesl id intelligendum de Felice
Cuipat s dtssaactisociaturvesteJoaiinis (livaiigeiistas primo,iiic enim, ut in ejusponlilicatu diximus, marty-
ManyriselSiepliani papali noininp priiui riuni passus non est, ciim ante perseculionem A11_
, Maiiyriset papieFelicisliotiore%erundi
Kec ininusHernielis praJV.ctiinartyrisUrhis [) relianeam ad Deum migrarit. Quia iamenet quat deFe
lii Traitqii-ililiiM3rciMarceliqueani. licis secundi marlyrio tradit Ar.asiasius exeo Aflo,
Jforumreliqniisconstatlocusiste celebris. aliique Maiiyrologii, fabulosa videnlur, el Marcelii-
Hincel tnullonnn,pnssenmstioiiiinaq.iorum IIIISac Fauslinus laudali, eum niorte nalttrali defun-
Dicere, si tabu'a locusillis esset m isla clum tradunt. dicendum ciimauctoreCrilicajBaronii,
NosoiorilisJioruiiiredeamiisad astra polorum. Felicem 11 ideo martyrem appellalum.fuisse, quod
CIAC&NII. iniilta pro Cbristo pertulerit, idque ex modo i lo-
Linea. 1.— Felix nalione Romanus, Felicem a quendi prioribus Ecclesia) s_eculis usurpari solito,
non vero occisusfuerit.UndeFroiito
Ronianorumporitificum limnero Ciaconius expungit canoniciisquod-ejuscausa
obrationes superitts adductas, tt. 51. regularis ordinis sancli Angustini scribil,
exslareLilanias in codicems. a seplein, aul octosae-
PAGH. culis exarato, in quibus Felix H in numerum pqiili-
SanclusFelix II, nalione Romanus, exPalre Ana- ficumrefertiir, euni sancti ac confessorisnomine. Li-
sfasio Liberio, cujus eral diaconus, anno irecente- cet auieni Patresconcilii Sirmiensis ad Felicem epi-
simo qiiinqiiagesiiuo quiulo, ut vidinius, in exsilium scopum et ad.clerum urbis Romsescripserint; ui!Li-
pulso, ordinatus est ponlifex Romanus, el quidein ab beiium i-edetiiilem susciperenl, ulque antbo siraul,
Arianis hominibus in Constaiitii palatio, cum non pos- scilicel Felixac Liberiusepiscopalumadministrarent,
set a calliolicis :sedilque annosplus niinustres, us- quod idem Conslantium imperalorem siatuisse re ert
que ad diem vigesiinuiii nonum mensis Jmiii anni Tbeodoretus lib. n, cap. 17 : certuni lamen esl exFau- eo-
treeenlesiuji qiiiiiquagesimi octavi, quodie deppsitus dem Tbeodoreto ibidein, et ex libello.precuui
"diciltirab episcopalu in aucliori caialogo, veierum C stini Mai-cellinilaudato,Liberio Rpniam reileunle,f e-
ponlilicitm, qualuor neinpe diebus ante Liberii in- licem alio se conlulisse, et in prsediolosuohabitasse;
gressum in urbein Romanam, qui, ut diximus,"die ubi defunclus est. Cbrislianus Luptts in parle qninta
secunda Aiigusti ejusdem anni configil: Felix depo- ad dictatum Gregorii VII, aliique viri docti e contra
siius, ut liabelur in illo calalogo, de, episcopatu, ha- coniendunt.Felicem II non fuisse veruin pontificem.
bitavit in prwdioh suo a die iu Kuiendas Augusli. Ulraqueopiniosuospatronos, suasqueraiiouesljabel,
Marcellinus elFaustiniiSjScliismatici, presbyferi Ro-* nihilque certi de bac controversta dici polest, sed
mana) Ecclesice,in prasfalioneprecuni, quasexhibue- illud eerlum, Felicem ut marlyreni coli in Breviaiio
runl Theodosio imperaiori, scribunl : Terlio anno etMartyrdl. Romanis, die riiens. Julii, quemadmo-
rediil- Liberius, cui obvians cuin gaudio poputus Ro- dum- in Martyrologio Adonis, aliique, et in Sacr-a-
manus exivit -; Fetix noiatus a senatu et populo de mentario S. Gregorii- legi officium in Missa S. Feli-
Urbe propelliiur, etpostea addunt: Post annos octo cis etpontificis.jye Felicis episcopatu Romano ,ejus-?
ipx quo Roma pulsits est Felix) Valeniinianoet Va- que martyiio legendus Papebrochius in Conatu Clirt>
lente coss. (id est anno Chrisli trecentesimo sexage- nico-Hislorico, ubi e.t plura ab auctore Libri Ponti-
simo quinio) x Kalendarum Decembrium defttnclus licalis relala, rejicil.
est Felix. lllis aulem presbyteris, licet alias inenda-

^
XXXIX. SANGTUS DAMASUS.
ANNOCHRISTI 367', VALENTINIASIET VALENTISIII.

54 Damasus, natiohe Hispanus, ex Patre Antonio, sedit a annis deeem et


octo, mensibus duobus, diebus decem, et cum eodem ordinatur sub con-
tentione Drsicinus. Et factd consilio sacerdotum constituerunt Damasum, quia
forlior et plurima multitudo erat, et sic constitutus est Damasus, et Ursicinum
- 5 ejecerunt ab urbe, et constituerunt euin Neapoli episcopum. Et mansit Hama-
sus in urbe Romana praasul-in sede apostolica. Fuit mlem"~ temporibus Juliani.
' ' NOTUL-E '
_ MARGINALES.FABnOTTI. ~-
a B, an 17, m. 3, d. i. Vide Baron annb Domini 567. 'b _B,Valenliniani, et Valentis, el Valentinlaiii
junioris, et Tbeodosii a Coss. Lucipitii, et Jovini ad Ricimerem, el Clearchum.
'
75 _ HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. — S. DA5IASUS, 74'
Hic fecil basilicas duas, unam juxta theatruuia sancto Laurenlio, et aliam via
Ardeatina, ubi requiescit in eatacumbis, elh aedificavit platoniam, ubi corpo.ra
apostolorum jacuerunt, id est beati Petri et Pauli, quam et versibus"ofnavit.
10 Hic multa. corpora sanelorum martyrum requisivit, guprum etiam c., concilia
versibus - decoravit. Hic constituliim fecit deEcclip.sia. d Hic accumtus" est itivi-,
diose et iucriminatus de adulterio, et facta synodo, purgatus est a quadr-aginta
quatuor episcoph, qui eliam dcimnaverunl ~ Concordium et Calixtum diaconos
~
accusatores, et projecerunt de Ecclesia. Hic cohstituil' tittilum in urbe Romana,
13 sciiicet "basilicam quam ipse construxit, ubi et donavit patenam argenteam
peasantem libras 15 e, scyphum .anaglyphurh f^pensantem libras decem; calices
ministeriales argenteos quinque-.pensantes singuli libras tres; coronas argenteas
quinque pensantes singulae librasoclo; canthara cerostrata S3rea pensantam libras4G ;
domos" jn ,circuitu J-jasilicas- praesiantes - solidos quinquaginta jqukique e •. posses-
20 sionem' Papyrianam territorio Ferentino'-eum adjacenlibusii antiquis, prasstan-
tem .solidos'; ducentos et viginti-, - et> trimisiunl; possessionem-Antpnianam'ih
territorio Casin. prasstantem-sol.dos centum et tres; balneunrjuxta litulum praa-
stans;solidos septem et' viginti i..Hi~c coastituit, ut psalmbsdiu noctuque cane-
rent per omnes ecclesias: qui hoc prascepit presbyleris et episcopis,Lvel mona-
. 25 steriis. Hic fecit ofdinationes in urbe quinque per mensem decembris presby-
- teros 31, diaconos .2, episcopos per- diversa' loca sexaginta-duos. Qtii- etiam
sepultus est via Ardealina in basilica sua, III IdusDecembris juxta ' niatrem "suam,
• et germahain. -El cessavit episcopatus per die&3l. '

JSOTCLiBMARGINALES FABROTTI. •
. adedicavit. '~hVideBamnadann~\%i,quid,sit~Plalonia. cC.concliylia, et scpulcra.^ A-VideBqron ad atmi
"567. e-G, 20. f C, argenleum. ~eC,.-355.. h-C. atiiguis. ' 1__Jct tremissein.l i Baroii loc cjt ia
negat. -_ . - < - - ,
' ;
'
VARL-E LECTIONES. "[
Apud Fabroltumex cod. -Freh. _
A . Excod. Tltuano'allero.
Num M, lin 10", AB, requirens Tnyenit,qute-eliam Lin 1, sedit ahn 18, m. 3, d_ U^ et cuni e. ord
versibus declaravil 39 (A, 47)<episeopis expnrgalus. sub-inientione Ursinns. lini, etUrsinuin egerunt
iin 16. A, lib 13. B, 20. Addit B, ainam Jtrgeiiteain ab.u. el.c. e. Neapolim ep. lin 6, in urbe Roma p.
peus lib 1S,-scyplmm \elc. /.u 18., 4j- aureal6. B, in S."A. eodeni tempore fecit bas 2, juxla tb.
eanlliara cerosiata asrea 16. lin 19. AB, iSS.~lin S. Laurentio, el aliam iiVcalacumbis, libi jaeiienint
20^ AB-,atliguis. A,] prjestanieui' solid 122. B, sqlid isorpora S. aposloloruin Petri et F. in qno loco-pla-
420et tremissem. Jin 25. B, 26. iin 26."A, 65_./m27. loniant ipsain, tibijacuerunt corpora "sanciatersibus
AB, JIIJ. exorua.vii. .lin 10,, liican. c.T. m. r. ei.-invenil,"quo-
Ex cod. Reg. Ilaz. el Thnan. - rum etiam yersibus deelaravit. iinii, .de Eecl.- Uic
coiisiiiuil' aceusalus invid accusatum de adnlterio.
Lt.nl, sedlt-annos. 18; m. 3, dies 11-. ihv 3, sub iinifi, Galistuin.diacones."lin i<5,lib-20, amain ar-
conl-Ursimijs. lin i, -el iplurima cum eo titult e. et 'genleatirpeiis. Iib 15, scyph aliaglisin_i.lta.i8, ce-
sic c. esl Dam. Ursinum. vero ejecerunt alr u. et "reosiala. /I'H19, sol 155, PqssessioPapiranam. lin %',
Neapolim coiislituerunt episcopum. lin 6,_in urbe altiguis. lin 21, sol 120-ef tr, Possessio A. Un 23 :
Roma. lin 7, juxta tlieatrum, quod S. Laureniii ATO- Hic fecil "ord in u.rbe.Roma 5. lin ead sex d. Hic
catur nqmine. Aliam via- Ard. lin 8, el dedicavit constituit, utpsalmpd.-n. eanereiitur. linHi, mona-
Plaloniam, tibi corpora sanctoruni apost lin 9,"),rers- steriis. Qiii etiairi sep.' lin -28; germaiiam suiim, ct
lornavil. Hie mulla cdrp niariyrnm req el inveiiit, cesseprd. 31. __ -
quortim etiam liimbas versibus exornavit (M, quo-1 , '
Tiint eliam luiubas etinartyria versibus decoravit). ~ -. ,Apud Holstehium-et Scheteslratium.
Tlic invidiose ~de adulterio iricriininatum, et facla Xiri % Cass el Flor, mens3, lin 5, Flor duo,-Cnn-
,Godd mss., Rolna..- liiv &,-,Flor ,duo,
_syn.iin.~ii, intirbe Roma basilicam q. i. c. ubi et ' cilid.-,/m-5,
et in catacumbis, ubi -jacuerunt .corpora sanciorum
h:eccl_oiiaobtiilil: patenam arg pens lib 20,"amain 'Tiposioloruiii Pelri et Pauli, in quo locoplatoniam
.arg pens lib 15, -scypbum arg anaglypbum-pens ipsani, ubi.jacuerunt corpora sancta, veissibus exor-
,lib 10, cpronas a.rgenteas. lin 16, ealices minisleria- -navit. Jin U',Flor sec, el invenil. Hn
les.arg peuslib 10, eaiithaisa ceroslraia a^reaib. do- .tiibe-Ronia basilicani. lin 20,~C.' vel." 'ii, Valic, in
inus in circiiitu basilica)prajsl sol 155, possessionem '
,P. in t. F."cum- adjacerilibus adtignis pr. sol 120 et .Apud. Peniam ex ~odt Cavensi. »
*triraisiuin. lin%-\-,cassino./tn 23, sblid 28. Hiecon-- - Lin 2 et 3, sub intentione. /iV16, scyplium ana-
stituii ut psalmi diu noctuque canerentur per o."eccl glyphatuni; alia lectio interlinedris superaddita,
qujque boc prascepit presb. lin 25, iri urbe Roma". unaclifum. /i«2', fol cxx et Irimisium. Poss A'llo-
i~m28, ei germ'3' id. Dee et cess ep dies 31. - liiauam lejiit Ciissiniim nrcesl fol ciit.'

" ' ' "


PATUOL. CXXVIil . • . 3'
75 ANASTASI! IsULiOTIIEOARtl - 70
.
' NOT__E-YARIOI.U">T.
A SCHELESTRATE. A paiiiiim. ne popnbss mosroiis taedio eonlabesreret.
Linea 7. — Juxta thealrum. Scilicel Pompeii. iniiituium esl. . Qni riius Oricnlalis erat supr. (!e-
ALTASERRA. scriplus. Morcm porro alternaliin canlandi diu no-
ciiique el per boras s-.epinscominemoral Cjr.lius -in
Linea 23. Hic consliluil ul Vsaimos cliu nocluque Viia S S.i!;e apiid Cotelerinm (tom. III. Mon. gr.ec.
canerent per omnesecclesias, qni hoc prwcepit presby- Ang. 242) cuni varia exercilia moiiacboiiim dcscri-
teris,'el episcopis vel monasleriis. Idetn de Daniaso bit. prarcipne p^almnrum delermiiialis lioiis ])eia-
SigebfiJi. in Cbroiiic. ad ann. 382. Falso Damaso ctam recitalioijpin aclam laudal n. 57: « Alia vero
t'ii)uitnr instilulum de canendis psalmis diu nocluque nocle egressus est. e spclunca sna beaius Sabas, so-
inecclesiis.quiaboc iiistilulum-eral aprimordiis sur- liisque ad'lorreiitpin. incedebal jjsalmos Davidieos
sentis Ecclesias. Sed Damaso aceepiuni ferri potest ]>erversus i-eciiaiis.n
Psalieiimn, quod secundum LXXiiiierprcles in om- - BINII ET LAfiRjEI.
nibus ecclcsiis canebatur ab Uieronynio emendaiiim,
a Damaso cancndtini Gallicanis ecclesiis tradilum : Linea 2. — Cuni eodcm ordinainr snb contcntione
tinde Gallicanumdiclimi est; a Romanis retento psal- Ursicimis. Cum a majori parte Damasns preshytcr
lcrio seciindum LXX inierpreles : unde Roinanuii) Felicis el Liberii post Ariminense concilium vicjirius
dicium esl; et boc esl quod ait Sigeberius- Ioco pro- electus fuisset, pars atlversa id indigne ferens, ali-
xime laudato : « IIoc Psalierium Damasus papa ro- quanlo lempore posl Ursiciimm pseiido-ponlificpin
gstlnHieronymi, in Gallicanis ecclesiis cantan insli- creat, atque basilicam Siciuii occupat : « Quo r-a
luil, elproplerhoc Gallicannm vocaltir, Romanis |> fact.a, inquil Rufinus, lib n , c. 10, (ania sclilio imo
Psalteriuin secundum LXX reiinenlibus sibi,propter vero lania bella conria sunl, alierttirum dofetuipnii-
. quod Romanunt vocalur. » IJIISpopulis, ut repleientur. litimaiio saiiguine oia-
RENCINI. tioinim loca. «
Linea 4. — Ursicimim ejecerunl nb Urbe; auclq-
Linea 11. Hic constiluium fecit de Ecclesia. Con- ritale scilicel Pr;ciext_ati Uiliis priefec.ii.
sneia phrasi Liber Pontilicalis Roiiiaiiorinn pontifl- Linea 8.-— Aidificavit plaloniam. Platonia esi pa-
cuni conslilutiones innuens omitlit constituli argti- vinipnliim tabellis marmoreis variis figuns decorc
inenlum. Vorum hocce Damasilaudalum consiituiiiin, slratuni. Vide Baron , ann. 384, n. 17. "
ut ieor, illiid censcnduni,quodedidil, cum Gralianus, Linea 11. — Hicaccusalns esl invidiose.Scbisma-
Valenle fidci Nicasme iiosle infensissinio e vivis sub- lici ciim ipgiiiniam poniifieis ordinationeih iiiillit
lalo, ul occurrerel Orienlaliljus ecclesiis sub Con- hostium inviilenlium calumnia labefactare ]iossenl,
slaniio, Juliano Apostata, el Valenle miserrime a eademque impeiatori el magisiraiibus nota csscnt,
variis sectis dcformatis, edicttim vulgavil, quo de- •ad falsas cassleinque lurpissimas acciisaiionps con-
crevil eeclesias cujiislibet eivitaiisab iis regendas, versi sunl, ul patet ex litteris, Valenl. viruin sanclis-
qni comniunione feiim Damaso concordarent. Qua- siinum, et ptirissiinum adulieiii iicctisariiut, qiiem
propter Daniasus celebrein eniisit Tomum, seu lidei . S. Ilieronymus epist. JJOvirgineni Ecclesiajque vir-'
professionem, qiiam pcr Pauliiiuuietdirexit Meletio ginis docloieni appellat.
Aiiiiocbeno,'qui prinnis eum 150 "aiiipliiis epi- I.inea.25. — Ilic constituit ut psalmos, elc. Con-
scopis orienlalibus cident subscripsil auno 578 in sueludo illa ecclesiastica convenieudi ad ecclesiam ,
concilio Antiocheno, et deinde j-cliqui in conciiio p-"et diu noctuquepsallendi, antiquissima esl, aposio-
Coiistatttinopolilano. IIiijus fragmenla primus edidit lorum institutionead nos derivala. TJmlcqttoii hic
RoJslenius in colleclioiie Romana parle prioii. De scribitnr a Damaso inslitutum ul die noctuque psalmi
ea agtinl PP. Clialcedoneiisesin aureaad JUarcianum jn ecclesia cananitir,' falsum est, et ab aliquo su-
allocntione, el nos fusiori caianio id probaiiim dabi- peraddiliini. nisi basc de fonna qiiadain psallpndi
iiiiis in conimenlariis adeanidcm allociilioncni,qtiain, ab i]>so prasscripla explicemus. Raron, ann 58-1,
Deo annuetile, publici juris facienms. n. 20'.
LInc':i25.— Hic comiiluit ut Psalmos diunocluque BLANCHIM.
canerenl per omnesecclesias. AIieniaiiin,nempe, cum Notm chronologicw.
jam psalmorum canliisRomae,eipeiM)rbisecclesiasab
ab omnibus fre-
nposlolico ievo fuissel indiicUts,-et Epoclia B. Damasi conslabilita fuit docunsenlis
qiienialiis, uti erudiie probat cardin. Rona in tract. syncbronis el auiograpliis, qua: snpra exhiliiiiiius
<!ePsalmodia. Allernis auleni vocibus recitaiionem loino II, pag 67 et scqti necnon 106, in Projegoinc-
facere Anliochi_cpaulo ante bajc lempora invexerant nis. Cuni cnini S. Liberius vita funclus essei die
Flaviaims et Diodorns monachi, qni usus per Orien- \xiv SepiemJ)iis, Gratiano et Daglaipbocbss, uii stt-
tem propagalur. De quo Tlieodorettts cum de mona- pra denitiiisiratum esl in ejusdem ciiroiltilogia, ccs-
cbis illis agil, inqiiil in Hisloria ecclesiastica (1. n. savil episcopalus tlies seplem, uli Bililioihccaiiiis
cap. 24): < Noclu dieque ac pietalis sludium choros sedulo Ciiunteial in liue Liberii. Kalendis igitur Octobris
-omnes excilasse, eosque primos psalleiilium i;sdem coss sera; Chrisli 560 , qu;e dics incidit in
in dttasparies divisissu, liymnosqueD.ividicosaltcr- D Dnininicam, ortlinatus Damasus exnrdium ccepit sni
nis caneudos traditiisse. Qme res Aiuiocbiasprimum poiiiilip.atus: quem ctim perduxerit ad diem xi De-
ca_pla ubique pervaserit, el ad ultimas orbis lerras cembris anni 584, Recimere et Clearcbo «oss, ut
"jjartes pei'vagala sil. > Cum vero addat episcopis Prosper ejustlem asqualis teslalur in chroijico, ct
universis id inlimasse, videtur iude S. Ambrosiuui confirmanl ecclesia; tabularia producta in Prolego-
jn suain Ecclesiam usum indnxisse, quod indigitat nienistomi U, p. 68, consequilur, ut anni solidi tie-
'__>.Aiigiisiiiiiis, dum referens acia circaannum 387 cem et octo, nienses duo et dies deeem sint ejusdem
lisechaljet (1.ix Confess. c.7): jNonlonge.coeperalMe- sedi tribuendi : quot illi assignanl pictura; supcrsli-
diolanensis Ecclesia gcnus hoc consolalionis, et ex- "les in basilica S. Pauli, et catalogi, aliiqtte coilices
hortalionis celcbrare, niagno siudio frairum conci- niimerali iu iisdem Prolegomenis, I'oll06."
lientium vocibus et cordilms. J.iniirnm aimus eral, In catalogo Felicis IV facile cognoscilur error
aul iioii niullo amplius, cum Juslina Valentiniani re- aiiianucnsis : quj unlialem exemptani e colunmaan-
Ambrosium pro-
gis pueri niaieriioiiiinem sanctunjfuerat norum transtulit in proximam coluinnani niensiiim,
seqiicrelur, hasresis causa, qua seducia ai) el scripsit:
Anauis. Exsulabal pia plebs in Ecclesia, niori para- Ann. inens. dics
lacum episcopo suo, servo tuo. i Alternatim vero Damasus sedit xvn. m. x.
.oiieinisse doccnlvcrba, quas subdit:« Tiincliyninipl piimdebprpisp^iiwe x~~\]\. n. X.
jjsilmi til canerenlur seciiudum niorem Oiienialium GiKisulcnd.isiiiit dociiiuciita iclata pag 67 coium-
' HISTORIA DE VTTIS I.O.M.PONT. — S. DAMASUS. 7S
77
i.pni Prtilcgom. ubi cpocfia.Damasi luculenlcr ostcn- A lianum, el hisioriciis Tbeotlorclus lib. m, cap. 1S*.
diitn'. Tunc vcro Daniasus presbyicr' el Liherii viiarius
Nolcehisloricw. suadetLiberio, ul Iiaplisitiuni adminislrct in cusnn--
tcrio Ostriauo. Ex his igitur actis bieviator aliqui»
Linea 2. — Sub conlenlione jJrsichms. F.t faclo conlraxisse videtur -Iiimcverstim, in quo ii)cinoi'.,t '
consiliosaccrdolum constiluerunl Dumasum , elc, et Riblioiliecaiius Damasum fuisse lemporibiis Juliaiii.
Ursicinum ejecerttnt ab Urbe, el consliluerunl einn Addere debueral fuisse tune presbylcriint vicariuni,
Neavoti eviscopum. Ex codice Anaslasii Florentino ct iionthim episcopuin ac successorem Liberii; qtiod
produxi inter Prolegom. tom. II, fol. 61, eatalogum illi poslea coniigit clapso irieiinio posl nioiiem Ju-
epiM'oporumEcclesia; Neapolilana;, ubi Urstis iiunie- liani, Romainini iiiiperiiim nioilcranle Valciiliiiiano.
raiur qilseopus xm et dicitur iequalis aslali S. Da- Linea 7. — llic fecit basilicas duas, unam juxia
masi, etinfiodem episcopatti sedisse tradliur annos theatrum S. Laurenlio, el altam via Ardeaiina. Basi-
quatuor. xm. Ursus episcopus seclil annis mi. Fuil - licam S. Laureniii ad thealriimhisloiiam Pompeii compluies
temporibus Damasi papie, et Valenliniuni el Grutiani illitslrant scripltires. Ejusdeni ill. pleniorcni
impp. Suiii qui conlehdant hunc ipsuiii Ursum ha- propediem edi exs|)cciabainus ab ac rev. prassnie
beri oportcre eunidem ac Ursicinum , aliis Urstnum Fonseca cx caisonicalu ejttstleni basilica; uupcr pro-
dicliim el in conlenlione Ronia; ordinatuni adversus ntoto per S. D. N. Benediclum XIII ad episcopaumi
Damasiim. Nitunlur aulem lcsiinionio Joannis dia- Ecclesias jLsinas, Tbcalri Poiiipeiani cx jiiinis, cl
coiii (NeapolilanasEcclesia; diacoiiuin putant pleri- adjunclie curke (in (^naCassarcih dictatoretn confos-
que Joaniiein) id ipsum aliirnianlis. Ncgant alii cum j, siiin fuisse fcruirt) eliossas lradunt coluninas in ma-
Baronio ad aiinuni 581, quos inicresl Ughellus in gnilicis aidilms caucellaria; aposlolicie ornantcs basi-
lialia saera; liim quod nomen diversum sit; tiim licain, iipcnon siatuani MagniPoiitpeii hodie asser-
ac deiudc vaiam in leclissiino Musieo Clenienlis inarchioni.s
quod Ursicimts illeper factionem ordinaltis, Damasiiin
rclegaltts in Gallias, tttrbas excilel conlra "Spada;. Inscripiionem prope basilicam eges.aiii in
eiiam post annos quindecim a Damasi electione; qua noiiien Geuii uomen Tlieaui Pompeiani lcgiuiiis
liiin deiiiquc ex co, qnod faetionis illitts asseola;, :i])iidGiiileruin fol. 111, n. 8. Exieiisiim vero tbca-
iieuipe Marcellinns ct Fausiinus picsbyteri in sup- irtiiii liiisse circa aream hodie diclam Campuni Floiiu
plici libcllo qui]ipiam non nicnioreiil de Neapobtano docent ingenics columine paucos anie annos repcrias
episcopatn, ipsi, ut supponiuir eollato. Lcgiiur i{iii- in fuiida:nc!iiis a;diiini .proxiiiiaruni card. Pii C:ii-
dem apud Baromum ad ami. 5U8 rcscripltiiii Yalen- pensis, indcque protensis domibus ad vicuu; a fabris
liniani et Valentis Augg. sigualum SbcuntlocotisiiJalu lerrariis deiioniinatuni : ii.bi scenani ihealri fuisMS.
eorumtlein Augg. pridie ldus Junias, in quo pcrmii- exciiaiam colligimus cv niagiiiiicis epistyliis iiiarmo-
lilur sectaioribus Ursicini, ul ubiciinque voluerinl reis ilii passim eflossis a.fronte ecclesite S. Aiidreas
absque religionis injuria deganl, eisdcm tamen in- tle Yalle ad exiluin cjusdem vici respoiidentem arca;
lerdicia sola urbe Roina. Quarc iibnnullis con.poiii S. Caioli ad Calinarios, ubi paruer lraginenla co-
posse videtur quadriennalis ille episcopatus Ursieini liininaiiiin iiigenliiini ex lapitte porpbyretico nuper
apud Neapoliin, doncc inde pulsus, ac relegains in detecia magnilicenliain veteris slructuraiconfirmaiii.
Gallias, superstes sit, et aptus ad iurbas misccudas SequebiUur eniin poiiicus perducens ad diacoiiiam
pnsi aunum qutiiiuiii dccimum poniificatiis B. Da- S. Augcli ab boditsrno foro Piscario dictam, quani
masi. Verum in eo rescriplo.cuni nihil sialiiaut im- C j-cgioiiispartem -arcus et 'iiiscriptio hodie stiperstcs
peratores- dc Ursiciuo in scliismaie ordinato pust Sepliiui Severi et Caracailas cullu splcndidioi'e or-
JJamasuin, a;gre censent tradiici posse,illam princi- natani sub iistlen. Aiiguslis fuisse probat. Poiiicmu
jjiini iiitlulgciiiiam:td aiictorein pnrciptium faclioiiis, "Joviam sub Diocletiano diclaiu in reparaiioue intli-
ila ul noii modo prohihiius non sit prope Urbcm cal inscriptio ibitlein reperta de qua Grutcrus fol.
degerc, sed eiiam assuini potucril per legrliuuim 111,11. 6. ln opusculo octavi s;eculi de rcgionibus
ponliliceiii Damasum, siveejns de conscnsii per com- urbis Rointe, edito per illustreni antiquilaus vintli-
jirovhic-ialesepiseopos, aiiiperclenim Neapolitanum cein Maiiilloniiim iu Analeclis, cui iieiiim cuso vt
ad" regimcii illius Ecclesia;."Qnod auiem aitinet atl nolis adauclo loctini iribuimus in Prolegoineiiis
lestinionittm Joanuis diaconi post coinplura sascula biijus iiostra; editionis Anaslasiante. Ntim. 1 hs-
ab illo dissitlio nati, conteiidunl illiim scriptorem gilur pi-ogressus via; a porla S. Petri ud S. Pau-
halluciuaii facile poluissc ex aHinilatc noiuiiium tum. In illoaulem progressu posl liiulum S. Lan-
Ursi et Ursicini, et pioxiiniiajc ;etatis uliiusqiie, et reulii (in Damaso, uli expressius. indicanl seclio-
gesla diiorum niiscerc polnisse uon niiuiis qu.uiiiio- nes 2-et 5) .scqiiilur Thealrum Pompeii : deindis
mina. Ex Joantic aulem diaeono irauscripiain ntm.- subdittir : et per porticum usque ad S. Angetum,
liulli piilauiin LibiiimPor.liliealenihane peiiodiain ; el teinptumJp.bis[scil.cet Capitblini}ut ibidetn mo-
quas atiamen ciuu omitiaiur al) llciiscbeiiio , indicat, uiiimus.
ii) quilHistlaincodicibus illam desideraii: ubi scilicct Ilanc igimr basilicani S. Laurenlii a conditnrg
expiimltur ordinalio Ursicini stib comeiiiioiie, sed R. Dainast) fuisse tlccoratam sacris imaginibus o<.
nibil tlc Neapolitano
" episcopalu ipsi. eollalo sub- j^ liistoriis doccl Adiianiispapa in epislola au Caroliiit:
diiur -- Magnuni, inseiia Aciis synodi Nicaina;secimda; aptn<,
Li_nca-6.— Fuh autem tentporibus Juliani. Eccc Riniiini lomo ill, paiiepost. pag. 126, in fine 'col. 1,J
aliain peiioduin aut periodi colon, dcsuinpiain ex el aptitl Labbaiini toni. Yll, colunnia 955. ,
actis Liberii depravatis, uiquidaiu suspicantur. Ju- Consecrationis vero ejusdem basilica; per S. Da-
lianus imperalor jam obicratv Kal. Juiii amio 365, niasuni ])eracl;e (quotl foiiasse antiqiiissjmim est
constaiiie Vila Liberii; quare liieiinium soliduni biijiisniodi ritus liociimontumgenuinum) cdidi testi—
inlercedil inler Juliani obilinn, et cieeliouein Damasi inoiiiiini iiiiiij. 55 in pnelatione lomi primi reperliint
papasKal.-oelobris anno 566. Erat quiilein Dainasus inler velusla marmora ab Alexandrd cardinali Far- '
presbyter Liberii papa; vicaiins constitutus lenipo- nesio collecta, qui S. Laureniii lilulum S.I-R.E. Vi-
ribus Juliani, si eadein acta respicimus, setl noiitiuni .cicancellaiius obtiiniil, eamqtie basilicam slrticluris
adispiscopaium prouiotus. Ad Julianum vero Apo- pliiiiinis prajberliin utl aram maximam el ornamcii-
sliilam, non ad Coiislaniium Ariaiium refeicnda'"vi- lis decoravii. llla in labclla marmorea leguntii)*tii-
detur cxjeditio illa eontra barbaros, quani min_e cisa; lilterte :
-ponscquunliir Libcrio inlenlalas juxla eadem Acta :
quoclvic.lor revcrlcns carucs ejus volucrivus cceliel T.I.X^N. EGO (jAMASI
iisiiis terrw immolarcl. lllaruin quoquc memiuit S. VS VBijJIO.ME EPS AN
Joaimes Gbiysosionms advcrsus Gemcs, tit observal
Baronius adaiiiiuin 565, ncciion S. Uieronynms ju c flOjiv c (7s t: c rt A V I
clnoiiico, S. Gtcgoriits Nazianzcnus Oiat. n in Ju- N.Ii.li./' M./'. PA. S. 1»E
79 ANASTASll BlBLIOTHECARIt 80
Quas ila cxponenilasCPIISCO. Titulns in Christi no- A sime retineri. Dum basc scriho S». dominns noster
mineego Damtisiusurbis Romtvepiscopushancdomum Bcnediclus papa Xill, ante dies quainor, nempe die-
consecravinona regione dedicalam septembri mense Dominiea.17 seplembris biijus anni 1724, sotemul
S. Paultts S. Pelrus. ritu dedicansbasilrcam litularem SS. duodecimApo-
Damasi ,el Daniusii nomen promiscue siiniplum , slolorum, a fundanttii.is inslaurari cosplam sult-
fuisse pro arbitrio varie pronunlianlium, sive pro Clemente XI, qui primaiiuni ejus lapidem coiloca-
, iniperilia quatlratarii in inarmoiibus, el amaiiuen- verat die 27 fei). auno 1702, banc inclusit-epigra-
sitimac librariorum in coilicibus, lum in hoc lnpido pbcn :
observavi, tum inveluslislibris lectiooariis basilica: «Anno Doiuini 1724, die 17 mensis Seplembris,
•Liheriana; inlra Ui'bein, et Ocriculensis Ecclesiaein -Doiiiinica 15 post Peniecosteni, festo Impressionis
Sabinis nona, recjione ex Auguslaeis,quis dicebatur sacrorum siigmalum in coriwre S. Francisci. Eg»
Circns Fluminius. Conslilutnin fuisse basilica; hujus Benedietus X.II, catholica;Ecclesise episcopus,jain
• anibilum ad Theatrum Pompei satis noviintis ex P. I"r. Vinceniius Maria card. Ursinus ordinis Prasdi-
.V-iciore.Eaiiideni regionem proiensam ad diaconiam calortin., aichiepiscopns Beiievenianus, consecravt
S. Eustachii, aique ita appellalam in publicis labu- ccclesiam hanc in honorein SS. xn Apostolorum et
Jis, qute signabaulur sieculo etiani undcciino, vi f- allare hoc ad nomen et memoriam SS. aposlolorum
. iniis supra in notis ad S. Jiiliuin. Dedicatio ejusdem Philippi et Jacobi, et reliquias SS. MM. Donati et
, basiiic.e Lanreiili <nae,in Daniaso nuncupala;, cuin Severini in eo inclusi; et singulis Cbrisli fidelibus
vecolalur Kalendis sepiembris, ita signaia in labu- hodie plenariam iiidtilgeniiam, eiiii die anniversa-
• lariis recentiluis ac vetusiis, consentil cum lapidis B lio consecrationis lnijusmodi i|)som visiianlibus an-
insciiptione. Denique sigbe poslremacsfP A./PE nos quinquaginla et tolidem quadragenas de ver:»
- tieminem tlubiiare siniini, quin expririianl liomina pariter indulgentia in forma pariterconsueta cou-
. SS. aposlolorum Peiii el Pauli , el apposita sint cessi. Hascesl prima ecclesia, ef alfare hoc primunt
loco signaculi, Ecclesia; Romana; pontificibus fami- ciint ipsa a me licet imnierilo, amia pontificaius mei
. iiaris, tum in diplomatibus, tuni in rerum sacrarum primo consecralum, pra;ler alias ecclesias CCCLVI,
euslodia. Antc annos viginii cum jussu Clementis XI .allaria fixa HCCCCLXUI , el poiialilia bcxx , quae
recluderelur capsula rcliquiaruiu reperta in aliaris cuin eardinalalus el arcbiepiseopattis bonore insinnil
loculameiito sub Ara maxima diacoiiia; S. Mariae in - saciis eisdem ritibus stilemniler dedicavi.»
S. fungerer
Dominica, tibi repeiia fuit magna pars ossium Altcram basilicam ab eodein Damaso papa fiinda-
Balbinaecum plumbea lamella orbiculari inscripia lam exlra Lbijem via Ardealina eveiiit clades com-
iilleris : CORPVS S. BALBINAEVIRG. in oper- intinis compltiribus aliis sacris a;dificlis suburbanis,
culo eapsula; o.tislodienlis alias reliqttias a virginis qiiando scilicel colluvie barbaroruni inundanie, et
ossibus diversas observabantur expressae imagines caslra inelaule circa Urbeni, non niodo spoliala, sed
. SS. aposlolorum Pefri et Pauli; neqtie eitini ulluin •pl ue dirtita et soloasquala fuerunl pleraque^uliur-
signaculi indiciuii)adbibebatur frequenlius in vitreis bana sacraiia al) agiomachis ; ita ut providenlia
pateris ad sacriim niinisieiiuhi paralis, et adloculis eolli- . pontilicum praccaventeinjurias, quas illi inferebant
gendum sanguinem inariyruin, eorumque passim sacris lipsanis niaiiyrum extralienda sibi
duo
apponcbalur, quametiamcapila ac noniina eoruniilein esse duxerint pastores oplimi complura corpor;i
aposioloruin. Qua nomiiii de catisa nomen Pauli, hoc SS. mariyiiim et confcssorumel intra Urbem trans-
iudicat varialnni Q
in lapide pi':t;niissum Petri, 1'erenda, ne impiorum manibus dispergerentur. Hac
pro arbilrio sculploris locum , ut iu vilreis sive orbiculis , vcro occasiojie eiiam corpus beati Damasi, quod Ln
observant Aiingliius, Fabrellus, Bonarola, sini- eatlembasilica extra muros a se fundata quieverat
slrorsiiiu posilum, ul in plumbeis Biillaruni signacu- , (uli legimushoe ihnmn. _>£,lin. 7ei8) traiislaiiimfiiit
lis lum veliistis, lum recenlibus conspicimus. . ad illam priorem basilicain Laureniianam diclam itt
Pars adversa bttjtis maiiiioreic labellae oslendil Daniaso a suo conditore :iibi religiose assei-vaturet
nomina sanclorum, quoruin reliquia: de more fue- - colitur infra aram maximam intra altare in hypogteo
niiiisub aliaris mensa rccoudilae in ejusdent eccle- . ecclcsia; coii_>iiiuium.
isia;consecralione. Linea 8. — JSdifteavil platoniam, ubi corpora apo-
hie reQUfESCIT CAPUT stolorum jacuerunt. Iisdem verbis rettilil Ado """icu-
SCTI CRESCENTINI. M. nensis in Chronico, quemadmodum observat Can-
gius in Lexico med. el inf. latinitatis, verbo •Ptato-
ET REL1QU1E"S SU PANT nia. Ibi exponens ideam, liac voce signilicatam, pro-
' bal
Hic requiescit caput sancti Crescenlini marlyrts, et • per illam indicari pretiosa marinora in labulas
' subliles dissccta, quibtis magnificenlet' co.ivestiun-
reliquiwsancti Superdnlii. non secus ac supra, in- Liberio,
Sanctus Crescentinus miles Romanus fuil, cujus lur ajdes internie,
corpus absque capiie iranslalum fuisse legiiur Urbi- - niim. 52, lin. 8 : «Hic Libcrius brnavil de platinis
sttb Maynardo epi- inarmoreis pelris sepulcrum S. Agnelis maiiyris. t
' ntini aiino salulis nostra; 1068,illtid
scopo ejusdem civilalis, qui impetraveral a D Linea 10. — Quorum eliam concilia rersibus deco-
Euleone Tiphernate aiitistiie. Passusvero fuerat Cre- ravil. Concilia-inariynmi -dicta stint apud veleres
sceiiliniis sub Diocleliar.o Kal. Junii, qui eliam dici- sacra coemeleria, ubi maiiyres sepcliebaiiiiir, queni-
» tiirCresccniianus, ut in oflicio ejusdem Romae, ac '-admodum observal Baionius in nolisad maiiyrol..
Fani impresso aiino 1657, ex concessione sac. Ri- Rom., die 23 Junii, et Boldetlus, de sac. Coaii.ei.,
- liiurm congregatioiiis.-Eadenidie in maiiyrologio ve- ' lib. ii, cap. 19, pag. 585, ex Actis S. Slepliani pp.
' tustissimo Antuerpiensi occurrit Koma; passio SS. et ex Hieronymo in epitapliio Nepoliani. Coniplures
* Jiiventii, Ciriaci, el Superantii, qtiem maiiyrologia epigraphes a se dictatas ineidi curavil B. Damasiis
Florenlinii et Corbeiensis coenobii vocant Exnpc- ' in sacris cceineteiiis, et in ecclesiis supra ipsa cce-
rantitiin, uli idem Florenlinuis retulil Kal. Junii. ' meteiia excitatis ; quas passim'proiluxit in-Aniiali-
Quisquis igilur banc labellam litularem dediea- btts card. Baronius, coilegil vcro Martius SIile=ius,
' tioilis
ecclesiae, cl signaculi sacrarum reliquiarum, ' ediditqiic una ctim opcriljus ejusdem -poiitilicisqua;
quas Dainasiis papa collocabat sub altari basiiicas " siipersunt, Ex iis nonnu.la;adJitic speclaniur intaclae,
confert cum syngrapba mcmbianacea ab ut in cryplis Vaticanis inscrrplio fontis, in basilica
••oedicaia;, ecclesiam consecrante de more incJudenda tt. Sebasiiani via Appia epigraphe S. Eulychii mar-
episcopo
cum sacris lipsanis sub mensa allaris, videi profc- tyris, alia in pavimenio tituit SS. Silvesui et Mar-
clo rilunia majoribus institutum in bac sancta Ro- tiiii in montibus, quarunt in- siugulis liomen Damasi
mana Ecclesia ^ier sffcula quatuortleciin ct quod incisum legitur.
excurrit a B.Datnaso ad icialem nosiram constantis- Linea 11.—' Ilic constiltiluin fccil dc EcAe-iu.
81 HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. — S. DAMASUS. :S2
' Quid inielligal BibJioihecaiius nomine conslituii de A eilio advcrsus calumnias factiosorum. Vitle uolas
Ecclesia claiius aperit sequenli num. in Siricio, lin - -Soniier.. Id iinum obscrvanchim adjiciam, iiempe
2, ubi tegiiuus : « Hic conslilumm fecil de omni Ec- aiidaciam prorsus effrontem ejusdcm sieculi haereti-
clesia,'telconira omnes luereses, et disperstl peruni- ' -coruin el schismaiicoruni adversus viros sanctissi-
versutnmundum, ut in omnisJSccIesiwarchivio lenea- ' nios ppiinde effrenem fuisse in Orienle,- ac in Occi-
lnr ob impugnalionemj-ontra vmnes hmrescs. » Solenl denle. Ibi.enini inlenlavit crimina stupri et magicae
npinpe scriptores Libii Ponlificalis itomine tonstituii ariis Athanasio; Basilio vero tst Gregorio Nazian- •
6e Ecclesia a Romanis pontilicibus edili significare zeno calnmnlam hasresis, quam uterque strenue
cpnstiiutlonem apostolicam atl lidem aul ad mores persequebatur (vide Baron, ad ann 371). Nec ntilior
perlinentem. Quas aulein conslituliones ediderit fuit crga Hieronynmm in suspicione probrosac.con- '
Damasus tnm in qualuor Rqmanis conciliis in Urbe siietudinis cum sanclis feminis, quas Romae et in
liabitis, lnm in appTobatloiie synodi oaciimenicac Syria ad Cbrisiianas virtutes instiliieJiat, aut <inhsc- ,
Coiislatitmopolilan_a;ita stint celebrata sciiplis anli- reseosnotailli mrpiler Inspergcnda, qui mallens erat
qtioruni ei reccntium historicorum, et apte eollecia ificreiicoruin. Pro ingenio-itaque suo calumnias ma-<•
apud Baronium, Riniuni, Labbaaum in Amialibiis et chinari non desiitil adversus-Damasum, non modo
Oonciliis, ac in nolis Pagii el Somier, ut indicari violata; pudicitiae miinniir insinuans,. sed eliara
Canttimhic debeanl siimma capila rerum praecipua- nmssitans de thurifieaiionis aclraditionis impielale,:
rum. Iii primo igitur concilio Rt>majio>perDa'niasum quam jpsi commuiiem cum MaTelline,- Marcello,
celebralosub iniiiiim sui pohtiFicatus, anno 567: Mclchiade, SiIvesli'o, fnisse jiientilt sunt illi, quos
« Valens et Ursacius", caslerique manifeslo" Ariani g Augustiijus refellit in libro de Baplismo contra Pe-
damnati sunt, » qucmatlniodtint Alhanasius ad epi- lilianum, cap 16. lilorum malcdicla eompressiinus-
scopos Africanos perscrifjii : Gralias habendas cnm saineto doctore in notis-atl MarceHimiih, cui-
ejusdem Damasi pietali, et caileris, qui Romaecon- qiiaiifiim deferre oporteat etiam in, Marcellini inno-,
veneruitt, quod Ursacio el*Valente cum sociis suis ceulia tuenda, praeteribi proihiPtas aucloritates, do-
ejusdem sentenliae
• ejectis, coneordiam Ecclesiae cumento esse potest S. D. N. Benedicti XIII, disser-.
eonservarinl. Tertio suae sedis anno ailerum con- lalio inserta synodico Beneventano, et publiei juris
ciliimi iu Urbe babnit "Bamasus, iii quo Auxeulius facta, du m eidem Ecclesise Benevei)lan:e arciiiepi-
Mediola.uensisepiscoptis Arianus deposilus, et Ursi- seopus praesset, inscripla De corpore S.'Barllwlo-
cinus -scuismalicns damnalus esl. Hujiis concilii sy- mwi, ' fol. 75.
nodalis epistola superest ad episcopos lllyrici dala. Linea 12. — Balneumjnxla titulum. In propugua-
Romaim synodus lerlia sub Damaso, • cui Pelrus tione jiiiiuni parocbialium ejusdem basilicae S. Lap-
jMexahdrinus episcopus intcrfuit, damnavil baerfisiin reniii in Damaso, cujus-inter canonicos nuinera-
Apollinaris episcopi Laodiceni ex. lider Nicaena;pro- bar, cdila ahiio 1706, art n, sectLRomse n. 6, observa-
piignatore-in haeresumauctorem niutati, ejusqite di- bam in litnlis antiquissimis urbis atl eorum-
-seipulum-Vitalem-afacliosis inlrusumhi sedem An- detn -ftindalionem ut plurimumad deleeta fuisse loea,
liochenam psrculil anathematisinis eadem occasione iibi aquarum copia suppeterel bapiismumper-im-
iteralis conlra Aritim, Sabellium, Macedonium, Eu- hiersionem de more ~ celebrandunv cum lilulifutida-.
jioinium el Photiniim. Videnda epistola Damasi pp." rentiir « tanquam diceceses propter baplismum et
sttl Orientales apud Theodoretuni, lib v, cap 10. Pr<e- n' pcenitenliam multorum, qui convertebantur ex pa-
senlia Pelri Alexandiini osiendil post aniium septi- ganis, et sepuliuras niaiiyrum, » ul supra. vitlimus
iiium regiminis hanc synodumaDamaso celebratam. iu Marcello,'num 51. Quare.el in primasvis liiulis
<Juarla dcmuni synodus ilomana, qiiam oscumPni- adnolaljam reperiii proximas lltermas, aut eroga-
ram Daniasus Indixerat, excusaliones admisit Orien- liones aqitarmu, imo et in plmibus adhuc superesse
Jaliunt, agnoscentiuin per legatos a concilio Con-_ tliermarum rudera. Pasloiis tilulus, «ive sanct;ts
sianlinqpoiilano ad Damasiim missos Romaiiipoii"- Pudeiilianae, apostoiorum hospitio celebris situs esl
tificis aucloritalem, qua eos ad synodum suam cectt- -in Ibeiiitis Novati. Tilulus S. Priscse in Aventino
inenicajn"uire convocabat, ut in-epistola synodicaad thermas el musivum illas adornans adhue oslendit
ciiindem dala testantur apud Thcodoretuni, lib v, in liypogaeo.Adjacet tbermis Tili aliud hospitium
oap 9, referenda ad aiinuin 382, iibi causanlur dis- aposlolorum, ubi ]iostmodum Eudoxia; tilulus fuit
'criniina siiarum Ecclesiarum ab hasrciieis impen- ereclus : quibus eliam jungitur litulusS. Clemen-
<ientia, si Romani itineris causa -ab iisdem longitis tis. Tbermis vero Dioeleliani prox.ime adhaerent ti-
abessent. Eadem synodus Romana pi-acmissosui pri- tuli tres, nempeS. Caii papse, S. Snsanna; virginis!
iiuttus lesliinotiio vetenim .patiiarchalium seditim el S. Cyriaci : et'Anlouini thermas lotidem ferme
«rdinem confirniavit, Alexandriii_e scilicel, - atque aiiingtint, nempe S. Balbinae, SS. Nerei et Acbil-
Atiiiochen_c,non numerala Constautinopoliiana ; li- iei dictus Easciol.e, el S. Sixli, qui el Tigridis
cel Grascorum quorumdam antbilus conlen<lala..je- appellatur, ubi et piscina. Ad erogationem aquae
etam fuisse appendicem canonibus synodi Conslan- Marciae.bincS. Ettsebii, inde SS. Silvestri el Mar-
tiiiopolilana; de secuntlo -sessionis loco tnbuendo .." lini, qui eiiam noniinalureqtiilii. Ad aqus; Virginis
episcopisillius.sedis. Ilos tanien refellit Baronius ad ducitis S. Marcelli : prope naumacltiam .Transiiberi-
aiinimi 581. Et-licet a Baronio dissentiai uierqiie nam S. Chrysogoni ei S. CaeciliiC,ubi eiiam llierma-
Pagitts in gerntanilate canonis assercinla, ailamen rum lumuli conspiciiiniiir. Quai-e et in, Damasi' li-
concludil.Pagins Junior in Damaso, n. 1-4, iiis ver- tulo balnei proximilas- qu^silam oppojiunilatem
bis : « Sed tpiidquid sit, certum esl iiluui canoiieut "demonslral foiilis baptismi in eodem aperiendi, cum
ab Ecclesia Romana recepluiii non fuisse, ac diserte lmic potissinmm niuneri destinareiiiiir lituli Romanae
probatiim ante Innocenlium 111,qui in coucilio La- -•Ecclesias-,uli • supra -indicabam in hotis ad S. -
Diony-
ieranensi iv, can. '5, sedcm Coiistantinopoliianam ~sium. -
inter pairiarcbicas secundo loco nunieral, propriam- Linea 14. — Ilic constituit litulum.in urbe Roma,
- sciticelbasilicum, quamipse condidit.ln notis ad S. Cl.e-
que ei asserit secundain a Roinana dignilaiciii. »
Hoiscigiiur luiii de fide asseiia, tum dc disciplina "tumuon pauca collegide-nunicro lilulorum xxv pii-
Ecclesite a"Damaso constilnta agnosceuda sunl in mum eoiistitiiio,ita mandanlp. aposlolornin piincipe,
lirevissimo illocomate Bibliolheearii: « Fecitcon- •eoque custodito pef successores.ieuipore perseculio-
sliiulum de Ecclesia. • limn, deiitde aucto ad xx.vm in.pace Ecclesiae per
_Linea II."— Ilic accusaltis est invidiose, etc. Erat Silvestrum, Maictim, Julium, .Damasmn, dum nu-
alterum in concilio geslum a~Dainaso superius ~ad- iiierus basilicartim amplificatus proxime fuisset por-
jicienduiii. Veriim illud rcftrri minimc debuit inler Liberium. Ibi cliani egielde parlitione viciiiinsacerdo-
eonstiluta de Ecclesia; cum fiierit peculiare ejus fa- (aliuiit cleri Roniani, assignatione litulariuni se-
eium, voluiitaiia scillcet pttigatio' pontilicis iu cou- litem ad saera mysteria cerio ordine ci serie p_er_r-
85 ANASTASHBIBLIOTHECARR - 84
agenda in singulis basilicis e\ i.s quas posieri tlixe- A nysitim, luni oardinalis Rasponi in nolis ad S. Cle-
Tiinl pairiiircha^es, utpoie referenles imngincin Ec- liiin, quare liuic diutius non inimorabor.
clesiaeunivevsncin hac Romana sede ciinctarum maire Reddenda lanlum esl ralio qua iribns praecipuisse-
el principe conslitiila per Pelii callietlram, ad legi- dibus orbis ChrNliani, Pefri aucioritate lundaiis cum
timos successores in illa considentes jus suniuii sa- lale palenti spalio jurisdictionis, responderet imago
cordolii iransinittenlem. Lieei aiilem complura con- congrua in tribus praecipuis basilicis Romanis asiate
•tulcrim luni in Clelo liiin in Dionysio circa angmen- Cnnstanlini Magni conslruclis, dum esset lituloriim
iniii ecclesiarum pafriarchalium in Urbe paulo anie numerus prisciis ille xxv a beato Pe.tro pra;sciiplus
eelebralioneni synodi oecinnenicacConsiantinop. sub " C.lelo et relenlus a successoribus usque ad Silve-
Dainaso, altamen ad liilidiorein coiispeciuin illius siruni; et quaerendumcui paulo posl a^tatemSilve-
'systemaiis exhibeiidum nonnulla bic adtlere videiur siri numerus lilulorttm cuni essel aucius ad xxviu,
. ojipoiinnum, ne minus perspicue explicata a scri- basilicajque duac superaddilas tribits illis proecipuis
pioie brevilati consulente coiifusioiieinparianl ulte- iiuagineni trium palriarchaluuni reiereiilibiis obli-
liiis progressuris. nuissenl sttas vices seplenarias tilularium presbyte-
Dixeram ilaque reperiri seplenariiim numenini rorum, et viderenlur referre, juxla senteniiam In-
mitiquitus aiiiiljtilnm ex epistopis el presbyteris noceulii III et card. Rasponi, duas alias sedes hono-
eardinalibus eonsliliientibus ]jrincipes saccrdfttii una rifico jure pairiarcbatibus ferme aiquatas, licet nulla
cuni diaconis, septenario pariler iiinnero uiiiveisiia- jtirisdictioue nova donatas quarto et qiiinlo s_eculo
tis indice definitis, in hae sancta Ecclesia Ro nana ex aclale concilii Conslantinopolilani primi ad :ela-
singulis ejiisdem basilicis patriarchalibiis ad sacra B leni concilii Clialcedtmensis; eur, inquam, in qui-
jiiysleria dielim peragenda per vices sacerdotabss, naiio isto -iiumerohasilicarnm seplenaria lituloiiiin
certo ordine perhebdomatlem reversuras, non secus aitributione gaudentiiim referri possel imagoqtiin-
ac in Ecclesia Mosaica; Iegis viginti qualuor vices qne illarum sedium ex "placito pntificum Boinano-
sacerdotalps slalis leniporihus recurrebant, tle qui- rinn, cum Romani ponlifices a Damaso ad Leoiiem,
JJIISI Paralip. cap. xxiv. Addidi Ecclesiam Christi.i- nempe a concilio Constantinopolilano ad Cbalctsdo-
iiam lutii ex geniibus, tum ex circumcisioiie colle- nense obsisterent auribtts duaruni sediiim Consian-
.iam lioc incremeiitum ampliludiiiis habiiisso supra lir.opolilaiiseet Hierosoymttana; ordinem asqtialeni
iiiigustos limites EcclesiaeMosaic;e, ul orbem terra- afftsctantibus cum prituario illo censu Irium patriar--
jiiut iiniversum ad verum Dci cultum colligcret in cbalium a Petro fundatarum Romae, Alexaiulriae tst
imilale qiiidem unius fidei el congregationis fide- Aniiochiae. Pugnare enim videntiir invicem conalus
litiiii sub uno capite sed non uno in loco divina mi- vetans, ne anliquus trium patiiarcliatiium nuuiciiis
nisleria obeunlium. Triplicem enim Deus voluit augeaiur, ei concessio designans in imagine orbis
eminere sedem ampliori polestale donalam per prin- Clnistiani non tres laiitumniodo sed quinque se.kss
<Ipem apostolorum : et ex hispraecipuam esse Ro- caeteris thronis episcopalibus diguitate sua prasfe-
manam, cui privilegium supra caeteras siugulare reinlas.
<oiiiulerat, nempe in corpus Ecclesiae uiiiversum Ut ab hae poslrema comparalione incipiam de-
exercere plenitutlinem poteslalis. Nexus isle calbo- pellere speciem prsesumpta; conlradiclionis, prasino-
lictis hierarcliise iintim spiritum Christi demonsirans, nuil opporlune auclor doeiissimus et veieris ac nov:e
ii quo inembra universa animala unius capitis sub n diseiplinss illustralor Thoniassinus, dislingtieiHiiun
jniperio regunlur, visus est ila excellere sapientibus, esse jus honorificum considendi digniori loco, uiendi
architeclis Clirisliani corporis compagemcuranlibus, certis insignibus, el hujusmodi decnra specie, pecn-
nl iit Ecclesia Romana oninium principe conslilula liarem in Ecclesia reverentiam erga cerlas setles
tiunquam.destilerint illius imaginem tum menlibus indieante, dislinguendum (inqnaht) esse a jure ,po-
ttim oculis exhibere. Quod igitttr Petrus impresserat lestatis exercendae tuni eogendo, ttim dirigendo in-
\e_sligiumin fundalioiie lituloruni xxv successoribus legras provincias, exarcliains, ac dieeceses lanquain
proxintis deniandata, unde agnosci possenl in una subjectas. Restilerunt acriler ponlifices Ro nani
Ecclesia colleclaeonines •vicessacerdoiales, illud li- quarlo praesertim et quinto saeculo perturbalionl
•doiiler retinuerunt ca^teri tisque ad Silveslrum pon- liujus secundi juris, coliibemes audaciaiu praesuliini
iilices, qtti eunidem nunierum repararunt, quolies a Constanlintipoliset Hierosolyina;, si quid])iam atteu-
pcrseculoribus niinueretur. Fun.dameiiiis Ecclesiae tarenl alien;e poleslatis tiiin direclivae tum coac.iv;e
- Romanae per tria priora ssseula ila linniler jaclis.et petiinenlis ad tres illos patriarcbalus vetereset pri-
solitlatis, dum inlercryplaiiim angustias preliosi lapi- marios Pelri auctoritate fundatos Roma;, Alexan-
' <|p.s rcelestis islius Jerusalem coinprimerentur, pax driac, Anliochi;e. Vetabant iransgredi fines Pairnni.
iimdem Ecclesiae reddita sub Consiaiuino ansaiii de- Viiidicalionemsurrepii juris hujiisinotli antiquis se-
<lilediicenJiex hypogasostructurani Ecelesia;, eam- dibus decernelsaiii, a Damasi pi.a;senim ;ei;-,ie ad
dtsmqueexponendi octilis omnium magniliceiitius in Leonem Maguinn, quando gradatini usurpari intclli-
i-pgiisniolibus basilicarum. Cura tamen potior ea gerent, polissimum a Consiautinopolilaiiis episcopis,
semper fuil, ul materiein superaret opus, et apti- poteslalem jiiiiuum lleracleensis niefropoliias,-<!e-
ludo mysterii vincerel slructurae dignilalem, nempe D indejurisdiclione exarcbatus Ponli, tuin Alexandri-
Lidicarel, queinadniodiun Ecclcsia loquilur operis naeet Anliochencejsedis,postniodum etiani Uoinana;
sui sapientissima inierpres, « quantum leniporaiiis per illain seiiem geslorum, qtiam 'Iboniassinus l.i-
proliceret spatiis, laiiluin augmenli a Deo poseere culenler exponit parle p., lib. p., cap. 10, dmn au-
spirilalibus incrementis. » sus recenset Hilarii, Altici, Sisinnii, ei sticcessorun:.
Quaiio igitur s.tscttlofundal;» per Consiantiiiiim, liuic peiiurbalioni veteris potestalis valide i-esiite-
1 <Iedicat;e per Silvestrtiiu poiiores basilicasRoniaiiae i'unl Romani ponlificcs, suis etiain legatis :ul con-
siio non caruere mysterio. lllud exposuit Imiocenlius ciliiim id mandaiiiin tradenles, « quo jubebamur
ei Innoceniii detessores longe antiqtiiores faclo velare, velandoque irrilai'e quidqnid novaerei nioli-
' III,
tomprobarunt in liaiinonica illa parlilione basilica- rentur episeopi, quae vel detrinieiiio esse possent
rtini.ac lilulorum, quac sedeni Romanam Dei et aposlolicae sedi, vel Ecclesiis aliis in alias iucrc- .
Agni esse ntonstrareiil inler pauiarchales orbis niisiiio, » ttl ibidem collegit, n. U, Tliomassinus, a\
Ciirisliaiii ihronos veluii centrum unilalis, et ty- sessione 15 eoncilii Chalcedonensis.
inmt universitatis cathoIic;e positam , ei omniuin Sed illud jus boiiorificuni ab boc longe diverstim,
Ecclesiarum coronas concordi a seiiitirumchoro sive quo.l s-ola ailribulione dignioiis loci in coiifiden.io
!iii ordinala sacerdolum hirrareliia Christo oblalas posl Boinana;sedis anlisliteni aut legatos, sieui nutla
j.iaterno sinu stio colligenleiu. Itleam illam l_cc!esi_e iituii prxcellenlia donabal epistopos luin Ileioso-
.i.uvt-rsalisin hacRomana ita exp:c»s:iiiisupr:i retu- Iym;v, liiin nova; Roniic, ila indiilgeiiterpeniiisciiiiil
iuuus tuiit verbis Innoceiiiii III, in notis ad S. Dio- s;-::iiitiipoiiijficcs a coneiliis deccitii, ui eorumUcm
85 HISTORLVDE VITIS ROM. PONT. — S. DUIASUS.
h-gaii non modojtissi non sint illud iiijlare, setl etiam A vii,- niagnum allare bonore beati proloinariyris
j ixta deercia semcl indultuin scmper vigcre oonien- Sippbani, et bealj Nycolai, cl alt;<re de ponicu a<l
dcrini. Quapropter in syiiodo Cbalcedoiieusi legaltis hotiorcm beate. Marie scinpcr virgiuis, e.ibeali TI10-
p..|s;e Paselias.nus conqiicrilur de non alliibulo in me apostoli, et be:ili Egiilii conlpssoris, el ponsliluii.
pscitdo-synodoEphcsina digniori lotd episcopo Con- ut in onmi anno iu dcdicalione ujus qiiiciinque ruiu
st.iiitiiiopolitano supra Alexaiidrinum et Antioche- devotione venisset ad dedicationem isiam habeat
liiiiii, quibus praeponi Aiialolium _spcelabanl onincs ainium unum dimissiini de sua peiiilf-nlia, pt quar-
ei comprobahant in Chalcedohehsi. Ea de re salis lampariemdevcnialihusculpjs^etevquinque, aut plu-
pgiittus in nolis ad Dionysiuni ubi observavinius cum jiuinannoruiiihabealiinum peiiilenti;e, ei leliqui auiii
'i lioiiiassino periride facluni a Nicasua synoilo ciim sinlsibitlimissi, elquartaepartis.tle venialibus ctilpis.»
qiiscopo Hierosolymitiijio, cui canone 7, indulsil, Dcnomijiatio igilur isla episcopornm Latciaiicn-
ut haheat coiisequeniiain lionoris salva inelropoli situii hoc in lapidc memorata, el coneoiilaiis ciim
(Cesareac) proptia dignita'e. « Unde facluni esl, ut - Ordine Romano per Baroniinu el Raspoiniincardi-
ralva 'urisdieiionis iniegrilaie iribus germanis setii- nales producto ad ostetidcndam assignalioncm oificii _
lii;s patiiareJialibits a Peiro auclore ftindatis, Hicro- hebdonuidarii ab cpiscopis perageiidi in basilica oni-
Mi.yitiifanasinNicasno concilio, Gonstanliiiopolilaiia; niiiin priniaiia, denionsliat coiilinuatum cjusniodi
i i jbideni celcbrala synodo honorificenlia; gradus iiitim usquc ad soeculumChristi duodccimum. Exoi-
[liitriarcbalibiis illis ferme suppar decetiiereliir ; ne- diiiiii vero iliius ex quarto sieculo esse repclcndiini,
q .e ulla essel repugnaiiiia poiiliiiciim Romanoinm in iuio -ex ipsa fundatione basilica; episcopos in Lalcra-
fouimunicalione proximi a se fastigii, mqdo uulla 15 ncnsi patriarciiia fuissc cum siimmo ponlifice cosn-
fiercl accessio potestatis surrepta; a lrihus palrbir- moratos complura suatlenl ejusdem tctalis exeinpla.
thalil us, qiiibus' -anilqua jura praeservari jtibebaut Nam1Conslantini Magni in coniitatti'episco]i"osuon-
inlacta. nullos seniper adlccuts. tradil Eitsebius, quos volnit
. Ilac-igIturpra;servaiione jurisdictionis, et poiesla- essesibi et coinniensalcs, el assessoi-es,el j]isis 111iii-
Jis iiiillis conslabiliia, el iigurala tribus in Jiasilicis .neribus socios, lib. 1 de Yita 'Cohslantini, c:ip. "pi';v-
iioinacs priecipuis Laleraueusi, taficana, Pauiiita, seiiiiu 42, ita inscriplo: Ilonores episcopis detaii.
iiiliil impediebat Damasnm ac sticccssOTes,qtiin ima- Multo autcm erat decentius, ut suiuiiii ponlilicis la-
gmes quoque duarum illaiiim sedium. nomineicnus leii atlluercrent cpiscopi aliquot siiburbani, quoi.iiiu
ei honoiis lilulo accensilaiiim ordini tiium patriar- pneseniia propriis parceciis non siibli'aliebatur iu
<I.ialiumspecfandas propoiicrent in Eeclesia Roniana, .lania Lrbis vicinia, cum aslarc ceiiseantur- projuiis
fiihisChiistiaiii sysiema integruni fidelibusexhibcnle. ccclcsiis aiiiplissiniaruiiiparceciarum prassules inullo
Nuin auteni sedenle Daiuaso, aut post obilutn Da- reinoliores ab caruuulcm exlremis, liccl in mcdliullio
masi, a successoribus insiitnla sil illa paiiitio. ei residcnles. Ad ba:c aposloloiiiiu principis xsxpmplain
assign.itio sex cartlinaiiiini episoporuni tul qnoli- Urbe adhibentis episcopus»atljutores, elsuccessor.iim
dianasvices in Laterancnsi basilica peragendas, im- ctinsueiiido in proxiniis apud se ditiiius jolineudis,
phiile summo ponlificc srplimtuii seu primaui die ct in advocandis atl limina apostolica ceiiis aiino-
Duiiiiiiico, ncc non xxvm presbyicrorinn cardina- iuiii s|ialiis eliaiii Ibnge tiissiios, uii lacilitaleiii roni-'
l mii in quatuor scplcnarhs viccs p".o jpiuiero qiiatuor ji.triuit Constanliuo Koinie coinnioranti c\ vicinis
. Iiasilicaruni a Laleraiipnsi proxini.iiiini, de qtiiliiis ssaltem habtinli coniiibciiialcs in snis astlilms, ita
Joijiiiturex amiquis rihialihus uterque cjrdin:.iis Ba- G eauidem iacilitaiein reliquil Silvestto in ;edibus sibi
{•oiiiiiset Rasponiis, non ita 1'aciltsdecenii iiUst. Lx a Ctinslaiilino donatis reiiiieinli Lateianiii.ses istos
D.ituasi quidem addilameulo rouipletus f'nl .juiierus s.'ci.is beiiiiii operaittros. Sex aiiieniiu logereniur
liiiiforuiii xxvm, diini ille basilicam S. LatifMii a qni _>t:|iteiiariiim cuiit siiuimo poulilipe iiiiiiitiiini lut-
s.e construciam . constiluit litulum in '.irl.e H mia, i II.CILIIIpft' singiilas Ii<:biloinatl;p 'fcrias juxla \iceni
•u Itsgimns Jinca 14 biijiis iiuiii. cuin ante li-tu.asi ni t.itiiia iiiysleria expleluri, coiigruii id qiiot|iie"a:laii
Mipra xxv, Veteres lilulos atldiius luissti .,!.:_. Ive- S \!'utii": a quo hoc 'qisiini iiisliliitiiin reruni, ul tlics
slro lilulus eqtiiiii, et sub M.irco alter t-jus tic 1100ii e .*i.ri li liebdiim.iilis a lcstn tliei Douiiiiica' iiroxinie
dititts in Palacinis. Dainasi iiiiiem a-laie :-tI<!ittos s>'i'-tsihiitPb leriaiiim ntuiiiiie tlonarciilui', liutli: 111-
|ani fuisse aliquot cpiseopos ct presbyteros • 1 inoi a irlligprpl cleru^ t|iit)litlic sibi cessandiini a hiepiilari-
cbos psaliiioditc ciiin clci'o intra ecrlesm n.lsists lm euris., tii uni Deo tacareui atllccii in stiiicui Do-
dpcaninnda; colligiiur ex boe ipsoiiiim. in q I.J^. u - iiiu!. LjriM.tiii aiaiis aique nsus sunt Kalcnilaiia
lialur, lin. 25: c Hic consiituit, ui.psulnios <i'\i 110- Iiebdtini.itljiiiis lilieris :iputl Cbrisliinos prasuoiaia,
etiiquecaiiereiitperonniesccc!esias:t|ui hoe [u.iqiii i|ii.p pcr liiitiiLiiiim suni eiiita tiua cinii |iascliali La-
piesbyicris,- et episcopis, vel nionaslciiis. > liiioiiim fVtio a canl. Ninisio inipei' iliiisliiilo, til
.Quaniumigilur asseqtii.coiijcctura "|tossum,\iilcn- jilauts (•iiii->tol,(|iiidqitid pcitiiiel atl sepUMiiiriaspar-
tur ecclesiaeLaieranensi, utpole oiiinitim piiupipi, titituips divini iniiiibtciii, po.slpacciiilicticsia: reddi-
ot in qua veluti iir episco|iio suo resideret i-\ eins laui iu prupuiulo cxp<siti, itl atl Silvestii '.ciatcii!aut
fundaljone Silvesler, iissigiialusiiehdoiiiadariiis bo- , illi-[iro.\iinaiu cssts jvfereiidiiiu. PrasiiiOiislraYeralaii-
nor sacris operandi siimiuo ponlilii.i ei episcpis )U J icm antitjiiissiina iiisliitiiio aptistnlica Ilierosolymis
cardinalibus, quos ;et:is, posicrior itlcirco iippt:ll.irc , in vn tliaconis, litiina: in paii iiunicro diaconoruni,
consuevit etiaiii episcopos La.eranenses. lnipr bos sub.Iiacouoiiim, rpgionuni ct nolaiioruui, Asite in
vero nunieratum lego aiuio 1158 cpiscopiim Tibur- vn ejiisropis juxta seplcni spiritus Dei solio aslantes,
liiium sub Innocentio II, in anliqno lapiile ercleshu cl septom cantkiabra A]iocaly|)scos, liuue ininierum
S.Slephani pi'opc muvoscivilalis Poli iiuue atlriUiia jira: c;eltsris apluiii divino iiiinislerio, euni adhibitus.
RR. PP. Scholarum Piarum, ct afiixo parieii sini- sit ad intliciindam univcrsiiaiem cx quo reruin Con-^
strorsum iiwngressu ecclcsiaa-.cujusleeiio iutpgra liic diior ojxi-iiui suoiiiiii periodum hoc ipso dierum nu-
dabiiur (eum plura coiitineat liieiuoiatu digna) et niero tlpJinivil.
cttni vitiis contra reg. oiibogiaphia;, propriis ejus- Eqnidem 11011 ncgavcryii trcs episcopos a principe
dem astalis. iqiosioioiiiijj RoniiU aiiliibilos, ut feninl, atljutorcs
« Ahno DominicaeIncarnaiionis li5S,j)rccihus t!o- . una (iiin xxv presbyieris titularibus, qnos vidimus
jnini Oxldonis couiitis, cl Joannis- sepiscopi arehi- de illius maiidiiio |Ji'r Cfeiuiii ponsliluios in Urbe,
prosbytcii bujtis -sanctie .veclesbe", et aiioiiim M-.its-- . tctjiiaie exaclitjiiatuor stspitsnarias vices. Quaiie si
lium Dei, dominus Guido eanliiialis :t'pispopus Late- triiiui seuiiini piUriai^cJiaiiusna Pctro iiistilularum
j-jJticnsis,ut SiincliuTibuiiinae :ccclcsi;c,-i:i nndccimo - iinagti in liac Ecclesia Roiiiana exbibcri debiiit per
dicineusis Maiiii a-pclesiani istain ciiin.<lu<ibiis ;.Ita- liiio basilicas |)i'iinaiias, et quarli Uironi Hieroso-
lihus ex leliquiis saiutoruiu )iiaiivf'siiu~C(isi.Tybur- hiiiilani titiiloieiius cuiisequetiliam honoris adepti
tiij.Stcpliani pap;c, ct alioruni saiiotoniiii coiibecra- iii 2Jitit:u_).synodoSilvcstri cura' typttm expicssisset.
87 ANASTASIl BIBLIOTIIECARH
iii quarla basilica.numerum vicium sacerdolalium A Eeelesiae Romanae resiituit vel adjecit, disiin-
romplebatur apiissime per trcs episcopos, e sex guantur a caeteris per Damasum, vel ner decessores,-
proximioribus Urbi seleclos, et per xxv presbytert s aut successores pariter adjectis, aut restiiUlis ex
priori originis summae exacte respondentes. Similis nova anlexveteri disciplina aposlolicarunnjuarum-
ileiiide hoitor in synodo Constantinopolitana delalus vis ecclesiarum, quae summorum poniifictim provi-
rpiscopo iilius sedis uli quihlam basilicam require- denlise viderentur ex tisti, et congruentia prae caele-
batad ejus imaginem cuni coeleris tepraesenlandum, ris futura in hae Erclesia Romana. Hoc enim saeculo
ita etiam quinti septenarii riumeruni deposcebat ad quarlo, quo pax fidelibus reddiia' jMiblicum sacro-
nimislcrium sacrum In ea perficiendum. Quintus rum nostrorum "usiim faciebat, episeoporum vigi-
. vero septenarius Iiahelur aslate Damasi quando ti- lanlia banc agendi libertatemnacta non desiititas-
tuli excreverant ad xxvui, si duplicatus trium pro- serere propriis in Ecclesiis veleres consuetudiiie&a
ximorum episcoporum ternarius cum sninmo hierar- viris aposlolicis rile inductas, easque dirigere ad
cha oninium eapite ac principe colligatur. Recte ati- cerlas regulas, quae communi Ecclesiae nniyersali
lein talis episcoporum chorus soli liasiica: Latera- praxi uoii repugnarenl: quam praxim ul a collegis
nensi assignabatur qone sedeni refert Romanam; perciperent opportnnilas conciliorttm generalium
casteris vero addicebanlur septenaria presbyterorum, effecit. Cum igitur in __EgyploAthanasius, in Orienle
tit dignitas primas, sedis a reliquis'non asquati eo- Basilius, et Joannes Chrysostomus suas consueludi-
gnosceretur eliani ex gradu sacerdotum majorum nes ordinarent ad usus liturgicospropriis in episeo-
in illa minorum in his divina mysteria celebran- paiibus ac dioecesibus : ila eliamJB. Damasus boc in
tium. Qtiare linjusmodi parlilionem referri par esl U Romano episcopalu praesciibere voluiiceiium ordi-
vel ad selalem Silveslri, vel ad aetatem Damasi tum ncm prassertim in psalmodia retinendnm, et assi-
cx argnmenlis supra indiealis, tuni ex provide.niiae "gnare ex assertione hujus Libii Pontilicalis episco-
eura posl concilium Constaniiiiopolilanum maxime pos, presbyleros, el ex monasteriis Romae-tune ac-
necessaria adunibrandi figuris, Ecclesiae universae crescentibus ccenobilas, qui Romanis in basilicjs,
systema exliibeiitibus, piiinatum Romana: sedis su- ac tilulis divinas laudes perdiu et in noclurnis vi-
pra caeleras. Cessatigitur quaelibel suspicio conlra- giliis riie eanerent ac Irequenlarent. Consequens
dictionis in admitienda figura triunrpalriarehaliuhi enim erat, ut pace Ecclesiae reddila dum jnagnifi-'.
jurisdictione anliqua gaudentium, et dtiarum poste- cenlia principum sanctuarii el imperii augebat nu-
rioris addilamenti, tiiulolenus oblineiiiiiun conse- merum, molem et ornamenta sacrarum aedium, re-
<juenliam honoris per .concilia generalia delati, ea- ligio quoque et.sollieitudo lanloruin praesulum pro-
que figura"jungenda sttb Damaso cum istius repul- •spicerel ordini, numero, vicibus, et officiisminisiro-
sione consianti- altentafa; invasionis duarum a'<l rum, acrilibus cerlis, quibus divina muhia persoJ-
tisurpanda jura Iriiim patriarclialium, eum in figtira verenliir. Qna vero ratione sub Damaso prseserlini
ila ordinata semper emiiieal privilegium' Romanae, compleltis jeddereiur numerus -ille basilicarum ae
supra universas primalum exercentis, et iiv olficio lilulorum, qui aptae parlitioni per septenarias vices
coiilinentis reliquas, saivaque jura esse jubenlis -universitatis myslerio aceommodalas maximerespon-
tribus illis a Pelro conslitiila in permissione hono- •deret paulo ante explicalum fuit.
rifici lituli aliis communicali. -Vernmid quod polissimum praeslitit Damasus in
Linea 23. -j- Hic constituit ut psatmos diu noctu- p psahnodia ordinanda (de qua hic num. loquilur) fuit
que cancrent per ecclesias : qui hoc prwcepil presbyie- " emendatio exeniplarium sacri texlus divina;' Scri-
ris, el cpiscopis, vel monasleriis. Falso id affirniaii pturae curala per Hieronymum ad Italicam versio-
puial ab auctore Libri Pontificalis Pagitis Junior, - nem collalam cum GraecaLXX inlerpreium, ul ipse
n. 22, "quasi asseratprimum auctorem iliitis inslituli Ilieronymus teslalus>est in posteriori prselaiione a<l
fuisse Damasum, ctiin duo cardinales doctissimi psallerium, quando posl annos aliquot adornavit ex
Baronius el Bona comprobenl multo anle Damasum Tlebraeo fonie aliam versionem bortatu Paulae et
in orientali el occidentali Ecclesia viguisse morem Eustocbii. Versatus enim Romae ferme per trien-
psalmos decanlandi in liturgia diurna et noclurna. nium poslremum vilae Damasi (id esl ex anno 582
, Venia lamen impelrata ab erudito scriplore, puta- ad finem 385) ut ipse narrat in epist. 99 ad Asellam,
verim nihil conlrarium antiquitali el cpnsueiudini tum illudpraestilil ad reslilutionem Italicaeversionis
nocturnae ac diuruse psalmodiae, ipsis exordiis na- ex LXX, luin alia multa contulit hortatu Damasi ad
scentis Eeclesiae uierilo assertae, hic afiirmarl a procuralionem divini cultus. Illa complexus est Ma-
Bibliolhecario. Iste enim bic loqui videlur de disci- rianus Victorius in Vita Hieronymi, praefixa editioni
per Damitsum constituta in omnibus cleri ur- - Romanae
~ operum ejusdem S. doctoris, his verbis :
Iilina
janj coilegiis psailendi siatis vicibus, cerioque de i^onlantum haccomnia Romaemanens procuravit,
rilu adhibendo per diurnas el nocturnas preces in el ctincta ecclesia; munia ut honesie ac sanctepera-
basilicis, tilulis et monasleriis, cum universa quae - gerenlur effecit: sed quidquidetiam boni velAnliocbiae
jn hoc num. leguntur ex Iin. U ad ejtts finem per- aqua Petrus-aposlolorum princeps Romam veneral,
tineant ad negotia bujus Ecclesias Romanae peculia- vel Hierosolymae,ubi ecclesiam quoque idem funda-
ria, noii ad generalia omnium orbis Ecelesiarum. D vit, et Jaeobo gubernandant poslea reliqttit, esset,
Videiur itaque Damasus paiiitus fuisse vices sacer- ul Romaequoque, ubi Pelri sedes manet,.observarc-
dotales ex Ordine Romano obeundas in omnibus lnr, procuravil: eo inslanle Alleluia, ul testalur -D.
sacris acdibus, intra Urbem et in Urbis episcopatu, . Gregorius, secundum HierosolyiuilanasEcclesiae-cqn-
sive in j'egione subttrbana silis,nempe in basilicis, suetiidinein, et sec.undum Anliocbi;e usum in fine
liiulis, diaconiis et monasleriis, ac ccemeteriis, par- oinnium psalmoruin Gloria Palri Romaecanlari cce-
tim per episcopos sibi assisienles, parlim per pre- pitini est. Eo emendanle Roma legendos canendos-
sbyleros, clerum urbanum, et inonachos, et assi- - que jn ecclesia LXX. interpreluni psalmos suscepit.
gnasse dietim certos psalmos, versiculos, antipho- Ipse Tesiamentuni Novum, quod Romana posiea
nas nociurnas ac diurnae (iturgiae, assumplo in liujus seniper legil Ecclesia, Damaso rogante, e Graecotune
curae partem sludio Hieronymi, cujns iioiniulla mo- primum coiTexil lpsemarlyrumiincs,qui in ecclesiis
nita ab exemplis ac tradilionibus EcclesiseIlieroso- 1 recitantur, primus, ulCassiodorus, t)suardiis,Adoquc
lymilaiiae petita liuc translulit, uii docemur ex lih. lestantur,in'unuin sub brevitate collegil. >Hucusque
vn, episl. 64 Magni Gregorii, quam observavit Marianiis dellieronymo. Cominiinei))attlem Damaso
laudalus card.- Bona de Divina Psalmodia cap. 16. laudem ac Hieronymo redduntin hac procuratione et
Quod si aulem idem cardinalis monet, catite in ordiiialionepsalmodia, ac delectussacrorumrituum,
telligcndum esse idem asseiium B. Gregorii ; cau- vigiles curas pontificis tuni in his Hieronymb deman-
tcJa iiilelligcndi in hoc adbibenda esl ul ea quse dandis, lum ju aplandis Jiis, el -compluribusaljis atl
Daroastis Ilieroiiyiiitim consuleus ritibus anliquis usus quolidianos clcii Ro_uani,_qua: ab aj.osloiicis
89 HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. ^- S. DAMAJSUS. 90
ecclesiis nndique conferrenlur ad Urbem per san- _A Debemus itaque euraeDamasi pastorali non qtiideiri'
ctissimos praesules Imc accilos, aut susceptos liospi- priinani inslilutioiiem decanlandi psalmos, quas in
tes abieodem Damaso. Consideranli cerle mihi Pe- Ecclesiae Christianae fundatione ab ipsd Domino ac
trum Alexandrinuni sedente Damaso noh modo in Magisiro uiiiversorum suis disciptilis commehdaia-
Urbe apud eum fuisse, sed_ ellant adfuisse lerlio ex semper in eadem vigtiit; aul primant efformalibnehi
conciliis Romaeper Damasum celebralis, etPaulinum yersiculi doxblogiaeGloria Patri, quae expressa jam
Antioclienum hospitem pariterab eo susceplum ciini prtdem feperiebatur;'sed partitionem jllam, ae dis-.
Hieronymo, elcomplura ejusmodi lumiria insignium. iribtitioneht per eerfas yices pensi diurni atque",
orJjis Ecclesiarum, quaeutrisqnecoelibus clerieorttm nocliirni ejusmodilaudum- -divinarum»-, singillaliiii;
et monachorum praefulgebant, et leges dabant, Eu- assignali ex praecedehli conisueliidine, et imposle-
sebium dico Vercellensem, Hilarium Piclavieiisem,- rum;decanlandi ex codicibus emendalis cum deleclu
Epiphaniuni Salaminae episcopos, dubium superesse hyhlnorum',.'vefsuum; colleclafum, cpiscopis , pi'e-
non potesl de asserlo per Biblioihecarium Damasi sbyteris,- cler-icis.,-mOnasteriis'tune ii)\Occ'ide'nle
sludio in pluribus staliiliendis ex rilu a"c.disciplina, succresceritibus indiclo perDamasum, ex InijusPoii-*
niajoriim, quaeparlem non modicam prdinis Romani iificalis Iibfi-assertione :'cui mores,et.hisloria ejus-
constiluunl, locupleialtim deiltdea siiccessoiibus, dem a;tatis maxiihe isuffraganlur. ; _.-'
el
praeserlim Leone, Gelasib, Gregorio Magno. Idem" Linea' 27. —.Sepultus est viaArdeajina in bdsiticd
suadet ctira DaniasisingnJaris iuin _in'providendo sua. Ibidem quTevit, donecad aliefam liasilicam sui'.
per experlissimos Romanae Ecelesiae presbyteros di- iiluli inlra" Ufbem-transrerreluf : quod cdniigitan- '
sciplinae in provinciis etiam reliquis sancte reti- .'„- tequain S' Adrianus primus lecitiin ejusaeiii- reno-
nehd», tum in imilandis singuloruni' episcoporum varet, ut infra legimus num. 324. Ibi assei'vatur sub.
exemplis ad excoienda studia, quaeDei cultum respi- ara maxima in altare" confessionis'«ive hypogaei,'
cerentac promoverent.' Primumilhid apparet ex" coneesso ejuscapite sacros^ BasilieaeVaiicaiu» cujus ;'
delectu preshyieri Simpliciani, ,ex titulo Romano cut iu secrelario iiiler selectas reliquitis colilur. . . r
praeerat transmissi ad Ambrosium ex calechumeno '.'- :
^crealum episcopum Mediolanensem, uteidem veltiti CIACONIL
director curae pastoralis et magisler adesset, qualeni* Linea'% '— Efcum-eodem ordinatur'sub confen-
Aiigiisliinis teslis oculatus experluni se fuisse lesta- tione Ursicinus. Eqdem aiino in, schismate ponlifex'
tur Confessionum libro vtif, eiip. 2,-per Baronium acclamalns esl Ursicinus; disserisio enim ,-quae coe-_'
prodiictus ad annuni 57S. Alierum vero."pefspicue' perai in Liberio.^elFelice, iii clefo Romano ex snh-''
colligilur ex Damasi opusculis quae.supersmH, col- stilutione FeJicis "(iicet" Liberius'eam componerer
latis cum sanclorttm pracsulum, el scriplorum lihiis sluduisset, recipiens in clero, atque uniens"'cuinaliis
ejusdem aelatis. Hdc scilicet saeculo Naziaiizenus' eos qiii ofdinati fueraut a Felice) latenier serpens,' •
carmine eompleclebalur mysteria fidei, el gesta san- novli>oiitificisoccasione rccanduit. Duin alii ex paiie
clorum, ut apudChristiaiioslitierarum sludia confo-? Felicis, ex paiie vero Liberii alii 'conarenliif ordi- -
verenlur, quae feralibus edietis suis Jidianus evertere iiare pontificem. .
hilebatur. Carmine complexus fuit eliam Damasus. '.
." PAGII.
Hymnbs passim hac aetate conscribebant in Ecclesia
Orienlali Epbrem Syrus, in JEgypto Synesius, iii „' Sancttis Damasus, Hispantis, Antonii filius,~ppst
Occidenlali vero Paulinus Nolae, Hilariiis Pictavo {v diertnn septem sedis vaciflionem Liberio successit,'
ruin, Ambrosius Mediolanensium antistes. S. Basi- ut ail Anastasius, ordinatus die prima Oetobris aiini.
lius Magnus tuiii Jiturgiam ordinabalclero et sacer- treceniesiml sexagesimi sexli, quae eriit dies Domi-
dolibus, lum precum et vivendi regulam monasteriis.' nica. Sed ejus electio turbata esl ab Ursicino Ro-
Joanhes Chrysoslomus suos pariter -liturgicos ritus inano diacono. qui ih schismale electus est conlra .
redigebatin codicem. Psalmos enimcertos assigna- DamasuniTegiliniis * ' sttffragiis elecluni,
*" ' titniox di-
bal pernoclaiionibus, et, pompis funeralibus deliin- cetur. •' . '. , _.
elorum, hyninorum .modulationes diluculo; sacras —
Liriea ,5. Et faelo consilib sacerdotum. Ipso'.stii'-.
slationes in ecclesiis slaluebat, in.monasleriis indi- ponlilicatusinitib, eT .iule liheni itiiiii-lrcceiiiesiiiii"
cabat angelicarum acierum choros; in eeenobiis vir- sexagesimi "sexti,-ant'saliem initio anni irecentesinii
ginum greges Mariam imiianlium, Diividici psallerii sexagesinii sepiimi synoduin'Roin;e celebravit a'd-'
penso absolvendo, et sui cantici laudibus Ciimuiando, versus Ursiciiiijm antipapani, et" adversus Yalentem
ut ipse diserte scribit Homilia vi de-Poenitcntia re- -. el Ursacitim , aliosque" haeretieos jani damnaios ,'
latus a venerabilis memoria; cardinali Thomasio in cujus synodica-a conciliorum collectoribus imer acia*
iprasfaiione~ad Psalterinm. Has profecto Jeges, ac gynodi Illyricianae perperam relata, ejiis enim liicc -
studia non negligebat Damasus", dum vices sacerdo- esl inscriplio :_Dileclissimis fralribus per lllyricuni
lales in Urbe distribueret aucta basilicis a se funda- fidem palernanrreiinenlibus, episcopi -llaliw in "Do-_
tis, el Hieronymum presbyterum adhibebal ad insi- mino cetetnam salulem. ln tia scribtirit episcopi illi,
nuahdas nioiiasiicae vilae consuetudines Romanis se concilii Ariniineiisis recisionem mUlerej subdunt-
viiis ac.feininis (el quidem jlluslribus) Christiana: JD1que :'« Auctores aulemhaeresis Afianaevel Aetianae"
perfeclioiiis aiilore succensis, cujuspraeclaros typos Valeiuem etTJrsaciuih, eaetcrosqite eorumdem con-
hahebant prae oculis ih lot saiiclissimis Pattibus sortes, uon nuncesse, quod inanifeslaiiapud Illyri-"
__Egypliis,Palaestinis, Syris, Groecis, Latihis, a Da- "ctimccepeninl, sed olim condemnasse manifesiuni
niaso iion semel excitisad celebraiida in Urbe con- est.j Ideo autemeaisynodica ad lllyrios missa, q.uia'
cilia. Hinc nempe evenit, ul ardor ilie cceleslis, qui Valens Mursi, Ursacras'Singindonis in lllyrio ante
siib Damaso coeperat, cum Urbis clerus, studiosi depositIonem,"episcoj)i fueranl. Untle sanctus Aiha-
viri^.et virgines ac matronae nobiles uliiusque-Te- iiasius in epistola ad Africanos,- ait: « Gratias ha-
stameuiL libres excipereht emendatos adcodices bemus et. illiiispieiati (nempe Damasi) el castefis,' '
genuinosjubente Damaso,-et deelaratos exponente qui cum ipso fueiimt cpiscopis, quod Ursacio et Ya-
veiitis Hieronymo, ac mofibus comprobante luii) lente cum sociis-suis ejusdem sentenliae ejectis, con-
ipso, tum Paulino, lum Hilario, Etisebio, Epipbanio; cdrdiaiii Ecclesideconservarint. J Numerosam fuisse
. ardor, inquam, ille coe'eslis non deferbuerit sub illam synodum dedueitur ex "eailem Alhanasii epi-
proximis successoribus Siricio,-Anastasio, Innoceii- stola; in ea enjm anteTaudaia verba lcgitur : « Suf--
lio, sed impuleiit sanctas niuiieres Paulam, Eusto- ficiunl scripla' Damasi-comministri noslri dilecli et
chium, Graccborum slirpem, sobblem Scipionum, magiiae Romac episcopi, et lam niullorum eum ipso
aliosque cceitisinnumeros nobilium virorum acfeml- coiigregatoruriiepiscopoiiim. iPorroeam synodum -
ir.iiiiui, qui rudimenta sanctioris vilae sub eo paslore jnilio ponlificatus Daiitasi coaclam, probalur -exeo
- Rj.uxsusceperani, ad eaproliienda Hierosolymis. quodltuclor libclli synodici scribat' Dainasuin; ubi
01 ANASTASU lSISSLlor.-1-CAKR _)_"
poi.iiiicalinn adt.plus esl, fonfesitm ..tjnotlnmconsire- A tiius*. upqtie Ppisitila RatiiaM. qn.Tineipit ; Qucd t'e-
i:nsse;.el-cciic S. llilarhis, qui aiino iretpiitcsi no bilam tijo..iolicu_'scdirctcrciuium c.vliiber,qu.e. rppi-
spvagesiino srpiimo obiil, ejus syuodicani inter fra- tatiiralicodciii-Thefldoreio L v, c. 10, tion e_,t pnim
guiti.la rorilai. episfola synodalis linjiis courilii, ul eliain Bai-onii-s.
Liiipu II.— llic consiiiniiim ftcit cieEcclesia. Se- el alii posieuni arbitrail siiui; LPIIest episiola de-
cunilnm synodiiiii Dainasus Koma: cocgi.l advprsus crplahb ipsius Daiuasl <liu piist scrijil:), iu noiavil
Auxciilinni Aiianmii in sedpni Metljidanciisem in- Yalp.sinsin nolis ad Tiipotloreiiiui. Deiiiquc1u libello
iiiisum, cl quideiii anno li'Pceniesiitiosc(itiiagpsi!iiti syuotlico dc liaetenia synodo Ki»iii:'.tialegilnr ; < Pe-(
ijptiiiido, nijiis synodi epistolain syuodicaiii ad epi- tru- (jiii_>ti|uainAlexaiuiria ejetiii;» luit) Koniaiiicou-
.SPOJIOS lllyiios scriptani referuntTlieoilorel.is Jih. n, tentiii : coque receplo, jiapa .Diiinasiis Boina: divi-
p;i|i. '22, So/.onieniis lib. vi, cap, 25, et Nicepboius naui ct siiiicUiiiisyuntliiiiipiuiviitavi!. Qu,v aiiieineiii
lib. xi, cap. 51. lliiiesynodo inteiiuerc episcopi lau- illuii! A|iolliiiai'iiim,Sle|ilianii!)ii|iip pjus dispipultiin
xiiin noiiiigiiita trcs exrescriplo imperiali, ul halje- (lejjcntliini Timotbeiiiii , t|iii Apollni.nis t!isci|mliis
tiii' in ppigra|)he syuodica: collcciionis Koi-iana.'ab luil) el I.aironeni Liiciuni .iii;ttlit:niale ntilaVil,.,. ex
lliilsleuiopublicalas.. liiiiilins in ea acliiiii est de qiiibus <:iiani constal Apollitiaiis baicsiui in Occi
consubslantialiiate Spiritus sancli cum Patre, iil le- dciite |)ii)iiiim a Damasu pa|ia tlaiiiiiat.iin.
ttorcesi.iu lantlaia synodira i'l in fragmciitis epi- Poiio-palnaris Annlliiiaiis lia-resis luil,"quod na- '
stolii; Dainast ei suhjeriis in eatlem colleclione Ho- liirain noiuinis in Cbristo sriiMplenaiii putavit, hoc
niaiia el ex ca lomo Jl Concil. ediiioni» Labbai pag. est aniina cajeiucin, CIIJIIS,\iceni siipplebat cor-'
895. Un.de haercsis Maccdonianorum in Oecideii.e |{ pori Vorlnim ipsuni earo latiiiiii. Spcuiido, Apullina-
priiiiiimtlamiiaia 'csl in hoc-concilio Romaiio; nam i'isi:c asserebani corpiis Cln.isii <iivii.it.iii eonsnb-
quotl qnitlam aiunl cani prinnini p'roscriptani in Oc- stanliale esse, ex quo seqtiebalurpassibiiem cssc
cidciite a P.itribus concUii illyriciai.i, subsistere non diviniiatein Yerbi,'ei revefa crreiafus cl inoiiein
potes,!, ctfin coiistel synodiitii.lllyticlanani. post ae- csse perpes>am. Tenio asserebant Vciiunii divinuin
ceplani Iiiijus secund;e synodi Roiiiaua: sub Dainaso caiiieiii ex Yirgine liou siiinpsissc, sed -ex coeioait^i-
epis^olaiii synotlicam,"coiigrcgalam esse, ut legere iisse. Quaiio, divinain ipsaui Verbi siibstaniiam iu
e~siin crilicii Baronii. - ' carncin coiiversam esse pfliiticbant. Tandciii circa
_--
HascMapedoiiianoruinbasrcsis proscripta cst pns- Triiiiiaieni erravil Apollinaris,' -quostlaiii ilignitaliE
lea in concilio oecuinenico Conslaiiliiiopolitani) gr.idiiS excogilans, liiagnuni stilitet, niaju?, et
piinio, <lequo inlra. Ejus aiilem hoc fnit iiiiliiim. niaxiiiiuni; tit ihagiuis Splritus s.unius, nfajor, Fi-
Eusobio Nicoinedieiisi sedis Conslaiiliiiopolitaine in- lius, maxiintis Pater clicereliir. Alia 'Apollinaris ileli-
vasore defiincio, Maeedonius ab. Arianis anno ire- iia iqiiul iiatalem Alexandiiim s-.eculoiv legcnda.
cenlesiitiOqiiadragesinio sccuiijlp.illius Ecc!esi;e p|ii- Quaiiam indixil Daniasus l.tmr.e synod.iin anno-
ccopusortlinattis cst; sed cunl propter miilla eri- lipccntcsimo scptiiagcsimo ociavo, 1:1111 advciMis
in'ua aiiiio irccciiicsimo quinquagesiiho nono ex- varios luereticos, qnam ndversusepisco|ios c faciionc
^aucloraiiis esscl, novam lutsresimtioiuliilii, asscrens Lisicini anti]iap;e. Quaie-ciiui in epislola sive syno-
Spiiilmn sancttiin non ejustlcin ctini Patre et Filio tiali sivc decrctali Daniasi a Thcodoieio lib v,cap 10,
honoris patiicipein, sed ulriusque liiiiiistrtim cs_.e.. relal.i, dicat Damasiis: t Quitl dcpusiiioiicni Timo-
ac ereahirani; imdc noii-sohiui in bac, setl eliam in -. llici .1inc deniio postulastis? qui et lnc jutlicio setijs
qnaiia synodoiloniatia sub Damaso, de emisubftl.iii- apo.-.lolic;o,puesciite etiatn Petro AlexandrinoiiiiiL
tiaiilate Spiritus sancii aetuni, etin hac ultima di- urbisepiscopo, depositiis csl uiia ciiiu niagislro ip-
cli stinl aiiatbeinalismi contra plures haereiicos, et sius Apiiiliiiare, s apparcl jamantea ApiiHiiiareui et
. nominatiiii contra Macedonianos : « Analbcinaii/.a- TniioiliLiiiii aiino trcccntesimo scpiiiagcsinio-quiiuo
nius, inqiiil DamasiiS iii opisLuIaquam atl Pauliiiuiii in poncilio Komaiio lerlio luisse ilannialos, ideoquc
PXbac synodo niisil, Maccdonianos, qni de Aiii lianc Daniasi ppislolaui ad iioc qiiaiiuiii couciJiiiin.
stirpe veiiienles, noii perfidiaui niulavcrunt. scd HoiiiaiiiiinPS>Orciereudani. Atl li.tnc pariier syno-
jiujncn. J.Elinfra : «Si quis dl.Veril Spirituni san- (iuiii rpfpniiiliir anallieinalisiii; adversus'Arianos,
tiiiin facluram csse, aul pcr Filium facitnn. aua- alitibquc luercticos ex cpisioln Dainasi ad P;iiilinuiii
ibenia sit Si quis non ilixeri' Patris et Filii _.i Aiiiiocbenuni ppiscojniui, tliim Pb»ti Tbessalonica-.,
Spiriltis sancti unaui diviiiitaieni, potesiaiein, ina- inissa, a Thcodoroto liii v, cap 11, iccilaii. Jn.
'csialcm, potenliani, uiiam gloriaiu, doiiiiiiatinntiii libello cniin syuodiro post uarralaii) Y*alcnlisiisipe-
iiiitim regninu atque iinam volunlalcnt ac veiiiatiiii, ralofis moiicm, qu;e dic noiia Augusli anni trccen-
siiialhenia sil Si qtiis non di\e:it Spirituiu san- l. simi SP.pttiagp.siinioctavi ituiiigii, Ipgilur : « Cra-
ciiim adoraiidinn ab omui creatura, sictit et Filiuni lianus filiiis (scilicol Valcntiniani, tle quo loculus
et Paircm,anallieiiia sit. _ H;ec porro sccuuda M- fiierat) .Occidcntis ei Oricnlis iiuppraloi' facliis, pios
iiodus Roinana praecipue eontra Aiixeniiuui coacin, ppiscopos ab C-vsiliuicvocavit. Qno tiiiiporo bealtis
videtnr esse effectus moijilioiiis facine Daniaso pap;e tiiam Damasus, sacraiu Uotua: t-oinocavil syuo-
jt S. Alhaiiasio, qui cx synodo jEgyptiaea, qtiain diiin adversus Arianos, liiiMiiiiatoiiiarbos, el alios
.tiino Irccentesimo sepluagesimo prinio cclebr.ivil, I) plurimos biercticos; e\j)ositaint|uc tlpiiniiionem tli-
ad Damasniii scripsil, ul constat ex cjusdenl Allia- viijorum cajiiltim,-Tliessiiloiiicaiu ad Paiiliunm mi-
nasii epislola ad Aliicanos.- in qua ait seiipsisM: .-.e sil, qii;e cx tlivina tiispensaiioiie ulii<(iic uiaxiiua
ad Daniasum conlra Auxenlium invcisorem Mcdiolu- perfecil, et Trimiatis Iioniouslon adoiandain esse
nensis Ecclesiw, et niirari se cur nondum deposttv.s oinnibus persuasit. 1 Atl hane syiio.liiin Koiiiaiiani
eiectusque sil ex Ecclesia. r.icicnda qu;« diximus de Macedouianis in secuinla
Tertia a Damaso Roiiiana synodus anno tiwenlo- DaiiiitbiKoniana synoilo.
sinio scpiuagcsiiiio quiiiio babita, cui Pctrus Alexan- lliijus synodi t[iiaii;s P.iircs 'iul Cralianuin et
(liiniis cpiscopus, sancti Atbanasit sucressoi'. inicr- Valciilinianuni iinpcr;Uo.'C? sci'i(i.seruni de dam-
liui, dc qua So/.omenus lib. vi, cap. 23, loqucns t!e iiatioitc scliisniaticoiiinicifactioiic Ursicini. quorum
dtiobus Apoliinaribus patre el lilio, hrcc habct:« Pri- ppistola refciiur loino II CoiKilioriimcdilionis La-b-
iiuis llamasus episcopus urbis Roina:, _ctuna ciiin bci, pum rescri|ilo Gialiani Augusli, pixla jllius '
illo Peirus Alexantlriiius antistes, cuin liaiic h;eres:m pjiislol.u relalioneni, tlalo atl Atiuiliiium Urbis' vica-
hcilicet Apolliiiarisiaruin) latius serpere iuliilexis- jiiiin; lic.el enim Ursicimis anno trccenieciino
seni, eoncilio Roma: congregato, cam ab Ecclcsia sopliiagcsiuio quarto Yaleiiliniani iiuperatoiisjudicio
c.iiholica alienani esse dccrcveruni. > Ad hanc syT in Galiias relegatus fuisset, ipsc lanicti, ejttsqnc-
iitiduin non rcfeiiiiilur anallieniatisiui ativersus Aria- cxemplo noninilli episcopi Ecciesiis iiicubabanl, et
ni>S,aliotque baielicps e.xcpistola Damasi pap-.e a ('.oiiieiiijiiiscogniioribtis, vel ftigatis, j)itii't:"s cx ca
- Tlicddoicio llb. v, cap. II, leeiuui, ut crcdil liaro-. faciioiic Ecelcsias snas rciinebat.t. Qttaie iiiipe- •
95 IHSTORIA DE ViTiS ROii, PO.*ST.— S. DAMASUS.
ralores jubent senteniias iu seditiosos alias latas A Pori="i.ta-i-pitau<i«ii!:iipm com.cqmmUir, si Romani
exspcuiioni mamlati. Ilic porro locus se ofieii de p.iiilifieis assensus acccdat. - ~
Uroicini scliismate sermonem habore. An__oticceiiiesiniti octogp.simo, Damasus "conci-
Ursicini schisma conlra S. Damasum. liuiii Kom:e indixeraladdiscutieiidiim MaximiCynici, ~
ihionum Coiislanlinopolilana: Ecclesia: invase-
Ursicinus, Romanus diacomis anno ireeentesimo qni
sexagesimo sexlo.morluo Liberio papa, Romanain r.il, caiisam"; qiiod cuni Orienialcs cpis.copi detre-
Ecclesiam nefando scbismate turbavit, ordinalus esl ciassen(,iteruin anno irecentesiino oclpge.siiiiqpriino
-ltaiice cpiscopi jiosl concilinm Aquihsieiise, Theodo-
ciiimepiscopusconlfaDamasuinlegilimiselecliim suf- sium iinperatorem ut I.onjae.generalis sy-
fragiis, et mtiltos ex clero, populoque Romano suas nodiis Oriehtaliuin rogarunl, -siinubet Occidentalittm coiigre-
ii! jiaites perlraxit. Ex quo lam atrox sedilio orta
est, ul si A-mmianoMarcelbno lib. xxvn fides, in ba- -saieliif. Ad quam couvocaii aDamaso episcopi
siiiea Sicinini uno Uie 137 cives oceisi sinl. Ciiinvero Orienlales,moranlsuam Conslanlinopoliexctisartini,
-sphismatici legitimam ponlificis elee.tionem convel- qnoil ob suaruin Ecclesiaruni tliscrimen in Oiiente
-Ifie noii possent, ad calurnnias conversi, sanctissi- diienli, Romam proficisci noii-possenl temporis an-
iniim virum Damasum adulterli accusarunl, qtiein guslias insuper causali : tignoscentes niliilomimis
S. Hieronynius epislola t adPanimaciiitim, virginem, Romani ponlificis auctoritatein qna eos ad siiuiii
nt legere est in eorum
Ec.clesi_eqiievirginis doctorem apppllal, el cujus in- coiiciriuiii jure convocabat,
tegerrimos inoi-es antiqui ecclesiaslicae Hisloriic scri- e|iistola synodica, qure data esl ab episcopis Orien-
lalibiisConslaniinopoli anno trecentcsiinooctogesimo
piores, Soerates, Theodoretas, etSozomenus prae- B secuntlo ilefum congregatis, dum synodus Romae
dicanl. - _ _ • - .-in qua synodica i'elalionem eortnn quae
Exstingtiendo Ursicini scliismali catholici impera- agebalur
•loies auclorilaie sua adlaboraruiit; Praelexiains anno ti'ecenlesimo oclogesiino primo inconcilioad
.piiimUrbis pracfectussuly Yalentiniano Augusto eum OBCirmeiiicogesia tlecrelaque fuerant per legatos
Damasum et Occidentales episcopos.milluni. Hacc
Roina-expulit Ammianolaudalo lesie; rescriptum- rcfcrlttr a Tbeodoretojib. v. cap 9.'
(|iie ab eodeni imperator.e accepit, quo jnbebatur ha~ synoiica "-Ceiitiim' ilaque et qtiiiiquagiiita Orienlaltjs 'epi-
.'si.ieam a schismaticis occtipalanr Damaso restitui,
oosque etiam Urbe pelli. Praeterea, ut mox diclum seqpi, pneside Timotbeo Alexandrino mcnse M.iio
esi, Valeniinianus, tit Ecclesia; pitci consulei-et, Ur- aniii irecenlesimi pctogesiini primi synotluni cecu-
siciiiinn in Gallias exsulem iiiisil, unde revocatus est inenicani celebraiiiul, in qua Maximus Cynicus
ea lege, iit nec Romam; nec in suburbicarias regio- Conslantinopolitana: sedis invasor abdicalus est, et
i.ips, nec ipse, nec scbismatis fautoi'es pedejji inferre " setles sancto Gregorio Nazianzcno confirniaia, cui
siudio pacis nuntiiim remisit. Uude in ejus
jiossp.nl. Valeniiniano moiitto Ursicitius Romanain laiiicji
SP em itertim invadere conatus -esl : episcopi in- locuni Npclaiius, virex ordine senaiorio, adhuc.ca-
schismate ordinali,-et calholicorum aiuistilum ju- iecbunienus, eodem in concilioet suffectiis est. Se-
dieio exaiicioiilati, quas invaserant Ecclesias rcii- ciindo, Macedonii, ApoHinaris,_ Etinoniii confixa;
miertinl. quo fac.tum ut Gratiaiuis Augustus Ursici- siint haereses, edimmque adversus.illas lidei symbo-
iiMinin Gallias expulerit, et ad petilionem Patiiim lum, quoNicaena fides magis exposita liiil et-confii-
maia. De baeresibus Macedonii el Apollinaris locuii
syo ii quartic Roma: sub Damaso celebralae. scbi- suiiiiH, de priori quidcin in secunda, de posterioii
sniaiicoruminsolenliam lata lege.coiiibueiii, til con- P ^ \ero in teiiia
siat ex synodica illius coucilii, el ex fescripio Gra- nomii synodo Romana sub Damaso. Jle Eu-
liiiui, de quibiis supra. episcopiCyziceniblaspheniiislegendusR.ironius
lomo
Liuea S. El mansit Damasus.- Eiflem imporatori , admiuisirationem IV Annalium. Tandeni cauones Ecclesianiin
supplicavprc Patres concilii Aquileiensis anno Ire- collectores exbibent. speclantes edili. . Septem Gracci
cpniesimo oetogesimo piimo, pneside S. Ambro.sio Tres duniaxat edilos fuisst:
Metiiolauensiepiscopo celebrali, eplstola quSe exstat longe probabilius est:alioalios verq insancitos, aliera synodo
lmic
iomo li Coiicllioiiim, quaque imperatores obsecrant, concilio Con-jiantiiioj^olitana tempore
iit: Ursicino sedem Koinanam posl damnaliouem re- sia: GraecoB ascriplos fuisse ab iis, qui codicem Eccle-
peiere nioliemi, faciles aures prceberenl. Postea ta- coniposiieruiit.
iiieii inoiiiio Damaso, Siricius non sine tintiiillu, ab Canoii lertius, qui est de secundo episcopi Con-
Ursicino excitato. in ejus loctim subrogatus est, ul slaiilinopolitani in ecclesia loco, et boiioris pri-
ibidem diceuius. Caeleriuti auclor Libri Ponlilicalis, maiu posl Romaniim , comme.ntilius non est., itt
Raronius; cum aniiqui omiies codices,
ipso fatenle Baronio, falso-scribit Ursiciaum, jiosl- pulavit et eolleciiones omnes media; aetatis et
quaiu Roma pulsus esl, consecratum' fuisse Neapoli- jjosleriorum s_eculo.iiiniantiqua; illuin conlineant; el prav
tana: Ecclcsia: episcopum, cuni ex Gratiani el Va-. ttsrea Socrates lib.
Jeniiniani Junioris rescriplo anno trecentesiino steiiiur. lllum autemx»,canonem cap. 15, illum condilnni le-
lerlittm secuudo nou
scpiuagpsinio oclavo emanaio, constet euni lnne adversari, imo nec illo aliquid derogalum fuisse ju-
Jonginqtio exsilio Jiiullaium ; nec MarccHiiius ejus ribus EcclesiaeAlexandiiiiaevidere est in crJtica Ba-
jianiaritis i:i libello, quem Tbeodosio iniperatoii ob- ".ronii ad annuin trccenlesiinnm ociogesiinuin p;i-
iulil, aiit iilliisveterum seriplorum itl refei'aiit. miistj. Sed quidquid sit,-ceiium esl lilluni caiionpni
Goncilium Conslanlinopoliianum
' primum , .generale iib Ecclesia Roniana recepfum non fuisse; ac ilisciie
i secundum. probauiin ante Iiiiioceniium 111,qui in concil.o La-
Anno Dainasi papa; decinio quiiilo, Tlieodosius ipraiicusi iv, eanone S, sedein Coiisiantiiiopoliia-
iiupei-ator episcopps -Oi\enlis Caiisianliiiopuliin con- nani inter pairiarchicas secundo loco numerat, pro-
vo-avil, piiecipiii: adversus Macedomi hasresim, in- piiamque ei asserit, secundam a Romana dignila-
coustillo Damaso, tpii idco legalos ad illud ponciliuin le.ii.
ti'ii misil, qtii ejus nominfeeidem praeessenl. Unde Concilium finitum fuisse die nona mensis Jnlii
isl u! concilium per se non esl habiium pro otscume- coll giturex eo quod canones illum tiiem pracleruul;
uico, sed lanium ex postfacto, Dainaso neinpe banc ceiic di« irigesima ejusdem mcnsis Tbeodosius de-
illi suo consensu dignilatem ct auctbritaiein iri- ditlpgem Scodicis Thp.odosiani cleFide calholica,\n
bue.iiie. Licei enim eeclesiasticae regul.e synotlos fa- qua mentio esl Nectarii episcopi Conslaiilinopoliiani J,
cere, et tiecreta in .Ecclesiis sancire absque Roma- iu <o:icilio ordinali; ex qua, et ex lege 8 ejnsdem
tiortim poniificiimauctoriiate vetent; non probibcul codicis de Hwreiicis deducitur, co die jam concilio
faiiien absque ejus aiictorilate,_naiio:iales syuodos, liuem iiupositum 1'uisse.Statitu atque celebra.ir.n est
vei loijiis eiiain Orieniis conciii.i couvocari, quse poiici!"iu'iii, ejus conlijinationcin Pntres ab imperaiore
ceeumoiiica quideiu non sttiit vi (.'OllvocalioIlis,al.. TIJPO;osio poslulavernnt, non quod eam-(dncilio
ijiiperaioribiis^paUiarchis. vel lueicopoltluuis £)Ci:e; csj^Huteiiicoftcccssuriam cvutiinarculi, sod ul liafr,
95 ANASTASII BIBLIOTIIECARH . 9(5
rallnne imperalorem aslringerent ad fidem prole- A uigpsimo sexlo celebraio, nbi actione S legitur :
gendam, hacreticos profligandos, necnon ati ca- < Nam spccialitcr syiiiboluiu irecentortim decem et
iionum observantiam suis eliaui legibus impelran- DCIOsanclorum Pairum, in qtio baplizamur, ipsas
*lam. tre.s sanclae synodi consone conlirniarunt. . Sed
Patres postea concilii Constantinopolilani, sequenii cum, PXdiciis, Cohstantinopolilanun) symbolum in
anno treceniesimo oclogcsimo secundo cclebrati, nt Nicvni lociini siibrogatum fueiii; noinine' non mu-
• Jam diclum esi, de rebus in synodo cecumenica de- lalp, in hoc el aliis locis ab eo citalis suspicor ,ser-
crelis synodalem per epislolam moinieruni Dama- monem esse de symbolo Constaniinopolilano, qiiod
sum papam, qure apud Theodorelum lib v, cap 9, dicitnr Nicaenum, quia illo Nicxna fides ma-
inscripla.esi : _ Dominiscbatissimis et religiosissi- gis exposila fuit et confirmala. "Unde ipseinpt
•iiiis fratribus et comminislris Damaso, Ambrosio, Martene falelur in vulgato ordine Roniano, in
Briltoni, Valeriano, Ascbolio, Anemio, Basilio et ordine Gelasiano, in Poniificali Salsburgeiisi, in
reliquis sanclis episcopis, qui in magna urbe Roma - veiuslissimo codice .Rhcmensi annorum 900, et
collecti sunt, _ ete. Ea epislola Patres, eorum quas in piimo ordine Scrulinii Godicis Gellonensis
acla fuerant in synodo ceeumenica, et quoruni re- nolari Conslantinopolitaiiuni symbolum. non Ni-
lalionem miLtunl, confirmationem postulant, cum caenunr. Et sane convenienlius videtur Constan-
aiunl : « Quibusiaiiquam eanonice ac legilime apud linopolilanum catechumenis tradilum' fuisse , ul
nos constitulis, veslram quoqiie revereniiam, gralu- de divinilate- Spiriltis sancti edocereni.nr, qua; iu
lari hoiiatnur,' inlercedente spiritali <cbaritale : et Nicacno clare expressa non eral, ut fuit in Con-
Domini timofe, omnem qttidem affeclum compri- B slanlinopolilauo.
mente; ecclesiartim aulem aidificationerci, privatae Symbolum porro Conslnnlmopolitamim lale esl r
erga singulos bencvolenlire et gratiae pr_epoiieiile. s <iCredimus iii unum "Deiun Palrem omtiipofeiiteni,
Haec synodica missa esl Dainaso per tres cpiscopos, Aictbremccelietterne, visibilium omniujji el invisi-
Cyiiacum, Eusebiitm,. Prisciannm. In ea causam cur bilium. Et in iinum DomintimJesum Chrislum , Fi-
Romam vdcaii non adiissenl, exjjlicarunt, el ascume- litim Dei uiiigenilum, ex Patre iialum ante omnia
tiicaesynodi, quamsuperiorianno Conslantinopoli ce- saccula, Deiint exDeo, lumen ex lumine, Deiim
Iebraranl,acta Romanoponlilicirecognoscenda mise- veruni ex Deo vero ; natum, non faclum", liomon-
rnnt, qnae ab eo conlirmata sniil. Qno ex tempore sion Patri, boc est ejusdem PUIIIPatre'subslanii;p ;
ea tanquam per apostolicam sedem approbala summa; per qucni omnia facla sunt. Qui propler .nos homi-
semper veneralioni fuere. nes, et propter nostram salutem descendit de coslis :
Qtiod allinet ad ConslanlinopoJilanum symbolum, - et incarnams esl ex Spiritu sanclo, ex-Maria Virgi-
illud slatim ac prodiil, ab omnibus Graecorum Ec- ne, el homo factus est: cnicifixus eliam pro nobis
clesiis in Nicaenilocum, nomine tamen non mulato, sub Ponlio Pilalo, passus et sepultus : et lertia die
siiffecium esi. Unde omnes Constanlinopolilana po- resurrexit secunduin Seripturas : ascendil in coelos,
sleriores synodi et Patres, quoties de Nicaeno sym- sedet ad dexleram Palris ; inde venlurus est cum
bolo Ioqiiuiilur, passim inlelligurit Constaniinopoli- gloria .judicare vivos et mofluos ; cujus regni non
lanum; neque lamen Constanlinopolilanum, sed Ni- erit fiiiis. Credimus iii Spiritttmsanclum, Dominum
caenum vocanl. Jitiam hodie nos quod ad missarum el vivificantem , ex Palreprocedentem, el cnni Palre
solemnia canianws, Nicaenumdicimiis, cum tamen P etFilib adoranilum cl glorificandiim : qtii loculus est
sit Coiislaiiiihppolitnnum, ul observavit Liipus per prophelas. Et unaih sanctam catbolicam el apo-
lomo I Concil., cap. i, ubi addit in Ecclesia urbis stolicam Ecclesiam. Confitcmur unum baptisma iir
Roma; servalum ftiisse antiquum morem recitandi -remissionem peceatonim. Exspectamus resiirrectio-
symbolum apostolorum, quod imlla haeresis ibi sum- nem morluorum, el vitam ftiluri sa;culi. Ainen. i
pserit exordiuin. Eodem jure symbolum apostolicum Ramasius papa mullis pro EccJesia' exanllatis Ia-
slne addiiamenlo relinuerunl Ecclesia Africana, Ita- boribus ad Dettm migravit die decima mensis De-
lica, Gallica, Lalinse omnes, ul Iiqucl ex Aiiguslino, cembris anni trecenlesimi octogesimi quarli,- post
Chrysologo, aliisque Lalinis episcopis, qtii istud so- quam annos oclodeeiin, menses duos,-dies deeetn
luin legunlur catechumenis' tradidisse. Cum enim sedisset. Diem mortis nobis conservavit S. Hierony-
Theodoreto,Sozoii)eno,aiqiieSocrateleslibus,Ariana mus in Martyrologio .. annos, menses et dies sedis
haeresis lllyrici finestransire nunquam valueril, apud Atictius Cbronicon veterum po)itificum : anntis vero
Europeos nova professionis tessera opus non ftiit. moiiis dediicitur ex epitapbio Siricii ejus successoris
Excipiendas lamen suiitHispaniarum Ecclesiaiqua; a abannotatore Baronii relato ex qno conslat Siri-
Goihis, Arianis, Vandalis ei Suevis pervasa: el pos- cium anno 58i pontillcaliim adeptum esse. -Quinque-
sessae, sicnli trinam baplismatis mersioneii) in tini- onlinationes fecil mense Decembri pfesbylerorum-
cam, ita apostoliciimsynibolttm in Nicamummulave- iriginta unins, tliaconorum novem : episcopos veio
runt, id est Conslanliiiopolilanum, ut clare habeliii' sexagiuta duos per diversa" loca consecravit, et via-
in leiiia synodo Tolclana anno quingentesimo ocio- Ardealina in sua Basilica sepultus est, plures enini
gesimo nono celebrata, in qua consilio Reearedis maiiyruin basilicas ei-exii, plurium sepulcra versi-
-
Hispaniarum regis statuitur : Ut per omnes Eccle- f Ims exornavit, sibique ipsi epilapbium ed:dit. lnfer
sias Hispania; et Galliciaesecundum formam Eecle- sanclos miraculis clarus recenselur et inler scriptb-
siarum Orientalium concilii Constantinopolitani sym- resecclesiasiicos.
boliim reciteiur . s Imitatae id posunotlum sunt Sanctuii) Hieronymum Stridoniensem in scribeu-
qtiaedam suj) Carolo M;igno Gallicana; Ecclesia:; dis epistolis, et in ecclesiasiicis negotiis adjuioreni
aliae lamen,*ae ipsa capella regia imitari non siinl habuit, ejusque jussu idem Hieronynms Novum Te-
ausac, donec a Leone 111veniam impetrassent. Nam slamenlum Gra:cae fidei reddidil. llic in libro dc
Romana Ecclcsia necdum sub Joanne oclavo eam- Scripioribus ecclesiaslicis de eo scribit : « Damasns,
dem canlaudi, consuenidinem receperal; poslea la- Romanae urbis episcopus, elegans in versibiis coni-
hieo,ne a subditis sibi Hispaniarum el Galliarum ponendis ingenium habuit', mullaque el brevia.
Ecclesiis, inoreni bunc deponere iiolenlibus, disso- opnscula beroico melro ediilit, el prope oclogenn-
narei, illud symbolum intra missarum solemnia ean- ritis sub' Theodosio principe morluus esl. » Ejus.
lavil. opera a Mariio Milesio Sarazanio eollecta ;.sedepi-
Edmundus Martene Jibi, de anliquis Ecclesiae stola VIII, quae dicitur scripta Slepkarioarchiepiscopo
Rilibus cap i, arl n, num 10, exislimal~ post con- concilii Mauritanim et universis episcopts Africann:
cilitim Consiantinopoljtatiiini primum calechunie- provinciw, supposiiia est, ul ostendit subscriptio :
uis, aniequam baptizareniur, tradituin esse sym- Dala Flavio et Slilicone V. V.C. C. coss. Flavius
holiim .Nicaeiiiini, quod probal cx. concilio Con- enim Stilico unus et idem est, qui annoAOO',Aure-
suntinopolitano sub Menna, anno quingentesimo liano collega, consulattiiii gessit, et ilerum auuc
97 IIISTORIA DE YITIS ROM. PONT. — S. DAMASUS. 98
405, collega Anlheniio. Praelerea prfeiiotatur epis- h vir. sane - propter vitae praestabilis oiiiamcnla insi-
lol.i : Damasus servus servorum Dei, alqtie JI T gnis : qui doctriuam apostolicam assidue lutalus
graliam ejus episcopns sancla: Ecclesiaeurbis Ro- esl. i Sozonieiius lib vi, cap 22, tradil : « Morluo
jnoc, t cum tamen anle Gregoriuin priinum jtonii- Liberio Damasus Ecclesiae Rom:e sedem capessit.
lices Romani non sese servos servorum Dei in epi- In qua eleclione Ursacius diaconus compelitor ejus
'slolis appellarent. fuif, qtti suffragiis prasteritus iniqno aniino lulii. >
Liber cliam Pontificalis,seu Ponlificale tomis Gon- Ui's:nus quidein hic a Rulino tlicius ct a Marcel-
ciliorum inserlum Damaso pci-peram tribuilur, ut Jino Ursicinus « prselaluin sibi non ferens Damasum
inler eruditos convenit. Nec denique Ilieronymi ad in taiilum furoris ertipii, ulpersuaso quodam satis
Damasum, et Damasiad Hierouymuni epislola inter iinperitoel agresliepiscopo^.nempePaulo Tiburtino,.
opera-Damasi numeranda, ut oslendil Scheiestratius collecta turbulentorum, el scditiosorum honijnum
in secunda parte Antiquiialis illuslratae. Quoad cata- nianu in basilica, qu;e Sicinii appellatur, episcopum
logiim velerum ponlificum, quo usque ati Liberium, se fieri extorquerct, legibus, et ordine, el traditione
in quo desinit, usi sumus, quique Cbronici Damasl peiversis. i Rufin, Hisll.n, c. 10.
nomine a nobis appellatus esl, Damasi paiiuin non Scliismaiica hasc ordinatio tuinultusexcitavil ae
esse recle vidil Baronius, sieuti ct falsum esse quod raedes in Urbe non modicas : ad quas averlendas
de eo in Libro Poulificali iegitur, eum nempe consii- JUmiani niagislratus dejui'e Damasi non dubiiantes,
luisse ut psalmi, diu nocttiqne in ecclesiis cane- antipapam exsulare cogunt: pulsoqtie (cttin asse-
renlur, quasi priinus sacriillius morisfuerit auclor; clis) Ursicino (ait Ammianus Marcellin, lib xxvn)
ut eniiii probat Bona cardinalis cap 16, dedivina B alla quies pari jain proposilo civium Romanorum
Psalmodia, in Ecclesia Occidenlali, liunc aiiernaiint aptissima adolescebat. > Verum non dtuluriiani Ted-
peranliphonasnioduni inslituil S. Ambrosius, quem dere tentarunl ejus factionis asseclae, qui nacii apud
Damasus apostolico decreio stabilivit.. Qua de re Valeiilinianum Auguslum patrocinatores suartim pre-
plura apud etimdem Rona legenda, ubi et pag 458, - cnm, ea conditioiie copiam redeuiidi imjielrarunt,
ait caute inlelligenduin esse quod Gregorius Magnus iit poenas graviores subirenl, si "novilumullus per
libvii, epislola 64, apudBaroniuni scribit, Damasuin ' eosdem excitarentur. El cum injpolenlei'<proclives
iieinpe papam ex B. Hieroiiymi tradilione accepisse, rcperii essent in"eosdem motus, iteniin in Gallias
nt ad imiiationem Jerosblymilana: Ecclesiae, Rotna; relegati suni; erepta sediiiosorum sociis nnica
concitierelur Alleluia. Non • enim, inquil Bona, coepit ecclesia, qtiaesuperfuerat ipsoruin habendo conven-
eo lempore in Ecclesia Roinana eanlari Alleluia, Uii. Marcellinus, eibnicus licei auctor, referl, magi-
sed cum lempore lanlum Paschali canlarelur, stfalum qui Romsettinc gerebat, Praetexlatiun pariter
innc sancilum esl, ut eliam extra illud frequentare- ' elhnicuni,~ jusla veritati suffragia pulso Ursicino
' con-
iur. iulisse. ' •
Ait insuper loco laudalo Bona, pag.447, muJtos Interea Damasus sua usus aucioritale ponlificia
doclores alioquin fide dignissimos-Jegem canen.ia: ad schisma abolendum dainnalionis senleniiam pro-
doxologiae,Gloria Palri et Fitio et Spirilui sanclo, tulitin auctorem el in complices criininis. A com-
sicui'erat, elc., in finepsaluiorum ad Damasum munione fideliuni eosdem reinovil; et in concilio
papam referre, a quo hac de re sanclioneni ediiam quod Romae liabuit lertio sui pontilicalus anno ad
aiunt divo Hierouynio suadenie. Sed isti deeepti P deponendiim Auxenlium Mediolanensemcontra eos-
sunt ob epistolani llieronyini ad Damasiuii, qiiam dem non dcstitit ilerare senlentiam anlea prolatam.
niox adulteriiiam esse dixnntis. Conciiium Vasense De his nempe deci-elis' aposlolicaa sedis loquilur im-
seu Yasioneiisesecuiiduni, sub Felicc IV, aimo 529, perator Y~alenlii)iainisrescribeiis Ampelio praefecto
celebratuni eanoiie 5, slaluii,"ui in Ecclesia posl Urbis, el Maiximinovicario V. Pl (vide apud Baro-
gloria, dicaiur, sicul erat in principio, adversus eos, niiini ad ann 571) super schisinalicis inenloralis.
qui Dei Filiunva lempore eoejiisse blaspliem.ini. _ Ad faciliorem exseculionem parandam Ecclesiae
Damasus non esteliani auctor decreli de Scripitiiis legibus saiixei'at Yalenliiiianus, causas reliqtioraiti
divinis, et opuseuiis sanclorum Palrum quae in episcoporum esse a Roniano pontifice judicandas :
Ecclesia calliolicarecipiunlur, seu decreli de libris siquidem causasfidei, necnon de regimine ecelesia-
recipiendis et "non recipiendis, licet in colleciione slico ad'cjusdem ordinis viros peiiinere : ita ut sa-
Cresconiana, librarioiiim errore, decrelum illud Da- cerdoles desacenlolibus judicarent. VideS. Ambros
lhasi nomen pra:fei'al; quia plerique Gpusculorum epist XIII', ad Valentiniau; imo apud Raro», ad
in eo liieinoratoriim auctores, jiosl Damasum vixe- ann 586, epist xxxi, S. Ambrosii etCollect. concil.
liini et sciipserunl. Qua de re plura-iu Gelasio. lonio II, aiin 578.
• SOMIER.' . . . Moiiiio 'Y7aleiitiniano,Ursicini et suorunt inquie-
lum ingeniuiif nova niacbhiamenla contra Dama-
Linea __.—Ordinatursub conlentioneUrsicinus, elc. suni struxitjjidhibiliscaluniniis. Cum vero coguosce-
linii: Hic accuialus esl insidiarum, elc. reni neque de ipsius doctrina, neque de regiiiiiue
Ilujiis hisloriae serieni exacle prosequi ducimus u„ niale ailministrato ullas facile processuras, de .ejus-
Jiecessarium, ~utora obstruanlur iiihiiicorum Romau_e dem privatis moribus falsum rumorem' dissemiiia-
sedis," qui caplare niiuntiir inde occasionemlinpri- "ruhl. Vcrutii caluiniiiis cito' deleclis, Ursicinus • itt
inentli aiiiniis iioniininii falsam ideani circa ejusdem Gallias pridem relegatus, colhbilus fuit areiius
seilis auctoriiatem." Coloniae Agiippinae inira angustiorem secessum :
Nunquam dubitari jure conligit, quin eleclio' Da- el Isacem reiuolus Hispania; angulus littilo danina-"
masi ad sunimum ponlificaluiii omniiio legilima tionis inclusit. UliGratianus et ValentiniatiusAugg.
fuerit el rite peracta. S. Hieronymus, qui ttim Romae hrreseriplo ;td Aquilinum vic ordenuiitianl. •
agebat, el rheloricic operam dabat quando eleclus Dainasus allanien suae conscieutia; teslimonio
luit Damasus, -in suo chronico ad annuin SG9, salis secttrus, cum posset illo contentus 'irrituin
scribit: « Damasns xxxv Romana; Ecclesia: ordina- conalum despicere accusalortini, aul sola declara-
lur episcopus, » et Riifiiiussequalis eoi-uuideintein- tlone innoceiiiia; suie public;c quoque opiuioni de se
porum iusi lii) n, c. 10, ail: < Damasus post Libe- consulere; qiiemadiiiodum a. successoribus su_jinde
rium per successionem sacerdotium inurbe Roma praeslitum non sentcl legimus, maluitse imiocenleni
susceperat. i Omnes atiliquae bisloriae de lmjusniodi probare in concilio, ac in conspectu coinilaliis iin-
Jacto coiiveniunl. In Socratis lib iv, cap 24? lcgi- peratoris. Multuni inleresl hic deinonslrai'e bujtis-
mus : ( Damasus Liberio in episcopatus Roinani .inodi faclum Damasi nibil prasjudicii intulisse juri-
administrafione successil. J Apud Tlieodorel, lib V,' bus inconcussis sunimi saceidotii Romana; sedis,
c. 2: t Hic Damasus episcopus Romanus fuit, in inviolabiliter id ojlincniis,- ut in lcrris a neiniue
illius Ecclesi;e adiniuisiralio.-.e successor Liberii : jiidicetur. <_• - . .
'
99 ANASTASII RIBLIOTHECARH 100
Non cst eur aliunde qtiDeramusasserii demonslra- A Siiborium fuerai. scbisma Ecclesiae Anlioclieiia;
lioncin, cum abumJe suppctat in ipso' Roiiiano con- «edentecum RomaeLiberio. Eutloxius euim Ariaiiusepi-
cilio Damasi dc qtio agimtis : a quo jusu; prohilnm sc.opus sedi palriarchaJi Anliocliena;"quani oc-
dicinms lestimonium polius quant decrcluin dc jn-o- cnpaveral. praetulissel ConsiantinopoJitanam ( vide
Jiitate alt|iie hcroicis viiiulibus sancli pontilicis; Socr. lib. i, c. 54) ditiori patrimoiiio dolatam ,
iiiin eiiam in rescriplo Aiigiisiorum Graiiaiii et pjusdem faclioiiis assecla; slabiliverunt in tlirouo
Valeniiniani II, jiiiienlium vicario necnon jiraeferlis Auiiocbeno Meletium olim Sebastenum, liinc vero
pneiorio Galli.e alque llaliav (vid Baron ad ann 581) Berrboeenscm episcopum. Nam fama et exisiima-
iit ancioritiUe-adliibiia, scnicntias a Romani cpiscopl lione ejus fnlurum pulabant ( ait Sozomeims libl iv,
ju.licio prolatas valitie suslinere el -exacte lnandaie cap. 27) lit noii modo incolas Anliocliiie, veruni
- eliani uibes finitimas, et niaxime'oljni Eustailii.iiins,
(lebiiaspxsccuiioiii non oniitiant.
Coiipiliuin tle quo nobis esl sermo, in quo scilicet qui ita de Deo, sicut concilium Nicaeuum fjaiiiilcrat.
Damnsi innoceiilia jjlene perspecta etpublico enco- senlicbanl, omnino ad suam seetain atlracluros. »
mio celehi'...a-eslcoiHra caluiunias seliJsmatiroiiim, Riifiiius addil Hist. lib. i, cap. 24, Iranslalionem
«ledii ppistolani synodicam ad imppraiorem, in qua Melelii fac.lam conira leges sacrorum_iaiioiitiiu.
praioissis gratiaruin aclionihus, eidem ptineijii per- fiiistratos Ubivero se cogiiovcnini Ariaui sua-exspectaiiont:
soliilis ob asseiiaut in suis etiam legibus Romani fnam Mcieiius pro Niciena fitie se staii:
ponlificis atietoiilaieni judicandi de cacleris episro- dispiie professus csi) Conslaiiti imjieratorf aucioies
|)is, coiiqucrnniiir de Ursioino, ac de iionnullis fiuiit ejus c.\i>ellendiin cxsiiiuin, eiquustibsiiliiendi
episcopis depositis per Damasuiu, qui exemplo sui jj Eiizoguni. appiie Aiiamim, et tiiiiiin ex j)ia:ci|)iiis
aniosignani schisma in Ecclesia conlovebanl. Asse- tiiscipulis Arii. .Vetercs iuter Aiitioclieuos calliolici,
Jiiiil, liuc lendere perditorum hujusniodi scbisniali- qui consulislanlitds lldem coiistaiilci' servavprant,
corum consilia, cl fraudos, <iut dunt causani dicit quos appeliabi.ul EiiStatbianos, Mticlii declaratione
qni in oniues ]udex fuerat coiistiiiilus, nemo esset iiibil permotiet recusaveraiu eiimdeni epis,P0]iiimre-
qui de lapsis, vel de farliosis posset episcopaltis in- eognoscere,« ciim illis.qui eideni adli;erebaiii eoni-
vasoiibus judicaTe. s ( Epist. syn. concil. Rom. ad tnunicare, duplici iioiujue; lum, quod Meleiiiis
Gralian.) Perspicuuni reddunt, voluisse in hoc re- ipse Ariaiiorum suffiagiis fu;s et ad sacertlotii liin-
niiii siaiu snopte ingenio ponlificem «severioribiis se ctionem delectus (ait Socrales loce cit.), luin qiiol
dare judiciis sacerdolum » . .. ita ut « yir sanctus ejus sectatores ab illis bapilsuii lavacium recepis-
(iiKitiiuiH ) veslrae magis eonlerre pietaii quam sibi seni. » !
prasstare desideret, nec derogare cuiquain, sed siam Lucifer CalaTitanus ifa conslilulam reperil Ecclt:-
principibus adrogare. » Subdunt sequi Damasum AiUiochenam, quantlc post dccessum inipcia-
voluisse exemplum sui decessoris Silveslri papa:, loris Gonslanlii eamdem visiiavit (uti supra (iixinr.s
< qui a sacrilegis acciisatus apnd pareiitem veslriiin in notis ad Liberium). Speravii rccouciliari posse ei.
Constantiniini causam propriam proseculus esl. J in unum ccetum conveuire uirosqiie cn;liolicos Eusia-
Imperalores in resciibendo niagistrauuim desitliam Lhianos ct Meletianos, « si talis eligerelnr cpi.scopus
ineiiem ei inofliciosam culpanl, ac desidiam jncli- (scribil Rufin. lib.-i, c. 27) erga qtiein non iiii.rjijoi.s,
ctim , qui retigioneminquieturi (quamnos, inquiiiiil, sed ulraqiie gauderel. Quare praeproperiis callioh-
jnre veneramur) palienler accipiunl, e~lin banc so- P ciim qtiidem, ct sancluin viruni, ac per omni.i.ii-
p.ordiiiui refundunt causani hiijtismotli tiiniiilliiuiii gnum saccrdolio Pauliimm episcopuin eollocavil. t
:n: iiialorum. Ttim dc scbismaticis subdunl : « Hinc Veriim Melefiani eumdein recipere deirectarutiL; iin
illi iiispctaiores sauclissima: sedis, non soluin Dei ul schlsma per aimos plures jiro.lucium fucrit, uiris-
iiiiiniiie, quod siitiseral, sed eiiam jutiiciortnu cxa- que parlibus in lo.-um decedentittinad uovam proce-
iiiiui t:x|)lt)iatuiu nientis sanctissima: virum, ul eiiani dentibus eleclioiiem.
divo Pairi Valeiiiiniano esl. comproljaluni, lurpissir Sancltis Basilius cerliorein fecil S. Damasiini p:i-
niis calniiiniis episcopiiin Datnasum inquielare non pam de hujiismodi luntullibus, simul etiam scribeits
vcriii; postquiiin desperavejiintposse percelli, po- ad B. Allianasiuni ppistola 52, bis verb s usus : »iVi-
piiluiii, pro quo ille divinilali obses est, inquie- 'siiin esi ..aiiiein milii conseiitaneiiiii, "uL scribatin' -
tanl. i Praecipiunl itaquc, ut facliosL ila Lurbanies. episcopo Roniae, ul quae bic geruiilur considerei.. ct
(jiiiptein civitalum ab illis expellanlur, el ceiituin senleiiliain suam expromal. El qiioniain dillicile esl,
inilliariis ab tirbe Roma arceautur.« Qiiicnnque au- iit coinmuni ac syno lico decrelo alittui illine iiiittan-
leiii jutlicio Damasi, eLc., condemnaiiis fuerit; et - lur, ipse sua atictoritatc in hac causa nsus viros eii-
qiii evoealus ad sacerdotale judicium per coniuina- gal ad ferendas quidem ilineris molesiias idoneos,
ciam non ivissel, ab illusiribns viiis prtcfectis ad \erum juxla ad hoc.quoque accoinniodos, ut man-
cpiscopale judicium reiuittalur, sive a proconsnli- sueludine el felicilaie ingenii eos qui distoni et obli-
bus, vel vicariis, ul ad urbein Ronsain sub prosc- qtti apud nos siinl, eorriganl, apte ac dispensatorie
piiiioneperveniat.eie., vel siipseinetropolitantisesl, sermonem attemperantes, oinniaque secum babentes
Romam necessario, vel ad eos, qttos Roinaniis epi- quae in Arimino, ad ea rescindenda, quae illic pcr
scopus judiees dederil, sine dilatlone coulendal.. . 3 vim ei violentiam gesta sunt.»
Quotl si melropolilani episcopi, vel cujiiscunque sa- In epislola vero atl Damasum, num. 220, quem
cenloiis iniquiias est suspecia, aul gratia , :id Ro- appellat Patrem eolendissimum, exponiL anijjliludi-
m:.nuni episcopum, vel ad conciliuin quiiidccim , nem regionttm illis motiJms perculsarum , et -remc-
liiiilimoiiim episcoporum acccrsilum liceal provo- dium a S. Sede Roniana exspectamlnm. _ ftuidquid,
care: inotlo ne posl exaniein habiium, quoJ deli- iiujuil, ab ^gypto ad Illyricum usque protenditur,
niliimfiieril inlegreiur. t vebcmeiili lcmpestaic, el flueiuinn ngitatione percel-
Hoc igilur modo imperalores soletnni declaratione liuir... Horum cerle maloruni remcdiiini esseunicunt
el tsxpiessa lege recognoverunl jns in Romauo j.on- arbiiramur miscralionis tuaevisiiaiionem sollieiltidi-
tilice siluin judieandi de episcopis, et provocaiionis neinqiie... Eo tlesceiidimus, ut per iitleras noslras
recipiendic atl suatn apostolicain sedem ; quotl jus" aliqiianlultim solalii nobis facereiiius., si vos exeilaii
aniea palam et auibenlice recognoverat Etele&ia tandem iis, nostii susciperelis curain, et qiiosdain
universa in sjnodo S.irdicensi. ejiisdem jiobisciiin confessionis hnc inittejetis : qui
Linca 1L — Hic conslittttum fecil de Erclesia. dsscortlanles inlcr se parles vel conciliare, vel Dci
- Funesia quaedam conlagio ila inlecerat priecipiias Ecplosius rcvocare atl aniieiliam, el unionein pbs-_
Orieniis Et-clesias, ut sedes, Aiiiioeliena, Alexan-1 htint; vel sallem eos propalam manifestos redtlere,
drina, el Conslanliiiopolilana eoJem iciiiporc scbis- qui fliiciualioiiisislius caus;eeranl: tie c.Tleiifvohis
maie laborarcnl, quo lurbabaliir eliam in Occidciile ouinibiis liquere qne.it, ad quoiiiiii (luiiium.coiiimu-
Roina.na. iiio.ieiii accedcre debeatis. »
SOl IJISTORIA D:<__ YITJS ROAI..PONT. — S. DASIASUS. - 102
B. Ilierosiyniiis, in ea provincia degens , quem A demetOmousiosfidem confirmabant, el.Pelricrea-r
nrrilcr sollicitabant ad se a.ljungendum palani par- lionem J (ait Socrat. lib. iv, cap. 50). Populus
libus P.iulini, aut Meletii, aut cujusdain Vilalis quem igilur iltis confisus expellit Lucium; Pelrum aulem
Apulliiinris lalenler hasreticus", de qtio Joqtiendum in ejus locum inlroducit.
nuliis erit inlcrius, eiigi curaverat teiiiuni episeqpum Per eadem circiter lempora Ecclesia Constanli-
a noiimilliscalholic.s a Melelianocuetu divuisis; san- hopolitana a qnadraginta ferme annis gemenie suh ,
piiis,-iiqiiam, "Meronymiisad B. Damasiiin sciibens lyrannideArianorum, qui eam sedem. invaserant,,
his iiiiliirsensibus (epist. 57) :~. Ego ntillum piiuium, pauci quisupereranl in regia nrbe catholici oiiho-
nisi Clirisiiuii seqtiens, Bealitiidiiii iuae, id esl catbe- doxorum antisiitum in ea viciiiia silortiiii ,pra:sidio
<ira:Ptiri coinniiinioneconsocior: stiper illam pelram fulti S. Gregorium Nazianzehum eo -perduxerant.,
:t:di!icalam Ecclesiam. scio. Quicmiqiic exira banc Ule obnixis utrorumque precibus ac suasioiiibus,
tlpiiimn agniiin comeilerit, pi-ofanus est. Si quis in divinoque in piimis spiritu impulsus ad eam cxpe- '
arca Noe non ftierit, "peiiiiil regnante diluvio dilionem (ut in ejus Viianarrat Gregorius preshy-
N;:c possuui sancimn Domini tol- iiilcj-jacenlibiis ler)perbienniini) aul irieiinituh fclici successu illum
spniiisa sanciinionia lua semper expetere; i;leo agrum Doniinicuni, excoluil," eitra assuinptionein
hie collcgas luos JEgyplios conlessores sequor, el illius episcopaltis. Inlerea Maximus quidani Cyhicus
-snb oucrariis navibus parva navicula delileseo. Non clienles sibi cum conciliassel, sanciuin veroGrego-
uovi Vilalein; Meletium respuo ; ignoro Paulinum. riitm demeruisscL specie probilalis exiiniip., quam
Qiiieiiiiqiielccuni non colligil, spargit: hoc csl, qui aslulus bypocrita liieiitieljaiur,'ita se insinuaverat
Caristi non esl Anlichristi esl... Digiiare. scripta i> ul episcopns per obreplionem fuerit ordihalus. lu
iraiis.niiiere : siniul etiam "cui aputl Anliochiain de- suasparles periraxeral complures e|)iscopos, ipsum-
beatn •communicare, signiliees. >. Et ejiisi. 58 : que Petritm , Alexandrinum, de quo Naziaiizeims
« llinc euiiii falsis prtesidiis fnlla iniindi Ariana ra- .--alludens ad Petri negationeih a fletu-siibseculam
bips freniil; binc in tres paiies scissa"Ecclesia ad .ila loqiiitur (oraiione in Maximiini): nFacltim esi,
_serapere nie feslinal Ego- inleriin clamilo : Si -ut Petrus etiain me abjuraret: ac fortasse- noii,flet
<i-.is cathedrae Pelri juiigitur metis est. Meletius, rjuideniamai'e, ut peccato meileatur. t
Vitalis', aique Paulinus libi baerei'ese dictinl. Possem Verum Damasus "de Cyiiiei hujus inlrusione -cer-
eivdere, si boc unus "assereret. Nunc autein duo -tior factus, jia vigili cura el laboribus conslantpj*
mciititiiiliii', aul omnes...... Idcirco obleslor Beaiilti- Iinpensis profecit (quod lesiabanlur complures ejus-'<
(liiic.ii tiiamper cruceni Domini, etc, ut miliiiitte- •epistolaeNicolai piimi setateiiondum depp.rdilae)nt
ns iiiis apud queiii in Syria debeam communicare .Conslanliiiopoliexpelleretur. « Maximus- posiquani
significcs. » .multum a Damaso papa, sicut.ejus ad diversos epi-
iJainasus Patilinum praetulit, eiiiiidem Antioche- -slolae indicanl, laboralum est, Consianiinopoli pul-
nmn (piscopum appellaus 'in epistolis. Neque enim .susesl. » Epist. Nicol. adMich. imp. Synodus oetn-
iiiins lides. adhuc eral suspecla Roiname Ecclesia:; iitenica quae.subindc celebrata- ibidem -fuit (Sozoin.
coinp 'liiorum vero suspicioni eraL obnoxia.' lib. VII, c. 2), declaral, hunc Maximnm neqtie esse,
S. Basilius Meletio imprimis addiclus, incassiim .neque unquani fuisse episcopum; el cum prius L-
ad uiagistraLus Aiiiiocheuos, aliosque perferri cuin -gisset ad e_amdemcailiedram S. Gregoriiim, deinde.,
epistoiis suis per illas- curavit, falsa cireiiiiiferri ^,-hoe recusante, Neclariuni; Palres concilii atl Da-
L
contra euiiidem asserens in 'Occidenleui; ei ad masum perscripserunt, (tim teiijporis^contili.iiii in •
Ailiaiiasiiim, ul Roiuano judicio sedes Aulioebpiid Urbe celebraniem, obsecrantes in sua synotlica, ut
(leferretur Paulino. Fruslra decedenli e.vila Meletio ralum babere vellet ct gralanter digiiarctur acci,- -
successor dabaiur Flavianus, ctsiilra coneordia: pa- pere quidquid gesium atque sanciiuin fuer..l"juxta
cliiiii a PJulino el Meletio sigiialuin, ul allennro •leges sacrorttm canoniin). lmperator quoquo Theo-
decedenle, qui supersles ipsoruni essel leneret ca- dosius confiiiiialidnem illitis electionis per missos'
thptlraiii 'Aiitioclienam ; et contra suffragiiim B. suos a Damaso postulavil, uli scribit Bonilaeius I
Gregorii Naziauzeui (c.trm. 1,) indigiiati Oriciua- -in episl. ad episcopos Illyrici : « Clemenlissima; re-'
liuin -|)iopcnsioni ad scliisma. Daiuasus pypa , in .cordationis princeps Theodosius 'Neciarii oiihnaiio-
foncibo Roma; a se habilo Paiilinuin nianuteneri in •nem, proplerea quia in nostra notione non essel,
p<)ssi:ssione_suscepiae dignilaiis decernii, d.uis eiiam habere non exisiimans firniiiaieni, missis e laiere
a<l ipsum lilleris synou:ilibus, quas e conlra Fl.i- suo aulicis cuin episcopis,, formatam htiic a sede
viano iiuuquanr direxil,' nec ralos habuil lilulos -Roinana dirigi regulariier tleposcii, qute ejtis sacer--
lmic delalos a suffragaloribtis. « Quin el episcopos, dotium roboraret.: J
qui illuin ordinarani, pro excomniunicaiis liabeoaut .Non deeranl alibi quoque schismatici per diver-
Rosnaniis poutilex, et cum eo mulii sacertlotes Oc- 'sas provincias, qui ad Urbem ablcgarent, imo con-
citlentales » aitStizomeims lib. vn , cap. 11. Yide -stabilire lenlabaniRoina: episcopos e suis sectariis,
Ypislolas 10, 272, 521, 525, 549 S. Basilii. -simios agenles ver;eet caibolicae Ecclesiae, cujus
i Ecclesia Alexandrina post obituin S. Allianasii -gloriae apicein Pelri.sodes non» niodo illusLralsed
crudelius vexata est a scbismale quam Anliochena. D eiiam roboral. Tales vero mimos se pr.Bbuerunl Lu-
Pelrus electus fueral, el unaninii consensu rect:- ciferiani, ac Donalistae. Beatus Damasiis omneni'
plus tam a clero, qtiant a magislratibus, et a po- movit lapidem, ut-has quoque oves erraules ad uni—
pulo. De electione sua scripseral Damaso, a quo lalem revocarel. Oplatus Milevitanus scribens con-
per diaconuni Romanae Ecclesias recepit litteras tra postremos, ostendit ex novilatc falsilatem ipso-
consolaiionis, el communionis (ex Theodoreto 1. iv, rttm Ecclesiae, fundamenlo destitutae, cum ,in Peiro
cap. 20). Ariani, qui S.-Alhanasiuni pacilice landein ' non solidetur": cujus calhedroe successio episcopo-
jjermiseraiit in sua sede tot annos persecutionis rum non inierrupla characlerem ostendit eeiium
cuin vita absolvere, leire non poteranl successio- . "veracis Christi Ecclesiae. « Nec 'Caeciliariusrecessit
nem Petii, utpote ab ipso auiea desigu.ati. ArmaLa a cathedra Petri, vel Cypiiani; sed Majoriniis, ciqus
inanu liiinc exirudunl, collocalo in ejusiocum Lucio Tu' catliedram sedes, quse'ante ipstim Majoririum
qtiodain hac menie ab ipsis aniea ordinato. Peirus origincm tton habebal. t (Oplal. Milev. 1. l). ldent
Rjinani se recepil lanquam in asilum honorabilein,' ' lih. II siibdil: « lnler dples catbedra est priina.
ac luliini adversus furorem Valcntis imperatoris ei Videndum ubi piior sedeiit. In uii)"elloina Peiro
collalaih : in qua
ipsitts iniiiisiroruhi, a quibus una cum Lucio psen- piitno c.itbe.iraiii cpiscopaleui esseservaretur
(toepiscopo dira quaeque exercebantur conlra ca una catliedra uniias ab omnibus : ul cie-
tiiolicos Alexandrinos. PosLquani pcrseculio defer- teri ajVosiolisin.gulas sibi quisque" derendere.nl;' lit
buit, < Peiiiis Roma cuin liiieiis Damasi episeopi jani stiiisinaticnspt pcccaior cssct, qui ponira-sin-
l_oni.ini_reversiis eo (Alexaiidiiam) erat : t]u;e qm- g-ilareui catlie.hain nliertiin collocarel. Sedil piior
103 ANASTASHBIBLIOTHECARH . 101
Petrus,- cnt snccessit Liiius, etc. Liberio Damasiis; A Filii et Spiritus sancti unam deiiatem »sub pari nia'
eum quo nobis totusorbis coutniercio fornialarum jeslate, • el sub pia Tiiniiaie credanius, etc.
in una communionis "socielate concordat. Sed et Ne autem opinetur quis hujusmodi leges universo
habere vos in urbe Rpma parlem aliquam dicilis; imperio praescriplas, et per oinnein Christi Eccle-
JRamusest veslri erroris, prolensus de meiidacio, siain i'ecepias respicere singtilarem Damasi perso-
non de radice verila.iis. iiam a suo charactere ponlillcali sejunctam, nequt;
« H;rc in caeteris patriarcliatibns Ecclesiae Dama- referri ad sedis illius privilegia quam lenuit; ne, in-
sus exercebat conseius juris a' Chrislo Domino Ro- quam, quis baecojhnetur, prodticendi sunl lesies omni
nianac sedi pe.r.apostoloriim principem atlributi, exceptione majores, el aequales illorum lemporum,
Quanium sub qtii diseiie confirmant, auclorilati hujus augtistaese-
jtempe ut sil depositaria fidei divinae. dis jus illud insitum ad credentes ila conlirmandos
Damaso celebratuni ftieiil tuni a Paltibus liim a in fide. Sunl autem SS. Hieronymus et Ambrosius.
principibus hoc axioma, ad hunc locum peiiinet
compendiosa; llle in epistola 57 ila scribit: «Quoniamvetuslo Oriens
explicare; ut intelligalur nitidius vis inler sepopulorum furore collisus indisc.issamDomi-
illius narralionis, fecit conslilutum de Ecclesia, lum ni
in Damaso, tum in decessoribus ac in successoribiis lunicain, el desuper texlam minutatim per fruslra
;i Bibliolhecario persaepe adbibitae. Capnt 16 libri ilie discerpit... ut difficile ubi fons signatus , et hortus
III domini archiepiscopi Somier idem axioma ita dnunconclusus sit, possit intelligi: ideo mibi cathe-
sub Damaso viguisse denionsiral. » Pelri, et fidein apostolico ore laudatani censui
or- consulenda-ni : inde nunc mea; animaeposiulans ci-
Gralianus post mortem Valentis dum Romani unde olini Clnisli veslimenla suscepi, » etc.;
bishabehas solus ihoderarelur, «lmperii toiius quasi JJ buni, et iu epist. 58 Dnnvasumita rogai, praemissa noiiohe
primilias oinnium "guberjialori De.o obtulil (scribit "dissidiorumin Orienie : « Hinc enim praesidiisfulta
Theodorelus lib. v, c. 2 el'5). Nam conscripsil le- mundi Ariana rabies fremil : llinc in tres jiartes
gem, qua jubebal, tum paslores ejectos in exsilinm - scissa Ecclesia ad se rapere me feslinat. Monacho-
redire, snisque gregihus reslittii, ttim sanctas eccle- ruin circa mancntium in me furil aucloritas.
sias tradi liis, qtti Damasi coinniunioneni amplcxa- Ego inierini clamiio : aniiqua si quis ealhedrae Pelri jungi-
rentur. HicDamasus-episcopus Romanus fuit... Ut 'liir meiis est... Mihi litteris tuis, apud qucm in Syria •
atitem lex qtiam dixi modo-majorem haberct attcto- debeam cominunicare significes. t Trilum el illud
ritatem, misitcum«aducei~n Saporem. Eo advenianie esl Pairis consilium ad DenieLriadem
Aniiocliiam , cuni.Iegeih-Graliani ostendissel, Pauli- 'episl.ejusdeni 8 : « Cognovi in quibusdam adhuc vivere, et
a
iius se parlibus Damasi slare conslanler afiirmat. venenata planiaria : illud te pio charitaiis
idem quoque affirmat, inorbo erroris stti oceullato, TJullutare affectu piiemonenda puto, ut S. Innoceniii, qui apo-
Apollinaris...» TheodoreL lib. v. cap. 2 el 5. Trifa- siolic-C et supradieii viri successor el fi-
riam igiiuf divisa cuni essel Ecclesia Aniiochena, lius est calbedra:, tencas fidem, nec percgrinam, quanlumvis
singuli qui' partibus prifiisrant Pauliiius, ApoIIinaris, iibi prydens ct.Hidaque vldearis, docirinain reci-
Meleiius se a Damaso:stare prolilebanlur. Paulinus pias.K Ncc niiiius celebre illutl esteffalum, quod j)ro-
valide sita jura luebatur. "Apqllinaris, errores suos ttilit lib. III in Rufiiium : « Scilo Romaiiani fidem
'occullans, rion hiinns acriter pugitabat pro sua ele- apostolico ore laudalam ejusmodi pracstigia non
clione. Flavianus cliens-et fautor Melelii ut consla-, recipere; eiiainsi angelus aliter anniiiitiet, quani
bilirel illius jura cujus sub patrocinio degebat, con- pl' semel praedicatum est, Pauli auctoritate muuitam
tendit demonsirare iieulriim ex illius advcrsariis sett iion posse niiilari. »
"coinpeittoribusgaudere conimunioiie Romani poniili- Sancliis verc Ambrosius Damast pariter aetali
cis, cum Damasi doctrinani non sequerentur. Quare
Theodorelum loeo intlicalo Flavianus ila inter- aeqiialis ila scribit in I ad Tim. cap. 5 : « Ut cuni
apud lolits niiindiis Dei sil, Ecclesia tamen domus ejus
rogai Paulinum, duee audieiiie: « Si Damasi com- "(licalur, cujiis hodie reclor est Damasus... lllic ne-
jiiunionem.o amice, amplecteris, nobis tuae elillius cesse esl diealur doinus et verifas. » Facilc
doclrinas conseitsuncognalionemque maiiifesto coin- hinc assequimur senlenliainDei, lanli Pattis circa aucio-
monstra, ef ecclesias capesse, sicut Iex jubel. » rilalem et cbiiracterem illius, qiiem respicit tan-
Deinde- ila'Apollinarenv alloquitur : « Demiror, o quam direclorem, et arbilrum iiifallibilPmvcrilatis.
amice,'te non soliim tam iiiipudenlei' velle veritati Haec siquidem verba declaranl ideam piivilegiorum
rejjugnare, cttm certo scias, Damasum, virum sane sedis, iion vcro peculiaren) cffectum'virlutis ex viri
admirabilein ,. affirmare-perfeclam nostram -natu- iiioribus profecla:. Ita atitcni spusisse et iulime af-
ram a Deo Verbo sumplam esse : vcrunt eiiam con- feclum fuisse Anibrosiuni de Romau_csedis
trariam opinionem docere... Damasi docirinam am- gio, ut fidei ac veritatis sit promicanda el privile-
plectere, et.sacrosancias ecelesias capesse. » Res csi slris, pcrspicue cognoscimus et ex cis quaeproiufil seque-
tit aperte cum constitissei, Paulinum ac Me- cum retulissct fralrem siium B.
•recidit,
lelium nullaiu aliam fidem admittere, quani Roma- fragio praeservalum, alque ad littus Satyrum , exliiau-
in re
•nam, ab hac vero elongalum longe recedere Apolli- giouc a schisniaticis frequentaia. «appiilsunt Advocavii atl se
liarem, hic ab omni Ecclesia;Antioclienaeministeiio _'!>episcopum, inquit, percunciaiiisque ex eo est,
recedere jussus sit, duobtis auient oiihodoxis, Pau- uliiiiiuie cuni ej)iscoj)is-catbblicis,hoc est cum Ro-
lino ac Meletio,paci tit"consuleretur,annuenle eliam mana Ecclesia convenirei, » ctc.
(dc obiiu fratris
"Augusli delegato, permissum fuerit antislileingrcgis circa meditim). Perindc igitur eral per Salyrum el
portioni pi'a:esse, qua: singillatim alterulrum seque- 'Ambrosium cum caibolicis episcopis,el cuni Roniana
batur. Vide Theodoret. ibi cap. 5 et <&. ' Ecclesia sentire.
Tlieodosius qiioque imperii consors a Gratiano Conlirniat auiem Ambrosius hos seusus, quando
.assuinpius segnior. non fuitin zelo pro saci'a doclri- in synodica ad Daniasuin ciiindem appp.llat « lide-
na osleiuiendo, cujus sequesirem sciebat Roniajiain lein custodcm Doininicigregis, dignuni qiiem Dointni
.sedeni, promnlgala e'a celebri legeitd popiilum Con- oves audianl, el sequaniiir..: Credani symbolo ap.o-
sianlinopolilaiium, quae iij eodice Theodqsiano legi- sloloruni, quod Roinana Ecclesia iiilemeialum sem-
lur (lii. de Fide calh.,1. tj) :"« Cunclos populos, quos per et custodil et seival. » Ibi etiam poniificein Ro-
cleiiienlia; nostrae regil-imperiuui, in lali volumus nianuni vocal Doclorein episcoporum cl coiiciliorum.
religione versari, quain divum Petrum aposloluni .« Sed quid plura apnd Magislrum, et Doc.orem? »
iradidisse Romauis religio usque adhiic ab ipso ciijiis judicio se conformeni: « Joviniaiiuiu, Atixen-
insinuaia declarai : quauique pouLificeni Dainasum liuin, elc., quos sanclilas vcslra 'damnavlt, scias
sequi clarel, et Peirum Alexaisdii-e cpiscopum,' apitd nos quoque secundum judicium tuum esse
.virtim apostolica: sanciiiatis, hocest, ttt secundum damnatos. .
apostolicani, evangelicatnquc dociiinam Patris el Veruin dc judicio liicrelieorum de causis omni-
105 HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. — S. DAMASUS. 10(1
nioda cum potestafe cxercito per Damasum, et sen- A perversus fuerat ad Arianam inijiietatem seclandaui,
tetitia dainnalioiiis' iu eos prolata -docuuienta iilu- illi adjunxerunl legem, episiolaein inorem diclalam,
- . . ut recipi e.urarenl ea, quae in utroque concilio Ro-
stria
' juiigauius.
'Synodiia epistola , quam R. Athanasius uiia cum niano et GaJlicanofueiant decrcta. : s Nos autem nom
.lonaghtia cjtiscopis sui patriarcbalus secuni in con- aliier senlimus, atquc duo concilia quoruni alteiuin
tilio sedeiitibus dedit -ad episcopos Africanos nobis jam Romae, alterum babelur in Gallia. » Epislola.
piiescrvavilineinoriam ailerius synodi, qiiam B. Da- Valentiniani imp ad Asianam diceces apud eumtl
masus sub initium sui ponliiicatus Romae celebra- Theodoretum lib iv, c. 7.
vit ad exslirpandain Arianam perfidiam. Ex l>ae S. Basilius tum suo tum aJiornm ortbodoxoruni
epistola cognoscimus frequenlcm fuisse nmnerum Orientalium episcoporum nomine defcrt ad triDunal
Pairum ibidem congregatorum , ut verilas fitlei de OccidentaJis Ecclcsiae tres aiitesignanos laciiontim,
consubslantiali Verbo ab ipsomel Doniino apo- lanquam ad illam auctoriiatem, qnse sola jiossit
siolis tradila , et per aposlolos Ecclesiae in synotlo opem ferre in discrimine per h.osseeiarios iiitentalo.
-Sicicna illam soleniuiier' professae , constabilire- «•Nonesl autem (ait S. Doclor) quod aliunde openi
lur. Doeemur,'inaxiiuam adbibitam Ciiram in eo exspectemus, nisi per vos Dominus,' a quibus •
sin-
concilio", ut illi detegerenlur qui haeresim indica- cere colilur, curationem miserit. Improba quidem,
lam fovcrent, et quicunque in eaiiidem fuisscnt et impiidens Arianorum hseresis maiiifesle ab Eccle-
prolapsi. Percipimus denique ex eadem epistola, siae corpore" divulsa proprio inimoralur eiTori, pa-
decreta Datiiasi papao in eodem "concilio prolata rtimque nos laedit, propterea quod illius impieias
sitfficcre ad confirmandum Ecclesiae fideni. « Suffl- ~Qonmibus nota esl. Qui vero ovium pellem induli,
ciuiuquidcm scriptaDamasi (aiiAllianasiiisetcuin eo niansuetudinem ac piaciditalem exleme quideni
synodtis^Egypiioruinineasynodica) cbmmiiiistri no^ simulant, i)ilerne vero gregem Cluisii crudcliter
siri diIt.c'Cei niagria: Romseepiscopi, cseterortimque lacei'ant; et lioc noiiiinej quod ex nostro greiiiio;
lot nuniero ibidem congregatorum : nihiloque minus progreditintttr, simpliciores facile Jsedunt, ii suuC
suflicjuiil scripta aliorum conciliorum, qtiaepartim perniciosiilli, el qtti non ita facile caveri possunt.
iu Gallia,.paiiim inllalia liabila sunt, ad adslruen- Quos per vestram diligentiam onmibus Orieutis Ec-
dam eam quaein iiobis est fidem, quam Gbristus lar- clesiis publicari, ac manifesUtiipetimus; ut vel recta
gitus estet aposioli piaedicarunt, et Patres qui Nicaeae ingreuieiites, sincere nobis conjuncti sini; vel si per-
nndcquaque ex nostro iiabitabiii orbe~ conveneraiit, versi esse perrexerint, peslem suam sibi ipsis solis
liadidere: sunmia propter Ariaiiosadbibita cura, ut contliieanl; ne jiostliac per incauiam coinmunioncni
qui in eam baeresim Japsi essent resuigercni, et rhorbum isuum vicinioiibus affricare possinl, »
auctores ejus deprehenderentur. i Coiligiiur inde, a S. Basil epist 1i.
Damaso persciiplum Juisse ad Allianasiuni de judi- Tres isti factionuni principes, acctisati a~S. B?.-
tsio a seeonlra Arianos prolato, ac devVaIentiset silio, erant Eutaschius Sebaslenus, Paulinus Aiilio-
Ursacii deposiiione. « Gratias babemus et illius pie- cheiiiis",et Apollinaris. Etisiachius, qui aitctorilate
iati, et caeteris qui Romaecqtiveiierunl, quod Ursacio Liberii papaerestilulus fuerai episcopalui Sebasteno,
el Valente eumsociis suis ejusdcni senlentia; ejeclis, cum Romae Jidei professionem, ttii diximus,-praesll-
concordiam catboiicae Eeclesiae conservarint..» tisset, in Arianismum fuerat reiapsus, inio el ilforuni
• Episcopi palriarcbalus Alexandrini dum gj-alias haeresim complexus fuerat, qui divinitalem sancli
p
^-
agunt Damaso papaede rebus pro Ecelesia gestis, Spiriliis pernegabanl. Hic per sumniam impuden-
-cidemquerelas" deferuul contra « Auxeiitium inva- liam recriminari ausus esl B. Basiliuin et adversus
sorem Mediolauensis ecclesiae, euiiique significant fideni magni doctoris inlenlare calumiiiam (ut Basi-
non soluni In conimunione esse Ariatiicae seclae, sed lius lestatur epist 74). Yerum divina ultioni citi>
pneierhoe tnullorum scelerum leum esse, qusedesi- subjacuil, justo ejus decreio infelicem exilum viUe
gnavit cum Gregorio socio suae impietatis : miran- expertus. Paulinus Antiocbenus accusabatur de ad-
ttirque cur nondum • depositus, ejeclusque sit de missa doclrina Marcelli Ancyrani et de baeresi con-
Ecdesia. » Ibi. fundente divinas ires personas. Hujusinodi lamen
- His jEgyptioium querelis cum accessisseni dcla- accusatio liibiliRomaehabilaiiiinlme impedivil, quiii
lioues ab episcopis GaJIiarum ac Veneliaruin, signl- ab Ecclesia Roinana semper judicalus fuerit legiti- '
ficanles, Auxenlium bunc, aique alios lioiinullos, non mus Antiochi-e episcopus Paulinus, excluso Meletio
modo iufectos esse Ariana labe, sed cliam novam quem tolerabat sanctus Basilius; ei qtiin sedis
Ifaeresim procudisse contra Divinitateiu Spiiilus apostolicae'mandalo sttspecii defidein ejus Pauliui
sancti; confesliin Damasus indixit liomae conciliuui ihanibus fidei professionem de more jurareni.
episcoposdiversarum nationum advocans. Ibi Auxen- « Apollinaris scripsitel de resurrectione quasdain
litis daiunaius. Ibi excommunationis senteniia conlra fabulose, imo judaice coniposila, iu quibus nos dicit
hostes cousubstaniialis et divini Spititus prolata est. iieruin ad cullum a Jege pra:sciiptuni revcrsuros...
1151declaratuin 1'uit nuliius synodi quanlumvis nu- Deinde et de incarnalione... » .S. Basil episi li et 77.'
jncro episcoporum iugenti conslaret, ratam seulen- « Meniem ab Chrisli incarnalione t.inioveie, eum-
liam futuram, aut ullo robore pi'_editam, cui non D demque carnem cum anima duutaxat suseepisse,
accedat consensus poniiiicisR.omaiii, ctijtts senienlia menlein vero nequaquam asserere... Apollinaris
est prae caeteris oinnibus exspectanda. « Numerus Laodicenus hujus diguitalis auclor acpropugnator
episcoporum qui erant Aiimini in unuin congregali exstitit. t S, Epiph bier 87. Y'ideTheodoret. iib v,
piiejuiiicii vim babere non debet : praosertim ciim c. 5. Hanc liseresim Damasus damnavit in concilio
fornntla iila composita sit, neqtie episcopoRomano, Romaehabilo; ei illius auctorem Apdllinareht depo-
ciijiis senteiitia prae caetetis oinnibus exspectanda suii, una cuni Timotbeo ejus discipulo. Cum vero
eral, neque aliis eidem coiisenlieiitibus. s Synodica post ejusmodi judicium haeresiarcha ejnsquesecta-
coiicil Rom ad Illyric epise apud Tbeodorel I.it, lores simiilarenl apud catholicos ab-ea sontentia se
c. 22, et apud Sozom. lib. vi, c. 25. alienos, et in commiinioiie Roinaiia; scdis versari
Htec nos addisciinus ex allegata-synodica Romani gloriareuiur; Orieulales episcopi ea de re adDama-
concilii sub Dauiaso, quam Illyriciaui pra;sules sum praescriljent.es rogabant, ut damnare ac deuo-
deinde per niaiuis iradiderunl Asianis, ei Phr.ygibus, nere vellet bujusmodi seclatios. ViLalisprae cacleris,
aliarunique piovinciarum ejiiseopis, significauies in quem Apoilinaris episcopuni creaverat suas factionis
suo libello (ap. Tbeodoret. Jib iv, c. 8) eamdeni ad apud Anliocbenos, jaclans Romanae'•commuuioiiis
se perlaiain Roma qua>esl caput imperii, ab ipsis sese participem, delaius cuin fuisset apud beatis-
cunrEgidio -collega ad eos mitti, ul discai, utrnm sinium Damasum (scribil S. Greg N.iz ej)ist 2 ad
veslrn pradicalio ita se Itabeal annon. Iinperatoi" Ciotlon)adactus esl ad eunidem se couferre in Urbeui
Valeutiiiiauiis, ejusque frater. Valens, uondum et fideiu suam scriplo expoiiere : quod ila prtcstitii,
" qui " ' ------
pATfcOL.CXXYIII. &-
~\-yi ANASTASHBIBLIOTIIECARII 103
tn prima fronlc sana et recta vidcrelur; nam verliis A i fcclo, si non pravo slutlio corrnpissel optimum inge-
auexlalheral ila riccommodalisad ideas di\ersas,,ut niuni. Prorsus mulia in eo animi el corporis bona
sop.la:suae crroribus vclandis, :eque ac verifati ca- ctsrneres : vigilare multtim , faniem ac sitim ferre
ibolipoeexprinicnda: servire possel. poteral, habendi minime eupitlus, utendi parcissi-
Respondit ilaque Damasus Orienlalibus episcopis inus. Sed idem vanissiinus et jilus jtislo inflaiior
in liiinc sciitcuiiaii) apud Tbcodorel lib v, cap 10 : profanarum rerum scientia : quin et magicas artes
o Ouod vest.ra chariias debilam scdi aposlolica»reve- ab adolesceiilia ettm exercuisse credilum esi. Is ubi
renliiiin Iribuii, filii bonoratissimi, vobis qunqiic doetriuam exiiiabilem aggressus est, mulios nobi-
j|>sis niaximo sane bonori esl. Nam lamelsi sancta liiim. pluresque populares auctorilate peisnadendi,
Ecclesia, in qua sanctns aposlolussedens nos docuil, ct arte blandiendi allicuit in socieialem. Ad hoc
quo pacto illius giibernacula quac suscepimus imilieres novarum rerum cupidae, fluxa fide, el atl
traclanda sinl, nobis prhmc partes defertuiiur; oninia caplioso ingenio calervatim ad etim con-
l.imcn confiicniur nos illo dignilatis gradu longe Jl.iiebanl. Qttippe bttniililatis speciem ore el ba-
jiileriores essc... Scialis veJim, fratrcs, nos Ti- bitu praeieiidens, lionorem stii el revereiiliain
lnotiiciiin ilhnn profaiium Apollinaris Jiacrelic.i ciinciis iujecerat. Jamqne paulatim perfidias istius
discipulum, etim impio suo dogmale janipridem ab- tabes pleraque Hispani:e pervaserat : quin 1 et
dicasse; ct ob eam causam credimus reliquias ejns lionnulli episcoporum depravali, jnler quos lnstan-
niliii iinposlcrtim liiomenli habituras... Itaque quid !ius el Salvianus , Priscillianuni non solum con-
csl, cur abdicationem Timothei a me rurstts re- sensione, sed sub qtiadam etiam conjuralione susce-
qisiratis, qui eiiani bic judicio sedis apostolicae, U perant. QiioAdyginusepiscopusCordubensisex vicino
}?etro quo.iuc episcopo Alexandrino praesenle abdi- agens compeiio, ad Idalium enieril;e aelatis sacerdo-
' Cumcsl iina cttm
calus tnagislro suo Apollinari ? letn rcfert. Is vero sine modo et ultra quam ojioiiuit
igiltii' susccpla fuissel a Damaso professio lnstantiunijSociosque ejus lacescens facem quaindam
fidci per Vilalem praeslila, nibil decrevit tle ipsius nascenii incendid subdidit: ul exasperaveriL malos
jicrsona; scd eumdein remisit cum litletis ad Pauli- poLittsqunm compresserit. Igitur post nmlia inier
iiuni Anlioclieimin cpiscoptim, ut judicarel an sincore eos, el digna memoratu ceitainina, apud Caesaraiigu-
agcrcl. « Per (iliuni meum Vilalem, (inqiiil apud stain synodus congiegatur : cui tnm eliam Aquitani
Baron. Anual. ad ann. 575 , n. 5), ad le rescripia episeopi interfnere. Verum b;eretici commiltere se
dircxcram, luacvoluutati,el luo judicio oinnia dere- jndicio non ausi. In absentes litm lata sentenUa,
linqueiis : el per Petronitim presbyterum brevitpr damnatique Instaniius, et Salvianus episcopi, Heljii-
indicaveran), me in articulo proli-Clionisjam ejus dius el Priscillianus laici, t ele. Secta ad coiifirnian-
aliqua ex parlc commoium. Unde ne atit tibi scru- das viies suas contra synodum Cacsar-Atigustaiiani
.jiulus residcrct, et volenlcs forsilan Ecclesiae copu- Priscillianum etiain laicum, sed piincipcininaloiiiiii
lari lua caulio probanda diffejrel, lidem nostram oninium episcopum ordinat. Cum vero episcopi ca-
.uisiiiius non lam libi, qui ejus lidci comiiiunione tholici a Graliano principe ediclum impetrassenl ad
sociaris, qiiain his, qui in ea subscrilicntes, libi, id hasrelicos e civitalibus ac provinciis expellendos;
esl nobis pcr le volucrint sociari, dileciissime fra- Priscilliauus ejusque assecl.c episeopi Romani se.
tcr. Qiiiiproplcr si supratlictus filius mens VilaLs, et coiitulernnt, « ut apud Daniasum urbis ea tempeslate
qui cum eo simt, tibi voliicrint aggregari, primnm ^j-, Piiiscopum objccla purgareut. Sed iter eis pracier
debcnl in ea cxposilione fitlei subsciibere. s inteiiqrem Aquilaniam fuit (Sulpic bist lib n,) ubi
Formula fnlci a Damaso transniissa ad Paulinum ltim alj imperiiis magnifice susccpti sparsere perlidia;
•analliema dicit eis « qui profano ore dicere aiident semina : maximetjue Eliisanam plebem sane luiii
Spiiitiim sanctum perFilium factum esse, anatliema bonam, ei religioni sludentem pravis praedicatoiibus
'(Itsminlialomnibus, qtii nou libere pr.icdicaiilSpiri- pervertere, » etc.
tuni sanclum ttniiis ci cjusdem lum es.seniiie, tum Coinplures ex anliquis Palribus eorumdem errores
poleslaiis euni Paire el Filio, » elc, aptnl Tlieotlor. percensenl'. Videndus de iis S. Auguslinus de ba:r.
iib. v, crtp. 1L Fuil vero haec formul.i veluli Lydius • cap 70, S. Hieronym adv Pelag ad Ctesipb, Orosius
lapis, per quem htcrclici a calbolicis disceiiicrenliir. ap. S. Aug in consuli deerrorPriscill, S. Aug eonLra
Vilalis, ncc nou alii subscribere liuic formulie recu- mend, S. Leo episi 95 ad Turib, elc. Scqniltur Sul-
sarunl. Alquc iia Romae deiecta ipsius in errore picitts loco intiicalo : « Ili ubi Romain pervenere,
jieiiitsacia, anaihemaie perculsus fuii una euni ejus- Dainaso se purgare cupieutes, ne in conspecium
xlem farina: hoiuinibus versipcllilus , non atteuta quidein ejus admissi stinl. Regressi Mediolanimi,
piioii illa siibdola professione, quam scriplo consi- ipqne adversanlem sibiAmbrosiumrepercruhl. Tuni
gnalam obltileranl. verlcre consilia, ut, quia duobus cpiscopis, qtioruin
Sllusiremquotjne reddidii fn.ei suae zelttm B. Da- ea leinpestate summa auciorilas erat, non illuserunt
Biastis, el aucloritaiem sedis su_e contra liaeresiar- laigiendo el anibiendo, ab imperalore cupita extor-
(.bani liiscillianum, e,usque asseclas. queient : ita cqrrupto Macedonio ttim magistrq olii-
lllorum lucresis erat hreviaiium seu complexio cioriim, rcscripiuin eliciunl, quo calcatis qua; prius
errorum seclae ManicSieaeei Gnosticae. S. Epipba- D decreia eranl, rebtitui EccJesiis jubebantur. Hoc
nius videlur Indicare origineni ejusdem liirrcseos freli Iiislanlius et Prisciliianus repetivere Hispa-
(liiin naiiitl (liicrcs. 26, ad fin.) delatos a se juvcnia nias, » etc.
luiii fJorchte in __Egyptoad episcoporunt notiliam Quod allinet ad Damasum,is constanter tttm illis
'tioinuillos coeltis iitfaines, iu quibus iujuriam bone- restilil, tum novo bacresttmnionstro, Helvidio appel-
siati sii.e infcrre cuni leiitassenl qni eo conveiierani, lalo, contra virginilatis evangelicaeconsilium insur-
episeojioriim vigilanlia expitlsi ac dispersi fuere. gcuii, cl per Iiorribilem blaspliemiam auso conlra
Ihius ex his facinorosis noniine Marcus Meinphiiesi inleineratae semper Virginis Maria; eniovere telriim
in Gallias sccetlens, complures seduxil nobiles jine- illuiriafflatum quo perculil aures calliolicaeEcclesiic,
Miiim feininas, illedas \olttptalis illccebris, quibiis allirmaiis eannlem post Clirisium Dominum diviiii
sua dogniaia condiebal. Hispanias quoque infecil, Spiritus operalione conccplutn, et iliaesavirginiiate
ttbi per illuslrein feminain , ei per rhelorica: artisi iu lucem ediuitn, filios a S. Josepho sustulisse. Con-
prolessorcm , qui priiui fuerniil cjtts discipuli, vali- ira liuiic infamem bacreticum beatus Hieronyiiiiis,
dam manuiti collegil seclariorum, quibus Priscillia- qui tuiicRomae agebat.slyhun assumens proDeipane
ims prieposiius uoiueu dcdil (vide S. Hieronym. in virginitate perpelua librum edidit pra)clarissiinuni :
'
ls. cap. xi.iv). Hic, juxta dcsc.riplioiiem Seveii qucm declaral apapaDa)iiaso, viro egregio, et crudilo
Sulpicii Uist. hb. ii, fauiilia uobilis, praedivesopibus, in Scripturis , et virgine ipso Ecclesiwquevirgiuis
aocr, iiiquics, facundus, tnulta Icclione eruditus, ~~ ciocloie,repertum immunemab omui repreliensiuiw.
d-iaserendiac tlispulandi prohipiissiinus. Felix pior ilis igitur ediiis a Damaso speciniiiiibus iiiiVaciib
K9 HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. - S. SIRICIUS. . -410
cpnslantiae"conli-a Iiaerelicos, et apostolicse attctori- A.
. suae Hist dogmat sanctse sedis. Nos temperamus a
lalis suaein Ecclesisecalholicae doctrina asserenda, pluribus inde repelehdis ~innotas bujns num, quenl
el ecclesiasticis judicis exercendis, respondent cae- satis lllusiiiinl bacienus inde excerpta. Eodem vero
lera ejusdem aucloriiaiis pontificiae experimenia, capite collecta reperies quae de vicariis aposlolicis
quae dedit in convocalione oscumenici concilii Gon- per Illyricum a Damaso conslitiilis scitti digna illu-
stantinopolilani, quasaneotericisnonnullisin dubium strare possuuL bisloriam ecclesiasticam earuntdem
audacler revocata, sirenue asserta et confirmala regionum.
producit D. archlepiscopus Somier, lib m, cap. 18,

^ *
XL. SANCTUS"S1R1CIUS,
&.NNOCHRISTI385, YAIENTINIAM 10, THEODOSH7.

5§ Siricius, nalione Momanus, ex patre Tiburtio , sedit » anhos io , men-;


ses 11, dies 28, Hic constitutum fecit de omni Ecclesia, vel «ontra o.tnnes
hasreses, -st dispersit per universum mundum, ut in omnis Ecclesiaa archivio te-
neantur ~ob iiapugnationem "b-contra omnes haereses. Hic constituit, ut nullus
S presbyter missas eelebfaret per omnem hebdomadam, nisi consecratum episcopi
Joci designati susciperet declaratumy quod nominatur fermentum<". Hic Mani-
chagos, quos exsilio deportavit, d hoc constituit, ut noh participarent cum fide-
Iibus cotnmunionem, quia ore poUulo non Jiceret sanctum corpus Dominicum
vexari. Hie constituit ut si quis conversus de Manicbajis rediret ad Ecclesiam,
i9 nullalenus communicaretur , nisi tantum relegatione Monasterii diebus vitas suse
teneretur obnoxius, ,ut jejuniis, et orationibus niaceratus, ~et probatus sub
omni exaroinatione usquead ultimum diem transitus sui, et ob humanifa.em Ec-j.
clesise viatictim eis largiretur. Hic constituit hcereticum sub manu imposilionis.
- recipi, prfesenle <cuncta Ecclesia. Hic fecit _ ordinationes
' quinque in TJrbe per
fS mens«m Decembris, presbyteros 31, diaconos 1(3, cpiscopos per diversa loca
tfiginta et duos. Qui .etiam sepullus est in cczmeterio Priscillm via Salaria, ncno
• . Ealendase Marlias, et cessavit episcopatus per dies 20.

JSOTDLiBMARGINALES KABRQTTI. - ;
a B, annAZ, m. i, d. 14, a Coss. ArcadiiAng. et Bautohis, ad Honor iv et Eutychian. h C. oppisgnat.
c Vide Baron lomll Annal de fermenlo. <~VicleBarontom V ad ann 398. « C, \m-EaL
VARLE LECflONES. . .
Apud Fabroltum ex cod. Freheri. '.
_B Ex cod. Thuan. alt.
Num§~\, lin 5. AB. archivo. lin 7. B, in urbe, Lin-l, ann 1S. Hic c; lin 3, exparsit p.u. m. ut
quos etiam.7.» 10. B, ei communicarenlur. liu 13.- in omni ecelesia: archivo teneretur ob. opp. lin 5, ni
AB, ei largiatur. lin 16. AB, triginta quinque. cras.- iin 6, hic invenit M. lin 9, vexare. lin 12, sul
lin 16 et 17, vm Kalend. ob. h. Un 16, ociavo Kal lin «/. episc dies 20.
Ex cod Beg Maz et Thuan.
Lin 3, et exparsit pcruniv m. ut in omnium (M, Apud Holslenium et Scheiestrdtium.
omni) eeclesiarum archivis leneretur ob oppugna- Flor. Lin 3. Cass el Flor sparsit. lin ead:, archivio. lin 5.
lionem uontra omnes {ilf, omnis) hsereses. lin 6, _qui ,Nisi qoi conseeratum episcopi designati susce-
nomin ferm (in ora cod Maz, hinc comprobaiur pit. lin 1, Flor addit in Drb. lin 12. Flor sec, ut. lin
quod Ecclesia primiiiva consecrabat in fermento. _3, Flor, suh manus impositione reconciliari. lin 9.
V. sup in Vita Zephirini). E\e invenil Mamchaeosin Flor, oclavo calendas Maii. • ,
Urbe, quos in exsilium deportari jussit, et consli-
tuit uf non parliciparent c. f. communionem, (M, Apud Peniam ex cod. Cavensi.
communione). lin 9, vexari (Jf,vexare). Hoc quoque Lin l et % ex patre Tyburtio, sedilann xv,~m. xi.
conslituit ul si q. lin 12,-lrans sui ODbuman eccl, dieb xxv,. lin 3, et exparsit. lin 3 et i, arcbivo le-
vtalicum ei in flne tradalur. Hic consliluit haereti- neantur ob oppugnationem conlra omnes haereses.
cttni sub inanus impositione rec. lin 14, in urbe lin 6, liic invenit Manicbseos, quos exsilio depor-
Roina./iM 16, vm-Kal. Mart. - - .
p tavit.'
NOTJS VARIORUSI.
'
_. A SCHELESTRATE. pcenitentise in monasterio peragenda: : unde duo
Linea 10. — Nisi tanlum reteggjione monaslerii. quiedam consequuntur, et monasteria ante Siriciuin
Cuni Manichajorum hajresis-no.n modo pravissima, fuisse, etgravioribusdelictispoenitentiani perpetuam
sed etiam obscena fueril, nu.llam leviorem poenam impositant fuisse; cum hoc lamen moderamine, quod
illis Siricius imponendam censuil", quam perpeluae in ultimo consiilulis vialicum concederetur.
-
if5 AMSTASII BiBLIOTnECAIUl- 112
XLTASERRA. A constitiiluin Siricii ad omnes Ecetesids speclans,
<Linort 2. — Ilic conslilulum fecit cleomni Eccle- '.: ' ejirque matcria rcspiciebal oiiuies h.ereses. Qua oc-
sict vel conlra luereses, el dispersil per .uiiicersum Jj casioue id edilum ftnpraiseiiliarumexpeiidenduni, ut
niundum, nl in omnis Ecclcsiwarchivioteneanlur ob lf •' llrniioi'evadat h;ec eeclesiastica oliservalio, ei!in
impugnrilionemcpntra omnesltmreses. Consiilutiones s antecedeniilius, et •subseijiientibus libri ptmiificaiis
pniililicias confra hxrclicos in archiviiin ouinium n • geslis Sicpius Jaudanlibus constiltita ponlilicia,
Ecelesiaruni referri, a Siricio slaluluin, ulomnibuss oniissa plertimqiieeorumdem argumeniortiin inemo-
«oiiE essenl. Constiiuiiones et episfohe pontificiie e ria cxplicanttir qitomodointelligenda veniaut. Con- ,;
servanliir in archivo Eoeleshc Roinan.e..Ilieron advv . siiiuliim ilaijue S-rieii, quod conlra omnes hwreses
Rulinuiu lih n : « Si a me fictani epislolam snspica- per omnem Ecctesiam Viilgatunrbic asseritur; ceft-
ris, cur eam in Roniamc Eeclesia: cbarlario non re- srndum illud esl,. qnoii pontifex Sirieius editlii,
quiris? t Anastas in Ccelesliuo : «Tlicfecit consti- Tlieodosio pnirociiuiiilc, ct. Roma: pr.escnle anuo
tiituni de onuii Ecclesia, qnod bodie arcbivo EccJe- SSS, poniificaliis aimo v, cnni imperator ti-iumpliinn
si;e fenetur recondiium. »Itlem inLeone : t Iterum^ -agerct de devicto Maximo tyraiii.o. Consiieltiineuim
liiiiiiiis cpistolas fideiinisiibeaiissinius Lco archicpi- cral iinperaloribus in qiiinquenualiljns,dccciiiialiiius,
seoptis, qu;e bodie recondilaain arcliivo tcneiiLitr.i_, el vieennalibiis fesla insiitneie, el sictiti pop:iltiii_
Gel.tsj. liiirijtdversus Eiilyebcnt et Nesloriiiiii in ar- largiiionibus aut similibus solemnitalibus aliicere, ct
chivo EcclesiuacusiotiLecaus.i repositi. Anastas in,' niu'i:ei'ai'e, sic ad imperii felicilatein sacViiieiaiu-
ejtis Vila : ' Hic lccit el iibros adversus Euiyclieni, iia dipere, el religionis puriora obsequia promovere :
ei-Nestoriiim, qtii liodie in' bibliolhcca el Ecclcsim j g] et in tiiumpliis actiiabaht. Hinc persccuiioiips in
arehivo recoudili teuenlur. Cbirographuni, id estl Cinistianos in diebus istis agilalte,' tii egit Diocletia-
sciilciiliam anatbeinatis dictani coiilra Di.oscoruin , niis ex supra animatlversis. Ctiin religioncm Chri-
scliisinaticuni in archivb Ecclcsi_ereposuitDunifaciits 3 ' stiaiiam suscepit Constaniiuiis', etcum ipso scriuen-
1!, do quo Aiiastas in .ejus Vila : Quem cliirogra-. ies imperalores, Chrisiianai i*cligionisjn-iisdem tlie-
phuni archivo-Ecciesia reclusil, quasi daninans I>i.i- bus accuraliorem c.illuram, et privilegia piviniovcre
scoruni. s S3rnoJus-Romanababita per Marlinuin in, aissuetieraut. Cohsiantinus enim Mviceniialia agcns,
archivo Ecclesia: posita. Anastas ih Martiuo : « Quas qure ad dietn vm Kal Augusii incidcranl ex Soso-
synodus hodie archivo Eeclesia: coniineiur. » Idem{ meno, ul Ecclesiam ab Arianorum Jabe purgarei,
iu Joanne V: « Quoruni cliirograpbus arcbivo Ec- concilii Nic_eni celebraiiouem promorif, et iu ipsa
clesia1delenlus esl. i feslivitaiis pompa ba3Cctiin qjiscopis cgit. . Cnm
Linea i. — Hic constiluil ut nullus presbyier mis- lirec a concilio ita decreta esseul.-fo.le aictdit.iul
sas celcbrarelper omnemliebdomudam,nisi consecra-> Vicennalia Cbnsiaiitiui eodem teniporc celebrareii'
lum episcopi toci dcsignali susripefet deblaralum,' lur : est cnim liic' mos Romanis, ul dccimo quoque
quod nomhttuur fermenium. Siricii decretum esl, ne'j stivitaiein.anno uniuscujusque imperatoris piiblicam agant fe-
quis presbyter lnissam celebrarelpriusquant ab epi- mans Coiniuoduni igitur adesse tempus existi-
scopo suseepisset fermcnluiii, id est panem fermen-. ad eonviviiini iniperator, episcopos, qui synoMointerfueraiit
i.aluni benediclum; ei boc esl fei*nienium quoil ex invitavit, doiiisque eonvenientibus ho-
iusiilulo Melchiatlis mitti solebat ab episcopo per_ noravit. t Sic ConSlanliUsin qttiiiio quinquennali ad
Ecclesiasiii synibolum coiiiiiiunionisEcclesiie. Ejtis-. r^( niiillipltces de flde diseeptaliones componend.is,,
«lciiiritus insigne vesligium exslalapud liinoeentiiim, Orieniales Seleuciae, OcciiientalesArimini cogendos
1, ejiisi. ad Decentium : « De ferincnio vei'0quod die.' "vohiil. Quod siniiliter egit Antiocbia: annoS-il,, et
Dotninica per tilnlos niillimus, superflue nos cousu- SarJicaj anno 547. Tlieoilosius vero in singulis.suis
Jere voluisti, cunt omnes Ecclesi_eveslra: intra civi- victoriis niliil aiiliquius babtiit, quam Deo datori,1el
talem sinl cousiilultc, quaritm presJjyteri, quia die, bencfactori per religionis ubcriorciu provenlum of-
ipsa propter pJeJjeutsibi creditam, vobiscinn conve-[ ferre isliusmotli largiliojies, ctlicta saluberrima
nire non possunt, idcirco fernienlum a nobis confe- edendo, vel ad Erclesiae rcsiauraiioncm, vcl ad pcr-
ctum per acolythos accipiuut, ul se a vestra commu- dendos idololairas, et literciicos. Anno eniin aSO,'
nione maximeilla die non judicenl separatos, quod[ Alanis deviclis, Hunnisque cuin Gothis, et Tliessalo-
per parochias fleri deberenon pttlo, quia nec longe, nic_ebaplizatis, illico legeni edidil advcrsus lia;j'eii-
porliinda sunt sacrameiila, nec nos pcr coeiiieier.a|'. cos, qui diversariim sectaruni in qtialibel .Oricntis
diversa consliiulis preshylcris destinanius, sed pre- civitale plures Ecclesias oblinenies, caiholicis snm-
sliyleri corinn conflciendoruiii jus babeul alque ii-' niain invidianiDamasi faciebaiit.pccrcvit it.-ique ul solus
eenliam. s Olim in Orienlali Ecclcsia eticbaristia in episcopus, qui coininuiiioncih, ctfidein ain-
festo Pascbae.transmiiiebatur. per alias Ecclesias, plecieretnr, in ciyitaie qualibet • lvsideret, eta rel!-. '
quod vetuit — synod Laodicen can 14. . quis Ecclesiaj auferrenlur. Cunctos, ait IiiTcge im-
Linea 9. Hic conslitnit \il si qtds conversuscle, perator, populos quos clenicntia: liostra: rcgit lem-
Manichteisreditet ad Ecclesiam, nullaicnus commu- peraiiieiifuni in. tali volumus religione versaii, qiiain
nicaretur, nisi lanlum relegalione monuslerii diebus T diviiiuin Pelrum aposlolum iratiidisse Roinanis, rc-i
vilm.suca tenerelur obnoxius. Siatiiiutn Siricii ne, D Jigio usque nunc ab ipso inslituia tlcclarat: ; .-Hauc
Manichtei c<_nvcrsirecipiantur ad sacram coinmii- Ie«em seqtientes, Christianoruin catliolicorumiioiiicu
ijionein, nisi in vitse cxii.it, et in inonastcria pueni-,,: jubeiiius auiplecli : reiiqui vcro dcmenles hsereiici.
lenlia: causa detrudantur. Familiaris clericorum fuit noininis iiifamiainsuslinere, ncc conciliabnlaeorinn,
posna, delriisio in nionaslcrittin poeiiilentioecausa,• Ecclesiarum noineii accipcre ; divina priimnn vindi-
can Si episcopus, SOdisl, can ull, 55 disl' can-St' cla, post etiain motns nostri, quani ex coslesiiarbi-
quis clericus, can Diclum, 81 disl can Clerici, 25 qu." ' trio stmipserimiis, ullione plectendos. t Ad Jegem
8. Eadcm poenausus esl' liinocent I in Cataphrygas. editam subscculam catholicoruin opiscoportimrcsti-
Anastas in Jnnocoiil < El niullos Calaphrygas in Urbej ttitioiiem ci, Ecclesiarum, Inereiicoruinque cxpulsio-
iijvcnit quos exsilio t:t niflituslefiis rclegavit. . neni- descriJjil- Philostorgius luue Constanliiiopoli
BENCrNI. degeiis aiino letatis vigosinio, dtini sciibil. t Quod
Tiieodosius iniperator prope Sirinium ctiin barbaris
Lsnea 2. — Hic consliluliimfecitdeomniEcclesut,, congiessus;(eo quippestatiiii ul iinpcrium cepilnc-
vel conlra omnes luvreses. Verba litcc, cieorumdemi cessitaie id exigente prolceius est) belloqueviclor,
expressio firinanl facias aniinadversioiics de inodo> inde Coiislaiilinopolim inaguilice' concessit : iis-
cxplicandi pontilicias coiisliliilioncs, quaruni argn- que qni O-LOOVITWJ profitebanlur Ecclesiartim eu-
ineiila elsi niiniine iiidividuentuiviijliiloniinusdeno-- - lam deniandavii; Arianos voro. el l.uuoiniaiui.s
lare editas cons.itutioncs spectantes ad Eeclesias,, iiibe evpulit : e qtiibus crat ei Deniophilus, i eic,
Yulgatas ul gcneraJia Deereta. lsliusmodi eral boc; et rcljqui rcccnscnliir primipili haircbiiui Uiiie
113 - HiSTORIA D£ ViTIS ROM. PONT. —" S. SIRICIUS.. . 1U
inun-..aui-..im', qui' e sedibus stiis expulsi et a- A _ momenta ab-hsereticis in collectione Conslanliiiopo,-
libi vagatites describuntur : ex quo magis robo- lilanapenifus convellenda. I.olnitTlicodosium inigel-
rala manel prior animadversio in Damaso facta de Jere etiani Slaximi tyranni obtestalio, Siricio rescrir'
edito-fidei conslitufoab eodem-pontilice, occasione benlis, ad ejusdeni postuiaia, se in anjmo cbh.eepisse
alLeriusedicttis a Gratianoemanati. Et_cum Eccle-. exslir.pare b-ereses/modumqiie-imponeredissensio-
siarum Orientalitim epjscopj adesseni Damasi fideni, nibus. Exstat - cpislola, in qua boec Maximus Siricto
et .commuiiionem sequenles,. Theodosius alia lege denuntiat. Accepimhs Klteras sanclitaiis tusb,"qi!aj
emissa post. atinunt 580decrevit, ut in posterum nul- nobisfueregralissimae, qtisequeplflnecLnoiiiinisacer-
lits in Orieiilalibus provioqiis episcopus baberelur, doiis, el diguilati Urbis splenditlissimaj cdnvenirent.;.
iiisi qiii'comniiiiiicai'ei eum episcopis iliis, fidem el Fidei vero.calholicEC, de qua Clemenliam nostram
coiiimnnionein Damasi profitenli.jus. Cum eniin 1. 3 consnlere yoluisti, qno majus circa me, el speeiale
ejusdem.iif cod Theod-enunierassel episcopos- car diviniialis experior, boc ad nicconfitebr. cui-am' liabere
tliolicce.communionis, proprio nomine addil: Om- majorem; quo vidclicel imperium ab ipso.siatim
nes aulem qui ab eorum, quos cominenioralio spe- salutari fonle conscenderim, et cui in omnibus sem-
cialis" espressit, fide coBJiiinnimiisdisscnliuni, ul per conaiibus, atqtte successiJjusDeusfautor asseriiii,
niauifestos hierelieos ab eeclesiis expelli, netpie bis cnjtisfitie bociie, et ul sperq, perpetuo profector, c-t
peiiitiis posthac oblinendarum Ecclcsiarum poniifi- cusios esse digneiur Cseteruin itl liobjs animi,^
eiuni faeiiiiatemt;ue permiiir. t Elsi vcro per syno- et voluiitaiis csse profitemur, ut fides catliolica ,
<hin.iCo.HStaniiiiopolitanainosciimenicam aun.o 581 procul onini dissensione submota, et coucordanli-
tseiebralani vitleretur provisum Ecciesiis Orienlis; ,T, bns universis sacerdolibus, ei nnaiiimiler. Deo ser-
iiihilonwiiusvociferanfibus iilis, el noyam andien- vienlibus, illassa, et inviolabilis perseverei. « Eieniin
liarn exspeclanlibus ex.indulgentia jjerinisil eojivcn- si aiiiio anlcriore Siricius cum Maximo liseresum
tum^ adveneranlque Gonstaniinopoli anno383 lisere- exstirpationem promovil, promiseratipie lyrannus ;;
suni duces, et ituer hos Eunomius, quiperfidlm.sii-e cnin Tbeodosio pio, el victore Romam agente atino
_.pt'olixiorein exposilioneni edidit, quain.refert VaJe- sequenle, et promovisse, et cojislitnjum-adversus,.
sius in no.iis.ad Socratem pag 61, ei Baluziiis iu omneshiereses promulgasse certum-erir; eoquema-
aova concil colleclione. Cqlleciip babita esi eo anno, gis,quod ab anno 380 ad 592; loi Jeges edideril, el>
meiise Junii, el de ea i:!cmSocratesl. v, c. 10, So- etlitas exseqin elaboraverit- ad omnes biBrelicoruin -
zoiii lib ,v«, c. 12, et cunt vidissel eorumdeni perfi- conalus infringcndos, quod revera egit, ,el floreu--
tiiam conlu.niacissiin_&mentis.proposituhi-, allerain lissime fides "1'efloi'uil: inipetravitque eodem tem7
-Segent-nedidil, in qna sic eos coercendos decrevit. pore Siricltis a Tbeodositf, uLidoIoruiit fana Roime
- Omnes omniuo
qnoscunque diversaruni seciarum desiruereutur ex Prospero in Clir.onico,.et<;S;A-ti-
error exagim,id esi, Ewiomiani, Ariani, Macedo- gusliiio.
siani, Pneumalomaclii, Maniclisei, Encratiiae, Apo- Linea 5.— Dispersitpevunkersummundum. Tbeo-
tactica;,S,accopheri, Hydroparassatae nullis circulis ^dosiopairocinanle, poluil Siricius constiluluni pro--
eocaril, _necad imagines^ecclesiarum parietes priva- vinciis oranibus inlimare, sicuti Damasus adbuc Iise-
tos ostendanL; nibil vel publice, vel pri.vaiim, qnod retica: pravilatis dticibus, elprotecloribus viveniibus,
caiholieas saiiciioni offieere possit, exereeaiit. >Re- siiujn lojjium in Orieniem direxit, direclnmque aJj.
petiturque anno 384 nova alia lege, sic ut. ab eo *,_« episcopis subseriptum esl. In ea autem-circunistao-
lempot% cuin idoJolatria repressi jacerent couatiis lia eranl assue.li Roniani pontifices pro potenliori
li.erelicorum, qni ab anno 519. usqne ad 583 Eecic- principaJjtate,-ei cura omniuin Ecclesiaruin encycli-
siss siniiiii-diianiaveraiil.Ad bas iiaque varias-fidei cas dirigere, qtiibns quid essel credcndum, quidve
formulas,- quas in Coustaniiuopoliiana colleclione refiigiendum declarabanl. Quoinodo ex Lirinensi
obttilerant bifiretici, necessariuin erat, ut puripri el Slephanus per ea verba' in controversia rebaptiza-
calholica occurrerel Ecclesia, el singulis oppouerel tionis episcopis rescripsii, nihilnovandum , sed qttod-
opporuniiora remedia, ad radicilus convellendam ' tradilum est reiinenciutn.In eadem solliciludine per--
lierfidiain. Obstahat interim Justiua iniperan-ix con- severantes successores, ut suis- locis dicemus, fidei
hiiiiacissime adhajrens, Arianis, el ex odio in catho- formuiariuni, quod regutam vocabat ea __Eias,,aut
- licos concepto reliquis sectis_.Verum baec damnata Tomtim, per provincias episcopis diiigebant, cum eo
-aiinoSSS quo eliaiii anno, ]irospero evenlu impera- onere, ut unusqui receperat, proximiori intimarej.
tor, de Maxjino lyranno fauslam victoriam reporia- Quod servalutn essc prseler alia ja concilio Hjspatii-
vil, Roniamque exiemplo ingressus esl triumphum co, quod quidani Toleianum 1'numeraiit, conslal ex
- <Jediversis hostibtis aclurus. IJji Siiicium ad tracta- bis verbis inter Acla : « Incipii, Regula fulei calbo-
, liim,. fldeique formulam adversus ennctas hasreses li«e contra oinnes haercses, et quam maxiine coiilras
cmittcndaht iniptilisse crediJjile esl. Ha;ic la.udari a Priscillianistas quani episcppi Tarracon.enses,".Car-
libro Pontificali, et t.unc ediiam, etsi forte perierit, ihaginenses, Lusitani, ct Retici fccerunlt et.cum
aul laleai. rernm cnarratarum series cvineii. A de- prxceplo papie urbis Ronis: Leonis ad Baleoninm
-'viclo MaximoRornam adiisse referl auclor Miscellie, episcopum Galiciaj IraiismiscnuiL s Reliqttas fidei
- qiti post bcllum cnni Ma-ximoaddil: « Tuuc D regttlas a poniificibns transmissasrvideinseq. notis.
igiiur:. E
iinpera_orValeiuiniainis..etTheodosiusperacLaVic.o- Jbid. Ut tn omnis Ecclesimarchivo iencanlur ad im-
lia Romam venere. t DeRomano adrenlu,acLisque in pugnationem tonlra, omves hwreses. Ex bac ecclesia-
- Urbe<a Theodosioplura babet P.icatus in Panegyrico stica diligenlia olim_.reJigiose cuslodila, ul episLolae
Roma: dicto occasione iriumphi. Ah- eo moniento encyclicae in archivis Ecclesiarum resevvarenlur,
oninem operam ioeasse-aditdei calboliraa resiiliilio. puto factum, ut collector haruni Viiarum bmiserit
- riein LesiaLurRufiiius ittnc vivens, qui Maxinii in r.ecense.re.Constitutionum argtimenta, cum baec in
Graiianum niacbina.liones J'eferens deinde atldii. codJcibus encyclicis reservarenlur. Ra vicissim epi-
«Afluit Tbeodosius pi'op.er regni fideni bqmlalis- scopdrum snbscriptiones edila: consiitulioni addilse
que, ac. beneficiorum Gratiani memor : et in vindi- dirigcbantur ad sedem apostolicam, qua: in arcbivis
. ciam.iolius viribus Orienlis ingurgens ultits es.l san- ' reponebahtur. Qtiod ih fme fragmenti.Holsleniani
guinem jusltnn. Valenliijiani quoque impia inter h;ec de tomo Damasi subscriplo ab Orientalibus ibi no-
inaier riefuncla, fidein calliolieani, qpnjn ipsa viola- taltir. De. custodia vero conslilutionum apostolica-
verat, et regimm, lyrannide dcpulsa, restiiuil. At- r.tim, forsiian in codi.ee aliquo colleclarum, et inli-
que ipse, posiquani Roniaiu iliuslri tritimpho inve- " nValione,uli de re usitata,- scribil ZosimusadHesycbio
Gtusesi,ad propria rursus regna remeavii. » Con- Saloiiitaiio episcopo,: <Bride mii-ainur, diligen-
griicntissimutn aptissimunique icmpus aderat, til Siri- liam. tuam statuta aposio!ic_e sedis non fuisse per-
cius, Thcodosii zehim promovens, conslilulum ede- lala. j.Et.-TnnOceiitinsl exigit ab episcopis, ul pj-o- -
,scl adversus omncs ha_j;eses. ad fidei formulas, ae benl hoec non fuissc iniiuiata, scribens Luxupcilo,
il") * -
ANASTASIIBIBLIOTHECARH lifi
Tolosano: < Nam si ad aliquos forma illa ecelesia- .'A tbolicorum eonvenirent, sed non in partieipatione eu-
sticaeyite pariier, et disciplinae, quoeab episcopo charisliiB. Id adverlerat Philostorgius, qui Arianas
Siricib ad provincias commeavit, non probabitur consuetudiiiesrecensens,asseriteoscuincaiholicoriin5
pervenisse. J Probalionem, inqtiam, exigit Innocen- ccetu in eeclesiis convenire consuelos, nunqnans
tius, ciim diJigentissima esset-sedis aposlolicaa hsec vero in parlicipalione sacrilicii. Sicenim ille : « Etsi
solhcitudo, quod leslaium reliquit idcm Innocentius Ariani sentenliis difTerenliljusab his qui omousioii
Rufo Thessalonicensi sic comnionitum faciens : pr.Tcdicabanl; attamen et precibus, el hyntnis, e?
«Nam voluntalem hanc. nosti-am per imaniqiianique consullaiionibus, aliisque fere onmibus, prajtcrquan
prdvinciam, satisul decebal,manifestavimus.~j Gum niyslico sacrilicio cum bis communicare. i Eo vero
vero id denunlialuni habebant cura metropoiitano- loci agere Siricium de parlicipalione encbaristica
rum episcopi, lenebatur ihetropolila de subseculo deducilur ex altero Siricii decreto in libroPontifieali,
episcoporum obsequio pontiftcem commonere, quod qttod immediate subditur, ttbi apparet ponlificem lo--
declarat Innocenlii successor TJonifaciuseidem Rufo qtii, seu librum Poiiiificalem de eadem eucharislica
scribens : t In notitiam s.iigulomm, ad quos ante paYiicipaiione,assignando nempe cui danda, et qui--
jam scripsimus, quem deberenl tramitem cusiodire, IJUSdeneganda. « Hic in Mahicha:os,quos ex.silio,de-
' nqslras te epislolas prolulisse, dixisli: quibus debi- porlavit hoc constituit, utnon participarent "cunt
ttim se commendare consensuin plurimi sacerdotum fidelibus communionein, quia ore polhilo non liceret
sacrarum Iraditioiium memoi'es suht professi. t Ait corpus Doininivexari. t Ra:c agei'e poluit Theodosii.
id debitum esse profluens ex sacra traditione. Unde Roma: prsesenlis adjiilorio cujus mora Roma: ad ires
Jiquet quomodo bene bic anjmadversum, has ponti- ]_• ] annosfuitprolraela. Quo tempore edidit legem - in cod
ficiasconstitulionesin arcbivisEccIesiarnm reservari. Theod sub eodem lil exstantein , ubi sic : Hi qui
Professiones porro isliusmodi, et subscriptiones sive sa:vi dogmatis relineiit principatum, hocest,epi--
synodicarum, siveencyclicarum epistolarum in archi- scopi ,presbyteri, diaconi, atque lectores, et qni
vis reservalae grande erant verilatis argumenitinf. clericatus velamine Religioni maculam conantur
Ilinc cum AFricani episcopi Sirmiensem perfidiam inlligere , vel cujuslibel hseresis, aut erroris no--
eommuni calcttlo damnassent, ac priores perfidias lnine constituti, ex funestis conciliabulis, sive iutra
duces Ursacium, et Valentem, tolius Tragoedise'Sir- "urbem, sivein suburbanis esse videanlur, omniinode
miensis auctores, bas subseripiiones eripere ex ar- propellantur. i
chivis Africanarum ecclesiarum obniiebatur, Con- Linea 6. — Quod nominattir fermentum. Niceias
s.anlius miserrime tunc circumvenlus a perditissimis Nicomediensis arcliiepiscopus ex lioc loco, et allero
episcopis Ursacio, et "Valente.Tyrannicum impetum Melchiadisobnilebatur probare, in primitiva Eccle-
ila Hilarius in Jibro adversus Coiislantinm sugillal : sia maleriam EucbarisliiE essepanem fermenlatum^
« Subtraxisli enim voluntati luae Orienlales episco- Aiisehnus episcopus Havelburgensis Lolharii legaius
pos, neque solum voluntali lu_e, sed et violenli_e. ~ad Joannem Coinnenum respondit ; « Gonslinilum
Mandas libl subscriptiones Afrorum, quibus blasphe- hoc Romanorum pontificum Melchiadis,et Siricii
miam Ursacii, el Valenlis condemnaverant, reddi. non de fermenlata hostia, sed tie Eulogiis polius in--
Renitentibus comminaris, et poslremum ad diripien- lelligendum videri, qtisesingulos Dominicos dies per-
dum niitlis. Quid ?~exislimas Chrisluni nonnisi per Ecclesias distribui jttbenlur. J Plures Anselmi expo-
lilleram judicare, et ad arguendam voluntatem agere P . siiionem sequunlur : sed errant; cuni in adductis
ebartula Deum ? aut quod semel scriptum est, etper locis manifesie panis conseeratus vocelur, et lnno-
. le violenler abreplum, id de conscienlia posse divi- cenliusi, qtti Siricii conslituttim deJaravit, non de
iue polestalis aboleri ? » ccereinoniali eulogiarum distiibiitio"" iiiielligendutu
Linea _..—Hic ut nullns presbyler mis- esse dixil, sed de consecrato pane, dum raiioneui
- sos celebraret per constituit,
omnem hebdomadam, nisi conse- assignal, cnr ab episcopo per parocbias presbyteria
cralum episcopiloci designati susciperel declaralum. constitutis Eucharistia non sit mittenda, c quia non
Oum Melchiade, et Zepherino coincidit coustituiio. louge porlanda sunl sacrainenla: nec nos per cce-
Siricius lamen videtur, quod decrelum pro circuni- ineteria diversa consliiuiis presbyleris deslinamus,
sianlia temporum extcnderit ad universain Ecciosiam. "eLpresbyteri eorum conficiendorumjns habenlaique-
Eqttidem banc consueludinem post Siricium usurpa- licentiam. J Neque vox fermentum Graicorujn ei'ro-
lam docet decretalis laudata Innocenlii I supra, ubi rem juvat, cum non dicatur, panem essefernienluni,
ponlifex respondet Decentio Eugubino, quiponlifi- setl consecralum episcopi nominari fermenlum. Quia
cem interrogaverat, an Eucbarislia siculi presbyieris nenipe persecuiionis lempore, ne digaoscerelur Eu-
ecclesiarum civilalis dirigebalur, sic et sacerdotibus "ciiaristia, fermenlumindigiiabanl, cl ideo hic dici-
.extra urbein per parochiam conslilulis esset niiiteit- tur, quod nominaiur fermenium,nempe apud fideles,
,,da. Unde certo supponit hane consueliidineni ex Si- per.vocem eam iiilelligeules Eucharistiain.
rtcii decreto fuisse per Ecclesiasvindicalam. Oppor- RINII ET LARREI.
tuna vero censenda eslh-.ec constitutio in ea circuin-
slaniia, in qua Oriens, Occidensque eousque vaYiisD Linese 6 el 7. —Hic Manichwos, quos exsilio_de-
liaereticorum turbis foedattis, et in majori eujuslibel' poriavil, elc. Hsecadversus ManicbajospoiililexcDn-
Ecclesisecollocalo calholico episcopo, ha:reiicis an- slituil, ideo quod a caiholicis difiiculler discerni
tislitibus'expulsis, ut presbyteri reliquarum Ecclesia- possent. Secreta euim duntaxat conventictila babtie-
rum reetores ctini episcopo calbolico dignoscerenlur runt seque perjuriis, el mendaciis iiiterposilis catbo-
esse in unafidei,et coinmunioiiis professione; vo- licos esse alfirmartint. De mendaciis ha:resi, ac per-
luit Siricius, ut nonnisl de conseci'ala Eucharisiia juriocouvicti,po3niteniiainsimulateagentes,snaniqiie
ab episcopo designaio acciperenl, veluti ex certa liiBi'esimexieriore actu delestali interius' Manicluei-
tessera unilalis reliqui sacerdoies dignoscehdi,Quod esse per&everaverunt: nedeiegerenlur,calholicoruiii
etiam firmare videtur verbum designaii, seu episcopi ecclesiam frequemanies cum iisdem sacram Etieba-
catholici, qui eo tempore expulsis aliis variarum risliam participarunt. Jure igitur meriloque depre-
sectarum episcopis in eadem civitate degentibus, ex bensi, exsilio niulctati ,*vel si pcenilenliaui ageront,
professione Tonii Dainasi, aul Siricii, soli erani tle- ad participandam saci'am Eucharisliam in fliie vitte
signati ut sedem oblinerenl. Yocemvero designaii duuiaxat admissi fuerunt. -
. episcopo competere oslendunt alii cod., ubi voxloci RLANCHINI.
oiniltilur : Praxim hanc apud reliquas Ecclesias ob-
seivatam doccl epislola Latini Lalinii, quani in suo Notw chronologicm.
Jiierolextco vulgavil CarolusMacri. Specialem vero Chronologia nosira ponlificia porlum jam tenet.
hanc missa: tesseram se legissevidetur Siricius, ciiin Ex quo eiiini fixit ceiTuni lermiimm viiiB S. Da-
Ui reiiquis cjerici rcltquaruut seclaruin in ecclesiis ca- ttiasi die xi Decembris amio 58i, non 11111111$ cer-
ZU HISTOUIA DE YiTIS ROM. POMT. — :S. SIRICIUS. H8

" tuiij exoidium delegil suecessoris Siricii ejnsJcm in A die Kalendas Aprilis. »Is aninis icra: Chri___.ii eom-
e.pisloia Decrctali ad Himeiium Tarraconensem, iiiiinis 417, c.ujus' anui Pascba in ciidem ppistola
«jiiasab omnibus recipiuir tanqunm geiiuina; consi- sotncl et iferum alfirnialur rftleliraliiiit es_>e sub
gn.ila vero est iii.ldus Februaiii Aicadio et Dau- Zosinio. Si Zosinii t_U-el\oet ortlinatio statiiatur tlie
(oiieconsulibus, boc est aera:Cbri=ti communis anno Dominica xi Martii ('jusdem anni; isque pontifex
385. Cum Siricius hac in.epistola respondeat littcris, auspicatus fuerit a-pielalis officiis crga decessorem,
ab Hiineriopaulo ante dalis ad Damasum decesso- curando ejusdem exsequias die proxime consequeiiii,
rciii, sumaique responsionis exordium a i'ecen!i sua quac fuit XIIMartii, donec in ccenietertufn iransfcr-
sttccessione; maniieslum fif, Itoc ipsum exordium jettirad Ursum Pilealum v^ Kalendas Angusti ( ex
snccessionis Siricii posi obitum Datnasi ad Roma- Ribliotbecai-jo in fine nttni. 58); epocbae ouines aU
nain sedem esse referciitiuni atl aliquam diem inier- Anaslasio assertic, cl a caLalogis, el a picturis"a
b.ler niorleni Damasi xi Decembris 581, el S. Siricio ad S. Innoceniiiim adanmssim conveiiiuiil:
' eeptani
xi Februarii 385, qua littera: consignantur. Biblio- et ostendiirit, oidinauoneni Sirieii ad- episcbp.tlu
iliccarius et calalogi liiemorani post oliitum Damasi munus referehdaiij essecum Chronico Maiccllini ad
vacasse diebus 51. Electio igitur Siricii adRoma- diem Dorniiiicamxxiv Septembris anni 583, Mero-
.iiuin poiiiilicalum incidil in diem xn Januarii 58S, bauded Saturnino coss.; ejusdem vero evectiuneiu
tpi.e fnil Domiiiica, apta luni oriiiualioni, lum cu- ad Ronianum ponlificaluiii post niocium Damasi '
ilironhmo ^c.Qpovio-pa)episcopoi'um. Ul auleni en- diebus "51 pariandam esse cum die Doininica xu
' thronismo polius quain ordinalioui tum .iltribuam, sua- Januarii anni 585. Ex die vero ordinatiouis episco-
.lcnt veiusla dociiinciiia,coiifirmata ex Chronico j3 palis Siricii .constiluta ad xxiv Seplembris aiiiir
Prosperi Aquitani tequalis iilius a:tatis, in quo ini- 383, si niimerenlur episcopalus anni qiijndeciiii,
' titiiit episcopalus Sirieii 'refertnr ad etimdem constt- nienses nndecim, dies viginti quinque expressi tuiii
laiuurRicinieris el Clearcbi, quo Damasus vila fun- in picturis S. Pauli, tum in oiiinibus fernie calalogis
ctus esf; liini ex ChronicoMarcelliiii comilis, in quo potioribus (in Prolegom.); conipleltir vila el pon-
' consigualur consulibus. proxime praecedentibus Mc- lificalus Siricii anno 599, Theodoro el Eulrnpio
robaude 11ei Saiuriiino, qui peiTiiienl ad annum 585. eoss. die xix Septembris. Yacasse dicilursedes ab
"Concilianlur autem Jia;c duo asserta,si supponainus, ejiis .obitti dies viginli ( Biblioth. in fine niiiii.
Siriciuin ex presbyiero quideni ordiiialuni Episco- lnijtis 55). Electio igilur et ordiitatio Anastasii sue-
' pmii anno 585, cohstilibus Merobattde aiternm et Sa- cessoris anni incidit in dicm Dominicaiti ix Oetobris.
Utriiino, ipsius episcopatui assignatis Marcellino; ejtisdcm 599-
jiec uon dicamus anno proxiino 384, Damasi emor- Ponlificalis epocba Anaslasii, ut in seqtienli nam.
luali Riciinere el Clearchoconsulibus vicarium Da- osteiidatn, deftnilur annis duobus cl diebus vjginli
niasi Siricitnh supplevtsse officia ponlificalia, et quitique seu viginti sex. Obierit itaque S. Anastasius
iorlasse orduiatioiiem qttoque liabuisse mcnse De- circa diem inJNovenib. anni 401. Pust cjns'uJiitum
eemhri, quo Damasus inorlalilalcm explebat, ut Riblioihecarius euunierat vacationis Apostolicaesctlis,
"iiiiinorialilatc frtieretui'. Esse aulem ita rcferendain dies viginli. Quare electio el unlinalio S. Iiinticentii
tpneham episcopatus Siricii ad aniium solidiim ante successoris refertur ad diem Dominicani xxiv JNo-
iiioriem Damasf (sive illius aetalis incoinir.odis re- vembris ejusdem anui.
' levandis, sive ad aliquani ecclesiam proximam Urlii p*- Niiineri denique annorum quindecim, incnsiuiiv,
icgendam fueril oidiiiaius, tnide ad Ronianaiii vo- uudeciiii _ el dicrum viginli omnium cvidenlissi-
catus sif, non sectis, ae aliique hoc sacculo ex una ' uij in postrema illa imagine S. liinoceiilii, qtiaj--
ad aliam sedem , Ecclesiae utililate ila poscente, mi- claudit, seriem ex Leonianis superstiieiii in basi-
grasse legunlur) evineit comparatio eerli lermini "Jica S. Pauli; comprobantur consensu, calalogti-
dtiorum pontificum proxime conseqiienliuni, neuipe rttiii et~~codicum fere oninium, aul certe prax-i--.
S. Anasiasii, el S. Innocenlii, iir quo desinunl pi- puorum (in. iProleg.), el ostendunt slatuendum esse
clurae supersiites ex Leonianis in basilica S. Pauli. liuein ejusdem pontificalusacniorialis vitaeaiino417',
Ad eam coniparaiionem ila proceditur. Honorio Augusto XI, eL Constantio 11coss., die xiv;
I. S. Innoeenlii lerniinus redditttr certus ex indti- Februarii : a qua nunicraiidi cum sinl jtixta Biblio-,
iiilalo exordio sedis Z_osiniisuccessoiis slatueudo tbecariuni dies viginli duo vacationis sedis usqtte atl,
paulo ante festa Pascbalia anni 417, Honorio Augu- electioncm Zosimi successoris; pervenilur ad .diem,
sio Xlet Consianiio II consulibus : quae fesia cele- ix MarLii, tribuendam eleclioni Zosimi, queni biduo^
brala suitt die xxv Mariii; die vero xn mensis ejus- posl ordinalum, nempe die DomLnica Passionis x(
' dem depositio et Innocentii occurrit in veLuslissiinis "Marlii,
" die 23 ejusdem mensis jani ponliliceni Pa-
ab obilu ipsius sedein vacassc die- scba ceiebrasse aflirniat Pascliasinus ajqualis ejus-
marlyrologiis;
bus xxi Ribliolheearius et catalogi allirmant. tlciii lcmpoiis in episiola ad S. Lennein Magntiiii.
'
II. Litterae Pascbasini ad Leouem Magnuni de re Poilera vero die ipsius ordinationis, neuipe xu Mar-
Pascbali dalse, edilte vero apud Riicberitim cum , lii exorsus Zosimus a pieialls officiis erga decesso-
.canone Yictorii pag. 75 lioc tcslantur : « Tciiipoie rcin ctiravcrit illam priorem Iunocentit depositio-
piae reconlalionisidoniiiii niei, praedecessoris aposto- D nem, quam inveiiinius coiisignaiam eailem ilie xit
latus vcstri Zosiint anno consulatus Uonoiii Augu- Alariii vetuslo in martyrologio FJoreniini, aliisque
s.li XI ei Couslaniii bis, cuni declinaLur,ne x Kalen- supra indicatis. En suinmam temporis et ordinuui-
das i.Iaii die Pascha lenerelur, celebratum esse viu epoeb.arum o.culis coiiipendJosius-suJiieelum.
• AKKI.MEKSES.
DIES. ASSO.JIENSE.DIE, UTT.DOMIKICAU.
Ei ordinalione Si-
-riciistatuendanumer. 15 11 2$ (Ex Pict. Calalogisel Uibliolh.) 385 Sppt. 24 DomiujcaA.
20 Viicaiseiies ex Jiihlioiii. 599 Sept. 19 OUuisSiririi.
ElectioAnastasii. .2 0 26 (Ex Pict.etCat.etscriploribus.) 590 Ocl. 9 Ordiu. Anast. die
v UoniiiiicaB.
21 Vacalsedos ex BibKoLh. 401 Nov. 5 ObiiusAuasLasii.
F.leciloTnnocentiiet
ordiuatio 13 % 20 (Ex Pict. Eiijliolh. efCatalogis.) 40t Nov. 2i Ordin. Inuoc. die
Uomicca24.
22 Vacalsedes ex Biblioth. ' , 417 Febr. 1S fihitus lnuocentii.
li!cf.tioZozimietor- - i!7 Mart. 9' El ctio
diii-.LO i ilT aiarL. 11' D.>ininicaG. ordi-
natioZobiini.
-SffiMia.. . _,. 5a S 14
' ~
119 ANASTASII BIBLIOTIIECARII tf20
„' liacc summa annorum triginta tritim, niensium A ineuni, et. menses Autiimni prajcedentes cum _li[s,
quinqtie et dierum quattioidecim, quse coljigitur ex .eonsociant. Cocieriun diceudus estvInnoceutius in
epochis fritim islorum pontificum ita signaiis in calhedra Peiri sedisse diebus circiler quadraginta
. picluris et catalogis et ex vacationibus sedis recen- anlequam consuIaLum quinttim gerere incipereut
sitis Ribliolliecarium solo biduo djsiat ab exaGla duo Augusli fralres Arcadlus el Honorius,. nenipe-
' rmmeratione temporis ex die ordinatio.nis episcopa- . Clirisli anno 401, die xx.tv T~ovenil)ris: ui integra
lis Siricii xxiv Seplembris 585, ad diem elecliftnis sit cjusdem poiitiftcaljs eppcba; summa annorum xv,
Zosimi ix Martii 417. Quod biduutn addendum esf niensium n, ac dierum xxt, eomprobaia tunV ex,
vaealioni sedis post ohituin liindcentit, u,l snmnia pJetuiis S. Pauli, lum aliis ex documenlis ; quaejam
proveniat omiiiho exacta, et forta.ise detiitum fuil p.roduximus lomo II in Prolegom. fol. 107.,
setatis vilio in iriembranis codicum. Quaj-e ex omni- ' Perstricla igitur utraque meia consiilatnum, ad;
Jius confirmalur distribuiio temporis, el eppcharum quos i'cferebatur poniificatus Innocenlii I, ientanda
"assignalio iia ordinala. sunt etiam vestigia certa, quaj itd iiiitiumdecessoris.
.| IIujus vero intervalli terminumincidere in annimi . deducunt.. neuipe Anastasii. -
serte Cbristi comnmnis 1.17, signalttm consulaltt Hiijus vero exordii cliai'acierem,_una.cnm terniino,
Honorii XI doceht liLlerie"Pascbasini, quce Pasclia.lis Siiicii papoe sinle ipsum proxime defuncti, nobis.
diem, uti diximus, referunl celebi'aiam vm Kaleri- _praservax concilimn Tolelannm priniiim, iiotatuiii.
, das Aprilis : eui dies Dominiea et utriusque Lumi- asra Bispanjca-458, Pagius.ad annuin 490,' nttm 4t
liaris positio sulTraganlur. excusat Idacium, quod idem referat ad annum Abi'a-1
' ,. Esl alius eliani ca_ierischaracter anno proximo, g bami juxla suam putaiionem 2?i'C, seu sera: Chrisil.
Cbiisti scilicct 418, publice speclalus, et ab Jtislo- _599, quasi peccantem conira fidem Actornm, misi
ricis memoratus, qui reetani linjus clironologioera- _annos suos inconsiantcr deducat niodo CJCKalendis.
tionem conTirmat. Sequitur enim In fastis post con- Seplembris, modo ex Oetobris iniiio. Pace tanliviri
, sitlatum JJ Honqrii collega . Constantio II, qujljus . affirm.Tveiim, annumalj Idacio ejus lemporis ajqnali
signalur annjis 4l7,~ejusdem Hohorii A.ugusli Con- reete signatum de, more indictioniim deduci ex Kal.
sulaius XII, gest.us cuin Theodosio Juniore Augusto ' Seplembris, et pariari ciimaera: CbrisLianaecomnni-_
"VI!!,indictiouei, anno 418. Iliiic i.ndielioni ei con- nis anno 599; cnm liune ipsum indicet asra Hispanica
'( sulami assigpal Marcellinus in Chronico defectum 158, dedttcta ex anno Periodi Julians: 467S,~Urbis.
solis, el"cuni'MarceIIiho chronicum Siculum vulgo eonditaj juxla nostras.taljulas 7.1S,ex Palilibus ejiis
dictum, iiidicanle. diem' Idacio rienipe xiv Kalcndas anni, uli demonsiravimus lomo II in Prolegonienis,
Augusti : ad quant diem et annum per tabul^s . et nostra in' chronoldgia, rctrahenle "consulaltint,
astronomicas osienditur a .Peiavio Rbmse speciabilis duorum geminorum ac superiores caHerosperannum
«iigitorum 11 etsemis,post'meiidiem minulis 26; el .-solidttm ex cerlis demonstrationibus lempbrnm, per-
a Calvisio Rhemis conspiciendus digitorunt 12,boral, " eelipses, aliaque documenla flrmalis. Acta Palruni
ct miimlis 20 ante mcridiem. Ctim igilur initium mense SepLembriposl habilum ipsis Kaleiidis conci^.
. ZosimLcoIloeetMarcelljnus sub conjsulatu Ilonorii XI lium, quae consequuntur III Konas, eL VIII, ac III
eiCbnslahtii II, indiclione xv, manifesluni esl pariari . ldus ejusdem mensis _era Hispanica 458., dicc esse
per ipsnni.cum anno oeriBCbrislianse 417, ad quein aji Jiuiic ipsum annum vulgaris mrx 599 referentia.
. Pascbasin.i quoque leslimonio refertur paulo anle p Neque eniin id esi' confra fidem Acioinm; imo rebns.
Pascha,, eodem anno cclebratum xxv Marlii, Utrinn- gestis ila cohvenit adamussim, ul SiriciL papa: Obi-
queigitur extrenium summa: aiinorum supra colle- tus,ct apostolicte sedis vacalio post eos djesproxime
,<_i~&, alque in tres ponlifices divfdendosjuxla nume- consecula coguoscaliirpost easdemldus Septembris,
ros annprnm,. merisium acdierum singnlis atlribulQS et expressa intelljgamr ih Iilleris concilii datis ante
in picluris Leoriianis, el in catalogis,-cum demon- notioiiem Tolcti redditam electi sticcessoris intca
' slretur evidens ex charaeteribns certis per hisioricos mensem Octobris. Siquidem iisdem Aclis suhjcctmii
et chrtmologos memoratjs;. recte etiam disivibuta exontplar deJinitivaj senteniia:, quam Patres tuleruiit
_ dicenda est juxta parlitionem paribus testiuioniis . p-ituloposl, reb.us mature perpensis, et post pnrsfi-.
comprobatam" sumnia tcmporis intra eadem exirenia lam reispalieniiahi ad i'esipiscendum,expiin!it Siri-
intercepli. ciumjam vita funcliim fuisse, cum euindem nommet
. I.unc quoniam de summa conslat, qusarendu.mest sanctm memoriw Siricium papain; et oslondit- uoli-
de parti.bus, ut demonslrelur, singulis ponjificibus liam successoris nondum fui_ssead conciiiuni perJa-
ex illo terhario esse propriani jure 'aitribulam. Proe- tam. Nam condiliones dum pr_csciibiLrecipientiis ad
stat a.b Innocentii lermino, tot documenlis demon- _communioiiem posnitenlibus, recensel i.nler caeteras,.
' sirato, recedere in antciiora lempora, el singulas ut exspeclentur rescripta Romani ponlificis, nec non
epochas, ex numeris superslilibus in serie Leoniana rcsponsa Mediolanensis episcopi Simpliciani succ.es- -
.jam definilas, cumulatis probalionibus confirmare. soris Ambrosii tum in episcopalu, tum in delega-
Ul fi.nis regiminjs Sl.Imiocentii conslabiliius est lione Summiponfificis ad eani .cau.sam cognoscen-
ex initio Pascbalis Zosimi successoris, el anntis sene dani. Ei Simplicianum quidem. expriniii iio.iiiinaliuii
Chiisti et consulatus indubitalus reddiiur ex moli- D.Romamim vero ponlificeni, utpole nondum eiecluni
' fcus Ltiminaiium in soljs eclipsi.spectalts; ila exor- .qiiando illa senteniia scribebalui' (aut cerie Toiela-
dium sedis innocentianaj obsei'valione non dissimili nis Patiibus nondum de eleclione posi objium SK
solidalur.AdnolaviL PeLavius de Doclr. temp. lib. II, ricii ceriioiibus reddilis) nominare'cuni nequeant
cap. 50, ex Idacii Faslis el Cbronico aliam Solis uno el altero loeo, eadent generiea formula semper-
EciipsimAi-cadio V el llonorio V, coss. consignaiam indicanlPatres, papa qui nunc esl.»Verba sententia}
<iieIII ldtts Novembris feria u (emendat, recie scri- siiul: _ Exspectanles pari exemplo quid papa qui
bendo 111} quam tabute aslronomicse eadein die nunc esL,quid S. Simplicianus Medioianensis episco-
prodttnl"Romoshora 5 ante meridieni digilorum 1.0 pus, reliquique Ecclesiarum rcsciibanl sacei'dotes. J.
el semis : eamque periinere demonstranl ad aiiniim- El paulo inlra-: « Coiisliliiimiis autein, priusrjuant
xraz Cbrisli 402. idem Chrouicoo Idacii quo anno illjs per papam, vci per sancium Simplicianum com-
relulit cum eclipsi coiisnles-V Auguslos iralres AY- iiiunio reddilur, non episcopos, non presbylei'os, uon
cadium et Hojiorium, referl. exorttium funoceiiii.i :. diaconos. ab il.Iis ordinandos. t
cujus quoque pontihcatus epocham sub iisdem con- Ex bisce foimulis papse riomen hon indicanlibus
sulibus collocant Prosper et Mareellinus, tum qtiia cogitoscilur dlciatum exemplar senlentia; post Acta
prinium Pascba stii ponlificalus-iisdem coss. cele- - supcriora niensis Sepiemhris sede aposujlica adhuc
tiravil; lum quia-Marcellinus per -indlclkines prore- vacante, sive anle- noiitiani electionis Anastasi' ad
dcns qua: a Sepiembri mense inclpitinl nuinerari, _ P-atrcs perlalain per anluinnuni anni 599. Laltmte
^ttribttit coss. gesta ejtis anni quo roagistralum 32ra Ilispanica 458, rectc per Idacium muneraia. et
H\ HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. — S. SIRICIUS. 122
~respondente nostra in Chronologia deinonstratis. A mirifice confirniant errorem innocentem iJIoruiti ho-
Recle igilnr el isla procedtinLciim epocha ponlili- spituin.qni raplim transcripserunt in siios catalo-
cis Anastasii, consigiiaia -in piciuris -basilicae S." gOsponlificales vitiata exempla-iiiinierorunj, etiarnsi
Patili, elin cataiogis, eidetn liiliuente ahnos d.ios, consulerent aniogr.iphas basilicariun * Roi.innarnm'
et die-5.26 suppulandos ex die 9 Oclobris anni 599, picluras, ubi vcri depicli fuerantanliquilus niimeri,
91Idiem 5 Ndv.-401. Ojiod altinel vero ad alleram sed Iongo saeeuloriini'senio fenne oJjlillerali, nulex
depositionem ad Ursuin Pileaium, illa cura" eurata pavimento adspicientibus obscuraii pnlvcre, el lucis "~
fuit pro leihporis opporiuniiaie, et conslructior.isin vividioris defeciu, uli suo loco jam ostendi.
ecemeferio a'd Maium seqiienlem, uti niemorat Bi- - Linea 2,— Hic consiitutum
' • • fecil de omni Ecclesia,
biioibecarius.
~ vel conira omnes licereses.AnliqiiissJma DecreUlium
Triuhi-ilaque ponLificnni islorum anni, menses, epislolarum Romanss sedispontificum, qiia: hodie
dies, Panlinis in picturis expressi,eriinl conformes supersit, et citra controversiam genuina "a"ciilieis
- riocumeniis chronologiae, ex eclipsihus el consulaii- babeatur, est illa Siricii papoe, quam scripsit ad
bus deducla1, nec 11011 ex.aciis pnblicis con.cilioram, Bimerum Tarraconen&ent. De illaconsiile ulrumque
ita si tlispo.iiantur. Paginm, et illiistrissimiim' Somier arcbiepiscopuni
iElL&CHWSTI. - Coesariensem in notis ad hunc ponliliceiri. Sunima
,- .
" " capita ejtisdem indicabo, et istoruhi in Notisparles,
Anno Mense Die quoc praedicla epistolae -Siricii canita singillatim
583. Sepl. li. Doniinica A.- Ordhir.tio Siricii ill.ustrant. - "
_ .
ad episcopaium , non tamen gj Respondens itaque Siricius consultalionibusad
; -- • - ad-Hoinaiiunj. decessorem siiuni Damastim ex Hispania transinis- „
584. Dee.~"' 11. Oljitns S. Daniasi. Vacat sedes sis, nl lcges- disciplina: Ecclesiaa servandas traderet,
- _ usque _addiem 51 Decembris,. •utilur qiiidem jam consiilttlis per eumdem Dama-
- 585. Eal. Januar. Suecessio Siricii in sede Roma- siiiii, aliosque dccessores sttos,- seil ubi opns sit
- " -
" 599. ~ ~ 19. na. veierJbiis illis suafum procsidia adjnngit ab omiiibus
Sept. ' Obitus Siiicii ab ejus ordina- Ecclcsiis observanda'. Ita vero.fit, -titIisecima Siricti
liene Episcopali annisxv, -Epislola praeservet noliis tum meiiioriam lum_par-
mensibus x-i,
• cal sedes dies diebus xxv. Va- tein non modicani aliarum a supeiioribiis pontifi-
xx. -
" 599. Oclob. 9. Dominica B. Ordinaiio et suc- cibns edilarum, qtiso vitio ostatis interctderiihl.
Oslendil aulem ei a Liberio siniiliaeniaiiasse De-
cessio Anastasii papse. c-rela generalia, a quilnis recedere fas hulJi sil, qui -
401. Nov. 5. ObiLus Anastasii post sedem nolit a Chrisii corpore cpiscopali senteniia separari:
annoruni n, et dierum xxvi. etanle Liberium docel ab ejus decossoribtis el suis
Vacat sedes dies 20. pro temporis opporlunitate,~ ac hecessiiale fidei aut
4G1._ Nov. "-24. Boininica F. Ordinatio el suc- disciplinae tuendae decrela, siihitia fuisse condita el
cessio -
" 417. Fcbr. - 14. Obitus Innocenlii. in provineias -transmissa tanquam legcs pontificias
Innocentii post sedem aby onjrdbus observandas. Vide in Ndlis Somier
annorum xv, mens. 11,-xlierum cxordiumDecretalis Siricii; ulji docel ad-hosi'edita-v
xx. Vacal sedes dies"22. ~ p, teni Romana: calhedrse perliriere, ul aiicloritas con-'
4l7. Mart: 9. Eleetio Zosimi, ejusque ordina-*^-dendaj-regulae, cui sacerdoles omnes obtemperent9
lio die Dontinica 11 Mariii G. a Petro apostolo sibi in ea succedeniibus tradiLa una
Jil. Dom. ciiiii dura-Toiius gregis, inlegra perseveret. • ..
4:18. Dec. B. Obitus Zosimi postquam sedis- Qua vero diligentia pro-.ulerit Siricius singtilis
selannum unum, menses VIII, •pariibus orbis Cbrisliani sive Ecclesirc,in Orienteui
dies xxv. Depositio ejusdem el Occidcnlcm <ii8'ui;ae dum curas apostolicas utro- -
vit. Kal. Januarii. bique exercet providentissimus pastor,' Iuculenler
Nolw hisloricm. percipilur ex Nolis lum Pagii, tum Somier. Quee in
' Lineal. — Sanclus Siricius. S. Hispaniam contulerit circa disciplinam-, vide apud
Optalus Milevila- Pagium nmh. 11 apnd Soniier, ex pag. 2 ad S. Quse
Hiis seriem coiitinualainponlifictiin 'Roniniiorum a providerit in Africa fideLeausa et disciplinie, Pagius
beaio Petro~ a.poslolo ad Siricium atlexit Jib. 11his num. 5, 4 et S; Somier a pag. 3 ad 7 proSequilur.
verbis : Eigo caibedra tihica, qiioe estpriina de "Qua: MediolanensLscdi subjeciis dederit ad exstiu-
doiibus. Sedit piior Peirus, .cui successit Linus : -giiendamhocresini Jovihiani; quae in Illyrieo perflci
Lino successil Cleinens, elc. Julio Libeiius, Liberio niandaveiii, tuin in Bonosi erroribus ilerum cohfi-
Daniasus,- -Damaso Siricius,-hodie-qui nosler esi gendis, tiim in vicaiiatu aposlolico ibidem constii
socius. i luendo, petantur ex Pagios inimeris 6, 7, 8; a So-
Lin. ead. —- Sedii annos 1S, mens. 11, dies 2S. mier vero,-lib. iv, cap. 5, pag. ,15. Quoe insuper
Ita dislincle legiliir in picluris Lasilicae S. Pauli, ubi staluerit pro Aiiliocheni throniprovinciis, et orienle
liueraesunl inlcgerrimae, et evidentes in bocponli- D I universo liberando .1 Flaviani scbismale, el inva-
fice : consenlienlibus etiaiu calalogis Ilalioe vetustis- sione , conlracta, eleganter reperis- apud* Pagiuin
simis qualuor aliisque produclis inler Prolcgomena num.ld; apud Somier, cap. 2, fiisitisvero pertra-
toml II, fol. 106: In picturis liasilicae S. Peiri dis-. clata apud Raronium in Annaliljus; et-Florenilnhim
jectis sub P.iulo V, Grimaldtis notaritis deperditos - jn- Martyrologio Velust. ad diem 26 Novcmbris, fol.
'jet nie eolores cum offendereiXqtiod ex ejusdem ver- -1001, ubi-hujus pdiitiflcis'sanclilalem eliam a Jjeato
liis apparet relalis fol.'72~el74), licel epocbss tan- Ilieronymo cominendalani fuisse probat laudalus
tum sex pontificum exempli causa -.reddere conare- Florentinins, et tilrumque sanclum virtim niuluae
lur, ita abstiiupia reperil litteraruin v^stigia u"tpun- exisiimationis. leslimonia sibi vicissim dedisse, quod
ctis tantuninio.do indicaverii coeleroruin Iacunas, cl, nonnulli scriplores 11011 asseqnebantur. Qttod atlincJ
solius Sirici annos, menses,' ac dies reddideril. a'd codices antiquitate praestaiiies ubi Jeguntur epi-
Qtiare mirandum non esl, si ejus in meusibus 11, sioloe decreUles Siricii, in Monasterio tituli S.Cru- .
viderit tantummodo niedieiaterh supcrioreni dena- cis' ad Hierusalemin' uiiie, cod. 800. Den.ique ea
rii in liltera 10,-el pro illa-obtruseril quinarium o', - <]iise Roniae.peregit Siricius sive. ad. eradicandas
et in expressione dierum qiiinarij. liiteram Somnino elbnicae stiperslilionis reliqiiias, sive ad asserciidam
dcpe'rditampost20 reiicueiit. Scripsil enim Siricius sedis aposiolicae dignitatem, vide apud Soinier csp.
' sedii ann. 15, mens. 5, dies 20, cum exintegra epi- 5, .i pag. 18 ad 21.
grapbe in Paulina basiljca praeseryala perspicue le- Linea 5. — Exhibetur exemplum cx pra:slaiiiio-
gjiur'; Siiucnjs SED.AKK.XV.M.XI.-D.xxv.-Eiascvcro T-ibus*'Denique consecralum ~episcopi,-clc.-,-tfitod110-
m ... -ANASTASIl BIBLIOTIIECARII 124
minatur fermeninm- Fermenli nomine tumliic. lum A _. ealus initio, teiito -Idus Febriiariianni Irecenlesiini
in epislola Innocenlii primi ad Deccnlium intelligi oclogesimi quinli celebrem illam ad Himerium Tar-
sacrosanctum Euehaiislioe sacramentiini , nianile- raconensem episcopnm epistolam scripsit, qua ejus
stum esl. Eadem de acceplione meniorala epislola relalioni ad Damasum missae respondel, quaeque
Innocenlii, vide Mabillon Musa:i Iialici lomo II, qiiindecim capitibus conslal,quiIjus ecclesiastica di-
pag. 1, ad ordinem Romaiium : ubi ejns libti Ordiuis sciplina reslauratur, et in ea decreta observari vult
pomaui antiqiiitalem proliat ex liac ipsa significa- non lantum in provincia Tarracon^nsi, sed el in
SioueFermenii. Quanloevero antiquilatis fuerit h:rc CaiTbaginensi, Baelica, Lusilana, alque Galhecia.
appellalio, colligi p&lesl cx iis, quac lomo pra:ce- Haecprima esl Decretalium Roinauoruin poniificum,
denti conliilinms, in Melchiade, secuti Sehelestra- qiiiun eruditi passim lanquam verani agnoscunt,
thini de. disciplina arcani. Prse omnibns lamen primaque quoe in anliquis Eeclebioe Lalinae Colle-
aperuit nitide veram acceptionem eiicbaristici sa- cliouibus legitur.
cramenli boc in noinine Fermenli Ven. Card. Consians^est et indiibilala apnd prudiios senteri-
Tiioniasius in Not. ad Aniiquum, lib. Missaruin in tia, sacramentuni baplismi primis Ecclcsiie saeculis
cap. Evang., num. 160. Elalia acccplio vocis fer- in solis Pasbbee efPentecosies solemnitatibus admi-
menti, qua indicantur eulogim, seu panes non nislratum fuisse. Cui eonsuetudini eum Ilispani ad-
consecrali, Jicet henediciiono-donali a sacerdolibus. didissent, non solum diemNalalis Christi et Epipba-
De his videndus Macer in Lexico, et auctores per niani, sed eliam apostolornm, Marlyrumque dies
fesios, Siricius in dicia ad Himerium epislola, non
•ipsumindicaii.
Linea 9. — Consliluil tit si quis conversus de Ma- g] solum aiictorilaie sedis apostolieae frefus, sed om-
nichmis, elc. De Manichocorum subdolis arlibus in niuni etiam ecclesiarum consuetudinem in mediitm-
simulanda calboli^a religione, ,et de vigilanlia Siricii addiiceiis,ea de re comnioius, in hoecverba scribit::
in eorttmdem fallaciis detegendis et reprohandis Sequitur deinde baplizanriorum, prout unicuique
agit Somier, pag. 7, tomi II. Affeclaverant illi jam libituin fuerit, improbabilis el eniendanda eonfusio,
pritlem hanc falsam siiijiliuidineni in jejuniis sub qnae a hoslris consacerdolibus, quod commoli dici-
Melchiade : a quo pariier providendum fuil, ul a jniis, non.ralione aucioritatis alicujus, sed solate-
.calhoiicis dislingui possent. (Vide notas noslras in ineritate praesuinjlur; ut passim acliberein.Natali-
. Melchiadem.) .liis Clnisti, seu Apparitionis, nee non el apostolo-
Linea. 10. — Nisi tantum relegatione monasierii. l-tiin, seu marlyrinn festivilalihus, innumerae, ut
Scbeleslralius opporuiiie bie observai inonasiic;e asseris, plebes bapiismi mysierium conseqiiantur :
professionis incremenla in Occidenle speclata sub cuni hoc sibi privilegitim et apud nos, et apud om-
ponlificatu Siricii. In Oriente vero ctint niullo ante nes ecclesias, Doniinicum specialiler cum Penie-
fttndari et frequenlari ccepissent niouasleria , non cosle sua Pascba defendal; quibussolis perannuin
destiterunt liac ipsa aetate Siricii slrenuani operam diebus, ad finem confluenlibus generalia baplisma-
navare in provinciis, ubi ftucluabat pliiriinoriim . lisiradi convenil sacrainenla. i H;ec. in dictae epi-
fides, ab haerelicorum fraudibns ex.menda. Solus siolae secundo' deeieto, de quo el virie dicenda in.
.Maronitarum nionaeborum cceius per banc ocialem -Leune. De primo aiiiem deereto, quod esl de Aria-
,a B. Marone abbale collectus iu Syriae collc ab nis iioii rebaptizandis vide dicia in Liberio..
.ethnicorinn superstitionibus expiato Apamoeauiinter „ Anno trecentesimo octogesimo sexto, niense Ja-
et Einesam prope Orontem fluvjiim tol colonias enii- '-' nuario Siricius Romae synodum ocloginla episeopa-
sit ascetarum ibi educatoriiin, qui monastciia com- rum celebravit in basifiea S. Petrij.cujus exstat
plura subinde erigebanl per "Orieiiiem; ul (ides epistola synodalis ad episcopos Aliicanos daia Ro-
-calbolica irarm teinporis per eas provincias vexata mai in concitio episcoporum ocloginig, sub die ;VJU
ab asseclis Macedonii, Apotlinaris, Neslorii, Euty- Idus Januarii, posl consulctlum Arciidii Auguslip et
cbetis, el Jacobi, nliisque ab hacrclicis, Maronita- Baulonis virorum clarisshnorum eonsulum. Novem
rum islorum opera incorrupla inter eos servaretitr, capilulis Siiici.us papa in hac synodo coijstiltftis, cr-
et perinde foret Calholicum dicere inter Syros, ac clesiaslicain disciplinam inAfrica collapsam resti-
Maronitam. Vitlenthis ea de re Pagius pag. 120, luere conatus est. DeNovalianisacMojileiisibuspriiuo-
num. 46 , observ. Hist. ad Vilas pontif. Rom. Jtire cautuin, ul venienles ad Ecclesiam per inaiius im-
, igitur slatuit Siricius; ui Manichiforuni ab errore ad pnsitionem coiieiliarenlur. Per Montenses inlelligit
Ecclesiam calliolicani revocali, caulionein conslaniiae Donalistas, qui ita dicti sunt, quod Roninepriinum
in flde catbolica perpetuani procstent inclusi inlra ecclesiam suam in inonle habueiint. De hoc decrelo
nionasleiia, dtim pcenitenlis viioedisciplinam il.idem vide dicta in Liberio. Mouuit proeterea, ne sacerdo-
addiscunt, ubi fides ealbolica universarum virtu- - les atque diaconi conjugali, cum ordinati essent,,
.ttim exempiis soiidala, speciincn edil insiruclum ctim uxorihits permanerent. Gujtis decrcti memiuit
omnibus praeceptis el consiliis Eyangelicoe sancli- lnnocentius papa in epislola ad Exuperium episco-
inoniie. pum Tolosanum. Auctor CriticaeBaronii anno 418*,
, Linea 16. — In cwmelerio Prisciltm via Sataria. _, liuni. 66, ait in concilio Canhagiiiensi qttinlo anno
.Unde asporlatas fuisse reliquias ejusdein a Paschali **51J8celebrafo, cunr de incontineiitia claieorum re-
primo, et recondilas in lilulo S. Praxedis una cum Jerrelur, placuisse Patribus, episcopos, presbyteros
aliorum SS. ponlificum ibi recensitorum lipsanis el diaconos ab uxoribus abstinere secundum priora
die 20 Jnlii, indiet. x, Christi scilicet anno 817, _&tatula,id est juxla definilloiiem concilioruin ante-
docet anliqua tabula marmorea prope sacellum .S. cedenlium. Verum cum magna essel clericorum
.Zenonis aflixa in eadem ecclesia.-Ejusdem epigra- Afrorum inconlineiitia, duae Siricii episiolae, ex qui-
pbem sepulcralem Baronius retulit. Jius allera ad nos non pervenit, in concilio Zellensi
ClACONIl. ..iniio 418 coacto, relectoesunt, et juxta eartim pne-,
Lineae 6 et 7. — Manichmos quos exsilio deporta- tjiiorum scriptum, decreta ilerum aliquoi disciplinae capila,
suminam relulit Ferrandus in Brevialione
vit, etc, Secreta collegia Manichacosliabuisse in Canonum Ecclesiae Romanae, cap 60. De canpiie 9,
TJrbe; sed tum Siricii papoe "studio, tum princi- in quo Siricius hoiTatur preshyteros ad centiuen-
ptiiti legibus, exagitalos, ac undique pulsos esse tiam, legendi Marca,- lib. i de Coneordia, cap. 8, et
tr.idiiur. Sehelesiralius in Dissert. 5 de Ecclcsia Africaiia,
Linea 16.— Sepultus esl in ccemeierio Priscillte cap. 12.
via Sataria. Ita babenl Indices onines. Licet apud Has duas ad Himerium TaiTaconensem, et ad
Bedam v Kal. Decembris Siricii ponalur obitus.
_episcoposAfricanos epislolas, Papebrocliiusin cona-
PAGH. tii Cbronico-Hislorico -ad Catalogiini veteruin pon-
Liliea 2. - - Hic constilulum fecit. Ipso stii ponlifi- lifictim aduUerinas stispicaiur, sed de earum ^itice-
128 HiSTORIA DE VITIS ROM. PONT. — S. SIRICIUS 126
litate dubitandi locnm non esse ostendit CriticeeBa- - Aintelligennum censet Garnerius iii Nolis ad iliani
ronianae Auclor lomo priino,.qui, el tomo secundoj dissertationem, quod daninalus fueril Bonosus a Da-
poslerioris epistolae sinccritalem ex Schelstralio ett riiaso, sub nomine tum Marcelli, tuni Phoiini, quo-
Ratali Alexandro astruil contra Qiiesnelluin, qui ini rum hoeresimrenovavli: illi enim in synodo Romana,
dissertatione 16 ad Opera S. Leonis Magni, lam:i ex qua prolessio fldei ad Paulinum Anlioeheniim
eam epistolam, quam conciliumZeliense, in quo re- missa est, proscripiisunl, de qtia synodo Romana
citala fnit, suppositilia perperam credil. anno 578 celebrata in Damaso egimus.-Sed licet 5d
Linea 5. — El dispersil per liniversum tnttndum. verum sit, qiiia tamen haeresis Photini in.liibiis
Pugnavit certe Siricius contra ManichoeoselPriscil- conciliis sub Julio, nempe Mediolanensi,'Romano, et
lianislas in pluribus cum eis senlienies; cumquee Sirmiehsi, jam anie Damasum damnala fueral, si atl
omnes radicilus, Romoe praesertim, evellere nonii baeresiniPholini Marius Mercalor respeclum habuis-
posset, Iegent t. Theodosio Magnoimpetravit, uf se- set, non a Damaso, sed a Julio Boriosuniproedanma-
cularibus poenis lollerenlur, quod etiam cqnjeciaturr tum dixissel; unde ad solam Marcelji lioeresiin
Baroniiis anno £89, num. 64. Pugnavit etiam conlraa respexit Mercalor, ievera enim haeresis Marcelli, et
Flavianum Anliochenaesedis minuslegiliriium occu- consequenter Bdnosiqui eam renovavif, damnala est
patorem, et synodo inobedientem, iterato datis ad1 in illo Concilio Romano sub Damaso Jiis verbis apud
iiiiperalorem lilteris, ef Capuana ob id synodo indi-- Thcodorelum lib. v, cap. 11: Anathematizamus eos,'
cta, eodem Baronio ibidem imra. 68 leste. Deniquee qui duos fitios asserunt, unum anle swcttla, el alterum
Jovinianiiiii Clirisliariorum Epicurum damnavit, si- post assumptionemcarnis ex Virgine. Pbotiniaiii ni-
ctiti et Bonosnni Sardicensem episcopuin, ut moxr u hilominus dicli stinL poslea Bonosiaci, tit liquet ex
dicliim est. Plura snppeditabit Elorenlinius citatus3 Audentio episcopoHispano, qui, ut referf Gennadius,''
adveisus omnia Sirieio objecta. lib. de Scriplor. ecclesiasl., cap. 14': « ^cripsit ad-
Postquant Siricius pro fide et pro eradicandis gen- versus Manichoeoset Sabellianos, et Arianos, riia-
iiliiatis reliquiis, a Theodosio Magno lege impelrata,, xime quoque speciali intentione contra Photinianos,
nt idolorum fana Romae destruerentur, quod eo se- qui nunc vocanlur Bonosiaci, t etc.
(Jentefacluni esse Prosper in Cbronico et Augnstinus5 Linea i.—Ul nullus presbytertnissas, etc. In Libro
lesianiur, pfurimum desudasset, ad Deuin Lransiitt Pontificali de Sirieio baec legmilur : . Hic conslituit
die 26 Novenibris. ut nullus presbyter missas cclebrarel per omnem
Linea 4. — Conira omnes hwreses. Anno trecen- lieljdomadam, nisi consecralum episcopi Ioci desi-'
lesimo octogesimo secundo Joviniatuis inonachus ei gnati susciperet declaratum, quod' noininatur fer-
monaslerio Mediolanensi, in quo sub calbolico no- mentum. i Decrelum a Melchiade papa editum ex
inine, cl liabilu monaslico aliquandiu delituit, egres- eodem Libro Ponlificali, in eo pontifice reiulimus,:
stts, qtiam solnte et impure vixerit,..Hieronyinusi in quo eiiam de fermenio agitur, quae Baronius
cgregie describit lib. i conlra Jovinianum, cap. 2, anno 515, numero 49 et seqq., de Eulogiis, seu pane
addens huuc hasresiarcham sensisse virgines, viduas, benediclo inielligenda censuit noinine fermenii. Sed
et marjtalas ejusdem esse meriii; renaios plena fldei liunc inler erudiios convenil, tam in iliis duobus de-
in baptisnib, a diabolo iion posse sttbverti: nulltim creiis, qnam in alio, de quo in Innoceniio primo lo-
esse abstinentioe ciboruth meiitum : omiiium, qui quemur, agi de primitivae EcclesitB consaefudine ,
bapiismuni servaverinl, esse unam in regno cookj-"_, qua episcopus ad urbis presbyleros, qui sacrificio
rum remuneralioneiii. Omnia jieccata paria esse di- diebus Doniinicis adesse non poleranl,-sacraniei)la
cenat Joviiiianus ex S. Auguslino lib. de Iberesibiis, iuiltebal, ttt observavii Scbelslralius in Opere de
ex quo et habemus, euin coimpieiatisadactuiii esst>, discijiliua Arcani, cap. 7, art. 5. Vide dicla in Mel-
ut negarel saiictissimam -Deiparam Maiiani in partu cbiade, el dicenda in Innocentio, ubi Melcbiadis et
Vii'ginein fuisse, sed reliquarum more femiuarum Siricii decreta fusiusexplicanlur.-
coiTuplam. Cum aulent illos errores Romoe sparge- Linea 9. — Ut si quis conversusde Manichwis, etc.
ret, nonnullas sanclimouiales, quarum de pudicitia Lleni libri Ponlificalis.auctor aliutl decretum a Siri-
.suspieio nulla praecesserat, in nuplias dejecit. Pam- cio editum scribil boc modo: « Hic constituil, ut si
Eiachius senalor, S. Paulae gener, eum ad Siriciuih qnis conversus de Manicliaeisredirel ad EccJesiam,
ponlificent delulit, ul conslat ex epislola 50 S. Hie- iuillatenus conimunicaretur, nisi taniuin relegalione
ronymi ad eumdemPammachium fldei catholicaear- nionasierii diebus vitae suacTenerelur obnoxius, ut
denlissimum propugnatorein data. Quare Jovinianus jejuniis et orationibus maceralus, el probalus sult
a Siricio damnalus esl e't exli'a Ecclesiam ej'ectus in oinni examinalione, tisque ad ultimum dieni Irans-.
synodo Roniana, ut conslal ex epistola secunda Si- ilus sui, et ob liunianitatem Ecclesiae Viaticum eis,
rieii ad Eeclesiam Mediolanensemdala, el Iransmissa largirelur. J Ad quae verba Scliclslralius in parle {
per legatos Crescentem, Leopardum, el Alexandrum, Anliquitatis lllustrate, pag. 465, ait: « Cuin Mani--
,qui ejusdem haereseos, ac heereticorum damnalio- cboeoruni boeresis non modo pravissima, sed eliam
iiem, in concilio Mediolani celebrando, procurarent. obscena iueril, nullam Jeviorem ptenam illis Siricius
Siricii eijislola et legaiis honorifice exceplis, S. Am- inipoiiendam censuil, quam perpetuoe pcenitenliaein
brosius Mediolani concilium eongregavil, in quo se- D J iiionaslerio peragendoe: unde dtto quaedam conse^
ctindum Siricii judicium, Jovinianus ejusque secla- quunlur, el monasleria anle Siricium fuisse, el gra^
lores damnali suiit, ut conslal exsynodicailliiis con- vioribus deliclis pcenitenliani perpeluam imposiiaiii
filii epistola, quaeinler S. Amhrosii epislolas Jegiiur. fuisse; ctim boc lamen inoderamiiie, quod in ullimo
SeJ an Jovinianus in concilio Mediolanensianuo 590 ~constitutis vialiciim concederetur. t
coacto, vel in aiio damnatus fuerit, inceiTum. Linea 16. — Qui eliam seputlus est, etc. De ejus
Bonusus Sardicensis episeopus Clirislum purum sanctilale Baronius dubius, eum in Romano Mariy-
homineni asserens, duosque in Salvalore filiosagno- rologio noii reposuii, ad quod moltis est lum propter
scens, oeternum iinum, alterum teniporalem : asse- •ralioiiesjam diclas, luni quod non probarel Siriciuni
rens prasterea Deiparam Yirgineni, a parlu Chrisli, exemplo Damasi in conscribendis cpislolis Hieronymi
iilios stiscepisse liberos, ab Anysio Thessalonicensi opej-a usuin non fuisse, neque hunc, ul par erai-,
et caelerislllyrici episcopis, quibus fuerat a synodo fovisse. Certe negari nou potesl Hieronymum a Si-
Ciipuana, circa annum 589 celebraia, causae illius ricio, inilio pontificatus, non magni factum; quod
cognitio deniandata, dainnaius est. Ejus errorem plures romaiii clerici, invidia et odio in sarictuni do-
damnavit eiiam Siricius pontifex, ut constal ex ejus ciorem Ilagranles, persecuiionem in eum moverint,
-Cpistolaad Anysium el caeteros episcopos per llliri- ac grave aliquod crimen sanclo viro iniposiierint, id
ciim constitulos. Maritis laruen Mercator in Disser- enini ex illius epislolis colligilur, et monet Baronhis
tatione ad 12 analhematismos _N.es.orii,illutn hocrc- »]iiio 585, num. 8. JSecdifiicileerat, uiagis magisq.ie
siareham a Damaso praedaniiiatum sctibit; quod ita iii euiiiilios irasci, qui palam eos i'edarguebat, dum
.57 - ANASTASII BIBLIOTIIECARII - 128
Romae esset, et in epistolis ad amicospost discessum A _. niinl leges,- fore EcclesiiE universoe,: Quid ab uni-
rialisj vehemenler exagitaljat, dum Pltarisworum se- versis poslhac ecclesiis sequendum sil, quid vilandum,
nalum vocabat, et apenis verbis insciiiae, alque pra- gen.eralipronu.nliaiionedecernhnus, etc. Declaral ri-
voruiii morum arguebal. Quare Sjricius ciiminosis gi.depunitum iriabapostolica sede illostiielr.opolilas,
lelalionibusadversus Hieronymuni forsiian. circum- qui legibus hujusmodi non parnerint : et ostendit
ventiis»--ad sedandos ttimulms illiim Romoe non ecclesias omnes, utpole membra illins corporis cujus
refinuit, sed sanctoruoi locorum el sltidiorum. 3r- Romana capul est, teneri ejusdem capitis leges no-
dore inflammalum permisit Jerosolymain regredi. scere et eisd.em obleniperare. SciUnt postJiac om-
Aceessit, quod sancUis doctor in Joviniamim vebe- iiiuni jiiovinciarum.suiiimi' antistites, quod.si" ultra
jaienler calamum striiigens, ita "virginitatein ex.lulisse quemquam conira canoiies, el interdicla uoslrapro-
visns esl, ut inalrimoniunt quodanunodo damtiare vexerint, congruam ab apostolica sede promendam
crederelnr. Quod licel abejus mente prorsus abbor- esse senten.iiam De quibtis adRomariam Eecie-
1
reret,JUa tamen communis tunc Romaefama fuit.. siam,'ulpote ad capul tui corporis reitili.ti .... inei-
Unde Pamniacliius Romaepariter coacius esl exem- tamus, uthaec,. qtioead lua consoUa rescripsimus,.in
plaria Opusculorum adversusJoviniaiium subtrabere, omniuni episcoporum noslroruni perferri facias no-
quod S. Hieronynms, epistola 52-, ad ipsuin. Pamma- lionein : n_onsolnm eorum. qui in tua- sunt- dioecesi
chium, prudenter et amanler faclum Jaudavil. constituti; sed etiam ad universos Carliiaginenses,
Siricium eliant in sancluni Paulinum cpiscopum ac B:eticos, Lusitanps, alque Gallicos, veleos qui in
Nolahnm niinus oequianinti fuisse dcd.ucilBaronius , vicinis libi collimitant binc inde provinciis Quan-
ex ejusdem sancti epislola prinia, nunc ordine qninla -g | qnam.slauita sedis apostolicac nijHi sacerdotmn Do-
"
ad -StiipitiuntSeverum, in qua dolens, dum llomoe niini ignorare sit liberum; ulilins tamen, si"ea; per
fuit, zelotypoiutn incendia clericorum., addil: Sed unaniniitalis tuaesolliciludinem in universorum fra-
pleiiius indicare jjoiueruht conservi npsiri pueri tui., li.um noslrorum noliiiam pcrferaiilur : qualcnus et
quantum nobis graiise Domiiiicaedetrinienium faciat quae a nobis non inconsulie, sed providesub nimiit,
Urbici papoe superbadiscreLio. » Ex h.is; jnquain, caut.ela et deliberat.ione sttni salubriier consliliiS»i.
Siricitim Paulino infensum deducit Raronius, vel intemerata permaneanl,. ei omnibus iinjjosteriim
qnod illunt inter sttos clericos compulare noliierii-, . exciisationibus adiitis, qui jam nulli apud nos pa'tere_
vel aversatus fuerit, quia-repente ex Iaico Paulinus poteiit', obstruatur, ete.
vir cohsularis el senalorius in Hispania, presbyier, - Epistola Siricii ad omnes orlhodoxos, respicil 1 di-
quaniviscoactus, evaserit. Sed facile poiuit ex eo- sciplinam sanclarom. ordiijaiionuni, quam hic ponr
dem penu clericorum et curiae Romanae Pauliniis tifex j'ubet ab omiiibus ecclesiis observari. Ei ipso,
criminari, apud Siricium, et invidiam in euro con^ qiiiilem in exordi.o dodarat, omnium ~ecclesiarunv
llare, utin Hieronymum, quod jam monacbus, conlra cijj'ain sibi esse demandatam, etc.
laxioris vitoe cleticos declamaret. Sed vere eiiam Suli Siricii poiiiiflcatu celebralum fuit terlium_
faieiidum est Pauiinum ex Uuinaiia rali.one.opli.muii concilium CaiTbaginense cujus canon 26" decernil i.
semper non fuisse hominum, ei eorumdem inorunj « Ut piimae sedis episcopns non appelletur princeps
seslinialorem, dum Siricium superboe discrelionis sacerdotum, aul summtis sacerdos., aut aliquid ejiiSr
insimulat, quem Hieronymus nimiae simplicitalis et inodi, sed laiiutm jjjimee sedisepiscopus.» Decrelum.;
innatas bonilatis quodaminodo coarguil; et quan- „hoe . naiionalis.concilii referri non poiuil ad episcor
*-'
quam .sanctilale morum Paulinus pollerel, niinus pum Romaniim, uti novalores aliqui coiitenduiil; sed
acris ingenii repulaii polest, dum de unoquoqne bq- lantummodo respiceie poiuit episcopos Africae , qui
riuni prassumens, qiiemadmotlum ei Siricius, eliam jurisdiclionesua compleciebantur aliquot provineias.
Kufinum Aquileiensem, ex Pal.oeslinacum pace' et illain poriionem eAonrianles patriarcbalus Occiilen--
amplexibus Hicronymi discedentem, niagrii Jecerit; lalis, quae subcrat primali Cartliaginensi. Id eviden.-
VigiJantium, in' longo Hispaniarum ilinete, non agno- lcr ostenditur ex canone 26 ejusdem concilii, tibi-
scens, laudaverit; et Melaniam Origeiiislaruni erro- etiani meiropolilanus "respectu sulfraganeoruni pro-.
rimi antesignanam, sanctam dixerii, et pluribus lati- vincnc suae diciiur episcopus piinia: sedis. Episcopi
dibus cumulaveril, ut animadvertit Barouius anno Irttiis tn.are non profi.ciscaniv.r, nisi constttlo primie
397; num. 5. Cunt ergo baec sancliiati Paiilini non sedk episcopo suw cujusque provinciw, eic., el cap.
obfuerinl, ex eodem -capite, quae Bnronius notavit, 2, pag. 11. .
Siricii sanctilali non deirabiinl. Sed c'e Siricii snn- ConsiabiH.aiiisce curis disciplina aniinum adjecit
ctitafe pliira Florenlinius laudaius; quiljus adtlo Siiicius a;l lollentliim scliisma, quod taritiiu vexabat
niirum videri non debere, quod Siricius (idem arihi- E.ctiesiani Aniioclienain. Sub praeccdenli pontilicaiu.
buerit iis quoe contra S. Pauliiium el S. Hiero:iy- rcLiiIimusoiiginem illius schisitiaiis", cum adversus.
iiiuni a clericis Romanis dicebanlur, vel e contra; pacta convenfa inier Paulinuni et Meleiium, quoruin,
cum S. Bernardus Clareevallensis ahbas, cujiis lania uterque regebat poriionem gregis a qua pastor agno-
fuil exisliuiatio apud reges et suinmos ponlifices, scebalur, ila ul uno ex iis decedenterisqui sujjere.v-
iiinoceiiler adbaeseiit factioni conira S. Willelmum ssi inlegram assumeret aucioritaLem, asseclaeMele-
electuni^et consecralum episcopttm IJboracensem, D 1 tii posl ejns mortein Flavianum subsliluei'unt. Sedes.
.qneni episiola .254 Jdotum Eboracense, el epistnla Romana, quee hanc el.eclionem danmaveral, ratam,-
500 pestem commnnem ajjpeliat, quia niagni ac piis- liabueral electionem Evagrii, qui Paulino sueeessor
Bimi viri jfalsis rcJatioiiibus qtiajiiloquc decipinniur. clectus fucrai. Siricius pri.uio ea de_rescripsil ad.
Sed siciit ciiminaiioiies adversus "WiilelmuniEbora- imperatorein Theodosium , mox etiajn pioeseiiieiu
censem exeogiiatae, non obsiitere, quoininus Ilojio- allociiius (veoerat quijjpe Roinam Tbeodosius triuiii-
rius III euin SancLorum Catadogo,ascriberel, ila phi causa ob vicioriani de Maximo tyranno parlani)
dicendum, scripta a sancio Paulino iu Siiicium ejus iia perojavit conlra Flavianum, ttt jmperalor IA
saiictiiali nequidquam ohftiisse. Cum Siricio finem Oiienteni cum redis<;etFlaviano proeceperii Roinain
Cbronici Eusebiani supplemenlo iinponil D. Hiero- se conlcrre, et jiidicium causae suoe exspectare in
nymus. - concilio Capuano : quod declinaveiit Flavianus, ele.
SOMER. .Sancliis Ambrbsitis scriplOr aequalis,,elijui pbnimum
- laboravii in hujusmodi ciuisa*j!idieanda,in Epist. 9^
Linea 2. — Hic conslilulum fecit-cleomni Ecclesia. liliri i,data ad Theopbilum A.lexandrinum, quem
Soinier, Hist. dogmatico ecclesiast. cap. !,H. 8, in cum ^Egyptiis episcopis judicem sublegerat synodus
fine. Postquani conquesins est de uegligenlia metro- Capuana, exponit arles subterfugii a Flaviano adhi-
polilanorum circa ordinationes, proliiliei diacona- bilas « Habeal quod metual Flavianus : ideo refugit;
liini et.presbyteralum bigamis conferri: ac dcclarat, examen, elc. Sanereferendiim arbitramur ad san--
deereta sua in Jiis quae asjenda aut evjtanda .decei'- clum fralrem nostrum, Rojiianoesa.cerdc-iem Eccle •
129; HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. ROM. — S. ANASTASIUS, 150-
sioe, quoniam jiriesiinjiinus ea le judicaturuni, quae A _ naii exlra Ecclesiam remaneretit. Obsei'vatione tii-
«liam illi displicere nequeant. Ila enim utile eiit "gnuiii pi'Oi'sus est, quod Romanus pontifex iia rie
consullum senieniiae, ut cum id gestum essc coguo- sua decisioiieioqnilur, uli IlierosolyiiiJlaniim con-
veriinus, qttod Ecclesia Roniana baud dtibie coinpro- cilium sub appstolis congregaluni de propriis decre-
baverit, laetifructum hujusmodi examinis adipisca- tis enuhtiabat : Visuin est Sphilui sancto el nobis.
111ur. > Divina senlentia et 'noslrojudicio. Pontifex ad Ecele*
- .Ex hac Ambrosii epistola complura addiscimus. 1. siam Mediolancnsem transmisit judicii sui lcgcuiy
"Flavianuni sludtiisse, ne causa asseeuliB a sc Aniio- u£ leaindein susciperet et custodirct.'
clieuaesedis discuiereiur, -cui pltiriiituin difTitlebat. Hoc illa obscqtieuler pracslitit, indiclo statim
• •
2. CoriciliumCapuanum jioc jndicium remisisse ad concilio. Nairi Palres qiii ad illud' cohveneraht iu
TJieopbiluiJJAlexatidrinuiii, ct ad episcdpos ejusdeni - sytrodica epistola ad 'poniiftcem Romamim daia af-
pairiarcbaius. Hic vero oportel aniniadvericrc , boc finnant ,,|am ejusdem senlenliam-seeuios damnasse
iniuiinc fieri potuisse, nisi cedente sanctae seriis au<-. pariler sectarios illos cum suis erroribus. ln eatleni
cloritate, ideirco coinniunicala concilio CapuanO-; epislola lestanlttr se agnoscere in -Siricio pastorom
ciim potestas delegandi sit aclus.jurisdieiionis, qui uniyersalein totius Ecclcsise-, « qui lideliter coiii=~-
excreeri non polest nisi a .superiore. 5. Flavianum missam sibi januam etpia-sollicitudine Cluisli oviie
cUntendisse judicium eludere adhibila saeculaii po- custodiat: dignus queni oves Dontini audiani, eisc-
testaie. 4. Hanc fuisse inentein Capuanae synodi quantur Credalur symbolo aposlolorum, quctu
-Palruni, nl saha partium coniniunione lis illa diriine- Ecclesia Roinana inieiiicratuin semper cuslodit...:; .
rclur. S. Oportuisse ut sedes aposlolica id approbaret Jo Sed quid pluia apud magislrunt atque doclorem
qttod a judicibus probaium fuisset, ul exsecutioni Itaque Jovinianum, Auxenlium, elc, quos Sanctitas
lijandareuir scnlentia. tua damnavit, scias ajjud nos -quoque secuuduiJi
-Linea<_-.— Conira omnes hwrcses. Somier ibi judicium luum esse daniiiatos. » . . ,
pag. 18. CeiTissimumest sanctum pontifieeni Siti- Maximus , qui sedcnte ad clavum Eeclesiae Siri-
citim Roiiiaedamnusse Iia:rt:siniJoviniani, el curasse cio, Inipeiium Graliano eripuerat, respomlens lille-
in Meriiolaniqtioque ; ubiexorla fuerat, proscribe- . ris ejusdem papae , quibus ei deniandalial Ecclesia:
-jelur. Seclarii .tiioiiasticam vitam ibi professi Ro- calliolicae defehsionem , et fidei ejusdem professio-
snani se conliilerunl', ut sciipta sua errorihus ejus- nem ab illo exigebal, eiinidein ttppcll.it Patrem cba-
snodi inspersa in uriie disseminareiil. Contineniium riSsinium, el viruni apostoiicuni, plane responden-
eitiin prwvertentes blaspliemins suas conscriptione te- teiiinoniinisacerdoliseidignitaii urbis sjjledidissimae.
meraria publice prodiderttnl (uli epistola Siiicio Fidei vero catholicm, de, qua cleirientiumnoslram con-
•aseripta ad PP. Eccl. Mediol. memorat), docenles stllere volnisli, tneconftteorcuramliabere majorem,Pa-
virginitaiis. professionem non praestare conjugio ; ler charisshne, eic. ln aiia veroepislola. quam ipse
Deiparam rirginem quidem ante partuin, sed a partu Maximus autea dederal-ad VaJeniiniaiium Auguslum,
virginem non perseverasse : et jejunioruin praxiin liunc removei ab adbaerendo perversis novaloruni"
(lainnabaul. Delati lamen stini hujusmo.li blasplie- consiliis in pracjudicium catholictc iidei,"consiabilitae
«iiaruin el errorum auciores ad Siricium papam, ei coiiiirmatae'ex pluribus soecttlisin Italia ,-Africa,
•eui el scripla scciarioruin obtuleriiiit" fideles if.si CaJIiis, Ilispaniis, et Roinae pr;eserLiin quae orbss
gcnere optiini , l-eligiqne.pracdari, qui defereban!. „ princeps eifecia est non niinus iitulo verae rcligionis
•Siricius coacloRomaiiicleiicoiiciliosolenint seulen- ** * qiiam causa iniperii. «italia oinnis alqne Airica hoc
tia daiiinavitJovinianuni ejiisqueseclatoreS, titpote sacramento credunt, liaciide gloilantuiGuIIia, Aqui-
docciiic.sdogmacoiitraiiuihdoctiiiiieseriisajjosiolica:,. tania.oiiinis Hispania, Roina ipsa venerabiiis, cujus
-qiisc eariem est ac :
legis Christiaiioe ac'dedaravil etiam" in hac parie piincipaius -est. ~
ilivitta senlenlia el noslro judicio in perpeluum dam-~

XLI. SANCTUS ANASTASIUS.

ASXO CURISTI 398, ARCADIIET HONOEIIk.

50 Anastasius, natione Romanus, ex patre Maximo, sedit a annos duos,


dies viginti .quatuor. Hic aonstituit ut quoiiescumque -.Evangelia sancta re-~
citantur, h sacerdoles non sederent, sed curvi starent. Hic fecit constitutum
de Ecclesia. Hic fecit b.isilicaui., guae dicitur Crescenliana in regione -secunda, in
S via c Mamertinia, ' in urbe Roma. Et hoc coustituit • nulla ratione transmafinum'
hominem in" clericatus horiorem suscipi, nisi quinque episcoporum designaret
chirographum' propter Manicha^os. Hic fecit ordinationes duas per rnensem
Decembris , . presbyteros noveni d, diaconos quinque , cpiscopos pcr diversa"
locq undecim «. Qui vero sepultus est iri ecemeterio suo ad Ursum ' pileutitm
v Kalendas
10 Maii, et cessavit episcopalus dies 21. . .

NOTUX^ MARGINALES
FABROTTI.

a B, ann i, m. i. d, 13,' aCoss Honor IV eTEiilych adllonot et Arcud. V. h Vidr Baron adan. Dom 402»
'
paq lot). c C. Miiiiiuriiiii. .M.iiiiurriua. d C: B. oclo.- « C. B. deccui.
151 ANASTASHBIRLlOTHECARIt il5"__
VARIAE LECTIONES.
Apud Fabrottum ex cod. Freh: A nulla r. lin 6, nisi qui. E. d. cyrographa, qui et
Num 56, lin % A a. 27, B, 26. linl el3. B, recl- eodem tempore Manicbsei inventi suni.jn urbe R.
l.irentur. lin 5. AB, vla' Mamorlina. lin 7. A, cbi- Hic fecit ord in urbe R.lin 9, qui etiam sep.iesl
lin ead eodem Mani- in c. •i
rtigrajiha. AB, quia tempore
choeiihventi sunt "in urbe Roma. lin 8. B, jiresbyte- . Apud Rolsten. el Schelestrat.
JGS 19. v
Ex cod. Reg. Maz. el Thuan. Lin 1, Cass, Ann 3, d. 27. lin 5. Florentduo : Et
clericum tTansmarinum,nisi
Lin i, sed ann. 3, m. % d. 10. (M. ann 5, d. 10). ' liocconstituit,utnulluni
sui designaret chirograpbum, qnis suseipe-
/in-2, ut quolienscumque. lin 5, via Maniiulina in u. ret. episcqpi eodem tempore Manichaei invenli stini in
R. Hic constiluil n. r. lin 6. in cl. honore s. (M, ut urbeQnia Roma. Hic lecit ordin, etc Lin. 8, Flor. XIX.
ed.) nisi q. episdesignarenl cliirographa. lin 7, bic
fecit ord. 2 inurbe Roma. lin 9; loca 10 (M, .5), qui , Apud Peniatn, ex cod Cavensi . \
eliam sepulius est in cimit.
,7JnS, invia Mameriini. iin 9, in cymilerio suo
, Ex cod. Thuanb attero. ad Ursuui pilealum v Kal Mag'. ,
Lin 1, sed ann 5, d 10. lin 5, Mamorlina ib. ut
'miM VAMORUM.
. -ALTASERRA. B Gallinis albis quoeerant boc loeo insignls vice. Villa
Caesarumquaeerat ad Tyberim juxta nontim bipidem
Linea S. — Hic constituit ut quolicscunquesancla via
sed Flaminia, tlieta esl ad Gallinas, quod ibi serva-
Evangelia recilanlur, sacerdotes non sederent,
ternui -slarent. Anaslasii decrettnn esl, ut, cuni legi- reiur proles gallinoe albae,quam praelervolans aquila
allo aljjeeit in gremium Livioe Drtisillaesedentis'
lur Evangelium, clerici starenl. Cuni legilur Evan- ex sub dio, de qua Plin., lib. xv, cap. 50
gelium, slamus, ut illo babilu corporis atl iter com-
ad seqiieiiduin BENCIKI. . ;
posilo sigiiiflcemus, nos esse paratos Linea 5. — Hic constilulum fecit deEcclesia. Ori-
Deum ejusque lldem Evangelio lestalam." Hunc nio-
rem fuisse Ofientalis Ecclesiae leslis est Jo. Clui- genianum dqgma per qiiosdam iriv.ectum disper-
sost. de divers. iitriusque Test. loc. ferm. de Circo. suniqne malis arlibus censendtim conslitutionis Ana-
ln Qrienlali Ecclesia, cunt Evangelium Iegerelur, stasian.e aLibro Pontificali laudati: argumeiilitni.
cerei accendebanlur. Hieronym. ad Vigiianlium : Occasionem dederat Theophili episcopi Alexandiiui.
t Per lotas Oriemis Ecclesias ,"quando legcriduni est epislola denuntiativa errorum Origeiiianorum, el
Evangelium, accenduntur luminaria j'am soleadTuii- artis quorunitiainiiionaelioruin qui fraudulenler<per
lanie^ non utique ad iugandas lenebras, s(ed si- domos sese introduceuies venenum propinabant. Ad
griurii hetitiee demonstrandum. » Iilerit serviLiim Ro- consiitiilionis diclaenieiiioiiam spectanl duaeepisiolae
iiiie. Anastas. in Leone 111.t Fecit luceriias fusiles Anaslasii ponlilicis, quarum tnenlio occurril ajjud
duas ex argenlo purissinio, et boc consiituii, tit Do- ecclesiasticos scriptores, et de bis S. Hieronyniiis in
niinicoruni dies vel In sanclis soleinnitatibus hinc apolngiis adversus Rufinuni, qui inler antesignanoa
inde juxia leclorium consislerenl, et ad legendum C Origenistaruni numeratur, projixe agh. Adversus
siicras lectiones lumiuis splendore refulgereni. » Rulinum epislolam coniminaloriam, et perempto-_
Linea 5. — Eihoc consiiluit nulla ralione irans- riam edidisse pontificem ila Hieronymus scribil.
marinum hominem in Clericalus honorem suscipi, nisi Et tantum Romanw Urbis jtuiicium fugis, ut magis'
quirique episcoporumdesignarel chirographum, propter obsidionem barbaricam, quam pacatw Urbis vetis sen-
Manichwos. Ab Anasiasio projiier Manichaeos qui tenliam susiinere. Tei'giversaiiones Rufinianas tlein'-"
jnaxime valebant in Africa, slatulum ne clerici ordi- de pandit, ut judicium ehiderel Rulinus, et iiiier
narenlur sine chirographis, idcst lilteris cominen- liasunaerat, quod Hieronynius eplslolam ponlifi-
datiliis quinque episcoporum. can.Trajisraflrinos, 98 ciam confinxeril, qua occasione allerius Anastasianoe
dist., quod repetitum esl a Gregorio I et Alexan- epislohe memoriam refricai, qua poniifex Oiieiiiali-
dro III, can. Afros, ead. dist., cap. 1 de Cleric. pere- bus scribens, errores Origenis insectabatur. Ila U:e-
grin. twn ordinand. ronymits loco cit. : « Eslo praeieriti anni ego epislo-
Linea 9. — Sepullus esl in cmmeleriosuo ad Ursum Jam fiiixerim : receulia ad Orientem scripta quis
Pileatum. Id nomen fuil vico in quo fuit ccemeie- inisit? quibus papa Anastasius tanlis se ornat iiori-
rium Anaslasii, sumplum forte ab Urso Pilealo, qui bus, ul, cuni ea legeris, magis te velle defendere in-
eral pro insigiii. Tabern.fi circa foruin signis dislin- "cipias, quam nos accusai-e. > Dirigilur iiaque scri-
ctoe eianl. Quintil. 6. Insl. , cap. 5. Digito demon- pium ponliflcium ad Orienlales, in qua plaga nio-
siravit imaginem Galli in scuto Mariano Cimbrico nacborum arte virus disseminaluin erat. De 'quo
pictam.Tabernae autem eranlIncirca forum, ac sculuin judicio Juslinianus imperator scribens MennoeCon-
illud sigui gralia positum. scuto Mariano fuisse p>sianlinopoliiano lirec habei. i Audiamus et saiicLum
imaginem Galli exerentis linguam, addit Plin. lib. Theopbilum episcopum Alexandriae ex sermone ad
xxxv, cap. i. Talem, inquit, ostendens in labula quosdam monacbos scriplo, qui Origeni assenliren-
picium inftcelissimeGallum exereniem linguam. Ludi Ittr; sic eniin dicit: Quare anatheniatizamus Orige-
causa signa ponebanlur, quae risum moverenl, ut uent, caeterosque haerelicos, exeinplo noslro; et
riihil jiiirum sil hoc loco, Ursum Pileatunt quasi ser- Anastasii sancta: RomanaeEcclesiae ejjiscopi, qui ex
vum nianumissum signi causa vistim esse. Innocen- veleribus certaniinibus clarus, .nobilissimi populi
lium I in eodem ccenielerio ad Ursum Pilealuin se- dux creatus est, quem el universa beatorum Oeci-
pullum refort Anastas. in ejus Vita infine. Ejusdem dentis episcoporum sequilur synodus, quae accepit,
ccemeterii ad Ursutn Pileatuin meminit Anastas. in et -pi-obavit Alexandrinoe Ecclesiae senteiiliam' ad
Nicolao 1: Nec non el cimilerium eadem via ad Ursum impium iatam. t Eamdem laudat S. Hieronymus et
Pileatum reslauravit.V\t_m Ursi Pileati fuit in regione conslituti celebritalem sic commendat, Pammachw
quiiila Urbis seu Esquilina. Sext. Ruf. de Regionib. scribens : Proedicationem catbedroe Marci evarige-
Urb. Similiter in legione quarla Urbis fuiL Iocus listae, catbedra Peiri aposloli sua pradicatione ct.n-
-dictus ad albas Galiinas, cujus meminil Sexlus Ru- firmet.-Quanquant eelebii sermone vulgatum sit bea-
fus in libello de reg. Urb. Et Gregor., lib. n, episl. lum quoque Anaslasium eodem fervore, quis eoilejn
17 : Domum positam in hac Urbe regione quarta spiriiu esl, laiilantes in foveis suis haereiicos perse-
jtixla tocum qui appcllatur Gallinas aibas. Foiie a ciUuruin : cjusque liticrae doceant, dair.naium in
..a HISTORIA DE-VITIS ROM. PONT. — S. ANASTASIUS. m
Occidente, qnod iti Orienlc damnalum est : cui, \ Origcnistas Primopiltim Rtiflnum saltem inler Occi-
imiltos precamur annos, ul haereseos rediviva jilan- deniales ad examen poniificium evocaium esse, ne-
laria per illius suidium longo tempore arefacla mo- dum Hieronymus in Apologiis adversus ipsum edilis
rianlur. i Et Demetriadi pariter sic. Pene prwlerii, aflirmat, verum leslis accedil Rufinus in epistola ad
quod vel prwcipuum cst. i Dum esses parvula cl san- Anastasium. Hoec itaque Romana synodus, ejusqtie
cuc e.t beatae memoriae Anaslasiusepiscopus Roma- gesta strictim noiata iriljuerunt occasionem dicendi.
nani regeret Ecclesiam, de Orienlis parlibus iisereii- et hanc fuisse coaclam soleinniler,"et de ea veriflcari <
corum saeva iempeslas sirnplicitaleni fidei, quae. verba libri ponlificalis adduela : Hic conslitutum fc-
aposloli voce Jaudata esl, jjolluere, el labefaclare cii de Ecclesia. El cnm liocce consiiluluni lunc essel
roacla esl. Sed vir ditissitnaepauperlatis, et nposio- celeJjerriinmn oJjyiumque inler reliqua Codicispon-
•liraesollicitudinis, statim uoxium perculit capul, et tificii constituta; colleclori visum est illud innuere,
sibilanlia hydrae ora compesciiit. Et quia vereor, relinquendo argiimenliim. Untle optime scripsei-at in
3mo riimore cognovi, in quibusdam adhuc vivere, et duplici synodo sub Anaslasio, el Theopliilo, Occi-
pullulare vonenaia planlaria; illud te pio charitatis denlali, et Orientali damnatos Origenislas : t Ergo
•alfeclu proeinonendam pulo, ul sancli Innocenlii, beati episcopi, Anastasius, et Theophilus,- el Vene-
qiii aposiolicaecaibedrae, el supradicti viri successor r,ius, ei Crematius, el omnis lam Orientis, qnam
•et filius esl, leneas fidem. s Porro has Anaslasianas Occitlentis calholicorum syuodus, qui pari senien-
«onslitulioiies per orbem Cbrisliantim disseiniiialas lia, quia pari spirilu, illud hoerelicum denunliant
fuissc, et per bas Origenislas inseclatos observavil populis. » —
Hieroi.yinus haec Rulino olijeclans. Quid facient 3 Linea S. Et Itoc constituit, nulla ralione iruns-.
epislolw Theophili episcopi? Quid papm Anaslasii in marinum hominemin clericalus honorem suscipi (no-
lolo orbe luerelicum persequentesSII.IL\\\$,colligeudum nrine liansmarinorum Afri iiilelligebanl Iialos, siculi
dainr, quod conciliis Alexandrino, el Cyprio, quae_ Romaiii ipsos Afros). Soejjiusid advertere licet apud
ponlificatus hnjus tempore adversus Origenisias acta S. Auguslinum, et concilia CaiTbaginensia ejusdein
s-iiu, etiaiu Roinanum esl atijuiigeiidum, juxta verba sevi, ubi vox repetita occurril. Qui iiaque clerici
S. Ilicronyini supra laudala. Quem et universa bea- advenienles Rtiniam, ad oilicia ecclesiajTion admii-
torum Occidentis sequiinr synodus, cujiis niemoria lebantur, nisi cuiit tcstinioniali episcoporum, unda
omissa esl ab ediloribus conciliorum. lloc vcro cou- snbditur Iinea 6,
c.iium celebratuin piinjo Rotnee fuisse, tlehide cou- Linea 6..— Nisi quinque episcoporumdesignarent
stilutuiu directuin per provincias in parliculaiibus chirographum, non cunctoruui, quinque, et, ut reor;
synodis sub singulis nieiropolilanis iiiliniatuin, et eoruni episcoporum, (jni robur chartis ecclesiasticis
«iihfccriplumhaec suadeiil. 1. Quia examen insliluit tiibuebant; erantque primas, metropoiilanus,-senior
-tjuoi so.emni more in conciliis habebatur, cl exa- in provincia, dicecesanus, ct proximior in civitate,
juhiis causam deditzelus Marcellae,uii diserle lcsia- quando proprins obierat. Has eiiim consuetudines in
iiir Hieronynuis in epistola ad Piincipiani virginem, Ecclesia Africana invaluisse, ostendit codex canc-?.
•quccesl Marcellae viduoe epilaphiuui : in qua cuni num ejusdem Ecclesiae.
Jatidassel Aiiastasium, el ejus conatus adversus Ori- Linea 7. — Propier Manichmos.Africa tunc Mani-
genisias, sic tic exaniine subseciiio. « Dicas, quid chaeorum lurbam palicljittur : hi ne delegercnlur,
ba:c ad laudem Marcellae?damnalionis haereticorum ~> ~~etiam perjurio inlcrvenicnic, simulabant ad libituni
4i.ecfu.l principium, duni adducil lestes, qui prius religionem : de qua hypocrisi plura babet S. Augu^
ab eis erudili, et jioslea a)j hoereiieo iiierant errore stinus lib. xxvi de Moribus Manicliacorum.Ilinc Si-
corrcpli; dutn ostendit inultiiudineni deceplorum; ricius decessor decreverat, ut siinilis liominum pesiis
<lum imjiia Ttzoi o.pyJ__-> voluinina, qnae eniendata nunquam admiltereiur ad coiiinmnionem nisi proba-
.11:11111
Seorpii monsirabanlur, diim accili frequenii- lus sub omnXexaminatione. Cum enirii clerici juxta
bus litteris h.-creiici, ut se defenderenl, vemre nop gradum advenientes invitarcnlur, ut cuin. ciero in-
siiiil atisi; taritaque vis conscienliaefuitr^it absenles leresseni sacriflcio, et Maiiichocorumclerici religio-
daninari, quam praisenles coai-gui malueifiit. » Qu;e nem simulareni; hinc Anastasius voluit et decrevit,
gesla concilinrc insiitutuin examcn ostendunt. Occi- ul omnes clerici e\ Africa advenicntcs leslimoniales
detitales vero cpiscopos coniiuonilos damnationeni aiferreni subscriplas ab 11110 ex laudatis cpiscopis,
ab Anaslasio edilam susccjiisse, el subscriplionibus' ne sacrilega iniervenirel parlicipatio. De siinula-
rqboi-alam populis iiiliinasse, lestaiur Idem Anasta- lione Manichaeorum in sacrorum panicipalione lo-
sius in epistola data Joaniii Ilierosolymitano ejiiscopo quitur, eamque dauinat ilerum Lco Magrius, qui ila
in qua et nicininit-editie Conslilulionis, alque quod Jideles omnes admoniiil. _ Cumqiie ad legendanr
eaindein cpiscopis deniinliaveril, proeeipue Vene- in.idelitaiem suain noslris audeant inleresse myste-
rio inler praecijiuos Occidentalis traclus primali, riis, ita in sacramcnlorum conimiiiiione.se tempe-
cx epistola edita a Garnerio inler opera, Merca- ranl, ut inlcrdum, ne penilus lalere non possinl,
loris, ubi pontiiex : Damncitionis auiem episto- ore indigno Christi corptts accipiant, sanguincm
lam fralribus nostris Venerio, el Chromasio scri- atilcni' redeniptioiiis noslrae haurire omnitio decli-
psimus. Hiiic spccialilcr Acla conciliaria rccensila "nent: quod ideo vestrae notunt faeimus sanclilali,
in cjjistola synodica dainnationis ila commemorai til vobis hujtiscemodi liomines, elhis manifesleiilur
ibideni. Quare nosce qualem epistolam ad fratrem, indiciis, ct qiiorum dcprehensa fueiit sacrilega siniu-
el coepiscopttmnostrum Venerium diligenliori cura, latio, a sancioruiti sucielale sacerdotali auctorilate
tcripiam parvilas noslra transmiseril. Quitl vero ciim pellaiiLiii'.t Reliqua ilji leganlur, quoe de moribus
relitjuis Orbis ejiiscopis egerii per eucyclicas dam- Miuiichivorumadducit S. Ponlifex.
n.iiioiiis denunliaiivas; el quomodu inipe.raloris
cdicla sint subsecuta sic ibi: « Milii cei'lc cura 11011 BINII ET LABREI.
deerii Evangeiii fidem circa nieos custotlirc populos, Linea 2. — Hic consliluil ul quotiescunque-Evan-
piirlcsqne pujiuli niei per quaequespalia diversa ler- gelia sancla recilantur sacerdoles non sedercnl, hinc" sed
raruiii dilliisa, qiiaiiiuin possini, litleris convenire : curvi stareni. Occasio bujus decreti saneiendi
jie qtia profana: iiUerprctationis origo subrcpai, qiue lluxisse videtur : Tempnre Anasiasii Romoe. inter
devoias iiienies iniiuissa sui caligine Jabefaciare co- presbyteros", et diaconos gravis contenlio oborta
nctur. Illud quoqtie tjuod evenisse gaudeo, taccre fuit. lli enim adininislranies res ecclesiae, super-
iion polui, bealissimoruin principum manasse re- cilio elali , presbyieros sjjerncbant. Presbyteri au-
sponsa, quibus uiiusqiiisijue Deo servic,ns ab Orige- lem in eosdcm insurrexere, atque ex conSueiudinis
uis Jcclionc rcvocetur; dainnaiidiiiiique scntentia RoiuanocEcclesiocpncscriplo, ipsis sedentibus, coi
principtiin, quem leclio rcrum profana jirodiderit. stare i!ebe.rc-coniendebant. Scd eousqtte contenlio
llacteiiiis ^cuu-itiiv;niCie forina proecsscril..} .Inier peniiiax progrcssa esl, ut ctiatn cuui slanles dia-
153 ANASTASII BIBLlOTHECARlI 156
cpni coram populo legerent Evangeliutn .proesbyleri A iisdeiii fonlibus hauslae, el per ea temjiora renovaiaci
lamen miniine sessione exsurgerent. Anaslasius ita- a Juliano, quoe Solis idololatriam sub niysiico illo
que boc facluin. meriio deteslatus . hujusmodi de- nu !<ero565, notis in dictionibus A.BPACA3 el NEIA.OS
creto eiuendaudum esse putavit. exjjressam, falso spoponderatil sectatoribns suis ila
' (iemeniatis vicloriani repoiTaturiiin de culm Chri-
BLANCHINI. stiano. Mens igittir Augustini est deinonsirare, an-
Nolw chronologicm. nos 565 oninino esse absoluios in consuJatu Ilonorii
ei Eutycbiani, quacunque mensura etiani luxata
Prneter ea, quae siipra cohsliluimus de Epoc.ba ulereiiiur factortim el consulum ; nam ullra eum"
ponlilicali S. Anasiasii, eam deducentes ex coss. lerininum non piocedere seriem indicatam annorum'
Thcodoro ac Euiropio \ GiiVisii'599 die Dominica, 565, quod oppido verum esl. Sin aulem quaeramus,
8 Octobr.,) eairique perduceiiles ad coss. Vincen- qiionam ex anno pete.nda sinl exordia indicatae sum-
tiuni ei Fraviilam { Cliiisti 401, diemque 5 Novem- III;Bteinporis ul cxacte compleaniur anni 505, in
bris) duo sunt expeudenda scriptorum teslimouia, consulatu anni 598 , dediicendaerunl ulique ab iiia
quae temporis sunimam colligunl priino ex Christt fidei nostrae iiliistri amplificaiione et promulgatio-
soeculo, adcoss. Iiujus ajtalis;- aiqueadeo possint ne-, quee gentibus osiiuni aperuil ad Cbristi
admodum illuslrare Chronologiam poiitiliciam- con- percipiendam, non ex somniala Pelri Magia,gratiam sed ex
sulari ita coiinexam. coelesli visione eidem exhibila , Corneliuni
Primum testinionium pelilur a S. Augiislino lib. cenlurionem ad enmdem perduxiL, quae
XVIIIde Civ. Dei, cap. 55 et 54_, riumerante annos n principem invilavit ad fundandam ,ei apostoloruui
cathedram An-
565, ex-Idibus Maiiduobus Geminis coss. ( quin- liocbenam , ubi priniunt discipuli cognoniiiiati sunt
quagesimo scilicel die post Dominicam resurreclio- Cbistiani. Noslra Chronblogia su|iVa explicala et
nem, sive in festo Penlecostes ab exordio praedica-
tionis apostolicae) ad Idus Maias in consulaiu Ho- probala, slaluil etim annuiii eeraeChristi couimunis
" 55 , ciii si addanLur 565, provenil annus 598, eon-
norii ei Eulychiani. sulatum referens Honorii el Euiycbiani, indicatus
Pagms:ad"amium 598, n. <_.
observat, hane sttp- ab Augusiino, lanquaui lerininus, a falsa ethnico-
pulalionem Augustini non suiTragari cbronologiae rum exspectalione praelixus ad eversionem divini
Baronianae, nec su_e~:sed calculos niale subdnclos cultus Cliristianoruni, sed nostrae religionis novo et
osiendere se puiat a bealo doclore ; cum a consiili- luculenlo Iriunipho nobilitatus, quae lunc lcmporis
bus duobus Geminis, sivo ponantur cum Baronio vidit publico iinperaioriim dcereio eversa esse Char
ad aiinuni oereeChrisii comniiuiis 51,-sive ad 29, sub proximis consiilibus leuipla inanium
cum Pagio ad anu. 598, summa 505, non constet. tbagine deorum, quaiido ridiculi oraculorum ejusmodi arti-
Perpenso allamen universo contexiu capiiis -55 et iices supremani diem et exitium sacris noslris com-
54 bdali Augustini, coiligilur, sanclum doctorem minabaniur.
recte inferre contra paganos ex pulata juxta illoruin Alierum leslimonium illuslransCbronoIogiain Ana-
assuinpliones mensura temporis ab ipsis deliniti ex
mendaci daemonum respoiiso ad lerminum cultus- quarli papae
siasii -pertiiiet ad aiinuni posiremuin siuculi
constile Stilicone : petilur vero a Sulpicio
Christiani. Commenli enim fuerant Ethniei-. « Nescio Severo eorumdem Leiiiportunaequali, ita scribente :
quos versus Graecostanquam consulenii cuidam divino _ Domifms crucifixus est Fusio (Ftifio) Geinino, et
oracuJo ellusos ( ail cap. 55 ) ubi Chiisium quideiu iL<Rebvllio ( Rubellio ) Geminbconsutibus. A quo tem-
ab biijus tanquaiii sacrilegii crimijie faciunt inoo- pore usque in S.iliconem'Con_Alemsunl anni 572.
ceiitein : Peirum aulent malelicia fecisse subjun- Exactissime respondet summa leinpoiibus a clirono-8
gunt,.ut colcretur Cbrisli nomen per 565 aunos : Iogia nosira ordinatis. Si enim anno 28 aei-;eChrisli
deinde coinpleio memoralo numero annorum sine conimunis ei bissexlili, cui duos Geininos eonsules
niora suinerei fineni. » Coinmenti ejusmodi causani ei Chiisii passioncin attribuimus cum Yiclorio Aqui-
ibident refert. Cuin enini viderenl tol laniisque lano, el cumPaLribus passim referentibus ad viu
persecuiioriibus religionein Christianarii non posse KaJ. Aprilis eodem consulaiu passionem' Doiniui-
consumi, sed his' potkts majora increinenta sum- cam, adjeceris annos 572, a Sulpicio inde colleclos
psisse; » ad mendacia oracula a se conlexta confu- ad consuleni Sliliconem ; proveniel annus oeroeCbri-
gerant inanium deorum cultores : ut falsa exspecla- sti communis 4,00 Anastasii pajj;e sccundus, cui
tione, ac prsdictioue ruinee nostri» superstilioiium consulatus Flavii Stilieonis et Aureliani ex oniniuui
suarum asseclis fucum facereni, ac vanam spem nostri leiiiporis chrouologorum scnieiHiadebetur.
lactarenl : quorum propierea dolo ut redarguai, et
fundilus venat S. doctor, oslendil in duobus illis Nolw hisloricw.
capiiibus 55 eL 54 quacunque raiione ac "melliodo Linea 1. — Anastasius, elc. S. Augtisiinus, episi.
eosdem annos 365 dinuniereiit, sive a Christi Do- 164 ad Graliosum, recensel seriem |ioiiliiicum Ro-
inhii baplisnio, sive a passioue,'et ab adventu Spi- nianorum a B. Peiro usque ad hunc de quo agimus,
riltis saucli, ulterius extendi ininime poss~e, quam Anaslasium. , . '
ad consules anni 598, Iloiioriuin el Eulycbianum. :r. Lin. 5. — Hic fecit constitutum de Ecclesia. Lex
Subdii vero, consulatu proxime conseciilo Manlii ac ista quam loti Ecclesiae proposuit esl Oiigeiiisia-
Theodori, nempe Chrisii 599 ( cui alligandum esse rum jusla damnatio. Origineni illius erroris hattcs
osiendi exordium Anaslasii papae de qtto aginius).: in notis Somier et Pagii. Delalus fuerat.Siricio papje
non ntotlo , iiujuiL, Christiana sacra non desiere , a S. Epiphanio Joainiesepiscopus Hierosolyniitaiius,
«sed in civitate nolissima et einiiientissima Cartbagiue quod ex Origenis lilnis inscriplis -nepi'Ap_^5v(de
Africae Gaudeutius et-Jovius-coniites imperaloris principiis ) decerpsisset errores aliquot, et liisinuas-
Honorii xiv Ralendas Apriles Jalsorum deorum lem- set Chrisliano populo. Conliiiebaniur oclo praecipiiis
pla everteruni, el simtilacra fregerunt.» Legitima capitilms, qnae singillntim enuuicrat S. Hieroiiynius
et evidens est ilialio Augustini conira-Eihnicorum epist. 61. Rtifnuis Aquileiensis (vide notasPagii iu
praesunipia, el mendacia, quocunque landeni ex Auast. n. 2, el in Siriciumll, Roinie acerrimus deiensor
leriniuo desumereiit exordiiim maleficiorum ab ipsis Origenis, nt cosdeui errores dissejiiinarel,
de B. Petro conficiorum, ei illius summaeaiinoruni laiinitale donaveral libros Origenis enunliatos, ei
565, quos ad eversioneni religionis nostrae prscscii- vulgaveral anno 598, aureo poculo Romanis vene-
pserant. Hanc autem sunimain observat Pagius va- num propinans. Duni hujusmodi haeresis Origeniina
riari non posse; cum ab omnibus exemplaribus nondum eral patelaeta, Rulinus oblinuit a Siricio
operttni B. Auguslini referalur, nulla varianle le- papa litteras coinmunionis. Deiectis auiem non mulio
ctione eamdeni iu tiubiuni revocanle. Eam ila ieti- post eisdem perniciosis docirinis,,ac delatis ad apo-
neiidamsiiadenleoiisueiae supeislitiones, tum Milhrae slolicain seaem, quam Anastasius iniplebai, daluin
apudpagaiios, lum Giioslicoruin apud hoerelicos, ab. fuii -liieronymo apud.Orienlyles agcnti negotiutu Ji-
157 ~~HISTORIA DE YITIS ROM. PONT. —_S. ANASTASIUS. 1515
deliter reddendi Laline libros Origenis.dg principiis, A genis, necjneapotocjia ad nos missa, se purgaverk
ui ipse'testatur in'epistola 64 atl-Oceaiiuin. Qiiae_ iimo forle iisdem erroribns reipsa conseittiat, liomant
inde secula.sinl,Teges luin in notis Pagii, n. 2 et ad judicinin sedis apostolkw vocavimus, et renuen-
15, lum in nolis Somier, cap/4-. Sumnia esi. « Ana- lem venlre eadem seutenita involvimus. •Damtiuliotds
slasius libros Periarchon proscripsil, (Pag. n. II..) autem-epislolam fralribus noslris Venerio ( Mediola-
Rufflnum inierprelem casligavil, populos terruit ueiisi ) el Chromatio (Aquileiensi episcopis) scrip-
edictis Principum, et Joannem Jei'0S'>lyniilanuni simus. »_ ".
Episcopum Buffini, alque Origenis faiitoreni arguit," Hiijus epislplae anliquissiinurii" exempluni iriier
serioque monuii, ne sibi paierelufillutli ab lioinine" piaeclarissimos eodices nono Chrisli sacculo cblleelos
erroris defensoie. Haecconslanl ex celeberrima illa,- a Pacifico sa.nctteEcclesiae.Teronensis archidiacoiio
et Aposlolici vigoiis Epislola, ab Anastasio p«pa ad seryat archivum ejusdem «atbedralis : cujtis speei-.
praedictum Joaiinein Jerosolyiuorum ejiiscopum da- meii characleris ducimus esse hic exhibendum , ttl
ta, in qua sic loquilur pontifex.: "Origenis quidem -plaue conslel, quain geiuiiiiis.docuiiieniis compro-
scripla el errores damnavimus : mlerpreiem viro, "lientur_g~esla pontilicuhi , quorum epistolas cndicibus
- cuni non satis negue sua Prwfatione ad libros Ori-" lantaeanliquilalisinserias.possumus eshibere.

~ ~.
Specimen charactefis aliquvt ^odic.um antiquUate ;-
rcestantiuminter complures in Caihedrali ecclesia Veronensi _
. _ asservatos in Archivo-, et Bibliotheca >• /-
- " ~Revefendissimi ' ''
_'
CapUuli.
_N'~l. Ex codicemembranaceo }itteris capUdlibus scripto, iri quo diversa. SS. Patruin
• -
epislolw. N° XXIII legitur hxc S. Anastasii papce ejus nominis primi:

'
PATIIOL' GXXVIII. . • , .'S', . .
i59 ANASTASHBIBLIOTHECARII UO

Imitatio scriplurw , qua exaratus esl codex, olim in Bibliotheca ouslelU , nunc in Bod-
leiana Oxoniensi asservatus, ex quo ipse Justellus anno 1615 cdidit Canones ecclesite
Africance
Post Consulatum.

Veliislalem ferme snpparem ohservanius in mem- _{ Ursum Pileatum. Dnplex coemeterinm hoc nomiuc
branis conciliorum Ectiesia' Africanae, olim perli- celebratiim iiputl veleres distiugiuint sacrarum cry-
nenlibus, ul acccpi, ad Clirislophorum Juslellum, pl rum diligentes cnarratores BO.TUS . Aringhius,
uobilem in primis, pium, ac documi editorem codicis Boldeiliis, etctim illis Florenlinius in vel. Maily-
canonum Ecclesiae AfricaiKCante annos 110, iiune rol. ad diem xn Marlii et ad xxi Decembris, ubi
vero asservalis in biblioiheca celebri Oxoniensi : legitur depositio S. Innocenlii bujiis Anastasii pro-
quarum specimcn ini.e per me exccpium anno 1715 ximi successoris.conseniieiililjuseiiamvciuslis codi-
placet adjungere. Meinbranarum nolitiam altingam cibusValicanisibi ex Aringliio indicatis, qtii ad Ursum
iium. proxime conscqneuii S. Zosiini. Proestai. vero Pilealum via Porluensi deposiluni memorant ntruin-
conjuncta hic exbibcre cuin specimine codicis Vero- que ponlificem, Anastasium, et liinocciilium: iri cst
nensis hoec nioniinenia gestorum ejusdem aelalis, prinio sepulios via Porluensi a;l coemcteriuni Ursi
n Tnpe conciliornm Ecclesioe Africanae, a quibns JPileali exlra Urbem : deinde iranslalos ad ali-.nl
adornata ftiil legatio ad eumdem Anastasiiim papam, ccemeleriuminlra Urhem Ursi Pileali nomine parilcr
de qtio agimus, iinpetrandi causa inlerprelalionem insignitum, sed a priori pluriinum dissitum, ulpoto
aposloiicarum conslitulioniim super clericisa Dnna- circa ecclesiam S. Bibianoein Exquiliis. Horum qup-
tlstarum schismate recedeiililnis, et adniientibiis- que poniificiim reliqnias a Sergio II, in titulo-Equitii
in cleruin catliolicum recipi, et atlnuinerari. De his ex nostro Bibliolbecarionuin. 491,contlilas novimiis
quoque vide nolas Pagii, et Somier. cum aliis pluiibus sub sacro aliari-in nova deriiea-
Linea 4. — Basilicam, quw dicilur Crescentiana, lione illius titnli, a funriameiilis per eiimtleni ponii-
ht regione secunda in via Mamerlina. Cuni de loco ' 5 flcem reslituli. aVerum illa sacra lipsana non dicuiitur
ccemeterii ad Ursum Pileatum aliquitl statuere conali lunc extracla ccemetiio via Portuensi, sed lanluiii-
simus, a nobis requiriiur, ut indaginem hujus basi- modo collocata sub altari in dedicatitme. Quarc ex
lieee Crescenlianeenon negligamus. Designatnr ejtis- diversis ccemcleriis et ecclesiis liim urbaiiis iuni
tleni locus in regione secunda ccclesiastica : qtiae subiirbanis decerplas estc iniclligeiidiim cst itii-
compleclebatur tres cx quatuordecim ab Augusto quias illas, seu paites corporiiin plurium sancloriun,
inslitulis. ii et viu el xi nempe Cwlimon'ium, Forum qui ijjidcm indicatilur. Quocina non repugual afiti-
Bomanum, et Circum Maximum, uli cum Nardiiio mare, ad ecclesiam sancia: Bibiana. primum leposita
«taluimus in Prolegomenis. fuisse corpora sanctorum ponlifhunt Anastasii <T
Innoccitii cum a coeiiietciioviaePortuensis d.cto ad
In tam ampla regionis extensione difficilisreddittir Ursiim Pilealum inlra nrbcin illala sunl, ne pate-
loci designalio : et licel difficnltatem videatur nii- ronlur injurias a Saracenis, agrum Romanum dcva-
iiuere jiidicium viw Marmerlinm, quam Nardinus do- s<niilibus,-ei quidem cuni aliis plurimis saiiritriiiii
cuir.eniis phnibiis ostendil consliluendain in radi- maiiyrum el confessoruni pari ex periculo inde exi-
ciljus clivi Capiiolini-versusfora Angusli et Trajani, inendis, et ad eamdcm ecclesiam reconditis, quoruin
cx arcu Scptimii Severi, et carcere S. Pelri (dicio in antiquo lapide, iiiimeriis ingeus exponiiur, iinde
eliam Mamerlino) procedendo ad tilulum S. Marci: foiiasse noinen ccemelerii ad Ursiim Pileaium eitiem
altamen basilicoeillius Crescenlianaealtuiii sileiitiuin ecclesiaeuna cum sacris lot cceliiuni reliquiis coni-
apud scriptores condiioris eetalein consccutos nos inunicalum fuisse, nonniilli opinantur; deinde pcst
veiat quippiam cerie de cadem proferre. Gotborum aliquol a:lalcs a Sergio II alii-que poniificihus Ro-
proxima mvasio , et Urljis direplio, quemadmodnni (2 manis ex novo illo cceineierio Ursi Pileali intra
alia complura, ita eliant recens illud sedificiumfor- Urbem
-tasse vasiaveril. Nic mirari dcbemus, si ilJius con- •dedicaiionuinportiones sacroritin ossiuiirpeiitus oceasioue
allarium et ccclesiarum. Quod auleni
struclionis vcstigia confusa sinl inler Urbis ruinas; attinel ad nome.n Ursi Pileati ulrique ceemelerio
cnin ex uecenlis ac jiluribus ecclesiis, qnas in Urbe indilum, vjdeo iniranioanianunj boc S. Bibiaiuv
numerai Qrdo Romanus a Ccncio Camerario scrijitus sittim fuisse ad vicutn Ursi Pileali memoraiuin a
saectiio sn, (vid. apuo' Mabilloiiiuni Musaei Ilalici Sexio Rufo Urbis icgione v, uii Nardiniis
lomo II, pag. 192) plures riecades illarum hodie in- lib. IV, cap. 2, obseiyal
pag. 162. Quare abcxlramcenianoillo
lercidcrint sive solo .-cqiiaiae,"sivein alios usus con- ad viam Porltienscm jus noininis niiiUiaii vix po-
versoemonasteriorum , et Iiospitaliuin, aut diversos liiisse videtur. Jndicabo tamen occasionem denomi-
liiulos conseuilae ex novis coiisiriictionibus. Proba- nalis, qtii-.m adbaesissccoemetcrio alteri ex
suspicor
bilius igilur est hanc basilicam fuisse silam. non aliero. Hanc niilri suggerit inscriptio vetus tabulie
loiige a Foro Romano in iractu procedenle ex xeno- marniorea: as^ervatae in archivo basilicae Yaiicaiue
dochio S. MariaeConsolationisdicta: versns ecclcsiam Ursi illius
S. Martinoe, ubi vias Mameilinoe ajipellatio non -csl Yero principe logali, qui vilrea pila prinius lusil sttb
ex tiisjecto sive sepulcro sive simn-
oinnino Jeperdita. lacro, cl txiiotaphio iteiita, et adbibiia ari subslcr-
.Ltnea 9. — Qni sepulins _esl in co~nte!ariosno ud neiidum artie s.pulcrali Chiistiiini boininis (uljjas-
U\ HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. —S. ANASTASIUS. 142
sim corsligitseqiiioribus Sicciilis)condili "propearam & ccemeterio via Litina sito iiiultaesancloriini rcliqui»
maiimaiii veteris basilicoeValicanoe, quod testalus illue peri.itae siini. E contra ox certo Ecelesioeloco,
est Grinialtlus nolarius in Epbemeride demolilionis quo reliquiee ab uno vcl a pluribus cceincieriis in
veteris basilicae ~adejus Acla scribenda depulalus, eaui perducLsereeoiide.iaiHur, nonicn emersit novi
Ila referens folio CLXIH. nl in S. Marise ad martyres evenit,
• * Ursi Iqgali vitreae pilaelusus reperloris,-in eoque ccenielerii,
quando sub inilium septimi soeculi, Phoca impe-
tempoiibus Caesarum usque ad niiraciiluni excel- ranle; a S. BonifacioIV plurium ccemeierioriim sa-
lenlis elogium, quqd marmorea tabuia incisum •cra lipsariain ejus.lem tledicalioue ibi fiierunl de-
. -sialiia:, quam ejtis rei gralia meruerat, priintini posita; lionnunquani vero novi ccemeterii nomeii
subjecliim erat: quse tabula poslmoduin cum liomi- veteri desigtiando adbibitum fuit, cujus jn lociim
nis Chrisliaiii sejiulcrali arca: siibslr.UaJuisset, dnni subrogabattu' ad coiilutanda sanclorum corptira. Iloc
-sternendo pavHnento-piHjpearani maximam basiljcae in sanctae Bibianaa ad Ursum PUeatum conligissa
Valicanae •fundamenla jacerenlur, elfossa est ann.o "oslendit observalio ejusdem scriploris, qui a Cencio
4591, et -asservalur in archivo^ejusdeiii basilicoe. > Camerariq ita circumscriptiini nionet, Ccemelerhim-
Vixit Ursus lempore Veri imperaloris. ad Ursum Pileatum ad sanctam Bibiaxam, el coiu-
memoral inler marlyres ceiios el insigniores iiii
CRSUSTOGATUS.VITREA QUI PRIMVS W LA i'eeondilos Simplicium, Fausiintiin, ac Beairiteni
- XVSIDECENTER CVJl M EISLVSORlMIS
- - AAVDAiiTE POPVLO MASIMVS CL.UIORiBVS quorum sacra corpora et inscriplionein aniiquain
aJlare noslrae hasilicoe Liberianae obtinuit ex oede
TIIF.RMIS TRAIANI THERMIS AGRIPPAE ET TtTI
. MVLTVH ET KERONISSI TAMEN MlltlCREDlTtS [I Sanctae Bibiaua: el hodie relinet, deduclos fuisse a
EGOSVMOVANTES CONVENITE PILICREPI Shnplicip papa JJXvia Porluensi, tesie Barbnio ad
- STATVAMQ. aiintim 1125. Qtiare cosineterio vi_e Portuensisper-
ASIICIFLORIBVS VIOLISROSIS inde poluit Ursi Pileali nomen aplari, ut intellige-
- TOLIOQ. MVLT0ABQVE VNGVENTO MARCtBO
ET MERVM PROFVNDITE retur, Ui*si Pileati ad sanctain Bibianam -ccemete-
«NERATE AMANTES rinm illos complecti marlyres , qitt ex priori ad
KIGRVM FALERNVM AVTSETINVM, AVTCAECVBVM viam Porluensem Ua exspqliato eJrodiebanmr. Hxc
, VRSVMQ. CANITE VOf.ECONCORDI SENEM dicia siiii ad , iiidicaiidairi pccasionem -receiitiiim
UILAREM JOCOSVM PILICREPVM SCHOLASTICVM "casmeierioriim in .Urbe, in qua mortuum scpeliri
• JQVIVICITOMXES ANTECESSORES SVOS
' SENSVIIECORE ADQVE ARTESVPTILISSIMA. piioribus teroe Christianoe stectilis Romanorum lege
NVNC VERAVERSVVERBA DICAMVS SENES "prohibebalur, et ad. eliicidandas nomenclaluras
- BVMVICTVS IPSEFATEOR A ITERCONSVLE utriusque coemeteritad Ursum Piiealum, ubi sanctos
VEROPATRONO XiECSEMEI,SEDSAEPIVS poiitificesAiiastasium etlnnocentmm deposilosfuisse
- «VIVSLIBENTER DICOR EXODIARIVS. niemoraiit-aniiquae-Ecclesiarumlabulifi, et iioster,Bi-
"bliothecaiius.
Iliiiic igitur Veri liberlum Ursum, quem togatum -CIACONII.
describil epigraplie poslqiiam asseciilus iiberla.etn
fueral et a patrono Vero ler consiile,, eiiani Linea 1. — Anaslasius, etc. Sedil annos duos.
' logam ut ait"-Hieronymus ad Principiam," din ba-
pilealum -fnissenecesse est ab aiio libertatis liidicia, Quem,
et ritu pileum iinpoiicndi. Slalua iUi posita cum bae ^J bere Roma non meruit, ne orbis caput sub lali
-iiiscriplione,et cuni recensione ejusdem invenii piloe obilum cjriscopo truncaretur : nani" haud mulio po.jl «jtis
vilreae lusoriae in vieo -ad Exquilias inlra urbem Roma a Gotbis caplafuit.
Thermas Titi IUi memoraias, plebi, ul arbi- Linea 5. — Via Mamerlinia. Mendum est: diet
piiipe
iror, ansani dedit vicum ab illa statua Ursi pileuii "enimdebet catis.
Mamurrina, ab sedibtts Mamurri ibi lo-
vulgo nominandura<(qtiemadmodu:iinunc aPasquilli PAGn.
Vulgo dicii siaiua quae gladiaioris est in regione
Paiionis nomen obtinet via prope circum-Agona- Linea 5. — Hic fecil conslitulum de Ecclesia. .Tam
Jeiti) eliam duai scriberel Festus. ldjcerte vero si- in Siricio diximus Rufinum Aquileieusem Origenis
iiiilius videtur, quani Ursi feraesiinulacrtnn pileaium _acerrinium defensorem, cjus errores Romoe disse-
iniagii.ari, qnale hodie ex sequioris saeculi.sctilpiura minasse, ejusque libris Periarcbon lalinitate donalis
ilri dilfractuni jacei. In Exqniliis ad bivium ex ca- aureo poctiloRomanisveneniim jiropinasse. Eam ob
-StelloAquaeMiiriiae,passim tlicto_exTropJiaeisMar.i, causam S. Hieroiiyn.ius Ruftnianae interpneialionis
.perdueens ad S. Bibianoeet ad S. Crucis ecclesias, .pei''speclanifecit perlidiam, et RuJini versionem cor
olint collocalum fuisse marmor veius, sublntle irans- arguit, data ad_Panimachium el Oceauum epistola
latum adtjorlicuni S. Bibianae in quo scriplum le- ,LXV.Hieronymi criminaliones apoiogia •djiplici de-
gimtts, c haec est via, qua itur ad loeum, qui voca- pellere conatus est Ruftnus, «ui duplicem quoque
balur aiiliquo teniporeUrsiPileati, elniodertio tem- :t|Jologiam sanclus Hieronymus opposuit. Conten-
pore monasierium Sancloe Biltianoe, in quo loco .tione eilervescente, et Ronianos, aliosque tolo orbe
ineruiil sepdiia quinque niiliia ducenla sexagin- Chrisiianos diversa in sludia disirahente, Anasia-
la,eie., corpora.sanciorum inartyrum, > eic. Testa- -*sius pontilex Romanus Origenis errores baereseos
tiir soepe conimen .alus Can. Boldettus in observat. - nota inussit, ut teslatur Tbeophilus Alexandrinus iu
ad Ccemel. Iib. u, caji.18, pag. 557, tjui etianias- epislola ad quosdam nionachos, quam Justinianus
seril, nulla subietianearum cryplarum vestigia se profertin Traclatu ad Mciiahi, et S. Hieroiiymus
"unquam detegere poluisse quantavis diligentia adhi- Jib.iiApologice, cap. 6. RuIIniiin praeiereaad cau-
bita • circa eamdem ecclesiain, submissis etiam fos- sam dicendam Ro.mam vocavii; qui frivolis excu-
-sorihus Iwjusmodi indaginis pcritis in puieum adja- saiionibus ponlificis citalionem elttdens, fldei-pro-
centem. JuieJ(aque couslituii, ccemeierium illud fessionem ad ipsum misit. Quare Anastasius libios
.coiisiriiciiiin'ex rnateria Uinc ftiisse, quando locus Periarchon proscripsil, Ruflriuni inlerpretem casli-
quajrebatur aptus ad recipienda corpora sancloruin gavit, damnavit Origenem aiictorem, populos ler-
ex cryptis suburbanis Cliristi martyrum : quemad- ruit edictis priiicipum, el Joannem Hierosolymita-
uioiiuin elin litulo SS. duodecim aposlolorum, et in nutn episcopum, Rtifini atqu.e Origenis -fauiorem
collegiata ecclesia S. Mariaead martyres cosuieieria argttit, serioque nioiiuit, ne sibi palcreiur illudi aii
. _aliquandomemoranlur reliquis sanctorum insiguita. boinine erroris defensore. Haecconslanl ex celcbtsr-
. Qiiinimo scite observal, conceptaculis matTyrum rima illa, eLaposiulici vigoris epislola ab AnasLasio
jconsiruclis in eisdem sacris aedibus rjommunicari papa ad praedicluni Joannem Hierosolymorujn epi-
nomen ccemeleriorum unde illae fuerani illuc aspor- scopum data, in qua sicloquilur pontifex: -5Orige-
laloe; nam lilulo "SS. apbslolorum aplaUiin esl no-! nis quidem scripta, el errores damnavimus :.iiiier-
mcu cwmeieriiAproniani, quando ex Iuijus uoiiiinis prclem vero, cuni 11011 saiis, neque sua p^a;J'aUoiie
31-5 ANASTASII BIBLIOTKECARII U4
aa libros Ongenis, neqtie a_pologiaad nos missa, se A \ callide se trausformasse, ut ab codem pontiflee lit-
-purgaveril, inioibrie iisdem erroribus reipsa con- leras cominunionis oblinuerit, quibus ubique-ule-
seiitial, Romam ad judicium sedis aposlolicae voca- batur. Sub Anastasii pontificatu fraus deiecta est,
"vimus, et renuentem venire eadem sentenlia invol- ejusque auclor proscriptus a sede apostolica.
vimus. D.ininationisaulem epistolam fraliibusnosiris Origenisiiius, de quo bic niaxime agilur, qcto ca-
"Verierio (Medioianensi) el Chromalio (Aquileiensi, pilibiis praecipuis conslabat, snper quibus Joannes
' episcopis) scripsimus.» Hicrosolynioruni ejjjseopus a S. Epphanio accusa-
'De fiarnm cerle Iitierarum sineeri(ate dubitari batur tauquanj ex operibus Origcnis dccerpiis. .Eos-
non polesl, cuin S. Hieronymus lib. n Apologioe dem errores Rufiims advexeralab Oriente. Octotibi
primae adversus Rnliiuim sciil)al,"da(as ab Anasta- . quwsiionum capiia bbjecta siinl, ail S. Hieronyinus
sio-lilteras, qnibus Origciiein toIOorbeprosequere- (episl 61): Primum : Incogriilum est dicere.quodpos-
tiii'; iisque accepiis Veneriuin Mediolanensem, et sil Filius videre Patretri, etc., Anlequam Romaead
Cbromaiium Aquileiensem coegisse synodos,' in qui- sententiam procedereturconlra llulinuin rie lisdem
bus pari scnlenlia, quia el pari spiritu, hoereticum dclaliim, consueta in ejusmodi negotiis jjrovideniia
«Origenetndeiiunliaveruiit populis. Damnalum prae- sedes apostolica instruxii causam. Dalae sunt ad
lerea a se Rufinum Anastasius jiapa satis ostenriit Hieronyniuniin Orienle agerilem litlerae, quibus ab
iiis poslremis epis'ol;e verbis : «Ipse deniqtie vide- eo petehatur fidelis versio libri OrigenisdePrincipih
ril, ubi possit absolvi. > Paulo ante, haec verba iu seu Periarchon : cirjus scilicel legiiimiim" sensiun
ea leguntur : «JUutl quoque quod evenisse gautieo, nosse intcreral pluriiniiai; crim Rnfinus de illoper-
non potui : bcatissimorinn nostrorum jirinci- Q verse reddito acciisareiur. Auditi stint coniplures,
' lacere manasse g
pum responsa, quibus unusquisque Deo qiii- cuiii a Riifino suos in errores pertracti fuissent,
serviens ab Origenis Iectione revocetur, damnaium- aj sanam Eccleshc docliinain subintle redierant.
que sentenlia principum, quem lectio reum prtjfana Ipse pontifex Anaslasius non semel ad Rnfinum per-
prodiderit, hacteniis senienli;e meae forma prae- scripsilj-maiidans tit se sislerel anle iribunal apo-
' cesserit. s Ad quee verba Garnerius in notis ad eam slolicum, purgalurus objectam sibi falsae doctrinte
epislolam lomo 1 operuni Marii Mercaloris pag. 109 communionein. rtis prieniissis, Aiiasiasjus.solemiii
relatam, aiUlmpeiialitiniTescriploruni adversus Ori- senteiiiia Origeiiismum -proscripsit, queinadinodiim
genislas meminit Hieronymus his verbis, -Apologia i S. Hieronymus in epist mi Paminachiiim et-"Marcel-
adversus Rufiinim: « lmperatorum quoque rescripta, lam exposuii : . Quanquam celebri scrmone vulga-
quaedeAlexandria et__EgyptoOrigenislaspellijubent, tmn sil bealuin quoque papam Anaslasiuin eodem
tne siiggerenle dictata suni.j Hanc porro Origenis el fervore, quia eodein spiritu esl, Jalilaiites in foveis
Kufini damnalionem conligisse anno qiiadriiigente- suis Jiaereticos jiersecuium, ejusque littene doceant
siriio priuio, eodemque episiolain illam ab Anasiasio damnatuin in Occidmite qttod in Orienie damnaliim
,papa datam probat Annoiator Barouii eo atino uum. est: cui nuillos imprecamur auiios, utbacreseos re-
lx et seqq. diviva planiaiia per illiiis sludiuiu longo teinpore
Eodem anno quadringeritesimo priino ex concilio arefacta moriantur.»
CaiThagiiiensi missani, ad Anaslasitnn papam lega- Anasiasii de.inilionsiii atlvcrsus Or'genismum ea
- .tioneni Tefert Baronius,' .posiqMam Gelebratum esl quapar eral obetlieniia et alacriiate receperunl Ec-
_aliuilconcilitini itidem Cartliagine Idibus Septembris .^ clesite Mediolaiiensis et Aquileiensis, ad quas illa
ejusdem auni ex omnibus Africae .proviuciis; prius L *- perscribebauir, mox orbis Christianus uuiversus
_enim celebralum fueral xiv Kaleittias J.ilias, quain eatlem veneralione et gaudio suscepil.
ullimain synoduni iiioniiu ejiisdem Anastasii indi- Rufiiius variis leehnis inutiliierreni protelans, apo-
ctam esse censet. Ciim auteni iiiraijue synodtts eo- logiam suaui et li.lei professioiiem ad Aiiastasiiun
rieui anno coacta fueril, sub unius concilii Quinti papaniTandem iransmisit, coiiliJentiae quideni ple-
tiomine exliiboiur in Coliectione veteri./De utraque nain, setl jejunam ejus delestationis erroruin, qttae
synoilo legeiidus Marca in Disseti. de veler. Coll.ec!. ab illo proe cicleris exsjiectabaiiti :"< iEqiiuin pu-
con ciip 8 ei 9, et Sclielsiralius in diss. m de Ecclebia lavi, inq-.iil, nl iitteris iueis satisfacerem beaiitudini
-Africana cap 10, qni plura iit.lanl de eanonibus in tii;p, iioii iil de sancta mente lua, quoevrelutquoiidasn
•iisdem synodis e.dilis. Adslii Baronius desiderari Iit- Dei sacraiiiim aliquid iniquum nonrecipit, niacii.am
- ter-as quas ponlifex scripsii ad episcopos Aiiicaiios. siispicioiiis absiergerem; sedut arnuiis adyersum me
• Liber -Pontifiealis de S. Anasiasio scribii: t Hic foiteobkiifantUius liaculuniquenidam tibi confessionis
coiistituil, ulquoliescunque Evangclia sanela reci- meae,quoabigerenlur offerrein. ) Verumponiifex ani-
uintur, sacerdoiesnon sedereutsed curvi slarenl. i jnadvertens per illani apologiam non satis purgari Ru-
Huic decrelo Baronius credil occasionem dedisse fiiiuui a conlagio errorum Origenis, quoruiti causa
conlen.ioiiein, quac liis iemporibus Roiiiaepresbyie- iiistilutum erat judiciuin, coiiltimacem ita pereuiit
ros inter et diacouos oborla erat : hi enim adinini- seiiLeiiliadamnaiioniSjUliexpriiniiuiin Iitierisab eo-
stranlesresEcclesiie, presbyterossjiernebant; pre- dein anasiasio dalis ad JoaniiemHierosolyiiiitamim :
• sbyteii autein in eosdem insurrexere, atque ex eon- in quibus de RonianaeEcclesiieconslaiiiiain deposito
sueliidinis Ecclesue Romaiiae praescripto, ipsis se-• p| ii.iei luendo pi'acclai'umh.beiur lestimonium : « ll.ec
denlibtts, eos slare debere conteiidoljaiit. Sed eoi ipiiur mente concessi, quodqul Urbis nosirae, poptt-
usque contenlio progressa esl, ul eliam cmn siantesi lis de iranslala Oiigenis leclione patefecil, quamdain
diaconi coram populo legercnl Evaugelium, presby- puiis nieiilibiis velut nebulam exiilans injectam, ii-
leri lamen assurgere non tlignarentur, ad m.jorcmi " deni*aposioloruiu , majoiTim traditione iirmalam ,
' diaconorum humiliationem : quod Anastasius ponti-. velut deviis anfraclibus illiiin voluisse xlissolvere.
fex decrcto emendavit, si libro Ponlifieali li.les sitL •Approbo si accusal aueloiem, et exsecrandum fa-
adhibenda. cuiiii populis prodit, ut juslis landem odiis teriealiir,
SOMIER. -quem jamduduin liiina consljinxerat. Sivero inter-
— prcs tanloiuni llialorum erroribus conlenlum prae-
Linea 5. Hic fecil constitutum de Ecclesia. slal, et legeuda impia doginaia jjrodit in populos,
Kempe in causa Origenislarum : de qua ila Somierr nihil alititi sui opera laborm e.vslruxit, riisi ul pro-
lib iv. Hisl. dog. S. Sedis lib. iv in
~ line capilis 5, elt - pii;e velut nieiitis arbiirio hanc quee sola, et qu;e

cap 4. . prima ajmj catholicos Christiatios verafules
- jant ab
S. Hieronymus in epist. ad Pammachium et iuu apostolis usque ad tempus preesens tenelur, inopi-
Apol. coitlraRufinum enarral,Joaiineiu episcopum n iiaiaetimhi assertioriis everleret. Absil haee ab Ec-
_, Hiei'osoIymiianum delaluiii Juissc'aptul Siricuiniu clesia Romana nequaqtianj catholica disciplina.
papam a S. Epipbanib laiiquam fauiorem errorunin - Ntinquiim profeclo evcniet, ut aliqua-boc adinilia
Oiigeriis : et lluliiium iisdeui eiToribus mibiiluiii itaa miis ralioiie, quo-.ljure meriioquc dauuia - u's. Qua-
liS : HISTORIA DE YITiS ROM. PONT. — S. I2.NOCENTIUS.-. 1*»'
propier in tolo orbe Clirisii Dei nostri diffusa pro- .Aaliisque eplscopis in'concilio consrdeiitibtis-velue-
videntia probare dignabidir,' accipere nos oiuiiino rani in clerttm- catholicum recipi clericos Eeclesia.
i ou posse q_uaeEcclesiam maculeiil, prohaUts mores Donatisiaruin, licei scl.ismati renuiitiarent. Vertim
evenant, anres circunisfmtiuni vuliiereiil, jurgia, Africani Palres Carihagine ad conciliuin collecii xvi
iras, dissensionesque disponant.» etc. Qui rie rebus Kal. Junii, Ecclesiartim Dei per Africam constiiuia-
ecclesiasiicis scriliunt deberenlprofecto hos illustres rum necessiiatem exiremam repittantes, ul clerici
cliaracteres aurtorilatis pontificiee prae oculis habere eisdenr darenlur, legalos et<litleras' ad S. Anasla-
aliisqueprop.nere, potiiis.quam truncata leslinioiiia sitini mittiint, necnon ad Veiieriuui, utde diseipiina
aiit a-nbigua, qmeiu vulgus spargere inep:e student, decreli iionnihil remilterenl, dojiec ab inojjia niini-
ad illam conlra fas onine (Jepiimendam. stroriim Ecclesiee Africanne rtievarentur. Litterw
Linea 5. — Consliluit nulla ralione transmarinum mit anlur ad fralres et coepiscopos nqslros, et, ma-
hominemad clericalum suscipi, nisi:quinque episcopo-. x.me ad sedem apostolicam, elc. Ex his tesliijioniis
nim designarel cftirograpliutri, prbpter Maniclitros. palel, ah eccIesiisAfricaiiis recognosci transtriariiio
Somier ibi cap_. y, auuo 401 : Quo concilia Cariha- in Iraclu, in Ilalia, poiesiaiem supeiiorem, a qiisr
gine celebrala sunl, priiniini xvi Eil. Junii, et alte- leges sibi dari posse falentur, illisque.parenriuiii sihi
rum Itlib'is Sepienibiis,
~ in quibus lesiimonia illu- esse senliunt omnimo.le, ac promiittint, ut hic, ada-
Siria rcpeiinius.' . niussiin ubservandis circa Donatislas. Cwtera vide
Ponlifex Anaslasiiis' cuni Venerio" Mediolanensi, in noiis Pagit."

XLIL SAN€TUS INNOCENTIUS.


ANIVOCHRISTI 4-02 , ARCADII ET HONORU8.

57 lnnoceniius, natione Albahensis, ex patre Innocentio, sedit annos quin-


decim, menses dtios, dies viginti ~, Hic conslitutum fecit de omni Ecclesia,
et de reguiis monasteriorum, et de. Judaeis, et de paganis, et multos .Cataphry-
'
gas in urbe invenit, quos exsilio et monasteriis b relegavit. Et hic invenit Pela-
Sgium, Coelestium hsereticos, et damnavit eos. Et hoc cohstituit, ut qui natus
fuerit de Ghristiana,--denuo per baptismiltn renasci - debeat, hoc est baptizari ,
quod Pelagius damnabat 0. Eodem tempore dedicayit basilicam sanctorum Ger-
Yasii et Protasii, ex devotione testamenti cujusdam- illustris feminee Vestinae la- '
boranlibus presbyteris _ Cusicino a, et Leopardo, et diacono Libyano. Quse fe-
10 mina suprascripta testamenti paginam sic ordinavit, ut basilicam sanctorum raar--
iyrum ex ornamentis, et margaritis, venditfs juslis sestimationibus construeretur,
et constructa est usque ad perfectum. Inquo loco beatissimus Innocentius ex
delegatione illustris -feminee. Vestinee titulum Romanum constituit', et in eo-
dem Domihico loco " obtulit patenas argenteas duas, pensantes singula? libras
15 viginti ; coronas argenteas duodecim , pensantes singulae libras quindecim ;
amas argenteas duas, pensantes singulse Jibras vigtnti; pharum.canltiarum ar-
gentum unimi, pensans libras22; cerostrata argentea quatuor pensantia singula,
Jibras triginta quinque; turrem argenteam cum patena, -et columba deaurala
pensantera libras triginta ; ad ornatum baptismif , ceryum- argenteum fun-
20 dentetn aquam, pensantem iibras viginti quinque"; vas ad oleum chrismatis
argenteum, pensans libras quinque ; vas aliud ad oleum exorcizatum, pen-
sans libras quinque; patenas duas ad chrisma, pensantes singula. libras qua-
tuor ; scyphum argenteum anaglyphatum 8 , pensantem libras decem; scyphum
alium argenteum,, pensantem libras decem ; calices argenteos quinque, pensanles
28 singuli libras tres- cajiees argenteos baptismi numero tres, pehsantes singuli H-
bras duas ; et alia dona multa largitus'est ; aquwmaniles argenieas,. pensantes
; singula iibras 16~; pharacanthara wrea sexdecim, pensantia'singula libras decem;
item pharwcantharwwr-ece cerostratceh in gremio basilicw numero viginti, pensanles
-
singulw libras quadraginta. "". ,
~." NOTCI-JEMAllGISALESFABUOTTI.

_.*B,' mens i, d. 10, a coss. Are et Honor 5 ad Honor II A et Gonstaniiuih 2. ">CB, in exsiliof monaste-
riu Baron : non verbis sed reipsa,
* guta ncgabal pecc orig. C Ursiciuo. '! C, eadem douio.'
" C, Bap i-
slerii. * C, atiaglyphum. " cerosiroisc. - -
H7 . AN'ASTASIIBiELlOTIIECIIARlI • 1JS
SS Domos juxta , basitica n Libyanam, eolidos 32 -
prcvstantem ; domum in
clivo salutis balneariumh, prcestanlem solidos 8&, ef trimisium"; possessionemCor-
<"
ras in tcrritorio Clusino , prxstantem solidos septuaginta et trimisium',
unum,
possessionem Corvianam in territorio Clusino, prwstantem solidos octuaginta octoi
3 possessionem Fundanensem in tcrrilorio Fundano, cum adjaceniibus attiguis 15..
prwstantem solidos centum octuaginUj.. unum, et trimisium; possessionem Figlynas
in, lerritorio ~solidos sexaginta el trimisiutn;
Casinate, prwslantem tres", posses-
; sionem Antomanam in lerritorio Chdiano, prwstantem solidos quadraginta * duos %
posscssionem Amandani, quam donavit illustris femina Yestina consobrinw tuw,
13 in territorio Tegetano, prwstantem solidos quadraginta sex et trimisium ; domos
Emeriti in clivo mammori g intra Urbem juxta basilicam, prwstantem solidos sexa-
ginla duos; domum in clivo Patricii arbitratam domum juxta basilicam in ~vie&
•longo, quoe 'cognominatur ad lacum, prcestantem solidos octuaginta duos; domum
' ad eaihedram
lapidcam florianam, prwstantem solidos quinquaginta octo; prisli-
15 num 11 in vico longo, quod '
cognominatur Castorano , prwslans solidos sexaginta
unum; balneum in vico longo, quod eognominatur Templum, prcestans solidos qua-
draginta ; siliquas tres , uncias portm Nuntanw t tres, prwslantes solidos septein
_ etdecem et trimisium^. Hic constiluit m Sabbato jejunium * celebrafi, quia Sabbato
Dominus in sepulcro positus esl, et discipuli ejus jejunaverunt. Hic constituit
basilicam beatee Agnetis martyris a presbyteris Leopardo,<et Paulino cum _sol-
20 licitudine gubernari, el ° regi, et ornari. JEt es dispositione Vestinee tituli su-
prascripti presbyteris est- concessa potestas. Hic fecit ordinationes quatuor per
mensem Decembris, prcsbyteros 30, diaconos 12-P , episcopos pcr diversa locs
quinquaginta qualuor. Qui eliam sepultus est ad Vrsum pileatum, v Kalendas
Augusti, et cessavit episcopatus per dies 22.
' - NOTULJEMAliGTNALES FABROTTI.
-• C, 85. h C, Balnealce. « C, Iremissem. <"C, Sarras. 6 C, 58. ' C, 62. ?C. Manmri. ~>'C,Pislri-
'
Euni. C, qui. k Nunieutanaj. " Q, 22, et Iremissem.
' «n VideBaron
~ ad annum 417.- u CB, solliciie, ' et'
digue ° C. tegi. r CB, 15 _
VARIJ; LECTIONES. [
Apud Fabrollum ex cod. Freh. A ex ornain et margarilis (Maz, margarelis, nt incod
' Thuario semper) ejus conslruereLnr, venditis scilicet
Num 57, lin 2 B, dies 21. lin 5. AB, Caeleslinum jnstisiBslimat. ei conslructa usquead perfectumcon-
lin%. A, Ursicinoj B; Ursino. tin 16.' A, libras, 23. summaretur. In quo loco bcaius Innoc. lin 15, el ei-
B, 21. Un 17. AB, ceroslata. lin 18. AB, Iibras25. dem Iocohsecdona obtnlil. lin 15, 20amas argenteas
lin 19. AB, baptislerii. lin 26. B, -aquamaniles ar- Ires pens
lin 28, fara canlbara nerea eei'OSlataA B. singulaelib 20, cor arg. 12. p. s. lin 16,
getiteos. canlharum 1 p. Hnil, cerostrala (M, cero-
Num 58, lin 1,2, A, solidos 50. B, 75et tremissem pharum lin 18, lib 25, turrim arg. lin 19, baptislerii.
ibid. A, balneum in codem loco juxla templum -. siaia), lin vas atl oleum crisme lin 22, libr 5, scyphos
Mamuri, prsesians solidos 55. B; locoMamori, praj- arg20, 2 pens sing libr 10, cal arg. bapl 5,
stans sol52. lin eisd B, riorims iti clivo salutis bal- pensanaglyphos lib 5), patenas argenleas 2 tid
iietila. A, solid, 78. B, 77. lin i, A, possessio- crismasing lib 2 (Maz,
nem boras. B, possessio Corbiam, lin ead, AB, 79. pens sing lib 5, scyphos argcnl anag 2 pens
lin 6, A, 180. lin 7 el 8. AB, sol 58. lin 9, AB, il- sing. lin 25, cals. argenl6, fara
aquamaiiules argenteas (M,
car.lhara serea ceroslrala)
luslris femina. lin 11, AB, Mamurtini. ,iin ead, B, argenteos) p. 15,
cerostata- iu gremio basilicae20 peusantia singula
solidos42. lin 15, A, qui cognoniinalur Castoriani. M,
lin 17, __?,- uiicias tres. AR, solidos 25. lin 20, A, libNum. 40.
58, lin 1, Dcmusjuxta basilicam Blianam prtcst
qnoruin disposilione potesias liluli supradicti Ve- sol )35 (JI/,,55) et trimissum (M, irimisiuni). Balnea
slinae presbyteris concessa est. lin 24, B, dies 25. in eodem loco juxla leniplum Mamuri (M, Mamurci)
- Ex cod. Reg. Maz. et Thuan. sol 32. Domus in clivum. salulis balneal_e,
" praist sol
B
prasst 81 et trimissum (M, sol 77 et irimissum).
- Num. 57, lin% dies 21 (!/, d.31). HnZ,Calinvenit, Possessionem Soras in territ Chisino, preeslsol 79.
quosinex. in monast rel. Hicinv. Pelag.ei Ccelestiiium Possessionem 15 in lerritorio Fiindano, cum adjacen-
hser et d. e. el coiisiituii ut q. n. f. de Christiano de libtts adtiguis pra:si sol181 (M, 171el trimisbium).
uno nascalur per baptismum (in ora Begii cod, hoc Poss F. i. t.. c. pnesl sol.58 ct U'. Possessionem
est baplizelur, quori Pelagius damnabal). Hwc non Amandum, quam donavit illustri femitia: VestiiiEe
.sunl in cod Maz. Hic constiluit Sabbalo jejunium ce- cons suse in territ. Vegentano, preest sol 46 el tri-
lebrari, quia Sabbato Dominus in sepulcro jacuil, et misium. Possessioriem Antonianam in lerrit Ludiana,
discipuli jejunaverunt. Hic dedicavit basilic. lin 9. pi'sesl sol 72. Doinum Emeriti in cliv.um Mannutini
Ursicino et Leupardo (M, Ursiano). lin 9, qu* fe- intra urbein Romam, juxla basilicam, prtesl sol 7&«
mina religiosa esl p. Sic ord. tit basilica SS. niart. Domuiii in clivum Patiicii arbiirata, prasl sol 60.
149 mSTORIA DE VITIS ROSI. PONT. — S. INNOCENTICS. 130
Donium. jux'a basilicam in viciim tongum, qnse.A in clivum majori Intra urbcm Romam i. b. lin 13.
cogiiomiiiatnr ad Lacum, prsesl sol 82. Pisirinum Donms ad calliedrain Iapide Floriana. lin 14, Pistri-
in vico longo, qui cognoniinauir Caslorini, pra:st -nnm lin. 15, Castorani p. s. 51. /m 17, Mameyta»
sol 61. Balneum in v. 1. qnod cognom Teniplus, nSs, praesl sol 22 et triin. lin 18, discip jejun. Hie
pr.vslsol 60. Doninmad cathcdram Florianain, lapi- consliluit ut bas B. Agnse. lin 20, tegi et orn quo-
deam, prajst sol 58, siliquas 3, tincias 3. PoiT.e riim depositione litnli supradicli Vestanse p. c. p.
Kumenlanae,pnesl sol 2! el triniisium. Hic consli- tin 21, bic f. o. i in urbe Roma per m. d. lin 22,
luit Iiasilicam B. Agnclis m. a. pr. L. el P. guber— pr. 50. Qui eliatn sepultus est in cim ad V. lin ttll,
i.-ari, et eorum solliciliidine regi et ornari. Similiter cpisc d. 22.
disposilionis liluli supradiclie Ycslinse ab eodem Apud Holsten. et Schleslral.
presbyteris est com pot. lin 21, in urbe Roma per Niim. 57, lin 2. F/or,_dies xxi. Lin 4. Flor duo,
m. D. lin 24, esi in cimilerio ad Ui'sum pileatum., in qnos exilio monaslerii relegaril. LinS.In Flor
Ex cod. Thuan. altero. sec deesl testameiili. Lin 9. Flor, Ursieino. Flor sec,
Ursino. Lin 12. Flor deesiioco. Lin. \QFIor, auretnn.
Num. 57, lin 2, d.'22. lin 5, et m. C. inv q, exilio Num. 58,/?« 20,7"7oi'rfHo:ornarieorum disposilio-
monaslerii r.elinv/in 6, denuo nasci per bapihocesl. ne lituli Yeslinse prcsliyleris concessa
lin 9, Ursicino. lin 10, suprascripli l. ibid nt ei ba- - p.oiestale.suprascripise
lin 22, Flor dno : Diaconos XVII. lin 25,
silica S. M. ex o. construerelur vendilis justis aaslim Flor sec, in eoemeterio ad Ursuni pileatum Kalena.
ei c. lin 15, Rom:e c. in e. D. obl. lin 16. farum c.
uiiiim pens lib 22, cereoslala. lin 18. lib 25. lin 19, Apud Peniam ex co4. Cavensi.
ornattim b. lin 25, Iib 5, f. a. anaglyphum. lin 26, Num. 57, lin 5, etCcelesiinuni hnereticos,el dampna-
libras 2. vil eos. /ni6,renasci,hocesl rebapiizare, quod Pela-
jNum.58, lin l,pra:slsol 85 etirimisitim. Balnetiiii giiis dampnabat. lin 9, prcsbyteris UrsicinoelLcopar-
in eodem loco juxia lemplum Mamuri,prsestans sol 52. ao. lin 10, ulbasilicam sanctorum mariyrum ex orna-
Doinus in clivuin S. balueaia,' prsesl sol 77 el ir. nienliselniargarllisconslruerenljvendilisjuslisaesti-
Possessio Soras lerritorio C. Possessio c. t. cl. pr. nfiationibus. lin 12, et construcla est~usque ad per-
sol 79. Poss Fundanensis terr Fr. lin 6, 58 et tritii. fecitim basilica. lin 18, pens lib xxv.
Possessio Amandini q. d. illustris lemin» Feslinse • Nitm. 58, iin 20, gttbernari, el tegi, et ornari eo-
c. S. terr Yegelano, pr. sol 46 et ir. Possessio rum dispositione, litulum superscripta: Vestinie pres-
Anloniana lerrLodiano, prse_>l sol 66. DomusEincriii liyteris conccssa polestas.
NOTiE VARIORUM.
A SCHELESTRATE. dem conslituiionum argtimenta proplerea non assi-
Num. 57, linea 3. —Et de regulis monasleriorum. gnavil, quia obvia in codice aliquo earumdem erat
Undenam desuntpseril auctor Libii Pontificalis, quod reservata memoria. Quod essei propritis cpdex Iu-
vocaius ab ipso Liber regularis, ubi
Iniiocentiiis primus decreluin ediderit de regulis mo- nocenliiinus,
haecconsliliila coiJlinentur,Nprob:ire videnmr verba
nasterioriim, nie penitns lalel, nibil enim hac dc re ejnsriemInnocenlii ad Yitiicinni Uolbomageusemipso
iu secundo Calalogq lempore Jnsliniani imperatoris C in limine
concinnato. Nolat anlein ad hoecverba Lueas IIol- epislohe scribenlis : « Erit~dileciionis tuai
sicniiis : Hinc apparel imperitia scriptoris. Attamen per plcbes iinilimas, et consaccrdoles nostros, qui
miralus stim, hoininem eriidilniii h;ec animadvcr- in illis regionibus propriis ecclcsiis praesident, regu-
lisse: a Dauiasi enim seljle n.onacbi Rmnam vene- larem lunic librutn, quasi didasculum, atque moni-
rant ductore D. Alhauasio, Romanasque virgines et toreni sfidulo insiniiare, ut et nostios cognoscere,
ad. fitlem confiueniium niores valeant docendi se-
inalronas mon.icbaiuin inslimi.i docueral D. Hiero- et diililate formare. >'
nynius, adeo ul Innoeeulius prinius, qui diu posl . Linea 5. — Et de regulis monasleriorum. Hele-
Daniasuin flornit, de regulis monisierioruni statuta rodoxi.
etlere poiueril, praeseriim cum Siricitts Innocenlii • hanc additionem aliquique eiiam ex noslris importuiiam
pra-decessor, ab lw.rcsi Manicliieorum revenentes aibitranlnr, qua asserilur cceno-
in nionasieriis ad ageadam poeiiileiiliainrecludi vo- bia tunc multiplicaia, cum prorsus riulla censeant in
Urbe fuisse nioiiasteria; verum insulse, Fanorum
luerit, ut supra annotavimus. deslrnclio pcr Theodosii legem datam Sirmii potuit
ALTASERRA. occasionem praebere, ul in monasteria verterentur
Num.57, lineaS.—Hic consliluliimfecildeomni Ec- collegia sila apnd eadem fana; domus enim amplas
clesia, el de regulismonaslerioium. InnocenliiisI regn- pro sodalium antislitum receptaculo fuisse Romse,
las.dedit monachis quse desiderantur. Per id lempits licnio est, qtii vel primis labiiserudilionem degusla-
et ignoret. Celeberrimum inter hsec eral Salio-
Augusiinus regulam dedil sanctimonialibus. Testem ril, rum. Eranl el qtii vocabanlur fratres, et lioruni in-
ipstnn habemus episl. 109,' qua contineiur regula.
Ante Siricium moiiacbi erant exlra clerum. Siricius jj scripliones ostendunl loea, et .sodalitium, quas viri
I monacbos in clericos ordinari opiavit et voluit, docti illuslrarunl. Exstitisse lunc in lialia inonachos
can. Monachos 10, qtiaest. 1. docel epistola,.quam tunc senex scripsit ad Pattli-
Linea 25. — Calics argenteos baplismi numero num S. Hieronyuius de insiiiutione monachi. Aper-
trcs, pensanies shig. libras. Innoceiilius obtttlit cali- tius exprimilur in epistola "16 ad Principiam, ubi
c-^s argenteos baptisini causa. In ecclesiis erattt sic : Suburbanus ager vobis pro nionasterio fuil,
calices dicaii baptismo, id est, ad tribuendam sa- el rtts elecium pro solitudine, mnltoqiie iia vixislis
rr.un corninunionem baptizatis, quia baplizali sta- tempore, ut ex iniitaTioiieveslri....gauderemus Ro-
tiiu a haplismo admittebantur ad sacram coinmunio- niam factitm Hierosolymain. Crebra virgiiiuin ino-
neni sub uiraque specie, ut moris erat ea selate. nasteria, nionachorum iiinumcrabilis niulliiudo, ut
Tertull., de Pudicilia, cap. 9 :~Annulumquoque acci- pro frcqiienlia servientium Deo, quod prius igno-
pit tunc prhnum, quo ftdei paclionem interrogalus niiniie fuerat, essel posiea gloriae. >
Linea i. — Monusieriis relegavil. Quod anlea de
obsignat, alque iia exinde opimitate Dominicicorporis Maniclueisdecreverat
vescitur. Siricius, unde usus eorunidem
BENCIM. probalur. ExsiUj, et relegationis poenae facilius ex-
sequi polerant, ea leniporis circiiinstantia, cum posl

Ntim.57, Unea2.—Hic constitutum feciide omniEc- . annnsia 3S8 Theodosii leges eranl promulgatse, quse
Jesia. Summalimdeinde receiiselquselnnocenliusde- hcerefeis {sauibus exsiiia et relegationes impone-
crcvil, unde ctim veltiti de"re manifesta id elfcrat col- l»nt.
ector harum addilionuni calaiogis faclarum, earuin- Vii. : £•.'.«(,~.~m&;iPeLigium. fiitc oujnkt tinica'
131 ANASTASIIBIBLIOTlIS'~ARII 15?
periodo refenset Lber Pontillcalis ,• quo ostendere A viiidicant a lali noia. Quid «gerit Iiinocentius ma-
. vt.lelur, el illa in libro Consiiltitioiium reservari. nifestum esl, dutn senleniiani in haeresiarchas pro-
Dicitur autem quod inveneril Velagiumel Cwlcslium, tulit.
id esl ner epistolas familiares episcoporum, alioruin- Lin. 6. — Denuo per baptismum renasci debeat.
que primo cognitorum,-deinde per synodicas eortim- Priinum errorem Polagianorum proscribil pontifex
detn, ac Lunctandem damnavit. Eiant epislobe fa- perhsec verba, dum illi negautespeccatum originale,
iniliares qttasi excilalivae epistolae ad aliquid agen- - consequentei' inuliem pro -eo rcmitiendo puiabani
dum : bas a synodicis discritiiinal S. Augtislinus baplismi collationem. Eral error Iiic veluti caetero-
epistola data Paulino, sive Bonifacio, sic quod sy- rum omnium basis, quem ila in praefationelibri sub-
nodicaeinscriberenlur relaliones ad sedem aposloli- nolaTtonumproponil-Marius. < Progeuiiores hiiniani
cam, alii ad Iiiiiocenlium. Sicpo^l iniiitim : Missie generis Atlam, el Evam morlales a Deo creatos, nec
sunt iiaque Iiac de re. ex riuol.us coiiciliis Cartlia- quemquam posteriorum sui pr.evai'icalione irans-
ginensi, el Milevitanorelatio.ies ad sedem aposioli- grcssi laesisse, sed silii Jautiim nocuisse, seque
eam scripsimus etiam ad bealse inemori.e pa- iiiandali reos aptitl Detini fuisse, alierum penitus
]ian Innocenlium, propler conciliorum relaiiones, nullmii. > Declaravit itaqtie Jnnocentius haptismuni
lilteras fainiliares, ubi aliqnanlo diutius de ipsa iiisliiulum ad reinitteiiduin peccaluni orighiale, nec
causa egimus. Ad omnia illeliobis rescripsil eotiem Chrisiianum reputari, nisi qui peccato originali
niojo, quo fas eral et .qpoitebal apostolicaesedis an- niortuus per baptisnium renascalur. Unileqiiiiila ~a
tistitem. > Siculi eiiim eranl epislnlai-um direcia- Zuziino Ccelesiiiproseripla propositio erai :lnfantes,
rum discriniina, iia eodem modo potitifex conve- g eiiamsi non baplizentur, habeni vitam wternam.' Ex
nienlia respondebat. Qua distinclione occurrerunt commonilorjo Mercaloiis.
calholici in celebri cojlatione, cum prolatae essenl Liji. 8. —Es devolioneteftamenli cujusdam illu-
Mensnrii primatis Canhaginensis epislolseari Sectin- slris feniinw Veslinm... Quaehic receusenlur facla ex
dum Tigistaiiuin, nam lcste S. Augustino in brevi- reriim mobilium largitiuite, et de.nde possessiones
culo c. 13 in fine dicitnr : Hw lillerw Mensurii et Ecclesise allribulas infra numeratas, poluit Liber
Secundi donec legentlotermincirenlur,calholici paiien- Ponlilicalis ex labulis eruere exslantibus in ipsa
ler audicrunt, quamvisteslali fuerhv, eus esse fami- Ecclesia, ubi plerumque, el lestanieiilmn, et duna
liares, nec ad causam Ecclesiw perlinere. Discrimen Ecclesiseoblata, et benefaclores recensentur : uli In
nempe ex consueiis epislolarum notis colligenles. prefalione lomi prioris enutfeavil clar. editor, nattrs
Hseresiarcbarum itaque delectio facta est per cpislq- ad profanain et sacram erudilionem illuslrandam.
las faniiliares; aticlorita:iva vero danmatio suljsecuia Aputl gentes hsec numerica, donorum, el "bonorttni
esl a.l petitionein episcoporum posl faclas relaliones largilio in labulis incisa reperitur.' Plura exhihet
ad sstleiii aposlolicam. Carlliagiuensis enim synodiis, Grulerus; nosseleginius eam, quae mutilaiaSinyrnae
cL-M.Iev-._ana,discusso negoLo in relalionibus syno- invenla est, propria Smyrnensis Gynmasii, ubi el
dicis cerliorem fecerunt pontilicem, ul ipse sua au- Lueii Yestini meulio occiirrit, et sic in fragmenlo :
cloritate, el suinmo jure firniarel gcsla conciliaria. « Sub htijus prsetura polliciti sunt, Cl. Bassus cerla-
Aitint enim in relatione synodica Patres Carlhagi- niinum praeses Nemesiuin palalium legere; Fuscus
iienses : Censuhnus hujusmodi persuas.onis auctotes opiis facere Minarum VIII. Clierlsiphron Asiarcba
Pelagium,' el Cwtesliumanalhemaiizari ororlere. -Ea p^ l.orlos ad Palmelnm, Lucius Pompeius in Palmeluni
nempe ralione, nt emanala a sede apustolica auclo- min. V. Lucius Vestinus eam palalii parleiri tegere,
ritas ab uuiverso orbe recipialur, quod innutint qusecuriae proxiniat, et ostia senea facere, Smarag-
setjuenlia synodicaeverba. « Uoc ilaque geslum, do- tlus Pryianis Forlunte faiium exslruere in Pahueto
miiie fraler, sanclae charitati inse inlimandum duxi- Claudiaiitim inaurare teclum loci ungendis senato-
littis, ul slalutis noslrse mcdiocritatis, eliam aposto- ribtis destiriali. Et alii in templi pulvinar (seuJociim
licse sedis adhibealur auctoritas, pro ttienda salule supplicandi) columnam cum capilelo torlili. Nyin-
inultorum, et quorumdain etiam perversitate corri- phidia sacenlos sumnia, Cl. Arieinilla, Cl. Polla,
genda. >Eodem sensit MilevilaniPP. in s,uasynodica : Cl. Niceta, Theudianns, Steplianopboriis II, Fl. As-
< Quia te dominus gratise suae praeiipuo munere in clepa, Isidorns Sophista, Antonia Magna minam I,
sede aposlolica collocavii, talemque nostris lempori- Cl. Ariston, Albidia Magna niinain l, Cl. Hediami-
biispraeslilil, ui nobis poiius ad ctilpam negligeniiae nam I, CI. Charis niinam I, CI. Leoniioirminam I,
valeat, si apud tnani veneralionem, quse pro Eccle- Cl. Aurelia columnas Siricius : toitilibus in Palme-
sia sunt suggerenda, tacuerimtts, quam ea lu possis liim III. Qui nuper aliliiere Judaei iuiiiam.I, Metrodo-
vel faslidiose vel negligeuler accipere, magnis peri- rus Nicanoris lilius. Dicenus iu Palmeiiun denario-
culis iiilirniortiiii menibroruin Cliristi pasloralem riun VII, CIC. S. Murruus, el Cili.inus minas II. El
(liligentiani, quiesuinus, adbibere digueris, n etc. quseaccepimiis a domino CsesareAdiiano per Anlo-
Et reli jua qme adtlucuiilur, ubi assignalum discri- niuni Peloinonem, secundum neinpe SenatusConsul-
nieii probaliim apparebit. Quam explicalionem ro- liim, ((uo tempore bis editui erannis, certamen sa- -
horat Prosper in carniine de ingralis, cuiu de Pela- crum, imniuiiitaleiii, theologos, hymnorum cantores,
gianis: . 3 niiriades centum quinquaginta, columnasin ungendi
I*
Pestem subeuntemprimarecidit locum Synnadeas DCClIi. Numidicas XX. Poi-pbiii-
Sedes HomaPetri, quaepasloralis,lionoris licas XC, sed conslriicium esi eliam Solarium a
Facta caput muudoquidquidnou possiJelarmis Sexlo pontifice Maximo. i Hsecerat prioris aevidili-
•Relligioiieleuet .
- Eodem sensu incesseranlPatrcs concilii Hieroso- getitissiinabenefactorummeintfriiBConservandaecura,
quani meliori instilulo reforniaiitesChiisliaiii locum
lyiuitani sub Joanne, qui leste Orosio in Apologia, dederunt, et inde liber Pontificalis, sive additorii
tibi cap 2, 3 et 4 gesta referens, disceplalionis finem labore, ei siudio collecta rudera, in libris, mannori-
sic profert : n Joannes episcopus novissimam tan- bns, inscriptionibus et similibus pro memoria reser-
dein postiilaiioheni, inienliouenique nostram, tit ad varet.
beatum Innocentium pnpam Romanuin fratres et Niiiii. 58, lin. 19.—PrcsbyterisLeopardoet Paulino
epistolae miiierenlur, universi quod ille decerneret cttmsolliciludinegubernari, et regi.el ornari. Piior bic
seculuri..,. Tihiverai in haue sententiam consensi- occurril mentio plurium presbyteroriiin regeniitim
IIIIIS: gratiaruin aclione celebrata, pace facia, el eamdem Ecclesiam; et quidem cuiii potestate, uii
consununata ad pacis leslimoniuiii oratione tliseessi- declaranl sequeniia verba. Et ex dispositioneVestinw,
nitis. > El si liaecAcla Janseiiius siippositilia tlicat, tituli suprascripli presbyteris concessapoleslas. Unde
Giirneriiis iaihendisseii 2 ad Mariiim MercuLorem, etiain colligendum videtur, quod cum in vitis singu-
notis lib i Hisl Pelag, c- 7, et novissime PP. Bene- Iorum pontilicum assignatur numerus- diaconorum,
diciini in prsefat ad lom X. Opertim S. Augustini e;i et presbyieioruin, id lantum inlelligendiiin.jdeordi-
151- H1ST0'.UADE VITiS ROM. PONT. — S. INN0CENTIU3. 154
nalioiie facla persoiiaruni ad dignitatem el dosigna.- .,\ dam moncl cum chronologorum pnceipuis, Petavio
lionem ecclesiarum, seu liLuIorum, noiivero qtiod pr.rserlim, in feria alterins eclipseos solaris anni
tantum eas personas ordinaverit, el non alios. 402, die xiv Kalend. Augusli, ubi Y pre VI feria est
Eteniin eiim plures recenseanlur presbyleri, el major perpeiani enunliala. Alierum erraiiiui Idacii est iit
ordiuatoruin diacoiiorum nutnerus non excedat sc-. liumcro successionis assignando. Ostendil enim card.
pienariuiu, inde esset argueiidum, quod assumpii Norisiiis, innoceiiiiuni dicj oporlere XXXX ponti-'
fueriirt diaconi, quod a ficem a B. Petro in Romana calbedra, Zosiiiiuin
presbyteri aiilecedenler nonalienum
moribus Ecclesiae oiiinino est. Deiiule cer- vero XLl; quain cinendaiionein dicimus ex sequo
tum esl quotl subdiaconi acolyllii, el leciores esseiil neccssariam. Tei tiuin vero quod exhibel corrigen-
in Ecclesia Romana, u.li leslalissimum facit epislola diun in anno inclioati regiminis ab lunocentio, dum
Cornelii ad Fablum, et njhilomintis non recenselur eleclpm puiat Norisius anno 402, non admiltimus,
eonim ordinatio. Ordinabantur itaque et alii cum iis, poslqnain coinperlum fuit Anastasiiim ejus decesso-
quos ponliliees depuiabanl ad curam Ecclesiarum, rem vita perfuncliim ante exitum anni 401 (uli paulo
ut adessent plures suo tempore assinnendi ad digni- anle probalum fuit, el conlirinari polest per adtlucla
latemvel presbyieralus, vel diaconaltis Ecclesiae in Annalibus Pagii ad "ann. 402, n. 16 el 17 necnoii
Romanae,reliquis persisteiilibus in proprio niinisle- ad 417, n. 4, licet de die morlis citm boc non con-
rio : Quod Iiic clare designatur, ex eoquia Leopar- seiitiam) : non vero circa finem Aprilis a"nni402, tui
dus, el Paulinus (oninino legendum Ursicinus) anlea senserunl scriplorespr;eLeriti sseculi quibus adluesii
simplices eranl presbyteri, et ex Yeslinae disposi- Norbjius, nontlum cditoMaiTyrologio veieri per Flo-
tione poleslalem .habueruiit_ basilicse S. Agneiis, jj rentinium.' Ex hoc rtirsum addiscimus, deposilionem
qiue polestas explicatur hic per illa verba gubernare, S. Iiinocenlii papae refeni ad 12 Martii, uli ex pltt-
regere, el ornure, el facli sunt presbyteri liluli ribns M.irtyrologiiscollegit Pagius senior ad annuui
S. Agnclis, seu dignitalem ilUm oblinnere. Habuisse 417, n. 5 el 6, cl aliquam ex iraiislationibus ejusdeiii
vero curamreddiluiim, possessionum, fundoruui,etc, reliquiaruin 'perlinere ad diem 28 Junii, qua colilur.
infra nolabitur, et bic certo supponilur. Nns die deposilionis non iinintilala ab asserta in his
. Martyrologiis, obiluin ejusdem ex documenlis antea
BINII ET.LARBEI. . proriiiclis in notis Chronologicis ad Siiicium reluli-
Num. 57, Iinea-2.— Hic conslilutum fecil de omni miis ad diem 14 Febr. ann. 417, quo-anno succes-
Ecclesia. Id est decreluiu ad universalem Ecclesiam sisse Zosimum, et Pascha celebrasse jam constat.
periinens. Unitatem itaque addendam numero utritisque ferise
Lin. 4 el 5. — Invenit Pelagium el Ccelcslinum.De . apud Idaclum admillimiis cuni Norisio. Aniium ocla-
qua condemnalione S. Prosper adversus Gollatorem v.im Arcadii alligari eliam polttisse apud eumdcui
ex verbis Zosimi pap;o hsec relert : < Consiituimus cuin piimo Iniiocentii priori iif triitiestri anni 417,
in Pelagiuin et Ceelestium per venerabilem Innocen- anle Pasclia conlendo ex cousuela melhodo Chrouo-
liiini de beatissimi aposloli-sede prolalam manere lugortini illius selalis passim referenlibus aiinos im-
seiilenliani, donec aperlissima confessionefateantur. peratorum, prseserliin Orientalium, ad flexum indi-
graliam Dei, > etc. ctionis mense _feplembri, annos vero ponlificum
Lin. 6 el 7.—Baplizctri, quod Pelagius damnabal. Romaiioruin ad epocham Paschalis fesii per ipsos
Pelagius epislola sua a.l Innocentitim scripta, ut ha--i~~P celebraii; Ctnii igilur successisset limoceiilius Ana-
bei August. de Peeenlo Orig., cap. 17, conquesius aiuii siasio circa fiiiem anni 401.; in proximo Pasebaie
est se caliiinniose liac in re infainari. Dicil, ihquit - 402, labebalur adluic priinus annus ejusdei»
Aiiguslinus prsediclo loco, se itb Itominibnsiufamari, sedis : quo etiam tempore signari potuit oclavtis
connolando iniliclionem ab ejus octavo in-
quodnegarelparvulis baplismi sacramenium, etabsque Arcadii,
redemplioneChrisli aliquibusregna ctelorumpromiltal. choatam et iu Paschale 402 adhuc labenlenu Siqni-
Unde quod hic dicilur Pelagium baplisnium infantu- dem" Theodosius Arcndii paler diein objeclal xvi
lorttni negasse, sic accipiendum esi quod si non ver- K:-.leiidasFebr. anno 594, labenle indiclione vu, qu;e
bis, reipsa laiueii dainuasse videri poterai, dum cteperat «x mense 'Sepleinbri 393, el patri Theodosio
peccalum originale cujus gratia baplismus necessa- Iribuebatur cujus viia cotistaute incboaverai. Se-
rius est infc_:jiibus,negaret."- quens aulem indiclio viu, quae exordium sunipsiL
]ier Septembrem anni.594, afliciebal annum piiniiiin
RLANCUINl. lunc labenlem imperaiilis Arcadii. Quare post annos
N0T__E CHROKOLOGIC_E. septem inde evolulos, neinpe Septembri anni 501,
numerari coepit indiclio xv, tunc pariala ciiin oclavo
'
Non est cur addain pltira ad confirmandam epo- rogiminis-Arcadii et diirundeiida usque ad Seplem-
cham sedis beali pontifieis Iiinoceniii ejus noininis brem aiiui 402. Aiintis igitur Romiinus 402 Kalendas
prinii; cum satis demoiislrala sil in nuin. 55 S. Si- J.iniiarii obtulit siguatas indictioiie pariata cum oc-
ricii: ubi iriuni ponlilicum lempora sunt perspicuis tavoArcadii etcum prinio anno Pascbali Innoceniii,
documentis. qui secundiim Pascba nondiiin celebraverat sui pon-
O
Unum discrimen superest numeralionis hac in lificatus. Hac igitur ex pulatione temporis Paschalis
"epocliaablilaciiChronicotiispuiigcndum.-qiiod plurcs in pontilicibus, et indiciionalis in iinperaloribus iit,
ciironolo^i pridem nolarunl. « Idalins episcopus (ait ut ainius octavusArcadii piirietur apiid Idacium cuni
Card. Noris, Hisl. Pelcig. lih. l, cap. 11, pag. 72) piimo Innocenlii, et Arcadii vigesimus qtiarlus cum
qui -juvenis sub Imiucculio vixit, iniiium et liiiem primo Zosimi, qui successit InnocenLioante Paschu
poniifieatus Innoceniii duplici cbaraclere coalesti anno-ii/.
signal : Aiuio Arcadii oclavo solis facla defeclio leriio KOT_E msTomc.€.
Iilus Novembris (eriall. RomanwEcclesiwXXX VIII
habelur episcopusJnnocentius. Allera cliam eclipsi Num. 57,linea 2.—llicconstitulum fecil de omniEc-
dcsignat annum obilus' ejusdem. Honorii (Anno) 24 clesia, clc. CoiisiiliilionesprsecipuasInnocenlii tribtis
solis facta defeclio die xiv Kal. Augusti, qui fuil V cjiisdemepistolis decretaliljus coniincri Pagius obser-
Feria. Ronian e Ecctesia. XXXIX prwsidel episcopus vat ex n. 5 ad 18. Prinia signatur xv Kalendas Mari.
Zositnus. Initia Innoceiitii recte sialutintur anno coss. llonoiio Augusio VI et Arisiaeiieio, nempe
oclavoArcadii (cura Hpnorio, fralre die 17 Jantiarii anno Clirisli 404, et inscribitur ad Victriciitiij epi-
ann. 595 imperare coepil) nempe ann. 402, eic. Tria scopum Roihomagensem. Dataesl-seciindax Kalend.
etnendat cardinalis doclissimus in texluldacii. Primo Alartii Stilicone itertim et Anthemio coss. (anno 405)
feriam tilriusque eclipseos solaris : quarum priorem ad.Exuperiiini episcoptuh Tqlosanuin. Terlia xiv.
m Idus Novembris feri.e III nou secundse nomine -Kalenil. Aprilis Thcodosio Aug. Yll et Palladio coss.
rfonandamostendil. Siniilein correctionem adliiben- (Christi ii,6). De reliquis ejus decrelalibus vide
.155 ANASTASIIBIBLIOTHECARH 15«
ipsius numerum XIX. Supeisiint ali;e Innoceniii A proque Ecclesia luenria, ecrtaniine pneslilit, ul res
cpislolic prarer decrelales, quas Pagius expendit cjus gestse indicani, praeclarumque teslimoniiim
numeris subseqneuiibus. danl Clnysostonius, Palladius Helenopolilanus, illitts
Lin. 5. — Et de regulis monasteriorum. Mirum discipulus, TbeophiliisAlexandriuus, S. Hierouynuis
profecto est reperiri cordatos viros, qui rcguias mo- in epist. ad Deineliiatlcm, S. Augusiinus in multis
nasleriorum ab lnnocentio perscribi minlnie po- epistolis el in iib. contra Julian. Patres pr_elerea
tuisse conlendanl; cuni inlclligalnr ex hbris SS. - concilii Carlhaginensis. et Milevilani.
Patrum lum in Otienle, ttini in Occidenle hac ea- , Num. 58, Iin. 23. — Sepulius ad Ursum Pileatum.
dem liinocenlii aelale praccipuas monacliorum regu- Corpus S. Itinocentii sepultum ad IJrsum Pileauiin,
las fuisse diclalas. Ul vero sileam de Oiienialiuin ad S. Bibianam, postea iraiislalum ftiisse ad litultim
inonachoriim legislaioribus Innocentio saqtuilibits, Equitii, id est S. Marlinum et Sylvestrum in mon-
Basilio, Gregorio Naziahzeno, Athanasio, Cyrillo, tibus, docel vetus inscriplio ibidem posita.
inler Occidenlales monachorum niagistros solus
Ilieronymusphalangem ostendil in Gallia : ubi Ru- PAGII.
stico monacbo indicat Exupeiium Tolosanum cpisco-
pmn tanquani magistrum, ad qttem decreialis illa Num. 57, linea2.—HicconstitutumfecildeomniEc-
celtibris ab LunocejjJjodabatur, paulo anie a nobis clesia, el de regutismonasteriorum.Ad quaeverba Hol-
jiiemorala : et cum E.vuperio demonsti'at.sanclum sieniusnoiaiinde apparereimperitiam scriploris libri
dtjcluuiqtiepontilicem Proculwn : qui viva, inquit, Pontificalis. Sed Scbelestralius in Nota ad illa verba
et prmsemi vocenostras schedulctssuperel, quotidia- g miralur hominem,.eruditum bsec animailverlisse : a
nisque tractaiibus'iter luitm dirigal. In Gallia Hila- Damasieniin anaie, inquil, inoiiachi Romam vene-
rius, in Gallia |l irtinus monaciioiiiin scbolas ape- rant diiclore divo Athanasio; Romanasque virgines
riiernnl, et regulas Irailidcriint seiate Hieronymi et et matronas monacharuni instituta docuerat divus
liinoceniii. Eiicherius, Maximus, Lupus, una cuni Hieronymus, adeo nt Innocentiiis I, qui diu posl
Ililario jam memorato, casdein addiscebanl sub Ho- Damasum floruit, de regulis monasteriorum staiula
norato in insula Lerinensi prope Massiliam, ut pro- edere potuerit; prseseriim .cum Siricius liinocentii
lial card. Noribius, Hisl. Pelag. lib. n, cap. 1. Quid praedecessor, ab hieresi Maiiicliaeorumrevertenles,
plura? sii.guli propeinodum episcopi ccenobilarum in monasleriis ad agendam poenitenliam recludi vo-
ferme viiam iuter clerum suuin hoc Tempore insli- Inerit, uiin Siricio ninn. 19 dixiutus. .Undelniiocen-
tuebanl. Ilaiiempe Auguslinusin Africa, Patricius iu lius in epislola ad Victricium episcopum Roiboma-
Hibernia, aptid Anlissiodorenscs Germanus , apud gensem, slatuit decreto decimo, propositi sui lena-
Nolanos Paulinus, aliique passim. Videnotas Sche- ces, el monasiicse disciplinseobservalores esse nio-
lcslralii et Pagii 11, ad huuc iuim.' nachos qui ad clerum promoventur.
Lin. 5 et 4. — Et multos Calaphnjgas inUrbe in- Non me latet heterodoxos riiclam Innocentii ad
venit, quos exsilioel monasteriis relcgavit. Calapbj^-. Victrieium Rolhomageiisem epislola.n stigillare, vel
guni haircsis, a Monlanoex Plirygia disscniinata, etiam peiiilus rcjicei'e ; quod in ea qua:dahi sint
inter caeteroserrores de Divinis personis impie sen- decreta, quae de verbo ad verbum conlinenlur in
tiebal, ul ex episiola 54 S. Ilieroitynii docenmr. epistola Siricii. Sed ciim decreta 12 et 15 ejusdein
Quareeoruindein bapiisma luin a concilioLaodieeno, t Innocenlii epistolae, de quibus loquuntur beterodoxi,
lum a Nicajno rejectum Barotiius oslemlit ad anaos Lciieulur ex epislola Innocentii in concilio Turonen-
514 et 525. Horum c grege snpcrstites|'uissein Urbe si ni, anno 566 vel 567 celebrato, et, ibi appiof.e»-
constat ex aliegala epislola Ilieronyini; cum in- tur, et Iiinocentiiismelins facere non polueril quam
sussurassct Marcellic qutdam Monlani sectalor lesti- > niajorum inslitula tradere, neino jure dubilaverit de
inoiiia ex Evangelio Joannis ad suam h;ercsini tle- illa decretali epislola Innocenlii, quam Dionysius
lorta. Conlra bos igitur insitiiatores catholicaereli- Exiguus inseruil inlegram-in Codice Ecclesiie' Ro-
gionis aposlolica Innocenlii cura judiciorum aticlori- nianje, sictili nemo dubitaverit de epislola Siricii, a
taiem exercuii. Quare Socrates Hist. Eccl. lib vn, concilio Ztilensi, et a Fcrrando laudata.
cap. 9, scribil : Anastasmm deinde excepil Inriocen- Hanc decrelalem epistolam ad Viclricitim scripsit
tius : qui quidem primus Novalianos Romce dcgenlcs Innoceniius papa anno quadringentesimo quarlo,
persequi cmpit, multasque eis ecclesiasademil. Conlu- eaque eum inonel, ul illam episcopis stiffraganeis et
maces exsilio muliavil : resipiscentes monasteriis vicinis Ecclesiis notam faciat, ul cogntiscatur qu;e
inclusit (uii llieronymus indical epist. 4 ad Rtisii- sil Romanaj Ecc!esi;e praxis. Innoceiilius epistolani
cum), ut ibi possenl jttxla probatas SS. Palruni re- illam Librum Regutarem appellat, qui alius esse non
gulas aiislerum vitie genus colere sub pnepositi videlur ab iis decrelis, quaeadeo epistobe ipsi con-
obedienlia sibi pluiiniuui profultirum quicunque su- jiincta sunl, ul illius parlem constituere videantur.
perstiliosa Montani jejunia anlea seclati non motio Tredecim decrela in ea coniihenttir, quorum teriio
irrilas, setl eiiam invisas Deo pcenas de se sumpsis- slaltiil, causas clericortun, tam superioris, quamin-
sent. Nec defuit prope Urbem per lucc tempura mo- ferioris ordinis ab episcopisprovinciae juriicari, se-
liaslerium ; ciim exlra porlam Angelicam primo ab D cunrium Nicaenos canones, « sine prayudicio lamen
Urbe lapide coiistruclum monaslcrium, Pineli no- Romaiia: Ecclesiae, cui in omnibus causis debel re-
inine dictunt el a Ruiino descriptum, osiendat card. vereniia cuslodiri. > Duodecimo staluil i eas, quae
Norisius, Hist. Pelag. pag. 19 in fine eapitis 2. Cbristo specialiter ntipserunt, et vehiri a sacertlote
Lin. 4 et 5.— Et hic invenit1'elagium et Ctclcsiium nieruerunl, si poslea vel pulilice niipserinl, vel he
. liwrelicos, et damnavil cos. \~indicias lilteraruni et claiiculo corruperiut, non admiitendas esse ad agen-
gestorum Innocentii contra iniquas censuras Erasnii dam poenilenliam, nisi is cui se junxerant, de sae-
et Vossii vide susceplas, et fciiciler prtemissas ante culo recesseriL: et eas, qtiaevivente adhuc viro,
duodecim sircula ab Augustino in locis per eminen- alteri iiupserint, haberi adulleras, nec eis conceden-
lissiinum Noiisium produclis ex libris ejusdeui Pa- diini esse agendaepcenitentias licenliani, nisi unus
tris, Ilist. Pelag. 1. i, c. 11. e'x eis fuerit defunclus. > Decimo tertio landem el
ultimo decrelo staluit ': < Poeniientiiini aliquanio
CIACONII. lempore iis esse agendain, qiiaj nupserint, poslquam
in proposiio virginiiaiis semper mauere promiserant,
Num. 57,llnea 1.—Innocenlius nalioneAlbanensis. eliiiinsi vulataenon fuerint. > Caetera decrela in lo-
In Maiiyrologio Romano mariyr legilur. Quo nomine .mis Conciliorum legenda.
is fortasse appellalus esl ob admirabilem virtiilem, Secunda Innoceiuii deeretalis epislola arino qna-
• suniinain conslanliam cum marlyrum foiiiiudine driugeiitesimo quinto dala esl ad Exuperium T«-
coinparaisraiij, quani in omtii pro fidei defensione, losanutn t3piscopum,ei seplem decrela seu canones
137- HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. — S. INNOCENTIUS ~m
coniinel. Piimo clencos inconlinenles, nehipe sacer-'- A. Deinde Schelestralitts ex Origenc lib. i contra Ccl-
dotes etdiaconosomni bonore ecclesiasticopiivandosis" siim probal eamdein de myslerio * Areatii discipli-
decernit: elsanciissiniam cailibatns legem a Siricioo nam in Ecclesia lam quoad dognia quam quoad ri-
decessore ipsis positam conlirmat. Septimo librorumn lus receplam fuisse. Ibi enini eimme_!'at Origenes
caaoiricorum indieem deseribit, eosque ab Ecclesiaa dogmata quse palam praedicabaninr, ut Incarnalio-
receptos velul sacros et divinos leslaluf el.pronun-\- his, Passionis, Resureclionis Domihicae.-Non loqni-
liat: queni iiidicem cum legant Calviniani etLulhe-:- lur autem de sanctissimse Tiinilatis niysterio, neque
rani, se ab Ecclesioe veteris sensu et fide, quoadd de sacramento Eucharisiiaj,' neipte de aliis sacr»-
numerunt librorum canoriicorum, agnoscent alienos;i; mentis, quod illa ex iis essent, quse non comniuiii-
rion enim Innocenlius senlentiam solum suain expo- cab.tnUir quibusvis, adeoqne circa quse disciplina
nii, sed Ecclesice doctrinam el traditionem ab apo- i- Arcaui observaiida eral, prqut de myslerio Eucha-
stolis ad sua lempora derivaiani," et in Romana Ec-:- risiise tractaturus, homilia 15 in Exodum diserlis
clesla conservatam. , verhis praemonuil. Chryso&loniuseliam, homilia"40
Sed, tit ad dictam Innocenlii ad Decenlium Eugu- in primam ad Corinthlos epislolam,- proiilelur se
binum epislolam redeain, ex- ea Arcani disciplinaa non audere loqui deforma haplismalis ei symbolo
primisEcclesise sseculis caute custodila probalur; ; quibus sanctissiinse Trinitatis niysteriuin exponitur:
cum Innoceniius ad calholicum episcopum scribens,~, Non audeo, inquit,propter ~eosqui non sunl initiati :
ne quidem de forma consecrationis, sed nec et de ii enim exposilionem nobis faciunl difflciliorem,ul qtti
,_forma confirmationisscribere voluerit; capite eniiiip5 nos coguril, vel non aperle dicere, aul cis arcana enun-
de hoc ullinio sacramento loquens, ait : Verba veroo £j tiare. Sed tatnen dicam, quoad ejus a me fieri poterit,
dicere rionpossum, ne magis prodere videar, quamadi lecle ei adttmbrale, elc. Sanctus eiiani Cyrillus Jero-'
consullaiionem respondere;-rie qua ideo disciplinai solyinitantis, Catechesi 6 agensile niysieilis in Syn:-
Iiic agendi locus se offert Nolum est illud Auguslinii bolo contentis, ait: c Ilsec my .leria sacramentaque
traciatu 96 in Joannem : Catechumenis sacramenta% nunc patefacit Ecclesia ci, qui ex eatechumenis
fidelium non producnnlur; etillrid magni ejusdemi excetlil; nec inoris- est genlilibus exponere : non
EcclesiiBdocloris : Nesciunt calechumeni quid acci-- enim genlili cuiquam dcPalre, elFilio, el( Spiriisi
piant Cltru.liani, .Notum .quoque esl illud Cbryso- sancto irjysieria dcclaramus, ncqiie palam iipud ca-
s!omi,Tioinilia27 in Matthseum : Eucharisiiw myste,- lechiiinenos de mysleriis verba 'facimus, sed niulia
rium iniiiaii solummodonoverunt. Et illud .Gate- s;cpe loqtilmtir occulte, ut fldeles qni rem leneni,
chesis prioris Cyrilli Jerosolymilani ad bapiizandos:: intelligant, qui non tenent, jionLedaniur. >
Sciunt iniliali vhri hnjus poculi; scielis vos quoqries Ex hac Arcani disciplina provenil, quotl primis Ec-
paulo post. Apud ipsas philosophorum sectas diui clesiae sajculis nulli tractatus de septem sacramen-
ante Cbristi advenlum observatum fuisse, ut profanii lis, qtiorum riostris lemporibus lam frequens mentio,
procul a sacris arcerentur oslendil Sehelesiraiius3 scripli sinl. Dicunt "quidemPi'olesianles, aniiquiores
laudaiiis ex jauiblico lib. u de Yila Pythagdrse, cap. Piilres a commeniariis de seplem sacramenlis absli-
82, et ex ClemenieAlexandrino, lib. v Stromaium.. - nuisse,quod numertim illuni sacranieiitorum non ad-
Porro inter ontnes convenit eam discjplmam proj niisetinl. Sed idex oricnlalis schismaticae , eloccir
catechumenis, Judaeiseigeniibus observalamfuisse, , denlalis oriliodoxaeEcclesiaeconseiisione facile Tefel-
nonvero pro firielibiis seu baptizatis, quibus cun- , lilur. Neque eiiim Orienlales f.cliistnalici cum orlbo-
cta religiouis calholicae mysieria absque ulla verho-- C *- doxis Latinls in unam eamdemque sentenliam ab
ruin ambage exponi poteraht. Pulabant enimPatres 5 oclingeniisaiinis conspirassent, nisiillam a majoribus
seqnendiun grave illud Chrisli mandalum apud Mal- accepissent.Aliailaqiieralioquaerenda.Cum traciaius
thajum cap. vn : Non esse dandum sanclitm canibus,, de septem sacrameniis eduntur, necesse est illoruni
nec margnritas projiciendas esse ante pbrcos. Cumi riius exponere, maleriam et forniam qnibus-.cotifi-
VITOsancti Paires unanimi voce ex verbis Chrislii ciuntiii' deierminare ; dogma ipsuiii de omnibus ad
relalis disciplinam Arcani introdttclam fuisse asse- sacrameuiorum consecraiioneni. ct administrationerii
xanl, liquet eani ex Lraditioneaposlolica provcnisse:: spectaniibus minime celare. Quaetanien prisca Ec-
neqne cniin communis ille Ecclesiarum consensusi clesiaedisciplina o.culis et auribus gentilium, Judseo-
ex deereto alicujus pariieularis vel generalis conciliii rum el catechumenorum religiose occullabal; quo-
ortuin duxit, sed omues per orbem Ecclesiae eaindemi riini profanaiionem liieluenies antiqui, ab iis absti-
disciplinam observaruiit, absque eo quod certo quo- nebaiJLin sermonibus, et sihi cavebanl, neque in
'riam tempore ea ccepisse reperiatur : Quai'e juxlai scrlptis de iis agebanl. Conlra vero, poslquam sexlo
D. Angusiiui regulam, haec una est ex eis, qu;e~ex E<clesiaj ssecnlo disciplina illa aljolila ftiit, freipiens
traditione apostoTieaad rios pervenere. saeramentorum mcmoria non tanlmn apnd Gnecos,.
Protestaiites Arcani disciplinam apud orlbodoxos; sed etiam apnd Lalinos, saltem a Caroli Magni lem-.
in meraTiluuin occultalione olim siiam fuisse di- pore ; apud Gi'aecosvero post tempora Photii, qui.
cuiit. Setl complura sunt sanctoruin Patrum testi- in sua bibliolheca ex Jobio monacho septerit sacro--
monia, ex quibus Iuce clarlns monstrari potest, an- sancla Chrisli Ecclesim mi/sieiia celebrat. Disciplina-
liquam Ecclesiae disciplnam non solum in syniljulisi D E itaque Arcani in eausa ftiit, quod sex primis Ecclesiifi-
saeramenlorum, eoruinqiie rilibus,~sed etiam in re- sseculis, catbolici scriplores a iraclatibiis de sacra7
bus per ipsa significatis,,seu coiiicniis, pccultandis inenlis.abstintierint, rarius et obscurius de iis scri-.
vigiiisse.Exslat celeberriinum tolius Ilaliae (estimo- pserint, neque de eorum numerb recensendo sollicili.
niiim, quod Julius piimus suo nomine ad Eusebianos fuerint. Quae omnia occasione Decrelalis InnoceuiiL
liaiismisit, el conlra eosdem urget Alhanasins in pupae ad Deeeiitium Eiigubiiiuin, ex Scbelestralio in;
Apologia'secunda. Non solum euim accusant Etise- Disserlatione laudata excerpere liaud abs re esse no-
bi.=iios,qtiod de calice et mensa sermonem habitis- bis vistun esl; ex ea enim disciplina complures Pa-
seni in prajseniia praifecii, assistentibus lunt etlini- trum sentenliae, quas Proteslantes
1 conira catholicos-
c:s, tum-Judaeis; sed quod corarit iisdem,.pr_esen- adducunt, exponi possunt. Porro quo circilcr tem7- '
libus quoqtie catechumenis, qumstiqnemde sanguine pore ea discipliua,,. tam in Oiiente, quaiii iu Occi-
ei corpure Cliristi habuissent. Quaeiiis veibis lotius liente desierit, dicemusiii pontiiicalu Eugeriii papaa-
4__g.vpLi- episcopi in synodica ad oninem sub ccelo piimi.'
Ecclesiam deplorant: Corameiltnicis hominibusquw- Est et alia decrelalis Innocentii epistola ad Feli-
siiones deEcclesia, de calice, de inensa Domini, de cem Nuceranum episcopuni, qitinque caiionibus con-
sanctis sanctorum habuere. Nam per sancta sancto- slans, el altera ad Macedonia;episcopos, quas omnes
riini-inlelligenda sunt sacramenta corporis et san- ecelesiasticae disciplinae lesles Jocupletissimas esse
giiinis Cbristi, qusegentilibus, Jttdseis,calechumcnis, perspiCiiuni esl. Earum oninium canones iu CoIIe7
occultanda, -tion publicahda.erant. lioiie concilioriim legeiuii. Qubad Decrelaleni quam
m ' ANASTASHBlBLIOTIIECARn , 100
dedit ad syno.lnui To.lelanam, ul collapsa.'iu Ilispa- A ex oinnium anctorilaie seiitcnlia inforinali.ira regu- -
tiiis iliscipliii-Cjnederclur, proisciiimquc vitiis ordi- lam riiscipliuae.Litegrinn nenipe esse dehuerai nec
jiationum, in quibtis canones impune violabantur, ea q;ii,Iqiinni novari,,dum definilio deliberaiaprocede-
data non est ad Toletanam synodumSiilicone consule rei; cuni intcrca inirum quo Idam pr:etipitituii fe-
relebratam, ea enim pertinet ad arinum 400 qtio slinationis exarsit, ut iion cxspeclatis lilleris sacer7
Anastasius, non_Innocenlius sedebat; sed ad aliam dotum, qui fuerant miilua partiumlegalioneconsulti;
synodum Tolelanam, scdenle Iiinocenlio coaclam, noii examinatis rebns, in exsiliuni Iraderenlur anli-
cujiis acta perieriinl. stiles, aoimariversioniprius addicii ,quam senlenliain
Sedente Innocentio magnus anno quariringente- judicii episeopalis expcrii. nenique quani innnatura
simo terlio Constanlinopoli lumtiltus excitaius est, illa damnalio fuerit, res prohavit. Namque Iii, quo-
schismaque inEccIesianiinvecium, ob EudoxiieAu- rum exspectabalur auctorftas (nempe ponlificis Ro-
guslae, Arcadii iniperatoris uxoris odiuin in S. Joan- inani et ejus asscssor-m) pacilica Joanni comiimnione
neni Chrysoslomuni episcopum 'Conslantinopolita- permissa , faciendam concordiain censuerunt, nec
nuni, quod orationeni' babuisset ari populuni, qme qiiemquani pularunt ante judicium consortio repel-
oinnium generaliler mulieruni viinperalioiiem conti- lenduin. >
neb t. Augusla enini ilialam sibi conliimeliam pu- Sententiam vero deposilionis a Theophilo Alexan-
taus, curavit ut synodus adveisus eum convocare- drino, ejnsque consortibus anno quadringeniesimo
liir, ad quam prwcipue ii confluxcre, qui Joanni va- lerlio, in synodo ad Querciim Ialam, rescidisseel in
riis de causis erattl infensi, hiquil Socrales lib. vi, irritum misisse Iniioeeniium, liquet tum Palladii,
-cap. 15. Conventtis ille dictus esl ad Quercum, Sub- ,. tum Innocentii ipsius tesuiuonio. Palladius quideni
ur.liium Gbalcedonis. Theophilus episcopus Alexan- in Dhjlogo de Vita S Joannis Chrysoslomi scribit :
driiius ei prsefuil, adfuerunt episcopi triginta sex. c Ad IiiBcrescripsil bealus lunocentius papa , cdm-
In eo Joannes deposilus cs'-, et ab imperaiore in ex- niunioncqiie titriusque parlis adinissa, Theophili ju-
siliuni aniandatus, ex qno paulo post jussu inipera- dicitim cassiim, alque irrilum esse decrevit, dieens,
toris revocatus, rogalusque a populo, ut in episco- • oportcre confl.iri aliam irreprehensibilem synodum
pali calbedra setlcrct, ae pro inore solilo pacem ap- occidenlaliumet orienlalium sacerdoluni, cetlenlibus
precaretur, reposuil: Id judicum decrelo ftcri debere, concilio ainicis primum, deindeinimicis; neulrarum
el oportcre ulii, a quibns condemnatus esset, mutala quijipe partium ul plnrinium reclnm esse judicium. >
senteniia ipstim absolvereiil,ul referl Socrates citaliis Innocenlius vero epistola 51 ad Theophilum, quam
cap 16. Scieb.il enira in concilioAnliochcno 541 ha • idem Palladius recitai: t Fraler Tlieophile , inquit,
bilo, hor decfeniiii fiKiuiu esse: Episcopus asynodo nos et le, el fratretn noslrum Joannem, comnumto-
depoiilupp si sacra cetebrare austts. ftieril, redeundi nis noslrse esse decrevimus, sictili et in prioribus
poteslaiem.non habel. Quare noiebat sedem suam litleris aperte salis expressimus, et nunc in senlen-
'rocuperare sine majuris synodi jutiicio, ui canonem lia noslra ei volunlale perriuraiiles, rursus eadem
Anliocbenum, qiiocuiique scnsu' exponcre.iur, obser- scribimus. Ei quolieseunque scripseris, nisi debitum
vasse vid.'reiur. Tantleni lanien ad prcces populi sequaiur, convenieusque jtidicium, propter ea qu;e
acqiiievil. Baluzius in sua edilioneGoncilinium Iuijus magno cum dedecore gesia sunl, possibile non esl
synodi hisloriani lextiil, ah auctore conseri|ilaui, a Joannis communione discedere. >
qui Lum assiduus eral divo Clnysostoino, a Palla- 'C Nec de judicio tantum Tlieophili, anno ut diximus
dio nimirum Helenopolilanocpiscopn, cujus dialo- 403 lato, ad Ronianum ponlificem appellavil Chry-
gum de Vita Chrysoslonii nunc habenius samim et soslomus sed etiam de judicio, quod alii episcopi,
iiilegrum benefieio Einprici Bigotii. jncentore Tbeophilo, in illuni auno 404 tulerunl.
Aimoquatlringenlcsinio quarlo nova synodus Con- Cum enim episcopi, Chrysoslomi hosles, eum iterttm
slitnlinopbli coacta, in qua S. Joannes iieruni depo- damnassenl, ille Innncentii tribiinal ilerum appella-
situs, et ab Arcadio imperatorc iterum exsilio miil- vit, ui significani illa ejus verba in epistola ad Inno-
tattis. Iii ea synodo lecuis est canon 4 dicii concdii cenlium, prout referuir a Palladio : «-Scribite, pre-
Antiocbeni, quetn Tbeopbilus cpiscopus Aloxandri- cor, et auclorilale vestra decernile, hujusinodi inique
nus, pra>cipuusCbrysosloini adversaiius niiseriit, jn gesla, nobis absentibus, et jndicium non declinanli-
quo legebaiiir : t Si quis episcopus aul presbyler in- bus, iuillius esse roboris. Porro qui lalia gessere,
juste, sive juste depositus, ex se ipso absque syuodo eos Ecclesia; censurse subjicite. Nos aulem.insontes,
in Ecelesiam redierit, hic jam excusalionis non ba- neque convictos, neque deprebensos, neque ullius
beatlocum, sed omnino expellalur; > cum laincn criminis reos comprobalos, ecclesiis nostris jubete
canon concilii Anliocbeni adverbiuin illud injuste restitui, ul charitale frui, et pace cum fratribus
non contineat. Chrysosioinus dupliei responso usus nosiris consuela possimus. >
est; ac primo quidem conalus est oslendere se se Senlentiam inhoc secundo judicio adversus
canoni Anliocheno salisfecisse; deindc euni nec sic Chrysostomuni latain spqtte rescidisse Innocentium,
quideni-adversariorum caUimniani eifiigerel, respon- his rationibiis demonstrat Natalis Alexander in
dil objectum canonem non atl Ecclesiam oiilbolico- parte ii sseculi iv, dissert 27. In Dialogo Palladii
rum, sed ad Ecclesiam Aiianorum pertinere, quia D Theodorus Romanse diaconus Ecclesiaerefert verba
scilicel.canon a Tlieopliilo producius, alius oinniiio Coitimonilorii ab Iiinoceniio dati legatis, quos a
crat a canone concilii Anlioclieni.-Canoiieniin Theo- suo Ialere inisitConstantinopolim,til adessent synodo,
pbili ediius efal non a calholicis episcopis Anlio- quain ad islius caus;e plcniorem disceplationcin.et
cliiac congregatis, sed a solis Eusebianis posl syuo uliimam deiiniiionem lieri peroptabat. In Jioc enim .
diim Anliochenamin odiumAlhanasii. UnileGeoigins Commonitorio hsec inier alia legtintur : « Non opor-
patriarcba Alexandrinus voeal cnnoncs a Theopliilo lcre Joanncm judicium aggredi nisi illi prius Eccle-
transmissos adullerinas el falsi nominis scripluras. sia, coniinunioque redtierslur, ut- omnis dilatiOais^
Qtia de re plura Sclieleslralius in Disserl. 5 de conci- occasione sublala, sua sponte concilium ingredi
lio Antiocheiio, cap. 6. possei. > Pr;t'terea Tbeodoretus lib v, cap 34: i-Epj-
Chrysoslomum, poslquam sede dejectus est, atl scopi Occidenlis, inquit, non prius ctim episcopis
Innocentium papam appellasse constat ex epistola Jilgypii, el Oiieniis, el Bosphori, atque Thrachc
Honorii iinperaloris ad Arcadium in Orienie impc- coniniunicare voluerunt. quain nomen illius sanctis-
ranlein apud Baronium anno 404, num. 80 elsc:iq., simi' viri, (nempe Joannis Chrysoslomi) in labulas,
ubi refert lum Chrysosiomum, lum Tbeophiluin in quibtis noinina episcoporttm nioiTuorumconline-
ipsum legalos ad Iunocentium misisse, qui cjus stt- banltir, reltilissent; atijue Arsacium ejus succes-
per jiidicio in Clirysoslomum lato sentenliam refer- sorem ne salulare qniilem dignati sunt. > At deeer-
rent: < Missi, incfuil, ad sacerdoles Urbis selernse, ncre non poiuit Innocenlius ut nomen Chrysosiomi
alque Ilalise uliaque cx parlc legati. Exspt.clabuiur dccrelo concilii Orienlalis ex tabulis Ectlesiae ex-
iQ{ HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. -- S. fNNOCENTlCS. m
pnneltimeisdemrestilucfclur, nisi rescissa senlentia A . quod freqiienLcr Pelagianis exprobrat Aiiguslinus.
<|tiaein illtim Iata fuerat. Ulraque illa synoilus, hempe Carlliagiueiisis el
Hinc Innocenlius Alexandrum Aniioclienum pa- Milevilana, diseusso negotio,' relalionem lirisil ad
triarcham, et Acacium Berrhoensem episcopum apo- Iijndcentiujn-papani, ut ipse suaaucioritale firmafet,
stolica communione. prius non rionavtt. quam me- quori eplscopi censuisseiil do daiunaniloPelagio ct
moriae Chrysosioini fecisscnl salis,- ejnsque uninen CoJlestio, eortiinqiie h;cresi. -Rettilerunl,'- inqnii
in sacra diptycha reiulissent, nl palet ex epislola 17 Marca in Disseii de Veter Collecl canon;'c'ap 14, ad
lnnocenlii ad Alexamlrum, elex epislola 19 ejusdem papain Innoeentium, ut ipse sunuiwjure" decernai.
Innoceniii ad Acacium-Beriiioensein, jriem riecer- iiec enim sunl verba synodi Carthaginensis :-Cen-
iienlis. Hinc Gelasius papa atl episeopos_Dardaniae suinius hsjusmodi persuasionis auctores,-Pektgiuni el
seribens, epislola 13, C.irysostoniuin solius sedis Cwlestinm"anathemaiizari oportcre. Definiunl quld
' aposioiicae judicio absohilumiestaiur absqne ulla - "setli" agendunivldeaiur, sed non pronuiuiantTTri stinnme
-synorio. Denique-Facuridus lib vi docel Cbryso- Ecclesiam reservant, cii.iis auc.Loritas per uiiiversain
"Lstoniitlamnalionein _~bInnocenlio fnisse rescissam. expansa ponigitur. "Qtioddocent sctpien-
Qii_e probatio ex appellaLioue Chrysostomi de-- tia verba-: « Hoc il.ique ,igcsluin, riomine fraier,
prompta, eo jiiajoris est roboris ad probandum sanclae cbaritati tuse jiiiimandum duximus, ut stii-
-appellaiionum iistun posl concilium Sardicense, tulis nosirseniediocrilalis, etiam" apostoiiese sedis
"qiiod ejus causa non essel fnlei, sed merae disci- adliibeatur auclorit.is, pro tuenda-saluie mriliorum,
pliiiae.Quare noriadmilienda distinclio, quam aliqui ;etEodem quoruniilam eliam perversiLate corrigeiida.->
viri erudili e*xcogilariinlinler causas fldei, et eccie- g lendil" synodica concilii- Mileviiani, quse
siasticae-disciplinae: duin priores ad sedein aposto- episcoporum culpae imputaiiduin -fore ait, ^si. quag
licam seinper deferri potuisse, per appellationem siinl-suggerehda sedi apostolicie pro Ecclesiaecom-
episcoporum dejectorum confessi sunl; non auiem modo tacuerint. Quapropter de nota bseresi ad In-
posleriores. Huncenim iisum invahiisse in Ecciesia .nocenlium fescribunt, utipse pastoralem diligen-
lam Orieniali. quam Occidentali, pluribus post con- liani niagnis periculis adlribeat r« {Juia le Dohiintis
cilium Sardicense'saeculis, demonslrat Natalis graliae suae praecipuo mrinere in sede aposlolicacql-
Alexander laudatus. iocavil, lalemque iiostris lempofibus "prsestilil;-ul
Adyertendum- lainen cttin eodem viro erudito nobis_potius ad' culpairi negligentise valeat^sbapud
i,saeculi v, -cap 4, de ConciliisNationalibus et luani venerationem,' qusejjro Ecclesia suni. sugge-
rovincialibus, afl 2, Innoceiiliuin eam Chrysoslomi fenda, tacuerimus, quam e*atu possisvel fastidiose,
?arte
appellaliqnem decretorio judicio voluisseinsynoilo vel negligenter accipere, magriispericulis inflrinorum
oecuinenica judieari, oiiinemque dedisse operam, ut membroruin Christi pasloralem diligentiani, quoe-
ea congregarelur, propler- periculum schisinalis siuniis, abhibere digneris. Nova qttippe bsefesis et
imminens, si ciim solis llaliae, aut tolius etiaut nimium pertiiciosa tental - assurgere iniinicoruni
Occideiuis episcopis causam lam gravem judicaret. graiise Dei. >
Ciirn etiini Orienialiuni maxima' pars episcoporum, Prseler synodicas concilioruhi Carlliagiriensis et.
Arcadius iiuperaior et Eudoxia iniperatrix,- Chry- Mileviiani epislqlas, quinque episcopi, scilicel kwro-
sostoniuin ui legiiiine deposilum habereni, Arsa- lius, Alypius, Auguslinus, Evodius," ac Possidius
ciumque, ac tleinde Allicuniin ejus sedem intrusos, .L alias litteras fitmtliares cotnmuni iioniine eidem ln-
ut legilinios antistites Constanlinopoliianos venera- nocentio scripsere,' quibus Pelagii causam apud
3'cnlur, liineiidum eral, ne Oiieniis Ecclesia com- ilhun cxpo^uere, asserenles ipsius Innocenlii pfae-_
iiiunionein cum Occidenlali penitus abrumperet, si seriiin interesse, huic lanio nlalo niederi, proplerea
. Ronianus pontifex Arsaciunt, ac deinde Atticum quod in Urbe plurimi essent Pelagiahi dogmalis
invasores Coiislaniinopolitanse sedis in ordinem re- seclalores. Augustinus in epistolis ad Yalentinum
degissel, ac in Theoplnlum, aliosque episcopos ipsi 215, alias 47,,et 186, alias 106 ad Paulinuiii,. eas
naquiiia et iniquilale consilioruin foederatos, cano- lilleras non synodicas, sed faniijiares appellal. In
iiuni quos itnpune violaveraul, severitalein disliin- priori quidem, quando ait : « Quod scriptuin esl ad
xissel : "sed provisoiio iiihilominus decreto, synq- papam Innocentitmi Roinanie urbis episcopum in
duin praedaloriam ad Quercitm re_.ciditInnocenlius; concilio provincise, Cartliagiiiensis, ei de concilio
ac iandem deerelorio, cum oecumenicaesynodi cele- Numidiae,el aliquanto diligentiusti quinque episco-
brantlae nulla spes superessel, orienlales compellens pis, > elc. Iri poslefiori vero quando numii, ait:
ad iiiemoriani Joannis Chrysosloini inter Coiistanli- Scripsinius eliam ad bealac memoriaj papatn Inno-
iiqpolitanos episcopos in Ecclesiae tlypiicba restiluen- cenlium , praeler -conciliorum relaiiones , litteras
dain,-uec]jrius suspen=am redintegrans cunt Orien- fainiliares, ubi de ipsa causa aliquanto ' diutlus '
talibus coiiinjunioiieni, quam id exseculioni nian- egiinus. t .
dasseul; pluiibus deinde probat communionem Ad laudatas conciliorum Carlhaginerisis et Milevi-
Orientalis Ecelesiae cum Occidentali suspensam lani synodicas, et epislolam familiareni quinque
potius fuisse, quain abruptam, nec ad schisma usque episcoporum rescripsii Innoceniius papu sexto ka-
iiegotium illud processisse : sed solum forinatarum D leniias Februarii anni quadiingentesiiiii decinii se-
litlerarum coiiiiiiercinni fuisse inleiturbalum. ptiini. Et priuio qiiidein Patres dictorum conciliorum
_ Linea 5. — Et dumnwii eos. Sttb Iuiibcenlii.pon- laudal, lum quod olim in hac causa pronuiiliassent,
tifieatu contra eain b.eresim coactitm est concilnnn nenipe adversus Cceleslium, luni quodnunc venera-
aimo qiiadringenlesiino decimo sexto, lioneiii debitam sedi apostolicae conservent, eam
- Carlhaginense
in quo Pelagii et Coelestiiejus discipuli errores ana- cpnsulendo , el omnia ad ejus jiidicium referendo,
"
ihemate confossi sunl. Statim synodus quo.jue qiiod a Diospolitiinis Palribus omissum miralur ln-
Nuniidiae Milevi celebrata, cui inteiTuit.Aiigiisliuus, iioceniiiis, qui postea addil diseussam fuisse ab
. exemplo sjtiodi Caiihaginensis eosdem errores episcopis qiisesiiouem, bicresim qtioque damnalam,
daninavit, iicet Palres utriusque synodi Pelagii setl nondum pro.inilgalam sententiani, quae decreto
ac Coelestii personas pepercerint, forsan quia seiis aposlolica: pnieu! dubio egebal, ut oiunes lene-.
in synodo Diospolilana in Pal-.cstina"anno qua- rei. Tandeui liinocciilius post longam dispulaiioncm
dringenlesimo deciiiio quinto habita Pelagitts .ab- •riuoqiisedaincoiisliiuil, ac primum quidem nefarium
solutionem suffuratus fuerat, vel potius per cre- Pelagii dogma coiideninat, ut regulae lidei'contfa-
bra mendacia- damnalionem declinaverat; - nam - rimn : Quisauis ergq huic assenliens videlur senlen-
synodus Diospolitana ab Augustino. aliisque ce- lim, in quo dical adjutorio nobis non opus esse divino,
lebralur, veluli prima de hac hseresi vicloria, inimicum se catholicw fidei, et beneficitsprofuelur in-
ciiiri taiUiun absit, til in ea absolulus fuerit dignum, inquil in episiola ad synodum CarLliaghifiii-
5'ciagius, ui poiius suo seuiei oie damnaiit •, sem. Delride aiiclores baereseos & comiiuinioue.se-
"
163 ANASTASII BIRLIOTHECARII 104
parat, donec resipiscant, quos noniinatim appellai A aposlolicam piiiiiam fuisss, quaa daninaverii " Pela-
in reseriplo ad coiicilium Milevitanum : « Qnarc gianam hseresiin, his versibtts : >
Pelagium-Ceelesliumque, id esl invenlores vocun Pestem subeunleraprimarcci.ilt
jiovartiin, quse, sicut dieii Apostoius, aediflcalionis S<*des RoiriaPetri, qusepasloralishonoris
tiiliiliiin, sed inagis vanissimas consuevei-unt parer. Facla caputmundo,(luidijuidrioripossideiarmis
quseslioiies, ecclesiasliea communione privari apo- Relligiouetenel. Nonstgniur inde Orie.Qlis
stolici vigoris auctoritate censemus, donec resipi- Reclorumcura emicuil:
scanta diaboli laqueis,aqttocaptivi tenenlur seeun- Non facile esi explicr.re hos versus, cum Anrelius
ilum ipsius voluntatem, eosqtte interim Dominicc Cartbaginensis episcopus anno quatlrijigentestmo
ovili non recipi, quoad ipsi pcrversoe vilae, qtiau] dtiodecimoj quinqueniiio ante Innpcenlium, Pela-
Iramiiein deserere voluerinl. t
'secuti sunl, gianain hseresim proscripserit. Varii viri efudili et
^Juia vero quinque episcopi supeiius nominati epi- intereos Baroniusel Garnerius in diversas hacdere
slola familiari etim monuerani, Pelagii eausam a sentenlias ai.ieruni, quibus oniissis exisiimb verio-
pluribus in urbe 'foveri, el Diospolilanam syiioduiii _reni essellarcaeopinionem, qui iu riisserl. de veier.
ab eo delusam ambigua gratise significaiione, atlji- Collecl. canoniim cap. 15 ita diificiiltateni solyii;
cienies .qtioque consilium suum, ut aul Pelagiuiii ai'bilralur enim,.a sede apostolica primumPelagii
Romam evocai-et, aul cum eo litteris ageret, ul re- atque Coelesiii dogma prosciipium, lanquam catlio-
spondercl quam intiiligeret gratiam; huic epistoloe licaiildei conlrarium generali decrelo. N,am Cartha-
rcspoiidil lnnpceulius, ui rcfert Marca laudalus, ginensis synodns sub Aurelio repulil quidem Cee-
nescife se an in Uiiie sirit, qui Pelagii doctrinaj [{.lesthim a presbytefio et ab Ecclesise coinniunione,
-faveaiit, saliem lalere, nec similia jaclare; jquod quod errores spargeret. Sed haecerat privala in eum
attinel ad purgalioneiii Pclagii in Oriente actam, hominem censura, quam ille appdlationc ad Roin.a-
Labere se qttidem gesla episeopalia a laicis bo- nam sedem sese elusisse. pulahai, ipsique adeo Afri-
.minibus ad se perlata, sed dubitare an vera siut. .cani ad eam referendum tunc quoque censiteraiu,'a
Niillam Innoceiilius Actorum Diospolilana: synodi qiia proinde tolius rei deflniiio exspeeiabalur.llaque
rationem babet, Pelagliimqne non habelpro absroIulo Prosper non iminerito Romanae sedi piimam Pela-
et pnrgalo ab accusaiione; quain Gallicarii episcopi gian;e haereseos dnmnationem tribuit. <
insiiitieraiit,' elsi a synodq Diospoiiuna absolutus Majus negoliuiii facessit tjriod subjungil Prosper,
fuisset; Noluit autem Pelaghun Rouiam evocare, Palaeslinorum episcoporuni in Orieiitejudicio, id e&\
-aut cum eoper lilteras agere, ut monebant quinque synotiiDiospoIilan_e,dognta quoqnePeiagiantim con-
•episc. pi, sed suo ipsius libro convictum coinniii- demnaturii, quod cum actum fuerit arino quadrin-
nione privavil. gMitesinio decinio quinlo el rescripla Innoceiuii ad
Neiiis putabitaliquis e.t alienum a judiciorum or- synodos Africanas promulgala sint anno quadrin-
dine, prosequiturMarca, iiiaiidilum lioniiiiem dam- genlesiino decimo sepiimo, priini videnlur ejriscopi
nare. Sed sLquis e.xpendat veierem usum, inveniet illi bac de re decrevisse. Sed facilis esl responsio,
sceleris alicujus, liomicidii pula, per lestes convi 'iiii|riil Marca laudatus; Pelagium illi non condemria-
clum, sLalini coiiimuiiioiieabstentuni, nulla admoni- riuil, absulverunt per ignoriinliam .facLi; el quamvis
Tione prcetia, qua vocaretui' ad se purgandum; ,ul gratiam CliTistiprobarent, sequellliusvindices gere-
-ceusura iila coaclus, ad episcopuni- accederel, ant , renl, non damnaverunt ignotos sibi per Pelagii ver-
innocenLiam suam probalurus , aul confessione cri- ^ suliaiu errorcs. Eornm iiaque ctira profuil Ecclesi;e
•nien agnoscens, heneliciuni poenilentise petiturus. ad assercndam gfaliam, setl nullo eorum decrelo
sQtiodtanlo accuratius obseryaiidiiin eral in ha:reseos baeresis ignoia proscribi diseile potuit. Giavior est
crimine, quanto diligentiiis lmic morbo occurrendii.n. quaeprocedii ex unico apud Prosperum veriio dfficul-
llecte itaque eijuxia veiusitim illum inorem sub- ias, a qua se erudilissimus Petavius exjtedire no:i
juiigilliiiiocentius de Pelagio loquens: « Qui si con- potuit. Yidelur enim significare, posl dantnalaiii
iidil, noviique nonnostra digniim damnatione, quod .Pelagii liseresiin, in Orienle Palseslinos episcopos
dicat jam hoc se lolum refutasse quotl dixeral, non- judicasse, Incie Orientis reclorum cura emicuit, cam
"anobis accersirijSed ipse debet poliusfesiiuaie, ut certum siljudicium Piospolilanum aniecessis-eduo-
possit absolvi, > scilicet ab exconiinunicalioiie, qua bus annis Romani pontiiicis decretum. Inde boc in
jiliini.liinocenlius percellit. versu non tempus, ui puianl, sed Ipctim signiflcat.
Garneriiis has oinnes epislolas ab Iimoeenlio in Scribebal Prosper in Oecidente, ei iiabita raiior.e
Afiicam missas, in aliqua synodo Roinana ab eo climatis ait : Inde Orienlis rectorum -cura eniicuit;
coacla, daias puia-viLin Disserialione de synodis in zc si dicerel : Hinc in Occidenle peslis adversus
causaPelagianorum babilis, iioc fundamento nixus, ^ratlam recisa esl, et Inde in Oriente ejus qiioque
quod praedecessoribus,'sive successoribus ejus so- rei curam gesserunt episcopi Palaaslini. Quaeqmiiia
lemne fuerit, decreiales epislolas, rie dogniatibtis ex Marea exscripla. Qui plura de haeresi Pelagiana
pra:serliin,iii concilio scribere,et inde jn uiiiversuni volet, iegal Marcam laudaium, cardinalem Npiisiuin
•orbemniitiere. Quod idem censel Marca lib. vu, de in Hisloiia Pelagianorum, Garnerium in disser-
'•Concordiacap. 12, nuin. 5. Sed qtiia hujus synodi Dlaliouibus ad Marium, Mcrcalorem el Auciorem
Homaiia; iiulius Airtitiuorum meminil, neuLribac in criLicseBaroniauae, ex quo praecipue superiora nar-
re assenlitur Baronianae crilicse auclor, dicens Au ravintus.
jguslinum lib. tv ad Bonifaciuniop. 12, respondentem Post Siricium Anaslasius, ac dein Innoceutius vi-
.-adPelagianos, qui poslqtiani a Zosimo papa dani- cariam suaiii poiestalem episcopo Tliessaloniceusi
jiaii fuissent, provocabant ad conciliuni, scribere : per Iltyricas provincias eommisere. De Aaastasio
* Aul vero congregalionesynodi qpus crat, utaperta conslai ex epistola Innocenlii ad Anysium Tbessa-
jjernicies damiiareuir:quasi iiulla haeresisaliquando lonicensem daia, ui qua apud Holslenium in Colle-.
aisi synodi .coiigregalioue damnala sil : cuni potius clione Romana id diserle asseril. Innocentius autem,
- rarissim.B iuvenianlur, pfopter quas daiuuandas ne- Ai-.ysiomqrtuo, eam cominisit Rufo" ejusdem se;!is
cessitas talis exstiierii. Mulioque sinl, alqiie incom- -episcopo de sede apostolica bene ,nierilo,-his verbis
|jarabililer plures, quae ubi exsliierunt, illic iinpro- apud eumdent Holslenium ibidem ila pag. 48: « Divi-
-bari, damnarique niertierunt, aiqueindeper caelcras nilus ergo liaac.praecurrens gratia lougis inler-
teixas devifandae iniioLescere poiuerunl. t Imo ipsj vallis .disiermiiiaiis a me Ecclesiis discal consuleu-
Pelagiaui,poslquamab lnnocenliq, etposiea aZosinio 1 dum, ul prudentise gravilalique lua; committendam
-haeretici declarati sinl; de Romaiiis cleiicis tanliim curanreausasque, si quae exoiianlur, per Achaiae,
-questi iiiveniuntur, ul videre est apud Augustinuin. Thessaliae, Epiri velerjs, Epiri novae et Cretae, Da-
lib. n ad Bonifaciuni cap. 5 ct seq. cioe ripcnsis, Moesi;e,Dardaniae, el Praeviili Ecclc-
Prosper in caruiiiie dc lngraiis, inntiit sedcm sias CiirisioDoiiiiuq suiiuciiic censeam. Yere euim
103 HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. — S. INNOCENTIUS. ISG
ejtis saeralissimis monilis leclissimae sinceritatis A cliariiatem vestfam obsecro, utprovocetur ad con-
' luae providentUe ac virluli hanc injungimus sollici- dolendum, faciendnmque omiiia, quo mala hsec si-
ludinem; non priinitus ha3Cita slalueuies, sed prae- stanttir. t Inler remedia proponilet enixe rogat, ut
decessores noslrqs aposlolicos imilati, qui beatissi- scriplo declarel, aucloriiaie stta a se irriium et
mis Aeholio et Anysio inj'ungi pro eorum meritis inane reddi jtidicaiuiti illud, quod conlra absenlein
voluerttnt. » Paulo post addit : « Arripe igitur, jiisioque judicio se sistere non recusanlem injuste
• isla
dilectissime frater", nostra vice per supraseriplas pronunliatum fuit : iriiquos jndices pcenis canonicis
Ecclesias, salvo eorum-prinialu, curam; et inler jnullandos deoenial . lilleras coiiiniunionis imn-
Ipsos primates, primus, quidqttid eos ad nos necesse qiiam inlcfrupise cum apostolica sede ac cseleris,
ftierit miltere non sine tuo postiilent arbilratu. lia sibi concedal, et eccleslaesuae restimat cxpiilsuiri.
enimaut per luam expenenliam quidquid illud esl, « Auctoritale, jnqttil, vestra decernite, quod baec
finielur, aut tuo cousilioad nos usque perveniendum lani inique .facta, et absentilius nobis, et non decli-
esse mandamus. i nanlibus judicium non babeant -robur, sicul neque
Hic non omiiiendum Innocenlium" mullas eccle- lialnra siia-baher.t. Illi -atitem qui inique egeruni,
sias Novalianis Romse degentibus ademisse. Socra- puuiae ecclesiasiicaruin legum subjaccint. Nobis
-les enim lib. vn, c. 9, scribit : t Anaslasium deinde. vero, qui nec convicli, nec redarguti, ncc habiii ut
ejicipil Innocenlius : qui qttidem primus Novalianos rei, litleris veslris, ei cliarilale veslra, aliorumque
Roinae degentes persequi ccepil, mullasque eis ec- bniniunVquorumsciliceieianieasocielatefruebamur;
clesias aderiiit. i Coeleslinus poslea omnes alias frui concedite, el ecclesiis noslris jttbete restiiui. >
ecclesias eis abstulit, et eorum episcopum clam in j> Ad b_ecrescripsit bealissimus papa Innocentius, _
privalis sedibus plebem colligere conipulit, ul in eo ail Palladius, coniinunioneque"ulriusque parlis ad-.
"poniiflce diceinus. missa, Theophili judicium cassutn, atque iiTituin
LlnealO. — Cervum argenteum ad fundendum esse decernit: dicens oportere conlliiri aliam irie--'
aqnam. Liher Pontiflcalis', prajler superius iuitio prehensibilein synodum Occidenlalium, el Orienla-
litijuspoiiii.icaius narrala, scribit: Innocenlium fe- lihin sacerdolum, cedenlibus" concilio ainicis pti-
risse nd orna>um buptisierii cervum argenleum ad inum, deinde inimicis. Neutrarnm quippe parlium,
fundendamaquam perisanlemlibras quindecini: quia - ut. - pliirimum, feclum esse j'udicium. .
scilicet, cum benedicia semel aqna mulliltidini .ba- ,t. Paucis -post diebus advenit Pelrus quidam
plizandorum, qtiaead plura Iioniinum millia, iu ma- Theopbili prcsbyter una cum marlyrio Ecclesiaj
guis praeseflim civitalibus exsurgebat, sufltcere Constanlinupolitanaediacono, "ipsius epistolas defe-
non posset; sialim lit poiilifex baptizandum in sa- rens, el quaedam simul, commeiitariola , in quibus
cruni foiitem mergere cccperal; detlucla per cana- videbatui'Joannesa triginla sex damnatus episcopis,
les aqna in ipsum continuo influebal. Fecit, et ex ex quibus viginii"hovem~jEgyptii, seplein .alii ex
eodeniAnaslasio,vasad olcumclirisinalisargenteurii aliis regionibus erant. Ea comnienlaria ctini legissel
pensantem libras qiiinque, et alia quaedamapud ip- papa lnnocenlius, coinperisselqne, neque culpas essc
sum legenda. Porrohaec fecitin-ecclesia SS. Gerva- graves, neque pnesenieni Joannem fuisse, neqtie in
sii, et Prolasii, quam dedicavit; faciem reprehensiim, insaniam Theojjhili niagis ac
SOMIER. magis exhorruil, quod conlra abseniem adeo saevam
_ immilemque scnienliani evomuisset. His igitur a se
Num. 57,-linea-2. — L
Conslilutum fecit de omni dimissis cum liueris gravibus, _>etc. Paulo post Ro-
Ecclesia. Somier lib. iv, cap. 6, pag. 57. mam advenii Tlicolechnus,.presbyler Ecclesise Con-
PonlificalusInnocenlii ejus rioiirinis primi abun- siantinopolilaiiic, aflerens Iilteras ab episcopis stan-
dal evenlibus, quae tesialam faciunt sanctae sedis libus pro Joanne, qui frequentes in concilio fucraiit
aiictorilalem. Definiliones de fide ab hoc ponlilice riumero vigiriti qiiinqnecirciter atU triginla, el luno-
prolatte contra haeresesei haerelieos aeiale sua sub- centio signiflcabant.expulsum ltitsse ab Arc.T.IioAti-
orios, ieges disciplinae ab eodem consliiutae in Ec- gtislo JoajMG.il e sua sede Constaniinopolitana, ei
cleoiis sni pairiarchatus Oecidenlalis, judicia ab rele.gfiiuinCucusam. lnnoceniius universis illis epi-
ipso exercila intjausis-episcoporuin aliorum patri- scopis lilleras (-.0111111111110015 transmisit, el ut paiicii-
archaluiim, quos consliiuunt Orienlales ERclPsi*, ler advefsa tolerarenl rogavit : dolens levamen a
illaui aticloriiatem deinonstranl. OnJinmurah acti-. se praeslari non posse quod vellet, validissimis ad^
lms juiisdiciioiiis ab ipso exercitts supra Orienlales versariis conalus suos oppugnarilibus. A suo lamen
E clesias, supra illa_s scilicel, qiue primae cdntra" conspeclu removit einissarium episcoporiini factionis
niicloriliiem sancfae llonmiiae sedis lurbas exci- adversanlis Clirysoslomo,strueudaruiii caliimnianim
lartint. causa adventaniem, ne fesponso quident digualus
Noium est, S. Joannem Chrysoslomiim episcopum ejus temerilalem.
Coiistanlinopulitanum injusle deposilum fuisse in Yenerunl denique in Urbem episcopi ac pre-
conciliabttload Quercum faclione Theophili episcopi sbyteri complures,- aliique ecclesiasiici viri sttis
Alexandrini iinperialis aulse favore subnixi. Primiun ab ecclesiis cxpulsi ob servalam coniniunioiiein
ea de re nunliiim Hoinamperliilura esl per clericuin D Joannis. 1 Yenit secundo Denietiius episcopus Pes- '
Alexandrinuin a Theopbilo missttm cum litleris ad siiiuntis, ail Palladius, qui peragralo Orienle praedi-
InnoceiUium,ut cerliorem litinc facerel de Joannis caverai communionemEcclesiseRomanae cuin epi-
•depositione. Ponlifex Theopbili tenieritate, et facli scopo Joanne, lestibus papae Innoceniii' liitens :
indigniiale perculsus ne responso quidem dignandas; aflerens cpisiolas ab cpiscopis Caiite, quibus Joannis
esse censuit ejusmodi litteras facii seriem non ex- aniplectunlur comnmnioiieiii: ab Antiocbenaeibi-
ponenles. Post diem-teiTiumires aliae epislolse ipsi dem Ecelcsi;e presbyLeris, ubi Ronianorum seqiiun-
•sunt reddilae, tina a Joanne Chrysostomo, altera ah1 tur disciplinam, laudantes inlegrilatein judicii, el,
•episcopis qtiadraginta ipsi adhaereiilibus, lerlia a ordinatipnem apud se factam de Porphyrio ut ilii-
ciero Consianlinopolilanoperscriptte,' quas episcopi cilam. ac iiefariam exsecrantes. >
qualtior, ac diaconi tluo ah ipso Joaniie ad «11111 le- lnriocenlius tam Joanni, quam cleri sutflJelibus.
gali demleranl. Ex his epislolis plenam notillani ipsi ailliicrenlibus respondil. Illi quideih, ulconsian-
liinoceulitispercepit rerum faclarum in conciliabulo ter agerei pro jnsliiia, « cuiri conscientia bona lir-
_ ad-Quereum,-el perlnrbalionum iude consecutarum.- muni revCia muiiiineiitumsit adversus oinues casus
Chr)Tsosioinus in suis signilicalsal'omnia exposilum imnierilos, » elc His vero signiflcal scipsum cru-
iri nitidius.ab illustribus ablegalis, ul quantociusi ciari cum illis. «Declarat Atlicuni, in se.lemJoannis
considcre saiiclitas-sua'-possel'al_lictis Ecclesite re- expulsi,violenler inlrusnm, conlra Nicaenoscanones,
bus. « Yeruni ea quae perperam fiunt, inquit, non ejusqne ordinationcni irritam : se auietn multtim de-
soluin deploranda, sed et corrigenJa sunt : et-ldeo liberare, quoinodo synoJtis a^cunicnicacongfegari
lf>7 ANASTASIIBIBLIOTHECAIUI 108
poss.it,per quam divina voltinlale.lurbulenli isli mo- H Chrysoslomi caiisam eliam post ej'us ohilum. Jusli-
liis con^opiri possinl. > liain enim qnain vivenli adminislrari jilenario incon-
Rjvera pohlifex ad Ilonoriiim scripsil, cl impe- cilio lioii permisit mors Joannis accelerata,-palam
travit, ut hiandaretur episcopis Occidenlalibus, ut ejiis inenioriae prteslari Innoceniii conslaiitia evicit.
ad syiiodum convenirent. Concilium in Ilalia Irabi- Pro siaiioiie enim sua vir apostolicus slrenue dccer-
tnm.-t Congregali llalise episcopiimperatoreni orant, laiis, nulli Orienialiiini se coininuiiicaliirum edixit,
ut scfilieret Arcailio frairl "suo, ul jnberel Thbssa- qui contra Clirysostomuni .cerlarent, nisi cecunie-
lonipac concilium lieri, quo facilius possenlulr.ir.qiie niea in synodo puirida membra eorum qui ista gesse-
paftes Orienlis elGccidenlis concurrere. Ilis inllani- re, curarenlur. « Est autein b;ec (ail Talladius),
malus imperator episcopo quidem Roinano scribil, Hcclesiae Rohianse sententia, non conimunicare in
ui mitlai episcopos qninque, presbyleros duos Ro- finein usque Orieiiialibusepiscopis,inaxiineque Th- o-
manae Ecclesiae, diaconum untini, qui ipsius ad fra- plrilo, donec Dominus universalis synodi tribuat
treni epistolas ferrent. >Innocenlius hac legalione locum, ac per eam curet puirida •nieinbra quse isla
adornata una cnm lilteris Honorii ad ArCadiumcdiu-. gesserunl. > Fruslra enim Patres Africani concilii
lnonilorium adjunxii Occidenlalium cpiseoporuiii, pro OrienLalibiis inlercedebant. Neqtie Innocentitis,
quo mandabatur ut Joannes episcopus non anlea ueque ullus Occidenlalium episcoporum aniinum 111-
judiclo se sisleret, quin prius in propria sede con- dnxit ad concordiam inenndam eum episcipis jEgyjj-
stabilitus forel, et communionl cum omnibus Orien- li, et Orieniis. et Rosphori, atque ThraciaEi,neqiie
talibus restiliilus. « Acceplo comnipnilorio Occiden- ciim Antiocbeni patriarchatus, priusqiiam in dipty-
lis concilii (loiius" Occidenlis oii Patladius). Erat [j cbas ecclesiasiieas nomeh Chrysosloini non relu-
aiitem commonitorium liujusmodi : Non oporlere lissent, in quas de more episcoporuin in communioiie
' Joannem judicium ingredi, nisi illi prius ecclesia Ecclesia? decedenlium nomina referebaniur.
communioque redderelur, nt pmni djlationis occa- Alexander Anlioclienus antisies priinus omnium -
sione sublala
" sua spoiile' coricilium ingredi pos- exseciitioni mandavii hahc sedis Romariaejussionem
seu >, , (Theodofeto aiieslarite lib. 5, c. 55). jGumenimUlc-
Recenliores nonnulli vocem illam Commoriitorium fiinclo Porphyrio, qni fneral Chrysostomo infensus,
reddtinl Jnslritciionem. Quoj'evera sensu accipi so- eleelus fuisset successor, confestiiriadornata adlnno-
let acilebelin qtiibiisdam casibus; qiiemadinoduiii centium legaiione ita « pacem postulavit et inerttil,
accipilur dum quis ablegat aliquem, el meiiioriae ait Innoceuiius (epist. 140 ad.Bonif.) ul Evagrianos
causa meihodiini rertim agendarum illi de scripto suis ordinibus ac locis intemerala ordinaiione qiiam
tratlii, ne niaridatorum obliviscatur. Hic lanien Com- acceperanl ,a memorato (Evagrio Porplryrii riecesso-
moniiorium sonai idem ac legem a inandaiue prie- re, et pro Cbrysoslomo staiite) susciperet.....Promit-
scriptam lit exsecutioni niandetur lanquam quid tens ipsius eivitalis episcopus fraler nieus Alexander
consultumaedelilieraluin.ablllo qui poteslalem de- nomen episcopi tiieniorati (Joannis) inler qniescene^
cernendi ac jnbendi hubet, quo sensu ab auctoribus episcopos recilaturiiin. Cui rei nos noveris iratlidisse
passim accipilur. Casus lsle speciaiim cilalur a Du hianus, frater charissime, et eos in nostra viscera
Cange in Lexico inler piures ejusdem siguifica- rccepisse: ne diu ineinbra, qnie requisieiant sauiut-
•lionis. tem, ab unitate corporis haberenlur aliena. >
Hocpracliminare judicium maiiifesta esl compro- P Eodem Aiexandro intercedente, Acacius quoque
ltaiio iliius jurisdicLionis, qtiam Occideulalis Ecciesia Berrhoensisantisies ea lege ,ad optalani comuiunio-
oblinel supra Orientalem. Cur autein Occidentalis iiem .decefnilur adiniltendiis, si Alexandri exempla
ila praepoilel Orienlali, nisi quia ponlifex Roinanus, seculus « omnes inimicitias, oinnem aenuilalionem
quT ulriqtie- praeesl, sedem stiani obliiiet in Occi- litmde nomine S. Joannis inirandi episcopi, quam de
tlenie? oinnibus ej'usdeni.commiinionis participibus de sua
Adversatii Joannis cerliores lacli de. legalione, til aniiuosilaielonge abigal, elc, et omiiia.quae his aclis
cain fi'usti'arentiir,iegaiis in itinereiiisidias slruunl, firiitiita sunt, apud medialorem nostrum ainabilem
cdsque iujuiiis aifeclos re~infecla redire cogunl, Alexandiitm, ore proprio ut coinimiuicanlem conve-
abreptis vioienler liilerisquas deferebant. nit, falearis t, ailinnoc. (Ep. 19. ad Acac.)
Cliiysostouius ab exsilio suo hacc gesla percipiens Acacius Iniic Iegi obleinper.iiis uon inodo pro se
secuiidam epistolam de.iil ad liinoceniiuni: «Per- consecutus est gratiam ab lunocenlio, sed eliam pro
peluas, inquil, gratias agiuuts vobis quod paternam Atlico Constanlinopolilano laboravit, e.ir.ndeniad pa-
erga nos beiievoleriliam dfclaraslis. Nam quaiitum reiiiluui .suadens apostolico decreto. JPro ejusdem re-
iri veslra pietate siluni fuit, jain res omnes sedai;e, ceplione scripserat eliani e Macedonia episeopiis
et eniendatae el sttblata oninia scandala fuisseiit, Maxiiuianus: cui ita rcspondil lniiocenlius (epis'.
gauderelque Ecclesia tranquilla et sincera pace, et Kiii): < Coininuniosuspensa reslituilur tleinoiislRinii
essent plarie secunda onniia, neqtie coritenipiaeleges, causas, quibiis id acciderat, jain. essedeiersas, ct
hequeviolaia'. Pairujn coiisliluiiones foreni. « Con- prolitenli conditiones pacis implelas. Fidein facim.is,
veitilur deiude ad precandam pro hosiiliits propriis eL magiioLramile omnibus eamdem (pacein) postula-
cleinentiam piissinnis exsul, ne segregeniur a ceelu " luris os.tendimus, si modo quae discussa sunt atque
fidelium; ea sciliccicausa perinouis qua pneyidehal compleia eliam ipsi se pro suo loco fecisse, vel cont-
jjluriiiium perietili omiiiljus Ecclesiis inde"_consecu- plesse aliquando monsiraverint, comiiiunionemque,
lurum, cum uuiversus ferme orbis in partes advcf- ui isti (Antiocheni) legalione solemniter deslinata
. sas divideretur. « Ne allliganiur, inquil, neqite e' sibi logaverini adhiberi. Exspectamus ergo et pro-
ccelu abjiciantur, considerata lanti operis magni- fessionem niemoraii dc compleli. omnilnis condilio-
tudine. Cerlamen enim iliud ferine Orbis lotius nibus, quas diversis temporibiis prsedixiinus, et pe-
esl. » litioneni communionis; ul recle eipelenti, el pro-
Hostes Chrysostomi miris in ilinere malis el banii se eadent mereii, reddamus. -, Tentpus diu
calanriialibus affecium sanclum aniisLiieni maturato trivit Atiiciis, missis etiani legalis, donec niemoriai
exitti vita defungi curant. Ferunilnnocenliuin jiapam Clirysoslonii jusla non j'eddereit non ante obtinere
iUiits niorlis nttnlio percepto Arcadium Auguslum et poLuilpacem, quam Joamiis nomen in Tabulas rciu-
Eudoxiam segregasse a coniniunione fidclium : quod lisset. « Attictim aulem, ait Theodoreius, lib. 5
iacium alii negant, praesertim critici recenliores, qui cap. 54, qui succedebal Arsacio, quique saepe lega-
supposililias esse lilleras ejus rei tesles arguunl ex tos ad eos niisera.t, stepeqne pacem pos.iulaverat,
vitiosa Chronologia ' aliisque cliaracteribus documcnti pos:ej tandem cum Joann» nonieii in tabulis scrip-
non genuini. sisset recepCrunt. >
Qiiidquiil slalualur de postreino boc asserlo cer- Dum baec al Innocentiogeranlurad tuendam aut
tum "est a bealo InnOceiuio nuiiquain desertani reparandam in Orientalibus Ecclesiis unilatem, pari
Iffil NISTORIA Bfi VITIS ROM. PONT. — S. INNOCENTIUS 170
solliciludine invigilat in Occidenle lum disciplinae i A j'us ecclesiasticum de lahefactalis causis eum, qui
"apostolicaj per decrelales epislolas conseryandae, non defenderil, praeslare compellat. >'
tum fldei calholicae puritali a Coeleslii ac Pelagiii Referri potesl inter constiiuia"de disciplina etiam
COnlagioiribusarcendae ac liberandse : ul triplici ex: vicarialus aposiolici per Ulyricuni iterata declaratio
cura iiniialis, disciplinae, ac fldei per ipsum ubiquei et confirmatio. Collata primum. fuerat a S. Damaso
(errarum exereita ievera dicalur a Bibliothecario ;; poteslas vicaria Ronianae sedis supra complures II-
Fecit conslituium de Ecclesia. De primauniLatis curai lyrici provincias S. JE.io episCopoThessalonicensi :
Iiacienus acLuni est in Nolis Somier. De duobusi quo decedente S. Anysus successor simileni ppie-
proximis quoe sequuntur exlraximus ex ejusdem statem oblinuif a qualuor Pontificibus Roinanis,
'Hisl.
~Ex dogm. 7lib. IV, cap. 8, 9. > , Damaso, Siricio, Anastasio, ct Innocenlio. Anyso
cap. cifca disciplinam Viclrieio episcopo vita funclo sublegitur Rufus successor : cui eam-
Bholomagensi in Galliis «RomanseEcclesiaenormarn dem poleslaiem delulii Iunocenlius. Utraque colla-
magnopere postulanli digestas vitae et inorum pro- lio Iiinoceniii legilur iii epistolis, quaruui exempliuu
babilium disciplinas transniiiiic Innocenlius (epist, superest in Aclis concilii Romani tetiii sub Bonifa-
. 2) suis litleris, per quas advertant Ecclesiarunt re- cio ejus nominis papa secundo. « Dileclissimo frairi
•gionis,inquit, vestraepopuli, quibujj.rebus et regulis Anyso Innocenlius. Cui etiain anteriores lanli ac "
Chrislianorum vita in sua cujusque professione de- lales viri praetlecessores inei episcopi, itl esl sanclae
beal conteneri: qualisque observatur iuurbis Romae memoriae Damasus, Siricius, atque supra meuiora-
ecclesiis disciplina. Eiil dileclionis luae per plebes lus vir ( Anastasius ) ita deiuleruni, uL omnia, quae
finilimas, et consacerdotes noslros, qui in illis re- ,, in illis partibtis gererentur, sanciilati luae, qtiac
gionibus propriis ecclesiis prsesident regularum plena j'usiili3e esl,_ traderent cognoscenda : nieani
hunc librum quasi didascalicum, alque admonilo- quoque parvitaiem hoc lenere judicium, eamdem-
reut sedulo insinuare : ut el noslros cognoscere, et que habere voluiilatein ledecel recognoscere. Neque
ad fidem confluenliummores valeant docendi sedu- eiiim fas eral, ut aul ego contra tantorum bonoruin
litate foruiare. . .Haecsunt quae deinceps inluitu viroiTunjudicium venire lciilarem, quorum ,in Iocuin
divini judicii omnem catbolicum episcopumexpedit' successisse dignoscor, aut luo nierito, cui pi'aeclari
cuslodire, > etc. Iiiter regulas caeteras banc rcfert viri tanlain gratiam auciorilatis hnjiisce coiilulisse
de gravioribus causis ad sedem aposlolicam referen- videnlur, aliquid denegari videreiur. Proe me ita- "
dis : « Si aulem majores causae in medium fueriut que fero, ut hoc ipsum eliam meae parviiaii reser-
devolulae, ad sedem aposlolicam, sicut synodus sta- vatum recognoscam, ut pari judicio, sitiiiliqueforma,
tuil (Sardicensis) el beala consueludo exigit, post et bonis adaeque,et tuaechaiitati Lribuam quod me-
j'udicium episcopalem referanlur.- » reris. Dilectissimo fratri Rufo liinocenlius. Ita tota'
Ad Exsuperium Tolosanmn (epist. 3) sua Decre- miseratione tnirabilis Paulus Tito quae curet apud
tali praeter disciplinse norntam, canonem quoque Crelam, Timolbaeo quseper.Asiamdi sponat, connni-
scribit utriusque Teslamenti librorum, e nuinero sii: ul sacrarum episiolarum leclione cognoscinius.
excludens apocryphas scripluras, quae lalso inscti- Drvinitus ergo haec procuiTens gralia ila longis in-
ptse circumferebantur nominibus aposlolorum. tervallis disiei*ininaiisa me Ecelesiisdiscal consu-
Patribtts concilii Tolelani ex Hispania rescripsit lenduin, ui prudentiae, gravitatiqu'e luae coiniiiitlen-
snper ordinalionibus. Ad episcopos Macedoniaedi- dam curam , causasque si quae exoriautur per
rexil Decretalem de aliquot regulis sacramentorum. C < Achaiae, Thessaliae, Epiri veteris, Epiri novae, et
Aurelio Cartiiaginensi Africaeprimati edicit: « Hsec Cretae, Daciaemediterraneae, Dacise ripensis,,Mcesise,
velim cuncla recitanda per omnes Africanas Eccle- Dardanise, et Praivali Ecclesias Christo Domino an-
shrs scripla dirigas. > Decentio Eugubino isla com- nuente censeam, etc. Accipe itaque, diieclissinie
meiiioral de traditionibus R omanaeEcclesise. « Quis fj'ater, nosti-a vice supra diclas Ecclesiiis, salvo
nesciat, aut non adverlal id, quod a principe aposlo- earum _priinatii ciiram : et inier ipsos primates
lorutu Pelro Romanas Ecclesiae Lradiiuni esl, ac primus, quidquid eos ad nos necesse fuerit lnittere
nunc quoque cuslodatar, ab omnibus debere servari; iion sine tuoposlulent arbitratu. Ita eiiim aul pcr
nec superiuduci, aui iulroduci aliquid, quod aut att- tuaiu experienliain quidquid lllud esl linietur, aut
cloritaieiu non habeat, aut aliunde accipere videa- tuo consilio ad nos usque perveiiienduui esse man-
tur exemplum ? Praeserlim cum sit maiiifesluiniu damus. Licilum autem, et apostolicie sedis favore
omuem Italiam, Gallias, llispanias, Africam, atque perinissuin tuae frateniilali cognosce, ut cum ali-
Siciliam insulasque interjaceiites niilluni instilttisse qua Ecclesiastica ralio vel in tua, vel in memora-
Ecclesias, nisi eos, quos venerabilis apostoius Pe- lis provinciis agitanda, cognoscendaque fueril, quos
trus, aul ejus successores constituerinl sacerdotes. velis episcoporum socios quibuscunque de Ecclesiis"
Aullegant, si in his provinciis alitts aposlolorum in- assunias lecum : quuruin et lide et moderatione
veuilur, aul legilur docuisse. Quod si non legunt, quidquid necessitas, causaque ilagitaveril, oplimus
quia nusquam inveniuul, oportet cos hoc sequi, dividas arbiter, ei prsecipuus : quippe a nobis le-
quod Romaua Ecclesia custodit, a qua eos princi- ctus deflnias intercessor, > etc.
piuui accepisse dubium non est: ne dum peregrinis D I Ex cap. 99 circa fidem constitiitorum damnalio
asseiiioiiibus studeni, caput insiilulioniim videan- cognoscittir Pelagianse hsereseos a duobus Aiiicaj
Tuf onvlttere. >Felicem Nucerinum commendat, quod conciliis expetila. •-
more inajorum hiiic repetenda esse duxerit dubia- . Octo pr.ecipua errorum capita conslituebanl sum-
' rum rerum definitionem. « Mirafi non possumus di- mam hareseos Pelagianae, « ut nondefendendo, sed
leciionem luam seqtti insliluta majorum ; omniaque, poiius in sacrilegam superbiam exiollendo liberuui
qua: possuut aliquam recipere dubitationem, ad nos arbilriiim, nulluin rclinquant locum gratise Dei, t
quasi ad caput, :atque apicem episcopatus .referre : quemadmodum perscribunt Caribaginensis concilii
ut consulta videlicel sedes apostolica ex ipsis rebus Palres ad Iniiocenlium in sua synodica. Hos erro-
dubiis certum aliquid faciendum pronuntiet. Quod res fu.sse primuni a Romana sede proscriptos tlocet
et nos libenter accipimus, et diieciiouem luani me- auctor aequalis §. ProsjJir cariiiine • de lngralis
ntorem canonum approbamus (epist. 4).» Et ul cae- cap. 2 :
leras praeiermiitain, zelum disciplinas requiril a Pestemsubeuntemprima recidil
Joanne episcopo Hierosolymitapo (epist. 52), ita il- * SedesUom;iPelri, qu» pastoralis houoris
lum iiionens, utdefensioni nionasierioriiiii stttdcat Facta caput niUQdoquidquid11011poiijidetarmis
impensius. « Vide, frater, anliqui h stis insidias, Helligioueleiiet.
etspiritu boni rectoris pervigila ; ut haec quse ad Pestis, seu sectae Pelagiana: nosnine, a Roma pri-
nos.opinioue magis, quani accusatione manifesta mum recisseseu daninal_e,hic Prosper inielligit JOT
delata sunt, vel corrigantj.tr, vel retundantur : he viiiianum, Ruiir.um, el Evagriurii Ponlicum, quorum
FATuor.. (JXXVIll. 6
1T5 ANASTASIIBiBLlOiiiECARII 172
errores a Damaso et Siricio damnatos, ilernm susci-,A icferendam appiobastis esse judicium : scientes quitl
lavit Pelagins : ita nos docenle Ilieronymo prscf. apostolicaesedi (cum omnes hoc loeo positi ipsum se-
!ib. iv in Jeremiam :« Cum subito haeresis impassibi- qui desideremus Aposlolum) debeaiur, a quo ipse
litalis el iiiipeccanliae,quseolim in Origene, et dtiduni .episcopalus, et lola aucloritas nominis hujtis emer-
in discipulis ejus Grunnio, Evagrioque Ponlico, et sil. Qucm sequcnlcs tam mala jam damnare novimus,
Joviniano jugulala cst, ccepil reviviscere: et non so- qnam probare laudanda : vel id vero qiiod Patfum
lum in Occidentis, sed et in Orientis parlibus sibi- instiluia sacerdoiali officio custodienles non censetis
lare. esse calcanda : quod illi non huniana sed divina de-
Primuni iiaque judicium direcle insiitulum ac crevere sentcntia, ul quiquid, quanivis de disjunctis,
prolatum contra Pelagii seclam proprie diclam de remolisque provinciis agerelur, non prius ducerent
jioinine aucloris, el Cceleslii ejusdem socii, fuit in fmienduni, nisi ad luijus sedis notitiam perveriiret :
Africano concilio celebi'ato anno Cbristi 412, cujus ut tota hujiis auctoriiate, jnsla qnse fueril pronun-
Ada rieperdila supplet aliud concilium post quin- cialio firmaretur : indeqne sumerent caeleraeEccle-
quenniuni ex eadem provincia Carlhagine congrcga- siai, velul de natali -suofonle aquaj cunctae procede-
luni, iia scribens in sua Synodica ad Innocentiuiii-i renl.elper diversas toiiusmundiregionespuri capitis
« Pelagium et Ccelesiiumauclores nefaiii eiToris ad- incorruplae manarenl. His praemissis confinnal sen-
vertimus. Unde factum est, ut recensenduni pelere- tcniiam concilii el damnalionem baei'eseos cjusdem
huis, quid ante ferme qiiinquennium super Coelestii proferl. Similihus ferme sensibus ac nietbodo re-
iiominc, !iic apud Ecclesiatn CaiTbaginenseinfueiii spondel Milevitance synodi Pairibus : Diligenler crgo
agilalum. i et congrtie ajioslolico consulitis honori. bonori, in-
___[
Marius Mercator recensel quae subinde peregil quain, illins, queni praeterilla, tjuai sunl exirinsecus,
Coslestius. « Episcopi, inquit, regionis Jllius i'eslilc- sollkimrio tnanel ouinium Ecclesiarum, sujier anxiis
runl Coelestio,el jusserunt, ul.eatlem condemnarel, rebus quae sil lenenda senlentia, antiquae scilicel
quia essenl haerelicisensus. SedCcelestius nullo modo rcgiihe formam secnti, quam lolo semper ab orbe
acquiescens, quinimo l-esistens aciis eisdem, ecde- niecnni noslis esse servatam Qui id eliatu ac-
siaslica comnninione privalus est. A qua scnlentia tione firmaslis, scicnies quod per omnes provincias
ad Roniani cpiscopi examen credidil appellandtini : de aposlolico fonle petentihus responsa seinperema-
qua niox ipse appellaiione neglccia EphesunT, Asiae nent: praoserlim quoties fidei ralio venlilalur, > elc.
urbent contendil. ijrique ausus est per obreptioncm Deinde procedit ad confirniantla concilii acia,, et ari
locum presliylerii peiere. » hajresum damnationem.
..P.osl annos aliquot, Pelagius, qui se receperat in Praeler bas synodicas liileras, etiam peculiares a
Orieniem, delatus est concilio Diospolilano in Pa- nonnullis Palribus, praeserlim a quinque episcopis
laesiina. « Conlra graliam Dei Pelagianam sentenliam, (quorum e numero luit Augustinus). recepit lnno-
ait S. Auguslinus (epist. 107), peclore quidem ficlo, cenlius. Insinuabant, til Pelagiuni Roniam acccr-
scd lainen catbolicos judices liniens Pclagius ijise screl, el cogeret ad abjurandatii lia;resim, ac scripla
danmavii,'clc. Fefellil judicium Palaestinum ipse Pe- sua, ubi illa continebalur, analhemalizanda. Yerum
lagius, propterca ibi videlur esse ptugaius. Roiiia- Iiinocenlius respondii, satis a se "declaratum quiri
nam vero Ecclesiam, ubi cum notissiiiiuin esse scitis, ipse prolulcril lum de erroribus conlra Dei graliam,
fallere tisquequaque non poluil, quanquam et boc (. lum de recia damnalionis senlentia contra ebsdem
fuerit tilruntque conaius, » addit S. doctor de Pecc. a conciliis lata. Pelagiunt oportere, sive innocens
mer. el remis. lib. u, cap. 8 et9. esse conleudat, sive pcenilens fatealur deliclum, ad
Paulo posl concilium Diospolilanum in Pakestina sedem aposlolicam se conferre, purgandi sui eausa
duo celebrala sunl in -Africa, scilicet Carthaginense atil veniani consequendi. Neulrum vero praesliluruin,
et Milevitaiium : ubi baeresis illaciim suis aucioribus jiisi anaihemalizel errores ila ab Ecclesia jjroserip-
damnala fuil. Patres Carlbaginenses in sua syiiodica tos. « Quod si ille perlinacitei ni hac voluerit im-
jtaalloqiiunlur lnnocentium: it lloc itaque gestum, pielate persistere, agendum esl, quaienus vel his
doroine fraler, sanclse charitati ttiae iiilimanduni du- possiL subveniri, quos non suus, sed hrijiis magis
ximus ; ut slalulis nostrae mediocritatis, etiam apo- error indtixil. >
slolicsesedis adhibeaiur aucloritas, pro tuenda salute Commendal plurimum Innocenlii responsa Au-
Htullorum, el quorumdam eliam perversitale corri- gnstinus. « Ad omnia nobis ille reseripsil, ail (episi.
genda... Et innunierabilia, quaede scripluris oiniii- 106), eodem modo quo fas esl, atque oportebaiapo-
bus, si colligere velimus, tomus non suflicit. Et vere- slolicaesedis aniistitein. t
inur, ne apud le illa eomnieniorando, qui majore Sanctus doctor profeclo diversa ac melioi'a sen-
gralia de apostolica sede praedicas, incouvcnieiiier tit, qnam recentiores iioiinulli, qui audent affirmare,
facere videanmr. t Milevilani quoque episcopi simi- usurpata fuisse ac-sibi allribula jura ab Innocen-
lia ferme complexi de erroribus a se damnaiis pari tio, quaesedi suae minime debeanlur. Ejnsdem egre-
veneratione conlirnialionem postulanl a se gestorum. gii Patris ac doctoris moiigera erga sanctain sedem
« Sed aibitranmr, inquitmt, adjuvante misericordia ageiidi ratio plane diversa pariler esl a praxi quam
Doniini Dei noslii Jesu Chrisli, quae le .et regere D actu usurpant indicali recenliores, qtti lamen se
consulentcni, ci oraiiiein exaudire dignatur, auctori- Angitslini discipulos esse jactaiit. Recusaniiii per
lali sanclilaiis tua:, de claro Scriplurarum luniine incredibilem peiTiiiaeiamobedire apostolicae<defiiii-
rieproniplae,facilius eos, qui lani perversa, el per- tioui germano, el solenini, si unquain alias, auclo-
niciosa sentiunl, esse cessuros: ut de correctione ramenio munitae ct-coniprobalx; eiim is, quo se
polius eorum graiuleinur, quam conirislemur inteii- doctore gloriantur iiisUiulos, solemniler declai'ei in
lit, domine beaiissiir.e. > seiiuone ad populum Ecelesiae stigepalam recitato
Innocentius ulrisque rescribens laudal « servata (serm. 2 de Verb. apost. in fine)': « Acta duorum
antiquae tradilionis exempla, et ecclesiasticam disci- coneiliorum Africae,quorttm paulo ante meminimns,
plinam una cum nostroe religjonis vigore, non niinus Romam fuisse transmissa, ut a sede apostolica con-
nunc, inquil, in consulendo, quam anlea cutn pro- firuiarentiir : cl responsa inde venisse : atque ita
nunliarelis, veneratione firmatis, qui .ad nosirum causam esse finitam. >
HISTORIA DE YITIS ROM. PONT. — S: ZOSIMUS. ili

XLTII. SANCTUS ZOSIMUS.


ANNO CHRISTI 417, HONORII 13, THEODOSII 12

gg Zosimus, natione Grwcus , ex patfe Abrahamio, sedit annum unum ,


menses oclo, dies viginti quinquea. Hic multas conslituit Ecclesias "> : et feeit
constitutum, ut diaconi Iwvas tectas haberent de palliis linostimis, et pcr pa-
rochias coneessa ° Kcentia cereos benedici a. Et jussit e ut nullus" ciericus
S poculum in publico propinaret, nisi tantum in cellis fidelium, maxime cleri-
corum. Hic fecit ordinationem unam in_ Urbe per mensem Decembrem, pre-
sbyteros decem, diaconos tres, episcopos pcr diversa loca octo. Qui etiam ,se-
pultus est juxta corpus beati Laurentii martyris via Tiburtina TIH f Kalendas Ja^
nuarias [al. Junias], et cessavit episcopatus per dies 11 e.
N0TUL__3MARGINALES FABROTII.
a B, mens 4, d. 7, a Coss Honoiii -11et Constantii % ad Honor 12 et Theodosii B. ~~Hic multa consit
luit in ecclesia C B. ~ C, concessit. a CB, cerettm Paschalem. e B C, ut nullis clericis p. in p. propi
ijaretur. f C, 7. B Baron uno die.
YARLE LECT10SNES.
Apud Fabrollum ex codice Freheri: A reum b. el praecepit. ul n. cl. iji populum publicuov
Ntim 59,- Hn % B, mulla Ecclesiae constiluit. propinaretur, nisi lanlum celloelid. lin 2, Hic feeit
lin 6, B,-ortlinaiiones fecit in urbeRoma.. linS, A, ordinaliones per m. D. lin i, vn Kal J. et cess epigc
dies 10. d. 11.
Ex codice Regio, Mazarino et Tltuano. Apud Hotstenium el Schelestratium.
Lini,Abramioq.annl,m. 3, d.l2./Mi2,Hicmulla Lin % menses dies duodecim. Ita Flor. tin 3,
eonstituitin Ecclesia, elf. c. lin 3, linostumis. iin 5 Flor, hic niulta tres, consliliiil Ecclesiae. lin
et i, par. comessa esll. c. b. Hoc quoqtie consliiuit,, • Flor, cereum. lin i, Flor, vn Kalend. 8, Cass et
uln.cl. Un6, in urbe Roma per m. D. lin 8, est
via Tiburtina, juxta c. B. L: m. vn Kal el cess episc Apud Peniam ex codice Cavensi.
d. 11. Lin 1, patre Abramio,. tin 3, nt diacones lmva
Ex codice Thuano allero. rocta habercnt de palleis linoslimis. IhiietH, ut
Lin 2, m. o, d. 11. et multa conslituit in Ecclesia. . nullus clericus in populo pitljlico propinarelur, nisi
tin 5, laeva lecla h.-lin 5 et i, per parrochiam c. 1.ce- tantum ccllaefideliuin, maxime clericorum.
NOTJS TARIORUSI.
ALTASERRA. B in Ecclesia. Loqui enim de edilis conslituiioriibus,
Lin. <iet 3: — El fecit conslilulum, ut diaconVlw' non vero de ecclesiarum construclione, verba *e-
vaslectas haberent de palliis linosthinis. AZosimo con- ,est quenlia declaranl, cum addalur, ei consliluil, qure
slitulum, ul diaconi in laeva geslareni niappnlas, Coeleslino ejusdem periodi, ei argumenii indeji. Quod in
: Ilic fecil multa consliiuta; et
quaepallia sunt lintea seu linea, can. Illud. 93 dist. consliltiit. repelilur
Animadveriendum vcro, quod prinui
Hodie manipulum appellanl.
Lin. 3 et 4. — Et per parochias concessaliceniia verba exprimentia constiluta, non indicato Constilu-
cereosbenedici. Zosimo tribuitur conslilulum de be- lionum argumenlo, fidei, aul morum erant genera-
nedicendo cereo Paschali. Idem Sigeberl. ad ann. lia decreta, in codiee obvio in arehivis Eecleshe re-
ui infra in Coelcstino, contenta; cumque
417 : i Zosimus papa decernit cereum Sabbato san- servato, cunctis manifesta, omillitur distincta memoria :
ctoPascbaj per ecclesias benedici. > Inde Sabbato cum vero additur, et constituit assignala in particu-
Paschae cereus solemniler benedictus accendilur. -lari materia
Leo Osliensis chroiiic. Cassinens. lib. m, cap 31 : «rant conslilulionis, id factum reor, quia
-
Argenleam colunmam supra basim porpbyreticam nime reservata. particularia constilula, aut in^codice illo mi-
Codicem
staluii, supra quam cereus magnus, qui Paschali lisse suo loco probabilur. vero Constilutiontim exsti-
Inter vero fidei constiluta
Sabbato benedicendus est, solemniter imponere- a Zosimo edita
tur. s primum oblinel locum solemnis illa
Lin. 4et5. — Eljussitulnullusclericuspoculuin in proscriplio errorum praecipueCcelestii, quos dam-
et cum tergiversaretur haeresiarcha, celebrem
publico propinarel, nisi tanlum in cellis fidelium, navit,
maximeciericorum. Zosimi decreium, ne clerici la- Q ( iractoriamad jomnes orbis episcopos, ut ait Ccelesli-
bernam seu cauponam ingredianlur, edendi vel bi- niis in epislolaad Galliaeepiscopos,dedit, ubi dogma
bendi causa. Idem veluil synod. Carlh. iv, can. 27, Pelagianuin damnavit. Capilula,, lergiversaliones,
damnalionem, ac inissain
nisi necessilas causa in ilinere, can. Clerici ii, dist. lractoriatn'bj'eviter sed accurate ad episcopos a pontilice
in suo'
Clericisguoque non licet cauponam exercere. Synod. Comnionilorio Marius Mercalor. Ibi digessil vero cum prio-
VI in Trull. can. 9. ra narrasset, sic de daninalioue, el promulgalione
BENCINI. seiilcnliae : Alque ob boca beatae memoriae prae-
Linea 2. — Hic mulias consliluil Ecctesias. Le- dicto Zosimo episcopo scriptis ainplissimis vel lon-
gentliim cuiii Baronio, altisque : Hic mutta consliiuit gissimis praedaiunaius esl: in qtiiljus etijisa capilu-
173 ANASTASIIBIBLIOTHECARII 176
la, oe quibiis acctisaitis fueral, coiiiiiieniur, et 0111-.A illiisliia monumenta viserem anliquitalis Graecaeac
nis causa tam de Ccelestio supraseriplo, quam tle -Laiinaein marmoribus Arundellianis, circa theairum
Pelagio magislro cjtts graviore videntur esse narrala . Schcldonense positis, et nummos vcleres insignis
(quorum scriplorum el nos hie habemus exemplaria) -illius cimeliarchii, necnon praeslanlissimos codices
et Orientales Ecclesias, ^Egypii dicecesim, et Con- lcclissimaebibhothecaepro lubilu evolvendos ac de-
slantinopolim, et Thessalonicam, el Hierosolymam scrihendos mihi concederent viri clarissimi, ail bene
similia eadem scripla transmissa esse suggerimus. J de hospitibiis merenduni semper inlenti : quemad-
Ad has patriarchales, vel primaliales sedes constitu- modum etiam Londini permiseranl excell. com.
tiones aposlolicaadirigebanlur, ut peripsos suffraga- Thomas de Pembroke, cl praeclari eqnites Foiintaine
iicis liotilicarenuir, ut stipra observaium esi. Lon- et Germain in domesticis cimeliarchiis, et quideni
gisshnis et dmplissimis scriplis omnia PelagianOrum maximi pretii, qnaepossideiil; in Regia vero biblio-
deliria damnala esse cum dicat Marius,Iucem tri- tlieca, ct Colloniana humanissimi illarum cuslodes:
buil laudatis yerbis', quod Zosimus multa cqnstituit qui omnes inclytae nalionis Anglicaesingiilarem in
de Ecclesia,' qttia nempe onmes errores profligari bospiiem benevolentiam, el studium erga liiteras,
euravit. Untle prosequitur Maritis. t Quaeoninia su- quod fueram j'amdiu experlus, amplissime cumu-
jiraesctipla capilula (anlecedenler enim quinque er- characLeris
larunl. Horum igilur beneficio expressum specimen
rores recensueral) conlinet illa bealae memoriae epi- illorum codieuin,ad concilia Africana
scopi Zosimi epislola, quae Tractoria dicitur, qua sub Innocentio et Zosimo celebrata periiiienliuni
Ccelestius, Pelagiusqtie dantnati sttnt, qtiaeel Con- apponeiidum curavi, ad iidem docuiiierilorum chro-
stantinopolim, el per totum orbein missa subscrip- {j nologiaeet hisloriae ponliflcaliscopiosius astruendam.
iionibus sancioruin Patrttm est roborata, > etc. Et Codicisenim amiquitas attingii procul dubio octa-
S. Prosper lnnocenlii, et Zosinii sententiarum edila- vum, aul lionum saeculuiii; ulimago illius cbaracte-
rum raliones exponens scripsif:« Tunc istorum nia- - ris collata cum Mabillonii exemplaribus in re diplo-
cbinaJ fractae sunt, tunc in superbiaesociis ac prin- matica aperlum facil.
cipibus corruei'uiil, quando bealae niemorioe lnno- Consensiis calalogorum velustioruni,Farfensis, el
ccnlius nefandi erroris capila aposlolico mucrone Cavensis, ac liium Colbertinoruni 1, 4, 5, cum aliis
percussit, quando Pelagium ad proferendain in se, peranliqtiis in altribuenda sede anni unius,mensiiim
suosque senlenliam Palaestinoruni episcoporum sy- octo ei dierum viginti quinque (sulo Bergomensi ex
iiodum coacervavit: quando Africanoruin concilio- qualuor selectis lialiae inensium numerum' unilate
rum decreiisbeaiac niemori-e papa Z,osimussenien- minuente, fortasse ex errore amanuensis) suadei, ut
-tiaesnaerobur adnexuit, el ad impiorum detrunca- Bibholhicario assentianiur, eaindetn sumniam nu-
-tionem-gladio Pelri dextras omniuni armavit anti- nieraiiti : et figamus B. Zosimo vitaemorlalis ter-
slitum, etc, et Gemiarfu(s,-Innocen!iusurbis Romae minuni el immortalis inilium die xm Decembris ; de-
episeopus scripsil decrelum Occidcnlalium, eiOrien- positionerii vcro post x vel xi dies consecutam as-
lalium Ecclesiis dalum. Post quem successor ejus signemus xxv, vel juxta alios codices xxvi Decent-
papa Zosinius latius promulgavit. » Yidendus Au- hris, eodem cum Anaslasio, qua eliani die colilur il-
gusliniis in libris contra Julianum Coeleslii asse- lius memoria.
«lam. Inler haac constituta, crediderim fuisse de Sedis vacalionem paucis admodum diebus pro-
Appellalionibus ad sedem apostolicam, quae nunc r*- dttctani non modo Bibliolbecarius asserit, qui vel n,
agitari incoppta esl, et sub Bonifacio successore ma- velxt defiuivil, sed elam comprobal vetusium inar-
jori conlcnlione rccruduil. lyrologiuni Florenlinii : in quo ordinalio successoris
Bonifacii consignatur die xix Decembris, indicanlis
-BINII'V.T:LABB^l. codem anno4I8 diem Doininicamliltera Doniitiicati
' -Lineae"3H i. —Per
parochias cencessa licentiace- E. Si vacatio sedis biduo laniiiin extensa fuii, eleclus
reos benedici.Zosimus boc lanluni censliluil, ut idem Bonifacius xv Decembris dislulil ordinari ad alie-
cereus, qui in majoribus diiniaxal basilicis incendi ram Dominicani : sin diebus xi eleclus in pervigilio
solei'el,aeqtiesingulis parochiis concederelur. Bene- NalivitaLisDominicaeordiiialionemepiscopalemrece-
diclionem enim cerei paschalis in Ecclesia antiquio- peiil pi'oxima Doininica infra Oclavam Naiivilaiis
rem esse docel Prudeniius, qui deeo liyninuni ceci- xx Decembris, ut .Bibliotbecarius tradil, ei velus
nii. Baron. anno 418, n. 27. Matiyrologiuin. Inde auteni peti oporiere epochani
Linea 6.-— Permensem Decembrem. Prosper in sedis Bonifacii oslendam mmiero proximo.
Chronico docet sedisse annum uiiuni, inenses novem, Non desunl pontiiicio ministeiio Zosinii, licet
dies novem, ideoque a die XVIIIMarlii anni 417 ad brevi intervallo temjjoris delinilo nol_e cbronologicae
xxvi Decenibris 418. illuslres, prteter enumeratas. Eclipsis enim solis die
BLANCHINL xix. Julii feiia vi recenselur a MarccHinocomiie sub
consulatu Honorii XII ac Theodosii YIll, suflraganli-
NOTiECURONOLOGICJE. bus aliis chronologis cl historicis : quani tabulae
Initium Zosimi demonstralum ex epislola Pascba- astronoinicaepariter jungunl cideni anno Cbrisli 4i8.
sini perlinere ad consulatum Honorii Augnst. XI, D Idacius in Chronico suh eodem anuo xxiv Arcadii
Chrisli anno 417, quo Pascba ipse celebravit vui el Honorii, quo eclipsim pnefaiain nieinorai, addil
-Kalend. Ajtrilis, dediicilur ex die ordinationis Do- Periocham, quaenon modo illustral aunuin eventu
•minica xxv Februarii. Quare et in Chronico Marcel- celebri, licet infaiisto, lerraeinotusPalaesiiuam quas-
lini signalur iisdem consnlibus. Terminus vero per- saniis, se>lctiam indicat mandala esse lilieris gesia
diicendus eslad consulatum proxime consequentem Zo&iini.Diiranle (inquit) episcopoquo supra (Zosimo
llonorii XII, ac Theodosii Jun. Octavum, Cbrisii Romanoe Ecciesite xxxix per ipsum enumerato,
418, celebrem ex Africanis conciliis, quorum Acla « gravissiino Lerr;enioiusancia in Hierosolymisloca
iisdem coss. praenotanlur. Illorum Acloruminsignem qiiassantur, de qtttbus in gesiis cjusdem episcopi
codicem asserval bibliotheca Oxoniensis, scripLum suiplaileclarant. i
capiialilms lilteris, olim in bibliolbecaille
Christophori KOT-EHJST0MC2E.
Jtistelli custoditum, ex quo editionem adornave-
ral codicis canonum Ecclesiae Africanae anle an- Linea 2. — Ric constituit multa in Ecclesia. Ex
nos 110, uli superius reluli. Inde partem editam rnullis a Zosimoconsliiutis pauca retulit Bibliotheca-
a Juslello describere mihi fuil, dum an- iius, eaque non elegit, q.ttaevideri debent praecipua.
•no 1713, die xxvi Januarii permissum
deducius perhumaniter a Fortasse quia ejusdem gesta scriptis essc mandata
•viris clarissimis Gardmer vicecancellario, et Joan. noverat cum Idacio. Ea vero sunl dataead Africauos
-Hudson bibliotbecario, editis geograpbis veteribuset Palres epislolae,imo, -el ad universos episcopossuper
•iiova Josejjiii Flttvii versione celebri apud eruditos, Ccelestii, et Pelagii causa, necnon ad ejiiscopos Gal-
177 HISTORIA DE YITIS ROM. PONT. — S. ZOSIMUS. , 178
Uarnm de privilegiis Ecclesise Arelatensis; conslilu- A euin versari contingati integrtim lamen esl illarum
tio viearii aposlolici in Lribus earumdem provinciis : Ephemeridum aucloribus inserere gesLis ejusmodi
iterala damnalio Pelagii et Ccelestii posl fugam eo- tum ea quae peuinenl ad liiinc episcopalum, ad
rumdem qua se sublraxerant a Romanaesedis judicio, lianc provinciam, el ad htinc pairiarcbaiiini dicece-
cuin huic* sesislere jubeienlur: Ea quaedetrans- ^eos Occidenialis , lum caetera quie speclarit ad
marinis appellalionibus incboata sub Zosimo sunt, universalem Ecclesiam toio orbe diifusam, et leges,
perficienda a Bonifacio successore, et his similia vi- leg-ationes,consiitutiones a summo pDnlificePetrLsuc-
deri utique debent mullo ampliora et graviora, cessoread illiusregimeneditas; siveeliamunicepfo-
quam constltutiones de pallis linostimis diaconorum, sequiea Lantuin,quaead sacras caerembnias,'autreriim
de cerei benedlctione per jiarochias, ac de vetito consisLorialium. summam laiilumniodo reFeruntur.
clericis ttsu publice propinandi. Quanquam eniin et ILec semel indicala occasione hujus numeri ad
Ista digna fuerint ponlificia cura, el memoralu al- ponlificaluni Zosiini perlinenlis, aplanda erunt c:e-
que usu posterilatis, .adeoqiieuierlto recenseantur a leris,.quando observelur prq lubilu ejus Bibliolhe-
liibliolliecario; atiainen illa qnae fidei catholicaecon- carii, qui lunc scribebai, alicubi recenseri facta
servandae, quod caput esloninium, el ordinatae hie- _unius generis, quac alibi reliceniur. Refundenda e.st
rarchiae offleiis acjuribus adminislrandis in- sacer- illa varietas styli, et eleclionis in propensiohem, et
dolio reticere omnino non debuit."' curam diversatn ingenii eorum,.qui ponLificiaeiiiblio-
Deserenda lamen nilhi non est excusalio- hujus ihecae, scriniisque publicis, et archiyo praeerant,
praelerifionis. Dno autem prae cEeteris perpendi ve- per varias aelates. ...
lim, vel ut ralionabili animadversioni fial salis, vel g Linea 3. — Ut diaconi twvas conleclas haberent de
"nt occasio aperiatur defeclus, non sine altqua ceu- palliis linoslimis. Id ante constilneral Silvester.
sura dissimulandi. Primum est, a diversis bibliolhe- Yide num. 55, el notas Alleserrae ad etini locum.
cariis pro tempore' singulorum ponlificum gesla "His lamen ex notis laudati viri quaestio subo-
fuisse collecta, el siricliiu indicata, ui coHeclio ipsa ritur, nuni pallia illa linostima ad laevam a dia-
relerret potius breviarium actorum aut spicilegium, conis adbibenda, dicenda sint mappulw, quas
quam liisloriam. Hinc aliquibus jjlacuit illa omnino .liodie manipulos dicimus, seu polius oraria, qirce
jiraBterire, quaemajoribus lomisinserta jam leneban- .uunc stolm frequenlius appellantur. Ulrumque com-
lur, aut integrum codicem j'usiae niolis de se con- prehendi pulalur ab -Aiteserra illo in decreto Silve-
siiluerenl, utpote locuni babilura in- aliis elenchis stri per Zosimuin renovalo. Rem fusius perlraclat
tlecretalium epislolarum, aut similibus in •aliam clas- Dominicus Macri in Lexico sacro, verbo Linosiima,
sem digestis, ubi expedite inveniri poteranl. Hanc ubi de orariis quoque inlelligendum ptital his argu-
regulam conseclalus esl ille qui B. Gregorii Magni mentis : « Palliim linoslimam (inquil) quam S. Sil-
.peiiochen hoc in libro contexuit. Integros-enim li- vester papa diaconibus eoncesserat, Gavanlus puiat
bros duodecini ejusdem epislolarunt sublicuil, licet fuisse manipulum, se.i hic etiam subdiaconibus com-
alias lucubrationes sancti doeloris enumeraret. Illos tnunis esl. Ego tamen esisiiiiio fuisse slolam, quam
enim putavitad epistolaruni Tegesla pertinei'epolius, Graeciorarium dixere, de quo suo loco; et quarit ipsi
quam adepiLomen Vilae. Non secus praestitit auclor supei-siiiislrum humerum deferunt; cujus anXerio-
bujus periochae ad Zosimum speciantis. Noluii boc rem parlem ad brachium revolvunl, ac pendentem
in breviario geslorum ej'us pontificalium Decretales P relinqttunt posleriorem partem. Idetn observant
ejusdem epistolas singillatim enumerare, ulpote no- Carthusiani; sed hi Latino riiu ad dexlrum lalus-
las ex alia «jlleelione canonum, seu regulai'um et liganl, ac iongiorem pariem in brachio ad instar_-
decretalium summorum {.ootiiicum. illa vero ininu- manipuli stringunl : quae opinio aittiquissima san-
liora decreta prosequitur, quae ralus est difliciliori ctortim Petri el Pauli iinagine conlirmalur, quae
indaglnerepertnm ini in crassioribus tomis omnium ejusdem S. Silvestri jjapaefueral, ac magua venera-
epistolarum. Aliis vero collecloribus el biljliolbe- tione in basilica Yalicana conservalur : in cujus
cariis "diversa senteniia sedit : quibus visum esl infeiiori parle idcm sumnius poniifex est depictiis
indicare iiominaliiii eiiam illa, quaelusiusiraelala re- cum asslstentia duoriun diaconorum Constaulinum
periebantur in geslis conciliorum, ei regnlis ac lilnis Jbaplizans, diaconi vero induli antiquo cotobio, quo-
. Patrum. Hinc haeresuin dainuatio, et piovinciartim rum in liumeiis pendet stola, sive manica, quae re-
parlilio, et Imjusmodi gesta grandiora pro sin- vera non alia esset nisi linoslima palla. Conlirmalur
- gulorum-arbilratu, etidea diversa projtriaescripiionis secundo ha;c nostra, opinio verbis Rodulphi prop.
-cxpriniuntur. ' 23, ubi de hoc Silveslri decreto agens "inquiL: Ut
Allerum ex observan.dis est, librum bunc Ponlifi- diaconi dalmalica ulerentur in ecclesia, et palla
calem natuui fuisse ex calalogis Ecclesias:Ronianae. liiioslima eorum laeva tegeretur. Ergo stola est, quaj
tili oslendimus cum Scbelestratio , aliisque in ad laevam antiquitus, tanquam in parle lunc, ui di-
Prolegomenis., et ' subinde adauctum a posteris cium esl in dicta bnlla, nobiliori pendebal. Elymo-
iiiserlioiie ilia.cuni iioliiiaruin, quae ad peculia- logia vero aeuie ab aliquibus traditur cx Graeoo.
.rem_usum et bisloriam liujus sanclau Romatiae n'^tvos-Tgfiov, id esl lini stamen, fortasse ad differeu-
1
Ecclesias referebanLur. Hinc observaniur coileciores liam stolae, quae lame stamiuisin illis saeculis.erat.»
illi sludiose inienli ad recensendas fun lationes, Addit Carolus Macri Dominicifraler in aticlario no-
dotes, ornameiila basilicarum, liiulorum, el cceme- laruiu, quod palla Iinostima videatur fuisseorarium,
tcrioriim Urbis, aut circa Urbein,et ordinatiojies sive-stola : etex-eo-possenos conjicere, quodvesletn
presbyterorum ac diaconoruiu in illis minislerio illam lalarem Medorum, quain Herodotus lib. yi,
fungeiitium, ei riius in illa vigentes, ae per illam Xenoplion lib. vm, Pluiarchus in. Alexandro, Aria-
-transmissos ad alias Ecclesias. hujus palriarcbaLus nus Ifb. iv. et vi a-tolt)-.vocant, Q. CttrLius lib. m,
.Occidenlalis, licel aliqnando adjunganlur eiiam de- patlam appellal, el Iloratius sal. 2, lib. i, pallam pro
crela omnibus Ecclesiis orbis Cbiistiani per ipsam fascia suinpsil inquiens :
indicta, necnon gestaad slaliini (oiius C!iristian;e . Ad talos stoja demissaeLcircumdalapallaj
reipublicae pertinentia. Non secus .cvenil hac noslra . efSeneca in Troad. 25 :
' ajiate in libris diurnis, sive sacris ephenieridibus
Ronianorum ponLificum, qui per ejusilem S. sedis Ciugallunicas palla.solutas..
s;;cr. caeremoniarum magislros diclantur de more, Haec adnolala erudilorum virorum efflcinnt-,
"aul per nolarios, et rerum consistorialium cura- ut veslium sacerdotaliuiri novae legis afflnilaleui
tores conseribuntur. Licet enim in ulrisque recen- agnoscamus cum oriiameutis <sacerdolalibus, a
seantur ex. institulo ea quae potissimum pertinenl Deo praescriplis in lege veteri :- quam affiuitatein
ad rilus et actus.pontifieales in urbe exercitos a in Pi'olegomenis cum perlracla verim-. quaiiltiin
suuimo lotius Ecclesiae bierai'cha, aut in locis, ubi satis fuit ad gentis universUm. intelligetiduin. ia.
179 ANASTASi! BIBLIOTHECARII iSO
omni cultu ad ministerium altaris perlinenle, saiis A posiiores sacrorum rituuni, ipsasque lineas mappulas
erit hic perslringere illa, quoe adpropria diacono- jn sinislro bracltio gestandas ex lege Ordinis Romani
lum insignia refei'unlur per lmnc numertim. VI apud Mabillon, uecnon pallas linostiinas a diaco-
YidimuS igilur ex B. Hieronymo, el ex Josepho nis uti ad laevamadhibendas ex hoc num. et ex superiorp
monebam in nolis ad S. Slepharium. Es illo
peripsum produclo in epistola ad Fabiolam, Mosaicas 35 linleo ac symliolo ministerii profieisei pulant,
legis sacerdotes habuisse coinmunia cum pontifi- scilicet vere maxiinus Christus Dominus prae-
cibus, una cum pileolo rotundo, seu tiara semi- .quo Ponlifex voluit cum instilueret novae legis sacrificiuni
sphaeriea, tria alia indumenia, quaesunt: « 1. Linea ,cingi sacerdotium. Quare indicaviinus eliam anle Sil-
feminalia seu bracca?. 2. Linea luiiica lalaris ad el
instar militarium camisiarum corpori astriela. vestrtim hasce lineas vestes, et aiias sacras fuisse
3. Cingulum, seu ballheus ad instar pellis colubri attributas nostris Levitis el sacerdolibus, cum ex-
texius subiegmine cocci, jiurpurae, biacynihi, et poneremus ne decretum a SLephano papa et niartyre
siamine bissino, quem baliheumdigilosquaiuor la- conditum, sacerdoles ac Levitae sacras vestes
in usu quolidiano,- sed inira Ecclesiam
tum, et Lhoraci circumligalum inter unibilicum et adhiberent tantumniodo ad minislerium altaris. Quaenamigiiur
pectus, el ex una parle- ad crura dependentem ob- eausa fuerit decreti condendi sub Silveslro et Zo-
servat Hieronymus; cuni ad sacrificia cttrsu expe-
diliore opus esset consuevisse in laevumhumerum simo, inquit, si ante Sihestrum Siepbanus consli-
tuerat de sacris vesiibus sacei'dolumac diaconoruni,
relorqueri. i el inter lias erant lineae pallae, et oraria Christi
Iliqus baltei Levitici quemadmodum mensura re- Doniini ex Iinteo desumpia? Causain assequemur,
tenta est in slola, quam dicimus g
diaconalem, apud .si respexcrintus atl anipliorem culltim vesliimi sa-
Christianos Levilas; ita et ejusdein relorsio in sini- craruin, lalius explicatum post redditam Ecclesiae
strum humerum expressa cernilur in collocalione, pacem.sub Silvestro per Consianiinum. Per illam
ita ipsis demandala, lum a Silveslro supra niim. 33, ajlatem trabeoe consulares, ac regia purpura, et
tum hic a Zosimo. Superponitur enim bumero sini-. palmatae vesles ac triumpliales, passim oblalaj a
slro lum in Lalina Ecclesia, tum apud Grfficos.Et principibus fidem Cbrisli professis regali ejusdem
his quidem libera pendei poslerior pars, et ad crura sacerdolio, rite dedicabantur Deo per ponlifices,
descendit; pars vero anterior alligatur brachio : aptantes snpra easdem insignia crucis Chrisii, et
noslris aulem Latinis ministerii causa liberius exer- Pallio aposlolico laneo non dedignautes contegere
ceudi pars pendula per reiinaculum aul nodum circa aurea el phrygiala Ornamenta vestium regiae gazae,
cingulum colligalur ad latus dexterum; et brachio ita devole in sacrarium illataeab Auguslis, sese ac
siuistro loco circumplicandi aliud exlremum ejusdem regna Chrisio subdentibus. Consultum itaque cum.
inslil.fi, segmetilum similis lalitudiiiis veluli ex lon- fuissel dignitali veterum sytuboloiuin Pontificalium
giori fascia aut balleo dccisum ita duplicatur ut in ornamentis niajoris sacerdolii, consultum pariter
inseri possit sinislro cubilo, quod omamenti genus esse voliierunt Silvesler et Zosimus LeviLici mhne-
appflllamus manipulum. lta etiam paltium noslrorum ris insignibus primaevaj inslilulionis, neinpe lineis
ponlilicum majorum , seu fascia illa index amplitu- mappulis humero de niore apponendis etiam in as-
dinis potestatis, quaeusque ad decintum saeculum sumplione dalmaiicarum auro ei purpttra contexta-
eirca humcros aplala utroque exlremo suo anterius ruminpaceEcclesiae. Quin etiam lanla fuitconsiantia
epeetore, relrorsum e dorso ad pedes usque de- C non deserendi veterum hujusmodi j)allarutn sive
fluebat, ut omnia velusta musiva Romanis in basi- orariorum et limboruin sacrata symbola, ut ad al-
licis ac lituljs praeservaia denionslrant, postquam taris minislerium diaconis neque tunelicuerit neque
experimenlo compeiium est, in. ascensu ac descensu nunc liceat sine illo ornainenlo sisii, eiiain illis die-
graduum altaris ae throni poniiiiei celebranli oeca- bus, quibus dalmaticae sunt depoiiendae : neque
sionem cespitandi ac labendi non semel praebuisse, subdiaconis pateat accessus ad munus sui ordinis
nt alio in httin. infra dicemus, decmiaii cospit pro- oljeundum iu sacrifieio, nisi lineis illis indtili sint,
videnier, donec aelale nostra vix infra costas pertin- et majipulis ad laevani inslrucli, eliamsi tuhicas
gat. Ila expedilum magis, et a lapsus periculo im- extimas et pretiosas certis diebus deponanl in mi-
murie citra- myslerii aut oecoris iniminulionem nislcrio. Qui plura bis de ornameniis desideral,
reddit ponlifici ministerium. Haic igilur de figura; eonsul.at ea quae conlulimus in Prolegomenis de
nunc de materia diaconalis illius ornamenti a Silve- cullu vestiuni sacrarum.
stro et Zosimo ileraiis decreiis conslabiliii. Lin. 7 el8. —SepultusjuxtacorpusbealiLaurentii
Lineam pallam diaconis geslandam in sinislro via Tiburtina vin Kalendas Decembris. Certe post
huniero proescripsil Silvesler : lineam pariter, seu diem v Nonas Oclobris in vita egisse dicendus esi;
lineis staminibus el filis intextam (quod esl linosli- cum supersinl ejusdem liilerae ea die signalae et in-
tnum) conslituit Zosimus, ea sciliccl ex causa, quod scriptae Commoniiorium ad presbyteros Ravennw,
lini materies ita esset addicta sacerdolalibus indu- Honorio XII et Theodosio Coss., nempe anno Chrisii
nientis', ul in singulis propemodum locum liaberet. 418. Legunturin codiceinembranaeeononiaut deciriii
Nam et braccae sunt lineae; lineae tunicae talares; jQ saeculi Romae custodito in bibliotheca tituli S. Cru-
el ex byssino filameiHo, hoc est sublilissinto lino cis ad Jerusalem, de quo egimus paulo ante pag. 35,
baliei sacerdolalis ac Levilici lela coiiiexla. Unde ubi haiicepistola.ti alia praecedit, a Zosimo dala ad
et poniificum nostrorum vittaecum inunguntur, et Hwsitium episcopum Salonitanum nouo Kalend.
episcoporum milrae quando summo ponlifici assidenl Martias eodem consulatu.
lineae adhibenlur. CIACONiL
Causani trdis indumenti diaconis prrrscribendi lum Linea 1. — Natione Grwcus.Non ut quidam dixe-
ajtale Silvestri, LtimZosimi, nemo felicius aperiet, runt Cappadox Caesariensis,sed Realinus ,ex magna
quam Cbrysoslomus Zosimi aetatem attingens. Ejus Graecia nunc Calabria dicta.
jestimoniuni in homilia de filio prodigo retulit Goar
ii Euchologio p. n ad ordinat. Graecorumiium. 23: PAGII.
«JNoslis,inquil, sjjirilales delicias qui eas degusta- Linea 2. — Hic multas conslituit ecclesias. Alia
slis, et recordaminiIremendoium mysteriorum divini leclio : Hic mulla consliluit in Ecclesia. Ccelesiius,
sacrificii imitantium angeloruni alas teimibus lineis audiia Innocentii morle. ex Oriente Romam siatim
stolis, quae sinistris bumeris iinpositae sunl, el qui advolavil, nt. lestalur Marius Mercator in Corimio-
3nEcclesia discurrunt. » nitorio his verbis : i Praediclus tamen Coeleslitts
Prceler hanc slolae diaconalis originem a Leviiici eliam hinc (nempe Consianiinopoli) ejectus ad ur-
Biiiiislerii balieo in humerum sinislrum reflexo, a bem Romanam sub sanctae iriemoriae Zosimo epi-
acvi quoque foederisexordio repetunt .symboiuiiiex-_^ scopo, ioia feblinatione pcrrexil. J Ubi Romam per-
181 IIISTORIA DE YTTISROM. PONT. —S. ZOS.IMUS. 1S2
v.anil, Zozimus papa in sancti Clementis basilica A cilio oninia gesia in causa Cceleslii ad Zosimum
foncessiim habuil, etqnidqiiid ad eam usque diem, missa sunl.
in ejus causa aetum fuerat, excussnm est, inlrodu- Cum eo loco res essel, Zosimus examinatis, quao
clusque etiam Ccelestius, ac lectus liliellus, quo fi- hactenus adversus Ccelesiium lam Rohtae, quam iu
dem snam lestabatur, ui scribit Zosimus in cpi- Africa facta fuerant, eum ad pleniorem audienliam,
slola ad Aurelium et universos episcopos Africe, suiiiinuiiiquejudicium vocavil; sedhseresiarcha cum
anno quadringentesimo decinio septimo data, in arles suas patere, nullumqne superesse tergiversandi
qua consules legunLur, sed dies el mcnsis dcside- modtim viderel, sese examini subduxit. Cujus fuga
ranlur. Ccelestii professio Zozimo visa esl caibo- ubi innoluil, conlinuo lala in eum acPelagium.de-
lica, non quod, quaa dogmata Cceleslii coutinebat, "cretoria sententia, scriplaque universis mundi epi-
ipse approbarel; sed quod apostolicae sedis judiciiim scopis a Zosimo grandis illa epistola, quam Traclo-
amplecli se paralissimum ille exbiberet. t In boniine riam Marius Mercator vocal, et cujns aliqua lan-
accrrimi ingenii, inquit Augustiims, lib n contra lum riobis fragmenla restant. Haec Mercatoris hao-
duas epislolas Pelagianoi-um c. 3, qui profeclo, si de re in Commonilorio verba :« Episcopis vero ex
corrigerelur, pluririiis profuissel, voluntas emenda- • Africa resciibentibus, omnemque causam, quaeapud
lionis, r.on falsitas dogmatis approbala esl. » Non eos facla fuerat exiionentibus : missis eliam geslis
pulaviL lamen Zosimus, ejus libellum sibi debere exinde, quae fueranl tunc cum ilio, vel de illo con-
suflicei'e, sed variis inlerrogaiionibus ej'us animum fecta, vocatur ad audienliam pleniorem, ut quaepro-
exploravil, ui liquel ex laudala Zosimi ad episcopos niiserat, feslinaret implere, idesl, ut damnalis prae-
Africanos epislola. Nec lamen Coslestium excom- „ dictis capitulis, sententia Afrorum ponlificum, qua
inunicalioiiis vinculis, quibus innodalus erat, absol- " fuerat comniunione privalus, absolverelur; non so-
vendum esse judicavit :' t Sed inierposilo duorum lum non adfuit, sed etiam ex niemorata Roniana
inensium tempore, donec rescriberetur ex Afiica, urbe profugil: atque ab boc a bcalae memoiiae prse-
resipiscendi ei locus sub quadam medicinalis sen- dicio Zosimo episcopo scriplis amplissimis vel lon^
leniiae lenitate concessus est, t inquit Auguslinus gissimis perdamnalus est; in quibus el ipsa capiiula,
lib II dePeccalo originali, cap 7, quod Aurelio, cae- de quibus accusalus fueral, continenlur, el omnis
terisqtie episcopis Africanis per litteras Zosimus causa lam de Cceleslio suj.rascriplo, quam, de Pela-
signifiea.il daias xi Kalend Octob. ejusdem anni 417. gio magislro ejus praviore videlur esse narrata (q-.io-
Ill.s litteris sanclos illos praesules duritis increpuit, rum scripiorunt el nos hic habenius exemplaria), et
dolens Pelagii, ac Coeleslii vices, qui cum catbolica ad omnes orientales Ecclesias, ^Ggypli dicecesim et
saperent, hiereseos damnaii fuissenl. ConslanliiiopolimeiThessalonicam, eiHierosolyinain,
Poslquam Zosimus pro Cceleslio scripsit ad epi- similia eademque scripta ad episcopos Iransmissa
scopos Afiicanos, Pelagius suant quoque epistolam, esse suggeremtis. >
qua hajresis criinen a se depellerel, niisit cuin ad- Zosimns Tractoriam suam el gesta synodi Africa-
juncla fidei professione, in qua sincere quid crede- nae _ad Honorium imperalorem Ravennae ageniem
ret, quidve respueret, sese declarare praedicabat. In misil, petens,ul Coelestiusomnesque Pclagiani Urbe
ea, Ceelestiumimilalus, ea capita, quorum nemoil- pellerenlur, el loio Ghrisliano orbe tanquam haere-
le postulabat, ntultis disputal, sed ubi ad baplismi tici liabereutur. lis acceptis Honorius rescrjpttiin
quaeslionem venit, « Baplisma, inquii, uniiin i.ne- emisit, quod Baronius ex codice nionasterii sancti
nius, quod iis.iem sacramenli verbis in infaiilibus, GYedasli anno 418. Annalibiis i*.iseruil,postea Sahna-
quibus eliam in majoribus, asserimus esse cclebran- sius, Usserius lib de Britannic Eccles primordiis,.
dum. > Quaeverba nihiloniinus ipsum atl originalis Baluzius in Appendice ad Salvianum, el ntiper Gar-
culpte confessionem non astringebanl. Sic neqiie nerius paiiim collatione ediloruin, parlini Mss. ope
exprimebat qualem gratiam agnosceret necessuriain, cori'ectius dcdil in* dtsserl 5 de ConsliLulioiiibus
el ex eis quaj Auguslinus de Pelagianoruni fraudi- imperatorum editis in causa Pelagianorum. ln eo re-
bus tradil, inlelligimus illam fidei expositionem, in scriplo ad Palladium Prajfo.ctum praelorio Italise di-
<iuanibil prorsus videiur nisi orlbodoxuin, januam rectaHonorius ait : Illustris ttia auctorilas victura
eorum oninibus erroribus patefacere. Ea lainen in omne wvum lege nos stgluisse cognoscal, ut pnlsis
accepta Zozimus scripsit ad episcopos • Africanos ex Urbe primis capitibus dogmalis exsecrandi, Cmle-
supra cilalam epislolam xi Kalend Octobr datain, stioatquePelagio, si qui hugus de cmterosacritegii se-
in qua ail, liquido purgare se Pelagium, ac iiJein clalores, quibuscunquelocis poluerint reperiri, aut de
siiam tanta perspicnitate exponere ut lociini ina- pravitale damnata aliquem rursus proferre sermonem,
lignis inlerprciaiionibus niilluni relinqueret. Yeriim a quocunque correpli ad competenlemjudicem perira-
ciilpam, quain Zosimus imprudens admiseral, postea lianiur. Imperiale edictum jnssione sua proseeuti
correxit, ideoque Auguslinus eum, qiiantum in se sunl praefecti praelorio Jtinius Quaiius Palladius Ila-
fuit, excusavit. Jiae, Monaxius Orientis, el Agricola Galliarum, qui
Episcopi Afiieani, acceplis Zositni papae lilteris, decreto suo,- quod adhuc exstal, jussere Pelagiuui,
anno quadringenlesimo decimo oclavo duo concilia et Cceleslium ex Urbe ejici, oninesque isloriim er-
eelebrarunl, qttorum primuin S. Augnstinus Alrica- j) roriscoiiviclosfactiltalibussuis spoliari, ac perpetuo
cum semper appeilat, licet Carlbagine celebratum mullari exsilio. Honorii rescripium dicilur datum
fuerit: Eiducenti decem et quatuor episcopi inlerfue- pridie Kalend. Maias, Ravenna, D. D. N, N. JJono-
runt. Ex eo obleslalio ad Zosimuin papam niissa; rio XII et Theodosio VIII AA. CC. ideoque anno
graviter in ea expostulabanl Palres concilii adversus ~ 418, post mensein scilicet, et aliquoi dies, quani
Zosimum, quod post babito, ct AfricanaeEcclesiae, Zosimus lerliam ad Afros epislolam die xxi. MarLii
el Romanaeper liinoceiitiuni judicio, quo finiia Goe- sciipsissel, qui ideo intra. illud lempus, et Cosle-
lesiii causa fuferat, ad novum eam exameii revocas- stium poslremo ad judicium vocavil, el iraeloriam
set. Beinde cum inlelligereitt ex epislolis Zosimi, suam adversus Pelagianos ad universos orbis ejjjsco-
hunc ad Pelagiun, Coelestiumque absolvendos festi- pos dedit.
nare, nisi accusatores Romam occurrerenl, el su;e Episcopi Africani Carihagine in concilio, quod a
accusalionis capila pi'obareiit: ohleslaiorium libel- D. Auguslino plenarium dicitur, cotigregati Zosimi
lum interposuerunt, quo sitiim sibi jus servari pus- Tracloriam receperunt, el epistolam gralulaloriam
tulabant, et ul nihil dc sententia in iitriiinque illum atl ipsuin scripserunl, qua, de Pelagianorum damna-
prolata imniutaretur; sed in^odem cuneta relinque- tione, Zosimo, ut par eral graliilali sunl. Hujus.
renlur slatu, sallem donec uiiumesuisRomam iniile- Epislolae, el Zosimi Traetoriae mentio esLcap 8 ca-
rent cum idoneis causae instrumentis, quibus haere- piluloruin, quaeepislolae Coeleslini Papaead episco-
licorum artes .tpcrircnliir, docereturque quam lcgi- . pos Galliarum, suhjici soleiu. Coeieslinus, cui illa
tinie el canonice damnati esscnt. Ex eo itaqite con- Ciipitulaattiibuunlur, ait: <i Quod omuia slutlia, ct
183 ANASTASII BIBLIOTHECARU 184
omnia opera,'acmerita sanclorum ad Dei gloriam, A epislola III talis esl: Zozimus^Aurelio, etuniversis
laudemque refcrenda sinl, quia nemo aliunde ei pla- perAfricam, etc. « Magnumpondus examinis magua
ceat, hisi ex eo, quod ipsedonaverit: In quam nos desideral; ut non sil rebus ipsis quae geruntur in-
sententiam dirigil beaiae recordationis papaeZosim ferior libra judicii. His accedii aposlolicae sedis an-
regiilaris aucloritas, cum<scribens ad toiius orbis ctoritas, cui in honorem bealissiiiiiPetrl Patrum de-.
episcopos, ail : <sNos autem inst.inctu Dei (omnia creta peculiarerii quamdam sanxere reverentiarii..
enim bona ad auclorem suum referenda sunt, unde Coelesiius presbyter nostro se ingessit examini, ex-
- nascuntur) ad.fratrum, et coepiscoporum noslro- pelens, ea quae de se aposlolicae sedi aliter quam
« rum conscientiam universaretulimus.iHuncaiilen. . oporiuit essent inculcata, purgarl. . . Posthabiiis
sermonem sincerissimaeverilaiis luce radiantem tan- omnibus, die cognilionis resedimus in sancli Cle-
to Afri episcopi honorc venerali sunt, ut ila ad eum- mentis basilica. .% Omnia igilur, qttae prius fuerant
«lem virum scriberenl : «lllud vero quod in litlteris, acla discnssimus.. . Inlromisso Ccelestio, libellum
quas in universas provincias curasli esse mitlen- ejus, quem dederat, fecimus recitari. Nec boc con-
« das,posuisli, dicens: Nostameninstinclu Dei, neic. tenti, utrum hrecquce scripsisset, corde loquerelur,
Sic aecepimus diclum, ut illos,-qui conlra Dei ad- an labiis, saepe numero exploravimus. »~S. Augiisli-
julorium exlollant humani arbitrii liberlaient, dis- nus testatur Ccelestium in professione fidei, qiiam
triclo gladio veritalis, velut cursim transiens ampu- obtulilZosimo, declarasse, « si forie ul iiominihus,
lares. Quid enim tam libero fecisli arbilrio, quam quispiam ignoranliK error obrepseril, vestra scn-
qtiod universa in nostrae liumililalis conscientiam tentia corrigalur. J S. Aug de Pec orig cap 6.: t In-
relulisti? Et lamen iiislinclti Dei factum esse fideliter U super etiam Ccelesiium se pnrgare molientemad
sapienlerqtie vidisli, veraciier, fidenlerque dixisti : consentiendum supradictis sedis apostolieae, id est
« Lleo uliqtte, quia proeparatur voluntas a Domino, Innoccntii papae litteris, crebra inleiiocntione con-
el nt boni aliquid agant paternis inspiralionibus striuxeril. » Id. conlra 2 episl Pelag lib n, c. 3:
« snorum ipse langil corda filiorum : quoiquol eniin « A vincttlis lamen excommuriicalionis nonduni est
spiiitu Dei agunlur, hi filii Dei suni;ui,nec no- credilus esse solvendus; sed interposito duorum
« striim deesse senliamus arbiirium, etin bonis qui- itiensjum tenipore, donec rescriberetur ex Africa,
« busque volunlalis bumanae singulis motibus magis resipiscendi ei locus sub quadam medicinali senien-
illius valere non dubilemus auxilhim. _ Ita Cceler tias lenitale concessus esi. t Id. de Pecc oiig cap~8.
slinu;. Laudatam epistolam abAfricanis episcopisin Pelagius quoque non seguiter liiLeraruin remedia
concilio plenaiio congregatis, ubi Zosimi Tracloriam conquisiverat ad eludendam, si fieri posset, Ro-
recepere, scriptam esse oponet, cum Zosimus sub niani pontilicis diligentiam in caus_e istius cogni-
liiiem anrii quadringentesimi decinii octavi viyere .lione. Scripserat enim ad Innocenlium fidei suaa
desicrit, nec aliud anle morlem ejus in Africa con- professionem, mulualus ex aposlolico symbolo veras
ciliiui) congregatum fueril. : seiiieniias, ncque aperte illis permiscens errores
Liu. 3 ct 4. Ut diaconi IwvastectashaberenVdepal- suos, quin el libertalem arbilrii asserens, el nos
tis tinosltmis, cl per parochias concessa licentia cereos semper indigere divino auxilio : el universa iia
_>__ttedici.Zosimo liibnit liljerPoiilifiealis, quod licen- eoncludens : i Haecest fides, papa beatissime, qtiam
liam benediccndi per singulas parochias eerei Pas- in Ecclcsia calliolica didicimus, quamque semper
chalis concesserii. Quod non ita intelligendum est, pu lentiiinus eL tenemus. In qua si ininus perile, aut
inquit cardinalis Baronitts, quasi Zosimus cerei Pas- parum cauie aliquid forle posilum esi, eniendari iii
ebalis ,usum priinus insliiueril, sed illud tanium a primis cnpimus a le, qui Petri et fidem, et se.'e;ii
• Zosimo insliliHiim. ul idem cereus qtti in majoribus lcnes. Sin aiitem h_ec noslra confessio aposiolatus
lanium basilicisinccndi solerel, aeque singulis paro- lui j'udicio comprobatur; quicunque nte maculare
chis coneedereLur: aniiquioreiifenim ftiisse tn Ec- voluerit, se' imperitum, vel malevolum, ve\ eliam
desia ejusdem cerei benediciionem, docel Prudeii- _non caLlioIicum,non me haereLicuiiicomprobabil. i
llus, qtii de eo hymnum conijjosuit. Ad liacc, addideral eliam Prailus Hierosolymoruni
Idem liber Pontilicalis asseril eum constiluisse, episcopus suas episiolas ad Zosimum,-quibus carpe-
ttl diaconi kcvas leclas haberent de pallis linoslimis. bal accusaloresPelagii el Coeleslii, etiia obsequen-
Nomine hujus pallae inielligenda cst stola diaconalis tem Pelagiuiij ostendebat sedi aposlolicae, ut le-
ex lino, el lana contexla, quam diaconi in humero ciis palam lilleris commendaiitis el coinmendaii,
sinislro dcfcruni, ad dilTerenliain sacerdotalis, a col- qui aderant RomanaeEcclesiae viri sancli -vix lacry-
, lo antepecttis pendenlis. Hicauleni ususjam a lem- inis praegaudio temperarenl, ait Zosimus (ep. IV).
pore concilii Laodiceni anno circiler treceniesinio Iiilerea inter Romaiiam el Afiicanain Ecclcsiam lii-
sexagesiino lertio celebrati, invaluerat,Canone ul diaconi teiis ultro citroque dalis suspendebatur judicitim
stola ulercntur in sacris minislcriis. enim pontificis, donec pleniora documenla afferrenlur e
XXXIIsiatuilur subdiaconos cum orariis assisiere * Palribus Africanis, qiiibus eomihunicaveral Zosimus
non debere, et canone XXIII,lectores, canioresque ea qnae Iransmissa fueranl a Pelagio et Coslestio.
enm orariis agere officium snum non debere. Ad « Quamvis enim, ait Zosimus, epistola x ad Aure-
quem iillimum caiionem auclor anonymus ineinotis D lium, Palrum tradilio aposlolicaesedi auclorilatem*
ad conciliorum canones observal, lecloribus, aliis tanlani IribuerJt, utde ejus judicio disceptare nullus
tili orariis fuisse probibitum, ne ordiimm gradus audeiet, idque per canones semper regulasque
confunderentiir : orarium autem idem fui_.seac sto- servaveril, et currens adhuc suis legibus, Eeclesia-
lain seu, ul alii volunt, sudarium, quo os absterge- siica disciplina Petri nomine, a qno ipsa quoque
relur, quod tandem in inampultiin evasit. Yerisinii- descendil, reveientiam quam debet exsolvit, ete,
lins tamen esse orarium hic sumi pro stola, quae Tamen ctim tantum nobis esset aiictoriiatis, ut nul-
olim laiiludine sua humeros tegebal, el cujus oram lus de nostra -posset retractare sentenlia, nibil,egi-
laniiim relinuinius, quae circa collum dcfertur :-Grae- mus, quod non ad vestram nolitiam nostris ultro
cis in hoc a Lalinis discrepanlibus, quod apud illos litleris referremus, danles boc fralernilali, ui in
ante pectus, et" retro, crucis in nioduni, orarium commune consuleutes, non quia quid deberet fteri
illud decusselur. . nescirennis, aut faceremus alquid, quod contra uli-
_ lilaiem Ecclesiae veulens displieerel; sed pariler
SOMIER. vobiscum voluimus habere iranct.iium de illo, qui
Linea 2. — Hic mullas conslilnil ecclesias. Alia apud vos, sicut ipsi per lilteras dicilis, fuerit accu-
leclio : Hic multa consliluit in kcclesia. Nemo nobis saius : el ad noslram, qui se assererel innocenleni
leslari poiesi securius quid egerit Zosimus in causa non refugiens judicium ex appellatione pristina, ve-
Pelagianorum, qtiam ipsemet in suis litteris, et S. . neril insedem, accusatores suos ultro deposcehs, et
Attgiistiiii dc ipso j*eddiium teslimonium. Zosimi qufc se crimina perrumoiem falso dicebal illala
185 HISTORIA DE-YITIS ROM. PONT. — S. BONIFACIUS. 186
condetnnatfs, etc. Idctrco noverit veslra fralernitas, A ostendit S. Augusiinus lib. n ad Bonif.-, cap. 3.
Jiihil hos post illasquas superius vel litteras vestras Zosimus in encyclica ad episcopos jussernl, ut
accepimus, immutasse : sed in' eodeni cuucta reli- illa condemnans Pelagianos ab omnibus subscribere-
quisse statu, in quo dudum fuerant, cum ltoc no- lur, iudicta refractariis pcena dcpositionis (ex Mario
stris litleris vestrae indicavinius sanctilali; ul illa, Merc. in Commonil.). Honorii Augusti lex huicpon-
quae a vobis ad nos missa erat, obteslalio remane- tificlae conslitutioni .ila se praebuit adjutricem in
ret. ». causa fidei, ut accusalionem publicam ubique Joco-
Ad causae huj'us definitionem deventum tandem rum instilui, exsilii poenarii in rebelles-decerni man'
fuisse per sedem tum "plures aueiores oslendunt, . daret. , , , .
tum prae-caeleris S.-Augustinus (contra 2 epistolam Experti stint tum pontificioe, lum imperialis po-
Pelagii lib. II, cap. 3) scribens praesules Africanos leslatis justam coercilionem Julianus episcopus
suasisse Zosimo , ut-contenius -non esset corisensu Eclanensis, aliique septeriideeim;, qui subscribere
generico, quein liti.eris Innocentii praisiare se j'acia- reeusanles, a sede aposlolica sunl ejusconimunione
bai Coelestius, sed speciaiim abeo requirerei, « ut " privali, etab Auguslorumjudicibus sunlin " exsilium
-
aperie anatbematizaret,quae in suo libello prava pulsi, ui ex Zosinii n epislola constat.
posueral :ne si id non fecisset, multi paruni intelli- Quae baclenus proseciiti suimis Zosiirii conslittila
genies magis in libello ejus iiia fidei venena a sede ad Ecclesiae universalis regimen ipsi concreditum
aposlolica crederent approbaia, proplerea quod ab pertinere noseunlur. Quaeautem peculiaria in regio-
illa dictum erat, eum librum esse.catholicum, quam nibus palriarchalus Occidenlalis ordinayil, «a sunt
emendaia propler illud, quod "se papae Innocentii gprimatus Irium proviriciarum per Gallias," nenipe
litleris consentire ipse responderet. Tunc ergo cum Yiennensis, Narbonensis l eLNarbonensis n, confir-
ejus praesenlia poscerelur, ut certis ac dilucidis matus episcopo Arelatensi, cui, fuerat etiam ante
responsionibus vel aslutia hominis, vel correclio de- collaius, adjetto vicarii apostolici munereper Gallias
lucesceret, et nulli ambigua remanerel, se sublraxil, universas (epist. 5 gt ,6). llesychio Saloniiano in
et negavit examini. t sua Decretali (epist. 1) jjraescribil ul in suaprovincia
Ilae igitur methodo cum' aslutia simulanlis Dalmatiae eadent obsorventur de ordinationibus
.jiromptiiudinem ad parendum et se sisiendum judi- decreta, quae ad Gallias, Hispanias, et Africam
cio fuisset delecla, lestanlur" S. Auguslinus (epist. transmisit.
47, ad Valentinum et epist. 157, ad Optatum), S. In Africanis provinciis compmra etiam. slatuit. In
Prosper (lib. contra collat.) Marius Mercator (com- Byzacenam increpat episcopos,quodlaicorum judiciis
monit. ad Theodos.) aliique, non modo prolalam non vereantur suhdere sacerdotes.
fttisse coiilra Pelagium et Ccelestium damnationis In Mauritaniain Csesariensem Auguslinum' se
senientiam etiam a Zosimo, sed hunc circularibus conferre impulil ob LerminandasEcclesiaenecessilales
lilleris ad universos lolius orbis episcopos dalis cu- (ex Possidio in Vila Aug. cap.14 el ex episl. S; Aug.
rasse, ut in omniuni nolitiam a se decreta perveni- 157 ad OjJialum)>eumde causa Donatistarum, el de
rent. Legendus pras caeteris Paulinus EcclesiaeMe- appellationibus ad sedem apostolicam agebatttr. De
diolanensis"diaconus in libello, quem eidem Zosimo . his videnduni esl coneiliuin Caiihaginense vi, cap.
in gratiarum aclionem obtulit, ubi seriem-judicii ac 2: Iiyuncia nobis sunta sede apostolica aliqita
seiiientiae contra Ccelestium a se delalum a Zosimo Hoc est de Nicaenis carionibtis ut observentur. »
prolatae,. post priorem ab Innocenlio profectam, C Sardicensis concilii candn erat, de quo ibi agebaiur,
describit. < Ego Deo ei Christo Domino gratias ago, licel Nicaenuscanon appellaretur a pontifice, eo quod
quqd Ecclesiajcausam ila agi voluil, ut sedes aposto- illa diio coticilia, NicEenumel Nicaenoruni
Sardicense, juiictiin
lica, a qua oportuil ore duorum ponlificum haeresim uno in libro completa' (cum et explicalio
condemnari, ea damnanda- praeeepit, qu_e a me Cce- in Sardicensibusbaberelur) Kicaeni noniine passim
lestio fuerunt objecla. » venirenl, ea praeserliin aetateac plttribus conseculis.
Quo aulem paclo approbata fuissel anlea in Goe- Reyerentiam quam debuerant Zosimo se professos
lostio volunlas emendalionis, qua depluribus tlubl- leslanliir Patres Afrieani in sua syuodica ad Boui-
lans inslrui se velle asserebat, non verq falsitas fa_ciumZosinii successorem, ul in subsequeniibus
dogmalis, quam profileri tunc non declarabat, ostendelur.

" ' •
XLIV... SAKGTDS BONIFACIUS.
ANNOTHBISTI 419, HONORII15, THEODOSII.12.
60 Bonifacius,nationeRomanus, expatreJocundopresbylero, sedit annos lres,menses
_ quatuor, diea tredecim a." Hic sub contentione cum Eulalio ordinatur una die., et
fuit dissensio in clero mensibus septem,' et per dies quindecimb.. Eulalius vero
ordinatur in basilica Gonstantiniana, Bonifacius autem in liasilica Julia?.. Eo-
5 dem tempore audiens hdc- Placidia Augusta cum filio suo Valentiniano .Augusto,
dum sederenl Ravennae, retulit Honorio AugustoMediolani sedenti, eodem tem-
pore ambo Augusti missa auctoritate • hoc praBceperunt, u,t ambo exirent eivi-
tatem.. Qui dum eompulsi exissent, habitavit Bonifacius" in coemeterio san-
ctffi Felicitatis martyris via Salaria.. Eulalius vero in .civitate Antii ad
10 sanctum. Hermen. Y^eniente autem proximo die Paschae,- prsesumpsit Eu-
klius, eo quod ordinatus fuisset in basilica Constantiniana, el" introivit Ur-
-NOTULJEMARGINALESFABROTTI. •
a B, ann S, minus 2 mensibus, et 3 dieb a Coss Honor XII et Theod VIII, ad Martmanum et Asclepiodorura
Coss. b "VideBaron ad ann Dbiriini M8, in iiue. ...
" '
187 ANASTASII BIBLIOTHECARH iS8
bem, et baptizavit, et celebravit Pascha iu basilica Copslanliniana. Bonifacius
vero, sicut consuetudo erat, ceiebravit baptismum Paschae in basilica sanetae mar-
tyris "Agnetis. Hoc audito Augusti utrique miserunl, et<~ ejecerunt Eulalium'
15 et missa auctoritate revocavemnl. Bonifacium in Urbem, et constituerunt Epi-
scopum. Eulalium vero miserunt foras -in Campaniam. Post annos tres, et
menses octo defunctus est Bonifacius. Clerus autem- et plebs petierunt Eula-
lium revocari, quod tamen non consensit Eulalius, Romam reverli. Qui etiam
in eodem loco Campaniae' post annum mortis Bonifacii, defunctus' est.. Hic Bo-
2.0'nifacius constituit, ut nulla mulier, vel monachah pallia sacrata contingeret, aut
lavaret, aut incensum poneret in ecclesia, nisi minister,: nec servum clericum
fieri, nec obnoxium eurice, vel cujusiibet rei.
@"3 Hic fecit oratorium in ccemeterio sancte Felici.atis, mxta "corpus ejus, et
ornavit sepulcrum -sanctee 'martyris Felicitatis, et sancti Livanii», ubi et.posuit
heee: Patenam argenteam, pensantem libras viginti; scyphum argenteurn pensan-
lem libras decem ; amam argtnteam , pensantem libras tredecim ; calices minores! ar-
' 5
genteos duos, pensantes libras qualuor; coronas argenteas Ires, pensantes libras quin-
decim. Hic fecit ordinationem unam per meusem Decembris , presbyleros tredeeim,
diaconos tres, Episcopos per diversa loca sex et triginta. Qui etiam sepultus est in co3-
meterio sanetee Felicitatis martyris , via Saiaria , octavo Kalendas Novembris ; et ces-
. savit episcopatus per dies novem.
KOTUI..E-MARG1NAI.ES PABHOTTI.
~ Vide Baron. ad an. H9. h Pallam sacralam. ~
C, sylvani.
VARIJE LECTIONES. . -
Apud Fabroilum ex cod. Freh. A sep esl, via Salaria, juxla corpus S. Felicitatis mart.
novem.
Num 60, lin i, A, menses 8, B, mens 5; lin i, A, linpen episcdies cod. Thuano altero.
Juliana; lin 9, AB, Anliochi. Ex
Num 61, hn % A, Silvaui. lin i, lib 16. B, 14. Num 60, lin 1, Jucundo p. s. ann 3, m. 8, d. 7.
lin 5, A, lib 8, el post lib S. lin 6, A, presbyl 16, pic sub intentione c. E; lin 3, seplem, d. 1S. tin
B, U. lin 8, AB, juxla corpus S. Felicilatis. i in bas Julii. lin 8. qui cttm pulsi ex. lin 9;
Anlio ad. S. H." Yeniens autem dies proximus P.
Ex cod. Reg. Maz. el Thu. linii, Agitae. ibid. elegeruntE. liniS, fqris. lin 17,
Num 60, lin i, mens. 8, d. 7, lin 3, mens. 7, d. 15, clerus, vel populus p. Er. mox Romam se reverti.
Etilalius ordinatus est in bas C. Bonif vero in basil Qui lanieu in e. lin 20, pallam.sacraiam.
Julii; audiens hocPlacidia. lin 6 el 7. sedenli eodem Apud. Holstenium et Scheleslral.
tempore ambo Augusli m. a. praeceperurit, ut ambo Linea 1, Flor., menses VIII. Flor sec IX, Bomual-
elccli ex. c. qui cum pulsi exirent. lin 9, civilAn- VII, Flor ei Cass, dics VII. linea 3, Flor, men-
lliio adS. H.venienle aulemdiepr. P./mll ell2, in dus
urbein Romam. lin 17, Clerici autem et plebs pe- sib VIII. linea <_.,Romuald, Julii. linea 8, Flor et
lierunt Eulalium in Drbem revocari. Ipse lamen liiim Romuald, pulsi. Ihiea !<_-_Vat, el erigerunl Eula-
non consensit in urbem Romam reverti. Yerumta- 2S2 episcopi. linea 1S, addit Flor, alii episcopi.
men post annum mortis Bonifacii defunclus ost tineail, sacraiam. Flor et Cass, populus. linea 20, Romuald,
Eulalius in eodem loco Companiae. Hic Bonifacitis P-dlam Num 61, lin % Silvani. lin i, cal m. 2. lin 6,
constiluit ut n. m. aut monach pallam sacratam ]• unam in urbe Roma p. m. D. lin ult episc d. 9.
contingeret, aut 1. vel in c. p. in eccl nisi lanlutn
ininister, nec servum clericum iieri. Apud. Peniam ex cod. Cavensi.
, Num. 61, lin i, S. Felic niariyris el S. Silvani, Num 61), lin l, sedil ann ni, m. vm, d. xm. Ilic
ubi el posuil haecdona : pal. lin 3, lib,15, scyphuin stib intenlione. liti 10, veniens autem proxiinus dies.
argentcuni, pens liblO, coi;onas arg 3,'p. s. lib 1S, . lin 18, d. e. Eulalius. '
calices minores % pens sing lib i. Hic fecit ordina- Num6l,lin % codd, Silvanii. /m7et8, Flor secund,
iionem 1 in urbe Roma per m. D. tin 7, qui eliam in coemeierio juxla corpus S. Fe icilatis. -
NOTiE VARIOIIUM.
,A SCHELESTRATE. C noxiumcuriw vet cujuslibet rei. Bonifacii decreto veti-
ne servi , vel obnoxii curiae, id est, curiac
Num. 60, lin. 13.—CelebravilbaplismumPascltm.Ll- tuin, rationibus publicis , admillantur in
municipali,vel
cel urgenle"necessilaLesenqjerbaptizare licueril, bap- clerum. Idem constilulum variis sanclionibus Goesa-
ilsmus tainen extra necessitaiem taiitum bis in Eccle- reis, el poniificiis , L. Officiales. L. Si quis. G. Dc
_sia solemniter olim conferebalur, vigilia nimirum ' episc. el cleric. can. i. Et. per totum. 51. distJ can.
Pascbalis, ef Penlecosies. Unde hoc loco baptisinus Legem. 53. disl. can. i. Et per lolum 54. disl.
Paschae vocatur, ttt a baptisnio Petitecoslis disliiir-
guatur. BLMI ET LABDEI
ALTASERRA.
Num.60,Iin.i.—Boiiifarnis.Inlpgedoclissinnis.bo
Nttin. 60, lin. 21.—Necservtimclericumf.eri, necob- nisnioriljiis coniprobatus,acclarnalione totius popuii.
189 IIISTORIA DE VITIS ROM. PONT. — S. BONIFACIUS. 190.
et plurium Optimatum, invilus ponlifcx elegilur , ci \. aiictorilati lanti scriptqris, nisi Prosper, et Marcelli-
consecraiur. inis comes, qui titnc siipereranl, aliter indicarehl.
. . BLANCIIINI. Marcellinus iia digcssit in Cbronico gesia sub consu-
lalu Asclepiodoli et Maiiniani. lndict. vi, Ctetestinus
KOTJECHEOSOLOGIC-E. Romanw Ecclesiw XLI,' antistes crealus esl:- vixit
- Ad consules Monaxium et Plinlbam referri exor- annos hovem. Tum caeleiis'ejusdem anni eventibus
dium Bonifacii papaepaulo anle dixii cujus ordinatio enarraiis, piislremum illud enuutial, Ilonorli scilicet
in vetuslo marlyrologio Florentinii consignala proe- mortein. Nec dissimiliLer Prosper in Chronico
cessit per triduum Kalendas Januarii annum 419 sub iisdemRomanw coss prius -memorat iniiiitmCoelesLini,
Ecclesiw guadragesimus priinus
aperientes in processu eorumdem consulum. Testis scribens,prwsidet Cmiesiinus annis novem, merisibus decem,
seqii.aliseorumdemLemporumeslProsperinChronico
cditus castigaie a Schelstratio Anliquit. Eccl. pag. diebus quindecim; deinde refei'1 Longobardorum
secundum regnasse Lamissuin, et annigesta con-
466, ubi haec leguntur :
Monaxio el Plinlha coss. Romanw Ecclesiw qua- cltidit morte Ilonorii, et tyramiide Joannis. .-Equa,
liuiii jgitur scriptortiiiitesLimoniii non modo noii
dragesimus episcopalum agil Bonifacius. Huic stiifra- jjraeponunt llonorii obilum moiii Bonifacii, sed ini-
galtir epistola ipsius Bomfacii ad episcopos Galliaa liuin pontilicatus Ccelestini
data Idibtts JuniiMonaxio consule, et allcra ad Rufum Porro si inense prsefcrunt niorti Honorii.
Thessalonicensem eodem consulatu signata xm Ka- lare non licel lum Augusli obiitTlonorius (dc qu.odubi-
lend. Octobr. apud Holstenium. Prioris exemplum duclis e~xhisioricortim tesiiiiioiiiis ad-,
]i.giiur_hi laudato codice biblioth. S. Crucis ad.J"R luiii ex per Ducaiige in Consliiiilhiopoli Cbiisliana,
Jerusalemita subscriplum: Data sub die Idus Junias iegibus codicis Theodosiani datis hoc cousu-
Monaxio viro clarissimoconsutequam alia subsequilur ' latu^ nempe vi Uus Aug his coss 1. LXI,de Hajreticis,
trieunioTpost directa Hitario episcopo Narbonensi, et lege xix, de Appellationibus, et lege v lib xi, de
cujus. initium : Difficile quidem fidem querimoniis conl'donai collala cum pr.ecedeiiti,' ct 1. vn, de
eommodamus: (inisvero: Data yldusFebr. DD. NN. inofflc Tesl, til 19, lib n);.el iiiter.priina.htijus anni
Honorio XIII el TheodosioX, consulibus Augg. gesta refertur inilium sedis "Coalesiini,qui die -xxv.
l\\ colligendasumma temporis quo sedilBonifacius, Octobiis poiitilicatum auspicatus est; profecto deije-
mus colligere, Octobreiit illuin spectasse a'd indictio-
discrepare videntur scriptorum etiam velerum sen- neni scxtam,
teniiae, numerum niensitim ac dierum diversimode dis Januarii qua labente cousulatum iniertmt Kalen-
statuenles , ut apparet ex .variautibus leclioni- Asclepiodolus et Marinianus .ereCbristi
bus ad texlum Anastasii. Verum observant .oppor- 423; cum incboasset niense Seplembri anni 422,
tune crilici diligenliores, hanc diiFerenliam meii- nempe paulo ante ponlificale initiuni Coelestiiii.Rur-
sium ac dierttin -supra trienniuni solidum ipsi sus ex annis r.ovem, mensibtis decetn, diebus quin -
tributorum esse refereudam in illius schismatis decl.ii. Ccclcstino tribulis colligitur electio ejusdeiu
anuo 422. Dilferri enim non potesl ejusdem obilus
inenses, quibus Eulalius faisa iiisinualioiie .Symnia- ullra aetaiein anni 432. Quare si anni decem, el
cbi apud Ilonorium Augustum Ravennac agenteni meuses
subnixus, dispntabai de eleciione cum Bonracio. decem, et quod abundal eidem iribuendi
non potesl exordium sedis desiimiex 311110
Chronologiae illius dissidii collectae in notis Pagii suul;sed uecessario esi anno 422.
432,
Jtmioris a nuin. 2 ad 1 i inveniitir, et omne discrimen alligandum
lollit. Tres menses, aul quatuor impensos fuisse KOT-33HISTOIUCJE.
adinittendum est ad diluendas calumnias Eulalii et
Syinmachi : quo tempore jussus fuit Bonifacius Num.60, lin. 5.—AudienshqcPlacidiaAugustacum
ahsiinere a poniificiis nmheribus in Urbe exercendis: filio suo Valentiniano Augusto dum sederentBavennw,
donec pluribus Honorii litleris Ravennaj daiis usque relulil Honorio Augusto Mediolani sedenti. Nequid
ad diem m nonas Aprilis (quod refeii Baronius ad obscuritaiis offundaiur bisioriae ab implicata expres-
an. 418) seiis Romanse paeificam possessionem sione nominum Placidiae et Valentiniani ejus fllii,
adeptusfuil Bonifacius , expulso Euialio. Aliqui cui liltilus Augusti hoc in numero malurius tribuilur,
proptei;ea codices tribuerunt sediBonifacii aiegilima quam par sil; observandum est Placidiarii Augustam
eleclione cleri, ut par eral, supra annos tres, menses Tbeodosii Magni iiliam, et duo.rum imperaloruni
oclo dies tredecim. Alii vero menses ires el dies. sororem (Arcadii et Honorii) posl obilum.. prioris
.li'edecim supra Lrienuium : qui videntur- ex- "aliquo mariii Alhaulsi Golhorum regis uxorem datam Con-
principis rescriplo eppcbam illam incboai'e. In mar- .slanlio Patricio Christi anno 416, Theodosio VII et
tyrologio Florentinii depositionis dies constiiuilur iv Palladio coss ex hoc geiiuisse Yalenlinianunt ter-
Sepleinbris"-: quod exacle pariatur cum summa tium vi Nonas Julii Uirisii 418, HonorioSlI et
teinporis a codice B. definiti ex die ordiuatipms xxix Theodosio VIII, coss (Pi-osper in continuat Cbron
Decembris si dies legantur septem expresse nun.e- -Euseb) Bonifacius electus esi Romanus pontifex anno
rati in calalogo codicis Palalino-Valicani anno- proxinie procedenti ad.iineni vergente, scilicet xxix.
rum 865 , queni dedimus in Prolegorpenis, ex Decembris' Cbristi 418, qua eiiain die schisnjalico-
Schelslratio, et in pltiribus exemplis operis Anasta- I) runi faclio in Lateranensi palriarchio collocabat
siani, ab ulroque Pagio indicatis. Ita enim ex ordi- Eulalium, agenie lunc apud Ravennaies Placidia
naiione Bonifacii, consignata, ut vidimus, die xxix cum. marito Constantio, in consortium impeiii el
Decembris, dedticentibus epocham novi poniificatus Aiigustaedignitatis adlecto, sive aniio eodem Monaxio
couslat ratto exacla mensium, ac dierum septem e.t Plintha coss ut habetldacius, ex observatione
liuicpontificiassignalorum supra triennium soliduin. Besoldi casligata per Ruperttim pag426; sive anno
Quarn iliustre addatur hoc triennale regimen Bo- 420, cujus exordia jjrocedunt cum schismate Eulalii.
nifacii ex litteris Palrum et conciliorum, indicaut Quandiu -yivil Honorius (vixit aulem ad xvn Kalen-
notaealiorum ac nosirae, quas"consule. das Septemb anni 423, Asclepiodolo' et Mariniano
Superest, .ut ostendam, cur anno 422, polius quani coss) Valenlinianus puer Augusiani dignilalein non
423, niortem Bonifacii consignem ; licel eam diffe- obtinuit, quam pater Constanlius ab Ilonorid accep-
rcndampiilaverit ad 425 cardinalis Norisius, bistoriae lam relinuerat ad supreinuin vilae diem n Seplembr
et cliroriologiaeillustraior lib. primo historiae Pelag. 421. Valenlinianus post obitum palrui Houorii a
cujus eaplii 22 haec praeQgiLin litulo : M-mitur Bo- Theodosio"Juniore pairueli suo Caesar el Augustus
norius imperator, ac postea Bonifacius papa. Exor- diclus fuil xviii Ociobr aiini 425,.delato illi iiiipcrio
dium vero capitis Jale est: Obiitanno iH~t,die xv Occidentali. Quare texliis Bibliolhecarii ne iuibet
Augusii, Honorius imperalor: et quintum post versum bistoiiaiiiiiaesiinlelligendus, uLinelecti.oueBonifacii
subdit: die veroxxv Oclobris Bonifacio eliam pon- papae Placidiani exhibeat ujia cum filio Valeniiiiiano
liftce worluo,Cw!esiinu$ subrogcitus fuit. Delcrreni ajhuc infaiito Ravetina: cominoranteui, non vero
494 - ANASTASIl BIBLIOTHECARII' -, '192
i
ctim eodem. tanquam Auguslo sedcnlem, sed polius Asaneiorum Alcxandri, ac Yiialis eiMartialis inar-
cum Conslanlio marilo, cui Augusia dignilas eodem lyrum. seu saiiclarum seplem virginum a novo re-
aimo collata fuit. Placidia igilur Honorii soror, et siauravit. Pariierque in eadent via Salaria ecemeie-
ConslanliusPlacidia: maritus ad eutndem Honorium rium S. Silveslri confessoris alque pontificis, alio-
Augustum perseribunt de scliismate Eulalii: quem rumque sauclorum mullorum in ruinis positum
nb utroque Augusto, post festa Paschalia jussum renovavit.-i Quo in lexu emendandum<puio .efro-
Urbe excedere cum narret hoc num lin 14,' cogno- rem amanuensis bis in poslremis versibus,- ila
sciniiis hos Augustos legem exsilii Eulalio indicentes fortasse legendis : imo et ctemeterium Jordanorum,
esse Honorium et Conslantium. •videlicetsanclorum Alexandri, ac Vilatis, etMar-
Linea 20. — Ut nulta mulier vel monacha pallia tialis mariyrum, seu sanclorum VII FF. (pro quiijus,
sacrala contingeret; aul lavaret, aut iricensumponeret ui arbitror, siglis imperitus descriptor substitnit VII
jn ecclesia. Decretum huic non dissimile_edilum a YV. pro septem fralrum exponens septem virginum)
Solere, ejusque condendi eausam indicalam vide num. a novo restauravit. Haee enim nomina sanetoruhi
12, ad S. Soler, cum sciicel Marcionis hseresis ad Alexandri Vitalis et Marlialis sunl trium ex sepletn
ministerium altaris admillerel mulieres ejusdem frairibus marlyribus, iisdemque filiis S. Felicitalis,
seclarias. Renovandi ejus decreli hanc oc.casionem ttl conslal ex aclis inler Sincera el selecta recusis a
fuisse arbitror sub Bonifacio. Posl pacem Ecclesiae R. P. Ruinart : qui eliam observat, in vetiislissinjo
redJitam sub Constantino inprogressu saeculiqnaiii martyrologio Buchriano ad quarluni Chrisli ssecu-
ciim inslilula monaslica ilorere in Urbe coepisseni, lum pertinente eadem iiomina, ei reliquorum fra-
ut snpra explicuimus in Damaso, el virgines Deo y- Lrum, eaindcmque deposilionem consiguari his ver-
sacrac rudimenla qusedam monasierioruin fuudare bis: f SextoIdusJulii, FeliciselPhilippi in Priscill»-:
el incolere staluissenl, Lumeliam regulas cerLas, et in Jordanorum Mtirtialis,' Vilalis, Alexandri :.et
siciiti in Orienle a Basilio Magno, per ASricam ab in Maximi Silani (lege Silvani) (huuc Silvanum
Auguslino (epist 109), ila elin Occidenle ab Inno- martyrem iNovali furati sunt) et in Praetextali,
ceiitio aliisque Palribtis accepissent, nionente Alta- Januarii. Nos in Prolegomenis edidimus cum
serra in notis ad Ionocentiuin,, Siricius moaacbos nola niarginali Bucherii, asserenlis sunt septem
in clericos oplari voluissel (can Monachus 16, q. 1) filii sanclw Felicitatis :-ubi etiam pro Novati ftirati
faciinnest, ut etiam virgines illaeDeo sacrae ailmii- sunl, jure putat legendum esse, Novaliani furati suni.
terenturad nialriciilamdistribuiioiuim Ecclesiaecuni Hac igitur via Salaria ad primum ab Urbe lapidem
ciero percipiendain, ulpole curae episcopi cominen- tria siintcoemeteria sibi proxima, Priscillw, Jorda-
daj,ae.Unde el canonicw aliquando appellanlur apud norum, et Maximi ; in quibus sex fuere deposili ex
Chrysoslontum virgines illae sub certa regula casti- filiis S. Felicitalis; cum prinnis <e septem, nomine
tatem professae. Yide Tbomassinum vel ac novae Januarius deposilus fuerit in ccemelerio Praeiexlati
Eccl. disciplinae parte i, lib m, cap 42, num 12, viaAppia. Yide eliam veluslum capitulare Evange-
quemadmodum et piaefeminae,qtue fidelinmsepulturis lioruih, et notas venerabilis card Thomasii admen-
operam dabanl canlanles eum acolythis «anonem sem Julium pagl83. Seplem filii S. Feiicilatis dicti
Ecclesiae'cbnsequebanluf. Vide eumdem Thoinassin eranl, i Januarius, n Felix, in Pbilippus, iv Silva-
ibi cap.51,' n 7. Ne igilur ex ralione canonis, atque nus, v Alexander, vi Vilalis, YJI Marlialis. Solus
ex adjuiiclioite cum clero iiiferiori in psallendo pos- „u ex his Jaimarius sepullus legiiur-viaAppia in cpjine-
setillis aliquaudo subrepere opinio.aul ainbllus paris terio Praetexlati; Felix ei, Philippns in Priscillac;
ac sibi cum clero delalae destinalionis ad aliquod Marlialis, Vilaiis ei Alexander iu Jordanornni, Sil-
allaris minislcrium, ad omnem erroris hujusmodi et vaniis' in Maximl cce.neterio. Hoc aulem ccemete-
ambitus originem et occasionem radicitus exslirpan- riiiin Maximi constitulum esse via Salaria eirea pri-
tlam, censuii Bonifacius in memoriam revocanda, et mum a!) Urbe lapidem lum alia documenla probanl,
nilide confirmanda esse decrela suorum decessoruin, tum fragmenluni marmore;e labtihe ibidem effossum
ne ulta mutier vel monacha pattia sacra contingerel. in vlnea D. Joan Baptistae Sinles Medici anfe annos
• Num. 60, linea7. — Qui eliam sepullus estin cwmet , decem, mihi ab eodem donalum uiia cum pliiribu.s
S. Felicilalisvia Salaria.~\r\r clarissimus falsilalis nr- ejusdem coemelerii Clirisiianoriim inscriptionibus':
guit Bibliothecarium ex Ciaconio. « Ctim, inquit, ex •quartim noniiullaeexhibent de more consulalus, qui-
Ciaconio constet ccemeierium S. Felicilalis fuisse biis depositi fuerunt lideles ibidem memorati. Tabula
proxunum Callisti via Appia, ubi hodie exsiai sacel- vero illa, cujus typum hic exhibendum curavi,-prae-
liiin ejusdein marlyris, in.-quo legitur inscriptio ter epigraphen delruncaiam (cumpars marmoris de-
Bonifacii papaeI confessoris, et loculus ejus suspici-~ sideretur) quae oslertdit ex eleganti characierum
tur, ubi quondam depositum' fuil ejus cnrpus. forma aelatem salis cultani, qualis apparet aliis in
Vcniain tamen indulgebit illustris atictor, si vindi- monumentis lertii a Cbrislo saeculi, exliibel eliam
candum assumam Bibliolhecarium certis ex docu- duas figuras considenles in sedibus, quibus pulvina-
mehiis, quae demonslranl coeineierium S. Felicilalis ria hislrata sunt. Adduntur iiginis noinina, uni
via Salaria consiilulum, nec repugnant depositioni Maximus, alteri Seeundinus. Inter ulramqiie figuram
D eminel sedes ornatior et sublimior cum postergali
primae Bonifacii papae via Salaria : quemadtnodum
buicnon reptighat iranslalio ejusdem poslerior ad fulchro, cui nemo insidet. Hanc opinor esseepisco-
coeniet. Callisli via Appia, divisis eliam reliquiarum palem caihedram. Ad dexleram sedis illius Maximus
jiartibus inter diversas ecclesias Urbis, ubi custo- considet, vir barbaius, el lunica indulus, et pallio.
diunlnr el coluntur. Ad laevam vero Secundinus iniberbis, tunicaius
Coemeterium igilur Sanclae Felicitalis situm esse pariter, et pallialus simililer sedel. Maximusexertam
via Salaria eique adjacenles fuisse ecclesias S. Sil- manum dexleram elevat more sacerdotis benedicen-
vani mariyris,' et sancli Bonifacii papa1 el confesso- •tis, duobus quidem digilis, indice scilicet et medio
Tis nonniodo.hictlocetbiograplius, sed eliam monet exlensis, caelerisvero complicatis advolam; ila ut
in Vita S. Adriani papaj, num 345. Reslaurata ab videaiur Maximus presbyler hic exhiheri Chrisliano-
basilicas, rum coiiventum agens cum Secuiidino, elad coenie-
ipso fuisse eadein et proxima coemeteiia, Felieitalis
el aedificia. « Ccemeterium vero Sanctae teria martyruni sacra oflicia celebians per ccetus
via Salaria una cum eeelesiis S. Silvani martyris, illos antiducaiios, de quibus Plinius Scribit ad Tra-
inquil, et S. Bbnifacii confessoris alque poniilieis janum lib x, episL97. Cerle Maxhnus eodem ritu
tino cohaerenles lbeo miraereslauravil magniludinis. benediclionem imperlilur, eodemque modo assidet
Sed ei hasilicam S. Saturni, in praedicta via Salaria digniori loeo prope sedcm episcopalemquo presbyter
posilam una cum ccemeierio sanclorum Chrysanlhi bebdomadarius uobis in choro considenlibus, et ad
et Dana<>renovavit, -alque cnemelerium S. Hilariae matulinas preces Ieclionem inchoaniibus benediclio-
iiiriovav.i, imo et coenieierium Jordanorum, videlicet nem jjroiiunliaus signum crucis efformal inanu.
493 HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. — S. BONIFACIUS. iU'

Maxininm pfesbyterum et martyrem in persecu- A eorum subinde fuerint translali ad Ostiensem per
lione Decii memorat Bibliotbecariiis, tum in Vila Tieatum Marcellum.
S. Fabiani niim. 21, inm in gestis S. Cornelii num. Maximi ergo ecemeterium, et sanctse Felicilatis,
22. In S. Fabiani ilascribit: c Et post passionem ejusque filiorum via Salaria, silum circa primum ab
ejns (qnae conligil Decio ilerum el CraLo coss., Urbe lapidem, et jnstauraiuin ab Adriano I, fuit
Christi ,250) Moyses"et Maximus presbyteri , et locus depositionis sancti Bonifacii papaeet confes-
Nicoslraius.diaconus comprebensi suut, et in carce- soris ejus nominis primi; eujus corpus translatum
rem missi sunL. Eodem tempore supervenit Novatus deinde fuisse ex illoarenarioadaliudccemeterium via
ex Africa el separavit de Ecclesia Novalianum, et Appia,exemplo lotaliorum martyruni et confessorum
quosdam confessores, postqtiani-Moyscs presbyter inde translaiorum , uli memoravi, nihil repugnat
in carcerem defunclus esl, qui fuit ibi menses xi, asserlo Bibliolbeearii, primam ejus humalionem in-
sicut et multi fueruni. » Tum in Vita S. Cornelii dicanli ad coemeteriuni S. Felicilaiis via Salaria,
Iitecaddit: i IVc facto confessoi'es, qui se sepafa- ubi lol reparaliones vivcns ipse consiruxeral.
veranl a Cornelio cum Maximo presbytero, qui cuni - _ Stipra monebamus in notis.ad Zostmum, desi-
Moyse fuit, ad Ecclesiam snnt rever-si, et facti sunt derari non seniel in bac Anastasiana collectione
confessores fideles. t An Maximus isie preshyter et .decreta potiora quae in libris, alterius argumenti.
confessor fideliscum Moysepresbyiero sub Cornelio, descripta, et nola cum haberenlur; putavit foflasse
fiempe Christi anno 252 , superfuerit adhuc per brevialor liujusmodi Yitarum, non esse hic repe-
sexennium, et in persecutione Valeriani anni 258 tenda. Praeter causas ibi indicalas praeleriiarum
marfyrium subierit, quando proposilum fuil edi- j^-conslitulionum, aliam suggerit Yita Bonifacii : in
clum, aS. Cypriano memoralum epislola 82, episcopi, qua Bibliolhecarius non recenset, gravissimis de
presbyteri et diaconi in continenti animadvertanlitr, rebns tumjn causa fidei, lum de disciplina decreloria
ila ut idem sit preshjter Maximus, de quo Martyfo- judicia, et leges a BonifacioIatasper suas iraclorias,
logium Romanum agit die x Novembris et iu perse- ,lum in Pelagio ac Ccelestio damnandis, lum in
ctttione Valerianicoronalum asserit, mihi non liquet. vicariatibus apostolicis consLiiuendis. Haec eadeni
•jElas cerle consenlit cum lypo lilteraruin|et deli- fidei ac disciplinaecapila cum Bonifacii decessores
neationis in boc marmore expresso. periractassehi, et prosecuius jjosiea sil ejusdeni
De Secundino autem martyre, hac eadem via successor Ccelestintis, salis esse duxit colleclor
Salaria deposilo, aut ceite cnllo ttna cum SS. Cyriaco Yitarum (ut arbitror) indicare in alterulris seciioui-
diacono, Largo el Smaragdo, ac sociis, translafis bus consliluiiones luncedilas, quarum in colleciione
deinde ex via Salaria ad Osliensem per S. Marcel- .caeteraeconiinebantur. Nobis vero opportunum vi-
lttm, videhdus in Maiiyrologiovelusliori Florentinius detur secernere cnjusque ponlificis proprias ex
"ad diem VIHAugusli :*ubi collalis codicibus Pisano, notis eoruni qui diligenter id perfecerunt, prauseiiiui
Aniuerpiensi, Corheiensi, et reginae Sueciaa (nune • Pagii, et Somier, de more bic exseribendis." E\
Vaticano) viam utramque receiisentibus (Salariam' opere tamen-arcbiepiscopi Somier compendii causa
et Osiiensem)"ila scribit: « Jam ergo quae in libris .sumniani dicloruin conlrahemus, citra ueccssitatein
nostris et Corbeiensi inarlyj'oIogio apparet confusio veibum verbo reddendi. t
facile lollitur ; cum SS. mariyies el sepulti et vene-
"rati sint lunt via Salaria , lum Oslieusi: » quod CIACONII.;
scilicet ex Salaria, ubi prius deposili fuerant, nonnulli iG ~-\"uin.-{!0,Iiiiea2.—
Hic subconteniionecumEtilalio
i'g5 ANASTASII BIBLIOTIIECARII - ~4J33
ordhtaturuna die. ScbismaortumeslBonifaciuminter A culi scriptorum leslimouiis, ab eodem Garnerio in
et Eulaliiim. Symmacbus aulem , pv-crecliis Urbis, disserl. de subscripiionibus ex aclls in causa Pela-
in Eulaliumpropeiisus, sinistre causam-Bonifacii gianorum recitalis.
Honorio imperalori, tunc Ravetmae agenti, rettilit, - Sicui porro in causa Eutycbiana, non alia fuit
ita iit Ettlalitim, meliora jura assecuthin, ipsumque fidei formula, quam epislola.S. Leonis de Incarna-
rite, et legilime ordinalum, ilonifacinm vei-o spu- lione ad Flaviannni episcopum Gonslantinopolila-
rium, et illegiliinum fore, et relalione falsa Symma- num; ita nec in Pelagiana,adalia fuisse videlur, qnain
chi, eum quod se tyrannice intrusisset, expellere, Zosimi papae Tractoria universos tolius lorbis
sicque.pact consulere, el ecclesiasticae discijilinsa cpiscopos; quod cum alii non obscure; tum Marius
prospici debere, dicerel. Sed re vere nota, atque Mercalor in' Commonitorio clarissime teslatur his
comperta. Honorius imperator adversus Eulalium verbis : «dictum Hoecomnia suprascripia capitula," utjam
rcscribens Bonifacio favi.l : hunc ad sedem reslituil, superius esl, conLinel iila bealae memoriae
illtimque exptiiit ab Urbe. ejjiscopi Zosimi epislola, quae Tractoria dicilur,
Linea 9. — Felicilalis marlyns. Juxta corpus il- qua Coeleslius, Pelagiusque damnaii sunt, qiiae et
lius. Conslaniinopolim el per ioium orbem missa,' sub-
PAGII. scripiionibus sanclorum Palrtim est roborata, cui
Jttlianus et reliqui -ejus complices subscribere detre-
Num. 60, lin. 15. —Mhsa auctoritate revocaverunt clanles, consenlaneosque se, nolentesque cisdem
in Urbem.Bonifaciusin sedem suam restilutus, paci- Patribus facere, non solum imperialibus iegibus, sed
fice sedens, egit apud Ilonorium imperaloreni, ut g el sacerdoialibus siatulis deposili, alque exaucio-
Ecciesiae paci in fiiturum prospicerel, ne scbismate rali, ex omni—Ilalia delurbali sunl. J .
novo post stiuni obilum seinderelur. Sariciissimi Linea 21. Nec senum clericum fieri vel ob-
ponlilicis volis annuil religiosus imperator, edixil- noxium cufiw. Bonifacio sedenle, Theodosius Orien-
que, si duo per ambitiim elecii fuissent,.nullum ex tis imperator anno qiiadriogenLesinio vigesimo
liis fore pontilicem.: « Sed illtiin solum iii sedeapo- primo pridie Idus Jutii rescriplunt dedil, quo jura
slolica perniansurunf, quem ex numero clericorum; episcopalus Conslantiijopolilani, ad lllyricum ,quo-
nova ordinaiione, divinum judicium, eiuniversila- que exiendit, ideoqiie iilyricianani dicecesim Ro-
lis consensus elegisset. J Id conslat ex rescripto mano poniilici aufeii, ei transcribit in jus palriar-
Honorii ad Bonifacium apud Bai'onium anno 419, chicuin regiae civiiaiis. Sed, ad postulationem Ho-
njni. 12. Quo tempore Eulalins una cum suis apud horii patrui, Tiieodosius eamdem legem rescidit
Anlium, non longe ab Urbe exsul agebat, in eccle- anno 422, ul patet ex rescripio ejiisdem Theodosii
sia S.Hermelis opperiens obitum Bonifacii, longa ad epislolam Honorii, quae publicavit Holslenius in
seiale el mala valetudine fracti el debililali. Yertiin colleclione Romana pag. 81 et seqq. Ea autein lex
ipsum Eulalium Nepesinse Ecelesiae poslmodum dala fueral ad inslanliain episcoporum lllyriciano-
facium fuisse episcopum scribit auctor libri Ponti- rum ; ail enim Theodosius in rescripto ad Uono-
iicaiis. rium : « Omni supplicanlium episcoporum per IHy-
Son soluin Boiiifacius Ecclesiae paci in fulurum ricum subreplione remota statuimus observari,
prospexil, sed etiam conlra Pelagianos ab Honorio quod prisca Apostolica disciplina et canones veteres
constjiutipjiem obtinuisse videtur, cum Prosper con- r. oloquunlur. Super qua re secundtnn formant oraculi
tra Collalorem cap.'41 scribal: t, Sancfie niemoriae i pereunilalis tuaead viros illustres praefectos pfaito-
Bonifacius, piissiinorum imperalorum catliolica de- rii lllyrici nostri scripla porreximus, ut cessanti-
votione gandebat, el contra inimicos gratiae-Deinon bus episcoporum subreptionibus antiquum ordineni
soluni apostolicis, sed etiain regiis titebatuf edi- specialiter facianl cuslodiri. i.
clis. uHujus constilulionis meniinil ipse Honorius - Cum Rufus Tbessaionicensis episcopus, et sanctai
in epislola, v ldns Junias Ravennm ad Aurelium sedis per Illyiicuni vicarius Bonifaciuiii papam de
Carthaginensem episcopum daia, qua signifieat quibusdani disciplinae.ecclesiasticae capitibus consu-
sese conslilutioneni, quani anno 418 dederai .adver- lttisset, et Bonilacitts ad ejus consulta respondisset
stis Pelagium atque CcelesliumTenovasse,-siinulque ex aucloritale sedis aposlolicae, Rufus passus est
sanxisse, ut quisquis eos, ubicunque lerrarum age- conlradiclionem a noiinullis provinciafum illarum
rel, sciens noii denuiitiarct, aui expellerei, ijtse- episcopis, dum exsequi curaret Bonifacii niandala.
rnet in exsilium pelleretur. Quae consiitutio ad Au- Quare enim Rufus ad Boriifacium-fescripsisset, ne
reliuin cum jirsedictis litteris missa, ad nos noji sibi infatistum haruni constiiutionum exittim "iiupu-
peivenil. Aurelius hac accepla, litleras ad cpiscopos tarel, Bonifaeius, ul illum inagis excitarel ad con-
Byzacenaejjj-ovinciae,alque Ai'zugilan_ededil Kalen- servandum debitam sedi apostolicae reverenliam,
dis Augiisli, in qulbus consiilutionenj imporaioriam vices ei suas, ut factum fuerat a superioribttsipon-
ab epislola sibi-direcla secernH, eosque omnes ad tilicibus, delegavit litteris_ad ipsum datis xinKal.
subscribendum Goelesiiict Pelagiidamnationi cohor- Octob. Monaxto v. c. cons. ideoque anno 419,! tjuaj '
tatnr, quod Iloiioiius in dicla epislola jubet. exstant apud Holsteniuni pag. 54. |
Yalde: refeii bujus epislolae verba nolare. JSon D In litleris illis Bonifacius non exprimit, quae fue-
ehim ajias unquam, inquil Garnerius in dissert. m rint illa consliluta, -quae-receptanon sunt a quibus-
ubiaclum esl de profliganda bxresi, praecessil iiUa, dani parlium illarum episcopis. Quare ea aliunde
quod sciahms, conslilulio principum Chrisliaiio- -1'epetendasunl, et qtiidem ex aliis ejusdein Bonifa-
mm, de~conveniendis universis episcopis, sive qui cii epislolis, ex quibus colligitur Rufuui ad eum
defuissent concilio, in quo fuissel, aul coudiLafldei relulisse, episcopos illos, se inconsulto, syuodunt
fornmla, aul damnaia cum aucloribus haeresis";sive Corinlhiacam indixisse, pro relractanda causa Pefi-
etiain, qui in sua slnguli scde quiescerent, neque genis, qui Patrensis episcopus ordinalus, quoniam
suspecti babereiilttr nomine baeresis, ul subscrlbe- ejus civilatis"incolae illutn admillere recusabant, in
renl lalae ab Ecclesia in aiiquem bominem senien- melropolilana sede Coririlhi constiiutus fueral_ a
tioe. Nulla .certe in ioto eodice Tbeodosiano est, sunimo ponlifice. Arldiderat etiatn Rufus vicaria-
liullaque apud scriplores rerum ecclesiaslicarum : lum sibi concessum in contempmm venisse, ljtinc-
quse eniiivjactaiitur de Eusebio el Theognide in que etiam iri sui personam redundare. Rescripsit
causa Ariana, habent speciem longe diversam. flacc crgo Bonifaciiis nova lenlamenla episcoporunnlily-
igitur constitutiocenseripoiesl pierito exemplar con_- ricianortini, quae vetustati conlraria- erant, valere
sequentium plurimarurn. Lex autem subscribendi non posse, uec cansas a sede aposlolica definilas
sancila est sacerdotali prinium, deinde imper_ali Tetraclari in provinciis : siatum Perigenis Corin-
auctorilate, ut.patet ex laudaiis numero superiori ibioruin nietropnlitae, nulla posse pcniius raliotie
Prosperi de Bonifacio verbis, alnsque cjusdcm -sse- turbarij-ci conciliaintra Hlyiicum congregari non
197 HISTORLADE YITIS ROM. FONT, — S. BONIFACIUS. 138
posse extra conscientiain Rufi, adeoqne huno hono-, A ritalem circa Perigencm, ex eo liqiiet, quod semper
randuni propter aposlolicam vicein, absque quo fion, is djgnitate sua-polilus sit. Bonifacium vero sla-
liceat episcopos"ordinare per" illas provincias. tuisse,- tit ordinatioites episcoporum cilra conscien-
Sollicilnm prsesertim habebat Bonifaciuin, inquit liam Riifi celebrari non possent,- osiendunt eadeni
Baluzius in siipp'enienlo -ad liljrum v Marcae de epistola ad episcopos.lliyricianosj aliaqtie ab eodeni
Concordia cap.- 24 causa Perigenis, eharilale sane" Bonifacio ad episcopos Tbessalos eadem-die-daia.
erga Iioiniriein sedi aposlolicae addiclissimum, sed . Bonifacius Narbonensis Ecclesiae j'ura a Zbsiino"
praieipue propler convulsam ab episcojiis Illyricis decessore suo imminuta, epislola 3 ad.Hilariutii
Romani judicii-definiiionem, "qui.posi illud, eam " Narbonensem scripta-reslituil, elPatroclum Arela-
causam rtirsus judicare nioliebaiiliir-inconcilio Go^ teiisem episcopum, ad cujus jireces Zosimus Narbo-
jiirthiaco, utvidere esi-in epistola ab eodem Boni- nensent Ecclesiam Arelaiensi subjeceral-, quique Lu-
facio ad episcdpos per Illyricum v Idus Mariii data tubensi-Ecclesiae, -in Occilania inferiori,-ad Narbo-
anno 422, -etiib eodem Holstenio recitata._Dupficiier nenseniprovinciamspeetanti.episcopnmordinaverat,
enim in hoc peccabatur adversns sedis apostolicae coercuil, Nieaenorum canorium exseculioncni impe-
majestatem. Prinio, quod eam causam, retraeiare rans, quibus slatutum erat, ul-singulis-pfovinciis
praesumerent, quae supremo Romarii pontificis aibi- proprius melropolitanus praeesset..
irio jiidicata ftteral. Deinde, tjuod eam syuodum Cum clerici Yaleiilinaecivitatis Maximum episco-
celebrarecogiiarent, praeter consensum Ruii episcopi puni variorum criminuni, et Manichaeae praesertim
Thessaionieensis, qui yicarius -erat-Ruinanae-sedis haereseos reum ad Bonifacium papam deiulissent, ad
per omnesflllyr.ici provincias. Haec-duo capiLa-com- j> - quem iioverant majores causas ex Ecclesiae-disci-
plexusesl Bouifacius, in .epistola-ad-Rufum, eadem,, plina- referendas,- ponlifex epistola 2. ad-tJjiiscopos
die qua praecedens dala; neinpe v ldns"'Martii. <-Ad _,Galliae luijus itegqtii cognilioiieih sepiem provin-
synodum quae dicitur illicite cohgreganda de causa ciarum episeopis demandavit : Decrevimus, inqiiil,
fiatris nostrl et cOepiscopi Perigenis, eujus scripsi- veslrum debere intra provinciam-esse judicium,- el
nius slaium.-iiulla posse peniius ralioiie turbari, c-ongregarisynodum ante diem Kalendarum Novem-
talia sctipla direximus, qnibtis universi fi-atres , brium-; jure tamen_reJationis ad sedem.aposlolicam
inlelligant, proximo convenire se citra suam con- seryaLo,-ad quam ab• ipsis conciliis naiionalibus po-
scientiani miniine debuisse, deiiide -de.nosiro~ non leral appellari. ,
esse judicio i-etracLandum.Nnnquam etcnini licuit - ' SOMIER. ,
de eo rursum, qnod semel~slalutum ' est ab apostolica
sede, Lraclark t . - •. Num. 60, lin.&^- Hicsub conlentionecum Eulalio,
Adeo.alle -iiisederal-haec catisa animo Bonifacii, etc.EleciioBoiiifaeii-ejusnominisprimiad Romanam
ul-adepiscopos Illyricos,_tjui atl synodum Corinlbia- sedem lurbala est intrusione Eulalii hujus Ecclesiae
cam-conventtirierant, proedictas litteras scribens, archidiaconi.IiUerprinia certantina , quae ulrinque
aperle contniinalus absienlionem sit, si Perigenis excitaveruiit studia partium, Honorius^imperalor
causam iterum ad discutienduni in niedium adduce- praeventus erat a fatitoribus Eulalii. Maj'or tamen ac
renl,- c-ujus-lioiior dubius et incertus per regulas sanior-pars-clcriRomani/quaP Bonifaciumelegerat,
oinniiio esse non posset, posl"senteiitiam Roniani- libelluni supplicem obtulit imperatori, ut-removeri
poiitificis : t Xlongregetur ergo, inquil, ut redeanius r•-'juberel priora constitula,' nempe i'escfipta qtiae dede-
ad causambujus injurise, «ynodus,-cujiis dileclo rat, alque Enlalium evocarei ad comilatum, hoc est
consiilttiin semper superhabeus concilii recogiioscat Ravennam accerseret, nbi Honorius residebal^ quo"
arcanum : et fiet quod quidem - fieri per regulas poilicebantur papatn Bonifaeium cuni suis sacej'doli-
omnino non-poieril,; fratris „et coepiscopi - noslri busadveiituruin.Libentersuscepitoblalampelilioneni
Perigenis honordubius et incerlus, quemin sedeni Honoiius. Neqtie- tamen atiribuit -
sibi ecclesiastici
Eeclesiaesupradiclae hoslra senieutia collocavil. t Et btqnsce judicii polestatem.
infra: « Coiivenientes, ul condecet, fralres, ne quis Quin ex diversis provihciis advocaturum se re-
volens in nostra communione durare , fratris et scripsit episcopos;<utrem deductantin dubium absol-
consacerdolis noslri Perigenis iiertim ad discuLien-_ val nobis coram disceptatioplurimorum (Rescripl. Ho-
dum in medium nomen adducai, cujus sacerdoiium norii ad Syminachum),
apostolus Petrus semel jam Spiritus sancti sugge- Yerum Eulaliiatteiilala.(a Biblioih. descripta liu-
stione iirmavil. u jus num., lin. 10) jiidicii episcopalis neeessiliUem
Displicebat itaque Bonifacio _papae episcppofuni substulerunl. Expulsus enim ab Urbe fuit Eulalius
Illyricianorum audentia , qui ~concilia* congregafe jussu principis, veluti refraclarius pcr Syuimachiim
prajsumebanl citra conscientiam Rufi. Nam Iiino- praefecium llrbi; el Bonifacius in Urbem reducttis
cenlius papa ei concesserat, ul quoties causa aliqtia jilaudenie pojiulo-tanqtiain legiiimus- ponLifex, cuni
evenirei, quae congregalionem sacerdotum require- ordines- omnes divino-judicio, et majeslatis veslrm
ret, posset quos vellet episcopos, de quibuscunque acquieverunt voluntaii, ul idem praefectus ad Hono-
Ecclesiis evocare, el cuni eis controversias definire. ritiiii. rescribit.
Sed ultra hoc consfituit Bonifacius, ne liceret epi-^J) .In Africa.tamen causarum sub Zosinib inchoatum
scopislllyricianis convenire, id est concilia eelebrare ,--examen prosequcbanlur episcopi in concilionationali
conlra conscienliam ejusdem Rufi.Quare ctun inau- Cartbagine collecii exprovinciis 17 coraih lcgatis a
disset episcopos illos -synodum indixisse-apud Co- Zosimo missis.
fiiilhum pro reiraclanda causa Perigenis, continotus Qtiod atiinet ad appellationem episcoporuhi ad se-
ei exagitatuSfUl ipse ail in eadem epistdla, pfopterea dem Romanam, papa Zosimus ejiis lucndae-causa
fuii, synodumque non - aliier "celebraii mandavit, produxerat quinlum canonein Sardicensis concilii
quam ex auctoriiate Rufi, electionem vero Judicum sub nomine Nica>ni; cum per ea tempora, nti ante
a-Rufo facieridam esse: « Sane quoniam servandus diximus, lisec duo cdncilia unictim haberenlur, lum
accusatori locus est, inquil ibidem Bonifacius , ne excausis' supra relatis, tttni eiiam ne verum conci-
audientiam penitus incitare videamur, si quid, ab Iium per caiholicos Sardicae celebralum confundere-
eodein, posiquam episcopus nosiris est attctofitatibus tur cum conciliabulo ab Arianis inilo Pbilippopoli :
consliluius, conlra disciplinam el propositum sacer- quae res Africanis non "satis eral explorata. Alipius,
dolis ferlur admissum , coepiscopus noster Rufus, untis' ex concilii Pairibus "negabat in aclis Nicaeni
cui ad vicem noslrarii cuncla coininillimus, cuni concilii decreliini illud niininie inveniri. Qnare pe-
caeleris frairibus, quos ipse delegerit, negoiium cu- lenda esse diixeranl exemplaria Nieaenaesynodi, lum
xabit audire, adnoslraiii rels.ljirus omuia nolitiiim ab episcopo Bonifacio poslulandtim, ut dignaretur.ad
quaecunque-cogniiioni ejus. reruni curstis ei ordo easdem E.cctesiasaliquqs millere,'qui eadem exempla-
iuoiisiravit. _.Pori'o valuisse-aposLolicaescdis auclo- ria prmdicli concilii Nicceni secundum ejns scrwla
139 ANASTASII BIBLIOTHECARII 200
proferre possent. Inierea dum exspectantur, se obser- A immensum gralulaiionis exlollitar, quoties prrevidet
vaturps jussa Bonifacii per legatos producla. . concessi sibi honoris a Doniino intemeralae se pacis
Aettini quoque fuit de appellationibus presbytero- filios liabere ctislodes. Et in alia ad eumdem epistola:
rum. -Qua in causa cum, jiroLeslareLur Fausiiuus _ Quapropter, fraler charissime, fretus jam duduni a
S.. sedis Legalus ejusdem sedis juribus minime de- te auctqrilate "subscripta contra inimicas tufinas
rogandum, Aurelius Cartbaginensis episcopus dixit: itJoneus Dei minisler arniare... Non paiilur-ille sedis
<tPraeter ipsa quae prohiisimus aclis, necesse est suae perire privilegium, -te laboranie, piscaior... In
eliam- ut nostrae parvitatis. litteris sancto fratri et eseleros eonlumacesjus concessaepoieslaiisexerce...
consacerdoii noslro Bonifacio singula quae-tractamus Ad syjiodum, quae dicilur illicite congreganda,- de
plenissime intimemus..» (Goncil. Caiib: vi, cap. 5.) causa fralris nostri, et coepiscopi Perigenis, .ciijiis
Quod non modbprtesliterunt, sedjuxta exemplum scripsimus staturii uulla posse penilusralione.lur-
superiorum synodorum sub Zosiino.sanctaesedis su- bari, taliascripta<direximus,quibus universi fralres
prii Africanas Ecclesias-potestai.em luculenler expo- intelligant, piimo convenire se citra tuarii eonscieti-
suerunl, arbitrio Romani pontificis relinqiienles vei tiam minime debuisse; deinde de nostro non esse
delegare cum potestale .cognilionis suos -missos, vel judicio retractandum." Nunquam enim licuit de eo
provincialium episcoporum
' judicio litemdiriniendam rursus, quodsemel stalutum est ab apostolica sede,
relinquere, elc. traelari... i>necnoninsubsequenti.epistola-adRufum
Ex diclis igitur conslal, jiis- appellaiionum ad'Ro- eumdem et caeleros~ episeopos Macedoniae scri-
manam sedenrjtb Africanis Palribus non fuisse nega- bit: c Nemo unquam apostolico culniini, de cujits
tuni, sed de modo.ejusdem juris prosequendiiet B judfcio/non licet retraclari, manus-obvias audacler
exercendi fuisse dispuiatuin, ciim legati"-Romaiii iutulit, nenio in hoc jebellis"exstilit, nisi-qui de se
protiilissent caput 4-el 5 Coneilii Sardicensis : « Si voluit judicari. J
aliquis episcopus, elc, seribaiur-Romano episcopo, Praeter, bas epislolas, -Bonifaciuslegatos eiiam di-
etsi judicaverit,renovandum esse judicium, del Ju- rexit ad Honorium principein, ad impetfandam ejus
dices, cap. 4 el cap..5. Alter episeopus in eadem ca- defensionem,qua usurpationes et praejudieia afJraecis
tbedra post appellalionem ejus, qtti videtur ess_e.de- inlenlala averlerentuf. HonorlusadAuguslum Im-
positus^omnino non-nrdinelttr, nisi causa fueriiin perii collegam Theodqsium.. litteras dedil, quibus
jtidicio Romaiii episcopi determinata.,j obiinuit ut posleriofi illtid ir-rilaret, quod
Juraetiam vicariatusaposiolici per Illyricum a se Hlyricianiin rescrjpto
i'raudem_juriumRonian_eEcclesiaeprins
conslitui et sua, in causa Perigenis episcopi, Cbrin- impetraverantj-cui .plenam,fruitionem atque tisnm
lbiis peieniibus -ab se concessi, praevia remissioiie anliquaepolestalis pra.serval. Omrii supplicaiiii.uiii
coguilionis cum suffragio ad episcopum Thessaloni- episcoporum -per Illyricum<subreptiohe remota sta-
censem vicarium sttum in eo tractu «onslilulum, luimus observari quodpfisca aposlolicadisGiplina,
conslanler defendit, qiiando factiosi promolores novae ef canones veteres eloquuntur. Sup~erqua-re sectiit-
jurisdictiqnis -per ConslanlinopolilanaeEcclesise epi- dum /ormam .oraculi.-perennitalis tuae.ad viros illu^
scopos ustirpaiae (occasione legis editae a Theodosio stres praeseclos praetoris Illyri.ci nostri scripla por-
principe per quam Illyriciprovincias a Romano pa^- reximus, ut cessaniibus episcoporum subreptioiiibus
triarchatu uivulsas Constantinopolitani-praesulis ju- antiquuni ordinem specialiler faciant cuslodiri; ne
dicio atiribuebat) Corintbii concilium.indixerant jn- r venerabilis Ecclesia sanclissimae Urbis privilegia a
consulto vicaiio apostolicq d.e Perigenis causa judi- veieribus consiitula amiltat,. qu_eperenne nobjssui
caturum. Qua fortitudine ac vigilantia his ausibus se noiiiinis consecravit imperium. (Rescript.vTbeodos.
se opposuerit Bonifacius, et B-ufum Thessalonicen- A ad Honorium A.) ,D
sem similiter affectum conira nsurpaiorum violen- . fljijusniodi lex inserl debuit corpori juris,- loco
liani confirmaverit, lestantur epistoljDeper ipsuin alterius per hancabrogalae. Seci compilaLorumversu-
daiae, lum ad eunidem -Rufumlum fad caeteros epi- lia id solerler curavit, ut quidquiii RomauaeEccles"aj
scoposMacedoniae,quaelegun,iurajjud«oncil. Rom.in prolicuum animadvetierant id excluderent a.sua cpl-
sub Bohifacio II. i Beatus aposiolus Pelriis (iitquil) leclionej qiio Conslantinopolitanae usurpationes cou-
ctii arx sacerdolii Pominica voce concessa esl, in fideniius vendiiareiit ac fovereni >

XLV. -SAJNGTUS CCELESTINUS


AN.NOCHRISXI4-23 , THEODOSII16.

<S2 CwlestinUs, natione -Campanus <', ex patfc Priscb, sedit annos* iibvem,.
mensem unum, dies noveui.b= Bic fecit. UiuHa constitute, et constituit, ut cen-
tum quinquacfinta psalmi David ante saciificium psallerentur antiphonafi.c ,
quodante non fiebat, nisi tantumd ^recilabantur Epistolw. Pauli apostoli, ct
5 sanctum Evangelium, et sic mfcsw flebant.. Hic fecit coustitutum ^e omni Ec-
clesia, maxime et de r-egioriee guse hodie - archivio THcclesiae teneniur recon-
•ditse.' Sic dedicavit basilkam Julia8s,_in qua obtulit post ignem reticumh pate-
nam. argenteam pensantem libras quindechn ; scyphos argenleos duos pensan-
tes singuli libras octo; amas argenteas duas, pensantes -singulas libras de-
NOTULJBMARGINALESFABROTTI. , .
a C B, Rb.manus. h B, ann 8, m: S, d. 5, a Coss. Marhnani- et Asclepiodiad Mtitm et Vaterium Cgss.
« C, aiiliphoiialim. d'C, sedtantum. -C,'Ae religionibtts. f C, quod reconditum. « "C,"Juliam. hC,
201. HISTORIA DE YITIS ROM. PONT. — S. COELESTINUS. 202
10 cem ; candelabra argentea duo <~,pensantia dngula libras triginta; cantharas ce-
rostratas aa-eas 14- ">, pensantes singulse libras triginta; item coronas argenteas de-
cem, pensantes singute libras 10. Ad beatu.m Petrumc, aposiolum Pharum cau-
thafum, pensantem libras viginti quinque ex argento purissimo. Canlharas argen.
teas cerostratas in gremio basiJicae viginti qualuor, pensanles singulas libras viginti
15 Hic .fecit ordinationes tres per mcnsem Decembrcm, presbyleros 32, diaconos 12,
episcopos per diversa loca 46 .• qui etiam sepullus cst in cwmeterio Priscillw, via Salaria
vm Idus Aprilis, ct cessavit cpiscopatus per dies 21 <~.
NOTULJEMARfilNALESFABROTTI."
*C,7,~1C, 24. c C Patilum. <"C, 20 ";
'
VARIANTES LECTIONES. < '
Apui Fabrollum ex codice Freheri. A- Ex codice ,Thuano allero.
Num 62, tin i, AB, annos 8. 5, menses 10. lin Num 62, lin 1, nat Homanus, ex p.^P. S. ann 8,
3. AB, antipbonalim lin 6. B, de religione, quod m. 10, d. 17. Hic mulia consliluil f. lin anlipho-
bodie !in 6. el 7, lenete reconditum ,4, Julianam B, naiiin lin. 4, nisi tanlum Epistola B. Pauli3,apost re-
*ulii. lin 7, A, Geticum el Gelicuni. lin 8, A, B, li- citabatui', etS. E. et sic niissa celebrabatur. lin 6,,
bras 25. lin 10, A,B, calices minores argenteos S et mox de religione, quac b. a.-cbivo iiril, Julii, in
peus sing lib tres, aquamaniles argenteas, pens. qua o. p.- i. Zeacuni lin 8, lib 25. lin 10, decem,
sing lib 10. Ihi ead, caiitbaia cerostrata aerea 24 calices arg.nteos minores 5
pensan sing lib -4; aqua-
B, 38. lin 12, B, Paulum apostolum; A, Paulum. inaniles argenteos pensan singul lib 10; candel arg
jin 15, B, presliyl 22. 2. peiissing lib 50; canlbara cereostala aerea 25.7m
Ex codice Regie Mazartno el Thuano. 15, cantbara arg cereostala Ihi 13et 14, Jib vig ad B.
- Num 62, lin I, iiai Camp' vel Ronianus ex p. S. ' Paiilum apostoluiu, pbaruni caniliarum argenteuni.
ann 8, m. 10, d. 17. lin 5, aniipiioinuim quod anle pens lib 25; cantbara cereostata 24, pens sing lib 20,
non fiebal, sed lanltiin Epislola B. Pauli recitabatur, Hic, f. ord in urbe Roma per m. l)ee presb 55,
•el f. m. f. et «onsiiluii graduale post outcium ad diac 12, cpisc per div loca 45. lin 17, episcop d. 21.
missam, (M, inissas) cantari. Hic lecit c. d. o. eccl Apud Holslenium el Scheleslratium.
maxiir.e de regionibus q. b. in arcbivo eccl t. r. HiG
{M, cl) dedicavil bas Jiiliam, in qua post igiiem ce- Numtj% lin i et 2, Flor et Bomuald, annosIX, men-
licum oblulil baec dona {M, posl ig. zelari o.) pa- B sesX, Julii. dies XVII. lin <5, Flor, de religione linl,
tenaiii arg pens lib 25 lin. 9, lib 10. calices niino- Flor, lin 8, Flor 25. lin 10, Flor addit cali-
res argenleos, jiens sing HIi i (M, 6) aquainanules maniles ces argenleos V, pcnsantes singuli libras III,-aqua-
2 pens sing lib 10, candelabra arg 2 pens siug lib dinationcs argenteas pens lib X. lin 15, Florenl, qr-
IV.
50; canibara ceroslrala aer. 24, pens sing lib 50, __**;>*____
coronasarg.fi» 13 ci 14; lib 25, canlbara cerostrata Apud Peniam ex codice Cavcnsi. /~5\Vtb.'.J
__erea24,pens sing lib 20. Hic fecit ordinaliones 3,
inurbeRoma perm. D. ihi SC.loca 42, lin 17, cpisc Lini, reciiabatur Epistola beatiPauli apastoli. fitif.
6, arcbivo -Ecclesiae. - "-
dies 21 (M, 22). | __./ I-
NOTJi VARIORUM.
A SCHELESTRATE. CENCINL '"^^
Linea2el3.—Ut 150 psalmiDavidanle sacrificium reninr Linea 5. — Psalmi David anle sacrificntm^psalle-
legercntur. Lucas Holslenins nolal in margine", anle aniiphoncttim.Quidant inlelligunl Cceiesiinum
ul psalmis prajinillerenliii' anliphonae i
Canonem. Romualdus intelligil inlroilum 31issw. In coiistiluisse,
alii tit ex psalinis in inlroilu missaeanlipbona selecla
quo lamen nunquam 150 psalmi canlaii sunl, sed recilarelur, quod in caLalogoPalalino-Vaticano re-
pars iiiiius psalmi ianlum. Unde bunc locum de ma-
ttbi in Cuelesiitio legitur: Constituit ut an-
luLinis quis reclius intelligere posset, in quibus per periltir, ante
aimi circulum omnesfere psalmi Havid antiplionalim liphona sacriftcium canerelur. Verum arbilror,
canuntur. Desumpsit auctor liaecverba ex secundo niadam S. poiitificem consiiluisse, ul periiniversam hebdd--
catalogo, a quo nonnibil differl catalogus Palalino- cerio eoriimdem psalnti dividerentur cuilibel diei assignato
VaticiinuSjinquolegituriilanlipliona antesaerificiiini Olim enim die sabbali, ntim6ro, ei in ecclesiis canerentur.
caneretur: quolocoaliqna verba desideranlur. Neque uli et Dominica collectaefiebant,
apparel ex Cassiano, Palladio, aliisque qui receu-
introitusexpsalmis Davidicis aiitiplionaiim olim ca- C senlservalos
nebatur a clero in ecclesiis; sed lnaiulinum, jnsli- dere rilus-a mouacbis. Ponlifex eliam divi-
luente id Coeleslino,ui exLibro Pontilicali colligilur. poluiL psalinoium numerum, qui maluliiio
tempore essenl recilandi, el qtiidem allernalim, ct
ALTASERRA. qtii ante sacrificinm. Occasionem constitutiouis, et
induceiidacconsueludinis baberepoluit exArianorum
Linea 2, — Hic fecil multa consliluta, el constilnil, prava consueludine, qui ut popttlos inficerenl, bym-
ulcenlum quinquaginla psalmi Duvid nme sacrificium nos composuerunt, inquibus perlidia Ariana erat
psallerenlur anliplionatim, qttod ante non fiebal, sed iminista. Hos vero noclu intra parietes allernatiin
tiintumrecitabanitirepistolmPuuli apostoli, ~elsanclum canebant in civitale, mane deinde procedentes tur-
cvanglium,el sic missw fiebant. Idem reierl Sigebert. inatiin ad ecclesiam extra poiias (ex Theodosii enim
ad aun. 428. constilulo baereiicis adimuntur ecclesiae in civilati-
Linea 15 el 14.' — Caniharas argenleas ceroslratas bus anno 588) eodem rilu utebaniur. Soci-aies enim
in greiniobasilicwviginiiquatuor pensanl. sing. librtis Arianorum Conslanlinopoli degentium consuetudines
viyinti. ln gremio basilicie, id est in choro seu niedio recenseiis, ita ad rem: i Singulis hebdomadis quo-
ecclcsiae.Anaslas. in Silveslro : Canthara ceroslrata lies dies fesii occurrebanl (Sabbalum inlelligo ac
in gremio basilicmargeniea quinquaginla. diem Doniinicam, (juibus colleclae in ecclesia agi
PATUOL.CXXVIII. 7
'
ar,~_ ANASTAK.TTilRI/iOTin-r./.R?] S(!A
solenl) ipsi hitra civilalis portas, eirca poriicus pti- A. Scmipelagianos egeril, manifesltim esi, ~acproiude
lilicas eongregali, hymuos apie ad Arianam bajresiin ceiitim, Coelesiinuin mulla cnnsiitiila de retigioui-
coinposilos, allernatim sibi respondentes, canebant, bus dedisse. Komine vero constilulionis de Religio-
idque majori noclis parte faciebanl:mediam dilnculo vero nibns, denotari fidei decrelum pro usu ejusdem lein-
casdem anliphonas canentes, per Urbem poiis conslal ex synodica concilii Roinani, laudantis
iiicedebnnt, et exlra parlem egresst, prolicisceban- verha Rcscripli iinperalorum-Valcnliniani ei Gia-
lur ad locinn, in quo collectas celebranl. lAdhorum tiani. « De reliquis Eeclesiarum sacerdoiibus episco-
conipesccndam proterviam jjottiil singulis dielius pas Romanus habeat examen : ut.de religione i!eli-
indueere psalmoriiin canlum in ecclesia allernatini gionis ponlifex cum consoiiibus jndiearei. t
instiluendum, ul verliis psalmorum, qui Christum Linea (i.—Quwhodie arclitvio Fcclesiwienentur( re-
anminliant infringeret hymnorum haerelicaliuinnio- condilw.Probanthaeeverba,el firroant superiits dicla,
dnm, et errorum silvam. • h:ec nempe fideiapostolica decreta, quia in codiceobvio
LineaH. — Hic fecit constilulumde omni Ecclesia, et in arcbivis reservato contenla, proplerea in libro
maxime el de regione. Melius veriusque legendmii Pontificali non fuisse expressa. lla ei de epistolis
-.ciim aliis codicibus : de Belicjionibus. Ad formulas - decrolalibus S. Leonis dicilur infra : Quw hodie re-
vero Libri Pontificalis intelligeudas, animadveften- conditw in archivio teneniur. Ohria fuisse, el Romae
duiu superiiis dixisse. Hic fecit multa consiitula, et el rn archivis setlium pairiarcliatmm, et aliarum
eoJis/,;(Mii,omillens de Ecclesia,ut ubique in antecedeu- decrcta- generalia reservala ceiium f.icil Acacius
libiis el sequenlibus reperilur, eisi maieria constitu- Simplicio ponlifici scribens de decrctis emanalis a
.lionis omittaltir; quod faclum esl, ul ostenderel ;l> sede aposlolica pro Ecclesia Alexandrina, quae ci iu
_priora slaluta fuisse parlicularia, posleriora"vero de Ronianis
- el clarissimis arcbivis cuslodiri asserit.
fide, et moribus ad Ecdesiam universam speclanlia. Sicuiln noslris arcbivjsfinvenltiniesi, ei de veslns
iiem priora plerumque recenset, ulpole In epistolis scriniis, si dignamini requirere, poleriiis agnoscere
particularibus aul similibiis scriptis ediia, posleriora qiiic iu lempore de eodem subsectiia, ab Alexandiiuo
.vero qnia in codice conslitnl.innum, el penes Eccie- ' episcopo Roniain ad akerutrum sunl relala. > Ana-
-siaruni archiva rclenla, adeoqu_enota et nianifestu; slasius pap.i cuin in Ruffinum commonitoriam' de-
el quie sacerdoles ignorare non poteraiit, exinde dissel, el ut -vimeluderel Iluilinus, caluniniarelur ab
-argumenti retraclati omissa est nientio. Ceeleslinuni Hieronymo conficlam, ad caluinniam eveiien.iani,
vero consiltuliones edidisse plures de regionibus seu inler alia sic Rulfinum compellit. Si a me fi-
de lide, praecipue adversus Pelagianos, Nestorianos clam epislolam suspicaris, cur eum in Romanw
-ei scbisinaticosOrientales noium est. Haeresiarchaiii Ecclesiai chartario non requiris ? El nolas ccrias
enim Cofilesiium,novnnlem consuelis machinalioni- inditas hisce epislolis docent S. Hieronyuii sequen-
Ijiis priora baTelica.liainsiiluta, compescuit, pracci- lia verba : e Ipsitts esse (Anastasii nenipe) ad-
pue cum nioliretur obuncre audienliam, ei relracta- versum le epislolam, ei orbis agnose".t,el autben-
.ltim editarum scnleiiliarum InnocenLiiei Zosimi, ne- licam in nianus tuas venisse coirvinciinus: ei miror
dnm compescuit audaciam, sed exiota Italia expulii quo pudore, imo qua inipu-dcntianegas quod vcuim
Prospero tesie. « Venerabilis memoriaeponlifex Ca,- esse ambigis. n Diligenlia vero aposLolicaesedis in
Jestinus, cui ad calholicaeEcclesiaepraesidiumniulta bis epistoiis dandis, ct leservando exemplari etiu»
Doniinus gratiaesuaedona iargitus est, sciens damr.a- ^._, Notis iisdem describitur aNicoLio I in epistolis da.is
lis non cxainen judicii, sed solum poaniienliaereme-( a.l Micbaelem iniperalorein, causanique diligentiie
dhim esse praesiandum , Coeleslium, quasi non assignal, ne f.ilsarenlur ab improbis.
disciisso negolio , audieutiam postulanlem, lolius Linea 7.—,Posl ignem Reiicum.Codex Flor. Bibl.
Ili.liae finibiis jttssit exlrudi, adeo et praecessorum _ S. Marci legii Geliciiin. Videlur indicare post^cla-
suortim slalula , el decrela synodalia inviulabililur dem uibi illalam amio 410« Gelis (quos etiam Go-
servanda censebal, tit quud semel meriieral abscinili, Lbosdicimus) sub Alarico. Diligenlissiina eratcnia
neqnaquam admilleret relraciarij t Deinde cum Ju- ponliiiciim ad instauranda quie abrepia fuerani,
lianiis sociique Neslorium convenissent, quem scie- preser.iiu saera vasa ad niinibteiiuin Eeclesiaeiper-
baiil CoeleslinoCyrilloipteoffensum, quia impiis pbi- liiienlia. llinc in Leone : Hic renovavit posl clndem
cilis, quae animo conccper.il, ac tuehatur, obsisle- Vandalicam omnia minisleria -
sacra argenlea;
' per
renl, lunc synodnm Romaiiain coegil anno 424 aut omnest lulos conflala.
425, uti osleudil Garnerius in dissmalione de Syno- BINll ET-LABBEl.
dis coaclis in causa Pelagianoriim , ibique ilerato
Pelagianos el veiera cl nova eorntn placita damnat, Linea i. — Cwlestinus.Aucloritate liiijus poniifi-
Zosimi Tracloriani confirmal, ac non rccipiendos cis Biitaiinia, Scotia el llalia a Pefagiana ; Orienla-
(lecernit, nisi per explicilam ejusdem professioiiem les Ecciesiie a Nesloriaua haercsi siint expurgata;;
el sui.scriptionem. Acta baec conciliaria a pontifice liurgundiones el llilerni ad fidein Cinisii conversi.
direcla ad Palrcs Ephesinos communicalculo recepta Quam inepte itaqtie umisLaurcntius "VallaGraninia-
fuere, uli tcstanlur Palres aclione S : « Perleclis in ~ ticus, ecclesiaslicarum rerum plane ignarus, Ccele-
sancia synodo commentariis Aetoruin de depositione D slinuin papam, qui priinus omniuiii KesioriumRouiae
itnpioruiii Pclagianorum el Coclestianoruni, quae a dantnavii, el per legatos ab cecumenica synodo
pietate lua de ipsis decrcta, el consliluUisunl judi- Epbesina acqueejiciendum curavit, ejusdem Neslorii
cavimus, el nos ea solida firmaque pennanere de- ha;resiiiusiiilccluinfiiisseasserueiil,nemononiniclli-
iiere. . Adversus sane Pelagiauos decerlasse S. pon- git. ilaecex liospeio Beda, Baron. ann. 423 et seqq.
lificein, prusier epistolain ad Galliaeepiscopos, docent BLANCHINI
cliam quoe Prosper in Chronico commemorat, ut ad
auniim 429 : < Agricola Pelagianus, Severiani epi- KOT.43 CUK0K0L0GIC_«.
scopi Pelagiani filius, Ecclesias Brtianni.e dogmatis Ccelestini, Xysli el Leonis asia ponlificia demon-
sui insinuatione corrupit. Sed aelione Palladii dia- slratur ex die Nalali sive ordinalione Hilari, qui
coni papa CoelestinusGcrmaiitimAntissiodorensem Leoni successil. In Aclis coneilii Romani anni 40S,
episcopnm Vice sua lniliil, el delurbalis haereticis, cuss. Fl. Basiiiscoet Harniinerico, et in epistola Hi-
Britannos ad calbolicani fideni dirigit. i>Sociuiu ba- Iari iisdem coss. data, cum referaiiir anniversaria
buil Lupum Trecensem episcopum, de quo Auony- dies ejusdem ordinationis episcopalisad WNovem-
nms in ejus vitaiad annuin 428 , quando episcopus biis quadriennio ante illud conciliun) (ipiippe coss.
eligitur, adilit : Exacto bicnnii spalio cum sancto Sevcrino el D.iglaifoanni 461 ejus initiiiin siguatur
Germano contra ha'resim Pelagianam, quw sauctm a Marcellinoin Chronico, una cum morte Majoriaiii
oppugnabatfidcm, in Britanniam profeclttsest. Quid Augiisli, ([uain Severino consnle conligisse constat
adveistis Neslorianos, sdiismalicos Orienlales, et ctiani cx opislola II Si<!onii,lib. i), cx illa die Do-
203 HISTORIA DE-VITIS ROM."PGNT. — S. COELESTINBS. 200
niinica 19 Novembris 461, natali calhedrae Hilari, A putato vacationi sedis inlervallo dierum singillatiin
altribulo unicuique ex ejuslem decessoribus rece- atlrihulo post ipsorum decessum, stimnia teniporis
deudo in anleriora usque' ad Bonifacium,spatio lem- constat. Sunl auiem baecspalia el inlervalla in Ana-
jjoris illorum sedis in monumeniis expresso, cLini- siasio aliisque scriptoribus recensila.
' AN1.I.HENSES. DlES.
EX
4 Septembr.422 ObitusBonifacii.Vacatsedes 0 0 9 Bibliotliecarius..
12 Seplembr.422 OrdinatioCcelestini,qui seilit .' 7 10 9 Bibliolhecarius.
21 Julu. . . . 452 ObitusCaieslini.Vacatsedes. . ." 0 0 29 Bibliolhecarins.
10 Aug. . . . 452 Suceedit-Xvsluspei- 8 tl 19 Bibliotliecarins.
29 Aug, ... 447 MorsXysUIII. Vscalsedes 0 0 12 Bibl.in Cod.Flor.S Marr.i.
•8 Septembr.440 OrdinatioS.'1-.eonism., qui sedii. 21 1 26 Bibl.et reliqua Documerila
4 Nbveuibr. 461 Obit S. I.eo m. Ejusautem depositiodilaia ad Yide nolas.
diem 10 quajiu Martyrol."
Flo.entiuiieadem
riielegitnr.
1(3_Noven.br.461 Eligilur S. Hilarus,cumsedes vacasset 0 0 7 Bibliotliecarius.
Summatem oris. 59 2 .12
Adualurauuis.. . 4i2 0 0
Filsumma.. ... 461 2 12
Ex die igiltir I Scptcmbris anni 422, qua viiam ]B ttim in disquisilione veleriim ritimm ad canium mis-
ftioiialem deseruit S. Bmiifacius, nuiuereiiliir anni sae, pnclixa Antiquis libris missarum RomanaeEc-
solidi 59, menses duo et dies 12, juxla compuLum clesise pag. 10 et seqq. In praefatione indicala ad
praecedeniem rile collecli : provenit numerationis Respons. el Anliphon. prajmissa notione antiphonw,
terminus dies _. Novembris anni 461 poslrcmus va- tit sit vox reciproca , qua bini canlonim cbori can-
catiouis sedis posl obituni Leonis Magni. Dies vero lum allernant, dislinguit veterem rilum, a Davidis
subsequens 19 Novembris insigiiila liliera Domini- aelale induclum in Ecclesia Mosaicacanendi psalmos
cali A aptissiinum lempus parai ordinationi B. Ili- alternatim per choros canlornm tres, Galiathilartim
lari, quam ipse ea die quolannis recolere consneve- sub Heman, Gersonitarum sub Asaph, Meralilarum
rat ex Actis concilii el epistola ejusdem ponlificis siib Ethan. (/ Par. cap. vi) deiivatum vero inde ad
jam memorata. Ecclesiam Chrislianam : in qua observal ex Hist.
Prajter extrema liujus summaetemporum, quaead Eusebii lib. n, cap. 17, anliquissiniis lemporibus
amussim convenitint cum" documenlis, parianiur frequenliorem usum fuisse canendi psalmos Respon-
etiam epoehac inlermediae S. Xysti III et S. Leonis sorios, choro scilicet integro - respondenle uni prae-
Magni, ul infra ostendam in singulis eorunidem niim. centori: lum ait pag. 22 : Prinii qui psalmos binis
Qua-ehacde parlitione el assignalione, sibi uhiquc choris conciuendos instituere , fiiernnl Flavianus el
constante, resultat epocba Ccelestini oplime cousti- DiodorusS. Allianasio ajquales.i «Isti namqueprimi
liita. (ui scrihil Tbeodoretus episcopus Cyri aptid Hist.
NOT.-E .
IIISTOr.IC-£ Tripart., lib." v, cap. 52) in dtias parles cliorunt
Q psalieniiuin divideutes ex successione Davidicam
Linea 2. — Ilic fecit mulla conslitula; et lin. S : melodiam eanlare docuerunt : el boc in Anliocbia
liic fecil conslilulumde nmni Ecclesia maxhne el de primilus fieri ccepii; ei dispersum ad ierminos lotius
religionibus, quw hodie archivio Ecclesiw tenentur orbis usque pervenit. t Vide S. Basiliiim episl. ad
recondilm. P.-ilamesl, bibliotbecarium Romanae se- clericos Neocaesarienses; Sidonium lib. v epist. 17;
dishic et in aliorum ponliftcuni seclionibus iudicare Cassiodorum in psalm. 55, n. 5, et alios passim.
lant.mimodo voluisse ex aliis Roinanae Ecclesiaj - Sub ejusmodi alterni cantus genere is niaxiuie
coaicibtis esse petendas constiiutiones ac decrelales ecclesiaslico ritu comprehenditur, quo alteruaiit
epislolas eorumdein summorum pontificum, et polio- quiilem chori melodiam, non unum tamen eumdein-
res sancliones de fide ac caeleris negoliis gravioribus que psaliuum vel canlicum ex successione conci-
edilas in conciliis, vel transmissas ad provincias; nunt. Sed unus quideni chorus psalmi alicujus ver-
cum hoc in Breviario vilarum colleclo ad forinam sus modulalur, alter vero aliquid aliud preeter ipsum'1
veierum catalogorumpauca quaedamsusceperit deli- psalmum vel canlicum per versus singulosintercinit.
banda, quae ad hujus Ecclesiae Romanie peculiarem Hoc porro quod sajpius repetitur ab allero clioro,
siatum et ornatum peninenl: eujusniodi sunl liiuli, generali usu Ecclesiae anlipliona apud Latinos, ap.ud
ac basilicae bic fundatceac dolalae, et donis auctse; Graecosautem Troparium antiphoni appellaLur. Est
ordinaliones hic habilae, aut caelera hujusniodi. Ma- igilur in hac signilicatione anlipbona, canticum ali-
jora aulein opera ad univcrsaeEcclesiaeslalum ac re- quod contractius breviusque , sive verborum jusa
giinen pertinentia, ut plurinium indicantur breviler complexio sui intercalaris senlenlia , quani choius
generica illa clausula, fecit consliiutum de Ecctesht. .',vchoro
,J alteri psallcnli respondens inlercinil. Quo de
De Goelestino afilrmal: Hic fecit mulla consliiutn. genere antipbonarum loquilur SocraLeslib. vi, c. 8, <
Mulia ceiie tum in conciliis Romanis, tum in Ephe- non de psalinorum alterno concenlu, quem Flavia-
sino contra Nestorium; tum in Italia, Anglia et nus el Diodorus insliluere primi, ul supra vidintus-
Africa contra Pelagianos acNovaiianos; lum in de- ex Tbeodorelo. Qui quam facillime Socrali concilia-
creialibus epislolis de disciplina edilis, de conslitu- lur praediclaiMtione;quam sibi coneiliaiionem expe-
liunemeiropolilarum siirgulariuin per provincias, de lebalaiTerri vir docius Pelrus Gussanuillaeuspresby-
promovendis ad episcopaluni, aliisque pluribus : ter in Praefatlone ad Autiplioiiariuin S. Gregorii. Sic
quaecum recenseantur in Notis illustr. doinini So- aulem scribil "Sncrates ex veleri inlerprelalione
niierarchiepiscopiCaesariensis, et Pagianis collecta, Epiplianii Scbolaslici, Hisl. Tripur. lib. x, cap. 9 :
in nostris fion sunt repelenda. De ecclesiis quas in Dicendumtamen esl, unde sumpsil inilium ul in Sic-
Urbe CoelesliiJiisademii Novatianis, vide Socivttem, clesia anliphoncedecanlenlur. Ignalitts AnliochiaiSy-
Hist. eccl., lib. vn, cup. 11. ,- riw tertius post apostolum Peirum episcopus, qui
Linea 2. — Hic fecil, ut cenlmn qainquaghva eliam cumipsis degebataposlolis,vidit angelorumvisio-
psalmi David anle sacrificiumpsallerentur anliphona- nem quomodo per aniiphonas sanclw Trinilati dice-
lim. Quiil sil psabuunt canere antiphonatim exponit banl hymnos. Isque modum visionis Anliochcnm
prae omnibus doctissime ac niiidissiine venerai).- tradidisse probatnr Ecclesim el ex hoc ad cnnctus
niein. eard. Thomasius, producens hiine ipsum Bi- transivil Ecclesias. Socratem atttciii anliplioiiae ap-
lihoiliecarii locum luni in praelal. ad Responsorialia peilalione bymimm aliqucin composituni alterne re-'
ei AmiplioiiariaRoiuanse Ecclesiaopag. 21 cl seqq., sonanlem iutellexisse, argtnuunio essepotest: quod,
£07 ANASTASll BIBLIOTIIECARTI 208
4nae de S. Ignalio narrat; ejus fuisse generis indicel, A monaslerii S. Crucis ad Hierusalem in TJrbedicli,
a~ccaelerariim anliphonartim ab"Arianis prinium Signata esl consulibus Florentio el Dionysio ad
CoiiSlanlinopoliusurpalarum, el a S. Joaniie Chry- dieinxn Kalend. Augusti (nempe anno Christi 429)
soslomo vicissim postea inter calholicos insliiuia- illa, ipiam scrihit Cosieslinusunivenis episcopisppr
rum. Ariani enim ,suas anliphonas ex Ariano do- Bienncnsem (hoc est Yiennenseni)el Nurbonenscnx
gmale eompositas decantabanl : frequenterque hanc provinciamconslitutis, cujus inilium esl: Cuperemns
impie decaniabant: Ubi sunl qui tlicunl trina virlule quidem, etc. In conciliis'vero celebris illa est, quae
unum; calholicorunicontra antipbonae, bymni eran. in Ephesino producta ab ejusilem legatis aclioim
1
Homousionpraedicantes. Yide cap: 10 IlistoriaeTii- secunda ostendit qualem quanlamqne cnrahi gere-
partitac. ret beatus pontifcx oinnium orbis Ecclesiarum. *-Ar-
--. "S. Ambrosius primus instituit anliplionas in cadins episcopus et Romanae Ecclesiaelegatus dixit:
Ecclesia Mediolanensi,inquil enim Paulinus in e]"us Praecipiatvestra beaiiiudo, sancli, et ciuu omni ve-
Vila : Hocin temporeprhno anliphonw,Jtymni el vi- Tieralioirenoininandi papie Coelesliniaposlolicajsedis
gilimin EcclesiaMediolanensicelebrari cwperunt. Cu- -episcopiJilteras Urbis allatas recitari ex quibus ve-
jus celebrilatis devoliousque in hodiernumdiem non stra beatiludo cognoscere poierii, qualcin oniniuuT
solum iu eadem Ecclesia verum per omnes pene Ecclesiarum curam gerat, > etc. Eam consecutte
previncias Occideniis manet. Quod S. Aiigustiniis acclamaliones Palruni satis ostendmiL: 0 iines
coiilinnat lib. 9, Confess., c. 7. Tunc hymni ei psal- reverenilissiuii episco[ii siinul acciamaveruuL: Uoc
mi ut canerenlur, secundummorem Orienlalium par- juslum judiciuni. NovoPaulo Coelesiino,novo Paulo
tium ne populus mmroris tmdio conlabescerelinstitu- TJCyrillo, Coelcstinocustodi fidei, » elc Dataj sunt
tum esl. Qiiibus scnlcnliis eani vim esse arbitror, autem lillera: ilke Coeleslinovm Iilns Maii, Basso,ct
iil non soliini psalmi aliernis cantarenlur, verum et Antiocho coss. nempe anno Clirisii451.
hynmi JJlJquotsivc eclogaesacrarum -caniionum, al- AcclamationesPairum concilii Ephesini quae ce-
terno concentii responderenliir. Nam hymni eo loco lebre tesiiiuoniuni reddunt eximiie CceJesLinicurae
non veniunl ea sacra carmina, qnibus auctore prai- jn Ildcicalholica. veritate (uendacomniehdaiueliam
cipue Amhrosio hodie uiimur. Eorum eiiim usus - firniitalem plane aposiolicam in veteri disciplina
iiullus esl apud Orientales, eo jnodo^uo usurpaniiu* consolidanda, el Romai.aesedis aucloritate exer-
a noslrisOccidenialibus. Quare hymuorum noinine, cenda ad tiniversunt Cliristiannmpopulum et populi
-ceuseo accipiendas essc sacias ilias cantiunciilas , Chiisiiani principes, Ecclesiarum scilicet oimiiiini
quas Paulinus anlea antiphonas appellaveral, iia ut pasiores in ollicioconlinendos. Quar,eprimatus ejus-
priori vocabulo canendi niodum, posieriori vero id dem sedis iia luculeiiier ejns in judiciis el Jegibus
-quod eantabalui', explanaveril. asserlae illuslre prae coeierisnionunientumin titulo
i Anlipbonarum usum Eeclesia Roniana, quantum S. Sabime niusivo opere exprcssuiu illa ailate dedi-
ex aiiliquis scripioribus babcri polesl, S. Coelestiuo candiim putavit Pelrus prcsbyler limlaris : qiiod
"paprc acceptum refert; vide eruditiss. Heiischeiiiina adbuc iiitegerrimum supci'esl, ei antiquissiiniimha-
iu Aclis sanctorum 10 Aprilis die 6, pag. G44. Se- belur ex Cliristiauis niusivis ita praeservatis per
mel auteni accepiumeonslaiiter retinuii, ul ex libro saecula duodecim. Edidei'e complures, et cum figuia
diurno Romanorum poiililicumlil. 7, ei Aniiphona- aeri incisa protulil prajsul sacnc aiiliquilatis siudio-
•riisS. Gregorii lum missaeliimolTicioiuniplancdoce sissimus Jo. Cianipinus, lonio priore. Vis>iuriu illo
. niur. DeaiiLipbonarumusuaptid caelerasOccidenlis G • inter c;etci'iH5xpt'essaEcclesiaex£cniibus,ct Ecclcsia
Ecclesias consulenda sunt variarum concilia velera ex circumcisione : quarum in utraque cum Pelrus
liationuni, consiilutioncsque anliquaeiiionachoruni; apostolns cathedraesuao pnncipaluni instiLiierit,iia
-.pioperandumesl enim ut id prosequamur, quod Ec- etiant haeres calbedrae ei atictoritalis Caelestinus
clesiaslicorum liiuum scriptores mintis clare per- exercere non destilil in condliis generalibusjura
tractaritiil, quam par cral, circuinstatiLias,inqiiani, tueri. Epigraphc supra easdcm figuias eniiuens et
aiiliplionarunij modum -stilieel riluinque illaruni in parielem universum convestiens oe Ccelestino, pri-
ecclesia concineiularum. matum Imnc splendide adiiiinislraiite, et conslaiiter
i Antipbona ilaque, ut dicebamus, esl versus ali- tuente, ila loqtiitur:
quis sive sentenlia intercalaiis, qnae una ctim psal- Culmenaposlolicum cumCcelestiimshaberet ,
ini canticive veroibus, sive aliquoLsiveomnino oni- • Priinusel in lotoiulgereLe|)iscopusoii)e,-etc.
nibus docantatur intercalari conceniu, eodempror-
susordine, quo ecclesiasiica responsoria canlantur. Veruin de bis eonsule quae in prolegomenis biijns
Cum earalione a responsorio antiphona differat, loini .praemisinius de piiinatu Roinanaeseiis splen-
quod in responsor.is cliorus uni cantori respondeiil, dide asserto per baec s;eculii, quae hoc ipso toino
in aiiliphonis vero cborus unus alteri choro succi- coinpleciinnir lum ex disseiiatione pnelimiiiari
nal; et in responsorio qtiidem unus canlor versus arciiiepiscopi Somier, luin ex nosfris observalioni-
iiiterciiiat, iiiLercalaniescmperclioro rcsponsorium; bus ihi produclis.
in anlipliona vero cliortis alter condiiat versus, al- Linea 7. •— Hic d-edicavilbasilicamJniiw. Intra
tero choro aiiiiphonam reciprocante. Rabaiius de vvpairiarcliiciim Laieranense quaerendam esse hanc
Inslilul. clericorum, lib. i, c. 55 : lnier responsoria basilicam docuil card. Rnsponns de Laleran. Pa-
cl antiphonas lioc differl, quod in responsoriis units triarch. lib. iv, cap. \i, pag. 3o2. In coJice, inqnit,
dicat versum, in antiphonis aulem aUernenl versibus antiquo Rituali, in quo dc.Roinani imperatoris coro-
chori. > natioiic agitur, liujus liasilica; frequens admoduai
Quandoigiinr pontifcx Gceleslinusinsiiluit in S. est nienlio, babeliirque Constantem imperatoi'emad
Ecclesia Roiuana psalmos aiitiphonalini cauere, ut Urbem delaunn progressum die Sabbati ad Latcra-
-Jcginius in lioeiniin., coiisciputur, ut in disp isitionc ijuiii Iii basilica Julia accubuisse. Observal etiain
divini officii prccum iiocturiiaiiim ac diiiruaiiim lecium fuisse paulo ante in iinm. 60 S. Bonifajii, in
operam non niodicaiu ipsc posucril; cum psalmi an- co schisiiiate quod cjns elecLioni infensi fauiores
tiplionalim decaniati uiiiversas ferme paries perva- Eulalii susciL.rniit, Bimifaciuni creauini fnisse pon-
ijanl pensi quotidiani a clero in Dei laudibus cxi- tiiiccin in basilica Julia; Eulaliiiin a factiosis ele-
£endi. ctuni in Coiisiaiuiiiiana. Hanc igitttr basiliciim Ju-
Linea 5. — llic feat conslitulum de omuiEccie- liain babcndam esse auluiual sacellum pairiaixbii
s.a, etc. Qttm hoilie anlhvio 'Ecclesicelencntur, elc. Laleranensis silum in vicinia oralorii et sacelli
Rcliquce cousiiiutioiies lnijtis bcali pontificis qme- S- Silvestri, qnod a ponlifice Julio conditore nouieii
rendie sunt in decreialihns ejus iiilcris, actis(|tie acccperit. Quod eiiini juxta Forum condita diciilur
roncilioruni. Eariinidcin episiolarnin vctusta exem- a Juiio papa ejus basilica, id nihil impedil qiioiuiniis
,pla supersum in sxpc memoiaio codiee tiluli -ac inieliigaliir t'e liac \p~i\jnxta Forum Lateruucme
209 HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. — S. COELESTINUS. - 210
oxci.ala. lia enim sitam de-seribit Bibliolhecarius in A j ignem ferculo impositum prajferunt in eaniliaro liii-
Siricio,.nuin. 158,' moneiHeeodem Raspono el Fa- jusniodi ansalo, ad usum sacrificii adhibendo. Qua-
niiano JSardrno: ubi post moiiem Cononis vacanLe re et in compluribus sacrificiortini iniaginibus vasa
sede aposiolica, pars eleri eligebai Theodorum ar- exprimunlur craieribus palulis et canlharis affiniav
cbipresbyleriim, qui tenuit iuleriorem parlem pa- quaeimponebanlur tripodi ad carbones conliiiendos,.
latii Lateranensis;' Pascbalis verb arehidiaconus ab supra quos litarettir. Verum usns ollae hujusniodp
alia faclione ad ponlificaliini productus occupavit manuhrialae seu canthari ad noclis lenebras flamma-
exieriorem parlem patriarclm ab Oratorio S. Silvestri, perenni illuslrandas in festoruin apparaiunociurno*
et basilicamdomus Juliw, quw supra Cnmpum respi- uii frequens veteribus fuii, ita nosiiisquoque teni-
cil. Hinc eliam tollilur diilieultas duplicis appeUalio- paribus non oniiltitnr, cum picis, olei,-s_evi,aut pih-
nis basilicseJulii, el basilicaeJnlise lmic oratoiio al- guis iiqiiaminis affusionecollustrandaesunt vias. Py-
tiibulae, quaenegoliuni facesseral cardinali Raspono roieclmis dicuntur padelle, quaevulgari plebtsusui<
ioco indicato;. cum satis evideuter appareat ab hoc iu pace, aui militariuin operalionum in bello- adliiv
teslimonio Bibliothecarii appellaij a Julio papa con- bentur. In sacris vero aedibus,ubi pretiosae-malerite-
ditore tum basilicam Julii, tum basilicam Juliw, cerearum facum, aut balsami sere admisti- ardere
neuipe domus Juliw cujus eralporiio el membrum. solent per sacras vigilias ex veleri Ecclesiasconsue-
Cnm enim S. Silvesler dono Maghl Constaniini acce- ludine, preliosa quoque fulcra ad eosdem- ignes ef
fiissel aedes Laleranenses, a se incolendas el a suc- luminaria suslinenda comparaiitur : candelabra sci-
cessoribus ponlifieibtis, ita eas ordinare suscepil, ut licei exaere aut argenlo cereis candelis et inloiiiciis -
apliireulur usii.us cleri secum degenlis. In oclime- B suppouunuir ex edito liiinen qtiaquaversum emissu-
stri ponlilicatn, quo Mareus Silveslruni exiepitvix ris. Alia"vero fulcra perinde ediliora paranda eraiu
ulluiii perlici poLuiladdilamentum. Julius vero papa antiquis ad coiiiinendiini balsainum.oleumqne nar-
Marci successor amplificavit aedesa Silvestro acqni- dinum, ae ceram in lnijiisniodi vasis niaiiubriatis-
silas accessione-novaedonius Juliae, sive paterna ex sen caniharis colliquatam ; quaefulcra phari iioinen
luu.redilate ad se peninentes cum Romanus esset oblinuere, ex imilatione turris illius Alexandrinae-
Jnlius, sLvepreliocoinparatas, sive in fmiio sui jn- perceleluis, qtuc portuni illustrabal ignibus-de ipsa.
ris a 'fundanienlo constructas. Non se.cusevenit in su^pensis..Ex utraque igilurvoce phari quae fulcro
poniiiicio palaiio Vaticano partes ejusdein div.ersas coiivcnit, et caiilhari, qiiaeaplalur vasi ad inateriant
ab illis pontificibus appellari, qui easdem pro. tem- flaniiiue alendam superne imposilo, pharacanlhara
pore sui regiminis fundaruni aut excoluerunt, nenipe- dicta sunt candelabra exeelsa liqiiatani cnui balsamo
Innooeiilianas, Borgianas. Clemenlinas, et Sixlinas. ceram cleuniqueiiardinuin, el.alias odoratassi^cies-
Illis igitur ajdibus palriarchio per Jtilium adjectis in.descriplis vasis suslenlaiiira, ul in figura anagly--
liomine domns Juliae oratorjum quoque- inclusit di- phi Albanensis videre llicel. Aliis vero oandelabris
(ium basilicam domus Jnliw, uti nunc ainplissima. siisliiieniibus ceram, in teretes cyliiidros-cflbrnia-
sa,ella Sixlinum et Gregorianum in Vaticano, et (am, quoscereos diciinus, sive camielas, uomeii pha--
Paulinuni in Qtiirinali pontilicum palatio rc.iinent ri. poiius quam pliaracunilturi conveiiil.. Qiiareel.in
uouiina- fundalorum, et iiisigniora hahcniur pr;e liac. sectione disiinguuiitur caiidelabra a caniharis-
caieris niinoriljus sacellis intra cadein palatia eici- - et a pharacanlharis. Obiter liic ohservare lieeal a
laiis per diversos. pontilices. pro usu secreliori suo p~ Magno'Conslantino provisuni luisse-buic usui no-
aut comitalus Palatini : quie pariler a contliioribus- cturni luiiiiiiis per sacras vigilias in ecclesiis adhi-
jiiincupamus, nempe a S. Pio V, a Sixto V, a Cle- bendi, dum ipsa in fuiidatione basilicaruin Urbis et
ineiiie VIII, a Paulo V, usu a decessoribus recepto sacri fontis Lateranensis inler caeteras specicsan--
Juxia commoiliorem cujusque pontilicis praxim nuas, quas proviuciae-ei fuudis ipsis allrihiiti pras—
orandi, et private lilandi, aut sac.ra pignora re- stare deljent,.enunieianlur olei nardini, el balsami-
condendi prout oppoiiuniias .enipor.s suadebat; librae aiiquando lerceniae, pj';eler ceras. USIIIJJin-
mide supersunt oraloria llilari, Joannis, Theodori dicai in Silvesiro, inim. 58, versu S0, ubi haeclegi—
intra auibLlumpalriarehii Laieiaiiens.s inciiisa. Ve- jinis inier donaria basilicaj Laieranensi- assignata :
riim hoc de argumento exempla superaddere ininime - In medio foiiliscoluninas porphyrelicas, quaepoiv
necessarium "esf cum praesiiles iernie singuli pro- tant pliialam auream, ubi candela est, pensans ex
priis in aedibus episcopii cousuetudinem cainJeiu re- auro purissimo libras 52, ubiardel-in diebus Pascbae
lineant. balsainuni lib 200, nixuin vero ex stippa ainianthi. >
Linca 12. — Ad bealnm Petrum dposlolnm plia- Usus balsami ad ltimen iierenue, non secus ac in ve-
rum cuulhurum penscinlemHbrasSS, ex urgento pu- teri sanctuario nostri liguiaui exprinienie- eucba—.
.issiiuo; canlharas argenleas ceroslatas in gremio ristico sacramenlo eiiulrienduin servat ponliliciiinfi
bitbiiicm24, pensanlessingulm iibras riginli. iSoinen, sacelluin :.in quo clerici ad id niinieiis depiitati li-
ct figurani linjusnio li supeiJcclilis sacrae ad luniina- quatam cum balsamo cerain melallicis pbialis orbi—
ria in basilicis susiinenda dednci posse reor ex aii- cularis figuraeiiiftiiidunl in morejii liicernaj candela-
tiquo marmore eleganlissini;e suulpiuraj, qiiod visi- bro Veleris Teslamenli allixae,licel in celebrandis-
lur Albain in horlis olini Saiielloniiu principum, I>vdiviiijsofQciiscandelse adhibeanLiir.
jiunc vero haeredum clar;e inemorbe caol. Pauluiii Linea 10. — Sepulius esl iii cwmeierio Prisciilw
ex celebri Domiliani villa. ut arbilror, superstes. via Sctlaria. Unde poslmoduin ejus reliquiae a Pa-
Geims candelabri, in illo exhibetur, oslendens cur scbali papa colleclseac iranslaue sunLintra Urbem,
ccmlhari et phari noniina conjungaiitiir. Cantharus -etin tiliilo.S. Praxedis reposiue, nli saepe niemora-
esl vas ansaium, ad v.inuin continendnm ut- pluri- luni martnor in eadem ecclcsia alTixuinindicat, di-
iniim adhibilum, crateris amplissiini speciem praj— - viste subiude a successoribus inter plures ecclesias^
seferens, pociiluiu Baccbo el Herculi ailiibiiiujn a praeseiiimS. Pauli basiiicani exlrtt niiiros via Os-
Gr.ecis, et a Laiinis etlmicorinii anctoiibus. Figura- tiensi.
sasis persimilis esl -propaluk: ollae orbiculari ad CIACONII-.
jgiiem quoque in aulis niagiiaiuni per liieiiiem re-
iiiiendum adhibitae, quae ex argento duclili parari Linea4.- Qtiottnon anle fiebat.Perfecta enim epi-
, soJel bodieqiie, el a vcieiibiis pcriude adhibeha- slola et Evangelio linissacrificio iinpoiiclialiir. Referl
lur : ul nieinini ine adnolasse Neapoli in qiiodam Martiims Casiuus: Judica me, Deus, et discerne cau-
veliislo anaglypho eleganlis sculptiirae asservato stnn nieam, quod in pri' cipio saerilicii diciiur C(e-
iiilcr coiupliira eruditae aniiquiiaiis liionuineiila Ieslini invenliiin fuisse. Missiequoque Gradualeidciu.
in atrio doiiuis principum CaralTensium, ubi co-, ponliiex ordjnavit.
inKesBaechi exliibenliir ferulas passim gestauies et PAGJI-
sjiubola iii cjusde.n orgiis adbibita ; duo vcrp ex iis L':r.ca2. — Hk fccii multa cousiiiuia; ei liuea 4'.
~ "212
211 AKASTASHBIDLIOTIIECARII .
— Hic fecit conslilutum'de omni Ecclesia. Sanctus A cuilu alienas, ideoque Iiaec Prospcri veroa, fccil.
Coelestinus, decessorum suornni vesligiis inhaerens, eiiam barbaram Chrislianam, aliqui de Scotia, aliqui
Pelagianorum conalus infregil, eosqtie tota Ilalia deHibernia interpretanttir. Qua de re legendi Usse-
expulit. I'lli quidem singulos quosque Romanae Ec- jiiis in lib. de Britann. Eccles. Primoj'diis, cap. 16;
clesiae praesules, sub eorum poniificalus initiis sub- Alfordtis in Annalibus Briianuicis ad annum 451,
dole tenlare sueli, iisdem aiiibus in Coelcs.inigra- al.ique scriplores Auglici eL Hiberni, qui inlerse de
tiam irrepei'e lenlarunt, ai illum deeessoribns longe hac Palladii missione digladianmr. ,
infestioren. experti sunl. Ubi enim sub Bonifacio Sed quidquid sit dehac controversia, certum est,
extra centesimum ab Urbe lapidem, ex Constaniii et inter omnes convenil, circa haec tempora san-
imperatoris decrelo a Baronio anno 420, num. 2 re- cluni Patricium in Hiberniam inissuin, et lliberniae
lato, licet peiiineat ad aniiuin 421, quo Conslanlius apostolum appellandnm esse. Ei enim Hiberni de-
imperalor diclus esl, degerejussi sunt, Ccalesiiuus lient, quod patria sua facta siL sanctorum insula el
proctil ab Ilalioe finibus eos rejecit, ut docet Pro- lilteraruni, seieniiarumque fuerit aliquando gymna-
sper lib. eontra Collatorem, cap. i\ : « Veneraliilis siiim.-Nam quamvis lioiinulla Chrisiianae doctrinoe
memoriaeponlifex Coeleslimis, cui ad catholicae Ec- semina ante eum in Hibernia sparsa fuerint, et ideo
clesise praesidium mulla Dominus gi"aLiaesuaedona sanclus Palladius ad Scolos in Clirislum credenles
largitus est, sciens damnaiis non examen judicii, niissus dicatur, conversae lamen Hiberniae decus et
sed solum poenUentiaeremedium esse praeslandum, titulus tiiii debetur Palricio, perquem nonpauciali-
Cceleslium, quasi non discusso negotio, audienliam qui atque ex vulgo lioniiues, sed reges el principes, '
postulanlem, totius Ilaiiaefinibus jussit exlrudi, adeo g popnliqtie gregatim salulari lincli baplismale, jugo
et praecessorunt suorum statuta et decreta synoda- iidei snbmisere cervices. Ipse sanctam Brigidam ve-
lia inviolabililer servanda censebat, ut quod semel lavit, aliqua concilia a Spelmanno relata congrega-
nteruerat abscindi, nequaquam admitleret retra- vit, ejusque opera plurimse sparsim Ecclesiaeere~
clari. s Hinc Palres concilii Epbesini parle u , clae, in iisque episcopi ordinali. Sancti Patricii epi-
aet. S : « Perlectis in sancta synodo, inquiunt, scopi, apostoll, et primalis Hibernii Vilam exhibet
conimentariis Aclornm de deposilione impiorum Pe- Bollandus ad diem 18 Maiiii, et in Commenlaiio -
lagianormn, el Goieslianoruiii, et quae a pietalclua prasvio, ubi pluribus de triplici cjus captivitate,
de ipsis decreta el constiiula sunt, judicavimus et vila nionastica et peregrinationibus disserii, existK '
nos ea solida firmaque permanere debere.» Garne- niat nioiiem ejus conligisse anno quadringentesimo
rius in dissert. de Synodis in causa Pelagianorum sexagesimo, licet Maiianus Scolus, Sigeherltts et
babitis, putalanno424 aul 425 coactam a Coelesli- alii eam consiguent anno quadringentesinio nonage-
no Romaesynodum advcrsus episcopos Pelagianos, sinio primo. Licet autem " lam nmlta in sanclorunt
qui formulae fidei a Zosimo praescriptaesubscribere lliljernorum Vilas irrepserint fabulis simillima, Pa--
pertinaciter detreetabani; sed sicut tempus synodi tricianae lamen flistoriae Clironotaxim verosimilibiis
illius, ita et synodus valde incerta. conjecturis innixus Bollandus digessit.
Non solum ex Ilalia, sed etiam ex Brilannia Pe- Yicariaium sedis apostolicae per Illyricnm"Rufo
lagianam baeresimeliminare conatus esl Cceleslinus; .. Tiiessalnnicensi episcopo continuavit Coeleslinus
Prosper eniin in Chronico sub consulibtis anni qua- papa ; Holstenius cniin in Collectione Romana exlii-
driiigentesinii vigesimi noni, scrihit ~. Agricola C bel ejus cpistolam, Perigeni, aliisque novem episco-
Pclagianus , Severiani episcopi Pelagiani filius, Ec- pis per Illyricum constiiutis inscriplam, sine dieet «
clesias Brilanniae dogmalis sui insinuatione corru- consule datam, ex qua discinms, Felicem episco-
pil. Sed actione Palladii diaconi papa Coelestitius piini provinciae Dyrracena., quoruindani accusan-
Gcrmanum Antissiodorensem episcopum vice sua liiini faciione circumvenlum pene oppressum fuisse
iniltit, et deturbalis bacreticis Britannos ad calholi- si Cceleslini diligentia non intercessisset. Ea occa-
cam fidem dirigit. > Eam anlem Icgationem S. Ger- sione CceleslintisIllyriciauis episcopis significat, jain. '
manus suscepil collega sancto Lupo episcopo Tre- iiide ab antiquitale sedent apostolicam derivasse
censi, cujus vitam Anonymus scripsit, in qua ail: parlem aliquam suae solliciludinis in provincias 11-
F.xacto biennii spalio (ab episcopatu nempe Lupi Jyricianas, earumque ctiram Tbessalonicensi Eccle-
anno -428 ad eum evecli) cum sancio Germano con- siae semper esse coinmissam : confirmassese eam
tra hmresim Peiagianam, qum sanam oppugnabat fi- auclorilaieni Rulo episcopo Thcssalonicensi cui eos
dem, in Britanniamprofeclus esl. De hac Gcrmani le- ohedii'e praecipit in oninibus causis ecclesiasticis :
galione legendns Constaniius presbyter in ejus Viia Stneejus consilio, inquit Ccelestinus, niilhis ordine-
apud Suiium ad diem 50 Julii, el Beda lib. i, c. 17. tnr, nulltts usurpel eodem inconscio commissam illi
Anno postea quadringenlesimo trigesimo primo proviuciam colligerenisi cum cjus volunlate episcopos
CoeleslinusScotis episcopum dedit eumdem Palla- prwsumanl, per eum etiam ad nos, si quid est, refera-
dium diaconum, cujus stiasu sanctum Germanum lur. Mox pcenam excoinniunicalionis intenlal illis,
in Brilanniam miserat; sctibit enim ideni Prosper qni his conslilutis aposlolicaesedis non obedierint :
sub iilius anni consulibus : Ad Scotos in Christum Secl hac prwceplionecognoscanlel eum, qui refragan-
credenles ordinalur a papa Caeteslino Palladius, et Q ditm noslrw aucloriluli, vel illius crediderii jitssioni,
prhnus episcopus mittiiur, quod eliamhabet Beda a fralernilalis cmlu cum ipse se separel, segregun-
lib. i, cap. 15, dicens id eoniigisse anno Theodosii ditm. Haec episLoIa recilaia esl in synodo Roinana
Jniiioris oetavo, a nioiie nempe Honoiii imperato- Bouifacio II sedente celehrata. Est porro Dyrra-
ris deduclo. Magna conlroversia est, Hibernos in- cliium urbs Macedoniae,posita in ora occidna niaiis
ter et Scotos de Palladii apostolatu, Hibernis, quos lonii, inter Brundusiuni Italiae urbein el Thcssalo»
certum est a veteribus Scolos appellatos fuisse, nicam.
contendentibus ad suam iiisulam Palladium missuni; Inilium hwresis
contra vero Scoiis, seu, ut nunc loquimur, Scoto- Nestorianw. et conciliumEphesinum,
Brilannis illum sibi vindicanlibus. Difficullalemau- generale terlium.
gei Prosper lib. contra Collaloreni, cap. <_.!,de Cca- "Ccelesiinosedente, emersit Nestorii haeresis, quam
lestino papa scribens : « Nec segniore cura ab boc damnavit in synodo Romana ante conciliiun Ephcsi-
eodem morbo (nempe Pelagiana baeresi) Brilannias nnm coacta. Ejus hoeresisinilinm el concilia conlra
I.beravit, qunndo quosdani inimicos graliae solum eam sub Ccelestini pontificatu celebrala, liic paucis
Siiieoriginis occupanies eliam ab illo secreio exclu- describerejuvat. Cum Sisinnius episcopus Constan-
sii Oceani, el ordin&loScolis episcopo, dum Roina- linopolitanus circa finem anni quadringeniesimi vi-
nani insulam sludel servarc catholicam, fecit eliam gesimi seplimi obiissei, et iuier agendum de succes-
barharam Clifisli.iii.ini. » Roniani barbarorum no- sore clerus Conslantinopolitaniis divisus essct, vi-
jainp dcsiguaiiuni geqtes oiniies .a sua diiione ct suat est Tbeodosio imperalori NestoriujJ ex Eccle^.
213 HiSTORIA DS VITiS ROM. PONT. — S. CGELESTINUS 211
" sia Antiocbena aeeersere. Erat iiie Genuauicia A Nestorius posl piiorem illum sermonem, aiieriini
oriundus, oppidulo Syiiae, et, ul scrihil Evagrius, fecilanno quadringenlc&imovigesimo nono velui ad-
monasticam vitam professus erat in laura sancti versus Arianos et Macedonianos, reipsa vero adver-
Euprepii prope Antiochiann, ubi versabanlur Joan- sus caiholicos, quo prioreni confirniare visus est,
nes poslea patriarclja Antiocbenus, el Theodorelus Quo tempore contigit,' uitrabile (piiildain, atque au-
<lein Cyrensis episcopus. Magislrum habuit Theodo- ('ax facinns, quod narrat Cyrilluslib. rContradict.
ruin Mopsuestentini,a quo didicil male senlire de ('e Eusebio causarum patrono , qui propler singu-
Incarnatione Verbi.Cuntquemagnam snnctilalis spej larem doclrinani el pielatem Dorylei episcopus posl-
ciem-affectaret, ConslaiJtinopoiim a Theodosio evo- ea renuntiatus esl. Is ctim inier laicos versarelur,
catus, el episcopus Kalendis Aprilis anni quadrin- iaipie dicentein pro concione episcopiim ausns est
gentesinii vigesimi octavi ordinalus, illuc venil cum \erbo pnlam arguere, suaeque fidei, atque aiiimosa
Anastasio preshytero, omnium consiliorum "suorum in haereses fortitudiiiisspeciinen dedil. Fec.il el-ter-
socio, quo jJosinioduiiiususesl vdui adminislro sui lium sermonem Neslorius brevi posl-tempore, velul
Hi Deiparam odii. in Apollinaristas, in quo venenuiii panlo arlificiosius
Nesiorius ipso suae ordinationis anno haeresim texil, lanloque noceuiius poptilis infudit, quod vidc-
snam propalavit, sed aliier primuni ejus facium.nar- i-elurinApoHinarislas.qui naluras inCbrislo confun-
rant scriptores. Nam Cyrillus in epislola ad Acacium debant, invisum calliolicis ea lempeslatc nomeu,
-Reroensemdicit, dum frequens esset iu ecciesia po- invehi: quanquant baeresiin suam de Clnislo |iuro
puliis, Nestorio in calhedra ecclesiae sedente, Doro- . homine, el soia praeslanlia a caeteiis bominibus di-
Ihetini quemdam episcopum surrexisse, et magna [} verso, tacere non potuit. Conlra bnnc iilcin Euse-
voce exelamare ausum esse : Si qnis Mariam Deipa- bitis laicus obtesiaiionem puljlice proposuit, eoque
tam esse dixerit, anaihema sil. Soeiates vero lih. vu, faclo ojuiiium .animos inflammavit in fidei sludio,
cap. 32, ila rem narral: « Anaslasius presliyler, adversus Nestoriunt luerelica Pauli Samosaleni do-
qui una ciim eo (scilicet Neslorio) Anliochia illuc gmata renovantem. Referlui' baecEnscbii obtestalio.
venerat, ejusque consueludine semper tisus erat, et in parle i, coneilii Ephesini, cap. 15. Exemplo lai-
in magno honoreab illo habilus, eique in rebus ge- corum incensi presbyteri, cum in ccclesia, quai
rendis consiliarius, quodam tcmpore in Ecclesia'do- Irene Marilima diccbatur, in pravum dogma invecli
cuil Mariain a nemfne Deiparam vocaii debere;_ essent, coiitinuo minis el aucloritale frendentis-
cainetiim homincm esse, ei ab homine Deum n.in episcopi silere jussi stinl; unde accedil ut populus
posse nasci. i Hwc verbaotnnium ariimostam clerico- nsitalam fidei praedicalionem requirens publice in-
iitm quam laicorum magnepere coniurbarunl. Quo- clamaret : Imperaiorem liabemns , episcopnm non
<unque modo res accideril, non lantum palienter Itabemus, utTegitur iu supplie. Basilii parte i conci-
iulit Nestorius Anastasium, Doroiheumque impie lii Ephesini, cap. 50.
loculos, sed ei ipse in niagna ecclesia, ubi frequens Proclus Cyzicenus episcopus pergebat' populum,.
eral omniuni ordinttm cousessus, serinonein hahtiiL til ante docere, dumque fieret amplissima qti;cdaiu
<leiiicarnalior.eDoininica, qui toluni contincl ve- synaxis, habnit in niaximo ordinuni omiiium ccelu^
ueuum impielatis tuoc piiinuin ab eo propalalae : pro Deipara Virgine contra Nestorinm oralionem-
< Habet niatrem Deus, inquit inler alia Nesiorius, panegyiicain, in qua, licet adversarii nomen tacue-
ergo excusabilis gentililas malrcm diis subintrodu- r» '~~rii, prasenlein episcojiuin reverilus, haeresim la-
eens. Non, vir optime, Maria peperit Deum,elc.,pe- men omnibus nolam sununo auditoinm plausu re-
perit hoiniiiem doitalis inslrumenlum, « elc. fellii. Hahita es! aulem illa oraiio die feslo solein-_-
Illum serinonem recitat Marius ifercalor apud niore, ideoqiieChrisli aut beata; Yirginis, el proba7
Ganierium, lomo II, pag. S. Contia illam' Keslorii biliter die 23 Maiiii. Liiei dicenlL Proclo niagnus
blasphemiam Proclus. panegyricain orationem de pljususab omnibus daius sil, ausus est lainen Ne-
laudibus DeiparaeVirgiuis de qua niox, Cyrillus cpi- storjus conlinuo pio nioro populiim alfari, sumnia-
slolam ad monachos JEgypli scripsere, et Cassianus que impudentia ac hnpieiaic , Procli pnecipua quo—
seplem libros edidil, qtios idcirco de Incarnatione quedicUi reprehendere, imo elbIasp!ieini;edaninaro..
inscripsit, quia in his pugnahal conlra Neslorii tra-. Ilis non ronlentiis Nestorius. tres iierum habuit.
clnluin de Incarnalioiie. Ad tantam Neslorii bla- sermones^ irilms consequeiuilms post Paschtilia sy-
sphemiam eohorreseeiUibusomnibus, ea fuit audilo- naxiims,, quiiius trcs priecipuas Procli sentenlias-
lum indignatio, ul eoilem diequo sermo dicius esl,. argnil, quod Deus sit passus el mortitus, quod Deus-
simplex quidam monachus, stalim Itabita concione, sit nosler ponlifex, quod beala Virgo dici debeat
etim fidei sludio arderet, in medium ecciesiw pro~ Deipara.
gressus, cum synaxis celebrarelur, impielalisprwco- Miserat Nestorius per fidos homines primum suum_
iiem, quod hwrelicus essel, ab ingressu prokibere co- iractatuiii de Incarnatione, cuni nonnullis aliis.ho-
uaius sil. Sed vir sanctus Neslorii oppressns poien- miliisin provincias, ad pestem latius spargendain.
lia flagrispubliee caesus est, ac in exsilium ntissus, His in yEgyptum peiialis, Cyrillo Alexandiinse Eccle-
ut lestantur monaclii Constantinopolitani in suppli- siae episcopo necessiias imposita est scribendi ad
catioue imperalori oblala, quae exstat paiie i.couci- ) nionachos, ut obviaiu irent nialo, qnod propler non-
!ii Ephrsini, cap. 50, ubi cap. ii- referlur episiola nullorum, quortiin.,in niaiuis scripta veiieranl,-impe-
S. CyriUi ad Cteleslinum, in qtta teslalur mouachos, ritam simplicitatem cl credulain leviialem limeri,
el seualus, populique Conslanlinopolilani niaximain jjoteral. Ita rem narrat Cyrillus Ccelesiino papaein
parlem, iiese_Nesioriioommunionepolluerent, inox a parte i concilii Ephesini, cap. ,14. Cum exempla.
synaxibusabsihiereceepisse.DuoiiaqueNesloriifiiere illius Cyrilli ad monachos jEgyplios cpistqlaeCon-
p.dinarcs errores. Primus,bominem in ulero Yirgiuis slanlinopolim- fuissenl deporlaia, lanto adjiimenlo
forniatum, alitim esse ab unigenilo Dei Verbo, et In- fueriinl, ui plnrimi e magisiratu, ejus rei causa,
carnaiionem esse merain inhaliiiaiionem Dei Verbi per lilleras Cyrillo gralias egcriui, quod Kestor.io
in"liomine velut in suo tetnplo, adeoque Dc.im non ir;e conira Cyrillum susceptae Ibmentuia, submini-
esse Jiatuin, passum el niortiiuni; nec Chrisiiiin stravil. Q:iare cum in urbe regia jEgypli. quidaui
esse Deum, sed templiim duntaxat Dei. Alier ejus versareniur, iu qnos Alexandrinus episeopus pro-
error eial, quod beaiissiman Virginem Mariam pter iiifaniiaui vitae ex caiiomun praescripto aniniad-
Deiparam csse negarei, ul jiim-dicluin est. Unde lue- verterat, eos .Ncstorii.s suboruavit, ad caliimiiiani
resis Nestoriaua niaximam liabel conveiiienliaincum' Cyrilio faciendam, daudosijue adversus ipsum sibi et
lueresi Ebionis, elPauli Samosateni, ac cum dogma- Tbeodosiih iinperalori lihelios, quibus arguerelur,
tis Diodori Tarsensis, et-Tlteodori Mopsuesteni,, non Eccle^iam modo inale administrare; sedinJi-
quain con.venieiiliam pluribus expILal Garnerius gypto etiam conlra inipcratorem el magislra.us.
gi"i- SOG.el scqq^ tttrbas cier.e, ul viiereest in parte i concilii Lpjie
£15 ANASTASIIBIBLIOTHECARH ?- < 216
sini c. 12, ef in Apologet. Cyrilli ad Tlieodosium. A Cyrillus, acceptis Ccelesiinipapaeliiteris, concilium
Cum Cceleslinns accepisset, non Conslanlinopoli in jEgyplo coegit.el qnidem Alexandriae, indeque
solum, sed loto Orienle lurbatum esse occasione synodicam misil Neslorio , qua eonlinebaiiLur tria,
sprinoniim Nestorii, offensus inde, cuni aliis episco- fidei expositio, duodecim anaiheniatismi subscriben-
quorum in coetti relalionem de cunclis fieti vo- di, et denuniialio sententiae ab eodem Ccelestiiio,
fiis,
uerat, consulendumratus estsnper ea re Cyrillum, laiae, quae releriur part. i, concil. Ephes. cap. 56.
an perindese res haberet, alque lama jactabal. Ha- Legati sunl a synodo eplscopi qualuor, qui lilleras.
rnm Ccelestinilitierarum uieminit Cyrilius in epislola Cceleslini, et synodicam dai-ent Nesiorio, cleroque
prima ad Neslorinm. Inter haec cmn Nestorius ad Conslanlinopolitano , ac arcliimandriLis. It fuere
Cceleslium data semel el ilertim epistola, ipsius ani- Theopemplus Cabasorum , Daniel Darnensium,.
njum occupare tenlasset, S. Cyrillus verilus ne Ro- PoLainion, ei Macarius episcopi; consueiudo enim,
mano ponlifici imponeret, ipsum de illius erroribus eral conveiiiendi episcopos niajorum sedium, sb
certiorem fecit, el de iis quae in ipsnin buc nsque quando vocandi essentad jiidiciuni, per tres saltenv
egerat. Epislola inscripta esl : Bcaiissimo, Deoque episcopos, ui variis exemplisprobal Garneiius, pagi.
dileclissimoPalri Ctelestinoin Dominosalulem. Ale- 558.
xandrinus antistes, secundaesedis episccpus, Ronin- In ea synodica Cyrilli, et concilii Alexandrini est
nuin Palrem voeal, ob priinaltisutiqiie rovereuliam. insignis Ibeus, quo realis Chrivti corporis in Eucba-
Duo propterea in illa epislola noianda veniunt. ristia praesenlia, ei incriienluni inissae sacrificium-
Primo, quod lesteturCyrilius banc esse Ecelesiarum • asseniiilur : • Quin, et illttd, inqnii Cyrilius, et cum.
consuetudinem, ut de emergentibus uhique terrarum T, eo Patres synodi, uon possum lwc loco non adjicere,,
liaeresibus ad sedem apostolfeam refei-atur. Veius, neinpe dnm unigeniii Filii, lioc est Jesu Chrisit
inquit, Ecctesiarum consueludosuadel, ttt ejitsmodi moiiem, et resurreciionem ex niortuis annunliaiiius,.
ressanclitati tttmeommunicentur. Secundo, quod ait ejusdenique in coehnn assuinptionem confiienmr ;-
seausum non fuisse, inconsullo Cceleslino,el inexspe- incruentiim in Ecclesia sacrificium nos celebrare,,
ctala sedis apostolicae sentenlia, se a Nestorii com- alque ad inyslicas benedictiones accedere , eaque
mnnione subtrahere : « Non piius autem, inquit, ratione sanclificari, nlpote sacrae carnis,.el preliosi-
illius communionempalamque aperteque deserimus, sanguinis Chrisli omnium noslrum salvatoris parti—
quam haec ipsa pielati tuae indicai-emus. Digneris cipes effecti. Neque eniin iilam ulcarnem coinmu-
proinde quid llic sentias praescribere; quo liquido neni SJiscipimus: ahsiL huc, uequeTiirsum laiiquam.
nobis constei, communicarenenos cum illis oponeal, divinam inhabiuuionem sorliii,, aut diguitatis lan-
an vero liliere eidem denuniiare, iieniinein ciim eo tum verbo consociaii, sed tatKpiain vere vivificam,.
eommunieare, qui ejusniodi_erroneain docirinam ipsiusque .verbi piopiiam , > et caetera apud Baro-
fovel ac praedical. Porro luajintegiilatis mens, et iiium anno 450, niim. SS, iegenda.
snppr hac re senlenlia, piissimis, DeoqiiedevoLissimis Autequam senieniia Ccalestini ad Nestorjum de-
Macedoniae episcopis, necnon lotius Orientis antisti- ferrelur, hfc lertlain ad Ccelesliuumepislolam dedit,
libus jte-rspicueper litteras exponi debeu Nant cu- in qua poslquam Cyrillum perslrinxil, indictam a
pientibus illis ansam dabimus, ul omnes uno aniiiio Theodosio imperalore generalem synodum monet^
3iiuua sentenlia persisiani, rectaeque fidei, quaejam idque callide, velnt insultans ponlifici ob declina-
.jiiipugnaltir, opem ferant. > „u tam ipsius seiiientiam : t Placuit vero, inquit, piis-
Coeleslinus anno quadringeniesinio trigesimo ae- simis imperatoribus , Doiiiiuo adjuvaule, eiianr'
ceptis Nestovii lilteris, et Quaiernionilms apeiiam synoduin inexcusauiliter lotius oi'bis terraruin-
conlineniibus btasphemiain, indignaius |)r;eierea indicere, pixjpter inqiiisilioneinaliarum rerum eccle-
quod Nestorius Pelagianis episcopis auxilinm prae- siasticariiin, » qu;e vox , inexcusabiliier; et sacra
fcberel, dinlius responsioucm disiulil; el acceptrs a imperatoris ad ineiropolilas, iiidicanl non obscure,,
Cyrillo Alexandrino liueris, quihus ejus errores me- inquii Garnerius, qui primus hanc Nestorii indictam,
morabaniur, siaiim acres ad Neslorium liueras de- et coimniiiiicatain cum ipso indiclionis quoque for-
dil, qttibus illum uii veterum li,erelicoruin jjalro- niam. Quare cuin indiclionis synodi Ephesinae de-
ijum, novaequeinsuper baereseosauctorein increpa- cietuni xni Kalend. Decembris coiisignetur, ea'
vit Eas lanien lilleras non recta ad Nesiorium episiola non uiiillo post daia, el quidem anle-
perferendas voluit Coelesliiius,sed per Possidoniuin diem xxx Novembris, quo reddilae sunt Nesloiio-
Ecclesiae Alexandrinin diaconnm ad CyriHum iu decreloii:e Ccelestinilitterae, in ea siquident earnni-
• ^Egyplum inisit, qui illas postea Coiisiaiiiiuopolim ruierariim Coeleslini non lil mcmio, ulique non
iransniitlerel. ' oinitienda, si acceptae a Neslotio jiun fuissent.
Eae aiilem lilterse dafie sunt in synodo Romana, Dnm haec Coiistaniinopuligeruntur,'eo appulerunt
quam Coelestiniis"sub iniiiuin mensis Augusii cele- quaiuor episcopi a synodo Alexaudrina ad Nesiorium
bravit, in qua lala est senlenlhi ftxe.oinniiiiiiealioiiis inissi , litierasque apostolicas Giiieslini, el synodi-
el depo^ilionis in Ncsloiiiiin, nisi inlra decimuni a cas Cyrilli pjns vicarii Neslorio dederunl, el quidem
deiuintiatione. dieni errores suos aperla el scripta die irige.sima Novembris, ui Theopeniplus legato-
con.essione dainiiareu Resliluli quoque in Ecclesia; Q niin uiuis narravil Patribus Ephesinis par. i,
('oniiiiunioneni, qui jiropter fidem a Nestoiio ejecli aci. i: « Die Dominica, inqtiil, post synaxim per-
inerant; Alexandrino landem jiraesnli exsoquendae acliiui; in episcopium ascendimus, ibidemque toto
sonieniiae provincia demandata. Dainnaii sunt in prajsente dero, ciinctisqne fere illustiihus aslanti-
eadeni synodo Pelagiani, ut qui sociciale erroris bus, litteras, de quihtis sertno est, Nesiorio tradi-
rimi Nestorio jungerentiir, eadein senienlia pereel- dimiis : quibus aeceptis consliluit nobis, ul sequenli
lereniur. Denique ex synodo scripue septcm epislolae die seiiiiouem cum eo liaberemus. Abivimus ergo :
a suinnio ponlilice ; Gyrillo seilicel nl seilis aposlo- at postero die reversos non aiimisii, neque etiam
liacvice in hoc negocio fuiigereiur; Neslorio, ui ad satisfeclt lisleris, sed publice pro concioue, eadem,
K)<J0niienliam rediret; clero Constaniinopol tano, ul quae anie, el his quoque deieriora dogmata propo-
coiistans remaneret in lide; Joanni Autiociieno ; siui, > nempe die sexta Deeembris, qno die ser-
Rufo 'iiiessalonicensi; Juvenali Hierosolyiiitano; liionein illum babuit, quem rccitai Garnerius piig,
Flavio Philippensi, id est, inajoruin sediiuii Orieutis 85, quemadmoduin et pag. 95 aliuui a Nestorio
ojiiscopis, tit slrenue causani fidei agereni. Reciinn- (lictnin, die alteraid cst Dominica, seplinia riuensis-
lur hae lilterae parle i. concil. Epbes. cap. 15, 17, Decembris "die.
49 ci 20, consignanturque eadem temporis nota, iu Nesiorius aceeptis Romanae el Alexandrtnae"
tdus Angusli fheodosio XIII el Valenliniano III synodorum lilleris , coiifesiim exenipluin Ariliu-
c>)?s,ideoque perliii.cnt ad aiuium qiiadringeniesi- cbiain misit, ad Joannem Aiitiocbeiium ejjisco()imi
niuiii iiigesiimini. _ - ainicum suuni, rogans ut a doctissiniis episcopis
SI7 HISTORIA DE VITIS ROM. PONT. — S. COELESTINUS. 2!3
sui consilii, et nominatim ab Andrea episcopo Sa-• A• num. 1, ail, videri Ne.slorium ad imperatorem ap-
mosateno, hoe tempore inter Orienlales*doclrimei pellasse , ab eoqne rescriplnm obiinuisse, qfio tam
pielalisque fama celebri, et a Theodorelo episcopo• Romanae, quam Alexandrime synodi sentenlia vel
Cyrensi scribendum curaret adversus duodecim suspenderelur. vel auliquarelur' in oinnino, ruit, in-
anatliematismos Cyrilli in hujus synodica conienlos, quam, illa opinio, quia fundatttr eo quod Marca
quasi Apollinaris, Ariive haeresiin renovarent. Illi snpponii prius significatant fuisse Neslorio ulriusque
anatljemalismi nihil aliud sunt, quani Palrum sen- synodi seiiteniiani , quam vel quererelur apud
lentiae, quibus nihil coniinelur, quod non tibiqne ac: imperalorem, vel concilium ipsius rogalti indicerc1-
seinper onines docuissent. Omnes reduciintiir ad tnr, quod repugnat liim Sacrae Theodosii, tuni an-
qiiiiluor proposilioiies. Rrinia, quod Dei Filius vere: cloritali Marii Mercaloris , luin Ipsi Neslorio. Unde-
sii faetiis homo. Secunda, quod idem sil, et non ctim senientia sedis apostolicae denuntiaia non
alius, Filius Dei, qui filius hominis, atque ila Deus fueril, nisi post synodimt indiclain. quod Marcatn-
ex muliere natus sit, duasque Verhum gcnerationes fiigiehat, pr.evenla potius videri debet, quam ediclo
liabuerit. Tertia, quod Virgo sil Deipara. Quarta, suspensa, si proprie loqui velimus.
quod Immortalis-niorlem perlulerit, et idem cruci- Cum Cceleslinus anno quadringentesimo trigesimo
fixus, qui adorandus.. Conlra dictos anaibemalismos primo Sacram imperaloris aecepisset, Romam evo_-
Cyrilli-Andreas Samosalenus, eiTheodoretus Cyj'en- cavit Occidentales .episcopos inilio mensis-Maii; hi-
sis scripsere, sed eorum objecla anie Pascha annt que illic congregati, ut aiunt Patres Epbesini concilii
quadringentesimi trigesimi primi Cyrillus diluit-- in relatione ad imperalores, el reclam de (ide sen-
duplici Apologelico, altero adversus Orieniales ejii- n teniiain magno consensu praedicariiiil, eosque, qui
scopos, aliei'0 adversus Theodoretinn. Uterque diversa senlirenl, alienos esse peniius sacerdotio, et
exslat apud Garnerium pag. 155 eL 178. Sed cuni clero, et