Vous êtes sur la page 1sur 685
Cassiodore (0490?-0580?). Magni Aurelii Cassiodori Senatoris, Opera omnia in duos tomos distributa opera et studio

Cassiodore (0490?-0580?). Magni Aurelii Cassiodori Senatoris,

Opera omnia in duos tomos distributa

opera et studio J. Garetii,

complexiones in epistolas B. Pauli quas edidit et annotavit Scipio

1848.

in epistolas B. Pauli quas edidit et annotavit Scipio 1848. Nobis autem curantibus accesserunt 1/ Les

Nobis autem curantibus accesserunt

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque

municipale de

(ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

PATROLOGIiE

CURSUS

COMPLETUS

SIVE

BIBLIOTHECA DNIVERSALIS, INTEGRA, DNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OMNIUItt SS. PATRUM,

DOCTORCM

AB ^EVO

APOSTOLICO

SCRIPTORCMQIJE

QUI

AD INNOCENTII

FLOHnKEDNT;

RECUSIO

CHRONOLOGICA

ECCLESIASTKORIl

III TEMPORA

OMNIUM QUJE EXSTITERE MOINUMENTORUMCATHOLICJETRADITIONISPER DUODECIMPRIORA ECCLESIiE SvECULA,

JHXTAEDITIONESACCURATISSIMAS 1NTERSE CUMQUENONNULLISCODICIBUSUANUSCRIPTISCOLLATAS,

,

PERQUAMDILIGENTER CASTIGATA; DISSERTATIONIBUS,COMMENTARIISLECTIONIBUSQCEVARIANTIBUSCONTINENTERILLUSTRATA;

OMNIBUSOPERIBUSPOSTAMPLISSIMASEDITIONESQU^ETRIBUSNOVISSIMISSJECULISDEBENTURABSOLUTAS

'

DETECTIS,AUCTA; I.NDICIBUSPARTICULARIBUS ANALVTICIS,SINGULOSSIVE TOMOS,SIVEAUCTORESALICUJUSMOMENTI

-SUBSEQUENTIBUS,DONATA; CAPITULISINTRAIPSUMTEXTUMRITE DISPOSITIS, NECNONET TITULISSINGULARUMPAGINARUMMAP.GINEMSUPERIOREM

DISTINGUENTIBUS

SUBJECTAMQUE

MATERIAM

SIGNIFICANTIBUS,

ADORNATA

;

OPERIBUSCUMDUBIISTUMAPOCRVPUIS,ALIQUAVEROAUCTORITATEINORDINEADTRADITIONEM

ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS,AMPLIFICATA;

DUOBCSINDICIBUSGENERALIBUSLOCUPLETATA: ALTEROSCILICET RERUM, QUOCONSULTO,QUIDQUID

, UNUSQUISQUEPATRUMINQUODLIBETTIIEMASCRIPSERITUNOINTUITU CONSPICIATUR; ALTERO

SCRIPTURiE

SACR./E, EX QUOLECTORICOMPERIRESIT OBVIUMQUINAMPATRES

ET IN QUIBUSOPERUMSUORUMLOCISSINGULOSSINGULORUMLIBRORUM SCRIPTUR.ETEXTUSCOMMENTATISINT.

EDITIOACCURATISSIMA,C/ETERISQUEOMNIBUSFACILEANTEPONENDA

SLPERPENDANTUR: CIIARACTERUMMTIDITAS

CHART.B QUALITAS, INTEGRITASTEXTUS,PERFECTIOCORRECTIONIS,OPERUMRECUSORUMTUMVARIETAS , TUMNUMERUS,FORMAVOLUMINUMPERQUAMCOMMODASIBIQUEINTOTOOPERISDECURSUCONSTANTEU

SIMILIS, PRETII EXIGUITA9,PR/ESERTIMQUEISTA COLLECTIO,UNA, METIIODICAETCURONOLOGICA, /"~/7J\ SEXCENTORUMFRAGMENTORUMOPUSCULORUMQUEIIACTENUS1IICILLICSPARSORDM, F

PRIHUMAUTEMIN

NOSTRA BIBLIOTHECA, EX OPERIBUSAD OMNES ^TATES,

LOCOS,LINGUASFORMASQUEPERTINENTJBUS, COADUNATORUM.

I

I

*V^\

TY/^Q\^^\

>-•

\V>

SERIES

PRIMA,

W

IN gUA PRODEUNTPATRES,DOCTORESSCRIPTORESQUEECCLESI^LATINJE \^\

A .TERTULLIANOAD GREGORIUMMAGNUM.

\*^*\

^"

^

-£.

V

\

ACCDRANTE J.-P. MIGNE, CUHSUUUCOMPLETUItUMINSMGGLOSSCIENTLEECCLESIASTIC^JUMOSEDITORI.

\^\\

\**\

,

*P

C-

\ ff\

1

PATROLOGIJ2

TOMUS

LXIX.

VIGILIUSPAPA, GILDASSAPIENS, PELAGIUS PAPA,CASSIODORUS.

CASSIODORITOMUSPRIOR. — CJETERORUMTOMUSUNICUS.

PARISIIS, VENIT APDD EDITOREM,

1N VIA DICTA D'AMBOISE, PRES LA BARRIERE D'ENFER, OU PETIT-MOHTROUGE.

184'»

CASSIODORI

MAGNI

AURELII

SENATORIS,

VJRI PATRICII, CONSDLARIS, ET VIVARIENSIS ABBATIS

OPERA

OMNIA

IN DUOS TOMOSDISTRICUTA,

AD FIDEM MANUSCniPTOlUH CODICUMEMENDATAET

AUCTA,

NOTIS OBSERVATIONIBUSET

,

INDICIBUS LOCUPLETATA, PR>ECEDENTEAUCTORISVITA, QVJE NllNC PRIMUMIN

LUCEMPRODIT CUM DISSERTATIONEDE EJUS MONACHATU,

OPERA

ET

STUDIO

J.

GARETIl

MONACHIORDINIS SANCTI BENEDICTI E CONGREGATIONESANCTI MAURI.

NOBIS AUTEMCURANTIBUSACCESSERUNT

COMPLEXIONES

IN EPISTOLAS

B. PAULI

QUASEDIDIT ET ANNOTAVITSCIPIOMAFFEIUS.

VIGILII

PRiECEDUNT

PAP*,

SCRIPTA

GILDiE

PELAGH

ET

VAVM

UNIVERSA

SAPIENTIS

EX.MANSIET GALLANDIOMUTUATA.

CASSIODORI TOMDS PRIOR. — CJETERORDM TOMDS UNICDS.

PRIX : 8 FRAS

PARISIIS, VENIT APUD EDITOREM,

1N VIA DYLT.4,D'AMBOISE, PRES LA BARRIERE IVENEER, AUPETIT-MONTROUGE.

18'i8

ELENCHUS

OPERUM

QILE 1N HOC TOMO LXIX CONTINENTUR.

Epislolae et decrela

VIGILIUS PAPA.

GILDAS SAPIENS.

De excidio Britanniae liber querulus

PELAGIUS PAPA I.

Epislolae

CASSIODORUS.

Variarum libri duodccim

Hfetoria triparlita. Cbronicon Computus paschalis

De Golhorum

*

.

origine et rebus gestis, aactore Jornanve

 

col.

9

 

329

 

,

.

.

.

393

 

501

879

;

1213

1219

1251

ERRATA.

Col.

281,

Grsecilexlns lin.

15, pro iimiv WTI«TS«iSi*«ra»,q'iod leRitur

nullo sensu in editioneMansi,legi

possel,aicdipwi»

««w««Tut<ivtSiWv, quod

superiore, post

Latino

affirmansproluleveresponsum consonaret.—Iutomo sequenii pag. 1415-1416, in titulo

M. Aurelii Cassiodori,supplendumComplexiones in Aclus Aposlolorum.

Paris.—Imprimcric dc VRvyvTut StitcY, rue de Sevres, 37.

ANNODOMINIDXXXVM—DLV.

\

VIGILIUS

PAPA.

NOTITIA ( ex libro Pontificali).

natione Romanus, ex palre

(a)

Joanne con- \ secutus est Joannes magister militum cognomento

et tenuit eum, et adduxit ad Belisa-

Sanguinarius,

rium et ad Vigilium Romam. Tunc dederunt ei sa- cramenta in basilica Julii (b), ut salvum illum per-

Vigilius sule, sedit

tempore

b

annos 17 menses 5

dies 26. Eodem

Belisarius patricius commisit bellum « cum

rege Gotborum. Quem fugientem noctu in-

Vittige

(a) Ms. Luc, 7.

(b) Idem cod., Julia.

Cum

Vigilius favore Theodorce Auguslae in se-

obitum Silverii se

ctus est: in locum ejus

ex sinistro

Theodora Augusta haeretica^ Severiana ad eversio-

nem fidei orlhodoxaesolum

teste Procopio, annum unum et viginti, anno impe*

rii Justiniani 23, diro anathemalis

successit Macarius

bsereseos incurrlt. II, qui

dem

pontilicatu subdole abdicasset,

per

vura pontificem RomanaeEcclesiaeclericis ille metus

incessit,

contaminalum

querent; si vero praeterirent, schismati et pericu-

losissimaebaeresioccasionem praeberent. Post lon-

gam consultationem, ad avertendum schismatis et

apostolicam

intrusus

judicio suspicionem

post

ea

fortasse ut spe electuris no-

studia Belisarii

legitime eligeretur,

fntenta, cum imperasset,

jaculo per Vigf-

Euphemi»

nimis

obsequens

quia

fuisset

tamen retraxisset, Deum

in infimam for-

ne si Vigilium multis criminibus notorie

eligerent, in sacros canones delin-

lium sauciata, ulciscente numine haud dubie divino,

misere interiit. Qua lide ergo Anastasius dicat Vigi-

lium jussu imperatricis e templo Sanctse

Chalcedone extraclum fuisse, infra dicemus. Si non

impiaehujus feminae imperio

Belisarius, manusque violentasa Silverio

felicissimusfuisset dux militum :

feminae tunam misere postposuit, est

stiniano

tasse etiam convictus, bonis et

exutus

stipem

Volaterranus, etc, Baronius anno 561. Quaeocca-

sione trium

steni, Theodoreti, atque epislolam Ibaeconcernen-

tium, hujus temporibus dicta, scripta, aut gesta fue-

rint, per litteras, Priina Justiniana

metropolitanae

dignitate ac

praerogativaauctoritate Vigiliiexornata fuit. Novella

haereseos periculum,

nium consensu electus est Vigilius , catholicus

divino instinctu fortasse om-

qui-

,

j

dem,

satione pollutus.

omnisque thronum

sed

propter ambitionem, haercticorumconver-

Post emissam fidei confessionem,

haereseos exsecrationem, evectus est in

pontificium iv calendas Julii,

anno Christi

est Justiniani 14. Haecomnia nutu Dei fa-

probavit

eventus. Admirabilienim

Dei exemplo antea

pontiticalem evexerat,

imperator

sui electionem anathema adver-

haereticos irroga-

de

e

summa gloria

dejectus.

Nam cum de insidiis Ju- accusatus fuisset, et for-

digniutibus omnibus

Zonaras, Cedrenus

Theodori

Mopsue-

patebit

imperatori paratis

540, qui

cta esse

accldit ut qui ad maledicendum populo

fuerat inductus, idem ad benedicendumeidem con-

imperatrix ad revo-

Theodora

est, excaecatus,eoque paupertatis adactus, ut

mendicare coactus fuerit.

verteretur, candumAnthimum quemque in sedem

ille

capitulorum, scripta

concilia et

post legiiimam

sus eumdem

tum iterum confirmaverit. Justinianus

atque collegas ipsius

edicta, infra

sedis

electione Vigiliicertior redditus, more ma-

apud eumdem per legatum et episto-

patet ex reddita

Theodo-

jegitima

iorum suorum

lara fidei confessionem edidit, ut

Vigilii epistola, qua praeter exspectationem

rae

c. 3. Basilicam a se constructamsacris imaai-

num picturis decoravit, ut ait Hadrianus papa in

Magnum; monasteriuma Chil-

131,

episiola

ad Carolum

Augustae in Anthimum ejusque

collegas haereticos deberto Francorum

munitatibus

J episl.

115.

Ex actis

erectum

privilegiis et im- Gregoriuslib. vn

rege

anathema intorsit. In Italia nulla ducum virtute Ra-

venna civitas dedita,

ipseque Vitiges

rex Gothorum

; qui

anno Christi 540 victus fuit a Belisario

rein ab acniulisinvidjam

rannidis

revocatur. Qui cum

fortasse

passus,

hanc ob

et in affectatse ty-

suspicionem adductus, Constanlinopolim

venissel,

adductis secum devi-

permissus, pro-

non est

quod irapiaeAugustse nimium

dispersas restaura-

ctis hostibus, triumphare

plerea

perans, in pontificemimpia et sacrilega attentasset.

obtem-

Theobaldusrex Gothorum vires

nepos, fla-

vit, post cujus

gellum Graecorumin Occidente dominantium, eve-

ctus est

Romanos

accidit, quod

caedemTotilas Theobaldi

in regnum : qui post aliquot

partas Campania potitus

refert S.

victorias contra est, ubi eidem

Gregorius ni Dialogorum,cap.

monacho, qui

18,

de sancto Benedicto Cassinensi

Pone, (ili, pone

mare

facis,

multa mala

transilurus;

venienli

dixit:

Ipsi vero Totilaead se venienti praenunliavit dicens:

Multa mala

ab iniquitateconquiesce : equidem Romam ingressurus

Riggovi ad explorandum domini prophetiam

hoc

quodportas,

non est tuum.

decoravit,

ut scribitS.

Vigilius eliam episcopumOrigenem antea

suo etiam constituto condemna-

Instit. divinarumleclionum.l. i c. 5

hujus pontiiicis singularis Dei erga Ro-

providentia, atque admiranda

innotescit

ducendam, quo ipsi

saepiusdamnatum,

vit. Cassiodorus

manam Ecclesiam

sedis auctoritas omnibus

Quanquamimperatricis aliorumquedesidcrio spera-

apostolicae

tum

suo studio ac fa-

fuerit, naviculamPetri eo

suo

vore affectu in sedem

trusum, tamen residens in ea Christus fiuc

luc universam navim pro arbitrio vertit,

fluctus contrarii eam urserint,

commoverent Vigilium

apostolicamviolenter et sacrilege in-

il-

atque et licet

flantesque venti in ad-

nunquam

ta-

tempore legitimi pontiiicatus

vel in

syrtes offendit

fuit, sed*

versam partem quandoque impulerint, navicula toto

menipsa

Vigilu

ictibusque

m

scopulos impegit,

undarum crebrioribus dissoluta

potius illaesa

permansit, omnemque illam aquam

integre

Videant

ergo

fecisti, jam aliquando quam per

regnans,

decimo

lata foramina influehtem excepit,

ad summam siccitatem vicissim excussit.

b Sexdecim annis sedem

gilium

c

novem annis

morieris. es,

Roma potitus fuerit,

quatuor pluresve

factaesunt Cosrhoe Persarum

Quando post totam fere subactam Italiam

a

infra

dicemus. Hujustemporibus

in Romanos

rege, quas describit

Persarum

irruptiones

est Christi

apostolicam tenuisse Vi-

scribit Baron. ann. 555. SEV.BINIDS.

Vitigemnullo praeliohabito, nulla ducum virtute

civitate, anno quinto belli Gothici

Procopius de Bello Persico.

Anno

*

una cum Ravenna

pontificatus Vigilii septimo, qui

qui est Christi 540, deditum esse Belisario scribit Procopius. SEV.BINIUS.

positas sive in textu inler uucinos sive infra columnas "«UUJIHSCII. cif

546, Petrus

textus

fns supenonbus praemissisexscripsimus. EPIT.

Hierosolymorumepiscopus vita defun-

regione

Notas in Mansianaeditione e

D.™n, IYIV

IfATROL.LX.1X.

4

1.1

VlGILlUS PAPA.

12

ducerent ad Justinianum imperatorem. Quem cum K male agit cum servis tuis Romanis, et

adduxissent Constantinopolim, gavisus est impera-

cumipsa plc-

be sua, et quia homicidam illum accusamus. Sic est

tor, et fecit eum

eum juxla

et coiriitem, et transmisit

fines Persarurti, fetibi vitam Uhivit. Beli-

patricium

In fikrofem versas, u't Haret

alapam notario

suo;

qui ihox ad pedei ejus cidehs exsbiravit. Item dedit hepbterii suum VifciliusAsterio cohsuli filium mulie- ris viduae; quo casu faciente, fecit eum teneri nocte, et tandiu caedi quandiu vitam finiret. Quo audito, Augusta misit Anlhemium scribonem cum jussione

sua, et cum virtute majore ad Roraam, dicens: Si eum inveneris in basilica Sancti

Petri, parce: nam

sarium vero interrogavit imperator, quomodo se ha-

beret cum Romanis, vel quomodo in loco Silverii

statuisset Vigilium. Tunc gratias ei egerunt impera-

tor et Augusta «,

eum in Africam b. Qui veniens in fines Africae, sub

dolo pacis

lorum,

Belisarius

dalorum obtulit'- beato Petrn apostolo per manus Vigilii papae crucem auream cumgemmis, pensantem libras centum, in qUa scripSil victorias suas : cero-

stata argentca (b), deaurata majora duo, quae stalnt

usque hodie

alia multa dona et eleemosynas pauperum largitus est. Fecit etiam Belisarius patricius xenodochium in

via Lata, et in via Flaminia juxta civitatem Ortas

|

siones el dona multa largitUs est. Eodem tempore Theodora Augiista scripsit ad Vigiliumpapam : Veni, adimple nobis qiise prona voluntate tua promisisti de patre nostro Anthimo, et revoca eum in officio

suo. Ad haec rescripsit Vigilius: Absit hoc a me,

domina Augusta : prius locutus sum male et insipien- ter, modo autem hullo modo tibi consentio, ut revo- cem honiinem haereticum et anathematizatum. Elsi

et data ei dignitate, ilerum misit

interfecit Goniharidem (a) regem Vanda-

et redacta est Africa sub republica. Tunc

patricius veniens Romam, de spoliis Van-

si in Lateranis, aut in palatio, aut in

qualibel eccle-

sia inveneris Vigilium, mox impositum in navim

perduc eum usque ad nos. Nam, si hoh leceris, per Vivehtem in sflecula,excoriarl tefaeiani. Qui Anthe- inius scribo vehiens Romam, Ihveriit ettttl in ecclesia

Sanctae Csecilise, x calehdas Decembris

dies natalis

Tenentes ergo

serttnt euiia ih riavim. Plebs autein et populus se-

quebatur eum, acclamantesj ut orationem ab eo ac-

ciperent. Dataqtle otaliohe, respondit omnis popUlhs:

Anieii; et motd fest iiavis. Videhtes Romahi

mota esset navis in qua sedebat Vigilius, ccepit

pulus jactare post eum lapides, fustes {

bus, et] cacabos, et dicere: Fames tha teCum.Mor-

talitas tecum. Male fecisti Romanis, male invenias

ubi vadis. Et d.uidam amatores

de ecclesia. Qul ingressus Siciliam * in civitatem

(erat enim

ejusj munera erogantem ad populum.

eiim, depbstteruiit ad Tiberim, et mi-

B

ante corpus beati Petri apostoli. Sed et

Ostiam | monasterium Sancti Juvenalis, ubl posses-

quod

po-

CUmcalci-

secuti sunt eum

ejus

facere ordinationem. per

mensem Decembrem, presbyteros et diaconos, in

Catanensem, permissus est

vicarius sum beati Petri apostoli, quomodo

indignus,

fuerunt antecessores mei sanciissimi Agapetus et quibUs retl-ahsmisit Romac

Silverius, qui eum damnaverunt. Tutic Romani feCe- runt suggestiones suas d, contra Vigiiium, eo quod cum consilio ejus depositus fuisset Silverius beatis- simus papa. Suggerimus, incjuiorit,pietali tuae, quia (a) Idem cod., Widlhdrim.

Ampliatum presbyterum

episcopum

ad

et vicedominum suum, et Valentinum

sanclas Rufinam et Secundam, ad custodiehdura

cleruiti. Et valefaciens

omnibus, ingressus est Constahtinopolim f in vigilia

Lateranas, et ghberhandum

(b) th CodemdCest drgenlea.

novantes hseretici

quam prsemature triutaphenl

ei

prsesidebat

formu-

fideique

hihil aliud

exteriore profes-

obeiln-

ergo

de

Vigilius.

lae, quam ex Liberati breviano objiciunt,

naufragio hujus navicUlse,quando Si auctor est illius

epistolse

vicerunt, quam quod eo tempore

sione in gratiam imperatricis spe ponlificatus

di

scripserit, quando adhuc vivente Silverio

pa

vel retinehdi hseresim professus eam epistolam

pseudopa-

si vel errasse, vel haereticum et si-

nullam maculam

obitum Silverii, quando per

cleri Romani

dile-

a

esset:

quem

moniacum fuisse ipsi probarent,

Ecclesiseorthodoxse ejusque dogmatibus indigerertt.

Quod autem post

ctionem vel approbationem

timus esse ccepit,. rtihil horum dixerit, scHpserit,

egerit,

Ahthimum, teste Gtegorio,

condemnatumj

tiavit. Quid vero de ipsa eplstola

papa legi- D

V6l

indicabuht illaeanathematis sentehtise quas in

prsedecessoribus antea

et in Theodoram Auguslampronuh-

sub nOmltle Vigilli

ex Liberato desumpta

in nbtis •'

senliendum slt, dlceftus infra

SEV.Bimtfs.

epistolaruui ejusdem.

Jusiinianum dc revocando Anthiino in sedem

suam conscium non fuisse, sed potius

creta machinatione Theoddr» AugUstae CUM tigilio

ea omnia se-

commissa essfe, indicat epistola

causa gratias non egerit,

Justiniatil ad Mein-

excusa est Sub Silverio : Ih cujus

nisi forte

persuasum

nam, quae supra

line inter alios exsecrandos haereticos condemnari-

dos enumerat Anthimum Trapezuntis episcopuin.

Unde patet quod ipse imperator

Belisarium hac de

sibi

habUerlt Silverillni justa sehteniia cohdemnatum,

86. eique ISEtK. Vigiliuta legitima Subrogaliofle suffectumfuis-

JoahniS II anno Christi 533,

b Hsecsub

pontificatu

cofltjglsse HseCOblatlO, CUjus etidhi meminit auctor Mi-

scellse histori*, Silveriij anho

videntur. IDEH.

fortasse facta est sub

Ghristi

537, quando

subegit.

VlgiliO, oportuil

BeliSarius pOntificatu pest

aliqua

do-

devictos Golhos Romam

natio facta est

per mifiistros Belis&rii in ejusdem

ipsum

nort fuisie

Si tamen

eani oblatam Fuisse

absentia. Nam

Bfelisaritim quarto artno belli Persici Romam

IbEM.

ihgressuhi, videre est et Procopio.

qtlaeSeqUitur,

etc,

d

Histdriam

Usdue ad illa verba:

suspectam

esse

Qui infiressusSicitidm,

BaroniUsafltto 546, hhiherb 54, probat, eb argunien-

causa tantum vo-

cattis fiterit, cunl Meliha Constahtinopolltanus atque

edicto JUslihianide tribus

prortulgato, n'6'n priUS subscri-

primarii Orlentis episcopi,

to fretus;

de nde

qUbd trium

damnahdis

capitulofum

capitUlis

bere vellent, quam Komahus pontifex

PUtabat

Chim pohtiDcemqtiibusposset

8

cohsensissft. fieri blanditii&

pOtttlflcSm,

cohciliahdum, 6e illo

ScopidepeiidebSnt,

esse,

natus irriti eracerehtur. tbiili.

et nbn hlsi honOriflce invitahdum

offlfiesOriehtiS

epi-

repugMnte, a ijtfo

d*e pfomulgato etHcldOmneSco-

hlofas traxisse

In Sicilia longiores

[

OAI fariie laboranti frumentnmk Odtbls in-

mMiSse, tradit ProcopiUs lib. iit de BSlIo

indeque

tercepturii

Gothorum. IDEH.

Vigilius ad comitalum profectus contra exem-

13

NOTITIA.

1*

tfatalis Domini nostri Jesu Christi. Tunc obvius A

\

esl ei imperator, et osculantes se, cceperuntflere,

et plebs illa psallebat

ante eum usque ad ecclesiam

Per bienniumvero fuerunt contentio-

nes

comedere. Quadam die intravit Romam a porti Sancti Pauli, indictionexui [xiv]. Totd enlm hocie fecit buccinam clangi, usquedum Cunctus populus

aut per ecclesias se celaret, ne gladib' Ro-

marii vitam finirent. Habitavit rex cum Romanis

cum filiis. Timc qiiidam de senatoribus

sttrit Cohstantinopo-

ante

imperatorem afflicti et desolati.

quasi pater

fUgientes, Citheus [Techeus], AlbinUs, et Basilius

patricius et cbrisul (c), ingressi

lim, praesentati

Tunc consolatus est eos imperator, et ditavit eos,

sicut digni erant, tanquam (d)

Eoderii

tempore imperator

consules Romani.

Justinianus misit Nar-

setem eunuchum d et cubicularium suum in Italiam,

Sanctse Sophise, dicens : Ecce advenit dominator fugeret,

dominus, etc.

(a) de Anthimo patriarcha, quomodopromisisset revocare et remittere eum in locum suum, et cau-

tionem manus suaeoslendebant, quomodopromise- rat eum in ordinemsuumrevocare. Sed Vigilius nul- latenus eis voluit consentire, sed tarita rbboratus

mori desiderabat quam vivere. Tunc

dixit: Ut video, non me feceruritveiii-

virtute, magis Vigiliuspapa

re ad se Justinianus et Theodora piissimiprincipes,

sed hodie scio quod Diocletianum et Eleutheriam

iriveni: facite Ut Tunc dedit alapdm

cui, data pugna

et occisus est rex, et multitudo Gothoruminterfecla est. Tunc adunatus Clerus rogaverunt Narsetem , ut una cuni ejus suggestidhe rbgareht principem, ut si adhuc viveret Vigilius papa ; aut presbyte», seu diaconi, vel clerus, qui cum eodem Vigilio fue- rant exsilio deportati, reverterentur. Suscepta rela- tiohe Narsetis, vel tuncli cleri Romani, lsctus effe-

cum Gothis, donavit Deusvictoriamj

vultis, digna enim factis recipioi.

b

ih faciem ejus quidam, dicehs :

? Nescis

quia

Sil-

g j

tenuit columnam altaris;

Homicida, nescis quibus loqueris

verium papam oceidisti? et filiuinmulieris vidusead

calces et fustes interfecisti? Tunc fugiens iri basili-

cam Sahctas Euphemise,

qui tractus ab ea, ejectus est foras ecclesiaril.Fecit-

que

et trabi per totam civitatem nsqiie ad vesperum.

Tunc missus est in eustodiam, et dabatur ei iribdi-

Glerus autem Romanus qui cum

eo erat missus est in exsilium per diversa loca, ad

metalla incidenda. Tunc GOthi fecerurit sibi regem

Theodora Augusta mitti furiem iri collurh ejus,

panis

et

aquse.

qui Totila tittnCUpabatur,qui

descen-

ctus est imperator, et omnes inclyti ejus, eo quod requiem donasset Deus Romanis. Mox misit jussio- nes suas per diversa loca, ubi fuerant in exsilio de- portati in Gissa (e) et Proconneso, et adduxit eos ante se imperator, dicens eis : Vultis recipere Vigi- lium ', iit fuit papa vester ? Gratias ago. Minusne?

Hic habetis archidiaconum vestrum

et

erit vobiscum. Responderunt omnes:

Pelagium,

Imperet Deus pietati tuae. Restitue nobis modoVi-

cum

Badiullam (b),

dens Romam obsedit eath «. Et facta est fatnes ih i manus mea

civitate Romana talis, Ut Ctiam natos suos vellent t

Idem cod., intentiones.

(d)

(b\ Idem,

(c) ldem,

Baduam. Pairicii, et cohsules.

G

(d) Iri eodCmdeest ianquatn.

(e) Idem cod., Gypso.

plum sancti Leonis,alioriimquepraedecessorum stto-

rum, naviculamPetri, cujus

Romaetutius tenuisset,

infra

SEV.Bmibs. Procopius ae Bello Gothico, cap.

hieme, redditoqde havigandi opportuno tempore, ,

3, transacta i

Gohstahtihopolimap-

idque superioribus

est convenientius.Nam si

ni mense

t

vigilia ejusdem Natalis Dbmini potuit

Constantinnpolimpetvenisse? num. 36. IDEM. Baronius anno 547, ,

ficiis illustratam Narses dux Romani exercitus, Dei

auxilio atqiie B.

tus, rege

clavumimmotussedens i ut t

et conciliorum.

Mariae Vifgims ihtercessionefre-

occisis, a barbaro-

mjtgnopericulo exposuit,

epistolarum

et

prope

et exereitu Gothbrum

patebit ex

riotis

rum

d

imperio liberarit, infra dicemus. IBEM.

Illo anno

quo imperator ad instantiam Vigilii

capitulis promulgatumre-

obsequentemprse-

Dei auxilio

per fretus, Totilam

exercitus,

regni ejus

prsedixe-

*

edictum de tribus

papae

yocavit, seque Romano pontifici

buit, Narses dux Romani

Vigilium e Sicilia solvisse,

pulisse

scribit:

Anastasiiverbis > iritercessionembealaeMariae Virginis

diem Natalis Domi-

una cum toto

(prout sanctus Benedictusmonachuseidem

ejus exercitu anno decimo

Decembri, in quod ait,

ordinationem habuit,

,

quomodo

b

rat) fudit et interemit, ipsamque Urbem, jam se-

cundo ab

flo nimirum Christi 553. Claves

teste Procopio,

ipso occupatam,

secundo

recuperavit, portarum NarseSj

an-

Constantinopolim misit ad Justinia-

Ita clavibus Urbis

potitus est

imperatorem.

Haecquaesequun:urcontigeruntpostobitumTheo-

anno Christi 551, perseculione per

quarido

-

l

dorse,

rursus

cam sariensem, Sancti

universamEcclesiam scripta. Unde qtioe mixtim et t

confuse de Theodora

ad I

debuit cohfugere Chalcedonemin basili-

excitata ih euiri TJ hum

Theodorum episcopum Cae-

ex

epistold Vigilii

arite trienniiim l

vit. imperator, IDEM. quando claves Petri in Vigiliorecogno-

« Dubium non est

quin Vigilius rogatu Narsetis

ab exsilio

pitulorumdamnationehabilam

liberatus, quinlam synoduin de trium ca-

confirmarit, maxime

imperator, neque

possent.

f

abrogationem Romani pontilicisusurpat; quanta

Do-

populo poscenti

vehementissim.eurgeret

ulla alia ratione amicitia et

pace conciliari

554, n. 3, 4, 5, 6. IDEM.

sacrilege cohfirinalionem

patebit.

Euphertrii, ut patet

Ahgtista jam

defuncta deinceps ab Anastasio recensentur, suis 3 ciim id

quaeque locis

lector restituat. IDEM.

c Anno Christi 546 obsideri

Isauri iriili- Vide Barohiuman.

-

cdra Rdma-

et

cceptam,

tes anno

nis dira fame

sequente Totilse prodideriint,

Justinianus hoc loco

pressis sordidissiiria quafequedeficereht, ,

Occupatam Urbeih To-

-

et multi mortui conciderent.

fierat, IUS saepiusleclis,

547 dem iterum recuperavit, postquam

vero totius

imperii jactura, clare infra

quod,

clerus Romattus

tilas jam diruere, et hl ovium pascua redigere

sed Belisarii litteris

ince- , letidumest

-

consilio sapieriter dcstitit. Belisariliseam-

Tolilam eoderii anho )

)

id dissiiadCnli-

-

promiserit iri post obitum Vigilii non alium suffectum

pohtificem,quam quem imperalor

praesentasset;

cum ea ratione ducta sit in

captivitatem dominai

rcgina provinciarumfacta fuerit sub tri-

fcUtO.ItlEM.

campestri prselio SttperaSset.Qudinodo geutium, et

pro-

eamdem urbem anno 550 vicissim Isaurorum

ditione deditam Totilse atque slb eodem novis sedi-

«5

VIGILII PAP.E

U

gilium, et quando eum voluerit Deus transire de hoc «seculo, tunc vestra pracceptione nobis donetur Pela- gius archidiaconus noster. Tunc dimisit omnes cum Vigilio. Venerunt itaque in Siciliam in civitatem Sy- racusas, ubiVigilius affiictus,calculi dolorem habens, mortuus est n. Cujus corpus ductura Romam, se-

A pultum est ad Sanctum Marcellum, via Salaria. Hic fecit ordinationes duas per mensem Decembrem, presbyteros 46, diacones 16, episcopos per diversa loca numero 81. Et cessavit episcopatus menses tres dies quinque.

Pelagius

diaconus in

suspicionem occisi Vigilii

ut patet

infra in Vita Pelagii. SEV. BINIUS.

incurrit; verum seipsum de illata calumnia expurgavit,

VIGILII

PAPJE

EPISTOL^

ET

DECRETA.

EPISTOLA(olimII) VIGILIIADHUCPSEUDOPAPM B sus, et usque ad fines orbis terrae verba eorum dis-

KVEUTHERIUM*. Eutherii consultationibus respondet. Dilectissimo b fratri [Euthero] Eutherio c Vigi- lius. Directasad nos tuaecharitatis epistolas, plenas catho-

licaeinquisitionissollicitudine[etsollicitudinisj,gratan-

tcr accepimus, benedicentes

Dei nostri

clementiam,

quia lales in extremis mundi parlibus dignatus est

suis ovibus providere pastores, per quos et pascuis

valeant salutaribus abundare, et|ab antiqui

qui lupi ] rapacitate servari, ut insidias d nequeant ejus subreptionis incurrere. Unde certum est, quia promissse vos beatitudinis gratia subsequatur, quando vobis ccelestium perfectio doclrinarum tam votiva C

hostis

[ini-

sciscitatione perquiritur. Scriptum est enim : Beati

qui

eum (Psal. cxvm). Hoc igitur, frater charissime,

propositum

de te quoque provenire contendimus [confidimus], qui regulam catholicacfidei iisdem studes tenere ve- stigiis quibus eam in apostolica Ude * cognoscis esse fundatam. Et quamvis sonus eorum toto orbe diffu-

tuse consultationis tota mente tractantes,

tt Hoec epistola hactenus inscripta fuit Eutherio

sive Eleutherio

ad Gratianum. Certum est autem inscribi debere

Proluturo, qui solum

sed etiam Colberlini duo

tustissimi signati nura. 408 et 3970,

islius

Vigilii

integra

et antiqnissirao codice 449 ejusdem

bertinse; in quo tamen deest caput de primalu Ro-

manae Ecclesise.Et sane cum caetera capita referan-

tur

iidem tamen non habent quae de primatu

Ecclesiaeadduntur in collectione quaepnefert Isidori. Porro diserta epistolse ad Profuturum men-

tio

tur

lixitatem

minime est inserta. De die aulem et

propter pro-

ut olim monuimus in notis

Bracarensis. Quod non

episcopo,

fuit

episcopus

auctoritas vetustissimi codicis Ecclesise

optimi quibus varia

et ve-

in

referuntur ex episcopum.

inscriptione

Praelerea exstat

in

optimo

item

bibliothecseCol-

probat

Lugdunensis,

epislolse ad Profuturum capita

cum hac eadem

integra in codice 408 Colberlinoet in Lugdunensi,

est in gestis ad scripta

concilii

tensa, dilectionis tuae corda Christo probaverint esse lidelia ; tamen si quid ex his in Ecclesia quae tuse gubernationi Deo auxiliante commissa est, necdum plena luce claruerit, ad eumdem fontem de quo illa ' salutarius manarat lympha, recurritis; quod debita charitate sumus amplexi, quia fiducialiter de his, unde apud eos observanliam esse dixistis ambiguam, nostra voluislis responsione firmari. Quapropter di- lectionem tuam in Domino salutantes, de singulis

quid juxta

sedis auctoritas , subjectis s aliquibus etiam sancta-

rum capitulis regularum , te credimus instruendum.

catholicam disciplinam teneat apostolicse

Priscilliansehaeresisin-

sancta et conveniente reli-

I. Ac primura de his quos

inquinari, gioni catholicaVeosdetestatione jndicas h arguendos, qui ita se sub abstinentiaesimulatse praetextu ab escis

scrutantur teslimonia ejus : in toto corde exquirunt videntur carnium submovere , ut hoc exsecrationis

dicasti vitiis

potius animo quam devotionis probentur efficere. In qua re quia nefandissimisManichaeisesse consimiles approbantur, juste Patrum venerabilium constitutis

ab hac superslitione natione prohibiti,

sub anathematis sunt interrai-

quando ' aliquid ciborum conla-

gione carnium credunt [carnalium creditur] esse

striss. Loaisa, tum impressis, in quibus caput de pri-

matu RomanaeEcclesise

uni Colber-

habetur, quam esse

lino,

scriptum fuisse, et iis temporibus quibus

de

non levis

et

postea

in Gallia

quo

suspicio

sedem

possit

causae epi-

scoporum appellantium

bantur, prsesertini

lao I

apostolicam discepta-

inclinante soeculonono, sub Nico-

in causa Gerberti

Rhemensis, ut poluit,

adversus Hincmarum Laudunensemac Rhotadum

papa,

apostolicam appel-

episcoporumjudicia,

capile quo

ipsi jugulabantur.

t. II, p. 278. Sed his omissis, hanc epistolam

Concil. e codice Uisp.

Baluzius, unde sequentes varias

epistola papae D desinente fere decimo. Fieri enim facile

Suessionensem qui

lantes, truncarent eripere ipsi

episcopos,

sedem

conabantur

epistolam

Vigilii, abscisso eo

Aguirre,

Car. de

Romanse Colbertino

nomen

lectiones

b

Vigilius.

descripsit

decerpsimus.

Cod. Colbert., Dileclo fratri Profuturo episcopo

Profutmro.

primi Bracarensis, et ubi dici-

disputem, cum

longe

ma-

tum

interrogationem ejus,

<• Cod. Vatic. Palat.,

d

Colbert., etc. et ab iniqua rapacitate strvatat, insi-

Idera cod., apostolica sede.

illuc.

sublectis.

crederent.

gestis data est inutile reor esse si

anno quo

x codice Colbertino constet scriplam esse eo anno

quo Joannes consul fuit post Belisarium, id est anno

dias,

' Idem cod.,

*

538. Baluzius in Nova Concil. Uollect. At

jor lides habenda

h Idem Colb.,

reliquis omnibus codicibus,

cod., judices.

mss. antiquissimisHispaniae, visis et collatis ab illu-

'

Colbert., ne quando

Prima inscribitur in editione Mansiana

Epistola Vigilii papae

nomine

quam videre est in Breviario Liberati nolis comitantibus exscriptam. EDIT.

scripta ab Eutychiano quodam,

17

EPISTOLiE ET DECRETA.

18

de his omnibus quae ad humanum . A gare e. Qui si in errore permanserint, socii nobis

pollutum

: quia

misericordia Deicontulit [tribuit], nihil catholi-

Paulus

monet apostolus

victum

cis esse judicatur immundum. Sic enim Titum doctor

, dicens : Omnia

gentium

munda mundis, coinquinatis autem et infidelibus nihit est mundum : sed poltutm sunt eorum mens et con-

scienlia. Deum confitenlur se nosse, factis autem ne- gant, abominabileset increduti, et ad omne opus bo- Similiter et alio in loco ad Ti-

esse non possunt. IU. Dehis qui etiam baptismatis gratia salutaris ac- cepta apud Arianos iterum baptizati, profundse vora- ginis sunt morte demersi, quid per singulos ordines, vel setates antecessorum nostrorum decreta censue-

runt, qusa multiplici sunt digesta ratione, e nostro scriniorevelata[relevata]capitulahis subjecta direxi- mus. In quibus lamen illud speciali charitate etiam convenit observari, ut quia pro peccatis plurimis in gentibus iniquitas illa subrexit, in sestimatione fra- ternitatis tuse aliorumque pontificum per suas dios- ceses relinquatur, ut si qualitas et poenitentis devotio fuerit approbata, indulgentise quoque remedio sit vicina. Quorum tamen reconciliatio non per illam impositionem manus , quse per invocationem sancti Spiritus Ut, operatur, sed per illam qua poenitenliae fructus acquiritur, et sanctae communionis restituli»

num reprobi (Tit. i).

motheum de

hujusmodi cavendis erroribus praedica-

vit, dicens : Jn novissimis temporibus discedent

quidam

nis damoniorum, in hypocrisi loquentiummendacium,

el cauteriatamhabentiumsuam conscientiam,prohiben-

tes nubere, et abstinentes a cibis

a fide, attendentes spiritibus erroris, et doctri-

quos

Deus creavil ad

aclione fidelibus, et his B

percipiendum cum gratiarum

qui cognoverunt veritatem :

bona est, et nihil rejiciendum,quod cum gratiarum ac- tione percipitur (I Tim. iv). Haec igitur sequentia

patrum

suerunt esse damnandos qui, cum carnibus abstine-

rent, ea quoque credebant esse vitanda, quae carni- bus fuisse videbantur admixta. Nam et ipse Dominus noster Jesus Christus ita praeraonuit, dicens : Non

quia omnis creatura Dei

h

[restitutione]

perficitur.

venerabilium constituta specialiter eos cen-

IV. De fabrica vero cujuslibet ecclesise, si dirula

fuerit, instauranda , et si in eo loco consecrationis solemnitas debeat iterari, in quo sanctuaria non fue- rint, nihil judicamus officere ', si per eam minime

aqua benedicta [exorcizataj jactetur : quia consecra- tionem cujuslibet ecclesise, in qua Spiritus sancti ara non ponitur i, celebritatem tantum scimus esse mis- sarum. Et ideo, si qua sanctorum basilica a funda-

aliqua dubitatione,

cum in ea missarum fuerit celebrata soleranitas, to-

Si vero

mentis etiam fuerit innovata, sine

intrat in os coinquinat hominem, sed quasproce-

nec abstinentiam

Deo placitam re-

nec eos qui exsecrantur Domini creatu-

quod

duntdeore, hcec suntqucecoinquinant hominem (Matth.

xv). Quapropter

probamus,

ram recipimus in nostra socielate.

II.

in fine psalmorum

dicatur : Gloria

De baptismo b quoque c solemniter adimplendo,

subjectis tua charitas evidenter agnoscet.

ab omnibus catholicis ex more

tius sanctificatio consecrationis

implebitur.

apostolica vel sanxeritvelobservetau- C sanctuaria quse habebat ablata sunt, rursus eorum

repositione [dispositione] et missarum solemnitate reverentiam sanctificationis accipiet.

V. Pascha vero futurum nos, si Deus voluerit xi calendarum k Maiarum die celebraturos esse cogno-

scite. Ordinem quoque precum in celebritate missa-

similiter quid

ctoritas, in

Ulud autem novelli esse judicamus erroris, quod cum

Patri, et Filio , el Spiritui sanclo,

conantur minuere vocabulum Tri-

aliqui, sicut indicas , subducta una syllaba conjun-

ctiva, perfectum nitatis, dicendo : Gloria Patri, el Filio , Spiritui sancto d. Quamvis ergo ipsa nos ratio evidenter edo- ceat, quia subducta una syllaba, personam Filii e et Spiritus sancti unam quodammodo esse designent; tamen ad errorem talium convincendum sufficit quod Dominus Jesus Christus designans in invocatione Trinitatis credentium debere baplisma celebrari, dixit: Ile, doceteomnes gentes, baplizantes eos in no- mine Patris, et Filii, et Spiritus sancli (Matth. ult.). Ergo cum non dixerit : In nomine Patris, et Filii, Spiritus sancti ', sed sequalibus distinctionibus Pa- trera, et Filium, et Spiritum sanctum jusserit nomi- nari, constat illos omnino a doctrina dominica de- viare, qui aliquid huic voluerint confessioni dero-

rum nullo nos tempore,

nulla

festivitate significamus

semper

eodem te-

habere divisum [diversum]l : sed

nore , oblala Deo munera consecrare. Quoties vero paschalis, aut Ascensionis Domini, vel Pentecostes, et Epiphanise, sanctorumque Dei fuerit agenda festi- vitas, singula capitula diebus apta subjungimus, qui- bus commemorationem sanctae solemnitatis, aut eo- rum facimus , quorum natalitia celebramus : csetera

vero ordine consueto prosequimur. Quapropter et

ipsius canonicse precis

textum direximus subter ad-

jectum, quem (Deo propitio) ex apostolica traditione suscepimus. Et ut charitas tua cognoscat, quibus lo- cis aliqua festivitatibus apta connectes, paschalis diei preccs similiter [simul] adjecimus. His igitur fra - ternitatis tuse inquisitioni responsis, Deum nostrum,

omnibus ad confessionis rectm studeat tramitem revo-

care. Quod si

Vat., sublrahere, etc.

Colb., exsequentia.

De

b

Colb.,

baplismo quoque renascentum trina

etc.

forte, quod absit,

in errore, etc. Cod.

mersione

c

solemniier,

ut notat Baluzius.

Cod. Vatic. Palat., quoque renascenlium trina

Colb., Gloria Patri Filio Spiritui sancto. Cod.

Colb., personam

et Filii,

etc.

Colb., Patris Filii, etc.

Colb.,

subtrahere. Ilos itaque tua charitas modis

h

1

i

Cod.

Colb., efficere.

Vat.,

restitutione.

immersione solemniter.

4

e

f

K

Colb., in qua sanctuaria non ponunlur. Cod. VaL, tunelum ara.

Colb., octavo calend. Cod. Vat., viu ealend.

Vat. Palat., Gloria Patri, Filio, Spirilui sancto.

Patris

k

1 Cod. Vat., diversum.

19

VIGILIIPAPJ3

20

quantum possumus, exoramus, tit omnibus catholicse :

religionis ecclesiis circa universos, quos fideles sibi ; ''

eificit, gratioe suse dona insidiis spiritualis hostis

A

epistolsehujus inscriptionem, quam mss. codices

res Baluzio

editis, sed Profuturo

dem esse

episcopum Bracarensem, qui

fixumque

ppislolse,

legitur,

indicarunl; non enim Eutherio, ut in

djrecta est, quem virum eum-

setate illa flo-

plu

tene-

multiplicet, et ab omnibus

atque carnalis cunctos po- • rebat, ex hoc nostro excerplo ratuni

mus. Quaevero de baptismi formula,

conseprandjs

in

epitonie 2 et 4

§

hac

fuisse ex

ejusdem

emendatiorem

stolarum

ac fert epistola

Quae dein in

pulos suos redigere dignetur immunes. Significatur

.

[Significamus] etiam beatqrum apostolorum, vel mar-

sicut speramus , sancto nos affectui tuo di-

rexisse reliquias, prsesumentes fidem vestram eorum

tyrum,

deinceps plenius esse meritis adjuvandam b.

VI. Si

quis

episcopus aut presbyter juxta prapce-

ptum Domini non baptizaverit in nomine Patris, et Filii, etSpiritus sancti, sed in una persona Trinita- tis, aut in duabus, aut in tribus patribus, aut in tri-

bus filiis, aut in tribus paracletis, projiciatur de Ec- clesia Dei c.

VII.

Nulli vel tenuiter sentienti, vel pleniter sa- 1

P

pienti dubium est, quodEcdesia Romana fundamen- tum et forma sit Ecclesiarum, a quo omnes Ecclesias principium sumpsisse nemo recte credentium igno- rat. Quoniam licet omnium apostolorum par esset electio, beato tamen Petro concessum est ut cseteris

prseemineret; unde et Cephas vocatur, quia caput est et principium omnium apostolorum : et quod in capite praecessit, in membris sequi necesse est. Quam- obrem sancta Romana Ecclesia ejus merito Domini voce consecrata et sanctorum Palrum auctoritate roborata, primatum tenet omnium Ecclesiarum; ad quam tam summa episcoporum negotia , et judicia, atque querelse, quam et majores Ecclesiarum quoe-

stiones quasi ad

et qui se scit aliis esse prsepositum, non moleste fe- C

rat aliquem esse sibi prsclatum. Ipsa namque Eccle- sia. quse prima est, ita reliquis Ecclesiis vices suas

credidit largiendas,

referenda sunt. Nam

caput semper

ut in partem sint vocataesollici-

tudinis, non in plenitudinempotestatis. Undeomnium appellantium apostolicam sedem episcoporumjudi- cia, et cunctarum majorum negotia causarum, eidem sanctae sedi reservata esse liquet: prsesertim cum in

his omnibus ejus semper sit exspectandum consul- tum; cujus tramiti si quis obviare tentaverit sacer- dolMm, causas se non sine honoris sui periculo apud eamdem sanctam sedem noverit redditurum. Data calendis Martii, Volusiano [Al. Vuilisiario male | et Joanne viris darissimis consulibus (Anno Domini

538).

EX EPISTOLAVIGILIl PAP.E ADPROFUTURUMBRACARENSEM.

et de ecclesiis

continenfur, desumpta

plane

editis ad Mutherium directa"

utriusque convincimur; quanquam excerpli auctor

in

quae

ex collatione

forfe et raagis iptegrum codicem epi-

aliter

expressit.

succedit sanctio de terna in

sanctioues illas ad Eulherium

paiilo

epistola

epi-

non excerpto. inte-

consertam

Vigilii nactus,

vulgata

epitome

baptismo mersione, ne verbo quidem in

commemoratur; cujn vicissim plura coniineat

siola

Unde iacilis

quorum ne vestigium quidem

in

corijectura, epistolam illam,

gram, sed ex iaciniis

ad nos

Baluzius, qui

ac cum

deinceps in vulgatis ejusdem epistolaesequuntur,

prsesertim

plurium epistolarum

pervenisse. Id anfe me subodoratus est cl.

§

5

in Colbertiriocodice mullo breviorem desineritem nactus, censet omnia

quoc ea

quse

de primatu RpraanaeEcciesiaeac

de

ad eam devolvendis in

periiius expungenda."

appellatioiubus ex toto orbe

enuntiantur,

1'ascha quse

illa

Verum nec Baluzii codex

ea

ab

nim illa data est Joanne V. C. cos. die 3

addititia esse e't

integrior est, cum neque

nec

ete-

call Julias,

epistola

autem

reprsesentet quse in excerplo nostro leguntur,

anaphronisniisimmunis

Jiaheatur. Baluziana

annum 558

signant;

in

ipsa

proxime futurum in diem xi cal. Maiarum

ad

Profutqrum

rionnisi

priores

ad

quintum

ex aliis

epistolis

sive Vigiiii sive aliorum

hanc Vi-

plena sypodo jussisse

epistolam

Braparensis ^nnp w3 congregati.

concilii

Ita

enuntiatur, qupd nunquam sub Yigjliq accidit. Forle

igitur ex epistola

iii editis exhibentur.

paragraphi Usque

Reliqua

assuta sunt. Denique addendum hic censeo

gilii ad Profuturum legi sibi ip

Q Patres concilii

eriim

legitiir

col.

cilii

ejusdem

Labbe

apiid

tom. tas sedis VI,

episcopum,qux prppfer prolix\tat,emjiis.gestis

baptismi, et missoecelebrandaerituin yero epistola regulas coiitiiieri con-

signiDcant;

esl inserta. In ea

directa

520, edit. Veniet.: Relecta est auctori-

in actis ejusdem

apostolicoe ad quemdamVrafuturum

Patres in canonibus 4 et 5

minime

conferendi

quae sane duq in etistola Vigilij sese offerunt.

TESTIMONIAANTIQUORUMCANQNUM PROTRINAIMMERSIONE. EX CONCILIO APOSTOLORUM, TITCLO XLIX (Ex nova Baluzii Collectione.)

Quod iu nomine Trinitatis deheat

bqp(izari.

Si quis episcppus aut presbyter juxta prseceptum

Domioinon baptuaverit in noipine Patris, et Filii, et

principijs,

aut in tribus filiis, aut in tribus paracletis, abjicia- tur.

l Spiritus sancli, sed in tribus sine iuitio

D

(Ex Supplem. M;insiT. I, pag. 417.)

In nomine Patris, et Filii, et Spirilus sancti debet

baplizari,

Si motum fuerit altare, denuo consecretur ecclesia.

Si

exorcidetur [forte exorcizetur] salibus tantum. Terna

renovetur, et altare non mptum fuerit,

noninnomine Patris, Filii, Spiritus sancti.

paries

mersio fiat in baptismo. Excerpti hujus auctoritate, optimam esse discimus

EX EODEM,TITULOL.

Quod non debeat una mersio iu

baptismatequasi in

morte Domini provenire.

Si quis episcopus aut presbyter non trinam mer- sionem unius mysterii celebret, sed semel mergat in

depo-

natur. Non enim dixit Dpminus : ln morte mea bapti-

zate, sed : Euntes docete omnes genfes, bapti-

baptismate quod

dari videtur in Domini morte,

Coib., speratis.

Hic desinit epistola inco.d. Colb., priemissis verbis : Deuste incolumemcuslodiat,fraler charissime.

ms

b

Data Romoe,mcal.Jul.,FlavioJoanne viro clarissimo consule. c Hic absolvitur codex Vaticanus.

EPISTOLiE ET DECRETA.

i Dei,